Newspaper of True American, November 2, 1838, Page 1

Newspaper of True American dated November 2, 1838 Page 1
Text content (automatically generated)

NI 'WV OIU..ANS FIIlUD[)AY MORItNING, NOVEIMBIER 3, I8.,. Vo..-V1 io J194 iI +'ri ptii I I will hl di-cnlIl.. li n e' l .' 1 11ti II , lrr ,in n erttln i. In c iIa of di .,ýl iiin i·o( )II . ioY li . 10tl I1II- G )e iariP ta In ;t o " iovI.:. LLo ()t' ': y Div; n, lIuovi li:II.Lu l :'Sire: Itrlitlriiil- - 11''i dolllill liri1lliP!I f lrtpn III( SI ns^rt It, ,it I It sill, 1 It I! .vit. " f, Y 1Iu'1 c ll In tilt on, all nliv Iitnri t alo".rsl n tr 11 0'1 o i;;i1 it 11 , ti·ulol t iI will 'h7f 777irg, 3 77a.an " tll R u9tig xr li mits, E lunnra IIIn ULlh;'ll'lll' l 11(· 1 r11 uilllr- t;,! pnlrltn n!. ititiss i, fifty 11 ill. rl ill liss 1liih only, wll yllIIU 7777777it for b 7t 7 7777' ";. 77 9ltn ttt t~s O u r n, orlr 5, ilI arinl en l :1 nl. tn altv ntioi. ' of te, li ni-lilJ to llliiell no rlprty ii1. 1 aril; of pugeuf` `rs, bo. fits, h55. &v. will h \hur: 'v tn o dollar per s 'Iu1*I, . Ili Lisa first in, -I li, I) Iull lljp - of id wilier, $ inn t itssl l le, s all h ; ob oe ed +u le, I end u dnnollcnlco t , A de-lwd~ddUllit r t' orI, ul lv ' r'l wll h nr tovltil 1 ro on gales o'' r trite, onols Ii' l o sit Iinul l ·ililll ,11 . sib( an 11, ! ,lpar Bent. n 'ittl l:-; sL n uluw:. lllp erc'. illolll.LII Il· In 7f Ilse llhrcri l"li ln~i Ili7 7 e_;II, .'n I·' i w11I i ttsll .' ionws `; t'n ttn sltt,:,i r , ,,l> C . Is .wil !(l \ovi~ rllr, ler, not;lie lir(ln; t l il, tril Il uh~ te dow onh it 11 IhI!I.I"Ii II1' o li n .. II'* I v . NoII itllvcrtis^'L `sits of basil. r·i( lilip lll- will Ii' Illlillislir I 'a a ,v raw?:1II', nuln:+ p il 11 h In':II1( Slows to ni 1·e111··- 1, r ,xavwnt ;1 rinlrd fr n rl p lls lr p" + 11 n 01111 T h en res wt, ut or p lus s of i d -"lli- I ud vert·in se 21n, od$151 n ois !W'lncs 777777 7',77al i7,, 777777-77 77.77 .777 777 777 777II li"a. t tl 1w leI "1 :,,·i,. \Ifl j llv i"`vsII:II·Ir 3i·177770t77 711.71. 7n77ah7.' 77 '777 '77 7777777 777" M i r e e . . .. t o 1 ,1 c Ie n ,i n n th a il, I: nr 7', .7o' p:o~g~ 7,n '. i777 7777'l 7777lli. m oth p i 1:il1i11 o r month 1I: Ili I I tfoi halh ld, I 7777 77777777777777777777777~II 7 . ,,7 ' 77777r 1:17777777. 777777.7 .1. Ii , ,-,YI)N ,i, 1 q .11111'. dill 1 11 '7<~·· ·· ' 7· 7 77 777i ~~·· 77777777777777 .' "; '7':' '7' 777 7 '777\ 7777777777777'77777777'1111 .(>7' 7777.7 7 II. IS', r,:"'s /'revs.-\\ e, illo" I· 11a 1I·=i. ·111,!1· -· 1 ill ý" s' ~i·l. 7y 1) t'7ur. r1 n l 777 f7r777.777.77 777liruhll In liP \ u -( I1ncl. Iv 1:1 1n 1 tn 1·1· 11·:1 1!· shun ' 1 n find+ . I11 .ote= us, n llmaeispo t '111 511111;I.1; i I' (I.N 111:\" 4I' 1'10 , fi k 1~i,"i o'7( /77777777777 ''7' 77777 n 77l7hi ii77777 7777777777 "'i I rI;' ! ol 7.77.7 77777 77777777777> .77.7)7.7 7777'7 3t 7'.i 777 77se 7~l",h h ih- i"1h+'o L~r. ." i .' 11: loil1.i - 11 Y77l'7,lr in~ - ere1 asih~~~~~ 7h' 717t,.r.....i ,sti" ril .7 o II,- 77777 -' I/I 777'.7'7~, *77I7.'77 o eN ~o1 I~i"o i` PolN 77.777 7 7.77 1 7 ." l.i"I ýI111 01 i: 7777 i 777oIý~ ol I.ý" :+ ,11 li l"I n . : 77777 77777777 77/o 7h 7 77e h`tr I.I. 1 ) o.U /777777777777777-777777777".' o 7 is77777777777 o~i,' 1 777777777.77777777777 77 7777777777 7717: i '.1~I.' 7777~i.. lot .fir, 7'I' . - 77177777t77'7e777777 t7l7777or. otth no1 ?e777'77 '7 C 777777777777 le 1,r1 i .I .. . 777'li 71 "l , ,' , - e1," . 1:771 f7r7d777 N r77. t7771 " "I 'Il b 71 7777777!7 "~ ~ ~ ~ ~~ ~7 77i 1' ' \Ii1I"I 777777 ' fý'1 ''i . ' 777777i7i"7 " ~ ~ ~ 7777 Vol 7.7 7' 77 1101 11 tlirll+.r ~ ~ ~ .7.7/7 71 , 7N,1. I1 -I Il 1I \' li'; I:.'.N 11,11!.,1 1'111 \ I".. 1111' .·LI`,f 1.l. II1I ý!1\lll.i f.i i i i II NI, III' 1"~t U Ii' '" Ihr \V h 11 ýolod 1 r, ,t i· - l ' I' e - iii .1 ,1,, ."ýt- 1; ,or Jil , 1)1)11 . 911) to t I,. - iii ~" .hr I , - -on. .\ -!li /1·1 ,- boll t1 0001, II '''' 1o ll' of +o~ II /il:·' oo~ 1,. I .,","~ I 1;k1 I·IIdlllll u n oo. i -'~o a;11·.1 I 7 ~ ii fo ll of tlt " 1>f ".1 ,1 1!v, for '' 1'., i-11.II A It 11· lit l III) t, 11t -l IiLt ( road It,,= I, """~ co rl r", "t 'ý I , ,<-i", I· I . tý t . ,," . (·rioI.I.L n., ,i 7,11: r-rrli·-l, ,b1 It uo~j l v i t lot, ·. 1 1111 )1.:1 · 1(· 11. Aor I. IL iv I'"' V iby ,br,' 1i .o l fillil n1111 t )IIIV VI ' Ill" --L I I" illi i \ V I 'llli \ . i .t. li o n of d at dII o, , I ool y r. 1 , ( ti o,-L s'' : II '''''I''''' I II'" A a I niu o l'I ' .vIt I V I '' ' I , I ,', "d (II''' 'II. I ti ' II faye b. "'. :to, ",l~ I., n 1." ,o.'I.I ' +-LI L '''/ L w all to I , i1, -,d t i * IIly o,;, e ' '''ll iro 1 f' tiro ,ooti t-I-Ir., t: d prinllil i~t+ It il;I:i 11'i 1 ·I jlV 'IIroo i1, 'co'n ~-tI,' 'o"Id ol3rIV Iv i\lojll. \.ll. ot. r \. :l'i \Y i t, r filit', Ir. of lplI.io-, Call *Ihoont' oIJIIII 'll- h t - of .I . I, 11 in It of Solt ni tll.1 i It' 'I . 'I V .1.1 I, I VI ' L' : ' the - ^ I I I ' -" i * a liIvii o,- of I* V+ d l,, Vit r. o II IVIVI I io I rt by IIII\ II,,· lie ii a'.1riioli.+oor dilenr- of*[ lo tkt it rr1n·ady m! potent or ili,"nrioo ,:, ý, br tiod I'Iisiso UI'ILbol,ýx hv b e II V IIV e n 'I II I X s i l t I p' io 'IV Illll V VIII V crI l b , Sof I 'l. I'lII. , I w' III III iIV I"i .'II' LII I Ihi ia ' lxn 1h1 VVVI ofl iii VV,"IV IVIV,,b-t'1 ,. IIIIII' i- 1", 0 'l t 'ol 'I f . P -rol , 11w , (X V III o IVi 'I' lV 'IV I , iles) in for i "lr."il o of Dole: of:, I I :4 h.- )\11( In~I 1\ t" - lI VII: ITll~' o;izil ly ~· it Ittwls tvttt' oret ro~ i'le t", Vi t I b'IIV'fiIpX,' .\ 111'1,1l,.cv I" ' jI' lri, lil "'dINorr & I' 1I ri i tlr v, of 11 li " itrl P 1 IIir1 \,tnorryof Cljl ll o00 ( , L , ~ ,.1, .:lrtiil i ~n ly - pe Fr;ý,rool na~oi t *, Fo ot I~. t II, tir fort, t lie t" iii ioo lost %d, r , l o , e of b' tilt ttri, I°. ; !. o', 1 I, lie, irtIy of tiiiiil his t 'l ,k"t 1 te ou orr b, 1"^IIlin-rv i1~t, :,it ;I ro I'll of o i,1l tot , t' ,o vrol , of )lo, n-1.l ow ei· ooo l, *-t i 1,,!-r " y\'.L -,. 1 1,1OBWa`1l" ýý, ; )Q<, S I": i ..;.'.tIt t l h ir f r 1ish ing ll. ' '11 ,tj -bo se y 4" N ). 4i (:., t r ,:, ht' . :t rt \' ofs h ,l ', ) , 3 1af1 N:l leN:rthll, uL1g aldi' o ns I their 'lock of 'I'i. a1 . i .nUianu len. l I , :,lo ; tt!11 I :, i h.l.s, \ h1111 Ic,. I till Iar,!klh, "t1 h11:' iv to 10 f+und ll im III',, I . i l'll.st - 1; .h noat knlown; en ;i~ti.o of ` Fi3 .VF. t W,1Rl4. 11 (Joie m1111t tea rles; pitlr s, r waitrHs, caot r,i:(" eny'l, i I ticks, ept , tu bl4ers and goblets; nble' and !.,.' I foks; t:h)le, deset :and teh spnoos; larrow adI'...l , o r ,1ou spoo).s.; suga ' toIgs; s aW) t snuce w) at siu illy ) lit. ; I'.ll r, fruitI, p1 hlingn.. el ilsi kni. ..4 p11 ekl . .o"i lh,'v1 t ' si5 ,,.1 w'a , is umdlienmt gun.tl ' Wo' o" its s.t1(L1ior1 i 1I'.:V :EI) "-t'A1ARI OlF Sl1t+FI"+ IELl'i ) A ,:') 111 It-R .IINGHM.1. 1:e at coffe , tu+ill e' stte; catse++P,% ligllt+r 5 t Co - L Seyi:l st.ol qs; sII.upel, tol dlelblr .':t9 Al'IM E 1"._ges it lllnir ror 'pl,.t1lc: x, lio enltl' of the 1. iln ler of s 4I,'lr . t \ r u.L ll nlto oblrnn [ , fr1 om t It 13 il ihehv; 11",u : t11. 11n1 vegei:, t e dishes; ri , i .','' e: ,, it brad h,-kcts; akl.'.Ilr r stood lO! . :lll ,·e Iil!·:il i I'I mulles+ti c,1I irY ks; tine urnoZII 'a rs; otti lIr ; I ' ~I. n I la : III fl tph lu h oast ra4es, 4 . e. I.. SIV'l.1eI 4()4 4 I'H 4 '44 1'.11:1: .gIs ton;, AN N 4F11 14 V. ..ll , chees, iand ktnil'l t ." I. tr ul'iglt pl.ate . I·ntels; ,rice, suIg.wI :IId ca t hosles; pt lfrin.. asesI i + . i L I, I.. 1,1 n bl~es in nes 11',,e k ,1,11; :.rneo :al o( rich iI l'or s,, s4 4h4l, etc. ,IA l '. A n4 4 '. t n.4 .>i.e 1.4l'. 4 4l ' 4r 444 ':44r:4 1.4 ti, 4 +4 .4' t 1!4 : ailn , Lo 11 411, t ri l r l "i !' ctl 4 14'1 4n'4 l,,nl 1 ank )ly , ro ' I, wt 6lain ad with gha ss 4 'i<1,, ; Vl rt 4i'Nl Igl 444),4(l 44;I)Bi'4IS 4 A Th-44,4,d cal 5 m b,1 l.o brnZe4:.. nd4 n i4 4 ' a'4n4l4.l4Si. IC, II'NA 44\'I ' A 444 lI'r4 ' l' IAI . 11,g,51 h :.'1:` fi4,'r. t1I4, e. hnd,.Ii,'' s or I4st 'e4 l, , 4o, 15, l..,4 4 4=1, . , 4I.ghs , .',.,,.} I4.'rl' l ;ant gill Gr ian n ,It v w s, ,lw i_ 1 14 8 6511 ; RH:d· 1:1. :!:, Im0 lam 4wi .4lll'1,.',", e' .; 1;i m kil4h, hl s; i S, - I rv , h",1h'4 i I.. 44 III4 A *4 R',' OR ' i 'I .4,IN s f , h'. 1, ile , r. n, . i v h h· xt i ,c h iy styl, 1; s hd l"' h,1 fol. t11; "!allv ai'" ' 5 Inik i hersl 1 1'1,t1 Y,'asv ; 1"n, 1'; , 11.11. , r a L h , . C·- ," (;, I I.. . ', 4, . t, 1 ,..h..., . ,4.4 ', 444 . ',, .4 . :,, ,, x, 4 . 1 . i 1,141.1. '.. , .,: ,:4i4, 4, 4'44' 4444, 444<.444 4. I 144. 4,14h44 ... ,.44,,, 4.1111, . ll ' I i h l.44 .' ' 4.4 , . - L 4 114 · i4:4l4 . 1k,,ind,- s ,i, ,,li. , 1.4' h4 ,° 4 .,4 ,.' 4,444 .11uIIi'. .ll 1111· , . Ll,,e, I '+:. u ",+; .,.ll .i;) 111,,\ +.d ' , ..;. I., - ; ,1-. impit t++l. c!,, ;ii i · 1: utl,(, i ,q, I ,.I t. ,,,k ,%:. "I Ina,,,, l'.v0e. ' u, Iel::Sllll iJIC 1 nt.·11 1111 :111 1., vi,.,, '.~ I 1, r.1 . 11111,.1 ,'1',I , Y. S mall e1,':1111 l 11 1,.. S lll lli· I al", !n l(iI J I I If dl' II· ill l,. sl ll.d~ llLI 1111"II l ,I (·:tll ,;1, I:",11· Iv1 l I.,"" (; ;o=', Iii I·iI - It,1, shoosd ue,,'. 1111,, II 1,1115, iil ll , 51,.;11~ " ~ n 1','y L\.·· II Io t ,'*- I '''itt'-wo D-t' snut tIo-I 'it' o n'., ,'r - is fll l.l.l I ·!- Itilli"1 i (Il~ oll~i. so,~of(l~ii· ':I~ -ug,· I anI II-tIeI l- i-·IN The -ti- voI- ito i iti!I r I I i:111 1 l') ,; , s ooi " iii)'i; j I ii..\I 13 i.. l,-. tii C. lot , irot l l re 11 " l~l, ln In .I; l So o"" ~ :.I. 5.1,1, ,, s 01- "iPXl I Iil,' 1l' Iil"iI ,i N.',r1"s A',,t 1 11V11 , tell lliI 1I1 rel1 I D1.', i, ,'! I :, "r t hI~t .should, itII I i, Itt,' "' ttd Iing t''id".9 Itorus , I:n: nru ft~i Iil. '~It-~l~ll I ill jI'-I ' I-Il·· CII. ··l!L l II lil n11i l 1lC "I r :,u;,.: :11 ,· lI· P·; 1 II11 51 18) th'1o1 1 n : 11 S 11 l,:utn~l~n. \ h,"'e t s I'l lI ti-lt .,. t ,e Iol. t-i m u ti 1 Iiit~i~ Hood --IIr ll llno d l !, o,' I, "," 11e-.1n 1. I hll! 11 ý l,1, l ooI Illlle! rll' : l , rev, ive'l 1,1 O w ,d !,I n',.1~ ' 1','..',l i n 'II Ijtl I i,, 11, I- u l I - \I~llill) L !,!:,r ," lll~ 1!11 in 6W h·.1 : 1 II~- i:,'t. 1 T~! , i loo I'il* ·ll' Ii,,. 55,''5 cvoir, n11 ".,I, ,";hl t., I.," ioll II~ I;-illllu I, o Ili, o,: S :,,(,( isi,: i I lint or .:. oI ".,: I; o l;,i· 111: -11 111· 1 I~~~iI, or.i1 ~i e N lit' I l...Itl i i i; ", t It i ltii Ii Itt' II'ti- it 'V1i1; 'I' 1.-ti i" 1 ... N Blil Illll , I'oll iS lil·-t ll 1 , l; rlIII· I lliii. '-'ýl' l; ' ,` '55 slii;.O I,,' :, I I,:,, u,_ p! ... i 1: i. ,lir II·I :.t .I .IU i; DI1I I 1II I 1 111' II o i- I. .,1 ( 16 .'"..,. I',." 111· ol1 I1.1 l1, I,"i ool. r -,'o'ed. I'll, 1l:ph11l to \\ iI iii) ,'I I I:ld I oq* :,,I, ,1 11' , .1!:1". 1. 11. I.; , ,n ;1 !il lI? )·l~ ~l vl'llý."n.,nl; in cool sloln, I ;o, o, l Ol" 1'.., ofr:FL· lio"." n, of 1,,,:, i rn, ow '.1 ''.11: u,'1 for I,!Inl I I II~rlyl lI--o'no," I of I ti. , 1 .1 ',n, r.: ;It . ;;t l~lllil (()LI 111 e,~~l~ II~ I '"th ,!:1': o '' ,, 11, 1 : 11. 1~ 1 , ' Il ,o : , ' 1 , ;, ,1 fr o i.I r`". I\ll'11(/ (111 11' 111'- II.IA.1 lillI::+, ~ I 1. 1-4' 1' , II ItCJI I,' Ilri l S' : ~llll lid l~l I ro, :"~n I',u~ll~ll Il~loi - vi llno nu~l l (., III1· klIhoI II. II1 = Ilill lo:· r ti 1, I..- !or I1( I., ":,I Ir. ,- 1 . I(l Il "t -,", . nl II,( 11 isi 1)1· l.(· .i( 11..1 11 \\ v:I o l.C:o~ll· 1! . :,iI1I 1 :": · i ) 'I i 1 t·1 ,,"I II- I'm, :, n,,li" i I·, i y, to ," vil!" rl ( :"t"Iý ~I, l ltr w . I1 rl ~I ur" ,. "~ tn: o ,"r to vu, All, rrllo'I,,lo)yrIr' ll l tII V t II'', I:,IIi,; fit I,'' I 1 I null ,y u I1) 11II :ll; is n 11· i n (ll t~ I~ l .l II;/ I. ' (·IIII .II.I· jl i+ - III "11,o" I it, ~nu I, 'I "d rlI·.: I Ilil.-·(1/ 111 Ow /il ,I ;, .- I I '''''"T ' ll ''I, I It' II, I III: it" i''i i i ,lii o. it ,o''''' ; Q I'',,, "; 1~ ll IilI-III- . · (If\.·I1:i" I " ~ of I N, ·<lil r u5 ':"I, li· ; ii 'I rl ..i' Iili; '. IIr d h,.r r r\ I: ,t ,"" ," ' 1 roll oot to! I~ , y: , lllr ~ he I r, ;l.l , I;, * r troll,." I1 I.P jlolii IIi1 Iit~ l ''''jul Ii'''~" rll-~i r llli'r I li/ 111', 1'111111 I ý I I'~u ; . I-~ 'I oI , ,,~ ~ ~ a~'', ," y "' l~ , - ~ -11l'dll ii,''l' u II" '.i-rilll ,'i of ,l1 ",.r1" or lo t,,' , r1o ,.,- of ti,:,I ,, i- "' "Ir. I' ~I ouflii' t II t I 1 r - i f r " ,ll' I,1 ~'! IT do, I fl t Ii I 1- 1 or; r,1li. I" tq: 1:', n r." 1'....w I i-t""i I:,r fn wd II " 1 'I'I 1 1(11 .":1 '1111 II~-v 1' ll, (~- ";1..,.. !,r iliii( , I:II :I "" I·. I, lo .,l , " : to ", I ,I . I 'Ti Id I t I I ;I," ,,il1\ l not p" " Iii l-,'. '1. 1 ~"i,1. ( ý sl;,u il "~:,,:,,, n'' I II.I. pull ' I-i-i, - T1'T T II n I '-l Ill ii ITT i1iT '.iT- I 'i-Ti''-.'' iT - I'1~t i TI lTTT ,lTI t 1T 1- .T ~i 'I 1·I:I - 't \ M .., o h. lili . o'il o , ;, ., ti,,l , ý I II 11'·1 1 ;-1·:.- ·I .. ii :·I I: i. i I - :.: 411,. 'I'; ,II! , t, Ioli. ;no li f ]I.." -I not t , , , fl,,, I n , II oo I l 1 I , . I-il I : ; " ,11:·1 I , r,· .1 it \':,; I ,I: . ' 'I-t .' v li',:""; ''" '' I," ~ r 'r if ill " or>.I Io, 1 u, ,, 111 rl/l: o II,~i I.' I, il n I . :) 11.111 1"~I1( I 1I·II1l ',I . ('o rir , ," IN ilI :,,:t, I' (,ý ,I,,I Iro! ;,, ! o l, I··.·'. o l. I I ,II·./ i.· l-· in llIo loo III. o t,'"l.. d , . .r l .\ " I " n-I y. I " ,,' ' I .y" 1; ,,. :,I " I;, ' ,i: : t'., r in:' 0l r," ti i 1· ; ivh· , I t,, null . ·1 11 ,:1 loo tiliil lil (:l.· I ýI,,,,;:, ; I!," ,'1 i ,: I',' l1 o a ..-, ,,,: I .,", 1'",l, ., -.:. :lii.L o oru r I:! r III," vi ir t nI," I ,I!",_ rl. rr I. r,"or i ", ;,, I ;ýl ~" j,.," of I,. , ~II" to ,o tlr- I. 1r' ''I 1, t'~" . or ,, -, ill-i I·II· 1 : I ,I~·lili. I~li:l'·\ ~ II l~~..-1 A I I. ooI! I j : I,"..., I', ' .I. ,: ,: ~, 111 11 11 1I . \ I lii- l l, l ill) ,!, I~ - ,I ,I,! o ,. .' .. 1 Il i ",I ii' 11 I1 I , ~ I (·1 11-( i llll , il I, , , , ~I 1~ ~ lil n 1 ' "1~I,, . ' "I 1111 .. ý, .ý t' l ,," ,- ii .- , ~ o t o - , , , , ! : . r ,1 : , , , dltl'lrt li-iiY i lll,1 I l.11I.1B\ II I~i) ! 1 .1111:- I:1, J I y ! To Ar l:lilr ll,. (r/r I1n1 i""tl-. 1 ýtli- rt` 1 1 1111.1·1 1tttl ·IIII\· iit~i-,Io rr t ill "! lo 1n f !ii ·· I , ii't , itl' l It l i it It I. IiIT.iit, ""t~. . I! ltv -I,,,.r, I, 1 'I *.*-i' .iL lift Itt, i n i i .' it +i III r .1 'II' I I a ! " ~, ' 1 " I t t I : 11 :1.111 it i, I "; t.I ; I,`l" i l i ilijlt 1 1 l (.ii( of o,,it , of 1! r" 1'. :.i- . \,i I.,i\ I. . 1:1, I ltltt1 i Ijlo" M to' ftitI Ij- , 1(I:ti 1 I :t 1 1/11. 1.I i ij i ' .i I' It ttl " I 1 h 1!"' ,ri 'I i'n if it ii' I~ ' t.1 ,,r ý.A 't. tl t r ltr_ " -It tt i tr.a. tl. It,11.111 "-",."t .), " 11l- ~ rllll 1)11 1:1:·11 11 1 1 li I, an IId it i iil iillC jll,.. i t 1 i ..""t 1 11, ~t p1.11 tl i. I l .l, 11... I ,, ` ";;- 1, t1 1i a~n tt .r I Ic . n ."-."", ol:·r 11:11 :11~".,r r11·o:1, t, 11111 t. 1111* i_ 111. I., t- ,,,., 1 I111 1 Iý j .ll ,!lll-.\: JI )!IN11 to .l :·- l t!" I I A" :.l Ii 1 5 1. t " i.. :ilrtllr t I 1t 1·1 '''-" o''td ltt-.li!? ll·~ utr l! ul t 1115 _","1,l -i 1 . I ::- :!11 1·1. 11t,."Io1, ;111 11 tI'''I1.I·I it1 'I 1.1111: ". .. o - t 1. t 1 ,11 ". . , ,"I v o 'ý 2. Ii '1: i'liIS2 & li'\F\ f n,1ý-, oa 1 ,11 1111.1 -id tt:" 1 ~"11 I. 11-. r.! I,1 · I · 1 -11111· / It,- )ttt'!nt` , it1· i". \\l t! t Hill t" l ; ll(,+' II1 I i ?i· t:. Ililll 1!1(11 ra il j' :!!,111 ·: i illl· I ill t .. .., Ii) 9 11111 , It, . 1 .1 t ý. o., 1.t " II 1 . I lI.:l I i'.I l t,. _.:,:.., I.,t ý,,. i :ll· .ollll t t^ -iil·! I? It 11 ,a"' .".1 a " ""-ii (111)1 11 1 ."1 11·l 11 .111 Itl 1!11.11 f \ I t I l j "'"I frlll i o, 1 II I.I· 1 i.:.1 /I(jll I!. . : ( ·,. 1 1: (TI· :i· Illli~ill 1111.1,1.\ .~111-;, 11)111 Iii I ! s 1v! ý 1, r n 1 , ! c _ I· I" ' t 1 1 n( ' I ! ! . 1 1 1 "'a" of I 1IIII ilticltlll i1 ., trio)l~ It I)i t!."- 1 5 n li it( but toy 51;1.1,1 t ofti~il tl i Ir" tut. )1 ;, I -It l ·( !t 11 t5non ,"l tl 1 la it of Ilt I Ls, o.: . t, 1 t "il" )a l : I "I I I 1 5;1 !.. . I 1 l .I)1 " ~ r oo .itl "1tIi 11.-," f i t . i ttl Ir t. 1._ l ý' tlr tir l1 I t f1 I ." .I !I n tlI t" .tt1 ' n 't'l l 1,", 11 11 1 1 . aaai.1ss' uU i POIUNhI EXTRiACT uv '1`4L ; .5.11i). ii- '. PI ' Ii t~lll i :11 11.11 'IF L. t'1I1 :: I11:1rl. ill t" pro lolli·l Ill ll -t slllill -m-inc h.- nlrr ·· ly e I sl 5 iI 'ir I Co ll IIt' III".-- " I. ,, C1I:t l , Illr 1 i Ii e i* !111 I . s :1 s, l 1, 1n 1 1 11 119 1 1) ll l , ýy': ;55,55~ll· II-,+11,1ll :1, 4 :'I, it, (· i, (l(I·I· :I r'r:Ill ills-i I 1 1 I I ' i i t i1 '.''<,ti ,' 'llli) I ' It' f ýl'1+ 1)1 1111 vi11. 11 · l in I . 11111 555,55 ",;I : opt ,r :'l1· i l Illli(·:I ill\l- on llli· s, llI n5, jlh· \ iil 'li 11111' ah :I:-·ll! ill ·, l ili~rr, io1s"rr Ir lI'Ho'l, ., t o w w.., iu (ll oi11: illln, o It III tll n, all Ili","',-l l ;1 III( )Ililn ll' l', 1, : 11111 55,5,1'"' 5',15 511,'5555 H IICIIlil·(1 11·1)11111:1 I II ~ l I' II :5551 ii., n'll r"'; lllllll 1 of *'r"m ", t I i o g h .: ,,,, ,In e l b heii llr :Intl vlr ~a. . I~: l ti s, r 1: 11 1 ono II 1111" lli(· 1 I1·++1:l l ll n".: 14 in, ti1" I,'n lu,: ll of 11 filC eau". 1:+ Il\ \ I(·1II·I· l al illi· ( ,",t"I', I~ln"I Is ,+t I,:'1) 11 .'1 I~ie·? ~ t! , (1i·.:ll~s 555;5[ tl5'"i i Ith.n:'s l:, cne' I a; ,5,r, 5!5x5, \ Iill ctrl', . lllll· l(l i·n,.i ""ni to Ihv In lnunl Ii (to!lilyl . 'lI··- 11 11" I'"i, o I'" . 1'.11r 11·\ ,ýi ýIIS in r·j , ln rllo llll I', I I(CI' . n ":' ' I ral iiv nti ,; !Illllli i , li . s Isl(ilh II:. li IIr 1I · Crl eilI SI·(IIL II.L; . Iii, t (.Ill" 5I s Iottnl l t II i19 .\n it thin, i Ils ollix. lli·(1 ii ~1nll~l. llli in il 5 Io1 .) of 1111 . nos1 :IIill'tll JI1ysir : llll.(lll C · il" II. ;lI.L .,n bIill wnr I I III: a1111~~l :111 Il ,1.51 X1,1 llii r -n :I, il i ".1ý Il l y :·II I r. I rnl, o, of :ltl It *jl"· nI ill III rot~555555 i11 i 5.555 il x 11,51 ý 015 rer n: ; II Il o . l nI" ,list ":Ise ,In l 11,:5 ·1 11, ~ hat 1..: 1 1 .15;15!55 he ~-,1,",:t, ",t hll c 1 ? '· II Oe ,,.1""hl"ý·: II, t1 ·Le 5'In l1'n1 1 l t'llllll 55.5 11 1 ? nI y · il hli nL aoiL I s lii n,·, i "ýi~" ci:, "+"~l 1+'0+1 I~n_ toli · l r 1 l--: di., ' h:" ,i :·I lr···o·1 loo 555 .15 lrli la , the tt~ll i·clio m lll Ici ,i 1'11:0 11 . :ll Ph llil ill 11:II tltll fl , ) II I", (l liC ii(. l llS I'l 1. IIII 515 `1r i' i i(o ', III I v'l· it i(, I i l 5555" in 11:11111 , II: I , bl l I ( nl " 1,"1, ItilJ(I : ~ t1 1 ,1iii I i11 Ij:LIi:,' 1",lli no' il!:il 'I hv, :5"!, :55 11'(1 I 1 ii !ra'll'y, III" II :. ;ilitl ~I~~~~~~~~~~ iii ittI"it ri'n te n, I ~ l~ t~I h I d i ti.. :liii·, ittn l ii i Ii t11l. {i5l , i tI : 5 I u 1i"i 1:11,. 11115, ,.,e ·- :I I llli "lI I'+x 11nny11 : I~itrul 11I / 5555,",· 1,5 :I·~·- Ii· 1 t r!I1 · Io" k l~i o I . I. .- ll: .1! 1,;5 lli·r iol i her + , h" Ilia 1, ljil 11 : '4 :irill 15555,5/ 555',"x", nnn+~I" lilll5 55'' , 5555, :511 1 sel in li"I'+" : 1l~f )1.5505 IIII" ill I," ;;551:1151;0" I1 II "Iiiiy ~I~i 'll t I~oII 'I 11e, x· ve Inn;- lt 'ii, "i111 I "t"ii . it :I n Itt 1: - lu .l -I1· , I ' ·sg 1 lc Ill i, jlt In its (.e1e: 11: 1 111 11 (·:ll' i( : 1 ,1111 111sole.I I, iii ii 1i tut elli h ia :i le' .It bi."0i 1hit ,,. i I ii5 I t i-" i-tiltiniow I ttr'iri.nih,i Itt 11 iii l l T cI~l~n t tr, 'I tis:5'it, l"1i-ill tin t . - 515 1 r1 11 1. 1: .1 ,"an I , , 1: ,, ll.,r.I ,'il, il ln x, h ~ 11, I1 '11, :11 ',t, 0 51 i,"a I.l I I I''" . I*I. " - "ý , I,. .", I~ I 1ý" I,.ý 1~ ,. 1I .Il IIIil i'r1" -.I I!(! ;( jll·S i i, 1, , ·. .. · I ! ~ , . ··- I I ., 1 : r:J ·I·. .1, :'I .,' · ···':t I .' i "I " . 1 I' !·'lri., !:II, ll 1"r.. ,":it,."', ~0" , I ~" ,,,, :, lrr I'l . '' I 11: It:,, ,II I ~ . ~ ,,co ,r:Il 1 I , " ,,t- ý.toI 1,, I,. \(illl I,..ý I. ..lll· llIc(. \Ill. .. . ,r ,',-t, I II.tr :I r"II '

tili i. " : l, ,, ;. i.4,",". I 'i Ii ot , :, r,"o,", I, I, ICII Ii1 i ! ! ,i l , : t . ,.i ' . I , ol·i r1l , " I ., " , . t ~ . I tI~ " ' I , ' , "I : l i , I ý , , i i _ , l l c 1 ,1 : ,, , . ~ , ,I , ·o; I : I l ý.l;C , .,. lI·,lilifiIl) I) IIIIII( I.: ]I( lltil! " 1;111 1)( Iill ji\ L 1~ 1~ -IIWO i t.r'', Int.' c0" 11"1 11w 1 ::,II l 1I , IIt I't ,rlt~l ~ ,, Il o...t 'I ilri",,,; :..,I ·.(ll . O ll U i1( .1: :,,,,, III t" . 'It t"I. ý.IN o"I.- ti t r~rl:, tI I, i 'I r , " r, .",, t t,,-, p'1]J tl~"c l iloit io l. : nllll ill : .\ .lor , L, IInI· I .II r:.l lllrl: Ir I. !, IronI Ilil ~ - of . I, 4.Ic Il: 1 ,1 ll it :, . II,·1111 Illllih rti I!~ c , ,,, " .r.l'·l i~ - \ ,"',ly ~ "I Oi, I· I ittr e IIO S ,(,llS c", ,"1 & .0 Itt I"'l. """' i).i ' '. llA, 11 ()1· 1 11.' jllil' :LI(:·: "l IJC "ý I: o!e Ic t sn ll Ix" !L"I". "o, ll ', II1 , I I. ""t', ,,Illll· \ý r I, :Ir R Illhil"" ' 1 0111· 1 ',WI,' ''' ' It j!o -'19 Iilc l s, and I r1 t"II · i 1i,; 1 IC :.: it 11f t i I .1 ', , ,I..1.;l1 B I I I II Ir ., cool1·;- lrl .I So illilll v rlli?- ,,·- i-r il, 1. lll(.· t i Iil. I II," t l ":I II, . t .I ), Iil r 1 !,or r 1~ . i I1 "'Is I Ii , 0 1 1 t la l.. o..I", I, : i ! ,,, n"", I, t" n, it I,:, ' I~ ,"I l i,,,,,! it I.·11- III· I l ll-ii,: ll1 Il o? . c l it 'ay tli,,tllll It ,1., soo 11:1 t. "ilrl (·li·· l .li.- i: ? ll./c l o f oral Cl'llll l lllr ki 1T.I I :1 : ,, t,,'' ·n thin oi ti .,to. ~, itlloo ,· an,, II,, ',1' I 'i. 1i t r" s i.. I~:;; oo i .1 I1·i I. 1 (Ill ot 11. i: u( .:, I. I Ill, 1~ 1, 11r,, 1. I)(li o, .\ ,, o haw I.ljlell.0-l to l(u Liiui" Iro1 . tll! I! i,._ , . = il leis iiei IIr. I·l of ill, li i. I' il lll. ~ i I I !l.\, I ·II n,: C. t t 1II. ,alo·rc lt"I in 1·; ;IlL.I :a ', r.:It \:I, r"L 01 c ;; il,, 1 r 1)11 Ar 1.1 itao llP b~n 1 Clr .-Jl, r Ilnl ,·rnk .i' i, :~ll·lill,] r," ~,ICI I,"I o/:::0· " :- ·1...Il I·- ; .I b. o ;;ii' ll i\, I::,,~·, ·1. Jrr l In ( 1IIII n' '"':-1 .` 'l."..a", ,, il. II," -,ý , oi II· 1 : i ·ilr li l ]ill ' ,"o, i ! r. ,-ýio ýii nrl )1·1; \ . ·(- i.11 "", I',,'' , . .ll.11 ~ 1 I'." · I I I: C ·; l: ' on . :,orr ,ý",,. i · Iori ·1o n.11 I: r, "Iý1' \'.1'0. I::S 11, I.:,rr rirr,"I op ~o 1i,"\ ry i .l 1 , ,, '~. ,, tlir('1.1 i,,. ,',', ::.,1 il~ li i..tr,.,,,, t, ,,, ' ': ol f r .1 : ,. n ,ta . '....c., t'oc \Il. TI l '- ''I "'I --'i',."" Inn,lin"_ t r:lln ,Imi, t ·Illiliil iii· .,I,.! 11· IIlr-" Ir IlFT)lll .44 IT)," ITL· I, I ll. I :i,,, ; , . iit ?:in ) lifer. F~rr_ a: l -' b·.ns. ,",: p; :1·,1 ,: L : ··!l !··li ll( I I 11; - I , - T,'T , dWIT'I: ~i . :,I II: I,, T _"I : :, .n, ,":.'l t '41 .. Ii. ,,f ," F and 1:::lil , "'I'II!PI I ,il n, llý-~ .~· Inr nrti".; 1..t .n. · 4 r I ý ITT ITn',T'T' -' t- ITTIT', I n~ + ,,,i -I ,"Inn.· 111 l~liit, ( ,:t"r.: I:1I _~1 11.",fl] I~.)!; ~!~t," MI .l-,"., 1 ( a!;,,, 1, -Id tjl' I'il, 1,4l ' ,,". I~ -t I~, . ,1, A1: 1,4 II F .4T41'! \. V. TI I " I, ";v ,rn II r a. nI, " It ,: nr I " 4 .: ý~ n t". r: ,., IIII!I -- Iw I iiIl 4i1,41,,)ll 1\14 F11: !'-.11 ( JII -j.11 l l 14 1.1' .111·1 ·. ,'I~llljl ( III14 OTT·~i \l~lll IT ~jI *T'.- Ti''~ "''TI -1; o~.r llt,'l l' r. .,", "t lihrr, :"I," ,",I: I, i i n !~ 11.-: i t 11r Iý" In .,., :, I li~ rlllP ( f r 1. ,, .I1 pl .· r . I'll i ,1 i'/...!," __ . n1/1(·1· ,,, 1) 111I11 IýIr I I-t.:L,.rir. ~t \h," ...t .!:in- l IIti ! i :, n.! rv 1- Il' 111111· ) 1!1(1 IC* I / lli l:\ '. I I ,, lli .!:r ,, ,,..,. .::, I I ,' I~ ;nt ' (' h it ":, ll i' .,I· ,I; II I t ,'," r ,r ý.t~I tn`I'Ir nn1 1 I II: .il. f I ,,',' T,, T I,,T T , :.I . , i,,,l :, UII I·· to hunt rl -I1.I· I\ 'h.,' , !,' pi-iT IT ", IIT I T,n r, T'"'T' I ', Ftov I. t,:n t~r ' II ni I- II.( .z , ;,al !, i,:·1 1- .,l 611, 1 ,.,. 111- ,1 . , I ) I ,t:.I I [ .I I I( , .ll il 1 I ~ , i 1- I ' I, I · l ;. . ii . ", , ^ .!;r; . , : 1 " I1r : . ! . i ! , 1 ,I G o I i . n , , " rithr i.. . : . ,1-r.. . 1 I.l :i,!l InilI.(. I·;II c, bllnt-11:11- I··i !11 (11-.u \\;!! ti. , /l i 1111 I+. it i n+ nni , th I- I, '11 rl.",rr····· 'n11 i l··l III 11;· ," ll n= i. , I f I !,r 1 i·I: l ·. p ,.. I'..," I.: .1-.. ,: nt' ; 1! ý1. l i 1 f 1-t .Ii fin~l n "1-1. (.1 ' I. ir l' I ;l 11 II!:- I '.l. I ·. i 111·' , Ii n,,,. I. ill 1 r, i I .",. ,.,,.., n, 111,",",,,1 Ii !·li i·· in1l ýIv 1ý ,;1- 1-,.l:: : n t~ 111- 1 1,,; i."; 11.1 i.. I 1 i~ uI \1-~ ()It,, I:'i --I·II Ihr ' 1 1..il· ,,. " . I.. 1 I ,I1 ·: I In lll llr, 1.r l h . r l.: l " r, \( " l I:, · 1·.. 1 ·I·:/;· I :II(·- 11 ::.1. ,1::i'. 11-; l ,:, n , l-il .i n ..l 1I~ .. 11.1I. i , 1 I '-:1-1- t T nn,' "r, -:1 ......I ý , d'i !'l1- ":.I:-I,ý. i 1- I, I r t r '''' F '-'''' ':' " '1.'''' `F''' , , sto F ,'tl l? ,I t , , .1 ,' Il i i. .+' . F+ .., .i , I ",,t r) I" ,,:l'. !,p l ? ,+\ '1+,u k i. ,'+ ,' ,' . ,~ .11.,, 1i. 1s - - 1 Ft, ++, F . t s F, ',: ' . . " , , , - , ' i F FII . F ' Il tl] , I i 7 : , I I+1' ' F ~L l, ",', Ut '·i'U( t I +'" ' F; t ,tq v '',-'. ,ti ' q. + h - ] F | i, iL NII t tFI F " oi sit `i + , U- 'F F ' it, . '. 1' -Io, F ' Fil F',. ,FI, . I , 't,; . ' : i, r IF F t , *t. '., , ,,,. ~ S, +i t) ,+ .pl ,, I. s I '., ,...l".. i , (·, ! ," l . FI, ,,, Ft ~ F~ 11,I ;i I7 r , " ,7,tI s. s''," .t : il! !"i I II' . r, t, t<+':++", 'i' ,ho {:., F -' ,.F ' pt , F t''',s -''' t-tt ,11• ,Its L , .. . . . ,+ ' +, .. , , , . I t .. I , I , +~ , ,l.o ::!s"ý11 , :Iý' 'It, r ..1 I ;ýI t :s ý,lp , i .ý , ,~ . , I,+ : l v \ll U+l ~ ik i s .I ss s n-.-I sih, I ll ,i ., 1 i, I"s ,lts,· I I .ill r i t I,l ' Fs ' -''F'''s i ,i , :F' . , +. ,' F" II,' ·l 1lrllll ,,1 1i l T i l ll 's Is d.s . ,F ! t ll Ui 1, I Fl.t',ltlt F , . I,, , ) , , l , ,,tF,, .F.. I,. ,,l . n - .· 1 '. Ft,, Fi th- , F tF ,t .+t 4 ,. i ," listt F .'F I, . ý, s o r,' ,lq,] I + , h l1 I \i ll I',.r ll tlst ~,l Ii +li I l " ii. ~ t' U H~ ~'I, , ,1" i- ,'-,. n:111 ~r~t ho ,I,"1,, , ""'..11~ 1':Is, sr, II :+ I `1 ,n+il l 555,+ I. ^ tod r", I i t,, lhis. : + +, + tt ,1~~ 5 L I +o. ,.st "r" i h 1," ., ,..."l ,)I+ .~ ~ ~ ..... . ~ ........ ; i.. .. ;·.. I ,:' o ".,r o si!, , i:t i I i+,I,, s , 155 " , , , I I r . I , I t!; , , s : ,,I i mIll l Ht.. i l~lC l;l~l i i + -:r\ 11· 11 ,It·ttt'+;tt \( 11 1 1.1-t -+ (t L Ils Ii ,' o ' nli n ý. I' l·ci u, ,i"sl· 111 ^ 1.111 '." ~, . \(1 !I :UI " ,t , I t. . I ;II t I.l+ ,I , :s ' h ',t .'r. mjrII. 4,ts I,s' ,I:"' -,'nl ,3 :,'r s,1,n 1,,,,,,:, 1 1 . ' 1 ',n + ,,+I , I o rrll:il I lo " I I. I " 6 i it, Il lt, "it+ l' s t+,{- [x t I ',t, s', t U I , " 1FF,,"F ; ,, ," ",',F , ! F ý ' P ,)+ l' . lt ,,u ts,'II t h ,,: ,I ,,1ý ý s :.,s , Ii l I,+:lr; i.,i+ , ~I t'l . I:g~irlsl, . t+.iH i Il'l ],rpll r'i,!+irr, ,I :: > H i '-! fi rl I,, e. II_ F, t " ! , i ., h Fan d 15h ,- I t -F ,, '' I, - his Ilh,.-,+ i r i+ ,:1: ,il. I x ,: s isr~ ' l I:Ir, i<, o;. l , , \'.,+hu, , 1 sr+ ,t, ,ýoir,.+.' .;tll [dstsosIs., ,, 1 {,I , ~d . .. ~!I , I \. o ýt lid + ,,it s,=1 1 ;,.,..-. k '1 , ) , F7 i,. It FF,,',FF, Ut -1!" 1: 1'1' V I I 1.\tl I\ , I' \ 1 ,'!: . :! I I ii. l' i. . !. n .i~, 't I'tsrl + ll I I I' , : 1 ll ..1i l II. II S ll', II i). i:., L'rr -71i " t ,,+ .I.\ 1 ,e ,. . " I, sr, !. , I " Is ,+ 7'Is+" 11'~sits n II l.Ir iir, i:. -..,'r 1 !s,' - (i.I(1 !!sr .·1 j. tll t Fltlll" tll i sil' F ' ' I Fll-l ,' hlll . t, ' i s IF t , (',s,.1 I+ .. ,.'ul. 1. r . iu il' . I,, \ ",.i' 1 r, -,.t I. t: + ". (7* ,.,I .- l~ iIII (·IT tl i ,+) I.'I ,, li.. /+, . 11... t,,,t.. i F, F tF, , .. . ,.. , F, 'F F t ' F F ' •·II1C l~i/ Xill\ Ii'l :·I'\' I~1 /III.< \(l , II)i j.\ . ; !·· : I\ Ili`.rli. . : ,-,ll*,,ill~ rl ll· li\ l2 Ji ll l-, is. ,. . li lts si", 1".. , + ii. 'I'.ýllr Iu),ls,,i i sl . I,, I.rsIC 11!·1 -,. il v'eu, III i:',,1,m -soh. is '1, rilr +.ll t', pit h'1), 11 i w !. II, IIsle ' Io- ,( l l , lesnrs: _,:urn. ttll" "f ,o-,.: Ir,1s..\I, it tun"s oss: sudiu IsslttsIs: -s ll Ili I ssls : u,{ :,sus I s tl - ~,I -I l l I~li ?-. I 1 s, I.",! at 55' 11 II~11'+. .~\ i,,," t ~i ll 1,'+ 1 i st I -I i s ~ , t -s. ",,.. Ion., f" tu ,rl r nl s·rui lto,!, ,," , s, r, ~ ll l .-u hI , 1 t * . I r u '1 . ! 1 t",. 1 I, tsi ri li,, s t :t l oll ,'oi v I tII l, ,,s ,,11 {~" - , r+ , t .1 \n,,n I:,,5 ll ii ss. lill IIl' ll.Oll+ IIIIILs Tiin ll' i - , -l-l ! hi, .,lIlh l Xih))H i i- I1(Irl.rvi ,~i ' nlr,)\l! <',[ Ii 11i ( l(I'tr l. .I· I, iit,, ,i ll 1 5,"II ti 1 ,l-I'I' 51:1 ,, h ...... 1. , . sr " i nI ".. . . .. .. ll o. . ni Istrln.i ll h ' ' llll t. I"llt, l ., l ll' ii. 7u i ll +t l111 . 1111 1 L otII If++'+ ' I) lI- 1 ( ( if,- l : , i ,his ,,sl n 1, l=o olsn5.5Is'furss s1, 1, ,o {... 11:'.0 ',[1.· 3r, n)I" th,' IIt( 11 ~-i .-Ilt'I. s,, l+ I rou' d> .I l s,,I. IIli+,Is s till i- Il il 1, ; l rlo. ~ !,o,11 ,,Ill s l Ih - I . n, ' sov"l t., - I- I , Jilllll-h,.l T, sl ' n" rlllitl·-i (·II )1 th l!I h.l' - . T h.1 )! )('11, ii I·. ·'I(l I h,,.)< iii I ~o, , suf t r. In'- ", i + , n h , l -, i), , : 1~ u l!":, , 1. o, 1, I)l r ),,,. Is,' I"r s t l ":o ,,t of ti ,v., i ti i . ~ ,n t , sdr,,l ai I~ v:,iliiI'+ 4]i . rI irl? i r~, . i i l~ l ;1:h, !t.l \\,,qls_ ,A ,,n i, s ', s,v~ ~ 5 , I+, t I",51,"~ ,"i! 11,"r h," tn ,.i I ,s'",- n 1, 'i ~I Ic. r, lit,l hl r~,- 'i , 1! .. . ,' : t,,i d t 'lhn t . I . .. s l l ~ r i t , I I r is ~ a' l i ,' r,:t ) l , 's,1 t i h.r . , 1 7 .. . .. "Is, , i ,i) o, ; " i-.ld.5.551 t,)it,-,,, ill 1,n1,li,utsl . v,; ,' u i. i, ,,, W "',", 'i-i, .i- l':tls p l +,i~ ~ I:I.I l ,t ~ I -Ir. + I,:% 1 'l~lllll I i t m ,i .,.,.,.li u ~ "r i,s 11 , l i , ,m l . I+ t l,- <q , ,,,il -, :i . r s tlsl s\ ih -,hi,lhv t5/,;l il- t e ,in ,d t s r ..<-,t. d , i n i\ , sr, l+.~ tl , 11 >,lll,¢ ilil il I~r . i + it ' :0' t,; '-It ^, i i' n), -'t,+ Ill; I,' tlins! v l l;,I' Is, i t s,. I, ." s.!.' toi 15,5) , ht ' . i'u ll,.),i :i, el ( - ,s, .+ ris: 1 rx trlem l, ulo t,s l.t- ~ ~ Ia ,' , leas.'.e s. ;. I 'I ill +hl.h trllt .)411h r.(((II1:I ,tl:t·lU+,[:,l! I I,-;· 1,\lll I, ' -I' H 1, ," I··! q , 1irl'r , 1'r n l tsr ss [".',I sn ,,l' - I" t KI l,lh,, ,i55 :. , i v; . St '11'-P i o, , ) '! 1'J Ii .,,. I:-,,:r ii+ s .\i:,", I~ ',n- .1i,-t] . '' . ! ire rt.!2 i,. 7 i+...~ s +l {3rntotc.I) I'- ' ll lllh' 111)5'I ",l ~ +I' I',) e "-. !' ,1' l,+q l ' r ) !:{ , 5 , 1 11 l's, r ' l .nr i.,to ! l, s 1r 1 \ o it aiq l m i ril ) ; l Isl ,.+.,,t. ý. l,'I rI s , Iso~sl. Hill '1' Ila' ,l I, th triollli>. I,I, i, i. I Is .',-s h Ira,'ine ý I o!, sl,- ass:; Vol-"t,"s·1~l ~ ,l'ri) IIIII' ! I, : .l ilk, IT 11.1iA,Ali-, its:., ý, o |i+ I"1 (I tr'lh~i of tIrs I' .q, r-.. lt .ih~~~v i 3hb, t' ~ 7 . '1 'iAii i I I~b,l-,n\v 7 h ,<* 1 ot111\ 1:;3 1" a1"i sl , %! +I" 151, Io;..K . I 1 º. ·'-. i ii:.i '1TAUI.: Urr..ar·Li "' A ·· 5e Ei±'?T I: i $ I; a 7': rat'. 4t': 't:; t r l'~r -~""': 111;:,; tit 1::,""A ,, rnll I i ~ r,l lll \~ ·I· '.i l;:,i:.r 1 ,t .ý..t ". 1' ý, :! t". ., .: I ':!'.F,,'1 . 11111 11 . Imui I t i!Ir", 1~ rt:,,: , A ,"." ,,; t; .rr,,; I[ v ".,t nt \Ir th ,,, t, i~,it.:rr,,l t :r·v rv It a rr;, r : !,r ."' n It}ra l he :t r r ' . r :,, r r " , . , ,, , , r , r , ý , i "t " iv u':rt"; r,"ý 1 t ý{,: , , rr. 'Ih, 4 u;.. : 'r ~ n:N t l r% I ;, " 1 : r r ".r , . : . , t " , : ":,1 , . ., ., ., ., : l i n l c ..:: I~'" : `V ' I ýi . .,, ,\}' 'f;'t,",,. t. \i ·."'.: 1,'. 1, , t,,:`" '!`..,: :: ,. r..'1 -I" :ý. , ,- tt 1ý5 1":'Ir Ir i '.'Ir trt,' ~! : '-.'I, - to r fr ,", t'.r , rr :.tll. (I. i,1 . .t , ,,:,; I,. .:r : t'"t, : . ,I,:,, tl~>1t ~ " 1 ~" ,I , r t , ;i-r ·I t, ~r, i. ,.,t, elsrr La. rr rr; r~ I. 1111-·p: 1 I! It ,-(1 il~ i . ·i.: i·, i. _ ., rt ,.i. r, i," 't ti~; ý ýIti11( :1 1 11 l: u a ,:" :, : ,. 1 ,r~ I ; i. 1 ý. ,. t ;tr rIt. , ,: '.: :",I r .,r t t:: i ', .II': ,r' -· :ý'I !,I., it .... .ri . i ,li; ilii ( t t,,.· h. L)1 111!': ý 1,,"r 11 , I~i I:: , i 1 ,, .. -:, ' <,I 1r r.I,"..-;tli r+ ai:. I, :,.Ir: . tý"t .,':t'~ . . t; ,:.. I' o·' I, !'. .,'n-, ,i' i ,, I o l "r·I- r t:II'\ 1:",!,11. ,"'ý.,· :ý·-,··· ·ln ··,, ,, ,,,,, ''" *'; ,;" p·I\lir i l .i,; I L.' II iiI. . v .i. '·'"' . r. "Y it tout-111(1 I\ into ,1:-r'. F? i:'1 Ise I..~ I: , t ,'< 1:: C":" '. ;1r ,I' l '1,"rt;·ilil "r nr :ý1.n .,, , ., i'i Il . .:1e "t" 1.,11.,,, 1 : 1.1·1·t · 1 .1·; ý ,1. , I,ý i:,., . .'e .!t. I.. ,: ,. I,.,oi o: ,ý , .: llli Ijll I "Ic:, II C1(. I I1I -11 1 , t " , 1II\; (liiL 'o .I :o I I., la . i ii l.1I x1 r, ll. et ll . , ýt 111111 1 1-, It' ,.,..Il 1,1,~o ,, " r,"n .a 1;1 a ..o ,-10<ý . .I. ':ll I. :. li( I' ., `,:IS, e.. ter to ((illl in) u . "r, t rose ', i· I".t. I1 II1.· ."' 0 .'11 e1 n; 11:·r it p at !- I. IIll -'I ll. Ic i of il,ý . ,., ýr .., i ., , r', I. : ý . 11 111 ",:..1 1," :Ill-)L·(1 J I( ( t It !·l i(;. C:·· II. 1t sit 1111 r1, 1, " c I . r ,LA "tt .,t/~ý , ii r . II)i,,,"r)t, :. ý.i ,li lr Ic.,l ,it I,: . '1r r, ' ': I ,, !i 1: f , <' r ''i ~ " ,It is .' I., oi~o,.'l .. : ,,":" .:., tIl. , I·1I 1 \- ! ,i\ III I :·lj :\ llltr 111 :e to I l e - i "' . !,"li ii i~ In ., I." ~ , Iii -.r i t 'r ... I :, ,. l ··.1·1 li;· i:i· ··I Ilr ··" I,! · : ·,I I· I: , \1::,, It'll. It'''t cr::,i l· '.. ,t ...,.. I.. 1 . , e lr '1· ,:.:',,: 1-I 1 ·. · \' I:. lino iiil ." ll i. illl I.: :.: 1. .Ir11·1 11111 . M f :llelo"Iý:r: I trl Irii, It .., .;,. ,i, -r d, 1,1 ..... ,.... t,. ,..,.. l ?t 1;",.!·. to , ..irt" l,. , , et in 't, n·ii:r i . ·iv i ri , I , 1 , ~ r , I t , " , i. : 1 .I I I i rt, 6 1: . 1· L . " . .1 , II 1:1.:.1. e .,,: ,li ",.. ,t ,,. :'1 do .lo I ,: c i ., ., i, i~~ l,::: ! ·1·, ·~.,. . , 1; t , r I :.:" i,.:,v '.1 to i " Iir I115 ITI1 It' IT 1, . .I, 1i.. i.+1'::..o.:. III1III ,1. ::· II lii l.11(ir l~ rT ,I "i:1 .I, , ýý ýt .:., :. ,. 1't ! o : ': tl 1e li .o ý:ýý 1"t I. :ýl r, 'oi - 0 1 : . ,,'I i I ..1 " '1 i · ( I..: fro ..' . IIII 1 ·1 !,, I"'lo tit .-.'o ,Iii 1:, ~i.>,II i .. ',, .t roc " ."ýr,"Iý, Till Jai vii/111.· 1 (1 · i·. ·. i~i "I:' .Ir -,: ill .l~~r ; I'.ii o ~ I.- ",. ;.I t~r· T nr- i "I' . I"i I IIOd 1." _ , .i ::1 t t ti. :;. '~1 RI!:e I'i o l~o I ' ll't' "-`.i t:'1," r. ,i· :, .i o, .'ý L, PI11;( `, ,:l l+ý i c::t i.. i1: 1!t I~i I., 'I .I1\,.-t :.o irtif T 'IB HUII(I I1i: 1i"i T-1i it! Ltlll' Ili"! · .I ; ,, " Ti . t : 1, o I; " a Pl LII ;i I··i rh u itt W. rl~illi~l . dAlllllllle l(' a 01 * ~lnnn r Illl-l I:hichly r o FmtjjOe oo d~ I)'~~i. A · 1 ·111· 13 lump ir l a ilF· Inret ic. e O It i+ CII. nl!lli· T rhlln : rrro u ed I to' III, rrll nwink n d(A4'I O ..oI ,ii l", , "I,.;,, in ill it, L-In.; hllion and liver 0 1 11 nl i i u } t tl iic iD Ill,,;·, 1.;ot Ir II,"rI v Ihr (itIýrt inr ,deer to mutherf ll tl OF h) a!1111'11~ l*I.(ll"" ra e m. For im i. 011d vu n o rtthet or da + Ih'oI+". +" h 11' 01,e nliver o ltlr · ·r lul , he (Incerr atl u o o.,e t - n n W IT Ir rif r, ", s,,. .,"hr c~rv ~ r n~ ,n1,Try: I anoth of Iiihl i ,vvr,f,, ,,r , y vnilatrrjr,-~ul' Pl, tI . r, eheumt o l, ý"ý. i; r tc~t - tIrt ,rt, ta dol rrir Ar ills. and CI 1ol: ,1h'r I(tt- -noonA I-hlaitaI h e ~s11 orI d 1't loo 101 c 1-rn \, n,;tvoio ad let reor .IIrr.Ir 11 DI0 t ,11, -i IrA -al Aetnadefy which have n ot hlce l n I~c m en, tlll r )S IP(1 by en v othe r ntell(·( (I· A I _ t II·. o 9 I errr\' I:Tar o' ntenlcinet ino. nor of ,ri cil ý, wil~v l(l rn nI e Irr sm'E Ieialrrtn s w i ri d, .oe their 1i 51uo)~lo1 nl ,tl1rrrinity, oto d induce SUCH)IO n-e n mlll '(r wr- il In Itrnrenlrerfy and oledl Ll~~~~~~~~~~~i ro Tuf iIrit' o " eonnyo hm the 1,o 11, of 1ii LII.:i l h i:do ue itI; 1·, i,,, I, ) IS313 iv veu i1I.·~ 1:Ki,"rr 1, n,ý l to ,ouo." in- I ,1lIj 01 e -ti nny "r tdny no-n nnlnnnlrnrra' --_S ~ ~ ~ ~ ~ n n 1'lar (tay .I'n.\ A-d5-tlui rjili ST\1'I:OF 1. n-11 n\A, To all-ty Jwjlm ,,nnnn1. e rnis sh llcnnl, IIe,I lti:gmý tlnejnrsY A0e k", II~ig hrtn nnse,t tln tan, itrade io hse 1!ie te 0c,1~f Iniaw, tlan,,,r o t ht e 2s4nn I -~o ~r,;~oi. n-nI, nertn,,,nnon -I.ns'niohnn ofn ddl, ý- o IIm I 'iou entle ".\ :, o h fu hrna : i .iI :d l i h , ui. I ,i u n.m. il l i o mltm p f .(: l leatl -l· s t h re o n , r I gi h ts !~·I ii ga , 1's. -rcantohr logini m" in at wiseap pc r. I .,in ~ s h . A n n un0c i t i to,a t e th is 1i-i , I ,r"1 1b l ~",ao,,II',u t1 ,,; 1 : l" llrta s . hr", t lee h undred, .il,.d hd.,1-,ix ll I" :a. to, ol, r 'iiths o ' l, inch B'rnt ont the i t!,i' ' o.ton t n . "'' ":r t 'ec 't ioaldlltd and sixty lil, fi,,·r ic. soi dl o,1'-, ,."hths of sl i chl. n ' o n ti ( r I.: '. It 'I I ' .( . ht'ol - I 11 ee ll. i dne incht ~'etnd - gl, lths of an~ irl on1 . I.II " ifrotl Ilng on l d Levee 11 ,t·1 rt not.! Itil~l I Iiol ll'j :ar liar. of Laurent . .il t i~. :' eeiet ; I"1 ,, io, l,- d, 1-l I , b'h tt Io ud-y ht . tan~: % lle o I i.,,n Ivo IIde's ,lito. e ve 1 o('ale to ( 11 1 I , t' e e m r u'( ;t h tri ' ' l ,,ra a ao t r igh t a g l e , m n di n 1' , fii t 1l 41:n c c ! H', and lve eig hths of 88 ill nl the ! oll!: l l le of s id llt e' s o aerty, :o:.l l Ir. ('' , I rl. ;ll"'l( b!l!(· l( c I'o CS(g a1lothe0 r ri Ight ·hll , ;oh d , t .lo(ldl S m "( I tL/ ' :lult ,i ehty le ven feet te. d , and four rih:!hs of : itnb h .i te boundallv o I, t i I I c a d [ h ,,' " : ' I r i, i' , l ' l , l t o t h e u b l i c r o adt \ ,t . Lct.( 1111i trt, d e I .i" tact t lur inches o"I i],,l . i^ ':,hI. Il ~ioa.. 1 ] 1':,l01 o0 rllH'.; l o t) tnrel ord-ll. , Ilt" ' l: t'h,.th ,I. ti;'tt (lto oti.).,l ' nlllo m d d Jan :li.. , 1",.." sol,,.v4 t1 , :Io t l, ','>d h-:efor'e Louis T i : '"0\\ : ,: . 1 b 0. A. .hI Il. ct . .. tllu o ge of the' (:Ol,1 all fur~ tlll tlli, kilt, A},!',ll I , 11 ::3, S cl, 13 .I I.iE I1 .ANG. l ep.t Clerk. ll. I I. 1 ill0 \' 1: I'I llt il lli. ( 'All1 t' ( - FI(lt hl IIeut 1 pn1 l1la -A certain, -!c, 1an areal c.Illtual !rule n( Ik'L(l - l t ; tillm , farillna ill !h"bkll l ,:lfl lllll l OillS stllllllmlS eakI s.., oti. nulll s of the koli-,[ gl; r l, scorbLltini I d, . 1, ,'..e:,,inn tla n rdih.inc ,asse"sing the usefu :c ti . %lt-0llc: he 1ool.- i ot ". i t J ted to thte p tublic, r- Ir::n,1tic most m.li ,)l \ R icne t If ,eIle ae-r ,:I a`d b) 0 ' 'h .1 r, I! a· l l, ng t . ,t it , i l t he dtlt. Si, i a r I to 1 I a I , h. i lt o t to l ' li,,l o i~ ll,,"t 1' ,i n, : di i k( i t L I' 11 : b l uits mtanel y' Io !i,' ., . Ill Inla, h lla ti il il hll ill, j, 51t,,,a ln1 tn ly. --tlt c~ O i' !,.lc dl lilrl!ht em thi ll l t olrl; stage Tllst nbaeI l do'. eu it icht i szneix is th i 0 .1 aL her 11h i 'itll I . ,I l' ''Itl i on, c .la' l l e (h l p:, l, ,ol , Itk,, alt ' l l ty nlo t ot IIt o1 led n il' :. n ! enty st. 't 101-1., ,', t, I 1t , i " c n I Itg 'll 8t ic A Iooitod t " I' I ra " crio . t o the. II.l", c. ill d " )!h lllalrll lo d l oc 'pt ti . -IO 11 11%" sat7 ;llI(Clll,, ;,a·l l ( Ol|lrt ir,}g the n .i alll l.thi llo .x trtih bEd pc -,lll- " . 1i, , tll,- n etlII, m eS the l ,,l al,, e or it. beitt. lotloili l, l1(.l] i ll w lnll '(I e nil'l s t 111 i l'l staglr' t o' mll nalil JIfi r? i 1 `, s: i? l h ia,\ il1 Jslits use il te ih, * I it', '' il , loo', tii Ii 'clililt'l' t y tt'ttl ccell thllll sIll nI o1i-·fl. nllll If I;1l Ih 0 l lt"l •:l e al r:l. 'r nAla leli ut s, ~, l\ir h1.l Ii s llhilhd to I ,- i iiI ld np hih le of le' 1 , e'lloh tcd ; o t ie I t lll-.lltl lle l\'(r e oer ~uns.l * o II t itt tt l lio f ilot ttittt 1 11. I bi ,a ltgt og p. in eto rt l " i: u:,dh) l .i r 1 :l us,,t I, 0h'i.'stiit iit !intale i 1 ,11I ' th: l.. l1 htalt I.) ef e toll mll hie tr 1io I ,b tire: 1" . o 'l,,':, r li h'tc J I l '(l0lutn, ei oUit l ot" t l A II .Ihn l ,1 :: , i t' l F t .P.'c t.i elt n t o the St o t t ii t lttatl i tt rarel omt tcjto') o he "1 11. h it i : l, l lh 1 I, h : " u Ip I. o111 1% r llloion il I. t 'rll I it (.l\l ed1 'i t ll tlt to tt it' it i et' to iiteoh tve pu. ooll o-1 hil; v Illl~lllilyll .. a Ih T d T nottllt ]esi tate il Il tl i t ttllll itctill w eih Ia aIt te Iic tt'ieth g fmnt.io tl tt, 'ti''- , l t0 tit If t 'I) t 'tl" I( tli t, il t ot ei UoleI6 tn e· slili. r. I I:,1, 1 h ha u .., . r s i i, le e, wilslt il Ito be toi td I 1I- ' trlye prelCaeanlt eMayet e suall ex yo1 llo( ill hl lve, t mo p l y an bd siei oadYGo o I', I I lay tte d, 31 It C S, P hysi:it a to to's i St \Inny h u pat s, i W s hustrr. I ;,e f:t ic,-, lie in odd:ta' to o tt. ln' to the 01 ut p, t l tte't t 'o t ' Prom \1 . r onp ,n, F t SS eon It Gy's t les ' oiltt ' t'he "' t'orm s t'.. thie phs a' Ice d telt e eninis Iil etu, wle ie tse t, n ott ielt t s oticir c e t la h t has Oheo Ill ol' klo,,p it to Ittt lt tl 'hec eltt d o ttloy rihe ce.e -iI t-0 om,' dicaol ( a l ld - t ble0ttlty Itetile.y oU fo r W OI it'~l lee);il itep oprih t tt etey e ve "I' rnt ir A Ct(t' opr, " It t 1tet It g o S, theo. to. Ihla f..-t iod ateld |to 1it, no. relt'lctin severdl :n"'sof iohv (.ohtorrhae p ntlih had hitherto baffled ed ' oe oehatovi f n l ure iAt(I .tta tlt .trg s .,o l.t.l.,I't h).t, in al ftw datbts I I tt- h O th p li d t t ot tmr. ei1 . sihe eito The s li 'itt. which 1o e toLive ls t*e g tfl elhd tnl i i o nedti of its ilt. r ,liv1f rFo 1Kt & &VEL Y