Newspaper of True American, November 4, 1839, Page 3

Newspaper of True American dated November 4, 1839 Page 3
Text content (automatically generated)

QTATE OI Li II TIANA--F9 I Judivial Dis Strict Courl-Fridily tyhe 1 Iti daiy of (tobeolr, 1839.-l'reseilt th! lIfno.railhdii Clari'hs AIlauriin, Judge, L4ouis F. (iCapoie vs hi I ediltirs. Noi. 16(993, On llioon ot l"i . I'.i0oln, 1 q. (i'iuStil Ior Jameis IL. Ctldwell, S;imhi Ifiti Ilsolvel'.v Ls. late and oniiini -a L u iI.iu o i Ijil )ll it ill it i ordered h y lie (i i lrlt Jlitt t .lih c dlitoirs, ild all others iniiollll dl, ,hi. (callS i ilany they hI ave. Within ell d1ayls fromt Ih pi lic iiiii i .I thliiriuli, 'why said tableiau iihi d lnot hi e I rlllri ed ild fhoinoilogated, tht hi dtributiled ccordhirgly, anil said iyItdii ile:cIlirged r em anyiutl'hor lih - * bilitiy in Ill- I eltists. AlI.) SI NIiNY LI;:W. , n2-3t Ieplty Clerk. ITAT' lDE LA lOUISlIANA -Cir -Idu ll(reilr Dll or isEtict judioi rlu , Vvldredli II )0.lohirc* 1839-Prosenit I'noiarnile A 91 litehaiian, lutizge, Louis Francois C.'itlilgL Icoitrf sit .Cii CiticiC.i No. 16993; Sr Illotion Idc T. \V, Goillio.,si,Avocat ith ,lit.ieC II, Caldwell, Syndic d lit hllitO d i'in)sIlvath et lo tub'co de di tril.atiin ayant vy i 1 it .,tviipv Cour, it ot orloni" par laC:url', iqu Ivls cI ciors du dit insolvaiu. l l touieii autitoii tironnem intdrediadon , auji t a niýutiliv leIs raijsolIi, s'i vii ex iste, dians le dix jmrli i q .s;iv i a rt l h l ici io do co roilc iour lIcqli' o tldilt thle.m it riit Illoas confiritd tl hiivi li.i h. lie liiils v dis riii, .t at l diiE Syndic dd.lt irgvi ti c . resnto , , i 1ui . illid.. Enxtrait des Alll ,s. AuA) Sl)NDlEY LEWIS, n2-3t Diliti mirllir Justin CiLo tnia, in aciitual l ustody, vs. his:i C(r lllr and the Creditors ol'J. Ca;stanie & (& i. No. 1181. S ATATE OF LOUISIANA-- nmnervi.d Comrt of l'New Orlmng-ly ordr- ' lh, lionirabl' 1 Cha.lei Watts, Judge jl our said Court, nvtice- is hereby imblished oflan ,ovider, i itig all th, crmdi torts ofJlstil LstAll li, : ill iIS0villVUIEit diei tl I tli. iloninlg txri tllhe Ilmliii f * t hel lwli s lll; 'hvl ' I ll, i reelief i inso vexit debt)rs it , ahitiv l cIt, liy, it I appear ill opeUl Courl oin T'l'hurdily lthi IL1i daiy il Noovember nex., ite Iii o'vclock it. til "'v , I elew casoe, iflvy tin ey vit, wily tfit praij' of wl petitioner ishould not etc g.rat.vi. II. Kien icotl g qu rill- I aIppI ii d i repr.enll t i the abso tl. :rcedlor.s. Now lrlefCAiii, (firkM tlt, q r i , i il h 3ii H)f 4)2. iL E. (;AIDI"i'E,< I. I Jultin ( stac;i ll c l c tt 'arr t,!l lllll 1 Cl. i. tit cier et los Cr ianlcirs dl ! (Jl tlfi f tlI &, Cle.i N,. llvi. IA i. e Icrcn dIt N, vivllu (il r r ili I'lloniiorablGhails Wat V s, .i"g- e lai difl (V,,r, virk est par l.pie e out 1 ,,i ..... . , rdrI, i rm . ltl totn s les crv m wri d .o h ttil ct ...i, , , I _Ieu r insolvable, jlPanda l 1- j 1.11r d .II L ,W. iis itcs potur . . . . v c, I poser loir loii ti'i I L, dit ",, 1li. ic ie `.Wri cier all-1 ut v Gl.Ilit I tE I I lli. I i Vii 1 , hl ' , o , ,, ,,, , , , , , , L ,I'.,( iI .II' . I' ) Itt \I I '.1 I NI \ lN|. (',mc l J'.'t l. .I IILdy . E" ijr I)lotriclt Jo hCI . I I i.-II I:fl I)rII l ti. 'I'lo! -. t iIr6aticicrii Us I 'ititsi.i.inairt Chal- olot !t 12 Ni vemarta i ra o in, ;1 1i ) hI.') du mati, ! p urdild uir) v ii ruii{ us, r l ii 1 , h intlo, iiir b- 0II vLl ler lit p6Litlollnir it , jiuUrat a il. a, il h lic, molvable oll arret:ltol I. 'I'timoir 'll ( hr ! A. N1. Iuchllil:n, i l (.. la (lte Cour, c.' 17 ( tLhi'la iu!t , Mi iid, to 3 NtL I ll i. "I oct--l-- in 31 I S. Atl ( 1ra I'.IANA - ÷ 'iC i II , llrti .r... ... Auw Iirh'a .t. LirI )1(.1: 11+ 1/111-1111 Il i i,+ jl:' hli''. ' I, , iil' ' I,, il li l \ , . I I ; : r li i fi le .' a+t i l , - i a ' t, I 'i, " I I I 1Ib "rlk r lo ,++ oh r' th l h L 100 h t o I'4l, ,..'som 7-I u ' 1 r 1.1 6`1 1 I ,,, tl' ,,-" I C al, R an i - L i a U vi ii i' I .1 '''' U -dlo. I A odw ,% S /l' ll-l l ll . I IiI, ;1 11, . 1 .......Il i lit- i , Ihe Itr, i I - III. II.I ...i ilt . r .. i ',l -illl l :i I ,I' l lri Ii . L. ii.' i il0 [i h i h. - d illb II i. 11 a lII l U I.rI' III' i .,llll h t A . fI - l i' t .l.- . i '. I -ll llllll I I Is L i DL I neiuv ii uriduaiu aI - r i ,ui-i'- uI,, ii r iirlii -iiatl L i i-Ii ' i a a uveuiaI, l dji -l ir r llir.i l 1a , i It i llA ari, hl. 11·1l·11, , ):.lt ll. /. 1 I i ;:i' l l~l · . l -,iH , .llll It I,,lru,++ F I ta I'u. li ll iAi. u tl a \i i autil. Iiii u Iitai :. i irr diC i 1li, h o r . , ll ali· 11 vllolkt1 1l<.t illl, t. dh o lilth1P1 I tsr ii i par 1I Va. x ti tlces p I oLll,, i lrtl s dl li-ll i l .it La o nui ei, , t 1'i i ill 'a- r I. - l lhiiiI -ua :r l i- I- - , , Ii ti ui'Or ralis t Ua .ro ritA t ai. dri-t ;III g1rvillll eli LII i , lellle ll le l, r ih lli cm, h . , i i , Ii ',i i nievi e i -irt s h a ul I ,a, I a1 8 9 pti, r u, a ,,,ll u I illl ' I: a i i )iII I tll ll h, 4u A ol e p r unllirllle :r -tit,, 4 t e.sqr llue 1 I I l IIIa t tll lh ( Im '-u d . t i. I . d '.r I., W i ar r l ii. o I tI. I-Iii 1 - ,1i l I rd i' I ,l irk I t ,ii ll ,ii i l, . ( 'li n llt . ltl )''I 1,.V..' lii I r livs 1 --I, l t llid ,:l,,.ll.l Uuii I iI - Il i L ' : iutnd w u r-.t a t" I Ni .im- pItmll I. tiLan , ,ti s I l . uN nte 1 . u I, l Ia |, airI, h. Lt Ito a d ,l+ . Il .,s (i II( ih llil',] i ithlolt +II'tp t . I tril k ' -L l 'l ra's il £ 1 l 'i J111: dl 0.1-r1. drt. o rsllL d! I i i a I .- ' d vl.tit, .o re aleu l l ll l:l ;j,!++e, % ln lv Sl. .1l1 | r tllrr l. V g , -,i ' I t hd..l la lillll , Il lll d uI lllll r . . Li lrt e ii .it t *r i i t Irl j i. ;" tLl0r1 .\ 'l d I ] ..ite I IL 1 ,.L L e t. i r uL. Ita. , l ,lc. p,1, . e,,i L, ,I I . i- l, I , r i lidl ll'i Itii ll il - i i -t i t I! , it ; , l l i ii I li i ltl -s i or r, 1 , t i tit 1 v illr 1 ti Ld ddI it e l . . ! i,,i. 1i, 1' 1t . , I ,,L, I .g I, y I , " ohe II-l II I .i iii , + so,. 1, w , v, It l out o ,l{m ie s a lign, ari I , -ds pu Io+ e s ,E tt I ni- tl l( bl - I . ,b L ' d i'l. J_ J.1C L 17 :l in 1 o r1 0 ., 1 1 uit0 . t et".Jty Grellilr. I J , f, illS t r l S. "woi li l (I t, Grawii r . l" L 1i 4 )d It )v .l i'tt 3-f il r I He r. i ' L Sl -L ( l ý IN t I I AII i, V l33 11a a wr Fltl V li, l " it , t d r ; ,i h I IL os.-i 'It Xi I o.l ' i +> tIl V O |4 t r, siamt . Iei i l.l lh. li ., I0 t [irus e bli n till,. 1 l l bL t al, ,.1 '.lt ii 3.d I .'l, t)'I ;rlli~i1 lllll~~~~l~~l:,ltM~~~ P+.Yl llA 1i< ,;.s :u ,l .1.... ~ MANSION' HOUSE IIOTEf,, HAv llfl ii.' T HUk prescrn t prop ript-rof 1116,1 it lllld i l Ob Ipi o l reei, No. I I t ll ve ill, li i. ir t ,it nc 11 ili. ,,t the ll blic, tiN a 11 h1 1( l' -11 l-t I IllH ipvIIIim ll will Ibe , ( . I .tin ..~ r JI b w iit F II i vllr I. I 11. llt lh il' Ii tIlllll I li. Il vantigvs I -v;tttl. I I' ho".l. irl t t fpoeoI it . I lII'y ,ýuvmlr I u) e,&v .ur. ,l %,(.I[ 'll ....n1i. u iN O cst it ti Itnu rat e t ethem op it Ilttioottt,'. ASIO III ' ia HOTEa , " atila IIIrab ntl. " ON in fIlr ckrio . La Iv l,)eis l p plwlpriti ar-i Il 'i tl l I l l;ly l nary r t c ri e /rz , s y i tl 3 1ic ilo n e. i s c r a'llll d e d i "alls it cOt, IN p lacr t it O ls VN persm t1 I- 1u l, Iy't r+Id I cal n c~isi [t ll rochii.. 1 ii .l vi,.llhljs' I u I' : ni ll c llnidillad, ltc. otc. Sitll till co ll duld , 411tC ten ilIl ili t Iltlorl lat . 21 st-ly CITNY & FI IT'N. MA.\NSION 11U"E II)TEIL. EI s i tigm IIo NI k iip A La isser ti' t i til 1 ~1 doll' i la rll 1 , I ) .r:li. Ni). 11I, a l .o ll i m11! 111 i ( M11 AN; SI N 1 iUSE11 , 1111, 1 I'hlit ill l liiir n rii Il j fIr ntllll fous ln s h tif tlbirtsl, 11 r S1 I II,sehd Ih agi l ab i(h, llll lllll i |ii v111 Ith',Jnt i ll: i i l it+ I ¼x'+ ll'l+d t l iiii Irsll om11w 1 Ii I ai)lll illllllll- 1C r ill ini t jur,! or sL d'lit Clint :,i o hlo l. 91 C--Y NINY 1.. I'T N. I?5 11 .. l II I I ' IE r e tIl * li , i'l, h-" , I , SI I" i itt I'll Ii..... Ii II" lili III i ,ill 1i i' d lo Ih, II , lli. l )Ii' I ll ll1 1'. mliltS li i0ll i llllliilll 'hd ."I 0 0hl -t,' 11 1I 1 1- 1 l il ii " ll hi' ! 'll Illll , It l t ll i - ,1 'liN VIN 1 , h,.. of T) 1" "t. I ll, 11 - - , 1'. 1'. 11, i I FT1I.. , II I ,il I:, I i Vll l tit oN tI lI IION i :lt ' W I . It. Iq , rhll1 , : I l.l. llll lll 1 1 +11 ' 11 ( hh\ , /11 .;l I. 1 ! ) E Ir A)ll ifIl l .4I' D hi- I t: I ,Ihi -.S Sll -LIh, dt- h iI t .1 1 , 1 4Ih i,, .Ih I 1h! I1 -I #ix I' A 11 t A , ,,l 1: %1 Ni l (ll. ; 1 l' t ', ),-,h T:, l i t.t At\11.1(,lll ·L ,+ ill, . I"II I .g I ";.:, l' . ( 1 - ...h1;1-11. l .i :i,, 1lhi . j.·lll . Ih I h, I i, l . i i, , ill.." l ,,,+, li . I ,,I lilA J ;.l -I.. ,,: I 1 : 1 I ; I, I p \ l , - ,.<.'. . A ,, ,,, I Ii Id I , I., !,f N a ' 10;,I , N1 h I 3'1m I ,, Me'u I .lt I\ .I. 4 I'XI -,I A I ... I Ill lll , I , I 1 44 l' I l 41 44 I tl .1. l1 II I ' I 1 .lill& , 1ln Io ll , o,1I , 0i, i , o in . 111 , 11ii l' ' l l I II I.:,hl I~i l '\i~ il I l i l,'ul~lu. l ' ' l I I. I ', ' 1• 4. . I 144ll, 4iill <I I~i lu l I:( . II l, £,. I II'-N p:( ,l, . I I 11 4 I II 4 l 4 'l'll I I it , m.:ixl (,-i-,iii, ,. ,,h++.+x, & t. l ,I. J vlil, -i It -d "'h ,,. 1 II ! - JI.i - I , I ll ll, i ll I S l ili , ,,, N 1: .1 11 1i )I I W K-.1i , l . t -l!+ I ,ii ll h I , 'dp - IIi I "11I 41 1 LI 1h U i Il l i ll I.. lllll lli l lla \ l l ll . Ilillllrl'+ It1 ,' Ldt1 l," % ill '+ ........1 i i I ullll 'll Jl t "n. . Id. ... .. 1111 ' , -I q S I I'I. , I I - t i ll i , T M It N,, I"CtLI.1. ll N111E 111M 41it - II 11 Ill - & illll ' Si"i ; ;"1 ' ; lpllliili.. III t Ih \ , Itt 1 1 \lil t :tl, I . .11 L . Il ..m... . _. . .. I..... . _T l'ir ol\ ). IIt VI , ll& lllh'o ll l h:el, Tl hn nll" 0ll ) i+>liliil ill r ofIii ll '1 Id ,11111.t. a l llIl. . .ll klblllll Ol l l ' II; 150 8 Sla sches No. i ll t l I' ll 17 h al'Nllhi- h b I I iTi :,, . , i , ll- I ,d, - uIh Ildlli<. ,d,>(· + · : t ll b I i 1,1; n a I i 1, 111· 1 I . 1 I'\l a iAll l II% I w n W alk -I'i , '.ll.',It It ILL. lIt 'I V;·] l il.41' 1 '. I nlil l I iTli I I T hlit Nt. I I I III'tl 1l'4ll . A' iil h a , l 3 I ,'1 I .. , ,. , \1 ,,,, ,,Nl- \ l l7 l e .l I- t ,It . III, l l .<L .,t o\ w lll . ll " . . t h ,l' + , L u nt III,, I ...I" Iti-1, aod it lo I tLLa,. "l L't)\ . lll +" -I. II.' ,,r .kt.I, ca,'II, bl ,I (13 tl ,t \|';1" lI I.3 11 N, I I...III I'I I il. Nt.ll ý Vill | Allll \i 10 i PR NF INK · }i o -- ii .,l l+ ,i ' " + LOUISIANA GRAND REAL ESTATE AND STOCK 3ip t 2 uttlority of ttjl State of IToutislaia. ('A 1I) Wi' , OAK I'Y & IP'lu'ICHAli), Al x'c:A(.:S AN)D '11OPI'InIr)IOMS. Ti II AL-F AMI LION .( ITR'I' Y wilh! N- draw o ti December, and f1ini,, dl at me, drawing. 'Th'ihc'I iAl 1 ,IIIlI)N DI,Il't'ERtY will be i;l t o ll thi hld plan of Iillki ati d It'r/izs--Numljrt s il one whoo l, a11nd B1ilanks and Pri.ces in another whoi el. H1th lti til ,cti. l. , the ,cc ,cc 't-cr hitw j Codg'-s, cl' Co ltlirts, i'Selld .f'T.i ill ?I t Ih , ;r..l Twl, i Alll io , il t iLtte, l , aloI cing a pm;ticip i id cbhi " al, s ai U, to tier ho; ic:r o. a 'icket f lor Pri n Icc.i i T''he (;AlN.\ 'll I {) I 'i TEl\ ' ol Tl'wo Mlillion oo f ltiiore-l'',00i0 I) ll -"l -- '' 1.t liull nto.ol 0 t 8o2,0,f o10I,/11 0, .1 whic:h 11r7 Pri z i " R(i al IEtate . Only 9 Itilan I n a Priz,!!! -Simplll N . I to 10,I() l). 100,00i0 Tw''.iil s o t 'ic:l0)-%,l110,0i1111. tl:lio allnl d cellilng price t i '- . Attotll til Ic ' - il clll-c t''r ) Itt rics are rl l ) llclici (a' li ri v t dingsc i iadiiicrnc thei city oI"New Or , I)r cand,, cacL i crI ti pr.. cTO ioF i/nhacl. itancllt-thi o Verndlll td , It. icarl os sctrelt l'll al , Amerci an Camp l t:lll o rTlll . 'iJ :l., St.C iharI es Ar1cad rl llli liig, w Ih c l tl, Ittc l:c, Ic.l: Ig to sr , Stijre, Jlildici cii jl , o i d1 llliO ly tllir tlclictres (iI (, rcj d-hc.csidt:s S' tocks ii t lt kc io ciid ( ,Ih cnc t lliOts oi thc ot itl Sl ate i, lc niAtcllc , ac ntllc'ltcing i4 thiI, whioli to IF 114) EILUII 'S rIV IrII iIi. ) ED I) I IIO Ifi i) I)i 1,OLLAII+N. All tih t al l i -!; cta ' : 1111 - a. . os:i'k oll d it. I'c o rc'. owned brccc y thlncm :t It ill lhir ;Ic,,,cIIo :-- he a:ctO fi- h' with Occ i ar c icl-,c . c i ire -ct'o c c I ic cchi c firm, cllol l'l-C]md,ld iM 10 ,i ,1 Aihdllph, 1a la rlan,ll Nwttary ull bl :,!, andillll I :l. (.I1 Y ,,'adV, . : " Il·ly h) trLis r to hit; h hold,,;. (Xf Priz Tic t, ...lll t ftl ..XIllll Illlll illl:lt lll hlýn lljlh a i J: prllplj ' i l u, n tils l ,1 , 1 1t.riblly t.1 thaLt ..11de lll v im l vi ·ly irit, ll tl , ei l t) ( w hattt vt;r, b ecl m m1, Ye'd lIhlI-r i- by1 tlhe finto til lll to I blle 1w k' CAPIAL 5100A i IN1,291I' \N mzcs! %%'i I I bu-lirav,,i ill DEUE·I11 111-:1, NIA T ; andI inl (2ider. III . ratily, w III )l l y lp i,,rnld 2 I I m 'z z stl I~ I Ik .: tI i i I' al is LrtIm. I Ih bir 7.;~io I , Jo bmmc y thtda m tgu 67,525 Tickets, at ý10 cach---'675,250. AI Ni P'ST T IA IF: N I) I ; Jolt, No, 116,., ,. th. N . ol 91h. -'ii j 'I *-- ii i , ,I Il 1 .,, V .1 h , IIi i ,I , 1'. w . I 1. . 1 11'. 111!1" 1 I 1 th :,I,. :: ? 11 Tho1". -1- ....iii1i IPr- --. I ' I- '2 1 --1 iii III II· L(I .i.1111111() t I 1 111 T ih ,,,'l.. -I'',..--- i i i s) I 'II," t -, I i 7 S lh ý. - 41 k hý, -t-. .. . . . . 1, 1n 0 - h I ll (I (I j- I I. 1T A -rfifi, aw I III I\, I, 'I,,! I~I'l Imill l hm- 1 7 it1!0 'I I .' I- V d- -If II,.. .. ...,I'-It 2. if I-I-i I -i 1. 1,,t I W 11,1 I 1 IIi , ,il I3d- . 11··1m v· Jlill. A Il.Will Ilri~. l~l-I, l A. '.I X1,1 .. .. .. . I . A .1-mdd1, wml I ,11 ,k I- ird b, ]01 LI I - '' 2 1 '1"'1 I'l M IM I' C 'I 111111·11111 11 111 )1 I M . I ....... lollI ~jl P, iz.. I" I I1 I ;I I · Id 911, A .......... ~~1: · I 'ý,I IIY "!I' ll I e I i, I I,, I,,, i , I I I I.,,, i. I III-I (·t ·III. lY I ý;·, 1: I fi. % , ro, I.. lý I ll - l LI· 1 I'.ir r I, 1, 1, m , I I I 'IIh A bit 111111 i, ........ Io W ai I, 'I-.i Ckipp-.I'I 51 X , 111 11) 1... 1 , acl. I'll Volm l, lw. k i I., IIIi(·(·(l r Si, h,,ildlinzs lols ot ........... 1, ýilwlwil I'lt I It lJ n1 1111, I'izo 1 ,II 'I, it' I liltd ,,I m- I 611, - . I I, I 1 0, 1 Ii. III, I'ir I' -I nl :II1 i- I,.' ,,II - 11,11 :W.1-- 1ý1. 711,n II ýI li I t I·1·1 I ' ' ) 11111 - 1ke, -A IPIm W n ;h 1 - 'I Ih. I :11ill Ow 1.; 1,1 '21. ;id d 1 - 1. lI *dI -,,I .... I 611: -i,' *,,,-I I d l ml 1· 11I mld !, lilt ; .... I 'l'h il 1I1Ililt an It.Ililh - *:I I.:Wll :o, A Lil-- "l : , lndli Illh - 5I i~ 11 ..... M GO, : .... 1 711.-2d, 6111,1 1 1 iiih -2J , 6 ;~ l "II 1 11 1 and· Ili-- .d ".1. 1, 6il--~! il ;llI111~1-1 1 1 1 1111 -d 111, - '21, 70l Iwl I I tit -ýd 71, md I 1-h -am- l -2.1,III) I 37: 11111 :111-.1.. t~ll:1111 !11 3 1 a11· l ll l flll.III i loo I I OA :1"' "ll1 '.i`_ " . 1" : lhlu I - N, - , f 1,1, . . _.r I _ 1( . It:)lt it kI· , '2x2 'l, . ;,,,, ,,,,,,;,, l. I s 1 -;. ~ Ir: Iro lhý 911, "od I ollh. Will -d I I [it .III .If T I ...... Im .1 I, I I I kII I I, it ~ ..: I a c v r - 11111611-6111 ;".,1 711~1 1- o h ."I I\ I.Illh i I ;4l. .( 11It I i 91h. 1 ..~il.. iimad,.A ..0 ioll . .... . . . -10. 1 . I I l ;omo 111,- :1 l" 1%, 1'. wo nrLI ;11;1 o hq .,of 3,16 -Mll a I Illbli.ill-·iii a'l ld· Itith.I~·1 I 111·1 1)1 lll 1 1I Vu- h I ,dredl.~ :111lll··l )111-·.· 1 i tT JATPb~ ~LQOTETP! TWO~( MILLIONS OF DOLALARIS. 10,000 PRIZES! DUliliN (IN I II (Ill) PLIAN 0 ()I-'B ANKSi .%NII I'iIZIS,-N( o I1N Iu 0oo,000 'D'icLct*, :it 1S40, - - - ~01,000,000. 'SIMPLYII';J31'1l-AtE I I I", a0 1 O 1 1 ill tilk .xp s will uwrat. 4., a hr-C --dili wli J- , Lill! i t AIMII IIP: I ()I,'ill~ IM A\X: \ IN(;. - \iTh t N! Imiber., I ill 100,000 w")1ill hi! plaied ll mc i.. h an IIN I J'I11 1. MONDAY, JANUARY 6th, 1840. St h ,I ,, . ;, I t'tt. t , t. t, t, . ll ' ,I t I nclllt 1-,1 . . , i. ,H I ,11- ,1 ....... . l 1. 'al ul d l f' l , llllfllll' U ilii '+NJ Ii - It II I I'I,,;,':' - llll ;I ' 1 1,,111ri· i \lhl. 1 11) 1,, ,. ] ',.I l i t ,' f(,, ll111.t h,,hl. II lit II i.' 'll, .'.- it ' .1t 1 . I I \ l' \. ) l . . II Ii . III.I, , It' 'li 'it 11'1Ilt!'t i t ' ,ll I.i tI:I L / 1I r l 1I 1 Oo- I In .. . ..... i- - lild by h,,,lI·o ii N I" (I I+ill, IN' ' t il t , Nlh . ih t i II. I I, it th ''i-1 i . 'IH ,H I, , I-i ,' itt'i'g. '1' 11 I ,+fl"ll'll I 1II,'. , r, l IlIHIHn1/ )1I j/(· w lrh .:tiit'll It'ILt' 1 1 , .1 11 iih "I t l t ,t i ' -i ttt , n-lt . t,,-t I I Tllr ' t{lil r + ull tl lh t { I h' l-t, I.tIt t rhtt illv . 1. 'tit - , l l tit, t tlt. .. ti,. I1,\ tl t'1.I. . iI ,lt li.t i Ii %:l+ . ,,l , ,,, 1 , . ,,, h ,I3 -, It' h-i) t,', ti lith ''',' v-i tt', 'i I . .lt' 11 i ,1 " (11 1 ( 3 ,r - 11 3 l . I i ,1 1 ,S1 'hit I l , . ' h ....i l... . . . ,ill. . It, '' It- ,i -i- r 'ti 11) 7.i--1-I lm i. ll I, " ml d . " , ,s i , -Ij i'. It' 1 b I". . o,'I f r n ,, i 'o d ...... I " , 11 11, i thl er IiIJho llC' t.......' . I .; •ilt I l r p,, m i lle r . t, I . 1., 1 2 1,l 1 I4 . Th r t , 111111 ed T , its . ,o " tII l n I h l n Ih. 1' Id lllill t I I. , It . itt' I. t . .i b i o ) .d 1 ,I. T h . I' IIw o ~ii T . i/i' l "v st4, .Alll 1 . I |lI lll[ -tl. ·I, . Il-lit I t+, I Illll, :illll l[ [II/ h 3.L 1 li . (].11111. , 11111, |r t r,.,1,11pll i il ( l I ll ll. I I I W i; hor, • +ll'l~l. t, : t lllllll.il, \.h lV Ilil~llllilllll. I~:: h % i. 1 I+,I LI . d -- h '. .... I I wol t, l. I-% i l t, d l I', lllll i+'] t l .h ll. ". . 9,111 I . T'I'1w -, 'l w i 1+ 1,I ."'lm t on T fi nhu111 | 11 "1 r I .,l i ' rI ivil ht" oI N It, h..,.,I by 1 ,li . : 1. T h NIt, I I Ii IIIL, I I ': r.i, '.I i Ii '. e ,1 11 (I , 11 t".i .r'l'Eta -,, l"." ' Is lllIII 1 1 P+ o +ld " I I~llllll L' 1, "lllllll~i l'h+. .< iltll I tf 111 III,,1t c Ii it h ea ', II ect' :1 t I II1.1 lr I iIlll. Iht ltV l lll . I|,1101} i 1t . T i I I'illltll il ll't Ii 11 1 Ii I I- I , 'Il'r ,"L-. h. ; :; I 2. i , 8 I t ti l 1 3 \',,1 .1 ih, l. • . . . I1,21 1i, h'i HI 7 hI lill" lPt'l I iItIIIIll liP "9. Thc - -, HH," , I .i m llll I I a , . . .-... i 11 | ll, fr I. "d >.1 ,1. 1- :aý I il: 1, t , 111111 .hl It,R I . L'II N1 o Ih II Hllll irt l ll . I .. ... . . I111 :1 "1. 'l'h t+ - re i .lgr lld .... '1',. h ,,I -,:i d11. T h,' I t 1 ill il 1 1' i ýi. oI t if J· , 111 ,1+1 1 hv 1Ofa " s ,'N Iii.i, I. .111 . i, i h l o I-i, I . i ,.L -i I 11 ... ...... ... II1. l'he ul t, L~lq llli, i;11.111 C )iI)1VI~IA , t)AkIX'Tw & ItIons o AIIs, New A:l~l;. .ug. 301hA, 1639 M N111,Ar F15 . T h ,. l li l l i . . i ; : .I.l l n.. . tlII 2ilF'''l''' IT, I F d 1, 1 F . .r. ' . . . . i T2F .M 7. I lh, -g ,t. , Ioll %11. . I I, a 11 , ,/ . i , 3im .1 1 1 6t,, h ,, \ tI r e ' . 1' i . bl+' % )".- 11 r est , mil l, r\, t e l t I r 5, , j,, 0 'F... '|'lFe F,,il >l,,i '+ , 1hn.4 'll~ 1,,, Fl ' F' I.,I F FF2 lr,'FFF," IFFiFl. F FF "hF' 'F'F ,t ''I '"'l i : r II b t n l llll ll I b t ''F'', A F F .,';. 'lh,. l: lid lll f \, 1 i l .I......( fro . 7 . \ A ,r ' l ll , i l I + '1111 1,11 t".", i n. t , hl l.' ..... ." it n IF Al -.I' Fn F,. .1 0 +.%I, I l l t .11o I ' .. r . .... ,, ,,,,, .1 1,, ',F,, I, IIT; :'.t hultha, t w h i l li I - - j '.. F.' 't F F FF1,F'FllF Fllll6lFF 3l5ll, h lllF F lF F ,FF hF SIIIII.I, +rod ,ll(·· l V-~l~ l J·;~iht'~ l( h 1~1t1( t<)H 1I,, + h i ,)" i F. F.I I " F',F' F FI'F I '.FF "FF.'.'F F' 2, ' u~xl t,, th, I,, - ''''lllln Fh, (:tnlll 'Fi'l ' Ft IIF] . 212' F 11F'' ' '1? \ i .'' l, (IlI \l I I'r 9 l I F2 v Che 1111 i(.rl .l OF . F, FII*' 'Fill t l" ill' rll I t ..........'7l, ll1,il ;1t 1, 1" .,7 l . Fl lF 0' 1 F F' ' F'' . " I , ! 2 F l mdF 01 F ,% '''F F ,, , IF, F t I'''''.tt , it * IF , itF h , , I h' . . IF ,I F1,. ''Fll '' ' FI F llll - h I lllltll'illll I ,I F 7l,, FI F1, 2rv F .I h' . F F, -. F''" i, in" F",, (IF ,.uit ded I., 1',.rr+, S.druhh ,"d -h b+ l I h I;+ 1.. z +, · ll l. , ' . FF1 'F F'1 1 '."n it 3 ,, 7 1, A ,plli rod dI? v -mL' l t , .hd l, i i 1 hi If V lui,| ''F'''ll h h I'I I'iF, 2FF ' ''l'l 'F''ll '' ' 2 I0:2 iii Z S F,,F - . ",t , .. ....I , ,,.u.,., b.I 'h'-, '2,Ti h ,,:. ,ilt''ti IF Fir- ,2 2' '0.i.:l .. .. , 2'l"7,',, l .....iill. 9 , *111'·H 1,51))) '-p . I.I.. . ,) Cli io 0 A .I)))4W)) .j'..,I,)it,..mq,,Q,*H 150 1,5100 I led III W~~' II(il.l IIl II (jdo a llld il sI -..I, I e" 0 ;::ll · Ili" '- "ITI1 III' ,I ý ...... 1-1 L)- 1 und , III I *IA Id. A y I ,'L 1 In'lli ., *2 I' l. I-oll"edbY lapvI'll).).., l'o ýyII r I' ll) ..,,) I., ilin" U l A ýyIII~· I zu e 0 gni-lu'l .111:1111 10 1wl~ r h m I..', I'V Kng,, ,)), u' , I: .. ...I% Iv.I, ,p m - . I., m .I . "I 1 11 1 N , II I e "4" 1 ý1. 1 11 ·:111 .'I·lli .. .lll ; IIl:llj 11lg J O :11 I'v;..1, ;m d F ,ý 11 ,. 11 It Zý I . I I - ' I 1 111111 1 1ll.& LI111iff: 10 11 Fl h pi I i-4 I ,I., o)I I 1 m I I I . e 11:00 b , Moll 'ItI "'Plate )11, 1 1. $50 8.300 AD haio.,I' .o"'n ,a'0 NN :t",l ...... .... , 1'.,. 1~~,10. 11.,1 l) llI 1.III, k1, 1 $550 1.1iI \ lllloLla bt n,ý III 'N·:1111 11 , 11 W (t 7AI I A\I ill~l/ ' ..... . no, 1001· 1(1(111·1 I-V A h m - I I d En.'k( ;111. ýlv , 4416III fho lt1111 nw ,wld 11 11 :1 ..1,lll 1111. 1111·~ I .I itUI 11 1I 11112. 1.4 .4 \ il 1 .1 t r. v C~)IIII bv I.Y ( II all."I1 Sit, Ive tleol 11\ 1::1 3 D1 (-I hr ,I., Ill1 1·1111 ·le 0"g ,I.Ihl III& , .III~~e I ým I omid" Emp \Ilil.llil-( li n .... e· 111 111111(1( -Ile IIll~~il' .l"LI .I poli 1, 11 1 undi1111· d 301 \1 111 ize.-, II iilhar, ear I., OII P I) 10 1, 1 1 ; f I1I Iil re eac I , \V- I - r ( ILA ir 4 1. 1 Fii II? I) l crll.yll jteL, tli~? $.-)o 500I~ Alt W3WdA s The I).i v ['aper is neatly prited vil mall lyPa oil aIll exia. , idoulort nId twn aIIi .et, at $12 pI r ailtlUIIIa, piaya "bhii: ll na llt aiii ly iii advance. T'iIIhe T.t'I-l.EKt, . Pialr, conItaiig il rentuiat g maltter if two dialie.i , $10, iay u ia , ia d alice, where nto city rf'I naaici! is givel. ['lleU W E Ly T.'II la AMI RIt iA , arIIei t ii p 'rol n tile i1111ly p a. lrs, dlurl tll-e week, will ll i .it.it a t alllb .cribersa wie py Ps. por anI. It llallt advaw e, md to rlle other, a i br a l all nit a 'aapat" t ity rltAtireaco is give"-a Pul-it i lbermatt retti tlly oli-.t.t l .10)IIN I ;IIISON. Naw Oat.raiN 'k it is:;). I I i l I . t ti. I' It I SIT. III a I.Al l tt tl ' " a tt', il l i l II i - 1 11,il ll i. li I laII. : , 1 ,r Ir. a. ai1 1 i iI l t t, it- , - t l l , til t .Iii i . hI,, · h a 1 l, 1 ilt a, t ,, ar hI1 ' wll, 11pant' : til tll I., I ' -h l tatlll I h 'tai t I, . tt l~ t~ a-ll ! h., ,' i tt: ti ,l rh..' t , I a - ttil I i hN, il I.n t I, a.a.. . ..I t1, it 1 il ll I I , i l , r.-,d i , I II' 1h " , .0l. . ..1 Ih , ... I h, Ia'l.- I I I _e+ v w,, ... .11i - w at atIato tat :iI, l n.l . f I wh ,il. II alia 'a. , I . 11 :,, lj, t a t . . IIIhublt l r, " IIdI llll. l i. 1 l 6 1Y . I 1 .( h r of, lanId, r ýl i p, EI d" i ill I t.ll .all I l N ..i.l. . 1 111 u., I Y Itr I I to Iw ,in .\ I . . ll l lic i I ND I It:t.t Ia: "n"l, .r h l ",1 h sll-r n , 1-l-u,'! fie ,;- l -,, - Imal ki 1', l i . 'tih i l l'l. . lll.lts k iilk killj. k t t t i I ) . I I't, - t t ring t [[tit Z rh .l ph I ad ha , el [tNanta Ad - h Mrl ilr I,,u ·I'ill . Ill-; l INt ,ia h.; tlEk I I I 1 1 l lll lll. . I ll I..I . . . l I C. k a t .. ati ' I a i f1, " I -i it 'I I . - ,-'. -' lI at', ,'I' V,-s. I w 4 h li l ' , bl ,<,1I IIII oI- i j IR 1 i itillllll t II ;h. a nI l) itatt l nai a illll I1 an;tI I, ·l *llli' I -, rlll-:h + _,1 I hd l.-: .l ~,l ia . . t`. i k l t it, atl, I d h,,I a , ll h m.k-i -hl " .t111;l. 'i. ; . n 6 ,,i,, i . ald- d ll, ill IM 1-' , I , , r n i il, , - , I i ; - ; N ' 't a i i l ' .a 'T-nOll, ,.l ,i'tl-ii, I llI'I l ,LId' I l' .lt , lli I.k w pe ,dOw ilolst k. ... l 'l Ij l 1 .n :l l: d It m I '" 011, AND NAVAL SFit i li)l l h ,i l pill 1., . i - ; ;. .l sort t lolllltp ;I d I'll i; l l 'l I II 1'6, d' r -i 'I i . - lllrr N,; Y,- k T pllJ I. - l I'h, . h-, 13 t.h. . I h n City U il P1 :v Pit'll Ik i- ill ) m i l owI, ll .l ll ,*n ;I I- ;l~ ll ..; I ( l) (' -i k. '. I. alllil IIll ., i ll' i iii i I, P!i1 i ;)ii 111 l"II- A\1 1 d. 1 0 w 11W 0 .; I I''. w r il o I i ll ..llrl. I...:t lll hit ,r I l z I ý iI I ' , i 1,I . ( 1 |1:, I . ]" iiol" ' ,,I+1AI I t fol. tl h 'll ll,'; "lth r l,_ In l lll'l,,nl lll 1llllhllI l+, .bl~ill~·- · II),. ,,lth,,IIPI , I.r I I t lte t,,t, r n I.· \t lllnive liullr. -dir , . it'ew 1 at ill I kbii c I i 1 .,i I vn 1. Newo II I nr1:` h h . lo..I.. h 13"t i' i llil,' Ilhht .. .. i.,liiti ' 11 ,- OF T'EX is. C:iy orf llutont, 17th Jully i3t r) IN pur.umance of a reijirement ofa larw plsed by I (' I, nl 'si of rhi 1 1 Rell1ublie , approved January i List, 1839, snaking it fth duty of thle Tireasury t t ;adverlis and tcause to bes sId Iuse lt ini th CITY i OF CALiitHOUN, out a Iy by him fixed. Notice is Itruby given it lt t I theu ] uts I li the C It of Callho will je ojirui at tut it stale, o Monday, the 18th day of NovemII er nxt, btLween the hou)rs of Tenll o'clock, A M. art 'olr o' lock, P 1, at the Capi tol ofthis Republic, upuon the ttrms set tforth in thie tuollowing extracts 'fr.su tihe law above men- i I tionedl I SSet. 1.-He it Iurthr enacted, 'That thie los in i sajui town shall be offrtmd j and sold It r i) other curi it rency th'mu i gold, silvu r, audite,. papetr, ur thet pro. c misssu y try tLs of tlts F gov.)ltrnlllllll . I Ste. t.-ite it t'rthter ensctud, That the said lots t whiall be sl'd onll tihe tollowing terlls, viz: One i fourtli part to j e I taid ldost , and (th other the. fihrthi tll bIt ll etjl ij tul s Lil' ts tlls 1 lJix, lt'ielve aIt d I tighllt Itutu s iths. - . uc. 7 ,-- Be it ustur .b w ut ' t. ll a its ;ty' lwrs, hloI sh, ill, I Ila~ ari. I)I'-,1 II ;,nI s ud I0 a 1I- c S us t f t d , of the seveal in slt;fhloo-olts ll Clol 'rlrl,1 wellh th:s Avt, he or Iht,. M:ll;l[ irlly ;lll 'lv ail-so llll . i"n ll, lllo hav 'I pr'vl . ,I *l paid, .1r 1 tit lot , Iol-h - , I v Id ler s li rv it u o th!, g.,,V .' ..I.t ' tit tf t'he Il ill Ij t t'j j st. 8 _Th .11 ,, it w i ll icrn;u c n aylI''1 t a ull n as i s t vx !opll ' d, 'I".11 l..",gl h . i, ir'. ll t l lllll" tula il l :s l . l, hh . u i, a l Iani i Illt i Slll . ii sltow l o.t(Il1t p' tj Ijt' 11j 1.)llllt :lil &W 0t illt Il ht sI o jvsrl j sII II . t'll iS tPl u' ·lt it , I Jijl I n,11, a. 11.- a d rue Anne i can. of 1. I Nr lias, .u i l s )is IutI I u ' 1111 t ' iI It: ll o tl S ill ;ir 'uills i'u t ut j jll rllltut 1 *Iuitit tuut't t i i O t It s .;s .s' l NA I'rl 1 th, vit , y he St,1 i tihe T telslry. TI. r r;d T ,, 1 is RL eIh;-.Ol ', JAME I'f iS. ANl'Alo l Ss' t'l' ary'i tl th tu . re Si t y.u' .,Il lthhr ,r I albwg of illte a ... ,,llll by vex i ji (li'· suitp iluttlll ,,rtls illr l tiustu ' irs' ljltalr lll e pro.,tl y, is conlui llly leclllln jllllled' I It, a t1111t, ;'l la(- d lus t tillhe 'me 1 a pe' rlcv t ri.stllr tion to hedl, h, it t-ver htavn ftr il.d of pti rlb'u iniu a it t.t, ' ll lllder the it t t t aggu ra td ir' llL l I s. It h s rvceivcd loh. dovltded aipprohatitolin o' Sir \stlIy CooiI I . of Londo nS ;ISw t l ulti C t o he ; ,tr Jlaws Clark, Ph,'sc ian tlo) I ! Quen; I), A hwll. ehlcr (o1 iiwletbry to Guy's llllss. pit.ill; Dr Rigllny, ils ctr lr t's .t Li tho!r lllew ; ir 5ri tll, lt cturt r to Wvt stminuti r ol.s pital: t t r an, bt el, reuturerto London hospital; loblelt Frgm lon, Iteltrer to W estmill ilstv r lyinitf.in hloslo. al ; I)r Swe'llhl m , ll hc rer t,) Midd lesex hospI;taii ald .sto( r mi potodiw r to 1 u4 - Ciarltte's lying; itn.h t lt ; al.ts, by ilhelry iD vuis, Colqul t itjllt, Lee, 'Merrtian, itstbgi liu ittc, &c . IbV i)r 'Morreatu, urt' lsnst of tthe Acudumtsu IR. aleI *-I Medu. sh iile, I' 'is, ;laid Accui'jlt'lr to thle ucltc s-. D'Iorans ; l,6,,as,,rs Vellome, Marjoho, Paul Il)ul)tit,S ;tn u a tl olther--ind in New York by prokllssor1 W \VFrancii, G . lSedhrad, M 1) prlofls. ,or os sit tdwiufury ill tit u uliv ri'rsit s th ' cily iof New YIork, prosb t. lt l jnd Fraujcis, 1i i John -ton, preoidelt Connty Mld Kniety, Laurens Hull president utd uo.'ut Sttate Sti N York, )iOssb Jau tcNa utooitll tf Altiany, Ipro Ma.urch, (Cyrus Potr. Skins, I)oatuie-Dra ThoI I-%dI, ,Gilbert Smith, iistruck, Stetris, Ludlow, Itltalu, V.tcthe, Powetr, "Graysi, Vin Runstlealaer, alud uniy other distin. guished physicians in ithe U States. A G lull, Office 4 Voelsey st. Astor Hlouse N York. lbr A contanut supply of the above instruments, 0 with Dr HlulL's improved T'russeu futr llria, will -be kept by SICKLES & Co, N Orljalus, s1 A ( uart:utuer, Natchez; Sttous & ,ruj-sh, WsVud. vilie; iooth undMatdilory, MNI jphiss; S I' WiViP so , SoSu rville;ti all ant \i .shingi u o,, N.hsvil!.C; ,N.Nair iy ;tul Hismilttn dj.; it 1. ths, Flots ncu 'I V 6puttitwood, Athens. MEI)ICAL CAlID. AND IItORTA'NT To 'TIIE AFFI.I'J'JIU WIT'H DIR A TREATISrE,, Tw.mJ I ita-, G,.,,rh..n, Glht. ý.d "A SIri. triol ,.,1 IIIt n .... I .- iI Si. . l l il ll l i l ll ( III J .II l II U'Il~,lll 1ll Il 1ll " ll' ill I,.ll', 111 . II I1 "II llll .11 I'.L|Jl0 .. .Oil oellll.l.llo wll etIl, dhlI Ih....ll.......l I, l l. l Ill.6la Io lllr , v _1:, ' j)Ileoa , i olll I.l tIh ll kllll. 14 rllll .rlwll Im nll k llllll ll , .~r i ll I ll h b dr l l: tl.e1 ll lJ ,i All llirll lllin w t o r th" ct er lis'C.llr oedl' l+.""pr , . I c," aIIk-I" Il'.I;.ýigEeInPI(: llrl· m, n y tmrrlll .lli, , en.~-Ii I A l iInll I atllllll IIIp'a.eU C ui Ih I k slltll Or usIIl l o. It ..I..r.... t,,I! hrl.,,,,,1 hy .Jli ti . ...... !`II Ib"" , "'- ' l r,,. +p ' II:11 tld + L Iqy ." l iitl~llr~ll. latio" in it. ey 1 C l ' rnllll ol lltll , r a .llr r l- t lll Ir lWllll "lll l lll 1h +. r rlll . , f I.li-,. h l llly , j Iif i,.l. i . l l r. , I· ,h It,, - .1 th er thlrlll-{ di n ,llllll by I 'll pll )e i · I dlo-, it I, -rot. - SIht r pll l ury t n mtI h i, rimeI than h" hi a pIrIS ,':I" l ,, ", Ir" . "'i.,ll, hl +I, ""' til, lll i i ll dtIfio -loi rP 4:+1 1"1 ',+i.II f tio, I yl e., I' I I I + e I iP sl aIll- -, h eoll| l , 4I 1 :Iyr ala a ton of Co em ime Hs e ive rr e ' I+I, ii .+ I try l o I ·l ne I:i' I. h nlll lll I p ..u llto m I . eSI T o". ee -,'it 1 'If,,r, I Wl thý,hll iedr .1111'+i . . i bur l i it m'l. I' 'I lllr ·l. rl'I· trl~llil l" 1Ie 1 wI'¥'I "l|'i" lli l l ll l 'ay 's Yir lI'll"Il 1I l lT. l ln l tll~l,~: ulllr', 111· rr111l1~(+nlo , 11 . r11 e1. Ihl' II I llll o Ielt--lll r -fll! , old-vl but f I1{ i h il Ioi-1 I Illl: - adll hlll- lit , In h,, of n;...II V II J:,i [ eer ll IIIre ce. eel l ~l. 1. 1 IIt'.|lll (t l.l lll'l( l l ell .lPIllr. I h. 1 l, . .lifr ir. i -t;l'e +id u l , dy J rl: -I. . iral~i , lw% riIr I Il(.,s. (1· I l'. l~l , .tir i, .:,to ;tied pr T I ,dyrell, IIN.< IaEt I ,-oll ~ ·ll\ · , , 'r 4ll l Plll ' lll XX'I· lII- p+. or1e v k l s l ll t! r1, y reoot 1 ', ne, l el ol+ i l . i b, lll It, 1.11,11. 1. ;1 1 tlll .- e11 . :iii , , .. l -o. i .r0loll t ;iii'- l;, ll i., + It i i· II M lF r ti lelll llllr , , . I ell , l'r; i." W eIiiri++,.+ thl , (l: l l itlAli. 111 ,1 1 n d.dllll; S'4 Io · + , i-+%1 i r lp o lll .' , ull dl .11 di o. |,i Ii t llori-. 111+d , Ii Ti I lllol-l-Pill, Il. r it or aII I: . h r lll, llil.l. h lle e I'Ie II IIt-. al iII 1111 (1h "I ) IIII" 0 l 1",·l'll. ie .. ll . lllllllillll ke·CPIII*II fln l .II i i;i, h-,.. IIrl I Plll 'ill lttll (,r I i li te, t -t·lllllL ' ill I 1rl 11? I'i- 4".;It Ia.i. ,r l rl*.ll ill. i+, :llil l. I. l Sll Hlll el;1-''- ` ",+ II I~ll i it I. £ r' ll(: I ,,.I tst_1_ .1 t'l..ee , It t lht.. il.l. Ilt l - h11ý';1 .oel'ld II(I ullt ai".P t rnly iii ,.o,'Ji C -t l ,ll Iliur e alt SAS~lAI'AlRILEA P'IL. OF IIEALTII; O1I, 114. 01111 P I. [{ IIq Ir, *glls t Lnil Oy il i I a . .t iit r e:v'.I ef I;,-:y I'.1 r e, \ rrltitg :Ill A -rrleri tIf ill s rto e h hl uII1,IIw on o11 f 1 IIl u1ll I ..il.... Io., u b W 6l libu.li l tl II ilhe id . ,IllI 4. 444 -1 4 4I4t 4 4i44 he4 4 4 .I4ll-the , pldd.tl44 , u.1, . '1 I Illlt -lllllll lll dIIIl(i.il ..ýf II I- lnw(i· g I ;,I., I i Iw ill ll. 1 i lll l 11 . I' ii i I II t l e 1',, I lll lilD ll I l'. 1 . i ll...... ...I ill, ll Ct+. rj'h ' + ,,mI h ill 1.. 4i ' l i . .44.4 4.illh 4 .44 ' , ,- s i4I(11'4l4 .- i l lllTlll,. li1 ll 4llrl4, 4 4, 411k4 ra d I pit4e;4II iII. I.44 44 lll' l Ill4l4 I4, II4I,, 4 r, - if t 4he.11e-d...'.. ... 4lhI a 11. , 1 1 3 q I I- h iy r e to(l ll irel t l .tl- -11 it - it 1, 1 l)ll a L r I ll . nI."l t I, ll. s , I, not so, 1 .1 hou r h, I .ri Lo III thaw THTI1 r.+" · . ,l i f tAll0 aI(·.I T ;-r blIIU l llld llll+ Is. 4lll ,l h,+ qll- hly re l~.l·, II '1 l 14' I W' 4o ll4lll b. & 4t4t44 TE.'- ,, I N4'444 - iu ,Ail,"ill4 , o aAite,-r 44Tll44M 4.4 hlle41l.4h, 4 .ii I44. 4T4 4'44,4n4444 .4 N illct4 44 s e k2 -3444 ** ). 4 ,lr4' I ' l ' e I4 4 44 14r ll .4e l I f ilI r llstll, i dl I , , t, t, T pass 'l , l I, wl4h lll thPllk , lid ,:- + aslI 'r+l l |)f t 1at I o rII e hi Clla :ril+ Ia a I1Ih IW I, e 4,, . 4.r- ,de r . .. . .... .. r t 4 1 4' r4l44444:4,444.44th I4ll4 4 4 li44 44 4 Itelll, tr 4ll4 rll4 l llr elno44 jn 0 +' .1 ht dI rat a ni 1 , 11. h e he 1 1 er I ., 1tllu d rith h l444 \4 4 l4l4l4' ,r ll 4 Itt 44 irh44 . l4 ull.4 4 l' 4 i44' IIl llU tl;,,l t,,~ii l( tl1:h,,ll, I '4ll lll ld 4i hlll4 4.4O f thl4, llllllld ,i" al I , .N .ll16" "'r u. hino • ý(, IN,- 0 --l ,l1, tSll " O, R Sl+ DOU+t Tlr+ s i l tl l lElIt, Phey ll n pl i 11 1. lll l ,, .... ...•.......... . . ........ 4 4 4 r. to"ir lll ttry h,, :.tlll,,.llilJllb' I'11I· r( ;++,., ili hla r xId Iybiio ;in hi. rlj.i r ,,l: n,11111 f.r h l(ldlrI ]le·l1l1h. 1,) will kne. bt lllldl It 2;oh1 rt Nl.lt+ ( ·uI oy l bllllre "1, 1,w ()r ill, it, - te-- all I4I,, 4 4.11r 4. 1i1 t1.-l.1rt 44 th 1 4 . 4444li 4 44; b! 44 f rl ll ItIi al444II4 44 4 4 "l vI4 4r4ll, hich4il 44 ll.4444,. 44I th.II44'4 4 4 l t.i'll4 14' I f4I,4' I I4 4 4 ll4 ll4 , w'C. t ,, lhe ll i I elel·~.lr-4 44.14141,- 4444 444 i l the il-h ll 444444illi 44444.4 44 ; piettII 1w -,-()1h h il tu.-III+ el V, l lll-ltli llll U Ulilri ll r -t. I I]at Lo' denLLLI illi.H q-'ilit y,'s lie h . I tl th:,t di .trtiv shut b . 1,,n " k h ll-l. , ·l \l. IS l rtls, t S 4ll r 111 I. 44ll4r 4'Ii n e 4y 1i ' III I v+'.+ r- f III, d(ellplililllell hl.++l ll++, Ne t i (did t ro t 1cll l· 1li·. . v Iv, I '1." Tl hafrlitor hr oIUI-I Pi1l11 rIFI heI hl. thre; II I-r . I..osi , th11 's .l+ l 1t t or .1it ,ll l tell. I mllli t illlS . t to t r - .hll )11 I) e hI 1.1 W1' I w tllll wllltll V | r Itlfl- y wIII I. cIII li t I llll hli I to lil tl"" l~llJ l.Im~lki£lI.. IIl t111 ' hl- hy .on r. 111, d |;illlh. f l Iatd , .l.. '+ I i+ ls f Il h .Lorl.blo cInldJlil ll. I I+ 1trl :I tihy e)re tlh i 4:l . 44,. .f th deliC L,4,'e lillt fr i tre l4f W` I ,li ll" l 4.4 l44r4,4,,44444 IAll4- 444444 44444441 4'ie s • 4 i- . ll,4.i ip 4.. T h4 r ....' .ty4 . it4 h4 4 li4 h I4 4 v p .I t., llll of t llle - Il,'0llilllllll (+Ill Il IItt+'+tld IL)o ssilll oll.Ui IJ.- ill Ii,+c lhll I 1 ' tIII IIII I l 4(4.l....... I' II 'm fI e-. 1 "in lli'i44 ;-h 4 l'h4,4,4 | Ihl,.-t I e'll - -t lllll l i III " 1 l ' All (' rl' i l le .......'h l l. Lb. I' ,r. , l-. . , N- , - i.+T T i .4 ll 1-.tl. - I tI,. pl ,o. i i r " hlT, Its ig Il .li .. l, l ll' o lll4l4P1 lA ll alllr INl Dle IG ' l. 1111·.1 1: 11111111· I~ii" '.'r lll r i l 4 I -. Ill. r I mllail, .II1 i ++. I +'1·r 11(111+r11l. i~ll~j Ii Lp hr- II k ll I lllres t. I so .m t i ll 111111·t(1 ,I hillh :lll(+l : f+I 1 1 1h ||t'l il ,Id l,' .llr+, I+ itll. 444444..444444,,i44444 ad. ;,,4i, I I 4in.44,4,l44444 i4i4444l h , 11ý I IhlI r- t I Ih tll f tllol, I hl'lr I.I11 t I edit ti lv d flyT+.l Th,44 .-, 4 414 11- 4 414 , 111. 1 tl 4 ll4 i l4 llli4,lll p, 444 ll4,44 :i llr tlh4 e it r I, -4,...l , l l. 444 4II 111.d i4V 44.v )e4444ll 4 I: " ,l4'1, 4444444444 4444 4444i4 4,44114114ll4l4l444 THE 1IIUTIII M 111RANT 11U31AN D4IgCO 44. (.'4,'44 4'4I'I,444.4.,4ll+ c:llll 44ri l 4l" 4l'4iv4l44t4 4 i4 " . .ll .l l r..lrP . (..l 44ll4l4d slllidlnl , 4 V..lll .4ll4 4 o4" 4 4 ' .rl ,. hll . b 011 0t dl"'he hool t-rlllh. iIol of 1hmd t h |w d r le,, C ul h .s· I' ., f-d ih- ll I 4e I 4I I e" 44' 4 4.` l .l44i for 1 .4i i I,.- . : .i.I..... 4. "... . .4r l lll4.4 t4 r l llllll :I 4rll hl4 iI444 4, 4 l 44ll1'44.4'4444. 4.41Tr4ll44lllh4 I,) t44i4l44444 4I4I|.I 44t4444,44P414. 4o44 44 II E+A LTI I A N I IIFAUTY, 1 ,+1, :,,ll44 '4444r 4444, hr s xIl4I4 I 4 44I Ih 4 I I.4I Ih t IIiFI , 4 11. - ; ,Il 44.t . I h' III Ill'h e!. t II| wrt ill li-i44 4r order. 1 .....'.r' .hlh 4 i 4... 4d 44i e . ' 4... Ia ll , ll r411 P .e4.4 4ll4il 4l T 4ub-II xl,"lll lle, hynl dlI f lh e -l l / . +llh+.y hu~e in.ll i I , ri,+ll ed .ii t, llor IIil+ h r ,)rllI Il s ill th1e -r-I1 1loIt, h· I~.r I)II',.r ll d c, lu Yllt+.+h,++of 1 11t· II.U · lige ollml . br,,ll~l, lloll, 1rl lll lnt r-wlitrl er ' alft r anyi exI ee Lot the LL 4l4444, n the4y 4l y I 4llsl i 4 l4l44ll4 4 I t4l44l4 4 , tll h.4 4,Il4e4, 4 r44l4l4 Ih ......la... . 4 u,44 4l: I 44v.igeo4rme h 4 4 4-ia4i luli4l4l. Fem4 -het 1 % lh;,,..a I he1loh stioulditevlll r he e i hettl them, theylL n oiok 1. t le,l e 111-i -e r tiI .lnl.1 tuid pv, the klld is . a , t fie.i'ii rlnIthy ;ld l rllllill r1 rll Peorimms mf a 'I4i4 hr it a 4ho 4 re.4 l4 ,tI4 . lIs4e4. 4 sh . Y'h dim4 , f )W 'Rh 4 AII ' N I'Ig, .or Is It A r loS f s d tLAN ....h,, l . oll, h t.1, rlhll l l , ,ty. (' l 4 les u t or d p4rJ i n¢ :4. 4 4rur" l ally 1 ngredii4 tlAtICA UFF( lr fiL el o 1,sey iiioluld -,e kl hl l er 44 ralt4 4 4 ,bittern ifr sad.4otill4e -ii. e r a bir T 4"Lill, E4 4i44/, 44-4Y be q 4.4rL I - lo1pi~ ms. - ';4STEA444' B.nOAT BILLS, Pt.h.rE . W I" A'IS can hi their- Bills li ar+', i as*. O4444:444 at TRUEf AM FI{ICAA UV I " 4. a I- .-" C4O.41 :RCAN CI Nil NI AI . 4i4ll4p4.4( ( 4o4 4,4.4" ( 4 IF 4r4ri4'r Stl ) Ior of 'P411' V1 4444r4:4)4 i 4444l4444444d I4.

Other pages from this issue: