12 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

12 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

olduğu ayrıca kayd olunuyor. Sırblılar yüz sene evvelki şeylerin hatırası namına münasebet-i hasmane arz ve ika'ından ise, daha geçen gün Kral Aleksandr ile Kraliçe Draga'nın, saraylarında parça parça edilmek suretiyle yerine geçen Kral Petro'nun sosyalistlikden kurtulması şeref ve hatırasına bir donanmacık yapsalar daha mühim ve daha masrafsız olur zan ideriz. Ne ise bu da geçer! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu sayıdan diğer sayfalar: