Newspaper of The Sun, September 13, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated September 13, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

mrm new york srm. rahUshM by iba Haw Tnrk fan Arafoa i BoPy ftD.layi mo4nl. on which Bo tinin- hMw to raaMradj at lha Old Su- t,! anmrrof f-aRnn and Hmkvi Mraak. Mai V Ht u Broadway, enmor of rnaavlra7. Pkr -a M 4.,,, MrMi, malar llm Amrrlraa M iar ra Tha Dairy 8rw ta Vtkr.-rad by -an: a, a In .no A KtIIwi In N t V rk C1T am1 1 rft) .t BLX ARD A JI AHrt-.R CKNT3 rKit fftll. mi C paa nl , . BBrwvr-, i if MAI', v , if D-. iar Tor. y Araraga Cm -, alion mafhaM t " landing t.,1 Daca-nla-r la-l - I.S4W nrips pfr ntv. i al of TBI WBBBt.V II J'l Wat-ad In tiSarr nara al 8 Pa If) r4 ra Onla PT I a aari U m-atUav l; Mafia Qiniaa ' aula, tpertmatia Nn arat-a t iniandm.! a ihaeti.hara. 8tI Addraaa "TIIK IUH," M I Omar Rtaaan m l Pull,, at-aaa R " Tnffc la. ii.npLOT.nKTr-tiiii'1. j ni k ih k wantkh in: mint ir I ai tr iman I I. I i i i k I N I fcAMAN'fl maMmarVrl, n rn .t , t-.a H .! and .V I la ila. II . . . ), .,, g rj . i i v;isn.i. ftOLMKM W.!C1 D C M- 1 J I kit . i r I at '. i ' - - , I. n Ir..-'. , Ml t . , . I I .10 I .I'm ' ' r II-.- I i I, IH -.i ' y.-.,r. IV (Pan tn , 1 1 . . ll4 att..inl. In, ni-r I a id a ,. . r y I I i ) I u i. IB '. i . i a a, cl ahluj, m I , ""'""n'1 Itr. A .-y . ii 0 ,T I " "' . I a. m. . I 1 1 g v CII.I.M" ;i: ' iftalaaTI fiuaan U J B.4M.O","! H flARDKlfF.R WANTRO-AN ISSUr-iNr I- laHtwr. . . .i .. , I , wvi filania an. I grnptwi m : t . . LJ H8 naad a ,,,,. i .1,11,. B I. A n "' 1 1" i -i p o. u . H 1 1 mix i - m iki nn w s n . . . i . W t.-. d wi.tkman. .. . , a .m , i . iiri.l.. , T I 1 I Al l . I ' . .rr al. 1 .' J ' I , a I lAifM u MAni iui m rl aa'tla.l ii . ri I , t , ,u. Ai..lj fci tiALBOLU, LAi V t 0O.i Brt ,u ii ' i u is. hi vm;i) dkao Hisa ri)H . ; ai . . . fl bnmea. Bajuiti -i ta raiM -i ... . In t t.:i,tu I will ba fdrnaihaili wiu I -a. t. a-Mi. A;,.. . ;.'Uii.n .lr. I N n ..I - I I . ' COLDIEIta WAXTRU loll TUB i s. O Ann. .ii" at. laaltad m i. Tartu n . " aa:T I.. Iran . I U par in Willi 4 I anil . , , .ii.-.,. t ... i. dan ..... . i , . - t l- t .1. I I .1 I . K -l 'I tt . 1 A. v .1 ' l ' It i g H I a . i., ' ' . I. M ... .' i V 8. aV K. nil -a- Odloar, a '. I'l ' BOLDRIta w- BTKO POR r i . A i . i t n, . i .; t t i t atti , i' 4Ii. it. a ! ' I v am- I A . ,t , :t i i a' rat ' A "a , '.-.v. 4. la Q ,i i .,, i u CHOEMrVKKRH WAHTRD - i ; mo O . Ui cii 'I ,, N no 1 it , I ! . '.I ' ran! i .. I , i i : I , . ... If Si . . IMt '. . ill i. a. .mi aril VI4J l! r ' i i ' . . .... p fimilll . UAMt'OaU) MaOMTMIN 1, aa. I ' I. l Tn ii a i reus -, w ' . i AOOLPlI K mr C i ' l . . UrASTi;i-KOIJ tun RK iuiah iv ..! II.. I III I.. I .-" . . . I I ., , , " "'" Is'i ' I- , ,1 , . . .... ra inn., I i ... .. . ,..( , , , , , i ,v . aMhlu, brut i uid madioal illatidv . All. iM ..' $loo ra , .t , , a at t'ia ci, i- Ra mil . it- , i '. trm, n v . .Iff It ll aj l'aa-a--'.p I .aa, A BTTfll I ai. Pt)WEIta A PEW GO ii ft WN -I I. . ,1 -l. .p., .' V. HKU WASTED Nl'MUEK OF SKll I " -a an -al ,.. i . unuka. ro ka. aaahani ami Iriattra. Aral eta aaj. laulll. I.I ..till l a.tr.aiH"-. . till .a- i. . ,, ,..(,. Iu.ii . In lull- iilam In nrat claw flundiaa, i Mlba Laiva Inatliults ii in:, t. , 1 Hi i i.i. p. I I kL? man it i -a i.,k.;i: si:.'.iii.-:u A A,., agoluaok .1.1. .a ,,, , , , aaaatalraaaai .-tr woiiiait, kifl ,- .. ... in un iai .... iiia. ..I S i. ..a. u i. iiu ajulAuiluau, A. , a.aulvtla' . autK . .., i w I NO v VI i;i: T!m ij pbrnaiiit awra natuUanlail un flain.al al Irt". and drawara, laj nta blna : ! i I . da mi whir 'Ihii... Iruta i.l ..v.r . I ami, App mmf m and TT Uannon 4, nun J In n.j in. Ii ; iii.i ' V in lha availing, hi.-,-i :i KACIIINl ! WANTED Lmtwa I'l I nraaa h tndW aalat W.'a . a. a I , d ..... mattdad In a a. Al' k--u ! a. v n.. ... .. taa I'l L- I I' ' I . 83 U -1 at. A a I 1 1 I.. ..i a i ran .' -n ttf tPrt-lN KACirSK-LA )R3TaIj i. aaw.itff ma ll A I I a . M i v t 1 Iai (Aa Oaual al , .(,. "s mi a i Mai a i IHTli I.l H ; iK -a .L.K. APIASO l ' HI IN GOOD OliDI ; r trl I ani int. dauti i. ! t. : ni $j I ,. . mtail a... . i v. rv . p, lluala lAIH'tl i laanoa mi , M in M 111 ai . HI'. i (Mr OP FVtfia DK80R 'MM . ItoaViuk a.,.'. Paarl a Ba' . - Ii I but. A 1-' ' i it i i.. ... ... . , a d ma.'. ilU-. 'l""l . . . p . , ,. latfl I I'll1'. .... I I; :. JJ UOOD IIOKSE I'l ai-aj ... I..,.; . . I I I . . ' s. i !' i I m i: ,i V' nialfl . IE M i a , nia - m U4ai . i ....... .., ,. ,. ,. ,.' wW p .... :.. r4 . d ,i t, it. ,, ,, ,. ...... pump ..; a. and ; ai . .1 a .... , faJ. At N ' IV. .,.1 I. . CI.NR. ' . . lay, I'llnjp a:, .a.-rtmr. I A ,"it K gtMi 4 UMk ri in .ar, , Inuli alt. a .". ll ..... .... :. , .... , , , (OlMaor. Ban Man ,. j, trti in (utalsrOai a id rcaiyt.ua. WiU ba .Id ran RBViUM. ..H IUt.i., i'l, WMM faafatulax i lit iJah t'li .ii t.n i,i , n j ,jl Ui v a. i ol in ... .... , ., , tyr, l a . A , at .a ;., g , ( , . Ha naJ'ari waoM, W Raw Bi .. , r g CEWiKli mi HI. Nta FOlt S.VLK RIRii t3,. ., ... rr .v a . ... ' i v p . . , ,, '.' i . . . i. in i.i, S". II a. ... '..' I Or".-,'! d h . i- .. .. at, i ... . r--i , . yj 1i:W ,l1 v . K I. '..a. M HA 1 1 lit ll - R' a. ' . . a :i . In a.' j iina.-'t Hon ..f Bt-.li"! rT a: I P It . 8. rAX . NU1M .'..-.ii ii 'II. K UL w.oowuiirii 1 1 at m sua Wand W , khcbl -j. Lal'.aa. t utaii ur u, laaall.ar a,.d bb:i:t, .: qtbaa ;votro4i m!n kw.-Ai.A. wAa a!, c4iiai artu'lra In a M, . . . a tup, li.M inn' utn.i.ia t "D. im;k'H" Cak'.ralb.' Ai,i.-lfr.ui..n 8UEIB5. PINl'llKH, and f HK.S.aM. 1 Hatriar Patau -I , .. m iVffray'a itall Ai Ha.1 Va ... P , ..' a, aMa Mfj In great rai.aty, ud r;a.iy ahat H aakuabl acaa ina, teli Ragjg TJBDE S U N. NUMBRR W104 NEW YOHK. FRIDAY, SEPTIClVlBKIt 13. M?TC )NI OK.VT nnip i -. AnlF.AP AHD QUICK I'ASSXtlK TO l,ran...i -THORPaoM'i L'na -T ataC aaal I clipparah p RANl HK.1l RK. aaila 8.l'inLtv, I ll'i 8-i. PnrjwaajM, ipptf on I.44 I. al I' a . K.d R rrr. tp.ilt.u Karr). .'t l Ina , :Uv ir.1 p.,. .. DlMfej "ll Ira.d f.r 4A.4. aaj JU H j"in:r i-vs-ncK to i.ivkp.po t.-iit Vl .,. II t l, I, r .t r t, ,,,tlwr HARr-RTigl KK.R a, La Iba uu,.,,i. r..' P4aaaa ap.y ..), linl II lin.. 1 .1 8 R , 1 1' .lACHH WuMMi MS 9-iln 8k "i4 "I.l Feu UTKBrXWtV-Ot.n Mi ai-k star ,.1. 1 . ... .-i an,, I KIVMWK, Uapt M iPbaf al Pa, ( p.4,1 hi- a..,. I - i-.f. Tha t'VNi 11 HP. aa-la Hat a ..t Pi :.a . lajlp ir in la. I, . I Wll.UAM.ai. IORi run H tmM Mao MR Lis KRPOOL r r ' ' ) rr MSR- PlU .. 1 I- paaikrl abip U VllW'i.l l Oapt l..llai,. Will a .l 1- .1v . a. i .v. a- ' Iui-. P..;.i-..f appjroii i ml. Pi N . MRM Hi , irtuTAPIOOrTa) 00.. Utaiih t . ni Tin CTKAM TO UOSDOSDK IttT, OtaASU W 0 a , L rst I'll- M "I '4. II ".i ..'in 1 p OauiaM 'i Ural . fii pnwara I 01d bdlM at u .. N 'Hi ll AVKRIOAN Ca lUnha it. ear. ; n ,us lha Omnium aod I ' . . I 1 mnK .ii 1 Mil '1 .in Q irbac nail taMnla rt .!. Ruar, 1 awaga rnarj N-w Y rk K rat alaiav ac ml i . .i Id" and I-1 ; laaja, laind wilk , -kial p -v.ai Mia. fin. Uai 1.11. .il-ia laauad lor . ug d piaaatularl trajM a 1 Uw prltaj uailaa na nil it U.iWii .4 1 I . . 1 I al rrj r ikM, tot , .... Ipl ' .1 ." II lavl iv. R.nv Tort, a. ;.;.'.' Ml, I. . .K Vltl.K il lTl' Waila. QTKAM WMKLY BCTWKI .' 0 r.KVA VURR ASi UVllaPOOta . I . Hid WtAfllR aj8MaJr8 81 Q KPSA : .' N 1 1. 'a'ld. T - L'caij . ii, Naw Y irk ami Phi.ala.lHiAlaa.il ' iklp U ,44 f laaanrl dlf aw Itiglbr kRVfar888d tjljrd 1 lr "i 8at.,4 uiai aa I aRnjaj - fl IV . KARUHK8TKR) " '" CITY. klARHIMTRH I . . , ., , CITY OP MW TOU I " ' ' ',J on i r in '1...; I d r,4r, al BOORi n p.r 44 n .: h . K ht !' PI S'I P1R8T i:.'.in TI . da fc' latad 80 H ri 1: it ;p . -a. J.' t tan id 1 ' 8' rttaa 4.11 . ., (.,. . . , ,. . r t . ... ... ..$8(1 '! I.' , . i .i ' I 1, Uirra. Hamburg t .1" .U 1. A . .,. l , al i-aMuwd , . . ., .. p ; I brtbg i hl (run Li can r . at n-al . 1 . at l a. Oar'iJ.arly.i IOIIN ' IAI n Aaat ,"i i 'I' i 11 ' ...NY t I . .In , :.',",, ."il .1: nur ta'l'ir I I 1 .111-!., 1 I, 'I.l," I'l 4 t'.'lplll) A . " I 1 I . . .lr r fl in N n V -k. un Ku . 1 . PtM nasi tt aanarr wnl lliarafnra Intra Intra mi .,n brl 1 . . 11 ..I aiil lai,'1 A I wi),' j 1.. llm JOHN 0 HVI.K. Agi A I ' .1 .- 1 . 1 .4" 1. , rl .1 , n , . 4 ! ' , . .11 l ... . . ,-a.W ' P"r II N-t R . PAM0U1 I'd UISK I . UVRRTOOI PAOUtrt, r .. r. , .. i ... t gfgnl t a . 1 I - ". t, -, t'.. 1 ,. t ,f 1 it. 1 nam pa I 1 a .. , . , .'I k.i I a. ni a. - 11 m 11 r '. rn t net, ii- 1 1. 1 1 4 i i,.- .1. .i.iriyo .II Ka'IX s ' ill h.R II n .4 C IRItRIAR 11.. a a ..1 ..... ante ii Ida . ".1 I 1 ri, I '.I il, i I . . i .. 1 1 ,t' , n l.liara . Ml rTARCRI Tn .'.p. .-.Nil Vt f -I . 1 .. 1 . 1 .... nraMa nn .i nn 1 lhririjVim Pi,,'.- I Ia'aJi t. A'.alan a.. .V . it: 1 l.ttWpa'P Ktri-l Oln nl i-a. a-iii. ai; paHtrailara. nit tat l,a. nn n- klUwl ... If hv MRm Matin laga Ikatar k TAP8O0TT . 1:11. M Am I N ra Y a. - I i.a : 1 1 kPWOTTi UR. 111 AOutti r.,r4.L s n tu tu: ATM. pHASUK 1 IP DOUR POR KP.TPORT 1 and allar 1 a.l.t.-. luaalaaii aail Ml I' nil' a Maw Yolk Inul . : 11 .... .a -..4 at. d ... a 1 . ...... 1..1, a lalnckt P. H. I Karpurl at - A. H. M8 U 1 , II P BXC17RSI0S TO OAafPl ON v. r. .. , 1. . 1, , 8 m ia bf a.44.... aland ' Wi ba! -t M Iba Ball . a . ! . nin ' f. tkaata lairaraaty kwii '.11 a A. M. In IP, M, O li. .a .1. ,'j ball 1 air I 'I p. 4. Jnl.r'ul f ;-i"4. n R -.4 rORITR H I A ' I. ., - .l II'. AMI'; I Wltb a, .. 1. At. . . i-arv a a-iii. 1 , an. . Itargaa, f,u Attitfai .. I . A' 1 ( t. IOAKPII T A r. ttM. Ml l an. Ula'i.i II "..v,; 1 in p. TO PERUAILt aTRK 1 Al POM 1 .1 1 1 ,, , n . ... ..g 1 1 A. H I.. U .1 W I U . d .'.. -ta, g... . HaaMnga U-. nv Pairy, larryauurn. H . - ,. Oari 1. . ....!' t . I V- . h t . -a P'.-krl i,: al x P M nlJ Uv'Ul nOAItn I all BOUTIN, I T1QA RI'IK U 1 in- IP HOVKO -PINK ... ... gal ,. 1 1. ,. ,1, ;r .... .' I . fl a I a.aW; .,,11 fl .'.', I.. $j gWliUMMM an I '.';' ' . 11 ',.' T. WtaE ('' . '. a al. '-. . . nit I a i.l b.l.f. sa lla ana.- ,,r 1 fc"A Mb 1 tin . prtOBb 4a LaapawarJ at. ... Brtatda aay 411U 08 a!. ku. Itku'iUI (OARniiS'G 1 SINtJl.K i ES I LF.MK I U 1 , 1 . ..ii .i .1 m Main b ml Mid a ' '1 '. a i, .' :l. ' !., a'!. a ,-i.lrallM 18 II rr TUAM. an ' a'i:ta . ptriunsiiFn RtioMa to let witu ! a uoard,tii ...li.iil. am'a 1 ., . I , . , " ' " I lap I t . torn e-t ..' 1 ni l.u. LP I n aud aaagta 1 88' U . : . LODOmOfl F.N CEST3 CO u T abb ai..a:ii' Itada Itt irta a ilgiilt baM I Mngia rravui l" a. . ata . ;.i, r ,,. uM a I ; t.mii mid a .'h ..I I., fri tvt. rajuM With Call N . $LM . .... .. i ght, al WUialntaUu iai Jfra i al, .r w ailb -..... IkoWllar'lMi ro 1.1:1'. l RTMENT8T0 I.I'.T CUEAP lit h ' a ... I I I'.- .' I and la W 'l-t' P-. aa trm V. t.,f7. Al'ldrlu.l VAN VYAl M H laai I gi ', itrt Waal klndat, aall ;.'!7I PAR, MENTS 1 LET IS' l II I II ST., W i . i .. , rary a.i t .i I i a, I. woiMtl utd Mllgr, walar In iiuna,-, i . ,, .t- t, .'. 1 i, i, a . . . A- . '.v .''! ind -' - i. 1 i I. ' I If) IM, I ii K, nl INN, t. it. . II f.p ', : .1 V ,1! Oil l ;i . H.'l I .'I !. PA RIM I STS I" LETA ",: .1) :i. nr, ii tk rj ai I it ' k n '' ill ' ri Irrn Ii mi ila, N , I " W I Wnl i. " 1 .. ... i .i k 'it.. ... i t. lb - . , Al A ".iri i , Wo k 44th a, , t .. inn, , a)j H , A i . mi Tti laET IK Wll" i "i. - " hi i ' pal . i band, ,,, 'i . - t ii -t. ..I.", North in . ,i lib i s i will ; antriM, 1 taaala .v .. a I nidi , i. r and I . M lu luill, It t .. , T.J.i. II.. . I I WOUld atil'.j.in I I n , Pal i laaaal 'ii glvan, iHM'ln raki:ky 'id LET-THE OLDEST E8- 13 ta 1 l i . f,- iv. t -" ' it rlalon -. i':t. tp to 080. 0 II VI. I. 'i.'K. I a t i. i - 1 aiMq Hi it i' Tn LET THE THUKR srouv I, . k I .a,. N . ' P i 'l. I Un. ,4 , i H.VUKAI LOUKWOOU AOO.. Nu 111 v ... ... '. XV. a . Hi M.i; nOUSE AND STORE T'l LET nil. i.i,. ,1 r litaiM atut aanra. Ota ufBad i'l ' l K Ih avaa, li. lalyn, jwiuiri RADIAL', UOI KWOOD at In, 'a; WtaWiglo i N, Y Mrf 144138' ll'" SK 1. 1 I i.l 1 1 A I I i ii;. ni; I N) AA , ..i.viiiiiani 3 aiory BaMUM, 10) Waal J'Hb at in i 'ni ' i i' ii '' family. itli.,m , lu.dr i ll. .,. I'i j ita alt Wi al aid al. aal I Mloa T ( IT ' IF (TltbT'NUTO LEASE-ONE LOT lr ground I In Ml', at, bal. Hh and IRh ,. II. 'l 1 ' o .1 . i Pioul It, Mil 31 rfAIIUA-R MK. HAVE fOU PRIHI0F.D FOR TOUR Family lu ta i a .aa y ur 1.- a om m iirr rwi RiMip. i niriif. Ml 0ll RT a I I ; K K I" I, HI iKI.iR, 'll Hk'DAIIrVAY. MI'.W YOKg mi r t a i., WITH A CASH CAPITAL DP $;"tia 'tunn i, ill . , , i ia a. t.i nt .,a a" aa aar I -a-a QtAM h.i.a,4 .in i. a , iui t a I .... . fi '.aaa aja a ll . . . i r n . Ml I . a.. t II. ' 8 1' . , . i ta . T' . ilaa R-aW.a., 1 v . , .. . , tun I , p) i 'I K. P . --r'. ra, A P Oa. A r 11 ll.. a N nil al' A i .: I. .via, f Ci.r.talaj 1 1 . . I A Lam."!, I ihn ft On -ka, Jan -a ii ,. II it 0 . '. . L II Wi in. Ii n. Ian, Bai . ,i .1 1 a, T i' .. a. Jr.. (ate ... Par, I K. I I 10. It H II .... I. Cm DunuliiA, U"-ai r ll a, I . il Bar Maj DhgrTaa A f . R,i..a. On hr . l,$M m a. Wall". 8. ilritUlh, J. Map W .-.,,, I r m n WAI.TKU 0RIPPITT1 P'a,i-l ' II. P .'ITIIIM.HAR r M a. r .it". C. RJPI.KV. a.. . , j A P I'U' t V . J. Mo 8 1 n C. I. M.ii lll.i I. i. if, lAMHCTCWAaTf M O In Yik. Bivktadi ( prrtkgi da aa-a, an. - ',,.'. , ,.1 ' . ! u.' , t ' ta. if., I i a a I- -.1 a... praooti .. P'.in in , 's -ii i- .a ii? in 4- Ami tghgtfla a n. I at Ii u nlba, a mi, , ., t a any i Mfc ,a.t to aa," ..u,n,k la, I a a., g .,. , ,t g , Rg . f i b, ngd o ily tn Iba ai lual.i ERa r 'i htrkad frtmi tkw mm, grrt -l a a MlbpulM kaaomM payabtg 1 , .-..n pail ,,f Hwpnan , n un. Ia pa d Mitlll 'ly, tan,; an-., a' . ill ia l'r,y, ' s n. or any n ''''tar-n' - a ftf lo.Hai-n. tw p..i .-,t'. .a. -in, ,, ,. ,.i , aabaa ll CM a. . .al ,4.11)1 , a. ma la. an n a ' al I . ..t . rl ,a, ,.f la t.-ira, a,, I I . ,' ipatiy aa . kw at 8 pg'd na ptdtap kw la! ' - ". i iv at.wal an in. I Ml''.' , -. a I, r .':,', aa And oi I a . i. i . , . I ....... on i paMbta in lan or anp tAhar nt il . i ira Poll, a la.,,. I Ufa a I. 4 . I. n. . ' j BMg aid I a .at . . . I pal. t ' .1-. at .ana. aa l m ai.y a .I-1 i a r aaork raaapa If, PnaalnnM in.aaj tan M . -a I u .r la.' ,4 ar. i ara'ilr rlt raMb kV . aa I Pull ra iMafrad, t a a n pa . a., a k ,).., i ptaaanlal f t ,.. i at Mi di a- un nr ' ill n altxln ; V A', t.i H', . or yara . aga. A a. ,., ia... 01 ll l a lMtt8 AM a . ' i '. a. mm n i II in l i, a W" T' 'a Qtrmi aaa ii. aft . , pg n. ta i.ir-i t. plan nl ih - , t-. , ,. urd t r n o kt II ' .-a'.r' ,1 ,. wAalrA IMr laiyarnf n (. ... . ttiir naanja. ia 1 1 at-' a thai I flair htabaR, t l i a I - ' in ma al a ,':- I. a. ,',! at '.'"''i. a . . .'. I li t nr-a ..a I ,a ai ,4 j , I ,onR Will ! anm kr-.fii kai ur :.. al' ..I n racpi ra t i A ' la u.b.l. ai d will i.l 1-1 it lha i. i ' wallanaa ta't ttay$ It 111 IIHtl a. I iRrTI KM. RAILROAD 01 H . iRR "a- IB Y, ' -ii ' . ' tl r' I', al . al II.'. I-'. .I.,', --ii I. ..i, II i 4r. . ia . a a Wag , It .. ... I .1 ' ... la, k' Va v R, r , i . . rranna t. a ' .,. g al IwrAlmakiPlTPIIB R' a .1 t'.a WB8T, i ...i sbAitga n' fa 8 W!l K ARRA IMrsr Oi.i t". M.g ,i . a 1 .. Lata I Ra.1 Purk 81 f .I'm. a I tiara aatrata Ri7rva, Mr. v.r immwi i P i .. it t- v. Hi ik : .'. ii, Va II a . Mi'i 'aa, 41 fl a i far Baato , Han (I .p, Atrat um, CtnaM bam ' p .., n' a ...,r Ar. I. a ruktajiag Taa r .. P.. .1 Raucl C uaka Yt ..i. il. . I ,t V . .. Ii. ia b-trg, v 4 I. kt. Turoi nT'la Wf p.i-, Ila' , Va ... A i an ani Mai h I'b-ak 8.888, WavTRftfWa I -rlt inwiUHL 1.80 r. . Winn a HapwM tw Bwno, Aim I, It. . . :. HarTiabdrg, P.tta irtt, a i iua W -a apti , On , ui '8fMf Citv t' . aigh to fin lairg IIP I -.4 TRfN8 P. Ill lit - n'Rfl, Tiir .', a . 8rMa Train lTHa N Y ar- nrw at 11 r i.l i' at t 9, Bat n. .' ... . t. i a l WfMliU prnnai IvaniA C nt ' ra-'r...., ft rltam fa .'it, V N. .t an., ft in at, ai.t'i lo'tn-U-r nid Va 'v Baltpratd I nr. i III' I , Pi.K-t.4 l'liti'i 'i.l TIIR fPRBTP, o ' ..' V. ,k .1 S r a. dallj ($ 'ay. at ; 'a.Ij uia'.a . cHitg con -a. n al H.irtabur, Will P. ,l.ay,'-.i.. i Itai i .. .Wtlhl 'a.oara pi ptRalatrg, and tail . 0 . ,n'i a . OkkMBM BAani raatya km at Mid I 'akin- t attain RUZAHRntPOHT AND np.wyhhk PRBBY i .... ....w Y ia fr. - i p.. r N .. t M i l,.nr al ,.'' an I 11 18 1 . 1.18, 4 V", and ft. I a Tl nata . t'nrg . P . I a . . Mai aa attar- a.t a '! t- ' ia ' v. i . .' UN 't. SfKAKM $apartBVii UrA anil iyiir lSlila QREATI 1 NTRAL ".oitk fun Tin: Wattrr, VIA ! I' ' is liii i : RAILROAD AMI VP, .i RI CI ..i'l. RAILROAD. I IPBB.48 VIAINI l.K4 1 ri DBPl r.1 m i SOS Kl v I It RAILROAD PAttf, 11 'Ii. '1 l-t IPfBata aa t '.inrll V i, .ai...- i,i, i anil. at. au; a. A ' 1 4. a At i "'. a n II ' " ' '-. 8 ' " r g It ... a. a I .". 8 i" r a. Ho 8a w1 a. '1 BuAaln Pra a aula a'a'p. '.a:t. 10.1A8.R. 1 ' t r-a, n HM 8M a AUM . W" .1 i to.ia IMfkAk aaiLuati ' ink Hi IlKNECTADVi Bin lip.4i r.it, A, BATAViA, jl., ii; .. I atAtWvrti rat BI.'PI Al.f), i and ratarl u, si I m fa IA M.. t ai. n- .-. BN8il ..III .'IH. Tftn?t'. A' : i. ; a ' ' lAffDAHMfA 4 I. II . , rtjrr, BOH ' livi i' , sin ii - p- f, HOBTOBaM ROUTE C- '- " "' tm -a .t v a - I Rf!, A i - a . I K aa 8.1 PA'f. i .A ..... ' . BIRATfKTA. rYHITBHAI.Ia Bl 1 AID, n tl LtNliTOM. IT, ALBA R I .." -il' P ist PLAT I aitUaVUi. 0 l)a'JIB KiU, HON TUBAL A.., A;. LOCAL TBA IRI Lf Ktra Ymlt a wa I P"rm ttaa 'itr. '. j ' I a .a '.'i a' art. 1 P ... taa -i... I I I : a a . and LM ami a. a 1 11 fa", and Ir i ' I. Mr, gj Pa.il.al- .1 train, '..n a I 60 a. Bn aod S.H P, a. a., and 8 kl i. u. I ng train, I.IA AMll.lai, AH and 10.11 p, H, and l.tli p a. PV .. !!. 1.88 P. B I" '" P. 8. IBf K.M .11 .' ABB AN I MKS'TB bptbla r m a a- . .'. lli.it' UUANOBOI I'm.-, ,-oui i iltati ta it ','iuai.i aa 041 graaira, xt at Rl ' gglMM f - '., ttvn ' Umtl i mi' - . 1 .a '. ..:iuia 4 14 great Ni. iv .una in .1. i - i .i "A'i , .. ' .1 , .1 . . ' .' a Bl anla gild lAipl ' I ' 1 - ' 0884 ai. 1 d I'll! il, p. ngi ' a. 'IthlM iBTI u t Aid IRI .' VHt -t ,,i ..t, I. a N -' Ifof UMtlrtt Bnad. piar parliculaal M lu Uatg t-a- a -.1 .a- I at rangnaanRk ItaRUlto al Iba iaa- .t. n War. an t. J, II A. A IB 'I'll I - .' . Ii I TROl and BObTON 4. a I wkl i i RR PRRHOHT BAIUtOADA D ral -o ta for BUTT, AND. Bl RI.1NOTON .1' fitR'H POINT, MovrithAi.. iii.ni.Mii ipl, in Lov. 8 PALU AND BOfTOH, Pout traiia da'ly beta-tarn TBOY and Bl TI.AND, PAST PAY KIPKI H nauunu tu ROJITAAAJi aJIU ni.'i.'i, Paaaangara lttaTlng Tt. y liy Ihla Una. at II 18 P M. 8 rraacb B'trliugion, it Point, H iUtmI aud . i. ! a' ia;l ,ani, Hula Wltb ll, aaa laaviug flvr houia larUar via any tAhar ruula. N10HT HI.P.KPlMi C 4 R BIPRK38 I iMaouaa ao MoaraaaL aat. tvui.aaaaoa'jB. gar bo CBAMQB Of CAM OB BAiMA'IB. t osu KliH-AT MORVINt;, NKPT. I I, IBM. Telegraphic Wears. 'Bill Fffl .fffAT or frai I . toll I'n.a.alAn tiir lha BHB and llrd-tnp-llon ,,. Trrtuaarr R .l.-a. I tBBAki at , in i i, in. " i rail -, .a..,, 11.- Tm ."na rotary of Ilia i . i . add. oaai'd a i ii-nl tr to I tut v.iriuiu I - ... IV.lalll.-fa. toltla f 11 BlogTCll I lor In- a I ol .lull- lit mid Aii-.u i i Uai, I r. i ii i 84188a (8 18W Ml IRBllBBlMB 8 NVtAj Inn .,...i i a .-.ii. ,iol ,r-, haya la-.-n, ami mil MraUa tm- I.- ia iMkritl, i. i . itn'ili' in ii ilemanl 81 ll..' , I'l ad HiSBMDUnl I ,'i-iif ra it RtMa on. N..i YntR, riiil ui. l,, 4i l.,.i,i ., and it uia . , K,-u,iri' 01 i iii, mi, iii. Iwaaa bmm an nun Id lofiuiii- ii i , unit Dirajittfri of pa. , . n .ti.-o ii ' tr-i It liter, Mnii nt ,i'l t Mr Ifltfl Cl - .il lin npfi n u Ihf liobb r nl that (, i, ,. wharaj nagtla pagtila Btld '..'' '.I PkLfllg la I r pir In- ,... I n,-y mi.' ba nl". i. i.pi-v.il ui p. -nl i. an I iH'.aM nn I I'm in iR; pgl i o . - m t-.-1 n artk 81 .ill I, alii. .il 'o. A rtiflii I Id nil - lllif of ruin lo rr Irani tlu'4,1 IprRMM irrl, nil a, mill I Will la. k iM Wltl lha !,.! ra hy wi.-u, int. rg raatatctlyviy Idol- I..,.'..,'. I i 111 ,Klio,- Mil ,-nll,','t. IIM lajfje r nil Inr . ,' li-u, on ihrtll b .ol, . llfld bgj tliat,, In Btlblle i-.i-.l'l. r i, i, I. art;,' in- lilt- .1 Hi no -lull .1 ii, lull i- .ii- i.ipi.l!. IwlriR laauralanil .1 .. t i. lull. d. It ltlttilTi'4f P.'l. 'it. Tfu mrlrrtpnlltati m 11 '" rnniaiii p.,i -, i. I. in WriH 111 O i-ii'nt obiv, I lir I' -o nu n. Ibri I- 'ni ii I i , ;..f lha rR ura fem ,-,r,-n mi iv. Tl ..'b nl ailaRiaROB viia pti'v "ii It admin: ' I in ibi in. KrajM ti BBBRtrii nnan- ,,'. ,1,,. .a f,i u i;.ii t,1 P,ingg ' 0 ihii llal ii in- I flN :li- r.''' I- nu 1 I,' MR MR Sun l ,v n- '.I, l-uf IJa.'.-ii, I,,,, ,-, j r ,'u'l Ru li a'i'I' t ipp8trth trf rnir tr.npi, Ind Ha.1, an I III- Dl8p I - I a," ,i l,ti', til ri-.in tllf.'. .mil, ImvImr mil, , aft hall ii . irt, pturiiiani and I '!.,-, and Ilia pulilu p nrtt in i Ii 1 1 eap' tniM ..' B! I on i, , ti'. r , , ii ,m'-r-.l ' ' I.'1 1 1 i 'lii t ii I" a inr. .. baring; m.i. afornrd Biatak tt iwriity.tln nil... tin y won RibiUa -.1 piirana bim, At the IaIikI - "in.i -. It waa utiil.-i.'n 1 1 thai Hi" im'k of t, . n 'lord- huti-n a I h Nn flirrn M rl It nt'" 1 1. ami iv.t.a nttli n ; i - ,. ..u in ! Oharll itRBlv. tlaa, P.ipi i lliwi I in put mi.i with tha Hixloa'iith IIIiini uai i I tnwg ii-iii . i i", .-.l - r git ii.- ih in 1 1. a linura' r, -i, Iui', n iii,.. loti-.'a aaa i--,ii-ii-I. ii,,r 4 I.UI litii.t mi pact uf m.ii.1. i: t,i. ..", .v.,. H Dr. I r nkll i n ' aarRrontif ii n, Lvnn'i btl'ftdr, in. .,ni..-. rmn r rln.;ii"i. ami r rpntu thai illtlni f. ilrrl a ' -ii.-i. d, i- in ilnln t ni tii-' ai i-1, b ,. , i, ra, i.iinrd hp drdar of lha r,-ii"l i intrntud ,. anrl lli'l-l M bo t I - I l. -I l Ipl Ml ii lata now in tin tiait'l - "I i In' i I - .il m'li ii i i-. Dr. Franklin wa tnltl iliat I an r,.i, -i hni or Itun.r iiti'lrr Fp IWRt'i pa-anl phKilAmatdnB, uni , uii.lial nlli.o. nonlil l'' Ind. fipi. Kid. I. ol tin rulatl army, arrlnl m1 nlajlt it "ti .i ii i j oi 1'u..' I .a , oitji', ni,-. i t Ii ta hr l.r.'b- :i irrop within iVtr tha mrll ingr of nur BinitHtt I nldlppj nun it Sprin "hidil liar rail iiio t km ai -p now in Ika karal. ol in.' I-.I i at. ilu.,ll tin, uIioiu I ta. ItatO, RepubiioRO tale Convoiilion a' . . Raliirr tin- CraYpIo" I l. t.i i. PATItlOTlt' UMatuia riiiN-4, Pun. ArltoM M.uu.1,,,,1',1. ' 'o.'.'mo. ,.., 1'. ,,,it,V .V'ia. T in i lujiiultliaja iri Ujauulloua and Nunitiia lion; wam apjailn I .l lr'-r lon.nl ai.li

thfi t ' illlnilur ol tm- I' . p . 'a I' BIVrntinR, 'I in- lontft ntlon i Iran i" i- i uai-- i ii bum link. 't in- IJiNIVBRtloa AMaiRblod -liorlti aflat tiina ii'rli.-k. ai M ."I m 1 lia I'- ada'l fuaaivantion i.i ml'. I llm Hall, Tin-1 IomriIum mi N-niiiii itioryj rapta lad iliat that b i.l la III., i ,' in OnuM ' an ' "ll o, i , . and bail u, i n i till i r ... uttiriituir. The Cuainilttca of Hixiini n lha i .- nf I ".'ia.ii "-t. bur) ! ii-iili. d wltb lha t lunimlllra IBB I'l "io 'a I nnvullll-il, .' lia I 1 ;r"'' 1 "ii ll,." In Itn1 i nt In li- ui ii i i- i lit i li ii I ui antbiu, Tlia Ctitninitttte on Nominal m f tb r.-- a i nl I-.it uiitb.r . d lli- . l . , - I,- inr rand .1 .in I. cni in I to il. in. inn un Iai lha aittiRRtitan pri nn I in tuoiiiil tha uuta in lha '"i" nt "ii. A um i- ii in ii I itn In fl A v i I,, i i .ii, w ia .ui i. il roat Ayra, . Najra, 1 11, 1 1 - i i . I'l-iidi . i lt aa una -u Iba Cu uiall. t ,- o- ( ly, drank I , i . mi !a n i tocid '! 'nli-v . wnu 'I ar ran .... . , In u-.uiiii'iiii n. In ni ..1 inn iii - lit i . Uin prop -i an eulajb ba ratifia.1, with tha f'l 1 i ii', " I ' ' ,1 1 1 itdg i r .'. .1 1'u um in'.. Lou 1 dual o ! nu ' -' nftialon H i J, Bitl -r. i ' . land I i ih ll I. i'i- 'In n n I Mr. I- IM ill pi i 'i A falL niailga, Appl u . I A ni"'. .ii in lulrtU'tfo A. Iran Wlllnian, fur lb- Ntata Tfn irr. I.-- a, ,,, ,,. ICbrari I nu in .in n in - j i . "... t - tii- ua :',. P, Bmca In pla "i Hr, I'lilln alga ftr Cnnal Ornta nil -.ni t. win thai , '-' .'' i tmlflal k8jd ap" .l in- i . ii in ii'..-." i!. i! i ol .1. atrial dad Via,., I'll I. "lli' .1 ! ' 4 U.uiOl lluj I'' ill'', ,1 . . i (Yd ni 1 it't i on i i i i .1.. .m i . ofntiona np rti'i ilia luliowiuK ail. .. I i Lbe gotMpfftl tf trniituuti lliu 'J1 " lili i r.t. ion, iitq full IntHiOt H t!i it- -j wn In, .-t' ; r-' n'"l i I'll kt I'tif th" ttf)rt(M flf (Kfl nanp i f th . t ii ntnoavveawlwh, iiuvlo in- iUU iiM pairititi i i'ii, if -.itiln-is hi p4n aurty . i t .oi who Ittvo mowii Ibvpiatitvi itw 11 tb ('ulUtltUtJuOi lava.t ati 1 j'ta nun. -it i I fli I nili I Mit' I wIlQ Will tlfta tJtW HtWf ii illUw pMple MV ttliOtlt 10 p I ''i'l thmt hrtilt- 1-1 .1 pji-1 -u lujiNH- tun fii'thd 1 11 ion tit- mu.-!i. nu ll' ': '1. .-' .1. up', ihe ieil-irntlil i.fltw 111- i .'U m 1 - H Hi j of 1 ii" v H an I I till I., pi Ml. . 1 1 v in : tlM ' lu i'i 1 Ion ibi 'i m 1 J.'-r tt at v.f -h iu'il, lu it 1 t".'" I , iii l 'If fU'lirtl I I ' 1 """I'M li ', Ii .1 ' f Hi-. 14 tl i ite In 1 1) t in. ii ii- 'i -i 1; -wliUtJ f& ' ''t 1 ill i i f "(j.i'tl"o Hfhl i Vm-'- It'.ilU;' lilt 1 liid flown lli' -irm-inul 11 iiiitU l lo ibu ktuvfti hh'.ii ii-? u' mt I ii tl 1 'i . i 1 u in 1 ni ;b o a -li-T' 1' .'iv ;i .I 1 n I r '- ! fttM wlfhln Ihe llnitt nf (Ih ( nut m n, wilt) ' ' . Ml U rtkl n- wi an- in fftviiriiftll't IH I HV 1 itPtiMt .t"i, U t'l U il, ! II 1' .1 tr "h;llt 111 Ml ih I uiont il N -w .'"fk will 'to nr wliolti 'nt-, ii, i .-'l. .1 fully n i"- cii. -'I tha p iiey of ini-in"- nil it- ("Wif hi u !ni tl.t ml j(Qi - ifDniriil t" i rii'li r btiil 11 ill I 11 . tali uiti Ihfir ;i''MU 1 , vt Kl 1 . . .1' III f Utllflj tO the (gyomiltutlon mhI Ium . itv totvtinwt P tolvtdj Tii t Lull (' ntloo, I Wi I in 'Uu'-iu p to nn InvltfttJ n i" .ll ell -ii- whij BM in i.ivnt o lUppOfMtlU Hi I i ivt-r i'iint vj. gofouvty m.'l ii.-4 'irm tin- ai, Nt) l4otM II 'iriv pmioM, pObHpnfiti uU ,r wtion in ibll Ii'mii m n. tti . ml pirll ; Iiqiiv - nu it' p il'li mi, ii - PflNOJMl, HQ Ani'T: Jli, ' ut liHUrtily recot(iiiy.tf iir friemLrt nil . li" nr- t'r imiiiUia in( IlvIuI ill. tt tFf OOJt, lb IThIm ami ijvoriAiatMit cttiUwJ l,y Ul'' CnrtUutwa oi' I the r 't--1 Amtt, art'l ai hMP'Hy itWiilll 11 1 Mm Mot iMlt MMl-i All 1 1 mh wtm rt'H in 1 flMAMMtt Hio U BRM nl, nr ivlM m I tn t ri 11, 'ml imp in n tni '-v nucotoil 1 nn 1 IM In ptft9 rtijiiipr-( 1. Inch tm iMft rtu Imt tt nrTlf)i p:itrtit mill t-nt mir ti- irailt r-. mW9ilm i hn- thtifir who. in the nn !t nf ptiiN'iiitil r'i'.' pi -I,'- .11 the oi-iitiii nl l i I il itfl'frit 1 i i with nn hrMtklJI l Um 1 I 4tiiutittn, InrtMltlv ftrirl firnirtv, dpttifl th MtbofiM . iiii'1 lire I upnii ihn ll m mi l t iiit'iii ol tlir I'mietl .St.itfkn, ih n liv 1 otnjx'llin th vcnimrnt nthrr Id MhMll t" i " u il a. mi - lion, or .it 'I i f Ii im ih riihin, pi tnl liiNTft, 1 nf All tbi r-pl-, hurt rjM ind In c v il p'i'i in winch hp in I ofji fAf'ior) l.vr.l m l prti-pa-r.-.t Mofl llm'i llm v vn.ir. 1 r-jNin-iMo l t le I. l to I m in inr ilii- w.ir; IN tt Ibtjl mil tin ir itaft'nr- tfifTI itrlMu' tin- I M I ir. Mrirtl ri iMahlt In lh perp whoei I r w:int fln1 ni' 1 id-v hi wi.k-tllv ml u.inittnlv it . Ifil. tft i.n.-,i. 1 1 1 tit 11 it inn a! pnt" pr-'ii -1 bi titin 1 il iliih, ni, 0 ffafM t'i in n. iV.irv,,( 'Ihut Vft fp"l nf Iba nnitii nf Ihii 1 iivi'iitii n In l lu tl limiintr iti." nf n n ".lit' .iiViim. ti In. I'iivi .is mo i r.it- i-t it . -p , Mnl 1 mm will hIIow. h w,,o pim 1 mi hi ii j-. nil Inn, a right ft Mtd i"t ill i'" 1 iti r- iihtti . I v I lie Co -tilii'i -hi, p ti p; in-iir ' in I I iRMwfl iff of u r In iti t , 1 jt- ill ni t on p 1-ion I' nil in u- pn .. . I i v In evei v tl pirtni - nt of hiMU awnrl n, mil wtT iXlMMfe .ml crpnl. ion nl' 1 vn v 1 on npl . tii. t-r. ' ..''. '. TiMt t- 1 uiia' inily :lpp I il f r Ibfl "M'mi 1 liihel In A'I wtm 11 wiltiRi ! iij;"i. itid it neinbef urn t 4111II . ; Hpn 1 mmi a., ml . 1T1 it - In iliiartnp 1 bei hn .0 I i.ii'h-. I11I Mti-. in-. .1 ml I nil, to in 1 111 m our Nf t ry ti. nn I. . nr -UM- um mm n. nUte, mul ur utorj n: ii i.j, wi - I 'iiml- lavoki Um I H vl.iAl llffrt llrl'tinn. TtrOruklri .- in ! n a. tutloM wan 11 n i iii m ml .i..,--..i. Art tv. , t . I , n,n n:l'"f , , li. -i, N , NWtAit to the 1 i . ni mi, 'tut w ih.,i iilfiotlnii It tbi eonvriitiiifi i'ljottronl, vlitttelli laavlttg (I., nl 1 -I .l,. , ' .tt TIlA - Mi- ol i'.- 1 11 1n i'i-. MomtOAtAil WVfA 1 Ivefi in I In Si n 11 lentAVi ItltiffrOl nu Irtiin iinhiiinKin. ::i C 'NM'im K. M - ' ' " I I I i'-'.t p ir- y t if 1 I I 1 ill nt . , ' . I 1 in mi--mm ; IVtMfl iln rielAllV of n nn ttrtfl nmlni th rommioil f r.. Strvnn-. tin- V . V-. tl IhichlANliri, It Opt til t I of -I'U't. il MtAefied f-onp inKM of In l.iirr , .1 riiiup itn of (Lit, Alp in I,; ip . ti ih it I.AtitM. A- pojr -li 'ni I'orai 'iviio.i, ih iftentv prbtn r -i.. hoyonl ewln flllo, ftbowt . 1111 n t -ii h MR It o'l'i. 1 1 ir ii. u(.i, ii i Ind ; 1 oniptl ibod t'i" ''j- il "r 11 i-'u erritiHl, rmtnw ted with ih r on inert if tl tm 1 nt r I ' m In NtnW I ibrlf i'H, when A I hit (Wi it1' rellt io)reilitiixfll two li if n' ' ''''if. 1; 1 I'll) 4i tt 1 r 1 p'.'i I inul if Virgin. cn. It- wlthAlm tv ii pt"ir j 00 ' W I 1 II ;ii n t hi ., t'MII "'' lit tlnll ' lt'i t!l 'tr. ii . ntly i'Ii :i 1 ; v of mi . tm them I'll' Nlrl hul rv ibeQ tp noil wltb Itnll, -'" h v 1 Nplbi I to lV fi Onnln b-'tttefl . I'tiiailTy nur r'Ne hnft;pii 111U1 n 1 ittii p iun 1- r, tin' lu ll rf.nn which nn iilti n f l tl.c n l I It ti rv. I hr "tn WAi 111 n iliretti I i' e ir.! . thi .iv.ifri , iv !-' ti ipneAN I on tbi r-'ntl leAitini( lo Kelti 1 "iun li rn I ioon uni 1 bjAM 1 il in.-, 1 ouni'fr Noting Irotntheti - illteiAnd fillinji to the titoiiM I. Hw ptewlln nxplooVd m ( tin tr iiiitM. Flif 1 oniffl m I w 4 1I1 n nin to t i'Ii IfAW, .nt I tir 1 olutnn fill .i k in w r ler In ' IiaIn DridfNi r,':" I i" r Ihl rp l.:i in Ih l rn "th. Ci-11 'Miiiih. nniimindinfi Ibe dlWMon i 1 whlrh Ihoftf trtiop Rn ,'i'lm ln-'l, arnvr-l ii ih. v ininxl iln rtU il r I.i ' 1; , OH' '" ilHtl- 1111 nceil uMil .it in ;i 'ii.n .1 1 ti e 1 iNtim in l I iiipnri i nl fimn HlttaWAfl llATAf AA li un it An S''. (' St'. II. 1 ; i' . r ,.ir t.iM'il.' hiH Ntutond Ili'Ni nrrUtitj. Ir' 0 'J't. 'I'm A ;.i'- 'n .lli f;rn ti il I 4 nt nn ;. In iti' i. i . ItUl Arini t,t rnoM IlltU lO ;ft nut hl tAW Ira rpi uni 1 Ii Itn 1 01 1 mi itton. in n hi. h tie i tut! oty -urif hfni, Tbi m neywlll it p'i.. l to bin eredll In the mji iNwofVi Mwitthe irotf will I n flnfW it h'.l 1- I i"t 11-. DORAlblA, t" rtt. Oimttlo bAd 10 oilier oIiJauI in view in AUItlNfi I VAfhlngton I bin In pni iin riaam i m ur' UN pAiennt 1 i 1 ly nrini'tt; her t un t jt:. "tit I Atol aM ri'iRjiti uf tin nit- ii-1' 11 i In other nut- Ian ira uoUva, 1 ni i i tmii ni KnplAyeen p4tAAwlfte Now Inn LwjlUbw W, ., ttrpt II. tijiL; t 1 nl. - n t.r- I ril Mi Kut 'i v I n r aaiI r I r - IoHmhI Mar ill ofllrri I-' ii.n! ' nr other Awipnn n in th 1,1 t n 1. nn. 1 iai I rt pn HUM, . 11 1 ill .ti'r.tt Ion a lib mM I pnrtni ni, ftom i alnr, In Any wai I n lib rii"ii" nut koiiwn tobo loyiitiothA I mi.-. I ; Kt itel ( lOrernint ni, mid o.l nfll ore, Auen qui plo (We, ifnl eontrAaHlAT AN 'ir' Iui to 11 o 1'u UtUloa! ii i! i'i to iTv lit tfn 11 hit -toil n' tif ; Rtv noniiii of tbi CnHed SiM for tin- Irai1i lli Mai ,,'i IVaaw m I lu i'i h Jll'f (lelll .01 I :t 1 TAAl ' 'oil ' 1 nil 1 1 V 1 .. n 1 r K.. Mr, Ih. I. i 11 1 I : iblwA 1 '"I nil u -. .in I i n' irg i ,. ,l 1 In Nnert tn the t irlll ind . ,n it niK'URf i- t".'i- i il uni 1 N'l VnliK l 1 h fftJ.M t Tti I'.ill 1 .' im . I leetuNi hi ih- Men YiK l-4l tl r '.- I I' ,'tt will " ION Ifoi Uy n xl. The j 1' 1 r-' i 11 'ii I ' 1 li ! Inn t ti mtUlAPy llfg iy$ 1 1 13 Proft 1 - '.1 - t liim ..ii'l 1! i'h.i' I. Xlie ' . " r nin-r t Ii i' 'Ik- nt UtiUAl Of Purit inAnter Hi. 111 in I '-mi f tm tetirl in r A Mi i' . (uM. l.-iii-. lolilm mi j.'. lint -i bltliiw '. 11 . ' ! Uy parti In Mi ' iri 1,' ilnti QitWM Phkmom r$ itt 'lil.-ry aud IVav.il Moyc'iu nts. 1 Rti 1 who - :ltl 1 ' ' im t'l l.i' ii t " 1 1 infi r , Thi' nu t i rornlneiii 1 n-ril yv VV'onl" li . 1 id Mi- ' "1 I'l I -r - u-nl I i HI It --tira,'' ' 11 UillAI ll 0. . ' illl'J . I' Hit ii i r v 1 1 ii1 ml I . rif 1 1 1. . ti. At Ant it to .1. I1. lor; .l loi-t. r C.n..: It, P, I 'll 1 !; Colt i Ai A' ii: Bdlneeri li-n-"il Itlpley, I ln I I I pfdllAQl . I !ol ' fi t'i l ; ' r 111 ic f; John 1 1 . in." t'olonet lit -VrHltoryt J L i.nl tier, f'ofcmi'l a-'n l rtlUervi W. UaIm Coiontl l I rlii; -) ; I'. .1. Uill "'. Col' ni'l I'. Arl.l : ;i.i t tl.t loll .win.; I ioUA t.i" 1'il'm'ry; I 1I01 . IVaIIa lt ItenjAtnln I.. K$ Uobiia lli jiff; Oei n .! W. VVblitler, Coom I'l. InCuttr ; .' hu -V 1 1 111W0, 7th; pltctim Mi Oil Mi; .i... I. TH l ,;lit 0lj l ,.! .tt laOinli tth hifhntry coi iui n : thi I'utveAON I I -. r- i Un umI I nit 1 i. Tontkliw, 11 rn lor, H r-i , -' yrl.; li.. R, . It tl 1 1- UAfliOil 1 1' Or, UfAtt'l pt ; M ' r laAellr lAyrniit(fi ' iIno'i ttd 1 ; i 1 .. . ! 1 ipcrln imtenl of th.- -i I'. n! l ' v i'l in . t' ivi n h iii . 1 um wAnl i.ffortj yt.' . ruJ in thorufuN intltlid lu li 1 t,. ,1 tii. v.i li il. I'AhR ill 1 111 n. u. 1 OttURAi Th : M. v- ii. i ..I thi w wbUsUM N iw y n'l. Iter pnmpj hitvo to tie kept coMtAntJy .it vuvN in !.' j. 1. 1 1 ear$ Thi Anglnoir who WiiAfNftttll With Hlfl Nit if hV OtHoAN IiM Iii n rilftAWl n-t I'l iina belntl 'iti-1 btnl tn Uiu, hut ! 1 Nlil UlUb 1 1 I U.f I'liit i-f Ui "till in 0m IIUAUieuti I m llal It'M l.u. 11 1 III'. titK'tr. The liAAtUliiArteN oi Pr.ii. I.'. OrAfnVi t'll'iiini IdljJht Kltle lttimtnt Iiavo been Ntl4UheA at S-j 400 Hruomi itnutt TbiMun an aturWioU At W illAA . Tm Kam Vohk UTth 1 nut m .huvi. A court m.i wil i.i Klttiny it th ' - ion IIuiim. K'H AlUunr, Ibv tlio trlul ol it" l. ut. 1 "hUf 1 INI NT' Ml I aflptAtlM "I iii" N Vuik th, .t . u 1 by I ipt. oCWM "1 " W 'iiiK tboBAy nl' liMgtnirv -oliii'-r1. 'lit ivhlinoA IndUBM " tn ftliOA thrr ATA1 an (-uini--! -uini of plundAf , lij wblih RAIWffAl limh eo- pinki aan -twfiii'ii bi ana) itrtAlbwl fan tpuh OiUor, und lAiWAfipg W fblw 11-hum. lloi.rit mi 1'iilh'i 1 im. anunfri. tin 11 UK .ton4! a ntii.'iwAT run amaijxt Ain 1w1rirorK.11 Arjinr. IVloiaj UmmWaMN ller-n n I At ton. Atiiat I . KMIi R Ifrt i4irmn iwfln 1 . t the polioftnnn with Mr. HaiMU ukiiirt him Ilii U ion hou-rp. ; I -aw ihi in m ihi orAAAMM nf Vf-v and GNAftwIcl. KtNAt tonetbofi tbAofl .-r ...It M'. HfiiOfti ; Mr Rnntl Him utepniA npi I w.m f;.lhni tn ti ih of An, when Mr, li-n- mtit OA Alt up; llm -tii er -li p i'c I tbi eor.! of ft ih'i'li or tillffO "fill; ft 111 m ;itlinip o1 tn p ftll OTA I I MUpp mh AA MAAM 'o llo it, w W iiito.l tin iMiAl tAAfMl turn, anJ AA maI bi k if h him in'' ATonfd belhrVA hnu Amnnr ItiAn U j Mr. Ih Ifl ill .ml tii.il t .11 hr WO il 1 -".ut r Mho tlM Wflfd nf on. mm tltftu if AoVl ti of liltttn; thr "ttii .r r.ilh-l M-. BeQAOll a dlflf lo..l. , end loM hin lo no m M II n im m.i lu iv .a- ir 1 ii inii 1 ; then ih" "tii fi m k bol 1 In phovi him i' ti nil -.Irivel li'in tl'W'i n Ihf MNet I h" iui i-r tl loot roa lhJ fl-Rt ii lAll ; to dM ! MA I' I BAM dfAW l' kn h ; the nun Irhfd t -1 ih un-; u m aai iii tin boo ; wa thonhl h ntttibl inj wm hAve Hinbotl U f in t ind not ihokniNi h lnt'nt na Ihi inlt 1 Ihit waa All h.i wa iiM betwiAn Mr, Ibmoeii .ml nr i-iiiti . Mr. 11 rmM ith .1 11 Im ffuilhl IttllA tbf WOfll 01 nor Ulan In p, - i'I- i iu to .1 da 11 "t ht'i'' 11. (!NiAniln ; M- ii-.m -it didn't 1 II OA I'lt I im.' ) til ir 1 nu Atr fiNf n im And 1 nntMfi it w M .iii do i"ii ht t , 11 ... .ii 1 ublf I iL in 1 . him 1 'is . . (' ,. $n lint) up. nithff ttmei Ihet w . tti lu ii ih-r. ; I kmA UAl 1" f f Aft A pri I - m 1 :.t,.r ; .ill w.i. pn uy q 1-" ; 1 liri i ,, 1 tt 1.1 ii i" .nn imneiiApt ih. , -tn w.i.- Im trm .1 . M it n t 'i mi l nrben ho r pi l I il-Jn'i htm i' 1 AM -(m ii . -. th p .h 1 I Mr. It- 'in. lt." I IliN f llm ih. 1 iteniul uf .1 hn .1 II n- II 1 1 , tin' pi.". . r. I Chtlieell 11 11; 1 , -wn-11: 'I MWtbApnlioA mi ih ' Irm (Mi lleotielt) th,. rf ni. I lull iiUt In; th.it WAi tttn NI I MWJ I heAiil ll ' ni let kin 1 U I l : I tir. hi I Mr. Itei t.. n iftb tbi 1 ofin m in tl he - nil lMltii ihm mm. I i i.n. be Wiftlbl IftllAVI Iwiltyi tin' pWAWOTRtA Rfflied linn to AO nn ltnut Itin Inul 1 ; 1 dltn - ' ll In kl 1- ,;n m ; n i. ' !i ,. W H 1 lien rt ttii lull.. INI I 1 1 'I 1 Ii poti 11 M roni; .M. II nnettuRkd whom hi i'maM f ; I Im p Iln ln in - in! t'i.; WA0M ll' ' ill I M r ttenrtetl t In it .1 I -i I v.m.;' Mi It -t-.ti -n l he wniM nit t', ind the potlornin mM In wi uM iif.it lien; 1 iirt mn tbi ."lif ti. -n hml h'dl of Mr. Hen net t j thA. wefe Jo AT lh"-; 1 VA WAi Ifl Mtnntt n i-p; nil v Nik I AH III ' Ihi m ! . I li I '1 AN he j- It entin t iki uM - M . V 1 f; I win htmthreA M-ll fi i- lelllnlbeitNNt Mf Bentlett lli At Ithip in .pou t..p t.i mm; I m them I nl Liu 1 "I In ' - 11 ho fir (.ii Itormin tliNn hlnihel n.l of 'nnri of iHpp-!! him -'u.i'hott: I h-irl Mr, 11'nnett my hn hod hn NeeAlhANi I I trdthepAtmi nan tell him to n ..w.i v lr' wAitteil no ennvorwitNn wKh hltni I ix-nhl not 11, wte Ihei 1" went or n0i I aaanj ll'l-f l T'.Mii in 1 i'l " W.ih h ' ' il w 1 n l MAN Hum (iv- Uitliute liefore Mr. II nn itt tt u ihrown lolo ttn fttivet by tbi pidlremAAi i' on Ji hn.. Len a NloAti of two ntort 11 WM nil In a vAfy kbnft tun.-. Iaiihw Wrt worn 1 mw tbte dt AfnlH ie- twin n Mr. Ih mu tt ANl thui p ilt tiiiih, Mr. Ii nn. II 00 AW nl IIA H llif piilii ftOTNl G IAN lutfA 1 a it Neti be (Mr, lluniNlt) beam I ihf t.r ttml nld, " It 1 tu to me you will liellei 1 NAA MOAAf IhAfl tWentTH bi ('hi pullooAAAA) mM bo wi n! 1 " S 1 ibAfl Ihi dftinAed i ' Mr. tlAAfNtl 'i-l bi th.Hi.--hi hnt WflAIAl In mm when told hj the nolkwMAfl Ibll beftbOAM aaaIoaw. thnt ho nt -- wit then then.. And b Al AM t i' ! I .- pnlleAM "i - ti l bi pl MA 1 h" r lu - it, inI -1 ' 1 lili pbtii w i th-1". in I bi w 1 Mn ' i" t n - then tbi leilkwrnen alMwod htm tin-1 In I'll, ltd lli" toli- in in Ml njiou blmt I brlieve th- pidi mm Ibll npoo top 1 Mr. Iteenetti ihi potfoenint bud ho I nf Mr. Ilentieit nil itunw linn; In' dblnl -lr . hint nvAf but Irlppid "r "ln id. ni to mekA Mm Till di vn; Ibero won In or jop'opi, heN, 1 no not thlnb tlMithMA ANN tlitrty pAtiptn 1 tin emwd wan Apon tbi nklen ilk ; Mr 1 ', i - n-1 inra ,ii -tr j ind n N thi- p-tt nm. And the) nnlke! iij totfitlMf. Th it In tl Abole I mw of it . ThAN WAi no Ia leribroioi th the -ih Ar, Them -. 1 1 utk. AH .n.l ihf p.. I: 'him dhonld lnvi ifNAtod ih MASWhotrlotl ii. I never -iwlhi am Nf it It t lint Mornlnff, I uihWi i" 1 ilnee hi mM onttfee, lh.it 1 hin', t. , dieemaq M rih' u h hlffi, hn - ii "i no, ( inr.- 1 . a'li in-1 I dldnl Nn 1 AA pol ' inn m hnf hold n ' nn ml ht him fMi, llm Mr Itennet) Nil in the itreet , fnm the KnI In Un 11 II In th Iree1 mn h ufl 10 or IA MM .'- tt'oii Mr. II n-! ih- Rpohi h.t wa- roMln ; down hji M on ner : hi- wm Nn jMnti frOM th. f. r,i . nt I tt ilbln 1 'I '.i 1 tOAAnl hi WA(0R( tlMAAiWAen worn MIva it Hiwt'traeh'i I WM pn m 10 ri ' i, . iui, iltj ; Mi. It n ti rAtoA up And t'4d Um 0 H r ii" tAi n-t doing bUduly, tu itot itrrtvAtin that mm lha iir.t lIllllA Sit ' UIK il U '. ' t th . ti , r hi, li 1 M ku it' hi h ul 1 1. 1; 1 a nu tn 111 1. ' r - hi nonlil Ultt in twenty ( li 1 .1 hn woul I ; .Mr. lltnnAtl tidtl hni Iai wt not ilolnic hit ilutj : th p nl t 1 1 f 1 m -, , 1 1., bin own Intto'nr &! llann)) lol t him, h-a -Mr. II i won 'I blvii 1 I '. rep u I : ii' . r th il tin1 iiirr told ''ut K iitt.it .ni-i mind i.i n.i 11 i ; 1 - didn't f 0 llo 1 : .'i 'l mit d ii h . : , h 1 lu fM iNMH'M) 1 i.f iit ' ' I ' 'i'i I li- n l. hut I ! .. 1. 1 (in NWiiy 1 lh 111 or told him 'hit I would titko btin th.' --iiii oi hou If ho didn't l" a . ; I lou't n ih . t h 11 Mr, Dab in tl -.11 !: I Hi t.i, I - -.ii i th.il ho hid a rljghl in h. An ft ihi pei thin ( ihf 1 .u . .. t-l bol I f Mr. lliAuAti .ai 1 1 1 v. . 1 no!ng to tik bin to tl 1 hiti 11 butb ; I w.i on Ihi l' "1 tl owd AMlraaupAnd iaa M . Bennett lytuti on nfottod i I 'fi 1 mij h' hf . u' down ; I don't knon a in tin 1 ttie olBcei t r j 1 hlmoftbNw l tm; Ihf oMcer .f hrndltttf OVM him; Mr. i:. mmU uM up 1 Mien Mr. Iloiiftotl nod tbi ofll- "i And 'hi ti n Iaai ut (Mr, 1 : 1 ; 11 a i! .1 lit lln w.i 11 up tlw i' 'nil lit mil mw no more of lli in. fioui tlio llral 1 I ho IIioa Mr. tiN ll Ma ..'t toil w I . .1 lb ,v inlnutM p th'iM l luinuioa I lon't 'think it WAi ! uilunU 'If" i' i'i - ; --tl -ii '. .mil ..nl tin) Md' i 'ii ti II M. ii in ti u r I ij n 1 bi . tht If told him m nn re tb4u nn I boll . . ihn poll) 1 mil told bi ui I niitluM wan my ciMvr4Uuu wi'h I. in : he told blm 1 1 .1 I itor : I tbUiA Mr, pAAIM ; liilioWAil bim up 0111 . . tv-l t.nvanl 1 Im ttml l Dpi tall Inn Iai Mint I di4n 1 liAf M laAnOAtl u ti iii 1 "Um,!.. oiif-tr ' r o. ln i tin tUAfM 'i'-r .01 1 tiijp to ,;i . f L'AUaW for a MH Mt. llennMt dbln't MpMV oxcltAd of MijCf) ; hn 11. f in t mlddlbiA Mma CM 1 il hi huMfl lNity ftNM v lioia U , Ilium I! I. - ir ..1 ti I blppiM I il"iit tbeti ibooi thf tlim "i ih i r iat I In 1 11 pbm in mill: I MA Mfi U-iUowAJ uin nt Mr. Ben 1 Alt 1 1 I doto l Hi-! lint pot of it; 1 rr. in -ifii Ifr UiUowiy not tu Uai Mr. IliMMtt Mr. '..11. 11 lobininhe would drop it tboN lltd Wi 'il l not iiiu-l him; Mr. li nn I' a i- nol -at..'if i wmIi ih-- itropoiili Tbi ortl r niioV ibo nui ii (ifii bo no iIU drop ii. bui Mri llennetl WAIltNl it mrrii'l hu'.lni; I -uvv tbi filli I rintA up thout tlie Uuii 1 -p 'k 11 M' . ,.ll-.' aim kiU'wtoK Mr U muutt, I ipoki to nut ati hint; I em'i 11 IIih rxu;! poUtuii Mr. It- 1 n- 1 in: ho Wll dttlllA wbiU I anu ni': ihr - Ih' 1 w 1 u,n . to kil libfl I' thu - Itttlon llouif, un I I .t .- id ll U 1 r imt to take Mr, iMitneMt I mi) hnvi ikon -it hi 11 nit tOO old I MAUI I' (UttOOr rikkod If I knnw Mr. it'iiM-ii; 1 Add I !; don 1 toinira r Inn ilk In a v. bit I knon "i liivnt I nh amI mj o (Iihi I know Mr. It-nn it 10M0 ..ii -. it'll to U 1 NftK' Ifl4i 10 nth oaI I li" -1 bl w-'uM not nr. if i h 1 1 ; ih -tlrlht (u WAI not tOA IIAtJ from wbi'N 1 rtit 1 uiototbomt loAMoupi ouAfU'f t t tin bUotk toward tbi iroUrou '; tha pfutawul WA 'tn- by tii" OOfttAI ; bfN I... pl k. I Mr. IWitiiet! ij'. I' 0 inn-.i -r gft W "nt of tin MaMMABI llittl I 1 Ui w Mr. Beni fi - Tit 0? 'V I w .11 I t.i h'llow lili-l lu uiil-'it'l tl i! 11. tlil'fca Ur. II - nail -aid lir arai aal willing Ut aaoitp! thoproa rgMal, 1 11 -lu ba -niil In- - ii "im . ' ' . " 10 llir lUtitmhouao, Mf Batwatl rail dujrll kfiar ba got up. I auppoMd lia waa Iliad, II--aid ba mm hurt, I think ifcait aran IS jwa 1 rrr. 1 1 n.i- .ii.. n' four o'ldooli ui ii"' ni"- via I 1 wa, li" nniiily rr.-ad. I -.in RRB8 81 Ilia a. 'ii..- .- now lu-r-'in that arowd, I I'ln'tax .. iii nun inla r Mr II nu ll a ml lu hi- pro. rgiaaL "' mid bo waa linn. Th- Baaraoad lo JaaM - uin- I -m llm. I lalli.wiia iltilli l inaka Iba .riMM4il tu ralaaM vou (lti)iin.-tt). 1 ".ml lir bud latltrr bt Mr. H mil-It go, 88 I kgow luui a - i r.'aia". i ,1,1,' man. Hr. H-nn.-ti i.-tu-.sl to lioar ana thin.', Irvin liiu, and tha uttwi tUeu SrSBBoT advertiwna!" TR8MB, CA81. 1-r ilVliarTH. A4tt, . na, p,a . . a i.nnta. aaa l-ow.a.l. I , jna ..r, aaa i aZS" a "... th..-,yt17.,a ..y.,iTrV ajTllaaaZ !,.,., ,. d... MM unaa r.. i. rtp m m Ban K- an4 Oaaaha. a g . R Mlklf arl.arlwatnnAa, ri, g. ' .1 llaraairaioan.". . Iraa Aa l, na. Adaartiaan i.te ra.. J arn ' " 1. Tl: j aatehiiai.i.aanl at aaMrar. AwT aanl that ha nonld hava to tako him toll at.it.' ft i. our. " I'. l, r I' Mi ra .ii, tn - I nw tham tngwthar 1 1 t Moartap Mrnlng. I aow tham and Mr. I ar u Pi -t -ir.-. i i. ilking togethar. Tliat "... ail I mw. I board nut hJ Bat tbat ih, y aU." Ilm.ive .in l-.-li, .worn I aaw I bam to. trrlhrr taal M-n lay nimning. Tha -nircmaa ' 'I' Hat thaj wen k'" ''g tip Viaaay attwat. I i- " 'I Ihf -id,' I Ilia ilrrrl, and didn't haal arrjthlBR thai waa BBB. H'dl in I'alti 88111 "1 aawlbam fta i - - ttuwa airwat, anal 1 I' m 1 .i i .I ; luaar ng mo I. . 'i. ih "It wam inn taka . ' on.' in in hal y u wn .ld twaa'pa" t 'ho ra i , m' mkl Iba ,,ffl,a.r rallaa ii I . in, I aav wltathof It waa rngun or raa . it w.,. I., '. i lia -.11.4,1 I ni I- Joha, an I l"1 ! bun fu ,'.. MR Riartn MM lia wtn'M hlRi I., pram i I..- to.ik bald nf un la. ami at. i her Irlppsj or pal hia hnadaaaai miahnvad I' in; ii . i ii fall atrAlghla'mt upun biiihoail. I. r. ami Ihf i i'i . t I t gm ha (Mr. II.) Ml dnwa t a t- - m -I. . i iii.-. iwk n H ; whan tbw Mraplnld him Ioromi, Uaala Jnbn did tit .. ka n p'r, thai I baauA) hn want on a littla, I wh - I'" man oallait him a l.iafrr ba aaidL 1 llO i"i - It; " Ibr "iH.-ar tt"k hrrlrl Iui' : - till lag n ilt-f ' a.-inif ha turnaal I ai 'i .uf. Mi dmr rdr, it imam yWM Ink," ll Bu ' ,1 ,-u- In. ill lajfulO Oil WOtltd arnli . '. n., in tiling ramath, aaPRBpR In r, -i . ',. o . no ... unr a -nan I . Ihttta wall lit nil or twanty iaa. -ii ih. n. i.. l.'-i'l i a i-titer, uiktn bua'. II" aa. - 1 1 r - I" I 'li- da'iu nut oftba ,lrf. txUnl. J Jam"- I I ll.-l... ' I 111," III Nrw I i, bl; I -a i .-nil. 1. 1 In lbs i onMff of i ,'.- ii a . h '-I I ni'-ii ii I -.in ;, rnia-il mi tha cor-t-frt I ' -li..- vr I', nn.it nnd Ibia radlrja. "ii" f l. km- Ml IS" lili'll talkad pr. -tp loudi Ihi pttttra-tnaa tuM bla in go on; lir. II. in . li i, i, .1 lli ,1 ha b "1 n a i,- i, tha ufflcar - i I- i " ai ' m i 1 ii, tb, ,.li, in w-nt ttirua op t ' l ' i il ii Mr. tb naall rama In t,lm i i Hi , r ai, ... i t,.,. k tlir.-tur fatal irpa fur 1 ' .1.8.1 1 - i I - - in i" t Id bun i Mr. MHMl I ha it I'ltl .ii l.n lauull an. at him; Mr. lb Mttl II '1 'i.l ' ; tb p. I . in. in liaik him to .. .1,' il . ,s. ,t o.i H gam I BPRl aw Mr. Ilan IM II lillWIg I d l ul MM bun ba gal down; Mr. ll. i.i... i waa on I h . ll a do a ii,.j went awayt - I ' -hi in whra ba tflBt aanl go on, atartparl ' . ' 1 1 I i n -1 . . ; tr. Ran ni ti mfRaad in go "f I b'.-'.lil KO'iial ttl.irp.1; tha ulHuar old Mr. II nn ", Mil. r-ut Inn", in ao oa. ! ilihr.nt lu-t that f Mr. I: nn. ti II nt'. a u. I ,.lh. rwiaa AIT, al him; hia ..Id him " tan of fbrar .liitinil limna. ami I ban WITH Inn k mil fold bjtaa tn (a away; Mr. i'. ni"' I i ,,ii: with Ibr ,i. rinan, nnd ida n i ' mi't tn i n "ii; I r..iil t nut av whleh - i M Ii. "ti hi- , iri lha palfMBRHB waa " in; t" I glton an- '; IhaffB wt-rr till v fa -plw i I-, I i llnra a llllla thiag gathrra a ...vmI. ti a nol ft - ii a i tmi I.l-a. -rowd; Mr. 'ft talking loud I'nutiirh la guitar a ' ' I l ta .1 lion, iba i-rnaawalk to ha bydrani, not Mr. Itaaaatl fi.lbiwnl i.mi Iharri then tha hi rr hpral op to Mr. Iliah. I- placa ami Mr, lleanatl I'nllowod hint llu'rr. " II M i i-ni. in i. illad hf ' "inilainant "Mr. li. iinatl baa baaa la tha habit ef oaBtBtg la tha I'l "i' II. a lot inr; hn baa coma two nr l tin r ,,i In-. it luui' - l r nn." (t '.un' , Iua,-, I), cn v NEWS. tl ' . waa li a. tVaaaJ not .1 rrrat art r I 1 1 Inn' I'll t RARI I I Ml Kit 41, il llrat I'nu. iRnfir, - Mai hat Mt'RRAr.la a awuibai af ftR I of Vi il, Bl ut I Co., deato a in 1 i t r j Ibrkataf la It li a thai Lrprbbrb Mbbbat, t "on of' M - I., i Mi hum, la aa a aal faa tha aala of IVlHin, 1 ,, .. I ii. '- tii lirta ill tliia city ? tail H i. lint Hi t. IV, ,..i vr.i.a uulillrd, fa. dir.. Ily. I'i. n, i nn i lli id loufoa, that a warrant wa. laauad fat" hia am I ea at batwa ut' treaaon t Mil. I. I'. Itpin v th.' wall known hook pah. Ilahrfof thbi city, haabaafl i - i ' "i.-nl at. Porto Itb-n i'i ,s. iT.'tari Bawaftf, vvho ia bia iiiand ai i fnf rnar felloir lowRaBaBaj ARnfllRR NoMIRATIllR I nt Katob, Ala m. .'tm ..! lha I' Hi H ii 1 . V. s. Otatk, hcbl ,1 llm li"ii - i.l UM PfMhtaBli "It fu-'diy i'Voii itig, 10th -jt .-mil. r. .a-.l, it wit., ititanimoua- lv iraolpa.1 bj tha njaathara at lha elab tu um lhair almoal aialaaaaaa lo proegfa lha unmiua. Baa af A . Bloat, R., ax-Uil OlMMBhM 1 1 ii. fur ii.n "ill. nl Munr of tha oil of Nair fork, ni 'b ,- itulng atacthat. A nim uf i in 1 1' na. appointad i" act lib a lik-- n-m too lo in in nl w aala of lha clip, who APB ft . Itial '." . 'i i i - ,i tt- i'i th -, t'i", a a. f.irly i il ' lartnit i, wen i glair of appalHMR i .I'i in" i .' - r .1 n ii.- : "!' 1 1 -,"v r d cum . li'- lli. Mi. UttilaUR, I till TttttlB AfBBBIk I n idt-tlt. f otiin iii Irpi ii Afan adjourn,! maatlng of lb ! it. I b 1 1 " id y. I'maidant Klawart III tl -I. nr. a cuiumui nuti-i waa ra- ' '.in I liooi tba i 'o'nmi -iun." a ,.' polico, atat iBR thai lli aTtpr,rwlatiiii of r? .ui, Jf.r, t'uc lha I.. "H ' ' -. II -- -i I' '-nt. un for WltaakMk haa lawn a print" I 88 f 'In nn I that i hnlanra 1 111 ' ' rotnalita unpiidi --na m , . tnrn t ol' llR.fi, U cArtMMlar'i work, 7,M7 1 ar-lntai t '.ml n liBtl'llilatil ..I l.u .'in B1,M1 lit J (. in. I - ( ..i I g.i ' liniiiif. $ i. Ifiil :;ii. A i- tiitti ii .. . 1 1 i lad "iihorl.ing tho l'o. !i - I - mink i''u r- In .ay- tha doll, it, . Mr. F.I i ui. I-,ili.. , . r-. nod tn proMat I-' rl i beball -i tba S-,i.,l CoMMithM un ll. rag I,, i ". I nt In-lb"ilt;M It would la. laAa I r 1 tlw in, far iiBtn ihajf luui a full Uuatd ". .ant, i' i ii rlMon Itutaal Tatra llian paa lid tbair r, a r' al lalaid uiorauritc. tod ti . Xba UtatfdthBB luljnuroeal o Muuilay in i. (It la ti 1 1 il tl . . -I i ouimltira on Ihn I 'v '. . ' i rl - ad ".at a rulua'taai it trij J ".' " ', un, bo - i l, Ih lh i', nr. mi tiaaapfl MaaalBflBi II in BM ni-r Ua i ham. Mk-I -I I . 't'l i; b 1 j ' i v. i - . l.u I with An II. a Iba in -in in I. II, uu complaint of Win. 'I'i1, ky, a pttllcaiaaa, wb t cliargad ilutt ia. ... ;i i "i I "n' ' I . im. M' l.auglilin I'li'Utl RUtlly, attd wa ntoiaied tu iiuprtsua. i n hi in iii" ' it - pri -"tt fur $0 il iy,. II-.:,. ; .'i-i whi tfftaj a i' ' "mmanrad r - i. i I.i i . bit .ill'V- 1 lii-'i -.itv nibla-ry, wua ac tinlttod. tnr want ofautHi'Ieut 'ovidcnca. a i . .1-.-. ., ga 1 1 4 1 n't. in- Iiallag iba caaa i no J i latl raua, who wm aax'tuan 81 BBoa-, tain wimlling opai itltuui, altagad to haro boon ni l-l i'l i I'm' H plaint of l 'baa. I.. Hulthard. It apiaarad tha parliaa haiLlMBB gauibliiiR ... i' itn tnotiuo -i i ninauf, tlm i j it m r till tb- N . hi' r term, ho 0 i ' lafy pn MUad nMM ludiviaaaataa , UKOOKhVN. 1 .ui. Navii. I ABBTakUr 8 ni" linw ttnem ll n. M. I. tl' 11 ma lo a prup -itiuti tu tho llnu. I nl' IMi. -atiun, iu whUlh Ua 'V-n-.l to nuii.in.it . ii, . ; '.!. i iplbt of 1'u- publltf Khmda to the .- "ii.n 1 I'... i nl. t bavin;; tho niail- IraiUri of a oaRflldalaf tVoaitnli (tha In t un gro.alonul I' m i. tha HaaM rafanad tha glial i- i Cun n.iii - i ' drv MRB8 JflAB by w h,, h li - lat'tiuu aboaul ba utada, ThaMna in. , i i.i.,-1 id una mooting, I it r-.t havinH i-1 , . ni ua Ift-liliat, atljouroad to niai-t again. auailtai mil Rwahlj ' o aali-ciail fioni i-.li 1, I. .111 . 'In- i-llo l.il.i (-U.V " I nil I'll' '. i , .i i;,' I will doubtloM gala tha priza. I hi BBWBB 18 ru IBIRO Ai bmi'. ThM awai BOB i uiutrui'ting u ITuabiup; avanua, l .-ii. - ii 'In' .Marino 11 .ira. ka and Rival II. aa I .ml. i- tba OMHAIhf. HNRl iiu-oni aalaB88 to tn InValiOg- public. Tlio -pound ol tbo atranuM I . lag all uuulo, " iii DOl aolld enough to bar a railruud car, while llio ox-avation 1 going oa aluiigatde. I'a.-ai'iigiTa tn ur fanu tha Kultoa ferry, an compaltaatu ili-mnunt. and walk a liitnticat of Mvwral hlooka, war all aorta of ia. i unilu.iii--- la-lorn they can teach tha car la waiting al tba othaf atkd. The work un ihla aowi r Iih iiuif I iron in prugmi f. aoma B'lka ami frum iiraaeiit apearaiicoa it will taha Mxac ai weckt uwro ltAori It ia iiumpUtad.