Newspaper of The Sun, August 20, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated August 20, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

mfm OfA-., irw V fc. Awgawi 10. ihai. ft' if ii hc.kf rtwa ih i n -..a a tar N-uoat. tl lt n t. t malt fir itarn, l Nnw hm , h- Ma , r, ttrf , at I c M . win r--aa albeit peal UTM v ILL. ajBii. .'I VI. -. M Biawtar. niil'ji llH.wi' i I Krrrw an mar la hi Own A far I' h- r ! w.tb ton a h t If 'a-' (ami lit, only tw. ft A tr for lb TlBik Braw C." en MM 'olnmhliin flair lf, I yehyb f-w har, tin "kjlwi: 'f"! MWIiVa ' -rat lat o-'ur, '. I dm th U" AU.nl m.ai t minwi. wtttwnt 1-ryor'M thn UeJr or ! a -!' - Leader iaakrr, "bet H will -a eatiM V heir nt l t rw-wpe a who kuiba ad-md t- ri WW BBBB Of M wM X. Itlalhatwat. 0-y a mr itf aim war fmarfui thai it nw j on kvMi BV y hd b- mi 'an imbi f .a t , 81 and aw-m for . ih- fw we ifrald M rp to Bit- a l the low erioa of TT4I0XTV-JK1VK I'KNTN PEK BOX. Bot trr p B te. barter ear. M-ln. luikullwi bara tat Ml, Bud rrraa fu Vitw a U mm bar aiaknia it lank bo iwUi-kt an -on T y &kl. lal t Ih - . h, h. if Mir "a eeyt Outward, to oawn badr wawean-a or rn-ay laAy- d -'mMint f-Ml la aMui1 tnkrwn. MM PBO will lag, IW a Hnla at rr-oo t- M rm r .r . your hu m aril, end t o-. ar -a a-nr akotiuc an mock f t aot ( aaj at t ltd til w . t. Mkaalerja-rwd a to ) at Ml 8 o-h tV...g at.. WlM'aotatait.h mi far e.e by Orwrai.w MaiWf aai MawrvM ft. mm Pwa lirlifBfii Mar c-uU-C M Um ruotrtM p.Mi t F0. W lT.fJM - , . k-at, V Tf -fu MBAUa-ft 114 W-t,- T.rwV N. T K lUrw. ITT -.iti m Brvklm rVfl. T Utii.i . 4 rcJ tv fmiCB y9 tkum, Hun-, o roffs U (.,... -..u htt-c M. .1. tV-t " NOlIKTf 0 I 14 1 s. fnr- A P. A A Harr ! - m 1m pit t Ho 'Pm r foit' , ni Ni t . P. 0 1 1 i iti h. n . j their i IfO r. - r- 'D-r .t Vr t , h If. Tl m m T9 01 I r . Usj- Ih OT- r I r j oiai nr-H ia n- (i. n nr r pat i k rAL'L IBLD W, ith, y r. bOHHAT ItftN, u r ire. in I'KNNKT Qa ln'r, f atttort Thi'u, Wn V , U fwit of D. ii 1 Al nu rlniui-'. I- lWT KUtt Cflrki. J UV Mb mt ium-m fotlt 'IT-1U- kt tk)A th UjtfTTU th Cliiltj flM-nO'va ftl 1 rt'rl -oh, d m Uw ril nf hH iirvtt Ml "i-iik t. HHi ffimkiai wlU bo i-tr- 1 in th- ( tu v of K 1441 JLK -t Hrbfilrtp. N. J, oa M'a , lDtk Itwt, Th n a I' , or i:trt , tvnd Uuu.ti J, Cik,n dt mil ih - atiti .: ft Th imiH. Mg ie llffM irf Uml'i r rf - tf.ili 'ii HtW) In a ir - UV u ihi r - , iHV j 0' n.o t o eh, r tu f. .... o i i. rrot. nn 0 Q. 4i MM NKl'k U RiHm.imi. roo MS On nr. . 10'h w',T(i -t'loyu, y rmtu trt ti f m. ai KJsslifUi i- fio, '' mmith pi v..1 4 it Tho irn-ntf uto ri i.- f " n. ' (nil? 1utt--l m -rtuw.il V ii.,-.., t 'I i . i - j i rftfrvvt. .'t,i ''rlori, --v-m t rT'1 r of hrrtMt- 0 rlrw ii-t h i'6 DLt f At ;kJirl.ntv o t p Kh lur. i "hn - tS iKii.cti 'n ( ot . Oo... .v i u r J. Cot eb t I' I in (U I ). NjivkU lid Wm -t (On ii i pi l-r- Mi7 liW ' T! FrY-Oii h 1t h In- 'TSt.iu. fh-f?, lf- Of TkntiM lHiT, l.itt.0 cf Kl.. It! 00., IrcaiitL . . )w. Mtvr br ku' t Id pi.etk TTor rf'twt. tuid rtuo- j iwtmlf luvlu-A U, lvttfi'4 hT 'm.f.al t 'I U, VrnHMKH .'"' ItMt, V -tTl.-Bk. -rntn r ULn iltVwr. j-.hn i. r okl ii If- nniAlni will lt Utli'wa Mi Uio -i ih. Hoi ' 113 I IN" 11. -N Oi .do -Uy. Hlh Irut, U, h Flomin , n t to of k.uai.t ltoii.ihftO lre.uid e4M n,r- f to ; " AdMO! I Th frtonAk p urn ftnil. t d thM X hJ , Iffl f i ' 1 tad hi l h" , PftfcA Fino'cuo. - - lb.tj of tl tu'Uir.U ift, Owtm K'Uoa ah Ofow i lit- r r-o-'C4lu inruad u tmid Mi Int.tf.l M f'n.- . l'mi, o 9U(, o'.lorA mm bit I rflldM-. J" At A- 111 lll.l'l S . Hn -In . ' Mn ' hm, I...1 VftM f f t 1 1 i, n 1 t K-i.-ii io. nki n. Ui d M-4 Gt 1 T ii 1 ' t !!' i'b . it r frioii'ik .to Ai-ii.ALi'Aiii.t r IBBM fnll- I -M.r I. fttt-fld Ih- "i fm. tMi f ii '(1-) 'T.r. soo 'i of 1 tilt, from hr ' r. .U". yji om vt. M r rftkJftii will b Ukeu U OhVoTV tUm-Mri i-i hi' - ot 1"4 l)TT At PIk' mmI, L. I on -a. m-otnir 'f tbo 16ih - JO ni h I. -i t In n y - of olt -xo. Thrl rlt.T' M 'II--..U-'' III Iftlili-v I !-. k. ( tkMti la- ik .1 iDu A Liti, 'id nf hl rotfB'OI M'k. Ill l-klo ni raouAMfjur '1114 iu ft tio thi onl, oB 1 u' "'' l I "-'. frot tfM tUfo -mrd Da oh Ckoieh, In F.ivbuah, wiin out furtbor notlre. LK UjM' .i'Ur,"'tM'H,ifH . ,..r lllnom. Mr Lotw i re ou oi tbto r iv. 4vi (14 i klfl 'TlW 1 1 1m Aft ftiid MiiftiiitftDi uf ttii 1 1 an I irfl ro ppctf'li t" Tftfja to -I thf 'uuttrtbL o d . sluy ,'u-rr' n. A'W. V'.At 1 ' . I k . n t , i hI ,1, . bw b ou -. i4i ufl Lvk AAd -i, t- t A(h ixid -h vil'l o t fu'itxT i 'it. H MMInN no 0a,dl. Dio Ulvif, 17il UMli Dl ld0t Mlha. oi Ath o... Uf tr i. . c-iuinio , I t iiud. TW i ntt' . of n rftouiT, act. , .,., uirtm III ltd th iiu-rivl tO'fl fl.i-ij ft f I l 'V ni, li'ti, 4 . Tl .-k. -r n, h. i i-t. t.l b r-. 100 4fftt 1 tn at. Oklilon.il p p ri plHftto cofjt , 144 rMITB It- M-.k tP. B, D.,notV 10 L l-t, fcf.r ot r. Hnib, wi rf . r South, pcom 4, iuvi eidMt diun I pr m( I kiel ftlti ! iif- d 4v "r, 6 m ntba i 4 9 Aiti. "0 TH(imi8 -n A-ni., Mrk ,1-mlmi Thm, klUiw of iiiiim Tbotiiftft, 1u 'ho t4to ot br H - f ', md ir-pitntftPitM iri MtMkl follf lOTlt d J Au lr fli. n , th 1 ( Utrlllj l , lnj.li ;i 'fl Ck, flOOl iktr lm I i 1 'II ft art Tl'dOI-I-i B-oob'yo, cu Mondiy, 19th tew-, WW 1 1 -' i -1 u of") i . t ir 1 -at frimidi 4au1 'ii j of 'iv fiuii ir rkp-t- rallv in-:'.- u it. .ii thv f -i i r CUr.oo... 1 i J V ! a.iiuiiiLrliird vl. .ip-. ! g btulth at. BTok1. 108 W(XM ) bu.4i, if bloat, Joha Wiiro.oaly atlldm A , INui 4 io4 ti.'.o Al. tQ MM h d 'i (1 - r Tt f ujuot ua ftaftintiot-1 or kbo (un it tart nxK'u'i- tJitUtd tP ftitfjd 'ha 'yiM, ii. thii ( i 4 f ' i i a ?Hft l"H it 1 - -ri, tnm ti -.-i (.-. o pi hU t- 4 ' r n gt. 110 afCIfttlLalO .aiKlll.naifctl. ' JgaVBNUMS AMAKICAN UUdKUU- 4 Th manaa-r la r'aaa! to a n -u .ca 1 moat KX IK . IKI .1 N A K 1 N.lVKLIY TT off aa t ' t a MM .1 of Saw Vo C ir A tn ti a A LI V I II (i ti I I' I II PO T ft MUfti HMM TBI EIVH- N1UI IN BiV.T, I ta . It .a a -r sraiitlit It .qtariaa .i Kama flat la 'oraaJbiaM by tta Pnviii a. a d na r a) lot I I. a'' tl ouu III . tit-jt lit .hi. ati'MNai al Dlaattm of tba gnw lu. gr t. ri.ia If ll.a I Marr 'tatfwii mi n r ti o o.ft.tti a, axratat Nl t' o o laa CaV Uafvaau la Lo ,1a, aud the liarilaD of l'.at.'a L aVdaitWal.aa It all at OhlMMp a Aaa baa, in dm I fjo. I im i at - , A RTIFKH Alt TKKl ll I NSa KVK ) F K , J tfer I waat Mttalb'O : ltk A I'd wltb Id, tl bait flluuit, 1 O'o ti1 r. it, t.i,i ii,itir. .Mb tt.rattao aifatti poll., '1 f y Dr. .1. H GI'NMaY, 1M Kaa) 48 kaV, b t. M ..a dln , uaoatsc-u'i tltaoiar-'Kaa '- a iaa. b A UtHTP WASTED FOB 1 MEW 8 AM I JV tba art'fla, wklwart flab: i.ra dlaeouct alloir ed. a taut Boa.tgait. no r K a t t. baM IH ft Of. KUL'NKtVI. AKIB WAIt'RD-A Y OHG Mtl Ti worb o tbii bab tK vttjt. iaa o o who It a t i a M . im-l-'t, t r 'I -i t .1 AK"B WAMl'BU IVI TAKE UdAR'JB of btwad oaitO but a somiia aul naod ! a ylf. Oalflcta 0 to It o'o tasa, a.m at 13 Klrt aa. 3- TJOT WAN TKD - All. BODIaD AND a l.,,"vt i . t, i I t w ra aa a, form, aut It w.) aeiiuailitad with all Of lt'a aya -ttal I'll. n. n. Y. " XJOT WABTID ABijUT 16 YEAB8 Ot Jj.fjt.at I'AL'lf-haUtutUua a J awlkUl .oonta, r ' OovnUod a'. il - JOT V.aN'BL ABOUT 17 YEaRIOuD, i, I Mod cl.araat. r, o woi a Mt a fM- that la a (fiiuafuuaatth t a'ai.d.f won. aply thaj 0 U.tb 10 ll l' bt Hi I .d.l.c I. at. I Mt. TjoY WA NI ED TO WORK T TUB jO It klba '"I .. who h tamikiio'lax ui LU In iiicn. H. to uuo la'ilil. ad. I i ,'i la at iOT tat V.thatt. ooau.-ldt aa t BOT WANT.n-l.RO-1 15 TO 17 VK.KJ AO ot good a 0 mmAj. h-ltUa, Ut aa ul la tiabar. ar.- UtartJ III tr da. aav r tattwaa laa.a 1 i,i au, MAS 'o -r Mm tl o kits. II PBIBIBft WAMTi B AlWU-llllKDaB ho too btd anma axp-rbibon at job prio-l a. m ai d h 1 1 ' hot i, f . d and allot ou 0 0lllMor pitMa. ai i. kt Hat) . a. i at. id floor. T . ' QTIOBHAKKB8 WANTBD-1SU HUOE t-3 mat ra I b tu arm? akaaaa, tl o w. k al to bo llooa u taa ftatory. aio-vt a t oaa who can furat.b ant J iaonri-v t p y to tl 18 a a AI8 1 a IA1 lultoa at, cor Ntaaauit, Brook Iju. aalOIMU WHBBL-BIOari W AN I'M TWO akaidwrlthta. u w irk a waiooo mi4 otrta. awl f i tiit tn itl K . t Atitj tllan v, , l,. I . It -...d a, , a .1 .',., vitrt-i srw-tMirr wmrmmf, ABTiriOl ALFIWKB M I K IS IV.nto . (r . wwMaaiao ra at rttAa'aJ Aa- is .. t.. 'a. n. and fa ' nuda-taad tha bwC . Arpia a. tha ttwa 1M Altai t.c .t, I' k ' l lil t t arA -.anaf tta aol.ll'IU MLUi SK'- AS I' li-. W t.i i.D -?W W .noo 0 aa d Ini u- i If y. i f 'tonal 8' rta .. at Nna. t", " .III Uf HowMT. A I' ' I al l I NBwytiRA WaNlMJ A WBLt .f, II. lad wo t I to do f 'i.aial baiitnatrk 'o a. f.n-li; Vad.1 wt I at V ul rb'l". I aar, Bioaaiin. 1 HOniBWOkS WANlrD A IHiRl lid you airl far oaoaral hraiaaivorfe. ta bo a I ft a- I lab i a d lr n If, kMat p at r .h oiid b i d to clil dr.a, wl h fl 'ot rosota - amla i n ii'ii ta- la. 4aao apn it " t. m Nit. an.mi-, batman dial and aid at, la tba ttix' rr, a oca. 9 j HIH,8KWOBK WAHritp A SMkB to 'cor .mt afiui riii to aa arbor . ance ta ta-1 tm .'r). rua w Hi-a to a a n-r i IjMitrffi: i ottt 0 ,, , ni' .tM. Call al lao bb.nr. 4t Gv aa, ban, :ot ' "B II alAM'A ' ON H :. A s r, I t, it, it . tlfl'il.,' r. I , t i aada aaal nl, i. P.. Hto at. M t)t, ttoot room tT aJ, IM, atoCUltbK. lltlV UOAT ' rai . tta .o on aaottakMO fl ,itbatt a., t 1 .1 f h.l.. taw t a . ac Ih praf-rawal. a Ui,-ra flu-a hl.oo. avpp r 1BI wawt lth at, tip tt r.. allh.i aak. 11 ijRWINd MAf'M INK?! WA Tun, OPKB- 7 . t r- t w ,k on ' hftilor A Wl tna wi-lac iai- P-tOP; 'raftilrUtA htl t OftOntal onit. p cor il.r-1' IM .'til It li.'.l.lih" Utfii.nl. It KinrOAwnSWAJiriD-RXl'fRTMC- td Ski ' rtft"'1. V. t ivbtft ,,. .. i pt, y if, mUMNIK I ' V l'n.,m. . intlii TAtLUUMlS WAN KD-A KiW UU AtM uo kAt.lv: aoot bin karvd hu.dk D4 ftp p T. Coll N.i, HA Ni fik'k lop flatof 9 pQAMBSfl nMRC ACWANrKO a '!- by i rpopti, I., rrr rl, who ikk K n U . ti 4 m or Mtl io4 tikp e o p' I dr - -tn I'.tf ih of rtf ra. e: am it 1- Ti i d . lo t- r- r i 1 J-a:iAKi;ivrKtt,o.-. MpVYCJC'; Abu. tn i a ri - k . . . lo aldjOVfl n. i-aci t. i-7 4 i---ivril hila mm I ' r il t I k MM d M k nd ftO-r and in r - pt 'or j 4l, it US OoV.t kt. '-Mi ntl'f, l-in k yr. f rimMMAL It a a. DOT taOkrik HOridKFN ON Nl'SUAY .....C'rl'. "J!" o. I yrora A. i tmt) iDtttpf. Vo I.Af'IY not ,.o aio.n.1. I.flt.a. t" . o r . d Mr au l.lit . aa ..io at. I. ilbluiwl k-i. It'.'' rtaal.atl br h , ,v t m . Ii Maty Mr aBTBYt W fAkaoa pin iIITokOilM a' LPUM )- R Ml , rl- .1 m; wlfii. t a III IR a, ,,r tr i.ilt i ni ' . i- ., - I a, I not It, rait .'!. ftv ant rl..' at ,. ma tttatraat. li.vt a ia' t l I and i.t'd wltUnt rauaa .1 Utftfl b n . II f. hit H no V ant i V tn - waataMaMtaMMHMaaHaiMa vaDiCamMka Atl'dRltituiftT tAOT - A QUrTlft cnlariwd at.tawanrja, aat Mtloj aaa w ha art rnatttta. twoawataloaa at Baa) tamtolli ffaadaat, ww waaaiaito ra aaaa. aa toraa. or Uo roaty aa nl u. awa tttat tbai aaaa tataia.iftMi awa a wwrta aaaaa tavaMtttat aa a aw. m waraty atJUrtta aaaa oaya wiaaaa rta, oaa Hatta la bat aaat oataA. MOM tka oaaa waal -at an ably fyaaawata aa .a nam aaa ama'taaan at w aw In. BaaMt .aana tta Waal ant -""tra, aaa awata auta, ay-iptaxaiw-a wtki-TKI" tBUI tar. Baa baaa : Batra by aa aarxlna aooaarp aa .ta rtati It baa -aaat ta kaar aaat M aMacaat - aaA. ttib ut'ww-riiir? aantwaauao. j tba tuatta. la rrotaanBy at wbo to aiaa r-VHi l a t w win atwafit Mr Vaal aaa It a uitt x tr ayaaltt of t ra--a. haw anttunn. aa aaat tta Watt ajat taJaatb at a I -tardr wbr tlaa oral najn. MlatoapaJIt oaaoiaa tha ran. tTAa bat aayoalatr MorBaa tray oonattitiaoa a waam 1 Baa a .ci r. a. ttaro tr JaMiataTl mailt akat ay aai iltttti hraaMtl bp Baa fawojty M taa Mtta aawwaa i rata aa a rwaail mt Baa aaott. awr .wt rtoal an. -t... obMIBM Bt a IttMlaa taaat a. witm artat rb tttwftwb ttta bar eomtf aAad a vax Itluo 'v a. ret aMadraa laata Ma ft aaaratat Haa ,-aaru -rraitay rart ajat waalrn. atat it ;. n.. . . . a tttUaut tt trtwata to aaaa. . I. a.ta at tat. art loin. In. W'tatna Ir twaalaataa aorta raaa taat M a taaa itaoao a ttaa raaa I attflAraa On aartauatt uar in awa barra bar : ooataaatJta la ajajr taa aa Na Mrta ntty -mi ontrUBw Of Abt AtatttBraj ffr-ny ara dull aott bjt rravi bara. ay, ttiiaa mr. ra pata raw lata. .JtatW laat ayaaaA by Aula laaaluatata arBaia. ton wo i naia Ml brrarra Biotaatno at anno ran aaaa waw aaoa rrota aa aaftp ft an- cry tit Btaalt aaa. aaaa hat tallkowt rat -nrav-D wilt tjtara it iwatttaia aaa iwtta ta oallioa tat Mfaafafc Bo a. Tttta Baa ta tftfuatat art Oraty ta bat foauu utua raaa tat oav. tuiai, until flfia boa ri vtu- I lha laatafil of ta aa trryatUitawj anoTlirtaa fYBtlt, Tra la mcavt awrn mmnm. immmr rmm, va-, y our A bxiaraj town ubbi, trr I a nana pafaatn Maaxav tjwtawlffa " tl. auknrrjor try an ijatta tana ayy M a aBBan or aolla. aaat oaanalt ta -ttttawtrt , 'ha. r, itlin,a B k rTyJ rfOta . vki wm I oat taa arBaar .wma,otncutno . tnaaa or ra rrdat Jta ayaaattaa a-naa, aaa aaqiMAnUaw ata win win, antral na Baa ut. abt raft iaa u aaw la aattnlata.aa to Bat aailrt aa afta aya ttraaaXp ta arpn of Uaawitaaatfyta, rba alatbi lha al.tut ttwa a irirBri.tr, ana tar partuB with tan aaat BMm . aa oattaa. tba tar toitawiaas. aba raiBrn raoot im an - aril I atiw . attd. aBUr wn.tMit.AatUia aauuv-t i it ale tat taa uvrAhto rarptaya fun. tba room to rfiaaatbt awtaa tirnttir aoBtwi aaaa Mat lea nythar ta. Uat crtlJaL 'Jurutd bat ahaaioi oa aaaaaautatrrt a ti.,.. a -rat BkXJTfUBU ay "' to Btt taut and aao oayOabaa. raaa alahl aa aa-.ru atm wall, uat ta BtB aauotr aw aa I Ih taoaawaa brarnt and awra b am tha. war Bali tuuta t taa rolaVtr Mta taaa hfoyj aBaaaaa ana ilhitaiar at ant araa.aod aBa eltaaytwlraa ptaaonaya apwa oar wmfliinrw . laravna. af at.'a i,v at- yir . aahlat ruay raatr aa niayBaa Baaa taat , aaa IM -u a.- irlai o. B mr .attar a ryar ta rarlanna taa Bobtt aaat arar waaa aaa tfntltra at BBt atwntti aUTMBykB., talrTtJBtp I ,a.rrMfja I I nj rltlBMA r)B CIUUXUI.-I il .all to an, mmmn lNHia.o. tmtUMi ttvttur ry UnjtKJU TBao HlNt. II laa a taaaa mm ratal Ao at-tar trbo na awar trtat bfrt ayTarBiy iwrw . , .ri.i ata trail. vb -n t-awn -ta taaar t w. in hrr obllr part h.a n tha tlaartaatra wan armarl tarrtrw at ByrtMacI wtlBoa bay hit tutlu-atiuuiui irajxavraBdta. tl Ufa awl Btt III' taa nttntaara bp toalara aaat aaa by. II It .a ay vatahi wt rot. . Itu ata at uAtltt an ioao raai-a raw ia tka UtB a vaua II If aw -ua ana wait Irian rarnaAr. etila IB TUB BbuAntilt Or THm I Bar arBM wulAraa Iwattilm aaa alna.al wan alt. lo ha aMlataat -,U' ntMntwy Mat 1. arth'aa Bra TT BCItU I t aTtTHa tVBIJP la a arrar rajuwa . ...n-ry tr tWaaat auyaa att MA wal) cln .rr MBJBB Ml. r u OfjnraOwRw YBBtayttyBB a. ay a tyrna winiluWI at k ITU I tJ t YBU1 Of abtldnat. tfwv.tDr. No ntrwttntrta lo tba 0 ratal haloi arllt Hka It. It ta a tta ttaro m a r i.n Ti. fa., la w tr 4 wtAo. hvalrl--1 nrBaw anA oaa It, wbt-n a la ai-dlraa. afatata OA an bnaa ptJpBJBttwt Br aaa aw wntaaTrararn aaat rautTtartcaaa, k.- tnnui ti.tw. in- in. .in., -f ili'aria a r BKKI IB, taaw a ark. la OB Iht tUbBtlat Wl appot. Aotr at ryruaauaa ita tuaan... ta a ta rrtaarlaal atjao, Na. It Wla. at . Baw V . a aaaa M taa itata- a LI FB C O ft D 1 ftlaarafaflldfaatrM OF AU aaoa who ara -uoarbrr rron. tawara ty ak aaa, 4 of apprtiia. rouarai p-taatratiOD of tha arfaaa, a. At, 1 a uld 0IA lu 'uttowtal hnaitb aud ttyaaartk, lajoM inaao a trial cf t)t. AMDKKtONaJ r km a lb uri cmtiAi. a I,, in w'.n bara Ahtlfllitiira if a a aak And rwrraua na.itutktu, thou AkOiabottio of hit oiralloral BTIIKNO i llfcNlNO COollhlUND, . ,4 lot ihtta: uk It. It ta ra- boat enrroctor rat tba DM ! r. BloTkM .r, in nfluiBi For all 'horn al.n.a.i. J ipl I ttb which f.-niklta kio o Ittit tr 'ui ud, MpaclaUy al tortuu tw to la. It ItU no !' ai TRY IT ALL Wl" All" Al'IJI.TrTI. at l! ti .wtwrw who ait- nr. t .,J"vli ao- b-alt' tu llatm-l ato.au iu alll L. !' aulii'i t.; i I Intro wtty pittnrt ak't ty. ., fl It t.uwllp -t-roiaiall -.1.-1 out at pninJtnaUr iruAa P-'lo- tl P"' IntatgtV, I. ttvb ft yl T a t.tabllaJlul an lie, 'orT! i- 0 n tioa la al 4 outli rJAootid t, IMiftt ti , .1 c ha bad in a York a '1 Alyhv a . tin A if aa aad -Haiiuui ata. aoraar II altt.B vaaO anfl Arm. II ft d alto al tba raw una ot naoautt aunt aatd torb ft , la Bra-AUrw. al I ouroor .- an .tt4 na,,at. ava trtt 4anrw a-.BABOB OOlJltTT MI1.K J taarranaao Parrl AdTftttf MtMMl iftr takft IB31M i km mvn nmf.i.fi. trtrmm i P BOM vi Uf af arya aaaty. "WW rarVT tw 4JbT."tJB aa OP UTTJ I "a CawaanAM taat M pot AA r TW Aln man ta mf AwramaimB u rma avmt JtltBAtl tra -twa ana a hat tt mt of ra to ttAMIaatfariillalBI .it', bp akrWrMotaMk OI bb t'q at BAPtaTB TTA Alt WA' atTTtO r) p . , j i -t- rOI rr BTBitBOBT UaVB AFi-t ikl- IT. FOB aTTWAT PwVUBm. 9A1XT ATB&AtrA POA IMotl . tNtlfl OAJLT 4VP.1AOP POt ltaW.... ftl.ANt' PAITuT ATB'ttal f flak, a ad tttnp hUUMr .MTfttUAitwftaU. wraTTOaTaTJaBT BUan. TiMkki BLA( KIMITII tkat r tn ahaa n anill'on. Tool ata.1 tB)Y la knpakl't f at rr. 41 Fu't nj at. Brook: n OY tolaka rrr of a bora, at Oh B-xt . at. tt BOIA wratftJt fBl.rp tAf trtt yaar, al It Lalkt at Bi.BRB, Bfatta A arorvaa, kt It lowaro.tal f,t TII.BOB4PH wlr. (al oilrr. ll .. d-h t rAl:oR8.rorkon i . t., k- I i 1owon.lt .u WAITBa and hor wt. I 4. a "If r,-o Uat, it at. WflTAA A a bap to oora -., B4B af h a -. t II t rattVa, at TBBTs' B r .at .i.o.d-a BT t CLkVaTal far a roc rp ttoraa-T Ohawkaaa Aiaara t HBAA-MMart. atp ., f Cti.lt m. aonara. 11 I iBTTrwa rot akortay- tt rayty tn.ao --- rk I ttTBN fnr tta.in. . a. alt rwiathABB V.oa. 0, It) n oo a -ay l -or ana, kill ( Katt 1Mb a' N MXN io a my obora, M W If i i . liar. 15. tta-TIOTBaraT-rTtya fl ATA ATM. j AtTBtN ' I JBAtodmr. m.klra. ll A'tktiHr a Pkt, I B'TT V h -lamakait a h-l.har.. bl bAtowftt roai, 1 KB - fl-04 . !.. r. wao-.A. m I. tn r y a-, up Italia. I ItU lBAt tb f iBtft 1 fllBtaak I I Ho .orp. BL o I.. . rawt.hm t a . .. i s .4 ta. $1 t tiflMo - ha 4 4 tuaenlrr ahlita, 111; Oaa-wya 4AUI1INP .h'-t btn't war! 4. 11 1 ; -l.h at IB t'hl 1 a wa awA. at AT FB'.as at tt I oPBB.Ttlia 1 n . ' ohal ipl-tr, r.l jU4rtda ' ' 'P RAT MA aanlin ruarblBM. at lit ult Is to .1 'iPb"A ' OK - lib aaaaM. is 70 ttb a-. In lha mt: 'BAT 14 Wk tA, kt t Booatpall .1 M.CK 'IM' I. 1B A- tabor at tad. at B BJIa -Lath -l. Lklrt at a Oft tpajakaj .1 pa itaiarc.p . ta I 1 1, a - PHI o. p.. ta. 0' Po nb tit tt, VTm tb I Ot I Plata in dl wo k at t Van it 14 viri uiiA jut pit. aiii Obtlwatj ttiit-to maj I.ADIKn WAAytod. .. HI Allan If. t, HklyB r- ATTUATIOB WaJPTBIt Bp Haifa. " A fir-mtu at bo-at.h ttta. i bL, . n - A Atm. t I'flt.t P-ata- 'b atora K. bp. B. boy atm, ax. T laara tha dim btlatrtaa tft, W. ft ah I btt aa frTTiiaTfn writTwn py, r.-., B ' H B-aBialroM or Haht botyaraark r. ' -an,.... Bp a fllrl on II mat maohluo, oa I ra. Sn iih WAt"-ri rot minrati,, i Olt I. 'or httjtowork. wtatrr Bt -II I, troy Pltoo "I HI IB OMlkt tn h an SBBt kt B t naaaot tvf, 1 Oltf. to 0 hnnrtw rb. wk'klnt. Ac at II tMAI.I. Ptrtattanl fllrl fo hnmawork lit (l.hud I att.ACyatatk nooBnttr ladlit A flanta, at at al. 11 tt. ,p.t ABD ar tu rnoai for ahnatBAkora. IAI "anal. 1 A. I BfkABtX ran.a tl J antwtfo rt,l 1 'Bad'. ., ' . 1 B'tatD fiat rwtjtaor t poooa Itjftar, liil B 4 Mr. 1 liiatll 1 1 a irlaat" 1 ml p. Ill wwt rub at. 1 1 ' lH)kJ with of will out biAid, IT Mont a at. f .y V Iw-tttaat TO IJP r t.t.ii n r ut uo a ttlAuB r amj. 0 .1 to it ly, I tirvoiNO ' fr rat Ik tim oaato Bt uaorakntattl.f ; B 4' L ro in a I th o- wit out hoat ,1 71 tt i ard .tt DM DBUIftftB am. r am to lot, r,s pi..., n, , A AM' Alt a man ti ruOm with arothar, tl td 00 ! B OoWkO imat:iwj nr-CHBJ (htf "o. M'o I mlii-at ?Al ATOnaa A. ' (ItOIBAT: ttaak A ilitdrra, 14J Baal vsth at o,o HI LINKKY toia f r tain otray-BN rth ara l'L4 t Bf'RP A flxturvo lor ok By Alt It waai 3Bkot. at ' 0 rl. in, fl roomo; t-tloo-ry Ac.bt Uraot alrh at BBTtinatV a oa i.a " aBDWABwfel aa a or ttats at I I tlth'h a.r. trirt K at tltunarf fanot f' ra HI td awe. wtyl I rtX'K A tit-rat of a rr-c 17 BIAtbai tn,t OHOPBK.t tat rarlttl for aaaa 0 MooatArtt.'il,i ABTK.1.KA WANTKD. A Km 1, Id l.iitc-.kloi ituvr c!ep.r jot rfoat at TO Utt. TTll it-r-n to Irt limvlro t IM Hlrlllill al IM I Mtu" I in ii'ii nbop lo lu), at 11.1 nwla 1 . iT Al I.' f r t hBtttl 10 lot, al l La wla at. ltt j R AA I. Hi' 1 iff to lot. ro.-t low t 'lark rt. 10,1 ah. nr.. 1 a fp't t B BIT , .v.H .am, It I BtTtWft, with waU Id, ta Irt 17 Ma tat Tt yd H. oa d ro.Bta A pn y tVJ T Carno-. bw.1 'if 1. 1 Biaiaua. PS aktlN' Prnaa -i,.r... fnttnt 1 "a r'.t , - L k PA, chl 1 k A (lata, o -roor (la al a "own -p V WINTKD am a. .i.h (J na-rt aa in fair ordo a.b'f Ate '11 I'l Ili M llllllA, ACaiMaa "kiOW BRADY, TUB Bl ''Ml BDmoN OF 10,000 Til OILY CO KB KIT P. DITION 1B4 PAOtat ItBO, It Kflttti-.kt. UMTPD HTM kH IKFAMTBI TACTICS. Aak for ForraooTi BdlOurt, PBICB It CPNT8. IV OBATBAM miw, Ntw Y'lBK. uf rwrtliaV' a ppm 4 (Alt irorr. aad rr. om n,r.nd If fo (Ac u. af Offgrr, "Mmtor-ftrnml v'rjti 'xuii-m Army, 'Wtunirwfim. V t'.. Jttlr Ittl." a . 0 f 0 JOWV Ak BBk A OtllBwP. HANK I) 0B LOST NO. '2M,0t8 Or ihk B ck r Binrt 8kt Ibki llkitk. I ho U.oar wul p'aatB Va.rltkttt.--ll.uk II fVW HTBATaD AWAY 11R STJLE.S -' ' 1L... . ,1 1 1 , rt -ti.nl . t . t unit. Into att . h'ark nil ta Kin..- barat Spk O.a. na-urd JK NY ; ft 0 waa varp h.flblr vnlunf br ttr.it... htyatpa n- n . r uflh- u h, k- . a ,d kaAo 'n or -na aaaa' aula, paa.a. If iirmoh 1 puntbta d Hi. Ih mi.cr.a m nr ll' be r. u'i od - nd a p ' Bo - . n . . ti ' 1 for all tiuub n -i Ihi khoaa rawrJ w I K ptlo for tur o MB t It P. at Bl veoth a. Wl DIO IaOhT I'i Rr.W.hMr-!.o-I ON I ma) . ltl-b Ii BtB A. a II m an . Tk Bin Ink Bkrr. 1 I'd 1 iltt. A' w.fl or pkld I 1 irr b KIIP'lKIUCK T. PoillKH, , o a. d Mrt't aaiiul. . i.'.i. JV'O "T OB SIOI.KN ft WOITP. I 9 i, nfr ut ' lai.il .' r with b at-b 1 tat, k id rp t f tin rulnP. A "' "Hi iHrf 1 tin . tb tjTwBf Ulb at aid Id kto al,l Itotilr- AB lawa d. I'd aB01l8 POUND-- N FBID4T. Ml, '1 ' . n ft I ilkU'ahU'yh b at. a aomll ' rtyal Ot ehll nu'aalua. 'In u tn M tan haao tboiu by pr 1 1 pinliityoia poylna np.i.ata. Apla ivt an mi it. BUwO l.U .I ak 111 t f'liii.rr -.. li'U ,k VV H I o 011 t'.u . va lot f lha 17 ' In t. V k . Brtfl.ta a Irdv-a t a ll-a aalot, with lour c I m d k 1 Ut ch d. k 'i " wat. h. I Id laoa, A'ttini . uflitw-a. e.ior.o a . 4 ekaln whl a and rra-u a't ,. I, I . d. rk. d P I . A'd 1 (I H Bit. P.B IM Broa wop Powiurihtra will pitt.aa tu tha klioia. ko.'l r-1 rt 1 r IEKI.-.P.IB11 w UWKUO CTftBCI ll tV a.., Kro-a taathoo irvartatiBtwhrlaAlwh' a aS7 jrTtiAroVfAVl r M. 4 IfjiJB'ABiAl nrrn... Aiitm- kOnOR -Ck njKBhv abd OIaa aa t 0 J A. 1. BAtt-IPTr. Aar Uri o. r. rWadar. Anrntl ?tah. at i -1 . .. ..... Ptrl ita 'arat-nt.tAk, In lo.a fw cr and 0 on.Wnr. (rkll k .4 May, k fiaa arlr. air ,lr i to r rh. Br trttiyf A I IllOtl fc-nitKHtirjlKllf,,,!! FtlKI I t jAU4 r, faaadit M t nal Yi mt bbbt I h a. t . at I nap. ,k -o .- Witt iBttirar a.tni.irVwk ul pm"o-, t-.n-b 1 .al l .1. ... '.' a 1 rt r, br , r. i . a, tat'.d a-tl tr p. AB) al. . LatrB-.n; a.id 1 ,h . 111- ii..rr. It IITC i" BA'ft P :kaPY Ia0 " a . V...- .. 1, So Ata van. at . -. 1 . II n.t 'a '1 Ip l ,1 in. ' ,.) t '. a-' .--'.tin t 1,1 11 ataa'ttittr. kn1 Una., frrrk. art - idl-nin ant . alo b dro.klo knd IA-'l-tl t."l t- 'tk. att . a .A a 1 rat a a. A 1 to-tf nl It--, dip no it.., hxp tkl It, oaaalmMnt, Mt Baa,a Pit A IC HON N CTflK LABOK lAuI tTk I, - ..I. . ,-. -unBHin. Hi a dir. 1-Mtitn. .VI rk i. ' in" ri', .. a, dir, ,T, r natat 1 , ( I- k I 1 rnatn aa-A d Ait, I. a rn,a "o-altl-a, rhlat, ".I"; '"'" A,:, brddltifl, oarpnlnfl, Aa; k .1, f'tryau it.-. .j AkIlUkKBI S 1.1-A. M. C.'ilirALAIl, IB Arc Itn 1.. alp m I, ..11 tVala lka Hay, Bl It OVI ft. a N . It Trra,i a-, a lartraa d ar -r'tnr 1 1 k cf 'adlat a k .11 1 a a t - ia ,a AAA OBtt-f I, TP tl It 1 luiTi a , h o a . , .t and 11 0. to. A.atd rfH PAl.K-S Kill A. If.' f.llttAB (- w' w 1 1 ha tl o .tl ;,t ,, ,,f .., Iroaifl A a r r I t alll BBatltl . ht toll WlthtBt r aarn .. , ah lU1.ltl- Nilli I'.-B. KO: K tUCI' n, A w . rr' , i'iv ra , -otf., at 'ov, . o-t at itA knrt- Pim -, 1 oat Ith am,,,,, a I t ,,i floaara. 'niiwlililf ot' 'ira. fMn4a1. r inf PA'to rn'othn ."d ro-h a - ft-1 b'aek WAtnut tHiraan. bit -to da. wa-hr-i .1 ty.ttraaMa. broVIl a, rar;ntai. Batata MTJ mil, t'i iipli ".-uiiinhin OBHTAUi.RVM SALK BV VII! .(Jit Vm, t titi" . I t 1 'ill th 4 if, tt n't p too Mr . a 'i k 1 kf rw IIP ri n S'p. 4 W i i nn 14 rt .-tip "11 i no. rl ' iff IP t " t nd kDOitt. oft-Ait hi ww. Tfl i i . , , , --ib . i WrrBftftAJM, aOAD aT.mU usr il abl 04 .Ml i tuo lf. nib-Ko i ofiork, lit mt u t h T -i , iniAP r il 1 t.i P Mi it trip iJ-ii t-n-j rt ititt i.f, Thp P I ttb U Will 1 i 'fit tl I . W B 1-0 l,o a II- k .. m P l.-rifft t ft mtC ...fit. a. -lit, !h--t-iu'- i g ffM A , ,ift . (, M fJ t h tw. a -ok Bit 'It i 4y. T--in- 1 . oi r.t i i i.. pap up i -o -k i . ii Uii .it.. 10 l.4 Dv. VHH A-MMtTtaka t JOHN Bt BOBLftT, ai OH iBEB w II )'. t&Vn di , t V oV ;f-k it 41 0 ,htta tt , II t l.t, tlrf H rtt4, A-tkl ft 'h tjta, aO Aft. tMlf rail t Mtitt i , a-A tp tk A, 'oa-' r I'-ic. H- n It, ti . v v n.i 1 11' r r rktfot. wtk'drr put . ry o kt'-. fid .. -At k I i r f i - i 1 1 i -. Ar. II lUOKTOAQI s.Lft "JTillN T. aU(M!N I I HA, i-fh nit) , will ft 1 1 at A ihtta, .4 W. t .ft.Mif nt .f V'ml Hritt-At, ti.lt .liy. al u p til tw tli lira tt i llikn 'it ittro, pol 1 It B t ill t rim ft. if, ftfllftPfi , ua L . i ..ro.Ao t.llA. K. kVATVd, ilM'Ti. r-.i wor'i-d.ft. m Ll v ni.Kw "v i i itl DiV, 41 mis ,,'0' ok i wi i Mil i' ri m r. ia i .v i N laA AM4 iWlall i' . I ut, Ml '"w trw a ti i i L i M V9i , ... o, ,. t (, (, ii ! IM lil t .Ift - 0 ftWa, p 1 i! M h . ... i i. rh k -.Ir b , i Ukai. l h Ml i - iiki ri "i', Paoma -.t, nt.'. I ot - .t - - I 1 H idint-u.. Onlor II 8 l.o at'N.ll MuUoiil. HH OA MtR iKKH HALF. -IHM Ul Y tY I .Hint wuH'IMOi. r. rtro id wit, t n . n i nt u a ' I'd n.- i ii.' , c ' l a f tt rk. o t blinkfi i la Ut - .a. id with . TiirM- of kAMff arttoitaji. jaOm 1. I tfllatl H i. W4 I t ' 1 1 a 'IM' ft . ' l)AWr-HHIKh'H'r1 9iLKA. M. CRItr I I.AR, aoiw' n-r VI Hon Tf, wl an) iht. 4y 1 th nut. A "'i'' '"k, in nt rwM kppar wi'ch , -i-' i 111 i i-, 1 - .a, k it , foi k. t into pin or tta Plpaa. Hy ord ir y KlKl't Ue 'mtU t'lw.tbri ktir. , 1 AT J 4 - DOti AaA T, Al iM.tl mm 11 I (aT i i"k 'oi-Kk, it , ith .V' .. Bt, mo tuaiTT k Ip bur-r -taro fttitihu o c mi t ni-r i, it i' r c-ft-t. i i oa, i- .ai . a it- . i i i i t , f jojN W mi itisn , ti 4. At t i.r M . A I o, Voiiftaav ii o.i- blink i. ' and hth-t wif n. H -al. aA kj l-iAl 1 s Alt', f-r-foriMi-Aa W-lM4b,,1 , bl i o'rUeV. t M Vtf it, r4- b cwo fur . ti i .imp 1 b I. Pbii'iiWaWii! t'idii btkUtwids i l. if d .1 " . kt Ji n iiiDti A-. Ill p QAFMtT. AUcr, orpicK 170 a- -Thftihftia irt, will anil :h d .v. it n o''ook,ii 'A ot v . ih iv, kiittio ol a ihtlt tn-tftkf,o, it.n.B, 4 f iek p r( arb'f top tt... , with tofto- id fr t. ii Rt. afk. 4n a I b wl ttk-y, two

iMlff. riwow oi, rte M10UABL 1X JiV, r . , u - in.. 4thwir4 tt WILLI M AI.I'OTT. AK TTtOffBBI -I nnathb k ' a It?, on Ihla dy al I0t o'u.ook lvnti) ('ii'ii) tr r i in II ii ir t ti it f f Bf mtl., aiMan . Mffi aba) Ion g . aip, ftfl . - tw r in,,- .nl - il,.- tn urea, tlA Irt i i .j HKY k NT. Co VA WIIdlrUMMiUrK. 1 Al C I ION NALK UP Tihiiblorar in. -lVTa ' A m K r Ai.tr or ::.' Ur. d t, II a Hm, r.....t.. up, AtlWtv at l"1 not al Urn I vita i .-idiiie fo It-pat- pt I h .. 1Mb li f Vyi'r iva. till bPbi MA lu tbVl IH) bp p balnl . . . w ai 1 k I." al Mi narttlr- top i i- t - Ubl in Ii ,-ft y bu an , ' i v i a bkaaAi tn h 1. hi c ' aj ul lu ! Hh 1-01 t i I , I ll 0 - ttb d'uJ ( titn aii it, ot' 0.rl, lapA.'r tf it al- a-.. I t t'iMi bb'MwOt I- ! h 4 1 u ul i ' ik rjoa. lu'l klM p.i fu tii'ii r ritry, KiIpiw t- . p I IT KlHAVla, R ATM. lAKM FOB SaLH-UNK Of 111 . Mi A r a iAB I t.l.atatn.0.0l1 nil a, ob-ap l-no i t Ttior l.' aa r iT ihlliw I ui i . c v o I Onfl I. a tl; ra ,1 r ,- ,, afthla . Bkl n u' In Awn. i ami .ti an b'.t k dl ft: A a. A Kkf ' flat i- III a lilt... - i, tut' ' n IPO I'M . I . n A i o . I rttktlf Bpf)tl Nullbp it, I. I, 1 I III. I HtlNll." f7 rr.,M,Vtr ll,. .. .1 . . ti b. I laatarp. It i b rt a ll ran iaiaB ih i i i . A TWO STORY BIHCK III II.DlNii, 11 t k .- I I " ii ' I- ! Ii . II aalnrai, l-.;,tiiti i I mar anti larrli n, atto fin a factt' v Aii'ly I.. PRBTLrrrVK Rltor ftraH, B.-onklwti i ij ii . i 1 1 FluahhiR Aaa. Knilr.tt.l ilapol m'JH a' to i.f.r. I I' tRTMPNTfl Ti) I K NICK Al t K "- an . at ,1K tiwnm : ft. tiaar "It If ml, al 4 I tcl ".l .oat$A will lm p-it lo nlfa o-r-a- ''.o i 'onitl 44 lkv kt klao lo , .rt )l r i ... " Ka- J- fa -t -n P.aa. '.'St. a. I t II ' it. oA"e 4 iFurlha. ,4 Hoi -r. to i.k.t ui'. lakftll k TW i tiiry ' .Irt h inta. h Vmu o' t ara or rla I v. a . lout - hraa; -. 'l.lil ' '.r any bl rl o' w -rkrh 'b pplr ft. tt dirt, at 'I Bant III at km. Ar-a at d " " "' IIOOMS TO iKl' 4 UuOMS UN Tor IV i.u t-i-ovl -oral lit k i at 4 IvtH at; xnt tu t .. ot tb I'o - a lo-1 hi. tu. Ota tit. in, iro ul 4 B II y A , 37!i'j llrmd a.. I" IUBB IO LIT TO P .UMUitRS Ttt I O .tor- No. B tl ltt ll'h rtinat , Bn-.r nroatwk, to t kt a Ion i ri I a fl. o iuu fur lha hotli.twt. I.. I . kt too iitmtaraoi at No. to Tbirt aai.au'. .Iir. 0 HJL ttlt 1'itt bTBAMBOATM. fiOBKY 131 ANB FKBRY LAik A 1' ' tOKT UkMII.lON. T tl k NAl'tUON l.ra-.w tttat U. bit M '.' , . IV , n.tl .1 , " Hfarloflttat ' I ' I', " Jay u kt Of ! a. ' t'a. Plrrl N Bnk"".l. 4 Fbib. wHk (.'BnttlcaO, inoooby. aultllPltA MOBMNO ilM: TO PBIK.SCILL TU AUB'.R Ibbvw Jay . p'r nanry tu irn tifl t a. M i ai.,1 at Afoot 'I'th aa Uo h at . Y ht' Kara, u ttaaa, Oohi't Porrr, Tair,ttru, rial t' r. Bin i . flro.0 PolBt rod Vj-plAok'a. taiuriilBa. laaaaa Ihynkakill all P. M anl'i taaa' ti MUlPPl.HtU, afce. CoB LivEiii'ooiTAi'scorr'a libk- I -i latauor u,tk p' n,l d ici I -l.lt- IIVI' . II. Y tiu. Bt F . A I BV; kid It tkl wnli bat it cknl fir aK-11 PolNP. Ptar 1 B tt . I i 'Mtr I at fi,.nia ..i rnA.i -I -a.--.AtP. i Ii ia il, Ot to TAP80 .TT tjr. ml A nth i7OR LIVKBl'O.lL -OLD Bl.tiK a A ' I i . fat paw -a.- t,y tbk ratraor - lakrp tk ii i,. i. ipia-an i ad i i , QiM, Oa-ttoBt ali If, Ibr tu Au 111 n o" thl OntutM ll". I frf4 O Kkfll. 4 ar..if. .ta- t,rr.t k- -ha ' ,, Ay ytn.,.rt. id fli. A. Hi na-. n v il iambaouion i t at't aira ,,'llttr feklPl FOit uIVcUl' J ft. aBD t ,., ion Ii nd J ollpoer pket t-li MPI.I Ii N I NIOX Jo lou. pitr I A 11 . fi I I., i ..3 aail- ia- - 'l ilia rn.it kr p l . a l Mr.' anCoN'IRI't par l . I' Lta U".'AI lata 1 t 0; paraa. al-rt takO'i lo I 10 I , .in ,- in .i , iua aa' Iuu id i . .r.i -I' "i ' ra luo t-.,r , -1,-ra. F'.r BMikK" . Ac. appl 1 , " i, roc i ii. -a a bib .t. aa in f." HXB UVKBPOOL DBBftDMyllOn " Llur Too a ln am otlpprr taip fi '" 't apt AL twi.rth. wlil a aliiwa p aao .. tj.- J "th rt i , . . a l , , t it i 'nl' .., w'u i, kil iwaaatiid. ra in ! be r i kid. Pir raaa pa. I nrt rrtra, kit uu bfm . North Bl.or, or to P. M DrMARA T P hT-rt , 111 T ? -'I no tn ii t tit noon Tor F L ICDOIBOf- c ..ban, cuBFOtt tah .In 'a Ii da for 1 ot a alrht. or 41 Bark ttal Ion Halt... lim P Inaa at, , ' I. .. ,p. ,. I ai, a. . mi. tprn all -tlik'. atranr.tk aru ni.ur ri'' 1 d ".I- k coufl.lt) t ,. -. Iltt kt. ti. I 0 lt Dttawwaa ntAn tfa. tlV CI Bl BHOP FOB BALB-Tu BlatBt r r. Tht ff I urtai at A B.nal th ra b t I al l t.rk. n,.t t..vV pwd r,. , nala b it a oa waai' .yrbatiaaMta maai.4 , 10. Aral, it It ftiftt h ft, aftar a ktfcal t A M p h P, S' N IH I IONARY AND .!, Cl,-A5 aahtknfapf I i wa l att. I II.',. I . .,, , , . I r.,,.4',ar.1,,4rw1. ''ft" Jl'..la U.0 BtBA, G'ROCBllY AND 1 B I SrORi- F.IK tfa'a ' A I t ti'w fl ra'ry atd taa it .r. I apt lion rb p ra .. la.ta, ut. a aoiro aa - a.pri atatpt I. u ro- plrtat ot bar prior l r a rrka -a 1 1- rr. I kl r. . r a tram II . Ii'l'll, I tro.l .. rat irt c-iifitm oa.M toll' 4 lata a TIB ABD sroVK 8T RB F.iB H A i.K Tktj at ok aad ilttaiM oj a trot Ba tia tad tt i. lukyotd b r tar aa I lOttt oi; ala tbo far- tltnirol fn-oa.1 fl.tor, bt m-bcflant.tto fl r to Br, i. ,it. .t:;ti rhi.dt t aatofitl W t 14 I. Bit AttA fAAI.H. BbrSIIRNOFIVKRYDISCRIP'-liy AT Ih- 11 ...h far.- S1 Pnarl al. Hi-itaf. .lull ' ln. an artir a- al taa. .nab'a ay a a who Bak a kad r I 11 IOIIN K. anlPPla Mb P w a..uVt i.r lll.RhF. FOK.HaIK ONK BAY MA AR t IC b.odth'ro. 4 ptatra o d. piltfrp mil L hiat ft -m !. r ..- t-. , fatt wklbki, fl tr cart, lot tk, ten wat -. or k. jr baar wnrki an m.tad a u ,1 kad k . .' Ini'.naarrd lib' ha-aaaa, o h . aam K ' 1 Oa'ancv t, bnforr ti d ah r 0, or at !, . .... .. p, na -t aai 7 11 B, TTORBEB Fl B 8AI.K THKBR BOMM I 1 a of I ytara ., J. kl d I. bll ku.dt t Ii , na... fa to .' a- il. t lah all n it it ttlr- in, All) 1 1 .'t '. ),.-f. r.,ir aafli.iuandt artaufhar rat, Apply at , Iko nc it .,'. i. i rVIafJ AD PaINIS-M -II.KD P4IHT " " Ii I'l ra. ta; kl tl roof 1 ' 'i cak. par pal. ; ... . 'cm. pat, i jtdlow urhr.-. bt I atnltb br w.,,ona iti aw lb. wbitn uad and t r 7 rnna; lo a4 ul k, .ii't.a.tnis V. D. Bill BLL, StWPurlot.. kol.l4ooirB Htl IhlJH IlltH I MOB DIMC St VIM. a IUNiT. I. mi 4t u. Bain, tn . I ARID rtl tKT. . ri al f.om o k m. to d it a o fr in h to 7 y in h'l prr tanl k low d 0" kl. tuoit f .IMkad rtiw. m il Plan trout a 1 1; if r Ant '. IX Hank Lka nialiat on dapytlt iluruiK Ihalaat -V .u-nttt k BJ't I. il A. ( l' VI I v. .. , . at aavvlti a I, HAVOa wa Pf, PriBiwBti OIli'lAI. a.tjt It I nal A fLa, I A M OF NBW TOBK, ' Ami Uuarwrniaorar'a (tABl Ikaakrt tatnt, tl IV .Ik... atrwat, Mar r rk. Jaip rM. lktl tn floly to kof tnl a'alraa iral.trt loo N. -t V O'lkitntu-itatna-a fatpart-aant at t.i.a dnnat m'tat bn ia-nan Iaa a.!' OMCBll Ult .fho lor ittan.nnt, ll . AIITH Il, Bnalnanr la 'hltaT tad fit AblorTNi. Bl Ao-lorAt.. Q arvnrwtaaUr Owa. aUkflltOO. IF TOO WABT A HWABT BBKA TH AND ' -wkntifnl rlfaan a h it .:, una P: . Ilkmin'md'i at.r.nr i nit 'otk dim . P" aai by Dr Jill ' T ll.,n.,ri, V tyAA t4alta rUOOPUlBOUl IR TIIK HAIR OBt.T kl,' ' l 'twit p- r h At'a Pot- A Paltcblld'a nlor - ' ntitind Trlciih run . l-.i UaprrrylrbJ ooAI I I tian I al . I. an OAOnlln.t attlt kind nan t ow " i'i c nd at Iti nn.ut't wtnwtad at. Wilil-iiwliiirak, at aab.viow .,ta. ault 4,oBl aaBAaUftBlfjAfkA -taiotatalrktBaa. A KMlTPRJLiySiS. BIID AU. HONBT AND PAOKAUBtl - Ht 'l.li: Kitl. Bl HARM). 8 AX I'KnJtH 'ft ll n lv a T. AA 1 II KV UAVK TH 'I. ft. uuvhikiiui arr PKBhtiBftlOB TO "di knii TO TUB A BAIT AT FOB"! nis ttTONbr.an WaHHLBOTOBI, ftBD ll. DTiiBK roiaB fob uaj.t ba 'tcb. niKIB RXrhtUB IB TILS OlaOlCBa. IB (IK OtlTKD tl A . KB. run K OH AT RAT1 FJIF ABD I'M I LA DBLPUU BKhUWI br NT AB FOB- AHJU.T. t''ii UaW7 j-jOCIOl II K V ll V ZBLlt'B M III INK POWDRRB. TIIK UBEAT R II 11 E D I poa ,OTl OY 8TB0HU DllNI. BAT RB OIITAIllkn OP Tiny rolJtUWIKU AUINi'lta I a. It I'.ns'n N" 43 DlTiuna Bl., rua. MabkiT. aba. it... r- t I fi it iii ara. a ll'lirt- :,.', tinni Bf na.r.i.iTN. m. Mia. rr'a Wl BbOAB Sr., N' abk, N. J f-BH.B ONK OOlJtAJk. rtatta rkliikNa PowAitrtpikp Irk r racL, Oukriowoto ti Olliib. r, la C It. a Two or I . , . it . a tt'.i rati a AtirrlTA, P. C. W K i & A U0..1U "-!- it - aa7 u-wa j jaXAFUILD a OO BkUrttort ol PkuMBI Mat UOaaUaBtkf ABfltalorai IN MHniAl'W A It Now Yorba artto tk acta:. urn. of Inarm", r. Mid takAcdoai Ava kkdiM in flwu r faoillthB nt rrtrtalnlBa rararTO aad akardkoa -dAt IB tha brat awAhona of ajrpitlaaa manon ta tht. nartml artjt Jpaviiiliiaaii aa aptt twaatft tU M ytwpaiail bp aa la QkauA aao n kBat atjriaBr .1 la, and will tw roofi uAkrd to. atafl nianii.ntO k. oar ara. at mid A. J. BB aABti Bra., wtwt kAa katta ana iniu raAaaaad b uk, ft fiot aa wnnrari to ttaM nal wk Uavn kiat ata-uin.i Iftk tytnai-tritl tu of Prof. Ita I ill ft . Prof BJtnr R. An- n aantl atOtA. TB.lt rwnA-B. flata taytoBAiiauoayar at PiloaikJ aa a B. .tn a C utanuTATuak. anbo aitna hwaiTUtaaJlp, or or a uaid, anil ado: t oa taalr raloaati latddtaM ant drtek 1)1 analptia aaa trtbrr iraMlaatirana lawolTtaa marital, m-wnanioai, akftBiattrA ana otialnfl wpw MtyyaA tta hMUrya Uka. la that raaard thr faaillttM wcii tta aaa katmafb to ba lataBawyr ata lawyailm aayfl f ji aai worth UBawTwwa ana bwBBAat both for pa wna kud rAf-raJ pun ana, ata fu rait bat bp noon iimbiiIii- rt B Nru.raiAayaiBO of palaol M OVMty uwAnntad rot ftiU aartAaadaia, apply aawBtraallp of I bp 1st taa OBLAri Bi n a 00 aft tPltl tS llrmadwajr, f AH 10 H atBTAIJO FAJJTT. "J&&mrVrjQ 1 a, fo. ail parvMBf axwaal ki o rata oat, tyiftA ryTJ rw. M oirrttutaa t loaa-M Vaktf all t.id It wtB itraa:wa ti SoblJkmwm 1 A LOB at ttta aittoi , Iht WcW AlBMI aaw Tat MaaAtaa Aaaat, LA ft T Kit O. ft, aotlhft, LB THJB Wty. Bt ata and U. 8. Ooorto An. It Wall B.a.n auma la. taiaoti. Puotam. aau MoTl HrBBBar T rd.Mia Y. ka. ddratiawn Ornk ut. iV.Ka. UxUs Aoocniatfr and Dm ttTnaU aad a llnrtf Van aaoa a-otaptlp Al n. At 10 f raoioadua ewttaaata, aykttlaa upratntan I. a, In. taaoay aad fur .i a capital tn.p.. atrcarlly (trar or ai nlaa aaA trnab idttm'ttaA I .It. bat kauda. Atwidruor No. I tBtaabiaataa tiara. liiMlM-nt B anklra. B. O KO B B A 0 la a a A I 1 1 1 11 akiiutniAnkBBA try i-BllIdSS, VAI.!iK I1AUFKT UaUB fto Ma. I Waaaaa Aram, and Btkl llannliwar, B a r viiaT TAtTPOBT, lit BlABBkT At ara. Mow abb. IL J B. BL MiiRJdACtt. T. F. MilOtTmi OMaty M twMia BrUra f ur lm lha war JUS C lOl.aBlftat mXTUAB TUB J TB. baat araloMt fi f DlkdB mill, DYtBV KKV, ol.lt,, OUOLt U IIIK lUOt rd 11 0 In. ct to laoa Baaa . t tbo l,... it, avtr tut rduiad laiituaa o. 4 dyaMtUrp ore rarp piarat. u at itatytat. a. d rrurr oar .b ni'dal n uu r' iue b t not Ike Bun Chuln I." Bna.rdy, au ttaao it aa ray ra ibr aaaa mat r-iotro. TbJ .waa-Ar It frm ho orlflnal roclpn ot .tlrbnd to lh Bun for wan. tra pa mr Oki b- mlrly tallat ta kt a aor. urn P.lca l omia. t jikUtatHI Bntitb Bx. ..lilatatlu rh. buUbtaa THK 1VKW YORK SUN TOlBDIf MOntBO. ADO att, IBIt. CTTY news. Anna API. l.iBlratt A tA" FatTTV ALA -Tha Anrn and l.l.'.tkt.. tan cf tba lint Oortnan atft ti aaMM la th'te'ty o. pf btpt In 'h-Unj'td gtatoi, hulrl, thla work att animal faati -.li at oki' W H - tha Vina it 'I .y ii I th- i.larlAtkrtPt tnaioTOB. At Mfci Hi ,ki i lm raatoo al conoapta I Bill ba tba main ittrattlona. bat addad ta ihrai i l ba fnand tha InaTtUMa danr, thr irrrpfraribla boar and tha tbcmaaBd aad aa tnlDOf amn-amri 'a which aaUraa tin DafrBau faalliala. Ara'l tha Martar Iratiy. Frtt trill lilt dorlr ,r lha av.Blrp, In taat It will ba ma tt lr a taotnllght "airOAx" rail raf c Brat, In lit I r i;ran.uin.ara inc u I. d Draw .. k i , n lha r vtr. 8. BOOL F. aTTTAl. Tba Da man achonl 1 1 tha If) h Woid. bad a plc-mc rarttyrda. Is Haaallt. n Path. Tha aila.r aa a va'v ty Itbla ota. KKOOKItYH. BttAXWI Ka. . n At tha moatlnt tho B aid r f 1 1 rath arrtdpdap, Ih Hral h ryfflcr rat iir'.ii that a rar tn,llatnt faro, aai rayr iro Ir C narrw and ColnmWl air.at, aad pa ttai M'd.d i hat maaaoraa thiinld lie uk .j ta prawart ,ha ipyti o tha tnrootlnai 1 a-a rh Htallb ilfl-ar lo i-ot janc lih w.ih thk Hati r w.aaut i.r .1 to lata ft. h m. kauri, aa taiyxbt ba 000000.1 pnap-r. Oii.ioABT. Mr JalAwOAB Lht, who flUrtt tba poollltiB tf S irnvg.tla of tha Cuaoty for rrai y )r.vt, aad al u bald any other ofnoaa 1 f tnot riled at 1 la raoldanoa la Flatbuah rra il a 111 h that II war ta tha H.'.ih year of hit a. Mr Wiii.tttt Hn.pnBD, lata Lltntaaan. ( t lohal nl Iba ll.b ra 1 -i, na.it, dlad Bt hit raei .t 1 n in A I ui.ir a- , i n Bandar. The p.at At C a ii,, a OBtboPt uf tho reatimant Bill a' t t I h fat.11 al thir aftai noon. 8bbi tta Ai . n.wwT Ynaterdar atrnona a btrj paotad 'l n.iMAA ItAYBT fall fr .m th tlilrd .' ry of a now building In I' Ttlenrl -tun. Daf Ih, ArtaaaL Ba wat walk In irror tho Joint whan uaa uf tba , ti Uavt i mto k iot. In bitbariyt) ot rat o 00 i, i' fall Or urtb tba timber and land ill- ilia ollar htvaral boDsa ware broken, a d t la ! i" 1 b taaaat lira. Ji'ttii-a'a r 1 ut up rua Iat I) ii aii t iatllat Bo. him uf tha PIM'. DU diet I'olloo t' .nit, y.ttarday tn k prraitalon of tba now ii iarlat, iTuvi.'ad lj th- c ty anthorl Ira la tba vaaf ttttal Utululi ,:. 01 faar of Cunri aud h'H In Ittat'ti Iho change ia a ver v d.airabl iiao. Fti-i.i...a IB tub Ii 11 WftftBI Abotj' ana o'enck jrtptarday moraine,, an t lotion 1 t-corrod In tbo valva bnafo atlaobod to tb City liaa With, tra tha roratr of Pljajon atip O .M ttna't tha fofce of which lore np 1 no of ha fliHyio bl tl ba rouf caarlnB; damtyr. to tba aaooaat of f 0. I. I, flupooaod t hare toon canted by a difact ia 00a of tha Tilraa. WILUAMSBURUH. Ff br tn liarat i-oiar. At 11 o'clock oa S in. la yyl'i, a Ira bfuki out In the llraes Botnt Ho'al coroar of Uuroa and Bouth hib -ttaatt It orlainaUd In tha baatmtn, bat rom w'.k' (aura coald ait ba aaiafta'aad Tbo p emiari w. tn nwraad and oeouptad Ht Mr BAlOB. wto rattpjataa bit lora at 1 an lf. 1 Ultra ll no nauranco. liR'twaao A toy 10 yttri old, aamad K 1 11 an t Vkta wa yoa'erday drowned whllt hatblna at lha frnt of Tailor atrial. The body ha not jet tartan facorirad. AiflDBBT A Iai natatil llaaar Mini wat revere y lojurod jatUr lay, by l.iii ,; tbroBn 1 1 in a boroa In Divtaion apenna II wto r arfitd to ha home In Bloraoth atrtot, by tho poll a nl iba I h Proclcot. Ai.mobt a Rict. On Sunday aight Mr lour Bt HAU.au, whilt paatlat; tbrungh M01 tioaa aiaoua B D , war Tiulaatly aataultat by a man t atnad Jtiflpii Ka tarn. Mr 8cnai 1 t b t cn 1 fifani a 1 at racial tha at an an i.f 'Ii po-tca and aavaral ofdc ri of tha nth Pa. in 1 wa.t t) bit aid, aid a ia-tt-FaAattA Wh.le ! the way o tba atation ' oura iooio ol PhoHi'IO'i friaeda ttteajptorl h.a r-l- k-n. an tan . f tht m nnntd J..iii.i 0 a mm an) Phak Ntnr wa a alo arreat J fat i, tr f..r it 1: wl ti iba rflem. Tut ih'ea mi-i . era ttatepAap ata Itafuro JlnoLleo Wal l an and commiitaJ tn am war. HOBOKEN. Apbi r up A Pu r i-iM RaT.-An BpkIIiiVi I ii 1 p tot irtrttiy; hit name aa JaMriBmrH waa anaaiod Suodar oranlng In tha at", of p ck 1 - g pt tkaa . n tba II .bukon Ferry. Y.a'ar in ho wa Ido' till d aa tha pra. nt.bat had "t ilth eU' (I w-r h . f ealrT at No IM Malbarry t N. Y. Juatiia Ptir oommlttad him lot trial. Mi .... - Mr. Cut u Si'ips, a jiwoltr, (Jotri; l uainaot la lie Y tk anl rajl l npj in in,' I'tin II i' kan want out gnnnlngnn V' day laat end hta not tinea liaan bard of. lie war vnlijacl to a raab of blood to tha har aai bia filant'a fear that la an attatk of that kind In tha wooot, ba haa died. K . 1 1 ".... Ynk'or.'ay afternoon tn tr plctlt c of two flitki of powder ... urrod ata Itroet flbooting gallery in iluraoa It., Uo n. k-n cau-od l y a aptk f-oat a cap on tha gou. Tbo p-oprUtor, a colored man naatel 1'ian ii. waa badly burned about the faea. Ii.ad ano bkbda FINANCIAL, kb. NKW YOUR, Miuday mui It. Tkl luiioata a- Ike U aud aaa email Ihla raota I.f. bat Iko lo kelfa traoi da lias ha Iba ' .t. 'l.. I:, I:. tail 11 fl'OUld ba kui.au 11 I aland kee not torn. rod Too dialirB-loa of tbo V irn, of thr 1 autrrlity - f O oil B li ia la raoo'r.d a. ai Ibdaoarioa tbkl 0 u.horo oytatMlbira tu Bug lo d will bt a-le tu do hut lit la igiinrl ua. Ftdlnl Ih' kt ur H l M Ht lower, IO.' tba tan ye r T a.aary t ie mid at V, e ', p -00. t, d-i.l i.e Fur the a. w T .10 pay oeate t a o la a awpdy dantopd tl iat, a-.d a gnod l.quuy frwtu 1 ul f tstn batka m d o p lillat, wbo doira t. par td pa a lu .ht tin k bida lu Mate e "to tia a wtoola-g. tulnai ail am pr't-ir. I. luiaian t. darliifd l.'j ; N rth OtltUttlMl fttli o ala 7. I 1 Taiuiei" -, n Vlri'n aa If M'tiou-t t-. nayflt , j, hut im .it n acta wit at II 1 luwtttbau h H tr, da. . f li .ila .,. al fin and R D.otky aa I' T ata la 00 mo -noyr ut jtt la fyraigB archaoflr Bl W d aad.)' a atea-aer but tht tuttkA It bbl tm tab it firm! tap 11 4 14 a Lib. Tha t at lot of tha Unite! Batata T cirury aetaa u'amail Jwaomlin I na. redeoAaob a oa daaaod. n. .prtti-, w roe. at 00 w w.ebL , .u aa tliturday. iptl will be nady for - p tf I oat M th, Mkt o buttiriuaH by iko olotooi the weak Tl. .irn - ulnar.. . ' itlMO ,"11 Or tlft, ttl tol IWanl doilait, and iba wbola anuuel of Iba bwua k't'h. . Iad "t 1'ty ra I! nl II le mda akeii thai lb ,Wt..t,Mry if Iba Trtttury will OTBll hlni'lf fat al.e praoanl to no y k UmlMd rot rf Iho l-rtv i-ieof Iran lag tbewa imi aad ia they wl.l L ., li rrdaaonaUA el rooraalfd' patntt, hry w'll Hide m.rtdralioha earnn , iod wbilt ttal it 1' cbT'etallir Into, ta liaca had rlak 1 Uo .rank ratiiaiios of aula b aau oaptilo p..lnk, tl II pica. I hah a thai a p ttioa at leant rrlll pata lot y nou i red lo lead bM ui bau,g p. Mauled for ta rt, ..ii tl..!. Mi C ato. Iht D Itad 8 t't Am' atari I Traaatu I - f th e psArV, haa no lead iui. ll y fmot Wakhlag mi. tpau embr tipttcaa lop tht I tt aar aaa T.aMury arree, and aotaa hart bteat alratdy it I'il.d. Whatata tm'uoi airy ba Irk awl 1 b I oduotaif on thtlto ba awudtl taihe haata, u 1.. tiara wAahthetkkitaui.atol laaiar ik, 1 ' ATOOB BXOHAITtrB BAIraB-JWT BflaRft 'b ' H 1 tt 'Aa uu. -..a,. Mtr VJ . 8 ' II 1 " Oa. tap, nS otiik1 w at a. ...a ,t A. Bl TyMk. 4 P-a . . tlbj m do ...pdr, lM A04 . fl rta ....av fal tiara ..-- " aa a .. oaB m iu oral cjf n 12 i ttpf 'ftatr Tw 4 il Bt Paha a . aft MB vrat Aa 4?f I da MB 1 tmo to x waa ft A .. MW sib Tt Hi PAjf W ft IT ") ft ) . 'I s fto. ..... tt j; twit ak, aa AN aeraBwg B..... ta iitot At' a. tt -a tap '-. M 4. 4 1'aK.a AM la . itC 4 BA at,.... tIM f Wg Alotkt 41 IfJt bf. a N tag ffM t.m Bp ta. njf Attlt 0. a Bp tall lnno Jf.Y.O At ... tin 1U trwL ok Otil aaw I - 0 la, tl M ltt A, , at t aa. I H 111 At ...rata p, 4 .a Oal. Ta r4 Ba et Itt taa v . .. ir. tw tTAa. at.' ttM t m Mr.!, tot n...ir.i tat Aa ta If nuaiLR. AQ.apa. ttyf lit : . ,n t'h Aft- i ttrfui BM Oht.A A T.... if I i i, r a tt i tj ii bi it .... apar I lananniv I II t 10 .wa A ... II rt An a rj tf. Iaar' M 8 . B IM At MM At aw... .att AIM BBUOBD BOABBt I 4) Ul ta, tl rg atk fV) Ii.ad. Kt. aft. TA 4-ftUatViAt. m liAt rwr A. at a . . a HOBIM I- tt t 34. B. Y. Ota. B art :tay iin b 1I.-I taf Be.. ..MB flja 7 kta TTra la... tT.H ttt Aa ....ata TBaeJ laXI An ., lib MftMl ...At I 'aa. Tan At. - rtw Fa Arte f -of. .. . at I I v. At .. ata btjt rat w v t ..'Bj Tta aa At. lra in o aw at iaa i tt SO ftlll la ATM n "' M t i lta n, oa a a AtW t M 'a ..... 41 im ra tt- ... S3 t ' noc at ni oaa. aai.. at PBO I '. C Be. '4 11 a da Olf I Ikkl Ry ta. ... TTAi ft 4a Mat. ... A.. 'a TA twt aa....bWMtT I MO Mloh. At. B F. M atoor i,rirrtTATiofa - la tab a a Ami iaa ay wtaaaayilaBB at Bba BAta) b-skiA aaioa eanA Bag t r t4."!7'M ptf et M K If pay at Brv. R . a. C a. t I op. Jk III fw. B an H m T Bk 111 ft aa ft UU.Oel.ACin. 1 .. Tr i tl B , 0 to .. Irj m M .Aa. ...i 3 la.tr. lBt OaL It 1 3 IVAAohl A .ta a H T. C-r .... A ! Had. B. A. fi . Harayra B..... tf . taaatagR ... fi I MW, tka. t fi , M. A A ala.. 9 . Al I Wl. 1 , fftt ftftlaB fi W ' ) au-latuaa al.ataNaaA fVua Ri& art, o9Moa JMAA Oakw) MttQm U - wlVjHtVaT1'f log . I IB I 0 I reap, i a raaaark a fl. Vl.. B 1.1 tdt I It I t 4B lag. II.. 5 17 t Bt T At I t aa Tka am. i, t( A. Ml oa laA laoa eBwwB top 1 1 an ptai, R aada to law the eblp Pair W ad OB btMa tut Boa Bee otaaot pomp aa board. liAiri..a Aaa 17 Taaehip tad ty lad by at ktyata ii-.- a of Cap tia - y. .aa tag oatiw, at m won t l and aiok A t af rf MBB bar bapja oil d -Bl - iu pad knp her fraa : kk.aaeraw p na. bar ala . .ne dowa to tr kar at taaa nidi r In eeeh a way aa aha aaa ba tardt maaaaBba .1.4 lll-AAAAIa BTrAMrlll IPH 1 . 8 ikr, Knatwa T.ux tla. tav tat Bn . d t: , fl yal andr, IB ) Baiak, Btta i-i n .i . ' i j.. .. ti i ra lit l (ti) Banoa Ham, Bopnt at IBOB . ...it .. t a ., ., ai , Jana i ,a, dkaata, I i'l .t ,. inoio a Ii Ooaiarr, H teap ua araa Foiah, atei ka w n a) ulid T A aga No aery, ritagaB, Wk N lOkABon. RAILtS VkhatlBaVab a I ita Hi tl'kka ma W III m A But . N i.i. ( two Piapmeak, I r ptfln. mil, FBwtaVj Maio a A W.adl a if t .la, . Bear, rinrgu- e, . ar , k A t.'-.- M g-r I Pie i y. Lata, aaeity d-oaian ead Moil: Meek It .in i 0, a.tltl, AlovboAOB Qyak tfWbl - e-s tktj Bl oa U i, k aaa a ata. kaa r I. taaa II t. t II awl BMP, v.ar, Oo k for crd ja, Tm aaa 1 . nokr dk YVoi.dl. V no tie, (IliaO). Bruack, Arat ' yaa, I. i: A Ibttt A Oo. -.lo J Otna'1-.r, Fj.Lab, It Jokaa, Nf f I ' a . A Oak BCbnoNI III -J A Dir. Ii. .att, Till lIMfllth. tea.; Milan, R-n, n Da awara Olty ma loan lupilit Oo .klln Pt atdwaia a eater; Bay Ml. tat. I',r e i, IUua r w a Birwa A Oil B .aihetn aaaa, t la, It K Iltt Bui.il, j tr a A t l Bt Ht-w,e. ' ORbwo 1 'i.k a a. M oo etoa aaA Ou I) ak . H If , Bl .1 hn. NB A BnltkmaBat lr; F ktdk, W.ia N Mill B I. I'm. a a 0t Dal, PaJiuar, ta ,at.l i. awatar. BtafeWkkS BTI AMHUI :t Allot, OjAbA, AW Mraora Btfatla it Ha atii Tn ia Mi FUatta.pbla. mdro ia Lopa enA k'lhtair rk I W ll.ucm, Fuater, llaiUniore, mdro lo Waa I), aa I. Athiotar Chrlai phtt, Balilouora, mdet by Waa Di aU. F eokJIa. DAibttlj, ll . Hniota, radai ta Waa Ilk AO-1. A.ii,rwii, .ee IwlBkCrktBodr , wow to J7 A a b lie Tnt8wia,, (U atnnpwi) L.yAa'A, VTiBktag ni , 11 U 4H huu r, ro O M WH uat Laiia.l (t. mm' Itnatr Fahra, Ball la t lldk riitliBgo da Cul.. C'.iaaautan 8 Jag . .1 Oeha Otk ibm aid Batara lit- at It tf, wttk fl-i a . d ptta iitMi In J t; r e M ar Al 4 P af ltetk. -. n ,. i a haap Idtae 1 with rls, wharb tt a t ualioi-w.ll. a ti .y iaa Art taaaa Bag ' N I t.i i.r. i : tram Abo 8 K A gala nil bat .r ni,', a r hy iaa lb baio alar at la 1.18 t'UI waa kl.aoh tr, a aaa which . rti.d a at . i in in woik ot lie p dd.a box-a Ta (aie eeer nuad aanie at lata fu. II days. H P at lath dobbbA .hall aai ttaa a It r n, WaOM-la, II neo II h loB atkl tlBtttl - apun 7th Ina wtb uidatatid ft) n - - iaa -..ui. tkyinabr ...I Uo Brtaa Alto tat ba it-ate. ltih oat, 1160 it long It. teniae eaaa II Jrp.ul .t.a-1-fl F. 17 n. lal 41 II, low ail tobanroo etabale I k a Maaaarblp, atjeyn area 3 aaf tia i , a, i lino lltb, .ill. pawaaaA ua-Blip tnlmn fi.r lit a. Tt. B tlpecianneA btavy N W flair. HniK-te B daaa. C rhjalyl 1 bailee, ta .mat a A Oo. Ja y It I, u4t at oag At A aat) r kbr il tiai B. wilu i a k Aoae L'tfaay, tmuitA R. ul .6 li.TattB o, ny. 18 8, taohMBjaA a'gwaat ih itip Maw -i.rl ruaad I. tn b, lai il at. i. H . liioke arb- N D B utidr,. of Ptotlal aa aa rtni td wl h kw OtU fliak. auf T, lal tl tt oaf ' 7 tf racb'tiged a anaie Hb Hhlp MarpB'M Bra, r L u aa 16th, Ul dft IB lta 61 i atBaiiayah niu o wl , bar bath hornd ft ah owl a bhaa M'.'.aiit tad bordtrt ooulo not aakdoat oaa nu. Ta I Z haa had I hi W wind a aaat aai ara .. . M.Br, iat aaa. bdltkd - r B-rtiem, N otol tatider rrd 88 ' it t lNit atavan, .- ij bo dllurgaa, deai laaaa ud On. aire hid aeatai.y waalhar bka wAoAA , a t K. awl.a, fl.lormtoo, I. td Tank t da)a i. a Dart, ll emi 0. Bat bad eooaa akry kawew eai Wtip'li "Bile. A', ta. 1. as Iat tl. laag lie i abrla Biatkoea deaa, ol ! BaMattora tar bt Watt Iuoiie, wuu fapailed hartag iBtbaB lykeeer.bt lay prkTlona did oat ui lira kar ..air, 8 tt P kt. N rjtA. ol Bath, f urn Clrofuagar 88 tya it, r Ii I pi T il'-r A Oo. Lab Bara I Ik to, for Baw Y ik in I deyr b tg Biwa Btig ..ry. rtn do tka oipuioi of Duu iba abawe eaaBlB t ck. A a.jia, Youag. cf Yarmouth, Mt frara Oanr a-.-a C'ltha, 11 I bb, lifBf, Mm baa. I eawya 0 ih of Bsiarwal wtiii N I . ga.aa Wat dflreat .kt i'i SI. y b-at Mil, ato URIOa-Uwba, (Dakialir L'obttakiiiii, BtBhwa luiie 30, tall a io oionr rail It lal t N itaafl Bt , ,.... Br btta J F Ward, lion Lonalaa Mr O. 1 m i. . J 1) tfA Iat 18 lot, 80 tvokl i) daakwrg ,1 . t.'i ..Hii.ii'iilihniai Latay h Jinofaitohu, tif -ba Eta. I dtae. Ink U-'o - of ktkorpoit, fu, kaflt W daja. etwgaf Hi k.. a a A Oa t u oS I urt t i "" g, RLmpt,u, liaw, Btan .11 bomIb. w ! A. h. Alutrri Brax N.w Baraa. dktrj p.aa. Bba , Ooaway, fu. baarpet. wetk b aa ... Pan h.iifca K i.taio llo d,a Aroold Fall Birtt, MtM A r. Uitaytbioit. iii i ihtab II rk'iad, ima Buiu V 1 (t t-aa-ar M ltall. RlddltAtePBa 8BB Utntlhat W.m.w rttk, ol Ba- gor T m B ll ltl ti ,rdal' uiit) 11 .11 u baiter! hi R P Book a Oak y.atiu..uiiAMd 'y hkr waa hrr, broke aaaaa era. Boil n Bllaal . ato. ltIA taat a c pa Mww, .w.c"r 0a Beit y bow. Ph ld pki. mmk aia.Bp.il Md aii uor alaak lu ibaiaaaf taat ..1, acdeoBk l. '- ho . a a akat TAB aaaa a aUk.n t " , !.. r Wanau, boa Bkaajor aaal kwa lit- Phlia fll till. vT.ni... tb. (B ) tilth WtBdaor, B 8, II aafloi -I-. to Ll R Ua wul'. la L A' .kid, ,1 1 ut a. Cuialfl 11 Jaya, laaaker B, lln it,. A C pp. . . - . - I ipi.at. SVMitwonli Baagtr d day latBTtB . ink tar. . a.ul id. Qui tbtt. Bangor I days, iaatbir ta .d.tiBc Dratt C. . , , UnafloUl C.oaaii, Albaay, ovlas botaA ba Batr "u-Aanlll, 'Br) Mnllh 4tM B - tjBA lib tw a. . L ai. a. Bal'eM, ElltahMhtrharl tar Buiiim. lohMov Bay, BB fft To oil A boat Ft -a By Boi. tanlal Ml .ui. ofJOey Md, twtb tl h taarm-Bt, Tata, (I daya Ho ahleade r N w Yak. afOBEN tit laat uf Ot Hraa. aik eWL IM Aeee4 fua tr far Aoatotv IB V- Wt ftr. , Nj ,)

Other newspapers of the same day