Newspaper of The Sun, September 16, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated September 16, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

,M DF. rni. net. HWItmTCKdOV On ilvkirday, Sept. 14th. Mary L. BUkat, the Iwl.reed wife of Jeremiah Hendrt k- ' , a 'A, In the HTlli jr of her age. I "' '" md Mnl of the farnl'y ar rw- npl fmW Ba'Ctfu!ly iiiTllr.1 la atUnd lha funeral, thta (Mm- "" day) ftn.n. M I '.a. from U,e rtwidetic. ,f ljrt her MHT, PlMljOah, L. I. pas It fS,!,3!''. '" ' .'.j.rywi.,. rot Hf aa.rbild.fi' , , ., .,IH , ' urol Bf I r Tlw friend ' t' e 'amilyar rwtwrtfii1lT inrited 1 71 J""' 1 " '"'"l. ' - 'M ndey) aftcrnnriri, . JH mat. M '.' t k, rrnm '.'49 Mprl. g rt 1-4 IBI Wali.inii At Pirv Small, AtuvM It, 1M1, of mmm J"-" T ed an p. iMm m of John D J 'IJP.V(;i,kM!M!!,,i, 1 . I ltdaje WEI.OKN- On t tud.v, ttept. I'.th, of lingering mmmh I mean, Matla c : len. ,u ightwot theleleOAM Jamen Waldan, tl telly. iit-r niM. ., i i inn Yi in 1 1 pMnmniHj rhim Wkm ri attend !' i, Tuee.lay atom..",!. 1 Tlh WB . 1 ' . i , OWv' of lb kmm- - ,. Orarnpoini n , ,,, will hi Man n. . IgmW Trtully Orruiteiv lor mt-riooil. Allany paper m 1 1 caw cm , no " I KM M' IM MHOA H I I KIK8 (K SKAMKN itTTll s Mmm 4 BVgf n""1' I" "0 rid ...... f o , I,"- I IIH IVNAKH QIL aai 1' ton iiunB i I 1niobmation wanted of bridiis 1KL"'1 1 - Ill-Oil Tl-RLKY, Mil " a Will I J t- i .. ,.r .r.iv A ,v I'" ! liiturmMloi, t;; t. t..hvhei hnalhei. ',.., Jr .'"I'N.sloNS M. I l'i III .SOLDIERS, rfMP e . !. I ' p . 1 ii m. aid ' lor Uic wid of ).. ktll.-l or , ni.v W 1,1 "" Claliua fa .i. dhubIt Uad, 4V A 4 ' r" "' 1 ' ' ' AI.vi.n w IMIIUrar- -B VOI.I Nil-, i; ftn dKAMBN OF TIIK " i - - t ! vna in.- ' " I" I" .. Or rill 14 . i. BIATNA1ID - - mmm aaang I Biumi limine. I UUAI;l liKSI'KCrAIII.K Yoiin: , B " I I, M i ftml a), ii.-.. it. .1 T i r Mi . PrivflaNo in. .it :l -i-.i V ri).HlilM,--i.iiiii; KIMSdl V Villi IPS ..r.i it-,. .' iio'o a ..I I .nr hivm or -i Bfl '"' 1 1 n ii.i; alio Mat taflriraM 1 ' ""' 'ii I .r i,j.r Udim wh.- w..ik fl mil. Hi I.I Ii .1.; new IbiKniy. , u ; B DO AMI) .ii i.niK.iM, at 6 TilOMP- ' ' i " .i.l ml I ..itf.i.K H tt 1 1 !.: !-. in . , i ir wIMI $1 ajj BS j $41 wrrk wo :.d; dn' UiHrilrm and I.. flk I o..u ,il . a i , ii,. toi ;'. I., tn I f I a Ml . 'Ill 1 jaoAnnma v (.kntlemanand vr, T pi llNISIIKIi '.,Miis in i K. r i i.i. . " Ml Hint. I mm ... ,ry I lr V I I ClWi -I , .,.;,;( I ;,") '" I INU WITH () HMMjpn . -ii II ... i. m i , "JiM N ! II I AIH " I ' H !.!.. H CRUIMK POH KALK A SIX-HOUSE I ; " ' ii i "1i'.... i w dwtnl lrD pilinm i bM H I,., nn.id . ,i i mo. Inruir H , 1 1 i Binoko t. i Work" I .; w.o- it, Iwlwaa ri WM. PKOKT A 0i, H I iai i j i kim ! ! i. kisiis ion ' .km mm rx a iii in w.in it, i.i i . 1 1.,. ., N j I I fOltSE ' ' .'.iKS'l.- wiiii ' BH I l"in 1 IOHI R, ( m w KjON KOH SAL! II.,, n l 14.. f if-' lo i o I ifl At . .' 'i - i: I W I S UOIlSUt . llnlisES W ill- A iii -all t),n t ily. . i . , i. -in II irt,. in k . j n w- U 8,i.iiM, fir Iw i '., -I. d iif,-. N" fiat in '.n i w jmiaa iaiUi, Am , rutrol An. i . I ,t 1 1, u ( 9109 CLOOI" Kll - . CIIK.AT C 1:1:11 i O toim ,1 .1 dittugil 1 1 aw I ajai abM uoas plofaj hi ..in,, -I. N. 1: , . r , v t 4m Wl a, l.i-iir HI, . ,. WH II l.'I.AKK. att I li wtri in mi LOW MT LARUE Stock of Willow m luff 1 .; fun .11,. Ex- trm fln WtUrar 4 U, rarlb. II. VTITTK, No, I Lilrta. Mil llai 1 41 omuAL txn uwAi, f '01 N i l t I.EuKS OI I'ICK ' Ha V rt, id. Tlli, I4C1. Pol.' 1 .i j . .... tn. 1 .-, M a4U U.r 1 I . d ... S .1... I ill. Il, ... . .,d ,., W pMraa ri I - m I - followlutf C ut. It in. lipid nand ' 11 G iv aid Oaiolf o N. w y ,rl., 01. ti, til v ,t Molar, 1 nil, rlai A natal oi lOa pal 1 -i ',.1 a 8 iptaaaa c-Hirt oir- nll (trail i'.iI Or, ml T Inar, A Paotl .f loo Pri.i Jutoia aSOAraaa Ouurl tiiraull art I, a. Paia! 1 '-'i iv- i Jurora aMl f.-, t a .ipr. Inr 0.irt-. fii. Ill, 9. Paaaa I114 Palrl Jurora m- fear a Oourtal Omni 1 I' .. I'.iK I & S. Afanal " I'l mj Jurura for Ooarl ol iij-h Si ft mil - A Paaw N 1 11 1 liirnra An a tTtairl -, ilu A P in.,; :i p.t 1 ,1 itmri faa a Oou 1 ' Qaa. rml fti.i na, iiiiin CLANOV, mark. Ixl l Tn. HI -1 1 .'I Ill f4JOTIK''l .li.NMl yr-Nnli 1. 1, laaratq n.ni WALTKH o. m KMtrr, ,,. kaatarolM wark, an ,iy 01 BaMa an4 liaM ol XfW Jrwi-v path '' I I ,v i.rnlH an hvoiTiiii. lit lo Ojha utaaMavf af I 'a aat Aa, jia tha , Mnaffl 1 hia irad lora, and t ai t t. aaM arad t,ra a ia at hlini Ihalr raairoUai alma, midrr iitli or antrtna, Hon, witliin ti . ti-iin - tf rt malha Daaari duly Itak, 1H1 JAatKA U. BOYUW. H,;iiiio aTkmCE 1 IF TIIK HOAUD OF EXCUSE, V No. IB t . ire al. TailteUquM I) , . 18 ,,f ti n City No York : Tha fraud 11 P." - "f Una . iiy will 1, M t'- "ti Hiid lajit n, .1 u 4 tua praaail yeiu onlbaUaaiy ol laoaanilai 1 lia C'tty Hall nf ibta atlr. al 111 ii'iiU i. .. , .eC'..tul H-xin (Pari No. 1) ol tba C iuiii.a, P .... ',,r tUa ,uia .1' gr,iiliug u criiAm. Patttkaa. A .. II M raoelrad al auf iloia dorlaj buatnaa I,.. ir ... i m niR, . , f ti, a fliannilMliiiiaa. Ho. T CI a ll I i . uid U Jta.tra at. A 'a-n-t in. I4CI WH. .1 AY HAHKP.rr. aula toiiw.i f,,i7 Praaldailal ba Hoard. IIDYI'INI'Hl. NAVIM. II Al .SIX ItOOTS Or TKBTH Baaradd a' . .. Irtlhuj any pal wbafafar, aaka arau pu an itu raruwuiaaulug Dr, J. .iay 4 I I I. IIH ... Ill I. I., all ill. r' ,g I .HiliuiK tartl.. at .. i i;-. i i,- ,.- Wi t l2ti. I-t. -elii ftifi IXBTMI CTIO!". INSTIII tllnN- MM VI. AMI INSTIti A mania in i!i I ii I by i auuj '.i l, ,i Ui Waal l ' draul, Kiln laaarma for ft : i . u t AW si I HEXT8 A FEW HOKE V.ih.ik aVdgtull I in . .i ,iv., or ratrtva gTt, UU N'tl- I ... . I Paa a Vvjinaiiia mwil y aii)il lin Jf ii0. ll.i i 14 W a, I.i and t) .no ani liiiai ,- it a . i H. O-Airta ataidad in, MllJla'IM S WKITINU CLA88EH BTUDKNTg Al ""i PAlNi H,. Bowery, ortA.1 Pulio i '. 'I, ., II 'yn, racei..-:o anttina Uaa..a f.,f ft ..r fi a jook-knep , Uaaoua is liar i Ikortobaaoii luiiial: wi.i. i..j aHlhraalla (10 iwr arKr. IS .ataoua aerh . l Mnrti,,, ,1, r enailiiif. MAO M ri lll.K ATIU.li. afcat. 7 X T k A 0 KDIN ARY FASHION MAOA AJ 7.ISK Ifmi IIKN-IRWrrHI, arK.'y ,rrr I'waliliaiA. with .oleiidld liui ioreruHiiU, now ravafi aid 'or ajla av.-rv whara. aall 41111 COAL. jPOAL BEST ItKD ASH, NOW L Nl.OAD Ui, foot 4 iiiiih At, i. iwar. m ;a) off i, all 4 TO out y.ij. J4tl,a., tM ... T. KOff- TBB A MO . Ml4rt'la4 BMlTiMI BtJJ9j'l'- aaUal4. DOX MAKERS, BOX MAKERS WAWT- - rd a o. ra j;, rood, ataady. aoraw nt aaakam. Apply a 1 and 4 Hi 'lianra Plo."., aor ll.idaan at. I Jaraay WIT, for two daya, fr. m a lj 14 o'oloak. R TAYLOB. 10 FOREMAN WANTEI A TH0B0C011 1'iaitKWI loramar In a braal bakary, a Oborl I dl.ta.Ka lq tl.a ananlrf ar abll ataady man naa.1 I .pply I y later, to II. lot HH. i m .Itlca, for 1 dny. (aJAIUHERS WANTKIl-7.. SADTll.KKS I ' . i, kiiriaarka, B 4 ltaid at, 1H. M,r,ar o,,l Broadway, ari4 11 TB (.jllirsMITIIS V AN'TKO C3 Two a d kh parallhl alan two t halpei-a. Al In r'urllr tn lOiefA, ' llraoklyn. CjIIOEMAkKRs t nii:d-2o"shiik til.era.t m.'.e-loen'a ifalera. ft, aimywoik. Alao a fn men on cluukual MHI B:. M a 41 aj Ofajajtrak at. tan UllOEMAKKH WANTKD-A 0000 MAN klplavdoatid ie4rlrBff, InanlBtba 0n0t ii..'. t, I m tfraa waora a: I atadv awipkiy Mat "rtea. t . laHwaank and 10 o'clock. 4 I. W Hi I'll, run .t. n VTITi !in:4 M IMTIi- i iN MII.ITAUV ' k, BOBHACB mannini. t Warren at. fci a a!4 9130 S.T I.LKK8 UOSfTTAL WANTED, Fo 11 i ne ef ,e ,trv, wl earda of M. L ika'a H pl ta . ai. i'4ni , at maa nuraa. who ,i,n prodiiiai trTtin rlala oi '-r"r I T rtiaroaaH i am ol le loairal. Knallah tbiail e. wo od tie prrVrrM, Apply al te TlnaMaal, mil .t and Ml anfoe. bMaaaa ll ., d 11 ,,'. :.,k. any day ek.-eoi i S'odoy. aeU'4l'4iH,l,l TAILOR 1 MEN CAN BE AC."OMMl7 a- doted iii, u i atal roora, or vork If r.. qwrrni ai, a hny t., ,wk bf Ika rrKaalK, a rood aawar. Ai to M u -i arUMiJ pTAtLom wanted trh t.mi.oio In, laaaaaotl, a-.i a l u, ,rea.. I Ian Ion oh) laakrM waulail. OAoa til R a Ak . ran inMril Mttal4l 9lt 44TI H VI I m n I . . InTIFIl Ml FIaMWER MAKI RS Wantl 1 I fo. A hat.ra a 1 ,t Itamad ikarr. Ai"'v 1 alH I i in I tiva o :,- Mil, ,. mM I'lBt A 'in 11 iai i .'i Fii Markrs as ' ' U il . tk an i. ., Howe-, aka . tall I at da I i Ml , k, and V (lrta t.. rk M I ' "lent Tn- atenatjiaaod Inwart al Ike I Ii.' II piafatiod A p Immedlalely, ti UraiHl a. Nam avik, Nt4ttaa I ATI Fl I A L PlOWft MAKfKS WAN ' t. At til'ILil.kAi Ml. A hmtVa. fa It.. II , I, ...i ,n i, if, eii. MttflU : A I! Ill UU I, Kit HANDS WANIT.lt -i.i I. vi i,, i ,.. k at arlnVnal Bowm aaat i ' 'i i ' '. . . : ateady Wnrkj alai aD ' l'.'" 1 ' - ! 1 I At:.! Ila .1, ll.o'.k n. lid 1 It.-, ,i I C Inba art :.;.; A III 1 1 ll I I I .ii,. M M i, WAN I ! ' 1 'I-., ,1., on raaa, aid ban hat, Apnl N. IWalka .i i. 1 twaaa - .,t u--'. look, 7 j A1' " ' 1 vaki:rhwn7 : fd b.lkiwalhaltt la"d makinr aaal rna. Irl i. ,. . 1 1 1 1 . toi K . in ar, up iwra, , . "'' .Hia..,!',. ,i t r., ili A KTIFICIAL I'LuWKIw 4V VYaulad fw r, ,al all lo irork o Ufl i.i' i' , .a. . 100 Itt Biaiitni -i taaamaii t A Klirit .Al. 1 I'l, .Ukti;s WA..T. ' "V ' , diloa , irtdi , Itnwi i maw tail flratraaahaada t p.'v. ,., 1 ' ' 1 llirliloa k e leiaiueav. .1. ' U. I.I ,1 LHAiiN, ii ll . ... nl(JtU AWTII It I l. I l.ii ER HANDS WANTED ! " ' i-1" awl in , tin n An. I ha KIOAMB , ., .Haatera iii.,,, ' llttl'144 V RTIFICIAI. FLt i EH MAKERS WANT- 1 HI , Of.. .,. , .,1 , ,, ,, 'n,", ' 1 ' o . i ,, .atrai warn i.,. '".nk. Am 4,i.r,H-a,tl,Al it..... UONRKT FRAME MAKERS WANTED. , ' " ol i , waafd-. l . .. i tatiiiTntkraly rr' I ll a ban prttaa, w A la fjraa B a 41 w need apply al t 1 a RteeMm Moor. " ."I I , -i a.dl .-171 I I T.I.I' WANT ID WANTED ! i im.k. ii k data! artnakkt i Id awawnrkara, fiat ,..i.,t p'aoM now randy! a'-v r lately lattdial i, ,, d a. nil Poti rtb ave . I. iwoau 44U a .d .th 4 ii -I WORE WANTI It A Ml , i .It, .1' bdo in ... ooUMWork, wathlug 'dlnoilna nud - v. . t,i,re.l . , M I'd y in -i. aaa ttnued aj LOlEWOUK WAN l I D A Vol .ti II gti I., aaaiat rk. and lako oar ,4 a llttw obtldi nnttli rai anaMi :uii lirtai al refen rata Appl) II e otk, al BM Mi I l.' t, oaal t.t .. M.'iiieii.e. Briaik . .. i I 101 SEVMiliri-W.xNII Ii IH A Mil Mi 1 1 a": lllttalba ill . ir v to o ii, t arork aid lake oara ajattldtcn, Ml at In. I ri- ood .1. IBI LlorSI'WOIIK WANTED A MIDDLE. I I ,n.l Wucnall tu ilu KiAiaral b ajgiaa ,,i a, tn ro a abort dWanra Ui tba rountri III bara a ooralorl ''al e. A, v al J.O HI Ul ,09 lotetb il. nl4 LI OOF SKIRTS HANDS WANTi:itTo II anal ial.a. ta Niaialait uaparlaaoed at h natd ippry, A' nty " miallotaly it It li.yai. Mil LINI RS kND 1 RIM Mil:- WANTI b libaiabiilaxpariaa id I ttola uaod optdy to W HtKNHYM. II olid SlAj Ii.. - n al. ihti OI'ERATOSS W an i K.n -mo RxparMaood n. 'atom on .1 , on, in., v. inla, to ,aki' wi i k ml. P., i.i. and wraalani .. k n, go d hai.U. V ,,e 1 1 , j e j.u bat tboaa ibai aroa 4i and allHnff lowotkfaat, Alan Miti.ii. . rta tar roadlna laiataki -raderlfi I hand, ITI Waal Thlitp anaitli at hat. lib and Ufa av.-e aeto la4 4 kFERATORB WANTED - OPERATORS V- oti Hiiik, i '-. nolo " I'.Wier ot Aug-i'n aa Iftff IliA' lilliee. 4.1 OiiimIiI'I 'm, '4.1 1 omteta, t W'.lk o'i pautalonna. ottd Ii pit i To Mea ratl h uoiia but i ,.ii,a'ti ui lauida naal apply. Oall all t'i wri-k nl 97 14 eliM, a at, 1 4 141 QRWIN4I MAI UINF t s i ED PER 13 auao aLowtakki wo , Iw i-piinda ai org wwliuj i . . 1 . .,. koiuaia.li 41, and prautka .a ill i of wot k i alan .oi-,,- r. ,i Marota to loara Ika i in ilaa in If. 1 i " la mi iy ata lai ilo alt Mm '141 uEWIKU MAI HINJS E s. MILIS CO. ' nanllOgiaaiOperabiia or WbMbrr A WlUnn'a a la'binM tbaal laaiatoto oaTy uawl aj. , y al .-4'J Bt.iilwi. ti l WINc MACIIIEES WANTED, AN OF- vrobit i n BUtffai'a ova gtuaoblaaj awoaniao ' la, a rood tttl m and lopaulaloou '"I Ait I I-. I'A I itll K CARKHI. . r. i . baa 4 VV.i gi.l,) a, aViajklyu, t;t WEWUKi MACHINES WARTSO AT ' uoti at. , i ii tab ui abitta, au uporatt-n ,. 0 net l oi. ( w,ril g,.; , i!l Mfaldi Appq it 411 C .iwl at. op ottlra, in CEWINIi MACHINE WANTED OPERA. Win'- n.i Wllauu'a lowing oi, ablaa, on It ia aktrl leoraai .... amrk g wit. -ui dr,al , quli d. N t ..t ilu, baal laiuda run It '.' N i. tl II mat, mil Mo,-... , . OBTItT BANDS wrNxiiiTTTo mxkk J llnniiel ah, lie I v nu. Idnaa ul their i. mi I'-i natt, aaltt'lll KlkT HANL S WAVtED-WO tilELS , aauiakni I o aorklngn woran lata aktrH ittfl ' II. J Gil. IlKh i . t ieut i I jajKIRT B INDS t tNTED TO WORK ' "Mklii da 4arat.11 uo Wbaalar A " 4iwl ' ., , iiie. Ai-!vatil,e aktrl fao. 1 " Wart S. ' ael'4'lil DHPIiHI Ol'Vr WAVriiD. HOl'BEWORK WANT El IIY A TlUt giil elo .v ,''i,llema'i'e nimily ,ii In -Im d- eduelJt i, ' -, n'.ii arrouti make', road, w .!., h'. i in t - ,' . avalPivaouia linOal or Ii ur.liug hiAiae ; aaiiaa 4t t, 5, Call 1-1 K. t , I , . not, 1 .1 LIOI BEWOHK TODNO OIRL WUbM 4 I , pfaoa Ats t loan raiuil) bi 1 ronara kftiaavo k. ii .,i,.i. r mad. Call at ton K -I II, UakAJ ft. N. Y. I4T "TO LAW TEES, MERCHANTS AND A laiatuaaa ni.n lo faiwral Waulat (or a youug nuat ot ,ii,i-. ,.,.i,, iii.i, u, rliarankw aid rantlaajuinl laarliujioaiojiillon bi a law layuHar oftco, ,r I i ,. jtoro, Tla am. no i ,, anlar- not an nuofa the ol. jeot m intruedlala lenpeet dileaiuiilui maul Addreaa Hit. L0NCI.Y. 141 TWtauuai. ' .149114 UvmHtmmUt taw hluIwr! ram avw anxnro irrram. PBIM4HRNH ow TIIK AHbV A nw r aciijtt ir all m imaia ot i.rrr. fTa Ckaopaa arf la fmHirTTBTm raaa a ADVMKTIKIhO IK TBM tUM. Anpthlag waatait t-i ba had , heard of ra lha bao of torna r, OUR trtnujNO, by ADTRHTIHrNtl 14 TBK arjTt. CrxArrm Thaw Wai arao oa Rimwo Poa It EVERYBODY CAN AFFORD IT. AND FOB rvi kv n RPn taraeaa aTMabttataed" OltT tlrawlaiLem. ftATT-Y AVT.RAliR POR 1444 .141. - Daily avrkalk i k ism AI.amb daily avkhaor pub ih4mi uijm BhilllBf AdYtrtlj44BenU. JtPIlYaTKNTya lunatl WASTSD. ri.At'KKVTTn. a III nil' We.la ar.Yonkeral 1,1 BAttTBM f .r DTllnaAii 4H7 WM',ingbn al. 7 IIRI till Ira.i p.. Al 04 J An al. ,, . n BOYS wat.le.1. at , raATni 47 .lan.aa at, ftklen. HOIrTMAKKBS w,nj, , ;n W.,t idi. at. If,.' BUY waned al I Court at, Br., Alya, f roAt'ti irirnmara. l ame., aattara An-, M Pearl t Cfll-PITWHITII waiila,!, al ff.1 Wtler a. 41 OBBBBAl workman on hoOta. SI Wl llaha'.l al. ii 1 1, s i'm , ...... , ,., , H'.T..,a ii, Paart H. ' hpn .v aotnon ..t. .,,n.. ;,, m ii a. lop fi or, ;o MAtnUmVn, al fa Ifl, W. rka M4a4p it.0t.14. I.KAK gkadOrfl, ,l Uimiimieai.a, tat llroadway. ON luen araitara A lOppil nailed, HI Oreaiiw,. I, a LKAD rtaakM KOakeA, ol M4 IlkbiMi ai, Bklym, BBIJ R mat. at wai I d, ,a) p , .. , Bklyn lTITt IIKROwa ftla... a, llP, ,rl, ' f,; "' :,,1" ' "R" Rd II I' rlrVa ll. V Ultiil'M VK1 1: r ted ii I,,-, r, amrk M .tanea a. taii.iih a tallRafp rotpa MM Baa MtbH TAII.ORjl ,,n fine ev .t. It MA TVIIl al. 44 ' TAJUllwaatrd d U4 M att al, td l,w I All ok or rrafc) alltDtlwt ta at, Rk e. .' MK ,, .,,U. al li Natei.i al fa; I Ml 11, a i . arna a: a,, ie- 1 1 -i raai II. J 5 CAW V.HKR.4. .1 I, II aid .. p an,,,,. U 4 RXPBBaa Irteara tiT) ,: ., A, s ,r, 4 POKTRKH 'ir.l,raa apply tf fJBOtha eVpiara, 4 mrn tarMaaaan apply rohallaaa aVpukrt, 4 Mi N na m , ,i a, , . pajr.lltl T'.ird ae at HABNrMla trhaaa, at Raada A Hub maaly 90 PAllaOBI ..ill. a. 140 Hili-otry a.lt.l on htit HRR4 aknareat4MBoadat,M 0, J . II KNIH Altera . 114 ii idaoti a. .1 iron Oltp tRQ MBH aa army ahnaa, 191 PatllnaaTa aiw rt taWMMARMi A t Itlera, at tttjf afatw Aa fyri .iVmk.i . roa Patuara w ABTIPK iai floaeae le-iraara.lt p.a ir.a II ii ITtlRbi a taakoro oa eoata, 49T WMhlaorttmt at, BAIBTRRI , Aahlrta. a 191 Reakrnaei ai 0OIIl ,. .t a . t, adway.ap COOR lot i. ... re'e.e,,,,.. M ru. rdway, iipalalra i P raakert rtrla inti ari.i, 14,1 PI '.WKR , ,'a a, 1 , M I ,1 nNIRIIRVSr atnta. al 11 Cbalbtaat at, Bth (bvor, PUTrWBB brat hara, at 140 Ckatabara .1 up avra OIRL on raitera Warraa A Venlert41t ar, SkUi u ui. 4 nap law in, 911 William .1, n 1 door, it' 11 iii for ieara waalad. U Popba .1, BtoaWfn. i.RRHAN girl .. iron. aillHaary, .:, v, rhtu are. 'iiKtn artlftrlal floarara, In alor, H aa ,uaA. HAMDSori inaA .'ra tTT flkaaf 411. IIANDt (hr heafiaklita 14 PiaailtRnl ol tw IIANDAt.. (luiak aiia 1 AltanU t, likly.i 14, 1 HOOP aktrt baada wanbd M TT Pranklln 4i 71 I I1TLB . rla In turn . .,11. a, or, Rklrl Ira :i.l laor, OPRBATtltttoo ll.. . ..via. al Ml W.-t Itltli a OI'PKATOK .1. ...... ., ,,,t. 1. ,1 ? pM ,;7 iiPFKITOHSon WA W'a .1.. ITOfatwat, OPtaaATOR 0,1 g nre.N, a an 1. ,, .1 0PRBAT0RI t io.i',. iI.ii. ,!, 11 k 1, 1 raj OPRRATORt n au a )m ,ia, ; m 44, lop Haw, 0rNBATOR t a lall m h la . atltar, 11 fj Qajul m PPBRATOR n (Wi iMlatrlrta, I Bergaa ot, nk v. OPtaaATOR n w . w. It Adsati . ttUyn. OPTattATOftt art lanMl al Irak tjM Noa ey MAM PAHTAltOR fluabara. M BRt Htrtagtawj a, na I AN 1 ALOOR tmint loa, ..I 3 lliy ird a, r . o IS. PAtTTALOOR i Inr A tSalatara, ai v.u sid .1. RAT 4 bnttra lad nut ar, at lia atorfnlk a. N l on man: lea bnup aklrta, M 00 Broadway 41 1 I OIRlat to Irara aitk (aatiUai -T TfHrlhim Ipipri 100 IHIRT banda Ifoaday, 110 Ulawty, up t ,.. im ATIOIH avaTTRO -Be Mam BY a I aka, m naaaiail. al Itr Waal 10th at. 14,1 1 WANTKO Klin. HO-HHWOHK OIRL fot aaiMWiak. 4 1 Haaarii Plooa, tik:yn. 1, nit. to ,lo gfiiarat botia rk 11 Bruoraat at OIBLIn a hotiaawurk, at IM P. Both t, 10 a. m BOA Bill NO BOARD fa ladle A faoBlaaaan, at 0 Alan it, 14 1 BOARD for I y mg labia. l tj Wllkat at 7 in 'A lit 1 1..1 1 ,,r 9 yottag ti.ltl K ll "ia.,11 R 1 1 1 OIIAKH t BanajR A wleea.119 W 30tli at, IR.4 .ItlAun, IteW pa week, al HI William a. 10,1 lll.NlH $j; mini A wife ,-b,-Ap 1 . lie I .CI at. 10,0 I.omi'HUS in If PI BBTMIBTfT akto room tn pat 4in and a.laj PI RIUIHHD room In pt rate faallyJIU Tth arl4, H KNittnpj) r.aui, gi ia,n Oiiaby at, roua 90. U RSisuK') raota n, vt it aaa itiii a. 14,9 pi RI(HRD atlla looat, at 4tT Oraad at 14,.' RlillMI) WANTIJ). It itutHii,.! t.n. in lor man A wile ) W, boa. 9ol Sua BI BINBSd CHANCts Foa hu Bt'TOBU 8iioi f, r aakv a It Tolrd ave. 11,3 AKBRY, ai I0M ..t 4 lotk a., UarinaoorUI 101 . ASHY A fan, y atoie, at Ml Bevanlli , L,l 0OBBBB itnoory la ih Ward At Otlrar at, 14,1 iiinin . A kAfltaj rooaai aa iifl.e.9li tab aril 3 PPKDH r ',,r iV. at AT liaruTai, lt,l HiUC A candy abire I a Tt PtM a, HI, iltl i.r Mln. al Ho Fatal Md at. 14,1 AHTICI.Ktt e'OB HAI R. A Tool raatowaod P aat t BI t lot at. Wtuaili in n riMi piaga, Laap, It 11 utaon at, ll.l CIHKB Vinegar -Kt.app A Paok, 9 B r4h rt. 11,4 0ol t KBIAM Hall lire, it' muW -tit Kl n are RKBOLKA H" I. .,-:. :iM.', I.i -13,' It Biol Ia aitTuJatta nardlat .11 Mai l u LaualtA i . ir No. 1 aoarlaoj oaMklDa, a. fai r 1 1.., pi,4 BARATOOA 0b Oldor VUwgar, t ttout at. 10,4 i OOATH .V I l.l la, PlyOD, ''till al.l. l l, A On av : I,, link oi Rood Tea. $1, al jai Bowaiv. 10,(1 1. li'ii aWelBSi Piaporad f. 1, itakt a bag. flRUatttari up otAlrt, TO LKT. tl'ARTMI'N Ia. lltbA 11th Warda; U URar.lLI 1 OUNPtl I aaORMRI III Hway Call tl! Willi on at. 0IIVAF apartuaukii Iff Aiih on,. TTtaluiili ll.l UMBAff Bp iiln.i-iila, at Ho Kel Btfa al. if it M, Mar I ",it. 1 iet, ai 11 Hum -i. Lgyj YdJBRaTbUI aAAI . (or aoy baatuaa tn.i lTORBAdi f.t 11 iatal OalltlWII uu, JIFI.OiiKlo at, M '. Coin, 'i Plaa, 11,4 HI Ll I A BY . I WBH ITS araotal fot Nth ktagt. al klarari it. KaWBLTTI noAlad Itt . tjt, kl M re, , Uouat UKMRKAl .ttHlNKUH HOICK Tea A Oafee, ,'nl llowerv, . or ra)r at 1" HWIOKI.YN (,.. Dr, Za'i a rHmedy.lTK IVt-a DIMMKB from It k - '.:,. k. 1.. ta, im Wtttbat, 11K. RKLL'1 1.1 111 POR 1 it, n k 1 n. r.s.t too PAHHIONABLK Oreaaio.ikii.g, 9711 W .'3d a 11,1 0. B. Mraio law A 0oUav4tn I Wall at. ti" II Alll I)' a, 90 oiuPaI.aai,tt, 310 Ktgbtb aaa. MRS. HuACH, Agaul Dr. Z', Homed, e,tt Wl T. INSTRUCTION. 1IANJO taught, 4 par ipiarter. 990 Biaeikui al.14,4 44 loa .a ,a, Piano fur 4, at lot Kid Iga al. 14,4 WA.NTKD. PaB I'N tK lu id baud tnai liluery -4 . tj, 901 uu.t 1.0BTX aid ro.ram. HOAT laOST OR STOI.KN-FROM UKKAT Kil., L. t.. o tba nlfht of tba li In!, a ,wn-tre-1ard I .at, 10 feol hair. OH lawm, painted graet, lailalde, the name RMI1.1K radrteil ,.1 the atem. A libera! reward will I paid for atrh Information M will lead lo her reooeery. Ad.lrwa or apply tu CORNKLtt'ft POILU1N. 91 South et, N. Y. I Mil 4108 I ); TOST-pS REWAKD -A lll.At'K Arel i' Rat dngj Ba wore a aollat with 1 ,0 oaar4 narie MigraTi-d tl are n. and .iiewara to Ilia nam of .IKNNY. The al re rewaeit will la, pa d to anr ,ne relu-n n.- ba to the owner, eolith enM oomer Mailb 004 ave. mid l'7tli at. aalt J'l9il I.OST-t-l REWARD - TOST ON , TttlMiloy morning, a wlnta and bla k maatiO dar. nuewera I., tl.a tuune of t'AKHil W110. ver " I return mid d.gb-4 Madlaa at. win , ir the al,ra reward. aalt.i'.flo )XJ LOST 4)1 RRWARD SEPT. 18TII, I t a amall back and tan Ar r,l eu.ni ,,' ,-, raturu bla u. N WUk latrarl ind gat the re- "'I ael4.ll1 )Oti LOST-A BLACK AND TAN T K It ' " I I , .11 - , I '). ,1 ; ail-Wnl. I I:.,' I., 01, ofl.oLk. Am peraon briuglag ber to tlo Okalhaai i at will I,- lb4ralty reaaidi.l. 1 DORT Mi inn ai T. FOUND IN THE j toot rilta to Jerar Ully Fer.,.a , ,1 1 a raaa la iatalulng a aruail bum n atortay , ni.t a , Rrkat, Tha ownar am iiare lb aaraa by app . to tf9 C- uttlaiutt .1, tlJ4lHltag la pr.-j,, tlv aad paying t,u adrartlatbg. 1 HIINI.tF.RN(IIA.a1'l'.N. A RARE CUANCI PHBD IT0IR "Mltn "r 'r,T oierirTa. ! RARERY FOR SALE A RARE! IIANCK I ' A ikry 1 r a,,',- lot MOO, doing a go. -I li,i aeaa. abaai raiit 1 alai kakertm aad ulbai uatmaa ' puwea for aa1e on .,11 the I, idlti are u, . of N w ..k aid Brooklyn, il taTTCHRLL'B li.anr.i Agaayi n Ordar at, alttltl I A K I Kl mi: SALT - .TlKsr CLASS bakry f.w ma, I ii, 1 Rnklya. oa aaj ,11 I e I. , ,,..,.. arwotim, 1 1 I ... re ia now I ilu . . ,1 ia aaj 11 -a I. a t 1 anew w, u ' 1 " ! I App 11 Mill IIKI.L1 Bkarti.ie a may, 11 Ceaa t. allt4avlt 1)1 -INI-- I'H'VNON FOR BALE ORE l ... i',. laM '"i Oaa loratloru ., it aiklya at I paw pnrreal fta mln, on atonnt ia1 tba oema War. I IngthaiHy. Tout laTera a , i , real iray aara I ntaatagatn. 1 1 1 ra ,- BRAlLktYi r.-uer ,i Broadway ,, i MyrUa irr. it . , ,n. Mtitlt DUTCIII R'S SHOP FOB SALE CHEAP i ii.,-atoofa and Aaturaa ot Id aata'4ieh'4 buR'bara l . p. ol Praukllaaii ira Rood Ida a fi wine a h'"I aiaa, now d tug a i u noa m.. K. BLAKBJ, ii Ckaml era H ml -Mil nONFECTloNARY BTOBK l-oit BALE- a-s,', natal ilk bed, wltk all aarailani e tie nam ra-tuHnpi t la on, a tha law! , nroai InrattiiM ""Hani I 'or tha araera laiatnaa. 1,1 ,1 Ibaatorri ,T fual.t. ',i o. ii,.i iwn, olara. Ml S'Ptl hltl i. STORE FOR nI r. CHEAP -A '.'' ,. Tba atiak ad ftitarm d naal Hdi .1 ii alora, Tba raaaaui f,,i Mllttjat at I ' Ila ", I . A i v i'"i . M'ttia and Yilaa "' "''.-'k y mM 411 , j DIM I STORK FOR SALE Till-. LEASE. A aa k aa, 'i.i'ina ! ii, - H ',,i. y fruAat -e , ii ip i ..to. N . i-S) RVraety, aljotntug n a N tk'Wrn rbratr, I'm,- .' ' , ai, lapllra K. j LRA1 i hAr v, c unt) c . i a ,01, n .. 10 0 i 11 h Ua pi anhaw 01110 4.1.. 41. HI -Itt sa II CNDERHH I. X BON, WHOLE a. ind rrtol daakwaln Bra Harnlly gi reiim, i 7l tpgbth are, Plna gn n aid black teaa, Ooiir, a. II ir. I 'Ultei i.iapi't li.nn eaer. aid 1 11 , 'l.fl n I WEBSTER'S ORRAT SPEECH rou lie I i ion Ti la ', i . rorblg, 'iii ! . , . I near nflkrralajtll 9ft pet - , Araita waited II ll III RNBTTI .v t ki i N ..... i i N.v Mil 14a PTE EAR AND LUNfl INFIRMARY t For taatiwalinaul ot Mind am and ilaafniaa, aataimt oatari1'. larmHtbltia, aathnta, and I .iron,' damiamw arary uatura, by a now aid at , aali lia.liui'ut, V " n'lltattlW ra. On1' tl I e ay. N. Y. w'llCIM PVEBT ONE SHOULD TRY Hill EST A I't ,'1 on iralmJ INSTANTANK.ul S HAIR DYE, wbirb, a aald M tk rary bra prua TM ITNTV-KIVI' l l:NT4 I'HH BOK.MI It i Ua CUKA PCaT in. I', a i anal kkija It i 1. 1 1 ' i li a in il a i.oii.i, aa ibouauidi ma el ,,-iwi atAoat, H pnkuiia all Ilia! Iba nianiirkt4ili4ri uu forH,rli I Tlat It wUt dya Oray or Red Bail ' .1. . in RLAOR , hAOWN, will I Injuring kin t that H will nm FADH ot wviit IPP Ii pt .i ,.,lv appiud . Ibat R U deprltred ot tlat dan ,,.'., .tid .il.i', in- udol o In, n a uertaae . in 1 1 ,, Ila ao aaTlod nalr diu; that d gpaat iu M NATI RAIiiohw .(any now lu uae. Al.d a lot fa br t'llKAPKAT, M wl Mtl.e vmy HtirTr. i.'. rntrodnred w iilam . d Retail, al tl Haul, lannd at., WJ liamal and f .- by itriirgbat gi-nerally Pi I WKNI i I VI. 1'K.trs tar le,a. au 7 ':4, ' Nai fHVtnb ui btOluikbUi BRND alt MONET AND i'At'i;AJK4 10 SOLDIERS BI QAKNDBN'S EXPRESS 7 BROADWAY, as TIIET HAVE THE II, ti OOVKKNMK.N'J PERMJaWIOM TO i FORWARD TO THE ARM! A 'i FtlRTRESS MORROR WASHINGTON, AND am OTHER POINTS FOB HALF RA n:s THEIR EXPRESS is THE OLDRbtT IN CUE UNITED BTA 1 1 " TI1KIK GUICAT EASTERN .N'D PHTLA DELPHIA EXrilKSHl'-S BERT AS FOl'.M KELT. u27 aeIII ft Z. MOUSE, LAWYER I 'I. Adeanaea oaah on Rntaa, Rtlla, DraOea, M rt- I fagea and 01i BUI pla '.l in loa lunula lol 1hrll9lRl9ll . LAW III .SINrinO aU.i-b.1 I... aul Oillertloi i mud.' proni4ty. U4aOa lb WALL 0'. d Boor, New Y-rk. Au-tti'-y and OnMnmUm in the nute and U. A 0 ta. aid It'll! MONET To LEND IN SMALL si MS, i" i., land iiiuiBBago, ia rrthai raialda a. i ily. l.l o. m'.i, , ,,' . li.vHetuii'i ta uiiole , a id noiiey laauad with .era aid tjianaloh, App v to III NT A I ODD, LIU New.., i at, N. Y. aa 14ac19l IV Ol ICE 11 To Poll, Alt I Ml N, UPSERtMKN, and lUf'VMIM lit THH HAH K, t, retaa iboir LI0BMSBS, N t , Iten liy - M'ti, li.at Itain'Wuta io4n4 i " i' Mil c.rt aid Riper a Wagiauk aad to la I'm ,., i i iiuau, will I"- ifn led atthlaOttoa,

atweaii Del I In A M M ill P.M. d.i.'e,. otii numalng u MOHDAYi it ltd "i-i. Tin' uutolrer tnnt I.' nawly pnu led nn moh Blda ,.t tl,e f iita i WoffiaiO, a.'oni.ng lo law, uid Iba Oarla i lit font brought lo Iba rarka Waal a tha OR it., !, wlar Ifaa) il l- litaimtad, mdtha old Liinio . aftar talng ebakad by Iba loajaitRir, in.-i I., p.., up,! pi tl.a Find Marahal lor Raw '. Rol, ana, i larwn loJtarllui llatdapol on to , n.- hi M- ". .1 tl, I'l HNII IM, Firat kbiral , Major- Otlue. Baptttabw Mlh, IMI, mil T1 Ki i. ATT A THE most DESIRABI T bbbbb In raw tlu Kuiftra I iy Bagolta that i, aa off on H uday, Baia IIRI ttio llnrli rtrr, at tha Utile kbd H aiau, I 4 Rial l'aRh I, kept i VM It WATtON 1 1 VTOT TOUR LEAKS PAINT VOURtiooS with KLIJUlYl India Kuhlar Paint, Applla 1 , ia.t.'i,tiaa f,.r i.i.tt iai i , a. ft'ni Oran I l kti'aeiy 1.7 Pok I a I Ii v !a, . 4tl ..'it'll.' CPECTACI.E8 IKXTD AND CHEAP Wal 0 dgbt luiproral Preiaraoi FUAMIaY rata, ya praarrara, a..',irau.i adjuattd t"d at.-t nala . .ti eiW'i'"ii-eil pr9aOl opt auui. Al. kitubtii ,, l,i, -. laaighl, a. Id. Ltlaii n, esulallge. or r ;alrl no ,a 9vt.iAi,d t,iiaar Ki ll idge.aulil 94.' rp a t)-1 ESTI HESTER COTNTV m. laxi -Bain i.i, , , i , i.i fjounty, will hgaunu - i tur Or oa- narRm dartrtug their ' ill oa' i. W DITCHHlT, Woat. haatai I. iiti ,', laniwit aba. oulMiiu airnarofObatbaiRaid 1 laalar On al Ml Ma 'l.Hi TO CONSI MITIVKSA PREACH KR Of the teiM),,'l, harlllg ' Urad 0l4 400 ot Coiiauiupliuii iii in. laljwr ... t ig giru up lo dt by tba nuat ualabrette iliyatiiaua, Uiiali to ntaka knowi ll.o tii'.le of OUra, which ii,,i ae aM,rnaaf,,l m cverj . in. . lo l-i,, afltuded mil, rough, cold, and 0OO atmiltigii oad ho alTl aanrl It frrt -,t rbatrg b' ah who daaire it and will forward I'im their i Id, aaa A 1 DA.MP.L tin 1 374 Pearl at, N. Y. aUMc'lU 1 ARTClEOtl III! I lllmTBI AUCTION NOTICK-S00 CASES BOOTS and ah,a f, h aoM al am-lloe, on Mwidar, i,'!.1"'' 1 n,r"ki ' the .tore f O. B. PAR W1N0 A 0ON, ill C a,rtland a'. P, una aa .rtniait ia rreah and ae,iaa,te 00,, f I AUCTION SALE OF CllOCKK.lt Y. CHINA 1 hT.l',. "Kf'V . KVAN8. will M R hdi P. mn the trade, al ar. HVd.n Iao,e, n Turn 1 1 ' " ' Hi .1 10 ,,,'... a. , i.rgeaa.rima.l ; of micaery aid o ,,..ltT, ,1 , ,. .ailreaerre, re, k.d for ab ,,g. ,.1,', r j, a VcTION NOTICE-LAROE BALE, ih,"r , 1 lln.Mtai w.rrlh ot bnuMkold firmiura. i ,, dat . Holiday, attbraldancwol Pint lip m i mi Y. K., t Weal inthat, near Oialh are. Ootala. Pngof riwewia d ptatl, finte. in.rrora. rlra-ka, aof.,. leala, na kora, arm iliaira, laLVa, vaaoa. enrraelnra, rrirlalna, ahabw, I ureana. I lalaleada. feather bE Ihuaala, Wlln,i and tigiaill , ai,'U. uIiii.a, gliaa, ' -. ke'i, Irani i a, knlrea, forka. Alan l... liietd an! k.then utamtl. V.; aa'e pnaMjIr, at l'"4o'.l. , k. A. B. CHAPMAN, Auctioneer, lor ASSIQNEE'S A LE 4a. Aa Eilnraiidluar Ortan tunRy fur ll uaekreiara ru.d the I r ide. Tiiia rBkaday atonilng. at 11 a, the ent re cnianu ,i Iba bouje, I.i9 w-al 'Hal al c,r 7lh oi'. mnptMng hmuie iw parlor, ohatabar and dinlogrraan BtmHura, aatyaaj ,,i , i 7 r .,ni . hair inattta-aea a I . . ng 9,fa laaM i !.. , u. t.h a aha.ii. , , rich . i mi, atirar ,a,a. A anie i4iv,., rJa or ahlnr, ti i A in ion BALI ok ELM ART HOI IB ''"i"r na. ..il. t',. a.. hand a. Mra.ar, t. k,iih. auotiaatmi, will aai, I'ua .1 M . ,Uy nfb in,. n, al '1 ..'. to k pre, tj , i!. i i a li ,.i il, baa Oapt, W. m cAAIl ,t' ti , pr . ,i , I. J, Waiei'l P a r. mat . A Ml, ,! ... ...laialmg ol Iw.i eVg.,1,1 roa,.,.,, parka an, I,. rtner. pier and centre lal.lia,. bntmtia, aofa he.la. laok iwae. ladalmdOi raaMraaaa, mrrarbt, aiona. i . i . ken,, iinrrora, .-li. ka, bad and Imldln4. raeaa, curtotiM, ahadm. langaa, lajnh and nn lAiida, Ial4 cutlery, H-'ane aad aldtia waie, Ian. Ac tt,;,, without rmarr, ujj A VCTION NoTICK CROCRER , . t.l.NSS. , tVjiaB ithtna, rtMk and anuiuou i au ,1, Ily .1 a IIAH I I.KIT. A T day, Hipt Hih, ai o o'ruak, al .'-i Pearl drmtal laignan.k in k4a for rrOallers, for aaah Blttall1 AUCTIOM SALI OF READY MADE "' " . A M. ORIITAI, tit. . i 1.1 It.oen, wih nil Thla Day, Mill root., al i"aj ockak, abtrgtaaairlnii ,t ... tin -,', rnmpi ,.g ,l,h. i.iaaim and I nr., far, an.' and , "a. imlmar ami railuet, a,ik and rlrn rami nl.. 1 1 1. n a. umilnii im, Nrarara, Aa i aim a arm "' ' I " Wh n , ,. i,, pi- K. afTgua, apnata, ealdl I navy agajndrmi rara alao naoa and abnea, Irlnim nga lew air, .. . g.aal.. A. ., ik. . Jgj' 'AI NIN T. li A.T.N, At I ' I ToNKeIT-J. W DIMH K'Br ,. .. , , .; ,-,, at, net Ho iidani a ill ai'll ol atlcl ,' , o.t Tilead r. apt, ITlk, ,l II '.,'k, h . . t . all ib-aa'r .1 I .I Biighak and Ajurrban larprtlitga nil iii:1,, ntaRlnp, nig. re. a.r nun,- r ol ynrda ul Ibat tag red. ,.g ta'IB l.'DWAKD PI ITINUER, m NEER. ,' rat Tieeday. ITlh , i il iirpvat 'I tk, ' IMM II .ado ay. all II,.- ata, , , In. luma t.atalnnl ilrrein. caaattt g , , -1 .., ., ",' ' O'i "io. prat , ...I tn. i . o aula, t ' rl uii.. i lotu i ,, a ,, . , ,., a .a., lata ptaiuve, Uy.irdri ... L FAl.ttH, 't" ney i I I KNRT 1 1 KERN WH l si l i. THIS DAY I I ' i"V '., at -n ui .,. ... , u, i lit, o i, iu..,, , I.,,., .1..,,.. leaa, angara, anal at, apbsra, Aaturra, norm, w .g a, , :tl I i' TRAVER, ai ci. on i, i. uo '. " i . o i ., r Nl nv, in !' .i it, t -oiii'i i ' : , m d-i 1M1 rft, I ir 1i i i, ...'liH , , -, , i, . ' j . 1 kM. tl.il ttit , I tu. stall, i., , , ,, ! .,1., ,1, 'i.l i . I MIS R KM WICK, Mil w ll s,,. " i in nun . s- i i i ii,, m m k, a ti .-..m.i.i , t,i tVIM t-tj. li ! v i.l, it,.' ' 1 ' rtH ! 'I I- 1 '. iRHil inn, iu .:..ri' M" Al ml . t. i.i N. it v mn -u. II.-..K . , i uli ipd iiir..rit eUiiAA, - ..I 1 1 ' ,4' ' S in'; It ".. t pirliii .. , Ml t. I riRM 4 hih fi, t ii i li - HI. HI li.-a I t ..' I I 1 '. .1 lo.ilMc fllrtl , ' 1" ' l -iifcr ' i. i, hp, Hili li . ' hi li .'i I MOOIbI:, All ihiM I.lt. M liu. 14 1,11 ' Itnii Unni l ii i,... up ti ' '"a, 4., 111 ,.)( V till , t'..lhlS M , , " ' ' ON M' e-rt,lll.K. . , , , ., ..... ,,, lr. nnil ll tn,, ,,,..,, .4, rta-4 .,ui,l thl H V. rmur ' ! Ita-4"l . .7 PAW N BROKF.il S SAI.I. 1 Ill's TTvY IIY 1 .iiiiin MOKtlMt.lt. Ro. II Haat Hraadway, . wga aaaimabli nlittinail padgm. 1 aakaing ,. fra a a, eh aw la, anaa, paula. raata. uulUa, tlan '.ita, ..ui. a . ,1. ij 1 -I ,, aiUoba, JACOB L raiUJrl M Cot' trim I 1; SJ 1 1 1 HI IT S s .K-r.( 1TDIN1I 'LOTUS ' . ClTAMBBR A PAtkCTIHMI tl'OTlORRRttd, rl,., irraai ll.l N aaatj t, W,:i .i ll it 1, , .1 ralaaror, m bar, ft pi. to al II rrcbak, aipiaulily ol . .. raaaaanta,eal . A ;nU hi ad. hatha, laaireea 1 aaalrnartat, all , good qualitiea and a iambi atylm, JOHR kki.i.y. Ihn n. kJ J BOO ART, Al 1 I Ion kicks Tills "' 'i"i. ui "'N ", 1 . ,1 ii,. aaatbai rootna, N' . I North w.1 an 1 naarhold Oimltu-, I 1 llhvd bat 'e. . 1 aire, Inrmua, bamrati al4aa,beala, Isddlttgi abeia h i .il grout rs abna Hal a and owinlora, abnw taae, l i..io-, ti" taamii',,, ae,',,,, ti ghitt and nllnati y uw, HI I I .I .I AM A Bin itt. AUCTIONEER ' y, 'if, 1 ale, ai ll. ,1... .1 l', ..','.. k, ,t 4 Kaat Rroadaay, , aige ririlrntj ,.1 raulaltl ru iilUire, 1 in mi, ..1 , baingea, lihwt, ahalra, da ka, aore Haturwa, mimia, tm cheat, d JOHN FORM, c .ii-t.i a and Altoruay for M irtga na. I I'M vvn 1 Kits. i 1 iiONEKH, tt 11.1 at aali tha uy, al 4 .'...-.. m 4UV4 Uuual al, a I H i. paiteal furnltttr. a... ,0 a wir ii'-uae, ,ii re-a'lM. I, ,1a. I.,hlliu', Lure.'.iia, e.,fa., ,1,-ura. to la, labia aid tad Itiuat, dinli t-i li.it.iou rRratBt, A : g'.-l ahauea (ra ramlttea ami ntbara, lit: kl. E. I A I E, t PABM TO EXCHANGE WANTED To 4 atrial Bt "he tarn 11 I. nig !' -I lot , t'1,111 ol if "I I. urea Apply to .1. IIOPRINH, 4l pouill, ave. left f LIOL'SK AN 1 1 Tot FOB SALE 1,400 I taah A giaal tt alury fra 1 a.', nrmrofa lull loi; wall md. I 1. i .i ll.lv In adt ; m N irth llli "I. tV.lli l,ial'.tgh, cloaa t" ri.er alai II d lag h4 I .r fikai. I rv ,., i, .. r N . CHRIHTI IN-, IN. IllOramwIeb a, S Y mI 1119 TO i,i:r. DAKKRY To LET BAKERY, WITH e. firai . 'aaa orau . in . gad uatgblar ' - .1. v. tit, all the madam mprnran ata ; too datba Or a larR family 1 lerniaaaay tngaaidlan. a I, I' ftllre a Morth 4th at, Bataiklyu, BH.mII i poiTAOE ii"i si. in i.ki ajiii month V-; . frtnia, ailttblt (01 on of Iwu (mn Lba, (totitltigqu .ii, rnlliiad, RrraAlyn, v.ith rtnTutrr. 1 .4,d v i'V. ,.! tl o.d 'I'l, tli'l.l-. i'.. near h di, Ftiryi ImniraUata latataal Apply -in 1 ' 111, Ina ' I, Itr. ok I) 11. alt U It ihhi.m i n LET IN Till'. TWO STORY lw brlik huRM tat K' m tt, urn l'i-11,, 111 .til l'i . .itt nm ,, the flial 0. or, and ilile for R 1.1 ui.y .,r ,,1,0111 tw,, pi-roona onlyi ataall a and Oi a aakar laairanlail k. . . . eatulrad. Mlu 11140 KiRlMS TO LET CHEAP RENTS DialiahUi kajotbrnt, Ratily on. ttuorol pi villi' .us.' :t7h eorl li'ili -I, ,- I ! , , (,; tre. rent . On daatrabla 1 lath, . , i'.m M ain ,., noaf 4,'ll at. Bait 10 only, ai Iii .'lot UTORE TO I.KI A SMALL STORE N l LJ mum, Ac itkatbad, 1KB Woat llli 1. d I' to iiiai t ll" .. . 1 i-u' i 'l W-.1 I tii .1. ' t'. I ft, APT!y W P'.'l Hi ',",. U",l lit 1 ai lur 1 a llctiaua, bid, vt ALLACR. ml .; nar. CTORB AND BASEMENT TO LET w O 11, Surfulk atrurl .. ruai .0 o 1. , g .... ind I ami t, with 1 ntar aatbtri a ilr 10 -i.i ,' it . r v 01 t 'V i' .no',, i-o. aat I. ,1 . .i n ii.'iin - I Itl'l)! Rt t cloth f -it ro, w 1 .t bayatl y. Apply tl lift llraiid atari JOHN VOttllKH. mtll'ltl CT0RK AND D I1LLIN0 tO LET OK 3 i 1 iai A putudid ' a In Da vill iga Jauuuc,L 1.' rlhhikryk inaa N w at .,. im ,- id 0 la - 1 v ' (a, N ,- rwpnrad. re I A fai. Apply I HKWl.rTTI aMl 1 II I . . ... L. 1. Mil' P 1 1 QTORRA, Av., TO LET I HEAP REN I J N a t rM : t ' 1. 1 iiiiia Idpiae, I3nl at, are. A. Obaap n.-ua "' tl in tine tpaytnt nta to. 1 11,1 in e Apply ou pre uumw urtoj. H.DOl'OUTY, II. Ito.arv. r II . uir to MoU HI.AA. FAIL lk;NNETS, THE LATEST STYLE, BILK. HATIN VKLVITT AND HTRAW, WIlOl.liHAl.K AND l.r 1 t; PKII'KB TO 8 HIT TIIK TIMtlH aa!3 44'ult'l 301 ItRJAIIWAY. iplUna, LADIES' SILK AND SATIN B0NNRTI at war nrti-'A. from 41 I" II Wh ilaaale ot reaii, aalll'IBtt j. 11. .1 . .- -r ' I RRTRatJlATBL TAT BOAT TO ALBAfTT-STKAMKrl ' ' ABMFNIA learea fool Harrlwo, a. arary t,. day, Wednaaday and Friday. Para lo reifmk. i, if yrai tar tkkrte al It Broadway, our Park Piece, eel I 8ae. IT0 JRAND EXCI RSION TO THE MILTTA- 0 t Carapt The p. pular and wall knowri alewm er OI.NI.KAL ARTIII R. bmcintn-nred herrvgu lr lri,4a, ti e Miliary RniwiupmenU a Rlke-'a laland.Yo Ohuyier, and W.ileat'e Point, kane,i,g Pak 0 by at 11 o'cl,k. mio 'in DEOATTA AT C(NHAJ)S YORKVILLE Ik 1. ik. ..ti M -ii'hiy, aamk 14. BteAtiilniat And latreCI.r7VKI.ANIlw.il aiii . .1, N. R -A. H.t Hpr 1 -I. N 11, -X , Mf 4. N K. I , I' 1 1 R. 11 . "i. 11 na -t. bm i" . TXaatk at. B. 11 - '"S. tt . nta ,ualiy. 3 J MHlI,llJ4a, Awe. ni.ACK BALI. LINK OK PACKETS POR , .. ''"'"I I'1' Ollplier Rl, I,, HARVKAi QlfUtHaalkl Inmorrow: tla YORRRHIRR m . 9oth t',-r paea.' applr on l.ard, la of llerkn, m at, Kaat Knar, or o tcitll WII.OON, !' 8 . it -t ael4 311 FOR LONDON THK FAVORITE Parkel al ip LADY FRARRMN, l Pill B Kelriro, aali. 91-t Rnpt. Tina tblp rat B f9TJ ftne aeouiwl '.ii AppS) or raardt or at Met orlaa of TMOMP S, ,VH II a k Hlar Line. 27:. I'rarl a. aai I I'.'lll tfOH LIVERPOOL TAI'scoTTS UNI I - mtla Wadneaday. Hi ptamlar laiii.tte. ill,' .i.i!. to V MANNKRINO, lying al l, 44, foal I ear, Rarlj ttojdbatlmi igiatal Mirtada to aa-orc i aage hy apptytag iai raai d. or I" I AI" hi nrr a 0Ou M toatb Bl. ."14 I'IM OI.l) BLACK ST A!'. i.TNK OP UTrVVOOL PAcKKTR. Pwin-ja from "l lo l.'vertn.'l By tk ful owtue "-a, claw pai kt ahiia. Ball nig on 11 a (ai and rath ol ;, Hotith, Aile'al.le. C bra r, U AiatcalleA Oy toair, John rtnght 1 Wi!, I c ., II fhornatt B lilg' watrr. Co alltiitl .it, tTltllaiM. DKAITH Of IIIK KnYAL fl'Nn.4 or iRTakAtU, ITUrfll It. .. Do , aeti a,. i raara or Kun aai. aai BJrartLtun et4 9aal11 wii.lamh A iiiiuv i rn.a WA.-rrr.n. l.'AKM WANTED WITHIN 60 MILKS OI I I'.e city, in etrhe'ige for ktroVd pnniarlj m Priaalyn, Itciulra for nartirailara, of O W K Kl. any Itt ttrrtitd al., Wtukaaatatrg an9a '14.. t ; UN I'll UK WANTED TllNK. Id lu ue. a e lid If ,T,-P, r, I . ex. laRB fof lo'W i ue. An iy 170 tYaat -.'liii Mreet, near Rut u, aau. mil rita MO RS F S HOUSES IBtUSES 1000 I "... a e .,' ltd null cl ate I V , I.r pli lli'lla-a np- alr t 1 eaitlocrtlar, at tba alai ! ,1 A. 0. 1 II v.Vt Itl'l, LAIN. 01 rilHP A Ml llnl.H -'.. t.il.,1 a, lu ,,'117 PHILIP I'ltPKLAND ' . NKV. yIKK i Monday mobniro, sept, id lant. KIN INCI AL, ko. Htt Viittl H i rta,, lapt II hi 1 -.a 1 tla a : w atmlou4 i-a lowm. wHb a amall bmutam rbaeg, Unrarr: maul ttnrka etf ' i ui 'y et, n l'. The main aaka of ala , a ,-,t. Trraamy tetdm e. t o-' wit raa . t gh-. '",, ymtatday 1 1. -. Tla grratael aflanl '. -1 1 ka arm Ui Vlrgvuta asm, A ktroBttlttg il MM ymti la raattitng. tkej . t,.. i at tk rka In tla anil g m ttTtgOt't. and all balayl blbi. Ten. 1 eaeea a .a. iltauned '.. Mtaaairl '.. mil Rartli , . 11 11 ata 1 1 railroad tnaida ilu-re i- 1 ti 1, rat i-ua 1. a Ihcait mttek tlataga Ui 1 1 , 1 1; 1 .. 1 1 - . .1.0 .1 !..,n . latinum 1 ; Malta il oil pBrlktt narlRtJ nil rl .i.tiii'- iu -11. ell -I argt autm, atom d'a i u 10 tie It It 11. la dtrartkwi, T'a lonka haaa I .Id tin ualaltiet a-n I'.e g-rei iiineiit lean, tet 1 H.t on RaRndRi Inai. and one ot Urn pci , t , . Waduaelay, and imdlatrof ten par aaa, ia . !. 1 lyahk piolm'ly ,,11 T'li.'Uy BtRt, WlUtt a li Baaka Iftyddt pi met. In all, at 11 IMyMIt , r ,rg ledatetM ellll lo I a paid, The p.iyuieato ', a, - iiiit of tha popular mbMlpttoAl made .. the I wnka eaiaod llirm tullliuua, and liifoniiitlot, I aa uii raortrtd ot two aetaa paynaanta, a. f naran Idlndral tbooaaad, ual tk atkar at three tmaditkl ami fl'iy !kaund rrriktrt 11 a atatad tha the Pa name Ralltrad Oucopany oiaakaakatm iiniotuig im 111 ph. i of P., ut a lutlhot, in the 7 'til jmr laala. A I art "1 11,1a la lu Lond u, hut al thn c'irr, ul rato ' ill I ItU.'l'll 1 It I. ICi'lllV vui!aI,Ic. The rottOWlng lol le will allow the t-di,! laakJM II d payuranM at li e Aaakataal Tvaitrari oinco. a d the raoaipta ,it tba Ouabau 11 , uae p .1 ti. pr,ai 1 , aak Cnatom 1 1 - .. , t 1 ',,., eh-.',a In Kc, 4o, Partneiila. t .i.i.r.:i 99 I9,flft,l4 n.i AM,IM M ll, Ml a 8, 1 1 4 Il.4ai.wnl U I'. ...... IM.B BUM ia Di'ioit laynamkt ... -stt'lii, Ir. a. IbUatw Aug. B0,, . . .t4T,t11 la Ti.e aletara ktlrf .how. au increaae ,a i3.3.'.i,3irj 1 41 ., Ill- nm lot in the kaaatt Ot the Aa.lnUnl rraaaurer, m curnpatad wlib lba oka oi tl.a t-rr-. 1 ... 1 in ii., n.,'i m f,.r dutba during tha waak MU, S ITattanry t,ot,-e. The ia. 1 1- .. ,.i 1 , ,1 1, 1 h.-iw . I ti, nnii iy nolo, were f'l.BO-.Wkl Tl ., :. 1 , a Ing 1, hie ahowa 1 qanllof ll.e am, I- in, pal etapa arttek . Bar 11, a week : Week ei ding H I. 0 Aiin.unl. Va'ue. t'otluii, l.l','. II fgyy,, Fl.atr.l ll.ttl total IB '. 11 Mil . Idaa. . ... 1,009 .' I.' I YYIaat, laib M.bM ir.'.Bdu Corn, baab Malll lo,MI 11. et. II. n. nud lia Vlu III 473 Pork, i'l.. - and tu. 9.V40 .11,971 M74 MI liii ri aae ,1 lha ffk M ."lllpilrinl W ill, II. nt ol 1491 93a,t3a BTOGK BACHANOK hai.kh piiiht BOARD. Haaal U.R. At, 'nlrg o 1 Mi h. 81 8. F 70 ! IBM I g (a, tl.op la S .... iu .,1 ,. do .ink) fi Am Ki Ilk . . Ml '.. 1 8 ha. '74 tp w tt .'at liafll M II a' HI HI B i d , ', On III. C'.ar R. R) 44 i-'ai T'aa. 0 p.e. . . t'H Hal do 04 IMai do Ii-a, lin llm I Rv K. . . . ili-lg' BOaW Te li i... 'Wl. 4.'. ra 14 V r , 71', Tina, do..,.,,, MR Hal .1,, . I. lu 7i I ki v.. le oi Hai do.,aiwk TIM I 00 hilt BU il alO 7f',' it aa, do UJ 4'4I do 79 a-ai .I., 5IM I On Kne R tr.k, 7,aaiM lie aVlVt Hal II ,, lent It 10 k liaaai d .in 4.11, tat II . iniii Pi. . '46v, tUaal da AO, 1 Mich. Oaa, K . 19 lineal do ..lain Ik) Pel M. 8. At N. le g IU) B0OI do, aim I k) . l .1.1 40 liaal do . . . I, In I .', Ifil do MM lam In, 1m . In'. l do r Oil), fjiato N C Oa On 9ai do at Oil um H.Y. U. tVII.lMR ion do ...aiifinv, :e 141 t.. la 'Jo M til 'i'i 1 1 .1 Mb r.aat Krle4'1 M 71 MB Chi. A R. I .40 Hal , ll.o lot M . . V Hi" ,1 Into 4.1 aaai Il u 91 M . . Wl in do 4.'V BOM N. la. 1M kt.i "Ikj 1"" do MK I0M I I. Cn. BR... MM M I .alO MR ".aai i I. AToI.e.f.b VH BKCOMD BOABD ;ian I 8. IV, '74 en an'. Hki PwAl I M. B. . II,', tmna 8 On, 'al ep IHlJkj lu ,..M -1 ' UUU I 0 0a. 'It.rg I U Ukl d Bill Itkei Oa. Oa 0.1 ', '.'.', I ... -'1 lit rain. (., t it. Ho !hi. A B I CIV I, aai III t le It h MJj N V. tbai. K -i T3 Ilia ii Mo tin I a H" do alii 73 3"0' d. ... ah'-4'; I I'lOI.tV 10 Am V. Ml mi ,'u.i do 73', or m Tot, -1" '" M Brie R 90S inn , .in fat Pa ana K in.UO POOR t i t LTI kTlONI 'I' , i,mi, la dlvbltd hy Ue94ptti4l a Ik Flfat 11 ,nl -. lea r.e h d ' ' - auraaoau, i taa. t 8 Oa, 'HI, rg. . pm 1 1 u.8 'hi, cp. tt ,, I 8 Oa. '74, Bp. S, .. I .., 4..c... V, .. Tain la. ".. . V .. Va. la 4 Mm. 4 ., N C Oa :tt .. Pacific M 1. ..I 111. Can R Bp 1 Hud It I... S .. H V. Oaa, R .. . ' .. Kne K ... M .. Hai leu. K S, .. II O'I'. A .. M 8 ft la g If .. Oal a i 'in R. ' .. 0 ll. till. M DOMK8TIC MAKKKT8. Naw Yuaa, A.t iobay, Sept. 14. nta .Ate.iit i, with aalea ,.f90 i,hla al lo IT' (or p,-a aii.1 I'.arla. Baaaiarurra Thamatka for rttete and Wen tern Flour ta .V41'i I rlU'i, hut thera la lem dolug a the improvement the aai. a me i ,ai l.bla iU 4 lkXA4 00 (at enla-rtlne nute ; 4 Ba0 for ratra Mute ; tl 00 Ut4 40 for auparla Mu hlgai. Indiana, Ir.i" Iowa. .v . " i MOOta uo ha cll a d ., uicludiug aiilp- I ' ,d bo rVMn a M9BB , aat tre.i ,.,w M ,i. m em ataaa m P-witw., Pn ta 4TraVaTrd" la - - a ?oiA.1len rtmir la ah?! 'haiee end in fa. -l'b'fiai4a M M 994 4BtTaaartt and M "g4 ra, for ll. ranriTflatr. la-lrna By. Pb , r ta BtaBBjty and aaHt mt it traat : Ihatanreirnoeandriperlna M am ' ru Meal la on let A-d unabantad. Wataak Jran ,i 9 7r'?an Proulywlna 13 0044 1. punele..i,a lir4Mt. --, What la Orn, Lit lea artlea Tlal Frenrh hnraaa are In.l lt,r ,41. and the market la p-'- -', of 4).oo0 ,i,a al tl "SRI 19 (or M Iwaukm -hih gi 90 for al.le Waten, aid 1 IS for winter ro Wee to" n. By la firmer, and quoted at 474170.. Barley la nominal. i Hta ire aaM and Arm a 3rkJt1c for .leeway, Da laeara ami Penneyleanla i :i:ioK for Bum ; BA M l, t W.nlem. and ITOU'i. for Oanadaa. t , r-i I. 1 higher, wit e gnod waport and homo bala demand mkB of 10,000 lam at 4oaJrT7c for nilreil Wrwlertt. Paoeai -.aa Port ladoPand hard y oa Arm ta aba ata 100 hbla at tll4l4 9r for Ba: and m '. .. ' , p. . iteef la pitet. wlih amai aakm it InmaB ht for it uatrt Prima: to onagil M far - I a, K.-l Wealern. and 13 Oil for attra Mea fAaaf llama are Ju l and Ina tr e. tVeaai la rulat lag I a 4atkfc. cm Meat, are 4 rm.r, oral 'etwe rcpteat w ith imIiw iif 90fl aaka a OlgM 0 for bam, tod M HtS a f, r .1 ..uldera. Lard la 1 te ictir aad ale.ly. with area of 1,00 ua eag I'i la al -HR'.ilai Wuiaarr la ,inet and Oiraer mlaanf 900 btda m inNLATVRB A1.MAHAO. rwn Ktaoa gun 9rU Mom Nam M. Teaer. irt: a I tit 1 a itmam 4. 17.. I 41 0 I I 4 90 J 7 1 Mi i. IV. 1 4.1 1 1 ft I rlaee. I M II A H 14 R IM 1.1 I II. IM H. CLKA&KD. "IKAMO.I1-M k m ....... luraaa, Cunardl Banah .1 PhUaOapee. ten ar Klrh- -" Lbn, Furiaab, Ibartaa W H Bniwni (Jaaa . . OrowaU, Halitni.ua D B C.,rawail A k II Ll Char ,' Pldo-teuyiij,, Ha 1 IBIa n an, Clark, Waehmgtnn, nimlar MII1PH Ilraadaaugbt Kemue a, Lirarponl. D Og ' 1 H.a I .ark Pe.k. 8i.ugl.ae, li Reed A Oa BamDuaaing h, .,1 Lira pad, MrtaliA A Ta9g li re raa Mirrkaiu, L'.rp. Wurana A Oaumi 1: a in.,,., hi. a t-i Lite, 1 " , J A N Malta Oaa HA KM H THMa t...,, Nbl Dunkirk, gtaa ' a '" a ' f 'l-tml. am. 11 ' ' Be.l C 1. II -". ngiafe of and i.r fata 11 m Rt aulta Bmkt A Raht BTUOS 01 imptaa, M Ray, Maaetlee. A BraaV . a a Call, Rryj d Mt Job, H f a a p av ham M.raaoi It. a 1 , .. 1 u... . aali M Kami, It., .haul II b. ko, A ttrmraa ' ; I. leey, 0lp4ll H ia and a nuln Ja l ln A Oo R 1 . , 11 , aj I' , ia.d, g " Bea Bt'd, Hju 11 hi .1 ' . a, a p 1 mo, A Aa hi a, 1 m. Riha, Card .. .1 t what 01 Ml i.l idrr 1 n ... D mktaa I Ina. BrJ I a . , OtUt ' .,d Ha.', r, Brett, H o At tk). lUeOOHKBS I. t l l.oli Lire Kle da Ja. -' rtti.il Paanaylraalai Maaro for laaa " On I It llecket, RMaankb Pktua. 1- 1 ia .1 w Mi Reei c la a tan n m.. 1 .11,,...,., 1 Ba Cut u,avm, net' , , - iyur Ri ui in it' : v . ,u n ,. , Win Oa. ' Rar.e wei urn. raaeien i" M I 11 'et. Hair. a, j Whitney A Oat trial bar Madia, waeve.- I. rada. .. Balet RWBopm Cot John jmat. TJtg. ' 1 a i. . ' a. .1 w a Ba 1. p 1 ayi a ma 1- 11 .ii.i it , .i I ... p i; Lrmaaa, 1 Beta r. .1 u M Bm; Omraii a a. h i a I .. link, .i Dart"'. K W Ba. R" 01 Wak 1 , niaelet n naa. ' 1 . M- I II 1 ,'e; p- framnoa. ' 1 H 11 Nl tut ll- w . CarollLa, 1 I 11 HI Ba, Piotaotaai, Ike 1 ' 'i 1 11 nta t-r n Bpelam Miwlmaa. ' ' 1 r. K .. 11 , a M-unlord, .1 , Haw 11. e, g 0 aw. ai 1. OA lift! ei 11 I..,, .1,, p. odapkat, AB ARRiTRD ll r.aMHIItl r. W..1. ..ter .1 a r ' Hiatal il Brat t. p Byaaar, ka, J. .... Pi ladaiakkv a tn nadm m M bit Hrigge, " rare, t , d .. Phliadeii i afid "ipn Mmi. in u ilea em inn., i. e'er, to f Parana ' i 0 1 -1 , I, w ,ih ludm arat I ia i i i pi ii ii OeumareU c I, . Ian linear, Ptuladalpnta " rt- r nam a .i i tab i. k i aim Aoai .a Ilu. Rapt Uk '-I'M. eife aukeamd paaangmti Hi ,.n ,nt, 1'Uiwt.ai A Oo 111-' I .1 I i I tiAea-d ehu. r I c ii " i. ,in..i Maartk -"1 . .. Kerne Pru, l.ar I v. P. Bynnm. 1 I' loa .,i. N . .Nr. in.r , rt t ludm aa4 I ugia t. tl.a iuo.tr, , 1 re Aabrnoa, Trautta, N 1, with aaa n Wr. .In. Una. I' la Pro I. .. , D.dee t. w Bytaar. I . . h, 1 , t h mn:. ' it; Waatnaram Ii C, in l al.aet. BkUVtar, I H Ji f J nnmaidee, ' 1 . , a , ."I.,,. Ian, I d ahip Saatnan. r '. .. , I we, I li L td, Drag Kiniakai Jan, BUM a 1 Ir, - I ,,Aeti,..ri.l Va Iai, ,t IknatB Lart, ' a Ua, - i I ...i Inittmi a i.i, K.inhler. Oar it 4 ... i aml i Hal. lax tub mat. lat BM 1 tag II IT, a), ke brig John Butlai , Uaua bar M I I, .in a. Hint's 0 mi h i maul It yai, of Brmawlatu. , I. e , ,a . An,; i,l, a, II i.l ki Walau, Oarear i .1 CI aae. I. i i Hieiiier, ot and Don Pteman 87 thuya, wutk, i da .ml 144 BMagmi to Ckm LulJiig. HAIitH c. ,, Dolby, of Billl'ai, NR. from 41 . Ilau, I' K t" daya, angar hi llimlllon Brer, Braal o K da, Ol Yain.ajlh, NO, lea tlde,mRMda ' iron lo maelar. I ' aat 0'i Dktag and Oreeua k Aug Bat, i lth tu lae a d ', ieaari,geiw tu Dunluun A Dlmoa. v.. . t" JAM tie Had light waaterly wuuka "at - , I e j a ne-e. Heel, 11 d iye wee lh IM ! " . . bag M, beak apt iii ! t w ii a p i Ho gi. I jo. Hhin 44 daya, lu Iwl lea m Punal Mi,. I, id Won ll. Saw a great deal af are ta I e n 'i oi the Henba. Retkawaj WU r aj-1 ui.s. wiy. iratataV -it., i aW.Tao in. tnat, 47 tuilrn 4 IM I tua ti- iitii no mwahtrm brig, kattRR ( - lfl ll '. I fort "' - - y r-nmt M kkt i i r 1 1 Palbaiora. frooi Bto Jaaak. i .i' Id, ,. it,, n. l l, p ip Co. t! nrwy, Waderard. Uu.lio Ayrmjttly 94th. la la in, 11 t AH, uid rant Aug 911, lu I n A - '- vl fa .i . ge.-.iieniade. tiua Bat la for Nl V ,-. M-. ' '.'- IH. Iiaug 41 40, ajioka larter Hairy Dcrlllg in Taluthuana inr tiua.aa OH da M.-t 14. lol B0 II Ion 74 O.apoka achr Raeera. RaTl Ik. -ii Large oi a t'B Mary oflltar. liiil.iM Julia B Any, Ituah, Carl Caiaa, T i. Al.' '11 With av.ll ki M. Coll A I'tllb. Aug 90, aba li -it OaptBpkiata Byoor dial La wm a i litre. I rkuth Arlington. Maine. K A F .lei Hi.uk ,i , P.ra Aug I a, with rubbar I i Bun eit ,v K . . . it Lead ia tbra d ' Proetiboo. from at Jokta, P v 1 91 augar lo tba aaatar, During tua nigaa lba 7th tint went mhof o Long Bcacb.aud waa I ,.d .'41, a tt tt.e eaetalance of tba underwrite, a lonl, without in .0 rlnl ibtnuura. II 0 Hn.ika tl B prtaa White, Hattana 4 .Uraa nl, naval anirw. Waa aplural M Hattarm ay a aliatie ii igata M.t.i a -ta, aid a prize craw pot am , at d. a i ua, Ho. i on, luaaua Aug 41, with mil la P . Wa HI al tl llatiaiaa, aa,ka V S aloop u Pine., mi ri all wall. L B (rlgam Riote- bea aeaat-d I, aa un g 19. ICBO0NBRR Pan ylrtgak llrnwn, B.aidnal. ilh - al, t. u. d tn It .ton. p.yoig Pi.i . na fit "in cier 9 daya, Oak. Mai) An , Hrye, L pi, tailing. .l"h. lam 0 rtna, PraTidauoa, a lalbat, he wag t Pl.ladrlphua. Ci it:. 1 . Ah, N... lla cn. Pi. no u. Ill Bailtka Ila tfaa. HB.lt day, 'aaj tu tu n ot' i I. .1 , A J ii bus, Uawklna, Palermo July BRbbJ frntt to Law raai' a, fTllm A Co. K U in . Di vtar Ml latin, P R. 14 dayi,.ugar In .1 M Wl in, H.i.11 c. l'i !-, Mien a Lena, Africa. Jaa . II a l . i I,, t I. K ttate. ' I 0 K laeei . Ceoppar Buow UIU, wood. Ti, ic, H- ,r ilia. Clnni 4ag do Wava, Btu.lli, Ual a, N 8, 10 daya, ftah to II Pip ,v i: , Kllen H diuai Bawl oi. Mew Bedford, all. AluiireT Itilgga Pit . d- ti, e 4 daya. Klua e H-.i-n. N.-m Havau. J L Da. 'lewta. Proriilaioa 9 daya. It- . v I' al u '. N.w Baai '-il 3 day, a. AngrlRrt, ll K .kland 4 doye, atone, M Mi'iu .,. Jr, Rr'.vtj Bra khareo. It'' ,. 1 wrtrktr HrrnU. n.u, hng IkaAktag .telv i.hura ur bi, - Harbor. p, mi 4m. Smith, llaiifu, 10 daya. oak all T'ttta A Co. MI.ti.iFB tukport, Olfgrdkafl Naw Harea ARJ in. aa to Botdi'll 4k Prlahie. 1'iec iiikBt Cat, Uiietoi 9 dare, wk i,t, ruealei . OUver Aaar. I Taunkai. SAILED. a, pi 14ih. Mieamahlpa Arago, fm Havre; Hawa iian i,,r i In ami Mhjpa 84 C arlaa. lor Antwaegat Far Wai. DuitUrk. -Italia Kale, for Lbdam, BS HiiAUk Queauabiwu.- Hug AullaOwau. HamallM. - I i J W Welwier, DuakU-k. IM 8i p Mea Lark, fur Mbangbw Bark T Paittaiu, Dunklik. SPOKEN. By IkS haat tie. age Starn 144b lat, Br kMR laddo, from tt Join. M B, fm- Philadeiphla. RETURNED. Brig ekxalaid. Br I M-aTauuoa, be aat Bar aaa Aug HI, fur rupaira Im. nig ca tit 90th, Ul 47. km. tt, eipatan ad very Lliatrring wmlkar tad auiurSm and ou Hie ami eight took a gala from H W, wkatm turemed b i huirii-an, with ti lamina bam m tew a.d raaeel lalaatng muck: Hat lam aad aaaAag Sri opmww. with all atta bad, b jwaprit, rntaa baawg. M pht and a aula. An, M

Other newspapers of the same day