23 Şubat 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 28

23 Şubat 1963 tarihli Akis Dergisi Sayfa 28
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Film: "Aramıza Kan Girdi" Rejisör: Tarık Dursun senaryo: M. Hasan Göksu Fotoğraf Direktörü: Orhan Kapkı Oyuncular: Ahmet Mekin, Semra Sar, Kadir Savun, Kenan Pars, Aysel Tanju, Suphi Kaner, Suzan Avcı, Hayati Hamzaoğlu, Senih Orkan Siyah - Beyaz bir türk (Bronz - Erman Film prodüksiyonu) filmi. Konu: "Aramıza Kan Girdi", fransız sinemasından örneklerini bol bol gördüğümüz malüm serie - noir'lardaki gibi eli tabancalı kanlı haydut- lara karşı cesur ve yumruğuna kuvvetli bir "kahraman"ın başından ge- çen maceraları hikâye etmektedir. Sahte dolar kaçakçılığı yapan bir şebe- keyle, Enterpollü "kahraman" ve iriyarı, fakat babacan polis arkadaşı kıyasıya mücadele ediyorlar. "Kahraman", son yılların ucuz polis roman- larmdaki hafiyelere benzetildiğinden olacak, arada kadınlarla haşır neşir olmaktan da pek uzak durmuyor. Sevişiyor, içkisini içiyor, sigarasını hiç ağzından eksiltmeden, önüne gelen fena adamlarla yumruklaşıyor, araba- larla takiplere çıkıyor ve tabancasının kurşunlarını şebekedekilerin "ka- rınlarına dolduruyor" Oynıyanlar: "Aramıza Kan Girdi" bol yıldızlı bir film En küçük role bile «Oaradan, Kaner ve Orkan gibi- isim yapmış oyuncu çıkarılmış. Bu nevi polisiyelerde olduğu gibi her oyuncu -rolü de pek birşey istemiyor zaten”, üzerine düşeni yapıyor. "Kahraman"da Ahmet Mekin, bilinen Ed- die Costantine'nin Lemmy Caution'unun dışında. Daha sert, daha ciddi bir yerli Mayk Hammer. Beğendiğim: Filmin rejisörü Tarık Dursun, tenkidçilikten sinemaya geçme. Yani, işi kuvveden fiile çıkarmakta. Yazılarına bakarak, yeni re- jisör, eski tenkidçi Tarık Dursundan ilk film olarak bir serie-noir'la kar- şılaşmak şaşırtıcı oluyorsa da; İyiye yaklaşan, seyirciyi sıkmayan ve filme bağlayıcı düzgün bir sinema anlatımı, rejisörü okur seyircisine bir dereceye kadar bağışlatabiliyor. Rejisör Dursun,' incir (o çekirdeğini doldurmayan havada bir hikâyede, yer yer dikkati çeken kadrlar ve imaj- lar tertip ve tesbit ediyor. A. Koray - A. Mekinli uzun sevişme sahnesi, Beyoğlulu takip ve hemen onun arkasından gelen kavga sahnesi, eski ten- kidçi yeni rejisör Dursunun "Aramıza Kan Girdi"den sonraki çevireceği filmler için kendisine ümit bağlanmamasında şimdilik hiç bir sebep gös- termiyor. Rejisörün yerli sinemamız için hayli yeni olan bir başka tarafı da. uzun ve devamlı sahne çalışmalarıdır. Adını bu filmde fotoğraf di-- rektörtü olarak gördüğümüz O. Kapkı, filmin rejisörü gibi sağlam ve ge- ecek için beklenilir bir çalışma gösteriyor. Beğenmediğim: Eski tenkidçi yeni rejisör Tarık Dursun, "Aramıza kan Girdi" ile başarılı bir deneme yapmıştır. Fakat, doğrusu istenirse, denemenin bir polisiye değil de muhtevalı ve hikâyesi sağlam bir filmi ması gerekirdi. Sonuç: "Aramıza Kan Girdi", bıkkınlık getirmeye başlayan yerli komedi filmleri "furya"sında değişik bir konuyu işlemesi bakımından ilgi çekici bir filmdir. R.T. Hayat defterinden YAPRAKLAR Nişanlandılar. Ulus gazetesi mu- habirlerinden Yılmaz Gümüşbaş ile, Nusret Babanın yeğeni Semra Öz- demir, 16 Şubat 1963 Cumartesi ge- cesi, Nusret Babanın evinde yapılan törenle nişanlandılar. Gençlerin i bu, İlk nişanlarıdır. Nişanlandılar. Sabık ve müntehir İçişleri Bakanı Namık Gedik'in oğlu Arda Gedik ile Gazeteci, Hikmet Ya- şındadır. Gençler ilk defa dünyaevine gireceklerdir. Evlendiler. Sayıştay Denetçisi ve Ankara Türk Devrim Ocağı Başkanı Yüksel Altıner ile, tanınmış kadın ter- zisi Enver Baykalın yeğeni (Piraye Baykal 21 Şubat 1963 Perşembe gü- Evlendiler. Adanalı Tunca ailesin' den İsmail Tunca ile Arife Ünlüka- ya evlendiler. Arife Ünlükaya 20, İs- mail Tunca ise 28 yaşındadır. Genç- ler ilk defa dünyaevine Oo girmekte- dirler. Evlendiler. Zonguldağın genç ve enerjik doktorlarından Hasan Dinçer Kişioğlu ile Ülkü Orbay evlendiler. Dinçer 28, Ülkü Orbay 21 yaşın- dadır. Gençlerin bu, ilk evlilikleridir. Öldü. AKİS mecmuası yazı âilesin- den Atillâ Bartınlıoğlunun babası Muhsin Bartınlıoğlu, tedavi edilmek- te olduğu hastahanede, 19 Şubat Sa- lı sabahı öldü. Muhsin Bartınlıoğlu uzun bir süreden beri çeşitli hasta- lıklardan mustaripti. Ankara Gaze- teciler Sendikası ve Ankara Gazete- ciler Cemiyetinin de katıldığı tören- de Başkentli fikir işçileri hazır bu- lundular. Öğle namazını müteakip Hacıbayram Camiinden kaldırılan ce- naze» aile kabristanına defnedildi. Muhsin Bartınlıoğlu 74 yaşındaydı. Öldü. Türk tiyatro ve sinemasının tanınmış aktörü Salih Tozan, tedavi edilmekte olduğu Haydarpaşa Has- tahanesinde, sirozdan kurtulamaya- rak, öldü. Özellikle baba ve amca rollerine çıkan Tozan 48 yaşındaydı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: