14 Şubat 1943 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 7

14 Şubat 1943 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

714 Şubat 1943 AKŞAM Sahife 7 Tarihi Nahiyesi Mahallesi İstanbul intihap Mebusan Teftiş Hey'etinden: (55 : ; e ' 1720 » » Rami köyleri. e. me; 15-20 Kemerburgaz 1 az köyleri. KÖY azla. let Meclisi ikinci seçmelerin seçimine 13/2/943 pazartesi günü başlan ea z ie ati | vr Günü akşami mat (16) dı Me Bilal A Birinel seçmelerin rey veresekleri günler İn gösterilmiştir. Rey hakkin haiz olanların ikametgâh- | “Tarih Nah Sandık yeri Saati larının bulunduğu mahalle ve köylerin lim na müracaatla reylerini kullanmaları lüzumu ilân | 152.043 Merkez Rahiye e ie Horhor semt ocağı 8-18 olunuz, 16.2.943 Güreba Hüseyinağa, Baba Hasan Horhor semt ocağı 9-12 Adalar kazasi Alemi. ; ini me z » İskender paşa ii semt ocağı 13-18 17.2.9043 Sofular Hasan, Sarıgüzel semt ocağı 9-18 20 Şan 943 Mez» makiyei üyükada akra medilede 182.043 : Kirmastı. Fevzipaşa Sarıgüzel semt ocağı 9-18 8-20 » Heybeli nahiyesi İleşim mar Heybelide Halk Sand eee ” m ve Sal yil Yatili Mi? B. arkasında 013 13-20 X » Burgaz nahiyesi Burg: a Burgaz nahiye binası 192.943 - Sinanağa Çırçır semt ocağı 13-18 İl > 3 > Kınalıada polis e 202048 - EileinMiş Kirkyemla Sin Şinanağı | İbadethane 18 Bakırköy k a a pi i i 15.2.943 Samatya şim imrahor Yedikule De ocaj - e a Mümlei yeni 162.943 gr 1 Evhat Yedikule semt ocağı 9-18 13-20 Şubat 943 erkez Kartaltepe, Cevizi Kaymakamlık binasında O Kile dl 15-205» » > eN kk Zeytinlik Bimkr Göki BR; mma eyi , Hik Hana, mba Be Bayek Koca. m pi 018 15-16 > > >» niye mahallesi iii Alİ Fakih, Hacı Hüseyinağa. it ocağı İ5-20 » 3 yoz Yanik Yanlar Nahiye Kd Binada Ai elek Mn ekli i - pg ve ez, Firuz, ox kile köyleri e yi ön dei iü v Hye, Davutpaşa, Kürkçübaşı, 16- yi el köz Büyük Halkalı, Saf köyler > > > : ç a Şe yn. a me ie Kya ayna öyle ia 202.943 » Kim ap aye İnebey,.. Çakırağa. gi semt ocağı 9-18 16 > » i tel lahmutbey > > > ii ii : t ye ğe Kirazlı. Yeni Barn, Koca Sinan e İlamı eğ çk Masal e a i .2.9AZ Kara id i met, , Kasap Demirhi : YEDE > a am Lr RTE Be. Siler 112.943 » Tevkilcafer, Kâtip Muslahaddin, Tahta Minare 0-19 İl ” ei sizi ? 18.2.9043 » Tahtaminare, Hızırçı 2- M. Tahtaminare camiinde. « 9-18 ik kazası < mi'Muhiddin, Hatip Muslahaddin vi nl 5 : : 19,.2.943 » Balat Karabaş, Al Mu: pa- Balat göni ocaj 1: Tarihi Nahiyesi ez > Sandık yeri Ni ji 13-16 ve 20 Şubat 943: Merkez Sm zade, “Yıldız, Ci- Kaymakamlık binası 20.2.943 » Pn Aşkı, Avcıbey, Kasım Balat'semt ocağı 9-18 üma, a e ve Abbasağa i ümrül iye, i - Zinc: 90 nel 9-18 17 Şubat 1943 » Geli Mecidi b ya Kur ie Yİ A e vin Şubesi : Ni yl, e 2 e > Dikilitaş Dik ei İlkokulu Binası 182043 » Haticesultan. Neslişah, Karabaş, Karagümrükte 27 nci 9-18 19 , > Muradiye, Teşvikiye 204: » Mimar Sinan, Muktesip İskender. İlkokul binasında 9-18 1516 ve » > Amavuköy © Arnavutköyü #0208 o 7 Şubat 943 > Kuruçeşme > 5.2.9043 Şehremini ( Arpaemini, Molla Şeref, Ereğli, Şehremini Halkevi 9-18 19» > ebek Bebek İlkokulu binası 162943 » Dehizaptal, Sarımusa, Ördek Ka. Kütüphanesinde 0.18 Beykoz kazası sap i ii dalan ii Nahiyesi Mahallesi BS edi 17.2.943 » Fatmasultan, Beyazıtağa. opkapı Spor klübü işa Şar v3 Merkez o Beykoz bürizir C H. P. Binasında pirim iü z bea akde C HP) Bimde | 0S » Melekhetun, Merkezefendi, Ka: 80 #nef İlkokul binası 9-18 ıs 5 sai e Me Anadolukavağı C.H. P. Birinsnda | 192943 » niye Seyid Ömer. İbrahim Uzunyusuf semt ocağı 9-18 20 » » > Müt Fabrikalarda irin # | sete > Derek Anal iyinni Köy odalarında 20.243 » (Gününde reylerini vermeyenler) Şehremini Halkevi 2-18 a İğ rai > > Poyraz köyü Köy odasın. 'Kütinbanesi 2 te np » Sakla Fener, Rive » K > ij 18- > O» Mahmutgevket paşa — t paşa, Alibahadir. > > adıköy kazası | li e a > Polonez > > Tarihi Nahi) Mahallesi Sandık yeri Me a Merkez Minler” Farikalarda 15-20 Şubat 943 mir in Belediye dairesi 1520 > O» Anadoluhiseri © Anadoluhisarı Anadelukisan apar sline 1890 yi V anağa Muvakkit i 1. iş » > loluhisarı Yeni Mahallesi on. yi 5 3 | j & 3 » > Müteferrik 1520 » » » İlbey © İlkokul binasında | 1718 »> o» > Kanlıca Kl elinde 1500. > y 5 P Rasimpaşa 12 ci okul binasında İ 19-20 > » > Çubuk! lu Vapur e DON: 4 İorahimağa | 13-20 # © » Mahmutşevket paşa Ömerli eri ei Me v2 Mecdiye yolu karakol karşısı | 8 » » > Cumhuriyet köyü Köy odasında 1520 » » Brenküy Erenli anlasın iöma' binasında li w > > > Esenceli, Koçollu, Muratlı > > 1500 *» » yatağı Sinema binasında e iğ Kılıçlı, Bozhane, Ökü: ümes, Paşa > va 1 »İ sevü » ttâki Kızılay binasında Mandira köyleri ir en 15-207“ 0 eee pe “Köy 18 > Hüseyinli, Selmi köyleri pi > 1520 » » Köy a: eyoğlu kazası 15-20 » » stancı İlkokul binasında 520 » » Kınltoprak Zühtüpaşa C.H. P. karşısındaki binada #hi Nahiyesi esi 1520 » » » Tuğlacı Çarşı başında 15-20 Şubat 1943 Merkez oKamerhatun. Çukur 2. meri Eİ Cami 1520 .» » » özter Rıdvanpaşa sokağında, 20. » » Kelin, ii ee Kâtip Ağa 15-20 » » » Merâivenköy Köy meydanmda ustafa el 1 15-20 » » Asmalı Memi Şah Kulu, Evliya Beyoğlu Belediye dairesinde Sanyer kazası e Çelebi. Tom z ihi Mâhallesi 1520 ». » T Firuzağa, Cihazi Firuzağa camii yanında Ocak | 15 Şubat 1043 Yenikön Tarabya, Yeniköy » imirgân binasında 15-20 » » » Gümüşsuyu, Şehit muhtar, Koca- Cumhuriyet Cad. Aydede sokak tepe, İnönü, Harbiye. yaşında. 16-20 » » > i, Bostan, Ekibin Yeni- Eski Ocak binasında, şehir, Bülbül, Hacıahmet, 1520 » » Şişli O Kâathane Köyüü Kâathane Köyünde. 15-20 » , " » diye Mecidiye köyünde. 15-20 » » » Halaskâr Gazi, Meşrutiyet, pin C.E.P 5-20 » » > Pangaltı, Duatepe tangaltı kaka. m Mus. öpen kah: 15-20 » » » Bozkurt, Paşa, Feriköy. Kurtuluş a “durağı. 15-20 » » » Cumhuriyet, Şişli, çi ri Karakol civarındaki 15-20 » » Kasımpaşa Camiikebir, Çatma Mesçit, Bed- Gamer Hacı Hüsrey camlin- öy Küçükpiyale, Hacı Hüsrev. 15-20 » » ri eriş € “H..P, binasını » Yaka Kâhya, 'ahyaKâhya. an » Gaita e Kekeme Yenicami ei camtinde, a Kılıçali camiine » » ; Ömer Fındıkli eş » » » Bereketzade, Müeyyetzade, Kapuiçi ani »a Hasköy o Keçeci piri. Hasköy İskele na » » » Sütlüce, Piripaşa. Halıcıoğlu iskele başında. Nahiyesi lesi Merkez (Hocapaşa, Hobyar, Mehmet Cey- Ahiçelebi, Çelebi Aldettin, Rüs- tempaşa. Tahtakale, Alemdar Alemdar, Mollafenari, Mahmut- 15-20 » . » » — Binbirdii 15-20 » » rek, Emin Sinan, 15-20 » » > Sultanahmet, Cankurtaran, 15-20 » » » Küçükayasofya, İshi 15-20 » » Beyazıt (o Beyazıt, Camcı Ali, Meri 15-20 » » » Kalender! Sa Molla Hüsre, Sü- leymi 15-20 » ; » saim; Balabanağa.

1520 » » Süruri, Dayehatun, Yeşildirek, 1820 >» » Kuman de ar Eye 15-20 » » Nişan Sadi, Bara Ma)» > » Ep Kasım, Dülbetli, Mesihpaşa 15-20 » » » imar Hayret 520 » » » Mimar Kemalettin, Tavşantaşı, 15-20 » » Küçükpazar Hacıkadın, Hoca Hayrettin. 1520 » » » Yavuz Sinan, e. 15-20 » » » Zındankapı, Demirtaş Ezüp kazasi Tarihi Nahiyesi Mahallesi 15-20 Şubat 1943 Merkez £ Camiikebir, ariye, İslâmbey, Gümuşsuyu, te şehitler, 15-20 » » » Gazi Kasım, oAbdülvedut, Dök- meciler, Kızılmescit, 15-19 » » » Fatih Çelebi, Nişanca, Hacı Hüs- TEV, 20— iğ! » Ali bey köyü Sandık yeri Kaymakamlık binasında. Yeni cami muvakkithanesi, Atikalipaşa camiinde, :amiinde. Akbıyık ci de. Mehmetpaşa camiinde, Beyazıt camiinde, Letafet apartımanında, apartımanı, ie direk camii, —“ Kantarcılar camiind.e Sandık yeri Camii kebir. Defterdar Ocak binasında, Otakçılar karakolu. ME) » > RE lil B » » , » Ayazağa Na yeğ İstinye » , » » pe nahiyesinde * muayyen alar reylerini kullan- 15 » 'Merkez Kumköy, Demirci, iii 16 » Zekeriya, e Gümüşdere. 17 » » Rumelifeneri, Garipçe 18 » » » Büyükdere, Kireçburnu, Bahçe- köyü. 9 » » » Rumelikavağı, Yenimahalle, Ma- den, Sarıyer. v0 » » » ilerkez nahiyesinde muayyen olan ye Teylerini kullana- mayanlar! Üsküdar kazası 'arih. 'Nahij 15.2.943 Merkez (e Sinanpaşa Salacık İmrahor Hamza Fakih 16.2.9043 » Sel İhsaniye, Çakırcı Hasanpaşa Ahmet Çelebi 17.2.943 » Rumi Mehmet paşa, İnkılâp > Gülfemhatun, 18.2.943 » Emirbali, Toygar Hamza, Çolak 19.2.9043 » Hacıhesna hatun, Selmanağa, a 'Tenbel Hacı Mehmet 20.2.0943 » Muayyen günlerde reylerini kul- ianmayanlar. 15.2.9043 Beylerbeyi Hiprhanize, Abdullahağa, Küplice 16.2.943 in » Mekrez, Beylerbeyi mahalleleri 172.943 » mahalleleri 19.2.943 > Vaniköy, Kandilli mahalleleri 2.043 » mi kullanmayan Beylerbe- yi merkez mahalleleri Kısıklı Se merkez nahiyesi mahalle- » Aikanizade » Bulgurlu, Nam: mahalleleri » e vesile emdr. inde). » Asdudul Gökine Var bi ya iyii 'kullanmayan- ar. 15.2.943 Merkez © Valdeatik, ie Hasan ağa, Hayrettin 16.2.9043 » Tabaklar, © “aralama, Sai kiyeci Hacı Mehmet, Hacı mn » urat Reis. pazarbaşı > Ali, İcadiye » » Yeniköy CEP i Muhtarlik ei Rümelifeneri Garipçe muhtarlı- ğında Sarıyer Belediye dairesinde Sarıyer camiinde, Sarıyer Belediye dairesinde. Yöni eğmi oi Yeni Si Yeni Simi Doğancılar GC. H. P, binasında Beylerbeyi yeri binasında Beylerbeyi ocak binasında Çengelköy ema Kandilli Polis karakolunda Beylerbeyi C. H. P, binasında Nahiye müdürlüğü . 5 5 Geni dik Bulgü Alemdar mektebi Yukarıdudullu köyünde Kısıklı nahiye binası Toptaşı C. H. P. ocağında Toptaşı C. B. P. ocağında Cinili polis karakolunda, Ginili polis karakolunda Kurgunci B.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler