25 Ağustos 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 33

25 Ağustos 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 33
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

şadı. Şehrin irili ufaklı bütün stad- İarı profesyonel takımların hazır- lıklarına sahne teşkil etti. Fenerbahçeliler kendi stadlarında 20 bini aşan bir kalabalık önünde Kasımpaşa ile karşılaştılar. Fener- bahçe idarecileri takımlarına doğru- geçen senenin intikamını almak ha- kikaten çok zevk verici olacaktı. Fakat az kaldı evdeki hesap çarşıya uymıyacaktı. Fenerbahçeli idareciler bir hayli heyecan çektiler. Bereket oyunun sonlarında — Kasımpaşalılar birden çözülüverdiler ve hiç de gü- zel oyunlarıyla mütenasip olmayan bir neticeyle sahadan 4-1 mağlüp ayrıldılar. Aynı gün Adalet de amatör küme takımlarından Beylerbeyine 3-1 yeni- liverdi. Vefa, Defterdar ile ancak 1-1 berabere kalabildi. Beykozun da Sü- leymaniye ile 1-1 berabere kalması büyük bir sürpriz olarak karşılandı. Beşiktaşlılar Şeref Stadında kendi kadroları içinden teşkil ettikleri Si- yah ve Beyaz takımların maçı ile liglere hazırlanırken, Galatasaray da Bursada Acar İdman Yurduyla kar- (şjılaşıyor ve onu 3-1 mağlüp ediyor- u. Alletizm Ucuz ziyafet ezmi Or yarışmaları için İstanbu- la gelmiş olan yabancı atletlerden en ucuza mal olabilecekleri Ankara'- ya getirip spor hadiselerine susamış Ankaralılara — seyrettirmek, gerçek- ten parlak bir fikirdi. Böylece cu- martesi ve pazar günleri yeni atle- tizm stadına kalabalık bir meraklı topluluğu celbedilmiş oldu. Yarışma- ların programı pek fakir olduğu, pek tanınmış atletlerin seyircilik ettiği bu müsabakalar ge e muvaffak olmuş sayılabilirdi. Yarışmaların ilk Ankaralı Ulla Nazar gününde 110 m. engelli müsabakası çok enteresan cereyan etti. Musta- fa Batman ile genç kabiliyet Erol Erdoğan starttan fırladıkları andan itibaren baş başa gidiyorlardı. Erol rakibini kaçırmamak için elinden geleni yaptı. Son maniayı da aştık- tan sonra Mustafa Batman tecrübe- sinin verdiği üstünlükle aradaki far- 1 yarım metreye çıkarıp ipi Erol'- dan önce göğüsledi. Yarışı seyreden meraklıların bir kısmı derecenin 16 nın altında olmadığını kolayca anla- mışlardır. Fakat hakemlerin Musta- fa Batman için tuttukları kronomet- KERal 9. 6/10u gösteriyor, Erol'unki ise Fenerbahçe : Hak edilmiyen bir netice AKİS, 25 AĞUSTOS 1956 4 — Kasımpaşa : |1 SPOR yüksek atlıyor boncuğu 16.2/10 üzerinde duruyordu Halbuki iki atlet arasındaki safe farkı an- cak 2/10 ile ifade edılebılecek kadardı. Bütün gözlerin yanılması imkânsızdı. Hakem heyeti bir kaç dakikalık te- reddütten sonra Mustafa Batman'ın derecesinin yanlış tutulduğuna kana- at getırıp netıceyı 16 saniye olarak tashih ett Gene ilk günkü — müsabakalarda Ekrem Koçak, Cahit Önel, Aptullah Gökpınar gibi birinci sınıf. atletlerin mücadelesinin zevkli geçeceği tah- min ediliyordu. Fakat türlü dediko- dulara yol açan bir şekilde 1.500'ü Cahit Önel yalnız koşup pek parlak olmayan bir derece ile kazandı. Pa- zar günü 00 metre yarışında Ekrem'in yalnız koşacağı söyleniyor- du. Bu sefer de tahminler doğru çık- madı. Starta gidenler arasında Cahit Onel de vardı. Cahit, bu koşuyu Ek- rem'in bütün gayretlerine rağmen rahatça denilebilecek bir şekilde, on- beş yirmi metre farkla birinci ola- rak bitirdi. Diğer müsabakaların hiç de ente- resan tarafları yoktu. metreyi Aydın Onur 11.1/10 gibi artık çok geri plânda kalmış bir dereceyle ka- zandı. İstanbulda olduğu gibi Anka- rada da yüzümüzü güldüren gene kız atlet Ulla oldu. Girdiği beş yarıştan iki birincilik, iki ikincilik, bir d çüncülük alarak çıktı. Kulüpler Ahmet dâvası enerbahçe Klübünün ikinci baş- kanı Osman Kavrakoğlunun haf- 33

Bu sayıdan diğer sayfalar: