Newspaper of The Sun, September 6, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated September 6, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

I 1 W liliarM, Attrrrtlan! Ta rwIM far tr py ar with the cnitmi'H fnr inlu' ualiy. 1'aynaent will b mad u-m .ti al Kreaat M . k. i, t 1" i-Vlnak, a. in. Alt partita having --ni, tr wfUfwaitwl moe! rMni the M In ma le-l ',ir lav I Kiwi. .IB. TILLY, QnarttnnaTeth Rift, ii. f. ft. a. t 9tk aWt-, . V. Be .tl TV Baiaa ftlraJt f UllB rr ..... I Will ll.fWt W het O tlieT lfWf. hilt , He .rra'utn friend, nf thla ref.matil win MBit at i the Merrar Maje. ot Hna.nii' 111 I BeTaM at- N I Friday '.".inn, the Mh teat a - 11 ""k fralajl, II. . I nor wai. Iiwnnl. B twtl li 'la V. C. T-hr. Mra'l. RtrrMar Mrlandr 11. Mat. Hon TAVl.om 10 men moMd "41. Aalieeh to In itaip at Vaahlnai. Bra-rii'Mni .ilti a, , Broadway, recruit I" beoentoii Immediately, aut J 144 Mail) I I I KalT aa lb Iria Urinaria ! I i Mr. tii.tinir refine SI and Pearl, b-i Oik. and li ( utupaiiy He-eduuer4ei 174 earth "I. tt ' tar- ' M and ration ara proTldd "ii eini"iir II. r r- .fl. I triK MMOMi Caplaia. fwcmTf ftOTICM. Veteran i ihr War af IftlB A rrnalar I laaithly MMfbaf of ikw Oorrej will bi held toil it ' .lay arrnii k. t- 4 ft' . at Tig ..Vlnrk. at I he Ma . r ' llmiaa. Pun Inal alletnle' .a. .e-i mt. .1 P-.-.-rbr iBU. DALLYi Out I. M Pllvn.. A l tiu.it. Car.lKW tl. NOTlCBt. lr. Henry 7.all f r N e r t 1 Powder. TO (Til DrRikriitti, May Ita rebkalned at tha full. -win plane. No At Dmiiioa at. ,-,-r Mve-a, N V Uaa Hre.tn g, -:14 f. i'l. In avenue. N T Mm Hare. IT:. V ..I t. atroat, Bii-tkpa. 1 Wa I Mit.ii a, IN Ilited at, M-w ark. rrit ORB MUdUl Then P..W''.te may Iw (riven, iMibotTwn In aw . rlru kar. In c ftav tan. ar ltii.-r. werraiited hra Uaa, and frae frnu uaueeatiiie- tlTi,. J A? 11 Female of Wetik and llollrnlr I'anaha i iitat. at.tt i.il hta natf'.at I try ilia I. Aiitlenu-i IVmRlr I. it. Cordial, I, I he btwt ISTta-oratf Of thi li'in.at. a.ateiu ever of- tVf.dtolhaalTll.tr.1. ruin: (K DOtXAl Pftl IIOTTI l. Fin-wtlaat tha '..llinrlnir AjaMtlwl VI . ava. I la. AJaaa Our. MUlitttt. al. ; tut. II aialttti at Mid Aa. I ; a tl FOt . IMlh at. at .4 M ava. la Wll had .I t.-K' , al Iha lUTttof t.1 Bta.lh nth antl M at. In lt-rttiklvii. i ttrnar tf Myrt autl Plwakaw arm. ti.ll nABHItwIW. UttJWet aTKWART " Wattntarlar, Jul nial, Itr li.Rt-v. Ottaraw Jntltto. Jattlal II llllttori 0 Man A. Ufa, daiitfl.lrr ..! JaraM l nu-warl, a.ttl aaajtidaailMbil r of JwaA II ta'lir. I!-j , .: Wtal lit. bldjM l-'.'' KAYNOR CAHK1KA1R -AHIrttt. in.lay I in i, , iK. AUfltal It, ll. 1 v i f R I' WTol y. Mi. Wn, aUrnor, -rl Harkam, at Mm taraA t'uklla.r, ! Ni w Yt.rk C.lj . UtJtkaV I I . Mwlt wl I 'taaa DOfrt I'M du raw. I'AHI lil'.Ki. M it kar. I Ik t i. a 1 i atl i a Oirllara, aud daugblftf of Atilhony 0 li I It I II.' it ft u. ui. I tl.. wa .! liar Imdlior Jnkn, f Jamaaati.l F.ini k Dt lrliani ara nai iilly IliTltaa i l aMand Iha fnni-ral. tlna (Frakt) aflc Utaati ul 1 J k.frt.it lirr laif aaaidalira our. :M ro, unl I n4th at. lit-, laatalm altl u- ukan to Otavttry Ci lttt-t-iy f t li.tiT.natil. I'M l uNATY- Ot. Thaiwtari BarH Ml . BrldcH t i it, .1,111. h i .1 tl.i- Ula P.iln k and l i'Uh ' ' Oialjr. 1 'I hr h t it. la ' Ihf t.nni'.y tt.' rra Mtfull i v tad lataaMtd li.a f it.t t.il. II ta fJridaV) in n ' al 11 tr .a, frotn thr Uiatdulol Hi. Vtutaul im Paul. Hat ri iiiaiiia will La ukal. I L'.t r.'y Oaaltttfry fttr , liilarnirni. 1.T i Din r r. o . w, Lot lay ti ng, at I Maititl l.ari r. a ItallVtl td Hit. t. ally. inly Kil- . kf t y. In 1 1 . I, a.-a.l 4- vt-ara. Tl t' 1 1 . i I ' i II I In 1 ST JaiOM. ara natj i tfiiLy lurllad i .11. . I il a f majal, OO Kr.'lay aflrin...ii, lilh mat, al il oi I k. I ,,, IB Pi irlat, lit w . 1 PIN LSI I w. rTail lay, Sapl Mh, lla.kiy, tall., , I K l tr.l Hri.t, a italiv of I . t ill' . I , . I II t Tlia Iriantla 1 n allfttooi tha hunlljr ara ra- q'tiatlttl t.t nit. ft t Ihf tu'ii t-i1. I'.ia rFrklajr) i.tar liiaiti, al U ..'t-ha-k, ftfiii tl.it r...itlan it tl hei hi lliar- I In. Ian. Jultll VaU laodl, IV North ill. at, W II mi, burgh , LYONS On Wrtlnltotlay. 8 .. 4tb, J i. h L 1 . -ilia. In ll.a :itllt vrur nt Inn tica. 1 s TAw ralativM and frtottd nif lb tamllyi aad thoal a . B I ;a lirnthi-ra, rartlina ami Dt'iila, ara lajtVaMlwU I a nrila I tit alU'tnl tl.r finiarai. tha fPrl U) J tHaaTTKi . I, Mh mat, at rjaolok'kt Ir.-in lna III idllal'M rJ dttatfwi , 44 M'iHirytt. M it CLOSKLY On TTa-lttajllaT .1 I o"J Oj , i!. .. tjcClnakoyi ilangblar of Ptttttl aod Nancy Mi"akry, W yamr. " Tin fiin.-tai alii taka twMd HQ FrMay aflar- II i pnotlt 'i''1 li t-at 3 ,f, ... k, Ham tlir n.ti,l,'iiia ..f I l,r i . . 4l..tr, HI Wmt 4i. at. T ralM rM aad v .r..-t,tla t.l the lattTtUy aia IraVptMtiwUy in.it.4 to attrl.tl. 4 I 1 QTTwN Ttaaiiilai n il-. iii 0, Mary Ottan. I aflfeof alobii Honiy oiun, iniil y.ir. I I lift irti-n.la and raaalVM ara na'al illy ln V t.Utl tt. attaitd th rniiaral. tttM fPI llltf) all r I n.- n, till inal. at il ..'tl H-k, fr "in ha. 1 lit' li-aidf. rttj i I- "l Flat at, lat. BoUtb IVtb ttlld aUtblllbabi Wil li I . iroalurgi Mi II ) PAMOM At M . itl. I.. I.. , n Tlniialay k (1 . in. mh tt, afkH it ihorl niwMkj P aoat rwtarjQai tbe .I I IJI I of J- I n Patat.lia. n, Iha till h ytar i.! I.ar ikrfa. Tlte ralallvia ami fneiitl of tbl ratn.ly, at 4 J tha itmalm i if nlTllll Lndfa, I. O. O. F.. ar . A nttptawta "' Inr.ted t.. attaTirl lb toaafal. 00 s in- day aflerti.titti, at "V k, I'.-in tha ria.liii : bar aim, .Mm Fata oia, Jr., VJB lit hiy al, without fnrtlier In-1111 Il l '" KYAN On 8, i t . lib, CalbarlM Byn, ;.al 1 ' . tear l" The relative and fi'Mitl t.f tl.a nttally are re- ul ixltully n. v i. . I ., altnntl ti n Itinera!, tt I or t Bii ihIIiiiiii. Ill Mi arm M im ill HAWYFK 11, TbUtedBT, lapt, Mh, Anna, the avitf of JttatM laeryoTt i'd M a.ia. a. Tit lunula and relativt I I o0ad art- ra,; I- "" M tuiiy jo. f leal. i1 lo atwDd lb runaral, Ibti rbyi in 1 ty ni. j si liioti fl m hoi w rooidrtoe, WO a I inif' el, wllnottt fartboi Inrltotloo. Ifl f tt Kill DAM On iept. Ml,, M.in..'v Ibol daD, lit J iojIito of Ml. Nuttlt, Co, Oorttn, Irokuid. od 13 al Tiara. ;l ' Th frlernU and ra'atlra .f the family ar rev i o e.t'ir,'y intrite.1 to attenil the funeral, mi H.ttirlay aiVnita n, al '- tt'cl tk, frnro bis Lata rea.drti.'e, ll ratal M I l. l' IM III l( KMTKMTinHIMTN g ABU UM 3 AMERICAN MLsKLM- uf a r ALL im, im. BVUtt DAY AND I VF.MNCJ. i . TIIK WOMibHFl I. I.IVISi. UIl'POFOTA- I Ml, i'- which I M at, Mtttiiial.itl Ni-w Y'Tki-ra and .very. .id f i Italy elae v. Im I. ava Man I, C0NT1NI Bl Bla HBCBPTIONI I pi Ma ..wrvitli ui apnrkln.kl taala-r lull.., I.OWKIt AlaOOk OF mi MlwwVM. M Trbktb li irioiaatntiy atlrroundad i ttrowd n tl.a , i urbalBj all tlmlariia., in ilia ,a,,.'n.i.'. id JoAi ; , J I I'ON IMF F.MIIll IUKHKi- a tl HIS I.IKF m A' 'I well tl n may My, rbr hi ia il e -tj at, il Ml nMat WI40T4Tlll am! t-alra rilumry ini.tna in. ati, I, in Afnerloa : ia miibltdntii, . LIVED in w. i Kit oit oi r of rr, a wn'ka on land nr mi tlte latiit.ni .. i" tbi rlrer. IWintl ,v- .ho iurflwo or bibaalh lb iurfaWi . I i tn 1 1 In, IIF.AVIl.lt 1 11 VN ANY F.l fl'll NT, Ol.ili .t.t, ... t t Inry b. laj gigantic. HI e . . .1 i - t . , . .i - tin 'l I ih-i AND ONI UA I NO HIPPOPOTAMI s t) .... I k and I Iv i ' ii , ikra il lilt t. .i III: THIS I vsi I I ' i . . i i . 1 . ailoi LI I PAIL I'll IBB HIM . ', , , ant at the M mn , - 1 1 "' . . i it be Uatvea the clly for re. aj ., .it I'm t-, .i , n , MB is TO UK I ' ' -1 1 ' Ll NATIVI I HA H Klll'i " IAI . HI 11 r tM '" ' , i a MP lb Hip Ja ,ii-iiilin anii DBBCBIBBD BVEBK HVJ.F ,r" Hoi i afc . eboa bi U MaU botb Ln ttud nut of Ibi VaUr iha . tt' X4A .lat tn V A UTINa SHARK, "J I agreat ii,n ..f .a)i.er liviua- K -I T .'aa,'. WHAT I ISf oh. MAN MONK BY KA LION MAMMOTH IIF.AR SAM- iN HON oTLK bNAKF.S AQI AltlA. HAI'I'Y IOC I AMII.V V'. I l Ibi luoit ttltrat'livi ititoi bill Ida I I tbi A.lm aeitia , all. if, ; Cliitdnai tin li r tan, IS. It TvMXilN'.s BOYAL CIBcUS oil M, AND HBNA0EB1M 01 LIVING ANIMAL .1, m ' tjor, lttli at ud Mb oTOt idj.iiiilng Palaoo Uiu Jau, ,,, I Tins AFTBBNOON A nh.ii r I INCBBABBD ATTBACT10N. I St". J N K BATON ITONli W TltoOi '' '' Barilracli Kldtrlutbi W"i II I 1 ti.ai win, ..ii tha rUr I BIDERII AUBOBATS I and UYMNAITSI ff n populir at Nii.L.'a Qftrdou. K Till. ELKYBN 1 KM OATBD HI PPALOEI V w'ill I Uitroducod by tbstr odian lluirit 1 Urfalht-r v. ith aallvv rAhor rtftTiltbal, l URANI) MATINKE T1II8 HAY. C.iimiiucitig at H nVluck ; alan namrday. 14 I f AduilMinU rb cauiU ; children lb vent. Jl TI.e Oth are. car and Broadway and ltlh etriet I F-f '" Mtf attUed Kir, nmxiTMBcnr-Maieo. BARBPIR WANTBD IMMF.IIATBI.T-A l.at. n.yman harl wlio , ai, ahar wd, n w ak daily fr. m l It ( u'lllill F M . '.d nn A indaya m nai a Wag 91 week. Cmalanl it,pli.ynji't. ,, . al No. KtM. corner of ComI ad 0'tc miMi. wkrm HTviS WANTTD 2 BOYfl AT T11K SAM. n.ak no l l aa levari fn-m i ne M m-tr pan blwral wagea. 1"H a.aith at. 11 HOT VAYTKn-A STOIT, ACTIVB boy, . tit Hi of II yeir. irM, . wait gpoa a gairer. A; It at 14 Pmnt at. up at .Ira. 9 J VRDENKH WAXTKK A YiM Nil OtH At Mai. .ia m AM hring a gtval re.'ituira('id. Ii,a:i, ia , ii.pi ir iMlt lake i-a o of tmree an, I i!. Ing t.t make ItWieatf k.nerallT iteewf.it, miy apply I.. M A DIBTI Iff William at, in the lamp factory . kfM pot eMB ebraagA the wuiUr. Itl KMPleVI M KMT-Fotali . Kl IFK IAI. BIOWBR MAK1.US W J ,,. (J ( . worV ;,i: lajOjiefbal of I',.' a va str.it I i. iik , b .-ara. Bp - T ft .1 r tie. lit. at. a .1 . MBBMal IHTIFII IAI. HOW RR MAKKKN WANT- oa, l ' . i wMBoial ll-twere; a!, i !.. a In rill ,,nl. it m l ...aav. awlf"Un tw MaRRM WATfTRD ONLTTtlOSR v , i ti i t-h lit.- fineat w,,rk uiaal iii'i c tl Willi, til Broadway. I I MM kWRR MAKKKB 1 WANTKIl - VIJ 1 ii .1 bi M,nk iOJ oinklll llauiiel d ewer tid twlllal miie'ln nail, App'y at OBAT A TAPLBTB ,'-'4 m I ,'itfl lr,iday, up ataira. tl H ANILS WAN TKD Tl) FINISH ANII i .a,- dntari ia, Apply lataaad atajy i p. A H LKWIrl A IlltO.. IU Ciaa ubare at. I IJOOr -MKT HANDS WANTF.I) - A I i i a j i a a bo nan aiwi ,, knniieii ek rut; bdui . '.. i iaer.. iicetl band, in-e-1 apply tha m irn tirf I , ii A1.1VI11..11 Skill Man, il.Kl irnuc I.. ili II aid. ) 9 pACKKRS WANTK1) aOIRt WANTl.l) l pa k.iin.ilu. N -lie bill tlioae kn-te ,lig I a, ,,'y al 100 b' tli- at. f pACKRMS WANTKK . PACK KM TO A aaa ferata III M.aer t; noaa li it a,ieri.hi'cd I p ALLEN ,k I A YI.OII. I : .' . hi i ii al. f, QRWI50 MACtUStt- W.NTI H GOOD I'"- ''" " eei'a oerliuy maoUnia. imiaoai. miy. At Mo, Mt FABrAt AV aoBIMU CRWINQ MAOIIIMKS- WANTRD, 0IBL8 ie loaFw laia tat lii-tTar w Ktkrr'. m. .... N .ue l ilt eapOl en ..I erwira wai.l al. Al it'v ba i ' ""J I" A.M. II. B. HVDBi band tare tel. 4 K W l N i; MACHIMRS OPRRATOB1 1 avn i: are II in n b lira wanlial lo m .k SgOA! iblrle In .1 ii,.iiir.l. Aj'ply MNpirtkl at. ip ft oi -4 i let U i i M WARrKD rX)B in rAKK , I il ;. I i urowk led e. App yloN . ''I F.iat Iklk I. in tin lattr, Pbatoi etUraal Bn 1 .iva. IIS I MPleO VM BIRT V Yl I I e nOl'BF.WORR WANTRD, Rt RR portolae . nnn, otblAllon tn du epMaral 1 "aw, I k in n etnoll lirlrato Utirlv : Into g.. al rojf, i rcmc. A: ).!', nl I ' Charry at, :ui fl.a.r. Ii PaJURHE WANTRD A HITUATIOM B. .1 raapitttfll to AWawioill ProV ai..m yiatag ri lu S atuall laillati laiinly, In tika care .il ctnldti n, ...... d lej willing to aial in i. ir .riMieral lefiaca ttrk, o.k II ii f '. Adtlnaa K II.. I ot all; Htlitilhv tt a vai:i. UAKI'.RY WANTRD - ANY PR KAON ft bat latobi dtopuoe it a r-i rat' 4o pr,oe orlu boat m' a ! prierboAal mi itottuo py-ilil toaj. -l lioaa BAMBBi "'. still IWBCO, mf. t'WI FARM WANTED WITHIN SO MILES OT the city. In eti'l.at g ft Itnproreil proa ttv In Brntklyn. Iikimie .i larlleii'aai, ul U W KFL- IIY, In Oraral aL, WUlaWtobirgb, au'M 24c,ii DOOM WAN! Hi AN TRKIIRNIHRI k -i rarnUbod lotatt. St ttaajn and kretag u lorntt ne leiati .ni r,a,s tui.h, kaiy Itnaa buobared H ill al ,.rl V lenic t... Ihr aoat ,, u . A I Ira-a. Mm K. lait Mf H in DfttOO. KS PHBtMOi-BAIa. IIAHU ABE N A ITEAI. Ti Till: i uriul Ail I'ltolllgaul and InduatrkaM Ml , a II, a email family, I im boon nalu cd froo , i I unUva i : it to iltjoot wraub ! liaik oi i., i, ) ti. i nt .1 I l.i Mere .a llbaoatta hlntwOll ilal in , Il ia i. taoi .-ni t Yd u iytupathy ami hMI aatlotaUiet Ul the ohttritold. bttl ealtltot la- . ';, t. ..v.,1 ly . I y puh'i,- icili.n. Ulna. Cimtr. Itlifig hi any OIIIOIIIB mil U- n-. .-,i-, at III S iii -ni utfBoiattit a bore toon -I i , ,,i etoai si Iha UBOt wll! lav el'i'" bo tteoti OTaO Ul v ta,irc liih-iti.it -,ti. Oommiinleatliirt may la ij 1 t-aaid t.t til V HIT Y." .it S 10 Ilka, MO Ok iVOT'It IV-MV W1KK JEBS1E, HAVING IN sbaiid ,i,t.i d deeartd unit I bataby kruai aU etantti ftrlng In r .red I ini my arootluti OA t will i.-i i-.y iny Miu ..' bar oontvaeiing, Dakal. Nto ) k iM'pt. ... I -ml, II. II. IIILLKKW I.I.I.. IU W.at II Itaki al. i I lev I Me FUI CERTIFICATE LOST FOR IJ5 LOTS JN th. r i-iia.- Hi1' Cemetery i mad in CaTrtr -if C r CBOMWBLIi iiidbj i In eiidnrawd. Thi pub. ., , ant t.iie.1 ... t In ne.- -I -tit- '.r tin1 Mine, '.it I 't POUND FOUND ASTRAY IN THE Mil Ward. A eoWi lmulra at th Fniratrty r i,rk' oil, ... HI II -ami rA nor, Elm at. il MUK8K STRAYED OK BTOLKM FROM the vutletrid lath atria l and lli-a.dv.ay, a a btoll eurr itliro. ai.e boa Agutajua the book, and i e. rnti-li t-n the .-IT hind Rnt. The finder alllla. roar riled by rattlrnlno her in tin. nor, PATBICK kl.l.i.v, 1Mb at, i.n.1 Broadtroy, Met 9114 nOKNi; LOST BI REWARD LOST IN PtiBfen Markett bat puugyi with tohlatipoMi Tbo finder will ploaoi brtog IttolU Orabant avc, vv.iiiamai-iirgh. md raooir lb iboT roward, oS t1 Hmk.xK. i ART AND IIARNEBI LOST oi Ttliaday iToniug, Ul the itiigblaerbjuud o lb 411 wn-1, i grey mar i ni tnbei nj - irl I.OIS, Tbefl dot arill mrr o liberal roward by return In 1 1. i a,l. tt,.lii Ninth k ni hitobplalatll of th I 1' . . Ilria.l -II. n. -I'. Ja CI-O0N8 ami FORKS FOUND SI I'l'n.s i ' . i i - a "I fi i i ' ii. rboowtiiriwii Mrothotn by tall. i g no Pliet eta b) peoaltt tbo proportf and pay -i, - - ' -.1 - Vl IBE LOST AT STEAMBOAT Whirl, r. .4 0 -I -v -i. N oh Hirer, . T laabty iflei - tllgll tai.nl. It- k rt. i lollod OeMh ta i hi pi ito.1 uriaituouli -it tatdi uf win blntog .at ibi . i and 1 1 ui . ti i . ni at ti e bauiBait Too ,. 1 '. tt, ., a rowaril i : n bi P tbl Udel .- i IIAVEMEYEB TOWNIBND A io, l-"j w,. i. no - - 1 1 WAI LEI LOST REWARD i "-l in il - -t. ii -- klyn, In inail "' 1 egmto- Ti SI IlINi, MAM'S nai. I, in e. nil fVeillH .lev night a wnllet or i--it Ululng la - of i rat -i toa in I- 1 1. afi kf I i . a i i title t -it b ii i-- anri. Tbl riword ..ill u- t'ti-l' i 1 1 t leiurn of tie kny and laipori al N . li it- . KOt I'.ltll'N. pilEAI'F.HT FlaOl'H STORK -GOOD I AM 1-' i . Ibill ! W If Aft; rl a -l.-il.l.. i-iiinV, m ft,; bealrbi. MSOi riiptrfi ra A .or. 11 qua' iv. Ml la-: amail prtthta nod rrutclt hoImi dolltitod nt- in How Y i k. il. i torn, Manhattan. LHo, Mot na i i. Hri W..iiam ibttrgb, Jonvtlt Aatorbi II inter! Poll I- Ui nnb Italen I iland, Nt- rarkt N.J leraey City. Bo. da or mi laatrd ataambudOi roilruada, w li. UllaUCTfB BM Pronl Mi ier F'.H i. ft H j MB Jl-n-'ITJ DKEPARF.D FOOD CHEAP FOOD FOR 1 i . M t II at t t - i -I - Mil ifllj i .-i, tt'j-iuitt pttrtly ii- m ghiejet, i -m, milk and . ,i PI jantal I bfol nd in I n worldi ia iliniilt. yet gUMlAiitbeli ulTiirilliig '. cho tp. nt 'l dab Ickxli l-oil Hdleflool - i' bttlit thai in'-'ilung i il i- hired, bo ng t - n.i,.n it ,'i -:' u itrlmiiiM im ,i .i.hi .1 in mi in1, j'lal -id ,-ti-,l t -the t a. I'l it UTabtor lUtBfg All i ..mill ii di-h sud lM ol ltd motif. taAb ii a cheap aa a etl an i. m at pa'aUbll ,,ai. t,uii uiiai o hta?rj for yairi In any cl naU. lbo bael prararalUai uf Food of my hind foi rani- I - - i l.i C. M BBOWN A lOo T4 Blfikor it., up ahiii-H, t-iinu-r -I It nuL- ii v, Ne Y-'ik. Prtoi It and ft cente eir hag. b I'M! dbi:nn. honnets fob sale -kali. blvnnets the laltet alyle, alike, aatlu, veleet, ud eti iwe wlaileaaie end ratall, and prtM t e-lit the tuuea. SCJ Uruidway, up atnir. u 011 tulrttlJaatMMfmti tn tu Mmin ! ran ATtrjr taiLirm trtrrwtt FII04JRRHH OP TttM AUtC. a "-w gictLmr m tu, tub or u." Tc rkAIBar iwT f ,w A XTTflTXG no a fi ADFKRTIMKO .V FlfrT tMi Anyihing w ovt - I can be ha.1 1 r haard of m thi Latat of terroi I r ONe SHI1 J.INO. by ahMIUTBBBW in tiik BOIL I tiKiT" Tiiaa Wai atao or Riimnh Fun It BYKRYDODT CAN AFVYJRD IT. AND 1MB EYF.RY KaattMM looeia Kelabllahrd ( u ( Irralallaa. r i I tvi'Kn.K POI IH.1S AAklTB i'tll.y av'K.H tiiK FOR H.1w til. ISO DAM.Y ABBA0B FOR IhV t..1eiA SluiUoLg Advert-lseweatB. Itl'l ' 'YMKNT -Foi Mttra. WA STUD. BIBBBB tm Saturday 4 run l.y, tftJ Water al. II A K F R want,-,! al.. J nioiild. al M Jama t. IRIY f-.r a grta-ery, M 1 Oalharlne at. tVt BOY i tisl, jj iv.urtu at., jewi lry atorc. . let BOY "I IS or in, at aft F ill ,n at. BronHlf l' OIMIII alilrheta ,.ti , ahar w rk, at Ail John at , ! MAN o w-iik nn m MkUwd m liklnl, al l'' A -n al. MKI I., w.ttk ,,n ca'trltlge i Etit B"wayS,S SHoKM ikkr s board ta $j.tr, i i llntll at. J,4 SMALL b ey ta i poa nMtai . .1 aven-ia C. TAIIeOB to woek am mm, at Ml IBBmi at. 3 t II li I 1 1 I us. aingla men, .'-IS R Tint-i- at. BBABBBMBB aaajtoM Apply ; TTrltl spiara J BOOO I, -,h.a-r. oa n.al. at M ai,lh lt ra POBTBBB . I ma ApitiyT fTbatham lara. I M KN f..r all aitiara Apply 7 Chatham H 1'iare. ' IBOBMARBIB .t K Dry o. Mgbtat rarkDJd I Mi l utMF.NT-Fo. faMIII WA .STaTD Oil AMBRBMAIP B Bwrd tMafway wptmn OOMPBIBNT draaa.,v,rw,-,tad. MMTOa at, l ' i' iK f .r ii prlvd.-.rd, ng h-.iieo, I W ai. el. FI oWFR tn, ki ra iaaule.1. al 3 J J M nr a at. ft 01 BL lit. 14 l.i land child, en. al l II id. a. at AIBL fltwi IB to If Watttel, t M l. .i.-, Il.lrn 1 1 Mt. t.t war i, at Irtmmlne. at r.T Obatbam at ir. t.KHM AN gtrt w .nlad. al Ml He -,ai-l ava f. liMVIF.Bl A '-ii- oollan, At III Pnh t tflv afetili. l T4 BMaukri t . M it ,41:. I.VDY'H m -I. (V. Iref. R',a kar, up Hojre. OB I o p ak na,in foriue a A 1 ,;'u-1 .11 INtBoaaBBai nPBBATOBI A bnMrai hole atiVara, lat M ,:iarry. OPFH Molt ..11 a W A W'a, al 41 I'M Hag at. Bairn 1 1 PHI Tim a ttl. a aewin irtaeHli. al 104 F 10 el 1 IPHBATl .11 A tadoMei no w A Wa. ITflrotl M, t PBBATOR -ii flanicl ahlrle. al M DI latin at nPBBATOBB with eawlng trrachlnat, 1 Oeofi ai rtPKN T IB I tn ilrai itt.. .? II irt lay il ,- P1.AIB rawori A la torero at 1.11 E.-t Mh t. M KOSF 11, .v." O ill -I. fej h mt.n, hlotaaatli B1 -KIRI . I.ai-ai. at t '.'. Bl I II illUlet at, utt aUIre WOMBt, ,(..! tatwera. ul 141 Qrand at. m tVBT Nttrat wa'itod Apply tt IM MnHetrry M, j t 1 iPBBATORI on it ugeie, HI Obalham, Mh foot I lOPBBATOBI at tie ' ah.rta. al '.If l a in ,1. el j 4 OIBUib Irarol tn California 7 01 ttl mi s 1 .t SITI ATIONS WAN-P.r B let . -, i AS 1,41 1 1 --tar, ,., al anytl F. B. hot ai 4 in AS .'.I I and lakrr .11 lireatl A . ike P M Mf Sin. RITl ATInNS WANTF'I Br Feat' r AS limn Ml mill Atllreaa l. hn Ml Bun. M tO ! aeneil h. u-ew.-lk- IM Pnan-c ' at. lulyn. WANTF.n POH IIOI'SRWORK. t.IRL f- r aumgl htwaatorotki at 01 QbAtBon et. 11 11 1. Mi 1 11 a I epa 1 k 1 .11 IT da ki ti at. 11. leaklyA. BOCBBWOIUCRB, PtiAeotant, AM Bwa. ip ataira I YOl'NIi c'r', li.aieewiah IM 111 lalBi'deMawnfcnJI I 1 HOARDING. pnARH. auile lala, tATAi at 3 S tl.i'an at. 8,4 BOARD 1 r Igirla, alTl family, IM lladaon.M ROOM! A board, -" a week, at la- l.i nib 1 '- 11,78 p. 1 nrlit ft Her aedeei, at 111 Orated M, a t I.ODHINOS TO I BT, COMFOMTABLI ., id Si Llapen erd at. 4 4 LABOR furnlibad aootm It B Bart I laalWay. BI t'VBNIBIIED rooA fw I rtiteti I HI Canal il 6,y FCBN1S11BD it ttnburnbibed 1 , -ma. fin 4 ;f Ik V. I Hit BBIBMBO attic ne in. 1 ' gt it, ' H I' a I ROOMS WINTI D. F iniial 1 tl r.a.n. f-.r li-tn . -ke pil VTi 1 HffSwa K, trlea.ll l'i,.u.t.a. MatOhllf We Mf BUI DISINF.Sa CTIANCK J Fob Sihi. BAEERY I ' tali . at IM N nt 1 ar-. 0,4 III l:llt R Si- I-, - l-'-l d M.S. vl I. . 0.'.' 0OMFMO1 lo.sr.ltv etoti 1..1 at LBBJf Id tic ORUVBBY tV Isluni 1 a ., Ill B tilth at. '.'.4 HBOCEHYl rl tola. IM Weot ITlh M. NEWf Depot, uit'i or without Bberl . ft IM It i i TWO balakaT aulla, cmaep.17 A II aatn Mikttl.d TOY A Candy etor ful a.:.-, nr. laet .td at. r.,i . .... ,, t. 1. A bubal f HI HI 0,t ABTIOI BI KOR SALE. 111 1. 1 MBIAN I lea e Hye, Sicetit 31i Light!, a . .1. ili-in :ig A Bona' i.eetllia, ill 11 Maldoa Ia .e, :t.ft SKI l.F.TON nax.tn, nearly new, ".l W Mth at. fif YIBBOABM pure Cnmi. cider, at ion Pulton at 4.1 BHTF1 IBO 'ingiiy wagon, A- JMI atNHIMh t HO I'O i,oot --Itl l-ela -A-ltlreew F, bol Ml S in. TO LET. ami mi AN .'-ii.. ITI W IM1 it, ipelalne, f., LOTI ' A w a 1 it it- , r.room I a, w A W aatil to lab 816 Mb iti al ITtb A 4-lh GENF.IUL BT8INF.I18 llltotiKI.YN tgl ley, Of ." a ii--iif I ., 1 T. I' lit ni t; Mil nil'-. r 11 a 1 ,ilBT U Id at. ill lilt BELL'S L HE loll DIP NKLN.N'FSS. Phi II A I II Hve, 16 oonM I' ll It.,, .'11., Blfhth. ave. KYEAB11 luflimaryi adt e fre. fOO Bway, 6,1 MBI BBACUt A.i ni Dr. laUt Baoaody.tlt -th ar, PHOTO IBAPHfi H. I 1 i'i'-. 41,-'"; III IT.. TIIOI. B. Bl'TTON, tbi ... I'... 1 r,14l Pulbei M I', s. Pitw ''I A - - li' em bar, BI at . jj ABTICLBf WANTED. A 'ij -a in- " 1 maiihl it M I'' 1 Orchard it, r. a A MnM M I- 1 ' 1 1 'I t I ram A 1 1 hot a .7 s m ,,i . ig c..n A o ten . lu t WMimigb.ii, Hub lot VVILCOBBtl alet'llllttt tM R A'aytrooot B 4,'.' W A W 11 1 I -Id 1 IBM " MathiM II a y, 1 a. LOST. p.. I. ' No, 19, I 1 .1 RrtUrtl k WO . II Mull N M It retrarle l U Hogi lue'l a. 71 PEBAOMAIa DB. WHITE II -ni Mipatlg rani ired i" it-' Or 1 id WANTED To HIM, t siNi.BR mat liin.-a, at HI Qbalbani hi tn ft. air, BBWifAI'BBa, A K- nli- l ItPnillMJ ue.iaipeia for lalfl, 'ia3 till ar H IT HI BIBB CHILI) 1 t I lo wet nuroe, :ul at, .or av 1 H. 11 UI.I4 .4 I I4I-MM, eke. KKTRAORDINAHY FASHION MAO A .ini- Mint lil.MoKESTd "tjiiarterly Mm 1 of F.ithiii.a," eol, f , Fill ntlmbif vtilli gruel lu proTiniiUta, mil le rc-nly M .11. bey. ftptTfitJ tear', 4'l , ta; amle c.-piiat, PI CM, . pel'kie '( AL I'alao tilt- abure with large and elieganl Oolori.1 faaliifu plula, large i.ala ul cliatka and a full al.eal Italian. , yearly fl . aiugl oiipl, St. CU poala jgtt ; t:a Uiu-ia iy. in . -a r- AVCTIOr NOTK RB. A rrrrioN bai.r a hrown cow will it tA otdd at llaf public atttiid. ,',,nier of King! II dae B.wd and lflth vee Wahi4l.tti llaighta, nn irtnrday, tth I p'emb r. II oVlook, t M liBOBOE IAI K Pawled Keeper HQ lPH AS8H.NKKN BALK OF OVBR fl'MXIO wtath of h.atMlinltl fnrrlttiie. on th a d.iy. Tbiiredie, at lcla; itwhtoB, l Ih jir.Tale n-a demo fl PhlHp Met 'arty. T. . M- fbt Wa-I Pllh at. Itear Mh av.v t ..itaiMlnie Of t.eav..a t-U , I forte, oofaa. rhi, nt. tel. 'ee, L-.kcaaei. tle-.f'-ea, htl 1 a. Ir-hnrwds. e Whrtaraft, rl ' a, 1 . mlrrora, enrkiiiiA ikoBt, . .e-aea, httr rnMlroal . iciiaer ida, akaikatA wmiiteiui In i. a,," Ivdatea-f. rhlna, c'aaa. rt-tvkery, kntt ia, l.fka, oil ckih, B-tiaela ami 1 afTaln eetfTiefje, ; loalrire aeaoitneenl 1.1 I'eaemenl a.ul kil- heu fnrnll ir. I -S AUCTION NOTICE MORTUAUR BAI.R . I I oiiarh. d f initlurr, - I n III aell Una 1 1) . al PELL a il INliRMItM'S atl-li-.tl moTO 4, at II .-M.-k, id H-.iilSr. B ratrry, a Ian; lot ol laenaTletld tumttltrt i, all d -a, -l-tnaia, by ylrlne ofi.latlel m.titeage, Bl. II v. -a. .1 Any f at m-'ttca -ae. F.a nl.n.ka.'a aa a ThdrailaT, IB . ehlat4 phblged gieada. by ortttr fABPOH A CO, 'la J New Canal at., pru.c pally a at- 1 ra, '- Ai. 17 I. 'M'.iTTi K.S BALE lllli HAY. Al A-t I tcckaih, at 4A4 Canal at, n IheMenlpin 1 afWcM ol Iha lata W.lhatu Uritlln, Fa . rear I uhanebor, dutllig ne-m a id k t-hen rtimlluroi 1 i 1 Mf JaWMiye JJ . r. MADDEN Bit iber, til ,M.INT lil.ASN WARE. CHINA VASKt, I Ac JOHN B. YAH ABT WBIF8 ION, Ah II. mear, will aell . 11 f tturday. 8a, -i--..!, jlh, ..I In i-'t-l.a k. at ti'a aa'car ami. N.. fl Will i n air -rl. dan lilt initial 1 -a- k irfea 1! ill ibtai ttaret 1 ,',,' t-c-liiTnlce ni iktM eaaea, tivethar Willi a lee llllill it-anrloii-til 1 It -I i-uinen cut e'aaa ware. TaTM4 I in a. Ilia .t.-l t. I.'l 4 I MORI ARTY. AUCT'R WILL HELL e" a ti, 1 ., ,, . 4 10 or ' . k, at Iff ChMlaatl a., -.are. bnraaaji, ikalr, 1 i.,a, kaatteyne, laai.ir.ala, ehntbof laala, luiirnra, ml paii t.nga. A' llal hoii-ry, alia lo, vilitn-ta, ahnta, Jon Ml J 1 Ittd fll.er 4 aa t...t ti .inn... a It- mciitit-u. tft ByfOftTUAUl BALE RICIID. w tl.TKKi 'I , 1. 1 . 1 . ... -i HIM, ,.'. " k. 1 S E-ca a. ly viitui- -ti a cheated mortlaMwrf aal 4 b-t'aea. and 7 ca-ta, f artt 01 he i-vea. I p ha, fetal I i i... 1.1(11,4 111 . nn.. lure, he eaaeAtNiil ' ley 1 ---itlrt.-t r; tip no t ac -. 1 I ml in ted. 0 P TOWHBBND, Mt'y f-.r 111.014, K-e a 6 It. 'Itt MORTUAOE SALEUNDER AND IN i iiirii'iiif "i i'l' pi bit t Milt rotrtalnftl in ! 1 rtft'ii ni' rlM . in km itiiv-Tti. i iii ! i folA t if v it, , n -t' i.t nd ; 1 11 ia 1 1 , en Ki .J , tH)i H ,'iriii'fi . I II. m .' i.'l'.N k , fir rl'HIM I'., I Mid I' '.elM, I'll' 'II. 1' .nt-, .,! n t - I 1 .-ta'.-l''rr wft' ul' t1 tn ' urr ii' . I .'. -I . .1. W I! TO, f INI -l -nrv rn M i-lii-fifrr. )i PAWNIUUKRR - ' 1 -JOHN MOBTI 1 MRU ' . 1 M 'i'i - m..',ii.4,i,,, ,.. 1 M Mf I'.ll I'l I l 'ti I 1 I f" I 11' 11 lt4fMMr, - HI , . t. I Itilt. ,t I - 1 1 . .. ii . 1 1 .. v . , , -. liaUntirii IwMifji h i4hfr 1 iff. I. - mil infill-i II MM Al KI N N ' Mllibtl v al A... iKM.utr. ArrnN"Kt. nil?. . -it ii4 k. N ' i hit ft rr f 1 nn I RMJt mV, ('it i -ii l.ti-t. 1 im il tib( t-' .p'rttdld !. - -i-.t.-.. il f'v 1 f -v itt 1 1- 10, .i.y I .itv A MM H IMId hOODr, A-' ' r M Hi 'i m I' vin 1HIF1 s si.r trwi i rt, niM r i, .. .V I 1 1 VMMlHt A t- VMM IIII.M. , I Ullf 1 -, t 114 I III II I N - I'l tl ".'t, WUI Mllll l I I I'll retail N It fill Ml fl .1 t . It .-I l , S .t (lll'tT ilbj Ml II . . '. 1, . 1 ' irgt "I - k rrt m " r" r 11. .1-4 Wf v rtr" HA-- tti'l iti lli iimmja! vnnrty ' Im. - lic-4, nun. I 1 1 ii. t-. t.i ' Alh' : 1 f . "1 tin t Ivr plMafd W irr; m!i I'i ml I'ttiiili'iyn. M .Mills KKLttYi s.iftTitl. U'M. Win VMS. Al t l IOMKKH WIWi mil IhtN il i. nt M Vl.f k. it 4.'t4 l.teMl ft. ill t ii liinntHiii. Ai'. ft 11 UlVil 1 1' mba, f rf tt tM, mil if, an-,- mihI t-ii ehlrt tabtaBi In.b. betcMiuf. 1 il 1 lit n. l-'iti'.ftt, mI"Mm. hints b.'' i4H, a 1 1.1 U'll I IAMM.I Li. II .l i I ION -in 1 : I eeho'd nimltura i-onla'ned In N". lab a till, t-l -t ir -.III Ol, tail lat OOed .' pu.-..- t li' I tat, li.itv. tent, .in. iii pit " -a a. 111., ley ika. ti KBIABV, oticu.au .t In pari t ,. trbtt lop eeailr laleak awAmta f thalr. noo .1, t,,, . rilimf db. A., ner watualC aud naib 1 una ..11 tal le , 1 II polo ,' --. ; Jan Hie e.i- 'n ti html. II aj-t Ail Pti aei.eaea II l.ra. HAKRRY, Ac., I'.'i; BALE BAREHY, citotia UonM i . leAoratm and nyntoi aaio ai oonv I nt. 1. 11 1 rnatpiill ni KHrd up on Pnrlnn ir. It-a.k. II. lertWO itiiiti--i-a,-l". ul 1 i-r---il It-.-,' 1 11. Iienulre ol VOSTBB A leOPBBe 4 Bn3 ... Haunt lye. . ac'ij'lli HIKERT FOR BALE TO BE BOLD l .1 fjM I III, 1; IAt tl f III it I -: t K I 1 14, 1 e.MMl (A nil) 1-nki'i.w u w i-iki'ie, I J In I t WrrtiU n bVMki (i' h I . 1 "i tmiit y rhMp rtMlIt MltJ 1 iHI Mulri uitMt b . Ul lli. 4 i.-, vn itiiti.it (.ul. A ) 'I. K. W HiKik, l-Vi.i.... ... m . .j., Hi .siNK-sS rOB SM I, -. OASfl BUM. M Id, b. I t lt itWTt IM II I I '141 'ill i 111 'III- . III I ef it wlo. Tin' Ii ft i lAii Miliary Uint1f j ..iIIhih it Ufi ' MUM u RMfl anil tiiftii 1 h A, Ullil I pONt-'Kl riONAKI VNUICKL'ttKAMHA- v .Km i ii -.ilr. rii-i-llriit lKHtii i an I du D I tMM tlfdBet 1 lllrM ll' M ft'.t .1 llf( fj t I tll-ff ,i I'Mttfll'lMl llll ill I II hVt'llttillt Uf m cl.e rot ll ,'..1 dXtliftM'. - 1111 m.m Ri i IONRRV KSV KHlt I . Htm y I .. t ' I. I II -I, t , ' , eb II i i t I i.-n In.- -I 'ti'i- til - j (ItKJtJ MiNFMrilONAHYroY ANI NKWSl'A- iigf r-t ii- ' i i eii i'1, i' IttMi) Ht k t i ii xt i rm Mrt IN M-'f. tfrMp 1" B Iw-Bfbu.Blt'lf pi'ty. B t.t n."ltirLitr. i Mc4 nt 1- lity , it 'Fi, n K" il VltfetOMB Ml g fu''!it'l ia )Bin. li.'i'Mre M RHSThlrA AvrYup. u'll ltM PIXT1 i:KS AND CfOOD N 1 1.1. OP MEAT L l.ti Tor :i!o i mi - .'im i tf Pyui'iti. ,! liUli Hie-. Il.tf k' II. tf'iii'lin II ILK !) TTKOK HAI.I-: t I'll 11 l.-.-eti- :i.t I. falrilUjfJ Will H-BmI li'MITM'fW . .leV'11. Ht Wj'lVlltll rt , 111 Ulllk Mt-'t. Ml" I J ITARIRTY BTORK FUR SAM 1KRH, t nliit braad, oandlri and all am h tl, n .a, at til Kmifat near Veelieh . thi eaaonu lot iMUno, thi amltei ar gollif fat thi ..aiuit-y. l:i

')()() COI S'lllY BTORE, rVEST- ' e.i'l ' I.t l.i (Jo, 11.' Iti-'- I la nt .i i -a; rood botliii t r-uuiui and eci rtorei 8 Itlit- .11.1,1 lioilae. at ,yl,.ta, (i..al h j . tl lit, A .. A lUUtl i.iali, l-a'aiita- lliottguo! I'i llnlna mil. A p-v utl tbo prtlnkwa, ti V- -I U nut Vcru - I a.-l ill title p.- t. Take T' A. M Iral liar. lain, m I'M Irain on Nr.. IlifW lt..,t--t-l. ful M -ml Vi I - .. ofS'tit Oil 14 Itl. A lit I.lif.'tl.. C.l NIV I I.I IIK Sill I I ' K Now Vt.rk, Annual M, 1MB, Publb? intla li beiebr gtrou tual ul o Tl daj d Hrptonibii I ibAll pmuMal to draw A pouol i 1'.- lu na for A luprai iU -.1 C lit. t- le bold lb , iiii-ri. e-l c -it.lv of New York ai lite luu. .I, i leptauber, I aal. .lulls' OleAMITYi an. i I'll" Cluik. W. Y. BL'l'REME COURT - William ll. fmllb. William 0.1 Im ii . Uemclioll 11. itdatu . did JantAW fUlilttri liuuii-ua . r I FtaBBtBh. , it ii-ui i-i.l -i ntfalnal ijmill n-1. Ili-iiiv S i-.li te. I., ii'iul . I. J ieVauui, not lirtd.J Tnth ttaoiedanl. Vfiaj ir )irrlr ititumonad inO neptlrod i,- uu wer it romp olnl In Ibbt i lla n which tvl I b 'i i i-i tic II. ftbiOlirkiil IreifJlly nil' nil. li Bow V--.k, ai tin- f.iv ll -it a t -i .-in , and tn i rti i erepy . f v. ,ur oniWif be tie id orenielalul mi tin a ilier Uu... it tl.i-n " ' . No. Lett II: id- i , "i Iki I'l. uf BW York, WllllUl twenty d.iva ilti-i Ittd Mil e i if tiii mminoni mi y- ", -xi !-iaive --i ti d-ty oi etlcli anrvli i and it rwu iii'! In nn -to-i ht wild onin- p'i'lll witliln tl e I ui., nt- lean id. II a p liittlfte In in a lOtii . will lake jitil i t V i '.at v.'l Air Hi" ailiu ul fao tb'ainnd Ibrot hnndrad and tblrtt I- .- tnd ,- i . i, i. .ni.. will liilrl fnon tbi ITflaanll I , if July, Out I lawi I High! ll iitdrtd unl i . t- leatli.' cnalat ll . i 1 WILL Mill A IIOWBi P.iu t.:t, Alb'inev, li.lt. I AutT'ial . ltl, 'I'i i- , JitpLat't t'a. vi- ii I mod w.ea filial .a b ri on , ,tl. day -l Annual, lull, I I 1 OKKM'K l tin: ll"i;l Ul'' I A i Itl'. Nt. IMVt.lreat. folhi Liquor Ii mien of Bit Cilv of New York i Tin, Hnal I .' R i ,,t In a 0 It it ... It - 'I ii I litet meMluer ol Ibi prateut roar on th 8d daj i -fr, lull, in lint Oily 11 ill of tlim oily, it 1 ..'. i-.- k o. in,, Iji tha Ootirt U-a-to fPart N 101 (.'- motou Plaii, fur Ule purp-atu uf fTauBug 11- . a P. IHIlili. Ac., will be received al any tin.-- dUrin UtlMoaai bouia, in tbe offlt-a t.t the 0 .unuiaai nera, Nn. T Clianilara el., and Id Centre et. AUK'lat 1U, I Mil. WB JAY U AftKETT, uli 10HYf4 :" 1"I Preotdaut 1 1 aU U aud, FRIITVD8 Of SOLDI KU8. BEND AT.I. MONET AND PAfK AOE8 T- tUKRt BY II KNIH N s RXT'BEBB, TA i BOADWAT, A'i Till.! II W I I in IT. 8. OflVKllNMI NT PER1U7B8TON TO FOKWAI1D TO THE ARMY AT E. IKrRKS." WiNROF, IFABtirNUTON ami Al.I. OT'IKR POIN It FOR ii II I RATKfl Tl'KIK KXPRESB IB .UK OLOaafT IN TIIK I'M! KI) HTATKH. TIIK1R ORKAT KVSTKRN AND PU II. A -DRLPHIA KXI'RKt,sK.t nt'NT AS KtHIM RR1 V. AU?7 lftMtM flREAT MalllNil AT KTTINOYILLR, Vt enalei. I.,a,,,l. II at n. Irl by ej ll Wll. 1,1" Tiki lb care mr ril.t,v.i'i- flrt at MfeM ffWetb Peak K i t taii. ll t a a. d Hretnlih Mack r.-'. A Pi meet Bat., i .1 miia. li.aa plentf iltllwM K -la arai riff fPIIIRO A K.N I K StVIN.'eH ll.NK. trw. . d avenue and .fall el. l it it i EMBL 'i IX Pt'E rt'.Ni i . e e r , erl it a :; I. p. ttefn.ii , .,. dollar be lenr I - .u n-d ikdhtla, I't Poll i a w ILL i. Km in , HhBHT imt l.i 0C1OBI.B. Bank i-wti eeery daj I mm 10 In B aia. M inlay, Wrtl It. and ttiliirdaj etenbiff In m tit. a,..;, k HI'KM'V.H H.l.KET.t P.-.. oTRFURB a f 1 1 1 1 i a ., H ;u. Mil litoNEt ii I 1M IN BM l : -ai KB, ttl ... I -id and iii t. a. Iber ndlahtt -' ' ly i TUlee am re hen : i iteajdtwaltlt made .nd I fl tt tit . a- .1 tl . tl- 'i. 1-1 V to III Sit lOftDt I l.i ta.tn al. N V '. .'ll. -I J I nrilR tONBTITUTION TIIK FRRKIBIM tl eptn I, at la. aualatlictl. AttMMArat Mnniiheeetibl hi lb tT.tiialilut -ii HiiiKteaa altall liinke I.-, law IMeptrtatg an iwlal.hal latiwl of rell- v tt probllntiiii ino rei eterv laa tin-iaot eff ul -rl.'.: - i ' , .'-.,.' in of Maax-h, of Ibi i yhu ,,' ll I aa,pw Ii, aaa, ml -In end o til -Oaa -ty rfriavalit-m ' tnay laat.fTi-i ii . under efr. lit thi !.. WOafkl lajpjphs oil Ni a lit - aa, utl'lf, in ttie Pu k -to Ann ,U. .a, pi. Hit. in pie,.! '.. ..', .a k, a.m. e,. tba.ni e il c a-n ei i v.ia irhrltai rrion Iki met ,-t InkithMtltkl I --"'!., a'a.. i.-e laaTefllfl frtaxl ,ia nae. tt am-. I I are Abnred 10 n.e u,e -f leoaarimwii ka tlte l-e-l lwni ye ira. in la in fit my fellvw tai Put Una Oierh t-l luuianllT I have laaut atraatral IttrlyaetM lineal end in an-cealcl m the Oily P,,a,at ae-veti t-ntai, llltl an-utaiit Mat Itei leteuot .-..ta.. II ia dly liavc laTaai tin i aliae nt my frH I .i rie.1.. Tl ev del y Il ia. II not, Ihen, k wli i tl io, at tin-ant:.,. taut llieac lllfleTal arn-ate. I am I'l QkiU ii law, I itt ai-id-no I r ll e att-i.-t IrtMrof Uie Iha). iiiiiii. . i, BOWAMf) PALCONBB, art 1111 be I I A tl HO ATM. CTRAMER flRNERAL ARTHUR win . i on. mi m e b . raiila)f Irlpi In tbi MiBBtty Bn tnni iiiii.le at Itikt-i' laViu-l, Pott Ma-lmvi- nd n.'a P nt, le.., nn P. At,, t II k. I 'l u if al llth at, H. K., enrh nay. a.-'. VITI Intl.. f 'I'M. Fun sl I .1 I'KHDtN I AJ varck. It Hie laa.1 Mmlly ra-al, lb at, re t frati and - irtaerj ai.-a. dtdltared Ire and aai l etrl ,- 1 4i. a, ll v. i ear BrTHeati at Ml t4ael nOAle DRINa fFIIOLRBALR AND RR a-a hall Aetetil lo Bet M i mmoiel tbe laat rori al ited la ii k' taae'a I Will jet! 0111, illbel Wiael i . I ' . 1. 1.. , hi rl lb laa I..-. - ii ". t. 1 ' ...,, I , II- eared it i - t . i ... K'no ttd Orionirleh at., e II . , ... .1' u MM' lilt POB iut t4cll wl I'ERIOU RED AND YYUITE A.-all . ' UOA Ll . r.imlly uae, M'l'ewerd tnd daBtttad rrc from ai bi a i n ' .. ti .- dly, at -I P. PER tor i ty i.nof LM Orttera ". I d i tee ttevea j Plaee IM w. ' -, t - I ',, t Mil, al: Pan ,. . w. I I a i l lf A. niKAHWI.l.L. Ajenl Un'OMING VALLEY COAL, HM THE i tai i-tai' i-o etnTi ..mt ikiii- not, Eiee burn , . ui wen '. ind no dual. LOYOAOOa :m i'.'i i. ,ii tTti i e.4 -I. 'I'll . Aniii i.i.M i u m.1.1:. plIATTEI, M .RTOAflE FOR HALE A V .burl nvrtit aro, md by WILLIAM .1 I. RHILLY f' t rh.e it. ink Hal', noi d piiarnl If Hi-rlli Vellllm ai, f i i,',i, fur aite etieapfnr lilh, nrwill I i i itiid tier Ibptreti tn i Addtea I. .1. roWLKK, 17 Hon w il ". .-I MDH.SKN AM" r MIlilAilK.N .SKI. I INU raT ebanp Ifit Ifajbl MMtly neinaef. liu'if a, utktea, i't-aita and la.a.in-a wa--ue, eta -ml e -tl aai-na. on litttaee, an-1 liaiuwai. l-vKolt,iu vn, a I nt I" Nit Ini at, Btooklyn. a if I loetlfl HORBEB FOR BALE - : HOItNE't A t tbi bt I a In-U.I itoe I an y bay nine I liai.'U. i,.,- pratj htorl bona pi in-IIP'; ilori I iray I . i lie fit nranji lwlitiaii d--.a irrai ... tune tun. i r in It -1 II bi fl hand. 1 '.'In n id vt in , anli il -n t,l rcapa. 4 , , ti .IV I, nj at, le-t. W-neilcy alldMhlaa, irl a'ltf inhitbi i rrioif. i 'OMMERCtAL AND CLASSICAL 8 1 I V ... - a ... I- . - l M i d HOMMfOH JENNEB, A. M , r . mil In'lfal j. WRITINO CLABSKB NTI'I.KNT.s at -I PAIBB'B ff Hflrory, ear 113 Pultun at, B i., 11 . i-ive In w.itiiio liaa-ii lot fl or Bl for ft: -k kirfdiui liaataai pS par 1 Ihm 10 1 .annua no "1 lead entitle ited iritnmrtle lo ran qtutrtor, le e-,-i.e ee:li. luatrui tiitn d.y r ev.tiiiu,, auitu tt IIIAHIk t Hl)l)Mi. BOARDING liinii. BO ART! IND Plaaranl r.an in ty i.- nbta ud f.ei t or H ytainit eteuiie rnalll a'ao '2 Vt-uiief Imlira, wllluu I mil UU'a v ilk id Irl'lv ILill, by npplyinef at N , M Piko -I IVe.... ,1 e a..'- Iftl PI RNIS1IED ROOM TO LEI BUALL till ll lr.1 - I I ..lit I H, 111 -I :' ff, -tl .III In t W. --At ! 1 ,i,..l I.i-iifiiM. " DBaTTMTMTb t RTIFH 1AL li- 'NK 1 1 ll I il l INi M -"V ' --'t ' I. . M . I, II , , I , I- 1 i-if.krii, Mil In H-'fl, Wltbtiill rwltl. ibTii oTtMlh, 11, I u 11 (Hi. itt foi flfki r l' CKAWroKht Dmj UHtttl AiintY-t. "ii b nj ltiH-k frotll Hroi-lvvHiy. Mfl . 1 11 'I la, ARTinGUL TKaRTH NSKRTKO KOK till) IliWfHt Jf-BBlllIll prtaM) IfOt.l liell-l Wltll g.ll 1; lt boil I HOoii --t.t 1 pwrnnli -.1 t.t t i.-i wiitl. .lit jM.ii!, V.V, 7 Dr. .1. d. jlMYVAV, 1CBJ I--' I ..'Ml rtl, ifl i . kd ...1 Vflt iuSO 14 lot UliTTinVT, DKNI IST-IIAS RKMOVKU fgam W'i n-.wMry tntwl Ht. rb.Uny, 3 doonabovi 'ti i-t. t' 1 1 1 HitiM ' -I jg4b mi puffj iilfr, bmi i .v .,., is, da, k - I. -'-. , 'ti f : Ait.. r - i- I I tin -t ' , - M i U; I. BO i-U i. t i.i- . 1 1.., so ' tn. 4U work ii in mj t -1 . t.i Nm1M rruis IS TO LKItTIKY rilAI I iUvj I . . . . i . i i ! : I t. -.-. i i v vm i.i i:s I i t -iiill) I i i i i , i lllll. 'II I ' U) RX d e,' I' 1 I J . mil. . hl .'I I . ' i:IfIiii:n. HAI.M OF WIIITK ItlliMKS l..il S i.eivf) -.ii irn'l tti m tiK : LMit At. 'I lUMlily pf in.' l i-l-ttirttli.ii 1- r nil llr.-.K'irfm'iiV ..7i,.h e. ' i.i MMltM Ml.ort ilKH TAN, HI N Ml !N. HA!.l.'lY..M:Mrt, fV . It will py tiHI I., (ii 4 s MH it IB r.tleill),: ftll-t I t't I'ffrtkl 1 I if Wtl- .Sun Atl.. ini i I'friwtiy Utrii .iitH t lit iUn Ibtil fpW" intr, Vait will And t 'mr tt)-ftiinro 0 t H. ir UUy Wi'itp, n'ni ii-a!nir inn -y oth-w trlMi !UW lit i.J-m-1 It Irt'lllkf iHil TV KNTY l-'IVK CKNTit PKR BQTT1 K. D'lriiitf li.ii .wit Ui'.nth .Hrb, ii'.-nMl.tn 'i t n Miiil, m.T Wl fil iimIiI1'-i1 I'i tiimr fr . ul! m im tn$ lril-1 ll, llll It flJ'VIII 11P fTTIVtlfHt - ll B'B 1' l. Wli , j-i.ii try it .m i tr ii4t Hoy tiht -M tbli R, . 'it i f 'I. t.t. K"- n i I it I'i It i Hi H h i i , W I .tn Rl-nrgU, tviti l Ml Ki.ji.tu v'., Nt w Y .rk. tut Mm f iNHI MH UN 4 I l.i l. V-- t;. itnHi ii i k k:.' .t 1 tl I ' mrfti . til- N 111. li.f, -HI, t,. 'lit. .1' 1.1. 'i'l. ;-i, i- 'uu i ... r . - ,.ir i 1 1 i . j i - ifTtHN ' l v. Im,. i h ea.. IrtWlllljl 'I I it '.a t l .. .' i iii.lt' tbfl ll I. .il, 'i .i'lii.t! im 'i-1. e., iihlil ii i v . ti 111 ul ti iiiiowwiiry 4 vi i y in. -i . 1 1 : i jr, tu ortlwr t" - i l -i- lungs ui tilt I'Hul i.i iii til' i Kfl r I hmmh tl fin, lu hku BinntT, pAilUI ..!- I. ..t I rut vsiiru Dull llyniffi Off liti'Wiib. mhih, ouu tM Itlffd lu ti e Miiluff Bjitl Ll.i-Btt, or uitiioi lltt) lh U Ul luiffffj. 1 h".' iiiivle il.ti L-uie of . u-tniiii'ti 'ii my tjm ul Mucy for t- pttil ttwi yffjMtJ. ititt cttJi rtjfoi to i l't.i ' l'.t i'i irt in Die I'll . rtii.l nik(l -1 - -i ft--mI i Sfw Y.-rk, whom 1 iiayte rurti-.n rj i u ),. tiii, In !1 cuihIiIh chamu, rt-luif Iron) Butt.-f uitf ll lAlwRfftUI' ictjil ty ihm flmt iwwuy-four bnini IrffStiTiwit, Dr. M. (J. i) 1 OOI.K, Ct.iuutiiU"ii ft)-. iiui, Ttitnl A , --tn, KUUii Utt -W, M, Y. J v ;t r 11 RAf . rmTF. Btmnnro ivm o:t Biroaim hit.t. MVWiitur iHy i-t tl. ntmj UolBikta JT9t HI, tn ffsnd rHTlMh.vwU, nmr ohl rr hdji tu& rh.olM. hy ttUit- -mfl h- itw O-hTt rry fw min'iMff: Ch IIM) to r. K t tmin an rmy my m itw. Ifultc ti 41 WtU-T b1 trtilta4:11t nOViSK KOR ffALK OR KXCIIANOR fOR M. r I'MJiil fWk.-A Iwn ti. y h'MMBt ll mtti or. ! r, TMy tnf i(tnitn, ftitinlnn "It Vtv rHi 'ftilljr 'lBf1.7Tlar thr Pelnwirf r1iT, f"W m n 'ilfti tnlk frt'tti l T'1t of li W. Y nifl It tt R , lli'4 nml hffjf I mr 'Mf "rrrn Ibli eftf , in Mi' t too ifctT n iihik. mil a-:n I Ini RK AMprr mtl (A1 V N FHT 1 If. H , In MM fl tire , n until I I t'liWiM 'or H Mi it. i tl. ft tM I , M ttKU Pff ll IOmiihi IMi T-iv r ftrrrrn. mm wfyfi Lau AJin tmn tK sstt rRt i" i . 1 1 it i kti iiit-t MM ii.t ,i, br i ,-t i nil- I , Vt t.l I III' '.'o IV ft I I' fjfl'l Tl v ti 1 q ill 44 T r. IIK7Z. i. Btti l for ni v w t WlW At.ClJ IOl H iSaJ.KaVT KA.st iRW VlHiK A tii. i-ilfl I-I ltil ', Bl,,if.i -.. I- iiirr ..r W T. mrcR 3tM Hl, . ft I .IV M cM M.I. K V-HMH nR 8AI.K ON KNV li ii.m, U l'ln rwtHMi rtUflf .iV in i IMi . Um I. I. rivln.evl, i.itiA ..f tfnn,-r . 1, t4.i n .. 4lli-t; a ifi. $ni ibm ttrt ffnf: dni Jtt f ttvo, iHif m .i.Tt, ii.tRiii, nij yyi-A-i kmm $mi,irv It. pi nt.i uf, iMtll -Im ilftl Itn '"turlivi. B. A, IU M r., 1 I'm Ititi fl , cr ot r.KAiiilBr ai. muiT 4j -' TO iirr. APAItTMKNTtl TO VKT-I.OW KKVTS ffttMtti ffrlBtttffeVffefllll MffirtltDHMi'M BU . 4l 1 1 fl, "4. TVif-l n-fi ; .mho mrtti ! Mj-miiiif i I tVniri Mfl ; !mi tii uti-t-M iii ll . ni-w Vn'tfi'mr- m ".t.l -it., r. if i Ifflh. A, iiffti'y rttiilrtf4t. ,f -jr in. ll.p "" -, luffluj II. lHHl.ll TY. IM liwrry il 1 4 1 1 ArARTMRirn to rirr in ItANimoUK ; -i" brtffti ti.HiMf), Mh ni, WUHtul iIhifuIi it BlfaMfl .1 toolluB, 1 1 M tilt lit M'll ffffJl ir t-flttt $W . MffeVa I W BfJUff, I ruk'UiH .ul Htl I, 1 r--.ni-, I ..ti nkf fljltfltflfl) WhIi " in, $11 . . r Will If .1iv 1 .1 7 -itir.il f iiutm. llWfWTfl of fl 11 ItJI INN. it r - -wiK ftth Rt, hfltWWMI N'-rth till) nl Tlti ilt not fl-lll KtMiMs Iti i.K.r I'HKAP IN THAT Ri.iHttil I MM I nUfftflk I'i T.iotuiMoii it. il'" ItketMMl ! utl i n-ll.iil, mill ilotitt nit in tlitt ih-ib iut -mi. tH " IU "f 1ft low tn ti--n tt-iiantiB. In llfffl i i1 ' tnnVMflj. mfl fl"l!tt KikiM no LET IN Till'. TWO BTOR1 I n h In-nee l.i K - I Mil Pearl, I III any Pout nam, nn Ibt lat tl.a. i, an II il -la for a 1 101 ly t i. -r lan an an el rtibri a-nodbottot n. OrraVat wtAit iiaiTi-iiteiill relen-iiio rianirial. orb it'll.' KimMs ANIi BED ROOIU I'D LET IN lh f no b Mneeul hiaal 194 Milk aril in apailnienle ate In laempbMt- titdati hAVItlfJ IVA-iii nMat in in. li rta'tn en. I era In hallwatl will be N-l i . t. . e MttRA to Miiea.ll relaa.ta,,le talin I. lp U I-. i. a in 1, 4-e. I xlh eve. II ee-TORE. ROOM, ANH BEDROOM l" LM i' Al 4ai H.ith Atld ''") 4 .'" 'e. nitmlh Ap ply at I. -. Ill Mo, I. 4a.4 leAlk ave. I'l HlllPPimf., 4C. i;.'it LONTK.N - sailm BRIT. I0TI1 I i ni n.i i.ip i uninri na, Irtetw n. K ll I' ...i-t ..-. a v. i 1 hi lat i Vd n.ltln MM r --ma al-il f.lled III ptieetibaat tit redliead erne aef- l.rkaa, Til PakilBati PATBIUB HBBBV "III fi il. -w 0 i- ataira, Pen A ., apply lo I lint, I Itlet lit'., a.i Haiti, at. aell 4117 THK NEW YORK .SIN HilOAY MOUrtlNO, SKIT. '., It. I I N A H C I A L , &o. BBM VieiiK, Tl.n.a lay, rt.pl. Tl at -.A inatkrl .- dlnuoi In ahow IteOTwMb et t Iv , ly and 1 1 Will ., i-aj . iilly f r ..vi-i btatbttB Mai I it! a' i ki, lit ti e fofTAwt tin- MhH v.,-ie very lati IndO T he r-ttiatar.-,l aieiw ,,l lal eTirO Jeft iwd lie ,,n e; MbiT thou laat eri-nliief. T'.e e..i. I--II 11, .a, ..t lT4 I -I tie etat "I la idtwattw 't Tn -laniv Iw,, vrr Mttat vte-e laid at hj iel Tat,-e. and llat ana aaleed a-ter tlte c!aa id lb ir tlttl lat. Of Maaiaiii a. are. tn ,e llia-t a linn ilrod wKMaand rlnlhtlt aern ioldi ekatn at If ft a t.l ',. airaitiat 111 l-el et-riimp. T' II inntfall Mtd l .l a. pli laaiirt Wall 4 BBjfcaf. TatlMttM) aivee tal. eaiaatd St -liniuin A. lunl North Camtint If, Ltatkaaaei .lna ItrMMjhl fa tailreil ,-;t bid Mlordajr, In ntllftatd butvdi tl uf ia i : t. d m. -rnn-nt. Money ie lut.ie a. lite ow In lat Iha m a. uae l.tuinl III kill I la nt TtwMMfJ. intra., lull 1 1 atiil ul. nnl- IV al miM MM ritri Matfllg MHa are ali-avtly -it :n( . HI I-o aitfy ilaye. Ti-e iMaaaad f r EM Ireaanry MfM iontlnilM i.(iil lo the 'oil w..rltiiif oaftMBf li e Hoh Tim et. ly.ninl neoney BfljlMBttg itaa it Mi. leoratiry 01 oat TJ hattdi ii rapi-Py M lie watita it. Treaanty ti--t'-tt-f nil Ultt-la hare l-e.-tn.ie p.-pn! ir with evety I. ,1 - ,al..l until at.tiiM tnlltaey tiiai'k -a . -ira. there I tn hi a dilbeull ul. ul ui. iiey. Am n'ef the H-ilau-r.p-llotl it H "I Ot T'lea-la, vt la inn- l'r--lu the New Iii gland Liie lin.iita.it a Co Cur OQ4 huiedttd Ihotb. .an. I .Inllara. I he rtt. Lottta le-ptil'lii-an of the .1-1 inal. lluie no. Ibaaj atoOO and eii ihonjaj uialtria in tltal city : I at - autre a it 1 t I . I -hei nt Ihf tfrtfflg fwti l-iet milt . par Oral 1 leoM M at .n.al.-nde ileiujiiil id a ahi'lit dreaOi lal Ihla rale. Out laii.ka .a-a of et 'iie it-niiK '-nt little -if any l-ia ne... oiuerel 111 pater nr... le In reten-in-e to anny ain-plire. 'Pli-ynre etn-nef emaih, aa re-erartla lilif. Imlili ra, autre ineli .l"lla laeenir pa.lalila imartly In IwllBahli falllBi Bat latnttllll of 14. .1.1 ami eti-lutiie-e lliev I" 1 wl mh are lairfe i-iitiip.ire.1 a ilh llieir i-lr-nl.itnai n-a eut.le n. .! their nntfla. Ill any lulurer ll.-it ll air In la a ill la' ma' leatrati .1 and "at hir the aaie t.l In la.lib, vie think Ihern ia in. re..-ai-nalile -ii,trelieuai--n 'lliea.ifniiila.il we are ti, t inlaiut.it mid. itei eat I 111 pla.ee i.i aa'uly. and tan la inaile In ie.a.utl tat the well l their h.lk Imltlare, btik;k hxcuanou: salka riRrrr roabd MB U.B Ha, 'alrg mi A rt-. Nn bnlai Ilk On l-aaei do H 'p. Park haak. ... aa Btiaal T.rl fW, 'alep lie In In 1. A Mud able; iei I .A, Ca, 'I. . ! pal Ju -2 IMI do aHi II do all fa tal I t. .le -tfaip B ft P.. M. I. .. IT 1 4' ette d" In'. Mi d ItM fWTraMf prt.il Ha'. I" S. I t en. It . Ill MM il IbjJ tl N V.O11.H .. ill', ..a, Wibifie'Ta . P'i Iml d TB't faiuf bi. Up. II. ff. KM '. Brto K . Pi ti fa a ill. 'ff rtB tOf Li-a-luiK K :if. I a.i il., a -I, pel , I .Heel Tana, '-a, 'le. til'. Pel Mn h. Can. . aim 41 If M) Ve. Aa Mt If M rt ar N. la.. U IHM) N c. da J lmi .I.. ItM IPKW M-.. Ca I. ., im I 1. Clan, II rtp. ft .Ma, 1 du 411 ', I-" da HA pa) do ifl fk M (lei. A !! I. .1311 fTlaJ I. eil M fa II A.ti.,1. V. I'M il" I-. 'i l-i" " I.i 4a fdl Co. A T .l JV IMWB.V. Can, Ta.p.'t, I MM d 'f"! la Ml Bih) Ml M. 'Tt HM 1 -i I I .lent M- Ii. C, " p.e 91 fr-n do an IMI Basil. 1. 1 II.. M fm Chi. A K. l ain 4- paat tt. In l-l MT. . "IV l") Ml tft pan 111, Call. Bi,,, offi M du 41 . uaa. dt Pt fa. -I" ....bail 1. , Ii ini I' ll A A 1 M ft HI l ftf 1- t.i I I. A W I M 111 li" .li tt p.e. ... I'.. I M I'i3 fl il td Ai te ll. Mrl.l eUM'Bk. MM . tJI.I. II. Ab Q H. Ill P.. .1 ti M M A p. .lu?:. . in p..., a AlUirata, "-I li ato,,Blfr, w '.. UtaTI li,. 114.. I-I nooBB fviAKn. JntKI I rt. h, uVi... ITM .'i'l Am. Bl, Hk ., II II, ai 1 rt. ii,, -al ig e.yi' IB Btul lUaMkM, '-'A Vabl Trei II p.e... - Paciftu M. B... T7 1 'ia-,,T ,i, pe...lf.li HM N Y.I.Vn. g... f9 Iimni ti: 11 UH I'"' Kra.Hi eg It . . ibbj -..a Tenn. ta. "JU.. 44 Pai M- 1 fen 11.. 41 If MlulluMu. ft "AH M II. B A N.I 1.. 13', I Mini d. .' i '. ' u ll tmai tal. Ti . ..US 1.41 M it A N. I g an I -Ma. Vi 1." Itltt t fi. Ool. A Cm. Ml .... n v r r. ;.', mi ton 0M.B T-.l..iaa) BM InWN.J, Oil l '4 MM) do aj Uaa. M'tb. C - p I'I leal do am, nmiui latM ,.. MM IMOaLAaVI ,. ftji We) Pbtnll IB,... M f-0 .1 W0 4J ITO0I PLLOTL'ATIONi. TI ia 1..' it I 1. 1 .red by ot.inpar je-u of tlio I I kvi d na' ra aeb day 1 t-.i nn Taea rain. T rl fa. '"1, rg. H atr t l T rt be, '14. op, If par cl tlti tl,! H .. T- I lis 4I . .. N. Ot f M .. allrh. fen "a., ti .. Mn 4 H .. N V. f.-u. II V .. M .'., II A rti.J . s .. Keadbiffl H .. li. I AIIilil.fi .. M - li. fun. II. . M ae Pa. It' M I. ... If .. M rt I S 1 '. llal. A fin. It. . 'a .. Ola, A T-.I. B.. W .. fbl. A K. 1. H -, ., l h B A Q II. M .. DUMPS I U M MIKE Irl. Ne.. YoAlt T I it 1 raaLny . Iept. 0. Tl (P. vil anient t'tnll. I fcf l.bOO bbll. ii. ran park, iron boundt Ittd toxelgh n.Hill.bitbabbl., hot laton awanbal lo M nai. J. II. Ilolconib ft Co, ul fib. Meer. Will. VIU de Co. wiri tbi an. eaaaful bidder fur tbi bacon, il or about IM fur ainokid ribbed iidrt, "- rv.ll. nj Vl 4iui'l, Tbt boof uiei uut bo." iwatilod, Awtaa An rail!, wttb m.n .,iM M aaf P., aad 16 IT for Pat, I. - a ra ear ttae.iareeea The aiarkei fra liete fbat, kj Mbrtt Mat Ik. I re 'la.il.laA rruene In ft aa n lale Itran-I The aata ara a.lo 1 hit el ft trait 3fir.a-a.ipe.fi., Ii... 4 fl ;M.. .lr a .ul 14 V4 Kb fi r a.,,, ft M eblfan, Indiana, Ohaa. I- Ae- and flff ft. In for eeue do, n -'nt rat eh ppmg hraiuia ,f . I !...,. OhhA et Mill and Irntlr larsn.ie - ftl tteiNdtH. H aitlaam Pl.eie B dull ald II' -1 .Intel Canadaal Y rati I, ipi et, nod pru-i ar rilbar menlnal. It, - Plratl la t'iiet Md teailyt with al ai ft ft .a., an Art the rani of flna end eiiporflno. Ho it v kedtitl and notnlf al. OaMiraqnlit and atan.lt, al mrM-lte f.rr Jaeaap, In l.aareai .1 Pi maratinia I -' e)1.4o for Ban ai -1 a,rtie, and tftMia,. f... QAmoBMi r,. n leenttr. and with a f-r Htttnlry for Mat net Iradi and .blpmertt the market bl tl Mai ai ea t.f nn.i" raia, al VaJITTOr glared to MM Ul ta-l Bl atari B i-i- ta .laraeyil ff TMBB Baud fa In ia u-wi tn. rmohaai Im l B Wheal ''--. and ttrlcea ire aaaln lo hei . eri ' - ' '- - ltd f -v e,atrt, lail IkA ,t i... . . i,m iad Tie aalea art I fl II Ii f ati Me M Mt rat. : fi nra4i -1 . - vt , -e. t)i j fm rod ot, rd fl 14 for fat f wliirlt wal weetom. Ryf H -aaal.aa (.,, tfealarn, .in. 1 ev.aav iie Pat if atatm a ' tn-l 1 "-ring the mit) a-e4'll wet til tf.-a . ' f -J' I ,. Pr.aea lire' a ip 1 ft, alt. a.. - ,, -fin eet", ,, gfya SM for Ountr M-ea i fMff Hftfol I ., .re. Pi mo: fl If ii .'a. 1 , rapeel mi ratora, an t ti-i 'atati-i for rtb M-a. tr.tne Miaa 4. rf 111. 111' Hal. wHef llierai in- tu I'l tn-l fb, 1 1 ia 11 41 b g tilling af pran. fn . . a 1, .111 nai Citl M afa are ibil aterl IWary, at t ..ii- '. llima, rod f bjfJMffP for JtSraildbri Lard a unri nnged. w. t. aaeeie ol : u-a and hbor at l f t , Mlttel :n . 1 rl eaae ar Milling morteraieiy It. f IrOett in- hi i- - I tletn.n.t nil prleeo era ate v . 1, -t-te fnrthr aaeea-of TH t - a n terlratd tamo, If a ira are .neletandl firm. Olti I utaeaal la liiaetlee al KAiterV flier lo o - .Ir duuell I 1. . ttah i.t ta, and we uutlro ela et fb 11 la hanilaa-uia whale l 4Af WineRKi la a. lire met lltmer- eedetr.af RIO bbla a I INBMMt MIM A Tl hi ALMA MAO. Arnn IXim. Hun Arte. Moon Rteea B MaMr. eff .'- - f 11 I Til I ft aaa, kept 1 .. 1 la I rt 11 1 an in tl rata, a I .11 1 u a 11 II T It It INI INTKI . I . I f J RPfrTK- CLRARED. rtlKAIrttiilPrt MnteaHy, I ,w. f.,t r iladelrfiM, Lot Or i KnBMrtrMBi Ji-iea-y it ... leiveland, ftar t .. LBitAII Atliaan, MeCalie, MaaMMb Vt It Ita rell. SHIPS Idle lail I Ma. (HrJ Mala Bell eat, Matt. Plarlrej and Oo, Taiuia, LraviU, fur Ha ere, w b a ai ai.d fiaia. I'.ltKS K liiOoB), Krakina, W Ira ngleat. H M I' I ". .--ii-a Puletiei ill, lla. I H and 0 8 Jorav 00 loraaM, Mhu, Ayr 11 K n . IlKlllel Tiuvil ,., ill,; M.I' I, K.ii. Part Ml Prltvra H Murtaf, J. Nrkraeka. Tn. tn a hi, Hath, I ai , la . .'h. ... llr Dainala, bl John, M II P I Ni vuia at d rt. 1 j. ICUOOMRRB I W Miner, IVrry I - ntl aiderre. v Ka. . ami f ... OrrM, Iflr ALilenraon. (M I'll I'll BPfnialli P. liattlil. H.a.kina, Pure, . "I Inn-ill, linn i Prvridei-re. Kacroti, Oear I I Harbor, T tl rlmliej and H-,u Packet, I- - Bangi-r. 11 1 H;.k At . .1 liiamtiaaee. -1 I'iiiik .... Itr lit k A ft; fta.ah Kllrabetib, - 1 Meat Han .1 A launai 1; Oaln'l i' i.t, II- 1 - "a. I broka. Miller Itnl t.,ieM lit n, B llmwa. 1 ' 'Ir, B lit-Hi, .1 W Mke.e, A H Terry, 1 lb i n II I lb .... .1 llr.-n-.tar Maw. Cadii Men -l oil at Y..iini, Clark I e llarlaa I n ll.n,l. , ,v -tone; rleergraen. Pot H - I b- I 1. in, Lake. Wind, N B M .1 and I '. N In- w - t- ,,. n i-t.- DHDoWol'i PaltaaMn, Hi 04.1 i. It a ion, 1 till Pell . Troaotlliri ll-.n, Phddelttua. VI HaekiM adOn II " PI 1 ' III ta il. .., New iTta, H 8 Ita. k Ml A I": Jane Mar a, WanL BMbMBi da. AKRIVICD. ITMAMfHIPl im., ,1, .(..nee, PrtiTi.leoi, arllM ii t 1- I- Kiiaeul Hinner. -ilia. Ai.,. s. t Ik-I- , I, a ,h mtlea aaat t lh utaatoi Mh Inal nt - P M. It if - lake I pHoidialp li-Men Uala, fnon Noat 11 .I .nl ft 1 No) Yt.ik. I' k 11. in 1 -I. All Philadelphia, with ratal b ' A a I'-... - I II MB fer.y, Hartford, OA In baiatM. IU Ian, Motai. ftbtu PbllatrllrhM. Wtbh iadM no e Kirk I a, . k. ' II I' nta 11. 1 ti e, Holtlint-re, with tudoa la V-', i.t. DalioU. lb -a. t . r. n, t... indeetn Wai Dabtaf, II iguwRBr) M llulain, front Unttid A ill' . -'. '.' ''I al I Ifi P M. iv lh 111, lea end " I "' W t-.l'. I't . Tin- 11 liiinite Hut paa- - Mid naMU nl ti- anui ip 141 it, ti tekv leibwrii, tugtl, d M 11. I.aii ;s at. laaarA iMatwr, I-in 1 I f,al -.',1 uutt,lltl II .' ' I aaaial ,. .iliie I Itieiuen, liancefor Mien." f . - d.v. .1 ' ' I'M ..... at..,u- I ITiaklnilna, 1 1 ,-aal. -HIPS OatiJIliMil lihtea, IlivretJ ,Ui. allhiltpaaariigeii bi W Mhltloefc, dr. 1 - ra, 1 ueey, iM Hath. 11. m Ij.eep.a4 f fiye, atil .11 1 1.1. an f Oo. Kprtnotd I 1 ' . ini I 1 hattf gato loin I I nil I al . ti il II at ttlfhl lo N W end ' en a ii ti.i. 11 e tl.a habit ere u,, .uibr "ra .tea In a err I ' ... ti.,1 ,1 ti,,,,. li) I i'l :-li li' an! u 1 i..l. Ai thai a rt -1 i. ai. irrangi d Hi fOMfi otid ruyhted llei 1. I 'a j- Mfi. ,,. la l Maty K r'xh Mtfa I-. I..I4I hat . - 1"-' e. Hi -t ai.-l fii.ni ll.at.mf tiara, ' ' III hillnel bi H-illetl in d finnan. 1 deHaleilPi lit- lertiitn, lla.ro 8t dro. Bill .1 al il ii pn at ti f A It ' l Be Idllhe, Praia dt ld-rao ttdlfl, txdae ud Dtfi I MMwftri I-' 0 II Matal.all and Cu. BABBJ I t i l Be-'ol. Intra Plaat- i - tt- 1 ha I keel 1 Orlnio.1 Minium A on v rburl ' Bawl Ma-Lin ii.tiu Buflnoo t ' 't-. n lllaai I nine tar. Aug 17, lat ll 11 4. '-....i-i Ilia Or In I- A .able, Nnwooiob, '- m It-- ia, fur Anllfiu. at I laooliod BiwMoaaaaL ' .... ri. ' id a barb v.,e. with a tiint. - i ...I Itr lo In) I trauep-nt Leit, iiaika Oi Una,.,. Irorn IbaAiai. uae ttm ka Meal a Mt ai a, rroa fMlledoi lannle, Itrin- k. i. i. I. T.-ipo I. dm Acohate Uala, I into Card itt, dot i-i . tl A .i. ma, trtrlidtfr. BaMoBi tin; Ito- lltrie, Hr. ,ka. in in fhr Mntli- - lat., rapulr: achr Ollein bi H ill, W-.-ta hen.-e, .liathef; 111 abla 0 M M rrttoa MorratoU, Of Batn. aalkxl July I fur Altnern Mm HatdJoy, Bontare, . 11 bat fin Rmm dtut I -'.'ia, ' n-ai I Je W K-wal. A Car. tin. i. il. Utarniul .a .!, , al to Yto, Pn n mi AA On II it ill ill Meat of tlte Bank. la- i I, hit 41 11 : '. I'i, . II in til. Hr iblp Oni. ' ' 't-.i... .1 ln..l ti. fruri Hiiiitletland for Oaa- ,n lllhhlnii Illlmi. l avi-v epning aleak I lata i it - i alii booh itl the .'.i nn Itnrtiel aoal uiewi .1 tt lumbar, and tbi rhof lay lraiat i 1 1 a. I tl.iui to two Iwltlah ihlpii bound otMl dbt in t aa. 1-1 1 -in the iiHn.ee el the .rLa. Mo -lirti -a. till i , k Bahlng lobr Matth Waeha- i t-ii. of aud ftlAn Plvimeilb, Maaa with toff I i X. -it". II, a, hr Htlph Pint, brnciltg le't.-l.-n, lu liya.ail. BBIOB 1 IIMillJIMII Oray, ! llarJIter, Ian Oardouai II daya. Iw Benner A Inaikn. li rt An in.- ii King. Oadii 11 dart, with wkia lu rtu ... .wtaal, liat I ami f ... i P I 'hll , L ad. I u .gau. 0 II. 1 1 davi, cool to P -'..an. I I. id to, lofg , nun lawrk Maty Q i - rtu ring Rati, 11 -i i I: , Brown, ' l.iverja, 1, rrn liaranai l Ittd , ,'t I. M Miner, lolkaa - 'i Holler, i In ll-ht inirtbarha a 'I- J I. t - d 'nai'', ' i tt l 0, dial Ui ,1 11, Uli alan a I - Lift ii tha btapilal Tb.aj I .4 fardoti, hi baltuj Im elck tn I if ml, la ,il an, in-i in tl a l-aer kii.iranuni, laatanli II lna. Pan Mh Angnat. with ru blear I I ' 'fbl ' Pi.i.1, bar New York - led Aug 1. I. ft. I i . . Rami, ll.mlluld, honcth dl I arflugt B A Bull or, dodo, - H 1 Pll ' t UiUibnro, N B, f difMj pl.eeli-i tr I 1 NeTit., i , A-n, ICUOOBBBI i Mil i . It j Nalion. froM It .1 . larrt. Ii ii .it it' ' si". N Bj I la, tth ta j,d I'm- Hill i K LL Wlketl, I . " 5 lay a, lib bl II t n lotOI . t A l. ami, 1-. gut,. ii, p; taier, bound ht p i. hoi i. i'. II i.t ll Bit ill, P lUf ol K .leva, luinlar. i Kbit. Muipl. Btidgil it li l .va, m bailart t.- II -I -ii .1 0 A I'"' W .if. I. O Inn ma i . rt t.p ,rk, Ni-w II iven 9 -taya. P-.i-irti-. H.H.-1 "i. K udeiut Iut II aben, M 1 MitiinA, Tonniiyt hmnl -it fur P- Tl lrnMi I di, KflhtT, l. liaabAlhpi rt . r lt.al.ui. . '. H s .- a . ii. fii, Me, I J, fliA i.. Tbi a J..u..-e. Utltll), 11 I .'nil to JiOM I). UIMO. . lory, Bi .: i - , i n.i ii'J l,y, with null In J Km i' I ,i w i it i l, from ft Andrew, ft On Aug It . i.i. maator, la-n, obr mt n oMJ, I'- ill. MAM nn B--1 , , ..u.,4, lam O t, l"J. Pfi liaen J 'i ileye. K. 'itUiu. IP ev. f ill Hiver lallaet. Waal. mat 1- Hit i lh. II- -t- n a ilaye, laJlaat. i. .... i "k. M iriMllat Jn'y tl, pi Ml it . I ' 1 i a . :. wiih wine Ui tha , t II l ll II, I.ingdl lu, algnaliiaB .ii . Mn,. i. , irniii Meievaatie for Hiw VorBji l .leva i ul. 8. t ' li, Allan, li t - 3 day. I ii.ai, OoB, rail It 'i in .. Imnuol Olltotn. OittilU. B MoutdAffi ludntf a v Lew le and Co. f all rrtn.' Ileal, Flnweie, Delf ed f Java, lumbar, It.-laa.a. MafM. Plulalaipbl. MM H l.tni tl. f aikeam, Himw Hill, wind. in t, Canaattui, K.Ua"rtl, 0 da), lumbar. 4LOOP tailibm. Ytalaf Prorldanoi i day. BfeLOW. Tree BlffM p 4,'in,i' li yot at audita at tbi f, W. npit, "I" " I buiiud. SAILED. Aug A- Baik Oirg-.n, for lla Tana. TttnaaMd. IliiuTlairK; Oolhay, Plytnoul Bag. MiBoouar A B Tt, .... Iteiilulgo. I

Other newspapers of the same day