Newspaper of True American, 15 Ağustos 1839, Page 3

Newspaper of True American dated 15 Ağustos 1839 Page 3
Text content (automatically generated)

7. iANt) IttAL EIT., i'",' LOTTERY OF PROPERTY. Hillntttd i New OrleIans, TO liE 1)ILAlVN tO) 'III 1t.<i it t'CI'ilER, 1it19 IN JI.4 c'Kic. .VVILLI, I'.. Unde tr hebo t)oerlntltllt ll'e t ol Itle (ottllllllt lt"ltot II p puinteld by tto i.elgi..tivt .'t't'll I dt' t r tiCl:tlli'T' tt A Il.TO IN, Al) ngert. or 100,11001 ti:k o., utn $I . lt t ireo. 1,500 000. Stllilng plit te $20 pe'I tlokPt. MYLVESTI'..t ko, o.., It; Itiotttlao, NOV 1 YORIK, ,ime .\ e,.nts. f grThs r.eiptottitt ome sleotftthe ;oio. .vill bell e pIthed In tile ItC ti l, Uniont, Iljtllr on, ot ieill ',, Iad Connolidotod looks, in New Orleats, in the not: f Lonuis. etttidt joitli wth J. It. Perraoll t lcully C.1stiier oftl, o ;oiz.llt'o lnok, ilod A. Itainhiin oc tuali t(oashir ofthe Consolidated (lank, i T 'rusties, ai ier eot ipnolled tlt:otod A. Ouourn, hst q. Not( . Illb. on the2d May I.11, o111. tl ihill- )rs eliertio lrttil'terrtd to the .love ltentilntd glltletenll iunlcumnbered, s Io Trlstees, for le seclurity ulfthe foirtunte prize hIolt doss. aI New folk the nloniioe will be deposited in lhe Phoenix Ionlk to the credit il tle abovellll l )d (: ty Banlh of Now ( trlhnot. The iPhlio nrt' rl'.rroel to the, nets poo.sdl heIlle c A. lManrllroilto, h. Not. Pub. in relation to the pooP It, erlieo which e hr .00 the retpectite lprizes n the ttery. 000 P' .IZ'LS, ns follow,: Pria.-' l'hlt Itot rlllltlollot tllt.e OttI' lrio k iiMldoi azitoe rnltti o llo asuring 2to ot feet'l 5 inch 4 linest Oln Mgazm It. 146 f.jeI 6 ilncieil" G111 (rltvil llre, alll itii loe' II il:he on No. hes at. t'i|ir uitildoig produced Iiow I rrtl ,f$iri7,010 pioerlnnutln , u ,nt b latg intlo moatlo Ioarittin partl ,f te ttl optp)t it thtoel! blln ks, ntid ill the .oil 'il'di' to Io .J.t rt ud of I Ito rents wil rll l t n Ire v f ,o v l ,. b. incellied to lilly Lttl ll til ll lllr tpar anum d liimnatdt at $, 0,(100 IPil-ri'-Thil e 'tr t olllsl tllloio ' l: IUil iug knlown ao h ll lt 01 0I' 1(1'1"1in formterly oI hih l io l llte d ,oItIa t t tlhe t l' s ler of tt lt o t oo olollltdlllll tt alll sullring II;S hepl .l (lilllln(ll 1,1 end 14o(; fl, 1tt I0)ll.l n (:111) at. I'h u Io tildnge re t. ooov ior 't,(tl o tlle cily, aell titurllt bI iltto.r"Ln d lIt lthirty ttou- llllt d lllors i-r ill. nilul. Idllini.utd l0 $50,000 Prize--'l'hle tree oro, tlv hi:k d ollhl Shues., No. :1r l .I N ott' o sllet ,l adlioi lllo Ie tArctl , rnli't ld t 12 tnI rl h dollar, d ;s. I uateUllod at $ 0,0)00 i Prize-The tinte, .totr tri'k dwolli li use, No. Ilt, olyliniog No. ', o Nltclhez *tret, re ttetdl t welve h n- lllllll do> l lalr i,. |'.l alliln t $'10,0ll00 ! I'ize--Tlo tlro.I nllo Itrock ilwo'llio Ilolts e, N.o, Il, arliotilig N,).l),ou Nottkozo l. rt'ittto' itt ,' l lolto - sed ilolllros. 'titttillilltt tt $i 0,00) Prize--'IIk od'ln oll too Nto.ti ht ii)lto earst co t.r r o )f I till 1odt ('.0.- 15, 3 P laof stre ea ch. e l . 0 ortI ,I froont r oooo I o t, Ln tot f'r t ,it on t (llo-n'lllllt u' l lrlIt rloto ot d No 1 t io - wt tt t or iof li.il ulr,tt ltrinl - lr tl 2 l'.t 7 in he.t on Bl 'il s :it tl 7 t illiot llot i nkilfll olr hlrk e tlolan ltrel.et; entedl . I Cotoreltto nr" lt $90,09( Priz--Thr o s, v rik ,tl'' Iersh uli' lt Cotto Il tt, b etttt' lP i . t .t i l ltttt]tt t't ll t, Ecl an ll$ I0 per lnl: 1 \. .I.stlimntr d ot1 t,) 000 3'rire-- t0t tll ttr C llo' Illhilt k t totol., lt $I611 ttl l tlt, t t t 0,t100 Prize--"ll0 shllrlel m ('llllltllamerlill (l.anlk Ptvwk 3 PriotsR of 1110 C ioAlllrrr illll,( 'I[¥ Itoli:r :o11t)t)0111 a IriPrs of" 50 -" I:x.hnIIoI , 11ill011 I 'T P "sot 2 " It )L oht, 5,OI) 00 ltfllh1i ioiotii 2 Prit'rs of 15 uirchnll,,rn' a 00 Prizer a, Ilf . .) tl..)ivlll,.i St)ai, u.(I I( ( 1 I0 l' rize,, i 'i;, i - l i_ t. .1,1111 100 Prizst o f t I o It , f, rt , ' ,1, Ilt rles o " " I.ti ,,lihl ,k o" iohrnIot '0000' b nk ,nt'tttl I ' Ite tI t th / .t,.k t-,.;l ot r Ilet p r hols thetreot itn t-11 off 11 11 ( l' ll \t\ Io( l. '1 tt)0 '.11 10 ic t, ' I I lt 'rai I ),' '0, I. I r ut i Ii rvr ++ nloo lh', i " z' , i I "l" I' '..lll i ill all ('1l Iri '" ",)+" +I",'r 0i ' 1' _ , , , f i I l-. Ii ,' " ,..'I, l l. - i,.il . , 1ý 'to ,o I." rI " 11i1'. J ,ll, I. 7 I "',, ill 1; i1 )l:. i. l.l \e, Ir ,"t ' ". it )1.'I, I ' l' ' I- bu 'k." I I",-" ault Iy I' '.aa un-i Sit·I a; ;aa) ,t- I i 'a. t. a e l , July 17h wd a fS ' 41es Nem lon se. DInnJ &lo aen o ece hll esiati n S i h ,n 11 llll- d11 r ll( I ll .11 c e nasry. JricT .ondaon.aa.-La Vesw ao . ds |iosr a "aad -- t J 01aa1Nat FII Sn aolv loer y.analac. loiic prla cou, t orkii I"ia JDiun & 2Lo. ha oaaltl id eI e r M. . liAlln ludl., lln i·lc, l lllllllrll l·1 I. t'O llllr. llit l}Fl hP1 11e 1 .l)lkl~l~l t1 abakeI·"'.- Ass 1~ ii ! a1 11 [ la-ori~ I~ll,~ ~lo l ilt Ib. lha'bialfallriv r, iaed h A "in~ L (.I Il I "I'r I.·I.Jlil i r IH l.A l ln(•I.i ll . ur. h As ires: elltl IOn a :tI,:il taut ousuHitr Jals Iseranlailprc·~c l oiars do l),aoaaaaaa &I.aa l.,d' p'AT da Ia LosLiaiaaaea--(nor dia I'ranaicr a)is tric is iaotirea-lIa ersssion asa es a ians dot lasovntablo us antd-i Mc-. c(o pIar a cour, pnourl Iv banffArl: d s t cra iniers I c rs onndonsn6 aa Ulai as salsablilo aess aias naaallaoirs et don craisallaieru al )imlaasock & Llaiat li.u On aIfuad de Mr. A Masurua, aaitalir pubalic, lo VenaLrcdi 30 Aouss procalia, ,10 htaaros di" lltin, afttaa .a dfdlildrot wur a s aflairoo: at ell utteodatt, toatoa lourosita' judiciires rontsre sa lnrasaon ct sile crlorifors i .aotsutasaiodaoa. Mr . Edwai . Lnwisict o ao1nos td Ipour rcprk i.ralontr los rca iner aboIeIte diana cotta affir o. Par ordre do Ius ror, eno Jail et 1u3-. 1. LE LANC, dcta girof. al--.Lt--nl 1 I '22 Ealasistdlasfoaaiase. his erai-alriasa-oaa tIn. oroali~orsato IDilllmnllrkh ,% l ;a{.nm.. STATE OF FI.OUSIA.NA-Iiraa Juniciai lIastrict Court. TIrne cenj i l n o f I eo i nl. ,v nla' iro pe rly iC ner itia by I deaoa url • il edia Iii' li tierd ilOsqai Ia nt d i ,rre. hati a mrei l o lla o hisalrediltrs nod of ala: cried tors of .ourl oikt thoa Iiaim do tlake llos a iaer. lliro of AT.IZ e.l D e q.nor LOII hECuhh di lprlehierh aif A hlaaollaan ll, ithi r lo a iri i lllaaall illl 'lltlla IaII: al jud itral rsorraeling c a a-ill ac their aV..r nlln ualv [lf Iaeriyo o' t'sa . II iutnarlher ordereilthat Ildniia ., t.rsailalatbia rapaiosdInreprs dara isu ataisi Onailar. res du ni pour nie le ti arsden r at ourl tais l6lat Jlbt. 1: Ia. 4 a - u oi t, t aa l ',, ;J . P 1 .K I L \ Ni , ,t p. halb Ir k . 'i'WAUN'IONK\ltESantr tiotitid qiaolo Iacuvid me ass pynt do cut.s aotions set duo ct pany e 5 a'ont 1 s3a, In aurtoni d lt aoluaoagntil. 13jtil ct. E. 1,. TRACY secrotaire. .,'NI-Oi' .-I, tatl.il.\Na-5-.I'irni I n,.,oi Iaan 'ulal-- i, auras IV. Crao'n \i.s. hi- (tllila-ro. I iai ra dredrr llst ala. irldiicir of ha aeionerr do w ie ill op en rli rl on lrihls l i at a1-,f \liamot. 18.9ala ICIao'rlia rkA. Al. w'lay aulitl lwl li l'rshll i aa'ol t all a htl'.ira i ill aClll CIlsta E :ia ; illad allrllll latlllI siaaoattjodirinlliroaioaohliofaioatalia ~ro n ~n 1ircraallo ah- nl Iral , Il 'll.lnqur - ill th a a once. Bt onrtr of dh Iroo..\. \l. tnaioanln,.ll Jalnaio Of our Caaau'ri ifl-rosial Ithis Ila h iiv aifalsah,, :111. jlrv 13 P. II IItISAN', lip. Cik. 'LT lDI In I..\ l.'5UI$IANt.--t ..... dia lri,,irr • il aii'a' .,,,alcia,'ae.--l:sorta' W. iar,,wan s Croaa ci-also-- l .l aI-lat hlllll qol a rO.llirl- l dll pel s iolluirR ..e l"'illlnr~~ll ell p~lriln:Cor (lIc levrllllf~lli, ata.liaaaa ora.h~ll 'aua liili h ira-sit iiii sIn aa~l liar tauthlian' Ia' mi'iSllr s Cils iI taa.pl. l all t astqlll'lh's ]edia tseilaonooii r a jaaaraaia ,aan h'l taiaai' iaa it o .ls o rV.li l c Coors alI-a illi'la i i illai hlt.sntio ,a tl aalat a lllnra aIII ;ael 1a oon a .r Ita t l 18"0 c5re l r aissai1111 mool rlrii'-aliir Ira tiuseblonrs nln.CC Psaranl re a r a 'llula . .\a . M A l u n Ilu nn,jo a cd lna coor, oslO2 tuittca. fill jillalr l;t PLE _.lANC(. lIt. oreo. - .- fil---20 tarlt;- . ..t-ilhlo is ...r. for salP by F t 1. I.ORaEY, 4I hew Icv. SSIPPi Na. ___or nýurope. 'I'I II A l u iii k( ir,+ c l g1 t ' Elllii g 1h ill liii )it, t haplu 'Ii. J ll iv'liill I vAilllli iiliilil - slo Ild llllcr · 1'.I · I;Ci1/11, h 1i · t 11n 1 * Lrtral l:( frr lj, 111 u 'Icci l er, 1appy ly iii ~iI.i II AI. 1 lcciclr9r [I i ,L'(!. ii t" iiccC, i cit ccri~ptl. guwl.va_' lvi .L;- i npig Ilrihood llllC nrcnut oottion+ n lj? Ii July 9ch I~.. t. (::11.1":, !1'- Iil'unt on 3 ii Ccasarrtxvs. -_--- Il-- w III1I \·1.1- (ili is lili:le ::r·I1~w I- el ill1)r N:lV ' 14 ' l:) 1. cale r n 1' 1",1 vrlr 11· 1:1 -( 11 .1nII illlr ":, II. 11~1( 1 t!1 E AL Itcii ,-d r '1`1 1g -ed. I .i I -i- hall It lull i - ,v! I or I,,,+.: 1 (vn "l !ic lc k.11:. IoIu v iipI a u ii o 1i Ito i2iiiilli ii I4 i icilil cc o r t ciiio 31 ii July 1":11h 93 1,".010,, -met F,) N 'Filk'lA 1 & ill & ll 'Fit'1\ 11. ilefi t-,''I- jr .... I fn i rull i " : 1)· 1!111 1 113 ~~~~Ii I I F·l AI )1. in I h- , a I- F r, I- ' 0 i I nlet 1k ii "r ci ii 1,0 ?.u - l dl i- fill uill 1 1· ·1 111 1 or 111' liii, t liiicll i II 1ii ii liii, 1"' II I I iN)I' RN'" ' I '''t i~iT~:.~ 1.\11:1(-.Ii- I1((1\11ii It~l· II-1lll~l * {lr IN -, i l i+ll I l Ip"'ll ii Ian-112il Ii-Viii ii nic iiiciiiik , liil ccI~jll ci 111 iii- ( i i II :l -, i 111'111 1 i' · 1 ! ,, Ie 1 Ii ' li ict111.1. ,1 c 1 1. i. i -1n l o.l, C I, I ll 111 Ill :,)ck Al . liii i-It0,t l- ), ( ,.., ., 111 I IC Illi I -v iiig i i-,r al1ic" , ('ap1. Ii Jl:illlll ill 1ii 1.11111(iii l ll- ill- 1II11 IIi~ T1 I 1111 - Ii M &11 " IiI i'1'\ 1.1, t{, ;I·~·l~ir r llilll ý ~IT RJIIII· c l ýl· ill ,:i I·I·IIIII i I 11 1 II A M P 1 1 '.1 -1o, na 11 Nrtt2' 1., 1v,11"r. `"lC~·;; 111I·I :il\liE$F l ytilfIl-:111' illl.,ý 111(d1i(' , x -- - I)," f t11· K ururc , lion, 1'I / ,",1 I: II(·1 I,,I,, .0 I 1II- 1 . .h- .1 1·1111..\" TE R I t''1 ('.1II ·· j-l· Il '.1, lion (.Vl I/ j i? ii .i St lii iit, trill h," ",,l l .tv .' ;:,I;:"; - ' o Il0" I; 1 ri i i J : ' ýII I. . 1 ..Il\. 1 i : i .III!Irl by( l~li. i 1111 1.~ . It\1 i ..l ·II: I ( 'lJ t Itn ~" 1 .lw oillo, .,l; I~, b I I·.n·(: - ·I Its II IS 1\ \!, !S .;;; I " ; 1 I I1 I ) ,oý +t.·~ rf 11, t' 1'111: I' ,111 rr ,.r a r-,,oo ~ lir heriy ,n1, m l, 1,'I" I r-.,, ,h" by ntnv~~~~~ill ~ IAA I," 'M .V ,n ln t Nnl" ,. 4t r ta to r l. eru "v ,~.+ 10 11 ,1,Il I ' 11,11, i ·r i n il h + 1 ",v G .tt.-,. , l (," 11 1 pr -v,-i ,-d I. 1·i r ,, ,, I.l nod r ii, ,o'" .1 11 1 ý ~ ~ , h . : 1 0 - , d " , n,.:te M o d n~ ." , o n t ' o h I, 1 II \ 1 I'p-I \ ... I i . .... i, · ... .. f - ·: . ... . ... .. '··~ ... ... bb I':: I,, n,,, ; . n,.t ,,,> ., Ibr 1 ,,z t e ISI II.: I'1 :Si I, ,, ,h . ( 'I I - II: I', . - I -, .' eIls : n ,,LIN, fur ldt hv l af N th-l'l 1,· il lII int th- l1l8 i I1 ll (114 & 1 11 ii' th I-I \ II N. •t · F,, (;,, "' ''"w. ' i uf thi. ,,,. ,,.,, ,_,l ,,,,,* , lul ,)t' I t ltt It If l oil , -l , - , t lunt lRh.;,., li,) ..all hy .1 TI'I. LI. , 0i D h \ NI' till t I iw Ith i t i I , , it-ll' NI-- N l. It 'I TI N I I 11111 t:. It ' Jl.. iqYr (i ,I' I. I lvl l l ill rI. IL I Ac ha II.: 1 m.ll, l IIe t ItIl, l ' l l ,i, 13 I IH l)l .~G I I ( INN hI a Le < p 1 0l~i, w ill be s i 11 li i . ly ..1 t ll. . I t C ATEL recne1 fI 1 t1i11 < u 1 I. 0 cmlphlet artm,- nelt oI' Frenc:h in'wh'r Syrinl es, l'urlnilh,.d and putL up iln i.,at hoxes;'al., law(( h -etIh u l .-r-lus, dceMt ftrn London, a m Iostl, coI 1 1veninllt. artic ; . .11aw(. 'uII co(·rll ranhcalltor, very extensively used in En;gland~, l'or bstl,'by : I1 1 __NN ,,It' ,, .1111 I I july I11 c.'r Natch.z and b b '~. h, , la. , ts ! .: tKIIlIM.k ? s . h ulJ ul II, I l t '1.t. j 4 u dl, N i lr | 1 .ht-1 L II :' I, _/IIL ilL'('illill' |~~I'll .,; ,,~i. -l.', .II1y: · , -llll Sjl lll Wll.ll til" IK 1,; ' ,ill Li i I l-ill . fIr I ,,,' -J_ j6 .&.J~ ~I I \V JIII ,I\'t :;'ttt ,t XIII .~,h . nt, I ."s i - by tt '(1(1, l:, ' I , ( Ig : . I i I: -I.I l'h l i, whlhxIll IS- i~ll".le~ ll t lh,, 1 i hau 1 II),llll. ilhtl Ll ri. · o t "'hol l .i l '. ~il~, , , C l-i- rlIli.'lIP Ih'lhtt'hl: +· . Il'i~l-·_ : Er.1 ()Il:1:IIlI(1-· Jll., I.iI.(.,lls ( lilljll-, .\·(. "11 iI1I-I, hi \%llltl w ill I111 w,'ll h, ,I Illilll' ui .hs ll I -1 nIi . pl 1. P. ". ( lid a;,+l1l MI,! i L.S i- eilt' i. pi pl! \itiali-.ipli, F". ' It p te..t I'l p ung tbe ,s.s atvr superiornsticle f r aleb h ) 1 1F l. c july, 97 N. Y, Slmitnl+rl' lHall, 27 t'hartw,,l GRELT:T IliIllN. ll. (lt 911I.l' tire Ihatn t<;lm on'es of she,' rl s |.110,) I ,.lip hi.v-llhll ll II tu hred ' 1 he urlh ,oI (I hl hlla, nii,"i M,,irs I. The hunl i. oilu-.l d e'tre~nelV low and onil a, yantn;,rou d ti'rmn. Alilv' .10 o II.--7, hrls lrim9 e Tu , II i .,l,,,,.,nll'l .,,rru., Ilil winle .1 nih r p 11 il \IE, 91 I (mun, Ion> +v; .' \ IIT ,; ~11? l11 cssT e seaL i h r l nay 13 73 11um 1 ANK. NOT .ill~lIPF:It-J.nI .......ivedt ... invoi ... Ili l,1" biiink notei plier of.\lulel o P si~nll~ tll,+ il flr illd 1', ('ito,11]i , r,, I ' ti L NE I .r' i:l 1+ .1 r t ,,I1 *Ul i'..l It l lll il rut lute + ! Ii:·r :i Iii ; t or: h o:: nl It 11 l\1 jlll li·· (11 J 11 ,'~ll -iil~ I " i~ll.. :l All1'u I'':' 'I r .:- 11: .11v n r1, h ui l~ n `..,, ' , .I ," p 1 :.1., (' "11"i' lu ·I"''"' "; "' ; o f n "' ' lit ' "':''' 1 '' I'nnl ' ct 1 1 "tol,1 11 nt the 111 r 1 11 ?r '~ i li i ci Clr i ci · :l2, r·. I. p i ii-c a l h 1 ,.." "';:.,Il t l ., noon .I o ,r o." .v , nu Ill. i,-, . 1.i II+_ e ex, a11111 :Ihip r~lul ý.,v ull I`i~ 1(111' 111 i :I' of I'll ;t i· isI'l, I ' 2ý( 11 gu I j4:~ lll ·ll.-l \:I II. III: I il - ; 'a" h : ' l.Z ." 'k rtrl~l Iilll~ I ';,.-Ii~~li ;. li- ii I,. o: . .. :::, I ·:: i t , l ell 1Iir mll ·I· I i h:ll-lllll -lli Ii Ii~ l. I !III .i ri er i 'r r:,:,llkll l "1 'l I ti 1i', II I. thI·l III1I1il:( d" 11..11 \ 1L '. ·1·. i . ""1 r.. 1nii i';·~l I I .i'"~ ,:,., -- - 1 ;!. ,11^ ,· .ý u,., H··1 uiln - l lot, it l1I 1!1 L .,- n I 1 ,,.L.. , I',: III.,,l il 1;.r i., t 1., 1!I-" u ~ l rllill . ,I f v I;l:.", ftl r , x p lilr - l iulllliv. u u,! .n11 l l tjl i:VI 'it - .. . .. ,It'"" I ,i i t till \ I ' l , .1 " i'1 Ihvt 11.It." h.11:11-eluviI . t:- . I" " i it .I 111il . CI ced e IU iu 1 t·-u···1. . I i 1 IIavI ,.Ih " , ;. ii I ..I ..ltl. 1,.1 r 1'..i lllil) ll l I I1·1 I 11' . 1: 11 - lili to :\ (', 1II I'I ? :`:. ~ I c ,.: 1.1_ ,,, ý.. , i:;:.:-'' , , .,": ,li , l,, ,"1,.s ý ! 1.l, :It :II I''", "" ""1I l . iil .ii I, . , . ., I1.. ··1 1111 -;.. 0,:1 ý. i. I·, i .,. . . . - 1 I" ~i ll ti .I !,r xrl " hobo ý. Il: r· .. 1 .± ,r v-4 Porl,-l; ii ! d i",~ I: r , i::, ",l I: ,,.. 1., v I·, -,t 1 fo I ro i:i:I ln i el t o l i t I ;· k- -l ;I, ,I ., il Ilu. -, lr, " null I 11(1 1 *1· t. -I" ..I. . .1 11. ).. 1_ l eun· 1:/ltr . h L'II1 ill \. Iv Y - 1, ,-x 1- -1 1 t to l l, t rl; 1!,.11 i 'h, ,I 1'h," I l..1- ~1 11 1 1 _1. 1,1 ol: (. 11.1 J1 I, ,e ", i. 1.,t : ,11 .1..0 .I i,, . L- v. t, ~ o . I I . . n "- : I ,% i~ .I 1p .! ,111 ,1. IIII:l .\. I"I.,"r I!1 o, 1r.1- ~0 r 1II lul ;l il 1.! ! I,"".. e.ý-oi= n ii ,p l ,. I.,, Ii . _ .ý.I11 ", , iU Il:1; ., all ..+t of l·I~·( I of .l ",l 1~1 . 1, ..t t . ,. .1 . !,; o 1 "ti le 1.lll, nf~ ..l~ ll.. _. .I ': ": i I 'i''.. It I'. 11 I Y. 1 1' 5 nil .c CO .fI 1"1 ` ; 1. , 1 .1 I ;; :" r, . \ It 1(11.(R IN \ II III Thil\i 1,.:,, II . \;; , . .: l.: --; · 11..[-, r. '..« ",I. I: ,". 1,,"r I v~ ",:i I i, II : I_" I\ I I I'I l ~l .\. Io ,{ 1r a I k(;, S 'i'1~)\ I -(: 1n t.,1,1- 11 in ", ll · !, .gl~l. irill t 1111 1 1 1 ,,r ,tr :,h ,I. i'.'> Id nIn ~ I I <" Ii.' ,u ,n I :~ 1 I 1 ,1 1 1. . , ,. \r,511 Ir.I). ~1 II -Pillii !(IIII ,,, ·I ~ , .. 'n 1111. Jni t ~" ?;il'IIf - 11 . II I I., , 1.... pn ,t Lc -,.t . I ; "1 1 ' ·11r1 .1, ,I ";,Ir I I ,\It i'1 , 1 :,ll11 11.1 t..: :" ~ 11'1''" ,u., ·1! in 1 .\' l 111 l dc 1,: i I. I! s ·i I, ' l l);nl.l i ýc"I;; rn Lt :. 1. ~ 0l(:., 11", In 1h,"ll 1'e "I.' ~ ~ ~ I 1'l I I. .:,"1,. .\1. 1W . I.1'. 1! ,,i !!·- . , ,,,:11 1'i1 - ii I", C'I1ili 1 .11 15,·11 ,1.1 , n (', 1,;11 .i. 1all il~iji~ I , ,I·,, ,,;, i,, , ,I:, 1 " N-- :iI ,· 0 5,7,".1· I :,It. I' J . A-· 1I t IInn Itn~l II. , j(il I, III1 i',, 1.111:..1 ., . 1I\· 1I 1(. 15,,11'11'.1,11. ::: :",. I..r·, l i ;'I. N ,-i I',l 1 11~ 1~ ) Il l F' ", -, hlgtzino ,l'et, ti lpit u . E' Ar WV 1. !;1; (;okra i li% . A ...... i i.......... ' i . 1 , li, h- . fl I t , ,,a Ir ll. t .i ott if , t ph r .r t ill, r. phle pi,+ll"t + s h : : he . :ý estruh+ :i11 orhl'+ ll U tt tb ;I '1 lI.i. I,.+j :LI V I+ )l . ii li:t'. t ":," ' t j ha~d ~ 'l :,+ c u h ve I ll'11 :lly r a ll to lIe lil"+ I , ;U. I I k c -sill fe l, r x tte abr n 1 heil rll l l . .', i' . . it "o - i;.+ I," .. I·,, l I.l r2 C ' (: ll ro .lt lltt t IIlo l t,;:,tt we .o-: - ' ,. : eI t t' rlltSlil . 5l + l h l ci' I tell i:.t , : ;h. .. I h-l .t 111 1l r, I, ill I. well[ nI-"t-+ sr' tt tO hn I, , I:" · I:, II . +ll I 'Iihl,,, " I.5 1" iI -111:St t I IcOWG P IG;:. A S'Z O to lt/t t i o t F-.u c ,,a; I a,h,, e i . l r,1. h i b:nd-:,u' len ulIIe 1 . il I .`:1 ".. , : "i t 1 , , wh i I'+,i ' h. -,ý\ . 11 f I s." s vt ldf : , ,,, , . ,,.- . i , ,..+, .1 tolre ti t i, the ,I uisd otul+tll¢, u,-'+ 1:"i sot al l II.+ 1I i ;,.. I..f ;l]. I ; I+£ Io r t . I.t I .'. : . 'h ',llratlo thn e tt'r Si ll . tit s h: fsl . on t llll : t.d ' a Iti h d I atslin o or !hl1,t , v hit - Gre n thide- u ,' c:il,, n artcl:ed from h t ho 11- I,"'r'H: f o z n, y r t .e'l'V" ,Ir t " Ct li " in pa, .t t+ien to I[ ot r too tl.t-.1 to.+ 1ot I t ot tt' rlloto'l I "In c. h .; Ill Ial 1 itll - tl"h A t Witit' tttLL t tt I F htl\' d II '.1. .1",.. ' 1is '. w l" i,' ftun l o t111l '. 'I' e hi" i trl 1 ll 1; i , l it 11 , te l ill ll ( .t k ll t lr c ilInl l"r , I I oto 1, I" 1 ttottn n o - t ,111 1 u 1 1 'I \"., + l ill a .n Al1 t li t 15ll II5' it , ll I F- np lilt V". - u I tI llt hl I +d-I 1", s dItll . . I,, h tile C CI. t otttt t ot II II' I t .Ii : IoI, ttIot tll'ott li' ilo t B In ).i" h Iý toI ' +i 'l lllllllll,[tttU £1. Il rl lllit aI bl Illl t lllul nn " +'~l~l~ll..il I' (+ICI''ll Ir+. t Y I',clt Sl- hnv tmtn is , rl 't tll t, 1 oo: II o ·. t I IsP!t l.p'l'rll t. tIL lh li , d11 1r .e 1 I t,[ll 1 rle e n d i i ' 0 ,I.t lt l t It ,Itt tT r- \\I· l he pit . . us 11 l' t th: 111* lert in i ll a r e . (' ()'l' \ (i I, , Iu ledl o . li p. ll I- !, liri:-h ,e I't'r 1.rl. I ( oll Vl le t i lltiit r, Io - £lli.r rstt 'l t 0u0 tiurt tosetool , s (to ch -'0t0 i 000 toolld, ad tho c ri sitlo wo th tho e henn bt Si- i ' ... I'.'I i "the hy. d 'hn ptout e ao.d dyd uI (::i1 cuuv l.ttlu; mllug ' it 111w h.il, " ,t 0'." r I, co u dr t ¢il; n 1t 1 11t " P-th. on o' rel o'-hi tt' l Ii' iO ther t u d tt11n to I to-otI ', It ool,". totr to o tI.. olh t er l ttIII i , ht t a ll. ,II, L"r i .ti -, r lc t r.ltle Oitt oI'n 'o:r phanL trt. .F thelert ' th s-oto ,h-net, to theto t I, , t ' tttta " t tl ltlottti t thttotw I ( l ti v t11 ftr I sit' In l il . i, "t, ,1.111-.1 I,,,b, +out ill11 iIolt not (notho-'g"r+ ;t+-liole' 1lo I tt-. '00 , 00-t'O" tt t. ot''. t on til oo' O -t Ito1tntttt lucly of rc , n l', i t ot ',11 ,1 " Uot' -f to Ioo -I to. l cthe ill l t O|tl' t o' io o o tt toi' ' r tLttootr gt i lt otot hototi i oItois w tino,,iLtquo't l t. ttn rthtl nr sI1he t:o-t ehnoio' no turo : at the onmttt t li,.' t d Iu-:r',l',s u ld vih| to thlu le seunlt for h.i tul No . I \-..r .ll t tItl oltlll he cl|t iliiell oulf l()nisiana and th. .olt hy 1)A1 1 ,I) FI T & Cn. Jll; `1 : rtrev t - t I '1 'I ' ,.,..tl fresh supplly ( i lline Black "%,?ine Jul s, 11 ;1. ', 1.| ('h rtr++ S1treet. ''1WI'l{U l IS IIGIITIY .ANU +,',ILL J 1 1", 1. 11,tl r,|,irilg tit ,a lt six ni1ui lh . oh, si tt 1,5lr r c1 otI +;liL l ' )uo o ,1 ,I h I ..i:l',t1- 4.- ,l'll 4" iI 1+ t1 i u i u lo ,r 1 1 , loack i ·lt ilr . b I a li l by w i . I. ll a l, l I s+" I1'P : I Jt Is a i +1 -'55Ix 'i t all .t11 -k lieP h e rs1 lt' tr·lll..] l I' SIl"lcllls'· , is hili tl ci. think+ "' l£111+ kill or cure,'* fi d tlilrutt :h 1 -'..0..". r-·r I 1, - t t r hiat l t I isuIr lll l q l al l ,e 1lcrPlol ,ll l -u ;,t1 h1n12 fi, r Is , +.1e ,]l l w sh lllt th "y i., l illy' po' et / .,,., +.h.-i ,, , ton-,nh know 11 tisng of th, n Iueo : ,f ! , l U l e111rýI· .11.- 11 " , - i r , ar II llit taIn ly i·P Ur ' lll l l II thl t o !o; 4 -1111 f' in hl i " 11I;. 11, ie t.11 uf w; o it.,ole ,Ill, i ll I - 'd) u I , it... ". ..I II [} 1 1. Ii r, sk n, :h5 Jll.. 111 ,1.; ,, "l, "-l t,. ", u _.+ ,.l; Ithe. I ,- - 1,0l - .. f illl- ,oc,, a1l.d .f l :"1 . ,,d -l . a, lt, ...l.' i h'e1 .. .. . I '\ i !I i NII E IIt' lib'. . i, r ,11 F, uhll:l • baI rdl I., No 90. 1 t. T'be t1 I t Irlnhe (Life) to cotltelel In the blood. . ) lloO llll I !+Hi IIiulL 3/M. I, e iv h11: ll iI the hady is derived from blood. • IIIt. All ý", tlt d olll " ra.( lld- 1 ildl a th llwlle. .ltl' . 11 :Llu ,h .a nl-e from Ul rlt. Dri't' blood, or l oth I r ,,iii Ir, iiiI,i," i i.,.i/ifu. th'i// iii/i ii i iie ii il.l~ iiii/ii i r ii t I/bl: III ,- i h l. 'r i ,t¢o aII., riI'd tiro bio ,i/ purliII dllt nl molell .'s . t " ll ll ylll lha Bulal l , I Je·l t 1, I at llUHDLOCV(e a ;th. 'gt,,blo :IIrg Itiv i .Li. iteassiI ulte witllI the blIod. p 1t'.l I'I ]" ,,ll'o tle blood it well kno nx to he no. rth, great Il r llir~ l, , I ' A I P I1 l A • IIII A. III. . A well llllO'll ll known to bI I' " I" I I in ih'l l,i: I ,. It i tlii'e p. i', ii u iei nd.d gi . ,t1+ allu 13.illi... . 'i i, t,"," , l I,/ , u/ l/ti r preAtrao l:s It i. o t u ar , l h,, i t l.il , illot ,1 il it i h ' Ibti i/y n I n l to/Vl i." I l I il er is fil' ull nil llrr'u- t t i plth r "t - al ;Lk l a . , B dIi , ri lll li ,yll -,i C o ta fl e teee, , Il t n d1L S h, ,nur and u i e¢i., knxn only in himself,g x Jlo,t llt I«, ,in.ilord Wiil t b .rill e , ell k r ll 111 tI ltld ngrEk ilnt It It.,u J+,hstr,, ii.: Ihec : l rtr11 fltht, atIr-;pur~· l i, aild ltlrlgllll ..Ir.., hurl ll~ . ur 1.r- .h Plt.l" ty'tth ih; , e.ru/parill.Ll.+conl I,1'l + nl, t I ,I u,,,,tle pulrg.L IV', h I lll ' I its filerlf grn iilll Ie ,+ I , ,nu.I Im.,e ptldv clrres all tilh eih lrs, . ln mtd hnr l it ll c r, ,ll./,FI." h t-1 t in . l //i h in g sit / /al / to /a Itr llii A i. Iohi i /l oIroIIN A A Itg t- ulll Fhrt I,'r llH It/e Ci rull- tlle of te r -,pluilla bri lll I Itrodu Sill.,eo l e, v die ta hliiptal 500 hneut f or curryl ing te park,'t ,o r Iia r tl ,,I itl! nut bing hbM to break au , as ,r tirl 1, c.r Na.. ...tcz. pr ai trm|n d f t ehe . u r~ Ia Thet er.:nopvll rll -on ph) -u ll'n iilld othert+ wb' ll l ilulllll~p the dirr .l un,. Ia IAN d a an,. d Stl,.tlwv i rni'le I'Al.l.l h teu n m, orl'(lsl i gurui l a ,thic 'n, ,71 oi ,l ue," h brthure, di. ls:,se ofthe liver, | !.i hrI 1II 1.al ~l h . pin o ,f tle ,d " aonlu thle r ack ant ell. ", the relgion of' e l be n I eal lllll .tunll l, hCll inW: :+Ir . 'tcr , b, t vt'te of ihe. mui th, foul Iwenth Ih, ll ,.n ev1. ind1ig tt1on, u .ron ya H cr . o. "h o ,sn tly ont a nd bdy, cdy .rption; i ,1 blntcbnl ,f the .hla.dry..I.S and wll ld pins plel umi pu",d tl o •I 11 , I , r Natciey l aeand rlingW,-r lPo. uSlal !Tsrd e. .\S ,I tlnlhe gllule. I. the nrk, in ihe l., bt,,a~t. Au. u ,l"lltr:il dii t .i l -e , i- i i11 u l llt i i nrlll t ill thln bl. (l l-h tl ,l dirces. ro-'lla d by llerculry or tllt i u li + ja r,lla. ' ýutlloti4" II tO :say thet, i l lllf tr Iulll r til I1 o %li Illl¢ ll: ll. rnrt ." cl.i'e. h' rn rv.Lel,elila.i] ,IIi rrfirrena 1 .-'hoe ob. , .llh t.f ,! ulh1, krl tisn+. 8oflalP . rruoi lon of 1:" h;|'l t a n ,e ldiug h .i tl l Ilmla b o Ctlll td from· F o 1 ju ly 1 1 c u r N atc ln ,z llr 'I ' ehia p itou la i st lily | 1 c":r N ,11tcLil2 illit "chliulluto I,li its; I TTI ' 't'ltl 'S C011 %;4 A LII II ' I' i\ 1!' .i -. L \e hb:ik. 'T'oin vrry valutbi wve k wlJ , I,,: re o pilt il tien plrts nod will be fltirmi l dl ileu bott Ji: omom llh.. etl' r-li, lti l l t I o l we $1 I t'r , ll,: r'. I n' ll . tI ut., ry 'llT I II itr ul . l I 1 I, t M. t T'on TII 'rcthI' , t (Iost uti fiTT l work,j:lT t r' - r I and hor pal, hy A ,.111 \itlain HONE , I nd v 1A lTN '4 X-hunt o 'II ilNVl h ll 1 IIImIfors~lb litch 1N N.\!I seIIF w 00 ..... v li .... .. t T'r.NnTITir ,,',I 'I',-hapil, tTT lL s I" I :u.\--n.ro i t wi e in ill criask, i tll i l 01d llr -lo i.v RE' ID &o I.ItI5'14TIV, T!! I,.1NI IT N'S ll il Ftn ring ILh iolt's Ihv.k K,''" '', I 'I Jt - dT, I ' T'v Tl',r' ! l. Ti, Trs T', I-, - ':,,"T I' . V1 '' til 1101h, Iorg.tFl T ,l Tk ('liltlllT+ tlllil TII ''' (Ioltlll nl),lldll l h l; l , f net of l-., n. "04il,1k ti ,+rllln I v ·('·lon ' ·i··,n 'i; nilh hi.' Trj.- / T :'ik :I I ;1,1 Xiiih jlT oI t Tlli l d w1 :. tI ,I :-ITI'. It T '100" \..'+ w + .h t' %!i i,', tll ", , T .lt'q;, i'T l nlt II I T.'h," ,, ,t h I 'T htt 3 r ITtr bliT nI hib Joi" l l .lll I PI' ," ".5,'\',-h, I,, " ca, Ih , ]' ot try frol' ('buoim r I, ,,h ,(:,r iSt ('hahrie' \ r ~,..,, t - .l S \'' 'N ' ; I :- 7 . . ilaT . TI ,TX I d 1 b1 Jl IITt T i TT .illa ll f I' Tv ' IT 1&11 I TI Jl' I V IT'' 'lt' ,T;I;0't" 0 0 "t I lT ) ll:K.--"i; kl.' nt "111 t0i s. , rto tný It. ! I inv T T UTI , V ITT li\T N, ,; IITlPl z'T T ,, T I') T tl ' TI III I 'lT . y 1.1 11' 1.1: 1 ( I'lit99 A1 1fit \Ai \: I P't''i T tit'r : ., /lll~lS nillw' i tilrumenot for tho ra~iPtl;culre rl l ' i. lorl,) applica. tmo , supl rsO di' g ltl h unt of th:, ,,b jrcl ,iable pr+ l;ary, is conlt bt'lll].y rlc lluo " d (i]d to the afil+:cted Jis tbi mleans of ;t perfect re'tor Iioin i Lo hIw !Ith, ,I i llv having t't0led tit" p lrt'l niiTg a , coIT. It hTT rocctived thi deTt !T d apprT.htio , T t 'T" SIr ,\sthey (TIrTIT' l Lt ToT ; T I r lIi"jI iITT C Ireli ;di i .IT iO.t ClTark, 'lhy.ician to the Qu(T l; Dir A ITwT''ll. I tl "T 'or T on nidT wITlTry to (l')T's IT o.. pitIl ; ITr ItIgI ny, lIct'rT r to St I .trtholo.TT ,. ; 1)r, GrlilliTh, lIetnrTr to \ ,.¢tmihiter IITpiTal: i ri flict nrbo hall n, lecturer to L.ondln hosli"tal ; Robert 'rguIson, Icturor to WVTtmisilTY r lying-in hosp I t, uI; Ir SIViw'ItmIIn, lecturer to lTMiddl"Tsex ho,'pital. I in.hosp:1 also' bhy Henry Davies, ( ll. i Illundi ll, LIT, orTT IrTIII'nt , 'eT 1 Kg1r e ITTlosT , .' hiv I Dr lllorreuu, IprITEidT t of t'llT A adrtlI ' 'TToI' ]iIy ilI" lil M dic;ine, Paris, andil AceouIlT r to ithe IhTT,- i- I IT'Orti ans ; profTessI rsII V lpear u, M ',rj ,!in, Paul Iuboii, Sit `on andTI olhers-and in NwI Ytik Idy' sir of IntiTIdwIfery inT 1!o univeriti y f It m y ofli N.It York, proTlE. DIlf li'Id, and Francis, UY John. IT ston, president County 3la d S Society, LaurcI ns T I lT l l or I resiTUTIetT itT !d .d iiTly ITS T.II T ' r N Yorlk, olllTI TI ITI" MIItNaugItTTon of Y lEAbiTi, proiT I MTT'TrTi, C''rs T I r. k iTs, IDo:te- )rs 'Thon ll'oyd, Gilbort Smith, Ilosuck, Stearns, Ludlow, K Ysamn, Vac.ie, Power, Grayson, VanI RellS:laer, anlld imanll other ditilln. gutllhled pIlysictaslhiT Il. tie I StateTs. A G Hull, Otlice 4 Vossey St, Axtor HIouse N bI kept by SI'KI.'ES & ('01, N I ( i.IT lans, (;C prwntr, NatclTY z; iStu.n & 1nirT h, Vod. sota, mome ri"ilh; MIll and \',!.s!unl t no, N o ,hv. il:,"; 11,i air. ,tT IlT la lld ltoT d', ; R T . I .s, L rtI . FIIo .TIn IN l .l . . 1I1 ' ll OTl . tI pend I rs-it 'Ii rr iwd , vl, l tl , Ai , u t i .t l s, I 'll asId i!iut , . "tl tI n alllio. lr, cultnerol :t.C.tulh 'P+ uI "l l a su of tr'. I,. aTT I'U IiI ' T ,,l .,TI.TN.T i , i -- i bblt . Ioi -, ndI ran l, tl il iTI SI~ ii· ( I1'1 ~II ,'l Ill I... . 'i ''ll li... T", . IT .'T l '11 NeT lo'T"T rinier of '\'e. I,.'l, , res `r Com i tn l str-ee, S- Lil. o ,,: l: ., ,l l T-I ltrll T I t T lll T L' ll .lT ' , h it _- , ,,,IT h I , i, : - d , in , . p rl ~, .i ' I . i I ii- ". . t. ~, I I i- o o , ,6 I " - , , n ,,;,0 h 1 i ' i !, ' t, -i lb. O' lnr c,, I LrI ,oi l. 1 :1 t "" II- t. 11 ' ,; I., " I. 1"T I 0 `t , I: 't , -- .,h ,,. ;i onTII''aI ,,TI-ITI T :i d 0.0I ,., ' i i i o1 TI T ' '', T , I'TITTTTTTT I IuT,' ' T,' T'lt+ 00_ I - , TIT I' T TT"'-TTTTT' 1o, r i nl ! ikihh I i, r..% n, orrw, && " 'T x'"P, ' ' l , I-' ' n 'l 'lz0 n t el rI li m ll.ot n I it TT I.i N. l hl u i i plto . l i w ooTM TT T.ll [ilNl TlIi Tll a 1iT l 1 d,. lu iT oothd \h'iaol d ol z.r . i ot,fi t .'l rtic .Ifl, t -rI , l . 1 I l 2 ;1t,. cl. . il t h t o uf ('o l r I bhi n tlli o n ItI+..d. Ii l I.Ili N.\ \ I11-.,, : 3nly ':lhh c~lr. 'l'chalitulals and Nto ','. <t () 11 - 00 b. xe. , hIob Ii"ll, 1 il, . stL E i: o r July 3111 741 Poay has r ire,.) 7' _ IIII l'.I.I \11 -- i) tI)0 u ; l )\d r I. I \'lli- ' .ell4 t il', 1i ll44,-e., lnd[4r4 , 4l u' t Io ulre 0 30(4 v& r 1 I5 o n . ItII)d' helly frontl blig b)o.111 Killf u, IIor1 s lt I, llb h llbll ' ll H lt, gl.ll l tier 11; " I]1 t faro rellf ~ l' ll july 9 C:orer rc (.eio e..d 1 Iop luai 1 .p t - l .\0" ONA t 0'Ik'.3'I')l 1.T1 p .--- 4o"" 4n 4 n 4.So 4. 4 0:040lla\ 13; N..p i,, )A4 1; , 4441 -J 1 ' \.1 1I "; .: 4 'I ' 4 ; I t 4. " rI in . lre f-Auo in1' ie :o ! .e r ro) , , l 0 ; 1. 1 d -ul u.1"l ld chpows ý Ife- al i no I I ur llliy aj t received aI ell( b Il llr ) V . JIB I I I .\ Tll M , \tlr t, ;:i < I s -i 1\'1l"'. tlI :1' 4.00 b ta P.44 . I4.4 Sll ENTS " ;.,[ Illl v 111 c; E ~ l tl l:S t i thI."\ G .% pI A I :l \e ·, - : 1)f th l l IuI'. o, for i44e o'a" It ,\ 'l'01 i:,l & l.' ) . s ) . S -11 1 C.14i 4 141. 4 F 14 11, 4 U 1 4 i ' ' t4 4 red:, , i , o r _ . . I :;vll1 t $ ,w ,3, Iit I 44 4 U4 ;. : I ,', l4444'4.', ' I 4 e e, i 1i 4, v4i - 1 0 4-- i k , 4 4 4.,11 "44sf h ,4I .'4444 I4 4 i,4 .m - .i 4 4L4s e . \ '1'4 4 l 4 1 4 4I.14.4 , j tl ' '44444''. " ''' '' ; I ' :T 1 U\ 1' BAG-" -'.r1) ' b' l, n 0d lflm l''s, ' r" 3I h. 1·Il ,\1 & C :II I llU' i l : 1- '1. !: - '4N11 'I '1 II 4 - IIIl I 'lt I' 4 4il 4 'u4 4l.4 l .III ". 0 f.l I | ulr. ati r" wdn lpr11 ) ces, L* v Sn . I. h r "11K (, . , urge.4l (l .. T t Fo l.Tr . I by .. 1i IT T4 lt l nlie. . ' I I 1 : :T.' .;r t ir N t S i11 . 1.\II Tl ,t 'S vil.- ii itil1 iiinu l Ih u t. jt j t1l s Nn ol 0" i th4 e rilly. . b i. . . o.i ,1 1 N iol.- of tilt te I n lar a I rut . o re p tl olt k i" I" ir I44 o4 e 44I 44d, .l4s mUh Ih4 ,'' who Dte4 4 ,b,"44 4 t' t c444 , iba t I tl' lllhll,' p f i l. lil .)lt4.4 4 d b4 ' ' i'4 l4 l 44 :4. 4 ' illg lllltt, r - , Ithlll4 nor4 4l4t4tl 4iii h' J4h4"o AeCsOl r.f ... -tIIII i) lbh .phn cnlll-'lrlll.I:. in n'\ ;lu J.5 A )s, s)idena 1 y houldrl ,, nt 4I · i ,1 Ie a I lllr e . .1 ) lra llwl II JUR IIN V. CII'Ir I)S,TL l'.i 1 \" 4 44 44 I444l'l444 ' 00..\l'h. t.l\''I' ' 4 Ný l 1 4'44 44.r41 4 44 ll4 r, o lde,44 ii,,i4 ,,,144 4 f 1)4444440-: 41;, t,,r hl4 4 :.-. .441 n4,1 444. 4.'. , .t,., 144 r4"e 0l444I444 444i4 -' ill oh - '' I'41. 4 ort \0 00," ti I. t 1: 1 r.: .\ .I . I"4 ,1111 :!f:1;11UU~1' `v . 1IL '(1it I',r , "' rll. "'tl., 11.1111 " . 1 Ix I~. ~ ,~,.:; I .. _ 0I lQ.,uit, Il1;ri.ir .I: ·.: r . 1. ·111~·II u /rlr. All ut`. hr tutlllrnlw :11 d ut rnll r-^ry .{, ..I 1 I . - 1.· -· I n Ii il.l .." , . ., ... _. 11: 11: l i x11 Ineil 1 1 ,t.: n . .ý. , I. -r , I il,."" li , l~' · I1·~Ir r}',I~i ·I P n lllr r. ' i · .I ,i rI·I:: ?iit II.i l·( xl~(l 11 F u Iii I r, ,1 ~Iln ,ý In llji ll .. , ". 11. .llL I . 1,x Ir. .I l.l·L1 1 (1( I rr· ll 1, MITI Ili 111l " ".r1 ,:: U" . /- . l.1:: ý"ri lll :,t1ý 11 r 1I I!." . 111I I Il 1-1 .: leer- , . . . ., 1. 1 :. r"l. lilr . . 1 ... r In1 J·ll llli , 1; IrY~I..,. I · l u 1 . ý. rl 111r1: I I .i·\ I. I ..iý. ...n -··: 1· It ill)ll·.l 11 1 t Ill~ i.,~ J"' . ....+. x ..i t··ii( It L .f a ... Ix ~.. I I·I utthu· l l .u l .l1.:! i " n r 1..l Ihr" L ·Il r:i! 1 I.11)( .r :lild u,., ,.r . ,.I · I. n. . .,,I 1. i'l \ r ' F"'a ·11 111· ..II :1111 l nll u -· ýI -t -,11n 1 i ·ýl~ r . ..1 Il r + 1"t( I : .. ,. 111 Iliil *It· i Ills ·· 'I.r t." 1i!" el a 1'·( ·:11. 1... 1 1: 11.1: 1,1 r: ýr LI· T nrl LTI 0·1 i' · r· l J..·. !1; ·1\':,I1:;l . 'U.1 cil. I Ir ! · ·i·11 . I lr I· I }t..'. - I;·~; il 1 ~ .:~:~~~ ~~, r"..t :., ~ . ."." ~r ,t!.ýr rru t ";:'; "1''' 1 r11ý1 1I ; ; ..r .x.11:.. '" , !.."- ; : II~~I~tI ,, .,,~·., , ,,,; . rY~·:.;:; . e tý" ;, ,.l.,, 11." ,I Q l" r"~ th." " 11· . l.r1 , . I. i. u111\ 1 r ,.. ,11 : !Ir.1 1, 11·.11 (I I"_iI 1 In nrn·11·li· ) 1. I ... 11... it i~-lll i II1·I. i·I( ) -II InI·, Il x1 ..1. ., ..ýI", ... .. , ., ,.,. . . I., ..1 t:, .rt..l .I. . . ' rý.,. + ,.·~ ··: :~ ·~~'I . \ 1".. 1.. l il t . . , .III. 1I: Sill i ll Il I --I . '11~ .. . t ri. ·11 I,· ·· I)II ii · l·I I. rl[-rn 1. ", ý. -. -- I ý I...; . r ...;, ,, I .,, ,Irin ,. r . t ,,·. , ui",,:: iii·11r /1 .,. , 1..1t,1!,·1·:1 I)·~ /I( a .:. IIL· l1 '1'In cx. _ rl ,il, ..~ t1.1Yu1 ·r:trJ";rjr, I . .III,. t. l~ 11 tI .t ·t. " ., I.., 1 " 1u.i1.r u ..11 .11 ..: 11. ,1 lI~rrlll l '" 1:111.11. t". .... 111 1 I 1." ý 1: L!"It u ,"! . 1 .l j 1(1 I ," II'lI.. .. .. .". 11·1 ·1; 11- 1- .,.' 1· .I 1 n·- 1111111·1 .1.n ..t 111 r 1.1:1 .: . l ,i . i Y" . I nJ r. .",i I. . ". 'rIillll ll· / ·) (I L IIII Illl1(. ll. i. .(· I .1I. . . . .i 1. 11I1I ~~ll.ll' 111 ·11 ,Alin ',I II".. .,Il 1 ! .I: r~l't1ll .In l llil Jl,.l· ii Ir oll \ : +. , . x11 i I. ..I , .. +;ilt Illr l lira Irr l n ll rlil h1 FI·II l~lI 1 1 !· lll i U 1111- t ý ý" :1!" ll~ 1· (I I1 ,11. .Vi~ll Inn a "'I·11.·1` 1 ... .. ,~il 1 - r "1 1 1 . "t - . -,i1 i" I III (I- t 11.1,x: rn , 1.., 1... ·11· . 1.10;n11 III I.Ir+ 1'.. r,:,,, .1·l l II d Eu In F1 I'll \. II , "I i il· . ... "l I 1.11 !., llloo lr ll in.o lUlp i Fruit, it;. .I.. !ic;IIr I ··il ,.. ,.t ."!.11 111 > liII I.Ild I i t I al lI1 :. t, .. ..11. .l l+I:l· I I,rll..ll rltlu l l -I n,~ Ilr l II tlII.(r nJ - . . J lir...n r . lir , r 11·Illll ."mllF Illllr 1I II(. . .. ,-t t r!.:11r. 1 II. ,I·: .II* illl :11 ··1* r L~~r 1 ~ ?. .1: Irr x11'1l··111; 1I-llill 111 1·\· lr ili·I l llll r U l. '1 I'Ir tI l: :l·illl ·1 11 1 r1.1p - O.1 1 t", t'. r. 1.., I.:ll :jl? 1x:1:1I IF ...I1·,... ''". " .. I III , 1" I. t 1 11111 . 11· 1 II·( ".IlL·1 1rn I ..,+ . 11 .It l "". '1'.. - . u .t ..I Ic (II)·1:1 ". ,.11 Illill I to .iriil 1 :III h .rli~ i 1: r " '111 +-I> ·11·r·..L Ix 1 Ili:T I" .+ ilt i l 11 ."J\, L. II· Ines P . i 1·!1 I. '1((.. 1 III· I(I ll e ll llllCI 11 utll In lu 1. rI ntr-.I I xi I t 1, C l ll- II i J)II I I· 1I.1II11 ~ 111)111 tII ..: i." n' 11. II-1-· I ·ll+11 .11th) 111· lll1· r-1 ' 1 .x11 . I" , It h i , :uur" rri.. ·· L lliI I ,' il III1 - I Lit 11.1··1~ 11 II hll t, 1.0It-l It L Unl I( u . " "..n n nlr 1, Ill nltnilrI! ~P lP.I .LilIllrt· x 1+I1.11 Frltl lII Il x ." 1111..11,( I'U1 * I In Lh'.L + lli:. 11) ~ 1111 1^, ,i II UI~llll rrl-. ·.i lr /;l il t Fn Iir111 1111 , 1 ~.. .1111.! , u* (· ll.·lilY 1 re t( ' ~I IF""r I I llur- tlr 11,Ir h-, -- II·I(II IIII1 J by.1 itlll Ir~m", 1 r 1\. ·1. 'J 111 i,"I t ·: · F ll rtIru! ir llllxr, hu I. ,.I'iIIIII I ll th (,, (·I lii .!, l!· ii 1 1 111 r. 111 11 "r r: I ,k ru nl l x 11 1 c 1.1111: n!. (iI . I.·· . II; 1 iil·1 J.,Olt 1)· (I· nu 1111 (111?I·\ ·LIUI c u all~~u rl .. ", I. il~. ·Il.1:! l lY :. .l 'c' ul u11,1 I, 1· ilr IJ u h.rr . 1. !1.- Ll i: I;1 lu lhl."e x 11 ·1111.1",rrhr r ;II I lil· I .) i - .\: 1 .·1 'I i 1 11. 3·11 1111r nlu rn, lill I l III .ll -I - Itnlr riI r"iI ý. I-rInar en.lr I : t> nC n rrxr r- I........... 1.llr :Ilnn·:1.1x i t ;If~l·( Ilii 1111 . :11 :-In :r~r 1" .1. r xI .I n+ 'r t r ,:l , IL Iln r i rllr In 1 I1 uiI Irý>.. I. i rl'r:. 1I 1.' in·. ;J a l~iit 1n11: 11 ll ll iil· 1l11d r' ii((. lt l 11."" 11 I": 1 , ... , / r In 11.Il·!(, I'.Iir r I1I rr:llll. LL a !l nllrr .. i.Ilri~l i11- 1J Ieir' 1ri,, 1:1 1111· IIIIllIIIUU .,Ux1U .. .r l,. nn. 111ItnIn I !': lt l~l· Illc G.~llil .l I,, ll I:Ll lr -IIIII.1 ll nl) 111\11 r .tr: - ., l~l l11 111 ""_"1 : n,1! r x lilllj 11 111 1 -1,.n 1··r . 1· u t / II: illll n,1' I1 " II- rlr.. .:,n ~ 1 nl"~ lu ! '1'111,::.. : ..' Ii ", ,II .. n i . ( I··I'u It ·I l *I 111 ll 'li' III: L . x ui " 111 , , . :. I :Iu I.Y +n5 i tx "r· i ..r 1".,. .11: .1, , , 1..1i `" rt. S ,·I* I(.II .I .I I u"L tJ rl.IHI " , .. .. .I·::: i1111 1111, 11 i :, x erl11 1 " ., J ".,,",l~ll~li· (I AN IN REMEDY. i r~lIl1r al'il I,1 ".1I. ~ ý.i IIII" t rl· 1 ........ Ill IUll ( 1ldr· 1 " 1»!. r ...I U..11 1.1, "l r 1)1.1l ~ ýI, .:; t (l it 11111 t1 Zl Ihr,~r ~ (1· .1 i 111 re + ::.h iii.". i) /:I il I I: Li«lhll i l ý t, 1+r.1 he li/l Jt II .11 it all I... I. ·- · r ":: 1, Irut ·'·· ''·' :, i" 1 " a ýrr "' r? 1: Ir: l ·· .: r. . I, llll(·il t 11 ;.t:I 1 1(·rt'n 1Sr11 r 1 11,r 111 1'x: "1:i( tllt r.Y"Il . Iu l'i.i .".1. · .I)1. ,(''' ill-1, I»., Llli ,I 1. 1,_ F ý1;:,.\,1.1·11.1,.\r. .. l ,.1 ,."I t u l I l l~r .l:r i i ll r, .rrl.:1··I , ·n ý, i . ..III ý ,.1"l. ,..,,1·:11 I·- . .11,:11 ., ýý,t, ·il In'll. 'I' ý I 1.1, 1. I "ý .1111 , \ . ·11 II :i ·,)1 11. ·11·( ·l 11 I ...i(...,x Jll_ i s ,h, ..I i." ..I K ,. ý,11·. 1 .i . S.". I..ll. 1 . :11 1\ll~· ~ I~ ,. 14 .IIIII·II 111 1.1. ,d .,, 1" II· lIII 11 Lll* 1 1. 'l'.. I ,1 t:1 (l:r ,.: ..,.....I .y Yu ,,t lu I1I II ,n ý1ý",I(l v, .v... .. 111 Illu"lltll .I l t ~ d I~ ILI ,,ll rl· I t eI) 1III ,,. :-, , " Irld Ill~illl~.· III · I L tl~l- . iI·I I (.1111., lt·I.III1 I/161 111. u:[ll·LI ",il tl h~l ": I" E.· 't ·'"'? l l··' ·- u~· l I.p ,1 u..1 In I .»_ I· . ,.l··. , .I. II~I I a 1 , 1., . . ll/U 1(·l 1 ý . I I)I* ·I t rl llll In th .I ..·I l 1 :i 111:.1 :. · I' ·" ·.Ih U 'll r I . ·..,-l . , II tJ r 7 .r, I~.1 1 111' 1.11·1? 11 , . ,, r-1 Ihrrll~ 11" 111y1 ...l~1 t~Irl Ihl II,.ll.li,· u .1 !1 11". :1 ii ~'}. I I, ill a I h1u.I lhl " · IC OIIII 1·ll I LI) = I'u " lt.t J-.11,·11a u1_", " 111 11 f J· hli" ' l·" inc , 11. u. Ihx l rI ,.f:».I~r\ ·. l. ,r1. II- · I " .r .t. '1.11, illU llri· rll..1 1 it l;) I h u ll K ""ll-· :,III ;:Irr ,_ ',1 ·). I .liil'll hlu l u I . 1', 11111 1 of 11 (I1L)lI(II I, ,·.li · : l.I: i···II"l. eI u - : lll i lll Ilr:11· "..u" hr ,' i.;.1..1,.1 Ir .. .: ~I.1~'. lr. li.,i .\ rl I:" I,. e 1111 `n l.,..., I"''" ' .,n '".'''.l'l I "'t tllrlil lllll i l :'·I ll l .!.111 u.I.ul IJ1 , .tii. ··. ". "I, .ul l:1 ! .,ýt ht,. 1u 1 ,.I i' T1( 1 1, III)I· IJ ll.,"ub .J'I 1', ., '"ll~l 1; . Il , l- I cl.·ll·IIL III l A ."1,(? :ulr· 't "!I hr . ,i ý1·· 1 .u l hll ul·)·l~ll)ll InI L hr rvuld 10 hr, UI( , ,"1{., , uý ,11.1. ,Ire~ !..u 1.11111!. ~I.,ra of I)1·1 1 II· 11· IC)(· T i i~l'~l I 1. \·IIIii·. -V .f ? th·!riI ItIIIW 111.· r lrbP, T·I T 1.1 ,' , II· .\!1·. . , ., I It II utt I d"-I hrd It to Irr .Ilh~l ! 11 ýI-iI., I-. ý l" r llý ,-r r Illr Ilr lll· 11, 1.1.f 11 n I. r, tulle t. d,' u .. ,. , ul thr ".., II!;,. Ir. · . I, a' , ul.{ uJ " r .. . 1I·- ·· 1l 1 t , , :.. 111···1l r1 11....".ul I 1··(?Iu"»J 1l to i .I.I u'. uu .« I. h"" ,. rnl.o I rrr ýu o nl1 lruwndli Ilr .1' . -·I . .1·I, .:; i I()I11l. CI TII n n lI'Ii' t I1 ltll'·r· - 1.. . " i i ·· r·1· 11 r 1 l11) n l i I,,: lllllCI ll l ti. d In Ihr.1 Iý..";· , . I il i it1111 x lrl'. I llh- rc t 1' Il lud RL· ý« «11 ,. .11n) .I urr-»,d n uu »la;»Ir . "I~u ll.. » ", '.·Iill 11·1\ 1· 11 1111 11!1·1 111.1 11 1,.' . .. '1:1 ·1 It "A, II 1111:1 r r ilr I.lII 11,.1» 11·0 1 1. ( r, p d 1, U1, r '"" . , .P"11 11 1111)1 S.. . 1111·)ln.lll.. . ·II l h "III , ., CII lh11 rr 11 ult IIWII fnrl,.,' ,h ·.1.ý "1," lul on rto i n Sur.,(`U .~ Ilr'I r I. I. u I:I I: L" r'u I 1 111 1: ti. I 1 ilIIil· · S l Ill· L LPI AIIJY r f... .> l; 11- .1155 t. I,!·--;. ·I -, 5 1'1111.1 · . ll . F"' Id It I FA .-q I+'1' iI is ~..i I11.a1,1- I 111. AI)1/i+a, lit);"lll-u I·11f i·. :I.III(1 1 .· -.':t l.`. l .` . '1' 111. l I lill.Ns,/ (hUISI. .: . l ...u +.r',-'1 '. I"~ .I!14"IIlll , er ..> a :l I'1 Ii· ·Ili l iil · I 1. " I .,,, . .1 - ' "-..' "n cu l I ··1· rt ,~r. I. .. .. ... rr .,. .. L. , It, is ear Ilnl~llr · , . ,. ., , ;.. :, ... .;.-.; rý 1,,. 11r .3 , r4 11·l~l ,-J h,' r, l llr!,ý'r II: I' rR, '1 " ll -J, ln I.nl Ii 1, r, ll Ihl:;tlh u..llll 1:·~ 1 ~l·.P .1111 )' , ·nl l II r r r,.. l·I1. I ..I II. r ' 'a .: h t 1 lltu ud l 111 :,1111'.." lI·l'., ru ·ý1 IIr·1 1. Irfll t ,;Pi Iilr u "..I, I.Ir t:"l r ,1.. -I .I ,1 -:11 +"I. ., ll n, 1)1 1''ý"I n~l :I1r..,I- (r·l. I lrr.)l , ·. i. I1 .I. II1 I"I, · ,I ·r I INi n l ..V~1 5. 1I II.."- r- I ·'lr lth rLr .\I. r' 1,. ., , I'~ ~! ..·· . I.. "., l u" nr nr lll r ill : ·· jl rllli.ll~: I:lll i: · 1 1I .' .. ·?(·i· lll·r(··l fl '"n1,i III ..... . d 1n .. ri· 1 lll ii :.L · 1 1lllllr· .1? I 'i f' !ul :.r I. 1..~~ .. II r" "1,.. -.: n'. , I,,,, , ,I . , ,1, tom .-i 11'1..", . ,rý1 :.·1:;:. In : 1·r u'i11 ·I I,. ý,h (II·, Ilcl i ·115 11 +x x r11.,+ ..1n u 1" h . 11r: 1ItII) Cd: iiIlr rr;Irrr r .t: ý- ýI.II . ,u" t rL I ýuL· I t1I lI·;r Is "II ,.1 * IIL'"; BP 11· ,.,,,-?· l~ t n ll lC) II thie. ilC 1(11· i rt1?1 1 3 : 1 " 1 . -Ii.:1 It 'I 11. 1 1l nii. I lllc li nla-inr .. ...rjP·lllillr~1 1· i~·(i. 11:.'.,1 ` F",- lr ,e cnn Allll·~·~r~l l Tj~llI11 ll Ilic. l ,sYINIIIIiUlI· Irla r II .. ( X I~'I L :III r Il. !:-" I.,,'I(· rl'rs. t.lr and l aI'r ll >cTr~l,, : l·I~ I.. .. * l II . i! ccp g . lu ol 'Iu o Lud. rIl~lc oll) .r , I, ;I.. li o "oEl r(( . ,bC~y ,tý r ..-I C ll1lT. jrl >. ., .", .' . r , I-nl l ar. 11'!l~ l .. ;+:1 . " ti1 I ""Iý1, I I." I I IC IT 1.41..(11 .\'. Ir' II· III ., ,l." -1 ilI: II.· IIl· 1 , lilill .rtes ir ii I- t. ,.1·, f..· 1 , , .r !.1 r ! l ir i Ii lltslu ltrrt I,.t ~ u!' 11.",·~· Ia ·. . .. " ýI I '' .1 ".,-., «, "f IL,- 1 ur1ll U ICQ u y'!' .., ",r."III , tý'. .,. N I" : Il iilll 1 I" llli 1n l h -L . eu I " '. :. n I I· I - 'r 11. 1` 11 ; 1",.'', 1 111" I .hCI/ II III . r·1111 111. t'. ...,-'n.." ·, r/ I i I '1., I .II·/ IUE - r(. r . , I'.. .:I , '.l · ..·UlI r. Il· 'r1 1'. ', Ilr"II fl'r Ithif- - rI't n. t.,...- , . t:.,. .r,..,, e",Ir 1.'r,. I:,. " ... -.r:; !, 1 1111 r d ; n (e n" ll' " 1 , .. .... .. . ...'- -1. 1:. 1111. }' I IIillllllll~ll\· llr 111." I,. 11.'r 11 .. 1111, f ...1 ,. . r 11 11·11 ,- ."'" "ýn-r· 1r . rally yI"".,1> .ý I Irr, ur, ,., .I Y, ·.ii t. ,! " t! .1L I rl )i hCIII to h'. rl u', l·· . 'I~ !.::1~ .-, -.e! I F .i /. I ....., d ied-I·11III( . rl LIi r .. ýul" ,r u. " . r ., , ·i .I1I1 I · .il ( ·. I. 1 1r ti i~rl. Il"Iill l I,- r a l\j i :.· i:. ,1L;,,,, ll-l'r. nu ll J'"., nr III1I I ( I : 1.'" i /.·. /-1I 1ý Ilill gBII n 1. "!I I r1 " ;111·1111 )11111 1 . .. :, 1111111! it 11)·1 11)1 .: : t n u l iIi, r ·I r- II1' III .i" I . 1 Ii: r"'. .. !'.·" ·II I· I , ;I it eI Udh l Ih· u 111511 I.rl r il n f+. ~l~ IIIUI, r ln II ,- !1(.1 r I, n Ii, jlC) hulll I.1 'UI P1 '1.0S'1 I 3113'OCI xNT II33 1l AN DISCO r 1 "iu~ Il: .i'i. 1 `" !.. ",i Ih1 "·il.lL\,;rll · I111·,, 1be hn bar. L :I~ ~I ' :rt ng !a-t -11 (if a N Nr Orenns I I · · Ilitnl [', pi. t, ",I t-,,," rrui y 3333 3333.. 3 a nd . f..... . 33 3Bi '">3 333 ;,:,33333,3,, hrcr I)II.I · ., I· ·11· 1:Jll ·· ;( il· I (11~ .ti1.er" Vr(/l lelill - I'*:,·r l url r I1III IIII1 n. n: .,. .,n illl n L bl" I ul In llli hr.I df) leri :1Il· ir,. · ;~ lll II I II- ,r :"". Il.. l ; n": l "lil... Ill ) fur b ust1 'ur>,,, 1' ···1. 1 111 .1.1 111111r\(.·) 11!1(. Illl·(/ nl ll· lih-he tail. rlltl.. lIrl II II I lug I I~rlt "I,, Il:-. /11-. rl Ilil l dr· LYJBU·II(IU art ir Are. ,~" . 1 , 3.r333,t33,3I..1. 33311· o1 3 111'AI .T· ·:!~ i:l ·:II ,1`::1.~ I1.I :.1L"I')refII rrll , ·. iiIl I r]I I lI:· :, .{., ., ".I· l·I)Iý ll [, . that N*:PIh am. I~l· nbi ·1, l,, i, " ",,l , u l II 1". :., ~ ·.I a ally ", un ed i I r I,. II ri i rl 1, i, 1 " I' y ···r I L- , ·r I hlryns ) the I~ II" ý, , r"··- I ·I · ! · : 'n r,: , i it r ,: III:, .In Li' · llrnln · . r. n :"ut l i uc 1 n,! l iar el~I e,. ! ,:i ... I'h "y na to til .xl..... . to r}r.I: Itn r:.,ý1, ,. r ,ýI ' r u".,~i Ir , I- 1 11 ! r 1 ( x!,{ . /Illl tuJtl~ s nm s.,t. : '·'`"", " Iul ."".noel .!.I,, . ..tier -II t·r l r l··lu llup of ýv Lu, r1· rl1. vrI , I ^ "'rnlnr ulln r 1 n1 )1 III re:Il rat the IN1 !.1 .r·tl i." , l II .I u .: , ! lllil/ll: ·i( Irrlr e.. , .: lil llhel u n ., r , 3 33 3 i m . 3 3 l. · 3333 ;Ild 1·l'.el ...n~l*. brr1, 11.1". w l·ltll I· W I ILlh rl . hi!, 3lr, ,. 33n" gre 33.. 33 lah..~lt~ luril? I r-l,* '. arlJc t e Ir ru Aiml· n. I. ·u allli n·r h r (r l v of blued to~dl trj. dr wnll . :,t ,lE~ pi t'" rr, :.ri~ rlo t costal. ,",ý ýý r r", ,.I n. nil "1' A-, ý n ýlýl 1(· X+ lh . Inuil as ,.tl n,,3,,3.. 333333 m13. 3 .and . 1.., r 1""" nr; e ·ruhl ol` 1." .·' n "" Ile arll. ey roo c.\I'·l:ohr. I""ichrr, .lm.ll lll, n1' fir\Iu r tlre; ONn Il.'3 33,3.111.1 r 'I' Ili, ~'": ,,It . .rr I iuJ 1. ,.".. 11 n, Irrug III t a· d I~k I,,r r Inrth eleulllr l ,,ý·:l:U, leJ llrrtolnrar .l r- udldfE ry I.I` ..b I' ''In "Ir t ir.>r .h'ý,ýr!,tnr., se re'I pI'" 3'' 113 .1 "r.. . 3. 3-"ýn31 1113 Osit, al ,l"" "l.· Irll,.ý I ·Ifir, , , ~ I· rat , a· I III.!' of it,. be. i '., ,. ý ,'. · ý ,· + I., l' np·· ·1. of t he Gameu d L n h a l·1, ·111;i·III,. tel m . lr , i pr r.t uri. : Il·P : s .l·. r rl nJ ldu II rI~ iotl rlur; t: l I'lpnlruto it' a, hnxt, Lein Hurl },, ,u c) Li '.l... I,,-, n'.ra.,gthC··Y Ylt r ,nJ t u""~el' It"ultl, ":I. br ,' r nl:,, k . ull III lu rg Iant me ! lclu ", u' c r hn_ to ,I,"" l , " , rt'" " r uu I 'Iny ix rack Lot. o '1''" III I a I r 1. ., lll I \r ; .1(u 1 ll ' II ( yen,, r tou .Je cr' J., ""c m a, "Ind ti l E"=a . Illlr Ihr ' :"rl ,n n bI, t .t~or t. the / rI, -"' ''"'`""+. r,! ,f Pr~ru nnrr uC. 1 nd.Igetiml ,h ln, they ,lulIlkt * r - c.rr nl ' ,ir a..I," C( to Itr nlli*( state many ·danlre rI. .yIatlrt I ema a L· I rl/III heat ir tnieral p y tet I / ii. lllin' Ilan.i. IiIi~idIlp~ lll~ Ilbt~ 33333 333. trl a33t3333e3' If. he r. re.t~o of 1~t. d l~n~a 'I' "¾ht 3.3.333,5 333333I33r3333,n , :.333n', a{rrl t 333,uit 11 I .d. 1pe r 3 13 ,33333333333,3h, .a 33333-U33 effec, ad3313 3,333. 3333,3nn I,-33333333333333,3333333333333r3a3333 raj oft33333,t13d 3333333 'I1'r~n, h3333 r a33 , 3333,3,33333, 333*3333: 333.33.3.t 3333 t- l lpg fln en tl i 3o ye r 5.3.3.1.1 3h l",r3. ...: ,33.333h3.33a", 333333 ..g3.3., r3.nn.3s 3. It 3333,333333.3,.3333,3333, &nd 1 6f333ut5 ,!~ h ~I.3 333333333333 333r1'1',3n 33h3333337333*311 33333333333333333333, In.33,3-33s.inI r~rer adf 1 _i n" h,.A 33?".T -33A.3 I~ ~~~~~~Vwr A)3333333ert,;;:,"2;2

Other pages from this issue: