4 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

4 Ocak 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Sahife B Akşam 4 Kânunusi l 200 adet küçük bidon « er inhisarı umu İspirto ve ispirtolu ıçî uyukTayare ıyanâu Altıncı keşide 11 kânunusani 1929 da Bel ağrısı ) Siyatik ağrıları ederek ona tatlı İğ İK Cilde temamiyle nüfuz bir Bicaklık veron « Spirosal,, mahtülü Doktor muallim HAFIZ Cgmal İ FELEMENK BAHRİSEFİT || BANKASI Istanbul Şubesi Nuga ve kestane Merkezi idaresi: AMSTERDAM şekerlemeleri sEuerMANEYı BU Hibtiyat akçesi: 2,500,000 FL. ei — p n A DAK[glL,L,gI VH ka kapa, düneğ vakıf ha tefetor EDE BAA Ça Na ea 1[“ H x Bükrei Haa Taacln : Z Huiyenchana clapriya geede h ! B 4 Ermiyet kasaları icarı v M;ğ;"“'üm n eli Hayak mekt | Telefon: İst. 23098 “ımM ı ü —müracaat ediniz. Maarif Vekâleti tarafından Millet mektepleri ile ilk mekteplere kabul edile NECMEDDİN SADIK Beyin RESİMLİ YENİ ALFABES Okumayı en çabuk ve en kolay öğreten alfabedi Tevzi merkezi : Fiyeti : İstanbul - Kanaat Kütüphanesi 20 Kuruş

Bu sayıdan diğer sayfalar: