Newspaper of The Sun, April 25, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated April 25, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

I r- ui.l.llAli AU'Aa'.CAprAp r Th Maaaatrr Miarabrm af Ntr? tH tlri IfiirjnklrB.J.i-rrl Ur Audllobiken, am bcntiy na.1 f Ml mat iipj vanum v a , ..... wiwipiihnii r li n. f nwrtin-t lo rrTl-e And tnivlliy lit 1 1 R Atll. por Of I Kl' I Ht tra nou r ady to t prat, 1 1 I. t b tl f,.i(iullnlru'irU linwtint 01 llmr 1) ir rrm nf,lhJgy,lJOSM,IIOli;l,N1fBiny 4V. K II . " ill T XXtlll-afls AlAA I. Wl4"ia , Airmo M Hill, lK lafHta, ( Hah II UK S',141,. MAX AT T'arrn T 0' "' lit ill in I.WAI lit lloa, Visrti Mm., XV Ra, I Xnrnr at A IU.l' M IttttAIM.t' IMIlt 1-VH PRIFsTi CO "J witntBrATitAiR Dri; lib h I m4J a'. th ...neatly Ina, ft at twkity m t: c.n r, u4 e-mr.W li I 0 ul, f not bptb r, than a, 1 h-al artcrd 11 a trow la or-r. ' VnmifnHor 1 -n I for n'i. w h.ikw.1. or trfrul, ,14 fiitrril ani'Mi 11 vil 1 1 vhi f.if, Uf, fctpTAe I onl f .buuld l addniad til, li .,1 rj f-inetual'yatVAnlrd ui Ivr paIo by fro,'' I tr pane air. iiSji im 1 Mocrcriv oiicix Awwlniion nf I f i( I ,'rrn en -prilif . I hit irmi i m 1 1 era mat it 1 Inniriit lull nTji (.1 yi I , Xpnl at x V.I.K Jot k. utli ,i.hi . t iv t, 1,1 tf t in i(Vrvi,a, tpitli I nt it 1 1 lo al 01 cur l I r tl f. nti lo it 1 ,-ll.r I I mill XX rM.srt.ii Mrilil 1 V viil llli! inn ary , .,, I A. It. If-lnn.r l-Uin' 4 SCrrliupr nf I hi TX.d r ritirin hr'dAt linmvii lf,li. p-f York A t Peart at. Ilmki' n,n i llir.ll tip.ln-Ap-ll ibth-AtSuiliak lur-tia.1 rli ii.tino.. U r? 1 mi'iUh. mil v 1. h tut VrrSnni tilt Hon. Nd. ft, Vina of Ti nipt lb. in mti.r-i.il li 1I1. i. M,.l. iriro.,. t H'n,l k rp-iUlm lln of t l mm L-eTarMn ''! " rlUII, fci I4t lroid4Af hfiullyrwi!nTtln. 'ti.dy euu . lui 11 ml ..IIV XX, l SIUI.1U T! ' ' I T JUMTAUY. . I rrro l.or.ta I rlnn4 I 'nl.llh mi.Hn)icfl il I ll IMHrlt, kv '"ii . " t.rv r. nnir fn. w ULl M0 M 1MUV TBB ruiRO f.iiiiiiu 1 rr.iov Il.lqmitr No. Ill I'llnoo.t, Im-I, ?. t r Kii.1 lirrn t TliH mm ut I4 lwurto.tr.1 by lliJ . f ruftcot riico-wln'.ri Vti nti la tlM .ltiiilvr4 wlii Llito wm nuVr irrt- ue"loQto.P( III 1 km cUn4 mroll tVlr imrn..' 1 TKHncfoofthC f.Fll'Ot.OKnOI rOION 1 l, Ihn M w nlKrlii oucriry B.,ta Inm Mln. tn !., lJOl-BDOtritll tl m . Jxu.srr?vnnroTTFn. 1T7 V iloDf I ConuutnnJnf . Wnwirtl-Niiriirriu, ( nniorn'a, tlalnajw( Anildrorumpr. fcr trio 11tl l.clm. nt rr ..lr M, ik lokit i .MMntYil n. a. An4to. L, i:iHintLI), VH At.outo trit, UrooUjA Al.i.larr "it i. Ihri 'id Krnimii.1 lldi on I. IrAde V M , undrrrirjrr torrndfAvo tt It uton rn I 11a, tla '.Uh lnt .rp.i.ilrnwfol 4nnitxrns Drum Vnliir, t If.i Mnkir, in drnmrvm Mill 7 I rifrr li imp.llal.trp iftrlan rhm.dtvinAl f- M II 1 1 r li III ri llo J Vluuvrs No, SI M"n (I -iyiiirnjy a, IP. 1(U Volcot', tllpnllon. Van rmn btult rrtorirht kirn pf rwr tl 1 1 tad l.lAnkctt phptp, a ha MprluMik 'liirtritorp,f 'iSi.rtiMlit. vVi,4W fetVrnl ln.rotara ltrpanmnrt NFW XV I K HI Air. Mill NIMH ear r anl N Mint, i ork, Avnl 24, W 0n.)rml iil. r. No y. Cnfcmafli if IU rrimt 1 1 V. Y. R. Yf 1.. arp amnpktia SoiMXftOio M dlrdl I HKcl. r ntthli orto-.tt mt au.tfprrTrtvthpr.f.lijpiit tra In nitrt rj and m t j iW,t ja 4bo riciil nodical cxaixlnailoa ii.ay M B1WMU, . . AUl.". nuiT.x.n. tSl M Jltal loiyct, r N, V. m. Vol. HlkUnrd Altp-itUn-Tk rillPM tftkt ria wtrnaranowaurituuiaunapr a li nopprr,A;fin ananfant, fnrtrapjrpinoof pttitna thifr lioaii a .ii r 'ainpfo jn. n anj rroprny uoiapra or ina rWlaiirni nt-'dt a'Wnd a mi-it n t,f tb A d I'rot rti in lluarda. at 1l. llink tp.t. .it T" raja , A prll I Vb, tj I". M , f tha porpopa of pit rot 109 irHm oivpa ano i,oti.iiPT.ina inn i.rpaulaatloa 11 'To Armat To trim!-4.aad aura xana V for tha 1 t RrlrD"iit, CillfVnla tolaufc-pra Via roiia or iim I, lait. rvi lit vtiH, to thi TlPiltan war ) laui.wopvnat tha XX eitcbaavr lloupa Vowpry and llrooiro. Ifo'Tyup. li Head Qaarlrra I at Itralmrwt AXaptalar Irrn X luntur, rnnipr luth -t. and fta aro. Ileal ai-rtcri On, II , Ud ara and V.'.h it, On (I aya C, an hit,N ,anajdaf,tiitwpprj lth and "Jtli Ikrvtu H-noklrn, Xn riutcPTa want.d atflio AbvtaorH ana. CHArS.II.JONH,Vol. .cmmtnduu. il') MAUUI.ltUIH. nOTCnilaS-KIMnxtX-In tlla dry. an Fataa Ion rraiiirna , im h ponn ap, air. inourun x Jli.lcbiWt to MLt M.ry C. A Imlill, all of tbli cty. 3IIIE-OXnnl9-ln Aprl fit.bvtla K.r.,1 I lndMi.rJamni.1 II. Jolllal to itanr t-lladlla al laftbiaclty. ... uiiiun, B1U1W1 Jl,. XVpdnp.dar. Arrll !jth. Tlapdorp H fi awn, inly ta nf I h n.i.iril and AIarrara.Bowu A l 1 )"prr, 11 uniitli. and'.'ldari .lbjru'j,tl ra aa.l Irl nda of lia family arnrrar'an Pi' I ln t d 1 1 ait nd tlin fun ral, lli'a 1 1 linnuita Attrnoon, rt 8 o . look, trnio tlmnld npooftilara r ota, lotlaza 1 1ac, Itoth it, bpf. W'j tod 7ih arMt liar i ru. 11 ) BYRMJ-On TuwJaa ari.ina, April fid, r-ptrui Tl.inr, a OAtla of Cou,ty XXrafnd, Jnilaud, aeni -v m t. raat.an.ral will taka ilaoa-thla r. Iinravlart altrr p9)im at I n al Kk, fr nt bit latam Wpncr, S'VXIct'.rt , CLARailOV In thH tlfy, rn XSrdn.wday. Apr! r SXIi, X,t ll-rari C'ark on, and iTjiam Vtalf'atlaaalui.l frlPjila am r pert gllytntlt,kw Attrud t.io tun. ml aprvlr a, th a ( I hnr dur) ai poI ia al I oti r.at laaiataiawvii-uix'. wio.auiii. iva ni f'K f R -AftPT a llnpprlna illnnw. Miry Tl. will Cf larrnnru iJica r, inula zoo )earci a.ora p. Tnnrunarfor iiuim.iy Am ritp. it r uy nriirap attend t in luncral. Into brr lata n' lene .biill.ap rt.lllloXlock.XUblikt. 1V1 TVIJf-On XX'nprtar. 4h InrLVary Arr.tlll bclovaitalfoaf (jpo. II. Iviti, raial.Ua namr, Vatj Ann l n im I, ir, .1 '. h pin, Tlio irurr.l w II taka t ten on 1 IUy Aflar von fClbirut, al i oraiPk, from h r I.J I rf, lini-p.t.l Onnd it, err H mrb, XXllliani.l or.h IL-rlil. oia ami lb n of h2r lio.hatid, am rpppnially Invl'M q Altnd. Kerry part i-kA. a cor . VTl sri.LV in I'i'a plrr. rn Turidar VU.llnat.flL aVUi I.., a LM of Jr raooia E. KUy, lu tha J'.Ui yar 0) arm.. rrn.iiruniaaoi ina laniirara nwppt-uny maiwin ait'od ttiiun ral, Uila (Ibunda ) a tttawn, Aprl Viib, at I'A o'elnrk, irom lirr lato r.iwt, ll H. n Ick tt, wllhowt liuthrr I.Altat Ion. 113 LCDY-I.1 Ilrovklm, oo Tuaaday.SlI luat,Mal Vpiiraar.na Afniiob ,ui inn p.n ypar oi npr arp. liar Ir mdj and aoj lalntanrxt are na p rt'oliy lit yltdtirtund ths foneral, oa Fbanday AitynDOon tfith In.t. at V) o'cloc1'. Iron brr.litp rnud oor,H llary at.lror.klyn. II r r realnt will ba takrriti ' Biwaoaobd C-mnlr y f ir iDt-nxvpnt. Ill MuXiANI B-n lharlnp. w fa of TLcmaA MoMannA anddaiu:ht.roi Manitfa Owvna, a nctha of tvoaari bprnunaah.1. eland. In tha 4 lib yrar..t licraae Trnr ipaaiaor inn umiiy are rarp ct miy inaiipoat ttt.n.l I ul rinarai. liiia iinuraaw a-iprnoon, aaa ttclock, Iron b r lato realdanco, 4p7 eWnaDth a a. Ml von.rllOn XX'pdnaadar. Atiil 24th. of llard wound of aokip, Tha., aun i. toa lato Ileal uid Latha luaOConnpll. IU IrunMA ana auaiuainiannna, an i t ifr, oi aaj .kit IThuradail aliitrooon. XAtt 'ait. at 4 oVoal I trim bla rrotherXi r wl Ipnrat, ! iut ta, Diooklyil I PAITTN-At CrrpniMlnt, A-rtl vwMrr a loti inn pa ni.il luniw , du i in ll ,..r i',iu.fv',iiiKi.i jhI Ail .a M. 1 aUam, atied 9 ijim, aaroirtiiaaodll IlunvlaUrraAndlrtrn.tA Ata n-ippfStunylrrltPdlj tt no ttia IMnrrai. on l nirrtnay urn Rita win inf. Avjertork. it rtloaaat tnoCiur a ,,f U.0 4tcna ih luittt.ClrotLpulnt. kl t IlirtVI RS-ihiTuradty, tprll AMinrleafHIinawi to oi Junjt 1 1. And Mar Am. I tux m;,t C e-1 fntlllOdA a, ..,..... I lia n lalirpa ann mpnaa ci T", rwauy arw riaarw Iifliytaait watbiia tlw lurrrai, lmtAtHr"Ml(a hb pa. ruts M Mouth Hrt.t, XiUllara burki,ta fliuim,ay) a tmaoon, ot u u c"k. 1 I Ct IVV-n. Up4nplap nw.niinp. Aar a,. -a. aj sing onrVaprrr lllunaa, wli!