Newspaper of The Sun, April 25, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated April 25, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

- i ''FtSSKf "! THENFAV Y0U1CSUN. lrbiMieJliltf t inadny eiier "'i on which n l-avuxat wbttover i ri-ehrt.l M tho tl'd Bi 3uU4i:w i nn oi Fu't..n i I Na.., i a'retta, nil (ff2l3rraaiv.i. .( ' .'ir. . Ill i.fi-kl! IjilA.nj'ml.J'iui.rl A I, ,n it i-i mi TlialM'y Kim V urel l. I miiti It rill trrllvn )ti IS it Vm .( tv .n.l i.l. six an'j a Qtw uti i: . s r n . i:k, Hl'lff ,-lH i ( t. F"Wl!l will mill. 1' .. I '.. !,.!!. Are arret i in ti i tUniiliMit tin e.Y, eujlri w,tiDai '.' r li. v. Ml, WKOHl.i ri.lt It lia Till". wT.KM -1 N MiV.I t I'-aitU'"- .1 . 1 -iv-' yea-i .1 l e tll'ti, '.. P 'I!'' .nl'ie-, if . i t ii t lufii -'it l 4" t t't t' ng niomri a 11. A lire "1 lit: UN," IV icr N i i and l'li'tori t-fpt, V AOKNTS WANrr.D-.Tn MX!. P.U'KA eejr.fitit.nnir, ritil I. welre, at firtppa-inpth'tt btalli-tiicin I putchaa-d I.,-. Ii.-e.. Cull mi nf ri atme' 'ni;u'ncloid( J. I. IIMLt.V. I'.l oiut ot jin-bin. M tat. l... pillar Hoy vanti.d- X I. Al 0 ' I XTl'.D WlTl rflni.'a term noun tit', Ai'l'l' h, I'. I'ltl M 44Fonrthft. HA: C" U.isa UANrr.D- v Yorxo .i:i:M.vi t -oil It .14,,..,. .'1liiah..icwaleanil nt I temre r inpp , fti-cri : ntB tint tn ikv-rl r niil-b, hi fiubnui ,.v r.f.r i , .! t .1. IIAItiliTi l".rt.lJe 44MntitrNr-rvtllirlr&'. l.ll. GAJ:ir.s u w.xiri- t it, a.ik hir.lt Tlfr"' ". M!'H.lN,ll.'iri n ;..i. i. oe mi no, t nu e, irem iimnanii ; y.i -i. 'kuiwkilvi i kitm b .trd nluu punt I1.I.I i.AXILtl liOl'I't'lAlll i: MALI i I . t i il Inr. --lii '"ii.. it milt, tit b v f 11 1 vile I m Hi vol rlfp rl lit e t. o .ilr. i.lrln" . M Nt(., (. hUt'i Me. to- fr m.ilr .t ii..t. N, II. Nf i-tin .ecu annul tliN ir.ceai iHlitMr ni33Vle PJO Kir wanti'I) Xfnri:-r.MrwY fT r- rctMTt'iiIh Inl'ti.t J' tlif run .tit I tthl'iu,limpiit Mc , . H Mnwti r. tt.f In and iii it rfl'nMc nrM t U"i il. w rv t.t. iu.W(l n t ".mit it 1' it c-'V', t alf f, Ai mil tpium inn'ti t nou lui '. I'urni m !tr;p. vr t'.l nilAt'.dilNs WANTH) II)!! Tin r. s 'Anir -U "l Pi . v tli i ubitrnHnoenlliMt I fi iitrli 'tli rt nn nti'l rh Mm U tcii viliH r l.ir -til nibtr Itmiiir f II 1 1 ml i-mi ft if 1 iri-nw'r!i . t N i3v'lie'l.t Sou!i:i:h MAxn:n immkihati.i.y (orl H.Arm .. irMiiiin, I'ny from U tot?2 p ritiAiith. it'i Knril, r'.t) 1 1, &.i . AwJt tVpflnclpwl nti(lmnn i" niutlunn (t. itl'. '-Mo 7om txuiavn: WANTM ONJ hrt 1lM lntl fct t'l" lnlim" FMII Wuv, Pftllfthtl tfiiiJv 11 puU -d "MW llANkle lAlHt."M Nmii t,ulhro3. VI. It I. J u.inM.oviir.vr.YiHuir. rMrOK WANTL'U -A SMAKT TlUVfillil J !,i' itllT .H-l. .I.in. ,; Mil t Hi. T'U litl lldll.tni 1 lit r l.t-.li . i. tl c inr . II ri-r-lr"nlnlif .r Mil rli i. I' in 1 i dr .in t . ip .Hi I, ntl Ippln nai-ii 1 1 1 . r m mth i'iIIpIN h uil.l.K.r atr, nuir Ho lue) it. Ill .kt) n. Vl.litl.'i tjlau mki:i:s v X t .tfc mflii and . " . toUVMI I.I.HNhlll V.' r. XT1T)-A (OMPB A tli, i il.l.Tl.i y QKWIXI. M.U-IIISK WAXTJ.U. LAIHL S Jt.il"-riiti.ri. .i W iir.l.rii.ii,lni;.rinl iiii mull n. e. Iij o.g oi Hi.! i.'.U. I rx...l.irl ,pirittoi In tlii crlt . I iwlit .11 klurtp rf ptitrlilii irmmlni'. f lilnv. Ar , i til I ininuvh mmijKrnii.Lt o 4I mnpl I f. riid nc mm nM I, plan. ..r l TbviluM t of .Tiiira mji'll .1. A mn Line In U, and intiitli fCmu. il u. . ai4.it CmimI ntnt, i.wluh, :miMv.Mr..vr wm.'xti:.). -ilMlK MTl'A'I IOX WAXTr D IIY AS .. tunraiik V- fni'rtfiiPf.l f- V.iUhorlii a b , 'Aiflvatr, 1 niithaip. ' NhprLK, viiui-' t,a 111: i. i:sta'ii:. CuitaiiI. norc 1 oi: si.r cin..r Tirn 11-' V 'J I. l r Ha-. ti tin . i I I..' O rt,im,l. xmli'i, bl I1I1 oifit. 11, id. r i ir i lttilliaittt 1. Ill .nil onliio r tinlittv, w-t'i w, aoml aiii,l-i .hi I'tiomtiit l-i t Un.r. Ii.,l0vil uiiMi.Y i;liilxVj: iok .sali: 01 ...tf itto.i -ni,lc.ctunir rtttl.lt'npit, III Mof tl"-nli. toi'iiii it lil'irrlt.-1) b.at . . fair: fw ulrllil. In.iiliioft li 1.1(1. (. II, V in r.11 t mtatalr. - l.r'l.- Ji:m I nl: si.i 1 J. Ulritt imm Ne 1 in IX I.ni MASH 10 .nn . 1 n,t tit-, I , x4 tlmlHT. I ilanf ! lncl. 1 1 u't .nttd, 11 ' mlli. . .fl ttiltMl, unit Rll.llilaiit irlro '..: tfT"- ' 'Jf ItlK-tlt-trV I'W UlI..MiV I luadaai. ,.nm . K'l.lt.l Ji-io -pAUMIOIISAII X nrtt: i-lt iA) , i I) iff. N..I. IV-. i ftilta. In jl l at Ii ' IL-JlA'TT-.m rM'.AXI . 1 HUM; -1 1. 11 m r u -d l.il . I r r 'I 11 Ul 1 1 I 1 11 l III- r-MlIf - '- . . a Vaumn " mi- saj.i: t iirw iaumj X nrartli'l!. II d.p-, 11 mil . nN. ' k l I. U Irrn ot no 'II n inrmln I v I, all ii'idinMT l'mm-'il I I. trr. in.nt l"'.. .r.l.nni't. i nd r-ail. Ctllll.tu.l.lraiU.tilouililli.-lil,t inrt li-ittrr-, n 5i Tini-rv. linn i . I . I I M.I.. .1 o ml Cl ll.il riutio. (nl U. r Clumi T.l i-.-.'In it lJ-AUM nil! Sl i: 4 itNl MNINIa Ml X 1.1 r.v notlt r lonil rnlliratlt.il. I . In ta,"i.ll 1 tlwroi ,vil a.ld. ! Mtnrtif .1. Ilnaim tt,ltll,tl.tl I i lii t 1 m,.lei. t ri.t it p. i ' li i I . i '1 r.i fttlo i. I r ,iw i " i'i t tin ' tlila. t'araltn. on '. I.n d r. t. v, iintm-iim- ii 1 1 1: 1 1 - rri . tv l.rii'rlU'ul ii cull oa I . I i.l. .t I i . ,1 mi-.ii. !! I 'H llh .ll.l it c .i- ir.0 .- I,, ,t-.f.-. llu i- i' '"I HilV'l t . i V i.wums lot: X 'I. m.. In lb) tt..l si.r-.i!ir iilmm:i r tat-.-- t T i-Ct . r '. " I I ilul'i --. ".I, "' .!.... ' t" ' rti.iNMif i-ttri-i. iflii.i-. 'Inliifll-I i t-.i.iHhl i It t I , nt r r kii ' IM rr i ftllrTf, i i.t---il 11 rr-Tf. il Ittr u I I L .11 en . YAH., YI I . ii , i I" tr, 'itul ilaj a i otl rtlt nIiI li.mii I- II.. t. N ' ." ... n l tar I in fjAiiM-nirAr X for lo -tt fir ,rH'UWUM r.i: and ., a per . Willi a ml., c tna,loit ound lurn. t i olri' luil.talroiii Wl.ll. I in i . I'll.'. . b IDUYACii. MMUri .1. .1110 h-.t mi. '-I i-t t t-tia n mUi'.bic'll TJOtK AND I iT-4 luiisM.i -SMVL1 -1 bnu e and I a o bit. ... al. . --. . ai V WHlliarcl 1.. f,i '. m Italy tali roil I cm it. ulatiuii.. c i.til',1 trill lu f Ca-b I'bn lottfor-ab l. m mul. .' ill In .lllu'l mi i,- lii-til'i.illila. Hi o .tl".'.''lt,T,l lii,nlr.. orNf. InjWMM., i.t (. I'. l.U'i. K W lrvadwar.N. V. JI -lao'liiit H 0Li; UAIIX, AXD Lor FOll .s.VLKOI aitla framed b. rro.liru. t.f. t.'mth f lib four urrt ot land, tot. i -iiiiln 1-r.t.lnirt. tilM.ua Ilia INoocn.u l: id, 1 idli It Iim Ui, tt 1 1;" liot la iicrlv n. a, in i. .l i rtlr, .l ttt re h 'I i ro. .i lk , i ii tin' ir.-n . A'm, t half III n I tliattf moiit'i ein 1 inaln t.n I in I i.o.l inorl aao 1 .1 i . n , t m-, Ac. IM...I 'n JuIlN 'I . I K. ti)ll r in l-lllVurlrt. ort P. I ti lllhlAiil iKi-Tl ! HOl'sl.s AND I O'lf F H! '- MT I IIIIAl htl'mokltn ,- t 'or Inn.,. inll.,l..rJ'.l fll.il t o- t.fs lit u-i I lot t l'llli tl I hill 1 I Ins cf tUo i u.ii J c i . I i.iuw nl Vrl.llH.ifl i Jlil-rnthit. at I- J ao I'lt t;B0Cl.Y AND I.IiJlOl! sTUUl. 101 ' aula- k hoc m jr aud H,,ut rator . wlthito-f an -itnn.( t.lniol tilt. In ,1 MHUtn-t ol till' It'lu .. ft'. m ,nlro m tUl'uItui.t. 113 . 7- iioii: AXD UT loll M.i: 1IM.I O-ill J ...p. r..r , . ,nl ... 'I't I id Ii t n Untitbr-tpoiidrt. Wii-lvi. Lurnli.h no. t nt diorail at mo ten iu" in i "i -. '':: ."-, .'"" rnput rod nine i li 1 1 .t ot i in. I rl .' I 1 m. i Urln. It U In an Ui.t if i,Hi n ul at la o ..oi-ihK.. kli .tl.) i .! ' nl .b ...r,irt Ibtlnn. -li I. fv r r idi, .fin i Ir ti; I .ana. lor lunlii'r virilcului apiiium I tmiuiatj hirall Inf iriin.t in i im l,olt Im I iiiiiiihI on account 1 1 luniiii-w r.iilriua n'i i.t'tn.tloii ill 'wb.ro. lull. iH lao' Jii Hoi'r. axd i nr imi .si.r.-nB allialurtalota'. I nnao cortllidlis '.rw I and I Vt.ti ,fi"0 nd lot ol tTouii't .'ai I.t i ilea if1 "" 1 "". UW" I noa a I oft li , n act In or .t i. nr i half dm !. H. .triil b .il ant .t for Mb n taarl'rmt lfOamall li.nnl.i I i. a d u .tor,. In I o uc. ni 'in i in '.' i" . - -- ,.,". dally. Jusl UtnlJI. i " '" IM . at TTOU.r.'- 10K s M I. AT WILLIAM tt'''-'ir-,J,..l' ''?" '"r"', 'I'..", "a'i.",. li M.1.U .fiiiuar-a, -. mi hi irr. a. "-t . " t.. .... . .- .- ----- l a-k i,ainiy ot iiniitol t ant inriu.. nttnii-.i... If lorrlt". 'nrnia oa. I'. t taniiularr a; p'y In II. 1 l)imlN'OK,nlitbi.iniiiltB.. aiil.lao'ia.l T Ots rou rJALK-uuiLDisti lots Ot XJ ll.tramllilla.lll.'.lr Incatodoub r-. rjllrol rnule. nir .b r r t'lC't or llultoLcti. it It i n I "..tr bouab. lluiai n, I itbm ill I, a-i : (.hhI iic Ulilt-niuiod. pn-rai'ri'lt tatty frli a. Pll to radiki. Avii'i'ttil ll.v. i, AUU,4Mabrai. all Sllao'lOt Landloiui.s a'nd TLNANT Al.llhKMr'Mti. Nr:v .)i:koi .s rii'Rui.nriiuM. i nr ctirsTKiiVii'iueitV't'oH'ittt lip nl- irr tK. tr U'-r I uit.lrnl. ffljtf T OTs FOll HI.r--TO MrClKNIOS AN Li iltiu. 'nnr t IMitb.tbjwt.Nitr Jcr-4) llonrb eamniuclri'l n ' i' ' N oiic br it-am' JoT r..'lidkiiiiili Hi' J I' cUlibalotf lotiiiufactorl Ud i ni.saiaiik,ai um., "! 'v, .;.-;. iVViin ,rit-t a UKJll an i ..iiii. oi iiaittp... ''' .-i. .-."Til No. im ll.avei , rl n, . k. t.i i f' '.-, , ';- ittnt, t tabctbimt. N J. at,l-l,:u 15 C. tCLKHIV. AUl TT.-WH.L .SEI X a on Wdn dif, Alirill!.'4h.alU,.'c'pfk,M tl Mrol.anti' I iidi iu. . by o. dr i f llin f.iiif ' tjjrl ttudec laa ultixlluu ol U. LU rlNU l.U. hm., li ereKo.MJ-n . '. !"-VnlVftr',m'.,,i,lil,.,,.;i. k . , .i .. ania,i;birybrk'k luiti.iii ft l-i .'l Ji in nl Iho .ilica 11 Wall tt, Ja uiot.y Cmut tv,Ut, r-MITU H WWOHtXAUW, Att74.1lWHI. I "YT VrT' J titaih:c;j -m vo i.irff. ArAllTlIEN a1 nw, it'i IVuikit. in mw I I'autbients Tt i.r.r.. mknt i'Ln r v cl iter. V. 1", U n.l .1 II Rtrtli li'in: niiTii low. II n.iioil; n r ii. x i u.miam o"ll llulti conifer r:inn. . . II.1IW, Al'AKTMKSTs Til I F.T TIIK ITPK twtloriu.iw. K1 Alli-nii c r .if itmilti. N. V Miwtlntf cf iin,nient, .1 rwm nrr torr imp In ti ic (iiriirt nlnnfiiintn of J. I. OHtA.ftni ffirt, ror'.Mm! n.l lmh,t N , it iff if Mini nd trmtklln mw, Mt Kmnklnw '?.?ii.n ArAr.TMr.XTN to iivt-to a nirw Xi t.tlii funillr. lirrt ftnor i It miipMi of moim : rrnt mntlttnti', .'ll m Murloeutli t, bin funillr. lirrt floor i It miipMi of 4 lli terta ftblnfrBlB t lihl t 1UI lllbfiyMiril HT- mm rttn.liJiiif. 4i POTTAGE flbll'. Til UX OK 1Ht S.J V- W iit iiiium - kl !! I.itlrnl I1U I flun-iiiY'lllr. K I i 1 nf mi fimiM rlilf t o Nrw otl I.j ln I 'Inn I Itr.llriiad. uhli-li run. tialu ml iUlnifcr from Mur iirxti hhiI c.i hii-. nt Uinlim il rr-.ro, Itli vViitt .r HnJ l.r n nnr.lmi ! vun I t.vi: inline .r.mi I'minwlll lir Diiat Arpir .,. il I'. i7ilnndit. ll'IJ.1 l. :.tlo COTTAcr.S TO I.r.T IN' l'.A-'T lltltlOI, Im In K"liii.Kn rinr. Ii.twn l.iifntt nf a.l ii-klhrinw, in trur of Ihv l kuln Aifn M. tlin.1! t IMmt ili-n t .irlnn rultinir villi room lth-.'ttil.l.orwltliniit. Aim tnr ulr, l ftorf H bnnnn.' nttlt 1mm li.ni elnkllmin ct. nwr Mr lis .it ci in Iii.iilr. oti lira ttio.e imiiU. Inl wi. H. M. K-UiiMHItl. WIMil C'miitaijiU th'i.ki" at MorriiAvns tIitrliiltiLtii wnlk fnilil ;M airnnr IC.lt. nil rrmhot lit llttl.ni lirlilm., nut M r. at i.ho n mutiilD J r.N.nii. ullh fttii&trA hrsf I fllinlltlit1n'Triindfniit. Awl. . Int.n l tl ml li ui.tjW. II. HI. I.AM Ki ,.lr.. mid V) I'll COITaOI: TO LIT. iU llln.of I Uri-nrrtlll. ix tiik iiai;ti -, I I. A citrnriil 111 t . n.l 1 1 .In . Ii .1 l4l.iliv , f-rmi iu I i ell i an Ii mV rl Ir fr.ni Tic rtt . .Ml. JAIiLr'l J-.itilrr '-il Mrt'nw rt, T Tinrti: 111 LIT - TWO-sloKV AXI XX .lttirt mil litmi.,it lAilrpltiirfmni I til'dlnf ltlittH lonni all! tw 1.4 . laiiim nud Mis oufl li.irtli rid of -Ml ,1, liit I t .! amino A K. in fk o-riear. IniiHin'oi .Mr. AUTO. V.i. 11.1 INilt .miiilwl'moni'lilllnv r .f II I IIMTBHM.t tin rutr of ii. w l.ulldiuiia 1 1 -.11 U at, bet. ltd aid 1-t 1 b..t. I and :-o flick '.l.lTu.O OL'i: TO LIT- A lliur.r. STOU1 a'nl Iiumth ill l.rlLk Iiouims on nht p., eontaln In. illth 'in id.rii tmiir.it. rint'iit). Itirludlnit an fla l.lrra. Hint lH.r. Awlr t l.H. K. I1KMHX. Tit. sill bird B.riiu.., or I N M. I'. U l.Nf.K. coriX of Ikud.. and IViilroi-K il.l.i'i,:. nui"r. iolit-tiii: .sKIOXD ST0U1 ol littu o N.l. IJ-. Wt ..iltli at, amtablo for on famlt . rtnuaiiiatlon. In.'tilnil'itli. Iiotb-i'.'.l.ll.', nrM:'io'i.Lr-iui:.sn)i:, ir ani Illnl ,.r mill. i in iit...lim i 1 Nhitli ar.l-l U ,. v"..l "-id nth at vill It lt . uiat U.rM ptlli.ir la a trrv Hut lorntloii ft rl-trn I- trio rr.lltint? an 1 -.1 r Mud' of tm-tliii-": wl'lt,- ltt.it ivuMiiiat'l t.n.1- a vv t. HMI hi. I HIIIN. I'i Hii.vtwaj fsnitr i:i, liaawtii1 icr. WttlMtl TTOli: T U.T-.M 11 ,oi: ix iiaxii XX t toi.it h i..,tiii. M Ham I. ri.li I r-niii". MJ Inuil .ir-.iat rlnlioii'O.r uta i, il-t. 11.1 lltair.i, r.fttiits ij I r i.Urt-a, rt'ot f.i. rti.ii.lr. nt K II. gl Ii entt rc I U'hi ,:iii i , ut'i. rtiiii'iDu.i tin. .j..utv nl)l-r. TO LIT .lolirlird. ten o-ms A (OlTAC.i: IIOITM n Ii iti rt . n. atn atittpr. fnm mid rati r. ailiiatad ra,t a'd. It dl..rd avo. liltli Ikhi4 aouttiot Mrit't-mit. atrn band.m tnrn'tni. foraal Ai'i.i attb.' bttiiv, or at 91 Aauat. romnT. Nit l..ik ti.lif,.:ij HoisETOLLr, IX filat r. AT 1'Oltl Wailnit.n. a lt. rt..r franio bnunf.a Itli n tiial ttr of an aoo of lantl. wltli rtaMr ritoni. m ar IIioImH hWir lt.ll. i'M d llarliai ni,t-ratmmi-t.,'nn J-r- V !i . Kant tM-. In.i.lr,.. fMrlil l.h.M VS. 1 Bunrr,.rMr. Hthi:, i..rtli irml- tf-MII. Tjol'm: io lit, ix .1 sr. st.-a nou.si X 1 1,. At.limdi.nN mail., ttllb ll tH l.nkU'ni Imtrtti4 mtiitt- nn.ja Ii iitor tttur. 1 1 l'ii an- .1 V:. .1 XI'M U WJN. i.4 Mull. arc. 1-SlH.I nori: to li:i, and iiisio. Ivlil IniliiiHllati'lt t oid r. nti I nttln Iioiim kltli imnl'-iil nitiraVto .1. I. flifltpor'a b.tfl. on t'l l.lni.V roi.l 1 1 -Ii tinli-a. Al) I N A llilHI.4 lall.t, Ni . .'.k ri.liw.in. T I mm; IO LIT oil I.LAMt IX Till rilulti iiltft.. VfW .1. nt. r. onitliiiltt Irofl Xlrlin uor(;ii1t.iitH.r..Ni' d.'.lttn l f. rr . ? If ro Imi n it la a It t ol ground rndntl.ho. Itu.'itdl lt: it-nl film, li.inln.ofh IIIANClll.l," I Mitli.i.u. Ulwr in u'ifitk A, Id i r from r. t I. M. 11II,( Hor.M:s to mt-ix ii!:oui;i.n, tv ticw I o rt ir audi.. , mttit In ' U li.,utrr Iu H )''i an . a.ikiiniuji t kiiim I. Itli allth. liuitlt r liiitJ urtv-r in. it- Anitlv til UMlPM ,l.li'KUlMill . Ni. Wk. 'itllStaiMI I 1 1. No in i nrhlili t HI rt Hiiv i: io lit on loii sli:;-i 1:01 1 I ..." i , 'do "tor br'.ik lion , No.lHrj rrt.n a'Mi.'i nr 1 ui-.tlit.tli irit.itol-a-.nibl I,,.,. t ,'Cllln ,1 ii-t a. Ilnnnr t ir. ni ,1 d .Itii! a t o d Ini-l l"ai lu niir.it. f .lulls t'l i:K,com.rofT.'niiUa ruin aim tjitint .irlt "in tt ar 1. 1 ptokij u. IJ.IIMJ Hin'tnni.n i.nw-A n:Mi: noi'M tli 1 b In .'.I tut. Heir Tlli.l. llfKikl' 1 in't il ... l.ir hi ml t. A(.il tnli. M.r.MIMMinrtl ai I. nl .'.'il rt. lit. Ilh and lh a-... HV.I !.) II LllillTllOOMs p"l E VDY IMWtl! r niw ::VTr.' l'Y JiillNtUI lii l". wi.ui.iinn i.r ml, . I iT. "! TUANLTAl JOliV in LIT. OX MIITC atorrbilck bitliilini and ' 1 Villi.' ; in Alv' ni Hi' vmd. ilrLiaot t, i. nt I in. l!J,ll&,il Uixm -jo i.it-i.y Tiir. wit.k oi I t, .t IIM -Mir-1 1 cm ofll'i rt. -n.1 rliial room-i at t-ri m l Pit i i t L,ori. root. in rl it 'llMbrtnx In- It.i uciillr rcno.nl I ni, C nllntl tnrll t,it.i I Kll-I.il 11 OOMSlu LIT T 1.HO.MS10LIT, IM It ... I. iM.mt.ul. lull riximii.nri .Id ll.tor. tl I? tin bib .b.uwS .. i I I ut i I t tt. Vi ,iamlturtb K. P.! Pii-I.iion.lloul till I t.f.,nt:i imiiIih. In 0 'If. nllii ir niUi, r ,t l llplaupp, at, N. Y HI, QTOlii: IO LKT Oil l.r.AsK COHNM 1 ' al aia and 1 Itli rt : ,ll I llnMiod firt ofMt Inuiil p , I Hi oiritiroulli,i.riiuwtt Hn, liat.0 qtl'am rowr.n to lit stkaui tJ rincr. t. Ii li lam and amall, ttrll llaht--d roomi AlipU tiAI.M. liVKIllllU, IU Hold rl. lal. .lib. aiidl'ultoi mli.'ti,l!lacl'tl7 ".oiji: to Li.T-To HiiriiCLvrs .--. J 'I j i t ti, llrtHtkti n. fir ol MiflU on I atctati CIO J Ij a rt .i .back rofiui rnl I - np nti a. itiiovd 1-4 Ljl 1 . A tottii" boil ti In I ranVH 1 a.i.cuiitilii llll in- i.' ti Mr ItlCllAUIld, Ijilullt ai. tnr t'l.. .tlliikir. Ilion'l n Va.l3-,!l s1 jiavim. mu'iiixiw to i:i:xrNDFi ) ai't-iiiL . Wbr'br .t WItiwii'a. and othPii l,ei an I .von nl 1, ml ch ni f,r , ri 'i N dlr .lia I ir lilTIMTlli'. A MlItT WONDl'.lilTL DltL'llVLItY Vfoit iciritHtl wlili'tnti' tub i netf btnumMn KPTi'lcitbin limt, i.-c'.f.ilty cr ir-rainirj, li.'auiiu 'i. itaIutt.it-.-df rl pic'i, n liii ir aliii.iitixtrai.tlii ll.a m.,1 . A tal i'i .11. Allnitprationi arr..if I it, fin l.'opka frt-i mb"i. -fil.Slao cl. .I..I. MLI.r.lH, I Iim nl. a. trt ii:vrTirn. a .1) I -tl'.HX lITs Ot J- fKr-lll tl ! r tnt,t i tr tn.i .im -i tin tti rli. n d -ira ui all linirotciii..il' ia I -. lipnta 1 ,11 rial I. i t lllut". . inn, , ti-cr u'l m Mtfiitll.' V 1'. II.).' N l'ltl.ll.l lllli; o,l).A l II miN. 4 11 roalak' , ii'ar llovraidpt, ail"'. .I...4..P TLN'ii-ii:Y-Mi:t!ii ax niTir ro XI liouti b. I llmpry.Ptiii-a-ili :t lat.-ltpaullfl 1 ill a -hilt ... tli I i.Tt-doninirt alltt-rir r 'Inr, l o.i uoldoi , il.lli. : I'litrd-.! i ceut . r( t -utli. . rrtut it.ioiirrilinafiia'ta: dd, 4)1 ain'.Mao'ltl Tji:. iioYi, ..'ii iwiwr.iiY. oi-ro-m XJ ei-.n, rt. Ill-irlifn" iti'l' oft itllnuiajrotllnl at rrP-Yui -oi It ti'.i. V .t'ni. i hi nill'ptitl hit til.ii'l - l.dwlimiit )i,ilil' trout io tl. it i o III I I i .1 uiit An tuui' All nork iirjiiiml. ..!.. l-ll pon Tin: 1'I!Im:nt, to moM: o X rliall lilPaOa, Ctlt ' lffUtJ. T. tllPXtr-Ktit and circd tilt Uout inlu, . ctiit.t fUhdlmm vie nt, b .' lit" work. Ctli i n I II Kt 11, OiW Itrortd" c 'iioi' 1 , u.ttin. room T. Oieiiriuuda . ik1,ll-i,Vla ici'hi.m:sh '.a:Ca:M. b; AlCr.llY AND ICCrilKAM.SAIXloX roi I til I 1 1! 1 H 1 UOttliilll tlitt bOMlldlhl'a In ulu c i ul Uil I -tinl Na-aan ib, llr,Kt MU U I II. 1J,11I,9 I1AKHIY Foil f JJui'r fit l'i -o.p l.l.-(l(Hil) MToiril .pn and lirt irpp r-itiiu'iit-., or tl Imiuv-liika .41 I'vo-i t Intha i t if ralanji hifjji . li.vlnv (lie to -t f iintfrlrjduliit.it. elt it ...,..ji tr. .., 1 1. int. In. ML. ralp. AI I'vuijuilN iitibil,u d'-iiu ni'-i-lii..i-! tJMU u . lM'-U',-', BvKniY rou sAF.r.-i.oi-vrrD on. 1 'udlng an nn. noar d iln 'f O ud lom-i rnl I tl Mb w Itul, Wl I I aot.l lliHi i-tb, ' nor f I it I Kiirnne. I ov nirtcilan amity tit tt. I llll'i Ul'LL'.-i IlialliatiUOinoi.., i Titular at. JI.1W DINISU hALOON Kill MALI' V LAliQ iIIuIiki aulooml.'il Js (irad rt . bck ai fiilnr.-a, loaMtaJ4 ilcn oiltUtjl.tcl Mart I'll MP Hi. tl.ll'i.d POTTAOE .VAirTOD CONTAINIM V lromtn'tr.iij, o'eaaarrfl-r looatod, wlihbil Kill (if Nt York clt.lOMiailbloliyeraoratoal tttl. AiUiiaw.al illiiefiiUlultfttiWa.lt. WAHMkl i Ji k M1 m n a, li, ."tuc ttiii.il . i, c. rtfwni4 I, H'niirtt i r-irl an Pdtindr pilied. Ail n -. lu I.' I' A )! iw i . , i Ji '.,:,','.. "'.' ?---'- IV-'1" ''-j .a -a"",!l. AltXlCaUKM I'tllt N.tl.i:. BUUARD AND IIAOATKLLK TAIILR foraalawmaniirnf turetl. aod conotantlr on bam UTTJ Tblrtl at, latoim mn II and t'l lM xtiii tal.lott far fili BiilMMao'lJi Btnns rou saw. wtAimn'r. mxo Inc blrtlft In all varb lira of mnalc nnd plumaai Jkn-14 and ahort Itrilranartf. moi kiov , r,U .Hr. auitot nULtlnaAk hrk. tlinulift.. MarkblrtK Imm Ac. Ibo ftnottt rolbrtlonof fliolp Mrd in thoclli tboolJatand. No. .Sortll NMII. tin t h.'i;4acJiliJ rijAiti.i: ZOIIFIt IJXEN'CM WIIITK ZINC I'AIXT-DM - a td In nit, rttl and arrrn aoai. at rfHlncir lirlct tj rib. Iioroaloaltlo droit ot llio Mflllo M.mla.Tl imninr of r-Ls In Jlt-I.lll M. SI Hil, Uau 4Hm-u(at. MJI1I. I?ISKLK A IVOX'S nrAVIXU MAI MINI to. I'rlci rallied. Ilftr adiuatalilt lioaimtl irir at.lo tork.r, l.ln.lt r, ir ,ttc hatttlontitt pmr4itprl.or nion. j rrlnndM Arnt wnnt'd, Ot-d. ! itnu lki nmmiwii V ttoi.i.: mi. sali: iim iiioxn XXliorar, 10 hand. bL'b, It l lara ttttl; h liltl and cctitl k.'h, i)mr Ari'l) M Inbartiftaor raddli I M.itlt nrrnn4 urooti X.l.l.li J noKM: ni: svT.i:-rYrvrou. sui t i?'l-for linMirr, lwrr, crm Ik nwn, im'wpb'I brv rlof h,i riii vis ftpker wrki' I et, rml mnnlwor nd llfflit whoii,.iiM : r -mI t tu t1 1 n ! frtn titli .nrt ! m. itimmI Mirknoltli and lii'il rit.hl -hop. iloliirf .iil liuflmi- Rt ijirnii. Ay t !..;( hvitou pU t r tli f ih. I'.UK-N.f H0Ui; rARTANM ItAKXA rORSal t.Mis trlfli foo pit. tMit worki nIftntIwro m-ptfntr; Hi Ihirpt I rt rtr Pildlp iin ro rcrt . Him m in ir i n imii-in t imnniri win nn nn intniilrt pitMpn nn rotint l!imMirin tTlnw "!. fs rt Ht i-liniil-,r rt IniUtrONt )ti 1 til nORsK l)U SAl.t:.- DLAfK THUT tltmniirp. . tmntl IiMi, tfi ttld t onpn f ti!kt liitKi, MaiikrK o, will b'i U nt bira.4 Apl'ti'Rf ' Jnip pt, Hold M-rftt ( toi tit r. HoRE mi: si.e-a ii y lioRi; h hii)p 1Ut, 7 J p wold, pound Ntitl kind In r bjrt)tr und n Hilit p in 4 crt and hTneis tut cliptp forwtnt ol UH'. Aw-lr t i llimlltomt, V.taI.I . H0KS1N IOR SAHi: flir.Al OK C chDp i liortw Jn-t lom t'i cnutitrv nl-tiut 1 (.nod li.f.li. 7 to ri old Itljt (rt, tnirkl butrhpr. Itftkprs wTvcen, op rtiv IhImo p; wurrant'i ndRndklnd. IulrP nt 'Uttrand ' Y. l4 H0RSE.S TOR SiI.E-A ii;vkoeh t'nniidlRti ponli , limt from tiitdi, nrriintti PC-nod and kind, imm 14 1 J ! kaiidi tilvht pom Rit p.l niRc.iPil nnd ftit traveler. ill t poltl cheM Arrtj-t 4J Sntt kt.bpt lludmu and Yurie, iut mM I Vl,?t7.f. TfOKMSHHt lir Oil GXCIIAX(!R"i XX it,mtnu ttoipp. ln-t (nflii t'tnn.i.-. Writ, frrn 1 1' In Hi IibuiK liiili. Mini Iriitii 4 trt I (Mm pound mul kind. fnttiin l.i tlip1Ia.kitiii rli is 1.1 old, hi i. 1.1 nnnon hi aim a nimiTiirt catr. i'M.Vi,") Houses &. rou .salf . uoins, traat.na,y a, ta of barnoaa. rliraii, ltit tiinii'fn Mbsriooalitr h'tilte biflitluit, Addrrm .1. t'tlior h HmDolllrr. '.l.U.M Hoisi:s".Nii i c.f:i!i iir. niifsi.rZ T .. Iiorar- mid farrla.o, llrptiat d f r Ilia 'ontr rark, H.vM.it it.rat.llinal., tliaoamr cannot a'tcnt ' toll. Ai'i.lrSliM'.Tt VCluFt.fr Sdi).. -J I, II J, J I L AMI'MaKLHS AND TIXMASS TlHIli for aatc cheap t'onalatinjr of laurliia. firf liM ol ltrlna Iron., aidnnina toolt.. lathi ., iln.tilntf,aii.l a i tonlafor lamiiDiakira. fio. 10 Arult) l-lacet room 1, I 1-sliimlf T3IAK0S FOll SALK tllKAl'-A I-I!(Jl X aattortniclit ol ncir and acrmid-liand planoa, ft I aaloehiaii It-r ci.ll, or on citrtalniriity; I virr 1-laia nn-aiitid. at II H. 1'Al.h.Mlr lu., U hiroy l'lai SO Idock ft of r.nia.lwar.N. Y. IM VMM Til I I'T ulTtlarrj War Itcma. 0(--nALi'if llio Iittill, M.i'C, f.i'Kt'tr e talili-liniont la (T. rul fur alo, ui Iho uniti inin ii'lo r wi-lit" to Join llio fix III m;,iui. ul. Mil. WillfkH I'lltrr, btrr !) jo.ir oM win, Imi tiiinoatoil nil llif Mart uf uir r. initry tin-ruVirilml ll.iii I'.T Iho niii.iiiriil un( ra.Htrt of n rcifliiiciit lion In ill,; r.il.'o I II lk.-.nii. t.-il.Omi !mic nlrcmlt lain miIim lila-tl Wl, tl.Mi. IN INK Mttllll.K Tlthllltr I" Itl JOtli. tint il aiiriirU't.1" I'ull l'iil.i'iih lin.t I'M .i . i'-i i . ..!..!. .1... i i I. :.. i i ll.inni-. f.l Irbltiv nii-'tit, llu- l.'b in -I., i.ti tj!llii"l li'l I i,,iii in-;. ii, in. it in-... I luil lln.it iV'U'.itc.l dv h lift on mini, , I Mir Tiitfu-H. n I'trrilain 1 lent 1 1 ll.o l'i nani'ldit ' I'liTf, ttli-i itoirnjf"i nn" uppi 'ii in i ii" i- .1 atlliivra. M trTinVi it-it in'iit to M .nt. a tnoiy It i.atill, lit tiiul. Tut ! '. I i'ir ni" Ni-. It li n.1, M i"s. I.ii-c pot it 'intrlo'lp i xiiinili'. l'i ii litll- ftiy, II rviry illy in lli Uni.'ii. 'lint Iimi- til. utli Uuloii rtt-flif Ini-ltu" In ifior umi tuti.ti tlirtii'H.ltt'K niltliiK tin' limit riil nn 1 in.il.lni llu m: tlioj tiro -'nl.! nl J'li.nla, mul tin' noniij ara.ritiilat'i"l I" liit) Vuluiittir runl. M it I ' . ... ... ... . .. . . .. inil.- nnr -IiijI "1 11M il In r' IboJ Cirninii'tl. A IIa-ii Wi i.l. ..ni.. Hi .M.iliilf .'..'uM T.tO I'tt' in t' ' ir II l. anllU 1 'I, till I llitnlll llio li'tntltt nn I l.rotlili of tin, r'ton t'unli" liiril -miii. il l ilh mi hi lb ir nf our -iil K.il ai ilippneel ttiinio id niillliuit li II-. Vf doiiiit meruit' in t pi. I tint ill i1Ipii;:p lia it tint Ilcco.- it;v tl nl ii Willi ib li,;bt. Aaiiiiilil rriiiro f . I' In I fiiM lull, t-n I "ir in J I'junM'ri yn.li.vt ttitli bri :M unlit ( -t i..n- u tliu'tin; li'r (.bin mil ti lli liur an., ra." li It l'lttil'ii'l li In I'tim 'It i ii an n- u'l lion i.l llnfltiit In luiill ii m.iit'l 11 I -'lull tic mi tliniiii-tt irrt' nit I'nrlur iirmainiiit, oi4 tjll't i Inr in ilift i.-iifrnl tat t-r it utl..rnt oilli pl ia-i i Mil. Intotiil. .S'uli ii t,i-l i il In liuilt in lull' ill." t Im- '! tin..." I. mil in tlJ Katvitrih, mil 'it tbr. p-ijiiiripisi I iln- p i All ilmt ii ttuntol n tun liitu.Jru I nn n In a lip a. r.lai !f.l,iMH)H tniip. any loll plniica. nt (lWi tU.iiv, iiii.l tlio t ii ti jc taii li' iluiio. Tun I'ATnuiic fiilivi nl' Clilfi.'ii Imr rii.,n,I.J inil.lv to tlti" tall Inr iiipiininliiip ml tW) vn unn iiiph' li nt" (Hire I 111' in-ulvca for tb Zou.'ivo regiment n iiiovciiiuit it in foot t quii llio regiment l.v rivutu ttibtiliilloil ciuu iltlzt'ii li in i.fl't-r,.,l t.i j-'ivf fclinju tii.ir, tbe fuiij. I. II, MiVukip ollpr. i f Iimi lii ilk. iIik In llio firni imiiii'1iiv vv Imli " rbi-l-U lirg.llilt lliull, lltl'l itnliliM lull 1,110 nl 11 ( i,.U tuiiv id 2) ttlni will ta'ip iir." i.l llif nivi-aiii clilflnil kill.i. Linn liiniiit'- mi IIvmi. -1 1 in svi iei. V. I'tikiitM, jkjtiii. , J-, liit men im Wti. .1. Il.iiiiv, ninus A I'. A 'H ti'Mi. A rrotiili'iiiu 1.1'ly ttrolp mi snimli; 10 (i'lV. Dllkll I Jttufiir. 1Vi1iiii the ollii I uiii ulpiiil il rruikr Inny pp. in flip r i.i'in itur. , I nl mil taiiunt ro-'nt Mvlnj; if innri" i"ti nml ullou lu la iptiilr.'.l llniiiri rtir.jotiii m ikiIi Iv t?lv it tlnin," win) will iinilml.ly aiifT r In Hilt Itrrll.l criil", I will ulnllv five mv llni" I" tli.-m, Hik h'l 1 luv-pir in r.vi.Une.-tt tn nn wltcn uii'l win r It limy In. .lunirc I. I luve Im tnrv- rut.' 111, li llorliiltlri'li, fill liny l.ul Im mil Iv kinllnp Mlv lirovblcil .tr. I li.ivu 1. tin' nfti ! it. im on I, nt Mr. lln-ri I'.tr." v iibliiio hip lt lain' iiiiiulh Pilt-iit. i till in-m vi .t ll.iV bcriii.," unK In. i 1 1 ll.v, il it t. I'f, I UliuUl.-r In II... Ilt.nl- nn I Im i! inn Kilt IVolll tli. Tn wliii li lie rolilicil : Jy tptir .li'tttti ; will Hint t.l V t -It r ltelore uie, nml in liptuill nl' nur ut.bK in. luve ao rtiiii).i Iv r,illn,l hi llnii nniiiirv 1 idlVr j mi tilt )ii.iiii..'p ol unr li'urit Im Kom-ruii.- itftpr nl atrvlit ami -viu.iiliv I linvi"iu.irlit In I.l, nt. I'til I'llMVi tiatrlotli' i mi Im t. wlililiitl lin", (I'.l1; i v I . vtla - call jou vnu l ..Til . ill lid lilt in iuiiitli.iuct! wlili ymir tnjiic-i ait". If jour at'tvloti tiro rpquiicl, tin w"'l ' uut lr IhruuRli bivailf. Tllllll.llMI iMIIll.M VTl'lMI'l i mi ti Ami.uk k r.viti i. hti'viv- nn I n-.-Oiiiof llio in il tlirillln' iiiliiini r."i.. wltli llm iiiililfiiy iaralliiiw nf II il..v U" I'laio.it Ciini.1 Ciirtin oil bituiiliv .iripn,i,4 A niiiiilwr ul' iM-rai in wet hibi"I i i.liu llin .S..IM nn I rMriiH.ni over tlit i.l. i Iw.l . .) liio.l s tin luad-nnnrlt r ol llu' nil r-, nil jiitt on etprylliliiK w in rp'lin-i, n'i,' ih men liml Nolml the liul.v aria tu run . fl.. ili a lmooauli. lame no tiii.t Itiiear wlnrit, li tcro over llm fUlif, moi aailul n.uj.-lli.ill in- III CUC Hll lUPIIl W Lilt) llio Ik' W -lnilli,." Tli urnlinf ejr una utituncal i.i a in int.,., u tlni iiuMu Uril lutkol ib, tu iliu ill" a llireo Iu niMiitl men rrnt tli. ilr' N. toiwi mcli ovalb n tiaM tlio "lni(a rlnl lliiil uf .love. It Im "111.1 fur u f irliuiti-, miti.iitly nut part i K ui, lit. 1 nt tlio terilbv imi , .It tle.'v an . llm (ill villi bit iliilima li" illaiv ira In I bo lltifliOII. I.i tlio .In - ci tb.' Ilmiuii niPiMii" ill" ..n't Liv'ii Ituii lonkil ii;ioiihi i Kifliw.aaiUPd, af T.'OiIj lift a-1-' ""li." ' li"Ul'l Hl Ijfli V.jii.1 alauililitiit, Nv-vcr ta- nil Iltl'liibl bi W ni... i II mot." 1'iv. r. H I nt ii ulli'illi' lirllfl'iiitii vrj" licitrt ilrt vlt:i-J 11, ml every mi koou'cil to ! fiiiirtiutt U.ltli llmil pitt"ilil td rwtrlotlun mul (I'vnllt'ii tot'io (lit l w UoioDu Jlanwrg .'li'iij' 0 nl (.'ai , mm -H- rTH 7 x--i-.. .,!'-, aSgiUMfcra FDV NEW YORK, 'J'HIRSDAY, AllPIL THE NEW YORK SUK THUB3DAY MORXWU, Amil, : Holt Tlio IsJlun ritntlno. Irntin ilate lo Mrin fl., cite itckn!r.l IctflautV'' I'"1 ti.irrtii of llio Jirc-wnl I'uitiiio BreatciTurtaluirei Uvii m.itli) I utli liyOovcm Mot ir.il I'y put.lit- lattlioa, nnl liiJIilttnat 11 Intlh ' woll n4 In Kn.an I. J ct rniievrett f f brUmu-t Im rail,! nn.t f thi.t cli.uiMa of r WluataiiitJl, pr millii.ii of oo.te wilt rttUl afprrt tbo rummer. Iu rMi.iilvo fltlrlct aratofore tennetl, frum llicir fcrlllity, lb HJVitilen of fh Lord,' the pooif oorn Iim tcei rte.1 fur foo.1; ro thai tin) iroaN'ta fur tint fil Br arena d.irk. a. t!t,i iiro..nt ,11 4105 It Rticf a.. Tlii? itfii$tilile tt Ki 1. 2il, liua ti rollon-lag ccount of the llflitt' A.tlitm, rdaliUilicI LVIhll SirlUinrnT MnT'fiint vt-linl Ibemlt yluuiiit lKllil miFriilat. IIk-i-o an" llirr- Eal aavluma laitsiilu the till tnio at Ib oo.tnui I la tli, tlie original rolltflKiiiKsttliW dmita imly tlift iiiixt ".".1, inlirin, ami IcrUca fcjorMiJ"con)iiinii, ns well MlheUteiit ar irriiK who are commit ltd Io tlic ilvilaurtrpo ir troatmont. In thi Ihrrc were mhhoMOO Io ntnij tlar I llio urput eiii'liiiiro i.f tli "cIk'hIi, in wl a"Ji from aix tn alulit tboiiMD, oral to rural a ilat , Tlio tliir.l rilugo It out iln tire I'lhl iate, wliofe fmm Ibreo to full htu'-ti'l aiacnililo iliilv. Tlila wan lal In ft. Almot If not rutin 141 iiilil.llt!ni,t"l o--n, with t-kltly JounLt dnUriii, lorniod th "tMiniliUfre, nf ttlii'in liall vicro wiJutti. Th at iiMtie4if want were nut dim i-miLIc bore timely relief Iiail btgun to tell. Urliadio r.uvvN had fonnotl theKrottM with prrat jr ion. All reeeirrtl their tkkcta, .rcoit.p nrm at the rlnor, obtalnml their meal, tlourMid alt, and wrut on their way, toor Ihinifa, Ink fctir lottoly, unfriended lioutes to rke out tbcl Canty dav'a trj.-al, (ho next tiiomln,! aitatii ti uiirreal'e at the fame nxir-liouse. If Uipm tMiiilo were not foil, inlliaoediita tlipvi)ul.l ufallililj- fall Into tlio condition t.f tbo eecond U-aof (uQcrtrr, w.likb, wo will Injeaftcr tlv. ml. Aj the I.lenlcnnt-OoremT vrofpetlptl Id ftia aloe id'llio 1ilali, a crowd ol iiiIspmIiIo oi ft )illod oiiUi'lo Inr adoiiltame wilbiii Um rciiin.li. Tbot-p ld lipcn exiludt-d in Iwiiiff t fur work, 1 lie Jill nutitiilo aiiliM.led as llio atiti were closed, and a imlauiholy uti'iio gro uted Itarlf, One-half the ciinruiout area ttu IQipletely roTtnil by waited filea of liunuri rtnpi. lii every direction and In every ioatuii f aiwtby, diitea-ie, deailr nnd -.mul mi ion, wcr liiiKaltout tint liollow-evetl wretched Mvtiini ttlio dreadful vliHatUni, almoot too far koiio en to rare to creep amoni; that I1IU4 row of a.ra. annatrtr. anil half naltptlnpaB. Out of morn than C,0OO, not fe could I lUitpd out aa fit for ardinary work. It w.u alnful, kflrt looklnir at tkoae wlitmi cliaritr ad rcailicil, to think of tlic thousanda outalja ho were plow ly i'rilui)n ui llio IdKhwav 4 and Itliefiilds liiinol iced and un pi lied by human rca. lUeh of tbo liomtk-M Uiiiira. aa Ihcr re- five Into their tattcrvtl Krmi lila their fowl, pw out tliritii;li llm whket to 1, almut and nlle amoi'i; tlio rotkj and tuiietuiililllieiiPXt riniiiik" ml a few ierIiuKt In die in I he lute in. Lull lias a wmalen ti. Let liin.l naiiki it right wllM, whlth ho hunt tn ri'liinvc. Th

r'n'alitkela aro oblniiR, the womi n'a aiiu.irr, (nl tbo 1 hildren'a liexat-'nn. Thua, nn one cua rfl.t a Mnleii lltki t and i;ct duulde foml. At KiKjtlKah IIjj.Ii, ur third idaeu of tiliid", I' aufTerern are alinnpt la-vim I Itt.tH Hero fjth atrial In and rclifvca ilailv frtuu ein'i 1 jneof tlii"irriiflVriiiF. Wllfi llulr tkelelon lapea Jtiat rnteiitl l.y pkin li.lnln III Mill k litiklea, tbefaiuUlio.1 iire briiui;lit in, amuo to rtlnl," I11I11 lib', mn-t to div livia the inert of. kt ul puling. Kl'lril of (be 1'roi.Ie. Amu 111 11 mvv ItiuiMi Nr A n.- r'd. inl, I tlnntll. Illie " tt .t, um'-. l.ti'ir.l," I tilo run d, bating kt Itabca,! aivcn.l well kti"tm mllU ay U.1.IJ, win it'i' iiiiiiifre yt'Xtili..n in latolbn t"'intt',l Ctiiti 1 to Mini iiiualpiitl into pi'ltipc ittltin ft'tiaenf IbMWFPk, A regulni nrtoy 1 lb; r. roiir vtiiiip.1 tt lliv.it,. 4 i" on I. vt II ba. llio cm. klul. Ibari ila will ityy m N . Ital . m- -111" I, M...ili. V trt.iniri.ai Te n at I, kli't ni aj. 11 up Iho 1-ti i'.iiki.I Hill l.,l,' It, i.tol lien' 1 ,'iit.l lit. 1 r liM.imuli tlii icndetviM will lj t HI Hi .i.l- Al A Ml f TIM1 l'i W.l-liillil'l Dill 'II. Nn. U ilia id 'luittin'taii-i , be d 111 lliiur itau . Nn. IvtH 11U11 dint. Hi. Alju, na M..J.J i.iiuiit.-, illl l.'tl, la. I, It w 11 Ilr olrrj. "I .n.1 iiinul ly r.fi.iir "i j Ikts lanUfni Hid ihpii rll-.l,mit I" 0lil Inr Iho Hint f iiiii 11.111 tr), that llii'ir I iui rialiall r-i'i'tlt' I'.titi the l.maU .1 llm It .mi I io..dluriicr tretk ibirlnf llii'ii .l-timi, end if v n llu in ilatul-l nil, b ly dull ira will lie K'tm "ibj'i wldm. IV' Ii.t.htitii id. 1 i.lnlrfid ittii.f ttVeiareof the vt ,l,.ii.l ..il'l nn lit'i" li.L.f 11 11l.1t It . li wan Imtler ftatilrnf, Tl. I onh .f kt ail e'e 1111 tl vtlni I'lil all niel l,"!'. I ' the to't'o r'.l. ihuil I it live r'"t to n.l bl.n Iv CUQ rtbi uiniJl(iUt In- -it. 1.1 .1ri1ll1.it "-I. tie- ! I itlnurwl. tlnjatit :i..'e'taki InndPl t'l 1 ; .. in (1111U tiiittl r la-ltiif drillc.1, nr tiktliii'l t't Hnr m.tioia ion. abd with imttuiM ib ttu II, e iel. I1..11. 'II tlk'p hentt utnl hUtmpbifil'p latitl ill inilatai, ami i aiikadfinuntl altw btttira ftt.in i,t ,re cm Dm ant, I" bill. olltPlnit ita, int.! t.i lii-iilrilt.liipi-tto 1, nl the. I. 4 11 tuiii'oAol wa,t fur Id. lu '.'lilptr, Illilxt Siitnnltyc ia.pl ti .'nro. f bllitlj..., ul.d rtuy will fullow" the fitod exairi'la, Mrasits, HvaKtTrS. Hoimi-'., rtiUiO.in paiiria.rii have lutiiuitfd the ntt.ttmy tA tLou? II rd. liifuept tho Hbtrtlt to fj-biar the eaooii., III of nrnpeai na init the ienaaia nf ll.ihir ilrulcra biiaredoleiiibiiila In Jutfir itjiitf, an-l who li'lnluX tidlitiu otKunlriitlitiia, nr who mar be atiuallyeu-, lli'l Tolni.lei.ra, until further m-.liM. Tina L.n rui dtaiabotW'uie uimiy uf tbeneiiiliera t.f the dlf . rciittei;Uiii.iia. nxeiifynrtluretl away, have 11011 l-Uiyfdfi-nin.dii., iiiijt-r 1 intcita wbl h eoiurelili-1 run tn cloat' tuitikly. A'l am h. I "wcrtr, have fPuULKliuiged, aul tbtatciil fultiro trouble, ml. tary deliuMueiiti mid t ilnuttcia will, lor the tuna i,K, ba uuuiolwitid ly Ihu -itvl.o if ii,,iiil I ti ft. Mbiti.1. IIP Kilt . Ilnuilii it ltivownl lip. 4y Io Wapb uutulilt.tiall itinelavr firiu..-. "rl.lKO will t'uillliieenipii with I'l'pn, ., ti'.tk for (..pi knii.il)) in Holdlvia, Lit. I tin ' tluil In'y la) (tlllpUd lu lallle, OaiiIIIALIU (il'.llllt. IVi leuuillinl 11 roi;I. a'tit uUiiluiiioii la iu i.it-tia ! liituniioa in tnia tv. u.l tLo It'illl d the nwi-a anaiini ...wit., toe ciiiiiacil if lull ma, HwlaanDl linn, uliim, ii.ert.l by tit ia wliu have atrrtti in runtm. hlaicsiiurut laca'led llio Gabilaioi liCAMs aud 'HI diiuUleMadiiiietl t 1 1 tbl mint. HilbtOlli titma ailaid Inf iittiinlinu: l.tltrip-tiiii 1 1 1 1 In tie t rut. on rnkv In hot t tiCuiaiita II. N ar-is, b-ulll mid ny, who I.i kind y .ounutid I' nlienl 1-, tha tallei. The I7mi)i lit .inn. Cipli.in .MoMLuMKiir, lll.e bend ipuii teia 1 I llio 1 jinn it, M I ' It'll, 31liweiT.Hrera Illy fl l'nif up. mil ' i-n.- 'J aprnoooifbi tliepuet 1 f war ihta witk. Imt wit taafue a tud) nt voluuieeia. t liavo 'oil tin 81 ttt vu urmereti nua nuuy i u men uuiy-ti.n j fOdiraiaiPrd tt.OrMlpt tnla ICIltuM V 111 ) 1 tt O ' Pil'l eir iluiatliiuia to tho 1 1 ml ijiit"ia mil.. riS" but, or bill. N. C.Jii. Ijq. , llu "call ntiatt. Mobl iMiiiATiMia.-'Ona d.iy laatwuka kinl-r "l tlolll: irfi renlptoit. d 1 on, L,a pun I builnea-1 . ii ake put lui'ii'H r f t fp-v iitnlfni n fit a during tlcainpiili'iii 11. nr-t v f ut bi rt abna .ro lu A ulttiellllid miotic.! a jwlr I .--ml abnit l.lrj; i,tt, r ll'f. Wtre i ,t" ,1 i '. I n a, kid lua rt.trli t'.i Ibo pi.tt't wittu In up lot, '1 perclva 1-iti yrnu tap you Ub n? 1 1 tha Tth le.-lmci.l, rud lull . li 'lliiu.il p j. It i 1 -in fill. n bi fuinjub o-14(;rn-ii 1 1 1 ' 'ry meii.la.1 ,f IPal i.flrr.pr,t wh-t iillruini I, in -i,it." II.. tl."ii wnit t lad'tt-i .It lUlihal. noi.t 'iil-l pintail a Ua-ikft, fur tv hub jiypa live yi. in oil I , te jny. A i ilil iiotuil f duly .ii ib li ii uk hi, lodriacdrioii Li ftie lenr VI in ll.a act v no il hit muiirv, In' wt t tuiha ntfl wLeie balnel ltu leairtlhia, r-nl tlea tttkinf lad un. r, a-k.l II e lan-llurdlm lue I Itlhi-leply ot., ' Your bill n all nti t-d, ai i I w il tika uo ktiifj trn-n it iiieiular nf uny i.f'i.nuni wlh) la li.at to ink. i ipaiu.aludcfiit.il .1 lia coiuiirjv.' f'i ij fit'. liKivrrMiiPR Ur.n, M. 1 1 All, who aervrd III. tin N I lin.iPt.ia dnrhijllni Metl'm ttu, i.- iririnixoti n nul tt ifoi ie Innii- ll'Miti.titt l i I ithvi" ' ' I Kt.ia ii. I Hi , i toLn lil I o -J , I. " I. Khi I .f nil) ' II I i il.i ' '.j in iJitlupai.tiinl I'll nn ut iuil,; , U t.i I, it j bU kjlonnplliui n wk'iilltwiidiivinii T' 1 -1. date fll.i " anei.l are .1 N t.t'.. 113 ft ut I it, vr'iatetliri, .viiu tvi.h i il it.. I'll ire i li.ihdloci li tl en y limn il th, tli.. ir eve uiii l, ai hiij.iI "Q. i wl,', Ip ii i vice In tl,a I ii', i ie n,ii , ti d with I'na laiiuiuti jli'iiAxwhaa, A ll.o iiaeui tia.4, o.;'i .i ", ia ii. it , a t.t i' an ui tua fc noi aflbo Am i km lion. I vt .I'UlYilrii.k.ly III' n Ibalwlullill.l, . li' Jim luve nllMutl lb tialtautla .mull I'ln-trf 7vfam4uf, antt ' a ued Irotu lil urn e otpiunuad llm I e will nud . I t. I tw vai.e nl.-lnj. ninl thUik Ibat nt tbo aaioa .'r itunituny l.oiini'ii'K liiuiltiu; flod'a ld.in( nitlii'.anXou tliecaUK lor wLiou to la taodi .(jura RlLiaUtu. Al'ailND. rtm---"-- ir-Wwrfu 25, 18G1, r.Ant!nor Titic HTAna AftnSrt.trr.'ioval Cain TlikOLoatcAl. Si minart. Ai'liaitl or I'bok. llitriirnf H Yoalt'tiliy, nt hall K-ll n. ttlf," l. M , t!, at'lileiit nf llll llTlet tllca j .p.t.l fr m ,,ioibnii I lit '1 nt 0 . N ft I'u tpnlt Pn.-e, t.' .I Ih f i.lit . I i. if an -.u it liitgpa tfl t i i' i - ll I'm "Mi . q it ' i e. ir . diiiy wai ,.3-"d!t ti.., fl.l.l A . V I ,.,J ., allta ,t Pi a, I Ire IU, liafi l. tuny i n.i" . ti , i tui.p I, f inrit Lr ttln 'ben 'if. AT. fit' atutlflita luill jmliclil 11 11 ii,ina nl limine!. ll. I c 1 mule .1 .1, tl u I .t lid ilUIVl ..n.e ih tr. flit 8iar aad 5'f'i'Oi . 1 lb , llnrf 'trin iti -.11 jam1 o, Jj.14 nll'y laialte tl ',t I i,,tw irjivp j eo thin ir nut iu idiuxe. It Iim .ill tlml lpilinu . i 1 rr , to 114 mftill in fin then Wo cm 11, iwcr. tl.tt l. t'.i I mil not 1 1 Ihc tllnpa. hut nf Hit men. Iftbiii'iaal be. 1 . m e in ny In.,.., any tim.i ttt.t 1 1 Ice it It it ui". 1 11 1'thatti In n n ui 1 ..tt.. to jt nl t tliftnalnf iri lirrolt" ap. (Il,i-i-) Ti 1 - an) I ie tiui . in t - inn, li fur ai'fiih aaaett ti. The tl'lillnil h - clenr, adr..1. till. t, tl it ti tie 1 ootl Iktattnte for n icot input. It 1 iri il'ucal tipili ti ala.il Klnror lal airtlmll Olprtll'll la tWPftl l:oiill- it ai aial Ii'iihu .ti. "llie,,iialiiu Is pi iill Una mil Ion a UflM n.l. -i uiletlJ (0, n'i. 11 ' I li" I) (I al ak WP lull l.'WIl tin Would Ih It Im With toll na.1l 11,1 t ll llll H'l bi, teat jut) T te I.- litl' . Itlmilititltlip limiieritf lheio, jilc 1 'fin. I llu iitialit. . Ilh-eptnaite itf 4 tetitui v I -i I eaten nit lit natibtail ; but tw rottl of Imliler .lintiii m.alt.1 mil ItlfKUeitil Inttrraa like II 1 -11 it ,,l tin am waknl iiimii tuli 'in ill aid tin iiprli.tilt t't .-ttlil.trv. a- ,-lie u in, lhetptp ,lar,iaut. I" ll i ii hit. I I' t" lltvl I I im ' 11:1111.4 a' out tu . 'Iboniil) t-lTimi'ni thliuf al.tnt Oil meet bvf . llio thmlit'li' il plolua if 'li'-e 1 1 rn ancliihlpd. II anj 1 ,rt t f .,.i1..tj ia nopilitl nlitbla it-.iro, 1114 kiui'd In the im rull'e ..flhft'me ll w.v .. Jul, ftlaijalii tile I'lirlaliaiHiii Iln Out lime ctiilnilei, th III, wniellallipp, tinttlblb. Tin no,iaflaU I Ibethri .Mm fiirvliaaw thiarl ui.e mil-t 14 fi,pp.i T 1 II llif, anhl wr I ,ii I um V.JH4 a,t b v tn. trt.lt Willi y.i, taikt aeiieliiy"irriulii If lb win true of Hip lliiton Knitre. wlin-o Iln4 les lima w ore eiiitln td tint ..n" In cart) lug civil ia tittnthi. UKlpiut the wcrl.l, but pf'ii.t turn lu acl. Dili cnniuppl. b.iw tiiuili inme ali.nihl It 14 tilio, li.m wluu to alrlao fur nurcctiilitij'a flni, 14 the b'sln-i antiee nt miKum uiicpiij i.teij nian nf 11 a... tier tbni tbai Aigabtnil'l letialU nl la the du.t wnl bi tbrie. nur own linwp mar cl and blpcditur. rl ii.ul.l rx g rnelpa bitine we cul fjn fittniuurcloailaliilletctiicd flel.l, liiliuif llud iiavcr, iievt't. biivt" w 4 mi Im mi d 1 uitiie wo led tin. ty Hum when woalghttho rtlla, or draw llieaw-nnl Jl luoy li paid Ilmt tlila la mere t ilk. nu'y a)iulaip 4itu. We iiieannll we any. .Mm. tiuiii leiial bnve la.fii tara4 lu thai Iln,', and uwnj mule waJ fir ai b 11 biiiial. Oitlir i'.tbtf Anll. 111., a abut wa- flrcl. wbiil) l.aCl"o.it baa aid "it ...it tmltld tn W t.tl." Ul Ihol'.itbibi.v ot AjMil. In.! itioiliir u. .twin find al nu humble M mat luiauia man, and Ibat tduill ali4 nlw riuial Iho w .fl'l. liar I'liirfl II "Ibli-n It. fl boeia; Tbe U d WhltJ and the Ulur. I. I ll.o wb tc. p.uil.illae to uathl luallce. il our ci um. nnd tin .ur,l t.f our rni'livu 1, III Una will' lUtlivri, ojiiitailtlo the llaalcnl wllb lliollittlolirte, wbtt nball tto nur wilncaa an I tmriu.li'ti. Ami lb tfd. What kbalUhataJtiilal lief llcnlb loliaanll I And U there l Irailon) Inlbiik tiriiami, m behind 11, than, laay, IliUodl Jaxf tli-ulb I.. Ibiin. ti-beiri 1 WAttlllMiTitf 1'rMETIII, Tlll'STFM Ol 1 let ri9Kll.b.Ul. Aflf 1'i't-t Ajr Hi. ln...-ralib I Builb-l'.t 111, Ittl I .j till' talli.4u and liuina' 0 ao Iinuuf llm n ill ip 11 Hie I'll--1, ill ll. f inriil tloilll II tup. In it trut.1 biburlii'i ntitl .'tin 1 1 Inn 10 ahloul tula. I iiiuaiitlmlafd I ipn, ly uir-tilero, tbnTlii-ttPi ' I Winlnimtfii Cuniler). mar lluilk w.iil. thai f.eii Int. inn nl vvl'l N Hiviilt"iin ami all wbn in .v iinfmlu ntely fi'l I'uiln fie wnrii 4l.'liuienl H r I lilnli mul iH Hnr pmnil'ril hiiiner And 1 11 1 i)mii 1 wu iltl any, till il wi I K.vo ml mutlii'l. 1. ui iu liivm.f 11 u i,H,ium Iv biluufi JltrillTPitlllt I. Hid II nut till ItinlO 1 I tlinpf hil ml lu ' 11. 1, lei 1 vth Me ill It hnr 1 1 .' I nut' I lN.n,ett the H itbl 1.1 'me nun, limiil uti ib tJMe wlt.. 1 , r. j A liit 11. fiLar-uiu Wiibliu. 1. 1 luitt i.i. Mil nti. I'll vtii'Ait. I ji 1 uc J duiipirl qui 111 intee 'a llliri.'t..i.rt Ie.. Itl-. nn .imi tiliada p. rtiuirle H 11 wit .'.1 It tin t'nir,.iil'.iliitl'.".i.l,'H H'enlan lltiinat. Iliwcrj-.N. 1 . M. Cvlir im i41 T. Tartu'., A. huiaiAi, linn : m. Tilt Xttv litlih I.Miln' I'M'iN. 'IhoNltl lui.laii'lptl'il r I ulmi le'V l-wi fl t',a f.. l i nl url - lllON.W Y..IV I. titer.' ll.Uif t in, li luiiti tv.H u tmti . lilitiin -' t.tll iVhi Ir. iu ll.o liit'lie , ml I llntChor h I llo I'ur Inns ml I'll "ii H.iuiiv f.i ibn. trt.o. f urrirliir Kiiriiiritbi, I.lit. ituwi.k Kit., 11, ul oil,,.- iitM i.i'l'tt 'or t'iiiit ud lit-tiU tint, am 11 ' Iho .11 1, iiu.1 vtiiulitbtl wiiu bive ifuueU IU. -t 1 .ie 1 1 1 1 11 Mi I. A I lialiHi litci-i,titifotif tleldiir (.mlv. aio Iv iinllitidiii-a liithownuk. Oolltilbuti in nf 11 .let, minim, IIpIiuI, nil Viipii. picairvftlaiid tilled fnult", wl'ie. binidy tiiilai.atttiw-lia.t, ti. cii, Ae. i'ie iaimly 1 1 nt il litnii c ty nnd coi'iitry 'liiOtllii'i'. ll.oti iiiii'i wl'l la- 111 e.tiininii ai telnla 1. .' I" r. n no pn 1,11, nr., Uaiernnt ty mail n tilln 1 wl-p nt-iV Ira rx til U tlm.J. A. Iliaitls :. ll Wi .t l-t' ill oil. 1 tl llii.Jil.il Ki r.n linn. Ihc Tn hup-. Ni l Ka Sdlhrlii.t" . ... AUirl.ee.il nhmi'il l. inaikpil, "Ni bnk M ulna' lb- iff I nl i,".i'. "I Wa let imi, rl l el o CI1M1-I1 l Iliel'ill.Ulei. I url.Jil.iri,Ni" 4mk, tl'ui Hit Suit ) The ilnra nii'l lrli'. A P t'l dl' aatf a Lined tiafaNiulfi 11 t. vvai r,,t 4 lit ,io'itl. O'lrlililiM It tie Mia 1 end rltllp 1 '1 ho id lint id the Irro I Un ml ll. bit Iheir, "'l'i ILu land I Lmoll iti.'tr thvHiul llrHai-4aiplMiilip, I irevi rmors, llneir !all Willi Una I 11 pi 11 until bti.j. i, L.tiveituorai Wulnc ti die with tlicat O Htaia and htripea I tor thee klmia Out I laili lorott'l Ual ; An.l while 11 Hi ir or Hun. re tIih, Wa'il inirf ll.o latl she, I. II rl'.in ai d h 1 i -, fniveiluore, W e rlae tr fall w ilh inf e I O HnrKaiitl btil4i. rorefennitri Wo live or die it.llitl.ee I Thin ntiwaiil, 011. II imiah fin an I invoke, 'Iiitltnlli or t ntiiiv I 1 till 11 h . 111 11 whure I'lteibnu watei The Ibuim nf Iho I rw 11 H'airi ainl Htnia. I.i evci inula, Worliem lull will then I 11 Slim. !.detrliei, tmi te. aioie, Wp 11 . , .liowiihUicI Kl-..'T.V-"iS-TUl lltlip ", lsU. rnirluilaiii III Aliiivu, 'J m-ro m m iii-tii v uiT.i ii.i ; li . 1 1, nt -1 uiir.pp.t ed wllh Iho lit irl uro fl tlie.'.nh. N ,uu wull nim-eulltcllii,; tl.antl.u p-irilnil Col. llitTAl and I'ii vtlte. 'III.: Hjl'.Jllt. Culom-I. In I llu lilia bii'iil I In- .ii 'in-', turpi llu,: all) ul I i- wlfi ttUipfil .Ml-. II. . ruuid ihe ni-l, im I hltirt, ru, llllprn.ic.l I poll hel lip, nil I ili.ck' kl ll'f 111 I ilt'Vntiol, l'i. V U.l J. UN NlU U n k, inn ii'iuif lui two i I'll. lie,, un lie -ida) w-ilk, tprouir n in He iai,k-, i nmi.t, e.l ilu-.i with ilmp nud -i r i.tl'nliii in d, I ni-hliiii I Uiniily ! ii In i, bio if, a u.l r rtin. 'lisp i i i um llu i nil a um in 1 1' ii a iru ii, 1 1', i r UinoilrH.I'lipr. A ruoii,: oilur lnHl.tii.ia ul m.lf mtiiiltiiiL. ill pi I'lmia thui ntc wurtliv i innii" . ale tho-t ol Meatn. MoMt nil 4. Ilvlu.in. and A. C. Ill Cl uni & It-. 'I I i'ii il.iv'ii..'.', niu'iiflhl i thpnnl i-eil li 1 1 Mi -l M cv I'-., a li'la KimU aiitiiiiiitni, to fl, Tin toll upon lili r aCillMllt u. I- luull ul (Hi Ul l bnlll Oil 1 l.lira. d.l). llll brat hllllt-eat ".lali b'i In llu' lull tavini '-I mini lirid ii bishi br mv it.uii' Ire. llm -rttli'l- '.iu bl im lt-l tveiliu .jj Liie Irffu ilelivi r, I ui n ) H ,re. I tnu-t Imii AUi'iu to W ll.'h' in,' inuitri'a Uittl.u. linv ruturii, if I in.j n,l. "u '" letaol p. nd in uiv 1 1 in I Lliiins- uml t"tt thu UOidi, a- vit iiiilinielieil," lie noble rcplj won I --li ptivo vuur loiintrv . li vim ri turn uml art ul It hi piv w. II uml iimi. II' nut, tbe I'.rni o Mumi vi.i', liviuin will havo in, iLibl a,'ani't jou!' An.itlur evlln I' tie 'projer fi-ti it," Ii thai -f Iln in I "it 1 1 Memr-. A. lt l tuii''. .1 (,,. ,m, r.l. Ioiin Niuikk, Ibimi -u-ltlurili ordered an Cv. Im went to tlie linn and tuul, 'I am uniur! In l.r,ht lor mv cutintr); my wilt wll Coliilurt ni) htnlui-pp In my abaau. I will ycl t'inl the aunip a intnii'ditlji. li her iIihiI hu, tome" llert'idv tiplv v . "Mo-t ioit duly , ,iny. Ibin tlit"). nir lull wiiiili-' nl- r I il'li-l motif Ml9 l till hive I'mredll until ill'" ".ld "I UJ war. If Jim r ttir tin- ' ' "i'l' '", " u" ,vl UiranaTtiriidlu) u. ,sl,i,u' i tmi MU, eoti'-l Lai, o no claim aK.inu' ; mi' w i In . 1-uiflwc wauree. in i u i " i . ' I"""1' '" yoiirUmilvdiuhi mur abmine! lllawipl, "I. d l.l-p- ",. P1"1,,,i"..'s ,Y " wawlll lik i.ir.1 in llniH. ''' Ik.L1.i1i" . Irna lujiU' lw.1'1 lb ' l"'"1 '.' "!II'r 1", '"i10 lYA would otl ere, .- hive I tvn la-idtli wllb d.fpra ri-oiy. A I li -iioi tl' ' nl"'ltn mtrcliintil Aiiotb. . i ib ii O'ni'jliic youtli, IU yi? tJ-api'i vthu Imiarl lined bl lallu-r tu.-wjll 1 the Anil. , . 1 m p. reut, pre-ruadru thit U. iuoipWl ll'H' ' '." '.' ,"lK'"v, " Ml ti r'l r " UN 0 PRICE ONE CENT, MjWi" tVnt mt hit conitemallon whii tj lrtJl.pd Unit tha Ut hai taallr "iona for a al War Movements, See, MIKTII AMI HI Til. l-rtatfl W nalllllatOPl. Wnihtfrjlixx, .jttl 21. One ii I'jtt rlr4 bnilit, the Oeora r-t,je, wia emtit " 1 ly th Virlnlana lul pljjlit 011 aprret rt . t, 4ii any Inr Iho t rjnf jKirt it i.n of 1 rii.it" and luuul tlcn-iof war. Several irme!npul S,'iai.InnI(, fi,,m til rlrja, t etiriliiy, i I a hurried il-lt to With laiMon. Tbe tluvrtnnient ha roit.tfil 4 Inotanro; frral tie Onviriittr nf Tenm-ne, in rri.lj lothed tntind fur n iuiita nf Ir11.p1 Iruin that alate. It tmriuiil .rally aata he will nut iim,y, Im w-oiild rather fur'nl-h filly llioii-tiud men airalnJ IboKurih. ' Trnnio IY11111 Iho NnTlh were alt iW etpectci to alllve lure. Muih anlicltiido Iaei.raa.tr4 rmiit ruin I lit 111, but it la gcncrnllv Mipti4 thai the will lai aurt capful iu tin Ir jniirncy. IVlmtever truth t lure tuny Iw in tho reimi1 of a ronroiitratliiil of trooita alamt twrlto lnil.1 from Waahincton, or alt Irctn Alexandria, It k Crrlniu that the aeeip-lonl-ta are oarnoatly it irotk, Imt I hero la nn nublie know 1,'tlp- I' tliek (liltl and iiirjaipoi. Jlflon, ,4jiri' i I. Tbe Iki'ton J-h mil haa tU iMloaln iln.wttilt 1 AaiuijhJin, A'., .Ijtttf S3. There! aro I.fiOl tront lipre, Im tiltlin llio MflatliUK-lti"th aid tlie New nl k Till Kenlinent. More are coining Wc are all will. Iluni la no I'nrie hero tl op"0 lia ami everyllilni? la lively, Tho troojti ore bl full pirlta. W'v hate the frigate Conall tntloti ninon'tl aafily at tbo mouth of the h.irl4 Witli a iiiniuteiil furi-o 011 laiard. iloulnihrr, IV., Anil J.I.-The etlra leril ef tho tirnrral A-aml,ly, crlletl by (lo. Faiih ANa with rrfrrenip In Iheprr-eut crisis il national a Iln Ira. ininiurnied Itinoiwimi here to) cltiy. In nildituiii to the nu-mleraof Avcnilily them aro preariit a I irn nunilar of diatliiiruiolr td cIiUiim mul miliiarv t:i nl Irmen frum ai Iaiili 1 1' Iheilaii". An ap-rt irint ion hill of a cut 5."i..0(ii") fur iriiiiiln. tinirnniiinta etiuinin,; nnd iiniliiliilnlnir tituuttiri, will b ll-. ll. '1 llll tu'ipll 11 w ill bit v 1 iv drill. ISi-nnrti Iri m rviry fopllmi il llm at.ilo'rc' pren ut lie" iiilbuaiariii iu bivnr of the (.'uvirn tneiit and the Unit, n, 111 lutein,', l'.vfivwhin men are diluting lor tlio pertb-o, and llla-rn colitriliiill'. in lire btinn liutle for their aupnrt tat. Al'tana taprday voIpi! 1i,i)v)0 lor lit ln'ltrt I't'lbe'liuiiilieaiif vi.lunU-. t, Heiiiilor Cot i.t mi 11 an.l ollnraail.lre9te.il larre nil'- una I iii). in WtKiil-liik ttiliiv. Iho IVootl-ltak Liitht liil'jtilry. with ful Mtkiimd tiliiiitein eiiuiili In tlio loirufl auulhrr rmuiiaiiv, ore reilv and waitlnrr. A', ii . . J.. Amil 1 il 21. TiitOi'iuiK. IliM nv nt 1 i..v It,.-I..n iiiiM.inl.il f tt.iitiiiaiiila -p .1... v.... 1.- ....... ti-.in. 1 . .... .. ' .'":.'" ' --- -11 . .- ---- , VI ,IIV ...!, I'lIPP IV.. .P. .. -. ... r-.t,. , in.- au rimilit lit Itniion. Ilieure to Wa.hlnctml, a' Ilowiii ppii.i tlie re. - ,'.-!. I . -' irnc. llm Seiiiml Ki'i-iuient netirly lull, ant Ictmilliit; rnjl.llj. f.'fHt. -it, .liit' 2.I. lieiuva Nln ami'. Oa' iODtpmy 1 1 loluiiicera hnvi ulreiidy lai'ii furm i-l, itml -t viiu' olli' ri are urniini;. ' Alnrceaia1 tin hii-hi ilr mei'thii; waabeld hero tut iiIkIiI iu1dw.11 a,, Irt'i'i'd bv .'in lire lump It audntU tra. r.i..n.al vvua MilrinlH'.l ami Kiiariintccil Ik tlat f iiuilitinf vnluiiliir.. Allium. A fill ".'I. A l'niini iiuipa meollnni lounili'liiiir utir tl.UnO larmui, avcmbbM bent laat tvoiilnn. M.iuy Mtriiillc pieilta wen I'liidi", and llio ut liiia-t enlhiiii imii piovaihtl Voluli'ier in lni.lii.ei me tajllly fnriulii thrtui 'h.iul Iho .i.iiniy, Albi n 1m'I '.'.I. A ureal uieotiuu of lia I , ilt,11. li'tiiliuu,. Uti. la 11.. w lielin ; lul I lu 114 1, Coiirl Hi mo. l'nil., nnd iiddr,p"id hy I loii mm ' Ut.ii.i.w 1 1 it I '111 1 1 11. iiutlnlbtn. Neiilv 4j.?ii,tnii li..,,. nlreii'y la.en ml-criliU . f l,o lull ibllanla la'iiinif llio inaCrlptluo, ' ' fir tholiinUieaif tultinlee a, an) Itioie it com I AI111AI, ltiii(f of Naplea by llu' Votn of tba ' ' iilr'. j fi'l'l'.." I . Thriv lutiipaiiii hate iruiil.otl, an I mort li.,.('h, v.ilnrd,. Xli;r, dipplayo I gre at flna. ,, are l.i'iuiii. I ta In llil.iiiTiilr. I OiKaiia will iln In r pari. It ia pinlid Unit lienernl li.lllllill HI U prnlnc 1 ' JM,...,, .li,riV "!. si,. ailiiitt Imi pro. eiuediiitilv In Ihu Pkl4mr IwlU i4' AciU4v I ( T.lpli'lbi Stile D pnrliiiunt ull'd.iv. Th nmuji lb." i'i-..u Ihire lia. not Jolheipiu. Meellii.l llm limrd of Mate Ollliffa uiidrt lb-n-aiill- f tin ru"pl."meiiturvrlii'.iin, a llu-16.1,0111,111111 hill win iriMte, Inn ll 1 uiuli r irna known Imv. ft hr.nl mJ..rliv Infaror ax tlonillli.il bijiiio ti 1 Inileitl .'1 J" ntltiii win mink 1 liteiLianil. ' tu the or 1. r- i-'iiid by the llnvpt-iitir, ellnwim j An.irln. I Cnli pniii.it I" Ie lin'ii'lid and i. iiiiui-Miiiiii i. y,, ., ,, ,,, llmMllm. that Iho Ira. 1 when .!. limit, h v, hemi iui..ll.., on 1 rllll t j,,,, WJ, (jKoii 1 tl the olliuut., in, mil Hi, I It u lai.iilr.nv in tu.- Inf. lit ,ti rolereiii-o ! i'ie puhlic ri hta of l'roteat (iovi'Nii 1 liiivvovir, Ni-inilii ml Willi cm rij 1 ,( i,,,,!, ,,,( ...",,,,-, In the liprmanand ' veni alliilloil..iiiit Iriinlliii atriil let, J (Uvo prov in. nor I ha l.mi.iio. Tbo Uiding Urul'ilti'l-uiiuliiuaiHl liiellliitiit liw, aiuim ol Ibc iwhul uit,' nunpUlo Imlejeo-., K 1 lit lit I 'tt III' .IiiM.i, I' ,11, III, 1,1 il rttfttra 1 II .1,.,- ... I ...t,. 11.,. 1. 1 m.ill.pa Tl.a . .. 1 ., .. 1 . . Iiiiiun i-itiiMlhe tlenini.r ruihviliy W l aliuu' ,111 e.inail mierpmi v All-in nl"' mi In p.i rui.t. I) lli.it larorj tin-..ml i.r lliett.tk liny will piolubly icacl t,i ll. The fin Iln r appli- uli'iti Inm All-anj 10 li I'u -I lul nln r p 11 11 -f llu iStato an Ltvnriliri.iii. O'di Itl.itiii) iiiph will la-rn-clvel lpi,4i,t.ii ....sew iom...i..i, ..,o-JViuiVk lai,y,.i..l.l. .iO.it Lliiiira. lb. lollnit lil.!4.0ll.M'r4 lltllv bvcu da1 Ulkd fm Hi v . ,,.,,,, I I'tpt. . I.. I.l Mutt fr. in ll- arll-loliur. nek-, Cii liiiivii. fiuin llullaloto l-.luurt (.ml Ma.ior 1 in. hi. t K Io Al'm ly. . I Mm mam ) piler.1.1) ihiri.i-tiitt I'liiujitiiiiut i hat! tin I- npplii ii Imi f..r tin in . e-jraiy aipura n aklu tlieiiiili.- iiuiniati of iiiiolliiieuta OIK i Lul. died uml I'.urtu. n rijiiit aulfi It 1 lie ru. ui nl i nr, linn tit mm muttrr fi'.loH . MiPi lupany ol' tlilrty -twu it inun I i- tiilnti i cl lli mil in" i't I-, a-ut ti the AilJuiMit ll'-ii- ml, Tlmt ol.l. i r, upmi re c Ipt ul I Im li II, will rtviiet th) Impeeinr u the Imulitv I i 1'evl'tV Ihl'lii Wln'll aiefptel tit iii'p'i tur e ,'i Ibo roll.wllh tb buiiiei i the ollii" r In tid by the ininpiinv to Iho Ad' In', lit lieuer I, who i. ill mil., i ul old l.tuai I 1.111ml, i.i I., i iliieiv, All l lineal lii'ilT-t'eil ttltli un -a--li.il iiiltiulniiit al Ihl Mil- In in!i i'i . 'Im in i-l r tn'l- irclh n ill n 'y r.f iln 1 i.irlnu ii in p ,, lu ' If men Tn v i i-i I, Iln i it- I -t i" at. f j mi, an li nidi '.mi lu l' '. '" ' '" ln-l.li iniuot i tin iirii nOr in m.kln;' iluiiiioni rlMe. J lie initrtir roll mn.i niinaiu ihunanl li. Ml ai.it uatii.li il'i t, ro !' ul in. n, anl n ii-iKii..r't. rlirl. .! inu-i li at itched nl II il i. I l'i y hi i Y ra, a' .Hi ..f ih. rt, . -r iiii 'i i b . life 'iuar.l, Oil. B I Ti .", . ibt!r I. ul I li if Ne-4 urnor lt '1 I r tell i 1 will U. ru i 1 1 1 1 i flu - 'im ,. int.rr.i4 I. .1 nm It turpuii t 1 1. Vii Ji .iK - . I h hi 1 1 . l u I -Hi uc. H I. 14 ll- C" p ie it Imi. .! ,i . : i I'u ii un i-iiiip.li! It I t S I'tt UN. UlCtV- I Cmati-, ll 0). I', .p-.. .lit') Tin '. vh Iim o- M i n I. I I i 11 i :d i tn'l, llo l fin'., I it I' I 4 t'v '. . . I nu I- i ii-. tl i il Mu, lua p.',. il"U l.i n lu i ; il I' i ub lil I l for trnr. lii'lVxa V.'ui'.Il.t tr.-tr i 4 ll i I rt ll.l . l I ll t on. -In Uab 1 Ie nl I t am1 . I .in Mill p'l ill itl" lb 1 tli, l,rt'ii..-'ln i '-I "' If i no.! I . w.ip, IiUMil..) .pii'ii. ; mo ii . Ill i r veaa.il. i if .1. b.i i..i. I it y i.iii.ilu h'iiifia in il- f"t l'i jr. .' ' i i i- i -' l" i-i A. m ,i i . i -.. 1 1 t .1 .-.( -. ii'i .1 i H bit, l(t' .1 i - trill II .1 I 11. I II I.i. V Inr I M i. Ill 111 tl.4 I ra- I I "III .III I . .1 h m v I I if. n I ll. iii re ltfl.1 tl 'llll. I iH . I, tl n't . i.i n ir , A li.i.jn M tul Ul il lllll I ' I. IIII I ll ntlll the k'.il i.ihi i iu . i. at. I, 1 1 rnpii.td i" lit ol llll. In It .1 Um I In i e I ot 1. 1 .bf lUil li. l id vi. lu nm iii-ii-u lua oi iay, an t; iiiitl i. -in lit lia u.iis op im, i em I w. lua urmutll. tu auiUHlt-in 1 kit - '".'I .I Hi m era! et'iiimnnila nra n' tiiil.it uiii- in liauil.iuirure, ud tbe V',. la patl w,.r.,re.1ui,r...Horf all to'Vt I ., ..ti (.lU'K, " rff- 1 a III "aaiiwi, :tib i: :f i i in -it ,. 1.. Hrt, .oa -ji , ' -.til-. V. -i t Mtlf Affr'.I II Til' ,, t. -tli btitotiwil.tte. f ii q, . 4.T "n,li' tiwarUd Ju A-lt., ,-nni.,, ,', ;,. "- V Im,, ! ' -'l.-Lletiloninl lli.J1 JM ,S,,.- Irtin, i! .Xi'-"- rt tb UnU"1 SMr imT ""'" - i. untierii lUntrr I litial.iin tirevaila itori, 11.. t- , "" 4aa I je-tln,? w, ,.,. Jri ( .r.lie r.tk.i.Ji g,l (Wvitotlon Ibo jrrouikl w Mm'iKSijSr. Iolniitoor, "U Tie liy f ItaaMafiia-fc Mavlia. l.'rrnl llrltala. rariiinvnt rmviemMod afl4r tb Eavatatrii acoiaon thopith In.t. v rlwl' la tho llniiaa of Oommona iVm ItanlfooJfl ad ina It-riiry hill waa fnnllr pauwoo ancfth'! an int niiiiniiK iiioaatiiiga hanknttem tnt4)U lWioil rfli. tpnrlincnt w aa pruetod thjotuhl mmiltee. "1" Lout, Ait nuifiirftimrt. had a nolloaiMl Mlmoka of the llnuw of Corainona, to ant 1 1 jpvcnimrnt whether they intandoil to rawl, OKnlze Ihonew-Amorli-an tiinftilentlotiwltlr. -at a KUnrantee that their fl.ir rhall not b4T la.le mi Inert in it tn the rial ox trade; ajaat ihi'lher llu covernineiit Intendnl to inTlteatJ Wen-iiee of the i:uroaii poweia, to pm-rAtti. tie alive trade liolnjr rcvlietlbt tho SouttrifS Vnfederat i.11. t'rmaer. t trj T1i .ViMtor- tuililiphea (ircular aUrt4Ba4i4 J the MlnUtrr of JiipII. Io Altomeja tttaTtla . arrtenucii to Citlmlic prleata who pablklr' in una priihihiteil anldecta. ttaayai Horna rfl1 hem, tort-rttiii that a print ' miaaion la t ' Vttrhovrr the religion Initructlonof th(althr tl, rrillciio tho acta if tho r-ot rniment, pro-iJnu-ab.n mlalntPt atnl i-pnpuro cf the Kmraxf. ' ' t'a indict, other attack tho Kmicror nanon., A Hy, oicrHlieliuiiibiin wilh linulta ami otbara aj itm-tineo im.vlnary mipiurtunm. uchabuaew ra aiurnahlr Io the penal cotle, witblmprla. " rimcnt or lainihment, and Kovtrnnient w-rmlln lil in lit duty If it did not employ tha Laar 1 , piln-t audi htwtite dcuintiatratlona. j IbeMliiMer th.iriioa Attorney Oeneiavui U. I lud theaiilhoraof any aarh lufiartlnnaof lb ' iw Iwf uro tho proper tflliunala. Itli tin, bat dda, tb.it legality ahould reattiii its empire. llm FiciitIi cuverTimeut bad InaUtutodan-, . nlrleaal Cork 11 to the rapaliilitlca of tbat urkf t itTnrillnj; a very ertriordlnary aopprrl fnavy prov iaiona, ami the mailer waaat oooal 1 rXnrdiif aa a war itidifiition. 1 u A ainiiliir and filial aeddrnl hrul creat4 , re it uniatititi In DuMin. An omnlbua had ecu prerl ilite.l Into a canal haoln, and Hi o4t -. Bf uuts, t. in uumlar, wire all lUvwnod. I Italy. 1 1 A dirrutih. dated Naolea, April ".Pay It J A tiimur li current that frrneral Uoaco axw . Iv1.1l at Nai.taa lira tlava atrtt In nrtt.p f n rttptM reaclluniiy niuvenicnt wbhhwaa t har ' " rokan out jeptiftlay. Tha pnllcs araMidtc), . a on 111a 1 rai K. 1 lie ramiucaiioiu of toe coup. . n I piracy hate livn dlai-nvcre I. Tliey txteodl I ten In the prnvlm ra. In enmt plaem too coo. ' j liracy baa really hrokra out, and moat atroal I kiiH ileeih have turn committed, l'rltitibiir I rou arteiltil, nmonu whom are actru curatat . - I lltta.lli. I I... litli.l.il.nt. P.u.ntMff ,P..ria .v.. .. t . ..rr 11119,111. inr iiiiiauiiaiiia retiueai ilia tfajat . armnoiit It, takoem rL-elleiiicaanraaap.anat lia . . T -r--- tun tiuiiiita. .la. lealirtliiv rcaitiuuary attempu 1 1 Iron if Xapl.)4 were (iipprcaaeil by ij 1 illie cnvirniii 11 .api.'4 were (iipprcaaeil by i-, ao Nation il (iu.ir.li. Sen ra! Ilotirliou ofllcera J, 1 l prleeta Implicated In tht rnniilrac' bar ' fell arreated. A lenrt of anna ami amrauni. on biia lien tluiovfred in Nitl.lei, Tlia lr ( 1 abllanta ire ever) win re unlet, 1 ,( Aunllier Irteuynm tl.lte.f the Pill aa.tl I ' Ia luaeqiien, u of tint IIuuiIniii rnnaplVarr dl'", vriii lure 11m luiko tAJASkl.LA aim niaooa a l-.OITV, hive I1111 arreitnl. leptinlay 300,,, llua were aolciLthlt inuniln GHI miiakela ao4 , . Otiniin nlliiiiiiiiid llmo anuitl peraona werear-. J .litl vpitenlav at t'aicrla." Tho altempta'al lii-urre. t imi in ideal CaallgU- 'J Co, in the Abrurzl, amlat Un, iiitliuJallaiui j ., ,vo i,,. .,.,:,. ,l,,,a,-il. Tim iinurneiila at, CaaUulinio commltt4 lltr-l 'a.il.lH alrothlea. . 'Ibe MnralUti il Na.lea lnito ini.te a detaottr-, ., ,.l it... I v apii.ll.ii, 1 i.ltnir lb Lot. tri tin, hnnaaa I ruiw in ip'tfit. u- ... - .... ..v .--"- ., w nu thevimiie ll i.i".tiif.iincwl en li'ieral M I )uld roiiponiilily I ,nai ,a. . The Jea lii-iiuturii ..ie icmpteM ludejwn- i ,,, n r, flfjlm and r-liicjllvnul nuttcrfl . ' .j,, ,, ri r, rnl , 1 ,,ur , Rnvi-rament, but ' " I (, Uvt,..,l.iirv limuid ot rrutetanta iiomU ' ' lt(, j ji(, ( Hip i.intcri'ir: ri'ht to build .,,,,,,, u, ,,,,, mile 11 ami loaqnirw, fmerty in all tlm i.ivlii. - Milrliuoulal '. are b.r Ih- re-.i.t In l-t cale.1 in ao. I irliimewllh lULivvai f Iho Civil Oi-lo. .j10 iiull , rr,.n.n.oiil of thu Uiulg Xntt , MBB(tei,i.iiimli. fatttlmt Aiialrla la lay , t Kr,,.,t ati-n , i.r rice at Mantua arid Var- . muiiui.iUilliH imiplnl with other maU1 , j,Ui.uU Ih tl w ur Is b) iw mvniw WiUWr t jtliln a iV-rtni -lit. -i4wi . r"4' -. ' - - -r-ij A r.iem l'l'Uliit dtliitnutrutiull tiiik pluot k( . fiiranw la.fnro the Coventor on NuinLiy, tha Ih Inat, lireui iruvttli i-arml.liil, ami tb I iililury en tallnlout. 'lh Governor ptiw inilU ex lief led tbe i c il. tu umuitala ordur I td iji'-nernt, Tim jtoi.i.fg r.p'i! that they oiil.l n rn ll llu- inl'.ll.iry weru drat with. fjini. 'I lie I i i-eriii.r ti lie ordera to thai ef- ' il and I lie i ruitil then di-irrraod iUioly. In llm I'iiIMi prov iu. -, i(..uiumtratiuiu like. if tta.k l.i. . riu-li.ivrrnorrf Suwnlklbad t-l.-ii. I imi tin ii-.ternorof Lublin laid loft, ir V ir i- A di pilih -luted nraw thelitli, iinuonnaaa -' tit on ihu prjv nun. d.iy h hro.it popular d-( kinatralliilininaiii tmik plate, oi caaioueti by tha l-...)otlml if the Ak-rlt-nliurll ISuciaty, al I irirti but I'liuriiud ttuwd appeared before tbaj Inile. Ihe mi. dry i luirictl, ami llie hifautrj rod im ll" l 1 killing and wounding up Mr.li id't no tiuinlrtil. ' Dt'iiniarU and llalalelii. Iho Cniiiiiiilte. attimiiitid to examine the li iirii ,rtiptnaU tfi, tiuit tiki budiiXt bad tew.i.td iu report i i i! l.-ulei. Tliiarcpurt alia tla.it ti" l.udn I lul hi n.ility bum aub. litie-l in ll 1.. ah I.t lliaiflotcrnnieot. Tb4) I rtiloal'itf Ih-i-im no.ii-rlunliyobexana-. i utlulii'U i. I"'""-"! "' " riHbt u ?- " Zu tlni In,.' t, il. ,,.ht , i gnlmraiiopluloo, I nl? iip-.ii i be I ml 1 1 ri.li I .-on ucmrileil to th I M itna In the piii"'! "Ion. There la no' i,,.pii,'i ,u - ie-uli Ip-iui: olitAlncd by lucJki 1 I, . t,ri--i',.i "i ' pi in ui. Thu l'.iUUw coilkl, I ,- in ., i.i- ,' til- iliolca. iiiiu cm-Ion re, I oi il - llu- il iim- ui ihu Fcikral I lilt, ami can-. i. tlifrt'i'itt) nltr into a ili-a.Miailini.i4" aoy ' Biiiuituli'ii-nn-liotti.njlbc miogtrl. Tif im . uMi roil mahavo ln voted by. iaCAuil.naul AmUl It- . lewaru.tifaiB. the luuulii'i t iJiWtixMKWUfcUTmMatr Oil Ol el cv . ILAII-'I uAf.NK A ar.llU TIMilDDt ( l t t.tl- I' 'I"1 tli IUs, aaudatlll peniUt- , . ,, . .but . .-ad at ll.'tiwoiiil, Va.t on Frir ' ). , '', so'ik iiiiiiuitiiii iATAni)t hauled alotrm . u ui aud tlilpttiliiiii tlw liUrl; laile, at,..jj I 'or.!, -V i., Oi tufii-tluy 1.1,-lit Ilea v-r n.t if illlxetia -aheiith't -aw the raiinattoj0-' a, Uirarl lirihn.1. tin-It down, uml I he 'BUT. V uili-l Ikiuiii t il -..i ii'lu. e ' . .. ". A liAiii kiuMt TK.U rott, wbe left Vfaalv- i KHuUx flt' uo, lot Cluirleiitciv, wheoa d'lui lib .So nlu-.-u army, Ktariicd a day r i.i ',.1, hiving aoiai i?)l rlrt.1 of pI'iyM m, i' iu Dixie,' lid 'a) a tbat they art. ot k.li fl lu lUu vtitUrii amrt, aud tV' 'J li f turn. Ibo elll ', bo.doej uat l'iT .Tia uo Uiijidrcd of tbo iiien now al v iiaiiirwy" - li) Ihe finny two luontnipeiK-e. .. .,-.. iMlaa I A -..n...-t,. m trrllta ftLft. a 4.iuiwa-..ap -- i oaaiiv'v..t, . f ....- -- i.r." (ll1llUulll4lllrflllll'!'i,,, ml. thai ,iWtXOTC.w bliat kUi , iW.' I 1 I li..wn Itl'.t MtkIUlarlt'"'la"v"-"'' ll.U lllV! .mi nnnffTn,- nami.inniif nririii iri'li ti 1 H HaiW.va til i I 1 V 'aaaakiatiafc ftrXWW