1 Temmuz 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 4

1 Temmuz 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS Cilt: O XXXIX HAFTALIK AKTÜAÜTE MECMUASI YURTTA OLUP Sayı : 680 1 Temmuz 1967 BİTENLER Millet Sunay Pariste Bu hafta Cumhurbaşkanı Cevdet Sunayın bir gezisi, kamuoyu ta- rafından her halde dikkat ve ilgiy- le izlenecektir. Sultan Abdülâzizden sonra ilk defadır ki bir türk Devlet Başkanı Fransayı ziyaret etmekte- dir. Yüz yıldan beri böyle bir ziva- 4 Cumhurbaşkanı Sunay bir gezide Fransaya sevgilerle ret yapılmamışsa bunun sebebi, bu- na bir lüzum görülmemiş olması-

dır. Şimdi bu lüzum, bir zaruret halinde ortaya mı çıkmıştır? Hayır. Ama bir süredir dış geziler bizde moda olmuştur ve "Sunayın Paris Gezisi"ni bu çerçeve içinde görmek gerekmektedir. General De Gaulle'ün, misafirle- rini gayet şatafatlı ve gösterişli şe- kilde karşılamak âdeti vardır. Pa- rise gelen bütün Devlet Başkanları- na eş bir program uygulanmakta- dır: Elysee sarayında yemek, Ope- rada bir gece, v.s. gibi. Cumhurbaş- kanı Sunaya da bu uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı, o Paristeki resmi ziyaretini oOtamamladıktan sonra Fransa içinde bir kaç gün daha do- laşacaktır. Pariste iki Devlet Başkanı ara- 1 Temmuz 1967

Aynı gün çıkan diğer gazeteler