Newspaper of The Sun, April 25, 1861, Page 2

Newspaper of The Sun dated April 25, 1861 Page 2
Text content (automatically generated)

ra .. A 7fjTNEV YORK Sim 1 XBORSWT WOWfiwui ai-rii. " ". "TJJ7JJJrrl 1Ik' f W nf I tmjlll fnriuncnoi ui ih(ih7iiuk iv" Maatan men lt rf", ,,t tM'mra pwrtluiijathnMlf rfli- Ut it ilwl Mi don not yal Uujln to koow lm f Waiouomh compUtnint;, tn.lkrcr.lntrnal H1 PrahnrlcM l urrlv a lar a pobll 4fy itlll rmit. fct ' "'! Jo oyil.in i -- pairiotia anlcf. But It U pur dulf tgmrgtlr though humbta OtIHhs Vlmlcll traatoafWrnthe f ojiW, lluil t "'im in-t inn feooclliatton" are to foolafty ary u. yradonl fconra it th'T r to.)lllIltf,, lWg away on tha throwcf fonrtiiralnra' Ua,b db. tfca tlooJ uidtrruri vamt't tarall tOy thrr aitl ttv a t- f.' wtTt t KUla wJ k itirir ccnQiry, pi cri'y, n. kr. MobS a nation ai b-ctc a ttta at.n rrr rhoa tpoa ot knl, tut pr.Mr.1 aol fi.tlra Wcrathctlgtr-Laaruih of Ibtlx fjn ty jtila. t(mporU!(, x(Kii,a gofrrnnwit ? Xl Mao among mi .U tTi l.o !.fo t Meairt titilflU Nj 1 tr arnn. Utter will It tlo .f-ri 0 ,'. Kill tea, Xajnil iniiiinrjr fif thoco frto -u't It, I Inanniti nf Vrti 1 -1 li-'ami il-lliro waj to toft vc. t t'i nwral - fiI.o jof f rncntDt t! at li.tiici to a tk in tin yaafbt Ir.lotlia haal4 (f b ilf-p .'f tr 1 an tkaraaVan tcn-paritn tia'.i ir, likotlM " u4 Aklona Uinran oi o ' t,f ur and ami Virgin J la Dot tl.a wrivifit trcnlT if tlnCibim Mthftadby thtlT.a, ttattwl n t ujwli r c MraJ(f4t'aKi in th lkri.r Slates b My ikllcary In carryls on thi nar ajraini aaioo? ty au.h dcdariion, -for tximptt M thai tf tho rrtblciit tf lhi Miyrr f ILiltl tora, that tho tror tr ) ir.!mtllfvr u4 aVrwura rvxiwZ y.icull i.M'rti Wat jiaa aiay weep foroir in'uiaillon, It Irylnj to aorta tho afrVctol I'nlonbim of Vir-lirb an tfcirybuyt, by a tion-rcaielaino nhicli h.ia ti'f XabtlUoo ttM aJfAT.tao cf Iyaly at atari ailat ami in Try mo, to th hour. W kaf not af aj ff an our wtll-mcaoin Trlaal Car. litem. On tho contrary, our (nfilm aaa baa traaul him. 11b ha afl l alarins that ho otrya, nut til woi try, but bti ortbbir, tlia porplo 4 MaryUixl! ao.l calling Hi iVtfiVal ur u gtiStt a nnconttitutional baiir, to ola Ik (tataeutcf tho L'nicn, anj rjualo him an all hit kind at onco m full t,ron traltora I Bl vhat was eofU a rrun'a nntriotltn wortl uM It luf a. ban hail for tl.o nklrj?? Drtt far that bo had rcvolio) filtli bit fiat an Jolaod tht Southern Corfcib racy ruortha ngt Bfcry bud bo con ftt --1 mtly all tht kanlcr "Union men" bova iiiiilorrnlv den. that b yklili alle.utor( to Lit a:la Ufuro raft aamlry, ia traitor at heart and hy prim IpH and ought fitter to have bcrn nnrteyaj will :Tby mitht aa cll confino aovrr iRnty ami a! lajlaneo at one f f ar y man, -within bh o latitat ton ft nra. Erary mui o.l arrry orfaiii.utlon of warn that do tot new decl.iro fjnly t't ibe mat try, ihoald lo tnuittd aarnrmieacf Ikccoimlrj wbon It la horelcta to tone lUlo anil u b I aocourncf. Wo re prat, tho ttovirnuwnt do mot know lta fori, If it heaitat'i a moreen laarr to adept tU mmt 1 lgoroun apKrvwiif taratloua tftrywhera. throviirh any horn harifbintf uncertain anl waviriri' Uy-vlty I 0ueh loyally la but treason tftbamott dinger I utypo. W art not nithout bojo of latter (din? kait wo conlca our turruHful airrtbtoild Ikat tb Tail if ltrU.II iltfontive) oper ationa haa not yet lieen ex(iUda frrm thr Pr4 4anttal mind. Our tear la tUut it will not b ftren np nntll tho Union hua not a tiling left iiirai, and evcrytluiu bus to bo rici)iuuere4 Wa nay Iw unUr a mlnttkr, but aa I ha Sol aoli frim llio Crit, K no atill Ulivvr, tha thaSecrctary tfSute is thu neuk ipot In til Cor arum-nt. Mr. Stwiti ia notbini; if n politic. Ho lerfittly .r.il.io if mtln (uLblut; (ereailcn f.itli fnu lhi'..ii-a ami M tpeaeiiea, arxl de cjutiinin. In aiuii it aourcra, Ilea all 1 1-ctrenlh. llo il cirinln tw man fur tho tirma, Whrnrter tin emri.tl BMeement haa I een iern p II lo In II eour a tboOofernment, tho muinuir I aa run ruuo .that tbero wan dii;ri'm-i)l it thai Cibiuct and that Mr. SLVkAru wiuld rr-ifn, Al) !9 kcmbeythnruuinra llija kiint connoctr.l i (bo Port Sumter 1 xpeJii Ion, ai.il ll.c '' 'AitJfcU atatermut f.lKiiin, ai.d oner mtrailiefd that tboliellent tr.Urad tlut (JiUvUitratVl 'b hUiwn rrfiKiLeiLili y. Lottie Prnl.'dit ei bit duty reMntleea 4 'jH otbera. Ut Um ..lortuml and ily th -i?uaijnxu mill bf tba prlr, ncd if any tf bi CUUoat roelu tjr wanttfati m i h fir tho fltil (rood rtuVhmc totho b eaUftheu) I llowli ,vtr tola tbtir aupri ri m r tlmr rlulrv M kmera. Tbero li n lot ger a ' lU-pulUoi lbarty"for him tonurso ir to Iran upon. Tb BepUlean parly vlll tiMir bo heard if aall T thj (La rr rldrnt nuy ntt awarel iWbcatfer tht ration emcrce Iroin th 'ftfc-anl-doatb. ptnirS ' Lxsccls w3 Ik HBMBMifTed and rawarded aithtl 4 tb aavUr tr tho ivt-k Utr-ycr or U .country, Thara will bo nn party to ru minaU jrreaMentfjr 1861, bnt tbo WAn r.ir.TTf &U ;hlUbalon yerUl..rJ unuther runteat 4 lyoHtlcianjerer tha epulis ul'.l rally tha irB. -'? tba caucnt twiner cf a Setv.xu TJrIW H to help for Iheaa oWlrnft'ons to fcf tba prel t bOW them up. iihout dllCJl ! reaitf. 17 w IdT vron.Ta ttia Tijuna abow thalr hand U tiHinj attitude aw .-inJkaU their aapr.td luriUni ly touduo iwortby if men. Aui tioally, ono ihlot; mon 'aheuld U aall. Tba it.upllca i n 11 tuiiitnr aavl politkal atratv)?, In hkh cur deling 'arith aetaalon haf v Iwn mixed up H lulmrtj nR.rtunafafruiu th notorious f A id no. Vi f Conaral Swtt. Gou ftbi.l tlut wo ahvuk aVtractfrou hia Juit renon aan rvitrlot tol txr, Giva Lim downrl'bt l!thlirh', and th 'irtldnow Ida ability aud rjvf. limit I 'Mlaa to dkuif tLat tha (ieiieml U deetitut lf pollilc-J bruii.ea, knj Uoa tlmi l n tact claa ' wl art poliey la to I e rrgar h.l,u Ui is I rave In th '4.11. Ilia to U lreilt.iathia tlawa buy no l-efo purely inilitaiy, ajd ihoiikion.t fnralj intra cr firm, Wl.bduobin.T.thuicfirv.towtiJd honor la due, f amijiisly lock for Er laatluta demooitratlona. Tko rraiilc Ili'inauU n laler. Wa arabaaatwith iitntua To l.loa 8ti.' for an Instant an I Indrptnlcnt erlltIon t -clear tha wty to W.h.utc.n and drivo th tabela tut of JIarylonl. Taj itewito i'etl oob, 'aeboadyaattr lay tho I ursin noria tf evon jlaaB about U", in calling u;un Oeueral Wool frnor Ccan.f, ir aiy nhcr eoupatari jtoader, t take tho roapojaib l.ty and aunvuD Jkimaalf aa tba bsJ of a 1 nwrwhalmln 1 r,. JfUtamanlaUly TaUalf.th I'm understand inc inai its ueai4 upon traaaon It te la M Urraaaed ty n ioi 0f 4;a,,f Tb. 1o0j arouU sustain anytUon , u .,, ,rtU, j tor tba country at this hour, wUtkar th toyarnmtnt, cr oytr Us lul. hn,iraj tbotuond will volunteer, buy tbeironn arm and atjuipntciitt, and pay their own tipeaaa. Tho riaal of Mar. J. H. Cowos bM Just latnaJ a baaatira lap af tht ally vt WtvtMoaTton, with aaotJM Mtawaaahat,sVilnf; lha tritvslpal Ms) WtlMtfUteakyfetiichlt-iacMdaJ. ' TIIE LATEST NEWS At tm.t:onAPU ro tur x r nay. i 0 War jkL cvcmcnt, &c 1rl MttUi.fr KiltiAirred-MiUroiwI nriilaH I "' Awr-i ,U lira ', Aynl 21.-A ivr,llnn.ni ,.lh' f t mDi'.im n,U a o itv. n win lUtit ..-liellail Wll p'v.el, K'l.MiMtl Fori M'lt nr '1 vriii y reito'ir.e.l w.lh M n.e i, a ) i ,l lies Hut no atvi Lad planted tanno loft'-l-i lr. Tatooraa.aa Itr trJired Iks to tat. wl nil was ty,m( lied whh. Hab-tetiamtty aa csl-rrf annuel won pn.o ed Vjwatdi bcf, l n Su-Uin aula, w'n h ji ili ro.itl. It laio-ibd ibat anaifrta.ttilhad It a ruviret Uk'Ulwt ! kuWjrll.es of Dtlliinoveand h O fcibinrritfur ribuU-Uiofiht oriuts, nl tlai el print . f loo I ift re, kd lhi ta,l wv d to la ru !nff order 1 ( n !;. Wl" rtlrore l'rt Pliknai ni Ailu.f..Uo yenvtf . i- mi Ae-a-pott Mro Innarn-veieMi-Tle "remlti lietvlllirnt, A i I'Kl'blfl,it .1tri.SI -A (?f nth inein t.ss ar mrd 111 thin lily who Ml AnUuplls yr-lrr-ht 7, II lewd ar-ftl It-re HH negro lioHirtrrtniii liM c-ecrTed In Arji, A iMll(.uam, thru, Jjtxri4a,o Wars , iff iedii, miI( if the r khin iL'j R g.ott.l U rulrlue II I online- turn. klajor A urn, of Ki . ha I left. TbeBinuh R aWnl, of Saw York , -iMer Out Uintvs ere el tnnapo'lt on T-ii-nd 17 ufccrviijii 4L n. lit Ti 1 v.a laVI' treasures l kuva lb tail, relation lha Ann .poila rood. ILfhed boei tie il'y Ldti 1 up by Ida l. mad Cotuiniy. Kid ft u I j wna ar 1 rthau.li d la a,'alo c-irr.ln lha road I ; Warh rt'ln. e,m.u4- film Mi Rorifnrr.t, f t'rw York a.a-lailie 1 tri -o IMn flwim, levnr in 'Ltirtf fiirrtki 1 1" II 1 '. II A npl a I' ln wttivaialtt ' kRi all-in innail .1 11 wa-l lupal tllaTTI iflhHIi 1 HH II 't' II V Tiwi M i" hu illiMiflrn ij rn.lil nnnpiH ai Uirxlit ami f mini II o U. H. Flilli J.llltitiia ftrwiip . y ttiiinc.nMl nllaf ILl' U It atKrf.a ut(iD m n iir iiiim 1 iiry. mo . ii t ihi Wfradilriliouiif li.a hui. an i alia Ml'.e I 01a Inn t 1 lr a I y lua Mi.ryjiJ, Lul ull-jr Jjii at Kniunilfr). Bomagna wera Iwttftd oulof to Oml'tuMoa auiilniii.laiiiiii.il oil, l.il It.a Miy'unl IU11 ainuivlf J, will aa r-i frll un Tilt It'i'i.filar t1wJ.itii la t.aimil a fttm i.m li.f n jl-t IV IVHh R glrjima Ida tt uvui huni-i ami Na Yoth 0vT. iih lal HiiiTircJ tuui.b lur tb3 ai.l o a at ua ow au I writer I rom VMahliifftun IJamAiirg, AprtUVh.-- An lnt!K,ja it Vc T(tii mi'iini iiruHari.v l"l 1 1; iaini.Mnt h if In (Ml Wn'i naluiiiilBoV . k. r M, yr irr lay Flail.inli-illultliL'roiMaM ( a tlmn ln.OiAi u.an 11 Waaliln trm, alitl ratlai' iw uia LtTntniluf a area Tla()viru'niiiiM anit.iy n lli'i II iir, vlf. lit Cliirgil it nil dimity, al ,( jar Lairtl. Al liU-J onobi4 1 im ml h 111 tint I lit I ttla nfrr VMiQ nl aru ly n ( n. r A 1 atmrlrlo, nn t th il 11 ! ranru th.il oiia tmllM thc'Ji m aiiniM.I it u. MiMni'iArn 1 laktywulyliiiJ?iruuwi.l, tvJJ Id In lt.14 lm ivl 1111T irailiy. Tuo h teiuli N iw Yi rk. U iflix nl la itiwn be 1 alAuiwiha. DillliifHO I.vUidi I. .via 14 Intor C4 tluairio-irrh tttn Aii'ivini'huuJ lha Wonn lVai ial'B. Ctoinal M.rfa )nkll art r.atliiiillf invll'b l.wiird ni.i la JimiHi'ii cul WtHlJutn llanwal Nittwi I afia'it tlira If Mtiv k'U(ala 1 liaAiriia. 1 bu Kiftilh M Manclia win Km nifi.t wtlll hi mbflrny uptha rHouu If tin y Ciiiutni relnrn 1 1 Am i ha. A I la vlia wl iinuikia lyiiralr.i' 1 oaav m aawtbla Tna avuni.a II ai nil ih o l.tl. Ii Tiwitdiy a ?tin r'ntwra linr IblH in.t ji Ibt N"t iim rii 11 mi 1 1 I'm ir.i I 4"l. Two I iii'ilt.n nil l nnl4biarrnri.alCIu M ir kin I rnrkti'l f ILtrr. A ml i Ija t thMUnarJarmaab 1 m I hllitr fium lha hiilii Cut Aiwnai bava arrt nl bait aa J at lotl lha U ), .t VMwJy l turch. IntfrtMlnn Irani Virlalu. Both, .lir.2l. TIJ itMairr S. K. "rwiuM- Ing arrlfnl I). in incna'rrf. C. . ItoMna r'portn thai laanliedM Fcrtren ymiKul a'atta o'clcca ca Butoidnyforeouon. 1 hra iv n MO rjiUivra Intht Hal, Tha"Slila cf lUloe," r.lh ll.aa'h ItnalmeuV arriTniim nua t?r, ing tiMpivn it tikil. t rint VI lha Cii'fcd Hutua nl oiiof-wir r twrm, , and dia- lAiflelljN iilo k loa din I a tkimhii-n of tin KiTy Yirl. Oimninlnra rMixiKij hint Jul rr tuiiitill.t in WvHblniit iw niel txinnwt Lhun If U' CaiaaiD HnwMtn tt d tjim nad manner Itl.l f 0 ill ertory nl. altirlructiorai. T a rwtt.alifl fialiel at tinii'titi.inijiy lohl. Tliul 001a weiamit'od sinrite, a 1 wel,uud entter 10 Ui al ltte.r tioaitl dm. ' Itwisrrpnttid Ihnlabrul BOOO Virginia Imope. watain ntfl nl 11I N irti k. mid iivmo iio a rt v-J Intr U-pia nit mui rim,ti tul lis Vryiuana tit- otut .iniiKk liiabi"nrnjtuiihiil lalho tmij p wit In w yu In lit l, Ih it, imwifir will H notify ii.iili.'r, hhIIi.i l'.rt, Hough arrr, laauj. innliil' 1 1 y n I.' inl BO lei I tvhb-, w lliilKi.lf.il 4 wtitc-uil iw lula. Tiio lau I niti i-a It la it tvuro Una al. ne 1 1 1 1. a w'.do. 1 u IV yriuimul bud o'tiuii-i fn 'tioit ii II oiei J 1 sl t 0 f c nly if Milum,itn, uiel tiny .ii-tabatUn .ltuwity, Tl o Vi'.! n Kiialli l.U t a 1 I iu bo k.kiu, b'4 Cul' 0 .tatt ill u Ht ill Iom flit",. T i H, K H,ti.'d rtfi a'lt r I a ln. her lrnon, rino ui-i t ' 111 i itiiiii'iu 1 n iKiit cur n, 111 ai 1 n"i rt 1 trttt 1 tier WUJUI. I MUUtl Wis I'W A'iniidl' itt',0-1 11 ulii'ltiru ittulii arns titei I Oftiaiiir, r 11 to Itit-I . ij ni te iir- rni.i I tl 1 01 1 Mi J .y "i I iIih I 'no of hit h uvftifr nn Pun lL). Tana wi'Suloul liAl IIok alai s lutVil Uo- I "bit hi return iTi rr'm.t.C'?lllalli.u was Ujj'. low il lullh.lU'iinily ilt'l H kiw Aiiiiuu.ia in I il.'i 1 teanier D o.lon. with a Lire l-ily 1 1 m w on Uhi I, Is 11 1 1 tip I iw bv Tia Vi 4 iniui who en. I u bulimia al B':w. 1 1 a 111 it "j J" lJ 1'a.l M upsi Ld tyilA,kJ.l Uar.ll.ilTl..iJa1 "f U iMI'iirii'iorlalhell('''thoiiieaiJiririna M UitlfcLi dm A Al , 0 ilmiifriii K'f I kit.' I. Tba It iv n,u.ul laa pur Int. I lha atnuiiem uUlbUl ol llllblataaaibliaa.il,. or 1, ryfBI t'l t ui), I el toll I 11 ui-i IXomIw l-nt iu". T ' V. H. .N 111 1 era! and a.nLored ol 1. .y Yai 1 1 1 II u'll-c-t Vafay. Deajtrcf I) ruitrl en It-otn Tilt lfela-jiit. A'or''U', JiV OtHeir tlonn .1 11 Tuuur. w, 1 1 tho N Y. H mil II nm, nt, i-iniil lme tun.jl.! n Ut.iwu7lo Maw Y 'rt-tlritrtnciii. p.Whta if It a kiuttiial In1pn11.11.1e I la crvoauf Vbv3pako L'ay 1I li.l I tn an open lout. Itrvtu Uoaton, roefvVi, Apri 2 Uh.- TU CseVuilira Der.vt nibtln n 1.1 1 1 1 loil"wiii,( nl lU-k 1 1 f Ibati-ts-llawoliliiiMai.iii.buatlta I oopn tjiaer lbs .Jul Um.i.4l l).,i.r.iiiii-0.'llilal rcTLTS. OifliU'rilny i troth inni, C pis-na Prvnin sniniuiKoi, wi vt imieii e..ini..eir compaiiit'a M riiAa-Ulioui lYilaJdi hull lha crwaiue tf lis 1.1 ut'iurnnunit Kiral lla 'tido tiiitia. at, J k.-jiti Ilia io iy will, hw ir itmio vt II j-il tppMtlti, 114 XlJiit'L U'l cf 1'ia IMi'i-t h v nv leni uu un- .d du1 lo lUUy. aioi.v'kj, i". 11 , tin vt ii . r . , Ujkt I wll.ll ' B... . ;.,rD3f && tj.rcjly t . A 1. ..njr,,,- il uio C.-ita M .y-rrlBliiU.g li ir Itlo alijll, li a-.tut rata lie lrv nombla li.la-iiti-x.nl t.f auinvanistlitu U tbaf null wlntlllii'lftl'iir-t pint tl Wit lis I'ukdMit'ialiU'tliC-n'' lal oimhUUIay u.oa.f atilowla fit iluiK .' A.a.liui;. C Mn Wm. l.t. Witn na r.u.pviy, waa m dm I In l-'ku (ii.iiil 1, ril'il 1 rni. I' d re, toil ihu waa ttv.il aevi-nt u lli-s m.l 11 i the I wu. O 1 Sun I y i-i n.u, llul'l 1,1)1011111 er 1 1- nude I, and l.e I - 'pi Wi it iinati a hi etfiHll lal J M va.l.l tl.l m .ntli il M n1 y. r a y ar.rl J li.ddunui'U a tali 1 .liy the II iN.w V -rr. K" iliitl.1 H 1 i'.I .1 - - I 1 g .'!" ti til eliaet.oulni rMr ii.iuti u ti-1- I ri .Hull i-.ti'uy l f' It'- tit inn-, ti.l ivini rs ftuMilfioui vtni t n tiaira-ik. Tbol'iliin I'tuU t tin-Mt. itrAiry, lrv' '. -Mwi I' a.'- I'. A Kx pra, vi.tli Li utr t ty Uateati ia 10th, U or B.ll'd. A rich jni'ih a'il J.' nt'i w fi ud at tl.a hM aflln lli"h'J R ' hu'"" ii II -ii Tbaauo-f uil-a wi'tuui luikbi u.. 1 ana t'.ra fetid" ! . . . . Ikrailm weatVr laniaimt r a 1 1 u" 11J1.1I Tlo-aamaeit at biadiell .lia.11 . tb i .'jiy and have caused sono n-mb r. S.bltaiiry, Al6uy, o4pril i'l UtmrL l IUhiaki eliea at a o'c j. W. 1. a iuu.uUi; at I- m- u rj UdHJians 111 A.i..uy Trtntm, .V. 1'., A pnl U Six hundred tr -ip from lit utlcii, an I ' 1 ln.ru II a ueni-iwii au I af iua Holly, tu-riv.il b."i".ly. (Ivn, IliavaJHUidUvn lVsiuuTaraaitrtd t era lo a .lay or Itvn. TUaatutionw l')IJ t oopaiul iutin;U'f On laoi ea 1 Vyu atti-t aeoaimi nl tl n L . .!.. 1 a 4 Ibia eintr, r umi t T ua lay, Ap 11301, HoV ml. Uu allho 01 aa llue 111 TiaulHi, n pi . d u.atMtr eagiufea of lha filura, aud utMtl'ol til (a-lrivliil dvfiin Vi tba federal CKiwra IV Cat. fYorfdetvs, A. . rril5- Tlia td dl'.a. In a It do lh ad 1U. 1 1 .1, u dm ILou'm an f Col I'tntaa, kailtd J. il I is, f r N ' Yurk.i' t aliiuoi'11,1.1 iiliytlixki r. ry njin'i.riib" l3 nn, and carry me flute wllth lha U'l da I-'m SugKeUborgtUoueU da bottloa of lbs Riwlo 11 n. Arieses, .V, J , ApH ?. Tha OonituonUius dl today ap)11 'pi rLd tloO.100 for Ihu luruliie e fihuikt rn,tutdCOlf riimlr equip- eul. Mo AkDia-of ai hrra f jaMraay, said waa Ik iaciarat.uvb sltaub u. "". Apnl 2t.-llw 70th Scotch aU4 . Wl- kUaoui, rltw Yore, bars wMr tkl "'-- a, tor 1nu11t.Hu.LM 1.111. a K, for luunidiuta avvviia. Id loaa c"eBu'' keta bean saaartd as U .Mb, - v..-. ..-mia av fompaB.BWi eaaj Tkr Mieiiie fjulaaahlo. P,Jtftr. April 2 I - Thw O ilws V tUOT On tim1 m'l a i I I", .1 in rt tint liy. E'.i lual Willi tea I I a alid I 1 1M4 llillat f.ji oxU tlo MibjlUJ I 'ill' All 1 ' A ml It v a'lt1 it.Mii'i ml tahVnuM otC4 teve r rer. Il 1 lii(.n.tlv upon thetroaltij, twli" 1 M 'I H ,,r y d ,, ,, crrr, tJxl lolif a t' .idraiiofiiiilairil'nplojr t tl I'trai It rn Jasnwo fur l.o.' al Hl'il e .-.mn -vi litiei riflij in linpr;aoj riitnulil iip enry avit'iltuti) i. imer for ir ri , ifil li,i) tbent jieil lyoi the) KUlm " . ' iv r.no tim bl-nl .lo, nn-1 pro. Jrct (.wv 1011' rot firn Urn j. n.ti 1 el tLoCntv- M.l ai.t fi t ai'imuien. fj'n Hi' ut nt 1 m o' lla) rii.'l1',H'l"a It at tr. ii '! ! t ji''lstr arfive tr .wra'a'rtun en 1 x 1'iji'le'aft im t'.ntf ny a,deilae. tli r 1 . I'm I , It "My In 1 .'! 10 ovr.tbinj lm f rjn .li 1 .tt'- la into fret'.i.(,y. Thil tlM 1 l.'ii. In Un ftlte-mler too I ratal- .flli iilaistl.mff, in! tj l.iviln irviiil' in , iii n ,l n .1.' 1 rt I, rtntt Ufe".rvl I. ' it'i'irt. n,iu1. r,n J mi Il in vl 1 I I u 11 1 nr.; m I rwt 1 'r n iintil ill 11 . ffw i, ' tif -i iii I' ,.: .1I1 ,0 tb,r jiUit II- 1 1 ' a" Hi tf!l ri I r m,t a ir v? I' "'' ly ly I' ! AnAi 1 I prtaa, f!i In ai -, lid u 1 nptoro'l I'.fk ly tba l-e.tlti I a .th'i''' . X('.i ti'a'liij f4u ta a-4. A T'," . 1 1 r.a n'"rfly ii firert i to in aUrrm n f'.ii'v tl f i'n 1 Viy I1) nil bo Ubi'l, an! tv k i-naiiii 1 1" -iv.n if it un'lr xm irivt'j diti'j'ly lrou('bl It la-It lo (.'LurUa- ui.' T. !' tr.e if ti.V Hi ria, if tho U.ft ?.r . irt t-itlii (Irani .Tl ry, yilenUy, Rri'ttili' le.nl rrJulli ly hi filn fiou Jiupilli) it ii.lni-t, wou il I k" to aid Ihoaa h n - il on tali -l tho L'i.l'el ftut lAfern- ll'Ll. INiiMura rriiiu I art rfc-ben. 7lt,T33i?rariiljlialiel yti rdxy In efma to ?!!" f tho rijtirrtf Fott Tlckena by IkiI'UIh, had llie.r 1 r.in, jribal I, in tba bllowmi' piriKTi..li puMMni In tlw C'l'iru.iiatJ Ton, iir 1 i' if tl 1 ny O.i Hitu'i-.y upoii mn ilire I fiam Mtr.4da Yr nn ri-l, t a.t thr'lihlhar1ly, lit lawny 10 Y.ik IJ Ml i,lla'3l 4 ly, iu.d aaya ati-aiv n l.'iitn ill.fii n Hurt.. t itti or thnl rin fniNiiiy I ant. until airwna, if I' I''kenit, I 'I' 1 I Mill t it ii if'Hiiat'i ki'piiMw ii't w1 irh to bifiiba i him.- in t ui. 1 lerHiadora uMO r Mine o' i a ft 1 1 ilte'a firm lllf "l l-ttirin I iry 1 11 1 nd I- ht 11. 1 ' in I' Ar. lun'rtiff thtn teera t'lTed. 1 La ilia. I tib n .1 1 l 1 "1 o.tlel tile t 1 ... an-d In Mem- fit. It 11 1 mm iriirrii i ui wo I aw rM fad nl li t'li-'iaih li' in I.j. I r keua Inr a jmn In. 1, it'll 11 linrivri I m P 1 r.kifia lian In r 1 -' '.I 11I Iti r.i Tuuir U retted to Vuiellul nl lln af natal ln-ia ia t c ve. Th a. r-i et al li"ahi-al Hn a&l pcrlaipi mil e. tue 1 iiuta eir vifhttttvii'in ptik'i and tba aail.it In ttun.1 butteries, Tho fitr II il wo kar 1 1. 1 .. of 11 Irom tim fjudt cot tt n'y dioe botia t-l41 B' U utlo.ru autiNH, ' I I irr-iuan Xauarea. CI tL.a-to.ru hut nivl.MO rr'o rroll-t. I iy an- lift. .i- !. 4 large b'.nibe from Ibej I "ne ) iv.)l iKje-tMta 11 I y' f a ly p to Ji-t' ui'l. L.atJir I bi Iriic'ut ,-aj.i: In lil.l tjt . y y ),'- as,ttev b r Inllof ly. At'T M t'.eli. oaj'u.rul n nter To- . liyl'i.'V - y U' iLiimtjir, teiet'.ry w lira. eWa thete .t is ai t eqi.ptT.el.bt. On rUlurdaw ley'w.t ln?alba :liy I t on- tt 'f weir. 11 I. rf. yi i'a.1 I e utKr boiura lo 'h Ule taw ro splandltl eel ol limn. posTsciiin Important item DaHioioro. fa. It. hit 1 rum nt ld Imiitil. Jed. leU 1st Iir Itero fMMtru IfiuTa - t?fuv, V" 2l.-Tli ntli'imer. Jin and h'ti.imyeor .nvlhtre nt 5 o'clock Ihla Til.'l.K, hit nbernibt.iliie'1 ly a elonn, Tbay inbilii Ibetdlow u l.-naof itnwa llci Tpiaini. Ltd iu.'lan"r.lerlt nTtUltM h olnt 1 n-.iiiti iMiotltu n.iiil fu t-iatu boaa i,vtl, I tiie ni.l.l la ulluttcd tt leaf alba) liy fill, il p iinlia. 1 t iy nm , ut trerciaai 1 troanji .siuei.tns tjl'uv.nj it.o :lly ly irlntta) I lie j" ., 1 . i.ttutl - t'riy nny tarn I. liMi-rett. Tv I it- it"i rtuido' it. i'ia Iwl tur.vid lira ipr ' I 1, ' lupi'bi -I fki flour and pitlslinifir Va I 1 k I nv Ic at i I be i ral laillonla it bio 1 r . 'n-n r. i itnii, 11. i u r.iurtore, tot J lfri 1 7 iM 1 11 -1 tl nei jua ae si.rea vt arena and powder arertt ti il. toMkr n tf pnw In-'omlfrnrdlo Tout llarrraaj j Ii,iiihi., iri'n Ni w V k,laIUn bijiudor.ea I' 1 1 u.itiiu 1 f ut tl a C itu Jen autt m laf) t ui Wioi'i " ii nt u T ir. Jay al-i . u .u Wtbinnooaa n t'l-ll iy ll.tiMit ty -ire ii,,tuvd tl aliiiiaaa I 1. u r 1. it itLjiutm xii r.8-taiiuvJ nut kn r.s-CM a I'Ui' 1 iiiiiu-l bid liait luipeenei ui4 bo 1 - n L 11 yl rt It waa nuppoecd for tt e pupa mi o- .it-iy.iite tirtinifniai tan JumuOa to Auns t.'"i Toevducto. lat-tttainiJlaie. ' Ti r il atli-uit-.it ittliiili tamatlira laid I een na kli..r I. nlliililiu"h .uibiii h i,bina lATaluataal Jl wna II10 uthl lliul tl 1) I11iflg11t.au 1 f lha ChetS srukaardOitocena w ould Ui it-'ppt-donoiooua I HuptfUnvoiiS 11 ul lbs ciiimo woud ks ti-.t V Vr ti iio7nnlrr Jnon tho rualo ute- .ftlat lii 1. 11.0111 11 ,,t) 1I.1 '.ti totd wniiiainli g i'ijiJarby . lu 1 ii. a. 1 i. vol .n I 1 ud I1 itnbiiiir. T nlulit -tla 1. ihu I'-liiiuu uvrr wtra firerl j YiiK- 'ne und - ntmu id. In ui Jer Ii p-afinl . .u. ... . nl ,.hIj I...H ...i...,.tiht..li W. J. 111 'mn. ll.avy a inn were braid the luuse ntorn'nr In lha in ly . tlus Waile ll-urr, a d lbs sappoa Hon eoi I' at xo ttaui.u'f utea-uer tad bucufiretij t.10. I Iba J-Iln ltwten Villn t-n Mid AcjurHi'la. Ill tri-n -'! pro. T uuila froiuiJvtuiuii; bad) en J.loLi-Jd 1 y troTt iiineai, Au AnotiolladaiKib, tUtl S3-I, mya: Tero to." .iti.eavl UeMn-t-KbuitluR-rfii enlhu.nibuj I n nl tsk n j jNitoa 11 vl tbi-r IratJdij. Ibcru. n 'l l y 1 1 nv 1,1 1 ir Woabla,! at. A la -tji-r in in p ""! u tialbaaama Jr ybVvi mltlMO n. .' u ih a II. NmiinsL 1 t ik l1'. t.'ai I n I. lm.ml. Ii waa reii-.rted ".....t. -i.- .- 1 -- - -71 L .1 iu t'K fl tnba-li.i.ived Ihrre, Co. --nJci tt A llo V.xehanji ttya lhr.1 II waa l.r.r.lj up -ttil tbt 1 1.1-t J rr.llivot would atari, vr IU It .iU'1 1 ju. wbi ru Low -u'd mako hla bead- I.tiVra 'iiids-iaiiiiieie-31- and of Haj artuy, aodj .ttloV'-a aiadiiisiertl e 1 oei-runo.1. Trail Uontnn. li 1 if m.b . 11 a 1 M. iba iro-M-a dlwiBlarttioJ I vtpnin, I ki il.ll. lunfui Juan, i -Ion 1 b l n, in. ..ll'.vrr 1 i-ainaui aovtun tno 1 -lluo- llioiu.lr.-iil unir lJiu.U VfiaUii 11, uu I arued nd rt -ed Hie inits wid n Setn lorilnmibol a Tbty iwiilnui 1 al . .. .tta.i-. I.. 1. 11. . iiw.diiitha V!ld. a'td , .. .w . . ,. .. j, - - ..: , ..,... is mir weiaiufi-i t - n ua iiwiinim "i '.-i Jliwiihuaitl- II 1. 1. I fnili in acmmj-anyluj II. le.ylutui) aialti-l lm I m, mmu tl a arrlwaj k Lull, tllituir win I oh w i k II til wutti 1 bun it. latiind fi in AnniHa 11 B .11J iy toaj b ii.y, liu- aw'.'aufu ya.iolo laut-aiaauo. l..ii.inn.uu'atloubltiiU Aiml ia on-l wa.ni Tha la-est ItlollUetvt wLliltlaa brn recslftsj I 1 tn in la Itntlliiyl s.amllt r uurctiacroat Sconlt y loW-'liinglo ,ldai-'n.-lKtB-U 11 1 d id I tl il iw.'T ' Ibia t.i a Ibey bavt I n be I thu nam ml 1 'I la'. i tba luivus) aib.la lltv . da uoit Itua lt'11 t..'Cai wd by a I y .0 inj.1 si I. all larR' b-ld'ai o) I 'iiiu-e ii ni 1 1.. 1 tit 'I Iheio 'm u lurrL luig,taic sf' lletr tit-wporiut ou have boas) K'tt until t I . ju .1 it U y I 0111 J"u ladulphla, iu 1 w il d 1 I'e a 1 nu, k- twi,y t-i innvef lhaui I. A iiuiji. Ti, 1 .mi u a ui oii'tl.inl uealllj I 1 rlr us mil way out uutu m ibt wbo.t be) lU-.ini it la Ill-it id aiu.no- at k. tl u lit. '11 an. 'ui s tuiibu In iftcf Moasai (h 1 -i IU I eva d ua ,ai 1 v.rvu.e, aud t-a wortliy a) .l,aiee. Tra. r Arrtatrd. Cie'ntii, SM.h 0i.iLvm llvKot Y01 s?at urre.iad laal it uuj.ttlto 11,1 ino-r nnu tie U. H. Ma ahid, uu a lui tea 1 tnoaon. I Uil eorreapouuiu-u w ts 1 '.am in 001 p.1 ll wl.l la txamliu-d by tho I. H C-uil v. 91 Ut, fJuiV, April 24.-Ttio tcllitmett cf Iui4.ee La p.o.ri'asd r.p dly lor iba , paaa- U-,a, an-l tbert sio i 'w aU.ul SaVW uu u lu iba An i oilirroijii,auljeottolbaordaisof II iHceretr If War. 0.bercoui;an.et will Pa n-oe.fed Vea) 'iT'lt Ijoui hi tUt tht tul'nt four tigt-aeolt ask-) lyfi I'.e buiciin boiained lalbisnouuly.aij wltb-ttind b lua icl-tal of Oof. Jaovim I) 0-m tb the i 4 tl u - - lA c iipui.y of PXI OtTmana, from BL iefft iveoaiiiiliiii.rioif.iia. , .v. V I'. Itutiaw aiKut-l ii anal aooarlad tba Ol Jouel i Lefi.t-liayluicut la-aty. Tno ten ia itui inpi bova been sUllaaa Ct li. It i mtfii I lha I vrr oi&inierer. arail Bjjl l-ill-l lHllirli il UU TITHi bl i lUiiai aa tl1 vert lcf 14' e aa .. pitutudou-ry inaOJ-feai Tbl iNsty CaarfWH fMlVvairi, otjrrti 24. Tha foary Kkp yaaaedtl lli. yineiday, bttaglDif tba IbUcwH Mm from lk r.e no eooeli Vailje, olprfl f Torotona PAtna, arviiilBar lixnol B n fiaiat.ini, who IMutna how Htm Yoik ly lha lust atnainrr, dktl yiattrda ea fVaama 1 a f i e , Tli ottkWI al-trivl f Ihaeeaauaof Ollom r.11 boon reculfl !.' tVa'h rtou, and lha Liflt ham ura e.maidi fmt n I ill ! -appoit'D " Uta, a tbii etctiemoniy will Larrtr Mnitdaeail hiR t Iti "r i on. 11 I'jo ww Vila lha ooroioa elal auiltMr.eaiWitl dinrula will olaila nyijor I of lha lioaialirtu 0. wlrfrtvi li to'oro tboralnt ClulilMa tana a n,tly n.a.Vite''. Thaepula p 1 ant la hie tlj t nn eiltte ln 1 1 Oro.iea nm laealkl.b itihafr'iuluriii!ar.oieaiioilM aoori'ee in eif.itnncf eroriare-mi n tyrwcalao rothul OJiroio o ran bo tnwrit") In tL lowl II' e,- f itltentfl teeslon. Tslft latlnna-rtal ettkernenl la ft art a Cun eouj ' ilur tin II a ei k, In eoraaqt-eoca f an t.imly tUn M .tf t) uiT-0l',oil- l coul j t m eiteta f nm tho li' I of h otV urall a Mitn mle, known aa lha tapa a Rantri Y ate.d iy w a i'.o rtny thol U.a ( i.uni.we fiojia tenilnl'il I an.U I Ui m eln.( lla we of"eji irvnl woiievuni 'e, nr I ft kirK imn.hen eneuilaiaof 11 a 1 tl'ora' leano bo. I nor ambled lsi retjeb to aah I I'.O f II -ra In reelal nrt lha wrt 'Iketrnu beraa a triouiyipt'llfirrolViO.I 3,00lain, tajrihrr withnlar number of ouwld fn Kiili -"in. T. 0 t'lU'ra wtra a 1 armed wl ai'iii', mil l.ad 1 r.'nry us 4 an dl eawvma Th Ibt .if el"l ll.ii t'A cf it o ii'in.rrv'txa lo M at..tttieu couaero uiirn,a u anu . t'wunawna ti Ih'ir r.i" a I'o nii.if w-ked lha tioail IK, wrio nitojil anl rmi-ly ti tn and afi'rl hlia I ly ten 1 t 1 1 J li ili'all 1 ' Nil" awl wttalta el n e.l V. I 'I 'I'l'a thi "tile mill irtl eawf al'lt"r ' .i.'tieli nyrl 1 -rllllu tl,ra lur nyn fall y 1 f the " uliy la altl' Miy wtb la altii ta. I.i tie mti'l'ifal eVctinn fe'd yealerday Inik toti'if K..0 J .', tla Urtnorrata triumphed t'y tl utajority tba k puU.oac carried tba town I14 (11 Vn1a la i'tirl loUtlly iiikn-uiitwl by tl.a ceavtl timnf the roods, atfl thrakfnal ovcrfiowa up Ih tonnlry, M m y ) i.'S 0 so-aniily . coDre Is lb ai y ariicla In di i.nL B na nnl.lprt. I, llasnils '"f ranarra lomornra triontio'. at 9 nr.oi.r, ialy ta.iau-4 ail r.leio aalled yetaerday fa II nolut'i, t 1 el Iheu.a lo Aut.ubaf Imlt l I m Tba I a 'at .ra luta ben tery tod iirtrtoua tht fjtvk. T.e 1 ii'lt In IV H ata I tcasury are meat fay low. Knr, rrobj'ail MlenM abl ftl tn t 1 prlira waa tatt if. luaia wiwiineatdnnnar of an 0-erf.ow al fVeM annlo ( .ly, an 1 1 4 y anil c ay b lore, lha rne La.lilM.maar li letluuuig low warier mark, Naf 'aatlon ef tlK) K. lasfTrncea ittirtiiA Apnl 24-Iho flM Ifam-r arri I kera )irJT, rl ant ml aina.l cialloilay The LirUir la clt-r. T w V j and Io'jj aailtu f taenia rtacbi"! turlm) it. In in 'n.liK. Mmllcantf LA(r itwk Covtrmr MAooirif, of Ken tuoky, .w- ewfnn 'n1sn,a, nr wall ktetwa akad lta eaiaki far a 1oq 10 lha arooiit or ibrat or four lr ci.l. of a.) Ibe atick owucd by tit afUAololhcea tfiellluliocri. T 0 B.i-k rietddaiib aaTrrad 10 lal blm ratfa lha toonay, pro.dxl It ahai kanwdloflaoallia fl'jita lo a Mod t.on of arttMi ateolntlity, and nl in lake bar out of Tie UmM 0tea. 1..a Ihea iliara hnatieoleaat.tl of IM af lelalore ttlorf toneenad early In kliy, and II t arro bt.ea diacofered by IhasfceaalnDorgaita tha SuttH.ky should aena her de.ryalloa, sa turns), t tba titra eenalon of Couzitna la July, As Beratiki 9sM'trrr,rDa U aulluaea apot'al adiaryataea il Ihlnri.u. blch lallkalr loanalauruea tha teecru (seutvUb Border Ria:e aaca liropoallloxa. It likely ti ba adoplea, an I spoelal alaciiao bod fol Inetiibera cf Con-rcss, Tba march of ettt,ki, how f er, will y llau lima baa CTiilurna.1 all IbCnt double fttoi 4 notehlnatl wa, aul forced Keoluiky le taAa sMcs for weal cr woe with tU lta 00 or will lis enroaies. Tte t'alao lleTeaee omadllee. Tbo Ucton Defencs Cororallteo, srpointe.1 tl IbsfnalVn ne'iaramaetat of Bolortlay, lay autered vjx.0 their work with seal. On Honda J voralrujAvs Corraallses msi and orgaolte-l by alee! haV lion. Jom A , !., Cbolriuani Wm. M. rras-nt I Tq 1 BiVTotury, and ntuionts Dl Hon, Vt , Trua surer, ilie Corunilues ailded tl their ui.mbcr Iti fciynr an lOitrpt roller of 10 clly, au.l lha Trenl elenl of each 15-a.rd nf lha Conimot Council. Oi Meoiuty ef ailns, i C-.ttunttUe airs j met, and sp I'OtrjUnl m.bCmirllU tnllowa 1 CvmnUttt 0 A'naii Utam-a. r.a me'l, DtU-n Comintlllt of I'olUetttMlt an A je-.1a..tnfaa . tjt'tr bi, 1 ,m n mnii. cuMf 7b'.vuu,,J',r' l " .- EiteuUu Ct'xnlUtt Ve rn. D-trr. Vi fo lb, Hi nnrll. Hit ,1 nu, tie mo t, AitoitR. t tu-ii , nviehfonl an I Jn aha' Coftmrtln if Cvrrrrj vnt'enet aril yuHfeei flcn Miter Y ah. Lvaltn. V.tiittKiai. u.a I? ui , Ua.-k On Tueaday another mrellnij was held, and I distribution of tl e ilulles ti t'.e enciul m.b-coet a illeeawoa ir.b-. Tbo Fuouus Cia.ni.it. a wu fipeivsallio dll nrseineU of furids. The Ooiea tvltlie of U -rrclkiua will orgM. le such a ynleni J CoUeelle-ua aid atibarripliOua In lha e 'loiouii.ly a larfnos ltllprmJaalolsioifJ inVlenl ao-l pro I duel w. mj Ills lie duly o' tie istiut a C tt I Billet li -any 1 A la every rooleul and inefu Ibrtbtbai piesrnta ilnelf, iba iJe la oe "Tla L'nlul Def uca C amltire," In al I -f ibeUmmnt. bill Ut prrsii.l eilsla, to oictlerile and laU'ltua IU 01y11.ini n ifirri'S,tha tra'irpnrUlina ortHt axt j rov aloua, and tbo co-operation of in itjar no I'jt. In till leys! parVi of lha miuiry. ZitJ tboliiUDtkn f iLoCniunutlea lo p'ocobo fare tht f ubllo a ire. era) flew nf tht meani-en the) ncpna tail ralcdttid V ctrry mil Iba Intro tltus if tht cliUcut u tbt tebdjlebmenl l Ibt Oouj Ctlce. A'l -ntimua!ell-tse y btsetl lo lbs Trr-tturer TXii'Mna Ptih'e. Ni, IJ WaUlrctt, or li an) unTr.- r f I'as t'eaiuiiXet ou fjol tclioni ao I Bub arllui .. . e ,h-riiiisi!llem were ttMrlfely al went ytsterday, in 1 wll'.lf sotrara JPIe levttlbtlrwhif) tluo la Ibe caiut of ibt eouuirj. .Military a-ul Naval li u-IUaeare-. A nitt'.li. of Lb-re rs wai Ltld yeftcn'ay is) the llro. kl u N ivy Y r I, for the ptirponi of tulbn

Ing Ibt U a natoiUnl an oxirlo My of Inform 114 IkewtTkieit lini atichpf Ibem M chcea lo vtlua Trav.fce, w aU jcusltt " too ro.kil laomj from the r.tJTWr'tf v"!aa ""' Tba UuuLiillle, an-tbrr sleivnrT cl.irUred try tbl goferunsatloitumentlkt blockade rloal, unvee allhe Mary tnl tetter Jay, ajd wjrkmri roca- inesci on bir lu'aediaUly. The Uooll elk U 1 twlng rapidly IlU-J out H 10 was o derrd oif j'l torliy, Cut II v-aa lnmtlb't Vl gal her ready H lcsie at lb- bo ir or lend. TacUivBumhaanVtraiiu'atll ' fnlale.1 In I lew diiye. 1 ester 'ay, gn a an-1 euibittr la largl tj tanl ties -"-'J f ut -1 bva d tin fmpvr, Tht aa o unary wa.i trie 1 a,a'n and g-i entire aotla-ai tl"0 Tue ballerl w 1 1 all Ih na r "tvwla a 1 1 !.ty na le a fneui labia aa o'rcuiiiktni-ea wilt p-rui I. Tto 4 In-mi adoui I Ic -ea ' f nbuuca or tba tVatai-h tr nearly ned lu Iheir rroper 'avee, AdaU'hi'niil- ' l' 11 a pi aiVvr I In Ih t e!tj yeutsijjyfr 1 PifTilo, nl wan liam uli.Vly eet vratloU'vi -.alitaiid. fiwruuf m other ita il'iroaa ttireal itx-nlli IVrtC la'los. Alibi tuTerent noli a, y itr ay, ',.l unit prei :V tbcnutrleea f r nil Inn it In miedcrubla fotat Tbt run Oi- pitdvri-ioaif -"owil Army-O-d al.,1 ( ..nil trim . 0, Uudrontt.i t, N.vy-tbarq at-.tS- tMt, It. The I'u V d ftu-lra .If-iuer ILbb lid from Ik Batliry jmloidny. aajnnaH-l ka il licet bi JOIB lal. ootinou. Diikint-raa, B.irtf)rd Co u.ty ., "oT Ti.llon-lt- iMy r.Ml M tallaviuU imty M MHd'eeis o-ioy ' N w 1iu.bni To If ... . n.4 II Muuti'aai Cci.riy ,,,., N s;r r-'iXM Ott.u.f 0 814 t entail 3 Oil t.lnl J.vIM 4 9T-4 Vil IdOuuly 6 041 I T-lal .7b.CU Tl ievlnrham't mnjor'ty .... .,! 'n 'i'ttal voUiforOvif ruor a''b'8 oc wvaia brr pirrsiiT. I, lmniis, A, P- d IUI l, J.Woodrni 0,41.7 tstlt -.T-BoM Lata Mft rrt-d ffj y 8,41 Ti-U-ud Ciaiy ,, ,.,,, ",M aeontiD vumior. J. K. Et-f eh. KiW Itavea County ,,,, .,, .'-'' kliltj Ci-tuiiy. l-i. tnn id iiwnut . , . , A. Al Bni-harn." rwloind. ttiunly OoMJ Wtiii-a uu tSofcuy., B.WO lora i pta kioT . a C. tVoo ImlT. I ,falrl Orunty T(1 KQTSXZST8 op moora , laas-aHiuil Itepflfn. ISHea eteelfw Ki'oi ind B.owrf oflMa) ell rlbo Ut bran in kl trylawL arrtvail tiara yKrdaJ brrilna; sulbeollil liJinmilton fmm AmwpobN u tt4cuor.k Tuaaday afltmona. TVy rapoil tht tbt Eev enth tejlmeot ol New Vol n loniled al anna pulji 00 B-ntdiy afternoon al It oVlotk, a d lit Kfchth r,Uitrol of tl b'otlti, u vlti eommail fOtairalBtm.'a. hnd dd .rlnf f .11 lay lleht. It waa rrportoil Ibtl a I irga tire 1 1 f arceionlfj tmTcoVtjft to,M0, woo torutratl between Al rtaprilioand Wanhtr-jvio, Tlol lolltood iraik on talilgea hod kern torn np aiwl drelrojed. Tbteoimiiidtstlontariow nprn t'irvtih lo Aa tapo-Klmthby rail ami Meearibnnl, an-l IU reml U gnunl-diy Viyallnpa. Tho gov tb rol ha s-ifdall lirtH ttwnnllnet d.-tjitetatt Araxrba, srl, wbon tbo tieV-etneii U I, bad aova l-fna lata In lis enrvira. On Tafday (lonrral Srna attrl oul Ibrao enav ptalm.f Mavrabimells I'OT", who eeis'd US deil, aolh.'ltMivaolnineSion. Tbiy lai tvdnll.ait kn.ii-.aks, aiel wrulrudy lo riJ al atUik.tul weitr.l tvannl 1, Tha troi vera wM.naf l.r lha art nl of th sj'ith, Twahlh, ami irkly f."l rt;lmen', whl kfiu.li ly on 1 o-ta afiniMJ't, a l tl-nos DvTuft d-Mt.od IbiltM no-n a Ihlt reiivjtceaiati arrived bo il. iil-l it.orchihi.-tgSViWaJ in,;Vtn. ti -a ruid ttalnrio skiul-btart loam-itblla at l.re leutlb af tl t toule, roily lo fit ur-m Ul Vlit. -1 rUitralrois whom lley eipr- lI tneibt. When nil Inn ra Ihm alia of Auii,a.n, Haaa 1 Erao anil Bmwtf I a ear 1..1 of i-nrmi-i wblcb laid been m t4 for 11 tut nf tho f-rns. r) Uvrt will It o liik if rovl-tnna. rtof ntoii wa rrto ar wtfrarfos K-uaial WiBit hai ul pal tii f n I 0 (1 1 tern lOllil, It.fullk'jirf kiui, au.. 4 -Ilur tliliara, lha lhaeapltlla In in (."'I "'-' rl nel-urw, Urneut Worn. hetl(rtied t 'i lu'.oi 11 I . f rr ard emot rajipllot lo Wai bifrirTi, wttl- Ui.ilny. lltprOin In s that p ovlsloivt nlotll tinine-liahily bt ert.l IU cap lal In rutsileet 'jn.uit.1 "j Ij i ply bfl.0r) tia-n for a niotiih. U,a-luirteri aw now inli.ty -t,d In this cllj UalUtiieral Wuok la a lively eivi (d In lha pve sotilaiirtlnionf lhon.1 lltry muvrmenls. Ih ban 01 Ji.tr.l the dms.lUi ol 10 100 a bekekt, 4iX10n) bttll.r-ulriflgM, f 0 bowilMl ileba tod 100 six fanand tho to Iht caplkiL Tbo etorlin about lie ahorlneaa cf ntipjJiin al An sailisa auniloulledly eMt(ariliL Tbo Dal lit whli b k ft hero frr ilail -i I oa Hmuliy, 1 ll.rre i Ibin ticoe, and was i-omIhJ with bmfs of bread arnl b-israof princrved inauta. tntalditton, abt hod it board all the aupp itaekolok to rilnonaM iinVf Kv-n lha portion t'f bar aargo wblrb wua Liken ca van put on I Mini again. Ono other vcitl icittto ty, and ibapa two, railed from Ibis t--tliu Eon day, f.r Aannpo'la, with (rov.nl ra, Aellitet cf I' mklyn, wboltfi Wanlilngtnn al ICouday, ar-1 oii.tid beit yeeiirduy, thus rtlaaa lilaespiiUcKei Lafl W-hln-Vin flb O I. P. 8 Dif cf tht III kt.inrarbtaiiiiirirl tni,anialwuttieta. A rlrei lo IViltinviro anil brran a utclt k eo-nviyirn northward, D.ovo 10 it h-acl ami letl toy ptrt ti-glroi Ud. Dtvia lha itKenaWy of ruy n in bl room, 11 ha rolghlto re. ngula-'l ai annif.er 0 thokt-- ichiavtisl'tie. I fi.iliy nat.rfe.lacoDvy once l j Y'tk, Pi , tr 40, ami wenlatbr nvioio railee, XI d ivot And Ihcui, ami wmb d I'tiea tw'trt ffhea, bu a U4 limy hi. I K.tig iua lha efip, Stat tnl lor Y'Mk. Hiar Iht liyoeeUmir an asm 00! read tn It tl otlaMepret- Ml Iny-n nrin-liil am wei 0 In Iho ia-1 d bote a. 1M a pans fmiu li irsha Kaaa, nailed lha guard IwrtiM, ami otind loal n Iw-irrlemla wc 0 indeed loci ed up aatrrtu. Tt Iheli k erpera, one ef wh-an ni mm I thai i-uv of Ihea r-rlarmrranaaa slnwvirhuw-lo o titer, an. I to Mil ehnlKaaaeinl nn-no rrlo.Uo(hltan.l mioe, wboq I called In council, I in ant d Irel Iba eu pnt d out. ecr w ia a train of pvare, n mrn.li nil, n lrtttrr, .Uvil.'yiUa td hlrl.,iiil wo itichril Voikli snfily TLosouea w.-roa e tnl M-oiunolh ywer srenlnlhaeireeL Om tf tnalr keria-ralotd dm thai Ibcy oouklrmril r liutoit hl.d on Ihel tlotbee, andlbullhry pnp-wd to al trxl to tbtt Ck-HI, A nierrharl ef Ibis city, a frenlleirmn rf high pel foonl cbara'trr, who itt Vonbtn(,iin nn M'r,d K.CTuI-v, glfra tloi lallowltae lufor aaUon 1 Al Dilllrooreho fmod evrylblivr peereab'r, bil baLa-llitikoa prlvai eonveyama fro thira a llitdOrare, Tlia Otlil o mns a.awd lo tl tmivtmal lu ih4r ayo p-ly for Iho retain, ami dl alaralhnl no Hoilbtru Irootsi eholl ptaa tbrottj aftrylnwl. Iliaaiaavalholho anw Oil lea oreupylaiAt Knt'ljii l-i,l,n, 1 p.Ua Witliituum, w 1 it la-y foit-ei l'iulttotoiiiltinna,li Viiyiu o o-i HilurLia aial t'tnpropo w.rt lnrtrruie.nl pi pannf Viu-anl anil Wahiittai 1 ttail ihoinnt of J.i.i 1 al. Bore wnaallra hriol rf n aeceiao.1 re. I i.rnl, iu.1 iij Onetal Pr.tra. man wna m bit wny vlRihtool 4 Iho band 01 on army, Anoth-rfc.ulletnin, w'io low J tl lelumcd Iron Cliailrr,o , nayn itial Li u 1 1 cf Vlrg nln hiiuan I101 pi, an I t'iro-ii;li t!,o whole uita lean o I aln'ul 0 Utn huiKl -ed, so I a vary hitgt portion 0 then) were lutof .uU'J, C'pl. W as, il Nt 817 vib avenue, cons re ymlerdiy looming with a 4r Oars-i, a fr'an.lt Lit an I a n-viLi rner, J-i-k arte I f 0 1 Mi-ol (otnery II Uu f lold Mr 1 II. tl tt navr Jirrtl iOsDtf ao.ie)ituid.iy la.il, Iho '.9h la.L , kl 4 I kt.lu M .utjomety, T-o Y.iulP, IniiJ ,C.it. fttiutf, arrived her yioilQixLiy fioin tVilui uton, 1. C, a.b.r a runt fouriliya. Cipt. H. baa viailnl Ml tht eoulher loitifi'oai Jvcktoiifille, Florida, norl'i, und bod very barrow cutfipt al WilioLia'iin. Ai ho w crnlrtr ot.t bo eta overtak-!! by nete-imot with etnwlcf tecrtltrt mituurd, whi oiilucd blm I liwerbls llifilnv.nibli ftmllyot tuuvl aivl bt bMHi.k h'nvtmf, ho -lute a. bit outorn, for I'o Uml al wbbb tho iodK.'rs cheered lu.it.ly, anl alivwat tim lo p extcd. A OB-tTt cmai who left Mjat( envo-y n Sal relay, reports jFrmftaoi Dams there, sr that iber wero no nnaeaa) wsrl.ko prepftn Btka. CITY NEWS. WhAt'LIA" Decoju! l5rIIiv?-4 thrtt tttlfetenl oeeakloba, Wort Ibt Uvlt recoarVab's utf !l Ing of Ibt MTth.li tiynilhlrikfff nuiyctbtisrl ported, boa Iht wrlttr of It li heanl Ibt ndimblaU lata Hnrttod 11, ef Ibia D'elr'.rt, firot-'ounj .at m iti-i In nn.. nr b ru Union bel-w en Its MCd XfittttEZZ?' UCB jW.U IUa llilll- n..M ,-. " " - -' rf, "bin lit dial on southern toll," befoiebtwoul see Iht army of Iht I Dated Melaa Iritnph Off tbero In vlewof Ihlaa'oasl of ikt Intrepid El MertLal, ws is, sot lha aitallco What hubaount ta-hlaaJ . TiiE'Jtii Ittiii ir. -Tho TClh Rajiinenl B'.ghU il, ikl. Ktlrii, bad ifle'i jeslcrda ptotulnf li luldllimac - a In loodlneea lirlmnl dlalamvi.-e. AKiu AnioTiNr-Ufcie'iVi -IliareporW ajalMti1 Paraica haa laon s,olnie.l Aljulaul IXoeral ly 0 v. HofJi Inatetl -if ilea IbMtsdll nisned. --. Ir U eaid tlut Copt. It n.. .it, fcrmtrlyl H.asKsiKieblpOilumUJ. ri nr' 13 1 'CliS'leiton, hi tart H.r rU urXiuwu, U , U. b ia kudt hlovst ainoilcaabylleeecekuniynp.il l"e. a h -0 lo roaks a break iu tl u C-lon AuiuuO frltkaf.atfVi laprivt ttei lyof water, TbtDi ,,.,,d..t.., V.ku.e-tuix.locfolicl.l Jul; aol not find llo D.v.nlon beptiloral lltoitln-tfrlbotafuyi.flUtwuik. par In Aqusdu aataUtojIlon-' OsrvyjuM's Scftrtl tuifl'yoi' ' tb" " ofC. W. Pirx D.'aCi. Larnggont VUbt ara,tl trm ar grata II (my tilt eu't uol aa -riem to lb Iwalllet, . Ernr. Ai aa of Jrr. Datm -I ktog kl tU waul rod ul Clutl'-nt tlrttt yetbwda. w-fi. Tbo Tth Rjmtnt, Ol cr-uira, aaaen od al their aicry ott Baws. utarsel, yealeroay moinJiii, and ii-rtM Cber ea la Bond strtew wbtrt tht ref1""" waa a-iL Tbty then morohed down "rottcl" anlsrs. Tl.. rrft-u ptfaf-tHa) a u .taildS(r . .. B ..... , 11, , nu n-llv- ITarWri -- " I ' t tereof, Lo tnf-omi a I U.lty or 1 1 ria. n . I t enn kqvl)fJ.T, TUo Croton IKpartment rrttlfo ,nd .hVjui viacvriivraiaMnip-akOuinnlaid-tflfi .n.i-t.i.nli.lai'Welnendaj) oinljll.slfrloi I eifii.iOlio f o iff w. nn I IliJl'ia.luW tf in iB-i-wiiui.-i itv ' h-j.ij Oi djfylsrirreulf rlrlnlthcrr'.irs'ilirlTn.lei niaaiiA In tymralhy setln lULJUlli. naaioBtaxiii k ..r ".,, fcl. ii .. ,, ,rjimi.oiiorre! , ,...,. ii n r. ni, u -..,.".. ..... . . , TS? A Hrf To-- Vott-iTv-M. "Col. We I Ue-e reflaMnt of Near York Yitnnvcm wl 4ewnloe-uen likinl yeMenliy . 0 '' 1 1 .e Mi (tesa, W renmin lu tarrark al p iarnlH On nnvla until they tfielve their art and .1 furies. They ware itboul level htiielri;! flrigi aeven eompanlra, and Ihre- e tupnilth "a ra et ll ) lo n tmlay, Tha ojlinra tro 0)1 W. 11. Auji Liltil 01. O. Dorcaatjv, MjI I. M. Titssi. WlbAO.l'a "FlOIITIf'J Z.JOAVM." - Tl iead-rpiart'11 of Wiinxit Zo-Javs r-gi "t, v-L'l ktt teen dubt 1 Ibt "faibila rag oxei 1," In fit of U.a repi lalaon of Iw mesben as a r bae been eeli.ili.hed at Tar.imf Hall, wht u t a ry aievlwie jLlrr"id yie'er ly, uolaren war-all lsator'L'ia, Tbt rty Irncoi d not att'-i t to dlt amino tht fa-1 lbc.1 II U Orttmeel of O'lgb kt tkey ny, alsl Is no diuU lru, that Ih-y will 4 ttelr eouvlry good nervi. Thnir an is are, -1 1 keln, revolver ftn-lbowltkrt-nv.t-l I t puipi psiicf Ibeif CtbUrwiU It a.l.a w.tb tlit latta and Ibelr rootle la "-! atU U ne- ca uitla." T- acert art Col.W.Wuno-s, L eut.C it. J. OErwirroi llojor W. Nkwav.Q'iartir M.itr M. K. tJtatnri Tbey ait n.iHMtUtllyir'tiMO -ere. Tkoumi'n isthij Potter. PrrtPTViyl rVg,l, CoitkT, D x , M nr. Am a A Ij taf , hat been rom ot ed 1 1 bn C iri'rw. 1 hy ft I ir.'VJy bt tvnlgnrd I ) Int n.w Pre-in-t 1 .th lb sevt-bin flLiloO) ' stw 1 - 1 -Ml lhetl IV iotti t.ksl'iti' Jrf ci,ii J Of, who g na t-i l' t Naraii.n t-'t .t . P 4 lift) Guards. Tho f VtvlB'rjai-li -.'i 1 1- brt tipnutcJ f r,ea.Mi Ai ni, fi-!i- littii Lownia, kl Cir.v, ! 0 C i'l-, T i". in. O W Tow r.sn, I. Wsien, II. P tr rr, l.', I.al-l W. W. Watr, J wm, I nictn, rLiitit, W'SS Its i, W.Yttf.i.ll W.Watisa, W, II. Va-iUiea J. W. CCmvii-'a. T Hi , J. H rr. RccMittvii rit tur. w 11 nirr.t Apmt,. Oas Dr. gain rvi 1-1 lt'0 1 yst"i lyvyCr lalsfrlotier Bin hiei 1 f-iih i- n p're-y n al luntlln. tou!i-l.!ors ort'i ti.y of I'iO foii alonlnln. 1 - .-l wis f n."lvainhy prinler, who, ly i' 1. r .f llo a.'-.'is'l, lav j. iua! s a fctrm of enlitiutit . tniiar v iwt ivel In tli VUlr-lr'lul-aiw-v 1 a ADOITIOfAL I -ill Tllf, 7m UrOIMETT. I 4'laihmrnl of r-ri.lls vl m"nl)'s if tho T'l wh erannttjlsloleavj w th iht nrjn, lri j itorjo, alVrtio-io, to ri Jo' n l a.r rt glmeal al Atxarulu Tbry earned Ian t days 1 al cs. Al "o as t'.rj repotted ready t.t di ty, tbry fri-i it p M an luprllml with wa Lets an 1 tit out reels f tal earlrtiVrt ea, h. T a Jnt.n.Ln.nLl nan L -1 thr. agt 4lh ftlrecl, D -oadway and O nnl etr-iet, li tho pnr tller niy'l.ht, wl . h IharrgimeLl m- rlmttsi S.rtLoHp. The d ka.hm'- .1 uunim-i 1 IM ruto, tuoludLraT Ova cf tba aninenr lorps, -v-r uatd" ty Out. V,il n, lata nf tbo U. r) Anny, an 1 L eul AaaowtMini. L.e.l. ruoi, biarer of ii--p,tch-s toWanUi7Vn,art-lt!Un. O. tl. Yai W a 00 tomparilce Iht di-Vicbinett. I" K'Heea ninrubers 4 the tlb R.tjIrr.ei4fcuJ four ijf Ibe lint, ta'.-fj riti tbt f d Oog.mrnl nn Tumliy. Tiiceteamrr .Mouti!onirry. with tho iJlit kaxlcaeni tioipton board, did ri tJ u.U. jet keiday moi nliv, al ulmul 0 ovii -k. n-f-Aivrrjiiit of tup. Aldany 2oik. Thi fwer.iy.fl.flh R'g'nienl, of A letky, C I, nvTt left Urnl eventrj r lvt warn. Tay latva b'l delayed t era f r a -np.tnf lays ry II . r 'a k ea am a T'.ey 1- ft ' 7 tho rarker jiurrt 'r .m p er 1 1 al abcul La if fori tli Al:k, Tbty faxUm) 00 en, W txAR-v that Dai iel 1'isii, a erchi 1 af Ibis city, hoa Lavn arrant I on a ehur. t of lrtcl tIigibggeil In Iht cnaii'ifactiu t andablpiceaj atfarma lolbtaa rnltula a. lla la now In cuitody IJX.AL ItLJ'OltTH-MXDML-nAY. Ccn-imsn ricajN WscAiirjt iowi Arr$,ll4iury rrtii'tyt Jitter! tt. Wilatn ti. , D. f'oott, it at.-TUU frtsamvUon for dmtbargt hern su order if arrenl Tht action belivf founOel upon n pnn.ln.nry r .Il alleged lo hava bnen gneu I y Iht -life rl nib,, Ihri al Ito two npitatuln lul liny in ro irnniu a-aoa. Il la allegr-l in tin put , f lha i t.rj Ihtyara wholly lnl.in, Tua iltfrivluit rii as d scliari-el on ttonrouivl ol pile I. no, Ijulul tba A-.tlanl Bui geon In I'ao 8 on. I lb-fin 10I aij kwwkwt 1 nv orik-rn. At 1 1 Ibe Ih r Je.'end nt tne rnotlint was ht'd 1 ver tint I Bolarday, ViiuithU Hi n Vl put lu fu. Uitr affidavit., Called K-fill a Circuit Court. JWawn ai-J PiriwjChurgt lo th CtuM tyStryAI lha ou'n if tlila Lourl, W loewlij fen m'rttiMrt O aud Jury cnia In and we.t cbai td aa follows by J ad, t ll-lt-u Ornumi ne fin tja.irn Jm. Yrni sit nn tall d I Vi-lticr ul li la I 111 1 rri'iiiJ-i hnn-a t tl I I trl uy 10111 imio lb 1 lull f rud j 1 nn, II j Will, lucref ic. In un .- omr fail Ho Oul srauid aiiirr,ay uiaiiltiaai- p ea ini u . u. f nd llius leliliic-la a f au. i-nli rial att'm.ai sntnip nanioliminl f thi-p ibltol. in , I nnll aldlnpnjventinf t'larrpnl'l-jir-. Ivl I, unf a pen t iK-tn re. r pri noiit pru tla u 1 1 11 rn c n ilu tliaaafity iumI -eivaoi ihntt v lumei 1 Y ,r f. U k ill's n, -.tiled fr nt an m all ni -r I.f-i aelghU ra, In-lre I, br tli-ia i.iulmrai.i I H a vt. II s.tl appeal, a o lapd'y -it. r u,fa t-l h-tennl to lha laulr-ftjla, I tvaly i-it Irco'y lo ren I'tlr Uvea In tnpporl and vliul in' a it I I U Dnl'lut on and It -a of -ur c ircin-ni u- unity rprny anaillrd iy It' e lua.iuc. Ymr n.l Irlry, geiala en, alt't ' i'h 11 ic-nm-lly en a ealin an-l prairful ibulrr, In 1 n y an' n) to -onpotliuia lini.l.liuy p-wi-r, in c iiklnjao coiuit ntrt nf ll.iva bmif ua tr.n-ra aim -f atnt n-l the peac.1 an-l ex -il-mo if tho -c.fiuiniiJ fuel tlniu ri-itibil-l I ic i-i t- ui 1 in1'-, i.iana" I J ainnjoikiof riuikiDut oil' n- t 1.10 (rem numlpl 1 raeo, (iho alter In ol - 114 wt a... ' I nl .n k,n-i, cqinily wlin tionui.ly ara -1 tiocitiniyu whiJiluo-'tiii-b-ia oat ol,'. ai 1) ami lunc-ul trallo lieoam, ll.olie--liul -l lu-n tjici-imao mitprlton of I n. T -a .tier ia only t cond M u In bring n ualivo In lta cha arlrr, tn wlV hil'y nm llll'i it 1 wietlbuduiyf it falhf tic II senieitulieaheahiiiaMd'iiorlNitA'cly alb -iiOiid-iry. OirOsel tutionrticii.ies l.tmcn t " oia'd tnltfj u(war-un I lha tinted Ptnlai 1 r In ad hern- tnlUIr am mien, nv ue t'ltm n'diruru fort." T10 lw pn-muiwia Uo priiully e.f Jei.U ara nit avjry oni iv ilod f llairfraa noni f artlmtlur ol 11s delr 1 ci fr d'err loiu Tirarj ounsulsin.ifc'.boi tp-u ourr illory nl ohi-i a an of kiy vel- r Itr l.td.n1, l-y it ves a 1 ar hel ami ue. nut autt or s 1 I v it la-Aiul mm relit fti-ro our goreinc-u t, and oiptnsd a la-l'n tttbdi.r lha U of n.t 'ia, ul a .m lihaMali druib by a y lull uo. uf a 1 ..1 im rltJ, wLtr-i tla off tut it li...br, Pw.iw in i.b 1.1 overt a. la r.f tietsou ara noera amy Do uvlilift'a Ht.henn.eiOi 11 rvn e-e ntt ra Itaiiuuirtlinop Di tl. II a adro tn on r-l i 'j WV wi". ru ri,. linU in ,.nl 1.1 tha lenl .11111 i-l I .i I wiere. uivua n Icrnn.forlla 1-10 tunn'rao' Irornu try, ton b la Inflicts kg tbo 11 'uynplla,fi .f. 1 In ttv bai borne nikiiu'nirr.l,n.' i'i mi n i it In f rrualion l-iihem, I epiuet 'r hmtll.uce ajal-o4 tan country ami 111 1 iv in ml, Ilia mil po uhlo I ittiuii'p'a nls wlllbnlai bed-re ymi tin l.irl'i'a Inn linml iHi'tnn f t'11 e-rl ne. .bi.nilw I bo In lu ltd net 1 f I i.l.-l'uf 1. a in on r any w 1 B t nt ul or vim niuf f I se.a lo aid Iht h. 1 IU i a nf n ,r t n 1 . ' 4 f-ro e onn, tri'tt r 'i i-1 e 1,1-1 1 10 It 1 iu, r 1 j amis or iHuirt -mlil tr t 1 r e...t I tntbed, tveiy ti I'.iro-.s p-i i et, uaiJiri.tl ' ly aitn, - tni tie-l In 1' a rl'etrl I I) jMrecia owi.11 . iruimit 11 inn wnuary V.ll lo uu of Cu. '. II Is 11 t ui r-tj-ry tba Via noenaod nhoii d It. v.t lalncdutt -t.lw.rll Llo cwti -H.lio lotl. a w.r ly a-In wl-ilhot who buva ail II a I I. or b a Sim r lull I- r.ln,lirlitauillor lil 10 rM't.l II. I .! kl 1 tlu-ilcilinanf lulnprlsn-ni'f l.aisoii a lu a 1 I anj tun u wn( alliglu. o It I o line- n mi hi DiweJiiail ails I'liMemi cirrmitil ly '1 ll.ln lha J tln-II II 111111--0 t! " linl '"'a nj inaVoll kieul IhoPrt il.lil Hull i tr 18U.I' nrotumf thu Jtidc-a of I' t L' I. I 8 itra, or h Uef ia if Iho eliti-, or Julgo i inwUlial la -Vilai !! lha rtff tVlla. ii-a-U'V "" """ -,. .. .o.b. .l.a!-. Thh.i'TMIn v. luu nnri.ncmwi w? J?aofLT5V f,emf-.ruuient,nt.or.Uri ijuniirtwt -or ptll- I '.nof ibocrtru. .iii. "'wror t",,,!,J. -o-vtlimed, la, under ur Oon ititiAl anl -wl Tuthlno' Iter turn lew ui-, . u . "-;'" llor-lndiscoverlngawll'iwiilntll.iitn a'lou' I b frsrkanly and f.fmxtunly ex rclaod. Tht Coul ll aupp'y yoJ will every all t'.o Ui uebi to fuilber and fectlltata Ibt perfnricivt I your great Inat, and wll', ymi luay bo unaiin-J, ul i-ll, on 111 port, ticnforo f -forniuily tbt law rati i'r4 thceoyoiiiiy pre oul as I aviuf violated II Yo1 in, how ii er, nwa tigrntlrm-n. t'lnlbf lfdi'lranl ami apprelieoalona a.iuta lha pul Uj ni nJ, ak I y frill i-aenul'mutio cUnrrim'ni, lulbaobaigealtd bofurt yon, bt Iwecn thooo real nt on a a. lid foul d-iiu cf fi Is end Ihnao frblch may lot colors Ituo tgh over seal nf ao-uarra, nr reel roncotlal'y o rrl HiiMSHiappT t'lenaiema ootf i wm-n inoixiij Btuc'lfla hlrLlr es eratodond axoiud, -u al a Ik'hl rkrtaM, gntiemen i-i j" j-; - tofioaHourlawa haf oinlopt-i fir iho i nlmt a rfllitrfof-rominlitnllK'iii'lal.iriill.ors p tnttla cf itllnoa of each tungliltuile, aud bow InipolU 1 1 -i..u..ii lln. nfBaoirlv II lll'uilftiur LU-h fllli I Bill 1lj p v m fvjtwsrtyh'V-ifM N.w iurmtts Haita BtAoff-i taapaeted of ertmas. "fntlet th tllaal vrbaatft Lla porntl ttasidititlea a- -J ma be, ahemld bt held etrtii'f lenptruba I rfe a-t dotjo In flohilon r-f iba h, II Isi rttvll which ihon'1 it ttrn-ilty pena-vt't ' Ltxo thai bt aliould B l bo Mjn-i, 111 ll'a tuaincter, 10 tha bturdi rf n inn ntl tvrtnal to and Irlnl no a I a gr-.ml Ju y art tla., laine-l nert 11 nirni-n p net ii nta gmj TbrJ foil "Ing ! giLt.oii.aii eoaipoeo t) Orood Joy 1 Ciuxxil 0 iin, r-etnii. aVr-ert Patfr, J -IMIoilt ef ,tf., 1I1IU11 1', rearm, ,lts L. Iiit'.null F K,1J', t i Bui, K'nA Ilirxka ,lienph 1anett, N.tl n a.M'int-, J bn I' arnui), B ni-iel T- o p- ir, John II. llowrnv, AndriwDrurm, BaniBiuIn II. Hay, Msurira IJ. if-r, JarLtu) P. Jobnsin, tktmiial R- ., BamrelT. Ik' Itr ""a, HalbattlO. l"i, 'ilHa'n UnHatblit, O '. 1VQH3SO. Jul sr?Mpnvtn, nfO tetilcal, was pierni 4 tj Ibt delivery of the cnar e. rapreano t'ourt. tnvlreto J. llKltj ujd rt lit Cuit kly.Tit A Xatttr f Anlriw J. lluklij. Ti 11 toait artlncs-t pal the Csbrrt "f Itla Court bets Jnntl-wTan ird. ltpeasl, .1 sir. IltrV'ey knanTwltm Ir llo edlora,irlrjlralcniieiipto.-iutt, '-yl Oyer el TormLar, f ir to adoif 1 lausvnr tfceu"iUonaa'' whal ba did w th tl0,'1 tn li lino by H Dm, lltr-ly liwhlih wai, tl at -nr ..w.rwo-4. t fiao it'i'l -rln niio b '1 f. A via a-p ilel tvubt ll-nfra nails f-r La ' n tro from ihl ten.o 1 s -rent, r i-jra.lt. r ilou-Li a... ned Vl 1 OX'Oik liday. 0U0OI.LYN. UlMTART JI'll rttESTI II DnoOK' 15. Tb malnr-rU'-nof tttl lb rtg nt h 1 1 tv I'parM lrll.os'-t f tr,, aud tli Jipan isif its J-)4 v-gln--i 1 1 avl g lean dd.ay-l onac-5 irt tf ml4 ma-ugr-iii nt a- u -vi'-ie.tla .ntniei if too i.bll inbu-viua 1 'yr-Kn-itil ki nthallthie lioeul whicn Is -it l'rl 1 1 1 hi a n- 'I n. jnlira i auarch -ni iti.t '17 lb a I'.'luitl la lmdtrcum tua-.Jo'C I. Au-uio M. tn. Tnl' upn-il-aai ae-nrly aa f-i 1, e-l t-.r.o I Ir ( p'-' ty nf lira topio. -1st ri it'S w lb e lhm r. alred fo a ca 1 pa gn, ILero Is 11 itnl rian-ni why ,eryrian ShOU'ltjlVS UlJ lUa'-J'ull 1 1 ri td ".jTVilil n if'.t. A area - a T 'ne ili'i rejlnni wis 1-1 brhiu I ir an . - - , 1 ,-1 -, . 1 1 . t-ni- F II -f fvioil d im w. ,n n.t i- ,.r y ih I 1'ioliui loenli 1. 1 nr-til-' t j , a, v th nu iogt nreronti ', l 1 -t w 1 1 . u - ,-it ', -1 Ha If u lioiiii'i. iiaitn u a oiir.u.-l Ji iy, bl I valet dnyllit wh.'o i.-imiii woa 1 aJn-J li ktmm Po-",cterr .llil'.o- if II ntokller. i tvrtl-n -f Uu in 1. i-il w II 10 i'ur3.exl loth. U.asti.raty e, li-ntvibli ..ji k'ln, r-l i-Jt trr ablil knman-il nMan-lir-t 1 -, T 0 i-ih r.initDll till at thu a- -ml lu I", t a- d A - n-i-, an I lha a. el arek-i t ml-r rll I ml tmyi.u , IM,, it la no known when Ihiy van i-'i sr-il-ie-l l-i ind.tio-ok narib. O. J-raiu-, h iui.r. uiimoutarliy cipo-t d. ' A nT-etlnf if-ltlrnna faeit.li'a ti tho orran'ta. Uon of a fil nfi-rr iriit. to kni-vD a-tha loins Irian I II Ig-iJe. was hrl -t h-oi,i f n, c if Uoll on T'l-ndiy ugi.t. Uo nu lha evean. IW tn signal tho mil flhoiral eu Arrl'l.elilt.ilnli.iiliilllall nnklyn Phalanx,! ratwmn-l w.ih M nr or fl a, I nj-mi oriuut 04 al M ml tl U-t, m Iho 0- it-.r if I' iit,n ai.d 0 nubarri alteeie. Rjf. Iir, Ilrr-tf 8 Vim Drss. baflnx bu f mt-4 bytuMnir tt-iiof-il .-.tin wnudinlnd Vi anceflali bit t ewe In ul it iniiilbiiriwi-lirlaa, b a pub Imbed a c-mim mlt.iu la wh.,.n bo tipkn bla pn-Hon. Ua a iyn, "Ai a -lit lha Ui V-I ft .Us I am loj.l t, iht govem-nrul uivl r wbl h wa lire, 1 i-l what tfnr trtiif bo my 1 p'o on aa t-i I a nr 41a nil' a pma ent feaiful i-ria.e in nur b nl ry, 1 Int. nilinalLiIav tn eaytruf t.iat 11 Is rurlii y 1 itrn-l by ir flnge toeu Vtlno-.r n-.leia In all Imful elf-rtsto mom lain tha a-ipi iimy nf Ua, uv-l Virtf I' t 0J urfalbnralyblsblraa.i.giMl iiwa trToiti. ti gtv csarpealyai-ilrni-inr-.hai-n-u " D. T.i 111 a M ti -s, IN-. 51 V tit Ava cue, b-wlnin npv jtuV-J 11 lgiolt 8 -vi n i, i, Ckor-ast nut. AlHma R 'lef A v'a" , was fi 1 nl at tla) Tl tra Mil It. e, Inn W ,r I, o 1 1 a evt j aj of Ha Ullnrt., if abi-b J C. On if, Lav, was cum ten P eaidr-it. Too nilsi -aid 11,0 'am. Hew ttsldiclsiif tht Waid wbn lutvt vilnstotrvd. Tin tun nf ll,0"n) was svi .rltied V-waida tbo ol Jml a tbt AnCAion. JDHSEY CITY. Mrr.Tiao or PiTnumo I.Amr.s. A. ineafi Ug jf tbt pulrt Am la net of Jersey O ty waa bolt yo-V-rday aterun, al Ibt M Imptiiilta lla 1, K Biaka a-uije-tila f-r ifB-ii-r.1 lubor In Ibt prw reuation ttl.ut, bondigraiial jitter la. ena-tiyarik clet fi.r it, w r 11 t't 1 n-, m may go to fthi lot tht prrmrvutliuof tie L'u.u. A aral 4oO aiXei frt.tprmeiil. Mia. Van Vister, Iba w.fa if M 1 rof Vi-f Vc-asa JtfTnliln.1. D.. Qoinott, trurje-inof lhati rec-lraenl.ti bora lbs ludim l-.udered I, Ll, btiulng n. An-., k-r tbauai of tbo nol tirra, a ilime-l iho meet. 114 In Lebtt f -4 tlisgoioiil r.oa.nunt, tbauk nj I'tnii, nnl aiatlni tbi- lul -1 mJa re, .n,l!.uiwiuM, riquus-1 JniUo A iv.io.l-, f. W, Wi-.rilLtMua.lo u ahor and el y.i.iilitzl.'rco., auJ vaiy m..ny of tbt ladin wrra afr .V d 1 1 Vi. 1 e. Ro., U, Itti'Ria ibformed lha Indies thai tht ban-liurea ehmi onnl-l nl ua a unbna. bi-d mualli-i old I n in on I mm, lo, unlit a na-ly by rrlda-j touru.iif. Tuu inonlin ( I iru adjoutid I- ' l lS'otv tviTiitf iirttii nr All. rHOVt-.ll , lltKHi'4 CELCBR TEI) S'JiSI-J I -tit nhiVi.NO MArtnri. 1 1 1 or J npe.r.1.. 4 Mima 'we, N. Y. A oh-t RrncrniN it pmt-ri or K-tcv H-bei.rT thu-, clleV.tS-1 roeo, mit , iiulttn-, wtiile-4- fh.d-,l bl 1 ao I r.u.n.1 rov in, dntur ti I'ltrh earpra nr,tturr.ln, n-r ,l I lilt J A tt Uiaiis'H,liO llon-.ryl (lu Iir In- oitn, ulLt I'D 1 It. ,nl will bo sold kl tLoaaoitioa pile a lMr.nt'a Tr.i nri.oci le tha beta' ti to p.. tar !' lor tire irg an J totare tLf Irr 1 tan a , 1 u. ti , nr m rv n 1 1 r-l ru r.Lg tl aj. tu.kat.y4, B-ddla.lilriitst? 1 csi:.e:.aa rii ici:h. Tlel'niein tatt 11 f urkv,lte and vlrlnlif wtubnl-latirind I rlon Vta M et oieirntnl ht.il eCandlt avt-,vu lnwr -tioi n nr, April in, at I aleek,tiii4 rtjjktaarietaif th Ire. glabrai-yAaj sielnton. Tho f-l ni g (lnt,entun hivn Itvn lta vltol,.nl llli'lfri-Mtli'mor' 11-11 n.ll.n-a i . ihio. 1 1. it. i 11 .1 I'un-tN.iiii. ciiaiin JKV Kit VI I I It. 1 1 l-itAU i.titlN, klUI.Kl) IxUAHr. 1' 1 sod iin-r ao-l I e raa a'l f cailDiut oinTBkira laiml ' 11 n.nni unlit i-uil li.ilij--v u. fvilh Ibo are totmrvn liwrrta' tee 1 n I arid ty rf t'le ttjuucj I tntrlyt r-lliIli'.l an, "a I'l 1 . Onaiaor xtijiaa Staitauilintvn miru loutuix week. Thltlte.-r-1-il I 1 In. t tobiuitely renwfid la a ler i-i m. tn . n Ur (..tl'ar. lloiweapHlb o U.tleuPlIU, R.oirronDMiit)Mb'i'iMriiicD:uoi8faLia DR. CH fOKD 8 ll-Jal til'A nilC DIUOl a ITU-) Dinrcn JNJ llin rto. Thane Mile Ilka a 1 1 ur j 1 1 in opuMo i sadlra rft 4aen no pa n, e e :n- a of 1 1 m rli, 1 r any urtratli e4 aDkta er, uinntuirtvti aritun Kiimiir u-i na arsant an Ct'O. ineruv a ru-.auu rntnitniv rt.tn i . .. . . . . . u.ju'k K.a .i.si. .ml . a UUt inrpi 1 1 I in irii.i u BercVPtibia otilf ea tn. n any ath r effei I even di-e 1 t InraLoa ot Uo a. tun 1 hev ara pmareil w Itrt rp-rll r-f renea to tha ens U1II Jb'l 11)1 HA .lH-Nlrt,rowilllim a tl e'lemroiniinlikMi ISAi I II h I l Ml, talNhril at nov, iir-piiAtr.n Aribiui., miwnihh nr, n hi ail nrHtliS, JAVnil vr rta. ivi inn, nioi rn nr, v 111 aru. tall r ni a all dltlieiiltiaa of k -i I in it f w 4 t-nili II It- it- - a Bane a ay n -. . ..a. A ,. In. a -. a at a.ahft I aaviBav1 T Mlf ' H IIIIQ3II r to j. or me Duxviior v ii- ia I hi hi al fl-kt nf a lirlP-'tfl. Ad'lniM Hi.UI' LIE. So, l.'J wnUam rt, Net Sold tt Ruihtou'e Vo '0 Alitor rt iur, V -a 4 7 an) J if "de , and I Jdin M '.Mn. Vo tlTil I'roai ws I also In llroAl- n, b Mr- llirn. No 175 lul V n i ! , end Milne. No. Il It tail l aiot t IlJ'oVl sad B alern rnnrralJ iS!! 'IS ' i Allhlaartutnn nf lbt a rarrothina; Ura to I) I. VN'.I I.YU IbKl a-l-l Hub lift -rr, for til riroef.Iinni1.e-, Il i-p la, l'ltlie and 1 1 r jii rtolnl, tu-unr ,C 'I rire,tr ku n, and all ,F Mia tomB-alula. !Tlor.3aoJ WceuU, ald byalHIrin ljs t ii- Ti, ar!Uri--u mil Oil tl " ei-lllasj si .riiv-a. l-ok-raprwn Lrwail'.'-ril.tl'np.S-pl V.l'4r tutvr lu rain, &.i gd Irwrre. n. "a J STS MiN,li;i HuJ-iouL M.l n..l T.llk stprlusT. Iamitf-Mredtf oJir tor axteanlee. I stark I tp-lD4ht.loot C .. .ui .n I m tdo In tb i tnont tout ' rn inner. a.a tOlUIDt I - ""IM- vi rrvi"i 1 I inirx. Ul TO AUIi-r. aew irit afuou mid i'nUi!r-u rootTio le fulled. I uinbljna euole and rhUd diTivtio nWiwtiurp--Hd. ljtMdln tUU IIiiJ V room i Hone iel-rued If not t-eavd rotliluit never olt" l,,,,a JJu ! OB. (-1 HU IW" r , th:) BOTaTblB'lll Lir.-t more m tte dtM er4ure the) Fallon !" IXITZ OF 3TR0N J DrjMt CURED DR. ZCLL- NCUmE POWDERS. May be given la Cifeo, f-i, or Upor, unknovm I Ik ewiaki r. .. .. . ,. n,.ij... sorrai itoTtcvr sum tH ,w,i," -n tlttlsht'iti llltlMIUiA N.aHartaX17r?ltnsti3t liuiim .111. u.ri.L M vm ft fttfKw MOIUtlillO.VN.at C. V. reetnan-a t'lre, F. O. Nv L8 l)".. V. boleaalo Ae-tl, 1 15 n4 Ifa-ttrtot I JCE ONB DOLLAIL ?4,?le,4 -1 riAUIUAGB TUIMMEU WAm) ' goodeirrtae-atrUunitri al-oallbt buav tai'Sl riu i utftaiioal -3 alas a palnlf inat at nuttm nan bu , !. ' AIITICUJ4 tVATLI. UU(D Cart w tqtod-A. iY, Ban Q&o W Tho ft Itnllhall kt.r-i 11,11 ni fit k. u. ti tin I 1 vrr 1 till I A-11 Iht II- fvll I L,21' ' j Vrplii Vlarwbl Ar7alleri -il 1 a v l I arl . ' i i v1 1 l t ajnaC.f i a -m - in aS.i amm a " 'lam .zr.- a -).; J J-. y " ' - . jnu. -.