Newspaper of True American, December 4, 1838, Page 3

Newspaper of True American dated December 4, 1838 Page 3
Text content (automatically generated)

UNPRECEDENTED NOVELTY! - ,C !ý ý ."i A KC' T The G I EIAFFE or CAMELOPARD WVith thrice etiler ra Animals neover iteftire exhibited in tim Uniteil States. 9 \ I.D\ iiIl"Iii Iii ii lii t h ie slu .till oent' st W 'idiiiiilsy,l It- orrt) the th in-lat 'i iii StCitiuilti street .Sc rcnný ."IIIf',"nln In I: J'i i,1h ; ,;i}.h r tu ti n+ i!;n i n; Ii n ln·f n;p r It o: A \· (i,,," I -. ',-' k,,1,, I . \ ,I,, 1b," 11, .1 I1 . .. .n~l ,,, ;,III ,' , Illii n," 51* 1111\* i-l 1,.".I l,.r · t~ r, "l·,·i\ ·· .·:1 '1' I""" '1I. r I n., u," 1l,u~ 1\vu ll r(Ii rf) it In1I1 IWI, tllil' i ,III·I I,, r,"cri((· hl; _1111, I'rnlIIIri, l Ir' .: I'u r 6?,', IýI lrll, 1 l,,, lrl: ;jltilll Inu,,l J Ir ~ liii~r Ii NI) l !ILt, riI drll u.n 111,:,, , 1M '. 5 it . LLLWh II ,Ilt, It)ILLIL`iL)LILIL)II 1.-11l 'I'lll. ( l". 111-·1~T1 II I,11'.l ICI*RIIOII I1~ ['I,,it,,vl ll ;n, I:I-a+Ilnllll1",~ vr i," o ,rr,,nlt r 1 111. I," b, ":,1.. In ll iv nI ",ý f1,,; , rnlil l n~l nn, " r, ,.I, r. in_ II i t nll, nl1l1lc , ig I1t, ., 11 11 1,ii iui . IT .I~ :kv' 1 I 'x 1 , 1, I ' .1 1 1 , . 11 Iri. 1 ;l iI ~~19liI ~ ~ ~ ,, I i I,-.'Itl -I-' lw~ p Ih 1"' 1.. , 11... LIIIII W. I I'll· 111111 1 1,,-i 1"opli, t'n'n 1' ný,, r. .1111 ,,tl, b." l , bre 1,. 11. 1 i~1 I- I I II, I 1 ll I I I'lll I1 1 II11 ·l(lllll. llll lll·I:I·I. III - I ~ ·lll~· ,I ~ i I I , il I,, Ir ln I - v , -\ 111. 1 1: I,\ IE III I I I s. 1111 :II .I Ii- ,,- o I; ,ll , 1I11 C r , ,",,,,. ..."1-, I 11 Iý ,r-, I I.,, -- lI1 )\ ,,, ,,, II I.., ý .:,"1.1 ,, I? \\ 1,. II. fnn, 11·1~~nl~lhi' llll lit' I~iIII-~l Ii. I- N :ln t I I.,.nl l,,- . ,,,,tI' I I..,, Iul/N /.~lI. t ' F yj 1ii0I l ii , i.ll IN'. N\ I .t..n .-Lp' IIt, I II.\ ,," x 1r1 1111( II.,, -'I',, ,,,.,, I," I,.',.1 M, , 11 ' i I.; -' ? ;,IIII ,." Iln ,, ' I',, ., I,:II I,. .II .I 1 ' I'I~ 7:,II-'· 1 ,1,1 , I).i I r il ... ...I. ' 11111111. ~ I( JJ( "t.1 11 l· , - 11,r l.".,-.,1 , I. ·: ... ,I I(· I III~ r', ;,lll Iit .I, IIILII* .1 \- I; 11: Ill-l l\ , 1)1 111~111 II·~ iln . 111 1111 'II112 11 11r 1111 1 1111 1· JIrl /1,, l l I \ .1i. .-I'LL, 1 A Illil- It 1l ·1. .1( 1 111 I( :'1.1.A:1 ·11'11 1 .,1 () I)I I I rý 111 IIII .Iii I"u I .p1 · \I o. I..ýn,ý - I,....I- t; , ;z..n ~ll., I .,ý,:; nll, 11 1 -.,I"_, * III I-, ILL)! 11' L I.i1 III . 11,1:. .\ ,. ~II, 11111 1 .1 t1, $,...I t .1/L I , I h se - -l 1- y - ~ I, . ',. ,I,' ", . ' , II * '~1"1 NLIILI.lI~ 11; .11~· lI )11· i/l.b~i)1-(1 N ......11111. I),.,y --I' ,.1--,n, I," b. ,t' -I,, ," I,,, :,I Iii~ Ill.; ll , //~y-,1,,, 1.."\ 1 "III, I'S-A, tsia lll : iAIITX( uilN of ~ I , i , I , 11 ... .. , .....I IU',I , II rn \\ 1ll)(: 1 ~ (·1·1·(11 1"'11 1, /V ,/ - 'I.I 1I.1, ,, "r n111 ,,. hr rlllil l,",I -jl IIII-II butI1 1~n, i(ll," t, inuarl 1u ~"r,',,,· r../,tU r . it, ' r~ ,h 111 ,', 5 1 )Id ý I'I tl l rl1+ 'I,: ; \ 1 III; I .- - ) I ·: \ \1(1 I'., Ili1 .1,1 Ill * . lh I- ,I i - I 1h ý ,", 11 ,1:·\111, , III It. 1: ";1111"., I. 1 I 1.~lil r Ili Xlllll11111.1 ,, .t. 111' Ill r, I 1'1 11.1 IIILi ,1 I 1) 111 Il 1111 1 ) 1.111 Iki11. ... iiil. livl"· I.-II 1!11" ""I. 111 t- 'I~ 1, "1·~ 111,1I 1111 1:1111111_: I1I ii 1l: 1~11111 1·:( 1 ."1n.l* '1'111' J1`II'I-"1111\1'1.1"'1;11 1. 111i\;lll'il 11111, 111" 11'Ir1111- 1111·1:1 I 1·/1· 11.111 I, ... ,~ .1' .I . I Ill 11 ";)·11 11 111 (;I1 11,1 \'.11 . ,11- "!1 -. , I .· 1 1.111 1 , 11,,1 1i111111 111 1' 1,"111.11 :11111 .,1 1:11ý. 11ý1 1i' !I 1 ,11 I, 1,.t 1.11·· 1 .1.1 .1.1:1 11 1 I·,,,,,. , \ , ! . .I 11. , 1. ""1 1 . I, 111 1 11 11 I~ · ~ I I' ,111 . . .111 r 1*.Ii, 11 , I "'' .''. 1111, lI . Ii5l 1 .I. iriilll Il i .1 . , ! :11 " 11 .,111,1 1.I. :I,, ' 4"111 \ 1 11 .111 1,111 . 1. 1 1. 1 . 1 1 1!1. I'" II I " 1 11 !" 1! I11 "' 11.. 1 111; r- 1111.1, I t , I_, ,. ,1I1 I 1111 11'11.1,~ )) ,.I - ,"1 111: 1.!. , . I," ,11 1.,lll· 111 \' fr1 1 l \i \ ! ii!: 1 1 1,1 , 1 .11 ., !1.1 1". .11 5='I 11," 1II III' I .II . .I J. IIII II' 11 \ 1 . 1 ,11 , ll- I' 11 H 111 ,'-1.1. 1 I' .1 , 1! 111 1i I I , 1 I1I111 l l!!!11:1·· .1 ) n 11" 1!. ,1 , 111 :IIi 11, E l~ii.·1111 \ il lll: "111) .`111 III. li1.l.11Un 1 I \\ l, I, 111'ý11;~ ; 1( r (II' .111 1111 I' \ 11;l~l -1 Il 11111l . II II II -11, II1 l/ 1,41 1111·~·- · .11 11.!.1:11 ,\ 1 '1i 111 1 1111 I)1.·1 1 11 .1111 11.1 11)11ll I,,.·IIli i~~ 1:111ý 1 ~1' 1 ., 111 ,1111111 t 111111. ;tl·· II1 "11:1 1. ,111 1'111111 11""- Hil~ lll. .1..11 . 11 .. 111111 .1 ,:11 -· , ý .'1.1!1 '.1 I'll;.111 1,, 1'111 .. 11 .1ll· LIJI 1111'S I'm 1(111" 11 .111111.11 1 ' 11111!1 11"- + 1 " ii ' ( I it LI . l\~ 1 1 1. \ý iI11l 1 1r 1111.1 ,,_: 1lllill( '· 11111 h11J1,: "1. :1 .1·a 1, 1111":1 1 '1,1111 (\ ll \11 11 1'11 1 ý111l 1 1"'1,. - I :·, I. 11 )I , 1111.1 1. ~ l 1. 1 ( 1( 1 .\ i i 1 ' 1 1 1, _ 1 1 1 - 1 . "ý l .... 111ýY1111 MRII N. ANI) li ()N'S PRIVATE BOARDING HOUSE, Si 1)) 1. , r1i.. - h ll I llr. r ' it ' ;\ 1 ";.h'., I II I I ' I i ' '''''1 'I; 1' ' I ,,tl o 0; 1!. , 1,01 ill,- iocIln i _il. 11+1 loJ. lI 1' r " , n.)s Ih u ll, . lo, . Iit ln I. lk n O - -trees., iavno ! too ..r.. to,, veI l lilt I ie"-11 , nTio.· , d. 11 +,. 1 .. l l .. '. 'or u droo 1essr1 1 , .eIll A venin two story elling use, eorne:r u1 St. John and PeardiI u streats. For 0 po0'ncubirs apply onll t EX I.preis '1') I 1i' it n t ens oi St. of lP , n t:=;. Well I, e I 'tl"u I'I ua rJ, t All E1 N( 1 N p N I' ll , I ;\ " - - r'\, , 1 w 1 111 1'I. 1'h 1 1 ( ll llT m J w1. : M i e of er ruo won t-hiv to I,- , lilLo hl 0coor l TOi ii I V , A cotiv1 lit1,n11. d ellitll o) tr iu, I (I u ll. - l" Ien. t llo ll e older; p.tJo. . nilnsl t v nr( l i.-urdiaell uy. . :1hpt)ly to h1)(iLt t.t. lJ IiI \\ AN 1I t1 ,-, & Itl-. t, i l 11i I.i l 'i ,t. it I i fs lll 1 t l . li l tl u .,tpr ! I . " I ~A ll i , i . (I t o ' i l ,An\" -i, ( ' i R A.iAN , . So. . l il . (:1"i i lilt (II (i ll (Ill `i . I "t1,.rllll) *1· W llll t\'-'l - i 1 II . holhl treoll- t tril * I i' ' iff.f ir A,) I -i -h, L ."A1 v.i I Jl' iN-' & Il 11 1% 1\.t((, ." s ,,-s 0t >t .j 1 11( sul 1'o oo lak lor ,I. " II ill i] . : T i\l, 11 IE N if lf I Ol' T NF+ l. I. 11 ll I IIr it I l)'A l'2t2 .o l ,. l 1iA 0 i I I', "' I+iI 11 " , i . I O T , I (hin ll t1 l: I l i. .11I-1 , e.-1 .01 lute. . I0 L , I A n I I sl 11, Irw H Ir I , 'n I. l li nal. G_ i1 . I Ii. \ ,.1. ,I tll' ,, 11 Jilli, , l t I ' f llp (, i lll l At Bllh P 9 1 .1. l \ I1- - I I, \ I te, 4-A N II :OO1 , 1: I 'l1,' - l h I, - .h'o l i" .o llrtoilllll t.:IIII rhIII? Cho sl oe 11 (',)lltl dtl-1 1 1 re' I EI x h uu, hIIl. l. i Io 1te w.T . ' IIork l b-r , 1 In I ' ll'll'd ai t sht o t:I? \I /, : al:) llll ' I l r a I ". ('I H II I WP It , P re ( dl lllllell I+ 1 I . I'll1:\ 1;.1.1 l) N I " l\I'l I l; I1r.\l" It. ul . C o ((- T 4 lli".1 o.. a " York br i C ll s i, ctoo ni d le- I+ t.1 l rnl<.-t ltH 'l'Ab : t" - 00+ \ lIltIIII)ll - I. i slll ,do k a lier,,s-l, o", J:1-. [',(1.11\i1'nt ".l 1. p er , a de a A .lL 1 111t :!i, l [1 I IIt ' -ll ill' A i' " 1 ' l 11 .,t\ I 1 I \, V l & 11 lh 1 , I t1 1 '_ o r i n l io '- 7 t1I 'll 1 t he a S teIIn 'l , oIf tllze n 1oll+l-t, 01 0l,',It the a ,1 I 'om ltI (.-t er er): eI .o t lton me hl, l ,hlho : i Itrtk g loes mal l I. Jn( tie ;n colh ,-;h ,,, T u-1 Wi l eh, , .de r t l hie lliamo t , ; cut _ l ,In s, ll ,,,t -+ i c J ll o ll ell vl ll l . I, rlll i I,-)II "IIoIo n i+ illtn." told ,) I(' ,t-ri(h J lll : ',ll~ . eolt , t I [m enud+. t.11,+0,- :! ·1 (,lrd n o.e l ( h 1 hlls, ; i li i e nl i -. 'ilol. lii,- .to1111 1..1 I.. i 1, l .Ur.'lout r s-. I Is, low -.1 .Iii i l o:I onc. ul ;11 J., o I W-i""1 1.'l I I, ' P 1 , , ,,, 1. F,.I.-II , , ,' ll I uII: 0a .,,II. , "1 t ,n I. is Ii-l n -, 11 ; 'l," In I ,) 4 IJ'4 , t4ItEW , 1. l l"ý Iý I , i ...... h," l . .',"I, , 1 \ i i. ,, ; i: " l I. I'ý liv ! ,, ý Iý 1 ,, 11. nln, , ,,1"1. 11 1 4 il l I 1I.1 . 11.1 WI.i -.n l I 1 11 .. it,,lIli ul :ý,. l tl a.l l ., t .. :. \jSII I \\ tI . { l I -' - iF 'I' l b IH w'"! F - k " ~ I . I Y t Fl l ll ,o , 1 4 II w -;' 4, i, 4 , ' l, l ,44. 4 - ,lih . l h Il r n.\ .. I' \1" I '\: - Il II , l , iln .h.,... 1h I I," b ,AIN l4I4 11, :l'!,l"': ," n",,\ 111 III '( ydlt-,,+Iý nt 4t4lF .4 " -4\I.--&I 't4 "\ Ii \!4 l ll, ' I-J, : /4 lV tl 11,- l. nitdte 4 h i 11 tn i 44 I l E hal hl Iu , t'il eh - I " l, r, S iI.I , \: \\ ', i;'l . " " 111t 11' It.\l, '." l 4l,44'S !!l'.X4 1).\, 1 44 ),1h, ! hd N .4 i l'11 4 I," 44- ill I 'l'l I i .1l"lil' t' - \ Inn-1 I \.', l ,i " t'.l-llllll n, t ll -l nl,[l c lh ('-Ih T ('FF1),i O1 Iu F N hI ,I pm": t , : tnn rnl ,w, II.. ,11 iOw tt,'l U \_ 1 ,,I;, ,[I·I:," n l +,ltlllllnl' 0. " lid Dll" lt n l 11·.. I ,n til l l tlt - l 44FI F I 'lll l',r h Ii ':l lll[ ill " l" llll44 h t,,,+ 17 l,,r .+'.t I i"t`I". 1110 \ i /0 1,11,111111 ii LA\VIW E:\(' \. I.l"1,;tE 4. '1,:, ,.:.,.1 ,1/ , (, ' 1 ,'t .\', (i' Il)ll'l'' \\ ( "'F 'I Il" CI'(I'I . . 1 ('l,+lI If O l l S ' I.I * I.\ . t 11116cor[ ilin" ,x ~l, n.I lnd mll.llt ilt st'd ,-k ,I . flOU 'l h , 1 11 I , : lln I. . ý'1 t nl, 1 ," , lh' a Ihl { llt- ,flY . .". SI Ih, , .r t I, I I t 1. t i - , ' I \ ii l' , l : ,, 4 \ i t,'g , 4 III4 , " ·I, ,I It ,,,i I :'+ V II I .4lil ll lnl, It I t. . . .. I ., " ! · · ,ur ...!.. . ' ur : :f . i.,. tr - SHIPPING. Por Europe. ' i " l l 1 I I i 'l i t I ,ni .,. , Th. n . 1h h. 1, 11't 't, , ] : NJ i'xx'IIiii'Ži.. l I 'I l'l - I~ri · ; . .:,l ilt+, I ll 1e I, r hbom l, will ' , jn,+ Iuh .k deh latItl. F"or l,,ri',ht or Ia). sage, h iNio ,oilo rtlble tll l ni d :tot nalln Juli n: : 1+" lily 1," til m (', pll i nh o n bot r d , o r" to1 1 to I iI \II, . I - S Th- A limtl a+st s ilin sphip 11'IITTA h le nr ., ,l' . ". r - 1lI . blr uting velr hs ds c-i - T'It'o : andl t'rt fist m'n~iliý 1,tckrt ship, R''O(I'liiTI'"tI' haI- I )ot , wl o itiv,.Iv LEV It a, Bs..IeltaIge i hltCi tl a ll .lic.tionll IU d : ni 9: 0 t FI lt: I I VI .-T , .I. ' 1 I r i;,,,ul n hip Il f \$ I)\', ll h 1v 1+i i n.. 'di, dr' adt ,. For ixssh e t"l' n lyh, a ptil tI . . el "i\ i 1,N- t.. ... .. ... . 'he A I o itt'l' hir list .i!it pr ,Ili A REA T U'1 ' ,('r i iilFl l 4 . wil '11 w tl ,IiIh inlniln &i a. d,'-Ii«h'h. f Ir p e only, bs hing vory e no • 11.1 1 +t .l'tilllliliidtt il 11. 1: 111 :,, i !): li.thl IiA Vt i { .A ' e'e' I " II sl"1, i otlll I, 'ill liwl :it'll i|it ' lP; r i .ri ;\ I II (;Ai IN, "... Coastwise. i.jv)1 .111 n it " " " l IIt It I-atB ilin:; A t h . li I , s ,,, f ,, H..st oa lin , ,il h; I.,. In t.......... fr Io IIo" t Ur a i 1. t l ati' iNi t 'gt'itti ' ilv i h lx ,l I e u -n hd. N 'x ply oJ httpi, or tit F ltJ NIIII' ln( 11i i CoastwixSi. iii Ni xW Y lilix .iI iI' llr Sr'1 . ilt31 \i ilitK l. .y T ilI flitl slllnll ..Cn .rit IA i':lTS T nititt. ' wn,, Ir tvh mn s ro I r v .. i ,_i a e, !y .: wil. nt' d i j... , nlttit . 1"o" Id ," of fr,'i tli r irin r freii l It r IN, J I on Ii N I1r'1 t I', rU :'2 tl " 7 :1 + emt b rt tiFO' N W (IliK. 'r r ti ill ' n the' 8th iniL . 1. as ov 1. For I'gi or jsiitN- ,Itvi' t h ehrg «i ll lll l oI I d an i l yl to thafev w ain oi botard dI i CTI nnyn - it." .I I wii liti' ,e " :riitl: iii it' i'i Itv dny. s I I l o til. ForiiIIoi x, jits.ngr, li | In ftl' t ti l llu Irt illlldtin Irtio ripply to i.rn t 1 el r q ), mt'1t,31 \ ler h/v-'r'i/ '. -. J '. Ti ll'hl. ) II , I \'+lt:\NN , I ) S ,' i, iII,, l l .r it' o a . I'r, will s i;t. h, 'r nu ,.to r hti ati htt otitx l it _. l'r itrellht ,r lll l.j+.n'.~, , ( lv o n'bodIS , tir. t x i,- , blow the V1 getagtl lIrkeIt, ioi' ti o 1I (1' . % m oEn. 1111 ,21, 411 ('1,tlul si I,'l)t NEW YOI.-. .- -' . I lld istl Thnilin_ hri, 11111)() ItI I.' n t. 1 , ill have iunn dit ih' 1hsl(ntch. Flor tligli h- r Wja+ , .i a1) .," n ,lrl h)l d Ssput b . r J. ph. W Hil N EY . I : 7 3 1' Ini st _ .+ { "'h l st ilin. Biohr ,I ,€,i 1, 1m iP l rt U--.. nyil n t. ..i. brly iI' IeIi I''Id d . t . .... . . -- i 1m l .\l I1 1a 1 lt.. d l .,i a t ,r n e .t re l r 0n' ii l t h eril A nvi+ ehi h n a ' , 11't , I s r I R E' F ,R itIIH iT2'rIN. '1T ho l gi, I srigi , t)114) ('i 3t te r, hav : ,o, Ii .:.; t;H,\i,,, ýt. - I" Ili 1'11 o { '.: 1'() --'fl'i final a l i For the Interior. FOR I l'l'll I: IU IK, I1<TlI' lI1,OS.N AND IN I 'H il I7'1'111: +,1, I· < 1rTnl 1.":. ln Ill 11 11111 ,I , -I 1'1, -IB 1S £5I)11 15 1 ,.11 "11.+, "'. ,l . 'll 'f I 1I·IIII1 b I ll . ' ,lj un 1\ m '\ ,i 11 Ili ll· Ill Ilh !` t' 'I I, 1:1i'1 t ll 1 , ,ll ' 1 (\\ nll l 11," tnll n111.1 F.,s . ,,frr, . h :. +am,, , ,, 1Gr,, l (,u/, W1 a . . I I Sl'. l ir, II ." II1 l 11',111 1"11 1h 11111; \ Il,"' :,-1 ;:. 11 , t1" 1 . . ,1 hu!,,1111 . 1uh Ii i,) I II,-I:1 ll 11 , ad it lh 'l111 : "ni .l N 1. "'l ,I. 11.11'1 I . I ' .I\I, 1 1,,I"Ine+ ll S, 1 t I il I I1, 1 NI. I -I I I II l .lI . L ll l . 1 111, ',tl ' 1 It V l IltIt n t11 1n l 01 1 11 I h ,' l ', le ,'l.l1 , d 1ti l I . II PI 111 , , . ed,, . .+ , 1 ."ia 1e,:. PP".,l· 111 'J'1 1-·y:-, t1 t ,lll el I"' i l l/: 1'A '. S\\ II. N.. I1 . i , 111 )liii .. EYl . , +11)--,1t !,ml) i , 1 111 1, 111:11 ill 11 1t1 , 'illl'tllit"t l.i l al ,, thl lý Iht , 1 1.i 1 lil If I 'I & 111 N+ II ,1 l l'lll1~ t 1 il 1IS ,. 2 . 11 nt *o I tn - ,l + ll l ] 11o: . t II' - l ,ktitl AI t.1. l"l . i 1-, l ,11 ' 11 .:1 I . I, ,I1 do thi I ll II, r h I, t ,1 1 l~ I ll'l. ( I S, II, + .lb: e, iniit .,13, ( 11l1 t r \V in I1 fl ir -tll. ,i.'i - ht BUSINESS CARDS. No. 3, ._li 0z0ne stre.i, 'TAY LOR & I1Al)Ll'S(N., l No. . I , Icor . IIh Th' sr r Mar t :O ill'III h' h' ll . I;I ·I' I, , 1"1 C: hl1:01,1- 11'10Ii , t ·it) r·l l 1:1tl1 I't I N1, 1 l I' h , r l " . " w e I El'"e rt 11, grit 'lll ~II .ý I' e "i dnl , 0"I ! 1lt 1o1+' t 'ItoI+.. I 11 .' l\'11 k . B. B.oss SURGEON DENTIST, nv N . :Ri, , I') uli:'ir . S A. MERCHANT TAILOR 31 C·'-.s IlA & llit. R Ii ( I ilS, £ C' 1 l 1 0eir .l .' , Ii, will I,, nh ' 0, l1u-in' :,I. lsr ohl u II I i ll lt ll' l P 1,1 l le l :l (+ Io r II)ll.oII 1111 t e lll rulll 11 nt CLAV & CLA ,-. HOUSE AND SHIP PLUMBERS, Lead Pipe, Water Closets and Pumps I'lR.ll/, C'OIi), .1.1) .'11()l 1 3 u R i '17pTH 1 I1.:l l I.) \1:1 ), I'll'Ml I. , \ r.e ý1 0r)derl . 0e tt cuw in :u , Dort 0I I 0it Sotlltel's S trit . S_ lr Itl. l r II . I(indie. I. I t I '. tI Plumbers and Lea: Pipe IYInufacturers, I ", . fill,, ORLEANS LITIlOGRAPaIC PRINTING No. 53:. Nlthazitne Street, (iplosite I aokf 1 .,' nrruldu. '11l/,ll.11 (ili.EV/, I'1 itT11 O:'11 "i i,, I ', t J II. PARKER Cuno mii,.ion tnrl i'owarling 31t'rchlntl,. No t. 1' s:1):',' IFi' 'I:" JAIRVIS ' ANI)EWVS, 1 1101)I1.1:'..I. AND. Itsll . is 611.1'Rti IN MEDICINES, PAINTS OILS v) Y Tl': 'V'I .'1 I) sI.n'[1 l sl 1,L., % SS , Iorl'll1r 1 of o011110tlo lld '', htlI ituluh I100 treet )I NS III AN JAIl iVS. .(1IN XV. ANlIIIF'VS. A large aupply o Gardet Se, I, t)rmuted the growth AT MOBILE, Ala. S. 1. & 1. 1. JONES, AUCTIONEERS. Nos. G1 it il Wi R I S'I'It IIS1T. N1 S j111 1 ll: 11 SNl00 rl , 1 i0) t00 l: iltit' AuI11Ne lhni allln (.'l illlillPkliel h i v= i l i Fil'ill-4 Ill. 'l ..',, I..g I \-. ,, , , fur ,,,,te III, 0 , ,,)1i000: the 11t :.li 11,thll i01 ;Irr ,e Il . pll, .il,' l.,/ 1 0 1) 1)'0`li14 ;·11'11oi '1 10.l· li. l )lulll Ililik.I li her:dl all v; Ollo - u 1ile n11, . ith,'rlll t pri t Ii vu to lr Iulll iC stlt. 1)iIIII AN I. J.INIES, IlIS'[:I. I. J1ON, . Refer i tVall 'r, KnighI & Co. New Orleanu.. Mou ile, Feb 9, t:;. , 1 - CAtRD. SAMUE. . L . IAIAM 'l'Tt. SLATER & TRIER Forwa'rdin &.cotlutii.ision ilerchen ut, No. atll llo d Nr,,s Street, NI;W (lI I S 'A N S. 'T'il'y will d tevote th ir o tltlrntion to the s)ile of \\cSIto'N 1N I.N . 1 eftrruees. S Ali I I+N5 .H , .-q. ) S iA 1 I"l il Co. J .m u 1)31 to' Il I &) . J I1 ,. 11 \\rl;'ti 't , (+i3 'h,\Vih1 & ('u . 1 l, h ton, I.rv'ret &'1'h10)0.. INew York. \' 0 IPhi l & 11." . Nll. ) St'ndt 3 " Da, s . t L.us :I i I .,ll , ll all ti . ,. " Iis I h"+x l ,I't" i,1.", . - LI N & - N. T. '. NT (\ IN . Forwirdlslo nd C nu ' tllllni on HBerIchlatll s, iFUjINIJiliN':S OIF SHill AND) 1101VI' S'T'O t, Not. 11 1 ,:lT ,l s I'UNULUar at :kL.I. i N, N-OrcNN'N. A. It Al vc (, . New York,. I' "I C 1 . hi) , I l i us , ( , i.l',A s .I &. I N, 1 ,101 11 :I 'llrIll;t &. (',h. 1'. 1l.II O K %, ý t,, N, ui. 111, & Co.. III s,?l, , K1' \VII..lIs,).'r v s & 0I 1 ,,St N 'luis MN. " A. Ii. iRove, lion, Il.i \W 'M I'. 1V1i33.li , IN . u ill' , III. J.& .P. urw.. l&. .1 ,,1 n , IaAa. n o' L MiN llt lll. New ()1l'111. s III8.51I.I'13,¾ IN AMIIiNI(iCAN &:. I'NIN LIhlsl 'i,\VN IIAS," ' . . N UN. N.i NN iN i-I.l,, SN'rN . N ,1 INSIUN IIACE COM'I'ANY. OF NFNN ( LNAII:i.N¾. This C, olmllnl, ll l~ nI,ow ,il,r llla,'d 1 I e llk. RISKS AGAINST PIRE. of FI Fi, No.24 SIIusson'N N uddlNlg, Cilllll II,',I . l L I'lITIC Y, SN.w O ieni s, i.yl 15. IIi:11. Ie' ro,'s v. II N llR{'i' c'IA. N ON, HOUSE AND SIGN PAINTER W hah sll. Itenh 'r il | int-, N I 1' , N lilllN h .h , i ,l1l.ll \\ I,, ,,,, l1l,1 I', , il' (,1"- .\, :. ,'. T. W. COLL~ S I I"11)/1.\': : ('. . 1NlN,. ' /.. '." S ' ,"o .il - i I i'. ill !i · "I.". (1',,11 , i'1 lh,, (i '+l,,ul ! ho z. ., u iii . . Jl''; i ' 1'1?N il' L, IN 111i. ( iNli ,ll -\N IIi' , h. 1.11. n i II I' I I i . . ( It"lll , . i i ':N. N I.I \i i II l , nt" l It I1) 11 1 · \( (;ljl l tl I tll l+, i i N. )/IN .tillh r,,1 "i t I l: L ll I [ . I 11_ a.. Odice No I., 1 1111.d l (uidin. i i I il I ' o I),, \~ I : t111,,,, \h t \ l'l~ o. I , it h,1 li l' l I , ,h..1 \ , :ph 11 1++,e A l ,, 11t PR ''1 1 1 A I l' , IN1 1J 1 T. I 1 Il. .. . ' i , -Nei 1 , IlL, .i. , 1 I.,L1 ,: .- 1 l u ' t (, II i 1,,, 1: - 1.,, ,_,, , I,,kl . .........11(.1, ,i, odl ce . :" 1 -l 4li ,i ; ll l 13 l. I I ,l' \ ,l I t c .\-il . . ,1 h I Ina i·li I' Jr .0 ,,uv I~I , . ,, -. · · l', , 1 - \ , t lz ,, 111 l , I'\.1 . c. 1,1 J 1 l , it< + a~.7-- l :n ,<, 1. 11 1 1, . .. f tl ltu i t BUSINESS CARDS. JUB!PtINTIING. ( o~ I;1 Y DIssL .11' ' EI)II.Y,11 1Ntf1).I;I.' .+111 (4M111: \I 'I"Y 14XI '; II:ED ,1 AT THE OFFICE OF TIIE 'I're . inericy t, 1. i3. (n St". ® I I . l, , 4 _ r v. a' 1 d I . t ' . ' ' r ' e'r h i l.d k .no te'1. fill ofl -I "l,.o' Q , bii . -,f ht,.It4_.I ,1,l m . ll , 1111 can hile· . ,I i- i: i , I ti"lt] , ,.,tri l, I: l ia-ilh ,l" ,loi i (tllitfillgI Itnnrl i·i llIi+ll 1 ( ulllsil| i l l dr h l ll(· d hLa I11*i door I I~ I 's I eIrT Is r iHell 1f ti Ilot" already e1 g'rl'td. JOHN STEI WAR'T, A.,, 5, I'(,,lred, . m 1'5r,, , io lll, IttN Alul 14IIAN ýj 11'(,I'Ir'Irll nt l h1l hlar it1 It :ll - I tus h 511El 11 i it. le r1lh . :ml-l v r' all t ,la Iali tu to lini tll ard i t' \ \ t I' ulc,., d 0 LL1 , 141 Ihi . t,,,1 :l1a'hl0g alt en :,e- ; ii It & 1) New Orlomnb, A ( \I?1). riXL . 2Il' L I'TlAlA. NI . OFF!C 1'l1'l '4 ll"''" - ' ii! I11 1 ,atilt.' 1& \u.~l. L II I'll.l7 l ll',, 5 l441 ^1 II, \e'+ II i N ,,il ,Il itt N1 .t, it ,1 .111, I REll l.' N.i t li i- itit ll uIC t-ll Ill- i tt.it t h l ti'it ( Fti l I ll 5Itll r i t'li 1 ll l , ; I ,5.l I ,I t' llll ' lr l V nil elll t d l lll llt + Iu a I' lb IN'; ia k tt'14" it ill , ' 'I~ . ' t'. Ht ' .l t d ill v " 'Ili ~T15ht'l ,,,tiI4,l, 1,\ t ,hl,,,., 'kn Health 1 lieltil+ i a A ', iL .l l : 1,111:1. 1: il. Bllll (i.llbl l.i" ti ll , N lu thi I hl,, t L.ut" r r l - i rtN' h i gieven i e; £ l ot 1II f Ilo tlr l e; l Thve gre S res Flw -uie 1WThe U 1 -lllllt, l'l, I IN .llLII L ; T _lil e nil " \ IIt It Mnt. l l, \ h )'n ll u ot k MiyI1 1 1 111 l rl I lrllui 1 A'l I'h Ih ' n \The ~Iilt'ii i t 14 l 1 ttti ilve I rI o i ilt' sliu i by o The l il, i.rel 'I', diver 11 ; l ll (i rl 011i 4u45.I. g 1rhr_'llllz l y l ove Th11', free ; f l; illll .· ti511 }1 54'e ( t Int ' ell The ' tih44 G1.\ ri. .Fo Iw a 'ie,, +, nI,, I~e: Ito,, ol'.l iel 1' 11i.. 'riw M ,1 o ' l L, h11' 1 LI 1 e l Maid( r 1 '1 \htl. 1 ·'wert' 1il,, * ; .I ly r It ,, .n 1; I ' Ie I,11 I )1th .l4iallli , llti ln J, ,1,1 .,,·v4; ye1 1. e j I e.t tre - I ~ 4llt'; ) 11y 1 \Vo ll d Ih ride; %hine 5 11,()1 1i. i.4 n il T l , 1y Shil,:IluI '-)hote Iru w lll: L , (Jta .ll+o t Treen; ui iio Ilu hiliig 1,11ti a. ,odic sung; $l s w c ll'Cttitl, o Ilt` re, \ ili3 t . I4 . t l ,,, i e S c J~,ll l n1 ,ltll , lll id I4W 411;r sale : e t r !hills) Pore lirtd Si i tl e P i,,1 11. lt'1,I P i'1, \ -N 4'1.-11 K iritut , il ll tr 4\. "/'r//- is.l i-sl , d f'r 't he fIh, y 1' e 114 &. I tlll illtI h,: T ( e unisinn1 i 1 l ,·10. flhl1.1e 0 Illininll 'n "l. u Hoi i i.r, 1 1~ il li, c lll edby greem thii hi thsvh iillly lis ,1hrn1hitu 'ri err. 4, G . r a le 1 '1, 111. Ill . I 1 111unAti f Ic(.s lllll A1 .\ omd I TI n '11 414'5~114',"1. A ll 1 11 A 4l 'I'll I I I' It. ``t '1"1 1 \I ('.4\ il I.+:1, 1 111,, ".:. r l 'q} i 'l ,lx \' v l,' ur IIr 1,'lll loli t~ lll SOUllles; 51 hltii ill I,: ,,,l, 1("114',lll, \Vh1 e I hl'l ii I ' .t li.'a "l I.4' lir . iledi]l \\', 4iii ()it; 7("11 b xe" 1 . lluhl ',,,, ih,', Jt,: su-I dn144 b i11 Vil I. iI I olll . I I S n{{l\ll ;lll , Il l Ihe,1111,, , l '4 h'o 1 l 1 ,;-i :;11 ol;ll lll lPi I. \Ioli ton Yus,, I ~ vs51'I' ' it 1311,Ial- l i rl ;15,1: I ~~i d I b . . ll n-lil ll lll i1-,41 4,1, dinell i rlllt o iv, hlls i'ealllid Iir1 sale , l(bv "~ llll J1 ~111 i I:'1,' 1 (:(1'K.\ 1 NI: I, ni . .-17 , (;raiter 1t `.'11++!t.,l +,.. I) ill. h.+no 154 >llh+ by 1,5'1 . I ' 7\11 11 -411 14'. l14',lll llli ,, u I. 1 .l.l. u,, \ll l''4'1 ,14' , a I~ sum'sih .IP+. .11 ,"l 4r \ c. .ll- ll., Ilt- cduult.d ,,h 16,)h~ llt l . · ·11 he (] - • , adI I m ll ai) urt 1,4 ll1t l5 % I'm .i l~ 1111d I fillil NHI)IIIIE 1 /j\111: tllirr:, l't~tr Nl'l (,lrnnnallll l)I ssIIst RIriiJ k I. r r:: 1p I· I 'IIII) IrII· 1 I551l." I Ills -:,chunP( Illl I p . ill..1(( lra5 NIirrrt, aIIt 51ils INSIIN I I.ll" IIg will hr! krlsl I -" I-I t 1L. 11. vill IoIt-, 15 a' r. 'I'hsnr~ lilr IllnlilP :roi l ITIII'1· lu st, wIill hn st i t. isl I TjhII 'ls i 21 5 r IN-I lul ile. I I l I1Iii' I V 41(sv11 1· ll NI "'l: ViiI ill 11Ur N Lll' t :S -.1 bll· g," 055,1 llrlilll: 115, 1sls1 k1 .5555(; lill h r h al , ,55lsh h1ý 55 ,d, I i lins'r no 1 , d11 n,, r, do :;; ros'i'n II rI (·l)·llll it,, I, du 555 'S; villulr . 1555 1, :! 5555,1:1 1511 55rdislll. y IIr; Islask andli bloSwn I.I"L" ,Irtsali by itI11: "Ili H I.,i , II I - ii i iiit : bran tr ntlssllrallil\. ll llsl~ld IL's sired I5 5I I., Canall 1,1·1 t, 11·* is Ill, lI' ri lullt'a and ' 1'rudsrs~f Ita k Ii-\l-ll l\·.a~ As5 'r -- 1~ I,,,~ Li 1,1 III/ I ll(·lllull I1I1I\II n11 5151 15, risi dl lS n Ii lsiysISli la I tulyl' dr. Irtl-:l n I 14 H)'1. 10('I' nd1 IN I ll.5!II I551'I~rv(·obl* )CP v r II , , I , " y , " S , " ' ; " , ''' 51 it5 I ·II 1i l t 11' ii y r 11 555511 \\'1-~l·· ·111.1( 11·r· 1 /1C. .~llli*)11 ter r h 'n I lltt·l*h- and . 111 ·li 111 15511,, ,11,11 it, llll I u I· 1 Irn, Ihr t n55nnlrl hi· (!I ' l; " 1h 4..1 1`55 ,r5,i55sri) 15I ( in Noi,. I .\ .15 55',555 rile: 5555. .I \ 555 .1( l 1s si 111 sand 55 . Ii.' I i 1,1+ ,n l- 5,l~", s s" nsi Il",d \ 5 )51. `it~litI~iittt·itiIt lii'(tlll· l I'III J( II·IF ." - In11 I,,,, _ I ~ 55. h ,, I., , 1,.5 ~I," ..I I!, . 11.1. 11 1 . ins ,i Ihr 55555,5'5 Sb,1 I· 1II· r. 1 111I' i sir. l.it- l, II 1r, , i i i ii t I it ,, i t 0, I sil 0 1 t-i 1,15" 1:5,15 I In 5 11 " .. :.~. it I 't 5r I - I 11r;," I! s . ·111 51:,"55 5,s .55.:1-cl 1, 5555 r" : 11 ill ll (\I , I 51I'II\\\I 'I ' ' 15 1, P, 1..IIS Is ll. . i5, !5,5 is, ribs 155s is Ill:ll. IV i l ii~sltitiL, I Ii,, It I S i IN,5~ : 1:1 ,5555,5,55 511.5,i . ,:I ,'rt. - li, 55 l I;,,5551 s s .1 I ' 1 5,1111.5ý 1u Ii. N5ii l ii ~5Ir 155/1 05'15 51 ,1".wIII ~ . 1 11·1.1: 1 < 11, I il I t tl i i ll I;..., 1:55 ,-5,-I I s "51,,,1 ' I1, (I h< hl.~l~llllI 51I NI -". -W I ,t 51 5...·I, dii,5:I 5. 5. '1'Ir" (b~51,: 5,i 5 I· 1" 1~ I5,. 1:551' n 1 555 ti,,,,, ......... 551 I1 ,, .,"15.55 1-,11. ,,',5 11( (11·111(· 155_ ,! 5, 555 15 :1111).1( I 'I'1. ~I111 J '·iT11 I .1i1-s1 II1III, , 555. 1,111;; 1111 1 55, 1 tIn an IIL'L I . "\..I I. '1'15, 1) t·I·Il'·- 1'1 CIS .I 055 . 1 '1,,5,1-,w(1! , 55 s, . 5,h 1 :11,"5 1 55 55.55. 551,1,15 5515~55 t~ CI0) 15,1 5~ ( he"'5-155 dl55:u., (I h, 01:115115"(51(15'551~"51115515,5 sl~d ,i;' 1I1 ,5,t- ('I.,.: 5:r tl s 11~,11555 , as 55.b _r.. 555! (' . 1 l i \ 111I)lu LUC) 111:1, \l ulII \ s , \ 11 li,-slj I 'S I,1,55 s! . '\l\, L ~ u .5rn (551r ," Is (' A 11 Z II\ Ill: 155; .1 \Ir' I1()I.W)\ 1:'51. .... :hir~;·n5ý \· is NEV lItI 's FRED. WILKINSONl . I DEPUTY sURiEYORi, IENEPAL ;r iut!SIANIA, ra Ilw I •.1 .llll I h ,-i I+r ll. 11. ta, Ih . Ii I; I tl , h I. i Ir NI l, 111 -I il .lllll i lll A .)II I lll l l!r l ll i , I l II1 l i rc I '',ttllll Id lil'a' l..* II,!,, l ,tlt I i)II h .h , , s ( Ia~ I lilll llhl· ,I*tiI',( O it (hll i(T·.ii IHI fr C~II* ~ T i if:llltttll.i ' "st . \1-il II - I , I , 111 al 1,,,'1 l its 1.,1, 1a, , , a.:0 C I ,- a r i r Iral-dIi" itt-ala, IllL Jh' Iha,- Ih' H . , lf- 1 tatl ,, 1 l + ,Ia. (ahla al I,tt ,aa ,.aba, ·,-I XI.-- b,,* C,., !~,. , I~ alatwal,-aja-l sIkilT \V aI. i IsTleath I' a n, T iiii t. n il,,I. ,- h la- ..'-I I..... .. ..... ..+ ... t.uilhall I. a hla 1 a d-a GI lli i' k I , l(i li & c u]. i: qtl , s hl .h t . 1 T,' h,, .. )l - ' I Jli ll J il. 3 r llal 'llla alha- h tll ta to lIl ,'.~· I ii Flll-- Il' l IllJl tN I-q ll-Tlliil- | £i.' A iII, It t! , I, , t - it. -. at--t a.,, I It atta a,,-i h l rat, alalla IF Illll+.l'l+.ll .1,lll t!14'I I1,1 nll. ,,1:· hi %,11.;1 I1:::1 19· 1ru I mhI 121111.1 at~tatl III X CDX+'iIh'h 1 ........ LLII- lttI-I-l,,t] I . - I-I tI .)..N. . N,-, a b tll-aa t, ' "I OLATI,-t'.),alit ,! ttt alta ,,, n g rat! l, tlaip a AI l.t h I a a Itt . 1 SI, ala- ata,! asi ia.- i h 'l , a. oah I -a ll tIi ' ·tJil+ t ehll nh new ill"lhh + I·:IICIII . Alll tI ·ll~ilallll i -tbl, l ,laha. -a v ,,l 1,4JIb ilV lhl<..|·( l .li.,<,llli~llltbiC' l llII ill l Ii. I.I'il l Uf V· lilte eea!! eda lmsso (:ln1e h u u mll, h ujlro) m lllld . ,in-rll l ll i ......... t,, . a.... , a! a , .... . .al I , I Ile or:,th. t i li-it l. a ill a..thtetaalatl I1t l'ilhts . o al lb" te'inluall a! rga-- aa l ! l alh . H I+ o hlli3 -i tl"e CampItroll.,,er.:.1 N.a,l il Nil I|'rldaI.6.aa , 2 Nat' I 13 . AVli P B11' 1 ' au alt ar Il p lritt e hjl "t tint*'li u nllttialllii, l r fI n I 1) I L- r~ ii u, : ' .Ia n 'Il u l-i-, h.t c,,I "Jllacla ratvu IIAI CAR l tI,, MA. I. ttra lraan-a a .aatavia al lar Jaaaaiialh3r -9aa, 31 16 (ta itI o at, I'aljadi iaait . ioIn le fe I at)on I 'l a--ulr al bail, davrt, esn. juara aupr I lj cata ioata , Il.ala, bala. trt finrnr on ilet prmisores u doeJ 'I' I I".I & a'l .t....a,,, I. c. . . I, aaytl . .aa a 1, it, _3,, 5 , , a, 9,1110,11 at I2aantia, dular1am ala viarat1ti bI a (-Caualla latattolla, fabraaalild,i ila,-raa prot daa uneaa nouacilIcuchaa, pourtia cInptalatl ,atttx rasqauaea Iti ! fr-- aiera ,,. la-a,, l e., nI htl. II alt , , . a=i llbatar at Itylathta'lr aa lkaata c t i tal t )) tas ala,,dr!., aalsur t ~ hw I t-tI l t revenu a stat iv'lbru ,d nlir l;a ~ u d :. pa l lllln d'an c liarn aI,. at hpt a 'llala, a aarIt a iiiatdar la, atuab . rAat adhta s a! byplota Jl ita (arne. saa- I alaaa 1 a,1 ta r-amara a aa xta da n~l a-liule 1 taaI+llTtt oIl.aaI, , tonqt it a11tta I d Uatnabatatta, -,a earaalalat tata-b,-. 't2atav 1)1'1 AII l)'N, amrll 'C.} 1!1;I.1(. l·,l,: _., ,.I..rlv .\~ivi, +~111,.1 ( 1 . ii·U('ti i. (ll+ lil'. l a ,I f I I h.(l~lill r I~ll~l~ li , (,ill \'l~ll ' liTr l 'le Iv fnr (+11,' Ill>a..· iiz fllrllr i h. lt1t .|tth, ~lll',I:lli. il, 1 (lII, )i i : li..; i~e.. l~l,,<,' II. II:', l lllt'h l~ i (·:,' l. 'J't+'n .l ii#€l Jli" I""lzi`"u.s . " thr tlll~I· 'IIIIII·1 .( '/llh, Ii~iillili*r I)r h 1s-I, , .. ' I Wltl lili lir l l~l i1,. (i1lll1 Ih lill lllilit~':ili, . :I('l If iii Ii *i'l~ii .<i-I"II iiiJ t'F (I'I l;. I~I h).( th'+' >,.li~ h.'th Zll 1n 11(1.' Ih' li I II·n il.··I11 1II'.dd ll,"-. :1 ,I\( .IJ Ci.7, /;ll , III ~ I. ·-'L·un Ih'· cllmll ,lrll uitr I IIII atn ~ lt ii. ll,_', ill |il\.(i I.1"· iln ' \111 Ii·lllil?·111111 h Tel'llt" lllu lll '.i ht+· iiiii l I Vl\CII( i i f.,-i ll. t.*. ( elil l)Pjllll.>l1r llf .tIitl ,it'¢isllllal 11 ll. 1.11' ttLI.Il)Il· I r .~lt, t. f) 1itl~llttll( illlil IIlllrTfLilccl2,ilr i.it i1{'17,'.1 Ih' ."11"1 ;Ilrli 'tl~llllll~lli I1 ll l all ( (h,....illllll.',.. L ,. ii)\ 1 h11rr. l.r .,¥111th llli', i. h rt:: tt'r bt, lU> ,u i 1 r.hlh,,11 (,, *d<i~ll Il L ':ll " Jl lI ()rlAls ~ llV 1:i'N Jlilp .,rli ft tco |ul'eLu, tlt pI~a Il. httti orli:IIl'[.t~ llir, In IcollP..lo~ t i-.Vil (vln l 5I 1 ·AI('III,: St,;+MA lli·: , yutir uii aln, pavtlir (tli hlr Jalnvior Lt;39 au 31 Ud. jcelilbrr l hllua iwr lnelt.c l (:ollditilioll ih}I Il'adliudaiion. L It'.f rnih'r oul I.. neulr dti Imil, davre, olnlI jour.. ulpr~l I'll'tjudicirl iol? , l'l).lrnir se. bllhll=. [Irtlllihi.olreP cl, llllo...i.. ii la si~l tisfillctori <ll con u il, lliiy;:l lll. . 1, ", 3, ,1, 5.il, '7, ii . 9, 1tl, 11 o. !7 Il~liali, dui lor tiP..llviili.r. ]739), a ntolrvcllo clcl~liitf., potir Io colilllta l a.L trtl Pillilcs It pti'ctcr et |l),|ll~l|or|lnlr oil {'Llir IJlr r colic .,,,,liri i"lilc: Ious |tIc cIIIllrli rur h,.,llltl,.s Ictli revel~lll st~ icllt llltti loltl~ll l.. iilhlrls, n' eli F 6o16t ~clltll, Ii! IiiIIliltl drIln,; .ilsi artli!olc.. elI J1ly|)hl|Li(lll+. aC0lllllle~Ull - I i0 . I i+ C ll.lllll 'l llm 11% 1d~ llll~, 12 I ll~l'l{l cl(+.mtice I* h,(r,.rv,,'{l ll .1 l t rru 1llllrlll/,, 1)I'131111'1..livc i+ Ini-· Ill (.i··11 11.1i It1 I aalaaaY, th il .'lt Aihy I'a Ilta"' l' U" I ntt+ Jt Iwe l. ,'v'hot I. I will a 1tdju1 h''ol ' i 111 1 0hi + t , ", In Ihl hirihItr t ithildl .he rolhlectiol ofthe Ievoleln e .I the- I'.vIdr,, s.,o ,"1 ,Iuar I.Lt. lir Ioo T,'ol tVl t .i .: lt l llur III lil.l otl J:l tVlry ][;:/9 Io lhe :LL31, |)L'v· l Jlht'vr IOT), ill,'IU.U. v. Te"rml. nuld 0,dhitio of thy " jl ,lie.:tion.--The h1 lltr or laU 'e lohthll, wIllhl li dll' aa O.l.r thle llljv llilll (I ln, lilraih lug propnl-m- iall' a 1111 1j(.ll a Ia- ta a l.' i alit" l of I'h 1' v0ll llll.i l lle , l ,:3, 4, t, , ; 3, !9, I8::3!;1 lunod .hmutl , I1.' toil t h11rr o, II .w tM .i llth, ' IIla lllu " filr thv ioltlolllll a tll'ilhI l , lI "h'aa' of ,Dll IIhr aIaI- (lo ~ i - ' a. It, ' t , a ll l a l. lia.' t I l(I IIII |IgI e in aia vor If all Ia aIlialliatllaa l h D l ll a '1 1 III . llilr It L1 , r.tl &.le Il] I) i lt l Pi d r·,( l II s IIIt z ..+le , vi u IhIIt illn llllh l hl of the, par ut l t of UI% of the itre-id hole, on their b *coml I u ,ll le 1 ov < in u t l oIlt IIny b ethle I,'pouw r u1',"ivin;; p1atiaaualla l thl,, a l ilr'.r tid riii ht, oa alll' ta d and IIIo t i;;taged r.1 TO t a f llti ' t11. I ls h ll Iillso t'lllhllr l to a all t !h olrdlllllllt'.d I Iow 11 lilarl t. i t ch I: y Ill bL hrl kel' ir· r pans :hf ill Ir 'loI II d t laltII I ,;l l 'l. J I )IIN ('AL Illt ('N, lov 3ll :- dl'A ,i . I 1lfPirlllrll tr BIUIREAU I1)U ( 1O\I 1' I'L(l~ll --Muoilp. dlaf' No 2.- N'Ilh-t)hi sas, 2: Nov 1,38. AVIS l'4dlIttlI est par lIa present dnlall 1 a;llanled, lr daIl ahl colla rl, prochali, it Itillli, j'adaliia goraI I :ol h|lumanL , aIll ll Ihtll l h ltlll m lchld .r I.ur, la 'oila'tl.e au revenua d all 1aARCtII,' DE)1 IA RUEl 'IPtY IIAIIA Illu Iu .ill, l voir: ( ill 11 r.lany r 1139 an 31 I)ecea tine, I 3:l:l, iiHla I iv,,se t. I(' lditiolla.io I'ad ll ha tiollll - i.a i.Frlllilr oll I . ieur dlo hai, d verla c11 i 1,1ll, ia l.a.s I'aadju11 c alll. , t.)l l t lr v : h, b l l e t | lla a l l'' lllr a l rl ' , I o . " .' 1 l .1 . 1a . li l':actln all conwl il, Ipa .br'- a 1, J. 3, 1, a a I, t , 1 l. I ll, I1 ,t I'! lo mI Pi L . I r Idt I'a . rr. I a lu fa r ie Ill 'viir. 10: 39: aIii i 1 t': ' 0I 11Pill.' . l t.II ''' a II 1 -i. P'lllii. &:1 IIa ll l '" o .ll·t, i'h111 1 I' I, pa' or I1 -.,rl e i ti 11v'| , l r l l l 1 1 ' i." :l0 ltt vl (liy .IIh lelivlll ds bh : 1 , 1 vi , a fi la l , 1 1 "1 ret ' .La I ' oa l,l'l l l a l ,. e lliii I I" tiollait h . (110,;1, It t c 11 5 15·.l·h hih 11 11 i.V , OI I. v ,l |.51 1100 , I1" 1I 1 lill' I'I t I l la l t l I-P Nl aII1,llt r n tL Ni11 aIllhltl, ait ''.1 t 'l'l 1 I I l II ,hi ] P - 1 ,( ¶1 l h11 1lla," I 1 1 11 a t tlll:I l-I ( l`llhll ll'hi j" I 1.\l' I oll I n'n iid'" ''l "l 1"t INl v i IN 1'.\" l t111'\, ha.u1 lulhu . , " "t\ I r'( I I;t1 I,:11, .lh hhahw. ,l a1l,., 11 I 0 - j a i, i al, 11, J1i ihlw dIl h.L al, "ll I. i,' i I lt Ia r l 1 l ll It ll1. t.11 I ,ol Iai, IhIl 1 i' ' . 1111 l 1,1 h ý.v~ 11,11 00 ,.I I .I- 1 ah. I, I' . , N B, fL I ·l e I 1 h, I I 11 I I ll ;a 1a I a1a1ltl N I. 1 l .,. h i .tl l I hs N aa lN tl ,tti ll. i.: '11 , II i I a' al l ,aa-111 a, ia atl '.a.'. '111 1,11 ' 10i 1 t1e ,a a .illll , i, illl ir 1 l ,h' Ill- II lL 5111 .Lll ,l I" 10,' Ul1 l ,il: I 1 "t--Ie I aPd \ ,1 i 1) . \ l.-- l ol o -~su T, 31:.l1 I'I01 :11 tl t d11 I :1"P: 3ll l I11 , t, ;011-ll iIll" 11lI-, ilt 01, .*. eIit l, hI Iulll ll ,lltll ,1l.l hta ,\ 'IIa I II Xr..a -t XIT1 1 1,,, , I'1: ,t" i ,I ":' it a IIF III - . 11",3 h. Ps;i .1 I'al lol I: ll n14"-, rl . i1 . ,r 1... \\ , 1:1: 1 .A I 1 Vi-j Pl II aa '' 21 3 l l N . . A h. I a' ir 1I' ?I I " . o' = In15 ('a P " FRANKLIN INPFPI*WA (rl111, puhhl: alre p re,'pc(lllltly ianlnr ed that la . .It i . .ltion l erl tel on the nolt improved ilun, and i1 all ery IIH allll t tl,h lleni i .ltr m tiOln, iR late faRlraur l'rnuthi,% uporn toe ruill ; I, une lule fr.onlll die iaias TIi, hbilnin ila he a", I m,-.ontnotai ily divided iol ltoUll.iiIs, for . epa rut d( alner t a laaeaaº, moll , 1 l. tertllt ,!i:la r w. 'It,, hin uti i4 uppli ,1 with the no t Skilful and nttelllaelli.l v ll P o lllll r lltul ,mnut -, ant spal kingU thi e va lil l. o~.+ ih iu po'e eicon-nn. Pri nt, o haldo-+ at be l .a b'y gent.leelll al l ive dot " o the or t t wo:r l tlldll l +I ,rI p-r d - ile. Si-va A- two dolla +. Stuall P rix , 1t e ordinary wrulllt lit 1 i' i.r nit i'n't, - I' 'in to ;"r~enjlf it ton. ad l ' i s · pi- o irl'Ii' .t, N,, oot-inn,, I'oiahon. apph,,lio ll r u octn Ie ad.. o p to Il CA Ar l.o, .it ,,e, No I; l.ma ,part, ',. . .. ... C npl ell s I' .l " l , \o.1+- i;tt rop alr l. , h llll just teceivel )e n ,:, l. ud n, U ,.riar 'I iga rr. 1aty, G PElNe l tl a o. S ilu r Itt.a l, ncoo 1 l, (e ,, &, i iot double Iltlr l t I l, wor e mr ( lh l N wIro iid d lll ellria do. ":' ht' , o uh ll+ Lou ewh- t oanrlai. Pl a pe 'Lil edt Iwt, ] t ill .r ho d I lr.phil t I r p , l paper.t t; ld nd< ilvr p ope, ln d Tidnr, i.-'o ite niadu lo -d Ii liii - o . pi ter.I SoU t ItI \I ItIN I & L. d. Ts. IIooido -. tl too m +'cJI , . . ull., ll. l lt ';. . iI. l5 ' \ ,h r u('ilre;t + III3 I:II' 4I Id o x S lI'hI ll. . I, ll aurt I 'r l1-:lll= i, 7"1 - t II 1 1 llrull Slludi, I Pen H old r ;.iJ l . d; d Sier al; Jlnatern tt , ii I·, if I. ul, l 5at lim a ~Suor b;TI , ('i ellr, o I li Ia la ( T jlluork otiio III t u, iii riois .d Iiisters lt \wu t ill ) I t h' , i; ' (,ih . d. i wk I ll b I d , T 1 I I t l i h ,, )I . 1 I ;II 'II A . I.4 I mi- i A lT I ,f .'otr oeti INof Irt. . atI d . I I'o kej&t '11, 11.nd ll roo' I'I,'t oo ,, hI t -a Lend, 1 e R'¢. lth'; Il+ua.qu lra'her l the bo ok. I ,, 3$ I . Ivory, I'i, IN 101,MIF S. 1',orl cud| (;o:! Pert lh]de-; l'eatl aInd Srilver do: 1.- r. .. .\ .+ .--7 ,ia .-'or ..- '|u S --., Ii i.RY. th'tI n ' I o rlty[ h+ l ,iei; l,:t inj I ,Unoo: A t.o e"ni ar he ,lllo u : e o :, " finde r hel "I , t vlr, a.n - . , i l t + w r, Ii,, y oth 1 th b l . h r, I1; ,.. k i I. , Lu -11 i 1', u-h\ oill intlle , a.o -i t oh 't l Nh 1 113~ )tll 1 r l , : :;o "I l,'ic " ,llmlho, Itreet , ,p- li, .I it~ 1 il -I -.i }l 'I , I t olh ,,u p, -hlotd ha e t u in ra,Is Ias ae crit h il h ia L' p, l r -l, 1 hI :l., ia n ,ir n2d iliu s I1 l I it " Inov 0 I - it q ,.ii, tIt. |ttiloo - oTthedoooo robol oooi yoo o ~tii i S. S t : ra I:1) II. 'h v llt ea oe, ill iett of rLu 1' l tr- ot eI t and i uoil -itilo I~ him and l.ic i .iA- I1oA'c I,tij .on-inobii ,v C o.S)I', c.r'u . I\ t \lh ,l at ln ... ' il r iNt) iioin. l ou. , in ai A. 1 i L , , I it,o1 1 1tatl ith n- tll ooth I..,,, io t i:,,11 )i , io, 11 i-i pC ait cU ll t to Iiao, I ui. i ot ii ,h- REVS &I 1'11!(1,: 7, . (o1: 1:1 l'u+' I a. /I,\1|1 subhcrie. r Ih r the hol,.w ,4" illh ,rntltl the l - S ies, Ilthat li hasi rT(ec ivd llper ship I alhtlll - F tlltll , ,llt r . I ti lll of F ill ,,I I ' l 3lIt .lilt)lner . I31 hll 1i -1 illla I ll hw I i1 IIt Illlll il l n ll. iv ll. I) P .S lNl.IAN, n a IV I I,. llus I11s1. IliIV:l l1111": ]h !'rchl ] n iillltlh 113 II.,1 1-,, l: 1, Ili lll rslll, .* hi' AtVi tl'. I'U.:3lr a ll'lc, NIWlI II' Il 1 e TI I O lit 3 i llIli3 II it1l1 1 t i ,,tlll(t -l l `I , p.1 . I Lll;_ 11 >: ,' I l'm I tll r |, ivn e ~lll tl-, kvrh.h b 1 II ' I l ,.:I . mIetii, eV. inll n \nlri,', hy A:\1.L 'i d," T-ee.l ,lvill , ai nI p" hy ica sltr lmc, and idt ttat t s, itt Tll he l ower tid.iltn: IIi ~ ,l l II ll. i ti, 1 lllo ll (II I d1t lln 3lh ft , 11 A l 1tll/ l) hIr ll l .In 3li'll'l· l 1i' ,,1u , 11: 13a. , 1 perc nialf (i11,3 nl1 i l inf l r i nt llu alll ll . 1';11 . . l graptl h IIsi A rI.es iht.,ud 3,rv ,l',s ,u I N, lh dt, i,nl l l ' <ll . t ( ll , uh l l' r 'l . .l ll'l xh 1il c , JI ncal . I i l lelv, h lllt |I,.1 : l' l o IIIIIIIIIII Ailtsl It El*-. : i, ' l,- j , 1 u All, I IItl ,. G vr.,v's Chald il nwira e lh, vofNI 121 i o \W ebster', Eh:lem nl 301 Ih~1' -r , I vn!, 1'; O t . : 1:(· 'll 1 1,' l l' l.cn,.. ,, . h' i ll , ",il , 11?i 1la il3,. a tn l i ti lio nhe' it Nh Ititi , t n t' l 'T "I with a nC il S it . r l r It 1 11111 .t f, (d : 3 sli lll t site I IEI ,A \,1' LIT' ill Ii I IEN '.I 1,1 S ) . l f;..7', ,:t 1 - i lt-iI.I/ .11: Nl ! 7R EI * T, i`t i i' l ( I 1: I r t .11, hi' ine' i, l:n s to hii i chillm 'holl be p " h nu.I w Ile ,ill i. wi-t it lit ii ii4 ,11, it ,g, , I . i 1 .'o. I 3 llll ,otutl S11: ll.1,, he , e in , n ld, realr," n I l'llt ' Inhl I I ' us il1n . I11 111, llli IiI 1 1111LT, 1, , i " l ii l .11 II l cer ,itall, 1.,3 tieit'it13 ,2lpeth Iv III ( i 33lD 11'113_,,,,1,"I: nc, h I; II ' l eIl' ' l t IIIID, 1I( t lll ,ll'l p iii , l I a d i lt' . i " I . l,, ll il 's p -,jll i O tHll i',. lI. - Ii lll ttl 331 31 le ,p l et. - ý , . It,' ,l\. I:I n ,11.'ll ,ill $ : 1 I l.n i - i,-, I I 9 Ititt ek eIlro S} ) \t'l: i ll' \eln t ilu , \. t Itt , ding R 1' mLa a,.t t5 u - OSuEri ICOlCZI, S.hllllllh ,ii I, d ,3.,,l \\ h ,13, ,.: " I'I..' 1 .,'rlr 3 f ,'hex ii. , 1:, , ,q3· ,I I fii, ll 3 A it all t Ull l ( I y- t; l Ali\, l " I i i il tlll ll tq t,,m r ct tin le bv Ii.\A A ' 1111, ' ':ih A I. t. u n rrlll, il i a lll l'il 1 tl l r 16 eiYZ ;Ua 1 h5 Jo \\' l'iii ild i d J "ra.-' r, j,: 1',0 Oou ne largou , atldx,,. c litll Ll ". 1 hoi ls hl ale .te t or er. 5 l)' 1 u d · ..t ar t l v d (,i. k : ll 1 -~.tlr I: a id e d n i.ilhsl L' Xh 1d on g I. .l ', plEx ' WL,,ll \1,3 ll li gIn ar \i, ,rl . ,I". , ,. , . ,,n .3, 3l3ol3 t I C 1 l3 ,e lV lu -i l e :3l lt | .l't l l h lpi ( 1 a . i , llliTC i, R rll .I , 111 hatu s l bu, nud .i ti e p..u lu e u th eir 13 oroiii, 341 " i, th p tlbi.c r ( \\ a , " O lil'r('i,\ltl .ho 20 ,I, JI

Other pages from this issue: