Newspaper of True American, October 3, 1839, Page 3

Newspaper of True American dated October 3, 1839 Page 3
Text content (automatically generated)

SHIPPING. For Europe. L I'it ,.Il'.l 1 11.6n 1,' lkl'.l111, l~;ll . iiliS llt; 441 Ind 111 ~ I l r"I~N Il .!1 '.. r 1i1.g,I L'.?clnl r·. ,illtllllrll· JII L.I"I l "fl ). ) ~ ur wigh ' `'.1 ni air [Al,( u ·I~t /61 I,,1 " !1 1: tl. ~ ~. II~i \I.1; 1"1' 11 111I :rlil" II %'rr Irri( rrir :4~Lxr ! r 1· A II IIIx ti 'lt l .1 l? · 1.'17 L i (irltl . W(.( IIIIIIIII Ir·: -/ : %-np;tl;;;.l ·:rm;;l. .111'ý :''.,11 -,ne'! IL5 Ii 11iv *1" ' ' ILt 'i -. I , na : ninl l p ml tfu u py n. 7 II: L 1 ll:4in ln lt I'h., Aalii- I I- (il-t nil n,, l r: il r i liti(:~l 11t3, 'p 'Illg Ilu in ll: ,l )11.~, ll l·('1. Io 'Jll l liX IIn 1.1ill",.1, :1,n! "I,. I"~ ti, Ighl , f I` I, II (i 1, t, i., 1,i, .I1,:,1.1Jll~ill rd, t i.I r, r l" tr rh-.pa . 11, (lllllll l i Allill 1_ I ": v 1 11)lltllllill 1. ,11.1:, 1 I'lll 1 1·~rl . \. 1 1111," \i -1 ,r. II llln l-lr Irl , .:n i "y: J' 11 1 ,,:. JII 4411 NI I 1II, I I : I 444~1 ~ I*4,'4"`"~P . 4."4i'~i-' A~ 111"1i~ 4 . 4ll 44 4ll 4 IiIl/f ,.1 I. II . 1: , i1;; l IT ., , ` ;.1l II1I11I li 11+, ·.11;-11 1 , tn "ý 1 ri(· \ I· Iliil!!l·.I :I Il X2 1 . 1 11 1 '.\.\ ~ II ý IIII"t - ",,' .I U 1i4-4NI' S hi Ir,, 1. r:.,I.1 . ,,, I -Al.. 44 4' 4, p. -4±411 . Ii in . "; I. 1 , IA,44±±.4, IIII*IPIIF /I'(( I· I .1 4± 444Itl III 11· ' i'Vew 1, ill N'r1II 1.11 I)1I1II (. jlll· 11 II, i I ý ( (i-t , r :\rn hi11 I :", h in ; l:7 i, II \I, ,.r ." ,n !l . I. \ , ',v ',ii4i. ." 1. .4 ' i, 444 ... 1: I,, ,,. ,. r." ~II uI" I II,: ,, ,,, -1 ,"I, _ I ,7 ,"nir l", :trulul-l , , i 1±4 1 1 I,\ . I . I t 444 N ·' I -, Ip 11 is ý L. ":1 I .I ' :. . j,- 'I 1 "I ·1·~~; · I:· f~ II: rv ;h." n-( 1)· 111 1· ( 1~- :ll :I . ~ý. ·It.!·· . (' ic price~ ofO !il . i, I'nr ilt!! 'r I:+Ili uia'eI' , li fill' III.1III II il I i.) lii lh--1.1 1~1 1 % E ~, II II .: ' nl I '1," .r - .i.no ."Iln,+i, .r 1 , I; In i I, -1ndIr . Ib ',r i,.II-' he 'I,, ''rs r 1·:"y* N I ,rill, h llla *I. · IY111 1 nllll i(( , ", I :" IýIr I ,if'illur 11. ; . 1ý : `; 1. I~ i lllil · i . I :,II , ý , ''1 I '"1 R111jI I1 1·~ ·.·. 11 1 nllii~n~ l l:ll. II)Iy. l · I "".i,,1; ~Iill a l! 1n, h " . , : ,11~" r, ;.n l· " , III 1 ,: ,, I, ',: rt (. I nir ) Halilingr vIl h erlh.Islll (·;, i - m 111,1- l illIr (II h -v 1'i o-illi I I ~r rr, ,inr,~l ihly .l iu I.~., ·e h I-(:, i,ih, li 11~ 11; ,":, ,"r ·1. ·I· i,l ~a,.", 1·11( I:, "r 1· _1:I"",· 1-1·111. rlll IIII1I 11.1 (· ,"r1, ,"r f"~ antI)IIi h Itr-, 1I·II1I·I , lil . r pa, 1I1 S't on1 I.- rd ., II' , ·,·,,,,: ,. 'L". l'i/ -11 n. n::lr i m ill ,iil, ~ I li..L 1.11.e" 1 the, ta. lit ,lad III " r. Ine I 111 111 1111· ,, l . ,"d. I ,n1. i· t nrI ,R--: e, 4_. ,.,i ,·,·.: , , ; :,.. I"",, ." \ "~ -.i nn,+;I. _, \ ~'. L'· iii Il ll lil ., ·i · ..1 1 . It It~l·I ll :,···I ý"r~ , f"Ir1 11.i 11! 1';i., .a 1\ II Ill i';\. il'1;11 ,11 .2 ' .. !, "r i , I. 1' I .I:I ,. - ..., ,ý :,in n ,", II i , I, i ," ha:; . I In l, n . 111 11.111 I h "Iii l: a!1~li In ,In" i . 1 1, n1 dl inl;ill_ \4.... ) S.' TAT. . OF" :,,1 :. i ., .- In . y of 1\Ioi Dsi ana-\',ris city of New -),I .._ 'hI L, LL .' : : I ' i I + IigknoW u b fy f ihl ,ga l ,rr ,,e t,' " r1in ,nl , .i:(+"' IetI l lL 'i; Lr'.,lnth' I','1' y If r . .IJne, I Ik l, b +L ,I , " : 2 Ii .. l I -'ll r t li li-i' lhrmit I I ,:4 . tle horI |3%. t l i m it ed anll f r d h ll r tnol|i z,, ,.·e , . <,+++,+ . 1 i I) iA rnd Mlylil l of said rtilnlriI , .s )!11 1 e ) -"I - ' hant'h mi 1 ne rItllia tt AI ovr..111 0,, of lair I'run!t ingr ta e ýI+"'o. r na l%1 d :+ I. S i o I i n h I ate I , or utl' s of oI L o igi ,, ' l o' t1 rill A d ' lll t i . hI' +ll-"; 'I .rl il.l 2t- n , I , . 1. ' a na rn o' t a ,+ ' 111 re ae 1: 1 1e ,. + , 1 Ii+ hu. ; re+T a l l:' . ol r ;,,, i tI - i I : " , l 3 Joh+ n , lidl l ,. I ,is lh i ",t it,. " har" s Iwo 'tho nd, .....d h,, r r,, i ed dollar, ; 2,40 1) 4. (''h+ itoph, h r Ad, ms, jr. of ' this , :Iy t, r r three harem, two t'hoJt:+ltnd and lour. hundthed doli 1 1'10 B h~ ,.:' ld .l,,+'tJi., t"{. t re + h· ro! IiII tern I I'd r :I. I'ni- I1 ii;. c:", .!r sl ,I ii rnl, r.11 1 1~" .,·1 . LI, II r l . ." 1 1 1 . . .. .I . . . :,I ~i i , ;It f i., . 11· 1: n , 't ni "+." r1 r , i 11 r. II 'I I,1" , .II ~'.111 ,~~ Ii; i .·.., , i,;. ý "11 1. , .I . r . ý ":d n I I;, II: I . . " .ý · ., . 111 ... ,Irl, I', rd n ý ,1, ,,. I' .. .I c 1 " . I :tr I:I t~ t I t i l I " :. ..r. '" 11 I, ýrIII r, II" I.r rl nn lby h :"; ; "I-I ·n i ": niia " "t! I''' r - . . .I ý I 'n r n In . I " ý. , .. iý . ýI 'I"ý t l"I llt" I~ li l ý., , r" ,r . , . . .. . .ml ,I , r. · I' ! . ~ ', . , r l ", r ;n I' 1 , n ý". III : , r I . I" r ý:. IlyIl," .` ' ," ",.rý ' ,n I, r: . ,l. t 1 1" ! · 'I I . It n v , + , .r ' rLu o't' tllertits and i ont , ,tall qpll" ,, :(I]1 advantageous, ai nd ':::. , . ". , ,bý; puwv er ti cause , bI d"ist o t ti d , l. : t , rill notes, noli'' oti n mlln. red it s giu g unto tl.u i a't 'ntssrnl t h. I .... , . i ll-. l IIA i'l a tI) I !+r', " l,, ,, ,r , ," - S i , t rovided't. s t"'dis, , t, , ,', " .I e' ae+.. ding teL, per real w ,r an- i eh t ttthottt rrfnofr .Id :n -'lit , !h t lil.I ;utlrll ; Ii ol r.'" po , l atna and tttontgit unto said a:olio ;,'h., c.l s h ,I ill :vid nIII of prosith, if :tnv : rrr lnt i ,madn h ' b : said aso citi on, shall, iat,.r pa ;11. :11! i", . , arl i r. :, d ~'et ses, Ire, ,I chi, d ai I :hI+o ; I l . 'hi ot of aso'iatio is ,: v lpn 4 4l1+l af ro tn at of h [rll . h ,- ; ! ie " t ANo' , approved bo thirtontit -f "lhl ,,arcl ,, r . , . ainthed and tI li,;IV n, ald It! ,s veni' t n'l a , ;i't m all iln lhi, a or0+i'Ition) ,t" all 'h," ' and.'l ll hi s ilt S ol d l o i' ti .. ,-i . e xier iption it t''r" .lltll sh itv" I . :I: . ' . ':t liga ibll :, : ,[I .A.. . . o i t i , iof t.its' p alt 0·ln tihe st-ck by Iv : i : , p','l' 'h hold, , as -"n , u., i, l i,'.d ;n the eý'i; . el , ii, , r, ' ,i: ,t 1, .tmI ttti -,i,,t r',i ,, . ratal,' !"". ° 1,,::ll'o l ht ,lll a^', I r hr ,.,I:" , 't . ii , , " I i ..,·t' tli, f1 I. T i, t .' , tt ' ..t , . I + 't ftI ; 'C an ,., .,, L .lll| ' t. 'l I,. to t ;., " , lii is cit , .. i., 1. ... ,R , ,IIi , l li' t 1 l: r, a : 1 L l I t : r . 1 l. : 1 I 1 1. s n !' i~ :. nll ". ti h e l lll' lpr, , f I . t l ' , liC . I t . . . .I ft . S l,,l,, .,,, ., , ,,. ~ ... .... , +Vtt I, u t. .1 r,. - \' e l . I Irt.1 N I. i a.!'t. RB .1 R- . RL11 --tiLýl1.---t\ II AL~~ar I ~+ i 4 ? Xit Y ý a'[U) d t . t JOT5\SI) S'I(Ba '( ' %4I. . .I"N AýI;} (:Iý I I.. . r I)r~ l"1"' a", .. 'I . IF ,,I s'~ I'J * ~ nlj tý Z1 0 .'~~ ,( I'~P~$I~~~5~''Ig ~1) I, '""t f11111 ý _ ! I '!,(II I .111II I. . ,"I '"' .. , .. _, .I ,. ý '. I ::r I .I rl l"I Il r.;;l.ý. .f i.. . '.I ý 1 ' ;. , ,.,I. Itii lli ý .. t, i il I .. : .. it . I I,. ft I. '' 1 , I . . '''I' I .: "II t Ir i:i . .l · · ll · ,cl III Ii .... . . .... .. I = ,'' · · · ' ' ' ' tlllI 'l iii' vow DINc3 B e,, ecPPn FIVE ;'R IssrNibsbl"l TP10US.131)g D0911 09 II II r 1 4 ' lvii Wr~ %iii --rI'TLE;A'rnu iiiOf N'E I'SI 'ItfLY:% IPI ai '`~;h; ·:t -10 c',rh---$0Th,50.50 I 'K I''·. I ·I. 1] r '· -ý :t ;I .1·: Iý -I " Ili ý 1;. 11 ( ý) 1 11 1 IIý' '111, I ý"rl~ lý" 111,~ I \'11 . i d; ·; IiI.: · t.·-1ý · tall n I·l I ·· ! ,.. rj .1 1111 ~I , l11 , ,ý ý 11,1 . .I \l, 1,.1 111, 1 ".I : 11. I."Ill, i. .I b y 11 1. I'~ .. . ..I t....·· . l ~ l . t'1 1,1 . ,. II - I . t'. . Iý 11 '1 1 1 I .I. I"' ; 111 111 It . ý . , .I1 , I I 1. .Ili ll 11 II I II!'· _ : 111 11 ,I I . 1". . 1I ..I :II . I " I Iý . 1 . 111 :. " 11 . I.. · .~ ·- ·. .~ ·;, 11 .·I , ý I I I1' i " .1 11 I I. 11ý 1 11" ~ '1 111 ..1 1 1~t11. ·1· 11 _., IiL rjvT O MILIONS OIF' I)O[I. (S) 10,000 PRIZZ%! I'' '·'"" 4.'. 9 ··· 3~··.~ ., . '1 ' ... . ..:x li ' . 1 . . 1,' - , II,- I\ . ' ,- L. ORD AT. JANUAUT 0th. 16E0. II ··: i· It -f +, £ ll~ l r h [ * '' ,i, , , ' ý ' . I I ." , : , ''' : I.l: I 1 I, ' .I I,, 1 ., • ·-: , , . , , · ·· ... . . . , , I ",,~ , I,!I ,,, ......r 1.' <~ý+I -I , , I "h , 11:,,,ri Il l l" >, ` ,n ,i, ll ý ` , i l I Inllu1 i 1 1 r!I ,,.Il r",Ii·. lty u1 1: 11-II" I 'I \IIi I,,I " , , ' \ ii·, '· '- , + , , + ,, . ' I-, , ··, , ,II . . .. ;i , , , • ~ ~ i 'l> . .. I I * - 11 ? , ll. i ` ll,+! 'l'+'l'.1 ,' 0- I:' -,P,+ . I l , I 1111. T , 'l ·I' lil)r .1;(: llll'l+ I ·".rr l l. I r, !. , ',' I.,ll~ l ,,l i I, IIrl..~.,, I 't.,'lIl, , ! lj .I) I L(\I, i,,, l· i, II*( illl ill ,). · , i+++ ." ' +" ,, ! '! ".. ( I: il · i ,. ' ,i ... . \ , . .; ." .. ; - I I '~ .,', .i,', .,," .. + '.. II .... ',,·ii' .,,, , .,,,, ~ :. :, ,I h.i .I, i....1........ I ,<, 111 :' : 1.1" 1111, ýI . ., . ul1 111 :1·1· · Ili,, . -11: 1"i, x:11 :: 1 1"" 1 Iý I, 111 1 11 111 1 . I : . 1 .-11 ' 1:1 ' III, 1 111 1111 11' t. Il*j "'' I ~ . I r, ''' 11 , I . . ! I. I,~ ~\ ·i~ ·· I. ·~· 1 rl l I . , . .II !, , . ·;r ' · .. I " . . r ill:llr I , 111,\ .. i ··. . - r·? II: 1· 1 1 · ~I : · 1'":' '' '· ii· II i.l/l 1'la I , %'1! ý - , 1 , . .. 1 " I t , " ` ' i.. I II. . III I. I r,11, 1i . , .. :,1 \ ',,,1 1 1. 11" ( 7 1 '.11 : -, · i. ." 1.. r"11, . I " , ., Irv " llý 1 Il s 1.,1:: 1 1 1n 1,1 " ý 1 1 1 .,r 1 :11. Iý. 1 1 J · · l I.'.. 1 111 '1 ", , '1 11 r r li 'A ... I ,1111. II I l·~. ~ . ,,, ., .. 1!: 11111 .1 111 1i c Iy 1 ..111. I I1F "1111 1.1 x111 1 11 .111.:. . 111 l' 1J '1' lll .'.11 \ I'. 1( 1 '):: 1, all 1 11:1 11~ 1, I- 1`t 1,11' vl"r .- !;1 11a1,1n~r -1'1 ý 1'11':'= . r· 11:11 ; i · .,1c ~ 111 r .. ý, :1,1 ": ý~ :II . 1, ." : 11 .1 _ 1 ,I 1, . . .1 ., t 11 , ;I , ! I' \ I ` . ii v I II ¼ · Xi.I ' -'· U Oil ' F · IIXL I V · .':^": ' K` 11 ' "· '-·v:It' * t \J i "' Y'q; . i I' , (I '1'll 1. 1Y1. I'II 'l l!U ,,, 111 I11 1, ,-I " N , I .. · · . ý .lý ý . ~ f, ý V r ý, i , r . . I. .I1r r ,In r ý r Ilr ý t l , II . iilI , Ir r I, IL "" i r r~l I1ýý lily I'r. ,. 1 L. L , f ` "I 11 1 1' r.t rl .III r . ;. .;Ir .,..111. ,ll~ . 11.~ '1 r ;... , I .I Irr . ,I I - l r .,, r rl l i r1 1 ( I.. 1 ý rl."·r li it "',.. ,. ,. ·...I · , . . .. ··· . I; . . .' I· r·i N 111· il "·"` r r\.,. IIII I·I i 11t1 - . ..,. l \I; . . . r rill V C '" ! rr 11 .rr . , I r " 1, ·l . .1.I 1 ý .1 t - . r r r t .

Other pages from this issue: