Newspaper of True American, November 18, 1839, Page 1

November 18, 1839 Tarihli True American Gazetesi Sayfa 1
Text content (automatically generated)

-- G3 t 4' : 1i___ Qt R+9t __ _I__ __ _ _ _ _ PR h" " , 12,'U1~ CENTS. _ _ _ _ _ _ _ - --W- 7~ 4. Pn 12CENTS. r ANS ONAY MORING, NOVEMBER ]Y 18" TermeT of Me ,Nerownaner Press of Newe frlrlan . . ,,,...,. "' ý° '- - - - ;('erm0 o dlte Netorllalrr I~rrcnx n/' iVLcra (rled,, u broilmunxo of/he l to ul on ri er Tr lPee of ne lim the It ro lrttrietor.,lt"itl ti tile 13th1 of tlo rti,i11i31. $ot clozrrttov .-I'wtdoo t/llre fotr llt., dilo Itn ttaunu~o, p v111110 ttti-otilelly int ellltitlet. tmit 1I01-re far the triwekltly mintlotry lItLttor, pabl. an ,nrtrti aulvoeit, thltertltt c~ityrettrettrie giattit.- liie dolla frr tie.. Weekly; pittilo it; tllvnoott. Al .ttloil. In ctae of Ili cttititllttnctr, ,,ao wortkc'l'. "tr in uttil'ti 11001 ttal i"r"ortottyittot, trovi tt till t ratuion of nnbscriptimt.l \or Hlrl l tst.- Ott dolltir per ettttnrr Rtr Ill, fir ttvnrtien, and hal IInttprieeftor eoarchteitioeqtttlllntt s ilttu t Curgttld aIsI new one. raortnr vrtor ott,to .-tlerchntltae 'r " arty dollars f .I I~tlriinh 1111)1, an I s ixty for both tau.II gta'ti lot- t, [litsurpttene Dilit..+r+, l utool siXii pubic Imtitlbuunt+, fluty d lllb r i I:nlih nl, o a tot, or ttrtlnittiootott ttrelatttt stty titllote int fol~tiilol toe, atitei oghty frbor hlnuas Malrttgtrea, Ooiretr o Nortres, ait artttl es cell. curdu of pnaerngera, II~ltwllt..t &C· le.-. ill b0 rPlhll"C ti1)n dollar Joel Ottlte lo h i-rol iattertnttt) inttac fa COuMUIorCenlo~o, or .\dvartirltsotatt, If city perro oi tlare,,ofrrl, ntlrati l, ,hall, be.tilhoit i , lhot n andlI1 in advance,. A dltductif~on f trtlwtt lftit oko ttt will tt e, t te-it t.. i oibttinlenrr , nllrri+, It~tlialrrso l \Villz+,;ttll Malrshlal. onl sales of real estate, ),llirhed~ in 1l1l tal Glwer.,1"·~ J Rid 511 r.r cent. iu 1Ib~;nollnh ale: 111llorcell( ll-IIv· .of CItr prtplerty. . A oritarv.mlr nut of Ill.. dirvttline of Imllo·" 'o tlle advertirr, urcltoo legal, titilot, att plnnti lot 11110, rulnaway Ali~ve i, mrly Illnilllll, Ic. N v. w ill *lii Olirgdol for Iritttetetr, antu it i.' lli-, thiltirt nI Ie. Aetavttieietmraeo talit otlle.'rie i tt ti title. willtti. polill lotl one, montoolll, and dine.-ed nrru 110th toot, ilo titl al rmvat+i.r Jlkutfi-iwittilltte 1it noh fatly ourt tttittretttfpaidlttin'erio tehiirtt loo pnoltreott ititrci ttn by0 itt tothttWiltttr01 dint-o `s lgfltte 1n tlwl J.e" of. hrOntswt.. ,iyttol I 'dual) jr the se0.on.I In be charged $f IlI~ n11111 Ior I". 11 JlII a J. IIAYIOY. All~~~~~ Iineocm .to 11100~t"s o pl11 I.UItISI)IEN. IVt ii:, Pfit. t -We. lit, IttIIrr(etrI, Iit oclrPyoirr l lt p lia ·bura ollcl havecom a Illr if ty tou t ntltt i.t tit. it, scab numt afte plrlttnt lion1 shalr be e.l"d " 't.Iiii llldYB III calll o rlttl ll rFdignotlf Af Ii~ . It. I.AY i'l * L.Ilnr 01IR11 J01. (7. el '00. --UARROWGATfl SI'RIM-GS - trrIIRE Id E 1It' 10 IJWNE I I VI$ itt V ItII O ifEW OIL.IXI.S. I-.rr orol tt elon.l Illetaitttti t ot tilt'ftt tltt it IItI'atre tith will be in cii· -II1 il fast de, o Givt n rccnivc i nte I1 11e ill alai sa u te for [hr Ill -11 of thostttt.I Ato ic lr h tIreInrIr n etfthtknto ntlit antttttttt totS a oa it,,i 48 proIlrei+ for \oloIlrtio, hua illt'ahr lo e n eio ooi titit thtt hai a tiuttil Ilirll ttttt ot tift ha of emod filsaint t itt limid ii! nia I Jile ca b it tlotlin led ill, go ld room., rI- ix d rra w? Illar ll 1 1·l1? 1." Vt. . tt a. ·*(( I1II.II. ve tat th y rt otinito t.fi il tt, o l 31 t~l t't \V:\Itl; - l. - I1:1, (, o .rr lv l I t in 1rI- IA n, 43: ANL' iU r I p'IL 1 d11 "II Il n ilý+, i. 1 , i 1 it'. 1j1 f or11 r,/ .. " t " ,.i ý V r.r 11'ý.tl" ý"! n s ,t the t:: I: `rl j Maflhlo I'm, qt o- 1;,-wuuh - 11'n-I hilsad a i itrp liit wi- (ntis psi ut-i '.ttqa Ith Ii-- U-,tin uu . n n y af u an. I m8 :t n f l hi amu h u~ b~ is die- spu rut ,mt, 1 ns"" ithe' .ats$ Iti ttr iil. xs i 1iuta' Initit int II i-n u-' m. iN I R s - rIIW lrUe"" &-siiit1. 'I I Anit \\ it l I, 930\m t j ··lI.i c p_ y.-lan. dent! S :1 l.: . 1 I lad t >` ':'l~ ku n'Olr" .I , .1: ", ill: l': :.int." " ~ .1 ,,'. '"' llll . 'n~' . . , .m a .' nl,:r.'I:u. · a ·· l I· l siddl; I Apo· st ill * .' ,.I"!,. ` "` ' 1 ., r ., . ý II iý ' . ,, ~ll ~ " ilill i,, l. It '' ' 'i' pis's':" ;, Tis' ..-1 ., d ,!,er &` "r l tu'I t:ý s-u ·, a~' ,; . r' :ui", I~ l. I.:~ alo hepo. . : n* frown. heir N't' i'f1w, : 11+ tat; Ili . I'"l .~n~s w .rl.:: : l ..t r.·Ir. linen , Tom s CV iii:iii,- w th"nt hrhin In -till and ti i, ,ICeý,r siunn rq"a v i '- Q· el tetlont~ drars I'1. Iylfnxc(4wtp-ii i? ner awl 'Lusia ll uriix ' it ork ·ll Ann -t Sp ·h e n i :tlai IisaltInl iA ms u , .\ a" t t t :tr% Fl ' E ,j, j"I/rCllI1R 7ulr l: 1' I Il],:\IORIlIl OIDS. '[AY'S LINIF1INT'I.--No liction.--'ehis ex l' t'I .tI rdll ry el i ni 1 l v i OlllIllion, thIe resul of scii nce, and the inve' ti 'i iv'i celebra. I medic ed tin., the inltrlodsl., n of which to the pubhel was investd witi , Lhev oi lu)nl illv v a dalhbrdi ibe'Ii , IaI siei ce f' in'd It rlpu. lien ,npiralleled, fully vutaitnini g ihi orrci,:.v.is oi f tho hlamented l)r (;ridley'' lot c. f eosim , thIt '' o darod not S lii, Ele. cr of ilIlii n ii ltviriy ll v llill the priv atie pract.i ii i, n o tr c unilrv, lie't r vl m .oi cer 'ainly l r lhe illi corr' t i ' Ulh, 'i,. yr exilll.n ivl"Iy and ':Ih l illy . IiI ll, , hlll "1I"m ll Iles whi.r its ll.cs irll 'n -t u 'sd Exh r"i i illly iII l; b "lo wnt . mio !n i.v : Fur Ulrrll isy-C(reshing exl l rtiordintry absorptih: All ScwIliillgs--·ri eh., ini.i hm iin a v 'vi hoiurs I hnlinatli.in-Alllli tle ,r (Chrlolic, ivll.llltg lI . Throat--ly ( -rs, U!e,- ,or. Co.,1. oe, N eh i \Vhi , i , Ii Iy h- lxL ll n llv i l i ,id rI" row ho i..r s, le*.I. " i. ' am l,,,r f rs-. 11 r.her fres's or t nly* tI .....p ,.tior1 up ,i . ad.. . s h. d clhildro .n in . .... .. t lhhte.S* of t' nbi l y el',.a i lion of tlhe pl l ht. bw!ti s r~I F prieyt' bh y,,I cl ",hl lilll, . TII t illi llne n rem ·irk i i illI S i hIi, !llave isd it in th l h I n , is -" Ii io i i,. i'l .II'ii " T'I I" I I III--'I' I T prir.,:, :t iis r,:und d to any pir.sonll wl.o will ei :' bh ttle of IIy's L. .ri rinlu t her e 'lhle ,a. ..' r'ie l theetilly bottla wil il l.'nq c " lr ll l' li'l "f ( on., rt ll, I(,llltin ordtelrs Ih' lhe \V ,oiyll[ i:ioo rt ·1 1, 1 rII . ' lll : I t :illy I,,nI t'Ill,{ , bult ·lli' r lllo III,~ "- ,,i lit, .trli,:k , n! i tl hl ..x. hliii tit ,' rizin:ll to p irchuIII.r: (:\U ll i ' ll lN- Nom 1 cn !e . ilno .witiut ll t I s lph. ld I i iivl' I' t.. I w r+,!p, . , r i ' ,,ll in ly il na , I . t1 n10o that of tUl Ag. e ts. 50:()D)1, )A 1 .:lil l \ . Soht wh-.:I t!o audl r"nil, b, (C ),IA 'l'll'l; . &. town iln the h.io, Col non & ' ' 1 . u"II ul arle ii. by iioi Apoilhecari.. elnerlly. . ,30I - , r, ivln ." il , s;,i ;, l',' , n. ,.i 11 " ''ii, tlS ht I I!, ,, yr ", IIh I. 1 d ll 1, ' I :,+ rl,. , :,, r on ni' llL, It, (: ~ rn .... r lntl ,' . c. , and I_ l,:i I, 1.,'j . I ,, .1~il·· l il I 'h r 1 ,I Li., II ii` I. 1, . . .. a and a I.1 ' *I..I.a a1a-'2 ,1 7jrarhaI I: "1"t . . . Ir111 , . .1 t.- ~ l' is I 6111, a. I hi at . lI bLa I , 0 0 , III . :I i 1! !1 '1 '- i P i a..' :"1: C I.-I u I~h 1:, t'a, fIaýý.1 I)' a'. gr'!.. aar-' 't A,1,:a! r I.." vo. *aakfr a ,' · I' h a, n t. .0 ia 1q I MYiillinl AP.I Ylrl't) t-r IaN', * tart' I . .1 va. at 11 tt in III ,I ,. i..1.: I" !r.ý . of Iln I· b ir.,Iu u i.:!, aat H a I 'i, a.aahaa: I. i ihal ·t:a iF 011*1: I.. , al "'dl r At en" hh." .I . C'q. tam 1'.t'l, I-.' . I( romo- ; mh;, r Nita~ In" rar l'r I it . is in 1'I -'It. ·· ;II Iý. p l lli i ict avt l I r l··; l,; ! I'·,r in :rlll ll 'ý "ilt : I ,t''n,ý (t141 I VVl; " CIl: ,tW I', ir t.,I c· i tiklr ain7r, u" I! Ii uI:$r11(: l," ItI .at, ýmc1 tar\. ! I I: .. .:.. ; er I la.' W7,.i 1 '1 11 11'"1. Il a untui~llel.dn't Ir .· .re 1Iuln"t lii~lt ruIlr hi nu nm , Lldcifllii ' o. .I41'1 r ·""'il·. eld d H i. ·ln l ltbj a ~ Irlfn 11 r h 1 1n:tlo. ·I ' :llle.t:,r; l c. 'I'll et L!! .' 1 Cavil;4u ·'?· G C'1'1',1 \'1:(;I"l: I'. .I \.LIIL:;\CI 7 Ir I h -IL··1(1111Sllil ll 1,1,11), I1·1I1I1· .( ,I, 1I V '. r. Inl Jltlllr~rrv t! ro-,;. III Il: \Y,".,tlllll(C1· ) 1)·u6 . ::' r Ili: "' ..f I;:,::: :"y," J ,-u ·:r) fu~r uTllfil· l 14tr: 'lrn tI:IU r Io: ý : TI1tur .\III,1'r I:ilighlhllurr III(.II· :UUll ilP 1I liUII n+ will :,,, born r (:''.'II1· I III I"ortllw.( "",t -. IllIl 11 .A l, ,Ini·_ & I 4J 1tll ,:·II-t n l _ ,.,III'rnr Y rn," III Ine~~l11l'aI j ' who I..". n-,",I I .......ITilll~l III,: It 1'111: llI. ..la ol 1 1 ll~ 1? 1 ltd. ,, (1:111)1 11 hr aul Frrnt r nn,) (:, IIIuI111Itý ýIU~ t.r.I lrr,"Jy Intl u' u ti ll u ll l l-l;Onllrl " .I"Ii* 1 r, rIl lly w1dl fil h ; 1 :by InInv ll",u"'rJ., nlr r I I r IoI1,r1I ~1'1 Ir':!Jr It""n II : I j"",tiril 1.111 5 1)1111 /111(, IC 1,4 ofIII ,.II n, it I., ,111·1·)111 h ull: (If Ilr. Ijl.(EjaJI I ( .0".n. If t 1)rlr "ll~"' " f ulr t'~ ul I IIIII V r J:1~11 Iu h," n 1·111 ,n 1 1 1111r.( ~r · 1·1111·1 by h. 1, IIIIII :! II III llli l tl_ It (· ll ntIll \.P:."l llillll· 1',I :c Ili I",f l ItIIy J I;lrr lr :v 11 Ilu Illllla In: ,.,:Hill ý~I o, (·I(.I1II ilCI ,il x , ,r ln ulll 1, IIJ x illr :1::1i: I.-,I III I.:· F Ii 1111 311 .l l~l: ,( lu' II· I y llllll, Irell I!,I rn..rll lll hr 1InulIII 1I"r mp ild 11Y. ?.I.,I I· n ;Jr: olr lr , n, x iyll u, Iu thu 1II.r1) " l. ,l, l rr-,I Ill,- 1 - -t c -.ll .ffli It will wx,: Ilrrnr ufnra.lull~~or rf. 1~IIII lel-t vrý,r 1 " ' ''` (.IIII, III 0 It ........ ~1'1 1',1 11( ur tilnnig I -uJ 1111· 1.1111 ", ~1 tuna II·) / I',I rlllll·IIuil- r I-'1I1· :1· J.I III;I I CI1-1 I 11 )1 r", (·1111/1 l ilJI· .l· 1 --Ii. ," 1111rv ,Iu L~ : li~ r cII n.,,r n, .1~1111 '- 1 '1 11n, I, tlall1 II 11·111 ! 01·11111--I. itftlrll rl ·i'll"J1·.II· ·111. 11' '·1~1 1 hl·I'J 11(·rl- . 1 du :Illy v, ux tug I,11· lInnlor n 1111.1111 ~I' },: ?1: J1 r, n>; wls111or1 1111,1! h." ill'l l '.l to n ainl . 1.1· 1.'.1. 111 11 1 1111 o II . I1 "I, 1 .1 r rl~ x'hu ul11": r rJ :111, u 1'11111r It , ,r r ll " 111·1 lll... -.l"In 1 n .1' ,nur~ rI, . ithullt 1 ~ n1rt1 r11 ' : .,'r 11"t. Il '.1.. ... j 11'· 111·1 1I() l :IIrI C I ·1'e} for'1I: (; II1'1 \-l·E rl·.ll h , illl , I1.IIIU I~ I,ýI I·I:I ~" hur l·l nu ·" I ý1 rrullll hnnll I"" nol l II. nxnlll 1 cl 1r n+ x,"I I .I, rt ·.111u hr J ul. 11 II I l: r I.."t" tl f il.*~bl·(· Irll L."I'lo / I)l.\ IIII x' II. 1' IIII: II. I I' ..... IhrI (;,I I I. \'r,,"I r!,i1lll -u1 ! Inv 1, 1r tlll le lllr l ll I ,1 Inr ! ·;i~ l·. i.,l l--1 r llr' 1t lu hrVIII (III 1II . mo lt ·1. \ 1 r, 11 11·· ·:r·,jll.l I· r 11 (11p I' 1.. Irrr.... J,"1.1 1 10· (111,"I 11 111·11 Y'I Iii. illll 1~n,1,1r111 1y ::1 111 11t· 1 I 1 xr I' . Jr~ll~rnl lu l Ju In~I· II h v rl l,:11 . 1 1~ "" Iv ull ·II\1 III ii t1·1 11 f v,. ··1 r.,l ,l tr, II'. li l· lltillt U III II·( u, I.I: h.III ( u'.(llý nn,". i ll -1(1·111·11·1·~ 1 l ,I wl1o 11.11 hnlc .lil tiI·( I nIjll u.,"lll I I l1ýIeI111 il. l :,11.1 II11.1 I1-lr i t. 1; 1111 v. I)1 A ,, ~I \1 ,111 1,II' l~ 11r" I , . . . I , I I ""I t,"r 1~ II^'111 1'1·,y1·· 1111 I)r rl u11 )' rl , y' ~I I: III \ ru1 1 1 ,III 1?(lrll rl n1 ( I(hl·: .: fin l., Iif 5111.11 rl- I 1 n,- 11·' :1·111 :r, 1 .',In ,'.I ll I, , ll l '. 11(I:I - 111. 1)n111·" I l· -LI,I nl. Iru-t :" .. I l· 11(· 1 v 111 II u,1 I tlLI· - ,- IO II I, llu l... ,1 ~11n, :111,Y1· I I;", .lI ,II IILI 11 11, · 1. lrr"ýlT· (:II1l \(1I)L ll a - h I l e ,I I.": III' ul 1)I 11( . 1 111ilil til C11 ,u) , r ,I,(1I i I,' I, 11I·I xrl' `1 r I, nl lllr( rl)l1. ill :I. Ill~ll~illll· .. RIII 1 1111.1 u.. t', .,, iiljlll L ,lll Ilill· Il(IU In, 11'Ir1,1. 1'rP L r1'II l ~Ir.'I InL''n' i n" n r ,.I' 1111- I " il ·l rlll. l L," ". . A I rir' lu ,,t; r:l lt l ll r 11'1', ~ I(r1IIU1¢ ul Ili '1' vi - I:1i11f r1rl h L- e -- h 1 r r"n l 1ul, I ,il 11 , 111 . 1 - 11· 111 "II ,lllr · .( I, : . ,rli'511 c trl, ,1:n1·I rrl f r hr rllll ll·lrr ; 1 lr~l ; ol'll Itu ,l' ll.r , ;rl~l·r 1 1.1 ·~ I·I·F I lly :Il *111 1.1111 1' t he rlll 1'n, .i1ýae a I·IIIII , , l l· CTII - , 1!." I,~J ., r (I1 r)u ·1· I u, Ili Well1 + II~r ( II}ttI . lrrl1 , ,-,I II'I · I·-1.1It It I LI 1 II1. ( 11lll nt ~I -Iv he ,rl rl u ... lrIn'Ir". IItIV F- nv :f 1ilrti · ul lllr" 1, :ln 1n y ·u 1 1l ..v ; a e !J o \ u,; of . (11wrim. ·I l; llrr 111(· 1? I I( ,,:::.I . I 7,101: III· I,· .I11 111· Jllil l· III· \ 1:111 rlIIl 1 'I1 lll 1·',L .II 1I(iu (II roI .(I·rr "rrh," rnl" url I" ,11'11r ''ll .1III Illlll· . I11·'rv "ulll, rill, ,",I he 1 ý111·(11 l~ ll," , II I·':n1 I h :1. ,Ilit -I rJ th Ih `1, o11·1l·n ,.h,: ,w1.1. I llrl ally (··.il l~l n, I hr .., 11 r, ~1' ·l Irl· 1 'I'hII·; I fl I r l··lll itl J - 1- )1(·ll lrlo ,I : ,"t "n !~ x : I~nlllill(·' U in ! fillli' I!J IC,", ul~· , x i ·r 1 11 "Ir , A ,Ir, r I' . III i llll \1 LIII/ (· 11 \ I· II· 1IIrllII· IIII II Irrr All, Ih ulrl\ 11 . r l~l nnn lrutt h: u rllu l II 1,, cllIl ; 1 : :1I·I1 ·?· ~I lr,. I ~":, (·11.11 111 I~t.. tl .:ui'- , " l· n r r ,I ,. , hu llr,. ,i 'I'~ Ihr vv .I x hulp I ii· / r nu . ... :VII I:·. ,lxn 1J ull. , "ll 11· ;111r 1·~1, xl lll· 1111. ( 1· ' 1. 11 -,n. , ::, 1 t I l ( II1 ~fir 1 Ilovnlly ,'o rrl Il 11 wr 1 r 1l r, 1',"1 - i t o,,. Ilntul, had )r ,Ill ,11 Illll1lILI (1 CI.I llilll ll. I1 'I' ,,. I;',I1 1ý1ý r ", n Ihll l" I- I 1n"1.:1 r 11 ,111,'11 :,, 1 11 111( 11111 . "''1'l' *`' " '1:I;: ,, ,.,, II 1~ ,JI. ,lulu. . ,. x 11 I ,. ..\ 11, 1.1 rl. l t I^ o , Iv r 011111 u r o rfuI ' l y h ·il, , I,r , t ,n ". "'""" ."~ (n I'` "1'1 I.. "I .., · "I ,1~ , , ýrI1 Irlr-,,I llr illlJ~· 7'11L1 ill· Iii l l I i : II( FY ,\ I, 111\1 illl 1111( 11L1· IIIIý .,1 I ~Ih : rlu 1,1, I.I."II, III,-, by x .1, II nl ly I" '. I~ I I· II· · )··, I··) l·1·(ll.. II ., I · .. It I:l i , i 1, l. ll II l. u uni·f 1 . In .. ' . `tr ll,ý 1, I!,I. r, Ii.·. ·..n ii r 11, I ·II-. ýIi ". X11. 11u1 ý"It, ul , : --r r'1'u111ý , (.. .ii . 'll · · · ' . · · · · . t..1 ,,1 " I.*·: .111. , 1 ..· I . , :-I I ~ . , ,.~ii "All I···I r - ' Jls n~r. .!,: , . ,'rllknn nI, . ý a wý'..re,.['.J Iu1`. Iu.!. o f l llliE ··I ·il·u , a[^ n l,+, rlu1 I ,I l 'µ t 1, ,I ,, r :rr ' 19~rlla . ý ,..,i. ofllr n ·· · .l .a Lir o 'n,.l· , laca i... rat p r cx vi~I", ~ I, +r", '. ýI. , - .,iirr ~.i,.is~.. ..·.n u.. ,... ý , . .x~.~ ·I :IA'- "I , IIIII . . + ·11 .,. , l' 11111 b t ., ,1 ,. nd l'II ~ u,. rc Inn ,'"t IC ,t."uvk ý i... JI- ,:Ihu n.. d,: ". r. nl 1110 Ithl nr It ~ , the 'W'. a a_ t:1,. I~uel an It 1u u u ll t~ re [II, alt' " . . II I .1 C .11 d y . w tr ý , 'I'-l . lla1. LII 11 ri n I lr r,-rs maulttng Trout ',n I ·u r t , Ilnod, ..-I Iu +.n ,i h-r.ýar .ro ue y I.",r -ý u utl. t mtn I'.:' 1, 11 V' I CCIu vl,the IhlC :1In ,:' ",,w att k ," I icue ·I uI s ;rul that of ti. t , u'" hi, ~ ,x~ wlll ht ifil~t it to,.y hen ifult !hys cw~- r.'. rnn 1t r I- ··· I· y, wha It -tt ·. o .,dl;, l n, !, r ,a I.I. ,,,u.1 rol · ,C.rl"ree 'T'ia·l. ·i~illLIO u ·.t ,· g o ·I, 1 a c I'l· dttt t 1 IM of ! I,,,% ýI, I~ "' tfM t ., , . [uural , .I xeve l·1··. ltdd hý gt ( 1 r.. .TF( IFII· I.F Il:·: 1P 17 T ,I afflicted with t!.eun,.rl lCIIII , . oru;,tlln n anrare rainy atltantegesard n V I `"' +'!''Ii' :' :1'"ýltll Inrtinn In t", n+ ~i t ":I '.'" "· B + 1', I· hnhi · Iic c lý { Il 11 r C T Ii.n : ! ý 1... , I I, "1'-111.1 nII b h,." pale l i t *ly 5. 1 1 1 ..1. { ' A i 11111 i r 1111 JIG 'fi'lr ,.t n" tiIraI·· · t ti ·lbfhtlt u " " . "li~r l LUCINA CI)DIA.. L E ; l (' :1l) 1 , '1 II 1 .I X1 'i\ : .111/ i .'I':I.I \ : 9 :l I L.'. 11,11.0 I.- 'I'h, lI':, T ,h1 1 x : I1t ,: 1\:,, I,, ih,. l'll. J l ('i ,h' llI , '1.1 xir of' I,,<ve,, r,"trli )1 t I< rnrrl f'l ] nItt' ir'?· i· : lrl iht Iý rl It l fur ti. ttr tI 'III rit, It'i1f I "I Ii rh u IIIt w r Ieu F r . . 'iv ld , w i ll · a n o l,r t i o i, 55t, ht,. , tt, = Ill~.Iti: ,I' "I11( 1h 1-' 1~v: , 8"I' t hllt i(,l lltll' IIt. thei t ( , Jn5 tillt Nl r t 11; I Ilu,] ,I' th'V in" I n"l i unrol ll r

I( wollf t l l f]t Ih ,11- l it ;Ia llrl ll l i. l l l.:mi n lri: t";I I u 1h," r fll , 111T R I ,It f fitl t.ll I·I . + 111, I~", aI' i·e ,,t I IIIIfI I I P.h l birt 11t t! I,.F v ntl . hP a '' ntiii. v ' , ,,155"";'-;il t.' i rl," , . 1155," th1'v I.'r r t'+% 'tu:t11 55l 5 li,r thr+ 1+,'r 11h- :,,, . v, it 1111" i ,11v 5lI? . l'e l" ' 'll i+rI; 'e r~lt', hI r t t. , , ·I ,.f 'h,.r',,'!f 115 h r, .. hi ,r-, , th', p !If r,- . of t s, ,ir, s o, r,, .,-e, t I.. 10hi il i- rr-- ih a h1 r un, 11.x1, Ihe liy, ,. , ,',1 155 ' It 155 ! :i7, in l S.... ..1.. . .l;it f A ; i hst i n r t t, as,, s In" I. ' ip . n i , ý, I 1, ilt,:, wusli, ,,,,-; lh+ , l 5uS 5,5.. , ; Mi, l i,' ,, .,·1 1 i i 5 1 1 i,' ý :1'+ it; .I h.l ll , 1 'llo l , t lI . -y ( illl .' lhl) "I'u n, -it all. L abo rt 1ha lrt n. - 111vor· 1·1 6111 11_,a i' l s,"l "_ll l r, 5!,555i ~': I nl ~".l5lll 1'5r,55515 'it r I , 55 ,5.5 i 5 15)5i . 5_i :. . ,I . ', 111 155 i.t ,-15.. 5r 5 ' .iuflli . I tn It 7' l),'n,ld Ohw fut5 '5,;.I: r ! li0 l tl rT 1 '1h, 15 11,- 5- 1. "1i.' 1 r . v :5','"1 " th: ,t ,5\ . IIsW l 1e 11',u1 I 55 1'o5 ,5n551ia t .l il by .1,1) 1 ()hh:lhq n,'· \V'! ,I1,1.I 11 T :'I'l'IIl-.] , ,qi, .I('lil \ 1115 l rll .l - \ 5:l, ,1\ ; f , r) li i il, ii i 1 I. Ilhn!,h(, ",Vh ·t·u' . ·ll'" ot" ni~ t 'ite u rl, . -i ' .'·, ; , I i ' " . :, ' ,,- -. 4 ~ . I~ I r~· · ·Jir ,l ·· :, : t-1-- --a ti,,: u\ t lj10 I, · l I Ia , n .'nnu ' n. . cy, IL·· t I, In: - !t ·tll·:·il:+ ",. ,.."1 x b1', :1 r1 ... ...'n (11 In' 1 11 t1(1· ± 11. r[, , n1 "lI OH .)·i,. 11'c \ cl~ rl roll s ,' ,; ' jIll. I - ^t'I. n I ~II 11 I:ts "Il i I . i, ~ y i? i I . *, I '. 1 W010 I / Il j' I? I. - i ~ · ! ' n III 1 , 1ll MN INF' .& lab II aid ol hI' " . llr~~p l~r.5)0 IU1 I\·.·! okoI~r uI~ " r . . I-l l ! .IOO0 ,bIg I t n "Ir a,..I~ll: . i'1 ' n ! V tr.·c .1:II 'll :IV III " , ".,:P .I .III " , , nll0 III t: ,. .1111 0 1,"", I .. . « , llý !I I `.I·: \ I . 1 1JH I F':1 .N NLM rrL IT . ntll vtl :I ,. ' l iluul ll r. lpl 1, Jr, 511 #'{ny7 11 IC Ilif; '. ', 1 IA. - n; " I/F .. 1" n ,. ,. ,; i tx ii II~ 1,. r.,··; ýL ' l! 1 . lul I 1jl "cttlli l, 1.:1 ".. " . 1 t , :1 i 1ý e:,' . ,. t 'ýI ..... "~ 1"nie Ia .I* · ,Ur ., ,.. 'I'Lr In'' , IS' I.. B, t.G Itlttt lciilul "THI1 TRIUE RICHES O il.IFE IS IIEAl TII' EGETAI ~ l.i KNU\W that I .I:lth and tliv ability to tlhlb r, 'mtltl t tll Ih, l + lt (it', t" the gnrat in sr oftlhe i.,prop e inl this. ,t ill ll st olther ctI1u " fr iLs. 'J'o lr,,urves.t!r lh t l',,f-r1, thI t i, - I hh by Ii.iII1 i t v mluliT amldll , morailllr ;od i i ll .l l iililriu f'' ll b tlil w ich lll, ! rh i rh nlui l tl i illV lt, I i'llr ntiro hI.l i o! dl l IIbI ii l lrl lt'tl l ;vtI l v l' i < iv ,+V 'Ih' , i n I' ,ut i hi i l'3 o',' i , , , I'a n id ,,' - , 1\*Ilx ni, 1alrl l h iit \ Id,, I ":, l "ily justit il i tl IIh ,' tI w ari o y ;+n+! cni .l.. l u!i't u.!y i i n ull l ' i: t 11 t' I+t m "l II I ei . :ter ' ,.lre t l t : : 1' 1 o 1 nI:.ir P t , i tu1i 1, i t I l e tli''l v''viiid v (l .Ii i ,tiii ,i " I lt, i :ii ,'i tii' tw l l aI reo oons e :.I c l iml y 1 ,l;"".:: n of the I ,I1 l Io ++ - [to £ 1 ,,iI, i t !· I t h II v'llx',r h" -it , +H .,ov r d. ili , lir. tr hr- l, I- Tlll i "r of h is ovthl ,,,!b all dt . !iiii i ."I illllt i l !l rn l l p lllll ll o: O ' . ttrl, i *if : tiri " , o w lll i ili txl't r. i ctI +ci ', V IIi aril ved to e c v+1 il tlll lrt, till tIhn irat lll pri. ill bit'€ cvIv, iv l Ild. is"t.i i' I, t! r,''vil uruHit iil thl;' ;illlo . ll is l I I lic". ll r, ,n r :++ ."I Oiii h ;+ t r ;il liI. i t i vil ! 'i t) , i ',t , ii , yi- ti i ll. n iliio . ; r i i l ,tV i I l., il' ll y i. ' I 1 1111I!, I lh.t IO ll' it r" li,uo1 . il l Iii:'':i' !0 l,'.1 0 I h ill 1i iii iiihiv iii i ' ,ll' ,f bile i. b ,i ls . 1, tol e v p r1ess l dii ,s uv n Iv l il ,ll bi Iib' y iiuv lll ll t I-I'1 11 i'. llt 111" , I I food l taknl l i" ll u l t111 I+ IIIIF IIsell is IIot proEil lll y I. .ricted' , nI ll the tl d is ejected ill a crud ate. i il)r. l uller is confident that fi.e 01i"l n 1 l1 IH.tean I T ry, o callhed, lt, " illmpuriity o the I' loll Iis the pa te o+f ail cl di t.e, n," is aI grl il . ali,. rd tip. i Every m e It. or flo i nil! .,th bj+*ot ;e t 1om01t1!,) !will perliveithat u prlll l y of11lll! blond is it 1e ol. live r I llm i r i!ia ii, lro tll, lt y- of hil'l incii n llln , it. in olll tk; i ip by the ahsor, cut1 ve ,,els and rarriel into fIhl, tir'ul.llloab , sod becom110 mina ed V 'i h lti llblod I, las illt .uill cel , whet ll ) ' e pl, Ip ,tit sho.< i ill it counte.nnc. No v this imlturihy of blood i' c.. ...d by an i.cre..s.d fl w 1 f bib, rodllt rrllmely it, you nin10et c+orrect thle setreutious of the live , and rvitore Lt i ;r ! eulthy .eth. Dr. Pl,-er. hs speit much :111i in exlperi~m'nt ili hll dil lere tl v g tla \i l' ilt 'nes, uir diwea-ts olfl t 10h ,f lir ar l l1111" 1110"rs bi. Vogetble ll I-, its th,! hr,!t. :l10t cton el iontl , ;iil] chiape t luedth cinel' th Itc, is b prepllrd Ir general ist. 1) /Puter. llatvrs hKiilns!ftliat hit loti ex eri. in, . l: ith1 v( gotabl e iedl eill.its ha, lulahle him 1, i.cver OL-t true :.m only v b . titttt a swteritn 1111 the purpo els It, ltrcurit 1 without any of t" 0lIr atIe! ci lit rvils. On) l gr1e,.t qullhth y If hii. 'Vvg leaill, !,its in that thl y have toe alter Lve prir cipl,, cool. h ll l I\iith I lr ca'tt.h ricL , 1l" oporativo i ilal 1 "a\re I by purging, but Ltlly t l, ,le the I. chii the i mi rbid secreti,,l's, .,ret1,ll. ," j <1. c or. an., purify file bh' l, " V,, o. l. . ' "' I ' "el. 1 and p leas. t r . . r. n rvictio o 't t (,i'I' I I!;i1 : ,. ' y a: ; ant the .ll : , i I. A mot, r, n':: i". tA·.lvust. ii c' 1'I. d '; : ··· rt't't..wr T~ Ih~·. I i ·. ·- :~I ··~. G ttur i t,,,.._" .1 It iJ us i. d .I, , ;. . · . , ti Ittle .Pi\·.I1 '1 · LI t , l n g u sl ; I·, v i I F l o r i d a . ",t v u s 1 1 p .' u c s d a y k , '1 ft- 'tn di. l.e ·rlll' p"1+1. 1·il :.l· , 11 fl) 1., it "', 1* )·1· *utin, , litn ,;"n. *'i1'ttt r : - l". .I · .. 1'I1 i :' - ., I ions n . ns !o":,1+"nt : .t : hit+ 1'Y p r .e t tl ,: e:_, .u'" pur 2c1y -ta lud, tnt' live, ,-u1Pil, ,,. t ot ti nt: . --' t:.i,, I 'InI 7J44n t-a pt 1 .t' nod , ;i. It", tar' j'tod - . ~ ,1 h i,: r' - " lit! Y rr: l r lrr. T I .ý m w :' c, , , , . ,'. 1"I rupu1d by lh op uto011: It ;- . , . l i - c x".: n · t e I'~ ~~·i I: " lc?:e., of 1,rµ.· ", t !'ttl h'n "t: t :'u 1 1' L ,ret c, brpy of' lif if I r *lld N |pos[ition 1-p{e 5d 0 Norl,. .%ltlemf ,.tdl{:,, lea;v : ohe I o Jriji ir bitt it I .I' d it iiho t ,u ting iu its .Iv:r: ; lr It hu i hl e I1 rl yI conIL ded i o II. SlNlatt it . heorl iLO (ompII l·:iIo( l he b st ruetnd) for ex' ir irll comlt il tlu I lt t hIlo liviLt r bI.e. Illc . vered. I m bai ,I e sp,'pel dl' e'l rtll· it) i " tl op +'+ *rail i .l v Pt, flzhv pp ,tra .cnll rl:inir a c ; ni+ u , w ill.]-, t ;. I+v,.r t wre h il:p- I . ,' l i,, .. sp, 1 r a d ..-i ke ',ites +.,. lli rl hil,, yiuh l tl , ' ' hUt ii , p 1,1'111.111 + c1 rri €) b ,'k +l'l l+. .th e i ]. r qitt w if il t iy s i ll . s Y l.l l r i I.' i'% llr iJ/.l~ it +,ill l i. llj il ·l~ln,,~ll . h'!% (::- (:l d . 1 1i I .. t i(ur Il11 T l Ill 1.!1 llllJI l I iii hiiiii.i < ,Ii" - i .I1I. rill t i 1 iiiii. tII at1· 11on tieryI iding !!w system, \ icillh. i , ' Iu illI, , i, !iI tlr o . i" tulll,: ; l ' "°, : \l.I ; 'll lll l I i i ih.,. il ;llj l ;i+ (ll. IIuI I.lr ll . llP~ l I /I I.. , 111 ,l11 t,1 1+ L·i,,<,. ll·t r ou.l ii !iiiuriutit il lli. i hi i'(iu . U 'i tu U'i,'Ui I.t(o I .s+l'".lyI I.C;I,.rl,.," ii) !iii.+ 1,lC(:il,"h+l,,tl+r, I· .,.,~(III:,,E; Vpl) I' or"1 1·1 fii le t Ihitbd b i '++.1 til): 1111 1 l, :11h> ,,~i ,.,,:,, ,,,rl +Itllr .. il I t r U ui',i 1% t tll i,< li', iii..! 1 i l ,,rt I 1·~l c~ll·\ ry t. li ii.i h i i,.l t.l 'll ., ii i} I 1,) lI, h1 l Tytif llI'l . . ves',n ,,Whe~t:! P'l'cl wi 'Utr e hi th' e hi4*' t r 'pt to whnt . fltlf00 0'if.l i.p iiiiiftt *J':,~ 't% I i," q+l+ I" ''" ,'(i llK :I !ltrllt ll'h l,"I( t J : l(l;'+; l i,:+ ', + 1 I( /lllJr l : , i so. t l'ih\enl'eti Wi all[ bllir l s~+e }¢, i,,l itll· iltclll ltIi Ih \l1'tl ola :1 ".iC1 I/ !3'. il~l· "IlO~l 1I- lh iil." t.t= lti \bell~t itil,,. ,iuntlih ouuif lti1. Srhl oe tilt.l it i l it, "I"e . nlii t, .'. CSr IPt0 t it ' c~ir w ill. t;; e ' i. rlli,:l. ,: A b1"I1%1:1 ,1err a\ feci ons1,) 3,: l "bsti nu -i . . ...... . Ilavt.ly beel st. i b't' d ,r th,' t t c(. I, ;,,t, re c h ,l ..o . tel thr , oi iUivt , i 'iioii.i o 1Su- I cI,- ,ui t C i. £ iihi i < er~!;i'i , til ' r tl l t h" ,,,," tih l 0 ,i an td oneit Is I l+ ti: 1, in h,, 1', Pt'l tC h," Iysican t,,,t.h Stu'u,,h,: tr so ibilydeserv ~i mlpl r di expel s e i,,. d l+ iiI b iiin i a itsuchi l i flit) , '' , h : it LOs o tl tu you"o.. h ,., r ,ullh I : 5' i h ld ilP, i'+ l u , t.i~v ,lI . +"t.ii h IIIl1.h.ii..u \h nl',dh lia hl;hl o .tg . T t I i":nll .. 1'rnI IIti . , t "'d t. ,' e 'u I l "ti ý \ tlll . (;llll. l'11{£-';l. \i t t', Cf·Lt l hll nl O Im111P.+] u +,',,/ + / + .j1 /n I . ....-0IL: . ' i . ... '":'il llcrl .... .ty ' ti r .11.1 ,+l it,· tl ,: • ' '· I ' ' + + .. .,1 t.... -I r , '···-1. ', ."1 11t :. ,, io i rI , ll+... ,,+I + tlf 1 2+ i1 1 1 -+' lh r11 'i " +*+ i fý-',',, . (; JIt,. +r. f " 1 ,1 |.+~hln ý I' !i ·I- ic· ii: ;, ,' ,. ',' .. . , iI I' · - I 1 1 r ,I `i fir "~' I" 'I" n11 , , + + ., , r, . . .....r - . : t . r <, _. : +' ,. , , l ,s . -1ý ý. . ,,x 11 I," ', t; .... +r : ,.: r ýl i 7yal Ii I tl F II I" - A E a I1 \[ +,, . , ,+ ,,'' : (', :II1 - ii .'II · t'·l .i -I'. ''L· '1,1 I. I: *r : ',\· . .... , r, ,• .+, + ',t , +t . . . I ,, I.~ .i* •. a h ,t p,, ,. e.- , . - ''. ' :",,:- ' ·" ' · '.+-s ·.. y .. : . .: + +" · :* +'~ sS-;,+: ' , . .. II I .,U . ,, + : ,+ , , , / , . HBOLD BY ( Nor. C tl Nouz and TclorouitotIlt t. alit.' oo oo-.' of .'uu1)tllos .ofolo lB klolglo .oimosl 0.'> > I:OliO 10001, loopr. .'iprr.ip1,, lOtic ·+, ha go0fl rPII C'." " .I IlI,- , ·,,;,,,. I Borer tare. Uratl fPIICOUL ;lllr slll tutu rU ,1 llli1iCI (·lll,0l10.11,;JllY 111,010 010 l,0010iIL11I00U$. .i.1 I~"" " n ! ,.cu rvy, , bil r+. ch ru ln is + rl Wys, cros,· *0rry vur. ly . tlall iunlo.'oatllcltYOulO ` ".,, 1r1b, "I: ,;,, ache II tile Il nu: , o acrid rur uwl· o 1'' i;:: ,'It ý. ,r-:,t,, r, lll00001000l00l 111,111 ollrgy,.trlot loll .'rr:..t .it,;ItrPcirn ct~inux l.. .rf hrkidey. .,Iolyou ",;; e.. 11oo",..o.'oopid ceroo 10101 ,1 'IoI iobol . ooo~ o~lle ll o/~·l l ooll . III i I.Oll dlo0Y 1, ' 1000 too Itnc r1oi nido10000Il0P [hoto .toll, 1.l;..,,, hut1 oc~l hr. d01wn1 byll. oojodiolll 1't" 0.'0000000 1 'roo .i,, o. IIIgooolll oOatu il· t · l Od iel J , rl1. 0il t.· n~s dooo,, whichlt rolt11 00 11011110 100 I:Io b.J"· u , tr lauor., ofowIto1100001' 0 `..,ll· e.;·c. ol` 1a 100001e lo,'oll,,o0. ofv 111i 4a. 00 yo - -Inl r l?- l·~n ul ilrn ~r1,oooollltioo :, I.n, o01, llo.11 Odl l 'rage:ll ui':, ' n, li ne · Ell w tInulll 1'r lp Ihul alur hr .daily 1110 I-N11MA\SI,01WoAN -1 0 o0oolly he lnirorl dO l TO Tlfl1 rurac. ood`" oiok oto:C 01 i*HUI·Y l.100'lr~I ,ool~oiUI~ltllt ll r II "". r, r it I. ,,,.,, modern Iiil·, r I,· ,u their a;·e~iv. v to 'i·i..' .; ; t a pru!'<,,,.u, AJ. a'u the rust ti,:Neel I.~ isul Wr o1l' 110001100 le~etx i . " 'I'Iv 1't ! ";to oodob.;inI.o ol.lo00110Ie by ,mo I10% ,":~ ~~~~~100 l,. ,snu~ t.: o,ooDIIealoooh0I A~olu~ghW .." ti:, livilt In wer.tto,01 ! A.linl0 '-Ilr ·.1.;, ·.,,t h,: y .,tie tit I,1.i. Ir:·H PIIyI11I1 loo ks :, ''I, i' Il~l c I OIlfr .Olt 11 .01· 1 sIl..l011 11100 ! " r ;;,t" I. .. , I~ r 111111· n alt "l .nlý n. they ors atthr diel lU ''"'l'ilie~llr: ~ 011104l Iloltll l~CT~i.lOo IlIOIlllloOPd.fI YI~~~~~ll~~~~lloo lb Srli II.i! III IlU II 1110101 01.'~~lPi JI~g oft -. ,~ , I . u:',i "trI r , , . tart Ell, I Iltlll Y," non r .try wi th .; ';,I. ,lu~l: 1,1. 'u~1.r,,l',n'dt Il lol.Pl t l. t uI ou 111.hl 10 11111)11 :111·· .s .1 ~:,:,r 1 'r 0, Itea y l,,,.,lul,, 10040110 and y 'i'i~ra~iiv~, 1.l rý,;lelPle ,cJ tcin. "r1 Iha ywni, ore ta I 011,' I.0, 0 u lllouy is o,,ilorolr oo ohoo u r.,l'r ;,".·'' L": ". *.tola, . ,0otoloog 1 ..oooo. ooih w xlo f Ios l 11100 10010001 fotn o 1,10. . lot al. d, ".y oletod SA Poooooll.I.Iov11110tithl 00 ', 111/. 111.bo 1110 OtIIIoj olllll;b·· II· elll 011110 110111 000000'1h00: 0.lh.' L g.', oloooolool ooo'oooio oltiourLolio. .1; ýI 100_,, I`.. r 1001 0001 0100. l.01 11's Irt'd 10 wiit 1. ll . t:. I ,, oooow 1't" 1\lotlo, Ih oi: o. ) ol,, I n lu t o tuoo. hoard 11010011l 111Il~lllil 1.o0110111t00 of~lpbooUIboYtioII 10-4 <l 00 n; .1', b I ..of " ooo.o of Oboo ,lnoo ,01o.tol'loits p1 1-' 'tl.:i,o .4 00 r P,,.0 eytOI 1010001 it 10:~ 1,1·1 o~l~l01111 i 00 1t~'Ioo Illil lltlO loIO1lfotllll 0001,tdoU l. 1 1111··d \( ei~ n, J1. used ~t Ise l,.t .kdUEul !.stir L. ra";;..nd 1a1 1r·14 ~ Itlhe till·prep~rilinlr rn· Fiw `··II1 ~u, to o oIoo 0.s a1 1 0I 1110005110'ltl oOIrpotl' t 0l 0111 Jr ;.tl t l g t 11000 and 00 U10 d Ily Io I 001111 111 .t; 101.1 0 10 I0011 01I11100010011100ICollllItitpttO .'101.1 110.1 , )· ho iol Ito l I I- 10 `nI j.'oo' 1'oFn tooe 11nn010 poplolbnoto to. meel otwoI:h ho. 0l!.' l rl:li: ·I100 o Cl0011011p110t1. 'ii ltololl~l IS 0,i1 1 ooI 010111' 0l··1 1 0o'ht · cIol' 0110." l .oooI'ololbbooit dly of t ooodllellloto., .'·ll·l l llllillOl 11o'l oo111· ~l~bl.'4001111yg00010 1111 00ll 0001 "; Ell''10.l'o lt (..o.. Ihueemlool. ed Air tits beach c 1,:~l . , uvur tl w0000001',110.llo Arid. awiopOlat ' . e0 ait ha0 000rltv 00~l boo1000 lelo~lllot 01171 ood8ull 00000-Il a Inst"" 000'.'oll u1011 110011 0 t 110 11itOlalrrig oIll-t h. Iul n~r...1 tl- r , r; "y. . , 100,a l 11011 ,o ooto oit I*"olllO"".,roa .,re ' Iotlto roos0t01.o.00111101111,oro. h~ a I,0 0o Ell ,mm: u l' it la..n lol td fln lOltr 00 o 1 i nl ~ l cral rlc hrr ae aSlrlud unJ a ors ,I pur el r, Icl t. and i p I..pI1 ialr, IIU~l uf Clr vat lxua lO pr Olnlunl. In lot their pr iuei p I . ,d ,. I· "/nI il.( I~" h:,, tI i I.,nud Ihr,,~ in Lit In to. here~ opro- o'110110101010111l -l an dl lllrclogtiOa her .a f .r 'olllo"loopricl , ,nuer " thIs.'p10l00u1'o00t.,0041t1101tlOooth 1011r.p;tc,,.c 'tto .n11 1 " oooollo, ool 0 el. being.,110010 0110 o1,1 I0'on'o oIl'1t loro loofle 4u. l yI li l un,. dl,,! color 1.x:.1101011110t'OOawl lloI'yopooothonly 00. rrry it1...1 pe iodopootob. ldly4 g0011d111ih11001n1 n~n anm;I~ni'00'hihai IIt. gO .'. l reoo ,. lol ''~ 0 .-T0a S,.ho-lgr. hr.4111100l, n 11IO~" r ~ lol tlly a otr.tn~, hodlpetooo,0dao0 tohk l'ooI.1. ou, . te ,go.11000,ooloti ljjtot0 lira1100.:111 jl'lI"jI"loO, 10 11100It4W ll o.ojt0t '00 I,ýi. c 010i sot, ,'ool l".11014', 110o11un ..kbIt s to1111100 IiI l :" rdloo. illoa loo.oiloo1',. 1,0,1 is $her ohw I '`··..$. : l l; LI. ý. . r tl. te?. .. .. ..i 'ill It ,. ., ·. . 1" I· ; · ' · 1111+. I II ·:111(·ICI ICI I . ·It ,111.·Y· -ItI ;'·1

Other newspapers of the same day