Newspaper of True American, July 30, 1839, Page 3

Newspaper of True American dated July 30, 1839 Page 3
Text content (automatically generated)

(1KAND Iti.cl: 7T'I1 Uk LOTTERY OF PROPERTY. Sitlrated in New Orleans, TO BE IDRAWNN iN TIHE It DCECEIMBELR, 1839 IN J..ICK'dONVI'ILLE, Fla,. U:ilAr thle supee ,,Itedenre o the Ciic;lllLsioneslP Up pIiiledi by the legisietivc Asse ibl of 'l rid . sCIild I'i & liAMIiLT'iON, MI anege rs. 10!i,000 lit ketIl, at $15i cciheel peri,'. $1,500 0(10. fSelliig lhic r ) )20 p " ticket. LSYI,VESTPEIl & Co., 15i lrondwlc , NIIk YORK, iolo iAgtent. Ti 'llc c ,cil i 1i file sale ofi tile :ii kati wi ill bi e ile rloite. d fi llte ' ; lfli U iOi l, l .ii rri i lln , Ciclizellu lll i (,on, lidaell d lnluks, in Ne!w (Oreian11, iIn tihe" unin I .ouis Sch, idr joinill with, J. II. Perrault .unlel Cnahier c' Ice Clizierl'. Iinuk, nod A. Baudot in n tuallyv iashier ofthe Coniollidlell'd B( lk, aIs I'luslC as per act (pssed i II.Ii e A. 11IazCreau, E'q. N.I. '|Ii un the 24d May II:39, ald tile proprtlies tlllllllre Iu tlhe lhove mentioned gentltlnlll ulnilul) heTred, IIas 'tcrustees, for thle ccurily oI the fortunate prize hol dels. Ire New York tile monlies will be deposited in tihll Phoenix U Ink to tll oredlt oi the above IIiiiamed c (Iiit Ulnks of N,:w Orlenuls. The I'ilihlie tir rerrfrred to the acts Ipasied ibefore A. Mat'llrnlll, EIe, . Nol. Pub. il relttlen 0t, ilhe p11o ( heries which em race thle lesplectlie ptizes it tile lottery. GD )I PIt I'/c7 , us filliws: IPlize-''Th t o llingnif.:'i ii 'e +ly brick (hilding, knowlllln s t l (CAi):, ill Mug zille S.l te . nlle .lliln 2 li feel mllt~ 1 l lin .ll nn .II iI ,.' Hit. 141 fOet i inches Oi c (rovier . ri and 1111 liiel II ichebs i Nc ll hceC at. ITiiis bl ilding iiprdi eCel Ii rellt oIf $ 17.(1110 plr nnunlllllllll ld Ibeinllg eItly, I tlel Oheil l+ bll nlt hllll un.l alld ill tlitl inl ,,ydiutt: n pii..hlmd m )if l he Ilt rell. will, in a Very fei w "yhrs i ,: iln reuscd cIl lilly tiho e' Il c ellilli per ann . 1"slitutied aI $71.0,!000 rie-- 'l'tllll e tlllll foulfr all brick build. inn known its fIllh t'I I " IlITis'.., hrllCely licshpil' It 'tel, illlltll It the c r c rofC cp ma t t'cicem cc This l,.ilding runt' t .nv for $:$'!,010, edle inc in li, llll ( cr al pc ll c c Ii. ity, I I c lll iht rllt h e il1 "-rd to t di i "ll e o tl lll d li':ll $2r , " iii 1111111. Il'hil+ ' ill 450ciii (i )i iPre- flnhe herre stot y cc i:k d'ellin. h..llse, No,. 311 on N u .,' , lleei, nde iin t ilec Araii ge, rcl ,l iii 12 hm ,1d*i dollars. ElmtleId nt 4-.0,0<11 1 Prize-Tlh thne. story Mrick ,ln ling hundr,l d oll+t Ei llm:ll at cLc,00e) I ('rize - lthe t (ll'c hore l cii l ihiilloei clllla0 , l . If, all ijoi n nl.ll. ,I , III I tI . i. 1i"»ircet at t ,i t $ 00lll , Lt 0 Pt( zo-Pil, d(l elene bOtl=e i l tle, l'l i ea t cur.ie ' lr ll r Ili f| i I l iiii I II I rom ( llI "r'lll· l i . ,rr ll , fret ,'1 011+ 'lellnklll, slr rl, iii, 127 (cl cIpt1Ihni tern--i llt rIllh la+ lll' held t' i slllH (ctll + ll,'ll ',,1 il l.llne ,l t I ll :. {ll Il l r y 1iz. -- 11 1; d~ , l lll ll- t It .1,b|dpho 1'I;lltl I t +'llr erl dolb, r-I tel i n linter! r, t lI 0,t 00 \ 't,,.in.:39 ...... 7i,,,l ... 11 ...... cislin F)allnd I +pil tl i l c ll" i lt'. i + ( irill 2 7 iii i it -!!l'' 1111 1( ova +1 h!v I27 h'el I nll l . hs 111 r.iph 11 ; rullt h'iz l:--''ll l H inim elll" l , d !ii ct $ 0,0011( 1' ci' 'l'ii. t 1,c- 5 she cic (n ll (.k dcn ., c ;',,' e. i'dici $"1 I 0rizv-li1t nbnrrh. 11r"i ictr $1 11,,n $ dli. ' !- l kll-,, t4tll n ll our111 ci 1D1,c0 cI'lz, n of 5c .. . I c.h in e 111.11, P PIeec cf I, . tll. i l 0 I icil ci' ' :511111 ccc I'r l, o", I.c"c ; +cIi ' t"l , t c cncllc SIIII l' I r iz Ic ccI 11 'iil' l i cI I ii, cul . cc icllc ch c ' h .' 1'1 .11 i h 011 i ItShllk i i tI, · 111, ., ) tpl(cc Ill, 011e k i IcIcc l hc- pcciii 1111 I1,: 1I' 111114 I4 I, 1: 1·11111111 In 1~ t_, Irvnn I o, Inn, ,I n, ,III I r pInI m one\ () lII11 II 1 110 \ ,III .Iii r, (Ili tII," 1,1,,,I." I ,I oVI( 1I1II I., . illýnu l" I~ z , I,i ' ,,It' I,". i ~ i, I 1 ~l~ r.. . Z - 1 1 1 ,n".' I.... .'o+. 1 . 1 Ih1 L111'1.* r o f il. 11111 , ln+II Ilsle wl I - ·i lhili"lIIN , CI Cl ,, l"l' 'il I' '"u!, ,, I ' C ~ i- ll - I" ",,.". 11 1 1 41111 IC~*"II I. " 1.? 1 1·1'1- 11Iill- 1I 0 -I INIIIII I ICH I0.i . 1 -, I',,,, i'nod," I. I -- ·\ I411- 11n icr ' c l.'.k- l.kwW111 ·1·1.-·· lCI*' I~ll " . I I IN r 111~CC' (~o 01 NNIl.og n ll l,.- J Cl,"s" 'o X1' 11 1(111 1111 I 1111111i II \0~ 1Nu, l V ~"I~ son''ll". I 'I L I ,I,0 'lll·I l 1 iv 1 1 11i -II~1 luT . 1111 L li ' I,ý",,.I IIIC'l b~ , II: '17I l II I S. i , I 511111)lii I 1-'I111 -I N l \0 114101 .,:., 1' . f u l C'1_,,1,\ ,4 4 · 1 .( t / I. 1' "01 1'.II,, 1'0111 Olll nr:, l o",r oI .l l,ý o 11 111 l lu Il? li 1 y. J 11· ;11.hm' N lcv ýo~nl h. o (·II1I1 I rI1 L~ ! .4!I4) I l il n" '· k - " I, l . "'l I t I . III I F 1 i 1 1 .11 '. I N - I. , Iý(' I1'1:1 \1. I:. 0,1"..-I , , IkI'ol.r.- II~ro- It, 010"ll. 1:,,, 1. 11\0 . . 1; ., ~"lI ,,,, Or k c\ 1'.,.11\ I ,,,1 J I', 1',1'.111,". & ' h'1~" n ,',"r I':, I,. ' III; I r !- W'', ('I, o hour AI~' "1~011 1i~o ~ 10,'01111'. l """ ~I 1 ,, will to d, .hl ll 0114N 1 1'l l, C I,,, ,., ,11, ,~ ,iC i'.. k,l,~,B I I, I,. ,,,I (I Ill JIII ! li I-I ilC·\ l1\ II July ilNull. .1113) 1d. 71 IIC' I-:4 l" S IIt7A-'0 227$ 114 - 1f 11114 'l, l C . t I, .1 4 1 1 0 N D E W.Ju y li~ lhr 1 '",0011", l '0 ý lll,, lllr ll - l' l lI~ll ii o ul:ll sl If I I, x N 1110 101 WG.IIKA ON S:lK. Ju li,' Ilk 5.1 \lii INS & iie, II IIIIN, AICI I" ol, C 1 o. ac N14!," 1.,jh1(1 11 0ll 1gr.,lll . I 1u.lllOK1 lC IIh N I" 3h11U I- I 'ýJ'IN .11 0 (.n 1 A-1' I 4l l I, F C - riuJ. 11 0 11,, 1 'h (,Sl hl.hlls'. " iiC V0 t 1) g lIh, 11 "'" 1-1 ((1141.1" rI N--. l llCllull c rS l oln ,45I, , conmmar.. I1I w1, low ll. I IS~l··I IS4111 N 0' 1'.,,II 11 may ýln ! 1 \', 17 C. d·1\1, ald rllol. lillpi~~ill I 1 11 1 11 -1, o 11110, .rIl ~ ff1 XC111N01 IhIN I 1Allt l. CI I I ý,I,~1 (i(0II1 '10.I I I I" 'I I I: I II blOC llf,\ I l. llill. hI~l i ila tS Iý\111 0,Stc olc .11101100,"1,1 multi, d Iý,,I 1110 llltP , Iosnlll rl1: FTC l Ca . I 1'"k . ,I 110211,1 lh CIip Ir £1r" 1141 I lls -. tII'I, N11 lAPE I,"I Clr"a ol l LI sill! by ALE EOI Ilh(lli) ;rtiII 11)11115 N3 N:. I1 Sel ,I'I) i Jl8 r -IC I C e~ IIIIN "SCIl 001 I I" ": N- 1 Ill ll re l I 4 11 p m`! 1I\r 1."0 ýXI'IIAI1I1 I ,o, IS 1-I, .,I lr Ilr-Stu rLlr Il 11 J ly 121 J Il I V 011 \.('0,71 1'ov~ i~hll, t.I J"sII, l; l!,74 10_~111'.shoe I 111\\ H EL ,.nnv 1'1 Co, Natchez le TI 1 unolll, tur I. Illy 15: S ON 611A. A -__ -' Ilnod,,l nn sil wnrol. TiRUTII IS AlIGII'Y ANi WI[LL PREVAIL. l T iv n factr l t 1 0,U00 1 o " Sarsapurt/ au B lood ['il/s h ha e Il- h t, sulit d11rin!g tho illt ,lx IIIt IIll-. | i in i f \l, t-t lltth, , 1r takenl in i h lllllr eabln i ntanilt e, ir Ib1.t ulat d1 r 1orr1 1t tlse I .I>Il lloe illl I),I Ihad e CL OIl rlntli ldl~s ,Ulll othee qulad medicoi.... by wh ab h l uUly Ivel Ion I Nlll ldt ulMd h. it i', Il I l'lx l I-' III a ll lu ck ill llnr I lltltltriufo o. l lll+l ll I+ r l rch ry, ii I, h ,I,1II, I ,I th .. , . I,,llk ,,- , r,, i t Irut t 41 , i .. ,r p,,el t i. l. t or u.,, " Ih' :. t'--Timt umml.r.'o, . *ud -' * , ll.' i-I *'.,rI,' l all II.'mn elr dt xllhr.hl lt eyt ,II u ..l 1',"'ll!i1:1II\ liJ41 t ull e V III: il i ildlldall.lllio I ttlll tli, 11 &,111 o I e11 c, r l tlnEot lll: lire Ih, COrun. r'II I·F ' (1e th.· l I h y :i n Ii ll ,:1 . (.t LI1 III III III II Iit I. It i. a ft-- 'lThvv ur Ia I. u,[ , ll I ll r.0lh' ill II flll. i w h i; ,ht l0l ' , a r ll l 0 1 l lc r l Iulan l'o I o I,--. c ýu - Ill 1, III uI tI lP lllll ItIul oilt lllltll ll il lll ut ttnohlouU gull n.11n 1111-11, MUIt m n - n y o Jiillllh(.l· wli rlU r ll I n t yC:ll P elrlnlllll : t Lll l rli(t I'l rll ho h Ji'+li~ l-r of ll+'h ' iu t nlh ,l l 'lli fthllr-Ill,. o , ll ln ,Utll' of tll: .u c 1d of Liullk lJ + Il, 4111: 1 t 1r t111h 1 tl l\, , gPlltal of thlll rt h lla d 'J'rttel JUI Iutu i nII + atom l'l lllllillh ,| Ilardrl,.. of Fl Ililw rd 'lle\OIC, b11u, clsl( ll' ll u 4:lllll'[1 f ti\ leCl., ll1 llthe t in tlua lh rut P l lh, .ro,+l .rrel-1, &e Flla ret l'l l : in,l ltlo .itolrlnt ru 4 llollp .; .t'.lla ll ir1, '} ' I1 tla; I ii +H ,,I llll ,htllll RI.:11 " 1:I 1A'I' " "A :'I' It I. t uf, -- 'l'lls o) .l, ,4r A4ll 1 IIIII lf 1 iiu'l 0f tll+ i ntary, +itsttv by I t N ll n l1 sttld I' l, III l -I, .m , Iho: .l ed J1 llle+, 11I'01 , LI9? ? , .\ . in thel , ·I llir ilrr lli4f ltllhtv llrlllluu, .41 .1 \r,} (1·.. lillt ll+ I 1 .' " lllI/· -'llll 1 U 1 Pit o ll a III 1 i ll n lr of I.41f.:1 1 , II ir~rI:II·-IIIII Y t itW l (.IIt lll f t lItt lll UoITillllilll (\IflI Illl& O ' 11 i. . I(I''-'II'1, l(w l n ty11l I tllp 111 11 1 1ill11 1 n 1lilh icly fill i ld ir ci ll ll. re, r lua IIt1 th..III.P ut.\ I ,111 €+, 1:r l 1· It i a 1'ix1'-- ''hai tl l.' rr t- e 1n -110.I. I lO . 1'. li II S i" O\ ' ' 'll ' ,(l -+ 1 11 1-II' 1' 111 ; +.t 81I ' 1 , l- , .. ................. , I , I,. ,. , 'y:1 , ,o 4111 , l . . .......... of y l... f , ile,4,a ,al-, 411 tl . in l N 1 ti '1l ' ,i " urr o - lhIhl- hi,', I , +, l ,I,.1. hI I '0',-1-T hat ;II; r1 . i i '. , ,1 n1. I,. .i1..I. ll ltln ,-. 1 \i1i · 1heI l,i k,1 n41, \.. 14 I, U 1d, 11.h 1 , :t I " h, . .11 i 1,, I ,i,, hi , I (>.',,h i, Ih', I - i I:l, lt- tl h tli! o1 ", 0 :l \'d" tl'.. Ii I, d ,1111 l .o l r , h ,l"l,. fl. Ihr :I ,1 ll lll·L d 31 ,1 , '. - , .II( I..-r lnl ,, I-.11e l-udih'vn to, I, l iuv If t I ' , ·l l cf the -+'t ..... I" e II h, ' I.ICI- ,hr41 . +.,+1,.,!h11\ .1, IIII1 . 0\ll l .l +r th,,+'1.111 P hto rlil ii· fe llil llr II N , 1" l l i , I. I · 1 1 a 'l,-lo "ih l. l r.it, 6 11 all I r-! \o. t0;. !. ll'll h., v old i l pie 1 i p. . 11., -w 1 1( 1 I b( b1or·el/ 3 .I v I+.. c I ,IibI· mI 1 rio dv [i dli el i- dl+ I 91·1l I h, d+ 41 (1 h. ,All v(+ ll [l ", .ltlll+ ,11 L^ rl 1hr H 1x th"..till+'+ . S ib. dlldnrr.l nu-r ham fill.+, l .hll ,l, 1,,1 n I Iin·l, b , , ,,1 11 I t 1 i ,. , ,l . .iii , ".. ,,,,,,, ,, iI i 111 111- ~ ii ll uill I, l, i IIr 1r , ' I,,,r T1114 h. V,1 II II lrll llll.l.l* lil+' 4nl ,,l l ,1 ."o, l n 4ll l pll .llllil h .l .,' l! l'lt I " 11 ,,1 llll k fli by t h,1,uI w11.oi IIr t, t) +o Is.. l " 1 .. 11 -i i i.r , -iii .1.lh i .-r 5,11 ý.I+N If IIi .,\ i U i, lu ,i+,ll i l l 1 .1 !1 tllu i li,+=, ,,l .+Itl lilll rl t, e fll , - h .1 I'l 11i ,,1. ,I ' O l( . ,lllll' Sy st,,l 11. +\|1 |+|,1 . It 1, the' rl ,v llp 1 rd l 141.",.:11 ,+"1,t ..i ,II 1Ins ,l.l , l';I oLIIc lliti ,t hI othe ,r1111 I1r rr l .. - t11 ,( t-1 1.-,, t, l 'l++r 'l r+ Il:I II·-i) I. IIt o III( \ ill. lh Ih,+ ., 11+ ii I,,, 1 + i< ( llIt. 411,.1. 11i,. illvi i. 1 filh d ii l['i1 i¢,r .·--r Ole i 1 Io,,:l urltl.ll, 411 . o, 11,11 1..ll li o (11,.1li tll ,. A . l 1",1 wh,,11 \l, I h. a I.-r 41\,"1 rlfll o 144,, , ,,I I lli 41~1 , + ..."I, rv l , r1.1 ,}11 I / I I'/+,.I il- , I ,IIII I .llu ,I t., 41 1,,1 r - r, l l, "1" I. ,l i v i la r l ,, l.'' l l ll.h t. . ,t II\It'11 . .... . II , 1.u 11 11. 1 .,-. 41; , I, 11,.41.1 Ir - I I. , . . 1, h ý1 .... 1! lull 'do 111 110, 411 .11 h1 1.1 "" I, l, 41-t 1. 1,, ,I -, .- I,. III., :1 I i hll . Ii ,, ,l It 11 1 H1· il. tl . II, t.. \ li p 11i. . 11 IIIl 1 I III O_ . ,, .l h-v - II I. l ' . . ..Il l hI ,ll 1, Illi, Ill Iill 11h l1 t1111 0.1. , ,1 .-l o .l 1T h,. ., H ih ' l.( I ,I I .. rI 1 011, rI,11 . , i ', lt4 " '." ,, r ,.. ,l." I i,. I II .I., IIt , ,,i S111 1. l l) , 1,·1, :i al I .II ) i . I , 0 II .t .. I.... , ýi t . h,, t,,l r1, '_'1, lhr ,1 h111.1· 4 ll, ·1( , .I i,¢ I, -- 4 1 11' . I ,<. l . I. 1, 111 1 irV11 ' ,lll ila I r-, 14 " 1 I , ....... ll. . I,,.. h , II Ill-: .,11 10 4, 1 f lh, +tl h Oh, hl ,1 h ,,'i h .II. ,' ,I+ , I, . , ' 1h , II,-- , Il 1l,-I i ,"h , i¢ 1. ii . I I ,,1 I l, , 4 1, I.,,I , , ..h ' ,, i . I II I,, L, r, " I lh'1 . II I' l I I.. , I II , ,1 ,ýr v l ",r , t . ' . I' r, .".. H I, t,, i. ..I I 1.. . , , .- II,\ , 1 h , I I ý1 .\ .III :., I 1 . . . 1 h ~\ + II, .I , I I ,41, ýI, lldihh 0 . ll. l , ll l 1.40llli 1 1 1 II 1- h ' . , I,'1,ý 1.I." ,0 '"'ld 11 . 111. I ,, 1 1"VI , ýýI' " :id- .001 i ri,.I n 1 1 1 '" , , ,,,l4 1 ,.-11 . ,0.. ........ r ,,11 1. I ' 1," r i i + i' i . IIII ' 1 i i I, . . . . . . I ... . . .. ,. I \ , .I . I It 1 ' \11 1 " -4 I , ,, ,, ..... , N. iI,, al - f r - ( \I Ii.1 r ,I . 11l', t l .h. ,. 1'41,,r ,h h t 'I'1 1\\ \ 1:, l t ', ,l ,.'1' 1 'F ll .ll;i \\1I ,1:11:'I\' ,\t 1,\\ \1' 1PiI k ,'. ·,0... 0 ir + ' 1<i 1 ,, I I" 1 -11 -11 ,\ ll |+'t3 /1' ,. II , 41,0\" I.V I '()Ill. -,-t ".1 ,I I,, 1 ,I d t l' , ltl!11'111 1 , i , 1, 11',tl i0 . ..111, 1,, 1, : +;11,, hv .1 IT I', 'V(LIA\M 1. t'APNI:s \ 7N\ SI LW ImAN.A W:Ali I. U 1, Stity iW .ou , 1n 1.1 i Xpr, XI Ni "- . I 1' \\'I lI'1'.1, 7:1 (Wt73 Cam l 1 1 1.111:1". 1:1 1'; ', tr" ý rlo 8 ': f l t .i3 Ni 'th ,Ii',,,L. :l , :l, n ; lt. , i ,", , ,I L \i i '" IJut p t it I hI , r , t', .:il Chf Ii, It', \\\ ,Ili-m ''i nIrl l . ,1. t Xl"dl· u, ,, \ ih i , l hlltll 11. ,i-I l, ,e ~I al , .u -I I. , wl 1, .11."\ 7l t J11'.I\ \ Ii, june "Il ilt 3 1 11111 )\ 11a i' . ) Nl 'I 11 1iin-ll Ni, ll, iiý th' i ,+i N lv gline Ii ir +le Iy G. 1)t l ,,-t N . S i ll . -liii N Y I Nt ie.' liee, lltt ER; IN \ Xlii Ili'[- 1oe 1.4lu,: ,It,+,' it, .h{ 'E'I ll I Nu nI -I l, t' , - 1011 , aih.,r . .,,,I i let In to I- lllell brtndl o r sale I ] I ; I I)i ,n i ' I 'llX 'h it " lr llXe 1 1,, e . ltll R t, ,.. l:ti: l liet.rrl I'a+, hnhi hlll all ; ,t 1 ~I h Ye, h'h it .It, .-u, e, itable I ),r a,,h d d:,+,t o ,le bry SJ(; lI,)RNE'Y 1I ew I ervie IR !ILL CO -20 I e I .. For ale by toay 34 cttrr I _ . S..bHIPPING". For Europe. Foit LIVIIRIIOUL. S 'lt Iud very I't su linu chip S. L' 1 -. l ) 1 I ' p ta i n T u k r , , l l .,. " hl - I , ,_ l 1_l i " ,ii t l t l: 1 'l . !, 1til, I ,,, . f II ;li t 9li : CumI 1 I" I 1 11 . 11 11 V & Th111 " 1,<lpuperIorhi w- I.ll nleR aý.. I'r uili,. . io . .i llil. .t{·III|.IOSI), li iT litt l itl . I r I, . 1 II I,,, j l re . I) I I IN lI, I,,iihi , r l Itit-.: 1'ii ply l I. II ( l.t; !,;I: I, III tll i 'li'ii tiil I I ,i l n. li ti t ni il lll lillill lI , r Tilf lI)ly nllnldl I,,I Il,",, y. ,July 111 ,- - ( II l. ( l il( I' I-iillIIi i I. II i .-I:. . T'1i,.1 ,. 1. nuld =uiJ +ll ll" l 1,n. Ail 1i)lli tI, I I up y 1111 "r Ii ... r ii i . ii i ,I . ... I FI r i . It . i 1 1 .r I. l i l . 'I'I,' lip '1 Ni. IA i. ' I K II, I, lill!: 1 1I 111111 III "ii i t I 111). I \ I , Ii i 'l. . L I. II ihi 1.' ,i ',, . - .Tiii Iit.l i I / Tl h . , 1, I lit I. il i . ll I i lii 1 i . ii TII' I '1 (lib't l- I' lllr I l(l 'li, i il l-i I i lii l IItIlll Ii l i 'ill!I -i l Il h,' hi 1, ~1 t . . , Iu t:,v. 1,,, . I 11 u .:! t", 1, u u j, I " I l.J - I: a p t, I . tII .11. 1 -.t - 'l'hX , I h' l tIlll. .+ l": l~ It +t \ 1 ~lhi. hI tr, t l b a 1,',,r u, ll,1 ll., 1 1l g" I ,i pit- ,-,,, , I I '. u h u,, i.,,, t, t ill, \,,9.-trCta i a k 1(t,-I tir I. t',A."l' . & l Iu, j nl1 y ' 1. . , "11 (111 . ,l'llll <ll ( 1 I': l~,, i II' :l .\ 1' 1":)1119. --- " 1l, KI r t," ,'II i i !" .t ," 2Ijl· .lll l, rl II ml l, I' tt 11 I,- , r1 Cl U l 1i,, e.I trl lt d 1,: J, 5 I::\ . 'lh+" ''t 1.id. -'r'1, l t :" fling ,' ho irl '. r , l, III :l II+ t I i1,,_ I ln, i I nll :, I1,,pl rt (I il hln" ll)', ll.l " '.1trl<J1 ir I , ll i ,ld' 40li y111, uil . t , llt _, 1-l .h 1 ; ' 1 .L t 1 1,i 1, .. I .. I .L IA i.I, 5 1. 1 1'..1 :< ,i It-t. l llu , 1 h;l ~ ll 1t,"I , . ,, , , ,tl , ; ,I i , ;,, ,t " y " ,r1 1,I .For the Interior. I' "OlR I'A:\ tJl 1 \. - ' (- + F".'+ r.tP 'Iý T ,, si is'.h ,al:,"r .tr-ih.,FtF ,_ - 1 . .4.,I I Ft \ \ F o-, I t I 'F" l' N o,( . ll I" I - : I t 1 , . r t I II.h . . It) 0 1 & ,E111 t'AI.r t l l \ ork II \V" . IIIT If Ii or In- i lo ,, ,-In \ c+lit ; + :l s \ " . i ( 11 ,1 , S1.11 I o1 61'. '1 bt]l lllly+, lin NIII'I+, I \I' - l i, t \ ; i \\ , I " " , -I l1`, , t Il lI I· l I - l li ll ) I/.' IF F l ou ' + - , i i b ol ,\ , 1 Ik ,n o ,, I " P a rke is, o \ , I_,1 / r , la i I' IF , -F, " i -I Fi , I __ F_ 1FF .+l F I . 1 . I t '·I F ,'r , ol , h'n l l l I lll ' ' 1 I l . , I i- i co 1 1 1 1F, Ii (F Y F FF'FF1 ( IF F ' F F FF F ing I'l 11,F II ,ii n hl, i' F.il F,' ',' Frv , i, llth h 'I 1 ,( -I I F n, . a'+,! , .+' +. , I. l +t! a II,, a., jl, l iln l-lllti, l i l. h I F ' l' l ' I'- ll h F n Fp l , F-c ,' l -. ll'' F I lFh ' i,, 1' . I t i i IF, ,,, \F +F II '. .'1', \FFF .ot,., F 'iF i, l :l' l I., \IDr\,,; , , .t. n I Ft' i 1 '.\\V ' YIFI rK. F I . I i.- IIl' l .lr l (t. 1 .l' ('Iltl' . F '- 'l.-F . IF Fi . , . I -,, , , I(( (F '' I'-, I: l F'- ,l FI "F , F - ,' l i l il .tt. i till ', r( ' ll 1Ii \\' ilI . I11L full A lll b,' IF" III I '.F ' 'F1 '.FFFI 11FF1 F F F ,"F - l T IT !III , .i L1 1 -1i I' I.II Jl 1) n 'F ' II II' .' (F;, I- Fs 'F > < - - .1 ,1 NFI . 1T h ,I"t -, F -I F. , FF l tl IF I l F I I N III Fl to r e e ll' 18 rder o ' th", i ll..t iI Iud. e Puri ,",u jul.yi' e 1 P. 1 ;l, ,ll ln i i 1 o , rti C llkl..,r;II i. TTAT F E FF' l LI i11 - l e do genus ! hI l ~"In I ' p i n 1 r." r olF IF- 4.' 'F F F'', 1' .1 11 pr"h . l cll l lh,, ' i l, ll ill II. F'', l F', ~ ill F F F IF"ý t t l' ',-' .Ir F h I' ('ln'J I'., . F I'F,'F ,' i F-.Fi',,FFF F o to h,,,lh%+ llll F1 '' F 1"-, I llF II t ills ,- 11 i .tll \ 11 11 h , f l i- r r oll Si 1 'F' F I," ".1" L;I..I (I-NI, FFF Fl', Ii) I11·i1 jll?.11 'lI r Nlt,I' I , ] 'l li F . -ll F ti ll F,, . .' F il'F .'lllll1 ., jlI lll"U a to (l 1 6 W hl l h PLL .1.11 (. l rl l I i .1 p i , 1. o +Il e ". , Iilt L ·CIIII I II hs $ l, Ih'il .+n fl, n n 1. 1 o.F F FiF.llis 1 ` F.+ Fno lFi' oll olll. , 'i F r -t ,I irHn n , I v-t,,,.h ll , ph I5I- Ilhh 1F ,rF FF pl:+cl ,, 'iFt FF Fl ' F, FI' Fi 1 Fh , I. FF FF .' ,' t l F F . I tl \ I:\\ ''l q . " - .F F . . F " FFF F-t l fli F I" iF IIFFF. i . F l' ll.l ' l i III , Llhlv I I F iFF FilFFFFF- .'FF FFllF II . i F.'F, F Fc- ,l' IF l IF F F llF It \, 1 utl+ n l lt , (K,:," Ill ,' 1w.nl I i, I 11; , .F F 11F for t I',\ I , f li, ,.li 2 u ·h .l llhr I ll l . o11 - I", il: .lh .,, sll l i e '" , IIn. F, . FFF v. 'T hlls l hI ll.l-' , "I il I t!] ",( Ic r" tl ,i in,,. rl , 1h" i, ] . I, : 0, 1 n ' K F Fll)lFlFFFFFF 1lF' Fl.'h'd, ..f ull ] 1F I',h t ,.( % t'r, andll I ll or \, Yolk , xI. l,+-I .L r Iln I , whl,", llt el. ril 1I 'I•l.! I . .llil llle.,I ll l l( lt' l " lt I 'lhlll llld, t I IIt 1. lll \ . . +p'h l io ,cll t d I:I ' lll tl ~nc; be ' lF-l I. IlFF F.' Fr IiiJF ilFFF.l"iF, t in ,. , 1l -r8F Fstl S\I''- 1 aFll-F its ' IFFI h, Il1 "F illf Ih ln, :.! iF ; l ,il l .. ,r u io. , ,,tt oil too Ft \ i II oF nta t. t . L4 Nx , 4 . liN.lN 1N ' IIIll(F itAI 1110 K I'lit'I'N(; ili' ICLUE, 5'1 ,laguzinc street, opposite alnr:kr' Ar. WV (I ,31 NI: tilkes Fensure inl F nnouncilg to IlF frie ,d,, td le citrizen of New O)r eus, itI l lir bus ui ,.gth bioht, Iir .,,h F plF y ona paIr ilh copper plate prI talll e. nIa .fro II e ft , ilhties the art has u r( t1 lr p el IIIIIn I oilo alf the expou. O g ln o lngr ing land nealrly a ll ,hlllsln s wl ul~ I r 'iretilars cellt.olut in hiir ownl hlL ltd ' wrritig, nlll have layll l.lintllv at n 1 lw h ull rll l tie; or thte, ,li Ine,,',tedl fill eLll ill t F ,irautilF F ry '.,t hr ft , h e J lr , given geFrrl ,lati'ait,, i l-li n k ntes not lye:tieul d, anll circulllar, HARROWGATE SPRINGS ORE1[ VNS. rll E proprieto'i r it 11. e r,.i lllliwhren t llhs tlhe plea .,I] 1 inlnounr in. I In r r m nll r thpunli n' II,_. IF F . e hi l I',e F errr achdd Frro', e ti +Iti: lr , I trat ,I F # = 11rr w llr' l tiir irre l I of i t, r" I· u ie , l IF r bii, e f l ...... ... . ..i I F ,Fr rrrrrrf r F,'t , ,hr lt Fr 1 F r Eui hr uit, F r'r Ir rI ,rrr i fr, o trllFn,rt r llrlr r rwatch rr' i' r , ole tha na·iloýiiI n1) heU .1"01.'li( 1"a d " i"ll gload mA rnE . o Fr + 11 ,r 1 r t ll, n I ll, F r i rr s l h tn ll e u ic' Lfr Firlr lFi F , T ll t e y rr it+rl itrit'rlll - i ti)' , ll , r Sr llri.rIF F: rIn tair . r l 11''r +l-lrL' IF.e'I t r +r i 'F i I. rrlrl st n ri I t. Band wt \1' equFinir Ihrop Fll F ir l elFr i )rirr 1h.t Ilt iC Tla F M eilr, Fri tit co 'iry FliFn hlis, Ie rl'ietln s MaFrlr, trr rill h , I N w r rll.r l aea, a ndr e r I 'lT'i s l d ru,. t eF trr hor t irr F hlr I .ue r. t F'I Itr,, n I rr,,mlih ,tt ..ill , -,, I ,,, F el rF r a F th i rrr rFtttrarilr Ftr, p rt r , rlvn,, rlia'l ll s ,i i. n L hllpl'hI Ish lh, r. ,,r tih l,r hr' hi F lllr .' Far n i n i U, Frg , wHir, Fe Fr ' Fni th< I ac n I ', iu rrrr Ir' F rr iF Irrlunal ralr .orrh Ii Fr',,,~ll, F r t e'F I, Irr g Fal Ili, i. 1 r1Fl l hIrr i r' 11I',,'r , Fi r' .irlry liI I Fleh l h aliller V t' rr lltlilc r I lrtIIe i ned a marge r, trio, rirt tu r p sti'grrrr'gr' r . i I r e F rrrur F iFr I',, t rr i ia in fr h i t o PrI iv, ihcin at l i III a . A ll pp lht. CIl g it ithe P , A I ll I.rlili 1Frl)ll'1rr. F F l l1 tr F l r l,' n' FI Fr',,j , I rr'hr . F T " F"'''' Frorol 'r-l frh r Ciryr rr theFrr - t Wr ithriFn ,,f lar ,0es I ,t, a tll Io th ill ,i th , Iu crid all h.d, F I ," ,I .l l - ,in l,, I II} 1 a r p e n v bi t y i ll ' "'yl + , g il i u g I n n Ds ll i '1'h ~ pr1lt i e. d , lt nllth l, F in.l ' lFlrr ' ir fr7rF vi it will hellllol nll sti t, -i r hl n II .IIt 111 11n 1,hle hv the pflxl' l'rl' , t hr l if ll id' anF r' -I rF r I l' OIrr 'l llr,, hetll r, ill lOFF ' I i ·l. i lFr rllr rr . 1r1-r rr ILr IA rrotld h ter, r fiFtrjr',rir' The Iun reF a'rd ercr.rF wii 'lF L \ ,,rr I S irrtli ' ll, ' " r h o It iire I r" r rll, ,r +o" ' -1 n' ~-1rr11- ki(+ gl, hi. ,ilhr 0 1 1 t o lther lo I, F rr Ftfri le hby +, ever'rFlr w I Irl ,r lllri IF t ,F il' , F .t ',l 1 Ir ap~h nl s the., ' il_, ,t th. I rda , In toF rtheF lt r'l Fr' 'll '' , th s'w ott .'r , Iy 1 ho ir t i r,Fli i. ll i, 4r.w r,dihl l t ,h t Ih..ahE l elelI r, t Lir+N I. It(Fo rr e jllr i 'll ' IF F car I t tt r ri nt , IrFllelur' ri F, ri ro ln .,I nor, to ihr nr rt t rroFrrrri F er' -I rF \r, ' inl n rlie n ,I the ,o t cho ir, aL , ' :r itg tloe , ae hole l o vwlle t ar Il h ate tito hlto pacurn t rall ih a rir Ill- I "li li ,,lrs tned ipn, r ,di tr e , r, Ilru i Ftrleb . 1 1 1 1 : A. ) 11P , ll<. i fl+.l )1 "ll tI i'f I·h +ohl l,.,, hn,"l "t it I' Frr'Fr n'r, Frirr F,,,r Fir, rrhri F rf ,i'd t. t l gae II. 1 NN 1FF , I:hlra ,• : illttall I:+,"~he I roi i t,1-. oxt(. I: ll titc a (·ll" I, for .urI 11FI th, n rr'I Ndhn,, h ll a d Fiti &'n. Ji ll, ,,l i·- i, \ iv, l ill'lt t r Irrr o'A Frr , IF Site r. , . ll,1Fr. vril rFI Fr ,r, F nll i r-ir , nl u,. , Iu l ho F s ~iri r ~, h rr rrr t h r or, pr rr rF Fry l 1h,' . t h c-t ,li' 1 ti, 11 vv, nll _I-i Id ,uf t he .e iC111. t1:r hi th t I F I F ilA r -t Fl Y' I FI-I n i. h I t iiir l )I.Ir\.7 'it ld llrr -,rrprer I I'r e' , a °Frrrr Fi in t · rit ' .r vl Fr ,i, Ial, fakn r .t,,',F lr,,r',ruiu'i jhdre i ,F ca. .Is 1lirrr ' rr. Fytrr rir r 5 F0 , (rrr F tIuri ',i t. \ I NlliI ANl ilald llSwami 's -.hi I.i Iii h--P\P( , I ll's I, i . nic rr Ilt clli oi t T lia, l' ilt', of ,l'. 'ary L FF1h II\I . I', tF ' .I\l'ri Ar ,l oII rr'rF I' a\ d par t, "i 4- h tui ,lie h jIttll it o iliL hi lld d i·ld t, li (Lr . :FI' I~ hror. ,hr r Fll' l i i I , r Ih ,IF IFr i F,. Fn 'Fe, h i . 'FFI r atr Irrridro " thIv (;r F' 1 \. . F \1. FF, NIaI l lirrp Fi E 1,'tni\' e I S-7.l k~lll Fr, g eh f ir ('n ,rlrrl'I. 'i 1 I 'I I' ((. 1) tI N); l i t) tll4l boa R-tI'. ' ', ft. aj1, bv A l'Ill ll: 3 jlJII1. h li" l l J, i,,, 1 ; 3i (; r vier I.T I T'1. 1 EI AT1\ FIRE A'R.. T ! 111. ' , r , r,e p.ec t ll l i r n r,3 i hIt,,l h11. [ ' ab ove 1. 1311I'ho, ,fill Ito ei mnd file for sale at (l( IS.(u I 11. (Co. t 'oxl l: t Ill ,IN S I l r S ,. t liiir If1 Ii' hihl ' I c ; I ,','3 .111 '3r, c. I, ' l.ldin.g im ttll I 1J111.. 1)3(" & Co, 1'31 Mangszinest . ,ill ,mvll be sold I if taken fillm thel i Lre.e. . .\111v tIi J.13tES ID. IUI. ':VN, I' 1l:A-- ll b i-t; .lll"lll'h"-ldtdoil(eh landlli ,illlll. I IIlllill q, q .;( lw y , the 1311h illsl Illlinilln lus I, c'."rrl', ('.. +11"' 3r 113.hi 11s3n .t ntion vbi, J I'. t's1het r·*1 1_1,11 " 10 it)] 111.1 I n . lur- rlllu ri e ll I tll I., d I'er n I Ip I' oI tlll nlll writiN 1,t1 .. .le li ptt'tp d .... 111 ...II ii . .t . i. .. li g •' , lillrlo ll I[I.l Fq) lltllr llIN & d. 1 &h luedi & o du ,II t' , , I t, o a 3l. ' , .. . r lSt.,p n 'lity, , .nd w ill, .ji to,1 hw,t - l, s t )P it :llS Il pelm"it. by A ~' 1A 'l \..ll A,\ 49r 'mp KIli 11 1.h ', 1' i-ti:'llt )'.:1.- L rollelie ,inehl . S . e hll ll . i . llen s Ih sh,' e. ,,; lK.l rdsd. t Inew +lpl, E.ib Ilan ntJ,,r".r S Ic ,a rkb , il , ll d l r ild h,,,l .l , ele ' b ," AJP~ 01'?II ) N I t( 1 '1, I ell ) Je' A l'Ii)\Di .ggie ' 1 h :ai p . ! -iik lll *lill-cl's, , ,, , deglesdh,7-11k.. i,,p okb .1 I.tllll l. iiri it" li le, ort , lE nd v IIIlllTll.. k I III I .\lt h lt ,l lll lln I :r I lne illt a Cillm ll lld Sr i e nlr' p h 1) h I.shel'dll).rpe it ilII 5 l ll.- ' , h.Nl ls Cl i J.lh 3l', roe St CIarlesr & I.'onnoln tso 1ie 211 11,11" . nll ltuln SI'' 1 ig.) ..it ,e4 fiee oll' .el !. Jt' y 1 G 1)(t SE\, I11 New leve. h |',e of thif ehluesalehd gratvlvl,, lull j 'llgt! l s TtlANil, i Ell ' tib t P Tuan es for anl nti t~~ll')L (Z C t' J&oI e is &, C(t, J_) ~aw ,t're ar rt Charles n iCmno n.tln VAN'S C\\l~l·l ll~l 11·1I L Ill 11· l IN.111 L, 1 11111 1 113 otllrl llllno fllld Ilr.n[113 rl' ,'l th an ,iu t sPrltin I- se I r' e " Ih'ER lt , u k a nO :ll l n ll ;1,t sl I.Id Ihi n lli. eliinll. ,lnl, all.llllnll (elllpl:illan alnd n la tn nullrl( e n, 'l ooIvell"t % 'lll'ilies thte Malud and 1! nra~enlrtur of ido , j.ll 'h v , D. R " J uIr i, 'l'ile and fur . holoesle snol retail bv II INN \ I Le L, j1l l' , lh rll . "l'll'plloulut. and tt'ller . st /.. x,,11 1'_ ,' IT l io Lrirms rhi y, ermiw.ion 1 ,RI,-Il. (;3uhl !d11 , 30,1h l,.t,, tIlharl l .tn.ld n seed, .ha . En, Landi.n and fu1 , %hl,-ale or reltal hv july 5111h Druggist l'chapitunl os streel .I2ý'I'TI.":I 50 keg. GnlthrlluttOr. Inadtm and for sale b IJ tr S ,1 i J P' W ITNEY, 7:1 C;llnp pr july :0,1 4I New I.evee I 1EEF-- 3 t blf barrel., Fnmilv Mess Ieeef (oy sal, )II . O F VI''I rI)IL- -so Ec rh ys . N wton &. tiE - l neII'. b chII lettl COmlltnll* '. .1.I of ViIII), i superi ,·r nrtim le ti,r 1(1l lo t Ct Ir.ct % o ur sal'C hv J 1.1.Vt" .v ANDREWVS, \\'hltllnal D)ruggists Jti1? · 9 co (roe Con-nn & rdhlltpnlo il-t .IcCULL.OCII'S COtiIiERCiAL ITIOI'INAI(RY. IAIl' I of thle new Alyerinn lledition by Pri'lto'la, Vetike. "'bis 1 very valuabl] w,lk £.l l,, co,,, plate ia tril paorls and will be furlishetd ih about 18 yoaulho. 8ob',:rillillll pe$i1 25 ol.r turt. \Vyrll's N.tural itory 1ith beatilui colhred ialeos. I he Yollng rclhlnl, at mosnr usefill wrk,jlst re L.'ivcd alyd ll, ,ale I" ,J:22 • A ri'OWAII,49 Cumlc at ,Il,\dRttltlND%- IIUNStY, nedlicIE b\~S\VAXilln l_ avanlIorsuleby It IItNNAlEL, rm y 1 _( ,r Natclhez alll_'J'[[,_nl,d t-an_', vts "lIE.-w rt uialag wine Din qr ya.kb, i sture, abr sale £,v READ & B I I11'I'Ols, a2i 7 nlllk Plhte St.,IFN l.'1F1 & MI (-.EIl. ,'\EUUi.s WJaOK.J 1 lINITION'S Civil I.nolneering SGlier's lechalic 's 'a cL'lclyltllr IF La C'nelhhgist's Firml Text ' ook I ,,l's lliyk Keepoin; ie1Iae',' do Ih ']ve' ~ I'+r 11h-ta~, ,, 9 +to. S t I)Illrly e'l ll.cadk i'uIytlll' I i'- llltlnl, a Coulllt u)ll lth 4l.+' tlhe art of l'lprirl SIlk \\Wlar <lork;,' reat l ltc athe ftlbe.ry Trey ue d ot lk WVort, aLdall ast,,'lard yIeks )ti sy ilb. I: Jollt i & '.,, (- OItNTII:SS ,at 82, oiag,'an, Idler I ItalY , 2 Vybs. I_ a.cal I runo unla th,- A orwineurlll ,by hiT, r|+ olhllk Iittle I tl r llllllall llld , l' A 1aa Iy:yI ,t, by 1tb \ 1 Paet l'l'l, ' Joly d atl. o, C Nibcklch, N 1:; I"tJoo+ Sbkeaetub, Nos 7 0, il 12 .IO(198 & '. nny 3l w Cyr St IhalIs. & CLoa s | | AX'tN SI G \Rt-37 bo':e lhcava whitesngur+ aI 41A d( N brown dl llil,,g.for nle av S ,& J P \V1'WillTNEY,\,7t Crnlp 7 t New oi'k et llr hilp ' I, , ,. r , l.'Iy byI all I "ItIIWN, '.6 lanzine la T 11 T ill A I )IISa. (i IIT' 111'S I0 fIR) AI(tl)MINAiL SUlPl (iTlIlt ¶I 11[IS new hnstrum,,t:it fr the rahel, cure a d Pro l lalL.sl Uteri, or Y'alhg a' the WombV,. Iy ex Lurnll] apphleatlion, suplttrsedlilngthe tuse of the tob jectinable pressarty, is confidCently reylarllllllded to lie finlcted as' tile mlaIn yla Ie i'l!rfect reoIr .tloll ll it leVer havbtg 'old tf perlbrmfll I eclre, even under the mnost aggravated lcanllnstanl ce+. It h"as reelIved the dclelhd agpprolgtign of y Sir Astrcy Coop1,r of Lo a; Sir i'.njaamin C Brdhc ; Sir Janw~ls (Clark, Physieian+ to the Qulell; Ier Ashwall. Lcoe I'r on I wlibry l tl)(' y'sa lHoe. pitAl ; Dr RIgay, lcturear to St lltrthb.llllnlla; Dri Gri(lith, lycturer It VWe.'tlnin-tUr IioIpltal : )r Rlainshbola, hetctlrer l.ondon hospItal ; Robert FIcr; usoni letura,,r to \' restnl in ,,dr lying-in ' ll ,,,1,lt al; l1r Swentann, lecturer to Middhys, x hoslr ital. and ,,,unior accouhealer to Qtt+een Coarlotic's lyving;I in.hospital; also, b ryIery I)avic, Ctonqucesta 1lhlndell, LIe, Merrnlan, cr lrg.Ol Kea es,&et. by i)r Morreau, precvalnt of Ith' Academice i('yala .Ie MNtdiyine, Paris, nad Accoucher to the ])uthe ss I)'Orlheanls; profiessors Vtlptu1, hlarjolin, JIPaul Dlubtlis, Sat son and others--and in New York by prolessorJ W Francis,'tl'd,G dorl, Mi I) pIro. s. sor of midwifery in t'0 university oa the eify of New York, profi. I)cltihl, and Francis, U John. ston, pres'ident County MNid Society, Laurens Hlall presidenillllt n ld Scity1 State ofN York, lo'ls Jas MlcNaughton of Albany, prio Ma1rch, Cyras P.er kbns, DOanec-Drs aThos Bhyd, Gilbert Smnitll, Ilosack, Stearnrs, Ludlow, tiscalu, Vaclhe, Power, draysona, Val Iettllsalaelr, nlld Illally otherl diatln gtllshed physllYicins in the, U States. AlG liull, Oflica 4 Vessey t, Astor House N tif' A eontant slupply of thle above inslrcLments, with Dr lultty itt'rovtd Trus'es oIc r f Her.ia, w0 l be kept by SICKLES & Co, N Ocrleans, AG Cyarlenter, Naltchez; Stdcn & loarol, Weod. I ville; Bioth and Lalortay, Memnphs,; \\ D W\tkIn, aort, S1mn1rville; , Hal'l d \Vashinglton , Naslvillce; M8lairc.y rand lHaai ton dI,; R L hItss, 'lt'trence Ala; J C Spotswodl. Athlens. IZ'rOTU:K\+, hld=.111 Im undlllluuS Il{/it.P'--,.oU) Jl A ti ''LiEF, '34 Graoyiert * INI:N SlIRT'S (iloves, & SaL1pender,'-Just re I reive i ht htte tl liv ls, o, o ltllent of shilt I ertlvt r sllllllllt ost t , g es, al1111 - & Anll dl r. at tIO e f Ilag lr, curneruf ~l . Ulhlrh+++ i tlld ('am qltl1 ll -t r1 t1. I. ). f.,r snh, t: ]) { , r'" ,;:t t'l ... . . .. .. I . _ ) , _ BAZAAR. Corner f St. C'harles ` Common street, IExii .v tu E Iit nor E ,. l d. ' &. Al.].AN T lwould rempectfully call theat t .) tli. (ol ofCitil Izenlia1h sl ra n grIII + tll thel rIoT 11 &rt n 'sn llrn l. iof ( ol+llhl'll lll , nr hl1.1 l +hirls, do c.,+uhri is inll t t it (jNit,) lit+hi(it l lienII . lN t llNrl ("I [ar,: silk, l'Olllll r lnat I l.. 1 : le tllmdo shil'+S under ] drll Vd. erl nll~lllri·: u dlld silk Ilnl~li kerelier h e ]lal: black Coll ey vIal vatll inll .reC t variety: stolks of every des. rlli: I 11 I eiln c and cot on o su t enders: stl ilkN Cottol ull ll r INI ll& o ;Ivec: gents hiski gliuvea: umbrell, and canles Sold + JAlluscF,1 1 11-T1 r er1 1 i Ii II'; :I$+ INII I IIN' T 'i -. ttlers for Iatle on n Iconllllnll ine tt rm< 1 'Illt ks I.nl 1illinlS lll ljlP t 75 Kegs uf I.tend groulld ill oil Io' hl.1:'rell l + allt ties. S(10 EtllE 3s ])nhl pItri et )llllli lllricle. 1I Iln Spi ,lal'llS ll" ll' ltlh 1 3 I ! dI '. uli t fid ,\Ihlha l 5 lainisles, of 50 lb. iach lartncaiho Ita1!n n 12 ('anisters of I0I, each B Hrnalda Arrow roo.. I d 3. pltent scales t r I ollnlII:r. 1 ro,, ,oi,'Ol tIl tllIs 2 doz. a0.1,r . marking ll I iI s un.. l'O ltl t. In l d-ri,. finth aIn(d white ',vl-1h Ilrushes, 3 d . t) 11111o tli ii h lfll i t . I )13 llilPla. ' .a lI ( 'ltstel II'3)33Nrh "1 (1t lood and 3N13k An erienn DispeNarie , 1{1 is lFl l .i13lslll 0114 , 50 uro, a l (tht s h f the bis( tality. j )l1 dn. NllIl an oft l(1.f t lt 1 Itt litiu 1 ' I do. ()rris'l oh l .nmsh. Ame 1 a vtriety of tlh'l nrliclcs Ilo u I''e tu to be *)l 3n3i 1 33d. "1 1 )31A11111' ,16 . July 21hh cur. Tchapittulas and Naicez sts 1.\F-'20t0 boxes, R lobbino, ,1 S ar Ii stoe, I f(or " ale by PIIA%'],R & C(ol. Jully 13th 74 Pydra3 Streel (1 Lrr i. 11=(1,l)-- ,, - ,0 pounds p -re and No i. 50: ll ..u 3d3, n ') tdmtl'r3.3m 1,. DIA el Kily J sahl by tile subscribers, leenl+ fir thd nnm f af'lres july 9 Corner Conmmon & l Tch opitolns sl-ts 1 Nfor s.i y A T '31 ' R, JI e I . t t Iiil l ,a,.l .. Il S ,III I" ] I N E3 .73('am]st" I 1.3.I1NK ;. l I .1 a,-n ii(.t f 3,1 r l rrl igot t - hdom, deoyno1d .l h nn lo(l d of uperii lunl LINV st rIecivedl a d looli htv11 I C 1i.\ INA ST V\.EI t'11*r \EA'I'I.-- I x i, I e, nFay 15 34 tirnvierm F oI rS i M AI.ctLA G A . i 11 11\0- 1 -- 0 l l l llte s o r thar sal b} A 'l'h I Ilf, I red, in store to I al s r by .i6 ,OIRRSEF\', 41 N, I evl,. )AI [ S,-400 boxes f,e, h - Malag, Risin,, for ItSall si y A T1'101.11,I 1 1nd fr .alr at hile hrIctI ItI rk1et p r 11-11. _ 8 J l_- _ ( 1) _ l' , 44 N : , ' r,,i ,_, 1 UN\V IA\G 7--30,00'1in bIles and be,dh's, for Lk nlh bv ISAAC 1lh,]]),i].: &Co. may " 131 , l. .arine st • Plto al reduced ricies th v S. I.1)CK: & u 'o. ill 11y n 1 i 8 b s.,n t osl wo :1 h l ol tten po. F JOr h V. Ci A. I .DE, , I .1' "ngr :14ad r r h rn r s, i o - 1 . , qjnsvil :, gi, a der, , , < -m t a et i S of the Ci.l pr n inted Ir io pl les olrlly of vigroe . 1 1l ,: re i c l nt ei lin ad thulir whpl 111s lf l hll an d H 11'em and itrul goter ted w s oh ".urrio n-,hl tahh blnv johi N illi _t,n civil ill (:n ftllln' rh 1'rolll' llrl )l t/f l al.¢ ill flarer t N a blel til'h Soph Iul'hemir r hto rln l Ihm & reaiy ('oliege of Va. uoningale byrm -ý A \ .. \I ILI.F, for $1:110 pa}" E sable July u7, ftur N1h. hdv III A I<K K JOH. ern in the CntIII, of rnire ol l Eto AllaEIndt ) heir PINCIPT ErR- IAne I .T bIeR n dt o 5. 3, (llp .S. lN l Par engrave nll atinn poid tordr, packingn d te ,1i, ire and vil:i nd . nn tl n ., o ril, r t l Iu~iar a ind t :l in ba'ud, rnn assortert of .r pe lted and . rt d." Sla Cards printed frot plates lrPa Illra, i. lllr, aa i ho 4h o t o al S % calee , mavll',. 4i \e.N¢ Lev.ee TIlE INDIAN'S 'ANACKA. soLD. eY ,or., f Natciez and Tehoupitoaias ate. -oIR p crrrnr Uoaati 0m scrofunr kt,' ea,!out, 'cata",, or h~pgoout,aitallpl,.nt aaa.r~,aa.la+ lati, ;,aa.l lintitlld aai~lla~l{ail~ad. artljhralaaiiaal,r ald pa,u a l alat. laut~laa aifd .ay'raraal l Itr.' a of dlilO ll . allf;ftl abIat nal a llrala, ilaaad aalaa [rtoan ,adaalg froall aay arLIa lll~t 1,IIil a.l a.t ll a al a.,.y,,. ,~,ia)t,,arlaaaa laa,, .1lll .ab lala,, a aile k l ol a II 00 . l analtl {laraaIlaaUU-Ila.,' J tlay . tap,alala fIlIa II lalal, r al aaall,a',a al al,t l,rlt aat'- , lit u rat Ilr.lLa ar oaa Il, caua, thla INtItANa' PANACEA a£1 .ll gaaoaaIy La! l'onad oat on+,at TO Tilt PUBLIC. .333.3rl.3333 33,,3.'"33.,,3 Il?.l~lll- 1IIicr llllllln1 ""c~~~~~~~~~~~~.t ~ ~ ~ .3 3,11·I 33(I\.~l 3,1111 333i- i(llll r IIL·I) 3I rllcl I '.'il.1'3 3333 '''3, cltrll~rl IIil ~l ~ni* a1I 33 33('3 3311I '.3 3l3l3''~j333' 3·~I III 3.,,... )III~ Lltl lI l; lr ~ i SII(lit(l 333333 ,33 ll~· l~ 331",3' C 13, 1 11110 l~ll:·i ·1111 Illr .3 lllill 33~ 1 I( I Ilfl(L 3.3333 .3I1 l. 333,3333*3*'l 31·.-I 3'4l33333r"4,,3I~:r l3 ,1·11..33 li 3 ~rl-l lleu'333333,,,3l- i3333,'33d3 I1·1III :* I 3333 ·1 I3,,3d,,.. 3333333333l 31 33,,, 3'33lr 33llllOll 333(il·l3 3 .. 1 1 11 11111$~~~~~~~~~3 '31( 3'II.IUIII .1 3,3 33)· '333.11·(1. 3'3 '3. 331 3 333'·..~·, 333'',1.,; 333333ll~lllb ''3 lrlll 3 33'3 3,,(,3 3 .CI I1I·I. 3,3I3. 333333· 3333333II 33i3. L I.I? 1 10( 1. /~~~~~~~~~~~3 3.~rcl .333ul al b(T:lll l 11 1·1 I.IIL·LI/ '3.'..33I' III( \·II(il \(l.333333.3333 1,3'.13'333.333333.3'311111 j u~r~ l""l~ l Ilr lllc a r~·13.33.3.,33, '1'''1))1 II I III.I II I 333333'ill~I1 3,.'I1 I)1 I 33.ll.3333 · 3...3.31· 3333 ~ i 3333.3 '33.,3cl 33~1·C111101P ICI . III l~l 1 il IIII-ll~l 3.3333',d'33,,,,3.33,333..33ll 3,",,,,',,3..,31 111·1LI·lllI I1.· IIt 3333333)I Il l II LdP itll 3333.,1110(Ll~l I. III1I( I 333''.',"ll .33333333 33*33r i 33,333u \~'""''3, :~I II·I·11)·illI ...3., OYll 0 lllIIUI 1 ,,,.1illl , n 333 33',~·.-33331,·, , EI1IIOY1 1III*Iltlllbllll dn~lPI(.· 11*113.'33"3.3..'3,3,,.33,33· 3~lllf3illl. 3d 1II 33333333333 3..'...'.3llll I33 ,'33'3'3 .3 1 5·11 1III·(I* LI· 1111·e~~111.11 jll 3 3..gI. 3.3'3'11 33 3,,,ICIlllli 11 II 3 lrl.' ll ""3331 I1I1I. ll I1Illlil l Illllill~·(1I Llolrr, ll~~lr pl10111·1~· 1111 1·~1 11333333lllC... lI(( II.· )i 333' 3~`,33rl l~ 333,' 1~··p~ 3 ll s\lll ll- ·II~~3a 1I1 I '3'lr~ l· l~ llr ,s~~s e~lIl~~lrII 1·~l~l )III CASES111(1111··- 3.3·1 13111 3rII( II 13111 '.33 I I·I~~ r: III(\ IJIII,,,,., 333,3'33.3331 333'333333333 1I 33I,3333 33'333I.( 3333' l~ll~ 33.3'"..33333 u~llrIleylrlu· clrlll Ir~ ltrr ll~ "3.3 33.333333.I II~I! 333333, 3"1II~t~U 3 ·11(1 1111( lt 33d13333 l'rll.d3l,,3333,333333 333~rik., 3333333(-.ITI3IJ333333 I1. 11111 rl1111$., 11l1(IlllYI J'3\ 113. "43ll b:r~~il ltl 13,,'g.3111) '3333 3,~l 33,',,C 3,'.3,,.3,~I) 31,, ,,1IIL1 IJII IIVII ll) 3'3333'3,333'333l~lc: Ila 3.3 333','..33'33 ,1 3'3.3 lc II IIP I(I ''''3333III .-..,...,. 13.,,,..,I 3333.11· 3.(I.'3. n(I 3. ''' 3''~'II . '.3 3.33,3 333333t ~irl.'33333'3.33.3 ,I ~ 33,lIi~l ~l~)l111IIBlill 1~II 333llp III 3..3·.33.3,3'33'33', 3l~~33l 33I3 333IUI,'3 3....3.333.3333.33,333 3.3.3,3 33333'a.. 3333.3333.1.n islrlulri cll;IIlllls I)I CASESllll 331' 3l~l C333333ll 3333j~ '3111 333 333- lilptC al ull· II~ll~tl~. ll I1II·II11?IILil.3. 3.,3,, 33 33lr~ 1433 ' II1'3I333L33333'33 3'y,3l.'3-II II...3.. I.33I.I.33 ''3133.3333.333.3333333I 333 3la 3.ul 3333 3311( 33333 33,r· 1 ilLI·( fld~ils·1(11 I JI IU ) ) le,·". ·LC ·III. II 333'3333I 1· 3. 33.*3333333.3 3lll .333I) .3U( 33333"3I333..~ 3333slr tIl Il.ar 1I1 ~trl ·~Ile cl) c 3,33333.ltlll 3333,3333,3333333.ll 33331 I.33'P 3333333,3,3 333II) lldu~ 333 rr llllll. 1II 33333S'3) I'I.'333'3''l 3'33..,.,. 3,3333I1 I:PI) II.I 3.·',,,33.l~l ;13'1'3333 ' 33..33133'.3333333 1.3.-3 ·.3 I1I ''.333 l I '33333.r~l~ lII1333,3133333333333.333.3.3.333333.ll· III~l~ll 3 I3,3.,33-333. 3333333/~ 33.,''.. 3'll-lln 33tlll Ilt 111(1 11133333 333l~lPI 33.'3:,. i ~l Illl l 3333.3333.333'rl~r~lpl3· 333333.3.333.33.333 f331II'333333,3,.llil sil~ ~ ~ ~ ~~33333 333'333LUI i~llIICllll~) )(. ( 3'3LLllesv.133ll 33,. ,33333I3 33,'3~ll:Ji) III· II1II 1111) 1-!11 l I.I) llll ~~11111··1 11 11·( I* iiI 333lTII3.3,433.333311III~l·1 3333, ~ )~ 3333 313'3'33 33'33I33333"3 333.3333333.1) /I·Dlel)lll IllpLIIII 3,333 3333,33'~ 33,311011· 33333u,.3333.33', ''33~,33r 31.3.. 333 33·l 3333 3 .33,33 .'3333333'33333333333'3333.331:13 3333333333333333rilll~t ~.1I I· l~llll:I~ IPC:Jnl·( II1 ~illi ~ 3331(l~.l II414Nlll~~~l· I\II ill~l~lill ll~lf~~l lerl )IIII 333')(.·II.3 3.1 33 3,3 3333(·11·12· 3l33. 3b·)I~ 1A1333A1( 13Er1 1 111.4311'3,33 1I wlrir It A L: thnl nmdl' n EIt llllel,..... III oile Iloolitlon toi exel l. Il tl"1I Irt"I:`a.1u Illl rxlll"111 the 1ll~ t fir 11- ,, . " by11·~ ikon, Iu u rrltr at p1 I f,, .t. oil O . loo I- it, - f· 11111 t . of ,,,111 Iuue,-vo 1 y uvrr\~11 u11 moo n egler t na lo-n(·ttl rlutlr 1b·11, null r~. t;li rush u ; d h oloteoun v o l ra of lpe111 lrl1 n: x i11 cl, t""" A l11 \111 Ilnus tol . l·o·CI·· nrrcl If t III t -,lb , r· Iooo-" llll I·SP to o t,: llrrl, hr 1 It ("at tole .\n, e1 t1 n11 ·I II- I 1l 1 1·ln Il to b I rog, e lllunt ll , f'r l.1,111+ l,,1 1CIIIII o.- c 11.. 11 .. ( x II r Ir-, I? 1 e1 111t11 Ily illll ntgllllP ", a··l· I) oil. at hr LO 11 · alra ýul'ia nuu nl luny, he l--Ill runndld .I, O ,. ",toll ry lllxitll i t. ·111' u,1' 1' Inw -tu1,.It ll..,:.; irlnnt", x1, Ili, tout to ;,Ilan rr 1II( I(·LII Iudlcauu I t dl -roll., "I 1",ore illy r 1- )111 111 of :,"t; (a 1II I"" t l~l, .p n lll 111 nlthI1 n I tII) l, andI 1h. _+ x1" . (.I) III.1 I lu ii.11 Lhrlr .x r lle to Ill, lla "n t111" -Ir ) III1I.Ill1t l.0 r .' .I·L Ituraly-1h,-.1 u·; l u . oil, r " I"-t 1111' I'l· ) l1ii -l."ll 1., I.rt. III· C1 1'ect, and 11(1n"- ill' l k lr latter, t rrr llip I 1(II j I.il ii· l, 1" h If rite ""11)1.ll11tl un , n -11\ ua and I. d""II CII·I n. IIIII 'l'ihllt. cn r Dull I llicien y loll S I 1:'11 "t vI g, "Iaid rr( Inldi I u11r III oo,) l fol ul may heIII 1111 111r.1 III' ug :Ill;1:(1)(.1. ,' eel I'll , t1"" m~1)3?·1 llr, 11, 1,I to I rr II1 II? li, 11 I I that the IIP 'Il(lx~ lll- 1 ' 11 inl Am1 11.- ha-u 1t 1...... ,. 11 kra rdl· of r l almnlII IIIIIC I;I1 L c++. In rru "11,-11: d 1I1 t1,1,1. unl IrrnLm 1,,.g n.. lO.,"n, by uoll clr, "1her.I n lIc 11111L(· al,-"r, IIa" r~P I'cl il e n n-t 1;( ; 111pI( 1l."J ,-"1"1.11111-hOg11, r", al ter Ike ill Y r·1 lu ,f lrllcn 1 I. cull loon - rl uclll. 1, .kl illl-IIII Iu th1" m",1 -k ,11111 Illll II, sllllicl J Mot who ·I~II.., not I. I-.. au rld 1·l..d 1 ,II. ruun ar(t"', --o to I ll t 1111·11111ty tlll1F1 o.1 Illli 1 ,",". l ll",ll el I'I IIr hn c I a Illlt t· d ·. II~l11011 111 nl 1 " ii.. CI III , I .... ," ,1 hr~tn Jlaun" u :· u"ý h 1 1 n ! \'h,- 1 , . , -, ; 1 r r 1 , ". , e f ullw .\11,1 ."11 ht 1A,-1 tly 11r~ll1 (t Ile" II n1.1, ", + 1I'u-, of if -,:I ugnlitu1F .nl rulsl*;lll.l ola II. 111c 1, Ike fl-1, of (· IIIIUIm : c011111uv. [ '1'1101 a 1ItIun1 p1 llg J,1l1i tilt l. 1 n 1·C(,, I" :11 I:01 ," F"""''I ica hlt i of Ihr Infinite o II In -i-ity nI Ion: -.mih~l II otharreII over tille P IIIowll the I LUL olIU 1.11 till' I)C f ultUIII,,I u1 l 1'rn. v a lul,g rr~rceanon prtonrf[il rrgi1:111 01 kaki lle non I\ II1I1 I r" 1.1111', x l.ll nn 111111111 ":1111,-" 1 :,1,11 .. tl. Ion; ,I e t II,, , 1) 1 E C\ .. e ..1' their ".l I. II1c n f1 1 p, oi l- . wto rrsl t·I. I 1illl.ll.~ FJ ,I' The II.,1III. VaII)PI I 11iI l.I;PI knr wll~llll x " , of the In1(ICo t IIIF PI·II·I and lilli l to - 1 rum In- hIlutl~r c1`" I'd euclt u. a r llrF-illd 11 1u, Illll nl. lrn,lllrlau tll lutll ol I) II·.(II aF IIV I YP I. o 11"-1. 111.11 1 1.111 . Idea a1J , l"r ,.rt lll, Ito I,. n l) CII*· t II. 1 ." 1 h het Joe . ot , n thelul t Nr le. n n.I lu kl'1 I(IIIII il ull i1. t he u·Ilt e lit. 1 xlnL". II la I,:ntll l .·tl lllit 11·, 11d 1.11.11..1 1.( fo tlr ll. Ir ·111 ~~ Il rriuit I rdlrue tI Crl llr 1rukh , whi !Ir rl A Nnrlhl, "of~ l In..t r to a·1.r"g . ··l rlr"r -ms llll ull l ulnlr ", 1r11 11I1CI11ig n ·VI~y 111 II IS aft , old li-How ben· na, w!IO "1l,~ ,loll', 1r·(· under the ) yaroiu. e kroo" , UI eII u UItltlul : i Illl Inn t toI !I IL I. nlcclry rcblee To lur Itsolll. uv of I n.r n+, u 'r,: k..vin tler, ,IInn strrpt, a,0rl ruI, Ig l~ulen ni ela third} BSII,·l, th r· ..11v e d1 h .,b1: e plulll· of \ . il many.~ i :Ind "u. to 11,1", et vua inn boo 1. rr Ihe unk o ;110 .8 It u any Tmrant aTCa 111 ,-Ich At till. P lull r, geloa c rpdiv dal 1t h Ix dllu rep-t l dl l uxd Ito- ., the I ".fficmllo lI it I - ob I lls urcllrt l~un llrrn year. s r. I r" Iiinc·nr I loll wtx r-r" xo I el to till irunl tll r: ITut III 11111 -I no !nI1 ,p'! l ...ur, Iln h ea d. Id, 1, 1!1".l i nCght 1'. lionnd, nil Ir IO] IrI1 L1·11e rln e 11m1 tey 11111 edthan pnrrlr h ·rr llC F 1)II J d, It, )nCP In Ion.[ e +1, 0111.1 tole} IaJ 1ri ll , uly, 111.1 -holmal l t 11.rr c Irlc I rema enra Iu v~tf n. \'~1lr0 .kn .t -r ol cu l up ll" use. "old toll, af ule tole Ig u-t-ub tliuttal of c".I The -lue of ter Fun ern ix ml., It ooxllicnmd x In Ihnth Io ogth .ll. ltl~g yploluo and .....lul-., M1111 1n.. 11 Inch lo- chr all ulln t Ium rd tr,, u11d Ir o tI 111n 1) 1u 1. I11, 1r11ncr tIenrpl ".,As r. 'l'ilt., tl rumdl lo r.e.n a r-, off to all, uu·. 9P'1c II'rc lb 'ul.u I c: ! /i~l ].|r~. wlolltP LJrulll frlorlll~l L';'lilAI. D1IARE&S· ,i Y llh;l (lJI)tllJItAIY 6lI'X'i 6, Si'i;t'lIJI(ES llLIjIlI'A'I'l, N '9l" 'l'llI.] KII)NEI:Y Bl.AD)DI.It. UI~kYI'lIb RINiAIIy pAl'._A{,.,l SAI,'.' Il 'fiI++ I.1419, (IKAVk]L,, Lur~bl.~lu, ur ITI},ll, liUII(··t \ ,i? . 'l~ll:.i· or |,,,.'J( n.lll[l{tYll. / t'.ur~:ll 1II iiii ii ;[lulbe ulll~ b9.. 1l9 1lll.. 54116ll -llld / p'+'P"*I:y ltrldllLlltl'.+ C tile ll,,yl+ Il·l ilb., Umdl IIU . +¢r th1n |II) othc , l~id ++III rlllll~biy llpl)(I1U Ilhe l.OllII. Llllll~.ll lllltJFlnrl Jle 1..iil ;lliJ rl'+llllt .(l, ll~ l l.llli. p~ir.. II1 1 1 I.l' l l , II I I rl edY ])yl.lql.l: Ur I1+llYOtl~ ),I |l.itllllCml. |11 f.,Lt, li+ Illll~dlllllll ( u:lll hi' col,llllursld to, Illl l It bIl. yll-ltlvn+y cur,,l irlllly th ur J ally rll,|itr~edill+ 11,1 *·.?,111 tllu-a Inj,+r~l~l ,+ll1 I II U·UlIo rs lllrd'inbli~leU1,---L'op u.Ttlzllsllll 4IIbsI.b.'. '. IIy.. p.. Ill ;ll d lllnlt th,.1II· Iuu l'l~s l~lru "'lllllll'lllnlr rl:.l·l¥.'q l,m il pnl t I· th,1 LIll ur~l llllU~ll~d~iiF lhl. Hl+.t :llld WlliIll .I Ail, . +s~ Il u, q-'r . IIIlll~d htlt'ill II Cnt lIt* tIll+ hl. J11·- -I·lldit+t: i~ll~l l'll." l.:! ii , I l Jalll.l· III)1 ;1·* ,(i, l " |Ir I {. .·ll J cr l Iil- il rr + +",I v. ollll lrII flun llh'd ll.U IU +t -' ll, Ttl lira |f+ l ul ..t,l :jtol+. ,I ].i'o y.} IC ODl 6l1 11i 1 m ~ 1' 1)11* IIUI prd , ; ily ++lpdy eI.U.II ll) L.I illl+ P.I+.I;1· 4 n lrll4+l. Aiil~·· 1 Ibi+lid Iul~l( IIIE III, ~ lblt L)(ILt /, .Icl~e@.Pl. ' l~.+J Idd, + h. Eflh c.r.lcae+ "l*r ll{4t rl' I'rl llel"'|:lltv l k $-111 :;," • Soluti,,n to .¥+Io pl~l tIl~lt+ 1(1 ,b{1 111)r ~lrll Clld r rl++ h IIII. II l. 1~ : I1)( ll I.., lltln , iii¥ h+.+ll I'"'l 1 II)IPI~nC~II, l, ++•ll. trl·1 ,d1~ ·LI( I)l i'l+lI.p PI ti~l.·.l,+l I+I,+ll~ )Y41. 'I}iy ll+,lll I (. b llll rl, llrliil I ·l~l slh ll' ~ it:+ I YIH+ hl I' hutlr rll( ANI. 111 '"'ir Iii' '1) jIll' AlI I'1h lit;lE .;1 DES I . lll I% l llI "ll 'I*lrAu:ll.iA'l.lA , IA A.AAI AnI' U'A ,A illlll \ II·L ll+.>l I1-III Ir t 1++11 .ll i )i U Ir 11 .I 1+ lll ll IImr.+llm L,.n II , i.H I,,n~ I ,,,rh,,n 1u.~1. 1,1 t..,1LI .,I-,'<r +. ,,I ,afe11·~ IL} \. 1 r*1... , 1 -( .1-· I ,I ,.III +, ll . n1 - ", lt ult U1o n r,,.l II,.. .,+l, II hI IhP~l"" l "II"''1.- I"l' tl> IIIlh, il' I'') ~ll--I1( .Il ·I li . h',llll) I./ll bll, .. 'i Pr ,I .1.I.I tll'. CO, l l. ,+ I i ,lill' .lh I''lll lIdI. IIIh I, ll I I . 111· nI ,·hl'h,:, , ..Ill ... 1. .. -.. i , ... ,1 ,,t ,,, l dJ , ,I II '%~rlll;.. SI 1 1A II 'A' 11A' SI 'IId' II ; ll l l .. ," ali;·.1 f L, t,+ l,, II· Lll<,l'.\-. rL. ,,1· Illli~l,< €1,, l, ,+'n It? 1 i ll~ ll i t,.,+ ,1, 1 .' 111 I,,,I1Ih . .r IIII thra , di 1 1 11.ih, 11 -l.a I:I .II i J1 lrl Il·,L- . I1;.);1- ·1. , i,, . ll' I.II ,' I,'lllll a111 i ,, jh.1 111. .Illrlt f ll "hi'It · "' r,,-V ': "'. ' 1i,' I 'liillll ) 1 111n ,, ,ll, h1 thJIB( lirl'l·:UI.LIl - lli" n llll'l .11 '111 111. 1I11 )II' illt*l i't; l :1 1 .)) III ; I 1 tll·l .'l +I· . 'Jhn i · ,,'cl h IIIt. ·cl,., lluiP.,,I P,,1 II, 1 + I , d II i ~ll ' "1.O II T'l(. l I l Ini ll till Ir l"Ir ,,.r ,. l ll," \, i1.1 , 1, IH" .f :aild1- ·. 1 'j'l,, 1 n -I ,, I\ Illl',~~l; ll'lil.l: tl'· I'{IIII Ir +ll*, .I t I,, I i· :ll'lllII 1:1, dlltl!l( dI l P" ' (1 li.( 1l. 1ll 11hP !.,,h1 · (: l,,.llll,7 l,+ ,.,.o-.11 11 hllh · , ,|l11 L It'lr I1l,+llll!l" to I Id :11111 1111· 1 .·IIIIJH, i ' Aih' , iII. I ¢ l I ,l tl Ai(, l llp ll I~l' AA hAA r.l~lAlg l A lWA Id IA tIlll , 10%q .'t4 ul(·lthl,',ll·; III .I I1 lurh IIr. To :I'Ll Of1 ,,1 1 r In. l l.l l hl · II llit V 1;1 Ilil(.,ll it )1 ' llhull tt4- Ii{.l·~l ,. I -I· II,,1 · li- l~iqll(.l)·" "|'I.). rP 'Ilr ,' i i P-,n li flll, Ii,~111 )·11(( 1-. (I .I tII ' ,l hllid111r. inl: e I ofi,..i iI"'+'''' llllln(· 1 I ,·lc""'4'l,1, ·tul", ,, l,,.+l, ,!, . /I P. lhl* lly l olCI nlllP iL. II ,II At i I -lld II ille l ht I Iff1ll/'. 11 ii dd .x~,i id P .l ll,1t hl. rol,l,.,lr., 1. ~rI ]1 ).cIC II~ IF. tl D w + ~k..t,, -re·1 111 1., ,-'.,. i ,,-ll ·r ~~l11..a IUt..pl~ e 'alJ ,.. C'l a. CIII(:t LI ee ll .,, pr. I·l. bj-111 tt u .\l i,,t V~Ihe {. ln dl ill ull rcua41 alllsl s llltl. nll+. Iil)O II II. .i(I t. III 11llol1 \~lr· ille r:/'l th llP IITll.II( III I11C~lllL t'nl Olllt' leo fl ee lld lld. i ll~l lllat llat UJIIP ill t ld \ l,r+n l f lhe , OE-.l.IUl% hllln t ulil ofc~ll ) I(II lll~l~ llllll'rlll rilU ll eCI))T· lldl ~ltellll, flis lild UV. htal lellI tot'lr~lr~ all th ''II llrv cll` plmlnl Iee ill(l ilofbdg tilel( k#YY al~ Pt~ l hA hdoA A A( d rP , Aelll~I lf Al, s A A l AAll'' Al'l dhle'l- I ll "l d, IlA.llr Id l' n·lt IA l I ;ll il "ir It oi' ,,.ulr-. 'lph ile:l (d"r t4.I1ULI de~r sn i~ln La4P Y..a de1Ipa r'I l hl"il o..'ll AIA'r' dIA'. l lie A ile l . ii AAA iAA A1 ihl" I A l' A tI' nrllllgeI I)..lrt Iho 4lllljll. Lilt|ll id1r~lY1$ oftll. hi llill'<# O' UI1 nIl Ai AA'I . .lv I I i ,| ll i ~ lA IAAlAAAAAlll-t ll AAll I hl Itrleslug .l ah i11: lle dbdl 8r1, ·l .Ih Jr.ril,. g whethe r Ieo tl I· iuencHl l lil IIIIII.h al tl ,rati: I , IIeI1 irlk g r .lrrlllllnl· vellldn vlrl)ril. ,.,lh i ,;l;, ,, Iil, h',.;,.., ~I·~~Ih~ ·,'~·lal J.; Iroal', diseased nt~re, clro-. "I'A AAIh UlllAll-nlA . ArrO'ALA, A"AAIAAAll anIIL ghId u'IAA!Ar dtIArlAIl luA 1 '|tel 'All ll""AA'A'A lArA'ille 1y, AIAAA:h llAI ii'II' AIAI'AAIA ,A ihd hillh$,d ,.·l rl: ·.11 fl'l~l l" S irl.,ad Uli di~a.+ue· ·r411g from~ an P" I J'tllll. +d"Ihl ·1/,~ 111· i1111)1( .t11~ ltll., *ill keep g~lud lu ait T-'~lbe: hadi od l ;Iu. ('u.to nh, flrus e~lAA el,lEA OrleA' I . ' l A lh I Afl 10,d PrllrAl:ll.lh A IAA r ivAly A A ieA a ntd lA') j)/111 $IiIt ll. IhlVhe i],a I, nd IlIE mY llA dlJurdersla Pi lls I rll the illlril~lr,,perii ll1illll11ll \\itllllll, hho I B. g)lfe·I.It on .·:llrri lllad P\., ip ilILl lill~llll~lhllll~lsi~rlh klll)LIl+.III%" rll)e w ~o ;lfe oil h Iv, l.'l.l AAAAllAg IAA II, Illi k l AAAlAl A A' AIIII AIll I'AiillAll I AI I AAAAAA IAr I)ll"l"'lAlllAlAllAlA I All'" [I''IAA'.( IAII nAh+dltAu'l AtA IAOAA1+AA.I ,,l,·r . ,r rllu ' h-.AA Ih.AA ,,' l' A l : 'I' d lA l ll lA+A,' l Alld, l pl'lltl'+~l i'*p.:.M'm.+IIIII* 1()1il'li llllt 1111 OICC.l)Il I II II| rUY I Irdlll Il lllr\, l* ;li c a l.'lllr IIU..hll I-.Ii 1 i,, 1 Itr i) tl fl .lrla h All r Allllll AIAliAI'"'Ahll+'p'Ill ldl.+I', JnA lh:ll " -lr"A' AAAIA l'y I Ilhli~, ll rlllll d rll~lil,,ll.,whll~ ll . i lh. .lll l£Pllj l~ YID( i l I1.Y II le. fulhllrll l~rl·., ll-Sl Illll tI, llp (1 I~l'lllyilthlr l:·P hUt IV .ller~ 1IeC SI"':'Pr. I ,f ~I1,. c,~e~ ,It 1,,I, ,l',i'U. 'ni'A A iAA IA I II , A ,Ael A i. -:llll)',lld l'd il'l,,r IIlInIll h FI.,znd tIklrd Cn!l~llr IU.lml'l hulh IIil a)1 1·illkllall, JIi( IIII I lhnl (I\I,.-.lillk F~ll . IPllil· Io lh IU I~~ll,'r ;,l drel.lr l~lrl , llli; i I P ii l LIfllh,: u llileraIIII.ra if Y III .ho, ll i11 lnl'\lEfh'l.alllly ,,LC·i.1II: llC tl~ll,.lnlli,'ll illhPllli. lI ll; I.I l'· ll ·(1I'III C(·I* CT~I llhE lll l lll, 0.I.d,'lr l+.g' A'' PI u ovli Ulllnllr Ii..ii~iii |I I .)(III? lllll~l~l,,y, lei Irillll. Pllll~hlql to A ilAcud, 'l"AdA' jlh l."l.r ahl" A I'lll l Af ' 1,r p il y '' ' IAI'. f l I l i " 'Rtlq A' lII n;*lA'ai ib L i, } lllA' IAIAIAAIAAAA A1( l''''AA'A11111 111*f AIP.cr llr l~nlbl SIil~ll l~ iillh uil~hlllelllil 0 ll ...tl 1.m n i 11. .1 i nill~ l il)ll lel I · I.:l 1·1.II.1I of ih 11l1hc rt.'eo lglhfi .. I'll.r ~il. cu# o \Ih . Ilh~C AlgAIAAP ;- yAo A ', l .r aI . 'l A IIAA ~I f AAA.A..A. Il l< thr o~lll l.i+ -lll~lll~lll' llpi the1·~-C.irl 1p i. IIlltl/lIltioll (lifo ChIoll IV A'rAlAA. A AAA r Al h rt IAllll~lhAAll ilAhh. l I1,¢l+(I n lly I "lllll Il.a"i* lle l11 ilr lIII II ly lllnv 'lII(P llC0 lil.. ·· nf . . ClllG'I 'I N dll ri lllAl' ,AIgIt ". l'A ln t . AA' h 1 IIhh +l ylldbn.h 1 'l,,r,,,:,,l- ;l. liil·'lil'ni Th, 4.+. I1~ ll,,r lhull. r ml Olrlt es++ y I A11"'A'lAAl B I IIAAl'I~ 'Al1III1tI 1U'YIIC IA AfI'AAA'~U 1 IJAditAl il'AAll b I 'A'A· l AlAi . A.. . . . ..." ""!. .I.' hy~· IherI·BI a,-t1 i,,n.,· 1hP dlg~1rll Iu,. .ly, o th. ,,d.- a,,.II C ,,, III (............ , al, . .I ,,,,v el ,,k Al io,. /II-I.he OdAIhII':l dl. p,,'~lr a ,,f)II ,h )1).:11 w'r) -- II:,P L iii. a '. rel~.lll 1)1 I , ,l· C i e l lll, l (r h.ndlll eO elill l (·!1.·liU~ll) h tlll tl tlll' J it A. lll4AurAll'lA Otlll"' \'"-" ".il~ll 4 111hrl ll~lhP i~lrl+,nll. A~ i2r:, l,,,n ibo i if A h"hl'.tl 'AA pIlllAAl aAllAlllA Ail 'l, A' At 'T "IA v 'A r " A"Ai'A, .lA ,&. l lanlh .llA .AArA'A I w' A , r I I llA ,I, . A IAO hr ~l .II'II' I ' I I I lA''A 'i IA'l h AiI, A AA I AAAA~A~' AAI l b 1 'AAi'A . AiAAA,) 'M A.Ir II1). II~ 4(r ul 111l liaD PhiA'AIJTT, ryrvolh I A.,ll l hi il l, 'll llll ' I oI.' ,IA 1,A Yl d i t ~t,. Yl',lltei;+ rulu f Il4,re r , rlu lh leri t ii >n A'III IOT~A AAAIPAAOR''' 'AST ) A AbAalal r A ' IAA,. - ,Al"", Al 0+ be er 11o 'A. rl illld i ~~e. I. A] AAcF"·l' AIAAA AAAA,AA'Asn~ "lAAAlAh., A.AAAA AAllorA l 'ARA1 ' 4-,11, 1 ( holhl fi Al n t Ill (IF I] N D ,li e " 11/ al+c· ¥~dr yt.. rpr jn, u rlllllev;tl't. a.rl''IP rlcsle; u+ r++riglh l liO. ll'll'etII O1"1 nl~tl Vll huII~· J(Irelhcr l O.l f (ty o r p evi llhln Ap'o ld~ tll ..1. 9(umtu hlluse It, h'.w Orlanl.. Il:l'll A lVDA liiiT iIC'II I IAA IA A P A f iI 'i':,c A' 'iIlr aAA I .lrt haI.. - I~·I I1I· .I +i. rll edi~lll~ · ,t ii ' 'tlr' i lllAA' hl'i' 'II AA IllA l APIdl 'urlI lilll a l i+t~l lhlEIt1 1. Ofll1llrlP 1..' )i.' ll i and·? fourII ll y+ar hlvl: · gha L ab.+l, 1.· I 1 i +(..it~t ,,l ,,-v. hehall~ll( 11110 curT l'dAhoA' Al'' hsa~AA vcl +; A AI!'AAAAAAIAAIAAAfr~l ('.IAA All A'IAAAAl'r i'A, trIi, Atl''Al41. (1 A Allr. AAAlI. . r A 'A ' l I . A Il..lll-¢,l((l llll'+t.. resIesmnl.+.qII( Clltlr.ol .ii wr YC d I++ I1 I. Pi+ii Ylll.sx" tl.~ , IE k l-. ul)i t b)11 ll. lilulittLde1++er,. . o ' pl IAAA'AIACA P A.. No :1i h. yAAA ', ''A.A AAAw r lal, AI 1 A 11IT IIAAI A 'AAA Al dP A , IIIrIb1 A'r( MAA IAIAIPA'" AAI J A I A A. ' I AFAldAIAAIA, *AAIIAA• -X AAIIAA-r 1 - I'{'lrl ld P.1; 1 ll'· ,l'(li'A AA IAAll iII I IIA A heA AA .. , AAAAA 'IIA AAi A( i+~~l~~ 'i!'t"h"ti'In..,,,'i' 1.,,I.it"'h"" ++lI ,,.. p;~ pll ul~r E Iarllll r\. l~llr" ''I[ll,. , ,., . i~l .~ +' II ll llr+u AAAII- (AA'A AIAAIA,. 'hAA l,, .'ir ,AA. , , 'AAAAIlI~bnlllI,Ai• 'AI'A, I' 'A\AR1.lA AAA'. 1FIIAAAPATIIAIASA(IA'l 'I AXl dl s l rllr A kll IAilll II11'r ll lr ylAI n loIsAA I l.lAI.Il I A'A'AAAAA ". ....l I iA IAIA IAIA ' IAIAI. IA hIdA hI, glndE - Ai~~,AAAAAA *IA'AAA AAlIAIAAAAh'A l+lll b i fAAIllV p~lA .lId d~b) AIAI Id P A"' AAI AA clll i AAAA'r IAIIII I A'AIIIII YA AAAA1·1 11IlIAXIu IIAAI~aI3) Io .t l. ,ii+l ll,.,o l·ld l lqdi r+ i lh+ v, h r ,,l s . li ' I I1,'+ P l ltllJ1 . ;,lll'l~ l %Il. hPpil l,'l11. (II.I:\T\ YIltllO ll. tF pnlad i ,'. ,IIAIlAI A .l n ,'IAAA fp ldA A , I' r A' A .t.t t illll tl . tel L I AI l AA·i, l,,, ,, ,l",I-,il,. 'AAAI I A lA'S A*EIA. t k ,l ' AdI . ilAl c'A ll, ;I' lllAATA i hhnxlhl llA. I ', IIAA C P .A.I .+t l'I" ' AAAAIAA'A"A IIAI+ ' (IA l. h ', P ill AI ) A cmA,.ll -le. "h li.o.,S.l AAAAAAIAA IAA I Ar g l ullAAAA I'A"IAAA)AI )h. d.AAlr 'AItl~ I AIIA A Al'l 'AAI AAIl';. , A A... A I, AA Ar AAI. r aly oAwAIA ibA iA." Al l. f lit e Ir,l~.l~lr llrle i< tllrln "rig ..... !1 ("ldln. Ir ro r~r r l~u L I elllclr, .a t. i : ,k,. I, All AFth ,, AAII it, A r lAiI*f. AI,,t th s 11A' IIAAAAAAAIIIIIAA AAAA' AAAIAIAgIIIl 'Ag·~u~r~lrl Al A'al lb atl I IailA', II AAII ' AllAr'AA AA I IAAAtl.All A ll AAA' A IA, l l' ll lA',I iA' A'"Irll l A ulA l AIA'A ' AAAIIIA' r y al " AAAl' i Ihi i ql'r bfmrdm W n, ...... I+ III |'fill', 4r a.~l Ii ! .. 1 he i e ~t P ,Ir) . ....h ub Ib . l~ II A'1I~iil I' C 1 1 l,' l r NAA . Ill I'AAA. a-rr1 'Al.. aI ( l,,a lh. mi- A j E,, Il-ge. llc l l Al. . I .ll -i .. .I.. .. IAAII y 1r4 . l... Iha AllR .1 TI E & ,74PAIIII A l'II. ll. , Oil'. (Al ScllAd, , IAAA'lA, iAl A,l AA', Al l n ]..ll l'~ 1' WA" Ar I~\` aI~r! lllg elt( lllt .il~lI l ltlllle blm , Ioh g trhp d t "IA'lA'AAAAA IllAiA'AIr"l' I ylld IAA'II IsAIlIi I ,'llder. pl+, h i ..icli i IAAA AllAIAi derl ih ll r I n l.tl l i;. . f• liJlldr (lAlllAl' A ALAA',I IAA Ath All A A Aglllll glllli'Ar A Illo hd a AIfII AAd Wrll l .ll AA'III I a I l'llll l I' lt fl Pc d l I tfei ,ow iiiar l I .t rrrt tal hllln t Irepnrit llslcllh hlrr v a it ulel e. lr ArIiPgelal' tallA Alre 'tnl .IA TAII orI A rA e dAAA . wIroAAA I'lIIlcP Ihe llli btnle of itlll+.lhi fr- CYH .tr I '111+ in.· L~lllth wir I ,L, i + rAIIAIA l II rll l '.IIl Aell. . AIII lI A t Af lh Ie liId b PI~lllhrld~lrrcllarrt. ll pnlal d lk@ IllIO i.doW hi, lI.,lel iffll lllmo~ I jllllrlld +I i p l .p iIii ·mh l!bw+li ' llhPe plalllarnl par~ lllUlnr1 l. Inr1 11ie fi .ur lonlllch ¢.ugll crhls, nllgr Fnlll%. , +h lne l, hl~lllPh, illrDal i lpl llili IIOUF (ln Ii ulrlna~ry 4a-ia+s ndkw ~re i4'lnhll iilth 'rloofre~a d a eta leriHl~nll If aJI flnnl hlllt wihl re iune Iol theaace giddi afow lel bl nold Iile El~~the ~ ha,p alhnulld nee wtho nci Ieni, a Clrlll~, lly d ang I~,Iu1ymptonls . 114be e n t re}. rriedogb) th HiiFiidirl ~ldP.·) I fbCd*irIla1cn~ni stl Forlc femaleind theft u]rnremll tttl y ex celllrd , rlnov n aill ml~l'ruclitlmnts, Ih dsntrsiilg, hea laehe sonetyllrtll I frll i. a Ialhr cad lllllp irrlle hlm rlprnn to rh earlelO 31,r multhvrati llne are · i atlid . Jllyre llmllieadlld al'llllll elfall !rs thty reunpuM0d A- pla~nl.lif e++ 4p mtLheyun efle ..l

Other pages from this issue: