Newspaper of The Sun, September 21, 1861, Page 3

Newspaper of The Sun dated September 21, 1861 Page 3
Text content (automatically generated)

( I DE. mOflT SELL'S M mmviKK powdprs. H TO n Itr TUB LOVH or STROBO DROOL Pot a o M I) IVt1h1.1i, - Mr. Boeoh'e 111 g r li. ar. ; Mi. IIa aa. ITS V t . at, Itnroalya ; SI V'. Mtiia-'atVI B .1 -l. N- .. V. AC. rotor ONH DOLLAR. JSI PM ORIoo Nntloo aTB! Pw Orf-IOR, X. Y . ("kit. ' I Tl-rnew atyw .,i OotWimmuI Post i.i. " rtiipe, BMJ la bom ready, ami I r ta .. , Ihkl . Kl . AMR Mill H rt.ade j l,, new alylo for M - e.d RMJ envoi I, f It, nld inane during a ,n d ,i 911 MM I i V9 from t' r dale of U.Ia notice, afkai whltk MM MtroBi of Iba old i no mil act hi iMMaed la iy BMJ i i . . p t , ! ,.t. ..tup. -r .1 r. in t' i" . M Rails' mi Mi TATLOB- F. Hi H wcum soim i ffif Yelori.n-of IHI J Von nn- If-api -lull i ..i It i''i -I.- H M K s .) '.".M i-iirt.. tilni i v i M- ' i , M P. MU 'J H. 1 M 1 T w N II I BW II RAYMOND, li f, . MIBAHAM fl. Bnhvr finAnl llirntlnnl Thi m IkVnMk. 'r..il! 1,1 nn II "ABB nr'iit Oreai . i I I'. m'l II. tvn a - i j tfWi Mj ui pla888 Bttaad, II.' I - Kl'l I R-W ! n V. (i mil PETER II Yi N i CI alriium. 8 B I'niorald llmrd, tlivnilnn ! The Mm- MM lr of II la C II panv ire ItwjayMMd In in-vl ut BE Rm.u.'a ion, c rn-r -,t RleeenlhM ind F.rat are, B Sunday Rrenliif, s, t Md, at Pjii, JM 1 1, i alton lainc ia lop.eelv l h..,iuo. ' imp i- H i.i.i,: helm i I. By onlt of JOHN COJ Sf It B aVKI I . I'Utt ".. M lytORS.SASHF.n AND RI.IVD, AST'lV- SB I ' SB in i t MB iaa ih 'nl i, mud at law than ai. L k M t MM jiaa p'i'i' ft. II. 1 '... ! . -.-I link nf iMltdlnf. unw M tl Lmo. N.P.KIUTIALI .- M BealRBMI m, WIT MaTilTi BI81 W r00 POH BAI.R A KKW K lUNDI.ftND WA ' H t.i l. V hi rlv aVai -i IrtM onMfali km aHl ti i H MatMlclidof. 41 tol WaaUngtoa II ' i, i , . W lli usk. CAUT AND HAKN - 1 kK Wl la - M , Ml '.I it' ar I H" Urn. Af'ply at ! R nil' "I ! dour fHto WV! Ingulf ffir TBOMAI WAtt m I LIORft, CAl:T.WD WORK Of FI.ODfi II nt ,f .il '.. W.i-1,., ki . t. I,. , , lir i I mnn it,; IBttai ha auM aa IrW OWIM Maui-Iiiitii in I, ! k',,1 Iia . nfDI144 fl J01 SKS ft H BAM -:: HOHSR.H mill J I al,i riy k., 1 1 1 h H ai i a a ankl rai i , , , B -iirAu-AN Rosrwoon mn hali IM 0 1 i.m.i aaV V , v, in i . 1 1 ' bi anil I'lr l.u-ri, ut lot) j , -aN l.' WM. T. rnl.r.M S j CO. : VTaUkt. I VAPTI1A OF RI'PF.KIDR Qt'.VII.I r . aan ' iiai - 'i ! I a.a ' . W. I.. :l,r.K .1 II, . I l. .iM.'l : CAWDIKT SAW lL'8T 1 000 DAIt B .ilthaH H ISaiidO B i ii Mi Mkttuw'liii I OTIIAM BNU1KBS AND DOIKSR4 I'uU H a!i .TI l , I i'.i,,t ut alriiin i ' . awl Htm Tntk Bear ai d I larnt, .t I I Uli MMaflkO UlHa pMl'ti al..i Oianaarourki larl 11 , H w h and WaaliUutnii alt kill affa eara I M Iba il , J. WYLIK --. Hi ft 1TAOON9, c, I'll: 8AI.K USE I -B II pcata aavnij aan nna hrfaa, waa4 aid aai H ii- lulwli'a f f attajai j a!' raM baymarai .ill , i-'thI. 'l i:T I VtrAQOMH FOB RALR 3 QOUD HKiMNO W i mi a $ aa f i i nn a o h w araaaaja at aaary alyla. arltri if arl t 11, ihpS -i B . 1 ki-ra. pltiii uara, nii'l-, ii . it'im, fnad and it H HUM, HI R ALT t Wa n Kil'iil.'i..l. i Ii . ataai ' kail laBl -' miAiiii a-ji Boon. 4 DOABOIKO A (.ESTLKMAN Oil LAOK 1 eta I u Nwmniuda a 1 Willi a inWaaat riajoi m- -r uUlavit aril ur Wi4 tail board a i ai I lliaa la Iba fan, T.r.i a in. il 1..I1. C 1 .: ' ' kj I' -art il l II- r. i UBOCKMIKM. 'BlrCKKIKK IIKM-KM -::;i: !S KM ilia .iiv I da l.i ! i .nit..-. o lb.: Iat Inc.; latimilla axtra flour, MliHikt par T lim.1 $4 tu (? par IiIh.i Ana gnm '' li aV lath vi IU 1 ' Baa, II lo I '.la., it .'II IK WOOllt. Ml Tblrd ata, cn IMaal, ail m I i iapaaaaaaaaaaaai OFTICIAIj CIH 1 .1 r r IWOTICK I.S HERKIIY (WVKN TIIT N 1 ;il 1 ' : ( v I . '1 fOT TlUMMi "' 1 ' K I 11 It 'P 1 ' (' 1 1 i ' ' Will 1 mi Uli :l .( CoUlpkVif on T'if.iy. UM l-u Ujnf J l- mr, b i !. if bouitl ol B auj tl u. in. gM J .- II, lawui.n r. LVi-1 N.-w York, p n l-, Mt, Mil IC i qTATB k m w ukk. Ulrt'iCK Ol Till! si UJtKTARY OF srvri: AI.HANV, A . .it Ut, LWll. T- tM BuKHirr hi im Umk IM KaVtV VuAKi 0i - N"Ti'r is nun liivrN, tT.nt .it t! 0ii-'-il Bwft.li tn tit tulit in lliaai Ht:it on Uio T-mh uociCKlli fcC tlio fii --t M I iy o: N tfttuhti nosti Ink f How i.OW'o" in- tn i i t i!, u . it: A M ini) ol Htitr, ut Uli Im it in L v J l V. . ifoltft A c.-u.i-l.".Iir. i.. tl - 1 1 mM) of Robert Piun1i4uni A-i Att" .y lliltil hi Ihi oi Oiut'ioii il. Mlit A St.. . K. a.' ' S i.v.yi.r, ii t',f j.Uoe -f I'.. Rn tnondi A PUtVf Tiuurti, to Ibi -lire "f Phillip D- I I r; A Cim! C'lnmif; it, .;i Hp i-'.iwti . ii . u i. I- if. (ur (UU iam .V Qji.ii QiTOItlliall in r, I" t1-' of II '1,'ini;, t. Ill 1. 1 wl ' ' owMkiiatd bj lui liil I miii il. m. An M-ftfonVi " SUU l'lyt-iU, Ui t o . J T. Kun-.-t. A J ijgu if Ibi O ' ol Ai i o la t pUo of I. C-mtt - L; AH whm il oAit wltt ixiiia) " Ihi iMl iy .ii Htfimlipr ut-vt. rVaoi A ftuiUoiiif tUi luprtmi Couri for t'.n r. Nt J ui mi! Dmt.t .1 11 (.ii- i TbonuiiWa C't-i kf, wl,. tnn oj ' Bco u i.i t j .ru m th jtNtil-yoi UouMubi tOKt, A H i I l . v i , I it vmiUi s I'Hiu D.Htr. lit o inpi lilug ti u C . av s Ctl NTV OfFtOCRB TO PR UUBCTKDi illliill MflolatlM ill A'-' Mi'... A S.ii uf, iii ti j i' . ,i ii, K ; A C''ii;ty JJ.rrk, iii Uti plnof : u 0 '.. A Jii'liii i'Uiiu"u I', wi, iii t'ii LmmoI J 1. II It ui); A aJUiliM nl Hp Mi: ino C uit, I I platM of Arl a X J M 'A llaal 1 1 , I Uanin.t aiiMuiji Ui Uti plnoi of N-u... j. W-v I tfrliiiry; I TwuaJuiU nof r 9 l m .. (' ;rt. In tin .if I iw in ii. Wuorimfl ond Mti iluffbuni I Four Coronirsi lu Ibinlii f B iborl 0 tniUts I d.t-w It. I inmi, FnuiLia II. U'Kuuft I W.li wn 8-Mrr.vr: Twnbi;riMi""', Hi ti.e ilitie l.l.j.ih k'. t'uiily i .1 o rift. H' mil AI lortui ol ofloi Hill MplfwOQ the rw4 i y uf I . . i bi r 'ii- (li YiAifii Rfttl tf i"r, I it. 1 iativn JO!fRI ,l . phi hiffr orrioR, a ft - . in a-. I'M-rrni . ongii..il i 'i- ' j IbLiiUy U Ibl flr rcUry nl Ititlo. I joiin KBLLTi I IhortfofthoOltf MdOb-inlf ol Now V.-rJc. I V ItAt'T FKiiM t H AI' i KK I WVS i)K . t0 I 14 Tie Hhnrilt or Ulork ! Urn C HliMf ol N-w ft y.-iV. vno ntil rom n ' uotkn nf iii n ynl im u.tii, R ' witt. 'Ut d")t)i duUTor mw ol mub m4ici u ihi H I'll t.i H'l ITVIKl.lia ill mi .1 . ..UMlV, . 'I 8 1- pii floor of w il a "intv; bi tbftU ;i!h" o . i oi i-y H-ifli iiMtn I- in ba i'ililiMlnii oii'-u in ui. ii niok until tun i Uit lliort ji ipft t:"i- mwh iiowopouiffj in ani.l .-i unity, i "ti'X i-'1 f -'' in Mninimr, i xvinf iw uwftni riftiinallon In tii city mi4 iba fiwinni pmnuHiit o H'O ihwi tmnwli ptopriiioni of ( PVhl lHIH lit I' ll'A.li' '1 "I" t.' lURM'rt thli MajvurtUltt- uu nt uiUtw- duly .mlrued BIAY. btWttaflbi City and Qouuly ol Y IftlMiNilU. A MUST WoNDKKKiria DIS00VEUY -A h;ivtnn l.ad iix p.iU !' tmth cxlnn twl wiih iu Wilifl iuy imln whBtfvi-r. I Uke ifr it plftUUri in rtoomiueiidliiK Pr. I. ,IAY VIlaLKKS, n I oUr iinl il I" mil unl-.rt iihI.-h kii tl.Tinrf ! n -tn .; ,' tflli. JLT4. II. F. KOUI.IW, II Wtwt JJtu s. I -Hrtal J'17i Ad t RTt'jciv rate for Uw noun! rv tVM maiLhixv artrmm. rue. jhrmk of nm auk. A www , ir.itT ra ux Txa arraaaa r ira. Hi aWaVaM war ." yr rn;ve now k ay aioriiniA rv ran at.a. AnfV ,i auld oa-i V ha. , haanl rf on Iba . . i' raal I ojp Mil LM Anl i nr.' imi. TMP. HBHj CraAPai, TrtAa mn u R' i F,i 1 IVHOll DT CAN AJFOHD IT. ANT) FOI ITl av riiPua?!. iMIMi r, '.;i.lrrt 0 r Clrralarl. ' Y AVMAAl r,R lN IMI.ITfJ Dalia AVT.KAOI r)R ISAR iil.ljap I OAHt AVU ig . a iiajia flijvt. fllPMiYMTU.T Pn. MAUI k'Ai"'VK ' ,, , av ,n) watiiad, at Oik at. N Mtt'HM .I'.l, a(?M Blwikvr .L .or. Mirvm. MOOT Burr talari, M IT flatl R,ir. 1.1 linN II lata ,.,l aTaoMd M tRf Fn .lb r. 14 aiitiilJ. Aht .tiy.rt 8MI1 ai . W .ra. 1. 1! A, SI It. W.j 1 ,1 . n .ira A P 1 hi- at. IVkijru. ili ii niru , 1 army I.. ia,', at M Day al. " him 1 si. , k n, kakani iii, at 4 Ubartf Pkva. OmtlRlt patnlar. M till ilAaaa R, Itol a. h. I IBO-KL aiabaff araalad al tM Wan ITtb al r i j IMOCMAICM an aaaroaao fratW ill l'utnat. i 11 1 1 lmakkii t,:m nlHTa'tau M, Braoblyn, 'II K A farjry j -l, ilyrr arauvMl itj'7 Bnrary, WAJTMl bny, al drataf aaloaa II arawiw, h ara. I wiitkr rii laS at f f tat fid M, III I i P LAKF.AMKN aratatad -A y 7 OUall un 'iar I I FOR KriB-A'i : ; ciatiiii kVajara, nit I CONDI I'T.iIIM Ap I CI all 'ii Rpira in Vi mls anal anna aall ahoaa. in Oraaairiab at, ft ITTT08RM, aian I Nryl I i MlM m ai. n tMtumwm a.. raaniM atA.'. Fin tatTlTtCTtAl IWai v. aata,tM raH tfwtf, 1l AMTIFICIALI mulrr at IM K .i I n .1. M n apfan 1 1 i n-i n ht i iti Pi rrf t. OOATlM i ra . I..I. at Nl S I' ai. IM N il.lfTJ , ,k. araab A ir miv,i n'wy, ,p MM CAFM kara wajalrd at II Ri ,i I'M FtOWBR alrlt aV, aaaall 1 . I ion 0banaaa.1Til PlWanaUilriioaan ti H Rta Aoa II AT trlmav ra waalrd at 11 Rrv!wa i, I At ll'R ti at" a, till-, al Wl MaajMI at, r mm 4. rn.l.isn: 1 A t in f m. at M C ii P ii 11.1 u RRATtlkRI'i laba mil n,v 'it ; arch al, W,l iiFWUTORx t'tfti'p, al ttt TVianray al, tn.l trFRRAT IB i av A w ,tR Hiaod, tl wt .? I fit 1 1 RR aa baallai loMkanol, IT) v .Til, ! FnuToF-Ri mi-ltc 1 1 Iba Imhii ITI W ITtb al rtPIHATOR o w it , ran t , mi im. c iPl.RATORR ark)t W A W rwMlnM Mt;.l, -I IIP ! ,Tit". ii II w.'.. A ' -,i .r, 419 Oaaal a. l'F.IATOKIa'alraraidad.3t Mn R DFRaVITOR ..i ,i. a rata, i Ml IM m. a K i I'.T Ian 1. 1 . i-.. ,ri aadlalarjr, -.1 MM w:"tttia tTRAW arar a u.t.-i, ui Ml Full aj i., RV'yn. M 'i.'. rlil t..i. '.t l Man rt N I 01 RLR ka iraral, A,; yl Okjtbaaa aVyiai, t DPI HAT' HI i, Man al i.la.K R. fill at. Win. layb 1 0OOrt ara .. alata, v ni M FKnM it. MSI MUAMDaaaraca .1 t.i. W Budaai t IM 1 i ' II A H li , ' . ,,1 ikni,i.rlW ai.? HTCATIOMI .-!irTT.n -r M.i.aa. IIV a uWnr a-1 1 at IM P., -It b MRr kl,an. II, m r ATI' iM WAMTIW P.iaAt.va I P., aaa tr , 1 "r Ail ':, (Vani 1 1 ?, al IH M .. lOMMarailrd In aa An h,jh, t!, IM Laali ,i. TAVt".n FOR TAO'-RaTW iP ItRt for Cwal Li im' a 1 Obrlal r .t OIRI frirli UaT na; aaji ,1 Um,,rrar, 51 Amity at. UM, I r Itataawa i,M W laAb al,M Ilk A Rib at OAMPm HOARD for a t. lttOt, DIM fdaa a Mil BOA IIP fta ) mil lad aa tl 111 Oraad al, i.'! nnABD d paaaanli aana, 7 N- Hi M-.r at Ml POARD for a Raa (a Uaraan, al 111 Madlaoa ai, HnARP ' i 'nl - a gai ta. ut i rtaa at, 114 NOARP 111 Had, , t faaU UiVadbat -!.'. H.l ii A ii roll ..I n n i, I gaaMi M Or . i. 6 Fl RN1IBKD um"' attk h rtV I Il M '" I'.O AltD WAN I I D IV ,i j mi woman. r t; h' 11(11 A LiliiOlrrOB TO LRT. ti..vr, ,ii ii 'ii It 18 ii arary, r oat i araakaMtll I KM'IIKII i . ilia .L.'.al , al l'J7 !.l . "LI ri us I'M i. ii ra 1". I fa la,lll G aal l 4i ti..r. Fl KRISBRO 1 nl rai ra i mantl nl" 7ih ta, 10,1 LOIXIINOI huta II lo It ota M laaTtnArd M 11,4 II i 'MS WASTKD. w lb u'Hii. Ujf iy ' ttlai fata tirkll s' a . IU .'INfc.Ad CU.IMr.-H Tot 8, .a. AKRSY ' r a, IM N n MM Ilk yu. K. D. all nr.it, oUataa A p atHrj tttndi If FuR -, M-ki aii.t.i kii raata t bar, I 4 Rraadanky, lll c.iNDV ,1 i"j ' ra tor aaks al 17ft R 3ld at, ii.4 OORFBOTIi IRRRT a. ' " ft,ri Third av. 14 I'ANI V laS A rauily Moraa dMMkttl ll Ml F ISCY ,111' mi '" '"ai'. t 4 1 Firl ara. tO.i OROCRRY at, rv abAMB f"r Waak t !X F. Wtt it. OV8TF.H ,'.," n tot aa'a I ,. at 'if OaQAl at. 11 I Ttvo it .1 1 1 1 h ki baaikll a II l Mibt M.I ARTH'I.KR Vi .1 rtAI H. A Ha ;!.'. . ilv tui W., i, ! Ml ft m ndlaa, VKt hwon' Ts. ,' ' irda vbaapvaaWa bo RtlF. O, iilap dtb tnit'a. uy baadj IM R"wF " 1 llolCE t. a A . : "I r. iwiT Our Rail r.t rirRlfll IV "!' - latam it it Franklin 't. IM Fl RTI tratpm r , r. at 'il'i Karat, I" ar... a i IIORRFJ A- ran i , Mil iRaS 111 W 1st at. W I BARPWARR il..k A f. tuiaa l. r aala, 303 Mb ara. PAPI R lt9R hoatt R A 'limit im, VfK OlMal Ml 1 I I MALL Mn w i mi, ut '.':..i Ftiiton 'if,-, Ri:'yn. v.i : I i.,-: i i if. ,al ira. l VftMna.Hl RaMlliT li I eh p lllng n ' it, IM Fallon afa, Rkljm, 11,'' AH , ICLM WANTRD. s it (.f a'i i-li" bamaaa, M IM fTalti Mi up 'l rra i OFFII Wl ol i " .' ill OulUm, ' w mh M, i AMARU lit .t. RrM rait tin r, allM Obarr. t. m ........ , a.i vBit ft rt. kna aroa p fi. to urr, kFARTMCRTf ut M a. .u Frankfurt at, ii.n t'lTic n .un i,, a -1 arl' latlFi 1 H Carl atM, UUTTAOKI at Mal.R A U M lb Haal N, Y. r i A lilfRaaai lllb A ITttwafdi IM in aaWil ROOIUMI H " -I- A 111 I Irld-ia al. r :.r 11,1 ll'ITR of r , u.i. with aaRfiog Rikobirf j un,ru ml -ii.AK Mora ta M MH Frtnkforl ai li,3 ryOHKRalOF, al HO Paw l. r, ar. 11,1 RTtllUJi k 3 roorat, i" -17., Hi a Lwty, imoni 10, UtpFU i" al irlMyjt rtatan, at Iff L 4li . at. .'".: l.l HI 'Id. M 5 ', 'i i i . 1 I DO -17 M tt it. .9 OROCl RIRIi Pni trad ' ad II 't a baf, 74 IUvr. kar, up iltlrfl. OF.SRRL BCIIINPjiI. a. c. Wi lut'tii, B Pa""!-"i AM1 Ohat&btri at HHoukVLYS Akv .7, Dr. Zt.,'a rmn; ,1TS Fi..Hl DR. ZLLL'S CVRR FOR DRl NKK.SNllSrl. 100 ll. Z. II, naa Uw tiullra t.ll(( II Wall I. IP l!. 1 W-Pal aa,.tti, HI K Mk ara. Hfai tf L.W iba Slily -Nli.lk" loug,tb la. Ill (Irand virimiAL idrl, lo ha a.,r flaa MlOmid m. ktliH. RIAOU, A.. 1.1 Dr. Zvll'a Runr ly.itl 8tb it. OY'lRR Claw, tta, lai, al UbbfHklM FuRoalTrl Fill ND. Adrift, a Piuv LugAi;ily la WahliiKt,iu Ion Oi. INBTRLCTIOM. U INJO RkfgRli II par jiuriar.tM Bteaekar M.1M HMIUrlm; AV-trr-r-llavaairano. WAN 1 ED TO IRE. Rti' V tatltl faRMI rorW ft. 1I W laih al, l',4 WKT RCRara CHILD ,.,t. 1 1,. wat niirai', al Of al j -k, ioi n II YiA.-.Tkli. EM ItANi K a 11 ItlMawIM Fiktrtb Ml, larl FAIT RMRa M , , IMRR a3 Wt. kktM al. f if UM j'MaWRR.aV.'f 'MRt HOY WAN1KD-AX ACTIVE lui i; 1 okirad i.y, . ilatiiOArd lo aralllrif ai Id met,, ,lr a Ilk and aialt up m a phir.wla . O10 alt). I rrrjt inairiiditloi t m.y irfltaata MaMaf an . a, 1 ira 1I1 1 . doctor, mi., p .1 DRka, 4 U"V t.sTivD-hi 'i 11. n 1 i BR- a , ,. ra .,. , a 1 a . dp , n. , , i ,1 I vi ai, nun. Add. , X. I .. u- .- T h .., O ., .,. It l Hit t tMi.D-WiKi LIVER) Wi Nl Uti pnnhM, In in inn, .! ra and aajacti iMiintd a) Ca tlRi Via-l.n , JAMKt WILLI AMROM a t 0. ' Will -I. U . arid, tl Dl U'lRMITIl WAN1KD-A MAM TilAI ' oa 1.11. .. Al ... j VMRd it MliN urr al It u.i and DiMitflaaa, ri...tu liiMktn. I pOI'FKRrtllirii WaNTI'.H TWO 1.11 1 1 ) V . 1 .aB Rod mpiiyauanl al RHOitR A 1 1 mips 1. if., in ara, i. ,: fJUlTEB WAN! I L-t0 CfT Ml - I IN " ,V .rV-'u.aIarata IrlAMall at, M ltd Ubarty M, 4'i DABTRKR WAN I K.ll-:i..i s FA nr. nat.a faiRaiibj n Mr una nf ti, baM tltmiaa kkfttthar liraarrrlaa in lb ntaWrttrkwal I n waiinbnMa RfMRtha w.n l.a al n tir.l 1 a. ii.iUirr, ii.il onlf ii li i,t n iha raal aalata, a I ara 1, r faaalnaaa ,,mi..., r, tallMuf abli'l ,,iiH) ,.1 a,.,, If . 01 ., aril, h 'ri'v lt) Ibr at 11, 1 ;, wp a)i a itfd For full , ,1.1,1,! ) I, CM ,KI R StsZ .. r .. ', I'll! I)A KTM'K UK l l.i:..K WH .l-fi , , 'i. a in.vial p., ,lu.a hnaMiM 11. J Oiwra II ua. . i tii.uki ii,, . i; I at n.,t 1,, t. . I' WRAItTi IJ1M .1 ,tr. tatJTfa pOBJ 1 1; WANTED A i m ip r. rjorrb a atrd iiidnatrtma man, t ri 1 ka ra Mi In Iha itatliliy. and maka Ii inai 1 11., ui1 . ,.ti - mi Mam t in imhjTi FIRILRILL, boa II' hut uti.ia. f CAUCRMAM WAN TED-A sMrr A11U laaHad nan in a trtkRrtttla t avry aknra t na i M baa I ad aartp..a In Iba .a. laialnaai and ran 11 11, i, an 11 raaoatatvtialflil, a i-i ata P. o . h 11 '!' . 1 J"ii. CIIIR1 CL'TTEB WANTED ).NF, THAT ' iu l- iiudi ralai .1 u r btaranrat! ti.r. Raw 1 1 Al (tl warratt at up aUatra ti UIIOFJIaKKKH WANTED '''i;nt7- ' kbnaiiiakara Inl i tmii Radwa, Iha ial ,,nK.a v 1 1 1.. ,1 , abnitbt i..,i irork nun 1 1.1 11 1, f t, k. A. ItatOORl i.ir it. WAITER wantkd -wan i kii at7t,h: " Fj Hi"1, au 01 .1 1 ,1 Wat In , 1 , .I.. , u - .H i b wa.lrr. tr4, llak in - T tVHKRl WRIOtTT WANTED WORK ' .1 laj ' 1 -1 ag.aM 11 1 u in. 01 rt. .1, 1 1 'la. a y..n g tlugta in,., Khn tronld Ilka a cbanca In traatw i taRM al Iha I aalnaaa aaaibl la in nn. I. Affyalll Dnvallaj at, uaM 1 1 tin ptibU aobonl, aMt'lll I'Tll'liOl IMImIT I'MMRMllRM. BTIFIC1AI. rLUWI 1: MAKKB8 WANT- i 1.1. M .i-i-. I.. i irk i all bntaa .f loa 'aira laitlnaai II ii aWn ptt'L Um" e1'!. lab laarri ; ., , .1 I, v lluM In, .I. at r,,.t ,.l lui'iri".' SAX I on dl IAS V KLIMI 4, ii.i 'a a MaaarB ,i.iny. allllM I MTIKICIAI. I I.IIWI.i: M'.KI.KS W N J ad Um il I if In work on , .irt; ,, , raw RaMtllaaaartglrai, Applj U - aial, afOI'IU RTIFICIAL FItWER II ANPR W tab I a. .ai K.aH katida waittrd at M. IIRttt'Orl Y'f HI EaM Ulu al) alao a atroutj ..m.1.,,1. a-iiv'iii A RTTPICTAt El 1 'WT.SWAI KII a Rranabara and , u. rkrtai 1 laanta I appraiiUaaa rounif firla frnaa II lo Id paara 4d, , l'i l whdf I .inn.... A,.ly lotlata IM AUa'itk "irv.LH Ub u. a'.-l j-i.i ('"iiK. WANTED-COIaOBEI) WO. laili Ran lrflrab!w ml 1 wi aaalad, wiiii tfii-i raiaiataaaa 1 ,n aa mak 1 at aba a lawtaa d and v.ilil'aa. Afj' ) at Mo, I B Ml k4tb alrv. I. .1 DMBKObEBEBa WANTED -VKN. UM1 l-a , qui a wattbrd i.u ttilblaj , abotildai alrlp ! aan l.r.,i'i ; in, work lira ,1, and Dim I 1 1 ap l-.y. if 11. t wall rapalila, Api Iv 10 lu'i 111,-1,1 at, ..: Buda u -t, laf Mi RlaOOK M pKlil.lNU AND HEMMINQ -WANTED M a Uii It (.r MiUuf atad iiauint.kafi Ibay tuu 1 Ut . 1, -,;,',. 1 laMHwtra, iioiHava naau ai ry Ii nf, r -siii R'fblb m. laaamauL M rNSTRt'lTlUN WANrED, IN AN OLD aatal lad rtaia tabti laiarduiaj a u ml.. I ,11 lilt, I llll'i' un 'a I. Im I 1.. 1 I in aa 'o I ata, ii.i-y wll ha atrrfti'lf adiralal i , 1: ,ai at, F iiiua . plain if ! tanay Iba paraula I fiy an. .' ar 1 V I' ! Iiral y.-u . Apply Data -11- i v lull 1, RMlTtl, la! Waal IMI 11 A 1 I 11 a uara. If yl WINO MACHINE Ol'EBATOIlH WAN. 13 li , . . 1, Bblgitaj avw.11 - ,,, a a. a ttf , 1,. mil al. 'is OF.WINU MACHINES TWO nOODoFK. Oralraa ua Woarlar at Wikk 'a MWUlf nnc'i im I,, 1 utka aliina. A; 1 iy '.''l FutVai at, :! Buor( i.v..i ti Daa'iivi 11 an tialli ty, It. ..iklyn. ft CEWINil IIACIIINEN OPERATORS on 11 ,Hi lain n aa, tvit - l'l,.iaa bavlnfl Hu' r ..wu it-:.' iii a can ha tonrtaal worki AffIi wi-.i ' I'.'l' al.. up at'ilra. 4; C EVER A I, tlAND.1 WANTED -TO TAKE J plain wrakb un: akto a do tan i tlalarai man i', ma La.ay, 8.1I , day, .ri'.ari-il k. w.iik tn inl Rialbarai I'.u ra will i- nd wall. 7 'T'OBACOO ftTHIFl'BRS WANrED iu 1 (Irl. to H l'i., ;.l" M ! alrlp lib.., 1, AiplyaTa d RiM Watar !. tall fill IIHPIrOVMUIT WltlLll. It T ABKETM EN WANTED A SITCATIOV .11 i Ibai 1 wtdprtal Utlar la; anlatr man, ho rai Infl iani a i',,n-,il.'r.i.'v luvt : .i ra- ivtii'va g .11,. Addrtaa I, U Rux ROk Rua ottbaa, I1.TA1 LSTER8 WANTED, A B FIXATION .11 ity ft rai 1 Ilia. ' I. -,a '.in n. , ,,j I t ,, , , tinpkrv II . paat 10 yitlta, will) fraaj rvforaiica, A 1 ply iti . 1 "i 7 nl. .t iiu.i 8d atrfi lit Iba atari, Ml W PAINTER -EMPLOVMI.Nr WANTED by I 1 huuan ptuilar ,. "i .'au alaa dti tlgu n rUlttg 1 alnala inan al a bai i' IM itaady atui tnyrn -n .,! ow wafta miuliad, liatnlranl JOHN vi.it WAV, : w -i Pnlili ilxlb ttraak up -t . 4011111 UHLRN. I IRKSNMAKINO FAHIIION iBLE On m 1 ' ,,, ikli -I ,' il I iauti ta, .,1 I7n RfaM .ill!, -1. . alt , faabluual lu diva pallarui 1 .1 uli. all t140 71G!ir ENTS PER BOrTLE-POrirEU a .V FAIL llil.l" S Tri..iih r m f 1 I1 a II 1 r i, 1 , r - 'l, y ' f la r a, ii-ll -t t nti-l 11, "I,- , 1- ;nroel II ur T unlc bat J mt haru i " " I and , m I' bad ns 1 i II'. H -1II1 Rr ...id at V 1:111. unibi at Iba lot 11 v 1 Bid; IT UKXl'R iai ol Hi-. Urfail lib II ii Mi au I IM alflu tronua, s. V a ' '' FALL BONNET, I IIK LATEHT BTYuf, BILK. SAI.S VKLVRT ND STRAW, W,,, I.LSAI.F. AND HF.TAIL. Pin. i s in 81 IT 1 nr. TIMRI. all Hi.-i. .nil IIROADWAV, uf ttalitb rOB 10 I) N TS. M ILOUO wrath ol Full and Wl Im C Ovor a4a, Paula ai I V. 1 Ibaal i - t bi ikanlarga wboli u Broadway baRkMs i ttoa bai : tobtM '.aaa tt ill ball prhati Al aaiaa 1 Full Mt lt. OobJ and Ml7ui)ANs ti HllltLN BA.1 la. M. I fNION DIME BATINQ8 IlvNK. U Rn IWUAMAIaOOR TAR10X HTKKBT. Upvn dally fl un. In a. 111. ki 1 !- nr., and 'rum 8 V 7 p.m. H , par cvnt. alkiwad oa all aunia of BRa and undar, and ftvv ja'r Bank mi latfflr amuunta Intari'Ml 11 l.,wvd from latular lal TI11H HANK II AS HKUKIVKD ON DBFOaWl DCKINli TUK l.AHT lukj MOXTIIS, Innl.SfN A3. R V UAUOHWOCT. Praaidaak Q. R. I7BAPIM, Raoratary. aall WbaMTaltt ARtdTn-iora Aiai'iiTMMa. rnins IA LB JOHN LCNNET will aall Una rraabaf , 11 : , ! .,. , .. as hi ,in lain-d a MrRR a a..rlltianl .if man aii-1 lair'a now and itrimd haail rliihlibf 1 AMo aaajrtffi an l 1 la. - pna p. 1 1 A I CI TON NOTIOE-MOUIR riTBNIIU. I -l- .' I , il k .d . ( t fT .'-ai,!. 8.' . BlJTlt ... tnli lJ a. 1.1 Mf da . I , M, nf MtLI , I MIR All AM, ai I I Rtrin(f irl i.mffl ' ' : ,., ,irn. II,- nrdat U, SlllAft.lt r.i-"- 1 . . T 1 .,' tv - ri -ari,.ni II ASTON A Wi 81 Rt , 1 ' ' 1 1 n tmiv. I'. in'oi U '. aa 1 wi 1. , n p.At:it 1 1 1 .lli- . ,,! u , colllVf. ' t ..at, in oni la 1 . ,i 1 riTK)N r ' IfltTH IORDIN f Baitol ..n. ,iaila,, tuiMtyk 4- Wral IM .1 . , , ,1 1 v aall.' ' I til . I ami 1 1 1 , 1 4 111 iu firn'. I"k. .1,1.1. . .. MM ilk v.l ,1 I t and rarpatiua) ... amqr i'.,..,p A at 1 itaa " - I I k.lrt 11b . i. a . 1 ii.tPM ts AUtt'r, ALBEB1 1. sMU u. ai 1 .11 s . ..Ill arl thlrtty, il l.'SJ ' .. : Ii -. : . , I 1 n Rfrl -t a (ara ', Rill, bi -. aii 1 . , 1 prifaM raa cnri a 1." Rtiib .1. 11 1. BfarylbbaJ n IM run 1 1 , . , AucrioM Nuiiu. .," i i.s u 1 nd au.labna I la a,..l it ri R I M Hall,, s pi Bi all . ' . ,1 1 .1. .1 r 1 0 a ptR. I s. ,N A 80N8 .11 On-tktiiutil.iprlail mi 11111 it 0 l.vai. a 1, 1 ttut 11 ..li-, aSaala, 4J ' flBOi II. S..I..IM V ' WILL BR I.U At' , Vf , ,1 ,.n, 1.1 ,i,y ,t til A. .11. 11 tin Rajatl a. ' l'. I .V ,1 at. t ,v i' .-it, to ... al "'I , at .. i it iiif . ' Iwt 1,. I ..,., ii-a 1. -I-, raltutai rauaRj ui l v. plal'ortn tndalhai .-, av. I" I HENRI ORBENi AL'OT'R aQBjOOBBIBB, lapionk tW. .TuUilay,M IOM01 lotki tubj , n uln, Bkirr tt4 W.li am atnavl, Ui uy rln-nna, 7il I pnlaa in . 11 -1 ... 1 1 li tud T, -,. , .1 1 ni 1 rut., it. i,a, lot, braaAf and otbai IttRortk 1 titptra, lur. : alu -a 1 .' ov.. ski 1 dry 1 . : 8j , 1 . a . 7 I I U, I.I 111, I l. All II JNKr.lt, WILL t' . av I a , at ' ,11111'. lltljbl. rfati 1 Udattwik 1 1 . at . rati a.ii.ii.ts in nti , v 1, il . ", in. ft uara fattbar hrili, R it -v. 1 ntd ! , 1 a ai.iiiI ,1.4.., kaaburiM lub ata wan , u I-' -.l.i', ai.-. 1, ;m JWOl IAR V. AI'lTIONKER - Wl .1. ai.:t.. ,ia, at i, .. c 1, .it. 1.11 s iutrai al 10 '. 1" k. a -'at, I ling, a. rhaira, lAlaVtt, nur.-in. Halliai la-tltt aii ialiiliiika, iii.unii, tb.Ra. a ra i. iv nf Ikn y tr il . .1 a .n, 1 vl ihawfa, irw ..),&, a... Si. fj lira, 1 t t.'T Piriii.H! ai fioS of Dini.DiNH 1 h la, MM v I ... UI Ffl RBBMI i - . . :. Mi s 1 1 1.1 ri . .1 1 all, a. abi. m 11 -n a ut. 'I.u I'. !. 1 1 v 11 . rv .. A. MNOKMBT MDOCtJHTT, AtTcnONERR -n I ivT! Iliki n I, . llial 1 ,. lit )! lor MM, , ttktb , -, ..: .-'. nt, ar rati, alt ..'.- k, . .... M j .1 11 a .. M DO', ill 1 V, -. Ni..t , ,1. Raw V ik ;. iii Iha 111 . 1 , , , ,. . th alafl.tui liRMlaRY A FlHtllR, Wd.i.i.tf r UROI F, A n an URMFRkY a FAR is It 1 DOI liim. '.tITVi! Wll I M'l7. ''I 11, .a day, .'I 'j, 1 . k. ut .1 1 , ,. , Naaami al. a Vf.i and nr.. atwwtniml nf biaiaa. ; ..l.i 11 1, I 11a 1 1 1 . 1.. .,.1 , . lbs , a, .1., ri alia, lat lanAi w ,1,at i-nli, btdalntla, nidi ia , . ai lb Al 1 PHILLIP . M-''1-. Wll.'. RKI.L I w I ! .11 1 -.i im s v f 1 . . :. Sew It .. . r. . , 11. ' v: . I ,.a. I 1 a. . t. 1 (, ; v 1.' .1 I inwna, m ., at .1 " I 1 .. .1 a . . . 1 , . I dtk r-i-kiwiyi, bRVMMR A I' PAWNBKOKEIt'R SALE -OF MEN'8) 1 ' f - il , .1 ., S 1.1. '.I. ., A M CBIRIAI "Us .... iiMnrai -in ,,y, , ,,,n. Ini; 1 aal v,i,i 1,1 mn nt .1' ma.iA waitrliitf a 1 iral pftwarv dtMtfrlpllitaiilMtaV in.. nl ,1 It. . 1 1 , nl j in v ti LRVVi latVnla l u, l'i H , avaaAtli ,'i PAWNIIBOKERM BALK II. "dJANLVN I 1. aall , 11.. I r. 'a) 'I t. '-.. .f .-'I 1 ' ir-11 ai, a p natal ataniliaaiil rt Ftntotoaanail P..I..... Mr ordai t JOIIM WOllTLLYi at IVOUTLKV .v TAMLVM, 1 J , i IKrtlAIIT, ADCT'R- iilii DV. 1 ' -,i nu . .-., u. -it Iha 11-t a, r nil 1 N . I N -ii Mil laiutlt ntottifBBt ai'.- RtaiaalioU Pii 1 tur. niabi itrta. lal aa, vhalia, B'-'iawla va 1 i', i.uiawati wardroliaa, waahaMttdai tatiaa, 1'tta.rt uli- 1 1. ttviitraa, aad k Urban rnrnllntai n . , 1 ni Mlrbtrd It la, nna bny rratra waMtk attd htni ... lot's h 1 ARRIS .ton. t try fa , , ilvapv... N- ' ' CI aiuli. .1. Ilil W I'll A M ABBOT F, Ti 11 hTsT. t I I It K ,t ,. 1 , , li, , ,, ,,, ratpMa, idl abdna, ntaM aiMf wlnrbrw tbadaa, aV. rba 1 to 1. .,..1.1 1 li, tka .1 .a .runt alora N, ilil aary, trill Iwanld M anrfbai ra, Tmiiiv, kaptwitii or -Jtiii. ridt M a lara vlMiio0,aa tbaaiii a ia wry btrjps BonatMII rt of iirpalf uf vinmi-i l-i ' ' . l'i I ii Aural I: ..'.,, ralrott.i 1 m m. 11 1 fntni oarprt, A 1 wt.il I ravpata wa ' i I . m, biaMaudl 1. .. ". lalaw ll 1 mmrti tal Int; ',,-, k A .'i a '" rso, wagiai a-id ' irnaafa w bo a... 1 .it II k. avl'li'UJ laOBrT ttfi i H . ptNK IHMiK LOST NO .' Ifll OUP.KN trli b Raa naa R ink. Tna tli.dw win onnRir a I ' diM - j atlaliiig t ha I a H nl B nil At I. Lli I.ObT ON 'Al I LDAV. I lib luatual A o ..I L k II ov '.1 wlih . .mi Iraa ii li b ,nii iT ami i v,ir antfiafi il 1 art m, laal paHtni wblto rMiirnbiR fri.ni Ovnlntl Faik. fho -1. in will raorlra a . ,,t . ..- ra trd arid Iba 1 . 1 I L i- .iAt.ni, ' y II "a it f- lli-t ll'- i U iy. ao!l 'il 1 tOW l"-T LA H KVENINfl 1 ROM Iff? v ' i , 1 -1, .1. 1 ,,V: .-I mlla ftu , 1 iw ti b un km horn. I. .. 1 ut II 1 loa a. ' .- 1 1 urokr, Ti v r nlo- alllraorlaafl I i-r Intlnf Iwrkalkt RaMIMbM, MARTIN RT AM FORI). B' 1 nftfl FOITCP RTRAYED, A BLACK AM) I tan -i ii . i u,. .. Iba prrmnaait. Mh Hluth ara,in nl ,VHh al, w l.b'l II ownar ran luta by eil nffia I hint, aa alnva, mtl laylinf aapanaaa. Ball Rllt rOA1 iaOrlT - ITBAYBD 1 ROM THE VI prtmtaoa n' s It Waal I lb 1. 1 .ml, d w I . " rA , II oa . kl ' W var wilt ratiim hn pi Ihi kifrra R,i. will hR llbaral :y iv if ill i, 'il pAW Kl. nil Nil UN THE EVENINO 1 . Ibnradiy, I . 11 at, a t. il am Tna imnrrtaii ltavaltliypviirliif pi 11 1 -I tkiybtf 11 . ntnata. M II . ROtlB't 1 aid taut .t-n-. law Firatan I 'I lit Sfll.ki t 1; ttri.R. HAKKIIT FOR SALE A TIP TOP COB far, wRb In: ... nntf n ,, , I ... in I I ,'u.i iniu 1 it 'lb nr wlllaiul Iba I. rao and vaami Apply l 77 Nlillh ill.' ' Idl ', .1. ai"!l '."l'i' HLTCUEB 8U0P FOB SALE OR PO Irt-t - tn nRalil'abad lib tr - ...i.. n -.-;i 1 p la-atlnui Will ll'.tun, bno, , nt ,'.-o. , 1 I IMF' iiovi.r V, "I ...

1 1 1 1 COH SALE RSIAtl WILL t'URI HARE I'HE itadaiita of a i.n'diiul pbti-a nn ftitau l-.i,.!. btoatalHildand kllclian mi- turn, I .r and il n r-.-i,, ir , 1, ma, MgabiAo.l rara nb.u.iv. Afi D M PIIERSOM, I liieitiwl t " PHl.'IT STORK FOR SALE -TUB LE18K r (, , ,. I I. tiurva . 'tl- 1 .' Fi - I Im I s.f , ii- 111, 7. Row try, , 1 In I ' 1 M Riwrrt lltalra. I' IMNJiiktb. inUira 1 ,1 1 innniHO. 1' ! rKOJ:iiV AND Ji'A Mi nil. FOR SALE t a w Uraml at Iba laa-l ra. bill afrocaty and Ua al ra m tin I'ityt ... 1 tm a. 1, ,1, - mil tail -1 linp, I,,., ir D HOORR, or "i Uraud ainl Mb tbt, RaRI Ul 1-1 RiflLK ROUTE BOB IALE A MILK .11 it . t ..I , ' ,ini ai li -i ..rv nt 77 I'. '.II v. ai'.U I'l 'l MTI IHR'I ATM. Dolt NEWARK FAUK : CENVS, So 1 1 ... 1 p t. - . - ' . 1 1 'U ... I- uAV." laava N nil It ti , I I nl ..'', A M , -l.i, P.M. 1, S I, unj . II riptSD RXOrRailON TO THE M ll'V I I 1 . . 1 , 1 - , .. ' KRAL All Tilt R . t, . preb R.i ' it 1 "b. Ian 1 .- ,1 1: , I1U1 d, WuUM P" "I, I 1 s "1. .1 I I,. ,..:, .l "' MORNING LINE FOR PEEKSKILL -riw i li. I'.A latfradai -i. i iiy, J .. 11. 'Si 1 .1 . t Ibi I 1 Paab L.' I" 't tt . '. 1 ub u lOibtia V i-vta. HmUrri "" ''''! '''"', l...., . S U llliRi II- -' ' III Kaj Fn 1 Rid VtrpiaukSi. Laiartl fttkikl'l M IM Fi M. 1 lt ni.lt til on w, Acq. ErXTBAOBDINABY FASHION MAOA la zisK. M MK DKVOKKdT'da 11 yM . r.w ..I I hlntia. Fall Nn,. vr Mom R.iv. Ffabbaii maaalAcaktly lllualraMd, rai .' lo Info. 1.11.11,111. I rlillanl un.i Loa, lull an iatlvnia, , 1 i,imn,( iha La ratal, laraai, I tapiM Mil 1 parta 1 uid tallalfa Faahlnn Mafti a, arfr kMlMd. Ik. in u.it.-tii; old tTiryabjn, MM lUI MX TWl!CT105f. Tin n ANNUAL BBBION. FRRR IRRTRuCTIOR in sriFSCE A ART. Thr Tiaaioa , ' iha CooT'l'.R ITCIOH FOR TUB ' Al VANl CJtl ST OP RVIRNCB AND ART lu- RaaiaM I. Tn. 1 tl f llovlii a. B ..m. liM iary ti.d P In-o ' OaTory aio mm itytii frarn 'AM. ittwU Id r.M . I lauMlt V ft f lu all V.l. .. t. TttK 8 HOOL OF DRRIOM Pint Won r.w 1 u il ti jar-i, im p 11, il in 11 1.. ia.,-, un la" Ik .1 . Ilo.ry M. l'i ,1 P.ttinpal awaMd by i.iin . i Mirl Irani 1 Draa'nf, Fa j . I n f 1.4. P.im M d.aui if It, fMrnrM art RRapi 'aa. a, ra i- la tM laajghatRi Ml i,,liinit...l fftt -ai aptf i t -i lh I-1-, l j ttOk) Am in t " v. ii M 8 aafy tlralttata ' I ar .-s Rrhlvh II '; i Lt 1 li I 1 o a. 1 ( n t f tka a bant, 11- FRIJM GUFRRB 01 IMITRIlCTtOS t. MOUT w ' .. .,, Ma . iv , ,1 Mi C tr .-, . Ran l WMbak.pl v. Aral ROi lllpll, A- I i a MM and IV K I D imi k. l!.s-SMiaa' R ' 1 - ,t 1 Ind Y al Mn.' I ,tiii.a,.,. .al 1,11- 1 a I n - a 1, t nd.-i I'll A ...1 it, iv , , 1 dn 1 n . rri rloabi nl i-.ln 1,1 -i 1. 1. ntfl ri l . id tn.- mn nn liu, v I ' -1 1 1 kn ,11 b 1 . Ant iui iu ao . 11. Na ara n il ,11 Iba puiftf ,11.. ..a 01 h, , la. A 1 1 . ,li i,t, idnl 11 nut 1111 ..' .1 .. d I , ivf ,. . 1 a '. ,i r.smi .1 A kf I 1 A rn and rai i-.r., . . .., tb, 118 ual RI Rayatf RVptarti ,-, siu MktM My 8aMl on Ibl f 11 lira . Irh will rripiira ' air v, ta I' Mplclift ..1 fir any .pa-if t-m i.-b. f.ul--:. l'i. n . rrd 1' 0 f 1' '.in,,, ' ft fir, I 11 i I 1' 1 v HMM , Will 11, Rfj RM C vrk Ratof v tho li a' r .1 loia" . T' M i. I -.1 1 In lli full tinraa 1 -it Iha m ttfaV ui' 8, will Mlondrn IHf fl"M M-tln o-i'.-r ' 7k; r M.. t.i 11 0 aptitr Lartap 11 ana 1.- m-au. I -lull. Tbt Bbirlriibt bt 0 ' aud W Mural I '" pi i rfi Ti day, o t iw Mh, and mo at , -il 1 In i iv In, n Wani tiki o kibo, Mk, .1 is P R The P..i', In 1 , .1 Mn i Mw ml 'l Wi I tit.bl.,.i I. tan Ml . l i A P M , il . I'.oy A ho rtannnrd WRb rafarrnca In irir njiia1IR,Mbjna ... Mdra I .--I Fui .1 ', -., 1 j, m kn-iwl MlRa 1.1 Iba 1 1 1 1 ta . 1 Rnteh' iR .ra aim'. Ron 1.1 raa nn pup; - ip)ily 1 ata Mat lual lulion , .11, trnornni dair, it,, j 1 fkraiior, iiylba ti- ait of I Fniai Iha 1. iu. i.l la f .1.1 I., I) jB Hhll RPkHl II oirtaairaa by daiij ..ii- -. . 1 A niv . .. 11 . lortiira In HOCIAL anil Ft) l.tTfCAL MftRStrB wi'l ho rla -, r, 1 -, 1 .i;.,, D . 1 1 tl 8 II 8, t i, S-11. .if lii -h Ino n... I'-ow, 1 11 .1I1 r ' ( rf. n il. ft. hwTP'Maiwisraarilnrot brad Iha IM 4 J " 1 y Iba It m of n , I. in pn 1I0 lili , 1 m a bl, li aaa an laraily MMndod wt ftaf IL rib 1 i?lka ll i, .L Alr. Ml s IIRriTT, nr.: IITnTkA 87111 s naivy. kl WK'TINO 0LA9BBS -TtTUKNTa1 Al 1 FA 1 Mr 1 . -. .. . , 1 11 ok r". io.viv, in w rl Una Hawaii M nrMfoa ' iv-kr (ilflt yawnfa IA par Wl"th or 18 laWJn Ml tlft UiiRkaf) wr'ti.ur and ar laaaaRl tin iovi-urt-t. I iMiuwuh, Inatrl'.itl.ai day ur aTonintT. autO V lal.Vi-iM.4Ra BtTMl tKRR, DUM ur vnii: in i. ii . im t i, k- I mat t .i .1 arlajii nna ia ..: Iha .k u, - i ih at F.a.pbja, ir.it baa, Tap, d'tnbura aalluwna w, ,t a irranlrd i o liipitl, ita bi ila akin. Th t Ltd ira , i'.ii M id i .il ti i ti lib II MitTaoari ill wbo 1 ir- wtoit II P o . 'i. M iu- laRlMi Fol a.'. raib In WIllUmalatrKbi al M aVailh aakwtui .1, and 81 P Kl il, ara, R, Y aMI I rftiftRiNi or tLiriicliaaT ,;..sit all MONK1 nn 'AOKAORR PO Wll DIB Bit BT BARNDRB . KTPRSBaV, IA BROADWAY, AS Til l.Y BATR III F r. b Oft1 ERNMTtNl PBRMlsSION to FORI A ID filllir. AUMV AT I ulii HF.S8 MONRDf WASl'tNOfON, AND ALL OTBI tRPOTNTB FOB HALF RVrKR. Tli' IR I ;i BIW S THR 0LDBS1 IN I BI i KITED si A.rK.t rBI UK FAT BA81 IRR AND IMIIIJI . 'li I 'MA aTKaSKS BKN7 Al F'lUM- BLT tV watll .RAINS CAN BRKNIIAORD Foil TUK I. . I a i lap, I,, ,1 'V i if il 11,1' ll.t-a-i t v, u I i. 1 1. 41 I tBAPOII I 8 I'RtR'l RED Uy A. IV KL.NSF.DY. N'i l iiv. I It. ..iy, . t . .. ! "i Uirn.tR inaM, ro D K UoMESl HAD IMPROt tn .N i ' 1 t , um . lai Hling iiuakaaai i K.t Nnar V-k, ' aim v tli . , ful ,..-. ' . Wa u ill 1 I nut ' l, ii- Ii n i ,,it NUk1 ' riauiia, Inr a) ft ant . latpt i ira .- i . iaR . MlBi Rloik .v ; May MM ' ta ' , R. Mil l. RII, Praaldwtai KtalH a Y.n-R, raa Allantii: and Vau Rirll tn araa. aafO 1111 I I Ni l ED STATES LOAN - U 7 .i lu I RMARI UY HUT MR, mi if i Off RRTI I" M SUN A ro . N . 10 Rtttttauaa I' ton, Raw Yu a. s-iavmii i tn, ihi. Purtalanl t liaakmillii a Irani Iba Rn. i aMiy ol im- ri..,- ury R Iii. i. will Iw law i i Iba Rial d.v ' .1 ha 'I ,i I, I . il III'. Ilu'v .1 KL l'i Ml .11 SUN .V 10 S in Lm i F .. '- r s h r,4.n.U, an. i dat nv .ujioi ii'.ioi , I -1 , . o, An T ...... i, Max, in In aanad nndarl I i 0 nfn n nl ,i i y IL liu. Tmaa N. lii wii' iw bMataJ Inaumai f Rfttl, tl '. v i, ..'.n'i ami .r i.i mi raalsdalad I'Jka ...ai, t .:, I liable tbre yrara ati d da, lu tie tat! r ,.' Iba il ' rui . d 'o li '.nl.. ; ' . -i Iftrrafi J Rorvn an ' -,, r.Rffta p-r aanl. war i. ,i.,, a. jo iftl acwif-aanuoll'.': i leb Inlartal la.. In. ..i La .1 fl lli o t I.N is PUR DAY OR F.VF.Ut in Nl'l.l 1 1 DOI LARS, I i Iha i ra nn-. . i- i i v t i .ih.. v.. .s Il ', '.... Uaujaaxt . li 1. 1 1 .1 i . .n-k ua tl.a tt .t'ii. a ia if Mini in, ni iniv r-t, -; cmi na mn to ilataoiiaa .. l p,.iiio. t,,r tynnul iv,-, mil-v fmra UM N aaa, s .: a rlpUu a fit wttaili Tra itury N h will Iw r alrrd'l'iil f Flftroti Oyfa fimu t a ft nf Open n i il i Rooh m afo oiatld, Bi -i,t ii Aa Iran tan bo te i in ! s i Fifty Ibiilara at it t Hind ll' ', .all . .1 II twful in ol Iba t'uRrd RraMa, itllwllntanl .'.. lldnR, Rtli. , iii na .i naa a the Out llntrd "1 IkolUff nt la paid al unvai o "i ll iMraferrrd. otar-lanlb ut tn f . i tuba, bitigi ird ime-IMrd nl t- whn'a ir .mn t nn i -iy Itrrntlfftb d iy t1ii-i-,iu.-, util.l iho atbnteaball apatd. N ptymenlu atall in Fifty ii uttiaati ba aaatpl d Inal I Ua aiaallaal KUmlurwUI i. T,i-i,-'i j N m inn la Itsued C, Li li'- nt' l u n.tvl In .In; I1 "' Inanb. a, dwra ' ' Iba ainminM an ratid, tno . -i.uial -wbbkk Iha eubaortbar wlillianani'l b) ni i- Iba .4 .-itta , m 1. 1. T vi ii- iWbauTia M ai.-va,.,l, i ll Iw laanwl tdora ai bi i ' - f. -Ha-r -,i l.i . nt. r, aarryiiif liilorrtai. aaj mail In tnab 'ft.A .IIa, i ut in oaava wba -ail Iba ..Im u 1 1 I a'.li.i-. .1. d . i-1 1 al ' ' 1,'u ' -i.'in i'i iik. To ui J N n i . I ! : "' 4"o iwyAtanla Piada ... ' n ,un t'y . Ibl ftrMi wklah will rewialn unlll liu wl du antmioi tnlwarlbad by ,, n 1 1 t-a.,-1 !: i la i -1 ih a . au J'. M 1 .-' N i4 rt i I IW tfM ill I'll a'tt'l "I l 1 ui -It 'i '. O I l llii'nl ut ,i, it don 'i i i, '.!'i. i 1. 1 a aula 'ivinpey.hi 't. ' 1 1 . i .. . i,i v (U.il i . 1 1 , ui v - al n ,-t ii-l tl trreur fnan llw ' 'Hi t A iguM In Iba ibtlt -, pay. nn.. t, 1. 1 i-n Ri t ' ""' :- " luMreM OR t-r im- , ,ni id tai wi i S'ii'ii wblt'li laiyinenMnl ii, rrl i, - i ' nfml iirtkal lu Iba mtatirtiaR Ir Ibl i aviurul -, t' ' ii ' up. i. 'iba Tirtvinry N tea laaurd iiaui "ii Ii v-t ih-uira i,-. ibaT ry will laaeui i, tha rubt i ara by nial'i u wich lAliar niotle at mat ba Ittdaauad by 1 1 am wbrn lliey Ir mtnill ll a.r u 'rf . il i i II aV . iiv : i, do ifhtifbMeuiay bailbtiuiil 'j t'-. in ti i n . -wu ,. ii Uy, Mn IMS Kl TOIll M Mo. I ' l.' ii tnni Pi i- -1 I s im t . RReu i -". IMI f I .', "Iltl. I! nl MAK Will ', . ll -v-...'0:i i i labaanaatal lataaL wa will i froMRRb. I rlbara MtllArd ilMka opoti Uia lawika t Ibbt iily, and um nl la.uk mdaa oiirailvaa furii abliuj ii I,, I lie r u i 1 .iu olll 1. Wan -..I... If doalrtli 1 11 I carllll it, nf rb.lai.il I,, Wiial'llltflmi. idfjulU ll,a ll -.i-'iiv N ira, md fia rard them lo aui wt wblreee, Rnvlianfewlll i made for the alma vbkMi M(l -': I KK "I 1.1 Mi So V A no tl Mta,4 .I,. A , I SIOllMVTDS UUSPKUTINi ! Tib 'IAS FLAMaVIIN, ii wll i"i Urn mil at, n.t i , ,n at Ci i..iin,ia, will be Ibtukfully ra vi re I in 1". It " um k I y Ilia Mi - aafO .'ll" I IFOIIMATIO.N WANTED JAMEI SI 1 i.r.. i - -'i '". by ..i tkMai ASS, alu ward Rla wavki aipi ti-at in waa nui; wnl a i ayrai who kaoa a Miyll 'iRRli 'it hluii oblbjl I - utx'oiia y dart ., Inliarmlnif hayl II 151 Radla i avv uii F I IT LBR la br.. n. i i INFORMATION WANTED Ol lOIINAND I l.l.l.A KBS.SF.Dt i It. , uy. Cork, Uwlauu 4 )wtra A nuM'ou will ba Ibaul fully to.. " I d li F ti. .i. , i ti alora. all i'141 VOID I. THOMAN DKVINE, APPRRN. Ike In ti i . if lt-adtk lutt lefl uia a lib ,.t j i ' 1 1 .iiliai, . il I ' irbid ui y one tm i , lut ", u -"i:,t. at will ad ba i-vuunkibio f,.i My i 'n it-" i. loliN RORRMAN, an mar ui I., ual daud FroM '-. lit i lyu, 1, D, Mil f'lff PENSIONS k CUBED FOR SOLDIERS I w ,.n,lvi ur diaub.ed dllriiai tna luoaant win, tiid a'., iiir tt a wld art of timaa kihad ur wu.. iu.i 11a In Ml tlie. Claim fr p., buunly laud, Ai-. I ,, I y utlv ... it.. I ALV1M W. SMITH, .a or c . bar aj I Olialham at, a i4ii34 THE OWNER OF DARK BROWN Kor lutily pill 111 I tat 1 1 Irr H. tvii.cox. Mid IMlla labia N.,a. klfaod IT' WmI 98th M, OUtoa tha III mat., ia notlAarl lo mn ,n' '' Mna, m iimaaii hit will Iw ... d . inliUR hi law, lo defray Uw .hurM of b-a kavp aofn MlM HE I. KMT t. TI FARM FOR SALE OR F.XCIIANflE - thopft prurrty lo any i an. in llial nana a ). .. -i . ; Ko; now la your ci'Auoe: "it rt autw for .' Wll! lat anld obrap, ' Tip, akrk, Aa. fatfMrl id O. W. RKLREY. IflO-tkl a Wullaine'il-rh. L. I 0017 8111 pABM, Ac., Fof7 BALK A ROME FOit ain . 1 1, ii fog, i BMKrd, TiiBrr 1 c , 01 l mlbw flora tbi i. A t.iim liteiM and 'aniwli 1 1 " aidiorlloo. Apply lo RlL.tR havkn PORT, IM It i . ... , ,, lot io .n I' .ml y '' aH 0117 PAI M FOR RALE A SMALL PAR M Of IM a raa. a a . -I bom , iiru, an I all an a i i n.v.i . ,. ... frint, h ui Iwra.atc.l ll la mi. .aim! - i ll .- Willl.JDalalreb an 1 I. ,,i ,- him. Mta, tt, ,. ,. ( Uai farrlMi aMaaa larta th .', ' 1 "'1 h.f. I j' r- Ml M rton !. f i, . , , r. brl iv, 11 and It n. kak. mMV 1,'t'It SAI.K in; XlltANOl t IIF.VU A I.: .1 ind i ,.. I ra faim uf 11 a r s a I Iba i lofi . r. p , atid f uMna ba.it In.-lud j wtk barn, l . ui , : . f ,.. , a- i ,. I, ,, ti'ti.-llr al, .-ii ..a n, li . in L I., ftni v . L Mfti i I t rd, d . irb8 8174, r. In MR. CRi llaO Ftaea, on. OhaankaraM ' aMI flat I im i IND i "i FOI IAL1 1 1 I'" 'ai t , . .1 Mory rruttiO I - av. Mat ,,l a '-, '-.'; wo'l renlorl fro I- Iy In IritMkvei I i S Hi. -i, w Ulan a i , ' n r,.,.r; ab-nld inKlt rot IMM, InqulMof N. .'niiisriANSof. tidOrernwb i, at, S V. -.14 Rm I 101 IRS .inii i.u I-, FOR BAI R -A TWO a i hi. m laa I bniuas vl. i . ,i Hi ro . r. lt.iMn,eabmldiaft fh-ra the llail m n I o: tbt a ti. , .1- it V ilea, I'n 1.4a, nwl Rf.WM n IV DITRUKI T. U.I I., lai Ll 1 fS It wii atone ejfcRii a imi Died am an l Ll amhort .1. Mil :il ui Land ami UTTS pt't sm.v PBBT baaPi in Un kovi Mai UM bap I ,,f wn. rail rna-lf. Fat ! f ; A if li-rti.v and tar 'iMilhy. lu ,'i i. I r F. UIUTZ, 11 itCl r at, N , V k. an 80 4w i JOTI roR BAIaR ( UK tr ir.V1LI.AOR a oa, 1. 1 oi.ii i - :,. rt, m ad luM, it al,,l In a rety I i allliy I'-ali .n u i I .o L i,. la Ui ,' Rm i, .ui. an r, da Irl nt me ,lji I : alao M m r:n..ii . Aly M M A kn tt. B. V, II MILL raOPKBTY FOB SALE COM IVI i I of all al ttUbj an tn 1 i I .1 i mi l, a dwelhiiA I u-oa, t-i ftrMof M-nl, - t-uio I on tt II, kanaauk il ar, M m ve from N Y. .1 I inii:. Iftia , '. d, bMwaaa Byjuaaan md I. R. V. Mlf 8148 1 M ''TTRY ttKD FOIl St'.K ItkUr. I il, a toran ineraRMoiil that Mind AT wind k Uaa i in,. TheMtenaif! r u,iry Vvi. I Mtad a ,i .ui it -i .i. a fi m itiitini.fo My, naai a h ir-o i.,,ii vl ii. iha ii ivi Inpn jd iHRaWan-lwwd, i. flerrrlAw MM .1 li e bit pHel ,r RaukM, Tka ..bi. laliaieal eoubatne iiit, .u-:oa of R8id.wRh Aua paw -.ni nd tf alirait Liatif ra Ibrae vr lit Ratal IrajM iwu aimy .luelitiif. Ra I" MJ I ataat auia iniii al.du.K BtftRtO fowbk al.il iiiiif. lartllll f iinlivuioi ta. i i, I . A . with :i fllun-r.., nf anni In M,a i-iul. Tka arltrda M eteltakwl by a nltM uii1 ti n, o i li ran feel ' ownri'a iv aw uraalbn, .mlmi - , i Ataith Awitlca, Fttll pannu iiagtrrtil.; irVliMalua Oi M R Bta 'i.u' p o . lo, i in.. iv. m.i. -.ii ai a TO I.IM. A PAicTWNrd TO LET SRVBBAL i V nn'i ii ti tm. i tM. mi iln i K tl I tiMtftWI fO bt ft M S I tl. hi. iio-l l i H v. i Hi il RV 11; 4lftJ 1 ftW Nr H, ft. teaftt Al I I ' . r ' A p .1 Ural ifVl lld-l 'it'. Bt, II r I -4 Wl a!' tl'ilal A r.KTMKNT TO LET NH K vr.VUT tm tlM I .. ' s I ' ri i (ii, if ft. l od. )t : Ro, '. I l.i. I ii. li ii l.'i t Bt. ; N . 1 Mt Tii-t'1 lift, 9 I laid .itr, i. , K Mlh M. a p- i ivi i irtol - ii Lgi l?! V.. Will it, .1 .oni'. J K M.l iX, -I I 1 1 1 t.-. r.ui MBKTfl ii LET in It iKDSOXI l V t i k lim.Blt. I'.li Ii mIiistH, W iiliwMi "'lira; .1 i .. liTrt I) Ft. I It-l, '"' It'liaJ ' ""'lal . IdtrM IIM lit All III i MMV . Wttott HI . Bftl ft 00 . ! I 1 1' bOIMB, Wh ftrli Ittd t.l r ; rnl IS. M'H if .. ii yi ini iii. k ii-rt, 'ii. N i.Rtvlli n il ill, bLi. Mil i.M -ni j KM HOV9U I" l l i ;." Month W , i I. i8j.. -an. .mi i. .Lndl-'i. t .1 '..r 1 "i I tift Ti till ' i ilv r uin i,, , .inii lf .,rt tt. ' tn I. il' i'f w ti k t r in H i" t 1 I'l'lTj li''ii!i i o u ,!. .ii i. mivtali pofttftfti i'i v 11 IttBtll lint '. ;ii. ' I .il, ni.V UOUtM si)';K TO laJCt -MVS erl Tt ih . t lltl 1M . M-d I ! t ' I A. It I l pfti il Iwiftil tBtiliii r In il. i (IM d ai n a. fH . Iv '..i Ut ii.i', mIs.i ipiiislfil r-N Ktirl lfli Hinii l lit, m in llUiiortMs old Mn. W JtMi viiA LiW Mtl Ml.tl i;N Y RTOUK T4 LIT OR POttALK - I ) it t i i I 'i-i- t i, tk in Ftj .in-, :..f i tm , I' Hull' Hi C ftri It iv,, f.lli h-'iltdj ' ,.rtl. ! K litdii OVft H" Wu. Mn -M.I K.n.MS 'lu 1 l.i A I i iiMSUI.W IMOM, III A I ' ' loOByllt.1 . 't tli ll Aillit. it UMtr.L -I l fins) b lb Am'" vl, ui N '. 1. MbJI fc'ltUI L.TOBK TO IaJCT THE RTORK 66 CRNTRE ' -I, ur, i.i'i.iii-.i tut a itwRiift-ltir m u im. A - j y "ti I it- ptuOin ftBli at Hltllll. t'AiiM KANil li WITHIN 60 MiLKSOr tl v ly, " ftBakakawR 'or l:nu nroil f i ait . i Brwdllfn. li iuiiu f... ait., uia a. ... ti. W R' I. IRY, i ' Or,..! at.. Wtl lanaburfi . '"l'. JtWfiv- l.-i UNI 1 1 UK -WANTED TO HIRE run I itirnliure auiS li lb mMb miorltUlj i iota, aud ladnaaat larta baiageila oa I i . Ieaht.ua. A.l.nva taaliua '. F i H . H il Hn. oib.o. HOBS IS H0BSE9 HOB9BS- I to uoratw waiilrd iMBjaillMe'yi A p. Urubira ip , pi the atilwerllwri el the t tl '. i I A. s. CHAR ni.,. i .... ,i .... . I4J PHILIP OOFRLAMII, li I BOX WANTED- V LA ROE ICE BOX, A BlHablt fm u rut hot1, aboii prtoe ntuM iw I 8, Al l ly ul i .'.I Waahll ,A t, .: ,!., tlaiva 0 u -I i pbar. Mfllt wi wii n m' IHNES W iNTKD FOR Ootab Win', .v Wila. .i.'a '-.. atl will w ewer), and firtwi r a BakM'a, AddiaM tl. D , tn ttf Prwl Otv. v, MtlngwbMI u,j way ba Men, , i, ,.. i,, i ii . Put i.i .t. iiti, i, Maatpwi auiip peal bnXM d i rat lad aa ava, all PbM HI 1-8111,1, eVa. 1,'IHST HIIIP FOR LONDON 'til.' I'm--' by lllb s 1 1. T n . i i - . i thlp HI'V frakrLin, t pi Ki 1 it nr. liipiy -ii di, ii Im orltoa ' llloMI'soss 11 a k rit, I. ' -. IV. i. ' - -i I'llR HK mk.w VQK K tS'.;, KATI'RDAT MOKNINO. 8I.PI'. II, IHtH. MJNIM'l Kit ALMA'. A J. am ! .-,. fi a RaM af Pi- B WW' H.t. ll,, ft 40 1 111 I 17 t I tt Ml . , I. 'if.. 8 17 8 I 8 ," l'i I 'u 8 j-,t. ii,, s 4-i n nt I im Iwu ! I N A NCI AL, BO. RLW tOnJt, Fl ' . 8' I Ti o St. , k BMrkM t ' .a ...war b) 1 tn '. i-er ami. thati the beat aaiut of yaalarilay, cn ill apt vi-i i.n.vtii i a n t it oo, TkaaR MR aRRBl III ilMtiaRtl .-.-! ilv ..in. ', kl i vr i oni. p, utolndlag Tr i lurytpei aaM uf Ilea, i aM aokM ara tranfad by Lmportara, balag Ut ia,iy lMU8 IbM ia a. . ah a for i u.i in ii tiMwqM8aa, li tbt , a aipooa and l . ,t. ii I -i , ' IMlla lu IwpiaM M Wtit) far Midi I Iba fi itv Moeta l.oalnata wm Ami H I-n , w lit. 1' war i i, Ml880RlMj palt'l OR tl .W ai j.ra ,- ipa Dfantinfavufabla raaall Iw tn eutfutfriuviii , i Do ill 'tie lief' io l.vi nifl ,n, whtefc. the itkttialcUM in Iha otonnng paiwra left In nine Intili ai ti RiitjiTianuij railMM ara very iptUt to lay, The irmnn'l An Traaaury Bjolfa ,eiy uatur- , t i':a , IT in pr. Niiti -n I.. I, e ii ...rtitao . i tgeuii.a IbroUfkoUl ba Ufal SUti, aa thoae Irtaal aitenla du . r rry thing loaevuri- Iba cuuuniatiun llowaU by ibi leiltlaly of II a Trraaiity. ThR ww 'IBM fMRR tl-' ouifdry ait) of M m at bMrii.g cbaraiMr. Ti e nioiioy BtrkM f tftd II y win ur-. ami Mil I. .ma are aitam May at I pMeVat I'll"' Utdu Alii , nly pitAM HARIRI MR 'inanl at fa r foul. ri , v., haaga ,, mkei '-,r Atlurday'8 i' abatdj . ., . l,,ii.l..ii MHt1 -ktrka 8ud onay .' Pari .1 "i.s aaVJTJI. I'l.o tnlMtltaM ' He Iiwtiuiy italei Uy wa- M fnilnWa I mai .o.e.1'" '!? r,; t, tatyn w la .!,SS'!i. ! f.-ul Uai.ee iSlTAMl M III 111 lltl i n II I mMp! ota lARAMM fm TnM. anry u.taa, nf wi.i.b I.M.TI wore from Ih , n.ka. Tiv i ilMon UottMRlMtoah M,tRM in 0 n .ant. Tioaaury n Im for dtiliM. Tka ChemlllJ Huik baa declared lu iiantl .piai. li i ly l,i ii, iii . .f 6 ,i-r . i nl , payahl nn lu lal Oil and Ilia liull'a ll l Hank iu utual dividend uf 4 pt r caul a iwyaUe vu U IM "1 Otl. natL RTOCR irXftnABOF. tli.M aTrTW RftAftB; L-R. aa. air, kiitf - mint m, mm l'-nO.RIe.li.epK'M )0 TLVTM Inyo u.R. la, M. . I7k in Fn-.n. Ooai;.'.: vT 7lfl. t H Ra, '74 .T Wil f, IV 1 M A M t'o do Mi-, ton aa ' Mf !;ai T .. ti 1 lie) d.. ..'.''; ni ivni) Tt.v I a.o. , too N Y. On. A ... nS ItAtn III. Oan. B, M M Mn A, ,..aaM TlM lW Li RliT. Rl. M Im do faalln.fai tH tM do TIM lam ve. At ft i't at fat I,. . . . '3 r. t. .ft Pr R fat" -iiTiu tvin.l' "' II t Rr R M 18-aa) k0 tt 4.1', lun do aim kf .' do . . ik 9 Pnntr... A ..UR v I HAHVJ 47 l'tt tea . C .L.laM llf t F. a !! M....IM 1 '.' ' It'. M ... t ft . - . . af tf 4 (i B Y ' P tnoia; m 4., aMM 8 11 1: ,f.b vt on dn r (to aj 1 i'M ffi nt Ca AT I V'd 1 1 hp'' 1 1 A. ... .... 'V til- -i dn tS$ I.l 4 I 8 H'ltt Ii.i do ,. .IM I ' A V .'II AMI Ctrl A B. I..., ttm In s 1 . - bi . Lo r 44 i. 1 - .! . . r 1 ft ,w a ' i it 1 II M. A P. At 0.. M l'i N Jttwy R .. Ill R of. P'.ARD. . t A. 1' rf9.': M P.v'.ft RT. B... M - 1 I. la, 'It., Rf'jkJ II ilu tf onn I' R. fa l'i ' tf oil. fix I'. Mn - rt- . . ci i '"1 dn Tij Mn - 1 " una R M im) Dm. at 1: I. ... V .) C.a ATol Ik) RTOPK IT.I 'TI ITIOMR. T ia lal ia la dat bf i.impiioo of Iba t1rM MM I anma MM Akf lea ai..w rajntriraw. f 8 At, It, r,;. v I r it Train, la, kper a 1 V- Mo. la V P.. 1 una 1: I ,. Ve. ft H DM. A Chi R. 1 .. Pa-Ac M. R. ...IK .. B.Y. Can. ft... K .. I' ' R K a. II I. Rt M... V .. Qbt. A th B. . kj .. Chk I 11 8, tj J IPlBFSfTIfTM tRRRTR. MRM Yota. I ri Uy. Rap! M. Aanwi Are .ruin and l.,ly. with aalae of M MM ,t f - ft tor P ta 11. I P. aria. iu., 1 nim Pin nierbM fnr BMM Md eraetatw Fl til i. llrturr. and pi ma ,ro . , o iM ht(l,er, wBk tatall wi, t 'y ifo'inir. .el fair in-filryk-r evpnrfj ' llial. ma trade 11 a a 1 a .1 ii tl.rawi l.hle M RR, IBIkftfoi parAna RkaM 1 -..' aan an for a tra RMM . 1 1 ---a. M Ml . it -it, a It huran, lintlaaM 0 1, . Iowa, an 1 Rtd V .'aav'. ho f aalr ilo, lat- li il n. -turili it brandeof 1 hoop O doat tM DM Tn. ai.,1 Ira 1 -a: I. ,,' ,1,,. M ft TaBO fat. S. ,t a. n Fit Al It ! 1,0. and Arm. with aalaa of IM lil, il f. lR8 TA . m ..' hi ;n,.l ttn,la at 1111 re io ,8 r. r Brandy wlna I t"Mt wt AM kiwi tin' Rri Pcteiaiairf City ; 7ekj far Rni aaf l I uy. i .uai' ni I ,-. ,' qtl lal a ahaile 8, near. IU ,,- - 4a ut 4:aA4is f-.r i i .iftiaa. and Al I ia I '41 fl ir r a r.naie of etl-a branda. Itv. i . r I dnl '.-I un '.'.,-'. w'l'i atnall aalaa il I: ., ut i ;., t,,r Ilia i area of Ana ami iiipardne. Cure aaaal . 8jnRf, and amuinl y um.liaaaeR. .v t. i. .... .1 .' 7BI ft; Hran lywlue RR T ptUM ha-ii , A. IV o.i U a, ir , . and ! 1. r h.va alrenral fully R 1 I .oil-per buebnli wllh a i r-i I t aond raiaiaeea lull K fir i.f ii aai. nt IM.0M baa, Inoludlaty Blla atikra oful al t 188)1 18 rory rh... e wlatar ..I B'aeleni l If w uv ohki al 1 JR. aad - i 10 Koi.tu. ky al tl MM I 8. It.. I . ft I in i '.. a -' a, in . ..lily. Rarbty Mara 1 .-.it . utiual. Dtla I i' i in , I, rate , , - . 1 ,,f at fteltwaia imi Poi.i.aytrijiie : 84 ti ' " ' " 1'"'- ' "at i' - 'i- -i or l,"al vl ,'o.ior, with aalao - i-n ia. i u . t ', . i waalii ii i fVkaftV. T.iadaa nrttp rt and tl..-k aue Irarla. II tt i, r ,,,,i, i. i i .1 m it., I f.n 1 ai raarta a in , ii i ti i nnveinnwtil aerottal aalee ara aaaa Ii v al fiMft ifi h r ahl. ltn and retail k4a. Pain i 'ni lull ao.l tiiara ta very liltta i. raw ii" . ate ! I ' a t i i ftft Mr m - . ana I Ibett' ' F Real -luiet, wttlt a -i I' ... Fm I il I, try Man i i ... - i . n . im v . I'.i ftt'iatu an for ta . ii i IV . a I III Nl ' r antra Maae. Beef Ilil t t ind if i i .fad, li-i ,,n la dull. i'.i Ma. Ii lul fb for 1 1 vita, aid I At ., i - s ..ii oera, i.v 1 1 i,. .i-l and in fair .. ,. , r I 11 ka uid hl.la at RMIoAM s i, I prfa o tti-alein. H8d '".v RRD hnkw. tlARIBH III FBI I IIIBMBB CI V ARV-D. I RAMRMIYR laladin, Ruwakl Rh pRka. jwaa, I Oily nl Mam i oator. Ua canw, n - '.., ilettkral I i: .tl.., pi ' t'a , - ....-un, UaWhUr;, Kaa- I I fn. 'i.i' - Daa bi Ware i.. i.,. fjm BtR RfAMRi li M I ll) A.I . Tafb Ai.li.aip. 7.,-roifa A C'H I ttuili . Pllroar , f, r Anlaetp lite li-i.', BMM In i Moore Lot U - tlilnaafl m ,-, at lb i Bl fi.r BaVRMta 0 ,m Lulu n. HA HR s N H OaMcit, FirniMM tui Barladaaa, " . ,1 i ' 1 . ' i R , ,- . It in ri nn Wm dtpiod it Dbini A i Duablrk, Riutnea. A 1 Mi ,ii., tl ird, Beiui'ida, T V it. y li I,. IPrl Parr. Rt .1 ,ln. N R, D B UaM' I; h ... BetitAd II t , . T A Rua- l. IL if( I "' F ., ak, BrinrkaM eVonrtl ,i ., . , Vblotbti Ukika, Hirl adoae, ItakldM 1 ii i 0 ii- an j-., , I ,, a-r, Mranlibt, JAM S it I. .V Co. si BOORRRfl i -l ii, BkaMoa, Mnlaaak, R R P lull A I . .1 W I ik I ll, tViil anu Raa Juan d-'Ni., l' Im and. 1 W In un, Davie Fail Riret. ,.ai., I R ,,iLea for Riark rt, uaafar. I latam. , 8 .. Nr. HavrOi I. D Mlam anl L Cuuroh. tVa ' " Baltln ra Vau Brutl A Siitiht J tt la i Fiaila lata' Ira tn i p -t- CalwJI, . w D.-iuj a Iraats f.. v. La KocKalla M l.n-nau AC, i ll.li - NF Bakoi A Daytcai tpaya li Wa) ii,'.... da i llrvtt Mai Oat III., IIa Rial i ftiutrt K.val Mott. - i RRaiii ,, i. ,. ,- yi, ta, Avery, frr akle tuaaloi K WO ird ar, It urna KaMt, I'-iker " i ,, w,,,ii., Ceawell, N i-nt, u a ' i . R a . I . -I Mn, ,, s nyajon A C appt . . i i. . H li m ii. ll.. i .x ii, .h'. s ii at Co. . I , ii ii'k l :. i ., n -in Una iw i . in,..--, LBm uy, ARRIVED. Ri KAMyi'iPR P. -ni-,, V niiif. Pfridanra wttk t d. i- Ii K Uy nnai 0 tka, Oiowall, I' -lt.aui. wltb mdaa a II it lli. in- all AC. A'i Ir, j i,n, rb.adoplua, with indea Mat R B I ' a 11, I 8. n PI .Ta inlphia, willi BtMlM Lattaw A Kir.' -al, nk. v , A aMarn tranapiri akasatk VWRR - at a In ladbiat, ..i, i', It -,.- ,1 S Irajaajpott I.Ta' vuL Alaxan -1 i , 1 -, buura, with - a I C itnl vr'aud Oaal .i d Ir, i. C . 8IIIPS AaM. rln Rradlfb, I. rrrpr. Au 8B. Ill tai t r rnetlut Orbinall rUtwneni-ea ii. v i.tiu v uiuiu lu lie bkraike, aiaiw thaw k ...lima. S., Ill al 40 II, liraa M ,i ii lli Ml, r CI III K li ..ii, ,,i , . : i. i-n Ruvl .iVI,nt:i -. w . ,,f -,,-i-it.aat and i. tta .nl. Vt an , lad aha had erf wai. , In the bold and tl n -g Iwdly k , Bbl I -plai, QrtJ and . r-w, et-il Aw tha , ti ly of paaaluy teaMhh Ml bar or Ara, ToaRRB i i. -.;,: n Iba fdrbtua . u' tl.a 1Mb. Rhw ii. un in a ran tvi wm uWBAkl and partly Ineur. d M tn. kaptali PtKkS III, Duo, M -mill. Au 11, witb. f.. I Mail 'I Ira a f j Left, tart Ably s- I, Aitry, tor Svw York M 11 dayf tub maa, -nil "iaa i aa 'a a. .1. .1 ny C d ileam frlnw Ruat in.!' I C ra In. ni t. : ,. Rla Janeiro ftB ,:'. i.. tm ch, Matm at at WatTaM. Ail( in, , . in 11 f, art ii i.., aiw Ur Bblp Rawina. ateer- , s I AM " n, Mumlay, Puerlo Carwlki Rapt Mb. , iha.Uv-11 Ii. i A H Lvfl, I iikt Wbiu Wlna Iii,,- i ' P.- Ukil pbia. In tail Jept Muj 1 , a it til, A la .. fi m Nv v Rprb for Mara- . da , rt . ;"-'iv , lli Haul, 'root I . New Ynr't, Mlled Svi't L Ilea btan i Hare.1 la, lb Ual I uortuori n.ld. ' . I ... i . Dutch, II .. k, fa Ikaktaw -.',, t li i .. .- , I, Jm In , . ., -t-ua. i ... I Md a i-i,! tan,. ' ' i' .-. i.-.le paMtge. Mot reataM la pott, 0U0OMRRR W HUi tavy. aV l rrertdaKaa i d y., i ui. mdaa, A I... Ki K- ' r, BoMm I dr.ya, wdee. ov... v, llii F wv liinr, St kim. N wdh. ill , . i' ,1 l- ftaltuiua-a . Pa-ai'i-a 8ui.lt , N rwalk in '.evlbwl. Mi.i'., Obajuti TrtMoB, with imlw. Am t Maria, Uardlck, liak R.rer i.i i ., . in , ipaoed iu 11 Dv u -i.luva A Bo. W I.L Ph. y U'a" I " '- T7. 1. veuxi Brbj D gbk S wkkh RMMk MRBA iu P- ual tr llo. h O'aVbJ y .. :diaM. Ku hard II a -.. it It. vi. in bai R, Wi n II k, Ralll i Ahi IbpotL MlM Rfc r. u P danoal dura, i--L . i . o, 1- nod b BHekv- " ' . ., i i ' t, F..U R rer. Maud M p tabell purl. II b Itei'-ti I -I iy,, w lb lumbar, kaataal I., Svaal k N I. I . , Ui bll Hal, s ,. -.,1 IwllaM. Vl' li CartpU Mii.wa. Prur.daiioa i daya. 1 u, ,i,l tl, liuida a.lh, Maw Uaeao, Uttylaii ". M "" Ne.v Ln.i a, .al. It, i Li I, Lincoln, Tamilou 'i .l ija, naikt. W 1. li.ivl.-i:, RDOW, New Uivrii, ballaal. ArvuK. 0 eajraU, R..Uieivt, MlkkMi RLOOP K Rpratpio, O'l.la, rN-oTbuaaa. naAbk SAILED. aidpa.lai L B..k'i'k for U rre: kUnckaetar irar Uvtla,l: Bnutbaiulk u, fir Wnudon. Rarhe Oav ulla, fc1 BaVbldOMI Maty, for Ray Wool; Tirraw, far Po.i l, R Ki Dinu.itaedAerMMk. for RnM ta un, Qi .on, fm Liar.ni. -Biiiia Remual Ltndaaar. Qnaonat an Ra liu Bvuipl . Munaanll 8r tatlM Oninpiril, luaaia, lua 8i .laim libaiutdon. Ma MarwillMi AwMueln, Cadla.- u.'bre Maty 4k Roan, , y. , bailiv. If, Aa ., Rr aKiunabiV paladin, to- RtchtQ l8Raa

Other newspapers of the same day