Newspaper of The Sun, September 2, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated September 2, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

. r- 1 . ' ; - Vrmln of Wk ami Drllmi. rnnwtHo- I ti m alKHild imH neffl'vt I17i1.fr Dr. JmAmMM Vimmi. LM. l urdlal, 11 iiiTiirormnr of tlii' human nyntrin iTiir of i r-d tn ItM affl. mJ HtMMWI noi.t.AK nn bottlr. for m U At iii Mlofflaf AmmI k M I U Tf . ; l Alto i CO! Stanton M. : t II iil.l Atr. I) , 1 ! til! Ill 1 Wtl I in mi . m r' , in ItM BHfMf f H Mith t'4l n1 th -U. In Hi-k I m. onifff nt ,M vrt V Md K rmii k. hi aR. .11 nr. BMjfff BHft r I n r- o 1 r TO T M lrinUfif. May M Nult M Ml Wlowtai pleonat M". tit DTialne .t mr Matki. N V. Mil. lira m a 114 K tilth nvrtnlp. N T. Ma Harae, ITlt Pulton itrwt Rr,..klyn. DM tt a T. M'h. a. til M ,1 it, Npv.ark. PRICK oSm DOLLAR T! eiae P.t-der. wi;l g.veu. tlA ...atm to th. "', In. Ill (TiW. tea. ar Honor. warTVp.t Varta leap ami Iim fr.an n.naeaal nil p(7in-Ui. ytt t4t DHATHH, BALL- Oa Friday rranlog, Auguai rtnth, ..'.-... let (pt.r, I.e., rue lull. y.-unil tt .f John i . : Pi, -re 11,1!. n.-i d fit raie. ini V. IIOLIABBBM. (la ft.l'ir.bay. A ig'iat lift, J Im II. II 'Hal an p apil 17 Twn 11 1 1 no it . Tli1 ralatitea and trtelHtaot II e I .in ly, a an tl e , QtIM Onk Lodge, N.. ?. I O. o. P P iaprafiilly ii.viltal l aland lha filUMBl, Ml (M n CMP) afla-i i., - n, td nutl. nl J k, lr ii a MM IMM or. r Ml and NnrtfatMl Ma, WiI mm k. 1Kb. 1.1 J NRVINB i AWBt. 1.1. .1 o-iailtnpl ... M M N, ,i a. tilt, of Wb, N. viiin, ari l ila'ixi lor Win. II. R I. , ;. i .' i ... a, 0 n. nt!.a MM ll dayt, The fuintul will laki ptooi Ihli (M -li-livj afHf. lira 4ic K.l Uial. at S i-Y.i k. Ir. til tlin rWIOflMM 'I bu fail.r, M H .ii M M HiiMRlpu, K. It, Tlx Innda Ilir iMUlp an" n i if il j; mtllwl i. MM ai l iii.k i n,K i i vi'm DAKMUMV AMKUCAM mi m;i m- Bo gtf4 laW WVTI lhf rllal toMlMWfliwVrra.l i ivihu Hippnptn ami !, I VI Nil IllPPllflll AMI M. ' v i.ivis . mi l t i a, I II INU UIPPWPUI (M 4. TmI 11." Mv ..... a, i . i . .1 .. ..I lu in . . hln OM, MTRKK l uN .1 K, UNK W Kl LUNIII K. dm: WRRK LONlll it I II M IMlWtMllll Mlniilfd tl.il fa all a URRAUCVl' WONllKM in nil; VVURUV UVIMI IN I ill'. i KM in: hi I ii i r. Tr u, v i l-rat..! In Ibi MMM M Ii nil "I ll i It 1 e aa Till OREA I R HWMOTM. hfl "fcHKf Of! alftttf '.. lira." hMm llr. (fr.n," l MMMfWA MM t. llfMMi tjn. f '.'i.b.i - r if r i' ' .i i . i bMM Ml 1 - tiry r.aa. I '-lMti tli. hii! itian. in in.! l.s likr." ih. XL, M .1 Xl.l. TVrc .i . t..i.. bI.i.w i.I. i In I n :i;i I ,iin:i ..' IMMKNHM KlZlt ASH U1UAM IIC HI RKMI I'll. ml aa l.i I ki. Ir. ll m i Ihii -pi i i pou Vb 0 II h" lir .4 TBI ORKATMT CIHirMITT UTTNO. , Kvi T Ti- tm ri1 1, wa l.itu I . Ik ll.o IH...I intrval i.ii i i-.al.in tTprMOllll Amri'i. II i utA in I ll." WiN.llrl ii Np ,1 V .l.i- , f4l TWO l I Kl in w .". ll " MVMIpN t tni in J ! I fM i ;. ,i- . ,,l f Rt U In l IbcMuarain .tall l, i- . In tba jmPlCIAli RJVBR. kWIMJUMd ami MTAI.K IROi aa I ftMaiktnf .i till I'Ul-iric M !p. He lu at Ml hp ivi.M UU 4BAI Kl RPR ft ahi ta 1 immnM ,m iwjrtj M mm mi : i .u kkv I'ltl. InlN- hip-, A'n.i'.J'inI . ' ti -i . ll (flNMl MM) tttd lOW u lal art ii MTlMJlliy iR M ,.i Iniil in li,p A-n Ira, A I irlM HII HK, MtUl I tm l i .! i i . ! - K.kIu T'tr I ., WHAT H IR? OR, Mv MOXKKY II A I. .is MAMMOTH HKAH HAMiUiM mil 1KM PXARBR AO' HIA HAPl'T S'.I . .v.. Rmr .nwi m all, Kft i in. ; QhlfalrM andp iinai if. DA F.I -. HTMK, I T.MulM I S r.UAN'UOIaWi .. i'l M ' lUp, .- ri. l M .... IIIP40KI Q iil.ily M Mi'.' , Ki-I.i ,.. ....'-tilil ii ,v ,it PhHa It) li-N I -! pirM llnMMi '". lamll Is rihrttt TrtJi mirn". . mil n-nt.u ' '. II"! I' 'NVii '.. I'll . Hull :, i ..I , 1 M Hi' i ywirip, I i. vrilfa a ratii itni it a w rAilaVM 1ft , i i.i-.; mIm in, i.i. v, i, ..:.,.i tt Im ) . .!., rfd Niri ' maliliia pi .lei ' plali ol . ml .. n il Iftlti In'' IMffl PMIMIIA. 'MH HlllllUI Ml t (i I Mlnftli alflglll OOlllMi fA OCtlUl p Ml Mllli. 411 HroMwiip. a it '.III UHOt'KHIEM. pHI in -t Fl u K HTOKK -Kl I V.' family Bntir, 94 hi t pllAfti I i. u nii. boa whlM .'..it. MMl IVI,w,i.i,i .n N'.v v., k. Tlr....' i .I W UwuiIm w. II. UIM.KTrE Mn. tftt Frrail A.. nmr 1 ill Parry, a, -' i aelfti O i:m.i: i u. in i hi nr.i: iv., i ink tibh i ' ir i Mi . I,, in i, i ini . . mm o, i tl I ' N ' . ' '.' . ; N ir it ; . I. ii- - .i i, , a, I. mH -tir.'ll, 1 mrrMaMTi I ..' IIIKRWOOO'I Ml Th rd liv, nil Mftfa at. ml J" 1 fuiluiN m. ki:hi:i., hu POI.'NDS, tOt tM.ll J IM. . hi I lfal,t SLIM IlulUod 11 iiifa 1 11, kmra. priot tl0U ;.m 1,1. s. Mi krn'1. Kl '. n ,o ' . .1 r, MMMI f r . ... I i nh. . . NI.Ij. iN VVRLLft ft I i).. -1 Dpi . MIIIM A it s ii IuKU kiii BAL.B. rotMRs ron B.vr.E a good work 1. .INi , (it . r ajiv ih,,; v,' I ,, . .J , - ' m.'ni.ui. ,: . wiaifa'M OAK ANIi PINE KIMH.lNi; WOOD Y 9 mM, 1 1 M nr i , i. am. Add i'. OOtiMMl in. 31 9161 Ihfft ' I. ' I I at, tEWINii HACIIINKS Kul: svi.i; ,.r' ' tl.P laal lltM i ! ll I mftnl, . ..' ... ,.a t !' ii . i . roitJrad 1 1 k . ;,i.i a d . M i( nl N". Uhlit i' I . QRWIXQ MACIIINIU roll S VI.K-SINl?. I'pi'n, Whwlrrft v,,. u i,k ., , I plMMA) ebMji fiar iAn.i Mrl ua i t. Mi i Witfftti MclAugrd ml tv . n !.' r A. lll.K'.lM, Bi'.'i II . i lw.iv. r . in .1, up auiln, K. M, I. i ... Onmr A Hnknr U n I II law iuwiI .i- , . i .... auftl it. "... i ' CPEd Ml- Hi Kill ANII I -III'. 1. 1' V..,'. i ifthl iii,r.,n I Pro im KHAN KM' n 1 "I nn, AOruralel) ,i, lAMvll daiArtrd vktlna I'j hi p i nn. ,1 i . :. j npilauui, All ; Nof a, Mi , i. I.mjif. a,lLAlUa III i In ... i. Mwrid, 9mta 8Ui i id iimi km ,,i .... nil : I . nTAQON POR BALE -V PEDUI.KH'H WU,NI,niAda , iv, . i .M , , ., . U In l Pkl'd Al il i Hp ll 1; II . ,., , '''i Ml" ' to' . n ;. ,;.,,. cMb, I iillrciiifOIMHdR MUISHAU.. SO V ol. nil lllti i i i;m ACtiKxrv. PATENTS roil NEW INVENTIOXi A MaaATN. MI NN ft I . V .-:, . , i. I 4 . tnllBo Atnn m i. No, :.; I' , k.m . N y liui.i - In 1. 1 PuAtllftA ha t'lllUal :-., ' . fi i u III faitfi nrtiulrlM IhA moal r- lubln inrtriN, ('..I., liuli... Mini iiiiii.'.'.-t-i ,:, KlgllAb Mild lift ll.u.i frVli .Hi Apt.lil it 'ii I - ti.i- ii'. . Itr.ul Hu- billtiwUig MMlmiAitiiUi run i n Ibrcft liiNl IJ. rilnl..i- iH ra ,.' PttlfcUM ; H U PA Ull.1 IAKI t'li-aa'-ra n al il'n lb .i '. blto I bild I'- i: in. i - . . p.. fpiii . ti.i'te I v. I -: Mli. i. , 1 1 . , , ,,l ba aAcA fnmi Ihmuiffa your U d. I I.. . uu ftoulA ,t lb full uiuRd ii . , . I. t I bin Imm fwl'p ill arv aft, m i bjivt i'v.., i .ii. ,.i L .1 lUMfMUfM ' 'k lit' 'fill'. m-irktd derM jlAw ftfC yottr t nil'.-. -1 . I t p r 1 1 - v - I . . Jtr.An what Tin: HON. .lOfiKPH holt, riU OKKA I I'M RIOT. HAV. Mraaia. Ml NNftl'O.i It nfl.nil I uie In larar MMlmnop I- Ilia n ' I t tl ni ll At bkk Ml Uvo ll ., luir.,,1 , l. .i t MaHaUan i ,.f Pjoaolawl I bad Ilia honor n ild- in N- lh ulfti i.f C iliiraiNai.inar. Viwr laUUIH w-iy lar.a, un.l naj MlMatoM' fnud. I doulA L JM irvdT;,,lj"'" r''",iui " " " i ..liiUljr, H'd ini.niprui,.li, tuu.i,,.. , ,...,.., . jiiillaTnhaibAiAl MtiiAftauijjIij- Vei y ivpjpaaifulhi VlAII uLnnJ'1 aai -t'I, J. noi.T. M 'MiN. MI'NN A ro(.iw-iimi : ll biv, ma bauob ilouur laau Uial duruiftllia Roa of my hol.lum IMofftOft .if CuiiiuiiMiotiar ,,t r ornta. h vhi J HTM prafaMloo of iba hmliiaM uf bmulora bafln tlia PaU'tit Offi.u wiia t,..iiii.inl Ibjrauifb paoi Aifrtiry, and tli.il I Kiife avar (nuttd you laUbl ! iud dev.ikall,. Iba iiiiiraala t your vlfaiiiA, M tvauAa mlnaiity .ptallflMl to pa, T.,i ni i.,- dullca ol I'mt AUoiuayN iti, MkiU hu l ioaurAD . Very taape, tfully, Votil 'obad'laaiv't WM. D. IUSUOP. tlAMn. Mt'lfN A CO. hava boat, MunuMAlul ao lldlliuf PiOanu Ra orer aUtaan yoaia, and nior i loan Flftawn Tlmaaand PaWuta bave b.n Knuila I IJuvUfh Uiili ftgmcy, U31 tia'04 UwrtlMmtM ftr tk lrlllllt! rn k c. uir r.rvo rTAf. PROIJRRMM OF TBI AUM. A KRW rACIIJTT ITI AIJ. TTtA UnitM Of t.' F m rnNOfa-ar i At f prt AXTTnTVO 'ant 4 a ,i MttBM M 'Hi sr. A ft! n aranl -t . l'l 'ar.lt' w tha nl o'l-r. a I r 0P MltaUMi hp AIM KHTI-NINIi IV Till; -.1 V rnt.artK Tiiatt Wai iii or ffaWRl t x It IVBNWDt OAR AfPOBO r. AMI riR EVI'RY PURPOII! lanu.. r-' Kaiabllabrft Offtf I inula, Daily atbraoi roi is.is . .. M ir mil. I ftVMRAOR I'lR IH.1R aLftsn PA1LV AVKRAQB POl IHtKt RlaWi tfbtllioc Advertlseneuta. BH I'M I YMKNT Poa Mai aa rftATftf) I VA1.KT t'I' M"M,'oi 7 1'ialiiam ftUa. hRAftft i iklar wanaki, at HI Oammr rt 13 BOT AflRd al I,..' Uran.l at. Ir.tn I') loll falo k BOY RMrt at ,i, a Ml AMI, at HI II I MM al. 8ft It' Y mn it'-'l, at ft, AR)A9 ii.. 14 Iti'iaiiiit.iipatiira HARNPftat AaAlMrft 49 At'autioal MMafefffta .l IIABNB99 Mhftfi -99 AllAMlM at, BlM)lA. 2t.4 MAN '' boPMI MAWMkt 1.1ft It ary, up aUirt. MAM Aw r. fana; 7T Rlpackar at. Ap ate Rt, IHORMABI B9 iam' galiarA, m BrWMirlab at 9HOV ,l KI K.i MMtltl Matkalat,IIwaik.3l.ft nun IIBMm MMi, at 111 9naaftarap, IM T A I I .' I K M Ml ' A Iftftih, al 17 Ci.iTry Nl, M i " ' MRN ' rattan m ftptfty t OlatftMM ahjilRrfti 1 PH-t'RRA ',r atttlM applf T OaMMYH Crura. 2 r. i RK I f.trg1 arf a oraa -7 riiatham ft piara. ' . l:i "ft ,lr Al 'I 1 t Vallian Hilar. M rll' n il K 1.1(1. u IV, R I. M i at, 99 ft "t . laa. k. I i liioi mm, i B9 M inRf M a. ai OaMmiim M I VI'l.'lYMKN t M Paaal.aa ir.i TKit IBTIPIGIALnWwRMktmftltAI lltli at M,t 1PPBRNTIOM9 At Mill i, y. .1 7.V. Pi i U .y. 91 RAPfaarMlaw, kit, aI U Rami At, Mftanr, 191 ' "K A .i..ry i, ii I 9MJ Brmdanip, up tts'rft, Mi I T v i-lr'N Ihr imklnft b lallM.PJ I, banp, up .u,ra C1IRI,I an Aaaka kjMMad iklftA, 17 PrMthtta at. OArTBB "la-rai .,, ni n laRftrVk tin Waal lay. at. nun. iiii t i i t . 1 i in al inattTI . lAWtMbt b fJOODArltl . Itowargirk NtftarMMrftAli IIJ IIANTrR ftn ahlrf. I T -md TT C ismi at, iw) ii.tMn aa art, :. n-.. um at, baf r ;i ifaVjak. MAOHIMBM I- , .Ir . n-a, .. '.( r-' al, I ( Mil I iNVli.i- -,.. "." Piillan a,m ;.t,t i IT. lit : ll'; A ' .r., M i "Nrry, naim . OPBRATOBI At, , , w i MA M lBtft i at . " OPFRATOR I ' im, Al 11T Saaanl fj CiPPJIATOBft wairlad M fUunal osm. IT Onrta at, 091 mums 'ii .1 a iii. m 91 Bftittmat, OfBBATOB . i, . 1W ftttttb at, Wanramb, OPT9RATORII iftn al aktrta, tfto fl i .., M A N r I.t N I n ' ".a w viti .1. Ml ITll t; ,Ht uu al. RMAf.L fftrkt to irtaka flitarara at inn Oratmlrara at, (MALL ! Ahft A i uu raia, IMBItatfl, TAILOttBBR ' ratAM. bnuon hnlra, IT BIlAAMRhM TWO i-rrsa bMakt, fit aklrt), I OIBLR t trnttft, Aptttp T Okaibaai Bpaan i. f.p.t 9TBBI t holt i"" .. IT9 "..,,;,,, it, mli i ! ,tv mikaii. at IM Wftat 39th at, I r ..-i i nh wav itjd .ht Malm, Al ibt nil, a it a... t. in,; -I', n, baa IN ft la m INTETI ion ROl'IMWOBtL .nn i 'k, tl N,. i rjhrrAi . ,t. t.' IflABIlNd LIOAJID A ataafk kafta, 93 IM TkaaapaM At, 9A.9 , ROARD al 610 Oraoft at, aluafM m mai i1a 1 t7,l ' PllRal i;l--. i' '. : a ft l,r.. I RMBMtl al. 9M OBNTfti fft a a "'4- 'inn A arlh.nkftap.l n atw v, MUCH tNlCh n- . : II . inn, 7 ' V,r k ,1. 1-.4 I mlAlard anft M , 1 ,1, A lit V I - 9 I ODOIWUI Tii LB l. i l.i an' i ; a kattt to tot, m M Fotaytli at, ll.f. ITBtllfllllT innMA. tin a , nt 7o Oruaba .t, I I i.ni Mti;' ' . drtMMH ! tuTki t. i 1 1: taAi 1 KL'RNTinCD or uafi mlibil n .oa.ft'ftiiir tk.99,9 M i hn hii i.i, atfa roMai la a (araURM Drrkfti A. Mn. MM WA.N IT.I). in I'l At 1 3d atory, down I an B, 9M Ran BVS1MB99 CIIANCK'-Pn ft, it. ' IINFKCTiONLRT klera, M Mprtkt at.Bi-.lyi. ,t i katfaoll aary, ii ;.ir bait anakl u litami MiWntVfa i lllrl . ll .( .rant. , ' i in 4 Natr at. M.4 i III n RUad A nanraa,91Q ttt H,rrjr,iaan.iii fiBOOKatY A ftxtuna fa aAla. 2T1 B tfttk At, 1,1 i..ii i i;v akadt A 9staraa,9M 19T lllk aPJM : A mil; " Ik baalnAM in Iba i tv. 311 at 10,1 III K t.- ka Mat Apply W Waal 4?lli at, jf.1,3 1'AMift In a liadbiR naukatfrkMplR M H.ftHSun. 4IIOPJ bM'lr i t'T Boli'-94T iiti'liita ft. al,'! rWO ' hit .t , 'a, 'i 'K',17 V' K'ti t Mil.t :t;,l! flROCUftlKI, '111 AP . .log for In ii lira, at 71 Bluackar al, Tl laVli AN A ni , ,t D "A i. A I' n, 71 II i . k ' a ARTICUrj 1MB lALB "IH -V . .If p. 9M '.'o.' B l-l.. at, UOPNTBB A 4 Al w raiM ler Mia, 49A CAMERA, ' ami raat, Ma eli ; I r Vaii.it i. PAMILYaai RMAtdnc, $11 Ik OraarjA at t,:; (ilK'N' l.H a llakar inn I nun, alatji . 1 1 1 1; i a.. '' I : i iii.i - I. II , '. . KH ; ,,, :ii 9TI " K 9 Istu OotiM i wti 103 .... , IBWINOni kt, QroYw A Bakar,140BMd at.M,4 ABTICLB9 wan TWO, POKTABLBR lna,9 or 4 hurai ll. DM Am. 11,1 IKTi null -a ..i ; I, tt i " ml', U, 9 W. , R Wfl - I' t i t t. :.:; tii u:t. PA I Ml I' atnrt A V t. 17 HA t I, 31,3 Hi il IB. ft rftM N'ta in MA, I ' 1 ti at. 'n KOOMa to :,t, 91 a in it: IT liny, roam 9. 91,1 i i tit non raout . p rau i .u. ,' ,.; t r..;j at. , 'A I i.iii, AjaVtlUAnlAt thMPa 10 A 19 Pullat. a 3.1 I'lHI K.i' I'll 711.. t, t at . '.u,, l.i .1. ,t n, 0BMXBAL Hi lUIEM llBNJtMTN'l Braaaftprli . TVuaaaa,! BanlAatM,! UBOOBI.1 N AftWMp, Dr.BolPa raaMdy.lTt r lit , i i: KELL'901 BRF0BDB1 nkknnpss. l ... MK.'. I1BAI ll. Aga, - In. z, : . Raroad,911 -t', r-' kftOXR aaoA lu Rumpa by Bkf rata, ti If ... -I ' ,iiv. daap. i . i., ..... la) p lH ADOPTION v '" ''' ' '' I" Ufa Mtlft M rlaury., ...it, 4 i ttim i i iti n . C '"MV,.;ii;'1 ANiicLAiTAiri,;,!: v' n , ai i t aIll nuotaui .a, i 1 i' nl WiLOMON JBNNBB. Ai M, Prli Ml Ml J7 PIANOFOHTErl, ANiTmTmc bint t I, a fat. If i in i nti tin pkiuu, alngiiig, tillar, nl t i fi ,t iba , idu- ii v. a).i I- 1'.' lam i,-. 7 pi ituta and rem inn!. .1 ,,1, tn it. lib ., nNiib, or fur aato ahaap, b M, hi msiiay. ii i i. mil Hil il WRITIRO CLASSES HTt'DESTS AT '- I PAINK'9 ! It . r t- . :. It uk. )!., ratflva I" tvrluug m - rur 91 or 9 for RBj loukkariuug baai - , , . u, ,i,ih "t I 1 1 iat tin llmUadi HrrlUuga d at'itliaivki 110 par ilHAflar, T9 .aaaaaia ttfli, iMtrUctbai day uf ttAtllag, at3U34 B a-a a CO A la. Cl'PERlOI. KKD AMI WHITE ll II O A I, ft ' r t.uui;y i.,r, Ntria-iud and dtflttartal Lieti It ,-a I i tl , i ol Uu l i , , at l It! PKRTON OK 2.000 LBS. i dart I' ll nt I4U Wnvariy placa; tr Wa.l,l.urt,.n Hllrai, lta. Waal 1,1.. Nl; Pn tuid Waal at anSl OUTT A. TKBA'i WELL, iV al . iNPiontrriTi iPi.it-,. llt'Y R N I ; t ,, ., if sv utr HOY a ' in a . i ,1- i a fa, in 1 1 MaftaaM mm 9Rm eft lo tba v rk prrfarrad Apply At lift Bt,u""n at. ha.rn c and 7. r It an I I ii'cI.n k l (Mil Kits W AM l.i. im; I tTTTrTTT UNtd R, taftMaaj kMltaat irllfe a hurnajaa makr.'N gtltga AMR ft round knife App'y at 3ft Okarokart al MRU n'ltt Hai;ni mvkkiis wantkii m.MT d t !) -Nf.-.l i-ttaaa Makafl, -utter., aid -III, p't In T I ! ITT I ft 4 I'O. I k! II Id aaat Al, JtHmj ! lp, an '.I !!! i:M - ti rtRRfl WANTED 1RMR- 3 1 .1 a rly hirtiaNa ntlfia md Nlil bar, Al iti I', ml M ktl Ml flal I j.KN.s. ,RKRfl WANTKII 9AI1DLI I- 'I Akaj Im i at raak.ua i,,r g., natit "tk A, pi. 'MM Wl lafa MRPI49 IIMIM -- MAKI ;n WANTED IMMT. tdtWl .i ft.tMi. I IOMPR N900'9 tni Mfkit at. Rattark.R .1 II MnaMa maaa-. In nil out and III up, To annnI trorkaMu n,o bM nt ara ft t.-li ; alan 30 g .. MIMhMMi aj 3'13t DIE DARRRA WANTRD SRYRRAt (ll attaaad band Pa Bakan hat tin leia'a id t air '".'"fM om (M amptnyaaaal bp calllug ir. flay at., t.l ii or, 9119 rr:tipi,oini;Tr-iv.n.i.a. AiniKiriAI. FtATWER MARRRB Waul- td - at. mlii ., t.tk ; Alan 10 to Ira B, K hI.I' NTr'nir, up ab. ,a, nt it lite lak ra. ( IARYA8ARRB ARYRR i. IRTRU.IORN r a'ni. , UM adlm ita Ik I. In , anvaAAj 'aid wi i vary librral Arta'iiftnuaiita Mill ba inula. Ciliiu AiklraM Mroa liRHOBBftT, 473 Bnatdaay n,.j . pAP MAKERS w antkii ."i QOOD CAP aiakaitj to work la Iba atwffa, Ape . M0IIA9 HAi k.-II.K'ft IMIrHdaay, M9aim Ml I P WAN1 i n LABOR NiMH IH , . - U a, ( It uu1'.' in il t. t i ai W r M ntlfM, j m ;, i I RJMfMi t i i.i .1. ! fl i I A, i ii I i ii M t nmill ( ' U. CO IUl ft ill ItM M'-I'ti,. 'till nil- , j Uli', . ' S 111 ..V , Ii I, 4th .ii .1 Aunty pi. A1 MV hp,,. In! (fJtU it'' i j ,.t ui-.!. p.' ii ii-1 I I n.r WAlHTKD -.1 QIRttrH Un Houm. "K,. .' m . l i in, pr.iiitikiiiiii I .'ft I.t. . T 94 -l ; ii'- . ffOlorfRl bflip WM IflR i N n.ri.aph, ni H. li. -I ita A ' I mi. ht iiii, btlwM ii MM t it i . hi. m I' i fM rtM I . . i nl.I.r WANTRH A IaARUS NlOtRKh ' nvkaftj i r ,',i) IfrpQfpf , . tatntMl i.i.! ( .. H 1,1 llta. l rt, t llr4', 1ri 'PMHI-rl a I ktft IT ' li UM .M . ki r , u I 'U u jntt"ir9ti ,ii ty 9T i'9j(ttta I Muliiod '. ; :; ft ni-M wtvitfiii, Ap T nt I . Ki ' i.i-ili!1! c, '."'llroiUiv. I..1 rVi r. I BllRFall an rt MII.I.IM'liH WAlfTRU TO! .N'i I.V d mm U lt-a.Ii UM in. I,. nfiy 1' in ii nt ht mI UiUllfl I -V.i- link' r ; nImm I iiuT rVvMI .t nl i i . hi ..i.t tti't i li i 1 . I iii ,i k ' . ni-iil IMJtful I lii .tit In .; i ' i ni l.. i, 'i-i. . Ai-y i I u. , i. vti . 1 1 1, y I . . . - - -! . . in 1 1 . n. t ft. 14 DtANTAItOOM HMh w V N i Kl i N t irti pi U. i'-t iia',.1-., wl i i-tf-i in ", . i . tl Plj l RR rt iy, ,i t.ilPM, U9 i f. r HT V iIIimi ! mri 1 .rwiM, M i IIIHKH II N) II IN . I ' Rl , in . I I It. Ill t. -i) tt , I'l ' I . , t tl piRMl ' i-( i i m.1. Aj'.iy a ft. It - i) -trt-. l. an i vi KA ill M, OtKRATUIIWAIfT ''"1. I1 . .. i A A ','' i h MM I UJ n t I . ; .Lu in- -ii H o 'ft'-. : ti V . tM Kftk I Uu lal I iiiaIi nil u u, i rj u imm bom iimi Ur1 in. I tnr i-ot-in a iifVAMnMn M n! it..v tt i iii ikt- i..ii,. i. ,:'v iiMrlUI, Aj-iy iii N m li .-iv, ' 'I -'106 JOHN M I okMri K wl.V I NO M UHimCH- WAN I ID IJANDH j i aki f int'ii tfaitaal dratvi ta ly aw i i J ihnaMl naftiired, ..t Wftmn ai 7 , kOKWINCJ V ICIMNRl 11 INDS WAN I 1 D 1 I J kt maka ftautiAl Ahlna lay awlRR rntail 1, a .9 thai! nan 1 IM Pullou at, : .. 1 URWING IIACniNES WANTED l.tdl i J ki It .. loot ft ugafa . I Wheel , ft Wlhtmi, and 1 a bai Aaavlug ma bluaa, uid 1 atiu awmikul lo auak. All k iaMit Marina; Maalt in a 1 kft I k m. ... - ' It at. A -l , 1 . 'IBJ Urn ni BAR WAN 1 KD v WOMAN li,, ' .in baft I ,1. t ' lake n 11 b " ' ' KMntirae, AH.ly Al 11. TII;MP90N'A ' " ' Paril ..I Will atai Ik I 1 9:yiii.oi tinn ! u a yh:i. IVtMi'tR, Ae. WANTED IIV A RE.4PR( ft Ml Ir .1 ..;i ill ' 1 -, tka -. r "i" rl -l'i 1. I AM I. iv I. 1 I 1 111 . tl ill I ' -. w , ,1 . it 4 Wl I 171th Ml t .' e 1 "Ih ami MR am, Niinbjic'ioob.lbai outdry, uv SALESWOMAN WANTED, A S'T! ' t- I 1 ii ! .-ii ! - r , . iu Aiua '' I i-l ' : glaal refi nil , in I l.urd, A I l-r I. I. .a -T ' - 11 IHi-r, tinting vi liera an Nilai vkiA uUtlohifL .. i'l la-... 1 . .1 ai alt an 1 In, 191 PEMOI kl UROWNRD WHILE RATION!! M ' I- ., A .1 ."i. . JMHKMI All 1 OPPBI . 1, - I 13 f rata .,,.1.1 b nit ,, 1 .!.!, aatidy a .m 1 . ' ,r' I a d ' Uke a and in ,t ',.. A iy II f. amtatkii rekillraii hla bnd, wilt ha giataPil'j n 11 I aaad rawardr.1 hy h 1 alH'oMil fauniv. K.ai: an . .. 1 .in, . uial t ira reuiiialad to taiva , iral il '. J, ml t , I . ' . I, . A 1 . ... ,1 ,. it Ha lera. 1 , Mi-, Ml I.I IV IN. I . i' I y .1. N. Y. ai'J V) MIST' I'OIAI). I jo: 1 1 i-T on s VTl'UDAV, THE H i If 11 1. a wblla pnndla abit, lvl nn a braa' 1 1, ti.iiil t . H. Aorarara in thatuwiaof JBHNY. I I ,' ner w .11 Iff I Ir i-- ai r n ,'l,l, aa il v, , ! e 1-1 ol let I'.ai U y. 1: I 'ill I' ' tu in at, IU BLIZAIIRI 11 9TA0KPO0L, nOO FOUND ON 9ITNDAT9ATI1, NKW ht 1 aluli Iba timr '-.iii Kara hr l.y g... n g ,1 pr par dMarriptlon. and p i.. i,f arpauMN al . C .',;;" ;Lt, 9 I-. ililigprAAtuottiulacktrri 't I .,. : .1 Pm'I ' v. . 11 :.i PI - hiu. POl'ND-A ULAI 1. M) I AN ItK 1 it - it, I ',.; 1 1 I, tl.ni I Ml wbUt "li I " iMat, 'I ii 'a'li ! hara bar by paying a-. '1 - a. App'y to T. K TO ftaak.il 1 ft th 11 a. 1,11. lift pin KB"! !'.'"iK LOS1 -1 REWARD -1 l,..t a-, Wadioaalay ai ig, Aug 91th, a ; 1 ' . V, 1. 1 1 - ng fi ni IhftC ) It ill i" lln it,. 1. baft lti . -lanv md ll rary, 1 da , ,. ., prnnilaamy noUof 9 60, Aebaek fn' 410 mil reral4 Ntla, pa. para tu. avary daacrlptl n, atrial I traofnu n liany or.pl nt 11 ar, Tl.o abova roward Iat 1. 1 1 t ny one tlml tvlll lrnre Um lAnie l 44 B t llnia. 'i. JAMBA O'DONNELL. I- I l 11 KE1 nOOR FOUND I FEW DATS I- a, , 11 , 1 1 .. n i n - i nulultuf a niiiu of inonay, ,'li tin ..11 liAVn ;t bj i --.-.I propAfty it i'l y i , u f.-r 11 1 I. ,-(., -11 r . 1, by MMlIng A. In hot t .1 llfaanwilnl Parry, auMPIM riM. 1 0.-1 - hiu ur.w Aim 1.11 1 . .1. 1. ilia tvAatuaiit ol Iba in.- a 0 1'utirtit :. - 'I ti II it A 11 '. .... , 1. ,1,. I -1 il ain-.il I , laMrptng, ' " ahort rawftrdwltl htpAtld bi Icat b I Ilia lo, il J. W . lit l.N 1 1 i.N, . tValkaral, III ' 1 li"' HOOK LOST HHIPPINQ R -Ik.,. , t 1. . . 1 I. Hth An pi t I' "I r a tl 1 '...rli.l l-v lanvn. II. r imi, Till; RICK a i n. 1 ftt t. mi l 9 1 ' T II l.o-T 10 REWARD l.oal' ' '' . gl.i I'.'t i, i.n 1 if 1.1 1. . 1 . 1 , ti, !, froio J ajea" Wa da ft allrar wal ., rat. latil li n makar, Uaj kiu, Dnbllu, Tl," Hud ' I " ,-. ralbi n ore raward, ati.1 nn oiioaII fia .1.01, 1 1 1, n tt- p: , .'. ni..' I.. ..ni -m. t , - aa . 1 u.-l lathe gill . ". ... ,1 rrltiid. mil PI8I III PilMiSNi rilAA. I M. UAKERV I OK s.l.;:A FIVlTvKAK.1 "li -a.ln.t fa bakan up totra, laikma ItraltabarralaAtVMk.MtId ,,t.r tlm aounlar, aiii, n am y la luartAAMtl B i. . lor ao.'ii.g, p baitHb, Alatrl 1 I.T Ikmily '..! aMblA aiti bad low rant. Pur lavtluuksrA, applj b. J R. WILtiOJL 143 tuurth ivp, ,., nt ti.,- ft in nktoa, gag ..vi tAKERi ANii CONFEOTT0NART FOR " " - , '' " "N'-.r-a A'ol '.irinnire,.; tha , .-. nrmiii kn.u: Mora and bnkabuuaa aompltMiat '"" ' -d land Rood baaloeaa ftu ig m l aftl e -. -It .i.....-.ri.t.rbean. Apply lo JUTCIIBLL't BuaIimm AgMcy, Tl Uadir M aiitjtit'no ftROi itv store vok sale'TIieap a-I il. si, kaudfttiuna of a nT'kipo alore, ,,n iba -li. . h im, .1 iiN.-itiiiit, nn, I a very InW 1 nt Apply llTSWtatal MATTLAU B A UKUIUaAN N gall 1131 WiA.NIi lull BALK OK TO LET-IN 17 fin. , ,1, Mn Kit. ood lAlttar, rluMMS agga and I IryatAud, A, ti 3ii. II-VKT, Ml UrMO u icii .1. Mlt'lMok 1 I Itfft "NO l it " -t. AUCTION NoTirFr-LAKllE SALE OVER ftt.mai v. tn tt pirgatit h.aMakold fttmtl Rt The d ,y, M'tti'lar. al lb' pitta'a ra-Id a. M Weal 1 Ail, at. 11 in Ath a', al lOUJ nVliH-k, MAM t 111a it it.aeaaiN.1, uw.'ii'g my And b'ifk atal ml, par lor. 1 bomber an. I oak dining noin fiimilure. rhlnt, a'an-. a'l.ir Marat lahle tMBtlT, AR.. Ala. laa , -nn nl and kitrlieu turiulure. 144 A rcTIOR NOTIOR RAHR OPPOKTl'NIa 1.1 i Imm 1 n. nil f tit!., m MM ti - I 1 . l-.y . M'i "lay. al .' ir. ,. k. nt 7 I W -at yttli -t, ' Nt. prta ag ). r or rhornbar Aral tp- Mug ri.aii finn Mrr, ehlnft alaoawa , Mlftre I , ariNt tia, I odd nfta IV, Alan, MMNRAM inn lure. 1 ( HON Noll. r W.i BOOTS a ni .1 a ... ., , data I, i -ni ,i i M md ,. ft -pi. at inM n'ek k, M Int m roafC 9. PAB90NI oons i (Vain i ii at. pnnii AatiriaiMil .-: Fraih and MMAAmMp fi-ala ft A I iTIon BALE OF CHINA. AND RortV H a r- HENBY 11 KVANrt .la I . anil ikakra iat Tta d ... ft in. Id, tt 1 1 4 .. At 6 HOdan tame, aI k -. I , . . ,',,. ob'.l,' graMlle and roraiwan ttai 1 Mht ,it and f gaf MM Of prlMI an (nodi a- ar.l'l.'e I pi k al n ,. I' l ft- a. 1 !i M 11 AN RXTRAORDINAR1 OPPORTI NITI aa i'.. 11 ... 1 , ,1, 1 1 ,. i', ,, ,, Hoiiarh, d I' n , t , . ,1 A , Ibaji Th .lav. M '.y. M II oVkak, "f Hip at 1 .- IrRM of t' p dtteltlnt he art IM rn.j lrata9H I ni 7 a la avn, nimnrlafngkaialt 'in.' ivtrl f , 1 nnta-r aid .1 nil g r- m fn 1 1 1 1 ,-,i-;,a ,n aavpttteat, it 1, a, lafaaty 1 Mi BMVrAMaiaa, if la heal 1 ug, tam handa, ma aoftj beatalpada, .-ni,, ahad ,- . ., ii. ' rhino .,' all ki ,.la. Mlvef trara A-. !t 1,. if a l a ill.,. ,t rap.--1 a M It v w kaici 1 IT. A. ni aiear, AUCTION BALE JOHN LIAIYD. AIT0 J i,.,p, JOHN LlaOYII A BOMB all! Ml .. Tkuraday, ft. ,.i on . ;,i ,, ,1 tft Uaaal M, M rttg oVkakatlta eollra akak ,1 Iba ttl. MMlaloikiilf gkUMMMI fftMurt franm i.i inula t..rv. Tha h . , .. ipnIn., r uh tAte oilmaTa, I,, I, ,.- s- I N'i,i m-N and rtigrafuigii i .- t ia (p. ka it it. RMlaajaiiy, m n wini M.d itMtw.aAl iiuor, ik It I ,'., gi, ,i (,,,, ,,, . ,. ilaikti il a ,'p. Kill, I,- ( I, .-; h. . I , , 1 ... pp. olll I I M '14 'i'l. ft ,'e -ta li. ' ai 1. .-. T 1 da li iki ...'il 0, mi nft Bj ' .tar of r.. n. 1 KPHNNI laal fan p. pw 1 1 "in iN BOTH 1 1 ItlM KRRY, (HASH , ra. Rv ,1. B. B HARTLI7TT, t m 'I- 1 . .i 't 1 Id at ll " lot .. a' N "'P.ll , . I . loft . j I. ' Hi 1 attan, lo ha MoM tot taAh, M aof prlw, t.. rkMi MlPlftl V I 1 T I ON NOTII I rHIS HAY. II 1 V.Tk, b IIEI.I A in 1; UlAMi 1 i Mi llMliatltl M Nea Batraty, nil, ,a -,,',1 ai ,p -, mnki 1 , A--. Mlahuf itfthlac, laatMhtg lirl. t I , , li. 1, a 1 ,11, a l. I"1, lap! lay rdeta ; I ' t' . ,-, , , p ml Ii,', ilfta nn. I t. . e.-' t. ft . ikata '.1 ' hVaiaAl .1 1U1I1 ' ..'.',t,iN. abotv ea-M utd plAdgwl gnu I, 1 '.' 1 . 1 i.i. i,,,',. .. 1 . mL lit limoN ni int r. iiY ii:rrr. of 1 - 1 M 1 1 rt III), 1 . a .a the Pa nl ' 1 1 el 1 ' . ..- , , , a t poektr attlla, M.ffa gill tttlrrn . ftna pahtlln , I , any 1 .1 a M faa, ktiM gaa, marblp 1 , ,1.. , ijfta! , . 1 ... , Mo , i Ml RRH vi 1 ' W. AI.I1BHI1EN, Atl'y fo. ll MiartgAtor. I 'a A I'l lit iN NO'IMI. DVKR .'I' ItTTSOK a 1 , 1,1 ,,, nlMra iarii-a, .,l taint h, it i- -.I ' MAnVtlMlll ha Mfal nl ptlttlA All. Inn. I'll -"v. M ii.:.iv. M I'l'.; ...'.l., k. ',1 IM larira B aai III, mi, M Wavartoy Ptaea, eneataAUof of ntea p irl -. ;a- In- m .ml illalup-raaant Olmltura, aka kt, v n,a, lattaentktry, AV. r. in n n. Am i. uu l (Hon .wi l. ol' II KADI MADB . I. M I IH I Al Ol. .1 I, V..I. .II tin- diayi ft. 1 1 fil, at IMAJ o'ekrk, al 13 II ttri , v, a ', .1 ga and geaaaaj amimtImh i,i nt ,-ea ,naii!e cli.tn ig, ,,-i pi ia ujp , i -tii, sAMlniara, pl,t atdpaMr ' am I , , k. hi k, MtaaBeM and oM itN.. I i , ikltii n 'itnri n id i at mi jpniia. N't, a iti-i.v '. i Hull H i -ala; al-s , ktthl . .h.'-hpipn, ti uniiiimra, laHldUa, 1 MftA uii'l ahtiett, d'V g-aal., i.-; al-, a ' irgr l-.l i tilta rr 'ha rli il , ,- Barkilii rrpft ., ' ii la. -ti a, hi, fa aOt AtftMi l -'at- MWAM, ,11. .1. I 111 HII. ' 1 l --, Alt r. Wll.l. -N-.1.1. AT ... I , M 1 -. . ft , t td, i.l 11'., - ' k, il i ,i ft Myrtle at... B kit n, ill iii al k ,. ,1 Aainraa, Rumla Ik Ike. i-oaAaftko aarfa i ,na. . lug it otto ttaa it oadlea, IftO eaii'y Jara, i II ,. I tea 1 In... I'renrh itrpar, '"t t ' tka. . m tiatuiip, 1 htrga cliand n't- inMr, ' i ,., A . In, HKNRT i n.: I NT. 1t I' ll Till- 1 At i.J9 oNtha-lt. at tba Miofton atMrt, 444 Will t i M, qtuu l.ly gn nil arli ml lupin,, Ha own. latfta of O gio 13 at -'.-''''' o a irii , ft-. Aiao ni llati haaat AfOaul ty "' ' '! .I'Ip i ,...il mini' '".'ill,,'. -Itv an I . gieala, Yaukri i I nh. 9 g .1.1 indallvet .' IM l 1' ril tl Kit, A I MEEK OFFJi K i.i i.i- a, m kl '"liv ike t ft i '. . 1 1 . i p ,-. tanta of iba i aa yard . Ill We Saftk . i, aliAtt p l,a, pi. , a. A ll Ivan I int. I ... I I ' I 1 I 1 uioa ..I'H.nl .turd , i.... t , . ImruMt. tral tu .'.r'i.,1-. trrd f.'i'.t.t In -i'l id ,ION r. I'KIIKY, A.U't .tii..' i . i i . . . LOI il TY, Ai'iT, WILL RKI I.

,' I a i . il nr . Mk, at atl -.' i 'i . t . '.I . r htra, earpaM, oll.talhi.aolkt, ,i , i : n .at t ' bad brali, ouft iat 1 i , . li i-. . i. rrora. a-t. ; Hat w Mala k I i" i.nptor'Vaold II I IAWNIIIIOKI li H HAIaR -R. LK . Vl'C I I ,11 .1 i. P Nt, tt ' ll ,-, Ml pltf nvktalt, a foil i line it nf Merer1 rid v.,.- i,. ItM aPk dlAMMA. or ft A id Ir ik onalA, to.!-. -Liite, i nl" i u-a In, al.. e--, a 1 1 ', ii. '..,a, - i r A . Ity "i ler it 4, PAKKKtL I V . I.'" I NDKPRRDRNCK BKItONDINH I., t:.' ta t iift, TYIaRBH kiKlX. will be an I 4 Aurt ton, on M n b.r. 'M ftrpi 1'. k, A M, at Hi hotel of JAOKROM HICK In Hawtowi, I,. I. Thaahaa utttl.-Mei .a'1.-. I of t'.p P "i - ' Re -I'nii. A SCAN BARKERA t . .. . tuM9 i"i Tt; mini-;), ai CT'R - OFFU'R 170 ri ,ii rn. al, will Mil Ihto day, rt VM M i . ami fli Pirn "I .be gr v M - , - .1 Bliitb av,i Apb-inlld RilurM, glaag miaa, - in ., (Maaani I i. A-.: Maui, aMroli, I'laoUkttt dour, a. .; t ml.ttrai i ' -Ii ilM Anil Magou, U 'o riAFFMRV, mtt 0FFICI 179 I . I-' al' ... .. t .1' T .-. ",i -t . t lojg ... pi,, il. akok a It IttrM of IUA dry gtat ll it.tl y tU.nl t area ,. i. ua n ,.- , am ' t it, ,. a' .. I, laik ..I drygn 1 u n) f, -y , ,at flxltirM la nrto ''t-r rotAUai .tvottrnlai nil voiy low, " " .'lit IITM, IRROTT, M i r, OFFICE i BAST ' it . ,,, ay, anil ,.;i ,. , Wl I imd s ..I , 11 '.-lu. t, ll a i Miletila of I', a-ga gi . i . -h p7ln"P -1 V", t"n- pel. I, hitaaani ' . re ,' Nttait, hareala nf nin'itaaa. a,i pp. , an -, . ., il eua'd f i I.i A MAtukMA, 4na glagt OAAMI, t aIam, diHauteiA, left elaMl tit, ra m l! ng t "ii'd i i , :.. i alotv, p I . it p'nt,. I bear p npa, Hon. i . i.. , da, p' -, a J e'l t.t tt'M M ire KM, Al ITIONKKII Ii '. i iel ihla ilnfi I ' . it I 'i i' . utl -t, t. i 1 . . it n t i' i i-. ,. iiiae, tin j , I, i n- , art -I ' .:.,! i .i I l i '. r . I it I i , ...'',.. (.! . V ,. i, .Im.. e ol ,a - tl ..i ... i , n , I'alllltlM Old ..Ihera. HJ 1 ' II I I tMHRI ROII Al . Tin'. W, s. 1 IOWN4B .it. ti' hp. i, il n' ...... flrai I. I tl - M I- rnllra n nuinla or lha frtillA '' I ;l ' 1 i.i.i '.M AUROI i. AUCTIONEKII - a , . ,. I,. ' . It '. 4 Kot Itnaol i . i , a ai I I, . al "ii Ml ' . -i t ' 1 I , -. ' . rk. kega, butW, grind Monti 9a). JAbIaII i i.i.i. f, AU'y fnr Mortgngi OFFICIAMt i lilStQAIa. " ii s I Y i.i i ki. .-, mini: - V ' hiiw York, A'igu Piil. ii.AIm Ia I lab. k'it'im tii'.t "ii th 7' iirf , h :' .. ' I 1- "'nl i . li iw .. i" . I i n lam i it ij ..-f i l tl1 'nit, Ui i. tutkl , i , lb, i tv a -i t mli ,.: Raw Fork -,-i Ua) .... I JOHN i I. ' Y. gull iaU9 '; i in ht: or i in. ... im . .. ' b i t ... Iba Vil Y Tha li. n. .1 i : BAAIaa of tint My vt .,, bold t ' 'th id laal meat!! il lha pea I .mi in tha td lit ft- ft' ...Int. Ml, in IheOlty II it t1 . ity. I I ,.', : ,-k a, in , lu tut tkftul hy-oin(PirlN i . , in. i. in plaaa, : i i purpuM : grt I a. I . t.ll.aia, Ac., tvlll n rafativp,! at ...y limn 'llriiig IIIAjttMM ! "IN, u. I 'Ii I tba I - .. ' -, to, 7 CI Am Ian a hi., and 18 (JaHitra al. AnguM in, ltl. WB JAY II HKKTT, L a : 10MWAt'lu1 IWikUl " tot aVavrd. --a i a 1i.li i I I 94rl, KMTATR. llol BR FOR 8ALR IM F.XCIIANflK FOR R HerrhAirdtaa A ta if Akrry bOMM ht gaaal otv Bar. a rary larga ,a.d n. aaaMAatral at, l,.ia, latt'i MfttPy 1.a- A d, -! ma t p Mi-'aa-e iaar. a fWtA m ti nt, a .talk '.. bi il . rVnp.4 of UM Ai Y. imi RRH. II.' ae and a ball 1 p .,, 41.1- I,. I .wire At l" It- taeiy. V . rmiK. a-illA'IH UOIINE FOR sriTirlBRTn IK I.YN - 91000 1 iH buy 1 I,,,, kMuht Mad t.i-e;ilr and k I. I an. Iii a .1, ftil 1 Mg ,1. I,. tl ; a any A roaa t., al! n.i fpit'ea 1 three npa ,,( MK, I il and Apr ,, N' . -7 . 1 I. t rar 4lh iVBi 0 TCI tatVaPa A PARTMRNT8 TO LET UPPER P.ftHT, omiaagnMi gi :i mnma ...1 t.l rt r. I Mill hMp r., 11 a. and laaapmpi I. htt, ait, t7- R t ngMR at- Alan 9 lta tnt Oft til floor, lent fjt. BIT Waahuigtvai eli a . t r -in. i n I.t IV nr vid laaa-tiienl. I 9 I'l, . RftRMkik ,1; 'a,, :l BlORM "I. Id tl ai . f , I ftta 'e at; a'an 3 room, "! I -I fl.. t a id I, tar up rln AJ In. n. 34 Foraytli ok tl-n 4 ruorna im lib tl,mp, rp' 1 AT rn. m 1 ;., , . . .. ,,, ., y. ,.r. 17 I", u4- WMW ,1. A' p t 114 BrnlMA ... , il lUM A PAIiImRRIB, BI'ITAHLK Fil II III n a a :,,:, and will, o let, fnnilAnetl. Inc., .1 Mil. 1141 Nt, id II., 1; ir nl v.-rt, l.rtv, .-I I l' i F. lo LET nr. LRABR IN RROOR. 1 1 'ti AOiA'ia Ma 1 -., .. . i lalag T -'t.ia; -. gaa, w.tir fnl ia ga,Atln In) In Front ft UM H'.' t ' ti- 1 -nt t-'.'t '. I -1 hip. m iba pre n 1 ITll Fn 1 1 ai 11, IMHiM lo I.F.I' IN Till. I WO Vliilll ai- k ii.ua r. H,.-.' t, m a. p, mi, a nlaa i ,y I" iii 11, m, it, lie lift fl an-, aullalilt 1 1 a run iv ol '"" pf "i wood ohm ai.,1 unfton B t, 1. . nt, itrMrnMl ratpilred, a.) ; ,-1 1; pON i.ivr.urooi, -TAP.'niorr's link- NoitA tbia iktv. Ibo ipla mild ahlp W M ftlllR KB, lying M Aer lift BaM Bavar. FaMtaigori taken it hra tatMi Pu paavatga or drafta m Any p.ni ,, ... t n i .I ."-1 riot d. atplj boant,or ki T IP KMTi Ml h alk rn. p 'I1 M M 1 TI'S I INE I IVEttPOOL PftrkiHa I - 1- t M F. R rilBEH .i n ..'. M . .Ii. ft pi I F.MIHALU lata ft ia Tth, and ill A M tN NRHIMi, Pafft lam, p,n ntuMUfi rt l.iwr.tlaao rorftralta, Apply btTAnVOTT 4 W M9otBa 1 XI. INF FOR LONDON HAILBTIllBDiy, 11 p tu... a parkM ahlp VII n imi A 'j.ig'et utn IT, Bart Uv.,.!,,, aupartoi AMtaiiiiMlAlki im. I'. . gp, at low ',t.. ,1 ,1 ,'t .... 1. i,' II it 1 11 . I'll d, . pp j .rn bu.11,1,,,1 1.. 1 Apnuu I i A UI),, ii f.'iill at. I.' IV t ATI It. HARM WANTED- WITHIN : MILMOF Um t'lty, 111 Mxi liHiiifM tfi iiiti)vii ptTHM'iiv in . tt-.iklvii. ItMMlIrt I... H'llr'iUrn, . (1 w KRL KY. Ill On -Ivt, YV. .iii.rtt.irni'. MtM lt9. 1,1ft ryu t k vayi..i mn k thai h'iII iI'Ip f r r. in iVtlMj f iri'i irp, a -I n M - I iWttff( A' y "ty I n "iibl kiofli. a'nl ttrlli .4-H .ira". m 1 luih, vtltl fiiiil n i iotioiiii r I y iMl.lrfftMn, , nr 1 'I Ym, .1. l . Ila.k tV.I, H'HI tllli-.f, AUtlllK' Vtli'lH 111 ' . 1. mi 1 1 N mi. : 1 . '100 WOJtn to 1 in; wisk! II n ll f OH.- Mr .. J,.. laWfll . .tl t'li( lUilllt A tVwttor ttM Innm ii tp.1 i.v Do iik.miy M.I., a lit. h Iini in 1 p ninny 11 itniMk.fl .i I ;.. 11V1 It 1 IntiiXU l ii ; io.oi mjkI ..(-.. A 1, (um m t nuy mamti$i r lwirfin v HI. .liirt'li-M, mt OuP p.-llar. Wm 1 -ti ti i r f o in ixiUii'iiMM hitfi Pilinlt. I'm on a i 1 in m, -t nl ufi 1 . I'lkpni, uu..- -wi! i) Um .iii. ti t, m a'i 1 oil ..I drtiilat I'.. I Hi Iff t- r r. u Mry 'Mn I: If! t i piMJ ilrtrii Iii; a .lit I , iim '. II IV f. '11 it . m(T,.p r-Ntm iifpfi.r iT' ti.iM-i. YpW ,"''.i i Atifi.ft." tii- r frwtlt -1 ,,' . w 1 1 Al .1 1 1 it Si i'Vim ! 1 . in,.. 1 (, r, 11 Mil At lit a 1 t.l' .P. I ktnff U- Mi ft. u A .. Ih" fr -aI'i: itilhwi "ii V.'. : fl II UM kll, 0; .. , ,. 1, ,. um .4 M.rUHi N Y. Mrt. II , t!4 liiuu, a.-. '. 1 ttrH M-B. 11 .... irs rrt,.-, -.ift. it M.k ... 11 M ti.', .'HIm'ii -lift. Nrtrfttr, n .1. KfM t , v o. v.' ..I i. r . , lta r. a..' . .. Mmit s. Y. It. a. I v.l . t pi , Pi .-, . 1 . bin. a: jrt : ! . fliti It i..l Mlf 'i. H ltM 1 kflAiftJ 1 Ill .nurpftt ..f ii..t-i1jr.fv, y Il.ii li'l.','i; ' 1 Wflflll I 1 il a i bj .1 ii ,. , . i 1 ;,., LmnkftMW . I drtfrHflH t. tai.'-ttftr pxi .itl l.. r ttluj I 1'Mi ill 9tlr ,. ita um Mfltjt.M ( (. nt la, M. .1 . Ull I ' t MM I it ' 1 1 1 1 '. 1 ''i ti ii. ' Ii t , .. ! . .lit . , tl uml i.n'. 1 -I i'v ' - .I Hi 1 ! n' .. ah!- 11 um, u: .1 t tii iAl M oi VVlilTK LILiilKH -LAV I I I ... u 1 U - - 1 litti , , 9atI rrMt 1 1 ni' l;,ti,.i.i'iii.i i ihr 1 IU1lKr1 HtftOl 1 Ml I i BI .N id i:N. Al,l.'AVNKirt, . It w A-, tt.l 1 H la ' 1 niruthlng whwi iVi9rnMjli l, , .1 H 1 1 t ..ui , -41 1 Mm m 1 1. r'.i . 1.. . a v. i: I1-..1 ... t'ar i"Oi,it',' Uttivlk It l l.ly V' -t . .1 I- I'lioi ,14 ,.i - t!. r taTiM n wv.v yy pit r ckn 1 ft pan 1 nrfiit I I , '1 '1 I 111 . .t ... BJ9J , , I. 1 ., Ft I- . -i 1 ... ' '. nl nn 11 ., M. frtu . ,. ' . . -o I it. I it I .j val1 . nvtt. . Mali 1 . i MM . 'i liv I v '! v 1 ' 1 M ' , i t r ' . c it . nl ! .1 I' -t b'm il 4 i I Mil Mi '1 I llAf I I 9V.il aM 'Jl K I a i . . B ' I j jl.1 l II I l " , t.t' IVf Ii r . V . .t f! nr K t, I N 1" UK I ,VA.. S. t . .. . TJ' bt JtMiuiiiH. . : I. v. i.t . . .ni tt .t ti M . nnl. n tV, ;r aWnlll . . tn . ilg PafMHTV WmI 4T1 mIIiim mtvit'H iu mj i t MjMjtafMlal of v ilyl' Ummt ti 1 119 r u-H. Ipm 1 1 u xi" ..! ' 1.A1MH fkili In iri..-itN ,y ui i.. mni. fj , 9flr . .- -iiiivi. styif. .. ,k .;; in- nil i.i tt. 1 1 ., ind i-i.t- i .Mlt jr CMir ktftl Brmnaal, A I W Attn, i: . I... Lmai hota mm - . ii'y ioi Until i.v ttM, It .''t-m Uim 'IM'tfaUl- II..-I Uvft I94 a- ircl If' !Titi,.'ii i.i pro, Joiii tuuMZti pi-nf, kmmjt kah'm and 11 "i. Tuoa kuvsm, (Ult Quwml9 iIimipp i.f p,itinta,) rta a llmiti' np OiliisiTl.TAf lJt( l. 1 rill.iT lioltvilmfy, uPllM I A : , Mill alf'.nlri t 1 . laftli ' -Mti.Ui'ita a ol bi it -it i ,i , 1 ,'t ,' lo' ! ' , I 1 k:tiij.,..l. 4, ii v ulfll . .', fil..', Ult'k.li'9.11'. Hi .. ti .ii;; ikJitl ttllaUlntl . T it. Wti U-'i.'V.. '.i.irt ui UtlR n ; ah 1 I'.ti tiv itiiMi wUtan r omji i ir- lalai I-, t1 1 t r pig. 1 mhiI .1 nili ul krri4 -a i tht On A if M&M '' id M"irt , ..,;. - ,r i '.- ii 1 ,.. ,( arj 9m kXTt fj . s' ml l.y i:.i ti Mi-... , .If luru.-i. Nhn.iTiATM 11 " nl. i.t r pffltjT IMMIlllMlnit Y M . t.l pMlk i.Mi4, lklMl 1 t'i4j"iiiki.y ui ity UmUi t-i aOki.ai :::i ti r 00, I I M.3 Ui. itjv, ty, PfillUIDS OK S0LDIEH8. SEND Al l MONEY AM) pack auks 10 BOLDIRM BY HARNDKN t EX I'll I -i. 74 UROADWAY, ah THEY IIAVR Till'; r. s. 0OVRRRMRNT PRRMLSSION TO FORWARD To nil. ARMY AT loiiiKi:.-.s UONRI E, WABHINOTON, AND ALL 01 1 IKK l'i UN I S Folt HALF RATI H. THEIR EX PEEKS is Till; OLDEST IN' iiii: 1 nii ED m 1 i t. THEIR OREAT EA8TT.RN Wl !'IIll.. DRLPIIIA RXPRSAAM SENT s FORM ! IILY. lcm LlTATE OF NF.W YORK, ' A 't 14 .it... nail '.. 1 Depot lull nt, 1,' W llkAt I" .el, Man York, July Md, 1491. Ail duly tnlTmrilf I , Ia tut tgaUiM itiu ,N. Y. ft V. QTiita-iTtlrfter.a DelAirllliaut nt thlA dtpnl, UIUM ba i it iltil AT ONCE M Ihla iftBoa fttr iMllArnMik 0. I AlllTII ;(, tS-.ineer in r af And yn mat 0191 Arttni AmN (3iartMniAaMr tien. CTOP YOUR LEAKS PAINT YOURRooh ' Bilh EI.LKBY'9 ludla Buhhar Falnl. Ap.ll.a i.v paUftBAM rot mm OMlaltat, M9 Uraiia, IM It rary, 3T Park Bow, M tth of, 404 4th av.alkl lliir 'rillllD A Vl'.NI'K SAVIN(iSUNlt. -3 .nr. 3d avenue nod ..'ah at, I'll Alii tli III aM. IX FEB CENT IBTaUUBPT I l l - - -ita ti in- dnllar 1.1 mm thiNiaa .tl d.iIUtrA. HFI't.ftl IH Wll.l. lib t W IN I Kill, ft I I'll t IM 1,1 a t ' I a till. n. t.lk ..,, ay, ,y ,... ;, p, J. , a., "ii M l.iv. Waaltipa.int and taUiPdav evanliiga, In in ti I., n,,'. I, a k. HPKNIIKH K.OBBBNi I' ftTKPHKN ft. CIIILIi.t, ftp. Ml Ma H' DBnTIMTMY. ARTlTiriAL HONK FOK FILLING DE cyul and aathiog Math, UI t ui atl llootu laaiu, olor of laaftb, and at irrai un fot Ufa, C. li, CRAW P09B), UanUM, (lata fil gtltb aao.) -if Amity at, h'-a, Hi . i -,. lu lu I I THK (VKW YORK SUN- Monday morn i no, sept, i, im. l-ull. r Int. Hi.. ... ,1 . A Smr CAortraoTR nn a Sraaa - Oftlnei Manlev, nf the Iftlh WahI, nn Friaby avrnlng i Arrrftinl in 1lh 9VBB4M A man MJ voir, tf age, , ftlrlng bit MRM an Williniu Martin, a hip t-Ar. V titer by trim. Mirlin ar .a . a ! IR lull I 9 male mtirp, InriSnllAg k Id i;l .v. 'a, light ale. tea, ! aaar.ia,ni. ft, ., ,n.l n m,k" l.f ,ia-,ate ... ... r.n.pleta, Marthl bail dnnie-tl a wig of b.ng Jb.uiBbair. p a e..a,rl,- In ',a HOlMRa hniM, net alarirMBil m.bimIMiiI lay JaMMt l.tmniir m dafanll nf fn 9n, HatrUBMyi he waa hrm on t Lit f Pt(aa(tni GntSBTBRFin MarT. PatrVk O'Daoim II, 9MMW MM lk. n mM ruttaaW BAWAJMi t ill, hiving .w, ggRMgMB ty, hill Ml tht tJtraftafl ll.ok al OgdMMMftRJ, thia atAte, lo Mr. Jl MBR .Nn.illk r. . I .'-J I ... t l .'ih atrari. 1) llonneM. it i llakad, a t- in ktktad tu tka t tmolaln.iiit m the ma ,i' f m.1 ,n aii RMtH, i . . h ne the mailt, rh it in tietttiai, M'Mif laal tg ' i i ui rkai,,,-n, Yho eptrrkaia U'te UAaattl Iatitajlk law) im IBPftP ban la, atai ia. i , - i .'ii pineal. ... a rt'larhial lo IFDaaaaA, Ii MlAMMta III; npp-at. 4 tint DM a 1 win trtri of IhA tTinrnrfer gf i,. ,,(,. U,re he Pftaatd f llowoatakftfl MAttr, JftfttM) Rlaopi and r, niniilt. , ',,r irml ARtAJIIRB rrftlgrRRPRII Wia, If. Rn--. II wftA iftRIMNlfrl Ml S iitir.lit llJ UROOR In- .lu I to OoRRoRy;, f.r piN-in- a 4 lull .in um Rat. f i-t i M ) Hank naon JwUm Kellaa, ol Nn phi I ina) at tfhhBor RaMafl bad rmm kt taRa " on MRjM. l'i ri. t ITBDRB AitkRll tlMrfA M'-iJ'tatlo ipjAMPjl M tka Jeflhrtori Markal iitli (, OR Sitiirlay nlli riiraan. gnd rmA) a pT i nf "nai pilll"ln llta rtttrga al haflwj iptaAitftAatOw M h - own nt- p.'Hil Mi . nil.,, t,d fix Ina eraptorar, Mi. .1. IN, mi, nl' Nn 1,1 HflNtnwtoll Ntrrrl. JaMlOft t.A Bdlj hell him ill 9.aal laa AIMwer A. tit I flirt nf MmmIotav and Mr. Pa atr awaQMra), it Nn. Ift Itottty nIp.pi, kaii. I1" n'.pnr.-.l bnfftat, AmAI IA) tt 1 1 ii a lltr, iinr. William M .1 LrtHlRfB HMOHalod Milk 1 TnirlpN lllano, it No. Ml I ii i. n .ina,!, on Fridnv atenin,-, atai tiring a liatttbei , iunW.-1 a womnl wtii.li ia up, ml ,i. I.p in i. rial. Mr. Ill i-p wna l.ikrn lo I.,- Raoaft MarilM Ptiltoa i ,,,!, and ilirre a , on, pi. ui. i tf aa written tryUM pnl lark, bat Mr. I Bam rrfui ad to -: n Ibo AtrtiiaoRl haoftRftft i ih i i it ii 'l.ai MalkeiRtarg Mrni k ibo blittt nr I low a wkboRI pn.HN .nkili. M,. RmM) d.-i-'.ireal tioai ho dal pn. in ki. tin ooaataH, aan Mm tBofta uIaIuI rm do! lalvt ti. UMAX HF.roHTM BATfjaOAYa supri-me CNORMa .l'-.s';.-,l ni ( RmIb .'in.' .I' im.- rA tytiflt ttt, r,7. Th Mtflft .W nn i u, , t. gti, tt, iVaatort J, HtKttm tAayftraabr, v, It will la. t.'iiiptnia rod tii.it tbia arartBtdlng mm bftRUhi In rtBwpal Ibo pn nn nt nl' ft.iuiipi, atfftPjM ibo tabiiofA bj iim OoiRRton CaaaoU lot priir. jrw , the CottintrulWr rofaalng Ui pat lha mom, I Im I'l.liita in,; i 'I-. .1. i.n, ii ,, iiil. r,. I I.v lililr SatlitrlAndi 'Tba raftofl af tha mIWm con, 4tRMri,ftBBft omimIoiiiiia RiaRlnd for tba Rftya rmM I" tl i- r-l it"t- nf ti. Hint dftot bfti :, it t altogod t lam -.!. .t tb rtlni Hi ihava baaa aealgriad bj lha r...itr-, tt Mil ll. - ala M othoi wi.,.', ni. 1 nip n n held In In r p inna, wl,., liAfa iiivao OMlcr at ateb 0AAlRRm.ftit M I ht Ci RiftrtiRaf, Ibo u'aiiiLinira am IcnaHtthtg Mna a ah n tlml it in t nit! nil,-. I tu . "tup l aafRMiM lo the ndalora of an amah of Uta AMtutUM M re -porteal Otto ta the rrlatnra, M I, armat ha coy n d I 'I" 'i i. "i'l rnrtlticttoa, wllboul DlO Mrlllon rid . in aai id maIaiiim. BROOKLYN. Punka. Al lll.ll' plal '.' A. If., ftumlilt , Ma T Stailn iii-. .M I il ll,,. iii Ibo IftRftMNBl l-tnua war ol Ftauhlla tveau near FlaaRRM rotrno. Tin' ll.tuo - tai-l tftlltl gul In 1 I. I', r, RIM ll i- a la dtftM, Iii it,. i m.v Tba Mori m Jam . MoIImRb. i toi-ni' Mtitle tftd (Iraad a?on , wm fakr- oroaely otitarad mi sumii. i aw a lag and rab I AM a tlrlt'a valued ut hIh-,,1 ni, IRTPMPRRABOR 4la RXPnOttRR I tmii'l llnrtoti lu id an iRquoM yaaMfday, ! KotM Main -tni I, gpoH lln. body af Mart .lark-on, aim ilk '. of IsteuipoiBaVfl nod wpOHUO, A ti tilbft in m i ",,,an ,-' Rrgg rOMUpotL 'i in CaH'RTa. Tlir N" i.tl Tutu "I Hi lt ; OoAtfAly HappanM Court, im loiiloialMr, alR bo i " m d ua Monday, td umL, b linn. i,uii;i Broaro, 1 1 UrooklyBl in CoarH traaonoaad ar Sn ii lav, bi Juil l;.. in. ii. In si- nl Tarn, l' i iVr, -to tip will not In. ranAarAO until Saiur t.v if tbia areek, Tli- htyrtmhar T.rtu ay ill ei mi. p. IinHv. l'i. in. hi. t n tin MoLTAUTY. -Tht lota tiunil-pi nf il.-ii.a ii, tbia riiv laal up. , vvaa 1. , . I wbioh - va. it. it.litla.au I Utl i i.il. draw WILLI 1MSBI ROH. bffttiovvii Rm ovRMCUntfALTi ifftri wut I Kmm-I 1,' tnMin, .; -. t i.' i, ,1 , i Mbwatl IS." Uhm rule tfMjrt, ...i- iuiiovui l.y rt uuiTiatru ill ' in I i.n H 'it'll In, nn-l wrinn-ly In uicii !: I thartfn In no r..-r . t of ri'.ivury. It i 'in- itmuU of ;rV - uf i on tba ptti m thi lii. r pf Um ui i i , m'i.. tKOptd mre-tli um4tUi Cn m bb box tail niittUng away. A('"V IliutftVu I'ask. A ytttaUAg mail, rcsi- nil in Ibo IM WtuM Who hat a Ut-Iv lawn ' ylnjf fr qtvtct rdiikH, WM Oil Sitimliy vtlllll YUlttd viitli Hinmn c nl C'U iitcn uin-l. font lir bit QiMimmW. Hi' wi.', uitli n yottnit wottMraVn to whom h h$d boon poy ii'K iii n'l!r km i, nnopliwd to pituMh blntt n Hi'tIiv ntnfft tha . mi: - woniuin up i olntt"! in ni ot Mm Tit thi fith iV.n !, bul in .t of WaWMng otm lu-lv, I moi tw , ti WOUun Wi lt- Mob AllltCll Willi .1 MiUlltf enw IimIo, ami bi Don In eotna within ronoh H oy li.. .It him hjT tllo " II H m l m I jiii i-ii'i. i B NOYL'tV i i li.'.ilii"'. Tb Mlntl ( rii-.l In (y forholp, 'in I w. ,4 Anilly i u- I Irniii tin in li,'ii.tiit li-iiin! pi I., i i.i. i i Ti.ni-, -I' ll..- .ih T't-t ilir', w If. I. uk I I ni In tli.- --t.it i, it huiirt.i I'm AiiKi-nr okas AflHP 4 PI i irii k Was Cmfk Wnhun, i-l' tin- .'till l'i it in. t lit., Vi - lenUy irmtotl u mm h.Mu-.i Bomiiol Will i.iMir-, 70 '.ir- ofup, who U chtWgott with "h- liiiiiiiik: nniM'Ii t il l WHIR i'l um M) IV in iliiFur- . ui pn -mi-., by utUo an l frail hi! in( if;.i. - -111.1- tii.n-. Hu Wtvl iiiTi.t-,! S.11 1 in.. 1 ' . in ttw 1 om plohatt 1 1' RoVi . JoraM,pi4i 1 ir u) tho irtn -i ' i i mi. li, in N.'w V'orb ro 11 v i 1, it U tl9igofJ1 in thwmni inniiuy by tlr Oetnlbitlon of I 'jfgou I in , j . i-'itiii.; tu ."lip li.iiii ih rfLitivf .! it r 1- i t i 1 p ui tn in V- it rn N. tb Ytiik. II III Im MltOtl ut Now "i k liit. . l.r t- in-iri.it.t'ti. JERSEY CITY. (in - .i 1.1. -A mod noitit-l JoaIaIi Rollg a- ' ta-. ij.lt- MflMlOll In OlHoOl ll.lt, fofftgrOM . 1 lit rnmailltell n.ii Mm. Ann WImmW , in . I, .Mb tfit. lie WU locketl up 10 ftBftajMa F 1 N A N C I A L , ho. NF.W I'O Bit ft. 1. ir bay, Aug. IL BOAbutfi It Iho Ihaital won Jul l.ahiy, will, pru t-a .1 pbftdo liAaif , t. .amntail atockt wart Inn, t'a a ..a uuthlng dotal la Irotaury arftM. FovRMMftM Fl ', t-.i.N l,i, and l- aakad. ftt ,ta tkNkft ware a lit. Hi- vauikvr. l laa vtia-k i-lat. I 1 1 jh -ri in inaay MottOf ni-irket. t itb nn ilifieApp.l .tft, in,; u , nil nt I iw 1 dp.. Ht ooRtnMrolal Ulla Ibato to littto toaklng, i-.i aT ihftl 1 I tht way to Iht etrftal cau ha tbttd it -pry '"w InkRORO, Tla getn-ial in Iin.it, ,11 .uuniig men-b inta In t . na:! iin.i lha Nlini-l.'Nl UTt'i Of Mr Mth, A pfn MM tal. 1.1,, a hi It 1. roatik-la builnONB, kaoja il vuty l'i 1 1 1 1 -ii nil i vr MtaMntUl '.' I; l-nla-.f foreign dry goadt - BtR Forki Cut ti.u neck and MtMt 1 1 rua Ttaa wmm, 1944, 1-tl. Km i.ai i lha port.. . t:i.l. sp.i 4i4.l.'i Tbroara on niatkM MlT.aoJ 1,014.004 mini a ItM .at 1 laeT. K'.te.iai 4IBApnHw 974,07-1.171! MLIltpM- rhruaauuiuMktl ....... Tii.lll.'ta lt,lIS,T' The tlUttllUg Ukk) alinw- tin' PtNilt,it tllg l.VPI I nriuttnal alapla aititiia) aft (lit weak t - p ui.ttta.. C".n Meal. Mta ... " Wlnaal. buah 47'a ' to Wl f Opn-,,. latah . tlt..M HA0 t Ppef IA '.. nag T,, j P..,k, 1,1,1. Md tot 1.4-4 ,1 a 91 jS.ioi Iiirrraee of lha weak aa e. mpared wdb il.t n' ton ina im ; P07OCB KXCTtAMaTR ft tLPR PlRftT ROARD MM I -ft Oa, 'a; .pp MR toto Hal. AC. I M. M .' I .'I Itl I It Aa. 'Al a - fx M It t I IfttNt I A V '71 p 1- 10 P.rk Bank.... 9f t t s r, in.. 4l fft-l. A find. .. M .. l'i Ba.r;j an r4 dr. MB lti Mk b. R. . . . rtf ISO ParAft' M. g. . . TtM It'iei inrn. Aa. ft Itk) I0U On Alft 70 ..a.. ,p, 4a Ml 3.7 IM.3 .. BV ,'aaao rl . i in 4,'m An atVa aM T4 fetftl d.. 4 . t1 r.rta B.tWa dp Tt M4 TAB, Ml, ra, f.,d. Br R aaO MM e V. .... to M MO tin Sttf . 3. C O HI rai do UK .'. dn . 01 H 1.l Hrla.n R IA)f M A' Ill It loo aticra. Can.. alO tljkt IkA) tn at 00 nVa 41 M Cti.1t.. ..Tlx Inn t, ill 3 OOP 97 7. ".A no m. Caai. B. .Bp t4 l-oeit M Ai tit, lO Oal.AChl tft tl .1.. .in 41 l." ftn aM Attt "n do t ira do M, liao M At II ftwt ,f. 4aV fto AOft ..'am N Y. Cea. ta. ft .' A. ...at AC) .- H ... l 33 . . . !t ino Clo. A Tol. B.. tn' lo'M.I. A. I P74 100 A. i I - f A N W I M 30 00 tin alt 40) tti 'Inw a m ir, pt Ar....aMM 1999 Pie. A Tal a.r. b Tl fti.M-R MMMaTAMMI T' 1 a labia la dertvtat by atwnpanaoM af RM PVM U'r-t aalpa ewrh daf I ' tn BOOUBMM. I ft iu. -at, pp. KpMta T-am 0a,.. par aft I .ft. tka. 14, . p af .. Ta M H .. Mo ta K M Oa 11 A it l I tt ,. tt . . a .. Fa M 0 . ItJ ti Y Cn. a.. I Mud He. it It aa M'ph fen. R. . Jf .. Hal. A Chi. K )g Ual. A Chi. B. S .. MINIATl'RR ALMAltAO. s m Run. ft,, Mian Baaaa. B WMM. 'it. t..0tA tit I t 4T I t 34 gnt - ,t. .1.. 0 w t nil S 17 I T tt t. 4. . 0 in n M new. t g MAR TNR IrtTtaj.lttBPloa Pita Rklp BblttndOT Marahat atriatal PrkMp - gl.t 1 1 - in In r t , aa ,1 1 raaght UA alp. r aire paatMO- fp.a, am) tafiorta i Aug M, lal 4- t, i.atg I.t ta, la ke ahlp Pkara laiilhai a. at r . m i, g,, iMMdtotlMMoa A' ig 04)', lal 4ft U. long IT K . anhted .1 p M iy QutMa, laattad Kaai. RaMa Ur .ai., l'Nia lolat Bmtlieta. 1 1 Waft tug I g 40 41 lou 11 IA a K'.ali'rd alnp RipreMM, ' . I la . I Ang -th lat.M.'tt Inn 10, atgnallarft ; H.i.l , fit n lNerNail ,r Nl J-hn. N a I II, ,ii . I...V' 17, MgaaPAtd la-It Rmm at ry, boot d MOt, An tt, Iat 41 00, Inaag tt), i n ,1 -1 ip Marrury, laraod hml CIFaARKD, RTBAMftHIPl Sovaliy, 90MT, fat PhHaaVlaklaa i i . A ElrkiaftrttAi Npw VaarR, lluater. Pkaav d-pbUkJMHa ' I. laaMftfta FoMMR ll.lliaw.a-a, ft u Ual.eJl, aaalwaka Druwall, r.aUaid. it li On nwell ,v On, HIP I' f, . .. t...rl. I. Zaitega A On, H"ra I) I -.Hi i.-. It .yd A III", keu; Ytata i. Atnh I i . . k p. m .,. wiltty: Wm i. ii. Fui . I.. Bavtav Miyd ft naohtav RBIO I i i, li a, Dart aa PrbMt. wTAtB t t: , ll ti i ii Pafttei Harbor Urooa, i I'1 . M .. 1 Ibpa, Hi II l BTCM .v t ". data III It-I, AapinwAU, Panama B It C'.-i Mnt.ii M ... WbtU, MaraeiUee, tfi-roA li iy; Ji.1.1 I.. Idea, tkatghM, Hi .1 aim. n B JP I ' At' Lou i. iMilh.nip far i'aol.alth, llrrtt, Bi u A Co, K -Imi. IM- r-.au, Cetle, F rallaaft A C UlinOBEBO i I Paranat, 9baM Wlungtan, it ti Bit a Harp Hum Baat-ao, nahMn i . .i Pin It i . i t.i Mara I. .iMa, Pi i - tt Rngarra, Ftfttta, Pb-ha- '. 1 M H .' i'l. OkOMRMttl MM r li Ben!, u A ft .a M t. II -I -I'. Hydar. . M I, Hiral, Bobtta, RUiufiwaL ' ' I . LtornM, M, lp-s ' ' it . li kirk, i; Tk K I P it in ft ., k W ' in I . it riot i. I. K -. nn Wm But - tl. Ha ' i. B P n uk A Ota .1 Rigara, ' ' n. n ' ' A H ft It,- kali: j c i ni..,, l i . .1"! I .. Maty, Buyft, ttkaMk I- I ul Hi" . laro T.t! ', jAMtft PlaanV re m ali Mar' ! " ia. II iidrra at, Egg Hara i '. I'ti ii bat A I :. Dataware, w i -v n- i M Many, Oara, D tbtaa, h o vuftt pii .ml tt i. HA 111. 1! I AS" t.i, Alaua, BtHMATt VTw AKKIVKD. 9TI ivt-ti P9 '" . i i ., Phfladilrklt, atfta in JAB it- aga, i l'"ob wt PUkwMhaWa uU. mja I' Pro, I -- ". ",.ip to Rtwarft i't ' nrr. IN I t. . il 'i a. in la 11 il uiar. t i." ' il N. ui, poaWhaa v bmai i L iaar a Kilk.a.t. , , . Pa p'. It 0 t.n ,t Wila W.iabutgtoa, a t . Ill I illaal. FlA'.hllo, II glu . , lla'l--.. .e in Lan- i Wm tl I I ' I ni i a' a. N't". Me Tel' nl w.l'i a.b, ul i 1 1, ..lir- Intl. bmMm Martian, g'nret . Pin... J .Ipbia, tt .11. m-ln in Lopar K -V 8111.1-. II a are, Atl nora, flMiBot. N.r, unlae t- Wra -I i k lla. ' ' , , K- , . IN ;.!,.'. ii. !,,, i . p, ByniMr. ' itlliel Prrneh v, . iMtnttQ Fi.rat, (nn a inl Ml 'ill.' aril. M 1 1. ii. Pi IbTra, H it Ang .'- wlthMdieanJ i MMI l'i. Blllpg k.i'm.'p it It naon, ft Mth Bt tn M9 .-.t..to.,i ,. la it I, nter It lapanllna. Pallltl II i.l . M . i. . Ia t d and I. la ul Wight And I n.aiti..gi.ra 1 , 1 ,r ntaal' U Mini A Ci Nl" 't'I 'ne'. l.i "i ul .1 .Iy tl, in lae ant 'I in At I-- T. ak and I '- t ' , I ul'ltal. i. Mnaael1, LWerl'itl J'llytA, tt lib cjal tad r poaMRgwa M WlBlaaM mb! tRBtMta MARK I liTaiMMd, rOUMilMlg BmJBBMX fM I, .,... ,i iftaya iaM M 4MgM Batat, . " . i ad "... 'i, iu tvllaet to j o Alio, .1 , li. ae.-.i ,n- Kii.it. Had! gift! ".It iuda ibt nat nil daya. I Aul 1, ol ll i tii I m.v, mi rtagua IS dAya, ' ' IITMuicaui It... A i -.'ft, ,tT AbMNAUa ft R it b nt II II p. rl-.., ,,n n orniaa. Tba (lEpntlnl i port , . . lera. I, anrhorad In ti i 1,'t.iir It ,v. lianas Oodlray, L'vMrpool M 9ayt wfthtMl ta WaktRMni liioiiu ami Co, 111(11. ft II. ft. K.Viin, New le"idatt,MMk a l. t, I trunk N i Haven l a Plillalelpnia. K llrit'iitn. ml, C-.iiA.iv, Aai' i. ..all Aug '!, iu bai ft la. J T.I y. Aug Dthi M utllM wtM id Gartb. tin, -in', i I - I in brl . a, i i . Aad lo 1 tha Wla ' Aug 17. IM .'! ft. km -I .'A. wa. la cialB a k t .in. i., Itll, (row la IiiwMI Bit It , , Lta '. CopaAntutl ft I; ImUMi an. ka L ft Miaftt i i PowbaliAii all wall a-mlabag bar iim 010100-. ti .- 10, lai -.-I ;';., kri -J 10. a,,k. lauk MuMang, af '' ' . '. Illlkuoml r.ilngai. ItSt lal 110, I inn.. I 1 i .-il la . . wMie piliA, l-attara inla-r, hot a Abort Ham In lie water, tntfa, tot I.ni 7., bat, apoka brig It H IIMklna of nnaa Uaaana I it -1 ... nil well, bad all aaJla d n malt, -a., wl.i. b lunt taau - -1.4 II . .'a K Hal.-. M I ta, 11 - .111, 14 Java. toO M . t And Co Aii'il-.i'i-l in lanter (Jiutrajituaa 1CI10UMEH9 I- Dorado, ha Jouttnoft, tngMkR H C 1 tie. Hat 1 in, C !'-. II t... coal U VFItoall, .1 l'i, I. Otrte..n IlkailltMtl I iMB lab. 1 I' WAUaae, Maplan, TmiimImi 9 dayt, atabk i I 1 1, Tn'iraU.ii, PT'ivldanuta. II i B J . N It, 11 ilay - J, I Pit, ,vl On. I : i .... ii gi'iwrt I dayt, la uallaM t II I .' I 0 A D" Wadl i i aioAii, Allatay tot Haum, III" ' , fltovii Boodi nl tot Room. Ami t ftaltir, I .' villa, iron, bouaat t Waiolam, ft I (.'. ,,k, llr. wn, ailbjAUOl. II - r -it.., U at. n fur Allauy. I' ita L'.vill, d tin t, 90, do At do - . ... IV.lt, d.i da I 11 M i r-, M.t' li.' I, P 11M09. Peak at, Downa, Maw limn. i 1. II ward Jo. s, BoodiArt ftft Pr vidauM. I. A. -I, i -ip . tftanln ft. ay, in ... p t . a, a yM, Altatty iur u .i.. I' i I D 1 Jnya, vt lib mdaa M ft .,. It W lawla and Cm - , .1 , ll atnn 3 tiaya, with udfta .1 4 I' ,' t n Md Oo .1 Ma a Pike, at-.l-N.-i Pali, Kay Weal IB I. a, ,tl lwil:wl In tl e luaaUr. I .1' A "i, , ElrutliAra 11 ilaya, trvuft. LflOP' M 11 It' teit, Unthaitou, ProtkltaotJ sill lodta BRXOW, i ha,-...It, i ia. lavetpool tt daya. 19 Ip Ni w Y tli, float H amburg at daya. Ml.lj Pi real Oily, A.vtvrthy, CroRI Ulatgnw JvAs IMtii will hot Bark tot.;,'. DatiiM.nwuu. Braiui-u July It. AIam . ne 1 u k, upkunwn. SAILED. Aug "a.tl . v'kuting ftftrrlak D ug", for B ii ima. 8: paWial 1' uk : i LItati mi Ailjabudoa i ; Llule IMa All. d.1 Rnka Mlnoua, for Duttki, , i,i,. a) l: i ar, Maraatlbaa; CTiarlea. I a.-: laaa. MtlMlltoa Ailgueta. Aatwarp: OU aiKlakai, UavAi-a. Mnga Kiuily Btabor. tar M I . I V , linn UuuulUg M leuata Ayn a. H aiaUMMtf i.i.i. Ma-a I. -. Naliid, CtAofUfgoa, tlofan, Boa .i.i,...; liuwlle Mvah. .1, ittbratar; Aad'taa, far pi i. an I' M Maykaw, Mermmta; Pmimm. Aa; I W I , -I 01, jlTtlAMI. N 0 ftt'linoLM Ra., I l il I.--.V, IU i-l kleaiualiip t'lf nt Waabl MBftR f- . .1 ,i,.-i Ma) Ktu i . ai 11 MPRi j itjiii i, a ft-... iou, Caluutkta, tl. , ..

Other newspapers of the same day