Newspaper of The Sun, 17 Ağustos 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated 17 Ağustos 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

b. :.-JZ. ' ' V" ' " " ' r ; 1 " ' " ) Mr aad H..aat.I int T I rrrtn at la r Ita awr'a-hi -L n "ee. nit- far it - ill Be r itetxd at N s in "I larr P'ae . ' o.f-aa ere, mrrSl Ic . i l.ck n tha. me roae ard r ,1 a r 'a a , w d M; m a hi ft r.t raa Mwaak'n. Ttaftffie-rurf rl1'" Pee' a a A'at o en infeet'r. an ,- eenlo extra l-e 41 P ka at wi irk o . Mfnif ! it I k 111 at Ml aINndaara af lha III FaanTaa rOa, K. Cttk B it ) l iiarataa al a nwtlag a ha Ifiil laTwlg.ai7l4tetet.M.bea.ra; i' tana Broadway, itt 'ha . a-r aa af a d.nalp it Mbyana-nt of .Halt. b.l-J era aaa laa ,."a . PBII.Uf J. lUTTHaw J. dpi, -urn M . A aVaatlaaj r aaaaar J. la Kaaloieai rhiMfr aataadi a a ' A at their rrlll nam la WtTilMat. in Bah-rda ....lit. at 7H a e k. at 'fcaat .t'LI.IV.V IM 01k fjai Ian at, N. Y. M M Offlcara a fed Pa d'. r-o. th" aie-a" n wteh to ft -en let fur the war. era r-qtiaat' .1 to arte, i a -i.ee' -na o u- Led a ttaad eMaik.ti.on Aau dav ee..lrg Aug.. "tt. at i"ai-.k. By ia,a al of Cat PlStia h i y and amnl aOer ofTUere. aa.lt I lug tirrm Aamta W.wtea e.art. aw.-. ttlc rear. In a . aa igup t obta n -ac a . 'ar a tr' a i e n an' Par eillb. aiaan for every teea far- I.. ,d. (JaU at u'c o.k a ra a' 491 aed way, M floor. aa 4 4" 1 ' tHMBaVlt. rao a.; raat im .- rieytlVe Th n..H. fa I fa aaat, via H' lit' ep Of arl Ua. t . a r ' . .1 d ft .11 at.at.a- II 1 111", all. ' a' to -Hi a i n S a I I a By - IaY,tr 7 afar. I "tn t. (ajt. a in- .otoek P am. PilLI 1AM II. 1'4VL'M, Po.tau.trr. It A Pro to, thai Tinea Brian, at t a wa Mi olnmlilun Hair ltr, la fAfaitoaafor hard I iroa ' r-loa tn- V I rJ1 at a .o tho BCJT era i ml uiusi 1. II d , na lii lib. a Natural III M K ar IIHIIWN. wltbarrt I itartna Uta Hal' i r gkm, and I. -). 'f. aallt ar- par d, that It will nt aaiiaa tra hair la aa tl it had rxaa drad l b t.i ao.liu, a. i , ladn aa van a to Jan. an an haia btaa laiai d in U aa aaa.ajt I at Ha eh. a -ma- a, It It lha 4 lad hara aaar liaad atrt -a' aait faarfol tilal ll "DH rood haraaea U i had h-cu n u aahit nf pail . ai aad aa ra toi 4 a. aa . lit. of ira wa a airaldfu rj ar atUota ao d a tj a low "a of TWKXTV.PItn CKMTai PKR fiX. not Uarr mf it (lata hat tar aatla ac Jo . taaa an.. War haa vt iraal, aj-d nrr . a lar 1. Ua k.au-.atf at thakavr aaakiitr r.l. ik rao a ruta a1 an .-. T j Ital aajl ian th e aro ar I 1.. ha . of pap l Oil aattla aaal aawaid. to ha -. t.ir wki-atw. ot raraa . taah. ft'd "a ii'aT ra- ad ll a paiui' aar--a- a. raw win floa, afT anfla .al ai.oe. t-al air ' r van r hat aa wart, MM 1 1 M ''a nx d' waa rharaa at t hire, r '. '..t a f ir .. t t. hf ..fartort-d and for raja at td B u'h Uaa ,d at WU.HaMwba'.h. aud fjr ta:a by rujtai.'a aawaialll aa. taa. '.oa , Dr. Hi ry ZU nertiia Pow4 it n ntma t. H ihf 'im i r . f . mm trtTn. tT ttM. Ii h h. V, ' -p-h. .rr,-v. K1 Kl. 11 A I, K. lulidN L Urntfktm. m. E Mr, it t. j4 l-coftdj it, KmCkh -t ' OMN DijlX4m. V TV- tMSM im Im anln-ttwti l m i a-in . ik Utvm ilrur, ( tinted taiM tvi hdi r,h, mammmuM LMUffUb AK V -N i i.. - t v 1it. ff r !.,.,.( , vrtii T-B f itugtal! (l K.lMii ku4 Ana ' iuff-r lit'tt- tlit lir'-n iii WHfa mr, n t fr tld h in :u , t rMl l tlM klvfl Ion i f lien ,'. " COLF Om Wmn$fi9ff A wtt 14, Wil U (Jt, In t you t f li , -.. T i Vfftkt-Mft ti I ti i- nt ',n''T, ti ' fif h'l Uif fnor.' fr n li! 1 J . Hit tsri, in. n'lmi 1 .ill iAfi t.. io '.'. t a. .f. mj J I 1 t i l ilu i. .nli,,. loth, hit- 1 r.JiM. t. ii,.,t, Vn -ft y UJir, Mtl . U .rftJ.nd, i , th i.fti, y K, ol h r ftM, lid.i it ... j LwkMi ..i b't dfttu't ar, Mn. ;,- IHii ,. 'i.i ' fttl $ Up fun en i on It , t P. II. f.(.m ' r. fttt c", 0 4 H r, r"-. i p rifV n . Ftltliir'irorv m& ll in,t ofe iami Htfk 0 ' si.ntl' . oi Urt H i.iti of Kilr .hi mL Oo u.t (i ftlwfty, . I.i 4 n i: d ?: tra'K. Tw r. i n 'li t m' . i t .. i ti. li ., , r .Im. , ti i t r UttfHai humt.i iMinii i tit m ll t at : i it o -.1 I u e o-:k foaa 1 IftrMI Iwflft'f 1 lIKtl 1 thlt aLtiOlK1 K-idftf njrnlrii, ''Ci'i .itt, rfltra kra ftbtl n in I im i-ihu. tumi.. ..., 1.4. Wft ti - . ' 1 1 H 4 a ift.r 01 hU ftf-i. Cl- V ft ft fl ti ta tit Cvnui . -YtrptttV t t ' Itc la m th-N; a.ttl. o iuA t ,.vr. noon, 1 ' ti ' Bt. 1. t ' a ..a. a.t- UW lertoe. l'iftl '.Nt ftt, 141 CI u L'OI s Mn r-'d. m rnlrg, "tl h'l it,, t. FlflB lit-ftfl-iir ..nl"e in x-u-i- g . . w 1 .1 'M U u o-lH' ,h?h (. t ..tit and io4 r . riHp U 'lt" n,,' ' a Mltll rt. , (itiNWM IMa i. i) .. dca rm HAJIM' .in r -in!. '.ift.hii... 1Im toaoai, jo. iff t oa. 11 ff 1 ! mj ' r ft . J Ihi. a. Uamp lt.Ua ftHtd il Item t- fca. at I lift). .1W Ulai.U' t)t Uaat lata' kj f ,att f-lll f 1111' 1 tO At'ttiad tj. ft (uat1. an J u.-.y afWaM i'. lib uL at 1 ovi'c... frcia fv. r Wu m w( hr . . i M ATa.D. MaDBHVOiT - n Frldftr rin l-fc, lla I it itt.-r hi. t iliux R 1 1, tn id rlv.T oti, ft niivf .)' ii.'.U, u if pi t, Irrltii4 la iba &34 o.r of 111 attV TIm frif t.tf iKa art arpauao'lr tn Uaa m att n4 lbf nn t.rti na. en dft'" thltd r'titoii Hth livt, at IS (,Vlork, (i la bu uiu te.tl'rnc, 151 lioi run, it. im BtVI.lU.ftN n Tla 4 rv-.l , 1"th Imi at'chaVfti, c ii IR'-' tti i .N'rb.l-i ftiid ttarr M n i an. .a1 If o n ba. thtt irt.id it ta -aaril ar mprtllr tar1M to twt .nad tl ii.i.t ra thi r H ur lai t ftddrn ii, at 1 O'cliCk IrTi bu iri-btc.ap uf all . -ta, l-dil at, bt. ll acd 4,h m 1 ai tn. Ht- . nttuna l-s talta tn Ca.t tr i av .f fni tMta nnral. Mil. lil.' -1 lai RhH'ktwftr. aa Th rafaf, I Cta I it.V-'Ti' U t till, J Hi ' k y ... ax-tl 4 joara an'. A n nut n, a ! t- u. It.Pi-o.mKh,C 'uu tj L rtil id Jra a' f . Tai 'i n irt- i t ia,mllr imI th of b' br t" Maaa nd ii ot 1 1' I lit Daajati toa'tta fa vosft- tst fn it I vltad ti iii i, i t i i i i Hii- .-Ht.i'fi-. ; h Int, from aiIi 1 t f i i in , tor o t L bl i and i ai I i-txi ai at " v i A. M th I I t .. P Im'a H t i 1 . be i ft n-i Mih mtiai I I TafttMAri araBAafaa aati froiu Uicae M Clvoiy t'D ti 'J r.vi ck l. M If I QI'INN Ol lb' C(.tl I rt I.' r ', 1 .11 " tire r.f rallaiituurk, 1.0, Lunr.lo.il, Inltrd. al ; 1 ' MtiaA ' ttie fa-uf lift taapacu'AllT b.v tl-w W a.!'.- l-i" If" "al, thl fStinToa-,1 aitt-rnii. Mi I uiT.ftt-Js. t't m . BAtM Wat awUk ata aofi Uat AV rrtJ.V- Oi iTrUAVi l' tb 1 nt, OatiitrhM). jtiaiit:i t c' 'lo ot Jul ii ai.d Jttrr Hn-1, , 4ti V reata and IT iftfl. I t. friei df ud ftiNtiiliti.ora o' tt.o fao'itf ar ri ; ' i 'U ! v rd in ' ".'it rttj mSi d aft t,t "J o' , f 1 1 m hav lai r..l- d i.t. iab IM H-h-t. HJ . h i i , i.tSM!: , 'o .1 .l i 4 if ft nail a ... 1 d 1 " . PMa 4 bi-l a N I I u t ill tit foi i . a a. i-l i. a . I aathtaaV) tin 4. . II 1 1 i rwi a ftHjpp -t it'' i r i ai i eiu't'1 it .mi 1 I i . ft! i o rUck. i n l.tt el m r, Wo Vt. .1 II a tU; tM ta -."I: b Gio n .1 0l U If i TYIIP. lu "Hoi ta-. let toat, f iMiri it. fa' LU . in . I . nJ u .i.ai. 1 id rtaJ.d vt ftu ffLa'."ft li. ft'"1 Jl i I Bf, Altai If U- Clft. aUa hav AM 'lh I aLt ra to the jrl rbill l r'tta - Tfce tn rm H "i d ulrY- ) ilal.'ea m- a" Tbn tub l In Heaven I ! Wnc.t) eir- i rTu;ti tr a .d 'on. i e'.. . TLf a'efe- 1 1. t It it lator-. Vnd' ta i 'n rihuj - F ' 1 1 t ' t I i . Irom lie f M f i. AAltd iU bine at i . 'a' To Id a In tl i :., 1.1 of i be 1tltf ftlioTe. t O! loo! re -l-h ir .( 4 b bMatWftlal aano. tA I, ii , , bl . ' i aa I i . -i . ' - r t ) An A f'o', In jt.in roo. lai-, ap nlt,n n.,.Uii,.j Of I. web Idgtaj ttohtlpf i ! a'. irf t'i' .ki.-i. The ralaiifftai vif MH j of tbe fnti atj raue fal.j laffiVV. to ardHaj tba roiurai on tnilu a-Vnot,u. ftt 4 ...l oll, iruoi the raaKauea "I bu y' Pal t lata, .'.7 I l '. ir t. Ill 1 WtVLUWi -Oa te ir,B i0 t, Hnnit iMl I 1 ro 11 Mat aou df Li 1 1 at, J A. u id. !iiiaa a i n .i--!! of te I tin HorftMn flinn-, BA'd 1 run 1 T4A Mw 1- al t n fini ly ate -fpto'IuM tn !' ti fo itt.-nd re fU4Tr.l n Bondav ae uoi ., - ii i- UaI1 ' isk, ti ii- t l. . r. r'.i (. L( hi latarlVn .'. .4. 1 Jtrfjafiai; KVVtfUXaLI'U.lt f JAttSUMS AMr'K iS MUdfiUU - I -K i ha miliar, r 'd to ft taaAA1 I' e m at r fj Ik i ; kofl i l.AKV Nj iVBI 1 V L LIVIMi IMl' I'J POf AMI'S, i ;. iv i it i ilVB N1U IM r.t r, t r o. 1 . aeje i--i 'romlif to ni-r..4 ux an iul katlA fritbl 1 1 1 v t V ftpi a oi, an naear al toar.d t I. . ft- ri.ii (; v i .nvt bt I t'.il l- T o-l-r u ' tAj ( . art PWa h avir h'. ii Mn t.rtta enii ? , ( at Ha . j 1a caMUrdtaro a l J .a, .bd lb t.ftrjjaol f.ajLt-i L ( 1 Fftti . MattavJAmtaafl in aj i,-, ,. ... 4 ilHTBAI PAIt 7 Ktl ti b D CVAal 'a lUt d n hA Mall, on la I n a , ,1' ln-1 i. iuc ut-cli ht l o'J CI, (' If il tl ra.t-i 1 ili.e. -, ftaTal A "oTptvt ov tketu oa ta a v". ou rUidP- "' var'lal piaoaa from ft IV " Jej a-.l , aiihaafT itraeiloa lha rOdV frila a a "act. rl t". al wtthilut Etlu al V lU.r!Lr T " Cala-l at. aad Bawarr. hp l). U ' lat audHtM'el )a.Horr DKtyt i mr ii ajt hxmotkd alana JS.'L B'T, ajSOI droadwar. I daan '"K FauPa-tt oftaathaa aaraaii.ar. a. tola BliCrj f '".' Ptatlua, l Artitrla. ad Roovework wAnrai) a tidt t.aata rt'o (to a.aral hriaao I; ri a wo tip waah a. a Ira Wrl , ao oUkr wUl ault Ur al laa ran rth it. II NURSK WAsTRD A (1IKL rt) TaKH rara af rhll'reT ar d tnaar h. rrlf ft ralir ata'ai . itoj'1 nfr.aet ir.ul' .1. ap.. al it Waat ll.t I. g ajKll'.r IMt D WAN I K I - tilU 8 Wl!') O waa-.i,n' t a t rred. i.'oa'tr, h..t'a aa. l&at JUtlDI Udtr .BIflBr..,u.v. ui'al.lraTU CKIHT HA?T8 WANTICr1'0 Q K)D ' k'ft'la.t .k'rt ha-h: nana i.e. I aaal. nn'aa tta- raa al da at at a laa a w ml ha I't'caa". w 'h .hlr aw. a mint a a. h lata. In ( .tia a- HI I t 1 trh it. Id fl.'Ot s VULLKaARI NriD- i OR I lllal.S la an dar aatltt.rr arai Bl .ta. No a Wat app r hat .i-io aad han'a r. . IIICKU.II, I' a. I ' al Uaor ap alalrt. n t.af-n.fcaraar-aa)jB1 ABU II iPlH) MK5. fc KrllT 1 ABO a-.r a-, aaa rat f r I irolO L Z.-.'. V .It, . . aa r I 1 i I imtrtata ant vaoiL'na ara i a 1 ' 1 ra-afl l Ir hr lit Hi . Appr t.Mr. B.t IC . iva r. t j .: ci'Miiii ANni w hkkItitkii rs a '. i r.i..Ii mai at" .'rr a, aat h ra ', I I or ,. at (I... tui'i aa . .1,1 hara a I., . i lar rnafaar. a t ar..l ,hioati lai II . . 1 m - tad appl' wttoa' that ana ..- and ai 'a, ao. 1 Bw oa haa j it I. ta . 1 r'ar 'H t ! la .,1..'.' wIL I'll, hoi ati - 1 a- . aani a-n-t a,.ta a..... at 1 ha' pim am 1 . :tt. . am p In. aa tlma tliaal, an 4 I JO.iK IflHimOtl M4RK t f -r DAT, ' a I . r t a I I aaB'rdliloi of luf.ata. Pa, If. flc IC'lt.aaa.l U II' 'I aAHN Ka8 M '.I hnS WAN IKlI -ti IIAK a'.I a.kanwll, Cnd ataadl 'li,..'. ntlorl w'e h. p,. .n at t. - ao a t f a it. KO.ii;ir, is 1 llr a dai.i Ihl. nalotdar ta-intfaf, bat 'oa r... i. at v. ul .1 to Ja.'.U t .NI'KO Oltt DIM ,; I t.a.k.ai ni'ilt INIU. H.'.'aa ii iiMPii.,,i, roitia a. a. tt nn -1 1. f.it isjt isr ftaaioiat ki'i c.i an imi. mi.,, . t-v . I' -1 .1 1 ., -41 i-ak.-d I la at 3 II - rtiiKKSi'M i I't. " p tin a.-, 1; a. a ii 'r' . - . 1. 1 B't la a. n r,a aaa wU . f nui d u; tru.t iNuot 10N aim Wot 'PATLOR-t "rTAPIKO-'OO nANlIS TO ' a 4' ai ..v, aa at. aa"l i.l.aBK Ptrl n 1 ... , , , . r r R4 nraieUaJ'I' WAHTRD. 1 am r.i:A i;itPf.crA - Lit sun ahi .t u- ll i ..rihiai eat .rat. a l.at". .0 '..Harl 'O.a Haa or oth- pu'Hn -uil.llia. ta lilatta.w r tal c a aul a fu I P ft aa I' ' .,ul 04 UtitiU.'ii B. Ua .I'M .., 11 Hi ad. ".ro W'IMI M( 11INKI-A TOOMU VAN .J havttarira r a-. n -rlarr I . tn . ii'iuit laalaa .. a.rt . .al a tan d aii't'a tl at o a.. . wtn a 1' In-., la da . -.. 4 f makiiif a r r,l a' 1 ti liar a raa. al, -a- fat th- .in , " ladlaj aailf it tal ""k, ah...rt - a I. . ,...al Ha I'f-eo .afar uota . I M raaln I . W ., li t S-aj d in olllo. u I '11a UaXKaMt if you aaai a imn r..Tu amu t iaa'l'rl alav. wt ta '.j.a, 1 1 1.1 ll.it.ia .nd'a a,-r,t 1 ', -ill. laai. M aa .. II. .Ill; INOaj.". (t.r- .wtontt N V lr4 4, a'gtj LAI IrS SI. K AM) SAI .N II 'N Mo 1H r.-irli '. ai. - A whal-a.'a tna. Bfaaharaf 'or a I w 1a a will m I ,y ha tin. a n a 'i d .i i, tot a. oH n-gaid . eoai, tor .tii -.( j.-v ! It aahatv I ti. ... n . a ka. ai, mi waltaj .... uf : .:.a,. . .ulil .'lat J i ll PUIJwOOS lOft TUB ItAtl OaTLT A I,, -" it, ... p . brtt'a Pa it- k Pal cbl'.l'. itW l into lil.; h.rrti,l.i imp .v.na 4-ro .o I ..It..' it , 1 . ;.- a 'la ,tl ea 1 ow b 1 . .. ,.,., . , .. 4 !... .. ,, . w . 1. . at II Haattal BB AID tktMlnla. UOARDlMa At AT NO 41 BA9( Mm 1 U aiivft, hara ant ttio.d.ar ant I'o'rti art la ..-a f ilo.io-a 1 toil a. 4 at at c aaltilt ;'' I I'attatr. A taw .a I a.n.n a1 lad1 , i.a ! t r or r... ..'', a dayatl raaatja aa I '. -1 . ..hit Ii . 04 i. ,1 lai. lf- p. - na frori tsa ..ti'itrr 1 d a tl"n t .( ; d a 1. wo aa la lha 01', .'ii ti il 4 iii aa-i.i, tn.na... ary Lome. ait tl J JJOARIUN'J- AT 5 TH MIa IN bT , I f a Htl lai.rj tl ft.' a.ij B' a ..... t aiao ri ' ft- a. it aid lb ir wlaa .'a .1 fed a woek, with rt. lif l...rd ,-a ad IV.aa tak.io at I rat..; .Jed jl.t.ra l .r B' a mat, an Mac'laH HOARD .11 N .LE OlSCUtara A O , c-i.ll.nitti at.d toati alv.i ei, ha acituitta odwl '.boa 4 alii twa aUB.i i d'". Bt u' ta at,t..r. It.'ad . . .. t. t i, , a t i Q rami with at, b t.oaui Wa'ta arid Daaal 1 - ata. au. ala-i'lod BO A AD A fEVT ttEftPK. 71 AULA pOQi-r rnaa dan h-i ao .om .datad with or with jo' ht.ara. aiaa ihu.Uat7aau atari lualr w rat , ai ft 1 rNapdh aTtaittt; bath lo thai tttaaa. alro 'wi vruat Jim. brttl Uaoll HOAKI'lH U UUTlaABAKIl ASO TBI1B wfrafif a fa. tiuat'i Batttll Dn raa ba wuil aa a.iim..d.tad wlU. bnard l.s a aood loitlou Baaf tw aaa. r utaa : r-Kiut fi.i.U'!tod ti uiafu. "ti a . tttrma uayarata. Apwrat1tAlNH.il. Irkd Mao It a tOAUD--SOOlj WITH BOAKD OR a ma.rtad aadatnal' a .-.tiara -t-. TV.. I. -a-1 u rarrr'raa.at anJ Httaltn" a al .... too It a. It tha uuea, tiro a fi-'w rjaa. ladint e... raa a-a ..u, ta.. -1. "at Vaat WtL. li, .'. a. - h . I . tU .o.it. IrMK ' aJbAKP -A k,Vt HJC.SJ'IV.'i all' k-I N Datu tt.a Bin at. t If aha . I 110 N1 t'l' a. snt aliat .ta. alt. lat waul: it.iri-a... at .u rl'a t ... d tc. aitr lil.i'il cuainBtp aooaa to lkt-'w .. r boaJ oi aitli u I.' ll i 1 n.t rl.ld" Mr. man Ml II li .lata; al at l.a .. I. it '. i. Caia tlo'r. c u b. am iu. laitd, PI. t-l.t naali,a( , a d at. ,a aaa lb. d ait at, I i.i . alr tav. a -,( '.'i Pi IJOTKL L'J0iJlt..i., 0LKAH Ctl al lot tahla ilnrla b at far 1 - u a .'lit, o fl aa attar, at li al tu ' i' i iH r.la . t. r ut n. moaa.i Maaiaaltlll 11 pand4ra;a . ... .ta-... ' .v i. ailo'ilrt Ki i;.t.a fob w ti.Ai, ft ..(SUES Or 'IV i 1:1 IMSCRlPrtOlI AT I., i. i iVi i t. n I. il 'n. ! ar'io'a' tlraaa.aab'a r t. wUo n' aad , i. i i . . BOfPl i P . i.i "Toits B FOR 81 K ' i Ht M ' 14 ta 111 htnrl. I RBt Altai T It " vttar. o A. i' I Ml li tb,'. I " I" -t-T P III "i .i iv.'. 1 , I a 'tl I. Ullt.it -a IV 13 nil I R SAIE-A DAY U0R3I i I .ft hi:', klBAIfiBM fc.8jlatiaat I. '' , I if d .1 I . t al r It. hi .. II A 'r ri r I'.t I ,t. a d ittk at, i lUI a. i J. at tLj Coat ul ' " ii. i - i run s 1 1:- osk n.w MA'tr AAlOl BAiL-i . 0 uA:r o i. piiiry b:il t, iuil ir in thai ki it fa a-.u.ai. fit t r tttl, Ua la lat at 1 i. ii i beat work tar ant, d i. u I v t i.i , i 1 r . . r d I ll' ,. il'rf. 'ill I1TD .f 'fit Call I a', hi loic a aLd a' t.r la. .r at th. ,lj.. i'. trivia t. aal 1 1139 LAI UK 1TOB S Il.tC- -A OOOD fiOT I l.i.bcaidt o'a fur III' I bu'l i . lo iulia at .lot' nit- ., ili floor, ua.'k loom, Irm tl lo t , , i . n ; fp .. Ill S Al D PAINtl II llll I. I' I i.'..ti Maai lit t i . i . '" r .i. i IralhM It'. I, ).l.o a . cl . a d ta il l . a n i . - lb i la. .. 7 i i .1 a luri.ni '. Ac. It. b I U , H. 1.. ... J I :i .1. ... 7 '.' la. i. ., I I'M mi'. HA. I. ... 1 in. .'. ll - .tu.-lt poutaa Mi lu-o . .-, r i bl far can ut a' t ar l'h I U.I ... . , .,. ... .... .hi at icu cb.:. a ; i to ok:.si.. ia1U', 1 t.ti.lerll.rib- rat. It QTKAM ti KBTIfJAT fOB Hl E VKUV . r .,.- ... i. Igrdr. Aiilr at Vtillaa t. AA latari If Bt 10-, aiij.t'UJ UTAH -N P0 81 E -A LIGHT ROAD ai i i r-il 1 d if l.a alia, nairlr n .w.tDd in 'La . I t -i d .1- '.j ' mil an at -ii . .tur ... ..' i.IaiatBVi M P..U.I aula . I Li FATOtlMlliMM LiCav ul rrPh, : ; ro 18 CBSfl I'iR LI ja. , ii r," I 14 i- Btl thali ' con't. tr Ii 7 o. , a t I M ir flta : I oatlt-7 Pi .: Ja a.atl. ' i . u II. ta.- .!. n l II BbB at, 4 tail . i. . i . . i. .. .at- jaa on ail aiajda at o ri K rvV." D'achra ,il ToliJ ito., cor.tO.b it. tulT I' 41 HBIAP I'twOVISIiiNs JR THE Ml At W. ritnt Mark.', 1 10 N'l.U at.', n at t. tL. dtt g itrr, a. r ol Ibth t C, ra' -d hatDa a. t aloulttr , 0 tn rt r. ti. All kit d t f f.a-h toaatt tb far aval c'.taaair taaa aay olber p a. in lUacit N, ll.-Cut tan out ai-d (Ira ua a call. alT.fltt L'XTBA l.AKdr BBBAD-FOUK l'oaada I ' i'U a . i.i. i of luat'i lor b im ai -do bntad for 10 ooatr, atth- I'nlou Han -ra tvn ClUlwtathar al- aad Urwa.a.44 . A, XaVwH , aalt lTKIt) I IWIIinaiftii tar tma aUliaa t raa na amiLLiwm trmmm i KWIltt at vat ' AS a mt a 'CHJtrr ra arj. m aaatp m -rirri I Oka OBlBJMwf taap ta fa. AMtTMIf tmUm BaptawW wa utaa nan ha twf. a r v aft tlf a It. kM of Mrtau tor Mil t mr aAr. by Aiarntaria.a.1 m tparta aajja. JUAAPtfBTllAS WA, MlMl B ftftMR lB If aTTKBTBODT Cava APIDBO FT. rom irni rviiNMa, rawawaaaa. a4.a'btai. tin BBrwa a,1.u f'Aii.k aTBAatiA rt.k im-.... ... .itw OaJI.W AVT!kAC1 ro.'. ISA t ran.P APmRtna tma iMt..., . ... mjt: VmtM AimtlaaaiaatiL BdUMMk I HABBBB 'i l-nr atratnaa) waat, at It Oak .'. HABI-R ttaatf.. II '; - II , art i .t K9 "fuiirr aattirwaaiVtl at Mi Dar il. II 4 'XI l.M thtat at a. aa far rata .t r, n o.d war. t.ii.t'K'Hi itHrf ua .' ttfarfi kn, .i T . I.'.W fold land.) waalal. It r-onr-laotti tt.lt. H VII'IITa, , , Tl B'llUlttl VOOl . rrau it o-rk I. y ,U1.. I I Uul tail Itt t BAtaathtwa- aaatlj taitataaa llwrtara. It I tilt rroi OM - Apply C htl aaa A, wart n POBTTaTaT? a, aa.-a, -.lan, , va.a aaaaaa, aiaN for ilaitMrw i. . I QhwUaai ttraa'a t BBM a li.t.it aa aiar ika-, Itt I altaa at.Wkoi toft -I. Hf-tm raaaaa I 5 1,4 ta rakr la ton MMa, al '.11 at ,'h nr.l I atUIIli ,i ll nmO i nrRdatOBoa a W. W , at 'M h ;r rjit. fa-. ' t. K''ti ko.. Bttwaii at 'it I. .an- la -rar. IPM.T iKiif, I. ... B pta'a al 77 -I 'h tt 4111. t.t in -ft alrl w ta. i . 9 H'ttka at 11 Ira .!.' ' IN arak wa had 77 4aaor al, . tt plain 4AI ' h.ltdi wan ail, a an h-aiNam al f i woi bi. lao'drtawt., v-in-k -'7 faattar t'. I BaND lar rl.t l U p a'a, -t 111 t'u. aa . lh "Ll IM aaalod. .1 Hi il aallcil. U. a. AtatLki'IB ta work oi '.yan atacka.lt-l ' t .. . n ' " I 8ITOAT10II WalfTBll , Mitaa Af aiirMtt! tt aif "at .AfwTftt bat Btl -., , nn 'i. i iii. wurla-.i raa iatai V art r in ' aa. a 14 a ai ' on -rk"i-par i'' B.t't WAVTBP rata RtllJaTATWOKB, KXM ttrl fa ba ana ark a ill waat ,.s,k i t QABMM uOABii iodrt. n atiin u at - it ira, in 4 IAB1I or oa' rto-0 'or abra tntkora, 41 aa.ial.144 lOkKD. laflaa par arak I Batch it, 'M I IAMB, eai t:i maiiAvi'a aVap.ll Iktad'a tn.'r. 4 II nm.!tn 4 'aal -.-' pat waah- at bat la, Itt UOAAP, 1 oc twa obi d o. .M, w. l.th ' -0,4 LOtX'-nOB TO ITT, IUaM IIH'.b.ll kaAf oa. I la', 17 ft r Hall Pi i-t'l'My. all ro rii 'o 1. 1 al III Allan at. bt ILUNlaHBI. loom I ' I.I. li Baat Untla . K1..NI 'HBO rron i, 11 t'atbar nt, i , ar P. Irtar. H BMtfJII or an antiahrat. 1 1 .in if. a at, 11,1 i- ilthao rocmt i ir .l.irht m-u NtOaaal ll I. JU'iiNOB.iior'o baia ti e par wnk Ml O.aal UIDwlMUtfr. at Lilt 11 ootiia H Uaaa iardilll.4 BB .'.ia " a. i.il Linn B l-a n for nl4, at wi Biaalwat. ll tllBRVIorrt t ai hM lat d aa. I BTjatrTI' Tl AAY tor aala,4 n Hrrt'a an. Bklyn i 0 lUNrtrt atoca y at) a - p la sft Pnrr a'. B,I llOOIBff it iBltrttli aM tV atari ia I Mil K tl pot frtraala. o'd 1-tlBII 'i-.M . tiro in .-ittK I-1!. .4ha'ta' ,t ro f ' .aii till Htht', c riTnailTTT iiBni fai nil iniinii ipi v. i . r . a 1 1 mi nta i i . IBt tltttk , , fl Uf A Bilurta fnraa'a. r.tt.t 44 -I'd P. 'lltllr'. ajtrror sm mtn bala WaUaBB labia IBr tan tnt WaMI afaBattti , OUmBR lota.. r.ah ap. turd Ith ar.vd tloyrla.t 11 I. N, l I''-' 1'.. i '1 r-' ius at '." lb rd an, IM ' ntltl, wtfCB fiatuaa IB HoiMlraU it. Ifl.S I . naahl a, aaaaa, tl 1 W Mlb at, 13,1 ar. Vy ,'i m i1' it ior lala 01 ta iat ,14 JarBklrD t IBVFF1 aiairlfo. u-D'ri 41' 7i ata, 10 rP.A itork A fli'arn for 1.I4- S47 UaAiin it. IT I 1 BABTHOl I 'd narhlna rft Park ata, I k ' y . .. ' ii.. 4 IL il hi it am i nalaa far lata-loo Piooatar ti.li., 1 TO LAT. ' P I TWN I'd. rout riaa n abla -Ofll. J ailtaa BABBUE.fr to Ut at IM Btttifff. tit ttailBY lob t Bataraa for I i'a VS Wait W. i at t'liKAPrBl' ...'n.t 11s K i"w.r-Call f P. I. .ar HTtlBI. tt-Aplr tarlhHTIf. 174 B- old ... .-. Hi tit Baaaott nl aiaca rr atrr Call ft a. .' t-'Jwtr. OBTrtAKAL. BOBlltJB, tPNi tailf" Braaa H rlna Tinatrt 1 Maiar i"',' ilUPAtblrt Bftai , c ran Oa i Paw., r .1 oa i intaTioB, . I' M -'..in A. ..tl. u, , 0 Ir' ur b . . . Ital .'O.tl K.I NU ..I'rk.ibj k l.ii il ou Ma ar l. Ul let '-v ?si .t. N, ' .v M"" 9. MflfPRataalthriVtlaOaaaltl ' IB '. l i pUrOBAlai CP. C nana lilt ttlrti t- BIPaa ll nd t N.H.. N'l' (AU . p lil r at - '4d alb '. IVINU ' ii. id, t .. alti'io ,7 V I kt. ' ll r" Vi:U4t . v.h.1. Eltri IUBiN Ui-.sim; l r.Kr fu ;m m avp.- Ul A, abaot t'tltak an Wi!.. 4 .n. ii'h ln, aao hn net iltai btiii !i . J I' "i I MHTHaa.l. KISMi. M, laadblraarri KB iaal . 'a I, ii . ti . i b at V I alt, idiytl wla. .. ; btl on art. a !' ita Ii -ck r . i. ia vm i at. liar, bf a- p.t.'.a .'ftr, BlaaB Ptat abhaaftiilati u a.'pi ".t t J rui . ., 11 ut. i ... A li aul .t,i , ,r . ...d'Wtf'.. d iilit ua, tilehtirl'riun'r, ibit ba ' i i' t ii -t lri a1,- tn-' I. to utat 'U o-ino -iiLua . I i " . tatalnl Bf Bfa ilUlltu a u , , i tt th, ti uuuibar. la I vrOrH'K-iiLi TCNK8, )'. AN. i I J.4 4lolb'a. left b Bin AONat all 1' DM al It Ell .-. ul a. ill bt e n at ii.i in atio'.lon. . N' I N rti "..lliiu '. B A J Bill R rd li u t aoiiiatinl n S ta.l I. luutU, all! bo mid I. par Bft na.-. ftui' riot lXK fi'.sr p.i: tAUU-ii.v.v 4'in ' "i. ri I. .i i.. r ' : tA i l.o t.tt it i la... litl ' ' ia'tN'R a an I It yttri "Mt I la" I' ..r I l. h-i ' if t'. a nt. aUltKa.a a,. oir.tr' rb.ti r . ta'd ... ...... . . I. r ...liI, u. tUiia. .V. at .A.lk.ti 1 It, UI . .i l. IjUUIk l A.. -I'Ui IJ..-iJ. WlU laBFl I a M ' utbl ''.'' 11 '.'' o mil.' ai' yijib. ior J i-hl'al L'Nal .' .. aiwViiilfitraitftttrl ftll a aaa. TO Wll WCDFtlRO, OF MttOJKA A i Mb ii. vile ata III . tl la at pi' u$ .i II ' u .. ..... o.r lll.o.iuuaud u.i '.a..' bit i . .i .,... rtu lw.i i tail to c .". a.ilT y.tft Ki "1 .1.". WtMl.l. ,JCI:SE 'VASltD-AIlOL r 13 OB 1' I A i..i t?i I Ir . lun.t m-to ind a d I.1..1. 1 1 . itli .. r il,l li,4 l rtih rut in by i aatlm tfil iliar 'o lit " .. '. WllaftlN ' I ''. ! .1. .niia.,1 . . h lic . ...a atyla lili u .1... VI HUUIB VVAN1AU TO 1I1UK .III. ma li it . 4 d .I'liur pl.t I'ho.tj.u A'll.,.r.itll rah t ot a. i ibili im. u.'. ttlea trvu ttu'tltu. Icrr. kVui ha io .it.! 11W1, alia all tuu rj vai '"4. Aodn.t. K 1" t 'lloon oilier. aolS iHIl .'IFAV hHOlUB WlNTKD-A hKCOill) . y ba d it- ..io ."t.r ii - in a atd 1 1 try l l. . . Iwolat i. If mi ll- 1 1' low 1 - . ' i i no 1 ..,ta.t th rt)' Ucbea dtaiual r, ... I tun aoa i. twaut om ar"ti Hi p -lau b4V'Ull tllbai ,i btabiti I rT I'W f"" tl". "I r atfr.-'.. ' rl'h p..'tlcaUr.. ItBABtblt 1141 WiiilaiL.iiir.il I, I p. tl. aa.ti VEWINIi MtXBlNB WANIKL) ANY i . ri r. bivl I a Win Ur Wtb, ,n, or tlr.aa- Pal. t Bi.ahl. I.i rxd o df 'or aula low I r cb aaa li d a iiuic.aa-r 1 aldib-i't, H. J. b., 'to iifua io, i.iiiu. k"-..- is W accTi wjriftna. Al'lTIOW BOTn iTo ALL WHOM all Blr e irrj, that a c ial ii h 'r t' ' ht I. Mt fcrt e It .iat .,n ,h j .11. "If- . ".' l" ' "I'm t. a, aa ? a tin lata la., af a.n 4Si. at 10 a'atro.' JP SJVaaa ;.'!".' J ''fli"P' a a 'HOB, Bt.m.At I1.I.P. N,w Y .k, a,,,, li, 14'. ami U AlClKN ROUCK.fLIOAlir HA ,1 .. -. t . . .1.-. Baia-da . i 11 at'icK. it Mk fn a fj' , ... na.r tA aa. col. Lip- af airier, obt-altcr and 4n t .m lun .orr, "in-a ,', r..- . . a, - all ,uh In. y. ai'nora, tabl., cbtln, . f t. a . otrat'iaa, ttKdllVkta A btait tat a, I ki'tli'-l Barbllara, A TJCI !l'N SALK-dVAK 7 00" BroRTH f .f '-aa'CVdAfatalln-.. Ihl la., "a i rar, l . ar ,ri, at fit Waat V4,i I, nra, thaar, i r - a . '.rrra. aah .o- ai d b'trk watnat a rati., kadaiiadt. waartata-d, an,, bad , tal. aa, r.'a irtrr ra, tl arr ware, ta lr rritu rr Itadtlitg. . '' 'J Ac al.n.t tud ki cl.i'i ii in iti BATWaAPAlO, aa :tio aan. tt AI 'MK N MHICrl-IIOBrdAUK RALE I i.'i.lato a'm iha P'xli.r-a. atitlrnt-w h . r- Tl a fa, a 1 1 np Ur. . bt It I ! ' .' I Ml 4 a I AH In th Ir Pa tarratni, .'i. N w llta-ry, c 111 l i h. w. ar t. n ttovo. he. B. PlIVO, A'.'r. Pawrl.rol... ala o . M dar od-r . f H I N l i ,N a l MN w ,"-ar a at Paai.rtmk r't aao Ti titi. ndrr BOBLOInllBRB, 91(1 i . i ..t t . , I la a la.4 I do ara, ,-, art.r II. .4 t l.tONi UIMadtxaal 11 aUOIIOH lOilOI noo OAlifl itmis a. ai A mar B b . a Id at at ctl . ., o.i Mi rafatr, i - 't al i ' u It CI, .1 Ii rt it of , Bt PlB a .S , a Bl N rt, t ,l IVnn ar d tl r u.n . . rt . mi ot I r a ai.d aaa. i allai.oda. ai.lllli'ltl f tOSITAai.F.'.'t SALE RT0H1I. WALTERS, " ' in. t. II (till t'.aij a. a' faoittl.clr aal. by of lar 'a a, r it o. at a at.t Ur . td f. at 10 o t-'lock, lha ,h', t'llr a. i la.tr- tl a a eh at a' nott, .40 m , 1 ut It rf aieeUoat fuiut.it-a, aofaa, bur an 1, that -. ..ha a, aarr 1-, ao a a. aaa T AOA '"'ll.''. r.t allb a. 4 at ht Iwtl 01 t 1 . a .-alien, t Bl itna ti,a n.anlilara bad s ha' til 14 al a ntlar tt.a.ebai fnra'ara I. 11a-, I t an I aailo'r not ba... Jtl IN t I III, eotifab a. 1ft T . lU ' I Rail R'i. aOBDt Y all lUBl' l" t A-f 'a.;', .lib. till a itiblir aatttaa at latat til II. 1 d in Hit t ab 'f. T a a r a . r tBjt"i tl .11 Vic. ll Itt flit hr "'. y. fwt P't a. 1 t 1. 1 1 ru O lalr . Wat tent ,tl' VtB- . I .. apt p rt. a- a. d .' it 'it a-. ib 1.1 bet a tr 1 ma l a I. on lodot - . 1 1 ' a fn b .It'll all lliie- a dar. r tut - - I r4- a. t. a. 1 e -4'r w 'l bo r a'p t 41 o tla .1 v'ti T...I. J'lli N I) t 1 KK Auii.-B.tr III I '.' . II RY I1EAP1 AIH TIONKK.lt- 1114 d . It 1 4 o'lcck. at tl Itir.toi tlo PI A 1 la it lot ,. iftta. a. In;, La., I, -, OAa , .1 tit 1 4B r. a d wears ituatt Id if 'a. c a atai, r ti r, r, it I FiihlaR i T. Afi'l I INPKK- I WILL a .. . I, '.r. '" 'e.rck. it l 01 t an, i i .i . 1 1 ... a fmr,. Biaiaf.."; .nta., laantaa a .. Ii laa. I.aii't t. 1 14 til ft afi a. ear ata, . ' i ' I . do a. 1 fauc, iMjda, Aa aaor t t.a p a tl i. 1 1 tt tnjviRiT. atrorroRiRt-wtui kia .1 ikyu Bap, Batudaw, eH.'nok ..ti '" b ttaaaailta aaifai -tiivtmeai o Pi i t t. r.if tt. mi.r It, aofaa, 4b. .. ba it ' t ' -''I da, btdalatee, ntltl i ', bam it a. Be aa v. ,JII.. 111". .lAl.t 0 it-MYM-IR 4 1 - H'Pf ri.Trn.-i ar, HArllp. -B a .' ' K IIH.l'. aafrt. ea -ia n 1 b taet u rt .1, w'l p. ii I, r . 'u datl nt i in . , uvi t 17'lt. al li "eltk all I ITH B a, he halite .1 III .-ii'l . lt-taa. laanB I tup a ltd. a. tlatau. ol toll, ft tl ad .at . ' .r ti ta. tl ami ml ui, tl . it . atd ,ii.i vn. uota. . rboBi- it. a4. Ill r al.t. a t,nlA. t I 'j '' i .hi . II aa. C.:,ii"w li ba lead -n'a itia-nfnt .d ft' a ltd .UHI.S It U, n-f. a AJ biabt AHiinoNK-ER-i-ruia - a da, at tiity e ol ck, at tba am 1 1.. r. om Nj. PI th Pi i- i l.a i tnit. lb nt , , .1 t.r. .. .. , -o-a., atlac ami eo'ttra ulUa, latfl rraa.b a n y..ial rlt-aci, ea ni.tn il.ol r ab .. lH.tr. ti-. a ar, I naker , a altrctrty an i 4411444 It ' I I iti ball Hi, ill aoa, all I . d aki', Uitk.. .44. kltcl . loi (lull, etaikl.i itilPtt ttha Batt.O' o i, Bui i I , e, Ii, hi .ayo-i and i ara.. i l i A' .1 BOOART, AUiMIONKKRS. fi-IS 'a Atf all .. oork,at N i 1 I 1 .. I ..... , a"rt I I ' e . ir t ! a b. ..p akirr aBaav -I I. a. ,1 I (,. .1 "r. .till. I on njft O'A. a far Par e ull.y w. mi nB il aUVKK, Alli inoy 1 r u. .'a:.r... Ill t,W. Alllll.TT Al tT, Ot HUll I a ' .- Hi BU. tv v.. I fa.. 1, I . - , . at 1 1 I.Maek, tha .-a'an.t Af f .h.ala, HBwaitj A a p., . I. imn . tna 11 .ir'ib'v, arm lii'tlrr, -i i' ...a oracy I mr aiaa. oa l a . I .-li laaatrl I'.a pi.r.lt. j. an li iU'l'l t t'lt .41. A 1 1.1 i,i:Jt,o.. iTI0a is HIRRBT OIVKN l l T t't.' t: r r a 1 1 . a I ily n i' t 4 uu ' r the . ..a. d li ii i iipi.tp, hnm:it " . i .1 It. u iitiitt e i..a . t. I. , ill1.., A t. . :t IT .' t i jit', ilv I lirlrl ii .1 , Ina -a In . t .ru. .f he .ft Ir f tbala'a H a. n"NM i,' , . ip.NM.ri.iiahii .n .i .na, ,ti 'h. Ml an'Oil' vi ii irf BRIF 1 iiitA. J ii. I lil. ll 1 Ut: BK Ki I ' ItV n' BT.ITI. ALII4M', A II 041 '-', ' 111. Tn rill: BUBIff Of TUB aJn'T 01 N' v, Y Nut M .-..li I la ".rii ll V ..IVI a, tbit 41 ' ll. 1 1 t'.. ll teiif linn ta bf it'll ta tui Plata on lb. i'.i...iav u'eeit tin tut- Ital lio-idar tl Matcmbai aati. I ia l.Hoalni ..tut ia itt. Io ba lii-rh .1, lawl. : A H c'ay ri tBaie, lu IM Piaia rd Hani K Hoy l Jo. aa l

A Otnptloltea, In t Ito iliC" ol Bob if lttm : Aa All ' i,'. i ai, nt lha piat i ut LbailOti Q. Il l-: ABtib i in. a. and Hurv. -. or, in tb-' rl. c of Yaa It. R ilmn-itd ; A Hat. ' awru-e , la tha plac. of Pbll'1-.rinrahcimari ICM'.I 1 oB-ii. I, bnior. In u-o pl.oeol rjlraiu O.rd- lu 1. ftt, .11.11,. A Oaii'-I O uu l.tlooe-t fa tlieplar of Pi'alam'n P II' re. who waa p-.lut. do 1)11 tba va.auu rca-alt'l.-td bt Hut l-.lb .1 I, iluaal Ll. Iltin". Aa lu aal . dtatu 1 rliuii. lu tai yltthl vl .In lab i P...' t : 4Jud i to' I ..nt of lp oatr, la lot' plae of Qoa, r. out. nia : ., i i .. i 1 i wii ii .. . ii tit ii.t dir ofTi i. it I -1 .lit aik. a .1 i ip th tna or. voarl f. tha vir.t ,lt ti. t.l I l '. 1 . , lu lb l. t.. ff I ll lilt W. til ki. 1 -a I , .'B ' i ' . . .... 1 . i , . i -i ', . I'.t ou . . . Haa ill ' in p, AIM, i.. ii 'or t.a. Pi Hi I' if tr, Bu'1. ant fc hi. 1 litl ll.a in;. .. t-.il lain.: .lu- , . .ty t I S" Y'-rk I i HTV ' aTPII BM T, IB KI iBOTBOl rtavetit . kl.aib't 4 0. A itmiir. A '.lr l .11, lu "lit plrr.e tl I : . itlf, oi.it t,','' k 'n P'tto . ho Oltaer: h iittac nf Cuaitboa raa, .a 'ha ili "., of JckiR. lira.. ,Iu."t: l '.-a Uartr.o C ,.''il".4 o' A.-illat Yta.tt A."i lit A' t'..' Int. o t Ol Nilta-l J, Vfhtw. 1.U a ; ' wo i . ii. .. f tka a .( I fail in il r I i i al I... II wo droit .1 'I' il la i . Poor v ... .i i . :-.i .1.' -t li rt tab , l . w i: 14 lit . I'.-i oa ... t..i.i tad IV. I m Hci iniar; I a- p" .rli ''i k... I '.ar 'lllnJ.I. I'.i.il i 1 i . .. tlail i n ' n i . r oi itt a ii ..,' ri . .it uu-, ut Houiaui. .r . mt. kttl'. , .- IV 'int. , l. Ik, t'LHii) IOJTRI ar a r " .' . p .: I i:ly l"t up .i P. i mi t a i i. m w vi aa. i 1 alu o.it I b . ..vi.ol u k- a t'u-1 3;ty .f tin on i i ro .. I,-." '.J If m lull lay nan I o atti t in u ul.. Au, u l.ii, i.i . ' jdit-ixri.i Y. Pl.c'if! -f ih fiiv aA Ooaati i . i k pxprii rp'tt.M i. -t-.f a 40' no ! '4- i'u't II .ll . nth i t.. Uiua'r uf M u Ye 1. . ah . P )1 ,i o- ire a Ir- , I an t.aat1ai t til, ait:.' i ,1. ' ,,, I ttr . c " .1 to :'n liCt'CO lo tr.. Daarl ol PapilP'apt of ft 4 t aa'f a il aoq ... p.-r . iu . i a tl aoaplti ti ' iliail ilowi f " il .. ti t . ho t obli-' d otaoo I . caeii wink oiit.i H..i 'aay tin, tt.are u ' p till d, in lit.. aawajalDtir i In , .,, .atrtihaaj I ibeu in unutbir, b- viua iba la aaa til ou .1 ov i U.o a'i.' toil i..ioiuntr. p.f nil.: lu lb I bO TO tttrtet. r p I r .rt of pat na i otllad B'ty i- .. i- . : . . . It. U.U'.ltr. .,..)...! JOBN kpi.i.Y'. IbrrM ef Ihl O.ly ind CouiU of M.r ko.k. aul 'ihl H t -kfa.. jrp. v, v banrAtiA-uB. DOaT F01 UU Stir, HJA.T, i I t.t I'm. aal .ear ill. ! rlr e" wlri u I. it r, . Pr.at'O, Alp., . I .'..Hi a 1141. A f 1 1 1, ui j. iit.ini a, waaaptlaii i. I. .uiA'd ibOll LUkRI UOP A ll' l i v L ..I.S P lR D r.lf.-Kvi'illibi eoiul' tl'', ill luord.'! ri'r l.bl no. Ca.l.u ilk. , 'n' . 1 lo ai,,' . f ioi.m7li' TOV AN U MS.V8 Ua-par it'll forfait that halat a ktat ui i to , ., ,. , ta in a a ;d p .. ' In hl- l l.atPITb .1 ..'.:.' I .a I II lata. ,u I I'lltl if i r tOBARV 4KD ICS CRttAM iilo.n 4l we' I t.tat ll.'.d. Api P Hi. It t.tat i- ,..,t,iu t..j ar.ui , auilCHU alOhJ I UlALE-BAVi: UINf-CulORa 1 1, iQ , atAlhh tn.eof L' ' t rat- 'U A I'a' . . ...It tab. bt 4 Bl ' in I r id, . . .... i Ira 'bull.' mi ia, tick "'"u . .. It ' i. . I pauai, 9 .'il I . - . if T ' i" A '.Jul .'ii. aV.tlMtuai VwuuOwWLUAlliam B It taoal auli i' 'd TOV I'AMiV SriIAII AM) NP.WJ 1. BIBtr It to fur 111 Ttt ,l...l.a.id liatut.al . I tj. ih-. dvi tr at.o oa.a I." I' alou. r all iiiiiiil aara A,. ., ll aiar.4it oe Inyrlro" K.eo '., W iliUu. .rh. Brut-klyo, A BUllil'lV'i f A-nYh.it O. 1. U'rUrlB, I Til HOUy, J Ata'a ud U. B. fiuurti .'ii. It Wan K.i ,-i hvaia il if. ar y n, an Ut- f ',...- 1 . ' ar Ytaaui 4 t.wCk l -I.1. J. 1 ' -.'. , oud OA aei.'.. a..., aJViaatl lr ana" ' ro . pill At. anil o t-ara-attniia nortaaa'ta, a tila 01 Ml I ia-loe aan i 'nelria a: ia i ap!' al A-i.p' . . . flrau Or m-nl and tnt-la an - 4 I..U ku baada, B'-aia mi No c MnAl u' -ti Plaar. w .1 mfQi Bawtiat u, lXnW,lCBXlQrBft, 4t. M O IV B B A V V , tup. tr. ond inmos op 10,000 TD! f'BLY OOIIICT P.DITION. 1T4 I lf.aB, 1?ar. WI Kauatrii I UMTBD TAT1I INFANTRY TACTICS, Aak for Forlnio'i BRl ti. PEICA W CmVTA. 1 ' Omathim BrrttT, Niw l a T rorrf in, "P apfrnrr n' frilr trwrt. onvf riem. "M 1W 'Ahia fnifr.! Slnfrt drnif. h-B'ill'i.nirfon, l. f. Jul M, BIT." ao 0 -.l UWt AMB ratli.-B. HAJ.B ltnUC I OB I BO IB 81 -Willi . tla II o.d'ay B '' Inai'hal tn T .. fln'-r win be rewi'drd b la h"il at In raa. k I HANK IIO IK Li .-VaV-Nll. 3,B7 OF II1K Ilitrk r 0 r-tti, Y Bjiak. f. fl d. , r'eaa. at ib. if ara aan..,'. ni o i-mrA r.iRiiR- Rrsiuii rmiod till A, h'ark, w wh t I MB l ll. . d .'la thia.a hatrt. ti i a rd .''. b p t:d ,1, Had r for bit rl f t't in 411 Th 'd ia . -TkOU Lour - KKtTaRl.rr Bt.AOA i-L."."'" '' Ai 4"h hlaf.it h'l. .taud.od nhlattllwhlt.,a da li lawnH-aan ti'trto-e . iwn t h. matt .1 .It j rh Hndar wr a, wall iear etandn i i, , k'af I,, t, . . . b ra .. 4 r,.l ... M Y. o i ."eVt Z m P iil arr.i.ia,.. cm, ... '., ,,' -j -YltlNPY I' KtBDaaatl fHt Ul Viriviri' f i'a .. tb, r i. . a .a all ., m la .., , a,. ,, '""". 'toen wichll...,.rra Inni,. w," 'l.'.l'.n. .ViTii,'". '"- YAP nu iOitwou air 4RD-oa am day Itat, w nil. . e f nn 1sM , , N York, o lilt, tt a i i It ata e Cl ..Alan, laa I'- I , .. B.dtr will . .r i.e th h. IP 4(1 b iHii a -an t tt a.4. i . I a t i en III . n' ptw brokoi u-p..rf a.n. .1 4. COB ..' Ir t "-ward n t ,11 a I . a ifcl J. U llTAOOfl iaBI.N aWaT I0 BRtFaRJ It f i Bi ah O hO a , le , In a..,,, Illaek - t'. II nd a I, a I ur a li e rat WI4 n, It'a-k I to, - I. tt, I , b e.lo b' dt tal tai i., c--, tr, but i wilt h'." f ar H'lli, tuapawd In haa - ' 1 . . . . a .y . ti i ii . Pat ar .l i. app al in,.....- N.. a let aal.d II UAI 11 Ul t li KBV7ABII LOll rn a-aol a. th i hat . . on Taa ad ta t-'a'a e 1 l''i ,i ,. a n.i ham t a a 4 witch, -i.i.ia lu te oaB. v kr N IVMI wt,h u Id cna-u. po 6- " .yd : : ...V I. e'.-l, . .'in i te 4 't of a an.. aA ia. d. l'na . boac r. wild wit h. rat at to uueati'0i lit A, it' la.uru'ul It Ic "III UU HIB.I Jt 71 .lot ii A au I 2111 ankraatumaut iaiaMriaKM A RMY EXPRE88, r-HT) ALL MONK I' AMD PAI'AAHH T0 80LDI8B8 BY ilAKBUPN H PiXl'iUCBH fat UtkOAllWAT AA II1BT I1AVK T1IV a. S (JOVF.UMB MT PFUKIBBIOH IX' r VP-ABD TO TUP AR34T AT PORM AX 'to MVHii.a. fFttHUlCtUTOh, ABC AL' 0V1UB Wjl-rni FOB ll.M.BAiS8. I 11 MB ASl'UKftB 19 TlVk OlaDRRT IB I Ul I IN ITkl d I'A I KC ill r IB UB.FAT BAM. I'llldtli FHIXft UBul'ItU BXJ Aluitlraa gSXT II FUR KKlll.T r.T flaraui ly-Ut'lPllatUB OattA-iUO BAA.BO.. It i pa irflla. ta. o.tnaal bt rh, teLlli OUVl 1.. i ant '. at. aaor' bu. aid ...eiaaa Ti . tf.iiil ii TBttiMttJIHT, atti 1Uarl.1t Oh P.NaK OOUNTY PAl .B. ftMlawhat Pui l" Pf ra. fjaa , .i. . ... a '.i 'B'atdhr a. it. ui.ibut.a.aa'i ftaikuui1 ... u t. y, .ao ,krt UCM t; lOlakRIRR MlXrilRR - iHfc a t ltl r re Br III a l tt . 4 1, OY IN I BUY, I III. ( . , I'm . I it Muli UM, and -1 . i' a . it' bawrAh "r bit .1 e.,i t la .b'.ra bi a tn i ii ate vi-y p r, ml at tai i-i.i , a. .1 na.-1 . t a - b tli at a a p. te.ire a Ii t t.etf tie kua Clcl. iue btbtl,, au i ..a' I aa .... aa tip ua.o buy n iu.tt. Tula .t"i d I Ir in 'bf .il-tl ail . l la, pu . tabid In tit- .-tun ft r .-mi-Ity-an Mal, MB a" In at-lv rattoA aa ti a mre "I. ' I" bl II-. Im lai.ll 4ti BoutB rltt'iud at, InJIaaa 1. 1 '.. ..... -.lac BUEBXa ACHTB A!H. LlOUtK Toll .'ALB OB TO LM A 1 Wll 41 .l.n h.irk hu l. Hi. a, bl It by .", .14 ri iota. wltlYla loT 4 laf rll - talooti, b ardlna bou-a ai d , ...in., n.t , r a 'actorr. apiir tu I, I'dBI' iiVK Pi a it, Itrtoklyu, upoual i lb u-ii ..(art rtal.iold d.ltn. a lib" I HOUIaK AMI LOT KOlt 3L OR PX ttiantri pl.r 0 p loa. Ah nt aod lot lu nud 'irdr. (ear vaaa'11114 on I'arP, I 11 lu'iiuta walk r.au It -t ou a. a 11 f r i Bi k va, Prutta-d .ada trtna. li. ,ni at r. ' i .ark ara, Itmok Iru. ault rM l-O 1.4 A . t P'KTYIKNTci TO L"l Ll'W ItfcNTrl- A 4 aeral e a vaill. lap I 1.. . :.t it! . JiO. 44t I'l.ttd av-tt .1,0 ap.al a. 1 1 .aeir . I.. .10 i'toat -ii le ii.t now h lldi' a la lild al e ir. . 1 Ir aaaaa. no r .-0 '. I .f on 'ii 1 p'f -: i,., t to .1. It inlUtl lit, illloao-. an 1 1 te' 1 IS I iL.al'al.TH if Y 111 iw r, Ai ". F- II i . ratir.ln n oa laj'idla iwlib .'..' rl - ',.. r ' a I a . . . t .. fur a 'anil . ,' at ' J ihat rr faBOf bu . . ; 4 1 1 ' . t-li a'' r. l. y . M lUo Hi.'tjAlllN, 144 aa 'I h P, t 1 firm d.ay. au 1 1 3 til , .. DRH ARO IV-Ottft 01 laRT- pi'" -TO 1 '.i, in U I. 1, i. 1 Bfaa But 1 ito a '.id a - 1 -if I' ti' a'.l An, I . iarlaatrtfA rr: a-i .datawta lr I biktr, .t I 4 l atia.ilo-it ..van. nt I .r - 4. li.t tr . il .1 1 -t ... In - ' i-c' 1 - I"i 1 at 1. p ariirov 11 . . r ..-, k ... ,u . k a n or piiar -'i 'i tr. ,t . au 'd I lOOl I T U ' A 1 0 IBUHI ) l: . Ik j Ircam 1 t r 0 r: '. .It .- a 1 1 ..u ly trr.nl 1 1..1 lb 1 r 41.1 ... 1 1 . a ' ' 1 i' ' ' I- 1 il 1 1 111 Ua ' a4 ti. "iiti.ti" 1 '.. .1 . . p. 1 1 lp r ami : '. iH os iv - .i.i'i '1 ... 1 i Iblfl ,v , ' . i' . 1 ', 11 .1 1 i t .11 . 1 1 . II .a Oi M 11 I . nil lii, , a.,!i I ,'ili.. . . ,,11 I I .TORI I ftt, T.i laETa rill '.' I ni 'In' h, t'i t 1 . j 1 ' u tin. htui rru Ptf4t H'ft I' I' ai : al , lb-. 1! -t .. .. in ' bat -y, tlrilt'all 1. 1 ,1 i.tird 4 J I I i . ..I J 1 I Uf YS BL III ' III I. i 'l OR I TO LK r AT LOW KEN T.S-.Y H' -a, 3 4 r 4tn ia4 ' . . .i.t lu i- 4 .1 ' I ncl. to a llul.-'i .-, I n .1 .. . . or utlatri P r, - a', a ftutethat .1 aiu a .1' r ..la. II p' , 11 -l . t. ... .. t.l. lattl'libki p. 11 1, in Mkl 1.. au I 'a'tt. I HIIII'l'IMJ, Ar. . 1 1 '.. 1.. a .' , . 1 K. ii. ,1, PaMlBAni, PlA trf CO r Va ft-- "I 11. 1 I'.'lll W I I . , ' .1.1 1 I . . Uu 1 ik In 01 utc Ut u A. ... Jv . V La al t, y . . 1 . . itaaa..' ' .... - 1 . v 1 , 4 Tn Bn : . 1 1 1 it. I .. 1. , a . .- .ul7 -ft a-:... u 11. 1 tad .'. i.i I ajpain ptlAla it 1.4 I AM aOW Bl M I-'.' Oil in la 1 r- it.ak of ba.t Qutlitr .ifl aul . nil t... 1 :. .... . al . .1 te r t ... In - I. Efiiat itttii ari au 1 frta frua il.t-i tyull uitfl a Ii: Alja-rl (., Aa I, l'l Wll '111 I'itra ',('.'. Wrat lltJ .1, tfil Waalil'' t ' t, P.uiy tud Vlbat it. in B '. a 'HjALFOB alb i, i FRa ior, ran prr if . for lat beat f.jill. coal, it ata. PiaAtt I rati ..id 'u i eon ilaua; tVleioL liua tad ilatl lei . ll tal, aaar Broome ', iua IMai 1 IV .-illALBelBU WUOLKSAIE AN 0 RE-V-.ii 1 a-tu. lur 'Im l.tool aouiu of tbo h ' rod aau tud LaLiab uijr, Iwtl anil c try . al in lotreti leoaailda f. ico, tud by r tall ti 4' 11 fir lot tt-vi . fl' ire. Itrata iul tu uiei.ir-- u l aa.l Aril. tr.d lrou.U.4 ya'A oor K r aud lir 1 11 wl -t. our ow I'o-. y ud hoonralt .... Mar 1.1.1.. In aui 'ItWMIt RO RBAOU A BAKBiNii, '..'-. a 'r CROBRB, FALISM OaEPICT BAOH Ac, fka. llu.,. rt nam aau, tvut Ui. n', PACT. hY. m ffiaai Aftrar. Maw tha, ft a tViani 1 ta H-a,- r. ... ! pt'ou -la la rat PUfTUI f THE NEW YORK SUN j SAlOl DAT fllrBBraO, ADO. 17, IBSt. No Faie fatal Yaa. The raioix-n of tbi , Ami.-Va. Ii illicit bin dtttrnlnad lo hire 1 an fair th'i jar a t afti 'M o-l fl aral l MMfBttf ctPirjii-4 V.aa, Aoeaetwate f awwaartat 4WB. B. f-oi A- mp:T. A Wry t- ' Kt. ri'Aao Bum. w.t r a-ran rl'a cm Hal t.atweaa actPtinrl il, put IB Cta-iy itftt, at two o ilOtfe ItllarlAa aft., ao. a. aul waa taken io a Itatt of bjinei.lli j to iba Ha . Y k I. . pltal. FontBDaowrtin Tbt hoif , ( ,n nntrnwi aa pi, A Ml tin a j.. a'-tm- tr tha rlotk at p'. t tl Fiat ilr-r, pal n'Mst Pat itnl lotbi Ccrrsir 1 1 ffica. It ileal to. a CoaotBB FcaiaMBB 11 1 aa lafutt rtt. ' '., atioa tba b-a y of an nnkti.arn rain, ihi at 40 aaari if aaa, fotptl (a tha ifal at in ?B Fai' ilraf. V laaa d aai au. rrl i Paat it tb.t la haia,ht, kid light oa ri d whl.kari, "hjl 'fiaf id I tuatk tr ik coat, nt tn tan Willi hue erabro da-y, paete ran . i a wiat to iitl't ft A tew enrair wai f tot- i In tna if kit p. that. Vnlial, ' ca.tu lj I liotra a, " J i f. . lwtri. aea, .1 . eAft-aii IlmnatiT ArPDBkw i. Ubai, BUlap' Ihl it' . i ar Mlrittti I, lux It flw 7, I R , wii tTilklr,; ap S-i twpf Itnl oa Ttu v.; blfttfa, w an a p.r nana! T M rln.tr BBatBettl Pin. tLd while to.. Plla, nan-, -at bi ha i ar,ie, lo ata'tte' f, in bal ki-:'! Itont h i r.t' paaka'. Ma. t Van left, abd 0 Bar a iaP-BK tia ra ttrni tenia if.w tr'ml ll iMtnuJt t I vh iha aul or F Let mi ii K , 1 1 thai r.t.'l Frarteu 04t'l''t il alrl On aa rchir Bar ihi ni -new c ml' I not laafuu . '., 1 i ia u,. r., ih.ip.it .aa.vil. to a c an'.ttnala. Jit oa OtinuanphytAad hit Bf tPP tilth t...'.i. a aan iit op II. afM.iBt Tro n'lt I inn ntinil lii.t IVnyi aad Jiterra .liiaporm i.a i.ar-a'e-l cn Tfttridap n .ji.i in It PC id traiktcf i iin tPa u w lian f Cfr. null 3tt Nn. E Ahth arnaaa USeat II.., .. . f tba '-'Dm TTibIbiiI. - i iiRri by tft. B i. a aal ariti. 'ad tha burHltPt aat tnlefrBP Jfi fi'tioi 1 r-Irytkad itoa fip trial. Wll li i nai'pa af let .id tl year af a;a. Jtifft n.t tTai l-Wll In tbit jltty, and la 14 , aan pf aga, Cllr B4IB HP I Ab-ia FoaTI't.iyl ft, V, p. .air a, a llraif t a la kwptr, rial He ir hi Bm k'jn, att trpaatol -..' a. ,. t -,,, I ..--A fa'aa pr-tercea. Mr. W ll.t o I' fT.1 irt of iffh Ml ll fctt ivtt.n, aake, affl.1 in' thai PoapnB inn (te raw. I'd In u i. Bf lead to too ralao at llll .'4. f. P wl iuh Li ptva him 3radtt, ipaa hla rl rt y tatli a t't Pa o vrad atarta'a raraa valoil l 'Iti of tn.r--1, wbloh w -at at l.n i-1 . table i it ii. , wa Tna I .1 waa na: paid for ..It no. tpkwBfl that' lha taaa rev-r palrw..ad to tYaexa B, l-Ut la tared hj Mr. DAYfl I V i.ttta ul Ht M FaiktB at.aat Jat Ira IB BO BfaTI hi.tl tbt tctutid at 'Hill ball t a tear. A H' l injlT4BBtIiB A Poaii'a II. "ta. - fun Ait. ib BI Pi hiv a . i ta tha Boitl K In IViftir rtt k'O' in'o a I'Utrroi n-y Thuri i.ay l it t 7lth a aian Bkkrwn t I h'n, while It a "T l-i tht Haftk Ward aril wit iivarl ttall'-d In '.In W'itt an I licit tjr ble a-v .-rr. Iha pillr '. k I. leu tn I'm Nta V. ri II rpttl, HI EaUal ty a rue: 'll, at itJlaalt ' 8tnH;!'.!.YN All lit Rt i. k.i. -Two wa'l dr-eail j,ti tal tl Bl Um i'tai ia it tl. tr ti No IQJ ailal jtllt t 1 1 i at oi ThBTilBf i i i " ...I i ., . ' , U. ai H BfAtwaral in.1 ikal wta'. i' -y w tl! iht in, aaotna n .ti i.j aal tat Bt 'I- '. htvlaHllB the aul ti lu t.-Lvei.ati n . da at li-1 in e Hlpr, Wkltt ltat Bwktf ffaBI 't lie Ii i a aniia it u o the l.tr ., n atd fl ru .1 til" rllvtr Pi ui. Hunting tn f.ft In .-l,e. Ajar' ..t Ine t. liar .' ti a ilotii Lna aal IllM rfu'ei.tl bill i :.a id h. Ii u tbe Itirl a p li a .o d r.tiM an I ayai it. Ill In BBBIIM llu I u nliru .lit ra iirnod tu tba iitth' .it As lur tiou A DOBtBV T. a JttBTBI au., 1 r. ter J i tu tale all a ru af wltwBBtl I. U vire p .w. r, wtt bp U(ht bafum .'.i .. K '.l ii n Hi'.ui y.-lorrar and eonrallwd In fifird .' i wi !.h ba Hid talon frum a aripila umlir .iatn.ca that ha wjald make bim a laiund man. WILLI AMSBURUH. Firp. Am. liiat or Lira A Sm OAll vl ty. A lid iccidn'. occorrrd lo Willli a hot gh, eolarilijr morn! ik, liy whl 'i a m . a amol Jbui th Paiib way in t iritly lilii.l, a I y i auibj Idwabu h iBBAi.i. MPNtlP, I'd It it faaiai fatallf n n o and BPeBi tp of tbe value uf fl (( or f:,.OI)0 iwU'Ofpf. Iht lanlru'tra are aa fullowa; A laryra tuprytr 'ttirt ho'ilirt, ev 1 hiindrad giliont, Diul iaakotiMt.a-.il lait-.-y In (i-a.npri'n. hid bean not ta the c .p-t r imlthlaa: ai'aViih inanluf Mar.'i. K. o'lt-Aa,. , KaPBL.Ni I.i.' Kirit aliMt tt lie p.pn If d. J. aai .' I'a va, .it la" itnAi i f i a thap waa acataivd u . n Iba j0 ilkliad bf the 'i llKHal : Kur a BM ik iu i waa BHceiaaiy tu ut ka a bra la he lYMafti au l i laBBBf nil lha' a ctiiri ara ble i a utity ul nil 11 lallaMM aa-iin lha vt -ul. e. I it li, e. aii.il il tn. ta t wit1, lha fl a, ti ii lha op . HittiBily kllliai Mr. P.1 ii, tt:d ..Hi . lire 1 1 the p'ei.i,M. At iba !i nail ibi -.'i! .u n Ih-fu dura tao n. u, l.a ildnt'cti ,...1.1 in .lie all. p. bit tP.t, fag, "ii i',lr inhYttd takilutil O ,t . ' 1 1 1 r, I, iiv P. hi IIBOl luan in a llt't J iluli.i laA i. . laid by IXCPf 4fi fri:hX T a LuililiCK 1 1 wnich hat ax'iJ'.a oi i fid att . la'iia RptBJS A i a. Ufa, an., . i. art y-ii t! vi I. tud, re i y lk'. lit Ivaiitai' will a t . t tr.',. arta ., i l . a'y a... It. f 't.i. i -' '. .... 1 -:.. . IC . ... . . Imi I .1. .. .. . ... Bllillt 1.( lift, u-t wit .4 II ore u D 1 . lit li y ot Pa .!"' a'm ito.firiil ait ti ptal i'i" .i . . a t i p. Rr till r f : . na.' 'I .. ur, tl tat laa .it., Lg the kiiaiaoll i ..)..). A j i , wai at .... i 'in, l rati Bil. I W 1,1- Wal t'tlorm I ur. 1 1 lei i'c ii I- b i bp, i ., iiin'til fi lilaid di RtlTt'll m r.i.Y k. lit la.. i'a i. ' ia ..i.;. 1' i.uj, AABtlabf. tidM UB t'U .'ilia., SBd Bat laa. bie.h'. lap .'ad ii. laii'oi in, w' li lyn. vVh it if. I: , t i lb. a', rt Are one tf Iba 4Ca ilr4i i.t, i. .ar a Hiit rirL n iul M.ur UAIAAt-la rati. ii-i. la Kcl ii i h al. Iba. child waa at-v.f.lf i land, but n it fata ly ad ri pelted it the LatA On n IP im ItAIKB II.'UM.- A mu 'tn . I Tatoa vi Ton- dlnl iu 11.-4 ' :U I' i net BttllH IfBW 0 la.i .. bl'.ht. OOaTUJll Ui'i.i'.iY )iitiPiiav bM aa II j'int a the bury, a Javtr let nl dcaih fiuin lultBlpIP' BPca aal ti. -, iiuii n Bit in ltd, Dttaaail t tl 5 1 hit , f aga, La hiil itk .lud IL tbo 1 1 L YV.M far a Bum .. cfyiaiB, wet waii ir am. I tide t.e lt.no aai l.i p.- .-i- toui kafoait .1 C: i. 1) . ! li k -ui'. r ii-tia 1 Til . Di'Rtin 41 JtttoldtF "'""-4 lo N a trln w a Uittk ItBl Ihl PlBt RMI vhUt iTAfflll 4 niai. I'p ty Iaal Bight hit Lutly bad n.t UaaB lo cufita:. FINANCIAL, Al. HEW Y OKBT, F lda7, AbaTtut 11 T ni ttu a a -all IllBnPI H 111 U ard UJi uuMiuara tu4 Ike HIPiBt ma nauarilly h.aiy i: aaByiak Q . tlh4 Will ilia .tthii.id by 111. iuo om u' antF-BaP uf ,bo Tiaaamy lay iyu.il. ri tie Hi ikt WHI i tUid.liaar la o aii piteta cf ao ilk nfl Bl Ikt aa,a tP bimraar lha raaiaa. by itiiani'f . ufiuiudbuitUrtAUiWuki. Oat Bid, ki -k .. Mahal t -ait wu au i . ... ti o tv sde. .1 in.wu. Tin tuotaw tf Ihl La k ur jau giria atW Mii'tPy I' "' ' iBnaJIkl l'..aa .. ' ..l.a, ill Ikt pitta bin odtircid i ITJlt wtlh q'llli large buitottt I li li t 1 ialil Wirt atatla aa blgL a a '. 1, f t uutU ti-eaa. Tta itnl ll r f.ii'ga IBthaig! ll I'lUt du.l. aid Ih.igh , -Icte tit ui.l ekai.id, iLap tula L.a.y. Ou L udtaaLat'iinaat ratal t.a 10411 t .U1M 0 l'tfie,ef:HKalillki. Ti t Niigara I' jt 1 taiaito U . hit dit'.irad r mi-H i in: dlttdiad it 10 tar taal,fajajlt ot linYtaa, Tat Qllf Bkhki ka-tt ftonfAly aatluitu I till ae rayi .f Ally -San t to t-nt ta aha B Bi 0 4.0 4 al Tnatary aaaww, a area ta wh ra.aa, cctHUbiI aiirabaaB Pen Mawa Ba i ofeawe baih. e 4 'Bae..t.aepeeHaaaa air Wy roaji at pm la p rf, a. d oat aytne ar ay aaa aral. adeataa la d-,-e -,d by bayfca at wh hr km lirt tip lil T tnn titaehaanafc. a laa, llu ban, i. . pyr-aetaw-d, aid rr an all re far a am rirt af a btnataana BSBBdf otiai, ntdeiltkltc ai ta aarly 4tf. fTtlCK ncTIAHOA 1411 aafti aB4nm 1PBI. MB tl .. t MBnl.aaifl M . till iiigwi vtao (Aal. ten pp 'K 10 A I Pn B IB ' L'.B I. riap ht M 4nL4h M... H l'JT "a'' 1 Cbal ,a tj, N4ltTr, pA. .T IP fPtOk B B . IB ' ' ' I IB ny TT i"'.. -HH .... laaaur ' f I tj B. T1 ha At tt.a... IB t. a, it It BY On , iB j. .in 4-ia ata a,, 44 rt 4V. 14 441 144 eh.... awn ilk F 1. .,, aa 4t . . adh. TB B Till... .If.-, 14 4a. pAaltd - M MBlAf A III - I'M Jo....i4BPI 1-t Beaapw. B ... Ill Be 4 HIM, U BLAAB la 13 MM A1...1I.. h' IBt 4t... IBBy 'Uf d .. alff. Bt n' OA k 4. tt -it H " ...il II f OU flat A On. B4M ri is. -k.. w.i, ft Lot fhti a rfT. iZ kit A ilflB JM A Pat . . SB " 0. . -ej n. ata ' p6p im . ...... mm n W ttjkj ,44 da. ...44 f B OT-il ..44 Pt 4a....a4Ba 1-wn PT7. C 4 . . tl It da,...hk4Vd a it I '..BP. 1r4V 31' CJktL ll L.. BtB ai IT, 1t...lrTh 41 da... i44 4 to C.I .. qe;r UK 10 4a....k4B HYftt - u IAH.I M II PiTroPfTI VOABD. i-MrrBit.tW bp i.tii4 I I .- Il.'ff', ItBr'ePnaf. ... 4W if. Tiaa C ata . Hi Bt fM.ftl.il ... Blti lift i- . ... l7Hf 4a BBM I ou XV. 4t., n-H I BaaAkkfa... 4B BAB do at taig 41 MaaVOnt B .. 4111 '.';n.1- 10 III Iti B M ltlg IN BIBB BlM 'AUK T Ol tba MbkOt Alt Mff - " lit It 4a 44 44M ionit.tin'1' ll'X tvi (aal. Oh .al it IOM i'ii.. . Anml . kit 4t Baaf 4n i On He aa tna oa. A Pd PP on i' .. a T J. a ' M H4 4a....a44tA I .. v ":i. at it. III Ohl AAI.... 4P M 4a . ,p4V II k no mr...jmmtt I 4u....upb T'Vj 14 eettaa t: ant I It IB aeaaH nYftt BTfPCK IXUCTOATIOIIB. ' It lab't . d .. i raa ey minin1na 4f tha ftnB Umd niai aaah dai a- . .. Bnatraaaw. H Pi la 4i cp 1 par B L' A ta. Bl rm. af Mr .vm. Ip,r,....l .. Tit 4a, ft I .. Pa 4l....,, tta te ........ , ft . ! ea H He. lai rM.... 0 PaolkiM. 4L. 9 M M T. 'mm .... f 3 Bud. Ar A... I 3 t I - l.Ti Be .latAtaa u .-.. mm aw a Aaan eMa. tt. WmPml koa. 11.. I 111 B'T I If IfWraanl in li.. I ill ct iu I lot 11.. llll I ci I 4 11 I T IB aa it-urea iPlTBi-liaBBOB. A Ki. g. t.n .lira, bri Bio, rf ,i Iaal PrnA I. I'.y., a.r Anal. Tba U H gwatiw, fgaa-i 1 1 1 Hi. I ur I j P ard ..i.i for Bl Th anew Jo j H iu na ch of iba pile. ior g aat laa, tha V (: i tteri.i.iTt Yarlca Ore wtnl rani .lac,o.f b 'i d t.u a c.ulaa, are ai.eb.artyd aettraAw tall I I Vk'a I 11. nk. f Aim II- a. rm.a I r ' n i , Ilk. 'ba hetrh Mmrni June anetai f... NiwY.ra aid B'aak Bleaa. td a. ul 1 ... i. , k I... . ita py4. wa. CLXAAAD. . .a " YMSirfB-Boeeltr, H ilrJd4 4b I pet I. eh i Pa om. w.liot. II VfH i Kangttto, authawep. l.'tato 4, thtp j. -,ili' I. iJVnrittTatT. tfifrf,- Aft PkTa. I I I'., p in. i .ia., i ok, Kiaooh, Mefaete 77 t 1 1 ib.ktp.ii, p.tiiiar, Bioabb, Caaa I.aibat. UAL ktaenlala K o, rm Hall Yam -if I. .. .ii, i: rk, Jaa 8 ' '1. U Bat i: l ain, Aitwi.p, aeanlf eh Duabati Pi...-, nil, aj .i. . k. uar.a f eayaka a i e i i.i. 11, ,tU, ti.uwja Ut-iaatcnl 'I'P i: Wri,ll IkPiAPd P- ra III. ha I' .14 .1. . IVad biro, Walaht. . ' i' ae- A , : ar., 041 W.n ,r f.'aara, fl ullr), Iferhaynp I"" . 11 aa, 11 i Am ll oag, 8j t4 ae.i... ,t Uadnauod! Pb'.tler, P ..bora, f.u ti, . ai. i; 4ilaliea II, W.llaA.a P. ,n," H 1 t. H ui n A H teat f lidar. BaKotk, Be.4W i. :. W Mj iliao. HuU'a. Bi doha, I4F.RFAI I Ot V -a .l.a ( . j M Bar- . Bi ui n N U P J N.r a, AOu. h Ital Weil, fi an ti i. e4er W aieniet, iiaaaah LfBB uiil. i ; It u A Waid. IMwaide, P hairy. I' . II . i . A la.e li. niiar. B awe, Ba aagat. Pre 00 UX 0, Tn.n j - Puillaad. u L a Mx.eui.iit.tr P. ill. ad. Ui A I MhWeC I lie I. Hangar, 11 P Hue. or I' . II ayeu Btld fBtka Utowa.1, ll J b .. il II Dill Wolf. 1 AA1PAD. 8TI'AVrMIP4Vttoia Munleoa, PkllWaBrybta. i'i. I j d. HBi fia lie awara Jul.uoca rhll.de' pkla a. 1 Opt PUT. ta lia ano pne lo fed irk aa. K.nlaa. Qloeer. I'rrntoa, utdial' fajafcnk Pali.!, Yu-iug, Pr-OTldaree, nidtl In PS Baoer. Ct. "ii.tt Norma ii, Pb.itdf I hit, BiLii to IntBr . hi Heir ik. J i iii" fl) S Tnunrierij tjmmit, Tranhlm 0 . .1 l' l inka, N.e, Putiod, mitt tad pan la bf B O oairrwlll A U . l-ir.Loid Klryelcn r.lf.) Ami Willi raiaa . tl lailtu Wl I B A II. la li. lair i g H M - It. i.i.i I of 11 a paat. age. II I pe-1 1 taaa Kxpraaa, ,.f II pr, UaJa, Bak ra i laVafl m '. . I. W B YY'tYb. Pul lnu Vo .1 - .. Jan 7 laiky fnefire rip-rie . Woee B aya . at, a, .... lata , una la fn IM Jeoetro Ba ' ' 't I " lha l.ai a ( d.ya haa beau wuhta 'lii. a. frtat."y , , ,, all, eatitu waaih.yaatl '.1.1 r i. 1 i'aLla.i a I -utjl... atUlim Ttl . nana Jul; P, mttaa bb4 nOp-atioB j .' 1 ' . i .' . Iia.r il l( . , fl el mart.r.ol Jnl T, nathta lid i io C B Mir ka'l A Ou. Bat bad a a ii uai aii el la aid . v a i: a talita piaaafya. '. it 41 I i . : l'.. i i Lange.l at, ala Bid of O Ad ft Aug S, laB . ''i i,.i.u aa,. :i iyg nxwir, BSBAa a" ll BAltKH II Jiaat of ftUa, 3rati R o jaaaira I- . ' i tuPc. 1. n'a.t r lfth ItasoffU-pa M it B'n wea ctetd ty a full ilgg.d brig, boa ti f-ath el t.-t line, .ua bin ttl uf , i... s t , ed ar lo t.y t prieaitn. .. " . it lui.kt.-a :J laja. aula. ia4 lH ' ' f. Ju it. a. .ai tl UT, loa IA " ki ' . i i ... M..10 V..ellka, a aartoe; P, . aa .i ... ... a., il-rkae. f ot a li I 31 Ut ,1 It lea 51 14. tilled a. p tig a.n!, . Nu 1,141, 11 dlBkJ a ,. . , f !!a a te, V I a., a, II triad oat, rl . ll ,t, llll llll -lib, J.ua.4 A Ola Lak 111 11 ra l,i.l . II ll , i ' if . I! . Jettlro Jun I u ia ou with nuk t .lulj b, till 3, Ita kt. a i Ouaub, baaiibg :i O -tiuuej la a'goA . -I ION. llhibglba (tlrcnj, Wiuki, fhlll, la baliaal. I Aral f aft a irBuiror.Bila.iwa i ' roll i-i-i, t..i:i to "ia Ij II' wland A Aeptat ..a I. t.a i i . Bi.ti-oe Aru Jnaa 11, via 14 i. bailtBI bill L J PaMra. BIB . i ... ir '. i 'lit i l. a li UaBOlBal. i Ni 1 i i ll w J .. itua haaaa. bit 1 , ml a 1 .1.1 atite dor th aortlat it t'u. ik.i, Wi- d Niw Battn.U btLaatka ..!. . pre p. tl au Price Aug 4, logaauod hi : . .... A llHWB. . i : I A 1 I Ol N.w HiTia. ii Tara aunyafnl t I. tf i l ihl t luj Dcigoo, ku Njw York, J I ."ii, i". I i. I I, - tr. RtfB Me, NtBflWBk If, . gtr. o . i' niiikii Lo'i bilg Aula ii- Ill fir HU Yolk B.br Hi-ail, A. K t u I' y. Tuik. lai Ll loat, aait .1 .lu ll. I ur .ig il. ? ga t uf Iba UA, latt ..id a.illi aa It I.J. .ekaid. Prrv..'.nee. 1 diya. U ,n ii t.a let.au . N m Bdloid ha I MA w. r an, iiu.u:, P. fl a,, oimait, tor nt .it ' t. lilt. Bom Ptiili A.r Oalala. whan I a . i, T'uatiij, il 4 VM, during a M Baala. .a .1 Iti kt ..eniBiBd, whoa ah I af tad kht lead f Ike f.u at. eel, t elui. bad dlaktta Ifl mm w '.i.i i tii.dofo.ial, hbA baat aad dat . u. W it n pa r ii d .... .i. AfMlU ay, Itiyag-aaa, 1' R, iu,tr, Ao, kp I W Toui& Co. Oalalt Ptfial KAifybiit, Ba ,la . ta, j Jluey plaa. 'or Katat Pardan. Ha an Vtr, Tut la, B cklanl Like, laa. C A hlMeua Bleb Pa eptra 'ar rrullBlMlBi. A n.na U gar, Wbtuan, l.-latiynopuaS Bar Pr vidiriM. , , V P Bbii. Ba'.lion, Bla4b4jh rt ArTenpaJ kh a rcia . . . . ArM r, Beco' . V. ea'aiPport lor Tl I i. i- lleOir, do Pell A.ifa . arit,.l, YV-ter, fa. AILBD. Aus 14- giAaBiahlpa oaum'at (Ur). far CHaw il.m Ho K m. Malel4aea mm weeliiiaw, nil kiilpa Lrmilan m I. -ant ' laey. ttf n C . Oo daa Eia'r, Qaa Atnmea (W), ind :.u taaa. fr lirnpol: tttyaral Ar l,ll al..au. Baera llarka P laoeOaalaBrjdk . ., o a.n.iuwu. U.u d. Bar Vara 0raa . One lata ' r C ik I Ui Htm IB Iti. kit Banada. i lg. d.o vahauL. h PUl. Bj dead UABa), hiA I attt, Ttntai (Aft, In CH

Other newspapers of the same day