-li toe bore w th Chra .ii,n wua-'iua aiui yu4ui vmp.vvi vmium-, W n. I p l.M I') II r rlrnita m A ArtyirJoUi ra. are rrap nf illy It at. IDatt ni twolun r -tula mi rnaiiatu holi laftb liut,Atka o'dri. 'roiubirUtarwAiJiao", ll .latA.Ullt. W fe T)DirN)n Y'adniindAy, frr tlth, at I la . 1 a .V.'lH.itiiit.a.tHraiuirt tulaovnt lLUia. Hudilou, id fauiifthyruTiil baa v, mIuImi -nd Mlpnd, im n.n.irr.ullff lot ItrJ A tha iuact-al, Ut'l (tbulMla); altVruMHa tl 4 Ii FD On Tfav!iipdy erm.B( Ell AA -Ji b, aaa 1 , i earn and tmontb . . .. .llcr iij-u aaa rilaUfw am re pncmui inritraw 1 1 1 od tba I'uxral, on Fa; day a t . noou, at a o eloaa Ik n her laid r.afUnoa, 61 Colum'jla tt. AlbAuyM rf tphaiaeopy. tTf w tfijjvAia tw aTpaupaaay. aiarcn itin,nreoa 4 Aaouuf tbbralry Mlcharl lbolnap. otirutettMn i ramUk aud ktr rJuWraa, acvd 1 year. 1 montl l.rflAdaia. Ill niXOTSON-On 'XTrdAoadAw rnorrlnA, Aprl 4tJ iv.r a tlHftt an t teyrra lllnpaj, Jaonk U.tuayouii ' ytart, 1 wo,tk and l aVaya. Farrwtll, dv lorad ota, worda cannot tell, J bill Uia Loan dopi fMlljr oua wo aored t-a wn. I Tha frle at ai 4 ralatlrf af tha filty ar-i rrsprrl Illy I Tiud to attond Hie to cral.oa lYIiayaUa VyJn.fClhlO'A.at 1 (Valock, IromtbarNidPuoaai b ara. aa, no Atit lAj wnuoua raip. i,ipm-i iUIII-C INT-UT-lAMETi J .. AitiiUAl o Aiituiuvn auw.u3i JlptnDlarrraert of Clf aunt tad rKrAaarra aftVaj rj P'aatfanpfortliiiiaa.anit v ik hUAifto uukliorn,aaaj kaUaaatahllhroraiU aa tba folio! luf lllV will llaoal autataaanil nmpiiu aa im iouoi ma uaa jrua a MtrlllKIFSIIUlltbar taanl fnTavr latHUitiFHiiuiltnor nowiua u-nTanr fii y I DRIZZLY AOAMaTKAINrjitAlt4,vflj onn tli 1 mad ma ran In. trlokai th. ftpat 1JLII BEAK BAJrJ IP! AJJlira, WHAy IwJA 1 AliTa Uanruiiara utEt.-a, in nil flY- AtAttutu aanaiiDnia ano laujr cnaiurw an ana wora.li niatn Al. HAHtltN. MfHoK-flii- AT SUOTT9 ITROXDWAT, w iiirn 1101 land mi fiv8, HI ff IIOI UNI) lllDtJl. ,iynn i.a op hiadb itxtcwo AKrtlM Pr Mi 80. I ilMll 'lUH', IUJ Kiel crlmi UIK'I'r. .r' M I v'.uUVilS LCBU KrAJ" i ,kj, T III I-tA'riD rUl'vt ifTINMO wareI r. ' '"r. N Vr.iK H' IN, vl'lix I n iit iik f nrV. kt I'mn'AM Vil v. U 11 hut tit '. . r.. I r urh t1 in. fti( briirf I 1 'i 1 tit wi frjin Autwrn num 1 mm ut I dud 1 n. I Tn.nt, IVrro will 104 nR J t m r.iMUt.s IkStf I I IVIUI Wf. prrrr irr tub iii l!hir. .iWinj nd p o.trt.n( wtHoli 0 nit r, U let ell f Im .. . . . . iiMAinrtw tlmt frh h iff ,itllhorti. iil KlimiMI.M, i-IRAIS,UUI1i rt'n Itithi' lior lliv-ui, h'tilin' -r,lMtofn,''t"', tror f.il, Uiuni.U IMWVSMIltB. WtHttM t;u.-j' ILKQ )I 0SI IW, rirr t0trlrt4, JIHofltrM, Itl tti4lTitt U "i -II K HnN'M.li , UD!J Li 'Ilk I mil Xf '. i. in f 'iir. 1 'i lit. Iiii oitj. Cf ll I VT I . t j f J 401. a n i ,rtr 1 r I 1 1 n half t f 1.1 Virnk n !, ' p t Ik.iwii Atwi.ir-rnnr.nr vn iiohi)n il t I MillCl f flr,m.,p ,Hll3t rI tlrfA tpAJtl fit vi i ii phi,. , It'i, r.tr '., . p., 5 tnt i 'I. nl, "inM h..Xirllt"rA U f.nni-. ..!, In M. N fi 111 M.J', 7'i Inrkva "' ' 'f it.llu.iit.t von r-tiinn: df thc "rnufNo i'( NwXfi.1 ttis;ih, 1-.-I tntWi ,. , I'll i.rt iniJI,. j pt.,r n l'piil.,r. , p'V3 tVrn..l..j,pv .tiVlrMat- (i '.."SJJ Tui-liJ lh 111; .lw - ..,uUiit,KtM;u tM lionrt fli'J'- ,v,l' V, lb. t u !-, i lfc, ni i. , wsl outh ,lh o MtJ li til uyunlioftli.illi.l. I ,1 1.0O l.l-il. L. rOA8tNn,.'Cr. 1..N lc-.TIir.lUrillsTt'U I'RICI J paid if fins ol I paniptil. w M.WH1. i at X I prupw tt. aid or twpa.nl I pamplilftsbliiji no.tka.ri. raai al..lii,jl4ri RoM.n i s si Mr ov artifici m. no i rs ho't'raJa sLd rtUII, at ILo iuauiatori , pH rijbtbi.r. IU ;lcou 1IA.NU MAUllNLRY aud 1001 H. Ilaopiw, 1 1 Ilia, Tl llara, Isii.ip, llpatpta, ilfw I 4Miuh, I'ona, rM.aitlnc, llfltliiy llaiprr, tufUa, Mpco. I'onahl.i Fampa. , frrtt trM?of othtr ma-luiierf androvaJ Itrpa, I nrltipp. loll, I1llr, Billow, With a .win. AlaO ap r4l tpani If, Tanks I. ACS latvrif, aw.AC I of ral ' y XXM.lt ADRFXRt RRO. r"nMwVTh 411 XX a. f it-p SOI!U-sll r.l'l NINO AND rOLHUIHG Lti'P anilXfaily d np,ty III I XI XM IS X.ia s jfvt, la tlw rar, !M1Ip r.ClVTS I'l.R lvi)ZFj5 FTMON .rl!l, yJ Nn 1411 I KlNHTIIII T. tilt llliH T HS I l-iixi IliL vuL.NrilY Midi' UiXLUsl muni AMIT, in liOvr ai rui.'Mi. ACTOUNT nK 1.0T-ON T1IT)A1 XaajItioo. a hlaok appnnut ponk,p.witalnl ia)1 61 and aVvknflialr In pap r Ibi hu I. rwi trvplfi trpninw l.vp, imintlip l.ikanl balri and trfci il.tll.XIUM tN, IMllruadaa , '. "0 D1)0 IO-P-AN ITAVIANtiRUlfoUNTJ lawrmlorrd, wltlia ililti t p onlprtalL J pultatto rv,arl wllihn pkl uu ntirnin lur to D 11 VU,34.liarlt,vii.l. 1 10O15)'5T-T1Vi?"iXTlAR,S U1WRI MJ wl llmpildlrr tliw rrturnto No llXXatl'Sl tt .ofaWtrkan ItAntfrtpr di, lo.t Tirataypya vlnaHMiiut. lb A't (kvl ouaenllar wih nana aad Htm. IM.3.4 DOO !Osr ON SATTIRDVT NtGITP Apr 1 liith, la 4th ft-rpt, nparlljwprr a wb'a anl lanLliaxhulM s nt xxh ypralllrtin liprto tli"1 Hiapr,ejrrp4'i at and liatrr. w lira tPlroAJlKt'.l HMl)l,4 vkoo rsTCi.o.7 oNsioN-n V lst J- In llth it I-t ll-nAdwar And hth avr, n final blapk Audtintcrr1..rdov. 'Mm ti.idpr will btanltihli . . . . u. i. . kl... - n a k .- rfu.l ., I..M 1 n.VWMWll (UN UUM , MP b... V ,', 4Vp. IXXSaar. Viailliha I 21ST IVST.-AI TVTOTR TOST. ON TUB XN pmlrpry n it rv.pynit.aj1n.1 V. mad by VliltTOl AOAMIX.dit d Kt'infAirll, l-a.l, pa-al.l l a. tnt Naaaaii 'an.l ' K'kli-r.nidAiaAttf r d ts toiorar d-rofPAM I.IIIIjIIIS lh i't. I. r will 1 i-oll. tbly rrwA'.li d I Ina lu.ltat MOItl'lN Al AMIArl I foot of tcr tt, l'alivpnthaatj.viiptiii.ppd. VaJ Ai'ixiihn in t nz p rwr a iTrnn U. I IXii'lil I imi J- - t' - l iiiorrlrr.2h.n-on3.!4b twin4 .!m I Vn (, a I i pin. rimi. nt"iranr, iu n pxnilO Irtish w-ii tfMih tfo'irilninil 4 rttr, njil tvm J ill alrttrr, ad,fn-id h . IAI1AV. Ihatind.rwj ' r turnlna tho ianw ti H I I'. CKI-AlltNttn.U ( IIAUAN, hn n i It liK n fr 1 I r turnlna fid 4e. M S" iivwid ior on sioli-s h:om a vi-on, i,niA Lt ,. 1 I i Ut t, n tV Ul am nui', Ut n rh nut I 1 t a Uh.'-. i r i li'ithwl. wlim ur will riJi ut Htni t M IWimi I it, will Iroial .tilo row-vfji I, nt iiii,utjttuurikl IOnT $2) R"U"RD- If 8T iMvntt rnuiin.rii n t !. Icxat f Ni rtl rrrATCii IV o 1 1 no lay alt rnonn, r ii p r Moore i f, i r thoimrik t muinKir Ikmi( n Riii4) i r ii 'ii flrnvWt.i4ii w t f iiui en n m tv.lh 1. Ti ml i .il r i ivu.btt-u.vti ix-rl lif katiiirti:) b win .-. .1. v 1 ARitaci.i:s run nai.i:. UORil Ar. IOR Ml i:-I WO HOIiitS I oiw r rl and li ,riva Ivth mod wr rk hnr a tul l.ond. Am y atJ.D. HOXXCU.. WJ IJ. taiifay rl aygod I ard. :(:! K) i ir 0I!K N'D CUtT hOlt SU.F J L fu. Ii n A aud car. wlh tlrwr rk of hitu dab a..t a-ii. Htm at iu 1. lutrmi rar mm, mi la a I ii i.ituoo .Xf 1 ttrj'iuj.., 4 aud a. i. la I it-pkr, 2 I laORSrrORMIV R0r RY IIOR K 'AAlfllakAnilal nla I ''i, 7 eai 1 c'd J. mod an I lud nil wet.)!, or any Vulk. .XX'y to I XXurtbit, ncAr IluJam. II A''a lorrtp UIA1 1,1 HORisn for s .r. rsniTADi n tor ex fr m or rLy kind of woik lotai tern tt th av&ronf'it n,Xuc XXarrn it,tMtaan It'ck an Cololutl I ata, HouUl llrooUj n, IN 0TXJ oinTroR'stin Tr vm andtari birtv,lorialdby.t:i.A01.N di tO . RO XX n l.Uittmt M4,tt OltsLTTOR 8ALC ONP. HANDSOVJ f-ry TAnr t an ponry, 1 1n handililah, T vat, Old, And oul A'ai; Alan 1 I ay mare lor , ' i .old It wantvluee. CallkU1) LhraVtopb"r it, blackamlth ttiop, JO HOlSri TOR HALU-I 1IAVT, JChi r , IviM t aplon lid tiijn.anne brown, lfi4, on frry, lib ud. bUli, p,iny lni.Il, Ju t from ll orouucrj aatwal. ir. It I.r rirt, trnct, trloia Ann. oral tiaryy a rk a arrant d aaiad and klnJ In alll arm a to bur tii IHUwevit. .VA,y N wt iop ijiujuY roiiSAir, ciipap, i rm .it Ir fhlli ik Ai.Up At t 11 ARUI I . a,rian'i mkcridip,4llkiccrttlA wa a liiripffand ul. Kri,luS3 AlO pONT.T TOP. PAir A BLACK CXS X dKn jw urr, T ) r, can trot In I niliiotv,it ti m' 'ttiout t ' g. 1 1 1 ilIo ,1 al (Miftria r,irrvpia liu a. I'l a.ac irlli jr, uiSIl Aro. U .l.iit, lain RocKwy ion su.i:- fapitsDn -laatUrotkaaa .ailth Mlny t"ft, aa r,l'.leinr IVr alii copt.M a A p'.f ia dliAtn fpiur rjrk, vaicot ahi'I' anld tot im antl r as and mia '1 at I k ".cheap borci. tud -' B.'oJ oui-a, cor Xy on ia r ruurtifti ll.Tpj CCAirOLDINtl ic. FOR HVLK Tl ripA fold nr boarda ai I J II il pr rod 1 Hi rr-i borrri,at 1 I c n. r m-Ii, i m of' laArda t 4 rail e.tli. A'MrTiAV,!., Iki iJtuuO.l.oi j,II I i CLWIVO o xxi.i MA( IIINLS IX)KhI.Pl'0T Irrant'.VI .1, and vuu H uar,firi my, tl atllll.a-i a-,1 8810 it, SI cr.wiso MAtniNi: rott SVLC aviiiad'a l'a patent i in I naaokiop, r .a. tAdfirl ba 1)14 uij Alp y lvl ickott it, biUt rroiiki OLWINO MALHINU I'0RM.U. -Aijyr Inf r iratrrr ".airi.atae'i nr.,ro,ii(i,,ii i for 4 1). Apily atlso, '1 ri 0.1 LtuW. rmimll t3,lJ"pXJ WAGON'S TOR SUTONE UXPRE-Ji V waiiun an 1 eia rni I blnva a an n ar tl 1 1 ao' 4 eh-rr. Ayv al U I vattd lb XX Ullaoi-biutB. 10,1101 AGON 4 TOR 8LB WAOUNi 41 fcr raury builnnai p rpote, aorh i rroarl bakin, dl' k And eirr.ti e irr article rut bar) warra ted to la at rrprTOnUd heia loneiua-l Sipplanlclr, you will tn.lt. la plirn la tin rub'A anr ttirtea ibafainl. BIB iRPrt wtfon f iet.il CJdit., beta acnUroAdaay aud BUt ar. (a,l-U,i NUUlfJXfa. litec. FOR CORK AND I.IVF.RPOOLp-111 rarular rac ket thlp L Z, dlrrrt ier c k. pn.Ul trBitirrl.-, Vllh April, and tha full e'll-ir il &)IJJbN ttl I K ( ir Cl -pi por I April V rSiJLl ArUytot A.TtN b)fW, CtBuuthtC 0ffJ U48S.VUP. FROM OR TO LlVllPOC aTTF. JM, tale 1.1 af May, tba liAHTI J't. tan Idth tit paaraaa llffl n boaitCll r.f ll, nct im ii.ua ni ngirn-u. jihi tL tfw.kiu4tiuuuta lor tuo million tas aox aniuixo systbuui ritouRoq ov nin auk. AfXWriClurrt AtLntiBcu.iiatrLir f4Cki w,iii i yrrm y7 m h 4 ADVBnrtsio w st.y, Artkln tnta fin b hi I or ti it I of in t hn (ImMtmO'SniliatlNo 1, ADVIHTIMMl IN till. ( CBXATEBTIUS W VLKINH0.ir.lf.txO 101. II Kvnucooy CU AHOUl) ir AND ivr nu URrr. tXblkkil 111 IrtsmiUn. BAIIY AVIRAI.V POT IVW . .. JJ4UM A11.Y AVtKXQK l-JIt INVI . til, IK UAJLV AVIJtAi.t. FOl INK) UIJ1 -. v Shilling AdTertlscnicnts. i.uriA).MirsT-r.r iie. T.IATC A.irVTfl aartM, with iVro-l', !7 Caonn ti. Bt-RnE-lwAoVJ 0rM'lJ.ri., SAtFR,rMrlhAiil,traatil- C4wIUJ t UAKFHOIInndtaukn. .'3J V nth an-, 4 BOY la aUkcrr eot IMC-rJ .XtrM it, rkljt DOY wtnlM to trrim trunk rpakl i4 1. . it. 1 B0Ynt4 31 IS OTjil.AiuUrf v . a , IIXRUIRfirSaloMi Si PmlA) .!)VaUrit. 0RDtRt)tp.I-81Co,iittt, rtXlin, b C0A.,IIHN,'iT)Anpa,refvrr'lJ.li4llwj;j:r.r, , Ff,R lDtF lih rvi,n.iic.-i) Wattrlr arts (.N diU-lKr ' aut.'J -U 1V1 tt. a UVKMjSpakrrwAntnl,iiHtdir)crb Z. Vfl fmt, I LFrillRi'tpripaut..-l Jac.b't I MNbnlratWr,luitpr-W f,l iiNtiri, I Ml N or w.ni.'i) to M II Iloarpra-IM K ll'lb ft, 4 1 MAN IndApaftTrAiiro.iiv, lbTowarr. id J'U'Mlin .Aotod Ml'il-untt. (I , fUr5MAN n pir.lt 110 Vu bprryi:.fvm 4, l'Vrfiil-"rtbfH.r,tlrJ Mi trr l.tjrol, ' trtVI'l II of I fii-a work wanted !. Nort'J X iltlanj I H'lNwrlt.T adM JUmal, ar If M Xli, lay tj vj,n nr.l.rt -SJ axa 0. e r xin buna, r tnu,i 100 , .t iiou.i.ti r TXX ) I'arpeutors tl ilofrmrur .t, 7 fc. 9 ,X M OLVltiiAnwAiil t.. XX At. t . Tl I I BOYr)to-MUidpt 133 F.ilt.nt,rrvtl)0. J OOiJD iwh pAlntora w anp. lllirypiiort, I 1-1 1 IXNUbak.r wanted till raltonarp.llrocklrn. lil Bon t ) buy Roaottiw, T3np a donmll Ralst n rl 00 TAI I OIIS 1 1 la o ta- 1 Urccnr, near Cant! JOAOKNTS anteJ -1 ) Naraau tt, roum 7. 1i4 K.Hl'IA .XICNT-lar Fraualra. HU STD2 BOOK fold'n -w. rtMeXX UCkip, I rin -t. Ct)iKSflihonfw rkprt 1" I Uiay, ap ftalrA, COATJuauttoAOliiCuuiiliy C3 Lit llwiy, OlKLS for cap uaM.Ii a 2 '3 11 'laocy ft. a' 1 tt CI KM 'J or HtOBgrwAbby-ti3XVit6Mb.t, tl 01 IX jfljf rnuraa-v-9 I Ittlpthit. TAIL" )Ri.E8 on na torn panta-11 Mi.I..ni. TAJIJKt-Sonrcilp V.'1 1itaTi-,lArk room. TAILOR1rloniAnt 1 19 frrlnittA. H Tl a IrAIIORIEESoumct oiio'a-W rjowary.Vp. (4 1. IRI r) anted, I ad lutkt r-il Jtcb tt. rt IM CAT rotkrr wantnd toil llroadwar. i ATI II I till llllll XX DKK. 0LRX1 XN (Irl f..r rhamlrwork 1 Ann at, np t'alra OIBI.furrnnrallMura. rk.lltj 1) H3lM.afp. i CIlll.f)rtfwrtlhiin oaork 1 Chry-tlt ,V, rt I VlRLIlrcin Uwautpl lllll-.wry, (J hlTUATKINS XX AM1.I)-Ily llalra. AB'I'fnl'Ji ftiai fltt r T,1 ,T,IM SinoTlt. Ci AHDartPndf -XX ILI 1 XMrt, V,i t Cat j .f. V BYabtrhrr IniulraiHFaycnth Ar. Oa rlTl(T10NS XXANTIOl-lly I clualra. TO doebttllibMirgtk. or ft wlm LlltrJi. ,hL. Ho-tal, 1UMU1U. HO RI) lor cMIJr. o, 4'h t, M 5vlh & &Ttb ft. U I , IA)IHHS4 TO IJ7T. ai.. -.,nrw riKMbUID rCK-MMlIU nRMiUlrUrooruaLt HUiu.Uq- iXJIHili t. V3J rooa ', 1 on Kt I'.vir -111 1 1, ury it W roiraaDI. t,13('albar or.nPArM'waj M TtT mouth, fgrntph. d r xrni f r 2 l en", i U Dowaf Dl'tlNLnH'CII A( . PUli IIKIlfli plunalo-Gah itenltt are. iJ CAMjY M.lktt)roKrialo--yMitlit 113 - , - .,wa - - r1 . Li., OBOCER . loftr-c, itoik L filtdr. tltVth Ato. Up -J AUTtri rM I fill nil r. AiniiiifliimMi.1. I TT, T Z, ", . TT.. .. ,. fnv .rvi.a . .i'.' m .u,ku,,,,ru,i.,ii, iui CXr.T.hari.iat w,.rkHAS.M-laret. U 1 1XTI 111 I uf batcher th i?JC t-nilth at, r k ln n XOttufif raatd llarilclt, 85J S. uth it. 2-1 J rUV'.S fir a! ', I fj S-xitli it, a? ata ra. II, ll.ACStl. tt a, 133 I ult on, rr.-ljn. lj llAltprkl K mil b nif.riA. -IJSitliaiO. J",l tl'lRii'lfiprliiAcit', loi rru lt.Ja.it .Tth.it. BLX OLX LR (t-ulf ) I in i Ja. Xla it. ;6.Virrt BIOI R fptnllliiarlilnr.V.b i Jonct at. ba r nl 8n':i. UlU f.toiT tarib lain ,il I Ciojlrt -J ClVOC.l alunniacl Inp, IJ -1.9 Xdav,.tirA ti. XX. A. XX mtchlnraf raalo iriit,J2l Ja.bAI nil. X"J.XH!U nun M ia. a lthrlr.k'r, !.!- 7 Baut'i t..'.'A Wn.XI'1'lN ) l.ir, 23riut.ieb'jnd!-8.ia .lv i MAri'Rtl.knt AITIdrd ata. U JjUl.NOliiarforiale-orBdAiortill't'i at. !3 1 1 II AM) Jewel ariroila f r ttlr-il I'pmiiL '.U Ttl I.ITa ArAR I M NTS ti lt,l )T Uh tt, XX mtlmr, h, t BAPFMI STtolaUruttJ 'UrlJ-iao. Vila BARDIRiloptit t--.fl th .lil'duar). id CISIM83I. t tj let ch ap ii I'l tonal. jl, rRONTAtnc'ahiuMiiiionttJl.t- 1330 itiACd it'll, LOXVFR,irt3tt.irybou,A-KT Oicbardit. 11, Iroxxiiipirt fU3Ki:Liat,toi t. tl, LOFTS to 1 t -2if XVtaMn,tcn it. 11, 1 I'AP.TtfAhoiaatolil 4ICorprocur.t. H, ROOM Abed oontoltt,ipoVf,u Nrrfolkat, XS BOOM-)t0let-25r Miat II, TORi:firtborumr'r-!'3FoltoriAylBkli'n, 13, BTORaAA-wrtovntjt kt 421 Oth ata. S3, 8 "OF, rrl A 4 fl aw, at A. XV Slat it-X'.'iTJ 13, BrORK,Vo.lH;uipirpartN). l.'