Newspaper of True American, March 6, 1839, Page 3

Newspaper of True American dated March 6, 1839 Page 3
Text content (automatically generated)

B A(CON.,-la Itlidi cutlvattned hae' a l It,' hhdn aides far sale Iby 1 1111) u f's S (EILR OIL-20 canka wia 'taml ltuli atuiad aperm oil, wo rnurel ,l lane, for sal, by rael ISA ( It ld i) iE & (' I! ala' nziult st CNLOTI'NU -it) ann IA l~lltIaa" a tati I'll X tetaive ussori r:at, varioul qull itit . itittlog fior srie by ISAAC 1.illt)Uil: i (&e, feb19 131 .illguzine of N '`-89 ai11abia Tlrail Nalt, rn'at'tand f1 ) la y fell Ii K.A i) 1IA Itt'ItW. Ilanki~llt J AMES' LAST NUIVEi.N, &a.-'Tha Htlgault, a tale ofthe Irealtch l'ratnlt'aitta, by Jaaeta. Talesa fofte pnttaitlna, by Jatnes. Bogata, in 11336, ha J Stntart. A lex. Keith, 1). it. Ilealunstrantiaa ofl h trutt of tho Chrisatt:a rnli,'iaa. Praetl'tedititntaf tlaa Ilrilith ltoet.+, 1 tal. Aikinl' Bitinialt ttl, And a Varlaty altatw,at allarl and valuable bllks. F. JOIINS .'Co, te ew eorner St :,lArts, & (t'taatttaatn ENTiIIAK IAI. AU~ li &, ii.1i,1:~tE-a ante by ILE AI &.iAlIS'IIW, m2 7 a,lk ae ' XCHANGI1 UN ItUý'I'tN-1"'ur t ld by -- L_______ 11_______E_____ 0, itl'1R atite GUNNY IIAUS:FanYdr : Ily m2 3-, .I IV 111I1' I: Y, 7:1 (:amllp st l' ANNENI;II k11-I' hll at n, lItaln . y, - mel W~I'tIiti .. 1' A , I , 7. l Ii _____ f 3IAS-3nt bexl? imperia l gnuauap-ra ly; orange, N't't, anda,,atllat tleas, l Hlale by tt2 Wlli 111111,,! C,k ,7ni Ilunitaga ta K NIVt'6S-i2 anar featc 1 iv,,ta,,td dialt hewna'u, at tale iby tall ill aY I J IWN m 1 1 1 S II- (,ta a ' rn l W ,! .taa I. . i ta In UHT Ui'm enlsr h ruali Mlta 1a1,tna 4111ta l (I aý Rooms, 53 Ilicnceilh rnc,"1, d110 Mapalle illll (:lllrry Iledatrtnll ; u firnta l r at a It li at'. A tul , i I 11.61a 1 1t~nt of ilnpinl, \VilllllI, and l'Inili.ll~ d (:lllllli.l , whichl twileel solayltr tVle auwrlt cull tI;, 1' Iy iii Ifinllvillr *Ilrlrct R IIWANU'S TOM',' .III\'111:Js III' c, ;!0 utaa of tlita:a,, lalslte ar,, a,lf' Itt I n,' and Ague.waaarattll ,Inatt, ,eil rlathe ,II IulIc" Cory in 'Iailatn,-ia fin*aa (+b jots cur 'I'rbupi lonlll , \ / , '1III t G UINNY ((5-IN ,11 t,,u iti I net ll.r, as I'All icer.,4 i I. lclt 1 fel6 ISAA 1; 1313111!(1. d. ('n. I:tl 11'. 'l: 1 ";r, s (-ýAN11Lthrt-50TI1 boarI(.* r~c I,"dfnl,'1 ) fll, rI'lll IlaliuAib tI 11 ! 1'1 11114 .1~1111.1.1 \ilillq itlb i* T(IIh, nalatarilaur It., li Ittit, 3n lf au~,uu: h a dantI Ithtat. ae tap,,la tr,ftail~ 'tat I tp tttttt l suit Tore n,,.1 n vupplyI? of lull ol win,^r .illIl· ·)ill~ti'.TVI of the ialtaatI d rich-I tttllt'tt in fI',all, II (Ire. SNattlattraapacta toltter,ttittt,.,l tatlaty rexm ination ou altataay ,ttd'l'utilay ,tI. I) i' nt NI.AN, Cornerttf SI. Catrles :," (omatt nstrett , afrtn·t"tt It ala,,',, pU lll! & OALI.A.N i t11o1*d r,"np r rIlidlPI (·IlII IIb1 I atea9 tent i ofat I , int ratita an ,r tatr tapli a Itt r.ssnnlluull fit (;clltlrilrrl l' III.1I hills.~I, d-) e~ ll ric, : warn 1141411 1r~rIrn . lilel li n l: !,I1 r linen f 1·r1111: In,-u 1 1 1·1 - I ears: silt , tttaad nIh Itattlam,, Illll r oiir n sl drs~t eamhri t and silk haulkl krblrir ý: Il'. an,' u~ r r,", Val,, in m atll vauti m+: : r l.·LI of vv,"rv .t'eenintinllll IIIII elllrlic lull ICU 11u111 '*l-l,"ntlll:l.n: .ilk, 1111:1m and the, adll glovcoa: ,, llla Ito,;kinglue ",: u ',"II et lllll:n IIII·Ul g old - mol~unted.. ·\ale,->p1,"nd id c,',,rmvni of bnl Inw an·l Ild twat' R1'.Ti evnnll rich I'uury guoJý.a noes 1l . . S( \ .1". T th, maTillrie tlr it"tst if thu w i .s tleher, Ifhistine \' ely Ia(lair, ,' ur Mi, iaIll - i . n I , (; ri; li l, l( r u-ill by J. (T 1 I CARD\I1 I)I 111 l.DllES. W II.I..A%1 Iil l., NV. III r;h'lllrs Istnut, ethlni- i t st t.x pu" h ,u 1h5 hbroken .hiew lrs. , l ,lhl5 or siler l lilly n ilrll ;i, Ih -l, l V L id h,,- i - pricy In .rlenti 'hh, in t ui t ll v llI.trl i + i lll ii.i -I II-1 1 is i.t Iho brlt I nlunr-chalrg.-+ iuutdt n1luh aidei N II I N i (;IlI· ,Ir it..l iii,-,-iirn` i1l lilliiil,li, 7 I ll hi I ri h .1 ,i i i .t i I ,it t `h:o\i h," h:.+- i tt1ligth h11 11 1 . u ll e ,,Iii Ili rni: ,,ili , ,,ii iI y i I.rl l n. t he y t e el ,a ,. t ,'., 11,, " !i t h,." it l , T I, Iu. I it L . , , ," g Iii l t , x, .,1 I ' ,I 1 'tt1 -l, I ,1 l i t "Ill 11111111 tl 1 .. -.i r. , , In ,. ,,!, .-l iv t -:n1J ,. l ,u- b O1k iilyiuu1. uutI---.t d ii. I'.1 II i-t Iln ulit ii i Iu h . i IiIi soall l tr 1h i n "+Ih v ll u t . ~ - , I. , , 111 . n i I 1 1 11u .. Iii .ti t t i . - ,iI .i . . I t (uit- -l'j ' IIv' :1 ri ., ,. ,uvsu s : .ri ilý , n, Ilof1j1 i n' ' s I o I lly I i t. r bIiI a rjtin i u iri l ei . Ituuiit i u i ii ll i i iriines, -t vols: \- r i 1'1 shat( I, ,,iuI l l (?h , I h " i h + ..~ll v,",++ ,l + ii , . ,;vl . Judm !ll c, . T ih hv b orl,'r il th I Lti- h e L.1nt ;ll , io r ui i lt( i b ' h .t i '. . i I .r it u i u, , .i a, ", 1 i tt ii 'tu i1 ls. Ibn id n il xll an'! :h i i 111ii !i, i1.t . I f- itiillluu l - ii ,in.l dit u "iti+ i ..... elsn . t il 1, ml i iI"' Lt .I t 1).1\1) In:I:'1.' Co ., N B - ,n lillal "I'w lhd ll f ` U(i .11Lt- +i6 I . i ,,,itrl t ". , i:Il uii,. 111,,5 punt,(,, , i. T17 CO I I-1i' I' d . itiiititit ll. i, 1iVtutl l i i n li liot, itt itt fttiui bit-p igt W int Cu.ii i : Ill ,!iit y JiI'l l l.l' l Ct till IINit I .11: Ilu l I I.I ll, i.,rl ,,: Iisie.i ' 1u'I I r d .i1i ,ui : - t'nr.i lolok: ll.evvu ' ou Ih`-sell itt : Ii, ea ' P'., (-rrillll.! i ilrnII A: I'il.il is., Rtn , ,all ,ll , thl ,'" s h: \u rl .l..': p:) etlko I ,II.":vu 11 11· ilh,'rlir 1' t In.- tntte.: .. ,v.', w I Vork A..llytlt..l I) -,.-t, "l vl+l: Vu- ll o .l. rl.t11u.,.: I _x now, ', insew'. T ;|i; ,': \l'[indtOll's .slUdv of h ae PMl.ilh,'wm Jits illb' uIilniv. I+{vidttullcl : +iiiud i It1'lt,,d iml.X + \l+ llnlbtiu tit l I .l' l ll i rl ht.>t nn I.iniilt i,.rt-i l Tubh eruh ld I;, ltv in'io or:aI , .ill' : 'l'hI. a '. i Ii vol l. :illerti.n IF vu.ach n wbrilr Ion, ,rvl i w oi l b m. u l..: '1'rt e l trit l un tL h aill vti, 1' s V .l -: lo L 'l e 1ir l n lumvldbers': d,. tin , iu n do . : n ,dv.1h,0. 1 i b. lnl e p.e itue- t d r.+ t itl isht lhtn cad ld. ,ny ,,: :omith'. t h:t,. ,.ry F)rla ,l'. l nl - i lf tvey Jllt l I ii ulll l t," u! a t1111 a: c s .tur 1's J I b'bient at rie l in tIh C ,lt-11 11i1ii ,t, : l .a 8 rfl.e I I' blluli . in Rl gni,"'. on aiill i ideus tin 1 11 tm Ills, 1' ,," lit l~nw::'g.'eli a Forlttr ill ih y: \\'l.)inrlld h uuI Ix.l ! _ eutllor-: \W'll k er'st iA, iS llli'lica11 li;,: 1 !l, i'.liuu:a . n Eil tr.,, '| or, r'lsln: f lri v tl .t 4 S- d.oi .fr,. pi n IIn 103 J AI .I, T' .ir :l1 t;ti's. It .v aA lid exteu Co, 13 -il.Ol' n.lt of I.u firb! "-i Chaty:l-h t- I| subicrili i n i I)) l:k. T'11 \u · I.,-et ' lion. h i-+ i. qtlart . ii. I heal,,..t I'" . ,. 1 h I ? .,flihs' kin.( hi Ih," .,rhl. Snh..! dr lihm 1.1 ivc, S - wort( f,' I l ..' a . " I' IS:A.\C }t~l1)1.ili: ,\. Co., 135+' tlnl,.,zir idf JI AI.I'%-I) boxes Nit t l +iC)L (I I o.I .. do do do In shole and~ folr s Ilo Iv bdlt 14IA \II'l.IN l CtO;'1I:II Jo!iS. at COI(- -3110 s.ll k+ nollw Inll lill s nod 1,r .cola by i'ti11 (IIlAOII'I.IN & C()l'I":I'EI :2. JIj. nI 1/ U'N'N IS Gr.z,::14idn,fl i .", - in Mr o ( a sole by CIA C'' ____9 '82. attl at Lf 1.1119-1.10. tnkb'itlt ~tntn l.intc fotr enit in lt In tosi pu~cltitct. Ayly to fell ' 1)IAW, WG I; Comp nst Ca tIIOI 011t 't1 lull '. watlr sIntraintid gtt'rm t il,just receivedtl tl ndfIor tlc j1 0 ~ e I.tli2ll-: &Ca,ii lernt e,"ven bGII ING n lNew Yorke nal i PIitbtklphiu, for L1 sale. by Fcl,2 D{1S."\ICI.L. t rvrs I) 1 kn) cit.ks rice ilboiartlig aenbtrd, and fur 17 taut Ity I. II (lAL.E, 9:7 (Co f s aUijISI It, I LLY, LA'titE$ n*:l., te 400 In bs.ha, 75 Iltietiund ltcsIt, Itiniig anld lI.HI 1.11GALE, E,3 Copntonna t F 110k 'a DILTIONARY, willh 50 colored plates Sa futhe suipply tIha day tincdtl, and Ior solo by feb t .`I A I4EX.'I'iJVWAII, 49 Cater sCI C;\Ri1i fP' I1ilRI 'I S11 1 'O1'1'S--lei ug neln- t works f ttIre Blriishl Ittet in tcthnollrtl co. I eritnfru Fnl Ir ai WS lteir a'otnt,, waith Itrupigeahl call crititcaI ntie; taLtittl a Iucniti nuatio n of UDr. At kin's Ilntimit PIuetsi, just rl:-:,·ived ",adl lilT sale ILv feb II AIOX. 'tI'O WAI, 49 (Init)p at. I17AtLtlIIALI.'S \WASIIINGTIOIN, ubtidgatlir aIba jy miae of sLhoorls, nerivel n-t lltral a t v St fob 21 AlEX. TrOW It, 49 ('onp u ,,I uccd d.Ilutil ·;; Iir::; toe be,' ur+" ,iti l evr put 1.ap fur the rtil:, jitn ttcit u ICtt SeAlEN d,29 car St Chnarles &I CttIumu~ Et ., .~lianl. ntIOOFINGI ZINC-I en:icsksbeta Rotfiag Zin 1nonw L.ntiua trawn barque Ibtaataw, fr aale by h16 JUSE;tII-CICEiAYNI, 25 Gearin ies )) IAGSUdbifrr EllO burI do iyulk n lbIt ITR l'I Il ",1z Itd at- ~- io . tl.oUIl--Zlit rls luu do L Oilt 'lir'aldong vntt , o' , 'i,, Ni loot oolrby G i OIiFoilY, nd 0 OR I,I 4 Nw L,,vn a i SilAl.:& l1Rt)WN, 1 M4 a , e (tflV ;l:ld ul~lli) hugo Ill Hi roo . thr lii le jo Iiil l)OllY(SY. 41 New Lover ,i'l TFA. oi'l . ijo. l' l 'i -llruid , "' JB.:?..0 irl\'s i l rllulttdpaal eL l cIS artl~~IH ,. e feb!3 conr athz Thpiou I lI rd lll.l or lpoit , oVl ,OGlod oli t ootrt oetail , dooloiorio !rorl o r lo NNtgoirl l t o ool roiit ii,.r. l Nptri0s i T osr er.oi ,.'.'rll do ",,, i liv tr,:t ii .lo i trio bLrrili.i, us Iletoy will linod it ot le tll / 111S 1 Y-l 30lt~ ever Rfh e cbrtioud, tihr i-ath bly r willl r-o.- ckug l clrear ,l iIu il,1e I to r aII ' r by e alnllr , 'IoT \VAl , ,1 01 ( luu 8 "! q l./IS-- 8lPeci e, till~ulct ure l titd 8ill Illlutlil ·Jir." U 1" ro 0m nnbd s nrl: i uehitirnol or d iervol sle, vools or4 ll 1- dlolhllir ,o o iloo., fur wanlo-,sdht IIr rirezt l by II l-iNN N ,i Il '?!U 1o1I.. vI r 1r . rclutoltru &ltlirpithlsh li retail,, it IO IIIN IIN.II f Ill , Soutr, loto No tcheo . '-lio-lo i ho i l l,lil ii s 1 f IltItKY--i 3 hblos Ikctifio-l,ir lsho n v . .... _ f ir . . I)I.Col'YL , 41 Nuo;v Io.vo e gI AlRI)--tO (I k~s I.b I.rll, io stuoro r Ir sale bly: mar 5 Ito J,. Ar1 Ine l ItE --1113. Irlo io oilsiping ort r lt, I~ od Fr by Ii IJI~ti|lFI.. Il r I 4+ I o. l \ni E l- l-, lN. it I" i, Jll( sl.,,·,l; 1~ "., l~ tic I, ';l i ( l~ll;TI·; (.it, 1. t,l rnblV~ Hi do 'dKS-T re Ihnere isby Jnmf.' h il "## Il Ilo o i ,It.'o r o IIrr aIt h o thi e trou o to i rli 0 II li tlt 11th td" ,..lll'll, i I !It+ C( J| I·t.l 't t .e l ( IIII) I ...] flillllp bLroE I ii t 01 ro, ii I&o L I lJ IUtIUl> y 111u11l l do . '015 I111 111! r lro 1 O aNi aryt JiA ll .o 4ii'ow. (1 1 n; i0 Ia \l'iok lI rot an! tr i ! .h Ly (ll .lll .-.I & (-1 8i If I (jINr 1--lullhl hl" ipll ingo fr\" Ii lidil l orII Ai alA () l slurs, oi It tllriINSerbt.¢ t ba r1 rul y I+ I ),. I i ir & hu o , 7 to . ur t by Af <- h IIngnr atlF eIt Ih re Ilit. Il t lt l l ogi ro ,lll, lcs, rh e Jr, i S I li . II -iolhl tl e r I hll , l. o tilo. aulio, i Ithe ninF.IV l uy "'I es-T 3II ll ii, ue i" l,. inl 3 etls . I't lllo , rlar lo otl , thiet rl l yr t a uo"horo II o r ool with o illron tl of A, I lrooool o ltoiooo o n &ln iooo itr loi Aul o o wuoo i Lliria .lle wu t b ,,.k kIon tbgboh iouolo ll i [l tolnioir t. Ibi, elr.lorrtolo ta, r ido by rn t Oi I 12 31A,1 l itll, s Inl1 d hi -titW lIf di h i. 1 1I II' l{ ( 'l-' rCl \\lr ·III Illr s ills by ll AI D T )\iljA I,lln I12 r ,Iill~ lirl,. l il llllrLlf T ;lll' st? Illr .ul·e byll ~lv l 'L\, D &+ II,\IL S'I':. , ii Wl~i I 7I . 7 ItoIok lotarr I Ijo ItIiIoI & IIIlO5W~lN o'loi lIT--I,,ldlg ''ll I I -,lo oll\l'i 000I nooi ool Ir ooidioi n, totr siot.' iii. . I ' llrll(·r (01 & II 011$lFoJ _ )1' 7 a , N lb ' .Wool Ir lby l Giroot iotul lto? l'Y SI i~+it I to oth +lito, of Rlttlhio,iin tug p t liO, oollo-Aootlhlo r~o" l it, Iirtlhu'b. h illilri ,llouooo-ouoooy u boo A Orli v oo I," ) toO utoo r th go-tvhh ori l I-{ oo' tl--t, I t." Il.'itolloootol olo, 'iotll tOi'+ tll 000 fi i l~ ih~ilii~ li~loto otrot- ot, r toer| l~llillill h Itol ro~tlttitr f toP' toe 0070'lllli , u;i oii l\\' to 0ll 03 Ii, 00 Abobr ooiio' lid ri~ llt Iy oqrt No, ,LIN ArtrJ -oro-rtd .o-rrtrtoy (;Ilb M.t obHI I. i Irlý ealr l r~r Cnlu IIIy n InII A ( .nIv OILEAKtS .IT17'tllu;:.II'IIIC E.STA.lLI/1_ •1E T, .if.IfGIZI,\E STRLE1', ]li N ,S 111.911 lllfn A.,l I :E . 1ý 11 N; 1( I i .llr), his(I11 -i ,*re 11 111lhnilk to hi Il (3 1ri.I .a lll3 I h ll; o l N w I lllo'.l ilR thII p uatronue f be lll lo l l h lilt h Ilr th,, h Ih o viar. ll , IbIe N l'll+ NeIa It "ll (I ljl"l' I' l aI ll o s blv i i oJ ",I to; l it wllh l hi i II , , e t i 0 rn Istl l, l l lll I it i -lik l . 1 .t IiL 'r"loo lll+ C. Il+ - b 111i1+ I' Io u i~e, nlll tn.' l o 1 t r ul< -on.l," II IIf'rll4. Ihin_ . i-, .l '/1 1 10 i lldllq 1nera l In lllllt o f" o ,her l-- ·- i- o llthinl I a ' , i ll l llulrillcan d l e ý l ll-l r I I JARV.1 I i SllS LIc' h All +.ll '1 H iWhot .f 111 i r11-. ill llh r IjP a . l lln.lll ll i s l' ll llll o . lly l ou . Sr , 1. l.)13 ; :.I + P,' (I. 1 ,'I. i, ( u i iii I Ioot-l t ",- I I i 1 il n iphi in. N ,io Xs1tk lui n - .lll' ;, l- ;u"' I -_,' ,+' +\1. 1 .1. l ;I uId, \, 3" A .1 Ii n A. IiI I 7,l Ilr, ltlyit I , 1 , t i .1 _ o illi_ l 1111 , Ui,, ~ -ll lr I!.it. L .e I -:, ~~illI1 Io., 1I I'ou a 3(9'"~" "'"bI "'. u i I luu N ; c l: itl , N ll Ir ll " - 11 I I' f i ' i n, 1I lh ; I I ,i ' i'i I. JI. it lh, , 1. ) 111 it,,"hl0, J . ( i llln I,, , III,) v11 \i= lcl" Ieth lI I." )I- :Jul m-'I tV : _ii . .t o. b' Ji rll fll( .lt lie; l oster' rllelallldl+ l ol2lth . l i e d. il I I ii I link, i , ii I IN i ol u , l )l kl 'll , V d l h . ilo Nlll t o h.-, b l I l r ,. o I v 1 r ,IAlIIVIS & A, ·iI.:\ V RIWS, W\'holhes de.l Jl"cisl hI Mar I C co Comtr sn s ll nohll llolIlp+ Il ato ralll)hl I lle II n11r nI:- ,,e rl liirl, lir, - t 11 4. S 1i1,. _ \ v - I 1t t'IIN\ N, A tI,':io |'- tiiem 9vl n toln'i io, in Rindl I. i L?:. u 5l a.p Ale q . w I l ,efs eby J. TuII\.1 .1 Ve , I:: \ ol th i . h t1 I t1 ') dens st . '', in li i,,r,, nll ale b. Ln 1 ' i + s , l ,'' ' ' l ' ," ll Nllll "IIi71 ,, ,,I r i i I 9 i -Ip rih r l" ll i 'h Inll stn " tlll s. l,. I"rv1 h I IN:-;l..:l) ()I -'I b11.-:21 harl,,I ,f I' w f. ed.; II, Ihi:. e I sC I l il j1 lst r, e*'irit, tlll rt ti . 1 lll~ l l:J .c l uuI r s t, I b" R . (-.c. ( ( II N , mner 44I!o TO IIERIC.II,. .)l. L f liY NOo. 25 r r. ,, h .ll1 Itrs t. 9 Slldlh ,tP (Ic 'lglnpi hipi l .tl i I d d ' l, Ws iI " brlos, us I N.v . t l- l i r' h clr;ld dor d \ hlru, ;ole y I, SAA C I (,2' 3 tin )0Il9r Cii r olldr I I. l , 1 .. I ll-: stl ec d n-SOI t eI I 1 I ,l-re ar large' ano d 'l l iiJ cn v h.vri :: S .ll llolkS ulý'h. . -11 I -41 ) .u in in der, in th Iourba our n' . o , or .\niil by JlOX.I, 1 Att. OIt l' NIN -- 3)ir s di vely su ll t hi r tl l I'II n, Iid lvI c I'hl r b t, (dir ll3 op sIIIlt+ wo al. qn i, wlth os.,l: ltgctio s iro 'llnn l ldlyrf ulll anii 1hhllli, A c w-il+, 4 iei o f ~t++he34 Gra(m ,IVo.n-n CI fon Loni,- i (',lnoeo I '3 l Inn .i Irot,vul nrd nli, I t nodiroi , - 37 1- t. T dh e rn cle- thiy loiyt . i l, Rl-ret Sl -o nd i ind o 1111d 11 A heoshlsup. d ln ju l eit e id.t1 N L u .s 'ur liun, hall. " m,,r 4 (nonuinn Pol):.tin.,oltd,in cnis,bolId inOploll in. And hls ir w--ll . onon.. . oly ir atfl I),Tlnlr u. ulir. , i ANoIy, .3 iuign, on] oij Wii luiintn o, I fiine t 1rtiniiu cnrdilo, Lo ndin I'ort icr asd .It', e ll lIrtu JIIIlNS & Ci Jl) ' co ner . Coo.-lll ul , lt C rlllg so - nilOHns olt -jo. i e I- U iL c aullfn , kil ,Lg'ld Uvo, jiob irciivnd o.d for snlebyj fyl ALEX Ti3W9A, 49 Camps 'i lo.,d i ld ep kip brl s, 1iilh lrl ll, 'u shp Ci erll !ia, fi)r sale by ISAAC BP..IIGE 4" C , bill 134 1ll Co;ziup . 1 )R• L l n thtre inld , ll sek, a e wt nd int-r11 tl of lund ll y and gil lnit iory d inirr nr i sor'.,ttlils sl ri/. t d LAGING anod lopo 200 pOioec bogging, otll Eeet. i2Ot NE D1OWIN & Co, Cooti fell I1EA'.IIUGI:NE DROWN & Co, 9 Coaeti S _ bHIPk'ING. For Europe. FOR IIAVIIE. pasage,appully to 3 1 .3 4 . ._-t 93 Cfis 'tu't st FIOR NEW YORK. I'NlSo t of Ih 9thil inst. New Y'ork tltd Xt w Olntrrn.s Line. (I't'hs Inket-hip t-I A tL'IU;t, ('n-,t. tinr J fr, will wail s . , b Foe f. ihl if su Iel pllllplc t ll(,I]. I llyp tl 1, I ll," c fli~ l Oit ihmrd. ,. to _ _ 'fi.tt 'st .:i IAIIII..\\V, fl ij (.n:;Fj |,'( ) '1,'1'(:ll. - 1 It'J. I';, I "A A , Ill; O l s€. r'lt' II -A-E, FI IttAPT _ _ l"n _ Sti.:t. e tl';lhs h. F"(r isa og :l y s ,' : iltltg 8It ~ir nl (iduliolI. , 1 toA1,(., nn III " nl li~l . 1,'F )It II lV ,\ 1A . .. . . IPta ( t't Ihi '. 1a - The . I t -.ilt C' Ir', p t(' il s'Ip, 1 I _ ý filtho.:ul fl:..:kt ri. (;'t.Nl(!~\I( : 'I 9 .1 T -, J h ilin lu .;s t. ' lilp , i .l aO s uprlir wclcla,,h l m- t fir "., I dJ pt h.% , a ly tor wit , tw n_,r if ittuLte N li .r.i-e_,ct. ioz I), Ihetud. to 1''. The A fi F n thst sailin, I lt it.:- I:(ll i eug, rd.V'tl , wll "eet with d'p., ),,th. I or i hpi Iht urpp ' u t ,a tl t toI FOR ItIVeltPOWIlt tt u S I 1~. rr A .1 P VIIITNI 'Y, 7 (liarst -IThe A, w ll hst A in I " a tI N \1(11, S. fredi -mteh. Fur freight of 1;5 I, rroh s 1,:t rm ppJl llyý ito ) I.pII i, It A1.1": r, f~'Ie ~It 9o} tLIXiLll I WO I, f,'l ^ Is II -I I t%'i E ntI. - clthtn, or pait ,ylgl'i it tI it aplyl~ [' t, 1"o . I. \ It 11 , 91 '1,i I" )ll O t nt Coastwise. , C l tl , ii, hiv i Ih, lN. i r lnllll l, It(nrr c,,rg e L ve d wiii htave d , aItch. ForI bhllll , f Hligi t h or ":;-v'Ieal p lllly In li-' -- - S J IP \\ IIIT IKY, 7T 3 Ul il ,I II N1'W Y)111iK. Pat ket l o'fl.' lth i h ich. "" -S'... I l 'l ~lll l ·1 1 l1 , h llll i , rol '11)11,:r tl packtt shll )ii 'lii Ii I':, L \ ITT ilaN salge, iI, itt;i le ,g n w Ylllnl olllll. ioil It i) to Il: In 1 ('l ( ) l l . ,lll:n, ;11 i''i il, iit S / .I . I 1 1t I ' I'(ll ;TI: , I, l....... ............ 11 baller Hill « di h, italv F Jrliol f( hl' r lao( i 1 cllgi u 1.l;e,d. F'or r.Iilildr ol u iht or I -i(oll illa lxi ll l l ll liile. I 1 on ,unla f r ;: , - arh;"r'-, apply on board ~t I'h.s. our tier or to al l l 1? " ~1 ' ' '1 it , 9l. . ('ll n -. -. .- l"- l ', 1 .1 M N' I IilK . .-r h. TIm A aI &1 I f i.- l . illl Ium ll / . nl , .a II o \\ I . 't , i'as-u:r a ,1yil !', to i 'up( No p + un n b dlll , 1 l,,,,t 1:,, Yd NI In 1 l, i 1 111 0 1 .1i 11 Aid 'i ilit Ir to 2 IN II l7lA . L', lIn1''.' IN. It ·I.(. u trill hr til, li. f1111 7 lr t ch' i,.I . O all - ' I l ' , Te 7 tII lpl Iris Sal I 1111 .1', N il '1'I." 1 a . I ',,, l_ . j I IIII I l' 71 , II P li "`y }1 ", 1 'l' \ l it I .: l tl-I ll. I t. iI..U NT c'a t. R Il~u I, ,. er :. ""d 1, , r . • t I ,.,i al hI NII.i ,,e r I .'Ln\ e .'ti a II' i 1t,' 'N I ) . h11 " A 11 LU :1 & i Iu N, fr ` ilR '* IýI(. I ":it. h ilh.- H 1l(,", w ith d,"a!, lc . bur x- -ll. 1& 111 7(' l i FJlI NI:d\ 1 \(Ia..i bi", I,,ittI.wgl n,' elc, )rin tnd dl. F r u "2 $ ,ll,+, l i :4 \l, NN.il ,',IL 1,- .,17 ;l,,t i, -l ap S1 11 I l i tigi i:i ,-re. lloh i abai Illoll i Ir . . . . .. i 'l I t ,ei l lenI i tnI l ig e a -Ii la , ifll ;- Iao , : l A l , if t n" d,. t,ri,, 1; \ ll, l l,.l .heMade ill - -J "i~ ll. ..· I l~i, ll 1wlh ir hi ll':a I '. e'o 'm r sti u lt, \l i till' ), re tup oire ,ili ex,7 , ." n l n , l,. II)II I' he (r llla:lll· 1i , _ .... ..\ " .: i l HI+ tt it:" . - -ec ,aa.irn ir' , l "' ' ll' ' If l -.it ni elil I.iV inn . a, n Jii ldi, i Slr idb I' .... S L' . ... . .......1 ut 1, " ,\l I:-: .\I tiTnn O PI., 17 e. ii.T h Tii - h 52i . hllK S lilo I" iea'IrI i r ut , T H E .. i lct I'n II t \ I It.. , j l- lit ir, ll , shi l whind hi Ill, ll h 6i.I i t:1, r uf l lh I di c nl, l id allln S 'flr a . \ i a ll I"o s ira ls EY, bo E s 4 M fo Itoll otor dr , oi lr F ti imv ill ,ydll utv 1l rth lth, I r tte ant' I, irIc it, ; c orp t f l ,- l re I .:I\DI CANI)r.n X-t' bI u Ihe ir, l eh y, " c e+ ti I, ,,"s IIII) talk u- l s r n ,-s l t ,n t,. N .. Is, A LL . 1 , f \\iti J.+,.,. ('+ k 11 R 1 .;' C,.,-' ..,, I t,,"~Z oi [, (.t. I" arr. F ', & e9ti Inlg azi l at Ib1t 94i ,\. ngihie , c F 9Ol SIILh -A li t l\ol o!re julat ref, aiout 17 oir l lI, nIy hd hn il lllt ern, ad vry gd F lli , : fla l lr. ,(h.al nt. ! tels and mlaladie ! ,J rib lb Iii, Aan , It-. lyn , t 66C-t nr mp n t. S IIIKE Y- 9 b .ris l .udint I- rom ten. e or . eru, Cu-orsa.e by - - t l DORSEo i ' n -,l, FOR NIEV YORK. ((1, l ElEs' l.111 OF 1AC or Shir~r i'!vil.ie. , (.' n'to n (\ 'Oud. Arkansas, ttatai.a , S -ea niaat Alabama', C(aptainl IC ( lery, Pr/alcaaa, C iaptit, t`ealtr, Vi'i burt, 'pbain J la.l her, Panu hea Captain r ..rh1! u. . n chleuh ntbmo le tr llot tit, uaaapati ts, onpPrd .1 i an'I d t pHer Ihsilt l, w , Illr,: tlu Tt i et \ v rn' ,ork "lx ,I a a' t v i Itr t llt ht Ia,, --Ihat.y aIl t oilluahl .h ta lla, i o1 w .l aC r it aia tat ttieavurinl a aros I at tiar wtathout dae;. Stioll. " hes I kela are co,:: tar, dlet Iv Ca, pt in r ttw l rex o ritelt o ll( l h li l, ld aa n i aht , , ta e atrtll-nels- l 5 r r;,t,'we.u it l ao, O . 't'h us sill a:al;. e atel a , acnat "li. .h tw t I vio i t. 1 I d )1,1111 tis mail u; du( c rt Pi b I u- They hlhav hnnild,+Oilelv llllli'Jm ilsrJ- lrl:l)lllfll11 ',ljl ll ,ll It A slil, |'o 11.1 ilst1 odalit k iV ill ha v el turii i ,l !I I ae'a l'y ana'aaaiha paid a,'tat a lhe tr aom at a aa alas , auli, af' " l ubuS I ,DurlIb iTh pa-aerir of lth aatin ia ia ed at 3!1, wt at ua wea h0 Nor lueld, r tort .th ie a.l ply- Io A C.upply t a 11 'a ': i ; rt t rpjta a t ia , a ta lilatl or hrrut tit to ellsls, bll-, ,ic, lllll b)l llr llllia 'tl. lll" I'lil.tp, r-f till or1- rut t ,,filo)ll oIrl sti.Pr:: al',1 It, ,.." ll,-1 1 forll: lix IfpaukuL, e ta " ,l aaaai thei tr I itl Ih ll AJU l' the al tll'. a a ' 'r Dat- at a, . at i o e l r FOR NISA' YORK. - l:lil~l+'li .l3ll " l' Wl, A L 1 fr (1)arr n t I datarn a (c lc ure s atl "nw }a r I F o r ai i l'f i . t I i r oa t utrlte s A P T . v i I. : ar .id St. hle rv, I W Jx . ,oF lrier of irier - ' Ih lahllct n , J I Itu .r l, 1 t i Autl A trlw 1 1 k t rli l, T a llle u' Il Ia n h ll th ta ar ial dr w ataattraa i nl a ua i etatco dt'i'rgat Rn w a lattla'aaaga tt heir a rt e ta Mutitatio.a eaintatt at 'a at' a1 titaI' 1 ! it • Pr e Iitat Si I 1Iuur + . It. ltllr (. IIre y ll lrlll ill fr a;-: r co, rlie n all tihat atay t tauird for toati al s ap at, a iaa , itd "at, a ul b tatr taa a tr a M al troleia ahtr a py w stre ial lf Hote lý. TI le tc atItt ac,.tallt a i~a Ihe ta leatd Ltilr Iiut. ,,f sailin1, M ad u l,.rv- '[tumltal itaat nlnoda tiaa t taaa a ahthla t'a tat a.ttl, lt ast.-a' ý, a ta. f r t j I '!:''1":I.III I II II.I V till C u tllW p ' . Attit -< \ p o tial 3,,,, p at .'-o ! the Interior._..__ I.-- A 1 it' 'fRl a' PAC( '.r I Pao' Daoaldsoaaaaille, i'liaedoaa.vci!/e aatn all iiera'ataa a l.tae Latndiaat4s I'l-a +tt. ti, - , 1u- l aautla a, ,'-; aaaatrealt Atih· h a'tt . Ita F Ietat tla tat I , lin le mll m le t Iil ch nk, i leU at ,l-rtt Ia tti r ilutl a ly to tae atataaaa (t a boartd, u ol uuilo. n Il'(tltt t.ar t Ilt t R"t gatatla'. Packtt. r t-t.tit.. Illlll. 1\Vt', ile-s rt Ma ier . . . -;-. _ ,- will lwa' t:\etO-ral'a eatat V Itd i l tu -av at 1anaa t li, .i.t lnIh.. gata Iallalaattlttl datIIta a audaty"P-' F.taar ht or a attn age aUly ta o ta lai.a itatta I ou 'l",r I ..l" to " bia5 . AI.\MS & Wa'lal AiL i'taib .\ittt, - -i - "! by n"i . lhr )li e:;lilat low prr sitlln _' -. + __ -vf l- i ` - . ........r I• i 1i l...\ , I ali t .' . " ile r itaatt-aaa..a t ",ll l..... ie h lf caid 61' the alai aoad i-ll av l 'ill it i t,"i & ,SIdNI)Ataa atter th'aarriva t taf t au t t O'clock ctart,, adi Ua ter la e tun, leavt M.obilel, .t-ry aTatsdaytvaa F.id.a.tt. Four p)a. tge app Otil, tu ata ard CAI'T. flt1 l llE . I'aulli l l (.il. it a'ull tall aal.u itt llv oi If e it-at aralllllll t In-linl.s, ulponI prev us utic: biing givet to ('a at Ih n tat i' atv7-atl Slll t: a tll priet 'r ll'. re-fitedl a hia Ie eadhta I illl lr . .1 th, iiata. I ai-al t I'.. cl:x lia% Co r It .r iute r a litaltla i a-, ,,, i IIII tl II a Sia al'lllllll". a fl a arav city a d t. ala . Ihua at nadata ''exta t at , 1.x1 - r"o ala I lat" at , ta , it ,, r lt ami eulaatirly tan , t-m tative Iv'tajpli' , i la , t 11,"tlata st L IrII1Ilt palle is, Luy1'I a att'. l ttI aalaaa.a t it t'aaaa Als itit. e ta h i h a1 tha I trnry l'rd l.(l, i lv, ~la htaa Ik tat,-l pImhlic.atio, ,,fr1 ll,, I.oe Jon, I ]:Ihrft \\1'enih I u wr tlea i, iatttaaa a it lihtrkwool.+\hllaziP. Ta'1 e 11 alt.t'a a'( tat, , itt' a'g t; t t a,',u 'hea itera'a ai, l< a tFckatTe ,icu Ja arall af t';i.llv a l at • s I'th il -t 111= ='t v11 t, I( MO,:r1 ti (i t-lll i.. , ( ljI.ale , l t a t ine,.'tl l t n, t n ttntllv, I aa a leutlv'a i. , , adta 1,1 'i at" aot-al i, l oIl ! i I''t t t . ,ie a iat tat tatt,1 ;tiat al. a t l ta -It, at tat Iata a, ta' a " "hi-ttcr', t Fatya a ta, at y it siogtl' aata iuti , I(a atI -att at tift a. I.61 t a la 'i Iattat tat- Ii a t-ah r, ia a - 'il t. tut, t hqt ' tau , Ctla-atea't ( a hi, taJtat a itile, ' ( a )T'I't'a \a--a la a I . '-:,'taatail "lt-tl- e twilhed Lh w . I \. t. lti;F . ('ta , 1:il 3lagartit, at a it' tilt5 C X.\. t . at tLa,'h - .w IlN a lthrd I t, - a ut, ' l - '.tlit .\,t t , ap -t I'i, r -ale by , tv' .\,\, t h t llaltltt : ti a o, 1.t 4 (a l ,tnztaa t -C . .-i t- al rdh, , -i tn'ta r itt t' a ,, t--- ' ta t a' liua etb l ! utatieri ah h autasoleht tra. h t'al 4ijiii -61 ok ir nt in)'ae o aeb

ý1r )11 ItIN ( !iii I', I dyersi) I' 7 i7))ulucture l N.-o' i i: niol·I tier -.:I,"I I~ iliv l111 JUT bi l l'l'c'lll ,.luiU n lnr.ni V n and 11111)(r:nF(11I by J 'l l I Iil ICII 111 InIL\·I1I tI'' 71 tl'* ',, ''0 If : N1' -the 1 l rn c L n hrl~l , licl II 1 UIII iyi 1II 1· n c t I o) ',I Xiiian oN .,it Ili . 7 I' & _____ (i·LI ': l B~Ni dllii- i I' i 1±, I ollliig li) 1.1 h J, N ), r~i DOI)7)EV 11Nrllll )lee's n " ýý crud +'e ~t ,a ·n 61ý : 'tice'el fte 11( flee en I'd7 771,1 a(t Lr )-l il lol" yniecce flee r Ieee nl.,"h s - sl jill 1 17);x )ills '1'.:' )p 1 n11d 1 s, ;.ri t f' G lF Lll) C C'11 1111)I n~orp 6r rl i/id li)-5i 7717o I S).tl-ll PAIINIIY etoncl,1)740 I 77)7u),nl 7)777c nn 1)777nl e hy _ 7) Itl')l' )Ci7)il7)li ( 1 9a~s:1:1 0)1 ).-Jn,t r,', e 917)717)71)ý nrnrh s , ,e:: Iec li I ,I.Illa Inc .., ~ell .: daIIIIIIIU I ist InI I"G hOf i)l a idU:l ne fin s,'.rl-Ni." ,OSC 7 l t 77)7 _____ ; N ,,a ('h7 )o ek 1)t (ý \!ir :N ) (),Ii.--7 adu7)e'i S11 )U2 0 itiiy VI Wlnuli i Ni' n I': i) I.n .Fd bo ; Noi, Ejl\1:.11.1'lelr. C Itlc b u : (lint reericed and fur' 13)Mgaw, @@isali,7iI Oii ,i by RiAD.&Il r)gtll u _ iP) Iii' ii) i iAiS O N 7 Dauk )'Iiaoe C1'c h I~il ~ lll":-So ('ash toa of, eutvn in~tu 177)7 farp4 Vtcuun177 t77t1 I: 7))71, fr sale hby jel, ) A TL'lE)):&(, 34 6)1 7 Irr71 SI d'bi-) 111 "Wha 1 1 g Nil Iain tIoref firm 17)7 b-yv'1'fUrl b i LONCKShiID, 7nn12 _ -- -- '- --- - R -F o t _ __r 3_ _ _ _ T ..I TEntSON & Ay Lives i.1 ter Gmh)1a70N . BUSINESS CARDS. JOB PRINTING. OF ' lEVEIIR' DI SCRIIIl'ICN. t'tElt)Il.1, tANNtinlttl.tY AND CHEAP'LY E.XItCUi:TEiD AT THE OFFICE Or THEI Truee mtZaernýean, d'T. CHIIAIRLIS STREIiE'r, N EAR POYDtRAS. ' CHAIIPLIN & C()OI'OPEI, Gx iGRUCL't A.,1) tlo)tll.ti I : I'ItUVidlIONS AJ) It1l' It, t" No. 79 and 811 Julia stheet, New Orleans. x _ _.Ship u'. d V"aily stores pu ,_-i - ... n 5 iJt I-I , N A n Uf FURNITUPE WAIrEROOMI S I II 1l [.. PIAN 1:. 1;. I':i'.R1\E , .,l nrwp,,,tfillyin Iof slatlllv relcivinl. , oin Nuew I'.Lk and IU l inl guooll all in t lllll Ell l II i. h m nie u t nll yill lY tIhlilys ne sr.,,is, Ied-te nl +, lhrilt nl l pi ' tt.i d l lhb ei , nlll-. I, haili cherry leditead, n!mp.l y mv ad Ohp t. table, of at d, ripion , btou se*, '" ,t-s, sa. ttalrl, artiln r ' ! d.w- re+ Witl',Irlo Io' oJ llitll lll lll't' nIod ch r (lry, Werb l IOU. F IIn:turn p;J cke tor tlrun .pnital uo w'it', Freat aei ntr,"" n, 13 e FRED WILSXIN.ON'. DEPUTY SURVEYOR GEI'cPL or LUUISIAIA, ( FFk'l: ll iis s,ra a ces ' . In tli , d a arl I _i le I ts 111 f} . ; 0". , i . 'a ld ( .ll i: I.llee 'ill o, lti exclutilon m olf bursin- eahr ,'n d i t) hlim, h.Lpe s toi lMeit fiia inla' iVe Li ahnrt ii n alii nn, tn niOal Ile-Wn ' It Lto l lanlr iand I rllll ttl lint t e L oohlr llla I"v ritl; nbai .o e .rc linou. O.. .. o i,. 8 'htlr el's eretrl,seac'tod ,4oly BTSHI & .ALLEtT, NO. 1, EXCIIANGI.I oTiiIL, 'ornter ofSt. I' rlt s and C'onnon sts,. N : V .E.\NI . Os 3 Dl'lFIIS at l)eal..rs il Ftroneh and in ltN i-h rr eei al'lt;r v l)l'e+.Sitlrf (o l'C, tnd o lhrlrlT l '"--i' ( Curl.-vi, Itl i,- v, (Glve- Silil-, S(tclae, Lim Tire-IInI IMcCOM.1lUM & BDOSY, n! Factors & Gener.t Caonmission tlliric/anit,o, 2 d1031LEl. R.fercnces in N., i nirkan, it tlirtllqy & Hanna, (atldii'l ,tS Jliki , Pope, P1uotrers & Co. JOHN S'TEWART, No. 5, PIlt Street, NVew York, C:lMMIlSSION MEIIttIIANT, ISIPORI'I'I: iltd dealer n Ilatlers lunshes and tlrinllliii S. nm ple stotui ae Iinly II- Il-h d on Illld Ierte terlll, lld every ticll attou paid to , tgood furward. rd lu Lh care. 'lelarl'ces:- l enjurs. a.rue & Provost, N O. nor t 1:3 n ly t A CARD. CHRISTIE &: SNINOTT, It/Wnesale Grocers and Conuntsoin lierhants, No.27 (',ii o-n ilStiVt' uile itt.an Staýnrti,1uli.ni paid to tih rndting upn o0 BANK NOT. ENGRAVING. RAWDON WRIG T HATCII & EDSON i *i 11E op re d ao ultit,' in ,Ntwi.' tlhlrn s. puossi zw1 .1. et ul u.lvlot:,a," :~itll thlir II,,use ill \eW Yo)iI,", flr ite p 1),11 (llll f- Ol'lr' ll nl, ll uII l ll lillr lll" ] lllluk Sti , s, l i opChaleks anld oder iuplt patill I:d-, teqtlurillg seetlll y aguin.st F rger,'nes; uod hav. r a. ~iplt i in, A sin S ir' 1h, safe keeplillng. I all ,latis rlll ilJ r .Issolltns entr er·ll- a otler fie undlet l - ttllld.III itllllltionii al d i all ldst wi!l be executed with Irollll itdthh, i 1 i n tII I'hL u aUnl terllls. Ollic a, colnerolir loyal '& Canal atll.;. SAS l tI. Ta '1(liY, .lerechandl re 1i r eliii" C ii, n.1 'ln .lerC'anat, o( . IIl. I l i . s8/iPlli o l )KER & CO(.lltlSSJION V MI . l IC IIANT, No. G3, P'o)idras tract, J. PI. FR IEAN CO., N g AV I*c n istno h o, h nt a ',r ,' "nply of C loth f _ ing , ditc ,tll t "d Sou the courelh y tuld.,' 'T'h ir u,. . sormwne t twm,, Ira.", ht,'le llumhl fro ," Z Ue 0,1o1ltr", ,,alt I be snPl:tied at the . 1urtest a tot:c. iot 1' 0I IAL ICO N i'1-- Ld- trn t1tIl).)IalN, NoAVE , co,-. autsupy ,1 v et e'v ar ce ,'saltiu to genlrle,u,ti's dre..;,,tf th~e iate.t ý., h:a, It .\,€. Yo',,1 I - - J.3.Ross SURGEON DCNTIST N\ . 3, Royal I tre. ORLEANS LITHOGR1APHIC PRlINTING No. 53, Magazine Street, O(ippoasite iBanks' Arnda. I'ILL1.1.1I (GR;E.',E2, PROPRIETOR. , II. PAREIiR Commnis .iotn nr'o ,rorl!Wardini Ma rliriat, Noa 6. FI.RONT LE'VEI:d, SL'P .'aIt::s. ,AIt\VI'S & ANI)ItI\VS, \ViWlo .I: \.!6) . 1\ ll) .!" i ll, It:';\- L'!ts N1X M EDICIN',S, PAIiTS OILS D i'l ,.T 'L','i45 .1. lV.Y.V'1)u l 1' SS,.'1 , tCulallrof Caolllloll. i 'i hli.l ula strls 11: \. ! .S AMlEiIC1. & {': L.Il COI' P N I ,S i ..'a \, ,(, :i ,'~t' Ir tIi';li'. 1r1( rlll 'l . il 1F N1i , .LI'IS. T' n., (I'u i pny :are n,,v l.pict r.,d to taku 1IS.S AGAIPI'ST ':I... N o.'4 :luss 's Bu,!t. ii ,, ('p.- . , , . New t Ie ns, , " 1:.111 '. , . HOUSE AN.D fIN PA'INTER No. i I 'a '.,tp u"ltl, . 1Vh le·sul, d eala'r in (Ni i lI, lan i.-hh -, I! rushe, 0 ,11TTOIL' I'' I .ot 'l.-i Oll· , T L l.:" ru.I+l . \i1 G Ill h,1 ,, t | III t. n 1 th Ir ill", i'.21 U .S C r(nu it' (Coumt i, ,hl tu., a tt aall o, I ,ti liCa t. je3 1 a ll. ,' t to o- allr ll nii;O a l oa)L rtotSd 'ia a' ,"'o ."i t ' l.. . -, , i , s t, th.) p u b h to s u ra ey u d atI a , l, l l pall I Itlil dll . o t I r , , l i ty' . i i , it dl. t r 1 ( IIA', --100 ts. in o skF -. -ilk.e . asn l tled sizes a , brinls.t d1' do det No o do I: 'do Ullotll r ' ik lltiur il ';l l ule opt ow- F at tita,, fa ta, ,aautod tdEr and, anmd o ro Ilea t ,tri" 0l d., El l f tra du la 20ao .ht I il.tk und \a'ai:e R'usaia; ,511 dI , ' : Black Ito-, ; (110 do 7l,,.kat . Cono v in',road and halrow rl'l lll,,i, f Iu Lr [id "Ul oo lr CI f l+, +) " do C3hildren,., ilk awl Itu.-, Ilnleiil siz.es et',I th.iit e a 'Cloth Cap -Plickwick, Poli t Arril's hal h:n le, sotilt th , nlF ,l , SaL (tH'[I .[' 1 "I ftal-hl-r Ok a o,, od,, loc',,tlar tiooag. hilrt,t't i tultttI battas, t Plaid anld 'ti lvtl Capi , I+i ch 1uttern,. : Itoc l--At1in,lidk' and lamtazioe, of the neater t .iatt' 'Dt A elltltl'aIalvlli 'ioonta ta-silaNa otts , oti nailito ,v i'lnt , o. ,,ot ,d ilk. milk IIon e.,,.c.i l+-- u tettt au t Spim0lll. IA. IIat, 11,04.t, l'ti trl l, o, od es.e,, di ubll.e.l ldrv goods. Th'. abl ve . ol+ r t. cu o mllprie u lar hn eank, and u1l Naa the I lte put' ul, to I w il ie , t ai I .tti ai all atd v 'al , with ,t :4 d +ibrees tn New -u,' k prices. The L,,hcribers will take orders o tr t- blrnt, we.a tn and 'T'exas inarkets, fir it, houl se , A I (-o.sip & Co., lat (iOS11l' , CO., Naval. .llitiary, and Iashionatblo Httaer, Exchange hotel, i1 .1-lbe r, nod Silk \Vornm+. trannlat'd f am t' e C-hin -, I tol, I o, just lnccived and ..l nbll it Illth SUiNNY BAGS-In bales and bunItoles, for bai by x 1 IS.ASA4C BRIDGE & Co.1 t1 Mailazine a SPECIFIC SOLUTION.. A 1J wvhonrl! suffering frrlal IIIRE~'I'11111 DISIEASES, a urh nx .. u10RolIlar i..1, , ,[l:'1 :s, SI'llim~ UR:ES, 1(A, PII(STRA'1?`E OLANNU, null alsl Ulsl..l*Llii of Uu: U D ItI\ARY I·ABSSA~1::s, FAI\S 1 'tilt, 1.1)1\'S ,RAVEL~. uaulecd II1I II1. ,;du., br: l lrlliliuleLi u1 lone, l. ·. ureanodr PerliI;.(ly Y ;il lllJI ; i lln ;IIP v r; J1- dl-"U uel lll au ruurtr Ltllwluny uthr1r, uo11 ilunr'.1dy ~ Illl~lol e, the I, iiWll tltl .1 uud. general~ !'a*111, n11d renbern to I" rlur IIII1 I lilr. 1)1·11 hove honeel ilUIII ell by dueuliu or uuill'r pr'r beat-uuul, /,· 11 fu~l I. ao wedd~clll ccr1 fie coin l'ilrell to it, and it lot- Il~) ·ltlvoly versa Ieny tl~vu· :'"J ldlvillilil. Ill'la1 al l ot er UIIeIIIIUu Lave filled, xad lld dully 'oiler-rr~l~ing 'Ib. se of it,.-e Injurmu~li u no d uuvleuua Iurdlelnea-I-(. 11l 1lv. Tios eut-,u-, 1'u1lobs, l\:r, uryr t e. In u Idlrllr l ti it." lu ilero u, leotlu.ulrlllr recl~lv ed fromll J ilur[" "I 'the "-'[it, lun~udluy: the Eniat~uld W. t t ludl··l AlllrI u, 4c, Lid o'eda] ulna of thelice ho t.4ubn in the pro-· al~.;, l I,,.,,,,, latiur ll, l t It, su·)r l~r ll: oU au , er: live~ If :deed 1) ""d, rrrirll Ilae. hone sl--rI l LIII.. ode rod I. nlif "'1 11-el~~l Ilrrleantd 'oouf ,:e . i 5l u l;ntosuerl n Iit cta !:,bootee undergi I;O rUIIIrP T IIIIICII. n 11 t., u;3' o .)nlY' r 1 I1eot, the ~ere f or, J , : l ik e - -h ill IoaJ eve edl. II. A1.i. . i 11 "I~ecturer ,, M ,d,,,f "r3, I :, t rilIu11'. lu 1>.tul. it Dr I;I11·I1· e I I 1 " Irv ., ib L I , l . d ' - A , , : l .. ·11u1; 111' (oa ny ' ulelllltl I o ~rlllg , u~ l!.e1 U I, ll- d D.-! i:111·11: Il oy i 1 el el J n w ,I, .. I)·e ':1,ku If'! told eie i I of o llil;,on 1t le a ll rlu .l i c .Ia 'I aou ul t" tl1l t h,: rut81 1)1 In t o lurc oe l 1I). IIU1 ar ULIY I U liar 11 ln ll((· l. t-.Y anovo. D rAI rl._. NI-. Ur turtle here by n, rhfrs Y i e 1, gip. , 'n ·l- "". .fle . .,,uuc thou key 1,lelie l Litt Liu Lit Ool, u v 0 lo, hr, p.. The 1'. a lm heubtuled uuy fit\o. S C.,tru bo s al 111 ýII1 I l (.lII) 1·II1 ". ,.1 '" 1IEDIIJ ~llllei I tl (IIUl~ AND DIP: F'r A\'1' 10 '1'111: .1 e1'Ll t.l'l1, 1II JP :11111 · gUIS t\~iI.1. TRI:A'1'' in un ilucr.lil l, e,.,:, Uuuu·rlliii JU111: ts ,old Strutue ielu u }uc: ,:ul ue rv I at. , ~e IJua e u.l.l, ,IILII ,:111n l, ' 1,·I11, a~",:, ,rarest oil aII I1I V, a ·)U ucr.,.l ll, 1111 e o peg 1111 I II~" uual~ I I'il 11;",a Lit' IICiuIIII JI I1II y flu ua,ýof wt1 ,t 1". JI.' }ol,11 , .11 1, 11 y, ILL, fllTao Ilu tut IU)"u uu,l r ll"''ll l) Il.' ·u- le web h pr Ic? 1 the !La, t, I f,1 ""' """1 LL,, the- gl , ok- t1c o, deede,,,ob- rC aul) at,: gu".t,, 1Uel odes 11.1 "" a1 u1 . belle,,l 1 1 Lit Icll~th I glu Iuo~ouy l Iit a l a111 t dllrJr,",la.-nreuge P11t t CS U Icr LIX·. I: LC? Ilil· I'ltua .L dIIc, A cote I., C, u til I t e1,u ta ee y rcl " o ae v re r Iuvclrtaa)r -ur l l ale. 11" 1..... I llC~ell~n TIICa, gu Ilalr Ilu rl~r i~lll~ ul.ile~lu·, ilea', I } (11 I III the I1 YL u,,j otlý, ,i ul thL I~ul ru r, f ra ud lhi Jue e ol:hcurl abuiu of Ih1 oil Joe r, by uue smIP I felt *IIP n ~,e, ..1111 ell i I aL crea y :,11:1 su el>' 1 h.ci a1 ly LL IL , y a c ,-t u o'" I~ their lrr .greaa i I: w uulI visa 'r flouts. If bey out Liu". clllotllueuat lul yel of toe bv I" cxl "!l, w! lhr l u,.er 1,1,r9 tie moat suoptlcul 01I· II,:lr r llllg Illrl,. cil llr ul. u111;1; (., il They~l ·"rlt cll,:r colt tale Ilnraury u r :u1 Lit hoe llluer ( aP UI .,,fly beP Hioare no rear' Lit ill' ..,Intl I..., of 111I,", or hi Inl ~ Itll:T.( ul usý om , utila, a om I- url, it t~ll!llr" 11 "uat a (··/iluau e 1 Ihn11 tW1 . I ,Iy },ol d w en thes· L tlIt loIt L wa exlab,) Il wi i~~I II11I illl Ile 1-11 . to 1,-11 11 rLn 1.1to;r.nrm ' 11., lie whe ta e,,I e rr 1be -- IUUUI.II tt l u llhillI( or U t ,let u U aeef ItaIIy 1, I'Y'Ie LIe b} (IP L.1. 11e Ll u I ,,ll lllll~l b( llUIL c l1111111111t \1CIg un utth: i~111', (1;I 1111 Dul ule at o a unlnr u tr m o uv~ ua ui el ua uiJ Llltle Li Iv VIZIl :a.11 it... cum vaoog w1becdlhe" ll old:. , but wea lau liddeauoy 1 . . . :hudd5 a " ....eel . h1,a of "It KILL. "I',JuJ iil a Lid Ioloor' t., bi . lee lu lura u ou el Idl b ho odes, of their w(1Crl l ll l ui ;;l ~l :,"s" d eIUjour w J h IilrIsll Iiui auu~ll 1·c111 ;; 1 t1ew0aa CY ~ ~a the nutll l 5r)1 ~t' til way to l li. hlll L1 1-1-111- ,, · 11, J; Il IIUv 11(1: 111·I. \C b eu j 1iue11 ,:ill , ,.it Lulo~ilI illr 1, lee.. :( ialPI II I i11: or Loy tbcr a~lnlar, 11v n nil.:1 oc- l~u r" tit the , Y eo(·1 et~tt It LuI b er au trl ,,l, [11,"3' odoll Ilr a h, 1ot II1 i unit :Illll~l}" lll itlI L t IlldU 11'11 r}') ale, Ll.: b!1: iIl·Lllaar b11 , I rliCIIII f.(ur he lllil~dS ill i,,, L ,a·Iu te :,Lie,, i. ll, rCI e -ore li ruul, A ..'.. ,: ao1·r~llE.eI. 111clllrul"'"j' i"· ''' " l "''' . ulrle t nll gl~1, i ..1r ,,,,, ,,et,,, _ I ", :,l a d g u ,"d l dllb t. I·r l·:r t o .....F· U I i ll I ,;m.,,"I o f a u .I: u d e l d a a W I11II I L n , Li Thee;ll(1· 1', are wor ,:; it Noce in Ills eul:1il Ie· 1IIIloU III. ad rl~ir··lll dl , ·. i ,,, tL," uI tu11: ull ua they ~·. III Aral, good to lPU i ellss(, I el 1uy I,1;a11 ll ~I tiles1 b. .ad Jul)' Lit NIL. LL 1, ust u ill beetle .beat, Now OrluP.IIIICC u lil I 7 11.1i II 1l )I IiNCUR llll PL·:UUU1:'S N1\:PIII :1 dI PILLS, 11'iul ills llll ia slier ll Illla,"eIt il· 1il C~l( I10 11: ~1P \\ 1tb llilll! In~ o", gd 11 all . uaul.(l iu l ll~llll reaII ail s} Iil tlL ! "d\ 'c ·"l ·Lr · 11 CIb-v, tlill· II 1III . .....1 III.1 M eTI· Lllllillill - I'·"! U" · "l·.raw·,li 1 ·IItI~ r11 e by ll(. r 1 I'll . urn 811· bee. 1 l offs, rr, lI I Ihta d1 Iru ~ · lul .sot d Il:llll·\a Modal,',ircl~I Drll~ll: [)·LII I ll, llll l 1ItI. ie- to dl l l li hl, I III* III·I I o those i illlll of uell lv 1:1, 1ellllL( 1 hi lt n~ulLc~ulll 1 1 It'v tll or~ a ell the cer rvltl ug it lli e.,lli lnU ul'uld age. to tl,:,t ,1llll II III· ICLI tte of Jelo li x111 Leh, lovy, clhcl'the c o,",1u Le of suds-UL ultaillike Iler e, I, It nkougr , ll rl l u5 ., iler ra ull ehy xlll· I vi e ! 1I11., r u th aou I1I .I1, 1 l ee o ,: ruli ia",I o infe ,:,lirL , ' Ilalr ll·L 1: llJe 11 1·1lill1.P· 1 :e 1 ii. ( (·(·l v I Illr(:1111 ·· ICIIII) t isl 11 ~ 11 111113' fa~li·~lll that t l l·-1 I· IY· ·1·II. ll(,lora e Ler-nl doe,, r.l I . lll· II1~ II1:( 11g o on u ·111 a lue1. of Ilhlllru le ell.O the uI v illd,.it drni ly lllluu ·e cul y',riuthL Cda ht u11110 iw lilu od It i~ll.! d lrruI1I1I ll I- lIllllli j Ile eeICL1 Il rltor n~l sir It e,- auIIg ~t after well u I)1 UII1 nod nLJ v, ,1111 ,1 111 :111 ; ( a,"11 1 the heat · IPI lldjlJ U III C1 1 il ito1 'a tT luueo,. ,.o u 11,11_ eele lu a ·eJ - '1'k1" I Oun ill' brePilI II`l . I.. 'I'fl .110 '1' L'11I.'1 G III III: .M N DISCOl S" t ' I d ihlle l II) 1111 c nl l 11, 1,1 11 ,11·1 111- .,1' 1 , iu" r lý"II \ '. ,turn, IUII b . tour !r.: I: lulllur rd hl:;il. t Ic·I1I1·,rl ll lx rive, lnlrlt. f1-1be.."'o bll,') l" . 'v h,,u ,urn, d r tr~fl~i111111,t:)! 111 hil.rud 1111 Ill 0,. brad Il'r, ul.lI~l.·ll.. slI-UIIII, II l~l1~111· S lte IUI( II; Intl, e I, I I l ul . IlllI\ .1 . 11- 1,1,1 1i Il L .1ur12 13 .111 Plu~lll~l rl ul.·. 11.113 nrzz, ur > I -I"-I,".,u:. s, l ...uhlnu , n~ Irnv· lir-s.IUJC a11l', -urn, 11Ilr'illl III r .illl ··.i( illl 11* 1· 0 1 J,"-lruvl11 Ui n-l U,,),,y / 1 ., h lI dll+.ldl l .l ll l.lo-gl? di il , Id. l, 11AM!'ll IllAGill~lc -I i~,.lld... k, lI:.111IjlI ll,· Cd1 Ia ItU Will l lllll 11 . t1i l III .313, ll ,l1 I1 II and .,tl I e '1.dlll3&Magazzrlelts U.·, ll IrNK-,l~ileIll lwIn Liu l th.e11o Lnuzc u just ra ull.-. u 1:1 o....... . 111 :1 rL l , r l, · 11.1 r1+ 11 1ir~i r , rir llgl lc per+,:rvv hr', 1111, plilir~" lI ,!:-r~-r, ~I I ,ll :Iil y u· 1 l.( 1, rube R t. ,I~ nilc·F·l ,u~n h, UI hy I'l.lll ": u Ir vllllr t 11 1,:U i I~u llu r Ilur *¶31T 11)11 · I I III It,, ·1 1 rr ±II, II ' ll3 ' hIrll II'al-aIIul N.11 e.,. Ni 1,Ig. Ill' II l, I~- ll'lplltl UIl~"1 i:l"l.e' A 11 1A , u "d1 5.11 o 1110111: I IIru`fI-- I lx l,; l iilnIn C (III a, nhu Ull^Ituu 1 r'' . I:,, : ý1 ' ~ 1tII jllllIIx 0II 'ly .J dll lcgluIu'bb1 I u.0 NBdu. Basl Notesi ,&tll y cT tutv4r. , "rhr ·1h·. I1,,iplhcr Pur t'rtlll Friul·i( r u nl I1 l\ 111 11l , lirl FS,. Lbr ltll 111 a 1l cli I~I, c i ll. r, 1 ,II l ii i/ I hluu Iu1u n1 ; nlyu" I'," l ,l ,II1. ul , 11 1 tbillu' 1.) I t. ,.1,11, 1llx-uII yr.lC Iu I, U1 h, II~IIC. Il~llU 1' l -t ;. hl , 1, ,5," 11ilil I -L1I.I. li ltb -l l ll ".-I toI~ '11,) 1 1-·r. ý u 1y , ,u; :,rJlll llt 1:.11t· I IUII..I IIII i"11-1 YI Ur r,.-11'1 L t l,~ll I. lrt ·'1'5 y'I a 1--I " 1 I1 lt.1ll i ill 1 N OW) ·(1U( rrul,",I) II , . ,rl llur) lirrlllr II·r nrllIl11 c,~ t,,d 1 lure ,uF ,,, ,,. S 5 u' 1,r. lrru sul) r ur r Il u I l,.I Ct iric U lulu . lr l \u. ;,h l':1 ,ua ,u h , , zt, :l Ux' 'U (;a,11'pdu ll '1111'11111 5 \ "!x1 ,, I ,,I :"n I1rl;lo rlo e tic li IL a,') lllLII·, IllerB I)LIIE a e nUoz l I,., ) c't allr lll, rlulnu\ l r I1I 1111. culu ~uuu .y ul llu w, lul u'h dull :1 uz 'r~ll\, arrvuurIlru Ily.+{:u ll -s r· :,I I· ir IIIII II I. W d ·UI I) 11~r 61,11,IICIL+, I) -e u F"'' ' Ill illl5 , 1 ,I ii~l'lll L 11,: ,"t,"+, 5 ,,,,j,, ,, and11 lTu n- 1~ II'," -lIru'1 h .. Illlrid ltl IIJII II r~C LL·S II Ilrudjgu u 1,r .l air ul l v ha l Ir r. , it II a , S lle 11 111· ill, It, 'If it"! ho x 111 "I 5 ..)11 Cllti' LL ' I lrll:lnl, lll uarlbn ro ernma. d ,l"al Ir," ur:l'r t 1u'I)' nl l Il!· f I .1 ', , a Ill l Llc ~ l .a \nv rr Ile ullilu 1yd u l It .r l la re .urýL,. '1'llu +I "I nil nut r *' I\',x11;11. Il, +l1tF elil~ll,, 111x.1111,\ :111,.1 n( Ihr Ill eL· 1,u. Ie 1+.,, ht;,t, 11IUIIu u"Ir 8 .1 dread IIIIIpe- Iuv I a a tl· ty. uiulll .I Su. L'l Cr.,ll, v "I1,, te yon 6 re-ld ulLyl,1Ug hIsl30 JI1;I 1 , r luF L the ulel;u~, ,, unplul Ing, 1111 ura co'd., ~sue . IrIu , s i Irrilll,.,;I 111 ch~u'rrtnu IU il urlnrr u ears ."Idif d6,l, ,Is, 11ioc u ldilil nO U nr+., dt11'.111a" ,n~d1laeI g u tuxr. cun 1, 1~ tun c ,Uh Iulnlr lur -ule L nlrcru,. 5 b \111L1211) I Il.. and +ul uudlta 'Atcde Bite hrld~ibJ u j'., nle u11u I'XPI'1. lbr, llpli". pl,, ? '1'11 us~ ··lda 1,' "1 l (II,;u 1nidlti) ) (·lluu,:we as t1,, OLI Lundla, e Iul cll hr I'd~" u di"lj' iurl g plcgrppmlb-l flrbildJ; ~f 1111 Or... Ibvy 0 `ylu Idled. prrtur A- i~ra~l,, -f, v-t pelI. ttil), nit th re um an L'aU by rryn ",. ýu tu ~lra lt ulleL ") w111, fun t CIiOCL 3DUOK'-lttlank bonler, pc S itqliullseicilc gelelul Uitiortit ni t intk 'uitilde f`ur cuunlr air 1 iialeis, tall- li Ini I oil mnj terini it A 70 WAI1' feflcmkrenoe, 49 Ca it tJUt'l's 'n acs itunot cair sewed iLunts, !ehagmt eE koeei n , Hlailuur,lioi rle I,y rl. ISAkAC 1lII)/CIE tins, t'4 9tageciae IronIIES-Tha nube-'lllu w L h'm!. { tuiqunlk ; t I;,la e, P. pxtaln , loosml(trtpiraf l w1 i·'clnn 1' of C lii,. lie ne: N t, o vy'. mntltlCctere, whitel h' offers fur sale nil reaenatoicl iatnerm, UC,3+ (IcVA'ecS ia liii t IS-flid ii·eeer n CANhVASS FO 1iA11 ýfi-6uiO hymen i l rllle, euitldt1'u ull - it Itforsnl byJ TLII·'II. I1 1 CVIPII'·Ij .eJI!nApr, ." f l "7i t iley ' i 1!P- l' iio l,,,iii. ntuldat nuid iei ,ilt' Ne. I =l"lip ý'f74 Piydinael w Ij).11,ii;th'e X 'eiiid Iloke of iie& ry, Jung, I. ICied in,l "ditiii,,,e ijpily ci' the enieer Vr 'by Ai)WAR, S49 Ccrgp; Xl lI IC I'e41 1l II Kll '-A , uiedloe aeee t'ttcnett O , I,, el y IIt i)NN AIIEI., _ ___ iu'',hleiitetnin & 'lnehen ,t FRE_ _ 't1 II'A F 'G,-10 drama of mail,. aii.re, iia rejylvntc for ,itlth bY ItW ' lii I' HfA,;! e. it 'i`Ati.'Jrli Jr., _ý"-'"""' 'rt 1.lniti',ie & Peuydiic4 $ i ":?[ -I t ii, l," ii l'oelee t ,,iioe, clitlit,, iapen 1i tu~, u e~n", ~rn~e y U D itlSEY fr9 ·44 Niew terra dt-iN 'I'U buen ll+ 'I uide,,e Lnrieg'e heuld, in Act' eI , fur ni I, lke j+'_._ __ J lT 1 Y i?& CO, 7 I.e) dray e ii3lee iI, s ,ad JT1AVE c, _74 Pcydras il ýý CI ANDIII\ l en & ROTH 0$ - ----`---- ---- _O cul ramp %T.ht CdnlUii I' B:) iS -Jut rec-ivej en iceciedl W Atu a *:ld viii ide unloe, chiefly Lnedgq L'eiiuticie I B; ron, or ' m leIanr de Byren, eptlodta Xe' lll stniecrt, dn do `."utl' IlldecI ar illurern ien,' tinter. liiiI cu:~d, r'tn Alps, 1' III'Ie ll'n '1 nbl'-atlx, I~ifi. of ,lob1, 1i) Ito,,,, with ^ulol,, d ,plttl,, plates;` Livy, niiute, Xienoptcn&c. itvr it'iin wonk,, heLi,,,doo,, pie'ket rilitiec, Sliekepeure I, 'don liniamond editian, luneg'c, hu lie rick r aleiirie, tale., Th! rip, ctiltor 6 vot in blmo, Marohn~ll'yl IA c\a ilillqtlltn, I vol. la2mn, ¶1`i',, vi ,iiiely (f splendid Ancunls aiid wontrkh.c Alt*,iu hiie ie biidi,,,e. E JOHNS & Co, 7N,,V IlliOC, 'ii'\iaoeontte Mletnircg-rvetitias 17 a" ..It riluc, ( emba errsn by Baran I~en"ýotn. in 2 tel', tin lildi ,,r' srnrn frot, tie I ire of Edward tii: 'im illrii-; Piiiet't Ckrii',ylus i'aled for 1839; 1, Ylr'. C11,·isil,.t , if for 11'391: jttnt reevciv em coil for ulc by? \V IV McKtAN, iie ii tornercnf Camp E Coipinotate s5 SCASE)', CS ',1. 1I9 Ca',i,)ttreet, lnn juint received I Irn,:l l-,iuill r 'ipil 'tiger, I)elt,,, Medium r~. .Sip'," deed, I pei'l; iC,,letcier, and, doubeth Iichntl i~r~iqt apiri: 't'ined Rovnl andinri. in. iolhll', 'injid iiirie. lieu, cud Titted tt., -t'lI buli, !i ri Piiiir; 'irIntnsper,,t Horn pnper; (told loud S1 ilV.1 paper~l Coild bluldblrl White aid Color eli(lice iiir e ed l r)itet lii lId if.NCILO. lI&e &Ytiii bli·iit.lshiind LeadIrencils; Brook ("()I,(IU RS. Si.., &c. Ilcrc'a o Sa's \(In .er Ci' lrsli 'i Neii~ s don'hoz rs of1 ChalkL, s' ft (:rrl, ~-,E-3,i, 7J out 144 il rent 'lid,'' L i 'i d idl: . nod ilic,' Shiellt' Marble ciid bins e'll, Slays i'i~ileeiec,, ts; Cii na ihlee,3,6, no] !i,1 l,,lei Ivor,, 'iielligtlv, and China Pailttes; i'"-h bra-h,"d; hcd l~ct iiru'I-cr 'nunhl brushesa; Ponah eliie-i n'os,c t cli'iuk'i PIrtfoliositPaper, lie lth er aidilltCieiii'::.1'; Oi8iimiii Iertntnc a d CpIs LwuQill letile, d,, i'iidik Stile do, OI 'iLOtJdei, I)I.I')LrrCd cnon Ji it'cddjt' IIinOxe Rlnddsr Ce I' ihilii l. lleeiawes, AEc. PlrepaIred nii:crae z 7 ,e:30&ili iiiii'ii l'iii hIt BOOKS & WALLEETS. lusiii ciu d 'itiiic iii eicee iiooiks' REnsin Leather \Vullct.; Ilusd~iallcalha I 1'ucl Iet bolls, 3'4- 4leery led, 1,; ,,,,,t 'fli~iiiet i:ll Silvrli priil ci,3. S/l~t I III ',Oct.tuS. Piliin nid l ileeIeIi R',eeeeuul,Binixwc,,eii Mat caI4 liuretllhled gid, I'itiy culurod uid golddScrew Haq, dlas, 1'N NHOLIDERS. Pearl itid oli Iie Mldee,; leerl acid Silver do. PRANKCLZN INOIWMARY. r lll l , I0 ! -e lrrt . l'n,.olnod 1hat tots insalt 1 l.ll i .r"'.. d ' Ithe i..lioprol.d phlan, aO in o~i Mr ulr l and ,,(I tioo llabe 11t0100, in the fauboer I l hn, upon t...0i... ii d, ooole fro .1w illie riloe ldollI.rgea' I toinl ( ).' ol ttebal divided an I [0444[ dim.s 11he ins0talnll is oooo I oith the moot skilful and Sriouls Iliooerlll lllll1 111 esY Private ioollll)Iuy Ibei lhad y 4 OloI ileghat AIv i,,., i... th 001'ar woilo to d~Illre per day, Sla lsItea donate. Sal 0411 too te ordinoary, otod-, thyr Jolilo All cnlpitml surg·ical operationsl n evirn. 'lb I ,I.: p~isii. -ois lb lr,1,tonan, to whenm upllietio G~ adwiswo nimbeiando tirto Dr C 4 ]LAllt- Le..d Uil al'oppi, Ill. srsfor aIde L Ib ly (i DIuItoSEY, I41 Ne Levee B P"" S- .aldie7li- hillArno, lior,' ca of fin null ew'd Boat-, I o silt by jal7 1 B:113,U: 04. o, 1 Mlgaainea at i{g·,u,,,:,:1. :; Bu ses 1lcl·, f.fo silr by 111 Ii !lent & BR)., frl!1 _ 3:1It 4 4olno car All44azire atltal l1UL tItltno Iaiolsol, ooo biraods iti good ahip IIIý i, f1,t f h I~io::lin:\ for sale by~ 1,19 _ ~tIiJtttl , 44 New Levee l' L'I ', I'CIT''t E!F URNI'I'UI tE.( Iýi h a.' iCee·iill l at l e Itillirilln FurnitureI Wave " 0 w une, I n ll .t iub .!, b i t,,t Fe w York and rsa ton. 1 eraoio in tho , t ot Io lli:iII4t.oiuIld do well to en1'I:.I11 ··I l uri, l s ;cirl hold o n f o rhCl bratse4 larr ge'l ýtuk: 1:, i, ir city, lv It CAIONIi'. J5ii50 lio illl a N II- litrih itr a:oioii.n paidl to packing ;tid ship P.. dci-2wr yy l'-l)- 15; kegojr.fipio h laf .sd,io laore, Cop A .al h) i. IDOltSEI', `t 1.)+)'rll SoG- 2 uoo P.,tool onoli3ollo autippli hins, i et ae oolot ho NLI.ULL A IItIOIU N, ýý" 96 Auaguiae a{ 51111 +V 11t'iA 1)1-il liuntiil Aoorricrntbti 00 VV' 1'ItiCI. IA rD I' JO TAGEIglT J.b II \ I !:D IDUC1144.'I S-'Lill do. ulooiutd boa ort, fLII J 'IIJA't'EIJ1 Co, 74 Pho done at it b.\lr I NU Mod I1 Innc It ape, hit vale byI ) o' ill:1D & IAiII'OWV, 7 Book l'lasa 4 'oFI -I f l I, :", I*o. lco Collie, loodioq from N f5. J P V.IIIT'71W, ,72 Camp a ( (Ui't'11I1 DROSSi alll Keestldge tiUi l.. I oill.'go, ipply to f,16 A C(iHEN, 90 Cowseoaat (1 llkNct"lIl' liil1'lt'N.- 1I tie teditioni of B10ll 0. I S11vv'a )'![inacre It. Viirtsio t receivtd, fur C.e h i,, l.NiIiOWAII, 4·1 Cotopet SOlIA All) UIyl-Il pilli- ltrtIIow Weep n, a ,ill . I'1 rtio;it & Co, 74 1'oydres a 99 A1i0S1iltf) l(·on Ihy Dip, of apr qualysU Cc ltaowb ALL. & lRO~IWN, 96 Magazine a 4,(.1 W.I'itl'l'f('II i I1)& J(,.l'. tiE ItTJr., ewnrr 1. W. I'ovdi s ad liagazioa Blc,., Dave just rrceiiYed Moid 1l11;rI liar ale.U "10 blaioolo .ltoeriuio branody, 15 titbaits butter, Si g uios cio ho, Ifs boxeas .Rita!!. ,russ, Spoohoo;, imperial & gonpowder v :;v hiilt barrels No. 1, Mlacketal* 120 do 10, do. lit" do `iohd, 141 loasrks loodlt ,w10e, 5 qr. do. 'IoiilllIliilo. `, uuhto tlire espirits, 40100 Ioaf, I bild oll fin Looudoin II oh Cogniao, it Ilr. oaokos nolrt wino. Mtl FA1SIIONABLE CLOTHING. ROiIX OJV o GOODWMIJ~a Na. GS, Chartres tenv, Uioi Door below Birnvvi~l, 117AVI constantly on hancd every articleshayqwgLp ing to gentteture' drerp, suede in thebeat thec tier and oust l ashioinable atyla, altrlr they c~r for oEIt, at rdiducd priois. deo4-tO 38 NEW ORLEAIl Steaw oad' Paenet REUnric BekeU. Wet Mlilleqp. - No. 90, Haorealtear thbi PooaehrutA·aeele p Pilot -nd Naoy Bre0.ad, Sltda and Wine Sugar, Batae . Iloillord stud Watet ChmAe g 411 the thovo neltoloe ore warranetd tehe· .CiS firoe qulily, ad o hoop is coy otalasn I cotplwlol kilot driod. Alho,-ilot dried cern oseul. Ordoto l1U ot G. W. Prt chlrd ant' Taatte, it.. curoor MaRigaota tael Poydoas atbeaet, will mrraip protpt attetlion. SLasall kogo puet op apeataalg b fottlo uoe. _kw

Other newspapers of the same day