Newspaper of True American, August 17, 1839, Page 3

Newspaper of True American dated August 17, 1839 Page 3
Text content (automatically generated)

I~cCU.1c.OC, S COfMMIEILCIAL. DICTIONARY. Tl 8vul Wll, mnapi and a ippifi'ifif, a iniw edition. brouhr dowan in. 1,.1 J ii iy 1811. Enfrltf Iliiiii if I'lliiaatyiv. Wilkinrioar Pit iivni'ra aid fufia...fi If It II .Olncicii Egvplif 8ii 8 410a ihifip,: I, iinllll· Mttltlllla tool pollllllitiol ii Polullll: S fYith a valuablefi act. Iliub III Egiih haIinki, re Ceireland fbr arat. biy lii'I'iWAII, mIug3 49 Cnanp at. MjESI MAXl iFt ha b1s fIi the if ifptiifi for, siifii by ii 2110181"', may 31 -1 New Le.ve. `(fN 1'AAI ii ii' 11111ti-i151f ihixrs for iitr biy `Jjui-y 7 19 )(,IISIIY, 4.1 N- I~F.rvro ST F FI:7sIVI:D per Ship I nniaiiif0 f liii rl mneatof Slinl fro)fiI-(;i afiiii If llliff1i,(ff ' nl, Angle & L Farrvx D00 0410. Ipar,·ll, amt VEI I Npriillg PensP AIao iuii'il aiis Iof iillf .to Iii ne Iprlom its Iiixei. guold by tfe uronss orn-ingIf ('a.ii I). Filt& Co. N.aawfork Sittiairrn I fll, N.. Lt Cfilrlrra niyr. 1 Iarffa ajnain if hlim f. ia iih A~"nunto dorm;; llo" ic vlolutiolrlrv\Vnr. I folio volume $31,:I 1o171 purl,, " ill hri bedevotul frr the oraol't hle 11'ul~llOr i~ gIrlll Mnuuilll il.Id! II) Schaall total( 111111 I 11p1111 ' 1 La'llllll TIkisit uly it, )itnlll Work .l 11118) n lo, in the hoochlll of curry Ai 'auifni if; aIndI r.litff-' if hei CitI uIifIf coilntri fipefii' ill ilffiiiiiii o IIIfi,.l ifi avo.-.fai tif ffj.-a by jiving this fiffrtiif nr'iil iI f'·hiifif-fifia. I1 .If II'f & (Cf. Agpini, ning. ItI-i-l1I. in. if I f (' .rl ' I. i ('iIIfI) IfIIII V nlitlf·f II f12 iI NO - tfff-f. T URNEII'i CIIMIC 1 1.11ANAC I i lll 18411-furLIR J Nal nl:r.-lllrl p llKJcl 711111S& 1'O.V ling 3- ini no. f ISt tfn lns& (iiifiifani. 11 NNiYVAI. -111 l -1.1 GoyfIV inyl .1rtn-:I.,tf-~iin iiii" '"" ii'iiii'ffiiifi ln-iii ,Iin ill niy J5 10 . .1 d by IIItIJ .1:Yl ( ..iiip. U hrUWA Riii hu id AIIi i fiifif Ilftui r .I Vif. pIraet , in atoi e mily. f -0. fi & Jy 14 ca'n11 I. t &iffnifn Co, 7I1 I', ta Thuid Jnill h~ly tine Ii'. hun-lr if liii A. Ii nil iiAiTid NEriiifyfiy v Oint-;X fll Ong iln fm ship St I~wrrmlr, freoolp lt .18~i~Y- ·i 4llr flllll~ 1IIII liffi ii0 nlnv 15 S A, J I' W11' 'NEY,73 f nntp a 1.1V1' ·? S i; ,111.D10 -ihr velrhmtd FhI ,,, B rh LnI, tit edition and ton assortmrm o fthe Illll cele brated acting plays. K.11111 N'S & Col'ill~ III1I)1· JileI1 JIG Pw carnrr St I11 II? llt l hnrlr(1I' 4, liR (FI;· Ln ) llll 1ýLUV'1"S 1.1?l`lll m'I'Ult1;ll ton the hi-tore of1III1*hruI n1 and Ja t cloe I by the : 1 Itl' llr IIbI·I- Ii llCo 111, A. Al. .?· I - Juu) p w li,+hrd rlrrl mm ira of the It ni-i Ifff f Nevins, D u . D. of ltn 1.· I~imor1I· I w ills it tat' mei n. 1.1t11t 111 ceivrd l~ ilil~ i i 'l fema e by t 111·1111 '1'/ 11').1 ItllI~ IýII II1K 1111 I-I(( IIII bri ,,,pi andprinrtot1100 iolllli. W ft. I NoifY1 .iIolaiiif I I Off2lienIft iifffyor fii'afidb i. /I' nC, i,,if i11fii itii fifij ti oit p o sf111 W (ri ;t111fif ha tiaf. oo IIIIi 'I n if iffif i u l i if ' ( iend, it .. ift pit- i iiiria , i t Ir n ,t~1hrh~ o iii gt in o gh Iinf.f iifi.if i-if.. fiiii iff p 1ar fth -iip~ i ft tiff hti ttl, 0 ll., f1 0 lb (i. it, Iif c "i f- t 11 iff f if as yp .utiia. cityf iiiuiiii- d, it p o f ho i ii l i or I t ,', m "s frt ff ihefi , ,IIftt oft~ar iffliftl (aI't 1lru k Jrai \l / "r h.,r , , ,,r r, 1:1 , ,1' I l ' 1., 1ho 1'+. I,.p4 4 t 444 r ' 14e1-,'r ' I 1i1, II~1,, \,. 1,r "- '" 1,. I . I J ll,..I ,+ , . J l fI :;. I'''I l "1 ' . N o, 11 II\.'.. 4I.,),. Jll -1 5r.1, . I , . ,, .44, 1,,1 ,4,.4. ..4 . I .4 .-, 4 4 , I ., , . , Fa lilE r t l h i e \ \ , th , plea "I u r 4 f\ " ' i n 1 4i ' 1 i. , ., ' I'.I " " - I -- .. .. v, ., HIARIOWGATE SPrINGS 'I!Ii4 I"/i . 1 44'," 4,'1111)'[, /' + 4 ' €11 A'i 44' "4 I'.4 A',S. 1 1 ll : m o lr rll.n h r . I III, ~ ul ,llinql n l It IIu th , ,I ,' - n.11 u rl'llllnll sllll4 ll I IIt, s riynluth~«i inll, lu l r " AIla ur t olv ei I,,, . +it+u r-. Il," will ul.o sI. e - Io. I lti+"l.'- ' r mel i o · t hiat ll t hi utl , tllllv ,Th i Ilo l\ , un 1t .ll 1 tr Ia il. Imr ll r r' lit ,l mt lllll l.ll , l l 'm, ' tDi n l 4 4 h Wi lll j >l A M WhOlRKlllSl.-Ilt llllTlt{;'l l ilJh l mi' helllli l'Jt'l" t r nlior' t hintean int thlh, o r ti epla ih, i' h e tr. S l"ll444 A ll - I , 4i r Ii l 4llld 4 l .th to o ml, . or't ' t l, ' '44. 4II 4i4F . 4 . 11 4 4i tinr " te l vtttr e er, 5 se ttr li'r Il. gh r t ' iI erIn b c s. All r thes mupmI t ha sn ea l I ce F-d an hll wll ba lt I I llyi t Mllohnl l e ll.lll e pri 4Xl dll4 d4 ll4r + 4 4l44li+ who4 444ll 44. 4 44. iw o |1444 4 4444li 4 4e l 4 4 4 v, 4',4i 1 hh 411 44..fof 4i444lll i opp un iiy lion'+ that have been rla-ie in in prvhing iOa ct rl il * ex e p g te pn t, ntl a e lllalon. tIon sJt Fi, ii h nNlv l at l'lnltM.l 4i l 4 4I'l'l'4l44 -104 ) k4g444:4 4t4' 14h'1'',44 S'1 hi4 4 , i44 i44ur , . lir+ahl ' Iit lS." , flog 1) I1 New Lever .h ' e' S b g l lnr l a u I'la l l. rnai v h . i h i IIIi-h Ir . l hi i';J II, d io, , , l I Jon sa ageou t":ll e m T lll l l . S h ve , :lilyr 111 0 1l1l1 1[1,111 ) ,oT werni Iul.\+ i , ll i j t' Jwill , tilkfy I rn'h e l i f -' ,r h leany r I (i 1II .1N ('11 Ir ., July l o.teh 3r3o Gu'aahr at . z ll+ -. i lFF- h1t hll ....rr.., Family All- ll r fr.... I, i i..... 44444444"' 4. 444 4444 444(444. N 4w l vrr. (4 4444444(l44444C 4444 k 44444'44'44444444 4'444 4 4 4 4444'44l l44 1. Isale -r r t il l h ill ', I 1 111 '17 4r\ rl l I.e ,,. lP e " 4/ (4 il4 F:i".- ;Ih gll s i ,,i. Ih - r,',, 44l4f,',:, i4r4 h,4 I4 S II.) . i TRM- I) SEII . Ne . ~w I& r, i< -- J lt.l a ic l y c o prtnl ylta l of sinoi, a h ue1 ly1 ItlltN \lli l:l. Iiru" Hi.t. jlt' ^_II. ru I Pl lil rr ,I-llllll 11, I 'I 1 'llplillh,),llll> Pi j, ( n e.Ii R riol iul p nu er rl lj 1 l ilh , 6 irb X .i.s Is lir IhP city and t'l t11 untv ,,p ,,aa, l 1 Tlb's pi, h"by 444 4l4.44l, 44l 4 4rIn 4 .4 \ T'' )V \ 11'4 5 , 4)(44 -7.4 44ba ."less r h '. 444 4 44 44.14N'44.444444. 4444444'p4os44d4, afl444 4p4r44 mil4h4 i4p t ____ 1 4l4l.+ i n '44t4' 44 4 t 4444 i 1 t h 444,4,.1 4 l 4444 4.4m+.h e,, l '~ ih' .t 444444 as 4 p4ur44 l jutl4,44 11 44'i. 4'l'4hi 4it44l4ht 4 nd44 Nait'|ch4z 4l 14,4II)LI4/ & 444i)4444 4l4wder44,4 r,,4 w44t4r, at ,,l C rll 444'1 . 44 4 Ltni44 al'tl fin . .,l , o1 rr"l4,.il h4 I I4'AI4.44 4444 4 il i 44444i4' 4 '. : ' ,'ir' J4 lli44,4 't,--1fth \-, '414 . L4 .r 4 44'p4 r 4i., 44.4444 h-4 -- TI.UTIH IS MIGHTY ANDi WILL oil PRE\'AI[,. iTis3 n Inct 1h11[ l333,03 t 3f S 333r3333pa 3lln )l)od Pill, 3 av3 h 3ell 333 33 3llrl 3 3g 3i l 3 i3t 3I3l3ll llo I,. It ,, n f "Il- t l lt t Ni. on' llr ke: o. . o t I r l + " h lllnIPe+ It O[)Viil xlltll r l 1 11.[) m i e+ in ;ldthad ,4" ' t )pi 'n nd o ihr qur .k la ,4ciuc,, by whh ll3 l3333y hve3 3 r norulatilnl.l. It s i3 t l : ilt-'ThTat ill 3333ll 3 3 33 3i33l3 333111 3 ,3lil3,3rl 3r lmlercury, hllw k n lull. Llllllk quacks 1h ink " U+I+Il k i r, u1 l rlll tr 'to [3h .,,er ,f33t Ix",In 1,r 3 Ii n" 3t. Jl, sit l' ct-'-Thnt n33333 3 3 qu3 3 a nd l33 n Igo 33333n3 l o ; call th ll ll+'rl lp E l IIur Ihatthey o llt l malylllr v11 tlf I+ IIIImay il - ] or t ' vitl " t lalure! "'ger r. 1 IJrrI Y m Ilan 111!1, I rI 1 - . • o 11thing 1'1 1 h il3ll33l33,3 s t3 3 t thy e u 01:ill3 3l3I3I3lm 3.3 t 33 1 1ll, i3r n .,l g,.I y.. Itl m! lct- r' lTht tll,1" qu+arks+ and fury ll.;ll n 1 lt+r+ who now1 hll1M our ('+,intry l.ilnW ,..ifhn , +f the+ I rl' r ' it, nodl 3I(1 .", l3llil333 3 , 3 t,3 il t 3 ,.I, of I : 3 3 , , . 3,113333 rn I i °l i t t'u~t-'1'l1 "y IU'I i 3 3 333333,3 3I ) llll' 33333+l 333333r 3,i l .lllur (+'lll+ , l,,),l:i lt l t Ii I]1 +i irk iii I-j, 3I3ll3lll3bl: :1, iC3 ,il3 i I I I33I-3. I3r33 1, 3 3. t 3, is It 'lt ;E rytin i If tihl.; I: 1 ml Ir.' d) "Ia rt lr,, JauxrlldlLei Il~llrlhlrll: c(a:ly ru111, :i11 unit hl VIhrs ol 1)1,011,0Ut l' kll; skin, +'' " ll" .ward 11 ,l1.l hl lr ,. I lry ai . 1:111 1 111I 11++ . 1,11 1'13 111 of 3 li33 i:33 ll3 h 1,1. 3 3 3 1 133 I3t, . 1 '1 1' 3r : 11 1,1 al' r, Ir;I nI nl 'I"tlhlm hr11· d IJ ' 1" (,l • 1 x I , l 1,1 (')31333333333AT3333 I3\ 33. 33 It ,', 3', fl. -']+hr, ,,, l+ 33' r33333rl3.3 3,r 33,,,.333 33 , 3r 'r 3 " .' tl 3ll ,3 I 3ll 3 th , ll1 S3 33i l ,lli ll3.Wl3l l lh 3ll . 1 i e ' Iwry,3 3 .i" st hd I 3, 3 11 3 t,3 3,hr,3 , 0'in3 3 , I 3, 33.h3,1I l-r ,,. rl 1 I,3 .. ,l',iI o - 11d ,33 ,, Ill3w, 33., ,,333 3 Ill 3333 I rll3333 33+, 3ldlll3 I,,s,.,33 lI i , 3 . 11 (., ,1:1,111 ~llh., I--Thl 'II r '. r hIIIIh , ,"r1' I + le S lir l lll,'+ llrt w 1:lldl'I t +, llr r (I'· FIIIII(· \ U4]+ ill" l~ l ll~ P ','Irt;,,333 l33. 3,, I ,r, ,,,3 3 )11. [ r "l It Is o1 l'Ir~l ''h,' r +' ' kl only tim m,+.l ,,,h1 , t l,0,"1 I 'l I~ Zl..m; \llhLllutll r,+.+5 tr.litlt ,,J,:t~lll~l I,IIIrI till-ll.: .x· lllh ut·ll f,' rsa l14rrld l l, y b Iwtht 111. , n 11' ,1 ,11 1 f t r +11s 11111a r 1·iU ',1t l tf "n r(, Jitlbl x1 0 1 1 I."1lt 11.111·( 11) 13'33 31, 3t3rs 3' hy 33 3 313311 3' 11, 333 3, 1,1,, 33' ,3,1 11 , J. I11 l+ lllllt-'333 33 l}" ,3 3 ILnl3lhl3 h a, It Is ., 'ac1 'T'hat he S 1nIq nr11a bb'-id p111 nr 1. 1.iI1111 v. in Ihr + ii" .l. 'll.+4,1 1,' 11 y lv ir ll ,r 1 1 1 111i',lll lll , "11 - 1, 1.V1 . I 3 1333, 333333d ,3333 333333333,3 3333333l.' 33 33,333,1 1r1Iou II n'lr y if g .i J lllc l11 vý +.. fillf 1 1111+ I X p + + fill, gl. I 1. tr i l;s , --'rh ill'h r y a rt 1 ll'.! 1,no1er ltl (, l. 0 Ill (_ I 1 1:I 3 , 3I3I3I ' 3 3II 3J2 t lot, (I3 t I 3333ll 3y I. ,rI.1 ." *NII 32" 3AI'II '~ ,' 'III 81.T13 AI lreo, olll.llltlo llll ·1 11 i l3''333.,3~P 33r 3 ' 3IhI3 l l 3 'lr In lllll: rtl]#, or LollI( 01~·(· 1'+IIIII O, (p llhll h%' tluer , rPl~l rllll, ,';e &:. ht s n. It 'i t-- 'JI t ll+''" I lv he 11:ill1 ilke Ik * 11111 " .11",.: 111 :1I kit ll ('U i h llihnu n1 hlll Ih11 1 11'1·)· h r 111 b1-ruI. i CI . l]+:L- i '"ll t ie Ihtlllo i tllld ; wl + u I :lll\ 01"'ill. ll I.rt 11 .i l I · l I'.11l1 Irx11'rr l 1111p Ito u1,1follr, t--lllt y I ll3 3,,, by [' 3 3 3ll 33lll 33 3lll33p ill33 a3I33 mayl3 3h o 3llhl 3 33(: lllllllllll3 .3 11r3 i n f3 3 11,,3i hllll* I3 11 3 "i r3 1,1", th sI ,3 I cl .11th ofh 3 Ill-tl3 l .l33. 33 33 it 1 3,a--.-' 'hat h ,y h r Tie1, 31 . 3 elf,' 3x:, ' It IL:\ v't 'll (i''til: 1S1'" .lf ( il 3:1 333 1,33 3333, ,3 3,333, 3 A' (hillllH'll so lts lllllllP ill . (1h· '.· I, f It l I+ . Iby 1 .1r1r ,l I 3. ' 3]'h · Ixt, I ,r llh 'i3,3 , 3 ll3 S'. f s 1 1 'l l 111 t, ] -.· 33333 II 3 l3 3a3l3 I- I3I33 .d k m;Il I:l l•V Illr iii II 1 t h iat Ihey 110 ! l X.J1 an ,t 11 1 a 1 o. I IIh, ,ill . f' ll- I lllrll ,'ll 11 u r·Lh' ,1111; th"- I- " + It i nl l J lll- l-. 11 011l," lll t1. + ii ,"11 ,11 ,11 1,:1, + l, lh " , 'r nl,l~1.', l l.l. il,, i, ·+,, ,.,,,, .. h,,,,,,,,+. l,.,,,, i,, +h , '. , 1~ 1. S J the l'· l nL 1 11 0lll ' 8r 111· 1 1, 0III 3,a , 11, , ulh,, hh ,,· lll3 lr;,l3 n i y 11 ,, h' ,ll 'il . i,\ 11[ 1 0 ll .;i .l 1+H L',.tt a--ll.llh.[ 1bth , I.th -, ,'o 1.t lh, llrn . .l l0 (.,11,, ,,,,..I , 111 . 11. ll I ift,' t lh l,h. l. '1111' t'. I'I ,111 1x . , 1 ,1 . 1 I 1 1.1,111, '11 1I 1 , . 1 11' ,H,, Crlh , , :'t11 11. .111 111 11-ý, 1, 1111 Il 10x 111 11/·.1. ·lli Ix1"x''·11 , 11111I1II1 S,'r' .i 11 :, 11l, h.1 I, I I , +,1 I t1,1 , I ....111, . II , I- 1 · 1 , , h,,I 3 3 .)1II f3I 'I 1 I3 , ,113d 1' I3,33 3 ' 3 I I,.1 31 11 .1' 1 I1lll'r I tilrl: "111';+a l 'a ;11 0lhll ,i 11 ,11ýý,I l ,,1, .1111 :. I'1 .II- v ill,. V~~g-,t dd,- ;Iar.. 1,4, 11r, II 11 1 ~ 11 111 41 11 1111 1 J,' ,\r , h, i' t 1, , ·,1,,', .. ,,,,1 ,,-. 1h,'+ ,,,,,I L.> ,, ,'11,,,_, ,*+ aI lii 1 "!i 1 , ,,1,, 1,1 4x~11 11 ` '.1 11. I1~ 1111 1111- 1.111·11· (1 II11 III 1111 . . I ý,ýIjl· 111 1·- 1 I1 ý).- 11-1! II / I · 11 .111 I .IIIII I, ,i ++ , rlcu s .])+p,,l Il·I hh,1'", i l..1 I~I. I :1~ 1.14,11 "",, i+ _ [10.11 [1111: 11111" :[111,1 I I uiltl I IIIl l r 11 ý1 ,!1:1 11..:11,.011 1111111 0 ',,11 111' ·1. 111 a , 011··! II 1111 - ,,1 h d .: ;. It 1- 1 , , 1-,', 11111 ., ,, ,, . I, ",.:1 , 11 . 11111. . . 1111 1: 11' r11 111 1 . 1 : lxi'lld ,. ii , ..1111, 1 1 'II l 1x In ,: 11 ', +t1 ' 1 1 ' - i ~il~ iii;( · 11111 1 1III itlll/lj. I1I 1 .111 ll-l~-111,-111111.1 i , I I . 111.1 J,. lll f,1, ~1 1 /!1,1 n1( . II i , \,11111,i' . 'll1111.1 lIif ' h ,ii : il,1 o , -I tl1n' ,, 1 f + +,, t1" 1 , ,. 1 , l ,. 1 b 1. I. r , i l t l,,rl:.l, 11 n+ + 1 ,j ,~ t . :11 ,111" 1 i11/ 1 I0 i,,+ I. ,I I 4 1 ;h " 1 , .'..h. '011 III II, , .111 I. ' 11.'1[ 1 1111 11 h1· I , , ,. ,1 1 11,1, 1 1.i 11, 1.. 1111. .1i , 1 p '1,, i h, \ .tl, 11111 '1111 .11 1 , ,1 i ,11 I. II .1 1'€ T l 1 ,'11 _' 1 ...1 -· 1 ,11:1 i II I-L··~ ··~ h+,,,.Hh Ill t. , ,ll,,,u · j- ,1 ,+,+ i-lh, ]-+J,~ ~~ ~~li~ X11" 11 1111 11! 1 11 ,11 1 1111,111 11 11'lll 111 , 11_ -x1",1( ( IC it II, iI111 1ý1 l l l l HI r 11', _ 11 1~ ' I . 1111,11, .11 I1 1 11 ,1 11 11 I III .I v ,1 , .. 1 111.. 1 , 1 , ,ll ". 1 11,,r ,, ) 1 1 1 1111'133 3 ,.1! 111111111 111 1 - .11 11. 111 1''1 1 . _i . 1. i il rlh;,1 `, ,_,11 , 111 ,,I'i In 1 1111- 1"1. 1ý -1 11,1 1 . 111 01 . 1 11 ·1 1. 111 0 10 1,3'3 ,3 1r 3 333131 , 31 '1 3_ , 113 f I I .. ..1 I , I, 3 1 1. i 1r 1h ,11 1111111- 111111, 1J i· . 1 i . . .i l -1 Ih ,, t .f r. ,, , ..33 , ,h ,, 3, 333 33, ,, . . .11 1 11. II... .. .. .. Ib1' 1 11'1... . . . .... . 1 1 1,. : :::,11; -111;33r , 13333 1:.3111-3 r 1111" 3 3 . 3h 3 3lil 3.ý 3I3I d , 3i b33 1 ,! 3l 3 11111,3 3133I 33333333 3I 3 333 l333 I 1''~Ii 31 i3 i 3 I3 33 I I11'. h 11 ,111'1!,£11 I I l, l1 r 11 ,+, ... . d i h f i h11 , 1.·1111 1,ll l i - 3 33.113 3 311 ~ 1.. 31 ".l3- ' . 13 ,, , 1,1,111 1 1 1, L . II i +,33333, 3333,333333,+, 3334,,,333333)r33, 3333333333333I3333333,, 3l3l33lll v I 13 3 ....3 .b ' r.31 3 3 " . I , 1 ' , ,1 , .il "k,3 333331 33333. 33 3333, 11 333n3333as33 33,33 33333 31 I -I .. iI I33 1 11 3 1 ,11 l tli1'. 111 133 11 1 3, 1 1 .4N1 333~I 13333 1 1 , -. .1 . ,1 1 - ; 1 1 ,, 3.11 ,1 ,1111 , I l ii ( ,' 1 1 1 ". I :I1,'. I . . . . . I' ... 11 .1 I,. 111 1,11'11,4,, , 1 ,. ,, I1 -, ..11|, t' , 1 ,,t + ,, ..+111.. ,\,I - ,11 1 ',1 f . 'l , l 'll . l . I .. . ..... 11 I II, t. I u , 1 1 1 ,, 1 1', , - ",, , I ' I .1,, ,, l, : I + , + I = : ,i ' ,-I',. IT l , .I RI- ! 1 ,,,1 11 , 11 ;, 11 " 1 , , 1 i,1 11 t t-I 1I . , !t'l l ' 1 i. "11 .lr :l '~ H m I . i , 1 1 ; , - 1 . , r, , - .y , 1,' 1 .: , 1 i , .1!11,, 11. : 1 .: , 1!1 1 1 4'1. r 1 1,. . 1 11. 1. . I , .I 1 1.' , r . -, H,. .111 1 \1..' - .... '' ..+............. 1.1 . . .11.1.11' i' . 1 " 1 ,11 1. · · ···II 1 111 11 ,. ~ 1'1+ I <;1I .1. i'1F..., ,1+ 1.,.* 1, 11. I, I (r}1. . 1 : I '11 Ii :l!ll·l i 11 ll- :1111 r , ý,!l I I, !· , ' .11 I' , l 1 1 11.1'11 ,+,1 1 1 1 ,I 1 ' I+ 'l l l l (1 , 11 I t'( 11 ( 1lh -I .1 1 ll t.1 : ,i . 11 11111 I , 11 111111-.·LI ifsl;it -S A, IN A 11 ,1,; , i t 'o ,, 11'11 1,, C vL l r I/ii I~li ltt' 11 11 1.1 1 t I l, ill~l~l +il+ l-. I1 .If, t, i, · I , i l I+, ,lh ,. tt I, I 1 . p , \ ' I ' l l " , I t , 1 1 1 1, ,1 a1 1 I O 1 1 I+ i ! 4 1 , 1 1 , d1iy _ 1,"lh .5 x11 I x:9 •\Tl n'ltl i f' I I ,,,' ,!,' . 11\ 1 ' 1 h ''l1.t l tl , - - ,iI 1 1 1'. 1 '1 1111, - . 11 1,I 11 ý I111 111 111i .1:11 511\/::: 1 to l1:1 I, l ,ll l 1 ll'l 1 + 1 , ,,II Ill, 1. a ,l'1 1t'1'1, 111'.1+ ,+l/ II ;I \ ll--I' th1i ,1,,1-,,t+ ih hII1.1 I 'l !l u ,"-, 1, + ~1 1l -it ! '-'ll !,' 1. ;I II i _'l r, I"U '1 , 1 11 I..++ice 11 J I: h 11xl 11i 11, 1 II .l.II 1111-, 11 1. 1, II 1,. 1 d: sclll . <rlcs l i~l t.+lt ll t l '2: lh~ Ji dlx ,:;, i lr I? s I t -lx n lu l ,i1; , l l 0 1 1 , PI,11 1I' 1, N 1 1.o 'hl . ,1 1 1. 1l l la l;'u e1 tr I .d 1" Cx10 1 l r. (O 1 I :Is tl t.,l . I, ju il i tr..+ eonr t+~ I~lllll rllot~ ct I "L IX ; r ll. ]. SI 1 .) I i ,, ,': III , , ',) . 11 - ',1 1 1 ' ' . " T1 , 1'r 1. 11,' 1 11 ' I. 1x11 11,r It .hln icn~ re -I+:.t!,x Ict ''1,. . 1.ol I~ 11 i+, 11114111, III 11,111111~ 111 ,1111 III', aý11t: ,l-,+ ur h1"'c.1,r, txI' 100tl 111e lit Ill 1+ scmcr,' 1: ncier1 , Irbo t i u ill lDim'oelt 1,1!1,[0 111tr1 sr, l rieu 1o l'du . let !I r. A.111 , f' rir" d )nlie[|.\ -(;na '.llr e lat Lotlr I.uane-ou (ll feronie Ill.\ot(. troch , ;.1() hurLoa du matin do:s dih dro i tir s s'a11 ay|.ire: t r'!, aiep.l.t'l[;lt tarts cit~polr ul1 es m.pu ersent eri de s erta nciers et on= dos t ch~tci",(f" I P1 r olrdr do ]a enur, ie en J1uil'1t ",o:3M. A l.a' ea , 1 -- 1- al r pu5 i , L I n , V n dred ! 31) Are l , procbain, ~ ~ .. .. .. .I1 ]ufs(i ttn,,i o 6 11IrrI \VIATI.('ARNE\S, 10!- 1"1N1 \ b cAM II ' I I S Il I i 1,1 -~t)OJ Inu.' I I \W, CI.II·L filll m w 111.1.4.1\ I I 1\' II, II-I, I 111'1'1 \'.ý K," u>II , n !ý .."..pie, nnl ' ,"I',, iii 1 \ ,I ,:.v 1, n ,II I tit; II,"1.ýýi ('Iin\ · r I, 1~W 1 ,, v :vu!+;,:W ,ý)11 :1111 ,1" 4 , , , , , , l llllll. ,.,,,l .,inrl n ~ l. in IIn I lllilV n ifi(.l Al(Il Shi pp; Ihilrv l nW lll I·· llllnlil l.I:l~t II," "'; Alnd l." I J,,rl.Il I,,i Nr , II 'I ' 1 11. ()[l II. ii'i. '1 11 1 I 1 ''t llN rt 1II , ,.W 1'n 11 N N I. I 1 *l , '"''littt, . II I ,"u,11 , do 1', rII II Illn!rIni11 1). 1 1)1 llWWll l II) ,~"' t11111 I 1.'; nn,"ý" ! ,t" I 6"1~., 1., ; \.illCII.-i I:L(I Ilj illillrl P-m II,,, L; 1L n T, 11111 II I X n I ( I1 n. , ' ,,,- ,,;I .. :l ýr iv i 'll . ('~WWII, nl il(,"_; I., is . \", 1'r W, ý.v"; \~.lilll ItenI'.Ill--RI 111; In., i:fi~la 1e)I Mid t r W~rl a nri~nn W[.. 11 1.I IV,; 1.112 ,11 n it I r,"I"] I n1 ,,,I. W nir lr It r 4r 1n ' ii ' II) WWII" {.' 1'., t 'l l.l", ('n I I.. IGRAND IEAL. ESTATEI LOTTERY OF PROPERTY. uv itlulatd ill New Orlenn#, t To ) ISIn D AWN ON TI'H I" I, Dl;a MTIERi , 1839 eli (N. CKONV VI.I.E, 'la. u1 . ('l1h1,r tille c llll lllell dl'll'lr ' l tile t i lllllt i ( imo a 1ion 1i i - Iv l.'t,' d bt the 1 0ii4iv ,l.,vl, it, .tiF,,,ii ,1'i,,lroll. S > i3ll11)1' & Ia.lh l.tIL IN, , Lt VENI'- 1 ''EI' I'tk & o., I .i lilrini tv) NIW, YORK, l ii II ) , I llS l l I Ilige ,,. d1 " TI le rec, .i, t o(f l n. sal , of the ;i ,kets , ill he le l l t i( l ll tho 1 0 llll t. (l; illll, C a oirr.i t , I'i,,'l.- iild ui (.IOolv red lihnks, il New ( -rl .nn<. i do- iiii` if I 1.111 Sct nll i ,11 111"i l wib1 J . I3 Perrii lll 0 lltullh li,:- hank, 11 Irsisten, Sit s N'rl llt e o1f h I h; wll'l ,0.5 '1, ,, l 0ll ll10e \, llo·It.hll e itn - t 111 'Si .llll1i + ill'i 11l 111, 1iot lt ie l .; I 'e d t llolC l 11f 11, ,1 l/ib '0,, tntl' 'Te uni umhered, as r h ' i n· l' l rk, t he . I nls l n hil t ll. Ib llh l.. h i n ile I', , toIIl h thr e dr i 11 forl iIh b ve Ili 't i:I , (it., ,, 1t1 k vN .Nw ,i h l ll 1 11 I Ti l' l',ll "h 1 I ,,t 1r . i ohr, . 0 , II ; ,I(.p s - d brli \, bt, ln - tlub, 1-,I. N or. ( '0,. iv llrv l t th p,', i ll h ro Pllie- T l. t ,.h r ,ee le - elp-,toe atrim hin te 1 Id i'' t tIvi0r r i 11 oII II I I l l li h , ,: .I i i ll-' 111 1 h 1 ; ' f c L , 11m a h.to y brick lh n.I bu llllll +oi· 0, I " 11h11+ ' \ :11\ )1', ill . in_11 l, -i ,,.l . 1 .ll l .ll rll r .vii vv i 101.1 : IIi'I,.llih,i,lv ,t,.etv, 'U,, sI, P ' I Ik I $l0 00,0,,,, ,i- 11(; l d' , 17 111" i 1 a ll ,1,, Iil1,, 0lu, HI 'l.lIhv all. ild! I ltlu'ltl'lit 0,1" ah 11l, t te 1 11 -I ' t;I , h, . lll l) llldn ii Ii i Ilv I IIil II, it I ll,, ,, dlllll Illy ;SII't. (h d , m.I th,"lr p Ii t.I hi rl:. . 1., it.. lil it $)l ,000 It:, reLI , .iii, ioi ii ',,,0 , ',i bur,,k ruitelli r0 l d 1 II f ill\' 0,ll1 ()111, 11 . 1 11' nur rtll . I:.ilili q a $7, 0001 1.n P 1(ize--"l'11al +111' ' r .:,l ll2 brick ,u11i1. it " l 0n u. i t+.I 1 '1V II1''l1:1'~' ti rll~lt lhJlriS ll+ ' Il0ll l, "i nh I 15,01 0 IIli' l i .,,r '1 )itipl'iitvlllllt'll i Ithe r (ll rll I *, h andl 1' ,,ll 11 miollnl mn1 1, 0,, 1 ,11, I ,i Ill 'l 1 . lllll'n I I) IH nodl ,(., 1. 1 I s l itl stl, lh1 rile, '1111 h· hr 1)Cra lenl r tJth~l..rl. "lt.ltl.tll~lhl~l~ i'lr rI)ill. olilil. I0 tli d oll r niu ,l t $II 1 0 ,0 P'ri/l·,--Th,,' · lhrl,'". / Istory li"' k 1...ll.510 viv , I' l, \il'.i :il v ,li .vlhI,.tIall),',tg'i, - 1 I" ll,, lillt ii I 1A0 ite rI i pa lc 1i r d I iv v T r 1 l ,,iii l"r110 c1111 , 'i. Ii.liiv 1 l6 i v itr1 h ic ,litii h, "r. e', "lI ,,i k 1 k, A ct, kciir' o i n , hi 111l, 110. -llur., I tt irovd nill t 30,000 1i Iiii --Th 111,, lv tl,u.i giivy l iiivtl owlfllili c II No, III, ' w"m y o..1, Jur ,, I h' hll-li -Irl t I t ,, l 'id ,, ) 11tlll Cci . it d i ht llotc +.d tlica llii at i .itt ,(lair.1 1' rif t .t -"lc l il' rhi 7 n 1li.i . , , :3I tir o lth- I S r ip t WlIIIP ' ti t-il l il l a ' ll oll- t o f 0.l ,1-,ll ,1 I L'r r o i' , l cli" a Iri l , nIII a c r an a 00, ii ocxi: l f o )I 1, o : lil, o 11+.,,1 1I, 1 o lh'v oh e t Io r S , I lJ~s . ,,r;t r ,,L '!i a t.e ix, '1 twll , , ' n 1 '1 I,'1 hl 0 :,"t , ,,th ' ; n e,,l, th t f i l an lAMES II.pen SI't lot r ! 1 ' 7 I t i ,' o1 i t1 hit 1 ' 0, oito y st i n t 1i 7 I ,, i n i ts I01 il,'l c 11' o,'l, .e l, 1 I oI 1 h ~1. I 7 11 on if rao I. n,,, It'd i ,t f l tr . e 'na ti T aLted llt ' o0,000 t: I 1'01.c'--'l'1 t , shall l i r11 ,11 6,lli l. ge o1 ur 1. i 1.,,1 1 ,n o ldng the sa r e,+a . , t P111r, es-it n i u rll . I o ils e i lh ,t \ 0, 11; "t l sl oot HI , . l h 1. , I!7 l00i1 I t'h, .l i h et ,e Int- of iat 0 , ,I ItI ]the rl i: p r 1t 1 c1:111t . n a ll n '1 e c)i," ' y: m I.:sll Il l i te I 1,r00 Thre' -- 2, }. r l , ( o in this Rep lic. the Conse 3il 00 I ,,":ll ' hi, , ihlllln i rllll a s $r. ,Ic 0n 1 k i0 [ 031111,-- ,l " lir.IA1, elll, l '. lllt- 0 lTA ,ri ,11 sh o el"l 1 rlll ' lol y 1 , 1 ll," 1 I il,, e Tl 5rea 00u I I'LL, ,,l ' . 11 .. .. I:x ;halý _,,1 10,lli 1110 I'riz... .. ~t , " .. .. (;,io; 1 I.0h1 , 5,110i0 SI "l r r-' "no0in i0 1'1i ; 't " ... . .. . .. 1 I,, 19111, l 00 1,1 oll. z' ,,, I '" ""IU It 1, ,fl r 1.f )..111,,- , `9'0,6(1 "' I, , I .'), 11 h,1nr r1 . ~ k-. ,,, ,, hl , I,;,,, Ih,' "q 'k t-'If' or the t, o Inn 0lll01 II. I -, ,r1,, + I , i ,, 1 0;1 , will be, put in one wh , " ', I ,111( , ll 11 ol il, Ioc x ll , 1 l l. no therr ~ t + ' '1\l. .'ll . . 1 '.llZ ,,r ,11 ,11.0 Iii eIb w o1* of olntoll 1.1 :+ , ,I II, ,, ". ,,.i ,I,, ' , rr ,.I 't. 1'11 .1 ,(1 itll , ei'n :111 CI 111 11'111,.,- r'. 8h i 11. i'\lll0, ' .. Iilll l t o lb - 721,1, 16.39, 0.i1.r,13 tl thr itly lo tile tr 'l'ellry to u1, .._ _. II.l. l ll 1. i'1 (1'1:'.\,. I,-- - F Iit,(`,C' 1'I Ill pr ell ~i i I;,t rtnnl~lli llr ll In Ilk li rldý 11,Itll It; t r, (ele .. a d o il and intiInt. l~rat t 1 at 1r will he I rii'a i yli l,,ttew d s i I I ii ll iti.I tha l lva.,tol ii II.reatl the N It A I I l": t rll,'rlli'sg rich, ti'ni ' i S nil gii liiiiit It miltIdd."vnll 1lttdl.'sln, it l," , nI the rltr. , ·11III I.I: I 1Ceer Willi good1 lieer- Ine i'it'tt,, lli , I IItI Jllllio,%s .intt toll panne. 1·?· wo? 1, I- NnI~hill. Railroadll call 1'e ·r -1l ill t o pre 1II to'l'l plrlllt ) mat 1, b IrV iVing one d (ay". untie, n(l Owls I' lll1 It I comIII, 'I'Ite I pnl"'i i,;lt Ir dmnIht not tlmil illllel~llent(S for a I i'iit wrill hr ·III(III in floe I Idv\.illll·I~r the Cottage pre~T~ 'rat: i I) The ill, total, lllml 11)5 weaIiIrI will, the heatnr Ill (1.II' ~l lu?(I·1II:llil ill IP ·1\ ) l 0111 01,1;1.cind IIIl n( 11 ''1 ," pure I t,) mII) mIIId e is i l (r "I: rarer, will ,",,r Cie, tl· Illlllilicl'.d Irlig o the ai,. dIIrer ill CsvarcII Clln·T o1'health or llliallre, trml~llll:C ofII~, wlm I. (VIII I\III) met ha:l d et'servillp hi. iviedllland .ll l...'sm 111 111,1 1111,*1 jtl.:II)Cr. c .itlill ther `it.' will (11I lili Nino with a c all. He ~leilmmd. tmtking1· rC. .art- inl the eor I llhCII IIII I d 4 1 11e r Iile, 'I'II, pIllll rill or g Ll;Ilrllll CI1 III.)I hi.. in.'s, ilil nTP . Cs., -11..11 he. ,.I me 111· 11111 ,tinier · Illlllrl : atIll ., linlll lien " lll w ill devote hi; n' t1,mimi top 1) )nrll trl e till the (·rlT Ii, ·l dI li·`e~iie* toad Iilmda of the va· *Plimi fill. hi, table. ,1.1--I-:tat ')1)111( 1 -1 llllip lllým 11 1·1 11111o11. hank.; in, tart,~ Iniudlrlllhlli; m ar hr had at a it .In ,.1.1, amlllllrdrll linenl n".pon'"`i hl¢ Ierr sll. ~nill b,: ln, 111111t 11 a' 111 e'1 to by it. th 1)1W t;'eats, 1, .1 11 :(I11 NS & I',, de 1.1C~~.ll :)w or tit I;Irrlcl. L I tlii Illm y .t+y -_ -N1:11' ,11:1\'1;1.1":I1 1"(III.I. ----I~I~dIn~~ w I I it. it n ,.il·I I.); ltrl.rr , 1III Illldl nr Il~·llnrri .llritl er than rre11r 1,1...e : II(;·1I-I l s lli.6 1iy. Al.,.I 51) dozen. Ear.I ()Imlmlllllll L I.l'( bIrIIL , ( i....., l t1·· ·I'(lnl ill ) llll l willd" w ll m exnli'leIli.~,ra :t+o lln tti (ýnl'1'1\lt .1'101":ý,'ES -Itl·Flri(el per packet .hipil p;.,"t C .pyi Pr.'... a.,"r nl'i ' ' ,rII FUR NEW YORK. [Louisiann and New York Line of Paickels.] o sadl rei tlr/y a a sa v erla is reach Port. rltIll, lille is at llis I nol ntI ca, lllllor! r d o'f the llllow S anlt t ip-a, i ll t- ra i e esil twill tt ptuir i s. ll n elllsl e, ; .trkin, o" ih l eIIII a t· ' aIl . ill till, w ljl week Blurin, the ear, tihu atiF rlan e prolnt , iteillt; for Itlusportnliol and III tlh Juewl,. rl fe, l lit. Ship ntao', 1.a T r k. " l ;-It.-ia i, '" I'it .. b " .hakespea,- " AIh.iF . T'h tllllv s ip ll 'i F nIl Yal l Ill- 1I tI I:ll ,-"ll. , 1 I I aid rollipl r XI:Ihhe ll, If a li lll dlltlF l , I I i , 1 Ia buill iI ..l w Yolrk exprel'r ly fir the trelll with Ile[.tul MA 1 `X I'll. ' II. W It'l', , T he prii11 ri1 p a s el',r ill fIv l'r? :ilil ,l wirlhIii t r i , , h I ll , l 11 III ll 11a 111i ittta Ih: cllllllr it ho-~t oi ' lla l iti l It l h ', I tlF - l inr. '1"h," h ilea 'ih iil it ;il lilmn; h," t ,I u ' ,,n it- ,, iId tI ll,, liver m rid ~ lrit,. aa1, 1 l Il\lllal t JIgl ' t' i1t li l t I ll S li t fr th , (as ai t F ltr( lgl 1 il vO.r rIhlt,-d ,.s-e,,', l,'ck.'l'V of ýhral' hh.II as ·rlr, Ilhli..tr , or , rll" rndih, I ll,, ,+:n1 - ol, rin I ll l1I I" ilTll oli !`Ilt oIllr fJrd e 1n ' h IIIIP pr11: rrr llr ti~" - ,"; em hH alr p li lrt I+.lllt, - I l (ll all I,~ : . i tt t l ro. l re l Ik,,, r,r th ,I ,- ced1k Irllr+ifT- pec, aivl 'i.ii nc lrlu r as II .\_11 ) '\·. FatOR Ni'W YORK.I 110 131"' LINE OF 1'At;[|'1T:,. atln al t tFtt yit-i. '1' \ o e ar l l p I IIIe r l. l Loa ll y l r v r .1 h ll o r d e g o ll l ll (l l . |,b se lla 1' n C ililn 1T : 4 Ir ,hni; t a abti l t, (tlt t 1 at il l C' ( ll y.lltl a orl , i.teas , l r i 'iita k bFtart , F 'u tt in J I;tunlter ..t', st, ia-, taFtaitt ch ,I 'tiNuFl. NItaioul tl it. C t llll a.,i ln N 1. n I UI I r r I, utru ll)a r Iapp nly I AI uI . Fett hit, --t- Cait Ftn N F Fhol t,. dii ".ho t sloN a h m Wtt all t Ill s.tirta ,t +, t oa ,~ re, . p n ? , .l liar Ihis Ire "l --IhPy IIa ' ( ) tll Pidlll lrlll 1 i ll w. ,', l l Ilhnl i lol4 i vltrinhlbl ctrtx) -l; It, r nit h r tlt dl 1 tIllr:Ihde t. TIhple Fl itt , a 1 i I, ' m, loatI .t d r'orhl " I E'havel o lnelv fur opnished ccFmomlll dllt ,% Iqlvaof +Ih" lit+isl Il~taliy ' .It iF l F tlt' ' he ti. - ,I, ou ,ilvery ;, l alh lltlllt Jntl{] tol· thel -Infol' · antI+I"lll ltlMl tt'i l Ion io The perir o rhe a htih it 1ixed Ft -1'i", vixhr ,t F w io or dep O r rF i IFr ite, t o trlie l rs ttt o F n ta 'IF i I,:N, lillt :,. I " 9(11 C ,l-lll lllll l l'l o e'1 'l'lho err u nrot l l ,t fnl" Ia5 w s ,er .t " Iex .s h, b ,,,,' wrn,,, m l e or l lll hlilt', idol eln ~'l11, l Ft)1t N i - tr t t.u 111 tL t tt IVERli' I L I , 1OA N LINE i' kl h11 1 ,. l. li-ed run he.lw'n N(-, (Iril*..n und N, a, Turk, 1ait l Iat a l ( d tlae "hips, vii: w i ft..\,. 1e, In 1 \tk V l, l rll ltle1 , "" R 'lUbliiml, J (, P ,ue.ell " , " . An ur, II 111 II fi a ll, I Theah w,.,l, , htih ii Nowv 1 o'k'e× pr.s-.[a fu rir i, stil erl t oi Ii ,"f i 1r 111 till Ii ii I l lr(, ling. T.'heir a1, r (,i), 1n l ,lim (br pa u h.tp t( i+ rie all iha i I1o nl 1 ultn II 11 *l lasp te U tIIl Ihlo s ip, · III o_ l intdill,: , .C:I p iro", f e ll st ch.;l Clll wIll d· 1 111 y l i ,l ie it, 1 I;" . 1 + 1 ,1 , .. I', ,. f r k . l, l h 1 h ; le ," i'. llll'lh - July ,. 11 Al,.1 , 93 {, lilmntl ;t Coastwise. IouI iant nihl N. fort: Li, a'n l Iiii, h· :, coat '0(1.il ]d 111, 1 ( .1 Ill. lto. a \ Mil /thE it to , The 10111 up r 71kt fill " s'e~P I, IFOR I ,i h,1 II - ttlhi, I or Ni ht or p3ss , pp t J 1 II'I .11.: 1 aug 15th . . .. . )1 " fi o i*et. i FORIINEW' l li YORK. 1 'h11 newl n'il lver sil hin li e J \CO ME IT , 'l e itpt l o-+ht, will h r,,-j ti t, Sail 0011! 1101 g i r i.h iFo i ilile k l' 111i1i s Ill'lvi sli 15ih at or to L lrel. . FOL 1101 .I- . - - t ' I 111 r ii I w e ct .. 1o'" l 13,C ll1 t ir wll lk Iofi l' 11)0 i nh ll. it fw hn ii ll.lpl lll cation ie , l". Fot 11 o 'o tr ",. ll al. y r ol r t I ly k l . 1. 11r ' 11,1 ' O-- '. u -lul l l I. I , t'or the Pnterior. lmurdll ty att In oc k IA. 1 9i (UI. In iiolt Ii r ot Pil r h right or pnI.|', upplI to y,- I . Hart .F OI 1. h-.1 lirv liki l\ Inttuiitt ctrl, Iult i i li Vres of nge, ;ood cook, ( rerfc1 ll n ir, o dvl v an viiv n , tlu ll ili 'iki t-.11. Ir t llid Iihlth il II ullll l O ,lt h. tlle h>rul.e Ame l tira n jol, V II I july 11 7 (' l io ili ,t ( LAS. S lan .Ig-Sillii jlrs, vial/s, packi' i I b'.ttes, \ (Linc l lur, jiSll, o tl'l hulndred ii d 1 y'1. l ei se. of every v. triphliotn l ll boxes for II oIIIws, or saleby I ON A I L, I joly 1I cor Nutc uez l ia I' ehaptools st II holco' Il. llln o Columbi, PIlls f .cry descripllnt Rod namune,such as'Fon o T , lIrandrelth's Gregory, &c. constantly on bhani.d .by ju'y 11 or latchez mnod T1'c ploom ·s s1 N nl_ llll" i I'l I' : \.1 •i lt oril01t Iv hi '. ,1 tII IVh 3l i llrtl I ll l I I ii' h le ,X . M III II)It. i+111 ('l 4 N iw I l e l NhI- 11.tll \1 1 I T -O T1'io" ' N1T ,rT l i EL ,.I ,,t , ,i , I i tll le Iu cngtI it oIIi tiIr , t gi r, lt t ' l l-\ , a 1 ii I R Gl.ll l &lll l 1 1 \ iT . fi ' l. " 1c Ilv IIN 44 '1 1 I I. I l 't. ,ll - I . Il1, 1111 11c11IIOCII'S C .IAlEIIRCIAIL I)II(OI)NAItY. J JAIlt I oftlh' new A. mericn ,iht ,n by I'ProfHis r l\'ethnke. This very vltuabio work w.ll Ibe csIn l'rle il ten parls al d wVill be fultisthed in hout If; r orlltllhl . tiJtll 'e-i liorl l eIc' 41 :?:, I'r hurt. | \\1'v t's I\ut a le ri | 1 , 'v w ltl IHuHiH colHoreed !I o ill s . I/ at ' 1tp rblad,, H Ho"t Hs'fl w kjH.'lt r A 'i'IIX 'AItLIiI 1IepN t I'J111H Itli1\l)-, II( HI .\11 1', and II I .S\AX-I ron '1Ilavua, N l rmulebyV I I I \ I'l)N:.\'I , / may II 'r mN ilhe[ I INd 'llhpit l,,is (Ts IN ISl.E- ....t . I+ wAll h ,ll ti n..rski., I store. "a"3 7 .ank IEh,+ e -S (' lN I t.'It ,r b i .I i Y ,, .--H't \I ''I b H l,,lI.k 'I ' I; il l H , , e? . I n I (ThH, I.olh I us, ''' Rk ok 4'ol' L . ' K It 1 ,, IIi, ' X. X, l". , I ,lll+ r h-ll I-t . +,ls- 1 v~ I 'lloi N X ,'-5 k 1II Wi.ill, , El l I .l. 5'1. 1 1 .%N, '.IiNI'. j leer-l 13 .2 , _ I 'or tl St tA ,l' I"+l _, , I' , lT I 'n .1 . .. . U Iri, ir . 1 a I' ,IH 1)-1 a\ h . . y . x 1'n r "III 1 e..l'.iti ., iH H , r lin , i1ll 1 I ly, "o vhl- HI to/ 11-r l J. ll nci t s Itih" t h, I'ltl b H '' HI I IIk 11 to l 'alh, t ,l l Jl .lll . Jl n f1 , hil:, -.-l "i rIII nglh l IN I IIII.glt, hbI 11not'.ved he dd ,H-ppr11 hob l' to I ,{h L 'tuill' ' ill VH'Hll l CIIH' HIH' H t IIp 'NH IHI 'H' ' II i . ,,ti ,,y I';,.Ip Si, e I HdH nll; Nir , C . ,n,' ; . I, .10)11\,S 1(',.. ,r :3h ll. L (' ,r o'r t al, I hr . H I'llolo t ..t', \\t S I e \11- 71r o ,,r. -lhe non w ol Ro r , rt o 11, dII , 't,, ,I o uH .tin;i. I ,,r I lnh, h II i ) r l SeIr:n- , ,- l ek c rr tol II lof' l' 1 o.* pi t tl.g I 'l 1. Olkl I\ . II'k d p 'o p H eeN lr 'illt' II I i I my 5 1.\1.1.y 'I.\ I. Il I( S., 1; ') .l t;TW t iHn-h T II lso hI I by Ienrl y 1aI '., C Illa H ill, L''" iNIe'r HlHr .urg'oH IetHI , &A' I, I'lt N llI.l.'., I''I'1"HH'115l XH 11HH ,lbl',\ I. 'I' + IrIIe / l IIIS wrr iIi'rele.rntl o the rtIdlcl curi e Hi o 'o HI J. ; 'ricins Ulri, ior F lh ,g o er tI the. \ i by x i , 1, real napph(lion, supers, Vding lo u.o o tlm he 1 b t Il hs Sfl |c t nd a t t h e r,.an d o i n p erf'c c t r kst ,r h yo ll I h, tr wll ere haovin fviledr of perfi9r a l' r, e e. tlnder te ol. i i t 'I grava I N fcI' , I Jtun e rs. It hi. u r r'v iv d the, d ely,+t d tppr Iant, . .01' S~ilr\ y soy"tr d" IIIIf .IrndoN ; S liaN in (l lIr'N Sir .H ,, Clark, PHyi ia n to thr, (H Peln;I ) Ir .\ ) hw -ll. ,llo .'r T on llln.w'L r I -i (. G. rtly plall' , 1 l)r Ilg.s, HI.Ircn r to S 11 H I rIHlH e , l)r gransIHI, h'Iltl, le. c u er, ti N dlll H lll ' i il l ; lher I'e uslHehlIIelH r ,H to H IH lll! tb I r vy -iH lr IHl t , It l r ( .eI ' i llH . ll , I t rH o" IV . 'l h l x N ItlH ' l . IXH s AN in ll. oIs l ; also h y oHeIr. I wv. e ('n1 ume i ll t Ahn drdl:n, L ,er, erNlac , Sour, u & eattho, & d. Iy Jv ,lhdic; , l l', s, and Aclory h, r t om h i tD W lei. ti I)'O rl1",a s ; ir.I ,"ssnr,, Vl.1 ,eu, jo , I . l'.- l l)tl s, S. n al d other--,d ie; Ha ll, a W i ng , .Va r[ ilvl Arol; SJ C S HIHV HH'rItwo ,, .X I e' 1 Ino;,s. , o vr Irll lf r tll il l , I n u sr ,IIv l t o f Il (`I l o ,'t . eII York, l ' I, ',! Ii,.l. l 'rll.' , H l , . . rI "o , 'p rsiOn .10(' - y H & t s I i.H ' C(raysr,, vao ] n. , Iah r, and ies aLl V other tistin. g ) l ' ph IINy11 '1 H ill rh11. U les.ttl I I A Ihull, Oll,: ,"1H V'Hsey t, Astor I,'use NI I I . A onstant s rpp y of theH abovI ihetrbnHnts, W ith l r I u ll's im p r o w' d T'ru s se s to r ! ,'ro ia , \ fl l ý Ft A (;Car elter, NatIkchez; S lne & d.1 1arI, \ 1d . t lol, S h skrville; I :all and \Vabshl' l n d Nall, s .Ihl , \.1....... y ,,"d" ( I La il, H. t' o; , H IH H L I ,lore n i 10 , ''T I:K , Indl i na l Iil _ of aid de-ncriptiun for saltt ' 1 ,1I AT'I'HHl r'It, :b, ,erR...HIitH 'I I. .l.lhta . .. .. ..al X.. Nt .. .. , it rrtv+ l lIh IIi slotki, .liab .it , lull - intlll '+. s tit e Nor ]l1,z,,Hl (:orllturot t. ('Mu'trles and Cl. dnlll s trra,. [t .t 1 B Sll& Nl Ail.N.i. ne 1.1 )I 1OXX'N O( XI'll b 111,e0sSd b l"'n1' HI lI, tn. I jo I I X NIX II LHIHII ," I " _1 _ ) S J P' \\'RI"INITNE .73(;anlI)+t" 1 '; lill\K Il·II))l's- IA; bi akoc laof a .sp Hlleit rt lua~lit tj llal rccen'Cd on for e*111? by J13 Ai '1'U\\':\R,'9n Cnlllp st 1_ý,1A 101% I, Uz Ci; sate Irut Ii' 111 IF It, 1,\Itl:5l t \t11.. 1(l: RAItI1 -t000 law ina-o . Or j ott alite 1, I A ..'I . t ii ten I1kF ti~a Itr, .rs j I )\AI I:i l-III t kaa bi w -op r t l ia enonor co j;; )Iitt 1 4 N a ))lIlI.i- - lIl) bores 1',c-11 31ollt 1, Ital...l-, forI l V wnb It \ i1." J tll !I-` l( 1 1 :1, I;,n I·IIIII -, 11 lt 'l· -. I.. . UEII. I(II' 1 ut11' -'131 3l.l' lnin e nl '1'I~llS-11111 Rutl rrr O'. l It ILil I II"tt II :I I i ~r- t ll Xll. lu l' (kil nl e at II) jl l ,: Forl~ct l ri~ itllle by Ii~r lll I t. Itlr l 1;·III1I lions 'ffliv i*''Iiti l I: I ' ii n on I fvli ers, fir (.ltrk1 in fit,- 'Inolea1,, 11 "i llll att .T~~:22_:_ ti~t ii..\ '1~,\(. 'it.1111 )td hi, ppr ie Iag tio t. ,, ua'i- mlii r i , t I t I ilil It to the I('e l irr' Io(I1I 11 (tat I i 1,8611, n.I ýX;'ll Altlll IN ,\ \ýil'(· r 111·1:1- ( $3II n 1', Q le Jrly !7,ltr~ Ii,, sole l Ir r..v l ~ lrI.~.l .lllil- lI(I Iil (N V1111. C H I I1.11UIl)·l'llr I1CI lrrile and isi Uie ellll r o ri,1, noI n a, 111 er,.nnn: honr l c~i,nn ill sxnr t :ln" nt of silver and b,,,., "nr1~(.1 InY'? lrt~k II uv Itlrrl· 1':\1 1. \ ,t 1 1li t I IIti l .t. are recen in~ Iheir 'opplI a s of 1- I nll and 'I',''?,IL' cl Clolti_, I'l ~il onlln' ireci) ,IpIo nt^r,"Ir It'vt1o1 o tIle -n,, h i a . i en e n 11ur ... uul rl.,l lnl III' r~ kl. "e, 111·1 :Ir1 11·1: 1 rl 0h 11( 1 :011 1,:01 111: 01 II· .1 r11111: 1 11 01 0 1 ki(( . ,. ;IIII IrTI hC r,1,iY ll 1, 1, l r Iilillll l." II- Jy ll., rI( 1(·1I.(·I1.) .11 1..(1 111 "1.1.,11 · .I- ) .I.)Jil ;.11 ,~!1: 1111111, Yll.fi. L'll l 1 1,r 1;,111 ,¢ .,Ii : .1 , 1100001 r.ll I.It1"trlrll" 01 1h r IIIitl r. 11 01, .,1 )11 .I0 1 kr, ..I Ilr , III,.". .. 0- 11 11 u - ·I1 11.1' ) r ,1111 II ,1 11 ,)11 ,1 ,1 1"0 1~"11. '.)t lrlll·· 1,1 110" .I.I .11 r L1 I 1'Fl;l: I,,., a",,0,: 11..111 ut1 0un hlr' 1 1. r: i. l"U 1r0kr 1 J ·rx 1, III f1 lrc .,ul. 11t ,. ,1011 r. 111 . ulý, l l1, " ..I 1r 1 r 111+II '`" "`' "11,11, 1 1!I hrr- 1 11. .1 1 I l ~ la u. .. .. k10J.r 11,111 1 .1, 1001 01,10111 0 .. 1 01·1 11·1 ·11 r 11r11 1 0" , ~ .III~l·111 11I'I1rIt1 10T E PUBLIC. 1\01''1 1,. 111 11 1· I.-1 , · . 1 ,1 ' I· 11 . ",.t 11'.1, '-~1^- ' ~i /I _ ''": :1,1 1,1 "11 r',I, . I-II ), L I.I1 II11 III .,It . ~ ·(C.:0,"1,.. i Iý ll l lll lilll ll 11 1111111·i. ll 111" , 1 111 ",I -11 1 f1111. 111 1. 1·1111 1./? 11 , 1/I1,x .11,1 r"4, 11 I , -- 11~",,,".,I' 11·1 111111 , r. t II l- lill 1il~~ 11,,", .1 "IO r- r11 01.1 . h~ 1 "'.11,1. I l..· /lil~ """11, r 1111 0,1 ,1,1··1 11~.11 , ) 11 11~1", \0,I 1~1,Ili~ l I1I I.li. 0 II 111, r, Irl 1 I. 111·.1 I II. I 011" , ) .\00 ` 011111, 0 1,+~!~· f01 1r-r,"1K 11 t 11,.\·111."- I. r 1, 1 1 , ,I 1,, . ,.1 r.II1111 i I1 · 111 h ,+1ý1,11,r-11,1 1 ,.10,1111 .,I 0ill//1~ -.~II l 111 ', " 1(1- I, ,1 l 11 uI h10011 ,11 111,1:1,1 , ,1 1ý, ,I. I11 · 111 ,111·1· 1- I.I , . 1 )1 Iil III. I.1 1 11 I 1t 01 h,11. 1. " .1,.. !i0 ,ý ý I -Lili 1l(·l I ,-1,1I II1,.1rir ~'1 ·1 .1" ,kill ~, ,1 .i II~·1 111,1,' l 1i 1 - I" f , 11 . :11 r i I· .· I il Ilii ·( I r 1,1 ! 1,11 r.0} -01.,,1" ~1'000": ,I.·I1. II1III) .-lli·I / · 1 I II·- Il ~ 1111,. l· 11'' r I'.:rt..II,·IJ 1,0 ~1i-0l 11 1.( 111, r. : .1 11" 111 1,1:1111 ..11, h1i l, ll1·U(II I III·IIIa 1 1111111 1(·! ,:, 11 .. 1. ) I.,1 k,,, 1I II· I - ý 1,.L' 11·l(,·" ""111, 11101, 1, Ik -l1. , " ,1~-t1 , 1. 11. 1, I11I· '1 'h1 ., 1111 111 , 11 1, , "ý 1I. ,100"1) l1 ·~ 1~·. '. .11. .,. ,,,~;~.11 h. 1 ",I 11 1,.1 11, 1111111~ i II r.,, rll 1111 I,, I ,,,. 1.,l,.. i 11 I,,,. n'l ll . iii 1 1 r , . I S ".11 11ru11"11· l 11.1 11 111-11.1·1111·1(.·111· 1- I IC I1 ·ll.I," 10001 1, Ir. 1 1:111 , lIlil- I'1' 1", 1,· 111.· 111 ~I 111 .- , , 10 01 1 I+, 1," al 1, -III,. .1111.1 III, 1 1.,h II1 X 1 1 11 1,11 11 ~-t -1~11101·~ ~ 111011, lc hlae" l .)111111 11111 .. II~ 11.1, I,~l I~ -1 r J ,1·((11 10,ý h ,,1,11 .10 1,.1 .10 11,:,0 ) " 1" .1 ,1 i 1,..11 . 1ý., 11 , 1 , 11 II a 11·11 Irlll kil l) rll.+,ili;l I, .rjl 111.. , -111.1 jl "i d ý I II(· 1 I 1.11,11 ýhr00 Ci 01.c I1 r" .,1, rr1,ý 111," \ý i ill 11,. - 1,,, r:, h1 ,r~ 0i ,I 1 11- I 11 11 . l .1111 .ý ," III 111,.11"11 11r1. ,, 1 1 ,. I !11 1 11111 11 .1u111 U11 l l! 1 1u 11 I-t .1 ; 11 ,1, h:11,1,lll( (I ,,101,1101 110",,:..1II x~n i, 1.111 114 ` tll' Ill. 1'1.:111- .: 111, III c lllu l . 0 , 4 .: . . . 1 1, I 0110.1 ,? '1'11 0,lll..!.i C.· ·I ,I1~ : 11 (11. 1, r, . ,1)1 1,11:- 1 ~r! r ' II;1II1I rlrtr 1 .1 `I I, ··III.:ll lli . , l I LI.· r1, 1t rll 11, ., hO ,111 11 i··l illl i I 1, Ir, I. 11 ', 0' ;1: ·1111t -r, 1 .'1111111 "u 1. r /r III~ , ..1.1 111/11 100l i11 in ).·d 11 .11 01,1,.ii11~0 , S11111,0.0,1 100 111"- 1!1":1,", ~1':11·1 10,1:11I i· 11.01 1 ;) )1 " .111 ~1 , 1 ",I l,1111 1 Ih r~l h~11- r., r 01 ., 1,I 1!~ 1~I1r t 1. k I1 j-, Like ,I .1111 111~1 1 '11..I) 1:,, 1,,.'11'. 1:. 1 , -. r;" 111_1 i 1 ýi~ II Ih .," I, ý .,llr 1 .1 , 1r 1110 11 ",u " u,. " '. 1r1 ~Ir 'r ·il n I, : ý, :111,r ~llIit~ 1\ 11,. ,"0 L, 10 11.1 ;·i/l ', I`IIC 111!1., ,11. 1 11/1 I',,11 1, ,llt 1 1. 111, 1 !1110'1 11ý ru11 1· ,11 ,1ii·11 i (1111111 11 h1 1· 111"tll 10.111.1 ·1II· .1:t ~ , ,1110, I1I11 111 1,,1 11 111 t 11 . ...... ~ I ",I s th "'Ic ''1101' · ·- LI' ,1 ~ 11 .1111. 1. .1.1 11, 11 10 I'1 1rull 1. 111'1. I.11I1. I' IITiili L 1/ 11 1. 1 .1 1;~· (111n I ~l ii l IIr ; I III1I L I ' · (It ~ . ,1".111_i ~ 11 . .I 1 ) 11 111~t 1 1.11 1 ,. A 111 "1·1 lll·1. )111, ,.,.0 ·1 Ill,. I - il~tl t 1, rl r.1 ýjl II .I r, 1111101 ,11+ 111 .. 01II·I11 I . 01, li l- I. 11'0 ,,,,"h ,1 ..1 11 ` ~ r .II I. ,111,·1101 1 .11) 1. (10" , ., , 1,011'..I./· 1. ,., III .111 1, 11, :" 1!I !1 I1 . IJ I.1· l 0, Irv .I 11,1 1', 1, 1 , ,1 1, tr 1,.11t l ll h..1,FI1 1 ," 11 0~I ,Il ,II I11.111, 1nl I·· ,"J , ,lr .l l~ I( · I , 111 k 1 . 11 Ie 111. 11 I . t , " :.111, :l II 0) 1\1, "1,1 ,"-· .11 - 1, l-· l 110,i 1,11, II .L-11-11·1 ý,I~ 1 .1ý 101 1 : "11.0. 01 ,1111 r U 1JI , 1 1- , ;,1,111 h " i I yI1. · I·, · ·I 1 lr ii :111 I·I ·1 ..1 11 ::11" 11111111:1 , ,,"I t 1 I l llllr 111. 1 . Ir ,OI 11 1 , 1·1 _. 0 - "1:,. 1 lý 1 1'- 1,1 x , 10: 11 x , 1 ,.. mlinl''I'd. I~ 111," 1,1 .I,. 01I III ,h~11 ,.l~ll· 1I~il~(.· 11 1 1 11 1 ),..i1 1 . I1. 1: ht h1 · :1i 1,,,1'1,1 ,. 10, ,, J " il ..... , Irll that IhII· C11lll 0 111·III It 111, 11"1",.1, 1 y·il~ illl )1.1.. 1111l. \\111,-(i( IIIII111 1, 0·111? i11··1 'n PIl 1 I '*· 111.ll 1'. 0 " 11 l l, 11. .1,1 1.1·]1 I1 1111·1 ·1 l.1 1:11,.100E lour 11 ., 11 , 0-. 11101,1-1 11ý" a ~-I ,1~-1.11111~I.. II. .1 , illl - wing 1011,,1'~111.111,".I, i.III.IIII,· 1111!/· II.I·1.( 11· "" "llrl.'. llllI. III1 i~lll i 11 .,ll110 11. ·1.- 1·1·- 1- iH 1111,,, j ý et JIII. lll: I11,h IIh11: ., 11,1- ,0-itlllil 1 . 1., 1..1 1,1 1 (lll1rl 010, I r oil II I·11 1110, 110",, :010·\ 1,.,1, . 11 I( II .II II (1I1 x 0, ,l 111 ury k l, "r ,01,1.1"h 1 ,1 k,1·).1. l " r ,11 11.1 11 ..:0 r." 11111. 11111 kiln 0rý 111; \ r. 111111 0 .,111111 111) r 1.1 11 1 11 1.11 0 11) 1 n111, ,1 , "II ," ( l " r., 11111,-,I ,.1'1 , . '1'III· illl·Il;(.llll· /I·I. !)I I I",~ 1 1,"! , 11, 01 ,11: 111 .1 llllll I IIII~ ll( nl·.il. i 11., 11 1111, :11,11 1.1 1" ,i,,I IluO L. 11. 11.,1,-·1 .. ,1 11, ýIhII 1111 ,1,11,0 1111 llll.ý 11~ I~111.111,.' I I.' · ."1 l1r' r·I ,1,",.,1".. lul lllulir :,,11 0111 ,1." 1,1: 1 ,11.111!1 1,0, ,1.11 .':1, (1·1 ill li.. L ,.11 :11. ·1 -",.tI 10, ,. 11 ý 11-.'1 1~ 11101 II, rIL n0101 u1 r tý0 1,11), !0 1J 11 ` ! 111ý1 I.III1111, l Ilr r :.11.11,"11.\11. 11 IIII r) 1 111 ,1;111 : 1, rl (li~II. u, ll11 1 a - 1 0.1110,. 11 11," , 1·. 11.1- ,I Ir111 r 11I· I.I.. 11,11 11 r. 1 ,11 ,111. II·II·IC In r 111 it, ~ 111",,10,1I1 1~ 11.11 1~ 00,~ll I1-'.i. l~ I: Il '1'·11 1" . 11. 11111 r' 11.1, 1111 t~ 0ý1 i. 1''. -".,,I 1' 0 110. 11~l I fll !uuu.1 1.1' n.", it1 11111111 , p 1111 "1 ,111 i 1 v ~ 1 1 rJ I 1 1 1 r 1 . "1l ·l"1 .: ,I :, 1 ~1 a '\I 1' ,11 1,11 11 1 I :1 ~1 1;,.1 01·:t i "r. I Illr .v _ , 1:,I. 1., 111" I!1· , 11 .I a II. 1- ~1.I 1x 0 0 I11 0 IIiJI 11 11 ,,,1::r 111\1·1 r1111 11111~'t I · 11`1c I. ,,I II11 .1101, 1 I .1011 "111:11 1111, I'.1. L0, .lil llLI I11! -1 111 1II 1,01.,!10,,.1, .11 ki l . 1 11`, , I Ir.. 1,00.. .11·11 "; -1; : I .. 111:1 1,0' 11111, .1_11, 1101. ,.011·11 11111.1.· 110, l t . 11,·11 1 ,0 ,..1. 1 11 '1''·· 11-1011. ll 10p :"111011 111",. OJI·1 "t h0ll,1, l 1111, .110 11 ,r, 0 1:,11 I, 1 u 11_h ) ii .LII. h" 111., 1111.r1 _I 0 h - 111 , 1111· rilill li· 11u -1111· -' 1':1.0 I. Ih a 'L . .t 1. ,I it t 1I -.10. 1 1 1111, 11,Ill i 11; . 111 ] `l,. l0 "\ l lr. 1. 11,1 001-I l .111-1 U. 1)11 111 n II I II, a011' II 1III 111 [11,",)UIII 11.~ (11 ~,1111,0. 1r ,,.,·1 ··ll·I 11 .il ~l 1·1- [ I I) I) lill: ~ill Ellllll~ l1 1)111: 11 1'1'1l(il.! a1 ,"l':'l i"F 11 1 11, "'.' L\ 111,.1 0.11 1 ·, i.: i, 1,11'0. 1~111, I I!.ir h. 11 IýU 1 11 ,0 14 . I , 1 1114.," 41110 ,, L. .\llr·r 11 .1. 11 , th`0 r . 01. 0 11001 . 'I II) ·tl 1110:11 011:,1011~.I ,00~1III 11· lliik.ill, , 11 ·I 1 J 01\I i i 1'1111111;:. · . 1,·\. l? 111 I 1'11.011,11,0, .11.1 r1 h I-:iIlrul·- III ·rl,;,,, ..I:1 11va" i1J . 1.llll~L/ I.I1 hr1".".1,..10 r. ".,111 -11 111. l·111-,.1 . 1'II 0i rI ,11.1 1-1,1 Ilil i 11.1 . ..,11 11 !1,10 I I,, I 11 1 I.:~ il i;l l U 1 )1( 1 ". , ·· ' 11011 , 1 01. 11 1J . .1 , 1 "L0 1 1 . :,· l 1 11" 1 1, 11 1, , ,1 I, : 1"11, ý. 11 11· 0,. ~I' c~I0' 1, h ,111 ,1 .111.1 11.1 l 1.· 111 " ",1 11 1.11,111 ~I(. 1 001 1 I. 1 (\1I II IIIII~1,,, ,. 111- 1, 1.J r 1(111 t11.11·1.11 I ~-f ,1 ',I Irl·'L· 1,11110111 h, 1~ll, I111 hr i I- 1 / 111'; rl r .r, 1 111 ~ t1~ýr. 1 .,, 01.ýI,,11,,1.111 ,' 1, 11 11 11 11 il1 1,11 0111 11: r.., l.' ., , ..·jl'l 10 ,)·Tl uo m 1 , lll·I-ILI 1k V /)/1111 I, 1 11"" i1,.,,, 1,.1111, .1101 ,1111:1 111..11, i , I') I n 'tt t: I. 1 11 :,,111 : 1. - iil lj 111 11 11~I\. I 1 x 1 1. ! II.I/I 2111'1; I..11- 111·1· .1 11 r. .I 1·11)1/ 11 111.1/ i 11,. 11 11111," 1', 1-::,,lilll I .lll i 1 1J x1 11, 1..! 111 r.IL~l 1I :\111.1 x 110, 1 1 ~J, (111 01, 11( 110(1·1111, ". ,1 ll· 11 Il 011 .111 1! I 0 10 1 1 1111, I ,. , , 1 1 (·I1ll c 11)11l, rii11 I1i N' x1.1. 1111·11 11 ,n t . n11il~ l rd Uu",iil ll ..· \\ I ..f l+::. 1 ,d, 1 1,1\ ;1 1 11(·1- , ,. ,,11 .+!D 31 1or II ), ii, 1111111(· :II Illll liul rl :11x-11 , ,1 il111, I II,'. ~111,111 1[ I- ,1 ·~· l·111.1 Ih- .1111 .1...,., ,:: ( ý x l .-, l l r: x v 1 x 1'.I r 1>.,( 1 11 x, ;I IrlxxI thll l~1,1x ,I~i11_ 1 .".1 +x lllll l 1 X1~1 .1111x1 ·. Fsl.1 Ill i A11 x1. , fit '. .,x11111 h1'. ý111.1)all ) :11~1 . r Ix.1(1 1~ 1111111 111 Ill(·1IC.I ..1 11": 1.111. 11.111.- x I:1I ,list 1S 1~+11 .."1x1."11l it. '1' h1: 1;1111c Ix1'th1 - t u )llA l' 1.-t.1)1 111 111x, l 11n111 1'r1111 ·· II (1.-l mall\, r. llll, lll/x·ll 1 t- r(· (1II-(· II.. I 11111 11 , 1. 1 :11x ,. 1u Inx 11 ,·r·. Itllr.llr. 1, 11~ ICII1LIII· ·III xxtry .lCill II·.111:.-x1.. 1.1 1111" .- . 11. .111 1.-C111 t~ 11x'1' 1. I Cx rtxml x 1- . 1 111 t11,, h l , ·, 1.,, \ i· 1Id1 1I 1 III C .1. 11..1 I·'ci 11h. "a 1" 1I 11,11.11 1 ,1II II 1/1 i Ih,1x,"1 ( 1111,. r l !+," I~ ut.Ix11 x 1''11111 1· 1I1 111 t" ~I 1, r '1 1, Il, .x. I11.11·11 I l ll1I ,1 1 ,. (I Ilx' I II .. Ic 1, 1. Li ..I·( . 1511 '1' Il'I · 111,"1x1.- 1· 1 111.111,1 1, .111 . t1..1111", \- 1( l~ ~l· .·I · t,1'\ 111< 1' ·1.1 .11 1 1 . .111x x ". . . Il11 hx 1~.1·11 1,.1~I1111 ,l 1.11, 1.11(·iII·I1 ~111+,1 1(1 ,+ 11 x11111 , l rr- "11 _ , Ix11l..,x1l1 x1. 1".(· 1111. nxd I.. 1~,ý1 III L 1 I1II.II , 111 ,",1 :11 Ixx 1,/ J i ('II·· I I 1( .1 x, ., ·) 1111. t!1 11, 11 1 ,111 r 111-1 , 11,11 r 1.1+1_ll 111li~111 ..1 , 1, I· lll l.· l JI 1,.,, iii ........ 11 ,,1, 1:. fx · Ix ..I. (.ll 1 111ll I'11 ,11,,, 1 _x;il( r 111llt liC 1 '1.,1.11 11 ,11 1 I'l"" ""l 11`,111 11 111 r.u.(( . 1 11 ! I. I .i.1111; 11\( .11 `t".I ll,·Il, 111~1,1 r. ,,,.,,1,111,1 ill 1111,1111 I, 1 11,1.,.111 .,1'1'1 11 ,1 "1' 1, 11,x1. hll(.l( _ t .1. 1x. - 11 + x ili- : .x,1 1 1111.11 iii 1 1,11 r' 11. lll Il'li IIC11)~1.11 1 .11i1.111\ ( r111 .1111, 111111111, 1:111.11I1.1 ~1i. -'' . Iu li' ,lllln lli 1I h . .1 _ , ~I .1.1.k11 L11,1 \I ~1· 1 1. 11.I.ii 11111 h .- m "1 . " I :, x " 11 .111 1 ,1 1: 1, 1 1. .1. I, lu: 1 x II Ih I 1.. ,ý 1 1 11 :1: l'Llt ~ 1"x / I. 11 'x11, : .1 ~1, '1 .11,:11 , 11,11 111 ii I) .I 1 ·ll1-r , u11' er, 11.1, 1,x h,1u ,,,, 1.11 1.il~j 1·I1 1II 1 1 11 , 1 ~ 11 11 111 ~ Ixxr hr 1,\ C111 , 11, "r lx llllli 1x 111x, 1, ,11 1' 111111 1 . 'i l, -,1!1.- x 11 n i'.1 ,11 .I , 11.11 ,111,1E.1 I1i.-1 11~11,11 1 .1. ...... rI !lll. xlil 11I 1\ .. 111 ,1 "",.1a 1 ..I r, Ilxl ··1 11, ·1111 ,,h1 1 1. m 11·111.-, 1 xx ll . 11+ 11x.1'1 11 ,1': 11111 \ilTI ýlrll (·( l1, . 1 1 II I1. x"1111," -..1a1 1: ..t x ~".; . ~ . .111)11.- 1111 1 x , 1 11 11 h. 1, r ,Ir "II ","."1 11, It "I. 1 '1. r 1 x t , u x r i 1 1 . x . 1 ~ 1 , \1x11 "Inu. l ..l.- 1 Il Il 111 t 1 "..:,1I~l· . -1.11. I~ ~~l~- lt \1IIIII \1x ·· I, 1x 1 11 ..11, x 11~ I .111 I.. \' ( ,"r '1;,,. mý 111 x.11 11.-1 , . 1111 1.x.1,(.il~ 11 1 1. _.I 1,. )111 x1 rn 1. 111 ,.11 ýil.1"x'+ hl,. 1+. ., I 1111.1." , 1 x1.,. .I 1 1.:11 x111 'I,1 1 ) 11111.: .1x,1 t 1 ,x1l ~ I .,,x .,11. .11 1,1 ,l )· 1.1. , ~1 1 I1 rI lrul..x". 1., .I .11 ll II _1,.11, ,\(. II(·.1;! 11, 1 r ., x 1 .I·lll - · 1'.· x.11 ,1, , 11 .111 1, nl 1, 11· Il xilll 1:111 1 1,11 1, · 1 1111,1111! x lhl rlll 111 11 , ,11.11, 1.ý . 11..11. r l lI.I1I1 · I 1~1 (i `11x.1 ,m.-, 111 '"'". ' ' I. "''' IIY l 11" x1", 1, 11ýIt1.1 111111. ~ 1rI ii .-, b y 111 1111.. 1,i )II\ I 11111 1. " 1 11 ) i·il~ l \.. 111111 1111 , 41",11 I)II ).(I 1I(I!1l. .rIi." 1' ·/1( 1 ·111(111",1 1. 1.1n.·IY 1 )11 .11 .I-L n , . , ", 1 :·I:)· 1 1 .,1 x1- 1 1 1:111\ r III lxl 1.il1.1.. l-, 11 n.1 1 .ýx 1x'li x x r--l 1 . 1 .1.-..~·(\·( \111·111 1c . 111.11, 1.1 1x 1 1.".- . llr II(· II I : 1· 1, I llrtl !1,";·- 1 1~11," , '11i 11· 1. , :,1 11,1..,1 1 1I :1 i 11·III.1I 111. x1 t:1r 11PI.ji . 1.," .. . ',11 111 ,tx xI1 x 1x1 .11 ~ 1!1. 1`. 11a 111.-` ý , 111`, .1 r,1. 11 :h 1: !r x 1 1111. o x I·I a , 1 ýr11 fx ~I IxI' · .11,. , t' III1II 1 1 11 ·,1. i11.1ý.1 11: S l liur I ."v... ' 11, :- " ~ -I 1111.- .-1x!.11,1.11 , r .. i,.., ,1 :11 , I,, . I,1 n.,1: 1 ..-- 1111 1: . \1 (· .Illklxl 1111 ,rn , 11, 1 r 1111, ·(· \\ , ril x nl l L ;llxr=. x11 1-t . .. nn ý :, 11.: x1 1 1 .t 1 11.,1," 1 . ' 11.xllxII1 1 ., I 1 :11x,_ ,1 .1· 1. ".1, ii Ia1 , 1 :11. .1 1, 11. 1, 111I. I·I ··I 1 .III \'. r. 1.11, 111~·1 111.. It 1111.111 11 I ~ ",1x1. 1 1l l il 1,. 11) L 11,,111 .1 . m.-,li x 11~ 1. r 111:,1 .L1I!l· !1(. : .1,1 _" 1 111,11~ 1. 11..1 h11. 111 5 ,11, : 1· 11 m, 111 11. · ; 111.1 1:t1 1c ," '1/ 1 A \'.1 1 1 ., 1 1!1..· II.1. I 11 ll lii I, "".I I t, v1 "11 I 1111 ' 1 11,.r ,.1 ·11 , 1.1, I 11 IU I r 1 1111 , 1111 1,. ,x 11.`' x ., 1 .1 911 'I. 111.1' 1 1111:1 1 Illl1111 . il. ·I. 11 .." ,,"·- . I-d 1 rr·.t i; ,1 lx -, 1 . 11., , xt 1- . · ··. I I ;. II- il'ulx "1x.-1 n x . .. i I) \.I .ill( 11.11111 1 11 1 1h, ýx rxt nr~; x 1x1. r 1,11 ,1 "-1 xtxr 1ff If l(' .i ff- , I If': . 1 1 1 ." v ,,·r, , ..l ' fI: t. ý. f U I I . I I 1 1 l . l If l-;f l ,l n,6 ,, ~Ill) ih t 11t· ll.. h1. i;lIII tI i , Ilil·.,lj Iii 1II1· U J/tltl II I )J 1" I'N 'f2 ' f 'il IDl N . I.I. 1111. f A ) I' J ' -11 I t .' 1 111' IPAL- 1,I rý , IN.\ IN Ti l, (;MAV|E..... ]'i`l I;· 'I II~ ~l III· ! 1" 1 (* ".. . 1,~ II X.'+"l l''', r·- I III.(I(I ,d Jlihlll Ul Ire " f' f f' " il) l, lh I -.. lN' I, . IN l t- I.[ fll tun I fAl rl* l pI I.,{ 1L'», r· " ,h r 1111. 1,. , l wrre.. rrr iith nl +{1 ., t- r l~ l l lI?/Y r'. , I11 ·1··1 11' 'l,..1 1' l l],, , . . . 11- 1 1 I I : II s I, ar ll ", I"'r I.-r 111 ,"r., 11u 11r 111, 1·(·1,u (: l-1· 111 u1111 "n r 111:11 uuyYr· U i , a 117" .-. rIII . . ,. ,1u1»,,, ,ll"- l-,r: ,nr r. lh. HI·I ,11.l 1 bl l]iur I '1,'~ I' + a.+', 11, ,r I , 1jr+,, r tr [lu (ll " ," 11 . hi l h.14 , fj ii.(Jwc '1, ~1) [ll [h d " ' '1` ,I * rr .lJ , ur i ll r.h 4- lu 1'~ t. I rrd, RI nd [ r, 1 r1,;1, iý,1 ,r r1 , 1 :r1 h11 ,1'111 . " lu,"r: rll* i. r-1 II I 1 4n ; I 'nm ·u - 1u 1-- 1.. l x1 ,,"lll , ul 1, 1, , i . r- , r" !'uc..- ..d i . ! ,Iu',IIIlpIxrlrj. ý.ý,!x rl,rrl't,,, xl 1u-lr ,lI ý ,r ur Ir. tx1 uuunra f S, r 'h. 'r 1 "1 x , i .ll , ' l I· ( 1,1 rlhdl ,I I I ht., I.I1ý1. rrrv, r. II III. ]. l . l u "L.rl I,r 11r , 1 '"TJd,, f fr - f1fffffffffff. f-h . f,-:-flf. all. [)1rr (1- l [IL". ha pu,IJ , r,l, 1,ed y , ; :hd .1 ful %. p , .I|h l...l l l, ton~a '. I,·IIl I , i , , st rul,rl 1, l . i 1.1,hr u1: I ild l - ) 111( . u IIv r - I ,Pl i,, ., I ,"u rr _ , 'uIlm l11y t~ 1, h ,. ' ]tt h klt{ fire II." ........ ." 1l u..l+..,r u 1. J'hp ;tl + ,.I t. rpa t. al" hi1P1: la to4. |)re `' u', ' ' 1'.' "1 y I% . , u ' l r2 r r r I + f ' ' f" , u I e t a ' I f I 'f · :I.'alll -iurt ff f' '1 f I "J'21 »t fill, 1 , 11 1.1 1.ff Xl C''lli Illv - f111 fr ll- l · l· Vf2 -fIlff-fffff-fff ft i" .ll -.ll. i: If I l 1 I u' (YIf - I xr x u'll,+r t, ; Pr , ' i [{ '~' iJ ' UluL' "'"' "'4 '! % t; ' '\ ·'' l ' l ' ,. ,h, ., I . . li i 3 l,,t~iP e, 1 i I JI II ..x Itx ,, r.. i i11 , ,. l x ll l y 1"'2 I" ff f lt -. ,1 rl , .. . } I; w ' " 1 1 ' , 2 II h i l l , ,i . ...11, ,l. . 1 , l1l :I , ri , Hl ll, an , 1 -fff , ,f .. .f If I t,1 i 1 . if. lf fI-f .th L :ll W vCd f . 1 ,' a - I-h, ff , 2f I ,ffff., L. f fI .1. I I tI ý, - a'P-u I., til'l,,rm i. t : d i,, tt I (u .+I' i.] + . , h.", t i l . INt, .'. l - tit, r x111 ,1+ ;i * rI I .u 1 t t ll " - I 1 1 . i . l , lll a iii JIl l! I 1 1 nln I l I:. - ·L`.. .. • 4 1· "r'.r III, { llit a*,, ,.r,','t :l '+'a'P= 11(.'+uu l rI ,1I r 111 " I~ , 1 '.:t n . er l 1 11' l ýix l IhIr(: , P llr ''"1 .x,,11 ,, t . ~ ~1 ,. , 11 V , \ :u. I+ [+ m : h.I II'eIIU 1 1 + ,I i+, i i. I l , t , IfC Af-f I- fi , 1 \ ! 1 1 1 1 ' " li : J " t I 1 1 1 11 1 1 . A i t 'lr_ 'Lll 1%"'1 11 D l?. l, 1'<+h, : i: '1' . 1t,+ l, i I. l ' , i.- I ii, r, +n? u rru (;I( r ar. r,1 r r l, ,l, ;» , 1 . .,", ,a . , i .i + , .. i . . .... I, . u1,,, I ,, ., u,-, h, t: L , 1,it ;1. l, rlr,. dll|a CY I''ffffffdfftlf 1.. ''': 'f f 1 i r'f f f ,I 22fl ".. . '' . . . . . . .. ,ilr' II '."1, , l , Ix h,:d ' +,r" ..],h % 11 ,. l ml thellcr ee, -1 1u u, . . , i u ..,tuu , 1t 1,1 rh, r , , t,. ,: , . 1d l ,, x, , 1, lice ].J .: l. ·, I ,I 11 r 1 ; I' l , ,l , r. 1 1 1" d ."xl'ni i ·r + - ' 111 r, t" , 1.. . .. 11', x 1 , 11h."U " ', 1 ,1 .- ,,.1!. .11 1 "]vhd y., ', il , o'.I+' T 11.j r,,I 1 1 1 ,1 r4 , ,.1 u11. 1 r, u r - ; I " .II n h ll I , i , I I' LI V .I l.l Iil 11 1 : L rr. ..rr .. .,,11 , , ' r , 1 1, ,1 -, t r111,, v I , , "l, r . .h ] i ll li I."1 1111. 11r 1u 1·U C II 1 J , 71" , l u. 11 r , , " , 111 J1. ý r FrC· - rr11 l, :r :1x1.11. 11 x Illi ,1 II ll ,1xl.l - il:·.L 1 .lid· 11u+ I1rr lll II.n,11 a h,,llr 1,1.:l 1, i +r,1~ th,1 -, - h4x. ,,-1, uh u Ll} i I *1 IrI 1+Pf it a ., 1, 1, ,I llr il l I ..... I .r... .I »:... ... .. .. rx x d " .. .... ,. x I).. . rIl 11h , --l -l , "1,:l ,.l~ h :. - a ll , 11, 1 l , tI , ' _ u 1 "1f r ' +nl m n t. ,11,,,,1 ,1t I, +,,r.Iý. t' , ' 1111,., ,ý, 11tl',11r ,, 'IxI ,,;,., xhut1 +.+ u, 11 -, 1icIh . 1,,'+ ": ,+rhl * I fw1: 1', ht{ r u, a n~r P l ulr/] u-l ,,,1 J: 1.1, '1,t a :, I t 1 ,, 111 i >.11 x,1 11., 1. r.; 1»x.r 1im+ J.r ni . I _ 1: t ill..rr 11 , . 11~ 1i)~~~11 11. ..11 II I,1.1 I· . jxl rut 1I1I1I· I 'h , 1. I | + 1 11 . I 1x1 11 ii, ii ,, 1 1· 11 r ll llrl.!1 11 l i 'd)I 11ii r t', r . 1,, »1. ' 1. . , "1 , 1h , .. . 'X "1 ' 1 e .1·1,- _ , r an.. . 11t ", , , , , I . 1 1 , 1 , i, 1 , r : .,LI, r r , x l il e 1,u' ,' 1 " '+I " ) ,,I h 'h£ ,t , I , . 1- \+1' ., _ ,1.1J ~ u1 1 r 1 v , Iu , 11111 Iau ,% h+ urhll h, r1II ' ' , l, a o nIII If 1 . 'h .d , , , , .r ' - - n , x e t ' - ,. x . 1 -11 .1 11 11.. . !1 . 1 .. ., 'I ..,,1 l,.,. 11,, ,* ' i I ii tle 11h1111,d 11 11,xxt 1 hr II;I· r:, u 1 .l ]llm'. 11h',.1 1 .%I II ý ,x 1 x.,l, '-, ,.. li l i t1 ' .1.<' ,tlulr, f11r oln Inx ~1,, w·I11 ··111 I.1" 1 11 l.1 1 ,1· .1.ý r .111 xuP ýIr1 III l 1'111e, urlr u111 . 1· 1 1 .x ti ,ý. 1 L 11 ) 1 111," 1 1 . r1 i ., 1u 1 . , r . u u r , I a t .11,,,,11.11, . 1u11 11, mu l.,., 1.. 1....,,zulul dret 110y 11111LI1 . r11111)·(·! 11 111 T I.' -. Ilq. ,,. ,,,,,t , ,, (;.,-,, ri, l r , 1 . o P tII r N r 111 i lE, 1: x1"alt ". , 1.1 ", 1II, xlU .ix1 - ~ w 11 +h,' . L h r,,l uulyj iiw i ,11~ ,i It Jlt%'1r r+t. '1, ('tl'tDI~fl. x1 tt "It{ '.:r, 1New1 ",r~ern 'FIJI:( 110cl: I : I 1'I:I NI' .II'I'I ;IN DISCO. 1'11111 r1 11k11 :, 1,1~11 1 r (!I r ... .1.111 II·1· 1·111) lilllal L/ Jc / rltallC II I IIu I IN V 11.,11. V '.1I ,gg",1 h. \\ .111. ,"Irll h". 14.1, r.: 1 I.ý;It 1vI~rlral hur n}ý1-Lili[ -..- ,"·Ill·. '1.,' "1,;111. ,.r l!1 1111 )1 1) (n( 111 he "l r, colU I .I.II. liI ;IIII- II III 1` by III 1 xIhI .i 1 TN hate Lr" I1r 11.t1"-..w11,.1i 111 l..(- ' 1 i l, ;·(·111. 1· ll~.1 , dh.. 1JrY, .I i"' L" I..-i i i(!l lil I ll i1.1 1 :. ..till' Il· Il ~ ltJI ;1tt.I ,. I 'j . I ",,I ., . . ill ll- I n-'n til r ',III` .:~~il l~ 11·111, ". :: 1111· ..' . 111 ,( l·U1 1·l r U· Illllll n ull,:1 t!111 'r"1;: 1:r 11 ;1 Jr 1'11 , 1 11 ,1 II : I .11 !1.11,·11, r, t(IIUI .I1(11 .r.. l u .I r.,a 1 I'1 1.l' II dl re Ihr I.I.ýt r, ,.I' lhr ..'11,1:[.11· 11111, """r"I .I '·: i rI,1 .I, hr uffI1 III n fires,( I 1' -,:' II iill .11 1 rt IlIll· (·illll/i -lll· 1;11 1 '111 )1 t11"t Ul, to thove nhr".l~'t!I.ý11-ý..f lk lt.I ý:ll t rr ll·r-l\ ,·I , ·I,,,(,,,,,, uit lllorl cv ,I~tulr.l1. .1 .J t Il" F1"":1 11,. 11:' ·( I1I.( -011 11(1 1 1'n,. 111" , .11 I ..., ,I w "nt,1·. I ~" r ,ll l (IIrr· /II III.:l uillll III« hl ..r :,.,I I, tl.." r "· i~~ ·~1;1,·. y.ýl In, r:,nd f aualrr fai 'ir"";-T 11:·illli..'. i '..1 .·I1I I1 1 I·III II 1;1·1111.1 \r \\. ruJ a dl (·uvrr I. ",1. ..·( I 1 ili· I · CI lill i Ill l.llii:1I.OI1 I dily ac r " :r Ix ,111111..1.'\..Illw_ ,11.I,"- IIII . ";r.Ir Il 1w 1 1111r n I t(:I . IIv I "'" "\ .'' II! /I I: . I" all,- I:il .li fir' III 111111 1 ..l' l llC DO J)·- ".ýt li,ýr. w l..l, r~lrl- all lllll illt ..l llll 1 1: L IIr t'I IPI) I I lll ld nn Iv ., u'~.i' ., l II l-,"uII I)I~ l:· 1I1, w ll )(l~l j~ll ~11. 11 .".x r .... t.... '-i 1. r-I11 ir. .. Il ., . , ... r1..,.: J,: jl I 1011 1111 :CtrI:IT) (I -II'llr " .I Irw. t1I1*,"111 th ... jl!'"l'. 1..1 ,1 - ". ., tll " .1 ,r . 111 llll' .u 1·Lur l llh -II III Ill",I -, 111 ý.111 .1 . , !-". Irr11 P/I( :r)h r .. I :1 '1 1 1 " c 1 r r ': I , n r o t v e .,rtl l I." ,. 111.1 , 1.1; '11, !"11111, (11._ Iu 1 111.' lu' lllerl bll: r 1.l r1 i :. . I ,Iw-. 11.( 1. "Ild rn 1 Iulr tl·td l~ yl ·I·:1. .1· 1111- _' 11!1111 I, 11 ·i jll , ,lll Ilf luIIII lr! an I· (I ld nn 1 u11 1 l ýi 1,l 1i ·1.1 I ..l1 r1,t II·1I 1 1 "r ,,t-r "IIIlrl r:F l ., I'I·rlrn 1 FI 1g, it ll I II.,n hwrd.,,. I.il .II. , 1.",J , 1. II . 1111 k1 ll· lh llt·LII) I II dII.· . 1 ý......."I J I r,, -111".11+.11 . 1r 1 1l 1111 rr 1 1"·II .:I t f I(IU .~ u III:I" ,1 11,1, 1., rr ..1 ~r .. 1~It tl~ t 1 l Irt t rn w ith I., h r 1. ..".1 " r l. i,.. ` I . .1 1 luJ t h en till Ir, Lth, Ill kI.l 1·1 II," l?·I'il I·, 1 ,1 iii IIl·! L I·iI lji~lr liUI11 ICIIPVO 1,;1: n1, 1 1" naý"u Il rl , :,, . I·I· 111, t-'I I Ill.j\ Ill 1\ lll elt rO ,I1.1 t." 1. x hr tl ll,.It .r ,1.1 e (r x leu I a I.nIte.oJ I;r- rIl ll. (r,,ll . I~" a . 1,1 yl. ( rI I 1. It 11111'1.1 :.lit l)· rI r tie 11,[1. . : 1'1.. 1r.1 . r t'I ti,-1 "; L.I111 111/ 1 \1 1dlul errll Il llgcrn u1111 lair-~llll II(1 11·/11( u_ 010 tr hnasL II- 1 ii I It. O :l IIII·I) U'foi., IuF :. r! ý , ._ r j(' ll·I· l. IIIII1· . 1. u1, () I 1..a llL ha ".11 rr I . 1 . 1 . 1111 r ,11 I :11 jllt, (!I lI II I)C V the.' Jl r'l''.1"t, I h t Ji'l& , 'Ih·.pd )raon .~. \ lI 1 I: ii'u h'ru iI . I, \' . 1,1 I. J,,ui". ii Till': -/1( 111)1?·111I .Illllillll'A N ·1l1'hiAN DISCObC~n l II 1. 1 1., I .1 I'\. !ijoill ln.·( lll'll h. rl ho' L .1! ",".11'.,1 tl .I. .. I rue o II I. III(). I:II( it 1( IIIBC II r alrr ;l .I l1'lt.Il IIL ,11, 1 1 ,11 r11 Ju .Ii 111 I11·1. 1· 11·) fO n l our (`"~". II~lIii .IIIII·II 1". .TIT\ (1I1(I l:llllrlllxh 1111 1l EUIur x l.,, ."' 11,, ,., I.:- ,: t : I.I I . r"!. tl'rlr llo ls r n e v o ' l l.illl 11,.1 : 1! 111· . ".11 . 1 l I .1 r 1 ,, , 1 u a l lf ld Ir "It '111 11111 .111 . ,.ý rrl.u1h'l" I l1k'11~CI ".I 11· IýOII r 1 II CIIn l .r. ..1"hl" . n l lwr lII .I ril t, I"ý. till, r111 l all( )1 1 - rul cti~el 111 ..1 I.10, ,1r.,, r., ·I by tll . luI1I1 lllr.,l lalllll.· I)(·lr.. M ulti t ' 1 1 1 1 '' iI ; ' i 1 u ·.u . 1 1 r 1 11 11 " , \ r x 1 I l F I U I I I Ie' lt l 11111l· i\ .1 1 I II l .( "u I erl r1l r l lu r ar e m r ý u t. u l r l r ·r 11 .1 c 111,. . .:. 11 ,! I ., , r , .I p( lrll·r ord rr I r" l 1: .1I'\I I A.J..I rJlrii l ·l w.! h. i l ·ll 1 r jl .I `": II I.II I IIIII· Iii I "u rl tl) the. lrll " nf:l, r l"hIr 'r 1,1 11n·11( 111' Elalllll, h .· Ll ýuiC ?It "\Ilar t I.f 1 a ',Il. lr ux."r,, llrl t ... .uuI· . IIIhli(P IIoln hud 11.1:, «"''' l ' .il I c, I.( Illy All lrl lF1r.. rn. l'il'y Mote , 1 al -ýti r i.· 11' nl I I lu r h11",+1 1. 1 t , · 111111i III 11111'M nJ rturie~ . hl .I :ll. 1..I, l rl h"Il Ir ,(rr l wl ltl "ur· 1 ,11 1 11, r I1 at the to*· t,",.` " 1111.1111 1:1, ~11111· · .i.". hl r hllll II1 also,, LDY 11,, ''. "'11·.. 1..1! I. 111," ti ., LI (. ·I· .II1ru. rlllll lea wh ,.11' ..II. is1 I Ii ; ln .r r 11 h,11.111 ·. · I.IIlbD CLII I, r1·. .I ""C1 I:.ll 117 . ,. r ,,,, ,,111.1' ,r thl" e nu.Ll~lld I Lrxul 1.. I ..r I""l ·. I IItt I .1,11! I. l illjl, l 1I ;1.1.." . 1 Ildtllaun ' -(.- It " .. u. .; · I; I p 11 tll I.nr. _rr"lr l n Ii o fl Iriu I to ,lr'" 11 r l1.1..,h ., ·"1Iý . - ".1".1 . 11I l~· · Irlt. r:II IlcJ u and lr chas ~t .Jl 1!1, -, 11. ", · ,ru lll 11 ,.1 .r 1 11 11111", :tIhr ,Igh nr cr rou·ll .. e, r+,. I~·I·~ lllllc il lll .· 1 '111. ", r utiurmeut or "",I111 ..t.11,·Illli . ·I i~ 1'111, l'1 l III ,hruu l ' lp);. In c rry tau ly an rI1 ·I' ,all· . rl1 .! lillr. , ý,1 II Ih lrlIn nllt J lo If' l ...1. '111"1.1.11 1 . , , lu, · ~. llllll, U)I·1I I)III a p ·r il UI   Iri " r rll· r1l 1 ,.1 ",. 11 u, lo 1 " -Il~l e r( (li ' 111'' 11 or . I .CLJ) ortho _^,J.I I..t \ ." 11'n l;r w Il.llrl\- ".l. 1 '. 1 ,1·9 sll Is o ndt "'" ;1 ·11·lc··lll A I1.11(11 , 1) 111' 11llAI.l oIl' OSi 1..I.~~· i~I(I 11 1111 11 ,1,.!·.)IIII~(1II) .0 r ": 'i, ^ r~ i 1 ,"r111 1. 1 ,1. ·111 1 ))t I llilrlP "r It trlycn l at f..., 1 ,'`'". " "' Ill r: lililill I \P + loetil,,, li(l ho r"I.,1111, 1",. n..1. ~~l 11 1.11.r. ,.I t 1( I.)' .P 1lt rwrlr( to r lna Iwllll 1",- 1 .11.r ., , .i 1!1. . l ,1lll lull tniljl) and Ir ll ý 111 ~l Ik ' I. l~ , 1 i '1 ý ."ln, nt 1 w Il Il l f l e n

Other pages from this issue: