Newspaper of True American, April 24, 1839, Page 1

Newspaper of True American dated April 24, 1839 Page 1
Text content (automatically generated)

rtIC~NIV O\LEANS ýEDNEDA)Y NIOR1NING, APRIL 24, 1U9. PaleA 12d Gi-'si ý -,_ - _ - _ ý _.ý i i s .t". M il irs . _--:.il . v. , ý r , ý " I'l i y i A-_1 f Vit' i 1' It > 1 ý.> 2 r, _ L k O T ern orlqtie rScllape cr I'r les il Nerao frel/, sttlenil. lt uRlv ner f i c) olnIt llu c onlrc l w( k n owli . Ii ite Prolr iIlt i.iI Ititll ,'' I vIet N cMrlCh,1 Il:,7. ySeatcIII rltnt.--l ')wllv l Ihlc i'Pl1 fIlr llul~ilv 11 an br lnytlcl dif I .wll I. li-t ,P i l . , dol uar G." i i.e "l..w elDIIv i~l~lllllr v pitPL. II'lI'l r IlIvtld o " ear il lulval I: whcru III, chvy r~ll'*rlcllro I L'IVPi· I\1I '-t ;leI. Ir Itt 'e l It i c :oi ll lll I- r c l' ll'l: fie tihe:l, a ldertl 'ir Ii c lh ai i lewn k t , z iItlou t f I .C lbtlI e ,. f " br tw:trpell re lVICULY llvl d Ia ,: l I ollc. r- pP,r pdr c clll rcrl. il. r i • .m mtarty lltlllll hl t Ic l lht 111r11 hil l ldV riluun wi l I s uc l l.w l lcw 1IIP o rstily lonhtta lll n ;. il lli i e I x - o bi l ill 1, rrsl ttr nllh )hIll c l . lllitt.t d c ci c i lli ll Flllric inrJltlltliill~ inrlhl (iilll.* .llt ].ll.,'.J II-il En~ IIh tug li t lt l l l t ll ll -l tlp 11 11 1 traorev ua y lt ctellr cn i alp *cf t , ioIn tq ..etlNt -hAsP 'l' I t. lll I' l 'l l l lllt ii 1' f iyd s InInjtil SOlMrs n t at i s* be da red no SIg l h tl tt l ltlr l ~l I II lllglllifl: Il I I)ril lfly, di.o withot egvlfcng lto otentC the dtct Illto --rsIof rlietl lItl'u Irl'l. IIPII't. It%;It Wil ,ill CleIO"C l Inas dtlclar tIer sqllr ' ri n i . alt lI e nn ccr, trel l t ndlitif h illnl oifllP ictl lllt , . a irl ill tInll c ule. 1 Aw l itel fcldl loo'f ,,r..d x.r1 W nIlly t(· 11f 11 fI - . ii rl lller l l e l.lor d il I l lH. p ti r 1 t r- Ilt.ile l of roel o~hlle, 11 li'hll ll1 .l fIll Il o Itl l, lll Oa~l i' llr lt ilely • .glJ I . . ..1C •nLO oll nSl firl tlllT sl. 111' 1 11t of 1h 1 dr 1ffl linP rl| ll].ll]|''l + .1' Odle. id ll li. ar, .ll'l a rm le ll i lllllllli(LrC (Cll(I ~ill[]l S icll.trftc el Ifvcc 1a11 hl yt 9 nr~lt lcclltc Pt siP III 1111c fPtl if A . ..fgttl~id l ... J .. ,h:., lip SI..ii,, vi l•tfI ifif'Si No nt Iwr saoul,,l1 u s Ikl~lllkIiY1 ;l#:. bi. IH }ICl IU y. till tisPlP 0fl tll l el i ll r l l a " I.I II.'l~elI v a rP I~ l!'t IIrI' if i ~t ii l I01*n;"n' Ill]( ' I uI i II la si 1 i. Nitlill .'tllt'1P4 All Ill~nl hll Ii·', "L (i I t! 1" llll lli :tl.ll· l lr i l:pl?.'. olt~·(Yi.s Irvii he cll,.r'",ll rlt"l'l" h r~ 1 ~lli .vrl gro i h it r I'li.il " Nct, Us"~" tltelllllll phll"r 111 11 fIillll ill 'Ill· II;II 01111 on tl~l~ e~ 111 i ftIl ' eauel I l(t1 tfr I It l Ill I 1 11 fI1111111 lqli cl Ihtlll ,fIt ll I IIPIII 1. Cr 1 1 .1111 II1 r giite f ) J.lI . I)l fIr. IPII uiveiy ci I i p, l t . If I l af' I l} li,,ll,(; 1 T, Iicc~lv Ifi II..IiI Fce;'t@ 1".r'fl o 'y- llr 111111 11i11 l o ..........~ ~ ~ 1II i·~~ i ., liil , .i Ig uT "eclc 1" "-"" '.l tro'tl" . Iln rlc . te v i'll y l~t~h Ill ,1 ...............~l ,Il' t lho I lxn,,fl~l, , dlie w t Iollt KiVil' ol lO t''l it )ll~ l l 1' knorluled[ *.ii t~lls i'heL " aI: LI d lt li lr lur ilt' t . .e rl " It-, d >eov,'·ry. It is IliOw it~ i h l~, i lslL l 1 tile I prv~lU" I"r·l""l' "' I lii,~ilv ls ~ t~ .ivoly tnil elt'u.¢uiil~ V t.Libdt:.litl/v lll> wrierl: its elU;·cl* .]r{. wltIU.bl'ltl I·:LlilllltlJ)' Ill L! [1 blolhlc;i~ l ."clllillll ll=" ~: For I)ri;..y--L'rlt Illi[[ ,,x,,ra~i,,i.,,ilr aborp~lnr Ai! .Sw cllhl ils- .l: ,,,hr" ln. 1II· I II :;. r :: ,..- .... I ,,, Au 'ellll"l'+lrll --C ' (l'.' 4r (Chl'ollll:C C lCC llCC IetC C'o II,, r ThrItCt--lC ' C" er, U r Ne ri Group aIC ,j'C' C+l eil--i.,cntrlly, ian ,It over tie CUleh All lrCllCN.C5, SC',L , t l I7 CI fe I 1 IttC ie .1'ClC! . an: a'r:, Iet retr.-- \ h'i: the rcmpt ortt . atI IIIIII ., ,+llll one I I.,1.'o . tl s L .,I spegrCCeICICe'gae rpeo IteIt I l l'eCIC' nCCCI rt n III I ll ll ' r P i I v sw , '1. l l,,- ; lll~l h+.+s ' llljl +l~i2l· I) lid l : 10CurI .1CCICII pr~~CII e Ceti II * rutel reid CuC eS in oCThot u s i Are fl C ICC i n C ' r e e e real C i N . 'l ' e s e t CI1IIL~t!ni~ L'CN Ce'C'C be g'CCIC.r h p i ,edC i lrJiege nCC ,, rbo eC. d , u in (AUId aoe CC,eC~ cC " I'CC CglI's~" \i~il~ 44 '~~ .pll~rl lll sllfr lvl., Seit ! CClnlC Co a. ll rlr7io ,I, be . C),ln IC & Ii U C uo-. N e r i NC Cli. l t , ' t A'7 0ll tL 'l t ' I II o CC } C C:CCinCCsICC t1 It ii nr l.,:or ;,o ;:;f " l'lll lrbll td ilLI* rlli" lh)+ l ,ll )L i" 1ii)i, Peran.Cb rICC nI k neici'eC ~ w Ch'uterCIan: C nI CllC I.Cl LCC C iiC. (n i ll llt hCC Slq tlre " lv l 11• o i D er. JCIC S'S lll hCIll1' C " Can t, any|tl thankt Ihtr \vho ble ,ing Lyou havte',' cu,~tt crre by hre ta o ri h tIC I I heC , t . I 11 C ..' 311 1 1 I t . J e-lt e Ii' t l ' IC 1 l ll' II I.' 'h W iC'' aCCC 'I ' ll 1,-e 10 pI C luoee y rill , h lr C doC i C IC I CC Co I i)ir II Ce t wi t 'e lC , G .d l r"t'C I u r i l IICICC.CI CY 'CCC 'C 41C C\\C" CC c t It IACICCCIII CrlCrC I I C ,. IC ICC o, etre I"CCCCCuCCC ' s C edeCC I I Gl'CC rianl ErIo CC , C, tIC. tCCCCC 'CCC ' r llulll1o r.l Mi croL a 'br rnr . et r • .Aed t-·e' CCCCCCCC . 'I'CCC... rCCC,- y CCCICICC' lCI C i e ra O enrC '. .r 1-It .Je I ,Ie , C CCICCC. C I CC l ey.CCCCiICCCICC Ci o le cCi llee Ih I, iCCCCCCICCI CC Ct .hl ll Clell cu C CICs ClCCl' C ISi nCC C IC t I| llt llCC lII pl ,l II 1 . .ar ull eitt, CC eC.·lIf I eLCC ' I.. I C e"lleIll In.'e " e ' l ,rC' ill1 so i .lllJCIC C CCC , ll" lllllC l CICC ll 1'1C" C. C l [ Jldll ] ).riyi11 lt~ li;J lt'If ll l. l.lnl'.OhIL-rH ,,.. Il eeie i i l "y . e ' l oCCICICC ''I IfC'CCC IC'C'C III olal pidy l yi eC tl CC.C t,,C Crl'l:,,, : C... CC l I,, ... ...I. * o$ell II ey iCJ l{ ICC.CC CC) eCI 'LL I II tid CItilll.% i , willth Urethra. .'.oi·c i 'll r'l (;I" lxll. S ald lelei, tleite llc Ilei lt"lll .ICCICCC hC'e C l ICC eCCiC te C' IC -oitIte. il' Oe~dilt~t, ICCCCin~ l tee7CCCC C relg eCill e'elec·p , A l lt N'h Cui Crl 1u1. iV·hi I .4 hih Ci hC'e " e, C III)e l. te ilPvClCIC tC I i w ll 'it' 'Ih ., C 'II CCI wIClll ll t C CL'l ( I OI c i l e l'rilt r lr' iCCCC CCC,' IC ill. eCCi CI' e II ' Il lil " .f~~eiCCe CCCCCCCCCCI CCI'CCI- C-C:IPIC' ,C.IICCIC.C t CCCICICCIC at e lie," . +'l tl illle 'l l t CCC C et l CCC i, I uli I , . uh " d th ,t ( l}1! 1tC ' " tC' iinl~id a ?r b:ln~llcls l t h • t i"11 ' ;l· lxr I liTII l ( Ilt+ 11 Nets I'eih lo lt t llr yl'ltleuhl Aeg ii illl ii • CC CC'IiCetI'rC I. . , Id I , ' I ,,, I Ieoeerleeel CI CC i- i ' lrl'.lul CCCi"'' le,il. ii1CC ICCI4 CiC'eC'CC h Ie.....CC.......C IIe Ill ... . llll lee +,e eep Irr CII'Ci eC'C I, y'IiCCCIC CettICC' ilC l C llC I.awe, where t"' t, I IC CC r CC C\lCCC' liCtI it 'C C C i-lullllr ICICC reltoiCle It'illl l"ll'" 1 1i ICCCICI Ci\licll.I CiClC'iC tiCC'ChCet io yI ".'CI "t i *CC I siCCC CCNYClCC Ilt, e 'C 'C'i e Clll CC' C"', aiLlto ill't+ allit ll tl%11'1 tht i(t111 | l i tl+ lli1 i! 1I n~l'eo rule u , + t rl'[l ll ll dlht a-|%n tl lSlilli4 llo .? l e t. lt way,+ il. :, + tli t' Il fdl'til! tll rl· a Ill+ '+'i.(Ir lilll cac ry. thoen i tlhltd ic ii I. i 1.4++wih I. lsti l lC OItiC~i 11C tII limP+~ ~~~~~~~~II 1 itif)1|ltv I re rJlrlil rliltl?"itiii> rI.+ eagi. I CC' ICC tie'.t CCC N o I CCChI C CI I r.'nlntr'li t.leo 0.et a esl .ito i i CCCCICICC CICCICi 'yi n ~iC CilliCCCh'CI CCC Dctii Jolee e l'e e 1 ,"C lnt. lleIillll h3)~ee C 4Cei~~·-.~et' re s~iC, I Fe lt'' fI'C'be e CetIClciCeI t Ie'+.1i# r d" l l i i il' r , the Ietl llel l hlih i:. catlk . oth ,+..'( OeC II nlC w !er1 a " r C'ieol" I 'eII I l ite' lee h CI ieC , lC lC' lI|ir ever . ) FRll lll In ', I mt t,' & C e +, Ii Ci ter lle In Jh'RIISor, ICROLSl), l'. Wto.ill t IlCC llrC . i'cCC c'C hi lth ' e' C ,elo r' le ~ 0CC n C IICIC C i l] er a eII fl' tel eeci oile'Cl C t eh, i' e" GeC 'ieC,.'v v ulIi~ouet ll|l lt~i~e..Iivl.irea'C'. There "eral.'_. Cliuoero \CIhstC.'CrC' See''l 51Ch;hC'. .iln~ ri ¶SOCui res larg ' d~ ~ ry.ll.~'g ,, 'piCiI(I' & U", N,' 33 ;llrr~ Uuu eII ia-r" r,. Whu doiilly Iron=I I llclr 111111s in Phllnlllladpia , nn, e'e,,,In1 niil Clllllll r~I; ;,I nCsnr llnell l of Pllblttdll lllR I I' -III(] f,,- liumaldl, r I~ulllit . l·IC\· 11 1e lill, niirnn IlIII ill t II f llidw, ,is ,le y sr wa·rr·: nt,,llt ·l In ..;l inll i that stlnnC,;rs:1 null rllirt rn* rann ,,t fIarmiih thrirll. v,"!v.9lnu10u ndvantlligUI usll! ill :LIlY CIty in the1 3'1111 I,3,II uu A ' i. 12. AP reiviA '-,lrgr11 il,,, 1Irry h ,' 3.n brrllulI:. Irunlll 32 Iu:l(i inchra.·i Al-~, nl Inrui e 1t whI',"'Ir, nrl ilo i::i ,ý 1 hnv, s, vliý;.lrr "izr", v,"rp It, o liIIIII)I?~~ ~ ~~~~ ..II··LI·(. I ii Ii~lT C I I'!11"' 1..11)11 :--1 1kur=:,rr 'n ll !,, Il io n , f1III r lc al nt., w th F.,! ll.+sf ll and .!"M Bore, ld IIUlleavJ l;. I!"! skin( I 'II~ lin r urlllliner IOI 1*I I e1 ·l ( hil l·: T IiUill i:n(· A 1. e( h it Iir·,l~, 1 1M lT, ,.,, lI (''. Icu P `IIAA.'A I'I R'v ~ t'/ri~nt:-rl/,1,. Char I "' t., !,n,, thisI Il v receive d s - mull 111,diriunr·· C". Lre r ·P 1'"1111r and i Ilie Il hr lll· L Itln set ull in the, --",1 \l;1' 111'1'('i( al11 :"1 --\l !ith '"ailel 111 Ilg", salel Ill' A 'I'll IiCIHIlI, .1 I1II:IIri Cr (~ll 13I Iu.- Ill Irnirrl I.iý II IIrt [It, "'al /i ' Jrni'l/ : Ill, 1.. :1:1.;· !~ 11 P·I'tPi "I I St ~I t-4, hc II. F nln,"n "..II "." IhI~ i Elio-T a Il vil ' Ill\ u n l, 111 0111 u Ug Cud, it, , 1 11 ;l~ul rj lit , t III.III'I1 c u l I· )!,. ·slrlI,",+. J~~11 1 (.)rdrr s m,.r urA :"1 lit (in; OF ,, 111 B s 111x}'.(111: l'i:\ II\11'ý )!(111x.--I', , n1 11c 1 1111 'I' AV~c~v rrd b ill,, . r I l t Lr nd ha I ~r r sub~ jiec! hi lt. ]·1 rv11, I' )I l l r IIIII }rote· .III ov I . n1 e" u· C e rr, ud II i r d !+rn e, of lT iv~rl ied \ 1lr 1 Ih( ill-; I It I, licit· i ; I rl r , r: ! r 1 1,1 1 ( 1 e l1!11 - l , ,,cs i u' n, lln1 1 II ' V, , r ll cl i: rvllII ,I'r,.\I n1 I·')1· 111· III. r. ~ ,"1 l li la. 1 1 ~t ,I I, ! s r ~ " t p lll11(1. Ills w 't .) 11111'· (111 111 I In n i t , " n + n l n , , w b t r h :" 1 1 . 1 1 I v b ~ ~ x i r , " ' I I I , n l ~ l 'Ii r I rr · I11 ., l i t S i l nl,", u", :II I~ tr Il, -:. il~Iltir, rz !,r c'. nr 1n', n 1 11 ·Icr ii 1 , +,:I n , . '1' m I. l · en!1111 1 ha f. f illr 1·) 1 t br t ,,,1. ,,I, . , II. ,II t .," =I}' Ii,,' u,111 i. ( ' 1·:'1·l~II+. (1,e I, ,. 1 ,", ' ' ' l" .,,,.I"!," - 1 F r m .1l0llih ( l nhallllnnbra to ..ua.lll liln r) 1l:Y h ! - \ \ ! ` > . ! .. . ,di l , . t . , ' I' "., ., "...I',,." , lirl " L ' 1 t " it I ,. i , 1.1- -th-e t t . It 4 ,Ilk , . i , l :il ,.l t ' t s , Iý t .L i .il t h i w Yl., , . , s hn, , 1 ;! ,:,It:, : I ~ k; l 0 i n~ I ,m rn t \ 'w i :, " I o h1 hilll, antl~\n On . IntA ,L ,t h", \ ..nn .I,* I I II II\ I dal: . ,,,, ";o , , t".,' :"oi ,ll;,l ,.or.,. ' ', l rdlt ll - i ... . ' I....t. . , . .. .. O .. i'... . . . I a t . .n . , ,,l I A noel t, 1,,:, s l et o I, n : ,,," 1 itn 1 , IiT d b ti tu, it.w n ein . i ' oer :,,o, , Nr' iI 'it' nlll-lh)itl.l ,I n 1 n11 n' ina l 'nn. , ,hn o s: lr Io illhl · (111:: ,, %k.L~l.l Il)Ikt.:I IIn n It llntn':li nlllnt kll ) I.(llll4 nn 111l I ilt sIn ·,o no,, II ;aIrII tsClnn in Ir. m il, the h, lihl It IS. -I. rpl ris 11 A~l-,i-\\'ha-ini i.h-ll .nti' n i~ 1 ". Ib in tut lroute o om Ten !lsac xlr , to lSt it r s uI I..' ii t. y ill, t l so i1) t. l illlllt 'l l t :. ll :i, knsur l" inovr t lilteds ¢ \illc, and slin to Th:l; , b.rid, o t ~ hul :\t o , .r . t l, ~ h t b c . I . t u . 1 (. 0 i II ,!u 1l)-·ll ·llt h) (; l.l l ) 156 , ,n u ", ' " Mobi . to Aug'unte, vini' I36 tl ( l,:ollv"",·ll It) >fe .ork, '' t)- 15I)l i t 'l'ilt Iinn.i. a'a tn nl' tnile T cidi n t. thiursti .lhhlh. t) +\cgu.l:, ", (.:leasbst~n to, .~s' \',rk. , Ari- " R p atl.ninnt lnn Strllday s, ellpth r, 'nr tt .t n 't stop(i i est. "st " t In x I N . c p t . I e h t o ' h t o io li lo m the iullin thal l It t indn..es nrer le i h'ntLahnonen s' an inn l hnt d t 'O'o hcorek pioi luls t c1 h ne, li o , rletan ' i Il menera: l overPn i rtnin , ( hlen l, , n l 't-al inl . op nr itin yitt sa til, I . sl h elt r llu v ihua h sil) ' it lledl; anv hllet iI a d s r llh S Plue lls e ofle c. " 'ifnl t: rst(h o'Ih. 'lini a II .Oc rsj.tin r. b s, dr erl: o(-llnds- ar It eiin t Oeler. i J ni , t s i t nlt r)y i.leer i'uc e Iro ilc t'sp ero t', (C a r Illul', te is adin. l ie te t h by :d l tep arloed pa ssed i,r m vn h it to h r ill i, iposs e r co I i n weties he aury end s:,fei,. ' The h1-hlgs b rouugl be h G o br:i a n lav )ill Nath reluistl. .%\1 l: 1,)4i) ta. .\ l ' LLIGiAttI LIN F:. oMocbih)l to At nustI, via Flinrd:l. r tl Leaves M bily 'l'LttdayS Thure. tcel in c lso of st lnn s.) P scola t hncy lrnn l n ,n steall:m r ILe rioy to Li Grange, laillnd i ,c tolTri ill o h p st c:ildg ,-e s vri ll Maria~n i ro.nl 1 hivlle, lmn. Io nll, B ien, Otl .t ll w't.. Perry, t. Int Saone., T;:U tinhe.c n i'al a tlcid.vrille, allnd Np rilta, th Wner. e..itnnper bn, ere n .)ie.rd annnd n py r '' i'nane''.( '(Itn in Itn} hs beentn I,s,,,h a v -cnlpred, hern i " TI'hr Irlut I llil Sanlta Pu t IIýIo d :Ii' (.: llicla. i natnihi' " ttcy . l tihe nnosti ntanlt -. m l ing sunlil ' t ea. Svigotn ton In tit. n it'1s .l-:,, g it ote hnu l-s entt cu r'- the dir.vel. e in man cntar yil ant ante.. is The Irindge ietretolore dralnl.tois havo e ih . i innwly b nuil, ; to Nh lt li h w atlors d, iol nit.l t ero. anni h 'Is I g o nndattannnne I nl n t n tll n chSnnind'.d "; it :u d v11re Tiow ti m gOOL as ~ anyt lId i tI1 Lh S ali, i anny It is ln atilliy knt an th i th t 'the a ixccllane. and hal II ofI th(i fe ds O ie n t hle I ti. tnIs aint all eBna 1i nsnanE to n1 l t ireat t n)t li. Their itsn otllnnt , se" eaures n h Irn;te ict r e trO thue oradinaty ifatigu, of t i o stlgll tralvll ing. 'plhTht Line i. nNv w Y t % o rrnits pnasenger; fromll Auiulsta. Ito \lubilo il, follur day' a1' II tw'elvlI houtr' or tti N w Ore atn in od ays a nind unty o'nI ils. ( ailng to Augusta, tile lint is n. itn iny e.d nni . nnInt'li nn.. - tni n nhiltclnnllyt enllttnnyedl iin in trave lnno n tint tsnnte, at iI iln athun directin.tnn itt thie dflltrenca n tinlnre oil lthne nitle, is ennu-ed by a td indy hun.nn ant inn Pe aei. ll. .oh ,ioi.tn, nwvnier', in ent ti e t.lled y t all ol erlnnu iiy it give n lt e ofci . te tratvel et at.n.he n l ne tit nac.iiaint aylnit at What. tonitna Thinn ate-n itnonit will i ll tit l tine t nel utn n nnort'hwanl, nn it thi ili will bi iion ti llain frtlim Iuhbil to Augsilnll a.ltt s 1 nn inn tils t i)r T -ls AldverLisrte, l contnhs a paini slait cenllt of let.ls, tile ,crnearey f t' titi in tin' IrOi-ieto-t - aurante att eaol pnsanntog' inll tl c llltnn y of Il ti prll stage laore ti Mlalt ofilt. Inth e aIany be teen. i tio E- lall In Iletol, Nen to Irhtt , anld at th!-: IMa.ni'n [loute, at Mobile. t Fare lhinlha i fronm i ' ile ti) iAnoneiltl. $17 50 dt tile lin nate' itind , nnn it branehin,,nT''alnihasnee. nat it Chn tnanh n.iche, tnt.o line ..'nn irn;t s witln tit" lu t anetailniU tnntty.l g tnni mail tno .\ nllp . antchi i.ti an S St. J.tin. 's. tIS t 'Itnl. o at tiet Masinon IIaa,,, Moalt In. nectn, O) I.(.OS'W ICL ., A\gentl. Mnl . lle. L ((\I & J.I l.71U it.i-1iNO inini g Sin lI min lno n - nlls nlol nes-- n ptlanttien nl, tlmne Ihe innr s..li my .IDAMSI & W'III'I'.LL, ' f '-iw 67 Gravier i r I I`' i- Iannnn-z 'n inn f'anfor sai by V.l tf . 11l1 iI t ll! '.-Wi 3'i . aganzine 1-.\'1'I", W, L+/' ISE1A.h \-IE'nIt!, Nn ( I II'IP It lriiHII ,IIII II c IEE 1 ' of N. i O, ilY -tE n.l Evl~nn: tIl"'I Nhewri,,k IniIII IIIIICI ParerofIiE iy \Vturlo-A o f n -lo m Cadlll 11111'' ITlIEM,-t 111: vII ,,, ' l lll 'II' E n l I 111 ~ II til III,- El' 1 \lE l wI.,ionf vt d 1;' ur mlvIt l' ':m"II I in . m I ,I 'oro~l~ily t,, In act "I lit', 1 , lllCllll Inl Io of Ill.- Nollr. ill I ii'+"oli , t"tIIIl ".\ I tI I'r i:i 11olu11·1 ii. 1/11· e} of IN - I n(li·lll I·I1II I'( ·.·\1 it In d1. 111· rlllr·,;' : 11: e1: Fl n l 1 t1 tiny I f Y I· lnII · II (i: Ij Now, tat,1 .111r.l klll)\Yv.f. mlE vi' I'~lEE r i"Il'le-te Ile rllfl. Ilrrr~IIII .II t ,t I .j dll hll in Ir ::,I i r ll ,It,. sinl,' I" of Lo l::i~irilo , o I( of Ill.Iii - t· r l (ii j Il't' l rlo rh hIEII.' pEE IIIIEE, I, lily: m chIIn:Ill In i, " If" I i''1 In ill or Itl,, devi l o IrIII Eu l ll'ill·I· 111 11-'l in1II(.I. \\·/lll'jl IIi l o ell: H II 1 1 1 o e l I r ill'nlllllV ini Ill, Ipl l -mll i ll,' nod -I. ir l -, it lilac 1 I, uwr ot'snleoi r 1 ie11111 II I II i.,' ! !, : ll , Mon Itioi i+l.ril i' ill i l I,, ^""N. ~h,' h , " Nlll nu I)IlI((? i " teat. N ..1.1 by the ml ll(· ti ll-i" I1I1.I1I 111t ,I o'11 1 ~ ov e·. 111 111A. 11 I-.I.. v vi' II: . ,it it d. I it I'IIi-. FIII rt, Irl ll. Tl· d 1 IIIr" Ir1. f mit t . A. I1 I1:;:;,i1 i rlll n NIll"'tillI.I %'o \'I, I ," :' ,N\ I~i· c red i orx at ol Ihv t : 1 , , ot, of Vr n " C.111'7' ..No 1".96 1II 1"nrkvr lbo~lr, Iltiw port 1 1111· r rlll the nic o $! 1707, pay Ib III 11111111ti 1,t I' Il eh^ll. I nIIIxI II Ii .''II.ln, il ( ·. x hu:l . vl ' El fifll . Ill t '. i , i, t prooli.lor! now of h"" :Tats, ,l-,1 on 11W of t~"el ,." I. 1I1 II). 11.1· rr nt"· 11.1 IIIr">nI I: III ." ll . :l. I o the loo , is-o. v now of 1 IIIr sit To ted on (11 11"!· ?+:m:" dn, ", to 11 11C order of nod e1·111( -v I II 1111 --o". 4. I n h" o nIInn-voc e note of Ill, -n ate d ,led on fit'!I1II1)' ammo d , . I, I'. "I,,, 1r .. i. of nn, I '1111'('~ b: I:.." il :III' lit six mnh n iterl iaflr dale, II ;1 Nix L InodIIIId nod I1tin? d"1 `, 1Ilir 11. 1:. III I I 1 r IoN :o:v l1IP o Ib 1 I 1., ,!n"".1 l II·IliP s:.nm + laI\, , : ,I t he older ofn od rl Uilll-".I :.v 1· 11 ! Siill, at t ~ r l , r o1 IIIolljl l ollrrd ' n 11· forth[` - 1 1 1 1 :.1.ll fi II. t o I I I r po 11·lilnor , r,' 11I - )1 of ll.( hated no 11/1( Pcllll' 1 UI. · 1) 1111· r "1+, I,:, for Ill.. 111.-1 1 "it 1 ". \1 11~ In 1I ill, pnllllie ii nov o If III, , ilr, ii rl·: on :be eon:. 1141,, to lit,, IvI. of nn 111 mIIie F:I 1~ Illltli( if, In Ihr ,r 1, m'+',n, n le of tl~ (·11111- " ,h:!I!I. F o", · ni imw- dnv, to lit,, ord I of .Oil a.:,l o .. 11 . I 1~ " Ilie -in " it1 wvlv . h afr dom for ill I. vnP11(11'· 1I11l 1!11n! . ·1 li 111. 1I I!,, , r iiiiii- +nrr wile of I II " sat: m", ! 1. ". 1 ,. Ow 1:11::r Jut', to 11,o of der of III ll lll -(·l . v ! I,,' Ito, it .:r ,it six o llmlllly alter d lc, li (lr -ixII "::,!:",I n 1I I i"I dole (.111. In ti ro pI1. (11··- volt' , o r of the 1111 ,nm ",'1 ,I 1IlII· I N...:I "I.. m the only ."f'""~ ul' 11r -,lr~c h t ,' ,!n 1 d . t I!, cICII r, I mo.:ih- +:Il:"r :1",0", CfI .clr ilIlh" l I Ilil(LI;I I:S :I II'ý i I.m,. cl o:,' nol I ..I I:," 1 - . .! . r1· l :1 tjll· t ii :x u., i1- I d., I,", f.", .· 1 .. .1 II.. ii 1· ,".1 111 11 "I. ,,... In tl··r IlIo lit · rl mm of I." ." snon11 d",,, I 1;i1", Id" o, no-iill , ' .I -, I i " .,,,": :it Ia h ,-I Im,:ll ,-·~ll nher d (11 .! for 11 /1 - ',·· I5. : 11:v I ,I !Ir+-:,,, o ol, , ,"I Ile -n·o", .'..o d ~ o ''" ." "; .In,, , tný ..II of ..."I vin '..r-,ý ' II-. ii ,;i;;! "· ill ( -I Jaw,,: , for ll,,, II. .,i:: ,.:: it. I i n , , e , p , o : I O " , n l , ' md," of 11 1 /1· : . N " I i ion lice~ " no v la litIh."oldr it '.ml I:' 'I I~ l lit ," ,.al, e, alil xi.""I, m " 11l11v " :·1 11:, , ,+sx im')l 411 ilI"i d.,,il ( 111' . I~ the f .I.r ..v I r ,d. I-".I I. III·. Ciil v :it l'lll li llr il io II.- T:.!1 ... I..' llll ,III1 on ' I' I1.n 1( 1 d ..,, to· I:: n 'i:"p ool-",,.no ~ ,, , . ' ,I'.. " '/ I.· T"I i/i 11: 111, -i111 u d .1 - l5. ,tilh .lil i. Nl , :l. h I il . - l 1.i i .,i- h' 1 , t ... .. . I, 11 .11 ... . ..1 I II I 111' 1 th ' 1 , 1 1 , "I+ ' C 1C' , li 1.... . 1.. .11 1 '.. . . ..' ..d ; .... .... .1.1 , ,1' , a an P11 l i lI it llille llt ll 1it scu t , ia i+i- Il, tiilluti ti.. I 1." i. Iiin ,l i O r. i i ,11' i 111 "1 ll u t l lW . iPr/i hrd -.I . . 1' ' , 1' . 1 0i 1II protj tli .iti tioi t aIt.I ll Itkegs p I'tti "p· 'I ly t . Ii' l " It I h,,tr ,h, -lil It tN] A,, t l ,, I~ t t I N II h,+ , , + ann 1 1:I ily 11, 0 il t o rlio t it," e !1. ' hIr11 tt't1 l t 111 ,h"' r oe i i.i, '1 it I to11 Iti oj1. 1 lie llrto U t' l, ."l l I d II 1ic11 li.l/ ,i t.i t .itit lt I it ' I h a'- ll r * i . il tI 1 i 11 i, , it i p I rt it 1 ' " nt ' ' )1' 111., I 1'. 111''p 1-'t -11',1 don lt h1' '11 n, -l11.1 n'+ fll II o I st/l' l. r i ii , tIIIII l i,. t.l+ 1o d wl llo ll hl+ 1 " l I:'1 it or11 i l \I "r1· h1 1titt (aitl\ I·llt roeI n1. ti' t I ito/ 1 ,.151 1th, l 11 t1) ,l {, ""1 11' ,_' .· '1 11~ I I'1,'I·:1 11 _"1 11'1' t r, p t lr. u i `1 ti oi l ,iil1.o t iil It ý t !. . ti, til ,'i+" lll(I. It o111t 11t i",1'o 1 11 u11 111 1 t ov fti" ho"o Sl r I I' t t .l 1, , I r , r~1 1r ' I vl'1 ;,1 , . 1 11. , l1, l : 1+ v and II " l ' uNIr orIll P'I' l to iI. ,o Ih t i o IJ i /e11 I oie ii i - Itry . nibll', date t -h1_. e 2: 11s l +.1" n ,+Tl11, 1,i" , ,.h l ·l11 1 o+t+'ti ntltdl el lr i, & l I Ilt ti tI -1 ,v1'.. fier s 1 ha i e l t A on I t, 1 th , I o a IIi p lr Ill I ( ,N l t . %o I . i s 11o w it ,r - Stan m s 1on renti r 1 3 B i s \u 1 fow,, I.'~Per Js, uli sit. it.stii ftt lscil, ci/m.uiou lu opue o.y g .ll " oiel, l oro rte tty _S litIClhlr a o ill o . /1 rPls , N ew21. y l aD ,'s1d . , l1 Ito ines, ore b theRt1 b rtiil ri art.tntE toR bEliiti' o lhlJierla Arll he IYfbtv it ba le Pare auo e i b. t ito .it 111111i till ritt i li*I cornI r MagaZifi s ilt l Poydras streets, 1 I l ceursve p rompt attenLion. 1 S m ll egs p ut up exprel y feI 1 1 dI-V1 utWe. s lJIgI 'oV 1 1 "l'e1 T. ' * A li loi A% ll iA.Ni r III. ,\I 'Il... lit 1 - J l 'I ' rteeived hrI ' lhP e' n ri~a, al. from a , 1'w, it d ul el t- p u let ' k v ,es , I. . C ot n till | h l e t ; w l tl r c o ,lo rs o ld i ." !!ulna !·r ta;l ,l'| "hrl" Ol 11' l. pnl.t i + .; • 111 -t .I t' + :1+ ls o ev r v l,.I , u" l, of e l L .t l + 1 I , ,llltr e .nd ll (,1'+ o -.11 1 e' I olntl th 'h I '.I' lt5l , lil lll I t,, 'l t11 r 11 y 'rr" ndia Ink, . til' l "1" hod s IU't' I IIt'. Tv lll'h :Il " l |);'ttlh , I- co lor,, br I rlt ll'llh )il . .M4L I ll. II'.I\ a"i l.J .";1 r111 !' De e ! n (), ., --lrii Isolres an i' l tisl) d IIIId o I f l. } i llhl MI.NI: til blllrllll ": III1SE \n!11'(1 1" 11 f l orI i slo i ' NBW lotr sal`e bi I0 l.s c; & B . \il'1ll n 1 t2 "illlll7 hI'I . !T Bo. 1. | l lll :S l lle I. .1u i tt + t. / 1/ '1(1 1.--761 I' fu (llllll hl l lilla-- i1i:IIC w -ol, Well .moe s . I. sell.. boatIIIo Ise IIIl un board i I·IItor i! I,,, lr lut 6 G rpe t\i i i t.lllll Is.i I 'h or buvw ) iii,+ rirI lllf...tllll In I, .e l a s- ohl tIlu ,tI I1 U'lsle I,,u Il. I . ni-.rtll ler+% Iis, e nlnpr ; In.l' ll T rill+ II \It, ,r" b]u fl' I,.\ I ' to nee l ho ks111 pealll , el l hlg Lh1 , err e lllm ." lI Iou tre ull l w. lb pol. r al nd c I .; I, o ,nl r r i I , e ,I" It I% ) h rtn III ' onl r Si('b bv tio (;11.\1'1. & r llAlE lS. ll - h t a I) qI , ( tv r-r mi b n1 o t fileify , or }ositl .u-tl+ .l.l, sor bly br fR 2 IsA' 11!1 .'; & C , 1W-.16 \Ingnz;I,+ n . one s" .ý latlrtitl"ý ... tl.It'll Om-111111: Uil, :Intl I' r LIIIC--(J 11;.1 1(1111;h rt rr I 'll , I,,, p t rlrtulr y, ttur J\ II t r ý;i\ "'t :Stilt hr,.i~ a istrl rnrl, i /)11 r"; :!.l I.U 11,, Ctr ' t III, iu ;'. "' 1h111 kr,";;"Irl) r ll.1; I'tr';,I ttu;(tlr_! I1)+'l;11 111. Illll'h thuV IX1 ;,I; 1;ur ·1,;'·. 11I 111n11)111 _r~l) .l1ýi Lr:.L -I~" :,1.1, ' 11 1II ll l ; 1'111 , : _ ,r, lr.- I·tr ll l n'" ", ,', i III 1,,,,:,1' I ; Iyvii;I'll i tl.l I,. .ix · IIs'I Ir liii::.: r1' I, 11555.; ;, .'-1' . .a i Itl lr ll r,.: 1, I' !,11 l~t5 SI'II'!\~' jhhJI)\G 561,! 0!5; 1 11 2) il !il/lll·; rll! I il-:' ·'1111,,,,'1 Pllllt'ltl l nl ~( 1,.1 i' 1 rll C tnle! il, Ii~u 11"x1 n,^, ,.i, ni-ll,( 1I Irv .tll)iu II 1:)"I: N t ,,'I 'II. I B I I OBEI i, VAC I :_:.il I \;;1t, ,WI S;lutlli till ~ ~ ~ 'p ttu''Ih ltl IL,' L1! 1hut: IC'il 1 *'t't';;-I~l .tr'*. I it Iu wil ,11."y I~n l , It. :0t , Ir 11 I t Lu, uuit 11 l' ll r I1 Il X11 s. l,~ ul1 ,I,,. n =:) s:, c I1· I1, iu :, . 1 I I'):"'''.' n ' :"':. I'II·* e a , "% r l~ ~iIIIr .`:,i 1N) 1 ,1 : 1 r 1 I; 1:l · ··. ; ·~ i/ bil r sl: u(: Cl· rr.6 t1111 (i ;l.., l \ .",.1, :,I I[ 1111 II: l ~l :"J Itr s1 r, , !j 411 I Irii c·ltlt l lsl! ; the ntl'' I~'r ~l I. I' l:l.:. 1, x¢. 1 11' 111 t 1: u i I ht Illl ; · · ,: . , :··. 1>. ": ..t ut . '· tli·r, , t ", i.~ ,ill I \\ i, i Ii··I : ,n' ·· 1 ',1 r n ·""' '· ,.s!', ' 'I' r i";;tl 1. ; -1", I·1I, : ill no .1, I ·s~1,',1 1; it,(. 115,· :I i II nt,"t, Inllj I r, Iti-llll: il'l ".1..- :ll I )l III.· 1 "t (1 ,1 t /I:.I 1)1,1 15,:11 ill, - i I IIii : 11 I I, , I~l~ ll. (I· 1:;r 1 (II r "I11 1111 I:,r , .' ll~ Ir ~/ L· ~ II'.r" , :, ' 1' s l I,(" ' I '" -i i ,: li!.1" ":11 ý, .. ý, il,'t·C ir:, 1~ I(· jt 11,''11 'l 1, ,, I;I1- I I'," 11 (A to., ,;.',ell III ion, t : ii ".i;; I,': . ., I: I,; ri n I', I- , I1111·1·1 ·11 1! ~ ý :" ý 1 ,,11 :II ,, ,ý , ,. ý"i .i . ý I I Lt'tINX litkitl~l. 0' Jd11%l\IT Ilitb , rt ,, '. ,, , u. , - iii iiiiii li*-'' i l X tvt i. . I tt, il , t , ti j ci i nht ., t b' liai 11 It li ltlii ri iii 7n ai 1' vi Ii· liii~~ Ill -liv, tl'tIi, i-b ti l I IIIs l ll s t l vere- . I ndee I < tiI i 1 i -i th , vini, ors l i i"' r Nre vi iii tes "i ut ft ...iii ,,,,tl ,l~ +l ~O In,1 b le, -, ii , i, '' i" r.' t tI i ' pi i L *,,f i i f i it i , it, 1 i ii ' i i I itp Ingv i Tt V i f li' I i III'UIWE iI i vl . I uI iin a cr or ibr -d i '.j l " ib li l i' TI - ll ,i u ili ii.iii i l ,i'i. , l ,*, iiit r Ip1u 191i i . -I=+ PtiL.)Iv t vileet ih.'tl ,+eu .\ lll4li \ Ivv:-ihi itd iou: r til:y , . iv ii i r n ' I' v I evi' tl ii iii e fIv b r a - Gene lll as Ie-o a ato are ll sl o wo'\l er\" ll, t hla-t4 h i,,, 1. vi it vi vii I ·i il i. ld hlri .llw ii c i ii i ll at once i a s it th p th and ,+ule Ipr, lle vered e o the "dullid backs ad htub r T , cleirt Jh oh " r u vi 'iii " lI i c I u i iiti l l re s ct; .IInerl ItiLLI 1iv t + led r' t I It aly w a7ell. bu , n g tb r a meel. el ogy+, I b e ar,,a 12 Lbe rt street ,e .N w Y. o rkl i , a'n' tit fh sie:im ah !.3 h ol+ dras I''lLI f t, ;I+ O beathe 'sl. l i 1 h' n ii.--l ea +II. , t y 'nz'.wr'. I lt i+ i sset , u w b r tl ll ' I) 1" t hi w l hii. e Irty.nm elldill, I y i. M il . ItJoneh ill d M ritll t lllll llett lllit, Iwho Ihva btho >u ,J ,eI it '+ latt ni,:. w Ta i tlt" illlI'u c l .+r· n p uni v nd I wt w( I· .id ni hall , h 1thllt e d eIpt n ea , i MI("l 1. \\t " t'+ l i" iia l let '+ unu'l , ! 1 ii "I'I Ililll t't I . :' I ",t1 ( l lll 7l "I! 11 II " ;tili,,,l( , I I I L\ . 11 I ] pI~lll lafh..alll +eill'li Ii (·l~ l'il/l? ht. hi qtl+++t I 11, I Il.' l.iill'll illl, ·-II;'+ 1 I'~~+ l" 11t1 bt1.1 t'l I'! [IL r(l.ilt? +;1 i+1 ~I i ' m .h+1' 11.,. 1.I IL:a~t Mr? Tun w)..Illil/l gn)ll~lEl( Li ))61 TIIIILe ;rli . !IA le1I·IIIU '1..oN .:+ s '!.'l (1 ',1(!1 ; lST 1 ll'NI Il l. , il·/ i 'i.t it l.''~ 'l .1. 1 \ i i ,il II'I • I.,I.I1(: l" l , i. !.,+llr thra n, c,l,,+e ll ill lip"1 :1,l'tI~il'Pl i l i t C. },.ii v~ l . : iht ditg i- )\l~ l~ ill n I'Ol lllll ' I~i'rr 'I tt . :I I1 II S·t fl'll 1I(1 T i Iv rius, b rhnc h ties, opui edu I sn hirtl l l· hL+` ilellll , by e " thathg " 1 " t1 lv t a tt 'dl. *1 ,\lit rt'lllll l ;11 i ivetr atel error hrI ~~l; dL:et* tllm It.l iIb (I. l ll "1 .'(' -Ii 's illr ~ .Ii n 1 i"tv iLi I.'fi 'Ll t:lr ll: III Ir llt' i ll IW01~: 111 t+ i .,, it lic ( llllss lhai t t ·vn liiilhiV . I ij (li i., ;t ' il h t1!lili .+v. " eII b~l iu. ,,fa rati 1'd qh,., "tb5 11r if l~led In l )il IYI ·O;Ia "r·lll+ i+ o i ev Idnf l I lltlPy -llll.l II1 (it " ]ll~llhl t, nr 2. lc'l~l 1~1. ": " i~ i-l" U~ i~l ..11. II , .;~· 'llO li~ I he'edd' rt.,;. "P i -urt d fur t(Pil< 'lalll t b'aek and |mlb .I ]lorse+% t't. r Ict' | Ihi tetters. i ,R. w~ i~rsehup" hp.,·1I:) an ul i·-h+rt |'.+r ttt"i evurV ,,,, I .r i, 1 I)L;h·i ilr ;i .. lro ill" tIt~ nc II..lo Yd's b i I'~nr. uý,dl. tr, 111 Itrtr "'III 111 Illy i~lll/ l \t'111 tllllnlrlll "II, P ?+. ll~r lrilill-ll " :,Itl KII I'r W11t' II; I 111r-t".I ý, :l r 1, Il'all "1 1,l" 1,I! ,1'i1 ,"iv~,: I II1I"rf ln_ t.\ ,r 111 ,. 1 1 1,'11 r.! ' ' 1111111 I, " Ill ',I I 1 1 f 'il, r 11:11' 1- ;'' '. II ,I. 1 ,{' 111 ", ·i ---( \,. 11. "1 .1. +1i,";( i ýr i ) 11: 1111 1;11= W , 1t Il ý 1I( ~ ·J Ii 1, ~ l:l ( i/l1.1, 1111 *1111 tt I'1 II. ' n1:d -6 1 1!11 al ! 111x11 II t 111.~rl 11; Will 11 I1 ."1 0: 111 rt~. 1 ill t ili ýst \ 1'l1 1:, 1 1 4, II 11 :', ll Irl 1 1 '1 Il 11 i' l ý " ll , r II " ,1 11 _ . .l.1 x r, .1 ,r 11 : . . .111 1" L 1 -, I e ,` xý .. IrllllIrll r 11 11u t11 1I,:-" 1, W.",,i~ 1.:1. I. 1·1·1 11t t 1-\ ,1 1 " d , " I1_,,1 111:.1 !,. . .r-r ·' ·' :·: -'x:11~ un.I , rllo~r 1 rý ' ·l lt n - ! 11" 1.1 1 11"111, 11J Ir l1; ti r II - 1 : i I) i~, C1111 . l1) I :11 , ," ýI' ' ;i:' II rir · ·,.·, . ,, u, k. , .1x..1 i.· ir " · .·: . :.I1 W : I'~I 1111 r 1'1 11 1, r 1, I 11 1 rl; li I:r i'·: . I '·i . , , II·I··1 ~l 11 t 11."1 11 )11 !11 I 1; r 1-1111 111 11 1((11- ·11 111 1. t1 l1 :1tl '1 111 ., (1)1111111,1 1111 C u111 1 r; ,U li· I , r I>. 1· .l1 ,,', t 11" x1,ii .: r.; .u, ý· l ,.11 .1";. 1.11 1 I 1.; 1 ~ ,I-· I·( t(.- 1111·111 tli 1`.',01 , Vvd;, i, r t.1. .: \rll-II.(:I· I~llllilll .ICI-l. rllr a+ ., ILIII1 1r"(· mil' I r ,",r.'', x11 .r 11 x x (, 1 r s 1 1 . I I 'I , .ll ! . 1 n l l I. . 1 1. i i 11 ( ," I . -. ·(·1 ill- I r '1i 11, 111~1111, ,C' J· 111:1 , 1 x: 1,"-.:. 11;:! l.11r1 rrlt~L ti." 1.ý \t r,-111.1l~ii~ .,ý,.~· 1 'I. ,111 11J " 1 1u1 t, I1\ II L11.1 .,111 I1, Jl~l~ ·l .I I" "'.I , i,'\,"1~ýu. J I a.l.,,. .c J -. i:WJ U111 ý el. I1I llu_ rIC 1,1 41111 · I'~>,,. 111('11 1 1,x11.' ýýa ., , ulul l.Iur,. · I.I1·lu ., 1 Illlli...l to i) 1 ,11 1^I. l l'. ;. I"::1 . 11 . . ~ I ,l I;.;' 11.x1~ 11 ~1: -. 1, t,:: :. I I: Ii II( 1 . "11r - i. xir II(I111x iý1 ,",,I l i 1·11 )1 .t a . I","u-11 ll llr t ., . "11.," ý t r ., 111 111 ,I 11,x"111 111 I-L I III.I1 ( i,. r" ~ .. 11 1:1r ux ~'" "'I 1',..1x11 r, :, I~r 1111x1,. ':," ~ " ~ .~ 1, , ,ý' 1 ~ , J i ,i 1 .1.1 f1,1 ,I , 1' ý. '' ', 1" "...,, l~,r,, 1. u , ,,I 1. ,,~; it " 1, ,.11x" r 11,:.u , I.1 .lll r 1III I'1, 111x1 ill l "; 1 11111.1-,t1_ - ,"11 111 ilI. Illl n .11 . iuil(: .·l :r t lý 11,"u ,11 1'n' 11 x111 .,I ( Ilil) i , IJ , , - `- 111,111 ·'i 11,. 11;; I, _ i(· Ili. .1111 .111,-1·IU III.II ii. l i 11, i111 i:. /:· 11 lj1l, 1 1. ,1 1 1 , .1. i ., , ; . ~I . · 11- 1 1. 1 · .I ' .11 1,! 1 'l`.1. r1 ··: 1:1 1 `1, 11T r i II Iii Ae~hl ih mI E' q. Ist .i f, 'C 21i b 1 Ir. ill 11 R a t-n"ris. vlln Il~i I'C~r ibj Nil si 3 I n of hair hi i, I ' ' " Jyt~ o= f ili iinco ltlY illenr, n `'rn t h i hI'n " i w 111 ii151 i111hIII i lIP, IIq y II -1 ill' .ei t , Il no, n 1h ii t his 0 I ti l I lhS kii ( 'lwi h 1'u all Fhe sn n l Ii ill1·. I oS h' Alllil ltllRII(·hai S'Sn rlIUlSS N lre fi s 1tp I( 111 nt Il, , , I aG ll horde= .''s'awn 9n'Il 'll - tl II 5 I·i· train turnips gray, rata ll\.n it curl Lena t1fvliv, 'I. D I II 110111frm .tuf. 111 P1 "I11J th r=1 n. 1111up1 t he ,,.rues Of O 1dri(. crt1 Ira, 1II·I it, are .l a b y the 1 .14111r pri Ill I, I t. y ll.· hei lihII 'Ilnwn: RobeII Irt Wh1I~~I lliilr IoI1 Esq. late Milt or of ! )I''i'la l i I' haI 11111 phIli Pill hI~l ll l ull-l- tPlll c h". i t IP ' 1d ter of It,, ti~llowi 0 eV IPISInt fiII-p I nll Ii lulP cIalle 1111 I ,,, f , i,nIhsl w'I I PIh ldridiel ."" ,I w' ilin-t h~ If · 'lllinla v i of bu l.,'. " :tP' !1( :t 1 ar·! PIke \0'11,' 1 '11 (p51 Ttlll·I3I 1I ': I I it' l t. !" II · 1 1 i s II11 o I i lnt I l i . , e fit Ihr rat~~-, , ·:ia: 1rr, itrnt t ". Ihun:,Ilurn of a ,", orl the ut~o,ýuut Ih o l 3'it r. .. I ' fOIll )1111111 ItI Iih f lll'e marl, n n. t,.I'1I ::: 1 i ir · of hilal\l;,hin,; · l hi do Itr Ir1v r', it tlut I wu "oll n: ,luI r nt d ~ill, it. % -r-·.1· J I' Illcli-r Jinn ° (",iv'. , d Il och .!1 C (:rl' `,`,' 'it y ,' vhn-," r lll/ o, n' e -iota" !tl·1·~ 1II1 C1) t 1)/11 if ir i :l sort' bilr l 1I -l:·lit .Mould he i' "illll U. the aid rr I-nif ý",Iv.· 1 I el 1I'II/ i··lllr h', tot·: I It,,,, Cjl? ill ll r n a h~o ! 1 i of ned,"o, 1 he- o tetit nhe Its J IIi lh d'y rat ,-: 1· lllr ·"rle nl lli.r lr l k', . l 111 II' 1"" " ) ilt.. ··lr Illll' \1' 11 III· 1I1KN I I/lilr n splendid e n.reyed t tti" i'pt r, ,it ~hit It vi-11 tly' ("'II , ltli'lcvralOTF vr. ria. n!. F eI he.tII!! In t Iljll l llll i ) ,· Il 1"") ... 0nrI/( . loot( Illy i het : I'e· t' loin' tnp d I I \ viol d ru_ c I·( n, 11 , o, 1, 11 tor .l ·111 .1 J %RVll.I \l \t(· l tll ib l:\·: nl 'Y ( "'I ; ýT 'l liIS \ C", \ .iiil · ', "n; s a1 ~ e ,,p I) e n ow' ,11 Ilk f r, col vlllll ir ; ~,I op. 0,0_ ,1 ." i, r1. ~I ",''., I!~l,5j ;fill l e', I Fn'.\ .'I w 0, ,I o ,, ,.I ~"" ·I··',' ·Y s . t l i'·l' · a'"' ; '' 1, 1'1.111 I,,,: 1:I::1 1 11ýl1. lIi/l. \ 1l I1; it ,Iý Iill\ 1 1' 'i'll. llf 1'I. `,'ýlI:'. i rl lil l 1' I i J`lf It.\, 1' 'Ir'1 ll1'1' 1; 1.\\Ir, ::' IIII 11 )'C·1.\- 'It ll l'" I: I ., .-, .1 lti.r l" i) 1: 111\ý . 1, I.11.111 11 I . I I:· I -· , G. It I- - .ill . 11i Niill-~ill' 1..i · I I1 l lt v ll· I III~.II. · I. ; ·L. I i l~. , · 11 "ý t' . L. I 1 r ,II I'l 1\'11 1 ,I" :II.I-1. ': II ii .:I" r . " 1 · 11. 11,· ~ ~ +" ''II ,lI.\ .11+ýý - III" . Ii I'lr 11 I11 1i. 1 1~( X~111 IIII"ý'1 ! 1.1ilL ii.1. Ii, . l.'! l rI' li . Il1llpl -.. 1l. , ,V :· .1 .1 I" ·.'ii ' .~'" ,. r ill 11. ··l, II ., . ·I·· .I : , 1I ý ·I Ill( 1 I III Il l~ ~ I . .I I I+I' li·:l I 1 111. 11-1 1 ~ail 11 III ý r111` 1 ,I.`I1 111 ..l' ( III ,1 1., r , ,," 1. L ·.:1··: ! 1:1 11 1-.~ tr l Il~ l l I:, "" l:" +ý 1;1 ' li~~~ r·' - . ý, r I:ý ~ . rll l rl ý I l l l r r . ,1 , I· - I I i· ( ' .I + 1 I " + ,:4 . 1 1 1 1 1 . I I I I.il i l silr · ýI1 1I.I , \! · )111 ý' I lli: LL!I) I ;,, -llli·\· ·i -II·II +1 ." 1~ I . -U ···I r 1:, 11," r .. S` 1 f .. 1.111I . ;·~ ··~r ·.r lll- ~ l i.. i·i I ··. II :.. 1: III :,t a .II l 1··-) I 11·11 . II I·1. x1111 "" "1· l (~·- Il../ . rd .·.!·.Il ·-. lli I . ·r.·Il I · A.`, it 1.'1: ' i '· I il tll·-.. 1 11: A I 1 .· '11· 1 .11 · ,lll.· III 1; 1 . :1 11 , .: ý i · . t, 1·1·: 1 . I - ý.· II \· , 11.11 ·: · r ".· -IIII.r ll I Il "I I i i II .'..., ",, 11111 O.. ( 1 '. I, ..1 " ·Y '·.i: I I ` · : I·rI, ·i, i· ·"ý'l,- , ;.1111. , . ,1ll l ·.; ':Ili · I! :III Ir. , · , ·ii 1 1..1.1 I .1" ".I . 1·11 11 - ý."1:1 :11+ ' III c. t 1l 'I "1 I ,1 :It II··, I I'~: "'I' - 1 I · lI n~ · i~. 1 ,· I l· I 1,1. 1.11 · . :I· ('1 - ·1· ·I ·.·i I. I I Ilr ·1· ~·. 1111 1 , 1 .1 1 : 111.. ii I+ ' , + .,, ·! _ .I" II 1 " "r·l·!1. I· :II \il l III. )I: \I+"'. I'" r 1 ,:11 , ý" '1 I. x 111 c 1111 ulý"r t IIIl~i 111.1-r 11 n 1' I ll iV 11,.. Pý ll 11 1· I`" i. I- ' ,II rll u -i 'l.I I ir l '· 1 11 ( .1-1/· 11 J ·11( i1 - 111"ill· l~~ ' ý.I I r _.111 -ii· · i1!1· 1. 1.,1.\ 111+.,ý Ii .i· I r. . 1 lli l( ýi I. !::ii. ull I. l · ,,I1I1. l.I lr l. 'I· - .~ 1. 1 I. r n9111\ J ' ýr ·i; · I .1 .1 I+ 1 ililr ýý 1',·l l ,, I~. u .ý III II~I t'+ "1.1 IIII·I. . 1r+11 !,.~ ~ I ~r l · ·· · I · l, 1~. 11-~ ; ·" .i·· I `1 ' I , ."· ý '- 1111 "'1:1r ! 1. ··l I11-1· '· 11 1 . . la I 1, l,. i ·l I~ 1, r I"I lI. I'· Il ly 111. . I- ý:;- 111:. ;'I' ";, r I, l - i :· ·· I 1 IGI 11 ,II"I I rI: i .III rI1 1.1.. 1..1 ., .. ,I .. . II~ ·· ·Ii _ . lll 11 t II I.11 I ý ' 1 ' 1! ' '' .ý I. 11 1 1 ;+1 1111'-li I< .III, , It:, 1 ý1i :1 ". III f, 11 , ,.·~I ·u n 'I'. , ." , ý Iv I t , t, 1.N L :. ., ur 11L(1- 111 111 7 ýI:I I i'I ' 'A x 11, 1: i· I 1(11 it .1 11 1 :.1:1;1 1'i 1.1,11 \111 1 n .111.!11, 111111 I.,I,, IV 1.1+t~111 ýh ý11ý ."· 11 " ' ..'I I .· . ýl.. 1 , 1111 1··(ld 1 1~ !"" ..111 'r , I I1I . ii'r ,~1 111.1·· 1I/111 11 ;I r. :, .. :II -. 1 11 .,1 r" .iilll. 1 1 r 1 1 .:. 1 " ~ " 11 .1.,. ý` - 1 ., , '. · 11 , 1 I I . .r nl , ui 1, ., ,,: l : 1· r! 1- , "1 w , 1."·'r .111 1. ,1 .1 .''.. , ·. 1I1 ",.J 1.. ! r . 11 ,.l :.·ill .'.lu l, , h.ll 1, ý . ,. , : . . ! 1 , 1.1 !, " " r ,. 111. 1: .... .... I.ll~i/ r nl· · 11l··I- '·. , ......... n . 1111 : ,'.1 1 ..;· I ,1 ~·~ ":1111,. .. IýI I~1 ' f 1 .11..1 "1~1"' .'·.. .. .1., I' '·'·l r_ ·r··r 111.,,,. ý .f :· .'I.....1 ., I I, r I ~ ~ · I- I... . I~ ". I~ ,..,~ . 4 "" ,,. .I t i, . .11 ,-x . ,,,,i ., I, ,. ... ~ lit .l:,i I. I I~ i'r X111, 1.1,' . Cl I, 1111111 . : r ," ,1 .I. 11 "· 1.1 . : 1:I \. ; 11 "r - llilr:1.1: 11 ~111.1. .. .· ~~ ...; 1 1\..111.1. I.ý x 11(: "Illilll I .' , l· i11. 1. 1)( 1.1 .1 11·..11,"! 1·· 1.1 , . 1-I II 1·11 ,1,1 .111,'1 . x: I" _ 1I II· ý··I·II··,-- ' ; · ·~ ·:·'~~ . x ,. . ,r 1.n -.1 ,. 1' "1 w"IUII 1 1n .... ,ýI:.1111.I, .: t'1. ., 111."x n,,.l ý~ r , 11 ~I·l·\ ~ u ii I1. .. I··1-. I1· ill(l· .l(:I..1 '1..11 :lll 1h r 1"u 1, 2,11 11~t , ,i. r.,], -I !", '.I~ . ýr.ill 1l.. ,.-1,.1 1 1 ...11) ·I ,1 11, I .. wl 1,1~"~r'. n rt 1 r .111( . ", 1,1:1 r., r ~(· 11 1,1, 11 1 ur·1 x.(1,- 1:11111~ nrt III- Ir 11: -I .l.,- -." 1 .,1r I1, 1, .1 u1 r1 (. -111, I1 {1,rll IP( L x ii w 1- /i D r. 1;; ,1"'L-111~ , II. IL 1 111 Ir 1'11l I., i~ll I I(···(1II "r Cilil' 11, 111."{1. F.. ·1 n I1 1111 11'. 11:. '11 ,v, I 1., cr I I~rl ,1r tho h x.11· 11 -c".r( II'1 rl;~iL ,:··I)I1 I il. :, · 1 ..1 1 :, "n1.1(11 1','( , r - !vrl .t III:· li i 11 1 ii Illil ll I)I -I.- II1 I II· I 1 t ".1. 151x,11 .1nlll · ii, l u"l- i llln(· j v ~c~. lu ~1w 11~ 11u,. Illy 11111, r?. I ll if, It J r1I/1I u Ill·Y 10r ( I· L n I I., ,1w,!', 1. 1-1' . .11,· 111lllrill, IIt /I 1L .!. · .liU l llTil I v' '1ý1n ,. 1,1:1, on 1 (L~n~l I.,^w a " 'l·III I, 1n, u i ' ll In'ý.h 1 "r .hr C. by at iIF lls "I ~11J 11, }'.,,." n' ).,n f111 ý, 11x11 1,1 ,. 111r" ·1·~ rll , 1!1:11 t~ T 1"l'11".,t II -ol x~ll II r h~I ,I 111 r n I~rs ut ilr.r 111!11 iflrlIf'l ~I111 ."1r.n.L 1t1 11(11·b·1 IiI~III(rII Ilsil r LI ,, f l·, · N . !Ili 1' u-L, ~11w lnw1 11 1 .1 01--I11nt iiir 11` 1E I.IMO3'I' \-· 11l. r 1iI1 A·111 HUMAN DISCO I1? I a Ifl 1C (;} MAN, l~ I ," · n 11 1 1 '(· 11 nI"11.11 i Grit rl.:lt l h 1\' id wr )I -td 1:lC11n11, 1;1 nt, of !'M~, 11 1 "a.. ili U1. III IIu In 1,. n · n 1ý, 1 Dr y Irllri lll.\llilll·t~l~(lnsnF 1II1.I1 (!lll,,t lllll In 1III' Ilrhlln~clr ' 1'1~ bony w~r l~ill ,5 11:111,11,u1, ,I· 1)1, 111 n1 111 nlr of il/l: to ) 6 h I1o .I- L', In, Ijr, , 11111r ", Irat,1,,, rI `," ri r,'·1r",,, 1 1,· Y 11 ,:1:x.1 fol' h I1 I l- \1'l 1 11 Llrlll f 111151"\, . . 1 Il'll. l llj· . ""11 ~11, 1· I 1 L I. Ij· IlI/(I 1 11 ,1[-1) j ;·l Ili::lll\.' -\tI1 .II·I. IlllI!:l.\I TV. .L1i·(I. 1~1( 1,1 r I .l l u '. . s . ·' .. ' . 1" .. I ., . 1r .1''''...' h.1 :1· ,tf Jll ll l·1 L( "1,. ..111 ·11 1 i- I .. .'I..., 111,, .1 r.11 r (111· ir 1. ,I'll .1 llllli. l h" 1 , ,,, .. ·. 1 1..1·. " ... .... r.-tI~ n l,ý.. u 1ý1,. 11., (! I· IiIt·(1lil .! i I I· illl ilp ".111:1111 Iilll 1·11 x 1: , .... "I ., `', . . : 1 11.(:1 .11 1.. ll wt ,,,111 :! ~ 11 ,,(1 \i..'1 ( I1((I 1' I'' I:,,I 1',Ifi I1 '.lu n· tl' X1 r .,I :. 1,i 11 /(I 111 ' ..' ".' ' ."1 I .· ,"1'r I, "," II:, r~lll~l · iI il 111 .11111( .1·1· 11· l(I, li~ III 11 1 111,r 1 11:1I L 1i111 111x'1,. .,,I 1"',1. .rrh I) n, 1 ~I.", n^I. :·i: l ,1,11111 1.1 " .. 1~11.1 ll) ( )11.. 1· 1ý I1 I L: hr 11 -11 11 th li II .II I , r ., I,. ,,. ~I :v I," 1 r, ul x.. x111 r llr. I `I,,1 .r . r 111 . 1... .. , 111 PI·-l1( I 11i..n ll i tIt of.ýr, " 51h" lI : ,r .,:11 t,.,.. ··. rIII. n, I Ih,1.: , u . llIT ( ,..,.1 .111 ,ll C1 15' I·.. I\ IIl. . r .n'1)' 11 _ r 11~11 I:,:,! 1. !.,:1 r ~ yl·(L i.III U ," ""Ii `'ý' ,. "t r,:t o , ^11x1. 'hr "hunl Il , lt IrI u r:ý:, III 1u! ax ~1.1 5 Iý .I r,11 r1 or 11 1.11x.I., Ill,"r' lt rr iliv rs, l'."-. 1 l~lln~lr 1n1 1" Itr1,!r~ I'i·l~ l·· t i"- i I I, u- ""I .11x 1 ! Inn, rV ,11a- ilili I~-n,. 1' wllr1-(; ,r,. ,I nIII·hr ,1-·I::1 1. / 1 nor=T fulhu"l t L"r , .,I, ,:wr" of 'I, 1" Jl,.rdlo"- n. sl 'Iitlnl Cllr -trrln1r' h . u11 h ~11 ,"!,,·!1 lll~lllr1·- 11u11~ ivr. nl l(-III F n lux : r .i, "- Ila ni 11hu in,"r. rIrl :5I ili1l () llrl l l III "5 , I (I , 11' 1 ll h Ili lu, , , ,I I1 Il((O rý,III ll 101 ·1.ll n~ f "5 r 11,,.x11 wrll oflieu C n ull,~ ~1 `I . n ""t .111··1' 11 ·'1 1 111111:1'~ '.nb L1· '1," 11r 1x.C1 "rv':l " L n. 1 ,. ..1In l ,". , IL.i l 1,.o Ill lll 1 t7'or ". 9'n. , 1.rllr ;l.u i1 v 111 . .. I . . 111.111 111, ·1111- i~l llY lilI l -LLr IIIII'h ··II la ., ý· ·Ili1ll11 ( 11: -111111:1 .1· of IJh I Y ^:1- . . r t 1.ý . u w l .," 111.,. : ". ., ul . x "·.:vr ryll v i·. 1 l dll11!!· I(.ý J - `.i·"l j . .t.. _ ,. , re I: e AI: I ;i a..6 :'T(b r ..,;Ix: ll_· t y ,. I." 1, ·1· -illdl w.. · lt'l I1I1 t 'C··· :.., , I t O::rrý· . 1. ,li'a: a "rhr r n,'., "rn~virz q'rI' r n;,, ofrý ' it ul ". 1I'1nr r q · LI?· II L· I.,, I1, ,, I fi L1W, nihr ,1 I. 1 f1! ..>, 1 ·?) ~i~~ L ~ th .t . .1..· i!lr ,t r 1, an nI r .Ju- >, `' R I., '!I JI',R tna~^l .t!"` urlr~l.·. nllu 1-3 1. i tl s t l i.i : II" . ' Ch-+i i . . . ,I, I·.l'r ,h1-€,,',t, t++ 1;,1. li~~ ,. +:Ue Ilt"G lu he q u.+ t iN tattilsara ali I alalt. V'Ilul Oza: <,zzl(t" :(). IIC.'.-ilV10.t~l( l~tII |uiU..C t,,,. 1Ilha ,a i \\t ,ias 5 i'laaai tt't't a t "li,:+ Ous iisstlaie + i ,,, '.1 il~ll /%: 1 II+ I % l~l I·( H·I t ,l,,h+ .,ll)(rll'thPC·U e-i III: II( ,t d l].c l ( j + H l'm lll'l ."Ij~. il. tIl l++|it li | I I llr· ( I(.n , ita Itatil i l's55'it I.l:+ , i'tl~lr , i"+ (; ItI II: + |Ill' '+ m ' .' ,5 "H \ "fl l Il '' - ,,x.i.l. r .al~l L. it l·l ri.,lel, e :inib'. t e n.li hlitbns . M a n h e o w attet s' p,,qllvll++,~l 1 h,,., m:,,i+,·; :tl,. bl,:d .,s f iE !,lll( .~l ! IIe~l~fOil).. I1 its lies tialli S... .i. l l....... I ir lli..t . l li iitil ll: tit.ati that 1·111 'I·l +il'l'.t' It. :(1· %,;~it,. Thu :Diuvll Dllq +11.llOllll~l. llrlu,. , i ,vl - e,,' si i . ..... P Lh i, t , iith it ' allss : · i I h i, .h ~l d] .,,l 11- i lh+ Ilil+. 4llll?, lil· Illi)"+ CIIIC.(Y mn , , , , : atseas tusi's i·.+, ,I:(·I ,, . s ,, C l: t t, it. /) UI Ili ,d t ,I i1 +l~ l..l ill tllllll. p: s lat.:: 'FI kiO ls 01tw ietthetimttwions • , •it+ H,,!. l ,l:l··J I .++i~l+ ( 1 ,,11 1, l+-i" ` ' -+1%1:' Y'ii lt w s l~l+, ... il. i ]]IJS . i. l,,t.,,,+.+,.. t ltt-+ i~l~tiotlj v i'ea tagas 1 1 l v i. I n . .. .l i" ,. , II lt1 . l le tt I t'l | I cllt'. l,"e fr+ te (yoteay itaiiiii ever arn i t abta ai theit l t l +l; ll n ,I I " . "- tiv p I e ': tio s t il l ha ' ,t • Pr epa; 1 ) .) II Thorz, CihpaiQ ..iri ,. .' it ": no, h ,, I+q. 1: 5, St.rg~e', to the. ' , , id . h , t't- , t A'a ort at'l l ii. u ,,d . \lll l ll ll ll l til t ,t)I helshate in1i i Lh e ' : ' tst at'n.,le and e|ll iOlle i.e "t,' the pl'i I.. taue n whian h I , . t (-+,pc i+,, tI S i i dat a: ttV-I' l tl hil st i t ~,: ,,- l h' i,',u I,' ( th l h. qz ( n;, l [ ia l II ta) te t ,-it'-a'aii.at lietaa utuathaiiiaxi ha, a1R ii Ph a, aimtoiths fit I ,k ge-. a ,, :,.r in atld. intiy tRhdi .a aa tai then. ha ir i I. , ma(I p.e .Sat'oaia, "'tithin yta itl h -,.t. . . e rew tar fr thie li ,t hI|II( ,..p ,:,slllt ll: ,i,, -itill t ,l H I g ·:ll i to Slll iUf I+IIH-. "t , i,.,t i 't', Suj- e t1 Guaa 's IIns "11IIII ;l,' ,.',+:" Ii +,i~ll .,;;c<,.. ,:+++I h'I l. itlel IIh,- V1~L ICiillli. ?+, . llil "!,1;,iI: , li ,, I Ct.[. lit.: q+4 i i Y 11,:+:1,.nts cfl~tt. l w llh . ""' I ·i·! l ' 1+ + (;:1 . I r .'+' 1';" I t p t w s + . I l l:lcl t withu l llly : im elitittasaisly op i i-aaso ,3,, +tit ,,', ,+ +, ,., i. ,, ii, , ,,tl't .!ii t- ta tit sas~lesak1 " , ,, '" 1 " , - t, . ao. ,, , , n~a. -,~i , s hatd h..ao hipes liii th t a'no baa hi-,r dI team Ise o blip'-' rtil-i l - .la t i i, 1 'at, i ayicia ttla eguis lon pi-' h 5 It. ai-iti i-h tatl 'saliti itia lire , t io hu, ki. h i-i-ia-at Lit broutat I medacine - itt 'dil prii tia- i''''tt''' latatgiis'esi fo " ' , hi a sa t ') lth 'Ltian chatuyals ci -'s ii.. hic itit beo popred tilatit its iii aewth e jtietysn sties' liilae hy a-sa 11i hahiughathtaaavs-I' " hi,, ' , l wit h %.,, t ha pr l pa latin pos-ii ngtl thus |al t : ti :, t ," t alaI aja1' iet I tglatiet -at. , , t ii'tit'',i s, o , h- . ia.s ' is itioutia)' ii'flhill iihi I , , ,oaitit.s a ,. . ndii diet . se tisosi . 11.kn~r. 40 aaaiistreat. ''trlO 1'r.ut. Ati iii. ' 1.1ti to 1tth.n'ii' ": ifNOW tlhat hailth hndt the ability tq I.ri,,r, cnc'itutes thle wealth of tIe gImat l~· ,I! tl· p)tupeo is this, ia in an st other eoun. t!1 o. To p. serve, tLler tilre, hait heilllbby natu. ,rl t ,n i. I or: od, moral and p litical rehenme, iot i ,Illl h\, ihlr, r itnlres ii u mliost attention.. ' p'li" tllrlce tlll ll populit n rll land u niver.r l up. il,;!ollll.[l I ! i e lle h hlis iord:.ine' tins achieved I hllir lout ithe United S Is, ti c .l i 'adao,Tex.s, 1. o, nn,! ltee Vest 1 di~, flliy justify Dr.. 1t tr i in warmly ad ceaset eutioiusly recommen.. Sthem to the I se chIat I iotirr in f the a llicted. lI'clter' V'igeta, Pti rnore to satist, msat effec.. trl i ll and clllnlllll remedr.y fli diiseases of the Ilus ii cutitut oni, thait hit aver beet discovered. r. Ioter"i', the invetor of' this invaluableu medi.. eilll, fro i ii krioh, lidge of tl('e aliion systom, delrive olnt i ng illand esllenf\ive lractice, hao ,Iiarrive to It i cuiono otiL tollt Lot great and pri. - llwlcos of tout dIlIoL til it o da. ranllglnent ilk the tiunctions ot tihe liver, or iii other word. an i,.. croaseu or di tnis.ed secretin or f thle bile. - y S welL is linits understoiood, that it is colllmmon for porsios to say when they f.el inwel!, that they aiS. r Ilint!u , ;"tmling ili t! they lhave too Illuc bile ork the toiullai ti. llt the ottler hi ad, when the flow of bIile in dili'lrashrd, thll prucess of dices'ion ta i'rlt erirectl prioritir d, the mpatiel lomelll wealk ali elacalllte, LecLISO uinria.lllont contained it " the tooit taken to the st mach is not proper:y ex ntIrcted, -.,d t e loId is ejected in a cruld stata.. r Ii. Peters is coidioent that the faoLtos IHygoan I'heory, to calledtt, itt, impurity oftith blood t" the c:ause of all diseases," is a grniat atbardity., Ev. r 'ry o o rle aclt on thie suoohjct a motnent. "will prce ivhllt ioiputrity oftthei bioodis a seeon. St ot ola priiril ly coomplainti-tho iffet and not Sthe cause ot llsese. Wooen the fuuoctions of tlo. iter arrte dieranged, tilt Ith flow of bile increased, it is otul'h latil t up by tho alsotrl ent vetsels ant Sarliel ilnto the :rrnllllltuo, and haooellrs miag ed tI I n hlhl olo. s in j:unitne, when ti.e patient. s, s i i is eitirtencr.oet. N., this itmpurity ' b,1 a,;It is ..irrd by oi increased flow lof bile, i, ' tito rnt y i t, you i Ito. t coirrect tira sctrpltii!lik (ll !tl t I; tet, and l re hll t to it cu lthy stiate. IDIr ltt-.P III,>pvit iuntn rine ill exparinobnts ;g al.v.h dit.eot v-.gtal, e ,redl oies,for dironaea 10,; rul ; e!t Ih,,r ; ad now Itflr his rV'getable Pitl,. . t bi.'', m tllt IeL.ivriei t, lland cheaLLpest tedi.i - eme lio t li i be" pr leased Iýr ;Ie eral us.e. Dr. Peter. Il to rs limrif'thllalt his long ex:,eri. n llli:, %I11th.. ill.".,tabi nedioiietos hasl enabled hint to adiru ,,r 1 t tllne , I·l only substitllte atlswerilg it tie al , lo nes el ttecuria s .t iitouot iay of their ait': dat evils. lia 0ri'aut qiulity oi his vegetable " i ;1 s t. o tht the'y have' t.rc ittl rattve prhin ipthe I1t11. bli` d wi m their atalrtilti, or opLeratve qualitiesl the., it h it only t!-atae tihe atotlaolt u.i Inmlls v tiurtihg, but thliy r'gula.teltho liter, 1. c al;lle the i ull wrhll ecretioll . otrenglliea Ib h di oltev orrnt, punify itl bh!oud, inivigorate, tllh lrtlalulltl, 11o i biivre tuite aIlnt oierty to the nOer,. I, Pup alu miold td pledniIt ill their operation,',. Snil c olvey :!lot irlllrnediate conviction of'lhein rooi. mitily frui the ti:0t dose. They caoI to toake owt- wh! htely by lperons o ny agei; atid the feebbi, '" e t : r.l, ithe ervouo, anid the delitlate, a '! str 'rthr it.ll: b th itr Iler..lion, beulsoe they cleal ,r t. !l ltell ot I;.d lune lurs, quolt lnrv0 0 irritar ht bhi, ;id i ovari blly prIlauce l)lunld health.ll. "" I te Vgettleb' Palt, are oiu trE remedy ftr jal,. or dire, siotit a prrvous heattithe.bdy' epsicuoptivey ,n t . es,ricrkneisorft c rvltollt,:l hertliou, all balir .a Seumioplalliss, Int.l'rs of all Itlilds, and if taLken atlhe. cinllelllncele ont Wr!l :rr ilrribly oceek'.their pro, ,.r. l ls, anid siV ht! ll ,at' t Iretu a pratroatl d a 'tj, g .ioC.r tIous alckrealt . They allt iovalnt-blt in per SVOUr aiid Ibycorltdical idthrclilton, last lab laget. . tit-, sad a I ,ni ,plt itoti whictifematles aIo,,.er ' i .t... Thoo oprite as a mid sit d spol arget aid i arId ia .satu t it ra4 . rn nY i.at li OC .rt'flq " M: t lll! , r l -It. l"' t!ol c ri' 1 h..c -i " f"·1 ,}ti i .. 'J" - tt.t.i. t ... i, -, ,.. i, dire but cu::tltb it 'tal i'accrtem .r. at Ilaiap At conmttetdt Ict' .ri to nslt who i I -uke r h1 boave ' 1lr owa4g e jttda, ruanit -+ ; ..... 1 s: , +' ( l:r, d .{t t"' , t --; -od -. i' Ot n1'a·ut'.t i Pt a' dnt'·a~ rrcr · epa·~ l-~c ~~

Other pages from this issue: