Newspaper of True American, November 17, 1838, Page 1

Newspaper of True American dated November 17, 1838 Page 1
Text content (automatically generated)

NEW ORLEANS SATURDAY MORNING, NOVEMBER 17 1838. Vor.-V1 No 1808 . ,/" ~ .pq~ , .,Vew . i. ~ ~ ,, ,,,, T -' .. -. . '--. - . -" = - , --" -; -. - -.- - . . . . . . . . . . . . Trirnr i oflt Nr ..eslr.pr PI'icaa oif .ffro Orleans i~ll~lllllll'lll-il %' I1R·!.]PdI Il~l ll lll ncLIII rtlP d iIRPIIII*. of· n Ir uw ri ,h ,t wl vI the 3llh f illatcr th , 8I 37d . '-oll ' ilnl l, Ii)Yahb .llli-.nnll y in ivan-lllceI tetll /hp1l- i l tri-inweekly cIIIIotry I)tper tlnyaitle onio r%·11 in i allndv:t£an1 lc \e, nl iit nl,' re llr c i glvya. No a Ihll.r ilti on will Ib dliclltinultllnl nnil l nrr ral gra ri' ittll i Ii I:le of i cll o illllnlllac., n)Ii week' i niltice i, Pril ri mu.t Ie invlariably givea, previous totthe ixliaraii nf ealiocriptiiii. iitrtllsl.tla.-lio )ln dollnr per rsntre for the firot i r icatll itl,il tt lthi t rilce filr each brlalieiliplt llre: in> aiietll.iiol olrlalllfio rl n thelll original advertiOlllent will fIor cothlanred I hi a limw bineF. I'trl h llla IorC Ia n iion in rh leh a nd hixty d or Itnitl nn.a Yiit+a ;to Mi cilteiscttr.-letic.ot nlall othor .sinler pttll(Ie iltltituti,jO;; IIIlal't+' d iYYdllnr. i I,;l, lm o~ lnlynn - fr both n i eliie ahil and Si te artilt ca tim trl ttimiiil.ka, mliriiieha t.llixtyiie nalllr iE gil Il, i iiiiit, iiftiiihe tithe I attiiren n lrite ttn e,!ii ,i'li Iyfr Iiit(.lilrioi tily Sh-ricp% l anl ec St iratoptal .i.| t1·i~lf Dattelltlof Ithe t itnio Iii oll tro t Oirolprty, iiitr.lni jio" a'riigers ie •it.tita&e. &o.wisitlirt talrlaitl o ai loltlar per aq are lfir the Irat insertiin in tacl lain AIno ilnl o ,i erllll:. A iluloi.eiit llr itrfir prrcett., will Irieondo Ia A cti i,.l toiiiite. ieL.; ie+tir lietoit++,ll iigiigro-hn, i)rl P:I ,is (Ii l .iri u rti ( . I llKgtito lat l ill ttlt )h Inllerit llngi(ia ttlld :11) l)++r (I'llt ill l';nlgl;*lh uo.Int: Ill pl·o cen~t° on ealt+P tI: 1 i ielety Iilie hote a NtIe mri. , o.(b r ..e . Iof Ile f litaiaea. of tie nr lciiti, oIuch ii legal .nctioni t ll, pl lltli ! i o ain S tll., l iies all t o pri d alIY s to illl ., . r.. will 1r ·it=, n , a . ii ill|iio lytt, tll it el llrdnr y oiti lfl. Nolirt ilrilo itotel net tpiii ilied nli to tilllni will he Ihli.ll b le d nl ontli, lt e prie of oll t hrcnrllvneri Ion i i , rl ei .rI ps ii"llkrullfdiir p ill t iii l ulllioillP I iin7i.i I° liir. pl icro at iiieiuil osinriitin ol'irioiii rty - ff r t." v111 t111· DIIIPI Or an . l, acl. lu I'rt.lin llwn lrtlll ! t IlII. ltiti II hrtia $tttit tiir Fill liongl iah a Il9r, i olnd tl.ll ill itieiu illllielllels.l. \11 i iin t l elle if ) III tll liiic. ir potitirit a.ttires IAL1111)14N i rill r . r titiii ti e tl i p criifit r oll rtll eir nd . I Iw .ll Ill II . 1 Rll"l i lCIl~l .ltlill~l IVC 10 ~ly · newm ai lr , ,jllll i 1ieee icciiiiii iitiaTllf tl lall l hllv.' tin t l'.e n or i ll i- reu , ut iiioni iniilt ie n I 1.. \ty I r 1 14 irau1i\1 iul i i) i i hioitli h er - tiit y ii li .-Iiiuill ?ul1 IIh.i ill 'o i lit dPr llLu ' pr lilanlT i. r 3slgtll) J. C. It etc. Il eStltS 1. ItA\'ItI J. Cr. I'lIt).tER.-iAST, JItIIN 1il1in51, I1" ,', iG ..--\e, Iihu, illuihurieiiil 0 l7lc ile h~v ill, ,111,1. I c,,llhllUII. n. hr 111·11 theIY al'e .lllllil:IItblO to , ,, Ii illl l ;ii lii i ii I l.ice I.l, i,.l A. I. IA t\ II.I;Nt;r1, I .l)llr I ':.4 .1'%l.'. I ti~l l .l ,'41I)· II)l'll·l , c ,l , \ ". I.I;VI";I' !,I'III y ill+; iillllirofr ~ ",\ Feltli ill t'q b lul" I '2 , ice #luluro ir l ii . il iuii' i Ii liiiiiiit lie. it ,l ,I " l tl itli it- ih l .Irlre I' ,7+, ..~.~ ,, ! ,,I:il-,,| i v lhi Iill ll ice cuulit I',llie i l " ll' ,, . i i II !l e (lcll ii itelutrc n.ri a {% ,I , ] l !:·[;,l l· l~lll((!l~llll'q' .:L ii/l tI'l I Il~ilI1 Ilf .,/rlrl:l,, \b·11, Illl~lltleilll Il,+li l of" I fiIt[I, ll'illl ui ml CIl'iia . ..i I:,,-! IP \lln l l :llh. ul1 71'ti,. I·I) t,'ut++unIL I'l'll allil ,!,t,., I ,+ ,I.·. !+,, +s 1 h. h ~ ~ llllr. uh ,I Si:ul~lnl'.. Il l·,·ri l ,,r i.. ,,', I ,. l , ,, 1II1IIII 1 ii (-it I . lilu .rulu l N ntll hllr ti Iiii. ..l.i. · ,1. ,l ,i '., ;ill~l.l.' ' ..(.. in + viii. C~ llnlllllriii O if iall ;I.,III J iili.[rlld,'~ii+',', ItIt itlnlilli*Ih'red II1 I." -llInII( ii ii hIv I ueu1rI i r 1 uucuoa I, )11ETI . \cIu Ihit- I r Uta oth8luul' ,i1 . %,1iI r. IIIIIII C lllllL % -.ell Ilid 21 (IfI "~liar I)or'I( (:IIIP~i('.t] + I ,I ,.,.,l- ,r , I i ' i bl ull uhv. hv Milln iT I Aiii v, ii:ii llt J t/· i:llc+i ve l ii Luuiuu '.1i " \ :I. r , \iN ivlr II it If ; NirVk OtlVit I " i . ,,r I i1i. (tlilr illlllln tI I ,i1,;% .11 i,;i l i.ic i ·I I' I, ~i" : II ', II - l I lItii.: um- litr )h I llll i I Ili, , ii:,. ' i,-c, . .tl u +ii l u 'i I' i,1., <i I I !;l : \Inin'.ht ilr Il ,.t,,lu ll h i ,1i n I t l ,' ,,,i . + , , ' '. I: ·.,+ 1 l,,ti, \,l ,,i ilu I~vtr I·:r l- i I, · , . , , r ;,. I., I,: + '+lly. I· l( r'lil C'++ 1"·1 i.+tl-1 • i ,. . . 1, ·1. 9 /.,irt + ," II Il' Ilqiv ll tl; l 'ilir ' ' + , , , I ',1 I L ,," I·i lil l I u I 'lllllie Ill' lll ·1] , ,+ ' , 1 % ,. V1'·11 i'i I', Ul i i \ i, ll it li. I" , , . +, ?, , iti , , \ Ii,, ,, • r r l ,1 1 . 1 1 11) •,.lll llll |l i I.I I' i!;'" . ý1 " · . i i · i ::1 , 1 "1 - 1; 1" ,, Ii 111 1 11 ,'! S. ýi' 1 1 11111),1., '· · r .·I 11144 ,1 44 - l " l'l ,o!i .1, ý. ".. , i , 4'"',1 i ! " 1I' a Ill ' l '14'" " ·11111 l l ".' 11 ,·.. ,-, l ,, ,, ", I 1;1 l' 4 31, II, K \ oluol( I \ ý 1 ý ,. 1 , ~" o 1 h,ýl of ',"r i 's '1' 1,1ra,;. 41o p , :.I c,, . 1 "1, 1I )1111:111·1/ ý 1 Ile t~lill(* n 1III,",'4+I 444~1 Ire ,. ,.!, .i: i i, 1.1 10 +,;10 :1 ý1!11 li.\( Il 11.·111 -11a1 out1 1, ,!1;r . " I, 1, .1 " 441 1I, hi I ,i','iiiiis 11 liiii , ii . .3il 111111 ". ~1 fI'1l"ic l ig4411, :, 1ts llIisii "{,. . 1 ý,,."" ý , , .4,4444 on the .s ollý el, 'I'I wholel~'(Y IIIII I ii.. I : 1 111is11," .' 1 11 4444 'slli.l. + I, Ct la .i I,,,, ".1., . ",,"~ ll.·2,; :,1 m :21a; :m1 211. Iy i_ l \1'..~ 11~~~1·1 i . i' ,11 ~Milll l 'st1'1i," ' s 1 sr a ( ill, I , -I , ;1 1 l 1111 111 N 111, ,,, Il Il·.I~ lylill:lil~l ((~laitias byl~ jIl((·ialI 1111 ii IlI' (, illlo Cam cll k rl V1111ý 111111 111121' 2 1' il t ih e 111 121, 11121 '""",;1 0 ~~~n .1112 iii mpii'i liii1 iiiiii'iii''i,111 ''I it 1s' Mo'rI I t siila l S IIIo Ils Cal' l 1 ,11'S11k' slaps ono, ,n 1ll 1 n11e111·.. (r ofSia41v~-IIP dII ,I ream, have lI I)IIva a'l Io 1 all 11,1 v lil 12 li ii Ilniio ia Iurisiilill tll a iith"I -t IL I 4 1,st;'-,. 4'4)11 ,. Iilor,\ All IIV "IlenI lord. I'll'. 51a, (': a '1121ntrel"I'11i11 th C ' sapas ine', I)IIr,. ()L"l 11 ii 1,byilflI lir' li oll s t1 et11 illh la, I dep utl" , 11I\Il;.lR· Ile [,ilt, 1Valk~r & Io's'. line o fI rt'lil I:1I·1I·I1I 1 .ill rnn. post nflico billb eing l511ihed ll ' Is lly .1-t " 1.21 111 Iii 1112 12111 na 12 1 ' 1 b (5,1 III 14:"+4'.14.41" 1 t I aIt, ii' prl iiicl.lil'aIe 'lalIt 'i2peak. 1111 rave· I'''"a- II lr··cl i"d ,tyab l I lllllllli'd i 'J s llc lllmil·1)lt)L hiiil''l 11II.iI ill "'I~ tI ,41 I','ii te 'ii'ili'5 in r ie s 11111 fir 4410+144. I."hr~lll. ".'I spr~il";, ill VirTIIII n, pile rml4l1 i iaaao , " cnln)lfl i114 II1aII1 i/llll)J1II tttnl II - in,1X'`" ,ll l 1 ? *1' \l-111,u11 , 'nli ll' oI f 1 ill", Car hltllil· al 1.1:4', . 4nlpllII le of ,,, W, 31,,, ate of f1a0~1, a n~· 11 ,I, ,,,," f .Ilinl·l-ne?) i ll Ile l llulart, M eets of'wl ell iell ii illii' ' 1,i i' I IIB il1,1'111 en 1Ii' II ip II1;1111 ilhron neo4I+ lli:l~illlsor dial+4's Iftl4" snilt remxdy I.51l' I: dellI~o. ,.4 hiliog rsmhliI ilJI11:IIl ' for 1,1,111 sOXerR have at all ti~n:''' 44(111 the Ilmu~ldi", r ldvlllagfiO f their be. IliL'II:111 a 1, 144ýoI Ni' a' lrfaI ii 111114'll. \\lj/llh l \'n+; will ' 171!)44, (iI superini' nd' solvo 411 111, .4111 m:, IK,-vrt exertion o4( his po): rt, and onII the,111 t 441 1II· jl proprietor,, Audi he rendellllredl to, insure· ortlo" . IoIII: illl~r it lLlilli-Tl h are of lh u pu Dlllb. Ilt '1'14'4 l','1 '.i el"r of I1," M ae x114111111 : plri m, 1111 he it It: 411.,1.I h:11, :rontL· Ii14:."!n+olr i f rlerrtpar ll .1111( 41 I ], INK. 41II1. 'i~ll 11(1. IItilllr i lil \ 1 :111'1.\ llll p144 llllls r I' 1 ll t CI, i Moo of f ileHoe pe4.h , ,"oolai..io:,pare q If, I "e; ·priml I. t fi Ite( itl-b; ill" !Illilii'lllllt of II Vi nl1'1 aliv (: parY CII I (lf hl oll( fe the \onaei'1 :il. 1;l gr4111111e, i.(.glllll. ed by n plan ",f thellrr s 11 4'I illl-llli~ll 11~01.,,, ile N '' ', lllllllll I1IIII rollit Dien-1,c i4"!lll 111 ;""- fto 1 l visit i~ the Convent; of :MontrealCi·Pllll'illt 11;1 , ooiioll n of Ile "Awf ul l llis clnosurer ;" by Will. .itl 1',1114 ( 11:1 1\ .11111 of Livia,!.l I~IIC,(.ivi~g without mans. '1'11." N'n1I-11 ""a', n.;il' t' r i Il rawil~ll l and workingilli~i 14'1'),1" I'i ·. n4"', ,1a of : ", ilnli (: " IIIII I xp*i1iu ,h ""ilII 111=4 ii i·l· r' rlr llleg 11nr and 1411411ce i1 'lrr 8111 I.,, lelmir'l: Il_ 01.1 11141")11;; o-if co11116 Ind capit al.; lilyJ liohII I If., ir4'" d' .4lI· rol'nn o.141-Inally 44)4',1 11'144141 I.,r .li 14.)44_ the 11 4'".YIII ]: 1'o1 tl)P \-(·LLI or el II) hJ: wit tni·,. " 'l ''x;144 11, ,"= 444 It 111.444' wa le, o f Ihw. order , thei pl,t'I 11'r +, v , .; :.'I .e m, 11 4' III,1,·1 lflr doo r ale 4 1 , 114 el' lir l I , r ,n·:u'P or ofk II' ".11"rcll n 1I111's 1'1 0"111 (' 1.'-'"I': 111"nIsr~lr's New (;4)'1",14 "Cu11? Lrplultll 'd I' 1c IIrr4i"aat-,,Cd114 f ik" la t "' I, II "I 44. "il1le f it- J itd 14148- y 1 I;. '~"1-lrl, ;44', i~u ofhe Hll lil l ounY Ji114 So SI. t.rowvcr a CEo. ][ AYI' j"ns . .* .cswe~l atthelir }r't.nishing WVare-house I N. No. 17 CUllc tlret1tt hb rectitt.rtvals r rodtna I-.+1 o the, Nad the North, lorge atlditionts to thoir sltck h tI t l alUtiI(IlUi b teaelkel/;nta iotep , . .to te lihCR iectivoly (tley elievhe) oirta an tatitrttoeat natter geater alllt tatltllet trtlan i olre tboillld alynltttilar etatb snllnellt kollwell onaistilt=gf SILVEIR WARE. Coifee rnd tea lets; titalers, waiters, castors, candlie st ics, capt, ttrnlers m ad goblelsi table and desett forks; taale, dcsent aad tea spoons; marrow anld gravy, or ian got; spoons; sntgi tr lgS; sRtarr, ttance andsootl a mlel; ha*tter, froslt t llldltng atd latsl klliVen; tickle anti deser kives anti fiorks, n:opkis, rilgs; W. ..riaipolly fenta the taanttltetory of MIr II. CfItlatede, of New'Yoa, whose long eahblished replltat;oll Io Lr the manufactlt o1" silver *wav. is sullicient guarrantee tof its suprior tjtality. PLATEII WAAIlCl OF IIEPI"IELD AND BIII MINGHAM. Tea and coffeirrn, tea etts; castol.s, liqtor and enr diatl stattols; slterclh eacntclelras, ttti Epergttas witt Ilair car platetaxt, for cenarl of thle dialtter or nollite. tat-le; w :a sk rounl an oblong, from to aL inches; eelf steak tttit vergetakle dishes; rich tlilok cvorst cake anl bral blaskets; tlrcater mtantdas; mattle anId cltllnllter candlesticks; wille sttranters; coolers and sarytlttts; decao-. tre llabels, claret corks, tea stlaillners, table bells, tea, -9. ble, egg and mlutard salloos; egg boilcrs and standsm toast races, klo. SILVER ON STEEL WARE. Table and deserte ktves, firks anic spoons; sop and sauoe latlle; Itttter ant lsbh ktives, cheese scaaops as Ia'"Mbis totgs, vgetable focks, dte. .I At'ANN RtIY. iene CGolhic Sandwich and rounll aornert waiters, in setts and single, from 8 to 31 inches; do ofpupier nucihe; tread, aittese, and knife Itays; large unright ptate tarlaeoc.r; sllet, stlgar al k cbsh boxrsu wrssitgcnase .di:l la Iatiles i loants, catltleas Jalatilaltt attd Of afich tortoise shell, etc. LAMPS. An extensive assnrtlnot, amanag wote re Astral laImps, all bronllzed anl gilt, and of rioh cut glas; mattle lan Itih, dos ealh tlatlll woti tiith glans IItt)Ista; oerry ailt~lettli tlt ttgi~tsa Ih;; htlOltaett atttiditiantttetlitideaor Ittack tlatamllt. CIIANDI)E:I.IlS ANtI HANGIING LAMPS. IEttlliill atI( Frellllh (lit gIilsa Chlanttlitier ;tr IilttleS ol a, Itt, 15. 18, tiltltlll tatr igtslga; ettoltrlh htct1taet ttid gill (;r(!cian hllll is, , 4. and 1 liglflts hall lnl s (HII) a1I 1I telis, rich hlollzil hnat otr cellltle lampa s fir dllawit lg ioles, irola I to 6 ligltllts, Ilnll sihades, t lasaea wick.~. MAN'ILN l It' I0)(CKS, ('ANlLEHILt S AND VASES. IBrtntllztl nd inarhle; bIranzed alntl giltn, niall gltI wilh litlllre, ehe;t cotntillog Ilotse alt kittellll olock; iwI'IizUd il:S sk C..tli p weigilts, thermomlle el's, c~l-itl I~atcis, Callll t.M il:k., fIe. CItINA \WAItE IOR Pfllt;lLAIN' tEllih ltlotl YrFnti dlniag detelet, I aIl rlenrie ser- - vices I lain whitet, gtttI rtIt,attmI velvn rich Ilatlty stvles; spletiill ltoilet scltas; tlecir alnt ilt k litchters , nallle t auss; tancy carti ial:ka lllt bllakets. AltTIIEN \A lIt. t)htiteg, desert, tit, coitle, ieeak-ftk soit satttper setf s; tlai! Il WaIC; itltcetrs. Alao, lItantt china o lit, e sttls, ZILi' lILA;S, )tecatllelr , iltcha s ttt :ntlta l:ellltrittht ttttlllotktIPaiinPes; I all alitsa, Icle; y r:s , . o , ll ssq) wth I h/l i, I tIlllftlt Illtl~r It+· llIY'l' 1a(. lllllhh~ i·S1 g illl'. (.h:lnllll'li~l.llt. gLll'l'.(I LClll'lli~llll. h~1'llllmllb' :111 .I,'11\ ql~l~ll:S i till;' EIIIIhlr. iI Ilrlk gt.ooa. Atat, calldlcett TIAlItII' CU ',f lI1\Y. IFinle irvtry ha:mlell: handlens, atIlf tip and blck haItrdle klli\ts aSII I hllks f 5i 1a ti .li pite, or i) the dyzel; ivrlll hI:llt knlv.s ttttt Utor tili t Itirk ; n I u 'd a1n ..on'e car;ers; h00 slices'l'l.r. It be, ¢ ; ) r. kniv, DI elic eI it ce r.eta, tti t .itllebtin ttt ebi 4ttt i a o et b a It I te o t r eart tict ti o b n te ttle to stic "btru- : ll L,(lll;elttit ti e Ill ti lil o I al'I I ltite i ittlltlnllli l i at iull c lltlhlll l'll • tt1 t111 11 t l 19 FI·IISIIt ll~t ll 1. t to iltL .(. il+% et. .h'. ( {t1a tothktd le111+..; liI h I:{ll'l'l+s, I ,I'I' h,.;illl~lr% erll;+,, ,:I.... Rc. ~tl+ kLIll [,.ii .tr15 :1ll5 Is Iattbbtcietnileiltetlctono ttall h i I isl , . I tlh tl'.t itit r li ". to .\I\ I it Iiii \lta I tttti i . Itt. 18 1 a aa titit iltnd b " ep r I|1"1+. :llll Wil·t, tt·1,11d,·.i. hll,, ,tll~l.l~lll. Ii+tllll.s111 il .t{.i.I S hltl llll to l/ l it h. t.ill r 1 ,(r1. t ,t:i I t i lll ll I .- t lh.r; i 1', (:,l i t lllh. I l,. ,,k; :1 I lt ,I l Ip ;i. n d :talb z Iw. ,.11 . h1:mllP( 1'·1.m' d. I..-h',... (il.\.v hl:.ll,.w.g :1n1( .'1111( 1'~ 1I1l'll 111l %; : "i)i ,! '. ill II 1 III i Il.. 'l.liil( S • UllIIll'u lia i l:lllll>, -I+:ll 11 ·1 1.1+111·1tI I'111· (I.ll'lhlill:' Iii1'1I. 1 :111 tl{ll .+ii .,lt+;tIll - I'.1·lll(l I; IClill '{.d t. ' I IIII111 ,1" ii ½e a ir h. C i rI )( l 41I tII i ,\ I *\ :tl'·I l lt' i , X , ki i ' tt lt , i llllll+ Itll~l··: 1 II II,·I~I tIt Itl11itt aIet dec11 H ilUW + ,;llt11) l I·.t:t+lirrl~l 1,111 it' )litlTl1 ell (IEc :jl ItN -t" 11ii 'I':I l I "( 11 8)),)` It 1I 'll 1 ll ,Ii' I I 'nh 11111 0 118.\ rt li"ýdii IIill i"4 11i 111 ) na iii d ; ll, f n tI P 71 P'k'-I" (boo.ll t, I ,n' dI l. I 'M 1 S:1w I') d). tIll 9:Lwl'l1 llt a tI ,n,1l, as 1,G _13 I~'1 ,low, t If· Soo Ott dn. ·I of 211 .", 1\'4111, lo. m" 1o ®,,w11 in a mud, at $Ii. ill per saw, on. (lift (MI h U F, I: rN . :iil Ik','doo ,,o On F I`I doll. of -i! ·nrws, a iih T~ederv, ,C c. ·jli I"o"r · 1(11 01·o1)":I ll Iws illilet l A','A . i $7 5)) licr sa' 1oll Il) Extra trrI·IJ1 EIFI.r· Ii·'ii·( ll, fur· le, tiers, 9!s 1i('ll a tlllllc1I)lll 1as1; t 81,,,11,1t 8 )'lict l iLnllg s,11u0t "f so th~e 11IItt1I· 1" at, saws. ))n'. lt of re lilt',, it i s anE~ riidclre·l however,~· will sl h o nil three sets kof luhll) (.Il S :lotttl oll o ru· i 'lal lirlko hool11h8'odis do tlao(I , 1018,i 8 :n'-1Th"sea Iort8100. of l t', c ctton Ila Oh111 till. ohoolt' Iii t h'i'' l a bill , I heil 1108,8 pa it) Ike lln l ylhll1 .80t8,nl 88)081)1f)th I1)citl 110);ill 5)011ll8 wil !le s)11100 tll'11, f111 t11ri181 5o1ot 8,I-lll 108, 18111e s ll'. ;the 1111 8)8 11i18, 11h),, 81111t'Os w ilsc tan10 , but 118 t811·C·o: ogi ot,,; oi' o, bl w itb 8 81c' 18 1180111 c iei 11)r" pi0wer1, l)1811118,,i0181otluo.'coIilie uri he o1111 i 0)1 811118,1818 88,l lle 1 8t1. 1 111,ho,, I ho~tl 8,olll o V/I. 1 8 (il tet ins. Small stew n engines eau also be ordered f de-il 8I 11is '11i1 1e l8, wlhlen , p t lant Iis.gliv' O 1 ill funs, 7he,88 tll t01'0oal lll,811)lIhOllllgll· ttll.ell I in iroLot III),ns 111081118lll8t88 awsl it o foot' , bii uslelI . c. llUl1 111s I f, and 181111 1 08h'y 118i1111, h 18s d'10t8ir 818 s 10 l o t llln o t i t : , Ino'c. 'rite l slI rovarl n size 881 0108inch isi I", some wish them I3 inches. Some 1 5)11111 (.81 1.("" 31111N1' o ViootSooll iw whlie olliherso '(Tr t t en F Its (t8einc, wil1 thrs1%' 8e ' ott 818 11. Ilse IHIII.CU IC~ I time Of giving Orders, furnish a .atcmcnt of die wishes, and the nlnu ahe 011er) 'an f11i00l '81e11in8,8,r0 p aricla r Wereitis ef too ydicrlio, e sal 1l0ake thin o thlll ot SIlit 88Inn8)prtIdl ,Ilanlolto tlorlder1 llla lil lble 1111ll )i I t e 11m ' i' 11sre ceivtt 1lnhe l sIoey of ill)) Ar 18n 111ek, : Itut 0888, h vtit the net.) c11pall rd8rs 11)110 ttfo h18il87h11ha1lsof fur pl:'nl l ltons -iherc th'y tll to a? in w lm tlelwt toltl tick or illt cn 11113' 811 311881.) I. II bN. tll.lo .he 1)l)818188I 88'it, ['Or any onll8,8 111 the18 ct o)n 0row nlySlues,ll18e1o1d1' 8808,uabl terms. 1)18,( l IIl·:I 81 111') 8 '11 8l1) lt.t8 8),11 )18 881 0 lllOlll il y )I I iii 10)llii V·Il' l 1110 0) dlll)110118080 111 ,;ll eol~lV8,8,1"8lll0)t1 ollt li)11, 11 81.1118 8)F 01811', . S~~a 118,ia 7118, Otl I'll')r t~liell~llO 081101, 181))) 111111,11)1 18111 811,) ~aellu lly swills 0ii ISTA1)8,0k ill' UISIANlA, lIt ho a lln wo,1 1 three o l'ii rl;la liri hall come, (;renting:-l: lnllhTo WII WI1 illiam o Illnek y luld no pare laved at it sale nudelul; ',l8lhleSherif' 111 the 0.1i sh tt' Orl)1n, A, the p11 111,ry of Moth day , A.. I. 183tl,,io o*l) I')) io'I Wimnll 001 Alookt ver)sen loll, No,. iy 8loa r of thldolko il thi ol.l rr, the -Stoic of Lou-i son, entitled "At'. act forIIII thle furthe Ilooo.iptioo of toltlrl'o Op 7)108 118100 jdicilsa0I (?oo prove 8 dthetIllh da of Ml'01 h,1, b4. hih NO WYrleyll·, therefilre, 1y10,,118,81)ll 88 1 intereIsteLdi hemionI, am bosh- cIited nntl udll lnnuished 1n the mule o(r R the Stile Of Louisana and of the Firt Judicia~drTl ~stir ('1u rt, who 1)1 se118 1q18)81 tllylrt.lt III' 5 8ll8in ouit , alerwhc .t'./sl ws alojol'l Ipanyo'a~aiy ill1 No Illt il 1180 1,11,),aea o17 a1810)108nty 'IllI SIoa:oir 8,1)8,ln001er Ault', fr no,'t a1)11"8dlluc ito th aes aesold otl lIildlloutirleldl andjoulOolu i" loor 1181 )111 A111171 813d d11 ,l A11111 . .1 1110Otill' "ii8te1i1cprepil' 011' lel, I')Il'i l'td1ed 171)1. 1" ti Nlr s8a181lels1,d Wi'lootm IIke bec'llolmell thep 10 11111110 o III lo ,rn No gI e l h aiilCn A cetin' i d'8iot of-ontgte wH ilebid 3111. 4VILtlIAliS tout t.ts't', Lseo lttt.E, .otV 21. It h. beein snrhl thaltl I ranl wv roul .louti tille vi leoid I(at) othler places)' Iod Imlde tracks h r te Nia.'.rl--('o etefort e resolver olt 'I'trtot ty hto triet 1, tLCi. eiulcunnti, for ono day tinlv; I returned gain I as light, 1 bLein i feel thalt I flls very io·portR=t indi vidI'll, It tllis insmtnllt the Jlmrtlld .f thlis city wves otu into y haltd, tlOtillg, atmt gsttt t a greol mnuy ot|e llin.gs tlhat i hlor Ictlallv rill aIvnv fIrm!I Lou.<)I vill to eoeltpe the ell'tta of tile ". ttlerl'ol I.Ilf irti' o ,Ieal itof do-tor Snllip, th o knight of t thim toti, Tlliao A S 4, My returl,howoever, proves that tth lbit,- of the tIo and wolf, is applietble to the tIto.r The labole is S"A tov was emllltooed toN wattt d .Ot tite olll Mn, n wifell the wolf RInpereu'd; hee hying e051111 r t 'tweets.' a ttlihllor'ot:p,or oliartrp'qllelllo v crit o uitt ttllt woloill ti 'omtino,'tto thtt greatdi.moy of tiltt oitie. I'Tt v' r lart fotlIl]l oIlt hli reo tlltltttoerot: t it hto wnse t iar, tell not totlbe behlieed vtll tetwhetoe p toke tile truth." l''lo fiet I', tll ato enLo L mt tllrodce tleir tfl'cls. So it will ovr.,of thoe nll-wiseowriters, Dr. Snip & Co., in thtt Jrlttooo. o woell udvie thetrnl to Itovide thell selves with a stenm engine press, in order to elet the wondmlfnl demand and increase of that roper, o it ir well knowon, there are arty who seek for Ilothing bilt Sftlaehoollottl of shtelo lvlte tttt tvenldert of tthtt rti ltt'. Blot tforttiatntlv folr (;oliolh nip, of needtle tlltl thimble cllehrity, tie great mnusR oti he, uilliOmis of A 1o'il0tl'lo eoplep alrl fmlllell, lld tfr filamed ai lovers of trolth. ('l' oret t tIhey will, (taset.'ts Il.oduce Itv tlhe E l 'tI 'o) olt frolll tttoy, wtutll ll, retld popir, [11t t I !nayt rely ttt, tttoreltltt I will seek out suctt at t, a lcom I lilr lher8 tl I the otlllerjolt rllln , wrotoe o it teo i • ts will lttl ptro. flsl. 't'llTheir las nnttlmlellntt are o pal Imhle to r't'mr. rl'Ofutttioo; yet I willtautte: lst. ll llgnl ll P till. tel. 211. 'T'hlt I shnllrImaln thl tile ,3st Jul:. 'thos Ih1 Stliltt C(o., have t ellt IIe 1lle tt r e ltttettlling Itty lilf, if I ret.mied itter thefi 0tit. 3d. I'hatt from this,,l ohtllt proceed to iCncirittirfor folrtenPo hl.o t. oly, of whict h 1 wtio l I)tt Stlilt & Co 0to inform the nllie ed',in their own am +t : n ivetr filis t t rning n patirll"t. ,tlt. That from Cinclomtti I .htoll roced to the Falls oIf fith Nigumra, to he 110,1 IltIl; , (if'l/1- S.tp & Co. ot1 Int tke awo y miy lifl toitt het Ilot of plltemobtr, ol Al Nyw ll'tol.klt the3. Imtof'NlVellllr, (-pomnd the whole toftt , nt lltt llltt r i order a to lll, itll th WhOlt P'hilislioes; file. fneII ic l (ioli lr of li ul l u"I' I'hilt + lel phra, Alemdlihi% Nashville 11111 I.u.tiile, w o wiei Iirtthltt, hto(ore hut ti t t morrtvto d.h.r s, dinh Io, 3ople an1id t ote G-ollah2t. Currier &:e. (:,1h0t make tilrlme Il~llx 117(ll~l( t.'t.+` ( olbll Ill .l rllil I~I(LttCr fin- nasr+ t, lade. iteIil~nl. (inlia I~ilhl~l. Co rn ·11)111. 11oi· h 5th, PI'liun d it ' 0 ; thelO ,ll l ad l ll drll, ntel l ir· xI mi ',' . (511inI l lint tie mt lu'tg]]illlp iecu o ll , I b", snip, alias (tell, &c.IIPIP II piatcher It lthe p llrh ll.p r ll rtnre nd 1 0l r fill' It,. . lllf tl. ·l.ts v. . II 1 10,11,1 h t o hllt I n nloB )r S ) 4 Co r k;111w that I~mg l..l++netlw , rv 11.1 h ., hr tl ir l e r" tth.,or spronltt hlister, ftnl toI t ',l v, y' il t hl of res r I t' 0 i '' it I Itlh'tloit tto itl, e v W00.0 tt elleh Lttor of'lli. ,llllje+t ' vii ll ,Itoll 1a1 ( -i ren 1h'il IW ,illn. 1 wnv t' tll the f , 'n0loldv . I , h illt I .[lllo llsl' Iht+ illli~il+ WIlt llllll,. ;111 "1·1I'Iii ikl, i. t() (O ). 0ptnl' : i. h llll e i t tt Itl t o'+ ,m . tttt- ir tttt ith "I.I' "". 11·11'i-it0. too~ -t' nit to r d , t , 11t ·I :lnu lir n o l+eli ilo~yve l 11 t I tte l te ra Ot it t 1titttitt li P ttit l ll I t I, ll il state1., I sh lI l III l:llt-s a tl ll ll'll ii. ll mnll ill tO I :1 . )1, andl ;'+ lt .meu from :3 to :i o'chm,. .+ I. evell.e try dayI tto ht ittaln nl ]ti nt withote I tI50, us n.esl F t'It' [ . itlt-to i ht', J( IIIN W II.II 4 01' ,) .J.i0 JlrT'rsofi i I.nsT Ilit il h, Jttt , 1itt:tti I7.II ti'. l.--,int e ringr, nottt It tlve o ee rl iC + lhm one of th,. t'au.,'", v1 b h e hou ' ", ~" v 1' 111 .itllll"'ll i·, 00, lllhi h, , i IIbCletlW .1 1 we .l I* s,,d w ll oII I flt l! i 'li s .,. attll i, ll hym n l l tr, itt Ill '! i ' I S11 1 thI eallllll11.t' l l r ,ll't llhl r $ iii r y. . 1-:l, W ho': ..Ib, 1uf11 11·h111, ·lllt ,,ln11(1IrLi .f 11·1 fi \lh \ th1(.k -'-g'l1 1 ler." tt .t ott . Jit 1 L t n. Ihr a tt tr lt 'r llte, :ai , "I "'" I f th rai;' f Ih c"111ly of ,11~er b y, 11ts itothut o, the r tsp tl t due tolo nI ', ;;l t .ry .° 0 p a ll '. hf i s trl h, lu 1 , ht h 1101tvll b 1,1 00 i Iet y , nor, no1 h. Ili. ,vi dutng-hill," w , timu i v~ , r~al t"rf • o ,I,,,lr',in 011hi,, pis 1-t; as w.,- lltd Iby ileehut Ili..tor,,5 th sll a -l l ll, iu ll l aive, otln ,r0 I lo r, vhllh lt hllh"'. " w h ll ltsome w rr rnilt ols t lob l em lllrlurr, I1r 1. 1lt, d JI ktitt'to 0 l'til' t trail. tt'hoio ' I.0t10 e v it y oy ,_, t h r,i wr I 1ren lli klir it. of th. I1hal1e1. liii n11 W~l'thv I.Iniht is vet 1"1 i I. aV o ;, an al e, 1)1· p pro(!iei; bra i.. tl)" join I :h ki, i, l l 0f Ih N bl]euh ,, it i iun th. t h o ' I ,: va. sil i0 II·Ir1I I 'rt homdt h h1 1 :0mi h l1 ~v +, ful lli t, _ II rl I rs "01ýr, 1.1111 11 1 '0 cv 11ly, 0 ,", I y 0 ~ Iý" 1u ' ,call a n osy - ".ll"l' '11.:~ lliVll ll l:.r II'{ I t nl~ l h , I1I iill, ,II .1I.I· .1( 1 1 I , 1 . I +t 1 1 , I lot- ,rent D .)r, l , ,N 0,h . . . t lie mlih y S-, hi h]',. . ilh 'i ill n 1 " 'in b,011 yj , "" ' t t li e,,,-hno l dlra 111(1 h,_v o," t h110 11 1 tll ,. . l im', Ali cie s c rl s111i ll; t m ll ~1 o 111, ,' ,,i1+ as ,b (!pion, p11'. . , fr o V I 1 ,: ,i ' !1 i,", (,1.1 u1 sn morh f 11,llr l'r of by Fme 10,1!0.. ( i.:,I T hi,,. ko "ui'.' s ,;I It, ,~ ie,1.: 1,;, ' ' l"t sp 'r ' lf o,,, f. 1,I 1:5,, erahi." ", ,,0 + . , '.boll[ rl 0'Jib+ (!'1,r 1 h lt ',kh,' he l of I,, k , bI :; ~ +'"d p ol i "i ,rk b + ,, r," i . h lleo, · ll L r, .tl+. ', 1' 1111"!'- oo,'s nt\li11 to Y. ,i il:ij biti wl:'1. l ,o)l k," il' '1 t : III, ,.v ~+ " uI li.ir it ,0 n ilV U. 11I llhi: 1110 111, h" ndhi bol(- 011 , 1 0, ,he lie~r~tl Iinb. i, I ,1 . ,cp riy r lllh t s k ,( .ll' l,-t m-,", Ill. o e ':r 1 In myr; v II, 1' tilr nol he kll ?I,( ofII''' Nimbly, \'.e.~t O h~r, , inr.'t l .Ifh,.+a g1, a.+ h fi d tugly "-c.l t: m . tilr 011,"+ g,"louu~t'lll ll tl nv duy y,. Ia'+,l~ w'hea .r ynvr, t ,ou is :; ,e l ,1 .0,nla r, ,sd will dl.uqe the (; t. . f. 11." ~ sly lx l ii. +,ghl l tl ,nlll- 't' , 31, JhL 0h . + ,v 1, h'll,l, * ijyrIl.he ) 1t~ to a,. 1 m1 [. 1 1 ,"1 [ I t f ,,fl av~l. Ile ~l , mllo i, : ,rtld y +1-, :, v I. ii . o, " 111 .. be,,lll+ ilc y 5:li1.ii. 1t 1 ,i l 1 ' 1 u " I 1 hour I ' I ht y.," i • s,'"' [Jl:.lr lVl[('bir ,, .lre 10 vl .w. i 1 0 h imh I, ,"n ,, 'I11. ! .I", t[,l.; " n:ro n ,0'l!41111 i o m u ch l ll intilul I I l i~ !,- i l, a uI I ;l ilhIn I II ,I" ,,I [lit- r ] Im;. It' .;rvo 1,1 "r1 i h'u h 1 1, o I, , , (11 I t= ]I'I I~ ) ll| aL [ll 'Ih~ ,0 0," hfh r1,' It*+ Oholl,,~ ,I hm ,' I "s. lgrael++ i, blII mll ol 'd , Iii l . "uel 0.krlyd if Ihe rl~llllrtwt: Ihe, r ~ di'| gil[l.+\ ,l Wllullt I ,h',i..-d bi-, rve s i, u I l, w:~r ' .h r fllyV $:21 tihanl u , i ,, gl dr. p li 111~p'r sl'`~l ie 'l'Ia 0t~el lpen. of" thier orfih, kui t,z t f he rai at ,l~ .,1lwl ,41 1' n r r iiyatrrain l th nle ¢ willy e 1"-t ty :1 r e 1,v ev,:r a tle. h v aft '- t Ih.' oir f It (!rinlk or two . o1 Ih .e will o t 1" '-i: t anid Iheyv ,Ifl Iood,)l t ,rya'l:'e .i) i. .ll to sn it . ' tml alniI 111111] ip ,Lh lo Ih'eir r+.Pi Irs, I11 br,+krtk st \' Me dhNY llllnhllL,u lortuiilut~l i lt.' IIIm,!I Iher d « whoe SLrhh th d,,,v, (1-11 It "" ) i++' " %+ h~ i 'en !n do the'it ,dir,, ,,,,k." .l w1'l.i .l- '., I' N. I. I2 have je~st rec.eived t leitt.r, doled '2 .vtJi v., in..+ivti fi m i I i iii],11.i iii- i t, a lgy th rgg~i~ts i11't his ctyll. Th'ie, wrileis stly theme i1 lves "liel]] ;Srtr,,tl..r,:s" preti.,dir:g th it 1 aludIied tot then, in Iy bas+t letter. 'Thy't, rIil rtest set''lll~,I 1 dIt inot know o vnupetow lih igtedrgsts it or !.inell; vet, if rhr ap e ll it.s anIy . .e,1 ll11l he 111x1 course ;,yer it, though n+ot imllte~lhd by Illeo .JoltT ,'on Ill~un,, Snttnrday, 22, ] July T 8:37J." I JEFFERsON ] stt E, I )UIIt LLR , July 1:1, 1237. To the Editor of Ihe ttfy (ca:ette: T l ith - r a v in g lis te n ed t th e e17 r n e s o" ., p e S c cclcecc c, 1 ul rc Ivetic it" y ' r lt p " In " t o re( aIn il U ll id city till the .ud ofi ,1,l%, . '1'o trc to ido them moreyt coi . To colillce Itoe ilct tilll, lh t tit ile pil t p 111918 the Medicnl ((olia s S h. &e, flare applied to Iae, ehll to thaet, its their Itwf'l ricght. ii . 3 r i'l t I t rti. y I t p sict, t wict h r i.,t dic in oteis of cth U. S. h a k, tltthei IL blcst hisd e lh. iath ri y or1 llhi city, gtict it lils . i ells 1 C oe ic . Clot l . r," to . I are oeelt, di l, h e- , ylo n t1a i r w tVCro tuluIIy Ir ' )'tilly blld, thlhllan tlhe do; Iql hlll nd tha e 1 It a It cul r erPll. ter alleve t of shoulllrt, v r thi -ig t Im r "o during ...o shopt vincd bt br it, t l ..... et It hal ore. Sll ac ini ccell llllutnicr, c ll tcc lile tC o lh.cicc l it a1 t deservedly clal,lehlted plrofessor, ind Mustr. 1 s II elhe Illecdi.i collace, as wellc tI . rlle tIhe mcIs w i. (los icI , dt ors tite Cottl in private ptrtctic. (ohi ay ctc t ,c few in tile Sllces ofKen,lokv th i o, ui riin ani an Iv ill 'lcI' ctesc 'c'; whcitP e thiPre ttll., itindeed c fc I'o Itt' rt" l slll l)ll o tl:ctor, whose lltecctlltt tt" t ,ie:hadel duty s low at s i tliblc Ik latetit It.t',rit't . 4. It cirmcc ie ch'ai y ocuCll rsllltcll, h t t Ihe eui.n if ci,', ci hoth sidce, tttIct be It'cc'vc "t,!! I I lcc e l'tolin eci 'tllhoh ict the id o aliry surgia eti oelie 5. T Ios w+h ro u llv n iP l t he epin i I th tse dr g I Ivt, sb ]ir'tect llit Ic ied tmoi e I he, e ll li it it ti e w $21o lir th!r Ienllcit of ie t cc, houtcs il itlist: ityi, tttt cte. oti, p ty slllu t lak back JliO, t cl I lIL , Ie ,r t cu ia,y bhe. ll' et, tiie ttigity medcict tIII1c[,l cs h h . ,,ve n tie of the lt'tce"ll.ll cirCc ,ihL est , will f cllil the Cold ,nlrorb, c1111 give te "oR d gelllltlcec" c Ic I. c t t ll evellts t woulll l dvir e the ltltt cled (ioc tl nkr . l lr t ll o iir ll, at letter to ltlllctd :Idnt , c It g eII thr "cil llhrti llt c well s "a lluilulll, cIr l )l ell dl cct'ct cicAllecbelct iciceitnltccc id ccit ic, icgicillcccc ,cccc"ccc,,i,,, ccit iciccS p i ·icci it , itcicccc iicicteticul icrice watc know ithe wricer by cile ottcitciccv ohi, vticl JCIIIN 1i ILLIAII1S, Occclic!. • *[ wis wlItik ellnlluh to rend the Ilmolass o d,,alehoa sined S.,whihe deserve nothinlg hillltIly silclt ce0 ltlad i known lastevelctnfr Iflce relt i'llcorcnncee o A S , i shlo tlld av e trealttel llti lust i f iIc'cllc thretslol Whllt dill;r,'ntlv: bulll let ihc t lto . I will,+ h ever co.. dilocut his Malll erll + of t he J entler, tits hi.+ ,n,,o. t,'ll) tsee, pIloPcyi th 't irmer kllighi nint olh, c illl'ler r tru site ltistlh, ba) ofthe ne,!c nttt tkicitit, in orde'r that he clllc' kill two birds Wi lth ll'd e i tcc c , i P. . 1 pt en th and, ifi I tty jndtccl l'cccl that ct'cellent Iccccctcie .c d vtrliser, ICc. Sllii'c Icttllctec' is, olitii all inc ll cc c t nlllle o01" ii .I I.r ic s.. \VIIh lla lle cirlte llt lncctae occcllrc , wc hithcer'd.mctclc ic'all or politically, which iequires ic. bli-ter, "hether oni hi o wn Ilo r .ur ll tile rep )lltlltio olt'these who d Iniut hI p sell t I plea c hir b lll likte hillm, ("Mirllltlmust he I. great enisforettntt) thec it it he, t incc s hic Icc ittI.I whii, nfl crcll i llllthill c' m r teCchstl if it Wclc t'ttllllllt, dile rs, or a tilklincc cyclnlml;" cec, to view it tihlc-I-)r. lhlI looks c cell; bnt withi all .11. It. A.A. 5. fter it, aplt .earC ccgniciccc llt! LljV.IA,8\y E\VEI';T.\I lTS--hn ,tilr, anod for gal JOt hCmntn h n d I u!iltgS t oI,+i T4) RENT. TI ll": hInI l.c e, s'T'oI.: and burl: , 'iceccl. Stil c IshIc'cc n elllcol atlrv f tihe h 1 IIs \IAm ri. t m. . \ li, sIt r l t, 19 , r a It llCc i c , ll',c .. 1 ,II', 1i", Ic c lcc t' Jt )IIN t i I cIci Iccl;i! ' i s. ,- Ii.' . 1 cc i t I IN l c cl ! , uc N, i .' N iri:ic tc.=c sctccccr IILE-' COl\ Il'itUNI IiXT'I'IACT tIP 1'OO 3A 'I' O. tr RGuOPns'rrre-rl Fn C*I.t)JIT*,r at ltE doctlie Iita donlllatsl t nit soich allaai rn.ntllce a by mnany empi'ies oflthle presell, dal, that one me li lne wv1uetl seams, s not, 'an({ tntever canll be uttrite; and he who aswr~tts it, is either a foot~ or an him anrstor. Iut it is a filt deto'ntraaIte i y exrtaaiellce, I thllt conlatiabria atit ifne d eille ni aeat ie folallled f'omln thle t'nnwrAltt.a.n KtIn'alaa, that will tRt t0 ttitlt'l'-itay tan Stile ai stein, when tlaknll seasolnably, andl i juiiious r Iaortiona ans ta are, i nine cases out of tell, all diaseasa - within tile reaclatnIs Inower' Uf Itmediein I,' lom the well kown allsnd stabllishetd reutation of SC/lomel, it has lontg been employed by lthsl eulirin, Iltl seientiic pihsi'Cillla, as one of tile nmost pIlawo'fi'l r .gentstfor the renmval of distase, Byh te folrler, al 'anst ever'y la iiasi l btain delugaed with lstrllmns, tlat lotheir authors clalimed asa sapecifias ins every lditna inci i lent to the hllUltan fanily. T'le ally of tlhese ilnn ten an illnls alles ln collllset, folna'lletalte chelieal Itnvesti gation has thown, that til ne a.e of nust of tile Punaaee:ns, i Catholltions, Pe. whicah have belen trnupettad bflilre the eommnllity, wilth so mlch allssllt sanllce, is Calomel, or ti- merclr ill SOme ianet. NoW, if tiis potent altilce t ..en i nithe l as o..f tI...e a.t skilla iphy.sician,tll ..'qu..t . Ivi exerts lln illtlenne l the Ihlaatt nystelll. 1uIIfotre.anlII, al ain eatirlIY baeyond thie colntrol o'lat'l; underminilng it, ae otst itutia, antl blrinlting on It'ellmalaU'e lahage, tiineaa I atdsieathl , alnt rellt shitlal be axiectetl wahel ll'r an atibed a y the iganmanat? touhi their many thouannd ts victims spteak, a aoi/Ce ao'a tle toulb woull soon disan el I le 'feaiJi'' dluian tlhant aow walysil tle miadis of tlte livinlg. Iumtane Physniilnls tidelore the sadt evil rnstultag l'rOnl thle n~eleurili riseatinjna tld nill hlaIdln il tile ill a astadu nio 'l a ll.tinle that tant sntfty an sailtstitUaatd tbr ra lonlel. The fre.el, andl tihat keenly, the tnleeraillnty aof its primsaa o'atl.lnua; thee 'eanot sataya lelt it aill ibaiaalleaa'aale a Inlllnvaaa'i . 'tihey also k10ne, and feel, that ii its snLI is cltllailllll fOPanaY Ollni elaa lean a it e ill e jala'aions sa·enallanay ansnalleqrlletnlc s nlllst iallow. But illthey aaannt Cilo(lsU te tleast of ntw enils: tleay knlll Io otller alarticle Iltht will ar'usle II torpid liver, remllove obstr'lle ltioll, alld set ill ae letiont l tlle whole i lllladulae r sa )tellh l I1 an it heing inalis.lean.lntl a neicessany to do tnias, thv aslll e I tv u , aoll t tit .annlt il glt b evia l ct e qintanllala s They hiaa lontg desired and sotght at article that wouIi ptaodunea tia e nbellt efets ot ati' tisi r Ig, withtatt nstlita'etiaugitia aala'aitint *atni eeleani'nnnnentathn. Saitnitan alahsi 'lerlltu lll t ins I caniaa,' la ia t inlll antht Ibeclt on tanittet' hi tihe atticle Illn w ipasalaa'tatled to tile Iublic . Th' itoa sllietoa' ias tl' tlhi:auatilel i keping ins view tle tilti, that it aavist alll balte/,no'lnt a elnga Ihas pliaaed with r il thae reach all, i'ama'dies adaptei to tue dalsass' in S cinllullt to tile climatle tllahey illla bit nallli knliig, like wi e, thi:lt inobt of th lisa..lb o'F Ihe ,outh ,ald Hist :,i~e I,:lscdii.l .IIII )I:l..li. Iin' t',.IltiOlll tltI:l..Uillili(·llt ill Sanit more at alla ln hilla, ta rt a . - Ai ta' ln blaia)lasa anitI ex'lat i a ve i eala r ha theyIn a iv i (teec t l ill extl'itill a sutllialnace fioml te l'tlaO a \IlAO nI, w hh:lh, It.oanl isa IeaulilaLr a Intaet IPOtIi the heaillt lii ol biltt ia a aitasal then hisatte lelt'ittns ed lss 'psa tait e. a atab lt lyl a eai'i' hat l itlniy n dna'a e as all thi e b)leSneteiia l Sresults af a wl in bth aatett tl chronic dinantisn ni tat! a ti lahe pta ~ailfi ity otf illuaiang tit leeriousle lnteoi lseln`e· ca n to that ar'.ie. Its :citon upln ta ca nllltlatiltutit is naLa r nl, io llpa'l aof it'' tta 'atai t'naattingiit's ifllUtla t -na'. It is. liw , I pol the al r alla ' t f tte ''l'ati.an ml I axn rettoaa, t ati its SlO~tic ol~ IaE t lllitsli.ualls mal'rtu Il tmclsnl iiL1 i. )e othti ( w. 'nrl ws lr ln which a tilltlliaill t s t n ll tiot of thet atli l'atala'la l piry inral'nela irnttnlla n h. It isa' I/,is tl t1 l a t a :as's, ihe iat aiiiaecetaP' naai I leh e the stora t al cl u .t rnnl ,at t'' i 't rn oves lhst'uo - I ttllt, 'a III an llan 'i llllt k a tll tll hen ilthily actinu f thi' lisst's' ml ll o i1h ' iuu i na ' tr t vi t a, tla a t itllt ta ta . leiii dif- a :'i bllle, it its o ir-ltio I i it tliiautlcatns IIa f et.e cliic tiu in thtn ,slta on I ti e Sti llta lln s the holy ta onlllcltnailn' bls a.tnle l asnlh.atlion. Ittl asa(taexha'sst like drus tat' iataia'''lllln itit as anitata~ll 'as snalslatll/Iit't'lnlll, stt talltiat otii( i':IL 1.12 title tc, dlitii-',Iwillil Ll 11ait1tv ~i~lltih ti'eg~l~i·If I I a.lit.. T tis he~o lasa'n indi ts tn'lsi t ntecsat'By its ICant ollnt s.ltalt linl; ttt r in thall ' it ene II m o.:lrl ures si at alll tlt its tna a glll n it ( ineitn , sltihiti, it eve. oIhL gooi)dl but Itlid t isll. le lthe h ultli o'file constitu~ ion I t is lcaltta itt ttadLtn puritlltaan to thse sstemn acts i peti'et h avilalln ;it h the Ik lana o lawsott liats 'as d i a uh.s ll edh' II atSL· he umt vdliuble rLtcldes ever ot Ir taitl' I'i im ltt t.ai tta 1aii na h nait ttli a, atin tasa.sa F: o I nE l' ie ce, tlhil nidiInen is ti rl ed i lie .o 3 lrin 'pi a tat1 l l Tl ttle ' itt 'iptan n ills at n a c ta ,ic alterai. ' p h o r et / c a u ,I d i h m r t i c . 'l'hel'l l l o w pl i l l a U e oli n i cl a t i n - I a liln/ lilt ata I /an n/l ¢tian. anThe ldlawing extraciant anstlhe sallulject inanln tih aet CinltI nati Jo Unaatil. 'bil" ' TUl'iAT l' " M11I)IICINi'l Thetn vi'utn'a it thae amatan,t ant oitai tln ts danlihsa a veg tatble Ilr th tablle, but nlll s a letllinine h'e lora: Scn si aleul.lhh, tnime pallt, llt r tlna rt io litlle at letin n. | a allbtiti 'lYllhite'e Ito aaannan.s a'ti-lhilio qualitien in hlin' il thet y i-ola I be a ltt uIn ' tllilll'tll'lttet' a'p art e a I an1i s I Ul .{uperlhous iatitl" wnhld he ilnvlluable. Th'isj ines aenat nitatattan izeat an at iti aaus o nelntry. . lirge nlraiosn tt the alaen'.sa'in'a rou' a isn' 'aen s ivat or t - 'anaa''tt'eatn tal' t a lasl'g.e t l ai' nI'ntt'st 'lhits is elaecia llt ita' ''tn tat e/ t, n in' a it ill n i ole ao It It a io lth. It I 1 I elallcl , ' it' a'i nll eta isats o eala n atalt e - ' tiiig t/taaa til litii uni.'ia iaii'ed, n'a taa iit'in coaa ern'' s l' ilious o'lnlatll~ 8litlt IIa ti tl tat a l l laaleaa ntiotallt ben a o at i a ttutn. ta t t/ita lat atts it alan' won hl. (Onloanl Itei h bl'hen th i nllost Lutnier'l renuldv for a ts os his character. itt at it a remady ahiaa i ntlll! ' bu a n.n tit, s ithul illhel tlla nst e all Ist ity lt iolltnidered nIe tlkslalaina asn t.e ano.ie ofa lanotler 1rf' iionl to sP.l ,ak ol this, . OJtweilllvhe pn l 'lliltted to setats ' ntu'tl ngnll nvli ntt aillltc ( laaen l nasnlot he I Luiutllitaot injutiout tanld lati h. ela llvenasa g ntala .yn teia, kenatni' tnl" les n naeaa't ing to th. qaattaities tnake n, Tn /han'relalan ta in te, sad tita ncnitaanaaht ltlla I ,l ii. A natiltatetat litt, itt/n thlaa'elbante, liatasa tha anl- ati 'atbl tg ki tatoa is at lsinlel'ttasat ita this cntrts's'. ' an IVetaelinvn this taa/sitner'nntn has benn'a diasen'ared in t he 'lTol atato. h. Mr. lil es oa thi itra , ni/ itaiiai/ ite Isitth atlatih at or la nd ex eni setla ' a .n itle.n'tasd avt t an sateaeh, i otaiailsanga aat al exaatl'a ftoas ti= va./engeta-, lhie us, it is lioped, w.ill !be I1sund aii eflt~ ual sulbstitUte. he aa i siltnalln aC llnias tas astaulllllie alsloan menl/inal Illtlll thl s a who hae use thii aeditini e a',s to ita al ell~e s, a inl sn. l w allnlasilt d that it will proe a stat vauanile aenme'l isa hiliou/n aonmplainits a o ta r /tns we have been athe ta leaun, it hais airoshused tite desired elleat oiatatnli to llannahacsn a healtty ant/aot at the i/an, f Itl'ttoan'srta biliins ania.sihares whln' anee sted, tta I ts ata ' n i llntli nilln t 'l.r llll in inel , with evenl nole n eink ltasi y i al antlli l s I llan 'l ier tiale itahln tlloaeln Fol ' sica k o1r bllinsll a i Ieadluches, it 1 he,' Iillnd Ia ,.oto r)lem . °'hls. 1 who hlll.e uised it rely tlllt it dores inot prloldllce dhe dchili. latingall'atn oa' atat other kiants oat iassrgnative saedia/sas tlitat tianan' in tat itaaaae.ta'at dstngs't'lr tOlwe c hlai nlltitn stn useI Itlld % helre Inlr.1e alsesof calomel wouldil le nitedt'd lhit sitananta.s wn'hilt any shnagea of ste tistt'esniatg and injasa/ioatan alnerin of calnialta litai lro iciaianiag ata iol As wie liiave ireasoii I ho pe fr~oml outr i~ve~stigation, hlis extralut of the Tomia o wil p1 ovoe a subhabotit 1 ltlo , aloanel in a g nant variety ofalansa, we iaaanli a o aid it a n a blani'g to thne hutnna In anln. nina 1pnline nnltsale nd raa Jraaall n1inerna i sel/ie sla 1ts l ,s/tgta sta lettrtaasts insat at r b 'T'hle lhore mlonlilci e c'al hel obllinined onl" of the Ge Loutisal a," ea laaa bean riang the ons'njn aasasly lani. ' a ninia ato' a, analge nfr Louisiana, li , la ity r a Co. 133ba ti Lovei atreeloplonnte Vana t ha nt iaantnntetrianttLeesnttannnadaasearll .tranfin atienast l,,llet, cr Taholit nitoli/s strts t and St .Mr, a J I.arbnat & ao, s oriner Teh-upitoulals ind Giro, .tart na attan i. a in an& In lrtall, nitl 5nno ata'rtapisnn, nY; hit it .'llhlr. ~~/ t~~l. ~l Patt'di tt ni/nt esnflal'l I)- t Ianaea and hlnanpital atten. \ nsm. !',ea , n.n In l nhli s C no. Rowa All Ilntan nn, p le/t l id t willbe snn sn,don ll t stoeI r'd ao. Ji1.l Iltaaia II iaa S I.aa Z.U.|L|.. t (.()ll'l'.forthe a'irlhad m tCity f Nea Srtler i. e-alc t h e leanI I11, a le? 1',1 lnrin , Judge. Jlle11 Ihh e1,) I STO1,1-:4- JaL' c 'Oti r a.nd sl" rr1i ill tis cln1 It ii ordered by, IItC ll(l' lint lthe t er ( I r ts I ie .olvle tie . Niiae1 la oi cllll.l ,,i ' tnl|ll + i1iP the7 dry o" July, lit i, wVhy he snholdh u rnt b e1o th,' r 1 a(g a1 dtt 7te lltP 1 M i3;nd r theu rloennti ellt all s rout eedulgI ,tIint Il s pi r I f I pnt eit t Itah il.-- ipat l. 1'ltrk's ()lOllep, New ()l.'l ns, ,|lllol , 1 1, li. 1 pomaul I r l iete r .n 1 ill t de O l V.. ji l ()Irt" o.']"ll- .oa t A'hm t1. (Ih rh T., .b trllltib . jl e, llIj ta, l'.ltl--\o, l 11O,:i .- -J:b llt , (l mir to tt11 t slens rbnu l ,-- r t tllr t l en'itt ,e-a t b e In)KS ti,:n it P deI I 401 d etll e nll't3iriI IIt d er-t( p r I -o r nims eo oer ouv, t l I S I.' , I.di 7 de |'llr¢t, 1>4: tll nI iotlr li jlll l I' C o ne r o tte - - I r lo, l)tie t lou t -lyr t les. Jltu tttu do .retlil-. \en elht . 0tt 1ea , 11 j ji- I2:t.t by J (tiffs & ,ItO Ki"; $, , l3 tm tr , ll .: IJInlI' lS)ILS, (;l.AS:, IIIdlS IES, t'.--Ju I nidiul-- I ron shi (:llllpC ilnlllll St t, li a d L'nr s ---viz+ 1i.0llll te na' ltn, atnl allllast ualiy, l, o l XI t iX ; 3(001 kers h hite elln,. Ipre; :50 dnt green Iailt, in i'2; •lilr. kcneen;I n. dozjpllrnldtinn tr.ignsld0l0 - i t, lit ragn S'Iz( sIpeladd 1100110 gronlllld breshe',. atlso tfltttH0 land o 000 dt y,;a l lnl grein ip pwdelr , rr article t e o In datl; It iarea assrtmrntll of sashl ttia Ifrevery i'e,and ftlaltiy 'liat e .ta i lelbiS artista; b i trking lln pae:l,in I atxes, itted ..p w'ith all necestt.ry brsties; l'.a.t and tlemnitr white; 60 ilncks ln leal ; whlite and yellow wax; glal( anLtlic.; andi a lalrge sod chclliCe tts il surllnont of p.lints, dry ec lurs, oil, turIpIetine, varliill, &c.w for yule, w I1,U1,sole Und rtail, at tle 1uw.e(,+ piice..s, I by l9 MIMNI ,II.lL, 58 ( ll lp st. It'ltUOt'lU I La. . IVEh EDITION OFr THE CIVII. CODE OF LOUISI.Nq.q. Tt has been fr some time made known to the public tllhat the ubscrlbers are engnaed in pr.parinc nur thet prersc a new editiaon or the Lmci.iaa tied C oiLde. 'l'he en'. ealr tile firet, aare of the r reut dlitfeur ant reslastailiiit attending tile balic.t ion ofl te work, and iwas not witllout grelat heistlitlt tant thcc eaoal seated it tile -ndertaking.i l Bt the prestat eitioll, nlnrntin" to i thourer threthousald copier, andl hicll lld ecot tile State clr thna thirty thianeiatd dellao, was entirt.lv al ol'f print. Ftor more tean ctwo ern ast, thre usall pt ace of or ba l scu fruhlea ir hity to finy dllarit. It is a ssrten ot written rules which so immediately nterllates piltI every intdividual om f tlhe etaer, i 'rrnetet either in aghiculture or ullanerce and which governs the diepsition u t" so nucb property uulllng to ustinall niher atates, tlaet-uhlke allllo a si aeotheatmre.(o nupan aw--t is aa Ienuch the txthook aind anellalt OfO ile aleretlt a ll t telteltdatelnr, it ite of t e arivate geutlu tleneitl and H e-p lritelncl, edvcl. lpnt h hie lavwyers ofr tne tdoiug stats opain f at of al at"r uats" Spm th e ltan.a h ae d r Its s ,pi riverh whicht a mha nrt tl taheir a pr)rdut in a I.ol iai:, m heivnd ta fie qenst lthrcevitfv of rlhtrnee to theo tea d make it ail idihatlentehle "requsitto t tbeilr illtaries; ad lidl t city ol New Orie. it tile a-k i= no suli i firvllnd in the in'rekhnt'I eutatintg reom as lpen he desk of tie j ute, or file table of the ltattorlne. It is nt t ma prisit g Ithref iuL that the first eaditi .fitlhe wrkr in se IckL ly dislpmosd ot and adthtllag a i.ltre recp ill it q.Iib Illn me. dllea-tiure supplly tile pullie nter .itov vet it would be iaaaaarlot t aIlltrl ilu ati .r tolte t utLnll.tatactelt Willa retfrenlces t thle Repo.ris and S;tbUlO., in Ol'!Cr toj ela,.race the n-aanruuea ae taeneata which hata b.aea atnde by tile ta-'alaatttlre, atti ltaapia-elel r ttl dtci laalcl and aalaal'actinual whi lttah'le c-ca givaca uaon a t)uy t itse a tichs by llt Stlltrelllm (a ourt. intetence and edilorittl daepartent of the ewerkt it' professironal el vtCea el \\I No hele S I;plon, Lt ' 1. a mneodar of the Nuw (lrtlelns llt. Tlelrelul, Jaul., Ilnllard, Jud+ea tlernudes, atltl Hoa ({elac j 'n lllli( , have ealch kindly a~oist,'d .Mr I'Upton witll theo va lu:ae tiuls whih theyheta ' t llte el e' itr di , tltl e ' tre r t, t i lt ttes tild prSa n :ti aaad ta c r N .l Jenniua ,te he par . n nera ah'r Ibaton, wilta ) ie a l.to llttted a (ll tite work, li- e StraLbridge, L:+nuq, lew orulr d tine ofet pust.s of rc - r r 1, ,o utnial o in l his ol inae cop v - illd tilt ''a' l a whtich lve bn nde b hin dulitr thei oinat (rita el his dit:atr uishea a rt let a in t al lnba'ra . 'Tl he n t lditae - er n inttv ther rt .aell Irlltt that t ,o an lntuton- f tthe l ark w aill Ile Itll i'llt inhet a d iI liurt , t lta i-'t.d by aitar ahinl iand exptri),'. r o, Pn lt perfo)rll . Ili pt ttina la t hrll, tan)i pr a en tu, and s oltn n a'e - tll sha.cribeln to taie airk tl, aec, eattl lt aveeke tn-ride i- t IhnI lne tlt ti Legiiatatur' Loouisei to laut tn.rizt.d t nle ; Ve tlller t ao rd ir tat'un vi ) ll'veo take (1 altf th Lt c T e ore rit itate lle rta La ta e it wt cit w ta s Itlleltr Ias trke I .by tlhe Assnblv. evinced t aheir Jl sense if the valle el'the work;lnd he tlh, b l llext lld. alfted tt clnfidte.n . in the an ility tt itle prc lilt ul andl etitears whict ai iatrhe d i nactnl whltv e tnea rved. Thll worke will rind ill atant d t rtlshan e i ultll .oai d papnt r autId withll cleanr tI ; nor will, no ex Ipnse t r care tI al' red a l Int m t' L te a ia' I Ia :I a ell l IC exevnlullll ufit co at.-,Ctspatndt witll it- a real illlnua bane It r ill irun l lih e reudy lott delivery i heer ' a ttt ti f Sra etx'le r next;etl t hadt ,, i.n wt ill ,atl i e. ill tat ricli fifteen dtullura--fie dullas to he pauil at atle itnle f sub criibiolg. T'lhe osrctril tim, lists oncew loted, the stornl price ,',lti .+--Gi K. I [.riaiaainaulad Nraw r'rk .il taf .'ackt.l] )l n at hd and .Yenw caberk o nenrt -tntar a\tlont aet ueH elln lllila on tio N; 111a lltlt.n a:llbla, a:tI t tI tI i t.allr thaL atrictusnlt pnctnaita in ta i or time ol t rtilitag, tt lae et ilhee| rrh)ltercn litt f' rt -eante Shi ths v ane: Slhila (a."aee, t it p'lalati t 'rack tae le ale to t tie L t n l It Ship I.,misrille, CItt.inl L'ulhuer, to letore oil; itie .1:h tip Jlnsnari'/h. Captain ElridgtCa r to letav' oietl tle 1,3(1 - - - --nt 1. Ship l1'itaanlrrt unlatale Woodla,,tan, io lenave n thre a Ist. J is t , rv. d S-ip ' issa ttajpia Captan lnavis, to leave on thie 15t11 I-' Tat Iho- hlat tart,3 all new, af the firne t class, ulpu ,lll n.I u,., r ate taed l oand t wa rtnl a ' ll tt ll at bN a t twerbw ok exe-h lir I:te lade. The price ,Io lts ntet I t a (aat o tre a atarnd dl//.',:. T d ,,irat 'i bit" a tilhed iil)pl l the coIiilnjl )ptuvtl stilll t'lllltiuv'nid llat lll ncll l.- l itneItlla ':lt ant tnl'aaitne ila.Ltalaa I- rlicie . c i-th f natir ,tl att nail-el c nt et(lC.; a ull e.e% t rea I il lad a at I oIn t i, Oulri o ntd enlirt ,tiactia )llfnttla'crt nl , elat will ae take 0 nola t dIile tal n t Iea th latita letilu d un Iii l+tnid hr at fltl .lion tot tihe o Illul, igu s. 't ke a aretoa ( r lte lldai t tad-, It -' ta' ns w- ell ex-aLa perietaed ill t 'le t ade t wlho wa l tivt. every an ta'nti , at a xlller t iel ves t t alconmodate. ' ten wilta Iall a!ll tiilies+ bie towed t L up iri n d t she .li- ici- i 1,i , Steltnbaet-, na Illate strictest I tttlln taltity l ld a d ia il the bnte ill - sailit . The olnllersi1 tath e ht.' will niot bi reaot ioli ill rt.v let er parcel atr n.naa.Tla sent by orllty oep haurafh! thelnm u tine aul regltitr bill at ladin a bn arllud t!ta+rglad t, it the catltat" thetn-a of t, a ag.nata ar nOa aelSt Ftal alaeh c p -arti ncl a, aptly tan li (lEIN & - COIIO N; lal.ael nnil halise ia '_. fee lutg. t iere are irin siitllPa !orwtd Ior i i._iit!. W llover re eln ie as s tid aln al l i tt tll t- i ncll a ll at ae- 711)1, il d LI vean. t It- aa 1i eUaAla tnlt 'tln ha d, at tauu lo atrtn uhrtt -ia -r att l, at a Jet2 4 1 ae ,'. I even at atU\IPtletS \S Fna, tEItnN cnlt'nUa. &c. a, tiL:A t hllPt tAIN, O') I(lNCIt NtInl I+t.IU, i n'ltort l'our ill tl'% -tev Itnat, It l ttaamarlt a ir Th eur/ar af Mlr. .henhrod--lticnia the a. nt etauttlp tn nnad aat-,'r,, e,lilian ever tnbaliihed iu the ltnntud atnteanal. tSa Jt recetvui ante d hla r ale bta . .. . . .h' t.. . . .. PI'%~.1COL % MTIANSION hIOUSE NE CI'TY, PE.v.AC(LI.A. T F / l l s lullrri lur having p irchn .cll tll Innre an ll"fa V Fil're of this well klnownl nCRtlIrC+hnlrlnt, CfromCl Mr Tr ylor, Ith e Ilrte prlpretor, will be rendY to rerivet vis iter I by the lCt of April next. Na.arlllo lr COad II l ilillrrovelntt. will be frollnd in the arrantlrements oliC i lii, .AI:IlsIIL IIItTse. NCel'w noad mlore co ollllltolioIs hlllhilln" houss will ie huilt, nd warn fs tl e providehd tit itll houIrs. A- stlll le will eli at in hed Io the IlllIse, with o d a todlllll C trions r (ori e I d c rri-i nC a r,,r+i . 1irs ri l h res anl relrltages will also ie kepit fill hire all ln lrhe prie ; folr th,, use olntrs , o llll., tillll rds anld otlhllr Risii i Ple ,iii1 1 tlCll'I I l l oII tIi IC iatriSng pinlc , w ill nio !be li rni (l l : a l ms ondlll ucte. l :s (notl to i lerferl e tillh tile I:hlllllr tnd quietir the l ornders. Thei wines,' .ad hqug tll n .I tll t't i l .t t lllllhtt llt ' tt ll I III ll Ir ro r-1 f I tr Ir eh ptr i rmll , whor w ndhmIte ati ii e i tut .n lln r rtne tl al, i n rila $ ear, it l o111 Iratll (mti hrRn II n that tey wtillt heois re v rbie L 1 'l ll lnr ii; arnd LIre I'y iex trd to cite. tih, ri bu aanlirnmaclinl fitn tll PIInIII r.l tr io ri I nre t lm a latit flllr Il (iovt'rli' . l l Ihtn... l , n ll f+ - ron; tile nh-il l t s iy tims i f('u l taor tJhiakl thepIgll rllly - t,, st m llllll l rll llh bIc iti c- '.l I re'lll lee ult l h b e m of Cr'r r ir ii fi rrmi iiiir r rrir hhtn ' r N Il hltNitI.). I,'n - r.' l I l, frill 1. ih l ll, il i lhlj ILC'h' llv It I oP- i rice . wiI h in ' ;tiol i Ih n -h I ll I llllllll. t i tO h I' " l' P I I.'lll h ril'lllC ll r l' lI "rt. It' l la'' il| lht' +rt; f iPlrr r l t i nll o 'CIl I, i hii -e I' I IC ns a IIrcl CiCll (i ali-Cir I re11 lr llalpoAt , .III' - lFir(t ale lhoots wil ~ 1) i it l l . i .ee a | l l .,d "llr -I ile, a dlill tnl il t imc+ alit t talte tilo s l .t. fromnlli,+ New JII: lln+ Tb.lt++. t iN It AINOi).) Iihi y, ini ii m ot I h; ' T'CCh lotr, CC 1Ci", 1;,, in \, e, A l ter hw, to rre.i. . c o ti tttoom fro p l ons. ni th bhor I 1{)Lir, . phitr I al (t ll \\ ln tin n's "dic,.: -t ch't.lltea lixcih nue,. FI.1t1U \ n.to 'l'TI; E,'miR ";\' T ~ll t 1 . .' ' T "nt,, ltier- rirtns od takind ,. Ilie hlt h l m ui . bi. w ail t ' lm IIeIly rotl ||ot. M.)ol , I t I f'L-tetitt \hobtlte, in : ,ts, of tie fah ,,-tfait iAi I*'L1) IDA ' S'I'A E CoIdM 3s ~ 1 B )1 AT? ZI fIt!lt+'il t IN FIvK AN* D A IAI* F DA¥Y, SFrom Mobile (AIRh.nmR) to Augurtn (te,) I F.V VS Moabile every other dus, immtw,0intely dal'l tile ar:ri,, of tle mr il from New c r|ials, per tl, lse:ulllnboa l I'r.tNl.. to Illlukely, cmches to el'nsat.o. Sstenambo.cs(lier I'enceoli IlcaySt llo lt ounocd undi Chloc, iichlche Ri, er and ltv) to Ce(ir 14lull, cocihects theiel I, ab XMarlinsllal , Chctthiciicehee, (Tlrryic .I Nuiit etri , cun,l) Ilclciilil ee Pcindertnii i m lhwkns'ille ln IOUil ,illc,tci Agisi Al. ie gertckiii Ills nicul cI M bile is il io diler of Ifeii g ithrowl out or Iningl hit j'n'ereeic hiy other ionfilietig iiterests, c thie FLOItC 1 l)A LINE is bIIt o}nt eoncernl, anld u iltder olle cuLou , thougll, unll , In mcy rely WITH eClTirO'ir Ucole hiii carrivalt Augtlla in time sipejciied, through all weath (ri. rll un w1tIl. uI(Iio . t nless sme osltunlllrr llecn cata S tuille shllolhl d ocl tr. T'lh.e(;r et New OI'leans .Ml i r is ccrtii'id Ly this iotile. The A.gellcl (lt accoUliniO di. tioes, Tlecmi, tocheslcltt)rieriePi oit t sucjcleLd t le clltilln eoni trv . T, 'he scioothcl hlaid, nturalclrodl, the selh cnd ccterc S e itinlg water l'vietiontlle timi i tdi IccOniI nl dtIuI I atlu)l'ti the traveler slleed , eertailnt , culltflrt, ilad a ple.:1 icg vci.Iti ; tci ected aI L t e IWei ' itlh thle ail tUad cchcleo'cccc, ( cilid tihe stitc1cn chiketLto cIcwce Yonk tlraelers c cll r' ih Now Ylrk frlco Nicw UciccUo 05 's It 1 l&·s-Wie~hinstoI. cit)y ill |. From Clttihoucchele, Flotilla, we ihve • arat, Liniti viu Quincy il·d Tl:laibussee, to St Ml'ks, 4. hoe p si Qoio cdchiei, ciocoi cl o Bachl. Ol HiHtnke.inVlk. cet , n to Slilledrigeiilc, culoe to tcllln , lighit lIl hclI', coaIheICs. St'OCi'LONS U oo. Acuccrra, LOlth Jan. tlS. 3 Oficenct IHlliicc llc Itou St ibile 5 fliuc.tllcc, NeW O .rlcanl to lc silec, tl iile ttccichle to A.cgcu-i , i4ui ' II tllllitl cl IOll (.Jlt~l.I J't il, Ij Accrccec to Chrltlccc'n o, ti6 C :lhlllalvat in o N w l\ oick, 9311- 118 Tiline, Ncw (illea ll tcic Mohbile, cli huicrle Mlobile to _ ua t 1 Asnclts to (tciart-.im, 1 " ( ouikton to IccNc oiLLk, 06- vcjc I c i cil tS ulikl y per d:a.ol e7 Illil s o C r iic II ic e ol :ll stcillliac!es. lile i t N. II. I bic lnice ic icl clc tLc e puclicitillict it iii'gllesrl'c ' tic ' (1 1 llicceiolllco ill.heo t, tl II.l i L b ii i i ,eek hcteju< bj0 .n cc i c lcc ete tcl ' i ne'i ' gole, lent, (ti le, i st a lls oel IIrtin,. + st this 1 ,t'h n sliced i t utll .c I hucII :ipllhl remiii llll i I baset th pleassuea, (:leh+ ,us.l l 'lthtr U llerst'l+ .ith hthUelrl++ i i ls, s, ill'llcn c tcrl l a.c l . l'r ( th il 'st ordel c lc tc l 1oii ll wlatei lroutite hrom i ittc<lase t lr!to ~dir fIlhll" it is shall.t led b aill \il h al pai:l¥'i sd tOci u Il l h iti c ti be i ,a ii:i I iit le c' bea'c io d sulctcnc 'i . "c "l'h. I l id S t I tii h I . IHAR!DIVA DIE. iOi) IS ill( i. eItI .t '1 d. .Ic. 1 on c II +'ti '.i+ it Ni i c tii I,' !;11 I /1c c c cnT i'ic 'icc. nii'ciniici cli-c'iolcncco +i+ll S --OMEMI KNE'TITLFE & Co..+hn ,rt,"s ofei,,,gnu *Il·Jpl · I I llt l on il t 1 III: l'llxlll't l lJll. I'l'l e II1 I i'rc'J l I''' r'tpt' and the +\tlaiunl ( Iinie, ,blPrt Iroml the Manut~lt+ ci j xllll" i I llctcl '~ I 'istcIc ' f i:tcic ' :nd c' ll it,'ic-I ' ic I nitrlcl t i tll ri-i ng ev r a rticle in etl' hi l llla ' 111ilc l'old "CI·li'i'cc"' ccc1 ~ilt~· Ii'i lll' lii cii' ;·)11 tl CoUI'lc v .ll rhti atl Cci nld bIhi r. I r, n ied ti l ill i' i.' in c chci r l jt , I cI cL c oni t c . Ic l ' t1 oi ti' cc, ut her s, o'l' Li, IitL l'cn l i c" i , pllrhIuut leaII s1~. 11 11,111 i.+elh,. tlih-l. I1 ·l·l.~i..'odtlt .. .. 1,4 d'eccIii, 11'cc'c'" .%.h \*, , Iicg"' I'c cliitr~n i c t p :1,1, IIlll 1i m tllIltl e rlll l Iq +. i1lth uk L ,li l .ul , t i'r E ' .hc CIS. I i\ili'- ,llc du P.r a.. ) I L'ETAT\1 DE LA. LOL 181 I M4-- A tou1(01 cent( q rc ,,l . ~ II([l' lliltlll~l+llh ith. CIICI IIC·I ·illl(-\l .i, .Xlilt, l o:+ i ul cli ohl' n nileb t eri , i (co n c llIOl1,ln u t b.-iiL n ' ilt icL te i iicrct'cci'i"'ccic'ccnio G cccccb clii ci'e~u hici at lito in t I e i lilciC Lc ci'le 'ou i i i'Ai i el Iunc'cu 1 ciiu 1h I n avi ; iP iC ccc'l'cccn , ici cl L tC I l LIt s ,latu , d% I' qL. t , L ll'qt' Itlln .louisiune, 'inlt IIu " Atte po1r1 concc m n 'Ierei s I o l u ci as pr alc o cw icci del'l n' 10 clsh l . Isin ic 'e ci',inlnor i . i I'ccc(ci XI.':j,'bhtt)j!,,, ?d!,],dI\Ill. ll (',]+']. 7!itib I~It,-, .,'i,.,tt, Iitcic'i'c'c icccc i'jccg''c. ic icAlcc po pilet i~ta- t'.+ tcrlt , ' . ol ns+t etuli ce d h u.--.\ del~d i~tt d s'iat Icllu. J lc lll'l:t.|IIII· I)I\+tt ll i dubt'te liutl cit'llte III/ IC ++ Lhrt dherll"oo dre In u't elsc. et t l e (h ait t 1 r e lia coul dn eert siqliu lld ,IU tir e Grtlte l ,l o e i' ' cor' 'c i:cci pI t luit' ciicn cd cclitii' n cc si ain 'Irso otr e ccci euroiic ti'de cc nec oilc'j "ucc tricc ci' e i 'cl'e c c ic lllvc r t i lclonI.1cli 'cIniI . cicu i I "ti I cl ci Ic ' d on ,l 0e eInle.at till lmel i h he ser .\t Itlll p it cinulll ur IElcnnicls slcd t nollh icoellln i clll ci ets ii cia ic l; 'Oooc0,i91,lc' \liccktl nni ca ' cievei :cillcoiitc i t . t I cci c l .ci I . c''ilc c' c, lid lill, llll 'i t-il lil ' ' In ur.s.e c i pi l'u l l'c ' ti li llc t llillllell cci io d c l i.'l a C i l c rl(II 'C'ci'c 1 an Cct le iu er Ii r in:i c D~titJ~ chnh' e, S iill~~ltltan vir 'i~hi ap pllu ti-r si'nl , u ihrei' dil , tel i e vo~l tt41iltic e dt i l e ihut e dtis ccci i'1l iio u tilic c ci t dcc c nih iicui t cicijrre = ! liccclcliic, itc.' iil 'llca itt !'c. tii nlu c I'i'c t' a UIi olntol lil I s le ti uth ie Iix\~~t.Ol.ll.t t'It' ii .qi~e~lll.tiiev h au, 4 Ae ir nte cir Ia irtion e hoit ,uiiathre ' anle ctis e ) rli·s, ln t4 l itl i ple s etllii qi I re heraill: .i t e I |I,:l ldime i$Ct nIt, t{' ~irut (t n Ue"n'l lrr il di m II(I:l~~ I It. I ! qu1) c ine urti.en11 th e a l ,re CI Lest. , \tldlliux d crt e in d uel mitt r i.'.oihe t . .ininopri e <l.i e Lb aIuI t l1illee, vlel : ..i l'lct re de llic c llcIc. LcI.tCc I s hI fsiili' ;' d' lic , .No D19,,u L~~ ~ tSl),,vkt'tt BcIIlttuR ((Ul' .(l hu (lulle·· C Vc lh 1:& (thV titiCdll llnet il , $ Hit ell' It' SL'IX h qUaLtrhiL ngtll c it D.,ein t p n d et trs Peuiw -es de proinea l e l, r ngf ud i= l ig i t e i I. t, u u. lnil.. I tlld atla su, e Ce le utl tlIt tlonum I oitE n toglet droi t e t s Ie I saIt I Al p. it aIi llbll tui l (o l cl L e i de icnq on cc auw nlcccc ccici iccc' Ocmntic' io ccci cii irincici'tcs t ct cc.i'e t cccii cc itic.c nc ii e i ilc o l c ili i iisitcpe 'cccn lic 'cio 'c c i cc lie t llct icc la clbhit'c'oIcoigcooinc.'ccl u iiIlnciintnonc',ccic'Iset i t: ,e, s til eui.tilec til c Ilia'iiii'i O oiccile, c tii • iciiic e i liin 'lc iii'' ilic ii ir c hii rilic c la c icx" c , tci . c'i~ii't clnt.l hciruc'cccin cc ii h. ic t*' ii _ c ici' iccicc cir ' ' hJuiteer lii , troi me xe h aill iiniale pass( 000uirt alt \ l oui s il ii - ci InoicliC lcic.rt iccuici'ii t'.ie i'ic'ccott.t~ i tio . l !i• t+Is P ('iet litunt ihi c l i'i cl t Julitc ' in.'' Ii' hl c'incnla lu 'ci~leitccrilicclc ic'occt uuioci ld-oi et cccl I cll cit. . i c c Oclic.i, hiuc c he di l a ,in' . c e i ap n cc i.li i coicc. 1icile ic. cii ci. l i i i'i flierio ' 0 cIii.... ccci, 'c...c.. ..ic ... ..c h icuiclic... .ie L. lnh lh- e laIcc p' el u i t4 | cc1. : ,h I aI . Ih Idle, icci'iic di i its , Iit itl dil I cciitt 10c. l' i4 It'loot 4il II Icic~ic iicito ,lcc . nit.lce (00 l ci' ioccu IC Icciullieic lh ii I~tliillll lie . it+itit e . 4 'oc i opl:lulu tsfx ,t 21 t iie ls. ida' ~itt 4 IT'A' DE DK LOUfM I.\NE-(Cour du Pemieur Iii tAp D i ria Iiir. i .Atan u qiu Ii' cl prei ,.ttti , ctni t erni II t, ,IIt :I--AI t .d.u i i, William Jhtiki v nYnn ehln n +it A u.r i it t I.nh InIt ,I Icn herir de Inlt troitn d'rhnn pr l tria t Ju-n re [ ! crt, ,'eat uhrn i. " tt (Irtn.' le lti ('o tr lu itd e waelrltil I nnm gi ilrel le S'ie jIrI dIe \i , iX 1'0lltll I:1ece, pnur o 1851. cnrt f t roe6 n ic 1 tilir l e de Is n (LrI I InI nre iln E'iat die In Ii i Iniiriiii i (,t ".\cr t'p lll I lr titirer Il lisi dlesn i'Ii ilnn lll r1 111n npi t, . , nirril" lpl rll e I Mar-, 11;:31. Q ' ,nirllnito In Ilnti liO , Itim eritanl in ti n vu.lo Inr aI , r.* i ir i"t, NLl 11 I ', oo7i, ' u nt tIe n I.n , Lr mIet 1 ie r ihl , r I I ire tier )i"lr irr IIi cl llll , i r nlrlt nVIr i|loi ai itiit toin da.ir i tisi n'e In'rdre, lp d it l e tjne y . e dr T c11n, i rn i vertu s tflt Inr ll I Iko et ("'n"ctin fr ~m 'hir th e i n rl.. l:ltn t i u Ir l? I'i t,,lll n 'lll ( I' lp l a , l(ie etlIIItlel' it ll, m e I or1, inw ITll ur ti Ce na . s a Icun qIt -it glfeli enti fIe~ i ts ', dlln, trN i, j11 imr 11 t ilter I, !a tinald t hlir rtrs , E yptI'li I al anu , Iln I t II Ieraiv lllt s~ n rlle lI, nlhllllll n pl.: n . i Ia l it l n.r. mu n"ted' I( li lli v. i ll, p r In in .it rifi a n + I Irt- t - , i • I r l'.Xvrl. nl,d,+ I'au t :;,;," : re, eIull I , ,1 " f it li.i{ , i d i i 'n ti, de ilim ik . TIrte, , it, 1 ii Ii t do ket dl si te ('oIur, v 'naiirlls. vtlnit Io tll IA'il I Jil )IttkI "Y .+'rI l /tI A i nI l B 1 0 Ietripitini dlIn i'rn itaini'lit n iirt? Innlen tur ltdi sh orse| t noF n e l(l , h' Ito r e, t n. r at e w k,.: to l irtl ' i flnll',, YIank e, aiii i ll lrt l., t, n' , a inthln i IIitIagiiiinal nni iiu tiiiilu ifslat in, nhii ni" t ln I'irund ii 'iltt ]f Ib nr h+tin M Iia Iriu n . ntil , tn" I.eii(nt "Lttn ii iitioi i n tu lau)n di,,,ly hlt,, l ludiiiir nrlw ,., ncIT Iail l Villa, ! i la i & IIYInar p iClh Nt it I . aid l " ll e I. t 11 iin" t'iiilh. mni'i"l,t atn' hllll' iiaidlha inn;;na;ith.rdtii tol the a ntv , w , t . ;, 5 ' t ES K IiN F& sl'Tp: ltp 1v1i C'1, N . - I i S JI'.t'lE f LULt b .A.oA--ik'tstJttlto Court. ilE STATE OP I.UUISIANA, To fll win.b J- these Preseots hllt come, Oreethag:-.Whmasm Jomi8 lHrPoIo- DiggS ho'intg purohosero at a sole unde by /flo Sleorifofo thef tool.rlot of Ot'truso thu poropely h ofto' ooosftrrltu..o, hus applicld to the oh-rk of this oosst, ) io ho t ofooe tle deedrl of sole was reeordod onthtl S oy tA foAlil, ,. I). 1838, for a monition or ndvertisaa c"i oroorteity to an out of thle Ioislature of the ta:tert of oulainou, entitlhd *'Ao uet for the furtsler assu 'r.ee of titles to tmblr ,l t judisial sales;" pprovOIY NOW, tthereroe, knlowi ye, ad all pretons Itdertad h, ro.i.', so- etereby cited md omlno,ihed in the namae o *le Staer of Louioiana, and of the Piln t Judieial Distris Co.ou~t he twul s ot t any riglt, title or claim in nod t 'tife ro 'j ro y horoeinosrerdesuo.iho-o t ionorloeneoosufmy if' tro,,nl in the order, dec or jctgtuutt of htheas u o.,lr whnIh the sale .uas n.de, orm y inrlufarity eso IloI-Yalilo io thle pjtfioeeteurrts toot oduorstiueuas isa i=c, o,',,l ne of stutu, or too tly ottlor dotaI luatDo \lr: too Ioow cause, within thlorty days from the isy this ootoio io orio ilrloirsod in thef pfhbloe ;pers, why she o;o1o so ooat hohltoottloouae enfiroteuotuott totolog 'TIh'e otid o)'ooo'rot, os oitt hy) tle Sitroel ofthe porist ulllur.lt',,oothe Ioothr doty of March, A. D 1033, by aos tue ot a doclre of this olurt, rIw.tr'orrd 0oo ho0th dotot Jittotorv, A. it. 't3t, iou suit c'oitthd t,)oeos flt' s I)itgs os. ofitGrtCio'ene, No 1f,19t of the doktokt Couor, ut lolich onlo o taioiJ.meo Butroeu Ygs Ito goo.uohru for lOtt tfpioe of twenty-five tose l (oIrriptilon of popertly as give, in the Jdie reynance, vtz: Acortui piece of proptcrt or Iforel of gOrouotd tLgathsr oilot oft Ott toliogssod Oln to ndfoprto'mtnos Ihrue rights ftl'lotcr l s1, . tOltruoooelhtritgiogo urb in Say r ear. t.la..o,.g, soluoto' 1t fotor Ak 00'tiitr g, elotosie tin • tot, t 1nOc,. tolglot , .ls.taue, thre he d'o4 oet lor Ix foo leso tu r itghths of ithleh frOntt o ottle |,bNlie or'*. to tew l tt-e Th o t teme iunotdrd mit nsity , l:'t ioo es ,oni laoi uur.e.atihs otno inch frot ont t 'cs.t o too ltUl'o·t pll tt lit tli l t ne/ttu tll O hl och uld Ito oeloiaoi oton oodt o'h i loti o.a'ef on Old Lortivee 001't-r. ul1uit sh'i~ e Ire b.. too dtot oo |o..tt LoUnent o t IN - rim Is irly om n di sor st a e ,o ther gI es Leverme tionsI.a Oso'vt~o;olthere toototitog 0 toglot 000.I Mol Ixteoolinlo hloot io Ie0 01t aumi tthtet itilelof de ,ap f nr tite bo utduy h=. tI .bilid MJill:(ldUI.'s 'IOiCIrt) Il r~lulF lo el est to 00;' .t:thotot' Itor;,m to ottfto tottgrott, onto xt.oiitg slot1'. S .ele ed on t oot Otilto o t t a t( " t' stree t t oelxre d ,)1 l.et Ittooooototfooo'to tooo'otloo otoollf to ttle ool outs f ( I taoootts'lotooitoooto o lotoo toth r ft tloto'tofno 'o' . to ItI tir ot ttni , t tool l 00l 0 -oo, th.oi t L kl'l ll !l· -- I ( .. 1;, ]f;+l~ %1 €+|u :ItI Ir i tll I ,1;''eL· l)U l P II' t't ttto r loo "t t 'tt h- l tlt'of toot tlot lr llOt (o el, ottol 'too t ro' ut' tt''ot. ttl' 0't't0't tO toto)' ' ioto t'l'1 otI ol ot otts. tt . I tO 000 , toN o ' 'etotoo5trt otub, 1OO7- 0ltlltollO., Itt e h u 'Sl·g, I' foIise Loollt, tN 000t. tolll or oi tlor Of i tlt Juotot thdd. |lbi. doll0 lilt d1oo IIL~Y 0301 h ,(: iolldNl' i1111 'ItfE hit l'Ao u'i t'il f I Dsr hit i INl I h. t t l e Ijy t ,.I~ t{It l0 :tile'R, oooo"ol'rnooooto~otofo,ooot-gb oo1 o'rou ,I' I(l(. ` (r:d I r, gllJ III j: di :(l(\ hi(. f OI [a L' III. t "PrYI t0 0tle. , V'H 'dll Ito o]:. 't.o 1 03 oot ooi: t'o'lt 0100H(Ldlt lt'l})(l flot 0" 0 tontok{tl oollt oioooo'nooootir oIro'lkIoooo(lbohlo.tolitot.(ot Illore iolir., gonooel, stoeotbho .V~lrit.) Iis lzd.at;nlm% ,iso~fillS t ll )e.t n ceciv oloootto"h otle ooo ttol'. c tr ltodlti.to gl oot 'oo ooo h tltoo. o Teo tIttt,,t't'oooeootlotl t lltt l'o 0000000 I ..I to 0 0 l0 l iI0 k ot to. titou 00000ie~l ttlttioootol otttllolllb ott-ti lei n 0000 itotoobol toot!nto to ood 0ofto oolnullooo'oo 000)00 isah o o Itlrootltoob Il~~tote tool ,~bi Ito foogloro oftotto ottotoor ott 00001 ottooollo otoo loototo ls-to~ doe ffototo Loots 0o'olu osootootoy 10rl rr'oou h ioottoooootL1.goolo 81111toott (Ott Olor otoLl~tototg 00 rit.lBOf loloo toot~ tootosotot o'oot~sagu I lolto (~'otto itttoI*totootoollottoo'otoldttoirmooooaota· 0004· otooto·1 to rIto elot-rso'tt olttooro)to'0'so ttt'o'Io'o'lio rll 00000 Ot lotoo'o'Stol tooi bootl 0I? ooI I loiot otto o ot tt I~~~lu l tots~S (le~l~l Frot A II h ii. , Et F t.l'!,;,, F to, Sooa,, to t11t St I`I tNI'im I spires, flwdl i-ell ' or ou A lit tyil" p too o Ienls it ole of tile Inlet \H i n lt ab llll ad rflihioul l ot11edirs co hthtly t r f; L I 'tirle Na d A nt ot; int ti pet i 'o FromI l rnpOt blla FIrm G I t 11 I ward,I r 1 It C a , Phi si: ia n to the St 1lNl'\ Ierthol u l t)i ..arl,*l I Ilakt ' gt'at Iettar tnl' ill aihlilng 'lntl t tstiItoflt to ihe vnhlahle |'op- ri\ lrs rifnl 'too, ll, rlnq lltlal+, w Citli oull l tihe SI l.Ct"Nt roIaI ,n f 1ti\ tetl, e, itl nou .'tarte ,at t, , l' th Ialhnr NndII; ixpel se nI il l IIbrl llgla iht tItt slau a :lnl pid.h i perf tt c i i. ilrom I O Cooper, F I S, Surgeon to Guy's llls lThe liaifrmll sulle .ss 1hll. hats ttnllled the lla linis. Itlrilltx ' Sour 1litieill:11tn;9 my pati t fli.ted with p s e dim etc , liti t'ill sati.ficl r t :t it t a ltts ollly to be knowIIn to hIe trulay il.te l tll . 37l.a the suceess fro t wvt deat l , t l itll ly id speedlilI Iyrlta you for otra' 'iuoble pri alnlti. o l P ll ir S .t Lop,, F I't r tsot. ea. ae. I h lt, t bll u htt i d In e LU tol Ir al " 1? I;tt ill 'ttta a I+ ti(tt idth ptuhlic an t,d thaite re t ,oed a tt d use ot.t Yroit n (W lllair, Mt 1), Plhsitcin to G n's (1l pit"ýI. The strict test whltith I have g.o o '<ur me licion mIlng ll platients lll its ipt tavti.',ttt saULU..I.. thu fit, Fri'li ,t 1 C' lllThompson,'t.. I) 1 I S I" . enttl Uit"l sotllP t l.tttI1o tile Ua t lt of (t.l O thtuILt t. k.a titel gatiditt att htt ihaa t hlt brouhIt I inle iStatu, . hich will Itrove a n desidlp, o ln n I i og ll h , t in trh+ atllit,t:tl olill--n a l ur. lineld y Nllt eaiin cluk ot Itallaltt h Io the worl tIhe t a att l tal llt t llltto r a ioutr e re it a ecey . rv, the pad fo l'llitr eo ld ei t ib l ishy L-1n 0 P mor 'S. . L e8in f o O I;tlly a NlC ll lt lOtl Olr . the Al' oall tall I tls .t hl a ito·,l ig adllCtul e i tlltt O.atthe ito an al r attlwa i lll i t It a ttmpllt I o It F i ratll TIuata, aixt ttt Attt t cuaat"nart la aI Ott tli CtKLE.-a OnIII mtotl aalltlloaltho it ais rt rttil te·a I'aiah t. a CtaIIRIaI .h tt .a liT (ait lb ltat aallt, .ilt.g Ath ltl t.n l , iO. laaa lttl aal ottllllt hti atss . Tk 't'l. rnl l eact.a d olfi Iltis i dlk ,him C hh uselulk , l eeit nre to I., unt,,.+ Dihod at ilh ta lr a+l o t 'iaa ,iat.. i the alr at.. aaIia + I h l- . t "ta , I.t l R...t t tl l-lllt 5h 't la'llo i t. i A rt n atI I ,%i oc t'-r11 t~di is it K itu's p i J xtit. I Ob ofi tlralpll t te ta te on d a an ,th m i tiny lrli'ttt nh f& I ln I s it bs l:TI tni hvl &I( .iP Jin Y ( 'I )1 IlOOKS. -- _- i) " Nit i,,!t i 'aA T iats. , aoivp r itrdi 1t ttn11,1. At i i'N; or, A "titrota in tha iaitti. "l".S t 'It' l Int'l eo. AT Ei;IC; A N I Pir R A'-.! nn ,lils IV l.,e , n ill hr tt r .' Irtti t . 'I'lt. is l .t - Ad tl ltr h ofNICh OLAS NICKLE . $KF:'Tt' filu's Ba. -Z, Not..] & 5. llt'tt t I Ih:t. ; J o it r i pkeont te ~ rieb Pll' . .a 'a, an. d a aI sm so. A7 a i' e otito. tor chirt chla. Atso, Spoo's '1i r aoIr", Itor Wttad sala . tar tnparhotrshi T.,.oin A d I.niitdrre ioi atOLam ihis cl C i. 1 aic o. ox r e. ro ltu 'a, sodfor ,-nlr.y 'lS fut i f & . Co I v I t r.. . JF r t Leon, ot . - I .r arn a nt i dl., (is n o ill olhaiO tt aS s ' , rni ?wl 't , \ a orse

Other pages from this issue: