Newspaper of True American, April 27, 1839, Page 1

Newspaper of True American dated April 27, 1839 Page 1
Text content (automatically generated)

'Awl Paid; 12; CENTS. NEW ORLEANS SATURDAY MIORNING, APRIL?27, I";9. Vor..-VNo 1939 7Yrortrr of the hrcmarlappr Pres ~ ca %,lll I.IL ~~ro.Ir \P·a/nc-~r s al Nero Orlcna 1, ,l1MI-S Y 1l, No. . 'll (;hari w ltrre. an'lrr. ·ralr l.1.,- I , I ·... . I. II1'.(J.. iAY. 1(SL. u--; ;rr il,· .1I .ll·.. .- ll.rrz · lllr) T - - - T'ercea o the icc /lipeer I'ires of Nec 0)qcl u Unlulinil'llullVl igret 1, l E l, atit l ilinu ll'n,,t elrll+inr l."Ii Stile rllrcriteltr,-, hold ii lh3i ot ll March, 1817. SullscluetrliNo.-I'wl've I'Dlr'lla for itheldaily pt ur nIlllllll yillbo eelni- |lllnll y in ldvance: ti dolnnr1 tih le ri-weeklny couitry iaplr, I:lyilble one icer iii Ilchleltiic, ivlicii illi cite rliroenie in givce. No I sl~Y.l i~tilll will i d dihi ltll nll l r utiji ieen iiii geen re etdilil. Ill clle of di conltinllllnce, nlei week'n ilotice i.w .arics lnudt Ilietiri'u:y ivcn, prnvioiiis to th cllimntinii cf clbsc rilitiii. AIvccrl..IN.I.--i )tic dtlihir per celntreo Lr lle first ilslnrtion, tlll IIPI(· JIhtll f llt priicef (rlei l tlbl llhldnct ieii : Yln m1nterial altaiohln unrnl tlhe origiial aidverthiemelltc I,;el c arged ts t. IltJW ote. Y"' il,.r 3" vv.IvrI':" Rs.--|erwn lrehe s n nnd 'rreeTtS,+ crty hollhrt fi i n E inlih talihie, and cixtv for hoth ile ne ndgl gh blllkR m bIl nt( ae,.) land c rth icll-T Ihllir Ill.rhthesi n cn, fint n hall y in Elnl lih on ly, il, ie, l n i gr hty e rer hilth ii ii . jug tihe iiOliill iil thEII pnublin itocille cil proeperty, lcirt nih i o nf u1miee , llu t, li.uiiiei t i . & & ricIil lhel 'ir-lu lie tie tlr ~llc r Pliltltuue flki tilt int l ii l eai h I tl-iiiii -J1115 (H4stIN, " il e Mii tinAt.ltie, i l icr tionuc t .ultf, lil Iii 1IIo all ilitilee, wltirit iinlli tns , ttluinil li iulrg digiiliuitllh , cii lt tudnitilvne.0E A dllhiud nIii c f t re ir l fl vee pernc t . will h ile ll· " ,iithctuit,rer,, le'le, Ih.gicirer iii hl tl iiiuls n thir inltel tIn c ,l!'Ei i red ,i. uute, litdicul l i in Imth Iill illl i nl fil e rl i ir i¢ll i yl. i e i i l i i i i i nt e. llh )i u i lnl n t i l i . if etc urr peciierty. " ' r Aiivun'lIeriscnstin u itt ,il te hel'ret lin Ii hi-lPiic ,r iii11 aileirtilete, etc iti ml gp1,.eitlniit, nml illihi tntu sil e st itnii y liltete il, iutiny aniutlle, &c.r c ill i e 'ic i'ed foe een misiicth ,.ecfitd ltthd ,tr ir rii l, AItImeltPer.tt T. I'r i mmii ll c t i III. , cIII . l ie ((ilu t ,l b r ln. lllho Ol. l~lt l l r c S .|i'tt!iT.'( ecc lh, l jlv t .o ) lvrlleq(I; ln l illt+lllr l'r. 1131ttllrt lltcli+wll 1liP llilhli"lu' Nnyt tcl i i, h :iuiii" tliilw- i ticu++ it, i; n it i el iel h p i lli.rau pee eim! iiy t I.E in t.W ll 'ihtllla I)IPIllil lilhll".lnrl .rlrll.4 lfitllll"l'lltnll li tVl'll~illl t1illhi .elll uieii tt.ll Iii lii ( chmiitrgne l i llt iii . lt> 't.,u $1)1i ot nu.-l Ic it iiiii $Iiii i hiet+ h hityii ec-d ht'. . r ltc lo o. will umieminrimmmcti ih ifieflemhlium t lr ie( hfolruih tri. lll~lll i " is zi 1V}Wl~ll I' 11 l -\V IIetl Itll' lll~'rtal"ll. iC~l ;+ %' i~l'nlltll.'r tier ier iulp vllttln ihie thi ecmitl'Ulni llc h tii inii tl , t el wlil:: it 'eeill hId te ill'ti ih ritil lull -hl g i himI i ltciun r i-.i c i itrC i cu iilih in Ml l iii ld ilhtimi tieuuir vt o iii toiiuiei <nuleniumii t~rpli11 ,tc S (cigumeu) J, ibglC err. hI~ .ll,'tI" It.I'. "Rtl..h'r, ,I ih-'hll'N. hl u-'l , ci-/l ri+ -- y'Ac ih'iil' ,~~~l.Tlm .aih hiy Ihll l llre l c i u ,uc n lithi* :i sl t h ir iil dh'abl,' I . . lri.. / ,iiil7 l r, . \, I I. II II . It ' cmmemiu i+ n mium, it+ll,-r,'tke Iii rh,. thm i i ;i lnt I AIY'S IINIMIN''N.--Nio Iltiron.-l'hlis x S traordltro, ry i chr i cl co, lr biit)io , Iho i re'i. l tr " ciotlc , i ohlllllll O ito tldt ti ,l i II r vlebtr'llo I fh ilir Wa o ivolfoId writ!, I"iri oth:lml ty of i, deathl. 1d heIqui t, hI l i ne gail l il d reputatlt iln unllll rallcltr d, filly orrtaifinlnig lith tortirltnIc of Ithe lainrl lrtld li) (ridlUy's la otolllioni Olln, that ho dared not k nolitoi o.i i l I Illt"itiii hl, n l hri.ftit f i hIltr ath, l to f his friend and li i attendl, Slllon Hays, the scoret of his dlscovery. It is new t.od in the pr fr ipf l h'f pittf f , r nrd the privatso practice itn our country, li rt. f and i ot clortlilly for ir corto of Ol ll 'dt', ai ll rn exl ten i.rlv tland I elfincl lly t ;r y or f .r ll r. redui ll, l Ill t rllrr its ellictf are witne.slcd l':xr.l ,ally iI lto sllolfllfrig r.roifi foimraiin : for Ir s'-Crealing extrarordliiary .ah orlttion All S .rellifngs-ltrndcritg th'rn it a few hours Iirthutrofaiso-Autei or Uhironic, giving qick Stro ThIront-Ily (iCan-rs, UIlor, or C Iol. Croup t 'rd r'rVoorg r'rtugh-Eofrxtirally, tnil ovo r tint (thirit. All Ilrtl ' Sprains, andl l II rnsI -Clriln in a r,- d i 'l. 1 e:,rs- \Vhl 'r ft' resht or long Ilt II tIt r,,lllLI IlI llllt a nd childrenl i rl du il r~ rhtlrll;tlic: s ,'llng , r nii d I nrl llnlg n:lll .' 1and IgI l Itn . II Lthl llll t y t': ' ,l t o,1 il'o the arl n, |,+ ll rit h rh ~l '.' ;i ho,,lluTl t ItIf t uf ' Itr ll ll!ll p£rson who ' ill 1,. a b' of Irr ft t Loffi t :,,r Ile I'les. , at.dl r tl Ltur , + ll p llll ' I LLhttl willinot *ll an .re'd T ell , ar o, pari.llve: orders of tll: Sl pl, i '.' 1,, th l-)r; t l Ic d oil ot of m+ll 1,iy C:.).:" * f nil, not on,' 4 'ift r c1, oi ru yti nt I\, .r rg t i nt ert l rli si t el tl I aIt Ir nllii l hil l t p:ltr ntl t llhuo. who it ,11 tihe alrt.ll , hili ld el ,lhtI t fIe . illl iI t nto pllur: tuIrt. ('All'lT)N--f No.i c.i t li ge inih Withit ii s.+lh!adld ilgraved wr. ppe.r, r. which is I1y ealn,,, ':tI)LO rlilN IIAYS. Sold whholi.lot and riltd'i, bfy tCOuMIST'OCh d.f & 'r',,, Now York,l an btry oIn f)Itgglit to everi town ini f'-O UI ( . F",or sale Ihy i. r V.'holre-lor Agenlto, corner ofl *olll non l)l t1 'irli OtllllO'p Cl trio t, and t by tin' iApothecaries ghe. n1t+ i,,":111 I. I.1 I( ~l AI 1 ll ii.;(, 111S11·rllll. h II' ' I1.+ l.. ll· 11ui_': nlol l rll.': lll I() . 2 iI\ -lll .ni . llde ote tht." fi't' ttllt IVenrea l tri o I. tlle Sir1' l f 1' thi l ' sif l o ' ililUrl illt r't I SAV It ri 'eitt r tri r t ) ft . Imblfdt' wii h n nO t i. hitlowing dixfr oi s, vtir.r: ý :einlh \V,"~ke,"'It.i , ,\ I]lT lioo, fllh, I li-,lld''l+, Kidii'wv :i.,i i'.; tlih. a i :rt, l',T lodliIr f ri"hl, w l d Io ',s Iet,, R[rlplii , 1 , Sk,111 t ' i , ; ! l't'r at fa in in the Awl nth," m I ;t sylll iltolllis inlllll v l.gmrir lly tll ,w lieni ea.s- cll rnI in two or thl ee days with lit t' e loe of t lr l r irv) , int' rriplllll fll Io II irit S, i , l ternll 'nI, i, rlrdir 'I rilltl l'rnrrr r rii' ll y '1 .\ me RiC,. , presenlt V,-red l Visc.se n.-;,n .1e ohi S,"nlvy 'f r ir illo Ill. It ll'i ll s i nn he +,t'ip oI"llf fi fI ttt tr i rir I er' il t Illl' l ir''rut ' ..llllr'. f llo l tor wtt . iSl l y I)r. J bu lonl at hi-i lie.+ 'T'hol p] rulls ,.1+11 • Il il. :t, ri ttiiil' lern rl )liiiii' II.Ir l i~uini t I i, twri tenr ll' rftio f;r lie te lir r i ee. dilice olp fru 7B in ith, mloring until to o',-lrnk pt igt. I ooitinr _rr o."Irrtfn AIIFII ;V' ¾ 4 nsPI'rI'c l.rI*'~t Dr.bvaly Ih r', tt.t ofI ~ . upiaimt 1 11 ,II ~ll11'tin )llrl 1,l Ihr di.;'I'II'II·· I II( ··1 . ll'r eanal·r IYIIirl· I " in BI'Lt lllW U (.Ull :·(· I illlil ir ,r +);1 1( .n.- ls I., hen wish tlll ' IInIt I1I lll ,i"ý"'ý'," t; ýl .+ 111"ý Il; in priv :4" ( uuJ lTtllll l(· ll lall 1,r I ll- fill- 1· I:I·(:! of 111 ) I(·IIai of·L) t p\.)·~ Ihn Illutlt acv~, 1)i~ara r lr of lilr illlll ný"I,, l'aia ill tha .,illll" U, 11 ^nviur+ I1 II'B 1 "" Ilew 11 aril .nli -;t t 'le.l- mll, lun·rgliu KL I al ti ll- M "I-,rl u l 11% n ,rr; r wlt'rlu Iwligr". tmu 1,.t' u 1,ucv ir Itl it i+ f,11: 3 I1 ptis tl111diI1 ie lll'!lt not rrll iam bI CII maIITg ils ha. w plr ud it u I I IaI' I ib'lr ' x rd r r;it .2illliir .urll (il )u.l·.it Inl.*";o rcor pro ol, and in .evrc f I",:p""" ' i I u+parIt-M by dirt norm fi t: .Ieu' h 1Il 1 "i nI;.: I1 ru e 1,u I plcullIar I intro ti-I:, nets 1,e n .Plilll Inf il ..In~n~to u) th t ,ty? NIne awl chIlll rihul A Ito tD o im"" ,. (,1, 1· I I 11 :15' ; e li K, l i L , A u c ml, 1:;:,6. I 35eII Ceec isn un wiett:-Ierul !ile. ee Ll!fl~dl by reppeItII I, II In. a IIefarIWhlel'C; en, Fert-ll'. nlug IeerrIpt11x fwl rrn iaia plrll 1). 1 haveIIPP( (In 2.22 1 El plllil 1 a l r e l f Il a Nt rat iletlrIl. t I r wa; per,. I·II IrII FEyl' & C'.., t21 LI il li"I~ tie Elii. 1 av ow i i3 cth· nrlhbirt 4CIII :1 Icll 1 I'aIIKItol nteIIS atiICllfit Co~d ";111 s II 4. &-"". alee it eel p IfIurd e o u t 1. 1 mgh1 Iu- t f luoi irr-len n:Iar nil me la perfect heial. Ct r sle u enl1RIer i'.( IIEre-'Ieu r I,e1I~nene'.BPI Uun.'1a+ in h-i; pn ssr-ic .l s e ale bgs firnl. o rinllý ..·iwi iltr 1st 1he nbnr tit' the extam slrry v~i tt!t+(Wlils mldioiur . Sold by nppuint~amtt, et Ill Juhu+,n'' I iill trnliiFll.! .tur f. n 1YU . 5 1 EI P S-'ol' ot i'3 .i " ot Cnngr.< Irg to Ierrva flt png I aafltitlS & Ca, Na. hI Chanrree at.eet, arc re. clivillt daily frm thleir lhous in Pliladelplhia, an eleianlt nlld clliphlare asscrltiment of ubstalnnlat l and frhilonahl!e Ilotahing. They invile IIthI lt n lilon l I the i. lic, as Ihey art warriant, d in o'vinr that strrant era and tl itiecns annot ortmT h Itllr .alvee nlotte advan.tlage.ausly in any City i Ithe N. It. A few 4.1 znI elega. t ivorv hn!f!n ilan Irllhl a, fIro l :i 32 t io 36 Iic e'. Ala. , it large lot whihlr(pine lpacltinf; bxs, vario s ii~ie, very low . IT iil' llll"; Idll)I kllliFon'Flll i le illtor ,f llld (( (1ing 2 portluou2 hair from the lace, ne ck uud filner a hllll cnh nr Iil i" " lh l .ld t allldi i, i. A IrC *e.l tnlirll jnlust rIcl, d ai t Ihe iliazar 1 I ISIUSII ,& .II.,EN, 1, 1Exchnne Iotlll,ror St CIllll & Co( l i- )'.i A NT 11V ) n:It l ISt l-- I lt.lat ,ell, I. (Chul r i e lll l i 11( li(,(llllan Illtlli ar . .l lela-, el t LIp I I tll .I .INCY -MArTCHES-t iith hAalliful iainlingl l rer ri v4 i t a. int l ll B13taa tNIl.,:k of I . t Ihl g I h ,,edtd hi ' w,, Irtlll r aral I l ltl. l It h l .c l,, ta n ll l ,h.b . tee t at a the etaan ath ln aa 1 'it i t.\. 'S a t i It nar, -Th wa.. . l i·th ve lii ic.y the w Ic ::irall or t Ia I 1 hase beenill, ielcth Ini hl , l c's:1" a ; oi,, I l ,,ll r Il1111 n% i }."o rs i a an tvIllry 1yt's I t I till i, and Iall llel II illl. f I i . tanIai A meri I ,11 It1 ll . l tl 1 " Iilet. alhIaII Ia t 1a itt, 1 ls l t I.le:l- l.I f, l Ihc i t ih lt a yrnta-aaaatlataa L ta e lan "' 111at ta 1 a a t r111 - ii 1e Ihhlr Ill',,w 11 itlrI i II he rrn .'a I till 1h'.1 II ',I.1 , c1211. It 1, \ \1111 :at, I la lana . riaaa. la it ' n 111 ai· aaarafa naa eaaa reittII a ilh lllt I IIIlI il' a ll a 1111 , l all crI i i N , whll h ly lal 11 tI: 1) Ih ualla r ia i , la - ahlj aalit uta Ta t, Tha t, \ i o s 11PII l ll t I larr- l,I Iaclt art at h11 111 Illlh Ia fle In W llllilolt l f th he I 'ep b elr lll i hr i noha a 'll a11 a 41 lh l I I iTi, ,t tilla I, 1111' a ill r 1. iii tilt(]l rlnl 1·1.tlr I1 Is rearllI c y \\ In tl I ol.lrltlr · o i 1111h . Iit>11 411'1 ' I I I I I ..ii , [i s I o ii,. i;H r"l l ll , l aIIar Ilrll X ,iI I o li n aar 11, I II&l·r1 IIit ruc .l, ,I hIII. r _ , l "a d i v,' , h c h ,aa s, i lla l llii r a"I vII il t2 , nll ll t I,1 1 I i, alt ll' at,' , vlI",h , '- L .1 Ih I h " Ill; I t II ili orI) i l , Ija ,al a I tI r tc on a hl at'Ii 1111 11 \.l 1 1 .1 aled1 ilI l I,, 11 t - 1iI ,il tt i II1 I la iirI i o , i l. I lll I.:I III hi . 1a ' """ all, tr\ H.', .-I r )\ ,. ti l l! h,,l :rE :lle l ,' s 1.'l ''11,. i 'h,, I .i 1 i1- . II, I al. a l: , ,,,a I , h, h,. ievt i .1.11, I ..it1 i, , lll v hL, hIa I a Lt l ., llal 'l a ot~ (l1u, r . Ti, r, .1 11· tl'c l Ilrl. .l. II tIIr ' erl lln - - I Ih . I: . :,I :ii a 111h " ., .: vl t 1 111" l I [ h ,, l I h: t I ,-" ,. i , . ,, Ii t1 a ,.'.lal all l .la li haa .., .I I. al i I h ia Ih. , ,, .1' o ,'\ I aaa, l hl . ,h-a aI i .a'l l. n 1 1 i l ll I, . I lc h I II: t ll II 1 '. i ' \ I!ri l to1 Ihr I Jii I it'. T he( Itl- - o i -lil II i ,!l ll~ili r ll . i I , ' il ' i. i i -, ,.h I thev ;trrlti:I j: l e l i t, C ý I v II ) r1 I itl oh l ' ,1 . to t. 1.10 , ito'-.. -- I: .\\ t .. :,I, ,.l + I., o , tli,, rt ,I ,vl", t ~ ~., ,, v, ;u," a + S4 : ,rlm pe s , ,Ih l h t.. h (lmt w, l v 1. . ,n I, ,1 t,11- t: " I i" oIt L t.I 1 hIi t u i t,. , I . .r .41 , lu:A m , ,, , vlin . i+:l, , l:haltaln' lv· 1 ,", 11, ,h,',', (li :rn · l ,,,,h \ ~"z. Th . I i i t. , 1tlelti ti I I k ,t + lih :, I t. It - il ,, i' i ' , t:. I. , ie ii Is t ti ; , ,,,l I a. it hv ,i, , h I I. In t C l' to S'l o .t m Itllo t h' t" IIo tt : l . .i'lrl : l ilI . 1)\ l l ' I IIhat,': c: , + t ,,IIt, , w I : al , a ,, L + n e thl* ,l., si1 lt:nn ul ,..l+ TI ,'t, ' l l in rt li rIi , I. 1 1 , ,.i. o :s ,l nal \1, i, . i., ,, ,, , ,."1, I r ,In ~ , ; ,l n ,, ,r l .i i . hraph, .to 1 1, il1 l,. ,. ( . ,,t , , ~e 1 1 , lF t.. o .li i ~' v. :,v +,.,l I)· l h i , , , . ' \ , , '"ý I i . , c, ,. il ,,+ !t" . S ,t h (I a t -, l . ti.i T ill.{ t t Mll: i n 1,, t r1 1 , l i } # : u i l, I , bi -" ,,,b . . uilts,2 " ti t l.r i ta - i t, th-t i -imI'iii, 1,,i I, l , . . lll-t in tn il,, r k, ..0l i , k Tlimh el; l orl. l Or!nah \ w: to " .r linen , 9t l (I' ' i l iiN i''1A. es I t.lt'll--\ n 'i to u tik) I ll+ i' ~ti FI'tli ! ( hile e , "Io-tridlo itt h ha t, n r, l u . III t I Ttbt .l id . ti ill r . ibi t I llSt it n i' 4 t It r pnost i it',tol oiot' I ttlt~c t inltihi. IrNI C it i.khlll.t m r t, ( il lld , lt• llt t nt r l ti l:nin ,, I i 1hn l o. (pltinis ilr"oni nO in ) tm av.el h i ut; Une ,- * aut.r in tna in Li Cinto n ' to- ý .da oIl h atoton tin iomi I nnolt , oi. ii t i ulliti muon t irrtnnll htiwh in ii Pnilt-y, (in \tII·i t t I lMio ce, ilt it i la tilnl II t ti- . ' igtuid t oo l)igt:,uw h , ( (1 l ii s iineth Jt. )l t1' i '. I I,, lA e oi le t, ho A t, +Iu il i Fll ridl .) A ei avetl t o;h irl,:e sTul , It .T ," ash:lud.iutl . -t a rk, Ch m io I9 x) Ot i ime, iton Iy t o to -antii, n l (ntout, tintl i- I' ll o i it ' lrttintte t ix i ,-- .tt i In llntn (ecotnll .ltiil ,rn itlnl. N' a' y _ , wlacin li tti ipriitt i tinny .tol aia ni. i . 1t . I tio Ihin t t io irmte t the nlt l T hte Teh ^, a ll o tbtc s r , ,Ii , d - o in st this sn l aIm clt It'h tt.lti tm e ti l ii n lta i in.eel ti and t it te, I ,in. n wll t'(llt, IsUol th higoltut t it t itoto l t IIntt It iTl e riluatimg h o m have hirl m ly thv , k'liil't. l' 'll l llllr trl~ llls -tn tiit tiht' 0 Oii.tit.', i S-s, ah.rsae l ul god la' o n aln first ro der; iu tle l,~ the wature rtiotl e roll t'liLtnoll nt ot th t ll n . I it i nd li, toid I o' iii h it w pttned itti itt iit tt to ir itl Pointyai. hi ll t in iis itit .%i tl ll snil O. The l itsj. t l t, ttl S L Ileoolgi lnr e a n hrit rlhone tld. ,In.ior 1 o (: IILnot, SltN Ity #lttl li - on l ltave.S mi lil nolei n'. Thurs.il ,A..itt i l'--'i. .mol s itt Iit tn ri aynt Itan ti le loitt. Mo. i a to Angeta, ,tin- in t ix dit o;fn m -ilt . t innll lonin tio tltr cihaill empion, (qei trlan l rlso of ,ar ll a is ) t h ll o Lsnlclt ; tht.nll <, eIu stioearitn e in ti i Io ion n 't no;ute, cand I li, el liar i hary itt cnlch-s via Mnarialna, wI.liihr l ver, Pit et ir ilt ble no tuy hanoouitn itl biey Mluig (.ia ; theone ia o ilhdSl pvilie, and -parta, t. War. rontel, rN lo t o:n nro , ai d anlcr to Atonu: o n. Fant- nit g learnnt MitoIn Anoutitet, $4ll7 nei 'hie lh.lion u n ollni o i to i tiid -OIrlllr, illl nio it l hl Ihtn o beont a , en inn h. itltin m.air ii her atcmoi rlntn ilmy t Alo. tnl.l b it. i.ln )o i thI Lh i, A Ivlti l & llem inta I bt,- i n , ali d ('nt. . o lat .cts, It ne trv.> ryt. t omii l i cl'r th po rit' a ni. Miatpt inl t heinloua s--bs ng at the saen 1,1tneo 'ho , 'l,'oN w tirlo l not attr pt the d a nn ,r.tulo io n I Ho c FarlL' ; the hi b',r e, 1o A l tlal cl t'nl nol l a l te r Tsd t he by l . i t A" n I i ul te ithL. , It is .m o rally kiAtni thltt Ihti a ..a colh;i and Oliarduo.e ofa ras t li ithe L o ut al iaiL-t (olis t li ls gre ashes-.t I n. Thotiu slhu hoie tis. e, a r l eo Ir bAvulliiiL. A ll -..l + i Muhih. lit you7iGr iays ill f I e l * lur -1, or to N mew Oh tis inr flur +sal t.i nW y h1itrs. Goih tol Alnl fa, tte % liio is si n darn , ' i1"11 ,6 Nil 13,I , 1¢ C:\\'i.\ 5tii hlapizill(+ .t pa._. ]riah andl Ir;t of \,".c ()O rlua.-- t, all Mino. t these [)pl '"ls tteta|ll 'u lt. sit S.etu ' : Whelreat J mnv (", , rlad Irkrr, of this city, hn.vinm SI rllhl sel :it i II Pl~ I ,],t"IT ,V Ilewltt A t ([t'en t, public nuctioneers f this city, the property, herrinaufter desreli Ied,hll a.pl liied to it,! clerk ofthi coulllrt, lithren nlll iitl orit v ri l lrn li ithe 1r0ohl ity tnllll t )ic I ICl ia Intern : he h h ti. d.t t nl li .t l trt eltiled " rllAln fo henl ttils; ' I I I roYi tiLn 11th day of "lr:t llh 11341 lNow, + i { ltor :lwr knm"et vtt at iI peroll s iuirit tel I n, alll rei ' hcrrv ci'e,l uiiTyl alr n.IItn , d in i h ll, o ol Ih,, stale of LIo i line and of the frst judicial distriet coUrt, who can t,,ltll I I tt tit:tlt or claiml iIn an to th thisi M nitionl i Irt i.'lit i r lin ltle pu li t p, l l v Iit I' st a so areu m e holll!d not il e conirm,'d and t ll 'l',II . s id + ip -s w r, 'i',1 y t, na li tr -r I a t, ie , ,tl Ii hic n th da y of 1 ),e, . m r. r . s . I",.:31. bv n vi i 1r i. I tst re· d e tlll tILt. Ill coo 11t1t ,t h erld il,)r lullnlt rhte 'tediuo;: of %ll' "I " ,I' 11 i M iler, No III 11;1 i" l d itt'k t thfI r llhi ., h e11,t Illt tli'h l tl I tI il.I I't I~hrttli ,, h,+r, r the ice oi t bit7 I ay ni " I IIn I I lnlllrl[ I I ll Il l t 1" i 1 t vii lil : ! I. In 111 1 IIIIp III,1 nft, of . (. P tkr, dated lh, "':;mh el'Irl, "l~ "rr Ii ý:+; to, lilce en hr If and lll od m1 d byI , h 1 {it.'he'l, sit "is + afi t I l ,'r dae Iifr ..ixi t h111 7l.t llIt d1 lnr -1 . I till l" "','l't i--it , rlttt i I" Itt.'ilh t dilt d ) 1111on 1 -onel,, Il: tl t+' o ll t· I 1l'll l nltm,,~ rd 1hv hIII' P IIII' I.T el. .liltlse ·.n h ,1'1,"I !,rtei , I'i- ll hr -all'' It , . lltllll :i. I th+' ~l ,~ i--tmy nl,+ll' of" i h ;:uu · llll. ,]al,'d onl TiI,' -:ell~lt" dII' ly thI .ll tl Il., I a dolllJ e d r--li ' Iii I ,' b llllt ` it l i ] bllcl,ll llls llel d e lil l l' l ir l mt .lla ll ". I . i. It IIh, pre ellln.[-l , 1 t t In, f Ow t1 111 ~ aed ofT the S'idliIP tal ,, to t ,t. , nI : r I l, l lfn d ,1 .d, 1 ,r1 , h 1 lo th," stn1,.r, it i.i mltllhs.,I .lnr'. dw t,- t Is , ix elllllhdn d antd fl l Ist sH date ,h t le, t sn-t,! t olfn! s oftl Jllr v lthe si, tllh I Itstht oIt 11h" "fieh, + e, f+r IhI, 11 ll ll ltn n ti. It h,' I lllnll ;*i".t iv lnote of tIhe -nII ll ll' ,l i 1+ t.I Ih " l llt' it I \, Ito th, o der ,l :, It l llq"Oyilll~l 11~"l ' :.llt' n.I , il Ili hlTl," n it , ý . rv niote ." the Sa' me, b a, . t m ir , tlll sI't +, 1 11. Iln l ,I.r I. ,ll' I and .1 l , ,le{ bI l t.,, Sll ,, :. 11 11. Plllll i, l tItv' I;.l mix m "I t rnd "Ill'dl fiftyi /!,,t dIt. |1i ! Il, pr,,mnl;- + ii {'1 i L LI" h , I r.. 11-, , ( ,t r I lhl h, II II" oi l'i , 11,'r dleh li·,r Ihr - m . nl . l il.,.ll. t . ] 111. I I lh., lu i--," p v te. 1, I i , I. " w,' di", - o' I h -[l:l( tr ,I x. T I to I . 'I , f , ,I . ,I n .I co.d 'r - I it, n lltlln tnrhe' III no ,nI ,l ill ,. T t · It ,t l l il l, b it n. ..". I lxel'1' n' l.,) I ltl iy lln ,' 11 Th*" o Ij_ tl . ,. o nl ,l < Th - i i , piIS , h fl,l .o. 4+, n, IT " .·i II, 4 -,, 11n,, d !o ed o. i l, r ,t ",!"h t 'i tll , "1,, 'd t t It:, "11' , 1 .1', , ti . t lll 1 :i.ii14, 11 t i I. , I!: 11: l -r .. , l ' ý n 1,". 4,1 Il+. -1i 1 dI t,,"1 ,II . t lit -n,~ ' , T' l~ 1?, 1 -; 1, +, ,f" , l, 1, nl b, !.u 111 ..inu . . l, ,,T I li, " t, d , I l It !, T-," I- . I ,. ' I it "1:oI'. , h, i. IT t11 ' ~I T lr",1, I,. . ,,TI of . r -n~s Is,', d , 11,,1 .,,n th t ,Itme . to ti lI .i - ,. I , , I Is 11s +e {. r-e t. he ' It:,+ ll ll I I I.. I lse !rota~-,n r nfj.l+e h," ,1 , 11,1+11 t.", I h ,v d h ., ilr . t ".,. ;1 h ,, ,i hr it 1t L - Told $i , ,,i ·1/ I~1I l II ' -iIlll.' ,I..... , SII; to IU lhP tu , " eI..,+r + 111t, ill h I 1 i[r It,.t , III. - I.;, dn. t,, thIII . lo. t t- ,l nlo h . . i , "-{,I .,1 Il n . do,, m.li l OW . nl' ,lll llll- i ll+ i d ·1,. ~".1 I ~r ti " htl l,,ll .l . I . et_ woo 7.' I l I ] n, , , I - ll'. I I ho~ -.th ,! -,II II , l ,ltm rl d -tl .t.,11 i "'n. h , .I I le·'l.. :,: lll ,iJ ,l , \ 1,,e I.jlllt°,;l l 1"II ,' 1, ~ l ,tII ., .I 11 1 111. ,..,,. 1. n1,., 1~ ~ il,, w e the -1,' , l lm h . - ,I, " . -!. :;r" 1f, , I 11; , :-r. 1 1' .~n",=h ! l , I. .. . ii , i ,I ~ I,'it,.t ii -.,u, :.,.,1 1 d I' l Il r- If <l~ 1 -+.11· 1 1 Ill:l · t ~: "I0I _" ,',i t It+ ,I l. Tll ~ I i ' I. .y I 1,o "I lll , 1 " I l,," 1: 1l , ; , ,,l t e, ;, t , l 'h u llp· l I t1111 ll . i" il l[ ,1 i -: I > ,+., rt , t. Ini i i . 1_ , I -I"II I'+' lit'''+, I, i r - 1 1 i i i1 - i I tot i ~1, .. 1, l'h,,, I, I I . T", . I t tit '+ 1, ti~ Ii " l I. . I" ," ,I ý l , , h, , .: .i I " h-' , , t ,,, tl111 ~- , ." III , 1 , -ilt l , ., 1, , oll ý, ,,, ,1 , , I, I - , .t.u ,, . t,, ~ ,h , " h"11 ' In 1 ,,1h1 1 r, , . ',111'I. I 1n Iro ) i: i 'I,, I I~,I , -IT o - -pll r., ie l I ,,1 (l'+ , :1~111 h, oot{, .i n I T, H i, il, ,lt, . t·, all Lll ; ' il 1!+ + . .,~ frtl I, 1_ ;, r l ~ lt Ii Ill l+' 'I, Ipo t ,, [itl,+ , ll 1 "in ,, ~ " , o1 ,." , 1.,I+, r. , i n"ll h1'11 - ,t,, ,." T,:In, ", I I, ,, 111, " ",tow ", It n ,",1ý r"', [,.eat,-"e,"1: h 1 t [r1, 111./; I+-,+ .. 1,t hi s, r'- . It o,[' l.. ... li , .' m lln -,nv,, i 1,.r h1, ..... r dLL- I 11 I Is l l'+'11,-s ', , I I II s dh, f( II 1 l l' llle, .,. ^: ; I IIl ltl. li. I-tl .1' ·11 i!It' +III+II I. tl. r,- -llrr rlr C'll - .i++l ' --lelll+Ib 111 (. {hi' ,L l,,l 11+ ' I )elh et r, 1!:;:I, :sllll l·. +, d . a1, iI . - t of V tll IT ." 1 1: . -ý ,l d I ,1 1,"1 i nl!t.r ,,t I ni ol f Jilll nl in ,, I, :l+. , hlletr'. ; rIt1~l, ic hrl,[lt h' In +, I o .icri,' ' Ihr[ ,"P B ',or and nr l hv-[i v , I." 1 d t t r,.I I~ r,, ,'::-.: ; ;t , t,,l Tr1 I,+ h+ le a i. I" r lllill- It, o ,ia | '. h, l I. .U l I III "1 1 1r.1 n+1 ,11 l:, Repo' t ' ' ( tllr - I NIW ORIl.1EA\N Sterutm aild Patent fiert-,i 1iiery-l alters and Nol,. -!', \ t a( r (n(,r nt v - r l l. lr aI l I t:h.1 n ' t'It and lli N tl Bre:a i alt ant! \\th tiiriiiaal, iug..r, Buttear, .l!rd and Water ('racktrt. All t!,e ab.vc articles ar warra hted to hb 'f the lir i quality, and It keep in any cliimate, being complehtly kiiln dried. Also,-Kthi d:id corn mAal. Order. .Hi ., at 1t . W . L 11 (i chard aud 'l',ngatl, .Ir. ruer : gazine anid P aydra. itrely, will receive rinI'lt attoutii n. Smal:ll kegs put up 1 cxprcsely Ir atily usoe. 151tnv 'T| '1T HI"..\Kl: I lS I ."\1) a .\,%t' I'.11 IN L:lt. I ,t "" , I . bi .h - Ila te t n l.ri, . l i I N', m I n t r , a * p~Il , o .i Ik ii, e , if Ii iliin -hiie ; " , i i i l l, il. dI- :e,1 , 'i .rI ,I I Ii ,r< I i , , r , ,'- 1; " -t'il - ,!~u l n- , 11 I>%,{,i :: dl lr, i ,,, l ' I. i,." \ ' -: : ". : I i I:,B e ldy :1- l 'li t III1 I I nu li t i ,,1 1 lll · · h r- I, ., !- ,,t,, ". , l lqiLv f 'l, )/ti, ,d%:II ,l : rl,,.,1 I,, , .- - 1 i ig,, I lii f ' ,111 1 t'l L,, "1 `iNE.. p ! . ", iP . L ; . : :I 11 ' l h1.11 1i ih f'.'lt<:li,: l It,'e"~ 11' : ca, l ,:t f 4 ,, l :illi! .1l" tilets '1et t 1 Il~li i(' tl~l i(· il· I -io lll~llof) it I , I .il ii 'ill i' I 11 I ,II - 'i fl .\ " I 1 lli,' '] t',u'h i l III. J Il hi*" i t orII n d ailll lll. i b t i ' itiN I!l aiIi i l " " ''i t I I. i 1) 1.1. * ' , ,¢ I iil) t il ,,.t I ,itt kN~ 11. 1. u .11:II .1 l i i ,I '1 i r .: ,I,' t I o - i ,1 lt I t ini , 7 Iiu i . .1d 3 1i ' 1 et iiii iiuiii i iiý 1111() -1 . 1i I)l 1'nA Iu.iaim iIi )V mji .l , r' l ,,1 ".: i,,eb t.ri l il ll l ilV i l e4 1 'i aiiu\n a [ 1 ob111 : l I if .lit tii l l t ir t rsisrl\ 1 aiiit a-t" i ii lii,- l tIr itiii 4aiihi t Incit. a il' .lll l /lrl I N & l t tl1n t , k ( ll IIe , i Ir " O1 ' I I l l l\iU . _r IIngl \i:1 _, 11,i la-tr i:t :4:4 C, II 1 34 j 11l\ i.-, s l7l;ir frte m '!l e t- 1 ,llh ,. ll , w ltei .wiih, 0.0'd ( l e hi tcal,"ui, iati' )L h t. . a id 111.1.N white• raIl "avetr m G li· u. r ti ppl ' yw. n I t ' . I le'cor ne i oll . il I.VI llU r . l ill- i, 3evelir. Mand h a CO & E, k-I ' -c , l t l 1-us C il c..l v r I 'a il.. K ,o , of s p rvi ISt" - illD E & Co, 13.A MI.. zi n l A, Y-20l .:h| bal s.d er nh:, ein t th, a ln u eri r l ntr ita i l ,r .til ia the ali l 'i e 4 . l. W I 'r "lt . Ilpe iu" I. ei~eI e ich led 1 I(1.'.' Ip~iIa'tSJUiLS~ti.A00'O 4111L51IL0O &.U laudling trout shaglr Constitutioin, stn)1 I'ul solo---~ 11.000(lfl2,tn oIglo, botqwlito, frlot 8X131 lt,3Xi z .100 ke g'hite lend, por;3 gn poo intl inI lib(1. 011111; 2 1 illdoo p o fllcigti roSIo*;lOlHIIOl. ' 0ilhn, 111: do; splendid 6W00 ground bru2 ', also 11c1l00 u'11111 00II do; 2 cas~es cronme geen in powder, superio~r urtizlb! ddo ii n calls; It large assolrtmenlt of sash toolsII of ,'ery size anid qlutlitl?; alhlc: pencils f~or artist::; lint Illlrkittg Ihruslla for llerehnntll; artist', colorsl in oil rend} pIII.I parcd,iilo boxs,(fi(td :'p pith all uccesil.ry brl1'ls ; artist') tools, & l. Fluke anti, t1' innitY H whale; 60 lacks go~ld lent; whiteif sutl yellow a tx; ' gtsl rabl-; anaI ,ttrgc I'll(I choIcens F o, f pa nts, dry colors, oil, turotontii"., vai-h, &c., for sale, cwhlulesale find c lil, at the lolwest prioe.+, by MONDYIE.I.I, $0'lln ll 58 Cop St lu$ 23u1. R1CL', 1,' 5111 I~vlhel I'a1:ltcte ,'o. 5.3 hlalrazinle street, Non )1tl·:I1I N 21R;I' 110E &U CN . 8'.11. 1 O('' I' IC 11111 S-I 1(1 Cato.( Fora do Ira'dlle ill of 00s: sa s or Il olr [)It t-avli to in III 1')1sll' l jl s in fi 1: d t2i h lied, r ý ;, . o .n 0;; ' , or i7o la1 orIII.. 112 411 sns f 110 (11, it strlnlll al b, La 3100 n:'\' , 1' 510) (IJ 1'011 do1. of ' LII 9Ilws lml do-. 4+) saws io al IlN. I '1111nt' ' IO.gle gn nl 9:10 n 1 , a 00(111l· I 1 .1111(11 1(11 I~ll l1 iI·It l;l1ll'1'll,, l ('1.11(110 neeI lra of fmiu ~lrs, , In , ,,. Il 4,',ua For 'la!I. of-ll .000s , i.!lIc l·l~~. !,'iss & . 1 511 1"'. S"" (111 511 per saw; I51·U11UE 1111!· ý·1~(~1·14·j i C) side) ed haw wr, ul', ill -rrli oat two o r thl~aree n u o ' I ' l , ; (into "111"1, w i l l l h ,: i,,;),; le the ,gems of. p1·111 1 Itll in ' CI of if.,! on, poll l,,0 1·1··1, of the coon, I I:11-PII rlvl 'r·: no thil l sonar~r Iron, \c,- York, and hrl r rcol. io II r,'" (11- 51 , 1r t1: 'illl, thel? tllr l . lot the m if, ., loreil I le.:, 1 sheill;l 111,- 1;11!;h. ' lot. "Ilan,: ·ZiIII will he ·( I10,l ( L Iron litll·l ulll l g'III:. III :, I_ · 11," ilil~r( wh,"re 1 1)1 'rZI 0o r II1 !Ili l llll··; . lull will hr 1'1 :11 :,e I )"\I I":1l· . ~ 1I,11'~ po w orn)(an , It hr fwu.:!. (111:1 i'\1 11 o lib, 11 \; i~l s·i. : llll 1III1 tltllll il(· ll 1 al·.A P ll il'i illnl ll s :: Io k eI1Iw 1I n III ' 1 ,; I, s' 11 1 1l(1 (-lhl( N". IIII and· I ll tint CI I ., , ooio ial ýan(IIII r. ,1,",i r." ..,, _ ofL·II wl I",I * ! : .,I" u 1'a..",' b ,:"I 1ia n ,.', ( :I t II II .. htl ( others ,I~ lie li· Il of gki og r,11 1',, l ISl; f III II &IIII . ·1·(1 ll i I11ivi( v. 811100,001111,00,000 -t·II!. a1(1 il·L(( eo n 1,,161 fit -.1 1 ill ·1) pot (o1·11.:'. WI,;,' it i, Iola t o I·L·:LI d ill elioo, ww shall 11 nwk1 thon 00thehostInndrn u - glprrsd lan Lt( IN A. C I) AL. r.".. a l F: C r o f ic vie ofL a i, , ii-4 l . .- -.. 1 I,. h, , a:t ::' : r-:', ,', ! , I m at: '- r t:,' . .n. a :-: io', ',- o t I h . h h. . Il,,+,. "m Ih .'m IC I, i le u! J,0«, tN, 1I,,JN a- , W i,"NT R .. . .II -hl -.) .L- . eh1. Ii l'li-. T hei ? ., e ! n t i.indel ,' i, ILT ll t II I -,w l e I auwillt ( 'oli ,l I.: l1 1 t II f r I 1," ilAlG 1ii "l th e ii,' lO ,o h 1Ih 11, - iI. o I h ); tl.r Ta, , ilate lrtt 1 h.c , I l.e, l l Frn d e ) ui'lit[ iu 'l , Ti hatl Int l 1h- IIt1In'tc ) ' il-1,,ted , III-' r+ S ar11 hh . cI ula ,lr'al i -rloha . n+ ll a' l' l.r' It ' 'ao :t'o,-- h tI '-l1 'rh iPa . i i l," ltrer i' thaev Iaotot b Ie l r a.ll. d i t'a w ,Faill :ea- " I a r l ll d EI ,nll - ,i,, a . +:'rt' a h , ",a. ,. n , ",u ,'1 ,,"f l it Ir lo t a el ihr ono ,i:t 1 ~rll heraat t ]a rok,nalr I u' rll: , pa ll a:o tio atl t i ana:ana t'.. It , t Its hPt ir t ita :tast'I i % i 'io llll '.. " (,l Ih- .I IX a +'. Ihap' l ' _, 'll t II 'II. a lu'' Ir tll fa In altt t or , tlii ' t al t Slhi,"rvof', Ih n lll ll[t~ni l rr pt( , 'It th ll , ip l clO ui t'l '.'(2 aa a ;fte Ie'di Viaaac. Tt orali he tat all itr'ha rias ,LaI ttaah, arrae'l , I V th hrI'oa it of Dr. a Mtutta: vi l.la ,,. hlIi, A ranuara t prla o - lr ,r h arts o isal.' al tI he ('.Ite l r .aill e sh i hell ll! o is' util I' taadLht I the' rp i+* (tc h It i i lll lallt 1 t'' 1 lai Oi ha1 ib e : a illa , coar: It dd t. it. : t a'tat i mt di, i a i:Iia h' i . tIl': i t ,hla-a:1 . a a d rtai l t Allr it iA t b : ia ll ' 'ila i comltrit n' I\rlI. I t ' ra I - rt: T h t hu:|).l , tlhr e in atr ve nc t f rarl es; nIIt e risu h ,ir, Ii. 11. y r W'illium k;n'lt. foeld. I n: hilr e, i ll a t , a It r: ita a I .t. il ae ol Itt a l .ya a i el F i ta rctaat i: ala t ltaao: .: ::a Iarttl an a a .Fi I .. o ,h T-h., I'stll co ,oh.irly Ieiu t,, , I re v the tnost tiotel , n aatl ati r'aailr the rll iota lI tll nl a i irk iat w t ,r r rearl It' 1 ii lia!: III more, rnl; . -:u lll.pmi wr:, i ' hhtualla ' ta g alla:t le-ia. : ,naaltallt, u a, Ia}' latlt. rcm't ad' va en.-a I .,r .a h nla h'r'aa '. fa l .a is It oralbnt book, nd w ll a r urie n ar in ti cit ''S an li tile : tll Lt. It iasIor, ' it "llti ill nUt at s Ir. t hln·5 t t..: , I lt 'ah' t al r ta' t tll tu! o"lt i It, alII:', adI i lht +A l hall l 1 : \ 'lallt: tli i, hI atn. alll o t.o hlte tlor l lrt tllOl, tlt h le t t'r . Va r ar , i, N ,u. l r: I a't lll I tima" ltr.t\w'lS io a-,tLl'r," to ae n lwti, l n l f tall 114y a'al.a a. t F'tr ardl. tEoal n to ba. ren t it It-iON'.S peva ing "- 0 th rn. It ia l tik d hraaa-I'aU a'a N Oi atat P ::'l, ' :tll[ r: , II)(,.Toa I 1' .at ;:at e ,r'rball y ,II t h. s : i rtl t Iv t !,d i'1 . t Sthe tropri+tor bh t I loc II, rd to ' y e n n tillng il l its 'itvor ; f or it huts bceln elipr, an, nit-riled l o it, that it i- beyt nd all eotparionh the h st r'hlelot' fur lih, rn:.! cumnpl~thnts that hors bear herl .Ilion.: . rati Ith h v r it,` app ;raau:, rece r r i]t l as Ith u rs, ', w uuc eors , feve-r so res, e!m ldhlain- w rifle swe. hicas, hills, p ites, spidr a, d s nake bites r,,'. of h. ri'ttely yield to its Ipp tree'.y s pev h r n it fli, hor i ala d ,t ' , or b srel , aNi i ea n a i' il. ft'L ++.1 el l hlL N; It CIh l , h anv hU destroyed 11, it in less th reat twoar i l tl. I I the biter . ve'po, s to.os repties its, ,teacy is truly ser lf h n , an vevn in the bite , I'1a 1ahmi. dug', J+it" ifap,id ina thixr, iL i nmv. ' oF'relntcih urv Hi) wousd, ri'ul thatt. lhey will Lit once arreol the lisnm, n"ll thu.s pwri vent it atul In'rr+dicg th,' ystem, It it ]ik vle c e ,,ver: t' ferai bod!, evil thuni la , : di it ,h1 l{) Mhvhrel F+aeulty, ull a hreathing tw i.saitr e eulogy ad s bared at 1 rJ y sl'brt ', se n,, \~ e' rk, and'i A1 . aN 1I,1 I.Ita 'tI t 1a ) l ;'t 1 A.-I-1 . eaa e Imo g us'ed, ath here;:;: aa l na h rmrh will tauniform s c.cet s. or c', un ,,I n . whor nt, tihe lea lth, aind Irev tll.ng the iallihac!t,; prescrt in; ;te !tlllsl , portl nk in , ha ul Iro , nod rhlv!iu _ moast dlasceses ta I : ll l ha IOal uih 1 I tIl 11: it h n iier I;ta l adult or infant --l ).e II l . It ,0!1 IIII x I/ dI "w lr. ul.:.sh ul of pure wl'* r. nlI d s. apI, I II 111i tcl IiI ven[ lI rvy, l and ward oil Ih [t exc :ullatnlll jdlal , Prepared onyv by ' F. Wangrer, 1oraon D)r. list m Jedfloarsn u. Cdl.,. _, and said wl l'dc'ah and retail by CARlLI I' IN &, C . 31 C, :al st. S A DDIL .rRY "HV.\ .".E.-- I '-b - r ,Ir, lucturcrs and whv!ite. dc.lers. -g ts,+ are nm,. rec wulV by l( ' arrlv::ls ItI Ih north, it ahi ll. it Io Inc::r )r. tk. .n 1l tn slve n asral,:al t ,a I aUI-,. hl I. , .ht q r h ,la a lllto. , erdl ne and l-a.,s mll , od q vll ,I sil,{I,,s [ do do \'.,,.nn do t. d '. ,, h do do do .'" ,- do AI n. :a rid t rat. . a rtd ,li, an"d a lridleaa .,lO.tlt lte l I Plated, brat, andll jylllla d Iu't s: h r leaI di do do r t.lll u' l, do d at d , do lataata; Iro , .e dalaa .a • iar,,, earl an.a w an dot . lil .i2rl do blhe nd, nlel ; vaI Iaas; II, a a a I;d! tU hai l - ;lll 4 1,+ ;,llp t'l hl..s; ,-t-t nI11r: Ir-l 11P h[ .lhl, r I. ,,!lJ trlllll, . , ! :ld- l d:l l d ; I. I,', ll r t,,l .,p d,, - a lrlt.- d .,,,e, nmlld var)lt - i ·e-; ':.: .s a . atlll'. straps ill, W IIII.J flurl \t, ir lli, l, a ,.,1t lllC s; In," l l n·d es rm , , im- l olllJ h I{'-; 11 1 t ' ilL + t r -ala t st t el t r 1 ae d, t ,itl 'lt. :1 I ll rlll l .l i i I h l*u Ils-+I I- l ,,111 (( i hII t1,1 111, I tOt sale al l' aý1 . .D U lll ,i ttlln I r. f r, l t. T hil"S w 1l l sb col"'1 lle t, r1 , l t ll.)S Ihr 1 t'lt c ialr, t11. [) c t I' c ,i a.. N a l 'll t., Ita a. ' l, al:- , It)h Il-tIN &a ' _ . I:, C; ,, ,te . M . G·. rz.ri · ' (r~1,.A111l l 7.1.1.1 T'i 1' / S ['1, .it ; . itan~rr la' /1 the i I iag, T' c: 1' F i11, .ll'.1 0 lll·0 I t. ell,'tl, 1' ., ,.h.Itd Lt'I' hL,"1 - , 1.r Atl An111u11Iy t / il l tolt { .\ ' .'l,, IVI , h 0r"T ,~ 11hu,, Ii ,L l ':I d - l., ll II ..ai,,t l lls '" 1Il I ]4 4 .l i. (1 ' l II.ll~l~l·-·ll ·1/1.,, I 'lppr hID, lillf.'.,'r,,llhl Ily )-pl'p ·n. ,.II11, ,, +% i11 1l I1l. ,1< dla ,'1.',.. l , 1:r'1l111, :11' 1 .I1ht l ll l C I) IIE " ' I- .I-I , hlllhr111la , I, (:atlrlh, N1,, \0 L\ 11 all-r:i1.',, .\,"111 .1,l lL., (i llllllllllT . .\trl- ·( lll . il'W a l hII - , (:n,r lln ,.u* +,(+,h 1 11.II uk,,.lln, c. A l, A i t lhlt+t,- (:I,11:1,. t lll l 11 l: l dl ',""'! u"- . : It lre- I'I 11'l11 t illr ID ll'l...(10 1 I IIII IU 111I hs' r ,,l .,+.++ I'. \(·r 1 l-l, l ' t ii a LP \ .11. "J ...l0 I lOl,: 1u,' ,l 11 tl h: III i hot 'a 111 ., 11111ba a hw lit I iu'r l i. . trl , trod1 1 1Trlx lel- Itlllll I,,'- t I ,l ll·lll:l· lh n II·1 iL t ' lur.14-I 1 , l 'll .1 nlll1 , , II '..r! to- Ill ·l SDI 101 :1111r nt 1 1 1 1 Th,, t "u ,,h.,, n lltl. .,+frl 111, ',I t,, .1 h '111 h11 ,1:," 11,r 1 , h . ' r t olll rttt 1,"t1,d t , 11 ¢'~ ,11',, 1;II 1. Wlll'h r , h 1 I l , , IN,, r'rl.'l t 1f M . 5l,1, 1 I ,; :11 ".. 11,, ha11ti1 11 h- Dslll't r .I h 0. 1 , o .w d1 '- r 1 .- a1' 1,:'-,'1- Ii ;,i1, t, 1 ,.I . 'lb . th 11 t l f I t,,h , 1.: , ,, .fII . I 'm.I H' I , -r 1,1 h'-t1l'lII(- r `; a,+ " l' I·,, -,, I*,.- 1 .` ' L,* 11h ,, 1 ' 1,1-, 1 , th,.111.'I , J,' o ti, : .. tir 1 ,1 1t . 111 , , l LT 1 IrItiw. nnt I Ir ' i lt1 In Ir -r I ' 1 IL' h111 1 : I. Ill 1th' "L;'11 l1 , l I, r <, 11 ,1 4 ,ll i t I a . f i a i an p a 1 i a .11, : 1 1 1. I . ' 1a , 'i a 'a , "i 1 ,i la / . loaIItI po pery lll it,+ I th h l 1 h ( ou r1L hIki1I ' 11 t' a,, i 1 + "ti0n tt1 d t ttle or . i t ''11. - It lakaai''a ard11 a l ia-,' 1 w aaii a waaal aai,·1/1shia ,'ra 1; p 1 ; aI , aa'11n "-Iw, i 'w f ilwf 1'' u!i ' a hi11. a l' , wltlS xi l' 11 (1u i/t I tl il,'I ,} ii. 1 .11, u po r o th, I" 1 virl-llit I n +pf 1 L,111tD h 111t. Iau., at.r ii i lr [ 0',r t al l r t , I'm 'II . Irt,1rr .Illlc s ,I ,ru f r .. lllm+rlll :I-. "I, '1h' . ,t'1,111. & ++ .\ . . "is1. IIII t, Iv - 11-, I IIsI. v , "kal \ 11". 1 e .ri<' I 1. l h... Il' l.. / 1 (. It. )'; 1 :I.I' ' /l S11. 11, ·I P 11~ 11 1.r ·LI 1;, 1111. IilN li ..11..: It, I .1 1'I S I , I \ .. I)ii. i Ai.r- il.lli, ' I l , 'lit l l .1 i .Al i 'N1,1) 1 , , l i . 111. x .i t ' .'t , ll'll i, , r- uh . . . t,·.1 1:, I l; 11 v 1c 1 1'11.. _ t 4; 111:11r-1 .'. IIe111 ( 1! hil1 l 0, ' " rt 0:. 5 \ I 'T tir t .In ti 1 Ina . . ln,,tI f l oh, I\ I :' I In .. f it rhi,, .l ,i n C I i ll., rn . e llhn r 4i i b"lc h'nu to nrc~il :It b rine Int.'- .Irron ·ilo l lliv, o n (1 .1 n 'iv.. r;. " . lik r o ir ; -.+ a la.i . h and harrt neronIr i r i' I ,ro k . 111 ý le' a aI .1 )' i im laa b 11-f'a'a a'y fi li' *1 ' .'no 1 h ill e' cnlio1th' tu.n~inork,~ c h'/ m~ini ~tum " 'i a "li i [ +y' > " sa tin G , te I I s m l eoI 1f ,: 11 1 , , * i, FlnTa . I . a 11h1.1 1hth in r s a t t in r tll, Ia Milli, 1f t,'llltbi st0]. to I,, !1i,,1n |.'{lllil. Io'4:, llt" III Is I" t-l iall c ie tI +rnt ..,it , Il i, f ,w t i lr e mtol, clll t al 'r, l. I ' leaaa, "a rh a ', l a' reil lr a aa, a oll. - ie 1 a (l, s likewill I,. .lrld <.cietv to Ii.wh.i sl nI dl.s r ars; a ]., a th 1th,+ it fIt'll'I t.i l lllllo t!,' rur . r N of·l tl.eh" I ,-till 'o' .,is 'r si bl. rqtal J 'l l . i l t a-l aP I . t l a.el ,' il . I . Ial li + In' . hI P . n nkII ien dolin , 4hlbr by t. 1"" 1 .'hn x11, ;;,i " nIsr . ' Sau nt If rt.uln l o, whi te, i- r l f r' ieddins.fld +ha - D , lavo Bil on i t hiehinLh-n, +l .1\'111w I'1 b I Ir1 ,11,'I. Iri' .m" 1 it ' &, i, .: rr1 iue f o rI,.1 II"" , 1,w ,k ' 51 .. s 1 .u \n 1 1-b lse; t.11\ o hT i rI I I,:-- to , \ II* I \'r " 1 '\ 11 ' " 1111 ;5 ` I, Im.S rI '. " , .I111I Ii R I)~I' I, ,'.'. \, h` -it+. , r"' t I th ', :'· l y,If .,'ltl1 ,,!" D . '11_', al.d l ,' ilt ,' ,1r · I lDt i, : 11· i , 1 II. [l'rl,,, I ," \ 1 .) , . ( 'I(;1;1 ...x ,'"1111 '1f lll l!". 1 I " ":I" 1 I. I ' ! 1 hart, . I s, -,r 1"it , 0v ,Ii lhil ,,l" r'hio, ,, 1, l ,.'1"\ t',,ri,'.' th.,' I all,, I x.,+ I ..11 tllul/ 1 .. h1111 i"b \h.1 .. I h " l i ., lv ,e |"t . ".5 1, '11 l l ',.h 11 (" s , h . l,. 1,11 1! 'I: ll l:I h.n h'.I h'rI (" ,1 r1, ,,ll', l ..1 io , 'o1 ,l .+1r- r ;: I tl l nr:'11 h ro1 l } 3 : i i,, i' h :1ir-,. ,. I i 1 11hr, j I so<li <' it+: ,.l I, 1 '=+"11 l i' lt' <'it' " I, o b'" itJI ' , Ibh s (I,.. ] " I,') 111'; I;' 1' 1PI I' ;.ll· 1, N , '1,1o.'. (l1.x1. I,' . ; ,nh11 . 1::::1 11 b1 e1, 1'1 f 1" (i,...I:n,. 11:,hn5 I . .:. . ,-idrndil -titr,,-id x1p . 1, r, ,,. wll,'h I. o i1, - ,--, , "11,1r,+ holtlnl,, 1,'i1,11r,"11 '. 1 1' 11," I.v ,1 ".llt I. f , o1 r1,. , .is . 1`? 'ir* h . L .l lr, l . 1nrr , 1,o-+'o 11 ,h '. I ' ' eO iI . , h , I',.+.I -1tI - , 1- lnd Ii'ý I ii .idll . 'IT {o.; i 11 11 i .,'r I "y reeelvin + mill n, . 1 1_ l l,. 5.. il111, ]P f Idt It , %nl - ':1111, 5r t!, I l::1 ..1 rust 1,,:i .'p , NE t n! , \. , .N i si EIFI .. 1Il lIt':. J ,LI 1. , nar. NI) Iir ý' SlNIll I:RI.r: I ilI. r. D rii·r:V 'i: Il ,i ll If lGIN i u1" ill IIINEIlr II.I.\I :II I, LI.Lli'Ttl Il. III I' I:I'.' I IlolA9 l. i ri 'ilal 1ii S. a: ii1 l JIF I UA - I Nlt l INANlll" lN.lAt:l'I, N.I IN 1' THl' 'I. . t.;Il IVEL' I.ur nlllt il ,ll o Ir n ll ll ~ ( (l /tlll I'll; ln, IlI:.., rli [. a11l1 l 1',t11 11" Ir: lt' rl11 th It till, Valxih, I" trrtn inri x. 1[ a ll r tim d ur.-+ u ' "Ir' IN M N' IININIhe NINll . rl'"'INN I, ",r 1 i ll'.Nl ll ~tl' l"i,'r n l ' i lll i rl l ll Jl I) I1 rllvr till . ,'O l.t/1 llllllu llI c.l rl r l I NII I NI N(. II .IItNN NI· I . I. .. N NI 1 N ll tl.ll, I NNl I, II llirl. I II"n l All h r Sir1 1 lll. L r I i I1· 11 rt it· l1 [II I f. n l [,ll h t. d t'l.ll rC I nI u) , C- IIIUII,,rII I., It ..ulltl h".l ,, . - I 'I ly inr ] Ill _1 . , ]thou IlullN I11.ll .'l. a't r .i iNN i l i t i " h , l ii l: l :Il, ii Dl 'ly ' I's - d in' ''l', I .i , r" i . I,1 ' o u lI"II I('11· 1.-(':. ,,:IV'.T'll r · II lltlar' . 1 I ,rv . ' .i". 1 h1 a IJ l lnrIIl lu IIIt alt r .ille l lr , u . 1 I . 1 4 a !II.I ll' lll," :. urllr l , tf h, ; rhI, l .'l·LI tll, " " .r Il lu",,,Art ur I , 4..'c r 1 114 I -,, elt ' l au Il t' l, II, U ",., ". l x] ti. tltl r - II N.' INN , NI I Nrll. i r . l nl Ill' NI v ""' "V. JI ,I·ll ,ýJ h ·III.III III· I :r hIlrl: o l ' .,, i:la- rxlr . e /, liu tll I1 x hNI ll l ., l, ll.l I' ''irl I I'. ' ' ," ' 1NI lI'N. Ii erlll .t:l+ S lM,'ly lli AJ·rl· 1 I\llter i I''llr l i, ll ,liiI i yll i - r INN II''rcrrru. Nl~l I-ýn ýll;IN' tI. to w NN'N'N' " ANl h I'/'lIl 'NN.'lh l,r l ,I llr I l, , uI 1 , cNIN F.N 'T' I "t , 111' r .IN' NINI N I I N' I I IINN'h 'Ii ' I N .' i"ll'.i Ih IlI ll[, I llt l. e rl , ul l ir , tl ii 11 . 1) .11 .II11 i1ow11 r1 , l lill 1 lr II. I, Y. ).1, D. Ii lP I'. ' Nl ' i ANr , I N' N ir tllll" . N ,.1 t.l." Di'r ClINr N Ntl'NS NI'IM'IN Nll.N!lAtl '. l ,l I 1 .. h l Z Lht"II t" I..Irurn l · 111.11r ['l 1't , ll.l [)l 1,.I "r, ,- ,, 1, . ,ir. IlUly . ll: Il .Al , Ll, + ",1 .nI . lr l".. Illl h J I h-h : 1 1111 ! r tl Ji,,ul . t rl r, l1,,, W lr t . ilý ll , . 1 " I I' l l ,a 1II I" If lll' I.url l n l lr'i- .` rlaI' llll (· lu .;.II:. I, I'd u.; t ll ,r n; II , ; I11 I'u l u 11rn l ll'l- 12 I I\. 1" h 1 i.ltlla iit.. I~r ir u ,,e lt rl, v , r ;,"v . ,rl. ",,1 - ·. r li. . h S (l:.tulu l- r t lull-t relic a r u In, r. 1 rI..l , .Iir( 1 u'.r " tll. ll r l. niI. ' I Irv I..1 · l/I, 1 '' lt, :llt l,; ,. I. ii ]l . 1 ,, r l i l,,] i( I i .t ,ll-j. 1 1 ' 11. Jlll Jllll( .. i i ll rl r t nln any lrrr1 I, ll UIr l Ill .'a l~ L:; h - -, 1. r 5Ir l'llt.t! [.\lD 11 1ND 13-, 1` 1111', IU'.IN 1"i 1 1I111l ··ll T(tIl AIT ,I.' I:D \ ITI ll'. `" T !II'.I' lllI' I.I?- , 11, l' . ·· .ll, I i .,. -,, I:II :, >rrli·li. lillvh "1· 1.1.r· iI-, iI·.(.11lit'- 1 -I·I). t ill. I, irll. idlll-UII.- ,Il ii I:I. ill( I:,'r-II·I>I" l J hi i lr. l err -I ,, L l hl I , lll, I I .l'tU . \. r, lh I ll'a )ll . l- I 1,r1 . V P - ·l rl,,i J i.r- lll~l, lI i III I. . hl 11 1-1 111)1'- ll" lt ,. i. 1 \'U I 11 'O I " !. 11" '1 1J ' I(11 . ( l' l , 't . l' l ( II ,' ,, u I ' rl'tttl .' '. ill .' I I.1[1"' II · .l l "r l ;ll'l. it li I t*- ,, I'l • ,l*'<t,1- ·i'll P ,'1: 11 ·~~. ,h'hl t i ,l , , :II. , i ,. t.,,,t t rl,, i, ., , . . ,, . r,, ,l i ýl, lct r ..,I t, ý .{h I r_ Ill ~ II t t rr I·.l :rr ·I I h l ,,11' I : . '. , 1 '1 iI : t !, i lr,, l r l 7 . . "l- 1 . ' I' IIr I I' +1:1- III,, I' r.lrl r ~ ,1 , '.Ir , .S , I. L l h l ltit llllll. l . tll !J!.,I',I , It l-l. , ,1 111. II 1,,I II, i l h .t In i t inll'l -tt (·)II I1I1 In·lillli III ·1 li· I-. I1r.· rrr..,! Ill' oft.... r" 1 ) r'l, i · I 1, 1111 111 Ii ll II tL, ld ii + II) .l~ .II 'i t "1.hl- i P I III .,. .,.1 xhu ,t in: ui r I - 'i'l', I h h ill' yIll 1 .1.111' '1· [,,tlr · IC I I l tiltu' 'llu f~t(1 ,,l ,1 ' lil:( . ht111l 11h'r 1 ,,r ll'· ltl'l~i l. Tit~l- +J:- 11.. 1 i, ' ·l l + i .. .I" " 1 r,.. - , . llr,,i riI. , ,JI l l. I m l, u. ,i ll . .I tar. .I,1 rv l- l "cli(iI"' i'i'l hli jl ll t .it " ý. -III . l iI ' .l . .. . l hu ,I i . .t ,-f(. nl 1lllrll1·· :l( I'M J. IV "I lIII,.r . V I It. r" :11.1 ( lll :i ' t)' . ih . " lr b i l, a 1: ",, . IIr , l ,, u' hl , . I 'l 1 ,,'ilv l ,,, i. (ill; .~llllll~ l l-~? I.r :q tlll (,,llll .l I , 1 111; ý ltla II'l' -:· : JI 1( A I··ill I· 1x,1 .I., : II II· JLI? -ilt jll.,ill- l rely ,", "I (·Tlll »',"t,"", -Ii , I , i uiiit-l, tl .r·i :l 4 . ll, % illl II, , irlt i ".iii i. it;·l l ii -I 'li d I "IIIIII I ,r,+2 l I-.l hl ;11 h ,h 1 1 .,,l lh. ' I ' , l 11 . ,11 ., :;:ter, l 1.,,l, i. h !, 1 1· Y , 111 il . . ri 1 . rIIi i, , ll ,, [II , III I .1 F . I -I ; u , r ! .,l :, t u ! ' I.t i l t l]p' r r t : t D r ,uJ , , , j : ,t, , q I . '-j' ,. l ii, I y I 1Ih-1·11 ," h 1111 , i,*,1,1·., . 1 I , , I" J }I < ', t hl tl , ,:nl l, l il, 'il l hl "lll I - , 1 " 1l, u ._ '1 ," tih ".lC ' i ,, I"'i'liil ',r i r ~. " .Iy I-. 11 1,l I H l, . 1, l 1, .I ,', l I -i r I I, I, . t,, i ; . .III ,1 i ,, i ..i 1, II t l , ',; -1. i . i. 1 , ,,1 l ,I r III . .t i I, , r" .ll ~ i , ti. ... I~ II~ rI I, .i. ,,, ... . .... ... .. . . . , 1.,h - ,. , , , , , , . , ,,,, L ,, " ,'," ,,',;::i: . . !,: --l I't i) , S i i.: l i . f l i 1 iI I. I hr r II t.. , !l , 1 tlll,, :, dr, - ' Itll ,hllh , -ýI r ",,I . l,. irm t. , h.. .. ,' u~ , - n'iill,l* II ,I .1. U .. I NI ~ - iII, I.Vhl, h Ir..i~q ill' . .i,l : . I i,i l; i i' . "i llýl t r ~ * l . 1 , :r tl . . it . l P h ii I r,Jl r., .'I.I,,.l,,,hhv..,,. Ill "-frI,'., h'.I .iýi. ' ".1 I l y , ,' "., \ l~lllh i,, Ir,.m , r!r rt!T l tI, -. ' Ir.l ,Ih l<'hr rr,,H .,' . 1 , I111 . llh, - il..y il. l. vh '. .,"ta therl' a r~il~r , I I I' , " , ' n l , . r .. "I :i , i . '.. il wi' , ll,l l .lU rllle . ll .. i1 i, tll . 1.* i Ii ,, -ix , ; i II, . `I i r'1 11 W itL ll r .. Il ., I I~. lt l<- ll--'',tv .i I, +' r ,11%r IIUIr i~ ll ,, I. J, ' r, Ll, r t tht . I tle.a !' l.lr 1. 1 Jr -i ll, 'II . h t .l~ l , t vl; .L l, ., u,\tl':.[%t' IIII lu"l lll. iif ii i "e n r ,Iih l ulc l- I ,x ' u. *l I x.' i II . i~ r". " .l alll :, rr""". rll~ I1ur u. llr Illll lll . . i [, .~ll I,, [ v i. ' a 2r : F1 I.! x ll'It : I ' I ',. Ii -n ' . i ,1 - r }", I,I" t-Pll,, lhlir . , t I au .h -. I-' h ,I ,-.lr l ,-- 1'..n 1 .hi" .". , l 1 nL ll h ,t r,. ll_ I i,,- l o "'. iilrl i, i rt ll y Ih I h ,i .It Itr L .I l r l h . x u :, " T h . , l 'll t u ,' 'a n. ,.u .l ip l.. , u n .l. , ,! i, i"h r . l I n - i t"* -, l tl. , ..:;, 1I,7 '' ':,',l :. ,, 1:.: y , I",." ,,, r".I._ . , ... . ... ; "'y xl "t -.'"r ...... 't, uh. uoti t o ,1 ;i , I'I.-, U hllll.,. te t N e rl i -r. c u [)'3''-33 13'333 1 13, 1N33'3 3 T31t1 1'1 "111t \\'11 ·\I'llill ll II ( 1.1\ III-Am 1I Pl ?llljl I :il :1 I1I, In 1·illllr th ,li." o 11-(·) .r: lln Ll ..I `II (Ilr." II"il 11.1. : 3,, ' 3i,',.. 3 3II3.3 -.1 "r, In3 ''e tIIIII..llll C~ lllr I h 1. 1 1. (11 -: 1 111 ll* ) L··)C II·. 1 \\Illt rlrh ll nrI-1 1·1 1, 11 1(/ 11 nn linl r^:J : . II n11 III/.· r I 1).- . ·nh net -1r1l 1l ln 1,-mt 1.1r 1 111-UII ":I c ll I(1 1'r. .ý: ti t· I~llu tell. .r1n~ll 11 1·l llr I"+ *11 1 111 11 r 1.1v ·l·. 1III I· .unit; r II In lhl-Jr ·LII"l~llil . I1 J 1". i:.lal li ll ll I 1.)I:lr· . ll t I, lllr laln-,rlrnllrll)·11;· 1-1111 ell. 1I/)-( m ..I. -I-r , 1 'I ,r ''..''..3'I.t ' 1. Ni " -J ~ 33333 ... I~ l t t iInn nli il lllf l.i I(.III. - hI·Ikl· 1)1( i I1IlII-nn It-11 ,III fnlll hr I ''r · 111 111· 1..-11 ."-.,I 1111( ,r21", 1.(.1.1 · 111 I (In .. Iillil II I· ·;1; 111 lll lnd? 1. .llIul· I1 x l ..·I11I1 ·IIr r...TILI I.. nI1 1 I. , . '. " 1,t 1h "3" , 1.3, .1 33'3-i llr l.,"33 1"t ..33 1-113 11 ·. II 3.. 1..' 33i .'.. 33-··- . ', 3)· 33"t 3..,' 3/1 ..',. 3\ 1.3.'., ~ 11111l(·11.1 3II11 \ I.,'J 1 \'ý"r1XInt'' I 1'. 1PM 3II 3n 1 3(3nr IJ hnaltl 333.-1"3 1, 13 1.33,, :3 , If I3d, :.I,.l .It Ira-r, .a Int I :,r 11t1" Ile I.1llllilr of II Iillll III )IIII· I~u -lt 1)1(11 11·1 ; 11:11 11?t Illy r` l111 .a'(11 1,"r 111- d~lillr I1III1( I,;,-) li".,,rr It·(, 1,yrI· I -111. hr 1' rrrd un lul ll· xl\(.11 nrl :( hell, " I.I n!rn tt w 1, lll ~· 1·1,11y III~ ii ·Il n In, t " rl 1'It uil\ rl l rr Il1\ · rulr r l 1h." tlL Il"I.·~l I I.r1n IJII · ~ l rJ J JIn 1r Ill ,t II1111 1 it (.(111(1 1 1/ .11 :-" Il ll·( . nIl -l ll ttl 1, 4111110 I ntl l: ", r Ill 33.3.333.. Nhr &..3 . 1 33.. 3...'-. N1 , \ t .' 3 1 - u1 3.. %It ,Irr". II In~ n 1n V~~~:,,r.3 3,3k f 3. 1ffl' I~,[r ilill 33ll I.IIll ·I ley, i.3l1..'1 11,, Il3 l ll 33333..'l ll II 111 1.1. 3 , I,, : III" 11" 'II' 1 hl r o ·1I·I I.n I1y 1 IIII , r II'LII( Il Ihr lilIIn· 1 aIIy Irk lnnrn-I '',"I 3(333 4 313 .I 3)3'i' 333 3.1 .3 'll LnJ! m . -1 11·111 11"` I.i. I~ 1n."111 t nt - Illl ~ , t' i~r ll ` lly 111 ilit l II)(··IIt ra .I I. h·: 11-t · l"IlT. ,,:nn;, n) ,.l, x n1 - ý trrtt n I1II!I b ;1 il:1t II\I l "º" rl: · F1" Inn l n· 11111.: ·111 · l·.· lIl ll 1JI· x 1,1,"!t llll gel /·\ .1) 111 '33.1 I n t , . I :.3II- ., rlni.. I'''3 lll nt fit. . I,333.r33, r '. I-I xil·,lr lltt.I nl IIII.Ii-. 111~1' II(II null~ 1~Inner tt 111. Il-(·iir, hue1 \I ,:,1·\11· I·I IlI'Ir a llllll -, II(. Ittii~lr.lll litl:r.ll."tt-nitin"I 11111(-- , 1, '."+1."I' , I3 . 333 3 n3 .3 3333 3t3'1'. 3- ...'33I'3 3 .3.. 1mllr I!.Irl~r ~ ·~· I )tn 1 :1.11·- 11 ru r.11r .; 1·I1III ,I ,,I 1 I tl :":nll 1 1`I uitle Ii· ·~·- ll I III+. II Illl·I1L. Al iI..l 111·1 1. 1 n 1 11 II .I) I1. C I I). tllpllt(3ll'.' ............ 3' hrrt " I, I h N ,ut Irn) 1 t r +Irll r r to te' 1' 1, t ·IE·III. JI ii t nill ,1 lll. I 11: ! 11 ),,,..3 . , "333 .'.. well3.3 3'rl3..3d3n'i I..a'N, i CI I n th r Il· 1 1e'a. 1 I 11r 1 lil If,, l jl x h r n a k l"I, h 111 r; 11 1 11 t -1. 1.r 'it) h1t1m1t·I lt I rnrn Im r, tt:I'1" r, ,' rt .I Ir., 1"t )lr rr th. t, I hrl'l r Il- IIIi et l n I all'.rlll 1' 1· 11 . : 1111 II ,. I 1r 1. L lIn( ( I J1. a t , .llt 1trIn ;; II:t 1ul '1 `nt"It.1uhr1 I 11 ': I· i ~ ttmg Ihr I· IrnI :III Il3l , 3 , nt. j. ..'..i 3; . 3,I 33 r,33 ' I- t l11- 33 .33333333 .1 "'1 I"II u llllll In II- i-!1 n lllI·tt l· !111111111 111 1 ) C I I'1' ýIr- , IniII " ,lL' Iill ;1I, m x 11111 11· 111 of a lll Ill."lltll II· .r- I:(- by ? ,..t . CII.1 lu I,:tll nnt"I I II 11 r f. I.," ll·lmlll It lj. T l a . III III PI1 1, Irll"r; l n l 11;; E 1. I ~ y l (·II l llll( In. I·I\! 1 I II. Ill ln lll, that 1 3333cll s3.Ill1.11 r, lln lr 33, .I h3' 11 .33,3u 3333.I3 d ,,,,.'3'3...31. ,.3. ,~I,3'.'3'.333333333.'33~,. ·.3333-33b333, i.3 . '''ii ,333',,33 r"3 1 , l.....3dll,'3'3l. 333'33333't33'3'333d3 33 '3.". C3,33. 33331 t n t 011.1 `' 1 1-i \· I··I:II. tit FI -I1 Lilt, n 1' h," 1·I I". iinl I'nnl~l r (1I)1 1v ` 1"1. ' ' '. 11 · n11,.1.1. '. 111' -I·. 1·l·. II y I " .' I11 ·ll '·1 i rII-. r ! Iv or. L III~ 1 11· 1 ·ill llil I ,, ·I len: I I(· ii· i ( .il II 1 :,,-, 1:r- ,1, who ·1·.:1·1-1:u I.P - . III r r1 rvl 1.1·1 1x 11 ·1. I 1? I·:1- I iii I11 I .'Ire r. i""Cl h:.n gnn. 1· In Il?111r 1 1111. I.., nrn . nlrnrn!.CI hdnl nml rvll 1)· Il"iIlll· - 11III tllllllll nnll il lll I II)· i-· - IIII· 1e C 1; II!I .n, g 1·1 -1i ,11.·~ll 1. ·1r111:11(. nllnr\, ill lu I Inr hl ii - rt 1 .;, .tu,!. llcdi , lllll ·I1I1.I)1·1 I . .11(· (ll 1. iillllli· IIilI.( ·- (:111 i I v. . I1C/l jnlllll n·1(111 ll· d,, 0- - 1", .1 --If' 4-0 1, 1;.·· r.. 1 , l:I I·;I, hr..+n" l? .111·1 11' t1 1111 nu ··jl/ l ,I. , n+. I+. 31.,.I 1 - f Inn I.T.·ll N" ý, 11 l" n 1·-l h 1Ir -t, 11(.. I~ll il +. ttli:l.'.(11-·i r `.I i i· I·. i··Ii·, ii .\\ III .\i' [V . re·~ 1··1!) (.Ilil l t,, Il l It · .1II1 I PiIl· · t1 , II ,ll/ III :L·/·l l .i (\.rT1 I lfl .l il, I I,,l,;r I~~ .1 "\I".' .t-In ! ý!I. 1 i..I.I I,· ·:~~ . In.,l1 , W ·~ I~ · . !ilr r ll l ý I lllll ll t !III J,-.".I ", I. ". t1ý1 ý L1 rltl Inr t ,1ýIll 'I, . I I·; I(, l. t ·t III . .: 11 ., .-. ..r .. I . I. 1 11 n1· 1 1. II i " rrl 1 n ' l '. 3 ..1 ,1, 1.11,,.. III I" I. : I · tl1- I '.- ;Irr:11 1ý 1~.1 · nr 1.1ýr" ".1 n Illrillil( II.· :I ,j : .I·- · * I li .i I· I, 111 nl IIII·.1ll L--.. nll I 1( 1/1· - r , air. r " 1 ·.- :i , Irr' ,It 11 (I· i~. 1'.II . I~ .r . 'I I I., 11 t1( 1.11 t t',-11 1 -1 . ·ln I I ; / I . I t , 1,111 ;":I..." .r n/l 1 l "'I."a n-r th r . ll ..n 1 1:, ,I"I Il-11_ 11·r j . Il."~(~ll ,, ~ l nh, II II r 1,u11" 1 ,-:n:It ·· ~l. l-lllh n( I :1 n r g11I r 11 I."`ý /1*111, .1,. 1 llr , .ý1 h1 1 11 h p-bl 1 lil lli 11`i 11: 'I r ir!~ý .h-t, . ll u 11I Iu tr 1 t1. I . ui I ": 1111·)·)- ·1 " " -~ Ir! .1,": 11 ý rIir+1 1 I .,I n.,.ln n 'i.. Iý. .. -.... ,"I t . ,111· / " n( -1: r I bloclt ru 1,I -- In 1,.11,ll Inn (PI i)(· a hlllll ~1 ! .I, t '` ;1II ~aIIIII IC".. lr I IJIIC dlrl l .*rlp L:11,. 1III . r I",·lf 1"C11.i-l ll .11a;,, a "~ ~n l r. bintol,·, , pl ul lCJ ·ll 'r -O~lle- li LnF .klll )11 ,. 1" t 1 ý 1. 11 "' 1 I 1 " I ' i ., t" . I "t I U ln I rlI' tt .."..((liJ1~ ll n1ýI':t" ', ý r , , .. ,lll. rr..uli a " , l da.l ..rue""t uc .I , I''r n ti\b nl ··uI.,n e rr~r i~.I 'rr "I"" .I ~mull - .I !I·I \n. `Ili ·Illd A1 11,111 -.n., .I. .' \,y .. 11,. r· -\+'..Ii i 1, i 2'llT';lr rad '1i" 1F1llrtr l p .11.,~ r Il rl' II r 1'1n1 ft .I ll VIII r I ru "irrr "f In~_. . ", ; O'' 1 1 t'"l.'ý:, lil' it tr rAUL L'k OU .L0G CINE. . rV.IOlHN'S C0(7mpond oxtl'oct ofC0op'tiha ald Saran L alilla --A certain, alfe, and most ettretal re.t. lt .ever ,li. . . tr , tt , : ,.h curs of Uoo,,orrhe, (;tilet S rietul'es, \I\iite, P',,int in tih i ack and oitm, nllman weakllBes, alfeltiuls kidlies grate, r i oo rbotti eruptions, .t-. In tdu- intrloductioni of ia m4edicine possessing the usef al ac t:live virtue of t il e nollov oti-rel to the public, tue pr',+pritor has bullt to relelir to the nlltlullo us recoml " n.uallttl~onFI ICI , li iotoOi d trt,' the at L oViet Of the IlIbr de ',cu h faulo,(i, Ent peS, hi elv ng T t it wl l e duly.. opil rtiutec't Jiro i'w +s nreal are went-e ftily know . ' Thu 1exp !s n rltrll'llli its diitg s'fue talllb aliittl t hiLe prlp hw.a, l II.e bhowels ad "si eeh, a at ilsll i "..bine inrltii,-ne, whe used in the ishe ctaloreo utge - m .Y_. olltt sxlrls.l i h nt t lo ari" ion tthe roft soli un, iociHt l l thf f ,,lu m ^ riit tl oliti ts p .t t|tonheln be mitch I Gl r1",,,,t, l oh:,, , saud ll tu in r' otatll st i t it tloti i , i'if ile l, i r e i,',t "a n1i. Th" lllbti e till ine e .OiI esil' I'l.r ;i h ,o:l -hx b)llv ae ill 1h,+" htgh,+sl l 'l( lls repute s t llth i t11 t sltl ll laml e 'illll5 ill i the 4llnt.' t i t w s .i.il ,Ir eej tino ern siiigi ltoa eveloti el!,l ?O Ir I I ' e. II'l, ~lul etlI. a 'Ipe l'atOs ttr ly ante-i n re affl 1sn a o f og to st i toeutg ou i, i sIEmicro thes l t ini bll -ilhs 1 ith Il' .it s.itI essi iny tod it erll ent c ,oft f ti , sti,11,et, -nl~. tl . ,oll lrt e , itlio icilllonp d ru" x I~ .li' ll ,l , IfIvs e x prardi n their I Lecidedn e le nl l ell "l.1i c e bll .~al.tllaJ ite it. uset il thei ~""ill"llt , o ri j il ro, Sot s., . t tlrge oi, t o if' tlte. i , i h ,_ h ,"l lll lOtInd thli.l t ..td ol oleI tomy.l te tilt ttfit oses ottht , ind m otht ile, i, ,t iitsiteul t .ctt ! ntlo t tl.ldbtslra,, ,l nItl ,llll th , lle y thI e., lave e pl esslet ,t I hirt l cl o rle, , I i t, it l olg oit htolll e il he '" n A I SAno, listi. i ts tt, oottgoni to thie SI. 'h ni lu lin, iI e ,n i Ai, n e to l t eiL ' ~"l'h, tn i I n h nh l l lutc e it ill": |fiu ets up atllion in e <:i" ..1 o'c ,li botp h iHe ll all d l .l le, my it+· t tes mo lts h iii, ýleI .l h hly Iv lu i'a leur , dIr t ,l I hi out helittute i Ili ouLrl io ' i LIt J :llellf the m t tlaltlhle stlidl efl i cihui ,,tore.,it , otil s re t lllo Ih n uie,t ite O l 1 hir e i tlolhch hroni . .,1el, iI,.re, I call a rvrIh r-,ev e illll wl Iitt t it ,lnl [e " nll l I ni il r a ed iU.il brlasigt eil e ts t usally ex~ . I. t Ill ii ol t t -oo, iro t ii nth-t. rrtl \ I I 1 ol p ,oi",I \ t It t S, Physih..an to the IS t llh ll ll.llll ..... ..s I ' Illn ,repa iot, tatiteit, . oalti . tl s ]t(i, ' o ill pI . II"I t iu l ill itt I il ihg hi t it lo s t le nl 1 * trly. o otd. tllath t t,:lifn,,", iiil timetiin el ic t ,l ,iO. ',l.o.. , ohoh hJ tentd ithento ad lilsed h .. .. ,lllt hou d l t, s te e t hi t o t t itm la o ly Sto . , ,u~l :I n , p, r vtjoe t o, tmld a the sttiess I' s i t " i t r, , 1 ' I P. P Ici So, to . C .s to mIong h, I,,t e nd"h',ieto til, totl , sucss ti us i art, e: i e"'h nh I eOrlo ;Ir e r , ffits lhad h i helto ba itte 1tjutc l sr,. iplil t l oi f h t yitod by file, l lelat s l .um i esle., .ari S o.!Prted 1yi it , Ie i drys t ! It LC Itipso.,l .11) IRS 1. Si l i u hud te ate te Iato be prio , h, olur ulic :land rivrate ie. of oni anil ue noel ottier. h 'ontr \V: i lltro :11 1), Ph; siciti to Guit 's rieot ' l!:;" ski l tet' o which I ho te given yourt medici. a , ,,i pa.. . ~ I s andt tn sure-, • eeedy and ss ethus far, Wil ,i,,.t ncI+ r, t t acr t'.oe io ils use, oi I deem i lt til a:, a't ol iltice andot f dit tto d Itto) Ifeebtle testit 'o. , t.' I'h u .sitt d i c, T o 1) 1 ol t u ao L. r l'o tti, ttt hai t n 'tireit thakS t,1 t e iuu time pe &Slt o!'ox l flt- icl it ietthe e t t . I" ll ,oittl 'o, keit. .rltit-t l thi not h ti. titll o at iuct r iOght mu lticl i0 Il t-il. i t:t wt iitt t i ti lesi,hi ilstno Ioesti SOgitt it. ~ fin' 1 - ill i t mil o -- ueis..l--i vtlile eflectu al ure at s t ,.. l ot i c lass It o ll t -t te geas i tleasu - n Imphlihhh.g t h t e.e .urld tll valuable is amhlitieof)our wi,' , it i.:lsst-), the l'Of lite cisaould here luna-k ' xpense u chul, it h het , r4, w C iltl s'reeit. mli' 1-1 +,+.x a "It' 4,1 Canl ttl e| tp.li !'tit di: It' it'itt lie LIFE Ira Iii:, }, E KN('W1 that health cod the ability to Slubabr, constitutes the wealth of the great mafs of the plrIre in this, as in in at other oaun. lF'. T·o prtserve,, therefore, that health by natu. ra! minu- io a gr lnd. moral and p(litical selleme, ton llit whilh, requtires n ut most nttentioam, 'IThe nprrrecdte: ! iopniarity and universal up. alpro!an which this rnwtdicine has acbieved throughrutr the. United Otnrtes, the Cenndna,Texas. Mrlcx, and the West Ihdie., fully justify Dr. Peters ill warmly and cor.e eutiously recommen. ding themn to the special rotiec of the Peter' Vegetable Pi Is are te satrer. . tal and Cotlecoiaral remedy for diaea n .. lnrirI'rn eestlttI t ron, that hI s ever been discoverodn lDr. P'etirs, te inventor of this invrluableo nedi eine, f'rm I rs knowledge of the I uman sysatem derive' frot a long andt extensive praelice, has arrived ,to t is eonea!usion, tihat the great andjpri. Iairy ca.luies Il It dirlrasen is a dlrangement -i the thi:etiona of the lives, or in other words an in,. eredaud or di.+t:ished secretion of the bile. So well is his undeorstood, that it is comlmon for ,."rsons to stay when they ltiel unwell, tiat they are I tr, rlranriti, that they have too much bile ore thie I'tror:c;. Oin the other hand, a lien the flow of Ii!e is ,inlhtet-id, the process of diOeaion it impcrli:tly iperfbrmtd, tite patient becomes weao a tai entaol telll rd, baesou Uourishutent col naind in the uordi takce lito the stomtaeli is Inot proper:y ex. tlacted, aed the lfol is ij.eated in a crude state. )r. Petlers is cnfident tha t tile famousa Hy;gean !thieri.y, o e.atlled, that, " impurity of the blood i thII ctatre of all diseases," is a great absurdity, Evr.ry- one w" s rcilects on the sublject a momentL, all pireive that rmpurity of the blood is a scon. d:i ny not e pril:mry complaint--the idfeet and not ! lt eau, o dth.l*es. \When tile f.ntioaseof the ir.er are deranged, and tihe flow of bile increased, it is oth t ltaken ullp y the I bsonrt ct vessels nea tarrit a t1111 the errculatou, :lhd becomes mning'ld wi r thie blld, as in jaunllice, when tie patient !o.b c Il .1s rontenanee. Noe, this imparity t b!,tcart' d by anll itceaed flow of ItIn, rndill ie re y It, youl turt verrect the secret iro ti le 1 lVe w, alld rrr-lrreeitto a I altiy st.te, Dr. I' et r e has spent much mi, ian epretnme.t. wmer wirth dtllrenl vtegtail e miedl, mtes, ior disease r t rtra h,.r ; and now olTrs his Vegnetablo Pil-,. as thie i--. ,o.t c~.unaira'enit, and cheapest mlrodi. cr,. tilrlt ei:l !e prop trIed for trecral uoe. Dr. PoLrc s I1ttr irs IhII.sell' tiat this long cred,. antieiing w:th vgitLable nutedieines aila enaIbI d hitr I tl r the t iru :eid ollly s.ubsitute nsrrwering ~I the arimtese t nereeuri-i s ithout anry of theig l;t! dl.,L evt. ( n)o great qruarty oJf is segetable i .r. . that Lay haIve tI aillratrte prirncple coem. tUbro:t wi't their dati.arlli, or .operative qualtiee, thl i II, t only cleemsle the stomaleh and sIh , s tir Ip r"ig, but they rogulault.he lier, ritwta.. the moreirirl seeretions, etrtanlirres th. d ,,.,tv, - pureify thle blaod, invigorate tre ' .., , -iv .e tone aond.elergy to lte Irte ., l',.,y , .'. ani d pileasant in their opepn ation, a.it c yc :.tialtt intutedIate conviction ofntheir nrl,lt 'rollln the t:it doser. Thl' anu ei takes Swith siLy by Iitrsolb of lay ge a ld the feeble, the Ie rIttieI, t re ese, and the delicate, are i strngthenlire by theiru lpr .tion, buretuse tIeyetl e thill systetl o Iatd n IUthmours, quat ttrv asse irrita. Ito tty, and invari ly prolduce nsound health. I''he 'ei gt:trbl I'll atre ia sure er.e edy for jana. ic3,, sick lnd inel vus headache, dys epsia, colive, nPr-s, eeknels oft' c stoma,:ht, hotrtburn, all bilm . anplamtois, fevers of all kiinds, watf taken at th. ,cornunucemetet ldl inlariab!y cheek their proe. rcss, aind sve' the patient from a prourarted a4L r. d,.ngentls .rrckiness. T'hey are iwaluable in a·nc. '-, vou sand hIypocordriealt at.eetiona, loss oa aloss tit', and a I cmunlplaJital.o wjahiACimalne aljueir UI rulrtt. They opelrate as a milytarrdpeedy 1ar.,. andaire a usatr ae d rerLton iun l dy bfor are .m' chi drat. Srcie I have introdceloi! my Vegrtable Pi4' the put ic haive recerived nunrterumur ptiti.daito oft r irr raperirrr fatiecy inl curinlg 'diamt oam. ate " many kittet.a rein repeptablan pbysctian., who. Ihave uso d thrn in thedr pieeCide edith qel b - d ..... . -++ I ilght tbh tldi. a iatnal eoltoee of era brit rrconars r mt IIurenmsary,s ni lts n mpdatis .'i ' recanrmelna its, 11 to all w ewini wmake .41 t .ait The abreh pils arabe bugnaa.attre* a rpill. each. te Price, 2. A 6. 0 seats p b.4l, D.' rucgist. and country merrcha.ns man to -e i p!e. t.1 wl~ubwa e or retail, mt Dr Pte' priEl.r p . ,r 0,, n ,. t 5 P , vd(lr cetrpt, bi eta eFn , ,,i ae Pi Ca • ew O.r'. r-s s.. r

Other pages from this issue: