Newspaper of The Sun, September 11, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated September 11, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

I I HE NEW VORR Si'N. rnrilleriad by tha Km Turk I in A al...a laity (Bunday etiaajajad, ,.n aback, fl i, . akfltBtn at tMd(l tba Od Bin at 1 nr kaner of fnK m and ifMH,, ataaata, and B.. Tl ohT. a... awe. h. ala ay. p.rkmw id Aaa towl, und th (ni'nitii ktuae m Th Kill T flf" ... rM ,v xmnr, fl, B.be ''i ra York (Mt and 11 -init.. at EX AMD A qCARTO CRNT PFB WICK ftngl OapHM OM tkatl Br-tThm taofl i.y ni. p.,,. D..r,. . avaapag C . IkBaaa itir.14! -u tna mi "li. mi Mi l IKi PRR DU. THt! wicsgLr tOl 4 4a BitHCritaaa al Ri'trBBBr' ItB OflBM k I tat oi a,t aa, gl, ami.. O -"a. ta a . paumatia a ..il gratia i Intandmar i'a-..'a A id aa "TUB BI'N Oirtia. Naaaat a id f ila.n tr aa. 14 ... V t HHPMif hkvi'-hai,, l 1 ," Ha "II . Ikll . . I ... j . , "i'.' 7 1 ' r , it. lat Ba -.-.. I I. ,i I I . i t i ,d a l ... i i I "' ' H 1. , ' , a f I I I , ;, i . i , ' I 'IV BI 'U ; I . t"-4 ,. , 'ttjft n in 4.. i .. I . . .. , 1 1. ... . n , .,, , I . ,, , . i.nd.a.niK . ,,,t.,., . v . 14,,' i j ItARNKSa MAKER. WaXTBO -T7. B ' U.a, rra . tirnraaa. In wlnyn put hi . taf p . '- a "' ii i A MKNl.KL. Art )M Wil r, H V - a.' I 11 tl 1 1 ARNT-Sfi MAKKK8 AST) 4 M Ti'lt KitA awikal IM bvnaa ma -.d .t ... . u Jv.1 al-ly A ,.p. lo GAJJtOUM. IAURI I .1 Brvtaat..pt. C ,-i i,.. 1 1 i, 1 1 A K.N ESS MA K KIM AND SI' I f. II ,:.Ty ' "anted IfBl ... . . . : .1 I m, atnxl, i , ., bmiI II ha at. all ....... r.tl.-la. ar:lb Balk I .in. A.p at lli' I a . . up -ti. , . ,.,, ME M IT ANTED -HO ViM'Nci JlliZ Anion, i.i au4 II a havafl i..,. , i ' ' 1 1 kiii ii i I a. mi Z . . . I- ' 1 M i w i i.i. in i II lit i r . i tar. Mk and Mb a... i. itrn.i-.. i i , lHW. a..44'll I)ayinci:km-.I)-ii.vi,ooni rua rim i L . d. i am Wi,u.i i i. ,. i . n-.t - an aMii aa Aa. hi i . i I . a bbajir mm ba farniahaj in fiaal . iu - ' bat, Ap.iif at uy u ,.u .,1 n--M. . a M .tj '' - l rW J' ;OLDlBa WAXTKU r)rt ran U i A ..! i. iba -I..I T i iu .. .i..., t ) " Hi ii. "I M ki tti Mf ui . .iu . in . . i .'I. etiA&ilia; and BMU.aal atl'Mdll.". Al II n .lK Mm M l a r,i, u .ii ..I I., m ... i , . W.art, laMTVlllg in., la..' a v a i-.. aaAi . . nau.A.,ai I. il.a umlt .1 i u . nmJ iAmc y, :y ii uv v ... n n . u , i .,, Mljaatat, LmM .M.ttWUt Uli i, ... '. B. A Rl- Ml 0 '. . i . Mft .'I ! ft '! gouMEiM wantkd pur rui I I ' Anii 4aUi i. "I. .IM. . tana .a a I ar, .aj Ton, f i i. ( ( ,. ,i,.i., M laMra J ii.ll.ioii, md yadam .n- I. .. A ... .I ; , III. 1 1 "al jnU.U leV m N .1 m VJ VllKI.I-.IM WANTKI1 I 1 ' .DII I. :t . a . n.... . . ,1 1, H . , ., , 1 I II . a-l ;y an I Mor-vr aa, ,i , I 'PO HATTER I A. Rf ..11 10 i I' .1. f A 1 LP I V IV JM .vvrr.i) -FOR tiii; re ULR a.; .if ' . In,- L.I ...I r aaa ti.a .. . t - . 1 :r.. 1. . . .... II'.. lima I n p , .11 ...ui, . 1 1 . ,r 1 .1 1 '-..! . uj u .,1 .1 ,l ..I ui . Attn IV "' v'"i P 'Jl -i A . . ' i:. ,ai h. r.i 1 ,, li .t . ... nr. . la, N V. r.iv. a. 1 . 1 -a a J A KTIPTCML fhOWEU UVKGlll . , a a . l "I -1 . . 1 , 1 . 1 r h . 1 h HI, DKBL'Uiy.M I... 1 II .. , VI , . LWICUt Ii.dai.: U.VKRUI w.ni. ,;' - :1 nlai until. r m ,n.. 1 Bl'? Aj-llv J. v.. UEOJiDd hi I J. -vl-aiy. awaaiM aDONXKT FRAtfB M K K I WivrR')-' 1 1 i. r . .1 .. aa - . 1.. 1. m u taraa m ail ia, 1 1 ' .irk..i airaai .u l:.o K . . Jl.i.- 'a I . V 1 . . I 1 1 BLT wan SSI a LABOR RTCMBBa a .. oka, .. ... .1,. .... . . . .. tiu alriiii, 1 la wauaaiL 1., ., ..... 1 uuui ' 1 1.v m . . 1 '-"' a.w. im and A.u.iy ala. A i .. a aiilwi ajirla lalal) Inntlmi. a.,.. 1 11 CEWINQ MvilliviN. wvsini Mi ' 1 a n - I .a . . 1 w . V W . .1 I . ; - . I ,,. ,,, nvvtidaa la a-. . All I -. ; . , . ,, 1 . M ; ai-HMa - II t A- I 1 . I .1 .a . , la-a, . ... I. 'Ill aJKWlSU MACHINES WAM Kl, l-fcK k' awaV wbu wwb tu aarulu 1 - a I a. lug nuv'lliliaa. 1.-1 n.a 11 y 1 1, a , I ji. a t I kind uf wurki blan auuia aiakd aaarar u laaru I i pa t . . ..1, a iiada. lauiaua al Dalai 101 a ttu la. bd"...r. iul(IMaiildl CBWIMU MArillNKV-I.AlIM TAI 1. Ill J t arata.i w mail fc w - - , . , aaa.i.iK ma lima - aitna. 04 aaop a - a , I 11 ... l AT,- liaiaal al. Jv J .' .. I T, "PAILORB43R4 WaNTKU Ii I'AXM 1 1.. . 1 . . ... Wala.irtl 1 1' riu ... ,1,11: iii ' i . . v tK AK'llCI.I.'M.FOU NaVIaH. ANL'Mlll.tt OK BUSIKKSS tVAliUAM i.aw and aa.'.nd aaji't. au. t. aa Rfoaark), bakafa, p llmbaHa, .srlauitei'a, ai.'l Bl.rul. V..I u .1 11., (hla laa aa favurabla aa any Ihal nan lai luttfld Eiary arti.-la . A nera warrai.lnd l.. Iia aa laiMaaanl ad. riTKWAKT ri Waaj..u tVaoiy, oa.l at. ....... Br.aaiwaf aiid MD aaa. attl kaarVM IKON PLANBB FlTOHBtTBQ MKK a wii. I'laj... u aal long, M Inbbaa arula. Ill lucLai k'gll, Uruaa and dUWb nai l DKAIuni la OUUIalai ana l aj. 1 t.i . 1 .. : .. a m 1 u 1 -:-..t uidar. aud a apUauiid araaliiiia av.. 1. .. .. j .... 8TLVUS.S HUiirilKK Up,, :. tim at. jTl'vV KNir.SR, M itliawat, m;.' I. I: . atruka. Bo to kit bmaa piwar, a kaal pullay 10 faald i , in p, A, .. aaw and parlvol w. . a. a d at aba ta. AlatO AN UYRIOHT RNOINR tVuatk eylin lar, I ' -1 , 1 i,..ka, fi w -uu ana 1 u pT, pp:n,' and rnvar MX. Aaoom Upriglii K i , tM-lnah y-- .-. 1 In. b il 1 ik Bj a 1 aal arid pulla i u , . -g. ramor ini. aaa 1 1 1 and. but m n I dai a. . rta. J tat nan. Will ba .1 .. . a.K.i.., nl. 1 . . 1 1: v 1 , 1 . auB atM BSi P-a..' at. MATOHKS UtlBAPBB TI1AV EVK.lt ! All kind of 1 oa aaia aBoaa aud akoa klaak 1 la v ". al BO New H-.a...y. Iat Jainaa and t H.i.a . -I. P'diara naidod, -is Naar Bowi.ry, N X. , aurl ... . OaANGE 00 turn milk War... Hnre! K llakera, Qpioaia ai.d BnkntU auppllad m B. U. H A I'll Hi' H. i' 's JO B4ac IBS laj-' W MU.ua . "t, N V I i'.WIUa JUCHINE8 FOR BALE SIN . Bk Fa5, 'a, w BdWl 1 n . ri 1 .v 11. a 1 BBv ,., m B u.,:r.iii, aacuangad aud raailrad,y 0. . m.Rni.s. , i . .. 1 N il Lot ul . ll.k.-r C and 1 Uil ...... a. c:.. . mil IAaolM jkTEW VOKK KAOaiNEB. ur.i-or. 8TKVESH BROTnEB t OO.i IU P.ail al . N . a .a. I ' Man : 'aoturara ai.d Uua.ara m ayarjr ilracrliA;. n uf I tal;"nara and I" rl.il la BTKAM RKQINTB AM linn. Kill, 4 VVOUUWOKIU S rl.ANEUd, . and all i i w .il Working kWUnea. ' 1 I-U. a. l'j... b, 1 'I laaril.nr aud k Rubbar Bulling. BABBIT, and other ! JCOifponixioa, aorrALS, with all iHi-ar ant -laa nvadful In a Itucliine Shop. I Rnla M . ,' t . ' uf , "D. DICK'S" ' Oalabratad Aiu k'rA.. ai UtAB' rLUCHEd, d and Barrta' Patan ISiflirur'ltai'hlaaa, gTrara Dnubla-Aoauuj Ball Valve Fumpa, BJ lat.patM k graa aarlaaj.aod many oaoar T H E $S&& S U IV. WUMBBH mh,2 WKW YQKK. Wj:d:sia V, gSKI I'M vlHKK 11 ihhi- " PKiUK ONK CRN F ii !,. A ciiExl' i) cj ICR rv-tifi - M a I.i la.. I rilMf M t ta 1 T II PParaklp y is, in i.K,. . laMrdaf, Hi a. Fir pan ala. mfm $ oa afd uPa II, Rial II r. rr t. i Fa yl r al Ilia l,l3ri .:. -V ib..n a and kjf aka, paj j. 1 1 1 PBBA.P PA8SA0I Ti) I.IVKhJlM iU-IT V, ii. .ii, L im ta Pukata- tu , ft .. tMVKAl r.Ka .a a Ina i.iih a ...i. Par p l aia ( na ... I ia4 H i ii.ua K. II . .n JAWJR wii.aum in. a . aa IilR LONOOS-SMI.H SKIM'. 10H1 -l'i.,rl,.i,.tl.lril E R Paaaaagara wiU ba aiaan ,., -i aaa .1. t. . .ma and ' . I I i b ai . a I I . i : kTBaa T lVi.iiip PtiHi RRIRV r 1 . ihaaiiv. Parpaaaaga . .r m'HM 0, HU .IIK, Hi A , ita at a Fi) I.IVKrll-Oiji.-r.ir. A li.i a. . a an 11-1 an p DRRkllNilU ul 1 Oay Banmaia WW ,, l la,J av aa a 1'. t.'. Ba i-aaaa:- at lad 1 'ad Ha. ktR i 'H 11 I a - . . aaai ii. laatna ..1 buard r.ilH.-ii r a... -M. DaWAJIRaT, I'Hhii n . I :! t'OK LIVErtlM L-i l dtaAOB BPAR ,.,.1 -1 ,-, . k-i , URlfRRBRi ; vi'i .Ti.a Pa II Raat Bvaai .. . ijth Bapaautaa I , 1 VN.MiilH . lulu anai"l t ua t.. 1. h w. v li.iama ani;.is. .. Pa ma a tu W CH) 1. is Burootr 1 iPSBJ 11 r h LIMB A iiti.it 1 .. a 1 bp ill ' via a '. 1 4 1, LUA 1 1 a d. .ail .....I .y . 1 I d.y. A I a. 1 . . I "i 1 . aaj 1 . ipp v. n lai.,d. I'.ai .N . a.tii I H .11. "1 1 lAi'.. la TA Utla ...A. 111 OI II BlaAOB A Alt 1.1 Nh j il UFRRFllOti TAiJAKta raa.aif :a., H i.. . )-... i.y Mat I 4 i' ..a, baaiaatkata ipai aauiag aa Ika kaa .. ..i I. .: aa a dj v i . la. i; . i rakafi R BR ia, v. i .. a Ikraaapaiai , n a . A .ala, tfirtanf .a. T'.n.iai. ,.la;aaii-r, O.i.ail-lli aaj Uaiaara nMvt'ia ,in PUR u.n m. HANa.a r Ink . aai, i i.arak Ba.aala.i Qa aaa aurilti f E. .I.1 in tan n .ii'.aaii li.'i'X Wli.l.lAMA il IIRIR frrl - a . R m Ii) LOaftX)BDBRRT, OLARiKltf ' and I. v. . . . I .. M-ii U O- ii A.ain- .': i l.. ii .1 ' ttr-l ' i" I i I . . .! I t: yd. b i II i in ii. .1 AMKBlCAM UapttJ ma a, . . ut allaaanlaii awl l it-.l Raawa BtaK ..! ,, (j .. ,i a ii . 1 iv gipl, II. rt.t f ,i N ar V a I i .i "i .... i. d in a In ii ala... ia. i .ml gs'i i iktiradai aMad atilk p , . . ,, I 1'- l 'i 41 ta ini fnr t .a .1 ,..a. i : - a 'r I I I :ia ir.n.' pal l-i -la l ,; II , , ,li put .la y Map I Baa. V ' .. .... , a ... II .-I -.iv. N V a. . I'.lt g.BEti a BR V II. : llaaa l k r katrtaAM W l.l .l. I.Y iii.l A r.K.N l -s I'. laa AN J LI .tR liOU. ... a I aaslaa a ug "ata'a al v) KKNA TOWN, Itvu.d. - T t' i il. Ria T'tik Biltl nilBl'pliki BBMk It p Oal pavif in! atd dia-iatoiln tha.1 fu.:-p.iaiarad 0 ) la i"i .t Ir ' 4 -aa apt aa ; inn. - . WTV l'P RRW VHHK a u iMay, gn t. .Mil. , ;iv ... HA ill BfRRf 8 ' ' CITY RtNOUiarRR .1 ,,. , .... i ... i aunaj i JBaM irAiy, at ua.a, Jrnaa i- Il N ,, :a OP PARK i;i .. ,iiN BTM .r) a. l. I aa si . BCBJCIIVIR B'" ' .1 HlMld"0 US Jtl Rta RBuraT kata gaaa i n ... . i oo . , ,. Bat t 1 Pafla II . II mil it i. l t Bailltia Ailanip. at ial.in-1 ... rf., lat-vi ., i, I ,( ...it t'.a.r frin'l.H Jaa : t irr f at I in C..lli f j.tllN J. LvAtaS, Kit 111 at tl. i. bg d . r rm 'atn-iit .a ran raRtltV aravkt aail.nga. aauaad bp iba rat'im i-i .vr,aai! ,i al.iuua1, ji Kl:.:i." Ili-a C -in.-inv wi.'l ii I dl'ip-llilh II atnntff Ya.k, ua Aatutda , lb. I4ui tap i iu i r. T.u i it Rtaantar Trill yiflrtf t laata htrt m i'n 8. , V ml ti kud will oaJbUua ad ae in Ilia all .ir oottrafl tun aatua hi r-a.-i . jniis u. ii vi. v, Agant, Ci -,. .. (Sf tha raapi ajva a aaiaat i ..i ba ip. .ii IdaltuaC ipBijr'l Ptw I Paar ti R .mi R raj. 'rAFtOOl ; s MNK- A , iy UVRBKrllli FAOKIPB Tlia auuaorlbarl ' RgUUM ti aant 'rt:fl. ataa df aaa.i Ml I., ai.d Ir an Ufarpnol bl t ' r flaff -r;t . !tua aakakti cutapravag a. pant laa fiaariug ablpaj a 1 arm rAi srin r . "-I 1. 1 . mi.R. Ai.nioN. Ill'.r" VIINiif HIT MtNi'llKHTKH. VIlT HtY. .1 M VtlVVIA. rXMdTKUakTaORaj I IK VI) rTKBT PtllNT RHUtlRT. PUlRNIta it. t It HI V f writ. C'VUIIUIAN M..k ii, t'a-'l .1 a il.i othara. aalup avary u.u ua a. X1 P a' i ta., r I aaa aia a'a.. UTPIIta ' r tUa x i.ini: uf L'iNixj'a pvi:Kttri, , r all at Mak t iy aranl cuiLtioaVus ,n libaral ' HI.MirTANCKfl T'l irhland, AVa. I'. A Du a.aa. -..ul l.no Li 'aaia drat la, paTaUi on ana d. l liatul tail Byligland. Ira.aii.L RvaJllaitd and Vaaat, al Itaa IaOWRBT RATRR, Jt I i ,.'... i all avtlaitlara. may ba (atd oa aaa at rtraylrBBw Miatoaa piaakyga atnuri -tu rtraniTP 4 00 aim at. Ra Yirkk aa il 1 I Aral i l l. HM1 ill A i varu...l. NiKAMIIOATrl. rtUAKOB K HOUR FOR BEY PORT. Vn.aiii iin i tlia .i.t... Hi. rtaaiubaal RjaYlv)Rf a lit taava Rata Y..rk. I'Md m Bub nam at. RtUpj 1 , . I . aai 1 1 1. d. at a grgkajBi 1. M.. a'ul K pnrl i A. II. aaRRBl BB) itYBraaB i'OM.Y ISLAND FKRUT LANU9 AT Ki l K r II.VMll.I DN. T II R N IUUUN Lmtm Waal imti N t (. IBM 1 1V. ' Bi'ring al at ,i. IBM and l'i .I.y at al V V IB V and Jli. Pint. N. H . al 1". 1 an 14. Fara (rttk tut iru lauU, ui uunta. Bull Is 110 fHEAF EXCKR-ilOS TO CMIS ON V Huian la... i 1. Faiagaj .a I Hu 1 lata i farry, f,.i.l Wtnlahall at. Ia t' a RaBari and I ' .11 tarry, lt.aw laavk livary b.air ll in C A. M I" . i M. Uulaa Biaudua arar laalt air to ; p. M. ratktlf ETCTKSIOS'ltBIDDr.F.'iJ OROV'tv AWO ..tfaintaaua "Mi r Au'Wra-iu" iu I lln. ArtkUl Willi of wilh.iul i . i ?.r aa r't' a.'itu Api lyki i. WllatiuN. fw Walat, aia.ia. aul lBaa10 PXCI'IISIOSS-TIIK 'FATORLTI SEA Aat i i LDL. LLI.dWUBllL Willi kalnrm, Ac, i .-' f.fU-i-, wdti irr ailli.ail t-kriiaa. f.,r B i Makf , liaigw Ap. Apply aa JOSKPII T. MAR- tlR. IB Baulk BV t.iMl Hm'lrl MOBMTNa LINK. TO PKEKSKII.L THE At BORA liaavpH Jay at. ptur pvpry DauTTllng t'A M La., la at Waal lUtk ai.d BOUl ls Ynl- a HaatlBBaVj U bb'a I'airy, TaTyoni'i, a UJ Ultga ltv.'"atr.a, (Irnaay IN.iiitand Var,,, r.a a. Ha 1 11-lV.lgi BBBI I'"....., at : P. M. aula aaan'.tl U4AKI M KOO.HN. DO ARDI KU CHEAP iioaki-kink 1 1 r n.a, .11. - KOatiabl Ii aird, fl lib ii tn a a neaatl tad.aa, tlQmt 41 7u t. t; gaPABttBAB and i a. B Si) ki I kkB pail r. aitli pMBOl walflh- aa i a'.l night, and ludrfiu. i by ilia act i utgiA , Laaa than laati'pnoa. 4a Latpaaard at, uaar II ial ..ayamlCanaL a lit tta,l4J B0ARDIV0-. BDIOLE OI'.Sn.EMKS ..r a i n.an and i.itu iu n'.Ann board .la auliiitulilii Ii "ina il Tti fliBBUBtBl at-l aBtiajaao la V.U .ra. II. VKLTI1AM. aull laa.U't i BOARD -SINGLE GKNTLEMKX AND lletillamaii and ti.atr vpItm .-an lai iflfl miin aj dad wit u uuard; a au two young Udiaa. H.iuil hi .at ' 'n.iai.p.i .. mi-,ian.., with Of will. . il t, al IT J Oraaua irh atraat, ua Watta aud Oa... ita. ay, aub i ta. 'ifat FUBNISnED BOOMS TO LET WITH board, or without to alngla or mar nod gaut! menandlualr wivaa; ala.) two youug ladiaa. day tioariiera can ba aooonun'alalad. P.raaanl luaatii; ava and atagaa aBt tha door. S3 Piltu at. aul4 Man LODfJINOS TEN CENTS COM POrtr" aliia aiinila twyda 10 ota a night, laaa by Iba waaa; an,. .. riauu l!V lai BO ala a ntnt, or 75 uta a wank; (., an and wtta 3T ki 50 Ola; r- - .ma with oook atoraa, Bl.nu a waak; n. aala aary low; walohman up all a k L at Wiiiat.uo llouaa, 1 j frauklia at, naau WaMBroaewv. -ataa - kau4fi4j aao ' itaiiHi. i iiaik mi PRBjviDRu r i. ruua ' k Pannly an i . i ajaai , . i, OX B UK INBl'Rv.M K nal'.ai 114 III KI . KI.KI il Ki I 1,1, fH, Hi ttittiiiirVat NKvar r.iRg BU PI A L. WITH A RAMI OAPI I Al. (i B1BJ BBV l"aar.. ia Btiiuaa e4 rwa grata Bl tiw Vcata aao piaar Ckaaa Hoana aaa S a a D i a a t a a. a I. w. . a. -aaa, II y. A n . r Riitaa, R Pi 4a n.tiaia, J- .... Mavaay, A I Bliaiaa aa t i. ta .at. . r , a VI .aiurar. I M I . A .1 th. i im A .i la. tl . ..mi. baBa it ul B P.a avoaa. A I' Oau i H H.y a. N am al, a igra, ' . .ail, KI . It I A if. Ii U. I) aBBi J II tl ti Oi rt n. i. it w, laaa a ii U Ha dam II - gi A I. rut. t f . in .a, i. . Hi ii i Party ' P. A i ..i.ta, I K II ... ,... ' 11 ni'.a. (I .. I ... t nall Ba. .an. QtVartaa R rw iaang. Ir i R -ta-ta, Pliriltiill I aVtirajnaja Wa lai B llritlttt, .1 -a I, W t) .aaa, M P Od . WAI.TKK A .Kill, I ll p .Milan. i II PBUTUI.NUHAM ri aaanrar. DRlX C. BvlPLRV .a al , , A P v'AI'vv'Ki.l. iainaaL M d a O. ..iiiaaa, C. I. Mm URl.L ii .a'rn. tvt . M D.Maw V.rk. M a la-, ta gBfraTRadal a d annfakUa. and a ..I .in. Mat... , I. . i a I t ' . a am mat of auiiua. arBM nai P atu takt faayaBHt ata) bmVt IB aakaad .nahaifm a n-la al IB Stanttal wini h ta ttrg ina tyaaaaa.it. . t la owaBBavaaaak Bag lata pat au.,,t i.aa.t a)i laa rati f bi '- pa .i , y t.y I a a, i mat .a, ,,f ,r.ata a? Ia.lu.tiaj ti. an fir aria-ant dua w lari Iba .i .oy laaajBgiapa aUkt in aaaa pari at laa aaaMrura mat tag i d a,. I i ally, .nnu aiiiiually. ..r ..aaVu 1, ti Itv nc any ii "iita. ,.i .aa a. at ii aal auM I' .-naa l- .- ,i..:n .... u a . , , a ia Bat aaaaaal paywaauta ka aa r. , ta . t a t ,pat airaBiaat af two paargi aid tn a aBgaiaf a It aaat 't la aad 'IB . in y il li'-.r i.r , it fthm ti RB an nihil aiaia I' al llin-n yia.a l.u lara, 1'A,. ate a ..t on tka aaaM prut wkaaalaa ptatBraat w t aratda ta laa m my .ani aaajkai rg yaatrg PagarwB kaaiad for ttt or tor any karat afyaara tad aa iba parltigiakng tw t pait .'ii -ig anal u aaa aa loaf aa any annul rant ial ,a atoak raimtai P- PlMW'aUM nn almrl tar-u and n ll-partii-ipatinA a i. ma a... aay in 044 -aVulowaaant I'.... .-a aak I. i a Btrg pa, abiav tka raKaavi4ali laa nf lhaiaailfal t.-un. a t iiim ua. ..u mIa ung ia. m, in 44, al a M raawa oi wa tan:. , utttklran! tluayttatata a ..i a.. .in. prattalaa iat aba mat atnraktai rua. I rr r at' it a. ata ,.i pta . ,r arapkt ta ta i ai i rav.-nt rl laytaaa invi-ii-a, aul ka . l In., aaaur. I . .-ry aa. an laa BaaBBBBBI vi A tin i' i na. a' ' w)'U pratfall ..r, 1 1 ir ma-n laa I ., -t a I a . I WfwXwn I M t a r i .all 1. lyt'l-iyt'. . i "i n,n il aii ntu a tl.raa aiU to. to ra l'i nt wiia trtay ItaVa paai, Hi- praaapa ia . ,1 tBraar pdb aaaBBtB at'-' la ki"ii grakl ' la'a t.. al; ata. twin r 1 ' CVand Aranta waotad. Brad anU ba Irrala I v ih laa aaaa" ,rai kankB 'i Tfi4 mil iiiitii i. pBNTBAL RAILROAD 01 rIBw -r.A V a,V. Imui lag ol O rtaau-U gl .Qa martlng al i . t i j. i auk atatawarai i. a a.aa.. a ' ',V i ra K.. r .t i-i ai aVratuB in laiiug' j Raig ad , , t Ita erakn Ai ma. I ntitraf a R i ' i PiTPIRI Rt ait t a wt.tr. M M RR AKRVNUrMKNT iruj JOJBt 14, 141 La.ra ttea Y irk ar : iia ., aaata RiraraM t'fli a, f.r RaaVm . t -a, p. It rr.. iru, M.i.'b Outkkki .... . ft. A- . Bi't. Tkaia A4 4 A. B.i to Rtatoo. WatAf Oa) ' i ,i, ,. ir . Rand, fiaiil.il W tkaabam . p. a 1 ik in i Tuna Puff RtoVal kjariol . k OV a i awl, Rpi'mg, p.,l.i .r. UU , . Aa la a TBa roll l"tia ,BVa Kau.-i. L.: Un. AllBBtaiw - and Miu.'ti Unuiib. Hi n.w.i raaiwrot R nail ting. a, air B.a WiaBi ru t:.raaa : .r Ka-nn, Allan a.i, ., Run'. '" 11 rr.aliii-g, Pilla'aira, and lag W.A S .a.puig C"4 ft "U Jaraay liny In. augi to r-.Uatiunf. KXPRt-"S TKAINH POR 11 1 RRl.tlU Kfl. T .1 n a. a , Ri .pa Trail tnaa Raw v -r, ar Brgg at Uairiaiiig at I r. a., auuia-iuig P.ia ant W.'.L t. .'i-i HlBt QatHI bl rat rakt. N'.rl'.ani Ol rkral Rajlnaafi N f.1' aud B utu. and aub Cu'n 'a r a . I V . '. K.' r.aal. . , , ruR in no1 mi kxphraa iaAra k 1 a nip. BPRBT, iravia Naw V ia al a r J W' '' 1 VP j. .tal uiakr ,g a' taa ouiinH. li.ai aa UrWbBlj BTlttl Pain. .y van. a R.tlr-ayl -wiln no lia. 'fc . "' ''ra Id Pitt,1. Irg, and I'd rata to Oiamnattl ami C'utoa" a ilr h..ura aiua at aaral ny lakina Ibta train LIZAJil 111" 'it I' AN1 RRW YORR KKRRV latra Ran V f."Ui P r Nu I N i Hi B.var al .7.0 and II f a .. 3 at. 4. KI and A.BI r.l T...- bob ; it Bargnu Ingul and liarutara afar. lair a ... j t. if i a-li an . ..- mawf .totlN O HTBABNrt. B i;aiinl,,da t. anl4 1 Vl"i 1861. GREAT CElfTRAX KOl'TF. FOR TBR YY RBTi VIA III DSON RIVER RAILROAD AND NEW 1 ' 'I.i; tLMR.YL BAILUOAD. BXrRKXS THAI N.A aVATR DKROTS BUDMOB RIVJIK RAUaROAO cult, itanara lx arTirii, aa rut.iowit Pr OB ftlatllllaBB ul Pi an ailth at. lUt. ia. AW on a. a. AIT.BB4.B, '1 ii 9 .In. A in r.kt. 11.10 k.M.ASo, AN f.B, It .li.il and Bnir.l.i T a ii aiata )ta lafaarg, io.ib a. a. 10.48. a. ..... i. . it ai.tiANv witti aaw ro&a oaaiaau l.all.ka-al. rua g( T I K N KCT A U Y, Rt 1 1 : 1 1 K ATE B, I 111 A, BATAVIA, RoMK and ntntl 'na ti m PPALO, R. ... , i w.' it '.-.ii HIAO vtt V I'AT.t.g, Ba.ir.aad, Bl AI'E.NHIU.N UttilHlH, HYBACl "E, Ai ni RN, OKNKVA, tl VNANDAIOt'A. Ira, a i . .. t . n kata 111 t'r.tl Oand 818 i. ua LAKE 4UOREt BttlALO and '.ml 11. U '.' i lllil.VT Vl'EITKRI KAIL. .11'. I r HAMILTON, TiiRilNto DETIMIT, il ' Ai.u, TOl.t'.lHJ MILWALRER EON HI' ,A I A CROsgR MVUKilN I'KtlttIK OL' .IIS UAI.ENA ti n t ul III Ii. yt K. PKO IV HOOK IB) tvll VII ail A II.'. E It I WA LIT Y, KI.INiiToN, QllNt'Y. KI'KINiillKI.II Ala ftiR HT. Mil 18 I'AIUO. TEHHKIItl IE IN IIANAPoLIrt lAILlaV1 LLE UiMOIHRA'FI D1Y UlLl MPI B i.'LL.EI VNO an i a I a.au4f r. MOR.TUWFAT at ul iol I'lIWEaT. NitRlUEUN HOI TE, .. ttnaaagag win kraiiti i Tmy , arttk rp.nYA I O.N ... J BBva .a BARATOOA R.ala, 'ii BAHATlPIA V. ,li i I U VI I. Hi I I V i lit H LINOTOR, FT. AI.'tANK, ROl'IR P'UNT PLATISJLB'.U, OaOalURUBXIlai MONTREAL. A. , 4 la LOCAL TRAINS Laa.. N w V ail aa bOoarai Prcm C"d .. -a - atr.vr. , ' a Tkittitik 4BJBa I rimguganaia Ira .a, 0 a. I..li a. a., anal L't a.d , a. a t la IS and I r a. AB6 P. B. Pan .la ill I, aji , k. a 8 :i a. a., and 6 M r. a. a., and t Ml r. a en g r! ng It am, ..45, 4.: I 1. 1 4.KS aud In. 15 r. a. and tl. IB p, a. p., k : train, it si r a. 4 rtfl a. IB- I RE '.II I" ARIl IM'KVIKNI'B by lhl mlt aa ataiv, Wl I IIOl 1 UltANURUF OABA from I . MUulg tn t iiaMl.aaa an fjanai rikaara, at at Ml fw f aar. ral.ir 'u mtlrlifafA t uiiim-al fkiwaaalai. Tna fa. : ii. a. ..f in a graal MRBf YHKK ROUTRlO tin WiaL Baaiaaiiil tl Ita . . Iia p.. i aud a. .'upla uaaa a t d a, lav b. p.. .'i ,(r fcralBg "llh BROKINO and HLEPPINO t'A HA t in tn Ouuna Al"U ou the Naw Y .rk Ca-.tial K ul. I',.r I'.artlculara aa lo h-cal Iralr.a an I ftatgVl ar rrai.irati.i i.tav inomra al 1 . dp A, Ct Warrau id. IB tf 'B4I A. E BBITII. g iiaaii t..,,.la t nriBOT AND BOSTON WLSTEBN VEP.MOST RAlLRoADB. Dlrwit rmila for RUTLAND. Bt'ULlNOTON, ROfSIIB POINT, M'lNI Ht VL. OODENdlll K'l HEL LulA A KALLB AND BOBTON, Poor trai: ai dally bet pn T BOY and RUTLAND, FABT DAT" r.XPllKHS mtouun to BoaTuaaL ABB ouoaaiutraoa, Faaaangara lrartng Tmy by RtttJ Una, al 1I:1B P. M, ail! r.aa. b 11 irliutrton, Hmaart Point, ktontinal and Ogdaiaabi. tghjaarua lima with luoaa laarlug 11 to houra aarllar vu any othar r juta. BIG1IT BLKPIriTcAR RXPRBBB I TrBUtouOU TO aoaTBBkL aao OODaaBaTaOaVi BBr- MO GUAMQB OF CAM OR BAtXIA'iB. jW IJEICKII. HRtMI'gBa.raia. rjHI.AI Fltlll.MI Af BrriNtitlLI.K J a ik la ,., . It ,i. i. , a) , K tv, I.,, t TkkJ - i r P t nan:.. Rra (akga im Wait lial. Rll f.al, II i. fan and Api i at Matkari', ai P ii..'. Il.j, , , 8 ,,. u , , ki"l' aM.l'liO . IIOURR, LAWYER - V Ad ...a. It a. tlaa ta, M .ft. ,ag a a d UaatBia i a . .1 ,u i ,li tfl , ...a, t LAN B.g. vK.18 an d .1 I. . an, I . rt a . . in it'y, 1" WALL A i Riai , Rrw TWR, All i. i a u laaj lakUut In lua M BB and ) B. " a I kfl I i i .i.i Mi iai.il FAIIT1 a , . i w.a laaa tm atal a. . ( aavaaoaa akt , a , i . - a al. .. OAK. II Itli trap pgtfl of .1 I' 'a . . , ,r..a ...an "... . -nt. aaaa liatr A ill rra at . laaa a.l , a nt. aa . ihiin vf ALL HBTAtatrwiiot taaaigir, aal (.atit .-..i . aul i .a- . .. ia,n i AVVAPII aa,) na na1 .aural IU' Ii A ALIaBlaanual w Ii. I . I.KIIIHII MR rAI.K PVINT . I unit., md.. I. n.aa .. R IM if itt. w aaai aung aa.ll Bat traap aaR - i ... taar. t- U r :..il . ai . a tna VaI.i B -' kMg art ma.inay w.atM) Baa Ba t arbaa m- pugaiaaBua aiat aa.a. lalawi a., itj. ... Ftatagka ia tuu) aa nt a ktrk ta .n.a CtM 1 i. Ba Fm ii ' it I p u.a. I'a- tnai. a' (., ra. w BTRYRNRi hBOTHPR , CO., tf Pair' at., Jy-I I Ifaj Hi a V -k Ma. i ua Drf-a IbtOXRl to LEMOIN -Mall m ma, 4 4 in, . .1 . . L.aa. tupf ip ayhat a. ntrdy. Tlilaa aa. 1,1.1. 1 naii,.,.t,u laaatii and 111.PIPV I. an, id a I rW and ,1 pit. I, A.. y I t III NT A It Hilt. IJB Naaa.il hi. N V. arg ta'O.iJ tll-S AM. PAIN rit rati I.KL fti.il " pl at ,ai ta, a. a ti. mat . in . ...a, ;ai aa QraRBaj mbi t. pajkaB .a ma a...l A aa at, kraarBi aaa raa 1 1-. lb. . , u imam an i Bi ia, T t. i lattaaatf , Lvliiia.,1 .... 4V D B IfBtJ. o fat ! a ttl 4aa1rg UOBBAVU a M . n n l i I aaavt i.ittaaaa ri TBI'NR.V V i,ii:g UABPBT BAIIB Aa ., RaaBWaaaaa . .1 .-.i BanaaWAff, n k. w York. I ai PORYi I't MaaatT ar.. Irani N I r. kt ROKIlAl II. I' ! MVNNINII, R.A . 141 u-aa Ibaa wt.n'aaa. 1 la .1 iag Ita ar. lylBkTIII HALM OK RfHITR LILLIKa LADlRS lar y.ailratli.a a.-lip-.t an 'any pap. In. nrl iii.a. at in f.a all la'lil'irainarita ..t Ika .kin ' aa PIMPt.Bg RtuOPOtlRS, PAR HI N III ItV HALLOWNKAA A -. It Will pap pag I . d a-a aa It la . adtllB BO.1 lafiaBlllllg BflaBl ItlWkaBBkJ aud la 1 ar .ally MrtaBaB an lb akilt - tlita w in.. .. tia, Yaa argl tnd B tit au pa rial Ba ttiaik Ha .1 I.i:. BfaiBt, , .1. la.mr laBk any .tiw a1A.11' .1, 11.1s It ling Lilt TWENTY FtVRt ENTA PER BOTTI.P. RBai tag 1 laat in 'ntrt la.: .plant.' ia tiara tiaan 1 Id aal a a Bag ami , ft J 1 bar lYtrat all ka katg lrtdttat A B gttaa lb gtaalrig aatiafacatuit, w n 1 -. 1 Fiat try it yoa will t.avar ua" any tiiar b 11 ta wi 'pi I . .nil l-nl. Pu at in 8 nth Baa., I al. Wi. ,. wbttl , and al '.'I E gMb a.o , Npw Y k au'l '.4ai'

Itll ltll IAIN, A Mi SIKICAMT FACT A I'lNl'l N "11 B atat.au. ,ut, nn ta.ng aakad k I at ara Iba 1 r BtBpal prAatak ItBBfl of Njpt kttia'iktid, NBrnkBaBrakB E -a.tr aia n an. Tlia for. a al Uta tta;.,y r .nalatal ll th 'art t'nvl N'-w E:.,'laii lata hat a Wm'.d wtala tBBatlBBoB a a -aw i f tuu ly, atl.liAtc tnrr. a..d a flat I aaakjBBf. aitd u..r ' a in t.aty ai.d in.' d. Wl. 4 tlia man atiali .a U4I i.ly daaa.da lai ll.a cat And tuakinulit id tha RtUfla hrauly atOry MOB Hig'aid m-AtJlr pro r lag Mitn wiNsi.iiwn aOOTBTM RVRfP fi r bT Lata; UaHO la ii" a Batfl a' c.,itiiay Ok 'ttl a Lara B baa brati a ' iuir and an iuiiaaa.ly umJ Tlir. IJ, t , .iin A -Hl,i.r.,i Aa Ilia qitaati ,.l ll ' i.iiully aaka-1, BBOBI MH8 WINAt.OWr w Hi. RUB '7 Bkf Una aim la a lady al. , .' .r ttpwatda of Jt ymia, naa intii tng'y do. r.Aa-i inn Hal - BBd tannu aa a BBBkkl p .a.a.au atid uunaj, rtimj a..y akvotlg ttlw.Ji. u. Bi.a laa a iiia, .' atudiial II, OflngRBRIlal and want uf lua tt'tuiir nut I .naa, BB fwaaoglp orrrl a kad nr i- aa. y Iraatral t.y Inn fa. 'i ty in kai many la ataitp; and, aa a n and ithia nlf rt. and prvt.ral ktmw :.alg olAutuid in a n.a Un. -nt aa autaa a.d pi.) a., ak'l, BBB 1. at ...lai- n.dad a AaAtiug BjrtBF BB il.ul'i laat: ug. II tBaflgBBB !ik BBBgR g."i .g raaa and uakit-H Aiiu nt, IB -.ta li r, aura to rK 'U-' I. a. a lir jaat lan.a .fti.iaa.tl ', Mia. Wi. i'1" ' B4 lAtdllg Big t rgao w.. od aa lc- aiaA rui'tr 'i" , l ll-lral: tin WlkliUlj liai lit ai, I Maaa har. la;.- ,y t MUg I' a apj in II. a I BJf. Vaat ipiant tlaa III kkBlBlllfllllBI Hyrnp ar Olll.r aid aad uaad bark Pa think .vt bFqb1obi baa BBBI rtanaad I.i r tuia.ii I y lb. a Li.nluauia tarl'xiaa and a au Mtaty tajlu-va lli-ataa-id of clnldtou Lata kaau aarad frvaa an aariy grair L) iu . naa, and tluB lutUti.iji yt unb. -ru will abara Ba bauafita BBll kBBO IB OklUlBJ BBt btiaaial. M.i Mt.TUka tat rRaatMargad laat AkBp kp bat artflaTvag tittia ..n, in gat atBBBBk RBR1 Bbt BBB BRBB RIBB bam fit nf M RA WIN-iliW A K' KI I'IHNO HYHi'P. Try ta, BB t BBBaaTRB It M'W Luna a' iuntur, Aria lurk A VUVTS 1 OWN MKItUIANT. Ij4 tHR in.! tl BWtl UJ B.V';(aNiBl 1.111. U, lllkllai kJ lf I t lit' bVJbJ' liiiBB! Btllil (TICB3 l ft rt ' , i I . , ! , n . I I ... I . .. ittf .'i vinmllhiat Ilia- WKNSLOW A dOuVII- UK BYHl P wu Jut tlio irtula uAtniii I, iirt-ouriMl j I tBX1!jr ftjf tbt 111. Oil rikJki'hlllg ly'llMJ. fti.iav lUMalitid.A; bit Wtf WlUl VV llaVl LO himd fttifl - fuaw-j t' taive tt fkJ.iiaiij.U nvi in tiif clt. 'l, u ). Will n' : ft ) all f.l I t II t- i .1 . . TLU Uagllt I Ul I ll IU 1'HttV.M Lit iiatTiring, tvi. l li.t! 'afcrtAi.ta with. I uui itu p. Rartiiniln. bonia t). U t '.lfwi.g. ! ffttt t-r f-i'ullLo lul-y ntul w -r i 1, wlUIo ouu- . tw. liliaU U BVi.i-ll.ej nU tA-m night, bt ui4'.ti tj ,r4i fmui ti. T'jiiu ftttaj.ivl Vt iiiu iinuetitic Ju i i , bj I left Hi r-Ather witu i . L iuiO. b iting hmr AlNH-d-ii le ftlinUa'jten 1 ft p- iU'in uf tha HOO'IIf ISU SVHl 1' l tun i b ft ftJ.l ftftid uiatliuigi. Titftt uIajM ftl! 1- - i wrJi 4UJ th htt'.v fulI'tWftw.tlai In the morning brigM h'A Upp. TI n"4t i wm dftU,,Uijti vi.il. 0 e BtutltJ' n buiJ iv'iiidurrul tl.tf), augj ftJtl.' ugh ftt llit nffi r. 'l-il kt tliBB dBM44.t.(Hi pno t.i 1 api ii lir, 1 Mat ( ,.tii.u(1 0 uayo tha Sjr nip, ftiid ii'ifltir.i.gt ttylBfl btvbies BVi'i rtBatltftW uigl-Ui Lvartj lVvij', CAii'i. A iiiig u UiaU of bIao iyrap uaver yal fftl'.iAi rr'.j.'Vfc ll.r i ftby, rViJ Ti-txUat th pr;i- .ULt-H Of t! a lia.-iaaW. M' 'TlIKhH! WttUMMU MOTIIHRS 1 1 1 -AN Mil) Ni H.r. fOM ClllII)hKN.-r)-.n'l'Ai l ,r u Mm WlhUWWM tiUOiai.NO HYHLP LfOl UIII.DHKN Tl.fcTUINO. it Laa noyi'iI on -ruIL. N" ui"tt'-r who Ijw tm trit-i Un. VIINM,! iWH .S(,ijiIJl.NO 8VHl P F'J CHILD KI-IS will ov.j- i nmm to im bm tuiu. kM ihwigh tiia mnmka$ rbI.I tittjkl pari.Ri f iufMl.j.gt -'Ail that, loflbig u-. uKkAUu pmpti Bli'ii. If iiia kVail lItn vmn if nft.ai.ftU'l l-y di'laUrftawJ u-iitfl, U .-tMLa . . .;:.l la g' 'Id. M ii; i ol ' ii.- u'fc) oftiy j m it Hu) fid- i 4j Huvei. 1. bui old w d wail irltfl la.uBVly. TB1I U TBR fliAWM Of XUM YK.VB, vbji l.it.;.-n Vv t ill tt t,rr by i.i tui jaiik. i t) bj iBitld s. i ... l.., v. l L) '441 u ' . Ui-. V,'lN.slytW i .'IIUNU il'El P i a ni T-tir f. 14 rL.v!y f u gatt milmmmt Mill rft; in.ute Uat r.i-:f ft m aU .'ft u wid dktrt" 'R Lfgl idt'i.t lo li l'r.Rju. 1 if Idjaith. .og. tvey Dnt'.or kilavuld ,coT.di il for Ui cLild rn. Dhl (JOISTS KVFRYVViiKlU. N)Vf KiiBP Un, WlNSiatUW'i bMXITUIMU HYBLP for chi lcm MBtiiiiAf. No uu dn' ua tm I ui Uultatd tf ' . n- Ukt) Bt. Il Ji ft - ftt.- Ui d im 1 if !: as -Uld Ita 'a 1 -o M .4 Id wk1. PL yRiLiigjui ordar bv.J ihi il wbvtir lift rtaBgioBvl faffixw t.ftY hma w ill. .!. BlWiM OV OorRTUFim 4W0 Uf MITaVTIOKt. N- ue gnuia uuIorbi th fir miiu.Io of OCRT18 PKKKINB, Mow V fk, U lb mmU$ wrtfipcr. Sold by Dnifrrfiprtat tlmiugbrut li v 1 Pr lic-pftl aflirft. No. 13 (! a ft., Now Y tk. XmUomMibMH Itbtlir I HIS .NKN .UKK Nl I VV;iM ,iAf JOril.i sKrr. '1. Tt;iOtAraph)C NtfA The Pcoplj'9 Union Convention. 1'ipon roi.vin h r. mtili d a Wiat.iig- il .ll, t 11 "M. 11 r rrmi.ii. Hit- Btvvtl wM 1M wfcd 1 Illicit' v nft(Rf.- m ui' t in.iUirni I41U mrii, irjin Miflfj mi w prarpii ii nine It .... nMi,iv M n,, bj( i-v. ii ft.r P Illtf il tm vi-. 11 11 I ft. Ill till HTM llntlM 11 laf l. lliHlillpt it bB NbM iv Ida nt lligti ilin-Bti vent ton w.11 BnVittl t an ly.rtwli. -lining plfi ufiM it. -I oul!. .fill in tbt MtMHi I't.r HhWh l .iH-i MltVolg ftl.. Hir. in A. l.i i, u( i v. nil., I -Uv Ciuntioii iii mmtm tmi wmMimmm) irn. 'I Im iii.iv .1. Ah.-id, ir ( it'll 1, hi tan)Wkt 1 1 h niiiiuii. I Mr rnhr. Ilr Kinf rf rojttt m Itm. ' IMM g. U II, H JJ Ii 1 . ui, ,.t 1 tin . Iiir- Mm ' vim i"Biiifiii, mmuM iiioa m i fjMim ! Ill win i ini ini,; ii IM il. li!4ltR. mr, Am , -Mica uttitiMffl mmt ih.u 1 In tttw v.Mirpf vf I... I t.t be IndiH B tiiHn-ui ill-i fftn, 11 i .v.. 1. ..m i iha .l' iu-i i.i ! Oatftmai I if-iii''l n't.,, i.tii Irwil ttt. 11. -R'. ini 1, 1. if( r.- I 4' 1 .wt.,t M rJBM i-f WVbtJ Ji.il lltinUlU. II w FT lT'll I'M .1 til- I.IUB.' Im, i. f vint til, Ul rnii lih Hi ,uu tml in.tro !. Vj Mil l 'liin 9m .iiili- l I ii ta .iirtl -nrrti.l raMlVl I I III II "It l If II llMtOJ ll I I. 'Hi ( lt-pl (Ua,,. ) 1) ti 11 .it ht.ki in I iv m 11. un it.1.1 w I 1 Hi pbm.- t IIIM'll't t'l I .Ma V fll, AM M (ItJi.lll.sl till' I ft nil d If , Km Mtl'tftWl ( "Ulr, vorpty mumlA Ih I. ilt.i t tl In n .1 in n ,iiM' Th rtHi-l ul inn, il I'n- pmmmtm unnl, in it Im m ini.d, 1 ii I'ni u inakiii.iiii.ti mm tlir nU I- n-.iiatu'it. (I. ml iipkl.ii4v ), V tui v ii quo linn nt inaiti, wbMl iiium ft iH-mily aHil.iu.-n .U pir.if-, ( Ap ,iiiM ). W Ii 1 il . ii a Ti' 1 Ii Ihi r tin- K ,jlt,i. ,u ,,r tint 1it iii'n ntir -'ty ti MMiiAp.i, it un ilMi iir v nink livna.it 1 1 If if I I li 'ti k t:.ir m pm. I uiii.ttl in tin 111? t)f, Mm ty Uthm ni'l .:r.iRliir Umi is mnyt XmmVm0mmAimi)t 1II1.1H w. l.u ...ii .ill p tf .jrty OtrifM nn.1 .1 Hi. nltint ,11 l i.Hliir n .1. tn, mi I nivn all DMt rH.rt-4 to iriif t.iiiilryin tlilo htl Ii. ur tf I r'-l r ' V - . ill," Hit. I t;M tl itiiit III.'. I itin iiniliiiii . dU mm JnU lwj 111 tiviiruf tin- i(;nf. it- m 1 nni.t all imti mta.'. N UtfJ uf ih" h u uiit.i ibta! whn ii 1 . umm Ttmm m ar- ttri'Uli' htV urn tin I n .di ( I...11 1 ipj.l Mg ) I llll IW III I. Iia- Mtl T till I 'mi lllL. pl.tltttii - n whlvli I Inv att.ml I'ii il, rty v m, m i ! Tif ' ll'!'.; iib.ii tint I. laaffBJ ut my ii.iiiili f. 1 ivm I inv vail t1 i ,Tt . fir Bu-t iniin , lial. (AM)tri) 1 Bill M MM Rklalfl tin- .1 IttluUtatfoM nf I'm RpyariiBilll by lln' nbo hub, ln,. t U t duty Iii I 'th'tru, jti-l 4 t'.it jt it In iiin f mhh; ml iihtiriiil' ut Ul tl IIHlfM t tin) OOAUItfJ . (iin .it mImimi,) 1 I Aia fur pflvll ;t.tli Mv.-rinii -nt Un- aTUI- at puBwiJjla UtltM M Hut iiiuiitd m ittt it hy a In 1 pjr ji 11 111 -mli 11 iti (a. im VjOOJ tKRtti. VM1 pl.tU M ) W In 1 1 In 1 nidi, t ft (Hi r, .in I 111, iilUl ln U tk hmt Hit ! ' al 44RIM III 1 M It rllll fl ll HO fl , V ra lj tli - r 1 .i'du -t ,m t ,;t it 11-in t In in 1 t 1 lriiiti I r vi li.it llu'V ltaa iIqaAb 1 Mi ,, 111.1 MinpiMii.. itiLt lim'ililv, nn. nnU Im t WN With ' 11. It 1111 1 Itn ft it kll n in til if band-Al IrM SmIm, Init olftfl In IhupOJ whtt rUV ! nnna Ilia l.- m- i'-w-tt.iii u by tin it' ai t tnid Mit. , tort At Um Niirtli, (CbtWffiatg bj lb: wlnit 1 c .i- M'Uliutl li-lll,.) I 'I'lir Imir n M'inin-tl : - n ri'p ui 0 In t'n I rt - dit: inn im i'n.- 1 11. U HWM .-ui litata C u 1 ''"I:, in- r.rvl oQ I lb Wl fi 1 ft ii. I i '. ar linvr HAdlf llMtf (ir ' nrir nl''!' 0. ' (Inn. I ;ij.tl 111 1, ) win' Ii rt'il -. U nDM tlm 111 ill- l, 'i' iilf til of tlia n ;ir t liu - liir, t ilk ifitf sf v i il 1 I IwIMObI tha v. n-.titulitiM. lb.- OVTrff ruliitif ot IM ,,,VfM Mrmtt) And lln- rtjriiM d a 11 tn MwMk'1 i it h 14 'Uli nt lo My tli tt If iba IV -il or u il 1 1 ' m b't tUfltrfl It" ll ll tl ifia wnul.l to l'i . I m 1 MMt dWM Mj JfB ii h$ 9 'til I Ins HON eatltloil tu itiip.' i' bm -ii' tli in In- U ii'iw f ir itttv MwitiiuM if lbO) VtfllfttUu 'lull iHi I UV4 (I'l'ibitl ;. i ;ip-(.1.1-1-. ) rt lit Y.n OOni um-1 IlMi tin- ''r Iriua uf c. ! urn itiid tw ii -.t horfj, ThU n MmHlAiio i j 1 Iiurl y nni u1 pii'lfiltA'di tlfvnti-1 th in prt mt I ,.:iiMii. 1 lie I'.iVai A A I'n i nvrmn mi'. Wi bm 1 'l it. 11 1 n ifMMluUUy nt .- 1 infii in I i-ilrl'-l'.' Vn !i iv " 1 ll '' i1' . ('1 it l -mm of iiritM ipb'B tb.it if i.t II trftH I tin trh l inn ut . ninl h ImM III I Im itIimIm m Mt.lt'. HrraklllAl Up Wf U "illata-lM-af ppj PJf4ftM)Mli totitimvrrt 9pf 0g tttf to Jlilti HtOfV .1 'i m ti -i.ti-uu J i l'' I of Jg nAuf( Myi 1l1.1t ii IimIi M.aai.atiM WjlnMjM '.uitmut lb' P', n N-i'ti'l nu Sihiitfii, lir.tla..- tl. u mu I to ni-'i ft Alt I -ttatl h boMJOg 'I llU 1 iVnlil il aji..n-il.K! iiihl t- li.iMi 1 MbH Who Imm liitni'lir t tie I m rUM t- :nlirl witli 1 nit i 1 . it ' 1 1 init i nn lioui tti-it ii iiiny, .111 1 It wl ' - ti i.i- ujoto "Tbit in it litbb . ' I 1 mn R -.liki.ptloti. fill ii.n CATION OWi ObUHUr tili,ufftit. Si . 1". ii in'iii'ir t'urtiii.ind 'ml jtii MQUaJ 1 bl IllUflll ' ii"l ui' iiloro tn lln nn .1111 1 n MfVO rt r; 1 iiM-m ilii- tiuirnittL.'. 1 Im 1 1 -l ia -1 titlii. i.i iu h 11 di-il.iyail dQ Hit ..L. a-it-n. H.i ,i'IM I MMNt. HOMN M'tNI'V. TIm titMppM umt m MMUng bonK ii-i'i.'r- i I Mn -um of 111 im . l-i ti tin ifoi Mill M llt' ir I S pMntnlAJi jBt nn tii-1. H'.nhinfttfn, My. 10, TIm goyofnMMil b.u ' Iflttdy IWOpIvmI MtfJM tnillimi .dUrn ul tba ti.'w tMttonoJ I'in. pTitri tnillinii Imvu laun ta'k 11 by (ii iv.it M muImi rtnUoftVp, lt.'iiiiiiM.iit fn a indli'iii nf doll ir l lily uro Iu I ii 1 un tlio Sm r.'Ury 'i tin) Triavftnury. JmiI Iff Oiidm ( liii rft-4 ISmtmrn v. .., titpt, 10. gVt tha optj mt tthi M-t.ii I in ultCourl Iblo uuirnin;. .liida?A I igln i liiirjT I ilia ju'y At pCtbofl " ir ih 1 ihmI dilli'ulti-. tiiRki in.' ItfOaif -inmii I 1 ;iiii-l t'niD, aid in Iahu of UiUiiiiii tl r.i- im lit. I Miiiin 1 rriniiiii' ninl ii Aliiiru t I., in r- Ft'lalllp. Atha s r :. (Ion. ma Trntnifn hn ,id'lii-i-il 'i l-i Fpt r to 1 i" 1 1 in "taii ' S ttc t -ti-t aI 1 'in 1 1 1 1 it ' . ita Uphill ' 'M iwMjIiMliiin ftr AtiMiiM igi'iiaiti. Hi myt bt Ail UMrd i llU imtniiiiiliiiii Iniiii tin IMWMMpMt mil, tl i MMM d.iv 1 uf .iri'lul au I lliXMIM 0HUI '"' At Ion In' b.i rntVM tn liii1 1 fill III loll t'i lm lua' Ibfl I : Ula I Jl'lt ill. II' RAVI 111 U tlUW, HIVft4Tl laMM" ( T it. Btfal tin WMT hr IHI bii vni-a ah I InfllMM to l'i I" pt ' Ip.TW04.mi Hi I Solib iwl tin South ; hut tU4 Suulb 1 li.nt lha iblOl to till m'MtUtmai hii I t LBjnproraUij by kmmaI lo urmt, 11 ; bavh 1 .tin 1 1 1 1 iAt it 11 of nhcti cxiitH, uiMia turuii't.i libj thitn lb oouMry mnt witm Miig iijd nofo v i kti in 1 mpiBka ii if ow - il iuv 1 bleb I w lean It .run il W&eo tbfl UPM whm t tt.thuM hi 1-1-. I tbo t'-iir.i'y mJimI IVmm)b TIm mmA "i i t ' . f -1 irin y ii ti. I r- ak up ti n 'ati MOVI nw nn ut i n I'ltih. ouDtry, iiiftdutmii", I "ttu, 1 Ulonal 1' I r, V rthiit in hhnrt, doM i t ! .ii pAtriMl-.iir Ihri'Alfi d With 'h llfll riMBi I q htt i.Mtir qf IdWll lb 1 "Uiitn' 41 1 - 'iu nil trua ul In- tl tii ID Hl d tuu n Hi ui. Ih- 1 . i 1 1 1 i ,t "-nn luii b jiviliiiv. il hir y; I'ni t In tlM tlllM Of 'ill fmmi (itiniln to iut 'i .11 ' b 1 WlWtgim t" ovi-rouiui' ll; th.it , filling 1 kJWlN 0 tlivi'lo out1 CltljMII , Ijt nil Ih h -MM. Ha wv, U-giriii ; in mini hAt pct rcutinlttat) liitltftMOf wAf ftom wic1 lly and i.i w If n itloM Am tint hlffly In I t 1 lutu ii i t'it- for lima- of poioll we Ii dil l rt .r ir l v tli I t'i ri 'um nil tblQ LUMl y tbo . fi-titii'i'd lutliMritiati kA it Ii mi hntu'it I urno tu onhold lb otrtbofltyof Um auviru- mi'lil ;m 1 tin' lown r Udlinu." Tlinu 'h thiir I ji 1 Ii ,:. fit 1n.1v ha iiii4iiiMUAhi. nt ut traAt il. ia ;ul iuid u Mr. .lafftrhon udi i-rd tha ia "pi I 1 rOfltO?(l bin U"UriAitiuii ol donhlful jhiw 1 im tin.' innli;ijt? uf LouuiauA, with pruduut . ti lt UC0 Hi- vsf Caftnnnt initiate itaoliAtiiMia. oy pOH uulee wa Are willliiir to roOOgnlM the put' nilott id Ilia rala-la tn div nlo tha UalOB. TUa rclialUnn itiiiat bg i rudu-.l, or tUpubltokO II titutioni fall, anil wilb iBkOI latiNli Liberty jiti' 1 DemocTkcv. Ha clraa-a aa folluwa t " Kntaiiaiiiin;- tltew genaral v iewa, anil Uiug ijult willing ra-raonaJIv to aaa a tamporarv aua ainaion of purtiaan atrifaa aial OOBMBft in tbla criala, I Brn ralactantljr looipalloil to lailtava. aa I look, ovtn Uat ptvvvaiiu" oi U10 U'BvauUou, I "' ' ' r "f 'AJ b BMBBBRl r pta nt 1 lot an, Ifcal iRMkrorrrBk ... ,,a, ratraair i .! llisaa , kwra bb, atrl ti .' on lb- am. g i. n Br Bitayi . n ib La, in. 11. with tha r. I hoar, attrl traBt dial arg Inn.; I Wan .1 tl raargg tn.it tLaaptBag Witt llaaa tfliii I ' . ... oki'ila I oratkr ra Fw Cofraa tli.tl ami tn all . a tiitnaA4 " aBB.a( la-.-ra h ,.,ga f .r lb. In m.r lb. v kjjag goal trial ra, i,,., I ,m ti. air It.a l t. .' 1,1.. ilia BOBBVBkBaOR M At. lorDi-'ii BBJpA 1 A It .'i-ii-i Vi ai BffFi Va Iatr rai.it hail t a paaBRSPg ra) n .i "in tBBB ta It wHn t.a tha p,.f BBOBH ran. na lata aatpio ral la tka aiit,i BM kind Ial PkaMiahlri lli.ua , ' Ka l.t.lla. 7au., ami aiaaslia bb . n laRag kBRBB o tha M BMat Kaa taB a IB. nt-. a B4B laniag drtrait wllkll tiaili ii ...!, .Il.i aBtl BBBBPBBBRI Iran , Mill w.ti , ,i iu rattaHkM ra aim r '"I" In... r aB I ll.l. I j ta . ar l, i. '.. lit..; II ' 1 1 - -it lib., ,i' um. w.'b lanl.ni; Ua ,i,.,t po, ,,, ,, j,, 41lJ ha aati-ii n talk ig laa atiBBi, ka batata .nn. ' ...u' il i ta ia ,l , ,,,, ., ,r, ,I1B , , , I um a. a ir ul, n i a. ,. hv.il al ,,, ,,t tIF iBwanl BMtvh al Ida .r.mi b ib al ttai t , i n.ru.i ti, rigaa aai mbI ib i.ii. detlata bbaI lB) i n i.. in. .. ,ih ada ) I llBRBa ''v''' ' 'al ',;.. 1 a im u,,a Bad in i var 1 1 a ut. 1 ,,.a d .r.tl W " ... gn iuat.uiv IDalBaaB lutaltg g vaa lha (Wlawtag Aaaa n.i ii.ii t 'VM tba avtaiBg prataai, la tbaay Aaa I HBI, at Iba aapai ii. .t.at Bala ma. Bail u-.t to Id p ii,i.in la N rttviUtf.lia is kpairl aaalaiR .i i I.i i. Ham i. I patrtitrui ulaOdaaaVINkBa .4 II a I ia I ,al U. V a. I.i b4lk II III a- llll- "l.ti .l i I lli frtw, M aaaj ar .lo .hum, gfcyttf inj.it- iBK ilninil.ia la ftal . giTkaou, ralkiaa Bar tbi'.r pi f.a tin luan ariig t Imi waal I In al l n il.. i n i. vi .1 .ti ri.iluih l.iui.i.N w Y uk, If , ..nil a Ini.- Ii BB iiiH'..M-ial( BBBM 14 i BtBBgl tarlBNtB llrOlanM IB atal ti L Boakl Tin-it ii i tiuiii Irtatata wtaiad Hi la. vorr i 'kjaty of kali otdMHkRi atal BtiiTtr-aTri it. bb ilaabl ak. a. ''inn aa .. akllttl id caarBB t,.r.1iaa.,oiliafa, nl aln n tl, , Iraaitl ibatB i .tk n ; .f but da lanai by th uig ir.ia fcn i-t. i.. i, Ip ,n gad N. Yi tk . it , i aaaa id lUatl ia,.v.u , tin y tm . t in i i. Baal Ita I.. oibar-, nn,! nav, a. IV III lln ,r aiti ut. -tu a, l, .1 p. . I , I I.i , a. Bltarh at ha ail., in -. u i.,hi.. ti. ..I in. .., nt t.-ail. I I i in i ni i , I'll, a NOtt.to.la3.aX Kkl Mtii.y aaaproa. bbbbiI ta aa "bbbm n"',' la il har warvla Utai aanVrad taaa r. It la In punt ibtrartnar, II i t with taapa la Ll. .-i-.... " I ill BBtrar baif lag .1 ggR ir Spiagla i ii,u. in i " BBd "I,' .I W'latt. mi l lUai '' BtaBg Inim lha I., .it ii nit .iu it ,..i. th.it night, t.y our tnia Ulua coatpgai In ihat iIiibbIb itrail lalial bUj ' In uiid tiiouiiil N. t.. In ill,, tl. .maro, Ihrae BBR p. aln, Ii n BMtll o BBB4B Mvii o. aauall thi.jt. i.. in. i.i i i.' i .i av.u i var tail aiat .tl. of Irpta rnd i u ' r- n a in, irfj n gDlfona. i u . in tin It ran i l..ll.. a an I aaai i ailil ...it, a. y any bIoHbib al nil. a I that laay paaoiva ... .rally BBBaBUaj bj a Uaukel aul kRkpatck, .ii .1 iba p .i t . n up t, BrhM tbaai ,lva. ga U'iB Ilia liv. a.i Var, Tbafca bbbbIbaI tk j b .i v ata 1 1 1 ll id I, a k atttattatg, tBOtt and in Ii kt t''-li-r. umI aa llilnka ba aaBBl B4 boor aloBoal and Lora at Mind BBJf oi lln m. BilJTBBBtB ur" 1 1 i tBBBM) 'I' ll l'ii,k color, Bail nit 'gatboi ii I. II on oVfgl paradl auVIT ni tint tu ii nr -t ttil-vi I :i, ia BpaajBrBBOB UkB Ih" Kiiii; ut' the fii.- n, t'aii, t, v.hn an- invully ntlirial in a llrtl lah fad tout atkl Bi utitiUlliiit'i cLaA'uu,iiolh. ill,; BkHB, In tump ha Ihlak' that ,iro wl (',,! Init thnv h.ivo nif). ,i I .. vnt l.v a .th maa-Ii", ) WkHk It- - i-i . i. iiir tiitttaiita ball (! bp di . .lit Iroin BjgtJ 10 Bfvanla la'rrcaii . rii.tt. -a unit oflinr-. Mltla in Raibvill Ibtlr principal dbg i alii ki ij , of u bit It lbO hrtvlvt tittti tt ni' ru llt.m . bt tlgfa 'or BiBi 4. Onr fiii t d i . i, la I '. OB molt f hi ut hogat, ( abrt BOIP ORljt RBakM OBrrBjkrVBI nt, in BIBBI tu I .it, pnrt a aift'tind t'Oang t.innl.i, Bfltiftlt J. I pfii lant upon Ma faralvgkj j I'nlwa tint .tl rtlna Iu tauau.l tln'l, BaagBR DOgCI t plBk MBPAYt II, II.. it. II n iialfl I . 'I'll" n.i ii i- i ' nu if Pr.f. iiatit, gad lb. M.i' hi. i.i iii. .i..u. ChariaatoaaAj ' UtinlaHilaf, llnalntrj', Chnla t, Wornalar, l.u. all s.ii in aa.1 1.' HB ''L ' 'l" i lo the naflB Ian . f 16, ,i- Vki -l'i, ,n. n' .. Tba ptaatilatiiadtaBU i ia rpakk oa tablBg iba i hair, bat bt iblo iIbm lha i too i Ibfl v ail tli-llt a.tiiuut Bad baoBBBI ! gTBBl, IRB dr ..a raaal BWajitiglu and tin liku iin.'i.iv waita, Btal l" i .ul. I nut I... baa d, Rabat lie V .1 i n ndlnwrrl ai I t with tm batttf aurjri --. '1 i.p im t i a, it.- itiutpp .ft dgg abtg It aai gBINBIBratl IVtBH ll." pl.i I'iriii IHBt B tii""tu: m. ii Id a' "it'i ho orgABIBffil uulalda. Tan a.i ni"! ilnBa wra ,tt iiboo mbibbiI, and ill' till ttlli. ti allllutlT in BB0P.I la I I linn! v. I, lli ll. Tbla at otaa rallevvd iba hull, ami tbo pru . I iti , grata rarBBWil. Jaaapt I...I-I iitailt mi ob. 'U. lit aii'l latprOBaigO B cli. II lij llm Mnfltl jktvar aaa auobBibtji at AU, AM ibb h.,r . nf hutaonltt , frfoll id a 4 a i. i,f t'ttriatlan. ill , ha hud alia Ba tJBRa) w la la, nil I tin in t laa ronia-t wa aaia wooing, Whlbi iBBRfl Liml Bag aMakliB, Iba IQIbwIbii dlpatcb u.ia r. OfllVt'l t'r.uit M r M'"l;lu r, wblt h W4MBAI UtltM IbatkaBIB ol BppUuao : "Nt Y'lilth, S id. !l. "Tn tint CbaltlMH ul llio I in ,ii M .niia', Kat.auil Hall: I daapli r. ual ilii unpuaaibilltv I'l'launi' ai.ll t In" i illi t:-id BjaBBabUaaltl Ala an ti ".:. Tba itlab BtlRaiBi latpgwltraly tbt I lit. a til" In n . 'I Ita a Htm ) Oil b i.'ll'l It 111." all rib aoaaj Tl" ra bt no hn,o fat Ir. l.md tivuu fall to a In, Tbaia la au bopo fof liiatty any .. I i. if tin. I nit. il Blaloa ini tn a ut. !'" UaVrtl I li'lliiltnllllil.t l'l'li; Ilalull W, faia I luBial, ah.. Mid, Ib tbo taturaa ul hi, ratBBika, t ' i -nl v ItBlJUBBlHHl an auk 14 to atllijupala 1 1., si-utli Ii. th" luwa valiuii t tt.-i r own ballot lAgtra, Ib'rlf OWII it, di i tlu iii. nt hi'la-il i era. .il d. I" i I.".'. ' la l.'d tltik I .lldit'ltii'lllll .ta tti?' Igarblt . 1 1 . - rBtntlng fotpoailfil bj a ira pi I,, i in, 1 1 iiiptuiit, "Ya. " Kannlnr VVIbtott mad" tu gbataofll aiu. al fbf giar aotllra to raatala oor geitrrala, lla and, n Wa BBflU 1.. I. "141 BBBB mall in lha llold. Iiall. M 1 iallall I" "d. .'.'I.IMI'l nn II nil Ilia PolOBBBO lata flight, BBd ll It" I' "I I BBBI th" ba would la. van- uutabad bt a wag!, i. "it. FroBtoot Baad4lUtLU0Q ma th" at. il of Mlaaotirl, to enabla blm tn curry lln llapc t" tlia Kio l.rutnte. 11" BaAad lor glotiiitai victori! un tba tamkr oi " tba Fatbt'l of W'tUi ra." Ma-atcbuiadt, hu "lid, ought to hava tan in tgintanu In Ibfl Bald, and Im Igdarvodaba MBiW ItavB tbt m la Ufla Irbr IbTrtt daj'B. l li BBaylUII aljininn -l ul l'i i.'.-loak. Altar 1 Baaing ' .r liriaf ran. i. i im oaibtaij'lnil lla; Uflgtllat "I 11 "' ' Bll'dl. Wabali r nil I Iii. bop lln i .r ..nil Vttdraw JfltakaoR'a BtlabiBjtBd ag ,ti'. Iigia, "I'll - 1'nl ii, it nni.t, gad .Iiall bn pn-i'llad." Aa tbfl 'tin' Mtpgrattnl roaaltm BBflfllo trata ii . n fur (ion. Boot) gad Mot laiUn. tin. tin f FrlTBIrtl nil .Nitulut ki t. Tho NantntduM .if" -ini. - Uigl on Tl nr dgj l.i.t a baikaolloa pa od Uib taBitb Ula tt ilii ial.tnd .ii. i tt.. tu hour altar, 4 low, tag lap lookliui icInaMtri .t -.1 ml V '' I. mid in in I tk ft'hafl tt tlbiu .ilj"ui ay B kail tu ii" ba'k, fbo iwBBktaoad lu tt upon bar an I kopi up au in. anonl . annotiaalag .,! lull.' ai. .I' BUBRI I'" .ll-iinal. ll I" '"J liaiad at Nat tu ki t Unit Ihu .lioolul wv BM 4" .lad 'a prtvatocla. tljlli.lli a I ouiiiiillaa'. Wo BBdrntBRd Utai a BOtraiful utamnifll inn ilbaglnalof lo BavalBpa iUmli tbrmigbtml tba lO'iiitn, id rairai uatgnt, Bttl of KBaat afti lietnv tl opMBlbBHl have lain iiapacual Bt tkl lour BOiptl, but no clua to Ita orgaiiiialioo Hid niuiuim.maiil hava appaarad until raoaittly'. It lit undatanod to hav a .antral or imitation in tlii. illy, with raniilicat'naa tltmughout tba iinnttv. The nrganiution aauhioa: aa well tho prriauih'd friaiula aa the open foaa tt the W'l'ut'liv'.-.Y'i'i--aHtt A'.pitW.atn, ill. . - i TRBMA CABH IB AOT AfttB Adr.rtarau.1ntaF0r4r.ary Ml, a 1.1 MM t. ada, a laaa. atla day, Ha , ,a a, tai.gaaal'la ania. im-n ,imm. fl ; at ,L..a. (1 rg AJ -aaamv M-a.a a a da. ai..i f ra . i, gay ktarr and tVall.a gl fa a a tnaa Bt.a.lhly a4,.., -an, aaaa ,f Aai, M . " U t a ara, r. niaraa .,' Ilv atB.a. 04 Ha aaaa na A.l'a I aaia U .aa ..4 lintj J ' M I .a4a..,maiil akal, M " lay t i aw llrcrtrH Har Daaao a .at lakrry. If Baatkptatr.1 Ihu' ik w. r.'.v! f... ll ra lat 'h- I t..l , , Hh t a, r, , . w, , ragwaBjt '1" ri 'hat."nf thl. l iiy, would nacaaau-il go ivar iii tha I'n Ion rartp, aa hinglaf,r '" I ' '' '' I '-" "' k" tn n fi wrrrM. Mi art, larlng ll ,1 . faa aat p.rtt, haa rkarl anal ' Oi lirn, ami a II Ii Rg t p. cnan'anaiaTa nai iii- pat a art ibbbobji' IFo ca OIjp I- ' " . I, I. . I... , Ita pirtv i ' la. i . i , .1 i ., a I I r ba 1 1 old , t. nt i. ia a a .1 flaagi lalkt at of g a r..rir t. raa. fh RdlrrBlB aia lira .an It,. i Br af lit ft part af rb PatipahiB, abbI tjg ' ArBBMBflB raova.1 I.y M W.aa. n pr. "I"' l !'. ItWl ll Mil a.'. RHaTl A. . ra t TaiHiutay ..A nr. . p. ,,ra aaaa- ' i ' ua ii. lha Ik aaa. raa I H. tsvaatt a a aaai ..it ih OOJBflHB ur. lat.g ... .. wlnat ka a. h ug taata-I aBkl BflB .1 .it Hi. Ran tain utrtt af tttf fltAkB, tt . , i , I r n r hpti t . i. ' , it lagk vta h aa hlgbat aiBat luan parry BBBBMBBBBI Wa Aaauw '. artalaia .4 tbt auaaBt. Wa ara - ppnaag 10 ai ) p.ily BBB Willi ptwOO and harwuuiy ara ..I.H.I It, It II. llUa 1. all.l talll..... ..... a ut. W. i(;n.u. par ) ., I. rn.,.. ua a HajplBBam aad .1.1 r.a.'y latbtHkilhi nr tha gBHrBBaj flaBaa af t" In. tk Inthaawor an ara ..... i,j,.. ta ai latta i I,, i , a,. u, g lakalga irflfaaltaa la ' taw wttatairar p.. war wa a" a. la btwl at any Bfiaawaat ot a llrawaa karaartaf, Ut Bthiab ail aaa u,n, Aakjl raa ara at ' ril. BBtBBBrBBBtBBk R ' ". Aa Iba .au a . f tflkl la-naral aa nl , II...I a.- I'BtBa'lt full. I. a tkflBBt at Uat I. . . I it prat! in u PIm, j D paatflpw- I On- CKp ta Mm ( tati 1 1, ,, i , M t .ayr.auaa . I. tha 411. ..Ial .dli Mi.t.,n. d iwlapl lha taaatda- ii rat ai ixni i rBBHt OBI Bt t urn. ft '. Ihalrvia I 'I " BBBBBBlfa M of thai "" " bail I an .,f a rbai o "r tu warrant t tir naft, ti. rabctlaa ra) t ar .'. I , i Iba .lii ation ot a f.ia anpi iBBlplad awo, altar Ib.'lf iu i nit a- u, i in i' .1 -, at.-utvua aa frtaat ,lii a' UgBtkra i.i gin It it part r ciauttauaura. I" Mo in i r aMt,i' an wata dan ral r It t i ii It, m l HkOb BBgBJBHHI Ihrtiat In to l." tl ill undaf i in um. .u.ca a. unp-aaav ik'btril aa lhaj anra '' I' llvuiK had aa 1. 1 . .- titu. it, 'h' tif-ir, aa urn not only ta ... ia.. ii. tu ti batal da'jr ao ttr innn id np I ' I " in a i ', I u , i,, , lar t no i tn itm taaaraBk a I '" wtalh tl , . . i laa paspta i I idutii irrii t labaaa whuk I 'd a. im purft ib" 1 1. ut . ratta pally fYi aa lb. ammuml i. i t in aim ha. a ai long latrtara. i"l H III lln. .lata. .'.a. 'i 1. 1, I htl w l.ari-' v dp. tar our linaltrr .1 la hi tlll'y Ii. TI IV -a , ,, a t I .r(v ilii "atlOB didtyraitn) We raiakgalaa no inaat. i . Al ' it' f ar aataaai tba .BboatB 4 tba O niral Rad ! art I'l ii'intiv. Wa ut-. ilv r. BBtlbttaa now and It'll Vat, rtaiattij or i .. .oa 1 1 lion with ant fac lloal Ibal or ptrtvatil. h ha. aa grnrernirgr piiBklpb1 i v, apt nl nt aallbdiaaaa, i'uiupiion,aflai il prlBnaol mil anlaga nl i . lt-.tilara may Bag ga I. I lia gnat i Itj flf N. , ..rk ha I.. . ii MB h ti; rldrh H In a:-, h un " tar -in Ii I'lirpnae, ami i" .lull ' i aii lap rati ta duty at tba turning viaadioa i.i an i: taxi ual iho tautaaaoai out part aa Bill boil ta b und In tha I ra. lit, tka Bail in. iBtaraal ol tin. nt.v md tba ii but uat ii.li Ire!, I I il at t'.oty the alia al ntia which ' an ti ial" HptUjag ilia i rtf, tui.at tun, ta ba iff I t tit i it baa Ian n taint -tl wRb iltaluyal- W" ut. f,r tint cnitidiy, ii." wtii'la coulItj, ni ri thin., bat lb in. Va ara far BBklV. . alBR 111" aul " III. 1. 1 lha ti'tvrrliiaeilL "i U, i atiit . f tra .nt, bat t . .r. ti.iy g ata tatia . Y. ata fat ih" pr wltratlofl at iba I nn n, for tie in tt'ti i it, aid ail I utttl'Otii.v, fur Iba ii t. inn "I lli.- (lotB nut. in iru.tiv, ftt tba 0 ' a it .1 o ", till i'ii t'.r north, n i in Bgiobltn ' all rigbtfi la axattdaad a.wt i t'i. f tbaai aim, uodar tbfl IbBBtB ot tl, 4 ' -i at ii nt -, .ii. bata boon plaoad ut taltiotat nf I OBI Bat ad . .'. Th it rbrlriBal Iv v. " ara ralietad hw IbaactbiBtt t'i" BbtHi CopvaBtkaB from all ition Ijr bbiirbb lOlaatlnBB. tYa aaa iatw ig. Bjpta inah i'i'li.tili'r.ili... ii illii'tlt tha chargn of pgrtt ""'''"Ii"'. Va in, furl. thn, our 'u la. JaitUt'tl I" no . no .'.; Ul'OR Bbuh W IB. H'llbfldfl DBF N'.i'ii'li.tl prUBwalpBBi "OlMl . 1 1 Uovi i iiim nt nn. I una It um , " and a. tall itj tm all lo tally UBder bla at.n,,Unl, ni l td B u 01 in ma, nt .unit)., u llhflBl rait n tna In Iba pi I, Iba gUkTiaak l.il.iti iaii-. i uit.d I v our na. i . luin nun I a 1 1 . i-, t ra all -I, til bfl HBB and tba i'ii). baluvolvotl Ut tm trn i able t'jiruii.oo g I ruin. v .... '. .I. Tkut it 1 1 natlitaoaf Abbbybmbybbbj la appolatail i i lb Chair Ibr graal paaBB da. 10 i .tintiiin 1 1 tha .Mt.iirt I ti in. nn v, to ha in Id at aa oarlj dflPi aad that ibb n t tUa. i ,:tii bad Ram t t it" Mot., ba u.ttud to ba Btt -till. arg Hi nam ol Ika OtUBU Ml Iw.t BltflB "I Bktlrg BpBB tha li itiancv ab i nl bj Aa BBtRtarltlaa in lln aaait, n, flflBBJ t'i B'bajallag '... atari, in htfatBBBB tt i ' . . . tu, i ut i nai willing th pi. ,! it i., t. in tho b ipa of it atapj MtbRBl ta inld, mi Ulutv, hy l, . I'tat, wilit. Ag Ilia atory g'a--. lugBB of that 1 ii. ta in I, anar it l'"'. i.tiup, . I.iitti in Kan- ba, racoBtlj 1 BBRbt a BtaTRB i.ttlaMiaka. 'Mia n Ua BtBtnl'iagad a Btual unacliiavoiia il'-ptrtt '.an, iBapplng BBd thtifling out tl. forked ligigiBt at all trbo ibbbb bom it. Th" I ova at I t i irnt Itratl of tin rapttl", and a not'tody aaiibad lacb a daBgaraai ooatpoBbiB, tba .rue tioti grofla : "What .hull ua do a lib it )" Thia pttatiiill BBB tiri-i'i'itlkh d Btvaral tilma, aithuut IH BBaflrO , whan a hilt., ttiuk -id'ltar, who aaa Itillg BBBI BBOB Ina lutck, rollod ila.n Iiia aida, . I ratlatad kkt riaipaBkgki by iina,lr n-mark. n. I . .p it. nviar hint au I lat hint go." Miscellaneous. TMRPIRBT 1100 TBBA40BY N.trr ItBRad for tit- ftatB I.ttart a ill OB MBI to ; i' tn, 1 1, kbotw niakci .11 Maiaa.ichu.tta, aim didn't want to ba I ltd with f'ft'.Ye .Vtioi, AB Mil UK. 1 1 Ni . 111111- I. till., ala.ut four i -,i ga, 1 1 v iv H iik a ta .11.. I leak .agiathi Lract alula roillag honp. 8ha I .i. . tail i, i it tl,,.. null iiiiiiliiig rial hich I aid it I" i I md. lb" t"l anUirtng bar nth and Bevatii g tho wilulpi'N'. litr I'tir Cot'Bt'll of t ' intuit, Ohio, have iu in', d ft, n ') t" tha HraprwBaBa of tha a la IklllUly (tl.) It KN .1' lUt loea alUlobatd In dgatPIB llOfl Of tht'ir oAOB l'i' A ill"!.. In i it. vvm CttlLtt, tin Wedueadajr a . .im nguioU Ilii,. war OOMpallad in cauaa a oi i liii ilaiighti I n. . it AHatuy, a ill only tttlltaOU ragFa "l BdtO.OB at hargeaf Iflluxii ittii.t'. Mn- tu-1 la-, ti druak two data, gad iu tha bopo of "'claiming; htr, bar aW Ibal had b.r ana lad, rhc grag cuuimitlad. Tan YViivua Mint ittRfKit to pfath oa lajgrd a llaanihratl ut Stautloril, ft., BR Satnr ibty, Tli'" oxpbkTlanofg lojd lamp aot flra ta iho tlt'llilng at the atraardaa., and tlia cook, ut lur oil Its t,i BabdOt tba abuBBatj V..14 I .' -..! 1 nun d A Clin inn LaVDYi u taw tluv. it.'", whibj ait ing ia a iltatr, Link" har tbiB Bt a bt of "ii.hing. U"l in tn.. .Ln , iln r, tu ain.tbar fik 1 lha agi k.l btrtiBB htr ma k. Tbfl l.'hicacB k Bill nun 111 I I' lha ' III. la trulk of ibia lOBJf, A UaBPBB, fUtt.1 ronBFBBg unariia and i ivg UAVa in i', Rfl)" ''lr'1' '' R" t'auaila, 1 tin dayngga,io llroualvoBl llottt utoibaa gl uih.iiug un' duUg wi II. v ( plaAPPniaTPBO IB L.u a,a younir womAU Uv . , it, gr I ritawu, t aiuuUt. laat week, char gad a pit tlratidy Irjadod. placad tba mu. lain har . .. i. BBd i 'aai -tlia ifttn burrt, baWlRR BtR ooa . i In-r .ii in . attl' alto' 1 1 lar, iiud injuruip ooa iii tar lata in BB uvlul mantu'r. MB aaa ling carrtctl in a laail to l'. inliiuka, Ibeio fca BITB BtadlOBl BlfliBtaBBB, wbao au ultoivation ill IBB IjfllWflBB tWO llf thn l"ttr tuou who trara .i .. tliu buut, which n aulunl in una U" tbaai -trikiug tho tahar na the head with a pad llo, killing btiti iiiahuitly. ASiixkt TbBABT. A bite IOtidon paper i ttlaiiu the i'..ll,m ii- adv arti auw-ut : "A I nlliman. hoi.ataul lo leav tbo huuaa Ul ahich ho nraiilea, and l-aing ilaiuroiut to return it to bii laii llonl in the aauio comliuon in which he found it, ill .v a rir prloa lur out) luU oTimti rata, an arm ol' petaBaoaa weaaV, aad a iarhw'1 ofrulibndi ; tlia watnU to ba platad ka lha ButrtWn, tba ruotSlldl loft oa tk tlooraarp, n,l the rata auftcreil to run loooo Iblflflgk flbav Uouaa. Aldnaa, S. .

Other newspapers of the same day