Newspaper of The Sun, August 22, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated August 22, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

il THE NEW YORK SUN. PntnialiaM r thi New York Hi., AmWwi tWlljr fAi.dara ea.eled, 011 which n.. buaiiiaa w lake, it la rr-eiveil at tba Old Sun rtuildniis ravrnar of Piit.,1, and N.w i MrM and tt. iti mar nf Broadway. Parkrow aud Am ran. under Ilia Anirr,, M'leeuai. The Mau.r Ar la da! rami iw oarrtara to itib Brrlbrra H New Y.wk CI. and v, InltT. at IX AMI A QTAKTER CEMTB PER fill Aiuifla ' I eta Oiia lnl tWhen aaiit lw Mall. F.mr D-illara a Yaar. ajTaraga dreulflttoa tin uhIi.mii tLa yaar auditi At De an.U H 1 t I. -MM (OFIRN PKR DAV. THK WEEKLY CCA. ailed V' aalnr ilara al 8 'rent) five Canla vnr Tear 1 II Btha, l : ainKi C'H'laa, Mao rank,. Cleeime-ie ..-nl ir, vile a. Intending 9 ilenirilara. Add TU tVf," Cmer N inn and paMMI alreala. New Y-rk. KNPi4Hni:Yi.niiir., All P.N I- M N1KI POR A NEW 8AL.K- I JTael.tr . ' 1 1 I 1 , Cd.tlBRaall ,.( .,. a p,r Raft1! al MWI IM W II I KSK IMP (HK M.IMS ( N MAKE t! 'I'F.R a.Brelilnf l""li 1 I SK I r.l,t ... l,,r, 1 , Tartl.a. 1 11. a l'l CI..4I . i.ilitt'l I DRAlii K 'N POH Till: I s ARMY -Wa.il.-I pal , D matt. I,. I . i h'.iaaa, Battta, 1111 nta, 1 da .. . k4l lur, anal mad aai aiiitii.Uiiv.a will I" llimia' .al will (nod iy la eiv h a.,ldnr. Al- fly at II ' IP id at ma, ur MV j Broadway. a aiiil-Heai'lnd TIARNr.s- M.VKKRS AMI STiTrilKK.1 -anted .ion luinica. tnakara tad i ha.a. ira rnedlnlal. Al .lv lo CA LMl M N. LACRV A 00., Hniuiii 0 in, jjiicMii'iw SIIOK.M Khli. U ANTKD-MO MIIOK makera t l.at,tn anny ati.iaa. tha work el. u la dinin In Kit- larli.ry, earetiiia II.. wa who t in faittJah gd aaoumj Andy a ei.isiia ihns IIP.W, . Pultun -t. . 1 Haatau M, II ,.kijii auii ITfl 1 i BOUMKR wantkd POR THK V. S. O Army MBaMi badtad man. lerm of aarTi. - I HMpY Ina 911 M CM pv boalh) wtth baard ) rl.ithlliif. tod RMtottl aCMttdMMa, A-ply al Ilia rtlM:tad IttMttMaf r idv.Mia. vi C 4liatn at. auaMai'10 CKAMKN WANTED Hk WHALING aoy wi U t..ni y.riinn An.ai 10m man. Any I imiofciial.. al Waal at. o.r. l K r..r at. auil J . f tfBMHT riMlii. j TJIU1 V ANTKD- KEMAI.K MF.lt VAN TM T U r)l! llitdUn irfMA alid bail ofla at tha Old I KaUh! ahi-d I . I I t .:.. U .11 . . I8 KVycith at. I air. of lh ivtl Kami lHuiatkaia can la had for 1 ,y . or MttttaffT. In raapaatttbla iitmlliaa, at . ..1 wnraa i Call and in 1 nr. aninfllj ffKI.1 WAJTTBD ALL KKHPICTABLl awaagtaia out a n.. . . mailt wratld do wall kfi i I atlhrMti ' Ian I -It... 1 rt atli .ira, Iwl. Itli andAnnt. ata I'm v. ill And tdaatti aoottar llita a 11 an al . , nihil uu Oi l" Vn IIIIEIN. k mil! n : 1 . y CKWlNi; MAiTIIMs WANTED, PBH t J laitia wh.. alal. In li-ar i l ,.i.rala im Hingar'a I. ' pawllir 11 a ir.naa. t, 1 tna n!y 1. nnd riK li' a 011 a'l khida.il w -.rk ; also MMM 4fDva ww rm t learn IfM 1 .1 1 . - n id. . I nqolra at Mail m at, Ko, ini, latdia.r nnl.l .'ta, ! 17 " CKWINi; MA IIIXI.s-I.lIKS TAUUIIT J ' jkw o ..ai alt) on W .a ltii A Wilaoii'a i uan . vaa I I MarlBK ai.i, lima ; irii. tcu uu alio, aork I lanna $1, CM Oaa .1 j- Ma IM AHI K I I'N FOB NALK. I M A HVMHKH ! Ill '81 N BUS i.iin aia i d aataa d iiun.l, aui n a. iraoaaa, iki.-. lilutnlan'a. . n aniin 'a. .ni.l naaa Yo , Will tin I , ilua pkaM Ma tovurabN ua .mjriii.it mm ba foatad t E'Ttrjr art'i In fid linta trairanlpil tai In ai ngnajinl 4 .l HTIIWAKTit Wa,- . Fa.t..ty. rahl at, batwaan Rtroadway uid M aul famr'tAd POK.HAI.K Till. Ill I.I. 1)1 Till: M.ani X laait KM PI RK. nil N.- .lai " any; a:' I I al pllli ail.., it Hilnrday, Alt- ' mtdMth. at It olaok m IBA BUM, A-nol mil imi I I iron ii nh: - PITCH BIT RU KAKR X will d ma, Ikal lutaf, M lm lm wi,t M iialt Tbtglu rj.pw ... .1 d.ovu fta.,1 MOlMk with t'nuntffr abaltiiiiil i.ii,.,. . 1 i-I.. uatal a few lu .ntlia. lint . la In arrt.. I ..nlat, ,,i,l a aj,lviiilal luauhma, Yfnl U'al .-i. , bjr I l tTBVKNN, IIKOT1IF.K A I'D . '.."2 P.vii! at. RAM KMOINIt HalMatwan maki II nrhrrl llular, .ni in It atrnki'. Vo to M horaa potfttn My -l ttthaal po'l, v l i .1 Hinder. 1.,-in. I. lira, irnraruor B.tfl immp, new , linnet. Will ua ankl al a bar- K n. J A i s, i N I PKIOHT KNUINK. e im'll , y 1 In . 111. in. I, I A.. Bj u ,,. , . ,u iuy, ntmi aud avt er I Alao OM I n I Bjtitflna, MdABB lylmder, l'l. battj atr.'ke, ttlu t!y v. I.ia-l .tnd lailUttJ pumi m l i jf"v, ni,,r II ih aaoiiid hiitida lail in goud urdai md rendj kf iiai-. w.ll la. a.. 1,1 ran low bj i ITKVBM liUOTllKB A CO., BbIBMti MhriA i f! UOBMKN ANH iRRIAOEH sKI.LIN'i. AX ,,n ,, i ion ,jj i lamny . arrnnfaa, IMBBBM Itiira, aUiklea, iroanna m d l-uaineaa waona, aa-aid hand ttaVOI ft, fel h Taua, n.. tianiaaa. la Pulton af,an,l d II Nraina rl. II . ,.klyn. ullfl 1 1 a. "ICU 1T0RHK.S TOR HALE THREE K0R8R8, A L I or I jraara tdda kind In all kiuda ot hamiiai UW I" lb lunula I ulii all ,ni i prim from $w ki Hal ala. , f,.r a ila '2 a kgBM and ' aala of liarnaaa. -Apply at MH II. lam y at. BBjl IH fJOi:r. I ok sale a BEAUTIFUL A A ; j ,. 1. . y i . . t. a 1 1 1 i.i .ii'. Pi IiaiiiU LB h rh, ai . lal andfita riilriwi aratianknlln ami ra il BptBA, a i.i win iraval II mlka fur hmiri piiw IBB. IB- liiquiii' 16 libarry al. au'21:illa LJORsKS K HI SALE HORSES, 3 MAKES, A A aan i ; ill id 1 rk'e, j... we. I 1 1 lairaaa : nni mare .v.. All firan k Traari old. w.irniniad in irary laaiaat. A at :ll lj Pi iry at. .mil tlIBI BANUE COI NTY MILK - w w , i anknl Pnri : . i L Jktkara, Gixa?ara and Aalooua auiipllad liy s I), iia riiKii K. i :.'i.' I, IM d.a W.ialniit.'tiai at. N.Y I'M ' ' " ' ' - I DKIaTUTBV. A Kill I' IM. TEETH INSl.KTT.I) Mil! the knrial , ajtbli irlO truth lllle. with gold; p, Bll waia fllllnir, B ota: niror 80 da .md npwanla tarth axiraakd arllraatl ladn, bi l- .1 s. a CONWAY. M P. I I- i -i. ., n . I Id P auMMa l"4 A BTIKI i i. iioni: .1 h.i.im; roi; m;. a, I j rv ' Hi Uiairtrtl wblla atdl wltliuul Ijg ) , pain A i laatl or i -i : r 'ii'.."'"' ""i ! diaeorrrar. iamks , ,, aiMBrSllN. M l. K-.nn abv lli..a., I I Ana alaira iTIh ai aul M'lW Jt BEAUTIFUL SET OF TEETH ON (illLD . .', n aiivc tin. iiarlial plavaa Inaa i lo j I I wi l-tn, ttlAh uf witlio.il uAiraatiiig tha ruou, ! ,, .1 I Taatb liiinl itn i en, .nia. (old nr . "M MDklloBli T.t., utraotad without uaui W N K .rner Canal at in d Bowarji BP U M I tVITLl.KK.S A-n'i . ii ni il M l rjli. IIOYTt BBNTI8T HA8 REMOVED. I iViVorn IH Hnwarjr I POT Broadway, I d aw H Hi ah at p. ni aetia of laatti ou puraa H 1 CA) do. gold, $& plaUua, BIB, Artificial bona II lm I '' " ' 1 ' -' "1 " ti !S C'i aaaaigam, 6U tta. All ..rk w.iiianled. C anl -1.. 130 I fPHK I Ki.l. -I VNH i III. ll-Esr DI N- H A lal e,i . nai I,,. In But 1'. I n ii OHII'KIN 1 A CKU, Haul t .' . i. I -I. N. Y. ai I al J M ifc Wiiii'liliiiii InaaiBi full nr Partial ttla id tttih sa M " II.' ' .iii.'Mh HlmoailiarTi nrraaiira iakta, aai JB iraltaoul MB iHug p. rook. Ondal moi goidi J a BBT 1" 1 1 ' Wi CI, . "- Mau'lna pr- VORK MAC'HINERV DE1')T. I STKN ES-i BKOTHKB A CO., M '-"-'-' Pi . -i Nl Yoll.. 1 M letnivraand D J in avi'i-y lltadl ipli -n .-I aa J Blallimiii-y i . i Portable f I KTI III KM, inks INI ILBRH I WOOOWOBTU'M PLAMBKH and all other I W. ...I Working M, !,ii., lalriaai Ptanara, Drllia, J Laalhi aa 1 it ibbai II ' J I IlilllllT, Hf I and .ii ar SL I COMPOBITIOll METAL, tt, I nil 'I' othae mi, .' in, I In a MaaMai Chop, aw 1 Biia Manufaeturara oi " ' Ii DIOK'B" I On liraatd Auli-Pl i " BUKARB, 2 l'l M llK.a B " 1 PRC II"' a' Patent H.llliiK Ma, I ,. 13 i Utint Donbla-Acting Ball Valre Puinpa, I IJoilnlili rl'U'ea in men vanely, :ind many ,ahai " ralnal.lt aititlta, jaH U'lll 3 a w; K i j NUMBER 9085 NEW YORK, THUKSDVV, VU(,USr 22 l-m PRICE ONE CENT CHIPPI-M. FR LIVERI"OOI-ol,D IILAITt STAR l.me Tha avkat a' ill IIKMIXPIIEHP. lying al I lai T. B. K a, a on flltli Auguak Tha AIIB I.AIOrV nth ol A'igiiat. Ilra'la ,,u Bank of In-land. and laMWiigara from ,,r to Ireland. Apply hWII. I.IAMx A Ol ION. M PBBaa at. jyM MaelS pllLST SUM'S KOH LIVERPOOL AMI) A UMfcm Tt a idkl I'lipiaai laWkat aK.J, , AMRKU AN iNluN. .. kma, ptarli R, Mr Uraanud. aula A ig iai d. the ragniar paakal ablp AMRKICAM CONOBESA, piai Iv E K. for Uai I aaila Angilat BM Paaaeiigetn taken in Cat Hi atdai aLata n,ma, and ftatnd in provialoii iwra1u. . d 1 atrarage ortrea Por paBBafii Aia., apfd kl i'lloa I' Ki H:E M ailll al. anlH fll'.l. I IOR LIVERPOOL OLD BLACK STR Line - 0baah aaaaaatt try lha aikttadmary fkal tttiHtlf allppri alnp AHEI.AIDE. I'. pi I' iltlng. aallllig iw lha aiith A If. K.niinia lira kttaulifui reaaal laaf.a-i engak ma' . aaa iHi' elaea heta. aa an ' la llueaiialed. Appiv on 1- a ,1. ,ar f, Eial lift. M i Williams a QITON.KJ PuhVai akantl riM FO R LIVERPOOL - DREADNOiruilT LBatV. The apli ndnl elipper ahip VHT'IBV. Cad. Ainaw. itli. will ptatttl ,ly anil UlM diyat t ..Vlia k, when all paaaangera mnat ha lal h'ard P r l-aaaatfe. l.rwiaat r U,-. api'lr 'ai laair.1. P.er g. N K . rl,' P M MHARIBT, 10 s hi -i IM OLD HIACK STAR LINK 01 LIVERPOOL PAI KEPI P iaeage from or lo Luerjaail liy M following Ural , J a. ki t al.i aa. aainng on thr Ml. anil 'Mil. ol ra. 1, Month A te'atile, 1'illtrat.T, K wmna, Analralla- fynoanrr. John llnght. It la w .-ia, ITkiiitaOiir ft raMa, Hi i.lgeivaler, I .iialltnUon, I iniarae, DRAITI ON TUB ROYAL IUNKS o. luhLthli, 1 l. an a BaBBIBB 0m ABB Ikt caura o RattLABB ABB COOVLABB. nil JlaM Ii WILLIAMS A Ol ION. E I Brat al CTEAM IPKBKLT IIETWKKN kJ NEW luKK kNP LIVRRPOOIa tami ng a d eiulanaing .,aaei.gera at Igl RENS roll s. ir. lata, Tba Liraraa., New York a id PMkMdda Biaam Ihlp i ' anpanr InMi d .Laiaoadilng tiiait lalagjkttwttrBd II y laiilt Iron - . inialilai aa foliowa - ETNA Baturdty . Antr U KIIIMil in II nuuoliiy A .g .11 I'lTV OE WAHMtNltrilN rlalnr lnv Bent 7 gad ' n every Mat ink, y, nt aaaBi lnin Pier tt. N nth H rrr, RATRI op PAaMAOC. PIRCTUAMM Iti mi do . London an on slEEItAOE MB M lo I" UaKAoa aa HUarige Bilnoi Pa acta, g.-al lor a X mbaM . ,CM 11 P aenirera lm irdkdj kl P iria. H irre, Ram'"irg. H -n, Rotterdam. Atttwaip, Aa'.. at iialmeil III ... kh iaH. p. anna wiahitigti' bi'iiiii "ll then irieinla fan bni Uakaki h ra. I'm I ntlict into in ill hi. appiv al Ilia Coinp inv'a OCcra. JOHN U DALE. Agent mylllf IM l.Mlroa-lway. N V. TiiNnri's LIVE FOR LIVERPOOL 'I ' lala iti l and favonkt I' a'kat alnp WRltT POINT. OBpk I'HIUM. will priaM raly anil on Bit nr. lav. Aug. Hill,. P-.i aaattM ippiv afl laiard al ei 1.1 ISaat River, .1 I . TAPCwTT A 00a M ttUl at, N. V. mi 1 atM PU 'Ml 'son s ni.M K STAR LINE POR nl i ATA R Of ITIC WESI'. ,i Pan E -I it i. , i . i la I nun rOW, Pol j i -.. 'i In trar)ino, or drafel on Bank of Ir -I'm. I apply . i or, ftkPaa -i hMMaa!!! 'r M'si i. TT's l.lNl' I BP UVKkPOOL PAGBBTCb l'l a Milacrlbf IB aaitliitia lo graBl 1 1 1 I Cat oi ai al I ii-. in i., . . i , I brlhMr firrorlkl Una id ", lilla, cimprMttB in ' art the ftdjowlng ahlia, ria : Mm TAPBItOTT, KMBBALD Isle. Al.nioN. I'l l ll'Sol l, in. MAN' HEATER. YII'I'oKV. IIKNI liMs. UONITBMJaATTON.J J.BOVO, i -1 roiirr, escort, phientx. I MiKIIW HI rr.B. SK. FLOWER. CIMIIKIXN M '. 'nr. togetl at a. ith lAhera. a ak'l' i v ' , A7i dara. Tiie aulv. i Ibita tire alao aganta tor the X LINK OP LONDON PACK KTI Em nli of which they giutil curtillciUoa, on liberal II 1 Ilia. HEMITTANIIEM TO I ISLAND, A.'. T A On alao aaaarnta to kaata drafW, payabla on deiuajlA IhrraiKbonl EnLand. Ireland. A ollan t md WaM . tli e LOWEST II ITEM. Circular, with nil aarMl IlktrBj limy laa h id on ap plattBkoi If byjrMar-analiaa paaaaia iBaBui -t i IPBi 'in ,v ro. a.i s nil. at. N..w York. , : , c'lM TAPCUOTT smith A G i Lrarpool X' INE FOR IrONDOM sails ai i.i sr I'd Tba l ivi.it .a, ket alnp 11AN1K1. WEII BTBR. Iplnc at pk 14,1 Rrer. Por paaaage, al Ion raAri, or drafla on any pari ,(f ,,. . n t ..r Irah "I -.ppiv ki TAPCWTT A Oo a aiii. at. . iniii'iil STEAMIIOATN. PONET ISLAND FERRYLANDS AT A- PORT HAMILTON THE N A I H II O N I.. a Went loth el al At tll Attd 91, Rplilig at lit '...V,, IVay , ,il 111, lay 'i ,.i '.'V. IIS and PiU I. N R . it In, i a., 4 E ivllh retnin Ihkata, -Jfioi'iila. milulaiai plIKAl' EXl L'RSION To CAMPC ON V- ai ikau lai. ii, .1. rare d aauta by Btalaa Maud ferry hadol Wlokhall bat tlw BaMary aud B atlh liiii.h to .ninj a: P i ii .n l, R 'ginii'iita . I N.ov I l ,l!.-, II in-1 .... M laud Ar. i Biuplra Cfamvat a I Yalaa Rlfiaa all al Oaaip Waaliingkai dkadl Ritt.a ami in, Hama lluad ro i i .a SiU, i Like. Tumi Irtah Viiknilaai i at Can p Oarriaau, old 11 aVantina gitaiinl, anil Light I HI 1'in, M ,ri ,-,,n, lea. e the l-wl .a Ural l.ii,.in . IB n. i. I UaBMt CinM .oi.l Cani. lha kar, i liang,-taaili at liit la-iiling inr Camp Aiaitt direct t 'I' ' i 1 ai'.'i j. II ai'a !eave every hour limn A.M. ... TP M. On Ana Buudaya every In if haul UlTH P. M. jeT bfltl UVi l KanN BIDDLE8 0R0VE AND Ji La at la "Major Andarauu and Oau. Arthur attli 1 1 vaithait laiaaa ki alanlai la aiiiiiigUata. A, i I E I, WILSoN t.'n Wnlat. ,. i s ,,,, aiaiia, adT MatrUOd rXt i ksion dJHKAP PA BE To THE a PiabUif Raiika dally lik aauli atab way Manuel hero. r. pi Hani irTaaiaa Am .. atraM at 7 Hprmg at 7 t Rnbtuaau at 7ft., II , a . ma et, E It . P,a .. M i, - I", and P.ai N . 4, N. II . U a. in. Piahlng ti kle and iilreahiucnla on laatlt anil lUC MORNING LINE To I'EEKsKU.I.-TIlK Al 1IORA laarea J .y at, pie. avai r mi . at s A M I..1111I-t W.wt Imh .md : ah ala, Y keia, ILiallnga, I ibtra Eel IN', T.n ryk.v, n, Sr,.' Ilnga llaveiatmw, Oraaay Point md Verplmk'a Re. Mnunf, karaa PaakakUl al f p M autMaaMI DEtiULAH BOAT TO THE FIHHINU ABiiANKI ITia aiaaniar CROTON, Cab. Jaa Ilunaiut TlUanti l., lliullaiika etaiy iliy dm ua I a Mavoti, fweather p. rtiifnliig.y ..uwij Eat fiier Ijfirmy - Svrth iieer. 1 Mb ah, LIB A M. ' Hpi mg al., a. pi A.M. Bnaanaal.i I.M A M 1 Tinrtii-ii al , - m a M I'" Bill 7.1.'. A.M. Pier N" 1. I M A.M Am I Pnllon at . Ilna.klyn. .a 7 mi A M That ma nf Ilia laM aannialuBB lail id Raw Y -tk. Pa. 1 (by tne laBIBkal Miailila. BUlT 1111 IIOl It O nil KOOllla. A l'AKTMEXT Til LET LOW RENTS f aavarai oourauaul aparlinajiUi and Uorai aufl Tbiril .ive.; alan ararul aiautrnauli daalralda alan Rue atoraa In the new hulldlntaln UU i cor. nf i.e I. nei.r y ia,inplrlial. Apply . 11 the rem ae .. ri.. .l. II. HOI OHTV. I.M Ik.waiy. aul .'. ! ... DOARDINO AT . THOaIPRON STREET I nuarl i..'il and $4 a waeki aim ruaiM 1 ii .md ll.en v-t 1 v, ...,d ii a week, wuh nnl, Day noardart and IoAjm takan at kna a'.-; nl"-' l.la.nfca fur CI I weak. aul 'Idic'llll DOVRD-KINOLE op:nti.kmkn AND a ... in atari and il tlr wive- m 1... .1 . mni -iite.i Willi loardi aiao twu young ladlaa, aVaaua S nil l.ialaal or Ulilill nlalli-l. aUll nr willnait lani d. al IT'i Oieciiwh h alio I, ' el W illa au.l C inn ala. 1111 Mfllfa1 Ho A K H YY.w RESPECTABLE ! aing men inn bi wininininialllad with or with- .1111 laau.l: a'an ; enllt men and theii aivea, at Hill tairab ave; Lath in Ihe bollatt alao two fOBBtf la dn a. jyWMaaTtl D0AR1MNU I N I I I. Ml N AND 1 1 1 K! It ivea ..r n lew amgle g. .tlrimm ran la. e I ar .ni alanai v. II. I.rd in a Iia-alloll, linar Iwo al .. I 1., lira; rtaMM iUl lilahial 111 Ulilill ntalied; letllia lii.lenili . A,. ly at Id A'len al. jy '.'I '.'tai.'11'l D0ARD -ltouMs WITH HOARD FOR - ninri Aral ami alngle MMbBBan, Tna lurallo 1 i ve y pleaauut and healthr, and bM ma t. anil li e liniea; ala.. a few y.aing l idiaa can I w 1:1111m ,. iUtr.1, I' Weal Villi it , , . . str, ave . batfa h, the BWM, lyHMacaUj ia'."iRti, biibiii:nm. BRU.HHkX OP KVKRY DEIU'RI ITION A l the llriiah raatory. .IK Paail at. llariaar'a Bnlhl 11 ig Ail articleaat reaaonable prh-ew. wholeaale and rataal JOHW K. MOPFEL. w Piiarl at. anlf 'lU. ' pi.AIM-S POR INVALIII ITOSION.S Al) v widowi half-pay aanalona aromptiy p. aa. nia.i liy the a,ha iilar: aeraha In the praaem war in Uu Rinih inaioitad i AlviN w BMITH. anuiMaal . a tlliaaniiera ami t'Jialhain ana an aiaul:, II VOU .NT NWRET BREATH and A I ra :tl' il rlain a lute tiaeth. uae Dr, II mm.rnl'a "iiarii r Orrta TiaAh Aaiti Poraala b l OH' I'lNiis. 4111 fheeim i.-h al . N V jyll ililn r AWTRR Q l HOUSE IR THIS CITY, Id - .1. . 1 I AC ..irta N- la Wai i firartT. R aia n. Hi. nan Pi.ooa til. No. a lliiaata BTBBBTi New Yoaa A fmreea faron Yofra. fhla, Arrtmntn. and fie mot ..'a in, 1 gntlnMtha aame ItrotapAly, ABMBali lo ' r. ,ii nrata'airea. aittlmg up ealale-. haMilili: lliotiay aid .iralni adBMi Ample aecilnty given Ig in la .1' I t- lata IUbruBkF1 ml 1 ilia handa CeakJa a N... ti Waahuigtoii Piara, J I. T-.'a. nr. Ilr,. klyu, Ii 0. LRHI0II MBTAMC rviNT. Thla W the laaal aa well at nnt aooaorttiial pa, nt known araBrni aia-u onktiiibo lha nrioaol 'e.s.1 It la. for a'l pnrfaaea except for nruaiuanl. mortli more than d.nihla that ol the lawl taial 1 . 1 II will preaeivelHON AND ALL METALS 1 . 1 Ihiaa llraaa aa long a taad paint, ami it win pra aarraWOon, CABYAM or any raaAarlal kauya Pllll'K WAIT S pi nlisl will: lla I.EHIOII MR rIH' PAINT will admit nf BO ilanipinwa l..r HE BHAIi YEARS whna lea.1 paint will BM k.aa. "II ilalupttna for nua yaar. I 1' . pnl.i.r kna tl.r VAI.l E,.l thla arti, le.lhey iv, ,n, I uae an other WbiB the priwarTatioti o What waa valrrtad waa lha only nhjact, Tba ardor oi una "a, ,1 11 a tgaiikjnina laldbili laoau I ai av e at Ihe iiiaiinlaeturera' price, liy BTBVRMB. IIKoTHER A I'D . ill Peat' at., j; : 1 'IM New Y nk Machine DapOii Oii-h and PAINTS D0ILRD rviNT ia M aBtrkk aatatla rool oil, M aanla pai gal.; i,r - I,.. , ami. y i il,.a .a ,,ie ml tftatiMh brown, "He ettt IWT lb ; wt lie li ad in I f , r. T renta : I l , . a. I la I laailme, A. 1 HI I) WILL IHW Pearl al. a ilT ttai'lnn D0RBACU A MANNINil, Ik aaai ra. raaaaa ,r T Ki NKs, vm.lsks. CARPKT BAOa, A .. No. I A aaaea at and 'Tti RaoAna tt, I K YOKE PAOTllRY, IM Maaart ar.. N.wvna. V I I M Koltll M II I P M NNIN. H t iig traa lha 9 'i,.le..i!r pi Ina , 11 In Ibi a. jyPJUMia TKll OPIIEROt'S POR THE II llt -Only E I'ht renta an l.t'e P iter A K alt - hil.p- nicelr pat fU mad 'Prliaiplaroiia. for impr..- Btd llw lilt I the I. an, .a 101 ati ellent iirB.Aa. 1 I . i.,w la 1 na nreal at 41 Bo'tth As . .ml air, .el. W ' ighi it tlx al-.ve low pn. e anLllka'Aal ni.iurnPN. A HIUNIPICANT PAI.'T A Dl.sriN- wAgll akAd BaMRaaBi I M la-ilig aakial a hat are tha pun, p.il prial'l. Iiona ,.! New EngUnd, rcplieal.Nriv England r oaea inetl. Ti e fnca of ina rcp'y . ma aled in the 1VI thai Niw Englalnleta have a wot Id wide tep it tl ..11 1 raaaofl antYa athletir ataa m l bbbrbi arra ig and aa in koay and tntnd wmi lha aaw ahali la II allny dejiaiida on II;.' raie and tienltnioit m Die rl ill. Nearly eviiy Now ki'iglaml lii A'it'l pro- v ,. MILS WINMI.OW S IOOTHI1M SYRI t li 1 I.i 1 ila ll.eifl la uo aautioti of . iiinlry on enilii abara 1 haa la-en a.. i.i itatao UBlvti la'ly u-cl. THE m RBTIOM AMBWBRRO Aa ' I e nneatl. l. la fn -pienlly aaki-i, WBu a M 1W . W1MCL0W ' we will "Imply aay tliat aha la a laity a ho. I..r upa-anla ol ll'.i yeara, haa iintirltigly ile-vrto-l I M RBM 1 id lalnnta aa a feina'n pliyaiitan and n.irae, prm.-lf-ally aluong ehlldrrn. Hlic Itaa iapa lally atudiial the onuittti..n and BBBM ol Una initiier n.a cgMBi ao generally overl . -kisl or BAflMadp treated 1-y Ihe MBBRP km many In akBHaBI and. na 11 nain.t ,.! thla eff'.rt. ami pra, Ileal knov idga obkalnad BI a Uflt BBtA apaul aa nurao and 1 Inaiiiaii. iM Ima anaapfTII lllkjd a H--.lii.ng Hyrup laa 1 blkifiB lia.ti.nig It .ratt like m ign Jli.n.r tad BBd heallii. and ia. atUfaiTaT, anre t., raBB ila HaB laiwala. In ntm iarptanca of Ihla arttakt) M'- CTbialoB i- baanntlttC --i'-i rrnownal aa a hftttiaBklt "f her ma . . I.i'. iron do . ettiii.ry riar re lid I liaa her; iw.ia-iai;y- la Ihla the caae in thla 1 ity Yael in uitlliea rg Ihe rt.-tl.ing dynip are RaJlil told md uaad hara. W a think Mia. Wtualow Ml Itittii. i-lalictal her uanie liy Una iliraltlahlu MCMbA and ar auicmely MttBthl IhouaAii.la -.1 children hitva liaeu aive.1 fruu an rally gr.iva liy ila liiunly ium'. an I II, .it inillioiia yet nulioru will aharc Hi lajnefila and nnite In oalllnC bar liluaaeil. N MOtBRI -'oi diaeliargad bar duly to bar ai Bat lug iiuin ,.na, in - nr -p-111, It. until alia iiaa giren II Ilia tamelit of tail! WINBLOBTfl BOOTHIMQ HYKt p Try It, in .11 .-r Tk1 o ana . -iMtfi'-i' I'lfaBTi .Vcic l'v4 A DOWN TOWN MBRCHAMT, 11-iv ii,- paaaad aiTl nj a reploaa n..:i.ta, diatuilasl liy the iujubMI BBC ci ,ra of 1 anil Ting child, mi l la- o I that Mr, winsi.ows sooth IRQ syrtT' vihh j i-tiiit artkCa uaaiad. proourad aupply for lha child. OBrBBABlUC l."iua. Iltiilia. rtialrAut4 Ida will wRh whal ha bad di.ua, she ta- Inard In lur e II a'lniuiialerial o the child, a ihe waa atioiigly iii Btfor "f UtJUOptpatby, Tli-dtiiglil the , nil-1 piiaacal In aiiUiiring. and thipareula all! oMaaBpi Caluraing botna tha day fuUowiBai the alba foimdi tba baby bbTJ aoraai and, wiuia ibb- leippl itltig .illiAhur alaep'eaa night, the in A n r -lep- pad front lha ruou In attand v. BoaM (knaaalk dn lioa. 11t.1l le:l II. a Litiiet Willi lhaiiiild. DuriBf Ml t'atu-a ha adJuUilakarad a poii lha IO0TR INli SYRI Pk'll c loly, and and BlAnlUaJ, Tint Ubfld dl ', nn la a i pi well. ,11 1 the I'dlle fell..' awoke .1, li e 11 111. a hi gh Mini Lapp.'.'. Tt C UtUMBB W.14 ... 1 lad a-tth ti.o andiiru Mid arnttdBrful cl inci ami - 11 ..Uiiii .1 ti -1 aCbnCad -ii MM dain41oii .1 at. . 1 Lipon In r. hue i-i.iitii.urd I" Uai tin' fij rtlpi BBd a, iff 'nt.'. irs.og I. .Ilea attd roallaaa Ula'hta hare daBAyTBBand, A aingla truo of tlie 8 nip iiaver y et f.illwl I" IttUari Ibi 1 thy, and 0afA mi Iho praj'i ,n .at ,,: UM nr I' . 1. Motiierh: mother-" MOTHRRf ! ! ! in oj .n M use Eolt CU1LURJW. Oou'l tail ki pro Mi WINILOW I BOOTHINa SYRI f EOH OBILDRBM tUrrfcUMa It i.aa no atjual oa MrU No rrxAbar who baa arai ir.nl Mia. winhi.ow h IO0TH1R0 BYRl'V POR CHILDREN , , 1 a ' I o let her ihlld aua till.Hlgl. Hie d -lie-ain air I Idiull parlnd "1 toalliingwitli .nt the utd ot Ihla Lliriitiabli prafairalJ L Lit and Inallh ran la uat.liiiil. d l y 'I ,ia.i id i rl.t.a. ,t in.rlli ihe nript.l M . loBa : buUli 1 art lavaryyBM in ti.'t L' lai Italia It aia , ol i and wall triad rtruaily, THH C THR BKACON OP TOR YE A Hi "inn akildrau laalhlnt Aia itnaMaaMaui to ua aftllirltil win Dyaautary and DArrb-aa. Mr , wi.nslow s bOOTMINO SYRL F la a leaver kuTlug raaiady li ii at dlaaBaaBi and will glfa IibibMBM iBUaf ftjom vi jai n and dbArrai Ina daul t" da a t aiaa ol lMRi 11, E-n c n.al et -.1. .nlil ptovnl u in lierihnd I . Dill OOICTI EVERYWHERE NOW KEEP Rri C INS LOW s laMJTHUKI HYRl P I141 abUCna trail 11,1'. BVl madktilti m Ilia I niltal Bndia lala llkr 11. II ir I alandiird lu.allinne, and da lama ua trurkl wkWi Pliyalalaiia nrdai and Baa II wherever itn inai.'l'al 1 ff-a la have laa'u wilneaaial lira IH "i ' 01 artarnTn van inaiTariosa Riam ganului iuubm Ibi t aiinlli .11 ci RTIC ra fl.HKINS. Nr oik.la.ai the laBBMl wruppei . Bold by llnMgiata ll.rialgli..iil the world. PrllHapai othca, Ra i.i Cedar at., New York Mm only 140 lasuki a IrvUh), lilrll if MAIIROAIIN. pEHTRAL RAILROAD OP NEW .IEK-V-7 BEY. ft m 'not o I'. atAii.il al . r...inaittn. at Tfatt ptoii JunctiitB ailll Dalawara. I.i kawattna ami Weafern R..ltnavl. and at Eaatiai with Lahlgh Vailay K- - ' n . : . . i , . t, .oa, f -nning a dl i.al -,r l PITTHBI RO ai d II a W EAT. with .nl riiangr ra oaea. Bt'MMER AKRANliEMENT C ntmaiwiiig .lime In, lsai Lai re N.iw Y'rk a foliowa ! NaBBtaBBBM E-.m-a.Alfl A, W . f.u Kaai K in g, I'. 4Ibvi..p, H,i" M Chunk, WtlAantirport. Ar. Man l a, ta Al - a a . ', F.at, n. Water l.ip. Mratlloll. Onat II I. Print W k.-lvan,-, Ac. IfM Tnaot-au Ta-ta Por Kaat..n, Man h l'l nnk, Willaainap.irl. Rtaolmg, P.alaMila, lian-M-laitg. Aa'. 4 I', n. Tiiaorou Teats P r Eiatoti, CatAjA hrn,. Allrttlow.i and Man h ' hank, ft ! r a , WavTnaia P, r A.iiierrilla. MB r a, Weatirt, E-prma f.r Eaat .11. A'teit- town, Itea-litig. Il.u n-l..ii g, IMuthm g, and Ilia W..i A.iap. ig dm It.. nt Jarnay C.ly llii.nigti M PrBahnrf BXPEEM TRAINH EOH HA KKISili'Ril. T 1 ti 1 B. Rapraaa Train from Man Y.-ik. ar- 1 i vi il i. riah-itg al t r M nniatlng Eial and Wr I. rat. Peotiaylaaioii Central railriaal, Northern I'ri iral Railt.avl, N rlh and Aallh, and Willi Clm- l-rr ami Valley Railroad TUT. TIIROI OH EXPRESS TRAIN PoR THE WEsT. h ave. New Vol k al " r a da lv (H iml.iya a arai ad making etnaa la-nne link al llitrtatinrg aMb Peiiio.civ iin.i Ballnad bHIi mi iilanna ia nan In I' Babttrg, and bill one to OIlH ntalll a... I Chirttga PoBr hjonra linw ia ann d i,y laklna Una Iralt EL1AAMETUPOMT AMI new York t k K It y Li .e Niv. V tk I .111 Plat No Mom, R,vrl t.m md II '.a it.) IB, 4 M u.. CM P.M. Tl.e Lata al..p at Harden P. a I in. I Minii.t'a Ho lad ien arltl era Ii w av .lollN o STRARKC Hi l l it ml mi. Mill I Y'Hii liRKAT CENTRAL ROUTE I '11 IHE W FsT, VIA UUDMOM RIVRR RAILROAD AMI NEW FORK i RRT RAL RAILROAD. I PI ESS I KA1NS I.RAYR DEINH's ill Dsun RIVER RAILROAD baii., aaaitavt ralei f aas ti aaAbowa 1 F flan. tana al , PttBB h BV aUll. l Al i ."I ta Al 7 '.f. a a II tvnfi r.a n . a a i NV I .in e a M , i il '1 .' I', , ii willi ... , rara, i :. . a in r.B, cobbbttibu it Ai.aaat witb bbw VABa naaTBAt BAIIdBlAB roi ICHENKCT DV. RiuTIEATKR. I TH A. HA I IA. ROME ., I -I ill i a mi III EEAI.o. Rani and Walartowii NIAIIARA PAI.IA It, i't -al. BI SI'ENSION U HI DOR, SI It l I SK. Al in RN HKNRVA CANANOAIOt'A. ' Tiama li no .-Ion have III PPALO and HI s PRNBION . LAKE MIOMRi niKEll.o at. I LAKE III Hi IN ind II BEAT WEsrK.KN RAIL NOAH. In HAMILTON. I'olloNIo DErRolT, CHICAflO, TOLEDO, MILWALEER. PON III! LAI'. I A I'HOHHE. MADISON. PRAIRIE III' I.HIEN OALKNA Dl NLEITH Dl HI oi E PEO RIA. Roi K island Ml si mine IOWA CITY, III RI.INIIloN. 1(1 INt I HPHINIIPIRI.D, Al. Ton. sT. lail Is. Al Hi i. TEHEE MAI IK, IN dianai olis. lATl'IRVILLE, CINCINNATI, lV I'ON i hi. i Milt s. CUtVRLANIl I all . .iiita WEsi', NORTHWEST and Hoi THWEAT. NORTHERN urn I E, C 't , i.-ting will, llama a T, .n, will. TROY A BOBTON ., I HEN'S. A HVRAI'ni.X Boa. la, I. HAKATofiA WIIITEIIM.Ia IITLANOi HI K LINOToN sr ALHANB, BOl'Bl POINT PL VI' I sin Hi.ll.iM.iKNaiim,il, MONTRRAia A . A'. LOCAL TEAINI lAaai N. vs Y..rk .a Idkrwai Pn "' rkaillftll efrref. I Froiii 7hiittt -'reel. I", iij.-M.n.pa,.. li u, a, C Aa AC a. a., and I.M and a. '.'I PI in in, I 4 r. a ) AoM r. H. Parkakdl train, I.M A.W.BB A. Ma Attd BAB f a. a Hid A M r tt. I King it iik trniii. il. BV l.m i lit, 4.W and In. lft r. tt. md k i r at Plahklll train, I IB p.m. ICMr a. tr PHEIOII r It HA Nil EM EN I s la " nnli u alaira, witiioi T rilANHEOK i't HA. frutti the DapoM III CBABBKBa AaB UABAL araki r-, ai r al all Ionia iaijr..ni'.i, ua MB ti -ik-r tMliraad ('rllilalliWa Tie I.i. .' ilea of thin ..'.l NEW YORK It'll IE I Ur W.at ,ni,, ri, I n I., tlr prilAdl m e of OH'rrl. inta and alnpavri l"l prompt uma d dla ik 1

P inn irahiiwlll UIOKIMO and hi.pepinh OA Re run In otauirctiiai iii Ibi Raw Turk Cantrii it. i P. i p irti. 'i'ara na t. l.a at trama ami ireighl ar lal.g tni'i.la, in. inn a al Ila d eta I. '- W.n I oi -I. jvl . t' .'ll A. E SMITH S ia.in,tr,,.eiil. ipROT AND BOSTON WRCTRRH ERMont RAILROADB, Hiie. t natlofiit III 11 M. Mi Kl INOTOR. Roi HE'S POINT) MUNTHKAI, iMiDENHItl BO, HEI. LOWB PAIJal AND HUSToN. I', ir Iral I dally la i. is'., Trot tod ri pi ird, PAST PAY EXPRESS IM: ol on to BtaBfBBAk ami I M I UMaiaBI 8UII Vi-aeiiK'i'ta le ivmg Ti.-y laf linn line, al 111 IA P M, wlfl rra.li MirUugkai, R'nae'- Pdirti M t"',l uid kydaiabur0h,aatna time with tl, . u Ic-tvnig live Ira. n nUei vin .my 41,er naitc. NIOBT fl EKriNiTi AR RXPREM1 limopnii fo MON i it i , I. on OABBBABtTBBM. I- No CUANOE OE CAH8 OH RAO . kOR ij jym ii iynirayit:. Ham; you provided for voi r Pinnily uu iiiauttuiou -.ii y an Pile 1 HOME LITE insi hani e COMPANY. Ill Ct)l HT ITHEET II Hook I VN, 1T1 HltOADW Al NKIV YORK Ml TI A I., WITH A cash OA PIT Ah ol' lift. Oie i, lavaarw ia Ctni'Ba op tub Btatb oi HIM Y..i:k abb 1'iaaT Oiataa Buaia aso MoBTAABBBi I) i k . TO B BI i .1 L n Tburn U . M il . II ,'i, Jolui T. MarUii. I II En .in ugl in, John ihlary, .1 - I ell I in il. John H .'.In,, Th a M . . .1. MilWil Bntil - ' sn lib, II ir..l.l Dnllnar, II i.i- E. P .nil .nl, A P Ceiraill, Alt II. l .tba, N. '..,,,,.. I Koi.il. p. i. i C. I'otnell, Edward A I.unla tl, .1 illll . Cot k, I imea H'.-v , II li i afllu, I. I. Wyina,.. s Ii CkiMAtidtn, CleorgaA Jai la, "I I -a .. Poihrinna, Jr, H mniel ll'iiv, J, E. A-mil. Worth, H. II. HirBard, io punanuji Oaoraa T. ll 'i ". jfrdin 0, llergnr, Ch.irlea A. T "Wtia 1, la-valM I 'alia. Cotllilma . . Hpi ague, Wallir H. liriltiti , l ateph W. Orna , M E o I, ,i M ALTER s i.ltil El 1 11. I'm, In I. i ii i in 1 1 ii I si .ii am. Tram irar, ORi ' i RIPLEY s . i . A 1 I'APWELL. : aei. Madl. al Omtuaal, II 1. MI l'ITIEI I. Hi., klvii. dAMEB BTRWART, M P., HW York. 1 1, ih ..'a ,.l profila do l.oi-l BBBBBl'Pi Mid U - .. id ".inidi.iiely lo ladnia ii,o auiottnl id auiiiial pin in Ph n. no a paaalaa one hall in caali .in. I nnl halt In a in I-' at ll in-1, tha. tybkth n ml hi luyaataa I lei I o iiaaraami'iit. but il la 4 ariiiaiii nl loin on the ... I y kl hi Md oldy lytic npplicition ol pr ihla, ,ird lurAad Irutu Ilia ajnotinl dna whan Ina adkiy la" ii... I 'ly.iilc. 'The caafa rl "t lha praiuluni in. v i it p. i ii .i.iiiii.i : : , aaud-anuuallyi "i fiiarlM lyi in .. in, ,.r any nni,- a i ,. yaara, ot in "tic an in. p. .1. n a ti iiri ntlnm on wblab m wyabkl in M IllllUal J."v nn ' la Ilia la ai rrr.,.i.. i. ,.t ll.nex. plniion of wo yrara, and li"' fjunpaiiy will larui lot i .. add up i".ii.yi..i RaVarnja f.- aAa or final anwt. It al Inrea i ara i-,r thrtr fltii. ak A dfaillil aatnl pinntple w hern II e pieiuiiiiu la p.i i. le in leu oi any ollict' initnU'i ol yiaira. I- ira iaauad for Iii" -,t kar my ktrtn nf yaara, utd i lha ni -1 iilii. ,'t ii.in-pait,. i j -it ng aaala, al , in t in I'Av .m any a. in 1. 1 nnwal uv aka k lap v in PrerJUBBM on -I it term n il tii'ii plrtlvti ding p larka air laiyabla in caaii I. n.iowoiail PolUtri iMaUrd, li.e Mini my:ti'le I" il . n pnrari.iiiii..a ol ba lart) adaalliui lo blui oi In - ii idlioti ' g 4." '. V let. lir, ,r 7" ymrarl tu;. . Ala., ah forma ol Cb! klrai'l Mi Lowmaili ami 1, mi ly policiea uu M atoal tavoralAi liraa If" Tina Ouninany iaa attoAal a prtnalpll i ta - len.li-l In privinl fir t.toa. ,,.r nn " .iir, aiul I" BB "ir lo 1, r llMHlltC I Hi i V il . na. iii II ir Ua.lliXl.i r vi ft I thrit yaormrn'- till' p. " n'. t o Onr tnrtii I' Igaiid n. I appleln n l li rli ill ill 'I ll'l'll iltaUli '..ayll.. pieiirnm i any fuluil' lilnua.lt in- Vu ve i, ., l-aei of wl ni i' ay I ari laid I in r .r.taava tna itni .11. ei pnh'l, ill, n Wi'l 'a- aunt gt i,lu it. aia'y to all nl. raj ri t II, .1 Agenln want. , I. . 1 1 ,. i -t it' 1 t:, ... lUa iialiWlTUktiuia. jiiill UU I THE NEW YORK NUN THURSDAY MORNtlfO. AUG It, Telegraphic News. FROM TlfK 8H AT OF WAR. M.. r. Xt. BMMAl on the I M. u ni itr Wm uftUfft.m, AW0 "il. lontmrtr ..fMienil niiir, in i j- to mi in. nn uu Iho MMlf pwyR bM iia. nritimr In prtwer to i ntrn I i- t nor to unpriil iiUenourM. Im Iwccii tho 1oJ ami r ItrllixtUr. (ati, by BTivto oprrivM.Hi nr .thT-wi-w'. TltU pi'wrr Mil wHatl tho W.ir ninl TrtwjuM l v,inmiMm. mitw, mi l -mi -n hvr thmi li iMnmtMilar toriMur i" "on i,-w it, rorf.'--pon(1iiif) in iwi-.'u th iiiRtireiitii i Im Sou til mill tlii-ir trifii'lH am I nbottop in th Vortli mny Iw liwt'ully wiitinutsl. powrr nvor tin nmttor rxtiMi-U miU to tbi prot i tion ot thr 1 ItffWMal tf th ilvputmrnt frt'in Ir m l lj thn wiii-vmi(-ti tf M rirruit j nui i "ITpoid1iih i ovnr th wit Mutoi j l the I'liitcl Si ili't, pirl) in m Mftlli , tunl nirih In iri.iti- 'in'nAi mlt tnllv. Tlui tM I'ot M i-ii'r QtBNll Mltiril Ims btaM cifvt tiiiilU ifuui' ill the mnnm r - loiih hi hi h'ttiT nn th.- MLrtytd lo tlrn. M-' 1- lUn, pult UUi l a ti1 woi k-no. Il ruin Iti'lni h) -iv tllf,; nu h; "lilll liv- orti'rvfl tllAt thf Pftll lm' in piirsunro o, un act ot I 0111, pMMIil m ii-noiit Aion, bMrI l hi pp-IaimaI ion ol tln I ''iii iusi . inl Ned that aII rotnnin ia) ihi.m rouiM' i M(-n iho iiiurut nl.ttfA, or ih- p-o-i!a tlu'mr. An I tin loval MMM it unl.ilul. It pri"auin Out iiid(ni tioiw n ill 1-i.-MMit In tin- J i ii inn m IVpirliiKlit for tin I tit rtifiin . incut iT t'i (' Iir.nlii'ii, mvl that th" ahiif- o' which mu l uiiipUiii will l crT.i tu;ill) rnippn.ad?.l. i-'Ai.iii Ai.itMi Nlin ro OOOt) MM nr 1 MR I.OVKKNMKNT. TIm f ontinnixl Alarms ibtM atHCgW ' tbo iiwui it'iM AiiiiHl th t 'npit.il, Wt nv il' l.irol In- gfatttaTcWM in hii;h ipiartcrt to ' fahrli'at irLt f pM-iTioii rtniwario. Opinion., hiiwr ir, AaP1 iHviloil nil tin duhjwt, Imti a.r MM U ih Ihi'trntli MVMldaMJ il. ihn ii'liniiiiitrati'ifi wiint to n-iui -ri aiul U ru1 I'nr Arliv' pj-r.it inn. Tin VolniiiiH'n. whih- Irlt in thi MftlMfl) eitlM un I tOWM, OcUt do no ru'tvi p, hut thin tit Imi Dllllarii ln-rr. mni rr.Ailv for wr ii Intin li itr- l . Httra ihr iii in. i !. n thr lvth iniai. (3 HEAT WAR BPEECH HON. DANIEL 8. DICKINSON. ' . . ,n ImniaBtM in.it nii-i tin 'l lli" )rnioA rAr 1 of WyomUl County, I'a., w InU at Tuiik . naiinoi k on MoiiiUv, to hour an atMr" ou iho BTMfnl Naliunal nintiun, Ipmu tin Hon. Pan i, 1 S. hi hlNn.. 0MN "ur n'aih r- l.iv Im ,p talfhlay, tha ilyiiii, i Imrtfi ot S i Ki'itr n .. Poi i.i. v-t to hi BaMUMf MM ou I In ilutv ot ilvti'Mitiiif; Uu Coil- tlttUaOMa. invriM1irMt Oi iM! 1 MIOU .i,r i ' iinnr.l p.-lfllioii, rvKnnlh'" of jittru i-oniiini-I thiiiM. T-Ia idii Um firflowlng punni nt m ivtHa I tnin th-nnt-aiiil-oiit IfM h of ilo RUinhol l 1' I'll i (jf iIm- bni kturiilf'f Ui'Miwriu-y in th I ln.-t i hi tioii. M i1 mni not trU'i, in 11 pMt L ol tlu'w twu dacUit' iiHlicatiotiH oi'lh' jMHitionof Imih vmm of thr Ih'inotTutM jKirtv. to I hi miMtrroii- imi nor in-tHMn - nl oOttlanipl for Iho iMOlttVl llii i-itiou of i , 1 ICIH win pvllllsl On (Im1 trt o. thr DaVMO" FMt of 'tu Ptali', (Miio, lltJlW, V'riuo:itt M.iv-,u liiiMjitftUMtl oi Imti. li will nuhiui'i iofr -Hi ll liH'll U AlJltl.l(, Itli HMONIi AUll (IttltRaVfl to nvt, ml to In- tin- IVVumm i at if nrpAiii.H Ion, in ii( MBsiiii.M to all thu rt'iillv InflltontliJ Mid 10 pp -M Mtativi uo'it, a- wi ll at tha MMOaa of iha iaii i . . Ifthoj mo wlo- Utoy will loliijci Iholi ul ancta towarili tin- p i 1-, hofbio thr t on InVntluO north; nt lorw i".- tu will li ml th'-in-wlvoa R OlrOCOl w itlioul a fail ri , I mr in! t.r ivrr mh4i thr ol in in of hu iiirf U'tm. l, iilRruit-Ml iiml ili-lnn el thr inipht aililir.il orj uii.iliou i-Mim-inl to thi ir (fuariliUM-xhip, hut not lo ihvi' If li. Hut to Mr. DlCaUKOUJI! IDtWCll Mr. I'ltK-nu sr 9H I.ipiii ASfD i!i mii.i -mi. i Am i'l jiII Ihr lUvoiOit of -ariiliiiu-iil in Mf MOjdi tloP- i - nni lobJOBl "" 11 whuh WO 1 Rgrot"! aiul that lo, tliat our ro'iutrv in ina MOOl Inini utat'li- Dlitiun our (iovrniittoM IhrwItOMil wuh liiMHi.ni, our C ii-titutiin w 1 1 ti tilirriiuu, tin-1 i. in iiihtitittioivi w ith ovr t hi oa . 'r mo mot iMfO (bl ttir pill OUOI "I 'li - r i U m i m iej tlw nrr;it intrrtRla of a roninvao itnintn , unit nt lii'trnoiiMUL.' whui U-roiiniri in in un ox iff' lit v Ml iryinn attd f -uitul. I iniHt ou bON ii"t t" itirn -Ihvitv ur anti plavrrv. Though an i 1 1 llttO I NNllta r.ii, luitiiht upat tttO (aol tH QatnttlM, and mllnrni;; with totiarity t i tin-, pntii Iplaa ' I Ih'miM nun- ihr"MLh un aeUva lit'r, vet I ronir not 1 i- A to you uRn potiti rii I p nt i -an Huhj,rtia. mni in ilim ufM n milt - lit (hat coneofftta ooi l'nin, our that rtaao i i bmo ani abooto ataopaf than partir Inlaroa of laaura. tVa ha uilut. my IoIIhw otlliooja, fur ImvihI that o Iho ImIbOW lit' U'-miIu-t iuii. i luTr un Mtne iurlnu tu I ii it, oiu tun niwl jot iho axafoiaa ol pnlitkjol iartlaa uinl wi havr miuii ilutii'H to iiw harN iu thr ari u- p l.itioii-i of Ufa thai 'lo MM) ap-r-tain to pi'liliiul atlaip. hut whii-h wo movM mm- toaEOtltoi ami ilisi harria .Vmrriran oltiaaoa, m hrrthrt-n of MM Ila, Mid not ii. .. 1 1 .,; nhothoi1 wo Im'Ioma tu i hid or thai uf Dm btbar dlvladoi of ptMitit j tirtic. aj i. 4M ALL amk ii i Ufli W In n ihr cilaih'l ol our country ii in llaiiU'i, ban Um adltloa th.it i-i ; ni n nn i r'ruuk- lin ninl thrir aiWMiatr afOGtod II i' tiamr", it UrOONMI Mk whatrvrr may Iium baail onrMl llMttl sfOollviUaa bofctOa to Hm far uUm- all oi Ih i i oii-iiih r.ilioMri, ami to koap lhi nttodul Iioim ilinlrurtion. ( lirrr-.) I can not uH'opI to turn iiway ROJtt "y ihitv I" a (Militiiaiil opri'iiiiit in i, linn; wit'1 ""'i DOT to ntay luu k from a ilutylHi-aUfr a politkul friruiUlrnjrtA mr, Nt; I mittO If1' oil aiul iii ':,n, a , 1 1 . 1 1 iluly. I hold it to ! tin- iirit duty of .-very riiini, "of ovarj p-irlv, to aid iu naloiniia it NOIOJOd it nui Im tiii.t rral and BOUU I iovrrnuirnt . (CbaoiO, and CVMa ol hal'.i Irfua ditBairiiio, ") Mil ni i AM RM no t t: u WttU iti.iiKi.iaiuN, And w ntoi Npoi "no tinny .- that lhafa hellion ii riihrr riht ir wnuik!, jusiiiiahlr or un itiliahlr to In- approval or i ondi nittoda a- ii w liolo la i a U rljcttl wo portion ol 'in- ooontry to tolaii up afnu . "'I i iin 1 i'ii-ruM ni, it (a rigid I to auatain anch MrtbaBt owl if it IbayMO w ii ii, tbay thou Id I a- put dnw u In tin- Mwrr of tin pwiplo, ( AppUiiw i TltolO (a UU half-aray MMiac im ihi maitrr no t.irr iii MNIM laatWfMI BttatMllittm thr ii' vrnuii' nl, and ttUafttPillUJ il" OV- llll'llW . I 'aWl'a M 00 OtQtt ttfVRWaaWHlO in H thr rvu until tft irbtmUtH fi t uut id"'1 i.ppluMM-.i And waao 1 in lavotjOi di i on 1 io uunuuf w ith 1 1 i- roi eUlon. or aid of i oit'iii n.niit it, would go and tak'- up aiWa wiih (In in. Ih i.iUM', if it in ritful lof lln im n lakr up in nif, it i rlgbl lor thriu to ha . r iniM 4 uid hih IfflrtlllBf . If tboj BM we up, ii tin i.rr ii . It y d tir.iM.ii.und inind r, uinl arui, linn liny hhonld U- im-ithrown In tin vs hula nva a of I hr I iin oru niriit , ( Vp'laur, and i ricp- of " K"t ' ; ) und put down mj ih.it no rr-uiri iiinnd.it will OVOT liud IoImIIUni .inain. so UaVI riOMaild MftOH IVVOMtUt (It' iii writ j'i 'i i Now 1 hidii-vr I MM Oih ol iIioao w hi, in Ibrinrr y ar-, ihuuhi lli.it at tio. 1 1 lUaoillalOttl put in jrojRirdv ii. orolUbolluj ol lha l uioii. 1 U ln vr now, M tbon, Uul thi n ii. i ha.- ;t M tlinnal lontrovrrM that jtiMitiid tin-, ur un aiinrit p'UlliuM. l UdirM- thi- n--bollloll did not uriM-out of awtiOftlt aii uiou. I ni troui hliiui, wiikrd, ro klr .iiolniioi. i Ai d I Udiuva it it tho dut of avrr) imau. wo MAI hihI t hild to tiii i an hi 10 aiiiiM it to rrich it- i ur (onuiiutlon a iavar to bo pnt doorOi II wit can auatttln OUI IJniOII. if wr run uphold I (tH VvuoUlutioii, It it, not by romjavinisiii a ,ii r. lefllion it ia hv putting down roba'Iion, and miking rtur roiiiproinia with lid I it v. fA. piau. and a voh -1 Thar m v-wif Iim i cnterT.'') aai Ft rnn Tim ooi-vah ra A4n.- ron thk Mjnpja Mj h llw-liVfTinr ratA, iiippiwi Urn kinrid ha-1 larapn ulrrtad, Siimnr attd OafTtOOO, and Wrialrll rhlllip-A, jml the AtiolitionUtA ol' tin N'w-Knarlanl lUtca t; n- rail , mm -Urt.-al a ro rRflli'-n ftffain't tl, au'h.'ritv nf Mir, I'nitr I Sttr, what would har DOOtt dun? I WOttM havr trh1 to aniunt my OOtttNfjrinou to put thrm down by f r of arinn. fCbOOfa and i rtoa of tOoodH) Now, why not treal -outhrn r hrllinii jttal vou would hav trrtd norihrti rrlM'ltior --and whrrc rr ndndlion GOntoa from, put il down fonnrr. (i'hrr ) That ii mj lottriur. I lm h Mijo! upon that loi-trina in olnVn t in, and I w ill -tand In it ttOW, an I it that INK tritir roth down I will j(. down with it. pai rftnuiUM 01 rtni iti imi.i.tni. Tba i I'tU'tn Matri , aII in l n.--vrr I -t a hMitlff IMVO t'n in th tim l tbolr iiiltK to t hi day. I'm ti Aura ihv had a OtMOtlOal al-ont tOfrilltlaOi hut H waa rntin-li idral. i mr alMtrartion, and w pra- ttcaJli not a rati (griovMMo. Mm if it bod Inn tin had tin aWaBfOVM I onrl and hoth bfOlrrboa of Cia0lliat uid tirati(all had con i nl of th OjnORMn. Thr riinitu iilavn qua Uon WM th "itit BfOCllcoJ OOOatHNI thrwfttrr whiih BttOMTOd fhinn. nn t that BOOHlMO w not thr 000M of th lOttollMaii hat tatn tlrat MOaNlodf .M..uth CofoJlntt bipjMI Ml BMaOjM lint ! ofora ih tfOOM wip- count td . ( Laiiichtrr. ) sh l ad nn pMotkol jriovMtco nbotanooof I II K lit- AM.T A'lt.HII (ft Ii ItATM Al P irit.1. IdOVAfdR KaOoI it Tuwlnlo, Tboogb pnlhliaMQw oaJaliRl, - hr. 'rl, and dfr,iU'll, and Dtttlloa bold ln wia bnlanoi thr ihpa.it of bot to enofoa Mb) Hk n, it wai a lon tim U-i'iiw th ranud i.iimI thitt ' i'r Into am thmu lik MOOaabitti And v Ium thav did mo nonitnally. tba MOM Qoi rrtunoi t waa rinolutinnii-! tOH (aait HeO awav fWon tl "Ihrr, und MMMtloOn Iboil noi i ninonL ratbfR ih&n allnw it to go into th lanUoniMM pi1 .if M-i H lon. Marx I md, whrn .It 0ta OChoiMO, a - rnin-dt ii. MMBOttfl -hr ittrna an pMtrilM out thrir hl'MNl hkr waiiT aul ihir trr.i utO without flint, rather than bl drawn in- ! dii.n -nk at o-l old Kontnrbi . o iitr lur ii t crimr and Son.it in ha lalmn-d to Imi);' In i tit of tin- Itnlon ifl'M all attrinpl to Inn- btPf fnao bof iMolltf 1" th OnnMlttttlolt, -In- lltOI uitr than - i t t boo I tnd mi r it lor ihr i nion. (('hooca S-m, I ItOMtln or all dUOftl "I tbtt I ' Si iti i'-prriall in Immo 'iati' ! Ilit rltlaona. nbotheftboj aro troutxloil nl . ut thr ititrj:rit ol Kont itrk v "w lirt hrr t !n think ii MnooMMan ti--tax up ih booaii 4 ni boUlrai in KrniM' k , Moriiiphatn ill oorabnnnOii tin i .' A sr l lir WINI lll'ltl l U.K. And now I njvat that th onti pfMiMttl I ommw H ilbaa nUon w;ir. ihr AuHhra imoo ipn-- tiott and that app itnim d to MMMO thol OOOld "lily U ilriiK'titm-d ItttO tlm fully uf mmm'rbIoii. lit n. Itiitlri boa hud thla atMOOtlon Ml bb h ainh. Aa long oa tbo ( onatltntlon oroo MAMnalodfno all OOOMtnrOjHvo rloona Adlmittrtl that it wa tin ilnt v of Um Krn- Stiilrr to p-Hlora UM futfi tiv wl o OTOJ lliTini; tpan th MthT-OM of flit mootff. Uon. Botlof boo fonnd th rrontloo of thr tiitfh i nnprat ti ahlo in main riwh. Tbo morhot hod throarn it th OnnMltntlua. Whut MTOJ tht MOUlt Ho ri uhlirrd to re i i ho humln.tl-.ul riWtltthOictto, and raloin thrm. 1 do not k now M hot h-' i t ioiiikf to do w it h I bo QOOOtlk ti; hut I attppOM h in Kotiiir to do with tliri rihni : .i-1 ' IriabnttOfl aroa niix to do with thr Willi. w Molonoa pit- "ind y n nt al ih Vidov M lona'i piir, liir'c ?" a-k-4 th ntirnt. "That I tiid.' "Wlmt in id vuu i hiuk, wbon vim will ntAtwi, yon laotbi in thr (irrat lMv, wlii-n I MiaU Iu iho e, and vuu will Im- tin rr. und thr Widow M:ilii- trill lrt thrp , ami thr pij will bo thoro,' "And will our riptir Ik thrn?" ' Yt K.'' "And tlw Widow Malttnr, thorof1 'YeH." "Attjdthopig thpp?'' "YOO.1 "Will, I thouhl ni, VVhfow Malum-, 1aki nur ii . ' (I.uuhtrr.) Now, I do hot know hut (tl n. Hnth-r la nolnn to t ifco .i- long a i P-dit a- did thr IflahniMli Hul, when wt' hm - a I oiititiilion, nnl nbotl ih- in know - UdarahoAwra, I bovo no ojMtbl hut avotri ju-t t iti. ii will U' ir ii inn i' OOfttpllod with, I. a AI. T af Of IMP inttTatnUUI M ih , I hot i oMannVnea in tbo MHitlum naopiot and tba p-Mlr 1 1 th np'ut conflict iii Krtitui k. iii'ip" mr tint tbo aoutbofn hooti la with itir paopla BOUMl if tin- MVOi I I nh tMriltoil into Ml in ium a ' aafvtta with Ihr rxirptiou of MM "l two -lull - iii ihr South, I am ami atiih d that if tin- ntO RttlOQ of I nil mi or Ih-omion MTOIO "uhuilt t--l tu t hr (M tiplr to-dtiv an o rrw hrluiinu; otr aonld In- ghron tor ihr tJnloti anil Ha Star-. nd StriR .-, ( pplatw) '.i i s in lini tlotl tl r -how n that WMBevai thrir ha hoott an rlii tio i in any KMttMftt tat, and aliir ii-u t unity gttron, mmi hnvo mm thai tlie I nil m aontimfttl boa pfovnllad, You will mo that it it by mllltori powff, by llSjOOta, intiiui diil 0 i, d -trti. lion, uuirdi r ami iraotl ihut thr. bni t luoooooVd in goltlng hi mIvom m thr oonao ol -Moti. Iii Mono MotOa 01 Ibf intiaia" 1,'Hi"' Aim th'- mnrr aUjbnilllial thr qUiwtlMi to J tu ',j.i' ill nili it l- il mior iiiimmiip; ui lavi. Cobli aial tv tt pin t- iht'tii.. h in now ll'ili"-' --i")t ha lr- had ..poml Mr. i,i I'lit Hon from thr time J tba I luil Ion i mm nt imi with boll thr i riiuai itv and f ir- th.ii I diii, in- iievor would nova uVn idrrii il, I aliorgc in nil fiu pul 1"' ipaai Iim tliat thOJ iniUrd al th.ii rl . tini; i t lit-su Im In-i ii eliMMod hoittf anon tboni b) th ir own pouih in ih- Houth. 'I bail Umc h oi im . It MOal : ta tboj WOtttd Ij' ruin.il. ('ill thuni lnn i r Uf, or iMitith d to tin1 lytnpfttb) of li um t it-, w ith arnia in tbolr bonda nAin.t tht ii flova mint nl, and Ihrii h.ind rod with th hhMt i f niir inurdrrad oltlaatM ' Thoy ara ana MMOof thoif OOUtttryi thr an- traitor- aainat Ihr Uai; and Ihr l 'nitihitiim, und u- nn h I ar raign thi in. In tin- graol ).iy of A' fount, th" rn.;t- Itrini and ra .iv.if llulh-r, that -h- logon the bion.lAil dh ' h' tin- iVVjromttig with IiIimmI, mil tt.ind up and w hitrii thrir i rinu - In i'i tin pi ri-aoii w lib ihr jn-itidy of tha un n w hti now atlriupl In d v dr ,i u I di--tru tht- I Himi. WIluM Tu MAKK PSA4 Willi. Wr hav aMM bj th action of thu lurlcr tool Ihi 11 "tuttM thai it is not tin ir inirulioii to pufiuli llilo govafiunoul to ba aulvartod Bvafy r ni li now u In i hi- itologua of th tni iii ,lroiu ir u mi o IttJOOn) , bM llOOO OUIUIIlHtwl, ii) at ti n i ' i k to tlrii a lln mi i nt M tu rrv-i,,i,. I low can i Iii ao man be iuAtoluad n any "i . with ban ,J drippnii; with blood not 0011 vilh lln blraaj til north" tu, hut nt' noutbont lilMOH and whyl lUHau-r a inTth'Tii uudidatt- wa-rcl-rd, who bttd i"ur yanra to otfva, whuwoloctlon tin v iiiiht hnvo pp .rutrd, whoM aloctton thr roRMvod nti Wboavai aHiatnina tln-ni, 1 w ill ni t, ll'A'i M f at o jm in - I will wt, Wkotrrr crirs comvnmtist teffk tint, f oof. (fiirat flMorlng.) i un IWponoo, hut ( am fur nwblng p'im-i. with thr loynl olthMtta of tin Houth "flM hiyoJ I'ltloonoof Kutuik, uml of Mmviiri tOO, who bttva h nl I hat HHVMfll Nob MhodnoiMfa Cblbiifna K. Jafbaun, In ktom. (t.niit augnUf.) llilIoAll't.NH t.t I Till- t OtfOTlTlrTIOali Ihil Mr. I. in 'tin. il a Miol IbraOOth, ItOI in. iii d thr I on -til n ! uu i MUCtlllg hi A- iniiii-trulii n ! Vf) wi ll; tin t i- a day of rarkoitlng to come with him oral bin Bitvtaafa, Itu i ! n ouo tblug to l iohitfl t in' I'oiiHtitutluu in th f nia uf voiii iotintryl a nil uultu aiiothar to violate it in eiaWvorlug to subvert it. Winn m DuinovfOtk uf cpuXllcon flMttda. "or anv otln-r man." up- . i- d to ill thr ,rr-id.,ut to BltMHIIIt, I um im' Iti- difrudrr, I un-p-lv 1. wbn tlx-.' i ' ' through with him. thoy will moral) InouTfa wbothoi MoMtnt. l. it. Mtvlial tUo bnva gone atfk ii twoMiUitg to thr tonotl i nl ion ot' th Uttltod Stair t t !bOufa and louglttoftl I bnva thr Improaalon thai luatltutr9 log a pJMOUdod gOVOfUIIMItl within tin hogn1 iloilawot thr I mil. I Matt-; that itoollttg th liooaufM of oof ClovatntrMntsi Ua ibljuat uetrayiog ItO rttininamln; ftflog up' mi it- fuititii a tlotV or a!aiiiA,iiiL piiat UpOII lm hih -ra-, au l a loiik, tiat oi min t mi l (liolrad nvU I bnva tbo on prraalMi, I -a thai Iheati are llghl liiiTitigc1 no iu- upon the ouatltutioii, tual iiuj reojoira r.mulnotlirtii I laOUgbtofi I ithn,i:iM wmi rMtninttan 1101 1 I knt.w imi whotbOf Mr. UpOOltt hut ob - iv. .1 ih l'oni.ltutlon . """- t tm tu lu fH,Ari uf itii.itimj On- ,,fV . tain nl, It U duo to li i mi ti My, boWOVOTf tbol hr hun , I to bo In good with attoturttng to put Uou II thr raballioO. lb- ha 0O4 MNM all thiUfeCK m I woold bnva oVna thrm, i" .n 1 woull ban multiplit d hit men In al" ui four, aid obefO DO bM MfUCk tin hhiw I would h ivr MfUl'h tlo.n. (l.uihtii and uhomiu.) Tht'ie'i ru 1 do not arrv with him in tliat ra V l h-.n Uu lUiy ."Uv wo lutv A MUa j I I 1 n . jjiiujiillM.b.L. rates or AimOTtaiia ! TOR fct ft CAOII IK AnVAWftt A itMiBmi'U p.. 1117 For 1 iaDHM, tk'rM two wc Ttla. or laaBa noa ftny, BO . c fi---W -'wolA : thi-fA rlAyiB, l ; aU m $1 TO. Attfaaira Mona miidr, aam priw wrh dcij kt'tr ka, i,f nlha, flft tt"ii for cbrtIi mr Urn- M""thlr atTrtlaarwMkntA of fnip Wnm, la aaMrd t Ihaamvi-nlaiMof lha "lot-, 04 fir tfuj I aaHlooa. A'tvutmrmrtiU rof-tTad nntU Ig v m pt ut-"-k 1 mm 'r iii ait mi n tndaiT. ' -J rrwYit with him.for ho la to ta- bwM w tha I oOVf olTM-t i to a At net aiTonnt. but I wnlrl rrnx t'm van that undrr th niokr of on mamy' guaa. U i tta am firwt, that thr rarmlliRZin ia pot down And who that la door, I am randy- to oao bow it hi- lapwn dona. Otto ft rut riAnttAa rxnrffo. It M wid that tha hala rorpiii haw waon MOV I- t M And aWubamI. Wrll, think It to 0O0MJ0O KKIM bora wrim i i ion. h aht'ot it, while (UVaw knew littl. Thr la an old maxim, m W i.itilltiat BMir wonld bnva in had no liveal, ' -j. , tbol i", tha lawa ara ai- ir n tbo mbtot ol arm. Whoavrr IntaKfRiwa ii! i rntrui ta tbol writ, I guilty of o grewt oil 'i Rli I b-iral wmn f, And incum a haTT paw l I" tun ! war it ll 0 tlitfarrnt maMar. W m ,. ,un ono it If t- Miiii:indintt; at For ( - ,M MIOO, K rt Mi llmv, or any when alao, whrTO ho waa nurr iintlrd with tTajwin and trmi a vary top, woiihl h. rtj-rauaa a jadjrw a v fit of hJMM orfitii )(ivr up a traitor In Oil induiiirin thr sjilrty of hla ot tni I at ! tl InU r tu of th o-untrv t (Oiiaa N - r ) No ni.in can prwtntl i't for a aiav cf ui i irnt. it ia r n nf thr trrfhi iMrwMlfuaw t v if Ami if I wrr in mniand ami haal giM,. it i -on to iM-lifvr that I had puaaaanlan of a traiinr, and no thrr rmly would arrant trnaHi ery, uU ad 'A mri, nnH tk m n aWawai Mo, u boonond cfMO of " tiorl' " IbM goao right lo tbo apot' "Thai keowMl, "That io -urh ItrnitH'raa v aa I likr to4r." i ! ntCKOtn 4tooi in- nKJii'i'f Mniiafr?.' (lafl 'ai kaon hail th hrari of th ArMfieOM paOpM mopi than anv man of nnwlnni tlMOaV- AMI why f Ih-raiuit h mm jrreat m i- iwattiaa likr a man. II didn't b;o, in tint nf cturtaa; mi -.-it, , to Ii inon-tru'r ppvltlriiia fpirn OitaMa' prri h iu, bni whi n i man wanted hanging,! 'ii him tinit and loob up tin law aftat wafd. i l-n ;h'''r. ) 'I bora p iniiwa and oeoaakwaa whi ii Ihla ta tba onli way to do in daiing with traa t i . Tha Hvll law ufTonla no attrqaatO rr MOdVi vVhil ynu ur di it.t,int th awaattaw th tit i v mat In ruined, thrrapital in riaiaaav tin- ip l,ir- dr-tru. d. Whn th war ia orar wr mux examine and if anv ot a haa Irrtwd I i" 'x tor i tapondlMJ th writ of hataa rr pni l.rn. liKtnn p-iid bin tin, but not tH aflt i be bod put down both fori-ipn Iim-i aaal an rnoatk irnitura, RMi'LT nr iu;srl0!. ki tottg 00 thora i.- a dtlaan South that aav iii i ' I prof. , tfon of thi- fcORMUnaaiit, thaw ii la onr duty to nntt t th t IoimiiiiiOM of UM I nton fof bio onboi ("Sound. ' ThotaUa talk, i .) And whon thra la noi , it la our dot) to niAtrtaiu It. fur politii ally, iogrwpJai- allv. MOlolly and rrHnmrri'lally, it la ono im avon ranoa It la ottrriv inipoHribla tor tbio (lox rmirrnt tu Im dit Idial withutit it uttar oao trut ti. - to lioth raotlona, Whrn you attampttw lix ''. North and .South, von inuxt lo it Raat ind Wi -t. Thin all will goto po., and otr count rx will l-r m Mrxirc -wrNrao tlvan MtoHti liovoti u w hove itn tinioa nior ma tr rial far mta hh rood daMrncttntn, A military ihiwpiwlawi will If in.oii'iirtit,i wbrnrvrr you pannlt thia rata lllon tr thumph. Kit -1 ,i l WITH I r Al It'll ) MfttO Ml we ar in fa-or of p- i Yiw, wr air all for - im now. J waa for nrgottatiaa; Ail. r, until j lortilication waa tirwl upon db n Im 1 aitilh-ry , aud thru Unlr atliru toall axjoao tationa of pOOOO, UttUl COnUOtod mrr rwtirlJon. i li t ra.) I My thrn- in no prati until you cat put down rrlN-llion In- top- of arrna ; and wtwt OVMi Othoff man, wouiati, and ebaU iu tba I nlrod Mtatea baa acluiowladgad thr Iwlapaa I- n. . ' f thr rrvtdtrtl ttat, to thna with arrao in tin h hamU I will ct ill oiRrwcw nt u I wlt talk I. i my own unitilit atmn whrn no otbawi will liaaf MOa ClnOnghtM) ami crirr of "good. Wr mtiat ntanil by thr I ni.,n. V'rlh.w r iti .rrw. tha l.iniM.Ajry Of aAndfOW .InckAtan waa. 4Tha UtMoit uuiat and nhall Irb prvReirwI." What WMlbl liOtt. .lark null bttVO MOM hml hr Umvo at lha li-iin tnthty f II would ha.r hung tna trnltora hihrr than Human. OVg tiuk a 1. 1. 1 r.a. Yen mux niak pOOOl with th loyol man of 'hr Smith, And thr in thr plaa to niaba it. Bni h"w Hill you tin it with reMlion? If Uma in m u i an dal w ith, it If the loyal cltiaaao of Ihn ninth thiOtt that ur pMwMrwawl for th ukr ol Iho ' i"vriiiornt thtwi that love thrir i laMtttUtion, ami ur willuiic to die in ita da-t- i.- r, wbon thoj ir- raototod to pookbM by oon- UUOrfflg rrlM'llii-n All ahMlU "trivr toratnar l r ih - good and mon Rlunild I'arr thuirkinaowia in huiilr, wtMiirti iMpliaje i u th name icj' heaven that the Naming, t.r tin- Union -honld rrturw, ii I IdMlutt raaM thrir tilth h tml- to . una thia n la II 00 an a Mrwiouo MOaoMff that haa conwi hill. i i t ("Miirnt lhm U-t-'ir tin-it linir, aiaf dim .nli baood OMl loon th lM.trettftJtw.ir I 'i i i-l t I r. I larlMVOUa, wbx H thr t-xrniu of the laat lrar- tdeidial oleotlon hail olooad down, that I Hhoulil CMlttl tMiiintion und an hoiioraiilu UlaUcaira Initu tlnr orrtlTt dliTUMairna of the day. 1 ooav gfOttltatrd myOelf tbol I -Imuhl mu r nior rnjor rapt mi thr qOMt of my OOMO aihl in the par--uit I bivoda Bni thin ipimtion of (luvernnaenl ur mi iii hv has unmti, and 1 find it inv duty Ua rau-e oi.t vole at ih ilriuajitbi of my f'llow ' iiitit-, gpll tutl'ult in v j- hn.-hcl v crowaol a itb Irfmnpn. AfO yon In favor of wart Ko hut 1 am iu fax- r l puttinu; down war bv forcw id' m imp. I am oppuaed t-i war, ami in favor of I lalniugnjaooa l) pitting duan the autbon ol ihr ii i" 1 am hi favor F prnre, but I am ia lavor of ihr only i-ourw. that will liuum It dri- rng tml ifooad i-riinAi, iieutiatlng with hniili x . l i i i. Mit AJIO VMOlfOM itKNouauno. (jg w bon tin- oountrv orjojunoooM to di, it will lir r.ipidly. Ylu-n tin- tuitiun Ia given up ta dlatuptlon, it will go to aw i ft drftructiuo. Kuum. '! uia. wa- thrrr hundnil years dying; bat thru ii phvi-irul powofl WON (.rraur than ootw, it- in i:il I'ui rr li - it- nrrv-'ii- rnerflfy loan .ii uti than UOIO, Whrn wr we fall we -hall gw down in blotoj IM (lOfbntUWxj hut not in teariMr tin- tl) Ing nrxrr WOI p. Nuro, thr. butt and wont "i tli t OMifa, Ming to bin i i.i' j', while hla coni t.d won in Boinoa TajnorinnO to Rlgnallaa hi brutal h roclty, rrarrtl a nn'iiumrnt of aavanty thou a. id hnmon -kulU Atttla dm-larad that tin irnuta abouid novor grow wbaoo Iba baaf aT ii i irltofoa trori HydM41l left the lanuw ' k it Ith ailn a and ilonilalhmj hut ho who - i i Iho AnMrioon I 'mi-n w ill h a graatar It i II or either, AndHharoo, th murwtr It ')," who toll upon ond oUaawaond th oa h- WOnV ii MM i hihlp'll ot thin vallrx ,wilf be uiofa apppn nl In blatofy by nin. and mj aa l t. i man in tt a Right of !d, than tha de o.b r of our low- hnprn Union. Shalt tha fell dmyrfoof thla uoonufxt) fabric U- perndttad ii m cmilpllab tbeil ml i uai crranl, ami ahall i lat aldad iti thi- work of evil by the cry of pa or? I rt amu oat m e undrr thU Mballow prw nil Solonmu, ihu wive King of ,lutha -papd not tbo Mturdt pu-Juab though he rlwl foi rifuga to InCMMMIof tha Taiieniacle, an4 foi pp'trrtii u ti Ihr hortu of the altar i hr -h w him thrrr. And a crv uf pnaon i be oagotintod with ornood tmittww ihonld anrura a city of Nfugi to iwaaa fHR INON 1 'AN UK HJCaT.'UKD. n ti, i bnvo n onov nad wrii th nnd, aiul iUub-. h00f what I tu Mihl i)o with thlH trial di io. ill o pOOOO. 1 do not know that Uiio i . i mi nt avaf ran bl hr- iht back tu whera it w ItofOfO, hi tbtO riip'wnrnt uf all ita fakv ii ii-; I mt I Imlh-vr It can lw. In population, nova -unrrilis wne iu p'livratiou- a wave aoe iWOtla wax Upon th OOOOtta and the men of to l, v paM awoy tomorrow. I ladieva It can bo hi no. -lit 1 k. hut not I v fuAteiiUk, rabolliuiif but it la M tfOOtlng il ,- traoaoU. p'ImVm, end miir- i u d. ii tin- Uovormi t rr can bw ,i muat In by a numnMry I'haatiRemaut uvarthmu i rohoUion, -o that tha Wyat pi-uplo of th aoulhaftl frtotaa can conM forwanl lltliuiatof the gox trmueul of tlieaa -naten a. till i-N-llll ll"N IVA-hl gfOg Ji:ilIt W. 1 h- UmarnnMni ll thr tioxrrnineut of Lhw tii.i . in pvuplo, I' le Oure to uae, oura to n- - i nt ii i- not our to -ub verl. We ora Iron i i- tt i -ar t'liargeil with -ond truata It will In ttuto enough to struggle over who ahall adliliulatM thr 1iovurmuut when we are aitraj v i i. ivo OQO to adiniuiater. He whu ia not for H i - uaiiwt it. I have tr li t m nn d to ttght thla laittle out, hut on no ) i, i..d gruuiala. I ataial upon tbo ConoUtotaMMl r-' t of my tutlicra. Tbora I wlUMond, And animata my lountivnirn to nUuol with me, and whon oiuw wr rdiull bnvo paooa rriioid -when we Uall bova put down iwbaUkna whan wa aiudl hava OM'ourngcd rtdellty, whrnrauuw and peeparttMr hIm.U upiiu great lit, then ht ua uae if My nart Of an ntuteia oppreod., if any individual at. wpaitfod, if OttV ar dejariv-d ol thaw nghla, that equal and . va juaUuO U OttOMl W all.

Other newspapers of the same day