-.13rililh.t. 33, TOCArrn,aboiatoAttAbla-!30WlCthtt, t3, IX OrJC Bhcpa, 1'X) XX ooata r it-Apply 170 (Ttrl tt. 2J, IBOUtL8liipAXtnwutA BIO tlAi t rt,Cklyn. ViO, t HTOfirS to I t -f10 AUa tl it, Urooklyn. Ka, U StorotoM, ttfirtaypurpope- 13DcTffit. i'M-5d floor A I adroorn In Attlo-4S Domln ot ft t.IALHXI, I IraTNLrlH. A-M)..r.S0. IB Ujwery, atllt car p. tt th. ad. W AILlTt(tiJA.It:caeuredby ttMLifa CordlAl l Burifl.kl-iprlo ttp.'1-Ct Chtmtffml. Jl, rAFBIMrjlt:iXii.tilap-tr-b&llrtoaia. 1 I.C8tr.oa,tt.,itK7LcwUit. T ILAC.rliiiado-to.f 'ar -Tl Croahy it, I) DR. tlX'rl lur Jin to nira dracktcoaar; Jnif (l URt'MaLNNF.B currd hy I) , Zellt rbwd-aa FOR A I oLttnuthna, try AuJinwu-t Ll t OorUei-4 ru'J r ' , 1 1 1 uit n it, r u t up - , UOVSi'D A U f-nclani, Iraland.lc 1 fbtniVa-17,1 MCB :t,,r.il.'.tppl,.t alrnl.m.Hf.rui itm.l 7, tOL A'l I.l ar,,t5ri, 1 1 iui r.ta,Vi a pAlr.Uiv'idx Cvial L.a. It iAi.t .L.rtaprU 1- I Miuabcra. '. WANTTD. KOO'fl.AtttU'firdortvr''. ry. X I', d ."iiu Sx fFT NLRSr;a H Xl'F. wtitttd bi in t nun 1--1SA lb 1 1, Iv ( SilU.ll AttTioN Mnitr-s. f. I It it laniuUM A act r, 11 CllT'i cor Chatna ra '.S B incur h m iop for p i.i -in ou it j poi.1. .aallfil , kno n t I nl o ad til dolia a - Cilia Irali, ut w owjirlx m.( 'I oth rlQ.mr r 18 TJUTtHFil SHOP TOP. Stlll-A FIR-) XJ rla.tln.tob, rain p,eoiair of tond AC ' Ifl unit, B. Ill UiuH,u. B,i 3 BUTCHI It SHOP FOR HAI P. CtOP (HxlrtuillAl lav, l-eai Uih it I -, itek'i (ibira , all rerun v. ta lorui uiUUIicol mm, 04 ttila woaV 1 1 1 1 1 I bird Af ... '6,101, J TH P. IRAil -ir.ori.KY-FOR isxrn wJitiekin ilkinr'aif x t 'Itc'A-ar cccryitor , mr crrcrviLir . t I tedollCl?ll, "., ,,Mt ' f-vonwl 1 1 J awe I 10' " . ll'i w. awtw a - , -pi t aantinh ..UttUnlrUr. iVU .Y.SICH t.UOOM lR HAl L-tITlU VodrMitiiMii-iAfi.i iwikVliA arrrrordh IMDlllitilill',, 'l '. lorpjf iuraino fcXa. II. MIU III LI.,WXaUuit,Utl4ln.Uslt. WAt. Pur 7AOON-I I iT TOR T VRRY IP'SINTtl . ,, lurrn ",r itiin rrap. ll riaon cinf nA M,Mrvr trt . am ..Vi.iJiaTfJii ..ut I I Sp iii.l.w 111 .A ...ititiar i aw. on j .. . . pl.rllpl.wt 11,1 a' paaepna aeroudlitnd t aiIXV.niT.-Wnl'. J AORNT9 WANITD LAO FLAttl new-l,O,0nOntMll flv. Turk m !, for ) h'rj, A-r.t.)rkr(i ri nr frrtrf m rlii lll 41 will Villiiml-mIrr!i- it cMomril adfwlnit lw '. SIILBI A CO, .'.'J It 0olw AGENTS WANTI D TO M.J t.OURNLM I n 01 Itiw 11I I Ion I nrlf thrv ai nt-. I In inir ftvrini If, I- mivv a-n ih ! 'til wrlMthIU)llW. "lit t MAN 4, CO, J oKv, Wr. I BAKrRS-WANTRl) V MfOMl HAND ,) A tvi)', 0 ir tl . i'l mw l, tlw bumiK-w. ' vi tt .hi t Inti. , U I J BARIll.R WANTIU JoUKVI Y7,i t rS r, iionrt Kl c I ' ' ' I r"-J ril . ' 'J 1 T1I0 It UI, Cvr lirvaJ. 1 nd I.Uitt. HU Boy wan rn- 'r vr.r, i i.nvono? ' nN.cttl ri:r of MM murk Ui wll Acrirltl IUi theetfrnrllrMi I i rr Arr'lni BirwUrlf t.jInnl.BA.miViaN.IMll tnjft. I i:oy wwTrn- t'tOtiP, .ruovo nol li tiwork Attn tlikltu IwIli.. only it 8') O - in - lrf , Wllluc ii-ii.b ai 1I0Y WANTI H-11 OR 1 irvKHOin J tllratn taji walry hi ih t alolwinM Blh.- n.m.i.tln D.),diti,)-,toClO. O. IRt I I lo uvirD tt, a.n nvry VHrfMP STORP J. i -iii ... IJ '. ho ,U.7jli,"',,,,,.n,,5 111 10Y WAVTTD IN A llTUt I" J MIA Of AW Vim. II . n p.lllftf I 1J and loVIok,r.ti. 0oo.i ro'.rf ii- M.ilrcJ. B"oy wvNTru n y ai.oi p m yh .fa" I.I." " tl I it rlu bluiitr I' lo.ilrpii f It. I0WI,' H.H'Ornnlit. 0 HIM 'si I IIWD3 WVNTID-2 fiilOt It hai.'.'.f lrw pi'lm.! a. JIT'y AtlH llr IV IKIIIR WNTII)-0Sn WHO I'N- drntAildaba'n In a. and It cipitilnof ta' I I ' ibruri cf a.hor. ip' f At 1 1 1 ruin Avr, ii. ar ii.tn . CM'.r.IAOB TRIMMIR WWITD-J on.1 nr i ra t linm al MX1 IMrtlSrf. Ia roAauiti.tor,7 Xljrtla a,l rokln,iKr cm Ha I tt i;i,MiRs-i wono . s w nt v situ a. 1 tl nt w.rkonat m.loi ll.ttwothrf 11rif IJX atittiil tli v fin lain a .nd limn , nrfntol trAtr. Hi"'-1 it'uiri.t, I ni.'kl) n, ivar 4tbai iii i,i u'ivii 11 -X XI XV TO ATT1 NH fil.hlM X Xll 11 1 11 I" AIIIJ.U iT, ti'rTi.! iVr,.:. ilii.i.Yl kiaiUfroo f.'..,,l. "'.'. V "" 111"" " 1. J n-lH-t rrOO AYumiiiprirAaiiw. Hiiiin Hill IIM'4 M'lTII)-(ll K . 7. ' L... i...Jip-jrit.fB. . u ""C'lliAnillirtorf. Ap y linml!atr ts lnal.y, jr. JiriiHitt. Tiiir w sn Tiir, ki irrRioi Ala fAw n lit, t I raVn m n, I r'orka fir ro rl tt.HM. pp k f ir A ll pi lint . Il'rp, II h i a for trad, a.l humkoriar, t rUar.p. I l-l lo tMirl t i luroit anl taif.in'a, t Itlon a e'n fr lookkopra Sindiutiri, baaou.'U, Ac. Arfly 1 t.luithar tnara. II Tli ip wMin- (IH!K t-OR AS A J ixrraittliv, r ri tppa. It i,m,,i f.T .ttnip a. t1lii',"ri'rkaf'r rr.icrit"ms fl P' J I ja I r ri ipp, , t man tfiTrltiln rnpan.1 I'allfoni inila. i niM.li l.i a limn kpin r In t hliio.lup, I larfcpp r. im.Ii l..na rrpu nit r con tjuatnra, I tt t in in. i,Ar. l'y J tlwtham H.-unl noVni:-wNrrn a mn to at. tpn 1 Ii ir, a rn I mil li'ln ' fpnpraliy narf il Art rtMPwan'all ifl, (., I rva Hill ll ad,3lnill frini XX llllanirtiri tl. tl TVTiiiAMiiunrs i,f V rat lrILTlf. I XX'XVrH) IMXIHU" I ill at Ir lpw null, I II. Aip(, to all AXV IA.riil KNokljn, lA'ttilllcw, ii'A'aor irc, auijui um 18 IJA1STI1H WNTII-2 OP. 3 HOLM A- Mlntvra, and nnaman whnran it In, rndahfi tin bin An Ink 1 7 Nxlh avo.or XCtd atr.w tw.pii litliaiilll'bAfn. 10iJ iiMNrnt wwiin v oinnuoii A trt'r auntril' ala.) aty tol, Afti tha trAh' a in th't ni- I. at tin In In w boi ro pta'i rwl A ppli i XV. it 1 h t, tp'ar w h ai . H .,,. -.. ..j .. . ..ft t tV 1AV LflOM IISriJkS UWril) V 1U)Y H.0. M t. -itinti lift al. ito'i n'j iir.f t'l inMfn)fpin' ir.ua I wv, ui tbfa mjrntn, frrna X tV, tt' I jIi'-MU Ilium, ts o PORIIII WWII I) IV (.WXTR1 X tttpr.'. nti tvt m louriAf man. tiiMli-rr ffO1iiLii4 i hnrrn of hofin, mti luirir imlntml thU. tiMalJi utrAfit rll rremn. i itml, Aty h crt liiu,tt Nl' lucjitor l4iirr,. t5 tTujuri n wANn n- oood humit X r, i ntibtarJ0TytntaM rtitltiK, oIl but 0od kind i, e i at i i a XV il,.-in it. a IJIIIMD. R X amvl ran wvNrin-NONn plt a iipp4 ipily at 3.1 ltowtry, Alaot Itlut lid T Ant-pi wo ntANO lORTr. TUNFIt WANTI 0 Jl X ,.lr p-,1 il t.ii r. A VI '.I K 4 xtii.ll lore, No 101 1 n t aa, II ootlrn, tcuo and waa Ulinjatirv i 4itwfirtulr tl, tM.0KIKIU WNTri)-IO I OOTSlAi i 7 ' ftnl ra t Ii Ii , 1. 1. I a t li It nui , r la i a h a I i. i r i ai 7ap.ea(l I itorny im InylnPiit lino. A (ply mini. AU I. ,vil, Mirtl'i ot, , I ro-ikl.ii. 4 TAIIOliS -A ROY WANH TO HRRVI - . I ! 1 1, rtl in ' n lead Irwa. woull no In t J xmtry, Ap yatAD'aJI' i.CHt. tl I J FIM II 0114, f X Al 10 In -WAN 1 1 I) ri.TAIANi hpra. t.h.rk.nn rt lot man I b M iv a-ily to J. UCJUUUILK, Uf KAukk,u.t rl aapHriltwixk il I i:uii.ovMi:vr.-aViiin.o. Anon ion wamii) -oxti: ri itsoa ll-,l tn f rr.V b li , I iankn.il M Ally Inat a., "ll.t riithif.iioar VtiAyi'il.rooklyn. nl ajaji lioar of a 1 o;v " tui Hy 1 id c. P im.11,1 WAMI ) iW HANDS . f ft r ,1 hilnlli an lpln.l urn. K(' X R LiflT, lllllioad 1 iH G'imr u. not siawjrk - van rniTa Armxtn('""i, nrl It '1 en rxl hour work a fttmnff 1 d tuVr tu Mr nr, audi In iruofct rn if 1 Hu TO 1 ,r. r rpiltu it.llOi 4tl it, la I'll aa lirrh, In t nifio ry. tTi H 0U-1 '( i k-w xnTTo aVifrmaj rirl.al on 1 1 . Ar pi., ta a p'ar It tho lor, s WOlkofrtrliiAlirulnlly, Afpyat 03 C itirll.l at. Q nOL'hl.WOKK WaVIIO AN I.XPIi 1 1 rr dfirlf rim ral ho. aroik t'ml nodrr ei -nla ri r 1 tb'r n,ad tn I. lp nd'r.v. Ired, nan ArplyatTlXXtKthil. 'l nOCM.WORK WN1ID, A OIRU 1( Skt-MP-cr Ih u rw, rk iilioinuitlfO Arol a ba Aid Iru 11 al o aroo.1 p'fitorook 1 nonnithrra iarl art I t wa n 1 a r tuoutb. Au-ly for S dayr, at 4 llortit.Hi.fc.ktya. IJ MIU INRR W NTF D A 0001) MILLIH rrtororlp iiririi ral'itl-r ntry.rotl lfNnn, taf larllnt' tfam'ly Arp'jr linmd 1 blya C. II Hltiir.arr-av ba(f,(.lory, 140 'lh ry 'r I rl bat 7th and nth ar.w ' - - -, T3, lifS.'J Ni;Rr. WAN'TI U- 0IRI. THAT Eoant rt h mntiarpLtln In n eiraof Actlld. ' I AI3'JrirniK if, j. x lIBAl,-a, tPJI R""0SmP MAKI Hi XVANTLD-i OR ! poo.lt r'at-iirn' .1 n,onrfti . Ai-plylmml 41t lyAtl IIAIII AUDri.y I XX I IIa j ft. II CEWINO MACHIsi'-WANTrD ASmtrl k-' et verirlto wrr oi cni. f BHrr oaplomi Altnp,(t trt e le Mi r rk, trait, JA , F.N lllll A C. A i, 1 1 at 10 iiiitd to TRIMAirRWWll n io AtnirNrR-s-. want'd arand t mni r, Ala.) A fow (xd Dilll 1 era. App'yCJCImtin I lam. HOI i.Tiifxv.'ii:.r vy-.vvri.r). , TlOl'SLWOliK AflTU" 'IIONWANIH aaa. l.i nr rwte!i!.iirun-i i .p. a pool nil cock, cr to do Au ral I M-aar o a In nir ia I ril. I irni'ip, xaonnPriliPl ll ro a I Ul l icrl n ittry. A iVrtl IN- k i'io t, lu tl a ioa. tj lot', ctn tat are fortaofiya. .101 nou-sr;woRK WAvrro rya rf

VetibUi' oas woman nr t at' naaao"k, a.ii fraidlrrnor; Iia rtttn'cr Amluiid"it ro'A li bn pralnr'l Ititi .mil ,rrAil u.'t o i ti d port ta' heiip ikl a f.cil a irlvat- faicll, I'vaj eill""! rx i 1 1 Itt OI'&KWO'K-wTniU) BY A Yoiirx I Clyrilcfl , whilalalli'dr'.hlrodliArct i t .ffl.aa " ml y n It i-T1. A i tiatlia a rura.o Bilnl alo'y, or djioi irk aant.a'S'. tt.lrtCI , ba,U3d at. Ill TO TRAVri K SIlinill'.N XVANTFI I y A rou-r lii h liltitrn I -. ti fAml'y Culfornli. Addraa A, koi tyi), Hunoi'o. If) I WIT NURriRA RIPICTRIC MAI redliuly, w tt AfrVi brrsat of m Ik, will 1 a babita itnura 1 1 h.rrwn r Id r.,, Nona If rra prcUblu pt't ot l d A! p I C3 I Att o.'nd lb 1 1 HOAVtlb A0 ROO.MH. no.uiD nM , NOirci'NTLIMEli 4u4. alro rent im nr d tber wl an Ipi reroire at SwItStoardal l.!Oraw.i.b it , r twv-i Xv 1 tiro rent i m nr dCA-IAllt. ap .V.I.J.'.'lAA Giocntifiw. CREAP PROVI IONS FOR THE Mil lion it 851 an I J.'S XV&tlSt'i it Auar HIau trr andl'acklniir tiblblimnrit. I' tyrurp-lim f-l baoip, H'e , tlijul Ip-a H,i brdi ttHo, p f I yttDO. lu X rparo r.bi He , trlnim nnjTlo.aor. V floA t nilPofH" h I c. r uttiii Bo. t k XW il Ke ti I a. pur'A l.tck fit So . I ir 1 1 o. S4. 1 ).',-! f " i;oi : ei i rs v -rn irs xyimiivh ni ayam ncy.e- n buy f n II vtarfron lie. to?-, lalirar.iA!oiii,t 0.1 Im't r, .. tilhe. tjj i Kawnaui triixin. tih.. h t, ta l. . Una onAi iKy -----. ...-. ......... .r. ............ m AUCTION WOXICBJ. ACOTI0J-tl6." WILL Blflr A NtO nttn rtow In to) rlnr rt of (If Ana it, M Kh.tmr'h, I tuor niOpvr ir, (notudlnt mtrtlq slti (Aaw rul'ii trtftrhMi rr"tfrrrtf rw olrorfi &y. 1h AlAvwhiAriiArhniH Ant Immrtt Atrip, oil tto mnni. of i9. P lltRRV AucUoofvr, No. tn Ota I it. J,rx3L AUCTION NOnuUAILVId: CIINCKi - mtLtNi roll ImnvHtlAtpl nn Acormt of Ihn pllll4f tirt ptci. rrt l..f. i w. II tripi rl lnllpll i ouht, lord U aHi.Ti4i tiprrt, mi'if tnun 4 n I rol vry low In-iiilMofH r I RR A", ah rrJIIrtniWt, W IIIni. ( rfh.of 01 " VMI r . t II Ryit'trnrrmS . Yurk. SJ,iUI AUCTION NOnCldll'NRYltUR Am? l In II thin it .tlOoVvli,lriniit nttofll " ; ' 'Mwr f0tfd iki, M. S MjiIuuu i .. Ri rltl, lM03kl Aucti)n ai i: or I URNIIURR TIM . ''t,lt Ifnflr'.Atlt rln,K m. Ill l) l'f rt & JQM Swill Mil lli 4v All tliOI'urulllMl Ml I nw ", i If t.n of lint... I .1,1, n, Ur.vi usUI.IJ hlm,ioi,Mrit.,o'ltl)th,crKkpr), .p. W AL'CIION NOrit r-TlIISlY, lto'tloil hr I'll I,, IV.lt lllM litl.lrM.I.ro..m, V ;H)war),lArr-il I'I'mhI dan I f inilt ipp,f. timlllm tPin tin., t(i a'sn it M,thow ram, Afv, at la oolwik, a taljabla top wifo, la o afdrr IT I AUCTION NOTirE-lRIIUY Io'wo.UkI " pn-.tiwo-Aln if all ti nr Itur i a-id eum( Mm rarm nt of ttio wpil k. i..n r .tiunn', ,uii" AlltlOII, AUCTION NOTKR -M. IIOLCITII Anpi pppff, ill ipi M . dar, rl In o "rlcpk,! P.-wwrnNIN ii,l,lli Pfit.ron nit p'rA";)t owa.,cii tl tttiA o riM -.1 rrirlr, plian.tMr an,l I ID ' ,, " ""' '"" " n an injtarn.i,r all I A'l1ltl,r,rhliii, prni.kirAnl,.lArw1-, rj who at 1 1 MI MIA.. AUCTION NUTICK -A'MfiM I. MU if ailklnd if rrorkrrr, rlawwArp, rliinA, p bUa i lirmnnia wits finpy t, tnl altK n-tirrat thitwr,vivliir, alaaa ci-.r, r..iint isac.l Mil . Apriimli.t n oo-wk, tt . J llu..n.t .lyXl Y r.1 llXkY, iucluu.r a raio aarllw Ih i niUi I trftUlira. iMM,.la AbMI.MI. SVIR-WX1, XVI 111 lid n,-tpn.a r. will ll on Thins Uy. at In' i v'rlorl atPi rjl itnal.t. tlioant ri tnrk of lnrMw I ia t nlslp, I itboab. ia.t rp, Als aai VI I ra nir l.t, t .nla and if k, p in li rv du. Alo,i. 'di, ct ltn,ii.tnvt, ItPi )! itnal.t. tlioant r ,tnrk of liirMw r Anla amo ay. a ,' uial lliB o.i 'dii. ct 11 tnii.tnvt. mipMnla t v.I,rt.p-l, Xp IIi.mi 111LI1 liladu t joNvivn, i.KI. Xalanw. i Ull,....V.. I, lll.l , ...I I. ,.. I.. I. J ..P.lu P JUNXIIIXNt lll'IKI, Xalanw. 1"1 " I . .. . . . u,ii I'.i.l V-T kt I'VISII ' , ( ( ,, v , Kl,ni t , AnatUmr, alii p.11 ,a tliU oa, VMh, at I fcwk, HM SIy at. tlnpnlr. rat ila at-icl conulmdl iiald.tir. r..nitlaln. a tana an! ii p IM nd I - l aral aHNiitin'nt f w.p.l.n. niprltin ati.t iltu ' abliLia iddrii.'ra,rlun ak Ufa a 1 1 ci ai at i In am wan.!, iartaMitini.t ni kin, .ti a ami. An r i. ovia licit a id fllk ItAnik rrhl.'t . hua anl itsklnaa rprndpr, and a if n.ral a o tnmnt of p nd I t tla nr, I atilo.u.1 at fair. Hy irlrrof I MXISI IMNK linen rlrpr np. l.l , falAU. t-7 AS'-lOSlTS Sin ROOTS AND (IIOUS A M.fR ST XI XII.AioMoimr.wlll Mil on M tay, Air.lK h,u h.- o.xk.it N i, 41 I, y ', tli ut.ri anl pxt.n.'TO ta'k rontilmd In ttrfsiia.1 ma it au 1 1 nti, r m 1 1 a lira.i aiKlrTiirrat tamil frP.tti ll'i. I . a' and ) ..111 I itta'an-., nail r.rhoil bo tr, ti'i ri and i la or I t r , I nllr , mlai a' art, rid .1 Pn'.miiti'r., tho-Mtn I a lp a I 1 ir at varl ty io7 Ul. rail hit" nUit.irp,olpnfui-ilt if. , Ap. Lai IfAtuMatfAlf. Pyordir of J iUll Bl 11M.K, Aa ipn.'P, 1-i K lctionhu r OVI R 1X OOO WORTH il. h niMlnl'Ifornll ir., tlilt day, 1 hurnlfiy, a ?.o iinwiiMnii, np-r ,. n air. a " wp,". ,.(.,.- ,,,, d. mMinaativ and Mark walrit r0 1 1 pal li.iniT, fip-r nn anp, a ... ....... . -t" .!...- 1 i. h,M,n,.lp.l I m I,. & t, liml . nf i an I ana Utlt . hi.,., f .1 lp. niltrpv . 1'r.pl,. wilt ni and iLira l rarp X P'tttili p,iha.lnr, tyrnt. r. aia, rl nr aara atdiia,Uti'ctii'r, ia i Alilirno a wot two t bao awt-tafidklubo i Imult'im. ile, riluor lUui,. lbf BROW Nn, A. NICI10IS, AUCTIOM'I R3 I ntrrmnipJi Via-in if, a l.l r.'ll ittlm l r.iatu rra I Ilriiip, "Mo, oi iai vim ir, w rn ip-ain 'jn at oirlliai.a,oii I rllni, Apr lull, 1 1 liHAo'ilm k,al tbafnmltun, p.in..tlnitof llrnaa K In tain AJdl pi tart.t mah . it w a i r J tra tub r in rmta nf tl aUri war Iroir., lmnaua, tj l 1 1 il la, waiIi rtand, ritrlp.1 hair li afrnaaur, pomf rtars mna nllo Inr, f" tl.l"'-.wl W r'al tt l-J V -Jl t . HI , IP. M Wl fi.oH-.ir.ilkirt-'ai.l rn.fr.rr wun, .! 1 1 J kuo i Kt ivtl". Ac ic. lti wlikti thjlJ nlll coitu ..nic. 1. I. .. .. ... A..1..I - t.-. --- pM a t. I. aa G. W. K1LSLY. AUCTION! LR, Will ll at p ir. lo aurilnn, on lr .lay, April ti th ll.ot I'm oiio.k, tho ho'iaahold furnliitM ami nil In a uirt oi I'm 8 atory and t aarnipnt hnvao Na I ...l . .. ...H.... ...an .... Allilhii, nar D.virtoj aa , XXUIlanuhuri;li. f on li.iori cbalr, a'a! a ol a f'Sja It, riirhinn ami rorkL a i f Anar mp, rarpti', npn raaa. nans Dwoirtr, a-r, twii.il aud t.1. ana eano, fl O. IiORlON, AUCTR8LSR00a T. a-kit..i...A m. 1.1.A..11U. . n . (tJ llUlapwrtgwaVa t 1 1 1 I "II kVAJ l , 'III 1 IQ Kdl Wft f 11in)Ml irt An-il VMb, M 1 IH oVWh m , ttia c in V-nM.ftliJl -.lllron l-rni rtn.f-O rViW BUIil ..iV tl.. of c (.-lu, tolU r, Mowr rr . h ith-, wi o , pint form t n lrKi ('-tl of lro rMMaj titi rjiirtitl (roj U kisl CO mM cf ill') diw litnof pirtiwrlliT. Iho rlo will b3 jMil-rlytj I U. hi, hwt LW,. r, Vl.CU MlloflJRWK, AUCTION! Ml, OK I I ri f -00 nrt.ly, wIU I ajnlliur-'Uj-t Aprl fMh.r.Udl rrvit. t'inintl houm hoi Ifirniii ro f mllt ivlnt for Turp . frnvt tinhorn rn-.l f urtm t tof hoai h,IJ fumuuiv. aVvr fa.1 (MixllcuUf 1 jrti , j mo j i ria oil w a vy oi iai.i. vj H' I NRY ORII N, AIIOT -THIS I) Y. At ll'AoMnck.tttioaiwtloiituiMPI XVIlllam al aronrua. iiitoarfanan, 10 ti aa pron, mpai noooti Iutf., 1 1 tone lit l eh, p' ia tilirrpii. I t 01 alnai anl ..pmri l-i rkA an I if ml ohm, Mi il1a r , ti) II wliltokadi atantt llotlirk, kit of a.othlii, dr adi fAiicy t)o. bo, t', thot t, Ao. IU TIOCbKHOI I) KIRNITURR ' 11 AT Pill. I III . 11.1.11111. -.. .. ..". "TT -------. inia anva. 'iiiiiroir, at 4 oa nek rrrrlprtr. tla A it 10 fi rn'tiim nf aaa ry ' .Itprnlpo. ppnttlnpil la ..:... .... L ..'........... 1 ... aim larain r iiitir nin r, n,( ir a avi 111 1 ar. dpm llh ov, a I of iikh I I to m d to tie hutlant 1 1,1 alrr, fir oiai. a ftirMiipT h 1110010 pirlor, dlnln, rom, c'l'iiatM r a 1 1 library f rillirr, o.ar iki.ot wortnofh'.nl iii.TaT,ihAil In'raliciip till b rms w 1 1 a' I klndiof raia,ro , a"k anlii.tiAPAit furn tuir, in ttriwa-".lr'la and b -Idin", rlea cIlqi Af, 11 yAiitp'uiiaf La nlv rf iro,r ir't,lc Ni ait,filltl"it. mipin.Hirt J pr'eUi.'y, JSJ J-lltTORP, AIJCP., NRW COW CRY AN! a O trrita, rrl a t'.li ilit. ,1 1 II a'c oek, eotintoii ten n , on ana rioi",' aina, rroo ry tj 1 01111 aais p'atfrrraan I rth rrrafp, piitn", 1 ilrroraj h,Nlti.l ,b.lllil, carina, blM.a, ri) rbrrratorv. aU a. aia 1X1 nrupran u naauiia. J MBI.7, AUCTIONRLR, Athalrwl, ldoor rMlof Crotdaty, ii ThuiJAy nvriitpy, Ani-ll TMS.'aI UMiX v k,r tt.fl.,ala l rvwu", vwuaulhsi.i ii ii-tautr) And I l ItNIII lak1. Alao, A Uri'A H of Otllod Chu r, XVArrrih, -o. ' yt,iM,U lAVriCUSIUNO AUCTION ONFF.R Ollirl hi-iliy, Apr I tbll I e'tn rt.thlrtoai SUflt tt'd.Ual la'lo-al Inrt.rt llnn'.-.ka in. tl FI XVp Andtlitir,of a rtocrry an 1 It inerrtorf. t as II tuorj boap, PiiiJ't', rr ii la c r amua, kAaa, riecAn'T. a rwa,p. rauia (..jaiiif p. . i.aj,a MARK R VY. AUCT'R OROCrRY STOCU at a iUo i, an I rldv, Apr I fr), at I H o'cloeK tlllllailtonit, or All,l,la-rii t, llr aiklrn, tvmrrlir rn, efmrrur oro Aitirrt . ,l.p n , .,.. . P'.'f. ,,,. .., V' p "i. . V , r v .... ,.', I il ,t',,rn and ot'u r ao-il,-, log boi, naut rvk.iop rvr,i fn,lt, : am lav, tipwAaon,Arf MARK WRY. AUCTIONrFR-HOUII IhrnlahlnfAOMla, 1ari1wtr(,rrockPry Aod rlrt WArfiAtft'r'ln.,m'lt.uridA". Aprl lMH.il l"'a p e'oi;', atliri Miiti-itv n r, n ookln, h tvcenCLfO anont Aveiuoaml A.lrluh'A it. c. mprlrlnA a yprri aaw tiiinnb I o Ulotaud d. alert ara In Italia al tcod. aaJo pep't'vi. 4,l ti.Clt MARK YRAY, Al'CTlONrLR - WII.I Mll,onlitf.rla-, An 'l ' .Ih.rllOn'p'-pk.lii anntnntio I'll I hi udfli bin IIoii-,l31atid I'll 01 rU tCXXIIIIam ' rrhiaoiiiirtletpirlori.nilc'ianilrfJi nltu r,airprt, a I c!,ib,rit"r r-, oil p-Int nns t " mperl r h.ll'rrtti Ir . em I rm itr mrrer,f,r ra mirhip t a t titr , a li I a irime'. lUtid ai(.ui bar and eyA rcuuubiv, loo IfJi.errxkcry, laa part e, in I TiTORnJAonsun-j, Jfl thn-vr, 'la I 111 I1LT.I I Y, U0 A"r'ckck,At4l ftanol .1. I I- IA I, h It f.fV r. I I lir..o'.a.e f Vila,n il. . crnrfl , I- pt fur a I nr, i.e. h"1 IA Hr7,4. JxxiMIKkV riR.Att'y. 4f NOT.i I. H HI RIOY fllVIN lll r.. tl'o tAN MI fllflhi I'ra.l.bA- a V4 IWIIoro-oliuii-'relnii.tftt rhac Na llfr.o Kn i I.r I h r.i Na 7 I or r io " di I roam Nf 71lfof't7fh"raia i'l f.'i i "If r taro'y '"rnilini ilUi flic ut 'HI otnit II mi yrllll'. In tillopcto.i.tt'i.iiiililopft'ileiiii'fi i , at IX.pi at , on 1 ho vt i f 1 1 d4 rf Af a - no I, t 11 m , fo r II fl,IO hap,, d al a 1 1 i. uT .MMM i nan pa in nl f taae merit i, p r r-i-r, i' n iii t i i vr 'r ., .. i, , i .,. , p p.. I . rl 1 u.11, I .1., I PP I 1 I, I tflLlA I ' -r. r, Nvw York Air Hlt.1, 1-A.l, IP Ari'la.l PAVYNRROKIRS 1l l-W. N. LI.WI3 al la, II t 'i'l ,ut SI hnfiiTt.i-p itilns U'flAAairtro utifrr' I t l.l'y 'wr'l''a. Ijpplryd aJIklil', runsfl tol,ri 'pal In a nun nil , o. o by nrlorot I.ll. A . Hidl-sgN, to outurocooa All ajl'Vi, i SA J. BOO RT. AUCriONKFRJ-FRI t d", April" ti.rt I'l a o'e're'r, At ).'. 141Rlt tnatii it ,ttit'cl hiuw bold furn ta r, eon tpf'nvA rnwiaiin Iptrl.rr'i t, mArlilot Dr.--ra tablra.wirl rUfid ,b r piisbr f'a rxrn tp,oflclofh., tadi v 'i kli and b"ddUr, rocUm and aty a'lA'ir, ITS TIIOM.VS Vr.lTOlI, AUCTI0NriR-JJ4 rvmBKlPrrlrt , pnb'lo a-'intnl tr tT'a.aln fhrlt,iroe,onl'i1la',An 'l'.oti. iwil.tt ia.m tt So. 71 l.lmat , an I Oil if Afinfral aa rrn'uK ?rlor, bl m nl A tihAt wra tu r, nt man n-ncS an I rxl'a-e ta IS-Ads winlrn f, "nvim rlcrrtamra, hair mallra -, p l.oa ail '"Oil's b'trauv, waah ttinds emck. ri. 1 1 .-, ''M ihA-.,nwala,k tcbn fuiBltaa", ?., '.V.'t.ml t'lo wl I ramna-nn. brloi tTttiof JtiO I''.'IA failr,T. B. RL'BfcbU I . AdaVt '.OT. 'p OAFFNT.Yr AUl.T R - Off ICK ii 1 inroadwAy-nyrlrtipanf a fora.l.i-o, J wIIIppI !lh d y, April Ibth. al II o c lo. k, it t n ll tt atill W xvt Grd it, nr-r .h arr,naitr1lit llnw ora.8 iwr.'l al-o.l f-rlj-aj 'i0 .f'r'l rvpla-falca't nearly now. Pfd harna YflllHl WRIOIir.Attor.wi HK'ti ' W1ILIAM ABB0TT. Fa. rpr)A.lwayi will AUCT., OTF1CE tall ou tile .Ur at i will f 1'ie aclncc, lvi eontpiiu oi it .rear, n jonou UKAI, l,M'AT!, VAAVf FOR 8A1.I; AT oisr.vT rh A nln. In BildwIntllK Un Ebf(hrliUi;i ll-mpt ,1 r,i lnli,i,twM KdOOAemioflAnil, o-jnnl. tl n,, n twr'ldlH'is If fi i i r invm,!, inn l, .1 .mn TUTiOI Tt M.ll. JalL.r,llt .lonn ,. Ift. i otwi: ior sn: or xmini,i w - ' nm'vl'1 In h. i ad 1 1 In A w npifrii riiv.il, iMiir ti I'niir, iir.si ii. t n inii. WftiArrjmiimi.'rrr. t ni aim triA.ii trrw I mi I' I'ark ap, UroiMjr M'Jt,3 Housm nu ik- niw noirsn f. rtl. All I rrv m.priit trm. ll" f nnl..l fa V. faotll 1 1 A f x! nrl li ll wl, oil ll ftSllnod. tmpT. fi .. rtf r I ItiNtn J Ixr .'?,': A. ) Knur o i,(. iip t.rl tin I t'S ivmfi.t, n. r Uti am. Mr liKI.Kiw, .ii,)4,3 HOtT" I.ll i; M) tor ion Mir in nr. I pit n it t itt " ti mr. ti p, Ira tahnlir, r- itilm 7 mor .ppllaraf Mm ipf, hrui All I Ik din with hrrk ml b I lit I' i rv4 aarrAln trout, tp t prlrn ani., I ri Xrad Iial. on trv.i'AVH n.iMNkr,ni 1 1. u.ti . ., ,r ,l Unp ire era. lu,,nlri uf ITof. I o 1 1 T 1 . 4 V- rt, .i,i, iiii.'j H orsrs ror. s i ivrur n it Tit i hnt akf-.M l.l Irtv fit ttn tnP Immm nil TWiiHrfrfiw, iw Lrff.l - ! .lilTAtm. f.rT ? , -Alfh Crrmi", fMilil an f in vtA(i ?ithfn hull Mori, ofrns r""! Ir l n, (t.04 irrg WUi t.' -lowfi. I'm Itlldpw from t ' W tiirrtirl ft, wirln- iipthlitr, h - , !nror llalU ftAU III. 1 iMtiraafl WM HII, f I - I T (II -J't'kr-n ll wrt i i up 1 1 In rl, l inMMIAMift4 li h i anll.iliav. Ilr..wklrn. v '.im Lot f nut tir- llrmtklrit. in r HIMi'llR TR ai d rronnl liPTTirM I in I t . ... i ; - i ii IT, I.H.n.i, I p. It. Li 14 p -Mil .pn.i, I p-irn ta I'tnjii K I MP) 1. 4.1 1 I link K ad,. I a IU lofrr t i l TO I.t.T. a TAlUMI NT mill J pi... iHHI., ji rinit IV t TIM I IKS1 kl'ih aan.i .K.lr mi.. 1 1 1 n l ii. raurl bp,i,T ,i n; i, i. .,,, , u - , li i iij JU- ' , lj imnt r.. in ...i .t f . . pii nr!t i nA Xli to J. II. a'.t.lll . N . "i feown' .imi.i l.t'il). .,i.J APUUMINT4 TO tlT-TUU 1'ITVB pa tnf a i.li,i bona.. U. 0.'.l .1. npar 1 'rdaffifon ll.t naof ppy. n i.ina XX ill U. lit 1 t.. a fi tenant. In lalni of I, II XUI, Iblnl air, I ir s d.t iwnn.... .. it,,... in im i ar No. Ill laurrnt it. 5...I l",P A r VliTMKNTS TO I FT. V('ltMi:rOS nullllnrr, dr.. inaki r. nnhy Mpt. , rt, l.lrrna Pl.lll..a...ll.tll,..is nlK .1 N .!!.' I.rn,l,t Imuliipl kk iwii- ii4 rl rt Min. i r') fl " 'A1" 7' . '! ,".i '!.",i."i t il i t a rl U liant. .Xll,toJ II l.li.ll 1X14 Uiairj XsUi.l APXIttMI'NTS TO I.IT-IJllXV 111 MS- t.rnnlr'nrtlniiiU.liiaorMlli lira, A.r nf I la) annnt j, and ni'pr tlin lnl as Irt and d i,ia,t Ia. li ..1 f r, a i, i . ut riio iri.aiiiir !oi.ioraaliriPis llliw A DKXXK, V i AndHtV ill, UllilaAiftmnll. tl-V Ml Ml I tl H 1IMI NT TO 11 T Nicr i ki;i hnrnunit.aillA iitp.lf.iral. r.irai.ll ill Inc n) Alil.iiar.lait .it,irrntMrjii', If Xllt VMulpI - . . xuib IJAM Ml NT VM) VI) KHK'lt loll I'- A A ari. 1 bird an', lar t.avw nt Aid A Sdl'.r Xf, rt V I '.Il.J I U A I K. COITAU. to i.r r-m ii u iun i it-A lil.,.r.llaap,Ininvrlllly au I li ! It r at .1. lr.,iilll a nil tli" Illy lallioan, l rra aitn. niln, lfromtl.n fnrv. All y I irniili.it lija i. ' Xxl.Uumit, Now tork.ionpi l.ui itanr. t..,lll.t T-llRSlSllU) A hi-n and inmltnm No. .I.n XX r. t kud 1 1, will la rlihd imm May li'.f r ll 111 ..th t ..no iars tit ...-. I... ..I it. . ,,..wl. ri. I.ni rnypnu.nL.. hand jllhlll I IXirulidlrd, and In prrlrpl rrMr,tlirtoiwranl.la.aA AtAliytiiiil.al.lXXo-tAdit ',UI, UUUi: 10 Ll T AT Rl Drrffl RI NT IIip tt amr , altlr and n nn-nt I rli k linn , 314 lrip,mait, n'ar loraitl. l. wl.l Nil tl iitarnllbaa Vi.il la I I' IMHi.lin.Kslllatr.'.lrvntWUa U3,4 U0Un" TO I.r-T NIT ANI r,)N"' VPIilPlit 3 ai.rv hr.rk I . an, . Id XVl t 3i 'h l, N tf1...,oi.ldlal. Inaiati.iM ptn tiiai t,"l k.ll)J I.M.tlllMt."JX alt. lloiwirToTi pANr.Nr.LpaH p-asr. XI nrnthniai'.XSIat 11itffTpft.lKtii.in Mallra ton and lili a. ha a 1 tho m id, rn Inirn'tr" "ntA) .. ... .. .1 . u.k.. ... 1 villi. ...i.,n.walfpp .hi. - kii.mlfnll wufpr. enp. Inlh. ntililtl.wairrr Ai .wlllbnreiiVdtl minor two to p rial In fanillipa AlaiaUautl nl rna-ll"h. harnatt lionaa In r.iin,UBl i oidrr, ll'i rui-nnd I miv, I moUrn l.ali w..l M I n ut d i hp,n t. a itI r ap rial, la t mant Al plf U , M. ClMMIVXiS.lwXXratl-ltll at,tr(41 rl.tliAin. I X .lu.,'i H0Ui: TO MT PART OF A liOUSI. al XXi.tllih al, mar .ih Air. AiplytoM tlioAdWA , up.luln. 1) ; TlnlM' Til 1 I T AT tr, 1" ( 1' ll tAr.n'tao iti y and 1a, irp tlrra In 11 am ivl 1,1 tit, rar 4lli art ro Ulna ana too nvonwa-.r In'.uiroot JOIIS X 1 ill r It, HI XX an tt. X.sl is,1 01TS TO I F.T AT 1. HI II CKI It ST 4.-ur Hu lain t M.pilanl Uh II 1. .,a ai.f'.u) w ui.lf raa'.iaii.ln.aiiiil-et ry if lunni ir , a M irlniUVbbyoblawt. Apiylalll I.XHilla.ll l,i. X,,,.it. turni I 10.XIST0 1 it Tin; 1 own: r.un XV 0(1,0,11 villi , win 1 it, r. ., t.niui .ut to 1 nn n Imrt 1 Mtn, l im itt mil i ii -ot-i r ni 1 iOOM TD I CT-WIT 1 1 IU '1 Uf. Willi UIP- IHitIT 1 1 ; t XV rot mi ntnl KlU'i ut-,tl! t,it inwit f t .i'Ii f oa Id ntrt liot-. lt.ro 'ia 1 110 1' lutUC o-liyit ROOiMTOIlTUN 1li: 1IRT TlAX)B m b man 1 1 1 I arx " t , If rut ram, lark runt audk ten 11, w 1.1 Iiihi i.ry cul. r, U uliJ. .i,lu.',. t l00S TO LIT .1 LOOMS, Al0 1WC XXV i.to n.tn an iia.m 1 r nt ). r nin it t . T.lti AS, No vt 11 In try. t h tar 111 1 .1.1. 111 ai.il It t prtta ui.,0 ar I, A lii,u.r.ilut lunar k.illi.J IJOOVS io iirr-in:sp iwior inhi'p Xli Llll III ft-flfl I V T M ItlAlM IllllO I'lK r. I I till tttUhtOl rlck ilw in il I Cuntiou 1 1. 1 1 uir-ln Lih mliAio K: hti irxrU tftiu crms cimwh irr t. t r tuiftj - '.'",' chop - Oat -0 XX ANO VXRU 'IO tr.T-1 HOOIJl ?.:2 ratUltt.t, l4,u.r ilwllli i.iu CTORC AND l IXTI'P.I S TO 1 1 T -IN 4 O f .IiioIkI lanlio .1, ap Ipult . i ir it r r aid llsuorlriiplnpt ,p nut i ,p.e!rr w.t It.unliu 4,ur4 Ip a i t, p ,i t ti wj.li rand t i.li.iur ,a I lu fM4 ird.r. 1 pi r ni lit. ii mlra -oXXut il.ituf't lulbafi- IUXYXII I AKI.I.X. xisi . i OTOi:iTTo"Ll.T l.OtJl) I HANI ifl. O blroaatornlnXVil lim dur ti, &b ia kiln ruth llirfirril4)ioutlialliatrit, la I'm n . tl.toiy l.i J bolldl y, fir a line ty pun. (.m p,u'ri,ili.aaLi taarntll . at in, tall ,r, ' r. Ifntlo. A i.P'.rri B4artnicut4iii.piniaandt40 ia.tr in.wiui Appi ao the 1 1. in.., t.oin T to If In tlw moro.ii.,, a id l.t uT..rrniui Xb,1.4,!l C10RE T.I J1T-V OOOI) O1I-0RTU birr A .fart I 1 thA lljarrr, h... 1 '4. w 4 J nltyf. or wlih nit tlui dw llmaptit. All. tlaUibnat mid eboe,cai p dr ypnila, ur at r In In a. II r alnraa I laryr, an.1 1 oul II t tit. rd to pint tlin t'nent. Fh r nt wl II a In aeoirdar,pn will ta t una Airlyb J. II iHlll.lllY, lUlli. a in, I rua li tj3. V.I,,1:J, STOItniOU.PA.NI) lIxfULK-s lot aala 4.3f,rasdt. funrrof xtt rn . In imr an tha I mlara, MeCiiSVAN A 1IAIU iinimii,, 4jlllni.kir tU t woRKsTioplroTrfy-T'T iiFiAloi VV nfra.ror KVBuriflCtt. Irtulra. IjIK' '! thot pi lotindry. IM4M WXXKV.X. DOO W XNTTO AN ITAIIAN (.Rl.1 bound aUUti Ip.uitlMu :i. Ais y l I ( ttroAdaAy. a, ), nOUsR WN'lll)-A MAll, 1I01M for A.niall l unlly, ata anallrJiit, b it In arbo I n lililmri ni,, 1 1 tr.mlil)is mtr out of ttn lirrW Al.lrit.io l.lJliUUott.i Hun. 131114 KTIlASinUATM. rvviTTiinT Tor aluany .sin.iMi J ARJFSIX will are Ntw o k Irani lull Hirrlaou i ti vei a- MundAr, XX Mnrrdar ami 1 r i!a at i on. .ta A M , er mnirooiiia' aapjo.tiar, arr aXltli, Uii'l iftattliu liitrrnuftiat .land Mi. r 3X11 THI-NEWYOIIK SUN TllURfeDAYMORMNO, APRIL 2 ISO. F I N A .N I A la , bo. NFW 1 Or.K, XYediicaJtir, Ajult VJ4. TTllV V uurkct la let fu rrit! t play, bait prta baft a dowuweid tcuJoncy. T. a daulca U tearlii In tba raltr J al an, ,rtlciuarl)-1 lita.lt Cetitia Mi JiLyan fi uiraLt ic J and R'altlilajl. Tbotfl aa fall 1 1 tba thi-o Hal la )i it I Jrr cct.1. it) tnminil n urlllui ara weuk. Tba ijU fli 1874 tra I a 3 al.l, lower, TLeia wuio no ml 0' ll a (ta-mmrtd I . u Jj ci lsSl US If tl J. f " ed. T .0 1 upuu itnuo told at 84, lit at ua stxl baft audirgoiw I t few fluctuat.uuetuday. Ml ioorla.aqui.lalav3lf;aA3Vl Mrflu.aa 44 V KcdI u kja told at w b mora cDki lug. TU S cf railroad b'PdA abow, mora trirBaxia. JUlal Central totU ate ID bl 1. In w,i ty ll ero li uo iaara;t. txeba a." n Lo Vialafl.k, Tba mining l)leae Irt rlri prabT ..aitnonichtr. )tjijiita ut C I : tn Kl Tu k la 14 a 1& p 'r el , XAa lruru b ulaviaji-i, ) hi Balknxra 4 1r O'Ut. Irpui a. 'fba CO of WAeeaacWo, nlaalaitrr Tri I iuoii b nut Ina Otoiurrrj a t-ml aVl f3rr.i.t.,rr,l4 MKiJ. Tbn irk Mto.rfaPtirtog Oa im ilaolartd 41r 4'M ofSppf fit. Il tA f'"ll-a of af Hrt from rfrwa York I t.rai ri, lit Iii ek ami rvj April !, art rn-A J m 1 1 - IXil. fn-4l JIT,tl 3" "., tl6.-V4'4 Vi-' j rfl..,, 115 8CI3 t 1 r rl - , IMi Ir-f a lt'alll'. f r, .. .,l.J,0-I H3),Ta I r IU Jura. AI Cruatiaa. V tn "niA in ti4 ImAm tnAiktla .. l3i'f;ff tbaaocoojl Atotiry i 'i"!.. llf.t Ul'awpralaktnAlIf ft f nt. Till Jpnurd it il a Dink waa ratbrr nit A.SlTf, ll.l II a br?'l if rt -,,l la aonvi ojuartarA lb Ririhrr roJ jetlon of tla rank fnUlmirm artii bat nliit. A Hnof 1 r tfat. la tnlit fiatraCra Ink . '. I ,.n.i C'Llral tharM It;af14 emit , I ria pUirra il rt ouot. N,w York &bat4 stikk rxi iixm-.f sxirfj-n"T BOARn,-! tia V H. ea.'al cp ar) rr-v 1M a. i( ml f't., ..I'M Van) Kr S. ... M a.kfO Icon , VO, 44 Vam Xa.i 41 rakl I. a.)4l Aa0 M.. I.. .. II Aliaa) r. .. . I'.V t aaai Urn. k f XX I IX l N Y ' n 7a. IM tail I li XI sit, t al Mill K Ml. I ; lVI.aH' II t y Si 1 " , 10 lUrm Tf.,,,. Ni W d til ftl do..,.U0lll M dl tV D ra.llrn R . . . M M M.h.1 0O.R... Alt) f") d). ...,., ii . do iy I o X. 'V A a. .i ia M an (lit ilt. f.) Xt. fl. A N. Ul I h io n hi l,jnA'ii,iR.,a3i)S lH.,a' rn .. M1 i. n..-pMj MM I nt K lit 7M i-, l.xiritifn. I '.SI d-l. IIM, I a. IU 'I ;s 1 '-4 111 t r i la' II Irt-I X inn J. 1") l lrl.lt .1. li I. Iral ll ... .Mi J-l .1 61) lirl .l .. bfV M , 3.1.1 'l....aU)B71 1 t V. CI. A IJH. St Aial x.10, ATol.lt.. M 3.M dl f4Xj 41 I- 14. rtlCILA R.I. R. II XM .lo 31 MClUn A. R.M , 4 do MJTj f-0 0-), ...bWH I Jfa .. If, . ) . it M "'. 1" M, . as . t.'N MlUU rkal I., t-0 .li . tx .in ., M 11 il 1 r. 1 rat .1 . . . B) tlartrin It lBOUiLAii.il MIll.M) FOARD. piii Ti 13 r .,jfti (SI in iR. 1 I S llarlpm il II il RfWdlnillt II lkl a.i....AlOM4 11 TananiAR IOOj lit.) M. 0. A 4. la tat i M 1 1 . Mi ti . .ai ill l'X 410 Til. Con. It. 'p. 01 IK) do M4 IMKlal. A CI ...... tl 6) ii,i....aM k)Ca.AToLR.. M i IH) J, 1 10 f 4) ' li 0 Cht A tt. L B. Mi 111.) di MJaJ 13 dl.tt.iia II il 'a.ra . ... 4t ei ii, ii 1iasa) .1,1 alO 41 tVUaKI Mo. la. . 41 r,ai di ml I ; lnai ,li I , twin il. c n it. it mi toatttl h.i. R F. Tl liaal Hid MM I1") aV1 fruit l S l'a) N, V. lull. 1UJ 70a JM di . . 71 't NI ill alO Tl IM di . Il MX lUtloin It If . rn ino .li ..all)na, ik) di ... . '. RTOtKHIClCATtOS1'. Tl.uilJ'..i la dcrl.al by AimpArlawn ol tb Ural Ikiard aakA rarh tiny t AnvAltfrji, IM!. 4a. a.l rra. WfSJwyr. . Ya. 4a 4 Ma M-.a OX, ,. It ak.C. XVL.1 .. Hid. l-y.ll.... i .. X Y.Cjnlt.,,9 ,. MlcbCun.lt... IV aa r.namali 1 .. FtMK. IV ,. Harlem K ... V .a HarlPniR. rf.,tt .. RcvilnifR l.V ,. t.al Athl, R.,3 .. IIL Cv. R. Hp.V I'lp. ATnl.K I rrrtl 1 jlo 4ll M . V. au. ixispnN (hi. A R. L R tV .a Cbl. li.AQ.lt. I.", l.t .. 1- - Vl.MXUKK aLXUXU". jumibaci. ,. riara...tX .. ...I ....WW... I AjarU f3 ...... 6 d I .... 4 60.. AitU Vrt Ik 0 .... AM,, AAXl UT 5 A I .... Oti SIAIUNU LNTIJ.I lillHC Aa the ta.br H I' H lllday, or Phil lphlak , mi evening tl nujtli llrll fj,t Ptlnrik.y aliriD-a-n, ar4 atnukontliail l.llmo. XVii fjbl-tl cIIdaM lilU water recel ie.1 in InJ 1 jr. l ri.TiARFIJFir lloaw P-irtt. RTKAMnlllP Jartey UliA fpn p ) Olrirj, U lit v ra, naiatar, nr.lftS-lllUan. Ttil' rr. Vlilabethiyirl. ADC lloini'l, llrny, 1 1 1 caai. ttxkrr, Yaon.1 anrl Un IbnDini.'nir, 11 i.n, M ibuu., M.iler and llrnpil ton II M itiin p, iJ'ilbcr, I. liaUlLpj I, W4 Ciu rcr ami CI i. Hi IIOOVI Rt - X IWrpp, Ml b r, rrarWpnar, 1 O 1 1 ail, ii K O ia Kn, it mih. XX- 'ru mil. ih naaaa O.Ci,l,Tt or, N ar llmC .1, J III) wr OUorrbl II jovc r, I', la li bin, J XV M K L 4uiiriaTan4 tXiraoii, I'liil plrl I la, I XV XI H. S II IliickWjl lliiiklr),tlulCid, llrti: .km O'tiR'U Ih.Suiltbi Wilro luim, f.ru.1'1 M.y H fr, ll'ialeraon, f.a Hliixll ti I, M I'-iif nil Dma't-lly Oulo9 llifc.il Cf, llii. Win fiuoi,. N vni. n.,,1 Otrrlllt ll.Vrr. WrllaJnit, A II aAun, rl all, ll , rl, Hmryri,! awnu'l 1,'imilia, Fit, TPhVlai .kll i, JXYM ko C .ru-.l a, I- X, riu'p I ua ' r. i For FurtVn Pirn. ' RTPAM'llU,-l,.l,tO J Jp.lk.laa, Unrpool V. Cuual 1. . RAr.kri-N.fd.r, - -,frt )C.t,f WjIUoao WA Kmbp, l!.i,S' ti, P iiltni i.ii 1 lluriiaaa. JIKfilS -J X !K-i!pn, But as I'irA prultnaa lit, Hunt, In i,l I , ru-i ).p, I. ii,J.il. fur all JillilS J H XV illiu y ami t i Xcil, t,,lry,AA thuri t.'wii, li Ian I, u,nHfi r llaai s, B nitu, kUtaia aa.i, XVjIpIi, a -ur aial I j.i4. V.lkr m, Myoara y irrn i wai, run. h A XI nl- Sui-f, it luijrra, A bib's I iiirl N.n,Uli wilH'in s iioij-ir.s-j it, ,ut'i Titi?vs v-on ly, m ni ml U -il J klillir, JiiuvD, ttatU) laland, J IKlla'l . ARRIYFa HTrXiMIIPrl-IVrsruii, XV.UI, PioTtdtrw! rtvlant i I aiMlUlull, tunny t ula.lllw, Picinoo, RtCUaora, ttdoAw)' Wnillatr.ll MadKir. It. II, 11 llvlilidiU, mlaa to Leper arl K.tkimirlik. ' Hlllr-CMoaa, tiunn, IJyrnnol, flalAbUoa. daja, in ta'Itul ti .VtajitJi au.1 Mooo. T, UXUkrt (Joldpn R,i1p, XVhltobprry, AlVrmaJI. day., i.j'r.mt.,.1 i' j y, lTlhiu I,.. IC-pviroridt' m.,Wobula IIXYeiu, ateri,is(B ut'.. Jubn Atl'im, Lor, n llmia , mm lit Jobtw. I Hh Inat, nwUpwra to L W and P A I unronj, oi Ma, a lleren. T Binilib.r,Ui.Kralr, , ( Piaw, N 3, from Ma TA iT'.rr.rR. C.b lt, Biijif u A La,y. wJdt Uai i , A ', ll XA!m, Pittcr., Ci leuM 10 doja, ruajar 4 Bouner aud I) eltr. lir.IflJMitllfra,!r Ity.nfB , upon, m 0 llervaa H Uaaa, tufur I., R I II, B k au I Oj. tllpm-jr, Oarn, of IU tut, f.ot i MaAl IU loal ua, aawaloMuuib, J ,iaaanlC'. MirU., Mai (tin, Piu.i Xiin.h U. ruUapy toll' tlornliij. Arill,Ufl44, hmTdlVa, fall Intrlt thawr kl.lllr'tatra. J ill liflpTO pa I, lliaal4d lcrl,viT'alii1a auik i, d tiamiiDiak ufackaa brrw h i.vof bt-ri tt.rkA il.u.lier, lai ur.' chcele, AM flirtliufai.iirjhir. II lliareUak, (Ha) Drxter, XV nrUf , N S, 14) darl aa i'i,l,uUrt 'J 1 XYhliiifYAiilto. , ouii4f llirxn ,rr, (llr, l rnJaln, ef HI J-tn, II, fi oin Sffu i .0 lar, v oL'iai all luapler. J..1 n II Jnnir, M ... Cbai'ot u I Jay Cvlloat, Ikillbtr, 1 ,41a ran I I .. AnunUT.ir.ra II iltyrt,of lln.m. f- ijOriViat lOiliya. anjiri., II II llr.K knptu aial tla, M.yriouir.ui.NviyUwi.a, iiou, M JtdM,TW 12th i i, arill: im ar n ll.t. r Tr abridtr Bjt i, i f Ntvy Jl n. Wl ri AS l. lo I Y .1 ,.,1 i . , H in XV n luor. N d, Jaa, pine f i ya Ibotiai, liWialla, R iKl)ul,c, DcAbJ '" '1 ('iti !-, a , .Xns Ibo, r Rt Uth laal, I, law ia t lllio i ut ir. -. !P ; .XIWV.-.I, r .., P R, 12th Inat, UH .. flrr. 1 . II 4 rt a, (Br ) N.irarooJ, Mata&AM 10 (tayf ' t.cii nuui ar, ' lull I' YACUT- raluaC, rVavroin, Vtllndrsjtoo I daj( IIO'I atllS tjnpll,, I, f,l, 0..IO11, flab, 1 Viritui a l'r cp. I llMlR. f IIU14Wla, Pll, Alftll Hll NU4U t. HXVLtwla. fiiia, irur a m jaawa t nmn, 1. 1 f Lmdnu 1 1 0 daye li.tb IW rapawa, pf4krnia,r Aoirrioa, ot ra. aaipoai. (hilii "t 11 .-Kirtf xir t kl w ililalne.1 In Hiam day, I v li.aiy N 14 II w n.la. April Vkb, M II t Un7lM,l,l rrpry1.il. tra'. and wrktla ryUJ Vas lai '." Ji.t April ID, UISI 80, Ion 1 1 10, aartherhraiyH Q k. irali , aud lay loo 43 buui , ' Ai f L nl, a" erwAj C mdout (ur Rucklan. J Urlrra n, IfaaiiLna, U .cd'mt lor Duatea, H ulai'i, L idlam. If lu,repuft. J mo, Gnrbam, P.-of1 donee t ilaya, Julia A I) a, . Iktrnataula I drya, M b r, Oaakell, Warabau, null. H nat,, Oiadilinir,P-ti.aiaiatldaya Mary Ni.well, frvm Unhal fur PtillAaalaTt-U; l.anumior, tliimiy, aTaracana, u lor, tliimiy, aTaracana, u , l.n,llo.ir, Laalpalfof ft pUAa I T.ilua.lluatou. mlao. Varaen 1. LMbo. ' zr.7" - : . ... v. " -. . . TiUie r Auurrw-s umuou i 'r raa-aaa4a aaaa t Iti. B, lluab, K lUfau bar Albany, L'hurlre llonry, Bin ua, V nlaaU lar Alaayp Bu-aih, Uma ia, Natlkdoadldaya,cAl. vnaijyi, rirnj, ijaatrparri aa oaya, fratawraf- .. Boyoion ai d 8., J. I I Daasd UuMaU. Bmlth. Ti mdoul fry llartfa . Barah UbIp-s Bhn man, C.iu.U a- Ma, ur l" r arltbllma. K luju d to Aaia pot a a'? " i abitaiAriialnKlwdiMhaU4)ir"a v Dan ina VTaTr, panorll. H K wpp-j at a WJhrxy, Viw, -' .'T, -I 1 Ai . bui vsmsrrs. I m ' tba) m '"- v rTr& m tjn w v " ry.ara-- '!. I'HJT pCr-pf' -,.l-,"4-.,' A--jaa- -.SXAltvJAX)4?ia--yr i I &r. -4X-C-,TV a -aj- .!-- lt Vf ill U VDC AUM I , Ae. 'fm. fbt.'Arrn txadcr t. imi, )tfty AKra-ajM i d-fr ,J,.9.1.1 ALAIbXY' I ULapC'''001 l-h4,'t"f' in WS hrlA nTiaiiT'. auf aFI Vr lUtaa, UXl trr-'l- Btlll " ' ' y a.AJvr -