Newspaper of True American, May 28, 1839, Page 1

Newspaper of True American dated May 28, 1839 Page 1
Text content (automatically generated)

PIIICL 121, CiSN'I'Y N EW O RLEAN S T UJES D)AY \IO RN JN(I MAY >a, 1 2."i Termi of the Xtiex .sp~ r 'rrseo gf Neot Orlen U 1.td ig'rjll. +'P I'rrdiN OIF I.or UISINA-rl1 Jad li a. 4. , un i i thuoe gre tan. an I %Im W ,,v I.iAl lXtnki f'."~d r ..., ... f I i. f, f. 1 \ .1 r I tr . r a r Termis of Ihke ew~.per Prein of Ne.iv Oriena rntiss lioeal' narei-i Uii l l, r 1+ 'i-. of tile lrcaietlrc ihreii ull ena!o 13i1h oii rill.ai:,?.01 Suatc lrTloNco s.--9wI lv w- lllirs fi r till alily pa or ariaiii,I iiiyiiiiln oelil'r~rrarrccdiy icl nir l 'rir : tori drellarso r sine Icr- oteldy eoalltly polrer puc acrihe li r oeor iallvlllct ,'occ.cI+P 1{ ity r 'l irrene i i.i .IVen. NII uiiori oll i lie rl . rir lllirlrr d r lcil aerr ollrt.g i tir rlelttd. lii call c o| di entinriro ,,¢, i lin C eek's Clltie nt11 l llut t , O f illvrltb.y Bivc l@ )re,'oll to h1 i dot r fori ohIg.r.uaii tn r iehi r |hic i aya er r fir tiai! irail Ar, orCurir eericrin mI. ihaiac ixc iii rollcfrs i reinrlS no drtlc n itErrtflir ll i e trinir cllc SrA) iniruc'irl rilraririr ouroo the oricruinel adofrtilne r will be clotrvge us i anw e n. YIcanLe Aec ricS.Ro.--Ibr a rehuts tnei 'rtl'ioo,r orty dolhri fio l Eirineglio clea, ruIryiii o (ricithl hIn gC a. ++i lIn on ki , Ill illcrr ()lliac ,153lcr-a , ittlr i il lidi iUilrl e rrrliiirti rnthr, ifray dilic l lcri"-.lih Iriily, ciii igllry for broth e luhga ie 1. heil eInetI. unl.! tha te. norw or Oc arisrrairri n lrchali iXiIy ,Ilalr ic er i lnglic.r oe, nild ahihtv ior lto Irior t larllies., Mla ItaX., Ustrie Niari.iT-as eco anrrics aonl intg til n.telaiiii oef tili palbli: Icc Ctlcs a)f ir)I)fcor'yI oardrs i" ]rfomslgrc, lllnlItca L&c.r ktC. will hic rihie.iL· [I one dellar coet allacUro.faclrLcet llSel lll ill CatIa clnla J.~a It·fN Cesoatoascrloes, or Ad ccrrtioroocic, of anIy pecorYIa I nldore, cwhair uduliorihlo, oliall Io olirged docuble, ndl ioo tdovallce. Auctio oo,le ci, lieril. l{iogicrirc if Vills, Run lacer ole rricrlei of re l itrirte, Illlidielici ii |llll Il lllllps, srld rO por cenr. ill ag .llh Icone: 1lope t. lmils of aothr pcliccrty. AUWreiyrlSIice. Frs oat of lrl dicrcllee lh l ohllite. of tho tovrliac c, rircii cr I-crll, tylllriei , air! liihnl bcllnih.rgclac. .a ++.haoElyac dTV ll r irllllllolr f ll, Alrir c rarl inrs lcc ic r rll ifeor lot Illrr ici cnthI ulilshed onte Iro t call, ed cherac y ordlit ii y N ro nl lye llea of lmnkr uptci.a ill Ii liuiili+cii noay c e iC lllceii pal iild pl,(,¥iotl+. to ill io% or pu ,!·, t gtllruleel Ice fy a ro-;im, lmible )it~re~n ll tXII lo~·1 lairhs , o nnl o$ 1 111 i i llC(:O (i 1llI I tI ndIClfili ll. ho iII dr ile seaenIoI 1 loI dll) l' h Air iAiY i r Na I N .-N-l feirhlpul. iro ihiuc 5-1i tralorld~ ~inrfc miti al c ~llilomp filetion ', ome rsu will Ir chatcecd dalc Inlrea price f a drillioedruciier - o Owinu ga t ilce icoi.o. Ic..n r .r..atci,,ioci lu r . . . .le pl " rhn iiro r thec hiie co ecn-i- a *c e i l-. i tei i OIIaaor ofEOn lo cn If en(i.ohll a tIc(:o. la *illa dad arid dio winott I gi i r t u . n' t rl. uth.uI) bun cL he 1i g8 tlli llulm lllmtllve+ nott ln tll'+ o rllflrs c knaorin (cfn t iir jec ii ci thir- lri gLlltlliUllld oi llllnsa ill Cl r'e oil cc llll i+Q iJcll)l('I( . i nb hcrjcarhe ciloohicorioen iii arli naci-i Spra nicii aigsned) J. C. hloh d . dl.l Er S Ij. Ii) l h.r'r, save lyan ell~ainaV. llynt IIIIWTi~r·lle credulty us(l~l( w eriie 'hi ile a l . e I, Ir. lly Iiti , lirI) RII N lil irN, follow3.1 coi-irarx . IVi'S , Pr ce.--\rV ih,, rcc ird.I iary i ogrpic , try re ollingiir. oillirricin, a h' r W i r ruwr houie by ti loc ~~~ion;, ll) +. illIr1.1 .t+ ihe .(II~reII aI~plR,; t{) wela ultine r erco. r iv u c idigoed) fA. hI. I.A\VIi tIrNE r Ni o tei.acriplmrl Cane Ucefr s+ c or i mlt.i. Lot e. o irni istri ii l dl ac,++ hr icieI uric. - . . . ..l!I ' Y li RX I II I ).tlI . li-t ITAY'S LINIMi-ONf.--Ne Iictico.-I'lrio Isquat, t rinc i cice COirii-i a Or rr;ll i til, IItia cilclll folly saercerillili t ll orrctlrlla lit t clirlll llnerij Dridcllry' laat sanfserenc rIlur-iCureitr oi snlc p~ rar liratgo ag iriori-ciry icrl nca? f~lrli..i Ir l h~rqitallanii l I ii iris iierd nun1I nlBIriaIrlniri baI~icirl ;irr itisrr oII i iler-ilntroil , ,lr b mil o triilr r i ulrcieiri whrea it n ld n.'ro acr rherr r rol Eccrllly III iio lh stall)n' auntdin Icv nor ru tl.; | h l.n,. Drl iron.i-yeril rtun adcr ,. t tl hn rn dino whou t givie twlo,) tatld h eu:i ~"l Fatr lue.cy-C O i ti llas lah t srri llary r toaoprl b nt orlilntrlnyh'. +i All Siaeil go-tlet riici riu t llrar l rir ait ii THe 'l'ad clr-ii- ! irrcetr, li- e ,i h r ir t ( ,io ii erso ullwiiniu. oiroir ltllp 11 L Arll · uwllng -Ruuc1 thorn)III m:ll~l-:X 'rI Ll' a 1II 1whu . :1 oAll ri ra . -, S-.llc , ri ,r , Inhd rn-y bIor h , I i. Ir Wr oBs p mic l +l't L t+.e o n. ol ail--+;+yxL.;rl 1 l t i b I lvero ii(cic.. Ire .'y.'r i itihat iryrr h lntii, arria l v bIdLr l hbit l . Irn - riiro e rr CAIJ flON -N one can be g nui ne wab. ut a pc p rond a ls d let ci,:rm-! h ltl,.rAl· r j. l or t,),.g +: Ill 1I-IIll Sl l.cc whcIllrl a l .i irr.dn U b h Tll . *,r, &.I , ii1 oli n Pl . ii dLclirrirI ylrl rt . ' Co, Nl w YorTllrk, +It Id y ,>,. DruEll h . u u II :a y Lown In t'o. T U ri ' rn ' a or s .l5 v by .or W ,,,eshl A ntll, cIr: .r of i C r .rll o li & T ii, i - ,1 tr 11111 sirl b, ilr i ir th. i r r Ir. i i-c.r llrlr ,hil gi, - 1 i. D rilrlat , i'.l11 l dNli rc. l Id rlo L 1)p. Jiolnran, rco III c reIC.oI nf ll llinll y wa.lril l I misd c a i . l a Iu Ca.r+I U A' In Iia Al f I, Arll .I It j~i-lea nd~i. frI Ihu hres a iit e a rlrlult i r tiall ra lu-ell car! orl. thr mltlii, Si:ud ,. P , alh, le c.rv i I d and r,)llir.nh ,l . u p a s Sold wthvl any 01 t rit talc -i l Ianut , si, Apaiiciriii i-rie ru dir, Ulrelra, Jciar id l;ra d. c,. w + r ll r e. l' 1y ' fter i ll t'..rerii inthe ri tn.__r airPu. P s th tcr miii c l -do t'.rd orrri l ru ',rrairrir~lte' c orerifi Morijrical I1 i lokccc*i ll .a lrh icicri ! lfTB IrIri ilL~e i1I I.rriii. Ucci re. fr.rh irlir,,o t f.pcclrrcrie ni, rice Sciri, Sri-i trca. lur lii.m Andthe n,aac.'a.unayaaatoes tahiel. gaia'tally fl~llt II taain e fl-c. Adcnt ,' a,. aaIt. ' in twot it aaat'a dI) yat 'aItnt thI, tateida o t.l.Jlua a,,. It a fIrnt t.hereipae o1 the Ialla Larry, 'a calrt. 1 rco,"h Surteec inl wti ta sueadby bant during taseHa.veraaaa c aIpiaal inn loctbIt Ise served its 6urgn., u t1I.C II I .I n III,- ·* L1111 cab ti re). 111 Cataicdaallca ..tayli ta~ urlab~ I'aaltlaa LtaI.IUI Sold bLy WT. Jt.btt at t., eflli'I. 'I Itte SI ra paving ally ads' tiaga Ita t'.aaatety attl 1, tmI, 'bati dbaaell by giving I git g)t.lal.t ,l.a L n. n Iol all, Oliiceapen r.....yaa taar mraine until tI6 a'llok at lighat. --. FIINTll Y'ax" I)YVSPI' I'1i I I\1 Ur,. i,'t tny, Ii It' nanoa of .4_,t! tttol at t mtaLainad arigtntatiit ii, thstoaala. '1Ihii I:t, r ,vas" used!' i~sil by loon wit!) the host a lry "" llc·ta j 11l1 1 LI io Nov prlvaf v1 a d public ll (( tic.: f r·, ;li, d " of 1' , 113~ ya,,ta, fur the. rrat sal blatla. i ta-at-ti at Last a d a'ttIta., Flt llatttt'a , tlt-ta"otia I ta t e 1t11 ach,i'ttaitai Ilta;isl, II'y 'eat'tatat Ithe had noal:,i 'abion aa'attoseep rtaal t , soiai cttaats w thI.aa at dietia ltoata itay habliat tat It a ala iaatia atedine taltra nta I taa-, ..tnh'ired ue th host of quack uollr rues now L Ab~su tie lL)?^Pic, a+ it isthy:.1 beuiu invention of like Ililed tlil suit', 1 Illl?.ic i..ll a Eataja ever pnad. I d, a l ill - I) tr' of ?Tp, n' it was purchased by th.fllle llllnv fora nosy l I1III jolllj In i . a aa tm nleaa i ll by Itt' ao at lt aras s a a lidaa, tate tataaalwaysvakeepsthet tbt,,Iattth, ti~attat4 sag tantta aire gtt n g t ilt a y, I ,t oui, sad ay lt o `ta latittill ru and ¢ f ew btolll'lss custeIl't u ,irnlt oda o tat at period. Nidbta tall, abthAgtat, 10.1. iasabetn uaba.llea intre aaaa I+la a, nit I IItaataaan fir' son yeatt; oar ilta luat tlatta traera 'aty-'utll ta I beenata la Is p blo. I tdal i sat i ,,, , and anuebcrofNlunc 'icilicine, w"ilt oit rlllilr uny beanfit. 1L d l.prl, aa o tlatta lttiIaltnay i p t.. urCYO rlieft, a.aaigatlad atata, a.aelf toe. rat , tatatpe as aitpt l. lknow not flowto eapnuan tt , ! niraiotl of it and:l raaa l irttt' andat ltt,-tooatt. it ta Jtt'altat.t t t restoatrtg its sitaathatt th l wlatalaa I t a 16( bn erver eaatttate halfat daa...ltbattlts an a sad ex mty halaakatoraatnltl'a.ttoaaYaa tsaac a tatu' lby - µarng tv tpels eath oaaiaag loirla .IaIatta OCil il) OC. ria ateat tas abin his t'ajtas aa' l'tt. h.tltat C t.taaaiaataasttalaaaitl taats at',aatheaaxatuaa..luaayavie atilso histt adiataua. tald bty aaIttaittoctatat at lit. Jalataaaaaa. 1411 Ilit'n latal' .in. V AILUAI1LIL E1% 6Lat11-1 Ul"1'lONad. Mi AWP's.IL: S Wonders t'i.a tiutatgy. 1 CJlitagawntatl aortks Rotaaa't works-t-Va~tayla, lauttae) iottttittt Parry's Laaytaalaa Cabiaaat-itatlter'a woarks: tlli Gaaldaaaaitt A ,anaaaat Nature.-atiaaaon a ota 'tages t Knox ia lstatory aa~ttta rtlta,rotaauaa d lriventoaata's hiatgraahtta! diatiotnary &at t&a. a' Just rt'ateiad nod tar aala lay A TO)WAR. .,: !27 49ltiatant I 12AJ treetat.,lhasthis tda~y rtaeivedatlaataaal uaaaarltaaau otl[igenaaa lled aad tataaatbretatajataat. tap in t FANCY, !ATCI1Ea4-al tat Iaaatttal paiatinga, ato ria ind g fea..t slip Aleanatdar frtata Blaaemen, for pvlltyA TRIER~, - 1e " 334 iltagatitat at ( (nt. ,1 IIEPitI.T`%ENT, i can . G.i15 11n~l. 'th' p't# ur#t E1 If'r a rty 1 M4l.&v'v" lip Jnaa :ttt',I, 1,3 . N". , j -a i l : e iha i ln e r :ele t is t a ,. a . lliy will In tatsta'rt r (t all, ha dilt tal lant one O Ire ,ved c th (:: Gas Ollice. Iink Allv. M . jasl 1P: \'i \l'l~~,;ll :,l. <", + '<?<< utc I URNIIA.8 I'B 1)I.tll1'.S.--Tlhi. ii Pill e wais t I .c'vered by the rroltprlnhr and l,.a be en nub i ject.d io his enrul.I o serrvauin Iir niany ar..s fr iii over), valr~e'y ill 1)encitcl(, anlheln the die,els,+, tof th li ratdle aitiiArt n t e l ain i and iL i l :Ia iven hi tihe {nblic Wtl he Iltllletl eolliJwi,e rtln egbelievte that it a+, anmollst clearly set llflrl III lith lu.Pn.Ulld'hh n~lllitii!+tlInyn rile+ sm,:,., the hint ,r r.: ita. h t t ever thtrto i i tr htli thi ilctc ,l all 'i.a e , l s , t yl(,+ ]t lIs W llla the erPbale l ',+i , y i ,+' i P c all tht' "i~ll ,,lie.. ,hrI , ull it' th . huIman r el' beenl the arn itasis t fa ert , t lat when I1k , i t ;, slt. crell- c hns il It are,,brd, ill t hey 5tllt o te i ,' ,tt rt, al l lh the( nlh u I rlUe l tll+ tII, m, ;l ,sra r Iirhtr i1s an Il r illia aiuralie tadortli'.tlt ta'. trr t tl ,r tIan- i n atrrl it.' a ytrtti a,,wil tu rlu l h alt.' ld V It irttlt '.tl '.t hl Ilihe l] In~, t Itt' ,u .J. pu u llinII~ & I an d hla. inct idiiy'ron, ai a tia Itlaowta g lta ult' ter b .,i'r e ,Ite h aI is r t,'ii l td .vtivl t . 'a :tt ill ri e. of the rilie i dlt 1,",,, hilh ,u v, . l r h e, o vnu and at a l,,v t I' o ver, + ld, ',,rzi , viho tl'r' itari l, ba dys itrrF Aetl l t , lay titta ati , en att.g it \pah may elu etouts~a tttN'wa . i r t nIill tll It lit, ht I, F at ait ic l eon v ti it +pitas ern- fdrly wul<e+l r ey oile h I itt Ilui tlll I ', ' i o ~ll. Ill sa to til ,r' i1, anhd yout ill b",; nl I r l,plu res., il li til tall t have s i 1 , h bl , t~t~vitii.,Iatttad lltita1tait' p ;'rlle eh,,h ,lr = ltael1,l IllwI It. a+t'n,li e which It, Ih ntr lli ltitr l r I labe. I t titti coo ae I rrd the Ir,,irl elolt ip ihir C ,l+'ra wil h 11 up c ultrh'ils t,,', t nte . Th onl lnnyo ur e t l ih ,lte lilntr1 l aih ll nui Ir el sr,- I tp s , Ir i,'t. Th nrpeed t,r t.n rIII , a rt +on h, 'd Ituit tI1) jI hl t'taet~ i.l'o irl ie itl 'he ab'ae Iatdii" it sl w t ,l Ih ! I tt ,, r,! t t C lp tty ol r Ai v In , i, ny I I) . t Lid ItJ , Caly 1' T l ahatilut t,uii'i t l , ta ,",i Ot in, S, vat ' ti... a. a.... -," a " it. tt8 t .ntlt I0 0 1 [ Tl tl a W M SIC ( tlt- aIt,' ; aD lblt. liar li i r a lV 'kh'w n .g l nlllu.+tnr.] .,Ia h ' li \'v r I,:rr, . I- ) ntb y r endom lubs"r i o :t hiet' he iV rid. " . oa"r,,!, 'I. h Ii,, I til aIl"sn l m 1 ' tll ' b l I''r"ln 4;I t! c sIhi lr'+a lr I ar " ut il a h i . ;'. l fyI \+'llZ, wi, by if ile,-ell,; t':la,."n, Il.. ai rin+ m.o - H ue i irllt :+. Jtli rIs tet.XL i d r , t,,, Ir v I T ii I itt' b l l ' h It ttt' i tll tit ' A Il' r I 1111c '',t' ,t n ltbalv=dito,, it io-'latt. i I I 'VIh; ol I t. I, r tlht,' l+It~ .i ll, i l.ii Jd ili9 11ni+l l~it :i.lIrliN (;.s:",+ I:, (lanl' .ai Il IE A D A II~ ' It', i 1, hro nt I'].tlb l..l+ I o libll:l)kt.'l +ol' tt:+ ,I a (I~c ,II.+l si iJ llthe ( .v' e,,sa e h.t I l f, r t . nr .o fi, i r t1,,(h e Inti~h~ all 1'i,fr midI ll,,r to Id *<..ik .oa L h'l' n lel n,c. l r~tl l of iea .\Imuoaill,% I+ball:ali+' ,H.h e,,t (fi illt' i t h 1 , I1r lil ..' . lnor,,s) |lailtblh, Idl lh tlt', k , '11 lh. +nd I ,, . L , ii I .I . u . " . , I I . al t Iiyt It t , a ,++ - IrI , 1blirre 'ei+s i llvll etdllle ."nk i i t t adlt" lr ,l elIt , 1 .1 ., . ;+ ', t h 'a tyl . ( 1 tial'l,+ t:lt ' In tv'1 M~I e 1'hl : l it tt..ti ''ra y I ,. ' %% ]tat t rh + 'N a a t' ltaaa h.t iO' l ; ,l i , li'tea,.tc ti.d, tl ',n ; all , lr:u .t ! a st) lit;i. i , lll ,h , n,.lll: ILI a, t,M l li.,l i~'t l lt.. .s i ulrlhe Mlnn hli ¢iCaa'tt. J|'h" |lt ';v l Nlew (J lL~I'III \ .,, i++ a,:tl~lliclll t i~ilsloill . "1'hct \,., s ., I L':, ar . . . lin,,, T --+. , (;n..'"h,.s ad Dvl~e . " .e n t slad , scd+ Ile ~,,h.i ,tl ew , , . •' hei i",n~t tth, hal',l, llanrll,1 ro-n,i,l lhl:re and',iil inilrr :ttlir {I hr. sl tl': ele' I',i~ rell , r, rllll, I . ru lo t nd . i dta I: , ' :k lhnt ,rn i'il.hr,; c no: . v tl,,s tt i'lyrei-'it t he i~h t+( l I ~a~ll j' ill " to , S.l 1;.'+ : i nii li enlll . ,l eaI n I c''1. to I1,,: l l ar t l.ax,l,r .i+ C ,'h ",,a ',h \, w \':,rk hr,lnl \tw lJ.e;,, ! k i 1,+I i t+. •." I |IA , II i%'r - \1 a~h i::;",,i n1 ill ili 1:;. Ii l ', rr., Ee a h ", i tr+ . !, e t e, , |*+ l. ',, : t", w 'I , ''r, a ia i ,,,,,,, 1, 'aMIIlM lb tj ,+t~.lll hl r .i \l:Jll Ii bhl ! ..' ;, "...... 1, ° l, I~ V .., ,,,"" 11 i,,,. 7" ",',t i tl L u ', , lu li.++, .],+t , , I,, i d I l ; I. . A t e I . ,t \I, ,,i4 lt>, o'h'lh ;ll 'i , an, A u. ,-1 ,a t,, t'h , ,i,.,l I ,,+ , 1 1,+i:, .. )w rIl a, i,, \tt,r"!,", it It, o,v , i Al I P i, -, ora l 'i, ?t. r ,,,,,, 1 i,n', (:r el. I al, ;r h,'iea in ,., vi It- k, ] N . S.le I~h,";, I,",,,' It, h,i", tn, thele' I h, h 'l I. ! h~rht;, ', o.er IhI,- (iih,t:d.,ou he ,''''.,. a ,! ll.lt,I .l , Clu~~ r, l,+, ( ih lt l.( t!, 'I~ i'l er , i n, , I + ia l ;+.ttw +: " n .(l , oli, -? i tol • "" U , s ba,lri,. i+.r.,"n ,:.. ; :uit~ 1 tiar , tlh I v, "v<>''r~Ofle, ,li,1111 flionlh',,vll'h',it a [Ile llt'l .. -eah. P,l s % bier<o,r "I nI ,,ad++ait. .i , . t" ,..,., h+r~u, M ll i. it v a lt . d 4'd i.y ;dl! wlit,) h.n" ,:avitd ll,+ n.r.I ih + it I h," r , ,nlr scl J i~r,ý~l iir,,hh hta,h a :ly tnI sa!r,i.. The hri~. Ih. , g , Il (i;,,+.it, hnih l,iV I.-.l. rtrrluh;<-+l. ,1 I (: I S; il~l {+i 9a __I ,- !".; l ,, -. "~t-,7,, 1:",;.,i...... CI, i,,, .c r,.',, ; ,:- v, i. lilit'l ' n,| , i lli v+ l.£tllp , ',I r.i~ lte; I r ll d a'~ l l, t ,:_,a", t:,: hal in.to o all thinsl2 Iroh;.t trl r r h,;,' ve '\ H,,::_,a d It a d {, I,t,'v,i the , ill, ttI'n'y ofl 1 ,dr 11.,:r.:, ,"u ', , r'. oalr+m u h'eli.I.+ ,l " l ,),,m i tus i), is. Ii tl tt, t[, or ti , Iii - W l l +iil l t. e I+ e | 1'. swl' LlleI, II. i 'n , ? i,t , I:,,.t~l hetil , an d ll ," ni ,,,, i,I "~a ul tiea,l : nll . l .e h .l.t+,lrl y titu l, ~ tillll b t b s aou+. .v , o r ,. , , r,,atet,,. Jt i,+ h r , eu , , t 'd Its ;ii tr "t il,l!:, tit .!. fe'rny FiL+), tll e.oenI ,tl,U d, , l.. ' '. /:l- Er n -)e , for t'uu tv I 1 "h, e+H l rvrut, , i- ,"vt y d n ' ' r c, .rs n:, t[L ;,arlin g Itr h iiiiii a Ind d . c( nt l f~lilt . 'ritelll ira,l#+.lh,t! dt iC:i'L. te | , S Sol:,,t ,,'id w hit,. ituul,I i ,+ " ,'+. , ),; iy nl ob'l'lt t,1 |II t',,, +. ol,.. ,e ,,,,c rr.. . 1.1 .,,u,. ,,| w a, t,, rlilnul,. ! el 1thie n",'k fut'e :;llic bonl,) iw,: l h c tur ut~d or hard" do i oed, aind 11, I,.1VLII!tIIIs ofI Plodh tlo "h~i iea l -t , lry ~ ,av ull b-tl, rct~li.r dttlnrc <l i €1 i. l ltr y Ii I ll i1( -t~ o ur slr%, evelly dlay r._ II hi., c c', ievenlu i I eAslu.ur a I.( anlld ielc.2 ci~drs. , I' i . 1. wii.I .-ale laird ,;c.ini at No. it, (.leion-ll till loui. se 6,. . '+'l,.e til. .. dlht Dr·. G;. P. PI%/It'r Cittt ~l ''Iit .11.ff() I'ILL: tI:ll my i'gyrt idA.' ! "1, n//lit//,,re ,Iij/rriutls" r('nJl; wihp 1 ,l: r, 1J rr : irn,/ el e n i. Jr iu .ulll. t ll l·r I·\ ' rr t 11 ' 7 I 1 '1'u r) l.ut. rll.. l l s ly Hurl . l' II i !11· ·11 r , 1 II · 1 (.: 1Illr: . Il r.", unil," ;.Il ivel uhi nruu 1 I ;, CI I- " Ili Ill ni, " it-;r, I)I·I·I.· l lit liuulc Jlr. rr. (:,Jl"I,'.I I! n U I·.. I~r~lll-li '. ",l 'Al 1:1 rsrA .rC . S iI krr h , Nclua ' ý " i~tJsu l ..I A 31 , iiIC ,..n SI J .,,, . 'i T 'I .'plr ulllullr' teuI· . ri, M, Aulll lu 1;)r* 1 11 1 Il II r v I 111· I:~llru Ic rl lzrn1 I·Ll In i~l ) ·\li" the L. 1II Ihu 'i hýcl IL.· ,u 11 1 r I ll'r", nuns, II1'l· . v r a ~~Ill~lrr.;) · rrr ll1111, !n" 11. iln I.r"1c u ,u i h t,.u Ir rlI, Iha,,: Irrc ,frt., ,. ! cu u11 Llil tilll In,(11 if , iul'.rlhh .. rJ,(.II tT uur LIQU ` ul l '1' ·l cpjll I'D (JI'-1N "It .-sIta aI t r .' ,n giawe, piitit"r iii bna :rn..JrI ln,,,.Jy,, .d I.Jrin1'f'.nL -O'.ei 'j''"'111'i.,l 1 m I1 ieil,., ilflyr 2I'ehit~dPItrcrnlla1) .Il!lJIIIA?~s.,I.I~r.II,,h,. IliClll-l nu ir wirbs 1b.1 usb(lire h n'.,., ul,," 1,1 IIC 111 I ist" iet' l~!.1hreoiC Ilrurard IIII··I 1e'I rut, IiIi df rki sl lowl by I·ite tCe ARl· (tunLI & 0,. 31. ru rr Ce,'& s- uij"-4 .1I Irlblc s i~r rrr n"".'nish hU', Jne, c,', l ('tji ln,c 'f ,haLASSlow boa, In rti'nfo, :,H Us, iii,, :r. .8 SHe lL' tHR OWNil,·a if Il as!" tl ins 0 ;.w" I i' Illl i .lll (LG illld ll 1!k.?t!I111 L 1 11 Ill,11111·1 h1 III. n, Ui I.I)I111 .. r u t l llir r ' l l " ' rltur u f,,t w r h rr i t; xt erlnuliylg ancrli Illilcr t 1L. rollu hav ie lrrtn i' Pi "' nx llr ruB lrurcu l uI raw I I., lr ii lull. The 111 ulndlyTe1 ac rd. 1·l r t r ." au ' ' il r, red I·! I .I. 'I ····I illlt·eird ·tjlr.U ufr, , r ;J ,,,l rr·crr .,u l',r ,,, ...