Newspaper of True American, June 14, 1839, Page 1

Newspaper of True American dated June 14, 1839 Page 1
Text content (automatically generated)

PeteE 12; CLN's, l,%V RLEy '!,FII1 \ \RNNG 0 1. 41,;; ''Ters of the .oetrrSllptr j'ress of New Orlcan, u unittllit tlsl, nflced Ill 1 nlldo Itnt-d tlJolli.e ill titsl 'n ri'tura· o 111, , - I:ltl o' f , }' la% rc'h i, 1 to37. IunstarriO tts.- I'w ' ovo IDolhrs o.r siteodoily N e l p , . o1:lll-:tlta llyl it IIIOh illla ' : O tI i Ihlli 's lilt 1ll t ri-,v !Ikly tilll ry p pll r, 00 vabiI our. lir iln a lvnlll , w re oll fIll ity rL'fiornni c is hivll. FiIve doll .llr l , ir i \ W +k y:; pnvaldh' il. chait e. Noil a lbst.rlptio will dicullon lled untll il ll 'retrc gts .irllr. ,aut.led. UIn ca: e of di col..ilul -, onie. 11k'v1W' notie i 1 tll Iot t l to u ib y en, pre.vious tol th pli, tiun o, f cultripti u i l. " All vtt rtr. ' l, - ') e Itoll lr o r nu.rt for It i rsto l nasrtion, and Ihalf th 1i /trhe- for eIiro 11her'l er it Dore tl nterin.lo t altnri ion Irot n tha oi'gi ol a tidvertieto.ot noti tollar llt pal i l lial tltt ,l t inrilllt f1' Colo hni - .','.t" I tt Ilt, ro tlirlitt' t)tl l', nulil utolho r .i. iItotI ' i I i 0. 0ll l l000il 00,. 1.it hy dlllr o il oogll ' n lllyi, in oUo+lio,• tin o n o fI t n t he p to itic i+ l ll ,e ,a li It ble iil ll .l r hl h Illlll ll 'l, ,-.tits 1, b 4tlll , , 11 btIlt'li &,tc. &,- will fiu ett' rl, )o th toll p u .ill ull " the N fo t hrtholr t iu et cll, tI. I bu LIceI ta 1 r Ia r I t o 1.tlN a v.t ttoloth. ttl l torI|l Id ll to 0ll 0 0 0i 0 rlo. olll.'ltIY OtA ttl, iot o o to r tor y -t to, ,r ' . will l th ii toI r 011 I e 0010 olt t ' i ll ol ted il loI h l , l",0 _, o,I . r lo , i il. : l.'t l llthn I lol, i II , liton o lltl p xill tI 'oil ,iiI r", r ll ]tr, n I,:Io lv,+ l drani t i, ll -, ||fit. h I. il l 11i , rti , 1'i I ; 1 lV . r V lc , tl ''lllll l l htom to e, rt l ', will o . !..h,9,.,11 'n o t i t'i,.o ta lyod ' r hi ltlllt ' 'tti s o ot o f h t 00 ol to o to' I t. , t "I o' : tt ',I i' ,,t r. lt Itolil" l - .' t oo' , w l "i It o oll" ' 1 n etroorl d t"'d 0ot tlol'ly I Io ! 1 aler hm' l A.A ohnll runsc , g pg-ich., IO toi o , , .'ot oIoI I h 0l h Ioi'oooto o'tot' o toooIllo' t l ( t r .T ri ,ll ll ytll o! 'll ll ,0 I II ' I f,: ,,r Cplol . .' ei tw' I ,r " cltr4n d doo dl, th' J ,,, , l' * , :1;r h'rll 1l itr I 0 i .1 l I h I I L uII l. l h lltlott l t ll l lo 0l00ll 000la IIIb , I nn I'_.~ f IIl"n ns 111 - ll ll irhlla h ,s1--h11 lhl; i,,l.i tr ,1 . t, oot a ftot tttool , 1 0 d 1 'yul'.:tll. ll 11 enl 1 ,o c, "r III lllto ,. ttt t r q r I :J I'. illir HI M LI t .1 0Ite t' J, l I il 't.t'IN, b S. t',I, I ll .*171. . ill\ , Iiii t·l I, ti lt :y I e · I,.ll lll II n tll rih 1t.1r ot it11ototiolo1, t. o ut G r rll n.lry l ri lulc. lrl ll ,ilclio , hFI .f, o elll hi"e, and i.o' to 00I0 n 0"' 000 bra0 oo0to ootto' i c tt 11, o ', toi i 0ll 0o ,0 '0 1 oofo w hot h to tio l t , io 0, It, 0 00 i~it0. 0 i0' t l nt re10l00 to : lt 1 rtot 0lh'h 00, tithe Ic s ,ito hololo'llots o.Io I t llolol'd 1)r "{rolr; h'v's 1.1--1 cooil; n1ll II tI, - tt ooL o i o oIrl ol tooll .l .thololo i ,tood . l r y 1ill-0 0 00 toi ilo l t. to'0.'.0i00d un, tIlyI t,.tl' l,o" nIld 1uo h rtly, to.r h11 ,T ,0.h d to, hl Itl ,, ioto d . ol,,I tetdaTIL, ý."lulml, jot ly, U o Iti. · to e 1000 o-rIouto- 0000 Oooo oto'toIoOO o to 0 , .0000 IT ro o i0rV i orst asd m 0st iii pr I+, , itrolo,'.l<Oo 0i0l00000 :r ....... t Ir th l .. ... . of Ion I'ii n. .l so . ....... w l",, I tsi,,I t l , m are ol ii+,lt iel d 'i,] turoui " y tio t1:i" 01t Nc I.t I .A'I Sw,:lh,I -I r,,hmhu 0rm hin or C o i I, giving 1)1 ·','·.To . l' .o ) r i , -r+. .Tr', . o tr d ol.y t \ t orll't." 1I, Spra0, alnld II0t 0 0.0tr0 0'ii 0 toI 0 ' I ... . 11 : . 1, r ,,,I I, l ' . ,, . i. 'ný , :' , i o 't.o..o......y.... ... . O' 0' ;Ioio o L: l ) r I 1r "1 l , ," ,11' ,, I, i , LI l 100 .1.1 0 I0 01' 00 II. toio.h , I h . ;... I ll ) . h ll . : 1 ho li-o Ii e' r 'III', t I o I i ~ p; t.""I- r, . ., I t.\. , rl. ,\ " of ,,11 l '.- I I \1 ," l . a o , '1, ,, ", r, aud y ,to I1 I ,)< l,-- .tIa i-y,.,tr)" ) I 10100 010 00A 0i I,, rn '11~I ,." .1 t 1'11 .I, ''1 11, .l . ' , r 1t " 1111 l; ·I i\ I. e' 1,1 0:11,!., .I( 111 n'y-111· Li1 of I h. .A. I .'I y ", n. C: l' , n 111 1 .., .1.1", " ,.,n,"-. of II ,." 11,".01 ;11, 1 flll ~ - ; J ·t1, ultll I1 _ ~ 11 :1 .ll t 1' ,1 I1t I "· I hI ',I II' I.i lC ( ( ,"1 11 ,1 \,'I III: - :: 1.:1. " 1 ~I. 1," ill l rll1.1 lt, ,,, I.' U)P of I111',"11 I I i E V. %L , LI , I t,. I -,r ;li v,"11' rye ,D,!! l I IION tI.' l ·IrlI ~l I ~ ir __r,;,!,ulr ",11 ,,!r"; i-"l 111' 1~ t·(.~ I."Int: I ,11 I, ,,1 I,1 u,11.1'l jlt 11 I. I I~, TO119 W -( AR. l r !'I, rý tn t ,Ilt' "_'"t," ,. X11,1,:11,:,1 l,:lt~"sý ·1 t ill ' ,1111~1, ! IIIY ~ ~ ~ 4 il:IVI9 III . U Ity,; ,.il,; l .,r 1,S ii;;, ýtiun, nId pr."vrnt F I,'turIIT al idly t Ilu r " Ir l it·: - iI, 1.. 111' 1 411 1 1 n "I , 1 3 : ss u11d1.nn I 11411 ~'.ýrV, rn lý ul lel, m rr or lei+,a oh l ill ",Iiu t:, t"` "r.1 r · s; 11r Ili,- I llY 1 (w ii''"- ltTem l I'rr' l I*1' 1 I v," bird 'nr, -0 Ally itl. vm 1,1 W uhr Ik lo~o"I; I.. lo'ioea ,v Ilk n (iillllli rll ""11 ýIi I. I .1 .t .1i lcd of ..-r ,ll ntlt an Ir lli lllll 1,:IIBP by~·.ll~~' III Iny friend, I n L trO IRTV st Ll '" Jwla( r .·eir , ll tllsl, : , llr I w r I It?·li l~ it cun. a.11 u Tf 'I.rnlIs de n t anml I ssor lnt"n a()rL I llnnh I, I i UI(( llo ble-+i dtlllt *t rcdhy r-~ l rtl ul , o r, ril nrt1"+ o i:+ p'o'le ioo ,eve hundred llea iinulnl sulia to 1,+ 111 1v", of1h," llln nli ny vi tor o I.. rh\ iu. ll y p Il.,Inll a i j o t . I l t /5 ' 11 '' r t.r a t.\;" Il,:P IIT:",ll :,l \'r, ipa v v ,ill thlolri'lh Pitt.;,utrg Coatl, ill ·milt l quIar" I.dler,; re.r, ed : At the Ga; )'l'e, li+ l.t Ali,. Jal l r: \11V \I' y :I11FF h;,39,(: B III( NIII\M'FF I)iF ' I .-- iis lIllelaIn, wis th.tvli-, d i rienrll .,,, .: ani. I,. lm nf stllb iectd tl ) his ent iac l lb rvt0ill( F llr 1. i0i,' 1 , rs 1i o very. v,...r y nl panci.... e e . .... ill ,he dls n s, , thIli' lliv eriledi ArC ,l, ' i lill h e-lF l : lll , It notF "ivesi tI hIII p. idblic wi lh lie atu.,, t Ia i ,l l<.I" see llid h.livlyv," tha it Is, ai sst cl .arly+ ,t +,rdh ill the pfJIeaphh+,, ' "CaaIlq)rl'll' Ih llll l ,l% I~ h4I Il. e tfIFl Fiie ever F IF r wI I w.itit l !hr, tr ,l'F, Ft al l l.cF 1,.s ef ' it.iI . II w ith lt'Ii( roreal m plt'- IrIImp ' 'i l l t i 'lill the rnaihl , h cl , w lli , i l t t, e i' , ri . he I 1e,1 I . nel -n. tr he n ure n,, t'1-,- t ra e ." I, it, r a ,s ' FF e11 1 1FF FaII Fl F InIFII· kllllrri' rl," II F I r "li,, rl ihn ,ii la - l,,,\ 1 +,r Ia ,+ t ,,,+e ! r l l i,' SI ,"'a ,II a, ,Iir nl. w u .t 1": ,I , I 'll i ' rl F' 1,r c, , l.: A , i .r ,+ li cl r ,11 ii (,, i+ I , tip ,-! a l .i I rlo i I l, i ,v Il lr a lI i ,t , .....n1, h t p ie .. - tcil , ,;!,,l l ,"r ,i . ll ,l 1 l"l r l',,H :' a '111 1 + '' I' SI ''F ' F , F I F Fi al : iF. 'Ili. l ii 'I' 1 i , I1 . al ,F F "t ll 4!l" ,a i: , (I I+ r l' ,.a " e ,Ii -'I . ... } 1,r, .I, ab, I1,, I. 1,, s F 1 I ,F r 1F II I, ,. , '~ I .,. ' ,F, ,. .'I. .'. , ,Ih -r , I 'Itie i 1"'1t+J i..r 1 , 1,,~ i( , ., ,,' .+ .\ i~i\' F I, ll . I Ir . l I 1 FF1. ' \ l c.r1' \I --F I, i F IF ,: FI FL "',Ft I Fl ! 1 1FF I\ ' IF IF oFIF lF ., IF Il,'FF ln , i'al t,,I \ niF , h t .,I l I F1 l r 41 n" 1 ther fi le IIF F11 :F'IF IFF I I." IF. l F If Il Fi l r IF:; l' Vll h i II ,- ,,1 . ill' e. I'.LL (' I 1 h i F Il, F. F Fh FF1 IF. FF1FF 11 FlFI FF IFi,'. " I, IFF ( 1 l -F F '4 .. ~I 1 b, Ii h,1 1 ,. t l ia, ii, ih. el , i . r,"11F 4 . Fl , I \ i;F ','alr.l , +~ , F, hI 'I (il I, 1,1ill l~ w Insum, b. i . " I, 4 at in a , Y ., ,., 1o : I ,, le a ',1 awl, L n".-,. , ! a r , 1 III;1"I ; Ca Il1 '', i I'lrl ,I ll; No F l i ef I hi I l , I t l( t 1 LJII~ell lll i ','ll" ,Ia: , :I .ir- h+ , ir ui , h : lh o+. r,,. +, 11,s 1 1111+ 1,1,," I, i ,,,a, Xllh lla ,l , f .'v ,l (alIt lh , hx11 T~ '1' 1 . jI· t i' , II ... . hla- t,"' ' e ·d ] hod o I~ i't yi 11 41 l l .I Ii ( ' I rl: Ion t LI. the arFFF 'iF l FF FIFF' 11FF' 11 111 ' 1a p r i s l, a.lli,,+,d FI.I.I i.'S l, ito tll l,,,'l. , +,:,+'lt". I',"a1 tllv i .l l I FlFll ti Fl ( I I.Fi llFlF.i.,l ,,Jl. 111FF FFFF i F!',',:1 .,lhlFl'li lll) , ,ill: +.+l1,\ia ;.,, l.(11 ii ;, iii.ch, -e· , (l ta t,,,, I, \ l nil \ It e,. aIll.,,!J ,+jlll( ' hl.,e, I',,,",'tt I;ml i I.., Cia~11.- alt lt I· o ,ra - ,Ililt', il l . A i,,,s. . ,.,\ .+( a!-1 , il l. I i ,1 , o i t, " hilF IFF :F F, ,r , FF F 'Fe,. '.FF I Fi ,' : , F t' IFFF . 1 h t S. " eIFt' c , . t . . , 1ir L I , F 11 a 1'. ' i.l '" l.' II l 1' t I~,!p..!d< hl ar'c.. . T'h"" Ir.r.,,,t N w t l.h .Fs F IF ll , t l,io"1i~, .i it, , I II..iii.. l . r'1i1e s d ,11;i. I l 1, : :1l' arc t i. ll s , irsntd l IhI" l I' '1· J ll'F lF I .F' ' u" 1 'I l 1:,l+ . ll ,lil , I i.lll i . :It lil'Fh r IW k ,r viLl iIII .(i ao. 1 I Fii I i I I FI Iiit ei,, ! aollbll tl'e 1:1, ti.h'r .l,.v.d, c. I :,, ah, I ph:, . ~h"tI 1r .III'; ili 11e't a, v il l' I I ' t I th,-I t 1 a Flll , l1111 1 ,,, I'F F.,d "I,..1 , i l- ,Ii , F F 'Ft h F'',.I hF , i F I, ,I1 t,, ''I F' ! Fr, Ili I 1': 1''I,,, 1 l1i i llFF , IF l ' .1 l h Ilt ,, '. , ',,o h 1 F 1 l F1 F IF:,, t",,d . :d .'F I, FFFFI I:t, N ,F. I F ,FI F IFFF Cl,, n Ca,.11 ',1 , + :" , il .' , ,u e 'l',, \ ; . , 1, h: ! a . r ,. . , ... . ..' . . , ,,,+. (',,.,.,a.. ..... , .\.. ,. . jl· IIl~( 14/14 IN I 14. .l. R.[/. ('"'l.., ..,, , / 17.1 4/4/4 A,, 111 1 oh1· 1·) lr II Ijl r i i 1·11 ii- _ ( 1'.111( I I!I.LII Ill :. ll ,'t + 44t ,',,.4 4t% .444444r 444 l.4' 4 l 1 'I. ..: rl(- ) I lll . ' , I r" 1 I1 I! I . rll , . ... l~ l~ \· ( 1'1.1 rt: ,ý. 1 lll 1110 I u':;ý-a l,"1ý.1u : . . 1 (II,,, ýur ru l n. r. III- · \ rr II..I\· , ýr t- a ý1.1 I:.ý: : "II r :. nu 1·111111 1. .111111" ~n I ',1:I1-r ,l !Lr 11, .. 1 l 1 . ,' I, '1 .1(11 II,. 44 ,4 . 44 .I4, 1 . 4 .. - .4444r rl r " 111 1, - rl ,i, I,, :rL nruo 1 0111111 . 011101 .,.I1 ,.,', , .I11. l·1II r l In \4, ,444.4 1. .. 4 144 111 444 14 , 444444ur4444 r, .I r ir , \1 I rl r, 1 1 A - 11.- (II- II.11_ (11 ·. 1-da 1ii 44 I., l ,rlý' .r 44*I444441 444444444.444 Au .1~ /1( 1111.1 1; lu 1··.((( 111 i l ,1. 0 11111 1:1.·1111,1 11)rr,"" ,Inp ,1,,11 , At r 4I , 444 , r I · 1 ,I144 .4.44444 I4, ,44/ 1+II\ r : t: · 11-, 0101:1 · 11 I.. -I ,11 1i rý ,l r I 11 111 /)1: lul t 11 : r" 111 1. 1111 I ( nu 1 Irr! II11) 1" .1i 0011 .u~. c~·l . 01.11111', .1~,. 1 1,11, · 1h ·1~ 11·~1·-~11 i~r1 111cr " lu .u 1. .1I I r' · l Il IeIi. r 1 r r1 I ..,p, :: r . LII 1 I lly II· I. ., 0~ ··11111. 1 I ' k'.r , I'r I11) 11· 1 ., III L r.. (1(111 1 .I"1 'Illr 'Il. II'lI i ::. 0101 011 II· I 11101 1'I l1111 1 1101 r" · 11- il I.II l:, . I lrlrl~ r~rl lll L .:n :1 . 1111,.1 11,111 1,1: .I "(1111 111( II I ~I.Tlli·, L1. I` lill.- 1 11111'11.1 1111 .11 I (11',"na :111 Lill I',Ll11( r , rl 011..1 )1 t. 11·1~ Ilr 11 011 11 1,1 r 11~ III· 1 tu111"rlrý-11 44 ., 1 :11. f It. 1 . d11 1101 114 444 -, r, 44 4 .411 ..4 4 :1 / 1 4 . I, alrl 1, 1r1 · 1111.ý; ý rr r111) "_ :1(1·1. --r1 it r, ':'t" In . , I. 11.)11 44I." . ,44, ',, 4ol 4o lam `1 1 1. 01,.. . " .4 ( , . rlN. 1. 11.. ' 11r ·1 1 11 ,101, J.44.444'A4.N 1,11 1 N ..... 01 11. ..0:11" ~.1. ., lt" 1 all LI11" 011010LT·F ·II II) 11" u. Th·( 1I·II.(I1 1 111 e..: ofU J. 1111,1 fur 1 ·· 11 ' ·1- ua( 1 ,1 upprll . n011 1, 11.,.. 4d 3,4,-. ',1111 .11, ,. y1 11 ·11 1 111.,1 t111.(111. 011 Lnt'I 1 . 1\ RIIII .,1111 L 1)10 cll lllr' 1,1, 1111. 0 111, (:trrir Ir. ·l:FII · 1III· II · 1CI· I I-II 1, r l 44h."1 N t /4". '... , 44rp"'.. . u.1 r I l nl1\,I r 1111 I wl~ ll1 'r -n It 11";;,11 11 001 lIh. 1'lIL "01111 11 .nod 'I'll 8 ( I1 44J 44444.¶.'444444( ('4444444 ,llIIII (,4 I (/44 r4)A?444(4 : rl .t-.. " 11 111",.1+, I t 01u11 I.4., Aa4 LI444p44 443,4. /4.4444,,.4,44,444444/ 444444444 011 .ulu.f" rr"p011. "n.! " 111.444434"4..t 411 11.1.. 444,4434 'h di4 111111111 111 -a d :1111111 IIt:rrd 1. In le."1. rr rpu fl4 -(A. 444 44.S44 44444444444444, I.;' 444..,r 4. a4ul34"aI.F.Wi ,S.4ra I).,,1 re / 1) (I l 444 4 :.(4f IO N & , P IC ..,I II 34 ) 1 . 1 ' 1l 111 ul-, L 11rdr ut a .." 11:01,, ,t'1.. p ., '.IIp lllr il .t11 11 li' I" nU Arun+.I:l 111 w 4 4,111 (Ar (V4fl4,,ll,(4 4 \"110 u l"_ .... 1.1 un1."\rnl unt 11"aicuatn r al (i. lt. IIIIIl.Pdl )llI. ll, r Ily rup1111ur Itle 110111, 1:11110.! 11 ·IIP I, Lh ll I'..I t i1;". ll -n, Irk Aý1 -'II 1:11,01, \u 1r Ito.; 10.0:.1 Do. xlllrv h. II, Co Ui l oJ l I:, . d'X'rUIID10lla P ets. 4. 4.4: '.444/3N (44to'.443 (: \ JlJ·clTrrieo n.\u 11, Canal .tro llrrt l * lnl f: Jo1., 111111 l u C Ir1 3 1 'o'to, 'nik he trash, a1111 prey' itiq loe , o; hurr· , vv viu th 1.1 , p rl i1.il rt lo 111rIvn 1 1. t.'V'\T'l;iFlaili'ISIANA-.Faeat Jaad aM1,: It )-. tr et3 C t~t .iv n a a r s u c i T'ih S.tat: of loaisi:ana, to all whom theso pre. senls shal:l clon. , graect ig:i Whelrtaas, \W.ilain Mackalely. otlthe alty of Mayso vill, Kanltl'klay, haiaYv g purchalse d at .a al made by the SIh.rifll of tie aarih a f OCrlvon, thio pro party hereiaid'hr dearaea'd, bos aptiadn to thei [ cherk o1' Ltlis c., l, in wvlh~oe oflicate h de!.d oif ae/ vwas rncordel on Lthe meo',al l;ay of ,May. A.D. b39,. foa Iva ' itia o'lavarisii.a.nt it l cl abrmia y to asl not ref the Lo;Sis ature) of' he State of |,I.I untanI+ evtitltd "0al aaact ter thi,. |'thk ar aa, arvaa ev o" lilit s taa puraa h'a arae at jialicial'saal.'," aplare .'d tht tl ntha dLy il' larch, 183.1. Nowl·, I ilwrelbt L a, knov yV-, a!'lt l al p)raSOn iate. ren~st:e I rl:; ,, herebIa ''y a(:al atnd lalaaa nlt >h Ia. the 1 : l , m e nY ( (:S. Io) I·" llni·Ilarla, alld of Ih,, i Fl . eilDi-trict C'olut, who pri pl iinyH) taa't. h aaitl . i a at and to ro r ry ati' .i afte'r (€ribda. , conseptanca . o a ieparvayliayaa ill thel o'.n r1, h'r~a, or j llla u lt a tl a c nlrt iIun. lef whid 1 .ale wata Ia.da , or a v irrea'gaarity r'p a't a''liy iaa flht, t.,praiselera l aaa I.'aai a'vaa ttaata ta in tl,,a , or IllilrlllllT2 1f sl!, or a lr ai ly l'lallat r ltelot t I al ;l .l'. aaaaa 'arll taa' W-lia n ta ahirtI y d '.t t '.'lay i tih dlv this iiiiI11111 is firlst t..serbt d ill 1the" pubb!)e I pape'r: , .hy thr a.l. so . llnale shollu t lll t 11 c cll. linris si 1 rid h Ib iol lora d1, ,(I. I'l , a al properl., y wa' 'aa 1y tli.. S i...ril t, i th, ari.ei ,. ':aail thea a th d yli t .1.. a Apri , A. 1 I). 183|1, by v rtll., o1f :1 d (er(ee i lIh.'. ur,-ar renudlersIl i ., he .1day i ,a . a iaareh , Aa . ) 1 3 , in a uit 17.3i 1 of" 1 , dJ. cki f1" th is c Imvt, attwhwll hoI ta' a ' . . na aa aallaaa. 'at al. I'. ai ! d scts i aaaaaa It a a rII I a 'a'a, h ' 'I'Ir Illo l'lrl) 1·!1 ' IWI'Illy.I'V()(I r~l~ ttllll l tl· (t.L~lltl Olll. tl a.ll ..rf I l ' ta illell I aa a ' li g ona a L 11,i atve aa.aa , a. a aIdrl l"I( , IJi: 'l . n l , at a lla d a ..Ts ll. a . ' I I , aa Ia'lltil· Ia , 6 h nl 31 I .BI, lll Ih' a' a aTl)t and make p at at th aaait r a. tro t *,a i' ~r L atl. alary II .Iis c.t. a i-atrra lllll aI e la r cala rr i r'i .I aaia nallll l Ne I'aa' alretsec d iatll."a at b' , lay Nan N ancll er,)lq Ji |'w 'l aataa a ', 'aal id a ha !i a tt clutb, l 1l n r, e ,l ll .: l of F:.I Grlll C;ImIal, Natuil'y,. at1 a,.. aI. al I a al l I . aIII ., aaaaa Nc ai ta af al) a a.' illia, ma y tia l tl 1 l I c aUia , h, 1; r|+ll It "'1"'[Ik " (1"1 N.'a,' h Iw aa r ararataal aiu : .l rllll ' ati I tt ah a ala. a lt a aaa a tata.,l m ,ia u l+,,th I', ill 11:1 h111 raten1SureI l·even1!y feet:1 front11 on1 New~ I ..a suptrl, ata l . n liaay aa i 'ay t aaaa ra . 1.. ; 1aaa.al. , l():Ids ; nllrl ,,]'II:·. I tI itlll .lllld6 11 l t) 11 )tli, 1 r, aiu ' Ill lylal a ail t. aa a ti a at a)l aat t l·a itata aaaata ,all 'aa t"a111 agai, i N a. I tar dara a. i te bl N 1 data IItay'.ot-:t't. Iaso te tia. \. a1 1t01Nt n, JIt e t oaa ('Ii No e ealll m- , h - ' a' s I Il 1ta y Ill 'I t1 3 ilL tll 'riitl irl h tons cou Fh c rlmn, tl, S I.II INti .l\qulel illiam . ll.. y.Olaly ta t aII X il·eho+ Ir l· 5/ rl t ·1 Nt+' |..v+.(J~i ":l~ :. rcc IL \, ,+m' l fa .a oa' aaa caaIyaaaaaiaaaa veaaata rUa a'aaav tarata hundrl 11111 d 11 li+ t /il l YIIIIh (llOl () ll:rlSI: 1.2.1. hy I ,. IIII,:, .taava e aass o13.talavaaaa aaar a jaaaaa 4 J+ .ld 'h..a t~ aa.atara ytd. dtea.' alH~ .)h Ia 1.311,I-·! tl;lll~ot.thalli· I\Ld twrl loi (.iitllltrt Io.Ih. ( an ac ta. d La Ldga ataaaaa at tat ao ,1, i l e '. 1 I I1.L ltlI'il. U I I ' oit C| O tIIIIII ct ltav,., I. a ltlaaa, a it I, aa akdeaa a..t hln trl. ll.. 'r, ,,iiiic,..x 11.1 Iv.,) 111 1·'1·1,1111,£?, 1-1 t~il~ilel: : ll!:L o1 ri i tl , I n I 11 IIii. " t. ' l aaa Iaaa a' at at. ta r w 0 iee a\' 111, 1. Ih. II. nX m 31" IIIai ' '' Iaaa'. Ja oal'' tha a ('1 rI. ,tJ ;'""' dl · Ihn r gl a G r u ILJihl , 1 d: t} La a.''er 'a ta t - 1 v, ao a', I.h ; , \a1 1 t I ),al ( l i at. Ia t aaaa aaaa \aet l ea t lis I at I I 'Ar ,a 1a1ta. I I .IaIc.I \N I f" t 0lu tll' u 1,< Ital) ~trp .h 1u - .'l Uaton lde l 0 aJ+)* 1.alxa.a t'' l 'ai u (a ia ;la u tl.. 'i ' a. a rr. E' cirr t aa, at a'' 1l ac ' -C-L aul , ra a'. hlul sphascII i!.))/ C su (1::1 1 ·r la propra·ild aa1c .llbu I' a aa'a aaat a' at.iptn ei ltp aaaae a'.pe tat ta aaapa.aa S'H E Ia.Iae 1.1 t a al·il a ta.,a.yaiaaU a a ill hya -' + +ll d\..t! l, : '111"1(/ 1 lP:lIFS H,..; lllt( i,,( tt U 1 115 vC rltt. llr I at1 M a... datit a .e. a. rttI r i ir,*lrvllli+i·r ,,il il dL'(· t'l l(. I:.1[5 f llll.ltOl~ II).I11I11 a c .s l aat a aot..nu '11 I. . I,+l 'I I' id nl. t l. Io, f Iltlrm I alaca, l ll, l| 1 p. lu+t ,'he s i d ie i rtus (IC n at N ovg.Ltu , +t, L'evat ti, It at ..t tactac0 ata acl taalaa . aa0ae aaaa a a1a. t1a1 aal 'llla'. a It ' alla aa t t aaaalu aa ,'aa. ae I tllll" l l.a.ia at' .. . a.. .1 , a'. a . a L dt a . . at ... I " me. I Irei 1 p 'l t ' l ' ''ir ' ia;ll a . '' ot i rl a la a' ilat . a vIale, 'aie 'ao a m a taa1aaaa1 paraaaaaaac' d 7*.H pI) IJ atl II a.ta: 1 tt da II1ai a olllaS' lla it' (La' i n ato ala at t2aat a,' aaaa ta.'L flAN ' (ill I,' :J I ·l' jll·l d l: :i ..,. ll' ll~le ~lr· I'l'ilt la t Ir v I, n a t, a vI a la t, , )it lla llaaaa ala' I i.it w x k-1.14 icsaa:a Q emi~sn; `: 7 tt till b eas Ir' t there ailsIc'''': k " Ru d, 1 /rJ ,>.. ib f; I... W "rrr by leer ta hi nl, n,, ert~ I ',t 1. l ( r I .;. UI1 1 .\ m1Or , e1 .1r (ware of it' ti 1,( ,\ - 11 t-. .1.1ý · ti~l i d\ (,: ", IIi ilII ~ ur Iv I I ii li 111.11 .N'I .I. iI ::t \ \tl.-I , - l,;:,I- ~nS .r n.". - w..l:-._ lie:, r. In d 1111 (' 111I ii.' Is . "., , "`,e vll .· t,\ Irr li. :nu t h ..ý,:.e~ ti et . z,, I. - i ut, th~ iiin utnuiuil `I liti l are 11I'" 1iuittI.. , 1i ii%: " i i ituul tuit I "Idii uiii utu d" dii' ii t I ii u't i ulc tuu i do ( Al I'; 11!11 do Ad I. I_. ilt'i iiuuu.;luu IIInLItI: 'u do l tatnI iý PI9(CI I. brasstu - liii''.jll ta l nca l nTII(SI euIu (I ' l Ii uilu isuu u'uto' , I S.,, !!." ibai, II1, 1:at.! it v 1 ; ;'lil· ; .nI calnl j p Jl'i tud1 , It.' iti - Iuuudtuiul Su Ittiti ba it, l tt it uu ¼ It tutu In: u I itt'uo1,s I'· I uiu11 ; Ia;ttiil ut uol u luu luluu i ,,, ll~: ,r)1l 1i / s .1od v r,,.- II to; B us! el.nll ,I8 I 1111 !`ell.; I'll I'll, I - P, !klll tw at ' s uJ p·111 11 r 1 III -rlenp' anrl -,,Sl v l r. in web; loam acr. ~e tic. It I1 ttnl rs a ultud II tulti icut tutlul c ll t' s tutud. Iuv ... itt uftur No ' lia.r tilt tujjulnt.III Irot ut IS t e h iC it it , I I ts : brass anil -1ecl Iii.,iniie Itt lE ' l\· e Iltra:"1 I II tutu)' I,\ 49Li''lrll Cututl t-11 .11?1 UtutintI Fru~t IA C] rt t I n en, IS tdi rI it ituu, tutu]r Iter Ii it t keEY from Not bt. ' r s ., It .n r tii' kepherstc r p' n c:lree LI DCIV CORDIAL. e I,,' 2F.'2 I .2. ,)I ' 122.22,IN'l J ,3 t.U t-.fe 22'.tt'2 I e.A-,i 'llw JIlN; XXl IdNi- Ii'' it! ''.l 2'1." I,: onia l nlll alli te riyrt and o'-l SFr lit ,ý:: .2 'i i ;n1·lle r lvll i Iiav~ hie,. yo it hI o too, hioý ,I n; Ili,. al-( S lr· 1 1111 1 1'o I)r Iji~ ~lioti of l lr I .,I.I in- a 111 ooli1)11 nrl'i-; III1I for 1!,l- I·, ·1· ·/-1. tiro.,1 1, 1 P ·Ion I(·I i ý!.,"o~ v re-r io~cnl ill " ,ir I lil ilCo, 1[ -..il- ~ tlril 1,: ''2N It, It , ', a , r il l l l eil+Io i l~~v llI l coo. :( It r ]I ' ll. I!~ - , I i . , . s - - I YI?· Ir o l Il,,t itI I/ nlII! r:I·Jl IIII l rlljilllli -II IIC ril I!/ t r i.*l il ~I'· i,-,v~li Ill, in::, lop111~ Iq of iro", a " ", in, illy ~+r-II1III I nt II l,- JIet, (·1 llq v 1 , dolie. or lo, m ll h''22: 'tIt ti no-onti n "n y ·I· " . to· w , , r in, of o, . , v, I li -, h. !..11 1 I 'F I:''I '2 2' h1 I)JI:+. it'' , ,Firf. s fwl, wooF:" for~ll It- eonac! lll . tfia li f,. l 1', ·l P· I .. I·.lll~ IIi. lr''m-llrl. ~ý ;... .v -1 r ll~ t tl~ n-" r 1 11l of t1 o iIIa i-Ic n tl,:,I, oo r h.li II1( Ili,; lot (1II n .llll lin` It ,,, fi-rillli \'i ~ 11 11I :11;·1 1I1111 1." r(·lll'I'i I., V. D.· I niiirr iiii 1IIII1II? 'l. I,, l nlkl if IIT + I,, it in iti I1I1 ' 2V'2FV" nilt ,t," ,ni :22-iII 222l 'FF22·l :2· iF 2' 2i22222'2 '22 ili it1l)I ~ I' N 2 ,;. 1', 1. 'F,~: :, iA, oiF:2'F2'" ' l- ,, 13 .') 1 .'1 ixtV A P T I F '1 b rill f h air v Ih ,' trnn,!rat nin e ~ "1` 11 ~ 1 ')1- (rn llin:( 1.. -(h l lit 11, .() 1n" 1 wr 11111 i .,ailrllr I,,,,' of it rh., i1( I~i ......... . 11I~rl , and I~rtlnl· FF1I, ........a oi 'I l oe 'Ii'! tV , an.'' r o [1I) 'FIIU2FA2 !. \I·I1 [ Iir irýt tt i :t~ In.!er IF ' tF"'22 12vre air r~ \' ill · . Ili ,' ..,. ..t i". r l·( t.l... i it I n sho" ( 1. not C rll'.l .l IlII. In-- of I1(· 111 1rty f ll . Ili. - .. orlon Ill 11 ·1 il , "lnlil lll II 1,h11 l eave . 1l1·· _" .1000.... doe- th Ie It-, o ,.i Icon. Ilaln, of rol l.·:, 1v11"1 he 1 r ;r frol, fII jlline ofliol It 2 IIir-I I1111c1 P)iI it. , od :, 11",.. bottle., lillll r i it nf-"vil . It $I11 i t Iron ilo.. tlll r ·v. ,n . k.'. it v II hra 1t FIIT 1 r11 I IIt- I t rro·o .."nr l. \n, nIII!l o~+ I(I . t, II li, ate. of tI!l~.r lit-1I· 1n.\(:r)6 21ilit: in-liil l ,· of I~i v ir lllll of rllll'd; 11 F FF 11 I iol ' 1n' Rnl.,"rt ll'h .,rton.I:.q. l Ile 11r~ o, of I':, i~"l hi, let litiri n- oLv I.- d F!1 boIIIIo ".:,Fto ill' '!hr tero f he i fn lloo, r te~ tl.·Il I .' rl ·P II. Fl i 1I(I· The1 ''ti n itt! i-ed 2 ,' 1, 2122t2F22i' 2 tI ",t '2!t .r we~ t F "It I~n 4'1 Vt i l-~ rr"Ih l ~hl~:, \~'" XF-Fl FilthI'! , I, I oi .I 2 ".11 III 7 IIWSI;"- r, F I''l 1 53 jIl Vi" I IF1''!1 2F oitl, VHFt. . ~' 2F 1 ,111 '22 ,''2' . 1, iF 2 l- F':i 2i2I, '2,- 2 ' 2 f' .,...,i..FF22 .n- . F I,,, 2 i122 V2'i2t2222~22t22122 i,"i2',2222Vil2l22i2.FF2222V",I I,.ilic~. ln' n ur,{ o.,mn., dilladfl lida dla 'dii 4t'.% Imnd, II, ," ,hI i a ,] i ,i r-I4 d ,t F,,, .n y *it i bv.I lI+ .. I ! 1 " , i -n i". o ! q 11 iv.,nzu, d, a ,,, I,,.- , ...' . . ý, I ,, ,r- "Id I.-11· f, ;; , ý" Si.r l ,l, l gi In s ,n k s s ·. Ilr . l l'd . h , a.. la pies .It,l. i, , , 1,,ht ,, ,Nn. ~1 ,I , I, p, rt ; . ..,lll l l1."ll ' i: li, ,-llhed !.r Ix' ll l, a t.r ' :l, l * i b:"+, it . ii t I it-I r lt, I 1. c + t ., , ,r ,t I ii. u y ,, ' ,-I,, A:r- IA, !- , IIlv'3 i- l 0t ,. 11 ;,,, it, r tl 1 ,1 i li.ri t 1 . ,it l iu sI.-li Ti·Itt ',+. h re cl, i , f l It'.in, r) aI a '1+ I1 Cl liwlt . . . 11I (1:ll, l Ill I I ' r C tI ( :llr,,ll; larc :l i rinn oi l l ·r, to + i., tt ,, t i.r ,r,l ;- d l ait . , !l t _,rl2. I , , iil.:tt+ I t'Iv ,,,, n .tart*, l I ,, ~" " 11¢ nl lu1 , i t r i ,,," 1. ,: lll I_ It _I a11 _ _' I . _ _ l l.1 I 'rll Fe F.t '1 i .i 1 ! t11il ,t 0.1i I ,], ~ J r -, l. .. ..... t ,u, , I tl r -,ll Illthellr I1 r1ear I11 ,1" 1, 4,I , ,, 111,! & I. , , + f t s1 11* l 1": I' +'u , l i: l .l, 1 I ,' UIt' . d -'I v 111 + , ,r;+ .l l 11 , '\. l ll I I, iFill'r u! F Fn, ,+I . "III , , I . .it1 in i i' ll tIFF '4 eFF It. "lnr' L. ltbl (5, qo Iill, 4.4lt- n II 1). I(o I ,t 111 1 t il L; h I'. ( ir Is, a b l , I . ....l .. lll n, l : m iu r A 1 -10:I+ 0ii 1 bt Lth .oi ll y I, ,t .,s i+ 1 t'n " U tn ,r ult . till1 tip s tt it . o eil.. . . . r + U I p sI `, , f llAy ' I.- llo 4 1&,.i teUF. .all .l l ARthe ) ', l lL .Ll t t Jl l t ! I-, , t !F ltl LI plll e nd but olhf ,, the .uhja.tt is ,i+ rt . ub , dl If the. |'o y !'hlad t\ll'itl til it, hr c 't& l 1111[ I.b1, at, r it ,parr.n hvr tel, 11'e r art ra.iallhes& em1n1 Ira At IL "' l-t llt is mlrilI.." l, thn v ilrocIm tinl rIl ittrtler .- Let il &ll t i t l Ntu'tIl u ;)r.it'. Ca p alt s er. |il Lt-, $ Ih lr -nlo aly e S . I & Bit\)\l l., aln3 . . 9 l +,,. an i,, e rrrt 1 1f; . a o r. ilt', antl III up e rity ",n, .ma . :,-- ,a .,+. "T ill," Ti;I 7: RI t'jlll:- " 11 I !' 1.1. !|,A IAAI.TII." jV E KN1 )W that h,,eltl .... t11... a.hbl to l * ,Io , con1,rt.h,1es tie, we.1ithl or Ih,: g ret raIt 11100 I is a !r l d, , oral :;.111 p i lir 11 "Is:he :: In 1 1lilh w hihll, ,r lilrres n1I u:'.,In t ililniol . .llI "lhb unllpr e det lrh .l 0 o;, , d:rll till V' 1 ,I np. al NFr)l, t u ti, «n \ Fet; h r Li il , l r .,+'i ,,v i thllxicalIh rt t he L : o I: . t Id ,- ,nl . I, 1' "ll i,11,, ''.i v. Pletels' r.1.+ ; ll1.1..y a ld ,tl : , 1rrr ; -.Illl !. y (l. . dtai l' IrT. 0. r - ii iFl 1l :r o lr ;I I th i tI- ,.r., :, , '.:1'r.. V ; ' "'; l: l) l ' .. " ,u t o" s .1: t, :, li n tl ,t i - I 1 ,lllll 1(, il1] I:III II : 1 f l lil II I I t,: It'l * III 00 drrivitr L 'l ltl l ,. tlll b exi d .( t illllVe pr1actic , h ,Is I,1litr', I( i ,I 0 r il e lt.i. :. 11 It Ity 111 a ll lri Illi c l .. 1 1 I, ii rllt'a~ r' is 1 dt I -bent ill 11 , "10,1 ,t1( i,1( I l~l:tllt l t lli , , , l"r+ 1 t i ·,lll" l l' (.'i" . .ll, ,, it Is , ov W lt t1,,' l .' , ., II.,1 tt C ir th,'Vd ,IIr rbil, ,,,-, t,-I' ,l .T l ' I l , y I:,,, ,: IIhr; hIat," ,l ,. I o , +l : 1,"t+ l+ , : L,+ I I' , ,} ...... I , , 1.'. llý i i _:+ 1"',, IN cir tin tpr t or r mercr r wir ho aolry'r r1thr itteu. tt 't lv nerl,, ., ,1, q ,u,:th t ic ''w ,r :+i\k r lll l'ta l 111 I bu I, l , ".' cL 'r"iq,'th+ * P toi 1 ll , toill "s by dr-r (r I ,, t t tt Ir rr lit rr x- l - I cIran ,,e ,rd t or r d 's 3., tr oF . r t.t, . Irl.e y . ' e moi l t , n t -la tit Ir r,, i l',ir M ll'er lati, , 1'ller rlr, "rrrr0 r rrIrrn .rrirn Iier..,rr ui'Cl ,I th I. i «,.! sr,:,.rlrO had It . ury. o u'I, r u n ir. , aO t.rrrITll. lirty anurr i rnvroi' . y t Prou r -'C Ir eI t d (Ir 'hlt eI'rL- h, rn t.i l \i. i r ,utr e ll llr r f o jy : it r> o 'I t fnd, ce rvous hy t, h, dy, ,'1 ups a, ,1 , c 0.l h " I, l i t ,o .o f, o II a l ll I.I", :I 11 . oi, Jlla ,i l : I !ickF ne Iro oF0 hr o. tiet I h,,, oti " r"lld t llt. ,, + I I '"v tl I , d , ll 11' r. I-:I, l , ' 11 1 , t,, +' th'. a ,I ttI , m - tLrIIn i. iurn 4 Lr t ld -r : rrrrrr t I rrr r r lir'I; Fill,. I~r. |''0lr 1(a lh .lrt,| ,, :,1,'h , IIII U'.III'PLo iI+tl ittl: 0'" It. li 'll d c 2rt. +ls l Ivl l, In . , f r w ] -,' a itea , l 1t, Ivilv o 0, it elod ,u It, im ld V lltle 0,t ) to Dr. Pi l rery Itlltvl rr rtll rr ri'rii lt tie dowr e ri ntllllll llllt Il ltdJt f0ye,0b id-i . I1.tj nl IIIct )I4 ItII toL+ dis over the e t y nl lly S r itn c I. J i 1. 1 t J l i sll that Lh noy t|ve, L TIh e aatI atLh, nr1,0 ll 'l " c nl. bl lled with their 01,thartll, or ,i-'r,,lW, qua[ Le++, rwels by brst but l,.:' r uln te tle:1 l di. r, Fri Fr Fr I Fr i a :,.II I LIIo raI , t~d 8t, /tlt.,m , ls :Itd tht sl ll [ik SltesLlVe. ur",ans, plolloy ti_ blood, lllv-g at..)I lO the1 1 F iru lat .1o, ! w oliiVr C jrl: wod .rIrI rhlor rr iih .. rThey ae ih r" r . a rt in thr operr ation tutilhty' |rolt tel i w, , (hdoh . '.'l y cll be (.-, Sv '!h ..hy by prsos 1fbye. Nwy a;tr" and ;he ob1r I , Ih. I.,,'+ lli fIt tod hull' oursllllll , y,£11t tter l bill ir ta d r, 1. r rl d nrvous ,IIF , dr 's trr N li c lw-, t :knyo, 1(ftw.o m r eto1 ii.I, il 3 1 tret .nr, allL hi 1.o;tii[ ,[1s W , hov'ers oF all Cllt+, :ITI II"La4,c ! d:&l0gclo 0,d1 unr is.. They ;ire 0%,TlV.i0t1o1 il & I U,.rdr'rorr r drrr : rlrrr I t, los. et 1 1rr, aiFd ar r Irrrn 'Flu1 rrrr Il 1 r'rIlrih rr, ru Ft mtlbj-ct. 'l'h(y ol perate Ia 1 1 I r l d spotd p) I ,,,r rF Irtu o I F.t , n V'.r ,':d 1'F 1I to o F " /r tl _l! : c tr ,r rt soI r ' , i i 1(.l it t,, 1(t!! ' , w i I t r IFi: ' F F f I , Sr r :'; ,r r I",t, , .\I:I) I .r ' by G. N. r ,,r.1.n . I1 F tIl i yj 11 IIri.\t. \.ii1l):-Jý·-ýa "r1',1(11111\11-I Illll __ I it r lr1 r .r rr 1r l r 1 1ý il 'r t I I I 1 1. ! IiI, , .l r ýu1" t 11"" 11. irr 11 1C 11 11 1':1.'1' i .\" I', . . 1,11II I )1 1 N }' : *%, I'. 1· 'It '21 :'1.r; r I 1·)11. 11II \ N , ".:I. r." r lvm , "'1) .1:11 ..1_ 1i .1~ 1l11, .! i ",.'I "I. .l~ ". 1.11 _ ~ !.'· 11 , . .1 . !r r. .·11: ýIn..,'1' a l' i ,.:. ~I 1, .111 .1 i-lll l .; 111 ,I'I il~ll~ljllll· (I: I a'.~ I:. (:1· I" ,"1 11. .111 o! i 1 ('II" I 1= rII! IY 1.'11 1 ·1· , I I'l I, IIII .Ilia ·: III1 tl :..-: 1'il 11I 1 11 11111 P-\1 .1 ·~·1 1 " III , , .. Ir: 1111 I/. ( i."1 ; It: 1, ,11-, 1, 1 11 ,. . '1 , "1 ·~i I11-I 1 '11 1:. ;1 : : . r ý ." r , ,. ý 1 ". .; .r1. Ir, ,11111"i 11 r ·'11 ·1'. 1 , .I I I r r : r , 11,. 1 I·. · I · , \ l ., \ --1 I, r..\ , 11 ., , 1 I· I · , 111r . 1111, 1. l ", , I.. l l i ,\ , :, , r., 111 .,I JI,'·· . ,II r1 L1, I. \I. I r1 1111 :1,1 11.1 111. i1 1 I !I 1' .1.1. 11. , 1 '1 1 ý " ý1, 11,+I ' I, ,, + f. 1.'11", 11 1 1:1,. I ll :,' l , .1 11l.:R lli i l~ll t".. ~..1. 1 111111 0,. ~ 1. X1 1 : , . " 1 , 11.1. 11 : ..., 11il~l .\ It :3lli~i .:)'~ ll· (11(. 111..11,." -I 1, I, :11, 1, ri. 1 II I~i :. ii I:.:lr i' i r, 1.x . .r I'"~ýa I 11 ;111.lli 1`t" .1 ,(1 .11 L'ý ,1 .r 11 1 111 1 ~..a ,II r'l ~ 1 ,r .11111 .'1711 ii 11,111x): 1.1t ',r'1 t, r'" ,. \1 I . 111 1.ll~i I . I `11\ 1.I, 111.1' e 1,1,1!~ ., , , .1 r~ I, , X11. 11~t II1I* i·1 -II I' .. I i 1- 0 1. 1.: 1f1 1'",1v .t n I'1 " 1:1.1 lrr. 'I" Ir I,, I13; 1-, . ,',,'11. .. . .\ ' . .11_ 1r \X 'Il \ll -~1 .,.,1. I:.lt;\lll ~lii·- n · II 1:.\1.1:. " 3 , ,111:".,1 I Illrl, \\ 11.I \y ; S n":,.I~ f ln1,.. .I , .111 1"r-k i 1 I s I, '1l ' I ' '1,' ,'1 *' Inl fh" l ths , .r ' "- ld ,' I". b v it i s . I, 'y n I t -Is, I, tI l il , (ll ý r ; tr v iý,:ý t !;,,, r iI ,.l r.-.l;( ý :1 . " ,:"",,I, d t+) ,I, tt.<ttt i. povs, ,i n!. ,, , orl t', ' I, h t rvm 'dy florl lhl rn . r,: , "; ; l h t !,s .r r,, i -, ). 4 0 iv-r t, ~!. , ~l iV.lI." ' o, n nra I ., th 1 , r,, c ,; , r t i u. s UI r ', ran Is t -, , lo r ..I sr,, i. hAsshI'. , . s llllls . .s's-ssIi kis5 II h ,, - ",h I 1n i ts :o,: ,+r 'i~: . y i;," ,i, l, :J ' ltie. I4nIh..ll l . ' IIt(h o I'l'li i ';I ' ill S I I ' ,III rnl i e t'll h l chr:., \' : ill hi het .r I ,: r"t a tIi uh+ I,- : I l':," r n thýJ '+l p u +i., b t t". l v t f . ll'!1 1:( : ,H%', ll tl . l h u n- '- etL c a ll " uI I p.+'i * H'++l'P+J i "Jl + l'h, ,1 1 _, l',.n ,t(. + ;t(· l,·C'. I ' h !CI.i'". i, ) , r 5i"ingll r ':.l ,'a ro il': 41' :. ]Iis ~Ior ste v~ ,i tliid,61:al : IInI tIelir, t,+ , r vr ,)I a ,I c ti are It'rd l ,l l h' t sls ,ll l ;,, n1 t11 l,; h: , h th,'e ,ll- , tLhy l'n l hawl h rs h Iventlns iis e ISil Is, II I I-i" 1111 l el ! 'h,,,tlt' :rh1 r, t ,,rlr · . I ml r+',,, ii ;tl .t to11 t"!, n.',. v 1 fur·· .1 II,,lj·- cse'! hI '1 :, I n, , > f I I l rI . rl''II , ,l ,il l li,, L , ,l . s,, l ' , F,. :, , r ,' " ,11 ,, l , uo , ,,y , I , ,t .' .tl ,g o I t, ,t " t l h nll a lIt,, 1-, p i t,: l i ' lal+an - l \,i , e--co M+anatomi,}+ P+ (Jl L 'I r 'l ,,t 1 Ip '. ry, f r l, re . er ,.. l ,1i , 1,, l.s it 'm f r s e'' I ~I t s s-s ' ,'i;Ls s I"-"'''t '''. )v'' 'I I , , 'si IX;1INI '. r' l ,i 1 I5 ,55 I1 C ''4',ii' o 1 t h II 5Il5I5 -- 1 ' .si's1 'Ill , . iss i ill~i t'.+ It Is-, *'-s 1 1 i5 ' Is slhl ,l I. ,l" Il h Is ,t' ,t ,', llll , 1 t II tI I I i s.+.. lisIsy ssssI s t I s llssI lislll 11 1555r·+l I1111l' l., I il ,,, Il I.I kl'(lss I" i 'it', t h Is.' kt, ...l . ,sl r, I Is , S e''s tI G I Iss' ' iil-i ,5Ih i., 45I, u , I" n l ", : , I pe , hd i l ,p o i'51 rl I.s~.I li X,:i sns s isl ll, ,,t Sss. ss s s slatss, ', Ix e nllhn p ,ll "'rll , ,I n :lle. It iiLI· Ili s'lt ,i l l , Ir ,t= Ii It'l sl llus Io l ilti· o neal it i , h4~l l l 1Us II in Iht. i ll:lhl etllgl llsiltla '1I le: • :ll' nl.lll I d a}1 I morei ,, ;, 111' Il ;lIt . (}I+ Ill- !la'.P:.l:t, i+(' ':1 lll\Veh Wli It" -ll ' it~tU1 JllPhSl i 4 llt o s 'il- l lll gridtni.ot lbll l:lh :, h I iIs. gihet reu r nI, . IIs' Ino ust ci'tll I ent :111 ] tnlml bllllli'l Ih 1erl h - (,11 1o . -: el tll. I tile i llhn h0.l l..l. :i. Iii'sl't llil'l "IrspsIss l i i Isll U.I oism si- is s', smss'l' Is -' -s ii )os-sl'ls'sl, ills 1 ssils - l lllsl' ils's m:ts l - -f , os ,sl, h:is' f lsslIs t, 'ed u,1 h t et t 's.il the I"ls.s slI "le si s oI l th , li"" s t. ih I is' hle ''t i .oit ll ? , , i; si't l " Is' " i I'.' s s ' 't ss i; i Ililsi .ne i s isti p dIs i p1 e reion it n i ory1 tihll S r o:|ptllat co ,llsli h r l ni. ei [ xri etni s sl h , I iipt l ' i- slli ' it sh l s l iwh. istl has it. t a slsll eom lin o mana a disell 1 . It t hlia W. orm l ' ,4 41, .,,II I -th' ." I sr5 i ,i , 1sis I be Iii ", lisslI all iisin-s ll ahl I ii r, ".t' sta,' is' i n l U. h sl . isis; Isi Iuht" . 'I" I ssI, ss i s]ln''" i tW' '\' ) tmhh<' ;., ~1 pri.L' ott lpl'..'llrX . T 'I I , s l:lhls ~ill hi I Io -,hd,: " - .\. n11ni'. A o .A I o-1'. I . o 0 1i,,te t, t At.oo- 'o, o' ''hr 't . o-, r.. 1. ,. o r t r, v.,pt in e . of .t rm ,, Io I'." , t',, ; them' pl r oi,. r Le iy tol o rn . n ci fr ,r h,,rc.. l [,,, .t n, v'i.,L "[allO i itol , I . ,m b: go. 0 Pm. on,,'r , ( '..rir toi.ol, a i Per0i, to o 0 laro0, S; t w hIi c via ]lh el 0 vl0' e, 0, 0'ni tp rt a, to ' , r. ,-r l-l. tr . i I· a- · J t po r: .0i . 0 ott 0 0, J - 00 , I to0 ', l.. o 1'. o~.p.oo I r ri x l,. y It,. ,. h! hv ,, a,,,=s ,, l I 'e err 11000 ·I ,ai'2 {,,o n, ]0, l iOoo oo oo Ol ' rot l 'I0 h e', I, , I Ihr ,d ni fi v t i..0 0 ,y tso, ft.OIt- , "io"' 1 , io t "l.o o ' ; , ' l. 0 0; t o , I . .. 'tll: htoooo 'Ototooo tofo rr dXnool rous ht ve 0 0 n r t r. tto t 1loo, 00001 :t) 0' 00000 t e.ototo thxce ll lote and st lie Ir ethrig. t'h IittU i o r,,w c rryo ,I, p:oso.I'.o oor fie n . 0u0,(-t o 'lul ' !' I0 n to:,r dayso o ..1 ott rtl, r-. tr i, o Nw i Or t.,ns in l our ioays and t , ooty 0 tre. (Goi'o to Ao pe t I, Ihe ine ts six day. I'd setveI: ho, es. 'PI I ltn, nct tlly th e nploy"ed a Iratv, 116 . i, ti ,, s Iii1.! ;Lo i ý t ho o[is r dlrt ction, I tI I Il,; d tlt"1-cl','ll of (lll o 1 Vlb• ' , ., is (ran ed by a to day Og -t to l' aeo'I, wo o ch, hotwoov'tr, It l ,, I rcp.hl by it, ..p .r'unty it giv-es dwet g the N I 0vy Y 0l, t' e oti .St.-ni'.th F'orto , th. Tin ,, to oto e pI I i '' o,. r rtnent will c it nue till the hrave! ornl. northward, when lhf ot; will bo Oil 'T An. ,:%,,rti.emeoot contdins a plain strle ,entl of I" li% il,- ectur..,:y of v:heh ll, proprretors ýanr:ho h toraeh pa. enger in th I penally of hii r M lap of 'I I, nr nt:v be .een a' thi* Ex hange Iltl, e, ao t riolan., and at th": 314, olun Ilousc, " art throIh from 31 bile to Antueta, 847 50 r| h." hl~ ,:,, xt,'tns, L a tIr;II*Itn:[ t to T|.lll J nh,ec. at ('hatt,,thoochr, t linl connectII w1it the i lanno nal cai )iwg the madl Io p8. achico .l and tili ', at t he 11 o ihnn It -n ,, ob le. 1ml7 u I O. IT'\VICK, Aront, Mrobile. IN, htl+ I urk, fo" silo b:" S ali *. - li'::tvf t A A '.1 l'Y, n.*:no,.r P17'`: T li)(:.' ,' A-Padih of OrlJnn..- Court nf Pr, ntr, t,' all wtr,.n ;,i i - ntstt may eoueern. S... t t . ak, ret,, " ~ ~ II , "i'v r %., - , f .. ho arphied. to :he " , .i t..,i oini mic C titf , tI "~ , ; ~v 0 , a, a. , ,:l e I o tlff i Ci. l r k o tt Ah VL" u ,' 1 't " t +,tr s , ' [ 1i r h r y ll rl , :h fi d c it yi o f N e w lI." ('. .. ... ,(r (t ihe Ac' frt tile , r." ... , , , ,r. ld * . etfaid tuce ta ,J-.,,, ~,-,~, , (: ,,' ~ :~,i = nnr ,1,1.i ,r. at order Of ihmrailn ,-J .. I'o. 0 ' , . h, 133:)·r I I 4, mh a tcenes , v. t, llt , i dv ' day f' hat fty S; .'t '' ........ .. , .:"n" , i " 'r+. . "- I ,r h ,n from "n . n' . ",- * r ., `r n~ .,21 r . e I ht, ,rd ,hund r •,+1 ". <,N , ] " : -,,, ,! ,U ' , , , ulil e e t ireY '\ 1"r' · .. . ¢T+,II :'1 .] I 1 i , a . r tl h u dll t, . ; ,,t , :I h he hat Ad : 'I ,.", ,. . i . , day of r Feb- i II - . , , d after ... .. r:. , n r. I .." · 1 ", r .'.L , si t . . . n. n t in ite at- ,, thouo.n ItrlI , . v, "i.,n , Lb,, ~f i. +N Fr lhlhel cox. , .ci pr It. ,v lt,( ntdt r d s tari r, " v ., ;, . ,u, rtu _ +` "1! , It' \lack ey 8ts , ' ,, , . 1,, .n , r, w tlr,¢, l. anr the ie ocal , n-, , : ý.,,, t n .,+,,. t ',,, .a , , 1 d, ll. ,ro. I.,t r it, l " ,,,, iP n In the Judicialn , . 'l " ri,. ' t -r ""i,,, tino er , oe f rOUndar, I," ~, , t 'no d I, t 1 fhr i v nr red ithl, tra p e ., . , , . , " itiFqul m ord;ir ,o \Y :and tohehe -na rnund "' , " ,, rh d, , e eri ck Vilr i, ' , i' , ,, , . ". ,''. d r c date of , . ., ni, , . tchE, s hle in llt atnd, i i u'lle in te arellaime orns 1 . I" t ilt, a t In l;m , -.li tane tr i ralea ur ,r'r an.y e rl,, , e ,,r ic ct, ' ri he c nd c e ix lineIr tt t.trier, .v i- ixti .thre feet, I"'trP t nd ad ..:ithea to S epth, letween par.t , i ', . n . ul" C -, e n em or w y "':-1' e' .]s ,r,--,e fni arid. h vl-re yt er crdi, fire apprn v dl.nr, ,,, , i , a taurd . i, epec, p al mu rtcgaige u,,, I1 . - ,tih , it \\ ,.-,.a, ".,, ,ai ., iecn p wtn t ne set tip aon right, :,": ,or m . nl and I., the i tl of st r.iund t and Pr e. " ."' . hF., rl s n dr. -,"ll id . An t Dne.luence of8 i: i.v in t(ie. i derC ce Ir judtarsme [ Ul IrE.r t) I- . a lRd U,''et it.h h-i ate a uwas mc ade, .r aLny t sIr.'P UH c fir lltPu l V ic llp e appr+ianmerts Sa.l+ s ,itt tou lit nd h e lan pcll'ta"male, ora hr an rla vih.le dre iM - el , whlsoevtery, .re here. by vc'p i etil d at v rlli.h d -d sc)t - itt OvIhina thirty .io r, l ir deh u th ctut 't s aire cnn it dlte atile, ao id loie aL rOIecllr. shou id tlct he ctfirmend and h,.ld.ePtd itn acto rdlane wilt vthe ur ipphcti )f- isi pjuJchaser. -i cenes rnr haur, end the sealft onaid court od rPh t ett , scnd day IIt rci , A. d). 1839. ..I)O. ,,I W. j. C iPLhEcSIS, e l,,t p 0 ,Inonr lai' i vifl u el O lls, i d-r tAn ~ i .tt ctt-ttr ntf Wuim. l'AltUtoS.hIld. rL EANý. tL' OUR DiEa I'l EUVcI--uiat de tin Lou nLaiane ti ",I suitr I, 4itun, atteCrndu qu William Man. h,-- dl' icl Ville dc MiPlysrtlle, Kitntl tky. , aect itd e- cr.i, , Itiit-trdes 'l-r.Itt, -I , d e ns et pour lea reaiot gieffier d.l la Cto-r d. s l'reuvvs, daab et pour adte vloies pi t aro -,, r i.urs pl',ler, et annolorle Act pour T uties ner Ls itlllr,, des aeu quu aenuax i cl c dt tit succenio t-ttiitt'tic ccitt-n do e c Coqdr la t let,t, a ,j hctoi pire,." a ti-P . Ic le i0 Marn 1834. Atiz- ,tr Iiarc.l-c t(- iut rict t ntt t-s e t quo cWella cut a,,y rner, (1|O l .a : ttI mert t enaticttti On d'un ct pu la paroesstt viii die Na Ntottve OrlaUsam. ci lvtt dut Ir)sc Avrtl, n lit I ltt etnt trentt huit, ei rtecidu dicta l',ffier ct dc ll succession de feau Nathan. tes CX. aur In e tili t die Christolihe Aramin Jr. t'ic Ituv t dun ilt.-c llcerri de la title suiceC sien de fao N.tihanicl Cox ; iequtl crdrc do cettre frt accorda c)isnfrs ent Letao ven iberatlons diune csriembe des c:u niesicr u cCvt'u t, doUlrcnt cr.c oqude ni te nue lc trois Fti vri r, tc i hu t Ia-c .triend huit, pacdevant tl aicur II. B. Cens, a' pub. et muami apres -e pubhicationi requioes par . loi ; lo Rdgis. it-r deI as T oCtaC n oilCit ent vvrti. puhllquo a F'nean Ic, ncuf inc i c ia1 htt t cent rellr - c h it, p, r nompt. tle l itclt c.c .i tlli i( o fei u N tll tt(lltel CoCx, le tittJv c fiids iii ti l ii i r, InfantIutnca t I u I r dict S'r,..-i.: t, ; I" ~q it , le. tia;o t i ,icdpt , . It W illiam litvc-iiy pilus v, li'catI El dte'ir le ,ichdrit o ur pouO la sI, ne tLde d f (le al:det re Paydl I u oil atr n$. .ldCiCire. vt1i dn li i - rcord cr c Irnc sranI Dcux -it de terne aci- in h all a Ptetaaliora. lio .s i .n i b'y t ,ouve n, pI e r lei droitc, irivi gea. c AltUlles, voles, erv tude , et avan tagqes qui en od pt-dtlt, slt6 cdu tctlchcurt Sainte Mariede re tle v clll ins i'ltei b;t i p': a rue o l' ydraen des i\]g',Zc e+, Irtitit 't el -It u ('a , et d sige par ts vt.,u .s .i v- s.pt 't Ih cat iur in certain plan dreard cii iii datt e i. i Ie - iivri toil huttill ut lrana C hult, ;, ,p, i"ii pour r 0 I I'dtude do It. B.c Cellen ll. Put), l, rllP tr, dHp lot:, altena nt pun a .'o utr . v-itll ul,,cc t1 " le ttt ti ne ds, tro i s pa ou e., -X I ; ti. I c fceca Lt dl,- rlc- P ydrao. aur daoi'anlu ;rtts tic. ,ccze I,,Uc ,'o c;x hgtrs de proonduur mcitc i ectv- piact'ei :, , i rcos ma nucais e e I cc , u, , e vt tros ,us ct c'.dit en billet, enlosa • .-" i, -:. .,,.elion, als~utt par htpoithque apaciale A t-cc cavtlts, r itO -t Prcotectte qai tee' on pour. rtLctct cit i. t-!qtlc itc ltv- ttiavs coMtro lr m titt dI I , t: I.fk't-s + +. ,,.,v- dt-ccta d v-rivt , ea , co rea . i' I ' t n . ,HAli,', 1'.t F .n l. DJ P fllt et IS o ,t, ;1 ,, u' , , Ito,', ctr ctusde c T l.e i q., o),I i).r i ., i,.-ilt, ot .l ',,tiittvtr It cw ccr l tanite hr, Jh .iaa 1 At,,I do p-- - - c-aiIttoe 6 c prlieen . ,i ....*s p p'ri, vclci, t ,ailln ponir alan. , -- III 11 -c, 1 . fit,., tie scrrcta pas npprot-vea ' h,,,, lv drcatrod It dat acquo. 1.,1 ) t:.' gde . q i, 1't" aiitapto. tao mignature It Ia -c,.,,u (0 It. l iln I olr ere Preuoes, a. [L. S, dctxetjcur du ,uaccrlln Mi, A. 11. Wt. F. C. DUILESSIS. II+h)i l.gicher dt-p Teoconmen.. 'f' ".I \ .' hAon ~u ' u b Al. e t'v . l: \\ .r to a .ei.; I·tAw u. ,:' at lla AN-1 ~ ~ re~ at4U t!r.l u I).ch L'. I. I" .':r 1\ m M.. 7 t· I l.l I flll 1 pe rle .(Q m t' I AALEX. TOWAIB. ( -, - t1 , · l. .e, 74z½2 hIdo 5aC4 Ith 1D fl4 I" U. :igav~in..:t III!''I? T. LKr Ic' : tNt)I (.~· ' r~I.* mm" .-1.."l I. co kei I' r I. !t headers, (i:Lt 1111 , 1 : boundl ""r.:I' 1t -. ue·( . , t.11h.11 tk it I;Auu ntii· u.lbee', .' - i, t.e truthsa just _______- 'tuna.l , I 4r9'.. Campoo II .., nl faIrr~~l/ l -t 1I1/1' iII WP oYngb jaok A now eel1. r_. ll. e ..I lm ,love Yorkm jut to ErlANti LLi INFIRMARY r i all uilI allbl 1I are , e' ,"uttn . ,: U'I ptttll tatd IF n in 9 oiII ct' X. lI -ati po e plt. 1'1uukiu nt, upnn Ow ail .d, u ne mule Irani .le. II( cisr· hI ,,,a i up*u 'I. "4 1 p uu i i tuu w TiviuuI in. pti m , fo ku-,r,' uu-p.nuut.t diffrert claasug, T'he inf-thIehfl-I It-up p.'i 'nwi-h the to,,t hkilltl and atentive omul Ianld -uwaaI tom-.Puuad spteakiag theva r-1oh.hh-trentctneuauflrad I'ritnte Vol.'s mat hr 1. 1.'II be Cratlemen at five 4.1 I nrfi 1"o, l · I.1I·::,Jut~ llirell:lltl , Ac SI-I IRl th. Iori :a- uItIatuu drollra p'rsn -41nvci aloe tAIn d.pilule. :epull I't,, in ihe atdice 'I'Ie rt !,."tm~ atD *eddernan,:ttuwm. 'PS:,rnti"ru Ip , nllil 'L.OI ho P uttdu.t-: 19C Co DM A ¼r. ,, ; its., nl'r. .'reta. agIlE, Pý SIee~a o ent1,Ofee- tt 6nes S LU~CK ik re, it till Sp (iT nn Lo;es U\I.i't iI.Ci L~r~?i ntI.pi lIi-Vorlcle I: t'hIIIKE.BkCSamp n F v' I': h t {ný ·t·l ~n *h B )' I "- I .Ilt-, -

Other pages from this issue: