Newspaper of True American, March 28, 1839, Page 1

Newspaper of True American dated March 28, 1839 Page 1
Text content (automatically generated)

.7 TiUC `~i NI'\Y OI{Ii ANS 'I'II~iiAuis1tUx' v VG1NN, ;IA.IU(:I 2; 183 on.V _ _ _ I ormre tf lhe .XKsp ,par I'r s.i o' NlYa ratle,l, I 1t0in t ittal angre, t', at aul dlolrtv"d l +r~li.. II' Ilts 'roprietlor, hI'ld nl Ith 131lth of March. It;ij . Sunscattrton.- 'w.lvi IDlltart d fi r tih dti ily pa ir ltinlt f In t va lo i n ietlti-tu a 0lt y in advirlar :, : tr1 dniltlir fri tithe, ritwtd it, tttrthttt: ptl gritab. N t. thnt(hiltlieut will Ihe disontintd ititil itar gl-r--. s sattled. .In oen e of ii cllt. iu nlltla otlne wetk- -, ' te in Is liton t4I4n1a ii' ihwarln'atly gjive, l prt- vioni i atilttion of sttalscriptih . Will be c!larioa itas i nelw one. Yaitni.r Atannrllt i,.-- fcrtlhptt ani d 'r,, arty dullars f l 4Iis., siltd one, an ti. s ity Ilt hthl [I po le it l tif t utiona illy dtllnrs in Eritit oh in y ln.l orn, or Cottttiraiinn iton Slnts n ixty d'llu01 .4ll t 'ltt is- I ioe and eigirtt lftr otIlt Itsahn- e-ina. a tKultestr. reti ().. t1tsY Norlot:t I-t n artinrlc l nl n. the, ttt nlttl n er n thle out ilt to En m les t o' rtt , rta , c ttars of pansei-r, t etla h i.tlisntt &r..L . will Ii earot.!. I ona d llar i l, r t .lat re fi r the l rt t inl rtioll in ea: ltao at I n h dvale. it danle tilt of ilwtt·tly.v-f percent . will st r l ln " t Antrlilita'ra, iitar + I actitnr. If \Villai dl liarnhIhtla oIt.tae.t f renl arialt'. punlisheld ia both Ihla n t.c,. adintl'. per c sot. it n lltt aloane: t par 0:l. nn .'4I ol' otlher pruoperty. ttAr.lrev leaIrs ont Of .r diritect liu Of t)IIthrl t o lth n t.sdvrt lit:r, " s'i r at th, a i "att is ' ! 11'i ' .. iot snllo, rltlla-+t a .| 1.' , I :1 l ;,lil.w '. 1'. " 11, ko eliorgol fir.+clla~n+" . d lh" i.t Ihe" (-dll, n rV rltle". t. aIhlv t ra nI a s011: i t 1.,.I to Ihll , will I,, A'ratt t tshe a n it Inith i tad , htpir-tl martlinl. i Nllor ivt nd ll t .ti trl +11" I r ollkil i , will h,,. ill, li"h'll. 'I'tll tll nta II a tdh.r ifla1w. Of nlllllllt Itt'-i, ndLr-ti-ino daily titlh., asliht he ctharged p 1as t tini- 1..u.ii1h t Iola, anl 15ti in 1t1 ih a l ollLlliu,! . A Dttttanl Wentaot-tttnitl e iln, i i nf itlit',af l, will i th argt d ot l e thI prior of other , l: - O() iln t i ts l im )alo t) - tl.lo llvl'l - I t l t lipt"I it,,, h' tura, ,t1,,:v.. h440,c,,a, t a t,, lit,, .h , i,, ,l,'. 11 1 11 1 l l. 11 1o111 nt lll",n1 , 'r |n';'e'i at I o , 11' I I"" oll I' tiAltiiLp th titlvrl flit 1, it alhlt,-c r rinuat altr + 1 doll 11 I lll$ 11111i01 I. 4 i I*'·I I{ a ,h'a ." lmtl0 .¢.1 & 1. (signed) A,. itt. tr. I I 1ll I. I'. Ill 1 l Jll I hIl -i11: 1 i'!' V rel / Press.-- ,V,. -l lh,' r I r a.' l ,I " . r"" h, l,' lT No aunlacripion.t ai tt' ~ I.hu ; ttorn 1 1o l l + A1 lr o , TI 44T..1 ~ TEsc I. PeN, N -- I"h ' it aN ' 1. ", l i-. ti- -" tl Dani t e W ei r n.o 1'."h'c tol + 1hnll ~ ll'u ,A o i de ln/ tlli do d1l , :I. a ,I t 'W indel'sladi,",< t +lfl ,liullJ, I1l:.!t ityut al ine ain Ia 11un11 l dil l tt"i bio i -el 1o t d, ,'s doido ,1 1 , o UGAKr~l lllur I 11111 I I1-l1 11"', 10 1,, · - 1) t Nri anydley' l c I n, t t " hi datr'd it oily fitou t sae il in o in 1) i 1rty . Itl Ji i.., "a l eflt t 11 1 ttt llt t , tt o i Ihlu n II,, l t;,r nat ttttathttd stit , 1,i , ltiti .41 nia tl-0, t ils -d Itaqr| n ia ht ' a-tlitl g-A ttid snaiiititlt.. .. l ·l .......ilIt.tl, flltisi theatcIs, datdd ay by It i iatt1 lg-ni t li+ Ilurtn 1i o y t1i., fis ' t 'o i n .. Iltall tlI. tttt', 1 tr-:ta ', it tailad il lt Rti - I aIt ita ta1w e s a rtt Ita thin a s ty. tral aor ollt ry sae mical t r:ll . nl . 0 s1o ptl of stitnit e, and til-t in t ll o 411 h 1 i1,1; wall ht1 , a lli. stRoull tl i, which t ll 11 1 - h Wia lliVoe med Wih lhle ~nle 1ohm t l olll fl o| e h lhb d AIle sellt, it h r tl e t g aitned t a III a o (llr t - .-I r l , c lltrop lt an r W l it-i soh-ExItirn fully .u taining ih S or reil 0 of th i Im rllallloll d f)r Gritdley's lat Icon l lllfe , thst "r h Ioor Lot din withoul giving to ol- tc 'ila y tIh i-r .' ('I 111ti t s istqal lllah lan ,uiwlst and v s i illl. t I, IIItttt ii lla, tthe oerf llt Ilifa di, l t vory. It i h nw I sed rrin t e prteyatl Ial oe pitn h, and .'omtail fo r !l :11- of th l. x, h phlod c t I n t1h i'lal" an.! tlnttnl' tl i titttil, Its u' ntl 01,"11, lIt Iw lor its Ne I a;." llllo, l'd ]Bas t,-t .ll- 1. I!.; .lrnii iwtt a li i ll t a ll itdtl f i-y a t for Iho flis, tad aet-inta mt y t t t Firg cI)r sy-- Ths r at'ig hlr ry asto rlins All illg - inlst hl lttlstiaien to asp ltrg ht1t h ptlnfiltl ltat l. sll wn- U till ('h lla t, t liti lt d I l ea eaehe. ori gnl r a r ad sron 'l'hrat o-- n' A nt.-ti, 1a' , Io r 1.. (rold n lsnd hal and taoil, by Mgh-- Sxl'rt il, &, d All, aru Y rte , niI by and I laga l i.r t. 4 ay flwn inho is i. iiir Sanas and alartait-- ahetsr i-artt or lon Ctan tilt g, llt tpistte t t, ni lor AIts criats teitpot a uls t n llh :, i rtb Apothlccarici tirlmraliv, "311!. -ý LJ 1:ýO ,)trr - - NJ I 'u,nni j nrt t", liaras In', Iril c·i,vc1, to di trenlli lt Of 1 'r :.11... I I' Ii,,e liiaee ' ,Ill alt its dltT1 I(1 (II·tl~r lllur f ile(,.1!1:1 !)r. Johnson, ll1l III· n 1·I - llr 1I c ~1 l(('-l ý ) l r Cl a in 11.,.·.- }i Via l u 81"Laril , IiL -I,,al IL tit,- 8~n~~~to :, 1 .: iannar.:, nod f,.IUI his 1,11-s '11 1 uttaine': I: (Iji a, tl'd l ill Itl ill, L'Llll I ' Id Ly of W '.11 :(. 1 ,ll - ia l·1, Ilionrll oeik s, 5,i"(i;,li:o~, tb" IoiL1,I'ELLt' I, [LL'LL'LaL (:o d I~'.' I IIi, Andl thl: Illtnt."rOUIP' C mialm1:I1 B::l ', ,'r oll'1:lly l~rIlol) Ilia diiaen-o. Rl ecr..' n;. s enr : in tl n Io' 'a!r,1 1.! 1 '18 I11 t! L4si of (incur', iiull ·r \ti ll· I·roll l;i i,:-·, of ul io .i-l ItIon I IiLll m loIe o IL.. 'lL'! L I ' I' ' L "I I\ ' Id l . Il.1 ll'L'LI 1 ,illL I I. ;.,:t" Vla 8h aLlrdnbry It. I ri LI b U'b" ' , I ILLILby hU"1 L'LLiu." tILL: .811. ILL"opiu In"'?'' AIul by Dr . inlboy o t" it hi, niI'. ; . I ho-, II, r.ms (,lkllt} a ",t ul' lllc I lll-L IIII II to '11; , t l ll l L ' C a do wall by ;! II1I1 Il Dr. a l il ,Ijl , ,s plop, r I o. ,",!:.: .Ii l "s frIlwir cafe in thn cir I otc ~t1t l:our o :0 I11 c pa,: ill,1 I)IeiL'Lop IL7LL i l ti l" n ri ulrl Ill. u'I Il. 'I; I' Dl. I.ea''t In, tl lr:I, C-Ftl- off11'8 'la 14 ,;r L81'L'L opinion Mini I tin'-u~l lnth" ,,ll the ,ii -ln;,: l r* vl· al.' , t 1111II 1118 LI· L I1·Cll~ I !1 11~ .1l~l i .Li- I lI l Likin II.i UI ill', 1' " IL I I ll, 'lt i, 8.'inil 1': Iu L Pad IIi Itll h Ithe, l.''.I' I.'oL.'..L' '' i., L 'be I ofnpp rr 'l tr, 1 Iatul b m. )., Ii-t1'l I f Ii ý '' IP'I 'I' IIIa il"''a.,1hl o eLI ad ,u, i,"tit i.,Ioun t o :s1p, I rrelnab i oI f ti IIt 8i aLI I lil i ll all ,. i cp' lwIre I a''gf It '1,1.1 II I'. bit s 1IIIC* to 'flls antrd -inn nus not lit- nu;; n·,rlrd among; tilt! (postF tlgr8Ill'l iiiill IILIII:abL III 1L11 ,"t rri.Lil''L"I.', \ir IasIIILg lI Iis Ib yI th'. ,. 'LL '.L'I 'L'I I jr plIn au.l t , 11.8 18.r l nn bI p Lc nl'theI,' I a s I. apex future period. ML'. h~avebe n t'.IL 1L'L8 to.. p'r...t e, , I.,LLLL , LIol'.'L'L 'ir i'.yar;lI IlLIe' hit tLhL'. telILs n'I' Iv null; '"LL'''ll jg'.,LiI. I d'rgpatred " ove L bUL nin L IIII'.LLLILI" r'w.Iientrd~ LIII many riindLto L'.Lb ru ralL't 1 Iln ~i l .r ICLLLn n,8LL b' i,iI,'.,t h UL1L!h o tLLs n ke o 11188 LL81IL 8'. re~ ' 1IL'. ,8 i t' I t slrIue &'.LL t~I..- ''nlh JitlL 'tn.8 jJ8iri I t 1wo ,Vof li e tam o iv i PI'ESANlCOl.1 MNLIANION HOUSE NLV f I I , PIIN..l\( 1.1. '|' hry I hL' I tIII.111 I 'lt , t. w ill Ie d • . rr . .. .tiv5e si 2,: by th,. I'I 1"f . l -il nest. til .rrul'-n 5m(.l.+ 5. Cr , , . l 11 5 1 :(ni u. lor ,ud lll.l5,1: 5515li n' llllll;O lP CtlTIuillhll· It . - "v w I I lu Stilt, 55'1 1 w:LI rlnr h II- sI ll', :i i , pI 1 5 ++Ill h , "It -ie']I' to lt'. h15 ;! l . ", ss l ll;5 1 a x - I'" ll n tiln~'t ,1" 1 2 III 2r2l;l+. 2'nt I, 2 " a 1ri', 1I",'+ v li ll M h 11' klll l.' w h, t ill," I t " "111,11 11 i" 1 4 v:d 'l :ll5 .r . l i2,t2. .ilh , + 1 t . . . i ll l . 15r I l\11 l" n.1 (ii ( i-IL 'pL I ·lit i l i+ t l l l , n -i , . tlt. . l Ally v 1 4i+,l', 5 :i i5t 'rnl l' t . Il l .I5 I." ' i .1;55 L1. 6,1- 'llvl h " will : ;,'t',+vhl h,:J :1,+ Sult t 5 ,i s ,r1, i~tla i i 4,1, j, i '1 :,1 x1 !51 t 551 I ll 1 . l' h41" ' jII 4t+ . lj l-l I I-I lurv I 1, il I'1 u t 11,, 11t 11 ,,t 11\ , ). " 4 15 1 ; '1 ' ,It • ppl " .'. 22 ., 'r 2,2 ,, ,i ''.l+,r+ r . .- ,,- I - . ,' - 2, 2 ,, ' 51 h5. t1. t2 \ t.2 .2 h, 1 ,i + ; l 2222.I 121 It i2-. 2I 2 ,2 i 1,1 5' 1 'il +t;..... . " -11 ..... ..... .... .... I tl ", ; tin 'lu hc Sill: 5 . ,51 1. c , · ,,1 |11 tii· 11 1 ,, ; and ir. t. -r l 1liOV1 ll I5 ,_1111 ,,"5t rilll l " 'Pi-r,: 11'-'1 i1 . .+. 1 ,. '1'1) < 11t l5!: ,1 i 11·(II· h I I :. " :I ,r .i ' lr 1..5I5.11 l ' l 5 t nt: ll, l II li"lliHs 'n " 1 l 4 li I, l;l, 1 k 's' , ', 5" - P'.`: ilrl t]1; III· llh+,' +Jt.;.11: 1· rIlr:,-hs ":'I1 IIIIII-I-. S11. 11!1 " .1. 1" . .'. , 1r :1 11, 1 1, hv 41 tit,',,,v h -1 I r- "'ll i" 'I , li 'hl I' - i , 1r ;II tl .11x55 1 ',11, :,5d ' 111 ,I,' 5f " ' rr Sl ". k I . A t 111 1 r 1.1n.1, .," 1 r 1t 5 p. i ll , 1 - i,[,1 n I'u22 .2'. 2b ' .22. ' 1Ir2222 , ,2 2 .2222,,' I 2 , 2i I 2 I ,r.,t ill r22 , x ,',, , I',.1-, -.1.5 2 I -I2 1 2 1 .I111 ., 11 v 22L 2 1 1l. 55 ~+ . N It .'t2 2 + "'2,, I2'' 2,, r'-2 2',1 2 ' 22 1 2222222.1 '2.22,, 515 , l J11:<1 a11 1 'nrl r, 11 <I · i . ! n I 2 1' 2 ,, . ,L , ,, \, ; , , 2 t. 1222,2 :I'2 [2 , , ' 1 \ , .,. 2.,', 2r21,2' r . " -... 2 11, ~5 1- ;1 r' :I I5 5 l I 2 2:I2,i .112 ,., . t'h1,r ,. .2 4"ll '11:. It1 I,.H 1 'l i; V! 1: ".:: . 1, i; l... ' " ". , tx-i ,h,. , u . :" 1,,,, 1 -: ', ', 11 1 5, 1.lllt 11 , l 'lll ' 22I, 2-1 ,' ll22i, .- , ',. . " . 1:i -1 l] -li 1 hi x lii ,2rl llxI.t : l, . .,' ,.lit , l. 1 . 11 2 ., i ,, 2 2,,',h ' i , ,.- ,.., t111t 111.h 1, ri t , ,21 .1 ' [ i: . [ 1'1 s - : i.; 1. ' T l. , -, + ' "'H t !, 5 x l ll '', 1 l 11"I.5_ , I [1111 t , hl - .!I~ 11 11'4',",1\ +I 11,'1 ! . t i n, at ll 2 211 1 1 2 . , li 1 tl-it 111 ,11;1' 2I. 1 2t 2 2ill2 I2 . ,'\ 1 , " , - .,i +, 2 h ' ,, 2, 2!e 1;5 i s 1h 1 ;,,, 1.!. , 221 . . 222' 2."" . 222 . 1 21 222 ',,2 . ,, ! 12 It . h , ' t 2 I 1:, : ] r , , . 222 ;, , , , .',,, .2 1 ,,, 1 ' , , i , . . , .. 22 ,,- 211 :iy , , 1d 1, 2 I 2, 2 . .. 2 .2 '... ... . . . 2 2 ',, 2. . 21,2 1. ,1 ., , ,'''1 . 2 2.222, 22,, 11, ,: 22. 2* . ' , . . , . h 5,' . ,1 .... . ro ·I3 k h,~ ··I· ! ~·· : ::t·:. l1 111 .t , t,,,, it ": ,1 :t 11,1,. I 1: .\\ 1 ! .1 i, -1 r,' ; :1:11. iil~li(ll \ II~11 :· II'' I iliil I) I. . 1.r l tll a. , ..11 1 10 1 I t ' c ''i: i: - I··. Iu . ;. P,~eIl.)~i 111:!; 111I' : 1.1 11:11 to( C' 1.1. 11r ý, <:, F II , I 11:1 1\1:1r n, (' I ,.I ý:1 11. ". rl 1 1 ii'r Ill'! lt 11 \l(- ,11 .l ( \ r'j ( j l", t, l"::l.i ii . .\ .. I III:in !1 o I... .:111 1(0 111: 1 11 ,1: · I i: ", r1,1 .1 ,: r<,1,;;,1i:, i,: ,,,1, :.' c 1I~ ~l~ " I / !)1 1.!`,1': 1s I t 111:, ctF j) I· (1.1 1n1 1 1":,,r 't , Ie t11:"ty I 1) t "A let 5 c, WIT r~nrttvr ni 111\ ,. (Cetsi· .ini,, Nil.~ Ii!'H 'I, ;11111 : l:ý' :'1.1 0 11.1, 1.1"",4 v lll, 1" 11.. n..lr I r;'el nhl·w,· 1i"1~g~ Itole ~11 to.o.11!; 1._r.. , ,:I. ,I hIr~I t ix, :'le "x -:x~ ne (II \ 1 `i, 4' (' , , ,!tI ! 4, I o l. i l to \ :! 1 " ' I I 1".1 I1" 1; ,1 lot !~ei~ J* A IHAhnl & (4444 B1ston ani ,N-w Urc 14 Iie,fr f Packetu~ tlpe.--'I'4u4 n444.4n.11440444 m p4or4444s44. 44444 4%-4.4 44' 4ut4444444 d at f v l 4444. nalon 1''"E'444 SP,~~c}ec SE, eey fl ilI nr, (. Ir:d hte iii4 11" ( , 44 n4 'p.4r4 g 5t 44444o5 '4, (4U lio Id I~rltt d ' ('.d Ell w h.:tn , 4'.,5 I 5 'S10 do .I 5 'f- I'n' UIll JI~hay, I·? P11I: Ile ll I) lutnphl.d y. d 111:1! above st nrrrip r all l Ol i w, of the first . Inn s,)1ll E'4444E4ant4yd an444445444443n n~ndd y tr SE grr l .44444 "n. ",4.4444 4414 n 444 , cna 441 rd 4EI I ' illr it 11 -1-:11:011 illltdll D 1ah11,1; -cry ul:l . II:I1 I %% ill be. : rlllll r,l for thr ill. lll I 'I I I'hr L'·lrT Ilrts witllr II·L Illwe 1 tap and down I: ibo lain ' '1I1I, ' 4nE4.44br 'E44445 potw44444444.44445* d i 44444 444o 444 l,'L,'',,nd "4ldth .-aresc r \\ lII·~.: It in amai n,., other ship. o··r~ l1:. ()r lill rllol i~: I· ll all l,;·, lr i It,, 1111, 1i1ot ·y 1. A -;II 11 1 ,, 1 r 111 I\:1 ·II.II 1'-( 1 is so!Irl ydl a d II le 1 l ii tt81, -dg, · I :: .n IIII- t and lirrwrrrd b nII l" 'l' N id hi,. at !lit I , 1. o1:(· oodt-r 1) m eI r l r t liia L'o ." and to ·, 1 1111· n all I1I'Inlivll on good.. 'I'an nh . ip1 r tvid 'iIlilvl II: 1I Iln i -I and 111 11 i( or e very J A 11!ijlll 11.i : . (~ Illl/. 1. 1111 i I I', b:: 1111rl mot. In :1l l·IIrCs rc . A. C. I l IIIoii Ib iIrd & Co.1 ' 1'.11' 111 ` 11'1 1 1:·.· (-. ·1 .V _L-- 'i i-I ;n 1. 1 111· lil\rr ""('(nllt1I(: flw t- rt"n 01 Ii Ion! 'r~ t r, III r aI. "I Ill I, \\)I it lir · a .- , I ,,. 11' 1 )_,I;1111 1 l1I I. t ·11n^111 1 IS, l I·/ ll. andl 1:.1 ill.. 1 oI1I·I; 1! I n,." illl .a· )· : ;1.l " n Ii( It, Ill, ,If 1. ":I.. Irl. ,h".I- ol I:,^,, o'.1 l1 il·:: t .: " I II ·I: I : I n or. III'I\I II~ r d _, ,I ,I IIUS uo 111 I t,. I'," Ii. I k ~I if,,, I uu o r o f 1 r' 1 ( I . I l o i n (' o f l h , nl~o." f I 11i111 j , " I 1 t r J " 1~. 1 ~ a, i I I I , " h(((' ( , r r ".to .lo I- 11- 11 tole;. to · :ot., 1'I" lllb· I "f. .r^, 1:: ",;I ( l plllll·r o li= \il?.iflll· 1,rI. r\1:11 I. r-11 11 , 1 :1 I 11 I111 '( . 'r I In ··1· . 111111 .. 111 I 1.1,1 -,.. " of 11n1- u: I·, and of "'b, lima .1:,:!.,"i 1 b-' ii"" .,alt, ,tl· I.,, 'ot ,I ao~1·; 11, w h , r iii .. ,I· :1~, It In II,, I'rol~i: at I .,", .",ot o 11r 11 " ,il: i. . I.. ,., I- I. .I..,"~ , of env , , Inli/ 1 I 1· ilI l a Ir i" o l 1.111 Ilj i/. , "t , I forro !1 ol ·11444~ '''''i I(,nl1r wla "1, Ih -,i:" .t111 r oa~l lr, ,a- r t i,,.., nlnrilý ' or1 j 4' 4 44 4 44 44 44 ' , Iý ,. ar tl ý ' , . ., ,, n l r..l,ý, i ..,., I44 t- . 3. I i ll' I 1o,. r +1·n.*, ,. 1ýý, r, ,.'ý'I o··1t ot :", .. :- ýt 111 / ·II 4441 14 4,r"n '''4' . .t'. 4 44I444444't fo , bý ,u AVE 44""''1 Ifo, ) lnld· oar i. I:(I I i.I-, ,I t ~" I.,0! i .clip11~ 11 ·1 F I, Jl c.. IIE' . 445' n' t h":4- 5444 .,,-·. 1 14 ('II, 4 444 '144." 4'* ''",, ,E4 44',: · 4 .4: -,a 4 4.ý 4 ,n. r" lib O n of .I ao 1111 .1 . t . 1 1t~r . , \F4'to Ill' I d , I V. In ' 45,o", of ,F. I r 4444444l'.t"I F 5,ý i .ý. 4 4 ,E .,,:o, n ý a o l "It 44,4444'il~ "444rl 4, 44 t,44F I 4., o~i ;, F" ~" b l h , , 4I ('F, I', 5444 ,,,,,. ' r1[1 4 \:vI (0 SEol E,r, F ,v, I n d."" E''''' ' d I ".I!. . I. t I I~ - W o t , : 'i ,.,, ~ I,.ý, '44 4' ,) . F.t 444,.o r 4, . '' r4'444' .44.o,4.44.4 .,,.n iri. _,1 ..i ".n I':, , : .i;ýýýtI~ I'IrIý i ."r , il I;, 444 4444t oi, 444 te oo .,i(' : I,y 'III 4441. .4 fl hod ,pi1 trC' l Itu< i (Ilnl·" I.' t.lnrl," la ll l Y.III1i : .\1 cndII1I jn"" S.".Owll l C~. 11.. I·In. 1: ,,,,;: I.. )-den, I.,I nu 1: i. - I I t I . I:, . ' I," t ',·- I,1 '' tlts ý~ I111I· t :(')·. )L:,t viT1:· 11."1,"1':,!" L1IIJ IIIr . i ,1, IIII1I r I' I' ' tl, I lls 1 at r, p: iil I ulriT( 1 (: II.CI· (In a% i": (-,)it !"t )cu de ~rllrlr, ~i "'ioN 1 II11 I', IL ro·I:. ccc dcc nir II ~ co Ic j Ic la I."i ;! 0 :r, ti 11 1 o t, " I tc i ,t ' It 'll l II I I ! LI . I1ISiT 1 I Il- Ilj ( Al-I' .r~ll. I I i',", 11 V1 a ll iiil ! ,I I, 111. :, IT a , let n 11I. I t':: CI-1 , 1 : : I'it,'.0' n i.' 11 cc, '( lii . ' " 5111 pcII :,ttoI-l ; S111 r:0 11." Iiii p , , r I:. 1(11(' 'I I. I, 1111101t : \ nu de I'I - I I t. dI b$Ia IOIf uislIIIct do Pa l "' r yJ I tance:,l vl ri ' t1 l s i rofnd i l t ' 111 r 10 doent mror 1ro, an'1 proprllct vi-aprv- d' rl: , , It liLi. llolnh "I Well d,:. 1) (I-h u ' .%, 1 ig tI11v 1c 11103a e 1 *. .d ~ t ro 1 rlT,1tl'a to do', i t1 1, I re unu anI: cm.t' t r eq c-dir1 ,,1'1 voij, dkns trc t jltr It , It crdiila !tut,!,: :1111,L 1,I 'tl 11010, 1 et hutu~ lrdra S~gutre I t 1,1 di ," p u lr t ,,: iut vondo I,.'.1 iv 11 !11 -'I:,ht ýt~ II ic '' P, crI, I 0 I 1 0:1., j~ct oI too I J io '· 1 N:,, 10 I t .1,110 t I.I. r1 '1 y i .. Ir , c, t o t r, ,u,'~ "t'.; d,: !";_ -r ~a .. ,.1 11 . : I lNo. t II,ý .'t 1 ,: . (l Ic lI ,II , .1 quic.11 I 1C IIi lvrltr~! 1:ceru ic rll t·illjp',l ;icll l all I:%t rI 3nv I se ot-,t r , a c 0 ito o c Ic prirpl r I 1 , prix ,iý" ri :i: n, il 11-lllr )1.n 5lm :. n'r LI L.dI I~rrr , .,t ! I puor.ol It ge r cccu:i;' it I , Iii , 1',T ,,r dI i.n (L.t tiot la clalrlc ,1111" .,c, ic.rl" o '. ciJ I iL" . c dircc:t'tn d b'.o" duldltC Or cr jo:.', u Nrc, A.1· IL113. 1839. LXX L\Is 1.' 0 11 l1 : N I : + n (1 rth o ;)1,1.1 I Oh, ic, lco Ii,c0,iirr ! $"170 IT No , it ' In I, t.m p IoiII- an ;! lrtdYrtni rls ; ~li t'1a5LL _. nr,};, I"''' ' Iý'' 12 1 t1 ýI 111i I \ n II, ii yr .I 'Iý·:·-·; j~~ 11 Iii In """rIllllrllt nn 1.1 ., th. lrn1111n1 11s11 ". !In1) .,, vs' ý",+ I it t::1ti;it, ' till nr,"5't Iltii; 51'tI'I 'li i i' P "' I n+ . iti') i1i' era n ttlllli In ·I il :IIi' I (1I1 t ,'.', I ll Itttit-i:t' i tllI in =15515 . 1:11n5ý5: 1)1 to "lid t~llr I -! 1 '.1 (·/·i i. il r ofI! IIIIi IP"55ttn ii. kitt- : ill ' " 11i1! 1 55t 1 -i I t i:i, ir" ' I +", Il~l~rl : r; 11"111 in Imlll· i llll I t. in Inil~ t. ",,.r 5v "ill l( . '' jl :..f lll'l ni" l~ ·ll 'I fi l l; till, ;,5ne ·· ,r ·' llll u 1; + :; t ~'I'; liii i iti i ii i . i i, I ~t' l il I" I:,. lii "1's' + rt :III the" nnl~t". IIII r ~r~ (I...ir,"n I!1.II (.-+"I+IIr IIICI" 111n : ·1 1 o f ` ' )!IIIIIlII .tll 1~" ·l'r(· 1 11\ , · ()II; illl ~11 5",1 t , fir<I n!' lrl i."nii (iiiiiiti i 'tVtI," Intt It . I nrii + I t I ::lilti I nail Ir ,n1 t ,lnn+ r.,+ n".Il r" it ii -I (; c·I'·I· (:11. 1·. j I'Ii r~ lrv t I N's I rnli- 'I lil tiI III ii i ii I It i. Ii"l'll:! 1 . i,1 II. I1. Nil, Ills v nr of I -il il~lif~(· I;111 II",. rrtni ' n. nn\" 1' ". 1 Is- s ., 11 tlt- n 11 .5+ t ('i' ii. . 'I'ir" 1:~ 1·: 1,5 r ii,·,1 II, . Il 1n" 11 5r111 f5 til' ~5lii ' niill If l:" .·ll'li l 1·1 '1:111·11 ((.1 Ili 5.1.) 1111 (\j i(·l 1 . 11·1) _" . 1(·1 ii'l ' f ~ In 1 ' it t li"ý r!+ :. rvir"il ll\ - II Ft I 1, 1 ;lit, ; I t 1 1 5 f l l i i "I' Ii ll' l li 1 1.1 .. 1 1 . 111)0 1 Il !(l~·iI- .1·111 1\ I 1\t l ll i Il i·'I \) cl + -lllrt ill' ll r'1 ! )1:l II l III' Ilt'It · 1 , '11 I''Prltl Sllill,.lt- :III II ý : 5i. Iii fi ii' kn'iiL in it ' : ii" ".. 'I'i I rl: . I i. t [I'r ~I lii~" \I X\Iii N ' Ilf'1,5 II r:l'·' Iii.in. i /i i 11 III, nnrtily II;; "' I:III ",I I·lll ",:,155 II.\· (. ,1 !j ll , i 'Ii, " 1!rv1,.1I' i~liý"In ~ 1, ' .1,1 ''nii' t 1 IN, v 11-i- on1tn,-: r5 !Ii!"nr 1 to ·li' ll Tvr r.": ,iir ln , ilnt !1" I nnr ; t full rrr1. il Iit.,n I II II '- tvrn ii i'',l I ' I iil n, .+, stns '..: 551·1 tllr...fl1. nl it-"r"--"ttllart Inv I-l I I I' t'i It 'it ( ` 'i i , , (l lt1ll t\ 1: ' ,,t on'), 1,. 011!' ..f lls' tI. li i\.d lls\I~r: · i " ~ l., 1'ru rl "I t, o. - I, I rv Itnil,ýt i\.!! lil: 1·111 1111 ii... , t' r~tnit 11~ Sl~u Itr%, tnS \I~~,ln\rt 1' ti : t I~litlll' i r, IIlllli ,. ( il Ill r in P:iidjl cr\ _lll~i :,1= u"." , r. .. . I,% 1,w attic:!; Item the.111 1/11 !) In do , , t, pt do I - d (I 'I I Is ii~~lr Illj' I·- II IR I III t II 00 Vl 001 Ii cube-si " V. mý:: , Ii ::n . .::ur o & ,·1 \ I.: rl . ,t, )" ý I vIld' Ir. he~t rl aiiw diz; ,I, el I' ek l fect. a c II c t~i o lo ijIi eosostoc eq S.11;1·IIII: I l '. Ieatila .i se~t Iii tet . ii iii IDoI"~L 'It iliiuii -ii, Xini ,Iti ii~:· ilii iii clirii I'- Lii ' iii hut l c. iir: ·-iiil till iiil t' atd a 'r i .r e, I-: ItI,ý ~ ~ , rl I ; e tj n 1 ld b all: 1J I I .t s i r' in t~ n: ~ I\·.~li. 11111 L. I, tilt )I I i-i Jul II I li) tlii Xld horse nJ ::·o1 n ii·'· li ltI li . N.uall nr r,7cý. I .t cl:,hr .r. i"ýr" .alt,! I Ilý rl. c tea I .ý:t1 3 I ; le 'I':+,. It! .r a+ ·I; · · i n; 1 . t . a « "='ni:: :?t IF .errs n,"ICII. i" I ':ll Iii II v ot i. ...... yt1·11 1 1 '· i l T i c I ,I I ~ ,t:, , ' I , . a,' I , Isv i,, I[C ,- I'. ,, , 'I "r..i . IT- 'I' S pl." , to Ir t it stoat u,,, d: nl :+I a dl ldllll:: ,'.e. .I, r ..t ai",l th" I1 t 6 .) . t ·. JI Le v, for II,. lit.. t!6', it* IfnSI TS C. caul':'!: .'.II do Illlcld .,tIu iil I Ir,'I." r:. l;' I!) w: Sc~ ll~ II:Id ii Dl I, t.,rn th e -.;,-d I:111 1 ,,,:. , 1 r 11· e , L i ·nl lilllllillY 11011 fill,!, 11/11( 11 111 n :11(/ (() -11 1. l, 1li.Il1111 !i.vL 111.:1;1. ý. 1,b I r ~ ;In I/i\ 1.1111:11 I·: + l r S:111" b ''' +a 15,11" feu~id, jplllr.: . .,1 1, ". II ll i, , in .· Itirr.4. "l,: .')r Uri 1.11,1", lil-iir~..-·. I-I 1111115 ) ·11111 111111 ,{111'! a , I,,:II.' - I ,,.." I rlI ,!r. 1o 1 11-: I'YU 0 1 ii liiit,!, 11((1!1 :r .11:. I CU ,:I It N" In :I It:-. tier 555 r, lI(I1 Iii 1t 5_,55 ,1', 5', sb'1+ 1u ! 1/ , ,.I+ p1, Ilr 1 -·1 11(·1 1 ..;. ".,wi . ," '1 H o. c,, ... rs Il· llrll r ,I: r ."., , II "11 1,,, .,,,, . ý I Ill' 'I -'I::ti, 5n :: m,,, I i I, ' l i, , 11111. I ." " ~ i.:, I x5 11 5 11, ++, + 111, I ll . (. l , l ll 11 : , IIII" / r1 t i 5,I",l, f I A . 'I,, o I l. 1,i rs II 5 1 \r., liar '::IlI "lII ++1I ~1, IrýI Iorll n 1/1'· II1 '+I illl" Il . I !It·\i~i is -'/: l' 1:/1/7'1.\°I I/IIII(i' I i1/ I' D!; (1/' Ir~l rw I., eIr1 iI , ,nt1 t::I:: nlrinl ." .II".. a 1'. the II"!,!;'l / n 1 1t' (1I ·- p, ·.1I ,t '.( lr 111//1ii Il' 1.i owI1! III .! l , , r1 lln· I? Ili:. In.: r. ::u I· . Ir : r';, ): di !sl)! l· c . 111'":51r+1, I X+Nrill , IY ' 111 [:I1',()NI : I IXTUI ·i ,I I I it , + no ~.115".1" ele\Illll~il~t l 11(III. 11",l,· 1:1, , , -1·1 i rll'lr il RCI· IIIIII. I I I.1: I.IIP T. I 1 I 'IIlI'"hu Il~ ll I? 1'11 11 5.,lC; lilrt -- .I 51."1_!1 li t 1 · ,r ,ft1 111·.1 :i-· IIr.,l lb111111(1 111111 11:!i III'1 i'i i.I. II.' ,l I1.II. :IIII . I :l:lt,' 'I ni e I~1,,., I ,.1 ý aý I a Iit+ is r d b ud "1.-t i1"" .` tý, t." n :.,r I iI 1 r 11 11 III ' tý' "o :"IU .1 1.,!In . -. " a, u; en I I,' I T r-o !:ll rt. 'n5 i , 5II I :hll I'In ti.. CIpa ýl nl'rc 3l p 1 .uj IIIu II+,,: I, 1 111· 1ý , , II I i'', .11, ý 1 I . . , n'.". "'115!1 , . I'I ! rilh er in t 11 1m 1 1 II I III' i/i . nL +,15,1 ,iI' ' II i Ill III·-1 11 111I III)il/l( I.(I'-1( 11 I "."ll d hl'l x:55."1,' I iI ..,1 I, n, ,r prlll·111 r. lillll: _" 1ý1 : s I",... . 1iI1I I :Ir ties - 'IýI, I i ll:.~ 1111 :ý 1.!: 1 ,, 1·.1 1 n IIIIII ol aI ld III pi 11: IIII IJ II III, 1110.,, III III Jit l ];,,, r~m u IIII" iII , l fetII. lh I i o : r 1 I'ililll n lil:' :111. u and i.·((. I ,l I· I' m e., " / j hll 1, 1"d a o .r r. i . . it I t .' r I.11I. Ili, ol., r 1,5 It .,, II11,',11 n·~ ·I "' =,i11 , ·I r..{, .,"I:"r" i ls" . d, an 1 m 1!.1" 11 5 in ili 11u-1151'' ,···11 l:illl. in t(ijl "l(1 1111-a 1,',', n in'1 i I ti,. Fitt Irrrl Vl\- I (·I-uT 's ' III fr I-o rl, L :I, ll(n l t", Lo l- 111 11 m t:l~l-t'ilI · 1 Ill.," ,he, , ! , f- I - 111 1'" or Io wid e l5 a1? 11 i- !II I I-, fi ll ' ·I _" ,I I'l'rI"ITji? 1~1" 1 th i -!.!n~t111 1" ·lr; l:I wlllill . vu ti 11 ./ . I; i i i' i·pn\ - .d I,,;li 11ld : 1lihIoo· "I1 I n. i"" 1"p -:1·1 51 ·/( +. _ :! I in son,' I-I· ( ) ,11· " ý· · 1I!1I. ,I,,' I.i ~ I II , lV-It,, ii ,I I II !.l l I'i·!li · Ie · to ih · i:~p., l- r · ,,I I I . -" , il· . r.' r n' nri!;ie r V Ii,': I.I _" I·I, I11 i· "I'1 III" imp, n 11 :.: ii ··i. it, 'on, !1":'15, I lw li10 !1! Illljt·,h l I Ila':!! 11"1111 "tlIry :, 11:,,." .,". t:IIII !I: II r !wml -r ,r jil"IIt..".. Owil I I, lit IT !I: LI li, ./O T.V - j IIIU·- i IIII \..v , r: e ný I'!," ·1~I5! 1111:11 . I 11. 1..I: ( I' I il~it il1^; l .:.ll I111 1 :11 " I'1_ !,Sl). I!lli 1: ".i t:1 1 ..+; e ll . tirl: 1 111,. I " ~r"" t, . I;,1; ..I "15.:1., "I , Ii.\ IC.1,"1,1 : ,I1ýiI .1,: uII1r -I-:.,"n.111"1 ~., I1III~,I +" Ili "1I 55,1,', I ' ::I -t , I~v 11io1 d ft ,1l "r Ill .. ,1 od," t of 111 11i- 111·1·: 1 1111. d --: 1' '! T h.. Ir ll ·ll: r · . " i~ ll II -i" ""r:, r r:,v jlrrrl I: r ell 1,'n-t 115:,1 111,5 111 t ill I." ',, III puttm c ti, I1,CI ii Ill·(: pr c:. !lr'1!:r 01 * ': = l t, it '· 1r."r 'I't l !:: 'ýi1 ..\t ' Iv i1 .,11 i ` ",l' 1' Ilk .: _`I1 III ill =.,'t f itl,; I r I· I ,llljl 11 >',, " V.. :, I ·. ::. !1:: I'or 11 ,1. 1·fi.:1 "l i· l s, u ( it 1 1:1 !I ) (li· :r r ..t fr, 1." ,I - .. I11. i. lill cll t\ . .11 Ir tIlI!,r d 1 , i "~ lý: . , ;'l .:.:~ iii: :.1, Ili, 11 1 I II or 1 11 illl. (:~. ? t. l il I at tl I. II1Irý tI .o ". .I 11 " I I., It t ::" I, .I···. I ·, ~ 11,II IL . :l ý `jr x : I! '1," Ilj il o I I ri,. ,:· lrtl,:. lrllt,, I.II >, ll 1,1' ," ; i c .'11 . jl ii I"Ilk l il -yell Ill'. tlll1I(i...... I1 I 1,,, IIII :I-.1 : !II I :. .,. "i I I. ,I III;llll I lil' l l· IIII.t, l..' ·I11·ý 11. I . , (. II)I tel., ". l ýll lL·I1I ;lI.-(I\ 1)1 t ·\1i.l· 1111111: 1 1:( ý \·· , I " '" " ' : , o '"r ll , ,I . . H . I 1 r , . . ' . I 1 I ý.r I ..t',1 ' n !Ir . 'Ii, ,t , /#4111 SIC\';< ',f11111,1 11,: :ý\11:1t I,( I'r·!l~r):lj!):( :11I:I i(.l !1".I il: 1 x 1 fl . :Ilirl 1,1 . , Ii x 11:W1 1 1'1111" 1 r ll ,. , rl11 f1t x l l V. ,. 1 11lff(fx 1,(. xx v y {1 '11"t 1 l·~ n 11'" , ·1 i 11 I'1. ,,li III I!. I .I1 n r111,1 .11.1, 11':11111'1i( 1r1 71.1.1 111,11, kr,1 111,~l~l\ ~'l i Il'. ,"1":11x1, at; 1· 1111( il 111 11,.l: ' 11.1, ' f 1111... 1 11-x, ' 117 ., 11V I1" i"_ -0 :1 111 1111(.1 f1 i ax1 1x11T:li71 I1'" 1,t 11'", , . .1, ..., ,x 111nl~ tl. . 1.11'1!;x, I l i l '.;. I.1 1111 .'r !..1 .Ir : :1, I.'1 t'":., 1. 111 .'11. III.,' 1I1 - , .·1~:1 :11 · I i··. x . ll l i · l·'i · .1 , ll·(l l ;Vln·111 x 1.1( ...,II· 1I .l 111:1 . . 11,1 L" II. 111,.~l , 111 , 1 It 1.11! I'· 11:11 '·11.111: 'x : 1 "1 x 11 i . 1 .1r I : 1. 1 . .1 1' \ lx l . I I. 1''.11 . ' ·l · I , \(: v '.- '.l I / 11. :11, 1 Clli I .111,I "'I fl, ;II 111 ,! i.1 " 11. 111.· : )_ i(· tl I"\. t i \III: x ,1ý'I \111 'r·;u i l ti Ir:, il. ,·! ~ llc· i 111I , I 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 , :1 x ,:1 11 ý11, ..''d f. It, , 1111 I~i ..''!1x 1, r r11 v, " .i 1' 1 1!1," 11111A 111 .'x11 1: : 1 11:1_"x . ' '1 I ll' ,.'.I f . 1, .1 11 1 1 111f 1 t 1e 11 1111 1 11.1 .1· . II 11iI i 1: 1 11'1::'111 .I 111 11'." !.1.111 .. 1." f. l~l i i vl· "f"I . 1111 .111, 1t1 .' 1 1111. !1:' i. :.-, 11'1.f 1 1 1'xx . St LI I lli xl`I ..I 1 ~- ·I· \( ý·11i , 1" 1'111 :, i: ! ~ 11. 1f· lly I \r,1 11` , 111.1 ý !I-111': ..,'"1111' l . s 1 I x ": Ilxl :tit 11111,;. xt ;II" :,I I 1\ .If... 'Iý 1" · ': I.ý . 11 1 :1 ! 11 a xii ,: ;.1 (.1'rl v 1111 i : l. ., ,;··1. i t. (111I 1'111:x 11..1 1 .. 1:. .I !. ';. .. 1 x .11 1 . ,111 11 111 11 I.' x 11 , .:111,1- 1 ,t 1 7 "l1 : 11x" I\^ . I I· 11 ý i f 1,11 1.1 "I ( 11 1, I:\:: t'1" x1 '.111 .;,( 1.J I; I 111\1,1,1..'( . h :11 ` 1'.1111 1` 1i ""1 '! '"'" :! "·': ' -'11.'1 1111'1 1.1""il. 11 1111.' 11,1) I 1I II:( 11 , 1:,.11' 11. 1'." 1 1.111 1 1 i;:'") - RIIIII x11.'11':.11 ýI ": _ 1!." 1..111!1\, 1, ...111'<!u xL' ' '' '; ;'"' . .: ..-I·II ·~ i~ . III lI . 1. 1. " I.1 ·. x I 1111111 1 (11111'I 1' 1 .. i ' I:1'` , 1 ,. I (1 11 S 5 "1 \, t', ' I ,a h, .* 1 ,, mi: fle abiiv to - I r . I ,', ,v ]: , ,r -l t,. i L v,',,, P- h O lh t" great ;,, . , I, tI L '. I.'"ol I " h -, :s i: i l I.:t other counrt r *, nl Td it !,r'e l , & n raf s: l t il chIrlne a It i, 3 al th , l attenII ti.on., ,l Stl[,icd i l it " ,i un.ver.s l f~p. 31 al,;,·rlr f t ý llll x ,.,: t : ,ia 'llIn ' J 'i hay aclieved tei l H_: , l: , n ." l t!:n T,', .I 'ý t e , t l' can:t ,s. T, 'xa , a'\ t 1,) . , ':n, I ic ' \ i . l cIcl,, fily 'l istliey 1)r. e I', l. i: ill fir l :n~ y nd wd fl-v recomnmen. til r thI 1 to e he t ,e l ,, ot ie elt''i e. p x. 1 l , \ , ' , , ' I -',: , I C r, : , , t c 'I - S+"{ , ~', +;, ,'t C.- I " L hr e, . Overa t) ])r. ',.t'rý, Ih,+ i tv'n ,r " i ntt th! t ie d. [t 1 i,.rl i ,ill I It n ·,1, aind '. tt l i ve prs , ,1 +C , i I I pI ,-I'l ,',l, 1 . t : ,I'I t , l I.il t ,rlrel tal I ~. , " ~ . dt"+s is.... d.... ..r...ou nt . S., in [ othor wort.ds aun1- + tn S .., I= \xct undo': 1! c t ll,,, 1, thIa. Il is cotnnnn fot, o I+'i n s to sl+ay. \v e i .i I t v t: ,, I i\i oli 1, tl ,.hat thiey care II ll 1,,:olu nl, i 1 l:' Ill till v I, I.-, lo lunch ae lc ,i the ~i tU h . , ln tru r b 1 nd, when the t l t ti, "i i+ :, tiy f a rti; ,t+ t're :, l eI: nlt .et ned, li, il t:t l I:uBLcL:ttr'( i, ,' I '<rt l~ l'x,-e l' l netnt ba i ta .d i s1 I (s, n t, r lt l lt , :t t+ l , I, 1+,t proper'y ex. ca I]nt.lc, , nod a in ,t crundo ntatt, i . " , . n , : l of thte ,, Iti,. I ,I .. i 1 I' . " . ri , . h iml urity ' I " ..h , . , , :.1 ., . .:.t r ,- : .= :. , .. b, ` o - rate , i.e ,, t I,, l - , ,,, , 't , . ., . L . It o r t, i i. . , + one',,, the , , h ,tm' Ii,',,, wl ci ý.i ,,1. " o, n ill '." ,' ,, +." 1, I:1 ::I Ih . . S 'o I r 'v , , r thris pro. -'. t .... . ,r racted alr 'l _. _, , ,h ' f' ,I 1' :" :,t in , hlr v b i';t nt.in n r t,] ttr , i.dh'+n ;h, u. m+ lt+d u t. I' !! tor I :.1 : , 1'lX~ tii+ .t . ' 1 h n P rre."; i iti+ l,, + o' c' i tdt icales t L - ,it,.m ,, i '., t~ , . t: ,i ,r d s n .se , a - no, ,, : ,t, Il~o,, ;.,,:l ,'y l.r',r prwt(' -< ,ita thh hhe,+ no , I~tL I: ' o i + .. . r' l+ " ' " i, as the medicine t ; tie ~ ! r' . .,, ..nend I.. e.l'ft ,o a- l .tin w i I m a.,,, t a L o .it. pm: 'l'rse "'r & th cnts pr roox, ' 1_ ru . . - d .ontry mercharts , cn ho satu , 1, It , - , l e ,a eor retai , at.;it Ill esi.- rC' pilt r.I ' , I h v , b . 'rl h dra" '.p . ... t, 'h '.lh . Lno '"MI York d& Baltimore Packets IfAt 1TIS 1FOR NEW YORK-New ln. JL -To sari punotually every second Monday dIi thi.t reasonl, flli or not full. ltiplOltlant, 599 tons Capt. S. Sears, Slap AIlabtra, 474 do C.C. Berry Ship Arkansar , 6i27 do ES Dennis Ship Ser tga, 542 do W Hathaway. 'hlip N thvil, 5lr40 do D Jacksonr S'ip li Kntratll,, 6129 do J Banker, Titi. above lhipsl aro of the first class, coppers i. copperI' risted, and having been built in New 1 orik ex,.r,..ly foir thia trade, they are Of light dr..lt ofi wta r and alnbst invariably cross the bar wil rt in!Lt d'tn-rtion. The commanders are men Iof real i xp rlenrce, and the ships will alwaysb ho Itoed up lt e ldown the Mississippi by steamboats: I'hry have hltndolme frnisllhed accommodations, and .stars of ild e best deaerption will always be furtiseid. The cabin passage is $90 without wiel or liquor, antd there is Ia. liquor furnished to tihe ofli'tlr or crew. iFor 'fr'tighttor passage apply on LnIard, or to II C AMES, 48 Camp at. The s!ips are not necountabll ftbr breakage of glass. hollow iware, marble or granite, cooperage of tin, or1 runt of'ron or teoal, nor responsible for any I p.' kage or parceI, unle.s a regular bill of lading I exI. Lltled therefor at the olfi of thle ses. noLt "27 NEW fIlRElANS ., II ALTIMORE LINE 'O, PACKETS. Thi 1nu will consist of' the following vespis, a lil lve l i, bven built or purchased expressly for tht trad,, viz: ,, s,.aman, Capt. Moner, B,.k hMary, Nickerson, " ld Fetrry, now i Stevens, So lo'on ultuas, " Latimm, lr:;! Architect, r, Gray. 'I'hse vl-solt are f' thie first clans, have hand. rn' turei:ied' ccoll;uodaltilons, anod are of a light !ratt of water, so as to admit ofltheir receiving and Sch 8'arging their cargo's in Ilaltimote, at the city. l"ighllt will be takeal for ports on the Chesapeake or J.1,ne' River, and ltrwarded by the agents, Ul i:...L. &CARKE & KELL GG, at Baltimore; nn : ; ods shipped will bh advanted when i .. 'i0,, 'T'i,e price of passage is fixed at SiO, er , 'i .ra of tIhe h st qtnilty will be provided. nIt'h upn an:led do.wn thl1 Missisosippi will be t ker no '7 :1 2 in.' .. , i'nr NEW YORK. l; i and Now York Line of Packets.] r' If t: pltlts comporing this line will sail from Ni, ()0t ,'is and New York on every other Mon 0-m.,c0l on the 20.h November--nd to il ir thel punctuahlty in thes time ofaailing, the h, will lhereafter consist offive ships, viz: Ship Yaznn, Caplain 'truka, to leave on the 20th November. h'lip ItoulVi!1r, Captain Palmer, to leave en.hl ''.p Iluntivlle, Captain Eldridge, to leave on the I 1 ti la Captain Woodhouse, to leave on thi" tot Jaitry. ;i1j, Ij htI oippi, Captain, Datis, to leave on the lahi f Jano try. TfI abovehio e ar all new, of the first clavs, copper d, :1:, h c tpper t oltelned, and upwards of 500 tonu nrlhen, arei of Illight dlrauglht of water, being built in New York expraessly for the trade. ]lhe price of pt.samoe is fixed at 100 dollars: their cabins are littd up in tlhe most in'proved and convenient plan, nod finished in a neat and elegant style - Ample stores of the first quality will be provided, and every regard paid to the comfort and entire satiil:tction otf ipsengers, whoi will please take no. tice that ,i' firth cIan be secured until paid for at the olf ee of the corsignees. -l'hisr vcts,' Is are commanded by ral-tr.. .-a~ ,rcet, e1d' tal' trane ..ho will giv eversr at tt: a.uu t xirt twlnlaselvas to acomnindate. Thop will at ail tnles be towed tup and down the Missis :tpp1 by lteaimboats, and the strictest punctuality oba,lirved in the itine of sailing. 'The owners of these 'ships will not be responi., ble fPr any Iciter, parcel or package, sent by or put on btlnrd of tihe, unless a regular bill of lading be sigoile thelrefor, at the counting house of the agent or owners. For farther particulars apply to J ) lEIN & A COHEN, not27 90 Common at NI:\IV ORlILe:.\NS & CHARLI:STON'PACKETS This line conlsls of our vessels,all of the first elas., ropperd od d copper fast. neld, and of about 200 Ions burthen. Sillt ihandsolne acconlmodatitons for passengers. These \vessels are cornlanded by ceptains wel operienced ill tIe Irald, whlo will give every at ittonv, anid ixert t hemselvet to aIecommoIdate th s':ltp;' r. They, wsll b, towed pit a.nd down thh .',1assi'1pp:i, and1 leaVe New Orleans on or before thli lt antid 15lh of ervery mtonth. The following V 'S . li co l i 1s , e ll ann, v o r : hi-, C ing nan"J.11. T o'I' mpson, munster. tierk Rltr Wi i rtis, J. Allihers, master,. 'For ir'ihlt or p"ts:'r, ttlply to J. A. BARELL[ SC." it (Common ti t. New OUleans, or Ml. 1 ordt. c:MC aslstn~. aoct , ill] aardetsinesd ilnvingrecom .onced businree ;1 i. I,u:.i t and Apothecaryc , inr the stor S!,) Mr. .1 coh Ot()I at tle corner of Tivoli ILe an I Triton Walk, respectfully slicitea shiare ofll- ..ii ic i tr)it ige and a renewal of the favors 1 1I;~ r. ( II ciustol.mriis. The entira steak a. rlls, tll'dlici el aud lol y articles is fresh an calrtr 1111 . Id leeed. ''The laowing only are par 1';c ,ade, n,,t,ýr,z aad P 'arate aPowders 1 ; i w 1'd+, +,r b g, -~t hoaes a t oles and elegant su',sttatea for yeast, in raising bread, buckwheat iltlth's E rllnervescent illagnesian Apperienrt , .it at ge-au, prtivsein dysape.Pa or indi ",, ,iIi nterv,,r s delihlIv, giddlie Pe, headache. ' ; ,":: ! theat rn h, cablf~ n asl v slirelOSra, cut( . a. n , ru. ' nl I ,] &c. (' r ,' i's " `iutl Eatlr icrt ,f srapr erilla f ,t::,+ý" t-, ul,ad, h da saa 1ind cthbebs, &e: , li 'a ne1 a a1 d ; rn ugJr; Brilih an Il l. -e t ,i , Opot e!, I.". &", . It hi,, d L ioqi'tarte, iplltl ad ll Guamauve paste '1T'na" hu bias,s N . Prentic's carhonie dentrit St.,,ltll touoth v a ash,, !lowder puffs and bexee, "'r IL"t ' l u t,, ,!c it fi ce, cl lrnea ta nth wash ,- er Iuli and il,'a P'reutice's seen ed - ,inta h tmllt po.dr, po ulutam creme i or ii w r !' r. rosn, , i.nvenr.cr and Flori. + ,t et lil ,--q ,s. l'o\wland's illacessa , ';:-'' Sr!,,r'a haler ofl CJltunlla, bear's .is- . ,,cr natd nlievr 1at1chelas, indelible ota r '! lne , fla- . ink, &C . :": i r i rd arlisnd wlhale oil. 'Hlay's Liniment. Sr, s.. assortvment ol Tlrl,,r'n'sGarden Seeds (;EORGE JONES. , INEi'--li boxes Clllret and Sauterne Wine. in siitto anil hr sI.,a ba jit, CAA.r Iii iN & COOIER, 82 Julia t Xl -l Ii' lE--15i coil Bale Hope, of superie _. -,alit.i' e lie 'dc by a'+ IlAAbC IIIRIDGE & Co, 134 legazine s n- t r ala- lanaliug from ship Chlrarle a , t~ ; a.e, an1d f:ar sale by lul, |4 SI ALL & BROWN, 96 Magazine at i:I \ GO()l)S--Bash & Allen have jus 'eeelied ' I plendlllid a-UartenCt of rine Fancy G si.i, ntisa. hI; far l'aarse:rs, comprising ladies' 4ritl4 deass l dirt-in: ca--, sork boxes, nasical b.eo , praflio. i eele Ioolks iu pearl, shllel and ivory, card cass mald ol, iaid witl pearl uSd lo op r seslo a glnlt-es, gold and lver Jeelai , r4 +memy ,t a l kisd, c itlerv, Ai-cat T"l. BAZAA., d'24 ,',r St Charles & raurnmoa Iat, Ecange T) Y'HE LADIES. T, TlN al)N IS)EPILLAT'rILY, for eMaaling esr s p rlhl td !hir talll the lhace, leek alld 111"n with . l tat 'alrty ind ertairslv, leating the skin finer nd shlilr tr"ab. hetars re appliratiaai. A fresh supplr . tt onreceivd at QUION'.-, - \u lI .ali.s,'nce Hotel, corner St Cearleoa ar COamng ag Ala.htic,+i " I.r atrlN. IP. FRI'F¶tI SN k& CO., Nao. 3. [gIainealreta ai a . ean rvreirrrg their supplits o FaFel ad Wsktes' Sltbin ,l ndl s ill rsnlial, to ec.isve hlm.sast Rrp. alr- lilsloil the v d ir solr. 'it'er aqiss M SI s large will eaails them Is suepply seerl.gl'ss far. Ite etaauiry a irhe 'sirhort-t stee; for salewls.alw,!s . rtecil, on aceio lOaal ioug te.eus. IP, !" CPE c-r &+.-ust crivead ell for sale by Witem. Malarsai, rorr reof Camp ,eal Prsrnaaa saeesntr. a gerrotal asseti Inai oft anaYa.o M t.eImas. spring Diaidn'edse tapreg ý "li egsls fls Iyv.age'1s Itr-li catuw, " - I trv seale-, tLhnter'r ,.sL.'eMp11 . , I 'arallel Bulrrm.liero'>.penr,. it.m . , (i arlt+la OhsraesraQeer - CypO . "b I i ' 3t'a,,r. . eIs -. -" e:

Other pages from this issue: