Newspaper of True American, March 29, 1839, Page 3

Newspaper of True American dated March 29, 1839 Page 3
Text content (automatically generated)

IG · "riltits oth dO t aty ytPttsl1a 4rte per " hay, YNilhi o dlgjo opa Indtil . I rJhhtlcc ~~ ~ lh dgtonli im 'flu ltH i, not i 0 rt tnnppeftnn1at d uq p dil retaloed. 1 1 i.hlo% hoef tI 4oaugly lainpiltd. her Wholnrepnnnheaodlml an Inn n9n l. } it~tt ý drtj.B30 lntt...kd Vllroutn. Ia . jre j~n to maintdh kiint {totinn aU. hOaahiiiunl o lu t mta "igh ataeunin Plnnito ,nahtlslir~nttrd ana8t'0 routn iii t 0a thiid latF~res, nodhl arurtol andlalten riýgon hneotjlbrg' dnngiPt'aa hnavolncca a that Ilia~t aterti do not inttcrltc. 'ho F~flJ t ~ye' beiq~tt-mostl changeji d, in gqinax ohn lnintl noan Inn tho Soull. nltI jolo4 o that tlns uxrtllonae andl alitoada pitale ltto tants at all sea oeraut. opnpd. i'lteir alloultihn se t. Atavollor Irg tljt :,,lnn ary fiuligo: of jlipg .. r,; li nI aw.tyy.flhl its pessngern fron Mgilph lo Its four tlya annI twelve O·t i rldtnalil to lour layioad twonty a,;tto, tint llnn6 th s lIX nnys *IId Vofahopri. 1 ` ihjlnlutculatullY imitoyad in tactile ehll l h dn 1, tie oatier direction, I ut uu oPt tjnrtt lit tjnld rwtlo, is outsed by a 41 flg tiidtaa aiti tjoltla width, Inawover, ie t' ' i by ' Iai' rttlin It. gIve3 nifon tj r 0 lo l'pga Forht, atet. 'lie· tp be 4 ylr .t lt l, and ogtib[t ii ii. Itf ~Ithnwh'ortlnn'varntl wtdnntit iar line i be tie aaijj 1 Mabil t i Atlihgona, Ua it is nwin the other dhotitao - '"hIg$dirdtsomoant on~tna~lli ai ptlinn slat meitl of t l (Ino aaraby of' ny llo tb ,priitnrn gnUt8tfOnto ennll nlaingfllIIn toe Itopoaity at' Ihli s }I46 olftLn Lint nmay ha net,, at tie fla' linge HltbliNSdw tOrlnoan, slid at tIta atuIOiuU Itote, nlb rotIl. ht fri Mobilo to Auginetn, 87. sl tA1no oxaiarls, h abroance to I'llIlnbUteiii fl( Cjomnltnnlnoaltt, tin linnn tonne~tei witih tine sjplhlOtOt.ogrrylg tintl, mail to Apa' a hliotiii ant St.2's1eoph's. dffo at tni Mtniinn tniqUn, nlnlnn. ei31 -. lmS'IPWtCK; Agenni, bniln,. jlt·it~ alltt bO!UY0O~n ~ towd. PCOlt:iii trwI~iill~.: W R. tatorhhouao strbut, opp'eit tie pontittitty o "'w 0t~ userbore are ow riting tMrout iitti, 'i'ýir Ittts Ih W 'aw Yorlt, aIIn will kn o pto iwAltly i itrtini rtttt~forble b:lnltllo rlaonn h 1e toopal-o. tq coiiono 1iiili i or t$ lbv oid>,p nd ot'tie shot lotll;ler utoo Inl Sthe beet Eg3yptian, loliai, irirttawl itl ptablnlil. Atop, Mdtlmtnatlts, Tomlin and (} oos, Iflouldad anti til i otsllt andt liniteli, 14 m1 t ingO, hbblrtlt 11an bionoiary stii, lint er a ,.ltiiuao'liydi'aiutoireoitlit iond l'tIit- Ii Ii~j I~i'^togetlwi wtl4.it plendil nsso inntioit IaI br Maiioehnd polai Grates tid Rumin Iron i ii t the newest al dlimt approved pitt irns. t.irlo donm in the neawtet ziiior Mtiill at liii ekitoit.'rliey tioVO brot· rob1 iYtkll; t n hhrIm otbove work. jit5 0ANT A KS AIN & ST'! Ii itII Now (irtisiwim, , l iditw lh t4I" I' I inn111 t .1 P~ Alt lii ,I1i Ncw (irleom, l15 lo-l I i. . IrqttNi iwimoi wilt pu i' hill "Nll.I in+"s~hottle inl hood ml 1.:11.1/1111 1111 ported~lll Int ml thii moutiiiiy i, In t:tlt. ti. ilw 04 to Clot Ibm te couvitt iil liy mar'ril6 111. 11i N & I, al t its. tnt ý,'r" l"" "" ttane--, 53 Ilionvlllt dic'er. 1!iii - -lii,-11 (I'ý1 dauhle fire II, rou illll 1 shoa l,, F,, 111.1.111 ei,-aIrwtNew 1' ark, tot sit,~ I,v MN ACK~tRIsL, &e-l5 this No t ,ookreNhi l l Nul doi 611 kegs No 1 io; Ifl kidus Ni, Ito 62 ke'ga 7'u gnen Soood) , Vti hlll In '~I, n .. ", t12 logo I'ouugiuci Oiliiiitii itui n tub t P t.t50 I, t'it' I'lltlltlt'1' i~t If huKBeo Itoiiocditie l1uoittio) iiino,h' r ~f It-t.ti l IIitt i llettiy at' fli J I ti t I.Itt IT Nt e~vi~ ti,,ourlitu'olto - utuuws N lbon! ltuiin uiiito or ' I'B lsiitin s i.i t 1 m1 l, I-, V ai eto, (t o I toill r if i '" T .ii,. o',"' & n l;(r, I 'J ,. Ni'u~i litowii ou iltu ocv Iot o'ro iii litt iiti IIrsleb utitr 1M \ IKIVM 1K ,, rIN 'III o!~lt& .IIIt."I I it i ttil;1i': I It;Ittitt 4III\-l. ih l't, t ~Ii "I . out tiytm I It"' fi t Ii :'t" h, low 4i i 11tout I A N Iiii ti-o ti \oo~o /J1Al·l.O\V CA\Z tlla";-lll 110 boo... ,, o~I I tl(!iliY 2nllcs, lialttbyiliI& ,. FII(PI IAt IXPttmtAn (lt-U11 : ooit --r i 41 t, li uu kliu-i tit n c onNo ti it ir ii, I ,i toI ~" it Ltolalu ditiuAooiwt uloti'r n Ititiohii ylR1SJ1AAN'S·INbllllANt'E (!lrl'`ll'1;,(,1·` N. it. Imo 11d hlr 6 rtpil, i ll ho ttOil vt-lr,:ofrh ( t'III, '! 1 ,:: slreet. tllir lIt 1' t. 'It I , P0UuI 1AU IIINSUI(oIN1IL tDES 1411 It t rs A VII eto diiiiit 00 x iwiiil-ttitisiuit, 4I ?i,," iiiiil m t, s10 iiuroior Ito r to uowi: iin do i c hI l ,IIIII p- ,1 ti, a hr11 doi etitl "I l.t 011. n 1ll 1. 1, Jii'itoi1t'1' rii Itutttiio iP ,Ati-t I itt,,. wl oiluwi'tiuov io,.,no tidretaom t i II -.iNN 'tElt I to lour 21 y (r oflNnotuNo i. , oiut- i -t, L U CI N A '(U" O R U IT AIA 'ii_ nt t A'n I;!J( (ldll l U JI IAI. lit t( 1\l··- I1ll I I Nl ~I~1)1 I .L4 I.'aa lrllt t-.~)i. 1 till ' 1 ' 1 1 WI WIII CCAMOl UII illar e RIIdl ll) ! i" , ii ah IdthB unl k rllirra r or I:IIlir of I.,.: , I," ur (+ Ii l111 h t' .1 flflin IN;ll Ilme* tltII for the lf·a· illlill llu·rm m )L /IIL, I 1,E laEnjrwr aled eleie,-iI lld mnrisl ilts hn '..1(r"nei ft iitji~ ll1 I'ii 1 in' the the :11- _lIII ne'naaitnlaeliwseh iweacv~'li iwa l~sl waca Iam Tlhe wall lma aaio repulei IIl stIhr II.ia , inn 1w ldi Warrnght the Ida t, ,, lrnw it, hipI(. :~ill Inuc l;"ll It,: "r- ie: MonyoP'be unIwca l ai lela, .h: CNuaI ,1,hilw flcute 1 ifat'lf IC lae II e111t tiw c 11. : 1 I42 -,.n~' il whlwe ias wclated iawa w aslliC ill I'winlT.- flint ia sdilylaii realareste 14wiril Ia Ilai-s, CIu it bli bmwOealiweuewd byd1w tio lrli' i pally \V'InvnEB :e te frrerenll f411etiele Ih it o 1 iC1ICII c uIea'lwf hI' oia r a a i s nai t , ,,I l ,11,,, it,, iaepeUrIni y i n a les ad rrrlhori ld. Ihl nine CCIII sprewo ibtlaI a Ia iltlai oay lyIilai tI tautly in iI la- went ilaiw tilt !; IIIl h -I II( 1011 0 huy rnl t , ditlto l i o n ille Its III. l,:e' &n It 1 cunt* I elrneuli oohs titinlo ilnlK cmr lo Ili*CI - li IICIIICCVlI wVawfa'-a an o tilhe ww O I··II)IIC· s :ItiCIIA fiN.ll i~aIpl)JIa dI'CCeaa UrlIr; CL C lI`CI Slorlderthcihtall cIIIdeI ' Ie Ul awi l (tin ,."I rlIe il benefit lif)?, n ng ins diserctrrv a Ili-l- hri·r il~nl IIni la loiwi tiC tIe l earn, it li lt It waia al- ll.. on Which in lass 111111 wtt waif all allr Cat IIiu In It lfCIN tC "ES101IE\l.l, i t .,JOhN WIrU llt ir.R ((~lly ill' ICC Illco Cl IIvri" ~B~hlj S-udLllo United :lute. cl'In of wnil. etNll baabpal 111 ICaIeI mlwgiaa . IlageiV lCIIStO~ Thft above. etiliciae hi Inr sets Lru a srlrl~rrnr null ' eat, Nuiw (Iler t wIIie H R10I RiI S i(iliF Fl (UN'1 I C N' I '1 to great celebrity If llaae eIIl I1 'd Itttlnn - pesallee e epiaatially. in he Niartlwel Ictllaltatac, tv thee Il orliser blat Itlelo ceed to ecy allay thIag III its 651101i for ait1hC beeCI IthICItally itCat Ito IIIt ,t - .hati~t Cis beS n hiyl~l l rwlllpariwa tel tia ia rawemedy ,Isred. -Iaaleed IIajiwectipd ataII'2wllawl a tfit, ope. ;ratIm halSave that appoatIrawCC oflearawirls;asw wolude, Itens fever orea, ellllal itww, while 1i : lie a biaes. piles, SpllaIt a dl sInakleIw eslten.inl :: dithip y faielil to tI ah pCcrtl;tiy Iswuairho I :t aill. diClelr.ite jif p:liaCly alpliadl i will remIwI eCaI ieveturetO aera, .or breakb n Bee l actitlC lin I ive 1 ways avw111 y the oet daesperate ciewe of hitle sweinhig thatll lcaw alcogilaed, inaaea besta iw"allyeai bCy it litlos thani11 two 111111thes. I a Claw haites'pi seneca etptilee Ito whllety tru~ll surparisiclg Cnl even in 11he bite afle rabial dog, f'wr if appliata isi thide ite.(IeweeC of attractcion Cre Ci elhaderfu lia1tC they w41 at on i dr ast thae ploisn, and thal s 111C seit it feel pecvaaiig be Cyotwala.. Lt is libIaaC greatly superior to cany ltaldijeall ltatrataaiwralist ynerd (lir the ehawied beelte end alalile of horses, lair tettdrs, ei g wormschapp lllpCips1(1 a~d aC sltCait lI'm every extwrnal beadily evil thaat cay (eli tw the. lwt rmani CIr becst.. 'rie proplrietorT hsc receivead tat least C thousewand IC poertficate aend othir dweeewle. ll, Iifaacaa efhiaa t, lipeeifio Qiutamnwt," ejwaredw. of n be aldred wf which were Cwrittenl by rewpewtaalall elalablere wf tha Medicalni Ccl~ly, all brelathling Cue salme~ eulogy CCpi aastiefaCtti~I. Prepareed at 129 Lailarty strCeaI, New Yok wendC fer hale at 6l5 Pwaydrac slreet, Nett Orlceaew 11&Mli~ f 'jHlljIT'NEY'S (OTTON FACTlOtRY--Theoutb .I .t O irihrr wnouldJ inol'oin merehanWs and planters flilt hilt etitblallm dtl it now in hll operp.tion alnld tltl hd is rodtitc. g a oupric ander tile style andl detltotio tion 1'i Whi tv's angro cottl, on Those wi-hing lo IlIr lIn tI II Istu rir onrliile io t plnlntitln l Otn, will pleus cul l uand-cxa ine I6-. Iltlle elvesl utt Me..+r 11',,,I N l' Noith'thII goteto :lollon r t 1 nr.0l tt'olnP elli-t'iot I tI " of the s )o eriber |17 T nl t f; l" l- +. \%.r f "E 7 NowOrlnon', Felttnaryo7,I TO IilEN'L'. S't t desirnble de it { nse o t ' ilel I lir L ui'N Ild t nlnt, al-ly h 1, o iho prIt i-; u1 I'1 . mil to rtert ',,ydruv &4. \ in ess. rh,' .s 'ludini Ionl Vin \'k: K,ia ,'n!. I" I t r 11 " .11.,1& . lll)\\ N,!r 11 3. . ,, l ( il nill I Il' lt Iir' i . I ,r f 1 lh A haul, 1 '111111 1 R. -' I .. .. - ..p . li ,i(OtO l i l 1 I l,l M. " I ,lot- l e1 I nelo' nonthlrp h (1 NI , 1]1 . . .l al W N,'.n 1 io "I lt ulfcl 1 NEIll 111(llI:- 4 'N it 'oI.to and NI ayt\t' ir, . , t . 11lt nrod V1 t. od t A thl , no v l'i , arlirh t i f! warr\no'. l o ben " f ' "' he 1Ahl . o,,-ii. ,,l dried cr,,rn ne '.111I I 11 1. to'., 1 II 11it( 1\ N, .)rdler" lelL( nt (;. W . Pri clh:ird ai 1 "J+ Tilu d, .Ir. -1orrier ,:"xi llrti nel ]) ydI.I s o tr ( ,l , wll'l rex l i'ivl i pro ..p n di'll tit l utt.i e ut tip , peyr- ly Indr Illtliy use.e t.,, 1 u) '. . I r, ,,t (,F,, ., "iN s -II. l i:, ,,- ll- .,;,, 1, , . Ai lt e h y, r II I llr wr.IUi l ll t'n t1.'t l t, I: i:a; :I , l'i tIH a dth o h' ot ta. I l : /I )A+, ..c ii, ,:h lll .I corn." t 'l. . t' . La 1 ,I , ,.ll . . . ,Ili i i ... ..I.. ..1 n, I 8I \ . i 1,l'I'. Ie mN t, lr lior nr i11 :11! i ! u .1ox n ol l+ llt s 1 l171, tio, l I( l r' l ; t rpm' S ,i e I':m+w II, lot : o l ''l+o; llR :,, l tlt,, n , .n o cl. +l ll'l l . ( sIh,, ,N- , t h. 11 7hdl llp, ll Nth ti' I l, 0..tA !it' 11 1 1. ._ 11 lil'l \ro t ,I t I t1,It , n ,'l Trr I , . ] it.. . l , ; I (i tl t'll', ' I'S l:,t+'I I, . t1 l '1 0' t11 0 t t 1I d n.il1 llI (, tJ 1\'o 1 +,\I t ; c 1, <, ( 1, 'I+ ". I I \ t, . I +.,+,,+, [11 1+ ill ()1 ']( -t: o l lll l- Itc ,ul ,ll 1..,t Iti l ',1. ;' " i ,1 1 11 III 11l I ill I i Ilt i ,; ]I)]{. I \+., II\rb i N, nh .on, l , II .. 'I 111 ,111 , 111 l I , 1:: ; n t( , lJ un~ i i/.r .o 00/, p. .llustr Nt, 1.I I It . I I , I t,, S. . 1, I N:I h Il% i. l )ll i ',I' [ :i, \ritI.,+110l u p\, h ,, ii,+ 111; ,, t,I ., 111 k, ., ,I, cI ,l Lord, i..ll +I'or;" for ;"" 1 t Ii il ll~ i 1 lin, 111 ,h Il : IIIII n 1~tl ,' l to, 1113~ 1 ; 'I+' i- i N .. ' ., 1 1 1--"II'IIll .h iot,,l r t l ',d it 1,'IUII n b ' I ;'I· I ·~I I'I+ \ IIIl.l, , " , ( ltl ,I; --i .,ll II llh l i';t' I',mr h ot '" l..i.1 11 111i I I l \ IP I ',I· , I. I ,.+ \VA ll' ,lll l l I '" I, . ,I1 I. I ' I ! ' 10+, 11 , 1i 'I" 1 , 1,. '1 |, +i.i to,r,, . "h ". 1, Htllth ! ( ,' , ,i lL , l,, t '' L" 1- 16 Il" , I. " ! + \i i I , , I : ( 110 0, i ), t i+ iii i" l;( - t ) I ll l,.t;I. ,Io -A I 1 ; tn i 'Tl. l l - lS', " oL 0 1 ,l"i, I11 I ,1 :1. nC·.I, d W,' ,, 11-. I · I',, t1 it, " \ ,, I\ .... . d , ,t. 1 :1t 1 11 t !\ i ' I( lllt 'l l' ll, . tl l l i, (iD t1 v...' 1-1/" . ,It r,''. /.,' ,.ilit / , , .1: t11 I /1 o 1./, ,, l. nl , , 'ht l "\ I I - I - I),S Ith {I. - . I *tE '* E. tir~~:I~,,,,;p, (ý ll'L ,i 5ri · .l ~ '. 1 111 11 Il,ý ll r ·lI:!.t~l!ix' , i III-i) Il 1 &, I )x)11= I,. . )1mi,~ ~ -a.11) , ," II I . 1 I ii- 1 t 9-1 1)21-7 ý I', e IIII' XI 1: 'I:I1. II-i t: I I lilll· ·li, I,~ ,i I p n: line ,, ltlll· li; I,1,.,., I" I 1VII) II--I ' III) i. I (I . In,: t \'1 I' ii ý11r 1, ,ýý, "ý l 1., Iýý 11 : 6 .ll .l.-· 1-i ", l I ,(· ' lie u, I:,, 0, 1",1~1 _ j III I ~ll lliI II- IV? -1:11 IIIn. ill -b 15 '1'1-- 11 1t; -I i -,- _.r .,i1 iIr 1 1tiiý, i i. ii " 'ý [ 'IN) (IN ; 111119 INIl 11.1 1 1 )II I i n i- ''x u/ llllll(l I? ill. 1111- 1 ·l, E 111 \/1 11111,. 1-l, r n .. 1 ,.1L II l· II XXIlillliliIN.IIF tug,1·)·" Iel I' .II&o .cri. It", .;,II ,I,. I N ct t,, 11,. ; IIP I· I ,1 /·\ 1 , 1I.(lII I., it. I 11 .111 1" I l."r I·- III( i i~/·\ ( ) il I l II (; 11,1:, 1(1111 Itl , II:{ ',,,,1,1,,, 11 1; 1111/.1ý(it _~l[ ..~~ :~I til (`ulllll 1's - \ ll ,,lli 116..1 t:.-I , (·( III1 II '111,. 1 Iur jlll ý { t l I , l u~ (llll~~l~la~i, & ' i l(IhI N,) nr ý410 6/11-S;( II I ( )'I'II I·I tllltl ('R TTOli ,n· ·linfil'? u'.n~ 1 1. l II11: ,II It'll ~. I , I1 - itIl· ll IY () C (· l t" o 1·51"1 l~ ,I,., =111," . ,,. ~it~ II ,I'l I''k ulI ,l ~n ac.ur III it "I' III I I:\'I' I~ SFIIfPINi* For Europe. -i O LIVItFLr OFL. .1 1 rJ hi i .- rtuf ll+r ,'u C,. ('. r' m',h will /7 r -ll i I. 17 111 F"lF h, t t - 'ih, Al \1 id vr I)cc l :tit ilhiun hiiiip El - d e. f thn.It , m l w ll c-i c in -,'ctuiid y ucx. rn u, 111 n i 1 :11" I n llla,- tr I o r In II u l p lt' .l'" allpply Ill "u r se: r I1 r 1; \.1 lr. !)'S on .' lInuu 'l Iir, - l - \FlRliOOL l. - S: J l I III, ill i (-,- I l. riti Iipi'. I.:1/ b.,u , II- It nu |, I 1 ;.1' , , S oastwNil se. I cu'1 i R hll l ltlh ,-lu :II. I. n l:". l ill., NI l - I i II~ 11 wli ln t , oI .. llt be n~'to ki iii Ft P Irn '11." . lth, .I cc c/liluv h l .Livu , P1 0 a , r li Tt i < l n l l A , Ir c. i kc Iritir IN I -t 1h ) M .i. i!,l, + 1 .n L III)LA , ii1.1 :u Pl ,_ . S iii r F l II f d . -:M . t A , \.ci k , ,,,FI Iu c ccic...l...c.. c c " i ctic ...i.i. ,,i hlt-cc'ihcI,-iict I'.ihuti l iiu i .illci cit i l 'r uppl n u, lI 1· \}l'l rlll', brlll h, 1 .11· 1i1rlllll+ (lilltl+ 1 It - Ihn nI, 1 l9 ltllkrl. lit FOi NI YOK. . ,--iS IN Th i-t-n ic -cc' lu it k-itler i I,' Al i -i ni lhll- T A Iiu, i - :lilll , h' . l+ tlPr llt lll A i " i I Il tqllI. 41 11 1 p talrll< ill ii. wi) l 'ni. n ,h1 o ve, II b ~+. ; I lu ,.f ,pF l F I '" :( a , I4 (1 l1-A ul, .1 I A 1X . .i . F o t , III I,, n iioc llk-,/ il ierl tlll il' ll i ll' tli, tI.i- il. iit, h.all , c+iuii r cf\ mu hi ; Iic l iccl kt iv i I , \'lII, II i , Nll -ll' 1i Lii-. I , \ll ', I l 1, ,,NI 1k A" l ,i " ,"lt ," . i .I ", " ' I h,,, fi, ;\I -hl ) ,+ 1 I l , u l r lllll ulr'lr l h . bI lcIt Ni FIN F F ll ' I I tc cc-,c-- i. F ti , it-l - i 11 ` i S,· . ll urt, k1 !iii, c it-k ( h--lti 1 \ it i' ie il l 1 I tl t l Il II -ccci h- i -c i,," \ I - l iltlh-up. I-F I 'lc h 0h',' i' *lir, I cc li ..c\iv i i ihii 1,-I, ,ulrih 1t1.."i u1 i ,,, i r .",-. I'l iiX ill .. hu lh l rllllll A, IIX 1( 1':it -lil ill: 1..1111.\ N i I - i . I'h, 1 Ii t. = \ii I - -c. r i .t-c , i , ", r i .. ,, 114."ud:l -i .l c it li lw ,v' tt, . il l ii, i1c- c -c I Iit Fl ccih c 1 , cill -s I I ll ih F INu4 Il 'J ,hII t I i ci+lccc it 'ti-ilu" t ii F FI lll ; 'FIF, F 1:11\1' Ii - c .ru . ric-r i, " 'X' lc ,r -cc , cct- Iti +' t /i ct , .,..-. , p, , .- ,i ,t. I h, ,Flu- Xlii ,, i r :i ,: ,I1n l. ,, ." '. ý, ,I 1" 11 . i H.ItIF~ I-: . ,tt i- ill iih c iIA'1 i ' l l it l 1 r 1. cicI ;ic - l: ~IIl ll c- t i l 11c . 1111;F.i', i ti. A \ý11: 1',': II · "," ,·il,,lu u ,I , J r ( 111. to lll1l~ I 11, 11111 -i..- .2 1 11" I I N, . 1 . i lllNN-h , N I 7'Nt ,,t i t "'6I h ' N I'mi ^er ' i t n o I l IIl11 ) 1 \ .Ir - ,..'.0 'i \LL I i \\ :N, , r+ 1 ,, .-1 I,, ,, l l i . ,h. ill I L ) IN '1 I'I'I 'I': t l+,-'.1 1": :,rd l111.!,,1 nt ,,r 71l 1) 1 1 1 1 . II'., [. ' N 1 -,,, 11 ' \1 n INv I n IS. : . i ý -+ I t + i l i I. - .. . I.. .. ,.l:i , a" . d S I , It: l N , ." , T ,91 NI I I.N131 ah ....IinNNt ir ,'IIi 1 I'\ .lil.1 ---_ 'll i,, ,. 1 t N'N'IveNrl it l I "nNi L11 NII I li~1'rlti l' ' AI'-, 1 1.iH . I \ 1in-l I \',i ; sh. l 9,"i .hip ,h.!,,l' i S111 ' -11 i11 , -lit, Ni oN IN -N In' l :I N N - lllNlNN .. (NI ) N IN ltlNr t, l iN I i:NIN T - th I ;llN - I Ih lN N: ;.,I u ,., i n N ;9 \,~ l- rk It I ', N l\.\ ' : it , 17b : , jlP l',', -.; I t I , ,ll l 'llI, I.. I,+ dla, h" i.:.: -Ili, ("'hnr- ý N N9 N N'.'l 111 1. '111NI l 1'', 1 iN I NI - 11NN 11N1. I N 6 I INN "1' N . \NN'N '''N'' I 1 1- ' .I . i' l :,i , , , N, N1N IN :1 ,I .N ,_ ."N' IN I- ,I' N \I;-I'i .:I ,, I s t , ,' ,,;-I 1 1 1 , ) l i,, , : I i ( N 11a iv NI' N I IN-ý l ,1t "., 'N IN ,, NN i .NlN"NNNiN n -i /jI: " " N 1)7 N lN & C- ' , :I N I ,. -t Ii N0 1 N 7 'l+' 1lN" , NN ''N Ir ti l"tt t+ i N,', I \ 1\" , \,. n NNNNN NIlinNd 1,11, INN I 1 N ) INI IN II Nl'''ll I. Nl " I l) ¢ l ,lo l lt lur l ll . i.. i i S 9711, .. . . z ' rl , ,\l. ,.11 ,l(.a,,,1 ) it NII iNN.N+' NNIo' NlNN st ' .I '-Nll I b , l9 it ll p uhlt til , luN l will .e N I1 N Nl l l79 hlls .l sil low, a to" by l t tl ;. I.\ , .1" T i W Al It, mr, 4 ln I N'I \ i. Ni-nNNN h r, N IL 1it, N iN , I l g'I bra... l .l . -ll l,,-- _ _ N - i- 1. - ! 1 \ ll' . .il ll'.\ & C -t'tE i )R ? ulin "t 1r qtA `l : bI. iN n Nll, . \ I. rinN ,1 ,7 -N tar, iNN.h d; -l VrN t1t 1 I II ' I' Ill. 1N .1'L & COOPIllNl- ,7 .InIliN It or Iv sl·'ii l ni'o--l 1 ii h,, llil ah bylr , 1 til E, Zh W 11& l 1li lit 1 I A.IN J~1.iN 1iiN ,N ilI T II, ir NNN LNNNkl NNNlHitNI N ,.N", N.. i N - NNI NNIhNN NNlNtNN IltllOlllll, Il i r '1 rv I11 7 r l, 1 1.t1 NIi .p osed l+I' tll (; . I ~. ,1 r thz I r I`,'I al l,, .I' \,, k 'i nc..-tlle,.l-Il. l" , I" , ',, !-.,r . r hi rh. n-.tr, ,, ; l 9ill I N 1.. l \1 1. I lt l , l I lil, l.hie t. "" ,) 1:11' 111 ,. 1 s A.llll an. i e, r a i',u h 1 ,1111.(11," hllln, .m .ý l r-.'2 " . :tl .\heni,. st.\1 - t on/ ol \ll , t lnli. an l ors l \\o k iy l -, i ti b'lll , I.n ,t ,I. " bl , ynlI y le ; lud il|n S t ' r. t 'I Phi-m, hi nIom Ih" Trlon Joiic ; I.il hllt, T he Youn1\ Duk) e _ Sy non-; lIt. lii- li'ary .a Ih icima, ; A1 rchant, Sjnro rkb ,t all ,+.t" JailO.an d ver" populn r 1 ,) +'11, no 'v b he 1n FOR NEW YORK. .',v' m rlp .\ Atr Uricans line. A NEW IN,,I of packets has been eta,,tlished -to I run hu lw,,rn Nes OrleanI , and N.ew Yoirk, to cuo l>: toth at a te ships, t i: i t dun J( Ioussell " ulu. 1 I' Durfey, n-w buildhh i, TI t -lie shi,.l wv,, h ilth i NI.w York' ixpres-I, fur thii lru de;;tr: of lIht; h o!rllht of un t la .w I rnt hb. utljl. f trl lletoleiy l hel on t hon til i "ll, I 1 Tl , (':, I ntd'll ;tl l s 'f l w l+,.nceys , lni-e afll dllt tnyv rIt nltd il ICOlll irrt Inld UtlII 'llle(; +l 1 I the,: 4't noIlllllllilhdvrs I:t, IIIo II I I tXl ri'lll n. Lt t l hip+ il,, huddl _' l I'P I cU:'IIlted, two first das In .Itl rippi tr il T +'te, f -rsnta t ,p1t: mr ,llty, li I .I ·il" ¥,d ii. ltll, lilln+r of smuiilleff, :aIIn ever T'!l-l ltl ,'l IUt l'l fllwltt; l11i e , die to s I hi r ll a l i ll )l -Jll' I1 FOR NEW OitR. [I.ouici: a nl d \w Yoll. [Line of ['al klsl. 1 'u 'To sail regul r/ly/ as marerus,ted ifcr raci Pfort. F illL. 'llr I ir ithillrt Irom ',t c' .elul i fdll l .d tollnt . Illt , rll da .l ll, makin4 thil numb,-r twt* ebl . ii all, which in week dri llng Itlle e ar, rtht, 1 :t;lrdlllnl lrl t pro h ilitties ex c fir tra sportt uh 'and ut tile luwt r+ta,. t ,, i;, i ship YI~t+' 1',1tlull "~tr. ttlr " l.ouis ih " I i . " tues , " I'aJ i , h %tli- . I,. ', fll" tirti ll, iurld,, wish elehu t rl('(' O111 ,l ,,,' tl , ll et ue arl.'t pu l co ur lndfl b.) till Ti·IP 11,rn c ., t' of as(aIP , i = f [+ :1 f i thed ·t .q , h u i , '? II dý" ano)111) .1 d r. as v nlio ti n gihen1 to pao1 ruti the (`: roLLI I·i r ll l of 1n d fro in tt lit I . The s Ih s\ I llit all lils biy lowel II aolnd d1 . llithe lieri. r ilnt lithe .,,lhh I oztrl . t$lll V o r llirv" i. l tl tir d t I -i it thrl fhvi ' nu r; or ce':' in-I olf these e ll I li r - lll- i l b It r j Iwt lrv, h- lioi , pier It l l sto I', tl y1', r ,, " ,+m' e ,a hln akan, of v illr., ho llow warr n. ' r lll i ht, ,.r c'rwh 1 Ii lt'p r ail'Y oU il t i ll, Ils:t I rln ~r splrg~o m 1, orliaull n r p Ir from e t unch ort oiI I0i 1 i . - ho n ilw ... a nl,"L" IhhL ilg hrV1oor" d luky, -hio if ,l " w. l h . h ll ll 'll L I1ht.wi ('ll Ill latrtri h, or t s' IIC in AsIlr .:aar. r1 l lJE, it 'ta 'll ]. \,o 1,.. Loi e. NEW t.1 II K.Ic is I.i1," vt ll, ker. ( Iufl nn in - Le .:eto Ship ---- ('-tnhl \V dlhou+sCe. New Nhip -- aptn u W hod. ,• rl or l l.e shl s f'r In a ll 1f ' he _rt (lss, a.p crod 1 h + ats tra , -thnlt arl hy is lt n ln v i v w rive r i abilla, , .h 1 var ws tho T h,,vI·· Il h llvl· JIII-* lb PV hill lli'lniu J ll l'l.llllll ndllnl iIlil)1.,1111 I I Ir l·?w iI i Yp ie t S,,r , 1t 1' lri Cu t m irt d t. u n ,,, l rt ,t articupl .a .l "i to A0 ( I0 :, atl. TI e r'h p<h ashi p t nen-i ntblfthe thr 'l reas katge of I or the Interior. I Ill IA, 70' rl~tA A'(- h ·I' l) i I:: &0 co'iItrAIdllli. _ 111:11.1 I IN I', .1- - Hal t ll-r 111 r, 1r XII),,_.3.,,,, Ill I)))\ 3\II))))l-It::l'.A.I I II _dn,~::1 ii In noel:ll·l .\. 11. !orl Ian, lllilll Sarn C. every -or rl~llllll 1 ii! ) * 1·. I .\ 1 11 I~I I' il I. li-111(. 1 1 I · Sn o:;: la, atI In ~'e 1, irk A. )1 to il'll . III . 1) lit dow I.... he 1>1 1.'? II ou bo;:lIor t f111 lb II ada' I~.a.. aII'm' I " L. N 11 II l.l Ia NI) ). II 7.111111111t T rrll 1* e Cor AI'l:t I)) 'I'reell 01 ADIeS n ~ IIIII rte, of o e loolv, ilbly.' Illuaillplien bi gbaall n 1 " m., o" LIII o....... III Illm e l III 1.. rrliJ 1I I·I)1(· I " 'fl, to l.l i: i1·,1 ~1·111) 11 1 i ,:o l{:i. , Illtl 1 `t . 19, o le -.( I .\" Puns)t11ljl) .ll 'Ql I, I A / I. b It & I rlll Ill a~lill)(·1 F al)ll~lol(lll'II lllllldl l 1I C(I1II1. 1 \I, Ir:loll [I llillllllV X111\ 1 ·i 1'111 K I-II f.lu"I o~re11) nn ,111) morbý i rll·.ll Itilýl: h l)) hojl for w>. ,yell ~,1. 1:1, ":1 tier cII l::ot ·I)-II I). 11SA 11 1)1C) Il *l)·p i)l )l~ll II'l~llh'al))I l.I1bI ll')'ll lgl* 101;1 I , )l))1l')l' hIld St')r)I)Ig, I' Ill 11 .1' I11: i1 l, 11· rltli ll y picrv uo l: Iron l ýIý'r r II* Ilo l " o ll·illl of (1 1ru 181y , March uI: - p~nfi:-- ~00:1 -kll :gd 1', 1 ) exII..' 111' i II)l' . I fe-ll~llP I~lll, U 1I1I c ,:59 Canal street.c~li N rotlflvl' i t , t o' N I ( 'I(IUl \'-No~v 7, S ,it.! 9, nlso ti(·( f oor "ik ,, .'.','aa'.l Iit a1'alllI ae ll):rct') blb0l1 0111.1 .5 1ive and I'ClIIH)"sal,. I Jll, l'-, 11 I'l-~l 'II~I)) Ia1).a. ' 1)0)5jil b-, amillF .1)I1 by 11)11 II Il..111": IIICOIRN. UN-FF 1)111)i I~i-)ll .il1·i ko1. tlloas I1111181\ il W '4.llld) Ia.i(J lam. I ''L)1la') Il '). I(I( )I \o.lilA r-' ) A IAA" ~1.111 ol I 1108N . 'II I) ' 'Olallii .lIaol ))p in.1 ll I)I a o l ba i tl a )Latgh t I-a-i IA)' )al'.lNi.lv li.'bold ''ahir jIIa.iIO e Ie lna oft, IIId - to 151:0 1:I)) ran oa n, IthI e ja ,:II t1o 'orI Ao oll))) lly a r~oar. Fao'Va o1Ijoo. iia Goner 0f \'t. ('(:0r l 1, llPn S" Corn rrtor street, i)- lllliill\? .(. Ia )l oF aaa I ) ' IL.5 t' Il d pIIlIisdl.i' a   I) t_ Sir & ALLAN1 11' CI1 1:1 too illlltftllnt 1Il the Ill11 1T I 'Ll ;1- ia of cl~ilt III) and stl .i j 110Ill. to their tljolu(ll 1 aI')))bJocn; u (iculond noo'von -AiinbIs-,la' do .ma-il i tRn) Imlcnl hot. 1)1) o tooa" 0Ill INSn &n. liCe ol. b)L.r-: Bilk, ootloo 1111 \Tll mo Imo nodo I. shires l 110, 1 dctwot.: i Ilc·; lo: not( II.I. ll: lotmllken· \h · ( bla (:i um! I··()II I1PlIl , u v in ~out v;o"e " : . n t o _ k- of over, ,lowc "pt"o nnA volp Illillo il --pe)I~lldvrl;( i I Ill m oon a ,lo, :tdII I;,;" drk,, ho -n, bot :lio, l~,,rcll riu er c / - _ I 11· I~ Aitlti\ ,: II 1Sl l.it U'.I.I\ ISC( bui, 11. It. by I t'ililia o: /:,ov (),n fold. {Irllll [I~i 1',,t It. to heue""- 1tynl 1 a iail ·ge lllllllil l Love I'n t :3,1 "., I ;'hviclr olo i~u lla Ili-u=d d i rho u0. u-Dolt I,!, dei,!lll(' the 1:il T in ,o, eon u+ l T \V that we ev o: Iooo, II w l l ý, pc sage ulr rl Iko ini l rnsto -, _"oo, l 1 the rommoonvir, II mle l Irue von hoill- rl-u'lll oodl 'ih I'ol'o hod ' arilnl it n i tuli, ho eoldd not hu",IkP? ,Iv "` In-t 'rllr llon I' 1', Fru1 I 'a the a lnel Io ,rt ~II rc yo og Indo: and coo llo" n flint lllly he in .hj~111",'t 1 I J purlnenlr..-(0106/ (o rier Sloo Ihtutr. uj- In:lh "w cul o style by l J \- C1I I I.I IS BUSINESS GARDS. - N JOB PRINTINGm. SL O EVE" DEOU. Nll' I? q'hEEU II1I.Y, IANI)N):I Y ANk) CH A PLY I:\I;(1I 'l 1I1 AT THE OFFICE OF TIHE True .'lm ericaig, k)'.CI 6LLS ~I'IL'', N -LXI 1O~kIS.. N d~Jl,,.I,.'. I°:1N L\',INI l', 1°. YI,. ;!i illld 1'nwili ;P rr. lIl, t u p. lII1 :r )-i ,.,I.kANA. DEPUTYl'"' SURVEYOR GE01. t (NA11;) -1.1 ()i I I S\A: FURNITU I WARIROOMS Il (: , 711.1.1.(41 1:. C\lItl i' ,r "mil d t lpe'tl lllY nl- I't's III II F1 f ',aa Iltn ~l:,,'I. hd tll c irulanu that ,r i.. ".u'a rd-tr il Il , ,mai' '. ..u uu~lplr uud 1111·1 F YI&COL I IE A FRED WL DEPUTY SURVEYOR GEN f'F If// N II · *r v (a ýi* L i *II IF. -" iIn 'ow In N'. Al ' IIbu- .ul o it IN II-puraSII')N itr~ 1'211 41" I xr /1. . /.:US H & A L L E N , AO I.l I).~tt~t:11 tIL "arur r u.?~ ~ ll :':. ('I, , I, . ·1.IIII ! 'u II Iu lp a/.. IU·l (.uIIll;IIEl A Nt'I LIV I, F I FII n I ) '" .l t i jli(·1· ,,d 1:1 1 .I RAWD ON WRIGHT HATCH l & ,DS \ 1 IL lirurur. n etr /; il;rn,, . Lrrnrl/ý l IlnrrsnU, ) ,"..6~ii (' -~el. V.1111p lIFIFN', _ . .1. I.-,. 5 , 1 '''1 ! -F '''''\' " ' ~ F' k 1(1 1 \" o no' P ,:5;-I_ 1. t. LIIIV N II)I)I N n Sýl. uu, ·il . u Bu . Ross·' F'lRWO SURGEON ENTCH&S DO F, I~n · <'IN FFII <FF l.lA''!', JII'I)I .I. 11: tIII ,' I with I n t. I1 I. I· Il+': i l. \ ;t ii LI;( a- li'r ilae i ·rurlan+. ý of r ICr I,, ink uud liularias; Raul, 'Not. 1 If ttlt u · Ilr lll k, ipll[ r t H ill ill lllll ll l l 1 ilLU t()ll j- I11I\ t11 II[ 1 I ,I: Ii 11 1 n" IJFfANs l' F IF'J1'I'lI l ~t ul. vill k ra rcutrl "ilia ,r'uul'ntu r, uud ut a- n )na low. cuuo o I udL -t lr : CIIIPIS''IP; r. 1'1)k}'', .1eriI ~ i~e/inlr I oIII I e,,un .lidrll1rr1!I15 1 n ', 1111'lktI 111,\. ( )11.11NS vI.\ 'u t l ý..\ iu "'" ui i ;u" " liu' tll," t, tun1vHard'. '""';`"'' u,.' rv ` I tl ur rl li riuý luilL ; 1 , nrarlain! 1 , ti'u l the culilllll 1I11 I 1'l uu Ileýillll i'"'1ut rie slau tu-t u u-. K o . 1 ' 1 C it r it r ' . " . n r rc ll)* !Lt J, I I. B! . Ross l: ut- No.:!:], ltllr n~ t: tnr l i <nvetrl rlt : Ir Illll hIIIIill II lit "L N IIII. l (l, t u'14 I II'II )~il ll'11.1,1. 1.11 (il{ 1:1:.\'1:, :llll~ ~r llt 1'1ti' I: Ol uriil Illl .·l IlIII JU1I; I1I(·/ -- H. PARK(ER ''' No.~ ~ ~ ~ ii II IAN1'1tVE NAHI IN~llrS 33111 I" NI~ ~~311 IV. INll:~1.?l ITrhlvfI: & 0111,iS,,.; (EII4AI.4I1 PINTSOL ii~~ii lI IIN up Ž14)1 llbi All 0(1( 'jRISKSS AGAINST FIRE. IA li I I NrnN HOUSE AND) SIGN PAINTEI Illalod.·11 ((OOU(((~ i I)ll(0 (dl ~(1(0ilCI ~i-ll-;? Il~l ( 01 '.W. COLLINS *~~~~~ ~ ~ INAt tZ 7g (0 ( I~l*(/ illIIII (000 ((0·1 1(101\ Ifi·'~ i ·lll ct F, \S4{1ONI \Ao (1( 1111ll I~llrjlll/il. i. it~flf%0'I 000111 LI F,\dtILOSA11101( (N')I 1S; j~jAXso0(-(0(1 (((II l((l CrboboT 01 (0 ((((I(10 O ~ OKLE4gNS LITIIOGRBAIHIC OFFICE No~ ~ ~ ~ ~~11 1 \I'0(0 ,( 110(( 3Ilr,9~r III Ill i )nll (0t (1(0 l,-1 I. 1 V- I\1\., · 111 11 (((((P (Ii~ll toil', Uo1111· l00(p(' guril. F VPsl I:\ 17fnhl liba lri~ i! itS'i'Iiii ··s1111~'' jflIICI 11lr. I 11) (J~d ib(l 1/iVlL $111i~l~ ril lr IU I~"`HE'IL ~' (I (1(111·· 'i' l 00( . II 1(00Ul( 11( 0((1 ll)rl[ il~l(-i 110(0 (0lrl* ((1100 1 901(4. (.ijUI Ittlt.-(i~ 1 o'V11(old 1,i Ile c~rz r~` a.I~irk l~lr. ( 01(001 'up OliI. 0 -n too, 1(0r 1001( 000 onotW t to~ll~rt")"l I)0k, jollooo l'o-t lll~ul, r Not (hulooo-. ~clc: Icnlt i olsie i oi l. II (01'00I0\ "alu"Io"(r Iezv~lla ooral ! I! hiIIli II''lcll faIR-1:~ As tll-Jill!" front .1 ii, (.'llllrlcnlan V IA Iilr ali i, SlIA1.L~ d KN11W\, r srlur ' ,A 1 SIlli" :",,11Neto l 111i. b ~, u,"ullout,111,111_ ro6 lo FV u, .1111 . 11 : n: o~ll 1:I'?. 1.1 , ,1111, l? 1; 111::un uU I 1 111( Iii! kill n11111 it I- I-,~1- 1.111'!1u_" Ilujr( slop1 1·11111:1 , 11 -1I," I? 111111 I.:_- 1: lit11)1;1': ~ ('u ii :;1 l·:l·;lilll· `1 11" nll~',rý. ".,1 ný. l 1 l~r 1~",11 I · 111 1: ,1. . Il" ..1 lI1( I: l I:Ir1.~ 11 t 1.111 It1 111 1! ,. . .IAA '.I r. II I: 11:11 1l .1. ( 1111 11(- 1 , '11 ,1\ 11' f I~i ill. h 1 i'llil· i 1 ··i ll l It, ' LII' 1(11 I t S;·1.:11",,1 "ý 11·1:1 il11 \, 1 ,,, (11·111 11,1 x111, 1,11·11 (!, , Il·LI1 11I11 11,'11 ` 1··.·11," 111.1 , 1 .. ý~n , i·l.1·111111 1111! ,,.1 11,i. 1 1. ,. , 1,1 . 11 111111~. I 1 t ~ , lil x111.·.1 ,!11 .. 1 ý I 1.. , 1 11..,E ~ ", I / 1: ; 11 lit ddJ n lý ý ib111(I·Lll I " . ," :1- 11,,:,1 ail I '.·C- l I lllill i 111. 1 ydu 11 fur 14 h111-1\11 ", lit~ pi1· I1 ~l (. -, ilu ,1,11.. 1u 11" ",1 ,11 t1, .v1 ~IP ~ l? I lý, . " 1t1ý . .1\ " 1( .1 u, u !,, : , ·I .1, ,111 i "!11 1 1," 1. ,, 11,.. ., ll ~1111~Lil·"".lu II1II· it·tllrIII ·rl lIrp. .1. ~11 " ,1 ~1II i II I,.·lii. liil·\ 1~r 11111,.1 1; 111 11 11(( - )1111:u C," 1 "It,11 - 11 .t1" u ·ý r 1 ,1. ., , .111. 1 1..111 , .,11 11 !1.,n 1ý- I ,1,.11 u E u.IIIJ 1111rr l "11 1.! 11 u1 l it -, 11~ 1 111 111 11 1) 111 ~ " ! 111 v ,rI . 11.> Iu1" 11, i" II. 11 11 . ,.I, - I)1 IIF 11,. ·r ,1 !!1 1 11 1,11~11 , 1 ,11, 111(· . ,. x11111- . ~ 1 ,'1,11 ,· 1 . · 1 ,1,1'!1~ .u 111 , . 11," tit .1 !1" , 1 11. 1:11-- I; , 1111,1u11 ,,1,1 ,1,.1,11, ý ,. I .1 11,~ ,.,,,,: I 1,.1 ~1,x..11 11 1"..1I(;· ~ .I )I - " i (11 . 1 1111, .,I In.. t . i iýl 11 u~ 11,`,1. a1, 1 11:\ ·1 ~ 1, ~I, 1, 111. , 1a 1~.L I11 ..11.11 ".:. 11:111IIi·· I.I1I. Jl.llll ·1 \ I I'\ 1211.. . l iL-II· I .1 \ 1) 1111'l .· 111, ' 111 II· / III. i ·il Fl \\ I I'l Ili~· 1 l 11 1 1 - -I· i. (.r ~ 1 , 11 11 ,: . _.) 1 i i 11 1,'". ""'l. il 111 1, ~111 11 111 r 111.1.1 .I~ i : tLtull ýu.. 11,I1 ,. , uI I .11 1.11 . 1111,, 1 t I L. !1..- 1111 11 1 · l·l· L 1" I· I 1.1 u'c ~ 1., .111,(-11, 1J,. 111.-111u !1 111111. ..~ - 1 1 , 1,111 a ,·1~ ',1 111 1,1111 u,1 111 ., v( 11· 111,-1n.1· · il~ ~i LI L l. l '·). lI I 11 11ý~I, 1(11'1 11··1 .· 1(1 1 ,1 11: n, 11 'u1 · 11 .111·- ill 1i I'l1lt l; 1'ý 1'1 Itll 1\1, >1I'Lt II 11 1111... 11 .\1.11 ;,11 ý", ·. u,111 11 11 ~t ,1,1 ,,I 1 , ,II 1111 " ,!1"e ,1,".1,1il ~ l· I t u 1111 1 11 . " 111 11111 , 11 ~ 1l il1~(. 11·1 1-- 11 , . 1 1 " , .,s. " , _ 1. - ý'1. 11,, ._ 11.,111 ,1,1x,".,- ,11~ -.11.,1,.,.11., 11n1 lll!· jll/lt· )III I ,11~111 11, ,111111 1E 1II.( ". 1:1 /II .· ·1( 1u 1111,,.r11 11 ,1 11. 11u 111/i. (11 1 1.,1., . ,11 t!1 1 11lil'1111 , ,1.111.,. .1 ,.,1 1111,1 1( 1 -, > 1 t' 1 1111,1II I 1r !" .1 .1111111 111 v 11~ ,{,tiill \1; 111 1.(1 1111 1 11111,'.11111,l ý!,a ,11 1 11 .,l II! ( (I 11 · )11· I.11 11 , lll\ ( 1·II.- 1/1 111'll I ', II 1'1 111. ·'" 1·1 · i. 1 .1111- / I 1. . Il l I 1~ 111 11 1111(i·II~ 1-.11 u1 , 11 ·111-11 11.11 1",111 ~. .1. 1. 1-~~, 11 '1 `"1,,, u1 .11 illill·11 ii. 11 11,.1,1.11 11~11-.'11.1 ~ll11 111 1,11,,1u1 I.. 11ý11 .,:1 . 11. 1,i 11 .1,11, 11-!,1" 1114111: 1 11..I 11'.1 _ 1 ·1,"1( 1 n, X11... '111. 1" 1'11/11r 1 11 11 u11l- 1 ý. I I1, · LI( ', 11 ý I n1 ý, 1ý, 11' 1II , t, 11111 'lii. 111'11 1,· ./ 11 )111",1 ,1 , ,1 11, 1I.lI -1.1 1 1·111x, ~1.1 .: 1 11 ",.ilj l ri· ll~ l. 1 1 ' 1- 11 1· 1 r ' l 1,1 1 u,1 11 ,11. 1 1(1 II:. li·. 11 . " 111, :ý 1111 1n ,. ;,1,.-.,-1i 1 111,r, - 1111 1111",r 111 11ir li . 1 '11 .11 .1 .11,. 1 I·( ,illll ii : -1 11· (1 1 . 1 .11 ,; 1r ý > 1 1.1. ,'1 11 Il1 1 1'1· 11111 : I . , 11 1 - '11 11,' 11~1 11 .1111111 11,1 I '!1·I I x 11111 r ,"'11+ ·;:11 u) ·11 r·IS I I (I II n)1 1 , I,"I1·I! . 1 .,!., 11 + 1111 1 1u 111 1 "I.ý"h 1 I 1 , : lt u· u -!I1, 1f 11 "/l i(: i) ii '1 '11 1 11 ,lit , i ii.' x11 1 ,1 ,I· 11·\ 11. 1, 1--~ 1 tril· 1 1 1 ,IC1. I ~1 1111-Iii !11 ~1 II 1, 1 111 11 ,1 I + 111· ,11·· ,1 t. .1 t 1111 11,- 11.1 v 1 1{,1; . ·i-OIIIIC II.. (1 - ",. 1,,1~ _ 1"tII . 1t w 11111," ýv,ý Ill I.,11 1/1.1. 1 1.1 I ~ 111,".ýilll :f, 1', I'-. 111 (I 1x 11 1 a t ah~l l u 1 1 1 1 1x 1 li ,iir i r h il l : ,, ., 111. I t , 411 ,! 1 1 , . . 11 n 1 rI . 1 I ýIC/ ii 111 111 , ;11 ,(1111 1, ·111, 11 I1.1 1-( .IlII ·i. I:I· · liljl I!1" 1 v 1111 x111·' 11 ", , 1I. il ·I·.~I( 11 11 I ICI. /I.I.i II -v im 1'1"rr1', 1 - t~ 1 lu11t t1 11·.1(1.1 11· 11 111 ,r .2i11111. -11 1 1:*. 111 .1 ,!11: ,'1111 1,.1,1111:,"-1 1 :·l~· II I i 1(11·1 11· 11~· , 1:u11·;11 1,11./1 1.111111 ,f11 ,1" 111 ul1, .n 11,1 ,111~if/II~ · (1 " 111 ( 11 :· L( 1 II 11'11 1 '·)11 · 1 1 `, 1~l (1 11. 1111 ,"1 111' ,"11 t1, ~1 111 11111.1 111( 1 1 , 111 r 411 1 t !1I - 11 ,11, 1 ·u ,1111 11 1111, ,111, 11 11 11 :"1, 11 , 1 , +, 1·11 1 1111)) 111,: ,i11 : 1 11 Iý,1 1 11111 '1- I'I,",-1:1 ,'.. '1`111 1-1111X11111 ti111r ~ l l1 11111.1!1!11,11.. 11,1,11,.1,.111 ul 1 111(,11 nrl- , I1. 111)11. 1.,1>,1,111 _ 1 1 ."1 . 11 ,4111, ,1 I' il· ~ " n 1111 +1"x 1 , 1 ,1 ~ 1 111," 1.1 . . , 111 11111 , 11 , , 1 11," ( 1 111 1111 .:- . III .t "1' lu:,rllu (e,.li/. 111 111 III I 11 tit:, \\ III b(. I! l(((il 111 IL11 n x n 1 111'· i , ,!,111- x1 4,1 11 .1, 1t11 111111. 1, 1 , , 1 , ,! 41 1 1·: I; II . 11"!1 n .1 1 ý1 11 1 ,1 . 1 t1. ,.- · .111 1·1.S1r o ()I.11 il ll \\11411: 1 0 It ý )\I .11I1 II l l.III- I. 1),II 1:t t 1111s 1. 'l 1111 11,r ,"I r 11,..1 .111( 11, 1.11"H n l , l~ il~ 1,"1Y `I IIPII I+ ,,,1 . Inun i: ýll L~~ II~ la,. ·, iul1 1nr w., 1 Jl 111 11r I 111.,u 1 . ll u, 111,",11. "u1- 1111· . ii( 11'".'1, 1,.~1.()1· ii iitl O~l~l 1 iTt W - o 1. It.,, I. :, ,, 1, ~1, 1 LI.U . IIIIII- Ili u11 , r, " :,I ., n.1 II.Lvl l-I I i .ili hl 1 1.,,u~\ ul~ 1111111F ~t u ,1 111·: (1·( 1 II,, hu h11 rt \ . ,"I1111.,.,-III- n,\l1·-· 1 1 ~1 111 1 I·1L·( .1r1 :: ,1a 1 1 .1- In LlSll llr 1)r 1)uru': '11u' uu;;- il; l t., l Jn.· t 11,, 1.t1 ·"1. 1iI- t~ 1ho 11 1 1i" ·I uii I au - 1 Iwli'L 1 .. -ii. 1 :;; r 1 1, 11:.,1,11-tf 1:l lil"i,1ll 11, " 1rhlll, l: il (I 11.11, ,," a l, rl )II li r ".l .ll /1. ·1 11: J 1.ý I I'ul!11:, 1, 1' I/ I111111(111· 1 ",::y .11:,,1, ."h, a 1,, 1. Il(· I I1, ··, II-1 , <,.( I.~·1 .1 .. -·ji 1 1111. 111 1, 1 H~-t" ,.,1I~ ~i~ t ,'r(; i 'I ·) Iýl. I ,. .-I. 1 LIII i . .." ~ n','l~ll II.I.. 1-- ,. ."." 1n.". ,. I n1, 1,1110'1; -!11(11 ,r , . ,hr 4. ',1 11~ 1. ( i ýl ~",I~1, i \\ /" ." 1'1,1! 1.111111111.1 IIIIT(·L/ l~lll'u~'". 11, I)·1IIIlli \I . llr j ) :, 11, IIII:.Ih t~it ll i. (. 11:a1,1, 'd I" h , 11-. ,. ,,",I ' ~ I II~ . '.I··· ~ 11,1, , 1J,. ", 11 .!> i J , .. \ · l· 11- ·1- . .. 11 1,1,1 ll ..tl . I\.II.I r1, ,-1II·II·L:I· I I ý... 111 Ili llilll i- l 1, .,,.,:l\`1, 1,J , r1". rr1 1 i '. ..('1- .'' 11, " 1 1.. , w .,I a .:1, 111.0:.1 . H .. t111 au G,:l i, m ~ui, ·, ·i .iI, iIII I II· ,. ..1111,!'11 II 1w 1 -11· al~" ,NI, I .i HlII.. II-!II·II1I ill\ i 111 ~ 1 h..1, 111. 1 , :"'1, ~.1· 1 1111 ý'ý,: ." .,11~1111 t ,, I pn " .' .ml -., 1 1"F" .,n 1 :4 ·11 ( ur. , ,.II - u n, 1 11111;·i/· S11 -'l I .. ii- 11y.1·· 11: 1 il."~ 111 111 .11 111"",,v .1.:, h.1n c .u ,u; It :, r.,l-.n lelu. '; I !II1 I '1'11 ,: I)-, c. ,:1 II'I, i 1'11!. ,," V 1III 1v IHI. "I o- , .,.·1 11"11 - ..1. /11H":.n1 1'1~ 11,,11_ 1 , 11,. , ! 1 ll ", 1ý ,. 111,1 "" . 11111 nu 1 th. ,I,,.ýu,., l Ht ` ýi,ýn"1,1 j[."I. ý IIh. I.+ .t1. ·1 i .. 1,r 1 '" 'r1. "1,t1 11 11"1,-,.1,·1 11'"1,. ,!, " ·.1. ."1; , _ II ~" .. r h u u ", -. ,."I , i · · 1 1 11· 1 r "H 111./I1 1 u H'1 Iir I.: I l.l It I- ,Ii. O nrl l' H-t ! u,.1 111' ·· .I l n i 11 . ,.1In " , ý,I .,1"I .. , h, 1, -n a 11.111 , 1, III.11 , 1H` 1111 tl il,ý.,-i ,.,!"""-, ,," " !;1 1,.1,1 1. 111 ,, 1 ~- n-111· l . H uI~llo I , i ho "I iT.I . 1.. ,l 1. 11 i , 1I·I r h1 I· "1.,i ,~,,~ I. · I .,.,.-~ 1 , .. I, .11., ." .111,1 I I\ i~~iIr l~ 1 , 1~ ,"1.,(1"·.l( i 11:." 1.,1.11 . ''I ýl I ll ,. _ H .. 1.1 ,. F_ uj at H. 1tit il t. t u1. .-' ". 1 ( 111.1 11L di .ll1l0·11I1. 1 \/11 '1) :1·(11' 1.1 N 1 'l(::tl 1 111 AN 1111· 11 · I i I'1,1:1' ·Ili\ \IA'1 :.,t,", 1;1.. .· '.·' 11· I ' i·I !-"; .lll llrl· 1 I,: I .1i1- 1) n vI r J ,, ,,, 111",/..I 1.1 nt. "1" , 1 ,.1",-..I I'.,(:, \ , ,,,.u,'1··I llc,.t.,l l1 C'u 111111· ul \(ncx ·11 ..' 1 .. . , t I t;,-ltlnllll· ·i··; ..1 h.~~ 11\~ 1 . _ - 1.. .. ",... I "1 1 """.. , ".I J,"···~ · ~ .I.,-,I~ .,, I ,'111.. ,,.., . ~11~ ;·· ~ ~t ,.. . ! ",. ... ..I ; ! 1 :1 I. , :,I 1111" 1:,I): L 11, i.i l I" a, , 1... . , .. ...,I. .11 '" ..1'1 ·- 11I1 ~ 1. ,I. 111", ' , , ..: .- . I1·llr 1, .i ..": 1 '111`1. ý !·'· l . . 11:11 , h ,r 1~·. 1 11 ...1. lili 1.. I".., ,., . ": , , ,,, 11 1 ,,:1 t, .. A!, 1,,;11· 111\, 1:, lahll l , . \ ,?1 11 11111 :111( ·1/1 )1II I `` 1'11[1 it ( 111 '1 t l.l- - \11.1.."".,11,1 ~ ,; , - i i ~i. I 1. ,- i,"ll( Il. I- 1, .'I, .. 1 . 1 I.,., 1 ,"1 :". tilll .. llilý) I~r l ., llll-r 11 , :, - ,1111. !"," :.t . ,..i , .1, ,1 '. 1-I. +I1 \ 111.·1 I·. J~ e.(lllI1 .I,ý i I:.. n,1".. ".. 1 1 11', ,.I . . j i- 111,. ',1,t ýll 1(I, ll .11"I 1'"" 1. :1 :.!. '.I +1, ~r11" 1 1-, i 1 iii· 11 ,t,,, I. ..il -l.. l,1 ·' I .... .,' .11,1. , 1-. I,.,. ., !~ ." 1 :.:111 · 1 .x,. .1 ,.. nl .IIll~- t,1 ..11 1, 11,1 . x .11." 1 1 ý"tor 1·:- . ,,1,,: ý - 'tII·I~( il · 11.. i , 11,1., IIII 1't, 1 _,:I. 111, {:," awll ;1CIIII-l lllll ., 1 , I-" " 1: ., 111 .H~ i rt · · II1I: i I-I F.I I II 11. I·\ l , : 11! 1, .11)) 1. I', 1111,fLI ;,, a i: IIItilir II ..1I·\I.(1(I·I1 hr .; ·lr· l11ll 111 (/11111.-· 11 .Su ,.I1 I~ LIILI:I h,ý:,nh. 1.1' 111 r a, l " t .1 !.H __ ,H1 ..I rrill 1:. .t1 1 111I/I·!I C 1.,:., ,.,' "ý ",11 ý. ,. U. 1'r ý., r. ~i 1:" 111,.,,.-~ II1I1 ·1. 1 i1ra h" , -111 ',1"-, ·ill i t I" h,., I., h." '.I1 J," · ~1, · . tL"' 1 t. ,11, , 1 . lll· illh t, , 1 11111. n1 ) Ili t t"` th u I I~".,,f1sh .:1.1 tuk 1 1i1,,,, -,.Ili.l :t I'1 t` 1. ! 1..I 1.r- "11",, n II1 a l :,_,",". 1 1I·I I llkrIll--1.: .,1 : 11.1.. ,".: 1.1 . ,1 .1,,,1,~lt 1,111" 1 r ". .1 11;1,i lr. a1 11_".1~..1 111. ...lli C11· II~hll I~ '", ·tr I~ ll1'o 1n of 1 1. , , win ,;,IIII1U I~d* P ~l '.I r.H"1 ,, . I..'F-1".1111 llli Iti glI\ll"'.:, 1, OI ":H Iptu~ n i 1.1 I ,lnrn H, 1_1 I wo!,1., 1~". L, 111:, cerur tlor,. * I- 1tI.,"tl'u :,~l 1111 i" , 1, trtwr-,: 1 llii ll IllItfrloBT LTd. ' ý 1 1~1 1'" r, Iln^_ :'ll .:1,H J rl HI 11..1' :, ., 11 11 -11.. .hl hrll wu,1 - nHu. t 1,-ha -11,"H"-,11 1'Iný 'p;.1r "I ,1 ,,.,1. . . 1. I" t",_n::, If11w"r :t"r ~"1, f si.,H. u ,. ,1.-,J1H1 u1~ 11. !,." 11" ~- ~ th ",u uuB l lul I.111l 1 Si ,.t..1, , r ".,H 1,e 1" ,H IJ 1:1e l1h 11 .,Hu arH -. lru ,,1,11.u1t h w FRANKLIN PIlDMMARY Sr ll : rublic are rn, pectrt lly inirmnd that laes inetl SULiut. I erletId o. 1.n)e u, it.pronedli'jtluslid in an art' alld tIllUi Utll ,;rnlbhe .lllllitlljl, tkll ItIIu I 'T'he b ilding i~ nrge al l noto.enalmanl.onatv dvmdi ilnt., npIrbltmLul fUr kI A-p ; s+eparate, difretll cllaUrhih andff .. . .I tfprnz + -ifnr cl 'I he i',,utnlit.hs e a1)..lI wilth nle lalll skillhi) and ,rlm;Jivy: n Ii ani d II llli:t IItseIttlndspelking tiams l'ri:luc i-ul. Ilay hI had v IgenillrnsIf em tjve dol I.llx I,, th v. wIIl( - ttII t mil 1 oust :, a .' - , 'I'dr,. rt.he ur Fh~rv n-ardo, Inu doll lt : Pin ne day. Shl.es 1 I+ !o dt!Ii.f.. Smalll Is in. s iOrdieny" ird' fdlive dlhr.a - w apple ,,t.,lit ,r , ,l 'tt tsit, lll 'ltl he Iead .auenl t Ir Ir A L .nir " ,, 1n l 1:n1p1rt stre . apl9ly N it ' w ' Iti'Ftlitl - l '. ; I:. Plip /.s t.cn.,pnnnd T)..A TO PILLS, .i . e n.lid ,,l inca/nr/r5 illrte#cin flr all Disease +, s . trr tat bsltr/t'lr t('lomnelttss cathnrtic in Frvers 'ttnd /ll Billiuts Alertiotts. S' it n:ul' po, ul 'r I'rl bin., t cot I Iatiu o f s newly dil , ,,.r,. .c dnr o w i1 eirll ts+ r, c helievedt b o e he hlMllll ,t,, 1,:, h';tthull, r drt", ' J uiei nd ,reT ed. Theys 'hanis :,J, i tlllll \ a I ('IP IIY tltl' , nli idh h ve sres ivel . M,, I ", , Nrat, !r .IIr ncrlua , l D ttepsia, Ju nle.e, Ht t olr.. ~ii. 1+.1++. (; i,·;,+ . ·a. Aeld,'hAtl.d ,tatsllnh Idnsdln, sne i'a ll'nl kll 11.,111. 4[iPPnlm4.E, And1 · HelGll anlld .la wel huc,, .ni a! kr,,,!t ,tiftl' tn:lll l '. I I Fe.lmhe'. d S U i(. emiedise ; to , . l .I, , , t . I i tinsus , a sd mi tr tha ptltctO ' ver N +~l~it I... .. ,n'' ., ,edll ho -l- imal e, a low l nd , , ,r, ,I then h,,q c.,ht llrt i thAt cartn bouoed for .,,l.. w.: ,1 .. .,• ,inel+ , ill fild Itheme. nla. Ihb e remal . . e c . , dntr f expnaUre in ullnh4nlthy cll ,,it,-,ý l ",,,+l· r llu \ t'":n I ly Ph, wu, tley are uuiver al jy upr.a , a ,, . , e b.it.t' ..t bs untprrsle 'U p h,' l,.'] , , r,, ...... d . th''.r tl .t, have fr s.d n t : ~t,+ iaa, t lt ,' h at.lulln n(F tIlte mlediiC, " iirf eaidll n WI he . El . tI ll t h. . een r directed to tie futurede \ ,I:h,~; . nrd- .-u '. , l .. u. tie, whIn, i the tpropletor t, I+,:l, + nlit lil f fll, lt , ,,ll idtitsO.ll e of lh lri . tile MOST \: l'nr · r , F. r Fln IIIV t\'El * 11lIt 'n'y E at ht I rnb ,..lurl.',, ' tvrl. l h . te tt e in them., Ids t ""tnllltnl ~(~ \,10:, I~n\ uF mho jl ilcd t +recrtbed tht m, lt l ,lI Ii , tic u I te ,. l apif if hi'tiit N Ilt owed it Ipon ,, - :t 'h,,. td e, ,f their meiit' sl a wA Le , l l t i ll ll " h', tll a I iul plepared 4ith musk pal l.- c-t e f -+ ctt oP 1Hill le IB) llas aod rhCleks. lUSH & ALLEN, ,,a i ,an e II ln 1I, ear t Charles & Common st I1 N I'.11. F[URN1TUREI! - 'I '' Il..t i\C ill tl I I. dia illna F)rnitI rea W ars tlih-1 i i ri )Ml. lIiii Nein York and Boa o.L. l(',",e.Ie m IIh, i nil i a)· I ifunituRe would do well Ii ,, , iiit, nullJ 'I. I Il (",e.t IIh s fiom ol i ofl the best and li - -ii. l, ia :v lie c"h ii. W ILt CARNES. 53 Bienville a , I:- lii ,,uh. i" liiitiaa paid to packing nad ship in. i·!e e,,,"I1. (il· ."n ! ole re'() iP d6-2w 31r. (E INiI M '.IItlaCIt Kh.vmng resigned the of ii, s 'ti hi,," I : r of the New Orleans and Carroll. ' 10 lil I au I, M1r. Joh I inapsaon has been b ppoint 1 .i inll rl, ]l, ,. IIt wh pill all Ipersons having businesn Silh,.l t\t .ihugl informafion regarding said Rail Road ,ti i 1h a I'the iall Ioad Of(ic., Poydraestreer, S ui _ullid.d Jo(llN NICHOLSON, .Cashier - ').il li i\ (I' lilliP, P.R C :;, ,,a-1.: Inonl lporter, 7 h zen each A.1 ho- hl. ota I eiors copper :, HI i.." Ken tu~k'y bagging "'il I. .1o bI le [ ella "): : ii l- RIoll-iu .l. la Ila. tI, hetl do For ~, Cial IAR I NCIIEd nlti Iu 5 t (;ravier a ti " SVAl i l IF I NGI,.'ll WORK$. l I . : I , iit iucm 0n.ot, by A lIanilton, .Io, m laed fr m the French, with otes and illus Illi ,lllnd, ias i ett niol is I l. ) lll ir'- . ul l' h dlip )Ile ( 'I'nt lillnes : rollnt," ing the h ir *' i,. u. l ofChrles the Hold, 1)uke, of Bar I i td l hi shIIah ltil:cic'e lie wa secretary an all- the himtio-lcci f EIdna ird the thl, and fenry " Ih .,f n1 glmt d, in'! vlis. e emi oirs of . I t lllniltl, witll illu stralionm ant, distiincl ,had c eumporarries, ed abellirhed with . . T c,. IT·tli lll, o, IrIn Ill lrlls li.tIil nmtlll l rs f Bock sc il, n u a i I iid c m i' ii Jlilt Idli. Ih .llel- l'alap l IlOvc s Ir slaited frlllo the, l :t, fol , I. eh , oe pt.fixed .enulrksi on Ii a ,i i ' 'lil;u w mivil: in l If cu l ,c lcii ill vols. l' -.,:, 1 \\ .\hlKIN,orCrlamp r CoLUmoutsa t (11 I - cihr ah'l ih n Iri h , s all b lem .1 lo.). . ITdt"i r:J~ by " I II oeS Y s 4 -44 New luvee )1- IN -lii) a il. ifo ale i hv i i Iii itlSEY, I,) 4 INew Levee ) \1 ' .' t I rll, -. --t - .t.+ k :ileinc natl cured, land !I ) i c l ll a Ill riiiw " dliii. liiit . frii sale by - -; I)l.Ral':l:, 44-New ooee. tI ill+ a, I.":Il l .':-- I ihhle *assrr.' Oil' 1 . i I I i i , ' ba1; alea INTg. (: th, suhkbln lier hI'-srl, 1; I H GALE, 13 Corrmmi nt ,I' iiiliN ,' ll'.\'I'IIINAl( & FANCY ARTICLES I h- rt ivsed per \1Vnshiaglon, from Landoa " i \)l'E I it--i liriish l . ing,n fallkies ri A rclitects ' stn ni, bh luaid, blue anl d syellow wove Letter ( I'ie\ Ip ai l ar'J e and eintrm lal oo ! l;nih -+],e ll a 111 Itid lplelr antic Bon gill edged note. tlllt) pap. .en". i naclsd& ghild.& ilier barderenl. l',II Ilo')-. white, tinledl, aclhasedi eIoih eand , ll si er iborderd - . '3h1nihhl \Vriteri l : \.V 4e . rlld and Aekerman's ial,lhiicc alnd Saic Caurbonic Boks - ' I .IlloI IlllP tblip alc ying InJ llillnal S1'ill+ Ist. lil il c)t iuIiuii wnallei-eiorslillranis .l:rl il still l(heariurtiei lhell Penholders lith~i la'I nul:lr.owci c nveloapre oares I.onohm iorear . ivories, for minialsres ) . al ca,' i , nll l i, ll(' tlnoxes nd lv thkt inglesika I..tl,(ari d i . c.'llcneoiualdranwig "bok - il+ 1 'ililTl, , al h i' glielw p , c ll il ce ses of 6 rn t (lb'. :,l( I.\Ft. Pl .l ; ltil((ufd +al iilt$ t. en'awrtlitl - .aid cio,.r' lid lll l i lieti'' lP arfiat S' ilz illk, pi.rmaoelit lihtles lld ned fasley (.,,ll cIlll . NY., cii a iii.-lam lica. ld ptiolNliles. i ,a id t i l l I. I , n. a. Mi Ha flCar and nil tlher , Ai II rlr- . lila l ofat Cari an ~l I tclla nll. d s ,'ll of firtd N, lns ii. EJORNS C IIcS. no, 1 o : ion Cir of St harles snd um asiaf Un ,k-N';\\. I)lil.lEANS c CARIR(II.LTOi RAIL ROAD ' •" c'(\IPA.\NV. il-. c I o d uPiti l New OrlensN. - S l.,(,.-;,t I )' l k. ,an.in Itetr o pos'sat 5 'nlacka A.s i,.,,aI 1 a, tci .i n . i sin t hasil se Ias;e 7 ur o l . hi, e i 9 "o ns a a il. e iiiiir ci cl I. l( lrcil tl be ota .t indisg E 0 tr s 'I'lls: Jt KS( pN A INDCOURI E X OWRECAS o 1lI . .~l"; r , ll.t h. l .ctab l ar d run Itlosan l . At Ir enli iu-t m l l t r wit ill s-spnnelee rthsia repn halr h a ..10 - e," N cl Ihron houe t rtho day .luill 8ande I. . , c in a, Il on sh . o d o i 5,e 5k-on trstol. "i, i'1.,,r, l,,,n by lby the Il,-,,,nt lvt.must provide hm alvea a i tllri+i.N+ Iallm k nll d ant( orlhllw Rail Road Croslsli I ,I)- P ,a) ri l. "ti'(., JOIIN HARiPOJON, .... _._ , . . . . . . . . _ -_ ,,r . . . o C lt._ . I-1 i, Tii hA'I 'rEhcI a dilin ofJale.sa onthe Pa tslni.'",l I 1 lir (Eif l arh.a EMathlewp Co niiedln,by Mirs. S Imn(1.1. i il n v hlsear .ilt rPpuive nd r.O t rly -i a i i m ALEX TOWA'R, 49 Canlp at ,,,I • I"5ICE,'3in 'nzie slrekI , ost rlposils Blake' A 1 1,r t \\ . (;RIEFN; takes plnaraut id announcing to his I i, c.ls nld he thizcens iof New Orleans, s hat' lie haso at iro :-i ( -ll .lllgit I.itro arh.ha o i p arwilth iolper plast idld il l, 'lll lie~ n Ile'lat ilitiee th arssh.ll overollp r n,:i1 rl,- ,,,..i,,gcv I... ne an eItlkpi oidr a..Ien , to Iliil Ill. 1M nlor half the expens of engti living and neailtly i heai sl typle prin t , -. ' ts" i\ vrchart. w shi .g ireulor. .lot out in th-ir own , acae .nr-d witi, helllhb nsly qyuantity at a4 rw moun - Ia oic; (it they -will le .. ...tedd fir then[ in a b uallinl . > aft3 It',.1(l.t s l Saa Iterehalfiregivean 0 tel ie. l t fi Be oIot ill hloe I iosl reanpel ihabe eominiaor hotar s in hi , : .l it.y. (Gtenllenmen Idesirous of nviug Visiting ar.lllvh• , iddi etilin illS a lie fl'fice tnd seealpcinetai., " ci Fh. I,.BO IXE9-A sew soi _ '* , is A' York, msiioig the jaslahn o i$# Y h',. urliele fi . . ..pti,,I t! ; .. + brt HAVtII) M EL TC ilAs;t5l " t., Idron a 8 - m a. losar- Ia aar of I' l f4..Ole-Mhlsiao .Ru n.ittlldliW opL at ala I l la- r flati,.srl- r,Snir-llaiy " I s4itSV I.re --- .siaing fsisi big Ii Bie ; "alabm rie, forli.,.. -I i ,,t C. L$)Vi- aL. oea ,.,. _

Other pages from this issue: