Newspaper of The Sun, September 3, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated September 3, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

I ! THE NEW YORK BUN. I lilhl-a-r. Iv i f S Y rk In A . l"n Sa '.jr fK . a i I It, r. wl li no btlatnaa. ralevr; i eiv.., nt Uil 8111 Building. "1 c.w Bf F ' I Kiwi tli ria. Ind B I. M ' Mmadwa- . ore. at t . Ii gjaM an.'. Ajia Jleg at-rrl. l g E T'u Di i . - - i irrlari lo ub- . m il WHtww In tii '"Fork! nlljr, M SIX AMD A Ql VRTEK tr'tra. PKR WEFK ' M dT I i c Mea Om c-mi SaWW l r IVItr.ftTMU'. Ot tMlilM fltW u :i lur .t,tit the rlar and.ng I Oeceu. - ml . fa i i. ... , UIFIM PKR PAY. -j, 1 th I rr.Ki.v row. f i. MkawiMn i veurr-flve flent. r Vt. Tear; 1 m .l .a. II; etiiAfle MMM two rente. , i i,wtfa.M Hi J' " int-aoling S itanium. -, AiMnai -THK iCW." , . Corner Naaaan a I Pull .treat.. N-w Y-rk. i:npi.oivii:Yi-i1ii,.. . nA !S H',: '' S. ABUT naf J 'VS lull , ' . m Ofllp- - f men., rate- . tl r I marl U BMIifMlill Will yJL I lahed, It'j . l ; i. A- fj i j ; ii i B S Bmdwgf C3 a-lStta.!. .( M ill tt- vv VNTKO UU . i I 1 I I'l; ' V 1 IveuMtU :. .Hi, I i L.rnna maker-. . " - iMiod Rtdfa. Air; .ii M okunhin i mil 11 '. i tfTitKRsa n Tin;-, vv wii.d immk. I i 1 1 VLNI'. M AKKRA WASTED 1 ADDLE I liai I . a.-.. Ii.. .na ni.ik.'n. : t k wd iinl ' i 'ik. A, i u v :. nr t. MfflM II MIM - MAKE KM vv N n H IMMK 1 " SAML I. tO IFftMBtAfjO I MM r Mukrt at. Net'.. ..V .1 Ii ba.iaeaa ihoik l rut .ailand fit up. I .. ir .-I a-.trktueii n.e tabs J aagMg.-t itofaJJ-a I -i.i .'.;ti. I TJ ARXESS MAKERS AND STITCIIEM l i. i ., i ,, , , , , ,, WdUMj Aj yl.tALIIuLN. LAI KV A I'D. l " '('I'll, t-u,, iftd tterllli I J COM- MAKER WANTED OKI WHO ! ' J MdltMiUI'Ill hla Iruln lugots P iiujrlTiil. ci. Ila mnal la nlraj.1) nil 1 Daajtil. M'it citilaail arilb , , mKtonta (alary, i .. wo AliKASI kNiuiir A BAN8, Ifn UmR.ip. cMM V , COLDIEKfl WANTKD VOH TUB U s. ' ' k' Ann) aii i. -.1 ni wtmtt tafta uf atrflat I 1 . jrcarfk nj) li $1.. t -i.l Nf in .ulli. wilh inr J, i J ftk4Uu.g, ill p. ili . atli'MiUi'.-c. Apply a thai r.uci hlai uiiintf irii.li. ..us. 94 CIuUIihiu at. j. a'lH "liT ' 'AN1KI) K M.i SEER SOLDIERS FOB I i:.i' K. i-i .' ! M 1 1 i tnpaiilai r4 tha taWtllf ; Im v. Mil i .. a nl'tl t .n.i-.il,.. .,1'akl itill In-v i . Wf lia TbffT li.iial ti.. .i-. ...'i yiar ora.; ru i-l bt j altotudMkli 'in i vtnl iria iMi ui ril i ad w r.la, ) mud fMl lai with llM ftwif tfumad nilt-. n A' M ij it.it., Fay tpitn $19 1 t I '.t in .it b. ilapaiillaal uii muk laLmifii ui martli la wkaapa) m Adaal cNHi al lllg. fuel, UA. 'i ta, ralliaat AMll MdkMl bAISImI t Trrrni of flillMT.i, il IhrM yMIH, Ami ,1 N '. u h , hUli ii.,..-. V Y 'i nra M A. M t P M. V alailv. k) A. I.II.I.M.IHK. lUiti il K n r-, lJ, , ' H. At-".. aWMVllI 1 A RNPtOVM i:l-IVmalen. i pAKI -I.U-M.v EKAL tKTKLLIQEKT 'ajiij autlva lanllM 'vii'll, ,1. t.i ,'M.nviaM, wilb 'iltl 1 r l,lat .1 ,' i ,'.ii'' it- Drill Imi tmvle. II. I' 't (i Mum Hint IMQtOaUtatTi Hi Braadirajr, Ml T I 'Al' MAKI-K-i M I'.ll III li' lOD CAP in ik.' h, I.. i ,i , A-4 aiOBtTKM - It it vi i u '! ii'ina HELP W.VNTKD A LAKUE Si MIlKIt K ' l ' i i I i' i I . I , 'H I iii . . 'i .'t. iii n i try. m I i i ' tuf. . 1 . . ' t i . vu4tfl gnK Uivt.. liiuitnL h. '.'ii'iis I ir.i.r AM I It. A I.MlUE NUMBER - t" r ctiatiiwtna. ,1. . n .. I i . J" iiill-n. Iii i i.r. lawal Bil'l if" uti I I g I a,ilker. " I all I it.-H a pita; ir.l Hi ty i' i i. j lav in-d In' ; :t t.-imr. i.iinl. AjM'lv l I I '!"' I' I -Ml U ' Ml lll'M ... y .i MIKttll v Ml I , fTBLr WANTKD FEMALE KKRANTS "I will Atari II a larg 4l ktvl laaat nAiaj aA lha OM J' r..Ulltalfil I'-al IUi H'l'l II 'li. I.'" Kll'Vmilh n , a 99f, af th 1 IT""! aililitK.ii. dMI bt I ul t"r rily ' VpalKllYi ii !'" til taVnUaaTA) Al , I i.a. , l II . I I'' 'l Ilf Ml 10 41 .! DAHTALOUM HANDS WANTED ON laMII '.I I . avtl I api' y t MM truajaajr, up iltiia, Mil I Maw fj I H I ."I'M I) GEWINO MACHINE 'I'l.KATOIS WANT- II wJ ctl j' HaW ik A ii.' " 'a a, .. luu laaablllfl ; nU i II - "U I.. imiHt ami Hula i II niilipiry pnttaarriil IhnM tl.it HuAutttuui M If taialtuaw N I mi tl Apaijr at It Mtw ahwtrjr. John m.i;oiimrk. j CKWINO II ( iiim ii m w iNTED 1 I ik.' In m l antru l- v .UK ttlk a "f IMrcra'.! i 1IA aHwi aA. Mi lltl j I OIW1KQ MACHINES WANTED LadlM I O I Ml li'i'l 'ii '.- . lWlir.lt y ... .-i knd racora I i i. . , . v.i ... aval mar in t. i . , t a 1. 1 . it n.ii. ' 'xi ii.i.t) i. a-' 'i in. t i i ji ull rM MM) uhMyt, kVaJ SaVurHll M CEWlMi MACHINES -WANTED, PEE J I KJ ra .In, i ..! In -1 ti I afaaVatt UO Si;"' Mwlnft 'n. 1 'na.,.:nia 'lily f I, and piU'lue i"t al I kit'tli nf vi, irk : aai WHIM if,, l Ma ail la Imia loa piuiUltaiiia I utlr. 1 aVOIaira al lioliii ry at, N la H, lt-l Hia.r. 'i!3 alVl.n SEWING M ICHIKES - LADIES TAI OHT a 't"aui on Wiurlui At Wilan'i'a Mapfuvad , avrlrkg if ...iit-. a.1 -4) n-i aUop ivurk ; Irnna $1, 451 OMal al ,iy Mao'lN Altl lA'I.I.S I'llH HALE. AHCMRER OP BUUINESfl WAOO.td rtftw a I Mao I riii'.'l. an, ti aa tfitvnr'a, b:ik'i, ' p 'ii, la ' oai , ' ' '' ai itYi'fltw. You wiii'inJ llin pail r Ma .;t rabll a. any Ii. al am 1m Mud, li,'; i l , . ii . ', l i . I t. STEWAP.TA Via-.u fatUuj, Bid H UMWaaB Itnaa-lwa. . i Ma a, a. aul 44a. '161 ! IKON PLAKKR - PITOnBDM MAKE j . will plMM, It la l"iig, .14 iii UM wnla, .1u in. itaa I i,rl . it,, , WiJ tlnwu 'aaal ia i u, ana cnti.it.ti i MaAand baiigrrj tuiabt i uatxl a faw rtmilia, m l la parhai urdt i and a nlaudid -tr-'uTia w. i h) aula ran It a by r rCVUII, BBOTIIU ft 00., Ui iv, . r I tnUM bNOnra Ma taawan mtka, In ier, Id-llav-k .-Ir, '.,, A to J" I ijii uowi ilj ia-htanl I'b ay '. (M ii an i r, .- I u faua, govaiuur I amp. Act vaw autl pi UA. WiUlaauklalauar 1 a '"' 4i.'i AM UPMOUI l" 'OiS'K. 6-tncb i Ml-1 -t . Uj a . ,, . i ; i . .' , ' . Aj.ii ou L'pruiU Ktatfna. aW-lnah Qyllada, I ft. Willi i. , . 1 riajy it'l LUt). W I"- a .ill ri-rv 1 i. "V ftl i ' KM IIU01 IIKlt.v i'ii . : an8tfl is ItfPaurlM ! IIIATI'IIKS CHEAPER THAN EVER i'l a - t. .. "i n . l lb -. j . Inf. ta-ka. At . al ti H H rr, Ih .Jatnr.-t . 1 MaoW D at. Pad ra a..u"i, l Naar owary, N Y. it.. I M iKAKGE en. MILK 1 ' ' W I ! I' AVaa i o 1). UATIIH1CK. iM Jiff, '.'la. 1"4 Ik.1 Waall . ,'t- . ul. N V. NCKWINU MACHINES FOR BALE SIN- Ajt f ' I I 111 l.l. IS d J . It . . i . i "-in i.i aUt. . N. li. 1.1 t t ., ... ap. j lyi w Yo::-. MAC! i ,i ui depot! ' 1 s : I . ' in: 1 1 ,IKB CO. i , . .' i I'- i I Mtl Yun. 41a - a tuil m ai Ui-a.ura Ad In rry dMn 1 1 -in at P .' arj i i' I gTl.AM KNUINTM AM) ll.ill.KK4. VaiKJllWDHlll A Pl.A.SEIl.i, f J r ana all utli.ir . W..al Workli alkL...t'a. aj Ui, I' I1' -', -H Luu av and BE Knj.-ci aWIHU. "I fiAUU.T. fH ai.d i '.bur J "COMPiflTI'iN !VKTAI.d, vH : aUb alt ftlftaTr aril naudlu Jlfl in a Mi" rflti.jt. WU B i.' M n.nl t.'l'iiatin of 4 "i uicK' VE Ci'tt jr itaal A ili-lfrlcti.'tt fKflUM PI NCH I S, an.l PIMM. flarri i' Patant Ktin Ma- lilnaa, arfjailrrv'a 1 -.. 1 1 !- Vit.UaT Ball V.., " I' aUa BaalM ui : -i 'arUAy, and many ntHar , aabjagl aai aw ItaU IT414 " " ' " T TT F. jfifliiiii SUN. NUMBER 9095 NEW YORK. TUKsDAY, SEPTEMBER 3, 18 il PK1CE ONE CENT '' M H U. Ill v.ll M4. BRUSHES OP EVERT DE.SCRIP1 ION-JAT Id B, tak fatanry, p.... llaruarM Btlld Ing. Ail arttflaa al ramnialtla prltajn, w Vilaaala and rMall. .11 ins K BPirPKU raarl al. aulT fklao r-IaAIMS FOR INVALID PENSIONS AND aa wid.'wa liail-pay tanan.na pr,.n.iAly pr.aapr' atpfaf ty ll.a anlaa i ,lar; aarnD in lha pi aaant war in lha 8.11U1 Luolttdad. OALVI W gatlTII. . -aM c-r i Clamlwra and Challatn ata. ault4avl4a IF YOU WANT A SWT.FT BREATH AM) I . baanllflil rlaan a l.tlr ttaat1., iia-II- Batata I'1 WW i an Orrkl TncAk Imp. Fnaa.oby Dr din D1NUS, 141 Orcanaulial.. N. Y. Jy44 44a. U LAWYER 0. 7.. HOUSE IN THIS CITT, HiitW m I i I (i- urM Mo. ltt WALL SraaaT. R un It, Batman I' a Mo, P.t Karaaaa Hraarr. Naw Ynaa. A drmnrt Ca-h on .Vi'tVa. Hn'ia, A '.-nftiafa, find V. art a, and ea -Hat-la Ilia aatna pnitni tiy. AAftiu ti nMaaMiaa i-. t. .. - n i up aalalna. laknltiA nvliry ait.l ii.n-at a ,apiL'. Am,tia aacur-ly giyan f',r tnoiitaa anil Irtafat an Inn Itml Itrtr) h:a hainla. H' . ilanta. N -. WaahuiKlm Piaraa, J II Itacll Br aak'.jni. P. O LF.IIICII MRTA1 (0 PAINT. T'na ia tha laait aa wall aa la. al ra-tnnmlcaa pa'.nl k t.n KaaVtUl llwUI DSK I II I till Ilia prn'a t( t.i It a. ',ii . I'lirjaaM-a rari'i-i f-,r ttrnnuianl, a, rtr, ni"iatitaii d-'tt. 'latitat -I th" laaal laa.1 paint , UwiUpraM .. .ins AND AIX kUlt ALB IWo oi IhrM t'waa M Vaiw M aval pahrA and (I ari.l ra mntH WOOlk i ABVABBot any aaatawVI ..njant. 1 1 Kit K W Al.l.S i . i.Ual .11. t... UCIUQll MR ' TAI H PAIN r - ' i 1 . -1 - ai ataUl ' - SB YIBAX YKIKi win a laad ta-til i'l uiA k.aai otll . dailij-nraa lar i i r rMTi ! lha poMM knaa i- a TALUK ..'ih'a am.- a,ihay , a-,.,i ,1 ago .i: i t. a l.a.t tha praaat-ralitai or wival aaa pal Mad v M II - n y layai I. Tba oninr id Una f-a'tit ia a lialliLa -iua tr-l.'iali l.n'Wti. I'.n ai r at t!.r n.. iifaaTwtraia arlga, ly KTKVKNrt, IIHllTHKIt A 00 . "-1 Paarl al.. (yl lfIM Naw Y i k Marlnna IL p.A. OH.H ASP PAINTS-BOtLBO PAINT ml, fa i i t .la. ala-l.t' ro. .' ml. 4A ,-riiH tar gaL Or -ti- -i pall I. yalktW ... ' ltt -,', t gjj ),, ,v ., ,(na .-it 1 , - ik . v. i-tf . I t I r -.1 catita ; latal la BlimaHt '-. A. . U llIDNVt.l.U 4 Pearl at. anil I4aulllft KORI1ACII MANMNO, MAHtrrarn .... "a TRlKKt. YALISM CARPET BAOA A', 14... 'J Waitara ar. a',! 'aM Baoaitwar, M.W V 1 1 R K . I ACTORYt V as. i , Naw aaa. N J. V. M BOBBACII T t M INSTTNI1, lt,-ta..ina tflaa a-'an w U.'.ti' t. Haaa dnrlraK lha war. jylalf'lll I'RIOOPHEROUa FOR TUP. HAIR tl.uy K kl'l ' "l" I" i latt r P-rVw A Pair aJdlda nl. fly 'i-.f"-iiial Trli-"plirtua, f-.r nnpniT lag lha iLu.l.t.'iii i.l tin. hair, 'a an atrallant arUola. -i I rati now bo pnxnlrad M Ig Aattk aVasayd at-art, a) UMaiburgba at the al o low pritta a ill Ma ) It I1.K0.1I4. CENTRAL RAILROAD Of NEW JKIt HKV, '.' iii fool id C .rtlnidl at - (J-'unartliiK at Bawapauii jifi.ii' i with it .. .-. lana. a a aum Mai WwAi ra Bailroad, and A K.-t-.-, with laantgh FaUaf BAllroatl I ita nitinaa-li.-nat funning a di it, tin,, I PI I' I -111 UU and ILa HI i. ta About baal Cf U lata. bi MMI R ARRANVtKMKNT. C nri.r..t,,i Jin 1 10, IMI lata a Nnw Y rk m a Hit', iifi.u KtraaM At la. a, f..r Kaatm. lb P-tunri ia, Uarrli -' Kt Ma tch Cniauk, Wiliiain in. rl. ak Man 11 It -Al 1 a M . f.t P.tat m. Wal'.r flap, Beranlon tir.-at Bt I. IMiai ,t.. Wi keala.rra, Ac. lla. Tiii.'H- .'. Ti.iv K i Kaat . i, M, i.l. il k, WI . '-. "I It. .... k P llay..'.... Uarrta lalrg, 4 i- t T.'it' -..ii T..a'N. Fr Kid'i., Il'dli'.a ham. A' -.t m .. ... I M alt h tpm-ik. t 1" r a , Wal Tttaia F'- B.tnarrllla. EBB P. K.i WaMaro Btpraai tnr Kiat'ii, A"an t'W't. K'-ii .-. KwTtaburgt P'tta'"inr, aid lha W.-at I - i. .I'-i ..-j 1. j- I i-. ... I ' "'l ,1'PI I S TllllSf FDR nARRMBI'Rfl. Ttia ti a a . BipraM Train tkota N.-w Y-na, ar rlvitri -.1 II . ria tlrg at 1 r. a.. c.ii'ie.'lnig H.tl an 1 Wia.1, i. n I't'ii.t-ty .ina Ct'iilta. railr'tati, Ntirthani Ct-'itr xl BaJ i . aid, ,N aTih and B.utn, aud Willi Cuiu lar and Vi. ry R:t.lr"a.l. rmt TIIROI'OII 1'XPIIF'S TRAIN FOR THE WattaTi ItatTM Nt-w Y'u k al 1 P.M. tiaily III in laya t-it.-af t.aij ,i,kiiia! cl.aw C'tntm-li "ti al U.irtat.iH4 v.,11 lH.',iiay'..Mn a Kailr.al- v, Ah nn 1 1 anf .if earai li P tta a,.,.. a,i, bn imp ti C't.t inalli at,d Cnicag't. guar b.i'ira lima a aavrd l y takniK II. ia liatti. BUZABirrHP)KT AND NEW VnKK H'.RRY la-nra Nav Y' rk frt.ni Piat N". 1 N .rtti H.voi al T.lu and ILM a. a.. EBB, 4 IB and ft.'M P.M. Tli" laaata atop nt IV-,, v.. p.ilnl and Marmot'l Balk bur rTOt y Int. i Mb wav. lOlIN l) STIVUSS, ElllHllMlllMaB. arill IY10B 1861. GREAT CENTRAL UOITE loll HIP. WEST, VIA lil PSOS BITBB EAH.P.OAD AND NEW .'ORE BENTRAL RAILROAD. K.iPUl.aS 'i RAINS lalAffl DF.POTS 1H D80K EI TEE RAILKOAD BAILI, at mia, a airi'rrkii, aa r.tLLna-Rl VroM Claonlaia at, EMM "Otii at. at-lli.. Alt.00 A.M. Al a. . 11 MB, EBB P.M. I l.:a a.a J.SS, B.Sft r.a. EoutrMl and B ittal i Train v. All ajgaptug tara. IB.Up.il P is p.m. l tIKg ar at i.AM' rrfl nrw IftaTaTI OlMTUkl, aalLiaoan rna SI 111 SKCTAL.Y, KDCHKitTKB, 1 rit'A, DATA VIA, BOMS, inil at." , ..ti BUFFALO, Kt n.a a a Viatatdt.an NIAOAHA I'AUA E 1. HI Hl'fcNol'-lN HKILnli", YRAUl'M, Ami'ltS, OKNEVA t'ANAMDAlal'A. Train a in son ia ,, :."v.t ill fPAIaOand PCS PF.Nsidn. ria l.AKK sit' .up . BUFFALO md ; l.Ahl. 11, HUN and UliklAT WKSIr.KS K.MI. BnAI), f. t HAMILTON, TUBONTO UKTIMIT. OBICAOO, Till l lni, MII.WAI KI'.IS, FUN III I LAO, I.A GIUMIM, MM) IOM PRAIRIR In OIIIKN. OALF.NA DLKLKITU in Hi (i K I'l.D BlAt inn K IBLAND Ml 4UATINE IOWA CITY. HI 111. IM. H iN, CM lt V. SPKIV.KIKl.il AL TON, 1 1' nn is. I'AIK'). TARBKHAI n IN IHASAPDl.Irt, l.Ol lSt II.I.K.LISCINNA il. DAY TON, cm. I Mill S. 1 LKVELAND, ml a. , .UU WKST, MOETaWEBTaud 8n TIIVVEAT. MOETBEM EOUTK Ct.nnppllng wMk trnii.H al T . v. a ith TR'IY BOSTON in, ,1 KKNS A BAUATo'i A aVaalta Bar IAKATOO A, Will I I'll M l, RtTLAND. Bi K , l.iM.loN. ST. ALBANS, km: IB POINT 1 Pi ATTSBUMIL OODENMCROBi MONTHMAm I Ac, Ac. I.i aCAL TRAINS IaITcN ., Y.rk Mf-lt AMI .ti CfamUl. i'- f. FpM Thirtieth !rft. ' Pougl kiapala tralna, 0 a. LIB a v.. and LH a..l a I li.BI in I I p, a 4.vf, p. a. Ptaakakth train, v.o a. I.Ui a. a and S.Ki r. a. y , -. d f..'j't i-. a - ' tr. ... .: IE l.Sit 4.10, 4.6o md I0.lt P. at. I laiB p, a. I FUl kill train a to p a. tKlr. a. I tW" IHl.n. ii. ARtLVNOKMZNTS by Ihla pouM . WITII0I ' 011AMOEOF CARS, f-.... I ll D ta in Cn.uii.aa am. (Janai. ar i.ra, nra 0 Uii l-.irfa ,ia iii ,a'U an gaggg Bjl igaWr EgfBlalg inraiMafa. Tb I n cil It a graat NKW yoEB EO i i im Wat, aon and II to tb ., , i i.i tticTctuiuui and ihlpTiri firp rrrnjrl noa, aud ii a, al th, p , i i -. a '!. BMOKINO and ILMPIM 0AM nn I., c ..: ..-t.i.u Ilia Naw Y'Ta Cc-ultal Hoad. F i 1 ' ..- ilgri a. t" train and fralghl ar. ral) gam ta, ItiqUlia :.t Ilia d ad. f.a W trren al. Jy I! 411 A , M . I 1 1 ' .utHlidaul. TBOT AND BOSTON' 1 H ,1 trXBTEBM VEicMo.sr raii.iioAU3. nirP'-t rnitta for BUTI AM) BI IIKINHTON, ROrflFH P01MT, MONT RR A It OODRNBBI BO, IIKL LOW'b FAUA AND UOBTUN. Fvii ttaiiul tla'.ly 1rtwprn TROY and RUTLAND, FAST DAY EXPRP.SS TBBOi-nii To ROatTBBAL ami oooaNlurllftn, Pauongrra learing Trny by tbbl Una, M 11:18 P. M, Will ' t.li Bilrlinglon, Ruuaa'a Pouit, M"idraal aud Oaitit'iuiburgliiiaine lime with tbuM laarlug uo Uouia earliar via auy otUar ruuta. NlflHT SI.F.F.PI4(7lJAR EXPRESS I ti ... i ...i to aoNTiiAL ami ouncNiauaua, tar NO CUANQB OF CAM OB tikOfikdW. jm iiBatr rn. yOU I.IVKEPlNMa rMF. WOULD WIDE kptmn cllppr iblp IrRRADNlll OtrT, Card Bamnala will aaiiply aa I M S'p.rto'aar 1ftth. I I ( aa v-. l I ' a 1 .,aa, arp,, in -n.-.t at MUrr la-rthaot, lawil. Plar B Sjrlh rirrr. tr 4 P. M. DEM ARKST. P' A i -i lMR FMRST SHIPS POK I.IVF.RPOOI. AND I. .' dim "laaplpitd d ah-p A IAIER P I A LI, A TIN) Platr MElaM l. va,a.,l, wtila A' l. MVaa I...- ..'..lii.Ual ab.p Pl.YMOUTM KOCK. for l.ai i -. , t , ,. Pipt it. B. K Paaaatirr takra al -reat-v ratlmw-l -ataa. Ft i t -a - v . Ipj . I I HQS. I . Horll) - A it a- a , -'a f.'l I ' 1,'tilt LIVEBPOOL OLD BIACK STAB r ii.t- Uariatvkal ihlp K. Ba IMM il -la. yingai Piw AEiMBiMri iaua lib tiaVtabtr. " i NtYEMR I'll BaM. For pM ag' PPar r) laawdai b) W1LU IM A OLIOS, Al FulLm at. an'.", itac OLD BLACE STAR LINE op LIVERPOOL FA( KF.W I' aa.)pa r, .. u .'. I. I.- .rl aft by H a t'aa'WLUA Oral -aa I ak I a.,.a, a-nliug tal t',a Btn and 4tl t f rat b M "Ah '. i. ., Cu'tivalor, B ar.na, A'latr.i. a, Uyu'Wira. Jiitrfl BridiiL Brlla Wnoda, Craanaallnr, TbortAoa, Bit igawaiar. Ck-oiatit llitaa, Utnraraa, DRAtTS ON TBI BOYAL MASK i or 111 '". I'LATM Baaatao Co , MB am. ralra or Ea-.i ami .an S .iti.anw. ulIIU'1.4 Wli.LIAMA A Ul ION, 41 F i I. I n CTKAM Vi EKEl v BETWEEN O bKW YOKK ANII I.IVKKIIJOL. a d -ia and atuoat kiuf aaaaot.gi-ra at CI KENS Ton N. lrand. Y . BrMrpuoi, Kaa York aad Pldtelaiphia Blrayra I ' c'-i'iaa-y ,.ip'il-t ha, :iU :' IgtaVatt ' fatU (a.w.ri.J . .1.- 'inl tnai tt"ano,'iia, aa t'tilitwa- -ULABOOW 8 ay. I rrrr. or bali imorf im. R l.lli 111"". . a - a l nn i i Baur.lay, at u iu, Irtnu P.r 44. N artb Bitw, R TF.s op FAMAOB F1P.SI OAJHM ..ITT) i -I i k' la. ItloB a i -at Hi KKKA..K i'l do Li la-'" I 'U ii '"I i Si... . .. Il l . l TV a M,good ,, aim tnlM m . Paaaaia-ra : . aiai.li.l 1--P. II,.,. lit" Irg, Braraati, B'ttaidaai, aMwarp, A . at rckaaaa Ibrratgh tat.... p.-a tab lag In bring mil tuair fra nla ran . i, IkrkAM hara. 4'-,. i n t.iai n.f .i nod mi, api-ly at t-ia C.-n,an-'a y.i aa. ,t"HN I PM.H A.-t oi.11 tflM 'f. It . ' . NY ritOMPSON s BLACE STAR LINE FOB a laiMrpool 1" ilBVU rUOMFBON, MP4M i.'KaiK ar, Mlla AOlh AuguM F N pa-taaarrt tinm nrb l,-rar,,..i. nrdnrai ... Rank ' I idanA aiply a tin- tlhcas HI F"a: ' at. J) tla'IH 'I'.VI an H I"N t.i .. A or laTPBRPOOL PAOKBTF. a, T:a aulrac- 'tara raritii.ua Li grant - rlt!VAna of I'A-taa.'a L ai.d fr.'ni I, aaraa,l hy Ibair far trlla ;.iu "f pa aril, i-..o, t .a. li p.i t lUa t.dl raTtBg ibl 1, VOL Win TAPSCOTT FVfKR tl.n NIB, ALBION. DRKAIiNoi t. ill'. MANVIIRBTKR, VICTORY, Ith.s.i ADAMS, CONBTKLLATlONtJ IH IVO, WEST Point ESCORT, FOrBNIX. I NDKRWKITKR. SK I KI.OWKR. CAMBRIAN Making. t",:''tii Mill MBata, a alnp pvtiy u.a daya, Tb auba Ibara ara alto agraitfl In u.a X LINK OF LONDON PACEMTBi .-.I all Ot WlttM Inay gi.it .a. liltMaLai, .ft . MmI tR MITT A NO BE To l.ir.i.xNO. A. I'. AC' tiiat t uLI'in I taaitip .4 A.la. payalaV "i 1 Ibn trlaait M . J Ira aud, b uyartd a,.u Y : a. ai tba LOWEST K I KS. IXraiil a. .. i a .art tbara, aaty M bad oa w pli ali'n J I. u-', . ... I - p -i ago la ,1,. 1 1 TAPSV if r A CO t S . , t. N tr Y . :t . -. '- I M'.il.nl'r. MI I'll A II.. I.t l LINE im: LONDON -SAILS vIRILTBT .:ut T' in, i. pa I. t : i VICTORIA I .. L BaM B I M a.i'rr ..i it. .ii'i, l i . . ." , I .. ' . .1 ' .III- , .'I -f ' a i p.' .1 II. lalara I rl.., .1. nanli na laatnl, I. TIPS '"I f t, ii -.4 thai a -,-'1 I" ' TaKataJtBsOATB), pAMP MEETTNO CAMP MEETING, V'u .'kaaay IL...I.. Tba ataaatboal OOL RLLS tVORTHt wul tnaka daily tnita, c Hattig Frl tl , A'tg'tat luth iMTiug UMIanna H ip .t nA. I, ti, ,'.lr..l.N R . a .i, an I p it I.N H, ,t .1 " ck i ti-l' nuiia;, l,-u,c lb' kaiM. it 4 1'. M. ilWgltl rtONET ISLAND PERRY LAN Da! Al V FORT HAMILTON. THE N A C S II O N ga BWi tl"ti-i't lg, 1? M and IK, feiriuf at al BjJ, izM and , M J,( at it! I a. Ilk and IM, Fiat 4, N K, nl I". I and 4. Fan- .ll. i id in ti. ki't s aoa .14. an 19 I- t ' ' C'lti VP EXCL'BSIOM TO CAMPB ON Huu-n Ulaud, Fin n ImuM hy BlatM Bdaind fairy, footol Wbttt .:.' -t. bat M Baltary and H ulk irny (iiil.lp lo naiuiat 1'.. ira. tt Rfgitin-iiU "f Now Yotk Rule,, Ui Biab Vuluuuvra, M a Etauiu'l and Ar. Kaatia E.n pint 7." tuina and Yn II fl i'l n Camp Waa. ,i,g'in rk "It Hillea and In Html O'l itd Cvaiiy al Bil.rr latkis T uid Ir.ab V"i luti'.ita al Cafltp C'lrrigan, old Quarantlua giaaimL atnl Light Infa-.tij at Catui' M .rriain, loava lha boat 'A Ittal la'tditig. It :ita lnu' tt rvary hi nr from 4 A, M In 'P.M. Oi. Unu bti.Jjya naiyluall bonrti 1 1'. M. JalllflJI pXCURSIOSS BIDDLK'S GROVE AND I llMM 'iitaaiu "M t'"i A... i.-ia-1 a ,,id Own. Arthur with "r artihout IgtraM bt barLia' ftnr BSirtrgliiis. i, kaB i. V. .Lst iN, lao Wail at, mi s -.th. up auiia. aul Ml 'Pa, PZCCRSIONB THE PAVOUITE sea li t, , ii COL. ELLSWORTH, with talimn, A" , I., charter, with it wBhnUt l-.raa f-.r S u it; t ...,.:a. I...I..V. Ac. Aj.piy to JOBKFH T Mt TIN. tit S nil' al. tVllSMac'tSj 1fORNING LINE TO PEEKSKILL THE .'I Al IIORA IMTM .1 I al , .. ,.v ty i.,r!i ig at s A. IL Lauda al WtM lutb tulb at. Yon- kern, Haatiugl. DuhkAj Fmry, T,,, ryt". n. Sing ling ..-atatraw i-My Pol nt and Varl ink'a, H: lUnUUg, IMIM Fia-kakU: ,4 1 P. M gull taMIU iii.i. I LAB BOAT To THE F1SM.NG IA I1WK- FAR! ia m, ITEAMril t KtFl'ONt i '. I.I M0NT. l ivraTi ii' -i"i'. K. V... UU ; I' i S'lp, 1 lo ; d, i.i I alrwl. S. K., - I" . Fli rl, at!) A, II. I. t .-li ' . i P. N, It. .-An' 11,14 data iif nllftwlii,'! Midlitgiwill . I in,) i. l Hi f.r ali.r . II I'M and lOgl i. . .1 i. IBS ti" i im m noons. QO v RDIN0- CHEAP BOARD PINE I) , ..... t taatrl. I'l . tJ t ' I I ..... lavLfla, ' ! T.i-. i . ga i.l' ui -i mid alii-, it f.t I.. 1'', ... 1" . r. Aiuii plant.; wat li ma., ill nt, -I t. ai d lodgitlgl by Iba WMB r Bight M joaa thai half pr cat. 4 ' Lj-.-omrd at. i t-.--II -.id- way a-. I Ciu .il. IBM ttati 101 nC IRDINO -1 SINGLE GENT LI HEN i a t ,-m.iii .' I" c ' .t'l i .'Ann la...td iwid a ..'in., ilai i.t I - tin I 7 ."' 11 i tan.. boh al Mitr tUM nt irlM. II- FELTHAM. ' l ttWlll DOAHD-BINGLE GENTLEMEN AND Du t. ... , l f cir wi.i-a tan lie -. nn. -li" d vtli laati-d, an IW" yn'lng lnl:aal. H ."ta t t-l : i . ihadoi liuittt-lliMaUt a Ab nr wllbuttl Laau U M 4. l v.-, . n , , it WalM ttvl Ui jl ata. a- :l .oft PURNISUED lomms TO IaET WTTa X hogrd.ni -it to ilngia or luArriad gMtla nt u and t: i- r wItmi akn rare y uusj ladlaa, daj lanudtiia ma 'a a-, lunabita-L Fk-aawUl lucd'tai: lata atttl atagra 1 M tbaduur. StFI'Ui at atlSMaa LODGINGS TEN CENl'S UOMFORT ihM Mltgll ht-.a 10 i-u a iiigni, Icaa by l..o WMkl aluglf rnotaUi IB to SB ah, a night, r T'W nMki man gad wllk IT I BOott, niooui with total aAovM. llaBO a wrek: RtAaM ry oW wiacbmi.il up til night, at Wiltatnra U ' FraukUn at. Mi Wtat llr anlaay. BUM Mm'IBO TO l.l l. APARTMENTS TO LET-LOW RENTS galraral oouraulaul a' trtrueuta and Ntma, S03 T llld are ; llWl MTanl t'arttnf.nti daali atila ; alat. line al"iea in Ibl tu-v, buudlnga In io I at., ror. of ava A, naai y c-'i 'i' etetl. At p'y nn the praiulaaa, '., in J. H. tWCOBTVi IM Mawary, MlS4aalll APARTMENTS TO ILK1 UPPER part. i a, "iiaiai,,,,; of S rQOtns tai '2.1 Boor, 4 ut'ic Led r.a.ma, n.d laiaatnaiil, imt all. Stl ll'Hn,'l .u at. alat. S na. nn on id ft'"" runt I'. Ml W tahinptoii al; . J i -iiua nn Ul ll.a.r :. id ':aueinijut,riit Sbit It Banwk ', gg -'.'a-' .' roonui on 3d tl ). 4 St. Ida al; alao II na.ina "ii lal 11 air and tkaSMg it. ' it till, rem M F'travth Ml a'-i I MMBB "' MA JftOTl rant ti I"1. "' I'tral Ae. alao II roMBI 00 4d rt.an. I W, Ml Watli M, Apl'l) Ut law. "a BLIUU flM 1 IiN 1 fl I - - HITILDINO LOTS ON BBRUEK HILLS Bwillfnlll a ilf i. aaar il tadum ... Jarray I ctlp, in goivl r.riil.i,rlival, n"r eh.tra.hrai -an I laraata, Pv ala.'r and li.aae "ait arary few minute! t'S.a la) Li gdV). For aala cai fary aaar ter n.. Impure at II WaMr at. aull 4a 1 13 POTTAGES nr every variety, of pn. e and alyle. lift , . . II Rg N.' a Yo. k Ptti-e nl V-la IrOM BIOB L I Ml, One " Kitenaion t'tttlage." 10 rtaaiata id nlal, Faaay p.)in"nta. CIIAS It NII.I.KK 1'iaa .1. I II in. tltad pup. to I n i . t.,. i. Atlfll lib and Vanaiclrn avea., ' I s Y'wh. viwi'iif) Hoi SBB FOB sale -i,iej) a BBICI 1 . I..l, , liT if 1 1 a ioa, ranting tin llA ini.'ilit; ilao a fran - houM ami full Intan tl.bik); alat a ft I , Mh IB Ittnrgg. Ibf BLIBtfi ala. 3 i-.ta fgl. Itldln.- i.tMllifl. .hi tailnaad ta ' BtptaM, In purl at llll Jay at, Rnnkty l. anil BltM HOUSE EORS.M.F. OR RXCHANOB FOR M ai d i A two Mtii hayM la Apaaj or hi. rary la pgr gartlM, onriBtlnlng air kita, baau l t 1, . .tlttl. t.i in, p.- Ilv .ware ti.ar, a few n. it. . alk rnan iw Ut-aA ... IM n. V. ind M K it . II. re and a hall iavna i i.lr froM tola City, ItVlltUI al IBB II ei y . S COOK. MSI fill I- AND AND LOTS FDR BALI VERY A aheap, iii II , k- . . II.-, tit. ti ti e dap 4 of la.i rail '-a. la K.-l in, i""ni.r fertile and irpi v healthy. I , ipllMOfT I OKI I .. II Ke. ,.i aU S w V .i k a i.m 4 La I .'li WMAI.I. FARMS FOR SALE ON KamV ta ti iota, al 1 ii .,. tiitt ., .... lo.it-a ,11 I. . I. I. MUMada ina f B It iMtfi .oa BIII 1 ' S Mraa, BIBB ' Bng It anHti .,iai; una aoraa, 414 k nil .aft a rat I lliat, o.ir b at nt tlt"lt. all g - t l lortUI a-t.l. IM 1 1 n- ai , rata It futlitalr latiill - " F. A. Ill Mf.lfl', Hall Plate, .0 . I Oh. in te, a at. anil 44-a'14b I aa.1 I iLaKVBa IIAVK YOU PROVIDED FOR VOLR 1 I'ao.ly a 1 .uauiaaica on y.a.t L.iaf BOMB LirB IN' It INI K 1 oMPINF, 1 im hi BruBr, nn '"hi. vs. ill IIKOMIWAY. NKW VDUg. Mirr a L. Wi ill A CASH t API 1 Al, l IP 4; ", ,1 .. Iananir ta Brooaaoi raaBtataai N.w Foal a si Futar I'l. aaa It., ana auu M taroA.iaa. Dllint.ll: A A Low, TbiatM OarlMMi w 11 Dary. Joaa 1 MariM, I II PrrAkingbaaa, Juan Haliay, .1. H. T Si.analtau, John BftadM, rlaiMM MMMugaii .1 m imti Miintb, H.niuel Sniitb, II. "I I) ttliier, llcnivE. F,arrtit-ita A F. laklpwaU, Al" II ll.ylia. N "'t in .1. Knight, POM I' 0 inr.L, Ki t aril A Laltubttit, .1 ibn l On ka, .1 1 mat II t.a, II. II. Q ."in. I. II Wi-oi , 1. H Ii rjlilBMiilM. Uo.ig" A JarTtSi The 1 P.ilheniMa, Ir., Stin'-'l'" t, J E S . il'mo.tu, H II B'lWai-d. Om4 Dunning, OMAMsYt II -pa, J.-ltnU. Betafou, Cnarlea A. Tow tae" I, Lev-la Roberta. Cornell. ta J Spiag'ia. v. . 1 S. Uin.'ti. .1 aapfa w. iIiwmu M F 01 WALTERS. OKI! HI II PrMltlMt, II. FKoTlilNUIIAM. I " . OKt). C Riri.EV. la ratary A 1' OAPWMUa OonaaM, Mrdk .: C I. I C. 1. Ml rCHBI I. H " k' ". J M KS s IK WAR I', M D . Now Y rk. Drrklaabi rf proflM tlaclat-ad anrpaiffr, and ap ! ' , .1 hnta 1 al- 4 t tadttM f'O MBMBM Ol antt'tal ort in,,! 11. Fielin iiiia J.ny tl-!.' 0 ... Mlflttl uh and -na gajf lu ai at at It It. 'tlha. w1 di ia 1 iA BtgggggMgBB. a, t I., aaan--10 ul. tail Iktl letiini i',illati t lag I pi .' y I., be I'-ti'l "i'y by IIH applied .ai of prtjBga,

'. aim te.l I'.trn tl e ittn tnnt tine when tl " p-ilry I lagauMM pa" .i'l. Tile OBah pail .f IM ptnajiluM I in-if lr 1 1 I .t .' :'.,.,, an. ni iinititally, "t -I'lioP 1 ly, I ui ;.. In. ..I aj y I nnla-r .1' yeiira, or in IM Mttb l.y"P..i."i' IBs MaflMuM an whk'h M payaula Is ir abiittal tt iiie, tta inity la auir".ili. v.! nl (lit-ea -..I ' t ,,.1 ..f ttvo va'-a -ind t a "tip vy w 111 laa.io I for i a atlt up pol bar hV.tr fa, g rrAa mf th ' arlgBlgl MM. Il at three yeiira f,,r Arc. rl. a. etc j Ami '"1 the anna .'itl' ii!e wbaee Ilia praMlgUI Ul j .... .1 1. 111 b'ti or any tdlier tiiilnlK'i ol ycara. P'tllcna tan I . .1 lifn or for any tciin f yeara, alb "'I Ilia pattiti'paPiu or BAB pailietpatink' a. .lo, I Aa IT4tM aa 1 w aa any a, ni l tu .tuai 0 aLa k coulpa- ny. ' Pri-ni'ilma on abort MKM an I n m ut! d't 'g ra ' t nw ara ty".lie 11 riealt, K ..l ot nn 1 t Fkrlb "a hMaWL tus snm pajatSs tl BM rf . ea-t'itilivia. .if tl.it parly al llaalh. arti him .-r hsr "i. ait. iiug 4A DV, bit, to, 16 or lo yaara of tg. Alao :.r lot in "1 C..ld. ai.'a fi'i.ts m. ita and IMlUHy twlHc '"a '". Ibl ill -at littltTIUll l"na. IW T .1 I'- Oaf Mg a I 't't'-d a prb pkj 'n- MUdad ti tlt'U, t lo latBMV OMV .dt.o. ti- I t M in In tin- MMPld In every ...ut' I I the ile.ioriin.-r u't'irh I heir BSJM Ufa tei'l gPOlttll fur. II tr Mat, laia ur.al 11 t i. pi "1 I'l.d l 9U tliat II t'.l Initblll ry b. pay Ibl premium al uiy fublri Ens will in-,-t in thg om of irlgd Ibay Mra paid. I lur PMaB.4na and Mhar piil.lltaAiiat will ia) luiit grattliL'tialy bt all oho retpiire it. IP" 1 AnTnta wanb-l, and will ba treated with ..r. Iba moat lilairal UlruM. gM 74141 DBUfTIMTBT. ARTIFICIAL TKl.ril u.si.i.iKD FOR I' a l .wi ai p -. pilniEiaMh nihi l in lilt a I. tl: I' ftlllng, Mi-la; ailver tin it. ami iii.ri..da " - ' ' . alroclad wtthoul aaaa ' a. 41:, by Ot . ,1. S OOKWAY, ire' EaM Ibtuat, bMtd u d 1 . .. a 1 "4 . lot Rl ll'H l.l. ll'i.M.,rii.i.iNi, tun in. myrd loeth inae, It dWblM Kdl Willi. tut pi , aa. ureoi pAill. Ac , mg Lulll or tncin alittlla. MU hg Ulad gud pritc ted l y lha dlaairirar, J.VMi.s PK.VRHoN. M D. Bnoug MM Broadway, vsoat aiuu, 1 lb..: ala.vtt ITIli at anh -'t'l "I Alii A I ' I'll- I I. SI. I Ol ILl.lllO.N " I .', .-ii a., .c, t lo, pari ., ntfaiM froM II iu Bt pgf ItaAb, it ith of witboul latnt t ug the r...'-. Teetn f-llialwitb reme'.ia, t'"!d nf ailver. ir .iu f-o .aula to gl oacb. Tart, attracted witl.-att pain al a', u N l: C.a. .ta.il It.vvio-y. l-y 1) U. VI LLP HS, lan'r, l"0 oi.e'lfil nR. HOTTi DENTIST HAS REMOVED '1. ,, DM li aary I0VS1I Ibiel .ay, i tiooriaboTa IBth t. Full at-tta -I bell MIM a Ivor, M ItM M I du a 1. BMi i kagliin a'. Ann., eat I- n 1. .g fmamltd with "tl p' "J. t'el tta, g"ld. f.t cL. I. tl, am ip.ni tft via. A., vtotk veal .ai.tud. .. J 4U.'1J0 nnE LA EG EST AND CUEAPEST DEN- I l ' , . ibl . 1 l Urn I'. I N II '.Kil l iN .- BRi 1. i ... ! :.'i I. . I t. N Y. nn I .'! I 1 al. rb0 k'y.l. II, at ll, I I pAlt hlgtggOl I ' t I . t 1 .: lnirrovatl itotuapbgrui prtM'lia p.! ,, n Mtrarlliig tin 1 ti. Oft pi it 1. a or g d, '-.'. t " , '.11,41". (..' tnal e.'ti tat gold, 4 it:; Ml rt, , jy.'o ita'ioi. IN. I'll I 4 no 1. ' IMMI IICI VI. tND CLASSICAL s ',.. ,1 J N ;'. 11 .a t-,. ' will r 1 M .ml. -, gaid. vd. SOLOMON JKNNKB, A M-i F.'luull . , ,:; IIPIM tii BR .. PUNOPOBTEB, AND MUSIC .'I u .. Una II .. una on tin p 1 - 1 , gUiMl I . '. '. ,. Tin in it Hi" A ltd '- my. ' Bn It llat till IT plaiiM gnd out imltidann bi ig, from ti I IB Pbattli.ol for Mia obaap, b) M. in atSDAYi Bsi U : l ' BOM :-il ' .-l WRITING 1 LASSES sil DENTS vi I PAINKB, 04 B'wary, or 143 Fulton al 11. k .vii. re, iet l writing latwan fur 91 or Yl ' .--'; - k-kta p iigr I ae-.'.a 4.. DM 1 111 'Oil' or In laAWJ i ' l . mdad, aril ng Hid Willuiialn l I'1 'I1" '" ' . I : 1 COAL. pOAL FOR S.vl I I in PKR ion i Mis v. WMk, 1 r 1" 0 1 fam y 1 i', at .... 1 ...." rub a t ' . i ''"..': dC'e i.l rMSI I rll f lists. H fry. iiaai Bi'a.tuaat an ' 'ft., 'i.t'i nOAWBEiNO WHOLESALE AND BE; J to g.-..t .. .. I." , ": ' lha halt rod dii and Lal. gb enaia, 1 will aall em '-'oae uti a I ra it I i' : and M rwtai. at 44 T . .' I I 1 A-vr, riaitk". giUoat 1 ' nli ue, KlrMUM ami dc'i-i-re. from i' - ygrd, our, K ng uml Qigwiwwb ta, , " Neat B IWII'S aud H la, I ala. Il l 1' I LIN ioN. lull M CLTEB10B RED and WUITI ASM CO A LI I faggtlv ii.', tan-en tl and .!.. -i.-l I I :i -iu lot.. Call parte 01 the 1 .ty. al fl Id PER TON OK .'.'I'D LBS. 1 1 dan ii ' 1 '.1 1 1" Warn 1 Fl as IM W ' ureal: UN. Weal llth al; Pel 1 v o..l Wfal ' au.il S'141 A. WMADWEUa A-1-"' (TORSES AND CARRIAOES SELLING I I ntt' obaap 100 light fami'y 1 arr agea, "Uggtaa, riga, au.kiM, grot-crt and laiainoaa wike IS aat-ond ..o.d Wlgottl. M iv iaea, an I haruku. lil Full'i't avi, and at 10 Eiriu at, u, 00. , .. ku Mm'IiM THE NEW YORK g-UN fl I -DAY MOKNINO, .-KIT. .. IBM. Telegraphic News. most run skat or WAR The Hatter an Victory. .M .. ill I'm ri li m'iii 1 1 1 h,. l.tKiiil Opi-rKitortM. ('. hm nntti t tyMtd fop Il vsr-ia nii'iHi .n ulitt to I.iimI nmn IhfnfJl Im. . .tu-' thi iinitpf win l mill M .W n 11 hcI v ft IeiIvb ouit It 1 nlloil iNtt.' Etuit, ItMii- I ii- y hv iLi-tlnp, .imi ti I wol a 1 n nut1 howlttaff. cn Uixlml, Um Is t l i litl v I.iih ittt. In tho Uiortiililtin tin lli't't Ii i l upon"., tiro tifVtlt llir MMfMl iott. va. U 11 Ii Ml rtlMUy ftJlBMtd (Ml I 111 1 1 mm: "tnttk. N tin ttftt o(wii". un our tio l Irotn tho ol ltd faffl. MM ItM tl i lT K ftl1 tni L Bni0ft4iu tin- U In it ttiml Ol tiltrt-ll ! 1 , I'ol WuIm r iiilv.iiiti' I lit '. -( ftln-Ailv 1 n i.-.t upon I liit In l. aSo Mull i ii. Iwvd nora litis oflr Mfj of Uiih irnt kind ILI. v 1 Ml Ikl lortn 1 1 Al niirtviiilornl fit till" tllliu III. it tile ,S i s lie li.il i n i h.nl toiti-l tin tiiL..,ti ( piuIh il ttttl lo ,iii oMiiv. lu thr iitttMntinii- ii It w nit n liom ili 0MM 411 it-l It. t'l HtlvftltCft up tin- it. uii m uii Mr. W11.1I, vt h,. wtvt fit "i.r M . olii'ilcur mil. una I (niw n.ll in try ittd i'i.'it I wiili lo 1 ointniMiil, .ml tooh bUftftMloll i Hi- ini.illt i lull. t)i. tt IBM ft'MIl I 0 In hIuhi It'll. i by thr rni'iny, iinil Ml -t id. tMi r-cjin rtaftg lltrntn. It Int.'l bfJQOMM in. Mf , ptU to tin- t'lit- itfJfBft I RMlMIIMIOl il IhtB H.'.itlict, tint all Mi' iblM MnMiM 111.-1 k nn 1!' ' . . ti -1 1 wits .It tin wih ti'lml um from imh.ijuiIv, ilitit BafBrVillfJ tin If00j 11 ,'.'in On ltn ft (t ilt in it-it vion t-l thr -null fort, (tUiut 7w ytfA ftrom thi 1 1 1 our) mil tin it oil ihmm Ke I iii Um hoiit h, hour thfl pi mi ol UntliiiL;, iihout Imii mill'- north l" 1 tu lortt. Kitiy Um MSt nn rniUpf Un Harriot 1, 1110 nn in "h-jin, lot iin yntn bj ir oovfffitBi nut Alt mV -ii thv tnMi). .t tin- MM llm ' IaAFii -ieim-lf VtlM oh 1 1 rl 1 Jinini; tfoWtl thr S 4111I in-ntr t lo' I.iimI with trillion cuiruU t.n tint runtn , hut ill -n . nr. v .'11! 'il (VoM hill tl hf t ' ttl.lili .' t um. 111 I il. 1 .1 ' lint l, m hi hilt piit'i'il 1 ho two units frum tin- Bhiu ami u i poititilsf iiio iIh hih'iiiv in .1 tin ill -.m. I Iwti r , uti I oineil Aft 'ii til': ntMtl M.-Jui-r. H o li k n ihit "irn.ii Art kaIh, tin- tin -hip Mittf inrh 'w H- lirttr .1 till W til l ithiwi'il, Htl'l tltfoltltl -lllpiS cotttlnii jnltftntly Into miiou. it vHrnt ftfler 11 l'w rH'iiiin ni 1I1.1I oui -hoi ti ll ihorl. All InritMMq Wllgth ul ti - VflM ti hyitiiih' I, mil Iring - ommMv 1 i wttti imIIi "i i rWjoi Ii Iiim. I I not a.'iit Mr. 'iv, Acting A'l-ilfl-. 1 n 1 tt, et hoi, tor th 1 1 1".-" nl ptiihM in t''llu;i u i nl tho may rii. it nf thr In op. o tM iMotr. I th. 'ii want with thi 1 un. iiir thr piutMit- ot fiti'f 1 itipj ft UndlRii oftht immIiimc r' '.'-tiotip, mIu ii ft vhln tlaftLr wis run up troiu ilif Mft, 1 thi'lt wriit with lln K.mo over m hr into th nilrl. At tli nn 1 1 nw lhttM)0M ntuh'i t l. H'i'Imi niiin htsl up the I oh. h, ftiiit il WM iiimlfl lit. in tin (MftPBihlp 1 . t fliiats iiinibf. An iin 1 miin ntiiit'ltsl in OVM tlift bOT. tin rebtl t4MWMf U'ni-h w BfSjajt up thi illftmii'l, li n r : it In, , iiiiiiiInu ut wii ion tMMMOll Ifoftnl, wht. il aln I.mjI imI i a . Hf llnrw -Inil t hof Irani tM f.innt, hut M 1 -ruin. I in ui out ni noifg 1 thru MM LioUtlMMl I'miwIiv ult ihofl tl nt iii.ni't thr mi tii i 11 4 oi lha ifhlti il tii llMM folloWltM OUfn p nih ii' an I 1 ip !ttt UuM inililirtlifl.1 ftt'r'tiiv, j I thi'ii 1 in l." I nl t mi 11 I - i u 1 il am nn I 1 n' 1I0 lor in, wild nil m MM ,111 1 iiiin h',i.-v i n . iii.ma tii'l tin tii"p. t" -. c th.it Hi.' .unit Inil MM pmpfltlv .tirrin l-n -l, 111 m hrl thfl 11 ;uit I'liih.irkt'.l thoiti 011 hour I tin h l.iiiht, Hivl nun In- l uiv nw 11 t t i ip Irttn thi frtrl t t I iUmmI littf bVbMJ Upon il, 1 till ili 1 ibMM "t IHlf un ti in. I ft tftluti ol till iter M i!4 W 1 1 loll II rl I Ml n ittOttld h lh linu v. TtM rtnti.iiK ith.it aftM woitnil-l. wUV h MM .iti'lin tf'l with flMl Mfl ind triiitorn. " tenn a inn" in vrbnii in lid thi Im ptt-tpOM, toot. inlongthM night cmm on, nil II mm n 1UH1 thai it mm Imp mUiIi lor ilm piloU to uki tin Alfl lih' " . r Mi' It.ir, 1 liflit li .main,; ! Iiv. f limy nMWtiMJ in thi- lonm-rtioii th.it tM sNthiliiitlr, in 1 ah wii; 111 th" IrOOfM .it Ull mo im it th ii m) ummii of ipttitUUon Mtm unilii ' n n !" .11 inn by thr sitojny, hoi gioun U-.l up 01 ItM hit; hut hy tin :i tivr 'itil u41qIOM xrr i ioMOf I ' 111n1n11.h r Slt tlwiiL:ro,:il tri -mnr .lrl.iv Wilt ot oil. At thi MMo till' tllti Hirii'l t.uir, 111 .ill inptin t to rntt-r Ot 1 1 Un Utf. Iii'l r "iiinlrtl iiiul ifi,t . ;,f. tu t, II .th wen' MMI IM KMjIOltM toil. Thtl 10 tin MMI niouieilt of t ho 141 nt -I niixiflt v. Il IhMMclillMl 11 viiluii'li) -hipa.nUw.ir All-1 ft triin-unri ileniiinr, with 11 ittfgB MttiM "I in t.)00M wint within I I In Imihi r nl thr I'liriil v . I IukI IriiniiKlotl the MltMlgMl I' liif whi. Ii I.r I WM lOlfgajih mil. r llilLtl'l rrlii-', , lid -orjiij' '-III ill-.tl ftlll.lr, I" 'Ilf t!l" nn Ion, Hut I lr- 1 irrmiui fl l 1 ibati Ml I tttlll fl wh it I U ir ,t in in .iu' t j ti,. tlgnltt ni iw Ln'onttu i.t, not I etOBtfJ ghfl nn niti.nl IU Um OBHtl i" I 1 oiom.i'i ! ". tin- robtlii 11" i Im, my iug iii I in the inlrt, IBtl nt Ua t I mul l irry on the I iitMMMiMiii with my two rittod lix pontrA, woll Hiippiii-.i wiili Sftwvtn rhalU. UjrAMi tohhtg pOMIAAloO oi lull tilth 1.1 , I oundthtAl 1 1 nn nntod tonguiiA with four vot iiunioiMitnl. OM l iriV' WOMlVCll oluiuhi nl, nil if.nlv Im iiiount in,'. I npMiil t tin o'h til mtiitof iiii ot i, m u im. r inLi.iiie'i by in hi. oi thr MgRlMII ind ntrii luptiir-.l by u-. I ho pwltioa of Im h" t nn txcMdtnly -tn-nj OM. nr irl' -un ' n 'c. on nil ibMO by MAtlf AtMl Onlj to hr nppnmi'hr ! hv u inr. li I tit buttdlAll ) tr-ln i in uitou-h' ovw u loMj iMvli v1 Ia nil, within lull MUAkoi wtgo, "ml OVVf u 0 iiin MAS' n (iff I' only in w Ult Ii. ' ind wlnifi w.i- ' oinnui:i lrl hy iw - I bitty 4 MO po'iii I (MM 1'i.ith'fl with IfMBJ And r.tnnlM, 1 Mhioh won jM'ihh-i mi our Mtlntoi li lui Ml II pri'lr. it I iiingA lirtl Aitd U.nih-pi.pol, iMDtl bio or ihottorina tonie tbiro hunli.i 01 Paw : buitwirnl tnin. jnhopornMl mmo! MArlj uttA ! goa jorm, encloftlng About tM0thlnl of aii a. re 1 of gfovjQjd, moU rorotod Mtth nifficlout irn- .t iM'i nn I rmiiirt-uinl pnr.iM'l-, llpOQ which ( oof thholli bod in . ;r imt iitth ImpfMBlong The I Urggf work iMMIOff thi I'll"! MM Known 11- "ort llAttMMg I ort I 'lnirt, whirh MM AilOUl BOVin btilMlrcil uiil- nor. In 1 1 , 4 ,i -.pi, in- ro-ioii'u, notwIlUllg um- njuii . And tMO i Ji -uu'l.'i . '1 hit netny lunl Bpihed th4i gutAA. but i vwy in . 11. n ut niinnAf, ojyon oXgionoiiing tho lini Um dov U't'-rr. I h.i.i oil lbi tirojH on ihori it thr tlmi of 1m lUITl llfot till but m -i ni Lirl.rfl tho r-vuluri. ..n t Un nutriiMig ITiuttUog it limjOBUija till M 11 nut 11 1I0J i of thi Ikul, MOW h ' (JUstl not Im ju-tiii.-l un iff thi tttAti oj iiiit;: ai I "i.t 1 roM Mouicw, aihJ owlug to thi tbivntratntf up- pAAdTAIll I nf the w : !i.r. I l' t n.h tt kt t Ihr pi n- vlitonj ntnhlng nith tho pfovUloM cApturttl, About 1. mi ilu)fc' rA'i"i bf tin uw u thu trot pft. On eonoultAtlon FUg Ofllcef ItrintfhAm Atvl CouintAtAtAf Ifttoll 1 igoii, I illonnliiol to Iaava tin- limpj ftii-i liolotM Ibtl booAui of thi itnngth 't ibo I'-niii' tii nu, it- ImnuitAMA, and : I, v. , i,' il . . M ll ll "1 tllfl Oil RHV wilb ! 1 1 tli- llOt -rn AUtml ' I th'' v rry gTMl 'I'lli- I tilt of it) Oiip'urr. Until I MUkt gOl I0IUI VU Ihoi iii'lriu t. -i.t iron th gOVOftUMnti t iMiuni 'Inn tithlighAUl -li r t tin ttriin i M'-lil : ' ll Ul' Iami to iwrmIb luUiA AJld 1. ' .with In-unn in iin' I'-t-, nro uffi'leiil lo I old tho pOftlUoU AgAUMl lll (cbfCM tvl.i h U I I Ii i , "i iiiilood bMtlTilo, to Im mwI AgnlMt it. 'li. linMrtMAMOi im poliit rAOJtot boo t r eI 1 . sVhon tin ohAMMl ii U10 ad oui ant 1 1 ntay " .rry linaoQ AMI Oi MfttOI 0'Al it .till) l-tla-HJ. Uuca luilih't t!o 10 it .1 ufu li.ti'- i ' I 'i' h."n i .ill want I nn froin liiin thowbolaixaiAt i Virginia gnd Kortli t'nruliii.i, IVotu Noriuk in 1 ipe i.. 1 i.niii. 1- wltbln ur nlioIi by light iiraubih1 i I-, which i .mini poailbly llva at ..'i ttwrtug lha n Inl mouth-. Iff it otti mivo 1 inTat i"u. may Im lu-oi't on lha whnlu ooaa of Noitli 1 Afolliia u Uo M Ittlatj Agttetidlng ingny uiih - t IaIaI to V -l.iiii .ion, S'. w Ikuti uml Heau t"rt. I'i thr lununiAgaof iga Chief KogliMaf !' tho iuIh 1-, l !olt ri.oinii-nu, iii an ofli ial figOft, It U tha kry ul' the X luuulr. In my judgt niani 11 h g itntlou tftooojd m linpoitgti U 10 t'uftfoM Ifonrat on thla omjIb At a iit'imi lor gliigai.l i.ppli 1- ti.r tin- hl k nl.n MlAda r .11. n i- Ir uW'ta. Km a barbor fW oor cx&U lug tftdif t itiU't fWun tl"' urlntaf! doftnj 01 t ion pirate-, tt i uf itio iir-t irtix-rtunfe. Hy I ' l'liUK It, lltAtUfMllghl uia a-uii UA) lortl 1 BCjgMOtlna ray lo thu -.toim iMti'!i murmer. . r which thr xiur-r than raiaatUUiat of Um louel-., ili prWaa bit". Ii liai bgl mi'1 lUowiMoh i want nf water -hut t'-.it 1 roggOMMrUga tbf AM BOM III opemtloii t Kortrr Mnnror. at a r mil of A few huiitlif'l 'h'Hnv, will rvlii-ve. Whili- all hgVI 'lx MoU, I tletirti to tpeiW in l'.uu-f 1 ul r...iumUiUUyu. iu ai-UViou i tfr.n m ".t iw t, tMg)lMJ tggd cool aoiirige of Oot.lCai Vfohor, Mbont Ml w ie oi u.a. im 1 in 11 ii t in BftitnMM 1 ot .1 At a hwiint ot thrrt1 butMIMl 1. im on a -ir.it))ir ( ia-t( rt th'Mit fiinp eqni(Mif, or n-ihiliti ..f il,tf in tire l ir ot'en rrteniv ix lnin ln'.l tone, mi n l.-irk And Momty tiiBthi : gflJMlMgBl I 1 onl VVfti-,whn C' nth u leil n rws..nni ntn. n ol twnty Men. of tri- lUr.ng arnl r.nipi MjIrgMMV nf(M9tgg Nix. o, ol DmOMOI 4ia . 1 1, who, with hit men, iti-iipif lor ('hull iluntig the lint nih', aI thcuh dllMggnttfjd, iti the noa of in riM ny of unknown notntiert. I dndtg to OMAtAMjaJ lo y.mr Attention ( iptiin .1 inline, ol tho Now V -rk Ninth, who wat loll 11 r tiiniftiitl ot'thr ilotai hntont ot hit ri-rfiirient wbtM lM UgAfftgngti rtmisiiJilty to thi ll trTiot LAM gtMOntad Ool, llawkint'lrom lan lin,. ldNtAM gM tO AMlh ol the KM) innry of the lOgnbtfl nndef l.iMrnint l. irno.l, who worko.l ml n-lv g ihNgg to t.i fv thoir 1 Miir,kb- iA thr vi liinte.iK. overwrSolnntl with th rtttlfnic en rl. I OVdfl estprtiftllv .0 niitkn M doowln Urr AMntl to Mmmil W Algol an.l lliinvaifl, vnlun IvMf gldft. who nMnteiithf AgMflogg nuc gggg I- nt riurk nu ti . nr ni l inofMlng, to Igntnati to the tlo' t M MrfgntliJl, unit to pfWOMjt ill figtMf w .ipt n r ut - In-1 1 - upon 1 1 a if rv In of k,tft.i' Ian gel Iruio the me .. iholl OMA friiil. I m 1 hMJOfaMi ni ion f.t Towtig yuhe. who ri-akr-rt hi-s lite httwhi tint brt'ikor), h.-iiibf 'I niwn nn Mhon. to 000 VWf m w-I-m to tttO lioopa I.tn-tr.!, ami t anjifiai ihatn ot tha mori - I ' 11 t and IgtontrOM ot ihr iloet. AIM my thinl. Ibf 'In , 1I1 HMa gM o Cipt. Ilgggofty, who wft.- oniph'Mti ni vMting ii prigM in Ihr hathnr wlolf ww wen au,rriiii upon th tatMM of oAOltnl ittog III t'lo 111 t g tlirt . 1 i"v wf t'l 1: n !e men ol tho n n v pr..p 1 m.iy not M mJl, I o nw oiitchl not dt pfAMI whom ho ha- M 1 ;ht tn ion-nii',.t'i1 tin will hi npprt'priftti'K gAg th niM, I tlnnht n"t, hy ihr ruinman l 1, who 1.1 Mpghta i" apprrrmto khetf good coBjdtoBti hot I bm 1 nit h th ion ' 1 1.1 aah itrruiptiiiti, it tin- iir. paftBBMri hall 'lot 01 nun tn .tviipy tho point n I I ennajMi t wet. thai it bmm may Im t hong n- h 'i-ii.'f if ni'lo fWrni l' "! IfattefM In Knrt Sliinliiiiii; hn of tboM goMMMMjg MBM MTfgd niidof im iiiintrili.it. rmngiind I mny mko hoiiorahh' nnutinit, a I hovo ImTOTI !' ir, nl tha oilouH. iiitnpiil mil ggUfflng aH ton ol l.iriiti ntint t'nt-lo. Mho took BB BffMwl r inal Ut.it, tho iMMnvttl ( l .iuiiv f r-tin 1011 fclmin to llatterat lulot. In iMoVi tliat tho eaM OttoB ml 'hi haw tho ltd of I tlMmat "I tin- llgbtcit ilrnli. I Jiptain Shnrtl' i oili, 1 tin- MlflM 'nrpB, h'-rn ot woll tnr hi- hvi1l lint . lt logfl in hi-. At tiM dotM hMOnl Ot in mnr. Mu. h 01 tM IMMMM "I t 'ir ABMltUlon i dM to I In pi p ir 1 IttMl n thr tian-ptl BOfvtof by (TottintiMlef KiollMBgon, aiaI tM prompt prw 1. ot Bttnd with whirh ho tMg the tfooM Nowt tholi parti Wheg the A'h Uilfl iMMMd "it th" nr, it a i.ito iiggUty ui 1 11 tin 1 1 In AMAgaf H vi rt- uinl -ul. nut lAnoin'r. TtM r UoWUBg I Um g'lattAltOO 0( tin- olVrnee i l Colt Mi Ct nn, M BXpfOMMl in tin' hgffgM on whh l ho w.i-liir. 1, ami lor w lii.li he w i.t pun. bod ly tin M m ' ri p'-i ni.iMtl flMB QoMggl Ifi (imi , . Tl hi' I' Inline k. ,u.;.t.tl. TMl I nl. lirl John 11. Mi s'.nin. nf MM Thlrtj nregtb fAglniegt nf Man )irk o'unlot'ns, ilttl. mi or alt-nut tho aIWMbMA o.' ihr fth lb Augnat, 1 -0.1, nt tVUlgrd! Uotoi BO t .lit 'i, iii tin cit) oi w 11 ihlngton, l. t ., w Mn j -1 ril liW MUtenAn1 I!. V. llunt-:, ggiMjd I 1 it. .1 M itOi 1 I 1 tit 1 v . thru in 1 mtttn in I of a pi ' n-t gunrd liai on doty. In ahoa turn hit p l or tiuthorit tot iH-in ; tin n , I'.nl lo do mi, uml liil UM lOMBMI tho mM I.i utrnani Hun Off i n -t uluiMtr, nnrnth'inanlv iiul UBflgt MUttM IftllgMaAgV, - 1 11 . " I ot g In-11. it. im Ibj by wli.ii nuthoiil. tin yog dMBBBd gU MBa . r wonk lo thla . tin t : gnd whoa r the 1 1 i.n nit u.iiii Hunter tttAl ho itorMgdM hit M . In Authority of CVdiAwl Pmior, IVbVbbI Mir Inil. 'tut nplv. g a vory dhMMMeUul luan n 1, BAJ Ugfi H IbIaL I tlo not IM AgnlM f Ogf BU I bor It j ;" and aiiaf balttg np Mtodlt 1 kt I tor hit p-, fliit linalK pull toin hi- pOCBBt a ti M o I ' 1 1 1 iiihl hnml tin' MUM to I.h'iit. Ilunti r, AVi igg, "1 Iioit, ilftinii mmi, will that tin ' or wonls to thla onod ; Bttd whon bglbffgMjd b) I, inil lluutn thai il MBH tint B lUtVclanl tit tor him. ami thgl M (t 'ul, M' Cnnnl BFOgM MM to no to bi - ipiarior- in nir-' ; a ml w lion Atkotl lor hi- imhw aiaI rogliMnl bi Mid l.iout. Ilun t r. the tght Col, MKnnn din pMltlval ivinae lugiva hi- Miii' In an inMiltlng and mbAim imiimt. and iibt mv 1 "I will ma yon it-iginBii liefori I mIU iiboj yuurafiMt,' or wurdi to thla 1 fleet ' 'u ant) all oiu izuanl an- 'hunk " ' be gugid ui tin tlnM natitg initaMc Um bog I. it RBI 1 gg 'I hr t .un I"-- thafafoM MgtaBM tha atygaaal i "l. .1 ll MH uniii TbiftyMventb laglBMOl r 'nk Voluntoefa. to ba ropriiiuuio. iu .11 1.-1I tttfl, r- IrnWI tho ho;iil. pi trior- of thr if fwrel i"tiinHtnillng tho artnj nl the r mar I Ml III I'lllU-.MI'. Tli' fieMfal ronimantling Inn thr liml ug l lal 1 Uli 1 tec ot the 1 'otirt ; bu iu dolgg au Im .1 'uin-- that the entente w:i:- uiaiti Ihnj I., it In irVMldi ratit it "i 'hi' inoBti i li oct ..f tho aoonaadi t ol, licCunn, It wogio apoMi Imm ihr raoofd, i IgnOfBtll nl tin- hr I gfMl princi- .h which -lint.M guida all 'Mi t of wbritgtgf rank, 1 1 InipllcTi ohetlli ikh prop 1 antbofU ly, Thr iinthoritx of Lieut, lluntflr, ami hilt ri 'hi t dagMgd Cols Mttunn'rt msr- wan u' t ciagi and it nt lutti IiumIm . It wan lha authority thru u MwggtBd thfOBMb lha Provaot HinhaJef tho QoMfg WBgigBgni ingtbll BsTUiy.'lial -houlil b i o horn n'aov ml ,im. -jb, . 1 1 1 1 1 1 And ImpUclUy M If Um tb'inimt Inul In 11 uuhJi bv the Qonofal rn patgonj 'Un- mm nor of tho otflvri mAltfng th- dantgnd ihould 1.1 1 ui-1 to. induonca, but the Cologgl inould l au I'ls'ii' i III. unlor rMMI Uullv au l prniiipt )y. It tin- m iitin r of lautongn lluutur MM i in pi op 'I Aiwl thgl il bTM o i by M '"'Jan rh-.ir to lha J' neral I oniniandlng -It wai tho dtttyol I "Ion -I M't'ui n to BBVi IMtolgod lii MlsMpOllfMkMI ami . l.n PM'it, Hint to bgVB coiomm4 Mtth tha difoctiou to ihoM ln pane, nn llniftoiul' riient I I Inil fig n-ln ... Cn ngel McCumb -how l In '- dam eo not 1 ii ajw p AMI "ti thr 1 on I, ' hat l.fl lias rl lo loin 11 at 1 .i'i two 1 u . 1 u 1 j In h on 1. ouinpatont to ui niaud a rej Im u. All 1 tin afl : rir-toni-lugrd, an i .''!. 1 tiir iiropi'f Autliorlly, The pi -'ii w 11 C il nel Mot ui u MOB iuipmM'r nil no, gud I. rut unit II mn 1 wai MrtvAtly riubl lu daUhl'tlg to IMOguiiM it . alulity '1 1 1 pAp 1 Btilutiitl I ) I'oloiitfl M'Cuitn m hla ij i 11 o i , in 1 .nr 1 p 1-. InnlaVBlit, n I in 1 Alton i -t n ii'ahl". Tha Court Muild lav 1 t. n antlnd In lluod iu Mfuaiuaj to rocatva it. 'ii'' UoMfgl comiunndiug i'ull inpmvM tli'1 lliullug of tha C' ,''. whlrg i'iMiBCtarlaie tin- condor I oi Colon I Mr 1 tinn m pra udlc 1 lo good onwjr anl mill iHry tii-M ij tin i . ..in 1 iiimri tt i". 1 ran iho hopB ItiAi i'ii- infttam 1 a .11 ha a purti lent warning to I bu nn-l nil OtMf ottteafO who mat tfl'-l ih- 0 -I to ptMa 'h maalvgi in opoMlttog to tha c-ui-Ktltuiad uiilltoiy author itloig Iho AndiiwUtha i ourt in u Im i' gafdii 1 ti ojuiU laiiioni, but the (ioMnil U ifcvi'Uiod (Voiii rauiggdlu : lha cih - tha f our' t'. r pa nnald r.it ion, partly 'ft' ue iho tli 'ini int taluglrii BtHoeri would llttro 1 v Im uinauiii 'i. fl" 1 (Mftl bacauM ha i wllung In attribute O tlo el M Cui.n nn-. oi.-luct main I .,ii lAi'tofltli i-r, ii,,' 1111 Inexportgnu-ti h4 dior, I'tili ' ouii- Availed ol to Biaurgall j 1 . 1 . in 1.'. iftnv, gf Mbnti f gfgdo, tbgt ui . I.i or . ll'il n plU'lt 10 - 'ii, i.rlinri w ill ... iti I'.jar'1- ! lagfutvcili Tba liauarBl ootn mliiiu la luippv to -Bate thai tli va.t ni ijrl- y nitl. -urinv (.vim. - the uw-t iohlli'-n) Agd it n .. ftM-Uiig, Atul that ho U proud ' ' um- .1 M lI' I'l 'U 1' il.nl IllQUi hl o'.i rpliiill- rr fua ' ikOtlg Culiill I M CuQB ' II i' 'iifi'' i.i- ni on! gud Uln ilutb 111. Thr gBMIi I 1 tuii Ifort al. - f w I h 1 ;, a er fl 1 i'ii- M' 1 all ' V -loV ''. jj f intiui 'l nf v , 1 1 imi v 1 1 . 1 a. s ,Vii.j.i AItBgt Adjutgnt Mrgl I riporl 1 Mat1 1 u It 1 1 1 ii. luiit t" - i i- ",,,t' larbh'iila of Ibo UbgrlBUgg i' gh - 'i i.r t .ni" liifiMpBgdanl gf tha CtBnluftgU lil i ii ' lollow inr, iutoioaUng itgn umi iba Mght t barbatog, Mitwturi : 1 1 in 1 pougltrcrty, thr man ny, fouln like 1 llowi i-rrnod wiili nirthlng boj . vi rovolvor, hut aaoh i'e ha iaau it ba n Ughl Iii" man. AtnitetllUOB reUl UOCrpaff MUM rhariu,; u(tou him. valrinLX titilit aul lolt. l ot. I)., oeiiii, liia tUntx r. -iiaU'bet'. a i'iuket troui the ground, and, poiaBing ti Jgat M tha tniopei waa upng him, dfOTB tho Iwyunel i-leor thelOttgh th" Irltnw, bu imialt'tl IkIv pltobigg oir, ml bit . (a V vaWiu lUtj Qolppgll Uv.',t'i I RATES OF ADVKRTlSINaT 1RKMR, CASH IN ADVANH Aft'firl w ni.-eOv- Kt erery FOL B laJHgg. IkOMg kH w Iwm, mil 4, AO rw U . trw0 gwTp roTTtg, , n daa, gl j tut dsy, gl TB. tig M Un en Ji, KBunt- i r,ce peeh dy. Mtfi tirM Km! fvMla, BB ceriM Ihr hAj mm (nea M .thy BveiiMBtrnwiM of fnar Mewa. M f led it it r f, mi y. 1 ,..,. , i, uoloa, gi fe eearn I Berg nt. A'ht-iiaanM !,M reoetved ttagj gf k r M. Thla f-atelhuMftM ka OMtawty OMoB BB B mday. Arrtrnl nt ibo Mienea-rrigMAe BflwM miHw, Thi I , S. atnam Iriirftt MItiiiiiiU, kTUg; ntln . vH. H. Str.nthftin, frnm UalterM lohM. wtnrh plar -lit- . U m ItM IM Inetewt, miIbo 1 thitport yMgMBggy morning, am I ggjggggj gg the N..nh Hirer. Hm hai un Uiar l 6TI pritonori, tokew during tl..- lata .'nBtrno fit at I wt llattdprei. i gg MiniieeoU loll t UatUniB V. & f htpA HuaqnrhonM ami I'awnep, atvl gunlroat Muow it "Mo, .1 Uggj m gOttaBBg nlT the Ui 8. fteam Bf llarnot fjne. .Should tho woollier prrwre I 1 v 1 1 rjt 1 1 h , ( eniniii'xluie .Sir iiilmin la In h-pr that AM Mill Ik not ort. by thntwlng OTirbownl hof MJM aud auiniuiiilioti. The Harriot IaAM hftt -iiii o hoen ggt ggf, Kl.J pHvgtMf iBBggggM ha I 1: o no to ea from II . Iotm Inlal a fag hourt bafatl tftg anirftl utf ha lleel ftt thgl ptirt. I'ha MlnggMtB. OMJIModOfi Striiikhftm dwg hip at BattAfBA, MM I'ufAiafty oonnamled bw OomgMggffB llarroti, the roUil leailer, who heal lha moftUogtlgg ti ImImj bfgngjMl a a prBtowi nn bogtrd thg rgfy -hip wliich ho nn.-ht atilt li.tv Lyuiiuiftii.iott, wire it uot lur hi b ireoatai. Hhlp on IttMi Tha hip VflB P -II. -t 1 llinckeaw, Havre Ltgg, whilo lylgg in the Nurth KWer. BgtMgfd BOggd. togb lira al ah" '! oVloch ywe tonlfty morning, Bgd w.it hurno.t o tha watere id gO, Tho pgMAfatgOfl im OfBM wri rn tiken t07 hy Cftpt. .lamoft 1 ton tier, n tha I'nion Kerry 'out M "titftue. (IM now 1 101 ihoro on the Inworilr of flinafBMI I-hmd. Muh-tequnntly thr BMglbogt Pnelgi ar tba aenio lino, tnwt-d tin- iHirniiiff hip ii-h-m on tho -011th iid or QoMBTgM IggUgl, wln-m Bgg goM liea. wilh 1 Imat t lint In tinHtoar I, all ptr ftixl rig. rHg g4B. Bgd BgrtAfd thi'tapfh te tlin lower Itvk. Tho uiou Korry htAt Krhftnge, nMlowd, VV tan-lank and Vr gig, ggOg ill n " - olm pott-Big "tit thr AIM, throe nl Hggg ftrw -ill rn IfBgod m IhfOMlng Atreatnt of w itor into tha diip. IMC QBfgg i ortaintf in or Ina It maggd, and 1--till on tite, hut it in eziectA4 imi 11 w ill -u"it haaxtlogutahad The Wm.Tnlt i.l I tUMM. ratra A I. BTB huilt in H6,io tbli ii , gnd i owned by pglgggl in thU city (not Hoj I a II lock Ig), and it ralui d ly Ituyd 4 Itiin gen .it Btri.0U0, paUoBy tggggojtta Tho Oft ;in oftBB Ml bM BOt bora awortiiirti'd. Thw MtOMtllg it ft li"t nl hor larkiti; l"l busluda oi' com, 1... u 1 buithol who it. 1 17, l.t UJe. Ullow, m. ..1.1 DMA, Ian). ttM mm Hour, 60 ImJm hop, I 1 kggO ggggMja ggg, M I .hi- Nitjith, 'Jil bggl ggoi itnui haik, 7."Ih In)1. vhaMooe, 761 hhlt u lt 1,000 ttavrt, l.fNtj ggg -lata. 13 CMM wrwiiiftg iiiui-hiuo-, ' ta "t ImbiAii. 7 cAaea mefw 1 h ni'liti, 2 fii-tot vi r-t. 1 1 .i-o 1 nrt, u lialoft cotton, I t an watt lion. .1 cji-o- routdiiuing a cor 1 11 A A-1 " t'K1!-. Foreign tutoUit, .moo. B Arrl.al oflb.- Sort), Amrrlraa. Two lavn LaUr from Europe. Umhml, ...'. .'.Tb" -t'.ini-liip North An t rie. 111, Iront Lit .'ratnl t u tin- ?.M, ria Ienv ilorj I.. try on tlte BM "I Aitgu-t, nrriinl off Far liter Point it liilf pgst IliP'e- ti'clot'k thla itiiarn- iaft Tin North uit-rit-A it Iin- I-' .i-.etiiri,M aial I100.WB in -latin. llt4T4l BritttdaV TBB QtMfgl Bttd rotill I'.ltllile toarhed K ,,,:a 1 n, I Iridnii'l. iii ll. di. It. ad, 011 tha ninlit .g" litlnil 1 h. '. tt , ie 1. land and proe-tje-U lu DvlallO tin- tetlou 111 BMBIllttg Mr. r.-t-t-lt . . IV, of 51.1111 In-. lor, in pxtpit- it 1 i'ii uer, I'ii. t ul l. It tt.it'.'l flint the in um f.t. i let - 1 e . it il to I- aide tu t t'luuu.lid a i(. , 1 . of tt.ttoti to kts p IB4MB workiiip; wtlh lulora-. i le rt itlarit i iitiitl lite -it iiip, Tbg TYiaer annouitMi ibb I'tdioiviug bBssbjib ltt Illf OnlBillsl I'1 airitil' nlr I'. K. VV .allnaip., lute Ool elllor "J lit a t . la I , mafia. .- 1 - Sir ' te i,t t t'el , a. I ii.vt-iiior of lit,-I jpo ol' Ooval II"), ; ir f'llllli a Illlli ka, ;,a-, from till li'lT ri.ir-liip III ll.llllA.lia a lo trg of llriliah Lu, n i, Hull. AftUBP llorlott. MM ot tha Utf Fatrl ol AlwrdMB, b to sotosad 11. MattttSH Sutton i i Kaw lliunvv it k; t olgtit llrua n. Into tttivpin i, Nov. EaillBtl RMcaM I-Sir lit trv - i TVmsBls, gn.t B)lr DDwIitlqw ftjly, Um lierrrnor if Prtoet Mirgfil- I-lniii. km b HtMlll An -ti uliu. Hair. It , . r, !..' tl, il tli" Mirrpila dn Villarn i, i , hid I Kin n'. nt d t .i.t ernor ol Naplca n LaUtu .1 iin- M't'i ii- I in i ll". Ceanairai lil i , in ,i -a Ii lo ll"- I .... 1 .1 a i . at eimmil I'Nlptt-i, MlUntad Hi" policy tf the Km.'i "it riinienl. iBSlaSltllg tl'" BstltrSBBBBt of Van i ' uinl 111" obtsluiuSBl "I' Lotiio M llm cap.'.al ul Itall'. Tl." Emit lit) ujiiS'lron coftilBilsd tt Xaplea, mid llie Kn-ii' li BBI . r- it . re i nntplaiiiintr, that i In- . t. wa U'loitU'O'4 lo the a.tttu' warn tlaily aul rami Id no "li allot.' ui 'louiihtiieiila to lull. Aoairin. I'. .i,t:l II.ill.tr iirrit.-.l g I'.-.tl, on the il at of ' An): .-i mill nn DTdal ibr Um i. - mi "I tha HBiitfgtlsn Ji. i, .m-i wotUd in In-iiitulity taf IIOVIM CuniBllM04Mf lllgtotl'g the Diet ou thw .' ,1 . i Viicu-I. I ' lew f I I'm. P., ' held n iiH'rtd aeaaion to ' , , -- ii , hit i, re g uia. l i..n lint i to l convened wltUtt BUI i rntbs, I. IIXI.OB Mosri M titht-IT. In 'In' Inalun .. rbat ll , .e !- it, ', ..into buoyant on i g lat of A i 1 I. glkl Bll gtlvSIMB iu eoiuola i in inly MUUtohgd, l.nif.i tin l.ai dout'.rrv. Aug oi, .l4.i. .'".--The ',', 1. 1 puhllaliM Dr. llu -.'H'a it rT" I oiitli to o I" lite .'.tb ol Aairuet. 1 t i b lu r in unit pgf ra m tho deuioralitaal and lltMll'IBilllMlg -tan al 'Im itniv, at lha MBBB inw i-iwdillng Oan I McL'laUlg with ipaadjr I. in-, lie am - tliat the BdBrtbsnMBI hnlioim t'i, e will l.e -me ii llo'V ln.l t oul until Oclobar, mi. I Unit at tbg Itid " thu ISMI Hie NortlMmera I ill bu I. irtln i Hunt ibttll aim than ovur. I ' . Tin" tnui .mother editorial on the I'.nair. rial .M lltlsi oftbs Atnsriran I lovrrnment. It -.it tl'.tt the eotirao liurauril ut Waabili.f.toa lluowg into tlici tuBlt all ImiiT"w. .. of England. llie eh. nun i.t M'lul 1 1 of PalUsmAl ia niilh LSttOMllIn EM tHulbnl in llie ellilca uf Uiurloi Turn .. I intlMUgllva. TBIl n raganl I ta ii tt.illi-.t..ri..l ilet. ill. A 1 1 :. nn t.l ' Ml) I PttaMSttd ami lha ; in .in i '.i-ti n. ' I'ii "it i- brintT BaartltBSBh I'l, : 1 . puUlaht - ilu' b'Xl ''I'l convrn i Ii. iwieii F l u.-'-""'. . ragulatiiiK ia linnugltOiou ui Indian IglsggW UttA. FreiaJi 1 1' italtgn M n I r nf Mnrtas has mmttraeU .1 n ult Mr. IV.''1' tl"' N w Y".k lti' builder, , in., n .. , iv., ir.al', "" ihti ut alel ol' the, lal liUMfB, II, i ii 1 1 in i la i wo ii Auitrls and Hungary la il.l. l .1- ililll'lt:a'. l ull r llll I ' Ha" nee. Thi I ivrr"'! llBltlMBfll Market ii dowu .1 d. The weather baa bBBB ij.-oa.dr lur thw . riapa. Flour iutti live ut u ilttc.iuai uf bd. LttKKFOOb Han VIA IfAleufliBttttt. I. iv Kin-. mi. I ..i i..n M viiKki. The Mica of Ilu wMk foot up I'.UOO latlia. Miuket buoyaoL I jtlvattcad I I. n th week. Thata haa (tl 1 . r m Ihfl dlMind ihrouubool tbawaak r tlio glltfgl daat lipko l,'llo UaUA ha. lug i it i- truver-i al tho jdiaiua.l uricoa. .... si, , k '.'t cotton in laa-i VliyvOQ I".''". .wltkfc r. ;0,IXIO .ire Anu rkin. I 0BT4OS M.'it ) Maiikkt. Tin bullian in I e I 'a nk of Kiia.-l.iial haa ineieaaed 41S6,IMKI ii. , the laat ae.'kly rert. Cumuli for luoia r M -LB. Tho (juoutioni for American itorki im m fua- Utk Urvi ONtg, lULuuU (M-isl a H tttB

Other newspapers of the same day