Newspaper of True American, February 7, 1839, Page 3

Newspaper of True American dated February 7, 1839 Page 3
Text content (automatically generated)

. I._ it-, €; _ tN .; , 1 )1)1111t 1\ . .I d.'c. `G,1 : I lý New Nr utr kI itk, ll ."l1', :, I ' Apply to .11, 1 [ ((.\11 SU(:.\Il-- !11ti bhl1- In- torý, .u i:r. " rdt Ihl+' jo2i L1111 l tII 1.". W'", 71 tIrtt J"+r'+t AGl illt R l hale hiop,: ,,bs I ja2r t Eti 1. ) & I1I . Is ' ll\V, 7 lonk inh e W 1iLIlt lh O i1 t - llr thi re. a r to t, iinr S l6o by lb (iG A ( 1 I 11(,.1I- ,: Co l.t.i 1:31 N.* lnlziint e t nAVANA l:t+iAlt-kI, II. {triteiplio. lut rtr J1 are, iol qto Itinl htoo., for sth. by "."6 IS\ I I IC 1 ): itii Cot, 1:31 1nontrto R OMAN C{, 1ilINT, l-ttbttg from oliu H'izto R4 from Lioiinn, ifn ri la by jtr.n26 Il'ti l') & IlIln t ttI\\.7 l -tok Ilitn . 1 UG, t onK p ltntio abov& e it l it' , fr -.h by , f$ dST E slAl tl t.l h oI t,"Ti') 7 I thl Pl, S oN tAi i ',l, it, ,i l , '. PI TP1' I'OE I-i - Itt 11 I " i. -.in - , I lbtatnoet, ofo p lrl i .1r nlb ;l ., o ^lfi I I. i !.i o.ti t n t jal0 7 Ih l la'( 'h e', L INIISE'IS.--Sti bnl"+ i.ow.,ll l,ial.,* . hv lor sale by S '.T & \ '.V, .i"7l iI ,; , ;r .,t, -lo o n g0 t ral- 4 iot orisiol ,: Irol. 'ern r I, tl.h, to A. It, luox , i., Po t t)Ili.,,, lttti '.hh n I terrin may be ihal tvilh reint mnnll, ,ill h, r, n ut l'r l ,hlt!. I confidemial, ltl InCet ", b -t ( t(,lt jUNilil-3tl tI )Int ' Volver tidthz Ilnts, of the In t "10 1 A tr Hatleby v l L. SIiP . (+<, it 1'1, 11"; sr, l.Itkllt 11 Iii 1111 11ti .n11 lhe . IAZ 111t - ofi I t It.' i ti . -, . I 1, - I-IS P' 0 i 'hI r n'I IN, ,n/ ttt I\r , . - :-\1, %N )r rh, ,'It .,,ll 1., III ndif rty atr , o+ ' l l. I1 +. I II I , , t +, h I. l -_, latu .r Ihi.+ s iri oll l .l nl n,'at v t ., iti r, sod i.4 tratne'a h r1 i, 1 1,,)" jNa l 13 I Yl IH r~ 1,v* / `.'1 UN N "I, \It lll :|.- Itlrl,' ll ý 1 r.. I, l - . ? t ot l V , 1 hh I-. , i ''rl. vv' ton ýtr rt ', n e -',I ,l:, I.,, I:A.1'4 1 1 1i 41 X 1; I' 1:1 1 \1: ii' . th l 1e ., a ih e It- n", ,1 pr -h,f, I lnation on } y I Iv TI £ "-d . , 11 . 1 le I I ' i 'l'1 ",I.I \ , J i'toro and fll"r ral,' by J Ti' \ ' l .I. I t i, Jal| I A % A a It. Corur , f .St. ('ha,/s \"* ('uo,. sti,' rI, gvilai Iaki r Al a 1 rI , i. I, I. .II & A,,\ , : i . . I vaets in grout m l e:tl ll' k 1, , h:1 , ,I - ~ '15 lltlbr'r - . , t ' t In talba j.All ae fla a -, mUIItIred. ja7 If 1 c ry,, ll5 Ii:t I I i, i J 11 I . ioIe h tI ( XI'I ,,t , 1 ll i , 5 ,~ 1 ...... . 11 , t . l x 1'i. 4 i . , Na Ib au. ( . I rwl.:- + .i+ !+' l)Ki ; i'('. . e ah b ad II ,',i /, - id l r t , i P *pir Ir a a e: S ,, , .... . , ' ,I ' 1 1 t . ~ ri l u', a f rI 1nJ h r: , -I 1 1 , 5 I i + I , i , ,ail,,r, W r'I ; " 1 "11 ;0. I l i 1 -. 5, -- I i, J ,;" ."U t 1A , . uiye l.l .,al.III 1 ll. .. 1 + . I l.1 11 - l ' ( 1- 11u: . -Iiul ' j 1 1 1. \I \Irm , . h d + . 1 I" . 1. I ' It ta- I, i. . nI ' l\ i d N . ,ll o I. Til , , I I . 1 •- :ii'I in olv tI l aunu ii f g ,tl ' ;·III1 ..I1illll I \ i \ fil 1, 1 I >" ' 1) h rH?> , lin ar- I'r I 5, a, ," 1,i ,n`. 11.'x 11", " A \11W .I' Al" ' : III .%+ l{'+ , ht' I .+J I t, 5"l 1 bee, w rit ngi ,.t ,en h ,, + i ,'J .1 1- nu , ,' b l e bIby 1I , 1. I- '.. .. lit l 'IKlll n \.' -0it l,.ill ai - ll' I I Ii I arile "b i, A , II i l l it I 1, I-i a: 7~l3 ·111,\ 1 111 - .ll t l, I 1'. 111% 1 , 5' i '. 1,,!, i 1: ,h11 ' ,1 ('It ll , an d fo' U 0,! 1 ..II1 "Ill . ,t .1 ii i N 'I--"'.\T 1 ,1: 1 "++ll. 'It[ "t .' 1""lth' 'll'illlr s i pal' l -t nIn lllt, r - l Inl +hml ,I, !. I,+.e, o 1h --- I f i r nIj :+ ' I l ':I'-- ,I I , l 1 l- -1 , 51 --1 !, ·· 1 ee,:11 l?,i r rI n I .- ,." Ir i ,nx I, .' : fa b Ji l .l ft J T! 't ,1 . rI i, " I 1 ' , h , - d l, .1- r .ni' l 11.".. i "" 1,.I - r - I' lir, le ·iir-i It I ,"5l l l " ·'.,: . h , " I I ritradered by arI . F ,, b 1F - lFt 1171F, ", l. i,. '. Lor,1t1 No.0.in I;r illll No. S L, in . Illn b Illld ush ai o llni -i1I i t r1., 1. 11. \11,, .w ) Port 1.11 ,,,, l" 'li., . ..I _ i +1111' 1? llt II11*. 11F- lh, ,," irv, l (i' 7 It. III l:I·*I'I( PeP "1, Iby ill ii h ht I fl " '1 . . 9. I it 'l er 11 tI I 7;'1 Ib" 1,ri I,' ( 1: I F'er, tar l: ub I ', he , th, I 111 h 111 ' . F I No. ll., FF ; ,e 1,1 . h11V Inl'1:1 .h111N , :1. , lrllll,, ]. yIVi ui b r tlll11' rlga l i".tn 'll. ' ,'II r 1 lllt,11)11 07 F,1l *'F .ut- , I, .rlwe.F F'rt .F St. F''Ar,:I11,ml Ftrt,,( h Fy 'iF' i, F 1It,F I+ Ilung, ', F I' 1. . I . liF' t,,.,n' r F'y h7fel T . 'Seg r, l utrI + 1F16' l IIl: ll , 2 Il' .u I el t Itrvl, v 1 11.3:17, Fr I 1 .1 . i ~ u b rb .. :l r al , N F '' Ft- - Fln ' F F F F h 1 ', 11. 10 . a i, 1 III, :1 , I. ,iF 11 I1,1 I i. srliiirlw Nf). I if i l and I ) 11 I- , l l ;\by 1| IIcli 'l lv, \I .In , . ..11nl fl. h. , I~ 1 !, h ('h . I. (~ 11 1+ 6h11 11xt"" 1 lt r, 11l a,1 + I ~ b rr,, 171.:. :. 7,l '"I i~ I,, 1 11. l ~_11,,l1 ~,I' "i, 171 th, It, n. i I ,-l\ re J,,1 n ,l Nllnty ,, , 1' ,1.11 ", h+ thI l .Il ,,nI, i , i , 7, . ,: hl1 l,,-, \,1" t, l 1, 15, II h i, I, 7 1 IIF , I !, 1 , it r, 11 nr \,. , i, 1 h b1lh \I'.r i,,0,111 , ,lill 1hii111 .8 1 '. 'I F ''''''lllll } i 1. , ; i '; I ~n~'l l ll .: l', iF, 11 11 . " r e~ll' i I I1F F IF I ' . F " I - F-. N1. , 1 , ; I l 'Flll ',,, l ...11 1 " ...111;: Il: ' .1 . . 1 lY,, IF 1, n , F l 1. .. ,li ., , (, , I.l l i". + l +. ' I. It . h ', t I +11}'II l . l 111:1 'h, t,'1 1, I ; It !, I| .. I+ 1 , : tl , .11 x . l , h 'l 1 1 I 1 1 I i1 T, ', l II l ,. . . lt " , 1N . . .1 If ., ,. I 7 l, l" F' " lF '''' theI1' " , 0 6 1 1. " n. 1 F , -l , 1 '1 1 I..I F,' F ' . .. 1 . . F F i', T. 11" ti l C' , 11N H .,11" . 1'tl hr l, 1 11,. I - 1 l,, ll 1 , 11 ,' !.,t! liI ,,I . 11 'i'r , I F",, , '',,t ' '-,'. III F, i ,, . I ,Ii 11. 1 It,,- lll v h~":,, r",, 1 .,60,l q ,l S 1, + .Il\I1, 1 llh It"1,:,,', Ir, II, i :, ,F,1 ,,l ,1F,'11 . ''1",1 1 ,. , , 1:1,;'11 ~ 1 -.--')1 ,+ 6l1+]l l iin , n-h; 11,11 I. 611 11i .11; ,11, t F111 Fhe I l , IN . '!i b i 1111,0 I\ n1~ll 11. 'IsI n 1.1,," l , ,r , 1 1,111"+ " 116 1.116 n ni 111 1 1 1. 11 r",":"," ~l n n, ". un 'litl I.IF, :" 1111='+..f .1106 t, !. I\ , I h·:e ,I ,li 4 11 I. I; \ 1'., \,h11,-;' l'ihli,', fir .I ·l ,1,,h,, ,r 1,,,?'h \" , .· - fI, I. N 11F F~11 'II .FYI ' l. FI...l I., '.o I 4. 1 ,~ , I F'.\ It F,,I l N1, N, \'l.,, \ \.5, S\1 11- 1 1F lI t , I'l It , . 1I , Ii . n il ,"ll h, I 3 f t 1- x6 , , 1 I I . ,; In I.t II i. l, ,, 1, t. r1: 1: ,+1t 1 ' I, 1 " 1 ,, I., x'' " l n -, I '< lo -II . , 1. 111 1, II- .1d",h , , 1111, . l+,..+u , ,,, r, t i h l, . I ii I: ,,,111 - 1 , .. v( 11 IIf. ':, 11el. 111."' : r It', r1' i' x -tr I . 11,"ll 1 .1,"'" f",:!d6 - xt. 1 , "~·n1 I~ 1 F- -F t"" F 1[:. , ii 'I l Ir. ,, 1 14 - II1 ,I ~ -1 ; 1:,.1', , , '-. I.., 11 I1""1, . ,,, .r " " I J " ' " , I "1I1 . , i h , ,.I. " !1 " 1 't I.. c ,l f t' . 1 ,.': I, I I +, r ,, \1:,,, .r , I I I e 1 1 ' " I l r( . ! t+ h I + ' \] . - I 1 7 1,,, -. 'tl h1 . . , ,; . ` 1. l I I, I , +,,I- 1 , I " l, ' l , I'1 , - 11 t, ',h 1 1 . I ' r l ,11 11, 1' , , ." , I , I: 1' 1 11 1 Iu t., 1' ., ",11 , l I'., , In. i i 1 1 +.1 1 i 1 .., 1 r l , ',,ll I, . p , ,+ , . l' ,, i , l " 1 , . '. 1 1 r. ' - , 1 I,' I 'I I , ",., _ ,.11 11 I I I 1',,11 7,.i ,1 . i;, 1' ,' \ I !I" . . ) r'-t, ill , ~, 1 " ,h. +,''" t 11',n, ,, 1 11 r ,, , I "' ,I . p. ,r, l ,uh , ,,, ., i+., ,I," ·, 1:. 11 irI +- , I,- 11111- 111 . iP. 1 ',,1111% I '.1.. I.. 1 . . 1 I. 1, ryryryry I1':It II;I 'I. 1' I.-,I i. . ý .J ,,1 ,111 I l 1ll:· (I 1',I 1\' I"I.1 ItXII r' l I·n · , 1 I \ \ ( g ` 1 " l ., .I ",i " t I n . , r , - I0 Iý,. 1I 111", IN ' II f,1 .,"I._, \,ll l alll il II 1 1;. 11 .1,1IC It, 11 11, i; ) 'I I "I. "1 11 11 , 11 ..I . 1,,1- 11 1 )1 . I,.1 BI i. . -II:; I ' N 1[,11.1 1\ '1 i. \ , ll' : ! 1I I I N lllr.. $ I -' I"I [hfSll 1 f' N _ 'I ' -,11 ' I I. I,ý IS I! ý ý I' 'i , I- I. L,, 1 ,111.1 ," I i M[1III NI) ''N A ntl \ \1 L'\I'-ý - 1111, ',-,,:' ., . , 'ý) in .,t..1 , : ! ý n I·-\:llI ~J' ' 1' l1 III · It ,! , "ýI ý tt', u ,. I 1111r l1' 1'II ,Inli"r . t;- \ ,i' 111 1~ i' n =1, ,"1 'n I ," II " ; 1 ' ' ~ 1 .I 1 1 : ' " r1, 1 \ t -, " an ' "1 1 oLI I rIIIi InIt I', I" . I1,1~ '.. 1, 1 r i .', . 3 '. 3. ' 3 3" ". l, jl-,n -l , ,lo '.3 Ir-..,. . i3 3"' " " 1 her 3rll - ,-, 3. l, to 1FOR I IlV !l3.R rIt3l, '1 , A I i 'lihn.. hilp I3. il'rll , 3f . 3 li llf )rii n' 3 , 3ill r ci ivr . ', i3 : d,, , le - a r Ich.. llofi i o lr ' otmu toI i n1'll+i, hrriargo In"l: ýr, "rll l 'p++i ·t u r ly it) I.I:\1 1. 1 , r I 0 . 3o 3 3 (3' lon 3t F .(O1R LIVE III'( ,. 1 ,T I I clp.led shi . O , . il J Dillu n. in te "rl w ill ll haw d: 1 c: l. F ,'r. .,eight u ll.. (I'ei lit ill ti FI)1 l t"lr 11 ' 1 .i lv ,ed ". ~1(, ,; I t I \ vrII I llrip: '.T{ 111 ltl, 3Ol3 I.IV I'3 l'O h1. , , b l ne a_ t . 11t'11' -hil ,,v hi I, ;: n\.. 1' : l I : tiT . : nn1 1 bip ltl1 "- I h. II\r rýr 11t]-nr ,l 'I I rIii]. l l. 1 J 1. 171'1,, 1 'I'In" \ n: 'I I'.- ^ .!I.." .if, \ 11 `" I . L, I . '3 I ' .I ( 1. , , TI". + IA ,11.h s 1 i'! I.I 1Y 11 i -LY , I" It \,III o Ii il ·ta1 r : I! I" I h. Fu 0h-l , .. 1. (.:. 1 ... . 3* .....3 .. ~IItl hIV ill. O OL), ,. S{ ,v · T I'h,. \ I -t < nli ' Z - hid U ', 'I' ' :!); 3. h , ,i.3 i. 3r, . Is 3 33113, i ", ' ,' , h r 33a'13' 33 I ' * ., 3h3 ' f 3.1 , , 3r 3 ,13. 3 :'13, .. i " . , Iul-, 1. , II (3 II3 3 1: iu n r 0 i 1 : ( 'K, I.r p r a F 1 1111 p.1 LR ' IO ,. .11).'il , tu I):1 1 , ,.\ '1 . 11L II I .1' 31 III I ll F,7 . I T\V. N i I .. \InlarI l ^1\ , t( I T1 , 11."1 .lY 1 `l l ,iI l .I. 'l 1 I t '. (1,1" +r1 t,1 11 \ 1 ".L Ill -\ .II , .r ,. ,J.' <-.. 11 'i <,!" ( ', , li-,,, t 11. ;1 1, 1-12-11. , , ,i + hlr F.F".!.r ; i n- nII333 I3 ' i ii 33 .I3) 31\ II I h.3. - 3I _ ;.I'l i i I 3 - I.' 3 h ' 333, 33. ' .I) 11 ll. I l l,+'lll'()lpl.1·F I r `"t--" i rti, al O 1 ,II [ ), llll i i -il l , 1v ---w ,r 11.1 111t , 111", 1m` +.....' ' n+ +I, . Ii l . 1 . : "1.: II I.II,: \1.1 ,9 ,+ r i' l l vt '. " '! Ir ;\, it ',''II . .\-, i ..,.... 1,1 ' 3 ' 333 3 33 '. 333 '1 33l333i.,3 . t'. 'L . ,h ,, h+ r, ,.1 r l r . ,? , t i1, u1, n, i +,, ., , , In I .F. ,1. ' . " ,, . F i , I ' ., i.f, . . 11. r,1 1 . a F ,, 3.3 3 '. t I. . . i '3 i \ 3, . 1'(' I i I I \ 1 1 : N w . k ·( i \.: .IF ir:,"r v \,I 1 I , I ,lnil, ,III F, ,. ' F I'. I'r r ' . ' F .,,,, \\', ; .'.' ,.L I .. i . 'I. I' ," 1 '1 5 , , ,i , ' III N. .l r ,, I3 . 3333 II3 (. 1 1.3 , < . i ,i 33333 3,, '.. 3.h r 3.',' ,l ,l - "' '33'Tl )..lll i. ill~~ 33333 '1 I 3IZ 13 !'n33333 3..Iret~td 33.3l 3'33hi33 3l~ ill u-h' 3j. .+i .i ,ll.. 33' 33l 3333333 331, 3''3 N i C, 33l,>l l l" " ',r, l'', '33333 33', '3-,. . 33'- 3Il3t.<'b -l3l' 1hl '3l l 3-'.33.3tilt 3 r ,,3l+ h333 :. ,tj +, ,l lh r ,+i ,+ +I n,',',+nl h,,,i,,tl,,tl 3 U l 3~ : . ', ,, i h 33i+ ' \ + l ,t l + x 1 , l l , 33 € ,i t3i i , r, . , + , f l I I J , , <, 111,,,,, ( l, ,il, |2 iil.,ii ,,i ii.33333.. ii 3 1,1 ,,, ,,.h t ,,il,, ih ,+ \ 1 i~i h , ii~ ' .331, 3h 33 .3 ,+.". '1"!1. ',-t ,:, . i.,f I i, 333,,i, 33.~ . i,3 3...- I, i l . i , 3-,t \ \31313 1"3 \,3 )'.++% ,' D i. H I ' 33 33.\ ( 333 :. 3 3 ''" - h 1 1 1a. 1 N.w I I.. 11 \11 NI'," I" 'll NI I1,, r ll - r,. I, ti , \ I I ll ' lv Flul R NEN V ," YO ,,Pr. N 'IT l l * i+ i I . I Itrl II I:-, s- n 1'+·.- 1 i,, krt ii, p , ,,. . 1 ,, r l , , 1 ,I 1 ýIý", ,, I, ,, , 1 S 11 . INN r \111 1k/lV I FoI NI":11 YORK. I'Ip." it I $;lI1. Ii : I r!· 1,,11. illnmI, 1111. b t . S- 'I R I ' l- III 'l t , .l. I'111 , ':I, h.. e h.11 I, · t N II.. ..i: , h 'l 1,:, . , ,111, I, FO.r ! II I\ "Til I IN , I ll 11 \l ': I 1 '. : ,, , . _,,I :, ', , ,I, "i' t , ]<t,. I'I, ,'lr ' ,11 lll --,, . , t 1h " ..1 I'NN'f 1 I'NT I "3 m. 'V .I I ' \ t' i' I ': I, I-I NEW V YliK. - -,,- l I" . I I,:1 ' t, \,+ 1 \ lk t I! I l II NOX. i , ; ~'~' - .-... \I' t !,'!" '1'!11 '-' . . ... T :.,1'1I. l ., l I I ' 1: IN N . , , I . ..+ i l , t. ,h (' ; ,·r1 ,, R ","-, r, I lllR = . ,I T . .. ( 1. i, ., : ){' .1 ,sell ! 1 · p I··lli "ofl rarrytnc 2010 00 11 l ONIrest F '1 , 1R..L . '4i,41; 'I'.Ot,, AR, R tlt. IIII ir I, r; , I,: "E--:1n raxll2(44(44' J 1I i( r ,211' t."-I ." I .b1 l N 4 o ll8 s I.4CK0 4. ilb. FOR Fltl ",clulluuiIII/)S tilt i.(il lIII l Jill. -~li 'I h-' -," , 11:11u )\, J 1 nary, tui lvr H it ,,,. 4'1,449 Io.rlIn apply t Full I.\ 0,4111.S'LIE.44LT4 I"."' =nil ' .III·Ilrlll· u: II \I.I lilll r .l.ti r ouch plrrlLI'I\·( 1 lion ++i11 1 u1·l·1 lIiltII u I" hr fpln' n III lt i IIIYUs-t CII Io~.1 /"gu~,4t'44,in4 I ('uer, ,, Orients, I' .I falllll'·\ il. 1 -ell.._,~1II1I, IIlillP n l /'rrlh'r. 'u tnn 1.1 y e'I r, Pl", ,,,"r," ulil; i I "cuiil in 1 1, Uil llll k ex I·r. -1 lllllr Ilrl i culr~dr llo ajl , f l ic t' ve t I a 518Io(.i,,,,, .,, p," I' e, "o'hu I I' rh",u Il tint 1 atoll n, "ý, "r I thro..dvO n t~ n r,-l lliilH I III h: Thr. l n .C '~llllii he um, . il u1, meetIY down Ihr, tJI·ILI; I. nod w i (ll loo(lrpll)' U:n4 IIvr1ied '1"b, hay - hi Ilfollll lrrlr Iloi Ilrlro rrlal:ld-)iPII nII stow, of II hlw fist ,In , lily + i~ll o:'lly s hr f(IrnilIhed I unit~ The p ·IS(I~·i Ii i'·I o llf the [whin i fixed at , ilhutt win ýr ,a:~t lltrr purlicullr~l·; iis l( (dli to A lllll:1IE\,.III IL 4'a h .,' nre]. nit'4 444444 'l 444444444444 ',44 clans. o' PII~llYI i -t u 4444 444 it'4'r4444444 i 4,", l I: 1 c i or parcel 1 nt on holm, oo: I :lllr '. ;, r:" or ,Tk, '1,11 g b .i.M hoe.r rr t Ibeu h,, o 1h. u fite 4 : 4444 4' 6 44 44444444 4 \I. r il I I rlllrv:L. Stint · ill. au.., u~ d New York, tolllllP nolrisl lr l·ll of (i,"," I !. il·1'1)11 ·; rate 11'1 1)'0 whip ~n it, ,1i! v, IC \ 1' o-ter, 111i1 (11II nstor Il.II "" It,:p i'hv II J fl ItIIu,'Vll " IIRII 101 o0, 4II >I' ,.,,, 4'II I .PIY 4II~:' . 4'4.4 4 4 44'44 u .w1.' n'. (4,1~ng " Th`lr se shipv weir bu? ilt in 1111 I t 'x ral o Ii h' olr; it - of n light dlrnueh~lt of "Ill,,rind ,t ll nut bC~r Ilui; "c1 to d, [cubit u, Ili,- 1(: ltul 'la'ir n vl iollp d tinnilll lllily pa II)III IIII1Fl co ,ItIICI Ill t .nay hr r 111 (·d its te. 0'pci''. t 04,r4hi.[o ,illotr I'lI, 4411e ((444e t444 44.44444444444 ~il r"..,v h no Id n o l;\ 11 '' "s,4 t,' \ +, Po1,,~' or to s, i", ' 4..0 ''I;4 I,, \1111.', 1\,(;0 'np O1'the 11t fl', 1111',)1: :.%I''. ('4 1. PI 44 44411lN F. C_ N4a '1I .!' 1.,,--"_ r244 oo u - -w ill, 1.\1', 444.444.44444,44 l,4''r ?u. ll 4444 - 4'4'4~ 4..:. moor.) r, 444 nve I' ~ 4.4 O '4,'1 1 . ',1,4. 444 44441(, 4 . tI od1 444e42(9;:: coo ~,...h1, ill.'944(4(·TT or the 444,i ' 44444., '444411 41/. I~llL Y r;,\ . r " p , : , t . " vi i : , i l l i , t ,,w i' oro fi". uol I pen ldv. For\ l \l· Ire.K · I r .1 ·I:;; "r!.!,1 , , h";od, r nll ilI11 7th l1,10, \I(·1 II··,I1I Illlillll I· "TALI..··rli ''1. Ty' _y "<l II.I.I· Il (; I R \ I.- I I'i' 1 ipt. s+, derfil ~l'le J ·ti·r- lll\I the lake end of' the Rail\.) 1l'l0T1 '~r the,"r44',"IIii Id,, :4,441 .,,',i an on her~ 14aj ~~~4 ~ ~ ('04T S 44444444 441.44, I S-W , 4 4 u . a4.4',.'..1 4.,44 hr of41 444444 t.4 . ofti~l~r the- i ll touch ~t ~',v of the iut ll e I rtllll, ile~~k () Ito;\'I'.-1 lot i ,bell -t--I, ovar the new ll· Il.-Pijlilll 1 Rio,-;'lt, h\ i, 1)1 n wood 'u Will 111tu(d1 Apply ill J ~aol, !- - i \11~14 4,44 4l , ' ' 11 1.': I4 ) : r'.., 4..~l~,4'4 ( 4Irll. t44 44. ''44 4444444.1, 144,\,'44 n,..{ t ,or' ...,,4o ''4'444 '4(4't u lser i. I1: ii Il.·li l·I ·i nluo Ii ~I )I ly l Il 'lltli \1 '44 .4 rllr,,olvpr"o~s .,4 N44.'l'ire ill,, +r"4w 4,4'.1 4,,4,.." 4n 4444d,hil4d t t 1.(444 .". 444 \111,', 44 44 .4,44'4 ,' 11'4 _44 ._44 __4 . 1 ;1 .1'11 [ I ': 4.4. 4· to , Ir.4r=1, (N. ( 1'4, 2 n if, 4and to uh S'24( 444444.444 i ,,, 44i It..4444 ,4 ;, , i((44444(4 I4 4,4ille, .44444r4,." r ,.1 c 4. .ýilll," Ilya viv4 d he 1.1 Ir4t:r~ , 44h~,, (4. 44444444( I 44 iota depart .,i t"1 I.. 1 hr ir, oooo ,o. Ir~\ iwal, d, )I' I trot 1111! ,r thei I·, "11"lll if- \v.`1 11':1 I1(.111 Ii "'der an. doted ~·ilint! pll,\ ul, I is", Il -p n roni"- t n i,.ll·, ulll , ; $11111 1~r1 ýclrool hour: Iru CI 1-7 t+ It o'clock, rfllj/ l erllll 'flit,,.ll~ N,4,'.. 4r. (4";.411":I4 444'.' 4(44444.444444444444,44 -- I444444.44 iro 444 u444444 144444 uti4444444.4 e4l444(444444444 chi444,4444444 "'44'4'4', 4444'4,4.'44444,' o'e ~f4444 (:4,utter44 ," 4.I 4 St 4h 4 - .. - 1-u ;t I"o o \EW [ o1l 4"',1:. V IX'Ilo!I i'o\II IL LIOAD 111 IVt: K<'\ME IN k1 It It r: 01:H Dvs I', ,,,('.11ul u 1r I In.: ·r I " I1I1I) . . I' IIII1 'I " t I! · III t~ l ,. ,. ," 11 ,. . iti Al 1I i n' I 11; n': rli * wl,'l l 11 n I .111.1,) Ig 10 do .1.\1 K °1 IN 1lill 11·1.1.1lI 1111' 1-1: 'l'll i ilo.rill 1I .I I."". v f' ýu il l ,t N IIrl . , . : . ' 114 . .\t "111'{, 1"I. Illnr 1 111i-. 1 !I , 1.a!," . 1 1u11~111: ~ ll ll~·I r~ 11 ," ,ý ~lL. 1~ 111111111" l 11 I 1aý ·1ý!· 1 11r (! 111, a r1, 1' :ll, 11'u11 tle, it. J 1-11.. 1-- j~ ll. Ir ~lll ill(I L .1·11 III il'll· jli .r: 1111 1 ,"1 11 X 1.1',. .1 l~c 1111" (.1 1u111. 1ý,. Illlll 1i j-~ III , I 'ý-t1, I "v. J1 ·, I .',) I'ý -I . u 11. ,'11 1'1 1411 , .,_ i V ) I'iiI ' I. 1.;, r.,rl ;;.,11r I I Iu" 1,'r 111r ". 1,; 1"t I 'u(·llil 4 j ,.11-iýývwý ^, 11 1'. {'t x11 ý 1' , ' i . 1 1- i 1 , I' . 1 1 It a r 1 . ! n i l 1'u 1 ,1 . 1 I" `1. 1'1 1',·i I·' · \-i l·~ 11". -1 r . ua rr · u 1:.-1;t 1 1.!Il -I~ .. , , . . . 1 I I'li I 1, . 1 ~ 1, h11 ·. 1 " 1(:1: 1 ( I,. 1"x1 11 i i111- l'..I:: r -1.1, ;. 11! ,11 1 ·I II: Il.llll 11 1 Le 11111,1,`1! 11, 1i; 1, . 11 1111 l.jl· lIl I 11- 11~* 11) 1:'" 1· \-1 ,1,;tI- I 1 ui !- t ··r I~ lli ;t_ parent, that11111 a 1.)111·.~1 ý1t,11; ,··":ýu·1 1"::, rr ! (11-· at 11 lllllll jl ·ut to :li 11,1 to 1 .1 n ' Z ·l 1',1 "ý. .11 [ .,! -'li( 111 1 1 . 1111· is l rP1 1 II~.I ·I il.l~ . . \V. d1111'11, -- ·· ;II.1 rlll _ ll Sul ,IIIIIII n 1)r lI- l 1··I lI j. lll~· /'1)/.r h" l \ I·\ /(. )., 1 b I I 1 1111 111 1t'; 1 11, '- lI 111111 (1.1111 -111;·1u 1_· 1)r I O r.I 1111 11 ": 1 t. 1 .1 1 1 , t ý II .. "t t hrr,".. I Ie , ill to It ,. t. .... - u " to o Ir , I1 1 , 1,,,, ,". , i '1, ý. . : ", t !x."1 1'11. 1111 i 1l 1ru l ýl l D BUSINESS CARDS, FRED WILKINSON. t DEPUTY SURVEYOR GENPcP;. r LUUISIANA. Sbl.l;( h,) - i oI· ys, s, (6h, 6 r'w ;, I 1, dp.l Inc man- of ýnrma iinc Hurl 1'1, 1·ll n ir l inri e dý, I Ij I" "i66lll.- 1 ublrl )rh Iifwtlla ' ] '. .. 1 i l h i I ,, too r, :Jld . + I i rIui n, ' . J' I' I i, lI,- r, r, h.1. ,' I1· i , I· ,' II u u ·u r, -, w-- alr , a, h ul ute tlI t tl ' 1,.lil, t + ( I.n< :+:nt fi ,ni ll ioiu . O CJ e Vo (i htlrllr'Fe1ialt ,lllo s( try I'rlk:. j,1 iANKi NOT ENG lX\VINU. RAWDON WRIGHT. IIATCI3 & EDSON 11I\ 13 o re:J,' tu+ Miuli., ,6",:. l'.-- C eclks l and v:,r ;t:l P . fi it ,Ir hall/l it . s "W l I I', . ,ofr thr plr l6e I i l 1. I s6kh66 li6k 666666 li's's , li) l; f it I ," I: III:I,, 1((',fti. '", e,+· (, lh,-pol th., lherch6and e/rsker 6 .jC6666 'n6 1. .1 1er i, . u tlill u s' lll'. , ll'; tll, J lIly+ I,12v e h."' =en l, l " ll, " +tiu for tltii' IGepil l , ' I I itdP it : ilirt t +ltl"lr l rtl.6 't 8I l ' 1h('UIP 1I1: I Jl +p!:RI 1'II C& I llO It.1I (IIU 1 t . ofS o yor l.,o h..l ...... ,,,iIIa'..I . . f t ,NI, 55) b1 Pbexe uL·t l withl pr lulllllliuJd, 1 111 'm I I the usiua ternr. Oflice, url:lrr rl, Iloyal .L- L(.aal lat lert. S. FREEMAN & '.. J , Verchan the Broker c J. C.,,r.,s ss.,r a .polerc; ot,, ,3 (,flne, '.,l, Camp 1 ..--r,' r ter pre e ri. No. 53 , fl l zdl ie rtl r etl. oitE I x W Is IrN', ILhlLs.rre1 Cltl E, JRblalRIs'TrIll; No. 0, \ la; N :rE1, he N+olsDis:d ..,I.alc. hu,'.......... SJARVIS & ANCLOTESNG 1 INo. 14 X'hi) rt Ir . 1il t.e IX 1,11' nrn of Com ' ,i f T sh-, -idt l r a 1, 1 to ,,il; tu t(·ltl1tllllP 1·(ll * d , , 1, the: isr l,'t +lxle, aIt Ne,'w ;,nk JI l1 Wt.)I t IJL.)SY, ,. DB. os SURNGEION D SNTIST Cnor 8 1"R .. L6.E A )ltre.4. ORLAE-t.ANS IITINOGRAPI'IC FEINTIING RISES PAAINST PIRB. Onnis.24 1ins out! t, rl,Iht M6 erchan t t,'(,'lll ].l 11". 1;", A N ID I.+l'I, \ If, I).i ,b i !.;rt IN HOUSE AND SIGN TS OAINTELS X'l66lu 6e u(ls C.6,'r ; lid 'l'h,,upituh l , X r i+ 1qlre1, NIT CO'iLL IIN . "]()11\ \V''..\ NIIII\V.._. T11. I. 1 . 5INl UL" SC~ t'ilI.,A ,,. NO. °24 +. u I ttS+ J'o ll ,:li,[lln , Cann'l] <trr t, Ne6666 6ans6,6 66 116 666. I' 6'3:. 0 'rr6t6 y. W6hole6 ah, 66 le ,r in6 11luh66 , ()il, V6 'ui6 he ._ Irual_ , 1('(tort, in I~ . +,1.1: !+1"mi l l.?,r+, hnlduilfl. " " i2.: %__ 'II\111. I | . , l,ý r, [ltu u ._ . I'c,"i.. l II a +.'Od liH-.. ll - 1 n t, I)." . ut . Win:..r', I0 "l U r i 3 , n r I.<a.+. for t I. slat,,, nl11 r. h ,.i to Ihb Inblic to +unry and 3l.cl," '':ll. l- 3II l4 ' . l'4 ' I it.. 3 ll 43-i 3l4l:l. (' S 1.1 | i'h ."Il 1 il_ -Hetll 1 < I: IIII·II 'II t. \..+n eV I I l' ,1 dril lIl."ll l 2 i- l lllv h IIPý I r 'o t I: I-i %. (% P I I.er 1 ý.i .* Iai l + clvltilor\ . l. 1-', I "I Ii' rlll l . IIlI1 fl'illll'llllV ni "l1ludr1 to. 1311'.ZI' r t , I........ 1d," Irlll ulli" V :i.e AJ 3la , /.111' 1111;11.-13 I. 1133. 1 I.KI', SON. 333 -133 1 43.4.l...3 3 33444434 l-\S1 n, ':, 1C rll l 1 .'r-ll', tr . t ',i r P hi ed. nId:h , L I Hulil alll iV Hereas bhnchedll l Fuln 0 hox 11.: r1 1 s r PI 1 wI:h... d ral h IH a ". hil t b-el3 44'hl N I. 4 I4 - 4 ' 3 34 3 ,43,, l -hi ,433l l',i:,.. : 1 t13 444 1 4.4- '. I II 1.' 3 'IIh 3lt; Id" 11 € \V1 i. ', \ :ll l., 0 :+ \ .IIT "IC.1P 'i+ I t ill( ) . - I .holll 1i" "ll. I l' ltl ,il ) , Tallll1$ jrcd or -ia!,"ll r u i wh e d':. II 4 4' PI!I,,, I )' '11.'. 34 \ I.% I , l' .I - ".+ - 111 II V l' i r-l. ^+, I : ,'' ----7. lll.l, t l'. S+ I.r. 1 - s l .\d.h'h id. , s. i: ll .l 1 ,t fil '-( l .i ll - , I, 1; .]l hr 1 .,l,+ v 1 11)1.111.0 \ 1111. 1.0, 1 d 3 II 0,il l l 34i il l r (11111 3. I \ 3It . " 1".i. 11,,\l,\i :.\ I .1 11\.'- 111lri 11 w 1hm ,, and U' h it htoe, , lu" sa le h rv .\II AI Al u!\rI 'l'1I1li,, j. l4 nll433 3 a I .3lI\,l Ir.n ship 3 r 3 l,3 ' I1 414 t" b i 1 ..1 \\ 'IL. - I. l:4 '.\ : t :1:3 a; ndl .:! ,N.w lwve.. _ . . ..iL l_--.-i - _ :\h l. J 1hn . ! t lb..iillt , aa l I. hl : ia w 9 3 :i t: ..i.I .. inh,".I... .I. 4 3 / ll 'l'.3-r-ln3 .' a ,3 ',' 3n1. u: k ks, 4 s w 3 3 d 1 I t N.1 do d') I i i01 i . i: e.t Ns :cI 1 . N-'il s' , s td -17,", : an- d I til;. fJ r 3· 311 d i !: t i , i i ,. 1 I ll nIl til ' i; l I '11044 3u ' I .' 444, .l \\ 31i 4 4 444si 4; IUO ,u I.) l1 &. ('ua11% rl 11"1,c 11 nnd lln-lrt'w Caps-le3 . Otte , 34 l 3 .r,'e ' 4 .i ra,4 .3 -l i 4 s4 r , t4 . haI4lr I\r'' -1,ei4r- rs l i - , ls (' illti.:l. a -II.L ick, ' l434 i.- AN ri's h11a t !1':h1e, -I t tolp, lin i n Fl,let-, I'uro,,. ' 113 , I and 4. '3 I.3 1 ' ,1'1 , ,ill ' I 11 1 ill . ,11111:0r' "''Il :.'-, '3 3' -,11,. 3 '1s'i1" . 4.34"Ir- ,I,4' i-~ I !4444_4 4 .t",\, any 44 l . t tl,." . I 1t , l I. :111 '1 . . i I ,, '-.l:0 I\ 1 i-0 ll. .1 ..'i" ll, 4 4 3I44 4; Il3 143. X 1 1' ( 333444.4!3.o . 4 4 'r' r'4 4 " '' "..4 ' 3 )l , h" 1 - 4 . 'n4,,4,3 114 Il . , 3 h 3 r 3 .. ;t ,. I.,,14 :, 4,33III3 3r3 .,, .4. 13"'3314 333 43 r 3'. .3'r 3,3 4 ()h h3.3 r,4.4 4 14 IIth i l. 44.3 ll, 1, r b34l4 eli11 th4,4 1:,,= 1,> ,' ,,i ill,. hi" t 4 i 4. 44.44i4.4l 4I . il t4 4 t 4i4 3 1v i. hJ .. 434_ 4.4,-4...3.. .. ..141'4 i3t, 31 ' i ,l ' x"-'(l'33 I '0.l 3t' ,34h4 3 3t,''l'd3ý \o. , .\33 ou i 4 lll.li34" (3n'1 ' th3i-,3! ',4'. 1 ) II1.\1:11 .444.44 444 .4 BUS "ESS CARDS. JOUB l I.INTIAG. -1'I: fr[.Y,11 aNICH ,nI rY e INl ( I IE niLY I;XnI;'T;T'lI AT THEI OFFICE OF THE Triue .'Imericran, ,'l'. C'l I,t:C ,'' hI: 'IT, NE. I. I'l\OY'iCiA . iactors & (ne/ral Cnomas' ion lJerr/l/antI, a:OBILE. Itf,'I:rces inll N,.w Or() n JIGr/,'nbt, &Afer hy.y & 1ula, ) hl,--hll O Pap PIrt & Co. BD 1 ZAAR. BUSHI & ALLEN, No. I, EXiCIIA'NGE IIornI., :'o m r a1 St. ('Lhar'rs rn I (1,naot, l e t.. I. \ '.l /IJ\ \.I. 1\"(1 1 . MIO'At.)ERt n l)e. er- in Fr'.'- a dJ 1:;. i h WP rfl ll'.1in rv; I):'- ( i u {lIo ( )'u n d F' I1, 1': {- I (,U ri y. II . (;'ty, h ,, hit-, Sluoo., [+lli ,q.. rFURNITITU- W RE OOMS IR Yll.I . i ON lI -IC , ( ,III' -, 1'. ,'h . 5, Cb.h l,' lrl'C .- 'r C r. , ( ,, : b,.o. ,. ,l:~ 1 , ,. . iu T ti il) u ýini., :"'nII '. ,1, ., tui ,!e in i, 1, t-: ' ,,. ~"l' l 5lr /. I 1·I1 1·t-lo . , l 1N I t\, ii, I : tl) ' " r , i ')ll. II 1 i i l Il'( l 'lTC :Lt N, .T 5 E3. ARl, E p) i ,o r C-S~rlht.S & fI t t nlOT'FTOT , , - . Io )l 'anuII! , . t .. r, h " li a b 'Cr ',,'l I"C C."~ i '."C/'C i ~ r I I . ...r . l CC i -, :(\ L N . C / Cnl IJ: , b '' i:C :,n , IC/l-he.t md Il/C L n . d..l I, l n.u "'...\ ,, jll t 2,, o .h .,, t. n hd ,i ucý:. n.'· il' `!-; ICC/CC /C/C :CI C ,, C.''C''C' a- ' C / ' > tCllC ICC iCCs ' 1. 1 ut low, - , td , . . . .. n A ( RI . 'II; ' first' I r : , 'lCC. r 'I'T Ir/ I C,,\l /Cl,,.CI. Iii fu tl.r N . t ll.iii up d I~".; I·I ( a-~yre I,,, I' I/C all , ,dI: l colu·uil · " r I.-. ll? b .iý Blld ~" .h : l lo c,~ l ; I ill v . no u ' I F"''I ' it/at. C. tre -lLu' C t, . IS , ', e. G7 ; */ /IC OR T 'ICICI C - - .ll; ( 1-1: Tnd dn 1viu-, r 5.5 rv .)1.1GAZI.YE uTR T , r /,ll, t.al ' ti l d/l i t l l it 'llIlll it llll ; ll . 1 l. l it< , d k11 iIlNE tw Is l' t u r I- t loan i, l t ills t- lll Sh-li eoati liun I.: ,',, F ublicI.,no llw o a clill v:: t T Nt llrlll rcli· r, and r y l tels t a . IC C 'h t) Ir, dC//I CCC'Cl,'' u,,, ', ' .id -/IC itndi {{ll. It 0t, , t v l. 11'.' , Ii.! CIa % C /l I Ci /,h /: 'ctC /IC'C // , I, I I ' Q( 11 t 1, t i n.i ,. " Ii n , , . l llej i Jo dul Sible t Illt t /ll / . 'i. + i C t I, C:CtCli-, [Clr.e ch and CCCnlrri C/CC ,,uoI 1I/C''I C -v i iar o a r th ,' , in ,nl t-h e triety of ize and I/ICC C C C ' fIicket.y C/-, IlC orCe, Ic are anC d iCe' , I nd C ll uter EES & 1r'LANG, 9 ,"I 11, i tr i w (il' ., IB :int llulu+ , rli lult t ,, , ICnr -':, I-; th 'i t of I o liru'/ oi., , , I, C 'C/I/l C CIhC,, .h l ,,, ClC~/C:C 1'. I ; C h AI l T ' It1 ull ll ', ll r Ei L b \Fr ,-; ttlvu h I lI.I1:III- don' men IIIVt - [,- i "I'l l'l t ,IC t h C' IC't l 'C/C C 'I I l' CC tl' h l? IIItIC 'h1 n-(/' I i ' ,' tl/ 'C T/ C( u IC/lll, I/ + llt l rn/ ' , a IN F I d,-~ ; Th n1 k 3 ( Love, 111,-' 1Th[ink of I Th c; o- ott MrIIII l.I 1 I l, or Al Ill; No `,,r," ,r ."lo t N c 'lI I ,h11" b t (. 1, a n e= ; I;-. / /ireCl tli t 6"- 1,e; " T , 1,1 Ill'n, . 1 r al + ln.r T e 31:, , i,1n the, Mou,, ntah \ I. n o ive 1 ow; 11\ hert'. hst I ]t o tt.lll 1 l; I Ire ", reerd T e.; Rose at sng; rlhe were a wvreath ot uil to elaoi~s Pt CTSE 'SI ioan 1m to and I iurn.t 'CC%/IC , '~C CI I IT l THE .l" 1, t roil:t aid ibtl riti Cou- rt, of L itt o r I u' rlC I l: l l ii rI.I ICn ,t ll.t I/ /lie C C the 3 y "l h11 l ill uII ( . Al; tio" AlI )I N. q tulnly. T 111": oilh',I of tl [ \" 1!I .·!1 .:tI [1IS 1 I t,. \u,'. P...% dh a, .t at ~ h·1. I11 lI1 I 1I:I.'e n h ill,.l· I.,,I r\ !!II he lr II ,il mod l--I t! I' A 11. If''rr ,ay cL'l r , Illialli h r. I' ''I ' II1 11, 1s ali, 1 t'sst, ill hr I'm to 4'l 1:[..17. \·1.1,, 'I'1 I.' Il' I.I u. X I Ill' NI)..l ~ 111 ~'111 1 ' VA RN Is ·ll S.!· Illm '!., a l na ; (1·11r /1. I 4 il'1 1 1 . C II i I' \r ' 1111 ý t n ( t II,. .l l 1) . ' ('," t" "Iin'_, lrc'`· .'.ut 1 t .ý, .l ", ''I: !!_h ,'1, +t· f' Il l x' I . - , a .11 t . II n a r t m u n 1 , ! d k I l.'r : r - N . ii , I , ' .! . a a. i, I''"' II; r ·; e l~l \'I·ll - l it h !!e ,-, 1,11) \ 11!;1.1.1 III. I 1 1;< !. l IrItý g. r 7:14 e (I I. I' I I o. !. I, 'I . aI. . n'.1 ' l' ( 1ýt ' nx x!1, t'1raI~ ,l _ % C' 11l :IC-U, Nntive [oFa;,Th 'Cbs unval Is :!I I'. , , n ti aa. ruvin: I fl.Ile; ',, va t h'.pair, i '1 il·· 1 "", I !:," .1111'b,'il: 1 1,,,-.' t..,: I.E eer , It U, 'I1,01 ii iii'aC)iirt I l. II m r we, sag by miss Nh I to IbTV UIIII· ( LII 1' (lllr ji A; iln"; (ilm ) Nig 'skl. it ~ L,11 h a+,el~ll; il unn", cum I r, th, ., art in Iler~l ' tux; 1 Lit, w , II,1 I,- : 11I· hll L IIvril b 11 l:L.JL:! 1; 1 101 .1' I'a a It 1'.' 1 1 n 1 e t mea cji3 i i' ii',ii It i,,,', i. I t , r " .i '1 . Iii I~t 1'a iIsb [T ET.[ i Ti" 'i[e , Ik'., Vl .'li. a' fursCour -Iadt e'. "''I IV r uv, U' I; Nm , l. 'I W it'Tv T '''1 .1 X(ti~rp I: j I v i t I, I t lli n -h it. , wr in d,- . I'II A p' i , b I 1 .a L '''. al~ s ,'n+ ! tit. -liver~..,i I enc! · I, irli ul I~ of ,I ( II' Il a, ý ll!1 v. .\" , ", , t ' U lll It Z 1 ' Jl r r ýt (-1.·1·!11 . 1'01 :,"a f St., V · l .:h 1"X " Ii. , . iX ' ,.Irctdi~dls s. a IT'. · i..'iti i 1··IV ,m tttV1' . SIT4 I'on 49 str".ta 1j. sIeIL' all 'T ,''X I n'.I nT ,:. I li . f-r cB B It [I X, .u. r . . c;.ITTXV,.pul'e lull. u I I . I at tr, ulc~l':I twv ,,,l t" .'I u~ I .", , l, vu tilea. NA : I,'·"I Il·.:; lr:I`.Iv ~l l~ Ii: slr n~~' I1II1 ·~!'i~ilIlli I XXir '1( ·/ iiit'Y81ItU ;I I MILT zini street, itl !,I s , i` ll nd W nto A I , 1; t " [Ti Cam irt Ti'. Ii ""ýu t 'I.p [[~it, ,.- sn Xt'v t biT ng T, a I,i' T.'.It'.ii'IIT.T.RCLI 'I'iu ' i nI' ,'T.;Ilc:tT l'. .' .in i I et I"" . I.m r,:hi- TT(rI, 1' e . i ,'1 t, nI ) :.H "I. r,; ý'YIn" 0:1: \Xl xl tii AII. N ll) . rA till, .l.. ;;,.'". 1.. ,.," ;. ale In 1~"..,.r 111"inI pall'''s, h n:, ul l" " e. u, I ,.Iv. th:.t :Lev u yc an, pi ", l : .,: . . l: c itI ! 11 liItird \ le ha IN Od ii f i s r C I: ·t h'. 'y ldJ. +.itJ IIJ.] (; E & (.', -. .131 tleg.eit, --0 1.1.1... \'i .... t+-p ...... it 1t, oi l ]+,etHmed hallt ,llt L) ,,r u;, ! l WIIITRIDC: & LC), _,__I _ It ?I ie liea I N10i'\ , " ,h ' .I' -u n ltir cottl'e l'otticel .i \Ilrki. i ,I t l. l'lnt, ,Al.., a nI,\s t ,htiJ n o l'h \Yh, ' el ly N.ovels. in 5 v)ls just r tci tce an i r ol"e lby A 'I't WAI, j1' 49 Lanpst 1 l- t r,,c't.tl l ;,,Ii I irk. lu:irliti. schuo i i and prn nte l" II dis 1 it il Ind it fur ora' t ,ental Pntihlrr ll, vi tllilt curlkr he., to be 'upartiir to illy Ink :, iirltt o t th I ublic. IL -H & ALLAN. JI flFancy ,'i.-, Exchantge Hotel 1. s'i''0- l. d bti tln ppi o, in aeetet ftiorle R A ~I 1l . t."y,41 New Lve.u "4.5 JI " I.CA\ln ,\nd .urll h RIHueo eulas il I thlL l h,1 y -I 1AL T &BROLWN, . 'I' 9illt .le , lazin lu.ail lul rllu-i:- h'air i lrot thle face, tck atd nil:, \. ilh rll: si ltl I1 t iiii CrItit. JiiltII, iily the skis .lnr and bo hllr Ih, bellore the tlliiia.tion. A Irele U;,'It - Jo- Ic,'itc d atll' .h l o.uo ;r " I 111:311 & A.LLEN, Ixvioh r. ti r ,ds , c" te t & ..otm . \INNL'AL ?1 LI I'INl ol' TilE T'IO(CKIIOL.DERI S, . 11l. t 1CA i.DW L9. ,_" Pre ,ideli tCIIrt. N]I A ti .lI.s, 'S Ili: LI. N UCI VELLp . t I'l1: 1NS ."I' N.SHiVI.L E. • .I IIIlIihI'I' lllut l dle ..ct liatilcl i a. e [ I'E I g,. mil' llnl l tlll ii' i.t nlctionnaire ei coev qulure I hvy In s0''io ded la elintte, utie aI~jurite lt-,. it.toluln l'eil~l:* w 1n|1 .~ rl- tsott, i'eleetion eat res. ti'tu c all ltLI,dlei d l 'till' i l, l heutIPt P. Bl. JA, 1,0 . I CALDI WELL, _____- _Prneideat. Thh.t IIO l iIOe',)teeh uhi oeepiehes 9 9- --'ii II Aretni ', nin 2llnalf et. Het giold a Iu i ,' ",14 lr' II thlllur st dayv, besides s:tiiller prizles. - ci i -- teanchers, nd eh nd rpt,' i.l Ie - ll'tll. I i f01 le.m llll idtu tIllu ltL of+ lam i e, : ht I." i. lt. l; c-, : ,Sho t of 4' oe anll llll d I halif is I nit , . ,u -~ , En ,.:, !,v 'It ,r f r tlo lho!; i loes, H all's ,Illl e : c, ito nc:u i uith r.. '~it nib h SA 'l't )01 i0'; . 49 Camp te `C \t !- ai --h', I, .t ~".e It "1 aerd e)r il b oy J I'' I; \I ' 'Io'ln I'. 'It Pectdn IýI ) _ 11 1 III ii_ I.iCiop at [ \. '.t .5u' ý .i m , I hnt:,ir, nlnn . hnJdI .... ie h A 1 ' i T i yi , , J I1 lit 1 ;'..3, ar P I 1 kee10 ll t ,d tp r,, . , .t r. t 1ri : 0I,' . x1 i;.h o.re.at 'I o. ** 1 e ~ e '' :, int ca Inr, Ito 10 i\ ,, W tih' n0 ,: 'llru..r I live It s.' ýYil i t - 1 I'49 ('Clt r in''11 11'-in'iitnll,:cI o..et"tts i ) I 12 | t Itli~ll I \I I . I t I WllAhII I I'l- I IittlI l+; (v. rn.l .'%laaminne l$ , i .1 ou abi l rlt I lrI !'.1n ,,, ,'. > N I. Ro.i-I. I lit, IE ,.al. iI, z zitotn l i, o rb &f ., f e h ar - +. ', :.' .,. - , r . ee ol , ,' 1 11. h e p .r 1J'i 1 p me i et' Alfe, W i• iihn Cr Cih n .ieind TI kysal at (' -llit nytit nnItitt'i ,I.i' .4wl u tur rnil li ,t t , ,i' t, 1 1iti t, r:, 1'? to i r; n .#bd x ,I. 1., ;,I,1 ' ., a -rTiced pitaia, for -ale h .v ie:L'.-Ni lilSt',I COCi A t 'Ntt, .5 f ru.,ite rt ý ý " h ,"r....'h 6,1 hlortlolihlJ rel i s (l e Fever y, -' j Ct" Ci:n ne and 'T, keteerlulha at

Other pages from this issue: