Newspaper of True American, October 8, 1839, Page 1

Newspaper of True American dated October 8, 1839 Page 1
Text content (automatically generated)

Puii 2,CEN'rs. 'NEW OIRLEANS, TUJESDJAY M1ORN1NG, O)CTOBIERI, I8i~VINo Termsiu of the Nvewspaper I're sIo New Orlcant u i i in vly iLcre'l It ai II Rit.llniiiii'i liiivui"ig iii thle 1'rill~riil? itirr, rsll ,it the 1:331+ of Mardil 18:17. Suilciiri~ov.,'iv. lv Ialili Is i tur ioduly Ili or nano es, p( I.Ly.IJhlI!I ?·ni-amuml~l nly in R(IVRan(:O: ten o f reari vii Iviin, ihr 1~.a ivivu eivriiv evie ii g~iviii.- w, iillur illl iri·r·~! i.viiiiiiiivi mIir~ r i:vriviigie vvvII Cil Ulvvt Illari 1iii i III ; \V W.? t; viilv ii it: it ivaiii N i ti sii vil ritj,:II iii iuivii io + to iiI Auvviir llvaiv.-'ii iilll r per ii iis i . vf ir tdioi t Iit ,motioin, i In ii ii- iit iiii, foiiiiii nii I-i1IIt I· iiivo : ii Miss u~nwri.I iii'ai lt I o en: it veri.viiv 3 iiii will W. Ichalp··.I as n l·-, I ar. V+:tttt~v .\tlac.,,4tl;" llty- -lC TIrII\IIF and ' I'ra e,-, 1I oi tny l i m celar: (e li ii h a oIi e, toinl i i si xt y vo iib ov ls vIin- cc Auean iin+" tu, Iiv i lattti , rta.&n t I oih iiier 1,udic i tst lalisa+, fifty ,l ,lhdr in I":nli.+h silly, noel si- e Aic81, virboliirii iviimvriiip onl tii niiiml oa? roc ariuilaoi'r erii.iiumerl' u iiiiiiiiiii ry iniv agil tiivci,iindeiihveifi ir i bovh vii : ii L111( ato,,Iulr vNotrr;,an rtrlma I-o ing the attention ii i t!,' iva li tlo oni ln it, properl, C ir iid if ii ng r dt tre . &'(!. will Iiii iii ii""1 tiielliriptiiiivi ovhs netnii n a utl nai s l, w h e n ndt9 i + +i 110 1 shl l fe ch a rg e v iiil ,", o Sod iu ld + IINIIN Aoctis IsartSh,,rt(Il: ,lteii(lilr I) \Vllllsi11n d Llarillha01sj f+ nn ealrn o f re ti tstntc, po s·lished in both 1nnll ill tlw li. , of ltcndvrtrr r , 9aI I) its llnl· n I1 iotrtion, anal ph,,,,,TISIII it Iltil .,1 111 runaway l· la III· allav .S· it q111, &r. &r. willl I t lle ct llargv d tn' epanwly, tol it th ordinay tales It A i~yMl l"Il Fn l:11l y not +;rriiiv a+ toh re w ll N. nhlishel oar too bnail ettryed uevord n,"Iv No n Ivertinrmeta + of haa IllepltcieIIF will li illlvblince II P lU-A, li d il- the ivy l ii o-iaP y vd $1,11 ar IIiviili~iii II 'or, nd $I:A Ii I h boill i Al n veuiiivvviuiiiiiiii uv iliviitt,'s ii airu p itiii iiuiiiiiiii. I upiorpiel rl tle,- have coast in the conclusion that e th"1111 know., Ins filr its rraclirldlla ) t emit other-they o hlli- 9 nltnllltl,.nt .111111:y5 in ,'a+iF 1 of ,,Jen,',' .nynla·)lt· Inigued$) J. C. lt: Sr. I OM1':S f J. IIAYI)N, t " ltv IIIIN b·n· ·AWIISSN, . I66 'alp J'rripli.-\1'r. 1IIt" ,,,, L 1n' d,+1tr1r n to abide .etlers ttt is +11 eao((I(·1* he II111y1 tit-id.· -- nR.a oWaTIrV. AsI'.R. Ia THREE lfl' ' I.r. ('IA .I tROll .V O~)EI NS.IVS T sl'rsIlss r .: I"sis' ?rsts n s,'ssl 1 rs n 15 t unlsl s s| l SIS , S II . .l'ssssl oY ' 5 s .... 5 s el , 5 ti5p.5' su l" " Is' r ssi ls'' a 4 r Alln . II Ia l l t i lrr lo .- 11th e up II" , l t I++l I It n .~llllli-ta ,e th+ lII r+, ll..I I L'Y T l 111 rl.+'· 1)111 hd1 tr l ss I Iht s. s ,Is' '''' ' Ih . - ., ... .. ......, , ,,,............~. ~~, ll,,~ .... .... ,,,+...,~ !, 'II . ,'' I ' I ' ,s,5 +5t mi lt fl s1sI' i s lln'' ss hr tlltle $Ilul +ll·ir 1 (I1Ifi lllvt. ·I~l.lr,'e caIllH 'h'tYt't< gll'rl~llll t lit S \ l'ri I's, l 4 t l All I s' 's I n 'r " t, s xss t lli e v ( ". 11 <H it I l 'all y Illn PF+ Ic.,~ . nl h i,., Ir• ll(·It h lfr~rt+ll . I th,'11111·.1111' .I II- V I, + '. + tll ,' l i .t.+,.ti t halll l (l r t ll \··I·li(lll;.lli · rlO~ll It\+lll e ri t.I)111 l11a'*`m wIi(lll i..ll~l~· lmld l rt (·hi.. ( e · hilll 1)1,1¢"ijl)l l II' '1 11 HII+I l~l lh • ll.l)Yitll'l. nIII ·ll~ llll'd+ h m I r - r rlht. who t Il ll ' n lll.1 IlI ~ I1 ·1''slsssI I 'l . .+llrl· :11,+ t lw x lilleif (IP: i h[. + + IlllilIIIH V (1[I s""I*·' l 's ii 1r 11 1: .+l. 11 11 i ,+ i ll'+l llI+x ll'~ +. .1 " L's') \ , .. (1· - 1. 111111~ --. -- -- i· 1 11( i " 1)11 .lItll' ,"'' ,,'-2''''' (I l S I IA s . ' s' ' L - ,x I,'s s \ ,sIss'slsl' Ill" ~ Iro11 tIs t s t *,,l's's'.. ....... . . .. .. .. .ll , ..... .... . ....... Iss' is s _l i s " A sssslrsss :ir i <Io ,!, , e r , an I's's's's.s I 55r+ I ,'i..s,. s I" s' i Is t Is'e 1 l, Tho at , ,+,, -i l i, q it,+ of d vi n s sssll'5 A '5ll25 5 -sl llsi sll s' , ssl slsst.1 '1, ss' ' d ,,'ss's' s IIl,'i5 ssj s ++, + ,, , u ,r is~ nd'''' 5'' I'' '1"5 ' si g r i It sso s ,i9l I i I" I 5.. ', ( l'ls s.ss ls' s st I 1sttit'sss Isss Is s l 'ss Asis 955 i l'h , l ' s r lenl, s's i sl s Il'ssl s l is " e h i l',:i:, d . ,1 i r.... , I .... . !I' i . ..... . ', h' ........llll i t til of sI I sI r s ' s Is s l i" S r ss l 'l , ss l i' t nrI e. an /1 r11 11n nII i·- L l ri hie be ICI 111! 1 I. t , nh T at ,r u with wsrssssss'Issnt 5i s 0 o c o k a I hl t. lsE T sss si ssI s II fsisssss r I 15115555 IIIsi , t-s'ss ssss s lssss t s + I II nn' hu,,k t 1' ..... .s.. .ss ...s . 'sd ''''' I, ....' . Is' .. ....I s ,I'Iss , I- ...i... , SIssll l s'"s'sss' sslrs sss l sl NswI l I sss I ssllllj s sssll ssll , I PIS.ll- I' cases where (1 IndIge tion~lil or111 a 1'111 (Iostive l! h it * is 1( th of qu:,'lk n tr .., m,! n+ w b' lb e te 1" lca t i 'is'l'l11 l1 . . l lsss 'ssss sssjs' s i fs ' I"l'lss '4 ss ss'.Is's i ... . I ,,C:: ::::E:.!:r:''" ''' ' '"'':0 :2 v':/7i" "':\'"" I · Ir s s sl ..'. .ll s i. . . sss's,'s'ss Isss Ival 5. Isv Ihssbss lsssr's im ars vs'sss sss _ r u h - th Is s siss, I 'd s+hern. ssl t niin lrl wt. I bu t el r~emlsis'" t hIe' is.llv ut s ,sI IIslr ' III's I Op ossorId s I ss ss Is Iivn s's r A~etur ssstsass SIn:-~meIIn ton ll whne oict In , :lUl-. if, ' I'sr. 'sss Is' lh' Is'' sss r I lls sssllssll lll"sil l slsiCss I s t fi ssssf r; ds lsr i, t I nss ths ' s is ' Issuss jss'sl'srisssassi llrl t bll e I" ii. hI l ll . s v iel il ; s tlil 1s h:..N I I ilhl'All l' i sse h sIss,' wi t silll ' s i'I n ,Is's'ssl i IL sIs ss "s'ss '' '.' " II s lllll' IIPti l . ll l slls' |II hhl t il I : Iix I Illte Ilin~,ish dtheI l t bi#o- {Illllili 'll, l ,;l ( l~~ll. t'lr 11,1· ,. lllll '.l· I l'h'll'l''. .l~li~i l)..~i I., I kV nlot I.'w tlllelx r-Isss- vllls lsll llls Irs Ios s i tssi pl..l~illjlllll fIll lh.il' :I~iii. .".¢.IL' "IIillli,,, 'itllJ IIIlI tIllt'i I r -e m h qdozen h ll]is naa mul tx ),s'Id· x i si s II" I II rI II'II2 A ' ls ti '~ ss ?alls'.- 5 ssssssa rls' I's' 1IIII' ESll 'l'ICP I AA'5A·1 ,1r~lll ri tllith . r l io 0 e IIIn.. of ( le r n4 li. 1 Iu lr.:. t" ,. Il,, )~i'i.. II il~ll~lJa U lelelll .P+S ( tl' llr l ,r ,h s t~til" u )l'.|olll'.~l| til - I itlllli r I liI. l·l'('i CII I? {f I I, L ·i- .v+L I I ll~l -~tl tt~l. | l rld ' IIC\ LIII+.II {'1I11 ,tll xsl. . U ,,l, llvr* Illl r l lllle .II., .Plln[t vrltll|l :III . * ll l; lltng !ie !e I~ci l... ++hdlll .lplrlt:· I l i.|i i~il, ,', rtlll Ill·*C91" "' Ilrln hl byI , Jtlll -Ulll . mtLI I -·Y~ tlll)ti,'t'. l? I)" III+ I I I'+ llll 111 ir, i ll. +L i~ l nia" I llZ lf~lll III +1r't l;i;et+, Ie'R Cii, l.blt I l (~il' ., s I,.i.+ , Il.F l i' III' I' I, h 'I'I .Ii%' Ibcr llr hl' ri w. 1 i ia.l h+.138 J~A - fe c tp al,,+ p.pt~re , n i~ ~r l'h r .u e Il~ vt: II, . ll' libll I , |j(!~)11I3 iitllr t tv Ii~ l W'llll\ I1 , I',lII)ll= |+oi lllIIIlr tl Y ;Plllil..lrI ,, l llll lk*r l|)iri lItIll IIIC~11' the lllJrl]ll l llll . 'tlo~ ret S ,II ill 'l"iHllc: l '- Tlq l Ch (i'i+lh<.I tlimlll'a OrIIIII it'l ,(11ai rl +,ln ltiln l tlhIII*' st,)n 1th 'l'hn· l~ni. I'+rl ii Itl:: ii.l x"ll w11, 9M h Tlla iii Ftll·~C.l~ lt, illl, stlcl.+,.sl illl iii+ 5. (:u.. i. iii lllc i-l*l~l ~ i i) ,i+I. iI tly IIAI(IRRIIOID)S." T11AY'S InNMIN'IT.--No FiliLnn.-lThis ex S trtordllnary llolmical composition, the romul of Ecience, nllld thI invlnllt.inll ", tl colebrated InIHIli~ cal In , the i riIiLroId L n of whils t tthem public wavs inveBstd witSh the10 leinllly of It deatLhbedIi hleql ist, Ilhas suilel g;lielld Lareput.llion unII rrI llehedi . thlly sutaiin hing tIe iorrne.tllss ofi thll laLmentedl irt Gridly'st laILt roLnession, htt Ihe dar:d not die witllout gvll iL I Io p terilty the bloul fit I f It; I knowled.lue on thli ~shij.s l," and_ hI Ih rethrL uIllllltlhed to li 'li d a (i I at!en1IIIIIda t, S i nllllOnl I fliays, the serert of' l, disovery. It is noI w IIId i the principal hos il:tl : ttollowng co l it,: All Swert llin l l dul int ; them in it tlw hois.s Ir loumain tinmlll-Acuesii or CrlicrIodi, givin.lg stiih Ilre Thlron--fy (Can'-rtii, UlIrier or (C;Du!.r. I lt t h novr v h iii Dll Irr-ll iir l, t (nvi Ciroup nod \hoouping (n:Igh--|. *.Lrnllty, enII Id over tiuil,, (;h rsi. A l l ClI lruiL Sill ip in , all. d Ruru -ils- nriill.. iI afh r Sorns and [fleer.\-WVthtr froenh or !oar standingll, ndl lther .Sores. i Its op ratin.: lllp, nlll u l adhlls cr ehihlir n i ln r sl , ing rlheuItati st l 'll hng , and loos"nitg ll il! tiglhtnt'ss of thi hest y 1eaxLIia I eiati o r Liai beill ull lrpriiluin L tyoILI lvei ioiLiol . i Thii bbrnlmmon rlmlarl of those \a ha havle n.:ed it inll the Piles, is " It acts loe a charm y." 'TVi ll l, riuES-The pricell , i l iS rIe'unddII to ani person whl o will use a butth of lHay's Linnt fhr ile I'1 ,a lll, l a rtllrlr the emptyl " bottle witlhout bing clll uedll , 'T'hon: arel thie positive o)rders rfl' t pro rir Io t iii llthe il 'igi ; n l'll oi t Lt' Imany tlhol I Fa ds sohl , nit oln: hal i Its b'll Ilna tlrrn. lP-hll \V oIgllht ins-ert iil'l rilleatS to a'lly llngtll, Iibut prefer ithat Ihoso wh sell the artilhle, Lshould hii hit thie orilinanl to purchasueri , CAU'I'IOIN-Noeee can fi genuine without a splendid enllgravell wraplper, (io hrlhlI Is lily III. IsI s.td also that of the Agents. SO)IMON IIAYS. Sold whohlsale and retail, hy ('()l1ST\(O)'IC &' Co, New York, and by one Druggist ta every town in the Ulliiin. For sale by LOL Wholral, Agtents, corner of' Com non & 'l'cvhouhitonlt street,, and lby tlhe Apotlieenrirs g.ierally. ill uIIi I n ; , N ,." 1 11 (Ii I 'l Ill :l i n i, ilt ,.o r' I. l 'lrdll l lt Il: II It I l I't c o m o th' hI' s h -nthllol o Wln i:fs'll rI' I i Li'-l clh ( h l hiii ia Ii y lle nver rnwxhlhmtal oll llls ar keltl C nllls lil ll t i im to ti thle. uh(lh i l ll n llll Irs: tollo, h ioe+' M ,1t l lo blnlek, Im i nll rllll, llrt , iI ,r Idn Irlsil nI andl ,oldenl Olie tri'; a d der-o. ('un b; veiri.r 1ii Lull+ n l ItlL r i lli It )l k (rla lt., LLI 10 111 l Il l'i - Inli In rI IiI 'Ill black I loltLsreLL mI ldu d1( oll, lf ngllnhmr II·'( h.I I lrirh I i l, i d II I llll 'i n SIl ltlt, s l ll I% r Ii lI II Ithlil r l I . i 111n land l ltoo ,III I ti ll l ' I '. - h l 1)lllll1 1111 11. llo I hl - +iL 'l ull Ill. ·jl lllll l I'L 1' broh slit . l all's " Inc Iil t 1. .. . s. - , i . bI tne ilhl arl l I,",of , p ihe Id, l or d hi w · ,hl I ,,lll-. At,,; S1 ,rt h lllltl l·d -l k o l c aii hdkI .; iIII. I el r i.t1, 1111t n Lil.l\ltl ll r d II Ir L III I .1 1o; ' I. IIh 11(.1 l ls m inllll llvr llla i 'l tv , a d r I bri L i I L i ll, onlt hl l hI -."; sill of wrhlch h its ll w hlts f h ,a~ pl,,. I H illll'lii g l1 : 1 11. \0i. e lllll, I i ah t ' the I·ll,, " ·1( h11 ,I l' ,li',I nm1 1 I', rl." 1L1 llll. r ' h alll l 'II l Itt l .'_t., I "1' I ; I I ;ll lr l I1.:, etll' '' ' . i i ' l'J I !.0 ' "-I 1 l , tli, .. o .," t i .1 /I, i ' I,. G \l'Ti il., l" e'i. ,e ! l i- h I l . I '' II: \t ., 1 ,I ~ily IlI, 1; t 1,'1 h ll o h I I.,: :IL1%t In rI .Ic ''1' . I1 ' ' 1 ý. . ." .f .qt ,ý n i . ý \l thU :1 rl\. b li I I !11111 1 ,, . H 1 1II. 11 ;1 It r h, II1 $!' r.',, I 4.I .4 l,4 , h,4 I4h,, , l\ . 4 ;,,'hv. t., 4 I4 '4. 4."j,,'. 4,, * 4 4 ' 4,, S l l I I I I1, I . l ,hil4e + i t, 4, - 4 t',l `, , A4,4I 4 . 4I1 4..; ,, . l.l h. i)A LINiE "s ih11. Ih t l'll (+l.ll, :ion lll;s t , l . 1; JI Ill.., tfi Aug-l : .\ I .:.I'+ I ý"." 1. IIr bl . IAI .T¥ 111 \I...I (,(1. :,l.I .11!, :lt~ , I 4tl 4 4. -ll rn 4I , Illt i 4hl 4,4l4ll ll r 'lld' " hlralll'Mit hl , l',,sN" . T ", ' , . N,'W r.. a1,i 1i 'hell, "|'.';ll I ('l:t 1'4ll lll ' . ...' ,9 : '4l , ' hI11", 1 1'L.:1S ., thle s.1oltherl'.1 : lllllt:. .I T1'he s moot l. h, b in 1Itt "1( ).1 a %l Lh, th sl. atl. ihlets I_" sti 4, : ," .., 4,, ali4t l thle Ira ler s e,,d., , 4 ri4 niti, c.l4.. l,t i l.:, in; Ivriell; c mtltwtdl :..I t were "ith the Rail lItml I. Chatlesto.l, S. C. :nod Ithe ale:.nll itl.Ckl.s to Ne. w Y l.k. t tlr: thl. n e l :l l.iclt l r 1 New Yorl.k f.lll N .. (l''lN.tln s I.I IA 1 11. ¥ rs-- ashi toucity .in I -. 4,4- , .l+t ý ,+l ,, n ,'4 I II4I4 \4:r.'. f , ,r "i,,ll , l ill, I n i , .+ ,. q o t { ii4 4 ;at \!.;44 ,,44 . 1'4 ,,4 I,,I. 4 1,,, h- ,I , h. o 1 .: 1t 44.4 .l.444 \e "4 ; I " 4l ' to i11144 : ," , I5,44 15 ". IL 1 h. il. to .\.:g '.st( . I: ' " \411-4n4 1:,1, I i 4 l4l4'(' 4 , I 3. 4 4 4 (;1.1,.1" h+,11 to, e ,'iloL,' S l - .,+ I Iki.,. I,; s .,. 4)r d, . 4r 7n ,,, ..r 4 l4! ae to 4A44m th .4, 1. .. .eat o.. to(... N e'w.kt ·1 d i.h. ,u 1 6-1-2.1 Illt ' I .(.C. [I:.X,. 11· t Jlr't.9 il.r . h') , i aid. h l' l it l.(inch l- Sbrilm roi r the u'atl1oo hess ,1 11 w1 :," .d ;la r lh s 'itc . l ' al . tý : e ' 11n 111, ht al ed.+ i thu s ) li lt' I lln. ',. i b n I t le t . Ilr IIL'oe UH'I l to frolm tr':'%1 talilrthatthe clheldl shor. t4 y J :44 l w , I4,r44 4.l4'4, INt I.t il l " dge 'ls IJ.%1 1: S S, ' ':, ': lin 1 T 1 11121.H: .I. out1 otiler N1)\'l O l.Tli i: C h ile . I '\.l:l 4 l,,"r th- lhit.r II h ,4 b":.l: ..lll4.... 41'4,,"~ .,,, ti , . lie.. .I II,. 4,,l.- ..ll , I .1"1 .i ti ti I l"t.I "", or the W .o., ln.. of llt, ., .Lord I lto... lliha . "1 he ' he Pa:li" 1'1 ( t ' 11 . (b t r' . liP44r" 44 ,h,4 '4'hi ,dIN". ... N ith hl N 4el.4hh , No I to I I. % 1i a ,lll' 4lll ht'l" w In .rllllf, 4 .:,tIt.er, ' .h', tC hl. . IalsM of Sitily, hv urlkr nn. IP ( l ,o 1 .,".: IIll" IlK k i'Ihber lof Paris. (Cou.lr abIln.l t nelw Novel1 inll \,.I- s 4'' b 4I4r, h 4 ad. lin. 44 ' 41i 444444 44.. 444444it , 4 n4lt 4l 44. 4 ,.. ,4 jtly 30th-3- %. car of S1 Chvtrles - ('lllunln. ti 34 444luti44 44l4444'4 r. 1 i,.44 4vtihili4:4 !, to; 4 i.h444 I, will I I..1 dev 44i,, 4 I 4r i 4,. 444o- t 44 4. , .igt , , 4a l .abtni 'rc hi,, lU iitionl W ork iliia t to te in the l.ittlhan s 1.f every "Amurin llni; oil, edItors of dwhe ('itv ,a1d y t'wtt v t" 'r +ers will constribut, tiD al .rnevolent obj,'tc by giving lusis advenrtiel tl vit fv i sl. ).'t t. , I 4a g. 4 1th-4 . 'ur St ('harlea 4 (',4.i o4 4 . 44 ]r 1\1' 111l':+1.'- 1), Nattis 1 1 lt.iv; Til h" 1',l.i11 I. tl 4h4l y. u r44 .4t..l 4,4 4.,4n4,.r4t. 4 l,'i 44hl i44 -4.4,. I)t l 1. 4li4.444 '4lh4e W hile I44 lie lof the 4 ,4 i4e4r4 : ThIon t cometlll" a l ) I i' Ili t 11t art nealr Ine, -nog by 't -is, S ,, r I il the grl'.nd 4 44oin:4 i' 4 tl4lOp;a :l4 ilie; (Ho d 41 44414.4 4ih., a44 d 44 '4.4 lu ; 4 r4 r nut l" ' ' 'rh'',i" I row; A lile OilI the Olleal wavi., by II lu0- ll; She 1n watllled Ior itlii Im'o me let fall a tear; Comi.. it 711 " at n -rnilg;O'er the. .ater. hv o4nU lihl't;4 '4'h,4 n4 l h[oni kt2 lik n: vown, arral_-J for-the harp I 1 1h Tlalre.- Q 4.lrille4 . Juti: 4 , ,cive nd l i4 , 1.lh," by s 11 44 II CA.S4 Y, 19 ('a4 p . t 44 i 444 , 4.I 44444444444.4.4 v, " 41 4'i44 4'l4I4t' i 4 44 .^ 44'444 44 44,44444St reet 11 11'I lJII· 11 1-f:i :l l ii I IA AN I11· (:. 1111 I1 I; 1111·111i1111111 r" - ", III till· 11'."-1 11- 11· r III1·.1 ,x 1 ,I (I',rr ,Il.r.I-l.* ,d' Illy I1Y( rrl l.I. II·, Ilnr .I IwdI .." I ..r, I' It ýnr II:, v ....".. n'. 11111·1 11:11 Irv II I' l-·lil llr,~ 11 1 1 1(\11, fr··II I'i· I:I1I I l,, :I1ICrtnl.lIII(· 111 11 1111 I,. Ilr.irl..Ir,1 Illlln/ l · I It", .I .l,"ll(··IIL ·I 1II·I 11 r;III I w I'..ril· ,"II n., li, rl~ Il. r1" v. l_ n ,",I llrld( lltl,"In ,)1 Air ll111 rn,-· III, r A"!·II, 1'x r·r. ll ll. I :II' .tIrt-( . l'lll -IIl.. )II'1 111 W I I. I r ýIFI,. ý: 11 '·II.1, A .. li l (.1. )1(1 1 1·11· -f. nu ll- I"ý,11 II(·I`,· I r 1· ,"~ll I:II(1(· - lli I :., "·· llllll· lT11211 Illl, ,l1I I lnrul. xl II.II 1:1·11 111'11.. .1 1-· II - w! ( IV 1'1un 11( 11 I', ) 1 1111 1 :1 1'I .1 ··I and 1.·111 1 11 ,"1": III. ) 1 1,.1 1 111 : ( .- l1 .·11·1111·· I nI( 11 1).l "" 1 Itr I. rII to i I.I l:r1rr .,. .II Id -,, r ,. 11 1/1. . , I I I ., Ilr'lll1·· I,.1 Irrrr IIII I) :dl I, x lf l II ilI· I 1I,.I\ L'l tlr. II rr. , Ii lll ,,". lllllj "rt .In·ll .. I, t l. 1 . 0..". 11 1i M l- , \, ,""t IIII. , III· I1( -1 I \ II ýn1ýIIl I.".I, I. I... .I1, i iil l ..- I1 I · 1) 111. 11111111 ". ·. ((/11 . 111· 1/11 ýýI :.II xr, ,.I I ".,ll 1. (i . nl :!..IC 11' 11 I.,,:, I . .. llllli.;ll r,,: 11'II I) tI tnd Illll ,,.I 1 h : ..I' Ililll~ i\ · I'.- I . 11(· r I " · I.Iiý:I ) I ,l Ill. 11 111111 I.. . I!Ir 1111," ~I' 11.-1" 1 I . \.I :-I I Ir:lira n . 1111 1.1 . n~· 111 111 .i"~1 t .r I:,I "r. "1 I I.v II., I.""" I11 ,., 1. . ~ ........... _," tlt ýw ll,. ýt!I :. :, .I w· III II drý.!I II il ,I l·. I Ii,, n ...:. ,.,w i(- i nIr I II II. rn "' 1 1111·llr il· l rl·11'.,, ( end llr (l." I la !Ill n rl·-1 .1 ,,I ".,; I,: I.111 .1 ,,,i I , II'drIIII .I" w i ll a" In tl. 1II r:II III.I. illll III I,"".x iI III."t .IP III:ý i "1, I., 11 " r r a ;r = r l r 1 ...ll. .. . .. ~fl. xl r I , ll .:. , ,tn. . -I.,: x .11111·11 I 1 ., 111( i ,r,'.-P 1ýt1ý ý:II.ýr ,r.,II f l ný" r Il-. llr .,.,."-!( . I II1 ' I, iI IIIr I,-. I , t II 1! ' 11. )11 11·11·1·11%rn '11 1· I11( r11·11( 1· t', 1/11 llll /· '1* II1 III . r I II'rII: I ,!, · I,_ I:,ll II,,"Ir ww. ·I In Ir .Ind IlIl i I. i 1· )1 t, .I IIlllll I 1 1II)rll IIl' .I , il.. l 1!(11 1 n ( 1 1·( 11·\1··r·· 11 11118 1"-I,"-, ,.I'.. ., .:1 Il~fI I a ( ,I" II-I.I.I. 'I'I I :I, /·\.rln, :1 II d t l)·-I ·1I I I Id y :"I .r~ I , ..}~x , !llln l t 'Irr n n .. 1·r ~I'a r Inii· 1111 ·1, 11 " I.. r 1,,. IIlllt.. I tI, tl ,,,I rl."III.II. ,\.I1r' -I-1 ,.,) · '1Iy - r 1. ,"11 111111 1·11 111 .; 11 11 1 1·1.1 ? I,-.I , . l \(.1i 1· III I'· , it,- I *I lllC II t~ 1, "111 Ill. II.,.1 ~t ,.I .(·· "" r'·111. , ,,III 111111 11 (·11 1 11 Jiil a Ill . ~. I· Ir It.. IIIII 1~ IýII I I, III , r, "I l; ·C; I ,,, 1 I.,,nd1I I11 ti Il. t,:.lrl."\- l1I I··;,llllll .":.I- .r 1111· (;111., \nprlnil!·ll.- nl III II ill lII,1, rl·.l· II 1 11-·( 11 1 1·. ll-( 1: ·rlllll nrl nl : II I',I1\ · rl1..·1·1\. 11. f 111 11( . to,,.· 11111 ,"d by "Id, 1)/1· 1 11lrl ..1, Il .II·.I t.1 11,, 11! 11 .xlllr lll l(· rr· )II,: r nd I tII)I I~ I nll F'1I r; lr. 1i1n n, I,. /1.11 11 L\. 1111 1·11 i ,11 t .III ..ll1 II ~ III "x -. n. II I·i: II II·· ,I..., II/ IIlilt, · II w lnll Illly II:,Ir· I)CI·,.1un t 11 "II1 III.1. ' n .,,f 'IIIIL. III~nr). (r.llrr (1 i11 )11111 1· to illll III III l: ,t l.It r"_'."tII r illl a l 11 ull \- vuIII I·. I. .... .... I] : ll~. r lllll tlr". _liI I rxnn : I.,I,,, r,"I Wily r:I. ",". I I lntlrl --- 1111 1 1:1 (11 1 11: 11· 1 x I ~·lll x., Irr(1 v( l.1 rl· 11'1· ; 1. I 1 il'r ll· 1-11. 11~ 1. . I"I:inrr· ' ý, t IIInll,: (n,.u I it~ r wllxl 1 IIIy, Il " I·I(I.II r~lllll wn(?(. dl*.1III1 i IrrII .1II1 ' tr:Ir.i :.1I, I' II(IR 11· :111 11 .r 1111 il(( lfr llli lllrr r tII I a . uI. rli "l'~ ll!~ i iIIL·- Iu", I) d "In.IIIIr (ll.1,"r llll)1( 4 l..1 lIIII· L 1!Ir r I 1w!:I :rl i, t1l1) r.," - Iu l).rl* Il w llillL. Ii )T .I·:ll tl·. y n"II!1 1·01.1 111111. -: y--l Jlilll . !I1I IIIa nr o 1 rlll InY·I1 lll,"+. I .........,. 11111 ltlt r ", d' 11,1x1+ illllll 11l. 111. 1·l Dr Tllll 1:lr( l "I'I) 1 rI vx· . ., IIII . " 1Iy.-I Ilnvr IIII1 irlnil.ll nIill Inv "It11 and 1uI (" r. ! , Illl I not a 'IIII.Iia II l;· ilnl, ll Irrr ll·:tillr n. If nrl ruF ,' II..:,I nr"-~, wI\I(· It I·1II 11 llllr l 111).- ·\\(·· ( That 11· 111 1 tI il I .1II , -i;.I I: · I'n ·x In 1·n II.. l,1.u In Iv1·1l,1· 111 11 II I~ II I t, ,. ,.III . :II I'n ."nl'I .1, x,"1 rll 11,rhat r11~ f · 1·11'1 .l l,!T 1)· 111() 1· r Iy(( p ll II I··r to 11," ," I.(lIII, t y ·-.rll I ·. 1 I" n 1111t 1 I. 1·1 lr ,rl' ,n;, rian l llfr. ! I \I 1·1- 111. r 11(·n· 11 ~I' \ 111e I 1I· I~rl~l i ;ll "d Ill v ,P·ll· 11'1 111. '~ ItII ,Ir" I~ nll II ,,. lI"t I!l¢U-rx Iy , " l~ I," rII II.IIr n1Irl llllt. · . lll(·l. I ll. illy ..l )I11 II (11· \\ 11 1I· l :l \x,. Innl., rlllr~ ~ I(illllrll~llI \ ll. IIII I)I (·I Ilrli~rl elCII I(· till I. 11 l L.,.11 n C,. ll~ll ll rfri ti) III r t -el II I . 11 118 L r ,I IlP-i t 1· II u·lI ill. .-.I ,,I I,"It, I· I rnr l~I Ir ,f l~l· l~l i II Illy d l " 1\\n rlnlP\ nd hr, rrnl .Ilnr .ld - .I1·1iIJln rr t I il*. l u.;r II tn I,nllr .I Il. 11r l"1 r 1 ,ri l Il ll l."rwill wll~Il·. x 11111 1 14 lIIII . drllrl.( I dTI III 111 1·1 n ·1 I1 I1· JI· II·~l a ,Ijl·I I ., n Il 1 11 I'lll I 11(··(111 'I'". ln n¢""d w u,.I .,Ir n .ll ,0III lrvI (JhIrl Ili 1r~ll ·111 1,-id r.".) till-pr."p. Ir ,t1 IxI) lull ul!I ý"rd pr 1II16 L"..vn_, n. t 6n,.,, Illfn"l L. ýýýIr.,11.I\ ~ · r IIIIIII' 1. 1.111:11. 11 11( f (.·Oll lli-I 1(·11 'I IlIlt ll h- 1I1· I r . · d wail d,"nf u,", nn lllu rl 1'1 l.~1,!, Il l., 1 ( ~III -t ..... lrl d II) lTr( I(· (i. 1 rl·· 1111111( 11r1 nlrlt l 111 111 lil n It '1·1; 1. a .... ..I- I l·llllE 1111·11Il.IIIL II 'I ýi 1ý"lý itlllr ý l"lI rr1,111 . 1- rrr"Irit rd , nl) I a (:II· I1 III Js lilt!1 II I: (I I-i c lII·I· 11n·tlh~l t Illlilulll III-. lP1~ I~ný 111 i . '· II I.··1I·· 1 1 · 1111 11.1'. 1 ·1 . t LII I.1 I·I· I (11 ( lll 11`Y ..li ·, . 1 . ! IiIr I/II k 1.n"· 11r 1111- 1.1 w 11( ii 111 y'11 1xII( . ilT 1 t 1)1 1111ý , '... 1 : 11 r "I,. k rý I." 11 r r J < II I·.r;.· 1 1.1. :il Illrll II( 111. 11-111111! r ) 1111 (.1·1 . llr ,. 11.x11 " .. r'.rI 1 n . l ,,,. ,,I .i-,,,,'·1.,,, ,,,, IL: II. · I ý 1 r l '111 .........l.. . xl1u it I 1. II 1u lit r10l ~rl I~l r." ý, r ~11"1·-1 1·1 111, 114 1n\ rr n " III, rai n -, 111/'-' I i.It lil 1·1 1111.1 1.1 I. 11111·rli1· i t .,it il 1.u III, , ·lln o for _ ,,· 'I. " . ,,u rl rlr u1 n Ih. " 1 h 1 . '··) 1 nnl 1 inn 11)1 ( 1 111 . III I I I ili 1; 1 111 1''..1 lll rs II.," rir: 1,- ."II I I;"r l g 1 "I111 , r;,,1 ,, xr - 1 1 , r x · 11111 r1' -.·1-1· 11""1 1, g 1 tkr" 11 1 , ! 11"'" . 1 r · k I··,· 1. .III I .I .-r it ,r · ll~r Ih. II·· 1.iii·1 " , 1111111 ý1.11 "· 111:1 1 -'I''. ( ý 1. . I1 111 rýIlr 1 11 llr ( -- Ill .11l-llll ý ,- :. ollli..} ~ 111, r, r 1· I l-.1ý, 1ý.i a i/ll1llill r·il ,ý I Ikrr .1 ri 1 rl u1 r ý111 r __ III It t.I11 1 I .· n .. Il'uu ý, 1 I \(·rlll(l· 1 , ft' Oil ,al U 1'.1· 1-1 ..I ! .i.. 11·1 11 1 11. .r trr III +111· "1 1 .r Tr~111·1-111 1 1.i ·l· I1 i)..d 11r1 1··1(11 .1 :-1..- il·. .1/.1 1)IC 1 Barr! ,1. 1 .1y of 111n v 1 11 -,1·11 -·11··1· 11 I1I1 1 n 1.1,Qt. 11 111..1 I· ii. : Ii 1 11·1..1 1111 x:11 h,.:\I . r1ur ,1.'111n.. l~l 11.1/l 11·11111-.1Ir. \11l1nd C Ilr , 1 :\i I, TIl~l.(ill hlli II I' IIL"I- ·r l 11, .- I , ·-- '1'11x" r 1Ili 1r..It,1". r '·' "" 11. 1 1·1 .x 11., 1 rn of III ... 1r1.· .1.... "111. 1 1\ , yr - I Ig l· l II .I ~lll~ l ll n, .,/I)(I tit rl ý1.111· J'I'"",. Ii,".ui r. I. h Irr 111, .1 1... x _ 1'11· I II11 ' . . , .. - I' I '. .1 1 11 "::1 n111 1" , · 111." 1" L-·I·II I lil 1 111 .1r 1.1 1. I , -1?· 1( 1·_1 1111 r : 11 .1.-,I I~ ,,, W ~l 1 11 "1x11 . ,'1 11) 1.. :,'-1.` 11 I1C1 ". Ili r, iill II1r 11.1r 111..11-. r r, ,11ii 1l··--- 1"Il'·r Ilil) 111 1.11"x1, Irr lt: run-1 11""111 1t",1111) 11 ' IIII all1 :. t"1".; 1\ 1lkn t ."1111 rl· 1 r rll( Il` 01: or 1.11"(lr ,l'li . 1r )I:Jll ul I.",r r~i l:.l.rc rnl, 1)11111111 ,-1-lg, h ~1 11.1 1 r · rlll l Ij·(lll Il x, nlu t-I''ry ,\ 111 unt I.}1 It-, o I)1I··1·I1 11 ./ I1( 1 Iouy) t'1r .v 11 II. ll ,u 11111.11 '1 111x,1 of Ill. 1 "1(· rg 1111et I·1. ll LII··~tle ~ ll · '1111 x.7'1:'. 111: IIr ?i·.·. (. I·I.1I·In·n1 II 11 1/1- · ".11. 111'11.1. 1.11 11 ,',1:, I llr?-· "e 'f'ir \1 1it1 .111 liiIIl ·I'( 11 ? p11 1 11.11.... LIlrd ( I.I*I1J :. II!I II , .n ·.· iil 1u1·; 111 111 , I11 1 · L 1III 11;··( 111 J11. 1.1 , th - uu 1 .1· 1 D\ 11 l+ d lnrlll 1 r".1 1f1~ 11w 11·1111 ;\. 1t dl·Ih. .\.I !.1~? 1·1(1 "-tumnnr . '.JI\ ur1·1·111" 1111I(I1L(I( .IL t- ,-1 wmd- . h 1niiilr (· Ililtlillul Inu nnl" li. cod 1 thr h ud,. i t 1.01'."'"''"'."'. hI ' u1, ''"'.LI. 1 " 1 , it ':" ldood puri :,. 1I. 1..1. 1 (1 ".,11' 11y 1111 ý 1)II 11\ 1 r.111· 1.1x1 : ,. 1)111 (II· Lld· I" MI '. ill1:1.}nrl!1·- II 1 " ,r"11 11/11ii I1I lill In 11r n 111 111 grea "' 1I llII. -ni I!-, I-. ., It Its \(. 1111;1 1.1..1 wr11 ol III I to III!1\ 1' 1111r rnl n1~ ··11:1·1 ·. 111· (1( p ·1 111 ra In11, 11 , ,1.11".,i(·l 1.1. 111"I'orr l."1 roo1uu1 11( Iln 'tut thn 11 +" L Ilt L n.rlllllll eI X I l rn ll111r1, 11r 1w h ui n t1ro1lt l 1· : " "'1': 1\ 111. 11· 111~111 rin' 1 1 r1·)) hlll(T/I ID IC Ili(P 1 i JII . FI t auh.I11·1 t ri r-111x, i·I /ll" h1l~. 11)1I1)I. 111 1":i~l~ 11x:11i:. 111.11( 11 1n1 Du 1 : Ir1l 11. 1 .1'' 1x 1 v··I·· II 1 l li' 1 ·11,x", 1\ l- y11, 1.1111 t ;: irll l l) : of Iv . 1 ~.1 :1 1 111 .t 1:11."x.1. ' 1, :11 e, n11 Ihr gru , ,11~· I 1-11 1·1 .1· 11 1111 -,1!I.P 1.1 .'x".111111'111 i!1,- I1( 111. by 11,- -:'a(·lllill 1 1.(11,, "... di \::i . r":'11111".1 x i1 .r . .. · J "1'I ' I "i" I a II h" to I :"r w :·1(11.""1 1 tho 1ay \ 111111, 111.1 1(111·11t'1.11 - -c to wkl pllli ! 11I 11x1 11. 11.1 CI·(-ll 11 It illll· :x- \ · 11 ~u1 1. :\, th 1'.!I, Jol 11,0 urr :'' ul In 1 "."11 110 irk, 1'1 11 tilrrogu l ii1liu 1 1·11 ore n r,11 11Ir1- -11 In 111·1 ·(1 I lI e Ilitllll IF u. -:11 ·ll +1'J - 1. lj l·* l. ' r1ý1' rxll 11·ll~ I( .l~l.~1111r clý r;"I1:11 oftUr , (· n 111n brng il 11) nr111 LLI 1x,11,, ll l rr" 1 b1 111 to .!.r it I i ut Illll vuil(( l g In ll r 1II·k, Ilr 1:' t1:., ln111·(·()1 nut .1. ilil l ll)T(. to 1,11"'''"'1 L'r " I"". .\lcn Ia,: : IaluII Ih 1)1 of alll I; lhrI ( Irrpl~u l·, l. r e 1:111 IIt~r I·.lt ·1I111_'/1111(11 1111\. . 1x11 a i(1 1iT, Intl mnni. ll]) 11'J urr .n IIIIJ.11111·lL1 1'"11 1'' 114 ()1· Ill 1'.' (1 I 11.x11,'111j"114)15 (11 n k I1l, hrr'n - : II l·lll(11:1~-~ 111 0l" Ihr ,"11 r, x1 )\ L IA llll· ·111. I1I I ilTI (.(lltil lllr"1, Il·(ou of ti ·l.r.'t unit .:( 111 lull, e iltl· 111}"v r<. rnr ,,,,, illtr nr? 111r ·..I-.J" " .1:111 II(·:11IIK1I Ihrll-"ia. y . 1)11g IIYon rkllll of l(·- 1 1 1 r, ,n1'' 11'1"'-11 1n11· .''IItr of the.. ,ura I xachilll 11 II·II r l'r I.llr , hr as11 1 1~1 "at andll Iillll ,ll·?· l lJ(E·.lllll x11! uJ Idotchre of l I I., 1· I·1((L a i- ,i 11 , lll1).Iii. II . pll~Jrl II1- of ·l'r 1l' I1Ti.:11 · 1111'1 11.1·.11 unit iliull I)II· .(* I'· Pl II lhlll .u(:(, g . f I r lllll 1l, 1n·l tll r '.x k , ~n.1ll Ihr ""11'u,, h rn( ! U'r. i , II, I1·Irills lit 11,"u-1", r": 1 111" Irn': I.III.IIity' nl thle I~llmJ, 1"h o t.Il nae( o a p a1 ic r o f 11,,E W o -1-' 1 1, a u ,1/I? II· I II? U 11' 1 h."II.1r l n 1ý,u11i . I".' L. pll I' ll T 111· 11x11 I II "u 1 '1. ill n lll· ' \ II 1n1-·tl 1 y r~lly, t IwrvII ulr,' 1 r hTl\l1l of t,) ' II 'O 11:11-I to c I lII(. Li , 5nlllll"E I, II h1`l~~ 11II1· III..FI CIII Ilrl nbl)\·C - "1'Tlir Rrurlld f rllr-lcian Ina1, run I·untlllt I l TromP ; , I .I \ I. auJl ti-oll _t. ;r L. 31li III :u11 (~11 . too II I !Ire "acllllll. - "ep1 1ý _ o If\ I IIII II;S.: 'f h.-· Ifl ll I.n111-lal' un 11 1 ·\11(· 1ll .r1 N .1ýýorintill 1o fllr Irilil·(114 of I·I)IIiitin 1 1111 11'11 "rn- in illatitaall* y If I. United 111111".,111+I Illllli~ ll' r lll~ 1'r Ili rre v ).I.I. LUCINA I:' ( IF IAL. S 1, t: 1 1, ) i !, i 1: t in I.'i:I I I I II t ti l .llb I \ llll 7ii .i:t. !,i . -ini( !t.t,'-i t, I.I , in i't , r i Itr j I, ll: lr )1 h.h 111 . sir IC.1 f I .""i., t m 11 h . iiit-h lhP :,li tllllm l uir ",'l_,l ll I - . " 11,' " 111 ,,·-h l :,:l c ," ha hi' 1"I% T It ,'IIn \ 1 l , hl , Itl r, , i Wiiui 1I ~t 11 h," 11. iiTil' lhlt ~ hl u.lll lls I .h hi i .1'i - . n it t 1+ 1= ..t h i r ' h^'sta " 1 1! ' hm +1 to h, eI Ii tbr I vi r1 : t , ) i \iit , , it , " ' -itIt t11 i -l , , et'; i. lIi , ra llbss r i " t '" " ' ,' e ,t I r tllk r+, ,,v . III , lh , ltr , i t.lll , i ll irle lst ld Itt < litltn '. .I11 h l ni' : I+ + I~ i ll I , r ll " i( I i + , ll l " Ith it i tsti i rth+' l r n ,1 " I " h , rtie s lh en ei 1 h br .1 li l 11ii ll:P. I " ( til ill .lllh ll, ll ltll 'l I 11 1 ,11, it Irl llll h n' I Ij i · l ( P ti1 Iln ,+n I. I1i I• ill to ::lr :In i n I ,1 Ir n '" , " :. hnl i( ;' IlH+',:- h lln l folii II 11uN .19, I 10 I 1,11 11. 1 itt .'- 11 it I, 1i I" , lthr ihil; v 1ir ' ,+r1 1, - r. fis.... ._I " ,1 ,u , \ l'"i .. . Ill.. .. . . . i . ...1 ..l 11 . 1 - i t1 Ile tlllt " dl it 111~eu'~ .", i"ilnII'trr , -li-rli c ' t1 '"rr~l'. h IIt is- It I gra tin i t I nl, Itittitl l l ' a l h 'n,,ti t II . 11:1 _nii H," ,'" 1 ' l , 111," 'III'irnn Inr . all+! whi' i. I t t -t iII h h111 ,l l l \h ti l l Iflp" t t i-ll l u f I II a, R1ew 1 rl I tt l I IhnloR . ihi! it- h I . I " tc hIII I,+it t t ihl h Ittil h'.'i. tlnt. I I-1."!,.,+ : SI. f h ,' e i . an .,elCl ilnnt 1, r,',il :IItl lil t . it I ritl t i- l l P-1.l hn,1,1r. , ,vi .1v 1) - ,III mll.nclrI , 1 -iti i l - tllt I, r I, , n iit. In t fll Yii. 1itt I cP, htlli vv +i Tiinr" , ot ,, < hrl + r f l i, h'ii ; '1' tin I til, l -i -ti ru : It-a i, ire n -t s, it e+ ( , in' Iute l, a n el ('el ii1i ,ii th h:ir frit flin l-" , le u f it nilqi ' tih n, opa ,l, i c' lilli , ii I l +it n_" It :Itt IIIkw i+ I ir~I. , r, I e ,r< i I rI 1 I l Itine IIe .ti 1 it l lr 1ut I -ili ,. - ,r iit +k, 1 it I, I h t. i i lv, ,I ,il Ire;. i t Irn 'e orl:f. \." t'".:,= r,"IIi ,11 lr, the ilth r..1,,tt rility il ntl Il, ri I v ' i rn I dn o tlbl hi, i ll c_ i c,, lh th , ar, .hoar i 1h 1 ow lWr w srir a , . [l-' I itttld thl t'tfi n t it fe' t- t lt r It nl rtc \n Y h tl l . j lt .ti l:;,m : +n l lt,- ',) , 1' 1 lt t P lll titl l-l- i h ti , rlitI' It ,i 'i:lv t 't t t II-t.t' i " 1 lw, Isi i t141 e llir .I 11l .11 0 h r wi. ,I l, k lh t hP 1 0 l. a ng g e It T hl . I lr l ll' ;, lwll hr ,eInll' ' lh t M.Ill e aPrl t l tl It lit ,It 1 hllt+ l fllli, 1t IH'h1 "l r --- --I-,,l thl ln lllltllirit- ,ntii, 't ,t eelt the f'tlil. I'tI haitr, t I i,,, iverllll mtir n rt rin \\"11..1 I\ '+1 r ll lVl ' I. .11. -.+ . - t l,uth .i - t ithn-ni t in 7t (tn.t t 'tln n rttt , i t I i,'Ii \,ri l Fifth t. Iln .I I ll\" ' ,ll Pii rt I I It I- '11111i '.'. iI i, ; ni b Ir i\ 1. '1 l'11:1 I, ~ ' i;- l.. ,t. F III" l 1 1"''il 1 ll''·1l'l lt. . . lt 1 n ..1 t , 111 (; \Itl1 ,.h , t'!.t \r H , +h ,et ., t1' Sli' , ,7il' \I ,,r. -i I,' ,,t i l 'hiiadi ll,hira. t, I, il i "l ilrt h irh ,. '1.,r lIn1 it, IIn ni . t lnt' Ai't i iin1. 0 M;,1 rt,3 J 1h,,1,-.,1,",,h1."< l ., In I h1-1h \i (mex,!1 -tt ,- lini ~r," -t l, 1 to 11,".11,,++++ , I, ,it lint' it h l ., l t 1f i, nt-.l nn lh !, - ,,!' 1, " i' I, h -is ?,tl' IIIr o ii I I lull ,i I, ,fl'l ,' Hlh r, ;\ i . r -. sit ( I, . ý"1 sh I I tI )I.:'1'lT \ hI I,\ r l'llt , |lil r. h ,,hn- (ttl lliit:l\ I I I,. t l, nn' itn.f t-hnnin, tlli lllh.a It IIs, So (ld 1 1 . . , ,I h,.a 1 11 ^ Ih v le n, n + f I 1n ,, ri l ,11 , ' . llt • .? ..ll . ,+ +, x ,11 ,,,,, " ,,,.., ,,,, ,t ,, \ . 1" ri tl' i,++: i ]ý. I,.n iý ,, ,u I. I. :] P q \ . lll\l1l: I' -l"l\ ltll.I hll '\111 l ' ll\' i ld's' - sh lt I . i i ti ll lit. 1,, 10t llr lu Il. t +' 1. I .- tl t.,nu. i. n1,. , wit l s refi , f,1 I z Il 1: Ill , Ihe ~i I ,~lllll 11 i iiill ll " illw",I , Wl li'l( t a he ll~lhi, ad , I! Ii t,111 ," , i111 stillli . 1 ii- it i , it, h,:1 -- l, , \\ e '! slilyl • \ P ' i y r nll I" ý`" , ,. , l ll l i t 1.. .h-/.,' ý~/ 't r ,rillrlin'l (i tl! ' tli r l!r .1 1 I t i ll " l . l ,' 111\ rT:lv,1 i I i I, 1.i I:i\ h,,".,>l"li1 ' c !ln th .1.... 1.' 1'1111,,i' l en.! i: 1st, t, II th hI " i 'II, l I vi. u 1,', -,.. 'P I I ."Ih 011 - 1 , ue nn1 1111,' l r . b I n ,t 1,e nI' " w ',, _ , a" i n ' , " I ,,',1 , i~Wll l t he 1, 1, i It 1, 11;1 !t i 1 , 1 i , t N I \r i ,i I" · , l ' i t"111l ,n 1 ll I t i 11 1 t l: n - nI , ,Iv , ,r 'h ,n 1,11 1. 1t' '' IIcn ,H,, uv a ll - ris. I IvII, 11 ,- . , . I ,,. . t ' llr r 1 "g' ill,'1 1 .\bbu 1 1 t1i h t 1:. ltln' : , FRANULIN INFIRMARY f 1111: I,,, ii · u~i i ,.". LJ·I 1: ' itJi i n. 1 r I l-l II.ndIi. XI. II1 1 t: ur l·) !, IIII'ItI.I. :. irl Rlli''·i lll II.~ l( I to rn ati _r n,ýýl l h t n!, I RLýt I & 11II. N ;1n-. II n tl' i r L tli nc il'l ji rc+"+" '.1 nuý,l 1·111111:)':l i+lllc diciii^,t ý - intunl,,ttt"in"xt:,l n 1 .,"Iit"; .,"InLt nl, dillin tell Tlil'· ,.,,, 'l'lle illl(ill tont is 'uppli ".1 \\.iit L tn 1 mos. Aillll I an illl' ll) 1·II ·I ,: llll he bald Illl re-n ltd ·FI1· at fii: c d U Tel ll, 4ni~ thle ur, inlnrrv \rntl+, ,\ll Illlllr* per da H ul\·t ;)+ , lli 1 1.1 11)* nltllhalon i~ ai oitn mW e il,, r l O l I.Ill~l~l,"t;, \o Ii Ian~i I I Icr 1l x1,,1 I It:: th: T III TillI , ll ith II II I l Il rra \T\\ rl ,:n is a gr sav1.i~ i) 'l a ' lb ' ;."11 , Illi tZ~~ll he} United~ S'l:tate , the4 ( mA ll wI I i. 'lxu.,'" 11[ t en, :l I nIII the W es 1V,, ],rftl¢') {' lv j I 11!'. [hr • h I~'. Ni oXit Y, I ,H..I~'1 Ia{l~ 'ii, 1{ o tl;h". !. II II P 'ter..' Ve,-.tsh ,' I'I [ :ar,, t o ,o 1-- , tra ,'. .!i:n ! tlvll neid een lH ' l r m d :- c -,s. ,' 1.,." Lih 'llll'lll '(l'l- i[1 ll1 ilt I all .'. I'l11h111 crP! e., . f,-. i an h ,, xh " n" i th' rse,. hv[,. r ,I " rL 'l . I I r i"i =trrltll, ,d Lb, ' I ,. {t lrT ' jl')cl lal Ar tlt Cr.t lIIrI ll .- I 'Tall a'i atda,.a ia i sI rl lll. la i ' Lerlf 1a a .L. wa i' ( t l ll ,'1 hi IIouI m1 1 j inl l'11nll' CIl l too 1 c a i' a ll(n aI illt s t(il, 1iPh. (r1l ta' '. her haI ld, i lll thl lo, I of bile i. i , or e.. o di.es o'. n i, t - aIan ' emaciat, beenuse 11111 tInl i hail . [r' a illy n' rl ll tIara I. tllalil I, Illllt l'l.llll'.l \ i nllt till' taa :"ill 1 a II llils,'a alIl I (IIhll 1 t 1111 IaI) iii tracted, ,anld the1 f'ood is ejecte ld in a cru I(I slte; clt lDr. Pehers. i s cnlolidlll: C that the f|mo.usl Iliv~ eall 't h e o ry , Io ,oI, ' ll, I ·, I !Z ril , ,. t h e b hml d i isqthel e'.mI1we.of taill d!.ianase ," is il grlHat abhs.lrJlt). Every oln,' w: a)rdl]e,'nls l I.[ et su a'l. , it ll nerl t, i wdll perceir~l. vip]r ol'lhe b;lood is a ..e.:n. Sl ily l a a ra:ll ry l (la l l-lll I --th li aa I 1llatlil 11 (l ill, lvll r air- ' {i'rll wl rld l tl ip ol l) l e( in'l II lada SI l', IP11 jP~ i l Iljl· 1111·1( 1]. .[IH11' ent VP. ..P s lllln· Ir1~ IfL:l rP',l llll O lr l ,. () Ii' : I !'ll] t l ll~p ll i2lll P lI·I t lll' l IH!~ wi h lhe' blmlo , sIc in j uI cell wllll hll( st11 t.ll llilenll t ! s o..s ' H !i. .,lh. ,e.'. No v this impurity tri lh l, n"n' n relll I Tloll r it hin· al e a lth y st ;t e . , Dl r. lP:hrn hats sp.et, ruilllltlnilt i ll Illeln olljr- itng with hIdllbrent v , 1, I, slelged ! l a III lllISI ofI the hv',r; and .ow oilfrs isis Vegeftalble I'i3,I ' asi' thel eistrl, ollsl.t olnlvellllriin ;tll ad ch lnliaPst Iollldi c (1te. ltlat c(: hll ip rem pared t'e r neral' ul.e ]Dr, Pe.ters Ifltter's hi slf~lt~l hat his ]lon. ex' eri. ine~ntiln. with v .'.,t iible me ia nl' wh as ial b!'l ilrl to di.cover the, tlule ,d only . . sullaltlll a rint I the lil j·LIo- nes i grel t quS bly of W II I C llly t I" ;lt ,itnr 1 IIV ·I- (III e i arI : tt IIIIC ve p mnlpht l ll e nt.th ,' lDill I> :lh.lth., il~la \'t]trIP 1111(l, :r11!llV( I·Xlll'!p[ (:r~nl bil('I w lh tl~. r (at...trie, ur o orativa <tlot ti,'s, s, th-, thel V IInot Olln · eanllse till' V t mCIH hlC!I nI) l hbowels ,y urim'fng, b~ut the'y regl.{'th ,,r ;I·l llll IIIhoI lllll·t : IIPII· I .t l.' lh l ll'; .Irl'illjlll'h LlIllleli (ldlShr. o'~ irji llllv r ,,1'11'¥ llR 111 [} 111} 1t, PIV Slrl.I I]t]i· clhianlg ,iii nIeal r etlr rlllt O Ll' , Its lhe. crl. ul, t io II], .co a give tone ami . . . rgy to e.. . '['hrv al ,+ 1111d : 1II4 I.jL:. i11 ' tl l ,l t] oper tl. n i I lli m, ich n [l ;11111 r. IoII. n"l 4")+ t otutlr)- te h uitlc'io.. ..t llt lr h I ol' I lli!i yt' , ii : t T: <o . 'l ',," cI mll e I:al ll I l( t'+L I . 11o I-, ll, 11 I t tar ;t a' 11' f i)'c :' j, I" 1,I r I, I _1;,",,' 1 ii\ tr..',r o))lr tiU h . ' 111c e (h y r:iclr t '|'ill \ "~ V I +i .ll" I ', ," kl , reIl ll 'llllo l lly l Ior loinI I'Ie 1 , p l d rvo, h".t d c , 11o r - 1, :,I!, mi. ndIr -r col,, (' *l~ly1 111 \ ll tilnv ahl l l(+k fi lll- I ·1 • o ttla e. ,s, andli I ' tI I,Jh l di't r':'c ln a Ir. r cI a1 ndl 2 , tIr : J a nI r l o uI c s okl l l -. , , T'o e o a nr (llu I n t.I 1 +JI l c P :I 1 11ir t+ It · rills ,. l( 1h 'l1.o. llll.l.. l..4 I lllrt:etll 11-, 1 ( Ill 1t11 t] .I 1ll tole, and a I colldl p cltl t I llh:> l t ft'IicL: L c ;ll Il; 14: a l 1..(tll s u clj ,r t . h'I' h v upil. r asm a w hil d ral :. e d i I rnf ca t e I ' l i l r lll r Ilt I lly ir ll re coi n,,lt , . 11 t4 , . . . . , l\ , . . c ..... 1 ;· tint' Ir rp li ieu d r , ii yst ' e, a -1 1 1oe i Ihnt tl h I'etod i (et". " clt nirw i r tit ot, I t ave Wahn t IIIO h m aret : 11 p .1TC(: ic,;h. alih. 1: 1I.ITN I; lirrght pu li I.11 I . ,,h , (ertr o l 11c i ni Icateil I 1t'l coI ; 1iL r it ( : lt(r.·:".arv* +t- I toI n Il ed cir t if :n t - I reno nl en , ln i-l11o all cto \:d ' m ors l tria ,) I t.,t 't'in: alltth)'++ pill, arc illl !c xt c n C '.oltl,.ing ll l ,it .ill- each. cDrl 'ii, It,, o tiiir ' etrc a ts can ii i l e to'. it , tlt"1 t',c , n t. I',)dra. lreet, tbei tl it'1 pgaz.ne i 1 Td b('. a .l t a. N t a ~' Io w ), c t t1.I-ta hI All,`() hr Sale I hy (:. N. 1ot resnn i . ('n, Ill I I 'vi tion+,rep t: l) P l l) 1th', r , 1r ,+L 11th2 oh[c Ib cer, +In cobetw\e rll 1h' Iwo are t t: ilns, t o, c r utgrlll ii, t, I' at Ihe rll\tlt i ll li in o market : l t.'' It i, drugI . b ' r tcl& uil ', II t Igsl, cornaer i 'I creht. l t, uln r L (hIrod tit;.+)rf.1 It,:"tsi, dlru,',, 1i, I. d b etta ciIy. i'(' . . .. .· i I , : - t hI , t: . I N : . t ,if ,'o)+ t". A o ": t1 , li l,'', o u l l . iI ý"._ - "r++_. .: ) 1,., v.11,,t,'l , 'I ..'i d,'l',"'r. . ,c -, - - ... . .J : .e I) ._, d,, T'o,,r ':,,olt,l, : ( t,) { , ,e | il I ,, ,I | r .l',c to ]'e ord- la, , ; iltmfli ' It"e of e"L s' .I)' I+: I'~}" I, I I A t | l;ra , '", ct:el II,', (' hs l to h,.1t 1· p,, 'u(·t'-.cs via ., .tr I .n11- i i g} l .+, .1'm - 'l ., ItrIell i,, Ilh, 1:e r r rai r, !< ,t rs o A l t a. The be'i".Icp on Is in P ,e-clhd ors,l w I, ollh ev w F' I e ' , r bo ll r:,., , reup d c c: i'yl It ', , l g. rac vulu cdor ,lo ;re as atlcls , m . ,u a;oy I, \,,. / vi;me int e M. i o ult-=ug1cm, at it is ,llowt. Ilie hco t ry t he el1 to naiit p, l i' oattl t u it g iveT rc .risll whp Ior et ng.orc li t l,-t opt+. i \ o f 11 tl ! .11', I t' 1it , ot h ah'v c! , i nter mry hl w n a e lx , hel1 .I 11 i'- ',m'rall l:,,\'ll [td at tihl, e (i;ell('n att h trt'. h .. r T o + le . l],3 .. 1,] to l e l tram= 8 - " ,) l o i i It) kt e e n i , t,. '1 ',tch r t o oll t ,a cs c. 1i1 - t ur,, o r1i. tra i'nr l'r aolm t o . . \ trcictaly algtt, " o '1 1 ,0 t ,+ 1, no t; I+K,iI. it. . c e:vsn'l r- tiMeo11 i' - h r.c. (loi; .) t1o A u -t.t, th I:1,,) In :-.1; ,1_-: , 111r repaid hv ihe op ,,r'u 1'v it i lm ,'.. ..I'reel g cI' AlIRIt+I~N'5 $P<I'E'II"l' tiiTŽ:'i'vIT-NI " c'I, l gre t r cr.lh rirty of'tlis tlinr'lT llI i (:'n p isiti in, esp.cially in tihe Norttirii Hitst hC v, Sthe pro +rio tor [bu I ] 1l InL e(:d to say any tllihlr ill ": i I I 't ivir; L t.'r i ha-'+ i" ,cII IIir liy 'n' tIi. d '( to i t 1 hat . is y t i ,l lctir i l,.t ' hor externtal corrliplahnts+ lhat has o,+,r r , beet di+,co+ vellred. Inldee-. d t o sl pe a II cn;ll t y· O' o i. s o)I,+.'- 11tie ,I tIr tCall tut h i th , jiipt i iii 1 r ,ll I ?ullllll~ill bd,,F, llh:s 1I Hd,+r ll dI /..a{ bll'. i+i t:. ~I~l(ll~tlt :,I iL l Iin , b ] i p i ''; '' ( r i v ' ie h ,d''i itit. \ Hi ' ' l rl o tl t . IteV+ 'ly r, l d+ lrto, ++ b l lus a are l ly , hp .+ hl 1 , , ,,,, yi , Cdll attvy av i pii lh tly cur . i rc iit . i. ' ,,+ lIl. th:, pii .ii nt \-I h:i tr.l i ,i, 'irty'. aty i ll . iio '' t (" 't.ItIII i t i`i're i.i sco I 'I:..IIPI: ( ur t.' 1:I;11.+(+ bt/k4;+li\'IT1 |,I![+ ,d'l ~r.,'1P%·1 1;,r / Jtl a tr.. ch., x r f b-, k ," . . l+ +L,.at ,J +, +r o 1 10 0 0 1111 'I'` e Wb h s in te I wka ut t it 'l · ,tn, o blini. ":i: I;I, ti Iih iit ii i In (in h e e·II IILI .I I TheIII Iwholei nch(l cin comb1(1·)( 8InesCIn1- I sh1 i, . tl|. t tt++t' r. Of S III ;,:n I vl"t.il. a I iit·l iiiii b t ill ) it .t li ll Ia b t+ HI iil'ii'i''' Iii,' H .h, i Cili lt I'I i liii "ClIC' C i l ," Il Fron A l SannonEsq. 1·11( 1: 1J, L lIrgontath i it Ti I+u . d+' It' Il.ri'c' . .I r I, . ;\ , ('rI,, : tl+;. , th,: I "'i t i'' r hI i hl i i I'i"' 'i ( I ''''it'''' 'lii ItINI'. i 'it''i' ' I "+;" t '''ile in Il it i_,. ii ti i t . c 'ii, I5,S rgo o u 'sI s ttx w', '} l l J 'll li l l lescal , (nI -lly l t, ,i s ,e I ll+ n ) ::t .Il:.II I.I.,1 .X'h+ 1'%t1 jlI. . [l I P I(L.II ' +III . 4\ lltL%?11! 11 P. i~ltlH I1IH usa·I·I~ pli int IS RSli C S, 1 k 1111 I ~ in ' bIt iral: Ic t o" Ex+ ruc( in reetal· i i_ c'~ l t, lL· , h lit | tEl ~ llrt '4+* • i tlill t, tl~tll' l(lt~ l''(tll·- ll,:tl L' ilr l·· I "t % " t I 'll~.. ~ ·· I).·)I··!1)J 1 IIIIIelO C~I-' I IIn - :'Ol I sllll sltll l t [.a· 1 (l l , w e h " it \ < b I t I I t ·IlIr na 0 W litairn119,ll I hys··-: to1 Gor's111 0 a Ill ll:not. of a st·(lis~ i ll a i m eble(h~tS I:( test fe; l g: im fl th, t lW , \ ' .\'+.,d +al . h ,t rat h Ai', to ii" S t is chrt t il 'ron iht do gh fo Irl;'h .1 t .ll 'r l x 1++ ll'l)dll 'll dil~f ll· Ii ;·ll. I ) ' 1I ' + h ttltll. : (1r 11·ill (IS IIl.llll'+I lIIl +i 1,,..m,.,,,,.+. ,, 11. , .......... ll~ Il!li(:ll ..... .... . . I UB I . ... .. . V + ,;' on11-8 sarewe lenta car 1:1 . t nr ts~iv , p t i':r'th !as rit 'i I \ 'i.h l b " s ,th. 't ' l ', Hligiea ,cssid thril'u to 111 lllh &- .,+, i ns x i ch,+ i i , ha bee , p.s r l,+ ,tit l p, ro\' e 1hr pm tst m y ndiscrnin pu lic. ,~ l.(lI'. r .; , t, in ,,I th.l" 1: u t, jotI. Cho..i . t e r(i : is~ ~ l h. : · s u III·.,.I~i,. I) .,l:st S:lrl~lt.lrl~llL' l. I...lll~llb;li I .I()sI \II ll : 1( I . tliill(· \[I+3(II )1\;tlt~. 1I111· "~ i htilC . +k"+'"': .. ..~ ~ ~~"" ....:: +,,...... ,,,,,,+, ......... ,,,, )(· - : 1 i.· . , % .,, ,| +i t rm[ t l t (9 1in t Is-t r n,:I I1')1·(· I jl l .h :ind uh lc l ."lll··:I| ilks.tng o Ith h:sy a i . , "ll, . ri ,. lh',-llil o~;.· + 1\~i4. l'{' I~t+q" t4 th th,' 1 Ilt: ll,|*,hi.;t t lh' A tl ,'(( hi) all) li C + '.+ ur "c+ ] aft: • {i i ii( (+J~l~i~dt e u·l1:ll +,'(+ t~I lsC·+. tt;()ltm !~ i ,-,. ...... ...... I1I Ill i ,,,,,~ ........ i ... .. .·, ',.,,'".~.~. .... . 11 "'. ',','. , l~ illll( '. . . . "1 .+ ,,,V/ !l.l\ t~~+'(. il (\'" III bI···I)1 '1.11111 !··1 i : ,.btni .. . , .. .. "O: ,,'{.,';'. "fll ''lj ,i t" ,i , ,'~ + ... . l '," ;'i' t 1..' ,l'rtlt'l .5( -I11I1I·II ,r I) I· 1 t. · ·' t T h.,I:I:1 ms1 I ll,,l~ :t , l |111 1.t(l. "-l-,'t /I.llll~ t l Iltt(H i C~il. 'IIP il(+ • :ll ~ l \ \l l ltc ll :Ax ' II1,P (,"%+'jl t' +.l 't1 1I)Il$ I~llfpl in +l in l~ Ilrli~:~, ~ 11Il-- nfilr.,~ !n~lr: 111 ssingll i the ad (III·-Iit . l{ ll.P% i ldll iHMtl (l [ l Ml ER 0 ·l;.It', + .l Is1"t .l P at1'\ 1,,r : i l £, 1 ·! ," + + i,, >1' thP ' l ! I,'. Iri:-Jl1+t n1 1I, .:F! ,1 , : Ic,+ ll i 1.. . 1 11- 1. 1 I',u , + I ):l.', l ! t+ thu, 1: ,.tl ! 111( firllllP i %ll (j(L i .. ll. 1,"P+ iu+ ·(!I',,+t' 14+· %,tiri i. · lll~t)+k ,11% 11 · 111(llll l 1·1 .: .. . ~~.. ·~ •. .<, a!~:~ ~·;ba m:~ · ~ .···i, "'",,, )l i,",.,.ti II II :'+I r;I \il·(·~ i[.,'h"ii, ofw . I .) ~ ~ · .\ .'~~~ · i ,1 i'htr· + H ,:a II. II ~I I i V:Illl,,-ll wll 2 Ir, I I .. 'I( 't PI. . r I:11 ,l n ran· gnn:l ll ii I. l l :ow t.' pr e , at I n .: 41 (I."n a , t u , , 1 ~1 I ýsI' s I: n or.1r-- :'r n kI ,; I n+ ~ I" n al< aj h f n , I ' e" I nnn c ru In I;- !Iabe , lis ll ·r . I:Ir i i, I .e.: I, o 1IP ' llle i \ t I e n' I I t re , . t. In t nn, ' r,. ",N 'a s1 "- : 'nI aa' $ tI (ta rla .1.1 11'1 1' , 1.tlt, I 111: I , · .I l r1 , I a n a r 'If r I lI Ila .1. t l.i 1" ilr m.' 1 ' . 11 ..Ital ,l .11, 1 ,I i a,. n nt.1 -aII ,,nn 1 "allln l l n Ina ·., : iii,, .1. IIX ai ' Cll I ',ll( . ra a'I'L ',ii lri. l ).r 'n I-I a I'I r " - i . t- I eann, ll, 1 nI,, ,n.' a , ni, `,,; - , I, v.h * 1,i,, e on , : .r , a, l, ,,l ,' I'I " "r 1,' I ý,l I II .IP. the I,, , n li ,u .1 ll ,· n, l I i 1€1":..... pl r . . . "I . yl .... hI , i .I 'ida, " L I ;" t . " n' l. nl+ý.t , 11' I""" t ri, , =I;.' . . % I I ,,.'' I' tiC X ' I a i . I , I - r l 'lll l ,,, ,r I, rn .--r 1, - ntrut, ..I 'l o c ;,h lr1 chlt le br r I.,r -c :,,I c.. . l nl lais 'nl,,n.In ha. coal r , II i 'i+, .,: i'. ,J= . t l., +\, oln ' ,h 'l I' I 11.,I l ' Ia'tII 1, lim -,' ,e , prh es a n - ,,v;-a made IS I I,. -,?! I.... 1, ? U':, Ie, reo 1 1 ·11 1e 1n nlf, Ih t-sand d -I., I, n hll ; llnl I l IIh 'l c111 . I k. n fI - l i , le+ It'+ l+¢t S1'11\ ' tI I .H.,, "1 i lia 5 PLEAA;: gh· eo¼n B " , ,44,,- Na -chez d Tvllnt,.4 it4,uln- 4'" " ''li ''l. 1.s44 lI', 44,2 "ýI Iln u'h " ,1t 1 4: 44 n 4 u 4.4444 1'n, ''tn~ u ya'Y 1111:4 11 14..r 1. ,,4 d'4u,4, x,, nrlic1)1·rr; ulIrL :1u,1 l ri . ;.li" r 1..11~ ,f 111," I..,1...+. ,.1, r ulnd tll 1. t and nnst rile, l lliilll 1'o r d " :11. .11· I~~l~. nle .r-111 frnln rr.Ir ft1 ASAI ¶444·r T1" r-aJhn..,ry' bl hJL, 1' ,,:11: 11: ~r , pr p ." ý,iirrl..,., !11 .1y r ;lr lcl of Culllllrlll ;Inr;· .,,,corn' Imo.111..,,1." "1-""u-1'!! . ý, 1.l l rr,!,.lIll pr~rrrr*IIIIF finall vnnati"'". II. 1:.1 ", ""r b r II. f111 m ,Itl 11 ,.( lh ilOnryn "11 d r A.Iv. t1-4I r Ibr vrr ela 1.l ll llllll .,r ,1. 11. I:, li..li l1-llk, l tlt In II(. Illllll irjnll I.1' In444 - nu 1,.:.1,:11,:11 1)1 j l`'l II ,I.1: 1- 11 broken ,L· 111 1'11rl L~lllt ICIF 1f the I4411I r1r 111 0, .4141f4444 : g4.14u .1'r14 *.IfII 1444t" *mmo £241 -u" 1n 14f !',r 4. P evr ", , .1'"t" -0. r.. r~irr romp ti. , .ni., nr Ilrt~n' u .1.I,^"111",11. . --hi:i Is II Ibr. "",1 1'1 ...i-, r Ihr ~c. a ' ll thej~444444 44 N 11 44 V N A_(L 1.4-'4.144 it 44£ Viefon u TO TIIP: "UM110. Iillr Irur 11 . I·,ill o lII.rn ph) a,1' ,11 11,· 1,1 IJIeir ald~lllt on ( I r·: 1I1. 1 I 1 r1·1( .,all ul.,ell c(·rl .r11· Ill: :(11.1 11:11: 101· CI:ICIIIn IIP t'I1" :11.1 111' 1:!1n1111 11".."rl : lrh 1'o[ n " ,,.l~rd l penlr. in is,41'.j44 If 4 l24 " 111.t.a nf Moor..l· -:111.:..1) . I"rrl1ll ,I nuJ u Ipl-:'". a" :i~rur..t , thlCI T none:,* lhr~ rlrl. a 1.1 b (ILul1l ."1lll Inr.. rl Inrlll ll~r ! lec to'. Al.'s ip ly b', .1',l l". 1·I pr111_,:~t.fti. r e1' I II~, In r~rry rllmn! Aan hnr 444rb n rise . 11'444, 4444444 ,1. 1r .l 1n11 1. Y3 rlc Inl P I1. ilrtll ., 111.[1:. f1 n .1 ' t I: t J m -l·I· n n, * u lL (·li nu LIrn I. Ir., pr .. r I-,l ( 4444 ·. 41 il 414 that 4 r4 1.t t '¶444'i ~1':1ýIlf .r f..1 ,11 .r11 its I. h1" .,1'r 1, cnm,4 y wllllttllill!I: lllj~ II II r I~1. f:,1.. I w .I I II 111( " 1 1,, 1':.I':, 11' III r. 1I'I1: · 11, u." s.111.,1 11, dl-1.1',.". .,r u. , IIIII( .Ir. I," · I(I: . I·Prlll - 0 fe 4444111 1 . 14r 4441444 Ihr, 1 ." l4 rli. , , 4.4£4C11 , .. "ýe, r" !"" . lbir %A1'.1"",1 t& .. -4414 ,' n"-lj.*.1'4 I'. II·, -[h1.i .. '"1r 1'n l"r l I n 1. .1 '1'1 ::::1 os1rr Ihn Fl rll ."f-III f".111 '. .'." ''.'l p.," e. 1111. P II: .. 1.1. w ,'. rr R 11 %) 0-jIr. 4 1·~ .111:,1 1· 1). .IP.U· I.' n rla 111 .nrr A il44411 .1, '. ,1'hrllc·; ir ,o .I 1), 11111 111 ))i 1111,1 I(I 'PlCLI .,: r IIIrbl rkl lD - Inr·l.,"",.lrr 11.u :1.II w1.)111'.,11 n u nr s· tbvIe..;l rn~tlll~r 1 11 'III 1 l llr. ~ nr lllh tl·11 r( r n, 111, 111 Ulr ,i it wul F · L hihl ,1,144444,4)44414 '14r l , tIA ,~c' 1.ewt 1ý t wl Ibr,,, ...n \\".1.- , l,1' : LLII) rlrs, llr 0 1 .11[ Y. il' 1. 1:1:1 " 111[,:1:,11..11 ll" 1+1,.~it iso ro.:,1111: de, .Ip 11l, r illcori 111E In deht-II lid.11. . by rI II " 4 Il. I1 I-:lllll 1'11 ·I Ilil ullllil l1l· Vi 4441· 44ll'" 11:1 r(. ~1 u1 4 ton, Ilrý... r<, h pr Iis, Si perI · Ii 1~e.( ..f~ Ih.. r.,onrnwu p. Illc,~ I ,111::1:11 .n Ill~r nil. r( l·1·111n) uu I lln· r.,t r:, s.1' I f i h· 1111 yw I h...11 IL LI 111.1l(/ i:lr, l iPIa h 1I· ..11:,1111: ,nlr:,.c :, 111:r: Illi I'l n nldlinll . (I: .llbllP In-. '11:1.1 w'..1. n .. 1-.111., ,. rl IIIIIk. lll w \d 11III1I .v .11 trilnt It ut· A. I c u I-· -ht 1'z."" UII,.. t1,1ylll. bapp " rzr. n*,l I of sheIUII age is11·111~ 11 Inn- .,1tII, 11, ,r h)11) I( flesh · ,eI I1".," I.+ Lp r t1., i r ullllu Ii 1'·:II LI, aI Jl Liu Jdlol "rr u nfai 1' II Ill ll11 llr 11nflll llh ir [ ; >lll r rllll )i. llJill I· 11.1 1 air R",A ba IY (Ii me~ol. ,I 2s.. .t~h :o~l I.., rr;atr~d I'11r she b1'"~«(1t o~hi i II IId-l ? ;lI, I1o I.I *lif t I. the pride and ll·/lnlt : Il atwon )h(· '.n4. 4,,.lJJ _ h 11.11· 1 li IIIP 111111( 111 11 a d11 :n mII -,, .1u:.,( 1,.11 ..r Wi thllr 1, Il:llr lIn Ill11 Ill l 11 1 cwr r.o n11 f their Ilr~·r b 1'u ri"ltI l yIt. s, 1..,orr",11th : pr1op) le- 11 of 11 I'\\ 11.111:111 111' 1' . i ) ! 1Ir Rr ·I).I.I 1' 1·11111111:· 11·· -...il ll lli. dlil" ll. IJIE 1IIU··-· 1 11..11 11: ·1111 LIIII rIo 1'n,. nr,,,,ap l I,,1,, u1..1 of lrr r 11111 ·C1I, 1',c pe llil~l(·l I" : r tb"' Ir n c."l·; p 01' 1.d .[:meth, he ha.,il':: II·IIIII Ihrw ,.I Is -l 1 ,re- II rrr pee r. 11te· l, the w 1 11/· 11:"b"1 t I I1)I· I L IIlllllplu l ~e (II 1 urp tll Be, 1'I.4 1,1,rr~,r .... ... thin I-:. aline 1,,1 "'-45 ,1' 1 stI~lrlit he le plae I"( "ItimI i t· 111·!..(.11 I)11(I 111/ (i·( rnp xblý Ir~1 11 r .· 1111 1: 1···111E .1ny Is lii·..l. t. - ir:(llj ) (I) 1'r .I. .III 1.I' ..'lITll L uu 11: i e y.,rl11ue 1'l, 1',..1. «.I , n 1.5 t ti I t.. «In r, 1t 1> l"·nl lyll I ,b:l . 'Y." -, 1'h ,r M,!1 1" nr4 r 111 1':. ,,I.. :du,"ll 4 -,, 11:-, : 1 d,,:,4r' r . l44th onl 'lý lll,: ,, ", 1i 1',"II, r ý, 11,,"0 .ull:ýII\. ri I Y I owl r, j1 r ?/ t -· rI· " hn.· ." to I I.": .Itcll nal Rupp ulr . '1'1 1.. i. u" I «"iilllP) Clll " l · 1144 '- 41a l 4.1.: b 't ;4.44 4 1',I'- , l. \ 1,11' wally 1'a"' 1I"" uwIII. rl VC" l b, -uu l rr"I l I.... !,I ' ' 1 II. 1'441 4l, ..4411r !.44-1'n44£ l .4-'4£44I4-144- I.44 .4,", I, i4.,l41db III .I- .4444.4-~l~.4llI1II~ll.C.444144...:I 1·. III. 4.44.I·i.Il~ 1 1>14nl 4.44l,,,.41rrr4, d1',4l4 13111. ·1·lll·n, 1' r nte.1 111 Ill, lr. 11 III III Ii1 .11 .II lo. II . . 111. Ili nY, . '1 I~ 1., u , .s1 , tllr.) I I I ur ,.1,r, ,,,1 1 :1 ,uo1.w . .e> n :.111 \\' I : e1'It " k" ,. ,.l)!.l 1 lllll ](.) lI11/ ,1'f 11.~ let "111:."11 I, moot ..1111<1 I: li'\ ll Ill- tot s 111 ,e r,-44d,, n ! .It u d1 at), a er ,4 l.9 isl 19 ll .n~, d r. '1 Is. 44l44 1 .--lrl,,4 .4... .. ", hr . ..44 1 11 .4b, I, rnlr lll~r llll"I ,1 (·)- Ihr d.- r: ..ra re d III- Ill./(· 1III/ IIItr ClldLI it- 11 ." 1:,,~" r1 111.1 x11.11 it, awl - I:.vr l tl,, I" 111,,, "., II . I 111,11 el ,lll(:ll I,'"-n r. r11 1.1?1) 1E 111. 1· 11 Ii iil 11 .11'1, I'·J1·.IID1 ;II, '' .'.t 1 1. "'111.. { '",.l ·l?. ýr11. .,I r n 1 I'.1 ,;·· , ..1 1'r .l Ib n n. an lllllrrlUIII. InA A""f(rcrul c n d ,JCl 1'I.,"!.,.,"1.r- :1I1 I I", *,UL1*L lu Il "·"I I1 :,.l~l·· 111,)'1.[: 1id11 1 1".'1.1 ·! , ·'S·~\ ·I .,l1I, ý"toew nl l.l.. luc .ul d . :11:11 .,:1.,". 111 11)· I'·(·k· ( , , i s~iy* . ,o ". .lllllrl ct 1.l.1 l,.n111 acr 1.on. _i, r b"1 .It .1'l"--"... hJICU I ·RV le 111:.:, lP ·\il'l·1 1d1 , 111 n li· :11' 11:..". e U klII· YtD. ti~" "r" r r11.1...11Ii. '.r1)1~111 u1:: Inu 1:. · P:k itEl~lri .u 1, 11 I.,F III, 1.·;~ Icn l~lr.i l (i~l. Ilill " ml i"1D s- uul 1rrls·· I,'11·':: , pr1. 1 111 1.1 u l 01 I1'1 ur I1 I ". 1! 1l. 1, 1,.x 111 11 ..1'r. 11, r""b lI· tlla 111· .1.,11,.1 d, :"n .·111· 1 . frt11:U 111 1. w 111 1111., 1 Irlr Ii, 11 (Il1,llil 111 1:1(11· I I. """ o t- I. I e.-,II C!O,)rir. ,,. 2,ul, 12, 1231 --il,! m"I r, ,~llr crnrh tt ill, ^~l ulrcr uI t Ihr I uta~arin 31 .p11 nIl,., tll.lllt4tl·It44414l. lirllli llt1444 nndrl ceEIww 1,.,, n tln" I... '-d nnklr111 11ln~ ,t, nl ePmIIIPI C t h-mia· 1 n 1.1Kt 1 11(· I:1' .1 11'I I· '('" 131 1141 1' Uýr1.. ,:" ,I' r1'".tl -'I 11ý. /Y 11i'1 '1,m n us, u: Ilu::I",.' A: 1141 II I'a \Y (: i:I:9L: tuil~rs /·IPIIIrI inl nlinminri to hi.i b .iri ll, a d t':," + 1t 1111· !· t"1 Se. I 1' I111 h.*· 11C P( Inl a al I^I 2111 III.Lr"~= 1,[ I.il~Cnll I. no n par , t ir 11 copper plat, '`''''''1"wR·ttI,41IIlki.W4.'14 I trlntiný, ul~t I Irn n, ln" f.,, Hit tl~t( nlf in ,yep r p{:e JI:(ll~ U~llliL'I(- III Il l'4 'll? II1IIIV 4)18 41 4p !ntt" ,u_; t·.'II P· he .-,it execute 1,1 Inmi r , i';illC O to-i :nl,, m ct e Ilu l ; Ii r ': - i- ul m.--raving m it ,,c tr . a cln"ý,p ~ t, 11.ltl,~l NI c,,-!nu It t'hin' I'i XIlara JIt out in lll ',i7 aww nt~tcý r tr, " 1I I e~ t~r.1(~rth, Itt n a 4 1414ii Mt+ i,", .,,, h v. Intl !). I llU hV A gien g l iml ti- ilclr1\ 2 II~ 2444. 11 tllu '2 1it ..,- ...ll-N'. b,"e i l chip i'll ~ ~ ~ ~~~M ( I))(i~ ar L·IM)t' tillle: n I IIII I... 1' I I- 15[ -1, I, i 1111'ttllk , 4 n 441 uiarA .111111111Me~vs '1Wiu \I\l'I'1. \c.-1 ,,.' t. Q 44 n ': W, 'ho 1. . I\'.' ,t!b, 41· its. Levee P348 _1:111 41 loft{ 180retw 4122 44 4"I l ,l1t1. ' (2 nnr p bt4e I cl7clF. 77 In -1 "r7 I.., dlee ICl a 4181111 .-111 Ari4- l.'t1'4414 . IIdeforea 1s6] II I :4 1 1: 1 1 . 1 1 k ' 4 " tliI'" -'ltl O 4 11 R Igti n , h a n in b y I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o 11 1114 t1 444'lll '11444 4 J pl , 1 41 \"w eve pi .II.\1 Ei. I (:oy t .-J 1U Fa. IllarI, ~ r~ I P 4~1IrrNET.73 ('amp .8 niiur WY 1~r 1 butter r l Bale rr( .1c 1 1J 111 JlhllSS&CO n114, 3-11,vI,. & I.t:Cmm04ls. Wig~~~~~4 I 4Ioda trl pr'. 111ittt z:" :id" I'l.4oleedle

Other pages from this issue: