Newspaper of The Sun, September 9, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated September 9, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

' ' ' m " , It runic mrniDntui 1 A LIVING WHITE W II ALB. A LIYINO WHITE Wiltl.B, A LIYINO WHITK WHALE. A LIVING WHITK WIIALK l Fnan lh N"rtlni Ba. may 1 MNigtvijr Diy 5 1 kOri K . na BR' AT JONES' wood", AT JnNKs' TVtailn. V AT JONES- WDOIn ' 1 '-In R A LABOR PAVII.I.ioN. I I MUM l.ARnr. PaViI.i.ion. u Errn1 al gratt r.vna n .run I" u it il wrl. a Kataalv prnrll.i tiara barn mad Id lb . traakwi at . AN IMMF.NSK TANK, - AN IMMKNSK TVNK. AN IMMI NK TANK. hlr)- a ppliwl a lib m t.'t fmm thv r.iat attr 1-r la.ana ..( a .arrliil tani pomp. BM V ttvrmkimiiin.il .imm Ihrnugh r n noitAMD rM or ih "s pipr arbirlila. Wn U l uproar '"' I' ii. of rirvrrl.alr laa l.aa .1 .4 Wl.-a. I 7n '.kCRAKRY TALtT and "BAILORM VARNA I" prar7l.alrl.Aar! '! Wii, in at tv. - g mi ft '"evkrybiihV want-1 roil! v WHALBi W miiiJ now Hay burr Ibr .ftp -N .rgty ' aw .- rgB IB BA ;, f tin'" 1 B il 1 Al.l. Hirl MAI IV AND QBAC1 I M If rltartitl. Ill lit nwtt ' atata. T'ia Bl'il I pifMiliK. matin, t. v i', aild liilvruat . U ar.-r I mi nd-tced to Iha Nrw T I A. tin.-.'- i.ilv 40 i-aiila. Clniil-iMi il'i.lar li, 1. M; jUM SI S AMKRH'AN MI SKIJM- m LAIT WEBB ' JjaT, I - 1 Will ! BF LAA1 w 1 1 k ,M far tu.t nr nia t.rar r 1 tan raTA,- am, hit I l.ll'INi. 1 1 1 -! l' I tMI 4, LIVINII IIIPPI 'Pol im . I.IVIM1 iiippoPihami A M . . I Ilia BBBntina ami uri" la. rny "liv nt wl.nn, vga'd I1IM1 ., TBI MARVEL OP TMR ANIMAL BISfllRTM, I .. , 1 , . i - . 1 1 -I..N 1 11a i mi 1 11 1 in ii. 1 11 1 1 iKi Ami mill ny rrM) t . I .a Ih -i mi . i .a in. -i , li t' 1 d valrw rdu trj ui raraaal Hi .1 UTaH in Till WATBB "R 01 T Of IT, walk m. Mini . Hi I.Kl m "1 II r I v 1. 1 nulla MrRha : la t.vi.ll. till-anr Vv ; ut. ifr.iaa tl ft HBAVIRR THAR ANY BLFPHANT, Win! I.I. p v 1 !..! air.-. 11 1 r f Ul a . .1 i 1 prnfa . i rjr tr l k . i . 11 I llaUoi! 1 na air id- .1 ll.r In aAlWWOIlAM laaUMN u.ai tit v a li.ra. n. a. In la Ilia PI RUT AM UNI V UVINd HIITOPOI M' I I rvrt a n, .1 An. 1 . il II 'I . ' I ' . 4 I Itatia '.Kia II lirobtl It 1' 11 IIK I TUN LAST ! I "hnl Tlll la-aarn lar, ' ian. n if ehlUj HlliH UI I All. IRI IV. HIM . 1 '. ,ia I: n hf ,ail WMR Of I' a I'M . 'n, 111 , i.f . r I 11 In n' hi L-.a.. In r..i . a PArla, j M . I I AIIAIN T" UK RRM l NK V Y HIK (Tlir. i. Ill ITfaTT WONDER 0 rTIB WORLD Ai.l.l. l'.lfl.l a... I.K 'I' KIRHT INIIAIIIIANI OK I UK RIVIIR VI K. I Hint tTrM v it "'I' Aiiii'i I' -ri l T-.a I I" 'I a i' iii-nail "I In. Mklb I. ' I NATIVH IRAB KI.KI'Kh, IALAAMA, VrlM aaa.alial In In - npturr. hM 11 Hi 1. . till-4''- an 1 Willi RUM la Id la- HtajN I l.i.um, liila Ilia H fciMmrTrVl" AM' DKRCRIDRD RVRRV UAU Hi 11 It. wl.n liiau 1 .h In And out ) IMwrUti IW tilrarrn. a urnn si- hit, n.l r atv r rAMt I v-m .h. T.iri'r, Ao WHAT 14 lit OR. MVN M.inMA tKA M"N M VMM' 1 I II "I Ml BAM is VMN Bll R BNAKK.4 v . M'.iA. II M'l'lf PAMILY. a- . BtaUng Hi RMBl allrm tiv i-nli-rt uiriif-tit in III A im'ili.n tn BB Wrta.. Cl-il-'' "i '-an. IB. "fBIKXDS OISOI.DlKttS. BCD Al l. MONET AM) PACKAOM . TO SOLDIERfl in QABNDKN -. KXPRESH, '91 BBOADWAT, AS THK1 IIAVK Tin. ' D. 8. OOrKRNlIETI PBBMI MIOS TO rOBWAl D TO TIIK ARWT AT roKTBRSS fHOMBOR, WASIUWOTON, AM) ALL OTHER POINTS rOI BAI.I K 1 1 TDJUB KXPRKS8 U TUI OLDEST IN THI' l'N n RD si 1 n. TIIP.IK ORKAT RA8TKRN UfD PTIILAa DRLPIIIA PAP' ESSES" BENT Afl rORM. RBLT. u.; il. Mil (t ' . IIOl'SE, I.AB VI i: . U. la I ly , , 1 l . 1 1 ' 1 - i t I - LAW !' n '. BBv' tti ..l I I" h rl -.4lHl.i mill I 'i I 11 . IB WALL B W N V Ali.-ri.y And (XaIiiwU.ii .'. II 1 B il I'. B CwirlB. - -' ' " '' rPREAT rlRIIIKii at 1 niN'ivn i.b, a. 1 Bukn I... I 11 .1.. ill 1 II WILLI. Tkk III or fnf K'l II 'I 'I . - a V a Plal . K li I .a'.. II I .. :. I BHII !. Mm l.t Prli.. 1 -a Bll . .1 BTlral l -a pi I'-r.-.l KilN. irtBMIM tONE TO I.KND IN " W 1 l M-., 1 I'll 1 . . 1 in -tu-v 1. .i.ni'. 1 miii. cum aud .l-..i '. Ai.r la MUNTAKinil, liMNiau' M.N V - Ol I.N ANIr PAINTS "III. I '1 1". . I NT ... , f CUfit , alMAi! tuol .' 1. laMlBI pAI ,p.t.: I. . I . 1 r. I ;.'t !!. . . .' 1 v ' lie, T c-' 1 : I i..-.! Vila, tin, .-1.1 la, . U HiOWKI.I. MSI Pamil al a T . . DBRPABI i' FO00, Rl KM ' n KI 11 A j tap i ti i... i in -i mil . . i Inn tl nil l.t. i . . in -I i n i y ' .1 . l.t.'- ii-. CaII Maaiid lii-ti '! li.i-. -.-.'. .', -i. .. I I ' i M MM IWS ti I M Willi' Vol i; LEAK PAINT Vim II Ha !. 0 arlili KLLKUV'B liuUa Knl r PahiI, A , l-v i ' " i.-i ii om I a -i.t. Bii) Ural 1 IBB BJoWarp, .11 p.. It, -a-, 4- Mil .' a 'HI. a 'la-- 'r il i: i: i I' LI A AND I ' i it I IN PARPKPB P vi-1 .It-1 I" .- , . p Tlna-a Plv . .1 l-iirmiii rn."la, M ' lurrrl I v i ARIIAN1 .v " U NbM iiihI DaatniUHJ I'.ti.nia, A I ll II -I H . Il IV O.-.ta, n W -. - I Kal'lll, Hf riBo r i.. m' r r N . aT.I Oatlal "1 . ' liaMWI'AS-l-l T'T'i.-hl' N. III.,,, 1.1. TAXES WEST! HESTER I i '. I AXI i Bold i - Ilia il 'i t . i. lla mil. W IMTC'IIKTI'. Wi I., i 1 Oil . I., Wll al .., O . I ' , . 'TRioopiiKRona run m hair x Onlp Kilil .v-iU aar U4IH -.-r K,r- BlttliPa aioalf parfumad Truaopbai .,ia, b-t lapruv B4B Hi c.-iulili.ai of tl.a t-air, ia ait at aUant ArtullA. oil I ran i..w bt prnourad at 4B 4 , . V iliiAiualairifh, al Ilia ilmii Irm i-i ailll 14. WM) auocumt.. pilRAP PRO I8IONH POUTIIR MILLION M II llhalaea M .kit. Ill' ! . ., ,.. lb S. V. r . I IBib ai t-ily , ... . , , i ' I i i . ,- .. .i l .- -. ; I t . i piiEAii r h.di i: tart mi .... -I ; ""' l ' V - I . ' .- ltd i I : - ' ' jljr, n fi-; mi.'' i . i.,i id i r I I . :' N. B If It, II u ' III, M i ll i' . .M. I . .1 . II I ' I' ' - - ! If, .1. Jnw CBj A . BVi'-i -. '- ird i .... iU v U. (ilLI.KITI BP W r( If! 1 1'BS MACKKLKI I "I '. ' fia '.' I,W II .1 4 .. ai I i. . .11 . kaaUif- Bl.i I. W a I i M.I v iN M 1 I - k CO r7 L 1 '41. t I.. rOAl :! -i I'M; l..', ,,, . I x i .. . .,'' ' ; . iidolmn. IJllloa IIBM Bowary, umt H anal, i -1 I '.ii mi' hint i.i Ai.ni n u i, V aab Inn) ran Hi . 1 . p . ,. . I .. - yl-n . I H' ' "I rt. and til m ula, i -.-I'll, ui ..in . Ki i u.vai j - .... a il"' I " I 4U i",. 1 1 , i , i . i :. i mniim: PEACH mti ll Ki) ro.L- Vluf il.a fliat ..i!m , al M i-....Ml nurk. l prlOBi li..ni yai.l. IVi rularair too ItBB (rau Ibi bnali Ala.. InraaiB, LhiKii. Lu.i M -1 Ulu, ..i bUek BmHb'B '":' HKNKY HKKVK, cur .. ,,i t"l4, and oat .1 ma an. I Wmt .la. BtY Mat'lM WYOMING VALLEY COAL, 1,50-TUE l.-at a.a. tor at. vt. an.l rang.- ua. Krna burn ing, full waidhl, and au dual. LUVUAUI. 3ii fc a nil. BTsaue, cur 4171 h at, a4 ,)4ai:lUl I UwmVmmmU tor tlw ami m ! twb tut tmn.hjm srwrwm. m bbjpjpj of m aom. a nw PACBUTT tM AlX TIOI "ialB 0 LIT raciM.a - ft Ajmvm bm u ADMRTiBtoa is Tnn 8 vs. AnythkM wwnlad BM ' " ' a-' huard of a lb baa a tain A '.OBW H1IILI.1?0. by A D KRTIHINU LN TIIR "HI. ('ncArKR Til II W Al 'HI OR linn a,. Poa It RVF.RYBODT CAN AFFORD IT. AND FOR BJIY PI RPT-BP- bmw PiaklbaVrd 1lT CltralaAtoaa. DAILY AVrRAliP. F"R IMS 9B.ITB DAII.V AVP.RAi.P. t"R ItaSB BI.4MO ' AM Y AVMi.A,iK FOR 1"At . ShUUB; AilTertlMmeBU IJtl'WiYMKNT- Poa Hua. waSTMD. ROT t Ml nl ui ial f .i, al 11 Tlilnl at. h. ' 1.-a.t li a. al 14 wat .Hal at. M ROY WaBlBd .1 B4 K al lb a. M ROY it a rlntltiK .'D. at tl Pnllam at. Tl BUT RBBaa4 ' ' . rBBaTJi l '-'4 OM aHn at, T.B I ANV..B4r:Rl, .1 lr. llil.Ur.l'a, al I'M Naiaai at. en imMAR A pMBBBBB 11 M BBBfeM 'i" aulra. OOODl , ,., I BatRaMB .1 B . h-.t MM B in. HARNI KB mikiT aaJjMi al l" A aaailh a. BB BARNBSI I a.ida A MM rra. al M It ...!. .t LABTBM A MllBBti at M B'TlntVja at, rair, BAN to trork rat liuaBA M It WBIatball at. la MRM IB "r..ik n rartri.l4 l.na,4l Rial irTA!. . OTALtorutr WAutod, al lit BM t par(f-ia. n. 4H' rtlARKRB . ..! l'a it M PlUlMBV inT III Rl "li "a.l! ar al MS II a-Ua.r. I.B BT11CWBBR aauBB1 B Oaalba, B Biirra Bl l.t PAtUM I to la I ..Tr,..,l. at Ml WMtRagBB I. r I "it ii ,- i " tia, ?.1 Tall t Sdttwr. M I Oil .n ala al .i h Mtn .- al IhlPBi M BBBNRb a Ap f T ORatbaat RaBffB, I POM BPS A4 u. AH T t Ct iU'-a-n Briar. I 'iM'H T"IH Knit I WRbBiRM BpatMi j I RK.VBBBBRN aaBtarl A i-'.y I OtotMB Bimr IlilR'At !.' llRiaiap IV lb MB B v Bra. I CLRBR1 ,ir 4 ; I'll ( rib i-a-T W all. m Bpiar IM MI'N -ii ...a. l mnj al, . al T. Na- Bwiy hi BHtrPMABRMaaaMa, i NOapM " KMPLOYMBNT Knm r.. WA.r.. A I Tlt'H I M.fl ... i , ,'ar- --,t. I. al It TBW at t IN IBP. i ' ' B d IMlMHl at i 11 MHI KV Alt'. alllO R , ..... . It, I t 4. CAP Anltt ,r hat, at 1" Prarl .1 up atVra. .'! Bilit I and, n :i 8 "rar. al ' IB '.li. 1. 4 rap Balaton at tit R'lastotti aL N it a.r. 'i'''l.. 1 V' " '' BM BhnBP 8WtB Bat a"rf . . I ltl. f IB i IB, at 18 BlSthBtoBtor, IIANOBM .-1 tbtrt, at 11 P ai.kl.al t. It. IIANDBto mak liaawa, at tM B 1MB it. til . .'-,1 liTOB WttS B fAaflat&B, al 4t4 TaHH AM. . OPRBATtlBt , It rl titiatlav at IM Bat IBh at, ' hit. ii ATOBS to rnak Baanst Bblrlai 1MB IBB B opt' it i Tori m machtB , itt w. .i rbm m, OPBBATOB aal .1 attlR S tl OPBBATORfl ak rafll, r W B VY4 Wana.Rl OPRBATORB tablnBakaB BaaakVltBltd at OPRBATOB A i iitoraBffB'H At BIB Paari Bt .il'P.liATolta i avii'B rAafbloaa, ..la Rlvlagtafl at. I MS . i.i -ii Rt lal . -i H .'.I at. rural 1.1. RMALL mr'at.i rl 1 ia!, t I it Wi-t 'Bth at. BBIRTI tn '1 ." I WB II .il it t. til ati-ra FAIL tBRBBI a Itull IW y ail TAILOREM -t , i 'ill al 91 TbtpJ BM TAtttORBBS ' r rtlll try i , v-l. t :! T nr I ' Bf AITBBBt f. , l, T7 Da kn i upatalrmi BfOBAB, I . ' iT Btrokr td, up Mltli WRTNUl Bkl W '' A W.i lain BM BMattttM lOIBLBi l .in'.. ..ll wb i . - -v' M I ... ii . 3 OR i rrtnarl ' , ban pant, it "it w I'll t. iTi ATI i SB B is HO Bi a i.r a. Al Id land iv l.rrad A caka t M. rt : Al I .-I t - -t. r, r at anjli.iii , A. B. bOB Ml tin. BY B foUlh, IB - I r-n .'. y.iii- II C O, HI H Itt, HIT ATIOMt WAXTBTJ Bi tfBBAUB vs i i i. i. in I BiVliBai It. Inn BIT lilB .' wish D PI R I'"' IBWOBt illBli Bat . ii. i ! i. itwi i, ..t -t KM IMfc '. tilBLtoa ii ouiiwock, M Mudaoa at. T.I , , i s.. , "', i Brotk 111 li" "'t ' .i.n-ia.ki.f..4 t UHI BBWOI h i.i I l 1MB i 1 .. "1 ai i .. BOABWBBi UOABD, ailll .1. :a, $iTS. alJ . IHMBt. B 1 aOABDIorli rap. totwd'-jr. IWBvaUwi.ttl iniAhh ...-'. at -i IM Biwry, I.J IM i ABU A to I bi '.-..-'' Ii iWitB, al ::' r I . ''. hOABD A BtAtt fanni Bit ali ikara, II P. t ILNTAt'inta Bwliaehaap Bmiwlek at M ROOBB a Uoard, l JB B aaBka at IMBIaiM 4'', U BBIBU TO I BP. i.OMFiiUTAIH T. '...I,' ni;. id M laapaimrd at. I PITBN1RIIBO r ttafurn ibM ' a.n.a. An BututkA.lt PL'BNItHRO I"" v ' :'t' RptMtat, Ul'OMB WAN 1 1 D. pt1T hd r - a f'.r I- ua. a. pr.'- W, I- i --91 Bun 11 . .1., i l-a.i L I" y " lit c I a -bin W, Am HI BtSi.,4., tlUKCBa-y. A Su a. UABRRT I if la'., at 1' Blnlh ". ;. i iii k A G i iff Rl' ra R "'''. al Tl t II 't M NBWIPAPUR t Ci'-ly IBwai al "M Flral at TOY A Oai -1 HofB fur ail.-, 17;. liiat i.'.l at. r. I BAR1BTY l.'i.maaa. K'-aal at i-.1. nl -o CMrttu ' j..a .Tba bullar aBnra, I R-anry at, Bttlya. t.i t'.fal 4a ,r at.M. ' iiUr abop, ttT It -Bill n-. 8,4 ARTICI Ki P'-'r-. IALB m il UKB't . i. .1 4 i fturata, ebaap. It 8 nf .... in t iK. 4 ".ii... Win-. A On, M Ana -t i ol. i Mints il Dya, HoanU-IU Blgkl . .s ik r ....... i i I'. nj 11 4- :,a7 .1 , ... 41 at V I "t I. T J6 lljOltl. at. T.'l tliNMi RI11 - ,'ibina, rkaap.a) Bargatt, Bklyn.Ttf IIhi BR r-raalt I rap, .it H lllta Ml l. ' M IBOUANY ii-lr ibr, . 1 tap. at 1 M 1 bird BTB, PAI'RR u:t. ,' ai 1B1 ebaap, al IM Tb'rl bm riVMi. si. 4a A AtrattoB IMaalB ttttjuihat 1. it.-.-. -.- (,. uaadlaa. at 11 Mu.to'i lav -. ." t, RRBLRION .a'li ai l.. W JUi it. 4'. TJBEliARcf pUIB OiBM. ' i-ti r. 1.1 IH Knit kV 4.1 TO LIT RAtRMRNT ncary, l H r.nt RruaAway, 7, t PARRMKM A ladMnni In bd, al M Laroy .1. B LOTRinlltt! , A W.,. ,hil7 IPwa.i . t,t w a v. nacMtva, tt'-, a "mi lb W, b-.ji. n 0, M OBBBBAli I" RlMKBB, III . 1., 11, inktuf ati Mugl -I. PultoB at .... I . W VOA I.YN Afaooy, Dr. Ball'a nwA iri'iitn Kt. t 1 il' ui uml Dr, W, lia MS 0 ran I It ..I I i 01 IlK I 1 ill I KI S'KKSM S.4. 1' UBAYKL at r l by In WHITR, ?4J nr.: ,1 .,. . 11 aVaata A Culb 1 ... in VTaII -i t HAIH Dya, IS canto PallaB-Bin, ltl Blfblh "-a. nf- HRAOB1 A -a t Dr. I -a Ramaly.lt I km a. nn 1 ' r. t TTtit, i! .., Prlnlar.ltl Pulnma I'. I, Paaapi rt taqcy, ii Ohambara, Id awry, r, PRRIONAta I'll Will . I, (Mi in .- palbj r. in ird u M9 Oratid ARiiCLt.-t WAaTBO. A FJ '- i lli 11 ui i..' Ina, t IW Or baisl at. B 1 NIWBPAPRUa. A BmBi -4 Bton I '.; 11' "aa'. fin I. 1 aale, '-'al Bit ' VYBT HI RAU UABV ABBtod 1.. ri uuraa, ,,t u y i.bairy t. WtJKB WANIKU. WAaaOMa utki-u in, alBUBdave -Mr.. MiiOralb. WAMTBD, A fat tun wilh a atwlmj taacbiua, al i jj t.m a), Patriot BFTT RBatlra. T I 'KRU WANTED A MAN TO TAKR ' rbarar nf raka and aadat oa brrad. Apply at Plrrt IT, ft Uoi WANTFD IN A RILK HAT MBtT a fact..r'. na u i , ba a-orbrd al lb taia, iaaa may apply 1 rl ra tan uM a k M" inlay, al Ravak man itra.4, II flonr. IM Bl M K-V1TH WANTED Tt FIT AND n B,aady plar. ft am krrl a aaaadr, anoar ma r 1,1 a en d workman naad i'y. l-iiilr at Ji, Kaal IBlh at. ttAK nrtr. I7T pARlUIIX.F. ItOX MARF.nt WtNII l a. rai nin k Wiirl ra .-A'lrld.-r t.aaa K vrtiirrat r. B niBrtOIPB, ITI Paarl at Onlaatian, ( tUTTRR WANTED a CI PTEH WU0 aaa at ,,-t bb akaaanan In a ratall rkdiilBf aVara a Oat uau niiBkiri d RRM ai'" ittaBi tb Riaff. BM larMtaajr fluaitl. and ran turn all r,.,ira. RatalM and Bat atawiaMaB lan-.,. -. - . , o ftaar aard npu ,t III K n.i ibu, and IIUl Ma. a I .'114 1 I tlM MAKiT.a. M N I I II ft Bl MtBtrai . ..i. ..,.,, 1,..,, : . i . ,. y llA't.,. I ' In Ih hfrhaatp rra Wl', las i. ..d. -t Ml skua i s w at Pruy, Baa Y irk Bit Pitt V AI'llLRRS WIS, in l S MMM rii.-t ' ' tn On li. BttBpM kaal 44 II aar-l ai biAaaatt Rfradn - and Mar,,', at. ao BB CHOR MAKKRR and ROtYT FTTTRRS aj aanlrd to mak rau-trtdaa I. .a a i ..i,,., ,-ln. Braiuli it V. Ii 4 I IBPRON A. i;- p , ; . . SIIOR FITTERR WARTftD K FRW PTT. kara waakto a araay batagana, Apply at w.. ii, .1. 50 'PUI.HHS WAMKD MM ' I AII.IIIH A toautk . " M. lutry l t-, and banl , , iha fain l v Alan BRWn I.i work T9 lli wrk wIui .-in BBBka a ifd aaaMn job, tail A MB tVatal, uu TUlMRa wn UIORRRtpji t 1 I..I. '.,. '.,,...,. u., puila. A-,lrll Al uu tA, I paUiPS larl, II k. and II ,iy a'.. - 0. It k -. j M BOBBIN H T! HAH EL'S I Pfantrd I" i Ma ra R, l ,1. Ali.il.l'il A KKBN, BB BB I-.. ailpla. 1Yia aiYtti -ki fiBltli tt. 1:1 ii it i a 1. 1 i.nwn: m ki:ijs wan r. ' a . I i , , , i ... , al all b a' ..'I ,w f I'lrt'.'ir hnataaa. rtral rtrbltkrato mm. ApntoailTt I anal . ,- ri llr. aitty. aitlJ'IBt ATrnvinAi flower marrm w.t it ,.1 o - l -I uir lanrfa f r rra a a I fvi y . rk, at M PBIII I IIY.M BM IHkal PPM 11 IT I l IM IKiWJ.lt M KKH4 Wat- "I I .it,"' t. in liarabj In a ra at, " a n . , to J i IIBNDRRB ,s .t Breadway, -, fin i tliTU lt Ml. FLOWER HARIRR Wtalad 't Orla1 V da..fw.rl lb lolawi'l. paid wMB l.anuat tMKtldhatttyaaaliiB. 4 DOS N El FRAME MARRRS WANl'ED .1 . da a- ; -I to up -Iv. Phra i a, witkara a intad, ,,.,iai arrra two ramtka, abia , aaad) ...-ki. II b (.ran i at Ma Btoaltlar Maul. ! factoty, 'ai r, .,: i a7 aMB H.'l -I WniiK W NII.H IMMI IH Ml-: ly, a neat tidy, I iRtrLto .l.t Rouaral bona tak taf a airtall lawilj iaiawlMi I ,.f aklnd i I ami i, illiiu-,1 a-a..li..'., , , . i a Band pla'n ra.ik, i u-l ,-, at I -I r N., ., 1 it llaita a lamtBg at al oa rd -I'l-ii. will ,--a. iv ratrrBuor, .,i Id Raul .4 nd atiatl, tt illiamabnntK In lla at .... i I Oall latwaat I" A. M and B P. M., nuly aiat tiaJB I I"' SEWOUK - WANTED A P1IOTR-I 1 ' t.-i-Vt -l , . , narw-rk, in I I r.nit.y a rw nd'aa naai Iha rityj : ,-., ,. i... , to Ai.p'v a' 1 W . .ia , Bt. j inalai -, IW.I ! . ibj natt, I.i an .. in ,.i u'tduck. In ' Ml'Sir! TEA i lint WANTKD t I uv ton aka ItBMall aain r iii-1 iMil In a antall am- ' i II) that undaatanib Baalc, liajuira N, BM ' III.- mai. .7 I'll! rkPRRATORR WANTKD lilB ID OPR. " ,;,,,. ,.r i , I rf a .. ,,, , ,ta . i , v i.amti ..I Ra) nd Bud Wil B at : a li pARlNKII WANii : t.M't win 1 a i. -ui , lady i- , ton h d nana al iat i i I I tin bull! . I I ' i Bill lb It : tl ivti.divra lava a funiiahal n m Ci'l it M ! H ' III al. '.M ilwr. . I I ajR't INU II M III) RS IV N I I H UI " m 43 . i , i. i- i I... 'l n rl ' hi- 1 1 Iha bona) j -.ly aaal I- d. i - . ra ' t IBS Btaukai at. y I IV I Nil MACHINE! tl VMM ii v VI Nil l Bl.,1' HUH I, ..... I .-a v -..I. Ap. pi) Iiatol la P. I ii. LB Wilt A int'i IP' v" i: W IN . M i IIISK OPEItATllRS ' a i.i I. d ...i W. A, W.'a am, K In K-blna, on ahltl I. aa.a. to tokr out i ra. App'y al IB II cka at, It .. V I v . 17 J ttSWIHH MMTMNi:-' w KHTV, i IOPK- 'i .i ra on WI t ab WI 'a ana nd naatilu nil -Lit .i..t. s. in- but Ilia brat nard appli dill Ailni li- at i i . t : i n. ii i w uu' I. Rn i. v . aal j i.i CKWi: ; MAOIirXKS WANTED, GOOD 11 ' I" ' l llilfri' mi Ii. Al Nu. BBO PuHiai at, BHtBIM ORWINil MACHINKR WANTED SEVE r.i, . i . talniaia H. ind ItakarAia a I,,' ll,.' Iin-'. Iial.if i. kfAl 'a W'i'i ,-lai.l at. A -.an lad lii puri'haar, ao nd laud Oruvar and H i rr'a , ing u ,. bbto I (niB .1 uit'i-) . ; -,. . , CRM IRQ M MTIIM w AN PRO a at I I; M ill' I Hi H li,(tIl'M MW tB I MBkt 1. 1 tip. Bjlfl .1 ' I 1 .': Mm ,i K r BM UUldU IvvPtly g.rU ! I i'-t Mills, Mi;.! l' AiiIb i-rat. N-'iin Int t1 i Iwj illilfTllilt l tl'H IrtlftKlBMii Ill-Ill tlitllV. A ' a) pTMwnvMi, Ai j y t. J. M tKMI K. Ji New - " VIU wil!l:T 11 win v .NT EH PAflTlEfl ' iv t.d luiffl aatwli $ hi i ibliiM tmn p uirwl iblrlaV ') I- , t. t..m,k.' M M, HI At An , .-, i . , ...i Hint 3( 't(.. bt., '!) lit.tirH, V73IM CHIRT CITTERS WANTED 1 CIJTTRRI i' f,a Hautial abirto, draarara A , wantod, r.i m IIBNXOU 41'O.tltaitd 37 Vaaay at. aaTI'IW CIlTrTT HANDS AND A I'TTEIt WmiB.l i p.... g baring aawlnt niaabinaa ni Inalraan, to niaka flviual hltlai vow nrfaranaaa .-r f d-p -all wi uindi al.n i ablrt ."Ui-r tor tauucl ablraa. t'all it 41 Warm l,iipaUltB, MttIA VKir.T ITANDtl WANTED FOR BOTH ' ' -. i ai I kin it- d -kin. : I r latitat ara Aceuat, mad mak aklrto. Apply i in R'tlrt Fan t iy IB. and lal Wad .ii . -t. Waulad i nwrauira ' 1Mb buaitaa, vi'j haKIIlT HANDS WANTED 0O0D EX- ' prrli ..I K v . . klrtoi . . ... ; .ii.t iinitiari N-m-1.-1 Btparta ad idy fu f ' work and ., -.1 piy i 1 1 !. v i, up aialra. u 'r.VJI.i nil (SSI IS WANTED 1J PANTA- 'mi Wa h. -i lib uu p . Ra i n. i rilOMAIUl.tliK rpAHtltK8 WAN! I 1 1 WHO IT LI.Y A undan-UiaU nuiklnK buy.' ckAh.nK, Aa)ilytli i . .i.i .. i' I b in., alLiHI TAYLOB'B .. . lb. Iway lud Oraud ab R' Iminw nu i - i imm l.tlPLOttil.YT WA.TTED. HOrsEWORK WAN TRD, BY A m;t i.'lv fin, nbo i.vr.i if) : ifmiltWain.! uilj ill llfliUiii ; ltd tilth.' It' tl i il VHi.r In tl i li HIM . V. IC . IMII V. .nil I il lam, of il l t l.it ill "T. i k hi wiUitnir u l -Jt -lih t lit--, mnum -i t i , Oh I-l K. KUI mi. nmi M n-, HOCaSKWUUK - A GERMAN (URL ' ' '-it h t '1 i I1 '.'Id .'. i- :, I, ! n k 'iml v H hi M'i-1 fi niai . Cui fi r j , .1 HI 1' ' li h ft. III till- Ht IB. ,(7 II7AK1IIN0 WANTKD-A PRRK UKvly V w M 11 Ifkf III li i. tit in. i.'-, , ,A liin li "'I' ' 1 1, Kftgful. in i (iiTti.i , -.mi H'llliairry ' -0 Ma, I, U-takot u 'i bjiiJ ,,t, ,.,.K u., :. nuNNKTS fi IK HAIK-KTi. H( )SNKTS( tt fi lilllTat Rtvlf, MlltlB. Bill 111, VflVt I h , tr lt ; wUilMrik ltd M i ii', I'l l prtiftM l-i MUll ( t ri.t ai. i.i H...t V.., , Up MaUlll B-l'i -MJli HO ItH It'MMI-A. DOARDINOA GENTLEMAN AND WIVK IJ una IWHaflllglfl gMlUniniMl I BlaO, IvVm V'HIU' lii illfki tan lap Bj0C I ' ' V-illli i I al Kivili l .t. -I 1 ' , V I : I ' i . W7 11(1 niMAaU IIAfkD CAJ9K--AN ATPRAL TO TUB CaamiitBble. An lrtlrlHrHil Hfid ni.1 tatPi mn, wttli ii mull (m lf, hmm m rtnlHrNBil fnmt rtffnpBArai.rak rnaifor. In tJr wtwil. by inb-k at pmj'i. ynittil bj... lh Bn-'B IIIipM rrf hlmlf ')d Mfp. ll Ifl B PBkM BdllUlffl lo M7ltl.lhj Bttld lt)F BaaHafftAUl' M ! i hn Ltlalp, Ixtt OHIIIit-t D iily rvliuTid by tuij publu Btut)iriU-iR. I'.ulri MMfl ia of aWltUBl 1' rf'-t-iTpil Bl Iht 8 in f 'BMiTititii; Htwn. whrr h m-fv dntVlpl i t f bi iP BflTl IH) k' ' i I' H a W'l til IT lI'talTt 'i,i .ltl. a . I 'in .Hi IB ItMV ' I drfB-ABtd ID " I H K HI TV " n K -r i.- pREDERtCK SCH..IH.R tVHX UK AH - .'inrthn g l inltratl, t t-thldf fttlaf R I 4 lat'-irifM H a. ? IRANCIfl t'NKH'N WAH RfcV KNTtl Bl" I I'V ITT atBlM HI W'-llHlll Vlltf I M. II M lilt'W NMitl ('hiBl'Ml :irp -ti .n i,. o- ; . m tllti (!. Tin y aVM i'1'tA.ii rtntiipr I'lrln'Mirn M 0 Ml b .ih. tfl4 iPHPit bbitiv Ifalttf I" IhPit tarViiittHr)r m1 II Ihtf M ill iSall. II ., rtlrj Willi $Oit4 1 ;i.U. ' lv -H t ui I) lii rp7 tt'l 'v pf.NsiuNs SKiTUKD Hi MS HOtiDIRRA, i.lllltli-tl .ir tl BataMU tlUlli.tt H.P !-- it WAr. Iltl ftiaHi ;iT ll.H litaiHrB ( I "M Bl!ii-a -T kS 1, , tn n tllr In Hriv.tp. OuailRl f t ptr. b tinlv ! m I, .V . I T mpi ntiPi.itril I.-. L'ALTlN W. Wiril Mff OitBHilw-r mil Oi. iii'fi'ii trt. ai 4t W -HIS. Jl 'I. I A A. liH II INIO iM,)N O ftal. "ftll-li,, hM li fi Hill''. i a l 1 1 i ib'Mid BNitttriP bppIi. i ., 1 p Kftjj l y . d t-HtMnf trn iiKN v. HAriiAWAYi b to ttran r a v . bpii MMf 41JB lorir. nNDiin. AC, WMOVVKR It Ikl lB I'll ', l'Vla.t'1 ft .ll 111 ( V 'l It Jl . If w - niBit 1p1 in frpifl i pp iti rnlu n i h ' p Ml IVlillV. win'," -ft'll !.; It 'ittsl Ml aft I Dan, ill 1 1 MbM Ml ft tl I "tt 'ir t.'l ii i , will i lr i far iff by -iptid tipt or ii-iniiki lhaHji ti .i ' 1 1 - ivtnmnr bi., N Y tj nr.sDi.i'. -Hitivi un it i vun .1' mi i M Ulu Drt, f.t.tll al ffi tuj CiUIaJ h . lllrf, ti lit 'nliv. llil A HT'ImI, i IHttwJ v vril p '1 in . .Hip 1. i..iitim.iir -tik. ii. I i.. nun 1 1 li I vtll. Win K I... KM miglHi i. MhflltlMI Mi ' . W ' i 'lul. 1 . tt a I I il ,y r ' 4'i il. I't 1 if.' t .' iit t rik . t'.p .jwi p-. l:i MORtHK and m rCURH CAR I UUTIA nHHdil I- t It F lal.l Mtla.l. Hbtk (-1..'.. C. k-ti -j r! 1 r il, si I wViUp .-i b f. hmd h T " '' ' r i b ii in 1-i.i ti-BTift'ti MiS WiMlMMliUlfl . tuni n rl iLt mIb bp iiHrinl. MtiKSK. BTRAYKD nit STOLRN -FROM Itaaafnaral Hta aMH aid H .i... , 'a.i toil ...r al . '. ala baa a ra nn Ina Mi k, an.l i arralrb nti Ika iBT hind had, Taa tujai will la awar.1i It) -n ir- ink ' ' t in ib iiattar, pATMIt K RBLLY. Tak at, and II wadway. arat -in I- MIM' ! tl-a I V I VI I ' V M I" I I WI, rn, a . , .. .1 v .1. tt rll Rra ..... T .d ,r ,'.r- a. am, AiHjraat Vi. a bWiok waa laauad vtotit vai.a ., . iii. piati.t ,. . ,i m i, i aira i. n : a nu m I kktaudaptai t .- rtttial Iha idtaa Tin- i i il a.-1 . .. I rawa-d "t t i wi' M pa I I , lad. In an to it i i. mi . i.R. TOWNBBNU A i i. , 1 I w . ' .t ast b'lW MII.ITlatV. I. NI.Isl IN A l l' .1 t LASS RRHIIIRNr, I. i.'.i... . I. ... i r.'..., On BiBUia-1 . t ,.i,i-, a III , i ,t. alaaw. laMilnHa Ii ink I, i, Atraaaand lunf-mu, Iha MAfibathu, BlAr, N BM Btoadaay, ataa. Ilka k.rat. ,i r it. Ill I'AVALHT tali,. , raalnaaila ,ti ii, nt i iiry AraabiMilba artMilBrd iiylMl R 11 iiainiiiail. una Bfahirh, In Ih- i l d IIB ltl I'. M I .., -,. la ,' p,,..,.,, nf Itantatka by 0 I.R laal. Iha haa.ilArt ... .i.i.it. W .1 Dm irtm t. Wab nirto .. an I i laanab tat IM Rr. ada ... N. V m tdkarda -i A i in' nut it I p. B, M I', Btrrral i-..t I an . Bart I in t-.-i I r. n a.,. 1. 1 n tu ra a - ianaiina -t tb matt ra.-ti, ai wall ... to pi.vati i.i .1 in. Ito .4 military ,,. a. l a li, pi.. in. A nn 14 H , , .up, .1, ah .-,pp:..-at. hi. in tin. Nitrthani I lal a ., .. to ablraaard to tl, Art! ad adlutonli abn l i ilpp'v ii-i' ..a n l a a .. I i.i ii I.. B8 Hi.; i.' 11,'lnl, , Ha, ,1 n il-dilr, W.-at. u-.lri .' nt , N-a V k. a. . HatIH KI. 111 HIM. AUENTS YOU OAN RR ,,i- , i ,t. , at.ai i vary Bian ytrt I ...... i. it. .i-i, Ihf i. .11 "t ll.r MniltaBak Rll-i, s , Ml Rnadway, atari BlaaBRBr, -U . .) m i two imii.lars ni nn t ... It ... i. i 1.. . Iran I , I ,t.tv t I r.. ,r n ,ti wl . r- ''ait ... to Iha rarr , t - ; at it. ' a HantntlAii Kit -, Bo. Ml H -..la v. i ! It .-, v - at, ti -1 lAttora - .1 - ! -Mia si A It I'M Us I lt a, :. 1 pRusnEsor kvkri descriptiomiai l I', ii l fartury, MB Paat at II, ,.t. ll lid I I,:. A'1 irtitka at raava-.atM pi biaa. anrBnaa' ai ' l rakBaV JOHN B BoPPBU IBB Paa ai ailt to." ( HIA1 M I. MOKTti M.I.I. Hilt Sil l a-' ' I'll I-..,.. I ,.,,. I, ii.lv l.t IVIIddAN I HKII4.I i marly ia tt a llrni 1 1 a Ib . -I..,. IMNialkWi i i. toraaw aaai.bl . -, . a mil ba Bad ria in una in I.. ,.. p. i fnilar i .a, addraaa It j low I. Kit. ll Nn lll Vt i n, t, ,' .. .il (SJhS. SASHES AND III.INfrS AsTON- I ' - .1. Ja I i, 'I I... . il. . ttaara 'lat-ll a tabuiva nf blB -t.k ni rjoora, I - . -Ii I I- I .'a at at. laa.b ill II I I f ,. , latttaj i M S It I I.. ... ail .. aaaa , L . I . . n la N I' KI.4 ILL In an al, '., '1 p lii v. M.ns FOR RAI K A NI l I . ' . ' . . . i will la t, , . i ftr r I: I ir nillal '- P i I " '.' !. T - .' ,. I, It ph I il ill addm t ll Wll. I. IAMB ' ' -"' i ui'. a7 ."IM HOUSES I..:: SALE fl UOILSKd ,. aiglbal'-l a i la -i i--i... -.V i.i aba. a I i.-,-l-,.n.i. i u lakuk buraai p. nt l I ', al-' .. ..... ,. r ..', aa lit. Ill 14 ..... liilaliaaMi itu.a i ; ray i - tM, pi - fat '1 a i t- '. r. t , IB ba da I-iin. ai I naii-aiil.d iu I n-api-. i.. Iktii baaaat.'i IS Party aL latk Wkv .... I It at ,.il j'tUl HI USE ioS SALE A IJtROE OKEI ii a v, ..I. .ni ti a, a, rakublaa al. Oallal IM iB'ltala itolda, IM Waal liBh al. v., Ill .,. tl J !"l:-l FOR SALE 12 IIORSRH, si i Al told I ii'i-i - n ,t i ,n A i. T ymrt ,: wiaTaiilrd HBind ind kind. Ta lahaaanatl i ..'iiii'.i Lin ai. mil hVoulaar, Willi inul ngl a. i if ' 1 1 1 ILT ARE l ' IR SALE ACANADI IN M IRE T1 ; v.-ara nkL IITHT Ift ' II la In fh, am i , ,1 I J aaind andTkludt mily a)rr.tug a IIBUa In .ivk.-. a U M Btrfd al a Lirnin uu aeaatut .., an furtbar I iua for har, Any lanaai wtablapABind a -I baa I ...a ,- uMduwril laralllng nl MVandMm t , in .at tu add I." r I i.t ...a ailt bHrati wnul l i , .in r 1. 1 LUcbaTi bakBr, grooari uf aiy kind nf btiaj "I.-. ' av7 P1H ill s-si:.s t ii i i:i. ( '"NT ri TIONARV. TOY AND NRWSPA ' , i-i . f..r 'I',, a ..atv, at... a and ftiliirafl ntillbaaold Blaap to u rnraiBllaa party. Baal in. di rale, rauol rni iotabt) , duinf ipaal liiialiiiaa,

' i n .: . al t'.., ,. ni ii. x )aia. Iu ptira .,1 61 Fldid AttatUB. mtptti ri,(KEbi STORE no: SALE STOCK II i d Istnras to M a. id thla day, mil i'i f.n a'.-r.-. ' r a.u a Uld .-'t-tr : Ituot n"d til-lira will i, MB, nr In tba bbybad ular Iba day i i ii. ". 1. 1 .i i . ..- ... AppytoU It IIOWM A, In. i .. Iin ui,. . aiat .''lit r l Kill VI ABLE I i m BALE t K i d - . ta,, uarriatfaBi a lib or witlai t. but . a, i. I i -i will u b Itrarif ktoukt riaBalr, a -t'.l ir a lib " ... I i j; a. hi., in un i A l" Ml A .'li I. I A' ill , l'l I ' .t. N. Y. ClAy. "''7 : i .' ' O Oflfl Col'N ' ::i STORE w i i ' . a.1 la i.-i I.S-. o. ll. i ' .ll iBiaa, ' n .41 , 1 11 M a. , '; 1. . -iii aa, B oily ka, tp -1 aprlng . Irill, . II -ai - . bal -t 111 lii tnllaa -"it. A i .. . '' p.. mUa '. '.' Wl al m ami v 1 . ' ll UU 1 - - 1 I. I . "!' A. M I. II ... m 1. ... Ni- a llarau 11. -1 t H -.-1 Van u 1, -' - in ll I IN I ItV. RTIFKTAL RfiNK VOH ITI.I.I'.', nn J rrnj ilaliiil a. ... Iiuwrta badly d,aava 1.1 .... tun. Mil In a 11, will. ..nt laiiUtunl ' 11 u . .. .- I nuiliil f . - II, I', t RAWFOIill. I" ' ' 1 .1 t'.i ' , 'I mil, .ill u.-ak llulu 11. -it 1) . W.S Mtk'l ll ABTiriCIAL TEETH INSERTED FOR ' : . kiwoat I uatll u prlrat t.-; : tt : : t lit 1 ,1. la.i.r 6 Iin ', M ta; ailTSI tkl.ta and up.va.,1. . ixtmtAeg alt .i pain, HA, by Dr. J. t MS WAY, luu Baal 4.b .t, la il ... 1 . .1 ..,.-. au.'u Ma"'IH hfL IKVYT. DKNTLST-IIAS REMOVED Erunt HI It- v an 1 '."'7 Btuadaay. 3 Aaiiaalaaa Hi t. Pu.i Mtta uf toult. an pura aiivar, at Ua ar Is. du, (..id, lUli pUtiioa, H. A t ... ai I- ua b I d (u.t-ii-al wttbuut p'tiuj. DO ttoi 1 I. to eta u I , art. .'am. 50 Oat. Ail wurk wati..lad. f i ia. 'UU 'PHIS IS TO CERTIFY THAT I HAVE A bad Ibne taatb aaliaatad. wltb'Ail ruaitug . prdn whatorar, by J. JAY YTLLBBtaul t8n(lrauu .1. I inarrt tl.ta Lbvi-rtiiHv ,ia a raniantnaalnUnn to ail ibMt BuJlBrbui fruat acluufl toBlb, J. Mi RI'll V, V liuiiany a, a, .'.t.i triTlO! no I ItBBB. ACCTION RtrTICB-tOO C-A9R1 rVSlTS 1 and ah, a ha a Id al auction, nn M . .1 ir, l-farmto ' Ih, .1 ",X nVkck al Ih alora of r.. H. PAHBliNBA ,(, ,lvi.l I Prlra laa rt- mn. r-f fraaS ., .vaa a , 'a aaawlg. fr) AUCTION NOTICE I KB ' KF.KY HLASH, .! tl n 1 v J A H II t .1 . 1.K l r lii ,r,ar, TtMadi v. B-r. lath, a 1,."r .. t, at tat P a I a.: all k nda .; a . a- d ah'la -r u ta aa-a, na,. aanrd In I auid fur tBBk Will. a I n .a u .4a I anil PHBaRM BMPII4 ASSIfiNF.F.'A S t I F. OK RLtMARf II,. a I, "l.l PuriiiniM' at p. i-i Aartkak Tl . !. MiatflrAy. at 11 ,.' V. nfthaant I ln. .4 lhrh,aia. IfW 1',- r t ., .1. rar 7lh ara, aun.piiaiug iw,i.i partor, rkaabat tad iBaaata r,.l flin-ltlll, lArla-u. in arvriiturn ruBtttb Iwnlitr hair mail ' antra. hnlA. hrddlua. lwna .fi l.ata, air I.i, a ala. I, a. , !,. ka, nrlt .lima ..f all kuulA, ailrvr war.. A. . all la M RoH aBaMl raaarwA in:. ArCTION NOTH'R I WILL SKI I., THIS -lay, B 1 1. Ml , af a, ,. n ,1 't ',- k t rar . ly. all IM b uavb. Id f -r- itiirv .-1 a ,ria.ta lamtlr. I (a Wan y plaua, iiaai t'Ali atv, atajBaBbAB raj BrNBBBla Bud 11141:111 impHa, un,. a.' d rHmt ,. p,i'..r.ii. Btaaarr, enlra tonta,h .t ... via. tattya, 4 b,r II BltaMrB lada and laal i,..g mimaa. atakHa, ar lali . VI aula taala, ,.. kvta. baita, l. t til, at kalkgiw ataa and rklt.a a am, anna u, I rntiary rtr N ROTtt, A 1 I .-,rr. IH I 1 1 1 "N SALE Ol run. KRKT, t II1N V 41 a. 1 ti ... III.SIIV 1.. I.VASA a ,11 ,1 I. la I., anil . I ,',-,. T i la., . 11 1. lit gl V nVtork, R M BAMan Irnaa, A fall aaanrtm.,! .,f bi kn-da ,,l , b, ... t litlr t-r-tnl. aid . uuun.ai ir, . g uawarr A,-, lala toaLa and aUMnai rBaarra, 1 fla'IVl A UCTIOK NOTICE THIB ! , ai ii a k, ly HBLL A IMliRAIIAM. A'tat nwi.. i- N li a.-,.t. ... .- .- . d i , , , irannrv, in ti.vtr .a', . ,..- PawntonkB.afl aal. rhnralay, by .ndvr RTANTtH v i o, ita ti n . Oa il i PawiibfwharM abi Turaday, MM mat, uvunl, It Htl.lt. BH II i.i- a gg A I t"l ION BALE OF READY MADE I'lvtUUi, AV. A.M. CRIB i ,L IK. A ,i-l ... ,. . V.I H'rry, Bill aril tl , I ... , lb but, A iito Blati naiiiUlirtil n' rnarly n-, ! t,hli , inp. di ti. k, au 'k a-i-l I'll - . -a in - it.. 1 I - . I atUl ,'l MB la. hill., itli, l.t - , 1-. . 1 uiinin i-a, kVitkaaj, lau y graatr, BaM B'ld .1.., .. a ,1 ., A.-. ha I flROIIOE HOL0R0OK, AI OTIONEF.H s I ail ii 1 B dat, al BM 1. . k . at Nt". a 1 I Waal i-ili at, Ivtol Rnadaa) ail Iba ganloil par. 1 kah, ahainlar, do.lim i.aaa ami Bitokrn ftnnlMrr, I An , . tlir ala V lw.ll.,1 .'m ia ,l,n-..t . .. I liar. I in HKNitY ORRRN, A Itt TR WILL RRM. ,1.1a ,1a. , al P'S ' iia-k, al t'.v auit .at Mia a I 'I I Will'am ai. gi a-vr.. -.wiiii. Baa, aw, Bagant i..ti-. f laMiatt. baulks, Bklnaak bkNiinat i a M i- .i,,.. ibnty ' btBaBt At !l lrV'0 k; Ri-a.lv mad ! lliliu.'.al nu la, ",iat dw. ara. I ... lt .is lutnfdrytnd Bary H, ill at lH,i I, hit. AHCriONEKH WILL .11.. 1 1' . day, n t.,,' ton .. .. k. ni .... r. -ui, a.'i Saaaa'i at. Inula, la. 'd t.iriul Irr, ra la, adka, bMIm Nirrn'kk aaaliaknaB, brdaaad a..d . .-, Inul nr., ,- ' I. -lb, uiir.u, Ar, A,'. 1..,' 1. m I., I .. I Bl " pint Iv a. .'.I. pl W Si liiiKI'll'a, sM.I- li ills 1. .11 1 I I Ml R, a all thin 1 .v. ,t IB Btat II . I , ,. . t- ar ' in 1,11 -un at. a I mra aaaatnaad u in iihI ',. tnrii'a nrm na apt ma', al.vti., ilka, bfaut 1 .-, , A-'., I y .".Irr. vt, 'V HAFVNET, I TI It OVFH'R 170 I aChalhatnM wiilaall ai Tmatay Ih,' loth I t d li ag .'. I.ak. at I." Rrtrtnth '". m i i ttai rllt '.t.'i I,, nil '. . ' .it. . ,:. ..' Mi -r 1 1 ....I Win, "ii i. ar, toll ' ' aa t-.-t i n Ian . .all. n-l -ii Ml I 'M w ii il i;, UICTIONRRH WILL a .. ll .1... .1 .'' k. it t.'.l I". .. '.in tdtura nf b fanuTyt ardM, rnvkiita', Bay ind nthai ... ,. gmtr, dintug atnl irn totdaa Ina rnrpti a. I. d-l "l lada, bad Iu. . -. -i, . i .-I la a n-,', at. and rv.uv Ilia i i karp'ng in 11 111. II U IOAN, A. . v :w FAIL FASHIONS Full LaD...- h r in liui.'t i,.. I .li.-. rnakrr l I'. d '''. I I ft. A it, flm' DRB : 1 r 1 ... MlTL I t BIHIIOH til' I A IIHON . - . I I- i I .! .'ay i. i d..." Iliad "i nlali ... I u i i. ... l h t Pa I .ii M . S rr i i Hal V I ' I i-i.. irliigl mna not., i -if I . A 1 1 , - ,.l,a-..'.ii.lialtd. Willi "1 ml flan ..ll l-lrt I .4 ,i k .t.lnt..' Brdjattrma, yra.ty, l am ft latii, '.', . I. I - I .-...' O. Ad'lr. - a i .i mmi DRMORBIT, ITS It idatj IBI I'll III. ttll I lia I,. I ml ' NT Y t'LERRM OFFICE s iS- . T - ,1 4 pi lib. a-l I'l l niAIr .a barrliy vmi. tl .i M id.. i .. Mih I t ui R 'i ml i- I aili I il all I aal t ,1 pa I t , . .-. I,, in,, fulha-lni V "tits la I . i . I n Ami f.u in I' iv I Oaittty ' n 1 v -tl, .t. il"- Tib day nl o. i-. I It, I' -.', .. i B P.4 I .lumra ful I iprrmat' i i I lilt ' i it fp t ti -. .t Oyar and Pa '. A Pitt ... lira 11.4.4 .in... a ntr .i ri,i .I mo Uo'irtClrt t.t pall I. j. p . i ; f ni TVi'l Juri rat I l al ipai i. i C 't-. !' i ' A " '." Pal i i I' ' I' t I H1 r tat i ' ll . ' ... . I' .-- Pi la 1 .(. B. A r -, ,v ii" ,i fiirm . i .i mi I A Ta ! in i A i uu I ui ;.' Grand .r i -.4 --.t .. U .ml Ua - A Pi 1 lb ' I' i.i .i itura i 4 1 1 ,'tti . flat .' .4.- ll li . InllS I I INI V I" vl- R.l. Til . IMI. r7'i 't. . ni SIT LEER'S OFFICE ' Nt i. V ik. Antrnt "n IBM, p bSt ttrBUa It a, ibB) fi' at that i .. Mm H'i i i . .- ,, . ,i .-, a .a f-QCOad In draw a paiwl ,4 liat in . ft-1. liipratua C -.nl Ointlltt l' ba aid i it rtbaOlyand i mti ol Han Turk ti i. , IJtt .') -. Bant ' . r, UMf, .'"lis (;i INOY, au".l '-lln Clark. NOTICE OP ASslONJIKSl -NOTII I. IS 1 1' al i-1 i.i. tl t iv ti l I it n M'NNti IT. I pa hsy .a N warki mniily nl RaaanandRtH ' Niw Jataflr, balk Ikbiday madaannailgntn.nl to r Mika, rlbar uf h'a "- .1,., i t iha apt it I, mil ..r , b a t taditora, and I al Iba add rial i t, tn M Ml. t I' vl r r. 1 1 1,-, lira "-'-litiH, tin-1.-1 oath ar nfllrtn ; I,hi, wltbtu tin' I nn id tint ui i. tba. Ilalad .1 y I lltii, IHL JABRB II. link i.i i aaVIB'IIB il l It I. ol- TUE BOARD "1' EXl ISE ' ' s.. in c in -i T .li. I. rpmr I. . -. . fib i;,ir I Raw v-a-k Tin- It at .1 "I attain ( liuB C t - a u, I i hi ttRfa ti., I t t in-tt. t.4 'i lkaiiraw.il rani n Ila ltd da) ..( Iptoniltar, l-kil. in Ila Oily 111! hta t-'iy, ..t in . k i. in., in tba Cairl R m,i rPatt Nn. Ij id Iba C nuuun piiaa. fur Iba raujapona ul grauliug . fatiaflB. p. i.i ! .ii., Ar , w it i a tnoalvad al any Rma dtiliiig bilaUirw. Ih lira, in Ibr antra of ll.v c "Ui.iuaiuiniia, Nn 1 C'lainlNHa at, and It, Cl l.lt at. Aufii-.t IU, lalil. WM IAY II VKI'TT. IT 1' MW f.-l"7 p.. ,1 I i nl , ... it ,, I. MHUPPlIfe, Atr. CHEAP AND '.'IK K PAHSA'iK Tu Lin naatl I IP iMPBON'g I I I, uu I il I'.i al p Ml si IIMIi.lt. . . Bdurdiy, lit. H 1 1. I ., i . ., -. ippi) banl, .,' I' a tl, i i i IP ,, r, fPulbat FrrJ HI anile ITfi IHatri t. lit ,. Iralaud '-, - -. a,.i lia -III CTEAM I" LONIrONDERHY, liLAStiOW and L r.o Tha Mmilrrnl ll ui n i pCou ai '- tt- .1. - full taiwaral tllvd-t I . t - ta i i s .it n AM KIHC AN c. i '.' ,' ' t 1 . ti I .- ai -I t . t. ! K; .'. , rnail . u ' -ml 1 1-in y . 1 . itaxt Rtlu.itay, R.4, 1 . I: .t. . i i ,- ,. m N tw T al i'.i i . ' .... - - u ' i p. I t I- -I p, gill a. U. 0 ,,, ,. . . , ir i rlt i " g i it pa i-i ' - 'i n 1 1 a p Ina tal bm - n Hi i It ilu at d Ira'.tid at i an -- i laa, P . I 'II'1 alH H Irnv, Nw Y . ... h'tl mm i. .-. si wan ii. .... , a - ,,. . S I LATIHtlA l N. HIANliE ui'' HOI'H Knit KEl Pt IH i ' " i,d alUr tlda dal.'. Iba ilaiinlaal BRYPllRI Nik Y lk. Bad "I' R Inn. "i ai. ., s ula) i Bi .ipi.d, .t k. P M . . IK., t u - A ll tab .'! Ol.iil LAIt IH i AT 10 Till: II-IHM, Ik IIISK.4 PARK fai C'liNTB. Mll'tMKH I KO I ON, I .; i. DI'MONT, Laa' ra Ti nt. .u,, I, K. II.. 7 Ll i P k I'lp, Till I a .. .in-. I. V 11 , Bill . Pi. rl, all A. )g. I. i " Ilu, ka, IU I". M. N ll. Altar tl data Ika fallowing landltujB will 'a- i, a .in tin nil Hi -.ilu alna I, U. '..kly.i li.-l .."I.i BaTBSt, ai7 PllbJ T'EMPERANCE PICNIC -EUI'IRE TEM. A paranaa l tdtai N-.. ,., will go Iu P -tt 1, a. uu Watnaaiaj m, m tb iut,Tb tubaraul i'a in, In, a in I vir fnvi-l-, ,.n r..aai tin:') In, II a I.. aBand it- .t astral g in t ,...! t p. m, fnnu .I--I IWtl a at. Vt.'.l at and IBAi, all i.i, u Iu . la. A. HALM V. I. B. II. auTPUM F'ARM WANTKD WITHIN 50 MII.ESOf lb tily, In all l anrv fur liuptorvd pnaarrly la Rna.klyu. Inquira for patBcuJarB. uf O. W KM. IKY, ltl titaiai Mi WuAuaatbuigh. aa Vrtai'LH HAVt.aaarrATaT. tTILDtNO LOTS OH BRRORH BTLLR BaanUBiItT Inaatod. naar ttobokaa Br J, ' ai) aay, la goat rmlghbnrhand, n-..r aburrhaa an ahonta, hyaBaft md km vara Barry - r m nut prarn M In MM. Ra- aal on vary .-r nam. InquuwatAl War aal '4 IH I lORNRR STORE, HOUSE AND Xffl F'.R V ir ,;. o.', i ,,., aaa pf.r,, y N-. 41 ilra-id ---r a a, . a' 1 !iia.rg'i, rtV bia f-ir any bnaiu aa. A f . i , PtlW. tl T'Yf.uR, "41 i...a, ., HauBlyi uT4aIM LAND AN1 l.irTR PtTR 8ALR TRRT rhaap. in It ..kaa-.lla, naar .' a d4 Or MR r , naul P'4l-i i- , g htl a ., . i,all.y. In .piirraf T I n. i ' Rartorflt Nn T-b. a. 3" Mar'IM kJMAI.l. FARMS HR BALE 'N KAMI kJu rma, a Tl.atiia.,,, Buna,, . AV n, a -.n In L I rftllnatd. nn 6 na.yr '-a tlgO, ... a a tr .... glAil a,r IBarrra, t" una M Bar, .m. aai .. a -g7ii; rtna M a na. ILBra. M g..d Irani MLB mtm Maak BMBt BnNWBaad Ma nraaturttra R A nisi K, 1 cur Hal Pa.-, ,..r nf Cham bar a. ant; atar'lnt to i.t-rr. A PAHTMFNTMTO I.RT-UTW R'INTR it gi-Tvia' ,aiT,.,VI, . -a and at . ... a Tt i , r.i arr : nUa, aararal m , . a itoatral, f ; aut la. at". in tn tivw iu ding ib ltd at,, rn t,v A. nvar'T naoi' al At-pty un Ib pram1 na, a-. . I II lii'liillTV IM fkairary mill. Ill Al'M.TMl VTs tu LET tRiioMS nh 4 watnivnl. rani g l Ja Kin nig. n at ; BBkl I ,i, rant tin ,,, ; Bat . .t ,'... :t - - an rml B4 Anl Wnl n-,., aarR.' - M-i.-i , m I rnnTIM ,, I 1 aarinvail. n-nt Bin. 4 I' .r-vlh a., a'.. 4 ... tu.. trut 7 .'tl '-.ii I' r.i Bt.1 i " l . "-tn-...i Bd il nr, in t f, ? .4 .i.taat. Api r to I, A. ii I1RRL lit BtaH .t. ,n MIH I'MtTMF.NT.N TO I I'T '.- DnWNIN i , 4 twitna mi Bl ti t'S. IstitMi la Mftonr, B. H a ,,,, in irar liataa I. and tM,. ' nl'. qUIM biaia"'. .1. ll. WILCOX, ll.. Ptairlb ana, ltl pOTTAOR TO I I'T A CH ANCR Bit A.-' nt i. lii ''. , nl ,- ,,4latr I latak a r....uis a i i .1 'a for at a or Ian ramdan. Tin- tarna hiring bag t" attii. .1 1" Hi. kiting ntd aakib tmg nt 1 1-. n. I.g hrrtara la a in. p'a.' Iii Rr.'kWti A I liva-t Mi HITBCr.buaBnjtiiaOSca, bbTI'ITB Hoi IE I" LET THE Til REE STOiO lali-k honaa Mn. M Pirwai al, llirmt.yu lianiln "HI tl LOUBWOOIlA 00., N W ..' i i n l N V t,7 IU til,' noi'SE and STORE to u.r rm in at at. ry i . m and tor, our. al Bad, rdamt D Rati, ... ., it-., a;,. i .pill n top. ti IAS BWOODB l ". Waaltingbni al. S. t ! il.. 'i:i LOFTS TO LET I LAROE i.oits -W-aralv ui t ,.'tll.,'i til l-.ai 1',-arl at, aulUi.l bu gtnagB, laarulNng m .1 ill i r. can la- . ,-r ,l Into a . a . I .1 ... ., .... . . il M NRBTONHBBBY. Bg Urand al. at ima . . I.. I. PUB KiuiMt Tn LIT CURAP1N THAT apkt dbl naa laatBB, II I' iBHikBi at iba btBtoS at nd ' i'4b,al, all, I dull up III lb RaAtfWl ,i . , . it I will ia- i,-i loa t.. g....l Inn uda In i tint ... n . pirn. Una. Bil P1M C'l ' tins, it .To LET CHEAP RENTS i" N.i....,, t-.iitl.. r aboa .a in a da,' . i - ,., a c raprraaag na IM T did i . 1,1 ,' 1. 1 ,,,., nl -' Tl 'll ll,,' Apt v nn aft I, hi J It li II I Y. IM 11 r I MB I I'Ma I"N4 I III I lO-k. faOMMEKl IAI. AED CLASSICAL flrbod - a jr. t attatk, will ramlani . M I. . Apt I a BoN JRNNBB, A. M, Prla pal a I In' I.' i Willi INU il.tssiis -f-ii nrsTS l I PAIMRB H B'WFiy, orl i i i. In ..k ,, ran ... ha img bgatri a 1. 1 I-I k ) a 1 okabnlBi iha -n pl liar naailh or to I .nan., i i '. lat.tii , d arltbiual .' $19 a -t 1 1 tar, t' - gaa k, I. -t' i i d ..-.,11.4. a .::' it UK ." i: tK K t i- 'ii NDAT MORtttira BEPTi 9, inr,! 1 IN UNCIAL, tc. NKW YORK 4, Pit '.... H pt, nt ... k iu t,i .......a i, I tt'" i,a t.t I nil I', gatnnal ' 'tfrmmml Malta aara m ratal) art. a Tig r. Mavarl ain-a ,,f MI ..r a. '. i, '. wtrt. tnyB li-t-lij, aid bt I. .,,..( IMA k bltr, Tit ian, y glkaa bSm ai'i i , . at '", n. ..bit. -, laal , . I . Htoto ai... v, lia pritKripal ithnitga waa In N.nht irolittaa, lal ml rant M I M- iri bIabb wrra 14 m, 'r fo ii i-, nl.uary, ami I fi r Ibr II msibal aa I It .1 - ah i, ataa, Tannaaat BdvnnrM V 'I'lu atM iliatiig b lay I abBaulbt tnrad i lira . a I r i at .1. n.i k,i Ittal btb bara i id In i lont lima, ti"- rn i i tdnakB a, .1 Traaanry araa I IVa Lg.it irntatkalrly aotiVB llnla BtoakB Mtta alna ttiidrai "pw ii I T1 l,.il." aulaai'i pli-.'ia t- Uu s t nkl ham bar biau m -it 4 "' taaal Blaaably ' '..' III wv" T' i' ' ki ! 1. in I Wi ml, d up. ii i r t i ,t -'. m 1 1 dm log tl- ran m uk, .i, of ii p"t 1 1 i,i. "ii Tu.'.'l,.. iiti-1 una of Bl pa? otnl, n 1 N I , Ing t aid iii I' day, Ihna nnkbur n at4r gala of IbM) r'a ar ill., at IBMnatV, of Iba lbt4y.ftrB niilli . I i k '- , . I Mm lairn y u,' k" H urn, l.g. 'II,, .nl :p. .na al ll.a ulli.i' ya p day rmt'hadtliT.iBWi The i ' .' igor ", on "ratal nl an' i ; i I f. Aai'-dAtil Trrrantba lurlla nll"urw.kawara 114,11" .'.Hal, tt ,ij,i, l , u... Itt i'- il- an' .. I ! . .a. At P ilii' l-l,.' , , I' ,i . -I a.-r I'll..,-. ,t li a I', if 41 -fa ag. ,. t, ,. t ,, .,. i,, y.at.,,,1,,,., . i :: . I' alt i illn Oanuai town 11,'ik rib" 1. 1 il-.1 fig . .... M, u.'l lln tluib ,f L'bcntoi M IBM At llatotton Prbny, tfc. Rtaka llui Bml aub. ' i a( II .- M nn ,i iu, ,',.r i i.i.ia u. I4 ufCbarliatoa , lbacatol,, tl r- n.i i ia-;- ifaA I "i ii.,- bntM M otto, I I - filbrab if 11 1 a , II Bh rn ti.u i t nl raMpH .ind I .ay maul nt IM AaaialaM Tiaaiiiiai'a i . nt .1 tl ri tpi i tt tin' Ctudmu It i fur Ibt iirnarnl weak : (In g,n it , , .., ,.. , . i TiaiirrB R'""ia Rararnm, Pay nt. I-.'-. " I ' . I'.I I (,-.".' ; . i:.-;i,mi Ralama Aug;. ..' .. .. a.a-ju.ii.j ; T ill ta, btk.1 all JtJ Dllbllt I ., inU l,'7l."a. It, una h it B., fit. i an, ni 1 1 T l . gL labia .1 tag mi IttoraaaB nf t,tM,ttfl nu in tiii, amtaitd In tin- landa ti, Aaaiattnl I .-.-. i , , i . -a. in ind a,tl. UtB oklBB "I ll.v prr t 1414 tan k. i " ' How Log labia ,in, tb ax porta of iim run l, talal -,lai b. nrlb a t'..r ii... w.-,-k i . Work i 'i: 4 i-t I, Anv'ttdk Yalua, Caiou, lata tal ILITI I' iir.blita TI.IHI IktaaM p rn M it. bhla '-' n 1 i',.7u7 WluaL laiab i.in.7vt ; r. 71 , C ,i tainl. MHAlM --4.H4 it . .. 1 1.:., and i. a l.oin H Ml P l , bblS, and l a I.Blal la,IM . ... II 111,011 I try. "' ' IMtratb ' BBatparad mill Hal "I I aigl tMrMB Ti l- I. , a t . at a I .1 UH0tt l ilavmab't il-- . i itdul tl- Or ton Wator Dajarli wit, ;.i I yaalai day, by fr. Ilnaw, 1 i.a ii ..i la win- " lidli .-a : I! iiiiulaaliaiataj of Hltiklni Fund, Bs,Mfl Par. UaHland, I Ipattli... In,.., lia. .-.'.. I P. Haul l.iaat li.l.ia) tt. p D'tiiti "at par, i tn At u nun ITOOB RXORAMUR riAi.iM PIRHi' hoard I noo VM ''lig PkC In M "I " ' ll "I- a li.l dO 7S l 0110 I' H In, 'li.'. . n du ItH :,i l l IW, '71 .p H tn 7'.-'4 Iu II H D-l 'i 7"a . U Ti a ,.. 1 IM N.Y. OH, Rl 15 71 Ifaggt d" MM ',-n du 71 : - ,i Trrti. IS p .- 1"! M ,!.i T't .l Tvl.n. to, 'X'. . 41 'I ... I'.ll P .. bin Itf im d i A du ato :t- UIIUO lln. 11. til .f, ,1 Ill Ill i Mn. ta MM I , id, u. It. .. 8-it, aaBI do 4A, tn I) ii aiu H. ... It Vi . aal il, I, A lOII IL a. ill . II '1 jural do UN tiki ... Bit Can. It . 41 II nOU ilu Ill, .'.' 1 ' - O 4:i BOut du tM 14 IM il Hal Van M la II AM I I- IM .in MM : inula B . . ta'.'a t.i m 4. .v s i,,., us lOIIO N. C. lia N ' 100 B" I-dl N. It.f ill '. .'..ii lll.b.lli. alS fa I d.' I .,ii CaJ. 1a, ... TTM '' Panan 1 H Id' ligg) Bmk ' W.I. "-ia Bl III B. Bp 4711 I0M Kn 41 II TO Vf, ' Ual. CIO B'H 110 II "I. Ci 111. II '" du t MM BOIig Hub. .. H. P 74 "' C. A T'l kilt raw ltl. Con. IB... H i d . 1", h Am. Bt. iia . . 1" ,.ii ma DM '.".. II.. 11' J i.i. . . 7a IIMJ d blO BIN 10 If rtrmiolIMn II. Blbf t"" do....blOHM 111 t' in Rt. Ilk.. 77 Mil d HM -.1 II ..'a II.- III. I. at 1I( ill '.7 l"S In Cbl. 1 II... 41 10 N.J. Cau. It ill inn du . , ,,bH 41 M du HI nu do 4itl 100 kl.A P.duC... 11 Hal Obi, U A VI .10 Bt lot) do H 10 .1 "1 A' Hi, n VWD MIA BR). HM H A Ba. Tl,t H v Pvna. Oau . M IB. T---. II..... B-V M Pargto aLB. E long ni. Cp. Bt. TB m M C it. B a r an at liaa T 1 . BB 44 V HI tr Au C B aaoBa. Ba.. .. tn 4H BO IT, '.'.rt. at ia irM van ,lt AIM BO An tSM aXa) 4 41)4 IM Rr.r R u2 -a, d all ASM T do tr ..a ian am r fin M. R. A N lag 11 ' ( A N.W1 M. I W 111. On. R Bp Tkf -non U r. On. a. t f" CI. A Tot naw tn f'nrn Rr.nk... IT MO rln Bolt ID Park tank . M IT Okt B. 1 . . IBM rtock rTit irrT Ai-t'B Tha at a dartnad by taaHHHH af IM ftaBt ft- art aa aa ab day t p B nH.'v" l par at O B. M TA op. aaa aB rrta 1. 1 "... k rt. or it. V .. rrm Bp. a. ... V r. Tni. a. . M .. . a. .. 1 CM 111. 1 H a IOB IM at a. -g .. ' 7- M M. r II A BU I Mm- 1 ''-ii R H .. Pa ft. at B . I M . . Krr R B ., NY I an R . ' , . . It B A FI la. . kj .. PannflM H I M. A I'. ''I C.Ot .. . 1 I .1 H it Ml It I A TV BB AlJgAIUa ANm ' Sin H " Mmm Aaa. B. PaM. . 1 1 I.. I H B II I AMI aaa. -.1 1 in., t to B tn I Ml t I" II . 8 ..'. I B 14 I 10 M I I t MAM INI. I1STKI.1.IMRTNCB. CLF-AhFD. H KAMHIIIPH t auttawa. c.ll, far Part. . 11 11 1 aril g, 0,4 Maia IMkkBkj Pklto. Irlpbla d A B I . s 1 .. II niter, rhda. ; t , .1 It'll tl IlilPB J 1 Tuba, I It -1-4 Brag. 1 B 1. .,1. a, .1 1' Ku rate, iitj Rnatar, Uarna, l: 1, a. u 0 P t Kl.a L MB llltB). Dufbaa, lind a,drry, i id aA at Rayib tuny, Hi aikmii. Lagurw. 1 1 Mary Lourattn B-.aar Ckato. 1 11 pirtaa. a 1 Rug kv a y. I' 11 J (a, ti it, atntr, ixtpi 1. 0 WaMa, Jan kin a is bimbBrbbbi ha C iil- . I.yia. t.iay. liana 1. taaavr. ROUtajRKBI A OMatW ktatlrlra Blwa. I .. II. I. I I m It, nab. I. nd 41 Jnhlia. N P. - vi i , i.. ii. .. . At tax n, NBA atthria and 0 Pit ta, Oonnati, tnm.uaia, 11 i il.r anal I. laa Briar Baaan. t B RbsmS t ian. Bamta la Pk ak Iptua. maatan O vi. -t I' P . lada.pi la, 1. Kvn y Sm WilaB. I - .1 .1 a. II i. li - I. r P... tba.il, W at ii . and Ou P tu T to rati ha, R.t.ti. d, W . . ... i. . Na Uaran, caaakrt u w 1'rtoa. A Bat . J W M Bat I lltal.C VTt.ltaraa, m d Pan ftuanaa I , May, T O lla.ka aa . ,.a tball ,. H lop, Waatuiaaa, mat., Mar t. da ui . 1. lat ItiJN.it, W II tiawaa. Ug ml a and Mar) ink.,. Baagnr, B P H k A Oa Bang Run, Oaradt i ml. JaattB l B In. Wot. i,lti. a ui., uarm wti.igit.ai, i it aai tnw i' Ikrpaid. Naw BBftav.0 ftaaMBa ,11 a ,1 On. IIA NOB 0 Boat, UBtgklBk PbtUAviptda, tan Hand. ARRIVED. fllKAM41III'S A ..... M.a-krt, BalMmorW, WMB ., it- I.. Win Ualartl. tint 1 1, Triad Plulailrlpl.ia, with man la I At B II, IKK. Ul, M 1" i... I i bla . with aid., tot . l N It, . i'.i " k. lb rnli.t,., mdaa ki K Ityanar. Wi J .. pt , . . v wllA aatoa M K nwd Byi m il ' I' . , a, a III "li. lo brpr Rlrkpatr rk, i i adatpkvkk a tk m.la to lapar t. . . i Arab t Ikaig rtty ll,,'' .i .ta, with mdaa to i .. lia Ball Ik i I' , I , , a l c,p Kay, a nu a paari ra r',-,1 IS rkln. is i . . . J,. ,. . . v, ind-.. a. K liynnrr. , i nt Baw I . i R ttanapatt .' .,4 Ji.aa it ' . l ' . I , ra, in , .41 apuaa, i ... la i s. abad sir. ng K ...ill.-.': Il.yg la .1. j tw, d 0 B i ant I ala. i I c a- Oagi . ,1. , i.., ' Pi, , t .... Aug lOtk . Ui Wl una A tl'itua. l: 1.1 Ml VI. hi H 17 .'-,.:, iv.1 Dr ahtp BBB II 1 1, ..... i.n, Ul M ;ia, I.a Ian - - It n- ig It -1.- . turn 1.4 la, ..nt tk. agaaHaaB ' I lark lllilkiplkt tor li i 1 ..'. ' I .i.g .'.' V.'i. ... . ..tan ti tldp, b tn.d ami, ... th, Baa Toll, IB , " ' i Vi . .141 1 ', I nl. M a . ailiM 1 d rad , a a . i; H a laTI ; t ' .tg . .. i. It apt,. ...a .11-1 ltl lat II i, tog "i IB, lit Batu'la, i.n II rra, nk. ki.di .up I -it', .-in. Vmh pal i" a. o-i tl a tilth Aug. i.-an.ai. fall f.ont Ba tiiatn yara i- i. ' ta " I an I "- r.T'd a'lcb mjav r.n .i.a , i .1 aii, ra Iha lab. K ii, I ...I. T.arlaani, ol i. n...J, tin IdBBrtBBl .1 . rod I. Tiaak ami iH-trl.an. M nl i s I I i'.Ii in Brat.4 Bt .11 at t i It f lln k A Cu A 4J lal M I p I. a.l i fr,a I, . i ..I for Pa.tt t M". i. idtA Uil ti lr, ' Boatoa, fran laattBsH i I, via Ri tnl aal aal tt C C Duncau At t .i , .i .i. mRBol Bttld ll. k, apt ha .. I . : r 14,,-),.!'. I si -i. i . . , I,,,,, .- I .In v il, i- al la t. I s 4.., tb ,i -i t . a -I.., lat AD A t, long IT II. I.wtdai thowr.fl tg .Mr brig -a.ivrl,ggl ai i ' ' i. in ulu. .at .-..in. by I,,,, .in k. oiad . ,- naa about jai t u. auubvu dual i .. ind i id au katl . Bat rt lima ta t . n- 1 . .' II la ',.ii 0 ', p .d tbip OrtuA. I i Liiiria I, i ' - 11 tton, IVvH. 3 ilaya. In bal- .. .tt la knvb . It ' K a i .f gl -I from 11 i nl-nig . , t i Imaid IM tuaMlifBIB to LB Am. indU II .. ' . w ni Hi.' Bank, a .ii I gl t W iv nd a .1 talma, Utu Ktmall, Mnarll ul Kmnataink. Irtag Ubbb tid.'idaini """ Ik BJBBTB aba DM la for i a.t Lai at to w UBIraitoan, a ItAiRrt lean , 1' Mi ! tl, ri do.a IS IBRBH I' ' in... i' t W I kad I tila-it. Win Wllann Piunmor M.la us daja, mih a ... i it. i . in d 1 1 agakt I Di tiat.ir, BluaaM. of I rsak it, nn Ualiutx ' NU tl lo Wil..., Cm. 'i ind Ubaaa. i'.i.'. Itull, r, ItAiti. it, 0 41 Jiilratba ,.ll - it I. in aid. I i Ii ' i .- ;. r . .fni BfubadVat ii t . ' , .1 -. n .,. In l.ai.--i, Ri,, Jan ra at I 1 ' it II..- In a. in at d C". It' Lawn . . I ,M. V". .l-aia "i M . ,i -a M Ml.' . . Wi n. .gl .ii, It 0. (ra I I I PT B" ' and Itarv.w. Aua ' BVaigl Campy, Ltnoa Ruritar. '. ' -; ii tl s , .. Hnrana 1. daya, la U. II I'1' -at i, 1 .ii Lmvar Q ta- I I 0 I. n .. .. 4, i . ,. c 11, ll b)A, with ooM ta K , .1 I' ., i un. Rb ng h diii tb j,.timla,ro T daya, apart. A ns lat'lry. 0 'k ai. I la ,1. Im Hvdnay. C RL ji i ' t ll .'. I- ' nil-, ., ii, bulla! in bviyd ait t II Mali. B at- B 7 daya, ynilow plo. 1 IIOR1SB I' .u 1 1 R. . k. N ina, bVataa. .. ka li J O llayk n aaffOo, ' 1 i I .. t: I t i t itagxai. , It ' . ttaiu'nrd ct mdaa. i " H itulnglcav Or', fur Para hiolui put ii- i vi, t,, iBpAlr, It It tnl it II. AbkM h i , I. day tsnl. I't y II ktuau ilti.l. But li 8 daya, wood. ti . Alaxaudrla a day, Batl, 1 1 I i i, - iii .. hi diva. 'rlu Irr, I Ii, WaioMs 1'iiya.naUg. on i i I-,, lumbar la It i. .4 ,i On, i .nil, art Appli . i'i.t . rt il Jar, lalb Ba ) II i i i' .'.IB .it. i ti-u. O.ra n w Dortr, B B, BB Nap It: intwk'ki N .i. i ii I i ... . wtili lumbar la I. tin. ai I On. M l 1 1 I- I Pi . vi.lmoa I lay. I' run Ct 01 . at i ibkTBi laliiaal. r.i V ! I.i. 0 !.., 1'iah ' l .l I'll a .1 CO. i .1. 1 iva, Uub aud liah ka I ii ynl a. .1 Bi -. t I Ml."..'. II .r .-iglnu 7 .lava, .laal In (.,- B R.ttnv. II nl Ru I.n a, it., I ut f..r P rll.. d. :i 1 ... ui Ua'.'. H. I... dtdata, litu. Iu lty. lint Mil .. c ,a. lumbar. -. main, K ., A I . i Raw llalfurd. I' - V Lltg II, O B, IH dav., v-.ailo B I I v , ami On. I It Ji i..' - tint .in . M. a-fait ' ia)a, lumbar t. r p tii.g a.d t ' ii N It:, i u. a, J.j, II at! '1 iU), ablp t tuber ta V. II W.I I . A J Dyr C In 1 , 118 .Live, lumbar. ii. ,, 4 i K lay, Pbrth ,d J daya. ui k Oa ., 4 diva, lumtarM j, t Ptya rn. 1 0", Pi ,,. ii. pt ian BaitHnr 7 ilava, lutular. i iy (.'iuijii, W.i... . Ma. iiiaa.,rl I BBBtl , , I II M i a and O .. v; ,l ,h i, V.. II 1 L.i .lumber to B u-t w-n p,d Oluiti". I1ELOW. 4 p ift-lat A ant, fn III HuatnO. II ta.ol ' i 1 il. tin 1 rmp i 1 11 liga 8AILED. 4. ' t bib .fhlpa Puma Dm ua and Bapluuas IV i fur rl ii rranciaorj Oaiaua llavra Bark; Prtdlutrd -ul I., a fur Am-t, nlam. BrifB Aa i rrr, Kltgatani TnulUo, Put au Priuca, BaM P .n.l. jut llat'a. . iblpa Bk'i ' 4iii.Ui, Brliuk J H.alpaB- , ktaviv. .1. nil ah 1 lulaa u, LlvarlH.!; Uart laa. aVAIatdaini Tt ubuU, Anlamp; Jubllaum, Mn u . ii. Qtllt'Tal. : U ' I '. Barb Hv.va. ... Bum a i, Edmund ll.v,,. Kata l.intxiln, i ..-.. .-. tj -rala. II. . n- Ui a k nuigiu K Laabatb, IPros.) OoM. SIMKEN. tf pil I lal Miry A W uu Nn IB uh inH. i. a t; frutn Baudy Hook, ably Albott tkaV Ljuu, boua to. la'tupA,

Other newspapers of the same day