Newspaper of True American, July 4, 1839, Page 3

Newspaper of True American dated July 4, 1839 Page 3
Text content (automatically generated)

tilt iN i ii) t F f it , iiii LOTTEiIRY OF' PI{OI'ERT'I'Y. alllllrd in Nw Orletnla, to1' Iu: ' I ltl N (IN I IIE li., t DEtCI';IER, 1439 IN: J.AI('hCONAV I1IIE, FIt. Under Ih'r - at' o cln l t.l tl th t tllltlllll- iclt' It p ltuiulull by III( I.*'lti-.h vt' t .I * ,llll , d i l' Iof h1 illil. Ci i.g ic i . Itrat lilUl.uI, 101,000 li ktola, at t$l, ele'te pliC,!. $1,.0ll) 0010. S.llilut tic $l.( Il" tkltl MYI.VIES'r'lK t &.o., I1:li lrada tl, NEW 'YORK, I T'he receips ofI the rnly of the iSketn will be det posited In ltle Canal. Uliuatl, Carlt rlo, Cillzelland onllalidlllatd Ittluks, in Ne.w (rletn l.. it ll IllI of Loui. Sh,mt.idt j.itlly will, J. II. IN'tarrtult uIcullyI aalltaie* ll llth (.:itivclict Ionllk t u.di .\ lill lltlt, Ilt: tually ('iatiier thlle (i (llltllo iiidted 'ltnk, a tllultel , as per act p .na'ed bclIo . .i.Iru, 1 .es. Not. I'cb.a hli.e hd May IIll', a,d Ithe prjtpies tcrlanfetred io taho ubse to e tih ,tned entlete' sinit c i ettbred, a Truatoes, f.r tile security lhlle fortutlllte liz hol.l ters. It Now lYork the monies will be lelloited in the Phlunlli IlllSk i tihe redtllt ,,tt(le abrove illled ta (City tianks ol*a w i llin 4 . Thell I'tlrt im rlterred In thie actt ista d heUla. A. Maurallu'i, Iaq. Not. I'Pub. ill rchlltti, ro thi pl g) perlties which endtruce Iche rtcespe. tc ria e ia a.t Lottry. Q1111 1'111 I 1l':", u17 (7117.7.: Iri -' ll I' x' g1 i, xx'Ax, 1111,1 7 y i1 1k bl81 ll,,, , k1,Ix II, (i,"\1((i':\11. , 1t1 x~i \1 11') 1 xx'rv, 17x, 7xx.17 rn ':811 fcvI 5 i·I·(Ii i xi ..... 11 I x"' .nk\ 111xxI n 71 74 l I11'" 4 I1": II'', ·1 8118 .1 11 e1 ''11 xi44o $11011cr 10~v l Itt .-lx. 17,1111117 I..07i1771, 1,1 Irving i11 l 11i. 10 I ,x1 xllri x.'' xx 8.1 I' (1 1,11 ý I 0,11100.11~ (1177, 1o11: k, 8, $1l i 10 ,." 1001(1 1 limit .,. ioh.. rim dd 0' ha rt. lx'.'n, 17. 1 ti 11 "" . .x \ 11 111)1,, 11 *1771,111 +I , .1i 'xxx.. N., rv0.Iv1i 0 .1w - .i.. II..x Ixl $ Il'i 1"1 d 111 . 11 tilt" - 0:11 717 " not font 7101V Lriv k .c l~o,I1 lu1111101111 1 111 ' 10" t'I I'1' 11111 1I 111 L, 17.8i'x 1;iix'x IiiIxx I ,17x1xx 1 701 I('0.1.11 71. 8'1 11127 11,71...I lll 'Hx..l 1-.lxx 11,, I 9114 ,7:111 171 111~ 1111, 1 77.1717111 17111' 1 r lll C lllr 7I ', 1 :.1 ,1711, , 1 ~·1. 7·.1 u I:: 1 .1(I~(I C ii. I x.''1 . 1'1, . I,"7) at' Ix11 P""i·,- I 1117^ 0..... ol'. 111:11 .,.711111{l~ 17 .111.7. \1.. 10 ,.,, \,, 11.l. 7111: 1, I'88 iia7 111' :l'll 47 1,811 81.0 01 I I.. 8 tl l7,0.11 7$01117. ,. . I ,: $ 11,181:,1 sil.7.,, ýII . III* 'I 1 1111 I P11/1: 11 J .1.,, 7i xx'l. ll ''' ' r4I , $.ill. 111 2 1'17. 'I n 111 . 1 111 1 01 . 111.. d -x-111111, 218 , l'xx .'x.l ' ill 1 I\ :,i 1, 11. 1,l, I I·I" r ·· 1,,l :7 It 1,.. 1.." 1 117" 174 41IoIII CII1Iv. 1 \ 1· II 1774 It $:!1,01111 Prl/.r,--'1'110" d,.r 7711 )177,.7" . 17011 1 il ' 708 I .' .. 1 1 .. 1 , 0 l !17'x1x. ' ' I , I , I,"7 '7 1..1 } 8in 1o1 ,..0. '7'71 1'xi 7 I',11 1 8'n0,i 'x 7 7.'. '1 Il 0(0'71. I " I t tr.1··11 l rll .11· 7 Illllll . 1;-11777led it 4211,F~J1.0)11 Prize -- i 107 11717lille 1,77.,-0 \o ,1 'o Il7 -v, . '7.2 'I . 11: ix . l11.7 , 17i 171,,, :I1 1.71 7 ',Ix11. x111 ''I I -, 7 l ii 1 1(11s 11.i l 1,1 '1 x i1x N.'.. " Ur , _7 17.1 1111 1 17 lo'- 1d 11IIpt I 1 Don 4 ',1,. : INIil 1 0.17ii' .\ x x, ll' 71 7 II0 8 i 'I IN In; 10771170". 71711':1: 7"ti ..10" I of ,7 : 3 I 81') 0 ,11818\ -17"" 110 7I '11,14.llxl'.ll 1ix . .'0.0!1 7'l 1 lo 11xH71+,r 7 8881 1 1 '711 11 7 117'," 171 7I il7110 . 17:'1 " ls-l cl.i11 $111_1 117.7 1..7 100.! 111I~1I C I $111 1111: 0 $!.. 1 l rl· . ('tirc - 'a, vh I11· 1 11 1..... 7.111 It1.. i. '.t ) 1k 17 $170,'17'11, $:1 JIrjll-·. 1n11410 , I I P~i., 1,117. ll~rlo7.'.' ,711 h lxi.11 lxx 711,' Ik 1x 1= , ' l · l 71. 11, :1;'111/,".1(11111 .7, Illl,,1"'· 1/11·lll'". It7 ., :; lld 111n 1 2.II C1'7/.71, 7 111) ~ .. I'c 10 10171 rht ·l. 11I( 11 of _'. I 111 ii. I .:'11 0, 1 -1 11)11( 2 Y I'll/.-17 ,I I:. `11·1 1· 11 1l ".h ,"11 l. II 771171 "1 nl L'71111 Ih7/1, ·-111 7 ..I1 1.1: 1;117,117..7 17", _71 1 .711 10 1'71/r. 1. ',1 "1( 11/ 1" 11 ,7. 1 1.1'71, " 11111I ill '!0 1 '1((117'" .I 1 " ` " I S 1,., .)ll 117 !7",'.", 77 '',"17,11 ·Ill·- ill ll!·. 1~ 11 \( 111 1, .1 . n, ..,1. 1 ( I I I I , 7 17 1 1 1 0 ' 1 1 "" ,! ~ · · n l a\ · 1 f1,nk .t 111", 7. 1117."0 1111,71 7'i I II,- , 1,..,k loll' 00 11111 II1I \11 11 : ) =1lit I 17111)10 77'1.7.-, tr 00 1. 11711 I'II, .. II le~l .01 117 117. 17 ;17,"1 i , 1 7.) 1111 170 . .1171 11 ,"il i. 17 \1 7,.I.., ,o noon , , , I 1.701 000'0~1.71 )11 1.' 7 ·. `, 11 7'1, I I, 11 1 71,0. 0 0 11 I u~·ll ' r 7."11007 .17 7. 4 '1.' ...70 ' ,11 ' .011 tio"ll il 177!.. 0, "' 111 0 111;P !)'7·1)111_ (· 1 7 1107 , , 0. 111··-1 1111 l1," 1 1'. '~l.l( I . ; 111I r1 r17,, ,'··,,. 7 11.1 111 ..,I. 1 . , . 77.~ 1. (17.17 1011.1 11IoI~· I 7,7 .7 , . ".. ,7 7 1 7 7 77 7 I l p tlU< U r, r I al' l ' t1t l , - I tl 6ira1 ial apl ,' , ii ' t dnlillt t l ml n I 'ii t lll I ' ,c'CtLn aio hUt ,rla,',l y. , I , llidelntly rercounsll.l ,id fi to i the all et -d ., th' e '. t a perfect rehtr -Il tl blrlth, It never It avlt.i a' i td d "o pe I rl irmlllgi a In rllre, v nll O hLd 111. . it I v.l .,rylvate d Cllllllcu illm t III I. t It Il t r'vt d th,'f tir \ s tley ('n.per ,I n.don ; ;Sir Itt l ,tnn.] nl (' r Ihodih,; S l .1 n , n u, ' , ; ,, V- , tit n' t t t t .ht le ; 1)1 A.hw, ll. I. . l , , it . \,n i H r~ ti ( IIy' lw. pit', ; Ii r hy.I ,: , I i l r 1, i r t lBartNll hul r ws; i r I;rllt th. I.r-nl -i.r Io \l ,..n\,-1 ler II ,Itald : Dr a(t ol ,uthn. ,n. , Ito r I, I un lh n oI,. I.I ; I .l...erl al; - 111 a , ,. i n, ~"I : i , r to 1,l l edh* ,x I,. ,p.I.! nll.hr plul a!., '1, 1'y I1 ly 1I, 1.,a m t'om!,l .t a Illn u ellP ,;l. l.. l ierrma, I, .iurge, n al.·i. , ."\.: II' ! |' \11·11 I l lr',l, Irl'-I 1- ll I i l :dl lll! .i i.-ill ..1 :,.,l 1u , |' .."+, and . ". h r I ,ihe Ihnen' .:. ,, prohl.ss r J \1' l " -cl,, (; .' I.dfdl nd, , I) IH fuv s)r oll° IId\f ." I 11- Ilml, ll' o l i. It , , 1'n New Y rl. Ir0 ll 10 1 1 I· win I . ri.w , I' Jli - tlllln , proIes ll .'ll o ll."ny 11,,l 'A I ", I.LIaurPIIe S llil pieidrnl luen l t ... ."ydated o N fork, put n1+,1i .'*'Nan. 1 ht: m 1 ,.,I liarc. i4 1 1,. ~ |,ll-I , t': llo n1, rc k"1|., 1) , 1.. - I1-" 'li n,l i; ,:,I (Cl l t 't a ,,lilli% Ilonack, Ira.i"I- , I.nuithw, kR antl, V,.I.h,, Power, G(I:1AY , VI o. 1nn aiar, I ' .and Imanv ether d £i,.tt ga b. ox l h .tl l I o llll h iliates. A G 6I 41, (11olllln d \ slrs t'" 1i, .as r Ilouse N Yirk. IC9 A Cnn: iant i lt ply of the itt:t intttntent , evilh I h"r lults'. improved 'l'In~+ers l.fr Ihv it, , Ill It.. kept by ,Ii'I11 ,)S A t'n, N I)rle. , A : ( 'arp ltrr, N iatc:lh " ; t II li i\tla lh, ttt'ttd. vllle, l tlh and 1 \laliary, , 'I1l pllhi.,; \\I II I::!rll,, . n iu l, Som ervlll ,; I1llI and WIIln llng ion, N a.hvll hIy Jle",tairav anid l 11 tiltn d,; IR Lt lill, Florenceh i Al,; J " S'm illw ittll t ihl.. t - , NEW liL &,t\NS - l .e MlVia ilnr r Id . P ptlllhs ltretl., Itlll rlcadl proilet and ul llrn. A Irall ke%,sdi and u ltril y Ii lit, Annll O above ar. r wartanted Ih t l ,u,-I · l l ,' d corn meal. ldes. leftid a U. V. lieln oiliad and uTag il, .J( ,' r).rce ( DL i. + a ll d i ll'o yd r as tr e t i, w ell re 'l tvuO ro t d t k ,a du tr . Il all kegs . put up l xpre, ely Ip r anlll i, mi m ln 1nynuv J rner o f' St. -td , -/a f " ('ouRmn, stree, I )fthat r , \ .c l .l\ll r l il l lllcl il r h @l'll atllll I 1 at 1i ll t lplt - I 11 I n r1 " +111 n l el o'I ,l.. fe l";II I g ii.ll SHIPPING. For Europe. ( i 1u LI\'Lr ll l 1 >1 1 rl, · 111.-1 IU1 11· I ·iI I'ý, 11 11 1;" 111. 1b. II ·1' y " -ý ý;, uo" ý -Ir,1 I,. I1,rIý. .ICI ul I: ' · lul. i~Iý , Coastwise. I', ll I' Wý IIII\I. 7 'I II" I I~'i' I. ýII I: IN. I.M\ ~ICI June I: , , &III~i J I' \\hI I IIII' 7 I' l l lll I'" 1 \vI III'I" 'C1lm. loin I.11 Il1i " ', I'n 11. in :lurli. "ill -~il no the11 15111. i"'oI, n l nnw"l~t -. 1Y , to 's . JI I IX N 11 II I:, ;:IN 1'u' '1'I~11( . 1I 1I w1 II Is i, 1;111:111 1 \I I, III I'~I(· 1)(1. I':o Jl ' u, ,o IIUUJ~ o lr"I u.", l1 u1 u1,, tr 1.5 s J \l1 1,N I:\" ; iI I'1 il. n -"N.JI' \V III IN IY I; 7,1 I-s, For the Interior. f"' FOR 11S01 \OLL lI/ C lt. r PI ar.l./ t. p . ' -- `1 I: II.I.I. I\I, .I, Il rl I , ,-l rr , nmda~r II( 0I11 : l .1". , 31. I ur Ikav,. So.I. & .V ;,I .. u11111111111, tut 1Wll rk .\. 11 1:1All 1n .." I" I - I ,1,, IIt 1n11 ,l u ll I'.. 111,~1 1 u1 a:lb,,,J,, .u.. . ., . . ( 1 ,,111. 1 ,,1 1 n,."r f•II?5 ,l, \ I & \V,1 111115 III'I'\ I ' I' II;I IIN l I: i S .I IIiII Nr IUVI .IhI; tHI ,I .,1 S, 1T t'\It1t I " . l I "N. Closea II -r111 1 ' 11N h 'i 110 "1 I I . .".111, r , ,/,.1 11 11. 11, 1, 1" /,I ,. 11 . , n." 0 1: 11 11t. , II 1 1 N'1 1 I I NI II . 1 I N I 1 I S I' l ,11 .11 .' 1:11 .It . i11, l" , III L H I' (' ll; III. 1 . ; I. 1 11, I,'11,- .t \+ 1l1.1 I , ,i ,1 I. I , .. , < , 1 r ,- li" , 11,.I ,1 :.li l I P i I 1- ;(11 I II . '11 .11, runlt lil I N I , I N11. ,,111 1, ' , l Il . 1, I , , il 1 I -ll , I i \, 1t ,..1111 , Il ' .... II. 1111 1 , II' . 1,>11 1, II ii< l ' \ I llt I -Il l. N \ll I . II' I I. r, ,I 1 . 1a l r h:,11 .1 1. I . , x . , ' 1 1 1 · 1. 1 1, t d + ', + q + 1, . Itl. 1 . ,i l.. . I . .. , I . ,i h, 1 ,1 , . : , 1 I" , . .' 1. 111 ~ I -11 ,11 , rJ `''' .r rl' n /. " ," "l- ,(, ' r . . . , !' ,r , ' x" . ý' .I. \ I . I t V 1 I . i , l l .I , ,.~., 1. , , , ' , . i • t + • ii , .I i1 \ ..I .. .1 . 1' "i , ,11 ,,, - 11.f , ., ,, .. .. . , , , , . ,' . 11 Ini l I Ih I I " \1 I \ I 11 . t I'. 1 •.1,1 .1 1 •,,111 1. . 1,. "" ,H -,1 "I. ', . 'I ' 1 1 ~- I ,, I ta n s 1 - -1,,'i, , , i, , ,,, , , ,, . , , ,,, . T h I ,, , 1t I I , ,h 1 T ill · \, 11 1 II 1 1 1, 1111, 11. ~ I I )1,. I t, , , ,1 , lllh, 1 1 . 1 , . 1 , ' II 1 I .I \ \ \ \' I . .1 \ \ I I. 1 ' .'u [ 1. 11~w l,.1 1 ~ . 1 1 11,,1 11, .I 1, .I Irr , 11 , I , . , ~ , t11 . I. 1 , , 11 .,,1," 1.1 1; 1{ t" \1 i. ,'1I'sl. .. re . 11 1 1. " , 1 1 1, 1 , ,1 . ... 1. . .. , , 1' , ,' , , ,, t IU " I ,,! i . ll + i ,I I 1 r , S I 111 . , .. ... . I . l..: I "., I., '- . ,I I' \\ III I'\ I:\ , 7:I ('.11n ., - ,I , - . I 1 11. - 11 .1 I. u ".1 ... I , , ,"' , ' ,' 1 ,1 1 1 I -''' ,., -, \", "t' l 1 ' r, 1 ' .,` I: i.t'., 1 1.. , , Si 1 \i N, J \ i' ll\ - I!, l ..,i lii. ,·. i -1 ,, I. 1 1:1 I 1'.u', 11n 1.1 , . \1.11 +I4 - 1. i.. 1 I ý, . I ,, ,, ,, _ ,,,, ....... ... , . ...... - 1 ,I 1'1 i.......... .... n l. l !f r 1 1: ,t: I n 1"1 i.,' ll vrll', II "1 S . 1,111q I 1 1; I1,, -11 11., ;l ,,n I -11 , 1•, , ilt +i[ . , ,,/.. 1 1 11 1. 1 , Ih lI· l ,r",. : I ',,. 1 t L ý 1."I. 11 ' Ili, I ;11 \l.: , - , 11" ,-,,_1: 1 1 .,,-,.u1 , l , i ,. i hL I )l 'll l'' ll-'1' '-111.1 .1111,[d. 'l'.,I. -, ....1")..1 >1i 1,.r r, L 11,' ,. : .' . 1 1 . , ..\....... ..'11 it 1 .1 I .. l - 8: P ,' h '. 'i p ' ii, . c ,,+lt , " +. . , i I ¾,~' I' FOR Ni I \V V rIIZ \ '.1.1 I 11t ',.I, "I1 ~ I1 11. ( ýI r: I --. IIIn, ll/. 'I 1; 1~111? ( ; III II '" :1,·~· 11 11111.1. I I' 11. 51, ., 11·lll~~-( ~ ll/j~ / ' I,,llli, , . I 1.1 1,1 Is II I I 1111111·; .lr. 5 t) n llrl l I . ·;:r uI5 ,.1 x55,5,'5, ISIS,( ,. II I 555 11 11"" 111,., , 111,"llll ii ll i 1(115' '1'11."1 5. l 1 )11"'.1 55 . 1 n ': "1 .1 \rII I , 1511'11 111 II 1 I I N I III, I' N'V Ir,"I Ctlllllll 5 ,11 ...5...5.":.1:1"; : 1J Il. 1 I·I r ~ 5,151 1."1n I/ ,5r loco r~l x.51 , I. 5, ". l 5111 "',II, , " ' lu l, 1.x 1, ,5,5., 51" I I'I glrlill!-- lllll(':ll.llit\ Silil Lu (Jllcrl· ,l i5i 111r· Lil,,r 1.1' v11 i, i5", 51l1 ,.I. 1 I,"u.,,,llullll· 5.:uu1555u115tiu5UI ex' n 111 u ., 11 /lill r, I-lll I15 .-- ,"u, ."1 1, I 51" 151111,"1 1 I515'''l,1r+ 51 5rl\ IIi )I"">··LIl.-i JIIIII1LUI1 j5' I'I":'I'I":l I. 1I111~t:~i ~ nl~rr s I1.5lluci rl.:l ll llII .\x14 1',11. I 1·1 551 1 11 l~ll s,] `, !', xlrr[ rcý rrlrrrlý r .+s rlllorrrll.+r",r rII u ~e rrrrlI !rl. i,.ý" r llll, ' I. .I 5 r 1 .,ý.. ., ý-xl+I .. II'.)11 1 1 I1. · ((lill))l- 1" all I ,",,- 11. ,15....1 5f, .., 111 1 1.1,155 1· 1 r I,. . il +1 . 5 111."11 5'1111 1;1' l(1 1: 1 I1 I:I I, :1_, 11.1.5 1 , .I ,.1 11 111 110 1 r.5,r r lrIi .1'5'1.1 1 ,; I .",,., I1 s,' ·itj:) illllL· 5~5 ,,: 1 1.1,·11115"+ J f", '51 -.1,"1ur5 11. 15 15 I . 1, 5.. " .I 1'11.111. 11· ýI SU 1...1.., l'r '1 j 5 ", 1, . I . , ..1 1, H1111 II "d, .. \I I.. .11. 5. , ` " 1'. .llil .I," ll~. III . "" . III, u. i.II i , ll,·l lll 1 ," ll 'll Il' l 1· 1· l)1 'I'II,.111 11·1.. 11)11 lye 55 1 "11 it, ` l lll . 1 x511"`"" ,"..I, I1 I)(: i I 1I1II) I *jil I.' 1, - ",.1 1, llIlr 1II ...1111 1 ". u,.,+I1, I '--. ' ;' -, 5,; ,.11,.. ..5...1.1,'.(5,} utr· i I, ( "i:"l" ' ·"I'!ý ` '". ".1 - , 51."1:.1.* '5tt "1'' ': ~i "''I " r·1r1111111 11 . 15. I' I r,", I1, 1".. 1 . 51 115 ' 1 .1 5, 15 . 1 I,.' S.1 , I i," : 11 .1 I , . . 1. 1,11,"1,1 1.,5 il l,'.. I~ 1," ..5 1.: Shil ..,11.,1 ..1 Iii., 1 - t -5 .x 1., 1,5 .1 5 5 ,11 111n II ~ ". 'I'i.'!tII nr11 1 15" ._5, , ,., "I 5 1 1, I~ 1.1 . ,111-,5 ,.1 5 155 ()a 1 .Illy 51 1 ,"515x11 11 !1.: 5 ". i1 · 1. "".1:1-.1.1+ , ,1 111.,"- -x I l(I ,: III 5 l h1.1. 1 . .1., ...1. 11 1; 1 11 j I . '1, !,.... . I. .111 .1. 15 5,"+. ",I-I .,5ý 1 .i " . .1 ,' . ."_ . - 1 ýi "I ,1 f 11."1, .:r'~ I'. 1"ý111 rrr ' 1. _ , · I, i 1\ :ý1 . ..,.11 r !·1 I. n I I . 1 1\ 1111". I: I '( I , \. I 'S .I ; jil' : 'ill \ 1 .II1 · i' :\ lti11· ( / 1 1 -r11 I S .1 1. ... r' 111 111 .' .. 1. . 15 t:.,'I 1, I.I ""I , , ý I ". Ir ý :~ N I5 11+ 1 ,l5 .5'll. 1I'I.Ill.1l i \ \',,.,.I. 11I rllrr ,tý. 1''. 1 .11.1 II I : I -i i'. 1'/ 111 111- ii 1 1, I.I: .I II 11 5 I. 11 11'.- 1 .1,'. rrl :11,11 o 5~ 1 'Ii I ' ..I... .Ir. , . 111 . I \ - 1 .. ·I Ijl IIII 1 ,, ,1 ,. 5, , t,.... II I i I "... .. il ., 1 111,5 \ .". i 1,511. illl 1 ' . .. "..- ~ . .lI' 1 . , !~' li· Ii-il t li , il-11.r1 1.ri . 11 I. 1 "· I .·. , Ii . 51..." .I I';1I I.ý. 1 11, 1 :.I" '1 1"<- u 11 ý1.. " .I `1 . . . I I I h'd 1 . -._ '.I 11x ". I~·. L~~r .. ,11, ," . , I ý" ._ u .~~-. , I I 11 , , : t , 1 1 S ...\1. 1 1 , , h , r I. I, , f ,, ' t ,{ , 1,h - - 1 11,, 111" 1 , 1'," .. - : l i .I. , 1 , ' I I I. 1 1 1 , : ,, ,11 . . I I , , I ,: , , .,i 1 1 , ! I,."I ` .1 SI N I I I XIN 1 1 IIIX 11 NI I I \I11 , 1 X IN'' k I . . 1.' , ,,1 X1 " : ... .. 111 11 '.11 " :. I N I . l , ' . N. :', " IIi II 6.I. N... . -11 I S.,1,1 , ,, ,,. 1 . 1 ,, .I 1, - I t... 1,:,'1 , f r ' I, 1 1 I 1511\ r .1 11 11 I .' "1 1 11i . 1I',l 1 - l , , I , I III I 1i , I''.. l ý In X 11- 1 IN IN11 1 ' 11a1t .1 I)1 I'2 - 1 I II11· \1 11,1" I)) 1111 , lh.u .. ',.,, -1 :" , -,l' ta :,t th,. i,' t'.T rd1r , h \I ,. ,' 1 1 1 ,II 1i I , .,t ++, , I 1 i. ; t11 . ,111 ,,+ ,!1 \ \i ,I,,- ! S , ' , ,, I.,-; . ...l, " ,II I, " V', [ ý 1 1 I, lll li\ 1I l 111 11 ,11 1t I\ 'i'1 \ .I;. l'1 (', r11I, .L X l I i .\ ,, \1 \ .\\ 11 i I I ', 11, , \X , - u. i - 1 I , , k:, l l I CI. 1 1 I t 1 1i: x ;1 , 11. . . .11: I,,, , i l\ . ,,... i 1 1 1, , " i l]:L, I, \ . Ih ,o a 111 . I , , ,, , '. , h , , , . , + , ' \ i i ' , r . ,, l ! c! l . I " . ,' , " !.. l: , 1 .,,l' -111 \ ". I t111 1,, " \ ' " , , I1,. \,,,,,, ..,,, u,, ;1,,, I:, -, I,'1 ". :N 1 1 1~1l . I, II 11T \ I : ". l 1 .11 1 1, l.. 1 .1 11 ~ 1 I' II'II [II ' '1t" , il tlll, - l'.rl i·· \+ I"I, , lif,' %, 1 t 1,. 1h~l'llll lt , I , 11 9 \X,1/ I tl ,' + . ].- n ,,ý 11h , 111. \1 \ 11 '1; 11 .\\111,1. I ý 151 i 1\- I ' 1111rt 1 ,t ,lt , 11 .It l, } 11 · l2 1 'l",, , I i,-l h I~,,1.,1 1 1i : 1.ii i 1 111111- , t ;'\ .lý , ý,ý, r 1II, at I ,.1l-- j1, n I .... ~ ',- i \ ý i, 1 i, 11th cllt 1. c1 1;; '1( ij ·-.I "llltt 'v 12 2 . I, .1 , ,, , .r . 1 'Iiii i, 11 +{,"i l. l . , rry \ Iltlan 21 kill h i s+ . , . l, 1 , : J , , . l , "I , ,II' .t' . . . . . 111 - 1'I ,, "- N 1' ,,,,,1111~ l1bt ,1 ,1 ..11 , 1 I ,l li ,,.ll l i 1 1i,, ' Illnlrll ". l, II 1 .`,,1 . , , ,,,,l, 'L tc \ 1 111 6; 1.1' SI' i . 1 1, . ,.! 511.51 r. 1 l'i 1 u 1,h 11 11 .1l +li, l 1552 ! 11, . `h \ h111 t,,1 . ,I (' :11 ,1 , . " I , \i m \1H I i!; \+F, \T 1T- '\1 ." n 't, . ,rs + ,11 1'' t, la , Wit I:U.II111 u1' Surdcpurtllu Blood Pil· r~e Lc i'. 1 b1' -o ~ld J1., lug Ulu pa/IJt eil l moral h+"· J ,-1, ii 1: t---1III llr, II* lak,;l 1 1 IIII IIa-'bCI IlllllnURI W 1.111, ;1 I)uJ a I." ,ILL"" l~ll l~ by wllll ,1.,,,y I..." .... II, II1I; I I;,."I 'l'l,·,L:1II Illll·(i 1 1· 111· 11. ·11111 1 11 11111.1.1( rlr x1..111?· \11'', y 1111( 1', IIIIL " ,1u 1 k111 u1' UI~lll ;IIJ it ..I IU1116 :a" I'1t ,r 11., 1 11. " l,.ILI, 1.I1111.1·("· 1 ,III ll,,,,,.,h1.~1.. 1lI.·I.lllattn·V III.V lns llucl I·I1ICIII tuts..~"I.( 1 11 vdr x1.11illl 11.1;1. , u,,11 1','11.1. xl t lull u1l (1( 11((1 ib iu br , 11:1 lu1IItII 11c n 111"",1 I(1I , I1PII( L r ,u lllll IL.I:) ca11 ulul) Ilua ku 11 I·J Inlr ·; -uu, lln .I1·l ill 'I Illrl) lir lu111 u 111,:ulu ' l Illuir 111 .. nuaH l1,-ubnu J,,, .+". ,. 1111.:( lI,· . ·r Lunnu. 1'y x11",1.. lll~ I ulllg J I".Ul l1.l w ln '1l l" ,, Ur 6"-. - d ,1'1 Il ilurllr W~fi,, bluul ,,xll :1.rtlu.1llul · ,, 111'1 1."ly- ,11 bunru, ilcla n·1111: Dr, IIJ (1:I e:1 n l1.irlrv, x1.,1I VA.. 1i ,,I"I ,"al-g r Ixt.I u ILII.,I~ce xuJr ul I'. lull I, IIcIL P it auJ 'utlrr.1.1J rulg url). x I~l uxrIL ,"111, ."A 6.1.J,.1, 1, 1g )II L1 . s,.u, .1 ucllou :1I11 ,1 11I11 11·r of 111.: aLVII I ill, \V1,t'llbl ll, ILL, It I, n fart-'1'11'1'" r11Iy I1', 1.11.1.1, r 1ud IIulltUI:I·IUT r lr of 1111 It a . lrl- Ir l tlr1 I.: llir ln Llllld 111· 1,,11· I·I l~yxlu ,,x II ., alr I·:i :n,), 11."1 1 ') I"·" i C l Ullitl u~l 1·11:, i ul r erl *I ullýl 1 1' l,'ln"J 1 ýIx l",. 111·lyLIII CII. 11.4 ll~· ((U llCill~ ~ 11.111 ,",,\ ; I l 11'., Vu .II:Ire1'h a i., L I Inuul I J ckson III.!LU I UI itllll · ll )lr T .. uc1 11:1th :;r·ltrll 11116 o y6yr1 ' 111Il ly 11'1., III UI 1 1.:, )' 11'11, aICrtn llla, x1. I ter, x11 ·)1 X 11y 1 131 1 i 1:·11111:l"ll I~ly tl UIIua [".at 1~.1, 1)- J11:Cll I~tli llll·TVII I· (:c Itii 1, :1(1 11111, It =11 n I luny b1'. 61k,11 Illrlltl lb. ...xt rlIIl, nnJ ,1 ly 11 t ., f~CII\ I-'I1II y 1, II 1 nut I I· 16.1. ul llrr Ill11l · LI is sB Inns Ilki .J I,' Jr, IIt: It 11'.c1-.'11.x1 ll ry r," 1" n"'' '";" " "' , ,\6, i,,lta1,,i I · un1II 111 ý". .I1I,1 `,, I -,d1I1 I.1 LV tu PIer, ary ll . Ikr~ r1. t ~·111· 1 it l·((1111, 1.~ lll 11. il .tl ll(: hied, 1'1, 11,"1 tat, "1 I~I~IIIICL- II·II )1II· 111.1 1,1..11.. r .r IiIII 111 111 r0-Il·ll ,:1'11 I+ 1,1:101-11.1 1 un,.: LI 1 1 1'l ý.,, III'1.1. I bll , :u1. l·1 ~ I, 6",11" n 61.111..,1 g I i·I 1111 111 . 1 II fi , II (I'il illiiEJ 111 111'1 , t. I'1 L u111 mil` \u. :Ili. I'1.rLtle~ll II1.·III· 111:11 ll jl(·llI 1III: IUIII I11 1) 111,01)1), ., In· 111 1~11 .III: .\I I Iii 1.11,.11, 1, 1" r.1,1,,11111 .lly 111,s x.111.".: lr? ~ 1 :,11I All LI I· llll, " I,1 1ru 11111111, 1UV x lill IlIIIII· 1 I ullllil \ I, , ,. ·,,,, , 11u11.,,,, I - r l1ll bll 11 lr II ,l LI ll~lr Ln r~y . 1IIIk . .\II lb,~" bull~ll uor, :1r ,u, -d I Olll', [h,, Ili'1.1 l 1,· r,6 j al 1..l 11..,11^ n, ui.ll. u1 by It 1 xrdalI. rllu that a uI l lI , .,It, L" 611.,. 1. ` 111. \'1 g, tbir · )I ur(I1(1i((1I1 I1 l til'di 1I1I· wil the 11(11 uo1·1· s , 1~l.I ,.I1 r 1 .r. 11 A11 SAPA!11 11 I A,1( - ,-: 1 1· 1llul/ lll to ll l (ri" a olI I , Ill In: u I. r l dlhIII c IIII It and IT I. of lhx1 11 IIIIL ~1-1w ,-u'l. u. . It a thr 1(· \·ill 11 · ·l t "ll h; ug"1. t , Il 1",11 , x,. ý \,1 1.,'.1.1 - I·II It ("[I I1'"... , r uI1I1~ lin · x I ,I ( ,1~'l,". r, 1"11· 111 11 l , n;'." ' 'Y iltlll 1t-,1 1111",; .1 ,1/ 11. X 111·1 r, y I:1I·.lrl I lI(·11111 "1'1a hI I~li(J hall 11lle lru· u ·111. ll 1ei ýt liiil .1.l~U ; l r., u IICx.I. r )I.x111· i( I,, II1:1II S,. wk. 1·11.11·lly 11 ",.1.,n61:-.1 w 1:l 1'11.,1 x1'1 flII.I. l : .11,1.1 r* lll· IId 11.11'..11'1 1'(·11;. ,1 ( l ilkl( 110... \\1 11111111·11" - -,j. .11) 11: 1 1. 1 61:11 1'J ,t nJ- 1t.,1.J _...16.1,1.1 G.111, r, xl(urn by 1 1"liil/)illlill IIII· I, ,1'i ;,I.. 1 II1 1~11~"I, rl rIlI 1, car. r, ..J' 111. e. 1."+ ./· L t ::161 ,1 1II1III ll\ .1 · * ·1. Iorl( 1. 1II 1 . I 1-,1, 1, ,, w 111 1'11111 ul.,1 ,T' .1 ..In 1.1 it, - 1.1' 111',.1 111.1IrI 1 tn II., 1-, lC illlllld. I,:1.; ,1'I11 , 111, · 1-1 or ,I1'+l,11 1 .y 11 1 1.1:"111. -. ·11/1.·1111 16 ,Ila r 11a1..,1a, 11 ,Ilr)· Ir.1l rll, n( nJ f 1r~g1..nll,ý lIrx ul t". . ·1~ I III· I'~ all 16.ý , 1,. a 1 !1 ,1 unt r, urln -. - IIIIL Ill, I.· .L1l. : II: N !lilrrl I IllllpI1,, ti.,I r.ýII tI; 11,n : 1., 1'1.1. 11 .1.1.1. l.,1 ,1.1, 11, I i. II· ~r 11 ,."lrn Irl-lru~ Iiluc;nu lrl.~ l 1 1,1, ~ 1 11. rakat.1, /-1- i lu , (1'1617 ,:,i1',, ,Ilal it."). * tnr 6~·11(·1117-.:.r I 1.nq In IIl IilUI ·il1 . ral n11()·.lr ," I, ,. ,,,,, i 1.111' III,' 11.1., Ill :l11 ·. 1(1 0 11- 1 Ill, ilala llll, u ,1 I : ..1 6 I .," 1: .1' I ·1IL ;I ·b n ·~ · · I~ ~ ~ ~~· I~ ~ ~ ~· ~·; '·n ~ ' ,P i 1'. 1.) , 1 1. - . y aIl · ,1 I 1 1 II.I 1 II-1 II .. l li· I 1 1 1 1 1 11 x61 . t"I::::.1111 .u1'Ibr ,,1,"., I 1.,"4 61 r .,I' r 61 111 anal .:..II .1' b, 1'. 111.,1- ", il ,I1' I ,-I.",ri ,6,ý1~ ti11 li(ul 61,".,16, 11.11~ I"1.1',11. w lilllll:Ib n. 11 ., 1 , 1,1'1, -I, ,r , r I, 11.1'1.- II, I . 1.6 y .I 16,: , n1 1 11.· ,J 1, - 1 6- tr l1111u,1 .'11,. y r 1111.. 1..1I ~Ir n,`ll. .H 1..1 ry'u. 1 x:,lrly p11, 1111', . (1 1. u.9 ·11n 1 \ 1 1 'l 11 ' L''. iI .i ~J II; 111 k, ,1 16.11q- h. 1,.1,+, 1, 1111 Sr ,,Ii1 , I'i l ('i &I' . Fli : iii., .i ,i' 11IT 'uIF L ., IN lI. IINI. -; I S ii, x ('ritl' I r xixxg ti N . (. I x,, I {i ,l l ; i( n i l ~ tI ll ll ll l ',.rI, ,; l, i.t lll i i, fothr x11u\ lbe r I r a l Silk W orl l, axi d nlx l d I llwild wI l k& lx it o n~ 1:1 h e an erd ( t 1 in rax It mx rt x xx 1ý\ , . 1- 1 00l "., 0 orhr h .tl ('h a ri n d ar l ban _ l -tl n Il . t1 ,i xli,, , txaxi i ,r xx , ix iv d1 tu 7 .1 'I'111 :11, :h1 i G rut lhr It b i i ill, \' l r x l ii.'l 'nxit iii xx l , viii ,' itixx ii I N N S II:HI, l Ic1= rtl .I- hllll l -i-, li t IIh- l hall.lll, I,-r 1' l F ',t , x'. ' xF xii: 'ly1 11 1''I . I l {. -, I~I J\ , ttll~i;n c, l l I l 'r I:' PIti Ii N, 'ir, d !u I, , i F " 1 x+h', Ir.,x x" a 1\11l: j i' f , ',,I, xxi x. xxxxx " l l I xxxi xxx xi. \'FiN S r I I IIn li. 1 .in (, l"x ,i l xxl I. l ix . - I II, ,1 ,l . ' -I. I'tl>lrl -.ll l "E. I` 1'x11\1o x. r ai11 e II t ci lol l Tx x l 'i xii l ctl ~l 'ox I ' xll I.1 ,I1 th Tilt , r _ I15-l!Ju recenein ru., wu t o t insl 1',,I,' ,' manl d elrlh'\ thlur e trc. , l i,, I.', iii . i, N, ' t - , ,l . xh Cl, iahovb sue. ii.' Il \ 8; 11 ,lk 1\ n 1 \1 ~hi' t, , u. , -1 , :l t , i &x xx vr '. , l ,, N t. x xr .x h. 1 i , ,, . e , ,lxtII x 1,1 1x1,x10 .| 1 ,1 a1 '11 lt m 1 j xlt l tt xr4fir-xr iir xti i I..l xs \Il 'l1ll'-11 I/t~ll'(, ; c ) xx ..\ : 1 x.1 1 i 1l 1 ..... . x xi. i Ill x xxlll xlI p x flue ii N Iixtix ii l t x N I's F IIix xxl 1 .1rI TTr, A i.xixI F 9& ii I) 1.0 it L ''I+ l": 1 -1 x tx x Mibrehi 1' I FI x xl,, , -:.t :d l t l xtl. l i u I i hlll b ,x' 1 h. I 1 1.' lx , AFi I(F',ct l x lxxxxxx,x11. i e a, x al ! i nxt xlx 'l '. l-ll l lit :l. I' tl x,, x I x,;, ni 1xxxl lx , x , 1 xxx ,xil 2X xl x I all t 1 :I , I I i '- ..E -1 F I.RS ý:x ,xxiF i .l- ,x .ixx , '- ,x lI T xF, -1 1.h1 ,t ! . 1,'"II 11 I1.:'I I'I+:RI l,\l'1't--.\ tl.+ ,...t. ofrn.le,l + i ll' t.Il tlll~lrr l lll.."ri It' ll. )IIV I1I e - \I· an Ii , "\ ' 1 ' \\'.111., |') )1nn p . jnac _11:) I 1;" ·ItlS' h1N II n d .l ae b.bl t he It++. Ill''.r, Ih.lant, .1. .u I- l :,ie by .1 'I 1JIl:I1. I: 1\' I,";.. . 1q , ...l ,Ir t1, .,e I ,t, •')'Ith j' IJ l llU 41.+H II h , I CI,111+ oll tu I, U .I b J I'elllllllu r , u n)a.l, tuLh tr of . ti Sp , t.l ,. I)lh/ I .l) rlis di ll .1 " I ,agn, I l y'll' I, - ik I;:+I- : '. ) . JIck 1 11p 11 1J, I n,] .'Slrt . ,,'' llu y i l i rll. Justa lce. ed.lJ d nn l sI H .r " y j)I/, A1 I,.X.ItI, I· , C' L 1; \11 I':1 : I' 1, 1 1 111", , b , )LA:"; { O" IAll I--I00 bb inllst hon, .l 7I JoIl, i;l be ,rhe l I i lalll li l t' I ,ti ,n I' . 1 ,11i. 1 .1 1'- -1111- rv .1 d IX.l j ... t- ,i I.h, "' . , t'ulvlc t' *UIltabh: l:l', ulll~lt' I C "+. n I," : tly v .+h1i jun N,! _,,,k :1ooo . i rInll Ill'c IN " ) to o . lb. vh,'l' at l0z1 r' Copy ll lt a I11 11 1I: U ,N111IN-11.llpo' Iehr ,;IU in ( n., 1, lb1. ICo,,hling C:O' i per. 501ill hi, t+ l )t y0 tou i l d,.tdo, dn. J7.t- rv ult. m wls d Io1 .t Ia1 Inuy r tl l'i mr1-5,1 le. f 11 1 l. . I i,,N 7. 111. , 11,,o. lh =+ rll, ..- t,1,' 7r : I l- 12u uI, l-. 1 ir t15. , . L K0. 1 ,. Ally L l ",' rt 0 l+ fl l. v,'+ vI-. l".I "'--10111 ,ullr:* ro ctiltd ;,i~Uk,'. ,,1o ", " p+I u · . , b r I(Ir)' P , U I, J_1 4.1Nt '.r' l 'e ' i ý I' II I C,1 1 :.\1 1.1.0- 1I11.1d p" 1I N 111 eye nt .":'. -1 1\1 . pedN 1 .1 1 n lI. I +. rv Il l l 1;.l i Nh I 1._ 1+ i I l1 ll-il llll I, Iin 11 0 ,I N I- - I 0i. o I ( It 1 '., • .,. I , . ,,,. ,I r: 0 x' . ' Plr{ _ a~C ,o. l , "i . 0 II II lNu . t, Iu r Ix . .t t \ owIII ( I k ( 1'. nk . 1 11, Pa"int g ro Id n od; i-nek doi.; L I0 IS It. ;' Nl ,, l I W r11 ,,. 1ll0 Nt .I - 'Irl) I r l Vi lOOIIIN , -. nI -r 1. IN I. ll lS I ,\ r r '1,1 ' eII' .1.'r, t l l , 1o 111- A111 )I .-\-l, I, il.1... ple . Iit;m,. ill : f , .l ' I lr',N t' N ". W IK &n ," S ll Pl{-iil kI l I ,l id \ ,,ll, ll, , ' ill,,, I .I.'I+:Y. ,' lowI \ 111.0 * A I )1111 . ) s s ru r 1 er ) il+ ý rt' i uc.l ., ;:1u, 7 '/ 1 I DI I( , il ,.\', ,i j It1.1 41 N\"' w I I.N r, ~,, fll 1'(, ,r - - ah ili s 'lld an. 1 Il bi 1 Ir. IK l: 1 1' I- 011T;+\ 0I,- . cr(l1 i 1\ I': five I U)"rt' oY tif ne, ,ir'h I. N I , I, bl v " r'- t"',I III r h"l anted lot ()ut lt ,,.) rN \Ir,,en. 'I , h ind i(1; ll;",v ' extre 11mely Iow an l ,i I A J ad ll p .(Nt l P on P p s U. . 1 ( t (; ri.Y irl U ld 1 ,1 S td rr" Iýo r - ei ,i ` y LI\( i:Fv II IO . \1\' l' jtltw 0! N,. !1 I ' .lC i U.t i t )111tR_.' h1 Illllll brld moss+. alnldl 'im, ot hen it,,.,"li.Imt ! , t' 1,r tel ,+y G . ]1( 115l. ": \", l ., AI) jll-t+ I, -:es 1-f land, B( Ilnv, + ; % I1n;Is lhul Iim,n,bl.r I-1,` "ý j C1 "1 ...... ,. , I".,, ,,_ ) I) ,|I- nJ, 1 "-t) l l) 11i 1ii i I I,r .h vv . 1 Ih ,il l I ,' .I· l i III)l. i:','.11 Now I ",vv, ! ,l - :t , ," ( lblt I; 1) 1 1', ! I,\\ I 'Illl II'I t ,."'. I, r ,,h h ,,le .d ~'1 ,'+. Ib, l , h, . '·, ,,,h '1 ,fl :lI I.., 1,l,,,,..1 ' 1 r.. I.- r ,'tq - 1r: (")1 ."11 o,3 Ii11 ~,I I on, hiltlr i l I k.h0 v~oli. l I, hii x Ih ohl-,i. P)orti \\''i ,ull, -IctPI Poetry lfro ( I'htu'u t , uih), NoI ; l,',,Stke Iu 1o, an7d . v II _ - r lt (' rl555I i , I'5+" ,5lI I ln +(+ 11.--75 brl o lrimnte 'Tu ;nner.' ()11 Ii II 1 \i.1:nnier Sp + i 1 "'' '''' ! 1.01 II -- J barrls landlg tra i ia . . b 5555 -tl t, -mail ItII N\ 'w It utr \, I a -e mul sp" tvarimnop du ce ri ])Ir 1 pl : l II:,+ 3, l , = I' ket. r , ilr and 1,It 1 1, u t 1 1 uIa tr Iu t n ri ,i), 1 r Prin t , I'nli er, of nil size , sIlltible tIhr , it. n, I1 I/ I tn , 1- \ L 1 I~,, I It,' I .1,10 I , b ! ' (l, j "DA t' E IL A I< €, l S01 l, .1liI1 l I- iii l I l a l0 I , l rp t , t t ¾ -., ', , It l tcatt mu I tl L".. . IP l,+ hin 1. l 'e It ' S,1 ..-.,\ 't wi I I' I I, , ll t ll I , IIIN'' N . 1 ') Ilt,' et ilo ; cc t lia ,o 'lu cl t l V \h I, lt 11'on .t'.\I H'[, n I. I N h it(.111111 Si tIr''\s " ll , th t 11e a s . " rn'll . - ,H I' . ft I .I ar ('I o ' I an iStM ; he I . II ' 'i I t r'O . a' h ] , I' I ,l ','t t 1 'r1ti , d .51,l i Ihto xt1 ('iP elt' 1ll' 1Ighk.et1 ' I h n, ll ali n, vll mkl Iden',l1' I 5555,",", I i prtlll'l ll; . dI ,l' , IllZ+ k ; F .hlb e t, f ito llo . h D r t on k, v ,:555.I5 +I IPllhtv in Iillt; 5o r , i lrll+ 1'r","~ rl .551 ,55,;5, a andv th hlt t..," ,+ .... [ llt'v t ld l ; I I'L- , tI' ) ',,55 E'rul'l l IlTlll ra thtly |lnpl. s t' /S I,,,d+i+ , l" +. "I oo.,l I.ll 5llll lll-lll IC-ilo + + I lll l l:'10 -s h i i , / C 'lil lr., \' I1501'+ Ill ro ( i '. . l+.4. rh I~\v t~ ý11 + tn _. lt~ (11 th I t ( )h l lllo' - 1 l m ln l I.., d',o I llu. oru; 1, I'.. l lI 5 ' , ,, 1 0 d, lltlll 4ll i dvi a,'lll '·( " . . : r, , I \l l x ". l'hl l : 1' may 3 C o, Sr t n l ,,t'l,, l ('u-I ln o Id h , ('lll i II+II Il I lllil I +f l ;3 os 111o . . 5 a rd ll .h tl i ' 5 5?l'lh h h r :tw h bl 11k+% lflllll vt. th 11 ,l 1 5Ill.llll L " . (;l".l.+l1. 1) 1 • 11,"'m I fl.11,1, 1t i 11 1i, ' fi11, 1" .Hiit. Illl j lip 1 1' t 5 I Ull, ,I l llrl;. l rlllll Jr. ! 1'ý1 1,.. Si Im eeIiI . \Ii ii " . the II ,, c1, ll hr;, 1hh, LeonI ' ". 1 I l'l'' llI'' I \- 1 !'III. ý. IIIIII 'L .111,1 1;111,11', ,1 I, -lil~i I " llr, ...ri""l 1·,I Invluu'u l r In ..o ... I 1~, " I1. II, i ll" 1,1 . r, 11,1'.11 I rr. I r i L: I I.1II Iltll ..11 11 llu l. .. .+ , r1. r . .1 I11)·(1 .1 r ,. .. llu l I 11 ll r. II L I". 1 .. 1 11/: 11 ~+ ~ 1 I III III III Ir · I I. · · · · . . Ilow l r u - n I, nl l, 1 111 ... 1 ..1 .1 ,. ,n1 ,; I ,I·III(I111 ea IIi I 1,11 111.+I+ 11t II1 tlii I ,. ,..i ((ll :ll .I jll r 1 ( 11111, II I i I r. .r . . . . r .. r ·. lu I r I l 11 . . i " . tlrl ýIr .y .r._r r1. r-..I .~ ,,, ~·~~··.~~~· ~ l·~p~~ )1I11 111 III - 111 11111- . iii I I~i· I,_ -1 1...~ rr r . r r r, .1 Il. 1 11 1111 l iljll'+1 ,.I/ 1 r " 1 , .i · I L · I 1I III 1 1 .11 1 . 1 r 1 . I _ , 1 "1.1 .1 1. 1 111 .. illi. I .. I . .. 1.1 1 r ii ; t 111.1 it1!1.1 11 ,1 · - 1 .r 1 . , ~ . . tlll l 'rt l 1rý I II1I-. , \\ 11 ý -I Irrr .. , .. ., . + ",, r11 (.. --(.11 111111 Irr . x ll. rl .rrr .. _ I .I( l~llllr " III , I. Ir. 11 1 I· I · . i il I ! .,I lr1r l+.I lillT,· 1 ,1,1 +1 lIl ·. I .· r, I·. I 1 . r l,·11 ~I I+ 1 I't1i1l I1 ·II·r ) 1 r r . 1" r· I I 1, I1 ' 1. .. r I + /111·111.1. +;' I II I i 11 r ir -·I 1 I . I +ýIII1 111111 111 111.1 1r } I r 11 1, · 11 . J ul · ylllt llý r r1 r 1 ll.. .11i ,. 1. r .r .1 r .1 u~l r . .r .... rlrl l I11 r 1 , .. I; Ir II :"II Irr ,r . +1 . I. . , r ..·· · · ""''lli "I' I IIII- l· .. ..., .1 -1 11111 11111 Crlr" . r 1 11 1 1 i r 1 - r, .1 +. III l 111 ' IIII ...1111 . 1.1 r. rIr.1~.. . .r I1u1111 1·1·1111( Ii; - r .+,. .. .+ r .. . r .r.1 1 IIII ý 'I IIII· r 1 Ii+r ,.I ..I I - r 1 1· ·1l ,1I,1,. , -.111." 1 1, .. ,,., I' r1 .1 I 1 ,,1 .. r. .. . II:I IU lr " .. ..,~ ;...~..r .r . I l ·,l N lr" 1,1 n111 _ 1, ,I , , . - I . _ . ., ++ . , l . t.1 )111 r. III, r .r ( ý ·I '11,1.1ll 11 r 1 r /Il.l ,,, I - I: I II 1, , : r.· 1,.1 ,1 . 11 . + IIII" r1 r . . _. ~I r I1 :r . 1, ,, 2. r , I I I'll }' 1. 11 .11-11 ill 111111 "" III. .·I I . ;II Ir .v I.I 1 11 11 1 11, ( _ 111 r' Irrr" r 1.,t I11 ' · r u1·11r~ ~11:· .1.· .. 1 1. I , 1.· 1 I· 1.I ill 1' ,- . ýi, .I Il 1, r ull~l ul.l/l·ll l r" tier. r .1. r .. ,1. 1rI· 1 I1II i . L l i II-.I I r ..rl 1 . 11 1 !111.1111 .II ,r _ ,1.. i ·I I· 1 11 I rr r . 11 0111 l `Irr 11 ·-1·1·· u . -I Ir I ii i 1, 1 ·. . Ir . I r , 1n...11 (1 .·1 1 . '11 a .' ll I, rII II r" I( . r 11: . .111111 i. il Irlll r-I 1I+, ..' I ý, Ir11 1 rl"; i " I )·" I 111· · 1· 1 11-· .· II ý, I r 111 rr , 1f'I I 1 I C · II I "'11..1 ll .! i i I 1, I:1(I·II 1 .1I . . I·· 11,r.I 1 , 11·.. II+' 1 I1I i II.1 + I. "'- .,Ir I .. 11,111 ( ll r SIIýiI 1 tr1( I1IIII, ;,1. 1 II. I lu r 1.r 1 + rl 11 1.y 11.1 r. rII) l::lt II Lll 1 /l I· 1 rI11 lii.I I . (1 1 I :il Ill ".i l 11· 1 IrI III .I.·I r ... 111" I i r. .,.III .-. · I 1, 11 i~i ..' 1,: .1lli \ . ~ r 1 1 \\ Il\.l l ~rll r'1 r 1r I. 1, I. 1.. It 1- I .II! (ijj 1II'liI .19 11u1.11-.I. (1(. IIIII irl ll· I i il II-I l· i I II il ii. 11( .1 I"I , . Illll II? ·11 1 11· 1-11. 1./1111 l ! IlL .l ui :11111 )11. 1Ii I) .I )1.. .11 11 t r + . .. r , r 1 1. I I I1I1li 111.1. 111 1· 1 1I. L, ..r r _ 1 ,1 11(. 1 .Iil.· II1.1r'-I lir,. . · iiill 1 +I 1I~ . 11 : . 1 ._ 111_ .Ill ir. III II it ,"1 11,·- 1 '1 A ; 1I;I 11- 1 I i ·· i "' 11 1, .ti I rJ.lli? I .I 1 r' 1 11 1"" r-II .r. IiI iI II. , . I,11 . .., ..1 1·. I; .t I i lu 1 r p 1111 1- . 11.{': .. · li/ .+l j .,,( III. L. i . ;111.1.!.1 /I .I Irl l ll IIý..I ·1 ll r 111 _ 1" . . .1 I'I U1 111' 111 1: (/.1. · .( ii Ilr'l i .'1'r . 1 , .11 t1 . . r :Iltr 1r ·(l 1 I·l·rrr .I 1. 1'Fr 11. I . 11r 1.r I. 1· ·rl . r ,1 .r . rl r. 111,111111 r III( i ·- 1 r 1 r , · . · 11 . r - ull Cllr IIIr 111 ,1 r ". _, r, t.,"r , 11 - r r..,11 , r IrrI li .r" tý+ II~ll· ili r _ I ., .r. ~111 1 1111 11r r 1.l~ I r rr1I '1':I I. .u ,11 .r 11.1 . Ir r ,1 1 ~ i ii l 1 I( II1 II1I. I +1 ." I I11I- II.. II1·r+ ' . .111II l il , 111·11,il. if~ .11111 .1 , . . ( ·. .1 I 1111 r r r I u IIII . II III·( il.lir i\ 11· 11 Il1 11 u11111111 11 I tiIlf. ,·1111 ,IIII., _, ., r . . ý r11, ll rr1 IIII ,`. 1.1 .. \\! ,1 · 1 ...·i I'III· rr~ r ý r.· ý'Iil iiI I.,rr 11..+ .1,,1. II.+,. r rir rlrl+11 .I1 etlr i u a 1:11 , Irrr r , 1 t ill LI . 111 ·11 . i i I11 11. 11'11-(r ll 1I I / 1111', r +,·I1 IIr IIr . 1+.· II1 - 1 111 11 11· rllll ~I I ... :1111 ,-II. 1 .I··~ Iilil~ i~ii l i ·11.1 , I I1 i/I 11, 11. 1 · ·· Y `:.II ·l· ir . Ilrr · il ·; 1 1 :11 .. .l i \ .1ý1. ý III·*l·I·~ ·· ·Ii' I:II 'r I 'I iý\I. f.": ilI II I I 11,. w "..IIIrr . 1 . ..r II 1.1111-11. 1 I .I." 11 1.11 .-ii(· il I:,lllý.II W Illl II .11 r1. - 1'.r " .1 11 · 1111· I II . I'lý i· II·1I 1 11111111..11 (11·· 1111 11- )1·11(11· T1. .III. 11. ll )I· ,I II·. r.~ - J 1Il~ iilll? IL1lll lid: il 111 \ Il·1 11·1 1 "I\. h. . I IIII 1 1, r.ý-t". 11. IIý I . I - _. . Iv. iII,,I I .-..,~ ..~·~:·. ~, ~~~ illy~~·- ' .!11.1 1, ·III ý'I r : ··It lt.i - ~· ~···~ I~ · · 111 .I 1 11, . I . I~" )..I, ,! 11.x- .I , . . , ..ý ` - 1111 . 1111 I1 II I 11,,. ,,, . ý... ý ý 1. I I :I .I, ·...' IC II., I IIII ~,.; , . ý. ~., . l,.. II I. .ý ý I I .r ., III I. 1 .. . ,\\ 11t Ii 111C I. III' 1·I· II I.1 ( '11 ..-... Ir . .1..IV l Il 1 .I1 _ , v. I I~ i .1'11 · I il· ý..I·I I-I ,: " r1·.1, 111, I I ý. ! r II. . . III - 1'.~ I ; .. ... IIII -11. 11 11 11 ((11 I ý' t i · I. i . \I 11 1! I.~.iI IIII. .-. . li - ul l II. ,. III Ii 1 1- tlii.· I. 1I Ii I . r 11· 11· r"1 rl1 l1rll.111 1 I..ý1 II I. I 1 . ,I , ..r _.~i r ..1. 1111 1111 11ý ·1 ,II i i1 ( 11 I lli · ·I 1ý . . j (1 ·11( .I 11-1 1. 11 ,. .,. II l ll .I 11 , ... ·I·· I I i i.l ~ I il· I I I li . t Ili iv.ýI111 1-i I \ I.I I llil 1il . ··· li ., I· i IIII Ur'.ý 1. 111 .1ý " .r I.lli 1.' ....ter I1 .l _ u .:ý. .l x l u llll.I liý· · 'I, "1 111 i i I i,ýý.I I I ·· i I I;I~ 1·-I1 1\'. \I 111 \ \I \ -1-11 I ' ll·lly I1 ·I 1ý '. .I II . - I~' i -· I I II,.ý~ ., 111 1r -IIl I. . I..rill 1 I1 1 IIII II "1.1 I: i. i r.. l- ilI Iý l .I 1 I. I n . 1ll l11 1.111 11!) l~·1 -AI I. ,II\. . I!· .I II :III...1: ·)1 III1ý1,1 : Ir11). l 1 Ii.. jý (1 ýý i iý .. I.·ý : I, .. .1 1 1·ll ~ i t 1 'I'1'\ t i ' I \1;11.1 li· i I ý 1\ II· I -111.1 I 1 1 1 I I. 1 1 .· .I I i ` i.LI II .. V III _ tl·I I i ' '\ I i 1 l \1 1( Ih- 1 · · 1 l · · · l i i L .. . .. . . 1 . _ I. ...1. .11 i · . ,I· ) 1 1".I . - . ............ ' '. .. '.... i II I'. ·I I L . II II . i . . r ··.\ ·111 , ý · : , I II ,. . .1 .-. .. . I .ý, . ·. 1. _.~ / .. I 1. I·r~ i. . . . . , "I."I II III I . . 1 11·: l - I 5 .: r1 1. ..1 . .. I .1I 11,1. - 111.111 111 , .11 III r ý . 11111 ,, , ,1 1, I . i I r x . 11 , u . . - - . . . "1 .. , ý , 11 . , 1.1 11 . . .. ., I I I ,, II. ,I. "·11 11 \,11 11 `11 .l ""1-111.. X11 I· · I.1 II I1 r I, I 11. i 111.1 r. . .1, r".. . .il i~ I · II _I 1_ .1 .. . - · i 11"ýr11 1. I. ý , 1. 1 ` II.1 ý : ,, \. .. -. ý1 ..II "I 1 -1. . 111 ý1 \ . , 11 '. 1 1.11; . I 1,: ,:;I . 5 '·· \ . .I', ,,, ...,., . ·.. ,~ ... ".1 11. I. . . . ··· " 11',1.,-11.. ..t,. :-I rr·_11 ,Il: t vll.1, .u" ., III . - I·II· 11_ .. le I 1.1(· ·i i ., 1: !f VI\I· ··II 1ý:. 1. 1.. 1l.- . ..11· 111.111: .·11 11 1(1.1'1iiII I·· 11, .1lh · ,'.·II 1 ...i II .. I..1;.. 1 1 I1; . .·1 ·;;111 II1 . FI , _ (11 111: tl.l - .1: -L . . 1 1_ 1 -1 . I1. -: i· I I I11x I· IIil illli I _ ll II ..I. . . ./1 111 11 Ir", ii I(!1 I )11 1)( iiiii ýli 1 .. . 11 .;·I· i 1 -1 · li I I i-. r. .l l el .1 l 1."11 ýý i. ., . · l ( · .·1 i111 ,!o 1 .. I · .,1 1.1 /111 1 11 1.1 1 ~p ., ..IIII,. ,ý, ýs'1I ·· i t 11 ..ý ..II 1·111 n, r, 1III 11. 1U I i I, 11 1 1 . . . L , 11. 1 · II II i ·· l ii iii l i .. "n ,. u. 111 .,r I uy :rt, . , U I x 11L1 - rllr r . It 11"ý ý, 1ý 1h .- ii i !Ili ·r I- I Ii i r ii 1.1 a I .. · tl .. 1 "I 1,i- 111·11 111 1 ." 1r 1. i ill .I !!511 ·1 I! lLilaý tl ..... 111!. .t. 1.1. 7I .II _ , . ., ... It.' " r .....".. E, 5 a SPECIF(I: ,ULU I'll'P. .' . ,'.ý!, ., . • ..|,,, :, _ Ir..l UI-'I'. II 'II AL 1 DIS .A9 .,, V:I111 ý .loU ~ . f:1.ýIC','I'ý, s.'RI|I;EUI I1 I II' 1 f1' III I. I Ill\I 1'-. I· i)IJ ..I* III.A111i 1' 1' - 11J.\ I'1" 1:1.1\ 11, u , I nil DISI'.A:1 .... ; l;}l I'\, i .( ,, A €. .1 - I\ '1 ' , I o. 111\- ' "c l\1 ., 1 , ,, I ··, I, + I , ~ i .I, ,.",J l.., , 1 t l ' ·1 1 , , + , 1 i1 ý I , J 1.' 1 - t l: ," ,.l nlit .l t1 1 eL", ! ^, .. .. .. . . .. . . . , 1l , ... . 11.. , I' +"l-i I " ··' I ·I ' i "r 1." 1 t + ,,' , 1 \~,, . I .·, , ,~11, 1* ," 1 , I r, . . .1 . 1 r :, . .... I"" ,+ . C ,1 , ",I++ l i . , . . ~ . .. . . . , ' , r · I I.*_ I ." I " ý I , I I 1 1 , IJ .i PP1 ,l i I ... 1 1 h ' .1 I 1· 11··1 11· ·· i.ý"1..ý 11""" 11, . ' ..... , .. D . l . ..-. . ,, )1 , I i , 1t J, l .·· 1· ,:+P l. - 'I m .. · 1..... ' ' ... I +. + I -i1 .· 111· .- l ld'+l '11; , l ·Iih . ... ,' '+p ' ' · \J r ii' 1:,'h' +,' '' ' +ll l' I +' ' '' ' , . ,, , J, .. .. . , + ,, :. t , ...,,.,. 1 + , ,,,t ,. , ·;, , , . ..i , l~~~lli·- · ~ ~ ll ll·l .+: · ·,.·· 111 1· .1 1 ... . i , . . . .. . , · , i , 1 ilk + , ·J 11 , , ,1 ++, + lit I,,,+,,,- I),,,,.,I+,1 .. .. .,,.,l+ ,, + i . ,.,. I, ... . +ll · ·, 1· . + ,. . . . ,. . ,''' .. . . ·· ' '+'''+'' I 1 .. . . . .. ..I' * ·. .. .C U ' . l~ ll ' 1. t' I 1\ I : .· , 1111" '1;''1\ 1 I,1 I11 \I I I''I I:::: \ . ' ' 'l `I 11 '` , r t r'ýr1, l ' 1'1.1. 1: ·I.· d l I'II I , 1I1.1I\I. idl!( .I 11 It' . .'III .I tI 1 1~.!. 1· ; · 111,,,, ut ii~r I~ ,t ,,.. 1'I. "."I ý " I ., ~ I · ·'·~l l I ··u .ii. ,' ... t r Ih Ir ~ 'k, ý 1.ý 1h , .-r" 11. Irlr It, :, 111 " ., . "lllli. I, . ,, :11.. . I,; 1 ..,., il lu u w lupl..l 1 111"' .11 · · ~ . . tn J11 : ·:,. ,::,·: 1,,1 r'~' " 1Ju: n, ~I ~" Ir';' -'',"' , "' .-h ,1'' . . . 1. . 1 , · lldrr, ý I rl ..1,,, ., 10 , .: , - 1.' 1. ." I .I 1111'.r ., r1 · un' ii 1 11;( 1 11r> . ., r . . ,r. I~,,,, ,," r., .,1, rrtt" 1, In,,, . r ., I, . . ., r III ý , .. .1.1U -,ý ,r r' I'. , " "·..,~ ,,~. , Iln "1 , I, : ý ýýI r 1,",y :`::. :, ýI::;:i t 1,1 1, 11 r, ~ !,I. ···, r··? Cl r ".1u-e Ir. ,.I 11, r.-11 . 1,1 '.1.. .i .. , :! nJ !I.:" I, : , , ....11;1. .I t It , , 1 1 ..1, fý,ý I, 1 . 1 1 1.". -.,.J - I , 11 , u; r ,· I 11' i1. . I' IIlii lP( I l .` t .I l i~l .. .. . .I 1 ·1· . 11. I'"1·(1 1 , t 1 ,11 r ..:I" '.1II~1·(. r~ ·I . J.11 11 11- .I . · l id ru t: IýI ,1. 1 T . 11. 1·i IIIII· .llllllT 111 M . i . \ ~I . i.l 1 ,, 11i · 1 1. . 11 r. .1f II... \(·IV ( il~l'l _ l. )11·11· , 11R , 11 II1·li(·/I 11P )itP I( 1I . .. . .. , .1. .1" IL.., ^ h'- Rr ,x1'1 , \ .;. I1 \\,." ..·1· 1'i. I. r \,, 11· .1 I. ' I: .'. Il.ii ll. e II I I AI 1trC1) ,i·*r _ .. , Ifu _ .. , I.I.II~u r" la slu t r · 11. ,.r ·i I r 1"', .. '.i·I1I1 11 .. . .., 111 1T E1,r V I.IC I I! ! L 1 ·. - .. .. .., all,?~"'~. oit'Pi.~ ll.d r 1. lid l~~~H r.ý I! ... .1.r`. I ll "". 1 .1 ~ 1r r 1

Other pages from this issue: