Newspaper of True American, December 2, 1839, Page 1

Newspaper of True American dated December 2, 1839 Page 1
Text content (automatically generated)

PI~iiici 12, Cumr. '!; OHLA:A\N. MONDAY MORNING., DECMII-- ½i~t" I;...;;!tii..-Yi No. 2068 Terns of the Netwepoaper Press on' Neo Orleans utunitwlntllv nfrerod to ait odll.j..itrnt l to,'eti.' tt ' ile I'riprinlor., h.ld ha l lh 1th of \tair,-t 1i ,17. Sus.CtrLPrIou .- 'wslve I)nOll,..-a for the dliv ly )t Illnlll, I lpyllbl soll i-tntlllll ly in ttlvnnlo e: taio dollars t.f Ils tri-w akly countrytt parlor, pyalto e oe veer in l.ot eIt, wivro il(l citv refcroen it t iven.- iiv l llsirsr l hr tl \W tkly; llstvl tl' ir. n I l',l'. No i ibs.ription will tin dic ali lthnued lntil tlrrlnl .rlllr aottllld. In oa.e nof i consltilttin'nc e, nie wrek' nlltli" i siriiln inrlst o i t iv"trit y given, f lreviu s to ill 5 ,iratinorof sut lcri pti n.ll A ivoKtrltoo.-)nn dotilllllr per aqrllhe for tI. 1irst astrtitl, andl half tit it p.rin for each o lnoliollrirt l'e: ant mnatorial alltrt1ion fr.ll I th original aiverti-c no will ell-he :l n I al s 1. IiCw e. Yllti .f Aiiolt .rl'o l .lil'lt --tltSo lt, III, l Trtt e,-. gaioi, ltstlik+, Iturno 1)lilt,:lls l oth: r Si liL, p . doll r l l in fv I i t lhlrh t i n I lllit t h f nlV, airs tight? for bath hln.g .a. ; Ship nld. ol mibot le sor it, ir C orn ni ismiiml nri tI)"ttrti Ity lttt I f iyn Ililirdlt an, a ileighty lur both ltl lulllna e. Ut lltlta rs, Ot llrt ll I" NoricF., ond artio]el. fll Ing tle i lallelii of tw Ih lli l: e to i~tI o' p ,pmltri, ' aiird of na, na soer, . linitt, &t . ie . will tit enrllri ~l one dullt r pei sql.ll lfr tiii i i rot iuteiio tii iu chti lati Clt rilla l lCATlOa , or Advrietlla oliou na prrpstn ll iature, hwieto doli.nlihle. t l lilc[ e clarged dubles A deIldl.tio n of tw.lly-rive percenlt will be ronlde t Auctiut mrga, ,,theii , ilt Iitrti-f \t'illtoit Mnrithils Oill etl, .I' "oe ol dea l tate, Ilit lflt in oll b It llt llnll r, .an1d :.t) r i.llt. in 11 li 1 1 1uu : i) 11 111r. e i)1 on the rp ry Auvoro rls.. it.'r no ut of Ilh- lirrlt l ile it Itl' loe f tohe olve rti.'r, ,ul.h a loins , lst lid, nb d I1 t lalnti loll ai . ie, rU l av o oti. i .ils .lic aolJ , ltt't. C .t will be lhisrg d lr se, itly, aIt lt tte orttlt·lU illlllV ie N Io ldv ero t o i. , ' te o ' lb krlltciw, w Till I , li hetl tu llo it l, :llrue + paid tt r pehii r o is tr l tvn tr t nr itoti byI t 1 sl ttntttlllt p r lilatn'l l , p llril b ll-llf r patit o s t tt ta fr ict. r Ih al w ittill o ut isttllolll iCtor i pr t ' lllllli flll III lhll Iohuo., t 1 11:ttt t iti ct bl , Ii o ,1oth i llhttt r--tit ti llhli-l Allih n IgIllO t l .e i) cIll I IIv~l'i.' ir . llill lclr t tu C, w il be ultl rfed d c bi a th Al, lf ot' I brr dlljli tal i+r 1. p. 'tii,- p e NJ. Ip.r n Ii I, it )Ic:II.o that ', noy i o litt siti a ll ott ltc Iit [ o I/ llt, nsloor hit oli (s. igned) J. V . rl Sr. 1ll11 11i'1; UARROWQGLTE SPRINGS TIIREE DA-1'S Jrf)U(.NVISI FItO.11 ,'I'I ORItE.IA'S. in g e ne ra l tl , tl h a tv ill rk e d iill na ,e li t I first d:I o .f' th " t 0 i ' e rend at it! any, l g h" rI h . hi-- I ine~lEn'llst n he r il I , , "t ire w o.l n ra,,ri , - yt,, h v1" o ni ,,a hbi r.ll n 1 , : fill."i er isto r e, . l il ?rt 'th. s lv,, I t' Ila h hllli , rn i;r m .sJ\ l I I ttM L lit .wl thtcI lll lh v rt'" -ll ll erior , l .11 [I ," lth rl Sntl \Ir i I ..II l 8 II tor' i ' rlt " + 1 + tl I1 it tIVt t l'htt It ', .+ tl I ,' II " fut' I m l l( . mI hesit. (lllr i lh:i- ll of l ll t , h t ,lIm t & t tl,1 , -- 1 ev ii l Wll In'l ,,n' : ttit a ll d lcc'i ~t t -' m 1' J ri u e rI1. fil t. whI ' it +o l h( .llt h+ii.i w l tV il| ill 1n rlt+ ibf s l . .nr111 ,II ,,I]FH II t rctotlu,-' fiItniq-l+,-i~,tet ,tklit- I ,r th " ,.r' liho, I at ' trill tvlU I . + ,ll - Vmk)l· 11 ,l n,l lb,,p,". I., e I,, tlt.I l . ' ,'1" ' Sitjo it ttttt I t'o- t t' ittt II- titn ttttiln _ni' Ill ,at . J ) (:It 4,, hi 4,,e'- , , l , e 11 i 11 1 r, v I fllyl ll ll 1i v+I+ ~ . I' , , ..1 m . . ,,li h ' ,t. a.I ndo w,,,' J; . B. . ., n ar, ~:nd I.TrIlr+. ,ol)sl: \1. iIIl, .,1, otli I''.tlC l ++ do, ,a , , t ,, r i t .... I. .A :, o ., d enla , 1 ,til { , 11. : ,1r lt a re.ve,, d," on e d n e do trou, fitn i, h liray, ca rt t al/ ral it r a do ·'d.l. t,1 , _,, !, ''I anh, 11l'; v,0"I ; .'11 i , r llt ,,id su1-.la_,h ; s I IO hIn', 1 lh, '-; tllC ,k Ira p lh l l, t. l, - r. i ll le ; , lll n t Id ,,,,, ih+llll'·" ; hlluld hl l an 'I lllnt ; hi ",t'' ,,II c = and lII l ist and tlleI\· v-llars,.°'' "1 I + hl, t s; ,.,. . Lt (cc, h ucltr k. ,,tr..+ e," +1 ,.,l I hltll .tl " ; Iii, l 'n'or 'I'l'h o wlll itl+lo ctlllolII I. ,hive.lll' Jtlu't tll't1 y.,rllllt hy |1 ir trolh N'",' Yorklli IrtI, si" e,:lll il Neell lhctr itocit(,; tll ·lil 1mu 1.10+ltHI ,n'. 1,. I.J )i .SU,,t),Jit,: I h. IJitt~ ill- i tet, can )i-ruse.t l , r11ll fl not 1 r h 1 to ;-at L llc ·+I* i 111 11il 1 ih:,i lritwal ll·l " i irlllll f I rl , 1· l - h ll. '.treof + ' Joints; ABUCIINE'I IY'4e Ilisi 'I'Co: r lu i1Xi1, . ,ati"e t lha t u li'.-truths o l' a tha ti.l* ,e It a lT c out kin r ii ittt, is ih ,. toui . ii 't['- i t xi r ,\o. au.lu I withd N I I, ORit ,IIIII't h, 133']d b.l.l.. illt L, I . I tlv n .e a p u blll U i e t I t tIdl il - o tf "ty it-l,' t tr tt, fitt'tlciitlltf" e., I lt ith itd nitxty i:t: Les Is " rii ti I 'a tn i t.tt, ta)i-hi ne ft l i SIto l beni i n t iltp , , I lt t .'d , I .i pIi an t u i I n.tl i .i I ' i rLw t i r e l lllu i ttiIn i ll a d ri l v ,'ir tie s i m it s n t 1 I. t i 1 h u n. e t ip. l n: - t Ta n i 'sitIi i' inllleltnl tn n. h e illiLt)h tn.rrdlpy irt atl, It lng itt . i joi llct li 'l lh ui b ll c, Iti1t . I aul, iu ye.u 1o ,,I I:1 ,': .t u l lll -it =t'lev llilr .tll.r:; 1U wa". rchli\.,q by til ' . atl.il I" a .i" n l't La.u. It tI i+., • ol . I t n- it te t e .et l it'i, R r ntuL' . I :"cr j l . wh: vl I...,',m li.- bll "l'l e li''t ', llllilt. l iill·· Id 1ir adeps t lh l l , 4 tui lm ail[l\ L illtl ii iii ]iy I ..t &tilr l,J, iivd Irl l'I'i1ifI fe'lIl llt itr p iv .°tn--i' enll'w cn ltrlluccif it ldiu:t <r..h Ilitlify le,. [ bee ni~tlll lIIrHti. Ill h've uhrd ..-.'vtn. iei ic.-it : -o l il n ti r il, Iq Ire tn y +e lf to t o I ll+ hU ,t l , . d llly ir 1)'s lrn g c r:li ir. " i v i,'v t y ii- lli lh,' ltiilh lel Srelllain vlltrs, ,h, _-e. I.'c l I I.Id .li'a. I'.i, I'ld is lltlnra ,lnit' ;,.42_'Irk \llv:I.l~t, .13. f'w ctl,ieir i·I-t retc,.iv,.d oil, IlIRM'ORRIIOII)S. T LAY'S LINIM lNNT'.-No Ficlinn.-This ox i tror h'lntry ehll nie c omp ,i o ilvio , the ie.11uI of ceilocv, oilld the ilnve t lll t 'l , d cal lm il, tihe introl'iv r n of whiuh 1i the pibl e was iiivr, itml wit ltho so!etliity of a iaillh ld blu hs iIi liVsl sinie gaV I aiirilr xputi iii iin u 1nirallel ,i hfllylll, h:ilo t illoc: psilrt.iv o rvmItovio l Iltl ri rh I lvo .liv fully srttr inivl the eorrei tines of the lani tedl l Dr Gridley'., lat confrselon, that " he der',d not tlie without givin_ to piit'irily t!h bic:lehit l lo 1l; IknovledLe on this ulibject ," and lie thl'reflo : hliqtal; he to o iis fIlr'x and aieotl j ilovnllloll. l IMav, the oremvit of Il il dicoviry. It iI now used ii l the Irlli l' hopilll itils.l, 1IIIIn lit private prao l iv. iiin ourio ul tr, ivrt r most ert.linly tit tioe cor of the I' s, and .,o exhll slvly and all. ini ly as to ll.llt crelity, ini 'whir its io telivi.s iv itini d lxlirially in tli till wingri complateii For I)rlrvisy-Cr tic ng exltraoriin.ir ab.orpti. AIl Swrvllinits-Rldit cinoi thlinll in it fliew hourii Ilihemaotiini-A-iut or Chromic, giving quiet iroe Throat-Ily C" iii'rs, Ulerv olr Coll s. (ICroup and Vhop liig CLoughii-i.'ixtorl.ily, and over thI Ch (e.l. All Iruises, Sprains, l nti lhirnll-Curing in a Iores and Ulerv-Wholetir freai or lion i tandll .i alndl I'ievr Vorlli. Its onprations Upol adclltc i i 11 hihilrn in o nlv v I inl rhoinulaltl| is swa ellingh , a0ni m11 111 i. 111 _ L tllhll i anild tig Iltll o Iiof tllv t ,t ily tilx ti of lthe parts, 1sm be,'n surprisiLT ieyoud conuc,,ptno. The nioilll rl. l ll rli thiosu whv havi ul y d it in tll h Liil l , i l " It let. :, 0 t e rl." TI' I'~t er 1 lS-- l'il,prwi, zl is rllndll d to al ny f lvrson w lh will lvi+ a iatti e ol Ih y's I ,Iui Is t !'ILr H" il I', l+s, null retlrn tllie emlply bottle wit holt bein,.' cllrlld 'l'her' are th' positive orlhra of thei pr pillt t" the Ah ; '\ 'll n d w ill oif ilny tIll -. +ara l. "hl, not 111 -0 1, sh on llsowers-fitl. \'iW nlig I inis rt c r'sll ituo in al y il _t', Iil prI ,r thil t Ilh -v who i sell the. I artI ie, x ihould , Jlh il h i ,irigiv i t 1tiioi r l l r'i. C \U rltiN--No," ca, h g..,uie wilthlt ai pll, dl I ,. lll' d wvrl u w il r, (Ill w hI I l ic m 1, l l31, Ic, ,11, al.. tli,l of t11 Agow.,e i. h il, {i\l iN 11.\ Y , ' · hal whol,,'1h so n rcu;il, hby i't IS'Tl (' K & 'o, N,,v Y k., l nd by lnl llrlag t li1 every 'o t; J t:', b, rin s ,W ilole < ,.: A...ni.. .. ..n -r- f { l ioInon 4. lita. i il l t .h SApothvcrI rally ll- l - ·to ·I ;, , i'., N .Ill · I t "tl' , n· . h U2 f" ' ,V ., ' h ,, I " ,, + -II_ ,i' ,r 's '1.+ , ",:l,; ,, h , t . i , ll ' 1 + I l,'++ 'i.I I ''I.h : : ' t I I :I. . , "I .' i I'Ir I 1.. \. ', rI, I) . II ',! n I . ti. l rl :I III 'i II ( i " ' r '-I 'ýI \+ r l i i ' 1' 11 I! -+1 ' `i I 1 v + I. i , ill · ' -I ' I , 11 ' 1 , , ,, I i , i , i . t ,, , I , - ; I ,i . . . fi ' , . ' 1'I III lim 'a I, I . \ IiI.. Ii::·. to I, ll.. ::t 't." '-1 1 s ie. i,. Rr F..n 1. 1.1 r., o, 111 ,, I1. ) I,·rI\ I··· ll F IA.- 1, I:""rr S i ti . ."11 . III " 11,.;, II tXr I+", NIt \I Iir i, lau:,;I.'-- iof ikIiii illt Nat \ o yrr el ",er I,ý ot. "t" <o", liil rrr l ".trresla, :+ý'Ile ! 1.l llil. 1, hill v e.. \hiagIriiau'i ,. I-. ,.i" J W~l r 11 11I:Il 1143S 1 , 1 WII' l 111\)11 1111 NIT tip'~: I,"! ~ :i tiai1ii ti.a. iiill111. Ka li lll r .I· ,II o.a CI:O M . t ea.",...-,,o , lomoIlor t ov"'. . p r h.II o -.-. li r,"at it I· 1 Z1(I· (I1I,:II v1 \1.,. !s e~~o"; ",,i I IlI 111tt11 · Ihý A il".k I ON Iill-, I-u'lll , (;oa hesIlll l I~lt el.b : l·L· II Ill · J): 1SIUI II:i th iilai ii Nor~I ,a,.,i The s *11111)11 . 1 1m1) 11 1auva1 Ilnll) I1 I the :1IIill l. er ,IBiIlt he t ll Oct siIi/jIli ell· I "n-1 16 1.1 :",.I .I l iyli :II1I( II i'q larietc ; cold-: .1 aI·I it II a""e ill" J" 11:41:li lioadli Ulm. 1. .ti11, S. l:.:i.ol the r II·.I.,I , I .klflE 11 to Nit · V·"· tl.;leltrs Feo" reta 'h N,. fork from \.,t SI ();leaslll LL- .1IW1 11 utrt'·-\1 :)61~i.+yllol ilt i"" N.? (hlI'"I.i a~t la7 i ii,, , I ho, po~t coehrt, ae. t". hira iIh , f~. I~ii It~ll . .r,,,,, Ii11 IIII . 1 I1. )I t 3 i t i ii liii 1i ' )l; til' I')1 r v.. 11 I ~l lit"". al \I lE (:!ll l ll i \KNI t : tAt uI t iil I 'aI:I rhlsli., I iI , I (i . . li l ~ II i'\ ~~l 1 a . ,I i 5' N.,%, or ( II··. ·I. ?, II "D ie , :11 ,,,, . ,.' l lll I i'"." I.: . , i , It rile of Il ,t ·: ~ 1·111 \~a . 111 11 ., 'V !,rI~,! · I. e i r ta,. ii er +"k I.", . I'a i., .. l t e 1"I l~llill I ltI. III· .te t, 'h I r, , o.", t s,:I, n slar 1 Ilt :i ['l:; 2ylo % , ata!;:D ll l II b( th Ideas" rr ,d Ic, .·ii; Ir. n" II°"t+ I," . III'~ii. co11n11.: (1·· ·C. 3 de' IN il, lilt li :, i~rr rle 1+",t 11...":1.'"I1.r'l,, 1::.'1', it i nn I,! q, l 1, i! 111, Iro 'r+~rI- t!III., II i t to I,," .....rI1 - A u 'IIIII -rivi 1 1·.11 II' ~ill :de,,, '{'hr "11 · i i I·I· 1 ,1"0";l f;. ':; ,, ii lh :, ' r' , , il i. tat JlIi l Illllli"il Irt, ~r (he t11· I II I' 1,1 h1 1.,.,1, I·T-i · .e'"l 1..,1. hei r.: I'""., or th 1Voil u. I ' i,.I aIN- a. ti 1,11 1." + I Itro.","a o, Il kY. tn " "I I 1'o'"l ti Ch llrarf- (, oh,. :11 I lir it ",:I ". of \ I Slr atl1·; (L Den l lit IIPI· ti OI of \I" llv,\, . 1 i\Tri\ (Itl,.nl tt It ttlt I t. BI-si Io No~li s, by I'. ) ·i."lYI lllllo I'.ol l SI Ii.,,' '1'h." 1! 111..''!r,' IIIIPnr.., . .1 11 :1 1 1'~riola by Sal I"II Iti'Alellt,",tia tilii. "'. J 1 tti.'I.; . I ,\-, otut: Iitiqfl' r.t I ..t i .\TII"!v . "I~ Iti" li:i. I uN XIIIr o III ', n. ,o[ v "Ir 1 11 i" ,I,.,-, t1 11 1'."'. ,,II ", ~i~ ht~~~~~~~~~~ 9a'np 1I 01e~" oIisetfttil,<i~ Fill))I IWl:.( '\EI -'I', vr 11II.,1 -liCIl.--Ii 111 11 hiu. at, ",i· i i i 1 1''1. 11 1 . 11·r,. 'i' Il· I I· III ' 1 'J 1 I·II , 1 I' 1 Ii' 111"" r1 r.1 "'J 11 u', 1111 I.luilllrl 1,1·11.'~ I', 1".11II 11~1,"· /1(1 :1 1 t1 111111· I }' H . I TT l}'tur, ~i I). n·,ou Ill. l: 1It~I tl 1i~1," ~r 11,1111, . ;II 111 ,nuc,1,,,, it I,.1" rru lri\I"I 111':,1 I th," Il u.: 11 .1".,·11 "y ' 11"' 11 ,111 Parr:"1T\~·l C LII?.. S l..\.1l l I..,·t lluw: l u41u liu- l .rt ,111,"11 -· ll 1h. ,, , e-,i 1`ll): Ste .1.t 1,',' ('.,,,1.," r. Ill- 1~u1l·. (',,III'-, lllt L :I 1: 1 , 0'' F,1u14,. ullr. 1·1r..1 1!.1 1·1·11) ('11. I. 111 1 -m t o:~~l1.1· T 1111111r? 11, : 11111;11. "':1. 1111, u hu ha1- "',, 111 ,1 1·-· 111· 11 l ' 1· 1\ '1'11,1 l:1) II 111 Ih 11 a11 L: lillll \·l·El llll,, L\:l. . IIII 1 :Y 1:1'1,·11 1,1\, r1111.III1~'.I 1 " lr( ·\11 .·1 ,Il n 111.1,1 I I ',I'1( .. l-l "'1r r 111111 · 1'- r l 11 11 , I11Jl ihI1(.-1 I1I(· ,I11 III Ii' IC ') Il",l· ili'( . '('n.' 1"1111llll1. 111(11'11111111·(111. h (111, 1'(1;111r'~1 :,S IIIII III II~.~ u 1.1 I1 II·~l 1 1, 1,. , :1...[1. .1 1", 'til ~ r:ll I.·I1I U Cll r' r. rn oi: ,u of ,I -.r , tl, ""1r o .11""+t,1, I.,.~I- Ir 111'1,("", 1:1:'c "ri till. ....h1111 I." ,111 Illl I·I .111 .,I··/ 1," It, II .... I.. . r , J u . U1i\ 11 111 , " I Il " 11 1 ,1 u1 1 , ", ,1 4 fi- r Y...· T'.1IC: Irv 111 .1·1:: 114 ,Ir X1 lil(1)'1111110 1nu II l 14 ·11 1 l.: J I .) 11n1.r lr of It..} I 1:11 1; 11111 1( 11 1111r. I re. ! - III 1 to \1111., 111 :'4rI . " r(111 ..1' '111,1 1,",I 11,11 11"··P .111,",,, 111' 1114· 1inni :Il I I0 ran [11 n illll·I illl'l hl. 11.1~1.11',1.!1 1L.i I. 1I.·· I 'I 11 1 111l~ Ilon IuuI',1,- 11 1'l' II o.1 1 the 11. ·11 (1 I-L. ..1r 4 11)01 by li lo i Ii )III lihlci .,, i ~II :, 111 t~ Iý I:. IIII III11 1 1 1I t r" u (. t ill h r u - to\U"I., f ~1 'l II· II i I-J 1,(1.: Jr.l1 '.,I:": 1 , 4, I\I· r(CII/II 1'1 I·:I r, u;; II 11 (1.1·1 ·1 . h",:1 1:1,1 ', (111, 1. '. 1. 11,1 Illi~r 1 ofI\ 11 .iu,1, ".r :. , !:I 1 r 111 111. 114,"I,1I 111: r` I. In" III I.1 V e"Ir, IK:I, tIl. rlr." 11" 1 11) l~111 ,1~.1 n Ohl 1io 1 11 I·II1 I 1·1).1· ·1 ~~1 u C I. III: 1() 111 11 lh u lr ~·1 11 1··1·111, 1' · dt1,1" I 1( 1 111 ,1 Ihr} ro~r lu ,ui "I'll, 1 lIi,,.1 ry 0111 l Ih1,1,l Ih" I·11 " I11: ',,c rr -'r. 1·:11 11 J 11)· .i(,,to, ,,or It I " 111 Jo',,.', 11 ' ill ) 111", 111,. : / (iltlII · '·11I"" II- 1 I:I· r," 11 cold, ( "h· II{'". - 1.1 " ,01 , r ·· ha .I ull I IU 111l ll 11, 11:1r 11 CIU .t I Ilitii. Y ·1.1 · ., ' ,1"111 1 1!1 i ~lly I, SI,11111·1111(·1 /)1·11 t 11·v1.1·1 11 1 Il lllP 111' 1. li S. ·111)"1 ,,, , I, 'I 1 1..1 I~ ) 1111 1,1,11.1 I1..1 1 ~ I1t1 ","'J 1'I,.-1. 1 .,,.11.( lit11 h 111 . ".1 :t'1. llil 1 1 \r I1 (11,1_ I I~ll i~ IU".I ··1I.\ .il i l I11, 1":I ." ' I.I ý..1 11,1.1 " 111, III1IIf1111". o .,I · 1 )II I1 11I 1I1 1 1 1 -1 Id llpllFI1 II r ( 1,11 I·.·-li.)i lr :. o f (111111.11111· yl.llI lil. llIlrl :, II fur 11. 11".:il'ill, l~ ll111· Dr ',' I~~ i ~llll'l I ",.i I:.I" uh 1 L. "1r, il III: ·1((( 11^I a! u\' 11 111 rtlllli l r~ - I I:,1" ho"I.IIJ-- ·11 Ii "'1 11 I,, rho r. rJ i. . I I ·1 11 r"",\'1 " ,I 1· ·1 1 r, 11,· 11 I", 11 1,.1'.,1110; .,111 111:11 r ,i 1 111 11·.L. i I.1 Jo ~II 11 ·1111 1.11 .1..1,:~l 1I. 1 u II1 a ll(lr ¢l0, -I a -r,1 11110. 111 1;,'1. 11 I:I· . II ' I e~/l·l1)1 ll l I 11 ~I ote., 1,rll~i\.; 1\.II h"" ! 11111 1111,1 11 hu u:.,y 1111.11 ( -·a; !I1· 1". u-1. 111" . A 1,,1,..11 1' "~' ·111111·11 .. II ·IIl-r ll :I U r.. 1111 , ~ 1. 1.11, 1:1, ( 1·· 1 1· (·1]1 111 ,"11 .1 ·l ll( '1'.,/1,11, ý, 1:0 I1, I . ·... iY 1.11 ,1,. 1:11 '11· 1·'11,1'..1 all l ti ,I III II, ' ! I .L.I ,I ýII. ··II·\'"1 Ii 1 ( 11.1 1,11, , ' :. 11 11 r - 11 .".,1 u.",> ' ou r .11. .1, .'. I! ýr 1, llr~l,. to tiro 11., 1." 0 . .1" rl)1 .'I ,.I r U ! I-uo : llilll, ,11 1 o i, 1 . LI.ll r " 11 1 '11, , ,1, ~'4 1, 11· 1/· 1 11r,11 11 011.TIII 11,' 111,1,1 1,,11,, ali.',1"I . I '11111,11··l· 111',.1:4 :r...' I\ ' r"1111 -u"I ,1111· 1 · 1 ~ 1111 1·-1 111 1I : t l IIII ''' . , . ,1 11 11I. " t 1 i'1 ý · 1 ,1 r' .t I ." ýI I , ý '".. 11,,rt I , i , llll Ilir , 1.1,11.1" 111 ""ltr "' . 111 . r"1 . 1 :,· 11 "." ,11';', ý1 ' I1I t rl·j .1I· 11 .'~r "' 1 r . . ,'1 . .4l ..1 1 1 1(11 '1',I 11··( I ': ult. 11411 (11 I,, =.1, -- h , , 1 ",,1 ,1 .1.II'k llu t:I i 11·11 ,(, t r 1 .rl 0I , 1, 1'11 a IIi· 111 1111. rll·li· I LII I 1,i U ,I,1 1 -1 ", rii· r '.ll 111.11'.1·1 111·L l .·iP U ..1 11.1 r"i~ I II 1:: t ( I'I' ' .\ 1 l 11. I·~. 1. . , - 1 .1 11 Ali~I.. ... .h. n1 .~ 11 ,. i, ,1 ,, ,",, ~,,, .. , ,,,, -I : ily "li n l , , ý1 I, .,- 1 '111" ,,, .i ' ·111-r ." ; 111 ... I. ý. III11~I'~P 1.1 rw :,nl n". r1 r, 111( r.1· )rh l .l 1/) I C·LI .I II· , ,.~ l IýI cllr1t11+1'ý (111 111·,111 111l· (ii)11il ULHraIIln1 Jlll. II I l 'II% ( I1·, 1I r, .I. ,u .r- 1;+IIn.1ý * l lriila .. 4.1 ~ ·11..1 II r n +, nlljll ,.tt .111,",1"r. l il~ Irvth n., 1 111111 · .II lill- lll )CI . 1111 1,' x·(111,11 J"111ý"', 11.11 n. r, 1'u r",,\ 11~)1(1 III- ,+ lu,.t- I·I'h.,t 1111 S I'~ II· 1 1a· rl n d 1,111. x11 n1I.I."} 1"+I . 11,11.1 ny .x. v I.(· I X) -Inp ut 1ll ( I: II? ·ltl. IICI L llrl lll lll ', ·111 let 1 a .1111-'' n1 " "1:,.1 1'.11llll.( cll 1 IlIIl l u( .i Lll hllil and it,,,) ýuu w.,~~I~, r.,ntrrl to clltlll Iu In ". c11ry r rulnlol I'r,nl 'Al gl , ,1111.,11 rr"1 r ru n.. nl x -u IIC II111II u1 lilbl+l r ., :uhull h",r'InF 1 1: 1,1.1, wllhuul c h.,ll ge 1f J I)rCr1 r1 rend loot Ie pclie allly~II ern IIIES(IV.A `lt (II' TIIE Sudl`CZM F:,,"r ,11,11. rr."III ; rlru 11.111 annxnl~ll 111.1"l~...1,,, p.1-h- 3 it, m~rellry, cr th11 r.111-ala, ,.1 11111 uu., qu111II( 1: a ) JIhllllZ1 lux.,, L··llllrl1 t Ac~r. : hll nU. : ,n11 .,111 ..I)'11 w11· 11,"11 vre) 11.:1,1 U -Ll. 1!,"11111. It '" Il- :+Inc1 - ýI111 1II "· : I1cr Il Ir,.11ll l'r 1ll, 1,11.: ; 1 11. 11.."11 1.: ,:1 11e1', I1IIIIIII 1? .III. II .:.ro l~ll ,.tý.1,.` 1 1,. I I -utli r 111 t1, c. ·l 311 1\11? 11tt 11 111 11I1I c Irr~t 11, "1.,1}I 1 ).1111ry1x1 I'lU~l A)1 1..0!1. I.\InI In..kLIUIII n 1.1 1,1,1. I? 11·-~1l r ~1 11. I .1"."... "a :, 1.1. I':111,1 11111,1111, ,.i ( 11,"1.1x , I1 1 n Il 1111 rr u ,l,, , rr~ ~lu .11. II, · 1111.I I ,1 - U1.Jlli.Pl/ 1n I1· ( Ltd, +r1111. .! l 1I1l·- 1 11111n.,r. a i 11rJ .,ii. the hj; f lF I "l n Il ilr 1;1d ;11111n.+.1 "" 111Mllfil )1 III, 01.:111.11,1. t III L 1 l iiilll.ll 11 1111 '.it,.:I. \'rs."t 1Lbi I'"' yllaea ·IlnnE ;.rrl...,l:.le i,1t1. I, thr il":o1. ltpi'Itii, I I"ft I, !.\n(d I~"rl llllub 1\n u, c l ul rat ,.; I1· e,. e I11I I rtlrl e1.1 11 A1 111·.11111* t11111 A la w ell 1· (I I IE 11·11 11 LI .1 I Kral "it r: l·rl (·. Il I·r ull l 'r lic- l , n 1 tlrl . ni IlII M'. 11 0. , ,+t" 111 ýr rat- ".1 I1I- It :. t 111 Il r I~ r1 re I·1 IIII I· 11 1 r .11 1'·· 1' 11 .\ . t'I1ri: l '· lIrll·(11 -, I1 ~ r 101 1·-- rl, 1 I ". II II I 0 11·1: tkr ý'.ýl 1 e lo; 11~i.ýný.1t ,ý 111" a tug e. 1717~"\ . 1 c 1 1 r 11 t11 oust \li - \ý`I11; 1 1 ·.11 . ::· . ll~r[ .rla .,r. ll l··11r./.1, ,\t. : 1I:llll~ IIlI. l\A $ I: 1:',, ! .11 [I· llilr· , 1\1·. *1 I. 111( 11 Du~ll 111 111111.x11, w ten ^.fr I · .SI rr'll t 11 lr1· il.\I1 !I. lr rl'r Nt*· l1J n 1,. p 1'ni 1·Li · J (10 LIII \ lllo llt Jr ,I. '1·1 1 1 11_ '1",11 1 ,el:1"+ I-rl.l 11 r u il1' u1 t D" 11x11 pa''. (I yr ureI i PI/·II)·d. I.1I.1 llr a IIU·\1 nIII·1 pl1u_ h1:11'J a 11 1IIý1 ulld t/ll : I.Irr'; .;\ r, w t Il n L\ l, 1.1· r c l 1(, 1 I) .ru l nliu rral ,1 11lr1 I..lý11 11 · ,:::1 :e" nil Illy gr1I11 I 11 11.1 nrrn hl' hluur~la=Ipurn'e 11or1111" lIII1olly by thc,.011"., iullllle IIIII-1I· i tlll+lil1 nut plu ge-rr \11 rn q11 tI ) ue lubn 1IIP II I1 I1I ~' heI ll p il\ 11 :11r" u11J recur. Lt.- ..\ 111lCII1 rCUl ~rl lug it 1u'· r lU 1 lu1I," 1," (.)+ " l iI tl r :) ' o a t 111 1l l t d . . "\ '"rl ru \ ll I , · ~rlul IIIIIY III .. I.1I CII d I' ill l·O. l (C II I: IIID I 171717111,1 hne\ Iý"1ll: th11 1 r' II I g, -~ll l )111n y; I-tl111e 11:1, Jur~ : :. 1 u e n ·.,I` 1111: 111 )1 :11 I'IUI xod llrl .g1717 17111 I1I l1" ·I1Ul r rnu F1 ,u t~lil -llrl 1 11·lllc :.llllnl illl 1~111: din he~ (·111111111c1+1 iu1 1x11,1-.Ire r 1 -r t rrr 1luk n . 1J 11: .11r 111 Iojli ·:l w la I-1I1I· purls t r~r 1. i 1ýr,1ýr"1 11:g 1 ullll g 1. 0- 1e t o ·1.111. a,111 :1, 1aI IH III II' II..1II (I1 JL 11 1 11 1 rat lilll 11i)1 111e .. 1?·O111r 18 .!... 111. ~rutr". luI II I \U I lly,,111 I,I'\e 111 .111 of uer prelro It to I ..I Scur: r: r · ". ,1.1:1. la· ll:IU 5111] a 1 1-· 11 x 1111) r 1n·111 n - S 1711 1 1 uw 117_ .111. sI,1111 .c rtill ', r~)-rpe Ie u h ."" Ilux·n l~l. Ihu 1, 1717: . Erea 117 th ll nl 1:Ilerl ' 1(.·11i ' ~ tlo; 11 91(111111 11reatu, . I~~ni rCI ,;Je ý' 1111; I?·11 \r ut o. .lls tl r, ear "' I. 117'111, :'1111 Iuc.,l Y r) 111 t!1 ' -lu u1lc 'L uy I'lulrtnl(llr._ I) 1111Ike: dr I no1 w~t "ro p rl i,;," .... r e I ld j 1 h 11, ," r a11J Furl). r t I ''I x11,1 r 111 - -n x'1111: A ' rJ~ .t11u '~l:ln I eu Llr ,, Il urr J11nll Jný't11w u l l1.1.1-Ir, . 11 ! 1 l1 w 11rJ rl 11 I-,-.n:o:Ii1 u 1111 yoft: y1nl 11-ltuu. U-1"- -- b lercl)urutrlwl LUCINA CORDIAL. Icy I: 1i9* !; I)1 \!, .., I.I 1,9 :. i : i" isLI: I )1' !.,!","1,1 1,'.,r.1 i,11 r . :I z i '~i ýI. .v,", ~ t 1r 1: 111 rrl,'I .,I,..I u 11,rlll II I..* ''' " Il··li *Iý. v I(· 11 11u ,r.I lliII'iI I.' lll"rrll r, I u,11 : i_.. llr tl11 IIIII t:"-t: ..,~ý1;ý11, H u !~i"11 I,., "" L c . ." 1 ~ ~111 , 1 ..i'1i111 "' 1!.u u I1' (!0 I( 11:1,+1 11111r,:. 1411,:1,. ( (jji::ll· , 1f - 111 r , 1 ·tlllllll : 1111V? 1 i!,e. ' J.11 .11 I IrttAcJ rr I II' 11 11( ..I 1I'' ( · II ll il rv1,.1,, 1,1, ' \ll :l 1oI t ii, w t1.1r.,,li I, 11 i: ' I, :,g n"( 11 t _' I+ :,I ll !1 1r r111. l Ilr .ll Ij ,.I ll:l·- l 11^ ( (! I'. " h., I - v ui rel" ," uu., , . ý r1' I. t, n 1. ",11.-. 1-" ,v.,l 1 1 rI/ 1 i. iltr al:,i " 111:1. 1t.III: 1+ Il . 11u.11i i i 111 11.1.'1:111 1 i ·Ii-lll. L h1~ iiIlllll ll' il +I , · Oil' '1..ll· I!I:II· l 3, l· II1II·I : i- lir :1 I/..rr"~ r,11 1!,11': 1.'·. ,',+" .lli . ,ý lr " 'ýII,.(; ., 1"Tl ,.1.1ý", ý:,Y1 11,111 \) 1`.I , .,":11 1," ; I.· 1 ',1 I i :l.· i1 .11 ( Ilj.:li I· - 11:1 tiý'1 ··.. ",t 11 , 1'.' !: 1' ," l . .r ". I..1 ; : I ·· .,e ," .II r < f it i_ t:::r ,,,I. ,', 1,"I. ../ 1 II -,,,.,":1".Ill li~ l , 1," w , "11 ' 'I II~i . 7· I :: ,.,1,'n "'. '. i~ 1'." n I, I~y.1 r r1 1"', ii l 1. :11- 1 " I . I., i :1i 4 ·, II III I·~ Ii" N.. 1t1 -'. Il , : 1, 1 ti ý : ~11; i19191~9 9l119"1. 9 ri , 1."9 .1 ',i . 11 _ G, ,.t11 ,. \1,1""",I Ii Jlr l 111:1 .' 111.", \..."r,. ,,, !.,. II "I,.I. ii,. il ii I I :.1I !l- 11'· 1.1 1 ·1 i 1 .1I:I1II !!:li ! I,. r:1' ,". ~i .,r .,,r :, ""v ". lljnt t'"" 11 ý · .1L· r I .1, r ( CISI \1"I · \'1".tll ·ti'lI.·tll 11:1.''I"1\1 .il l . 11. * Il 1. 1 Ii, I'1·(( .1", n! .. a 1 ,I, 1, 1.11111· 11 . III l .." u 1~ I', i s i,, lFr 1!llllli ''l( 'III' I I. I(;·L 111111·-1", I i+ 'I' l li(· li. '. It. 11~"n!( l rl 1,,.!,,..., i ( l,ý ..1 111 I:.,,,,:.., r; ,, ::,., I )n :. - l~i "'.I11 "': 11 I ..tIII i~ r""I 1." ...'.r. 1: 11 11 ., Il .l r , l · 11r1 , , · '" ' , , , , ,i , l "' h ' .,, ' Sil' ho,'l,-u , nud retail hy the vote ,I encts ftr Ant. rir.a. . ' "Prchl " S4lt'rl el, n- r \1nlilL'lt I.Lanr, .,11 ,, 1111 heIl 'l l .nr11 Ir tPdl ll by iiic I dIrugiail i4.l olll I ,. l 't r, t' ,,gh h,..uttr''. '411I, &: .Nilitmlt \S, 110t \ýlttitsnhl , .\:'e A tts, Nlew Orrlnlý. All. It i.ttl\ ) I P Hil IL f. 1t'\I.1[+ IH.('I 5 . 1 '. Tl'l un l. l d hrvI, lthe F"r, c.:.il ul' Jran i u t.i:, 11 . 1 ', by \\ lllitan Gr(le li bl . it.. ..t , .. l .,n I hII P iv ,rl ....ilu a.g . te ' , lnirt d. l stsluct.ut, " Incuur ng Iwill a i l:l fi Pullt 4t .\irr'a +I l1h.,,iuloucit.llv t" ise ' .t1 is th+' nio-I tl rtl .,and 11 i hr IS tit tth !o t i · ll+ -, lk thItll we, t' rt, it will hreak u;m, pake* n,, - n str-, miuI Id'l% o I lllur n urli !d Ii t i ln . n · vor ,*l i n l, lt nt i tl, thlll oll t h .il rl fi ,r d ell ctu elll,'d bIy the tci ert , I 111 ,rn.--La .1l,,ture. 'Till-,+ i. a rl e t hun 'k, 1 l will Ile 1r1 llu t i "i ~l;'1, h tal I RI n : 11ir rIt l ltlI 'y, It 4 tr111 ,, it 11,,tmm. l) tl trh , 1 ] izt Inu~lt n'ei , be it l then the v1Ij+ t't i" it. ,xt u - , IdI t1 1o e h u ,rilc onI:C \ . i I it, h," rI L I, it ll- , r I)1 C A I l r1 '. 1. : I. I I. a lr t+' . ' Jlns , , 19 T.J',11 tl otut l 11 11se. tt1ttl nl \, -h bth . ., ' , Is:,' ;ihcits , in . lebw hi .. ll b," +,,,_" -, d h, ', - ,Ja.u ,t andl M rs. 1,t1,0',,r, w .,,k . e t nnon, s t, , th ,\rIv . t- ol , + ,it}, to itad Y i, ,.a [,,t Ilt' n ti tIrlm h i1 z1 l.Jt Ibrlln * t' , , ' I.I , 'I+ l hr V 1 t wN.l t, A h,. ,I . a tt l e mi l (I Ilt h'- '"ulp '* '1 Cam An ill All. tp ttu I\--' I i.,l_., n ` I " , , I . n: d u ca i J..l lull I . ' f _ ".1 u II0 if F1'XI'I IA rANKIN rmlr rI B ,..i"rIiei,' """,. :. 'oli lag I IgoI I' NI li liiio~!: Ipll lntl !I il uuJ nluat n- · I Iul~ ul, up-1t ,t it,. r i I b l illl,. ii itlarg t" I I :'S" '1'b" 11111llwtlttiion , Fupp, r r Pri-1: tuorttl n Ilaa be 1 11'" : l : 1 u 1'o " ..'I.,Ilculi , I1 · ·'·~ · I~r,n. to Ntn or \ , in I y ."a " 1 "_1 I Sbtt' :t~u Il'o ollta. i. " *i pILI HI . I I 1 l7 ' III 1-I III AIl V -. --'~1_ VLGETABIX 1'''1' KNU \\ that I'1; (: 11 lil1 l Mill t 11 n 71! 1111!\'i.'i r 111 !,",I', r`1, 11 .,' 11 ll ', i.: , \l'. 1'1 71 ' ,' 1:J! 1. 11' \"1 tn - ; ut 1,,,, 1, II Il.i: 11. ,. .I, I!1 111 '.. W ;., f .. ,ii cil, i~-, ii ! ···Ir Ii II · II *t ii· l c:ý 1. "I"') Iiý(ý, 1 11 1 11 11 'ý 111 1.:it 1, ( l :Iar In1.11 i , , '1r 11~i, ..1:.11 .1i .111 1, 111.".' .a~ll~l il ýl:i! II ir, tý1li il \\' lll'1, 11"'7 11 "'" ~ 11'7!1 ýI .: 1 ''1I i+'I." .l rI' t tt wyrr11'1"ll 1. I 11:I t" i ll: u" :'1 :, I 1 tt * tI t ' 'i I 11 it " l· Iil!I111 I .t, nttt11 i1 1t 1111(111'711's111 11,l· 1 11111',' 111,,1,'., II 1: 1' l!" 1 ,(:· 1'ý· ," -11 ii 1, t',: \ i' It I lIII " f"1. : 1.1, 1', 111. 1'1o.: 1 , ' .. 1' : :11' ., . , 11. 1111 ~ " .. 1,'i,.l I lllilll lt, , , I , tu I t t 1l: 1171!' 1 , .. ;' . 11 1, : 1 f l 'll. l·· l1:l (t 11' 1, , " 1)r. 1'-. , . 1l \. I·. II . 11 t'" r ~ 11,: .!.1 ! Il~r l-. ,It~r~v 1 a 1 ,1 It I itit' , It it i II I,1 L i 111··1:ll 1 . 11" . t11 ;1" 1:1 ,I , , a '1· 1 ' I ' r~ ll _, 11,"'1 11111 :llltt r , ,i1t 1I r 1 11t1 I - t- 11 1 > t. 1 . I^1' I " ii 11 1 t ir , l,',,. 1. I ,1f I,!11 .,1111,iiii '1,''l. :" u 1'ýI.,, 11'l' 1 ." ,, I111 \1 1t1"I,\ . ,,ý ý, ý'I, l In lin"Ir nl,:" :'t1llll i I,'ý ," . 'l'I ,, '.! .1 1" :, .Iltr "Il. 1,11 1 11n : iI, p4 I , 4 4v ! II m ar.WN, 4. !Itcl I, I'll g .I I IIIII I I ii I n p ll·: l:.l. ij iil I'd ,! 1 14 4 44, -II~ e :I4.' t444," Iw 1: ,e II 1,1 pi Iip N - I, 111 N, ,l o,'d: .,.1' It r!1l Ill '(.I,,. I o" I- 1'jCz ' 1444 ,44' I,,' L I,"4,,.1 44t4Iui'I'4 1 11 441 14.4i:: 44441444ir 444 & A ..rl 1 1 1 4 III; IX~ Ir 'ceo le 114et,'1! I. 1 all , 11u v i 1"i.rLe I. I'd.4.4 II ,,.4'. I)I.lIL.II 'tl and (·llllllll·Y lnl·Te11·I'II S ran I'll nn p" p'll,4444 ' I,1. 44491' .4r m I 4,444g1)r. I',44111 Ar'l~4' d hll"', nu.G5 P,.~lrn rtw ,"we )Lgaz, H i [)LI\\·( ll ~111,, two n.Iriiel.; \I1. [:llrr·!IICl r, druggii(t ati IllI \\":,,h IIIPIUt 111 market : C .J Il·II!I1llal , IIII1E 1'-, PIIPI ~r44' all & li: (i A I(,", d & ('o, corner Ill' Ctlll CI)/· ·I"lJlllllpltuutas &L S(;n'od n trlols J Rossi, 1uls l l.l:Iultut city. ( A·lll·· I.* Iº(lv c I. LEN E. illll(· r·l~l sc· lllI)1 11 I1 t) 1 1II 1., i 1'iri I '' I ,· I Ir l 1115 "'rare 444Žv. 1· 144 l 1dy k - 1,... days, nII S on rr.Iy,, or I r.- -_r-r 1n1;:· :1111·11 I ::l earner CI it 111 wm1 (v x" reps i n e l v of nI 'row, Io IN . bola ; tL ,"nc," !,I ill LI 11 1144' p 4.4I4' ,I 44.4,,I vl . %I 1 l, '444444 l I1444 d*rio~l Ilerreo,() I . '",: d '"rv, 11: \Iir n G 1l l, , v"' vt. , %1,,, I), II· ' I.·· 1o .,I.i~l IJ i T or i:: 11 ;11, oni:, .:1 .:,. .. : 1!, n«" .v~~rllL! I '4'.:e4 l 4 I~ I Ian a4I -,o.44 Iwd1~1 444441 4,11 4'4'j4 4 ·.1 I.) 4444 4444 4444444 yIl'. 1·"·1l ] .144-4414 p911:t vig- ,1 In Ills 14414444, Q . I II.y. L 4d 'II. Tol.eealn h tr o,...u, . tl ," 'f \ .cd' r1:u~u d l"ro~ IIo hr ne l II: 111 n!I w .d olnl" t '!L -,:"I !s· , a e ~cn ,Iy ,, ;;"1 jj U Il-I N*', sP'.ItC l OIN 'F1"ý , y (SI i' . e l": ' ! I 111 t1 : : tlllllII llll' v !1 "I f' 111 Ilsii i, ~ir:.111,r 11.8. i: 1"t r 1 III III, N Llthcro SI 11":v11· its t.: vor tilt it II : 6:"V11 I'WI r1lll I .o11 1.1II o 111 that it I, LI· .··I' ill ~i J!1 .l ..1.111 1111; h .I 1' P )' I1V· for c!: lrrlfi t l . i: Il 11 1. lnis lll1n It~ rv cr Ll.. I1 .11: r...l Il...II I: ii." Lul1 it 1, Illlllll ;111.! r,:r lilily I!' /) 11 Illl, , h~i.":", Illiý"a , I, r ýI 11 c l l;." u t., 1 a1..". 1'1 11" ;·III IIIýý 1 ;.I . I'," .I I,·IO i· ·LI: l i Iljl( (I: /I1I "1 11 1?u. [NJ IF )] " ' 111: ' ,,', " I x I 1 III .r I F''' '''" I· ' · l i `('l .. 11" It , FF ~ v : i~ F ".' F[ F','IF'f' F' F"l IIII.r:.11 I - t I . .' ' ' 1111-1 1 , '1 .. 1, , l . I iiIc " lIv>u "I I i:, 1 ''''F'' s:;.I ' F '.' 1 - 111 I " I ^ .·I F "I I -- 1. .1/ Ni-'11. i . : ·-' !;..1 1) 111 1 1 ~ i ,.i: , a . , l ll a 1! 111 111:il ' . 11 1" 1 r 1.. . I I , i 1. lo:: Ill .r _IIIall it,11 . : 1.11, I:I\ 1 ..." . .. I I .1t 11- 111 , ,. ý111 1.11.11" 1.: 1,1·1 " . III Ih - pr" ... ,, .. ; )i i . . i :1 . .i s 6 , I ,ll-Lt I , III IIIts, , .' -I1 . .. ."" " C'I .Iil I I I·il. Ip II X I( I) · I II' I \liU I! I' '"":'I'll SIl1 11 U ( lj.(l ' I( 11I~,..I'II I w i·ibIIll~I r1. III· I(l· I Ibl)·1 ll'',',!:1 I111 1, iI ii... :IIIIil. II Ll( lllII \il i"": ~ ~ ~ ~ I I:11. 1l1 1·1/ '1 N.1 11 SIrt.* I ' I crF- - *at. I t 1 "S' nlý" .."ti.- - 8". I "n 1:10 1 111 11 Ic1 I (ad" .I I."e/" l. .I I.lll jllllj Ilnle~ ~ ~ ~ v 1.1'."IX1.1" c.'I- I and l ne I I.- 1 .,:l.".:, I ri 1 111 ii. l" t!. I I~ .\ . i'.\!'Ia l IIA \.;I\I '1 iillil of .1 1, 1, 1 ,. ." vl ..I ,. ,.III -..I." r I In il .., 1. t f "..: ll· 1 /I "I;. ! 1 " flv IIv:I 1 i It 1l 1 '1: 111·· Ird t c..n........ fnnlll' 1 1 n, nt...... '.."l:' I 1II1 la : 1 .nurSa 1 ý, I`.·r , ;I 1 1., ,n,l Iic' "': t `t ,,,;,I i Il 1 .· i ",rn, :.nn I 11~f 11 11 ll . , li; rl.'.I I ` ···· WWII oh-,-d I ·v 1., it if CI.,Ir - lI;iI c"'.1 1)11 ·11 I.11:, n..1 , I" : I 11- !-1 Al .II)(l( r~. . , , f u I . 1 n. .l . , . ' r. "I. !i.I n '! it n.I..I :i m ), 111 'r1 111 l1 e .I ;::I I x.U i~ll frl i ,"ia + ki .h , f . stet r i .r 1""1 , !i; r ll and It ', . l, r n rn'r ti ,. . . rern n h ,- I.,.. A ' . ' I \ " .1 ` wit~w lt IDI 's t'AXACEA :'sl. Th~idAiEiIpJL WILD By t'or. oft Natclnz and Tahoupitoulos st. !;U:" tie , Ir, 1-",f rh,.t~n~qtl-,n, scrofula or' kilng'. evil Foci t * . .r!:., ,1r hp cunlt,li. In+'all,.fI m e suit r n ll rU I | bl - ,~c .r, 11,""0. 1-:,'.. 1 ,h "a.+., (as tt¢.lhrly idea.tr uludl p iulfUm +,1:::; r,(,. It te( L i,,1 t. ah alaa'ltd tho.at9 X.I nostrl , ulcerl fI ·:.,ry ,v J. rrl ll +, , i. ',.r o, , a.J ltarlal o ltt e·t.t , l.lt' ;,;·. 1='. -r ut$ h.n~l.,nrlvIiT 1 r, -, chrelr i eye r"I l p, L-l.,ot, hr., ,bf{ ct, rt " II 1: , Iynl OJ II+tI:IOa1UX ;dtrrutln. chewr at c t,.r~ h. Irul urfl 1-| . ",a.. ..·hl. Iron,, anU narld hulnour, 1. " . , " Dt, iu lr , ea ..io t.'.,ot tarlntion , I , li,. i't.l '.t ..- '' " O I als +l a .oally ha t a, kid tty.t l,,, .+,". .I Je.h1 ,:r u ,' J I '," torpt11 =,cttnl of It'.~m el ,: ,"IkI . ItI l I lu luo l I rlil',r lsllU. i t r lllll lillt lho/ ter t.-tlru l, o .el ! E .+~ n'l.', 111 rIu ' h l eu t nltr : f It .l l l. ti nrt ,. ,J'l' l oal nb 111m, . bllh T ýe I I. 4111 tiu ll' ul. rIb I kind,. ,1c:lc(il 1 u l +, u I '- l~ e la r r.+t le v 111 llUrtlc~llr to rclorrt¥+ thte ",v.1-. tl.l IND;+++N5' |'.tNIcL'.t '.,dI bou ollu+l 6. f.Juad soti If~ 1 -), : it . 1' O| ;.tIiIllltar- Pi Btp L Z iI. iiitllrr mll1llltion lto',J Jou Jt :l"1, p, wi,"bl ', r0*.llutre1 1 ti t , loi. ,r1 G oi+ o ilol ll.c O [ltl .1,1 o llll ,bhll l l v, xllll luk o. Mi tlri; llat I lo l i ll .tUi a i11t U:Ju~rt, to ul .t 1,.ýr tf. lllou) g i. lhI a I,1- "1 l by lha Ii f I ott .lclli Blu I~ li r 1,.11,. ,:'o",. ,.., , I111)·1III· IIIII bm n ll~i 0 il,---(1 1r.l ,llllru~ul . I Irllu ok L1. w.1--.h :\ I l ul llllli a1;J uucll , o1 t1: -I ,III 1 IY U(.l.l: * 1 a cll o o. 11, : . il· hrU a l .6U Ji nb a" ,l"u , r l 'l + l l 1h r . .,1,r, 1,1at il o tltln tll .ll ' .. n'il l .tll ' .4 i' ht I.11. ,,it, 1.i- a' cltl.'a oi p, , u.ti. loi. idie aint indtult .c,- ,,J ",,. ,t . t,1" n . 1'a at. ta ali'.u nun tou h. ''a'd''' 'h.(ll 1.l,, 'lrlt I ad ml¢' olI. ho,, .... } ll l , ul+4 r ll·· + iI tlr it 111 1' if+ t i'4 + lll-I 11 1111 ·Ir J UUI$;.l. ll i·( t i*P ll u ,h !" '. l,, o i. . l ,lll 1 .') InI "l .,ooL ho .lldll J ra -' + t .- 1·,. -l++ ...... 1 , l..... t,.. .. ..... ..:i. · n +* .a~u. .. .t · .. .... -L.a-1,'d.. ll'.ia. loa,1 l.'l, l l'.t'II b 1 -.' IoqUOl .o ltt ot!- .iath .alll tl~+l tM lp,+1> ll :,I I tU:i- l 11txl lil t.i tl : to.1 asull :• , ", ,., ,,t ,, d,.II, i ,t. ,, x1,t ..1 *' . ,l.)+11 · 1·11 1 +1· . I..l'-t I·.· I:III(,rt-,.,l+) I..tC~ll., 'lt,,l+ SI(J'Jl+" +.llg LhICir PJ n. c.· ta- u+] ll + I .r'I. n , J S 11'1111 Ii I tII o +letl. h - t I11; :rl tt: '. J,%'t- I. I +· "t .h + :li. ,Il lo·* ll ~ al. I tila'a' i,,.o· 1: 1 .1 l.,I ,',ai aoaoaLII I El .1 .aI'.aaly dolell 'i a l ,-i , , .+,,. ,,rh, ,al ptr . Il. 4 t.ard "I , ,1- .! ,., h . ,1, ,+I," r a-,t, u l 1r I' 'I. +1 l .f v.ll eto.lIne o .Iti. . , "i,. lhl,.'. t ý, l ,iaa. hl d 0 la". llt.;d h e l til* t f!q , r . l l ollltl l ll arl, o a r a.l d taltlrh I lll 1 11llllt . ~:P xiii: :+ L. ~ I. 1,,IItIo l l'.la l'aaa ll, u l.l it aa1,ai l ia i r tatrilr a , 1 1 ot t.toaat t'1. 1 o~ a o1 J ruIuIY uby IIIia o " ,atmlillt o' ý' .. n Jull . 1"li sII . HI .I I+ ll ,"1 1 wl + it+ = O" .r . 1 1 ot i ,Ic -1 11 I 'el l ta I al' l . tl'l. , U ii lll , I O ' ý : t l: , 1-,n t o It ,.l ,i l i· 11`,:1 ,. ar c1,1 + . .c , .I t ' ei tal l d it. uoa I.1 taa i llyt i,, aao 1 ,, 11 uI.° tal 1",lll + . ,t 150 . . ·r ln , + I -*, . l,r I. 1i lh Ur It i th|Ie n br1,elit tIUlt , til~·~l: ,+,-,,|; ny ool,. g +, at ,, a p r.t on I - iob l ,.llg 1 III - ·lll. 1 ul l' In IC1 nnlr+, nII a.1 1111·rl 111 :., 1111:1111Y "1'C rlUli r",{+i 1 tll +,|ll· lrl l Iof tl T hE i.,, I ,. < LJ y |IY IrttIre t e! . : .> r ,,."l · ui ' i o rh+ , .Pml ro l ,6. i a ,aid 'l ro d h i,+h h. t 11|hi h,!i, lt "h ii hil. .u a 1ll 11 It', . ,,h, . u rd u ,iIM 1, , w i"l-ll+ n h , .uII ] r prrllo I t, toir tI :e ellr Ilul U i .. rt'l u r'l + t+,+. 1- i o 11~ u ,th "1 'i ,t lll lb+ .I. for ma, Illt ¥r rý I,,n tI ,e :11.,"51~ - I1- ll, :I i1 ortio L :3lc at , ,:t i gilt l1 0 Iiiu , i, ca l qlr c ,t lrltrn, 1 , ,II 1. ull lI lllS t r, i ýi l e Iv l|Iu :, ,;i c ,i i r,: trll hrr,: g ,111", 1ý1· ."(111Y1. cbU . I :t, l. lulnl tina r, th,1, l'11· c ! lo o u1; 1h .4111 ,. '1'tl u.u L6 L xleq111,. arc1 o h. u . ,, 1 +, 11 11"u II.i I I and :1+, urit 11 owady c i t! ul. , ,llE t .'lu.+ h,,lrl.. , ttdll· . 1(tih;i + l io .I il ,% '~lYjl 1+·Itu |+i14 li ofr,:th li,J :t]'[4. ,'l tltl ,o, ilýr~nc . l+ v lo u , 141t, to t o i~ r uci I`I 1 hr , .1.I' 1111 h 111 11 ." .. '}'h.. 1' ant wr'll· ~ l a. "1 r I ,..B C , 1- nun 111 tll nI, nt .,, cn~ nl++ tI -nl I, 111, 1.1.l6h..I .lrlll ll.{rP. 1113 ,,r Ir .lriru ,-ll lit ,, hl a 1rP.,: 11 +tt:,u tho p,,b i e, wt111 It •,. t.,lI+¢l* I~·, .-ill ,?Y" :·III :II +I'.*iI I+ithtm tlittl- r,'1.te ir .. +++ l,,l ,+ . ll t1 nl lloltI + la ls;* uel . ut1. ,d l o iht,, u Jý:++) r 1".1 1 h;tllr ll u"ltl+.11- 1t , l, , rlrt . Ilrol ·lc 11 l+i at e , 11 ,,+ ;1, 1 I + II', ll ll r S!\r- , 1 ,+ I'fo uli llllUw er , the puullh( 0,ll+ 0- Lhv 1 ,,,I+III*, a al oll It-, . the o111 J i.flll:U r,,n, ·C1 ,, . Th+, .,,.,,',.- il J,| roL to,.,g tb.li .lll) .boo+ I,:.., t - ,l 1'r l , ,1h .1 1 hr ,p ,,, .. 'J'l, I+ h, ot ufi.,'d ,,e , nl uom u.. h,: t hey I vll ,-' hI(1 tl l 'I.' nh o 'rv. b e lly vrJ by " It e IVII.'II +r 1ll lr L ,I I ; , I h h ,IS,,,+ 1.l' 1, : 11 .1 tLu . a]ill Luh ys.: t'xt r;l ll 4-*,+ u l l + · I ,UI IC J li YIiiii l~ Iiii1i r¢ lltls L+= .+ I. | it Il.ll. Pa ii dl bp. r , at rll+::+r l hs t I·)1 hu111: 1·rl 1 utItltnlU1·J it .l ub , ,, i t+ ll l r ,% + I+ i IU, llln , ll tlt1 f' 1++11yaI l ~,ut 11 ".e 1 .: I. lbt.l 111 1 i '4Lre 0x - 0~aiiu + . I'r 11, '1. th ttv .11 tt * ! h11- 6 lhC III . uJ a (iH ne lllua ix,·ll hy ii, !11.1.. i,. +lltvl lhvx h r.. i tII:,l 1,a 11i,, 111, wlrh F aL n t i , , i ,, i,+ pt I, r i orlnh r.II h le.uro. ll . qI , l ut I it[J d, lt I auu S' : L , .l'iL I+ " +t!'ut l 1.t e Jer t lr omt... l ae u drv . +'~ + n 'i l ,l + t,!1 1 , l+ ll 1- 1"I, 5"" w 1t I. v . ii.I , - L 11tIte ," [, , J1 +-,,11.1 :1 111.~ 1'~:1~ ; It l n i+ 1: j~ |a !1 i. 111 ý1,"i, ,. h , hllcr ..,I .. ,1t 1,+.l .,u . tP 't,+r,, , ,,L , l rfe .,. . uJt,¢ i .i ."i.+0h 1,- , JI,,(J ,.ril h rlx l +.ll+ o ,7 .Me. .. +,a r tu , . t +,',rt.+-uo.l :11e'','.1 auc,,1 11.1.i,,1,1r.ov+.r rand, 4ull ii tt[llo + ~ ,t, ,of . o0ill t1-4 ;i-" lrrl~l rzlrll"tVll r1P1 ', II +. il.r ,Ii , l" i ,i ,., +lo1-t1t, 11 , 1- loo , 1i ! "i " :lllllltlllne~l to ho l,.o u h i d :t, ah I t'n 11t Ilhe't, I.I'U , 1: ,+ pht re lc,,har nt IL,,d h+t,+,': ;; r~,11. 11" 015~-ii , I Ii. :i( llr .ld%+1l•:1 1 iiia hc- ,+l. i" (+.tlllJ. i u f 1'i"1 ,t: .I~fl ."l 11:1,'n l ,0+11. I:I hI l ", I ! 11 t l ull Ma, nyI x.rulhi {,lne i .... 1. 11 !,, i t 1-r . i.. .. au l+ ; 6uI.IHIII eJ IU l f t lllh " tulrll ~ul "ult-, . io," t u": .prlnk ulul a F"'..l pulnk. r, by tholiG - ,.I ubj~11}rr It, r lll,lrlllllb lJ 1 t t ( . " u 1iJi i r Whllk. 50Ulll1 ix._ .r thl.' c". ll~ IIIu ~1~ iI .n::J l ,! "i, i,"ll'n r I., dl. drinlk ii c l bl"ll,llJ u(.t."0~rl' , Ih I ';. a'~'+P , Ilthrl, 11I a .l..it l iJobo '|h-lt,li],,x il. curltfic:itP+, 11, ll ! lllo,lrrl +.i {|¥ = ipih r, which ,,!'a " rrur I 1 - g.alU , et'Ol, 1-n 0no 1 tllvr 11- 0 Il~ o~lltd I.` 1 'u arr4 u l+.l ,+ ii r~ u. r u ,' ,.l11.,Ii + ¥ l l ; ,,,Uvid lleniuu d nd. ltl + r ,My il .y ray, 111 +lUllrn u ++l, " s t ~('h1 t,0 t0rum iv.No . 1 8:5. l~ 1}u1: 1xi th*o lu>t . luler itlJ .lrl1:,", i l U~,fl~l, tu,| ~it ii , tl rl. 1~i ,+1,.a leer. t ]"~ 1i, I~,1.0 gI'II rlo..tlm+ tin 5600il+ th t n but,th,+ " ofIh I 1,J |hll11'. .1,ll...".", r,,+tur.lr , n ii o I0 ,rli.cl 6al. tll nn .u,1.d lsoe ,+ ly r.'+, + lulu ,f .[t_~ I k. , .l. 1 ,,n .lr~l..all et2t . . J'F 1 I'I:II·l: ( il.(ýIN, K I gI. wleii. d, iil' l * fsiii tihtol l iI ' I, s·I'· I,.192 t i Lt ,+,.+ 1,,91,1,.1,11.1 taking 2, Pl·,·ro cOldl wkI1 ,llde Ia· ,:i  ~I u:22'F12 '2 f2'7:u :h(:.x' 2 1 21.,Il·III 11, 11 1 I . p Ir~"{ -,it II is0 A apia ~1 i 1h l· 1111~1, I1I~nl ,t.,2, i1, 1+,,. c"1,, u pward. al' f l0 2,nn llr ., I I'rhru.,r, I.(· 0· i, II· 111 11111 "cwrcll :!,I, to ,2192 about upon~r r, 1,!, I111r., 1,,, n, 1n11 I e ll'I C/o 1,.P 11'1, Il:ljlls' Pl d BIU Ill .n.I " 1, 1 1 , ( 1 ,,1,n 111 u nldu ll 1 920 ( 1 1 1 1 ))). 1 I1i· d inno I· p ! y o td lh.t I :11113a III.PIIp1,'; I !, e ll.. \\ 1 4'22t III ICNANh1a. NF, ii,,r., iSep. s,, 1JiC. '('I,,. m I, .alt, fr, ('121I, th. '.ll r (125, (,,o. 21,213 ilt L w Pll )1-11 ,,, Inv , ,,vl.( 1, 211,1lucre,1211 1.1191129,22,3. rII~l. ul lar~d, .hrl· : gy l, a nli Ilp ulcer. l·) 1,I· l· too-k. A Illl CO r, i yl Il nluula i Oy. 1 ,F'1.'" 11, d .,,,, i i~Pt I, I'I·il d., 1"I. and pae.[r "' i 1III II N~il'l CIi.iTi sPII 'ju F ' i FS FtDID I sell r-rlI' (III 11 ,",3't F'.' 1 -.. I ssiisiula i. hFF lUt r II ,Id, II llt1 ") _L'12,1. 111· 1, (e 13 ,,,1' 21( 110. 1f 1 T~lloJl S l'c a" I. r , 11-o d t ~ n,), (1 .12.1 ·111. in1ll1· 1112 Perk, i t 18.27 , andga* m1II. II .I I t1 n 111 (:1, 1,,G dea th. l(:(1 I(i1 g of the g ee:.( success 1i t,:rlu1 llao.I'".r( u ra, ow r, 1,r, I., rni s-Blr I. lil y .w ul~lllt l 1 war! r E u.,d,"i ! r , is,, a ai' ii ILD I.9 F.1 . I.C.F'FCCiiur K~'.,' ,'7d Ce ,IIClilrt e3","ur l.141 . ,r, r, 1,1111192 till. into,.b· Itealad, an N11·!1 --- ,n tiler sih' 11s F lunIrn"t bP'¼lU d wish (,un!:"hed ISlr the I rirl i 1C\ * i ,s1C uj o1 l'lo w 1Fi '3i99 I:,;" . , ·~Iý"1 1,r .y l -·; 11n 1 tUI ; 1:119, hot 11,21, llr 4.1 s \. I- AII .IAYCl I·:.!, il IIII· !lil ):( ' C 1,1,1'1 .. .July 12. (171.IU.I J · 1 ,.~..i- r"', 1FC'l-I'--'%C ll :n l,'uC'C r,u tCCCF~. j'cc.i'nim 1y 1. I,,F1p ,rd r n h ,.,, s prll· -·l~l,, uli ~ a d e tir Ivn 11,.1 ., th " i,"c :.",I ·n/ l, l~ý,1, t. jr Lsnl l ill I I.F·IIII IIuL rl ~l~ lllC.&L F~··.·~(l ·(illl.l Ill' 11FF L'p' C.d'S9doii NI:\,, 111,9 " "r.-a.1,u I, h CC,, -i~l, I 1921 l .el1," t9n r . l., c 11t1 c ~I' I i ,k .1' 1, 1,211, 21,,:9 ".perfec (l7( t~'I:' A \\3:1.!1 (:(111 at.1~s \ i IN '-it11.1.1 "~ il~i1 icI(reilgt" NCiC-i F- CFJIIAY tI: J(O. ,,1.1:,:2; . ,hr !1 C .2 Cl iseC (is 'v I.pgt. ICI :!,:.",. ,la ,I K. I " " tnxo +l ' nil .23,9 rol Haed b I.:,'I tn"! ,h C h 9xob." 1 ! 1( 'ilA3u~ ' ((elI a' d Jill , I 4 11,"111 'e. n~CA 4evl.'dM 'iel. ii .IWAICL L.tll'-C'll.--l.i2 tint lnr Sill Pt21 " ,al1 , 11, I, ~l,+I Yc i,.n ~ : col tisacton II i:'- 4,r-,, mllFtF olF i y l lrlllolll hi - I !1 C ±12.'i"- i irllluar"il b 9.+:111,!: S &,, , PI': II I-r ll-',( l'ICT 73 C..u 19:)1C! FI"C'1 lI ll.PC,.1 i. * Cli.d 'i \Al ,a I l r!aud'aa'N*. 14i'u", i. Fok 'C'paipat, brlsi·I'C p l.';l.l I.i ("II N 'i&~a P 1.1. 1, .1923, a~nlfrrat1~ A.4:XTU\\Alt J u ! , ,';!. 71 1'P,'InI .' I II IIi} --! (l(eI i Ii n f I Ill J!1 I!.w'F(iii..*s Aew IiCeI' JIF g AND -: d n l,2 s1 vii.,lea( In!, fr solo by YJ G. 11(1117-E\',IY da~~ry J11, i 1 44Ne" Le-la

Other pages from this issue: