Newspaper of True American, December 9, 1839, Page 1

Newspaper of True American dated December 9, 1839 Page 1
Text content (automatically generated)

..J' S-- - -- -- - --------- _. . _._-.-= - --I ~-- - "I I ~ I ~ l _i__C_ 12_ CETS. NI:W R)I{ LEANS, MONDAY MOIORNIN(;, DICEMBER 9, 13Y9. Vt..-VI No. 2074. l'ei'.o iif i/c Newspaper Presoufi New Orleansa oil a ninlotslly agreed it at., no i cursed in rtoi-re of Sluasclutr rlevt -i'wv.!lvi )llt t/r . fr 1tiadtilr pi HII:II it, puya!,Ie +e ~Pni-·1II1111-ily in..ndvnnee(:O ten .'ll..r; fotolh.,ii tri-weaklt eionter paper. pnt e onet. -ttes i tetot I o.-'eIi' It)r/h ity rre'ttren· ir tittri. niva 1IwC ilatafr ,h; IV /ci e ly ttrea elt it.. It Iva ti. IN m l,+t.ri;tt tootetill 'tr. dicaout.innnd unil arrearace err rellItrld. In conl e of d(i .Olllittonnrr, oneln week's Ioic! Vtn etri.ttr Attei~rto.:tto.lMcri et givent ptoil 'ia to I gaoirot;u ttiiof lnhcriptcn.tie dietiIite pitttic I itrit.iitt/tit, diolar p/re i pIit.rei fori title oilt nMo ittioni, 0nlI~ itt cat pricircact, tad aeirtie ar: os tmaterit l alttrttioit the oIlc triginael u' vertyentru wit I cianrge a it nete line. oIoI.t AtI)lcrtwit,'V-t'I reotwltpr t anil 'him er-, arty Ca~iIlrllers fit rll 11h alon , and ixty Ibr both Ion.1 At.tas ictocro, Si'/trt", n Ilotitiro, ai d oi.'/thtii tai otia af i/ iat ititio't, liic'tt llar in lelih hI nly, ao"I hit g'tuirgft fir loagcniehi :thi p i n ,le.oalll .lt ae eri, or itotti ai lt m itre, Iiraetaixty irollars its t'ili' l n i, anid eighty ct for both liIteiliiit it RIiiiY , Oiliiitacto c Ni TICES, r nd artirle' i nll inR th tatrtiention f tice pitrli to ritt s t ' ' i iii ty, ani dorllair et atl te i tfor ih eraltilnsertion ini ealct Inn /i tio. C c'niiir.tvldi/l or lto rtiicei'f it/tel itd piiRaon pl nature. hun lte Rdri si'le. siiti l to clthe gnd di'.u le, and1 In dvnare. A d ttinttofli fT t w e preaeotterenti.will ibe m/tll l Allctimtnlcra,, Sherar.Iluy~lr i!,er ,:l lll \Inrdllarcol on rrlle* of foaal "tamln illlclidled in I IliI Inllqlraul-, eltd aIlttter .ren it t to ttlgl rtiCe: 10 pircenut our oolvut i i i othtor propertylo AovrltrincurTS not of the.. dirtct line Of fSaill~a fttihe u:lvrdti)rr, Itsel is .eJII, un.tion, and planet .no sal-, eru-awace , sti.IraY Uomitlocc..I. e. will he ci/irged ftrilo eitit t io r it the illlre oraptttes. /etF~aiyiell) an A.trf~ tI. IAWti4PfAt, ile pal'liated o n~le month, noRl d cltarI~ed neellrdillCy ,No it lrcl·liurio'et* n(. ellllrup)1iiYR will be lablislrl d pnvmrnt ctmlranta."d by6 it reapllullsble person" in town.l 'I'fu·illre and ntlter platelr of allnsonwun l s~vrtii!tc chnile ,rtlt_ Seine,. to Ili - sharked $110 for Lnglia a loo~r, an~d $130 inbll ,111 lanoancea.~ will lie cellllr~ed dullllll the price of other advoetiar.dr t la tag to the0 i·II1I.IWI llae Inll anataird byY newspnpr~ prorpietora,'l they hal~ve comeC 1 to ll' coneluaiun that the(II not ona of persons inlets accounts line not been paidl Irnil with~in ono month all fter trr0*mftotin:, , shall lie madelll knuwa (soU far R* prTUtiICIb)e) to each litho-they V Uli d da~ngtulat, onlefa in easle 01 advance payirlcuts. (signed) J~. C. Its. ST. I1O.IIES J. ISAYON,, J. C. P(~I";NI)BI1GAST, JcOllN GIllSON, by tho shave CI11wlitiuun, us far as they are appPlienbla to (Afv !ncd)ra A. it. IAWIIENYCC, to No su*UImeriptiOnn are. I l l t leas than 6 monthls. I.ettors roust. ioill cnaea, be Post nnidI.lill t.] iiirg i ire a. ra, IIV h ,dlllII ir. rIIo IhE D. YS JflRN.VE 1" PIOMl NE IV l ORI, tEi ,S. nilEr h ro lririt rr tf .hi tathliihln nt hasI the Iller ri rr " Ii nrrr ulF rrh r Il iji liiii e.ils fi er Iay ihe prblh in ve 1alt h tt Ir aill hrv ie rrg a ab v f ile tcefhrst hlrv if rlev t. re c ive r iriter . lie will l.r r t tr i r ili hI.e " ertli of re il Al lt n r i-attlre., hl t thdele l ae l nIl t11 l. illliln'V t n nuil. al ndei rtill now I Ciri t r llc i tiu ii l rurll fI l irna.re. llr c .11ll, wlll o /1 lch will ""lAde the ull~.acrl .b.r to :l. llllnll te a Iillll ri |rvrp llllll el 11 houl rrrrl, rh.e, aIr Ill tir rlllll. tnill lll ch ' elTr. |nl n ili an h al c olmc c datlllll edl, ·II • ill} 911111 rlloom+, or eho v'lo Ilrtur ro l erIv ralre lea b ir "i rielied friii Ite I i rll i hi rillr .1 h Iost 'i" i c Ir llnr , I a Iirr s it. I I¢ nlllll r llt lIn . IpIn forelo .i, re , u -nell l, r will ira . wi . to11 rt, "11[ l tl ll/( lll( '; I' rll ,elia eri, b.ert ti-e r nit iir urior i th e d o uit 1er I~ i t ll tI e rllt an.ll . ir.l tfI t Iaris ,I er.a) I II re. itrt itir Irrirg iIII, I IK. f,.r l t %'1'V lil-rlI f e | d it i ca reri nkl :. li ar,.1 ,wilt~1ltr 1 ha ; latll h 1a. ' 1I' Ireie .n dr, ind ,h,,illl :e ilr m a-i, -tii ar oi l tder 'i Ire -lliretilr trill rrril It i 'irr lio rrf r llr t tlnlrr 1 1 rhel g n i-, kur -rtlldrs h e Cr t iiu i'r Si '1 I '.in h IIfl I ,reiltl) o prs l ve, r lnt e , u n%.i - - , br uo s ano d tiee st rrup ofib e va l desca Ii vie.r Itic ea aothe rtme nt bu in i l J Ni) I' e01. alr. ,.. s .c+ n n : -he y u il t I c i I hi r * li v i t o rI., i ( 11 | I :,nl t. I ,r r r i i - , I , r i lr Ih , g "ON. u 1e ae, d . t I I e ,,h-m h tr tI, h jr, h, rm f iiar, in '1 i rr. h ir , .1 iii i, i iha. . lln ;:ll. , vr tulllln o r yeit. 'Ii ls olfr1 -a 1. ii i r, a r r inr rrr i sh t aI idr -ir do rr l- c-c' I nir i let n lti I SI re r i l , itel d i I ,ll r i e , noIuI r lll riellaI r.r dr l l. , Ir llre r l I - r ri -t1. I pil -,. ,ll . l llrcnlru cqr t rl In wirllrl teste - rrllertll ulr teur .r , i. I r sr i lrllilra l trV llBu IIIS , r le rIh1 Ir. l Ili, n. I. Ie cti l, i u'ihir I r1iirl; I h 'r!l hirun Isary 'l itrel bridi N-t bunc k, rnel d riniliu wia. iredi u r on r e n l -n t i rleen. A m illl I. Cre ld rr.o tiu, c .ll, IIrn,* lld t lleIl ild, ivr)" dn n ll r lllllslll ; ashltudI bany1 a l t i elrn o f rsllli. ' I;Le rY .IdfU L - o . wlI Il r a uiI ., III,oh l IIon I; clli s rter-h t 1e, pT hire ia; 111 1.,l 1 c ,li'llllle Iine r v tlrn l +i, (lirt ll a ridttl ll s ,l sl f ; i sur( Ir e ri- tri amlp Itc U I::. n .urt .n i l)e u rini, k AI t.rh ri-Y-i ii Ino SPlIPn ; "l IXcIll Il ov eir C lirI.l a o p AirnInn bratr i n r r-irs li te rrmis gerer t-irht-rstt lh riatrll e l uld l tll c retirl .tri11* l . rII 1 1iI t'ulllri l It I I 'trIeII rI ll n jII liur illl I't. u irsr e rr hr v t hi . J rbI rlll ri "i'li i i i l l lll1lllV .i'l;ngi il.I ) aride thr th r ievel ri hereenuib ire1 rs h erb llils. 1osr1.Uit ir re l tlisi l rir e lb reg'io o'irl i ttids . I ia i , . n ell r '.e, fro I Irne rll t r th ei II u ilt s ll, iS e Thr irs rredi u tr erirr nudmbyle n h sirs n-ll lieull llmrir nr i t. lhl. r i r llr r nI r ll .l i trllllt oIl (llI l Oh ii ill I(lhl at·. t l ll r Yr L O ier i f n ich Irir 1;,,1 )r i ,'lllýld t<, .iicn lid Ciro, i'.l sL, urI!i, l oo l roial . u r llr ue, rlllfI thile I lr . ellof r ebl s .tr in tllllll :o t.:1im l Ie allnd I '. . r il... e1. (t l maia and a few~o~ , frls I e the rreirrris c tirdcat rs is r ai Ilan ii e rliilhd ri'Irtioeit r l Ln revr l ruri etur ctsary . ltrl ,ui"llr. ue 'r ,d e rIl t l. I I i oru oiit lh i l l iiru '1r. I1v - bltee , l . trobl'hm rhlr lft'tla ih f .ll ..'" d II1esi1 I.o mrrirllrrll rllrtirtlr.ill riis-ir rirllrlrlt,'urtllhrIr.rllnluir .h r . l liI l t e , l, tir tari 'rr ujn li.lr, a el free yerlir , fuItl reit. llr y F Ir tllu, o rI eti ll else. ellr i l rrri .ll url rite'lily rtir Ir- r lrulir IriiC rit Ire, wair'i, Sr elrnl lihrtu i. h r .u ,,llfi, . ,ieir ri u l iirlehl r, i rifrlii ,li l.li r iklll rit i(l ho . lrio llx l lrrln l Ii ric 1 ll I il orl"li t tl h ir e .- a'lil arUi e it IrIrIr Ir rtrlu iir ir And thanku smer batalenrs tirrhavenetl nrrteely ert I alrtre iiitrel r e ul la IlilUt s ii hii or ctadye si o t i e. se, . i e IrlosI ileY c r, ra l ro r rria ~ tisa e rireg lie. ti er- u hl ller Irle u I rII r fliel lit. -nh. e llrrrr lrl. Imil A mrdoe toenrerrliuert Vrirsanu uninraic clauieri ciuth le ro IltiI iiati . l tell it en t th- e rlit i : Iire . tIr llll i r l,*ll l l lrulrllrtiu llllr lire ni lli hlld l ytllri.,il ilre Ildig hi , lt iir d le5cllrl5 tur rte, all wiriy er. EwT Yenii,l~li Ariert, 1333. s rlr h-al ll eerie.lll qe rst ienldhill- reIrirre u, I u yt5r-e y tille :, t ire of thr-ee iti i lCtl lifie s.ine 1 i e.j. i II II Iviag..I lo o. viltr ; I le l e cle , iieer wllii, d .rerhe i, h r. o l lt ell,,d pro ler til bei It i lllll lrji rll llrl rflli llu.i lllllur ir s l hur e 1 hily ui rrt ill mlelll ufw ii. rl t ro C t.tlr ini ur ,l lr'ir lllr .l .lr:l io t l Ir esll r-ur'l, fi r .lrltie f .te IXs il . Slr. tieljrlrr . I th greeti.t, I.I :ll nll.tll t In e t, lolnstl LI I m atla ft e ! ti elitVI ufl. e e rirmitrtif t h l l : lll elll iii wu.lrrildeilu we itihir i ilt lre Viienp lreeitd ietelrlrlllt ill yea ,forunil. riemorloer flr ryorllow itI :rirll3tr. lln--ai reeri lrrlii. l ilritletl- ierhrrrulInruir, hter'hr he renll tehle e rrhrl, i ii r.r se l ead w d elyi r. rage rstlr t 'irll riil rlll. o h il h i. fi n h d |lll'l lltays Ieepi the bi I ll h I r i r hl hI-I nod I l'al.tp ir -r le fia he pre entls. i rr e ht re -ri el e rrr' 1 .IO . illi.l t. rolloriit l three . rt' any , t ieeirui h ve ,li I he') doi led of cuIt i' i-:ix III u Itiu. c,, my~~~~~~~~~~. than1k1 fo h laiusyuhv aerdb e Iltlttt!ItI1RIOIDS. T AY'S LINIIItINT.-- n Fiactioon.-This ex - l. L trt lro.nary chta ical roo t. ooition, the rlmeet of ciunce, rld the iltnvltl ot " n ee rat0 d mnedi cot1 mon, tla introdotn n of whi:h to the pobI,'o was invenotoed wit 'hIo , soleoh!uty of o t do lhlrod lollqs Itas lioo.'iood a rooopol taioo unlraoltelhohd, iolly sustaining thte eorretnoouss of thoe laneote.d Dr Gridllty's ltoUt toofoioonn, that tt ho dTareld ot oit without giving to posterity the bntefit of ht; Iknowledget on this oullject," and! he tltreloura blquaathed to his ftieond ant uttoendant, tioimo:. li.lar, tlhe eeret of his discotvry. It is now useod it the priripttl hospittlr, and tho private practice in our couotry, first aool ooos' :nrltinly fri tho eure of the Pih,., ano d o exotn oveoly otd eb. otually os to htollt- credulity, uno!.s whltnro its tffae.s ere witlessed Exltrlllly in tih fllowing comp'mUts: For I)rorpsy-Crolting extraorlilnary absorption ot once. All Swrllilngs-Rltednirg them in a few hoors I.hluolaotiomo-Acute or Chronic, giving quIlc. enae. Sore Thrrolt-lBy Cile-r., Ucerrs or Colts. Croup alnd Wihoup0ug CoughI-Externally, land over the Clhent. All Bralises, Sprains, and Burs--Coring it, a feow Ihours. Sorers and Uleor.--Whetheor frels or long stanrlilng, and l evor s00res. Its operations upon adults and childrron in redue ing rhtenm lio swelligs, anrd olosnilg couoghs andt tiglhtness of the i:lost noy rel.ox.ltion of the parts, l:as been surprlist.g beyond conlcptionl. IlThe ornnoll.n remark of tlose wo Ilhave used it in the ilmo, is " It acts like alchron." 'I'll I'IL IS-lThe pric., .1 i rorllondod to any person wlho will oioo a bottle of ilBay's Liniietrtt for tile Piltm, aiNd return theo :empty blottlo withtoto beilngt curdt,. ThIe'e aro tole positivioe orders of thO preloion!or to the Agnllt; and out of manlly tooU. andI;lo ohl, not on11to bl.en uoo lllll.lnofill, W, trmlIot insort cooolloteteooo 0n toy longt., htoo prefer that Ithooe who oll tile artoloh,, should t=o hohit thie otigital to pturchasers. CAUTION--Noono can be genuine withnut a spendlild ognrived wrllppeor, on whichll is ily namle ilnd also that of theo Aget.ll SOLOtIMON IIAYS Sold wholesalo andl rotail, by COMlS'TOCK & Co, Nuew York, anrd by ono Druggist in eviry town ill the Uiion. For sale by tlo Wiholesale Agents, coroer o Cool non & T'oottnupitoulas street, and bty ito Apothlecaries generally. jle:lt rl·ul~tv lnl . Id~ l -h+. jb(·II ; ". el, .11 CL.Htm.. ~ll' l hP., li h Ive Pvpr I r.( rh rl R i'p h -r. 'II sr Clrrlipllpn ilrr ,+Jr inv Il h r1"q,':H.( r t1trr ih.R: blurk l, bill,, i nPirP l h lr l l in br1 w 9, t il rtmr, ol liv ,1 w n !I'l il l II. tland i , Inll o o Lvl Ir, k :PiP dflk P lll nr t ; he. ' i,' ' , ,I; la ''p al lrii hl ,r ' k ( ' Ptr,' r l a l,, c(p Ip ' 'la l lppik'rPtl vl.l t ; reL IRw rI colllk t' (c llllll I l'p.1 t p ll Irp , l' h Pp.1 y arP d p. .n Pr 1 r nrJfP P p 'liI: e -I l'lllV l lJ/li~ l(w I.II.4 -t. ' ,·l~llln(C1 11 .lll . l "S'l+ . 1pondJlr. ; A nnin ia, l . llllnll, I ItI's llllPl, we tsh (Ul Il l, I, nnlK iiii 1I . 1·i I hrll lrr' p I id drawprr ; lr son nd si i (·1 r<,11* w-lk- i th 1III t IIblel~dl BIn, ph I hrl'llq~ r B IIII +"lll 'I+ I + '11 if.. %1,illll h. S l tIIIl ,,lll.I lll . i' suslI ralll] 4 ; iv .ry I ,Ipe i I et I ld I llll thi ll Mlk IInIIl Srl ll l~a i (; " 'r' p r. ' IPr, l vllllll ( V - III l r'lllPlP: 'Pp/I I p, 'P ' llh llr ' .r' -pR Ipll'l , I)p ll [i Ilr, Ilt:lll e ,+hro ,l J r d C ons ra( dlll. .l .; Si k I iii1i ,i. 1,,i., iii il ,/ 1.f1·. P ii ,,lhll Ivnl l 'd ,r,., · I ,I illl +ll (1 IIII 1·,,,,t 1 1 tl h lt ,.,+; ,I' ,,i" \ 11·1 11hlvh h,+v , Ir r it h,,v in~ c·',,lll,''l 'r I'**>lIdl,-I~ .\lllri~lllld Cl._'hlll,. l tl i r l bl·l''.11 h·*,l i l!: I i lilt ll H IIis vl , I £ r in h ! PPn,1 ', ii II l+~- e ,l IIl !!itr e ' lI N wl II . ..' tppp?1 'P . iP P ''* I '' I I pppli p.'Ivl' pp i~i+ , \l,,ll1,!11_ltllJ r'.1 i) 1 11hl ('hltll'.,'· i,,;til lI.,l' , ll I["-t+:. +i 1 I,,II hlr1 1ll~l rrl~l~ z ++r'e llt . I i' krIprp+ ' . I It i· •11 )illrl( 1·lroI 1·rlll,111 ('.lll1 ItIt 1,], Ill'ilit :lll.1 ,lilt*+ . II I,· ,,t l1t' 5L111 11+ 11ht+ ! h- l y Im 1 /111 hlh m ', lill- ' ,i. ri .. i €l llt,~ .. pl l i4 ,ir, P pp~,, td+d ., +..l ,Il' l, Ill "+,ll~l pIII I) , lr t·(' L~lltl, llld I r'_r 11. +)II( ,,',lI, Il,r h++,lllllhl\ 1,_I 1. (·'"lllil11'llh11ls r+ ill ,\ Ii, p'PPa snppoiiunp'pp ha "PSop 'h~~i"~ll~l t''' 1 l + , il 'l i.ii ' trlr l i , a p I. pr'rrp'r,.pppl 'pp. 'll l l f Pp .r.h IllPlt IIr r Pr I P pP "P. ['isrpr''' '. ,l. ll,, i i~il, h ( lllll·rpr. [+.\/) ,W+II t' I \I'11 1. llt J:*i ' +t ··.II . l, 11{1 11 ir . , i'l i I thollr 1e1 l I" ,hn d t r h : ,I 11, 11.it11 , i iii h* ~llyr l I I·. Ill I ll +'d* I .l +'hi ru re r+ P I. '. hIr lilli+· , , .l I r st i· t ':, t I .l i~r , · \r II ! ll , llill,,, . p"' pp P . p p p p I'·-·. .. .. ' . U ,,r . !. o 'Pr i:\ l'+r:l ,, , r I I- A.[ A niaPr',, ., p np . - iem sa 'pP phe pppl 'po '4, 9.tno, se V t ile r 1rln Irii ( k irlrrrltri) tror , ttPrrrorlil E.'r-,e (li';.x~l~l (IEhP Ir·hY pP Pp'p'Pp·!. I:CICI ~ ICI:IU· Pi t p PrI I ' iep. c 'E.,l ll 'p \.t. . r. rP,,J 4 'so llll p,,tlll.l rIII:I il-;,lll l)lr: l~·LI l(ltl~l~l; IllII:,) 1 I~cll., Ill:ei:; tOl +llE · IIC..l: t Prablh ' p P p ' er (tP h p) to Col' 1I, eimches thehc, viP .1: Pllllllll , .(phlltll lh:tlL. , ( ,'.II l y'| .'I'runr Vr "*' III )IInI } Ililbs hl ig ,t'rI l nllll tlr ll sI l kinsvi llle :It111 I ltlil. riPl "r'I.Xrlpprrsr. A ,rnsrNIerI 'h se.t at Al** hile is nII li IIlhllle+t oI hltel ll. thro)wnl nllll llr h)l i sq hit rll'e ele ice t b11 y 11 lllcecn1 1islcInl il·tereIts$ , lht~I IIAIIII (·I· c~lll: rIIIsIn u rr'r'r'r r' ne'r'r" e rrprCo r IIAh rIugI,% and n (i IIIIwI n Sna INTY lll I Ir h'(Iillll) I lilllh· CI:CI(·:IIII. L'e~l.l %lrllll l. Ill''.l. l I I·11.i hll tr''itl, t r lpg lstE iP timersp ectpp lptp lhrlrp h .aP pt' llo hl esi hl oc cur. Th*: Gl real New Or leans +lIaI im rtll'ie?: cI lh llllltct ed s 't wrI e w.tilllble Ralt:il ll lnll Chall eston,111 S.~ C. 11 mult dest:.rn) packets~t o Il c~w YarL. ills s "lc IEI .I's 1r1 s - l rl rring 'rr ritr pI r I j. tilt+ \()lllrltl~ll t1llll( :111111·11\1lll(ivI( I I II. ' oi m Closlthr |ll l c I ll orlll\|o I, wl h ave nl l illenl' Litl aillQl_.r ntl tll Tll l e lnswe itt trlit rks, i ll n helr a llel'llell, th1acIl sfo t.O l I .t iaIYI) t 1 liedp ,er ll , I.ne o A len, rlpr'rprrr i itei. \tln do IIouw libl .Cl'. w lll l ll . l 1 1. L (..~ Iobie ttll oII. A tll l:4. l) e ¥lt l k. tl':t~il;F'l'S ull t1c:t ~!~dl New l(It'k It'·lllll I1t.'., (J:l'|t'tlllII tems "'IIN Icll II&TS --X c thl +.lllll +itt ll |.1: 'CIZ·I :I. L II ill.Ollir (111:h 111? l1O~:11l15' Illhe:l'iIdaI \¥.+ lltie Sa~ i | I'll r.PrhrrPC rrrr rc.r , rl' t , rppp t. mt p .ip h rlcl!.. I·Olt~hL, 14,I:: fllslllll muj~hi l s I 'l~i,()l·I;iii llla:+kln..ll s.u,. t ir t, p. rrll r r: r 'on r 'o rr'p l rrck, ilrr 1.C h.t tpprirrhrrrr S ~ +I.p. PrriirrrPrpPrk'rl~ r~'tJX,'rrr'. AtrT+ ,~ I. plrr, pp.rp pp r(~prP Prp | lllltr't' ;II \ l."tq. .+ I lil~ h IIII, ·I \l, +bile '~ Ipp pp , NtlcPep .w r il+' .p h hl. ilt'p Iu hoP L',', hile to At itanl : Pp ir\ ** ,,r pp tCl , : t'p Clr. i pp h, t.P tIn, 15 Ph1 r+lett tro N,,r ("o1k, 'PSS- '' "l'kinleI .1+3 (i l'h.rl r \|n+li s 1er holl rn l Mi I t s o bil ve to +ilfItn .th pu. licT tl Acl la I'· 1I ItI1Ctl I i+ ·Ihll rCIII~.t( ly JIT. ,il br (e;vr hu'eC sltab Iontks.wm am'l i bral- .bo LIIikliI~ Ifit nll.'sI~ tl IfI.v r. ,l c.J lll'l' h.<ll'l hlel cIree hav C e,1 sI ulell h., iee )Y Irn (I p II.p I l' l ',' P..v '''" '~r~'I·',i ih.' ii' h r.il 'Pr r~ll~lilt l-f·I vi'lh~l,. Jiilna:liiIv.+t+,inl il.*111,111 -'lli'irl· I~II l'lcr'rki prrte pr Iptpr ilp, rP11 i e itt l p',l ptr Irri t 'r I rII iplsualre allle :.mg ro m trawlel sthr.I t 0 n1,c·htho. s,.s, dl.ivers :tilt ntsltl :*r of the thxt oI,',el :ril und s t1o thet w Iti. illulte |t rintull ki' etl 0t 1 C e illullh it is nIIh . ted Irrrp ll wirp lt, pa' eI'- Irou h hit hi !e p t milr ep' 'PP ipllp li lie h u ulliP s be.aurr p 'p1dlp'Pe . 'rhA irIdelli p ihrnul' Io 4rii lhve alr o be n rpipirP'l i'P-,. J I. 1 C IIAKAI _. I: JO,1~ k.rr I1, PURPLE J.1"Ug :% 1 `1 (' l, U CT.T'l' l] l lu t.her NOVt'ITI: I' thi'rtle"r Tr'"l' Il."P th" r littr I ' r IPoIhP J- l nlp PhP'l''!, 'r rhe I pp ill I npr, P. ILdP er. Illri '~'irh'.'Plep'V, .r tIA:P PP'PPPP.P pri l IIr.TI: l. r.Ihr r yL Lo,+rd Ilrlung tilll Sketc'lilhe Plu t li, ( ll- racter . ,vis. I , r h h ,IPP.Pk r f l i n'r.rer'te Nich'las~l .Ni,'lehv, No a to I I. rne . 'r' lr riiper r, NI t hi 3. S N,\ rit Ithull ,I er r in if hi ill.tr er, by JE rrbI. t' l oI f I: . i v, b I ' r n Paull 11 K.oe. - Tht" Un+rhtr of P'lris. orapllllnlllp i, r rr (w lpnp el In 'r vpPl r R'. p hprp p If e ll' p Inor in r Pp uiPpP A il , 1'y ' .rprrr l n iP. J.IllN +, & Co. July 311trh-ir w. cord(9P StlP' PriPrP I "in i ,11r r U( I, 'p:pp . pP Wi npl i'p | riP t' -in,errr pp ryilutr ,hrtry e nr; ." Ip 'il vouihr pp"p .. jr'jt , i p rr:.IP i' p li "l'hip' rp uv nnthpr i Ir\lp Work t ire i o I' e hi thr pplrCrr 'C v'ery APPii r.ri p rolPI rtpip r' p4 ' le Ci' y p m l 4counllltrV ill i n will c t'l ri t pe th PI r rvoh r r"ibjpt' C' giving'P rinir aldverlisemPl tt i , i t1 'rl' Agenl , aug.r.Ptr-ler. tr r'r ,rr es " ,In 1nu 1 E-~'W 1IU:+IC--I, Nativ+ \l~iamr: I'l. ?,ill, t li a t skiane;leW Pa i pus ir (r ., I), )'lt yogi re ip I ,rrir i, r'i. . r . tr p pp p I Pr ''rkpeprpr )C.re, rirppe h h*hr vT tur ri litI ' pp.'1rp1,1 'iprp tr'p ilre r ePr. Vppipto .1 Conr lP ri'l e whi. J t rr eile a ;ou r -1le h t ,irpekir r hirhpp i n P pr . riiP5pr' rpip Pe . r a R I n l. re rrpr Ire Terr h ,~rpeut ire PA; I'h r. . li '('kr u'.P 'P n ri te'' i (p e I"P rr'Ir h- Impphrp'pp L/P 'r hur r _ ily -t A'I)z. by .F levht. tt,., V Viui. rla'es CTu rn Nu wr ll.. - r..ew tC itii ,i rrlh, hi,; Nug I (V TIE! (El'" i iiAiAp It.e(t. .r,'p hihr',r'il Ih,.h, ill rr'r,i.rppr i'iPPPP'r ilErr p.l~i fir'i 'v erE.--l 'pr~iprep'rn " r 'PeeP irl e Ali: p ' r hl 'iP IPIIR, 21 I.i,~l,.J~ .< ielb AI'r'Jt"'p'r".%rpr'. G F A000 '+I 1'11,I.I ,' AN lAPii.I.IlI,:A Ii lFItIY CI")It I)gAAF l.E0-.A-I.-- -I'I AAIA AIr, lle A,, I llAh A l.I tll'llll fil I! 1.I <II ClIcilll n AIr lllAlAll A. ro HIldV ' iiiA iIII hlllllIrC (l A`II Fy ilAl l( y CV I q-l'lllA.t4 I)l,,itlll'lr. II+ (I'll lll L I III, P% P 'I' + ('ir) l t tl All! lu'll.,ll hI1l* llol1 ll II lll IiI .,! L" P 'l.itllilr, .I I). Tr¢l,~lO Il* :lIIll,- li~lltl'lillll'll1· :lllll 1111. S;ilPliOlI iA ,-lilr lAlAA llA A IAIAIAA tIA IIAIAA. yIA IlA llAl 'Ii LI A.All'll ll l+ III I A r AIlllA. C j.·laA 11 11,~r AljI~ll~l 1iro.1111 IIIIA AAI. I~r llyr I II I C F:IW . IAIA ll I.AAI1AAIAI 'KFlll ., lllA A llC IA tAih'Al . .IlI .hC .: T.AiAA AAirAAAIAt~ II,, I~. AAA)l'AAAIAAAoIAAAAAAir~ %lrIA rI.1I e IAAAIIl pIII A I . II III rl (VIlIl I1IIV C hlt%'o ii I '1iiiii r.,lll, l i. I l'lla li 1.0ll 1ll l lIA IllI .,.,....t ll, lllAll llll 'r Ill,,I Filld l A.laJll lll, PAll Al IAII A lII nr. lA IIIAIAAlAAAAAll I di, illlli~l~ l .viy IAllll • 1D 1 A IAI lrA e. ;4ll0l0 l ,llAAA wI rl AI i r liiltA l III Df "rI I, 11tlAilAv A ilh~ llilAAA i IlA. ACAIIIAI AAIu A A l.AA iA A A iiA. A I,.IIIA IU,,llY :)IAqIl ,l P.n hIAA IA.YA -tIIA I I,( InA ,,ly t110 11111·.11*. A lAAIAIA.I ItI , Allll , C IF lllir l.A lliAlAlAtlA>. 1. 11. PhllhPI il1lp . tie I*,A1.A.,IA:AnA IAlAAIhAl 0 i I1AA l ,l.li.A .f, r l,.d oA Ar IAltlilll.AA I li p I , AI. AlAl AIl I. IAIIAI1 A I Irllll I,IAIIAA'1 Irl. illll h~v lII·' +lll)~C.l~i~lln +ll-lli· h1In. ~l+'iPl (I11.tl \'el.t.l~it i'+11it h. 1.7o',f. oi'l{,,l':ll Tulv,., will heP Ill,lpc. llr .I!!iCII.,I I. .... llilF . F AI I llu ICA ,.AlilAAt AAd A At AI *lAl'. nrliAilIAA'CAllll l ll) ~ AlllA A. IIli. iAlI loll.PIi· l lltl lAlll P' I 1 1 AIIIAII I, OIIAIIA IArAly llt i Al :lle ulllIl' , II A AA ll AA iAC IAA IAIAllCIIA.III ,A A'A le ll he thr ILAIIAI In Duhlin 400 mArA or lA l III:Ii" ICaAllll lAA rAItAzll d In IIlAi.I hiIIIAIIA II., A. If whIIAlAl iI 11i1, 1 AI.AlA. rlln I.rlO1 AIAIIlr. In Ihl l' s lpln r~ : I.' % l·r 11 .A'.A 11A AA I wlIA Al. Ill IIIAt ile l. AA11,! Of wllllil. wIA A l'l.A 1 IAlAllAlli ll A .! j 1. l h I nll-.lllt A III ',l 1114r IAAIIIIA IlA lIliu) v FIAAAIAI: iAlltI.nll)I~ I. II1+ Illlr, ti li'lln ru l~cl ~l flliim lll in the I'iti , u nim .ll ti .f I .1s ·l~lr+. (IIl>ll~tlll·Clillh~ll ?or lll~lP Ul.,llil' ll lllr; |l'lllull 1 Itl'tlll n Ilhl') viAll - l Alll [A.AIII. AlA All 1111 AlA rit , ol ".flAlA lA AA II.I.,II ,I A ll AIAAA AIAJ ll ill lyl ,IA Illlll , AlI --'A rIi I I .IA llA l ll , 11 IIfIA I' IA l' .il llll l h , IIIII€ hAIA Al.l ll11ll 111 IAA i Al IA A l lIl ll lll * ,loull l 1 II, I A lArA.AI i A lIJ.AII'lllll A I 1 . ·,. AI IArl I(,A- l IA llA A Aollll IAI1II A llI i ll 0 I llJ. OIIAll *IAAAArIAFA.AAII)FAIAAAIU·CII~AIAIAAIAAA1 IAIIAAYI ISIAI LAIIIAA AillyAAF A 111 TllillAIIA hAlAAI AI IiAll 1 itl' 1y ,lhlAlnl which IAIA A AIAir iiAi IiI A, i A i Iii' I ii ll ' Ii% ll II. lr ll 1111J iI AII I l J1 ln-. 1111 5111 1) l~lA AII AI A.11111.1) lIG~dlA iP A AA IAA II IA' IltP · Yrl T wh ,llOli ··.ltbd illll ,lllldl·ll il.llll. IIIIli. llllr lllllt,.+l .Ill).l t'llPlh lIf.lA "Fll AAi lAI IAAA IAIAII ) 1111 rL IIIY .C: I IIIA·IAUIAA IAIA :I Snll'71#lt· lhiiut lh, I lll-L· 11'1lloy II IllAlAAIAIA A lh Ol+ I P Il AJIAII,'ii,,I IAiAiiAi A'AIhAdIA A lIl A I AlA ,IIIIiA iA Iiiii1 F1111A1 CAAAAAlIiA hulA.l AAAIAll AA-ll.-IilhAllA, AIIIIIIAIACIII AAIAIIAAllllllhAl llAlAA I.III AA) over I i IhA| A IIAIAlA IIIAlAtIIIII ilrl* l l l I , llrl i'A IIIrlllA IAIIAIAA IIIIIA I AA.llll lllA IIlll A l1 l Il Ir AAAAA . A r 11' r ' hiAA"lIAFA . I '.11 Alltt i)UT h Ii - Aln I'lAA iA . IIIAAAAlAlliA ,A IA lA P h lAlA I l,d l A IIIAII I llA It A IA hA O I, ll tllA |1 lt, nl. 'h il.n lf,;l~l horoll~cn r .I.Y i t L. 0l)l.ArIA NIIIlilAAI.IIAAiAIAIAAI AAIAhIAIAIAAIAAIAliAAIAI hi illl l ClllAi'lA AIAA Aly A 11il AAAllll A AVAII A Ill' 1lt 1111 i 1i·.l Loll L AAAlIu lll Ii IAAIIAii lAAlAr AIIIIF-IIIIA A (l" l , I.,II IA i ill+. VIIIIII ll'lr nl~l~llll. ,Ilr clllP i iii Irlhl.lll ,1I l ll re . l e lr D~ill lPlf AlligAlIArlllAAFAIA Ahl llAAII h I II ,l +.ro l llr' ou ll .I .OllllE. li lW l"llll lll' T) llllll~~ll.llll.lt:illl I.'nlll V .vl·l..If 'l tllr l w llli# Ir i llg l' llth ll.l lr~l tl.llr illf Il'l A llllrIIiiII.IA y r lllll8 C l AIll. i111 AIAiI AAIIAlAtllp ni l IA lll lI. rl111 IIlAll I TII l lhoIIA-.A1IAIP IAAAI +111 1 AllAll IIAIIA AAlAInlll h llllll1V lll.i I LP.lilr t *Illr !IP rlll ',, l", L.l(Il lll• ll 'tlll Ol, hl tel l,-. 11 nm llll lliltll jl~rtlllpl· IFI+r·~/· U I ol' I l i I .P T T Ilil It lI· l 111 1l.)IC1r l li llA ri lltl .l Yl .%l I -AlA I A ll AIl rII l, 'll A lll I ill II L llll A.l ll lii il lll ii tl. 'll lll lLl·I 1.1IIth, l lll i nll lr I'IAll AAlIi AAl Ii. AAI ill lif d IA Ali .ll' IlA- 1111 1 111 I 1111 I1AA. h -l IA Ill l lA i ,lllA'AiAI' AIAI.C, il,,lln. lll LAA. AlhA IAA I, I I I Ai l A Gi lll 9" .i l AAh '11111 A ll l . I A AA)"AIAAAlAiAl' 1111 AIA, Al Th.AAIA.A A l AAlAI, AFll rilli Igrl'l, A.ll 0AAIt l I iIIIA:OAl.hnlII 1...RI... All. . ... ·. tf··~ I , n ,r t 11',1I t 1IPIIL ~f S.".. pa rill Iko nitlL1 1 II1I +n1~ ·1 I', ttl, ttI,,rr I .Ik":"I in ,uuuul··. I· YII11 In, (I) li re· In nh, 'I 1111,1 ,;", "";I t' le mIV'n," iI " IIP 11 hu ·1111 111 Illil( Inac t. pillrr~ir ll, a t,,qu.rk I.., eie. b 1~:.1 uoyI" vu 1 mess1 r}', x 1.1 ·11 111 think ·I. 11I1I -t Lil~ll ur l u :n11l11 Irull L' l l. , lost 11l 11at 1 11 n n " ·111 ~"!1,1 nnJ Ax cI'l: n r · enr lll· .,11 ',."n urj·l ( :,n It,""1I1) hII ,y I, ll liFrll ltlle I1 IIlllldl t'. ·I~r Ir 1,11" ;III., (I Illrm, 1, rIlllr l Ilr alm L In ln 0? Illl lu li rlo."", 1i I I, h ," ,huut.l a".t·". m 'It " ilo..;., "rII/II% .III I··II. I~~lll·.lli-. . nh., Ih lh111 .. n ""nLII I·11 lly f lnw :IIk l~d-IIII I ~I t l n. . C lill·I ~ u'e~ u-L rp ,+. .. :,ll~El~ll if soda I(: 11I .d -J.. n I 1II elCt- rl·* I~hcrnla r:,"rcn.ll , s L Ir,.,. ",o d , rl!, nu-llE O ·L ,[' Int.,; Cry-i :. W. d,; 11 t11: it l . Il r,1n uilll (1·ll: c l', l iu o bucuMo -a I o"I vl 1111!,; Ilellj ~ 1111 ,,,I I Outer pinrL-i 1'.,I,. . IC1 111 ..II Il· sins: Ilia p";;1., I.", ..f i \\nl rfrbl. an l e bI Irk llL--l'lr I! IrI - l lr the V... b ds, 1UPI r (l: I Sil)·I ~f rile 1)1 11 11r16 and l·'1ill J)JI?.ICII r, c 1.1 ·Irn"I'; ,~al. u 'll\arl, i alx,"lkue -d ksu lh llsun D g nl' ItIre th, I ul I th, turllli ) pllrnl h; l I1I1 (l, . I I IEIa TPC &c I III tIll~lI b InllilyLII·OLI "L III· slYC.· (S dll CII(I I douI~r lnn·L- and Ildr!' I r ( lhl lJ ,.ln L; lllatrrbras n Sc. Itl.C,) nlll 11l 11:T\IIl A'I',IR1)111 1 I ACT'S:UIl; 11101 S Tp a. px, Ills Lion,; I'llllla ., nlgnine ,f dlcln a, wll ýi u Ipum scary, ,tlCsn.,! IPy the inns Ire nlrate l pliyslclals *lltlIe Inne4 LI? lllll r.e llr, s leek. Clllfl i, J IIR k III1, I ,, b ,,,, Ur l ec i, flare, J.Iua Ilu Tnelr, ('lln n ~l Ilo a c. ·lur It lst-Phu th SS apnill b'1"dI18 I ae rnlnyt i Illr Ilpllrr n r Ill I"" c4 Luc of ulnik ) I~lr1U·~ *'IYI·11 nod that' arc l'lr~nIantelrta ·ilta11 j I mercury or . 1I1I) I pro ! all ;µ r,; lllllln n : rr~ tr TSll~ r lll , .IIl I Ill If busm en.; 11-11- t( UII) Ill Lb1 ilb, calling. )I:1 It I. f.,et-'I'I~cy will not by their nlirr irnu, which Inn). Lr. nllll~ld .II I1. 11 N 01 ··111·1. ill in I Ike quu tn} akenxrake PURIFIERS of Tut: nLOO1,.! .5t1.\lll A'f0lllr l (11.' THE lIF ,TlleIIuol. E i.oI .41E,, , 11 111t-1? 11U1 :1 11 . ili? F IIICL ;,;,' k, Inc: rust '., is l ! the 11.'n, 1, ~r the tiv nl-qle 3r.i of Yptn rill lu.",,,,nis lal 1.~l i, :, f ~rl-'l'k h nn" t r m +l Irsn. ' .lou_ hl, , the , cill knx~I I n llr , l): 1 (I tl :,t the,' 411; IIIIII illll nlI ( coal; l It''II:I It Is n lnct-.h;1, nný:,n,' of Sr'nl~ n, ln pol' nod onrrl , lll nvltlle l: ntr,,, ll:: Ille ( i lees ul'llll olr , to all nalli, bill le a',.n" It la it .b e ohr~ e I ervelr all lnh l II1IIIlu. l llllnt lpllnr bhnnl..ll r nndne + . I YLr~. I. II:(lbI Ir. ,s :t t. ua ,. L LU steam 1't. Tit(, llllt.: 1 I ? *YIi.l 1 I, .......aloeli I llr.u* L Lud. ^_ Itl(uu"L' Illr lllllil FUa Linn;;.IU~~lll~ 11)111 / l :II;. Cvcln Il ng ,,, kn hn41 Ia ,Ir,'ir nr Iron; b lue d.ll It~ 41h. All Illoclrulrtr lie nl ar e sad-di, JI II'iI.. ltUml eC( 5th. A·.l ll E aIrra ,"a nh s 1 IIII C III~Irll lll le bland. 't i,, u LIIh / g word,. from m"1 llli llE; I,, , '·II( 1~deed1 III till, body.l ·(T f ill.\i rise-c.IInuIIJ) . ,ten IIIIC lad ,jr, tits 11T(11,"1 punte nlnl m.I "" I r~u.hli!I by te enlailq,,oulll that Laafilllltel illl the Imnt ."d'c( ult plllll· I )1 I1 I e I 1118 null t1 U',uJ III ,,I' ll.,kulI n}',l"IF~r ltierEt1 1l rLI.8111 ,'a1111 bl,". I· IPI t''''. nI -ned l agent 0 t' n.rra, 1 ':ttk nl lru III a IJ I llm 1 prepl Il iII....l~. It rs uariolr~s ;hers;F I'mu In C ununent mr n, vl I, t,; Iil t -,re UIII- I ·II ve hI· rvrrvlcl urwy~ p ohr Is Idled with r.advernrxrll. ·r II .prcJ" Ohm nl,l l lill In amnl·· i·l T i,,,I!, rilll r well l* IIP IIII! lil gent, lhllllulU ttruj lug the tit toes ul' by Ilrcupulglor ,nl I' m111 S'rnarlao BodPll; Vn I ar.lnrh; m Illllol n li clle lilJ elr lsur uC Ilri bl Ollie;, by it.ll It gr11III1 ;,lr Immnlieu It larat Il frn ltlm ' p.ud by it.. ran.,purll m. 'It I I((I it r·IJgY· II (I, nisi killing ur CeIh1yl nl uu+,, IýI Il nI ,oustl it must I,,, ,;,-,.I ,;,,,,I; I,,l p l-;l l clr ~ ·lif, u" vrulu Il as flt p lltl · that it, Ir m ul:.rtnrrd r y acl , xm furelgn mlp Iut+I·b et Db in ll , t ruOIrI nc. as 4u Clculll u nl., rr cnl. lu-Tlllls, lb:ielc~l v th Ike 11141 -11% ulull l fur r. , I mg In t ll pocket-··V(I1II Ii ltllu.rlillg ;,,,,t being li bl it, brC. k SE alilr muitrtu Ililta lly lake the plus ,f till other l prr) I)· pllrat? III of and urn crnll~liauu Py rcc olti nmlrS III Irhennllc , lr IIII'rc Iii acrufl ,ryroa.tu., er(nndss: ltebe bad tatIIIs of the C utll. l'il breath, i.jllCI I111· Ij, inul ge:1t in, wr I n Iutl ,aurrut lu" 'nt u il wah nirns . rsofh" l-. f.rel ~r ..J r ton LUCINA CORDIAL. I I. 1ýttJI At utni~td iia'+ Ia- I t ill ·it Luuiun t'o lllinl oI lr I..I1x11 Ir L, vr( rrtI·Il Ili; grnu oIlll t.llPtlrlvlrtllillir· l.( fill. l ilt, It.II "tiu: ILlntlll llU Il rCIIICillF· uI'Iu? sPI n"!urll (I1' 1 l b'e't sent bin, 111 o ·111llli Iltc toeill no-t..irae Ii i e~icnI, itf ii, itnmd it· -"lll r t TIT , .elsI~ll tit -I(I ·1 Latill ofll 11". I·l·1IIotn tIlo· dI i wit rout; th e nl~ie n r ' t w t··Ilrl.iro, hi; Inn; ud~ 1.c*t · / nir..il+)·LI but Ilrr 1h11 11n1t1I l. IU 1; 11 · rl .)l ; tt It, .....v if J- e L.tohN w ,, i~N A,- It I' woilt 't't', !tit bellllll L-. ila dented -ttl" 11: .n netts~ iti l l to Vrnoi^.- 1"ual Lrrn a~ll llaul~ t d i(· .ii+."nl~lu nIr ill u~t il. Il and " tl Ill;:C iollt t, n ' ,'! [[t ll; n "I hit, r rnl (':." in frl;lal-, t It-~ iog :i l~llr;!Ivi IIIml-oluult . il it l(I1II.C hi ·.i I$· 1--ileLr, Llrr."I d'lri r ,'mt n'.iu till",ioronti w-,- w ht, utiw, vin,'. un % t"i It'r:;' Il~ru:r r'i r lltu u - 4 u du.it lnf'c 4a '"aart •. 1: I .;T 1071P . honl of hair la (}l ' relntI+.r or, n. Sllrnth I rlrii latho, liafn iia ilaainla Inwla rI IV th lolnr I{ f I tll l chan:I th ei n 11 nurel· m fllllal prman ttlr+,l:' briv._. o n h++ an,, .rancee of ob el ..e, whicllh a ut e llIl hl, t vli~l to avl Iwl, thl ints £111+ enlierel of CIheir ua hnil re: tlhe reC inr' ro Ih a..v<'" ' Ii r irli, i,.1 iplll·o, ly . p in. htire ntIP l. In +41,ori. not ,-v,.n the. Io..+,, nFI. ll'l ,,i CI.I:, I flp fttrl H1< Illl ,,kl~lr 1111 tlfh J tvi lh. 'Ilult~r ollv ,qnln.u( III)II llluPlll +. i ~I o,11 i ~i l 1 ' f I i n ' Ill~ n of rar ll II'hill F, l,)p a,, lli h. F- I. FF lllFF ' nlC;n CI h Firetapli denti,.nn,u w id tf+w hoillP. r,..horr- n 'in ike.i,, prninWle,, rler own l, i2 whI (l'laF, p' ,rnF the uillllr from ullrlilln. era , nlllvk o1 it eurl hmatniu lvl, ami cr~ee it Slom a s irf. 1II nIIroII celrtilenteif at h+' G' , tresllc'tnhility it| c[ 1.,rt of tlhP vilrhiC o, f OhlriJ,,, Iha in ,, ar, -ho n bl a i thy e pr,,a,,arall at. I, [I7 I id tile ,t'ilC, in. :- ln9 rr l. 'l.Iif i tr ml. l'] .qI\ I nt<+O1 !II1:W1 1 +.f' I" 11 l ~i, . ti l luFII -l++ · (ier llflP,. l n.. m,.v h- . re, l 'lt)l , h hll( lior( d" he thlowh er f.t l +n. have tlN(Cnl- il ihl ,l , ,l'_:,inist rIhe r, llin.. ol ofl hai r, butl allso U eraini}f~l l WHAT~l~ \T1 TTI \TinIIF.I, Senihr, M,+lb i C liniCter in S. h . i r ti l·, rl yl l', .['tI .. 1 Cl !\ I1 1 11111 I. l.l :l 1 \3 ,h t ,ilef. JO r' I I II 'llllll . 5p ro II \1 lll.lll a l, ll'a . , It I I iF ala lt 1" ,,l -h , l I lJi' ll h'l iti l Y tI.r1 L83A hlb d r ti. .Jrl )I .F r i ;,\rlll ,lr ~ r.1 . h , I I klno II'I n lrlbat re Id" the bov, .i n r.; mie n 1or, (F r-E i inP e :I l+;or.Y n +Illnnrlil i PII~r l hhI VR[IL T nrll WICI i nh~ lsanll+CIr / F ,a 'i i llhrrt \Caa hFr, , y r h f n I'hll. h'4 l i·. nIh 'lre lle rV~ l-ll '. ll'+'r \I.f'-MI I.hv u£ MllC 110e. lhh , , ,'e rl ala,, rnlt iIt t h ie alll taa iara IIahTfaar.LI 9 :l h d t'n). 'l Jl,)lli~d iie .{%'# Ille fi~lcl .hl oTerllel . ,~u lu ,it, .w "reoo" I hnve; here.unl wsl nr han and rati+,., th- seal as 'the city toi be Elxet, thijs Gill d Iv (f lk,-e'Inlher, .\ e. [IL. 8.] " Rlll't lT Wi Illg 1 i .ll n , ·:avor. O.ln: l \e' ,Ifht eil hul le ofthell (enuiiltl e him hit lo , nIs eMlid e llrv ed wlrn iper, Oin which i,+ iepre-t, nt.er Col Iairslal , and rmail ha athj i.,le n, enit for An. ,i La.l ne Viche treel , no"[r IIllTI ..n I.nII , oine ,fool heI + Pe rltrfre t.l.nud bymor \ p druP gistnllV dl-'prfutne:rs S , ,' g h h e c o u n t r y . V ,IACP{VIS &. A NCCI{IC'W, mI9 Wholesalhai A ntar, Naw Carliain,. .FIICIC IC, PlIl'1 ) I.I (,'IIl 1 C Ii.IV SC I ,'.). Tiaanl, ted afroi Ihe 'IF l ralih fi Jeai n lluI Cin ll . I). ha C\illim ,Ia tilrce:. ic1h1. lairt i. tali iar,- ity af ll iarrilglla I F I +ir. t P d. Insta ra.in,, incourra ing, itil h cure fori Part id. * * * * * ,+ Part 4th " * * * " * .linrr are IPhvsiohloicnlly liscaerl!4pl i the moet tqful, IIol ide.II dly the mll ost inll rti' nStiilf w rk I haLL we t I(,aaC~ I, carr r', itI .h wa ll hlbr',k a, more rakP al ,pinatels, neil nlmke nmre iiore ~ar~lrill men un wolmen Ihn, ljy I:n rIlllC a.linc li h taIonaa d hav1 ) |he n,,r C ea ,, C1 I ,C.- i Iu+lu r Tl.,.= i.. ,i +_'',:t t,,*k, an I will be prodllt,.tv,, of muhh FI C Pslth. nii tu N v, It i, l i a t lrllllC l l (iIh etli h it a1tell Yl ollli ientlh,. l ip t 'e cid i , r iee I, u i t i, ' t. i l, , ·1,i r i url i-r ni , " it ,11 I in itt1 l at, , d ,,,',",,-a ''ate ''m N,'a CIn a,,,, 'ii ' n.e r1.' iLe ti t fr oirilrvie I u. · iii, i · C -'hl l f), l t lJIa," ,I, ah,', ,"Ia l Ca,,,' , a.. l-a- h a.-,''a 1 i I,' 111,n at in1 lv ll.: · I ,I Ja, 'a Fl" ' h- ,tnt ,,,o i,; lP.+4,d n t beLtw..l ·n. agazhI u ,inie L I XI),U A i a ., N--I'il';Cil ad i" GtI,. . ~~bil~~~l'' a~1ilat, Fi'l'lila 11 lr J inm .. re ra.llly ar Iv, 1 ii tr i i t' 1' , ell str ai!l 't hi he,,'i Iil rlzelii i, New t O, () n,.ets Ihbu hie willi ,Inian ara on li h . 14Jdnr, ii ,N,. 19 i',,bd,,use slret, fIr,,- i -i *AI-Fion of yu b hIr ,xl.lr, Il Fra ,.h na l nhC l , ia a i h he wili b, e ali;ly aLs-I(te+.} hliv - |IMrl. J ·ies and 2.11 .li. ,XiCL'. C'ar. L,, il, , l a ha " h lh lllT'Fa-'a lil_ ,ll h ' 1119 lhr, wh 1p· ba hoeb I·II Ingeswit igr,'++l \| ,,fy ,,I plri1 nlt "+.% q ;'11 hi Ledu rlrt h Aie epa'F, I NII ,,,* F ll I tCll lni ll, l !Il 'lli I Clia C ' ia a ,Ci ' l1,a aa, i illv I0ll L .L 31 1 i.Cr el llC: j ll lll1,0l Ill C h c ving h 3!,tl iaaa Jhe 't houFin CF'l in , S.irhII allll llnla l " Ia lC t ra,,,a l llti a qatla i-l,, .ta h lu.,i ilill)' lltill$+r [llll'l Iilt l T :il~ l 'LIVI , lIII,.n ..I11 n,,v . il. it , la, . Ci ,, .. .C I-+,.I iilJ·lltl· le, L is I ht y I r n wllll r rIIt1 , i}nII L .ldn it Ilndll~ f~ irrt,lr s11 I..illn,_+ 118..L)LSI. 'rh v l ili i 11.: lilrl ill;at str gil)L I. . I Ia d itL[ (illlz C l l 1lllf Iti hl-i I|€'ll I.I S m'l ar advlntaelua sI iCF a i ,. "a N . 11t. ,I1 If' " J 'z n .etl it iv ts,' h , le 11n1 b ,,Ih ,. {r,,,,l 32 h* :{6 iolirll . ...-,o. a inrue h~t whlt, p na mel. .,i isa I,a C,% v - L i" - , vri iw ... . . .... . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . .C a 1 1iaa .d r , ' l J\a, rC. . l\CiC Ca'ai uIN ,Clii hlt~al CC'CIIh . bIIbh t t or'hr -' ; .\ lt's |"ntiv ,It flall l . P \\ J io dJ tnd ; l|ion .+ hdruCtiaa la Abhbl'++.-,,l 11n Chriillsltl anl ll t Ae ' L , I..Ie "ol IIC 1iI meA va +\Li X. T(O\VAit. 11I A T L,:r 01 b7-,, -i,;. J . k. . .,- tui .... iU.i - 1.. a I aawa l h, i,ar - ;I ,do thu e a, C \ ei ri , da , 51) du rea i( Flil l:< l+ do, toi s:.le h i ',aa Lia, ii, Ca il 'ila a -I ., a suite. Ir 111 7 I to i Ca ai',, , , a C 0 il,,c a 8. I)L'lCl' &. Co, { a ia a If iC lFraiia Lprvea I aA 'a:1 a., Yiir. .hCaa , 6-l.C!aa-.daaata • la'l I CII. pub alrg'- a: ieatlhllh iatiaa l a iil Ia a inal I tutllol i. ere'.ted "Je lhie ineo-l uln++,m d p| t, oni i {.'ank~lll, tupon uie uih , ui}, olt scile tri-nll the .fu se{+ , I \inti t ANGIu a,.aia, elitipd Ca The men.aitou i. -Ulppi'l ih t su ie imo-t tkilhui gn. ,taii: el~ mle~d ia d uin.,ld, nin.-,*and .t,+.lini itin:.+ i'ribut. ,uou mt iay be+ hi,,I iv, gelrih'um, at live dol htrs pu+1 thl, scii us,ln. utten:dU..', Ac,. Te'irll' lin thel or lihlry wa'did,l.wo d,,llars per d++l law~s also+. two, Jult!ual. Smltl Po. i::4 ile ordellll .lulds, lier dulll ra. nlll~ flf iil+ u14 i nsl l s a~llll til- bel tendII, of II) t r (] ,. ii,?XCHAI NGE c t +,:,+ n.. r usigt~gi,t .r ,.+,- y "THE TRUIl RICIE:S OF LIFE IE IHEALT.I' \ c·rl! \, :I·~i~; / I KNUX tht h:ihht nnI lai ability to • lab., c.oniticute. t i. t'tli of the i.:ti Ulso l'tih pro:.i e in th;. 1 , a in m sto. t hC1 ir c,,lnq, i - ri,!s. 'le p sr ...rv , theri ,l' e ., lll' Ir" I ·l(l l.! he i r1c1,.i 1 d . llon l ly ii l r lp.r ; l) l tl.ll:" l 11 ,'t a n i fL~h llnl l wh,.h ,,tl ro. ,,,ic I1:rl , t \rle l llmi iJn or' uIile s (lr il~l'.~l~lE(:.J ;IU ,, P I.OCrS*~" all dji l - i. IaIrob O i. n; whJlch tl hi I ~Il, ell ni e n n chi,,ved ' , :Oll.- (,Li til$P U il ,.llc ~ ,'.;lh I liCIi 110 (',load 3- T* x- 1 dEoeto ., al t he \W .t l, ,l i r ' I-l-. Ic v j l Ij r.t It'l tollo I tlll ti e. iit- .lt Itlo t!, t billl L IP,. t Iir..' V ig't t -i P* I n. t o t f , toI .t I , t lin 'r rt ,.lt t ttt.: . of the ll~ll !ll'llttlllti:, thl h iover !,. : ilcl overed'l )hi. I eter ls ilt, litv, L dor l io" lhitv ioln th at'ti hiltio o bilep t'i n tlnit'itvttt l.tl e . tt lte cc la if e tl ' to lltrit're i l f eif,: 1 Iiti tlt.a eI tix t it r· I t:ic e, hic t lt trrivd to o t l itl coluit e nt t t lt iti l et tO id prit.pry Dr Pelroyit vittiftilvitt lt-tI ttes Ciii a t ran-geaett tie cor eti os ci thl liver, i ilt t ltirl l t o Illllt I ilol K r :o d v re dltt 11nis-c a d rI- ' re It i lllt tii lllh ' .e is l ir till ui d.rtoott , ttr t ial i bh t lcl itllllr tierso i to saty wtt n they . ifel uwelt , iutit ttiey are >i ru,:inelalill t!L u thei,.vll too binchle onl ol shi stomah. Oe tibon ictellr haNdI twhe th tlrowi t of hille is dirlln .ia.to ril pit role. ll diol inn itle ;is d torfue l! inte ra r, becu Ie llno il lent t rl a )iIII!H inled Lt'le ltlercitociltetl ivtltiich.lnul itllrtrie(ieil tile f.o l, taken itll t ile it i lleh i IIot proper y eL I lraclted, Land te lot d ill ejcitIt it, n erlnll stat. . . Dr. LIPetler is citdfit that t tle f mi-I io i ly o ean Theory, so callhd, t. hnt, *" irmpllrity uof the bloodt is tle caiuse oIf aill d!iC e ,:1 " is a g Ireat abs.ur, Lil. Evtiry tiiici wtlm rfltlvc tic tile subjet to mi1 , wtll prtcivelr theae uerly of Ife bltld it a sIcon. d i "l n o t n, p rim ry c opl n lal rit--L h e a c t an d n o t I .tle caue oflllll ol'diseaso. W u)en. i funCtL' ionisofll ll liver areit d or.ii t ud, ll t it ) lw of ile inc reatlo di it i d e li t- it p tI y thle lhst r I nti liii voi eI l lln Crri.e inti tlll eir llltlllo , ne eo.lll e I nilllnl I wi h tl e bl,.od, au iu j iiche, whent I.,eptienL s.how1.'. iI in hL cllll"Rntensull1 . No r llthis imnpuIriy' of bIIood is tllICau d by' an milt i 'reall sdl flow fi)" Ih ,, iin , to rlvien y it, i ou tic i ut l t orrei t the seir etions utilite tit, iialt re tore it to e , :ult' h), st i ie. ivit. Poliyr by;1a v.lt io) iaitel ti il txIerimlnt oflth I lnvhwr; andn ow l fibv,~ rs hit. Vegtable Pi l., a thle lelt, linoit rcio v i'll , nd I t'II ti-i ii mi . IIl . ein that m cl i uit e prlipeltri d it r Ii ril ' tuu lt el.-ic it, '. ' teri ol i- r Iunillr l';l hat hI I llo ix Pri. I llllin l with vll'l'trllc ltll ediem, h1. ithnl le him 1l0 d ~cllvt, r -it r o nll t oli !. .i u.silt wili I lt I eriiliI 1 ll. Iurilrls, e0 mercuria ll . wi c llo at L y of l h- ' r atle .danllt vi)ll. Oii e grtitIt qi- ,hi) o h- l v-t et bt pills i. llL tl'y hlve tile aheraltvll prht- pt coti biled wlitl thulr v ai1artiler ioiluerltivc qllal ie, ,that they not il tvleie temlach ai bDitel by phor it , bolflitt' y leiilati clit Ie icr. .h.t e t-ie i :lrblc ' iro sr tifo llCns lh ll.llVct rtiteits ivrly ti e bllri , ihVtirlttIe I tvc t bitt vuetili it tto ituiuivuvrei itt. tI to vut-teicti tllR L .erico ttill, tt i t i vl tu ill ut Iill Illrl y tl tie e Ilre.. "t ii , tibet-c title1 r t ieo'o1t1etIl-oIt.U C ii 'ltle a ihland ilnat i b e ir , l rai , drt y i-ty mhitt-I itittil e t o nire ictite f oi tic vol Iuilyl t 1e1 thill.i)'et yto. Tley cb vltf e ltgkleii wAll't)y for Iel Ity Ell'y NgEftl ad l ftiO & le1 C-t t ihtir:el, PeI v'E lio, tlcac ict dltlile.: , lt e ertttcene lti hc I ht r o i t r tietM- beeitier, thl't elar ghit, f e: ot ofd Cltel ,i fl qutlltu vi') 1er t ErlrlA bihtyi , nd& ii iv i eti cly t rofl ' 'uCe bl e ti l, h ill . So olThe Vetrtt 'lte 3 Dcie, a sdtge riit,. Ity r iln.y Jice, s i.l aind i1111vousl hlt'daichil, diys ip itlo, nl ure.l'./ i.s., sicknel. sori !..~l n i'tlrr , he'lrthm i. all blhous compl lalllt<. [ovrs o1f all kllnds, aund if taken~l at ih usnmelllll~l~llln. wivll invari.*b'y chel k t. he L i~r pro. .was. , ,llld .,Iv, .lth pllt lL Jtromll ;a Irotractu't anl vous11 andr hb'poem.(lirwalt. alllctliiiiw, Ilo - iol upl,.;r Lit,., anld at I ,, plaints to whinI I'inales =:1 no. aL .suhj,,v. 'l'mry uoperate as a ,Iold a ll, !.'., ,l, purTgl N,,c<. 1 have intro.,ues ! my We'7 t'.ble PlsI- to, tho ipulbbe I Iiave rllcelived iiallillini cl!rtifichites. .ift' ,eiri cu ei, or~li e|l~ic yin) orl~ inlgi diseae,il . a so,0 mlany h'tter< woron re,.l. cl al,>o phy..lici,l. who, hatve ii.edl tiheu ill theer practice wit a th~e bell nec liht npu lishl a smilil vobitirln of en tificates, but con?.idhr it iiineco...;ry, as the, mi cinid ei ll ! % reclollllletll itsl f toll all whol wl 1 imlkel trial of t. °'im a|Iove, plull.- are III botxes,c, olnaill i (i pills each. lPrice, 50 cents,, p.r box, iDrluggistsill an i o lltl'y mllrchlants clll h) su p. plied, IlL wiioh.les i or retuii, ail Dr,. Pet.,r..' lrinu lladl (C.llsl .,t..New ()rle..h. AIAO f or sale hy (G. N. Molrsrison & Co, 11 C.alal street:I P P Harlinl, dlrnlff isl. 11\! Al Ieveo, Iw~tween thi, two nuarhets: :tI;. Ilreltiier, drugglist, at the Wa's.hiingtonl mnrket : CJJ Tiinehasi, dio.. gI t~, ciorner o1" C uIl &. l~iourl'lnl strceeIs: (GA Re.ed &% Co.'.drug-ists, cornler olf T',houlit-on>,. & Girod .trects : J R,.,..i, druggist ,'lfa yette city. : 'L. L~I. 11,. l I. , , it -i;y, and S.tiaeyi, 'e, r th s eanm r L. (, , t. l e tr1, l e and tir to I,,,r ICroe p a t c l 'ils Icvit ,4 ir (t ct, .,IIa britdge, Pll . dIrton, Ilrerrc n, twl u I , '' t d P, i rlr, to V. (i li; til.ille, a' i Srllclrt rta, Io e \'ar. eltor, the, c per p l'. rad ,ar.. top Augu'ta. 'The Champ tn I 1u I.1l'',;ld ordir, witht new mo:Lpper bail r ]:, c ,pf:""rc a,.d c pi, 'r I[.s:un d. The Ie Ic y Ih ,s boen tlhorughty ICpatireol, !t ec'o.m1n1tdatio . arem Icll . lS lln a": aLLny bi ,. 'l'htlo bau ilul Santa Ir.a... Sund,, ah Conrlta. watchie Bay preen.t the tst V ntc r e ting ste:On na.it vig tllat ill thu e ,,lte--, ail ait tli. stl. S.ie perlectly land loltk,. TIh,.' T uan.- are not curl~c,'d otna iy -,:ut' itl the Icoulltry ; ith d'ie ers, to a ni tn , caclil aui'd ,t,, The br;Jgea hlretefore dlln:lr, llhy lav b ro newly bull, oti that blleght at'c',r do nlt, Inter ,to icicle lai en l i iily cIn ed aLdta now l s ;otd 10 an ian rodl to th, I tI It i l g ter lyh k wltnl'a tiH'l the ll xc.e lo Iuc and hardit-s . 11, 0t rotld rto alh : tit: L ais ut all s+ t sons tI.o Illtk great i Ipeiel Their tollllOthl , - caire, llt terleai er ifrom Lte IordIary Il. t:: of stlge tlravile lll g. August. to M b l l:l l, 1 r !,Ys u td twIL,!7o ilour-, or to N. w Uih.',tns inll r a Im : . a ld tw1 ly htuIll . (lllg to Aoug:lut, til' In: I Ix days aInd sevon boatla. Ti n tI: ar1 1,y rnlpl).yetl rit Laveing a' e l'o :i 1ie n 1 ti 1n.1) ,i the dilU're co: 'woe ()n Lti A l, le c -eel by r. day heng , lost in P onscol.,, w, U). h, w.:er, Ie ",+II rep l1 by Ius o p ) t stlly It ;ive, nlMlaces ; thelNavy Vetd, t nil ot SI'iii n e'iri , ec. T' nwo n. ll 111. arrt ngel ntl t C ll-I II litlntl i e the travel Lria northwaird, iwht- l.e - ,x''i' will Ib thie a tn frue \lotie to Augusta, as it Is n rw n ith,' other direction. Thiis A'Ivortlisement contains a plain stat irant of fI'ct, the accuracy of whichI thil proprietors gauraltectoeach pasuengcr In hi. penalty of hir stayc i .r M.ap., othe L te may be ae ie at the Ex hange Iltel, N. w trloea.s, ad at tit'e al' .ini Ileune, Mobile. FL'are tIhro.gh from Mlbile to Augnuta, $47 50 T'eel ite; 'xt1nrds, ie abtrn'el to 'allin;seaSee. 1t Chiatoi!nechie, tI hi tu conniiets WiLl tile dnboat caroyiig the iiil to -%1te aiticiiol and St. Josepeh's. 1111the at Lie Mt t'sioin It.Oui' Mob Ir mit7 0 i OS IWICK, Agent, Mobile. L it rsl-di.- - . iieere-eii tLIt\i I'ill 1. , la d g froi t / 1 110L 1 = I111 d ." '. n.- i t I,,.. . • u 7 h I I tt ttii fi1.:r -'L":ttlt l:t . t .. A L , \ ap.l _1 I l W~l};:. ,'V ') i: + . -.n - ARRIhON'. ASPELTIFIt UIN l t:ENt' J- T.,e groat cloubrtty "of this lnrvallr d t' tn position, oepecially in the Northern aStltte, h: :v the propriotor bult I tle nt ed It, ..ty any tlt ii its fIavor; for it hIts been t e:all;::. cllv to cedd t it, thattit is beyond all oatpt:rsont the st'i rllled) for exlernall c plla ii.lls ati h s ev:r h.t-ll ll.l. vored. Indel 'l t t p " J.:r.J and certa:li.ty of Its ope. rati nl have the appetrf'z of nIl idler .eas n e, rs, w unds, c'trn,, fvrar n s , daaildbl.N el., white swe. - lingo, butlt, plibs, spider. a .l ilttts b.'. ionu. dlately yield to "ts a'pptre.iy ',rnr n 'lilu ence '1T.it. ii" prn prlv ;tppl,:' t " tril r l,-,vo ni atinvtterlt corn, or br., h .1 heal a ,l e in ti'+ days, will ullhy and p-rh'etly it r, an ule: r ia two wekts; aald lhu mut .l.p'rtat e.es of ho '.ll.ellng th ,It 111 t tn 1i ' 1 l":'"d .v., hlt'l (,!u troy'ý" by it i leo thClal two rla I- t . I a t i l p o.o1 h rpties its -ff1c.alc i- lrt' t tltrtrlt.lht , 7, l l wer, , ;,P\vwr ol'01 nllraciir l ar_ s) wo.,) i vri f i l 1Iw t : th" poion', n-I tlh,. * ' I. Svent 1it ' · pervat·iIng e t ~ tal:1i . It It likewt i grto tltiy cnin*no I any on Iine I+ 40( re wisc: tortIr t. r I' Ie t. a itl . - I 1 , b , t , ; ], I·"l e,'r' Wr ltbite byl rusi,,a:Jable ollwlbfllell-'l 01 'tlh I· lat " ; weo:a , id brtlaattl i theI . t ttiiY ,oIi i. n- t r mt [ . ) L i r. I y,- atry +" , N'w YtOrw,, In" tor ,a]:t at t I; , t' t i,, tai, -tte t, N. -aiw trle tn., ' " rtNoi . . . .a F I 1c :\ , -. t s m,1t11 . :unlt Ifc,. o1'f l el i11 rel h I -t it \ ;I Ld.r, gract ill, : c":lbm c e't U tl\ e' r Ild ,c:, , ,(-l 1 " t,,i, t u, ofr. , 11t " "11 j , ,lih talehL , • t ~, \ . s, 1'A - ., • I] toli il.trductilon |Io mepo, tn psestsig the uefu : 1 1 1 ' . lc t i . , v i r t~ln st t Ie , n I S, , I 'l l -e'I r e d I t h e |u h l i : , us |I, I , .I ha t S Itt'l.. . fer to hl t 'ru.) I I to llelld.liu)llx cei ,l (I n i thelll m.h c ( m11m t ofI1 Ie -II(. oeIol Gtcl yil IeuIop, 'eliSing ts it'. 11titlte Stl It rcilted w"Ihet ito mrits ire e fulll known. 'I Le 1.. .lm of . opllll iball , s e n te silel\j IsI ,It. ha: s 1 st I. ..-:. of its credit I'onl the' dishkI htic p.oh .&ts urlerl. il'llihncvIr heh.uIIs,4l in thl e il|l.,,hl n to'r. s.l at: . '('he prt'opritor h:s mad. el, n l· anI sis of the Ili nnl, I .onl yi v log Iha( Ioh. roome a tivespsll litieswo.l·l.then h) he moclh in the present slate. 'The l hb nIllI thl il cit I: es it redlliets "hich are in the highues re ute u .mp thl i limnst scientific uawl learnedl in he I s I .I. ' .ch clline. olf thle othler, producing la" ope,.lli.h trill' n.I "ltelaIllbov disea:l. "The nue t llin nt, I h i' l:l, s 1,1 .d .rgeon of th present ,lt 'x ,rt t h,.ir lcit p . 1.1 pro .alion i .\r of :is, 11 i: ll i u l "n il'l hl ')iai I l lll ( pu I l) : . . .n i l- ll ilsitnlllltiul;" hi Ii l flolllL sd i l ll l (mit lm . IlllII I r m. l 'lll l h i 11 tlel. a o: , ~nll l , l n 1l,, ll eO/) l I a yeo~ t olll l il l(. tiooelll:o lll I t i, .ll o t(1 o11 n l n pt 1 IIoIt i arisin IIrom a disordered s1te1, il thllig \ls telf rlntne . I,•.\ ik been ""l in. d ~ 1, Silv I l. ., 11 (' II", Iunoth" heir s'.(r!s lion ofll its extrnloIurl ,ll y ellie.Iey in e el'rll y i I. Holle. Iiii ( thei c ali :., hr dl oplulllg) i tll . It thll. in hl ,irI I h lie d 5 1 , l ti :i.l t . p l ' i I I " T h ir pIac i e e rt \ \ i l l t u n c " i l l h r London. Price $1l1I1 Ip \poSt Pr,,m .\ IT Sthnon, Fsst* I' ", St.erge n to the St 'l'lnTho as I tu , l a.d I. , . '- n.- , at .\ tm . I 'The tria:l \shi.h 1 have ma ,;r If 1):11" p. r Ialn i: ia l : S ariety "t I ..e., both waude ind fus!r, in ilt, s' lts hate lr m dies e rlllll il r. o l ll ·li r to he it. p liclll, l l in iI-on, el'1 i,' se I wnl pI ehI " ' ' "r v' i:.,e. \hilst it n s.LI . ti, tonnes thel l i ll ,,: ttil :llilt'i I:II·t alItvc ll:ltll1) ei l.e G II Ihn cl l-d, \I i" C S, Phi;si i:. to the St 1 \ 1S : l e bu , , ,e I ") i 'tlp nrs . I sll. t"'l eat ple'u l. l, in ll II:liln st elitimtl' a Ii ii the val ia lri l op " ,I'1 . .s of ur i pr.. i II ltratl.ll , it lling) ell, thel , Illent pt t it,"`i. Frol I \ Coope.,i ltr, F: lS, 5'Is'I tlo (;i I)'s li s i The nniftrot 1 ., ress ch "1,1, 1 i :'en: t htolr thI t111," in -e l trI )o1ltil' l l I Iilo .s.on' t) pi. aulil ' lllicted l ithI iseIl .l, illlllme ~I , Il.ll, i rll) sl itI.t~ l e l hl ti ' has u'y1" . i i o to ll d,1les llu, \,;l ;: l lilh l e il rpepa ol for I u i r :, ',pe, Fit S P 1 "S,' c. e. Ilaling h n i inlela',l to Itr loo rl' I t:lrt il cervetl -m 'sofl ti eot I:l im.t'in(e:, bli!lt had ilhh erto h:illied sur 1 u l .1 l y IItI- e'OI l ictt0 e d"'0 Iby it, in a t \w dal s I FIm,, G. \1V 11ir, I 1), Phyvsician to (G.'s lito The strict test which I have gi\en your nielicit,6 .loonlull I at ients, alhd its inv:tii.,lle succe4, ILus 1':11, "'ill inhlee , htto I ni eVere in its 1 Ite, and I tl~.tit h t :nt act o(It j tice :un1 of il du to :1-1 1 yiii)' i'e h:e lesti sonihl i"A t o ,11nn ":ltion of iss irt'.. Frwoi L T''homptonll, .11 ) 1 It S L. Ire'.irnU )'m" il) sin~te Iehalkdt frI to hlahle pre sent o,,tIo' r it" \ruclt tfohee cotre of ( h.onrhu:.I, kh. I ilo ui.e ,1 hhih "ill pimve a desih1 ut.uh loilg sought I'or in 1e, mleldical;, n o 1hl-1 tare, spl-'.d. 111.1 e1liat" clue core VWene it onvelelsry, the prop. li,tor co h! hre tIurnih loan)' more testimnonial i. b:ooy 344 conswr n olrll:t l. :ls th, t il 'e; bhlt Itiiut that it. g e'a nc rltl s C lhilh.'rl*n the 'an-, . explens at whielh it hat been p ,pae, I,"ill prol, its greatest i nl ldltiol amonl I dimce rnling Iitblir. vin ,Ihe.is is i 1its w tl, p, I:t n Ihlrnl -!..;t :p it pro s-- 1 Iln.dh in "lich it 1 t h, . th, k ln, hItci K h,,1 a:s" :ht. olr e n tioem"l lt Isl,,,, hll1ilesi. T'I,.,e .il, rt ,'l,t" i.,ll, r ''hl li~il ihiv t.. ii'i, hihh1 unb'tll, niql 0i11ht ia" itl hL, 1tl11,1 ~Ir \\ i1!. :e l'rpal :i' tl ol pr, ssesilg the Iil vt:ahns! '~ whic ll h.. lr'd ,.l, r.!:t" ,h.i ,!1 lAc-m. pulll il i tl 1 'l 'I~ie:1,' it , a :n ,1m 1t'I e":Il11,r' tir. 11, i1"the 'dill- ,r t M . ", ' i h . ! h " I .I,, ,!~ t , loth 11,,1 :tan, no' I i .ihe . 4 ) (':,"1a ,I',", t. I r Ibot'k , Iv , I jol,ý , I+.:h4hllLI i:," |l"tdr , h It ll ~i 1 1 In ,l |""ý111 ] %ll pe'- II, ' r .u ! o .r + i Al lit i 1 ( ' }: t: , II': "nr" lirniod: taii il t'P 10I P~tt,",i i '. & I A ilR - IIAri L .*ih N""u1 e t.", ]r q,, t :,I , f. nl pc.dk, I aok S'Il: Ions t, . 1 ,,r--, 'r. 1 I, ' ..r' e. b..ne; L 1 n,. s" I I *rl.t+.!' 1 of ts .,,vY •i w k C~ll a s it t!o:.t\ '[I't.t i \ I' ) ll-I ' it. t I t S i,' ,-''r p , it' li , .:It .. .. t\, ;, 't . r lt,'" .,t . . :e , 1ht.. . r .i -srrid . . I ,. , . ,'.HI ."r . ,1 1 r i i >t. t l, I r: l p ! ir, I" 'rs.' . 1 r i ' 'll 'I I. o f,1 li t- pt lflt s I i it . . i l II I ".i. . 1 , Srlo ,iscdl,.le or iir ,o r Iacn d t II t.ol-ls 1over. he or -t te atliot pdot I l" e iw, t "urd. i t' iii to wi t" , iLti si. t tn.n f",i , : 1, %t.i. I.trI t IIA o ' 1 ., l C IIcI.l I, r,-do o l " ', :lIit It i [ ar N 4 11 vult, ell, d o . ; tt ,i " i ts4 C I t r la t it.ltitl r.ln t nd cii I , , "l it t ib lo ,I,'lks t iNUst! &ALInEN, I r 70,+ 1tS lrs 11 t Iu I. lei t,1 t ( III . ,r , t ' .over-,d t , Ile ol 1, pI'mk, r sr Ii. t nlakf ptunnao I;!l 1 r sale.iw, n ! i tl ill t' - atnd lz -,}. rrnel r aNatl Irln l & aTeh l. h et e, I rin t.: I r..n 1.otlt t .r io b rf 1 oa t ! I rrll; lan e atilt co,. .ltd toss.!., t os:,,d -,,r:l nt ,: t +.. D . ot U lP. : i.hes lnd S] dt -. fill: ANDIAN'4 kINAt;LA. 0 or. ,l Nitotlcez anll oicll ouutlulat otu: •Oio the curel of urrlhn.-ti.om, .f: 0ul0 or klto <vl., goFut 1- .r .t " ; . , '+r h1. y: kn t : + I ' l c..+,rc recl t kruT. n , llrl I[I l )+i I: tl il o1l0,O o r:t.o oloso , o:artotalarl, oth s, storld pl.t0l00 l rl :.o1+ 1 liep lh1r~?I ulrallao ld tlloro ond oottllO. lllll, l+" a ,, rp vilrl+ rlp lc l#, l +,lr * +14dlln. I t tl r luld .rl+. s ol. lirc ll (+. I)I+.1~ lidh %+shJ .ll CUT*V·VIhlln·· rl~ll'lllt3 l*rl. cyrll +:r)ll) tll., !.iurn 1, ad orrr{" |l-.t ' d (I ull.lll :J iL. ctfU ll, E lul c. t +rr , hle u ,r,,c: 1'r. r~l,. I, m nlly acrlId hUll+o ri 1.00 i0 00,0l-tu Ohlll. h lnd J . -., "1)l o 0rnrrrJlutoo 0 Ironl v0r1 , tion, lafi,,ll o' l h l l Illol, ol']lp . e oo lto tt ltttl y I I. kidt uey9,t " od ,ll0l dIro olll l l c y , trl)pul lorll'n ,f0 the olljtrl0 0 iný,Ilu l III u, IIa l I t looootoo .111111 00e i lljnloiio 1010 .oI 1:+, L it ý, or . '+;t st, uio ooo ral u f,.,hir olov 11jlt fl "0+-,1u ,t1111 0 ololoot u olhoo tl 01.ttr'Otl o , ,0,. n ot"lt ul · t nn'I:;IY ll! Y, , I' +," ' ll r , + rI t l rl , l is 1 o1frm lP ll Ciale wri ,I Il [',tu ; lul i", Nr , ·i;++i,)iI ul r h cl l v l llc',hllrr t mu e tha I,- I I,: 1lDI1. . I' l'.t A0E&'ttoll *..Ionortlls be fouold 1u T3 TIUJ PUlLIC. TfwI P rum It i,4 lth.i nLod l hll rN.',J 1+ l uY TheirCtJI OnLh n i0 • "x+.l 14r· 1 tl+',l p, ,,i+++ :, .xII ne I ,, t tInlBul .1 r e,.+u b f t Il olnO l a ld ,o00000 001re lll1 ool 0 0.0i0 ilot0w r00t1ll0i00l 0tl00lt0 , 111 Irltl. 1,,' li.. all I, ,.rf~t .lolloll Ill I lh o ,, I cr by lnlIno o. uf art . rl to , ol ,ro t ,gloott. us beneoth their nlotirlo , if , , 11 ý"Ir,,::, ý..I: ýdh I,r .. ul0 0 ,It l,.,uv h0iu00 O o0ll0 Al lt llotly hiot-+ oou d Io noo t prl o u ol lo,,.t ,i o, oll, HAoob i orr. 0 o l01'1l Al d hUtos nli,'r , ll: trul ,> ,f tii t IW ,l tly· O l.I, III.U~ Pll) a teicr lolokl I tlo,' 0r0l ll IcIutrl os fr uo , ,,:t0 ~ I10 1000g, flnato s Jll d 1e101 " lool.. . oor t pal l 1,r 1, Iu ,I II.Io.... o t, ito l ~r t th ,lll.;|ira ul'' I'a ll t n or lilIIv, h ,t , , I,, .nr·lllill" l ll~- ll , ' ,l try n tll, "1 » p,.dl. r:,Iir,1 ul, ..L" ierd'(' . ,I .1 . , lu10 J ',llod tu ,,-o e o any l'l0 .to inolno o . I lly ' 1,. .., P {, O o , 'U ,h0 0 0,'i 0nl1rr0; 00 llO#e 0 i -01.0 Ilo ,10 1 ,,l 0 l-00l 0 .0." 10 sot I to.'o. o lloo oluterC to 0l0tu.( ttl1,ir.0l , . , l hiliaoool:ldo.0,laOr.ttg t . - 0I 03 001o it'.lo 0fl'f tl. oo ~,.o t ,l oo l ttillo. Illtt to o tto 0 t 0 0.tle are teo mri l a --th, ,e of Im+:- , h I,.-tllt. ''nl n [urier Pxcrtll eir or i,.t# :,.+:r , ,, a -_t1;--111, I tl[+r, lht! l( Ulr)PI Ix pnrtel lhr, act the ,IIlR , o f lp ,,ll tolll, o,,I o l. o t ol+ oI o oll o.: 0 0l0llll0l0 udiL, t .lo tlrl+ a,. , ,l, ý"t,, "u. I.i"1. ' , i .l ;imI l~ r. ldm trllu 'lJ ota t " ,t t u ,ll all tl.tJll ,t+ anl.:II· aUI ,ul ,t F ;' L 'I v-mr, ,.. fil,!e a ', ,,,Hi i . 'rt:4 ,. , .ICI 11 l to:: - ,r, to h0rll0 it fooollsl 11 01 - ,lill c:y uud, r ulilt,' .a++ 1 +.b+'l'+ l, 1| I l11 Indllanluu prl cuc . itJill fthat ~I t, I-,". hll..l \ . Ito, : A1U +1 ' hlio +,ot koloo lt ofot tio 1 rl t .oln ,I - r,; o ttoore o lj lrotou ruI, do c . tl tot, o orlrtoolooho oo - Ilcl I11"tJII , by ll l ,.f her +l,nlple I rlll ·· Irn .id , h r1+ 1 h'"cI",1, tiet ll,nu l I ra id"Ill al+. tunsl unglllt culre!. altler the .M~ateri" .%h1'S·:, f lc te,:llln" nr po cflar , 5ir.cted hi thoan must sklllf l ,1 . do, h:," f s ted t. And i hu I.o.o no t ho,'o.1ttro riofl as th ogro ,uOrt . o ',o Iolloto ,l ~loi hoo k tho Indl5an free l hit,,. 1,loIIlrIl 0 l0y ano . o .Io1r t ftool l ofno-t t oli. sb+tott.o, oi : .h ,,h i d l++,Ito .ullll+ , ru h 1i~ 5'. hu hnn~ ,".¥er he~rd of II+ |+I 'oit, W lot oIo.l ti lto o l oktol} d l. l11111 ru5 ' ll 00000001 to folllL 0 000 00 000i . .u0t ex tot 4 I t 0l.. , oth.ho,t, exet , ,tlr| of ithe t to hltot o,l lo, oll, tt oflh Io o 0l 1100 t l ooh l o oill. o oi tl o It tlir too, i chIo"ly u,. hl. otile lule e ll gonad alla .,i'+ r m· ,l { which llw L·llll/ ·lllll ,. ! '1'h I, a l[ :Ixhu lg Ji b'ý' rare iu eur c? , il n ·U FW e nlcs llhJ • + 'J'llF ,4[ii41II+ 51".i 4+nll pl· il).l~lJ .,:phI t ] III~l |.+r + ,+lIpihfiuatiol. ul'th, ill it1, u Ipcr,urhvy of al,, ~rnplrh alnd alo Iuitas* . rll are l .l+ n i11 I',ll l..h l rf th, lll- n to hooll i olofl t ol ot ; h~tJdr+.. urur thu~e . hh h the pride awl do art al'lwa, hm • , l'roull a Tone. rn.itdcuo a,.long a portion.+fto.m~ lo . 0000rIo IIur 1I.110 (I· !(1 ool C1IIb * o010 0i 10100000eIl h uib ,(lt, I! hl r,,nntry, i I 5 stn tlm tPr aI g a |.Unla,,ce wIf, TIo Io oloJ + I 1tool lul t.Ulo of I toeI' r t lnl t 0 a1" , "I [ra t1 1,ll oo1,, I.h p.o pr t .loro o 'o'hll.ho o Io 1 , ,Oi, Ollp l k l wlr N dc g1"ul+ omuu l t ;inl-I !,.,,,, lul an5 I.vl v t , t r1,1:edSh,+. o olllll . 1booooo.oo p olht + tl+llo Iool,1.,o ttoIo llolt o ilo ll Oh' o 0000,.I 0tr ll blll, b tIoI .E rni llllho11 oo1+ tll]| I IIi,. l Oo 011 0 1(.1 ii+ f- o th ree, n the aLnII<I .. .,,.+: r ;i +ui tl I ",i 4a~n ah up l p ~ The al rorl , 'ol after'r.; 1 Ilhi pr a r.tat to', o 0000 tl0 , l., 00 0 to Ib+: ",-u -1,a ,u ct1 , l,+ "1 " :: IIo , i i)11111.; IU ithi lh.rl r,,.ch a Ir - l,+ ',iy - ,n ý I,I+. ,Inln t "-h+. :.:n. l be 1,1 i cIi ;· l J lu cIL. 1, Iuwp hl.l, f .o 00 100l ltl ott 0000 0 ttttoor.. t 11o :,rnu ,. - liý e ulrtu .l 111,, v,,rl"t is tu n ti o pu,:: i rl , o tl ,+tb ' ln i all 1 t+p ll f, ~I ·· lrl, li lrl,+" iu i b ll+, lr l' . 'ltcJ II+ ). I | I L "' k"I'"l ll' a)IILI It ,. 1 II .IIlr ll·L r 1 I 'u llFII a~ll { ,lava ulll cilcs ,hbh. nlun4": t he laudn, lu]i m.,uy c~"..+ the uuly nnl , l), f r in ¥ il. ]hO Lt + tll +rrllgi lat d t I ltur11 ). lhd lll L Ih lo,'rP o looo, .51, hnjllo e.II Iooto . f. lt o too ulfu; i1 u,. r m~l ut li ' r. lt", iv, "lll. L ll ellllllu ) i, h 0 toe . ellot 0 0:011 00II0 I g I0 0b10n o lolllo' I oln o IU+, tlll it '0 uii1,."0 o 110 . rl00 10 ol ' ,l. ,o..I' , It Ile rnln-t1+ i'...rtrul l tlll o. u a biUIf the -'1, , lr c " ,I +. I " i '1 hir I0 h, :,'curlll0 r0 r u aly ; 10111110 | y i, th0i r p 0ut0tl0,h It h .l uI nl1,,5ltw 1:l r +L [it £u 1 Lra·rl r1 u acrit ,d. It Ikt, nl~ .l',ý,U gl to 0l 000re yt. le hl proro rloti wlo prtod '100 0 1100 lrol~ ·l looooo 0 1-olljlllll 0 1100 too c-,'oootoooo le ull SII + 00 h t p l,.I000 0: t I l ot l,too 1 10t1111 0.1 0l0, 0 0, e 00l ll . r, ,ull .s ; 1s l's,] fl, | luF o llgImht hr l Ill·'',, hnwn51111 1 ,t .uln ,,IIrI;Ir1 d+: enlnrr than theyj at "Idu llh-It th""ir hi,- -ere .av, d1 hy If., :,l, t lto i oooo| ta 11o r1 o.lltl bl11o l 1do fe. h " I 0101I I Iu OI n:. · nI I .'lllllll In ¥.a1i. .+'h :lr 1"++,r 11 ,. 8 t1 Ir 11 i rla IdiJ -(n IH.ný iatn a~". t ,ic+ , I u~ Jtil l S a1 ds I ot-t ',0 0 t0,0llt0 l a0100 t.tl - oo' o lltiJ: po bol .0', 1'i at o oo'It0 . t coi.'l, ef, o oloooo.o 000 i0 loo t c00 0pi001ou0.0 0 , 0 in 1 .0 t 00k .-tn:, n , * . yph~hoe ul t o.+1 ,t-r ll',u c""1 . t ,,,.. , h,:. h, h ..",, I,..,,. ott1 ulhor, r ,.l,,ot ud 1 .rl nh, ll, ,o . ,u,, , n,,,:. e o ,0,1o.o, r 0I0l) I II a,,1 0 0 ,0 .,0l0 lu0 0I0" r, ..la011u U.i I;lh I '-, I r., Ila I III u ha , ,I, n, +'rnt uI 11,. lhll+ vI +iiu tur+ ;.l , ,l c* 'l hr+ IL u,'Uld,1 t,'LV ro'l,u. rl~u,t ld lrll II ;lane. , utl l rIL yI [ .,rnlt lck,r+- lhc ,I iap.+l . , i ~ + rblols l,"I' i~l+tr . l~ry ell €,r ,.-lh, , -I HI~"ru aII UI ,,ii[, andl ll,;,t+, the I:i,,rtill round 5 lltat "'Itl. IinI rlh, .ll~ ,ti-ll, unl,l I:, llhrrl' dt1 sole Ihrl)+t. II. ir ,tl ira. .'l't ,:I; nl .--;pi~ra.t tot,g 01,11 0100,0:1010' r00l0l. 'xl+..' Ii ~p,,upr r do-r>, lh+e 14] I, I,1'11'n cr ulplrC, i lr: te~In* nul :ldtlrl'tlk+ 1,u15 Met, r;:rull; £n•1iI Ju ,ph l't , tl , n rl t u'll, l~d 1.,x.+11. : 0 1 0000llt 0-1100, 010.0010llo+ 1 lllod 0i, 1o5iIi 0u 0.0; r It -, t in. ilita, hll 1 rnll , I .unII clO I,gu,. /i1'l]rl ha(ly ,rxp 'aa, , ~crease a ll : i~" r,+rolinn~ll . ll4 1 p el1ptl l,.+. 1,,'1 r I IrII to laln+,hlaa l. .ii, n[ r0 0 .r ..t~uo h l eLll, oo oi l otr . ll .doo t0., .oI' . oootO 11010001 100110l nl'ol Oooo5lo 1ooloo t J'hl+ I, el~ +,l.}: it. h r..t.< :, lot,., ih O lllbo lo iunoo ru+rl 11o~l +ol('.r." ua 11 t .rlt;. Ulld n' P+ l] purlrll rl Iiy thus,. w hn ur:i uh,irc, fu| co ~p,,: t II' te thce-l, itad I.ecaUl,,i ,l1~fla, ,rg in,ltr+ lucW v1.;r. .11,"h |,rrotl+ wall 5u we.ll to urll tw- ,r t',:u ,, ltLm "l HI ,II l ,"A.+. 5i }'never ; l ,tt l drink. i. ",m rS,'l' r n'+ary, hi+~ 1'nnnrt n I111,1, In a _ alldJu. , • ' II.li-wf lo ao o lll ,;, lr l ooootf, i it' oloi I ool. o 1ll Ii] a i..111 : a u. i~ia ar ,urola~r. ablr ia t,.r, thoul t io ll, i~l r .1.(u dr nu;111i:.i I,, pr, ,, red. I,./.Ip i rn lu ith ,W the i o-t Ol the hldlal*S 1'a n*Ira'd ,,I l Ihll + tlrl ul c u,pla,"~l~ ' h.,r+Jll n~~il~liliid; anld ,., t o xh,,,it, In t olu toolt o a tol.o'lury 01.no oor, it0 0 uperl. rfty nr .... ..... +.. . i'.' ,,n,7 ii U.'] i,.:, ,,.r 000 1;1 01000 510.oo t 'Ic S S .J l-, .IC'll I :t tt lo1urt L u Ilirink? fe Lhr. I l t1a lll i r lH i)ll C I . Pll l I tt vltl. ilt nveI .llll" ~.~ Of litrlL lllei |ll(·IIllII n ni cd'l u trill C I O"J | xlI(ICt Inci gul 1 cunfiuull re i ll ll lo . n11 .nlarilicg md atrll, I i+i ,lat ll dl t n hll r t, IwU1 nI I-ol·li 'm, t-lut r Il,) t a g - cPI ol diI tt at th 110 l It il' ie I illu rc o Il.l lr - c. Ir hrr io htl II d'. 4I In. eio lli Iaalllalll 0, ~lit r i l . i+1. II, i.. ll illl . till. II I ufli)r lll ill(. h ll ,llT ndllll hit, sIl I1tu I ir t IJII,,PlI hi I - IrII.1II 0i , % heu111 lln ,Ire tlrllll ,ll ulll d tl ru. Ih,.+-t every r'l il ' w all ,i1 l li l. Iln t lllnh lI',",hr tly . al, that tI lll , c ly O tl I l nl lhutlutup n t lr trll1.+,I h'ulit t l h "illRll lf I1 I II iltl I eli . IIll lli'llt I l . N I 'lltl r I'r e, . t'Air It iair'.. I If W h0t1 1p1. to 'it e thI.t I lcun lu l jl b- tIrfr (r a.I, "t 'IEli, lht1 7 rkct II I.I t tt t ',, 0 I15 i , I t.1 18r10. T Iit. t-,rII f. r ill. lllt .th. +1 -t It .N5, t ItlttI tt. tt llw . , IhiI ifl lily f lleetand I*.+, Ix Inch aIlel-Ward+ L ,lce i trrl, h 1),.1Ul l.,r.rg05.1e l . .lm l I t u r eIii hl IIi'1 k. Alte1 r uyruvillllg .ever I h1 .;,, , . & .. tli . lal t it, , 44 a I,.llull E I ,.0C l rpI t'r1 -L.l i ntl~' tun ,fit, I a thll Uuc .l b a ter lll in. II lrl NliJ i . t ll.lh , l ,l t b - b Il Ci ti iii4 W 2ll.. r ,n, du l h h.It . ',+tl t, Io I l li t e.I. Sfit. I 3t-l,+l I,. . , I 'i:i l o u a birth I'+) l~ 1111% I' 11\il 1 L I 'I IA II-;kl la 41.% ;% +l',ik II* llfi. . I ",rl dl a n:l .h..l , ,ll n, lihil "l· , \i k .I I lll 1 'fll d. ·o Itg iat 1l'.¶.l , t.r i ,t; r, . . :, l is. r+li t .-,oI 73 t r - :t Cam a '-, er+! , a ll ! "r , t 1 C t &a a-l.,il . h llh. nt I, tr-ht,1 & roa. t 1h, - ili ,. li'. .,, v -+ llrP lldlt l l Lrr •rntrJ i ll ~i.i l i, , rl r .l, r" Ii, , r llid l tr i , ll l.ll. ild r, Iri d xi~l, Imhi,-h,',! Il.l l ." ,,: , , i l rh -, u .illl r +If+ l ;. II I flip I . ail ~ in + i ful, + ur .y ,illhtl, . ,', lion, l, fha, t l.rv ,u .), k l 'htI 'LL fi .l-OlN l, l I, IKII. l,.. t,.+e live luu'r,- ll ll+,+ h1 dh 11-' I':d.:+.a .,.. ,, *Irf ,,l· aillt. ,ItIa IIt 1 I:'1'l Ia tar .o.lIa A L rklLy L. toill, + l, tL h l i: alas, Ii l Iuo ll+ Il3 : :' . i w.1n , :.15 Oilw rfiz l 01 l rlr ,h lIh III,,h ,,'i h i t.< at , i.,'.l I. 1i , .i p ~ll l . gth, r I if , lne ll t' llp r pi1. e` 1 , 11 d" , 'Iri I'.l' tll 1 ,r,.r< 0tl ld to +t.:,', a it I " ,i,. l T, ,l l+l a.r r u N Ii--hunk illig i lt!+, execu1t-ed lil circular., u :\V fl\it .i- btu .-- Dol llt, chi. .. I !, 1ý .\0.hl14. ,\I..h 'h..u i n.m. Jt :h.p rd, part It. 't (li ud uil hlri' o - Id ly AL Ei-.X. "1'iU \. I{. JI11 _-L:th iJ l Cp etreen `%.I+ III."loIhF- hllfli bl .rr~ilr ihe "ill.- nicn in j.T I 1:t .,l+ J*, 44 \cI , L , 'e,: . It 41 .e·v L le.v dud.t I1 3 |1 tr~il+itt

Other pages from this issue: