Newspaper of True American, December 3, 1838, Page 1

Newspaper of True American dated December 3, 1838 Page 1
Text content (automatically generated)

. ni, 12', CEN.s. NIE\ ORLEANS MONDAY MORNING, DECEMBER 3 1838 Vor.--VINo 1822 "Iý... . . .l' ,l~ n Mrinr ll,,r lr l. nl' .V_= _ .. . . ..: a.l e'nar l f Ihe .JNer wt/l"'e Ir''ns uj" Vet t Orhlcyn IIn4.l1 illllHFll· .l'l,,rl,+(· t) oil Iz ill nlolrl(ll,.ll1 Ill·'al• IT. (1 the ltgtr1Fo,"et hrthl - iii ti I;ttlt l,.nnrc,lIai,t7. .,H+{+.H IrFIIill.,.' /.-1'.1 1v1 1.dl 11"+ I:110'=l Ftl.l: d =ily I7 Ir. n11 I tnllli i aY aleIl] sIt hi-sit;Fll 'dly illt a LIvI ne: tell hlllro ftil thie tritweeklv I: liFtll y Ittlit, I iptyable ol T+ -l,-ri )ti) l will i)C Ili~el thzll~eill Illlltil nrtllrUIlz[o l r~l I .+ttlted.. In t1 a f ~ldi olntllinlll |ll n , onllht Wtek's lntic( zl r t li l.r I FIII'm I) t ril ltV : ln y g i v e ln , j rtt i o lst tt Ilit xl~ir, til~llll HI)I+ mtlb+trpioll.· AI)vaniLF''H o+.+t),Ie dolhlr per aqnn, re. for hefliP+lrs i lscrtionl, alln hillf thatt r'ice filr eallh llequerl- onl: Itt) mttltrial lt)lrtlon tiom tlife ori·lntl tdvlLnrtitellent e.will hb t iee trrienl tnn I l-eW onte. YAn.rI.t A tltVntrtsnnts.--Mterclantt annl T.ra ere trv d.llhItr'i; inEn$Li.h tilhllone ndl ixty tilr both nd n ;,; lBnk , llralnlce Ollices, lald oel.or shnitlr hhnlinuttltions, fifty dollnre in EntIIliI only, anti eihltr+ or tIothtllttlthntlgttget Ship nnlu Htenlll,nthI Pt.tF nlrt, tr otnni'.if nmnithnttn snxty dolln in Etnglishi ttIILitt tnttn... Ntt t S, g ltnd articles cnll At tttn ndetitttr, tsnutnn al ,nuctions, nntl n lttnthai ittg tile ntttntionmnf the ttHlie utoaIn nt f t pnrtterte, irorpl| or I.IIsT daylllxro fire ti te cirl nl.rl ion ittthIn tentl pntnngen ttoennlitn,&.t~itts aenttt etetrptt jatgth ntljttvttr nt te wlivertitse rtit int thr sc uttnttu itte.nleos, rn %detinlver ent," efIntv perttn .l ttreero. whel liftlttTill lt, tItll e ell.tgJdtle, nteittIIi'II Ittee.. A i(hhl(IItitli. .r tW-llty-.leeP pttlentl will be nlPa Itt tetN tlltSty liat littli. tlllilllle!ll ei nsltrt , ttLiiI rs I"l \Vig l , iir l tlll ltrlltal. i o o i wllr rp;tl +ilto , tlulflialrl~l ill they 1l hutplcbln~e wlllll ')e l plr Itlll). ill r l .ll ll h ALtlnlo ,lll ll l· 01lt. O t l J o. L rhlrr r arllrol hrF, LaI)¥.I TFIRIK.TS lll e In f tfh nietttt ti nt ii ont I1Ii tlr? Illllvl~'iacr, illoh:1,4 ht'"ll, lllll:lil~ll, llJ I1IIlltlltll I teiillhar .a!; l lilr J.C.tl. llnlv Itlll Ittl tl e·ll illllr rltht i . I'altlihl.ell anll - e llll int tt lll .Lar~ II Itl+.(.orill, IV lt atd I'hulkrA )II. will l, p i..liEN he' ill lilly I nIIHPt IItlt.t'.- ttid filr )lI·'illllt ttt int erllon, t .l" 'I ll: Rl.tr .tllrl €llllrr F pinora .rF nlln *ln..+ lll. t ill .'(r f i~il ! ty o tllltn m ,to . flmle lll:I)- Ibr l'.n!'ilili.. f ll a-lii(llIl Ci I)llIC fllll¢+llll 'lnll.'ll".ofI': Illl- lillFIII' flr ,,,(Vl~e~ i·e.. iHl.llrlilll,rr. lll(?v Illl ~ll~tl. (;iriiii IFll lnl(:lll+.hml FhIF Ffio· lltt IH'-. lf I'cr.:lll.. whlll:+ It:l:llllltI. II:LV 1¢1 lll)I!1 hlnffl m willill 11( 111)1 lh+llg+Jl'tl no Itlvl~(,rlllill(+' I1Ir IrIn 111r ll(:i IIlllul U" "lt"· IIIIl Y llh'+ +IFi B t; ill ill.,1'ltCl+ Pllllh'H: tl.. (b gillt:l) J. ft. IK ,.'r. Rlc~l31S; J. Il.\Yl)?, I'. PIl. I,:AVL~E Ij: Yl.,+]/ lll'r+:ss.--.V+", th,"rl f.,hr~i I,* Illre.~ to .hi1111: NI)-'1'I: 11' . TIlE: PUlIn~C.--Un founded rumors ol theo undersigncd hlaving sold out, or dcicotileotiud tI olo and lonirg catanblishelcd G(AILI)EN SEEI) S.'ORE, A . . )3. '. r riuslr hoc.rc' Strid, llaviog |icn moit irdiootriouoly circhlsted by cll' iiteruste| oartctiu, ta ubscribor blcg to a;ssure hIrs friuods gr, rally, awl the public at lar.i, tisi he cill contllirues wbihin two doors o his latl, orI firrIer stril, toi o fitrniseld witbh ai fulil aind ox. oteiorrvt clltlllly of il ti Stailldartd kiods of kitoebio or vwifetablh U:,lrdi'ol ,rl, ot the growth and i. i port of tho preoiot irroon, 1t37. hilce ti.e criely part of iiApte.ber, ho hab ro. ctived amilie rlcrli s, bo y tio Iaobekt oillpo Vicks I iurg, lletuckcy, aod Arkosills il aIIrrivd in oirt I pi,.. oagr, direct from New York. Ily tio Miscao pi,, aIId naolthr packet, ie tIs in hilly cxlectit-r ti i i o l suppllllly of 'r-ilt 'T'res lcc d ' soiairllIpo It',1, r;Vlrllg ailrudy rciiued tlvouices tiieruol by Th' a ih,.criher ,ego firticr to alar th p"blic ti Lll 'to , IbIo it ho i.is 'o oial lt ioeljtds well ( tbi d to ii rdtt ,l tx'u e r ,r hr fr all tlhe kiuds o1' (Gardten i'.li-,r'ilinr 'r hol'Isilt c or rittal, as Iic ever wit .£1v. bt fr.., *.ltb mhoLrit inl Jatouary, l1822. IrItil tlhllern ln d o l; rL t -;b rdenrllr' orlcrir filh:,J at thi lt w.,t tendL moI ril ]ltl.l nI-IaIbllell.l rates, by i il /( po l tld w ighl . nitl d gT llon or Inls el ruaI s all eil. s'ririh'l.he,, r iotr in F'rcirlh r ir ErIprlhh, ore' irlcyc ci ibtais ed i oIiritrioi t itpphcii tion cc riual, tW i t1. 8X I+III , ( '.lrdel ~ bre i ihS re, ,3 (r ustonlhollsll tr I. , N il ''i.--A ctlt;ll. ciupply of Bird Sroed, eiil:er il + ii (lr pllhilll); pIIIPioT'ric ctoiip,; hICrbl, .l ld Shakn r'I, d I.id_ h r',,--. witl . lllly cfl lp.aa ari btillf i .. *O triflE Nit lP.t' Si ll..Jil S IrI NI I IIi li . i 11ll i ll t tr tic t, i - Nr la s t ri 'ltl r ii P i 'I n I hl· iiiolll lll i i.cil'ii f'l ii111i'illl.til l l lt i i iltt lll' ltt· I |Il-,+ +.,1 \ III ~il l. ,h ·li, l : I Iiin'III iIrii lI . John/tsonl f V rdal hlll ell . r I, m n .ilflll t+ ,, llllX 'V l ill lll .-n Sbii di t'iirnnii, snaa l.~nlh, -, I a' lirul lll -lll t· l I t1. 1 io , . .I l hl( l I ( r , Ill'bas EImpIti on, l m'I· t' I ,It he kinll Slle Tlh'lrliolt, P lhtran lh' 'e ,a Allt, "11 "1111·.)1' ' v lll "lli'tll 'll' t\l, Plllh I.IwtIII ~I It. lft (lil llll*' I.:,, ;th I.I11 .( I till' 11 ( llt lll I. I i1 I...,, i-l,. l ll 1)1 j, - i~ ll-i. l~l'llllrll, ill't+|,+, .'41rllu101 11111;·* 1), lllllllt l-,b l jho .h• Il thiiei \ li yn m pto ci n.ll sll i crr ll'h Ilhr ithn rlli Iilfl.ot hI, . I s i, h iii< lt i o' thu ,I ,w , '1 ii oit lith i.l~l tllllOut 'i i''.ri'r S i l, ,":i i ti iicII ciiia' i . I I1 .o11 oi 'i I ir t'iri b O Alld~ I~r ~.Jlltllllal'lll- . Illnl~l' (Illi<'ll )11111lt'lldly fidl1w i hi by . bl uwn at Idima-e.ll . 1) e per as Slll', 'll i ar nllre i itl ti *Irl tiO l ' iiiyi c'i b tic t l il t lni l l h oI i ii v 1 u il (lOcloc t t At1,5 R.II ilY 1 IIIS tt h I EIr lIXt i' IR. h ~ilililll~al\ ,t11 ,€;L·lhllth',l nrl· ,'h dlltaOl'll~rll ,,,,it i~c I-i ll I hII ir It h ti'pr oi iii' t.InLIPIII hibcb lst ixo ic ll ust biyll' li ou. w.,IthlU t 'I m t npIl re e" tJL lh .'urill.. in i t Ivat . a n , p bl+till. ti u r upwair. '1 h of-i l,.r-,.y sees s h re y Ed ation s o" , sitie droirtoni iiot ,oilkoto ~~iiii t l . i I l Pl1,1 Vtll l,'12. I li t 1.01111 liillg1111.( Ih+ II 1 t.O lll 1'l 11llhl lnui' iuheutnutrrt 'totg teoste f s 'La h o "iri. i' s ol . slo t tiur li, aS Io itri'o ' I ructiufr It'utir liii Icti'III ll lti itct I llliit if t ih i i Lort iii iin i' ao n uoft, allresiso an i' ioti cIetic rg n ; iihllie o In r oI· llll fil llltl r I tL.il. i pri)t wa<puchaedhv hewetihe a ery iarg' sutrrrruk {·:11.01)( lil .i I ll~l|l tll | till'. hInt IIi UIi l ll 1oclock al iO ageennie ~·~an I\·IH aIIt to\Y·l the a-t, ne~lltd Vi"Os n ild ape ilcii,'l'it i r' loliRti' Y ' -d oriv'Sl l heii t .Io otelo NR\w Yor ~,17th1 As 1,18(~339. m:IcneuNcledir Vitctrl setoreiicl*, tol Il. tIl olmlll ihi e I, r lut'r C, it ll Itlai ritolln thr Ii s; i i Illllr l hl lat -el lhr vof s lli dl elli.rl s ! hialllllr l oeirrrtneI ocl'irr t. Ici c Iceuucidioiiiirl Ip . -s 'iii tk~ie u tirdecit if+ r'i'i'eri-iTi i .iEeii' '' ·I . rd v 11 w Ihrl ll iii iontii iiatl l e, lllw )IrII ·i IIr il S iilii I iirnICh ru u i r ll l b I l tlt lle iIro ri ii r\I. Ir tIe i htl i' iiti l Ili% l iI ti 1i.r'iii Ia el i "lo iit i ~ ih i ihtllh hrio. i~i lni ln i ll. l Inin Cli MONR, E h iiuli ti. 1 1I,. I i v i. (11 of the I11. itldN ti i - • ',,u- I,-;·; 1 .h'ell llicguhri lf iell. weaam ll all1I·1 I IlL ·\·') n ee+.lr;hdg ..u Hol: hy apptiv t! neut . t 1)rln, t ulu ' I l <illl l i1111nv ol [if.+ ill tllllle I in l IIi ii hTst c'1 ii I l ii iii 'tit'll Iiii' o i ler t1. ' i l i- ll il1,111;/ i 1 1 lh ll ti lh" II IIIt"¢ fril (t II 1· I Plt' .' iII Y V ..1 i+P l I,,. ",1 ' tl'tl"· Ill~l·lill:Utl HIt|I IhP ,.ecret ill rl~l~lll- illI it1. PR)SI'CtTUS. Tuil, crhoihlciior i-oposcs to pubilirshl, iun t be. gnini ilich rttcontpotiriter, is Iriitilotoion of r tllrlylll' hiom 'oll t he i Oit-ld aniu No.w Serire of Mirlin'. i i rosl,'iai h i' ' t R tplrls. . ict ' cotlllrisol on fltr voruIIrmIe i., ococrolirig to Curs mooiioi ' IofLPterso -It'lli. work i i h. n . in pr l'pr htr . Iry 3. Ih rlutn I1.eri'ioirl E t ., o f thim city.o oaoisted byn Villiol F.i ainiigruirchcld rotirctd Juige of tito tupirror Coccit, lnd iiri oiif rite cittiop JIiiiios, to oxUecI froro irbrsorlnrt ooporvsioiii tilt tiro ouvataeoitrrp ct es'i rririiti be riiatpi trout titir 0xptriersncie. ll rlru a nisirk I Ttioll imh Il't.vI ydIig O ILr i nill I.·..1).: s the olriQIna~l I* volmnllinlanas, rx eSll iv(· , tica A i msi rioity oo is mriisrait il t Sthu iter 0 iei ' ei I ,iio i ison ii r 83rn. iri t irIIl uo lri ru,1 tll rtlitlrll i.n ih iof Iou loiti rtrl i,; Iute iclrirciu ofmrouuttiritscoflootee e hlvl' II1'1+- I 1"11. 11 I 1,iiiiU I t,., \.ith1 I)il~lC(I· IL·..Ill I~lr~ SI . , 1 " I'· 1 II- 1 I' (l I jlC'II v t Cit( 01l lll~ ill.'. . li iiii iooccof ireirririi ii. (t.) i il<* 1 y ssh' i hlv tlc iill t h u.t l iti iiiiirI a .:~,d.u l r, ,t=lc ,- wj d h tr.eases of pr n llV hill iiriiii' it. I Ui i ii mired f* . 1iII =,Iv itlc t l.r irii • , '1;I tmI .',' im.',l nl'lelf:41 tIhullulnti h.lyl (Ih'.,. tt,.. Ii l'''s l l dl hV Or iiiii 1 *Lnl'. ii tryl· eiIrlhitli the,,,i"'. e Il i i tslf litrle orllltl lld d Un iloc, i r III ,o lb'i ii . tni d n IWr r. i r rh I , i ii 'i it' ii in , i mli r iiuh l'h it'h' i. r'l ltl lii i,,.h:,hl si, I, ih st I 1, ii o ti iioih ah I h_ l r . I i h i ef itt I tI ]|·n, : c iI Ip / '"ic 'rlain rrilll ril+ iiII eto J \1") ,.d b IV H ( if".. ihlml,.t. t~m lrto h'a, ,11 .'n n hi' , nil nld u, s vh I -AVI just cr.ecivs-ilat their Fm'ittshi.g Ware-loul SNo. 17 (loap sl'eet, by recent areivatls t roo I -. Ie, and the Noltlh, large additions to their stock of af :Ial I orttt:Itn tirnt .l . ..'' lceepin, articles, which col lectivetly (they believe) form an cIsr'tnent more gener. al and c.tompltce tha: i. to be f.lld ill any sllilarePtst, lmcinllt knowll; Iconsitiln of SILVER WARE. Collie lnd ten sets; pitchers, waiters, castors, canetle sticks, cIat(s, tIumblers and goblets; table ltll desert forks; atlle, ldesert Mlt tea spoonls; m:llow ad gravsy, or rs goat Slpotns"i stgr tongs; s r.t sltce untt soup l.ttlesi lettcr, tl'lit, putllllg it d si fish kives; ickle andk leer knives alnd ftorks, ntpkins, rings, L~.&"ri ihiltmlly Ii'on tie maulfttsltctotry of Mr If. Gardliser, of New Y'orlk whlose long estsalisheod relltation for the manullerturi e If silver wers is sulficient gulrlantee of its superior Iquality. PLArE!I) WARIE OF SHEFFILRI I) AND uIIt MINGHAM. 'T'ea and collt urn, te settsi; cstors, liquor aned cor dial sstands; souer.b canlllcbras, ntll Ep,erBues witth oir ror plateau1, for centre of tile dlier or stlpter tblte; ltters roeolll sIed oblong, fisonc to 1 inellc.es; beef ste:k olnd vegetoble dlishes; rich dish clvelrs; cak lrl brea)l baskets; lecanter stands; nmante lll chamber caldlesticks; winle stnlrlters; coolers .and, sypthons; dfectn terI labels, claret corks, tea strainers, table bells, tel, It. lile. egg and mustard slloons; egg boilers slld stolalds toast s.e.s, tr. SII,VERI ON STEEL WARE. 'Tfldabelndl eserlt knives, flks and si.oons; soulp and lttuce Ihtl es; butter and fish knives, cheese scoops, as paragus tongs, veget ks, ite. ,IAI'ANN NiS( . File (iothic Sandwicl alnd roUlll ellcoele waiters, ill settll a single, front to il itnches; teo of/p/tier mnae-t, I-rul:, chesll:e, antld knife trays; large upIighlt plate Wre;n'IIs; ttice, StIgoaltnill eall t;e botxehsi ng oSSiI. ; l. Ilndlia let hl'lls ill IIe~ols, o.ltlllcs .tllllenntu ull c lot rieh tortoise sltell, etc. IA.IIpS.s An xtenlsive assOrtmnlt, among wsell re Astral Ints, tidl bronzed t ll1 gilt, uand of rilch ll glass; mIlnltle tlloie' IIo, toi, etltli phtili t it hl . till l. ; p i ssnlSi vtry pllholld III u ld ! + 0 i call i) Mass do b lllie ·Jil lllltdllo side or C1IANIILI,IEIIS ANI IIIANI;INGl LAMlS. ongtlish and Frc.;h iCt t tglat clet.Ith liers oleor stre. ol 8, 1l5,15 , 1t o1111c 24 light; Fritelh bronzed and g ilt (;recian latmt s, 3, 4 :.. S lights; hfll Inmps catll It o tars, ridch bronze boat tor centrte l-ps tt'o drweing .roo s, 'rom I to 6 lights, hltLp shades, glassos and i\ANTl.E I CLOCKS, ('ANIILEIIIIAS AND VASES. Ilrolllnz lAnd t IarteII; IIIbronzed gilt, mnd all git, wilh fixtures, etc; cotunting hotlt olttd kitchen clocks; vostald inllkstallds, EIegar d;a Ipser weightils, ltherl me els, curd racks, ctandlestieks etc. CIINA WAIRTi (OI I'IPORCEIAIN. Eglish alnd Frenchtt dining ltctt-.-, tell sald Ceoffee ser vices oll pein white, gold edge, and tvery rich bcoey styles; spllendli toilet nllts; telllr and milk pitchers, manltle acsl t.tney card .loken lo Ila kets. EARTlIIIEN\VA IE. Dining, desIrt, Ita, co'le, hbreakfkst all supper ai"ts; tli.tr wtare; pitchlrs. Also, (uiton china d11ar setTs, eekCUT e.1tSS, I lct.u Ites, pitchIt. e lrs; h ut a rd tol ,eb hock t'c- ll,.- e ; o1wls dihes, ce:lery VA tts,t :anti ils d lllll, g hot , hlttler tllbs, finger llllool, tomliOhr% ,,vin, cha, upig,.,. hclua't, c rlials, tle n nll at d ytl ) .;lass.s; tin colored. hok glasses. Also, candhl loath.. I TABLE CU'T'IIERY. hit . iorII t hahlia h11111 , s.If t11 p and back h: ndl kbti·t /:o tr Itolks o ool -n-l ;5, pi'c -t, " or I. IIh <hzI,; d r lly knive, s olt It- fr ilver I olrk}; g:ad Ini 0.-e oevers; long di I'll- oom tl Io/1f, as 'er k;nit"s I lut to;.;c. m1 , ;opt pioklo 5 0 ' a. l ., ,wo N..w , ."I c. IIll'' I'.\\IT A AN I IlOt;K TIN 1 .\1lE. "l'r'.a , o . ,·1·r .ll' ,.it eeLl· I , 1· wilh 1 lo1ad 2 lm:tlt ,l l -lilala i. b , .x :;, t'O t , I;b ; -spo ins l.+ ]adh'; It'li.hx" 11 ; Jla ++i lh, w It c t'l', t0, Ah ;l ,,, h.,ltlib ; ,gl:sntes ;IiJ ctlo ,, t'l'o, ' rtt .,ttkt,' ca " c ., ten kni.I o t,, Wtli hutitl,'t, ; i'stoo btl,.h, t IC! s Ilh as anl i ' , h crb:I ril a; ! ttbs: l biutd shclt-i .st- l I, 1 , 1. ; it ppi, r bo. htl, an ld iab tlc ktl Ih1 x; rl.·l hl+:' .. IookI, t.i ii I, h, bra; . i . ,! ' , illtt+ bronze buaInIa- hka1 ;h I hru.hI,. B.rs Iballow anl amt h brfll;· cr :cr oigI: anI illluig I.:hIones ; uNmbrella stagt,, s1+-tr ttol' ,liao \oIell' -llli lli. ,'. KIT'I'tI Itll\ t-l ITclm.d I't..- (isthtob fingpeirC., ttire, Otfs+,, s o epp srn cu-i .rooia Irareo, lbi;l g a colle. ti. o 5 Ii n ....arif l mo.,t .. e.. ,y, le ..n.tt.. ,l . e I" ",--.. ke,"pers (il, Sl'l- e'ni ,ulte) waryl l r. e i ( l nd repol IlSIt tist tnew. Loos rep aittired - s r leeo..d etil ? let11 re )1 -1 . I tit(' :1 o,:11 eIll i t ./ O RD RS I 1I.".'7'.-< ''0 "(;It.% II) the I.atct-ee, Not. .3 \1agati t- e ttr It, N.ew Orl.h s 'lt, 3It.\NI,."A(TI'tI;I1.I I \,;V ),11(K tII i, t)i;E [ Y lh ' - ,' , (:r, , ,. 'im"g ti stl ttiftti-ll' 1o ttt.sa ( oti tilo ti,, t t , eiI ra o t c.- litlr, etnki,tg I60 N:t s t as i ,;" t , t tg, wllIh teet.ri s, Ilaidh, o.. ttt Irt; . I Pt. tL ilt t.tr' sIt I.hb:t It ;. tl tIil*t mc s ltAthIr or IM s:tw in the t.aml, iAdv ':,, .Ac. a $l6 ,.1'.: w, or• 71 NI , i1' 1o illl. o"f 4) <aws, w tll ondoor 6 l Saw ina : ht.. I:,1' -. iee a: o, i. 5be tl I I l t1 , tile. i ll o aht l .o. tor 1 sa-ltws. t i lt t .tlll, oI ? (li. ts0 pet li Sa , tor s t t-o SItNs ; .ki : ;INS. ForI: single gin ouh is oll saws or olre-, wilk onlle s t of I.drs, i tetand, &c. a t 6 per salw, $181 0 00 lot' d, ,. or 60 saws, with feeders, &r at $I 31 plct ,w. 3110 it0i Foi dot. i o4saws, witi feeders, &e. t t, 75 per sawt, 31X)1 ll IForl Io. of to salws, wih ltedrs, &c. at $7 0t I.cr saw, 15110 to tIxll'lt ltt it wherel, decsired, for lecirs, supplied ll i i cts cSlat;-ti te lnumber olteel h being Shout -eqlual Ih ittil1..r ofslaws. <One let of eteder.s it is I Cn sidere.l howt.ver, will wecar up two or thre sets of t t\o s. ISxtr., saws supplied at 811 Cients eiach. BsThe ii dered, x1will Ibc d;livEretd tl thl llagents of plhos iin any of the se porll ownl l the cotton plan- i II liuI. State's, II I the I1,<)%(; II'illpr lilces, ih n pailing thu s.. sihlhlr the amoulint of lthe in. A in wright wilIhe sent with the tins to put then op .1r..e de siel.; thll challgets for wlhse se. . .ices will be extra, flt m oderte. a Ion! running gea tcaln tisi he or.tered vahl'e deimed, oi rPeaouable t10 1110, but will he cha'ged extra. Nurse power, ofiny description, can be furnished on like tern.s. Silall stealm engines can arse be ordered if de It isdcsirabhv, when plaltors give orders for Gins, tai IIIhitl ac.colen mylt then wihh Iheir vi'et's in rgialt"l to use :rnesgenlcnta saws, breasis, brullse, &c. It is fluo illl ihv llbr ;t opinion. tiine desire Sawa of I I.'r dhmdetvr tne olh,'rs. The most ctamn l size is l or fit inches; b.. some wish olne 1"l inches. Sonol, will 5 or ti rows, : brushed till an :ix', while olthe's tol oriteeth to the loch, while odotrsw .at tlor II. \V ; tiulis.l rep:tcy, we pribel' th'y shou+l-, al Ila time of givin; orders, f1urnisil a state alnt of their triashs,:uai Itllht mn ulhanchrcr cao !tullll than; in etlryt palilar. Whhere it is 1t1lt to o1r1 dis.retion, we sh .dh atak,: thi1,u on the nount modelr and aNporo.d plats. !t r ll d r at.,. lb .xc"t, ted, fromnt tiy ime it is reocih ', ti the spa oe md"ct o hi 'week, at Inhe Gin i h It, Ihoe' pla ulin t-" h:ind. of thefer. To bL il islt" f11 the next Crop, all ord.ers ought to bL it the hands of 11lan lm:Ut llrllioctlli're' the til t or otilhlle of .11 ay; e C'llr lira plinl:tllla t ins 1 b re thyy oaitle in co;llhdelcing to picik ov gil cotton. i . . 1 1 .,III) kr.1 lurr tIn No I \\llilt Inlil, 151111 -all "inl.n er. d 11ii, i n, tiltc.ý cld Ii urrels , 111) hh.s \li.hIoi Alum, 7^ ke.. Gr'eet paint, in oil, 411U) ona,111h'o ul p atn ul II:V i\tl,, f lE a- l·- A lll) 1 IN 'lIilifl li 'llli' ,li- (lll.e, aI ll. ra ··lou i I.(. nl-l ' l li, 1.' box.ý.v I1n_1i-11 11-turd, IrOt ) l . li th, lrir" blttl s and pIl l-, 5l I :rrels l i liaorlltl ' ill So itltlkt, 21 ':rbl.+ v ,i it V 'riol i 'n1. \\'id~lldow Gl il- -, I'ats , lo, totller w sil tll 1 ln ij I ole- c III I' lr.i t 1i7nov F ' o Icy t llor e l di 'S Clarlles & tCornllt SALLA,\ At)D DII N l .1· IIt I )'S I) IEI . l'or chaznging the Ilair, Iyc y Drow, oP \Vhl k,'rs tt a lpermaen t. | ln otor blk, by onea ,pt catao, witLho t etaieL ig thlla· sk~inXi p I t- ,l' h tll,, t . ·iiivd by 21 & AIIt 3 &, A ,I.N, Q( t h111 )I , ·N l ' I' N _ It ,+ . I I - .i 11 ,1 t l + o ",, ,l bv h, ' ·11" h:,,; I '' h ' l,'l ,++, ' J l ' ,li,',t" tr 'r Hi . 1 II,' n ,plt o 1' lo_'l" \1' no', r, T'ootlh Il' bllh h '\ I"; \ Ii,\'' '<'l' l i "., l'h e h - . , W.R. B. LDNEF"i. Smnt hbreloin, to the I''n game. )few straInge iv the loss oa it haIge.s' tihe iian ni. ae,'n.l ipr ia, turely Lritn'. on the ppiarll'eli aifr Iige, which c u ec manyr to recoil at be in. .nveired. nai someti.iii tv1n to Ala S cieity To Invoi, the !cats an, snweers of their ifn'lniiian.i the retniinder o' t heir Eves are etn orqlul tly spent iti retiatairnt. In short, net even the firt appli nntin, noda a fi. w bottles r ei r r it . e in. It itnir iram aitaie(: Frai makes it aril bLiaat fiflla, and free, it fromi ::urf. Noiiron< certilfeates ol lhe first res.p(etability in ,npport of aho viritne of Oli idge Rolm, are -Ihown by the proprietors. 11-t- Retd the Ihlhlwine: iohrt ttlha rtio , I:sq. late ih ,vnr of I' hi ris ef ib tile' t i e Ia lr elot , to the hgher h:a r" II IPe PdT il"TI' I. le ' llrmn ItId Ii, t r sl "i s, the I illra o f ( ''n , lisu l lic ' ed .I. a' )tbhid~ nal! Illn e ftJ l l li h , ' h it hic lily t.r ; +I',,e ant rely n-- i prevenltive +.6rlv l tist : lte [l. ff of hlairi but als;oI, , . lti1 -ter liv e rii. WIIIIAM 1 iI..\TC IE[. Sel wll:, ior, t hli o ii ii ,luirip n Sti ' le ' t ie a i r ., ii l . let hI.i'rt ii'i il' il yllt ,IPia ' ll . tl'llr Asr% o ;(; North liflh t. I lii' ' t 'I i l'rl.l.i' lC 'i hi it . 1111(;11 hlc('' I vill' , 1'irmyh ] riat h Jillaa & Ci ,RI) .r it 3l . n -, ,rle It i ll f tiai t t hi.ie t he nhh , Une- mo ilr o) 4ts an lll te, + f ,, th f l, ient,+ hItoa, Cio r hil, a d i l othi r l, Robert \-llurtoo. aylor of "aid :oV o:1' l eh.h. w II ille a re I ii. e Ili the ab e el ertii au tli n,, t Th Ir ea, l trp odll i of ral t tia lnid ra l I t'ti ll "'' p4 lii lli t riilinaa 411 .h f lrl llhedtn h d illolh e 1) . thie r s .Io c ,i' . .. IT wil to i w plrotf I have ha nw,o ] t le it , dl' i auilnt ed the cell of the r it l liio e ,fid, ti s Sgrit d tp of rii ei rbr, &l . [I.. i i'.. " I't, II.I'd I' t i I.I"l.i' t t) a H verti . ()hl1"ll tF. thil pIteet ot' eoIlth " t- (elnlio te Baller In. at + d , ne, 4 rl+.epd wratpula r, o .'li. il a tir....a l . Id the la frl l a al anl ili rla r faiar: & b - l'In .hd tol ari, i, reta 1 h e ab i i, (i nul t ia r A arII wl'i. o ll t , ea , 'b u st , ittal ,. At" , ar, f o patrion-t a I it, a,'Ul' Iel, tarl l biyn i ai lll it, l i aI I itiali'al t,. ac.im9ataa a i.auc at partia'tli, .ta raraii' lans bee expressly bu Io run bottotw' them albodve ports. aiara, and will a oil att all eabenar oa vaodr: i tlhe iis cO llo e ofl thi e tI Ilgt lit ry Cith. Farolin, fr4ait oiapaa, S a ai ita. (i ,l , .ItitA 3 1. do 1) I:titlirl& ., Caalmnhaarata, far tui Fd d Agi:r er, Seaman, 20 dIne,) loversh p . Thne iabov',e ship6 are all now.of ti' ali.t , lass, .oipelll r gfIn elll Eand cl lp. re d, w' t!ih a ·l eh11,e(1 1 h) le overa t eaxprie n ce, yv pertonl 01 tbo aiUudiUllht vllth a Il i Intld a eity, a ahi Ia; d it.ry atllll illua! h t,'nd to t teni ,ry , i id ta . ,rl .,t i ali stiris proa vihdi tigui ,tr hll),. ,t athe tatciir hi a .iin idttdal tofli ad down the ulia s aititl pr a.end r thftir, amt ihiotate taliat iveay s el bLe eartlln ill ,fat ing. thiny ~ift.li itnIly as godar wi cr illni ta d e tl. suatrg f ltl T. A l'lro ry. It itro age i c S !ineitl, po sd til agents ple,lgo thand nl -es to ncoiunmd to ats iruch nas priaes tinble, t 'I rec tiln frward gotds by i aid iti tnt it tn.tl modaerr aothe diarge r. ant ito tatall a.l xenseas l e oods -lrts ad, if tat required. ah, ad ldra al'ae ialt aw illtpuai lity. Ist ngtl ai th of eivery mot' tha. otr , riht or pastii,, apply to at LOtile'. t fat a trt. 'hr.1 A i ".ituL r r At'immrytn rt. to ilia ha,.tA. ti.iltutin ta prpritors arC. no- allttad c lra rfuc turt of t ha flever ad& agt.. ruhi;ttehal atned retarilll dr.g an;d tarmtin ieroa, tlrter af i llja r tile.a anU d wCh .ta J r lltlrte l tr tllt . vur.,+ .uell Vltless n I63"), iby l llolf t lro Iol h,,;t r F;ae :t:r Dltv ilr tAgll city a a lapp lly t ilo ull: ..t+ '1'ja, ' I highly reSMIOeIIL, 48 atd hi.e baeel A:te:llhlVt,]y ust,'d ill the abl)ove dsllaIIseUs Wiltl such distiaguial.hd buesus, that tile prolrietor of tilh recilpe has hILuu indujcd Ito offenr it to the t)ub. the Illeollan of rl'llving lU;Llly )lI" tllosu who are su| ring undelr the scourge (f o1|1 eulonntl'y. It is al imodiculle ptus-esmg graat vultltu, otlld wheol used accordil.g to the dil'eu et ils has oever fail,-d of uttjcl illg a ellre·, Ievl ill tlne mulUUt t..tiuate stngrle of the disorder. It is not at all dn: .,-r,. able, and persulls of tLe vc;tkets alolllarh, and hlhldrln mllay take it with inipuatty. It atrleo ;tie is thle digestv;e organL , create., tll a ttp)p tite, alid ,€ldaul rellrti .; mlure than one, or itn obstilnale cases, two b etthes to el'eLa a cure. There is nleitlher illercury iour araieiC ill the medicinte, nor any filing injurious to the o maLn constitution. Trhe proprietors are so well convinced of its oltieaey, thantI lly agree to rfulnd the prico of every bottlu which has becn takak in accordance7 with tho directlons and ha:+ not etZ:uted a a pcrfect cure of the fever &. ague. A. OLIVEII, sole agent for New Orleans, at his wholoeale and rotail drug" and medicine storo, corner of Ilicoallel and Chartres stroote. For Dittriet Agencies apply to jc5 'T. W. S-T11, +t8 Conti Mt. ILtE MO 1tIIIO(I). . 1. AY'S LINLIM NT.-No Irttion.- This ex Ill trtordtnary chemical counpobition, te resultit of acience, nd thel ietivUntion of ot coluiratd ittedit cal man, the introduat. n of wtviich to the publ, was iuvebted withl the otleullty of a deathited r hIeqtin.ot, ihas since ga. ined a reputation u nparalllodi, I hilly sustaining i.1e corruttnets of tho leniottted 0. I)r Gridlty's lait con.fit ion, Iiat t dared ot It I dioe wlloitut giving to posteritL y the belln l Ilf l i1 Ii kttoiwldgtv ot thiis lllijetl,'" nd lthe theorfofl i itteurathed to his fiiedi antd ateouddtnt, Solotton i 1 Ilja), thLa oerout of 1hit discovory. It is otw uettd in the prineal hoipitals, anoll ithe private prttie ill our country, first and most tlrtainly for thtl cure f i'f h io lles, nt so Cxtiln i dtly agd vtIbolt s t y t lllto t ioo ility, ttl sson . sil. tt d Exttrioalo ill tthe illowlli co implatutlll: tFro tlhloly-tlruating xlrtotldiuliy absortiono At illc Swellings.-loled c g th I in t fLIe . Ihuattan--Acuttte or Chtttront , giving quick tatsro Tihrot-ly .ane.rs, Ul.crs or ('lls, t'lll u and \VWhooling auugth-EIxternally, iand 1 o0'0 r the li - Il. All IoLtul -, S'prains, and llurns-C(uritg in u (ores atnd Utolero-Whether frtith or !ong stand gll, Hult fevtl"r sor ce. Its itopertils upon adutlts atld chillltdr in rlLeU ilg rhtol ottlit tow llitgo,, itd illoos IlltItg t lts and tLightllnes of tlhe iotle y ttlaxott ol of ue paris, thas bteen sturris.ig vond oivooplion. The commion riniailrk it ltos, thlii hal le I utl t in. the Ples, is " It actt Oke ait hturto' T'II' I'L 'LS-- Tie hlire;, I, is retiliided to ally tor the Piles, anlld rtrn the d it y ha lt i Lhoul cti red. '1T hoe are the p t'ic il'o er} of I p ro p sl c st t to t 1h e A g. n. s; a "I oII [ i lllO t, to u - , . in d s . o ld , n o t o 1 h li s b ite e ii i , ' , slu t. " \\s' ` .ii ht insi rt criltllkl e sli nt anh y I:'l til, but , l,".t Thai i hor - who .,ell tl.t .lit h,, - o. t !d ' Ittt , trilO. tti.. tl - p trcl ta, tr:.. l' hi' lli11 --\.N .toe call 1~: ,,'Xt : to to , X o il t , , 1nd 1a : ,i. Lt r1 tI i illt tott S. l t l i' L a i Ihe Ot t -t . ,!t:I lhatle nd retail, by C. \ llS 'Lt h i t' t'o, N, ,' lark, ant I'y one Ihuggilt ttoi t 'r) lotto , 1hV lesale Aientn, c,.rner a ( DIrt unit l . u u.l aintoo:las .,lnep r, and i , liat, .... 111 I 1l 1'in t h!; - ha1 il .i 1 Ttr. )lU I I.1 TU .-.. fAlliEs dct'iit t e IUni Xttc OFh'asu.ce 8. by, 111111 empirieJls of tIhe pr'lesenit da,II that one. me dilne will cltre :al diseases, is not, mulI nevr can he tule; and he wiho u:s. ris it, i. uhiher a tihl or' an int . srmb' tittis t tiet' tmotttttltto by ottilerieocet ofIL(othtlzbt. t mie( icine ma*y Je form I roU hnt t he \'FI.rTAlLE KINI;IFo)M 4:1 Wrli :lt a 5un tm ernalhny oi oa o, s , sttlo.ot wht.' I io , eln sttte idnalt , :0 I t i t Juiot e ious plo rtolnls i5 s tol cu.'r, ill Ilillne e:n smllit t oL'tel, all dioE asUs ":itin tile rechll nlld llo r of dicine. Irlb olI tlne. w ,ll k Io lll dll lllsta lisle| re utallltl ion of Calore I it has long been eniphnted b} theempiic, tttt scitoitoifklo physit' iato s tt, If oth ot .Owt l aellot itr the retovnl of diseaeo . Ily the forer, al lost tlot tlhind hlo s o nItt dbitl' gell with niosltrmst. thatit ther il· ilml.llmblr clailmedl aso slteitioS itt CI'ey diseise illci dent to the hIumn tft ily. 'lhte itily of thee pretel rimllls ilneds iio onllellll(]ntl flit lnecl.lratllellli.Id invusli ,tioll Ilhas showl , tllhlt tile barse of mlist o lltl I}P lll.cels, Cultlloliconl, kbc. whicl hlvet been ote e treted bllle the coimlt lil y, wih so Iitteoh ossul.ontce , is 'tuIloel, or 1cl'llv iln solle torlel. hoot, ii'f I.1 polent Iaticleh even inthe lmtls ofotht mtot skilful physician, 'otiqoott i' celts tll illfllllellce ot tile Ih ttltot t ystetm, u t.orcten, S11 elitil'l''leyolld It e cllltl'ol ott t; ii 'elrlnii lln Ih, tollo itlotiol, atd brillin oi i lrttmt l llllte old lgc, t liseast iil illeatll, )lal t resullt shlcllhul bIe oxllptctd whllell pre

tCoot/too hy tlio ioOottllttltttt tototiti theitt tt'tetoyt itttttlll(. ie efoc' o elusioi n tlttt iow t :tt s thie tmimls of the lI :1 e Iplhylsililans d)pei' the sad et tls oteoltt og Ilo nl . IITihll l' lflt l </', oti 1, ttLtott 1 ot l. h h l tt i Iot Il.1(\1· )1, • . , { Illllllqi. V t ,ll :l-· ',l .' R [lltllleY 1I1 X )l t'll :1 I +(( Lr LIrl , II ts uI.1 * is' ct(.TLe inuol tIIho ItI(' sit ' l ie I me i , h.'ll Iitxl|'ll bh" ilr lIII·IIII C II )h . "lSllY: "II· Iln .'/(J'{ I flldS II't'], c tih l·I i|~ .1 s c,' i Cl~ll idlatllnl..|l{l ly ..ole eil leult|lr !ll.{'. ll n ol ot' j l l ' lnl ttI''t c.11; : tItlenc tiot Otllt Iow. to lllltlt 'Itto! tt: 1 u1s to t l''to It o two{ Itv l: It I " llO lw O ll' at t oo t oo, t',, tt/la o ostooot/odglivermn s c tto'iootoltotto t't't'o'tiontoe wo~lotot hunltltt'tttt.to tooen idip Itbl 0/ce/ot toto eeoo it o olll'lt l it I: e l ItIt illtallndi lg ttie evtil t o eqt:unct,,, The} luve long desired and sought an :u'ticle that woul tnodut e the o oo I tt lio ts of this dhut , w hl Ito, OoIL'I te 1oo' tiIo I tit to is d 'lea ,"u rlootl . lc, h ,Ii": ll:lrll I it½1 lII behe , ( . hia t lenII g I eaUCII o t1nlllrll o:t ti te 't oot tllt i ' .ls lll 0 ' llt I li lublic. Tlhe pr o sitv , thisleh keeping in liew the e .11 benrelhl.kcllll /cu el ,l e Ot I ttio'r, hIs i')ko t wll - in tie r'each of :il, leaned {'s adat , t olt, the' diseases . tdo t ' to. th c m ' to ' i'hn it; oId k itoo tot lik tI ot.l tt Io Iltot if the 1ittlStSt oot, tile ,outl 10n( I e., toot, 00100. tgait otttit loant!o~ e illf IIl.I.I i11111 r s,)ll~ ltl i. (11 |Ii.L lle llr e It i';II, IIOlL'( hI li h' livher; t itt ct, , d thei' attenIlill o how ir l t]itolo0 oich ttIl ' tl toi'toeialv ol t hei hiltito r orgIt n l s. Itro ng, a1b00 ri0,0ll0 1 p111 :sivc rlesell lc , '* ta,.11 so{ ,hd inl extracting a s11( b ;la c fl'UIta the - 1 t I'o , hic , t toor i iOts o ci a' t l't',, ot l o 1 t pot ' t h po i.. III ' i·vl i 11 11·wv 1~ 11 organ they · ha III\ denni l:(·llcd llt'li e,., hI( I""Fs a " I m,. i lC . tl~n ill ia ronli'lht all)·ll I 111 .e .-,' t ( t lto t l/ , it o th o t otetio t nlld chrtot . ,ic l'i' aso so i ~, Il. elli I s. \ olllh 1,l'.nluf:!! ll r( L ·ilt' ! ]LI i lUII L.IOB tl,,l o l tl, 0nto n to t ha ri , . :IL:Lt IB 1s 111 a lo u iii·o t e em ll lllttiilll is lni.ve+sl, t)rlo a ) p ' t. tl l lo:l i itt tlllouiteo tot. 01 is, t o wt \.tlo Ip1 he II :' .ll~ ili IIIS l1 .II'l' (I~l~l lllld · ll{lll llli .,[ :IIt of biliousi)i~ ,/Pro tooot,'ott /00/000' Jo'· ve#',( ,l~l~ I,) Il i~i il'lglt;1' IIl:I;I,: i~: Ibt' II eIPj C V i( l l is· tp(, 21i, liI(·· lX 1., .lll~t (/;CIIB) t:D.trltn~I ol /fI·)·ltil..;/'';. ll dI1I lh ,'r too i too h rp0 l it0 y or congstioo o ft the to t' J', oot,', It e Ile is:lda i ., il ;· to : o1tt oI' ', . l ol tt to' i. tIlle uo I'o ini'::llr0 Ihitn . ot ot1 o Ill es. It t'' ill'I t'' i' e lt llt lh (i,,. l lll ld % ill- by lst llo 1 ;1()i1'! S Iwt llo',' t l tt tl 10il 1 ,1111 ,,,: I 11 1,1 i '~'lt it 11 .) I LI , J ,i t. I 1 : ,I i ,n~' , ,to tt lof thH It.t lll Illt '1 i t1 : llll ll toot it to/t 0h otto tI o I '~ , .1) IIII Ito) t 11.ot ,11 I:t' 04 totIllto "+ I tt. d to O to ri \ . I' , e wt hiw,: ph 1ill : ou tr,\ < r(l ti l ike lihl ·I'1I tllC ligtll ,tllC I i tl l bll·l II n 1 ,''1 li( T.I I~ ( tll l O IIT ' i1 iIt.r d i',.l '0 , d ,l l iir Tla.l~ . o11 t1 t . t ill t 'tooi, otto o i,,.. I. lhie bt itlisb I/illel·l~lll'll. Ill· bi1(. (.t..,.lll'\lCI int, bi{ I11"( i1; 11 ]11" ; 1 ' Ilill tIICI; I lI1(I :(·" ~l'l·C( l';ll' illllbt llltB - I tt11 l .,,,',,tl o o h h 'o o'vl otoiol ' lt olll''. ot't (1tot If, .e, ( ( hayI1 -iJ1 l ,,CP .~II\ \. ilh 'tlit' ++h \li· e llli'lih i . <)1"I bi', iis tr t tIn : ,t)E It l0 0,0l 0 t t,, . t / ,du ,:, lt, Li t 1' tl ' eH1, 11,1 R tioi 1 i~dtlllo' o tlotltlll o ot 01 ti ]'HI. {.." li~~liOiUS IJIBl.;C iltdlWl III fclr~led,:1I( [111 21);].l'l toot d dit,/, t ,,., 1too/to ),,' i|ot, too to 'to to't'' tto l ithe fl tl i.g t'" I' t, tt k it ct is iom the inci iiYti il i slr lle· ill lIlll BDI C L '.l. i il 1·Iii 0000,000 ' i T I tVI'tt t I 00110)C1 INE .. She vi'lot'ue,' of tto ' u lnO l I o oIly s a I delicioUS Ili (eLl.:dIu Ii.i Wjlhlt' tab 1% }ltIIFI"; I} 1 tt ( di 1eR[i il~l. i lv( 1',1 i tollllls /tool o' / e lll lllt lll l i itolo.t lttolot s ll Il Ih I1 th gI|i* +. ll o !s l Tll -liol sll il eslei.allch, Shi , . tl Ie tolt· Liitl~ will t .too e t ' ato.. otlllt t' i1'1l i r:LF ll'.i lt jl' ,l| i ' Ii t1' "ltl~l ~lLIItl~ t t~l i t l I'IP|tl'·l , tittotIto i tt oo t l ' 1', t, ,t1 l i ttl rThisn, 0 s 0 e00 h tooli , tou lhtt esot cotflh. I1 r,.1l {].. (.1*,,"' .,' {l.1l'; ·]i. I o·'lll!) ill tl, ltllll |(. I1+.-II( IlilC Ti toot IIIL I I lle 'IIto tio ,l' totoII lllt iOti .lt t. l I d t i i t to h l 1 ' 'Os i t' t oo toil t ' m too tetbe goot /is 0 ottie toott 0 l0, btlo, thiot dOtto e/, i',o'', 'o' I , 00 tI to t't ttto| ' re d / n Wi ba s ta, k n l s I':t Ip .is to e tis t 'to ohrsw ohle Otto, tot m toot/ott on t'l l elt l t litl' t thn t i tO't h w' t t r1"tt 1t 1111:1 o'oo't, \o ooaII o ott' I (orto ay to ol o ttloil th %, t lacheillit has beentiI foun11 al~il p t r|'eme I dy1 b.' T sye w oo ohto Tt t" , soct ,'tt i o le s ,otto too o etbi , \ain l'ito'tooo'ttostotoooo'ottttotherknso' ugt'ttottot'tte tois 0 t o otv ol itt w u o' t it'todt ot l o'otf I to otrt o As~litl. ,e + . r is t hoe lom l'ou ' i,,' to too 0i 0 his e toll,, ltoothe om too tio ll t oot l Iha- 'ot llt l'V. ditt t atooo e't, singo. to fih ..oolt ty fi. il wIt'll oi od oothl et io0 reto ottoet jI o ' 'i r it s tootoot'o'tI't'otoho Io " ototoeoen' iloom t t~otleg lhtttoi'to |zltoo hoe, 'aio too ioto' hmot'o hlothhee a~iono h i~' 'ttojttt b'ioooeii/ott ot eodooev .t h o e , ureet,ohoo to i ntyo tO ! tlot Imettoo os itoev 'otote til doeoto ,oohouetoott tobl atig looto'icsotttg osttothietoilsot vait eiie ttiit tootI'I l Io io I.'tto ,toI.o'ioo IIlttto t ' I'1OI t oot it 'Il•I 00s1 t,'t',' 1/'. tootle, toto tree totf iim otouor i~clgto - o'.h.. ooel ioo:1g'otot oalit, v tot e'tttsoottw e ¢411 lotha Ies~ o hcIm. lniy III'1 X11 .\g,"III+,.111111111-."r I, I.Idlil 2 "111.I IIlllIII; n 111(1111 .F11 ii 11:1 ,'" «1d 11rri ý 111.. '"I ulgw- 11 ý ell. £ II 0 33"1-i l~r (I, F Illj ii,. lll(XT(U~ \ 13 'I' I,:1, ·1: 1:\ 1 ,11,11 .1 1.111, 1i 11' ll~.ll: III . 11 , 11 Ih (''111 , 1111 I III I· I' 1. I Ii I,: \ II I 3l> I I I., 'e\" I:1I\ ; 1 33: 3 Ir I" I 311 111 ::lin, '., (' 111 1. I I F 1. i. 1o-1111.+ . 111-- l 1 W ".'-II,' r\, r £ ( 11.11. n jI, I..,> II ,*,ut.' hr Vf1, 111. 1 ..Er · 1·1 111 111I1·t11 l:· 1 IILilt «1d 11 11:11 ý'n l'1 11,1, 1 11::111. 1·.1. 1 & Coli, 11.. 11".. I'..IIU111.l11? i«.; :111d li II) III V.11 511. 111-Iu1: \, !" 1 11.111 11:\1·11. .)111\. ' il I.« . 11.1 '1'11111:, 1= I ý"{;:«-!1. I;\. 11 .1,1 1 1. t 11,'l', I:: j:lý,ý I )( ,, lor11I I, I( 11' 1 d ;, . 1I .( 11'. I, ill11d 1'.1111111 1 .. S( 'I. IHvi- \u. I 'I1I ,I ( 'r III'" . I l, al 1"1 (,III il III, 111 'II I'll31.'1 II. : \ '1 ''1 .11 I""" I ., p "I 11 11, 1 1111..11 ,:111 11 nll..,:d1· 111. 1) I,.1I-. --ilc r lll11III~· (11· r I a~liIll )ll·'I " tll 111Fail I\ / ,1.·.-- 1.1 1.· In· ·1 OF 1 . 1 1 1 s 1 It A A Clll.ll I· ý) \ II I- Ij~ I I 1 III'. I.. il(13 1,1 3 .11,1 \..\,' i I Ir ..n u a 1'\· 11 ""1. 111 ; '(' 111111, 1' 111..1... llll ' in 11 i 1111. Ili- ,'E'dit, 1..-t 111111 ,1'.1111, ,11111 11 1111_ 111~II 1.1 1·111 ·111 1 ý" 11 ·-d ' 1l l i:::11", I a 1111.11"I Is>lllr (',111 - 1111 111 « .11· . ., 1 !1,";11·1 . I:\ 1:1. 1 1 IIil I.: ::,\'1 I:; !·li13 ' II , L~ 11 i aa - ae11.. '....1 II, I SIF ', 1.1 .1'11 1111,1k111A - .11 1'.11111 , \ .\, I: 1'." ..I "«, I I, .1!·!\ ·. '"' I' I 0.1/ 111·-: .11 1: .11 1 1-111-," I1 ' i""11. 11/·\ V:II"Il 1 . ..- \,1. 1 1;:1.-J·u .111' 1'1 1..1 ~ i 1~ 11," . a r1 .11 1-:~1 .11 .....I 1 11 ý . , ... 111 111,' . Irl'1 .U11 111 11, .."Fl 11 1(1 ` 1 I\ 1l 'lI' .Y.r I : i li ildlah' ,ll Plhlp (IIl.( i I{IIIII :n1ll (llr ·iXlll--( .+: 3111) ( tk \htl.m 1i. 1.1, I h 1111 II l) i l I :+ * doz . ' mli Il (lllt) .i 'in 1 . l.rl ,]'-, : - m -m -'m m i t i IN do; ~2 I es emns ree i,, n hpo,,wder: ulnl~rior nrticle (Ill il ]1| ( 11-; It I;11.l IIP. ljllllr lll ol ..Iih |11 1i tIIIimi,~iI '. bin. t,. a 'nd i..lnu i p n d . b ' ar.ts " t ht t irk - r''nli lllm px sll- ?., .- r'.l I 1 '1 ,I ' tlrliit'i tk,'l+,.+. t'la l to hl p'l11, ,, l i,' ... ... I+ ,I 'fitee s r r ss tI sary (Int X. llltllrf l I,,;1Itt ·t itr tel t C\lliepr ""llhlRllt,, l 'Illlln It+,,hv I·')h(llP+ olil tl'r· llt·l ille( II'iir + .I'll. d c i' .. ,yI by ! M~(.k I+;I.I J, .YET . C DITIO.Y O·' T'IH CII-L CODE F01 LOL IsI..V9N. 'T haa· e fbar ''nn time rn. h, k wn V i tthe IIIIII C in in < . i~iin:, i,'on 50li, . llta Ill' a ll t lil llrc 1It., iI,'lnr fI ti e h re'na t ll illinl Ity iiil~e iillll ,'ltlr o in ' I .(II11II iii I :l~l es 1 ( lii s anatul~ii g llc publicatinon 1 Ae work, nIIInIII IH n to nihantII three thotlusiand copll e, I d whiCh rlllo tlc st th t +e +'.tatk l l le th lll thirt l thollu .d d~inti ,P wa e£tlll ire lt o l(" p rint, l".r 11111e{ thnl i twol) warlll' a~~l il, I 4 Mil price of tile w+ork Ill en8 t f2llromll ahirfv Inwitl· il a~·l·ll111 (r ch lllllT· the n~ ext il book nod a I))(It CillP n +y+[, -l r Wl'l tol l'l )11 i i 1; wt1lh 111'h 111 ml+ nmedateh i i. n t e~lthi-ti i i. tlpl l +vl~ ~y Itili( 1 ' Xhltlj~ ,I Tile i li ' . hi . 'i + 'l Siili lll ·II1 !( Iii nIl imnmt a'II \I- inti l i I)l· \ l( it "I h , r , hich l ell i - Ii . , 'li ilm limt I lll r . mm m l l lill IIIi i)8 ''un iiiNm-' Il iii','''"! tick;'' -ma minim '1"" '`i" l11thr'r111 11tt 1h 1111 t Ir l -- l rlii ll" i lhl-,n i ll' \( ()·I "" t n,,~l( L lli---j l Iiiti-I- I 'h i ' '/xl-Il " h II HIII IIIII' h Iml''I'tllll 1. ?ll~ . . j ii mm i I1 'iil i-l'ii-m I' ml. ~ , Rilll b le',. llti. It tl.o' 1;-' . "{ ."il '| :'(·.IIIa a v r ,, i L h+,1· ',,,l ,+l ·1II·1II.· (t t1, 111111 /1+1 rH, (lf' 1 t'-I ·1 llllt. 't l l I, i l \l 0 . I' b t ill . l ii i li h Ilx I u i(· lll 11\ 11h,1 h u. ,. ll i , £-i i lm ra - ri t, 'I1I ii~i l~r i~i i haI·I~· I Nl it aiioi. In 'ml~ i n -11· r illlll i 'i '-qi. Iii'- 1II·Ii''ii ( L i ) I.II . 1 cniit'i IIIC In-1\ 1 *,,l Oll'Rt AL ofh r, a,; ,n Ex lhri+ Tour~'. b onrd th,+ R c(' k Ii. ilil ' li,' k I-in . ,ln iiii . crtii, I h i AhU C'+-f1qt, 111.· pefot w I /ini Iltlh r h 13('k , t 3 6tl a + k I7 " cI-In:, d.,; ,irn 1 lhb '-'h :a dlles 'tto Ith glelgr Iphy , gi Ilvl · >H l·lu h,+' -+I t+II S, h' :-i 1· l . i ' lt 1, l,, l ,l +-il x (· 11,! 1' \ ll'y l ci' r 'te Iandh prouhio"11" ll ,"h h'n +l r . 1an hen m e +'·ll'l i 'U<' I 'lj 11111·1 11' 111ll+l ,, i~lT N IIH I,{ \\[+"'h hI l%, ]bill ilr~l\ ll l~~~,. ' ',, :.'I- ,I',+'" 1.:,11111 ', 11 ' I( 1 i * llil +t*P I1 III C ll rr11+'il|ll~ ·)11111 1 hljll. +Ili('tl h:+l, hl? 1+1 1:1(' . It :,ptq hlltl+% , of OreI t ll'J liltoy II by(I'Ii Sael~lllrl, e r, A M 'he Rl'ivle- rand ll . e et;','11,'d. l.,r e *, ,l iltn o.if clrI1I1I '+ hlll~ll +II +I+ i ll l II.IP I)11I1 tllt ll ,'. | ltltm, E- . n1 II ~" I. i tvl'll iii. ;,;I + (l~ llt'r\ ;t lll /illl. hl ll =I. .I- l lllI 1+ lhIclrlil. .lu,l~ .*1 .1. Ibr nd'·1 ( ltlr+ |lot (;'.r) t l': ..t aIII(hor 11 o [Ih Ctl o h <+ ,')1-'o iuan , . .l, i ,, 2 + , r 1, (1~11+ 1·M Plt , r'l Itn..t l l. . ;1.l i |r ll. IIL I ,h~ lnni ll Cm lh(, lmrl Ill lir, .l 111 1'P h ··!1'. vlln ( i- 1 . il-t l l - II1, ' :iiit lw lllk (;I.o( Tlrt I Rio, ,, I ,al . hi le 1 1-,I ,. 1 the eruth tt of R iche Iie' rPt .'1' II· (l \I~t II ' I iii IIi. ,, .· llh', L+p oln· 1 tho ;1111 e 1 : nhi; l\Il1 h emit'1 L *l~ l Lln e Vhllll' 111 t ~lll I·I.I .1· 11 tht+ 1 ++ lud+ ].r;( Ti ypy Atill;i S u 1t h e',' tl -*=-1 iTwo ],,1 l l- i l ih o l id.rsi i"l l ' mL outl i ilII hIiii''l - 1111mimi.- m u - ,i m, l 'l h iiie T u-i Ib ill hiicr it toE111-, . Dl wer'l ., r nf~ll o,'rt, ,, <Dlor l (rl)ornwl. Mrs G r II ii) 1 ?ii '' - II I,' jii ' ht+'-, tt I ,i' I + ,i 'i ll. ' ''lln n Iiit iili~ I.sr ll f tl ll llr ll fl o Iiii . lh.,l ,u'l:,= tlt ,, c,ll, I~ra, pSdd]41,,z+ taker 'nih il ti~ ap:1 . olu r t ,I ndr tlell ulNl"0; i I " lns. 'l Thec IoLt, anJ lI, vn.o'ttg I o N i no t Nicle 1c, Rlocr y s mn, ' nl n cci-ilit, rh i'i ln,'y P ai, I h iin AIIA31cncan'linbENA.1 it'labY .3 nnitl, nlua n tl 'i, ' I, nmtiL , ,tr iinid fe lrt. ond gyint ataIl., an i od' Ituo- ,f l ih e UAha.nhn a hhiii l, ni rina ua nt " icl r i aie'i, a h aI Th'(Ic'l i .I 'u'i; inn y hl 'yl m l'n~ uh i l'onn .'l l a ,Ah I tii ,mIlIvaaa ilo Jtl iunil ii timn Ii-, 1a11 \nlll cIIcIIn '. ati)(.ll IIi11' Ir Illl11 tC)i ' i Inn &. U in 1i ck1, .Lh ' rita Itnnlbi a, lill a '' li9 iFi'llina of 'Il i .Iai Iii o yin, Aiti haplt cam lisii;ran Adio '"muican a Canainymh IlUicnite nuntIennlain' ii It wmlicn''taraoEI imle arllna, nuSll niinut ll i iv I,,H,41 it mlIh 1iucll c, lcan, Ill NIF VIN\ 11 "'l Th. I). I rr~l tl Ib-·l llC n r 'L (ii &ci m 'i I reI 'et, -ll e illh'n '',Ihi ', I 'l' i' I IIIIii il _.ilo~lbtul ry, O t N , n mi" an ploiniiii V[l lr Imyom iI ' Vi ltil'a i li.o ik I'ltll tIti'N ' , I'd Ut~ IV he II-"''i'iii Lh !'7llJ-~ (; I+ ' lI XISerol' i'd h ~i'tI'er. e,, '6ai mann r+ lqd ,tl..~lll i . lh.It IItt S 'iiii h IIt, i.tm+i Ot cJ'~H',riioy hy unuu -v.mm nat ,eI rerA . 'l ]to lver i111| li+ J~os l'l; O l.eIlu ln s o' tho hon. at~i h, +htttriici.;ih M' issict rdmu ROWAND'S TONIC MIXTURE, N..1: FE.%.+a aND Al,+l':. IEN years have ot yet relapsed since it was C lirst regularly nhumitted to the pubhlic; but it has attained the highist reputation; and has sup. planted every other medicine for the Ague, wherev- r L or it has been known and npprrmcitrtd. Already 1 has it been carried in every direction throughout n the United States, anl still realizis more than could eo have been anticipated by its mlost snguine friends. Thousands of persons have not only been relieved, but restored to health und vigor through its agen. cy; and they now cheerfully testify, at every op portunity, to its decided and suprreme etiicni y. It is composed of such miedicinal principlles as are calculatedl to renew tile healthy aeltin of thle stoli clh, liver, and other importanlt digestive organs, the loss of which harintrly is tihe imtlidiate causeL of the diOsease. It is nplaruent also, that it plrodu. ecs all ulire change in the ullditi,ll of the s\steni, and crtainly destirys tih ntive iarbilily to re'la seS of the afibtion. Winrs tLhe Agiu ,se a itened r with anry ther cll en lllpo;ltll, ithe i rltoyit i f ( t11he Tonic ,MLxtre will iot interl're wm'itl tihe trelt. mrl t ofi the oi ir oil era , l but will t, i-n ;.lltrd as. nisli ,me IVy fro1·shlng irt agilh ahil lhr tl th body d hrintg uIl... ..-1 f .Ireitmlent. ,tose whtir i li-.wk useL ol tlhi'4 m ]di. i~'n mty to ,leirts rd that there is no lrseriuc, liaAn,', litriaori , tor . a y ih.rI i cIlo a t i :, ['ing m.o , lrly n , s pr aulne .li . 'tn ; us,' therelof, whee tIhet' i-rr,,t, that It has to el' lint l a gI n i t x at t I . n in,, th- t i i '., t tie fl ll hIl ba t in t tll l iii -rhati , ,n r whtt h, Ither io is no pal t iof I1, iu. h t . th 1I.ilg r tlI ithe hoevl, .s l t , a s,, eI.lrlulllll ..n d o:o ll \lllh , arI li ll 'l it mll 1: II f- ti" I tl.l. , ,.It I II"e 'i( . n tt: lot Ilp pm lobe i r.ler:rrt r. ei ~i thi" t p ll r 11 bas in arulhl w. . rd ,l r ,l ,, Obelmrc : 1 'h e I'hopiietor, folly s.. ,, d ". i th , th unpaurllel.d ,' I r ill.,.,,r t,,rii " r i'r h5 llt .r .inn at nted 1a l i '' tni, 113 atlut , in all r.ss of "eIer and ,.;,", ' .,s ,: t ot'l ranted i lln nog g to te t rli p t. ,.!l Ilth w whoh h.,.e I,, ,,Il...~ I 'tI, . m u l rlt re r i tordlnl e ill i t pr,.e ,'th.d Ih ti. s.;, \tlhol Shavin g [' s ell i cly ,l- lt lan std n v , T'lh.e sbstchibrs at" ttt 1hl.l'.,hI : ; u i r lit i ial -in iii m *i t ,n ilt . 1 ;, l l, - li l ii t i t , iiit i1 l tt' i i\ i bhdl 0,1, . I 1. I t - , l.ril i "t. t lit St ir 1i... l . . . it . . .. . . ... h It tta It -I_ - It art, t, al. < I ýy t.h , ,, , l' \ , , ,t 0ANCI'10'l 1991i . *:IE I A11( 1 'l CI) IlI'' .911 T I 1()INl'lS 'ln C0Imeloll I1I IIIpIIIIII III lS11F0I II 'i Fure, ,oodles 111410 in11 it, h llall attiF, Plo 11, klilts, iltl ull 01 oIIf lo00 kllId c,, .0011. corb04tic elrlll''lill tc. l11111OO lllodlluctioillltof medliill )lBloso,1ll 0111he anflaioiol ln, l.10 he100d nnl li i hdl thLl e lllllt t i I I I t)l~l lttlllll d 1. 1 0n lei ttotttllt 111 III·lIoJ10o 0ItItt rllllttllbo00otol.,tn~a~ I l~l~ll ltL. llIjOO U lllIll·t~lf~tthL 11 gI e trirro oIjhasi i t~ togretot tojtln1011 the u emsran olhotyoltilot l 11111i, ' lullg 11fr1om th m iollf th me ItIJ llgol:inll"i:mopeonlo lcl1±ltlhatl itmilloototulo ap rlt l I·Vllg l till, 111 0 it o 0rlit 11111t 0 t ), ll 1It 1 1 loll , eltttilil"t'1lt·Cl11111.dm its 11101r e tate, I 1 010i0011tl1I 00l40ffici01111. lto ull oId it. tll l O nlo'1 e.1111 'IitllI prlop tllor Ilhls m 1111 a1 amt)'sis of* the ItIlso , elut Illg that t Ihe morul~e actLive li es I Ill AIIlola l ) I ne[ nwr)Ie rocaeintrlll~· l and morOLe L16tf1U1l administeren~d thanI in, the present sate. Th'le ahotc nett cite combines~il~ in glrelienhs x hick ale inl thle higheset reputle nmolo' the Ilru t scientifiC Hit,] learneld in the Lprolli.JSinn· 'sell 1110 in tile ,'Snpostin, Uf thin p epartiun iS\) cHI es the cliicacy~~~~~~ Il th other, prdcn ooc~io t1 "_ i,"o 9in Ig Stlllotle s Inte ;m ltanige all its - 110001 Ralmill stei eI wil ill, peeled sO eers, i the lifre(t tage, IIf the1,1o li1111 I I. T e most eminent I)'siei all lnl surgeons o"IF tic' present day · cllll: . their decided ll "p I'mi'almlr n in tir~lr (II s'e'rvo nill ,,, whilst its useC ill theF Le nI, and s trill redone,, ,,',') r,1 II I .,II a II 'm ven,'r,'a l all" ll ot,, :nt I n ob1 t l tyl l ' tilleon 111 ll nný, ar~ising peon uI I Ilito ,tal nl 1 1:11. 111L I1(II ( Lli"·I Ili inns.b I.Illr lll- lit I t t t111111( 1 1 n 9 i r m1'l' I Host llr, ,".rIIIrl gI .:ila llii~Il) ( i1,' CI II C1(.I es'.r ,nII!1,T II'viil r)bar.l b y /(lblll/lli it hoih ,r, i Itivt" pnhllir ·IIIII I'lii\:l 111.:1 ·1;1 ". ·)·/hoo-111 ,'nations ll S 111 1." in",'r e J hrrr.,llrr.~l. I', ./I:I1·( I ,) J 1S "! ho, n, I (,Jll'( l s, ILLS FIr llA I - lll lt' 10/( I011110, It··I rl to tl (tintl A I l I 19, n 11on 1)11 F 10 ti 11to Ih ý II~ l,l n j ilo Il Ilo sliol I. amt In,' i 1u,'r tin .\ 11: ·1 11, 1 t:Dl~i i.! · of cl.:,c 1'1 Di nt, 11· :tl'l 1;·1I:;I1, inl iI" I r,",n it, ha~I p, tit eI ,o IliL.II? 1 \l 11·t 11/ r ash, ilia rot ···iiallI i,, r,( 1w r, -cr ol', red to Ihv it)1!1( I.llIIii;.', I 1lLL 1 Il 1, ,I ruin cxprLll.l ~ iU: i, ", et,1 ran "IL ~ I, he,,,., 1 p tll~ lijl) D 1.0 , glcal pl'asnr,' in1 .4 SIt, n ltII n. t iI' .,ho1 '0' Xlrll ri ll jO0 [ItI1 o 1 11( 1 '4r hirý , ,n the '1~II i·-(IIII tI·( ) IIQI 11I(I Ill·- r no , 'ic101, , a11.,, , mp enllU I'1 111 11 1111111,99 1111PI1 9lll(11), nlIII I~lbltl P111·.~ 1.11I 1011 I1111! i i~i ' 11111 Ill 11!1)~:1· 11 1 1)I ilIl\;I:( ~~I'1II·~ ~ ~~ al·r t' rli i III· II' III III· I'~li~ll i:, 1Io.oI 1 Ip'..ll'.. lmetl., td ,,11)1 l r 1 1 it o tl i, 1111 :11 :1·1 I1`I rlit :Lill ('1`1111111 :! 11 111l((ClI (·i Drum I \\ II 11 1 1o 11, 4' 1110 Itl IIlI'IjIIItll l i -it 411 il~~~l 1I(II 1110I I 110 1111101 Ol~lOfloiI~:lll 111 11$111 .11 ho 111 ciI' a1n9' n,) t:dlnt llltt tI mil[. 0o1. 1. Ir,'le, FlEu,, 011 0 11 l 9ro1' SiL r l C r1111 1p1 ItS II(IISI . 0 1 h1 . o1ilo tllll~Ao.0i1 Atll:t Illltool' oo 'ot·Iht1I lll 0)1111 Nto 11111111. been1 int -,' 0111in 'Eti:r n;r<Iý Iii. C(IIIf llell i,·ll l (,nnri" cc'a, 'hiul I 01' ll l.' II 1ll HA i1191+ 00lt I, ado, n, ,tired I-oo ooo e, 1 I'11l10 Inll 1ltl 1o1011111,l"\l~ 1111iI II lI~rlt 000011 FItlOsal lY 111110 (.1 sore :, n' l ,I,',,111.01 III's Ill lc l t l o i 11111 1i1 , ,1ltlt'll'l' i"!, ti \llll ti ll l' jSH I u~11 n~1111,o aItll l0 .0110111 '11 h , l tl e' llll llo1llet, 11111 : I Ott IJtll . 11111 · 4 1r 1 (l'loo n, S;, i JI il9L11nlotl~ l I'l0,111 900lr Y(1.1., willl tlln"",. n uI"'r 9111 iot , ,11001 i 1 :hioooo i hIop a" illlll lo 1101i , &llls &I llll 000 i aIlt t 1110010 Ltoot 1 i--, l . Iti .I: 11 21 00 lllti'' kl, h~tll ' At 'o'1T1, ("111 210lll ý 11 1 4Illloo nt 9100n011 , h10100 9111,1111 r,'S, lII cllttolo' I Nec I, l ti.'1 1 Nl ok, I tc ni I iu l l I0 111110tr. I into ulr m lm.h m ill tl'tr 1 toYl..Fiteot'lo I'l-nl 1mIlH n i~ 1h," ,cLILI II· .! ~D' ,1-:, sin,', slicer, :kel I , ili' lard or in elk . ,' .1 ll(: aim,' ,'la' . 11 illin'd w e ,,, W pla Ia·I nrI in (11 I'to h elo'tl 0.- 911 \1111e, i 111 11011 10 It, 9llrill 19d r n1010 Xthilo 'hat Igllar, hi I L rxr (x":.l t hi[. i pashe,' p.'ar,', TX Il p"nr·l 9'lo (l90i'0 l:~lllst ll 01100i10101. 101~~ a ll 11101isIs4.1- p - NItl liclgIlooa' he II.I1111111,, hying holh cast 111F111910III FI ll l ((1110' 1mr,1 i,1o1 911:1 11111. r' II)n ( olooklnilnl 0 1ter1m1 OIttlln·ti l '1111 0l.1Fs t1 l' Ili 0111 11011111,11 find this llllltlll an g nevi extraei)\l e, cntaiin1(ill 1 11I l(lp I Ii.I.iens .f~I:,.·,, ,,,,·,·,·11·:. (·~.- I~, , ,. I ~ I,~~~! .ý. " o flu: I .I.1 . 1'.I I."., .i"' 'i f i. ... 1!I.' 11 .."i ):11 l '.".. .l.. . ll "n" \i inil :...I ..Ill. r- 1· 1 .11 it "IIi I i. '. .u"I. . 1..! . ii I ...i-, . ".. .f'! ,1 1111 _." (Hlul lIlu 14o. 1 li^ I I I.. i. II II X . .i ii II. .. 1. .." i....x .!. ...... III AS -S il ll i I I OI. ý.. iS, \ i,. .i. ".. ls ( )/,1! i:u:; .( · II ... .5'''n.. 1:. 1 II·1. ;'u"I ".ll I.. :I;..-I 1.1,.".: :I .. .; I I. ý.. . . .r. .....1 I I ·. " , ....... .. .. .l 11 ' .. l s - u.".n :...1 c.. lIl.. u; I.... \1.111. I.", l.lfl~l ' I·I;1111( ;i~i~r~· li~ll-l1· 111) 11. .. 11 111 'lrl-. . I11II i I' '"'i I' i .ý.! . i"I.,,'. !r· r ..l,". 's I I,'I''''' 11..1.-,1 l"'".. -i ý.. ..1. Ir.....!."r. 1.: n. I1 1-I. 1 11111 11 )· ni i1 .I 1 \I. 1..1 I..' .1:. I -s.I · t lll .l .. l.I. I, s... I. ...l I..I I..I, 1.. u/11 11. " I".1., . 1 1111 i....I i ('.ll 11111 111111.\1\ 1?\ 1'11':('1: l\(1 ·-1i/ lili( '1 I· r ."II!". "r I ."r n :In. 1.....' r.". ".".\.ll llilryý 1..... (il - ll·I.. lli~nr · 1Q N,"iI. V \.Iri. , and wIII I.."r "!.l 1.r (.. 1 11111 ..I-I.!.f ..I' l ,r ,r~l I' ýs 1. ..., 11~., 11...,. I !. Iý .\ .. ." l. Ia ll . \ ,., 1 ...;."11 1ý ..ý. :. 1. rt.. ý ~ rl.""., 11... 1.1 .I I. ..... ..II ...;! 1..1. I .". 15, .' 1.. 1. ". , I .". "1 .. . .. l 1 ,.. 11 1:1 '1' n ... ý . 1. .1. ." N. York k Baltimore Packets IJ)AKETS FOR NEW YORK.-New ine. -'-To snal punctually every eoncnd Monday during tho seaonu, full or not full. `hip Orleans, 599 tonl Capt. 8, Bears, Ship Alah.omn, 474 do O. C. BeIrr, Ship Arkanoes, 627 do E 8 Dennlts Ship S rtoga, 542 do W Hathaway. Ship Natshvlle, 540 do D Jackson, Ship Kentucky, 629 do J Bunker. T'e above ships are of the first cloas, coppered, and copper rastened, aid having Lben built in New York exprerssly for this trade, they are of light draft of water and almnost invariably cross the bar wilhout any detention. The commanders are men of great experience, and the cihiph will alays be towed up and down the Missiesippi by steamboats. Th'ly have handsome furnished accommodations, and stores of the best descrrption will always be furnished. The cabin passage is $911 withefa wine or liquor, and there is no liquor furnisehd et the officers or crew. For freight or passage apply on board, or to H C AMES, 48 Campsi The ships are not eccountablc for breakage of glass, hollow ware, marble or granite, cooperage of too. or rust ofliron or steel, nor reispontiblo for any package or parn.'I, unidas a regular kill of leding is exornted therefor at the ofice of the agents. NEW URL.EANS Nmn B.ITIMORE LINE Or PACKETS. l'hii lino nwill eroLtst iof the following vessels, which hav, br n built or purchased etpressly for the tral'e, viz: 0.a', .'enmen, Capt Miner, lBark Mary, ,, Nickerson, ** Irad I'rry, now ,, Sitvons. S .oloimn Saltus, -. LathUs, Brig Arrchite c, " (;ray. T'heso, o;si aroe of the first class, have hand. route turnir.rhi rc rromr00l0 onr., nd aare of a light drrit ,of t aer, so ao to.l :dil o ntherir receiving nd r-eh~:inr g their e ,r'rs i inaltimoro. ot tl.e city, I,'r,.l:it wlil i, h lk o ,ll r prts on ther Chesaopeake Ior ,1,. w-~' Rvr, nod i1brta'rded by the agerntl 'le'r... iLAlrii' & KEEI.li;G, at Balinmore; Szpt in:. g. rodf s npped wil: be advanmed when r,-I.r d. The ie, fF p of assage sg ixbd at Sil0, ,: pl storI s of the b st olra ly till be provided. oe'w. up al down 0ILl\Ihe ,s,,n.lsp.tl wo bo t ,kenl Fo Ifre"I ght or p:'v.:gO.O, appI) to GE1. BEI)FORD, nrv27 22 ien;it aest. l'i; NIW YV rl t.. [Lr,usiana and New Yourk Line of Packets ] 'I 1i11 Slhps omp,.ore lisos lins will sail tirn \r. Orlcans ao Ne w Yforol evefry other Mo. uninv--'n" lncmlg on thei 2(tlr Ž,rovorlbeor-alld 0 t111e the, 1I1l'LI? . ./y lou I rr tlro otmsailing, tLJh rewill herroatler crmr -I of fle', ships, v:z: Ship IY zoo,. 'aptain 'T'ra:l, to leave on the 20tl, N.venmor. S!hip f.L,+isv1le, Captain Palmer, to leave on th,, ltrh li cell!b r. Nhlp ilhuntrv,,le, Captrain Eldrilge, to leavne on th 1J11 , cemwer. Ship \'rik-burg, ('aplami Wooidhouse, tolo ov a th itlot J llnry. hrip 31:"-s1 n r. ('aple."t P:vis, to leave on I, T'he a.b:ve are all new, of the first clse, copprer d` ol]( copper 'falte(d, amllld upwards of 5'f0 Itns Ilthlerl , are oif h11ht drarlrlt oif wria r, being buil otr New' York ex Iessly 1i',r Ihe terad. 'TIo price ,it ndassnage is lixed at 1 11 do ,lo rs: their callllIlls ar: littrd trp in the ilrt Ilr proved and convenient pln, d inishrd in a neat and egrant sty'l' - .Ampil stores oat'he tire t quality wiltl be prtvlhd, and every regard paid to the crloorrt and ,.tire tlisbicti-in of paIeingers, who wilt please take in. licei that no herth can be secured untdl paid for at tihe otnre orf the contsi0nees. 'relerrt vesserls are commanded by eaptains well p-irjl'need Ill the trad., who will give every at. tntlliUon d exert thetllIves. to aeOllllllodato. 'ltloy will at all timo bIe towred lup arnd down the lllsais- sippi by nteur'rboats, tnd the strictest punctuainy obherveod in the time of sailing. T'lro owonro of these shipr will not be responoi. blo for any letter, parcel or package, sent by or put on b'ard of themrn, untles a rogular bill of lading In signed therefor, at the counting house of the agent or owners. For ti'rther partienlars aplply to J ID BEIN & A COHEN, nov27 J90 Common st $ill. N+t W e i tfI.. K. [Luitliana and N+w .ork Line of li bckets.] S11 l1: ii ilhl v (l1 t ll i, this LI n I, will s il frontl New 'L ,II:: hI, ml Nt Wor. . tl'k on e.very ol rl Inloull hyv h+,.'h T i t t' t lth )l uir:( t IN, tihte lti i ill holeiltter c onit of live Ships viz : Ship 1'5o0, Captai l'Task re' leaveol th 'V .to nov. Shitp Loi,.trille, Captain Pal er, to leave oil the 4th Siip /hut., 'i//t. C pitein EIldridge to eave on the Ship I'iiA,',s;'ty, C(aptaini \\hootdho.l une, to leave on the Ist .Jail l r'. Ship li isasteppi, (Cuptaln Davis, to leve oil the 1.3th J allullarv. lI- 'lte leb ve lehips are all new, of teli. first class, cu )po rel nail r.pp et~r ~ll~ til i u .l'lll'eicl i tii t"anlti r hUFIJrllrn +""t nl ) Ilct c ckcllt of Wnlit Il int built ie New T'urk exprcsl? fior the trade. Tire pliIe of paS llge is fixed at o0ne Iundred dollars. T'heir chLbin areIt lilted Ille e thle mIeet. implllr ed lanid :onetenient plan,eIid finished ill iet l t nld le ant ttIn . l. A Ill e stores ofi the first g tlly will be prvniled, nall evert retgard had to Ithe llfort andil enir cr nllll sll 'lll p+t eetn etri , w lho will ele- se take n t e i ct >ll lithl, e iI can p seci ured ill itpl l ct Id t LIr t l ,t iliI ttt i t1 l ihe c tlr s liig lt-ei. Thse packtls tare clnll lttied by ltnpytiles well ex peI ieIcd it the trhUde, who l ill .ivet every p atelti.o, rnLd exert ther' l Illve lt llil I o n i .nu late. '1 hey will at lilfi~nSe hr towe.l u vnoild down the .1i t -isippi by team(b) l 41l"a, aild ht sill'li t lUlus uality ob)¢n ca d ijn Ihe eimt of e tilineh . lThe owners tI thsee hips will not he responsible for SIF+% I 'l r, I ill i:t'l or pat"I.ng Bentby or pall, o hoarl d olll l f b r , ,hllv l l aill t...1( hl I i" Iill {I nof ladi "- he1p , Thnlll.-d th 1Iftr n dit rovntillg hece of the agents or eow lrers. Ice ori ir partkiulars, apply to IITY, PENS & OllENA. 1ll il1(s1 1 anSI)ed hllV IIOs ad rIIII +i' lv , "t. S1I.?111 w%('I eI .. wIiOLT . ItIII I I. , ,' , h + i, i " ltll r tlv , lrlieln' lll be f ll itli ll lll ,llli l II llil nit Iton ". New ce ll p, ,, ened i all ihom. A rE . Tiw iti '' ti tie ; olp tietitetie- m n. II , , t'o , t Il, iltl , ..hl . , m Ih btoie slle, will ;:, , hr k, I.I In~. 1~ and 5''' ire prxit y Si'111,,, l, o ih , - illI ~ it p t, ,ell, u deel hII s la I,·, I, ,: . ulil at;-,l ,;,"1',' 11'· 'i I i ll nl hL'IL t' pri r, +,ll o ll " a of t i " i r It e. biten te. u teen li e ccl "t ieet l ,cet II c. lhI ce N Ii; \I e llie D. ,h , ý. , o, r% , t L,', tt i, ,l, . t , ,, ... It ,,si t a i - ti e tIh . , .l i Ie e It it.t ill Il . f ll i, l.t t D h ll l . lN ll iOll.ln n i . tic n l ink n or thei i tie . I ,I t. I ol I l; I te'm t l't.l II a lt hie atee l iiii . % l..1 . , ,t, t to e t l le h , i e- Iliteltn'un I jt ; 1,1I- . I t ii 1 ' illal ay . l prl v ed uy t,, se' litle litt ite In riteet. . IT erll ,.enii t I ll C hll e.t'heempi llne t . l t Plceole .fo rnn. Ila ih l a wI ohi l , f i ·hb l dly11