Newspaper of True American, July 11, 1839, Page 1

Newspaper of True American dated July 11, 1839 Page 1
Text content (automatically generated)

(76 D~~ Pnia~12 C~ ~ N~!V IIEA\.~ ''Iif~IAY IOINN~ JLY I,1819%& 'tirsMs f the ia '% .east rr P'rr~s f -s a' '. s ( irf. u ..a isils In s'i .. , Ill atis il ,i .ty ri l sll a'tr'is o I sh Ii' hl ri~ 111 id assalills IsissiI 'lsassis I)1is I r rlt- s ris I siar'e fr sin ar t f ioIr sIt i.'ar1 isr, G r 1111sis i , lr I r a)rll a si s111 s 1 i 1.'. ,I 1:: s , .lor n ll l·'. I", w l 1 Y it . ro1' :1 1 I t. r m it. sslr tll I,. I -_ , i a'si lsal d arsI ra, IM, v t ' I ll4tb. ' n I s,'r sill .l nl s'. e st n l a'aIII s I a s' i, 55. a s 0i1't ls. is is' tpi rl i l ' if e ll Vltlxc 1)ipi I.h I IIII( I1,.lll l. Ii . I· i .lllts i 'tl . all is ' . lls r sa 'I t . . ra lll' l l a " it' IIIa llll lr.t ri sl'a tisn l t n lll a lri'th lnl ut iert .u1 111 L wil tasir ts ss's ars'5 s'" -le r s orl Iv 1 oIIr I '. . i tl ll i ' ,i'a Isa 'ls' fi l 1 -1 cir Issli,; I''lsss iiai'5 ss'sai ss ssil r lllslrs las r . il'; ai4as tis,. li5 l ts , I .'ill ',s'hsh o l.y,. rla ,tl 11411 ". ' fi ll .blb lryII.Is lls' , at111 1oIt i'all' " ill'llspa t1 1l'." I .I i . , t h n fin all- fWihw , ti+ Ir ll i ll c I,' usnei r, * Il ts 10 -le, o i)ol'lrrt t ,l Il Idol ar 111.t lll Ii 1 fill- 11x,1 io.i, ill ... 11 Intl. l..1+ Co s is 1ss'' 'i l's ip'rsassssa i \%l 's ss ul saa'sia'si' r ,. a lr ' ,,.1 n -l e lt (1 b h' r (Pll , i illli o, g d 11, n i .l , •br .,ra.hI i s ll iss, t I '. ll" it (I lhl T is' 1i I i e r I sno asis li s r i' l s1:,s;11 1 i l' I I I ll 1r It .ll Il l" ' ma, dal ealtt t)thIMF Ill i(rrlir ofsN liik 'I hs sid a w ' a'1 51 mari l r ssfl, aass isss nll s lants '' lft ,011s .sis' ins's . '- '< nI'iti'.. ii' I 1 IIr w a ll s ,li.s.s a , l . aIs·ll. 1 Isor . I sis .'u " Iv II : Ba 1sass ''1 +' 1 ii v n'' 11155s r.i' l s IIa1t , o 11 Itlrll' l ' ,l rtl-t .1. I I1. II It "". f s s I s, p| isas I, *e t'i "y f, " is .ro , m- 1'`1 l u,1.s1i sI"i'f ' l i i' \isi " s ss 1,i .I. I ai l \I S1 ; t'i a i s r 1,i r i\ I l r, p i, I 1 1 l-lali lil*I51 '11a', I' ~ s isIi~ sat l r.Iths ni | .i . .i . 1111"1 (11.1'' . 1.. ilt ,11 -11 f : lt m ol. Iiurs lasaase' IyIu .iaa5IuIl llll:' it 'W.'" r'" I I ' l ;il ll5 " rl ~. x 15 ' I rr'q l ) 'I ': , ; t l'l'r i l' fo III "I II t. 11 1 ' 11 . 11.1 .I :3 I I, . (l h1 1: , ii C. I'. i:\ lI ial sisl a1'ss isaii'a i .11". ..111.\.. . slsl.asI h . . hllly aaII 1a55II51155 lasi' ' 1)a:l'all; =i r + 1. I , b yIl, " n l,;,,, 11, ... . ....... . - .... . . 11, , ,."y , n",,, a ),i; ,. , . ,r ... . .. D rb , t. .tl t ,f ,. , " , .~ tIr is ,'y's. l.a IssIYls ss'slsI l l Is i' \I I t s 1111' Ia'l s.' ' Iiian5l tri 1 i 'i Iii'lls,"x 11' s.alslsl t~ I11ss ls as ii r t ill,2r i 1. 1 ( .llllll ' ': 1i l : I 1 b s i 1 i rl', i t'~t.l'-+-('r' iti.i lXl~ ln' l .al", 'sis Its , sir' 'Is's tasriy a.s ..a-i ''Islas' 1 ,'.-' ' lhli : s ' ''' , il,r .i ir I, ' rlls,'s' s1 'ly Alll ~ 'sasiiI as '1 'a11111 si ss!1as Il l rl. f ith I 11, S, i s" sI s sI "''s. a r I .. a 1 :I 'I , " 1 0' 1 I ' 1 IL Ie Ir , t i"'' .1,,,,r.Was's l." l,.r 11,II l, l i, aw' tl l,: I'1111 'sIa ii I"Vl' Vl ' sar s'. i ars as i y ras'' ll ,hti' , 'L ll'1t '' I I. Ih s ' II'! w1hen ii .... i ' i,- ,,,- a . I.1 l I I. 11 I l '' I iii Iss la Il, .. . }L - 'rl Sssn-' s ass u h , 1,,si Is" l'a '. S '1'£.' i a'1 sa11111 a1 1 -a11 sral lass11 ' all , I I,1 i I.. " I i ,,:.' ,t , ,; . P ' r1 "'l ' lr i t -'1, Y 1. I'; -r', "" Ii . -o. , ('~Il o ,,, !y i,,* ,oi ls , s a l s Ils l C i sai., . l,"iI l . iiiii,.i ver 5ir, I slsis, , r.'s: ai. i I I'li i5.i I b. A i hi t * l . 1. . ". j I ,, ,.,,I+ And ,,i a ia ii, ii'i5'I I , ni' I , t ssli. \-Ii. h" ada l a i' ...a 1-1 ' 'as, 111 11 '1111' .1 11. I ts Js'. 5Ir ,' ' ..... .... .. I . ...... 10...". . i', . - Ir,,l r I lh,,+ q, l \ l " I ill,'+," ~ l + IF 1(·, 1~ 1. ,1 11 1 Fill i:U · i Y·, l l?., ii,+ i lll s l sas Issl aI''s~,5 I,•., ~ III . tir (1II (III I' II \ .... Irlsi.i i IrIa ll h . ,, ,al a y:U III I r all 1- ~'I'. , .illll hl tl5L . " . |.eI ' ",I I .11 , , 1 )' 1 !I ` C (' lll 'iil.1i\i \0 ,' .' 11 1 g -.. • 11 :11|II I"p 11) ,_r v o ". , | i i+, I11r I l a' :'.1 . I '' ....iu1, " I 1 .I''ls'sll Isa \'i'l i"11.su I)I-+I Ir.·. .I1 \I ,, 11 1111 \ •o I ", -. Ro+, it),;·. +lrt, i'.i? i ''11i,1 n"1, 1., oi r C Mll ll s lt, tri ii - lIi N. , Y..- i tii I "ii 'II i yi. IiI-. . , .ii' Iiiill rl: II I t,. , 1' I,11" " ' +I, I I IoIr 1111''I'll'1111 '1I0II. i'"' 'I l po+,,, l ,, l Ic III1I , l..rt-r l ,111t I,+ -'+,'il I lI ; i' I \I \ 1 11 1 1 1 I i i i ' I .i\I ) V11 I 1\ i l uii 1 1 1 i ' . |-r I " % " I ' .- - ! I fl e ll ll 'll +1;1II, ' I, \If ( 11 11 II I lh' , ;I, ll;'11 , rl I ii i, -re JIII~Ir ~", to "'ll 1 IIL oI ·I olI.II ll., "i,- 1' a ' I;,r ,11 il t I, . ."i- II ' I l.h Isi Il a~l llllll I11· Tl,",I Is , - 1'''I l t" l, h ill Iti, + i 11' IiI l I h Ill·J I(.:) 01.1, II I, IoIf 1 ," I " '_ l ll Ie 11 . I.0 " . I, . I ~ " om s' iI.: I ')I IIuI t L' . " I I111. le, t )ix i', ' UtI ly ! , , ,r', re 1· ll I ,I i 1w . I , Illl P .i i , ioIl Ilie iI'm 11 h," ,", iJ ii . I l , i i , i h i 1to.hl . .... 1 11 1 ~'I t , 1'l i ' o',o Itli M erl I1., t'1. - 1·1 11 .f ,I111 1;!1 "1 ."11- "·Ij I 111111: al ~ 1111.11111 '" 111 1 i) I Iilil 1~- ,M-,",- ": '1 ,t .1.11 )1611 1II 11 111 .(111M" l.. 11: 5.' ,s ,., !1 1·1I(I.~ u+:,I M1 .III:.. a 1 M 1M " 11· 1111. ..j1"1 1.: 11 ·.1 +111,I'1'- ·111(I 1,1. -, 11 :! . ...1" e 11, ye - , 1,1`I ." c ý1lt 1 111- 11.1 In. t IIýIU 1. II 11*1·1)11· b ": 1 . 1 .:1 1 ,1 ., ',x , 1 .· 11 1 1 , 1 ' 1 1 11 1 .. , ' 1 ,1 1 1 1 -1 · 1 1 :1".. . . 1 '1 I I l . 1 . " . . I 1 1 ,: 1 1. ". .1 1 1 . 1 1 1. . · 1 1,.1 1., '11111 ·11 ."`; , I I". )1t 1 I .1. l·(· 1 1) 1 ,11·1.1 111 I :I l .1+r, 11!1 1 " 1:1 .1; "- ~11 ,1 111 .1 1 ~-I1. M " I ii.it 1 1,1111 1 I,.' '1'M iI 1 "!: ..," :11- t 111 M " 11..11'.1".1",1 111:.!1 II ( S lll lll l of , 1 n : . I , tl I :n (i: n 1 ' 1 .M ir - 1 -1 1 {"11!`11, I'U· 1.."111 I1 ".1,:1~i·- 1111· 111" 1 . 1·1',"I I ! (·11·1 i CI : 1 1.1; Illtn. 1111+",1 . 111 t " ..r.lI , . 1 11 n1 r .. 1. t - 1;11-1. 1111 .1111, l `,I 1 1'·1 II.' In 1 :, .1 t+.1.11111!.1\ 1I· II) Pl...rlil.. I\-I. 1.11,111" i,·.1' 1 I1II1 III I":* "1 lr VI"" j11.1,1, Fl ft 11 1,1 11111" -1'-I' i1, 11 l 11.11· 1111 . () (1.\ 11 ··1111 11111 h 1111 l' u' 1, , I "" 111" 1111.1 , 1.11 ý, 1,'ýI 1.- (;1 11 .,"+ 1 .1 uu~ll1,ll +11 ~, 1.:.11,; III 1,1,1 ill V ..t- 1. ·111:1111 .11111. IullI, I :1 1 ll S 1 I, t I l- n :. 1., 11 I.t i'1. .:r 11,1,:11'1 alt, ", .N11 I. 11 , " I, I r. I I''"'lI''l' 1,1I - "t" )ii `1`111- 1,.1 111," I.,+, 11"'." ,: t !', 1'I." Ir111'l~fl ll. )j IIII? * 11 1ýIIII , Ill.,"i 1 M·· $I I I ''?- n'"1: :11 lrlll l 11!"11-,, I''" 11 11,x ,I :II . 11 11 " .'I~ .11 II' I III" . -1 I C relic ; .1 u,1 n"-i. I ".l 1 :L -," I 1.1 illL 111 I-t 11",1 x! Ml I [ I illlll N \I:~ W: . 111 w 1·:.I !'.1 ' c111 II.1dI I t, vII Ix".1I1 1 .11I11 !.'l F' 11 %C Islllr ( IIHIIV'll l· I; w.,mg~ ~ ~ ~ II, tIo ~ p'. .I ~ll I Ii III'I II, I, pI:ttly vitllii~hi I'itti llalrt (t tll, it l -t.I ti ,111t - Ilit1' lI i lll 11 11 ,1 II ioII liiI i r it I)rfl i no .l v l iJ o il ifle (G:4 (1Mr-", Il', f 1 l l,". 1B llIRI\INIJ 1HUlt .-'lllhi'-n trdilel:n Ia. 1y d. l+ ve,'rel d by h l ll ,rolri.te:r :11,1 :h,:. I e.., al r Pr retal Ii,, hi: e ,arelh l bIet rr-''iii, hr it t ll,'it -ri. III eveirr V V tIrIIV I l Io l llt e ,l lilt th' 1 ,'111 - t (i .s .If i1,i: ,liVe.>Ili.ll, \ nll .ri: I']lrll h i a d I t llll1 1~11 I'u Liv ." h tII ItI. lll. t 1 w llh IIIP . bt ll , II m ell .h nrl,' and l i 'eli"ve thli it 1ý, a. i I t 'b.tl,'y 8 I ht in he 1 I.I \ll~ I tI 111' ) 11in I I 11 .1 the h i' ,. - ,11 . II - s ' ti t he , ! I a .d x'1 h-Ues I '1."1 " 1, ix IN w it .i. -riuve t pli rti- _ ' it 111 Ii ll thll l,, l 141 - whivii ilfh thi til t ti l r r ,lt i .t !. f I ,.le r l dl hvd l i 1l I he Ill ll , !1".1, .Nit' ,i 1111 1,i 111- i ,h 1 11. h h b hr'.el , hh.. l t I I c nl, Ii IIII ir ht. rlvi a 111( .ICII· .I . hl' li t l ,r ll 1 11 1 II I'.. rl- 1 I..1 !t- III Il' i id-llel) a 111 lh1 i , -- II,11 111' . -, lil, r i -. i t111 -t T h1 u In t 1 ,is 1,111,' , .l d1 b',li ., Ih. l r \ 11+. 1111+ th e ,'I 1i I" I I rL" r 1 r il,. " llle ii i 1. mt l 'it ll t .. ' Iolllllll ll Hll i II ll ' IIr i1 , I I, tl tII-. , I K tlll tl lll -, 111. 11 r. l ý clan:. n. ill ll Ull I, r , 1. ,it , l i l lt.t I ai III . I ll i r, d " lll rIlln) ' , it , -it 1 ..,, I: ." 1'a, r lll ,I n, . .. If' s + II n It, 1itliu tI1 r I 1 bi,."d. I. I'1 1h ',I I '. I, ,,11 .1 ~111 , I ,I' llllll \I' , 1 l h + , l 11+* 1 1 11 1111,'++ J 1 1 1l , ,'III " V ,' : h .l 1 - II 'ii nh+' -1 1 y, ',, . ""i . 1': I , . ". l.,h' l, I-, I l . lh, \ ,l', ,n _ ( ,l I tll h. r , I I;Y , I 'I 11i l . IIIIII, II i f, . . ,1t 111 !\ 1' . ' , 1 ' Nl.r, \11. w I II I Il NI, ,1i 111' ni. IIIn- + ' hI· I I hv,,.l ,,, rl ..... I 1: ih III . II \ \I I). \ I ,' 1I1· I1I 1," . • ) l, · .l+ I ; 'l 1 ' 1 I IIII 1,1, In l.h ,, . , aI 1 , . . .I .. . 1 .1 1. Il h ll 11 n ld 1: 11 , I· I ll , :lnl ll, ,,d , 1.. 'n.ItIhI ,b,,+ I.-"tl Il dI l , r- I, l , d It,. n," , 1 h . 0,, .iI , tl II , I , l· h lill t ,:h i., ii, l .,, 1 ,,Ii .1I .1, d IItI olotIllhIot. I Il ; I~lr clc ir+ 1 , 11 t ), ll I y I t I.,. It u , . II.h l ,i¼ Ni', 11 I I o11 t+ el.' ,, I\I \ II I 1 . ,I IT It .11 I t \. n 11:-- . ' T o ' ,.- ,. , . 1i '. , tnll . Iltl III .+I , i ' \ tII : l.1 , ( . I), ,llr i tutu\ I ,,l Ir I 11 it "c t I tii i' i .1 ItI .I I,. I I Ill.' l ,,ol II < r ,hlll nlll0l1 l l . ' I h. H ,i( n I I I 1.+ +nn 1 1 111 . " I. " ' li, . . I- I , ,l It ; i Il it ItI l l h 10 ahl, . li .. n , .. ,',. , I,' i ,l '1, 1 1' . " ..n t1 1 ill "I ,I" , . ; 'n . ,I Ilt' , n ' lit..h. (1 111111 It' ,n; e, t'\',, . I,; . \ ~ .1. , h l . i . \1 + ll k, t' u sn e , . I·I+ ,,I J I,, 1+,, l l',1 l -. .II I 1 ', , '., , + 1 1 V . "1', b o. I &iittt t l . i .! - " i ti I a I, 1: \11 .' . lle : ·I . r(II t hll l) dhI . . 1t u . lql:l· i Ih Il "l , tI it tt ,it lilt Z u,.tlt1 el-ihq . h lll1 ,1.,.l1t'i I' I , I h o.t'i h . o c' h 11 :, 'ltl l . . .h 'l ,:, :.". .. ! .I, 1 . t ,, i .r 1 ;", , ' , ,.h,.:,I thI.,. . 4.ii r.\I iiii+ . b s rIe : .. :., l oh. . .t+, ll .1 1. 1 .I l. t \ ". 1 , \1 n .1 1 i . n Ih. , In \ 1.. .,.., .\ i ',+. ,,, I t,,+.l,,,; I,. ,,,r- t .,t \I' ", ",l +\ .tl.;l A, , I.. .... . , . ..l in; l " ,,," a h r:, I .,h 1 i lt I ., , f l n l.. , 1i i lu+ r 11i t ii h;!'n " ; , , . T II'" 11,: t 11:. . G .\ n i ll,, b ).I\ I I , 0 1 . 1:,. . l Il.." .. II Ii I I :I II , l... It. 1111 '|' . : .+| I. I I . ... ' . c II'% ` J. lII , ll :11.1 \I·11 T hell h 11 "I I , ' I . 'II". I Ii ,ii+ ti,i ..,I :;+ l l r nl t ......t · . -,,, ...... . Inr . 1.. 1 . ,. .,, i,,. [ 1 rl, ,O ,nn 1 1 ,m . 1 ,,. 1 i. . ,.11 u 111. i1,l h Il:iI It,,:,,l I;+,i, I+h . , L h N ,+"~ 1\' ,in . htn.l N, N+ q 1 n01 ,,, l, 0 1tI+I, . I+, I II e,, ."''--\\1 !.. In,+.h , pity i,+ I '! . 'I 1n l. I |:hII Hin l .,,-',.r, l'+I Ilr ;Il, ir 6::,1 ' ." I'+:+,,+ I,+ , % :+ 11 11,. ",1', l.: . ,, I,, I .\l :,1 'II:I k. + h .Ir rt.'h, nnr,, Is+., InI ;I..... 11:++,!. .,,11,, I· . t,' 11 \h. 1 n . . \ .N 1 . .i I , n+ i, \11 ,"1 1 . ,, I .;1 ., ,I ,+ 1 i. i ,, .h ... r .t l'o \ .i n | ) III ". ,: , " '1'11 ,, - , 1 11I, , \1,,., ,+, . i \ I'11.1 , Ifs ii I ) I, . i I L.I I .... " i .ii , + 1 hll,, l.l' , ,,, . 1 1 ' I'""1 h, .1, t,1, 0 l ,h: rnr,,,,,, t I, I I +' " I , . :II. I, hn l, 1 1·1 ·1111: . Ii , t iiiii . ' II." III' lh ll 1,1 ,, l',-. , , i h I, h . ,...1 ,:1111 . i1i i :it .I I I,, I I ,', I:, , r ,h , .n. i a ,,I h . ., ,,I l ir,', . li .1. ,. e ; ,l .i. ,,1 " I 1 Iý I, I Ir I. i,. . i , h ii e I li.n 111 h, 1111.1 I l~,l l. l. Ir .. .. . ". lx l ,.lll , I+1, 1 ·1i,1 11.11/ 1 , h,';. :11,1 ,,lh', - ý , ,, . , , ' + . . - L \I IIU M I)) NI\E 444"ft4I.1R. I'/u"44t I'41''' /rul .,44t'4r44.4I. 1,44'I l1 : 1 tr ". I.I j 414 I 'l:*:,.,,. I' I'''''''''''' · 1 11111 ·) IIlII 1I· 1II 4 I' I i 4444ý'-,( ' , - " 11 t'4 .1 11 1 1·-( · 1 · .,, I III1 n 1111 1·11 n 1I . 111 ; I. 111·11 111· · ·( ..· II· :·· i IIII ,1 u..L It I. r.. ·111 11-. 1 11 1 IIIL I ··111 11 1 iý I).. - I-'4 I.-:' . , . 14" 44 "'Ir1. '.., '.-I , 1..1,I· , . ,"4 .1 444-1 , , \ I,, I Ill, .l. ' cu "4 ,- 4 1'...II. :,," 'i I'X I ul-Il ý11.' I.II II. 1·1· .tu \..l ulu "IU 1 '~ý-· , 1 u . - I J i".I r I 1 . I" II r-r:I -ýý-;1:· 111 (~d · In rr III ·- · I r.. .II I - ii1 .. 1 (...'.1 IIr" 1 .lls ll. n.", f'" t ,)· .1 1I I~., l. ·.111111 1? 1 '1 I IIII ,od. .414 44 11)1:.. .I T II. 44 4.4 4 41. 4 4 . . ,, -)1'L.. 1 11. 4 .11, ...i 4 d 44' r4 ."4 44l4 I.. III ; t1 · l iL ll III. I. r" 1II I l s I l 4 . ItI I it.. ; : ': . :4 Iu.1 ) I4 ,III a 1'. \I 4- '' 1 .I4'.4' Ii'4/ 4444' . .1" ýI · ·1I ·1 "(: L. I· · 1:1 ..I 11 :u II- .I. I It " (..r .r l.. I fu~llil·ll " II I te ll 111··· . 1.ý..1 :. 11 ".I L· /II I I.(( ) ,1 .1·1 1!11- 1· i ll II..1r 1.1 . III 1 LI· .1 I'II 11..1 ill- ii .1 . 1) 1- 1 ., · t11. 11111" 11 . .". " ')'' ulll ll. l 11- ..I. 1. III I11I II 11rvr 1·1111 I III. I.. II .. u 1. u I- I.,.· r . , II, .u u ..1'1 I1" 11 . .11 1 lll II: iCII l ."II . !", II 11."1 lilll..lil l r .II IL. I.I I.I \". III. ..lli .11 ·. II1I rrI1l " 1:.. 1 I. I 11 1 1· I (II·.It " , \ :1.:. I ·Iill II· 11 "r Ilit· 1lr" i I I'.. ,;. II.."rtl·- 0 II..I I.., ..Il III ILI u .: u · 11', ulllll' ,"i ,...I--· 11i 1· 1"'r ,. Lul II.,, - ý' "'. Ir-l L II. IIII II I. .. ,.I ii l ut ""u..lI . 1' I 'tl .., u ..1 t .il Iil·( I I- .VIII -..111) lu ,r ... t.I II II- I \, 1, - · 1 11 1". 11 1. Iu i iilr IU ~ ~ Iu,,1* 11· .I 1111 IL I: I)Ilyl, 1111 11111 ", " 1- I1 (i· Iu .11. .I.·~ . 1. . l c , -1 rI.I II Ii l .IIII. t u u , . .1 I'u a . 1 l. ý1N. II I;I ", ul ,t--.. 5.II uu...1 u~l ", - !1 1 In .r 11 1 1'i . ut I I " I..1-ILI. 1..11. II 1I t Io .1- L 1 .11 1L.'ll .11Ii "1' l r.I.I11.1'_ XIII 1'1.,.,11 l ir~ lll' llp nlld r-1 lll1illll!! It Ly tc-ri !I, ulnl'l.\l ulil."r ., I1r l'rr ,julul .II ; )lr( j ru1l 11u, 1'I·01 11-. !'il I "II III IIU ILI. I l bi' l ."..I _' . . lll-11,Ir,1 / ul-. uuI Ir ..I . r~l III. .C .1.. - 111 11 . n., u 1 1 ) · U 111) \u1 Ilnllu1I .e1111.I' r. III.. . 1 .1I/I/I(·I( I I '1I I". 1.1'. hr l' 11 )111 r" I 11-,r, L) .1.1 (IllI'r, \ ·III U, \ . Iv' t I.. tP-rl It,. .1 )11.-,11, r:, . ill B rl Ill- 1 u0 1 'rr. lD1li- l "I" 1 Ih rT 5 I.'IIjII~ \.tI1·r1 )1 11!r:\ -"ll:h l ( Wl.rnou, Willi;,m Mackely, o the+ cilt of .Al;ys. villh, K ntull clllyl , Il h ui rch!,w-l I al t a +,:iu, n I,. .le by tlhe:ish rill'oI" the p.ari+.h .t" Oh'br'ue, the pro) |p!rly her;n a~l~t,:r des.crib..d, has up ,h.,t h* IIH thArk fl thisi 5:,l' , ill wh1 S l: I N lAJ'l:r I h s 11. tE 1' E r.h was+ rveordedl on 1.1.e s+:cond day .r ,May...1). 153i!. li1r 1a Ill n llitlllllliI ·Idr ri(:T|rl :llnltll ill Icllllt.)rnlllit y tII iart i tt Er I h h Ir':riL rr , E .1 . 1* t rl ri 1. r1 r t' ll llllmi I:lhisle.d "unn1111 11 th l r ;...IIrllll: { illber tra e ' o ilhe to pairth? e r .lli e~r , l i ll·ln 1: le ".. 1 " A I Ir ellllld l 111e' t In1+tl day of it~ureh, 1:tl, Now,tlherel'br., t.n w ye, marl all iprsms)..+ i .h resh1 d hereih,) ar,. h.rrlb ,it-d anld I bIu ;i hlllllll11· ill n IIn Eri r All r! i r r ofill . r1 t r. rf Ll rr11 | m l , urllr tM '111. IirE!. ,h li:ir. 1)E 4r etE I ,l err l wrr i rr . it Er' . Lll tlPl . 1I,1 ,, Ilr 1 ,illI· 111 |11 111·rIi * " I il llrl.,ly1III hlIrl:tll. ;Lti 1hr ti%.l:r I or hill, an I a dll. I to1 1 llt, llpr rl' ty h |rein . i'i IIr rldrr.l rs lr rrr l j i llrllr1t ill I.'' E iIr III-r rh'r Ehrrh rrrrrltE, y r rrur E , r ,r Errs. or gir.E rity rl r 1Er sllelrrlh ir l t EillE ;I' I r. IIIIe II. an1d dvelill m:entl(l II + in tIf w, o)r I)IuIaII rTPI+ 1 " +all,) o l h aly *)lIlt')' dhelf lt I wha~lmtso ve:r, t,) show)V c: Ill-n, w\itlil thtrly" e!l'). l+Iy l h r drsy hil Irlllllllh or 1 )1 s .r' 11 Ih, E r r I tEllh',-r r b i papersll. \why thI +.ah: .11 ll.We sht bi· nlolt .- if.ll i'llll t llln 11. E : 8 31:;h TIe sul I l\ r,,lrl'vl w s 1 :: hy th,' ;+h,)ril ', r th i p,. r.'h sub ~ +,.ro the 1t'' E y oi" .lrr , A. . ) 183t, hv r'vr,' 'r'' E r ,Erur ! ,l 'IEEE EIE , , r,:ndled Srr I. E I1d,, ,1' .I , A. E) 1E39, EE ., - r) or. IIErhEl rVribhI, ,lE EkE';" vE rr r E .E rr rr .'r 'Er, Nr r ' III-.:+d \VW iltls .l h1 :k,'v b'rI min t!. ,l:n( 'hlt (sr , r E Erlh, pre * l'r r lwErL E ';rirE r lllll r t ll E lllr lllr Elrl h EIEl ''l,\ r r pIrr.Eb ' E. r l ril E rw5', v: 1: tE r~''ErLE'yrE h I ll,''/ IH.~l c lea r assioning (1 tim i nt|it) t or me) . t III ten i l sle: Ii lX 1of 11 11111 i1t h lll llellvll hu r l· I 1ll .i3.1ly-liv.' ris :lr.. an li I '.vix cjl I.1t-, e lh h) [)tn ' Err EEh E 'EEEEE,' Er! rr r'h, 1rr Err, rrrrr trE Err lErI c yr r:. lh; t11h p Ipl hi;:! li r e ulqlllllllng :lIf.s I the "IIIII . lgl'i h , h l !,)=ll +;llll| ;l d *i ,+ l lllrl 1 !.'J 111011 ,r. ( ut Il ll·tl .+1: 11 1( U n,,,,, It r.k ,f I,.1 ,. i a.+ . witlh ilntrest a+t till p'r+ I yroI l)lll r r Irr l ll'l£lE'E , l- :t, E iE tIE I hEnlllce iE EELE)' Er' 'E111 l l. 'l "iEE. E EE I E II L E Er. I . I ,ly brr'rI r IlE r IlrlE ' '.rr111 i L rirlr!. rE rrE!f 1) ,trpto ,, i Er,ol ,ly E..* t.r ve. iE ths . jAnrhA 5 3 E VI'll ' ll rr l EI l w rl ' rriE I 1E rrd, EEEI.IP III1 'rI I11 i! rr flr , A vlll nltl ) lrr , pr11. rI) ll I,'.(lh,' :1 .T h ,I ·L i hi:lll~ III·(11 I lll'J+ ICIIY ahti l=1 14 | rrllr r \ '. 'll r'll 'rl ' lrllll lllr: & oll * .I iE.'r1 1 11 I rL ll Ilrir : i) 1 r 11 rEr hE I Er llr lh lr ill rllllrIr E l'thE : E llr llll Errr E'I. i Eir i ' ErEI EEr(.' rllrll 'ri' Ell E r ill hr tr y (rllrr E .I I '.|ul~t ;;li'd l'x I,'U+ 111:|il :"h£ ,1ll (h111.+-.l+(' h7 NtI)·l E1. E E11 r r l h rthi E I1 Er Elrrl tlEE E r'E(. C rr lhsp h li tl " id NI'w L %1,= stret:,t tby, olln htltH! ;, 11 i;','L ill I1:,H: th tur lrl; IIr IL+P·. , Ilg :i I: hl'll ?,lh+11 ,)1 ,I,:,'I p l P h,, esty uq r'¢ey'or, dI,,ed M arch M.) ll, +.i I; |.IL~i.: I~'a> a+' .- +; y |'eeIt frontl art N tew I ", ','.. :,:rl,.t. , liy -ul1. 11uud:-,r d1 I.;.n 1Ii (Ile lthi; h).l'th.· i Il,f .,;·~.tl ;\1:; L+XIl hlllltI:lI·I *!1 lr =... )I thl: *Ll)(:l+ I);' \\'.L,,,,·r . r lh E. I E ...\. EII. E r I rIr1 .h r:i., .l,.r. + ,) LEEy El E EY . EEI Er r11 ErE, . r 1 E EE I r 'r'rr, IJ ErEe EE't : ll l I '2r 1' il.\Tl~ll I·)I. t~tl I.. I () r I> I I \" I 'L lt (',f1r Ih L. i ns t ) b', ,l ,ld+ 1, r, --11 I . ' l .t I ,'= t,,l l;.,,.lllt,--.1 111itl. +: ii. ·l['tl: I(..l l~lllTIII(.l tl: ii. ,.,,r+=,., , - -:c d ,+t : I'TTE; hU ,I,,1 , V, 1'.w.=,. key uIl,,\ 4 I.b ,It.: d .ir'E rr rr' Er,'rrr!. ] llErrr'ir EEEEE'i r' r V r r. t EEllly 'r Err Erllllr i.l i II {=: 14 I),, ' . ') r .,r1rr1r' E IrE Al r)r I:··+i; ('li I'lri.H ' .'r rrrtt., E E E' r ,lElEl Erl rE E Ei *'l ·I E | 1 15 r.r.+ E' rr' ,!0 ' ri I, 11 l I'r d1p lr calrn, IE' '.r rrE Errt rr n gre rrr ri rrrs d arEEE trrE EEEderE i tr, llet lll r Ir r ti l L s i , h .rlYIa ltlrt h I'| rtE de r E r I [4 I ,;I 14111:, ll lll· ll~( l- "11 .'.ltt +1111". (· , hllrllll'1' Ju'- : hlir,.- d. i • : 4,.,=t I,.ur. I ,ii , 'IdL. j: i il:J1llr ,,.( ;"1 aI~ ) ':~ )Errt LI I.t .\ rr I r c.1 r. l r r. E i Erry , r1 E l, E ,11 Er'I r. ,r 'llrE Ir nf ,- E rrE r ' -.i~r ii Il~lr l~lll~l I 1 ') h I, l,+oot l : lt do Ie , It I )IPiii· '1"1 'r , 11:,r .l.Ill1111· J lr, +i=iI l,, ir;,,I,', i il~~lllllli· ~ till111( (1.50*1r 11 1I'., Ir *h, ,=l ;, r 14 V ,,ll.( 1:11 1, 1 + ·+.i: 4,:IH )·1 +111 1,,ltl· l(l,)i~l d llt [:t.=1 1, l r t= ,I,11s ,'rt ,. u k (.i. ini| i 'Err Err jl: _j ll+V lll , , l iti IEr I iEE .Err 4 Err rE rrrnrr E r rrrrrL EL, Erru rrjr Er t r oN 6. I',1. 311,, h,,n. ,',''i ,),l h:111 - i'1 ,'+ ,'tIIII I," m,),h I~lllll l'.+ '''E·r : r II llr' t r, , Ir)rlllr br t (r lLrr E Ir A ,rrr r) 1 ' .sr 'iiii Er]r. i. Ei , r. I, l r IEr Ir, E rlrr E' '.hllEl'rrrrr E II:r Er. Er rE rrr ErrhlEr'rr'rllllrll l I . . , ll I" u sl,,in ~· ui t .,.l n utl, l ,,r '- enl osisTl al - A l Er l r r l 10.El 5]=l hrEEE E 1.,1, r ,Jrrrrrr ,.\EErE 111 ,ii ii r 1 I ,. t)iE l I i lnshis A I ir I)ys te o I I Er ! ye 1 Lamass i, i ii:. :Ii I.l. t','th: X ' 0lll r) ll'h etl aII " c IC I i:Im r al s Erri,, Err, • J :. I'.r'r Ir I, r h. \rrhlllrll rlrt Irr E - \! E Er ill, ll tlll lh'r rlh E rr. rEill V I? IIE I .r l .,. + r .'nr hl ,+:,,) i lr i,,,=(1: 11 " + 1 ,1t+\' t I·L ,ll( ? l;t 1II· t,,i, ,il): , lpllllil lar liiI ra,+o*tii j .'EEEE h' IErr EI~ r'r"',, n' Errrrrrrr I ii,|lJd !:i P, h i li.l+ l ;|). r r3 r' 1111 I j'hr llE II IIellll , Er11. I II rll r I r ) t IrE ii I ='i: I : ,l )|);,t: ; IIrI'r +lni :,Iul ,·ljpll~lll ,ILI++. , 11 11111,11 1 i·i+ I, +l,:llil + d,,·~lll:l~l· . .,-)I l- : 1,1 l, |q ,r tl ag e r rl ' , 'r rrrr .+'*( I'iII;I ,III |*I'IXnT11 1 d · |t Ir ll I*I'CII:1OI. ;| .lJ~l lrO LI|O r .rrr. )rir i' r , c .rt i E hts d, rr I rv nEEEE IE a r' Eo rr'rrert ova in'e asot an lrll ~ l i n~ l'+ h'+.i h'lly le ; cos Ints lll l< ri, ll ltlll:. Er i,, ;I ;I-rrr JEE E I rr It ll I. +1 I1 I !1 .lb lr a S e. ,| rel, (' c tth \dh.e, hw inrE t l errr.r 'LI eE 1E 1,1..t h,.- .. d,'.. ret .Isth. ,.t No:.\e.II L,:\v+ , et.I =,nr ti...,h ip.r h, us... 19E et vE' , ELrr ,rE Er. Er E si''rr ' EEE ). e I'.tl 'U i' ' E lix r llir ,,'5r.r d ,. r: J Er 1r r. I,'r h t r . 1. Irr ' |,e 1\.- pai 111 Ilatec8 de hl. ,11 I~~ila mh) der la lN il,. td'aplt,. iii ari fica|.t l kih ,oehlM]. Vi',,, voyer de1 la1 . vah,, datle se .} i rn 'r Er 1 3t;, r parraEt ques .,rEsrrr dihl te~rralin. ii1 tlllll .ll. llb~l', a11 tpiedsl mil htis, Ti" ) I d+t. h fIc' :0 rul do: .l ,< N,.,;'.II, Levds, rrrr e a i"'u dEr Lrrnir dEL ra la I'e honormdhic L. :Xl. Shchanan, .j., age . I, .+i l-i * i \[ 0' 1l .8. N 1', ,E IllE.\NE ' Er....r :.''., 111111 1 1 : 444 \ .1.1:,4,41 SGQD_% , It 1144 4N111' r " 1rl. i'1.11,1. " 11 1111.. ur< 1 1.11.1 rir. 1'11~111 1ý11 .'..Ir1.11 reel'. , 111:11"a`"r11',11/ý 111::--11 '\\11111')11'1: 1u1 u1'1' .1'I li\I \ 1111.li/ \i \ ijl · I· .I.- il11 i· 1111 1 11 1"X01 111. 11,11.\:; . - ,I, III .I IF l ll -111: 1 1,1.".,, Ills .1 1 -,· . '" I,. .111 \.\L - .\. \1I1I iie l "1' 1 1.1., '! `.' 1 ~ 1:,.111. ,111.1 . ·11,, " 1i1 11,1,I.11. 1 11 a IIE , I I . . [ 1, ' S11.1 ., 11 1 III1 11., \·1. JIZ( It ý-ý 11'11' 111~ 11 1:u ýI1.1l j ·LI "11 111 1' n' .I ''"' -''·'r4 · i:~i·i'I'44 *IP i: J'1, ' 14'4.I 14i4444'444".111, ..c, ,1,1} 1"(!: Ilnll.i \· 4'lr ru ..4u ,"_'V 4411 4 1 11.1 I .'q1 4,4'1'1 1,4 , ,Il, , I 4,411 , 4 1 111:I 1111 ) 11.1' ,ý", 1 i, 11 1.," I1·1: il lll-; T1111 t II 1a1 11 1, 111 11,1 . I:1 II.X I ( 11 1r1 ( , t 1,"I 1rf,.' 1 1.1111,ll 11.11 .111 , .. . 111.", 11 ;1,. 11 .: 111·\ 1ý; a 1:."r 1,11u1 11 1 D 11:1, ,1 1rt 1.11 .I /.l', 11.11 1.1 :"".1: .11 1'-: ilI.ll I ." x111, lIl' 1,1- It : 1 1 1 III _ ,;, `11: L.1ý1 111I u,1 ['111 1. L 1 i Ir 4, 1I, 1 11" .11 ,1 .41. 1 lg \, 44)! 1 4 4 11114 r r l l·· II- .111:1 "c 11..1111_, 11` 'r 11,1 1, 1'111 r": t. 11 .11. 1 .11:1 1. II II I , 1:11 I I. 111 ,1 r 1,: I I1 It 1 :11111 111.,11 .tile " : II 11111 1,111 11 1 a:.:l 11111'. ; "7 1 1.111 11,111 -,l [111111 ;I" ,l. 1 h a c ,u 11 I m r n 1 1 f V %11 1."l· 111 '1111.1111I: u1l 1111 1:11 .'..1 11 .1 11 1111 11111 I 11 1, r I.,if . · II lul c{:u111111" 11111_1 1 :1 1 :'. I ~i.:'' .' ' ;2`. '".2'' u!:,'I '" 44444,;'±4 44.444444, I I;Ii 1 III, IF :11,1:11 :11u 1.11" Ilnl1E c ,1n I11il. ( ( I ' - 1 1:O M I \&l . m I - I)i IN I I I°iiIIJAl h ,,,,,I,.,-i,,.II,,,. i,...,,I.,,,,·~,, ,. I~; r 'i.,III. 11 1. III I r.1 III. I II I .J II1'I11 il IN 2-- hr lilt I,". l Wl + I \ It I I 1111·11 11 1+·11.1111 ..I 1· I i YI~ I 1," 1 r.1. 11IP C -· I I I.I ; kll .llI·\11II-I .I 1\. jll .i tllr l fill: In:... III'I;ILelll Inilnlinl..+tt lnrll n -II. 1·( ·1(1111 11 -whi111( Ow ti l e il . 11~ ~l11o1r Ir,,hmn .! 1Il· rlI ·Il III.. 'i ,.-Il II)1nYI· I I liri ii I I '11 · (ii \ ntlo11·.( I·LInln/i-(: ..I Ill .. · 1 · I(.l Cordi alI _i~I n f I n t. rivew ill a tl1(· -111./ )·111111 11· li- :·II·1 ve·· I)i)ll me. 1 +; 1111 1 l.lllilll l ( 111 111111 " i II' of Hilo1? Irrnv "I..n" tl·llllm it I. ill-.II( Iinelill 'l ..e· ll- to lll . 11! Irli(·ll ,",' .I......h: Iv rlllnie" th" til 1. - 0 I.., It, ,I ll. I Illl ry h:I V,·(: 111 111. 11·1 111111 I~ l ·/il lr o lr ..:!.."i i.,", I II .I ..,.1, .:n n-1 lill. rn~nr:Cllr t roe. r u fo t'onr t o,..: (11. 11"1f it i+ :orl II.1 · ' I n,.l ..r I n." Inr Ibe I II 11 ( Il hnl il .I , ,,r." aill ll thatII itl · Il ll, n.. in~i Ionl... it . I o re..l· ill ti". nC., ··1 11, It. 1· i.. P: Ioi, r 1v i r Icr, II I . , 1"+ I . lo ,1i 1 y nfi i pu I .J;-.~ iio iisR In Iii Iiiu :> ' of tl- I, Innrii 1. ii 11.. *II.. i .. ii. li ''ii Iy , ilist . orIII . ~ I~ .Ir I~n o. .t i I dia th .iii ."di'Il .h llN. -.11 l h~1e f 1 1) NI.. li..:r1 t I i l.~ 'r.1 ).l .I sr . t I Iii l'ttI. itS1~ *ii ,i e;11t n I.;, I11i,.. t Nh - Ii.. .1 I ii it. 'I' ,,.11 "... Ii, ill" i.1i .I 1 x,, " n, , , boll-... ~ en it1n6 .It \,, 1i I I Ii I ,i l 1 1,",I i ,i.' 11 ., ,, 11"11 1 .1 It I ,1, 2f+, ,\ ( IIi I *," ., " . III i\ Ii till i.' ,,, II r:~IliI. ! 111 I I I I. hrn~T l n IIhI ir . I I(lll " "_rltn." I1 IIIn r l . i t Il~ rl..l iI i t.. till- hn111onIi trnm.". IIl·' 11I1 I(· li.+ Iv ijll--I I Io,+ nI it ill., roonIII)1)) moue, nni II ( 1I~rl nral 1)!·l \.11)11I:I/ lull· &l\11 ~ 1N12;1.li.1 ttit-lI rII.i.,ti-ii..Ii I 1. x'!ter ,.Iit.Iiiil the rrnni inr lero ti vir 1:,, .:.re rnn ... l " I111 Itprl.n l l ln 11lII(· II . In l· ((II) n-i r l·· l n ll.,lr that n lil :. nC _Io nl .," Jn1 th." l o.. of r1- 1.1 i· - 1111 :(1 fir-tnltllil nll n, llrl I it \1111 ) ill"1· rill Ioi 5 1 I^jlill II l 1'o" 1 .," 1··. 1·!1\ Iirlit. rl..... +..n.1 is l I-u, r+: lill lrll 111I .rnir!,'. , IImm Ii, _rn 1 , ··111 . , it m rl hrnotif,(:(l mind I tailr it ,. r.. -1..,., o I 11 111··It the · I· r Ili tie to r, .11· r II T' III·I~~ 11 ~l(rti .. · ·11 I,;ll( ·llail 11·III:-1 Il l.."r l\'it-t nn, li· y. ]tit 1· 11. )ll I · l I r of "111 '1III t (,Ir : It·: I ..' 1'n 1,,1.·.,I 11 I di .· .r`11.I I.. .1. (IhhiI::(I1 I 1111 limy.. ( nn~l im 11i" 1,I,1 . I, li JIP(A· not III· l n. a l rlr Alll a rain. +t li111e f 1". li .1r_ . . tl' of hair, h .II. , ,. : I I1 I IIIY I.I 111 '1'11 1' .''(·n l" \C:, bll· . , t i ::.i \ Gt 11l ift .5. Ir Im Il l N I I 't'ill 11/ 1 ~I 11. il' It, li l 1:o .. 'r J111 1\ ; 1· 1 ' I.. i'. lll i:1 ,11,1 Illlli l I·1II..I ,. II i"" I. ·I nnn II ,, 111111· 1 ·1-·111 1111·1 III lll.ll.ll ll' ~, III ,...,11 ,.vT of o",.., +'. I l.,' I··llll. i ,.· (.I1I III T ::II, *.ll.., i r,ý. "t., . IIIn III i. i'l· I n n he ll nili!: I(·II nob ll . .. ' .111,. F l ,r l- d I .I 1 1 , .. F'r , ',.h , n l to I,, ,,r, F . .o r -v ,tlh I l ,, I ai . lun l .,,i Fil ,' , I.u r Iiln i ,I Il l S,,,;L r!ý, l i .. ,f-, A . 1h , Iv. [ nuI l , I r lrdI l d.h ; l|i i F F " IF. 1 r.- I , F. lF' I I . IF F r! - F '.. -!I Il, illl' r II I it l . , 1II. r (.- L.', 1 I LI?1 I.l; . l. I II " r .l", I. lh' ni, .lll t llni +i ,I1. 1'lr l at ' ,lB u (usI u i II· .lI l'+'.ll Il ii. u11 ,1 I .. l :,' l r , ,l" -I lll P+'. ,i 1 . ý I .l u ",.l I " I II II F1.'.. fi n rb. y. , I.,. n.....o .,1r . ... . ,ill ,,11 :,. ,+ r1, h 1 1,1 li a i "l. "I u I h Fi l - amp Fllelt, I'i' h . . -. 1. ., l . ,, \l ,l lll. II I .l.IIl. u t'lli , l'J ll C h, -i F I a I. r - .- . I4 L..i i,n on I o,.I ..I111 VI & 111)IllWI.,.t I l 'a t 1. Fn.11 1 . .n* . . "'l a 11.i 1 F I I ' IU II. 1 1\F IF F I- I F ..,l.F.,.F . -iF F F. l . F,.i, FFF F ,..F I 1-,, 4-.,-, isF', u +-1 . r. ~ ..e I, h ..,II l,,.+,k tI n,.,. ,i..ii, - t,..1 -for lle 'I 1, ' n ,l, l,,, ,+ i l,,,l, . l .+r," l,,n +., 1 .u.".\i n ·l .1 ull",i 0ll" nii 17 ' l1:~I 1 1 lh Iit,- , I'I m ,' . , ,i .ll ,lllC I. itr |ilts + t l", l I . F .1 . I " . I, "ti " l '. . l 'lil ,ii t.. - .." I I' \ l, , I V ,. . F .l ievom n " 4'4.'lll.e ltF, ,Fl.,. . ,.l . I I, ...r ' 'F...l,<l l nI . .,. F 1 l -l , r,:l, 11, t .h',x|,'l ( . . i " i l ll l, :.w " I",I lllal· tll: n I ll." Ih. · \l t lý lltl I ~I '. ll ll" I I .I.F il nl l l .... Ij(..1 ,, h\ 'l ! " lI .l l .ll - I. i.' ., I.I I.. I ,. ....u 1 , ,. 1..o -. :- I-':-i - l s'i 1, I ·..-- l ,, , I ," .. "1. " .. " ...... ., ,I' I FF 6 ll"F,".'", l 41,F, .,1 F I1 4 , l\ 'F ()11- ;.I l , -,r net u i ,rri.l.ll.llll.l. .. . lll . ih lh 'lll . \-h,, ll.i.,'ur,; :- ' ,z,, i, h , i1 11: 11, i' " II I" " 1t r , h' r I II ECETAB S T1Vi iNOIItW that health t uiI the ahili " to 'it GSii I I it, c' ti t s t' ' W it lj th rut iE ir iitit y rit itt rs M ico at t 1he. o~t ,.1 I u i s t i ftll .r j :tlti l , u it. P te to arml :trr! c'' e t t3'tt'r'titt i tu . l iii ther t'iittt c a l'lt'e irii. i irlnitt.a th,,ttt t t' r that heti th tl iitiilr ch rlli | fr .'h :h, i ' k z.ro . d e o III II t * u lful n m'lltlInl.I "|*II:: Ill~l I't'.:lllt'ttl(. I |,l"l )l\ ,.r ;H'Il I""ir lS~rr ;ll :lp* Ill*rll~ ti,3111 1II wh itl·l Shl* ll ti~.hl: (·illl. I I* I u{:ieveX ll i trioriellilt timu, th' d ' tetisis ti- it- ct c, r , \lrive,* to , t h is ,ond ] ,n, ,t , ltuthe j,.li ni, lir. it r e' tres''' innt r wr a rn ri nt n d . th ,'ischr is a, the . liv I ri o i n ,ph,.. ther'und s no t tsL No. elr i V thZ'IlI, undertoo th' i . t;'t i IIno ea Mr1i.'1. 11r1,1| t myil whenII)III:* ( llUn 'y 1 I' n ll , tl hatl.* they tire }l|III. i l I*,,llllltllll:: TI:III 1.IIt. 1;1 ,l . lr lpl,* .ll h lltl L IIIrl C IWrha . | r n, Ir g th t 'II tll l Illi th i ,IIIII I i , Ile a -itlli It'rll i j i tt tllhl\l u b.,u ot' bh n 1111;111 ttllll i h ')l llll·L nm 1:·11,. (1 ht.1·· I~l·(lver ,,r ii (( rll·1r z..r{|l. a ll f I Lo r i, , , dt l.lmll iti h 1 ,l rq· t 111 · pr l' Ilc . l]¢.. '1 i .. us r t 1 Sl, r'ull ir lillp· 1IIq|4.z~tllrzrl, Ih1·11 i[ il. r'|III1(IIII) l~n Imredn. hit ,; l. rn dht they paI ent buel c thtt '"ars ek I Ih m. ms"au 1, rll llwe. nshll unthL , ¢ hll\\·rih l e IInI|Ch h ill' IIu (Ih,"I i,'lt'.(ll"l I i tlh*'? IIH'h.'r hLIllJ, \'II,',I tll' I.' t1 illlllt·rli~l:llyi IIPII IFIII c!, |.ii I);L:l(l~ll l1t·l: ,1111.. \(l..lkI :1l(;i '·11,LI: 1,I: 'L!, I1'(:;111.IL: U l~ll~llr hl~ ll( II/ lllll~llllll: L III ! '1 1. 11 I Ld |,lk(.ll Illnthe til '1 Int lj i ln t prope-r y e . /. I t Ir l:h d, .land t o 1; Jlld is e ,] ',I ill a I rlt*I et. LI.. I. DIr. IP,. rs i:, r,,,dlii.,,t that th, t' unI u. II h . ,.u. ' I'h,.m y), .-,, e:,Ib l,€i s, 11,t . iHlirlty ,l th,. M ol,, tI I e,.,ry in. . r, ],h.em ,l th, 14llls t11:tY ;I Ianalllsl tl a will Ipercelivethllat iunlplrity iftlhll bhlue is .a1 ";, u'ts. II( y tl[t a p ;r .!'r ., lll: ill- the effect .ill| nlc :tlhl. I,1:l1n:1.11.t.1 ~ld'l,:.. \\l'hlll t1h!. |illl~illllll:l ll-lhll. Sliver meu Inhe.r,, d, 1Ind Ihe Ilow of balu inln,! sed, it. is oiiii,1 taken~l lup Iy Ihso alhsorr IcIIt ",e€,,els siiii a arllri,;l illlto tIhe circulatlolU , mllld becoIII!Illies lnin edl wi hs th,: Ibl,.., as, ini jmundlte, where l so pishent i sbows it inl !.is eunllte:unCe:. NO \ th.i* impurilty 1I blood i, can ed b)" anll ince, rased llhw .f hae,' a nid i o rIellldll y 1I1 you m t111| I lrrell ct thle se.l'r, tiolll. i thl'! l*- Ilvl , anld r; ltre It 11! , I dlthy Pltlat. I)r. P. ter ih;la r! n1 iiiiel:h IIIne. ill I'llp rillnt.(- illng t% Ith ilvl relt v\,l*..' ll m dl "ltl\ t r diseatmn) I., o1" Ih,* hv..r ; llnl d n li0,n rllElr his \Ve l:tahlc IP dl-, ;1. . L'.11 ·tulell~ i llr I'llll llitj~ l ll; ; 111 Jl :,nlpL'. IIx T'li . m i e l i ;, t c u ll h ie p r e 1111re d t )h r *el n ie r ,l . u lc t. ltr. Peters ltl ,Llrs h llimselflhi L his l ~ l :1·" x cri. ill l i 1 th 1t (1V v h.I'I IItln lal le.r Iti.v ilpinll l.l'hhn lil withl. l" tile] Ir i d t ii 11 or -Io ratII veLl 11111 tri· s, ,11(1(·1 5 I not iii llll ;llR ( r.:lr Ly II c \ ha tlly: I n h I n1h r1 i~~l~ll. ~lll, ,lll.. (111. I '1, .ll i|11 lllyCS iii hi.-! vl..Ilhll I '1i i. Il1' 111 1 V h1l\t Iiiit iL lll l rill l~l-'i Ii lll('.pl, iiIII Iiil! w ir·h lllllr · I: I IT o,,1I'Ii1".I I .Ir I iii.'l~r ll'. |1,1 l))l .., 1111) '1 11h1: Lh,.it). (iIlll.V i.1%1.Y1 CLh .III I.I(Lk l~lld h w ,Ils hy lpltlr illl~, buItL ti re 'll te thel ier, Ilt1+11.. illltl illV·I lrllli~ l rl ..1,'1.1"1'1. 11I 1 I:·:.l L. Ih ll' ,i diCIl.C/i ilr lld -I ili Il(!un p llr·•f a l l b i, edt Illtliilll the c roullllllllll ,1e 1 i l i 11 .. l IIe I dl llen rgy tl I lhe I1.er.. villi. sy .stel111 Tmlev aul inshi and I'lc seLnIt in their .I..rati-ng aLnld a( "1111,' driii , tI iiii 1,.11 1 I( i vic i nlL l ii1 IIthe1r I l t'h"11 I ti1 t ei.' l i 1. . 'l'hwy. i c 111 ii. It1t .1.1 Ilh- I l. y per" so1hllli ii.(: 11.1u 1 .1 ; aIiiii d h II 1 00 rli: 1 |lip ]lllir ~ ll, Ihllt I.I*I"¢IHI<I. illlt C I .]1.· LIt'I* I ,LL(· I " L "( tlrelltlll 'h ' bt l' l hll'lr i .[ .1 t h rl. o. us i rll ritalll f I]11.. I llr, lll 1.1 1 ,Zd I IIHL .I'.I qlrll .I- IullilV Illr Illrl,, I lltly, lnllll ilvali h I rlllly l ' d lllllll t o Ii t :llll. Il'*. Vegetbh, tPd : .sr," a ure remei)' loz j I eI I ctl k allll l niilrlvll tl hel· h,1 1 dys e~i l , c111 1 ii( 1- l tolhlhll - 1 '1 , I . ol c h. l h I il l Ihi all bIl I~ll lln~lh l~, ·1\11 (·'r o 1' all Iknll .. I ;l i" L . IkII I I111.1, ll l11 n I1~I ··~ 1 \\ Il vlllallrialbly Iel: Ihl't e ls gJrloss, ,h . lt'tl sa h,"s p~ll.e it l ous 1, 1 ,i prolrnlltl'd iii111.I-iiiil ..l'llll:CII)' 'l'heyt· ;1"4 J iI·ll',t ilt !! lr Irilll ;Ill,r h\'llIt. l: II(.II r;Ll'lil I:III.1:.- ll(.~l ;. I:I·1I~ (·ltd ,1"a~llr I:11i111:, 111· 11hlt.;I I11ilhlll'-m iii I (;l.(lII ,lI-IIi. i ,1: . 1,(~11 1.r1, ii ,t iii .) I.," lll: lhclll 11 . ir11, Ihl. i e1 I I ha ,ve rttlulum ine ' m i Vllll bllll Pt-i..lls to 111 1 i.lr e-iiiIrm s l l i, acy:) inl c aril,. dII.1.,I,'11 .'1 , .* 1 hbase nI .,d It11'1 IIn thir11 Iprestice "w1. the bestl Smethl ,gs ublis'h .4 snmill v,4uen: c,. co,*itftcat,'. Iiii tlll hl r it IIIIu ,e.H. r.1" as. H wl IIslelictlol \lIl Ilhu ab le.*1 Illlb ;11'e.,i bol.\l co ta .;lll' lll J iatl- each. 1)rll i .. .111, I1 te11111)' ii11".1, t,. i...1 h. iu p, ph,-,t, at ni h~ ..4 r re.t41, :u IDr. P.l,,rs' prinei S p, ,J lice,, r,,.11 ; ' ny l J.dan str,:et, to'1 c..eln .'l,,ag .llm ii Ld :111 t ... .. I111 i.,t inr oth* hy I;. N. Mir ice, &. ('., I1 (_.,;llal ,rue l : 1' IL:,li., drmz-lt 11'3 ., l |.ever, betIweenl 1~1.0 Itwo ImhrlklH : .M1. Ilre'lrhl-'l, dr gi. ,11 at t he W\';hinl owl, mrlk-t : L: . '|'lm4:hai, Ahug. Igi-I, corner oft I. I1.1 &. ||,111!,111 .tlet-i : (; e, 11,',d &. (' 1. drugll./ll. corn-ierl of1 'l'.h b llpilllll.in &'. I :.nd .1 reet.-: J Ro....l, dr'u~ggl', ILathye tutedly.. II k ·li 'l'. fi't III'- -I ftftftftftf,.t'ft''f"", 'ft II ft·)·· ( I( I F - I I vn I, . '...-r: ft.' rl u~ l II ftt'fi' ft~l ..',~ 'l .~lL 11 11' 11 11 11 ' ll liar, t..r -ul r , L"".rl. Lc I IIPI 1 1 (:1.!1 t.) 1 lull . 1 ftftiu ,"r ,. .ftf'ftft'f, t rf.". 3it' fti . .In. I . t: I ftft u , f'f ftftftftft . fI ftftft 1I'ftf 'f t ft ftý ~f r ft' 'f II '' .'' ' if '''ft*''rl ., ~ ý. -~rL II I I·,rlI . IIIr I· I ."~ ýu_ :,rrr,"Ir I+ ,-- · 11·I· (li~~I h --k I, I.;, r. I. ")111 :1.,1, ~ 11· 111 I ~ l..lljllllll lll 1 II() 1. j gi : ft . '"IIft ft .fft' . ii,1 :. "..". "; Ift Ift. rf .ft 1. f ' t...,ftft'ft. r I " ft" t tI . I' , ft r :. . 1 1: ft t _ tft''ft. I., : ' ifI ' f1. tý lift I.. ft,1'\ p" u1l1 1> . I1., .+- ", :u . .,ý., .11 .r 1 .+ .,"..I, ..-1r · 111.· LI I' ft f t "ft L I ftftf."--ft r. .,1 Iu .,., Ir.,1,I . -. " 1~"II·r · iII: i , p I.I ..I Il~l~r. II.·I1I·. Vlll~ lli~ l'lIl j Il.' 1·-,.I It( 1.. :, rr lu :I 1ý -."1 , ýr, I. :1 , I1 11 ,. ,:1,111 _ +, 1. .II., ii.ii :-1 tiI 1111!I ~.. I 4 . . a"I' .ftftf ftft.ft, tfttI 111 . t.. ft.' ft.'., I~(l vr ·· I i n 11 I I \ -11 1 :\I I I I( Lli U :N iil.l -II.-I~ I" lo . t r r" i'·"" · " 1 : ..I a I: .n . ... I ," I .p.- ,I1 I. - . .. ..u 11 "I. ..,,1 1 . I I) I .I II1 ,r" I LJ1 11- I. I:1 I' 11.1I". I 1 ·I ýI, I. .1 11 u" 1r- iljlll ul ,u 1111 u 1,.,1 I..ý ý .. . C . r.. I. · 1.. I, ", I )II 1.1 .1 11 .. Il 111 u,' ..111 I., .:;,"1-" ý: I., 11,.. nu·rn mi M r, I IA 1 1, !1,Ilir. l, I · ar l.: J in r i\ Ii II·1 lrý. lll'l ..::1 ,..,.:I. , : 11· 1 i1 1 11· 1,1 11 111, ,.,r 1.. " I·. i lI, .. :1 ,X11, .1r11ý) 11 11" " In l I I t ", 1 ,I,". II:. ; I.1... , 1 u i:. ,1.,. rr11.1. (·ur T u..,'~ IIII r" r ý_., I.1 u .. l Iu ,"I. 1.ý . .. . r.1 ..t . ., 1, I ,I. r.ýr,, I I . i1 . lr , I. :I , . " r ~ . r ,. : , 1 ý/ wl; 1.11 /:.v: l,: :'al . unr n a r' , I I": " i.-, ,u ,"r dle, "I r ",,;" I:,1 1..I 1 1 ·11 - 11·-) r ,I, ( T I1 x'It Ii I:I:\ Sthe pnrplriutr irxal tit r n le:d o Ia a y llth g Ing i ll itsi flSav r; lhr i t h h Inu t I-e Illlr.tlly :tlllu de d tel i , lhtlh i- l. "I'.hd .il ,:.,, pa,1 in t ll best, re tr' ct l)' lh hir exxternisl mi,) l ositite tht' hs.. e:v,,r l..een disc, II. ve r l. In .lred 1 · I r e. .tl, '.l! .1· 1 hy 1 1 'It.s tps t' ,l Sr ll tin Iwlu:v th'al Ipp':r L r il'llt ' Aa:;. x. cI ".5,, I wv t an' , > s, ltv."r5,.,r. W h s. !1)r l)lll!5, bol.s , h , il , spiller st s.t . I t, d,,. I x .:IIII .t "11. di,'n el "ic ls t it It . 5.pp hr ,,d ily +tl , , ,+. Ii h ,-tree 'lns11, il m lePr i ly I)' ppl·s l It 5,ill 1··III vu .silt dt illvel, rat, erln, r r t lre. ,k ..it hIII[ / a bl: ie it, liv. . d.y., will .ll · ttl aid lrhr llty cure :t il uh:t r int lw" h, we,' l. ; a' l d thI e mlly must 5I,,u .,' t', c. , f w ti" t+ is il ll Inithat er. ell Iilt l{gll v I I . del.I l ldl ,i r ..li by it in l( thll s ito tt.i i.w tl inl y. .,l,' I . i t.II sei -i.u r eptiles i l. , 1lieey i, truly srpjti trl , .-i l ,v,."n It e. hti l ht II r, ali dlot, tlir if app iult Iti i l~tl.t , it. Il ,:',,r- o l'itlr,ctit n ll.,r. ,iO woniderl ill drat N 51h5p will al once .arr-st ill, poswsn, .sw 111 1is ptre. v¥l1t It 1f UtI prv. hu.g e l11 y sy t IIl. lt I. lkw I 5e .. I. rr: tly ..rrir, t .)ny til 'i+cine h h-r,1: ,tllt:,. -,s 5,".r. 1 O, 5. the' .'.ll.d bIscks ,Hl d l .,h. of horses., htr 1 .1 t . l , rsll , r l g w. ,r m t i * d l i p , -, ; d li nl . . h. r t l ,r " , . very .-xtet1...1 bJ.hlt ,s' tl v l that .wa y l,+il I- .htI lst r5 eas l5 l tI 5,,r h. l:, 11 '1T 11." pr,,prt ..r l ...ap rr. ivI d tl ..a..... th} a.. . d I .. errtificau '. mi d oth r Ibpl.+ll , ill titv r el'hi+ +i . " .. vtticl ). t ,is tinst," lirsw.trdls at ,1 ii: reld e1' . a ss il is 'tiital by ruspecltable at 55 tr~s airhe y 11d.l',lc l +',tFta ily, ab "breathillg tit) saue .nalo4y 1s t .I ,JllI l+ltidl~i:[l: LIll, 'l' l'.u tred t 129 Lib'+rty trnel, Ne', Y*,rk, ssid t, i ,r dle at .li 3 I 'l'. 'dri. llv. t, N w l. -I" rl. sll . I, m~lr'.'G r l" r t <i G ' I '; . i i . ...1xl"; liu + l" _ .. . .. . t' Stri u" \\t iw, ' ..i) s i '. \1e 1 1' ) Ve| neIII. : l: ,l' ) t Il l '.,105 l', u s:,llh c 5 rt coll~l(llaptilll In·Ct.Ion·I of med e 1 o .11 at d th! u I si s I -- .5l . b w i: t .5 , ol,- i. d .ls t t:I ..t r dI '. - dt l'"I"'. l iI~'lllll~l' 'i hr th-'lrl l+ l·;lll tIlrli'h# l i~ll'-l,~l l t, hea'l"~l·~ l locli tls pllnopbh· ngt1*i wl ni :Itlplril lll:\ i 'hIl.n I l , is Lil ills tle I , + a l ll i+, kno Iln. · I la II tlen a, .1( I..i l, i1 .. .... a. l n, , ,l .. ..la s t .. ! el. ep i.,,& . "'Rl 1 111 ittli.,. % if~ i Cllil" ,,Itl, , l, I+,++ )'IIl( -, IJ'll( IIht |,,,hli, ,IISt I' tll+ ifrlo hi Il Iw , Iike w ll" ptl0 sltcgII. I ir l t.. ~ inel ic ti 5 le t. htwa Is dis rsti 1 111 ww w :rxw 1 alo I. e sI) ' w .' 'l'llt'd l·r l the t h llt ri e .II IRI+ III ' I Cll. . i . h ill h . tIll i tp llelr ill - ItI r li tt ll ad1 miI . 11 '5 dillns , I. ill epr es c' i t hal i l .. i wii eI 5 j "11 'I , l'lls ui. +l . ". I5ll, molsltl 5 Ientifi p".i4 I 5-ticwIS5ll N . d, learned i1 h a i sle I11 ,d I s ,.1'c l : I it.. t ]." ilia+I k,! .Il |lklb i'h l .;tI a I trllll lll'i" ,'u I i ne he ' d onsposgi. t o' 11. ,i h " " + " in- a ,re s ,r, =. tlhl ehl. lh hti c ls Ii- t x ll lle . ( i llwllllle t 1'%n i5n;. 'I.h. wrplllllil1h.r ll,.ilr, Ill , Ix. :.., I: ."1 5 -15 ill x 115 Il. l -a155 ll rlu5 + t II' i tl ex t s Ili. t" di t .du.·ist a d lex ,riI'h I,. ,e mIIo + l· h . 11i t . I n'' l .I I 11ro 11 ll cll u 11 I llly o i h r 1i . l' l [MIl i ll thei ll';ilc t . The :l s llll dI 51i ..5 elit c llllll iln . L d n, . illll l e 11 ilt, 1 : hig 1 .hc I t.1 . Il l w I III. 51. 5 i r ' xt 5,c iuw til il : ll h Im:..5. ill , sth.e . , o lw ::5t'he 51rl. ilt tho e, . otihw m kl lhis li pnals'lm 1i- in , t ' ' let Il,. .,si ,,. :,tl.(I rl tlll, tl l ill , III , t ll tlt' ' lur: I1 tl·~t~lI ( il:,4 lIe lllic t : o the t .h1r , l'h • n r : :e il](p edltl h 15)1il, wh:hich (ilisg :w 11 1101 id, th I~wt 5 h i at to he t p1411rpl6h:ne Idi"155. 11t- le nar al, y ts.I~w hlll' wl w sull ' Il l" II' (m·l l 5,li·I ) i.. !(III sl sIlt'l+ ll5 . I· 11 ;5 iI r d:lal llll ist s . i ll I eseI rot ."o slill.i )i . i |i' i .lhl n111'illt c lw I551 115ii% ,i I :llllr l lli.)' ,-a p J 1 ilt Is" s l lll 5 I ltp ", It.i it I I |It N sp s r l, +rn tlnt t t.l' 5it',t the p riii 6 p a l dti. s.l u i i. d alI i i , ti l i r s lt s *% tooh '. ¢ i i x511.0f' 1 lcld'it ll, t I" t ei ' "I. ' ihd 1111 ll., x11' , it,1'1% ;I bou:d;S l e I e il c • rheliar. ',r s I5,5 b t 5 t iit it b lth iin hti . I T. h li ;y. E isiw 'its d l . ti l'e ' l Ia t r)x1 l t6e :illu dill I cases wen lt Iele A ar;, : , and speedgit I payl il I5 r xhicw llArli5 I iatie ''l. ill rr Ilstills,. " ll IIII In ... e . .'ll I' It.. l l.r . l( J II 'h r. llGel.isl I~ti..Itl . Priu e :511 p t -,'r p u dt. lT-l.P'r ~l <) I\ I.Lt. F'ro, G 1 lI r, II, . IP .t S , to .ioi ItIhi .i I'r, .+w :... llpilal, :.,,I 1.55,:7+-, ,1 .1li(555 11(,+ . ThIw r hihs i h11. 1 , lea. etl 1 il i:w..,I n.i t |,r I i, t is . .i51.h5, /11·'+ 1., I·c. ls ho xd 5 a55d I ll-tI .+ ~l., ill itsil l't'. ill1h:+ 51 1i l5;t s h I;hll 'isx. wi· Ilh , lhi t I th i h 1 i. ih tb"ll i.L lllt..lwlww lH h el.llh of t i ll : il , (.ld w:. it .l elCl i :I1II Rtll, loses 1,, ,., : T', t- I , .1 1) F II 5 1:. Il'lr IiCI ll bIf ·I-.) I.M! Ilt; ,i , .sIPI~ I ,* ll I:lillilt i .. I ell-..i ,m. ' A ll- , 5"rt, e ldi, i.an " r :I ",li .na tplrl i. rlt.51 af ra 1 t i 1. . p. I v 1 5 Ununwher , ke. If i i i'·,l . ( ilt , l(lll , tl |.( n ). r.a lll. r lltit il if,, . Tht'555155 .; I Iss, 5, t.,- 11,'< It 1: itl l .h,I 11h. to IU.hI - r i Isl, ssu:t'. I+ IluS:Is, f'ldh. I l' l ilt" lx.C t ,i' ut swoi Is i ll+ .i n il ll : ll t C ,* I lit N lld W ,illue I, 51: l 5ll elwlhh, itl.- l:,let 5t.l1. i i rt i l'i \1 l)i ,,tl* , FIll F i Sh' i ' ii ..- . hui . .II) -s h1( u ill r " i l ,.t'+, j,+l ,,ut'l I ,(I··(!( II% 111· ti 1 )llr \h., l · 1 i. .,t l, ti t'lrl ll"- .ihlfil (l li,.' II h;I · 1 lli.'h(11 11 h l, hill U t~r lm tt+.t I""l fill +c'lli.r ,h;·lll. ,l 5 I,,· t.5ll i s ir+ al li· I wi sh.I ti+.- l.tiil (1(,l 1111 hll s 111 15,' : 1t. I'tit h i 5x5 IIYa1 t1 5.ll - ri .5 k..55s 1 I s, h\ IIh1ird $1 li, . h Ii i. |Iws II, 55 .C· tIltGi x514/ 1 .... 1 +.. . h lh ; I a l + ...... i ..... s ...... ... lici ,,, 1 eiillh .sli , il. l,. ii. L!' illt swx5 IIII S il . i ll ,ll5,slll il iws~stit : + 115 ."5 tiw+I ll'~~ l+ : Ill,l Ni|" d hill I+, r~l ill, i.+,.. lu ttli-d ]+' l't l' |r . I5'5 |+hliti lls iid x I +ll. ] . I I.5 ,1 st 11; I.. w I "ln.ill -dll"lii ll" I. ' ad : \l'. 5.i I.1I 5. h tLll f It i is, lll i S i siu!i kl.. ] i ; el ils tt1ll tirol . ,i h .,.l c .t I:+ 1 " )1U ,." Ii .,x1.1c. l il,,,,' tl., lliw ,hii 'l a d I S,:,,, e r:, itt .+.d ''.,llw al+ Mulh! hns it l "i u I . 1\ Bt l air.e , III-. 1)+"t, ..lt-. d+ :u+, Ix (;.,Is tu,ll lr T.ill t r:s~n< ice, 1,i.t + w'l~is . I is~ ,,1'51 tiii..rll wsdt.:rii55. 11 , :1 i l,|ill l w.5, a tis ,: \+ . rh.. tl, u i s:.5 lllI i:. l i l. ilicl..P I"w s itl ,5x1.l's..- x ....... ....ir ., I5 ......... 51 5 ...... ..... , e:,. 5.5.. . ;,,. "".\t'er." it orrrtI. n, , the . rL5ln i, 155,' e s hereII il I I·elli iduo billtplliuIl I ll:tltl it, S r lelullwr-:l hll .,.: 1, tillcore t ;1I1 I1 'SI.·I· to I'M . it (, II I·(all 1. elan a", lf Il) I IIIIIIL-l a~llll of :,' , ll tent, por~li 1. c otiB -1.55' .,p ;,t 1 551.-;tII ((\· tn~ltl·l, in "hick it ,nut he t:.' en, h ini Loll, ly al I l \ h i i i llly it fir l, fund ouh in by ( rl:p1~1 · i0e(il ~ill. a pr 111a1 YII III· Ilil.l·L· the l. II ii IC I ll w Rich III. li- l' I I JIII'ilt! c· .t v. Illtllil lk t e r. li 'l ll ll l hi r i t Irt 1II liy III stli; 11111114 le:r 11t11 ; 14 II; I i (I :,. ; ii Il Ir .,Wa cleo~", containing hill and t imlII ~lr dire ion slll. S( II:\l. I.I ·I C SI t C II. 1oI 111 '-A iir,", _ .t .1 . (: \ I LIE. y 1 In 11 v.., 1Ili 11.1"'I%.-fy l nr.. .1.".t f 1 lll J I·rr 1.," Itoy t~ L i I 1 ;r )),l.. itid llm; otI--, II .e·) 1 1( · i1111) ., l ).II.I1I: ·r 111 1) ' ho .11ne I) i t vi X· tII L ., 1,:1--, '1.,. d,"I ·j· s r r s" 55 Ill 111'1,' 1 tIll'o erI , II I G ollll? ; thrcc v l. tulle 11 ." ll·L, Coi.·i I n l( · ,I:rl I T iih 11Cr CIhnl I~ I til rL III III trl xsi Icn' girIII : i i C l , 11 r li gl It ilt jItCIo lity' II( ll li Mh'e I tlluy IIII been hll-I Xl CI II)I ix r I,, gI Itrl lIrIrl'l~lx X~ ·lll ixIr( t(l.Airn-r ,I17II ., Crnunluatin, ,n:a" Ya5.!.,5o .nr h ',clir," 1;,y I,; . , llllo I t I II.t IIt l III [ ,, I. It. vi, ,1 155~ 11 i ' I". . lS u I oill Hot! 3 1 i ; 1ILI IS LXVI K. ALix, 315. e I ' &lr,, l.1 555II5 n ill Itll Ill" :-55155tr I. tit,,, dr.;, r to .s i. ii o, 1.,,lill , nd 1,,, I tie~.li~ l ly build, I!,..i t a; 1! -r1- o d I111 ,oorro li. ," l,,"1. tally k,,o,, 1t · ,;1,t1; 1,,. . ýrr!I, ,,,, an hn Ill,,. l I... r .,d ,rtt.,Uo Ow r., to ut al .en to . _. Ir..5;111.); ." " \'1 1| d 1 \.1 ! ,'1 I \. \4 ' Iieiiih tI ttav . I ' S si,, l "+v ,,. l ,.-, r, ll i, ny "ln' Iir*'Iii. he.*,, se,t+ho whe. r,,:al ' i n , 1\ .rkr .l #J Id n * I ih vi f 1o 10 ski, e t r I Ihr I.. ii .. ,t .., - 1 ,i I ·-1 nil, 1. 'i. Ii', ii. I i . lli l I ' rl6 ( II i t itI ' l ' r.l.m . P ...· ''i~i. · · a L d I% .-', II tl N ,, Ir .I 'I' Ii rit ' i l t s i it.ti.r, 1iii ii,.."1.. .i . ll, .. ,.+,rl ,,ii. A, Itlf , n o.r , a--ur ..~1, .f . 1 , . 1, n" ) t1 , ,1 , ...!s,,.., sign o d i'll·· h 111 i * "lr, i r10 I i l swanlmi ,4 erlli i i II It I I 1 '1 t i I.lt .' I ,i , I· · i ' , , tI n r , itl' I I on ,.+.,h , ,r I ., h b, be ,, i ,i ,r x, h la1t+* 11rh ,111·· ,, 11 . ',,K ,.z It-. [,ynl) * . I (l~u lr,.''Phr ..d-Ih ,,-, ,lhn ,. ,,. r-,,,1 ,t;. m~"' . ll l r iii,,, F 'i rri I i , . i i , ,i i, i ll il4ll liii. Ul ·l 1 1III Ir,, i iv I i (ii iI." i i ~ .,,, I r p i tI iiitlii able, or ral'i.it liii ii th lat1sti poin anidit IIt, l iIll .l llt I-lii 1i l I, 11111 i i, r lllltlt lll Iir t 1id d,. ,V It I l lt r r e ii , llvlll i ifilll'.b t l I Al, l tI.I IIeI .I' A l lulv i . "iti. CA " l'. ' nr I II Ir rdLV$E·, .EiillIls. 1i lictidkai e illiP i ir iolllll ' i i i i i t 1i tI r dll . 1ii .i i tll i I . Slr,, I I+iiiii.u i 11i 1 ,iiiii I II ' ii,. i . 1. .ll Il tl ill1 ,i .U,1,lif,!i ,' Eit, : i cl so S .\It d it man I. , attni itti u ' i l Wi ' i ll i r 'illian. " rnd n (0;(terdenT s .'iiiii.' 'l vvi' S v e vitour , potr II.I V ilk , It' lt . ll.lo lll vilp l C l' Ii U ,tv I t iii'r,, t t1'll i tit t l t li r l r , I 'i.uvlht' u IIII IIii llr, 1+ II1211 ,,t i ,,1·r- +1 el.,ll Pll/lll 1*1 -l'. IIllllil 11II1 lhet S It 'i i llt, it. tl 'iitir i't, h ,P r cx. b, S hi ilt ll hliiUdnc -I h't,,iiin ,, ,ilt , ol rct iS, l iitit ci 'Llit , todllll 11lt 1 ** Ae te po rcnI rnu r ( lle~ : rt resll do1' wquadrcurl auxl. li ri , Ii v ihI ..Iv . v i iv l u l 1i,1. .,v & , ," 1 , ...I I.1I ,. Ii Avas tit v~i Vi lvii hi· iai'v .Iviv . lovi civ ! cv pout. .'i:ii'iit cv IIuriv t pii.'' iiv nC'ti.tvo I vv itoe I tcll' v vt it I U. , i itrr l.it v teiiiii'i, I teir d 1' iirc(ll v 'I , I lv d 6l rvelib jld , f I ll III ' Ii ii ,i iIi il lii n i ifti oc l ir A ,l Iox, n. I , ast n . ., p I tIoh1. Aralll nn* Jr.IO 1L I'l I· l .lll +,d I: (!, ,rl 11 1·1 i l l I.- i , ll· +L hLP)I I ,+0"II C l '.y + ii I,' a hP in r .' 2It il III t a e'Siii n - i d ftl tl Io t,,,- . i, i, , v,, i, t 'vI i tr 'vvt ', l is Tait l( a [ I I- I r II i Ivi .ji h loe vv, l v ,,r ul . t r ro ;,I r- " '1 I.ll l,,rs .l l,,r+ (.. LI ,, lll IIII" .U :l 'nrll'll ll,(,.m Il. pr i C ullr blll l4 (1 l ouII ll r. ui I . E leHI i Ir ,ll!r l T l~i.rus . o ) l" rll n wh, t ipiu)hq It l l m L l" rll uf n m;f il IhIu t cuiii : rIrt i. h nlll, pour co pItII .lde it drile~ + hurces ins. sh sin, Na, ianu , Cl omleltl les hhlvlr h II i llr lhe * 1 i, rate. ah,'r,,1.1u , l a di vior r ; 1+I llle r lbd t ur enlll l r h jIi ad. WLl llltiolns I~ l:Tl lrl .ll) li I· llrI _nl) l .v l Iii'( I nl,lr II~iii'IIII llr IIIl.V( l lll Itllil: Ii.++ iii )I . l IItt al ll .Iii, i i 1i , 1 . ll lll 111 e, c rl' I'llll ll p rl l a pan d CL -il,, lehtl II l Iran li.,l~ 1"" If,+Blell \'h l+.,cIII*) ,n llell,, Plllrhllf .l~llV iii16 ,e· r ll I I-I ntl d telllr l rlll ie A h to I ntlllml eI nc Illlh nflie nUlll hlllllllll +..Ille" +i II''II.T.OI. l IIIV ll~lh lhl: II II. |+h CUlI, to n s el ti sr, tl,-r.n e t u w l > dr ss i ee (·lil " tl h lll iiO. hl , ii . ~ i +,lr l c Lunt rc, Ie s, w .ys Inde I" tr antgI e eII' +, ."' 6 vllld l I(+i 1ti . I+,in ,_ 11- 1" ru i *,y dIra l1,' -P"'': AI, I [li:13 ) 1 .. : I;rl i (1111 11i , E (.. N 1 ... ....... 11ag . zII, .,,l ',In U let ltd. ( a It., e \ illia n parn lk,'y d,,n I,. r ept eti hosll · t,. r1y\dl , l r. Ci, t t u dr., d. ary ,iii I iIck iif I. m o ,',.I a piiitii- ;,ii es l pe r g dI-I Ira .•l ind to a r Aril, d l nt . ,,!hun O 6nu s . r ents t, , rl. i t' AI ton Vagt',, 9in, l'e,'.,v.., twinl,+ solatp,+ he slYx l I gu de,+t ,1t l ir ll . I:,, r,+ . Po pllh nr t ur ll iva rr (:l~~l 'L'1ii" I i iiII~:. - ltill~lii,1·.11 I·~1i l,+l·llrr., illll11)1tl |11 .. ,Ii.Ii iJi' iii l iiiiI.i' iii . U II +. Iii i) l. (I l1LL)LI ; ,fllII: lll£ iiiii6 a cainh ies nuio,,r, . .lp i,,er - ix IIgis ..I.+ 18.+undo cl l reX· lh. p-t all e ( i , i, I (re tra tlrl., I'rI`I ;,li r al'l·l6H-'i.)· .II il'l ,II) ,I ..lleli. I)I'16. EIII Cosul tions. I'nI l ,l' t etI ta in an, dII l it onI t lllt. endI it. A'+I c -ll canw so pell~l .+l~rtonnesspih u t oinll1+ p r. re -niet aw. qlt+,+q"ue i,,,-,,.,,Ilonl coelr in~~ l+ lotsl ld Iii tIe lhrre I+ t a iIIII ci, l drto lll dlier , ll n+| conlll 6tl (II I t lll.ll'll'l+i+ll lh'|. II s I\'llurldl 're , h,.~re \ln j g* m,'y d l ~ l a cour,,t en iii'iii i] lll all l'i+) lall v nta h i atlll C .+a, . 41,. t re+1., ,,lil ul, ia tlre uei. d a lI),.ans ril li, nat+la voi,,, 10 te,, etle I .r nude, Io ut, ltsd, les l' ,1 i |.s > i + d'virl. . llt ullire don Ire seyori , aill haii d I i slm li pubbhli on ,\.. it priaullt rs. q ;. h i>, I.,wathly line cL dll s.ee lli wrest 1p1.w a liprouri liar I" ,' l ck dra ', " lhin.+ ,s a tplo ii .iln t nieuel re ei l. r~l i' dltu dll,.+NIAv il nI ha o.ur e iroven,, hule (1, . 'll, illil it.1-ex l+ j eli l'~id m le c t l >: . I . Ce IU . Wi.I.ll Ii 'lP F. it ru . PIMj'I|PI L rE oIStl |.I, l.l'll t I is Re g.t'i olr ene T* Jhat sendo. .11 lent'- 1 1(111 r ý 1111·; .\Id11(11. 1'·nll ilr nl rllnll \IIll..I'. \\ ii? . t .II 11 Ilwx ') II1a l w1lll l( 1 1't -1, 1, , 111 ((11-1 11 11? 4.4 FSAIILLININFIMARY- - -e \' crlll' \Ii'I', LI.1":I.. IIII' tt trh_11 Ii Il.n ' ':ul l"ln .u I).1Iell-L I lllil llll, Il.- l nod I 1 I bun elr~l f1'nuu- t r...In ttr11I. *r W ,A-,t ' isa.. rlll l,: .l ·''. nrll II· I -l I!il . n l1IIII1w IIrr nle in C.I I'lll. III. . ll"lisi 1a,.. A tv I1It. w tln .1.. ordisegtnt A I ~ ..,.1 I I ppd. ..I III.L I .IJ UKR just u rl': I.1111· 111 .1 4IIVLF~ll~ll 11 Cam I At ý\ IF .Il~. .III: orln~lu~u ~ lK VIII ILi9 r n,. Iun- ttI . III? tt-irt- lttstt, Ir. u ll· i nu . .. . I llnrv uun.l ir .. .3un115 nt.4flee t .\II rllill, ·II 1:"c ·llOIh d, n,- Illr t.I L ·6I 'I l 'll Illjclll ll i- Inrve a- 1 l un-1 r111. 111.1*.1) I1 diIir ý ! nod .i t' lrnt ,Intn" .. '1'r cl utnl ý. nl l . l tWe r.N . ilt)ag :"fi nlir In. I acd ."Iu1 uw l-, wd siru'·ep heve 1.1011: Is wis Inui nn-r.. I'I t nnýn. 1.In Ivawble e i e

Other pages from this issue: