4 Şubat 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 26

4 Şubat 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 26
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tüli'den haberler Protokolde değişiklik Şviya balesinin gala gecesi proto- kolde bir değişiklik vardı. Bütün operaları ön sırada seyreden Başba- kan Demirel ve eşi bu sefer şeref locasında Sunay ve eşiyle beraber- diler. | Cumhurbaşkanının oğlu ve gelini de ayni locadaydı. o Galanın şıklığına hiç diyecek yoktu. Birçok kadınuzun etekliydi. Cüneyt Gök- -er de seyirciler arasında oturuyor bir zamanlar onu çok uzun opera çatısı altında misafir olarak bulun- maktan rahat görünüyordu. Sliviya Balesi çok beğenildi ve alkışlandı. Perde kapandıktan sonra bale öğ- retmeni Ninette De Valoisın sahne- ye çıkması devlet Galerisinde geçen yirmiyılının karşılığı olarak veri- len plâk ve pirinç mangal gecenin ayrı bir özelliği idi. Bale sanatkâr- ları şeref locasında Sunay ve Demi- rel tarafından tebrik edildikten sonra en güzel elbiselerini giyip a- sağı salona indiler, Ninnete De Valois için tertiplenen toplantıya katıldılar. Binay Okurer, Meriç Sü- men, Sait Kökmen, Oytun Turfanda bol bol tebrik edildiler bu toplantı- da da Milli Eğitim Bakanı Orhan Dengiz ve eşi de oradaydılar. Yalnız Kültür müsteşarı Adnan Ötüken yoktu. Biraz rahatsızmış, belki de

politiktir.. Gecenin kadını Ninette De Valois idi tabii. Hatta haftanın kadını demek daha doğru. Çünkü geçirdiğimiz hafta bu zarif baleci şerefine verilen yemekler ve kok- teyller birbirini takibetti. Baleciler ve tanınmış müzisyenlerimiz birara- ya gelerek bale üzerine uzun konuş- malar yaptılar. Toplantılarda bulu- nan Ferit Tüzüne, yeni balesini ne zaman bitireceği soruluyordu. Ferit Tüzün Midasın Kulaklarını bale ola- rak besteliyor, gelecek yıl seyrede- ceğimiz türk balelerinden biri bu o- lacak. Politik bir nişan... geen cuma akşamı Şefik İnanın oğlu Yüksel ile Şevket Köksalın kızı Gül nişanlandılar. Bu nişan tö- reninde bulunmak için Golf Klübü- ne gidenler de CHP'deki kaynaşma- nın canlı bir örneğini gördüler. Klü- bün salonlarında çiçekten geçilmi- yordu, başta kaynanalar Handan İ- nan, Jale Köksal, Öztrak ailesinin bü- tün kadınları son derece şıktılar. Viski ve votka ban durmadan işli- yor, Şefik İnan, Şevket Köksal aile- si, Öztrak kardeşlere tebrik sözleri söyleniyordu ama CHP'nin değişik 26 Sunay operada Demokratik alkışlar 4 Şubat 1967

Aynı gün çıkan diğer gazeteler