Newspaper of True American, October 5, 1839, Page 3

Newspaper of True American dated October 5, 1839 Page 3
Text content (automatically generated)

SHIPPING. For Europe. .. I ORl IIAVILK F~e 11115 xgilIgoti' 1I.IZ A&IIEIII ( 1)11r1 0 It-r I:I~, \ I I ref v.- Ilcrspall l 11 " F'or I Fclgllt of ?;il 11h`. rlllllF 1N' 1111 F'FIF , 'X Flp 1FF t28 I. 1.11 "A. 1I-,43 F'odloloxl' ' 1FF FIAVFFI . F- -I;l ! A lu -F FF11' 1Rsi V AIAN, -jg1Voo~h~lp~tt f herFFFrgFFr1F-"' gaged, .\ ll~lill hov IIdo-ptch. tll or I'relgI~illt ofAU .2lu 1((I( I I~lalIl IF'F3C,,F,,F A cotton or gx~I'gFI II lVIoi -~-- -~-~-~-~---~~-- -- EFF'. A I FI FIF (; l ( CI l fF),) 1 'F"1 Ii FIIF, having purl ul her lllllL rgji cll Lge,(PI, will III veive 1 n1'1.11 Iell:iatI· · 1'p1t IIIl I Fort Iroioh.t ofl x F1 F IFF--:\FIF, !F-3FLF(F'a on ' 1'rnt willrerril drpnleh,111""gnv tr pal of vF'r FF 1-41 FFr FFFu q 'FFF'FF F. IFIFIII EIfl S2I 1 .11 FFF -IF, LI.I. , C1 "t11oon "t 1111,1 gFIV-! 1II I-F),rFFF 'floe Al ( 1'* · I and foul IxII iliog ýII: I l: \ l I· \I":'I'. _r n x ll ll l iu11 i ll1 will 11(i: 011 II niol-day n ailpll nldl )FFF.F ? I Fr I.l Fxn 11- FFSd F... FF F boon apply to - 17 III I I i ·IIIII 1.7 11 n I· I F IXl 1.14 1111 IT. lorI'"'U A 1 fli lil.i' l l(· n ll·llll S til. MIC R )!I Cap to 111111 ilnl , 1 a:) t of h r eur o,"oý,ý ., Mill 1eiIC I' r," il,', I·III1 ( III\Cu tl·l. 1·1111 g111 l 17 1.llC If 1·11 ; 11,1: .!13 cooi· I' io ll i'iw l ,iFFF)'F I-v Io- 1F ,It de )FFF er F alg cngogý ed, w ,1 Ir eivl d ýp o 11 'Ir FFFFu11 having h n 1 a oif to 1.1 4 Irh 1F.11F:. .or lll !IF l: F1 m111 FF F) 'F FF'V I 1 FII FFF FFFFFFFFIF F FFF '1'h:" l la 1 "l-, and f1 ' niIII . i lio ( liliI i-:I( r 21FF 1 IF : t i 1ild 'e-id goo .I `11111 hole; of ""01 111 aF F. l n I F.r oviop Ii, '('he I:1 I .e ; \ 1.t:, lii1 1 01, 1.\111:,fTI.I Coastwisc.lu olt 1 1:\\' I l.9 \--1 glh- hr . 'a99k9 . th 1 Holnr1s' I.in ll ' nr.1'+.' 7 ý.rnia. a h fn -t '9ii4nii9 999l9 r puc9kI -I Nh . 11 O 9 N \99ý9 S-A, 9 9'. I.I-9 h , Ir 9 a'i,, t alt f fher ull-o 9 u:-9 "i pl'l, .w i l s a lll r I t e 'reirll of 1wl1 L y h o ,h c, r ,n r l Iht u9ll9k lh, -Il, , ,r c c r11r. e n yod a t i n , .l a, , l a .( ., o t nny d u o . , a p p l y t , , l h r i r a '1S !I l'annson i i t FOI F\ ','hilk -lW 9ulr-l9'i,.19,9. ! 1hl1 a- h h 9II9 .. l 991 Ile. 1 '111 in 111 99.t rlll i9 II.I9 r1o llll III renl ,ly : T ro lllZlt aii sill ..ll hl9 - a+ul. IOinlld illsl A Ula lly ho Ih,'II. 111l1lll 11 r 1.[11TIor, oir Lo "lland I99 li.-p Ir1 .I,. .1'1 1 9E9Nl9., v $h Tro , it 1A 9 '', N.o a , .9,.' ""'k ............. .. will vn . cir d ,., l ' l I r h II1 r I II h f11 . hll .'llll FC omitr, v17: Nllip Sh I, lr, . I: t \' I . ..' ll,,m 'tr r . .'Sh11, Ibt pfl,i u..a J - \V'.l- o, ,9 ,-.. . 9 Ship 9)d1 I II ..111h )1bI .a..1111, i e wr m .lps ;l 1 ,'.- , J9 9 rJ9 k- i ,' , ll,.t . e r. , I.iI New ." .11 h ,,1,,1[ 11 I .l ie,111 it I hJ. (I¢IY-· II·,nI trr.- 'Ir l N -t :al, i l \ \ rlrh . 1 'XI, , 'I t ,I - "a11 d ,, , iii -' ' l +t.l d ",l .'!I I'. I" 1., \ 111.,"1 \1', !' ( loop r -r IM S I J I, ,l -l\ 9 - - 1, 9 li ' .kl'l-. .I 99h 1 'l . .: ; I,-1 -:.:I9 I: ! , 'k 't"1 .9 li. 9 9 I I I; \.s N I':1. u,;ý hta :1 '.. It", h, te pint ,lh.r . ,T ý ýII hi lr r a I, M a 'I" i l l, I I' ,, I::"I . 1; 11., , F,,r tar I ,"- 1 11991t :. 99. II 9l 9 I ...,\ýI . '. . 'lii:,, ý : . h, ' .T 'illi"'9> p r l9l1 ' p ,9 r l 9ll:': I ,i Iri Il, 9 ' 9 19 r -:' 9il, '.i lt . II. I., \ 1.1. '.I t l \ 1." .& n, II . I ( I) el. 11 K li, il- l··i - ", .- . idll-t ",T. a i:S 'IIIIII. '.il 1o \ ,llack · l', l'.,, b I l 1I h,,' a tini. ' h "),' cx to 9h , a fr n 99999 9991 9oi:n Ilhl hh t ol Il i ni,1,[, '." p'll.lio. o1 hi n lld ,. 1 ,.1 hn i - r b u o I" I ..Ir pnarna.e app:p , , I I.IVI I I I; :l : b '1 Uu 1. .1. I "111111111111 a / S 1' t Ie ,l.pi L INaEl. F 1. 1 1 t " i 'l i. I "11 ,I . r1 sll dl 11 re'tl , ,:i.ll s i ali d r .lll 'tl ev bu ,1 I, I, l. .l1 h Ixo n \oda t ,i'l r p ' IIIIIIr c\1 o11]. n 'e II1 . lse , e. f l wt r il ll I I ' IIh ' ,r r ,, , i I)rkr, t, l r , ( '111 ;.1111 J f. r nkr- , 1In , lq l, tr,an .p ( I'; evl ry l \ h ll pa\ t ar. er''slI,, th t : e: t ain \10 I0.1. t e l i orikeight o'rlp pan a'IIIra,,,II. 11" t ,l ,r. I",III, {' 1111 .111 + T.ll ll I v r fI) r al lm' . Is : l l va ilin ,!Cti Ir 1.ew 91Sky -, 'I99 pt iI- n Il,.9 Wll. 99 Th99991 v9 99i,.9.9r9a9l o f9 t h9e99 di9rt ea..,9 9 li9 9 . " an.llr\ o thel"( ilo Inte ri York . x- 111 9r.9.l t 1 ', I 9, 99't 11-- 9 9(ll99:'oI 9ll9ll i i 99999h999.9 e, 9 9 [.t999 no . 9 l 9b9 a9 t ,n 11, o lf .11 , v 99 ll,- 9c b out )d999 9' 9 9n SruI nd i.rf (or ,i:h1 1.,l- u l al- l tlol + I ' :' l r.' IrII t1' .11". I111 I iL 1 1i ll.t llt , h Ih l ow .I I1111 1T. 11 .1 99, "C999 ,.' 9 ee,99 - ; .99 .9 9 h,',I I. i '.lllt il 9999999 l 999 9 9l9 I i l r l9 l l i1 F, ,1'9 , 1:, 9 i ll% a s11 I, 9., " ' 9 99i.9'9ll 9 a., ,, '111,`. Ili r. 6 6 r9 . .. I 9 I9 .119 lo :II iiiiii99 99.. ~Y r , ti.. orl . l ll ill T eIlrw l, l -9. ,i I Co mo T.it d, 44 99991.999 1; 11. 999 9 or "9 9 , 9 1 1 l l e Ir ' ' .dot o i9, , I'99,r Il9 . ,,9l. t'9 ,1' 9i"r, 9.l%9 99 ka9 ' 'r99- 99lil9999 I ,, I II r II999 (·'I I 99,a9999949 99 ll 99 9ill9ll9l9 49 9999999999999 1Th, k - 9. I 9n r 9 9999 9.T ),, 999 99 999nil l e, Il99'9r9 ,J kil :ail 9 .99 9. For Ir99 9 9 9t 9I9 9 9 i999 1 99 , 9 llvi99 l9 l. 91 t - d at,;: l l999999 . 9 Jiu llimm , 011,1) 11 iodll , (II Iit ~ l I 'l' h 4 E9I I I . l 1 .i' ' 1 1 19 .4l L ll9 . ..,9 : ( '9m9 9 t V i t4 \9:9 .9 9 9 . . . .. HE liar . . . ... 111. vu vnl t T in, Alin, di NIoor ' \V will . ut ·;l;It I ".'rioly'liry' "anlII·I Il*' , "nualll to , " 'i ell , 'Liv" 1 d w 9'o I .9 .li99 . li".f .9o 9 IIC d 'is4l J,.+ chi. 9999 999e r, ill"k tliuo . -.t Iiy.ear, ! r. a u. lll, pr., mpd I : .'-i rth - : ,fir ll paailtl l Io lllllrl. Sllalu wl l II o (f ill Igih I ,Si nt lllh. 9l9ll9i l h. 9l99ll9l 9999ll99 ill99 l II9 99999, u lk . 'I Thr I tll . J .!ll. 'ale 1111 of tit-- lustc eryA, (.op ',m p iS d f ," , f99 i- ,te 9I99999 .:oi' I lll 99f alll .9l l re l 9lo - , 999999999 99s99999 nit 9c 99 h999.9t t 999999 .1.19 Tlr pni i o. is fi xe a[.ll Hitill ' iotk win J .99 . 999 . ll, 99999vrTv,'. r o Pe hor the RIhnteriollr.Ii llnr hlrn irl II r n l·Cl, -eera o din,i j l _lll iru.i ll nIf Cn , o pu t t ld I t ie ,, ,,m s.d frg a ill. 0h lading 'h i' 1,9j9r h , u? " J r49, 9a999~re999999 I ". ,94999 9499994999 I.,=.i[,l 0,cL t U NIIED STATES OF AMERICA.-Statle Iof iLoeiri.ana--Parish and city bfN ew Orliciln- Be it known by thisagrcemcnet, inade and coincluld edtlti fulr!nencth day of Jiuo, 183!. nfbcie re t . Iloratio )Davis, ai n)ti ry public, duly ciimis.I sic.ncdI namlsworn, in. and ifor tihe parish - I.l ct'y n uf N:wi Orloanse, that in cninrmity.ni the lh li uplcveid Icy the irgislitturiLe of this state, on the tiilrtact.- h .lIai:I dightc in Iiundi '.id and thirty.sivi ( , enlitl " uill ".1t. to n oIII I r limited ai t unin nit ll .( l i p tr'. ships, and for rgutalht g the mate;" 'l'ht'rr, is herchy ,,rmned a hlnit,+d partkpr.:lp whirh lhal he 'ireg htledl '11 I ll-an er al fle l i l. vlling, vii : 1. 'Ih cieI. ,ild styi e of said pPlctner lp shali b.--" ''ho .tramlle r Brilliantl Awroclatoin of Netwt Orlean.' Co. l'is t ssa c ialion ii formed fr th urp. of ra 'li, ing ll e st e an r " .tllI. 11ii i .iri l i, t o ll i w Orl ice, i i It ia llg r and frli li ht h fa , or c Ir. . (111 the iate.n a t I I,,isi.t. a, or iothers tof r ln tI,' co·s t of tHI e Pll itrL d Shits 3. The :ronmit-. f I!h.' ci a .ital 1s lI, of Ii. :: so. ciatiIo is thr1ty t1tvo III s ,i t'd dl i ll-)11 ,ll ' ii ,- " filly slar' of Iri t hi 1itii d d ll.r< : :. 'ce wh.ole of -- hi,-:h - l- hc t hic ,,ii c c r-,,, "ll"l ly slll m1ntlltl t ' llll " p 1" ,: p" ! I r ih I [ rrcinIII:)Io l II' ] :lll (I iir liot', " or 11 ie n. ': 1 1 n [ ,+I" the ior.g c11 llll c ilcl it- . liil l i. ', fil I ' t, sli!r sIIaIIIIIlo.I Ilrlltchll S . The rls'l of the egietttmr' to !'in t . a', lows, v z":- 1. I ,,neC 1 I - i ri t1,11 11 1 I. C f 1O' crl-Ili+, Ih" thr,( rm s tcio ih-, I. ! and four hu\.r, ,,' d I dhllar::, :.'?+, Ill I i c-i, I i iy i.h .all, ii'tl . ,r n p.a 1 .11 l, f . red dollairi w . llol l , ll , l' I II;. il ,"[ II€ l'" , l, ,e I ' i .e ('I.cl1-tol I.r ill; 'j. oI , r. t!ii:, e. ey c' thirel harl s, tI wo thuci s I atd il. ,I i ill , ,'il i5 \\' itm lIcnp il-I- ,1vIlI y, lof 1tic , iiri .l l 11.11h 1 tilhr , - I eti I ll ;r i, f l IIoI d ied loe IIril a lls i d l II III lf tr h uIC'd di larr. - , 11 7. J lo':, \ ,l 1 I all v , d .i llt .l"l1 , . of St..l,orit., for two b[,r , 'ha .re t!" l iii n l t o Pll l n 1 1,!; 1 ..3.J1,o .+4. 11 ) A rl ~or,, I, ' I t hit,- p'rrl..+ i " n `t. . l llll 'V< TP H I I I ll' U.+ t e l uls, ll 11 .I' dr, ,Io 1( - Inr",, 1,l1'1 IIIIr + th,' 1,+, ' - ') rxi· ' |for ion s tile',, ( lih t ' h l r,, 1h- llr o 'r, 1:1 u ll A. lon 11 i r '. f 'Ih I ," t, , )r . L n. tt't )l l'o i e<, thlrt,""r i (l',ý:, ,u - . 1 l l, ,,hr 1 lll thlhitr- tw1 d1.; ni ii . 'l ",,i,' I u": ,, r,!,!i,+,h111 , )1 i. ' ,',,1"" le , I: ".L· ,I t If d .+t," he .'e,',+, , ' r'l II,. , , tI ' . 1 i ·I " . t c €of, i i i l i l I l, £ r , , , , .,+ , PI . Lit e " ,,ir ot h ' upo n II'' ,, . <h n, hto ii , , h +, ,'in t l. . f 1'1~' Sl l o a I rd I IIo tll Il lily ,rt', t \l ti,,, , he Iu o lwl ilelr otlled for t!l,: ' , t 'I re ib rdtti l dh of flirtr+ if tb, ine llt i , ilt: nlid ibyi n ai, Il VI· o I"" l iih, 'I l. %ll l w Ith o thr. s ,r rr Ip to ',u hde d au '1'p"~ lv Ill~v !i otllrin till lo1,0 v . , n,5 , , 33,33.,, ,l .3 a,, .33-3 '.33',3 -- 3)3 3.3 *.' 333-, . 33i.3,+ 'J. ,1,·I.' " . I r . Lr i , ii' ,r, rab IF~,.,t ' .";:I ·;i r,' +.+'·.'' ,'',!' : '' hm'''~· =It th1 +'. ll ii). 1.·il ! ('. ·Il .,,1+ p~ '. :-1 'H ; ,."td h ull lllll¥ t l I ll thl 'Ill r ,hall atpp lir nil tal hlL l''l , ( Ie tha h hlVPI ].r Ii l l[·1 pIwer t c l i 3 3 3, ,'s 3 fijlB:h/ 1I"l.('(ilb' illi~l~ll ll)\rt., lll'l.ll.,i I-lllll 11 !r111it+. '1 3333. 3333Th33e''it13 \Lh1t, 1 r m l b l l it1 l1rta o till) ul i k r p:m' II4 IIaI T:I X lh II al] ve., ry Ia mnIltLhIsIII view dIIII tluulel llll ll 11111 I).li, it (.it rlh. (·11:'I.UdII}. Tqil i' I'.-1 :1111 I l''l ,.II-: !11: ii .IIIII, UPt% ll. I++ .el '.. 1111i.I f~l [. lil[.llt ;I.I ,il pH,11II lll(l ,i ,l'l'" il t' IISII II'1. 1 111 t , ;II L ,' e., 't Ui III(:I l IIC I I.r l .Ii"- (I II 'I 111!_¢ tl11+l .-,Lld [' ."( :1'k[-l[.l , 'll P(LII 01 nL 1T rll * 1n1: ! ! . 1:.· 1111 t\ iii I Lth III.I·~t Ill I' II. 'l..- d · 'ijd 1.1· ,,I .r1l11., if" ·:1, 11 ) h,, ,, .'= dl lplll~lj , I 1111 11111!\·lh'tl~l* .· i ,i, :ii lZl t'r ···' !1? i::. I|4HA++, i ;lr .),. dllld -11 'II.I'. }'I d.1·(11 til~ ;It Ihi' l'(llti if ,.Vlr. 111,1i1:1' I)jq>ll+~'+ll'[ 1I'H' IIL l: t:l.· ·ll.,);ItI. ]9 'r·il' !"L. :i'r ,I " r::.l-l~ll?·l lli il) II. r'.pll . 'x+ Ibil.l'd l I ,· l ! l'C +I',,."'i, Lid 1 I .1i I 111.~:Ljll i· +.,i14ill ·( llllUII p;'l(, I,1lil,.l.fl .'.l\ l'll:·ls r L1'[II Ill. ,\·j lll'l, j:llphtl'll sl333t ,1 3333llhl3l.l3 ,33 ', 13,.l, r ,.'33.."3l',', hI,*d , .-,,,,,, 33 . , 3 ,3 ', c-lel lh i. c llr:. ·I' th tilt Ir t'.,Lril~lhl~d ltI Il , ;. ill:: Y .l..ll Il'l' r' P3II \333 ,l'I 3h~ l.,3 'I ll31 ,L,"I3 3 '+ 3 ,r33l333 elt i i I Hc onI t mI'. 'I' tll nl theI l , I t ;h " ',, sethl r' .3-llll3l3 ll 1333, 333' 3133' 33335 33i~ 3 3.33 33l3l 3l 3 3 It !llr ab , lll. I, • il Jhll 'ii :[t(l 1 ,+., 11 . l~lltllf lll tI~' l l. I;; ' tT.· i' .r'': l+.tt ., . t ' ;"t[ ·:r'l II,+ 11,:v1 y 1 ( i l h I .tlr 'le; lt<~' r lh lr l'p~ >blt~ '3 3"31 I)ew I ',' . 133 Nt 3, 333tN3o i; J. Te 31 t t t illl, '3) 'I3 ,'il3 lll t' th llt} lll l-h I.3333t lt3i3 e , O lvei , II th+ L pr lilc 1I' i l l r_ +'al :I(tl the (·1I1 oll.t IIH R.i( I.+ln\-u+ .I'~lllllI+ \II ll" all I1) 3,edoe . he 33ms 331'y 3312 3ie s da c i :leh.d in t tlh l c,. ity, t ho hiin I lh,' - 1: 1 ' ' + i S1 r-~,:e _ 3n 3 ', l 33 1. 133 A3.3 , +H e h uy , 3.3ll, n t.3 ". 33333 j3 ',' . 33 A rnsl nil rw , ol f t hile t [Jl+ l o f .+I" l. eIi't , co' ntV of , 3l3eodt 333' 1 33h ) hl ' .sl , ',,.eII' Ii, , 113333333r 3tm3 t h, 3 ' 3,33u333th ;33 1 333 3l3g33,--3333 e 33'3 .33 l,,h 3 1,3h.33 \ . If:3 3 3 r3 , Al~ PeI NE ,II~·ltT. 333y33(at,.ll :; ~a/d 333333 3.33 333,33333.jr. 333333 l.r , 3,th 13 31. 1 ' 3O 'i 3." , 3, 33t " ,l \I ah t 11 .ho ,t, hafn l' e f.;h' it , the c ty tpr ,evo rs / r3e 3 . 33" as , e..'3u , r Nrr.t ed h yr I n 3.vL.' o ne. ', er ette hercun +u l l,\!l+T , Ie yo lur Jl ,. . il~lliR.I'r 1; + ) Isue~l T. Pretslt on 1 h avh tor ne. th o ,1x I \'Oct. + , ,T ,. w o d a.. + ............. ............. '. "9, 33r. n*trln , h . T ".In I'+n ti, ll al .'it'r MoIN to ). be a truec .ly r-. lath n InIn hal' eItan~. tt on my t orroty nr.'ot O I 3at3333r3',er ht1 r eut, . h 1 " l rh'I3333333heT . N e Orle)aI s ,a T.n ietn ,li . ATnrl I ll D I S,e . ta 1 h A 1 I -7 0 |'11] L • p ) 1 I .V 1o''llt Il ll+ily, LU LOUIISIANA GRAND REAL ESTATE AND STOCK , Zutitjotrttp of t!,c ' tatt of lottfuisana. C(A LI)WELL,, OAKEY & PRIT'I' .1R[I), -.M v:nEirs no ANI I nlit{'itili'llons. II I' The l", *t, ," lf Millio.n , Lttlry, ..and the ieco.ml, or 'Two 3;rlli, [t iry., , are r.ire/ti lly plirerlnt d t e l '. Public. 'I'l 1 ',1, AI li LIO (tN I,( 1T'I'E Y will Im dtran n n I cr l,.r, aitw1 i i~r , ., , ' d I,,, tr . ' 0'T TWO l 111 1 .1.lI N L1,01 "lIT Y will ,be drat. .on . t In pII 0t 1 llank,, an.. I I'zus-Namb ers in one nht l, b ,.nl it1.ank, and I rizs in another hwIl,]. Ha ,th 131t . , t:1 . ,:ld', theI u1trvi.solt oflwo t . lltger s of (',urtrs, \WILs l1.t 1)IIA\\N IN NIW ()ItI,.:ANU. Th. II \ 1.1, 3111.1.11)\ 1,()I"1 l:RY , ,rs clth anmc t 1,2 I 1 l'riz,., I of - 1 33, r I'r.z s Il ;t and 3, <,,.' . k, nI,-i .ll many Ptrizs comi po1".d of To k in i 1r l(I I Iad Two Mlilhomn ILottnry, al.brdieng i r, a, I10rTI ,,u ,: .r ale - t.. Inr L a'I .· t1r 'r v 1'h, " \( : l) I TER Y n'f lw,.o M illions of l)ollare- l ,(,001 l', ii, "': --t , I1,, fo!l amount of, $2,1,0 (+ 1,110 t11 wlof ch l . 0 aa*e P'riz' s of RI al E.tate. ()nly 9 11'.01.: to a PI'rlz!.!!--~ , lmqe Nos 1 to I(o)l,(00n . tl 1111,1) 11) Tw it.t at ..ol--tL-2,l0 t,10lll( . SnllelO and a st lling prir t thin~... 9A ,,!. thll ]'riz, ill Ithrum two lottrrisare a many public an! prlvat, 1,, 1, - w''t l ,! >rn tir cty of N+ " b" o, ,an+ d , r, " tht " pr d.' of its inhab. mi s Ios- h I rb ut~ah, St. C'har as str n t'i Theatre, A mer 'ri:an ('.nip ,t:,"n 'Tui,, 1v, "t. I'b·· r' ( . .It,0!, 13 ~r. I,, I :ý.. hnp i. 11, th " ( , 11".l 1) k 2 Ilunuse, Stores , dII g u lhht and to.n y ,ntan .,quares of (round- ba fhs Stocks in 1 tli s ,tll i ,all tr tllIIllillin oi')f the LLtt c I i e i itof a aLolunto;n I n th~ . whole to Tr'sO lIELLIONNS nFIVE II %Lq.,ThfEU) T'IOUSAN i I) OLLAISN. Al+h(*.1 h 1 "a ' :; t,1 - t , , . , ll ,' a , o,'r ttl d I in Prizrs Yare o tttned y t ' t n:.l.I in llh: ir po ,-'.,s:u, :-' .ei acts ofsr' id L, tat ilv ,j a r."t. titls, atl. o t'llti ill thr r firml , jtlt,1 r,,,,rtlrl, o Ii,- viil :.: i, " .t' ,lldlh lazl reau, Notary P blu l it, and llf oi, I" ,o~lil c-v ydil,,'' , rady Ito tranII tr t to th old, r. f lof f'r "t l Tl:k,"ts, ex"a pt lfrom , l, r u tl.l~ l , "or": T ,t ) l/) " . 1r 1 i S·lg s,"ll apart unalterably to that sol 'l t and ',a _l.\? j,. t, l et t .,,L , ill 110 wVent whlll. t v.erI bh : tlS()ed otherorC '.tu by the firm l hnll 111 o I T ke111, ,, Il, " 11, l', z +'l', r: !tt,+. A,1'M1 Ic 1 8(A.\N CA.I.mbP N.TsI'TI, 'TIHEATllRE ( ', 'Iri b. Ilf,Ulf l, IN 1,201 I1ltiZ :s! 1\V iI ' be dr: l i n IIl:(:'I;E Ill: I. NI"X'T ; and in idir t, giratilty, i, ant curly period, the, purchlasern R (l'lk,'t., t' r" nr bhi.,tiIn, is adu ptd for this Lot. i,, l; , of I ; i 3, , 1, h r.l- y itlhodri wtng ill h ri,:-i ,lr til : ";iw Illolllllrmci by thli drawing of 1d Nuiit hl-rs Co,, lt, ilr el. in t 67,525 Tickets, at i10 .ach-.-675,250. ti 1,2 II R IZES!· I. \ l',1 i l.,a r .'rlý I, d , t ,,I-1, _ 1,, d ',l, ) , I', 1. , h , i . .i I t tt I tir 1i f -+ I -t : ffI , I yr r . 11i ill 'A11,, . ,1 "..1 1 1 ii . IGl.0 1 ' A ,,h'll .1,",11. :.1 1 1. . .':I, .'t, I ,< I. 1,1~ , c, nllll ln , hi" \I."1,, -,,H ,ix 1.1.- -!,-lr -I. I t11 111 ýld roll "'lhst ~ ~, "-t,,r1 -I r""' , ,11 1 It t r,..,n~1u (',,,cll it al ,I , I-. 1; 1111) a '11.11 ,,,,,,,," -".11 lul'- and tu t cowIr- o ,,ý1 Sto It "lhrh k. l,0 it S I, ll, h t il 'l Illt 1 inl.li 8 t ' I ,L il Ii u d u i"' . ~ ',i-. -t'" II ,, I- , mi o 1n h hL 1 i . i ii i'. 1,. 1 i t l eii 1., I ,i1" 11,. It, I-i tn,,ilt ' ' a ,-1 ,II '' -t l lt. I iy ll t i, 1 . " 1, 111111- sto l it is , .' t ," , - ' ti . 6ll 0ff li . 11 1 1 . an 11 ! 1111 r %,if f t, f fn lii 0 ' TI! t, t lt ,if7,,ii , $ innd 3 I4,, l t intin 8,0Ift I i , n ,,, , t iii. I i I -, , i l i ' l , n k it 1 fitU I .n i tutuan it -I lt l. ii 3 \ .. '. . I .n r..i i ' I- . 1 f1 t l i ill tl 1"' I ,. tilt1 11t S\ un I 1 .u i t, -- thi Ito \ i, i, , I i 1 xl 1 l II~ t1 nl ) Il ixl , Ii -i i i , i ft i 2 ,, ii, - t I 4,i, , 1 ,,111 i . n, ii ,, , iu i- iit i flit thin ni it olf I tin , 11 it, it I , , ,,i , i h , t -l1 : n ,,,,,I h t , s -i . ,l 1 o t . , , ti 1 t ' t,, ti, , n i n 4a l I3, l t 17 .., I ,I r. (M tull I th.. t \,,,, ,,,, , i in t.,-tt - , rl " I, :rlF 1., I h ' 1 nII.r.. '¢u ,,1 ,.l i, 1 , ..I : ,.. '.I _"1 , 1. , 1 -, d \I. I hnn dh t n 11 1'i ,,i , , I', ,. i'lsl ,l. \ s1ll x 1 -. . I,6+(Ii ll Ih i , 7 Ix . 1 I- ,1 1 ,th l1 th. n h I. . .1 if r e, d n,.,ll t . u, d I,: +oll ar, 1:!a. 00b ,h, n.r . ,d b. " 0 ll '"1_ I.s" I, :, :.. bli : 1.11, f" l! i' i1·ldllh iý i ll, I's l 11,~ l'll I 1,I1'+, 11', `I, l 7511 It , f i , 1 x ihl , 1,' i t , . ti ,.xt -\\' l xlll,.ll_ l X ;tl, l , anlld Ils tlt I r mIi n I Ir,l , - i " 750 w Pr., I- . ""li11 l'-+lh. 1. , 1 11h I ..... I' ' , ,,,l .'1', .- b -. i t.,t, 1-I I' 11, , t I-i, ,h :,+ oh h, I II; fll , llri h .:r·ltxnd 11-1 I-t ;; a... .... ... ........1111 - . . . . - I, .) , / ' II_ !.,!, -,. !, ` ,11.1 1,'dh - I1 I it l lh L"~Il , 1 , .r !, 1.t- .,." , 11- i t, [ 11uh ,, it,1' 1;1.--. 11. -I ... ;¢." t,, Ii , ,L I-,th - -1 tl li l, \" ,l - I+!. t 7 !1 nxtu '1, .,i I h LIIt,71hi d 1 1ii lhh, ,I '1'11 s '1'ii " ' Ih ', '.ltll.(l 'l I sis I.,-. lit·k Il a x lU t: ." 1 , , lll h.,u I..t, I. +,'ill i,.LI-,t , al f !70 ;111',1 ..... I., .,; .I+',1 jll,': --i++t,1;,h an d ll lh 1rII+, i,: i- I :It 7 1 l th -tatll ll 7 n d 11 ,1 h "--I- I, .i l ' .I II-- l l. as lth " I !llh Slr it"L Ill "r h I" !'s r.. i) IIl'thalriin i'1 ,-! .. .. . ý . ll ild I h-- tll , 1 I 1t l a.... S iit I , i ,l i! I-i ll\ --- 1,'!1111 and 1111 1-1-s1 t, I 1 1 ili_ : ";:' ... . t ,I to 4 ..;l i11". lt.1 , i n t in 1 1 1 ,1 1lll l .i +, ' .l lI . ', r r 7 55 , 11 ,0 0 0 ,,, I,,,,1i,," I -; I .. i,-s ,, 1 ,1 1'tlh -- lat. Illlh llal I ,l x . l 1 : I 1I I- , t " ll- 'i7 , Ill-, i t idl t Ith- <1 ,'ri "1 ,1 I, - -+1I. h t tm,! $) ih- -'h ,h .Ii I j lJ 1 h1.i=l ; .' --'',, I ll\ ..1 ,tl i, tI -111 1 thil nd !f llt . I.. il :a 1 -.'I, lil 1I (· 1111- .'d, lilt and . I'ri, .h -- I . :,,I ., : I t l ll- h 1 1111.t ;s l 1- .Isla -ntl and '11 - ,+' 1i , t,-- .I111 antll 111111 - rI'\Y() MIILTLIONS OIL` i)LL,1IS. 10,000 PRIZES I M(N)CTEi1d ''icIUWF. O t i.P3, - - - )ULL, CS SIMPIY NI' ll 31F), 1 100,u0 in this 'I- ) : 33l, , , tiyru )X~, P313,331 3,r3).3 s pu,-e ,a I~,r ,3~.tl.3, ,t) 3313 ~i !V 311311p1e,,33 :31()1)1": 33F1 I)I 1 1 1N3;l:.-'I'3 N' 1,33,13.3 131,1130,0313 mil h'" , in n,"33 ) i a11113 d , , m Win,3,31,3 ;31,,, 1 a11 1 l 3,)z "s .j u,",, 33h,. 131,3 . '1'~ 3,,,. I ,3,' II I ,13ris tai o3 r whorlP33 ', .ku3 fp,,,, l~ 1 3;,p 1,3311 .33,, 1'r 1111 « rc HI i' ! I 313 3 r,1 3313 , 33331133 111'.a,, o rI3 .1'3 ,1, MONDAY, JANUARY 6th, 1840,

(Nt Ir * h, ~ j 4Al II; I (11,t111 11P I ip Il t\ l T h,, \'I It1..·, 1 \ 1 " 11, " . I ` " :,I. . . II I I: .. i':t 1 j I \ ' ~1' 1· 1111111:1111.11 1111 111·1111. 1 I I I I:1- .1 :1u11:1 illll Il~jl -lll.- hr II( I e1I -1.: 1 ~,.t ~ - I lii;,l ý.e.>in; 1 lll ' )I 1 (1· Till i ,t ll b ilei/l+- .1'11·11111 1 U - IIil li t · 1- !o·-1. ,n fit,- l r- ·11 - to i.:1 '.,..o 'II'- r .f'! oflltt+ p- I.. .., I, i1 ýii (11 ill \ '.1. 1: .e l Itt tIll I:i.\\1 i ( ti t lt 11 Of ill. ll. Iner', t i r ll rrlr hill,:, ,111 11 11111 .1 ,"., 11·rll e ( 11 illili- /l jl feel tilt 11 ler. I,": .t rr 'I I, ,. i. : I, ll i t n .il o lil t I' i'eto ý. ('i 1t,.t 1, 11,~: 1 :·,11h . the 1· 1. Ib It lrr (II tttl It' II' ll.l ''1111,1 1- 11~11· it j tv ,otll ,: o Urnot 1t5ltlP It t Itt IItI.tt I r., I , I-ia I, tItII 1 ,111 ,1 , ':,t:," of 11. t,,' , t t',t Nt IllI :ill feet t:, , :t -II·I 1·· ," , 11' 11· 1e I. ,n.:'I" .,.L . 12 . ~IIr s llsl l ll l 1 1 ':._ 1(·II I· Ilr .:"t 11 t1 t .,o, II,,'~ II·I·, .: l n, I c ,:~I ton: rrill r .11I :,:, II vlii , :r :"1 `11 tu 1(111 1. 11111, , r:.It- It o \1 111 11 I. ,r-,".I ti," to P111 - ,1' I tlttttlltll ttt I II II.. t. nr':l Ili1, 1'' 1,1h I nth ., o, I -+,,,: - , ,,I: ,' !.1 11,,:t ::t,' ,h " Ito - ,t I ::It l I: iii lli· i l \ .·/l·LI. t, I. : (II :.; :ol·:i li·. \p/ I ~~' ,00 1:. r . I· I ,'.'.,-..''(illll~II. ,1~ 111Ii i '111.11 :I 1. I'::" rr ( 1 ' I'll tt-, I Ind. ll~ I,,:.. .., '. 1 , It 1- o I .oI . i '11 II: t'~r: ' tt( t I t I l ttttlt I tIr".ll .!M l . 1110 ti il . ,t, ,t',1- t : t1, li l::,, l ...'' .. l-o _l · I . f1 -11' 1.1 i~lli I ll r111·1·) 11 1111111111 itttt't 'I,, II - ihr 1r 111n1:. t of 1,t r t. :10,01111 jl, lli .I -il 'I'I, ':1 r ,,1, , llll , r .,t Ir :.o:,l on I- JI tII11 .beetI1, . lll n:',: : - . Ii 11· :e ms 1:41:,1-,I I ,.,:tn I" 1 tl~ . :.- l~ 1 l et n1,=' o, '"1t.. I it *l1,t tfInl It..tlll It'' '.11' 111111·/I !1 IIr " t , "I: , o lo r o I :to rv h .0110 'I :'1' ''t. t I t',l, It, of . 1tlo, ,Itt, 1 I~ tt' 1M 1.11,1 : i , I,: Io · Pttt 1 .. . .-." 2 .11,( 111 ,. h, t et r tttO 1.1 ý of gs .. l Iu lli·. i 14. '1' 11"e r i .Irte frtll on .· l"i·o ' I : 1:. The too .tot, hon ·1·( 11El lilil I11) 1.11 1 . w1· ~ /11 0 1.11 lII I·.il t 2.1 l? .11111;It if Ill." or vr jl II II! In treef~ h IS:. et 1''2,1111 Ili. '1'11.' 1 I·· 1 1 I il ¢ nl Clll it otr 11tl, --tl"~ h ,1 2Jtnnti ~ie Inln I, ' liot'.l h ( nt~i sJ by IlL' II j - It 11 le+ :no~pe nnl 1'ei, ttr.trrt. . 2,OI' 2t1 lu n · I inlit, of 1 fll -, b, 1.(1·e1' b 1111"T1ll.l ~ 1, ollele ; un"' I.t!,"rt, t."e t+, and the lose t,1 fit, A u ii iI 11 111 1111111 11(ty nllill t f'!l 0 ( 11 I''11. .linos of 11; 1;ijl on ll.(lllull111$ II: fti ..reef, " ' , 1 I ' l n . .i , ', p ' n , oI I I·(· o)i olll r , .1 I y' :t I·I. 'lii ,'I', illI df,,r l 'oil, l I rllllll ,1 st lrel ll 11, I l 1(1 1!i, '1'11.: .illitlj . I ll:l II lll llilllll 1 : jlel, 2,1 ntutti1e·tI 11 t Il·V TI , I I,. 1, 1 Ib l'r. rl l : [ by l· jll /I n l 1·r)· 11 1ot. -t,/ IIII.1 I r iil lr C )Tlt' t : 11,0,1 Il [t 21, ''11, t r .1,11re o ;o1ntI o Bon (1,11 Ap 1,,I .::IiI. , ., !:, , Ilil 1111 ':1 Iiv N It I. nulI",e : -tt . I'11ti ill 1'Illl tr ,: r -t · ( l I, !()il (IIII I1It1 II l d nnl i ,:,! 01 lr l'nlI1II/ I··lijin so ur, lI. L7 rI' 2t1ý, lllllliii~ I ,,I 1:s11- 111 I11IIll' 1 /1 · \t1· b I"" "" . ,,. 11W oft I -!reef, 11. 111. ,1tl~l 1~ Oil . . e.,,, l r ilo t-,1" $ I lltl ll I, , it llll; l ho"! I ,,ti- Jill, ol: ýo," tl n. :1,LI111 :The .Ion: ,.I tr: unl oil i :b·r; r· it Il nrII; 1 t 11.11 ' ·11· 11.11 .to~ ilII L 11 l* 3 u I~ 2t i. '1'11 s(IIIu l. r f of lllo l I)II on II t t,., - .'i, I ?,I tn. ri i fo:llilr ' 1- I i .·( \\ nit:. tilt( I Ml' 1wj~ll "I. 'l'li" +101,ll·· III :,If Ii I L tTI nn 00 Ji o . l -I , ,1 n:. I. ill, "i I i! 1 I·'111 ;t, to \j I' rill, 2I11. I~i:·II:: t o ., I l1o. o I.I. I-tr an111l '1'r r -o '·t I l: re t. )11I 1111(11111 I 1110 !. I' oo :1 t h~l h ` a t! eton;', ýt n:., , I ,:,.,. .,ý _, ! et3,4. 1, '1'11,". -ti . n,' ..t 101.111 "n 1 ) ;·, I Ill ·ItP 1 n,. t it; Itt ben · II I.· l' 'tl b, II :i:II. .t i11 l I il 111l 51(·1.1. 11 I-:· Iill 1 Of erot,:.:l oil 1'1. 1.. -o r, t,1 .ý,i. Il of l:; lot <, (It· 11o I 11 11 ( 1 1:( ,e 1, S rl ltir I on I eili , ; l·.·i. rt r 1. C. ,n o0 ', I·il ' 111 "Hr. 1 ; .11 111 Ii Iii ., 11,11011:/11 11.1 3;1.~ 'I'.r l·It l ; c~l )Of i nuol rl i,ih· 11, ,1 , llll L I 1O1-1., ,"t. 111 31. The fill i _ oontl I.: nl 3. eotoer .11 Al 111 .1.11111 1 (11 1, :i1 '' 12:I/ fie11 ~f : '3ut l1111 /? \1111·( IIL·II 1 11·- 1 2.1.1 of ! 111(· III .1 .,u ll- 1'..I .1 ... -1tlt, J1 _b F :,tt -i· l+ 5,:,0: hi. 'l i~ 1 h.' It,, ,t 111 \Il ll j tot .11, 0 ,1 I n . 'I't~ll" ~pf nr of 51".,1111 1.1 ,I, 'I'll dt1 I .firer, 17,11 "ti nt. ~t I i ll I= -, ..,.. , 1 · ·el 2.~ ~1 nt. Iei1 11 thei·, I k a fro."! 1. I(/o 11. I l·('ll, ?(10 Q t " :h b, t · -:. ··I; t :,,500o .III·i~il: !l. I 'II to ".1 b; 2-! I nirlll rTrll l ln n(\ !',,;. I1: ! i ~I lt,': ,I· II st) · i.il + ,:Inert, ll 1I11 ! Iv ter Lnt it !' o",t~~,. 5,'110'1 ,3110 Tip. t -.. t' 1,01110 I"' i i~ ,I _; ,:,,1:1 o f \. ,: ýIr" _ ., err, uI(I.'1 n .11,.,1~r oe i'f t~ 1i.,' !etl I".:, 1,., i l- 11 .,.:in n ofI C.\L )\V1 !,1.. O.kEV \ !'UITC I_\RD f :. " 17 611 111 'I'h ,I I -:, I 1,, 1 . I.. Id d I " ,iiiil ~ ~ 11111 II 111 I,, .l~i ,I;. I Iii. , 7 , _ , ::,, - _l I' I ~ ". 1 1 4 77 , I1 .\1,,11I 1 : ,11 Il I I ii ~I ",I III 41 .t-, :ý , :: III ( \.11,111 I 1 11~I nd( ell 11 1 · 1·1- 1 .1 ,111.11 11 l ll ii 111 " 111 11 III 'I'I.. I~ 1 -11 +"y hr1 ( , I .i 11111 , d ) 7717 , II7,7 ,'0 I,, 1 11 ' .;;' 1,11111 : 11101! ~i \II lI II, lllll l1 lllll II I 1 1 111 11111 : 11 1 741 -I I'llt . 1'(1ll _,11 tII . ,111 .1 ,1111 ,1 1114 '1 11,11111:' , "... r," , , _ ,., l 1 1 1~(1 1 1~ "0 .01.:',1 In. 1 !11,1,1~~ ~ ~ ,l 1 , . 4 l 17l,llllll'' I elI I II. I-l il I 0.011U _11 p Illy -! )1 77,.,,I I'"I1.: h o 11 111111 111 , 118 1 n I 0 1, 2 111 Iln of I.: 1, t- II(· . I1 , I~' 1:;1x11" IY Jlil·'I 'lodi; vii nod \··1 ,Inns-l: r·1111:·11·-11(·. il 4··,1011) · 77 1. .\ 111I _ I4 14,1 , if ..1 11 ~1 ,I r,","1, ",[1 3 114 - . III 1 1,1100 11,1 ,n_ Ih. Iý! 17 El 1 '071, 1 1, 1,1 .llll Ill lllh llNl g 1 4,1000 1 111. .\ I I " I~I 0.1n 1. ,1 , - w1e1 t - 41 , I~~ ~ ~ 1100 .:1 . +! ,',,14:, '1 1 11. .1 ..it , 11_) 111' .1 4 ' 111 1 1,1)0 1) 111 I .I )-.,,, I,, t Ill ,111i1 I1 1041=Iir llrl.(l of '1,11-r I,4 ," "t.. 1,0 1111 t1 ý' I".I 1..,,:."111._ 1 11 ~1 141 11111 ' hick fume. vi il 1," , . 7 4t I 1" 1.1~ d11. "1 , 11 , tt11 11, n ii 11 '1, .. 11.1.. 1, 3 b 1 ·..1·II :orni·l~l of 3 itl 110 I 1.., . Ii I I 1 ,11011 n ,10I 1o i),11·r( 1 lli I l II., 4.lll and :1I( n f n 1 .,110 1' 11 111 + 11,7~'sre t, C lillll~j~j I- ii l~i~illl111 1111I 1111111YI11 ,,rlllro,, o 1.1. .. I, t I , ~ [I. 11171 7 4 l ,lI' III 1. ' I I1 110 1~ ;Il:!..\ I,,. , 1 - \\illlll ~ 1·I1I.II.\ 110,7 x17'71, lii 2d ' .; I,.i I, I~ Y 1 1 1 1 .0 l "dll oIn that 0,0 I.I 1471I;. 11." . , I'"'I110 .\, ,,~ 11- fort : 0 1, 1 111 1107 ut 1111,, "lo.I h117s .', ~'Y 1. t 1 3,:0 11, Ie I 1. .1 -.I: l , I 1, 1 1_' ,:1d 1142 l '1 0'," ))ll 11 4'l - I' :I iI II~ii~ I ~i·iu, 3; IIIIII, ti illl ·;IU 1 1 11. t,;.1 1 111,1 1 1 _'10 f c. 3,11)11orrI 1 111 ..'7.I . l 1111 ,1 1 ,t1 1 1 .4 +201 II o;l ;. 1 -,1,1,7 r1. f llij Inll lllllliing 17 11 r8 1 1 41,.'.7 .::.1'Ir.3 - 11~14,.1., 111%.1 anI 01',111 li. I. 1 1 ·1~:1i1,1 " .l _r 1 11411, .4n41i1i· 1, Iola I * 1117 I, ," I h,\\ 111,10,1 ( 11,l ' and o m I lor d. li.l, 1 1,11' I~.1)141 0 I.11 ',oIo. II rr1 o"rL o ro ;0 1,i..1 4I ,1,1..,71a,- I., let,( ,ii llC G ou Il -I r .": .r ..7 ",t,11I111 It 70. 1 -.1.47 11i 1,:1,,111 .1,11, 0I1~,r liii+ 1 (li -:lnli~. 11'lo lId rf (11I ~ll \\ 0),11, ( *IrRL:(I Ind I'111 i '-to, ,+, , ,101, ,11 11.111 (1 . -II Ill0II ,1. I 4I 01I ,110 lo, ts ,1 i ! '1 1 .l l.,I(·'~ l 1111 14.1: 111'11, 0r~ M art 7 1. .\ ,1 1 ~114.1, 1414,411 if 1_ 10lll~ I Ill,,, 1.,117+ir 111 111 I'h," "I l~lll, LII 1 I ";n~li Jru l 71. .1 -"i ,ul. f 11 ,1,.1 1:.tll II.ll 111 141·L '~0 h I :I:h .! 1." 17),11-not, 1.,,11,, 11 .11 III and 1) ),,CI 7 0 7814 ..II. u 07141~1, 71,1 111110,:111 IotaI( 1.101,,I I r X1,11477 1.7111 t4, 11- IoL· I tld hi,,,l 77;. ,1 "7:0:77 1.f 11) 1)1 41 (li-llllptle 16 lute 1+1 "II!, 1 [ `1 017. ~14 1' 1711 t,, el,, 1,700 f11 00 701 ', 1 s U .' 1E dII ,14t ,1.i l'g _2 lute I-1· 1,1101' (U 7)'. A " 810I. .1 1.) ;;7114, ll. 1 4 1111in II lots1 11 101911,1111,1111. 1dC ., 0rs ,. 1:11, 1117 . .1_,, I. 1 -.),,o1' of . 11 TOT1 hound .d 1 In 1, Vlr .111 ; and 0!,'!) 111 1,:1",I" 1'."00 00 1 1..1 ,:o," of :.' 11 :11 111 11 1111,,1 Pn1nni ( . 'r'! lot 1 111,,. d I ·v )111),77, UI( o, I',,,," to rl. .l ·2:1 Iw I r,= 1 1110 101 0` . , \ '', 1,,4," 4f 1.141,0,1 'lnlaill0, 0 1410lll1; 1)0 h '"n,)".I Iv 7".,1,",I II II~ r,,.1 t ,10 1 -l ecta ,210 .1 1141,.:4.'l 1 7:1 4,101 1111 11111, .' Iol 1 . r i~ i , i ! I ), 141" 7114", lrer 111111 Illllliv (10~ll 11. \1 ir;, ~t 1_1111): III1·1·-. II· 't('t.?I( 1. I.. .\ -117 1..,`:,.111 1 .47,114111114 11 lot;lIU~ l~lel 1 11 ) \ -, 1, 14 1, I I ,~I 171 .77)11 I1) l,', .i,~III :\ I1".'.p9 . .I~. l'IlCI 1 I:I( t'otIIF LI 10 tutsld 11 ,,1111~1 I~ I',',,, 1., ,, ,) \ 711 oCII III I fill . l '7.4,_0 1,7 78,10 ril, 11 ·i, ll , l i lr l·d IIId Till! I)%lL llY jil·Pall i ; Iv i'lili l I ri l el l i· I I ,Tw· rcrll.u · u lr l /li) rlj ii · il, lilfll ;uu :ilIr il (· 51 ! 11( vii ~ri ui u i i, ' .i v'v.5',ý*r . i inrll} iv1 vd 'ii c . iv givv ii.Pv !'r vI .,v i,-1 y l ,-i, n 'Ih 1' t L '- : \i- U r , o u1 r -,. rIlr P rd~ II .Jl' I.<m)-la- \rb.(·1 1 v: t Ilrm.Hn ,:L· t, N- li,.rl: - j; 'J fanr m lll.·ii--' '.. "ll ·11· r, nh, ) l , , II ... ,i. -.-.n i·i 'r,,J I ll Pllt ', lI ll I--H ,),Lt' + I - , :l,+, r r" I .. ,t /1. ,I I ' ' ,,It,, , I )111-,' ..... ]" +' 'i~~l i... . i .... "." ' "i i ... II)'·111 ,*ill 1(',-[,) If 1it,+ (:1r Ii' ?, ,:, I r )·, i-1 I+|l ' 111· 1·' p1 m 1·11. + ,r , r· C ' 11 "t 1: ( ,+. ,,l ,1 I : ;, i l'~ .. I'I ' ,9, • / '' unentl ). I , t h I,. 0. , , . It II 10 0 I t' 'I < ,,I +\-91 ,911 I '' ,,t',i I I' It,,' t ,' ''''' I'Ll,,,+ ;,i 90 I h r m . ,. l. t) . n , ('rlt '1 ' t it I ll IIe I' T i t , 1 ' tt"'t t , 1't I I+l. I'tI in ll' .i d l . ) : i . I( / i IL +I· lil l: / Ir h hll ,llll+, 4, J]++ I + , t oo 4 'I, 4 t c1 T, tI eI r e t " ] , l onti Oit N 4 rt I 04. Ittt" r tla'ttlorjI~f I'll i" I tt, ''" ' t'lIltr x, lN, , l ii N Nli 91 III JIl I' Il II. U ,.I p It r " ti ll4 I1. , i a N jIIt I'tutr00 Ii", I I 0 1i 0 ) just thiL, I t. i dJI+ ;,'t~(1. t i u, > -.I l' l t o, + +] ) |,0 (l , t i,, al+,l . it (,ij , ,ft i hpk( r "t w' in,' .m or o qus:e e pro. t t), l r, a", h,,n,',d ey c ,r,,++, ' 1.lbal nc ld 00 ) 't -,,, - n, t b,+, r sh+t., t aJ~+ ,,citon M \. l 'Al· b l 1 1 d1 11 1 , ll l on, Sli l ,i :r\ , rr ' ' ' i ·jll~ lCP l II',~ j ·111- : -il +J L,, , IX / III i," 1] IIPIP, 1 1; ':+'.. (''"'+r ·+" :-:, : I.,~llll~C~ +'.; .1' (:1? 1 8,ilt i ,.13 11us, L+:. Gl ) , ''. 'l. t (' IIh ! l,, h r ,\,]ern. II'+ Il.r :(,, l ·l.. +. ,. C. !I ( i , rl r,,, et ,rt, iq++, II 15i, ,h ,,;II:I T . , . i' .1 ,+ ,,,+ ' i; "v.'. ..1r. ,' lj:. · I ' ' 3 in + ill li b I , r + ,, i l t", neur An ras: d..te !<8 st0dt+p, r nH ,in IIIIIII1 1 ij , ut+,) .- , hiu \ t ir II f]hi', ,ollr 11e ul l , fn 8. 'T y d, · C l. T \d ' . I , '.,, ,, , ,r,n i;]tl l,[[.hll , ] ,. +. . i,t,, 1 . t,!,,, .:) NIrll' n Ill ll~it" IX +h.i~l I.l-l". X, ] (;'10 +' I ; hm e n Fl e nn- o n': , a,, r an tgr c . 1 S ] , l lu u " d + ] it ,r t (ji' tig , t -,t l,.- s , ' e,,- r' H rdl te, pl r illl on , . I+' +" I00 nl, n tt ,I, pl':' h er cle t,, F 11 1 E , .'.(,cltt;+ tl, Ir II \ I (.'~l~C II 'l +po 1111.t ; h l it I lN N : , |It'r'I ), t , t.~ , x ,: .+ lt, ,+.+,'tc. .t w l ; , , pt ,, I-t: r. , ' , : i 11n Ir,. l , o , r a r ,· l } est rbu r- e h ], )Im Ii . ,'a ]rte a r I1ru' d [ ,.lnvrC In u ow pa eir tane / 'I(i ). I 1. :":' ' t [C 110 1.1 f I ' I ' ill . P . O ( 1,t,.,, .ura !,,,, l, ,,r,',,.~ ~~i!·~r ,t ~ i a ;t ~,i,r t( d ,,r,. + , (.ltbr , hl:l trh. I~,I i, ;.+[ t..> q'· .':l If +.,,t,,tlt ;,+l ..IIII (Inr'h, ; ,: I!~ pr',.t H (i ',\ I (l ,i Lt i +: 1·11 , -1 (.: ,,1 ,11 !1 I 0 , 1 011 5 , , . ... T ,,,, r, . I ', t'. . PRt - , ro )l N hl d arrl . dr II; _. ,i tu,+1,t , t " I ,' i ' int, V, l , i.l,r i . r h. Till I , N1->,i , I : , V(;11 ,+ 1.· liill ' 11 · 1jil 'i, (.! 11 (,t11 1!+l ·- tL:r( 1 jl~l T¢" Ol· I,:,;, t u,,,~ i. ,urii ',m . I1 IIU- 'L ] (·'·:'. \.I' ('X Ill h *T |`% r Ilo t l T I)O'Vh ",;1 , N t.Publ , t ,",It !, h;. ,, ;', , - T,, t) l ,,-, r,, l n, i i ,,r .. ,,ut.,),.' cI t, 1 1 . . . t)11 1)nrroht n . li~nlll\'( l l+ (A I lll,,id l)l't' 1 Yl IT l ). I1 I- 2 --ha, L I. 10, Po'~.rl ll i. 10 o '' (t11 h I,,. t L -i dr+, .+ 1 ,. .uv ) 'r1*, c 1Il:l] , t ... ." u ~ ,,, c(]tl,,|,. (h tv n, m , 'm ,,. :. ,. lc , , t 1 +,,. ,. . d,'l),,u+. .',o- ,- in '. u ur tq ,. ',++,n!. i " ,-- L iar P m ri ',: ' 't''; (lt, i: m m , ,4 I TF(,FAT1=1:,.n "· Ir;. l i,.·I ,,·r, ri. llllllrl~n a, l(;lrltr nnti LL rn LII'I ,I ,,.u ;IL. /I .:I lit ll I) 1 · tiro all I1I rl11 1 tun It Ir +I.. n .I , I il~I ll-lll lilli mr l. , r lllrl V., 1II· "I1, l"l:il ·r !~ Illy ; /11 lli 1l1fil ýll· ,.1 ,Nlt,., I:. nlnpr , "\ tr il· ; ~ ·i ~I'~! ,.. .,I t. 1..1 , .11 1 r11l)111 , Illn r en nIrl ll~·:. lr ;. l llIl.-ll·lll'l·11 1 1· 1{· 1 I lutlfl irah ) , , ,1(1. LI I)-u "r , t: 1· 11~ . ,rl lll~·1I llr~~lrr 1·1.11·1 · '. Ii( ,I II .li ..; 1', · · I rl {'-,~· I;!utlr ulle · 11 r 11 ,.t1 111 , .·.... ,;: I ,I · ýI . `,. , r· ll ,) 1 ,ri r ·, I -· nut rl 1,, l·, · ut'1.I. rl n N1 II , u : r ;l 1(11111 1111.1.,,111!111 r t., '. rl _ .:li. i 11 ( 11 11 LIIIltnl( I- " Ulllrml~r (~ 11. II.i I . jlI .I." it II CI IIIllr· JI 1 11()11. 1(1111111 II \i"..., i I.· · I' '·I· · I\{ý ' ,:ý. i11,, ; 811 -·I n l lllý '!},YLII ý; ·.· · I'! 1 I \ -111( 1 I illll l l ., r, ,x111!11··~ l· ,,; t\ I- 1ýI i. . I !II( I:I ; 1.1. t ll1I P rr n11.11111! , ..I, ; . I r ,. I^.. 1·1 . ··)11 11(( 11 r ,1.1 ill.. !·l·:1 ' ) Iii C llll ..,.1 nn '11.x1·1- 1 1. 1·111 . III; 1 I.,. 1 .. ut ', · : ii, ,,, ' t`·' "l' ! i, In r - . . , rrt~ li·i ri~.-.r An !I, r t .' , . · 11 . ·. . , . , 1 .1 1 ,x 1 .. . "( r ):: I I l i I '. I , 11 ·11( 11 C ; \` ,"1:.11,.. l/l t, ,;::>r ·I.I11 .I, I1r 'i :li I,:. . ·1,U 1·i ". ,! · 11 11111i .11 111 (. 11111. ný11" »1. II. ~1, :.· !I. r11 ... ,II 't~ ·r_ · ",!. ý, V' Lr .nn I~·, r, l r lhil r f- -lil· . r_ r" ! ;1 ·~·.: ·~··I· ··.11",1. !.! -r';+·1~~11 \1:,I ý tI , I 111 r n ý 1k i ` lil :. It it] t r 111:1: i · i· i I . 1', its .t 11!11 1!, I:IIF:'11. rl - II 1. it, ." l;.I, -.I i·I · · I -··. .II ·.i l r; l - ,"I ll ll i'" I ··I I" i. .. ,! I ., I '. : '! - , ,. t a " it II. LI * ' '·' I i · 11r 'i r ~ I. " 1ý ., .I' Vii. I ··.. :- r ., I II I . 1I'. · ,." li 1) 1 ..` ` . " I r r . " 1 11 1 l I) (;r l ýi..\ I.\ "··' ~·: 1 1 1,}1 111'" lilll· : II·,l II ~l! ;. i .lll 1 o f111 1 I ~ I ~111.1 A 11 1.1 . "I I I. Oil. ,,,. ~", I.," 1 ,. ý.. 1 , ,. 1. "j . I.;,. ,, ,.,1h . , 1: r I :, 1,1, I r 1 nlr: t' `, IJ If x Iy ,.I lr:-, .., . F'''. F Fhr IF F F 1 PIT 1 ,I., ~ IIF"~.F IF II ,,..~~~~~ ~ F..F ... ....FFIIF.FFFIFdlCI( l:--·iy .F.. l p.,. .. FF'I.l !~ ,"I .IFFF l :.l FF.:I~F1111 -1 F1 1: 10 "I'.FF I'l 1 .'1' FF ., F. dq'I..I .l . , ~ Ilr : 1 X11~ 1 .1 1·nt F. F FI lt re F . c;1, . It F .. I . I', iiF. IF I l. l F..',.F FIF,.F F. t ~.F IF tFFFK '··~"F' tFII Ilts· "''"· pJ - ,.. ,iN I. p-. IFý " h,n.,p-I n - , 0F11 (h , F ."I {.~, rx l tI , · :,",I, Ii, u · nl· 1 ln" ~ ,,,, 1,11 :, t11 IF ··.. , eIl\'l .4 F'..l (, '1F·;.n r jF dI Fan1 , NIl! an~ 1.1 ,t?,nylr ut\ FIN, jj\F1ý. F ,,FICF.,r .,,u,.n ~ n11 nIF-. Ff Fl F' .r I, ,":nl be 1 jr VT! 14)1 n BI .S. 1.1", .r+ In r" 1," n111 0 , , by FFF.'F.I Frt F ,. 1FF?!, FFFIn . n ' r,"-t: ,. 1~ ýf J r " 'fh, \ . ,,. h ` ý I~ . , xn l'\ n. r-t r' t,,,1 1, " , ,1r n rt l I:iý- . ~ 11 re ., ~ tr rl,. r,. ,. h 11,1: 11+`.!, .I","~··I1!. I·I.h i 1 - ·(·(II t ilr it i.,, ,I·Lýri lIi!l- llnulr , Ir+,-.t,-YI:. I II1I rn1· firm, rrl Ill ~1 t r !I1I· 1·ul~-. 111~11 .11 , fill . /111. (· 111ilH hl ., ,I .I . , r- t~ I r,. 1 u1· 21 1 n 1,1 a nll.· . 1" ,J II (P 11 1 111 t·l. ~c; l I, .,;1t, 11 r1ý1IIIII. , I., it un ·I I I-. lu·I1I 1 Jim -I ý. , " .., .f t' ,", 1'. ,",1 ~l.ilT)11 (111. 1 1~ 1 Neil.,.!..I.n IJ·\JIV! ,. ,. 1·: l rI. IIi. I: 111· 1 (·.·./1 1 ii ( I (il 11 1· t y1 andI 1ý ,1,{. "p.- "ý t:,1 ,.i th," '1 LI 1111·~.( I~ 11 111" ro- U( ý . ,.1111;,"r: .,. , ,,,1 '1hµ, -I.,!I 1,t, 1,1I1 .11111·- I lllr In o Imart ev " In!,~~i~( ~ clr . ,, Itnut, · II1II 1, In. I h II 1.\ "r( 11111·( n ?' -1.".. ýll . ri illnl . ··1(1-1.,l hl I 11·.111111 1 n(1·11 L (!r 1,r ,1.t'". I," '... ' ' ' . .. 1.. · . r I l(. Illll .:1 (11d1! l .Y m, ''" 1, ,,,· 1 11 . ". I., Il ,,I1 . n l P. uh1r th ý.r .,r"1. ,~ ~) - r· II , r· 1: r·· · l""; a · rur:; . 1 I·VE t . ol i t. , ,I(1. u I~".n" ,, r, 1 r 1. Ii 1 t 11 1!1 ··. 1, h 1 _I1.e L I·c r.. !l " :: 'I +, H ii . ". 111111II1 111I.I 11. IW · r ,ut nut ever IL f ·11 ,. t1 '~ ,,I , - . - , ·-. !1:i 111- 1 i n111/.111 pr,+1 lII~nl the lr 11 - ."I I!.,CII1 '· 1 · I-; I·' I·! ,11 ll, vu.- t1.," ll.rr·U L' but +., r r,,.,. r:-n , rL r . !,f.. r, 1 rl 11111[1 r11µ rir ul hl I xr llF -e \c-·~II·. n ml·ld -I·c ·lr Lx. l * ll~u *.lo n,t t1+ -f,1, " I 0 II( l," li: I11 il r, 111x1 11 1 ull d jlil (: .-, \ .. ·· ·I I . , ,t 1.1 t ,:~111 1 1· I I l · I TP ·IUII/(·l Ihe t, o~ " j" l :· 1.11: ,1-u,` 1 ,'11 . :1 - r 1 " l- 1 ie, t 1o 11Jrtr:;u nhui)h :ýh · 1 - I· ,1 ,n n, .. ."\,:t, 1t 11111 t. 111· " u,"l 1lt l lll r - u).1 1,.; t~ t... 1, y.:,I, II;II.l '. 1111 1,,: u ' ," 1, *." n L(· Y 1 . tee dle aa rl, l· y 1' , 11 " 1- 1 Cl11, n , "11 t 11 1 pslli, r rniv, reW H0~ '~! ,.I,,, ., . ·( . ·I I""j r: II· ll r. w y, r ,J . I It III In 1'rr eyvel m ~. r .. ·. . r\.i--),, 1!:." I I;I ý"u , nr[ it l ig drut. minera I 1111.',(iil~- I 1 11 ! lll r u ./·U . I1·(.1 of i lll (Ur.Ii, it, chart. b ,'," ! r~I .n, , .I . .r1 nt 1,. ,"r t 4," jnln t 1l I.,. euy rrxurn r i,. I , 1~I." 1.".,v or }.,", rl ,.I , Ihr+, nL11,, 1,1·T.,12 In. h, luo "I i ,'I'U , l,. 1t. ·.,,il: ll·I, u \ ll lll -ol(·I II~l.; 1. L. p(·( IenlO.· el i ,I,,. . "1. ,· 1 1 - ,. t 1, .. : " I.11,11, I ( Blrl-ti.'·l~al;IPI rd- VU.- ,r·ttr~r t; f'! in \;Ir t'I I.(U(U Or HV :`" ..t 1,"r, ~r,. .,.,n, ,, itd ('lltlr:rt-: Ir. 4, trill b@ ,. y. \,,,"Ir, .r I :"r,'.:r +r 'ry)·t,'h~y Ir·nrrny tlN