(, a ,, ,,,,,,,, u unlr v Jr, I" (ty 1, tuw S~ (· IL~I II11I) \hI~l) ."I L~ Nallu il n pell ncl~al,,nuut rfur, airnnlul a ur~l y, II. PI E iI ' Hint , ulurp ul' rlor. Il lrllll r, xr Couu.ctwne )~r a gr I~lk v II who ýel lire LL)P I.. Ur. u Par llalul. COIuII t Yt niII1UI ll a ut G. 1t. III 116L' yl. itu, Hol lhulluutr I.II~uJ - u. the foal l lllicu. .11n>, hl' i A "Lilf N .3I t I.ru J k-& e 1 i rwLl r Lr.1 Jnral l, C rlir t Jlme an To nItnaue ta J. H.., LIUUIL UUESt. l.--Iy. (. \ H Irria aI I' 11, I)II 1 ( rrct III l l~~llll i witih unifiuriv au,'cess. lor EIanswi na ,ad whlllenine I the teeth, and preventing i ll. Ilull lid e'; Ilrn·x,·rli ilr Iha (toilsl p"'iritvi g t· b hraat't vi re-livnir tuu*1 y dtseeses It which ilial Inoerl, is lie, .t In eithecr theu , n adul itinfat -,O~i Ic spnonllcll, Ittisd iln n tvtne tl·,~siul of~ put. water, and $'I 8'111l1le(8 t the Ii t r 4 In usual ingane" with a t""Bb, wall rflecloally , lr- . , vrttt scllrvy, and ward orioiboci. ff that rxcluliotine pain, r I lrrr'nred alla~ ~y hp I', . Nnncber, Sllrrtea DiIV } u list I11Jccffersool Culilrre, and solor wlhllttr,!d ýtx i rot oil by CARLELI'ON & Co,. 31 Cei, ats; (Ii 'rule nu· e, fu~r IVsnerr', -. .t"~"",'aý LASH-1(1 bn0 a i store fr sati(Irv__ " G fah HA/d, 1 UtO VN1 .46 rl an wel( SI 'A;Ti OF lIOUISIANA-Farst Jud eial Dis. T'Jhe State of Louisiana, to all whom these pre. sentta shall sornel, greeting: Whereas, Willieam Mackly, of the city of Mays. ,.'y viille, Kentucky, having purchased at a solo made by by the herifl' of the parish of O(rleans, the pro S perty hrrinal~ter describrd, has applied to the r:arnlsk of this couit, ill whoe office the deed ofca;ll a'" s a recorded oil the secaon day of May. A.D. 1t39, for t Imaonitionl or advertiso mentltt t conlllrmity to i tan act of ithe Legislature of the State oaf LouihOlat, lentitled "an act fir tIue 'urther assuralce of lillies "' to pur ehasers at j uir:ial sales," arproved the t lnthl day oa 31trch, 183!. Na w, therefre, know ye, nrd all perrons ieto. rI) taaed herein, are, herehy cited tad adainlll .i d tL ttu i tt ame of h S tat r otf lmilitta, al d a! that a tight, title Ior' claim Im andi to theo pro perty ht:rein. le t ir described, in conatsequtlence of any i'nr ul.ty a, in t tsle ordtr,deerr't, or ju 'gntent of tie court uOl. a llegality ita t t at pr[itenentstat atlad catv tlio t t , in in lilc, or Iann r of sItk, or f .. ally ot!telr delt; r hatutsnoveur, to aow cause, withrin thirty days frii the ln day this rLoniton is fir.t interlted ill thie iblie t alpler, why the sale a i Sa a.d should not beI Cn. o l; l tir :`d ,|Ia d hnLd:O! oga'lUd. Ph'J'll said prnperty was sold by tlh Rhrill' of the. ,, rtsll alireSid ont the 11th day of Aprla, A. D. .3., by vrtu atiot dii eree of ta ii e'nl rt, rtdaerre ! 0,1, 17,371 o1" the d)ckeL , of" this c. urt, at whl ih sale the soaid William y lackei amr oAh, purhas. ft r ttl t W ite of twtt elyet eva a ti tNaad aned one ots ill 'lrtd de Jlla Is pay hllllol ;is ifu I ti ?, U viz: hoit t ' le o t . .a e!r L., iat ta t vir th i n o o ITh l "tv' e haa. of wo nte s ll ,i.d ~l otsad ave. hrundrnd lto an y olity doLve taiurst atld tla.ix catdaoIIs, a i to ber h ier oa n tie Ialt of irathrel 1i,1U, aed t ilthe t balnc id etv; ie l ur hasr ati n.g a o t ate a o t a t1 alorll itll a tlYII O rt"I. etlltaati, ..at lhea. rctt e tit te t r 1c iat a nla' at h d wl is l caIdI t otar d tataa,! itai Uo a teI L ousiatta, wI ald aantcire dlata tats e a centt .t lscl ' l ar attr, 1'3'i ata tl h il l Lt iUa t a. (t.ai, aed ra'ar,'ves at . a1etl eia! a oaelh t e ro S slrty 'tlld u ti ti cea se. i s p idt anta t Te at ia ts e a of prpaty at givten i the j l etial ag atI at's aa'tr li t ill lar " t 'L l t ) io at lllra illl at f, ratoyacatv', tal. lia alld 'tao LateaCstrattr d.rn 'atiatI hy NoU lat'o ter d a i tiha a llihe 't ]' taog ( an I N t edatvdthte a itrat iJu e c, t Int i ic t a etLrt l. t'a at'I.iei a ng fiarta ol Itart at h I ae t -da y o I ie c t llll i a or r h, W , w ru a I 1 , r , tili t rattat ta y r ) a,.lt h tnd p t a,:v.r aey s dt.tt nitrabit thi Iti t n I at t wiea t is a t, att! t'aa iota anta a t tl e pr o sl ied l i hl . lieo a our , '- , fi u t Jrue t ( N t rl , ' , ,. o fIdo dt e hirtieth ru' oI'tl.t e . o No.1 t ne ll no \.ur a Ic fII:,) J tr, ofut e i a hlof tapt' riha 'dLo la I B ( ta.1 1, 1 Ji ati al'aoc t' a, u tttgl ,iac r I tll tl l I tl t It n Nat (''i t' I t'''uitt, ills l awn qnuu cales t Iit, 1 sto 'Braa ' k I. It, ll..lMlot-- ll:J Bank f(n ils: spit ata, alh , t''tat la'hy a','a aa ,,, ea''a'adaa at'''.' er ta s ar e it taoui l aII ar tatu s Iss tns j . t'ur Il'l at .t' tlaa t . 18.1 : ! , ll ¥1, cot a i II l .~ally i tUw l tatl ,T dN lara tla d' a I"at . ., artae itlm atata;,+Id ,, u A tu iii e- h it l!. I l a L uu..e lis, tu ne I ,, ux q'lo, cc: + ,+,U iult ). rlnj , ' ,,, a-rS a allt o tte N DU . fr. \,t itee.ia ote..'y d ': ')l? , ". ,m i atealal a' ] ,: . I . t llo lleltta t t 1 ,' .+Ir cet lc, ja t na 'te oa: i t' re ici,.t h .I ,. l I's, tltat' catera o, fa r t l ,'a' at art at it! at hi u't. dr. p e,sht " eatatattti la 'it e ve t li a I'ittf:; to .a audt al a t Ii , c a ,tar 18A3.'r l t o it l ' t :e . , u t. d 'tallj cl. 1 d it ,on Stlt e r d o'). O , d\ ,lar d t 1 r, e l a : l a ' lli, a r iS t h dL tata'd i . t co i an 'artl re uht IItut.r aelr ou'h t tIa t eat . on ,I, lt",a ,1 at e c ¢ ,rl ao .a r. aetlc. e-l 00~t!e t "r 1at t.at' .a ur 1 l ..a 'tntlcti s tat dt.- r l u f)i e + at.a'a Ie ett . r P t ......... ....... duo> Id cants i ate, ito nte d ij , titi lea h,,i. dt eaU.ita (peoe laa I a eraiatsa Yaratl t .q'to ta tlt'eo p t.otaar eg yeltit. a d iM tar. avt, s Loa,8 r! ,tigm" e t coos, h~dit 1ofh satarsatat i a gatal' a st eat partmis a' haa sea aour to C aO do ltahlboe r h't 0arire daee tio ath', 7iii,, o r l llleattg oer .jt vpl hul -1e dtn arue itac Ut Nnerouti La tl , atI Otorl daF :loaC e s tr c, iioe . 19 at at lir.oa etid ie 'tart.' t letait ell theacon tie fete ht l .t tie to eit a e a alir t 11t)'a 1 e phel o oi tlee dt t prolooirour t alttlat'a 00 s c erirtia. at ot a pI t !taiaro tra L a . ie , ;it il' nle du 7 . ' eoi d a a'rt i n l ot s dto h I t at eal ir itet a rallta iiseas at Ii Natoiac s I , Sy tr t I to , at' laie a a aute d oas t N tili • atat eat s1 foled tepee! de la b atter s o 'd[tattoo dlata ha so '1'temid n P honorablo A. 11. uc::anan, jugo do la eour t .'did e, cu 6 Mi 18.:-. ' d P. LE eL jgC e "; ,, i .! " .I I. ( .fil .r. , \ a',... , oar ut s \IPPlu I o. anore l'lord ut,-k. . n Ihl ] or C'olhrod ul'p r, ;ri... ,1 _Pa dra ntdt ".' t C ' '. t" 1 31 1 -- I I I IC /J lac 11II it leee (IIc'lde- dee llq* IIIeetre , T let , ro., e ottving by larn brm turr'bnit Ih 'i r1 hl ll .l'll ld'llt-il II 1, Ito .ll , l u., .Jr sI+, al l n ,i"x "U ' n- f r t. e e laortm.tt .i t ari ei in 1eJ i I , cemn ,' e lv' 1, . ar tie ;l o \ll-w-, i .-t: i e, -srt ie'i- " . li. l pane ln d Ir I, e do cle Alexican do ,Iddo do Creule do C dou d~ ,pu c n do , elh r h r i: ee-Isl, l odo d itlting le d Plated, , and jaanned c l arh d'r o "+., gg ad se l ked, d, <1o A d" r. dI , t ' eul tergns le II d l-o r , , I... ieo " I i ., nsil .· ·n, ad tl l roIl., f,. it 'ret, dot buls l, dult c | . . a Uic and sursi e les; selt ep ,t ,C : tedip',s and tls rain ed crhn h r.e I U " It

le ,, ,I e r le-; eel, reel n, lee t+. I " i t rl ; baid br. dies ane d I e r. . at. oill , t uldtr l s eoand .la ec llare :II :o l:,e; m· . b r etllrat b teep ,, el: oufl s s l, en; - b d R r,(- and :<u l 'to it ,s of se-v ry ds rpo , c elha ilt rea s i nd eleel; SenrUp oat : eve r-d-l ' '1' er e I. cnmplere assortment of n vi ry et e -llr l e - n : -,te el bus ee-in e ll '; lhick . ,l tio ti e oran t58o u"+ n ee ltnoe euteng i rren s. b, e ,o y sk-ll asles cn'inue e to r crave nroug ll the u ylea', b,; piekts flirotl Ntew Y1oke, irai eillpp.lit to b) Sctr:. L. . ck amll and coRllllll e. - (l KOL'E, DAVIDiioN & co, 15 IS oal etl. 'l l Jti), I c. BOiK, clneap bldalk hoie,, a.el , ae , f L Ittrerp.por, quill., eC. &.., e large and filet rate - aotmtent for ale ltw by ALEX. "'I) +, Alt, - may 3 419 Camp snept. LAGG STONES--600 yds Flagg Stloons landing fromn ship Si. Lawrence, feIr eas i y Cf P , %I, F,' Eyt 3 may 3 73 Cm'p br i I UUCINA (ORI)1 AL. iIi. F ',i t h , t' i " h F it Ir '1iF . i ,i I l" h hty L,; il+ 'lhtI il+ II+ , : Illl ll, 1 : rel r . , ,n ,t & g u, i I lit l t l w i tl it, i t' ! . 11 ilh c+ + • Idf I :m i. n itc Feli tlw ii i. ' i F rx, 1-.n + It ý I i, (JiN , i tI`i I ll 11 ,lii + .i! . if " l i r ( it ilit l tn ' i ~'• +J r d l h,+i'. di: t- t r Nd t o. t l r i n tdo. n i'I.c.'l: o it l il "gh , irh tr l t, 'w, tt r n, ,3 - t "i.ut ill T Io il ll' il ' T I ul b ,,r t, t ha nl ul ",.a e i L , nTh .- r n riv(, l it,. r h l FF''''F"il l r I i ( .-d , .· IFiFtIF :i hII ii I i ItF I N t 'Il .IF 'I" F uV It'4III 1 .l11' 1 1F t F. F '', r 1'r .led 1 I IIt, L t t 'r'< + , .tl it % it\,ts 1 tt(h. h c .tar ! ""'l'ire hov " o r( ic " fut.i' ( t F . IFn i I aii eti i' 'i a "N. 'I : 1 tt,.1.· , ' fl ii "i is . 't''t Fiiti l r ,d, -b , - - -.-r o. , r' .r Ire. r ,+ rt , i, I, 1 n. 1, , li t. '' l. i't'tt "Fi'F.|!l' it It h"1 i) e iF nt, I 1 il 'ej rIt rr llli ,i'.' , F Iro llil F it , FFI v it NIt"i,. tn F 1ittit 1iiFF 1Ft . I ll rlean fi l I'. lllr v (il ! Ie ' t Ftlll i ,, i i ti Flt Fea t Ii; n r t.i it . url "i d 1| . Il f I - ; I'II of l h i -t . h ir fi u,. f ll , . Je l r "a llr fo- ii brni c rav n fk.l. it ar I,"nnti'a 1 'l llta I fpnb i t resl' . urf. \ntl r'rvilla r 'is. "ir o f ti r F U' F-. li l l 'it' Ir i ', h ll l f ()i drigN Wh o "'lih i 'F ti t h F F ile ropritr F F i 'Fti intc Red the fc1,B ;m.:- . i loh rt i hi' ltoiF . F F nF.F t ii t of F , p It tirl 1,t Iit r,' i .N n v hi Na,, t, thF iith le an, Ire u h ,lit ' t" ,il,, ,LI,.. . 'I L rani iii' itt eI'i'F ''t1 i iaN' [ i NI r utt< ite ' I , 'Fi ,.ll 'it' " 'ii d, . C,. .. .. .,, , '\t a.. lit I lItli lit IhtFlF'v +, rt l ti Ft , + ',. F p• tIFSid F iti.' "t I1h." ',lll ir t ' F' FF i Fl F d FF, F i FI t ic " t tFr tttIF)' Fihodiit 31t:-t,.: I, t <;trl.*+ a nr"r,1 N 1:il \F''tF ' ,- l, I' F F f Jr Ill\ Il ''I it: ,t.- "1 .: I) ,,; Isar: st F I IF'it i[ Ii'" F Iill.t l.Fi. ,th' ,l l. Irt t . l.++.tv n ih'll F I re ,f th.F e F ithFvF'FF F :Ito:. irae ,r tha , el ` ' .- of a. , , " , , ' d t!," ~I!+,",+ lltll h'. nut lee l, :0. la I11II1 I ', v lh la,helhln h , , ,l, I l, \ rn " . • 1 I1I , 1t" o ,:,i , ll c ity o '!il hI' i ""ir d r IV er<i f+ .bra . I n'n r ,el] , 1 'lr 'l'l ',i:h rfj J I, 1' I ,,, , ,mC u,.. un , ;", ,rr"" -inlJ,. t f, I , , rtel p et tll i· , ",r,,,,h lt, ll ",: a gn+. ',tt . no'. 1in .t , . I' I'r r "+, n,l,il rv, •,ml t '.;I I|th 'ill rrP li l - h ,J e l l te ,ui+elllr, ' il,'- t , Srani ",'It-+, . I lt, ,"~ I.i th," citt ., be fll ed. lhbis ( . I.. .)'.,] " I.+t ll l:l'l' \V4 .\111'''( NN " ,vn thl lq, ll ,f\ie.r.i... \,", ' ' J! b .y " i 1.1 4 1 r + I;', v A aped lllll 2 !td ..t1a1 "a,'.iue st U Piltl. l) 'l;t' ., 1I'A 111I>.. A',i,,]N -. ;+I td p ] Clit '1ry : l·,rt r:, it ,) r . ... " , J. C . iV 't .. + iL nesIh I)t r I~ , t,,, ll e v I r il r .ll h is free t I 3ll'Id palter h ill, ''1,r .1 Ih - t g e i ac, t c, . I'i'trt of htI lsto.,l w il.llIl t i:r i l,+r;, It I· r nt at w hol e, t, ii ,, t : ,r rtel: l , 11 eho !,i ,ut <,t.'u n luod·I uit::1 1u3 H ,, `I ii halt t,,,31t',u and e.t t , tn, . t,,,iI I.hla' el.,Z~d nu i 1,I llinglatz d do dll, tFre n.; J+ a la n -e , lire ja t a ull I,a.lll l t li l.,, 1,:, ", ,l n i ,l + , . s. I l d o q l l l l l l l I ,) l l, l l e* p l l u l I I \l 0 l fi l l It t l l .r I ) a la teq t sa'' , . Ila mn uI , -111,d c Io, ,l d an>,r, Sa.It t'le of L·'::: ;,;~., I:1 r t6I., c.1 .l·Ill " 1 Carýntn 'vr1,' c d li.u. . 01 " i i 8l ,3 ai r ,ar . lt l 11 all '«l': rna I.n "l.{ra , ý ,If c y' 1 t I' , l t ;' 1,1 e 1 0.1 01 , 1I ti.11 1 U. , I m j 'tt L t aw ar . I e r it i t . I' - I l,.tL , la.- ttC , '::lr ltIb .I , 1;tt! t'6d nt tInlllL ' n It I '. at' s- itt ait ,iIa i2 l , I t Ltr ilt l.hfla I t I n lr u li, c1n i u10 11; l , . .; I ; 11 d t or . s t L s , - e nmi r t s - , ifl ut o ; ' h n h " '. '.' a't'"1 n' I , v i,0 l.: l,l r | ý,, ' :t tnr .. C I. ltt Iprt Is Ct ttt \ , ": -c , :. , ._ Q . (:U'L m rat. r ulv t :,. l on I tn IJr y th .i lv+. C'arpet utio l oure 0l l li . l1 n tiheI :,es. m d, r t., tt t at pnlc, 0ea at th0 syath boi, )I. 1). hy \ll hll p d l ( I e '.r iehl. P t llt l rt. b O ti lltt. .t.a tl . lrt l lar i ItM,, I art _d. 1 i uttll.ou a "i3ct urutt i g, ~l ilhi em, lr Lo, p 0 . t betw on agzine and Fint 11. " . . - ,+ p ' l "tl l.+ ' h," l. c I' lh c al' 19 t te '"'l Iiase l Dat r -d-,-i atrill, ulo t, i lh,.+ , , Vi rl-, eve r l d, It ,l'r I' l. W . , 1 .ll , ' a ... t nad ,nukeur , ia ;r batlt E3 tot, .a < ttt .j..,rIT crtt "-, tar Iitrll a uar l ul olrl br pt rrtlt ' llr.;t, t. , .r ttaa,-tln i.art-.attn tat t;,.!, loo It, It t t ,,t a nt, t I to oaa-3 eantnrttrttanatlsattr-tanato 3^.u01 d it . lm.n..l., Ibeh I e eI ,,, 1,11} rqellelll, - t lY 3.l;l a :ae i ,taa Iatt ae. aitt t alit itall :: m 7 3l ladig azina at ta - ant by " I 'ourier D s l(alttat. ' * E tl '1 ' t --5l6t, I n'nd frl. tm l tcSlaa zaiae a t laton rit.. /.. far sal t by i Um tin, kJloalr, atr-alob) AlTItIF.Il , 0 34 G ra ieroat n3 '3t( Gre,.ier et "Teill R'it ItLIC' S OtF I.IF" ., O IT111'' ., 'I ' - l , .'KNO W th at Ilcrlia ltll anil t;I! dt )!I h 7nt tigr111, t .. hltc ' I . ?tih, " i+7 lt'". 1m13.11 o1' lthle pvop'( t liil l+. . f rtll tri os. ' o aer terv o, thl l that . t r a i m r1n1 t1 - i, a g r rlu ll, i t a l a l a l d p lit{ rc ! u ,to0 l; i i0 t w h:h" ., requir. il 0n I ot Il li t h . i The I illllreced olte I popularity :alrf " i.-l ll. :.l p. Thl'., i hotd oith0 U0, ii,0 d l" Iaoto, ti o lu l , I', ir..co i it, and the %%,..L . t ihe d t ly l'D, r 1f. l ' i lh ' i Warmll y i .! llt l c Hlls lit.u y) r, cl .......ll dan Klr' n to the speci.,l Dolt u i, the " ,lll|r" ;. P t, r.' V get !, tboti ' 1 . Itr, tY Il . Sat; t, m. (ol I t t t uI I l l llian d ll ct: ,. .m ic a l r oll d y l ;r d isL ;l -el " . I hl I1I: 1,.ltltll ir cl!Dtilnl l o , ill ,it It t +r llv i h f-t1dl o ' C Ir, ' l ie )). I o, l' It l l [y .] k oo Io o'or of' i ti lau l IR O I t. lyry j o ' f'hl s IC On t e otheetr b , o t and, i w . ,.t o eri I , ,rI , a di i tt '.tt j v pr,0,, 0 hll0, o a "loi" )r0ive,. t OI -' oo.o , fo t Ito o l h , , 11,.1 i. oiot , mIlo't, 'tI nil 00. . . ,i , l • o i sl ' uol o t ' il. I li v,, r hi fibh r tr e ,dl ; is. l,,- ' IcrIlld fir O "lh i; ttl ,'crl'lll ol heo it ,,0 I e ov t 1 otow l t . iL, ulde r-0 i , th11, it is a rll11 f r r.I l Ir O to , ; hs ill It I that th 11w :, v . , i- , lll ld ii il ' Il,."T ha ve tot i0 .al, r .tol. i i 1,e 1 toa ( , o I IIiod o lt O.l. 1 ilP I ml rilo ;tly '0 orolrl 'l d, 00Vie . L:,,' , Ii ' '.,l I I Lbi . :oo ,ooot t . "o!, . too ... . .. .... .. I S. . o t te f iund itl 0I0. "0lor, 0' t .t r y ,1. L toloa'd, r 0d 00 0 t0 .d is c0reh 0l ts , clud, tr: II T h o , l .l e I, I. u L '', hlth y t u a.L' yl ll 'e t g t h i t l ' t , th,"" o'lltl 'rol, ivt-I.t n . O rl0 , 0 " ',0000 t1000 1 . ,. . +. iu dt y t 30 pr itry 0il,,Ilil-l! o n t tilt o i ti o t ',o lie r l': ul.l( \doo a lrI tolo i, t e.. l,', Ib b ti! Ie uOlh li I ,kti pI b' lthe ,l"t. ,1 slit v +. il." alind ! , la rlc;, inlo Ihu , Lt i r rl'.£i ic h. I t lllti -zlll 1,i , 1 .... , ..... ol,, ,,o ...... , . .... . ,, , S i blod i call,- , by ll ',, ' 'oe I. V ,, 1 l -- the l 1 , e t, d r lrt hi c, a t s te. U r 0. ilrs lit. p le t t :tll 'o , : it o ..*o ig il ia l i llll ;,, , f r t1.t, ,i'.,. o 'this hve r; ;t :i tr e .n¢ onl]'.r J fi t , t ble le i , r.ll ileth i, IItl y h a ' - i n* ta tr e pr 1l 11 +'ls ri. ! I ntebin g wtlh vt,.,r cul i it ari :c, ,, or bopert h i ! a ltl, d 0n 0 0v00. O .01t i o rill tt,1y fh It . L: o fIll Is 1that thely IT" in.l- atrii .,llve p' f c, ~,- , d b itoed wog h ther " ,o iarte , o rn " o t iiu ( iP . Ito o 0 o tihat they no t only t i'a 1.sie ti.g to Istt 1 t.c ta l ei{cultat, an I haive tu n:; atid eo.orgy I, the n 'e.t.. 0 t y u le, ' yo lto . 0 ''lou y uoe mild and iphlasant in the,ir operatio ,, ,1 !uud t vey 'thn11 11, l i dt e cue i ," fi u f ler with ,.tifty by pohtsols ofaitny ,.. ; a ; d tl "e + 1 , , Ithe llfry , 0 t0 rv0 u , and t. delhc ltt, k ri 0ti.0 ,'lOn llly . by tlo ir o Pt I, u US l y c t tO,. s0st m toi 00 t ! t d IlUhi.o ir0 , , (ilto 0 I0,' C"', US irl'a. It bllhty, and iovoroilly pri0, el ,0o00 d o het!th . S 1Th.e Vegetl I'olo ll s are a sul;e rillly t r Sdiet', sick atid nervous headach , diy epl' , cis u.sn, Sickness. o tL.e olt,telth, heartlt ii, all bi c mp lyinti t, o, ,ors oi ' all i o' aodl t f ut o conllueJe ulnt tli ll invarialbly check their gr 0is, and s0v0 tlt0 patlito , fr0 n . protroct, d dangerous s....e...I . They a:. luvhluable in vOe s :shd lyp, uo ldr:cl 3 1:, ll ol.,, l , of 1111 Stit,, h itl c1 t ipl;lll:is it whin:d f mlhhs .1 n 1111 0t0j it. ''heyt o pe lts.I ;o oo d lioin , speed, 1 oi ' 0 ii Li a 0 i liti r o n l .ilt It 't l y 'fyr :a. ' r i. ll o lnol . lo'1 0 a:o ca h oo ve itlro luo .,,'I ty Voi V reto!o , 10 oils tol 110,1 pu'Ic 1 have recito d .1knumb t 1 ,l,'llb..bi, 1, 0 it ,,it ell o ioo r (0t0'0 t, :- io' .otoi' t ,.o' ,lstn , is u, 011;!t1 po l ialt N ooo I vl ' , , :i ,:, 5 ( .i. a ove pi! are1 ill by . , N . or..o ug ;, & It ,pi t o t no' .t too 0000' plied, et x huhaL , fr rct.,li b :,t 11r. l'in'.,' 1 ,1rii i Ito ll, ornllt ,ot.l, ,1l & () ol oa. . oA n T, co & l o t . i Clo a 1.0. 'hr , ,{ o ll,', &I l t, d N on, t, o i S Vn. hl ' to.. h c ,,o .tt . t - t, > do i u I t l'0b' " ' lpe I :.001 'I i. , ;o 0, 000 b0 s )'iu.r + 1 ..... l . , d, ',o - 't^- 1 0 \ tdo , ll, I t llt oll i pItt t o 00 0. i. 'non1o oO' I "root' i.000.0 ai. C...O.. 0On nllo o,oooo ot fs iv v t , u , fine i Ir l 1,r)r ee- -ard- - alr d' un Ir S1 11 I- i i ." idt + . 0 0111p ltftttri llug i - ii0 Cr I II ii ft N I 1 -55 5 6 5. nprll l-1 . :,,11 h ('.r ,l'. I (',ran , a 011.-il ++10 r11,1 "II o 1 is I' t i o t 1 ln ,, t l -,iv b rl a n ll ll.!. i - f " f rillr 1.i " i i il- , 1r0. r l (iitt , . ii :. . 1i1, f' I t Ii ti r otaii 6 l I '1 1 1, n Ir lll , "I,1l,, )llull -1. of1 tC" ', itlnl t a lifurf and Ond ptn ,"d iti t 1 ch it I, hallf r i h. : iill oii \wh y i lowi . f S, ,t ih u Ioht' & . m . ,, ..: t .i -t . , " - onEI' u y I Jlh li ti- . ti'i, i. . l t 1 O J; Am t d t, ttf ir i t ! j, Ii opi n - n ndo on 3 f af36 id t , Iiir . J-, r. i : 1a:@j n l I n hl'lu.s!:r n , f ,r 1r:.1'1 l ,i b 'l bth si e i n l r n k a' 1lz l whhlt ii liirt% tiiif I h he i will he abl.y naltLoe by u rs, . Jr rt, n9i l ilir , .eelr llh r. who p)c . bulb i h ",e nau; ,r ...s with l..r.Jarnes will e vel b ,in a1,,,,,lly 1lion I lltlh var11ous branches o1 eduet tlion, and i,; r 1111, ii;n,, l 7 bhut h- 1 ill give entire s1tilsaction to I!t'1 1 If o 1 ceivitg dully 1'ilo1 11'e1r no,,sa in ('illd,,' hm,, an tion oi the public, o Iihey aro 'arrlntred ii eayio e that strangers ua d citizens cannot turn)-!1 %1;101i. sehvos muo.u advantgeously in any c:.y 1.1 the N. 1. A few de ele .ntr ivry h:b dlo uen brel:k,. frou 32 i, 36 i nchee. a r.I.,.,a ur u 1, whlltr'p'ne ,,ackinr1 hur.te, 111iI,ll. z. E ' 101v I..w XOAK"NOL --oa Loudun, far 00l110 by .... inl LitGAL.E, 1-3 oemen ,t I ittbt iF . . Cl.,d c,.qcbr I l·Ls mP nv ,Ibm ('Fi . , tio , i , i ;l Ih " II {~loll. I I l':lo ot 11!; r': ,o l to) 1 ,y uLy Ih.l{ I:: t I v rf. v". ; :'.,r tl il I;j L .c (11.,ll I l.ll. 1, ;'i ..(" . ,J I{) l ;I1 ')t t hI:at it i ; ] . .\ , .:n .I a l ,. ~ I. . : 1 .. .... l l rh b ; ,t r d ) flor ( rlW - ,,J cOmoldl M hI. l tll ', I,~ ev,.r I,., Ii .(.o yr .ll' ýc ullh S, ,"{'hv a11:=)l ·"lF m .-.:, . , . W t .sl++ rlll:II: al . oI 11 ., c,,ru , hov,,r orv ,, , l, :,,, o.C1'," , , o, b1" hd ., p,,ls, spiler a :.,,% , , I t, l ) I ;i ll i l, l : l , i ' ll;l i l ' 1i Itl - d i '',,,!.+ ttl ,t l +,III JI'C r I .ly . '" l , : ..I 'll'. , grc:.·-) I ,l 1 rpo, t 1 ;l. : p; i, i . ' u r .l,. , re du l• tt , h , . .,F i ." I ;. r' - of tii t i .i. \l ] ,1 J .t o .,.f. arrr.il.i ih . iii ,l, ,,, l i,, t it. ,'-:lll* IT i O; i I)."tv ta!:II Ii ,:~~.i.i iu l. I Is !I I, V,. l ruols v _., rtl ,et aat y 3:'c h,:r. ur, . .., . , vcly° . s '.,I r uI , tI ") J . t', Ii i .ii- i) 1 1 , .Fo I, t I I.t , i: ) ,r Ia r, .,.;,'1 d f -l . .: a 11 },, s v, , S' . {'c 1\i.; (. l.lf i , L,".YIDI< U ll ,) Si c ,t ,-, II it'tittt "y. 1-rtu her ' Ii:,", u ,:r." u ti I1,"h: l",,c '. , i, " ,; { I , ',ti, i I) ,, Ie .cis 01 ,. i ,o l. lior l .t iiI it t., II" - q l.,. . . t, .v O lr,,'lla . , I , ' S i 'l ,ill c :i,' If t t " , ' i ai L illctit tI i IIa[ lIlt, P itt III i i I T lil nt l ilt i . tl u'l l - I II 111I) -1 ,. : 1ll., ;o,", I iur (lillt .ll a:::"" - i -- ,o.r .iI..l , ti o c f J 1 , ~Il]cw, t ( 11 , :I c , 1 . ;, 1 , I. . itillr ; ihu 1,. ,,1 l, !V,1" ..1 .1 i I : I Id-:: Jc:, i , ill ., ol1c I, . L , ,i : l I I .l it'v l ,I II :uq.'ai h ct ,1\.i-. ~ , n I,.' ,I ., :, "'o. , hlE. uv o. '1 1., 1s ed',n bl d b I o.' tha, rb hl , 1ch " ,it I . , I h'tt ,,I Ii s el.vIl.lýi ho Itsl 'h.C hwh [.l ul ,!, ;.J 1:'- • h l u"e ilt l i t. ' p . I R., i 1c I l l, . i Ii w ,iI'.: ,, 1Ih,, ~ici, oct lil lll it llJlf litl t hl.,,I II t.,. . t ll., : " t ',r". ' I.,Jh ll ~In ,, t ~~r I 1: il·b ad , ,11.,s o P' thlt . I S t-iitohl - .l illi t1. iii tilt It ' i lll' . ll i I.i u ir ,i:i ll ,. ,I , c l .h ......" C I I IIIL .h l wi , i ( If ull , [,,It, taI Gl H ellclll ::Lin ill itt ' ! 1 ll t tu-i It ht l e I l. h: l L n i YI',11'c .h t .1\ , :,h 1'L1.r iI Il lshF l ll .lh , lllUF e c l . o ' ', it tu lat i i 1 t , theisi drl1'" ill tl he ou, , . . .li-t,: ,, I, I f l p (;l• l,' tuIoIi i cl e-C r t.t i 5I151'·:11)' o lI, ho1 , 'i.Pru· l. +;il: ( l 1I;: 11, Ioln 1 . l) aI t~ lo .lht %10 .!::.t III( . ": I:<' ln l a h h 11 ist 1 .11: . 1" .1hr 11I', .c liecl. " t Int .-I' I ,s h ch ' i tiit tilt' w rl '0i l o o pw;,,lE :,l ill,, l " Is 1, x" i ll t i pl . d hu.t. o d! :nl , l l i ,.i , a l it !,,l:, he u, till s , ot.,u .. o .: -< 11 ; t,0.t. ,ll '. It..v1I , s I .o 'loo! tr' :"" fro a'1k.,I( r.,1 ofIl dth, -I , t el'luooh , . ,iii l cuclc r:ulll o o .l ý tl e.ll :,lcl, uI l'e ll)h , 1l ,., l h ca. , ,i csq. If i, , t llllh': I Il,: Iy i LC I v Illi· y , a p~blit , ~ I: +1 ri\,itcir, i ,ct.v . 'l'l,_i, i . I. t,, oh··. I. h I (. . li d , ' " , p h ( . " i" - -iý- ý .,, , u per - d It ,, .. S i. ( , ' n., d I. try, to :; ,c',-. ni trl, a, or to ,"tal et I. ' lt tl n ir . . of filo c ttte.' of ita tlt, t tt ' , n d . v :,, s i,. ,, "" rn lo"s,'tii ,, r c d :, l l o a n;l l ( :ll .l l,.a l ( .i u tall . Ie av Ytt' l dtiio.oto at,; ten hon. T .iy arr: n her tit i n. r ut. i t:1 e.. o:i .. ... 'i o F" ti 'troI'.t.M l, tottt M 'iiu. to, A t i, t is $47 :0 Thse , idet i. i tco t .. 'gns 'tot r i uirar , ot t~'o'tL i t io.bt tel tioll ' l iet e 0 ClttlLloc.te, the .it co.tcts with the It tLl t.o o tr g tito : to .l to Ape a ier 'ol aid Utlio ato tho Man 'On o. :, a Mob I. I jj kty ttS, I.Ai r ttotd'U rd.t tup .ct.. us ll TFTSON & A," yl, l ni'o, ,,,et • l\ t.1v h ,lT rii, ' , o ,t : , ,f ot i "o t 0 t'lltol. 'l'llijo tll'f,. l'h, il ~11 t - 1 t1 1 ' h l t a'el t rn: nliorh,;I,:,!. tl hilln l.th, h o i l4 'i,: e.:,1," froltl llotrilr v t'1 AL. . lgl a ,L ilt i as I ib - , o, ' ,',u llla JI>llu.ri , I~nl. ll l i io f.Lets, i cur, v o|" trlijc'h lhld len!. 't; 1laps ult!hl L ii may be reeea at the t ! dt Chattillhucio, Vf, lino c'lknecis wilh ithe 'IU · - it althe Ma.sio IIns Molt I lpl 5 ' FFI.SO & A.\ thIt Y 6i tcmrn r 6 - Fi i \' 'I F I - L i .? ; A.' . ,1' ihul ou Otlc U a us " I ,","' o u-n-;,sents F y.+ concern-. ::, 1; "t ,1., lthed whr+esi in .i ac Musikey, Ntr't ·r k I he nOurt ," -P h-. dciyFNewn C;.. -, .,". ..,, ( lo 1110N or A,.DV1';R I , ', 'y .to hie A ct o the . I , , , 1 , : r ,+ , i .I1, :I d I. .;1 act ,tU the t''r +' ·...'. r..r r' I..... tF plr" ,a-re'..r.l .ýuilitlhI F'l f 1' .r t I , 1 :.1 , . . s 0 .i . I .l , I .vl.m 1 O, , rn l th :,l l ' Y , ir , ,• ,+ ,, . "p, ~ i,.e , ,, d.u r of sel- br-un " . , , r , t, a r e 1, In In f o lr t , e p a r i IIh a n " ,r w ·, () n ,,'., ,l,,r n' .1i 1itfle til tdrd day +f '-\ ," I r I, . I" t1-~- - .,. It h ul ,lredl .n i thirty 1 ' " ..',', , ,l r t ,. !1 I .ll 'l+ l" tll, r .of the tI late ' ,'"s,. "l1" ,. ri.n ,,: t hrnitpher Ad l ..\ ,,.-. t. 3 ,r+,, tl111, , iro' s o' oaid succts. S I ' " C r ll i ',1. . I , i h oll d o rdlls r of - ,', n,, i. e .cuse I-, th O," eliberations !.+, "'" ,; . l.t .- oý , .ru<in te of the dy el ns -d r I -, '. I" ,r) , , ,, ,"+r + ~t IIs t rd dsay of ,t . t r '' ' r ' ' ', r ,1 ' I." .i' , vl ·, ll IIl.')d , ehuhl Ir led e II b.dy be .-xonhreo o II + I: ' ,' l "1 . an TP'u bl," .nd asls after ! . ,, ,n ' . 1 ' " I~ r` 'I~r . , t been m ade, 'I, " 'II.Io ,.n t x L ,V .i' '0 1 e tar si l , by publicl i, . " 1 \I ~Io , tltan o and " · ' .' :; 1· i .. . . el" -+., v "r,, ,, ut,, r des l - . ....d " ,'H t, " ". u, l t r ;lairir l N t ,el C x, , ',. .! h "',, ~ -,, f-tF ll al' l r deslol l ,n, wFl.II pro , I, rt ,: , : t"+ IJ . ' r ,lb 1r f r tIhe loalI It , ( ,' >1 "1.,',+ i,+ ,q: rlrb ,i+a I jletclU rll+ .e ' l i- n ; l t etI u n iaF I IIIinl! l i the ,n' \. "t* ino boo.' '. lsquare b und0 ".' ,' e, ' "'." d, '(.'n , .I I .h ,'t l mnnl 111 t lm , dr e and !,r,. , " ,, "If if s 1 r" . !ul, Hdr.n i e I 'b F e Irick V ltd ,, ,, , D u,; ro G . al, odr date of r t'," , ,, e sel d.h1 , , " t I lnlus nd h1 i l nd, h },", , . .i', , n,: ,d d o, .l rel in tl he oen ce of S ' d... 1 ... e I . . lo lf tllya I'III'. II1111~ III---- , , . 1 , I i ,,E ,'n r othe . ,Ihl. arld ro e.lsur ,, " ;. ,} I .Ih , , a Ir n i us . od e i ix linee . vIt , r } Ir -.r . I + ' s ix' y.t hro e feto 0' i' II'I 1i 1, , . , 1. 1 11110 1 nis.u .Iet 0' . 'i,. --I I t'.lo e. yi ear.n l r,,e leni, f.anr ap.r S111dl t ,. 11 Fu, ''., secur. d by special nsaor lge S\', l.1, . I., wr ,VIm dnn det up any right, i ". , . .,, I rodI to the !t Ltsi f grous Idoad I"! i ~' , h : , tr tl."d, mvo ronsequenceof ,r .n t~ £.,!n ri",' or ilh aali'y in the appr:,isments i..,.l nul.r, i n mt and mannn1 r of, aln , ,.r r,,n . o:hr :t I:e , , 'er I tler, o.ever ns retno re. l } It., rod a .Iro nsi.rhrd to .how w bhin thirty " 1 I 4r,, he pu i l ott he 'f why the sale, si' hde a ftl,,trlsaid,!, h,1 mIlld nllut u ontfirmed and ..lo . I d i a , c OrJace o ido h l ie appls e tioe ,.. rt' h onF v ld the oval of seilt c urt of "o , as vce:,:d da .as.1a, A. D. 183 . . L. . 10 I" d'., C l U' PLESS oIS, 1. t do Il0e 0F rl; 0. 1 llRgiFFF r e o xn lour 1OUtR DES i'REU'VE'-Etant de la Louisanlo -A tous ceux quo cla peut cotnourner 3 ,'tL 01it cOl nr qot1, ltendu que William Mad . kd, d lavhdu 31ara'+'£1, Kent Cuty.'3 'o t ads re- a l6gictor des " le tameons, dna at pour la lpnr 01m n t3la il' - do nila N 'ovello Orl6ans, t oex ,hi,:;o g r.'her ,I' la Cour des Preuves, clans et pour ll d,.lle vile A rt Ilro :el, pour pubo ler, lt annoncr ,1, u, rn l'.1 u t 10 dol uoc du lo n Legio daoure intiMac . Acto0'pur cuofirner les titrdo des acquadreure taux ult t colsFe rnCr, qu'en nltu clt n extcutionl d'uu ordre de vedte du adite cour dei preuve, dan nat 1 6t por La p ar 0i-sr et vill, du la Nouvello Orldan a 1n ,I . d du o l",,i Avr oil i tbut nt trete hut, bailt ile I;J r, Ic 4 1., e1 1 C6roo- nu tipob. co ram Jr.eP dp .c la ri.16 Lucc ielo do 0 a dion .Pe uco, oll Cdo feu niho tot.l0 C 0x ; "IquF-n rdro do 0 lu ne ft 'oe nrd6 De',* ,,rip,.mert flux t'6 iberations d'uno aletmb]6o os c '' I llce ls diu t0lotnt, ,n tll t Pun voqua t, lIltelo. tr ns F6IIIIVilt, tnil d. l t oent treCto hu lt, Fle? 'vat ]e .i' r 1r1 d. ,Crnas, not. pu0b. et 6 u slit p se. lia ri , lir.,po i I e Ragind ,ur ~(:r cTeial , tlrlrall+ irr ell "J Ulu l,que ta Jelian Un, tu l t Itlroi hl ctt Iellit on billets endopt d 1e I F. dlot suc n our ei pr ,Ihaypothe l Cox, p lea i,'key lus 0 rat t r dorlllu cllO contreh le.ur pour ollle d'nul toalo de forato d I'ordro, pibltres c Dc- ipiiotl do la cour. rin ver d'arqulo tranfel SiiIy, ju on do Ciu eotia ir u ri ou ildo.a r 1 fule, o 0 0s, od n o nantu esqun ee sd t'. tltnl, oiu6c aU jI' bourg Sdainlu Mario do ce.o ,lie, dax I'iluot IhArn., par la1 ruo P loydra. deo t i'p 6 pi111r reo101r11 1 I'dtud du HI . B. CerEs, lot. '1b. Iqt Is dit lotI ulalteten t lanu a 'laut , 1lr0111 CoLellolill Vningt ot n pi0lods, truin ppo e,, x I gne. de tlcn0 I la dLol rue Ploydras. ur soi.ontso bait |1ied,' fini 11 10 0elsdi ligues do proundoeur rt I- il oll ao '.r'0e's, 0100.ur0 f oanoaiou. Un, 0u x .et trlo ss n td- .1it n billets endose -: 1 sat:0ac.1 0 , as.ut6s par hypothbque spdaialo a+oi£, lm pr :l rrf to pai eet. A 2o-nue'o', toul1t1 ptrsonnes qui oot ou pour. .10ht , I 5, 11 ont! h lolltioo.s coltro lea Iots .' ter00 Ft I It' i.n., ci deoosue ddcrita, en conoe. 1110C1 00'1in "d.u'ott de forlolo deno. I'ordro, Is d6drct u J,'cctl0t do Ia 01our, e00 veri oihqolls Ila vene o 11", ltuts Iultro irldguirctn6 ou ilidga. S. 1.s t' JlII.io.llu . I -O 0,v 0 I 11 5 temps et les odo 00 ,utl F-n T nur toll. autre caseo quelo nqlO.e oFt par Ih- 6 l,,0 ,1 s 0? 6100 d'o110ir 01 l d ucre duns 011.1j 'r', is I tcr do I.t pohlibaltno du p0d0eut 0.11 d 1, 11. 1 1p;.rium Flb',0r, leas. vicons pour hei. r.1,-'I,"L-Uoe, e al lo dunouodo lo dit acqad. to fui de q til j'y l alu po.do ina signature lt eo .ý,.au do Ft 'lit- , our i o l.a Preunes, e-l FL. S.] 1"'xlt'nuej ur du w ijo 00 ulai, A. Is. C I'. C. DUPLESSIS, 1l,'o ter 1 ,0 . ..I. 0 ,- . cb noIIII cleal, i n rr 1-1·, 15T uný (`l r,-ti:mi AL.EX. TO)WdAR. 1 .1':--., u I.\'r' J-,cT- uh ieiuT he : i ndi.,u,. aýt"riý, i d flout of routit _n"". _ _ I It 11)1; f: t" (',t, U14 I 5o irad na Ft It I'; uts I uuu..ut, Ittfjotw far co utle'a u I' luuf riuubu dT wI ulu, 01 l uIS .W.Ooeudic l lltt ol dt, f .;d'I a7,l~, 1 c rt t oiok (;rutiviuuu', " ntr ditwl l nli e bonltu n b e uu'n I",-i , I- rock, II l 's Oit 3f'ok Huluuulelolbwe ,ouudr A t.ituuu Iwl lustwllt heabv r Oou and luuuuiu t7lr uluo~ red ttrt keutn b s .ttdtujoti tu~itlutuuu poulttto al.y A ''ltua~t 41 gentt; t ait rsti VINFIRIMAýkY- " . z:,,kunti ttto tOOa nitps d p Iotya ft0 ei ,,..~c ,I±G iaut~tteution lftkn the tttu '''uv+ " , tu sct to º"1 e rodle fromo .e Mlimi ta."' anr pnry spard tero dollar, clr ses. tI',lisrr Small Ion in L.t e ruY ) !, ·esinu :l li I bi ith ,)e ,nnet skilful and I .olti4*« ,;rny bl anraobnsgetleenatfie. t ollattra for nuitsiao wrUsd bre dodllrtt fIr dA t.o t~u~s. oi dnlfaoutraorrtrr,t i pthe ffoay ga, five dziit pg r .on I aoatc 557 rge o peai dn ohoora , O X~fnt Cases aeaot tea t:7 )1.7 to 6) hcata, i0 g 0 incqý m LUCKS 3a Ct r. 0 i B1 fnn i L