Newspaper of The Sun, May 2, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated May 2, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

J! n. WUTAMT. RUON HKFENCR COMMITTEE. Omt-a, tin. tut Prnr Srt-r. lV5, uw.r rAuiutaw soi.ntrRS. Ntrtlr Jahinry (Iran tiuit tmn,nniU h ttia erlrcted (Ore kadin nil' ( Lm hcrtai-tltoa. farnJIorel ao-diet-, trot tha land aj.iprit .1 fur ibat p i i', Arolloitione ninet bmrde.ftir In, t'j. mil yd thWrd,ttrk-.iriu.rol th Itliualnt Vit4 . t-inttlris 1 rtt..--.i .Tarn CnlhAai I, liili in Mm r. ? tn it imnciet. Hem. (I l,i k, lui . rt i -, I IbOIi ll . .an I: A .1 tilillan.!.. IM-Cltf. OnM, klrhard I rt a . s 41. T. .$ Unit H. kl John C niif f tlaU1 Lk t'1 V ta. i. Murpi , MllitniYmkra i.... i.ei i in i. in. lib hF. Puiti , it, Uuuiei M.tur. -TArta-a A.J1...H 'ftpinp M. ee.ll . K If 11 M ii'ld. AbmrMi I'. Injell .lail.-i'l, .I.M.. If f i Jlmte I tail. Thnriae Ki nt ed,-, Henry I', Via. t, .i"hn n.u,, Ytaaliinittnn tln.lth- I J. If Henri 'I'.Wfcl. llror. k. n,nt j, JB. .f.h n.U.f. .. .lot nil I. ,r, V.. eliiiiitnn tfiblih, A. I i ,. It. IT. A. IJrkntT, 11 Aim r) llralf, Vt Plum r ui w, Jan. i It'll', Irian l t Villi. vf!llatn n Htr i, Alt i-mi v.. l.rl.aol.l, I, (eren H. Vonltin, . Itlltt-rl'har kk. 11. tmlkKnnis .. rupvTii, iiivtril. l tanno, . A ll, I. in. ... liilnMWi fom-n-ttrrofCitla-ni. Th AVIr tw-n of IV tvi-rral Marrii ar reii.-wl V orjiiBiM uimr nap. m. Cuntml't-ra for the tb-r etveet. By trder at lli FTisiitlT f'ommlnee ,,,., rIMk.i. IlKWHI, Chtlnnan. rnosriiiM. wkruoiu:, iw.-w, ui Sli IrapalHiin llonic innnl The rlilrna el Uiry.M Want. Ii cl.Mi t c mtapiti hi. ..-'inir. f.M aNmt t..U i. a -. I arer n f. itmr t it ih 1'raalaa' mi ; t lull, '! . it, aT-iil,a, Marl I. In On, pill t ifi . n. imii it . r full r liwul I r raid l ml, an 1 trtinMHtnih h othr b.aatup a a. IberilTi litai. .il.f, r ,'9f h ; ' it ( i .. rltv 1 1 M. rt ..I tli II .infllii.r ' i lil I.MM I a.. ani I t ill. t n u'.l d i . r . 1 1 i no l II l V I ft Ml All Ml, ll.ii .liillN i in IIHK, n-'.l V'lVI .' ' 1..1N. 0. W. I.U-,1. J. II 1l.. I.Nt1, l luiu.l. r 111 Ini Iri r, ipf.tliin. nil run nhin'n ilia rl.l'kiii.l ! Til .1.1 l ailit i!ir.. ' lm alitLtu'LtVIiu' . iu, .. uliramlit. ti. . . Altrnlloi I o'noliar A jnuoic m nt rl. i'rii U lr,iitii v n l t'lmuil r'u a i. 1 1 it' n ... t, a I. .. r i ' ' i ..!-, mm. t J u In. ninii t.ii .ir I,, i ilprv.-ac r..', ir..rr . 'I,:i, b.t ,: tc.r ari'Llun l.ailii, k irnlin I' It. M Ii r I ar- i a it r.. Inn nt and one aar til ariaai. r. Aiidr V Alai -lNiiisner. I.litlj 'i-J.l MnttX .M.rulr Ali-n ol'tlja llrtrrpo'l. tai II irni.H'ird The in"!!!'..!!, of tn amru wl I niiMirw iii iwuan rirr not ', I l in ivrt 4ill,ou rin.rt 1 1 .io.,ln. Ma. at w p m , pr-. rl-ly H- .ndir'dliM .1 tlllltlnv, l'al'V, O (f.DI IINH llt,I.Ma KI INK, lll.. IIIOKN. TUfilAMJHkW hl.MK t. l.'Jil i,V! 1rt irrutinrul N. 1 , stm.. Tulunlrrrs MIJwiN .Akl'in, Ar.iiur l.ll.ah'ii.-ti, ij b - I ai ali., A i. ipa N no . taiiritit irt,t i ir Ui i nlmr iTilib t .' No. 4 C 1L. at. W, IllllltH TON, Ac In, -. oil,U,J nraulannnrra AWt HrondwarrUoraha rind f.irtk' v'd IWinii'liI rlllll I' Lll'l'. irl'ARri, olM'nrtr tul, aiTArtrr ntid iiil,iiintra fnrnl4ird n HjTiliir tlioa- '1. 'I Mi tit in ai'l L otic nl l fabl-atnan ah liaiaa.ru ari1o , In UrxICM, ll.fi, J, I. II. WAItn, Cmmaudiiit. Wm. lIUil'.N, I ,, Tmu-riT. I .knit. (Jhaa. J. MtlirU V, Quartanuabtr, ll,'Aa.6 Ui:iItAI ItOTICKM. ltlnffiariiM nml lacnblfiaia rraptlnna of nil klnda.ra.il lai qucklr rrmovrd hv ll'.llowai'a Olut. nent and Pllla. I liaii arv pnr'ialr af" lur tlin mvt etallcat Imallda, rit ibrlr i ftVrt la ao th'iriaith tliat a a.vuikta cura la fcuaraiitiaNl. 110 ToTunlrrra! Vuluolrrra! ! ou '! mil at lSH rar. or 7i niiklin htr.iH.and prunirr a n anpplr of Or. I I'KM kN rl Kl.euinatlo Annlhllitnr -a mrtaln enn lor rliruoiatl m. uiuraUla, palm In rlda. I ark, atlffiinw In tho luluta. or anf palaa proorrd UK frotn aiponua, lb prirn la oulr 11 erutiprr taiUla, d rtetelhrFaUra!" LOYB OF BTBi)5Ju"blUNK CUBKO DK. ZE1.I3 NLllviKK rODEOS. Mar ha lin a In Cof 1 oa, cr Upjor, onknn ( Aba drUikor. t r aala Iu N KVT VOHK at 2fe. 64 DlrUloa at, kwl tHI.Ifl.tlia.p. BRI a KI. N, at llaiWa, 1T5 Fultoa atrarl. NkWARK, at Or. MarrrrV,y4 llroad ilrr.. MOKRMTOW.N, at C, V. I r-iinan'. .tor. F. O. WKIoLd a CO., Wbolualc Acmta. 11B Frank- "" nUCKON'KDOUAR. 1I.71M riprlaa; I am 111 p paro.1 to ofrr ma ttimalTa aVwk ol Piinnt Mvka id Clotljun, nadr mada or to ordnr, ail rrtr, rut and luade in ttir moid tatr ruaaurr. CnHoni room not o.nrlr I, Fnrnlabtna rnodi and olilldrrna flrravrtrai-ot uot riirpaa'd. ((.KMla Iu Ibia lino alllol rold at Iraa firirra than at any otvtrrrdib!Uliuiinli Miner riiuiMMl It ntt pleaded I'lotMnr iifaapr waa alow. r.Mlkl.livM.V. Noa. til and Tl Itowfrr, aih'Jo JuTulhlB'in Urp-at atoro Iu the erf. Al lli'a arnMiu of Ike yenr naihlnar la faua to Dr I Wdl.l'.k'lt Koot and llaih lllttna. fort'ia rare rf .lauiidice. iKppciMia, lll.wa and 1.1-er t'm rlatnta. tamor. t'.tl etii',rakuea., and all H;rln oniulaliita, rrico'iaud Hjrauta. H'M l.r all drug l,ta. ll.lltkllu "" CIU'Ar AND HIXIAIUJi 1IAIK DTK unuT co.'S COLCMULAiTHALtt DTK, vhirh la mM at the rirrrmrlf low pnot of TWEMV-riVB CKNTo, and trnmmfeit to I mual, W not better, Haul any hint prliied lje cow Iu oo. Manufarlnrrl and far rale, vhnlaaala or rHatl, at 44 IHlL-lll MAXINII bT, WII.UAkHBUROIl. U L, where all ordm ahould lw addreaand-whlrh wtU ba paaoUiallp atuiudva Id, lor aala br OniMlaU ma rail. at3lriaav Hocicrv ISOTICKH. Nolle A. 1 A-Tbr efflrrra aad aaeaakm af Mt, Vernon lxla are hrrrbr ooitiled that tho mwl.nIIIU'Oillu.U, at Knirkerhorkir Hall. l- rrJ.-T J tl. HKKAKhk , W. ki. ..ll.Dl.HT KUUIXSOX. U. B. 81 l.Of O.V--"lperlaI Nailer Tim aiibeT t I oicnanl UkUo No, dS are ten hy eot!8'd that tlia I,Ij4 baa pToTliitrd tao thourddil'ar, tj vldn for the Immediate rolbf of the fanilll. oramo I rrthrru alio liao onlited loawtiln tha px1ernfuul, All aucb nirailr am rrjwtfd to rire aotiea t tl nalrnwiiMllml'naimltuuin' DL-burarBwnti. JOHN a)AaiatpiaJ Ludlow tf, N. k, l.U',, a i m. alia I ra Alirallon tlrlrklarrr. Tha rcnir reaothlp ainHlnof tbeNnw ork lurlck larrralli. nflmlt nt IrrHrriiro I uion,wiil bi held In Conrrntlon aUll. ITU W ooater at, on 'lunmlar aranlua. Mar 'Jd. i'uuntaal attmidanou i riUMtatlaf all miailMraoi loe I itWn, ai thrra la baainwn pi' Importanoi to eoin i t fore Ilia L'nlou: alio au id ettou u oil! vn f. r I ha rirxt trnu of inontha. lie order of VYM. HOLT, i-roaidout. ilI03.'iaOJ(rS.N,Hw.rae. l,ll,.la VUoVTUM. COOIXR -Ou TneaiUr, AprU 80th, fbarle Odell fjoeper, taiu aen ef Oifiarlo,i A. and JouuCoep r, ir, aril 4 moutha and (3 dai-a. . The rrlatina a d frls,dof the familr arerroprt Nllr UriU-d to attend tl luorral, oa 1 hnrnda, a'b r. i noi a. Id Irak, at rfrha-a, from I ha nvklrnre et bla lrcoU,JUiat,nor M are, allbool forlo-r Inilta Hia. tl UONOHt IV On r7.1nerdae. Mtr lit, C'atbailnr, vcrnaett dannlitrr of H.rr W. and llo.au.ia Duno tiue aaod 5 reiri, V imiuu',1 and 14 day. Tba n lallrea and Irli rdi oi the fauillr are refer! fnltr Inrilrd to alien I lliii fuueru), thU (Thurlr altemoon, td Injt, at 1 o'rtm'k, from tlie or. of 1'ai.a an I kaulrubt ata,tM)th. ISiouklrn, wltu.t faillur anrllatkin. 101 r.BUK.N- m 1'nradar errnlnf, April UOth, I'.Ur trtii.lDthuVlntieiro.'hlrace. Ilie frinn!a.and tbojivf bla (ona, Urary. Mluhail and l4tr, and of U" aon. In taw. Thoma, Hall and lr. John Tiarne. are rap rtfnllr lottlod ti alteud riie funeral, on trldir ancrnoon, Sd Inat, at S a,yiock, from Tilultj- Church, Ithout fuituor ln lla Hou. 1M I FAFER-On Tuea.lr, DOth ult , Mrr. Raaasiu C. ' Vala-r, lie of Joku It. lalair, ard tl jeert aid 9 Tuotiionuatf the finillf are nvpaotfulIrlniKM to aVlid lui' fiin.-ra!, IU (llinrla.) aitammn, M.r Jd. at 1 nVlocik. troiii lar Ui rolduiue, t'rt'ab l'..nd jtoad, Ncatowu, U I. V6 KEII.k-iai Mar .l. John Kcllr a urUhe of LU. niire,ii Waimord, Ireland. Ilia relathea and frlerdi are rnepertfullr tnvllod to a'tend Hie funeral, ou I illi, alt.rm.in, Od luat, at I otlorr , troin nla lata f aidoua 07 1 ore) th at, a lluoui fntlUi lotlce lii kiAl.hMN-(in kVadnordr. Mar M, Flliabeth Ijir jy. a native of llunUir, h.in,i Co., Irvlaud, Mod iTl relatlroa and frlendnf hrma.Thoma and oI.d lrkln. are nai'Wl'ullr InrlbaJ to atlrnd tlia nueral, on riiUr all. men n, Sd mat, at 1 oVLx-k, TrolS tluiliuc-of Uer aouTUomn, M kVeat;tU trixt. 41 lf(tNK-On Tucadir mrMu, April With, artrf a protradMt lllnw. Mary, the llorl a llii at Mard (lone, a nativo of tliu Loukt Moumbaa, Irelaud, In Ilia Will oar of UirafU. llir rnnalna will bo nmOTrd frori bar lain r4 ainiee, WO Monroe at, on Tbilradar mnrninr. Id luat, at t'4 o'clook, to H'. Man'a Chureb, wberaa aolemu llaiulein Mam will bo oel.l.rauj for tlia repuee of bar out at 10 o-clock. llTfjnorUwmtikaplaoiifroin bo Church liumedlatolr alter Ma ITio rrleada of ba fan llr, and thoaa vt bri ; brothera. Tlinmaa an I feter Mcatronc, are reapcctfullp lovllod to atland. 00 ' MeCABTY-On tba W luat, John KeCartr, a 1 31 Tba frleuda of tha ramllrara raapartmllr lanted la I attivd tlia luraral, Ibla (ThniadaTl afternooa, at I .o'clock, from Ua lata lealuauce, ut AUaalia aina lirtsiJjn. l 1M ltrlnii.t New YrU I.Ukt laUntrr, I ltd-quArUT of Ornirnnr I) an.l I, . hm lira i I. ar,M ttnir. All tin mbura of mrn II tall fcU'"1 "Vort In miliab l at tha I If id qui'b ra, fur la i rWrtl and raitrt, at U I'mula a.. Vu it r. Ilf ' " niit r( .11 III HI'. Mil k. ll lo. ll. U nrjrr tet.W.WAK.MJI.l'iiitlXI, 11 DSATH0. FSTR80X-0n WwJ.f ,Mr t.Jarph llanrr, ? J. I'. Ml Ilanaab IVtaTMO, Md tBOBttU U day. The rk4i and Mimlnttner ef th fi Bitty r r. ljrrtMI tmlred to tattridtli raoeril. tMt (Tk-iri. del) afternoon, f.1 liuf, m ( slack, from the red- rVULJO IYLUTAJllTM QARSOI AMr.RICAN MUSECM- Tt t, imruUr r.n1 ef ( III Imu ni1 Kriirr Un tt Imrtioi W pr cut .-. k h t in uikwii, rn. Biu'i,ll?I!'.m.'",".,f ''"' fHlnllii l J' i .'..?? .,..ISI.,,,.", '"' IM-iTi-t ."h Ol II 1.ltl7.f I tlU4.1UltVIltllVII. .w .M CJ'Tr.,1)1? r" "irvrl.ru ir.rkt ! tr-il Hill- J a iiiw i.K-t , ut.ipr 1 1 i qi ry. it. m4 !"i .". '."' '" ' nf '" th rt1ll AI.IUNJ ft vi . imrn.Kii von niH'ku3r,J. A'lml init. rtchll.lrrn niilnliimrt!, iianh nvt.r, much vov. iviv-i k I ftod bill mutiti rr i will rnmi n I'rt .' tt lit 'n. l la,t , tt i nVl'wt. at t'iA llaiTf II .kit lk),iit,i,uii.r. AitialnHnSJcti. 1,.'M , aVdrertlMineaU for tbe milUoxL. tun scy snnuxo sybtfmiii rumiut: ok tiik auk. a nw rn-turr tt all tub ioibui or uri! XU Ch rt van tt et .VlTW.VO ni u tt adfehtisiso in tU 8VS. Ao)t.lnmnffd raa Nihil or b-r ofoattwbM ( U nut fot ON f 1 1 1 l.M NO, f AIITI1(TIIMI IN TltBMTCI. aiEAITH Til N WAI KISJ OnRIIUNd na tr. EVr.UlWL)V CAN Art'UUU IT AMI I'UU fcAKHk ITIJXXIi lumiraa HonSllcL.-d CJtf lrrn'iilVn. umiy av-:di; in:' iiw .tn.lin inn v avi:ui;i; Kim invi hi.ish UAiLr avm. vtii H'u i-iu i i. .mi Shilling Advoitlsoctonta. -."ll l.m.lllNT-rT IHalra. W A VTJT! nvXtKv.l.il Sl.'lu'lnnaltpaVI n. T likllltl t: 4l,i iTe,riitbrt. ieiWrl.1, l,i In iV n. m ldt.it-i.fttn pi'ntln JTllIaWnL piiYb bo'Ti .ui- .iWiurlrHiti, M V lY to di 'Ii n la'ulln,-., nt id Aui rt, 71 tl i u, dt. I.li Ji UlilnaT l Ctobrt. r.'. 0 l.t) aatU 1 al iii Uirn.liiutt, It rnara II. O I OY -iwall.r, at Vl,liil an, MO.Id.t. 51 ll'IY Uialtiii'lT Un.I.ba'dl lllf.rand t fl I kill I.N Tt.lt wkLleil, alp rdaf,litJi4llr ti'it. Hi Vlt rMr.t.T ai,t.-d ,t SV Kaat llth rt. TO lu.vl H. ri"i:il.r.)l hull, at419llud 71 ' "UHUW wanlidlmnii lliWj-.lll Sd are. 1,1 . ill': I .. rK.r.M.it.'.IVirlit, M ,'l l;i'M i "1 ir a t'l .. a . . ,n ln.i -T Cb I'hiui S i. t' il -I ilLbriatntiil-Uobilrt. 1,1 1 N &. nfeli oonafarm I Chatham rlpi re. M N lo rrpalr furadiiie Uc f.aat Uroadae, 1. aIANatUiinlu(plumbei,ilraiiW'4'k -WTth at', TAlMii:flwatbdat3$Tlil.TkirrL V rKIMMCRofrulUireu'irarrlii.i,tlriMki.Neaik,N..I Vll Ml man I. r.i iitoi u l,uiiiie, '.It Wl.lliniiu kolNilnHnf-irnihrinlial fartnrr Ui 3:l',0. ICHOliialUrnaanted -111 breath are. 11 3 rollftJl i tor ali.ii.ile Mnt-l Cliatham S ni.ire t MEN fur Uamoia- Ail I Cbatbatu tj.iiiar. M C CA RT K.N TLIW a-aiilfd at Ui Rot.liuoo at, o irlr. I3iri4l.MKNT Far FeaiaJea. WASTED DVfll.Kmak rila a.-rklnmr-iM r.t3mhi', TT Umit aLd Lnun mal,' -led- til 4tb aio. 1,4 l'RKVNIiglrl,oVT ..UtUli h avt. 5.1 IINEeUrtbandawautrdMOrtbaacSl dojr. 1 (llttt.B aautrd bi park tibArcslOT 109 Wil.r rU'.'.J GIRLS wintr J to W toUcro,:07 Ui WaUT it.:,l (1IBI. from 11 to 11 r are, at 47 While . Tl niRI.tn li-arn make li.ip aklrtskHJ llowerr, up ililr. lirrr.ATOUrl, UUtora, flulalii ra on panti, O Oiial tl OrEHlTOR iinlltlnr machlu 90 UU-Ttr,ur ataln n.lTNeook wante.1 .AartUudain at. 3kl TAIUiRia wanted on roatt-114 Dli blou at, W ir.iainniir.lreraaautod -Villarard at, T7 TANTALOON llnUlicra wanted, 114 KWU it, U VVANTKIJ rOU UOCnKWOKK. CIRI. f. r general b.au rcik -lit W nth .t. W l.lltl HorlSforhoUaeH-oik -355 Illoeoker t. 05 l.IIIl. for goueral Uoo.-e rotk-CO Cbar'.toa at, 70 HITtATIHNS WAXTKO-Ilr Malr Aftll.Uni-itrr W,44ll-Mnirlelil. W tSrlcpmanoraaltir V, 41Gmnwlch t. 0'.' IIV a torln a .t-ri MKineoaHi it, ro in T. M I. V n lair 10 rrara, in a it .re- I'm box S91 Kiiu. 1,1 MTTATIONM WANTCO-Dr rpnale. S o.rrator on V. b '."t -28 (I anlen rt, Uobt ken. 1,1 Swd uurai Ap.it rat SO li rill !. 77 II Y a woman, ti .1 i bamlxrwork, t i Vauan cll'kl llO.tKDI.NU. roVKMNfl- tls!(,nd at. l.iiB.4 lUl.VKniurtiPi.lleinin 7 fltantou -. 1,1 KOARPIiiri'iuUirumi&lalloa luo ILIrdarr. Ki llAia-V''"ao k, mm wife f.Mi'l.Uveiinrd it ItOARDforl'Irla, iil.HlKlLi-lir.'eiiiit, 10 I OR ilnrle rel.t, or reuta 41 lrvsiai C'.iarlrj .1, 2l,( O .ODboard at 3 per rk-t.'01IJ are, Jil.O Rl KIMS 1U or Uhoutbo.i! -171 Uroom- at. '7 111 U6 alUi loir J, prtrato f .mil, 117 tiro, moit.1,1 ix)im;in(;m to i.ft. riUMIlK.r)reema-l(llEa.lTlrcadaar. l.J t IKNiml.I) ro.mn at 1 Ai 3 kleurot at. 1 0 fill INT rum, furna-lird or uiifaruldicd,? urw CanaL I'lUNlellU) bedra.au In lit-tMIIoarrr. HI l..kRGKfambhi.drooroto 1 or liounjim a, 0 Drer t ilXllXCi-clian room tbeap, 41 Lbtpenard it. ti f.y CajuJ ak- furelihed rooini to gonbi, irl a waok.1,1 Std Canal it Iklnj., lnlet.ilTJctjpiali 1,3 IIOOUS WANTKIt. I flit 4 uarorul-uiM rooma waatd II., tut i3 in. Dl'eJNCHM tnANCKS. CANBYt Mirk I'urc U raalc-83 Mtt a. CI CONrECTlOXAKVl VMUtyatore, W I7tliat. Ei O SUii, cheap c.t Cuial A VaiUlc at. 1,1 r.UOCIl:Yforfale-143Kit2iUnr. 1,1 ferOAnntonaiMlilitunaforaale-CbT eth ara, ,i UEpioiboiea,-ok, lMHrooroart, rooraO. 19,1 ARTICLErl FOB HXXJ. A LOW riced hone-lOth ar and lMd -t, baki ry. 1,1 ' h ik C'a-e for aalc, 80 rola-lil wot liih id. HUNTI-Nfl for flas In allk 4u-Bau.lrra. II 3 1 ar.-. CART, tuiTwaa A work for ule-H A W L'alar i. 1 LAOS 0 by SKfuet, nr-, J-05 Nauaart. CI RirLEB and vlit.Ia- at W Chatham at, op ulalrr 1,1 i:S('.r.K-S UicMuflr-llO Atlanllo at, rtrooklxn. 1,1 E rRLNO cart, trarl A bnraea-riar T, N. It. 17,1 FEVTIN'ajiUch'na (Vn. 1), 17 Can arm et, rear, tup 1,2 STEAM Enrlne, 0 hr n power, lot Wooater, rvr.1,4. ?IXC, S. Uuak4iioraaleobeap-47 04dt. lit) WRArriNO rapcr.Keentaibundla-8oa Offloe, If TO IJST. AI'AIlTMl-NTSehotpoorSUta A rurman,riklra.'JA UkUI.EItrhoptoli't 47th rt. ami 2d ar. 1,1 Ctir.Nl K itora ki lot -iidfi Flrit ate. 11 lRiiNTbaaimesttalct-liOIkiaarr. fej nilSTftorw, 4lar-orooma,l1.t 1J.' Ka.t l'ath et.1.8 UOt'flC, vardVe, Uiblo, Weak UabkeD-l nrmd -t. ItlKlVStoUtUboaaatUnniaiwtaliit. 1,1 Store to li t, Oiturei for aale--hl Broouie it. U STORE, No. 19; apptr part No. U-13 With , W,l JI BE"9 Amhrotyiieilalli'rrtoM U'lBjarri 1,1 Wi H.K hhop to let Apply ii Canal it, cor l.udiow at liOCKAI. ni'HLNTXM. Af.l Nl 8 to nil pat lit Iltlr CrlmfT, UI iraar.tH AMirRbONrillararpttaclwap. 1.0 ALL Irregularltlea tuitd by tha Lift Corilal-al. CASaiMlRF. Wnta tl, bu. eoiita 11 4S6 llroomeat. DR.ZU.L'Sl'oai ntoc.ira druuknuvaa; droailata PRUNKXNNEt!3 cunl by Dr. ZtlVt rowderi. FOR all olatruetloaa, try AtidimwuN Ufa Co-dlal-tl H.Aaoloi4M,iki, UUu'tunrt 1,4 GROCXRY for aaW-134 taut 14U.t. 1,2 KNAI'dACKS, lllta, Siirrupa, te -110 Canal rt. 1,1 MONEY Di afta; Entlaad, Irt0aiid,cl ChamUral7.40 tlnO-rartniw wanted In utort liki are I). Tl ABTTCIXH T ANTED. HAND Cart waated-A. JOY, Sua Ofnea. tr IRON ofr.ca ralllo wautrd-lBJ Warvrly llaoe. II WOBK WANTED. WAfnQ and IrouUK cheah rood-It Monro rt.1,1 INHTUIXTION. 1 9wVai8 1 ITCftrfl Xkllttd, ITWTarfoiKUrW, a4 TJARBra WANTEIV.TO CO IS JtllE A emotrriarnodaortaman will bara fkraviy em ftifmerit. a 4 rood water will ba (Iraa. Call at 43 n law n, rrra w iiaeioeaa.ro. i.-a B0T iVANTKtV-A STOUT, ACTIVK J10V. 14 or 17 yean aid. at kklOOINMU del, Caney lilaad Road, Lou Irland, 4 niltee from tnlt oi wry Itrceklrni im a bo kaowa aomctblan alaait irirJealiij prerri'd. 11.11 M Bms WANTr.o T m:i.i. union liedaea 10 fcw 10 cli p i) a , I. II.' l'.ili.n .. ui f.vr, n jlt-lNK LOOK IHiUWAIiFll li -WWil'.i) J anrin rli-nrvd tTrium oi iii aia i i,r ,i etliTi u-vdappy. DAMKI, bl.OI K, la IMi.lim ittiit, 1 1 plJjr.K WAN7I.P-A VOl'NU MN IN V fertltnre itrr . ikri.ai pi-aVrrJ. ApH l M Nraarkaa. JiTi.) I Itr ll fJl'N I'l N 1 81 1 K K Wa N iTl 1-NONlT X I - i p J t ft h .1 und. rutin .j.-1 ji'.um- A... 1 wair. i nil,!, iiith n. JI Li:w ni'iv-WANTKi) "an Kxir.isr atrknun loaupeintend a mirllitjo, ala) i a l ot leadro b.r. Apilr attl I) iaii it, li OAINTUia WAXTI'Il-t CMIRIVQK A. liitr.t nno MnJ lerli o .i flu .h and tak elureo of mint .W ,t i,Jr woi k. A rrl. ti I K N ii Aelll. loo and 101 k'nt.yal, mar lleeea'f ,lil MAIN 1 KKS WAN I l.U i l'Afvi l.fss A aant.-d 'I.I. 11 rulup at I Id k aalilnt m rt. II i'i km. I.. Ilkk IU. .ii IJANTAUHiN lKr.Ni:i:Z I II..11M.I a uau .l.a piiitiiimn- -In ' atrli t fnl h. 3e AprlrOjImyHl I. fitifV. priiii:s vNTin-wiir itu nn.r? I - Vannd lirnie.li.tl , 1 i I.. mt "f 1 1. 1 l,rNit l- ithl.ci t-l . mi can don iilll I i ri I i.i , i li ,,t.i ,t,ia. ia i .to, i a kii.! till. Hi tit mi1, i fall ill tue Knrrla M iimi' rluiiiOo. No 'Ai r'Mt lil li.n.Mi.i t; wami:i io i.o ro con" tnu' i ' 1. 1 o i, tiioiouih y "i in 'i.l il'i i i id i in I e i... n , i no ' t i nml. hi i'i r t w I It id a ' ti r i i I i ir I y I ruin in la ii ai d i VI ItailAl.l.rli'N. 1UIYNIIIN, a (. rl, , a I i ' il ill IU in. I. II i.;t,ii,4a.ui:vr.-aVr...ii,.. I Idr.M Wt;K WMU, A I.IKI. K.)i: I l.u I lit t.lli I III t '.' A r. t) ..1 I. . ' ia I r. nr. aa ia f1a r...ii.t In it.r. t ' I 1.1 1 1: ill i . :: I lorMAiOl.k-iVnMr.U. A .IKI. IN A II p litite lamlli 1 1 aa,li i.n I lr. i i,liriur i. .ii In. ii r' -i Id MaJleoi it, lie .r It f ' i, llii t init I aa nn nt. 40 ioI!m:woi:i; waxh'H. AiMAi:r.iri Al fur iriiuial l.irt ...i k m. l. a a I pall f k. wwiir ai.dlmi. r a t l i-i i.inrudHtlnii fr mi I in pi in uor-r o.Ih t noid al ply, fullli am ill. Ail ply at 111 naukla .t. 4. norr.woi:K wvti:h - cf.uMvs art i In do ffiii'tai limli work In an Ail ii ai family. 1.1 "7JH.ri.nd it. Mr. Mil I.KK ltd pM'i.it i'.nn:s.viKi.i: w.xnii- I aeninrla.lv eiimp trnt . it ip r p. It -ru trl. In. Aii.1) ntlHMitli an. HJ WAITlil'SsKS VN1M1. AT No. 11! ' liro.idiai, nil..ura'i. j .r l(.eit. 1 1m Mm III' Aip.y ta tact a Hand ill II i:mii.ovmilx WAvrr.it. Tncni;i: mti'At.on wanti-o hy a R ytwutt mn m iiitriif. iinir ttti l k.Mnv trtl drppit if pnall tock, AnlytS" Wtvt tjnt -tir u Ntli utd 9th Rw-rriut . 2H H(i!vii:W(RK MIU.VriON WAKTItl), b nfrvp f!bl jroiuiB w mtut'w4tK4,A(ivlini Irmi In mukII fmll noohitrtlnn f'i r nrhiti l t Um In comitiy, f.t mvi-W t Ji r-t I hlr nOUSKWOKK A .or NO MtiV WltlH R vitilliUiMI ( dt tltfllf h WTw-rtT if p. (Ill ftaltiit ftna.ii rriiiri(nt fr twiml ht I rf MtiO'-rni ard niuirL Addrra F , I, bi sjJH in ike OraKWORK A KIlSl-RRTADLK ISIRI. nt a HtiuUon m eluainlt m ld ivtul wttir , wnukt ili4with ik Vawblni nod traitlrtf, urttierftfii of cblldrtu, ud do pi In M-vrt;i tv oKtN'tlfift to no tit tiMr-intrr. Can t-t -ti la N, ViH MultMTr"rtrcH, tMtwv-ti li luce and BprliipT 131 HOUSEWORK WAN1KI) HV A Ht rrtfrUMc wmn. Hatlnn foilin- M hou -nrvrk, ! rood ntfilifr and ImuiT; pomI rltf ivfrfe-nrt civ.. If ri-'iulrtd. ApjIrt II.-1 ifi bHJndi.t l t n M ftitd Slid btm, mnrnod lVvor front room, l.t N Jl'IWE-.WANTKri A MIDJM.II-AGr.D aotnanl'imiinlTwo aiiliilien. anl lomui It a tame, Inquin-407 Wut titbit, lutUoatora. 4 SAI.rswOMAN WANTI'n IN A T.Iir.V Pboe etore, ore a ho undiTid inda lhi tiud i.-m, mint be a cond Hindi r. 4o. ttvt ot r fi r nc. a ritilr id. lii'iulre al tliearore, hit liiiuidwa. Ill SFAVINO MACIIINr.n-WAXTr.I) IiY AN rpirli neiit operator on wlnai ra ma lua uiarliln.,, a permanent altualkin. la t ta ninthly aemaliilid with Hal, paliUJiM n and llann I Kl.iit maklna. Alo! or atdrraa Oil KA1Ult.pt u3 rirl al, ltr..kli uV ll 'IMVOIIKOTIIH; IIAI.l'Oltl'IIANS.AliK 1 Hand W. aniild llkolili rua o- I li im I'm 74lklaiiorrl. Mr- lintN.1. .'III-1 n.T NUKsrsiirTi hv wANriTi) ' by a ripeetihle a emiin li b ti w-tmiiir al liernwn limin .ein aUt I. t ut n f 'ri nr p..'. i-t 4H Ctienyri.mirkoiia.. MI:S. Mtlii li.NDAV ri:RNO.Avia ."koricr.M. TNIOKMATION WANTI'.O Ol' MICHAr.I. IMKX'MICK. who left blii ni'ileiie. on ill m irn. luaat.d baa n.4 reen Inirrdof tl e . II hiwi i-liaMr er.lLI'd. Anr tiiformill in thaokfuliy rii.tiof by bla lie, at 113 Wert 8.M it. 1) pr i'i:0i.iNn coi.r. win. cai r. .r n.. A JOB. an rrt, upatalr'nlic a 111 h' or. 'ami tl.liar toloradianUito, l.l'Htd MIS.SINO-A GKNTLi:VN LriT HIS In n.a at Mm-rl'inla. Frldar mor.iln 74 rean o' are, rrrr hair, ft fit 0 tin In- tn b' la-t I, iln-a-ed In b'ark eleth eoalandie-l and rttlp-d piit Anetn irtmatlon ai'drnnidbi Mll.4. HnJiil.N HOI IlKS, Monl-ai.ia. i liliUr r.amtr. N. Y . will hiiiei-t tliankliiltieotlrrdli) bliai.Uetodfaml'r. kMUI.J frnr. I'Uiii.ic win. pi.Esr.TKi: no- A tU-,1, that in wifo, AN I HIlKN TON. li ft nf ted and li-ard witamit any pro.oeain on m utrt, aud I lirribr warn all pnaon, a al i.t trot nir lur t mv aee,amt-ai I will ni no drliLirf In r.. ktll'II kKL TIKiKSroN, 41th it, Utawu 3rd anl IiiikIu aiLoiup. i.i,,a PTAULlailll.D TWIINI'Y YEAUi. HinAM AME1W)N, MKt'rrtvt tfi4irii,hH"irt JrMMrk 4(lff''n WM" "Viiwi wiriO ponnn Iniveraia frinwiini tW'P'niti'eiiill'M terrei vvt ..: ..errari trvt't 'annwrrrnii WWiWej twnwci enmrl V!1u lcy) p-nrjl wnn-n ffjil 't tMyrrn Bjijuiijii Ol'JU'.'iVJ'J'n 1WJ rerl Skrnii u rrj PVWHJ tprivrj (iwriuiii'jij V.WJw flOWEHY. INTIiail MEOALUOV. VELVET, nttfrltX8, 'UIIIKri'LY and INllRAIN OkUPEIINO, RIO, MAIb, M kTI IN, HII ADE-k OIL, CUim HrAIHt'ARPKrAAe, AT A ORKAf HMM'tTKlS l"4 PRICE5!. IILYUU4 Attri INVIfKOTO CALL, l,15i,0U AtNa.tftJBOYYi.ltV tr. OraEKAIa ISUMlGraN. AT Kri.TT-3, 3.-)! 1IKOADWAT. IMilO WINnoVY tHIADPt, whitr iinij.wn Kiikiir!", Ill IK llol.I.AMII HIIAIIIM, M.W HTkl.Ka of MIAIir. tlXTL'UEH, AtKH.TYIr-Hroadwar-UW. I Al VD CI ItrklNI. Reduoed priori, NOITINOIIAM CCUTAIN4, " " fllRNiCIH. " l.Rfckl' liAI'f.AINSIS LA0E CVIiTAINA 1J,1J,Y1' 'I n AI-ARCr. ANI SPI.r.NPID VAIIIKTV of chlldrena' finer lnU r. lalUJ at wh.il. iae prtrea, at tbn luauubu-tory, a Cuatbam rt. ILKU lMl.lianurr. alllai'MI :j,09 IAC1. CUUTAI.S.N NOTTINMIAM C KIMIM, t HUM Al l 1 IMI, IIAI.P I'.'llft. cou wimm-iw irn tin SI IV H1YI.M f.i Ft' HDLl.Ali fiitln i. mini. imi.i.tMt Mikntj) llr.nl 01 Al IIY. 309 kFI.TV. i.lilijrhHiiT nno.ktnvAr. ii:.'iiM-niv. Dr.. HOYT, ii:ntist, having ui mored Irom 31)1 llowery to 0T llroad war, 3 door. aloiaHtbit.coutlniirwlninlni(fiill aetaotte.'th on pun Hear at 41, do inld '; pia'lni Jfi. Aitlnelil hnue blllna, llueaitad wltknut pain,) bl oanla, rold, ,VI aeiita 1 1 all amalaaai, lai ita. All work waxraotod. mr'lt'kao'lOii PLHaMCAXIO.M, Ar. MJIB. DKMOREST'S QUAUTKIILY MIU KOR OF FAolllONS, unarly one huudrod an- aravina. Ol uie laxrw rana a aamupa. uaa.iM,aia aaua. Data. Maiitlaa. Capoa, gl"craa, Trlmmlnia, Culldraa'a OamkMka, . Only lira cental aold arwrrwharj anatpapaidttarMwIntofalioouta. Tha moat luoftii aad aaanal.ta IVhion ltaaaalne ew bntwd. "', Wiakia wn (tadr. , .It WM"H, S,ltM ; .1 t . , a rirriON KiiTifn.' 'KM ' nirsETif)i.r fieki. TiKF. u.EoAYr nwomiii, , a .1."T,'NL'C, Ika-dlnH, . THar.Tbimdt.-.Mirll.atl'. 4 ov'oek. ,t. W. PiRlt R, AirLivrr. wi'l') ill In.. I,,n.im' if. rlture mutate: In h n N.'. 119 Wed I ti .1, b 1 1 i na-ii aiea, r-'U vu t. riana H. i. ail, I aii .lliunliind In.-rili eup u-p I n a' uilaa r ih.ia,r.C:eia, p,r 0'iul, jji ibrant pla mi .i1 i t anjamyi :.,.'! 'i . . i .a. a..,. en irr' rt ittiti tori !mi d , tail ,;,. 1 1 'vt I ri Itll.ir . Ml il rti .! li. a. irj. k. In. alii . ii' f 'il , i ilp. I hi.. - h il. tni'rlli'.cnwkrT'. i'lrerwit" r.d .tun. ,i p.i. puiMlni i, . ; 7 a i noNorinf Jinvt'oi'i'Kir'r: k ir. ,1'laa-nr'lcUini, m a d a'rd ll'd i.Mlf luam a, I inii , M.i. ,iil, li ,e'i'. at 111, i il i ' I f'i Mlikit, Citll..Jrf i" n einlr,. rail ; i li li t.tr,r . ,rs Ao, N reir.',.ii lit,i nit tU. W.Illi;'Kk, Aii-i nirrr. 7 Af'iU'i 5AM:-OVpP. fflO-10 WOP.TH l ii rul utu'k.rr, tiil.di,, i , ir die. at III evkek, Nt., , kl,it li'ii iMnar itt nr,ivtid tn i ri an J, in iai j.llai a i.aliiot. pir obr, ai'iu tar m.1 'k ol, tri ronin mm tura ttriui'' , iMItin aed I hiatti lairta I tiling ,l a'l a, . Ischtui. it as iliir-aiti I ll c i'i. rr, l; L-i,t n nl v iim'ut Ian, r. i.l and k elttr. LirolUu-c. Sa'.jj.i'Ui. ta a r k.ne. hi AtlTlON KOTTO-MXiriC'i:.'T nil a i, i a tii'M i ril'iir.,af public antin, tl'U day et I'c'iira, 1 Nl , Null Ike t Jllit al. u iril.lar, ffntrlrlrp p ti ,.i'. miiiotanr, thie. wil" i' a ..1 rum La li-u, 1 tt i1s a i'h tuil , titrrc-i, in cuttilt'a, ' r ir'nr ma Iraia , A'i'hi r IinIi, I iiiir. n1Pa,. rarr, 'I ."nf e,e rik'air'ptioeiei mi, fla-'. li r r,', t,' liiritl r . Iti aljoluc atiirt ia 1 1 1 a ru.'.il Jd t't'b. u 'n.-aiiirw 110 a i cno.N sa t.r. ok mm: I!nkwo ji J- . ANI'MAIIil' kNY tl i.Nill IlK, lti"t.ii i'iinii ! i;n c ,'e,e Uail'ia ue.ei,it iir.iUi ifoin l,ni n . bre I. I'M nn htu-t li i. luii in uituii Iiikii 1.1 ali i.onwil c ni i'i. i i I il I. I li i v m ! I ' bll' nir" i i lb tair 1 1 r .1 1 , hi .1.1 Hi., i . ant at I a ii on 1 1 nla . Mi .al. t 10 n ti . e .on i i.i tin r . a i' i' m i . t i it i , ii i ii 1 1 w, inn , . . aiU nt'. i' li lilt, and I I itai itA.iitm 'it of I I4'i.l . ' , to i ami tuid blerk rait jt piil"f a. t oi.r ir-i". 'tilt , v- iinn'.itt it t i 'I it -1, hi. t p'tiir iin't In tiirei'tn i'n n. diiti i k aid I . . I .ii i t in . i nlc -i', ar I ii ! a id ll I i I- ,ln ti , iiituM", i i I'u urn VI I .!., nii-ii ! i li m.t w wbn'ii a,lirae in rm 1 1 i i ri'ir ' . i i.i Irl i -, 1 1 i 'ail pn'r imr . i in iIiiima. a I ,e, n if bm i le. tria.l an 1 1 tia.ni'ii I la.i.ii r iit.i "titin-tttii.it.m'in' ami .tirill iail".li rl.lp'jit imri.n 'i.ii l a.iit n.i.ur. li t i alt-'i.n liiilMTu'e, eel nt. r rbir m. An. e. "lie ,ui .- el ' I ' I t 4. r, iii'nmii'ii, at' f- air I, be , I.I II .i I'h al I In I 'li d I MOrt'i, th' nt' I iitifiiil -t hi re. I ,ai M 'iiu r J A. t i'KM ' tl k, a rti.ii r i'.,r.j t t't. li.m ' i' p - .-ad i . lM Ai'ciioN xoTicr -r.i:t;r. sr.; or it fnlir 'lilflur, l.r lii:l I. V tN.lltl I IM. alltu'i ta ' , In l!" 'ria'vroonir, I'd Njw buai i, rnr t t jr. 1 1 a I n r ri.'i, i . mm lainlll I i' i. ' ir n.n . 4 , I i vl. hi In i II li ili.rti' lui rl 1 I i ii iid I". . tililie. Com t ia, ui it.ilta, II r km ,' re, ibon ea-, utriro li I i.li., iri,.ah'a, rr n ti n, t" d m J iluj, Uito.,, ck, ao. H r. c.liru.il on t rlda. ImJ pOSM'U.l.KN SV1B-1I. WKVVI'.i: .In.. N-r Ai'rllv. .ir.i'PVn 4'W Vilh ire., w.tl ..'li'm itai.at "I. oVnrk.at No. 11 Cm pa. I .iti iu, itr i "I Ml .Mili.llt.ltlllNll'Hlr.-1'rauHif o.lan la.kt, anl Inn- t r 'pi'itr on the aall r.niiin. ,liIIN t. I I '.tl,k'oualili, tt ila.vo::niNi:Y orroini.Miv " tutt II .I -LKtEl'l 111. . llfrTKI. Kt tl'FIIH ANII IIIM rRAlK bt I I I.HMU1I I l.tal II tl 1MIOI II 1 1 UNI. II Ilf A I It I III! Al ' Hi IN. TV. diy 1 1 linr.i(a, . r'Tiinriirn'ij at I oVl ak inrlilt. nf tli fi tin liinlt.mo fnir tur,, eoi'taiu.il In tin II- -n'tr'' r, -Hue 'it a-l llrt llnl. latwrrn 7'h and th air all f wl.l.e la l.ia, bavins biru rrrfitli purvliamt, ami etmi'ila, i ina tn4e t,t pir'or. elmn'ter. dlniu-f-rr. nt trdl Irar. furnitureailaf wli eb wlllh-antd ti tie li b .tU'l-iertit rab, aminitnbk h are Iwio'euilt I I ii t.of .nlll rowaool prlr fLru'tjr.' I itiroei ti 'I t, alio "llproi ra. and tplindld ri' wo-il l.tii f. rliMiia d but tan in uttu, alia and laa ci k lit iiiwii'i I rr I pli r mlrrora, nr lifi rar ta I ip try ind Wlln cini l. TnrVl-h rhalri au t loinuivs rli li ra '.w a.d I r u in r uu r and iiiVr I I'dei. I wo vlaaa it t rinr will, rbhi, wwoodahirtberiraltur.i of errrr dirclil4.ai,ten'tr a,n.lHddina.eliliia.ailrera ir.i,ent tint. 1 1 c iili'. rliaud.'ll ra. dw.t ali tao llneai.fa lil.t'iL, fci i'i' ra'n t ahlno, in; iii n-1 u. w . wtn rcoTi'. AuetY. r o iiokton, Ai'trrioNi:rii-wn.i. i a arli tldi d iy at bla ntli-runm, 31 1 1 udaon at, at 1 o eleea, lun nurr, raip.1,, oil cloth, count, ra, M tnr. tiirolri aa.lrfv, Au, 1J TirXItY GHFF.N, AL'CriOVKKU-TIIlS I dm, at luti u'rloek. at tli airtbin atom, 194 I Ham rt, B" L-i-'i Initrll krrrlna, aalt, aalm tn, ' In loxivalia ked ttTrlnp, ebei fl.h, pple, nnta, tolie eo, l.ttaMe la'ai'ilr. aln. wblakr. ttiona, 6 41.0110 ee.-Atl, 7rA Ilia, w bib' lead, one plttfonu icale. An, ...... l 4 o'cluek Iipirla'll'V, inliwa'and centa. biita, atinea anl C'-ltrn.. lot M etutiU.r, dry ( aala, 4.O. 1 U t o 1 1 v"k 'iTki.i.y. ArrnoKinix a' eell on 1 ln'r-dae. Mar 2,1. at M o'll.iek a. ni.. at - m.l 1, .1... .1 V. mm ..L . 1-..--.-. . I t n. ..-. ,".r. i., ,. w -., iBi.nitrvJiiiiii.1111,1 tirun--fiiiiilabliit RthaU tin aare, Japan an.) u atid are,itoiea,.ke. i.i.m :: 7 s:ooi:r. ALcrioNrKii-Niiw now'- ' a i r end I l.irrr I te, ae'h at 1 1 n'clnrk, .ni jtrrt, iff' P'i andllmroLbnt'ora rroonri anl (I iuor and a ni.ar,l rr, di'ii.'riw t pe and nil r ei-t, IUU: wain, 'prirn i art, and nrarlcty of ue"fjl furult'ir T 11. Mntt.KY. Arc.TIONr.KI5, WII.I, la i Mbl.ria rl .'eVuvk at 411 liril .l,s t he. r. a .1 d4e-dii.e'iaiia, t il lea. aifaa, rnfalHiiK nrrr wa, n-aeiibLMl tl ti-a In tiroratit. ruai'aood p rni, uii'triaa. i. in litturea, mam led ritltia, laildliii,, kllnbea I itlnlure. HI Ml()l (.HIV, AlCIJONhCIa, WII.I. O t at in1', A'l leek and .' o'cl... i h li il u , n II....- I ...1,1 ,rit..l.,a.la. al.al. a .,..N ka - inn , tni'i iitue nil uatti.r t .f nun l"Maiiilll.ti r uu it inicfoiii .io,iu i nolo l rnn'-iaii aaa"t inriitwtll inhy tbi alt'litlou ol tlio III' ml liotiikeer. :i.l3l,:ili MAWNIlMlKKUS SUWM. C. IIIG- I i;ltlwlli i titliUTillira'ar. at l"'i u'l k. .,' f It H etii'l aae. n arji.'t't,4"i lota Ol r ats 'it. dr. ar ,talr, thaw a.pLeon sonda, ae , c, aittib'e MUie laeu. tiyi.iu.rof IV. lIUijl.NrJ, Uo"0'd i'eenbrt'ktr. pAWNlJr.OKr.US SAl.Fr-)l. I.KVY. one I tl.'iHir.Hlatliarluo .Uit, wil. arllthladii at 'u'v nVl'ara. 0i ti k and itlier trmaea, baapiai, abawlisaktita, lid trra. reuioanta. blank, ta. bedi. tdl loar, Uota, f lima, palter! nbtiina, meti'a wouil u in 1 aumiitrilrtkluii.ar. uribr P. II kill', '.J lAWNCl:OKr.I.'N SAUi-TIIH ll.VY, AT L l'10'cllH.k..lull.N MOIlllMERalllaillat In Ei t It oidaa). tie l upd u niu m aearln4 aiairel, bla ik. itA'ii,l,ahertA,watctiri, Jeai Ire, and a rraat nirl.iki' ol illxr go d . II, culir H.llkUSARl) 11 Tnlid aiT. a l O 4. J. laOGaUTT, AUCTIONI.KIU.IIII') I-1. Ita-, atli1oelonk, al fittjn nth at, tT) allele aed fiit.iitot airtttiy tore t.ta, atii.itr, map, i 4I. dlits trninaibritb.r, rcalea, ilil.t, cuuubr.. A j. Iub, 4.O. ' u O 4.1. fO'JAlw, ACcTiON..r.U-TIIM kjt p' ,,l""4 "jeeT.1 Wr.. Uw WfJi risioi. No. 1 bunarliold firuitore, enraa, tabl , ir: Yi:.taati,bi rhilia iaraUuoll a u. oil rlulli. marble top dnwlna b 'roans .lili' li li i a. IkdrUia

Idi' ti bl a, u. drluailr, l aua and u naiair, aMtcuan tur. nlt.i.a. Jlr.i ala.i fi.ur coui.btra. atiuw caaee. onn eiaa lo.ta aiiJrbtniOiui7aacyood,to. 1 aatti i'n- a nariiera. iu SHFItlVF'S BAI.C VAUNISII CAN-1-IIIAMIIMW . FAlltCIIII.'J, auetlnamtra, aalea. rmm 111 Naatauat. will nail at iliitir raiuaroniui on 1 ridar, Miy H, at I"'l o'clock, 0 ranilali (or nil) rint, eeput le ot b"ldlii,T Vn' i-allone oarh. In roMl .irdur.au 1 lurbkUlcdapUaoubUCuolui. JOHN Kt.LLYi Mh r. IU. 141 QALOON ANO II0I7SKII0I.D FUUNI- l bite, f AMtlEKS i. t'AII.'CIIILII, aiu.tlan.a ra, alearooaa. 113 Naaaatt rt, will aril tbla day. I liuradar, Markd,at !'"4 o'clnrk. at .."l nprlu at, th abick, flitnrea, and furulturo of Ilia will knnwi, hou, ' lbs lmoilttiw head ktuartere." aplundld rnallali tteer poaip, larno mirror, obandcllrra, oil paiotlua, frttued printa. lariia oil elotlia, unttolat. red aano arm ebalra, lOundaadBiuaretablra, bar, alar, aud platad ware, larpe atons le buz, alro carp, it, tmdatadi. badi anl rddlli. btinaua. alar , eroukta-yt alao kitcln n fur. lalMarettBlrmUaaUbliM, click, 4. 1J4 w TII.I.IA.M AIlIJOTr, AITCTU SK(.I,1 lUtl'iauitr.at.wau u.uva., a. waiiiauuilll teiurbiild fuililt.tre. at N" 4 fa t llratdway. rial. ila,ra. iad'tiuda. eariajia, lainpa. baiiolln table Oa taroalor a buUlurwaUil,marblaiaun 4.C 40 mr. WOI.F. ACCTB WILL SKLLON r rilday.Miy.id at tn'4 o'clia a, ton eronurr ill Ik.m.i no 1 tail ft. i-oual-ti m of 10 an I b ra'ton kes law p unps tU pip.- aud acuodrarl ly ol aiwitbiaidll.Uur . 41 Vii7SiOI.F. AlHTIv, OFl'KK lit JACK. rr aimt, alii aril iu lr4u a.li,-, M.y lat, al ln'a N loi tr. Ilia wholeaala and Mall II lifer aloiuNo. 1.) t.lliaUta atniquialiual of Uer-puinn',alaudi if lailtus etunU ii, a id a aovd aeirtui4M.t id .1 tuurs I tea, aa I tihtetisic. klutVaU Ol'FlClAla aVlU lila-UALa, o kl'llt'E OK Till. lLi:l.l.XI GAs LIGlll' VHIdrANV. "low TtotKt .tiar in, 11.1, N,itlolihir''byleu that t.i aaiui i'tluot the tilorah.' .rr, ..f tbe llarknil Uaa IJaut Coiutuy aillbo lull attno o.Ikw 01 tb ooiupa'i, r 'lu r lt avenue aid 11MU rt, la the t ty u N iw York, ou Moiday.tu 1. lit day ut May til k. at 1 1 o'clntk. m-, fur III. purptoof alrat.nJ Dirtctora bi laid lam lauylortbo tu ulna year. I ha p.iik will tti open td tlia iu and rituain eau tutllllm Tin fraoa fr lu.ok a III U cl"don and aiUrthallib day of May lint , until tba 14tli day o. May luat, Ily, der of Uu, 1. ..M. SBy ,. UOAHI A.y U0O31H, BOARDING DOVN TOWN A FKW alopl ariitiraini r 'I'll lil Rood board and plan-antt-oornaeanltaaecoinm't'tativl by applilul at 3t1 I'lUlS '(WtrMoaablt, Vlt3 ln.i. il 1 it i nanoiu lore i iv. i.it le i r I alls ciiil'la t- r mil o.i't'l to'a. tft 'I'tt tea, rlialr, Hr.i nli ii tn rail, caria l, oil Ul4b,l!anb n iiultia.'. tllrea, Ii i . tt-. ili'ii'iu turia. "aaliftati'li Iwdt idi, htr ua'li.ea h.t iuiiw, wrrd 'ban, tiatlar Udsaiun RCAJTa CATalTC. LOTS FOR ALK ICO BUILDINO TaTTM, taantlfallralaualedand imded, at Eae NaT Yoik. in At atiilo atari lultn arm. it liar of ell r aalt at taia 4)aa aaaja talk al 4tl. aiaat . B-aiawtwVF -! linilfllC Mfe lilTFinaa I Wt ptJJ aaTrltl I-J-JT BJI I nil reani'i iiwanl Alffijrii.TWiii'i.TCrai Irular ro i. in. A l'Arli:NlS70 I.JT-0K TIIK MOST 'l ) 11 character. ri,d an, rpirt I'ta"- the reroriit tlwr eonal'n- of I're r'.m rach. in truof ur noir inn ii"in nci nt r.ta rr toil vrat. r r"tt I t.it'ie fv nt'it and ill te.p 1 tlri ly. Apl,toi:.l MfAIi. -'. I'l.rlaie, (mt 1 ir .'. ifi a PA1.TM1 NTs" ro" I nTllU t'lTnt 7 , ., ''"'of 1 i-rlek hm e "i tlt.tit,enitwUitha I "tb 'le limirli 'mir rmTia tstaren 4l't nil ah annuo., I'lJIr rnctli. In 1 Ir H'. Ill OKt., I.i, .'..' M'V.,il",'s'"v,''-''-''"''" "" t ' Ma . 11. Vrtrl,e,tor ro , V k . 'M,. Ai'Ain m i'nt.i to i.KT-r7iiri 4rTi7)iT: I .1 ir ' , a a, II III art t. itr-in lai I 'er a o-s'.r.roriite.or ar fa'il.v. laiiraot Si tl" I Milt APA..t.i.srsTiM.i.r-m.Npum ' ' '' ''baie.oa .iprl-nbr mm t, all 1 ,1. t anl e ila. at. 1 ll r a . lnr tit 11a I I I .H . . . ... a.l ... .... -li.taf. ..' ."." --"- I an I'lrtt'ililMlini . r I.I IMA, 1- tiinth av j.i. ; j 1AN'M:xt TO I.I.T-A VU0NT IlViK J ' mri t" I, t, ni t I'd ' 1 .r a e in I n. nr. .. . . tl lirtndit, marll.riirrt. 111 ill.tlL. .AilN.NI'i: T piM'xp'silopjTtTiuirricMTo'r.i'T'aiT . ..' -".on -' l:euUJaiid 7 "r m i'h, tf ed 11 '.I. aMJ1', I II Ol'M' TO l.l.r-IN AI)lilON'.s,i,rv f I 'la ht. 4k t ...I I 1 1.1 )i I . ( I w. I- , , tilt nt .1 ,1 Uh,1 A. h IN i.l t.nt i aim .ri.', 1 lot-tr. to ikt-ov i!ii:r.!'N him.. Ak Hi, in am 1,1. t t,,.n aiil.tli4i, ti irrertM f- n.liir J 't. f..t. ptaa 11. ir tin I ni-. A up II I. INul.-ilNIMtittaell ,H,.I,N .. 1.1, ..I i itKiMi TO II'r-Fll..sl'M.o,)U, ll-l!'. Ik .1 a t lai. 1 a ni. In .,'tle .1 IS . 1 r . . J. e''li. 1.1'C'm en .t, lit ml In n r,. . ,r 11, . t ( -tf rk.ti alil ktotra) ,t, mr Coll'M ire Qiow'.ioiirr on i-i avk. sim.kv. ' ' ,! M'ai 1 , tb I iek ro ma , 11 11' i la nir k jAkMirnui it.ii.iii' ta" 'li-t a '1', M 11 1 u I hi V. V. a. Va'l.lt. nrfK WANTI'n oni: -khm' iivnii I'll. Ml I. k. c ..lit . M..H. A i.l-, - I'l.lK, I'I fohiin llllir. 1 IM.VOI.VriiS.PAWNP.KOKr.K TII'K lktai it iffrt.lirri I he blahe-l prlej pill T tatnl.jViti tlrkili of ritoltii.a il.Lli et a'l 'I lias a' 1 tli' it 0 1'4 nnn.l , aiuna, C, l. N F W 1 ll N , 1"1 1'.roid r , mum . 1 l, 1 ,IMirir.SSKrVINI M.l'IIINP.S WANT '..II. ,itr tilir,p'alti', a Mtn tat prlca a tin up. 1 1 I' r lie 11a. ui ' In 111 Apply at '.tt I ml Hr wla ay 171 .4HT.CLI.N l'UK N.ll.i:. n(.iip.s ron "kai k 2hano-m)mk ptar lieraea rultllile lor 1 tpreaamen r fatnllr ttaa alan 'J low t laid tint hi'mta. Ther ar rro 11 O to 0 nara old. I em Ibw k' 10 tiauil blili. A'a-talow tiliadllludUrae. In.lral44 Fourth at. 1,104,U noiiyKion.sM.i'.-Ai'iNKiHYiioi'tii: Imiittitiara 11 'lal.loforalljiitrtrrla'eor aar.to can IHitt it l!n riarrnlon rtililis oorrer Itlliial.na-Tliiil Vrdll.at Mr. It') aTl.KY'd. In 1. n at'llkrll art, alsia ltockaway rairiifiltr talu lur ill p I K FOl! S 1T.-TO M I I.K SI I'.N-TI I E kiA eUiki.l a n.nlli'aliy near fie rlty.by New Hi O'nl'ailr at.l. tnraalntn a fl'it tliaa milkman, kl diina IfAIKkMAN, tioi 1113 Hun oltlrt. ,t'is1 pi.VNO FOKTiS IX)irs.7.I'.OKTt) tL J 81 piano lottea a i, 4 iul al ami f..r atl 1 or to I tnrrelirapi.tolitat ta ', 41.' las (..t, a I, ., ami r ew i-t at I ke rd pliiuoa, a 7 :0pulJIa)ruh. At. Ill iinontnearb prleea from M."IA V, in (Irand at. S S1 rckixn HANI) MYCIIINI'IIY 11 am AND latllins llanera. In Ilia, Itnll'tra, I'lllulai, lleatera, aires t'oMiclinua, Hlialtln,!, Ik'ltluK, latn-'uea. larka. tit' 111. I, III ta a. iiaiiinTa, AUTlia, Viae. 'mlatite t'orftiM. riTat laililr nt ntlueniart.litarean.l an,,1l Mlih a kaalp Alao lialtr, Slrauiitp raib rua, Ac au. Tanka, C.ii Fur ae't br . ..a . ..,,-. M' " ANIHtKWH IIIW . m-M7C.lwMa.Tb 411 Watir ttroit WAGONS 1011 SAUVV"l.KOCT.P.Y a"on and riprear waunn for aale ch up at SPI ilitt tt, mur ll"uatmii n italbjatild at anine prim ua lb. 01 mr baiiwtor Wnabluttiu ttmirria. Ill iiisi.MNM :iiix;i:. HAKI llVlliKS'.l.r, i:l.F. CIIVNi'l', luraUil nn alu.dliiattiiirinftlitar., mw iln,nt a ran,' ttiitiiiitf. wl'l U" a.nd ilieal. alao Mineral mil r hlktrlie In il'-nd liialt iaa I M atlmia lor b.Var tkat ttaitatolnya I nlerr all u'd call at MIK'UflL'S Uial F-kiteoaice,'.77 Cednr rt. ?,t31J DlifG MOKi: lOIJ.SAI.IaWIM.IAM'i. 1 oiab. eir Itilaliwli k and I lu h'nr a.ea, nowd I e a rood I Hi Im -a will lai mid ib tap Itir can eat. lrlMtt r reaaciiia airru. lu.ulrtofA. IV I.i. 01 tli piunlra. I.IJI.l O'.tiriS SMOON till! .SU.I.-WI.I... lit 1 tint lib 1 itiali. riipp'r na,ins d 'linia lay li 1 I Halm r. 1 ui t tr I1I112. Itetr i t oui in nt li. ittinrlu liu.i tirycbtap. cur. vi h at and th M ll'I'.N. k 1.t'..,l laovr yu i'i;.-i. BOAT FOl Nil PICKI.M I'P AIT.II. H't'i, tvl.lltlnV.lt, a rliil-'a tailh tat Hi" oali rninb.1 lite anie nr nilny trop rly anl l.ilnitrlienea at 13 llalollt nara llpaiklrn. ti n OtJ IOiT-i KKWAlMi-LOST H10M -rVVi.tl that, bet Mb at. I bib area, 1,111 til b at k ami tin tt rrli r baton a hath r enllar. enr. r-d with 'Hi rtd ti'int. Uni-rl, tab t- anl blue rnatte. lb a' aire a anl u l.llaldu bUlb.ll tery at la 1'ark l'laoo. l.l.! DOG I OST N WI DN USH Y, A Ill.ACK and tan tr rill all'aial rea anl will ha p. Id by rilum'u : I1I111 tu N . 34 W' at 'U-lity I Irrt at. li -1A00 iOST-w "r.r.w.Mtn wu.i, tit. -e-"t'ltfn fur arninll li'aek and t.in alnt. lit nn R in uiri 1 id On a red lean er eon ir. Iftvptll. JMIIX KI.I.I.Y.. WI T0(1 IONT-.5 Kr.WAKD-I.0-7T, APRIL Jmmt lb. a lar.il lai wliainl'aml no- liai a aim tl'p" 011 lilr 10 ll ra.l. lute livvt. tt liltal fit, anl all 'T "ill JAMI.-i Ibriflll, Ullimiit'- rirtolilju. SI D0(J UiST-r'i I.I'.WAt.D MONDVY, .1 ill nit. a . li t- lull t rrli r up, wlt'i laH'i oar. 1 llttniiriy. 1 aland a:tuo dhiotd flia almv roward i'i h paid br railing at 40 -Juifulk tl. In Uie roar, IlliiMAd E.klll.Y. it I IOI-SFS LOST "t KEWAKD-LOil- ON I I Hm.day a'b rnonn, tltn isth luat, 1 black horeo,, otn ala.ot 17. tba olhir A liandl lilill. I a almta r ard will In laid Ir tb.' oanar, MCllnl.kS k I il NO, In Ilioadwa) , Flathuai', L. I, l.im.4 (iSl lOI'NIl -A SUM OFMONKY, IN ll L the rl alti of 3d at and ar II, the nw er ean ham tu ram trprmln prn rtr and pialnx far tlb ndirrtteiU'iitt. trri. 11. niatLiaaat sue riatu nml nwsi. S WAXTFD BY TUP PKOrt'.KTT J Clerk of the Paltan, 413 U.-oatu, at, lir thitt mil Clerk of tlia JMIoo, 413 U.oiane.k tr tltne'iullta wiailna apparel, tnrau aud cadi 41 rotita. baaaoibaae itatt.'ii, tao rl 'h rar, nur pall of battir,onii roan calf one Mara lat-e iii,,noi ana rvaiuaoii 01 canon, yirdjof llrurarlararpitiLtii. 0 frl-lNK liKr-DtlBINO TIIKFIKCON 1 1 uraday nkikt. April Hb, nn Hlith ar. U 4 th and 41al ata.it trunk witlt clothlur, bo da, two orer naV, alao trail aork aod jtai br Kkats Whuwrerbaa aatidthi' lame .lil !ei reluru tluim kiOOI tUxth atrnue. J. C McUUuAN. 14 WATCH IOST- 20 IUWAKII-A Swl own laud iill dupli 1 w itrb, by rii'.a, I cle, etiiclna turned oitatw, anldrap, whltu dial with heavy liyiift-i, ineaiivM roward will 1 pratuttiy rtld by I. II. Bllll bON, Vh I lutbaui a.. l.M,. yOUWKSATir.NllON-H'TUK PVP.TV imi tint rrlleard maiif ni, meiunrandura to Italu a.ve It at the iiilioo ot1 tbla paper und r tli M iae mi atll Id n'l'iuuillciii. aakid, aLd ulll oml ti e eanir, 1101,1 "M.UICI.I.M. Diu ivi.vs coirtiii i'.xti:i.miviok l"rlo K cent . p r bottle irbfural. nn tux artaur ft r Coraill.f'OIJkil.lNFI.lt.'ii.A.AHTIIVA PRON tlliriMICKUNt) NTIlROkT.INt,lFICNr CO.NSl lil'l ION, A-e , ate Ar e. Ilia, a lte.nm Im-.U w, an t X7't.liMINkTOR, cairriniitlieriildoHi.alura li a'"l elt.claally. laar. in tba airteu lu an.uiid eiul lualthi ate, ltb.ait iu tear or art, 'a ' i nt a....... ... - tiiraHiiiii ui r4VV au '. " r L iii Z-ti l.rrH,kta.larii'a,'houlill"i lei troubled wltu a toVai.leJa,ft Elhlh are. ("1 IlMadwar. Ulan eioftlluiLel outlier Allen and blaliUuets 44.flrauil 1- w!n I .aadou atr.,4 aed aie. Ik, and Uv tleoond arrTeoriior ieli tt . Nw Yk. I'rtaiklyii-liy) C-mrt it.and cm twr Miitle and rat kiln area, aud car Mtttla av. and Caill atnet, wllllaaaabiirwh otnr tawilhiltbaiiri Mb rt au I 34 Oran I rt (Imftil lot 40 R. 'l.r 11 tlnajM' Mr, VVlUlaiurliutlih, aud lot tckbylmituilaBi iHt, 1 TIIK NEWIYOItK SUN; TUtRSDAT MORNINQ, MAY t, 1861. CoMai4iOrtr or Lmiuratihw. Tb rrf Jtf ietlpcf ih. rtrJtoki.WyertfJa,. Thf rfl!r rlatimmt U tu f..ikw.-: NanUr of eilnitol tnirti plu-e Jinuary t irn i4 late, lS.STu, .'Mt 13,"; i "1 i'p tola' a.miM.ato 1atjeir; mimltf of Intnivtea 1,1 iiw Virl tit In.'l'ut cniuaJaf lliCAieif Hi llm. ' P.7 A,j"itpitc reieljj.a during tli-i.i 1 mil;, t !rr I x'ft'tu-ea durnit lw ait,- llmtk l'.e" If. Until, a bilnnt-ttt kll,1?.'iiU l' t'l Ci lllllill'lll ill Pl'lllt I'I ll.ri lltllka O 11 ui it t.f Ifr. i't i:it ik t llnaiii,: rtn- 1 't''n w t ii.ii.umi t. ; 1. ' ti.i: ' 1 tl. I Inil tb' n'liinif l-Pii t.nten I'rt.t nf t'l. (I ti,.t. I i;'lililr t'.' 'lietf the tun .lilt, r 'e'a.krj' , ."I '.V ll iiw tn tltlii.- f.ir t't r it in 1 1 'n nn it Mprnlilipn aril it ne'iirri enfi'i'ilt- it I utit tliiit liirr.tller iln llj. u niu. lioni ln.i'l mil.o duticllou ortl.a imieilTi "t. A'ljunfivil. Tup Peitiui or PiritrTiimoi'tiit.Giaitix lit ll tut put Hii'lt t ln-1.1 tliilr rriil.ir Minl inia I in." t'.t.'y in vtl ii; latt rAi'm.tjj, t'.i.'y m vt Jig laat l-ki'lii.t'J, Prm! lent W, I tin 1 Si. I'll a, i:ij., In the chair. Tlintnriotji ri n-i Una rrncr.ie.1 tlirlr rrfa tt, wMili were 11 '1 1 -I, Duiittj; I Ik p,i-t ntnnth, fi'tTi M went t'i-i'il ii'i, mirn'j I hi fir (ienii.ina nf tlila ii 1 'i.l,it l.'ll li vthiili ntr.i ilLittibuli d th rim; lie .jn . tni'iiiti I a ,vr.ir. llni aum nf rt " 9.' 1 1 all. I In I I.o tuaaury Iluiiiiitlhn pn-t nitf'l; 8,fM imml,'-i li arnrrd at tl.U tt, tf ti 11 ,',h.- n,.. (Kimiiia. 'II tt tnm lr rf J,' tit 1,1,1 (I'tHn-i and .1 fimithh trn It ' I HI. Tilth "lit ibli -ill.'ll."ia. Tin ,,,m f I' laiflt ''l..ti'l i ian' .'litiiU'l miiii; Hi. I'Hr. I I'ltrtl a-latra I iiinit..atntuia I'aurt. 7.' fi'un .lini'iaiiartrkMrniirTi'it.'? t't. -tttKrattt if. f'dnnl 7.-ll.r eiamlnttiui ot fie i'ef. 1 ilai,t Iw In 1 eta 1'itte.l b.f.v e ( i.ml.al.airr Mint inil In irl tei oelvieit ' f nah n chiia'-tar 1 t. alia, 11 1 ui Ir'mliiltiiiiitaHK I iiii'r'nii t al Itilriil to c.)tutn't an it nl ttt-iaui, li uaadla ' 1 ii..!'i. 1IU00KLYN. Mnrw.Y A if aim ii llrioiiKi.Tw.TTi' I I'll We. 1 nit v te It hitabiVrntii thrir q utra e 1 1 1:, new M n't e Ili-rarka yeiten'.ay,lait wr 11 1 y li 'it' met whan tiivla win that tli la I.i' ta b ..t 11 .i yrttv'i, tvvtitett fnim ih iiai iti li ly tt lb in nt in I, a fu'Ujhlbny aie...ni. I loir, a'al li rvny w,,y I'll l.ir tlio liaea for which t .1 a "In iml' I 11 O.'ld, aialT, an,! 1a1t.it ny otrnten em a Ib'a Iiw. Col. tn', Aimii'M. kktiwi; l.aul Ou'onel, K. II. 1 1 w'i n ai.r, J. J . tntiin AJ.lllant, A. W. II tl ll' 1 1 3 mrr. Ra I .1,1 It rt h'linrr.ui. J M ll.tmea. 1 t' trv'a ai.t hnttfe a, J inua I,. Farley an I V Sr. In, flat lain. Rar. V. A. Ilarl tl ; lir fiettir, II. tiial.'ii) Q'iittertuiibr, A n- laititlilay 1 latmie'iatir' tfi I ll. .Ini I. I Cntmiiril' C,a M'Onuilier. J. V. K'.ylta. kiaiiir It. l'at-iln l.rtTse Malntta, Met triauila ,l t Urn Irll, U II, Pierre. Ctn.ituiy C, l.ti'iba Win, M. Iluriuu, l.ki.Uiiania Llii tl Mjeia, Y II. Ilumrit. Cona lat.y ll. Cal'lnlu Ik V. llaldwtit, .leiiiennnu I. lbtan.lt'ii. ,1. Jttiiea Itanpautf k Captain VT. ! It. H'etla, l.lnitriialiLi m, II. t. Mldd Ivll, 1.t, M, llctak. I' mi'i'.y F, I 11111 A, IMIirmela, l.ittttniuita, H. Hi'.trr, Jaa. J .r.ltn. '.ini anr II, etUiu II. 1'ltw.a, Mcuieuirtri J. I. I.uilluw, J. F, OiaaletllllUth, Tb rta-inieiit cntitilM el1 tcotnpa tiler 1 1 nlietr tin iHat-itnniiiiiaaktiietl till. 1 au I ( rltalea h ml ei.a I o;ltr ronti r.'rm men, i,f ta hit la J Mt 1.11a ia 1st l.lcub uai t. and J. K11T, 11 l.lriiien ant, A drum nrpr t.f 10 inrraLern It mttuhrit 11 IL reriaient. 'lint rt'at"U'iit ia nntr ra'irn'Ht'ly etillliaaai'. i'Lii ill la. I mt l.l ef I'i IM, IteKtmoiil, which wit to hit, riti.tvl vli'i tt.r Ctii llejimeui u Tsiaiaj-, Utr.'tiluini'l t,. I. out), tl.tm lajlim in aicniniuialattii fur tl.rm ni Iv.irl Hie Hliri'f tli Heulb IhitptUretterv it trw n'lurlirtnl nl II A' aim.! The fitillrrnirn if Hi I'h I'm liu t. II".V1jn, laitiril aa.liinltJ baiurar a lew ttar 011 'mm th ell llttnltuiiai', 'I be lia.ury v.. cu'tii'luil fnTU an.iiLijhl the uiruilatr.. riioy aim aiihai'iihntl a 111 i't.i' rum fitr Uie wllo of tuat.f tint itolii-einm of ll er ilintrltl, wlm la In wedr I'lniiiuetanfe, Itr hiialiui'l bat tlia J.ilno.1 tl. lilt) Raglnvrlik, Mut 1111 U iv. All Vttut loiil., tiH.k athniH ti;ecf lb Itr wtaalhar mi Tnealiy, aiideiitvad ibeir new linn M. HrtW llieie w.i nut ai tiiiaii c ajifui kai 1 e itrrdiy It tiiua' eh H iy day. Ttirfi rna laiilltlWilty In pr,itr'rt; ll anvli-M of c.i( iitiany atnli'Uol th day. Tba tttl.-ea limle ia for Im k id rinaVni, f 4 ta) anl 3 par Ino.l Itclug i),. irullyLliarged. Tup Nnv Jmrn'rn Tli pnlloa Juitlcer, und J natliiM uf the f.taee, r la, tut Ual N'rrmlirr, ai. lervd liaii I'i Jlaobar; uf their 1I11II0.1 yatleritny JTitf Ilea m r.r In plaiw uf Juallr Omiwn L, inviu I nod ll,u lli.k iKlietbira'ultli, l.U own runia iflt'iT In ina.etia t'l ren'irati'nu Jtialle Anaais in 1 iivi'f ,ii.tlr ViMiRtiir-i, nirl Juetlre Unmru, I, jilHO if .fi.tll'rt IlLAiKlir, iHllipinl th rial (. if ll.elr intltv ra.n. Tim I ulnr, la.f.tre thent a .- it iiltie, lint few mreali bar laeu nutlt li' In tie lutd two Mti ka u. rifiiaU ko ki-rp out .)ilat.t tln'")Cil, IIOBOKEN. l'ionAPLn BlDimrii at UunnKPf. Or-. nar lkaiam nr, of "bkeuaattiir.rucn,'isl an lurieal jnilerday upon lb Ualy nf wall tln-av.e.1, gwitael ai'ia-aiing man, aiiitannlli a Herman, who wai oiit,d lu tha water at the taa'n of llincitnl il'a'ka. l.oui t'10 t.ijaianluUa, at n Ur. kmi. A platol ab I waa Mind in hla left aide, and u ktiils noun 1 im htaiikhl ami IHiii'MNed wua aUmt 11 jou't 1 f ate, filial 7 Uu bra in helht, drutmat In bl'k can. aiinoie ajuu, iiiixnl caaain.rra coal and rrat. In "la, "I III aa aril wa tniiuil a Uln liar.. paa-wraill from tl a tny In Ovrmnny tintin f tbe iiaiua 11 Ki Y T, A. term am atateip f.ir Itatnl fim.tahl at tl Maiialuu Ilnuae. Koiiiu. nl. N. V. ft uauia ot it On n waaiuaikid upon hUahtrt, Hr. Enarn mule a pat m.'itrm eunilratlnn, and f ii..l Hut tlw lull libd .ia,il IhntWi tho heart. 1 r.o int'iii w.m .uiuuiin.i iiitin tula tllmratl i) f itma u. at 11 bV.'Hk, al lb C niuir' olhro. N . I.M W fl initio rtrrrt. Tl o Nairn al 11. N. Ckjaa'e, uialirtaker, at N". UI WaaHlivl'i it nil. Tiik I'iht Kioimfm. Urlfuliir General IUti n ii'bai 1 a-ucrl aa cri-r f.r tbt l'lnt I.ai'l miLt llUttaon ItrtjAi.. lat ifi t litbitimnt'tale rraja nia'iircllTa"iml, f:iTnlUn( ' 11 e" nmti'-eil, aikl laaVla.lt, lla-llaU .k Kill la Hl'l'la-M W'kN I'll ll.HU'l'lUI'.trlKlt, A CuAir Gt ti.ti.--TmI illU'it.of Jirrey City Lure . rjanlrotl llrMj'liei li.t.nlUil p.t, , ..ffi 1.411 to k,i ,..,..,.(. j, v.uu.i.u.,4. .Hc'-.tlH, ta. WlIaMAaMSDUlllJII. m mmmm. Jur D1W1 Ifi 11. 11 rri-ii.Y ().i tnr. vi tl. ii.uii ill m, 11 1.1 ru.T. u.i .-tainr. i'i ttrnlofrlasl, intffiy if Jtir. Ilirm w-ta tnt' in (ii.nd rtrotl, pear Flits, bcarlnj tha lpf1Hli is "Tiultoi'a p ln Sern.lvnltrta IhHVMa, in.i tie nlplt two luraoiai, una nttiir, tha ntber ti'itrrluaai plibrr, baa ayyjr-iala.wllbi tba ' mil. irs wtll kiaian, cut It uVwtWvUJ'l Ika ooiao. .1 l'linr la irreiit ludlUraal($WklrrU''kthntknoil. I; Meiltf TVIlinmlfmrjrh'w)Jl keep nneyacn a.l a)niaitl.lia with tli arch traitor Jrrr. Dana. - - - .... - I.'IVAVrfAf. -rt a a ai aa ai w n. u 1 tvsv, - - 1 NkflY N nnr. Wataa..!.,. U.. I. Tlrt waa a Pukl bualnaa at 4a Lcaud tbla . . , , - , . ok tnlog, and llttla chan(a ta pruts Th raarkek for tl e border nl tnvaka connnuaa rary iuttt ed, and ll.u npfratloiia ahtw a lr0 dlffl -reot-0 ttwern tlia ctu h price ual contract whlah (ir th a-llar 3 aud 0 day. la r.Ucb to dolrr bun-U. a irvrn iant la-uJa ara ttrm and lUtiar. Th low ptioad flrea lay founl tgytfi, nnd tha Md hart adiiua till tallfj percent. Tneieir(-m bn-Jlof ll"! ta IJtf pr crbt. Utter, 'rrra-iury ntuaar a-'ao tn tetttr rrai'ieat. In ril'wad hmh ! "J ' " if lllnnl.Ci'ntialatVi4-1-i'iirl--'.ll-a l-aal bid teaterday. Tha jaiprr tuailtt la r y uiilll-d, anl 4rt . araurira'aii ia Laro bt.ind"t-t it ti jairfe.it A . rufllWiaN! f a ttmdinjf lunitw wi nt al tbla lata. TI.e d atiiu.1 "f dry uniida Livuea la rery (real, ainl 1 diraairo'jJlfcil !' xibalt I) hljb rate, aiy'i "id 3 jur cent a 01 ulh. KtstALga on I. nlui . l.wctt witk at 104 a lull M my ef th baukera ik k Inft, Eirliaaz at Ila tltncr la better, 3 (nr oct t, I rt-iuit.ni 1 11 New Yolk, H.oill iinitiutAa of g 'Id art) '.Inch lltaU'DUidl'LlladclpUa. 11 a tmtika nf I'bl a.U'phla have adof t"d the mi. t'lAl aiicla umingeiuoiit of th laukiof Ih't city, II 1 1" . nf louu toitifi-ateti 'ubiKireeiu ruble. lb lawton buika, via undtralu-'l, uuUeiaplata do lg 1.1 twl . Tl.i' Naar.au H-rk loj dii lartvl 4 dlr.dtud vf -H erii'iik, yablnntha lflli luat, Tl a Bank 'J ILt Sb.lu ol New York bia dta larud . dirldend 01 1 par cent , payable 10tU luaL lairta (nvlnair if apcrir) from New York to oielgn porta., dr lla wctk audiisf April W, aud uu Jan. 1 1 lt-o. n. r,lf.rtlitttxk. ft.tiOOXOO l,U4,4 Ptcili-lyrci'rld la,llV,vbl 4ASW.I4I aaVjatt,!.,.,,.,, .7,iW,C.1, T4 !,!,() TU aawiHiIj ftatma.i4 of Ad (rta'S-ta ef 01 Atary (We b .few York ha-' aWreatt of fda dartnc April of r.08o,00w f'datvrili af tl lnr Jr. fifaJ 1 rold bar, Vaar-trl, 7,r. Tliafolloirijil.a.talaafalof th nn.t tfltitniraeanerta nf Iha Aaalatant TrnmreT af aTat Inlted Skite at tt.lt rrt (rr A4J, ti. Afrll I'I. by Ulaia...... j.Mk.n-' ie"riipt laoatt H Tt4it. ...... lt.TOOaJW M P4tt-ri-r. . , 43171 trtfld ... uvn 4s-to -iv. mi n Ttia-i-jr Jrat. Pm'tfliedd..., "r" ""t i-ti,ta"in' .... . tit t X'M 1 U fr ui'.l.a.i ra Aptf!. I'f.l Hnfl4 Aptf. n, l!(l,U',n- f 1 i a.'4 44 i.w. i4!i,:et Pi In Att,f'tt . ... t"f,ifi frcix KXitrt.sfie MUjt-meT noitt-v ".1iu.11. 4a,'Jl nr M a. 'dl.co Vi 10 Etta r... Ut il. .all f no r.. urt ia i, 1 Tta, ia p. c.it'i HO Ttnn.ea.-jp.. 4; liai do al 40 Uta-i W. C. 4 no '1X10 Va. e 44 'INII t?a M41V lakal d.i... .eaVHi r-t) di.,,,,., ir Ha4 d. IDS "0 at a AN. U . IIY t 4k ll-J II f.. 4a. R,..1a 4 IL Craa. H. traV M v rki....t srv 110 da a.1 4'i liMi tl.i... .a3 Tt MO Mo. 4. 41 fa-m lai, fat 41 fan IlLOm. in... i-BlV h IVrkllk U vn . I.AW. It., so M laritna f 111 1. Y. Om. Rrl 71 la a J n.i J n d,i altTW do a7C ito....-rbii; nn It ti ra do M 1I0 Mr rln I't kt....atM C'i a. t.c I'M Cai, A CM..el 14 74 ikj ....... nit l'0 dn M rti....tWH; M CKATuLX.. ' t1 dri,...aS4)n l' do fIV ti ,. y lo dn....lS4-J MCMilLIL tH 0 do II iii rt alt NkC KO da,...bJ4' IT .tJTYV ni..l-nwh 71 ...e71V . .n-l 11 .... 7i .. . 71 '. 3 7IN .Si .In Mil', a.1.1 71 SKUin IVlAIiri. . '0 II S. Ni,74 ,qi Id Tna. Up.c. 101 I" 4 I'.H. .'at,'"! ,cp SO i Lab ta.... 7.1 1 i ik ... 1 -. :. Uln Trnn. favOi-a-l 14 10 V.f-. . .ll 41 '0 d.t. ,a3 41V IIW If.sS 41 111 iio :i'x tf) il.i ...I3i 40 I'UU rt Y. Cat!-.... I'd 1 Wi N Y 6a. MI..IO1) oil 111. On. V. II. b' l no tbi Ml 111 tbi Ml ' ' 1 fie. A T.J. nf. ? II' 1) M ch V. H p.e. t'O a 1 1.1.. v. 1 kl vn f IStk Ilk 4 .r.fi.i p. A O.K. Ta) Id It. U A W, R. '.4 niarirk-y. .,.. trv '.n a. V, I a.... 1 10 I IIO 1 ill.. art ,ki . . WW led At .... UU M it 1 . .MO 11 tn HutLRr K.... MMj ta) ill 14 fill Ik-taK Ity 10 di HI. M dn .. jI9 r di....alil M fteh.(Vai. R... 441 IM) M.K.4K Ua M 4..MU.Orn. .. n Mt di laMK 100 ib aM t rt 0J. Atnit.... af 4V) cm. ATol u f-0 Ud. A K. L II Mkf ta d....aUM BTOCK IIXCTCATTONa. Tbia labia U drrlred by tinainrlioai af th I Hoard aa!e rtwh da I atrraNrtan. 1-atra.ttnaa. V. R. s N1 cp. K per Tenn. 6a, M. . iff aar a I'altloti I, ., Ya.4 I .. bid. A CM. R., ( .. Del A Hud. ...I14J .. N. Y. OcnR...I FrbtR. Ikf .. IU. I'm. U. .. K .. C'I. A Tot. R.. U .. CbL A R, L I. K .. M1N7ATU1M AT.MANA0, StmHUtt. BunSfC. MfikHttm lliy t 4 til .... IT..,, May S 4 M .... I 64 ... May 4.... 4C4 .... 4 6l.... ) I Maatia) t M.t, 9 MARINE IMTEI JJIJE-1CK. 1 1 at.lp Ot'ia lallallon ha.i Iwrufot uaaad I" bet plor. CXKARKD-For Hora Porta. HTIAMSII1P Reinamr. Palmer. PklUlalraVl.. Iyr aad Klrkpalrkk, nlllil UauUl. UiHtr. KlialaAbixwI. OtailJ retetN BlIIOONERA-JJirah, Itenai'B, PhUaJalpKU, W lb Kra- A tl Vlllard. f VirbetL Ikaramr. iriLa an.1 IViJiallt, Smith, Pro-rid-, L ranny Arba ,a.. uaraaa.,, riviHwaai a. aaennjl rrraa WBBa Iraak MilT.ai.ki, nutatari M laiulaa, Fall aaaaa n a,,,. Foe Forolga rprta; KTrAktoIUl' Charapltai, rJaabur-y, Aaptawafl, at II All u. 1 ll irn-J Utter. Jr. Alral, Urratol. Oka at kl.iahail aud Ut llmrr Clay, Uawklaa, Uitaiiaai. f 1 offot d, Tiliaton at. d te. PARX-Uay lluatr Diir'L, ltaiUtdi,nTT.ya. bllilfeeiid tajnjs , III.10? VI!Iaa Ikrlla iiiaU, Yet,T Jaawaw Ma iio. Wliklurau, MabinaM, Walat, Carreraaat a 'Irl'inph. tliHtlal; , for rt-"Wa llhilit.rn, HiMheratuiJCr lid'n, gmil B Jaaaa, A Hu.lllieraan.lCn, BtltlMlNntS Orrrrn. Q!a. Ilallfar. 1 nia. and Ci ,itter hire, Bsttnra, Caermailhra, L Ainall ik ard Ca II Flatiliar, Meara, Aeptnwall, D I M'liiar-Lbiaf, Citer, Makaoraa. It n. drldgr II ll.it ira, II if u, re, llantna, Triijlll.i aadl l.'iitiriU-S A'lm, Ultra, Cmllc, IN at and SuaaU. AKIUVK.D. HTIAUnllirif 4'urw, Yotuiff, fm rrldaoa, IV KUian In ltaite IMalL Maia, MUk.j, PlJla-lolilJa, mil to J aad llt'Cya. Noiuty, M'trlKiu, PUlauclpl.U, tula taJaaA N ftili.. I'.ialtlea. Vandemr, rblUlalphla, rajaa klJJ ..i.lN lin ' Niw la-iabai, tinith, Nnw Ilatin, mlao talH R11 k ail. klai-.jlr, Hull, I'LUada'pbla, mda tn Ia-aata aaA Kitkltlik. Alb kl 1 (itae, Foil I'k kern Aptll 13, rl Oatiaaa Wth, with patiainrira ll.i l.r illc, nralaia'rt; OOdil, Wadilngtoo 0.k. ll V, llih ult. a , Fllirn-Johj, Ixalle, Olrrn, nf Bath, braaa tjiiii-IST t'aya, rail to order. Piiuthd-n Chkif, UlgsiBA Llrerjaail 24 daya, Hk ital turnlir J Mi lP, Cl'.lcr, "f TLmuJrn. Im Utarpool IT d.iyi'. 0 al w Jaa W El aell. All U11. Ut 40 44, Laa f'i, ra-ktth'pj..ta c'aik, of and for Tlillnaiaa. trt Urrtpool. tlitla llarwatd, lUranid, Hint ST (Urf. ta Ulintto J O llakrratit CVs PAHK-IIirtt-e Real, JoliBnfl, Dtat lataaaf. M.,day,ilctMto O I. llilth. "" ilttil-T B Witacn. Mntvlty, Portq Qkratlo tatik Apil.wltt-l.ldiato lHlttmd DllH. Had bat N I, wirda aid ea'u,. tl a rUlm raaaaf.. April ll, ,.t 1 1 1 . long U to, n,ok Jean Mauri.", Bayaa-d, rtuiii l-ir,myi kr lUudoaar. lafk at Lawaana, 1 '"" lU.aD-ivilt. Ull. tnroaod tor Kllailalaaila. r v'st.'oS.rurs." ' T lndc'ta, K.W, tl Bl "'-ar li. aaiaaal iiaana'NiiisNi uai awuia auiawt natan, aar aa a, Q-jjn SUarok J iak In tea.iar ' J O Aodtrxn, Klrf, Fetttttandtna, FU, Idafa ivi iv r'.anaiaaj, ara.taiat n attl v ' AJ' Chadbuinn, Mly-fuea, r R, April If, ra . ., !,- . Tel r. vf JTrrul.'l'aik, igmt 7daya,i , augar. M Arri.M. Alklnatai. Duri'hraler. NB Udaa-k tt 1th HbOC kO.Pl Na-tala l-dll. FCHOgNEBS Dart, (Rr) Oorad, of avaUJaJC from lltvaoa 9 dara, tuzar to tba roa-tlr. Pi la. Ilia, Cm wlrr, of Ilu'.tlrootw, ftom Araeaftta, P It. 11 dare, mar to Morrill and Abbalt. Plaut, (Br) Keuny, ll!l 11 daya, with laa ta ft MttnaB, Bro and I as I ri.klnritt. Uai.. of MamrUh. Orom . I d ija. with tiliM annlcai to order. Jthnrrtkli-i.O-obt-,ef Caalla-s fm 1 1 p It, 1. dat, mirar 10 MU!r and llatMbtoa. 5 oil ana a rry beary weather, lul I .Let bulwaika. Ac. uiil.l aaaj 1 A ILwbn, Itydar. JJaAayorlll 1 day, I l'lnlvai namtk-kl siami I M ty, pomr-y, Bltier 4 day, cow unl ,,laa,alil. Mullbrtl. Harmna 10 da. 1 w.rrt . n. Are to, P IL t-ollaaaa. .'otrert'.wn, Ijttourtatt. Ilaltlmor S daya, eB A llafctmp, Uvapuiatn, atwatiua, ia ta. uaia Irao llii. Wilumurkn.naral l.ul.tn Will, Iarn, E'Ualarthptal iw Haiaaa. aiayre'trrr. airt-4crvit Mr. laUail, iaklr, lloath, Alnlta T, Vrlinra, M r Wills Iktakllia'kam, Kail (ItlllLl. I'D do Ilk) rln I'll iti I'iO iki 11 ilf ' rli On 1 rl.i 'O tin 1 tl tin do da. do aoru-ll dn do do d di d do ti 11 a i.ani-ur, Iran, itrurna v uara, auaar. W 11 Smith. Boot!. Wlln.li-t.t N C April tvarai lloria 10 jnnna pimiu ana ijii. Vulcan, Manl-11, t-atiTt 1 oaya, tun ana .IIMI, kn John B lyakm end Sou. liotiit,Mirr, Eattpoilidayt, flab aadrJaTTaa John B. yi but and bVm IfilaaUth, poire, Foitlaad I daya, pi lata ta Juhu Uoyntrn aud "--tr. y. Pratt, WLeldra tJlaabetbrort lr Fall Urar, I Aialiraou, lltmmtojjrray, do da Marv Ann. Buillb, llamaronack, Ck. t. t, ttiaa. laav.ivii tfaiiaiauaa. I nlour, Dall, WJllala thpta-l lur AiplnwaUL W K MuDm. FUsn. ElLvaUlLiiort tor laona B II kYi'ieuti. Walatt, do kr Ooaaa INtrtM MarblpU-, Ailatets (roin FIUab4poibotaal aj nutr, urowi 11, tan urn Fnrrtd, FiaWar, do da Florida Kallty. da da llmU, Thatcbar, do da JiutU. Sbeldiiu, da da WakiOeld.Cranoall, da da lAX)IM-A4itl-ui.lrsTUba- Lady Waaldngkoo, Waoaier, da da Pearl, Cobtetgn, da . YtuA , IHckxard, liabBOi4, lawad Baa) trrtarxitca, Carter, da f Engineer, pttty, d- DKLOVY. Out wk and a lhra-ruaKl tcor al aw4Mt4 lakkaU-arerBay. -jj-- Bun..hl Cham4i, tr An-Uwalt, rarkaa). tn'iTt KfVrU.-d, R . t -.1 ! P A