Newspaper of True American, December 14, 1839, Page 1

Newspaper of True American dated December 14, 1839 Page 1
Text content (automatically generated)

II d "I I L, 12 C, 'is. .. .....i~ 77 -- 1---[;--L IW R 13, 1 I;O 7'ennex of the Nemxnnnrnr Press ofI New . rln i -Ik i 1 , " f . ii, r l11 2t'rns of the Neicspaptr Press t fI Nof , Orleans unlnilullyr I trtd It li t ltln llllalur d n Il 'tl Ill the Pi roprintorel l 1' 1 t. l iton 1311h of \I nr'hf , 1:17. SunonotrPrr.os.--'.lvlve I),d1lars for Ihd 1.ily ps' inlll|n , II LV blleo ,emli-alllllnllh, in lllIn 'na : te ll dollirs lr' th tri-we.kly cou nt i p tpr Ip llapelr (nlr. ro it lvallet i he, ti r e ln. city rlee is tii s lbsl.riptil, ll will ise dici alll lllB d il ilr:ll o1r11 selttled. In case of di cnthllSpucoe, onle (week's ltnirr Mol I iit tni1 In li| i vlll ll given, i p l'eLiol Illtih onpie tilon lr i llt.(rilit nll. oAui tr 1.--)I, dl\lr per ,n:.rn for tihe fr..t neArltionI, Iantl half ti t price Ir e lch i, 1 p ,l : wil{le cllrge t at a inw ntle. Ynt ltit. r :lv rll' . ts'- i 'l:n . - e lha t 11'ii 'Ie'll ,-, -ity hlihtrs f'ti ,litttt' ttit it liIll ltti'tt' itt Ie' t loih hll to aank, Pl nanrow [ Ol~ 11 1l ic sannd of amr p ll • Instl jl s [ t ll r ,t1 )lll l: IU Sllll I t t le'l" 1 I " li tilt't fir hu I nl.tl , h ititn111 St.il l tt ti" .,,o or ,otn nit e i.ll o itrthl. l i sixty doll l s it l:nglbbh teo, tll eighty for both .I+ln: ou%. Man lt nrs, O)nrtIr'l Normis, and arl iles'rh all no utntifrttuiono, ort tt I ii tha lA Itdllti tlll t t hw tllt ' i't p I rci ntt. will Ih o aitI , Aucti tleners, Sher11' ', It C. rl ttI 'i' i llI larfh o U hll e $, oIf [rent 11tat, p nlllll- tilIt i'If lIo t . 1:. 1 ',_" tI, 511 per ~ent . i.ll E nglth ,15: Ill per ro al' othIr thrlperi).y ofA dWERTKhi : rs out Ill . It, liremt lit,,: of he bit, h ol' thile alverlier, su h i s1 e1q1Ial, 1llltim"T1 , ann" plant t b ie gItIrt r s l) ,tileVI I sltlt I I O liilr" railNf -. Tiu .llish ll .t 11,111ioi h r 'lll· l ill blv iNo adver tistmi nto- ,f hl ikrupt i' i ill iI pli le l, pl l nllllt llr itl d by II n i l' p iltl ib'l tp . p I' ll, ii.__ lo IR, aIII fl.'I ill 0"111 I I tt l filVL I 't All antottiepit l i ,'t- ll 5l 1: hi 11t t fl'r 1 I t l l ,' I,+ r( s -ill lie chllredl dilu bli5e the price if .i!'h"r lllvl.rti.+ ()v i ll tothe i'n!mlelnlle Il1llall llllf l It + lt't lll i' iI r elit t f es' I S wtli , a '.t ntth ini o'' itd t 1 it I it) I tltl u tl 'ue'ualvei notl t,1' it'IIvent'sI Ail' l'hi fin 5' l:sl1 ( s i g n e d ) J ( ;. I ) ,' r . 1 t l: J.J .I\II)ti, I. (:. I'IpliUI)IIRC \S'I'', I.I 1i1 ( >"N. lVeely Press.-- \ e Il u n 1 ud, rhrrlr re ill a lh Ily the, above condlit+ion , s fIlo' tlr asthey au1r1e 111apl d1illhe I , wee lv Iapers. ((Alig ned ) \ , It l.\ V t h;\ (' r" , . . N io I5 u rr ipotl i ' 'lonL e t i thI r I;a r. . le l it- 1 : 1 i ? o( th . .ett.rs umustn i 1 cawsn e I' r,,iuns. ?hol y,,owl. l. oi 1 , \lihv \1 11,,1.,-l . 4'JIR1 l)1.ll1k) ,01()tl Jli I' 1,1"0.11 .%'11,'I T0/I1,1n+1 . , 1 1E1. r111T1I proprie trr "i' 111; 1 41·1 li.shlm 1Ith 1,, tll ll 5.1 u r n t. If a llinn o l l ti i loý , h i s f r i e n d , 1 I e 1, u h ' n gen.rall ,1 I t IhIe " ill b il l r adi' - b I ~ I i i -t 1 , lav to reeilve vi.hisrs, 11 will 111 , 5 li '' '{ I -a Leli ofld 5hos n t a. 1h-to:ntr. thati 11lll11'1' , I, 1 1 5. 1 1. 1i , improvnnll i is nlnor n 1 , w 11,10 o,,i :,n1IIi lapid ptro res fi r o.un l tiou 1Ili 1i11 ~11 . 11 " u 'lh Sienh tit l toi ii,: onmtlate' at imil' hri'. nqui'q tll.ol 15. rt"li"lr,, a at Ill; sI,0 0 lilac ollll' b,>ttr, Itlh ,,i l. i Iwii ro e l tll c llu'I I ll·tlllii l;,b ' ; 1 -,·l;,l i" . I1 tiih e mw I l tlll cta." I I t iis . h 1 1,P I I lo i ' +tc l ie , ". r ' I I' - ' Iv n tv· l i ,c 11 1 1i + l , i 0 ' ltr of the d1 -•rnrblr ,I ih'.,' w 'irr : , i- r. l.''i' tLlieve that lthey \ nrr t11 II t H ilo II I 11 t,' ",n ti a'1, 1 ate. All thr ·1 II ,1,11+ 11111 :0v floun-1 \V llerin I 1,"'-, wi ll b,.t0i. - T b1 st , 1 ic i lhul 111 his pa t of t tl con ttrl : 11 .1 I, 1, here t ,i ed, anI will I i O lit t1:l, 111 t . iP 51' 1lt irt4ll. J.\) 111 \ ',|. / et rers 11111 ,1 0 1",1 ,r. .r ~ s11IlI pttl a uetI, I, uso M i~tye sl ', wl "I p mw, r Illrn fr,+ oohs "r ll s a w tu M ' { Alton o ~ 11, J~looo wi6a,~ po s"rtln , +_ 'They or l via., ' 'a e1' rc ie, n t ' :. t 6 -p otoon O stlI k'0' p n,1 t l5 'ooorb" . Iii -'J e-Il' l" liroooro %V'oL"y- b0c , oi la i.iir lorIIoIr , I I tC 0-' Lo',' I~ ,o.oo-II-l II 'o '' i roolC x, noC IS Coo bIt., ' 1',It- l Ioro ," toor" blo'" oIiro'a-e. l' l 3 tAl'oroll orooo too O": root tI 5 1 p:'r-o : UB morrh en, 1 s ;,:o l'll i,', ', 1161 Senli' i ii l 1'eukuv++, iii! Sion' 55( 5155' II I old 1 lin5/:, Erunrlo Slloh, Il.;r. Iit1-r. Anld;bilt.·inuldlrarl ut",lo~n'.l O( ty rl!y Lld(llll ; *CCIOboOaO 10cent vista e (II In I:l u 5'r line.' d ,y; ~ IC nui th sin tony oh Cr oorratl i Ida Iit ,ll ,, I l rooyoog o-o o'" '"' '1'1"~!'ooo,.oo'o0 lot ' tioe wnl by giCi t lbe dl"Id to rroor" in Icr1 t tle l~l irC rpJmlhlitstO?0 rI~t 0 'r0'00I ,. oo i1& ooL 51I Av1by Im uing7U Coie Il li lpie I lx,,ini:l ,rued as S a1Ii-1 1 CJ.-v,-l ' 1 i s d. ;;,;. 1I 5 Sod b I h'. Js15iie il n .l~j 1 1 In-'..Situ. I Mu.,' p, r -l )· 1· , I · it.t rnH o a tv o r-yag;io 1'loI I IIool y-ro-Iu lot -11 w-rl oi~rdorrglf Iok! 11II(rlrllr~ ll I~·.-I· \1 to rwll b grivitrt g Dr.tooolol btloll I ntorlo I trio, Poro thoi oloro In lhe-loooor,t. dour loo col oepr ail 'trltten iteoliou, i tItot,, COiii 5',r. ooooto lr-hoo-oo 0rqnccop Ctt'otrott 7 s1 d illotC -oui oh" il 1t u't!lock a AoC tyhort I -'' for' rlio it P 1gr.irlrtl rooF p h'lO fltIe u s 5'i IoI 'iot-O11 o-- rooool(. w '' manknd rignatei5'thstu -h.f, x[rcit *rnrrt o a rt re remo 0a o ol -O ll 0OOO oootlo'ol, oo O ci i *otrfrCI toOlP tbCl rCnr) ao'C;·lll. 0ll100 1 tooa-l-'il-r' oor-? Llysi rpfm 000 [oroit al iroot , o i~ Rich, i aisll V till, Sd-' Il e Iliviueil i Il the 1.11W .11 4 i5', li-1 nais o seep rvgun iy 5t Ce lnw,1ý,andis il 'i'bis medicin cule mutt nut ll^, r lnulh e, c11 :1111 Ole 11n;1Ilj lorr- rrp oto b.ldI polo iuvell ati a of lice u'der ,1. 1110;( icionlitr i 1 +in'illi .' Eirspel. ever Wi arl' I thtt r sevirt 5'l' prop i t 5'_'~; I II was pnr lul ed by "tlln m'a fr tv'ydi',e Iti aerar IInnle ruin tplfe llcts"!, to the to-u", n: ti n> n 155!1,1 :u 1 leutb a way's keolli iiile b uwxtilC*O' Ih' 11 J PI'I I ill ll illl lii I cnrhc sf lrL· L to tis' nll Ir, pad n few butr i ru IIls 1; the mlu~t x'll nll11111 1)1 . t~i nlrrllgt' to .10<' t 1.Is, . 1, lyyipd I iI I III dies~ou nd re ut iluru5'tna foturtte pe niod. l.>'" . I ,, ,,, -er,1. -014-"' .:Ida p}+p" ,'}II., 1,:"''I v5', A I~rla ~ 11II :III r ..t ilttlll IU ,I 'i"'4 !t . , it, I I!U'I~~l· ' ,.. I. ' l1 1.11: . .ii. iteripld :.3 Seoto ti It reanloLitiolO' ol oo V " or lt.Id' ooroot'ioo', pa: J"! thlllagrij' 1, copes i5-i ' ceiv'd uu tnlrby :.E Ill\'OWAII, I~ ;,ad:;Rccn :~ ':· ·49 i ·.Ip S AY'S, LINI.I NI -- F'li .---ThiF :' IA l'F ll'F ll"laryt ch'F ,',l( . * neII d Il lll, thle r, ' Fr t III , I l ad F iF F vF llFl , ,I l' ,llF Fi l, ' FA' i"'F F11. l tlt' - I.F' . 11!rl lu n t f n ! I II'fllust, Ii'tl .hlls n ill ,I I-jo ' it rrI:lo lt, tiotfl :II·; .. rloll),' all :.llllns lh). '"'It II, * f II" t, I)r ( rillJh:v I t lT0 - li .ll li ll o (h 't ' die w Albh iLt ',' l v'' , I' , ,, t i er, h l, . kno'vl ,,zl on, l'ii us i . ' ti , '," =,u ! h,; the. h tw.lttlhr· to his .·. n Itllr ani · I dh til'l, r ,,i , r d tro F-IF - [J;0I°, the acrt of hiV llovery, , ie"'. now l dll dI tIIh prin tllr l ho}m p; d: :'rO linty I'F" thei a ". IFll ) F F'C, , , . , ,, Sl',ly n ,,a 1 L( h tl ,, ul I o 1)1111, o,, ,lnlli v, n ,viil l'" i l ( l'i', I , ,,lt rl 1h .,F, ' . F'ttF. , irt ,' Ftll ll,.c ni,1 , F F FII: F1 ' F For I, roliF'y-- rtl ,,g oex'r orFin. ry .. ,.ir, : All ;',' llings- RhiFt, , iih nt in ah F : fw hn r Saln: Tlhro-lt--Rly f e tli rs,rl Uhlers or Col " o rntin and tlVho",~ll, Couuh gh--Fxt: rl. ly. i\ flrtul.I , 4Sprdt.l, a r' ILurns-Cu' ingl ,. ,'nrl's awl I! I',"rs--\\'bthor fre',il or la lilnl , a: ill,] I ,,,* \ . · ll tliitp r~llioio upon 1 0 .nd cihi Iro in . I I I ll i :i, f l ion I ., i. il. It i t h Ol l . I ,, o h ] Ct: ily 1 uat ,ion of i he'1 , i 'l 1.t; IF' I . F ,, h TIIII I -'-Th r: il i-pric , . r is r' llnde d I) ,n F!l o, l who t (lll ,. l lt h le of IF 'y'F LF, 1f11 I oll e l'h,, a.l d rlllrn tl * c.ll, ro ,t-y hbotll, . ", ,i hr'',I ! r'l dl'l. i'lP rI ti r el. tht pnIi vt" .rd' l v , tI , pr,,,i , 'o, r to tlm :%l of,, l ; n d ot ,,tit of 1 7 I' oo ,. r,'.l l i,t Ih o who F l 11th1 arl tlo, s ' lilh:t tI1,l ori,,in l to p ircha' rs. CA(. TION-Nono ca(fir b genuine w,tl,,it i pl d(m Fl 'nriv ,ld ,.0 :r, oni wh ch is ii F 1 ,, ,d aillso that of' tho A. n.ts., FLl. htF ,,, '' ,h' wht' h ,olF' ,e a, , ' ' ' '' ' . Co, N, York, t, 1 , ' Apothee Iirhs gonell' , ' I 1 Ti' IF, it i , ,.F ' " rI n "l l ,.Ilia ,' ,, 11:5 .\/1I. I I11 II iti lu1i. !' "1."5 11:' .ý1 ý Y ý, `!11 , .1 5:11 .1 `)i L ' ,' it! . 1 1, il l' ··.111`:11 11 1 1 '11 '".." ."\', ..I l· \ . ,. "1'l '"..1 ý · ' .. 1' i \ i, ll- \ , I I .. ý" \.I:!I It .ti l 'I » 11." 1.,11,51 ..f .·I S I . 5 ,', I.. I 'I''.' III-"..`55,15 1111·!· ·\11: 11 IIru 151 II1I W II.rf j.., 1 3 5 1111111, -:t Y p 1.1.,.1 ..5.1 11 ,;, 11 ,5;11 - ` 5.II 1:1511,1' 11115 `1 11111,15 1' 1, "1' 111 11uý1ý - 1 ,. 11+u l'r. iP e-, i ". ý "; . N.- myli-jum revei.eli 1 au"'' - ýI Illn cv l· t ý r 1 1 rrr ". r. I· ·,, lrclnurl~ · ý;. n l 1. 11. , i· . ý ·-.llnr,-t "" 11 .. . I. I., ill(:E Its'I 11: .1 1;111 \. ' 1111 n, (·)1 1 1 11 I I Il II I ''( " it1·I I L.i. rth rl· I - r. 1i 1,., 1· · . ·1Ill·I ulil'tl·n 'I· I t 1·1 I .. l ·i~~~l·IIr Iý, ll~r _'r ~I ýIr , ,t+.,I l " .ir" , 1.1 lv Elu I 1I.I . t"Ir"lý i r, 1'I," r I I; ' I I, - I·I·1 Irll ll l~ l ,. .. ,·fl fli when ,1111111 .,I .. rI'rl~r: lllllll(.) ..-I:I... il ·I·Il r~. · 1:.1(: 1· 11 ·(. . · I I II I,.: uil llL.I ýallt i 4rJ I In, "1 li I I I·· .: )1 . · .· .i·i l· II1II· II11I "II'ý,rl .,,t rIl iFI lu' r I llrl' : ·· i ··. ll rlll :ll 1.11 y 1;. ~ rev. - ,It nr I ine "Ill· ll t..( Ii : i . - 1 1. 111·1.11 r11 I,· I:II L i .! l l.. ~ I · . , rl lra Ia Irl ^~ Iý · IýI ,. ý i1: ýj1 1' I , , ,I l·ll nr l r al i iii Ili 1· ý I. , do r : '; Iv lll it 1, .r 11101 l ~ .I r · II.lI .1Ii i · _ I," :I? I~l.iI,,ll l(· l ':n lll . r . . , Ilr II "1'.;+',.:' f7ý. 1 .. 1;111 111 Sul n .1,, I.II' r I ,I II I I1 ur :. .I InJ t t. Ir I. u ý: ·l· r I" rll· . r .I .. n r r ; ,) 1 : ,ý l1 l i1 r .. r, ;I . Ili r ,I ,ý r r1 v ; u lr". .; .. .. . .I. , .., I IIi, '· I I ~·· 1 l I r ·u ir""ý " I," ., . II. rI'ru",·~I ·~ ·1. " 'I" It I.I 111r , rII Jr,'u)1~ . r .III, I~l ·~lil? - I , ". I. ~·11 1 . 1 u. lr it I.1 t · i Il1 1,11. Irl+ u Rll .,II I, I a - ,,,s . , . ,, u, l r l rýý Il rr" Ir ,ý I ,. u1· "I ", ""ý .y of rgrlll'l··,c .,,, ., , , ~ ~ ~ -Ir. · (ý "1I ,ý,I , " l IIC lll rl nlrr Ir , . . I , ...l , .r rr ll ulu Item 1 " 11 \"11 ;'111 " 1'I': 111 11 , ,. Irv r lu" ý ..r I "rr '"l II1II 1 ·.I) ·i. ii I- I , r, to ulu lll 91l1d 1 , ., ý II Irl n PI . . ,.. , I1! Ili·· ! ·` ·· . I· ," , . II I rI~ u ll~r n~rlllt ll .. . :. 1 .. .r",I l l :,_ x ~ 1 11 .ell xl rlle I .I un l ...11111, II I , II': ý - 11ru11 1:1 11'1.11~r III ...... t . uil I1I(1I ,; Ilt^. ".rr r ~111r(· · lnxluý 1 .r . .. I,",, . r rxl : t1 "-111., xIr : I .. ,,, , tl .1 11.1 1"x 111 " . , ..11 ~li· .111 r" I I 11 x1 .x ". - _ · · . '· l." llIll :lcl illl· xl Ix,,t . ,. .ý xly ,flu lx.l-E!I 1, "11x1. .,r 1,.1111 ll· luk' ,,,1, ti.. ll, l 1: ·11 1.1 11r 'I I ·Ir vrl' II III b; ,,,r- I ý. .ý 1111-: lli 11111 , 1ltrd fr " n'u"" :o III·, . r . r'.1 tka cr I1 illU ii "c1-elms ;turf 111 III r " ' u ' , ý I '' l'll xl t l lu " I I: 1' C''·""""·' .ý' II·· rif ,, LUCINA CORDIAL. s S I.11in '~ , I, I - :OR ~1 I v , ", . I " ; . r~ -Jr ii i u::,111111 11115 ili~l I1, ( I hlTýl '15111 " ", 111·'' 11- lil,. . 555:,I JIII\l Ils ~", ;i ,:.i - I i. I "\ 1 I/ ii ' , , I. 'II : 111, 11 1 ' I) 'I'lrý (r Ill !11unls()I I, 11 1111;:: 1,1 I:. 1,ýi1fl (.( llliý,l It \·!·I Il' I,1 lý III~ 11'.: If 111 1 'I'l'i It t. I li: '1. "' 55 11 ·. 1'" I I _ r .':1t+ : 115 tier· I h·r !~ , , ~r 1 1 , 1- 1, "r- 1 11r. 11 1, , , , I , ,`I Ir,",, r 1" .1,,, . 1,;·Il 1 ,',,1!1 11 ' , .~ 1 11 ,. J.I ':li I.I 5511 . ii.: ., 111 :11 .I.1'+ .,, ` "11 1-:1,~- III ilý I i..il \ i1 ' ..' x" 11 " (1 ..11."1 11 ! · -'I 1I '1ý.II-(- ) 1 1111 . _: ,l~l . II I I,,,': 1 1 . · \ ! ·1155.. ti"ll" I,:. 1. ' 'ý 1 . "- ."" ý,I.,, Iý ' ',i 111 :" t ~ 1 11, 11 , ' ICI.: "'.u .- .I I"11.5. 5i'1 :" ·1 Ir 1 1!5 11 1; I .'l I"· -LI1 it " II \· >r<:.. A, i 11 '1 , : I': ' -15 1 1 ' l ~ n - in 1,..1 11 . I)". 11 . 1 I·· III ii- I.. Ii 1 'I,1 1!11" ' I ,*. ' ''I i i li 111 s1 .;1"I I 1II 1,i ,:.1 , 1 ~i i* lil ··I(.U( Ill"\' I ill li. I !1 11,(I. 1111,, 1 ·-iI.II 1 .1 I, 11'' ,~ ., f ·1'1 5 (1 1'~ l( l , l -1 I 1,1 411 I " 1 'I Irl, " III . ' III :ýI I:," ý 11I 111ii,' 1A A .. I,;. i. 5:.55.1 ,r,:" )II Illlllrll l l-i " Il i, "" 111 1,11 .l I,1 1 I I A'I\' F II , I'11l ii"Ii 1 '11. !, I hi (l'1·II I I i I 'III": · llillli ·:11 "'1 ' ' '' ill,' ,1 ; fl sý ; \·I· II I I Ii 1 1'1ii.111,''1111' null !ir-( ' I 1 "' I I'''',.·i'l 9') II f Il 1, 1 I ,: - If ll)i!is lll" _555,!,.5 ~r n 1!w ,,, 11~ I)· 551 I)I"nr 51:11 ,n l II55 ,11" I,si.·, ,1 "' 11 V1 1I, 1 ··n'l 1:·1· l:·i·s tl Ii s "1 1 11"1 11111 1 " `: " II ,' r,' 11liill~l(:1 11 ,"1 fi, it S . rs n il 1111 f1- "l Il n i 1. '1, Iiir I!, ,. 1:,551, 111"11 \1·(:1 It1 111 it 151,11 t I 11, " r .' 11 `'. . 11 · 1.·. 111,I,. - l 1 1\ 11 55", 1,.11111 "1555 -111,111, III III,. !, 5~ll 51,"111 : R ,rl,llr I V II 5 15111 , I; 51 . 15 " 111 1'.,1 5,1~il i I" 11 I I !55',~ I", ~!'111" 11,5~·; 1 ill ll (lii I? tl i l n F1 1l 111 IIL'I . 1 11111, r-1 u ",I ,II III III'I, I.", hS's' 111,5 "",' 11;11'55 '~' ll,' I:I~ 11,, i 5',' I"1!i l !I, . 1 1.111 1 I Ell- I' Ilul 1 11 ",III' ,.,' ,','51`I " 1,11 1 "l n ll' 1 11ti~ r 11 -Ilu t n I 'il· 11il 111',. 11.~··*1 15, , 1'u: \ illli lllgl' i l .1'111 :"i 1,1 flirt I,(' I'lllrl l III ýI ll ;ýtll' l I:I l II :,11 I~lllil·lll l I 11 ( JIIl.((l 111·1 -i·. l ·II1I 11 " '1 5:1 ;155, t 1 1s-~~· ~~l t lilIr :i/ i· 1f '' 11)11 '551'· , 111 1' 11·11, 11. .l· I I!·1 111· 1··11 r 55 111 t' " -i II.1II I1 1. v, :1,1 '1.(. .·;~ ,· ·, .i " · ! ~ 11 '5:1 1 , ·~ to 11,1 I. "11111,"Its-.; 11 111 III" r te 1,I Ir : 1 1'.1 11. Illi 'r11,1 II Nl,". I' I II1I:I~~1 II·I·II I~i··;·· -,t - I ; \ I II - I ' 1\ 1 null ill -!nl , - -W IN nrl'lv.., III 1+11'I. · Ir. ! 1 .... ,1 II. 1':I i ' 111: ` 1 11 ::r\\ll ; I· atle - ::n i II·.; . I.. ·i. Ilil · lI : in l, I 1 .I ,I i( :II N o I. ' I! . e I r lrlI . ln~ lrr, ·n lu1": I ' II , ,,..1.; I:. .1.=ý .,i~ In . 1 I /I ll I I. ," ('l * \ld' 1 [ý .. llll Ill I ill _ýr(!tl· I111 :\lr tit ill i,:l( .2 r u.l by..I .I .. ý, .. .., ni r. n ", 1.111 I. :II .I .I , I l- ·1 II I1 I. 11. '. ,`. II; ni r ".ý 1 . : I ý 11 11 P.- I I*I (''k, IiIN h-i~~rII P !III I!., Ir I ,I .{ Ii .. " .\ . l I _ I JI XCII CXl '11 I 1, X111 ý .it " N ,I'I., . "l ll l : `"1 I I~)1 \'" :I \i. ,\ ,I t I1-lil n r - 1 I'-lI'l lI I l.lnt 1 I' :ll :It /ilnlt l A ir...II', \\ ýIý lu rli1 I·1r lil1 lilIb til l ll''I I `I" Illg Il 'Io -11 ill) 1 i11 :li..* 1.11 i."Ii \, lh.1111 1Il ill l inn .1 i ..· {ý ...r,. ...al rl tll I r 111 i b oil "l(ill et .I Il ill ~· lit() 11 , nil ti.i Ir 11(11 ., T 1 t. i t hB ; - I , tnvh Ie the i 1, +I) 1 ,"I !h , . :I" Ir b n .t , r th , Ho . of .i l. t , .I i ! ) W, . t l + o ,' proc ,\' di 3:l- ' IInrs 'I,] ;tin ll, I "I C F,. 1' I F Il. I', I' ) ',.. ,I. I t. e IL'hr y \', .cl ,, rha , " i . i Iy 1 :11 1 the 1 b a Iart l yi( , t F ,/, , -. Ii l, , I iltr I, ..-. 'r, l ,1 + . . t t! r ,t i .11 ( ilit- s :t1:' : ~ ht'i t , h : o,1 '· li I I·It Lrl. .i t 111.I ii. "i ! :' Ii1 I:II iF1 FF F F." I ''F F , 'FF i, I I IFFFFl F( the rs t, .Is , l rh1. oI t h( :tr n l 11 l 1]fl' titl h w I l. of" bit 1111 I;i. dh l :i , , ,: . t . n ,:,,, n " " ,It .-'+i III i thi it't 1 t aitc hill ,ly , i n iII tr Isll . l1 t prlr p r y F''F'F tl1auh1 )r 11111 'li F t I 't FiFj Fi" lu F 'iF . cF''F 'F I-"I t.. lI FF)r. reri F . l ,hlil tFFFF'FFFF"1 '11F' int11t1.+ ih'gc ThI ,r i'' c,Ft IFF , thFI t, ' :1111,'1111 y 11 t ti t.! 1 Ir 1 1 ll:' ) th` " c.r1111' f l) ,,, 61,] nr. I1 4+ J I1 " ,. ". ,I , \t " , ' l 1 Ftl' [" I'F F nd rF -tlt I .F ,it + ' II,. 'F11. ii 1 w ith - , F1 1,' 1. I - 11 ,, F to 111- , + t t)' r'l. 11 'l" l .Idv , u t. F ' F Fl F I,,+'v\' r l FFF+ F1. tFi FFF lh F',F> bi,' I,.1' : ,':"'' IFFF : F ,', - II F ;.: , l ll . F..... I,. . ., , , .1 , - ,., , , :rrrlr lI. lilrt., l,'. I": -ýi ;t. i T -...... ,rrtltF 11 ,"I 1 :. II It · ll i·: !III LIil ~l ,.I'c r, ,uu1 r~ It'" '..r" Ir- · II.!.. :I~ 1 'r I~~r., if i· too , :111;1 a I lI 11- :'r! l1 r :., Iu .\'.1 :t i ,"' I, : .1 ... . 1.1 'fll ' III ill-: I ." " ,I . II11I.t , .: ~ ,"I, (ro, uI cc t I I u: r '" rit.. i 4.I! '0 il' sii. i~ i·· I.;I lc !l: v: I....... 11 .1 I, t!' t '·l s Inauv r. runt rc.{' ", 1" I II}: I'"te uý, t ilrl ;t`" uc.: JC.)IIIIII I,u 1:1 i1Al a c: Ii !.n ll~ilu:,:· of II," I ltr but c...... 1. r it ·,luu cc IIý" I-y, a, III·I· : iiu :-V. l:l I: rr I lt , 1, tt- "IIto , 1 %!.. aI I ·:·u I ,I:,: ''' bill'. (''h 11f1 r_"i t 1 1) 1II I II - rrr ," ýI· ·, curer I"' tll it iTIpT 11TTTTTTTIT.\ IIII (11.1 NENT - l 1' :0 ,5, 151,.. 11 r t 11 1. T lllT' .TTT T . yd, +I+.T I *l~ lo ,.Ip r ~ ilTl~ TI C Voti , - t T IT I+., 1 IT T1 Sfvorn d III· ,t 11 :1+ 1x"01. o n'. c ri ty IT I.II It ol i tI 1101it i 1010.: ll , ~· ;jl. !I.TII Ii :·II Liil· I 1.11111 TIN 111"ýI , 511.1 r1. 1.l:! 11t.1 110 r 111t r.1.. ; I iII I 1l. TITIT II !lITm l 1 I, , 1 \v 1.r+, 1155,- .. r ., , ,r" c1:1 ) I i,!. 1.l:,. "\II! . itl i I11 ! II'-,,.lce I{ T . T+, I"'r iI 10 1 11 · 11 IITT'·T ITII 1111.151 II IIT ITT1 IIT1 :oT11 ,ITilly 111 1 Il TITT1 I TI OI 1 11 11 ''l'' i:- 11 I= ~1,,+11 ! ,; "I: ; i". I I \\ Iii rIIIlnll ,,o( 11; .1 111 " . '. ..1. · ) II· .11 (1.. . ',x. 1 :1 11+ L c+ 011,11 . .I~+ . 51 ,11," 1 111 1 tI I II TI TT " IT I T TT rI.I I ,T IN ;I ,,i 1115 I 11 TT 1I0 I1 11 TI III 0+ \ , r l 'lrl 1 11+" '1. l. It l 1; 11 <1"(.!1: 1 ~~~~~T i IIITTr l~r!.~"'L. L I 1 I0T T~1"n l!Tt t .. ,. '11' 11 c.~l·~11 I I'II11 . ~ .1:1 I":1.!:: llll·II01 I( x, 11 `1 ,"51 1.", l4 I (·(·iCII 1. I1))IIjl· ll II;,., 1,1,1 11 short !0r· 1 I , i: \I I ,, 'I :y n": ITT I"L lo., ,:I o 11FN 11.y ITTI . I1 ..11 -11 Ic "t . ~ l ITI III,! III T.Tlll 'il TII tI·1III(1 r l I1·IIIII>' r+' , ,.1 ,I i," 1-t ! 1 :11 111 ,!CII etllll +,"111'+ ". , "1. 11 t1( (I11 ril IIIL· lllotllll ill ll·\ r 1. 1 11,l ++ II 11:1 11 1 :,1 `I x"111," ,+I+ ., il· \() Iljl/( I. I· 11 ~f 0~ :II111(· \ITT:" \\ 1 1111.1. I TT 1,1!n 1 +,ýn ·1) 111.11 +, 1,1. .r:,+ , .It,,.~ rl,, , t, N ,,l·;1' ;Or ··l~la i ls ci u t'ý' i· 11:, ,.: (' 11,.,1 ':111 ' TI I TI· 1 TT : 1 1 1 I T sllli. -1I1 \ , of ,",1 ,-I.Ill)·i i:l~illll 55101'-tlll~ ý I I I\t :1, ., N :i · 1T.'llT s 1T 15 1TT Il k u ,:11 ITTTTTTTTTI+ I 'IT T I+1 , 1 :I1II11I ill 1 :+, 01 : nl C 11·1 i+, c,' 11 11," i(,1 l- 1 110 'I'M i :+1.:1I, :o ,1,\t,1.10101 i,,: ,:1.r" 00.1N \ I NS.! Fl(v1 IIT I {TI· 1 1i1, .I" N,''' " 1110"l I 1 II:I, l It'T IT T 1 1. 0 CITII:IJI\ 111.11, i (I·II.· I(·I/ Il.:.Tiil ,l- :Il: ( II, Ill .0sf 1'l·E lllill 0t it,,- 1.l+_ 110.11 1:,11.0) 1.1 illlllll r, LI Illtl n·· 1 l1I ,I it \1111 CIIP T 11 111· e:I111 1III 1,,I· Ill \\ 11(0 i l x i(·· )I rI o," 11.11, k,:1.\\ o 'I II It I;.,I,:00 0tI 1 :01,:11 L;1, a1. vt lut.. il.l l. i l I1, 1:;1s lost 1.111, 1 1I1 0I It, CI11 I",It 100,I 11ill k 1l(11 -1s tor 1)1·I I. .0I.,,o," ,,: i. ,!i ~ 1110 Lo~51s I (+l s1. ·IIa I ,, :1. + t, 11(511011,5. S:·lllil' ( 'r 1 1:, 111",11,": 1.i lll/li of t ilt, 1;111:00, 1 01 e, I 'ijl 1.iII:o tll ," I0 1.5," :,I 11\, I: C, Iili l) \\0 11110 ta l I.. Co c I'.101,'01, 1trlto d 0151 1,. 1111 :,I0 11i:11I 1111.1 (,,111;0;11 11X11 . e i1. 111" lia-l - 11.11ý+.: M oot' IOI) L (ili 1." ,,I111( 0110 (, 1 o. 11. 11; 111 111 0100 (I I ' a II. ý ýIý, I" ::JII1I 111 I.t"" : II":tl :ý~"~ i":I·.S ,II \1I:I( :ý iail .I I, I: It ... 111 l t I'ýI t:" I: fi .\ 11., ý mi l': . "I[ f . . ,. 11:x ý I ll , . I . , . ' It t E; ', 11. 1 I1ýýi 1 .· ý ý " t ,,I , III z " ~ I r, Il'· I tI " .I t. r , I . . , ,. i 1 I ., s ,':: ISII, 1 1n1 1"V Il it I,, tl .t I·i ( I I'll M I:1 'o r. f N",,,,,,.,1,1,i z null Tbc`, · .·;..rr'l. - ·. 'in I1. I`, I:I11 11,,1-us , 'nnIJ irninrlt u1.: ·1U ",II.I xi' ' , 1? rr+~", I I: r I Fnlr '.. u rld r lr.'I' ·d r · ·nl.u · ,. t'I'r.. c I.d llnl , ,rll rvey, bile c"r llroul·; rrr ". ",1'".r ,.rlrr:. a. 4r! orr laJ iy row ^,,' ,: .rl rlwn+ " lr^\\, l.rl .4 rn (ill i, u'ý,. ..,. . YII ý ""' ., l··lri Jr. Ily'.:,1 . 11. yr I I a, ,. r... '' lug ." 1u·I tl "1 1 1''" (1111 w1 1·111 l\ :SCUT inns I.i · I(I Il e -i" l r" l n ,ý llnllilr II·IF V1" ( .· ll pli l- h.L Irr~r1111"-. ·1l 1 1) lit... I\e Irryxr*(l. (ir 111 yr r . " 1" t~, lrr~ r i,, R!"~..Uullll 11.tng y 1u. rY. 11.1 .. 't r ,ri tuo 41, I r. ~r , rontnl of t4. Ilu tufý, 61 ' I" . I, rr . TO TBOD PUB <c;. · f f Irlr it is Lrt u·1 lllll·, l p! ). IInPPI I i l i· r I , I 1 In a1,1 r ilnl. t l n( Il 'ror it · · " Ir L rr n~l I(II11I r. it taut w Ile t't 111·1 "" wt.1. II .,1 1 11 I"'. p I.* . I 1A4,n} t, " they ul'i.,-:.-II r 1'11 tv. 4 1,I: . r :1 11 hi A, ,s pr al rdn 1 uii:11·1 111. .111 %I_ Illll·.li) 1110 1 11 . 1.[11-. or to \lurfi" . r*· i.C·II " - +e'i Lb'11 II · C llllrýll"tll Ill- (iR~J amrf f +i b .I:1.· '1'41 1 ,iry I. ,ri \1.."1.1:1 L' ila' 9 1 " "" .. . " 'r t:) 111. t" III I px~ un'-tl I tilt 'nwr ,rjr'st( k dr I I r"1 "1 in r I ,l.rl\ I1IIIIIr 14.,r1,1 1 Jr ':t1 ,c" Ir 11c`.; tI l r c",I, Il-<t l(·n Irv, x ll i2{eini - I.:-t'""1'· n 1,brnuuuwll ,."fi, r R '!I . r r..11 ", \1" wiurll, u II(· 9yr1 " r. n 1 1;·1.II"l1 tar 1111, ·1 I 11111 .11d u'(;;tliuieiw cure , lli. ý ' y1~·111r 1r 1' ll* culnlnln l y li h directed ·: n11ww r, bn·III- I:nl r: ! A11P~ 101 IIwt LeC llrxr111/tc ru(·: ~ r len~ld '4(lny It n a irie tit brawl: 111 ,rure .wwn · g tbylxlill I It, has rJI) 11nllll ie~tl a 1 ' I·1 I. Ilil L, l k CII1R d rtlIy t ,111\( 111,n 1"Il,-tt u k i np p x "1·[11 p 1II1 - '1u........ irillg · lilfl m l rtiln l la nrpluiu1-· ow · l1'tln" lul11101· 1llp Il·oritll( of I·`olil;. e il ra \\4114 (;011 li sts cr·· ted fn I""I1'I Irr 11 o ~l'r r tI -c it hi 5 C the prjda:)lotl 11\r~111 J. lu lllc L:r cclr ~ il lr, I'r"1.1, .I I 1I·)11"g id nrI I w olý" pado t tL · ctl;·c w rare nl I1. 'lbe of tlcir awetli 1'I~lI ul~ll t1: lr: 41' :c :11 l lnch ul , Hen io \ prllurl: b", ur1l I 11 .1 lxul'InU, Il x .. 1 IllI 1.IIb yl, 111 ,t Il r rIIa·, 41. 4n, .... tlru ·L ~ r I lFhw · ~'ntrJ.:1 t~u luuII p "ýI'ur t u11 L'",11:ti ulll .· r~~o~\ 4114 1t 1, rr rwnr a r 111111. 'III~1'w' !II IlU111(: U I 1r Ibis p Ipnr I·ti Z 14." c1111)11 lueill ",l I· . 11 Le 1s \Yllgl( YUithi (·IIII -pow" I YI.. IJ II"\ ·li uld. LJ I Is alts \\ 11u "l· . 11! 11111: 11 ; ulldr l lU I Uortnus do wpln iw- to 1·1 a'Ld11.. 1t Ifn"li tablo. '1'oi111 warn to h` · Q. ;1 w"I Lnp· Itlol~n. his t r 1t L1, . * r 11r l ('iy; n t isIe th rf " .1111 nLrrv.rI h1.(ruiurn ucd I.ýu u~r l"11\rlh- lls nng t he t luud lro' nn~wy prlrl'ul'1rl r·rn; '1'4 vJr oft~r ':1lure is ost nt nlollný p drc wl, Oltxu ulirttt . . . . . . . . . . ' t y . r ,. , ". '< et d 'wa at nn. unr n r. a, ocean so , o 1t w ao a 1 lp itt.a l I at L s i-i 1, , , ay ttl, f t ..adr I tg t.o I ,1 ,.b ~it~ f tleuI tlat l -atattI a atlnay1tih- h n a r I t ard apt, h t , bu, Ir.o th 11 ]| i t nIle t e l r hII s vrl nc ,I , Ir. s u . t ra,-rllrt. ' u t l rI tu ·lt - " .- xplý ns Cit alanata lny nearly , aI I st,, t," ++tul ,r l o r11, tl e ll n. ln ea- d l r- t, r l l. All l A . I h t.lv l nlla , ta at till.... ' Il llIu w' ill ( ll g ' t w ll a y a .,, t . itt , ti., 14 , that t y mata ya anw ",11' , 1 curr tht, but deuthi . ,. " "Vt. t III MAN. n CharI. t . July 12,x1uited . Ir I ,v \\.It, I. tav a te.. c l, ll l l i thle a e lg -ia , n irv t i Na1 lin .J y p at. 14. .lcttt lt, bt FIhytt nl ht ., It tl, .'I I I Il It, aitk, , . I tt-lap , ttI1I u i v a.lt. Ils .ire. l by IIl1i1 A 'I , 2t lllA Iarket * i t. . .itl , t.l t ,.. l'4lllasitsl'i.ll ; i' ll I I; "l - \V :t:l;\1. l:[+ t l-1s i iuitr i in enn n g o haliOby ;vI: elllb:,;}·l, d s l ul ll a ll i lart sillh cop er ph w l3it Iro IhIt !t ili tle art tt a ivh e i e olitt in " ,t¢ t II I til, : t iln~. h ll| cmt P. 111tt' a lll iutters lellrusttd to ilui, it cr haltt·ll i ,"xl,'l of cnl laovine ald inearly as -lc t , . tl. IDt" e E .lit . It-It0 That load LO0 d-sopel rLt-l, , t lLi- all. t nitl ataa ftw houre 14j CAitlAA' M~lL jplo-ter 1. Jrtlh &CO. S,,. 11 nI , ll\ i ait--cl ' thel in ol I lu iiol ell !r . i.ut 11 hl. lZl i-relR +' Ri.vea ýe l~rill' sltiftactioll ltuo it , i· Illml-t It.-jl l ni? Jilt. Illlllll lisslmlll hull-ou eS in this c:l'. (;trl!ri ), tn I'>rittlla ta l huvillng Vielin+ or IU si h "+ I ,l. +}iu h i!: l1.- !.-t m niulrll r will q. well by " .i i n & ,. c Co,74P 1yds tl. l -tI- it. tnri exIbutggiegl, land cilag from ,id ,n llu bsy ALL tX. 'It oAR.l jaaa a:alta .tt('stillt st asi atte r lJ "'l otIIAYI:t Co. .. .. .. .74 Pr yd _s. I S ti;. ali ltilEt. l 44 tew Levee. g. lti|,eri+ iuaf lard, lur sale by 1 (. Oltl EY, 44Pat-w Le-taa ': ':-- ;, 1.ull but t ft the itiiiractPn, in , G DIKMSE). t, ' t \l--1711 k,.gs lard &50 dicwupef ti. I)AIL..Eh',44 New Levee ,Ill JO1HNS &CrO. "v tr. Ft(a St (la .Cun. l smll ,a. >. \. , ' i ' \'; l h , k. 2 +by+ e 6u|AY y LtR ieC ;.4 P·o)dtn ltreet. 1 . .. , \T. } ; API'.I-- 5le namcn lardwale ra t, r, i, +. ,.id lilrr u le Iy ." tG r; - . ---, I - lardo fogging, lauding orom 7 ' " hit, Y mift'sle a bv L 3&'J P WllTNEY,73 Camp st ; ! "t +:" : 'till lifO( the relebtat,,d Play. G. DUIIR Y, J,+1'c It ,t;1Giuvl'

Other pages from this issue: