Newspaper of The Sun, September 14, 1861, Page 1

Newspaper of The Sun dated September 14, 1861 Page 1
Text content (automatically generated)

.1 TUB NEW YORK SUN. -J "A Turk ,n WmWIm ataBy tYfunalay UMM, on vhi.-h BO b-uttoiasw 'I wlaawv, to rcalredja4 tha ,) .1 s jr. a, dnure. JtrTOTOf INiaW, a,d at, e.,. aid N Tti A- "r T: rP"T.lrf a"adway, r hrww mu At. 1 TJiBiLt 1011 to daJKva-al by oarrlar to trab- n Mbn In Mr York CM; tod vicinity, at IZ AMD A QI'ABTBBI CBNTB PUB WUL 0 Hurl Cpiea Ota 0ml BTWIw awnt by UML Four DoPant Tsar, ff tH(0 OlirulOluo throughout the year aiding ' f DmraW la- laM coram pur day. THU wr.r.K i v BUM. Mat I ' Nailed Oct ribarn'aaa ai lnrf-l Caul par aaao J' M VBBtba, fl alngl Ganea, ia, AJ BpaelBBiaaaa aanl mal a a. tuaatdjna B ibaa'riliaBra. Addraar " THP m N - f Omar Kaaaaau and Pulton ' Maw V k ia j Knpi.oifiisVi.nai,. la, to I)) I l: MANTAO IMM F.IMA I K!- le I. it . v d ,if. idr who tea a t iiUj k eg H til r ! bum I. ..ineaa. a.,-1 am i-nui. ,r.. rar.att, a. . tod, trill Bad n-plot, aBul at I j, g al F ' " . . I , U WBI 1 - D BBS W NT1 D -O0A Apn. ag M i. . iod ., ,h fut ! a Baplava. and turner. ..t the r. ,. , r ,...., I meO be aine M,..,i,.. ,.. ,, . to raw) and writ.. SI ,1 .a.d."alan.l Um I ir r tfl 1 m.ia ..I arithmriie. Tann of u , na t I .rate sk"-.p;! 'r"n ". 1 attained, by n.eril and ...Idter'y ,.. , , g, , '. ra MA t..aia, fBrt, purl. . i , ... , - a- d Iha u.u.i mat. App r at rl ll . it ; .... l4 i aid fl.anr, rrery d it. Im-I. f a. m. and !' in. u a uilXainKK. CbiAaih . ; k ,g, am, U. I. A ay, f aa6 '! piTTKBS AND tTITCREM ff ANTED i M giaid MM and aid. her. Hal MllHtoffJ MltlB. rania. Atotokaf Imh) Ntavr, P.m. MltIM 1 1 AkNK.ss MAKERS v ANTBU -40 n iH- I ,aan u..ki'ra.'.tu-i m l -t t ,. i.t n l.n h I alni;.iynirtil wil. la girati. Ami at 141 Ciimraj i. I at. ; L. . Hlttlli 1 IIARNKHS MART-.RS AND STITCH I'.rW i waaM LOO kttruaaa maJiara uid akkkihara, m ,t m.diatalr A;. : lo CALHOUN, LACKV I 1 1 . Hrl(a.,rV C 'i,o. Jr?" Ma DAT HfCRK SKI)-l)R(J(X)Nart)B TUB a t.B.Annj WtoMad Mmxaag wu, kuai I bmaaa, iliauiiU, '"-tiTMklllg and madtcaj ai- lOMaBBO WIB fUmklhad. frtMl .id pajr 1.1 aai h to. a.;. in-.. Aj , at I J II . U . . i..a. it N- till , i ay. ar-i tia-l.t GOUNXU WAMTKD FDR THK i; s Olmj NOabla bail m .. r , I 9 ) l"Hl 13 I. .' 'r n, . :li . . rarkt, I Laud, pkM and HUtoM aKmidaiu.. B BBtototy giraai aj u.e npiratt4 ul larva ai aarviaa, Ua. rtniaiL aai iing nam kaaa a idtudld . i ...i i i . i Id Mm rai.k ..t ooftuntoanaiil .in r. II Ai'i ijr . . i Pi i . K Mini Bmdatmua, M CI..H' t. I... nt 8. M. .Hl'tioLL. Ml I miry, I . .- A. Ha n i l) i. a. !' I 7'AUX)tS WANTK.n TO WORK ON MM? T A tt eloltili if. l it H i!ar I t ,t .. i . j n. ni tfi rta. BAMPOBO BBOWBIM I. aa'n ulitj ao. y ANTED FOR THE RKGULAB AB.VIV "t it'" l'mitd hai .. . i Iwt l.a a.i . I .. - - i INy (mm i: t J.',. , ,., .,,ti,, , , .,....,( , t bLi(, l.wd and lurdn'aJ aid I. A Bvlul) nt BJOBfivaa tj rx-,raii..tt .it' i i.ii.uu nt. Apply ai tna r, tjii.ii Baodaafuua, It". i, '. N V. dir. Hi 14. -u , EBPUli ni V l-1-.-wulaa. i! a KTirici a i. ki,owi;k MAKKKS WAN jw A i mm ar nf gi , rtaut a MM and l.inl. aaga. aj It.. bora bua Vp. ym- I ; C.na. si .. ,. :,. ..,y. .; IIKLP rAKTKD v S'UUUKK OFSEB- nuU oanlad, art, . . , ,.,v H aj i.-iku, roika, -l era aiai iruuti-a, .t , , , ,, laruiaid. and Wtoaj, , ti, gaa rati i, tiiaiMnlnkii i.lv. In lind , I,. ...in liaa. twiulra lllia Lariff liiillli. . I III, I . , , 1 ,;i ,v i BunBimil T Mr.ttOTD, -in IIKLP V. NITr:i)A l.vm.K NI MIlr.K ..! oia'lta. rh i ttbtl m..U i. ..a ... a, am.li aaaaa. i ic DraAlaU, t 111 ,- ..a. in imm aa ar m DtdBtaf fnmi Um a inlry, .it: i uvi luatl tilr. If Hilh an-, !. H li a 1 1 Au.ly .u. At., amjiUsl girla IfABf Ui. k I. vji i'i OEWINIi MACI'INI.SVANli:i). OOUD mn w MMI ikna on n.nri'a WUkJ In u'tiu.a , law mm . i, n l.vUI ai.d Wi-liali-r-H in i 'Iiuih -l lalOfnad ( lo luoriH.xi oik Dfafwud. Anil I li. WIIKKL . JE ' KR, tin Ki'vna l. W !lin'' iih. aall H.1 I'WKWINU MAillISI.-. -si KVD. KM -Py f ij pi, .),,,, i .mhi hhim iianda uiual n AauutJ i,iiiria an.l dr.iai-ra, li) mi,t.iiia; ai. JO-l iiad.nu (aaa,1 whita Oaiitii ali. rt. a id drawi-r., l-y Wi'l, Apply iaa'aj I i i-l y d. .)'. Hi 7i aid 77 Ctoliu '-i .1, ri-tn 7 ill 111-' monil t ' t - - i .' 13 ml s;i:MN(. tlACHIXES WANTED La4Ja 10 II O i .,-a: t - .1 . . W - . ..'a and ' t la-j H- i i.. .na, ai -1 ni-nm- : . . li-d lo work. Alt ktaftortt ai"v mi in v -iaa to 1H . Irnraa Bra . i'M Uaiiry al. ABd OMrllai and lb u:cl.ra. Hi 24n-"HI QKWIXa MACIIINK.S-UPir.S TACOHT T' (a. ,.-! Wi w - tt ImproTaJ ai a .in-im. ...-ia ; infc-kioB on a'..-,, I t ,'' . $1. -w af . i ul. .t " 4ll -' . illTICIilM t'OB HAlaB. upM A PIANO FOB ttt -IN OOOD ORDER Amd tT pauHNH I paarl k.aywl, 1 a iaa, I up- r gl l uid i- mi kalauU to 1. 1. I Pi M ' awiili. aaeh. or for aai Ter u p. Mi-1- uin'ii 1 1 1 . i t H. Ill MSPAY JJsJ a, -J :."lt! J DRrsHKS OF EVERT DES0BIPT1OB Af D u.. ii- ... ' Pi to -i. II (Mft I (na. A.' a. I .ii. I - '! jg raa!l. JHI1-.K II' il'I'KI. 3I !' a -. . !' a, UOBBB, Ac. R SALE A OOOD UORSE J 1 an praai .., a aM ..m i alao a ti, .1 ralr i ii : : i nanmiirra m ajaaa aaai aa, . i - IRON I't.ANhiR KHi;llill.'UO IMAM. ; 1 vriii , . . i . :mh loiia, 34 InaOi viia, 3ii Iriahai i OOI.I bU'li. or ..a a. i I J an bad ' . Pill . t-' I ahaii ajk.1 lia.-ifr r ; bat beau uaad a Taa ... n ni Vw la par tool i B . aud a liaaMlid -lu, ll a w. ' '' ua aulU roiy . 1 BrtVBBB, BBOTBBB A 00 i i . P . .t ' iTTKASI KM, IMS M.t'-.wa- ... ladar, Nda - .lia-aa, ..'i ' Ml p. ..-.a ; .win, ay- ,l ' w-iaa p ioa, in ha) d .um i. lalBcb aca, k anM pump, 4k., uaa ai.d i ai .i ,.1 W.u i-a a-. J ai a Jar- AM- AN i PBIOOT BNOIBB, 4-in bo iy'.' i,-t . I" . li'-au, tly '. an-l pal. ay, uaati a I aoraruo. AMaona CprTaiil Kna-na, 4M -tioh "jrluWar, 10. neb plniaa -ailb 8y wi.aai and pu ay, pu i. paid f,.vinmr B-l:. a,...niil lia'-d, ..'ll I i i. - .i ui Jar aad na.ly fi" ua. vV ' 1 1 - .1 rarf .w . HlrAi '. ' UUi.IUI.lt i00. .Nt-'lta tti Piar r Yi atuiiks cTikai-erTiTan EVKu- I J ill All u . I ' fi .ii. ... N ii -t . . i t buvik. . .. la, ... A ' II ."'" H v. 1,1 J. . i ' Badta . -t P iUva waulad. 48 Ma Ii vary, M y UM -Ma "il '9! SEWING M At iii si Tko ulT. 'i s i n 1 1 - O-t 'a, WLaalot A W.u, i a BaAar-a, . 1 oihara, ohatiP Cur ciau, or part nayiuaut, M ... jguaUt, axcbanfad an 1 n i I DL'ROIN, . i ,.i:, Bruadaray, room .i. ..p Btalra, N. R, L t .t a,, ii iTti .Ir Bakai C .nd l iat niaoiu uva I . . ,a,a ail! a 1 j-J TO laBTa '(J, PARI Ml.NIs TO I !T- -Mi on ID B aa J a H. or, ill u d .... 1. . , - r.. t I t I I . . . ' t . I .1 yn i ft ..i ui Btn ' A i . A .. I . P. ; i I. . . I ; DAK1 R TO III' THE OLDEST r.s- w i v , A I UBu. H. II ll. LOCK. 81 W iiT. lk t. ali a'l'i" ""Tja. pABRIAOE Hoi ' v." B1 M 1 S 1 1 1 Mp ,-t .i. ... ii two .mail pp . '., d t i-m I" rl Api i rj . i . . . I Waal III -i .'t nOUBE To LET THE mREE sroilY hi k i laiaa. B". '" I -war. Ma B uqulr ' BAOBAU LOCKvyO-tjO 00H N p" -o . i s i ia fJOUSE AND SToRK TO LET THE ii a tvihraj aa. r 1 .....a ... I rl ra, or. uf Bvlf. r l n.l Da Balh ia, Brooklyn. Iniiulia .i uvriKV. II LOCa.WUI'11 A Co, -ir, Waal, ngtun at. N. V. It'i l- -I fJOUBE TO LET HALF THE NEAT AND I'1 11 oouTBnli 1 1 aPVon ..... .JO Watt .. -.t, p. f: a ifull AaMrltian fainilv. I I ., .In n. Kfnt. a" $10. In .nr .i Waal .ild at. rail fi'104 .10 . A T OT OF 0 SOUND TO LF.ASr-ONK LOT X. JLaof grouiid in 3411, at, Ll. Otu aii.i P'l, ... Inqnlra at H39 Pniut at. aali il'Ud C-TOUK TO I.FT, NO. SO NEW CANAL ST. O A Rial lata atan.l for iadW liairdreaalni;, luu . ' I fdj bfltu lAoupiad fvir Ibat buauiaaa lb laat 4 pm ', MllO'lll I THE iife S UN. NUMBER 910.5 '-W NF,-yy YQHK SATI'UI.AV SEPTEMBER 14, 1861' PRICE ONE CENT IRTPPIIB. A CHEAP AND QI ICK PASSAOh PO UTarr..ilTH(lIP.HIN n I. f a .p an.l .1 cltpfair ahlp MASi II PS I KK. aai.a Sitarday, lUli frarf. For paaaaa. aip!y on Lr, at P.ar 11, Bat R.'rr, (Pulton Perry), or at the i-ftV-e 47fl Paar' -OraJla on Ireland f r av.e. aa Mai 'lll FOB LITEBFWILTjTbTuVCK stab BM -lie pa. k. al.ip t N1VKRSK. I '.apt M "1 lying al Pier !7. Pew Rirer. aa.la t-n, rn. TI ' A N' 'H RK ,' 4lat Oepl P .r laaaiage ai piy ' ta. WILUAM8 AOUOM, 40 iaBtajM uJ4 44m DOR LIVERPOOL THE would WIDE A kn,.n rB ,er lu, bBBADBOl'ORf, Oaiaja Auinirla, will .ail, rely Ball oil h4, m .-r lltli, al Vi rrVka k. l,-r paraarfe. al red'nr.! rat.-a app y tin n.ailiaaely Iii ee-iira larllia, n.i Lewi. P er o M.rrib Hirer, or to I' M. DBIIABBvtT, 44 fautk M Ball Tim IalNlH)N-TIIK SPLENDID SHIP I PATBICB HKHBT, C(4 Moor, aalto frura p I If, K R, O'-pt . lath. Ptejeiuera ukeli Ul ltd Cab u atat'T. .'in, and found in p-ov na, at re in 0 i .... pri.ra. I', r i aa..e, A. , apply to I n . K .. 11 1. . . .11. at. Bail 0144 SI KAM I I KI.Y BrTTWKKN Rl A Ii RK AND LJVP.I1POOL. landing a .1 rotavking laaarrmar al 1,1 P.KSH TOWN, Ireland. The Liaril, New York and Pluiala ahia giaam ahip C"mvany uitaand di)BChiug tnalr fuU poaarad 0 I laiiil Iron ataanutlupa a fi..l.ar OITYOP MAMjnrjITKR ..lur.U, g-pl. Slat KAN'iAROO Kauuliy, .4. ll.llif CI I V OK NKW YORK Halu l". 1)1 Mb KIMNIII Rl.ll RUlr.l.y, lit. IM and on every 4uroBtag Sat ir Jay, auoa. froai Pier 44, Ni.itb R r RATK.it OF PA4KAUB FIR.4T CAIUN tW aa o, L'nd.i no gTK.K.Ht'tP. 11 i el d" . L'tid n .. . U m BkaaragB Retu-i T. kMa. rl for it nioiillut AJu 10 PauviiK - Kara u Ll t-. Pa-ia. Il.'ia. UUmnurg. 'ii, . ... R it". rlaBAj AaOwarp, A . at -aduoad II nxiali 'alee. IVrataii aiai tog l briag o-d 01 aa r fr.en la oaa ft.y tx-'tria liar-. P .r Put ,' , i J Mk lt ' al I e I - ,'Viy-i 04400. 'IIN O 11 AI R Aja. il tarOl OPIJOI Ifl R. N Y TAPscxrrr.s ukk OP LIVI.K.-" :. PACKPr. THa en' err 'avra 4 - 44a xe r grant r.-r-ftaUa n' iMwarti lo an 1 ftp, tan rOMtal by Ihalr ravorrla haa . kiU. c '!. ria.i, u, part lua foil i ainrf ti.p. via; Win TAPS! ''TT. PUPRM.n im.K. AlBION, HHKMiv ii nUT, Mini IIBSTKR flUTOBY, UMJ A Ii I Ms OOmTBLtaATicniJ ' BOYD, WKnTPo.sr KiAIH IRT. PlliHMt. NPK.KW Rl TIB IBA FleltYKB. CAMRBJAN BaAlnjjf, anoHaar WBll rgharg, aai.,; ev-,ry Ova laye. The -ll-. TPe-ra a:, a a 'e il. ' .r Iha X LINK OF leOMDOM PACRRPr? " r all of abial Ihay g aid rarturtoataj. na ltUara tr nui JKyiTTANCFJI T ) I RBI. AND Ae- I'. At. a . 'it AO I' Iaa e drafta. , ,aMe on .",.i I' m nt Bngl . d. IralanJ, 0 lAlaOal an.! Walea. al II... U0WBST BATBB Qraul :.. v. I'- a'; part - Pare, n.ay a ' a ap- plliat..n -.' 'T Irtaar, Cn 1 .aa p artafe .ta n,' 1,1 TvPHlli'Pr tin ar, g. t Near Turk. Vt Mat01 TAPOOOTI. ttlaJTll A l'- L .... aa I 4 A t(MIA I ra). pnANtiE OK IIOI R FOR KI lPOKr. V ,, . . tavl l due, lb laaatl at KBYPilBT in Nt York, root ol BoWi.aoti . dtlty. . I I .l.at. . -k. P M . . I Kivporl .A.M. ' I "' I 'IKAP i X' LTR8I09 To caMPS ON V' . b ..: I I , 0 re-it. ' v M den It. a , t I W t. , at. !B t'e Bl'. 1 BO I S .ill, B " ' 1 u ' A 14 - tu .'. rg 0i An h 4fary OA kaur Oolt B, a tell r.BV PtCrniBI Nu -T 'l- "FAVoRITl. M K A Hi gi , i m. BLLAWOBTII v in na! -.n, AW. lo clarter, will, or will.. ali barirea. for 8 in. lay - JraAt A;'p.j taj.jogKPii t mab TIN, ta 8-,iuti ai. atttO OOac'ltJ M0RNINO LINK TO PEKESKll.L -THE Al IP 'RA 1- Ba .lay al. pie. every in .ruing at a A M lV d at Want I'th a d .."It. eta, Y 'U kera, llaAit g. DblM Fi rry, Ti yt I .. B.ug S.tia, Ilaveiatiaer. tiiaar Polaland Veipla .k'a Ho- 1 inu.g, ..av.a IV.-.eki.l all P. af a"10V4k"IOl aOAKIO AHU Itot.ri-a. HOARD I NO-CHEAP BOARD -FINE rutaBMei a Hi. aiitotil btd, tr a 0. to $3 a aeek : kteltaa, from $1 15 to $3; "- tanua:. an 1 wife, 01 on to $'i. njaa parlnr, with plan . wati-h- ii. an all liiKl l, an I I'alguiKa by I'.e weak or iukIU .1 ... . i; .. a : priua. 4H I ... .... . .t.ne., B' atd- v .y a: 1 Ca-iaL au4 Ma "IM HOARDING 1 SINCI.i: (JENTLIMEN r irei.l t -nan and wif 000 olttaln l .r 1 and in(..rUPIa l.nie ,.l 144 Oii"aawh:b rl ; ai.lmnra la t trial II FK.I TltAM- miil HaMM pURNISHED RIV1MS Tf) LKT WITH I L ..r.l. - i without 1-. a-'igla of mail .ad irnntla e . a ..I ti air wtvea ; a . la y. ting ladiea, ilay . . . aa i tat wiopiiii" latd. P.ea, ai.l lo..ti,,n. a . J atage 1 4gt lb iltair, 01 Flek raV Bull t LODGINGS TI N iTENTS-C lMrilKr al'laauigli- .a-la lj vda a nig' I, b.av Of Hi waek; . naa-M IB lo 10 ctt 0 ftlgul, or TBoOti weak; :,. and wifa IT to BO fati rtaoiaa trrilh oook atovea, 1 t..'.i a we.', - t. .aa very 1...V; wV t- ft up all I . u .1 W U...IB U JM, M4 Fra in at. 'i"l . .' da ,v f.i M OAai 140 IIIAIi FHIATE. Bl ILD I NO LOTS ON BEROEN UILUS Rewulin.lly l.ala-l, mar 11. .L. ken "t Jara.'j I If, in m..1 uelifliLirlii-aLa, noar oburchea BOB a .... 1 y Btaga a ..1 tag-40 rat vn-7 few iiilBilt44 -rtrllMP ! ".'" For aai on vary aayiv tarra. In ( .ire al 41 Walnr at. aul4 Jla. 134 BROOKLYN leOTI FOB BALK AT LOW I rloaa an Oratld nve, Ryere.-n at. V ait Biran at, I'laaeoli ata, P'd' aln ave, Wy. k.-ll an I Wat ten .... kmd gr. Applj to Wiu. B. Nicaol 41 P. ,..t. N V. " " '" 2 pOTTAOK HOl'BK FOB BALE v ail) buy a naal ooltajr bona and txn r lot In WUllaaMUirfo, arlabln 18 niumlea walk .i t . tt -rtaa, It lao raraihatwa for o yallktaaii or I'-wmaji. Applv tot .lir week "ii Ho' pretuiaaa, ,or I, BUT ..n l H. Iwntooa a)4 BtabU on r i .-it poRNKR STORE. IIOI SK AND LOT Full Vaale 11. ..I lalBinrae prola-rly. N... 41 lira , I i d at, w ianaibtirgb. aUgltHa for anf oiialiieoa, Apply t" EUW. ti. TAYLOR, VC. II i. lam ave. Br -.klyii. OBl 'li "'to r'AUM FOR SALEfOIIEAP A HIGHLY BaJilTlOM farm of IB term, nan lb 411 mllai tai I.. I, north aid, wltii firat rala iill ll alaltitlanoB nt etagol fru.la and aprui water ; , one nt ika ai ree. iri.'d 1,'ltt. Ill lira, flint, Ae. p .. 1 ..." E A. Ill NCF., i OUl II ill l'l, a,e or. U itulana at. u 31 B Fill: SALE or RXCIIANOI FOR A ,-.--1 'iin Borne...! iiiipiovtal pr..pe,ty in Ilia p. nf Br'..kl;ii, la 0 a-'..! a. ahty. AnfouaarUh. lug ui pttrtdiaai ar to aichaug tnu l gnial oppor, t'lnlly, 1 uniir ul JAMBI II- PL'LLIB. 1 ABtMilb. ill . bi, WillUniai urnli. b i 3 i.'l.il FARM FOR HALE A FARM I 'F i " ACRES i.ia.i. ear) Bap, lartna aaay, good u, llitgai pi a. raa ..t 1.1. kory, uak an 1 1 hrauoi wood, 1-. ill I 'nl B - . . yn, 11 11 .tu di p. I . would exvUug fol a 1.0. pri. 1 d pr erly In Hrra.i 'vn or in Tlllagfe IIP' - r Bdrfrraa .. .. r, W!. ELL't. . n ;e 'mil. r, FluBl.ltig, I,. I. aai I'l-l Hi". BE FOR BALE A SPLENDID NEW 1 -i. ry .. .1 baarrittl I aa, fei iiatt ,leei, 1 n too toot, w ith iti r In tbe lead kaatiliai nu 'd iv. , foy I n. lo-.. 1 -.va.Mii.uaa uud k'"""l yard, a d ! ,- .. dom it' pmn inauai ob oaoh Btair ovar tiia ,o ... M rtyBg. 04-Anu, ran rartialn 1 prior, 04,100, l ,v " '.. Bnld l,B00 baloat naA aall muat b Bold t .....v. Kant, alaait 074". Apply to IHa oOlaa, It, 11 -1 1'Oli at. Ball 0Mo Ki .1 SE F( IR SALE A I EAST NEW Y' iRK A ttori mill hoatmonl lunk i,. with 4 1 : la, I ..uafl HkSB, n tlb I r.aitua aad lOBoOi atid . ibI.-i aln! POll ' g'"4 water .n Kfl preitilaaa 11,,, ni d. lad out witli abrabbaT. 4V-; only 1 h cktyon Ihadlycoroi vrUl ba Bald Viw, M twa. II ia .. 1' e porch! .an ratoab) "" morttrage. I rrn in f W. T. Kl.oTTS. 1' I nf 8 .nth Oth at, WIlllaniBleirgh, ui TUOS, NICU0LS0N, MlMsTt liit N ,v Y"lk. a, I" VUt H". SI AND LOTS FoR SALF.-A , uvonknl I Otaif bona aad two I rag on North M and !'lh -t. Wllliatnalairgh; pru-a 1,tM, In line t JOBB COX. OB Ibe pmillar. ael 0"lnl LAND AND LOTS FOB SALE VERY cheap, ill nickarUla, rjaar the dep. 4 ,g wo ralL narla Faal Improving fertile and vary baaltby. lu iulre of T. F. IUCI1X.. tl Bad-ar at, Mew Y trV. auJO Oiac'lOO EamrSa-AJMAF.. HAVE TOC PROVIDED FOR riUot , faouly ao in iranca on y, -tr lA't f oSj TuTPB IKnTBANCR IXIHTArTY. 14 OOl RT grRBBT. BROOKLYN, 111 BBOAUWA Y. NKW V . KJt I V T I' A L , YOTTH A CASH CAPITA!. OP fill Mo, ItrVBBVBI' le -,r.. aa rn B . I , It ." Ba V B aa d Fibbt Ct-aaa it . . ajrv 01 Taa. Dittovpiii A A Low, Tli anaa Car'akvo, W H Gary, "..ho T Martin. I 11 P-lunlvam, John llalaey, .1 8 T 8' - aiiahan, John Bnialen. T.anaa MaaiagM, J Hi., Omith, a.ui.ie, Hi, to, Harold BlOlnOT. ear fl PietrapaaA, A P OapanaVa Aor B Raylla, Nehetn ah Kniahl. Pater C C..niU, OVI'ard A launle.it, ,1 "hli I) l ' . 1 Jaiaea How. H B Catliu, L B Wyntan. 8 H ' tie I en. Oxalate A ,la -na, I . P .itiemua, JYa Renin," Parry, I R eVeithwrntb, 8 B n , Caai Ihiunlna, aHaaeag T If gam, John O. Rar-wn. Char lea A t ovnaand, I-- a Rohai-la, Oorneii ie ,1 . a- a, Walter 0. OrtAtA, J.atet.i. w Oreao. at. P. IM WAJ-TRR 8 ORIKKITIL P -e, lent II KHOTHINiillAM. Tntaaurar. . K- C. BJl'I.KY. a , A P CAPWEl.l. O 'tturaL Med Intl Counael. C 1. MITl'HKI.I. Rrraiklfn, JAMKjl8I F.WAKl.MO.Naw T ft PliTideuda ..' pn-1ta da, lared MwjaTf. and p l .1 -'.ii ..Lately to raduoel.ir an. "ml of annua; praninira p. e n.mu payal'l. . .a ha.' tn , aa.. a i ..na half Ir a n.e at 1? mo'il'v.. win. ia u 4 In any 000 OBb 00t t' BBB, metal, b'll I -a a j.'l u, , ..t 1 ao on th policy to b paid only by Iha rggtlinatiiai of t . "He i Bait 4-1 ' "i the an- an", die a lien Ilia poor, taatairaafl Oai .',1a The taati part Of ttie pie , nun may lar pa.. I annually, aanil ai i ia!: v, ..r 't trterly iu ft. In. or any n. milter of yaara, ,t in nt,a atra. lor" p i, , ia Iha pi euruni on wl -:..; tyaj a I tire annual tay atruai nut, iw -uire . ie-..i at the ai tu ration of l yeara. ail Die Onm'aao wllj laatu 'ata paid up pall ,. f.a I at rata it'AjafAr i-OTlf n,i ll t Ih-aNi yeare thrr fifOu faV Atul on lur aama ptin. iula vvneteth, prAIIIBi 0 (aval,, la Ian . . y t ar 'a- ,.' y. ra Pillclea Iaa" ed f - Ilia . fol ant t" in ' year aril iui 1'ie parPV pagtagj , i, "i t t " i aeaie at natea Bl lo a a ,v a . ij at .t . , w BBurO Ooatpa P'e-Tlunta n an '-t tar- a, ' n art BafMagJ po.ietia. are payal'.e in i-ava'l 4kujaa iaail Poll ea iau-1. ti.a a i payabal 0 the repteaeiilat. raa t.f I ul 01 tlragO . i ti MB. 04 bar on attain. Of. M L. A . Oil "t 7" yeara of age A .an a. - . . . IraBl'a i i . i ia an ' aanulty tai'iraea itn t.ia ue A far ra'.'. t'-tiu. IM" Ti'.jt Ootl IB '.aa a ' ..'.- . -r. .. Ip a In I-. 'led la J'revaut thy lope.- t Bafja 10 t. an I t aattrr to lb asaurvel in eaary rata a iba a afftrrayaja. AaMaA (hs" )atirtt"it avfl yo.-etd.- Ottp mem tara uei.i n 4 t,: id tlHrraO h a tttot than i labill ty I" pay the praaae a at any f in a tin. a wul la- rttla Iha kaai af w hat laav ha 4 tut.. I Our pe,.ijaa,-fiB Mid other p'l! lUvali -a wl". ba aetil gTttii'b.iBiy lo all who raajiilra II Oe-I Alfenle WBllBed, aoj w,a b l-.-ata-' with Iba moat ll'-era lea-ma. tell I.l4 MII.HUaS04. 1861. GREAT CF.rrTRAI. RO'JTE FoR THK. win, VIA HUDSON BJTKR RAILROAD AMI ITEB tORK CKNTRAL RAtLP.'l YD. r . PBI.ai, TRATNt LBAVfl nPrvvpj HUDSON RIVER RAILROAD tooraVi trituTt urn r", aa roi.t.nwal K m c v,le,i at. Pram Mb at. atatioa. Al 7.IH1 a a A a. U.00 ' g OA, BOO PH. It. a.a .1.35, 0.S0 r.a. M.'i.lrea: and It ' . T . with tltteping cant, ln.ll r a. lf.ru. i. .. t. i . i-.i at Ai a..., with rra roan . ... i a l liana ir rot BtTIEVECTADY, Ri UIIIKATKR. ITI I A, BA I A 1 1 A. K Ml and atal.. tia on III KKAI.o, Ron I a.i WbuhPwu NIAilAIIA I'AI LO, Baa.i ael, H ,vl'l.:,.11,,.t ULIDOK, BYKACl aK. a mp.', 0KNBVA 11 SAND A. Ill A. Trail, a iu BnotMaMoa laav, B( PPALO and BUB PKSalolN v l.AKR HIloRKi li H AI.O and LA K K III Ron and 0BRAT WR8TKRN RAIL Roan, f.r lfA.MII.ToN TORONTO DRFBiBTi CUICAOO, TOIJCOO, MIl.WAI Knit, Fl i.N UU LAC. IA CU08.E. MAtllSiiN PltAM'IR I)!' CIIIKN 0ALF.NA, HI Ni l l I II. 1N III gl B. PKO Rl A. Rtil'K. IBLANU, Ml HCATINB1 IOWA Ll PY, Rl RLIV i I N, 4l INCY, laPlllNiiKIK.il). AL TON. 8T. LllllH CAIRO, TBRBM II A I IK. IN III ANAPLL1H. lAll'IBYILLK CINCINNATI. !AY TOM, coli MHI 8, ULRY'BLAMD, ai I a.l , . .ta WBdT, MBTtlWICBT aid noi TrtWF.ST. BOBTHBBM R'. TM, Oonnaetlng with In t al Ti -a., with TROY A ItOHTi .N and RKN8. 8AUATUOA H-aala, f" ABATOOA, WHITEHALL BIT LAND, BUB LINOTOM, IT ALBANS. BOCBB POINT PLAI'IMHCKUU, OlillLNa'tl RUU, Mo.NTRKAL, A. , A). LOCAL TRAINS lAtve N. w Tort aa' ' 801 fa-ara CAaO''- r. fre.f. I f . a-at fAi'iWO ifreef. P aiatlikeeiaie Iran, a, 4 A. 4 .l a. a . and LOU awl a. and 1 -t.fai and ir.a AW r. a. rami I i . I.N .l.ta) a. a., and 5 55 r. M. a., and 5.3" . a I B. i.g K "a! Iran.. 3.45, 4.30 1.1.1, 4.53 an 1 10.18 . M. and MB r. a. c,i.t , i ...... a n m I ejt a a lir PBKIOIIT A KRAN' IKMI.NTB liy thla ront a aLive, WITHOUT CIIA.NtlK OF CARS, fi mi ttio Dep 4a in Ciiauniiaa aan Canai. aiurcrt, art at ab limrn attavurahU na made hit of Aer br'r-.ul Cintviniea Th fai'.ilia ig f . Ureal NK.W YORK BoCT E to tl- W. al. 001 nd it t" Iba iron Pri a nf mercliaiila and alti).pcra fur pronipl naaa and diNpubih. P. i l.a-a w-tl I 'KIN'I an ! II WPP I Nil CARS ruu ui c iuuafti.ai ou Iho Naw York Catulral Baad. Forrartlr-'larBaalolooal Oralt and freight ar- rangarna 'a, ii-)uim at the detag, 4t Wan an at. , . : l . n A. E. ..Mllll. Buiwtbilan laut, i:niUI, RAILROAD OF NEW JER- V- HHY, fn tu foot uf Cortlainll at C"iinotlng at BJamtt J'"- Boa wilh Ilelawar, Lrfkiiwaiiiia ... I Weatl PO Bai wtt nd at Rtagaai with Lal lgh Va: laf R-i.ir.el a. d Bg c.luetg, But, f.r-tilng a di .1 latt'PIl PSBI UU and ti.a WEdT, wiIHoiiI ijuige uf cara. M MMKR AP.RANOKMKNT. C- tn i . iui g Jai.a 10, 1st,' Le-.v New V rk aa fo'luwa t llAkHienrann K.rraraa At 0 a a, for BaOtoo, RaalUlg, P-llavliia, Uarrulh'irg, Ma., li Cli iuk, Wi lainaavirt, A". Mail Thaii Al A M , for Plan m, Water BJ0f g ra ti, (In-al Band, P.ttat 'ii, W.'k"lirre. Ac. l.'u Tiiaoimu Tbaim For K-vilou, Mauoh 0 .k. WUlla i. 'it, Baajdl-'ig, P'4tavi.,a, tlarria burg, del. 4 r a. Taaot oti Taaia P r Raauai, Btglua- baoi, Al'.eulown and Maiich Chunk. 0 3'l r. M.i War Tbaib - F,.r uiiandr, 4.0U r. a , Wiattern Etprraa f. r BaaV n, Allan Own, Baa-hng, II. Pi - . and l a

W .t g.i. pii.g Cara fmiu Jaiaay VutUtugbto Pitta' '' I ra. ULPBBH TRAINS FOR IMRRlSnt RO. Ti.u 4, a., Bspraoo Train fr uiN, w Vurka ' rlvoa al il tirialiurg at 1 r. a., o .nitaAing H...I kn,l Waet, on PBtiiptylvaiii O'ldritl railr ad. N-rlliani Central Rallr.ael, North and BoUtb, and with Cuiu-l-r aad Va. ay Peillr.aul. THK THBOI'OU EXPRESS TRAIN FOR TUB WIIHT, laavea Naw Y .rk at r a daily fButidifa xr.tii u.aking rliac o .niia.-li.at at Uarnalmrg with Pai.iuty'vaiiia Bailr aai -with no ctuuig of can lo Pittal 'UTK, and but 0M n Cin'-ltiatti 41 id Ctimag". p.,ur ho'ire lima la aaveil ley LakinK Ball train BIJ.ABKTIIPOIIT AM) BBW YORK IERRY Leave New Y"rk f .iu P.er N . S N 1 1 t '. at t .40 and 11 SO 4. B.i l.4o, 4. ' and B.' P.M. The btaaal Blop al Beric u P.,li.t and BUru.or'B Har bor vary trip each wav. ,i IIN o. b.'KAKNd, 8 :p-. i ,J i VllO lY'lhO TROY AND BOSTON A ud Wl.nl I. UN VERMONT BAi'LKOADS. Dlrr-rl rout for BL'TI.ANO. PI HI-INUTON. ROI IWB POINT, MOBTBKAI OODBMIBI uo. BEL LOW'B FALLd A.NU BodTUN. four traiua dally botwtatn TROY and BITLAND, PABT DAY K X I'P.KSS taaocon to u mhu. amu ooiiaiaaavaoa, rHatangtrr leaving Troy by thla Una, al 11: IB P. M, will rau. h Burlington, B.'uaa'a Point, Moutraal aid OK.b'nal'urgh.Ba'ue Um with tboaa laavdug flv hour ttarjar via any other roula. Nl' HIT HI KK.I'l Nil LA R BXPRB8B I tasooua to aoarm-aAa. aau oauaaawsaia. ay- ho chanqh OF caIb 0B aBB t BjtBJ" COAYBaa COAL hEINO WHOLENAcr. aNU Br. tali aarent fl i the Bale of eom-' lb laart r -.1 aah and Lahlgh onala. I will nail oanr.-ea al iha lowaaO i-aaa-S e price, and by retail al 04 70 lair a. for at. va, rartgr, arrate aid Pirria-a, '.a.i aid .leal rerad from li e yard. nr, Ki i.r and OrajaaawOrh ata,, tor Bev. B .. ary aud B..aarrviil eta Oil Mar'Hl MAT CLINTOW. ( VIAL- HEM PEACH ORCHARD, RED and w lute al, n a., lwava tan hainl at the iow. ad OAorhit prka, at ot ekipki -s. iui Canal, and l-'.t Bakttt avr, lat venh 4B I MB .1. aell Ota-'IOO (.,,i!4i ii per TON. THIS WEEK a t... tie laatt red and white aah i.atvl, taktaoi ranaa. grate a d ,.. . ,.i fra a I ,.. ,n I 'it. a talk) Bower), nnar Rr.auna Bl. am I4ar4 rjENITNE PEACH ORCHARD COAL v,i' t rBial iiatv , al Ihe loweel market prion, -an yard, fat i.t.p'. i ,.' i'i,NUa a . . l ia,, ... levh.h. Le aril at M .untaiii, and blank- n.li'a HENRY RK.RVR, a.r Canal and L'-nlre, and Bor .Inn ami Wiaet ata. 7 44aclfat aajl PKRI0R RED AND WHITE ASH ' COAI.8, Kor Paailh) uae. a-nTiie.l ami d 410141 fnm ala, t ' all p.rta nl ll.a City at BL1, par l,,n ,,( 4BM Hat. O'dera lel al 1 1" W .vet!) Fheei 71-1 Waal i.uB.ai I ! W.al i,.: at, or IV t y and W1 etrr-rl A. TRKAIIWKI.L. Aefenl ael lfda."!!! I1TT0MING VALLEY COM, KM Till vv Oar) taaal Bm at, va and rat.-e uae. Fine i.imlrtaT. full w ,-.d. nd n dual. I-OVOA CO. PI R at th avet, tua 4nf vtlth at a4 4411141 A BBAOTTFI L STCT Of TBBTH ON OOLD a. 4vu, ea ., -ai oio, aartl i pari -a t,, ta 41 lo $1 er kagh, eitb or a 1 . tl MUaMlf the n.4a. Teeth hllrl with -euieiu. ffnld or Mirer, fn tn fo TtiU l" 41 eaa-h. T.n 4Blf al4jl.il alllltagl ptitil ' t N K. mar Qaaalatavial Batarjt, by lit II vTLI.PRH Hee't I ti "IM A RTIFTCIAL HONE Ior FILLING AND LBjaiiatalrag leetb. latajratay latdlv d.-'wyal ia ' ..ken, put in aut, WBBovll pa'n, .'i r . t t.a4ii, . I warranted for UM 0. D, CBAWPOOUI, Daa L.l. 97 Ai.nl 1 at, ou an' . .1 1 - k ' '.,, lit.., 1 ay wi 44aa1 11 AP.TIKH'IM. tili;. INSERTED FOB ItVl.,, 1 ,a,at .aaaii.,a p,uaa, leaatu ttlle.1 with g,ud 111 lame O'lt 6" .la. ail, at Dtl ,4a a id unwarda ...ii, a t ,,,,.. 1 auh . d aan . Mk '-V tar J B OOMWAV, im Eon mil, at, iaa t l and Ltd .vea. aiai ia." 104 I IK lion, DI tfis-i' 1 1 AM UMOVRD A'froiu av ikiwary toviii IBaatlwBf . B dujiaghjti Mliat F'i. e.lta ta. tti .... p..r- a : ,..,aah.wa p0 ato. fold. Oil phajjii, BtB ArtiO hnMlF, ' 4 f' a"t,-.l with, nl bail j lei 4a a 1. , I , t. Ill a . .... r.i 1.4a. All work warraidakvl, 04 Hai "ij.1 'i P E T 11-TEETH-TEETH Till. AM- 1 tl. -ui lavlh 'C"'. pia-li ii denliele ate att aritllii! haaiBflll hill aelta id ffl and $10, put .alia on .,te pal t..,4)i, waafTantad ba'i ti e natal pitca ; htajjj it Ujg ret cla, Jag Ikovery, i.p..aila Full, a.a-4 MlOMMitOi rn 1:4011-1-0 4.04. A Mi. Mill ANT FACT- A DISTIN Kiiia' ad Blataiaitian, 011 laiinir Baikal wtial are the I" ini-ipa. pttafta BOMB uf Maw K Htland, rpliad.Naw Vngiand ra aw men. Tlief.t'-e of Iu reply r."'jale! In the "vt that N 'v K iiflan.lera have a win Id-wide reputati n aa iaoe f hardy, allilKia nu.it and winieu . ! 1 tt and t - .11a in Laly aid aVjaaj afflial the uia-i atuUl la- mainly d..,...t. la 1H1 Iha care a id Ireaktinaiit of Ilia L Man y evtu) Near Bngland unAnar pto V.defl MRS WIN.1I.OW8 BOOTIII.'ia BYBUT for her I e.-e, lhar ia no aettiau uf lo llttry 0 ae.lt tvbara it baa bru u lung a.d at uit,vtaaily uaad. THE QCEHTloN AN tWHRBO Aa the rpieatloti la fraqiintitly aa!ta,L who la RA. WlNSleiWt wa will amply aa- llml a he la a lady who, for upward of no foanaj baa u,un..M y da v.4 l bar lima aid talnitU BO a fOtBBB pBjOllllOB aid tiuiaa, priiici)ai,ly an. B , 444T nan. Hue ha. taajav-uliy tudital Iba ctuttit'itl. it aai want ol MB irl"ien"ia claret, BO n"y t.rrrlia.kad ot caraleaa'y treale.1 ly t, ia faculty In n0 many g-i .tat,. . and, aa a re 1,1 of tiiia aSbrli aul , . 1 . ku..wleale olaVaiiual ut a ill Utua a.ul an uuraa aid phyae uui, h baa cvmiouiidia! hV.aU ing SfdFBp fn tl.lklien tia'liiii.g. B 0airaMB UlU rnaat.1 giving raal aid lina.th, aid ia, ni,,rar,var, auie In regulate tbe L-ael. In artta-pienr . if tlda I., a. Mm. Wnuta.w I batkaaalttl w ,1 Id teiiow ie.1 aa leiiicfat r of ! nr raoa; t'l.ialn.ii if. crrtalnly aiaa ev and I .raa hr aai-etrialy la thla Iba o-avb in tlile oity. Vaaat u'taol t.e nl ll.a 8.4lutig H n,p ar BdaM Old and 1. at 1 her. Wa think Mia W.1'"V haa II .a tta.iBial liar t.ama by tin Inral. labia art.'cla, aid W0 Jnralj hallirra I! 'aiaiatnla .-' 1 1 I'dr.iu l.av Ota aaa..l '1 111 an aar y Knara by lie llm. ly it, and lljat I'li.'ioi.a yt4 in.L -it will l,at It l.ui-!ile Bad un.ta in talltt'g !' bl. a..l N aoiiit haa fja . ,r, 1 I l.i I duly to br u.Vr.ug blllo .11., Iu out , p.i.i-.u, until al a lua given it lb ban, 0.1 of UlU. Wl.Nole)W8 .SOOIIUNII ITB0F. Try It, Hk4lwtl Tar it mow. Jofate leativi., I414 York I A noWN 1IIWN MP.MCIIl.MT, Uavlt.g iavau' i at-veial 04 kaM ' -rfht. diatilrlaad by tu g .nlaa and cr.ea of a suffering child, and tat coming coiivuica;d Inal fctia. W1N4UJW d UUOTU INfJ 8YUCP waa J'ttt the article BBOd 1, priaiurod a a- p ly Ray '-ii tBOA On raaa-hlng buma aid ao quaii.tiug wifk wilh what ba had dona, ah ra fuaaed to BBtB B adniiliunrtal lo Ilia cluld, aa alia waa Btnj Uf In favor of It inn..; d'.y. That i.lghl Iba child l aaaod Iu aufferuig, aid lb parait wilb iiitBliaip. iUt'lniiiig bom tba day f., lowing, Iha '.i ,i ' md tha babf Mfil wnrwa, aid, whn 01,1 letnlilating OBOBtfB Bleep .aa night, tha tn.ghnr fluap pOal fr 1.1 Iha faai aa lo attend to aim domeatlc dt. 1 a, a d .aft II fathar with Iba child. D mug har I BlBwaiia 4 i1iiiIbB0M4iI 4 pioBtiB uf Ilia BOOTfB INla 8Y Ul P V' tha babft aid ta d ii'tlnng. Tlial t gbl iH hand, slept well, and Iba little fallow aw.ika pi the 111. rn.ng briglil aid ItapPf T,, BOBB44 wai .1. , 1 .1 with 11. sudden and w .i.drrfiil clianga, aid although al fnat i.ffiuidad l tha lUoaa4a0B prao tiva.l uj. 11 liar, baa 44BBB m 1 lo uae Iha Syrup, aid a'dTering, crying bablra aid rtatloaa uighu ha.a . l ... I A aiugla trial of lb Syntp narar y t f. . I I 1. kITI th" bBbi and ovruom Iho prnju dicra uf Iba kAOBMVi Ml'TIIKRd! MO'niKluTll MOTIIHKS 1 1 I AM OLD Nl BBS PoB CHILDREN. D"U'I fan a.ipr.a ire Mia, Wi.NSLOW 8 SOOTUINO 8YBLP FOB LlllLIIUiat Tl.El H1NO. II liaaa tin ajual 011 aath. :, . ,r wl. luas arar Inal Mr. WINSLOW8 bt)OTU..Nfl ' it i' F')B CHILDREN wl'l ova ayinggiil Yl kA hor child paw ll rough t.ta dial, easing aid ' rBtcal a-rlod of laattiltl,: a 1ll11.lt th aid .f ll.la uvalualit praiaratioti. If Lfa aid biaalth can let BaBmalart by . . i .a BwaaaihtkB waigm lai 1. HHtltaal uf LUles St ai'.d evtr) year .u l a Cul led sieUa. Una old hod wall Iliad IBOal I. THIS lB TIIK8K.AS1.NOF TUP YEA R. wham jbiUlren Pa-lboig ai aln-'al fertaiu lo la afflu.4nd will. Pj4ll4lf w.d D.aiil.o a. Mr. WlNSLOW'd -von I IIIN'l nYUl P lover fal ng leiuadyfor tt.aa, . aaiat, aul will g.' 'tumadial BgUgl from all n. and duttnaa Inilldaall t" ll pr.aeall of loath ing. Brory iu.4i.i aiiuuid pruvida 11 for hor ehilJ rgB, DRI OOI8T8 EVEP.YWHIIUKNOW KEBP Bra. fTIMLOWl i' ' 11IIN11 I Y BUT fur eluldran laaghlhg. N" u.i.iillli at IU L'lolad Stale sells Ilka it. It is etui l.nd ti.i.l.. ! a, aid it fa OA as w.-rldwida PbyBlciaiis..rderaidusU wbararvar ll magu al afata bar been wilnnaaad. Bswaas or oaoTriiT aan taaiTATioara. Hona gnula unlaa lit fac-alnul of CUBTDJ PK.Rk INS. New York, Is BB BM ouhiida wrappar. Bold by Dnuagiata throughoul Iba world. Prladpal oSoa, Ho, U Cadar at., Baw York. FlaOOOOlf 04BBlBat40a 1 1HK NKW TREASURY NOTKS. aaHBMaaaajBBBBBBBMMaaa aaiaaya4.ajJygJ3j Si CaL-f8B K" 5 M 1 . -X v, : 1. 1 . . . j Jagvl' .tiVfe StV-i ?K lojWt r m A' o7rwS)gj V 1 1 M-N. 'i nur rnl'it thll RMsN r pri' e- ntt 1 -ri nf m Om lltlll-iPBii l llnr I rt'i-mv Nxt-'. Ii i- of Um - ni"- ilati wni ti noAf .1 1 m -ilmllfl ji- 'hm in 1 1'1 "ii wot -I. ittd at ih Ninii linn idtp(Ub)t to thi rapid priatlnn of iha t - IQfljraphlflOl -I i'UIii prrfM. Xbl iriiirial H"li, bowovtir, i-iIm iiiM-t Mtlttin taMi ;i" I hi tWO DOJoi, vi. Th" It't'i' OQtlllM ' 1 1 bo liin-l I u.t -1 St, it. Uo ttio flgiirw in l.i.rU i in OsV'll lowOT COTIMf, 11 pHjitod m Ltn-T'li; UM AiCUIMb, UttOTlt, iK'tu.iit "I 1 iiHi.il Stori fttnl (ho DOUpOfU npi .ill ill Ml kirk. i iiur'ttf. lit titimi. Ii n iii;' boon j ut in 1v w moo 1 i nur.'V'T mm r ly tu ihtrv thrr L;iMrl IppQtrilK offlllUigupi Th ; iu k "i ' Um n i U pclntawl tn ut'ii, with iit ainuimt vory 1 'ii i'l. ex pftMal in gfOOMiaTiviJ UUIm Work 'inl lijnrpn. On otw tnd ol the lurk ftUo Um i'n.lor-i'm'iit, ami DQ tiW OilMf t'H'l Um r.tto of iiiN,r,.'.t jnr lay, vi. : J i 0U f r ilay un tlio s)100 i.iU Thn njlht Will piltwlTi lh.it tin OOOpOQI aru nuinlefn-ti iih) ilateil tu x i t c . vry -ix mtnitlia ami can !" rmlily nit tY. .m l imtcntt' I to ih Rfltnol tlMDI li "'lit o fbf p.-tviii-Mit at tlio UflMi 'if MRtllHl ) . Thi" '. ;.ri"ii l'-noiiiiinti-.n- of tru.ii. uiy Wim. Ir.'arin,' 7 MO ptf cent IlitotafM ro now -hi siin'il at Va-1iin("ii, .ui I will l I mid t" tin- public iii a fuw tuyii Tbay urn Sp, rln-- nl Our UHllllli Qi hi nl 1 h.Kl.i.s 1 1 i.i' I o hn .tpMGb the l.t lt -t. it WiW Jclivi-ri''l lo thi' iirinv n tli 't lOtTMO, Of p' rUoQ Of oil I uw,iy. ainl hut li r iu hm iiluni ul rhv inn , ni l rythiu wnll, tw it wa good n Um'h RD) how. Here it if t 'IdMfl tlRTO ba4 OUl liiil ratfORtt W li iv orr 1..-' ti i' M. Voti itond by HM aii-l I will -(.m l by you Ot li'iKit'rtli victory will ofown onr wnotiM, QtlMCRl Ani-KKmiS fSpri'.iBnl hiin-oll" fit Ki.iiikt"it. at a piililic p't option u .Salur-Uv , ha fultoWl : I ihiink you, u friiMHt.t. Delag i ICoii tiii kimn. I protUUM 00. t Inula I am IMOOOMRlil) 0 -tump -jM iiki r. "W or thin a m -tak'. WRI CRUght tOO -RRfij ' tb IMt t " pra4 ti. Dial art. mm! in-n- nl - 'iikiu,; I o h tn - iii to si'tvi- my lour.try, 1 Qi nettl Frrmo'b tmc th "ii ;in.l. t'w modi i. iaRtl Um ImM Um l"U U will booi rt "M Irifiiil I hti o mm li to i-i in Uitth tim to -parr, Olid Illr-tUfO CRUIHlt RlbtfOM yon U- I lllgDtM I cuuld wipIi. I will lo very Inmy, 1 do tbii into roil you Buntfoot will itranxxtboo HIT han-l-. I ilwll In-lml to !-u you ittor my w rl. i- dono" Ootf FtOR n' I on Hnltoto-Oi o t - iiMM ilund uo lli Ulupoitl ! IJ i m v i' MM il Tl-t dtor ld I ton ot i tioiiniat ovt-r ,u "I, ii, "ii w Riorol 0 q 1 .tvoj Itf.it it Um i I Oitlii K Tbal k'm,,"I out Kik!"i rvM, fp tn ixV . Men 'yrW I . iMf the BViuiiivrii tk io ! N I Iq litr liul t.f ii.tAMnOBi, N.-t ni iho orood of i u, Ouiuoili th'' mtnf poonoUg unto iu oofo opokffj i hi proo4ioo lil 1 M 1) Matt r(l"ll r"itli lo tltf i rriiia! boliiil, Aii'l lUMDIORO i i'f iitioiil cUkfaoii B . k i iu 1 t-' in' Moo ' Tun Mrr HANT Cincimuii elojl lhair 1 too at 4 fi look, P M , to enbl Urr clorki 10 RttOOd unlit - i- . ' v as Mlowoi 150, !'. f)1,000 Rnd $6,000, Id I Um nMRSwhilo, lojlMfripthwi moy bo tooolrtd ut too oAco of Mfi J"hn ill Piorrt, AoUtRni TirjiM-icr ! thr LTnitod St a- ". So, :L WrII intt, or by wnxjd Um I Ity M.inkt, Tho . I0. -' "ii dm i ami rtntt-o. witliont inti-iv.it, 010 I ' . t I y III i ii I'll lat ion. hut hoVO BOl vt ti'N'liftl lilt- iftliiiiri ' h.'in tii'lt of trodo, Th itylo ond AnUfa "i ooob i notuinatimi i- lUflbf rut ; th rp'tiM tln iiI i.y ' in ii n'pn'Hi'iiution o thr $100 notoi "iily. Tbo cooponi b iwiTor in wtt u bod to all tln ill noOjUMtNW in tho RURO maSlSIM t .lit tin- int. P.-.l id 'tl. ... I .1 .ra.1! a... to tho u mount on tho loco ol Um ROiOg Tho 00U4 nit all ciiruvr 1 hy tho rtflRR Hunk N"to ( loroptny. In tho hlghool itylo 0 iho art. aul sui'icaco th BMtl ptAT feet ftrturity aainvt MMBtftJtfjg 01 ultoru-ti-inr. I bty Rfi l rt'iuloml anti-photra-Kruphlc hy tlio un of A patout in-h'itr.n tihlo KTpt ti i olorril iuk, iuf which iho Compiny have thu t'Xt lu.iiv tio. In oruVr to glfl on mm h Hjularity M poMlbll Id tlio pojblk mion 01 thi- noto, tbo AtrMN iatoi) !l ink- ot Nw V- rk haoiiiaih' iirritnumeitta bo that BlootnrpM t i In- uhnvo (t'.itti in.iv Im hul hy ul 1 other nrw poponi at Iho OORt ol' by writing or ipplyinii i" A II. .jooBlya. Pillion ttnt, Ron Vork. THE SAILOR'S WOOING 0.' A k k A HTOB Vi TV lt -intkr ol ti lelU" or suvon o rhx k. whlvb hail boAfUfj to bo Hltick 00 UM -hi -t boll, v 'iuii UlU Jod) hroku utl hnt ftt ry, "till flOgOIOli 0Q tlio ORfRO he ' ' 1 1 a 1 . 1 up clou 0 Um itRf1 I ujinl iuurt r golWj , wbofR a littlo oroOD ibod r pontwbouM alnirujod rapport ind inoltof to. tho I nl loo w lib tbo ooptoln. Tli Rfoct ttgura of tho Uttor, ra Im lightl) bold ono of buJlUr I i I., lt-.( iB r if i it lull- luiint ilia' nut Iii tia-r mhi,. ohjotai Mtorn. otUI rauUncij tho attitmif v 1. 1 li ha't U t fauKht the oyou t tbo bfOCRotlo OfOUpi Ab! Foioobo,' loid tbo ropUln rt-. tin; limp lifjlitt'l in tho t.ihin, anl th- toa-kottU Hit. Wilh tbv mil ho ha on but, tw ill U inuto -hip-"!iiiB' Umn tbiO "i tho cut) ly. " Av. up. Bir, nui'l UM old MRIOAOi klIuH Jo" bo bond jitAt it". jAco(Uft S-u Bwoot Md bj OUtb "ir " Sho l 1 iu ORRMf ful tbo lodloi llmunh, n I thf I Iptoln, ktiowiiiL liii. lUWRfd wM a bttrorito with thorn, 4woim thewiml i jmuit or two UtW roir, Ottl oM acquaint .hi..' t'ap'a.n V illi.un-m, of tho .Seringa pAtotn now, Ji obi, Id tRlb)onod Rl bl wait, wouhl RV nra' "f in hll M0yfd1 ""' to "t.'A.lv a IaaIv i 0Acupi Ay. Y.-urbom-r roRUod 3.iitKir., au.i hi- ooAtboi oyo iwinU4Hi, Ami waobt.l tlm ft k under, loo ' 1;" yf Uuow.-ir, bo'd ttotAMOUi-bum Jjf!J UdR bORUty lH-i.iv- ' ' Ah -Mr. .U- uhfi oKi-iBiuut-i ! ronMntlu tvounn l';. to it? It it ono ot' V0U1 iknO I "til, vuul UdyAbip 'Ui bit ol -i fRfit no dinbt, im---l..ra.ur-.... LOW, ' 01 Mid u.othtr ,,,!,., Cuptain tl'. il pi ' I W WVR thOIR vArtu ' ui vnu call li0RI ; thov oro w exprotw ivf n ant! ill tRRt ort ot'thlu!" ,l Non- nltdt, oiy love," naiil h'-r motlior ; you tlon't uittltOHtAuti Uiaio, ami 'Uh betUr you ahoU u it t ! i v Are low. AOl cooUio a RraAt otaoy bd wopia, I toor." ' reAdie.-i," old tho Cop tf), " Will TOOlllAlf Li4 tl RAAA J $0H Iot!1? o. . KmZiXZ - mmm yr 0mnLr IUilAjre .noi bwHM, 0B MnOs ww m tew. Konthty WTortiBmowM .of .Wtr o tod a tho fTOBit--,. ,f IhoB aflrajB, 04 IbTmsbZw II taBjatrnom. AthM.Aag.BiiO rWtH.aP tAl5 AVI k r M TbiA AMAbUAbdOlAAkl U tJDAtvvtrr AMAOt On rn' hit.,1 th rnun little Utm tbin, wltV iti iwing,ioo; Ump and bommrter, it- 4jgg 1 ' -tAlo-n om,"oeven font Ionic And iti two sAerm wm-lows fhowing; o dAric $$imwn of the nvflkax wtor the fmiml Um toa-tbiono Mt, oootkMl - , in the hanl-.i wonthtr, In. veil up Ui-tW ll I ",""" anil nfrt) or two eldorly tmH$M waitiiiK, and old Jatotm Rtill trimnb up Uow frm oil l.Kht. Mm. st ( U,r, pteMfii4f In I irtue 0 irlaiMpn-4iip lo their boot, n u i aiiMono I) p uritin "..t iu.- tvquMtlo baJr cupN. ' ...u. . Mr, J4mo1ja,maR:a1 ',h 1 - riuiv ami NotiOw In K. ' - 0 illn 'ml " i (mri iim?" I )Ku ii. mj) rt barfly inrlutle upoa it, jm r h'.p,' ' i ift old Jioolw. with a tun of h 0 hole, Rial a Mt Ml jutt n lo m.nrp; "Imt tin .., intll i mi glvo "m 1 1 bolUf Rof I t in, aooiln, a in- botMl t ffof i ti- No mop it, iu mr may aoy. ' Tbcrv Mwntl lORMlblnn curii'UB at-otit thlo OA Id odveflturo of Oara, mv near captain, '' aam. M'p. tSr. I lair un hlv, bimI IVaijty toot It km mo puoHirtly uuju Bitive, hut I hiBpw rotir fAir looy boo brord th Atory?" Why imf exactly, ma'am" replied ('aptatei CotlluMt. I it .tin, whllo the romantic Mim Alicia ooft oretl And waa mImii. ' Jfowwrar" mU MAR captain, (xmhIIv, 'it ia no MAtriwAOloi oacBTwi, at an rate Vi o Uitb think of it wbon wo rood UR1 Oborth .Son irw uf a Holiday night ol Am9AA, with Jooafaa fof thn oMffk.'' "Im, Mr. foookn ohliAte ut ! roimN-' 1 tho oun-ar of tha nMA "Holl, Wi-. Mid ho rtnM-o(Mnn dowa Mi boll in th- OOM way, ami h mining, "Toa'A wlUtOf f'tr the likoen' mo to refuaa o lady, ner ti'BHtlUn' to rub'" for to ghTt -m h a arniuprA 0M o oi a slaps -nor "li er, mm h laae tho "ngrtiln, Wilh I IQIltlhlp holfll, fi know, mrm ym ni. t loml DpOO one ia k'nortiio other, lfoi In bnl neat loniioun WAtrh " "I MB, I kcobo, my men, bteffuplAd CaptAio f'-rHlap. "thai fl nothing for it ltit tn rtraraoch upow 00, OT lw yonil bo 'ttr- n- Handing too aft M woil t Inrward; en I muet just maka tho t n, AM toko tbe h In my own faab "ii et oit "Ay e , --ir ---ay, ay. yotar ban - i .ml i iM .Utk .leaiotoly, itiVl cnnoaollDg i lo gTRtlRt RttOR R h turned oft into the putty, oHR itie idea nl Iin- the lirM time hearing Ino i t pi mio tOMlc tho ui- Lil ni - in qoAaUanu M i i hi -lnpAji.it.-, nai l tha Uttor, "lo M tend of bRt ing u-aIo1 hla futuro iptoln, thai il i" hit utnMiwt tii'light lo opia oot O'Ti thin, no ot ft met with togetbor into oon tndh e yArn, w inch w ould go tu from our firat oipiaintaincf 0 tin' proMt-nt dar, Although no 1. p -. lonpony ttrof to-itrd the loot of it, ll y ou i MOM) to HrtM till .hetltiine to O plain II lOgkl if iho nlFair, win 1 Miippoa I moot (II it ou; iiml whit romuiiu than -f rnd "rr till RORl lino nigbt. My tho tlnM I noa Iwonto fuur, I hod hOM DllM VORIRrI MR, aii. al the eial of tbo war. rm Intld li-uti-iiant of a crock twenty eigbtL i IUCJ 111 OA perfect R aklOp tmalel, i li ugh tot parred I'oitnlnly, M iftf kih tvajtoti otT ton toy A Ot i lOthoin, Of I AlORRRd tn a north riant or. I bo Adniiriilt ba 1 tool it tn bnttd hy thot dAyt mil y )ti i-iti - lnp -l.o wa.t, iHMic for g'jiivW ii iii" ni.ill !i f i,ri Aleore, pirotoi, and I iron, that owitMiK-d ittwttiit that lime. IIOWOVor,thli kind ot thing waa ao pnpuUrot i .in" u jtfc&tflsi oftor tbo groRtbRAjol wrr RWinj UmI it"- In- ha't 1" givi up hor Nlation to n p ' t tri iti and In ai'l i tT. The war waa nror. ittd ii"t-iBil i oul-l opft i tn loo promoted without n Iriond ti.-it tho btni taiU cloth. Thn men oyonl ivory thing in a fortiiiRi, I ii to Um If " t luttMO, ami IiawI litUo OtO cbonci n iilhoj thfking'n hifctiit with priOA mniit't; I tiMil to eoo k note i of f i 'in. into I hhirU aihJ dirty elope. Among tl o I i moi t lOOkJ in -i' u ir.'i-" iii, tlnpd, drotipii f no Oraonwleh, and eaiug llisir hsU (o Ui WiplfaL 1 ime riding down to Croydon in dnrrwy; i hi I- mi motbof ond i-tor bail gono to live, i i 11 in villi R Mmpla ot tho bant ehlfta thn i mt i u mt no n wore to put to in getting (Vnm hofta r to -tnoo merchant pjrtf MrboO "II ihtif i aniing. were chucked away. It w.im il u litth'" (own talh-ii llmmley, wnero I t ' ilij Um doot ff a tuvi rn and ha't n itiink t-r th" hot-', with a Imttle of cidor for in polf al th" OM n w lodOWi tbo ettemonu (LniiOOX hot. Uiot" w is a emwd of iw n-pc..pla at thn nthor ond of tbeotiool oonntry bniulcnn aoot troyi i, otOMQ Uk k iug ut of tbe windowa, dogo boikinp;, ami rhildtMi ilMnting tho whoio coov OTH I- Hi",; dOWn UMUI UA. A"-4nui a I inuld hear r ili.itinctlv lor tin - i ifu too, ' obMil id the niagi.ot of it to boa pa ) if! In- D i' ' 'iilur hlui'-jrti kotB, a ooddoAV, lAottOfid in their tYjL nhn wore roAring out aoa onoR gl md it) M, M MM UM along, Uid log u hut I tbonght ut tlrst W0I a (war. A t itngln 'or nu Oiy, hnwover, I know nn Inn (ar with hi BMRRROM wiMM would do it; And I ..B - .1 it to Im niondv a '.-proo Aehora, niitfl iin- cnrioui Inoklog "h' t Cmm lehiod vtne liiivgtd f'Twuril hy a couple nf ranee, proT ni,; in bo a bnRRRB AgniR aUmt six foot high, Mith i rangh i mVMH NOOR aa for oa un i ROM, W bat wilh ihiro IiuIoh at tho fooo. ii i Um itraaso coUk l 'ho lotfe, whk-h v ifo boo with tlm pair of turned up Indin liii--- .n I Hi. or boll -1 'i j b like a walking rnnoka um cl " i'i i hi i ,i U. i-t I u .1.- pi i ..1ml wbol iii". would I"- ut. Tin- loodlng tar immodlatt ly toon of) in- hot WRVod it :ir"und tor a chor i I..- imlgivi i bornwhlli hi poinMdtR thn nn -i ri-nu- it a'uf.'. LVow, mi unta I" inld M 't .1 i.'T" .i r, , biln 1 1 i mi Wi we I'H up i AlKMtd of Usl IVom thi Amlimiti blMt, whoro - noi cnoght om- nwrnln1 puddling round thn hi in u COOOU Modi out ol UM lairk uf o av loln tftoR, Mi ni Um owuly -pica of tlwi tort l i. uubl tn tin- c. intrv as yol ia, and we bavin i un "liort i I the lo-.dlul to hike W to the no it port, woi inctoovin lodj ami t hubm aa Ium i ho wborawlUMl, will givi mo a till, hy conaiuU i Hi. n n thi" euiiio t ii r oiie li I ilooan't 7 Th ! ' i l Tom. In! ! 1 iid another en OOfiglogl I ll tho HtUof hr uht up, fairly out ul'bmithg "I'ih -iiI .v u.t no niAn a money fcr Rnn't, ye M0, hut all f.iir an oIhito tioanla. i ! Rot igoln to ihin thi hero eight eioef ou mikii up hulf-a- gnlnoi .im..ngwt yo- artor that all hand". tilAy Mi ihol Irt-c thoaa'A tho Mtk tail ' Ayi v Tora ! will m 14, old ahip ! oioMrvid tl." mt u I, SUt l iwiAtfernbln clinking of coin omoogil th" ctwwd. tho roB ipiind -um hum poured, iu pome ami "ixponoAOt into Tom I but. "All right ' ' said bo, aa AOOM il 1," bod counted it - "hoi.-t aw at tho Unnulin, motoi Kor my part, I waa r At no) urprirtd Rl tho raro appoaranco of thio i I i ,i, e n hen his cov er v. ua off hia lego ml ormi ookod. bia ioco iMiikod with aliowv n i ImRIi put." tl otof t' till Iruoui-VAJ-niehj In- n t I. uit doiM up in a tuft, with feather All rnind it, And a bright feather tijumit otat bin houl'li t , ui ho itOOd. otx lut III biA vaIIoW i 1 kiug lUlkilv enough at the poo uIh, kMwrj pucoolow !v Mid the nautiool li it) nhowman, and ill onco up jumped thn i oil i in ''t tlancing lnriini"lv, holding n littl Indlon ), th ovil bis head, ami tlouriah- ,. a th 'bit bond w hut ivmioilod ran , i -u -1 u blp'l t n-uiuul "h out lug u()oor Kooffvf ! while twool ths roailor hold ui bythiropet. '1 1" OfRWd made plootr off room, iml Tom ooooooitod to explAin to Itm roiy civilly, tbol fin thein portp 'twAiao boR tho'iuitn. wcnldo t dgl t."aie under a porUbln avAinng. tnvlng oxniblMd the pointa of their BXtraordinon MVOgi. hi oroi ilmed Again hofv- -another uncouth WOTU of .omimind, when IOba rai mon Rttomptod R farther (raeoroa mi tko ad ilio nl. i ., .! u whit h 1 guvo bim ,:rcat . rttiit. To oa r twBwaW, i Tko I -nnl. -I H ull. The Wilminton (.N. ('.) J urnn! mva: We -j,w o-ti-rda) soino arib lea going toin ti.t.it preiiy .-learlv tbo f..rco with which tho . "liicul. iipnittlvi bnll li pr,,iM'1ll,i lrom tk ISllfllnd rid". The hall in quiotioo hit a RMMoMf of tho Ri Hei ittowhed to th Ith RigfannRt (Coi owRQMot Soutb CArolIni (duntoi ro, iiaBoiun throunh thn , ,,,V , mtbit mroooJri i-urt of bio Wt . tbowi It then cut in two n '',,,,.. -ie. I witch ihain. pi-osed through And M,r".iuii Srsy lop.taiucnt.l.n.koa touth 1, 1(ub?d up a isuciltaro. and. gUll.-mg allgbU , ,, . outre. tiiiA-red a littlo below ,i,,- oft nipple, hm. owing to the ikllectioa oo iaIoim l bt M B""""ol lrom t"e Pncil cmm !,.! DOtpOnitlRlt thocovity of the cboat, boR leowi t" DOVI travoUd round tho mustuUr f- , , ami linallv came out mi the right Aide. I he wounded roldicr, we are happy to aoy, in . lAAnWorlOagi Roit ' ralti i out of MM TAinv Dihintki .KATioM. ' Tho old daHw U, ni Are . ..ping. I urtiuavliko, into tho guaf S th.- SroticptlM couutn- 11-; .T aa that they Are poohod lo. '"P