Newspaper of The Sun, August 22, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated August 22, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

I o I lMB t TUB' . klt.TM At IktahwlPk. L. I., on thatlBln-t. Imumn 4 i . if" f f .1 imp Al n, ia- .11 v. . -I m. ' ' Tr frus.da ,.f 1 1 family ar trqotd la MM f UK i i i it, a i .vi.-1 it nut him a Wi i imharK m wm.i . n i ; . . p T I ' I vti I BM '.li r lh ant, tits rTtnn. 't.t li ,lp ra KtOra i. l.'i ' 1 CAI.I .. l T ill, .shall. ft!"1 II I w ' i.v I lha ..- I Of I. - ' I H k, I '. " I " ! ' 1 1 I Inid Hi . . II i (Truiitdav) afta roiaa. !C2d ind, "I . i .. . m hi iatr NnwM II K -awr ,t. an 1W CAMIIIII.V In Ir.iail.r.i .Inlt .Hit. altar a I ' , ' i I ' I . , , . ' - mi 4 i. I p I w M loot, i- " J Tt e . . f ii ar ib Praia) tftim - I ! Md It, i - I bii i .i md 1. i i'. lil Mn i i i'ii. f Uktuii M I 111 I A A M , W I pBltl . HAi. 4 M i .i.ii. i Ml i P. i n II ., 1 Tin fin '- I' family it- iMiMI-lly rmbbJ . nit. i.l II I I ra , ' .... Bit I Mil I Ml I If A.'. II II- - till ! lk.n I" f.tary I trlnrtrrv 21 nujnav o i -.-ti in an i mi 9' llnftl ii-. I II". 999 i .'.-..i Ailtl . ., fonr.lv fn.l . la- Mb ats. 4 yistri. Hit V HI-' i .. I MbM-IB. BIB t aiiawll-Up la I vitwl t-aiin i ll.r ti. i.TI. .it PnUy anBtOMi, fid ' iuwf. HI - ' - 'n-'-. I i lit ri'i.d- ..r.M.'Parl H at. MNnM i ii. I''-'. '. BAi.Kii ii. Willi mMm. fiir a it llhiWi ! Mr O. ' K...T. ' Tl.p I' Ii M mil 'rlpmll f 111 ITmil!) . 'i lit I r..n,.'. I v tl,r-a , N'V WW ol TrlB rai .1. :..' r.'..l '. ) , v tr l ! allpiid II.' In ' .11 P. It.y afHimnav Md n-l. hi I rVcln'lu I ft-su I .- . lit N il. I. ii Matfaraala will Df lal..., l l .. --H . f mnris "I rnail I. ,:i- ' I papaf paBa .''I')'. : , IBY-I ii r MAnr, Ml I t. Odarta ll I Mtni't. .k'i 1' ) n md i ajlaf All rj. i .1-iud ivUllvca ti il.r fuai'v ara raapml Mbltii ii-l i.. hMMmI i!.r f't.i'i. ilif cni'imh)') 8 nJVn mMi. '! . ui. ui I -i..'. m I I MM ftot- Unut. Ml Iwaalli Avat wHlma iutiui utviuii n. : Mokiiii.nkv Ou WanaaaMi laal. Ilanrd Cnlnir. i.. .'.I - ' Ilk hard Htd U trvinl M-l rail-, iifi.i i i' i i. - .i .I 4 data. Hir hrasful mil uki' i-lnr-i t')iln fTinin wjrj afW i txwn, M I "' ' - I ln.ui tun raatdiir .if Ins (Mmilli. aaVili .1.' -i T it hi. 'Ii ..I li.e tun i v it. mini hi -it.-1 .1. i:i MnillMMI On 1Tiiliia1ii i iigil Tin TTai Anii'i'. ii . Cm . NcOliuMMa tujnil 0 hwnthg u d I- dujra. I Tli. I' .' I."' ll" f.-mlly nr rrnii-lfiilly InfUad I In MmmJ i rnuantl. IliM (Tl.iinl)j i(Vrni-Hi. fpimi .-. M -i " i -i 'v.. IM Rimi.iriM ii.. w.-i. .i'.v tn I. i-t i .it. Mr M K ly. ll ut J I it Mtiatta, III lilt .11th ,. tj Ii. - ip Th -put... and Mcnda uf Iba Dtmlly i to. rttrtiii'K i . v t. .i I- it n.i i' . rni ml. t' im rrhan tmf) ill. ttw-it, .tt ...... k, tr.'ln l.rt ll tfl- Imor. I .' I ll .. .I Mm. I' (i-rt la r ! . . M Ki t KK.I. llu I Ml "it. :' II- But kali I i I Tbo irlj-Lvi-i ttii.t It i..U ..f t .i- I imilf. itit.l tli' ' il nor iiqiltowtt. 14-utiiiol mil Juliii H. K i.'ifi, aio I ' ' lavUf-l in i.Mfii'l hut iiini'inl. ii I'n.liv .:i'iij'-'i. . u lu.-i. at v .. . 1 . .I t:imai tit ii. Ii. tur. . Mk I and ..Nli at II it raiMMa artM ii tuMarMI in V J Truiiiy rni..i r . M . 1 KMl'l'll ii PuiatU Mil -I if i -" J Mjaat, Kda ttttltii. agod IT yoarv. . -p i, ...t- . .' . l.v.a ..r Iba MBlllf an ra. arl! il'v t.iv .I..I i -.it. Ill i mulro- I day) nditga i In ;., h..iu l.fr imr i.'-i'l 'n.o, I KM Klm.l. i mY I i t pmi. i' i vn.Br4iiK rN ' p a I'M M i iMBRICAM MUSEUM- 5 I !W llatiaMMr U panted lo aunottnro thtt moll r KKTRAOKUIKARY HOVI Ll I i trrr tStod In Um i 'I In of Haw Vtvik of A'tm-i.tt. r A MVINII IllP l''i I'll I liMt'H. k e PfJOM TIUC KIVKJI NIUC IN KOVtT, Uw tl hp rM'r l.i.ii-'lit . AtaarUaii mi miIohh . aluatia U.1-.I"..I I'. ll'P Kv.tl.iii". h.i I i..'-.-r .1- . , MNP to taaaa St m iiin..i. ii"T 1 muaii ftii.' h" unataV ntia i-iimi uttly aa 9999 luMMtM uut ol H e ' ..uiilr , -' I I .1 III ' f MMal OttdaiM In Lottdou, tin I4M Otrdati of FataM it ti r- la, St Adnilaal"!. t all. la. CM Mr iti.l.'r ipii. It.. rt B.M af tO Y 11 VT-M-laa. f'' i .Tgi-.M-- AMTKD TWO OB TIIKEE t voiiim m-u tn aall uU. A, ! y " Wa'.l Mi i 'm ' a, from w7o IS. I A ini -11" i.i.i. BOBEU WANTEL- J , it i.i I in. l; ATWOOD, OH Worka, r. mT1 :.Mt.i M'i itMrt IVdol I. I. ' QOY WAMTE1V A QOOU, 8TRONU BOl JJ I,, Morli 'i "'J workp-i at it 1-1 ii. I'l.-i ii""' liar i Ira on " i ava, M .1' . a " ' "' I 'nun al, Ili -'-'yii. I pa . ui t i 1?nU-IAN WANTED V VOUNO MS I JT i.. ir.daUi loaatnall ttjlni Arpb u m i BHD. ' i ' ' 1 ' ' ht in, DlaUMBKItri WANTED IMMEUIATEM mm 17 T o ahlp 4i.iuoatai itali al Um aitruai Afa d. p una C a. I I ' I ' -' wan xnAniMiwiT gwiu-t "Z ZVTHEB lURERfl WANTED t I r pi. mi i.i x .v ti., in w - i I 1 1 ...i. oMi ' am ntail i-il ii i. .t am itiMatimd u. Work lu IkM M taiaitipaM. 1151 HOOP .nkiui- WAHTXD, M UIHLa IN Md ajifd) i ' i i i .1 I i i ci.nrrh nt . vm U im T1 lUCr WUI.Ia i ill Nili. i , QACK HANDS WANTED 300 JLASftl ' O aMk Uiiida watiiod taittadlaktly. Ai'i' . M WW 400, in lluatarj AM Ot OL. All "a . ' EWINi MACHINES iNTED, TWO t t O win-In i "i Wt'ai ! .t"i . atthaaa '.V I nwlillii-a: 1" . .a ' kill K'.-l..-. M 191 aud III! I a I QIWINO MACHINES -HANDS WANTED . h Oiu w..tl. ..i. s UK' i'- lewliiif moliliiai ftUo llalali. I era. Ari.ly t.. 1' 11. IXWIM A ., HI' Oliain- . lura at. l.M ml QMALL U1KX WANTED A SMART I O lianltliy hull- ,' t .. It t; v ' ' m if IM, who Will nr I ppItp h k-l n. i i Im . i I AV ' barf I i taa.e tin rily i.rxl tp U. A '!y aflir I A M. .1 M V. artJ ru V al. ' I Kit I I .111 II i.-r W .4 K'n:!!. flOUSEKKEl'INa WANTED BY A li "i.i a . uhIv. -i" i t MarR of a anuUI tamllv i w im aolaoBitiobattola. M act at a imfnrMlilt Eutgp. Apidf III T..nt 'iif Baar Ttk tva, Id ftaor, Uiok t-ootu. i.i- "' al IJOI'SKWl IKK WANTED, A SITI A W TI ii .ii h ;. i iptrlabn PptVJtU 1 ' Ml la -I and JiMllt lil I . i t' 'i i' Man .r lilt I rtlt-t III TJl It1 AND SEAMSTRESS -WANTED 'I I, 1 i.. 1 1 . i rr"B ajiin I "' .'Wi'. ' .... I . in N W ' OMI .', . :-i i; t . . l.M Wl.r KI USE YOI N . M IRHIl ti . . H WT WI fj cbtik'v ui a Utli al la ildatiaa No. -K.ai W ITlh al . -I ll' ol. I" k I'- i'i. IM aVI.ItMO'NAJ. OTH l. I riROWNEIi WHILE BATHNO AT Oil ! I It ,.. i . II I.I Ml Ml L'OPKU A ratio, talidy iTitnplrxkin, HffrA natoaltobaa tud lltk (jtaj wliltk.iv. Am i '.!".. I 'i t." II" '..i '.'I kj'a Willi- .1.1. lit ....... i .1 I'V I.i- illlu:Ul avifio, (J" dd ii lis ii 'i r I i - - M v . i ra a INEOIUUATION WANTEDOF AW )NY I pwYEU i . K . ta . ' k ' im. . u i i. lilt bM . Mien u.i. id i DW1 BM Pi' II ol .'I Waa w 1 ll( ii. NOTICE U.I, TRUNKS BOXES n II . Lu ' . AO NIC" Hi n a. tN t IB in . . ' '' linn a A .1. BO ,i OABT i N 'l' tv II ... !. an r dty mnrl j atl I" ..'!.. !. A. M Hot rttkl Lltd I .1 ;, i, limp. mil ilMti r ' pills l Hi tfOTlfl ill PERSONS f - n iMM N '" lltri 't jt lr"- tlbli ftif tno d t.t tht rnajr t utraot, l.j.v att loft ttif . Jl Bad i . inaa i am: 1 U .i illi,, Ida H tntrlt. MiiUS'll'l '' I f.-k IIKWACH Til WlltiCVKU III. i. ..rUl 9Ht .r-t, 11 Ad. LOUX, Wbn HI , kH rlitiwutai i .1. M Lajr. 104h at, n, - tort AWB ft M, Ji'tkl ) t.'W., I'U'.l pal ut it I lilnp ;,tiii II ra 9M aMMI Wtol IWaMtai T IJjjll'ltM - Advsrtlwments for th BUIUffl! rnK iv tttltttlM urtiTrin. PHIM.KK1 OK TIIK AK. A MKWT I triLITT I- ALL Tltr 0Ctl.ltl or Lim' Thr CI mpr c-V h trf .1 VVTTT.TO nnt ft o AbrKMTt'lXO is run try Ai.ytbitiir MkH n i lavl . r l.aar.1 of mi Hip la-.l. rtin. al rll4K rlllll I.INll. hy 0f UTaMtNfi IN Tin: tIN. I ill ti I it Tli m W VI kin., "ll KlI.IN.t I mi 1 1 ITBRTIOD1 OAK akpokh it. AND POI t i St rrnrosc In on ii-c OlnblUbrd Clip l lri'tllallon. PAII.Y IVr.nAOI FOB ivt -,tii?.i I ..ii . KB v.t I i: IH.M .01 , Ii0 i ivkii v .i FOB IftMl ffi v.i j R.lllllf AdvortiHeueutK. FJaTIfYKI NT Ptrl Mtira rjjn nn HI IM inrtMt i"l- I. at 1U BM k al. M I ." V latad ir t.t 111 I.. i ypara. al lit IV lor tl. BOY irt rtrd Ii 4n$t ip, MMI M " -t la', lu ail atahtf a at Ip-1 KtiTitniij-i.it F.-iirtl. arp. I t lll.iiRK.II ma i nlpr iila.l - F.'UHh aaa. I I.I Bk M a MaBtf Afi'ly 7 Clt.ttlialo Hrarp. l.XNII.IBFN I r 1 . rt Na. aMataBM mn:htrry .' I1R VKF.1.MKN tOtatM -Al i'ly T Vtttlmm aMN rum I KK l..r at .pn ti-i-'y T f aibain BIJMIft I MB 4 for Mtarotra A-i t Vl.tthant r.iaro. M MKN UU army alt ., at lt roM '" Hk'yit. I.Mri.llVSIF.NT K,. Ft.il4i.li IFAA run AN iraJrtaaaOBa ihum :"t i-hil.lrpri. Ut BBM M. i Ml BM 'i ll u. tiaiila, al ln.vj MM BM al tW i IIAMBBBatAID a Ma IraM ara Bad I i Bk at I I. VNNfcl. all. 1 1 oparat T, with tnatliitia, ltd ltrtr I IMHHKHP .aiaHlU.1d4N.illl, lrt -I. Wnv-lb ritBi, wMrttrl, B MB INttlfk M, MadUyn, o;. ii' BBATOI wHI a W A Vf'i. n raMA .'71 Ml .t. ORtBAIOM A IMMBaial an a. ITS Clialbitm rt. 111, BA TOM wamaail, a BN Ni Hi aoa. 4f OPIBATOI "ti IBtwp'a a iTlllia rt 411 C r.l at, irl.UATOK.li ,-aita, at in.' Ilptim -. I " d - t. VVl'MKN I" -ji'ii flnp - Ital I7l I'lutthatm r-a I Qft(AT0M at . rta. M Bpt aaJM. t in-.o I RBWIMU aMM liaivla, ,. 99 Fmnk'.tii al 44 -iii ATKiNd WA MTB -Ttt Maua Itl Pa tpi. I -r a MMM man II K W.tatl inllt in IIV l Joh Printar, attady work I', l aid a in. ro r-tf'.-t MaM at wtiiriioiakiiihr w. 4d -tan. 81TI ATHINrl WAN tMB -Br Fi nal ra U - .mil' t rll. ",. 1 li,l.lrpo.'.'XI F.lKaltHlt.PPtir. r.OHIl Mir ranta, frix ..fpliartfa -.14 Fitlrlh n WANT-D i on BOmWOHt OTRL 99 do gaMtal batMttworki M 11- Km ; l-t til Rl. t'r laalapat..rl. - lla.i rp '.'4 fUrr..w at. ill ill KI. t.. Afl ipanprni l,.iiar.t.irk. 4tld Opoatia 1. 1' at. OltTL to do laaanmth, ttl lat arp. in tht latkory IB ti ITMll in n A li.1Ua-a.Tk. l.'.l W Ml it. IUIA Kill Nil tlBtm M """ A ifp. pli-ip. Ill Malia-.n al .',4 BOAKO l..i 1 rluMirii lull (1 0.111 -I, rror. jj.k BOA 111! at l -lilii'K. MM 99 MM Ml -al a. IM LOOOmai To LIT. ULIIMMa I badtt II Ma, M IA Watkar M tiA n'llNIIHBT) r.-'t" I., lit. ,1 7 I. I.1I..H at, lip iLilra. I I BNIMOHO nam,, pi IfaM faiuliy, VI M atp. BM Fl KMMIF.ll lull in 'ii i'iIIi at, iimr MtNrf.Mal I I BM.-IIKO loom It. I i -p. at M I. ItDnt) at. PI BNlHllt:u rmm a n,.i,ii,, in Alltn at. Ml Fl HNIMIBO or iiiilrakod ,a. no dnfl l. t.i, I.i 'I'll I Nlid It. i., l'2 t , :.7 rta JV2 l.lap. ntird at !, I Ni l BNIHIIF.il ill , t -.IB, U O BAMI Bltlt Ill a IN Fan (IIAN11X -F" Mmi. BAIUIBB Bl S ttbatpi II" faBoB iris llklyn. 11,4 III Ti IIF.K Ibufj f .i aalo. t pi Qotn i. M Ml cnsKl.i tiu.skhv A I. .-. Mf-ltyrtit art n- ra, I in 0 rtfcirp M n'o. it BM HBdaiBhflnr tit', -i QBNKUAL Mar tt Btwt dtpat, In . w M -i OMi iGIITi Mnok Btturaa, i u i: lath n. i ,i M I I .NFItV :! i '."' Hi . i " M 1 Mil K Bmtltl Bar aaW Itnf llrt Ml Tf Mth M M" VIII k ll "IP kr a. at Id Fnu.k llB trt. M IK A I -,i Hi. A iixiiirii i. r -:,V; raulM im i; .'in, . HBUAB atara fcar aala, u raara idd, IM OataWtktM ABTIOLM FOB lALI ii. H ii v. 1 1 .in.i 1 1 nni, up, baafs Ml Batdoua at.-,' i.i IIOWKRIII ii III BMIIiiiMi-MMI HOH.tK. truck A work uj Moro, -.',r' Brvttdwa . .'I. i lloiifH, ' . tta, at IA In trail at, III IMPIAN krro at. rt . in,. Ill II, . at. IM LAD i. t. . A i . . .ttlt Wat -rat Ml LA Bfil ItA Ml att trai . il 1 14 v .1. i t j.!. st vv i watt " ppt ..; :-n. at. POINTIB dog) ifial ht w.-aUdiliij;, A.s HI Iloatat m 1 . ii k A llxtuitt ,,i gn oarj . ."il W I1MM. J!. : M.W I Nli ma Mint, al 03 Lili tty at. Id loor. Mil ', i U1F.RA A Iraa-l n-ttt lor aala, IMVarlokat, tl Uoroa, WI " t A li ui eaa.02--tl, av, atore KJ,'.' ABTIOLM WAM F.n OOOti lrni pratt waottd WM k. ln. BM dm Tn LF.T. ATTIC i" to an IM - A p'y M I.'... Diriaimi Ma BM iiAkiuvi- lat, Bxtttrtt fcr tBlt, MB Id ara, !.: HOI !K, kt. ie A aria Ut lat, at U diilli at. Ml aTTOBIi td, oatpr A um in Huiilli, PJi Hmaiw iy. w. A W. tniu i.iiipa t- rauttlBO F tltBO MiMltii ll.l tl" i rtfiill,, c.4in(0-Apply to U..:uml,at,Bklyu. tiRNKKAI. Ill rtlNF.HH. ROi 'Trt A aln aw f)tpd Willi IBBsl but, .131 Hit ar il.4 i:vr. mr a 'ii".;- Inflrntarjri ad' Im fir, doo iray. liANPB, ' I IBB A lnaa, rtmrr Ci',V At ll .r,PP)'.1T.T pai KAOIB aaol to Mrnp ttj Mpraaa, t Ifwaj. fill Nil. .ip.. .. , .. ..it rtBoM b, i,-. out 0 k'phar M INSTBt CTION. im ikmi'I ltd Aaadamy, In t) frVairth it I - nWaWAPIlAV LABUI ' I -I'M" r -t.i'. 'I. t'l.i'.ip, lili Wirt II i h . V M I ' ' I -v ALBANY A Ttoy, SMa, (ron Rtdjtiat-i at, V M. I Ikii l - Fin' -la If; a.i talvrrliapni.tlit. 21. 'i WIT IVIBNK BABY at,le.i u wot UUIitM Mill Mi two', if I'IBIIl VIIIHV 4-C. W It E A I) Y , tiik MB KIB BDITION 10,000 I'll I s i i 00 ii ii 1. 1 i BUI TIO M i i Pm .a Ma an Mataanaut. i nii'kii ITATRI in! n r i: i r a i m Ask 1. 1 Port Ufa thUtluo, pill f. :n t'Ks 1 4. 19 cmiiuvi Btbukt, Nbw Tola. ' atrdttlllj ajwrof' a III BBI'B, Mtal aJMBt. ... I'.'",.' ' ('.:". . vin. .i v 'JkaJtr-tTtavral I'ail ' Btofi Afhtv, uirailWitatn '' P.i J"lJ " 'Ml "" i.-itt r.Rir.M. CtllKAPERT 1 mil i: STORE -EXTRA ' in ni, lUatr, MM to BBM i-t doBbla tint, ' i. - -t. i .... i s Y Bnmkli i. ..i William ibtirtrl vv Ii niLLFil i M N BM PruolM ,i Fakou farrj . il M a lit OROCKBnti, AND l0UR FOR Till' Is. I illi"ii t:iup..l alur In lla,,il,l. ik-di Onvarwl ip... TlloH. ll. AOMIW. MU UiBOtiwIi'li niek 4Ld N M IR BV Nv. Y trk jj'.'li 4JI aMT am ni -in. IJ NK WVIK irST- ON A.0CXHTNT WITH - Kill BHJIaVAl o Uraambaral Baak Tna In.lrr will plpaaa Irani II al lb Hank, or at 93 ll u, pop t. Ml BANK IR B IK I.IKT --NO. Mii.rtHI, WITH t't nam of t'ATIIARINF. MATHF.Wd .jtt t it try Bit Banh t. p n ,1, r wM p V .ip . t al II a Bank. IT t' i LOST IS REWARD THURSDAY -1 t a i trwk oonr, Mb boa an oM rttt on rlttM i.i ..up M t., 1 1. Wlmotpr will rrtitni liar to 1 HAKI.Fft At'BKH, In Wyth a'., naar Or! i n v.- . W .in,- , a', will m-mvp lb rBward, I' -t !( ii. Ma .: Md to II ppnop iitor, anil 11 11 nlAMmtD rtfSTRH rini; -Biitoliiv. a ,"l t'lntl. 'i t" P-vanl, V,-' I, -t .bl-hi lb axtttawNaat at tht flr al M Pvatrta t, .-, BWu lav BBtnulrom, ilit lotli inrt, a Id-i anaiBBkal dia mond rbl Ipf ri' ir. ipt. -t a.,ttpa -v lut'p irrorttrtr, Tb nla.TP r hitI a ill la anl I'V loa i iff tin-rn . on i I .pi. TI Bill I I, iTn. Pi ill''.. rl , li. .i. i. I-t in', ati I r. al. vi. '1 j'iii I I in, i.i ist - REWARD - LOUT ON I " M-l i.. . i.ti iiaB., i Mrat tb md IBB M rip, Mut, i-.ii.il Mini, 1.', i"iia aara and til. Tn f" ' t. . i nil tui lor t.' Ittf B.at Taaiil H'i at , w :I rr-'. ir tlip .' v rpwatd. awM i I ,j 1A lUMiK i.lisl ?J Kl.W.Ul -III 4 MM AUAII, att . itpr, M . at and Mi rAPIIUl'-B, lilalk arallh, Hib .t . Itaknr, '"" ,pi.t. rrn V lilft pocRKT BOOK Lost on mi: imii A Inatant, etftitalakag t IM la m y Baal two pawn IKkota. TT, llndtr will otdlft M a. WII.'ON l y li ivnix tl 'f4f' ll.'laora at. PHI )ix KI T BOOR i.n-T REN ARl) I l. rt i ll.r ."i ., -u u at in ,.ni.r id lltal t . .1 I'll, a,. OallBBJiatlM, a II t.-k L.-tlnpt p. . kpt tbuk. IBBaMBkBj papra an,. BTO B irt rtutot id i...v.itu, toaByparaaB pv.rpi ika no mi, tl... pa IBjaM ..I tlip ii, 41 I avtiiK lat, at,ipip.. Tli al-otp raaar.l will la pat. I 'ii tli rptuni ol Ilia at'.... I, ll.l autaa rilaT at tlir ata.rt plaa, or at tlip I n n.r tioiltt, any ,liy al III rka ki a. In. Mil .Tllll 1 001 I.TKR pit'RHE LOST on TI'RKDAY, Al U Mth, A m Pritn p atippt, m ar Oippii, a lini kakin purl", "i ' . I, uw B I A . Tin OWM Ihalnt a r-ir w.iii.ot, or it ati,tl, lip pnrao .'.atlai'ilng all t!,p m at ay abt Iia- Tba Rltdaf a-ill 1 rwar,lrl I rptnt It t M ll'.aalaay. t 'I i I m LOST A SKT ok TERril on A . vp,. -ii .... Tn Hiidar will ba rtwardad ou ami n$ IbtBI I Dr I.ATilo.N'H. I IiMIi arp IATL1WI BIYKN. Vi'llCF. Y iivnk inn BAVINOB, M Uirp.krt at. Btad i.f Ol ibj at. I" ia.tr ! in iniiiiaaUt ilaali im tin- lt.,k ta mm ,4a ,.l prrty ,l,.y f..,, in ,. k u j ..vl a k. Lot Ihp av tni; anil rptMi,r ,,l m,,nar ti, an ! fr tn ti dtwaaWrt i and aaav raa , laya ai,.i rtatui.i.iy- ItMB I U fl ' tba k in llrt' tlttBlnwBI. BOHBBT LENNOX kF.NNF.HY. my1ntflll M rrtary I ' SIO.N I I M K. SAVINi,, UAMv. I s i 1 1 vi okni v vim K ITIHT ii) , i. In v it,. in lot in. to I p. in , ami fron BM 7p ro i I it ibbM Mbiwaal ibi Ml BllBia M SUM i "i l-'r. tud Br pBRBawi raj Unrar anuB4a Tl i- It'll a lata 1-BBMtaa utl drpvWil durttu ii.h lart pt' . ill a (MMM M ti rt ITIAPIN M i-tarv mWIMIM K ttAUOatYFOtJTi PTaatdaM OKI II Itl. A-YII l-KIJAI.. I Alx-a il.l TION - TIIK CO PARTNKII " ai. h rrttaaBB ralatlllt Blidar tka flrajt M SI llll. K A, Vt I.IK ta Una Uv ,iaa tf4 b IB llual ...i.i.nl. .IAMK.1 NUBIal will aoUlallia trTaira rd Ik latt Irru jamkb nuiilk. joun i wvi.ik Ni York, AuguMM IML anil i IM VOTICE ok APPLICATION FOR TUR i ilia.-l,aiir of alt liti.'lviil ilaltur, far tl,a pwrpatt ..I MtBtuft raj Ilia j-piami ln.ii, nnpt iiaittuipiit, pin. atlard klb Brtrtlt Ittn ,,r tli" AM irttMt of tht dial litip.it tl nr.li MMfdaf .i tin! tin-.n.i part e llir K .rat H'al.it .TFI.II MKAI I KitWlSCU. "f tl tv V TBtrk. n.a Ipt Ntdttw irt pttbBtbad ttl. da ol f.ly. inn. i minora to apa-., bMBra II"" .IOIIN T. HOFFMAN. Barordar ..f Iht OM aid 0 tv ol Npw Y'Tk.al bit MBoa N I lilt Will atiP A. Ill aald City M NtW Tat k itl Ilia Hal tl tv "I A'l(lat, MIL at tan n l.a'k In Ilia foppti.-o,. an.fal.oat ni'iM' aln Mi aatkfBwtonl of ti,p aaol iBMilt'tttyyi Baktat tbo ild Bot lp iniulp iu,4 liia paiaon IbaWaMf ) ranptad ft.n. arrwrt or .inprlaniitnpnt, by roaao ,,( anv il.'IB-aria tiff iifa.ii trai t .rpri.rialv nia.1 in 'a Indlrtdna raimcMy, ot In Im lata ilrm'i nmtT I K riinwisi H B ' i' at ind I In nrlBMi a I. In. ab.ailil n4 la ilia.'liar,'i-l 'r I m i.ni.ri- ol, in pi, t ItlllN COOK A BOM, Alb m ii t'.i tin- tnardrtnt, .1.1' 'Itl III Ni-,., rt. N Y fHE CO-PARTNERSHIP OF T. I ATTkKBI BY III I i-. I" ,., tin il , -mauii I. ,p . .Ii.i..d. All d.daa d't ! Um lata Urn, a .1, ft agl ftllUt) bl pni.1 t" tliair -u.roaiiir .BIIIN BlKKLAKD, to whom alio all pan IndMBad tn II. . ' .1. Arm will Pino.' Bawki pat DMaM, Oil. -I Ana, i:. i II, T w. ATTIIBL'lT. Btttl ;i nr. .l NI It VI III SIM a HALM m WHITE LILLIESa-LADIES l.ava yoB trttd Ibat SBBUaBl and Initltly par din. i.i i rParar m lit id il.-hi"iti inpiti ..I tlip iktti a ' -a PIMFLKB BLillCIIF.4 TAN. Ht N III K.N PdUaUlWIM I Mr It win pay you In .1 . an, a. It ll e.-lin avtol IBta-aMaB w-l.an ,,,,rliial.-l. and it pt'Pla4t bannlpaa to lb akin -tlda vra ifn.tr Ara. Ytai vrtA iBat M Bar aapattorta Ciwtik Kill "i Lily Wlnli. and i'lioaar titan any ilir artn la at nt nM It 114,1,1 I nl TWENTY PIT! OBBTfl Pll BOTTI K I ' ll "a tliP tort atab 'alK lltMaBMaa lav laaai ai.l.L niib a lial k'tatib. .1 t., lain I nan all Im laiv IMad ii, il ! it Biraa Ilia i:rarti-t aali -la'ti. -n. VY1.hu aara ptai try it y.n will itaraf uar any tBoar f tina p I.i'l ivlin.lii.t. For al M M S -lib Soi-.n.l at.. VV al utfli, tut, I al 01 a.rfi.tl. arp., Ntw Y'.rk. Mi V4a0 noCTOR HEN I V . KI. I. ts I NKUVINli POWDIBA. T 11 i: li HEAT II I. II R Ii in LOVE o i s I n 0 N (i DRINK. lav n oiitalM.li or rm: rou.nwi.Nii Aoatiilti. 1)1. l,,BsN'a. ,0 li.. DlVMIOM sr.. i og, M . Ml" lit a. u'- Ill Mai mi AYR. Ma. II".-' 17.1 Fri ma rir . llRii.iii.rs-. Ill Mm. MM f-4 BaoaB Ho Nivv aaai, N. J. 1'KICE ONE DOLLAR. I Tl'tafl Palual-Ui F 'W.lir-i may li jivpt), ,ll,LlloWn to tut- ilriiiiit'i, .a 0M Tf "i Ij'pii.r. arBOtM tLI aui otYB, F c. WILLI A 00.1 IMFtvuuUrMi It, Nt Yot . ,"7 ll-.'i'.l LKillT, LiailTj LIOHT GREATER AND Clitiippr It.,:, fc.tr O rot tlirow tiw.y pottr uld cthOipbatit Latnut I wlflaltBr thr-n In bBtti tl, lnti'-l e Moll at a ain.M afcptai Ca! and a tl.p IMbt ou axblbltl it mp Mora, auti poll wmt if., an luugtrr wUbuul a abaap and baajutllitl llabi. Liili-r- p.ti",t will I- i-up.1 in a law d,ya. .1. Mi Ll any. MOatuarl n t. It X irk. Hill iM.vi ViiIH i: -I nr. PARTIES TH AT TOOK it i i ;ld (our wbat waifoti frutti BhUi Botia Allrr. Iwtt .pi Bit.'iar ami Bond at, batiar hrbiB HI . ... I.,, Hipv aru knimn. It But, Ihl ' will ba piiMnilBtl - It'. ktr at. It Vi VTE ok NEW VORK, ' 141 li 1 1 r M -T I 1 Hi oiALh Ot r .KtuRsr.l Now York, July in. M. N .ti. p ia l.t'ipi'v jfivi'i, tli at no UUi batBi fltr ,v . la- pa .1 i.v ii ,- li. parttuBul : " nt.. kta Atl ulal 01. "i 1..1 Mp Dtrvtai 1 auiltil i" my -1 1 1 -t-r. ., rtananli 1 on,. tup, uulaaa tuib vtaUu m um tad lu ,. , ,pa, an. tb" .tv frum ibli ta -. t A. A R Mil K K .. Ill.OI , "l V f . A-a'-l .! Q 1 tl 111 i-tr. l! ,. ill WatTb'Iil SIN CHOLERINE MIXTURE TIM. ' i . DIARRHOEA, DYIEkTfc IIV 1 id ic. t HOLEBA MOIBI .4 ai I .. 1 . b ,1 -. lu laMtii "I ih bowBlsi avar liitroduad ll 1 utl and d; h. lltarfl tua vt-ry . 1 lit ..'. pi, - ptii, and atr arp an abould t outw prtaitrB a 1 hi t. ,f lb Bun OladariBi Bano-dy, aud laki It at a aa ii 99 may laoulit, Tbla rtuutdp ia I naa 1 1 BrtBUl ii-'i4. pulthad in tn a u im aaaaa yaa , pii-t. ami .an ba aafpiy mllad ou a , iura flirt p, lot all . ta. f..r . abj dttl mill d-uatd at, W.ll Vvm IwiiBtti. in, 15 .iau. - ti:a.uhoai-n. AN EVENINQ EXCURSION on rill I;-., .lay, A"a'. Hid ThaMaamlt t TII0.4 p w vi villi liava I'ipr l, N tb l".'r, to 4-1 O y al. 11 1 1 . ak, I'. M.. lot N-waik via Catty It an I. ,,i ri'tiini by mat alight, laivmu N.o ark til 1 p M T 1. u-t m Km hi Mk) mi, to mutt, tull f u - AtTTTTltM-l villus T (TIO NOTK F. I.T ROHPItT HAY ItOCK Kaill.t 11 and ftlaalwar. By rBStt, papniUir, itl Flktai Anal la, at 11 o'l-aa-lu at BtorB .Ht Sprint; M, rwlanrs of at.- k of partl.tr 1 and . .11 waip Mid aturr Baluret . Mil MlM N I.XTK tOKlHNAKY OPPORTL'NITY,4 B Porll ll.tuaprnaal Furu.lurt' at An -tion. THidaV T i..lav. tl It .,''' . 1 I ! aftta' dwluf-boitMi, s. I' it 'fliat at, 1, ar til, ar, a,aup.1i'.r blndatam pal '. . lim. a-r a.i.l In. f-r- in n: ..t in. .atp.-ta m aivi 1 ' an -.-'"is I wt-.lv lap aaiMtaaww. hdi. lad-lioA tw III 1. aii,. -..ia lolaliaili. iiirbdiiBt ilmkBi rimk 1, ,it lili I ,,f all kindi. -ilvrr wan', A . A I to Iw d will mi nip.,.. II w WaaTTCOTT, An. 4 1-...... r . lt riONSAI.ROF HOUSEHOLD FUR atl itnt.. a M UBIATALAI AtwMa ,,.,, I r I 041 flltlay, M I'lid. at IBM IPa-MBB. ill.' It rtrj , iiajkBaM awBatBI aBMarlirtaut nt !. . t-t. t. 'I I I IIP. f-lopi'-ii,!' InaliO'.ir aoP-t .. , . . f. .'at -arloi via ia. ttBB and w.ad -Pat thl -. ,' ,",', d rlUMAlhrt anil a. itlPl.l ", d'. ..I. Lurt lial-t'il. brkt -. d vatia, '011 ... Itrtiaarkt BM iBplBbi paryirt t, ai, . Ii .1. I . , . t Mlaa malB ati btaUluaa, ,. 1- k'kary, t an -low ai",.. ,- vtnioa. ,v Itn Ali'iloN BALE KI.ROANT IIOl.sR- ...-.! Itlilu.oii llUB dap, fun -.1.. al li.pr' alp .paidprirp 41 tv -t Kkb at, aaar tM Ita, Bl 11 o'i4,-k, pi tiaiatniai "t poi' i. clounlatt nni ilinlnB 1 fiinni.ira, atrrivtlag, baddai . ,1m. ,. ttt, aiivpr aaip, tBMt tnta'tyi alan larB BBfutrtm til ... lata, nwtil and kit 1'PII llllllltlln". It ll'ITIOM SALE OF URNTKKL si I ,,1 . , i,, ,. ' ,, ,-. 1 idd fumU , im- .la , I" i dApi al Vn Waal Mh tl. nrar llll, ara. at t IT t k ,. -t i, a "I rwpw..-l, tnmaTanPi and '.lark wal nut pa a. 1 1 amliT, and -li" u,f -r,-'in ' .nnltlr. aitv.roatp, fctlda pnl'i'PV. ' n Mtn.if, laildlinl- A'. Ala. l-a-t inptil and kit, Itpn BttmMtA '.'I PONSTAULE'S SALE BY VIRTUE Of N-a.1, naratloa, tvitT A w att will -ii , , 1 lit. 1 f 1 i.l.iy. '..1.1 A"a i-t. al to t.M.a k. al II,.. a,,,, -man, W.at Itn-olway, a lar.' aaaorltnaat ., arta ktt 3 and aw waf,c.4rirr4tln4r itr4rtrw, tiita l-.f.. ,'Mi.. ator pllthara, a'lffar Uiwla, liilta, dtalia. kaBllak plat, tbala-a. ItMlM -Pti. pit, in fa, itit-r l-.la. tattjak wuniv l-.'a. BM 11 a, la Bat trt , ti mat loii ml ui a lital i-i.aw rrltiil al .,-.'. II as dn III lit N f. Mll.lJt. I'.i.at.i . ntM M'lU HO lit il IIIHHiK. Al 1 I luNI.KH .11 ' llol.niBMtK A lltiLMEd w Bilk ml dip, DUda . AltBUal Mi l. at ll ovl.a a. ah ihr l.uui inn .. IkBums M WiM lath at. 0 rirtlng id gvtal 1 to il mil.'. - t". Ii-'ln- in. and kit. l.."l Inrui larr. ,aip.-i . I1.1- a .1 miblng. ibMrB, burBBBB, AA BtBWB . ui lama, . '20 nl.NKY liRKEN, Al l riOM KIt-TIIIS dty, M ball pa-t tn iv noki at Hip MtcMn rton . 104 W IJiaoi at, a l'4 "1 bf-avy ami laf dty tit dt, rtkrtntDfn atlk, nuakny, boop -kin Boa, Yaill.ii' ii,Aa an, la-4a and -lia. 'lapwing ins litnta, Mat i'i. wah low, rdwi a an, .11 H Kna - 14 I 11 BURI i v, 1 t 1 10NKKR- Will al a aall, ihw day, al ll .I III Canal -trr-l. uitana, IvilatPwla, i-lialta, Urttoa, arrtaa, -'" liada, . nlul .4)a-l iaip 4a. oil rl,4ha. nial IIBBila, f. lawbk wartlntbaa, kiul.. ,, till UBBI, A '. I 11. lU TM.KV Al l Tli -WIlXTtXI. ll u 'ti'. .1 ol 11 a I ' tttrttlturo t ntiiiti'd In aald Itaiat, oinBatlntj ol aufoa. anfi l-'i., IrtMBBMand Matt irpina. aanm pltsl '. Im, Ian 1 d idhrr niatlrtra, pOVtwa, laaa in. Laddiln, in- .md i Bt ktlttta, rurtto,,,. m., brajait) iinl "tin obalra, batkltia iaaaa, kitt'hafl fun, I, hp. A.', n Mab tin -aa a lll ...tnlllttioo Wltlt. I MI H RENW Ii K. W I T. Wil l. Ml I I, ! Pi day, Md A .,"1 1, al I" ' lo lit. ti .'--. PuBtai a, lit. Bt. FMIa rt I l.s pup a. Brtadt' lyn, MM MBatt and Ax Mraa td atfcl atmp, , -iniii lafanBM, fftan ami r-artMatrWara, batllt a ptitaral Motktd 4 di-il.t, .i.nipr ,-n,( at..,, tbllta, wbMB tiaiilto war. C 11. R,a klliirlatin M,d ypllow Wank rut and 1 it taa. I Bw atp . ' ., , rarMty "i Qutop rbMa K alt, Nab lajalllv atul witlaatt rwrvt, Bttll 'Jta-1.,0 Ii 1 1 1 -s 1,1111 -111.. am r 1: WILL ski. 1, 1 i. ia . i iltoBriawr) I huuor ator, .1 aartlti - Ti.ura.t, An.:. Md, rt in ifcbtrb Mnrl 1 M B 1 MORI Mil .. Al ITRINEKR - WILL ' - ll. v . .1 in Uha H ani tViuara, .1 10 -':-I.. lot. ... . il,a,i-, l.tl loa. Iinp.,14, oil piiti't . ojiia. laatittr li-U, ' a triply of .Irv "-li I d . atllillB lo 111 a tuaii'il,p1.'iy, pill .-. '.'d MORTOAUE SALE-B, WEAVER, JR., .vl v.t. ...... ir. .-. I"- n 1 1 i vmhii', will rt-U oil iHtlMMi'lb, H t- MU) tllty "I Allt'IMt, Ml 11 oM.k'k, itiHrii r f iOi-t :t" l T-iitn RVMiU-Bj MM ItWgi liriieli HI Ml." 1 N KAMoNH, An .!.. 1 M Ml .1 I'ii pAW NUROKKK s SAIK ll. WKAVKIL I Jr v , 1 , 11. ii., - .1 . 1 in KSDAY, ii I it tUH Ninth il-ai'iillr, 11 yi-lt.-M.il itMtmiltiil-Hlit ol mSj lint V. tMI 111 1 M-fMlr-llW itti.irTl, iltlkltM ftpHlilMrp lllt"!. -JbTIIbI. IISj. TMlinlH J.MW m In tai inilii"l'i n l In. ill... tfll vkt.lt I Mm) iiU-ilii-M ii .ln.tli't-4 ly i.i. . ill .- W.M I IH.iri'. .i t4in I ik. rl U1 BURR AH. Alt r K WW. I. -A I. 1 .1.11.. ik a. 1 1 -n v 1 .. -...M -i f it- - : . im 1 1 UnMit ti K'""t i iiuitiirv KaMtlid i i'ilMi.ihy m ht) I'l l. , I I lfNllwtt l l. 1. l 1, ti-..l . I .llll Ul I. III-. . H I . I, .It . I -I li.s, i "lai.'-H i' """"I j j 1 H BV rJT, , .nv,,t in . A- . rtn'r .v-sil kc. '.'SI rp 11 it VI A KiTi II. Al riONKKH A'lj. .-1 ' il I" M . tU I'M u ..I M II ' 1 I '' Ml' W ImOTi l'r "I VTiMmIi ir.-ii , ""'1 ' ' Hi euliMf iu-'U tl' i I i'h- ..', 1 . I 11 , -t- ,,,11.., nllloj , si m 4V . A nu,'j wm ' 11 l 1 l iBMOl l. MM 10NEKU

ir , I , -' II ;iv ,v . f , tinv. .M I "t. ,,t low I. tn Icmmt -iml mt. M 'll.. 1 .1. tn r .1-. oi. Nsalt ,, , I r,-,r Mm II -1 - 1, 1 ii. I tl U.i MM , i,ri-td, MjuiMi W ITMl ulilri m. IWn III. i' 1 IniRbm, bVbmm-r A hii.I H Ad III S SS I IIAY4 tad. BtKERY l ol: SALE W I I II mi WITH -nt huyaa and waBani ..id atai,iialnsl atai i no tbdna a aoii'pafu' Laiainaaa 1 kawtloo nntott aa.-l 111 till i lly tor lata, tipia; r-in .mil mll tral to pnn l-aa latvai' fttnt'k Mill BtMlrtM Ap . I.'' 11 ..I. r.y. C, B BOWER A CO. Bttll ." 1 pi HAKERY mi: HALE A NEWLY FITTED up laikary .11., I .', yp.'n-a Iptsf, and K'-' 1 aM , I , a.- I of tt .- . . i Utl ,1. uqtl 'I'M Niuli . Bull .-I'll Boat laETTINfl ESTABLISHMENT loll a .lp lloma a BVaid ll ItttkBBI a Itli Ball and n.a lattta, iid ivarytlilntf niaaiwai v i r parryluft . . . .1 . - . l IIV III V VV V V t Ha I. fl 1 l -1. l, . . . .'I to pON FECTIONARl TOY AND FANCJl Va ator 1 ana, in an , . 1 . . till . ' .1 . .-I if, ll ' . I. r t p hi,. I'.. , : .... , - t. Apply I si i.i." 1rEED STORE FOR HALE CORNER N .ni III ami '.'tl Ma, W, . hi i t ' Hit t . btuti iraa, I . . ft ROCERY AND TEA STORK FOR SALE " 1 V ll ti . -i i 1 ; ' n pitta, al ball i for a read) i I I In- i ' I IIV M I.I. li. N V ia, Call ip ni i" v M t I'M Hitl IT FOR SALE I HI EXI HANflE loll ..II I r .r..a'rt. - tl.p M No, 111 II P I 999 ,,,t -. ..t l - ii it i It ii I N X Tht pi i ir li " ' t ,ii it ., ..'I LEASE "I I HOI si. l oll SALE WITH tor ami Btttl taa, Hid aBll Moak ..I Ibpl " . nv tu tin Uaalb ol tn- witar. F " k-Tiu . -ppiy - i t . i . t ti ii iv 1:1 ll I.i: iKH UR li i 10 HKl'OI .11 , . i -' ' IV. I' l.. alien. I to ll I I ' I . I I '- 11 i "i i I 'I. SALI l'i ' l .11 i.i . ; . . 1 III fl I " ll - . I . ri.N St iSToVI STORE FOR SAI I i I,. ' , . i ' . i i i al 14 1 'I i 1 id ,.i .,n, I iv..,-, la. t in ,l..,aai' I Iba Atai i , I ITv I'l.inl - i-'- IBITIl'lallM I oil .i.i:. HOUSE FOR KALE VOUNU BAY or-p. Ill launl' I .'. luHB li.l. I". -bill,. Ilia 1 , I ill, I . II ' V r I 1 r, d i i ..I . ,i i I .1 VMEd im i si i i i i t I im .i SIATCIIEti ' llEAI'lill Til I i 1 AH I '"I- of ami i .... i -Ii...' I.i i laika, A", tft -.'a N li lid 'lal m i -i pad . t s u. . . . MUBAK. WatrATMI. DIIMttNO l OTSOlf ITErJOKN HILLS 9-9 Brautll il inralod i.ai II l-.kr , r ,larwr rlty. lu inaal iiurblairl,,-lla, t,rr IkurtrbBi and m I, ia, Iry Wat and rp.ia aia tvrv ftw nnniltp l'i., INI I.. v.w. for tat .11 r p.'V lrma, lu.t 1 1 1 at 41 W.ttrat. n in '24a. Ill PARM FOR RALE MdOfl FOR W KX- rwUaat tai tw of IA acraa, all tindat ptod anMra llcti, a ui anMatrd m ib, ntPVil viOir. IT nrlM on I.. I.i ffrail. dwtlllnn ! ,Ki'n and ml 1-iH I .; pli MJ t I, ml Mid narkip watt n aia I littn, A,, tt . -"I' K. ,v. Bl ROB. I City It .:; P'a.. . r r CaBxabBia i mil 3-600 rjREOORY'S POINT H'i: RALE Al "I N I a'k. C ...n .Al- ut, iv 4.1,1., i.i a t- "I 1" rlv a. '.a, ta. ir--il I '"WW mW a 1h4pi Is.tiii, and i4lr tadbtaawB, arttl B gywdli tV trk Tl.' ataamb, ad A ,. Pi . . linn- I, '.- I ' C BborllW at. P.. -I B vi r, iMllr. at 1 P M ; rMnniinai bail . N ., walk at i. o't lia-k. rvrrv BBNItlafi Bit I. m. I an . .. , l ra paaaraatwra at th drs'l :,p, 11 c-mtl, A , I -pi. IV uii.a'rotn '- Pldnl I- III birk It httrl ta daB a aa-l laia luoa, ayaM ajltnnbiff, fial "... I I-a'o , : lb a Voir W , - ,. lap III aaay IPIII Ai to I I LltPl'.R. .0 I la i - -i .1. I . i. Mai oi. of .11 i, . ram ll -a-2 IT .a Ti HOI s M, Iff HH; st t, I al i.Ml ! nil pi . ,.. 1.41, .... ' t..'. . .1 Ip, . a Bid Una I vi. lltiM, You may rot- , Bml ip II -I ' am AVrtd Aj ply , II RIAL i in, prtAiilatav, "r hi il,. av ro. til Pitiitai ii. N V t, ..I S'lllrt run m .i.i: oh i.r. r. ArWO STORY RRICK in II DINi il fiat I v tfs ill' o ;.4. -ml tlili- I -i laBWI I - r aid.- ,,, I-..I.I" K bona and Ifil'drtl, aim 'rt'S.. iv Appl) I-. PRt.TI.llVK. Blvr -I, ..I. II ..pp.ail. t',,i Phlahltip Avti R. Imad tltpui ni .1 TO LET. A PARI MEM - I" IB4T RENTS REN rs Pitiota. r - and kBrhan lit BnwVl al Id flonr BTf IBoork, .t; MBbwi 74 Hot lap lat BoaV '.'I .Ian.-at, and rBBBal M JaBB Bk t.-'lo, ;;7. ; iii "..17-1 W at bingtrai -t. all . 1 mil md Rood. Inqtiir of tba itaitfffi .177 Wi-wkPi -1. MBatir. A I' Mi l MKNTS TO 1KT T IJK.IH 1 I I' II ul. 1 avlua VV..I ,'onlt,, lB, In-Hlin "1 tpkapr Bt tba IrtaBiaa tatnri II aw 1 ami I" .1- .. 1 I BBBndMII I PARI RENTS To i.rr - DEsiP. Mil 1 avaito 1 id ' now 1 ll ItiI 1 1 F. . .1 1.' ni t. ttoar Ih Btitar Itnt of lal fan, I srlol j B.-.I. vpry r.-'in. BI2.I-'. "I lb blarl,. la. 111 atol l' .- ... I '" 17, 1 ally, a't ,,. il a'.'JIfllrl nni m in LET oil UCASK- A TWO ktuiy l.i a. k b. uao. Willi Ipiiu ot ItvaB of pipldv. 'ii-i rs nt rliiap. mil ltd for any kind ,,1 amlai.p AppK-oi 11,111. ,l,.y rt 174 Baat 1Mb rtiia-l. Ii-twi.-.i A.i'iiupa A Mid 11. Ml fB I IM pi Wis TO LET 1: PI INCH, HIRE A I IttBIM IB u,pi-la.ii, null, Itir tmipa ni 1 bttt, tip ." - ami I BBdOtMtat '"I at '.'. MM 411. MM at, BN aal paarl kapad IT a 1 tb. or aw 1 1-. 1 1 Mualo tatuld and patuiai Innwl Iri M in IBTIAV, Ml OfBI a -t IM NI'IM Rl . MS lu LET THE THIRH FIXSHI 10-1 riot bniiaa. on tn aortb aula ot lid ..1 , BrM 1 lata wat .i .t.l . 1 atnabdlmi rd I iwom .. ... d 1 A Rant ti'.-l.n iip. t" Hi at . i-ta ti nanl V I I -. ,11 ",1 -lory , I I), -aim I.' nap. HlM 1141 qTORE TO LET To Pf.CmF.RS III K d i . sj VV. -I I IP trrtta IIP! II I. .v. to li-t iii i low rami, ., .1 Maud tor tl, t", t nam lu. ,1,11,1 it lb pi, mi-,.-, m N. 1(1 Third ivtnii. MVn i HI 1 H k kN I I.II. i.mihi n 1 1 n WITHIN IA MILES Ol I I . I . Ol t v. " ,,,, t 'l I'lip IV ilpn il II . Iildiww, WMl I I M II VN..I M'i mil 'i I- ti I. i I I ,,121 1 1. t :. lim -l - WANTED WANTKLt TO I'll 11 II , , two vbtaii hot i n hat ' - .' ,1 I wO tjriioai. Any lawly lint a a, II p'. , . a.l'lti-1, Una dat, tl. A bill a'., Mini idttn II H HI si. vv AN! I. Ii lt SI.HK.MIII.I: lal, Um uwt part w nmiiuU ImmIbmS wtlhlti ton.'i I-III- MtiMt m-1 Is I run IhlMimt WuH w Ic-Htt. i . t. - i tin.,, rt ut, 4 . I IKH I Oil- MlN. Ha fl ui -dt. :i I 'I 1101 I mm iM.s W N I l l I'AHX ol-' A KM vi L I I ! 1 - I ttlfl i s ', I . sail Mmi . ,i , , 4i' i'nn WANTED H'K ONE VK Alt OB 'TlJyJVJ , , r Mci ut ii - .i ..... . . I . v. . . . . 1 , . , ,1, M. t wort I. . til ii I- h t.itirn, Amount M t . . . :9 A i i-. -. i. i , I. . I. in l- . , , -,i NI1IP1M4r), Ar. i i U' I'As (AUK l M RRPOOK 111 i . It ts it' II m kM i ' . , , ihlp I AM IIKII. Jr., -MiW VWtb V.t V in ,,. I ' I ', .. , U..,, .J . . - t ,H,,, f, J, . tt , A I 'Oil II -.Y 1IH natti hi vi.". I . CH I l I KIWll TIM- MV.MI l I'M I ukUl sr. cm him. Miii m A-u l W Hi i i. . ! . tU.i'ii i it Miinti:illr l. MM i HsMjT. Wt tin l-.'ArAMl .dil'U- i .It's, H'l lym. I mi. I. hi i.i: L'olXJNS A CO., it Um on I'ii-i & Noiili BJvrr. MtMtfM cmil LIVKKPOOIt THE CtlPPRII inr 1 CAKAVANt li.i I -i. v .il pc-kUivtJ) LtJtll Angtirt Mk tt-ta n1h l i. tj.lfinliil .i .. "I. ti-n . tor tVt-4Ui M tMi'.ii tiinl pHMNl-Ti, I. r i n - -v-' atli'ly "'i IhmbvvLj hi pWr 1 1 t. ..r l." JONBPH Ml KI'IIY, 1 H t.tt. M. lUHfl t'MI LA 1 1 ST NEWS FROM OOIaONRIi WIU ntW RaVOIHBNT, KOBT PlGKKMrl ftHt IM. m K si iv Jui) i5, I nil. )r. K v i.m a . A Co. : ti. ui t-i : l.i. . just MirlvrH fr -'i farm Writ tilt wui ,i. tii i-moii. nlul inn i n.iiitit ii'iiM 1 1" My i' t' i, m tu .-i . K-... and --i r rii ill km . trvrmkitHl MHMifli i" I iraMtil ! i 1 . Wti -I 'i K i i. iluin 111 dt i i . .. i .1. . mi .'i imiSm Hu nt I' It I.'.. iy mil B tV llMTf II i"-I I' ) f lire, lUnl Is Mm linn. .-'I.tt' t tl I vi- t mIiTH -Mi.iim, Im'i.mim. i nt.. i. i In. l.iin.M. f'-'i n, dlMMWI ol Ilia l-tUA-.s V' .i "I I ui '1 Hill ' I UM way i ratiiwiiMl i j anllotM gVMmlf) I an MntM n 1 I I pit'. 111 ll . iin-lit'ftl MiUlionli'-1 ni Ilif ragi in t. il .1 liajjw ay m 0"a uiadtoiaai ara a bfaMajiig Ui i 1 . um ... .i.. -I .. m a) Luthai till - 1 iti'M t , . n i i in I'hyi lana. Ii ' l vt i. ivn i vpi v n aai n io ti Ind tl at all twraU-h pcupNl trn l Lain ida wail lu tl ahnrtaaj n i wu b) t " . ... .. i , iiitl axatutlva uaa o( jrmtr foniiMtt cnm I . .1 1 : i f t . hHV-itviit: ! .') re .titntiitinl rvt-ty - 1 f In Ink It t Iv. :t 'i Inf.l.. i nt-Bi i:. Inn Uli..i.i. . Y"'i v ill pkaaa kvn-i-t our ibajlik-i fut on4raaiii i n i i. i i nt t! f i 'ii; 'im.i-t,.- j ralaa "i V. ,i tnlw ., . -ii nUOM I w HaVOIIAM H 111 i;nr rp n:s i; VM -NISII . " I i , i . , ,i . i .... i qaUib ImmukI mmI - r1 MiaUk " n -l aui i b . . . .. La. .1 .i ii Win- ,t, . i ii llf 1 1 v .... . ...I '.. I I ' I 1,1 MOAItll nil HOO.rlM. HOARDINU 1 SINGLE GENTIaEMJ-'.N r a Miik i 'inn unt vb ' - o'-t.t 1 1" ii'. 'I mi. I .t . , . , i I U 1 I i,i il KM fu1 M ' ni!Mlvi; li INOHOMRt PKONT fn rial. i it i -i i ut'-1. lajwa atiouiiti tot twin lu ,.-t - I ird t h i '- Waal - t I . i LllliS I I ' I l rtM v . 'In--. i .! In ii i hjai ti"ti n ii-. -'ll I rl I NIHURI) U'MtMS T LET w i Pll I.. . I, or w iii" -nt- Ut aiitgk-or warriod i... .i ! . , . . t i 1 . i . . i i . i i i , aji i 1 Ml i -.1 I. M-l GINOS ' ll .N I iiMFulu I' .... . i . i i i it ti i . i .ll i. IttU I' i I i -ii j -... M 1 .' i i a i i aj . t ' 1 ! H I I I' S'' I' Ml. . i IH 0141 I 0l a pH. lUlt SAI.K M.:i) PKUTON TUIH i i - . - rtiftuM -..--. ilalh i ii i i i ! H ... y in..' ll. I 1 ( MAL HKINU N UOldKHAliK iU UI U .. . i l , I . - , ul in-' ' t 1 ' ' 1 ' I Ui. 11 l.'it.n, I .i, ..' rst , 1 pi let, :. 'i i.v rata i i . , i I- ra im k -, i i t. i " rd fron n lyatd i r. K i 1 0r Nt 11 Bl V -Mti'l U I I ' MA'l ' I 1 N THE NEW YORK SIIN. I tiu rway Mortm.vo. aito. Tl, IMfL 1.11 Di nK -Tl'ft Oniian Ta'Mcrkr.in. atimml iuajiftriiight loatit.il camo T it ' n WfaaJ !t fvi'iiiiib;. Th' niM. pn-M-in wta vrrv 1 irr, atv! th muMnr?nt-4 (' th iitti.il rnjm Ic i hsirni . r. INilIrr lfilrll.oir.-, Ar. tin ui ft- Vn m'im-Rkt. -A ntiH, mm I .Mm I M in. ttoataf Ml m .fts aiinwlr I ni. Tue. . An ni.'lit. rh.u--! wi ll poking tin- ,.kf1ol Mr. Jot! Mi Ai.l.df. r.--i Warn ll rtn MW V "iiili rtMvt. H ; al Ii dnajrj .a l',!. It up. ppitri thin Mi. M . lf w . uMiiij; ..ii IIm MM I i MMM 'iinl Kim -tri-iM. wln-n tin C Wars I .1 Hi tMM.ili, w.tlt.1 M-am-i klfji4pMll t Im It rnt -r, if m allf-fi-.l. ,im Inn whI. Ii aivl MO oil with it. iMtMd ni aajraajii, ajaj alVt ntnntiijc -1'vtril Mrw'ka, ntnaj up w.th Mmii. ki'mrry nnrl r.n -1 hi- artvt. llll - in-li mut flip inHMff tin it- Ii CMlM n I I"- fttun I. I' M 1 1 1 Mt i -' .1 It i . I il . ' ' On) t l'i. I. 1 .i.. -. In I Ii flf w I miu t .iMtl. llMtlQ (iirti ki'ttl'Mj'-h, I" h!m--' I mill hi' ii- tiki'ii. Ml kt-d Mm p l UMarajf, A MtitiiNPHi A4wMMI.Uk lli'iirv M Oill, linrlf ti.kr Inr Mil MVlmin nf Ni. If S.vimi.1 IIVI1M. n nn l hi' I'.Mli i.t-t., tuki 11 la'.iri Jus- . 1 1. l .nn kf n I-u -It rhl fl ! 'b il ll -UU ltlT ti'lifW j a gi'ld wslrh aj I chwln, ml it -n ill dTitotiiH w 11 v. Hi fill VdliiMtl ut Jt'.-, IriBTii III' rtiiiplisM. A p- it.- n Ok tin- pnjP'rtv w i- nfaa nn i ho prr aiii ti tli a rMn1 nn-l tha n-iiiBitiik r hl MmII rru iti hll rMMdP'-'on JlptlfMJ (Jtan lMItMaaJ lu l l iKi prtaoriajf lo Lstil In 1,000, It4l1l YMlllaj of Nn. :!; Si tmihI :ii nut Im- mi h hit Ml firit . A Mill .1 r An An niri iMi'iMirrK. A (tofet-1 MMMil CimVIm S hrt-lrr an niTT'Mi'.i Mt. r-lH t lmrk(i.l wuli Mraii'liiriP i iliii out i.f itMUl 'niii" nl tunniM , whii h hr mlteltt-j f'r 1 1n iitrnM', In- mMi H pnyltlfj Iii-- Ms,lLXl, t Ai'plitou, Win. Hp 1i:r1 p.irr Willi him w In. h 1 nni aii i ! N MftMi tt, ol ck ir.i M Ao. .nni ihr tin m w 1 1 pMMii who li.nl MltMCTlfajn tr Iii-n li I, Mt MjMM'MI to bl a t'nr.'f r . prth 11 Ii li hilti Im-mm u lOOT hjM in n -riPtllitii-m1hI nl LlWIMM Mi , ;tiitl ivklaaith id MMO 1 ntidipmlr ajrjaji it n. .1 u-t icq K'U) )ip-II hitu In iwiiit PKMItlttUltintl. rVYRAI i M DUUII! ItUttl QfWML A tlfXhi to k pi ai mi Tuela nirfhl, in n ili-n'p iiIjiI-Ip ilttiM-p IhhiMp, nt H. l Iniprrv irpM, dvtlnaj w h ii'lt I tint ht i vt V ai k w im i;itvpmu--i. - .11,1 in tin 0Mrk 1 "-'ft mil ihoWDM iv IVO MMMaij nanipil K.i.i Suixr and Ida Hki.wm, iMM-MBOt UM pi i-iv The woundiM in in UM ttik'-ti In tM N. V. H"Htil.ii, va MV i1iiiIIm d hi pti'M'M nri MJlMtMMMi Tin w mil pii wprr .n.. t.-.i. ml .Itt-tinr Kki.ia I - ' lltPttt up. A 111 f'Mi Fit itnh THAOtJffn K. PtiMHt k MM iirn-jifiNl ypufprilnv. rhiriisl w ilh MH iMJj hv lr.iii'1 and fiil-i ippn'-M'titaliniH, nhtaiiipl - dipiii Bjf I -o. i. Of WlMMj IhI1TN HldVl MiSLf AIM, U'lnninn to Mr. KftMIMAII WtMnl i i;... kl way, N. Im! ftotag hiiBin-n'i in thia rtlv. - T ho ITCW d w-ii hrnawhl tn th" lnwir PdIIm t'uuii, himI hi'ld to Kiil to aiHwrr thi- I luirp. BR00KL N . Tin CVHtHlH Ki i ii i l '..mmi mi -MD Till Vol I MIKt Kl Mi. Tin' t'nilllU RllUf OOM" Mtttaaj Im vp MMM the li'llowiii,, wH-klv ru MMlM to ttM r.imilif- ui VolontOMI bIroI iUp rook piiilniLf Jam im, IMt, out tt' tli- inn. I ..i M0.IMML nppn'priiiliHl of ihr pi i rjn hh bj the ball il of SuM't is,..: Wroo MMMg JmmII i.t;ir 00 " " 11 .i.iiju .i 11 .lidv .i &.MI .ti in 11.941 ir , ti hi; no " il ti.l.ll. IK " .11 . . . 0.191 11 Aiiur. 7 .'. ! ni mi ii . I.IMIO Ml vl l.tfO Kootll 4,0110, m -lili in ih" IMMM of IM t 'on ill I ri-ii-uii r. Ml h on tin cp. t tit MMI ! tM I Hiniiill'i , if i t.ilor-dtl l. r. Irv tin 1 ii-mii r I lli- S,i ritilf,"t' nt- nf IM poor, I In-luttt r h.i inn n hH, , (n htMjM tin MftUI MMMOfttM Ktliil I 'oiiniuttff, I'm rn dUj pMt no MMMV Ii.im Ipp-ii rmi 1 t-Mipp'n nil-. r 00M -in h Mtn- M Mf I . I '. KIHiV, I I In- I MM milt'f, MUM WITD0J on hi- twn 1 1 I v 1 1 ml Ti'- - mIImjIM v. A Rrfiajl dtol of -nllprui? hu- I n i in-i ll in .ii"di4 1 i . lt MMlllol Ml al (OgtthOf JtgMMloilt OpnB (hp BMo BOJM al- I iw. ti tin m hv llu luthoHttoi, unt tli-- rroull i i hut ih.- rood toucoi Mii ili m of ImoImm of Um mmi 1 ' i i n.' Im ComMltloo Im n ii boon OltoWitoil with wnint-ii, mono Of wlmni. with Iphps in thi-ir t-vi -, :ippp.-. t'.r ti litth MMMy in k p llMtnoolvoo ind rlldron iVom iHmh um. i. TIm-ip it tin ii v-jtv lor thi- -t,it ol thlnapk Thf MOMy M n IM llu U und in Im ajbtolnodi hUm fMpotiMMaloM of too PoorooN til lo do hu dnt v. i Tut I. aii JsRaWAH l.urr. Th" MOtnhon of I hi- Ikmrd of floplf IfllOU iitH'tid t th" Inn ml ot Ih iMo JoffOMMal l.oti, I'tom hi- Moldl n.i' in Kli lhii-h, on TlMatlll utl moon. 'I'll. OMJMkMd difl ni i Iip idvinml ao of MA ' uri. II" wsu-, MMI) M'Hrn H(;ll, rik lit tllll l'i til I Ol SiljNT- i- r . I irAi ( 1 1 nmnii i i mum on m mill MMMil Kail", IMaldlA( On thi - ' ni-i of' OfMMjO imt lloCWJ -I-., iwi idpnlnllv ihol him-rll w--lrr- dot mhlla mi ounnlnaj ajtaonak-n lo Mm Vinth W i I I h" Ull -nt. i.ti nil bflin, f . vj.m i luii i bMttinUy WILLIAMSBUROH. iimmiim BiaAjtikoi Tho Kow York ru nritiiip Co, mo -MfMjnjod in removing ruck from thp da k foot of DivUloo ovoaua, B, It., lot thr pniynM of onoMlnM l of Movy drinfthiti lip tln-ro in HHtidv. 'I Ip work i- MlnM d'-nr iiml i lit.- -lirt i lion of B, Mnilh lisrt, mid OXcltM a good ih-.il of int' iv-t Mnong (hp ciulooi in fii-.h ttiMiipri. FINANCIAL, &o. NKW VOHK. ITriMMi-ijr. A'ig. 11. ri.p Mock inarkM.it tin opaolog l-iki owiftdni mI . -imI in. nntivitv. Irt't i liflM OfOW Ofall n'l ! ItlOjOi : Mi-, '.mi, h iw .it, llu nun kpt OTM stiolirfil, hmkI U-ifliPr i-rlf.M wero ..fT.-riM witlfil hrtiK'"!? OtM niUfk ol a -nipply. pordOff tiBl -i.nrtltw wepp i. ly, witii it in. -Ipfiaim bOdttoM-k lo Potlofol OM Wm IImh in t mm ii tloni wvt"t n railway ITM m i urgtocpal itttdor thp i ' v ralilo iMnau1iuu ol tl i-: i Annual rnriilntfa. lraMil 'MiirHiifiM hull- t t i lirgi IjuiIimm npon ott thn naota lu kVaj ! I-,, n nmi.tl I. nut Ibf ii bjUIVy tiitlln'. In Iiajilajn oiotaMaM Ihl bUtftUioai luo Iho Mmiiiii ..I i. vbn. a mkM k bttt drawora wta ttrtOi and ti p Mpplf ot .Bin HUT ii rtjpiat'iff- imo inja, on joosrlon th" ru'j;p"i ir.tn .iit;..ni atrO al I OH . lo'.1' (in pa-rla, Ckf.ftTM -if. a.'4 MM lOUaiVO H ifMOlOJ ii"in N" V -ikI- id mm .mil. Imp ll .. unk ,.! . r AlIM IB. hjhI ..... Jan. li- i mMi I'd i- .1 ilt- afttok il?ftUI i flto,Mfl rhrWiaialy .on.,i i -.i. -.h:. wi,m i IM Hut .1,,,.. 1 ? "-. M W H ii. 'ChotigH t-i. .j tl.- ''. 'ii uLuki-t woo bonvy, t i .. w i t-nt iv aa bravy ind ! , ,, I..' tuob k prot i kau i ii ii. i itdonik i";'" i, with Mt luoMrk-l triMugo in V . ..v if I New Orlaaail Iklfl o i,n 1 ith. ra ,i , t.. -. , t. uv py nt. I j cl..-ki'.;i u.j , -, t .' v i, hi .i ltd hMpply IbiUKhnnk , . . , t. i . i i ' rtowara out IM ik i- I - ii tl e J atl "' th" hittiT i'Vimm whm rtnlii t. UiO alnHRst Mill anapotMl-Ol fa (fi-nprMi buoi ,,il i .) itall I - 'i iMaradli) IndltfMMod tu wi- t an-' ut) kind Ibid itvbfa4 tvoq i fhwaaa. At Iwtik Hp nuMDM ol tutw 'U .. is i . i, i' Mi.tJilmn it. I., H..I-, wpfi utill tur i tr riftrl. tml, aid iniy poattll rviipwuta wuri 1 1 -nli d to n gulor il) taiUafli K biluuigo I uj . ully doullnod ilowM oayund t itt. litem, and i nMjM 1 1 "Utlnuid utuit Oil .- tl. ti'ii' t'i. io.tl d n.tWitu 141 tt tVM K KStllsk.,1. .-hi.- PI BAT BOAID. ..'in I 14. tt . '-I ip I - IL M. S.V-. o'V i.lKII I'.B. I ,',., iTM I. Iniii, A Trt; ' luii I n. it t. 'Nop -"'. i i. K'. Bk.,. ;a li-al do -" IM I.V. "" B - 9. r IP-... IM S. HDuYrt. ll"' . l"l W .b....a Wi iitai I-. 'nn . mi.t -2' ii i ' i n ...to lo Oni, IW Ti) im tl- .. U ItlBI Hb'l !!.. ad Id ' H ,.a. MLli a ; l'i M.tr. - .tin II. so I I,.,,, nt, i , ",li. 4.' a Iktiik Auirrlcii. lift ., I,. V l't l'k- tioiBBMaTtN IBM M d - . '"" ' 'til u In i iHi tf, C, iai M S4 PaaB. Qrad..., Id nn . .. IIR in faj.Uk M. .... WX I, am d l'i.'. i-Panama! '"'.''. ram Mo. i ii'. M If 0o. R, 8i. MS I ,va a'. H '!' ',. UM. a Vui. W "1 llTlVl M -'tl. . a p r nO 4MM AkM B- 0 MMW-M...;... MK IM '.'.' attSff toon do M M d B8 no 0. M I-1 A, V. 'itjtf tAm do .... St rat t , JC Mat 'ii lit C. B. -M. . an in CI. A T. 4. f 32 mnn in nrr n- m tv-i a., ' 01 -.v - - . it-.v, it n do a'" lm , i.i M in" too -hi A H L MX p. ntg. .r. nn .--i rtn M M B. B, B Ii da MM .i.i, i. ., A C. I M. vr.i( MBvolD -O.ti-n. .akal I J (ta, --1. p n l'"l N Y Can I. at IWf i-, I R ISa. 14 -o l'4l d-..l.nwk !S oufrn Tin. (I p.C .. iTTt on Pr'a B . Pf. dB lint Kr 77 no Panama K . .MM 4. s It. At, ta t, ami ft. A Td B. . Mfc 'i . M "i Old. 111. .. MM v MM M dn aM WM iil M.. M.i A. . I") d Mfc i h ii '. o MH : I A a .ii rr It -n .-ai tn.t. B. A Q B IM I'" I V - do . . . MM IM in t- n lit ' t I nn k n.i i i. ATMRK i arm; wa tht PtraB IIiji.iI I .'fa i-i, l, ,ly aiv.-irii r i-t.tstw i V, : .r i i a a., at. ,,, st-parat i i H .. L'.i.M'M rp.l l-ii M H .. t .. Trra. I p. c. . . X .. S V I tn H .. .. Va.ll M ... i t ru K dp. s N li. a I .. L'lr. Co'. A C.n M .. Ma.... M .. Mai A I" i R .. I'.-iin Cwt . . M .. ID. fPTI. H I, M I"' ami . . M .. I I At l a, I, .. ..A A i K '. .. fir. i T I. B. . It CM tV K I 11 s VtlSI V I I UK ALMANAC r, V a MMB H fBtr. v It n no . ; It . I M i v i-i in I 7 no I 10 v i I IB 47 I 4 tl I it M MAMITIK lTP.I.I.IIil4J. T ip a, luaaipr Fair Wind, of and from naltltaava - I . Kivar, tr-llli i nn. 1-aa laan it Iliad IBWt tal dto a utid.r Jtaudy 11 -k tty rwajarly watrkar. An. I, lat M I", loa i ;. aaaalintlo a jadMM M will hla otdorB ball ntaal Bid in Inwii, wko aatk- ld li hi ll ' "' li'- r iit vary hpavy at Ma . ,, add i.i loan Tha brtt dl Ifttd vary ABB 'B At 4 r M. pa o bat down. Aa a I UnAMMow I rk. tail waa uuabt at Ma bar nam Ottakl nrA ar vii..ti.r tlipy had nak u i t i BB tail 1 bai - nl- aa, . Mown t., dpaa j ta i'a4aitl -aid I ia crtw -rta all au k; aaar iaxdB Id d. in In k. an awd tin t i la, fran tha MMB 1 .1 I Koinaaos-a ll vi i , TlaBJ at d Boorali AturM. Th, V m I. Hay, of ind fro indladMV I . I'll -i. i i llvanui! , itiah.w haw II -' lUlllBl Ih ftig la Till ol v ntpi , and M ks- Mg .tr ppC ( I.KAItF.O. Bl P AMB1 lira f , Mian- Aaninwaaa l'i' A Novplt ,-n .,. fl la.l.li.liaa, SBM kt I l, . k. A, ,1a. Ii..,,i,,.n. ft.lla.laliihla, JB-Mtf Hat .1 IIIPB dun Wlllla, C7-lwUk, v-p.d. MaP Ihrd I laMnn A Ci BV Hampahirav, Lad, fivwr laail llowMltd A l'i It BfbBBtl llPinurjihara, Tkw- L.r. bttarpaai. WBMl a union. BABIB ll" iibbiib Aliirp.li. iMaak.j lira-.n. UnaMaikia n, Pnnoh, M k A ffadk Btpl 1 r, lama, laa Pi u Iw . . w. Ik a Mnwtasl. Illili. 4 K.l ltd, C ok. M.raPilloa, Ban A ll,, laulh. KlIiiiBwiaal i. im. II. pit. Vo A 0, l.lf.IM IL...I .... ...l....l 99 - BCIIOqllM M Kill-, tlrlak.s Bl J'dlB, M B i' I' .li . di II, r ,i- aa ih. MPtpnlfaV Dtm ' tt . s ... . .. I' .1 nlt'ipi, i. l, Kt'itny , Mat iti'i Haiti i v oiattiJMBli .1 14 BaPkaBk PidtrrA It i. , f I" 1. 1., ton, Ritpr, at aali i. I II - I .... It tt. An MOsj Blvat. li 1 -' i I. .Aunt. a. i, w.',l.t. ISrknr, Bar aM. ii I', I- nil'..; i' i- I..,,,,,,, at umatdb Ik HAwtrr Win M-'iP. Indtcut b Maiv-alamd- ' I I VV . . ,, a. 1 t If D Man ut; III O i B . n i- Bulk ak -i . ii ' r i. .; ' . ,. ,i w K.a B ' -i.-ii. M-ti ill. I'lol .'Ii-ii i.n. .1 W Mvlflk I M 'i: M Mlakma, MMbbm Wat S H v. U IRHtTID, -i. IMSIIlPfl PMrM, Yobbb. tVawMMM Mnl It. la d II, ma t. tv. . .md. Uundlo, Kill tu-ip. in, lat t TP k Da'ult. .i. N. riii-,., flillaihlliblBj unW la Lrawa- v k , Irlob s id ttBi I latt L.prr, Waahingtaat, t iw-tns .1. I t ao'ti. r.u . , ' fun Map, tit II I aw i.tai lo P I". rklli. Kdiul tint, BaoklU, Bvaa Livri-raail 7lh Inat, aodl 12,., , vu ml,, ,, a 4n I'M. aHli mila and uawl IBIKI '".Mill,.;, 1211. mat. l.,t .'a. , kat MM, i ll amot tlir K.aali'i ". iron, Qnalaa for lit r., mil,. Iai Do rt. Ion - :tn III, i-aaaatl ataaaaar . rom IMMibi Par LIvBtpurd. Intl,. la. 4a, aaa ii-; award 1 Imlanai, i r.h. lat 4 M lti OB ta, iip d Br bii f"i, Ir-l, tu,,-.' . l-.timt K. Hum itaf l ,'" i !' -l'i laiwt- I lli l-aik Ihwan Ptr. aBM, It'll . I'll tt I.,, J no il.l M. taa -t. ri PuMi .- II,,', A a - lal tl M, bat M Ma pBHil Ir ilnrr li..ti. ,'..i Bill IU BtUi f llii tliHB.1 Mill, ill Providartaa. , I. , - I M.I anal t BM malrr. 17 t I td n 1 ri. It,! K.4tnni, frvas tl . in. i a p.. Mi ynrk Ba .v Hindi. Nrlann, IJvr.ail July li, wad ta J II it, Wat at Ou, I r, II-.. .-. - I .., .1. ii. tu Bin JanMrtk .lui. L, ixdfrt tn Bttr. Ballad m aa will, tavrte M i 1 i . -i . . i it. alua, and tw bar inl' if. In l it a 4.". N. km M w. 1 " o Ih, Wiij. ,,,,, las-1, r .lay, marblats I'al , . in lit. BABIB J Oodfa-api CUik, lan.il.a. Itrry M AM u In ' i. Wakri tan, Dbnun A f . Had UgUt W lr il- n .att . 1 tliP atakti'. M t all i. llu 1 1 ad. as. Ann a, la bat- II i I lia Mi i Itfl, bath Btniln Mar. ttaaa s. V An. .'ii. .-4i uni n K nl Haniagt-, ap-s la a lllfliatkBI. t' r ll.ul.al.4aa. I.i I. It, i I is id BtaBrti, from Crw BMpM i . m, i.inpi., Wm Hiwtt... a io a, BAM ,o. i pi .',.'. j .' I, ,'latrk'a; mutt ,laf aavt i i - . i ui til. in, tawu,. o tliani IBB . i daivawatar Ann lat trt 4ft, l.ai 01 SI, a ai tit. nt K. i. nt, Maai bib Enat. I. ' ln.lt, t; .1.. Kin .I'ut.iio no ,layi, ouffaa lat lit ' in ll,,. I. I. i.. BtdwHtt, Monro im Alrlrw, Jul A Mat I I n ia HI, Inat, pull, I oil I.i Hallllurd, Mi-Baa A O Atl in. lal -2.' Il N. loii 7 in. it 7 A M, wtny ,. r, i l l- .it I Id, l Inttu ai ,1, nluiiliw tloara lb. i; opnllv '"'1 'man. Allpr Phaalinj aa lain laulad and' baal rt w Palutad indiaM, iv..- , d abowtd Bo oolori. Win II li in. Milt n, tn u, ll.,, IJ .lay a, to Bl bm i . a at laraar MmbbbAIbb, k ll Uucolu, I1nli.p. Alaaandrla, Va, 10 Bk '. nl to Anirrttan Ciwl Co. nUlUB Tl . M Mttylipp . ttHk, BWrmuiTtb I a , J a & f ". .- li.i',.. Jobttat , bgva l.th um-at'tkB f a, , A I -' .1 vv ..I i, a, it. Pay, Arr-yo. P B. at ni(ar I' la Wl .- 111.11- C I M Tllga . Ll . Uk IL II ilaySiOialM lit it, Baat A Co. V Bl .11". P K. ,t ' .in. auifar. I- iii at, i' . Uttrtuud b i ... .-ii I., vi i: ,u Pi n H. .1.1. 1 1. i ,-'.,-. Arn vo, p H. 15 MM aaaj I Bli laaaip n .lslr. s i . Iio .al-. ll, il.l, i... Md, 7 ,la)t,plaaria I' I Mi v na A don. i M Arnold At an ii- i. Ip-p-i. .SB, MaMM I' 1 Mt vim A B-ti. i IIIHIMIM I', , B i i. Walla.'. Ilrra-l. .i-i a, lurt ailitav. ' . I'. t Cay -2d uiaa, io road . I. is. W ,' .1 .1 ll in., n n, . . a ii day a, MM ' .ii ti 1 1 ' ia fiirm , a ath Luat, MMM . 1. . .v i M vi.. It ,, ll..-. MM Fail Biver, I' W nana. iStivia. do .la ilia, IL 'tit. H -toil f.,r ALlauiy. Kil.i in llaltU, Ik lass Onai 1-' , ' I , i . - .11 ,. r a u.y ., ii,ii, I i'. Bt dull, Npv II ...' i. ii -i.t. ilalhdti It -I-... 'i .t.va. u. die tu a) W I.- ..-.a Otk i it. . M . lug " I !,. InntbtMM I ii -la ykm f... I . It. .-. . H.4..ii for Allan. y. I' itPu II Hi .. i. .' ili.l, Mp, 4 dayl,WM ... it- tn ..li-ll A C". I .1 I..-:' I. .... N i-avail, N P. HI day, bjdaa i. " . iV r-atptdtr. I. intlar, Nn-karanii, BmMB for Allatn y. .1 VV VV. i-t. ,, B tt, A in . a,l lal UWt. A ill I .1 .i:.L. Bi- kv dw, I B, 11 day a, MoM .1 v, i .1. . 1MB I" da, au( I ,,. ..It . . P. lap, l-It. It dtya, wttjar. i i lol, . mi . . Ik iipti. Batnut 10 laya, iu(ar. i Vfurllilutil nt, I , I 4 u. t, - I. Mill, Law rav . do 1 1. Hunt n t. n. I. v, ll. ii ; . M Albany. L I i ra City. do do do I . ii, , Llu ib, 0k UaBJMtMM M .'ur. Wi-Uli. tb du :, il il , . i r, Baa 11 iron 2 day. .11:11.,'... ,' I 'll I wr. , t. Illlill t 1 lt.t4, U dayl, nutati. ,i , w '. l.,-kl of. I.ttiklal., C Us is I. , . K, ll . I . ' 'I va. lath. ill rv .. Ualattl - 0bat liana i, I., v ii i Ptdat i i. C atlwrifl.t, fall Kivir. i - .. Ma.kiy, do - , Ii . . i ,0 i I T .lay, Mmi . . I ,i . f It, 10 daya, istda it I. vi t nil,. Tiuastn, C B, ,. . V iki ','., I. Oniihiar 7 daya. Lumbar. h OOP Tint latLili, MM nn i l.vridaovw. KKLUW. U . link, aitd a ion-Ian liiik I'r.'in It latu,.a. ll 1 1) A , -a - ,' , '. , llavrap ll . i 1. do; Iw- ,. Barka N "". do; Nwp'da. i' ti : ui.,.-! .a Ih PIbM. -otk U' a lahaM v i . i t iba- .' tt ' KM" Ni'iaati K P I ' dtti BVOKKM . , .. . it..'. . B "i a l'i war, Ld-afc,

Other newspapers of the same day