Newspaper of True American, September 5, 1839, Page 1

Newspaper of True American dated September 5, 1839 Page 1
Text content (automatically generated)

'I' I I'', iý;NS. N. Wý O()i,ý:ýNý, 'it ,IIUIi1ý: M\IU;NlG SEPTEM1BER 5, 8J__V(.-1. i \c 21 Termss of the .ulws//taper !'l'ens of SLrt (/tlrlrlxr 1(r Hlonll'ilt hle m -:-tt ionunlly ill 1(.II00(1+: UI? dollars far roIi18 itt y telot uutiC I1te 11 08111 11 vee tin e Ottollad c 1011(: 01' city rivrulll i ivun. Viva d+111:11 ; fil' iol' 111^. \ ý-:ky Ituvuhlýl il 1(,111 n- rc,+. 11( n bcil11ioo 1elrgll he1 rd 1011 ur,:1r10r m oitt1i11. ln 0E I80 1111 t(( t( tlnu1 , 001 1t 101 .'100t1 in oeitett 1f u 111 0101:11) 1 1:11) y coo, 1)1(:1(1 1111 apiruli -t 1 i 00.0 iti0te Ant u"! terinl 011l"rrlnlil0' ro :o 1110 ri 1iuol tlilvcrti-1.111 u' will be el1o1I I1 1 it ti'to 1nit C. iooit.r Atectltr1iK1 -0_)le 10 i 11 i f1riti1 oanriylllnrettin Eiiiii tt ln nli5ill 1th in gags;Rauh1Y , In0Unlncr (10100.nll and (11110 l pul, uie tn)tillti:Iti, fthI /1l0t /) 1 t101 1lgillItI10Ci, nn l tighic fur 111thbut r b -tt Ship tllot cin t"ii0111(t 1'tt 088, or Cluri1tite i11t1t1ti:lt 0(817 dilotitte ?n Eoglie 8811, and eightty (or 1)1011 tangnatoito Meontuni.a:8 ()0rtot reAC T Ntr"iu, 11t1 01tt1t101rotni tug toh, otitti~tuit il the putii ti tiX8 0' prrprrty, earjo ot putitgtti$, hr.i1,tit.t& c, 111 1111.1(1 ou ollr per 11l1i00 for tho teati (000tt100i nt tieit 1ot ColV1N~roieT1et, or Atteletitctt:tttt, f atc person-t al nature, (0(0e0 et(lohItItetitie. 1 hele chuiigeioll tut0)1e, nod jo adetiter. A doduotien.t6 teelnty fte ptrcent. 1i011111 1 111(1 1 t Auctioeueeer, titeri'eC Ittotitt r it \\liilitel Mltrnittie ouotle oufretl etontr, .llntlieihttiiin 1I11th It ug00_1", usd,50 p1r eiIit it ong1i tl c1 111 pet tcete. 111.11( 10i other property. AtveeItise.tee. out OF 1utt1i1101. lie (if Cf itoleet+ 'omf(hot dvertiser, 81 lttiol1 (pt), nu01inttIitI11, i 101(1 lot, aolt(, rutnae y (1101", 81010 eliorlli Ac. &r. will Ibe eo uirgtd tr eepo.t it i01 i 0(0111(118 1111+. AIOIoeu0TIitlCuer niii o ituit n- tiIti 0, ttiw I.h No adl\ erlc~lomo0ll el hn I lcl 01p10ll 00 11111 110l pllhli 1h1r l w anly 0(11(, 1(1111110 11,111 1111 71/1110111 I0 in 1rllirlln, or pavoettt guatranteed by btIItllo~yihle Ii 11c110 II 10 tt (0(ureuu 111d Ittitir i $11i1il.te uglish a lotir, notd $150 ill huhl liaye1;101,0. Alt ntutiltneiuiiieuc iiuitlii, e +111f~ 1110( te iiTirie will elio hrgel d dutlli 110 price or(' etir Ill) Inenti ()lwlng 10 (Ito i n01r0ý;~ ·11,100 ?111111101 h8 u+'wllpnlarl' rttiert,) titteee 1 - 0 01o 0 Ouiteith fie011t 10,01iiith 1 hel lh11II 1 itiroow. (80 liry 1. 11101.1t 1 0 0111111 11' 11 tiigned) J3.(' tlt 'Sr IwoIlh:S I'. I. h( . .1. (1. l litIsit(Fltl:.t81' 311(15 Ill I Oli W101) res.1\1, 1) udIlI u1,ar1II 1101 biy tiot 01)0ot 11011ii~ 111t11 88r11 ti0 titey ntc apoitiiiiie it0 (Jiigeiit A It. 1.AWtl-I'til, /1ý . Vu auhscriptillr."t nlr tnkkrl tier Ie*11 hnn 6 ullutlta. 1.1:111(1 III II NI, I III l:1IJ1'?, Ill LI1a l 11'1111 -- IIARROWGATE SPRINGS %Ia,( t aCC arv aolttllv, AItllal,',C THREE UD.I'S JOURVE 1' 1FOM1 NE IV' T.,OIIE pr 1.14 r r' or i 1" i hstlisheu lt haS (h. - CuL ' sf r, 7 tan, 'itty i.it n Il pllhe bic in geI.' nla'l, t, Iha il'. I h I ill realn il b ly hCII rst dllu of iMprov. aa r .ece ie vt ,itdrt. Il wlill" dl" s I I mt i h neth of oth+e ait :t ,h-tnll'r, that there ' Iy ovhb r I in tart, ! r.i d prav aae C Ie Ca t tjh'rI'd , la CC ,htilu; l .It CCill il mnr atouf el., I11I t l Ihr I C l [u Iourth h,,Itrr. CiC CHIC lu h," .nr., l ~llod.rh'.l *it/l rlo,,i rool)rH of r (hore w lho rIl l eFr tll huv,r h tC,' Inl ,":ahiCSl lHw hrd f r.m I th I Ir ull rl illli u tlt. It iu . d r,lu,i,.'d nur,...tC . rv t y nnvtbt I I- hn ,br tI.I I I rllo o lt ,:" 1ri retf th <,'1 a Illl t11 CII r nfý l t rd I, e, C ,l S iJr lln. It l I C Ilt I In I , nII C ' n C I - ern SInI ItIpIll .t . ll'n i 1t-111 IC C' tll ,:ll I ot n _ ý,ýhx ,)I I'l '- t tiryt wn i llnr n ; I:. I ~I I, Jo unir (n\iT in I.Nl a. ,, ,. ,,, , ., , ,. n ,. , + II..,.r t,,, , ý^',. ,_, CC n.. .. . , .d \ (1. 1:1 1I \l,, - -, 1N ~ .-b , to-u, th.,, ..1..n "i r caI t, . . . . . .. . ' ; . " I a... ... I I. aa r I. ,to.. ..I . , I ,o , - , '. t.- th tal~l bys E. , . ll i ll i ir t , . h .ll t .I.i I , i· h I'Il. . I. t , I l l tit I I a,'r t r' , I a. seer, . Iy ,cl. r I fi, lI t - ,CaY Y ,rU lit+:" ,r ,t I, C;+ rvalp tl itrit 1 , '.iat , + ,I t,,( ohiataII ' rIt ' qa a ait , .. I). VI LIN a C U -a - - --tII'I~lt" -.-.. .. t C rl' I l I' Y I-a.t't(. - h'.' I-t-ta,. Itt IIC p laa ' ltr,'ct, yon tin e + h:o , ir Icnr ta the Ihr 't tmCt ut" .., llb rp u I i) dcn s C un a ll i ; t mt t b eIt i r .da t h;. J I floly )'r in li - pit AI ill -:urrT, dCIuttlC DY Pl P utt t l tuIt.f Ve....t'a Sui~rn r - h it a taaaqia aixalCtixad l 1) sed II , h ud w il th+, lr' + t u ,prcC t ei ( utcti re in l t ;llt .tyttiC;lar ia'c I t - llha h-a i , :la rat ltl'li - .'a ft's ,' .v an: l 'pu..bltic rtic hi th· C u. h ' oI lbrt u y Iln rl- w thI Illr ,: ;,l oX ,,S hetilll , i+t -o. d ie s (bC ll tt I!,' I -, l,',I , ' lltl i i l l , itell al,l \ p,r'titi...r 1i 1 olllt I'll tI l IddCl , 'C illt II , 1ia.s i h lu|olll ndt n or h h b, I hl I wl'.i lh 'Id i tticL""J , Aad iti l i, led til "lIIne m t ,CC , .CC l'Clin en amL ly f ollw It ^:,ofqu c ,n I CIow nFr thr. duyIe .. itt rtis th u.sl, it o.lec'Ir,, i.t:" nl leo[ n U. +tu:rCS, m r alti C re-n ltoi n e i rn t u e ý ,t o 1i.1. 1f; .S A l ,u1lnrI h ; t,, I, n, r'tt r aevi· r y Wt li"cu~ Cr~mii'ttI ! Ct r mtt',l , I .Jou I pl.J h t ItI It irn t l, Iscit mi l of rtl Iuro p l , ltiTrry, it ....latl, ndl pr.. ev. ?llrlt'eu. lln 1 .n.\ ,+ed bhy i tn1 dartC C1 ,...1 ....CI C: ,lu)is:ul i C h: ll het e aerveJ-,l T a u, uCl. , l; ,.r:.I l , lo" I i · th, l rCh i I m. j Su. l b y 1) l. J t !lhou ' lll " t !hl L li h: t ' l T-r pti t r+ tll 6u.iterlly Cl[V Ii , I ii l+ of \rt'l t.nlu l Iti-Cl) r, ·, CC |I rt1oll tnaki r s., er th ll.' tI thn' r h)rln a my o ilt rutflnin , hoa!on do well by gi.i.:+ IDr. JrohtC:on t ;I 'iII, CC nrel;.:r .,eli win s Irr .h.tr ullre l tho mnllr s t Clt ll. CCV bet 1 he lt ul with written dirrtulsons I,, thou usC. OthcC o tp n t IIn ill 7 C Illo litiltg u tln l 10 o'cl-hna k l t ,ght. p lilionk thr ilill.-tu b ll th I Ihe o ift . r:l a C e that a c ttlukilld uriein'ltc ill Ih, tllC . Thir Eli.i ,, uaul by Ilinl with theI tn:wt III 0'l.entelI Cuut-':J8- il: 'l AV pilvI.te rid lul ie Ii r etiC,-i hr iTlerds o f lngrtl y arn h, foer th r I'Cllla ndl a I If nhlhll; dCCC. 1=0 "o [,4ll. l tlfai)tl+,t I["lalit L cll v L)ite l lle utio oft hu : (to .r etch,l'aP u I th,31 C.. ',{\ 'Vic t hle: l llll uu dt ;u inrli nttiu)1 In t lar Ihrt' r l', thrf ), ot thIe lo ela, nIlull ill a c seC ..h.'rc hIdi'rCl-. j ur n I usl tie hI.bit i,. hCnJ n: 'I'hi.C illtn dlc i l tt. tio e u ;I-nlleteo un tn lllllu n thy. h,, soleu inlcenliou o ll, 1 llnu lrs and m ·.'t sci,"tilic stl reul 1 lro l ll't11p ever ,l u tvll. .tnlid tl v secret of prei )till;; i '.,+' pllrchnm'tl bv the agrnt lilr C CC',)' lar.e Cum. It C. agrrer.ll. atll C ht11dr a tt to the hI-tr, ttLIVt: nC It lll ll Iprl tnllll tt wtuvd k rps I'hlel , b xv,'ic I+:er', hllliar ls vlý,ui uI l rengln +t, th, ll;yst ,n Cull d "l rrlr l-'tlhlt to thle ll and ai firw o,,t'r.-· rrll-u., d tlv ull ~[ c ;ui ruI'tlr i c i.¢ S o f ut ure periJ.. NLW- 'C', b,171h .iu gUM, 11.11€: . 1le tellt. I des I,¢ill of C.,'Clr ohItilirill allly pr l lunrtl wo tdlerl u:l rtte i ,I t. i\ '1:ll-,tt it'h t, pe'l-i rlrtlrl] I riato rin, lý to tlrts h,,,.dth e. .hull 1 ' ,ttlr lust 1'01 13:i 4J (t.+u,1, .r - AY'S IslNIMENT.--Nu liFtion.-Thi. Tx S Itrordll. try ,lnllical c(:n ,i'. itio , the resn:l of ncietuce, raid te i u t-l ,H "~ a c lnbr,ithd ,nu,, 1o.,l 1nnIt, tl introdh n of which to toithe pubhl was i v .ted wl ;i' 'i ,llulll lly oIf : drlalhhb d ilunpsnt, ha .s xiuc ; le l: Ip I f irepo 'iil l~loraflli v.1, 1 1ifully ul ,lin lini r t1 ii lll'lr': v ýlin r . of Il; I. monlntcIrl Itr ri 1"y's I l t ca .'-- s; n , i' 1 .i. " e dIrii c ,, ,I r i Ilvs, the :,,ý' or :1 . ,, r . I r iv . , I, -h. i".i ,rl , e , d i i ;, ,i .. . '"· i ' ll-e tiwriv oa - , ,, ,,",e , ,e . ., l ii ,t + oPreI tt-liiyllltl--ll y ( ieli Ul urro or. ,, h. 1.toIW ,g c.mplin nt' s Fur 1)r ir.y-Crutiing ei:traordiiiiry .disorpt All SwIllinso-tedIucip them in a Iew hours lhiimllatisml-Aeuto or ('hronlic, givingl quic. Sotre , roil--fly CanICerrs, UIers or Co1Jo, Croup Oand tiWhopinp (leus-ts.atlly, cd over the Cleil. All Breiset , Spy its, and Burns-Churing lo i f -w hoturs. tmes amid Ultrs.--Wt!tthir t'resl or lHoyt stalnd g,llll a mld Ivl:r sl ,rc ,. Its olperatio ns ut on adults and lliliron in rLd cin Iln rheumlatic swuihll;si, and loulrllingl' cOInlghns :lln ightueo+s 'I tiohe im t t oy ,ilaxation ioy the o ii, ul , Itas bicol suripieiv [itoy nlld C ncpl-ii l. The C U''Ion rnf.ll Nirk of liis , h have us.d it il theLiL n'ins, i. " It cts .. i, i a charto . TI'HE I'IL IS-T''li pricm, :l is rei'undod to any person who will1usec i uttlu of flly's Luilmenl tier Ihe Piles, aild rliturn t h hIn n ptlll y Iottlel wilI'iii ieingll c red ll 'I'hllos.l ir hl positive oIrders of' tllh: prpiti.tor to lle A IIInt; lied out of illny tIhI)I sanlld sold,. not oine !ilhs p 1,n unsItincgll. \' i .liight insrrt cI:riitluLaIs tI iay lIengl. butill. prulin" that tl1hse who sIll thie article, ih iiuld rii hihit the ,orio inl to ptrctlhAsI rs. C(.U'I'IION-Nonu can he genuine wit!out n slel11ndid oIgr.ivcd wrapp-r, o0l whlueh is lIy name', |id alsothit of the Ag1iluts. L11) tN It I:\Y.' Si .i , .hay aind ru'l, liy C(i') T\Io'TIt'C .1 Co, Nohv Ylr ..ltld by olne Irulgglpt in 1vlry F1 r rule ov . +: Wholenal. A e'n, c ,rner of Punt1111 11 . lsio n ru n ,sl.r IU,:, .i l.y T:o l i Attonhecirur ie u's ly 1,"31 VI .:id I- hn"Irn: : 1"r', I, Ixv I, y r 1 c 11 vlll;1 ;III , ýI 11 IIIII_ il I1 In ý" 1' . Sýý il[l.l. ý I-' I "gl ':i It ltc I(:1 :`';!"t ; I I11,"!x III l( l"I dln ! ', II Ivt, rv1ýr I x t l'1 tr rl In h s nlnrt. t"', 1" I: ýI.IIý._ !ý, I I; III ;· r11 !h r tull.ýI ·I· I I lrl111". I !IIII', II Itr IIII Il 1 !,nc I ýIn( tII !A I I -x'I ur1: ll1.v" 111", nllx. "I 11 _"111 tI1ýn u ;v " tr c'. II It I!ýIl rl".w x"Iln!±; 11 r'.1 v1 r ý.Ihl," WW III Inr' II_ I.ýI Iru~I; rý1lnI( . 1"I.I; llly *. III: .- i rýJlrl; lance xnllll ! -I !n !11 I 111 ý-t11 r· n'111 t"Iýý1' ýIlit n1I11 vn In v. -I; r 1ý:')11 r .1". II 1· tr·1' t r. I .IIII ; ' ý 'In ! I I:II 2 j ·II." 11 "Iti : I :1'1'11, 1111 .II ýi . I III'1( . ý ,1· l - '1 13 _1II " I, + 111. ,!II I 1 I IýýII r." , ý r1+ n 11 ,t: . . 1 I-; IIII~ ý II I I ýý : n ll '11 ý i I ! I .:I / I, "ý l I ý III ý, 111 ,) ý ' ·il II 1 1 1 I !, I l II . : · II : ,~1 I I. I II ,' I : ý 1 III . III' II "" 1 : 111' I- ,' "," (I 1.1, - "i .'I Ir~l !I"u ' lll . Ill II ! ý , 1" .I I, Ii r xx r'IýI II . V, I I' tiýu II ul ·. I , Ii 1 , c~ it I~I r ' , . ýI k, I. 1 , ,..11.11!11 I l , , .11· ·· 1' " hI II I. i(. . Ilx'ý nnx yI llfl . : II., I. Il! ·ul II:..1.. 111 " x:11 l" 1x : 11 IftvIIC 411 , I II ,,: x i 111 til lljl 1n:1 i. .. ,. (;11:, 1 ~11 LýI n1, J. l:. "u 1 t! · 11":111 1 1.. ck1I·/ 111 \ erv 1' . I IIII1II /;II:I:I:Ilf I111i'Ix~c, I-Ixvillal, ;; !I.Ix." a ISlI ;~ xlnt'I lu \l illc·l!ricci i II;, 1Ia ) ;,;,.· . \h;;" ;;,1 I X111 !xv u (· 111111 uOcl: s JI')IC'l.ý `x ti'rt, I.h ''is. 'si: tun , .New Orl'b' c1,r , ý ,.Ih, lau n l'' lnrult, fit!! ,;I,. ..ll .u - 1 ,r r,. i) i,.ý ^:"i:, "';Iol; ",+' :r: r ,:,t't"! r. u t,' u :.l u s. tcuI t,, ;'Itu, I l. !, ei is c.l (rrl 'sil l i ito NIie lu ,k, r 8 - C' 'i I cNla IIru . i l, , sh . u I l it ',.ih != u e int!, 11, , puf lic t h:l t hi gI, Ieet n Ch iau ow.rw::. aJ F I Iard Ia.o l let'ý.ih st i b :.e t:en c, u' t ýe :l ., th t. ;fieal tiner N ct t i, Ny ul NLis', U ll~l' ltl l r 1i'0n 1:.,, 1 .i , ii I ,I, , I I.l , l' l t . ,I tii I ' iy te i.u iln«I , tiln ul'hi i n J t - In lCe irlae . I I- hr ,,lllll .-i bll I" ' -c.F"" i INl &, I: kie c J .\ %111<:S'5,t Ih . T R Y ! l. I{ !:lnl.d th'rNO )V .ITI [ ' j lTa le Tr . i r ll.' r th' lher Ill:d, lb J ,ul -I Fu, h.ca v, le) , or | . 1il\:I. w u of! t. ul-r i L'fit , I -. o , Pic i, % i- h&~ N ,ih 7 4 "in n' n t o. ·'ldlI l d Ml u f e armeter,hy ! J ,rrold. t nll'y!l Ii I3OtN-3 x ltl. X.c iof Si h'lesl, &Cn mN -' r ltheilt T (\ 1 I"\1S of \\'nrhinetotr tn Patriotismwith u eie i, e I , i: u Fi te ont n iur m l h in t v l Ih nar ll.'r. I ' f c t : 5 ,7 u-., h, will h' t elvery Al -': m . un r; nI 'd.itohrs of thI e i'ie uua.l !'count t iim,. ' ileu . u a m h ' .L ' ,,tont meuinl l' le cti. by picig e;i tht iu' r tid . : ntret l:ý,v in .ý.rt ) 1. ý1yout, u FF. h I'-.tr. (ith Xti l arFl u. u, i 1 tI h n' n I u ,I I N" nll iI L.Ihllll I.- - - - r 1:\I , \l'r l e 1 -l- , \ !tih r 11 !.. ir; TChll t'nnvrnt it, r! lhIn ad \ c.h ( hu ; . I.; Nh . r a 7 il , . er, " n'u r tFine l I i.hintl lr r il' ith l' uli - inc; 'i- tle, 'ti u,, ,1 t . I'. 1 c , rt I h 1,1 F ' i 7, ' O t tt Yu. tu 1M )l.tu ul ', T t a IlwRi- I \l IF b I F t II . '''lr.. .... ... '\ F tl-It i.!..T lu\\ ' U tIc'-t) , I li h sitim', Th l. '. ; cc.' t'n' n \']j l ni , l ,' Al-n l e e t, tl ul; 2| -i1(Tnm t Cttrc,,t, r' r 111," ft\ý^,·r·, l1,III,1, 1' II 1· ..,r1 {r , I'. "I , ," 1 11~ r'y',"l~l 't'111·III ." ,r for il ýrl 1,,"I I'r+ IItIIt hour.I. I !1 ..u th 1 11 rliJ h ý'1'.lvlor, tl I).I'rttl t'1r I.11_1,-! 11:tV r . t It1, :10,1 th':, ..'I illll It '. ý tV,"11 .,1t r ; ty ui . , .ýor ·o1 3iIlr ,t 1 :. 'ý;i rtl~! , ,"I 1t.,ll'1,"i 11rl 11 r,:t¢ 11,""1ý~I4ri1111 "1rt111 ,11r I I~ ý-·II 111,:"11 1.1 I,"\ t'i, ,,t'1 ', l I.·:I I1I· . Iililllr ", I; ý ,1_" 1 ' t . 1r. .t I,ý";r , r1, ". 1.11 , 11 er'In1· I I i r ri I 1t 11.'1'1 ·1' " 1týl · I lt" 1i 111' \' r I III- " 1. ht' 11', t·I. 1' '1tI "'rta li I , ., h..'Il r I h r~l I;,.1, 1 1',.y '1.1I~' · I ý,tt ttally ,:)1111)11.116)1 t,,lt. Ir*I l~',ili t "IIIK1 ,1T(· ,.f liti I' ,, ,h'~ I 1·0 IIII. r II·rl l ,. Illwer l r l·, Irrr Ia nli III' ,"I J .,t ýI t ,, 1 1, Iý' · : n \!t· e,_ 1 , ,:1 ". 'I" ý l·1 Il~ru.. l of l: ,vul ,u I Vt:I111 1 'ýj,· I r1"", i ic t'.I. II ,"Ilc tul.,gr 111 aIlit nnlll (..l u:T 111 11 J.ill'.liur.-, t: 1'F l it·1r . 111 Ilt,. I le It r i"., ,l r,. I tic Ilrt ,.rlll th e I II 11hr rurrd by Ilir: ix ,n l1·u lc u l u l i11( n .. .1.1 II t " Iu1 1 l t - I ·1 1,,c 1 I t er t i hr ·.1, it , 1 ,II I~c t u1" Dv' I I, dýV 1 11"~x ,irui l = wr Irr r,",turrJ ~,011, 11,rrt lt1truh'r lit lit yrt,. rtt ,urr, l·i- .rl lil, 0lrJ iu rh1r r 1 1Ilil· r .tu I\ 1 t F(ttil- I n11 r I lnt111, 1,n:; lirr :Ittt uu,~lrr'1111ýLI Ih . liiI 1 ~t I.i ii(· 1 11cy Fur 11 ut1,r I 11, rllfic' t I 1y, 1'. :1 t Ili , I I,' illill~ill :Vtg a+, h ,.I hr ,'.,1 1'r tt CýI"J thtt 1 u r " l ' r hIill ' ut'nl~ur lle lii tý"r ii ýVtnl..!i-t., 't. '1'r:! I, ., J: 1 l ,.,I,. 1 4.Y·1 1 !"1I 'u sielly clu~l r lrle lll,,,, , IIr 1·! o :, I 1.1 I~"r (11 V 1 rr i 1i ill I 1ý rrhi · i tlltI I11 a~rlý Itll It o r'"I "' 1.1h"I ,tit iý1 .II :, Ili 1"I)y"I, to,+, t 11u rlutr rtlr lJ :t,.l 1111 11·l: . i: 11~(1111) . tl , I 1,1,"1 '111 c'tll ii. ri~. h1 i 11 ltl~. iull llt'Ir r1'O/ i it,",. lll ~f,. 1.. 1·1: II i),tl l lr tin Ill ý Illh' i tt .I ,Ill- tl 1I 1'..y' . 'r l: ',: iý L ý'_'," il I. 11.. II t il· to Irl Ir I" It·~ L ttl I r · :t IrII I' l I I lftltllý II1It I I ' · :- l. v " it .10th r·· v..l1. 1:1 . i lrl", , y' ~ Ili" it "tl r \'. y ' 1' I i ;. I,.-r my I trlrrrl; t, till .,, 10 li ,'rll1II !,týI"It 11 il-- 1 li"'I 1I 1~ h r t !J1"hlhlly: tltl rl"I,,rl~tlttlu11 l,:,",ý1i, t1,ll. 1~1 ,1 1 tlý · I· Vtý Il '' U Il ,ýrl.\J u~n 1,11. ~ ,i Ir1 t1 I t1V u1,I1 ý ~ 1.V,11I 11 , 1)11· III .t r:'11 thrr.,Ilil ol r ulrlli.,ý,II,.11 ,!Itltttl! J ,rll) .I : lllrl liy h l·t,+urrle(: 1 tu'( ux t1 ,,rx ll hi",..,,t lr . IlrI-l l,uur, tfttth I:r li' lll -I,,J 1t·I· 1 1 l'l s: I t', II( -'1'tylllu i ul IýI11_ fn rui nlt11\ (.-t-t .1 I 1·11 IIII ,I I V lill ~ u t\1I( ,ItI rl 1 1- r It 1 t I1 1111'-,r iUiy , 1'r · · \lt , . --,t II I I,·)11 1 111 11" I 't (;,u tir"~an tII·( , tllll·I t 1 I, 1 tl l .. ý11 1 , rtlltl; Ut'i(I Jr)1I t'" t I~ l 0, ~I. t.'.· ,, :, 'tJý. .( 1- t11 ., u:"tll·1 1 r.. II t'tF ,: :1-'iII x thý' I1·1·l 11,(1 i, rII· II II L· l I:· II- 1 I Iiltltl tlt' t"11.11 111 u'll rr I~l·l ·Irn',1.lil t~1) e.V 1 111riu 1~ lt Il ittl" uttt it 1llll(·lt llI,--,V- ·1(1·1 it. , 1 tlilit", II ii , y ,ii,, lt "'I 111 t', Ii IIu ~ ! 1,,. 1~ ,,Itlt-: l I-ll i III" r" 1 Iltl Its cIPI tl`II , tJlII 11 1(1. 11(111 ii t 1t''1:.III ) ý:Iil II( tTU 1t II ~V·I1 I , 1rr Itr, : 111 a \teI.Itll. y .ll.IIt .'" ''iI 1 11,111, 1 V, ·rIo 1 hour ofi r , ,"xlt' .1 'it- I l it·11 1111·11.1 11 ,,,- '-, , n r1y Vrr ll 11:1 it it, j0 Itly It' :i(Irl :I· rJ It I't ,rliic:I1II I tr IhI ut J1,1 rr..t,:, I_: 0 Ih li n. 1,","'.0y'tt ,.1 u rd , c i·1rrI.tVt fi rv v0J tftlt irl1r t1lrur Ii1I I i I:" 11·111(· N it HILL11 11 II·~ 116, t ·1 nl , . , : . I 1_ of : l· 11 I..II .~I~!. r,ý:.ý ý .., ,... .", .,··l , .,rý I iti ·!I .I-till, -·· I::,: ,,: i. 'i'r !:«e alai.L ..I,.:" ll r ,I i,: l u I yoJria pr ,i· I'.._ ·- I , i II I+ t:l,, ,+1,. r l11 nu , lhu : t Iglo ) ,1,-g il' [hetIre r tl n t tri 1 :1.·! 1 1 1 .. g i It 1 ý t I'.:"5 : I - p: a I i nll IcIt ut t', -1 :1 . , , t wi ui the IIu: 1;rItl, r In "Jlc Crl ageuP I itl,\t)\'.1111·-1 ( Ill 1( (IV 1')ll·11 s\. ill-i t 1)11:1 .111, rl - t I'lu u: 1.Ir:l "1l r :,ý, ):r ,"I by Inl T·~ r, I ,-y t <,t t h r H l o ) -r , . . r t h , l oIC . 'Ttll " 'II LI( . ",i -) I ltl I: I k u tl u r r l:.l . , 7 Sr ·r .,Li ··,. I, : 1IIIII fI,": 'll l ,rr Ii.. r ·ilh · I)? lI*1 ILI lll , hit, nu to I.. r ,":I, :':r I , . u 1 , 11, , uu" 1 ,, ul'ln II · :I p I:I-1,:: Kyr 1n· lp -i :u. ~I, l III., I ll ,ul.ý IIII to II)· ill ·II1,. \ :1 c·-:;i:,l(ll l rr ,:lr r trJ. rr tl ll ,,:.l 'pl.,, r[:ry r·l ' *or.,:, I,! g::lll 1I· 1I: 11 \ I. lii i,'i.)l I" at (:,1.4 , h 111 - > 111 . L I))OU(I1I I 11 : ill +LtI·,i· )!, ! 111 111·) ilI)Il Ilal' d ]"t. 'T'ill, v lt·:1ll to i 14l ",,,I "1-,fjuil~ uu l L a LI il-l· Ii:,..... . 1 / n~rl n Fiery 'n." , 111 + 11:" 11: .', 11II I t ild f. j il 1IIl 11 til II1111 .111 ro u-tit ut (·. · . ýIr li·r r lily ~l.l"">,,lu r . 11ll.l : L)II(Ii n l·(t 1 llI I/ 7:11 the " I, ,,,.,;.. 13,1 1 11 · 111 L11l l aPEII1. It:I: llil~- II 111·· l ll)\l i111 1 51 1 l1Il· r~p l-i .. .r lli, l u al.., :11 II IItC I~ I b g"t.L: rlaurlt :aa..:luC : h tll lu: ," I".d11 I11II , ý il1il · U TFII: n to t n: b ii Cf i the. ill Liill 11 Vli I ·LIIII I ,j·i(jill ·LFU I1 I1 II 1·II inl l lr 5 .1 I 11 ýAP 1 II YI ,1lll . .~I ilt 11>v 11e ~il huu P to h tillo iluur l, n.:1.1I:1 pill !," ,.I drrur Ill ..uu ar~ Ili~I uL i tllu "1O 1Ii aýt "nl~r Il' .\ I LLIIII ." t I," i ~r I J(·III ill lg It II all nItnclr l·nui Ili: l' ulllI llýl, - l ii Il~rcu l·· ) 11 r eit I t Irir c Ih,"r h l r1,,, elrI::.: .:1 ý r o lll:,l ,; 'tý,l~y .l a bei ll i,.(r J ue la ptlsuu, IC e.. - I ,u, .II III, ,"a FI'( IFIII I., l T) III1 " A, 1)l, \\' :: . C"IIIII IIL ,. l; r, (li I lr L r llEilrll to Lhrrf u h, 1 L II) ,t .,., lr illll 1,{)11 h, ti er 1. 11 Iv u.....·ll) t,".. Il ll ..gcun. nlthu itr lC.-t-., l rll iý e tlrtulll l lr l lolI ill lll:u.11lll ,, li·CII u1 S. / sklil~ t'll or b!~ d !'+t 1"" Iii. til " ll.r;; nvrll 11· II~t is cow Innr a Int" l o J _, ulr I purg.:t~ f II1·II, ll_111 1 by it, lllllltl l i.gril T.l Ir bl d ,lrt l-. Ile llll n!1. Ibei ! 1-,.lI, ill' til, gnra iii IIuot o n. 1, lII lerOII rllr l , lio n) the 1 11 , L1 h)" tll l l, ldr1.Clly rilln. '1'hxs pi dllls du out purg .u III· It n it, i rust )Il. Jo, which pros.1III [gill, idl e) -11L- the e) s· l rtu I· ,.ld illln Ill~l it rn re 1i1l.' t Inr - i il c, w" lr clcu FI-. ll·r c =y~llr ll· t Jllul g il.l l ·lld to tnkr rtl o gur hll :, nII) I[IIII 1g or Jlrlllfl l ljY I : lll. .l lll-; III sl) it Iuu·I t hi c ,"tuhu~ t tII.,I pur(:li Ic, aý ! i lrI Itll as the phis ·.LI t *ult nt l. nll t',g till c,1 rl'I"'W " at; :l1 f tu rlgu I(t)Lut r rt me u. ,? i '" 11 II~I1 I their clo(ur(· .\11 1 ...""t C':- I r11l 1 a u1 lithe[ -1-ll i o I !"ruw tho ct cutn1t.I1 t r n~ll Ib~li .rrl·:,. · m. being rlljll c ll n topls egerrIitt.:rOl ur"lC, ( utlgt h pu lr r irtat lI, ;n t in 1:,! o h ":l:g , v.r th 11[e t: tr·.;p:p xtuo h I prla il[ [Hs J uul)lti t~ ~c fxi t~rit pIatno L 11 1. 1:,, .I,.AI, Ii' 11;1- 1 'IIII- Iii....... of : I II 1. lo, In ·'I? (:-I 1 i'hr ,." II le I·1 %0 ",) of tl I1ul0in"I IT,, l I l` t om; ll~ ul IIr - il ." t. i, f . ,. H".Its l /l i w . h ," 'l.ll i1 .n Ill· · lilrjlll "t iý" I hn It Illl )I Ir 1"ul·!Tf.,illL' I li r I II ......(:fl. "I ril h Uiý. r·H c II [wh:t o I Ii . I I ."I c: Yh u.I)(I iti RI I"". I I. I r+ h it I. ti "I.II t ll-, ti" y ,-, "ll-, itrtl lul -uhs!II " tinil "e,, a ..... Ihr r: rtv: ul fuur t ~,Ii 'hat it k llll -L :Idil ! I/- I II .. .... Iru1' ,1, - v, 'i-r,. -,rd I ,r t :I . ,.", f~: ·i luI III El, IT. II~i--trlet1·ij. Illllil·( I .,,I' ; Ilil t Tll II IT " l l~l , li(·lilillllIII II. - III" II, 111111' 1' I'v,, :.11 11 \' i rl1blrL i h, rr. t. rhr .:I r ,"rll .l ~I:< III v -kit, -jill~l . II i11 SJI·.IIIIIO XII I s ,If 111. 1i 1111 v. ,II , "- i, ul ti· I ,t , . ', l th ý . i r . -< " : . . , iý: ' ý 1 . 1r· .r i 1'irC'.Ihovt ! r.li , il,·" i; fur n ·; ." ·I IT');. I /0'11 .1 1I.Iuil I, XI ih"F 1'-- 11.11\, 1 -

I Ir fill -.I ,sentl I~rln nýýinýý I,, Ihr li1 r 1t+: 1( t11nns" Ils(( ý,t:,n'1 1 tll tits IrtiII s it rltý+snllrý Ihr cstt~'t nnsrrn·. , n,1 (tra . II urn ss11111( o rresit '.,t I~"i ý tl rývur I nn·.O T~ ·nl aon11 rtiut111 , .,v."n t~ _h-) t: =",rirt, t~ ,tvni 1 l Ij t,' , ,"(,e "t",l ene.:r_ -tt , (Ilrir nr",Inn hi, nlsns,ý· tits r rý++:, il s'rrTI II ""i" IVvP me sn",· is 'f r v,, l+,'"rty fill tls" s "~rrnsn' Illt'lkislC v,,nI11J wit thalt nrnvv H inkii~n " Tlslll .+v is9 I hr" I s.(·l "l . ~( ii' hrI~ltr· 'Ts nn~ ·rr t nll Ihr1~s ~ýtt,!rs " nII1 rirrs",t+!"+nrrý,"1, 1rilli fir' Jil:,ls , s ·l' 'sllss-hi., .t Ihy= thy hair f~ ,, iil C Iln rfT.n !hrn ý likrs'il r I'rrnl lsr·C r, sh,.slwl xsll xlliiýA-rrý; Ir,ýrcrP1 tta Ihr it hv , I nrnll l . cr.,,, ,nuke~11\11 it sariT I~"isl ti full y, sn1I 'rrrý i~~~~~~~~~~'t Its''+nf ,st 'rristt iefa rr~rl~"ri~Il l Cit y in <illlls'l'l ~1 thr tu tus: sf II( IltlriIL",""· 11n~~~~~~m ~ nrII hnh h h.Iltittr: II l ý1 ts ti i t r r~llllh: Its!,srt li'nnrtsT/~ll· I::rl. 11nt1 s, '.,s ".f ' ,~ I t'1 ,' h+ ýrilr i'U'hh 1 hthý . } I'I , h~ ,t,' r th I ·rl ii :, f ,I" " .li I h" , I : t l :1* II'~l( Il i h,+"; ~ ~ ~ ~ ~ lhh , , U ' '''- '' ,'s l `,'I !1 'I 'Il 1 1 1 1'Ii hrIi t hs' t 4,,r I. It'll I1 1:2' Ill l eat II I' I I " t i h','ut h hII 'h, 1!t'' iri, I'!.l .l n"1: stn r t.· ·· ii"I:I1II ln ItIt I hn11 II h" " 11( f h I :s; t n Ir hhlh s : 'll. hI l I r hi U f:' i t s s s.) .'s,',, I Iii :sThUr11 n:g hI1rh ithh v~ e It l. " II ý ý: rý" i gin; 4 s lllr:ýi Tý".r,"s, ,!is.,,r Itsu "ICr, N 11t"-h .11,.' 11 ,"~ý ý 11 ,,;, '. . II .n!.1 'i'th t r hi hh : ir hi! ' t 'l lh I Is' I i . hi t'''i (I, '! !I 1' \1'!.1111 ! . LI i· IlLI i tt1 . )ili li vn Ilil·l r~l~il;~ !II1'lliL"' [111 /(..11 11. iii~11~ I Ir ul' Iu 'I ,I ;" . & sl ýýI ,: ,.: i iih = ' n'"t' i \ s 1e IIc i o t \ F IllF 1.6, 1-F ,- N lF , I. , u1 ,1 F 'i, I:1 ý,,, r.. ;hi t ,lý ,ii-"11,1. 1. .tl U .i 1 . - h ,' It - ,r. .l t r , ',, :1, F,,, i 9 '(o ,' . rabl,:, " clhool 'I 6ax1h r AibboIuts r nl- r: n;.;i,,; .blbol' F lumilh tt lluolu , A s\\n i o 111 ;t, t old ; I ldll 1 l Iflt16r ll l '1i Ilotll ll .\llu lte's l'rtv1 u It1.ltdldll+a , flir :.1., it IS m lv ALEX. TO1VA1. r "1 IA \T.IS--0 hle 616 J:,cks.4, lhdil head, 4.4 1 lbro.l ,h etu44,.)t' du Gl t ( ,, esItri1 4 du, o1 It 5re t atlla o, ti s1 1F 1, ,, 1 l i ' tlll sy7 " IteI ir ll t l it ..1 ( 1,1), l i r t lllr 1 t11 1 ,F F l s 1 .1: 1 LFtl ' Ii, 61F If F F ro , ,I F F.t +iF . " ,F, ,.1F *FFFll 'FF FF " F1RANKLIN INFITMAIRY 1t III 111F I"'1 t1 1r I Il'II6.14 '. ( l 'II FI il iii iii .111 '1 1, " 'F.; IF ,F'I, I F F . Ir 1 I F .111 Fll llc. .'Ll I - il t6 ,': -1_ 1.d-,,, , 11, : 1,,i: . ,6 h all Pox in tl heuu t ,u.t do, 1I 14 t4 ,,I t , ri t 5 1l hu T GI , 1;11.1,'64 ý1 6i ht, frr h ex - ° by \ 11 VEGETABLE 1 h KNr\V that health unx t t:l; ubility to S l ,btr, ,,uM f t I tn0, w l t of th, Lat Ir, f tI r p o',"I. : e in tl CiC, as i ,lt to I .CC r CC run. Iri-s. '1'o p t yI,"rv,",. hlrnle' i,, thl: t Ih~lth by Data r t in ,," t i. t ,* r l l, ttou rT ! n ti 1 il et n c- cft i mtt n e It t 'ol!til iwhell, r,,qtliret lou att. t f trtIi:tl l,1 ol,;,ror.,,llt n ,vhlic l thlie '.n dl cine ,n ncl.i i,"vw lIIroI l tllt ItIf i Unltltil .I Sto , LI Ct ( toa,! ,f , 't exas, 1 ,x v t , I t .-i i i-i , I tI ''l. III lyj Puft I)r.ti I)r. Pr t t ti- tilvt., .i ,r " . I . 'iq l ; , nledl. cll,, " I "t , , . ,, th i * , oyste , ll t 'rlv r ¥,ýiv ~ i in oI tl 1 ,i"i t eI' isi. iV pr ,';l'm , Itl I l vio , I., t i - tl:,,: l. ,ý, ,t t " :.r,,r t t,,d- pf i + . !, l -.'"".; ~!+ ,£1~vl ,!. ',-r"' . I: aI d r,! _.ll "lll 1l of l Ili", I'ol+, :li~',r. u! thr" ·iv , I ,r to lllds ull 1· 1 u 11 ~ - 1 ti , \tt I.h I . 1 n .ll ,,! ' .".,,,, i TI t+,. I IIt (I II, c:,nl , taiI Illt rll ( .~" In . , I'' ,I : r !' ... uhv?' t','l ;l ll rt Ulllt, lhe/y ;t r I , : , i . I ,i tt I Iut' l t , i. u ,, t ,, l, ,c. n , l :. i rl It.:lI, the li n t l ·a llkren : - : CChe I t- iiii n pr" er y :x. tl-li"i t ti -iiiiiitl.ltllflfllll il t.( rl ilt'P, III1III! I+\l t i r 11 11"tt11 1, . I tli,. I s . ll r l - t llll t tto,111111 t-I tkI , tof otl-t tull t tl " , i. 1,1 a r .. - uii t, . itiiiii t ot, o " it , 0, " + , tiffh' f1ti1 ' b io i. 1 l1 L.(: eI l+ ,I I : h , -It , +. " ."a1 , t. , n r," ,',l ",l'+ , r1l'\, Ev,.rC un"" o ~ I II ",: t,"" .:I!, or CI nh n: u!ne t, St',r V ,ill i (elt P* I out' titt ooL o uI t[ " di y nl tI a I ,rimn, ry?' C •,tItl -- I'. otit t UJ bull 1 I d ii t ilh e CC lts at'dsl .,s e. ,V - n eut o i tb u tllon tII l "tht li der .re Ji rani ad, , , 1u ll witi i i ' f ih, i:tele J, it is oIt Nl tak i.n u l lV tt' t ll)r 1illt v 1'CII hll arri, iito Itol , rl"e (t+t.I ', ..N d I I )II u y 111lltno 1 If wi I ltt l,'t Io . . IlI juntliho, fvil· t t Iill Loit sho s i), t I ll is c tail'tliul ,rlca n . No) 11111 I ll !tlillY ) lll) l) d it l tl -t'111 !, U)!" ,Ill 1111:I' .+'ll f:i:C v ~ICI Il t', Ol blito i. uls-ll d e !,i re , t t. r:: , s ,uI Iihy o f,. II m litthIt , ,ito1utui v tartitii :t fot iifo & t! Di.tf Pto'i I, t. - - n, 1ti iC C li V i' II ll t1 it lltiff . ul tlmr. iv,"r ; . l,,I · t 111 , ,n 1 "r 1,1 V ,1"','tth) t+ [+ Iu I' • . t :ie+ br · 1. 'nrl ve r .:rhtll, nid chI ,t ,"st lllnedi. Ce, tCC.1t c IC ,e prIpaled h1r ;ru'ng e ia," U Dr. Peuttrs lIttI.rs in nselt that hl ls nt1 ex erl. Irint w"Ith[ v, :1 oahle mtedicins h is ,"tnl,Ielt [ himnt I 11(ldocuv r thI, Int lic nd onily .ub l!tItueI asw.l erin , Iii tir l rle ,i u lllusa ercurit t whtit ut mly of tlt'n attle ;,U nt ,V, -. O)ne" C'gre t qll hlty It'lltS veg.,t :1i t l , I I. I 1, ' ~ll vi,, I n L nO Illl , Lt Ul',111 " ' Ilrllll [+ Il, I Ir 1n,+ l tl II, Iln:ltr , I a .,rli . . " rt , ln ' IraillvaI. qua l In" s,) !IItL thl'y ICtCL oL ly c.h!"ll-n Im .tll , n.ltlh tih anl L hr,,t b y purg +.l;, CiUI th,'y r,'gu!,Cl . ,t h, l,, r, r"Illn>;'' l ilt• 11,1,- ii+] u,,l 'ti,,1u , .trt 1l hltIt£ , ,1,: ''r t'2, my llC [. a b.' c , i n ,nir + "t th, tl, ,ij v 'lu. ! :.. i .! o ,Iý.,r . r> ,. . t" ti t.+ lle p r!;,g, c alll! tints, t ,, ves r i' .. dI kl m,., d it t~:r cn a t h Ja u,, - uu . .n .-t CC. I 'lc y .,:o~, c ini dis u , in n,,r l. ntC f, .J , I I CC.l't: ,,ild et~ tn otn C the w si t l.u," Ipt\v.ln! ua ot n i VeZ ,'LaiI PVCs toe li,!,llc CC'IL,'l- I'unJ ICC reLC I, Ib lyx lrcit~une, w Io _I) , .' tI 'I-t'< ,m.!I vul ne . r, ecc tifeatos Pli a,'.50 c.' ICI, r , h's, I, I , , ,:,, .r, IC5 I',, dt C .-.tre' , h,'twt't+tn \ ,6gazxse ALýO aIr CtC by 6. . . M, rsisot & ('o, II C ('.1 I.Ir,, I : P P 11,[ li,:, dmrn. ist 1II0 hl I.,'ve , r betw e,',n I!~, tIo htin tkers+: 3It IIrC ,,.wr ,!rut.list, ut th + \1 ..s.llllt'ro': 1 mar elt'l : C( ,J 1 , rlt ,l , tC. c(.)l,'r of (' ~I & Unu.ItCrbon :trt'ts : G A II, I t 1 ,J & (', druCl,.r+t, cornt'J of T'hr' I tl,ulns & ( Go C .trct- J R t,. , r gJst , .Iyl. thy ett city. , 1,It" nII i| i, t I I Ahu tIl. vl F+ id'l )I ii! [ 1:, " uI. . l.' ct e ty ,T urs. i I - I. y, .II S..iot'hy, per theI ti-l-pl tll . . i~or t .pit, (''C. ti "Itr't , l l cin, l nie. e t d P, r.l , to 3 ew on, Ii i; c ,i.c c v .\l II ,'d . evcl ", eeil I, til ,l , to \V r.. t'llh l 'l ch , r .it rcc ! ,, ,I , ti i, l .. Thl t i ( ' lip ~1i ti il pltti ld icrde', wtlh newt ' ppqer b,,'t r ,, c ,ppred aecd : ppur fastened. T'he i~ I'ey he Ic htt thoreuIily repaired, her ac IcoIeII. t+ill s Ire ,s .t,, i d..ndsolmew aIs lny LeI , ' l'll : be iltll ! S elluatt t. t d. Ie d C ltl. ,.tc: hi | ti.y p;r't,. t tile lllo t ui re'tll ? .g ll me, tl i rIlt vi i tl, ,, icl the, S.ntLh-i L i t the stw ei t i tu i 'ttlllt lare ott cl e trpt t t i any ,, ut' irt the, C ,u try ; tlI Jilv,, r toa c. I , ce, i+'tiI eI l attCIl The btin.'dye crcli' n dw, ,ru, h,'r o h en I I,1"L ly h luil i .,) t ll.it llltý1 . , li. c ,cl , c ILn't ce l, . ý t i c T'('he +.:iug huu-t. ,,l : v,` hou e bee .l' y c, I ,e'ý , it lt r Iir I ii i c i ,I l l t Ntll t il u th. It. , ," ,lltý'raiý1 ý e,1':, lilt ;i1I Il .L tiCa a 'Sled ' ! L : ll, r r ;heý I e l l. " ,d t I l ý Ie , I lh th llli a l Lc ,ti ll tenu, i tcures., 1it, trave, Sr ti,: llc t e ord:i.ry ll tgll l elt ' at,,e teravelbulh . . T L' cL e [ is ni w c rryl' stn p so':ý.5"nt er- O lln !I hotr , or to N 'w Or',..i i leur day's and ttv nty , i ur -. aIl .g to .iuin i t, the Ilt is .,IX day nd ,evcn h!Iuc.. T' t'ul,,e ,cte t lly cempl yed in -r t;'"!tllt I t ý* .I ; t'+. i, ti ht h t1,- , + li tit di,.'tn i" ttcnt I ,. ttt., I< c.u d by ta d.ty heg cc t) 1 +, e .. . a . w............ . '...... . :I rep ui Icy tie ep ertal ty it gcvet oe'.ect ' TiheNvy Y dl, t': o e S c.n"i7 Fe[ltis. etc. The tra e ur l' ls L., ' ip; at .li i, t ic, , 'ut it . ait ýtelte'c. 'lee barrang ince.tl'llll w ,. ulM ue ti l ttie t travel tur., I, u rthw .urd, wvh h l iue will be rie m1 l'm, .obleb to Attgualt, asI itt i w u 1 tic le , ht her dril, e'c eu. 'Pis .1 iv,'rtisement cont'irns a phtin stet, elect I of fcts, tie e.,ltr.cy of wheith tit' pricprwlr tor 1 geltrt he to t ,cb pa5),rngur il the penalty efl hae .' ot'the I, ne, may b se tcrue the Ex hange lld, d,w \ nletv, aucd at the Mt1 aoe Ieu+e, I'. threngh truoc :I b ile .I' ' t.1t; A ta, ,a'17 :i0 ' etio Itce, cxtenle : I t, t~rdei: t,,'lheh 1 ,0e t tt 'hat.t ouche, t e ice ctltect, wielu the .it7lft'itr ," trryllu the mail to ,pa achicu la andi , trSr .t thue Mesi,, if ,. MI,\ b le. lie 7 - 1) t , I'\ 'IC t, Ag,"ilt, .10bde. , i . r':l+ ", ,l ( 1 -- It I t i +r" I'di>ll .11.L\N t I ..- ý - mci , ~t. 1l a, J 1 ii l,, T \iT ',, -3 c cm;, t , i+\ll;\ t'--i1,1i . '~ :cc l l; ,,d ,, ,nc ' Ii , k L b,",'rg, .r sa c hI', 1,.1 (. uitino ArILIo"tJ''', Iu ýt,ru""r! Si-ten the prup-tur 051u I tIL s u ~ o I~ lot. hu 's its l.,vor ; f h. it 'ur. bý"s1·1 "rstoly a luss.{s It 1!, for cý+eru~l, ll cuullll I1:ýI:r III;.! h:ilS evr Leý"n dl (I)·u"> vlITrII . Iu Sod t s .p.I/)(":; Ir; u" rl~tll ly vsjl itv opt. Il1;- "." Is-h- , si" s·, t o ,l rr I ý. : I Ikt h; t."s Son. s isss.':^ i sIIý1"",: yi""I"Ii I.I I:." .ilIs1''.s I. ;" ' n tl 11 i,:u a rIuc I "I i I 11e llll Itr~! :I I l' "',ýpý."J 1: +11I t· uuvlf 1.55 ýIYly-, t; .:" Il 1 , ý: 1 iiýil.I.ý,ý,:" ý:, t ý I uiý.""r to Iv:il sn,"y rIiI l , It r, i II. ,ý u r ' Ito'.' II'. ·( d· 'ii ruy. J I~ i vl s~!s . 111 o Is'-! ·1 1' t1 !'15. 1 cil : i I lilll I'i IvluuI I L f u: u udlrý:ci~ ll:.g s'I""y-",",Ii it iL II;:I:.s I"' u Itt ti 'IVY tIhrullrt" Iar. lý.ftiý : ',ulýi 31"h'- I', .ly oilu - ;itt t b*ug iii, tuLt. 'I 444 4.4 44444 •-4 llt.) \i4 4 .'4 li44r4444 4{.: C 4 '+'4 ' (:4ll 4.4a a 4 411. Iu l - o E it.. I, , 444 t :, 44 *.44eo4 1r4on - ., tl. i.(rlcclt "., \ I |irllt , P..tu t+ IC II th, L:«cw n",{ l n,+r, stl·n t:ý, [ 11~ t'+tk~llt'. . i:I~uhl-, "l:,ni + · kl' nln kn I1t iI', I : t1 ." .I . 4 e1 , . ,: I4"*4 " n s . "... . " t4 u '- .]; 4'4 I .tý illr l i ,.1Inr L P I lr L ,; th ", ,. I'r l t.. L tý i+ , ."Lr , t , t, 1," I..linl l , 'tsllllt", [ ll t.ý: ii ' " I. : ' t in ' h l +t":lI ntl II'..I. I -, ,, ..i .:llct .I'y i 'll : i.", , ', e' I1. ,11 Cn o t 1t t a lll L," 11t1 f . l'C I ct III t l . 'lt'er I. ,` . 1 , Cr c .. " , i .t i' l \' k u tx d u . , utI '1 ,1, c . Wr 1 , lir ý.. ~ 11 `. 1.1 , '1, ,'",'l·_ Ii i Iý ~ ll~i ý zln.' t rlt ,1 , .I, pro .I , .o e ,n+, kht . l,'n. h .u.licll + 1 , : .l:1, ,l c. siC h.' tr+ t ,:, I:t +,l, rt l.:scI) +n1 ,t i x.l rctrI hLIt whi i t, he",.,ýIt ,1 n u l· l u , il.: l ictn l .Iro t ir i lr lltl, Ih ct. . .ti t..ý, t no i t- l e C, ,1 .1,-,er "!, he tu ,.blioch ,,r, h. :d +1, IC I.. n ., : .1 . 1 :;. hI ,.,1'r_" tt lul· ..C Iuo sUl r.l thanli t ,144,4t 4444"4 cr~ au :, :,:u,. 444, L, irlt , h:u e. IIgII' tý , iltPI, I t lll"l' ,n i tlln t n!ll ,l Ii ] . I:t. , i ncll l , ". t.ll l i ' ll ,Il'i 1 ,' tcl 'l t' l.": , ," 't,.t1 1+oi++ ..n t :l :.l' I l '. '. t:ý lt ill ,Ill ri11c.II I,· Inrl tita aIn,,tl " ,lhi p, I.:. c.t l i t, r , , the . ,.,t:, tl .,Till r, "1 it.: ; '·c l o t" 11 ¢ the t.l 1t ' .... 1 t t t '1 , .. . I. r:Ii ,. 0 .\h . .. uI i . II. . .... ... .n.ur ,. ,ll al!tic1,n11, u.. . : n.1iu1 " , ,,t,,l.n'n ' .."r : , . t ., , 1 , I.tInI b.c; a -,iti. ~ t I 'e . . " .\I C l t Ca d l' , r n. u t"i 1 1 1c" , i n, tc:+ ¢. I l d til- u o tl· !: ,.. l "X ,' U " t'I:'. cxlt'st u 1, ir' hl . 1: 1 i n n i , l',l , oI ,i, c 1: ..: ilt. ll.E' in tls' 4;:tpr hI .piIl dr + clla ,tlh ' I l. I 4tLntl 44444tl,44h- ' ,,, d t 144 tl4 4 1 n , 4 (S4 41. '. r44 It , 4 'It .' r ,, ,I x i.h t' 5,' 5 '- ,h . 1 . , l i,.il'+ l · lt'uit nl'c: rr !...t' 1n 11,"ll .1. Ia II 1 \, :SIC, til t I ts r."nui hateo l I Irnl n..: lt'd l at ofI1 I'€ . 11M 'ýlt t : !ý, L 1 .Il.l lI nillic:, inls, ý . n1.tc11 ih , r-tr n1 , r- tý , cul: ~ v. ;",.', ~1,,·" itx, t"-+st-'+ ll .. 111 .ýdcci r Ih ,h ... I , ý-,: , Cý 1 .i.1c.h . I e h h the I c,11 ..n '7 i'ý. t. . 11 , n." ,I't I: , -.1.1L C ':1, i'. ll e u rtt,!l) 'C i' r I" ' , i n. It 0 , is' trje , to h e \l.,tj I i I,. l." t 19.11 . ., h, 'r.. I,:l, + ( + ,F 111't LI ll I r. 4I4 14 ,",o :. . ' 1 11 14; I I t.I l 4ll ni , Ii t ., "111 ,, 11 11 1',,C+., n,, cltdl;r~t ,I.. lu ll ru +. i!lt Ii.. Iiuý h-lu 'suetl.l icon ! rI t.'l+llll ,lll. I;( i. ot+ tit" , E i : , S, r Cit djl t' t..I'I G luy Ilev , ., r as . ll 1' t Iu s, v1 I , l 4 '4 , ] l o"4 I.1 , c '< I 1 I (:+,t v .:l IT in I .n tllo -t i. .1, 1,,I, .t it ttI l, - tcil; b ·I,1 :old I:h r·td, u ct.l .ý ;:hIC «^c o !'nu . i (: \'lll t/,i l, , I- ,, i ) , ' - (l!. Tili · 1i - frt ",rh .t. i 'tlb In:, d .n ', !. t:. r!'t" t I.', I. nu ,tn aI nle t)lcil \ n r 1,11.' ( ·; ' s I.1h', . u ), Ph} d, .,i : · ellictl;+ ( cast h i , ! ,, l 'dhisl .. tr . i., i., 11 . t · .:C lu, i ,l'u ' iti.,s a t.+utl &I t ', 11. .is:, . I', I 1 .Lc' I - "Icht cnl· . , i1 Inott'i 44I 444 l (11.: 4 . (1 4 r44444444.4444444444 1' t~ii~~l s , I ht.Il t &'C u:,,-. kn ,..,"s~e~, :. r t 4'h, 444',4444 4 , 44444444 44444 -444 4 ' . ' ' '." ' ++ ::.w 444444444444444444444444 ...44:| ';',+U-! ,.';' h|' "+'.lt.+ ', + .* t ].' 444,4, 44, 444 , 4 44444 \44 4 4.4444,44 --,,4...: ,< 44 |'.4444444 ' 444 444. 4 4 4444.44 44 ,;4444 ,44 h4, ,4.4' 444444444444444444444. 44, . 4 ,4 "4 - ' : < ,+ . * ,4444_.4",4444 ,:44 .,,414 .....444, 4 ,, 44-444 ,..4444444.; 444,,', '4: 4,'4N 4.4S44,4 h'.- i ~ list'.-A ,uII UL· 1"". 1~S .LU r"% ,tI:: 7'ci~~ll~lun sh k's. j ý (7:; rn rnr"'r. f r:nl·u·n ,tl.:n, ,ca ufo iý m I.Iny' evJ, Roul t ,,:+1,:", l 1:, rLi, ,, ,11. 1, ,:l l..l" I llu I,, ""1 -:J Illruln.: Ull~lr I 555'5d 1~', t lI.r 1 "u*" c' r;, fiss'tu , ,ýu "r--i l III·..I i,. i il! · >nrr r ll·.lr l 1 "e·I 1:r~niP· "1 :, h. I.'.I ;1 1^"1`'.,C r,~· i1'1ýýý1l 1 nfnn nut'? .lcrlcl hni110Uf. 5oi 1, C s 1. "1, , ni tiu., i1 r" 1l~ l ~llil: . y, ,. ."":rl:'r r~n I ruining t nre ', ire ," nt: .. ,,., " iI: , :.rrn I, , C It a re= r'nrul"ýn i." ý1·r~l;·1 1ý t: ".l .. :1( . . . , : c"iiron 555,ritice ý ~r tau hl ·I~uJ, u' :It1.ý1."' u ,u I , n1...t.. : . n'Il,·u 4v" r unnlct or I Soliii r~lth r. ,: , t" I trou'r mI 1I1II-· b rl trifling ItIIC.II J 'c[It," , '., .,I ".1vli:~ · ~ r!:, r ·. ·i '1.,11 to rulrm nr' r:m ý 1 a il l 11.c\t7I1 ., l ' .t-!- i 5111::1 "a f:" u'.r.,111 ( I1.f,· d( I -,c·1.: lJ 1 . [:: .t :., 1. ill. -. 1! rlll n· IIIrIr:I"J Jrtllnn t elr·r c" ..' .. loc . i Ir . :, '11, .",, ,.I 11ul. ,I ·. l s c Ill the .Il ,.f rhrlnt·· trý ..1 ,"l I .Jug55 s, in, ilsss5 4.51J 'nrr:, r 's.I"N I p III '...s'.' t , ' : l' l x .,lul iltlsrll. · 1 ovcl sin:".I . , 1 .,-· I ý t:.,-II I,"`...'`t : 1,1r LI until e ,: trlu! .., 11 h ,unn, · ~nu> s .,t ,:.,lillf 1., 1" ., ,", tI'" A 1,Ig1 1 ýh. ..3,I lu''·'p:1. ,_n !· l,la :, ,',ta :.."'.rr10 nmr!Aud hl.* L1 . , , - 11 r":s t,"ii ".is 5ssshsssI j aiclall .,:1,."1,"+, pr, {,. ,, , ,Iyrili n;::u)1·( .,- 11.11 n '..t ! rl) ll U1 J1 ctn~i ~!jI( ·I·II·Ii ·I.'1 . i"ý . 1 .,J·11 I h~ . ~nIIIII llry withlil r:111u :.~· .1~ IJI" 11>,. " t.. ,: .'11' IIu1.:,! a d yr -,a,. ., ,.,f ,,. t'I,"Ir ,.I il n 1 ,.,,":'Cl.lcr W 'wea .I· '1''11 ru1 III( I..f 11( )I ,.~ :. IU;," .n ",: a~n II~":,nl bnare re ! 'I"nlll'?' il: upu"I cl. ,.!nt. 1."..,151., r lt Ihr"I ucr..,I I, undcrml IIL lt c ., I :, ut cn I -iý, , ..I ·. II II .nrr J ,,Irrllnu . 11~ 1 "11 t , I:I.Ii. 1·..., 1·., " r..1- 1, 1", ý.ll "In 1nn ol llllnl: l L al, un l:iP:llif C:L~l::r t,.l. ill I .. .. pr ,trice withU L1 t ll I1 1,l th , t\ 1, r · .1 d d ... i'' .. nut As' IIs nrs s dn ý' 1 r, p,,l, n :1." :, ".. , ý ., ,, ý·11 II,~ ll il~r :,pl l.n llpr,'ICLJIIg ii' " ý' 1lIý .,rte 1,"11111 1. 11 i ll lil~~~f (11 1%CI,. .I C.« u""~ · I ,1,:; ~ "1 u 1. ,:;... i: ,:I, ll r11 th. 11 llxtrrl ' U, i f , -11. , , 1.'11 t , .I · Ii~·-I, I l r\ a ,nt .k allfu " - n- f, , I.1 ..ý ý ý.. ilý. 1".,+ýý, ,ntI·~,1. i Irl Jo ..11 at the ,ýnr ,t.:.; .Iur:; l rr :, ..: it51"iý·. I ll IU:u L !':run lict LI I'in- II ., ,:.." .,.>I I"., .1 ".Li Illll~rr inl,"I1lrr : ir :....:'~jss.,,f5..555'.i ,.5.:" r5'5'55 5541' itk C '.".lr I' d'i ii :, ,, ., ,k. ,J .11 I..'" I I t 11 Ifr1l nitlal .11,i',, ,,. rstr .tC',,,tlri 1 h s~u ssF'5hr sss~~ Ic s'slr~~! ·, ss.Ialli ld lh3rr 35'II\ I`I lt((t'rON.Kissg t Clsssissssss. 't'..sbSh ?tl. R :, u. ý , ..h' :,. fr., ).N.lrl ll sii sI 1,5t which II11,In -,' ý'I n: .,+n II /-I , _:I: Ii..~(· I1 cll, ur I u:>u rre+ if n txis e ; " m"':u5, of ~1 1/111,1 !I ý I; 11 (I 11~1 furll. Iln: Ll uetit In t -~l 11115 I .11cr :hý,-1 wl ~n; l h ýc ll r {r,.: ". .nJ t! :r nrr ut'I.O( I t- tl I I" h- clli I, ·. J jI ( ):1. I :.iU J.) ni~R· IU 1. Inrruit l a tor: I! rlsnrr.. , -, .-Itor. 1 p rt lu:, 11111," uho ngi hi 1 rill r ý, 15, Ihr u~-: ,ilrlrii ,-1n1 .crIntiO. l l., t. Th iITl r:, 1," {~1 n ul Cý'ui ' Ir 1.,: "1' 'l,. xuIa~cue ri( ts'1 ls I :hr , lssiy .C .4s585-s ins. rtfi ssnss solsL'Phu-t' ' ln In,:llrl:,ti", :, nilrr lurrnur ul i::.r .:r 1ltU to 11".1 tth 11 {.I tr - plr- .1.1 .I n rrl :, hr h.11 1 uul hlnr(· thrlB II, 11C1. 53Mtn 1erl.{t, "t " ., u"J. , 11;, , t 1n : 1'I;1t u::L I·1 L: ii Ile.r I Il thI1 urpu ·U t r Cls 5. Cs sk:115-'s ".Jed.'. 1 tIL, ,.l lll~~i : hII I~r s !:.. I·. tuil· t!1"lnl ruunt 1 - a.,i, ý:Ili· 1' ,",Il\ ael i ý1rl I ail` 1l lrt , Inl 1lilow 11rd n,,r i. ll. lll· u u I·\ r r · u1'J1 t 1ý,, 1,. r1. *t chl ulll n uud uh, nn:. II ru ld 1.1 .: !,.! I > n In ll1.11 r tll OSS.lln uI . s ,ncnjl u lu' h (;.: . 1.111 '. 1 ,1 ' rd.i t j ~ ~ ~ ~ Ii 'ssssss l's·!. sslsr:intsd A.~ , ~*u.·~~ -is~5.,, '"; 1`, h~ 511, S.Fr.1 sss's tais thaws r~ss,,f.r j nr.r,: t ll.",t'I ill! 1,I·i '111 , I> ut ut l,J I .,U I rIý , r 1I 11 II , },ýl ' lnlurl it ,-rtuuil s))s soltI.s xtt .it ' 111 h !1 · l ll nlu 1.. ,: 11tH. h1I, c., p~ili-·lIl I ~ 1'sn ci I2 h '*lu.I ss s.srllss11 ý '-5845411i. Ihl tl ulll lrwrJlr n t de p " ' ,tI,., ,!.., rc " t"il y; 11111 thI< 1= the, r:ýpuutuu~ni lll 1 : Au> -l hl SsJ'swssssssssr I. ., L," n : "ril h..1r· ssssss; ý"ss'.s s. ss11i sssIpusain,.'.dgre1 .'nt~l l ItIt ý I~l~in f`ItI IIh:, .h .r s sssl tiul , b I .. : 'J, .' " "1. 55s, s s: s ,nt sif.-,5..' isIs s- 'sis's s sscn l.l '.l.. 'uI1`v,,`nr 1.1" ll~lr ItB1 1 1! 1 5, r.I 1. al lI' 1. ~- ", .si..11. 5,554 1 1 t: 5-. ,t rr . cur lu" r S .. 111 :- . 5l~ +5.5 ..,1ý »1i Sls,5s .`I I te hnr, n 11 11, I ,"Inruu~u l'5s liPn "'u r~ .51u 5l: x 15: , I Uu'J11s l rlls', .~Isel t ::i!..I~oiý :...J . t~ý, t ,Ja11 ",ntrJl~ts gss.rss h'i~unti. s - '1 -: :rd~ln" i : ~ sl- iIs d '.ss dsssl.sl, &sas y ntst lt y, L.4 ý.:4 ' I..ý.'. -+ " r~lllll."rrlr nno:R~lin "l"1", '4 h··., . \,.. ,,.t. 4,..ýi 4. r " ýIla rp ndr {{ i 'CP 1~~II ~ . Il litl.:~r t IkR&... Jul. h. i iyodrUi t 1444r' Leve. kSI,(UJY. y .t li I - .I-. · i i ,, . u,, l. ·~ or i ilr,(u oob I / 0. 1) ltll4I YtScv te~ Juts ii 44 erw Levee I'tti 1'-h,4 -'n h iuapt deviap nIi 1) dY 44 'tee Levee '~II 1''', 1" I - At h.tgr :aid& OIEdT Z :. 1)r1-`4 ntnwep Pill !h'i L.',, i IýJ I(' n L91. A C Fr lft 3v I." I:.(11 8&I ý4I'otd url tavet. t "4il, ' . 4, '.It it --- iedwarue r 4 J tt4t41iitt41(',74 t'aydrml ' 44.' (tCL-Gnt I- tt int Iaetir.g hrn i5 ' I' \%lt i'I'E"Ti ('.nWe~t lt"!,I, ht.. r4htrbed Pity1, l:,. h4I~II it (Jo, ..I .. .., '.[ l.,. l' veneMI Sma t th ine, i1.tiee hi' 144 \en LooV II !,, ,, - :, ,"i l.,"." y t A Thu- It. t": " i 1 4Ctuý;aw